Spis publikacji

Spis publikacji (2019)

Dział Analityki Laboratoryjnej

PRACE ORYGINALNE

1. Bielecka G. (2019) Ocena wyników badań biegłości podstawowych składników pokarmowych i składników mineralnych w paszach w roku 2019. Pasze Przemysłowe, 28, 3/4: 47-52.
2. Bielecka G. (2019) Kompetencje laboratoriów urzędowego nadzoru w zakresie badania podstawowych składników pokarmowych i składników mineralnych w paszach na podstawie wyników badań biegłości w roku 2018. Pasze Przemysłowe, 28, 2: 10-14.
3. Bielecka G. (2019) Ocena wyników porównań międzylaboratoryjnych w zakresie badania mocznika i selenu w paszach oraz liczby kwasowej i liczby nadtlenkowej w tłuszczach paszowych. Pasze Przemysłowe, 28, 2: 28-32.
4. Bielecka G., Korol W. (2019) Szacowanie energii brutto materiałów paszowych z wykorzystaniem równania regresji. Pasze Przemysłowe, 28, 1: 15-18.
5. Klimek-Turek A., Rybicki M.J., Gierach A., Korol W., Dzido T.H. (2019) Solvent front position extraction procedurę for preparation of biological samples with coccidiostats for liquid chromatography-tandem mass spectrometry determination. JPC- Journal of Planar Chromatography-Modern TLC, 32, 3: 183-189, DOI: 10.1556/1006.2019.32.3.2.
6. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2019) Produkty uboczne przetwórstwa zbóż na cele paszowe – ocena jakości i wymagania. Przegląd Zbożowo-Młynarski, 4: 38-41.
7. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2019) Przewidywanie energii metabolicznej mieszanek paszowych dla świń przy wykorzystaniu równania regresji i surowych składników pokarmowych. Pasze Przemysłowe, 28, 3/4: 53-56.
8. Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Karpińska M. (2019) Oficjalne metody badania pasz – perspektywa zmian. Pasze Przemysłowe, 28, 1: 3-9.
9. Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Walczyński S. (2019) Stwierdzanie zgodności przez laboratorium w zakresie badań jakości handlowej pasz - sposoby postępowania. Pasze Przemysłowe, 28, 2: 68-76.
10. Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Walczyński S. (2019) Wpływ rodzaju matrycy paszowej i przygotowania próbki na jakość wyników badań składników analitycznych pasz i dodatków paszowych. LAB, 24, 4: 6-12.
11. Korol W., Kwiatek K., Walczyński S. (2019) Współpraca Europejskiego Laboratorium Referencyjnego ds. dodatków paszowych z Krajowymi Laboratoriami Referencyjnymi. Pasze Przemysłowe, 28, 3/4: 3-10.
12. Rubaj J. (2019) Wyniki porównań międzylaboratoryjnych wybranych witamin i aminokwasów w paszach w latach 2012-2018. Pasze Przemysłowe, 28, 2: 38-42.
13. Rubaj J. (2019) Wyniki badań porównawczych wybranych witamin i aminokwasów w paszach w latach 2012-2019 w aspekcie urzędowej kontroli pasz. Pasze Przemysłowe, 28, 3/4: 57-61.
14. Sieradzki Z., Mazur M., Król B., Kwiatek K., Szuter K., Krzywania K., Korol W. (2019) Interpretacja wyników badania genetycznie zmodyfikowanych produktów w paszach. Pasze Przemysłowe, 28, 2: 3-9.
15. Walczyński S. (2019) Badania pasz techniką NIR - ocena jakości kalibracji spektrometru. Pasze Przemysłowe, 28, 2: 77-80.
16. Walczyński S. (2019) Kompetencje laboratoriów urzędowej kontroli w zakresie homogeniczności na podstawie znowelizowanej instrukcji. Pasze Przemysłowe, 28, 3/4: 35-40.
17. Walczyński S. (2019) Pozostałości opakowań w produktach piekarniczych przeznaczonych na cele paszowe i zanieczyszczenia szkodliwe w paszach. Pasze Przemysłowe, 28, 3/4: 62-76.
18. Wróblewski W., Gąsior R. (2019) Szacowanie metodą NIRS poziomu zafałszowania białka w surowcach paszowych za pomocą melaminy, mocznika i siarczanu (VI) amonu. Pasze Przemysłowe, 28, 3/4: 11-15.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

19. Bielecka G., Rubaj J., Korol W., Nieściór H., Majewska M. (2019) Ocena spektrofotometrycznej metody oznaczania fosforu w paszach. Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości., ss. 503-506, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ISBN 978-83-227-9219-3.
20. Nieściór H., Majewska M., Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Walczyński S. (2019) Metody spektrofotometryczne w kontroli zafałszowań wysokobiałkowych materiałów paszowych. Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości., ss. 511-514, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ISBN 978-83-227-9219-3.
21. Szlachta M., Rubaj J., Korol W., Bielecka G. (2019) Oznaczanie hydroksyanalogu metioniny (MHA) w paszach metodą HPLC z detekcją spektrofotometryczną. Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości., ss. 507-510, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ISBN 978-83-227-9219-3.
22. Walczyński S., Korol W. (2019) Możliwości i ograniczenia stosowania spektrometrii odbiciowej w bliskiej podczerwieni (NIRS). Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości., ss. 515-518, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ISBN 978-83-227-9219-3.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

23. Bielecka G., Rubaj J., Korol W. (2019) The influence of non-GM native soybean extruderate with relatively high antitrypsin activity on performance of broiler chickens. 26th International Conference Krmiva, 5-7 June, 2019, Opatija, Chorwacja, Book of Abstract Krmiva 2019, p. 87, Krmiva.
24. Gąsior R., Sosin-Bzducha E., Wojtycza K. (2019) Detection of volatile compounds in meat of polish Red-White and Simental cattle. 26th International Conference Krmiva, 5-7 June, 2019, Opatija, Chorwacja, Book of Abstract Krmiva 2019, pp. 71-72, Krmiva.
25. Gąsior R., Wojtycza K., Kawęcka A., Sosin-Bzducha E., Sikora J. (2019) Determination of volatile organic compounds in sheep, goat and beef meat by headspace solid-phase microextraction-gas chromatography-mass spectrometry coupled with chemometrics. 26th International Conference Krmiva, 5-7 June, 2019, Opatija, Chorwacja, Book of Abstract Krmiva 2019, pp. 82-84, Krmiva.
26. Gąsior R., Wróblewski W. (2019) Estimation of non-protein nitrogen by near infrared reflectance spectroscopy. 26th International Conference Krmiva, 5-7 June, 2019, Opatija, Chorwacja, Book of Abstract Krmiva 2019, pp. 65-66, Krmiva.
27. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2019) Using proficiency testing results for calculation uncertainty measurements in feed analysis for official control. 26th International Conference Krmiva, 5-7 June, 2019, Opatija, Chorwacja, Book of Abstract Krmiva 2019, p. 7, Krmiva.
28. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2019) Nutrient and undesirable substance contents in non-GM native soybean seeds and processed products for feeding purpose. 26th International Conference Krmiva, 5-7 June, 2019, Opatija, Chorwacja, Book of Abstract Krmiva 2019, p. 7, Krmiva.
29. Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Twarużek M., Kosicki R., Grajewski J. (2019) Evaluation of test results of mycotoxins in selected animal feeding stuffs. 12th International Conference "Mycotoxins and moulds - current trends", 26-27 June, 2019, Bydgoszcz, Polska, 12th International Conference "Mycotoxins and moulds - current trends", pp. 17-18, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ISBN 978-83-946861-8-5.
30. Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Walczyński S. (2019) Ważność wyników pomiarów analitycznych. XXV Konferencja "W jaki sposób znowelizowana norma PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 wpłynie na jakość pomiarów analitycznych", 2019, 27-29 maja 2019, Ślesin, Polska, Materiały z XXV Konferencji, s. 11, MS Spektrum.
31. Rubaj J., Korol W., Bielecka G. (2019) The influence of non-GM native soybean meal and protease on performance of broiler chickens. 26th International Conference Krmiva, 5-7 June, 2019, Opatija, Chorwacja, Book of Abstract Krmiva 2019, p. 37, Krmiva.
32. Walczyński S. (2019) Results of interlaboratory comparisons in the scope of the NIR technique in feed analysis. 26th International Conference Krmiva, 5-7 June, 2019, Opatija, Chorwacja, Book of Abstract Krmiva 2019, p. 104, Krmiva.
33. Wojtycza K., Gąsior R., Bielińska H. (2019) Determination of volatile organic compounds in leg meat of two groups of geese by headspace solid-phase microextraction-gas chromatography-mass spectrometry coupled with chemometrics. 26th International Conference Krmiva, 5-7 June, 2019, Opatija, Chorwacja, Book of Abstract Krmiva 2019, pp. 80-81, Krmiva.
34. Wojtycza K., Gąsior R., Bielińska H., Odrzywolska A. (2019) Detection of volatile compounds in meat of white koluda geese. 26th International Conference Krmiva, 5-7 June, 2019, Opatija, Chorwacja, Book of Abstract Krmiva 2019, pp. 69-70, Krmiva.
35. Wojtycza K., Gąsior R., Odrzywolska A., Bielińska H. (2019) Gas chromatography-olfactometry analysis of aroma compounds in meat of White Koluda geese. 26th International Conference Krmiva, 5-7 June, 2019, Opatija, Chorwacja, Book of Abstract Krmiva 2019, pp. 85-86, Krmiva.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE, WYKŁADY NA SZKOLENIA, SEMINARIA

36. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2019) Produkty uboczne przetwórstwa zbóż na cele paszowe – ocena jakości i wymagania. 40. Konferencja przetwórstwa zbóż i piekarstwa w Krynicy Morskiej, 2019, 22-25 maja 2019, Krynica Morska, Polska, 40. Konferencja przetwórstwa zbóż i piekarstwa w Krynicy Morskiej, ss. 55-59, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Warszawie, ISBN 978-83-948115-2-5.
37. Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Walczyński S. (2019) Wykorzystanie niepewności pomiaru do oceny zgodności z wymaganiami i zasady podejmowania decyzji. Implementacja wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 procesem doskonalenia działalności laboratorium", 2019, ss. 9-16, Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB, ISBN 978-83-945199-2-6.

Zakład Biologii Molekularnej Zwierząt

PRACE ORYGINALNE

38. Bugno-Poniewierska M., Stefaniuk-Szmukier M., Piestrzyńska-Kajtoch A., Fornal A., Piórkowska K., Ropka-Molik K. (2019) Genetic screening for cerebellar abiotrophy, severe combined immunodeficiency and lavender foal syndrome in Arabian horses in Poland. Veterinary Journal, 248: 71-73, DOI: 10.1016/j.tvjl.2019.04.012.
39. Goleman M., Balicki I., Radko A., Jakubczak A., Fornal A. (2019) Genetic diversity of the Polish Hunting Dog population based on pedigree analyses and molecular studies. Livestock Science, 229: 114-117, DOI: 10.1016/j.livsci.2019.09.017.
40. Gurgul A., Jasielczuk I., Semik-Gurgul E., Pawlina-Tyszko K., Stefaniuk-Szmukier M., Szmatoła T., Polak G., Tomczyk-Wrona I., Bugno-Poniewierska M. (2019) A genome-wide scan for diversifying selection signatures in selected horse breeds. Plos One, 14(1):e0210751: 1-24, DOI: 10.1371/journal.pone.0210751.
41. Gurgul A., Jasielczuk I., Semik-Gurgul E., Szmatoła T., Majewska A., Sosin-Bzducha E., Bugno-Poniewierska M. (2019) Diversifying selection signatures among divergently selected subpopulations of Polish Red cattle. Journal of Applied Genetics, 60, 1: 87-95, DOI: 10.1007/s13353-019-00484-0.
42. Gurgul A., Miksza-Cybulska A., Szmatoła T., Jasielczuk I., Piestrzyńska-Kajtoch A., Fornal A., Semik-Gurgul E., Bugno-Poniewierska M. (2019) Genotyping-by-sequencing performance in selected livestock species. Genomics, 111: 186-195, DOI: 10.1016/j.ygeno.2018.02.002.
43. Gurgul A., Miksza-Cybulska A., Szmatoła T., Semik-Gurgul E., Jasielczuk I., Bugno-Poniewierska M., Figarski T., Kajtoch Ł. (2019) Evaluation of genotyping by sequencing for population genetics of sibling and hybridizing birds: an example using Syrian and Great Spotted Woodpeckers. Journal of Ornithology, 160, 1: 287-291, DOI: 10.1007/s10336-018-1601-9.
44. Kozubska-Sobocińska A., Smołucha G., Danielak-Czech B. (2019) Early Diagnostics of Freemartinism in Polish Holstein-Friesian Female Calves. Animals, 9, 11: 1-11, DOI: 10.3390/ani9110971.
45. Kucharski M., Kaczor U., Piórkowska K. (2019) Genetic variability in the loci of FABP4, PPAR gamma and SCD genes of sheep breeds raised for different purposes. Annals of Animal Science, 19, 4: 937-954, DOI: 10.2478/aoas-2019-0033.
46. Musiał A., Ropka-Molik K., Piórkowska K., Jaworska J., Stefaniuk-Szmukier M. (2019) ACTN3 genotype distribution across horses representing different utility types and breeds. Molecular Biology Reports, 46, 6: 5795-5803, DOI: 10.1007/s11033-019-05013-0.
47. Natonek-Wiśniewska M., Krzyścin P., Bugno-Poniewierska M. (2019) Development of a sensitive and specific qPCR method to detect duck and goose DNA in meat and feathers. European Food Research and Technology, 245: 1-8, DOI: 10.1007/s00217-018-3165-6.
48. Natonek-Wiśniewska M., Radko A. (2019) The use of cytochrome b and ryanodine polymorphism to identify DNA of animal and human origin. Acta Biochimica Polonica, 66, 4: 415-418, DOI: 10.18388/abp.2019_2818.
49. Nowak A., Kochan J., Prochowska S., Partyka A., Młodawska W., Witarski W., Skotnicki J., Grega T., Pałys M., Niżański W. (2019) The Viability of Serval (Leptailurus serval) and Pallas Cat (Felis manul) Oocytes after Cryopreservation Using the Rapid-I Method. CryoLetters, 40, 4: 226-230.
50. Ocalewicz K., Gurgul A., Pawlina-Tyszko K., Szmatoła T., Jasielczuk I., Bugno-Poniewierska M., Dobosz S. (2019) Induced androgenetic development in rainbow trout and transcriptome analysis of irradiated eggs. Scientific Reports, 9, 8084: 1-12, DOI: 10.1038/s41598-019-44568-7.
51. Oczkowicz M., Szmatoła T., Świątkiewicz M. (2019) Source of dietary fat in pig diet affects adipose expression of genes related to cancer, cardiovascular, and neurodegenerative diseases. Genes, 10, 948: 1-19, DOI: 10.3390/genes10120948.
52. Piórkowska K., Żukowski K., Tyra M., Szyndler-Nędza M., Szulc K., Skrzypczak E., Ropka-Molik K. (2019) The Pituitary Transcriptional Response Related to Feed Conversion in Pigs. Genes, 10, 9: 1-14, DOI: 10.3390/genes10090712.
53. Pokorska J., Kułaj D., Piestrzyńska-Kajtoch A., Radko A. (2019) Impact of Bovine Lipocalin-2 Gene on the Antioxidant Activity of Milk from Polish Holstein-Friesian Cows. Animals, 9, 11: 992-1000, DOI: 10.3390/ani9110992.
54. Pokorska J., Piestrzyńska-Kajtoch A., Kułaj D., Ochrem A., Radko A. (2019) Polymorphism of bovine lipocalin-2 gene and its impact on milkproduction traits and mastitis in Holstein Friesian cattle. Electronic Journal of Biotechnology, 40: 17-21, DOI: 10.1016/j.ejbt.2019.04.004.
55. Polonis M., Jagiełło K., Dobosz S., Rożyński R., Kondraciuk P., Gurgul A., Szmatoła T., Ocalewicz K. (2019) Alterations in the rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) eggs exposed to ionizing radiation during induced androgenesis. Reproduction in Domestic Animals, 54, 4: 712-718, DOI: 10.1111/rda.13413.
56. Ropka-Molik K., Stefaniuk-Szmukier M., Musiał A., Piórkowska K., Szmatoła T. (2019) Sequence analysis and expression profiling of the equine ACTN3 gene during exercise in Arabian horses. GENE, 685: 149-155, DOI: 10.1016/j.gene.2018.10.079.
57. Ropka-Molik K., Stefaniuk-Szmukier M., Szmatoła T., Piórkowska K., Bugno-Poniewierska M. (2019) The use of the SLC16A1 gene as a potential marker to predict race performance in Arabian horses. BMC Genetics, 20, 73: 1-9, DOI: 10.1186/s12863-019-0774-4.
58. Stefaniuk-Szmukier M., Ropka-Molik K., Piórkowska K., Bugno-Poniewierska M. (2019) The expression profile of genes involved in osteoclastogenesis detected in whole blood of Arabian horses during 3?years of competing at race track. Research in Veterinary Science, 123: 59-64, DOI: 10.1016/j.rvsc.2018.12.013.
59. Stefaniuk-Szmukier M., Szmatoła T., Łątka J., Długosz B., Ropka-Molik K. (2019) The Blood and Muscle Expression Pattern of the Equine TCAP Gene during the Race Track Training of Arabian Horses. Animals, 9, 8: 1-7, DOI: 10.3390/ani9080574.
60. Surdyka M., Gurgul A., Ślaska B., Pawlina-Tyszko K., Szmatoła T., Bugno-Poniewierska M., Śmiech A., Kasperek K. (2019) Characterisation of genome-wide structural aberrations in canine mammary tumours using single nucleotide polymorphism (SNP) genotyping assay. Polish Journal of Veterinary Sciences, 22, 1: 133-141, DOI: 10.24425/pjvs.2019.127080.
61. Szmatoła T., Gurgul A., Jasielczuk I., Ząbek T., Ropka-Molik K., Litwińczuk Z., Bugno-Poniewierska M. (2019) A Comprehensive Analysis of Runs of Homozygosity of Eleven Cattle Breeds Representing Different Production Types. Animals, 9, 12: 1-24, DOI: 10.3390/ani9121024.
62. Warzecha J., Oczkowicz M., Rubiś D., Fornal A., Szmatoła T., Bugno-Poniewierska M. (2019) An evaluation of the genetic structure of geese maintained in Poland on the basis of microsatellite markers. Animals, 9, (10): 1-9, DOI: 10.3390/ani9100737.
63. Ząbek T., Semik-Gurgul E., Szmatoła T., Gurgul A., Fornal A., Bugno-Poniewierska M. (2019) Methylation Marks of Blood Leukocytes of Native Hucul Mares Differentiated in Age. International Journal of Genomics, 2019: 1-10, DOI: 10.1155/2019/2839614.
64. Ząbek T., Witarski W., Semik-Gurgul E., Szmatoła T., Kowalska K., Bugno-Poniewierska M. (2019) Chondrogenic expression and DNA methylation patterns in prolonged passages of chondrocyte cell lines of the horse. GENE, 707: 58-64, DOI: 10.1016/j.gene.2019.05.018.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

65. Gurgul A., Jasielczuk I., Ropka-Molik K., Piestrzyńska-Kajtoch A., Szmatoła T., Bugno-Poniewierska M., Krupiński J. (2019) Ocena zmienności genetycznej oraz genetycznej podatności na wybrane jednostki chorobowe polskich ras zachowawczych oraz innych małych populacji zwierząt gospodarskich utrzymywanych w Polsce w oparciu o klasyczne i wielkoskalowe badania genetyczne. Rasy rodzime zwierząt gospodarskich w badaniach projektu Biostrateg II w latach 2016-2019, ss. 83-131, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-305-7.
66. Rubiś D., Szumiec A., Koseniuk A., Piestrzyńska-Kajtoch A., Smołucha G., Podbielska A., Radko A., Ropka-Molik K. (2019) Identyfikacja pochodzenia zwierząt gospodarskich. Rolnictwo precyzyjne w obszarze hodowli bydła mlecznego - aktualności w nauce oraz wymiana doświadczeń praktycznych, ss. 43-55, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-364-4.
67. Wojtaszek M., Warzecha J. (2019) Genotypowanie jako pierwszy etap oceny wartości hodowlanej bydła mlecznego. Rolnictwo precyzyjne w obszarze hodowli bydła mlecznego - aktualności w nauce oraz wymiana doświadczeń praktycznych, ss. 33-42, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-364-4.

PRACE PRZEGLĄDOWE

68. Natonek-Wiśniewska M., Krzyścin P. (2019) Oznaczanie składu gatunkowego materiału biologicznego za pomoca mitochondrialnego DNA - możliwości współczesnego laboratorium. Wiadomości Zootechniczne, LVII, 4: 73-77.
69. Ropka-Molik K., Stefaniuk-Szmukier M., Musiał A., Velie B. (2019) The Genetics of Racing Performance in Arabian Horses. International Journal of Genomics, 9013239: 1-8, DOI: 10.1155/2019/9013239.
70. Semik-Gurgul E., Ząbek T. (2019) DNA methylation in the cancerogenesis process and methods of its detection. Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 75, 1: 19-23, DOI: 10.21521/mw.5982.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

71. Fornal A., Długosz B., Piestrzyńska-Kajtoch A., Kowalska K. (2019) STR polymorphism in donkey (Equus asinus) from Poland. 37th International Society for Animal Genetics Conference, 7-12 July, 2019, Lleida, Hiszpania, 37th International Society for Animal Genetics Conference - Abstracts, p. 109, International Society for Animal Genetics Conference.
72. Fornal A., Piestrzyńska-Kajtoch A., Radko A. (2019) A medium-density SNP array for the horse genotyping. 37th International Society for Animal Genetics Conference, 7-12 July, 2019, Lleida, Hiszpania, 37th International Society for Animal Genetics Conference - Abstracts, p. 109, International Society for Animal Genetics Conference.
73. Gurgul A., Jasielczuk I., Szmatoła T., Semik-Gurgul E., Pawlina-Tyszko K., Tomczyk-Wrona I., Bugno-Poniewierska M. (2019) Wykorzystanie narzędzi genomiki do określenia struktury genetycznej populacji konika polskiego. Mazurska hodowla koników polskich - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, 5-7 września 2019, Popielno - Wierzba, Polska, 70-lecie hodowli koników polskich w Popielnie., s. 21, Wydawnictwo własne SB IRZiBŻ PAN w Popielnie/IRZiBŻ PAN w Olsztynie.
74. Koseniuk A., Smołucha G., Rubiś D., Szumiec A., Radko A., Ropka-Molik K. (2019) MC1R gene polymorphism of Polish wild boar (Sus scrofa scrofa) and swine (Sus scrofa f. domestica). 37th International Society for Animal Genetics Conference, 7-12 July, 2019, Lleida, Hiszpania, 37th International Society for Animal Genetics Conference - Abstracts, p. 146, International Society for Animal Genetics Conference.
75. Natonek-Wiśniewska M., Krzyścin P. (2019) mtDNA analysis for genetic identification of mealworm in meals for animal. 7th Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH 2019, 23-25 września 2019, Kraków, Polska, Abstract book, s. 67, Eurobiotech.
76. Natonek-Wiśniewska M., Radko A. (2019) Application of mtDNA for determining species of forensic traces. 7th Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH 2019, 23-25 września 2019, Kraków, Polska, Abstract book, s. 67, Eurobiotech.
77. Oczkowicz M., Świątkiewicz M. (2019) Zastosowanie techniki Quant 3' mRNA do identyfikacji zmian w poziomie ekspresji genów pod wpływem żywienia różnymi rodzajami tłuszczu w wątrobie świń. XII Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego "Chów świń a relacje hodowca-producent-konsument", Ustroń, 12-15 lutego 2019, 12-15 lutego 2019, Ustroń, Polska, XII Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego "Chów świń a relacje hodowca-producent-konsument", ss. 105-106, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-275-9.
78. Oczkowicz M., Świątkiewicz M., Szmatoła T., Gurgul A., Koseniuk A., Smołucha G., Witarski W. (2019) 140 ASAS-EAAP Exchange Speaker Talk: Effects of different sources of fat in the diet of pigs on the liver transcriptome estimated by 3`RNA-sequencing. Journal of Animal Science, 97, Supplement 3: 134, DOI: 10.1093/jas/skz258.273.
79. Piestrzyńska-Kajtoch A., Polak M.P., Smołucha G., Żmudziński J.F. (2019) PRNP genotyping in sheep with scrapie disease. 37th International Society for Animal Genetics Conference, 7-12 July, 2019, Lleida, Hiszpania, 37th International Society for Animal Genetics Conference - Abstracts, pp. 123-124, International Society for Animal Genetics Conference.
80. Piestrzyńska-Kajtoch A., Rubiś D., Fornal A., Gurgul A., Jasielczuk I., Radko A. (2019) Validation of the OpenArray SNP assays for cattle parentage control. 37th International Society for Animal Genetics Conference, 7-12 July, 2019, Lleida, Hiszpania, 37th International Society for Animal Genetics Conference - Abstracts, p. 30, International Society for Animal Genetics Conference.
81. Piórkowska K., Tyra M., Żukowski K., Ropka-Molik K. (2019) Wpływ mutacji regionu SSC15 zidentyfikowanych przy pomocy techniki TEDNAseq na cechy produkcyjne świń. XII Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego "Chów świń a relacje hodowca-producent-konsument", Ustroń, 12-15 lutego 2019, 12-15 lutego 2019, Ustroń, Polska, XII Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego "Chów świń a relacje hodowca-producent-konsument", ss. 94-95, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-275-9.
82. Podbielska A., Piórkowska K., Radko A. (2019) Application of multiplex microsatellite panel in alpaca (Vicugna pacos), llama (Lama glama) and llama x alpaca hybrids in Poland. 7th Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH 2019, 23-25 September, 2019, Kraków, Polska, Abstract book, p. 67, Eurobiotech.
83. Radko A., Koseniuk A., Smołucha G., Podbielska A. (2019) Application of STR markers and their evaluation for parentage verification of pigs in Poland. 37th International Society for Animal Genetics Conference, 7-12 July, 2019, Lleida, Hiszpania, 37th International Society for Animal Genetics Conference - Abstracts, p. 156, International Society for Animal Genetics Conference.
84. Radko A., Podbielska A., Szumiec A. (2019) Valuation of polymorphism 22 STR markers used for parentage control in pigeons in Poland. 37th International Society for Animal Genetics Conference, 7-12 July, 2019, Lleida, Hiszpania, 37th International Society for Animal Genetics Conference - Abstracts, p. 70, International Society for Animal Genetics Conference.
85. Ropka-Molik K., Pawlina-Tyszko K., Piórkowska K., Żak G., Tyra M. (2019) Analiza profilu cząsteczek miRNA tkanki tłuszczowej świń różnych ras. XII Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego "Chów świń a relacje hodowca-producent-konsument", Ustroń, 12-15 lutego 2019, 12-15 lutego 2019, Ustroń, Polska, XII Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego "Chów świń a relacje hodowca-producent-konsument", ss. 100-101, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-275-9.
86. Ropka-Molik K., Tyra M., Piórkowska K., Szmatoła T. (2019) Identyfikacja genów związanych z otłuszczeniem świń na podstawie wyników RNA-SEQ. XII Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego "Chów świń a relacje hodowca-producent-konsument", Ustroń, 12-15 lutego 2019, 12-15 lutego 2019, Ustroń, Polska, XII Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego "Chów świń a relacje hodowca-producent-konsument", ss. 103-104, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-275-9.
87. Ropka-Molik K., Żak G., Pawlina-Tyszko K., Piórkowska K., Tyra M. (2019) Identification of miRNA related with fatness traits in pig. 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 26-30 August, 2019, Ghent, Belgia, Book of Abstracts of the 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 153, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-339-6.
88. Smołucha G., Koseniuk A., Kozubska-Sobocińska A., Majewska A., Danielak-Czech B. (2019) Identification of SNP in the LMNA gene in a heifer with suspected progeria. 37th International Society for Animal Genetics Conference, 7-12 July, 2019, Lleida, Hiszpania, 37th International Society for Animal Genetics Conference - Abstracts, pp. 94-95, International Society for Animal Genetics Conference.
89. Stefaniuk-Szmukier M., Szmatoła T., Gurgul A., Pawlina-Tyszko K., Semik-Gurgul E., Jasielczuk I., Ropka-Molik K., Bugno-Poniewierska M. (2019) Intense artificial selection reflected by runs of homozygosity. 37th International Society for Animal Genetics Conference, 7-12 lipca 2019, Lleida, Hiszpania, 37th International Society for Animal Genetics Conference - Abstracts, s. 128, International Society for Animal Genetics Conference.
90. Szumiec A., Radko A., Piestrzyńska-Kajtoch A., Koseniuk A., Podbielska A., Rubiś D. (2019) Analysis of the allelic sequences in the DNA microsatellite loci used in parentage control in sheep: Preliminary studies. 37th International Society for Animal Genetics Conference, 7-12 July, 2019, Lleida, Hiszpania, 37th International Society for Animal Genetics Conference - Abstracts, p. 81, International Society for Animal Genetics Conference.
91. Ząbek T., Szmatoła T., Witarski W., Semik-Gurgul E., Gurgul A., Bugno-Poniewierska M. (2019) Methylome sequencing of tissues and cell-lines of Polich Coldblood horses. 37th International Society for Animal Genetics Conference, 7-12 lipca 2019, Lleida, Hiszpania, 37th International Society for Animal Genetics Conference - Abstracts, s. 12, International Society for Animal Genetics Conference.

Zakład Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji

PRACE ORYGINALNE

92. Gogol P., Bryła M., Trzcińska M., Bochenek M. (2019) Quality parameters and fertility of ram semen cryopreserved in egg yolk and soybean lecithin supplemented extenders. Polish Journal of Veterinary Sciences, 22, 1: 177-179, DOI: 10.24425/pjvs.2019.127084.
93. Gogol P., Bryła M., Trzcińska M., Bochenek M. (2019) Quality parameters and fertility of ram semen cryopreserved in egg yolk and soybean lecithin suplemented extenders. Polish Journal of Veterinary Sciences, 22, 1: 177-179, DOI: 10.24425/pjvs.2018.125610.
94. Lipiński D., Nowak-Terpiłowska A., Hryhorowicz M., Jura J., Korcz A., Słomski R., Juzwa W., Mazurkiewicz N., Smorąg Z., Zeyland J. (2019) Production of ZFN-mediated GGTA1 knock-out pigs by microinjection of gene constructs into pronuclei of zygotes. Polish Journal of Veterinary Sciences, 22, 1: 91-100, DOI: 10.24425/pjvs.2018.125611.
95. Romek M., Kucia M., Gajda B., Krzysztofowicz E., Smorąg Z. (2019) Effect of high hydrostatic pressure on mitochondrial activity, reactive oxygen species level and developmental competence of cultured pig embryos. Theriogenology, 140: 99-108, DOI: 10.1016/j.theriogenology.2019.08.013.
96. Samiec M., Romanek J., Lipiński D., Opiela J. (2019) Expression of pluripotency-related genes is highly dependent on trichostatin A-assisted epigenomic modulation of porcine mesenchymal stem cells analysed for apoptosis and subsequently used for generating cloned embryos. Animal Science Journal, 90, 9: 1127-1141, DOI: 10.1111/asj.13260.
97. Szczęśniak-Fabiańczyk B., Bochenek M., Gogol P., Trzcińska M., Bryła M., Smorąg Z. (2019) Use of novel methods to assess seasonal differences in the quality of boar semen stored up to 7 days at 17°C. Annals of Animal Science, 19, 4: 967-978, DOI: 10.2478/aoas-2019-0035.

PRACE PRZEGLĄDOWE

98. Samiec M., Skrzyszowska M. (2019) Dziedziczenie mitochondrialnego DNA i epigenetyczne przeprogramowanie telomerów chromosomów w klonowaniu somatycznym ssaków (Inheritance of mitochondrial DNA and epigenetic reprogramming of chromosome telomeres in the somatic cell cloning of mammals). Wiadomości Zootechniczne, LVII, 3: 80-109.
99. Skrzyszowska M., Samiec M. (2019) Możliwości wykorzystania technik klonowania we wspomaganym rozrodzie bydła, technologii żywności, przemyśle biofarmaceutycznym, biomedycynie oraz restytucji ginących lub wymarłych ras i gatunków zwierząt (The possibilities of using cloning techniques in assisted reproduction of cattle, food tech...). Wiadomości Zootechniczne, LVII, 4: 78-92.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

100. Dzięgiel N., Jura J. (2019) Effectiveness of transfection with nanoparticles of rabbit zygotes-preliminary results. The 5th Winter Workshop of the Society for Biology of Reproduction „Central and Local Regulations of Reproductive Processes”, 13-15 February, 2019, Zakopane, Polska, The 5th Winter Workshop of the Society for Biology of Reproduction, p. 28, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-7607-336-1.
101. Gajda B. (2019) Cryoconservation of porcine oocytes and embryos. Assisted Reproductive Technologies - current ststus and future perspectives, 21-22 marca 2019, Toruń, Polska, Proc., s. 28, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
102. Gajda B., Poniedziałek-Kempny K., Rajska I., Smorąg Z. (2019) Metody zwiekszania efektywności kriokonserwacji oocytów świni. LXXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 18-20 września 2019, Szczecin, Polska, Osiągnięcia i perspektywy zootechniki w aspekcie zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska, s. 88, Polskie Towarzystwo Zootechniczne, ISBN 978-83-7663-283-4.
103. Gajda B., Poniedziałek-Kempny K., Rajska I., Smorąg Z. (2019) In vitro fertilization and subsequent development of vitrified porcine oocytes matured with thymosin. The 5th Winter Workshop of the Society for Biology of Reproduction „Central and Local Regulations of Reproductive Processes”, 13-15 February, 2019, Zakopane, Polska, The 5th Winter Workshop of the Society for Biology of Reproduction, pp. 30-31, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-7607-336-1.
104. Gajda L., Cegła M., Rajska I., Gajda B. (2019) Effect of media on the DNA integrity of freeze-dried boar spermatozoa: preliminary study. The 5th Winter Workshop of the Society for Biology of Reproduction „Central and Local Regulations of Reproductive Processes”, 13-15 February, 2019, Zakopane, Polska, The 5th Winter Workshop of the Society for Biology of Reproduction, p. 110, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-7607-336-1.
105. Gogol P., Bryła M., Trzcińska M., Bochenek M. (2019) Effect of soybean lecithin on the post thaw quality and fertility of ram semen. The 5th Winter Workshop of the Society for Biology of Reproduction „Central and Local Regulations of Reproductive Processes”, 13-15 February, 2019, Zakopane, Polska, The 5th Winter Workshop of the Society for Biology of Reproduction, p. 33, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-7607-336-1.
106. Jura J., Samiec M., Skrzyszowska M., Korytkowski Ł., Opiela J. (2019) Wykorzystanie metod biotechnologii rozrodu bydła - możliwości i ograniczenia. XXVII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła pt. "Innowacyjne rozwiązania w produkcji mleka i wołowiny, 25-28 marca 2019, Zakopane, Polska, XXVII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła. :Innowacyjne rozwiązania w produkcji mleka i wołowiny., ss. 22-36, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-926689-5-4.
107. Jurkiewicz J., Wierzchoś-Hilczer A., Stefan J., Opiela J. (2019) Successful differentiation of equine mesenchymal stem cells (msc) into osteoblasts, chondrocytes and adipocytes derived from the bone marrow collected post slaughter. The 5th Winter Workshop of the Society for Biology of Reproduction „Central and Local Regulations of Reproductive Processes”, 13-15 February, 2019, Zakopane, Polska, The 5th Winter Workshop of the Society for Biology of Reproduction, p. 36, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-7607-336-1.
108. Poniedziałek-Kempny K., Rajska I., Gajda L., Gajda B. (2019) The ability of ejaculated, epididimal or without plasma boar semen for in vitro fertilization. The 5th Winter Workshop of the Society for Biology of Reproduction „Central and Local Regulations of Reproductive Processes”, 13-15 February, 2019, Zakopane, Polska, The 5th Winter Workshop of the Society for Biology of Reproduction, pp. 37-38, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-7607-336-1.
109. Samiec M., Skrzyszowska M., Opiela J. (2019) Can epigenomic modifier used for in vitro maturation of nuclear recipient oocytes be able to improve the competences of somatic cell nuclei to support the developmental potential of porcine cloned embryos? The 5th Winter Workshop of the Society for Biology of Reproduction „Central and Local Regulations of Reproductive Processes”, 13-15 February, 2019, Zakopane, Polska, The 5th Winter Workshop of the Society for Biology of Reproduction, p. 43, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-7607-336-1.
110. Szczęśniak-Fabiańczyk B., Smorąg Z. (2019) Poprawa efektywności kriokonserwacji nasienia młodych buhajów. LXXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 18-20 września 2019, Szczecin, Polska, Osiągnięcia i perspektywy zootechniki w aspekcie zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska, s. 30, Polskie Towarzystwo Zootechniczne, ISBN 978-83-7663-283-4.

Zakład Hodowli Drobnego Inwentarza

PRACE ORYGINALNE

111. Gugołek A., Strychalski J., Kowalska D. (2019) Growth performance and meat composition of rabbits fed diets supplemented with silkworm pupae meal. Spanish Journal of Agricultural Research, 17, 3: 1-9, DOI: 10.5424/sjar/2019173-14882.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

112. Ligaszewski M., Pol P. (2019) Wybrane zagadnienia z dziedziny helikultury. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ss. 130, ISBN 978-83-7607-392-7.

PRACE PRZEGLĄDOWE

113. Kowalska D. (2019) Charakterystyka ważniejszych gatunków łasicowatych żyjących w Polsce. Zwierzęta Futerkowe, 26: 22-25.
114. Kowalska D. (2019) Owady jako źródło składników odżywczych w paszach dla zwierząt. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 15, 3: 25-37, DOI: 10.5604/01.3001.0013.5131.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

115. Bielański P. (2019) Krajowa hodowla nutrii objetych programem ochrony zasobów genetycznych (2018). LXXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 18-20 września 2019, Szczecin, Polska, Osiągnięcia i perspektywy zootechniki w aspekcie zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska, s. 148, Polskie Towarzystwo Zootechniczne, ISBN 978-83-7663-283-4.
116. Bielański P. (2019) Krajowa hodowla szynszyli beżowej objętej programem ochrony zasobów genetycznych (2018). LXXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 18-20 września 2019, Szczecin, Polska, Osiągnięcia i perspektywy zootechniki w aspekcie zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska, s. 149, Polskie Towarzystwo Zootechniczne, ISBN 978-83-7663-283-4.
117. Horecka B., Jakubczak A., Piórkowska M., Jeżewska-Witkowska G. (2019) Analiza polimorfizmu genu KRT71 (keratin 71) u lisów pospolitych z genetyczną wadą okrywy włosowej. LXXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 18-20 września 2019, Szczecin, Polska, Osiągnięcia i perspektywy zootechniki w aspekcie zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska, s. 153, Polskie Towarzystwo Zootechniczne, ISBN 978-83-7663-283-4.
118. Kowalska D. (2019) Króliki popielniańskie białe - stan hodowli w Polsce. LXXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 18-20 września 2019, Szczecin, Polska, Osiągnięcia i perspektywy zootechniki w aspekcie zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska, s. 157, Polskie Towarzystwo Zootechniczne, ISBN 978-83-7663-283-4.
119. Kowalska D., Gugołek A. (2019) Wykorzystanie mączek z różnych owadów w żywieniu królików. LXXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 18-20 września 2019, Szczecin, Polska, Osiągnięcia i perspektywy zootechniki w aspekcie zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska, s. 158, Polskie Towarzystwo Zootechniczne, ISBN 978-83-7663-283-4.
120. Ligaszewski M., Pol P. (2019) Retrospektywne omówienie zakresu i wyników wieloletnich badań lokalnej populacji ślimaka winniczka (Helix pomatia L.) z okolic Instytutu Zootechniki w Balicach. XXXV Krajowe Seminarium Malakologiczne, 15-17 maja 2019, Szczecin, Polska, Problemy współczesnej malakologii, ss. 31-32, Bogucki wydawnictwo naukowe, ISBN 978-83-7986-237-5.
121. Piórkowska M. (2019) Aktualny stan hodowli lisów pastelowych i białoszyjnych w Polsce. LXXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 18-20 września 2019, Szczecin, Polska, Osiągnięcia i perspektywy zootechniki w aspekcie zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska, s. 167, Polskie Towarzystwo Zootechniczne, ISBN 978-83-7663-283-4.
122. Piórkowska M. (2019) Badania bakteriologiczne treści żołądka i jelit młodych norek w okresie odchowu przy samicy. LXXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 18-20 września 2019, Szczecin, Polska, Osiągnięcia i perspektywy zootechniki w aspekcie zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska, s. 168, Polskie Towarzystwo Zootechniczne, ISBN 978-83-7663-283-4.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

123. Bielański P. (2019) Polskie rolnictwo - szanse i zagrożenia. Hodowca Zwierząt Futerkowych, 83: 10-13.
124. Bielański P. (2019) Hejt, ekoterroryzm a produkcja zwierzęca. Hodowca Zwierząt Futerkowych, 85: 12-13.
125. Kowalska D. (2019) Możliwości redukcji emisji amoniaku do środowiska z odchodów królików i norek. Zwierzęta Futerkowe, 24: 18-19.
126. Kowalska D. (2019) Wykorzystanie owadów w mieszankach paszowych dla zwierząt. Zwierzęta Futerkowe, 25: 20-22.
127. Kowalska D. (2019) Możliwość redukcji emisji amoniaku do środowiska z działalności rolniczej. Informator dla Hodowców Szynszyli, 4: 25-27.
128. Kowalska D., Gugołek A. (2019) Gatunki zwierząt futerkowych. Borsuk europejski cz.1. Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 75, 1: 75, DOI: 10.21521/mw.6185.
129. Kowalska D., Gugołek A. (2019) Gatunki zwierząt futerkowych. Borsuk europejski cz.2. Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 75, 2: 140, DOI: 10.21521/mw.6189.
130. Piórkowska M. (2019) Właściwosci ciepłochronne skór futrzarskich - metody pomiaru. Hodowca Zwierząt Futerkowych, 85: 34-37.

INSTRUKCJE WDROŻENIOWE I UPOWSZECHNIENIOWE

131. Kowalska D., Konopka B., Bielański P. (2019) Kodeks dobrych praktyk w chowie i hodowli królików w warunkach fermowych. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ss. 21, ISBN 978-83-7607-384-2.

INNE

132. Kowalska D. (2019) Kodeks doradczy dobrej praktyki rolniczej dotyczący ograniczenia emisji amoniaku. MRiRW, ss. 80.

PODRĘCZNIKI I WYDAWNICTWA KSIĄŻKOWE

133. Bielański P., Kowalska D. (2019) Zwierzęta futerkowe. Charakterystyka ras zachowawczych w Wielkopolsce, ss. 55-60, WODR w Poznaniu, IZ PIB Kraków, ISBN 978-83-7607-360-6.

Zakład Hodowli Koni

PRACE ORYGINALNE

134. Krupiński J., Radomski P. (2019) Systemy jakości mięsa wołowego i jego produktów. Polish food, 1: 12-15.
135. Polak G. (2019) Bioróżnorodność zwierzat gospodarskich. Przegląd Hodowlany, 1: 1-4.
136. Polak G. (2019) Genetic variability of cold-blooded horses participating in genetic resources conservation programs, using pedigree analysis. Annals of Animal Science, 19, 1: 49-60, DOI: 10.2478/aoas-2018-0047.
137. Tomczyk-Wrona I. (2019) Charakterystyka rodów męskich ogierów huculskich kryjących klacze huculskie uczestniczące w programie ochrony zasobów genetycznych. Wiadomości Zootechniczne, LVII, 4: 13-21.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

138. Chełmińska A., Tomczyk-Wrona I. (2019) Historyczne uwarunkowania ochrony zasobów genetycznych rodzimych ras koni. LXXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 18-20 września 2019, Szczecin, Polska, Osiągnięcia i perspektywy zootechniki w aspekcie zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska, s. 142, Polskie Towarzystwo Zootechniczne, ISBN 978-83-7663-283-4.
139. Martyniuk E., Chełmińska A., Pasternak M. (2019) Ocena wdrażania Krajowej Strategii ochrony i zrównoważonego użytkowania zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich przez jednostki naukowe. LXXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 18-20 września 2019, Szczecin, Polska, Osiągnięcia i perspektywy zootechniki w aspekcie zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska, s. 229, Polskie Towarzystwo Zootechniczne, ISBN 978-83-7663-283-4.
140. Polak G. (2019) Zmienność podstawowych wymiarów koni sokólskich w zależności od regionu występowania. LXXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 18-20 września 2019, Szczecin, Polska, Osiągnięcia i perspektywy zootechniki w aspekcie zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska, s. 131, Polskie Towarzystwo Zootechniczne, ISBN 978-83-7663-283-4.
141. Polak G. (2019) Zmienność frekwencji umaszczenia koni sokólskich pomiędzy 1964 i 2019 rokiem. LXXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 18-20 września 2019, Szczecin, Polska, Osiągnięcia i perspektywy zootechniki w aspekcie zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska, s. 132, Polskie Towarzystwo Zootechniczne, ISBN 978-83-7663-283-4.
142. Polak G. (2019) Ocena parametrów rozrodu koni sokólskich uczestniczących w programie ochrony zasobów genetycznych koni. LXXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 18-20 września 2019, Szczecin, Polska, Osiągnięcia i perspektywy zootechniki w aspekcie zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska, s. 133, Polskie Towarzystwo Zootechniczne, ISBN 978-83-7663-283-4.
143. Polak G. (2019) Analysis of the composition of frozen and lyophilisate mare milk for differences in composition. 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 26-30 August, 2019, Ghent, Belgia, Book of Abstracts of the 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 437, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-339-6.
144. Polak G. (2019) Phenotypic differences of the Sokólski mares in distinct regions of Poland. 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 26-30 August, 2019, Ghent, Belgia, Book of Abstracts of the 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 586, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-339-6.
145. Polak G., Krupiński J. (2019) Assessment of risk status of local breeds in Poland – preliminary results. 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 26-30 August, 2019, Ghent, Belgia, Book of Abstracts of the 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 107, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-339-6.
146. Tomczyk-Wrona I. (2019) Ekonomiczne uwarunkowania ochrony zasobów genetycznych rodzimych ras koni prymitywnych i gorącokrwistych w Polsce. LXXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 18-20 września 2019, Szczecin, Polska, Osiągnięcia i perspektywy zootechniki w aspekcie zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska, s. 140, Polskie Towarzystwo Zootechniczne, ISBN 978-83-7663-283-4.
147. Tomczyk-Wrona I. (2019) Przyczyny występowania ochwatu u koników polskich. LXXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 18-20 września 2019, Szczecin, Polska, Osiągnięcia i perspektywy zootechniki w aspekcie zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska, s. 141, Polskie Towarzystwo Zootechniczne, ISBN 978-83-7663-283-4.
148. Tomczyk-Wrona I. (2019) Długowieczność ważnym czynnkiem realizacji programu ochrony zasobów genetycznych koników polskich. Mazurska hodowla koników polskich - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, 5-7 września 2019, Popielno - Wierzba, Polska, 70-lecie hodowli koników polskich w Popielnie., s. 35, Wydawnictwo własne SB IRZiBŻ PAN w Popielnie/IRZiBŻ PAN w Olsztynie.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

149. Krupiński J., Radomski P. (2019) Wołowina z najwyższej półki. Polish food, 1: 6-9.

WYNIKI OCENY ZWIERZĄT

150. Tomczyk-Wrona I. (2019) Wyniki oceny wartości użytkowej koni rasy huculskiej objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt za rok 2018. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ss. 45, ISBN 978-83-7607-309-5.

INNE

151. Chełmińska A., Radomski P., Sikora J., Moskała P. (2019) Regionalna Wystawa Ras Rodzimych podczas XIX Pożegnania Wakacji w Rudawce Rymanowskiej. Wiadomości Zootechniczne, LVII, 3: 144-145.
152. Janczarek I., Polak G. (2019) LXXXIII Zjazd Naukowy PTZ w Lublinie Sekcja Chowu i Hodowli Koni. Przegląd Hodowlany, 1: 27-28.
153. Tomczyk-Wrona I. (2019) Regionalny Czempionat Koni Rasy Huculskiej – Rudawka Rymanowska 23-25.08.2019 r. Wiadomości Zootechniczne, LVII, 4: 186-189.

PODRĘCZNIKI I WYDAWNICTWA KSIĄŻKOWE

154. Tomczyk-Wrona I. (2019) Konie. Rozdział IV. Charakterystyka ras zachowawczych w Wielkopolsce, ss. 28-40, WODR w Poznaniu, IZ PIB Kraków, ISBN 978-83-7607-360-6.

Zakład Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa

PRACE ORYGINALNE

155. Arczewska-Włosek A., Świątkiewicz S., Bederska-Łojewska D., Orczewska-Dudek S., Szczurek W., Boros D., Fraś A., Tomaszewska E., Dobrowolski P., Muszyński S., Kwiecień M., Schwarz T. (2019) The efficiency of xylanase in broiler chickens fed with increasing dietary levels of rye. Animals, 9, 46: 1-11, DOI: 10.3390/ani9020046.
156. Bederska-Łojewska D., Arczewska-Włosek A., Świątkiewicz S., Orczewska-Dudek S., Schwarz T., Puchała M., Krawczyk J., Boros D., Fraś A., Micek P. (2019) The effect of different dietary levels of hybrid rye and xylanase addition on the performance and egg quality in laying hens. British Poultry Science, 60, 4: 423-430, DOI: 10.1080/00071668.2019.1605149.
157. Bederska-Łojewska D., Pieszka M. (2019) Dietary kaolin clay in pre- and post-weaned piglets and its influence on haematological and biochemical parameters and intestinal microflora status. Annals of Animal Science, 19, 4: 1021-1034, DOI: 10.2478/aoas-2019-0031.
158. Czauderna M., Białek M., Białek A., Śliwiński B., Brzóska F. (2019) Chemical Form of Dietary Selenium Affects the Fatty Acids Profile and Oxidative Stability of Muscles of Broilers Supplemented with Lycopene and Oils. European Journal of Lipid Science and Technology, 1900132: 1-9, DOI: 10.1002/ejlt.201900132.
159. Franczyk-Żarów M., Szymczyk B., Kostogrys R. (2019) Effects of dietary conjugated linoleic acid and selected vegetable oils or vitamin E on fatty acid composition of hen egg yolks. Annals of Animal Science, 19, 1: 173-188, DOI: 10.2478/aoas-2018-0052.
160. Grela E.R., Świątkiewicz M., Kowalczuk-Vasilev E., Florek M., Kosior-Korzecka U., Skałecki P. (2019) An attempt of implementation of immunocastration in swine production – impact on meat physicochemical quality and boar taint compound concentration in the meat of two native pig breeds. Livestock Science, 232: 1-9, DOI: 10.1016/j.livsci.2019.103905.
161. Hanczakowska E., Księżak J., Świątkiewicz M. (2019) Efficiency of pea seeds in sow, piglet and fattener feeding. Animal Production Science, 59, 2: 304-313, DOI: 10.1071/AN17487.
162. Kwiecień M., Kasperek K., Winiarska-Mieczan A., Danek-Majewska A., Kwiatkowska K., Arczewska-Włosek A., Jarosz Ł., Zaricka E. (2019) Effect of caponisation on bone development in native male chickens. Annals of Animal Science, 19, 4: 991-1007, DOI: 10.2478/aoas-2019-0057.
163. Mosiichuk N., Grujic D., Woliński J., Podpryatov S.E., Podpriatov S., Szczurek P., Yatsenko T., Shmihel H., Drachanchuk O., Pierzynowski S.G., Goncharova K. (2019) Uricemia in juvenile pigs model: effect of nephrectomy and potassium oxonate. Journal of Animal and Feed Sciences, 28, 3: 254-262, DOI: 10.22358/jafs/110436/2019.
164. Muszyński S., Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A., Dobrowolski P., Valverde Piedra J., Arciszewski M.B., Szymańczyk S., Zacharko-Siembida A., Kowalik S., Wesołowska-Trojanowska M., Kowal N., Schwarz T. (2019) Analysis of mechanical properties of bones and tendons shows that modern hybrid rye can be introduced to corn-wheat based diet in broiler chickens as an alternative energy source irrespective of xylanase supplementation. Poultry Science, 98, 11: 5613-5621, DOI: 10.3382/ps/pez323.
165. Muszyński S., Tomaszewska E., Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A., Dobrowolski P., Valverde Piedra J., Arciszewski M.B., Szymańczyk S., Zacharko-Siembida A., Kowalik S., Wesołowska-Trojanowska M., Kowal N., Schwarz T. (2019) Żywienie kur niosek paszą zawierającą żyto hybrydowe nie wpływa na właściwości ich ścięgien. Pasze Przemysłowe, 1: 29-33.
166. Muszyński S., Tomaszewska E., Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A., Kasperek K., Dobrowolski P., Valverde Piedra J., Arciszewski M.B., Szymańczyk S., Zacharko-Siembida A., Kowalik S., Wesołowska-Trojanowska M., Schwarz T. (2019) Wpływ żyta hybrydowego w paszy niosek na wybrane cechy treści jaj. Pasze Przemysłowe, 28, 1: 40-42.
167. Orczewska-Dudek S., Pietras M. (2019) The Effect of Dietary Camelina sativa Oil or Cake in the Diets of Broiler Chickens on Growth Performance, Fatty Acid Profile, and Sensory Quality of Meat. Animals, 9, 10: 734, DOI: 10.3390/ani9100734.
168. Orczewska-Dudek S., Pietras M., Mika M. (2019) Effect of oil and expeller cake from Camelina sativa on plasma level of iodothyronines and lipid profile of broiler chickens. Roczniki Naukowe Zootechniki, 46, 2: 105-115.
169. Węsierska E., Niemczyńska K., Pasternak M., Arczewska-Włosek A. (2019) Selected physical and chemical characteristics of eggs laid by hens fed diets with different levels of hybrid rye. Annals of Animal Science, 19, 4: 1009-1020, DOI: 10.2478/aoas-2019-0028.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

170. Borys B., Lenart P., Lisiak D., Pieszka M., Knapik J. (2019) Skład chemiczny oraz ocena konsumencka potraw z mięsa jagniąt wybranych ras rodzimych. Rasy rodzime w ochronie przyrody i produkcji żywności prozdrowotnej, ss. 228-243, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ISBN 978-83-7259-304-7.
171. Pieszka M. (2019) Żywieniowe metody wzbogacania mięsa owiec w substancje bioaktywne o działaniu nutraceutycznym. Potencjał ras rodzimych owiec w produkcji naturalnej żywności - tradycja, regionalność, jakość, ss. 108-119, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-388-0.
172. Pieszka M., Bielińska H., Kłopotek E., Barowicz T. (2019) Gęś Biała Kołudzka® polska gęsina. Kołuda Wielka, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ss. 88, ISBN 978-83-7607-356-9.

PRACE PRZEGLĄDOWE

173. Niwińska B., Furgał-Dierżuk I., Wieczorek J. (2019) Probiotyki w żywieniu bydła. Wiadomości Zootechniczne, LVII, 1: 56-67.
174. Niwińska B., Szymczyk B., Szczurek W. (2019) Perspektywy krajowej produkcji pasz dla zwierząt gospodarskich oraz żywności pochodzenia zwierzęcego bez GMO. Wiadomości Zootechniczne, LVII, 4: 107-120.
175. Pieszka M., Bederska-Łojewska D., Szczurek P., Pieszka M. (2019) The Membrane Interactions of Nano-Silica and Its Potential Application in Animal Nutrition. Animals, 9: 1041-1054, DOI: 10.3390/ani9121041.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

176. Grujic D., Pierzynowska K., Szczurek P., Pierzynowski S.G., Desphande A., Drachanchuk O., Mosiichuk N., Woliński J. (2019) Enteral administration of ALLN-346, a recombinant urate-degrading enzyme, decreases serum urate in a pig model of hyperuricemia. Arthritis & Rheumatology, 71, suppl. 10: 2116-2117.
177. Muszyński S., Tomaszewska E., Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A., Kasperek K., Dobrowolski P., Valverde Piedra J., Arciszewski M.B., Szymańczyk S., Zacharko-Siembida A., Kowalik S., Chałabis-Mazurek A., Schwarz T. (2019) Supplementation of a rye-containing diet with xylanase influences eggshell quality in laying hens. 26th International Conference Krmiva, 5-7 June, 2019, Opatija, Chorwacja, Book of Abstract Krmiva 2019, p. 89, Krmiva.
178. Orczewska-Dudek S., Pietras M. (2019) Effect of yellow lupine seeds (Lupinus luteus L.) and silkworm (Bombyx mori) pupae meal as alternative protein source in broiler chicken diets on growth performance, carcass parameters and meat quality. XVIII European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products and XXIV European Symposium on the Quality of Poultry Meat, 23-26 June, 2019, Cesme-Izmir, Turcja, XVIII European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products and XXIV European Symposium on the Quality of Poultry Meat, p. 151, World’s Poultry Science Association Turkish Branch, ISBN 978-975-97654-1-5.
179. Orczewska-Dudek S., Pietras M. (2019) Effect of Camelina sativa oil or camelina meal in diets for laying hens on chemical composition, cholesterol content and fatty acid profile of egg yolk lipids. XVIII European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products and XXIV European Symposium on the Quality of Poultry Meat, 23-26 June, 2019, Cesme-Izmir, Turcja, XVIII European Symposium on the Quality of Eggs and Egg Products and XXIV European Symposium on the Quality of Poultry Meat, p. 92, World’s Poultry Science Association Turkish Branch, ISBN 978-975-97654-1-5.
180. Orczewska-Dudek S., Pietras M., Szczurek W., Pieszka M. (2019) Effect of yellow lupine seeds (Lupinus luteus L.) and Tenebrio molitor larvae meal in the diet for broiler chickens on production parameters and sensory quality of the meat. 22nd European Symposium on Poultry Nutrition, 10-13 June, 2019, Gdańsk, Polska, 22nd European Symposium on Poultry Nutrition, p. 166, European Federation of Branches of the world's Poultry Science Association (WPSA), ISBN 978-83-942760-6-5.
181. Szacawa E., Dudek K., Bederska-Łojewska D., Lisiecka U., Bednarek D., Pieszka M. (2019) The effect of silicon dioxide nanoparticles as feed additive on health condition and immunological parametres of calves. XIX Middle-European Buiatric Congress, 22-25 May, 2019, Lwów, Ukraina, The Animal Biology, 21, 2: 140.
182. Szczurek W., Arczewska-Włosek A., Świątkiewicz S. (2019) Effect of broiler chicken age and dietary protease on standardised ileal digestibility of amino acids in Pisum sativum ssp. arvense var. Milwa seeds. XLVIII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN, 13-14 czerwca 2019, Poznań, Polska, XLVIII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN, Poznań, 2019, ID: 459, s. 60, UP Poznań.
183. Szczurek W., Szymczyk B., Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A. (2019) Standardised ileal digestibility of amino acids in pea seeds of the white-flowered variety for broilers as affected by birds age and protease supplementation. XLVIII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN, 13-14 czerwca 2019, Poznań, Polska, XLVIII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN, Poznań, 2019, ID: 459, s. 61, UP Poznań.
184. Szymczyk B., Świątkiewicz M., Furgał-Dierżuk I., Oczkowicz M. (2019) The effect of dietary level of vitamin D3 on serum lipid profile in male and female rats. XLVIII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN, 13-14 June, 2019, Poznań, Polska, XLVIII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN, Poznań, 2019, ID: 459, p. 69, UP Poznań.
185. Śliwiński B., Górka P., Furgał-Dierżuk I. (2019) Effect of sodium butyrate and tributyrin infusion into the rumen on ruminal fermentation in cattle. XLVIII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN, 13-14 czerwca 2019, Poznań, Polska, XLVIII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN, Poznań, 2019, ID: 459, s. 20, UP Poznań.
186. Świątkiewicz M., Furgał-Dierżuk I., Nabożny M., Schwarz T. (2019) The estimation of digestibility of nutrients in feed mixtures containig modern hybrid rye variety and supplemented with NSP hydrolizing enzymes fed to pigs – the preliminary results. XLVIII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN, 13-14 June, 2019, Poznań, Polska, XLVIII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN, Poznań, 2019, ID: 459, p. 34, UP Poznań.
187. Świątkiewicz M., Furgał-Dierżuk I., Nabożny M., Schwarz T. (2019) The estimation of digestibility of nutrients in feed mixtures containing modern hybrid rye variety fed to pigs, in comparison to old rye variety and other cereal grain – the preliminary results. XLVIII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN, 13-14 June, 2019, Poznań, Polska, XLVIII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN, Poznań, 2019, ID: 459, p. 35, UP Poznań.
188. Świątkiewicz M., Taciak M., Barszcz M., Furgał-Dierżuk I., Zimniewska M. (2019) The effect of the fiber originated from local fibrous plants used as a feed supplement on piglets health status. XLVIII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN, 13-14 June, 2019, Poznań, Polska, XLVIII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZiA PAN, Poznań, 2019, ID: 459, p. 12, UP Poznań.
189. Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A. (2019) Nutritional methods of coccidiosis prophylaxis in broiler chickens. Scientific International Conference "Impact of livestock nutrition on productivity and quality of production, 28 listopada 2019, Kaunas, Lithuania, Proccedings of the Scientific International Conference, s. 10, Lithuanian University of Health Sciences.
190. Tomaszewska E., Muszyński S., Dobrowolski P., Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A., Valverde Piedra J., Arciszewski M.B., Zacharko-Siembida A., Szymańczyk S., Kowalik S., Chałabis-Mazurek A., Schwarz T. (2019) The changes of osteometric, densitometric and mechanoical properites of tibia in broiler chickens fed diet containing rye at the level of 15%. 26th International Conference Krmiva, 5-7 June, 2019, Opatija, Chorwacja, Book of Abstract Krmiva 2019, p. 95, Krmiva.
191. Valverde Piedra J., Chałabis-Mazurek A., Leśniak P., Tomaszewska E., Szymańczyk S., Arciszewski M.B., Zacharko-Siembida A., Muszyński S., Dobrowolski P., Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A., Schwarz T. (2019) The impact of of rye on the level of cadmium and lead in the feed mixture and in selected tissues of broiler chicken. 26th International Conference Krmiva, 5-7 June, 2019, Opatija, Chorwacja, Book of Abstract Krmiva 2019, p. 88, Krmiva.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE, WYKŁADY NA SZKOLENIA, SEMINARIA

192. Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A. (2019) Naturalne dodatki paszowe w żywieniu stad towarowych kur nieśnych. IV Międzynarodowa Konferencja Techniczna PROHEALTH „Zarządzanie rozważnym stosowaniem środków przeciwdrobnoustrojowych w zrównoważonej produkcji drobiarskiej", 15-16 lutego 2019, Jachranka, Polska, Materiały konferencyjne, ss. 1-10, SGGW.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

193. Barowicz T., Pieszka M. (2019) Natłuszczanie i stabilność oksydacyjna pasz. Hoduj z głową. Świnie, 102, 6: 8-10.
194. Barowicz T., Pieszka M. (2019) Gdy locha karmiąca nie ma apetytu. Hoduj z głową. Świnie, 2, 98: 10-13.
195. Barowicz T., Pieszka M. (2019) Struktura TMR. Wpływ na prawidłowe funkcjonowanie żwacza. Agrobydło, 2: 11-14.
196. Barowicz T., Pieszka M. (2019) Mączki i koncentraty rybne w żywieniu drobiu. Polskie Drobiarstwo, 8: 57-59.
197. Barowicz T., Pietras M. (2019) Jod w produkcji drobiarskiej. Polskie Drobiarstwo, 3: 11-14.
198. Barowicz T., Pietras M. (2019) Dodatki stabilizujące procesy w żwaczu. Hoduj z głową. Bydło, 5: 36-38.
199. Barowicz T., Pietras M. (2019) Mikroflora przewodu pokarmowego. Hoduj z głową. Świnie, 5: 14-17.
200. Barowicz T., Śliwiński B. (2019) Zioła na użytkach zielonych. Hoduj z głową. Świnie, 4: 8-11.
201. Barowicz T., Śliwiński B. (2019) Sam opas to nie wszystko. Hoduj z głową. Bydło, 1: 12-13.
202. Barowicz T., Śliwiński B. (2019) Zioła na użytkach zielonych. Hoduj z głową. Bydło, 5: 33-35.
203. Pieszka M., Barowicz T. (2019) Jajko nie tylko źródłem składników odżywczych. Polskie Drobiarstwo, 4: 2-7.
204. Pieszka M., Barowicz T. (2019) Warto stosować pasze rzepakowe. Hoduj z głową. Świnie, 2, 98: 14-17.
205. Pietras M., Barowicz T. (2019) Ksantofile w paszy dla drobiu. Polskie Drobiarstwo, 9: 28-31.
206. Pietras M., Barowicz T. (2019) Kwas askorbinowy w dawce pokarmowej drobiu. Polskie Drobiarstwo, 2: 33-35.
207. Pietras M., Barowicz T. (2019) Selen w paszy dla drobiu. Polskie Drobiarstwo, 6: 60-63.
208. Śliwiński B., Barowicz T. (2019) Mikroelementy - rola miedzi w paszy. Hoduj z głową. Bydło, 3: 36-38.
209. Świątkiewicz M. (2019) Nasiona roślin bobowatych w żywieniu świń. Trzoda Chlewna, 2: 47-53.
210. Świątkiewicz M. (2019) Zastosowanie enzymów paszowych w żywieniu świń. Trzoda Chlewna, 3: 40-45.
211. Świątkiewicz M. (2019) Białko i aminokwasy w żywieniu świń. Trzoda Chlewna, 5: 39-44.

Zakład Hodowli Bydła

PRACE ORYGINALNE

212. Gaczkowska A., Biedziak B., Budner M., Zadurska M., Lasota A., Hozyasz K., Dąbrowska J., Wójcicki P., Żukowski K., Jagodziński P., Mostowska A. (2019) PAX7 nucleotide variants and the risk of non-syndromic orofacial clefts in the Polish populatio. Oral Diseases, 25, 6: 1608-1618, DOI: 10.1111/odi.13139.
213. Radkowski A., Radkowska I., Bocianowski J. (2019) Wpływ nawożenia preparatem aminokwasowym na skład chemiczny i wartość pokarmową runi mieszanki życicy wielokwiatowej i lucerny siewnej. Roczniki Naukowe Zootechniki, 46, 2: 93-104.
214. Radkowski A., Radkowska I., Galus-Barchan A. (2019) Effect of multi-walled carbon nanotubes (MWCNTS) on counts of microorganisms in soil as exemplified by the cultivation of selected fodder grasses. Journal of Elementology, 1, 24: 47-59, DOI: 10.5601/jelem.2018.23.2.1588.
215. Radkowski A., Radkowska I., Lemek T., Jakubowski M. (2019) Effect of zinc ammonium acetate on characteristics of timothy canopy and seed yield. Ecological Chemistry and Engineering S-Chemia I Inzynieria Ekologiczna S, 4, 26: 797-806, DOI: 10.1515/eces-2019-0056.
216. Żukowski K., Topolski P., Żarnecki A. (2019) Genome-wide patterns of copy number variation in case control mastitis study of Polish-HF cows using high-density Illumina BovineSNP50 v3 BeadChip array. Translational Research in Veterinary Science, 2, 2: 9-22, DOI: 10.12775/TRVS.2019.006.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

217. Jakiel M. (2019) Korzyści wynikające z hodowli bydła rasy simentalskiej. Rolnictwo precyzyjne w obszarze hodowli bydła mlecznego - aktualności w nauce oraz wymiana doświadczeń praktycznych, ss. 95-105, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-364-4.
218. Radkowska I. (2019) Innowacje w uprawie i pielęgnacji użytków zielonych. Rolnictwo precyzyjne w obszarze hodowli bydła mlecznego - aktualności w nauce oraz wymiana doświadczeń praktycznych, ss. 81-94, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-364-4.
219. Skarwecka M., Topolski P. (2019) Praktyczne wykorzystanie oceny genomowej w hodowli bydła mlecznego. Rolnictwo precyzyjne w obszarze hodowli bydła mlecznego - aktualności w nauce oraz wymiana doświadczeń praktycznych, ss. 61-67, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-364-4.
220. Skrzyński G., Szymik B. (2019) Precyzyjne systemy zarządzania stadem bydła mlecznego, w tym zarządzanie stadem w obszarze z robotami udojowymi. Rolnictwo precyzyjne w obszarze hodowli bydła mlecznego - aktualności w nauce oraz wymiana doświadczeń praktycznych, ss. 19-27, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-364-4.
221. Topolski P., Skarwecka M. (2019) Znaczenie nowych cech w doskonaleniu bydła holsztyńsko-fryzyjskiego. Rolnictwo precyzyjne w obszarze hodowli bydła mlecznego - aktualności w nauce oraz wymiana doświadczeń praktycznych, ss. 69-77, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-364-4.
222. Warda M., Kulik M., Szewczyk M., Radkowska I. (2019) Zbiorowiska roślinne w warunkach wypasu rodzimych ras zwierząt. Rasy rodzime w ochronie przyrody i produkcji żywności prozdrowotnej, ss. 46-70, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ISBN 978-83-7259-304-7.
223. Wójcik P. (2019) Precyzyjne rolnictwo na przykładzie hodowli bydła mlecznego. Rolnictwo precyzyjne w obszarze hodowli bydła mlecznego - aktualności w nauce oraz wymiana doświadczeń praktycznych, ss. 7-16, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-364-4.

PRACE PRZEGLĄDOWE

224. Majewska A. (2019) Ocena mięsna w rasach polska czerwona i simentalskiej. Hodowca Bydła, 7-8: 58-61.
225. Radkowska I., Radkowski A. (2019) Wpływ użytków zielonych w ekologicznym chowie kóz na jakość uzyskiwanych produktów. Wiadomości Zootechniczne, LVII, 3: 36-42.
226. Radkowski A., Radkowska I., Bocianowski J. (2019) Wpływ nawożenia preparatem aminokwasowym na skład chemiczny i wartość pokarmową runi z życicy wielokwiatowej i lucerny siewnej. Roczniki Naukowe Zootechniki, 47, 2: 93-104.
227. Skarwecka M. (2019) Ocena genomowa - to się opłaca!. Kalendarz Rolników 2020, s. 168, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, ISBN 978-83-7401-681-0.
228. Skrzyński G., Szymik B., Wójcik P. (2019) Udział Instytutu Zootechniki PIB w opracowaniu metod oraz programów do oceny wartości użytkowej oraz hodowlanej bydła mięsnego w Polsce. Wiadomości Zootechniczne, LVII, 1: 114-119.
229. Szewczyk A. (2019) Odchów cieląt przy matkach – czy jest możliwy w stadach krów mlecznych? Roczniki Naukowe Zootechniki, 46, 2: 75-81.
230. Szymik B., Jagusiak W. (2019) Wartość hodowlana cech zdolności udojowej krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czerwono-białej. LXXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 18-20 września 2019, Szczecin, Polska, Osiągnięcia i perspektywy zootechniki w aspekcie zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska, s. 32, Polskie Towarzystwo Zootechniczne, ISBN 978-83-7663-283-4.
231. Topolski P., Jagusiak W. (2019) Trendy INBREDU w populacji buhajków testowych rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. LXXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 18-20 września 2019, Szczecin, Polska, Osiągnięcia i perspektywy zootechniki w aspekcie zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska, s. 35, Polskie Towarzystwo Zootechniczne, ISBN 978-83-7663-283-4.
232. Topolski P., Prokowski A., Skarwecka M. (2019) Wpływ faz księżyca na aktywność krów. LXXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 18-20 września 2019, Szczecin, Polska, Osiągnięcia i perspektywy zootechniki w aspekcie zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska, s. 36, Polskie Towarzystwo Zootechniczne, ISBN 978-83-7663-283-4.
233. Wójcik P., Meller M., Mróz P. (2019) Effect of cow age and stocking rate on milk output and milking duration. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, seria Agricultura. Alimentaria. Piscaria et Zootechnica, 3: 45-50, DOI: 10.21005/AAPZ2019.51.3.05.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

234. Jakiel M., Majewska A. (2019) Zmiany w liczbie stad i liczebności krów objętych programem ochrony zasobów genetycznych. LXXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 18-20 września 2019, Szczecin, Polska, Osiągnięcia i perspektywy zootechniki w aspekcie zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska, s. 9, Polskie Towarzystwo Zootechniczne, ISBN 978-83-7663-283-4.
235. Majewska A., Jakiel M. (2019) Rasy zachowawcze bydła na terenach górskich. LXXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 18-20 września 2019, Szczecin, Polska, Osiągnięcia i perspektywy zootechniki w aspekcie zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska, s. 16, Polskie Towarzystwo Zootechniczne, ISBN 978-83-7663-283-4.
236. Radkowski A., Radkowska I. (2019) Wpływ nawożenia preparatem aminokwasowym i krzemowym na aspekt użytkowy murawy trawnikowej. Gospodarowanie przestrzenią a zasoby przyrodnicze, s. 115, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ISBN 978-83-7259-298-9.
237. Radkowski A., Radkowska I. (2019) Wpływ zróżnicowanego udziału życicy wielokwiatowej i lucerny siewnej na jakość kiszonek. Gospodarowanie przestrzenią a zasoby przyrodnicze, s. 116, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ISBN 978-83-7259-298-9.
238. Radkowski A., Radkowska I. (2019) Wpływ nawożenia preparatem aminokwasowym i mikrobiologicznym na plonowanie oraz wartość paszową runi łąkowej w warunkach rolnictwa ekologicznego. XXVII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła pt. "Innowacyjne rozwiązania w produkcji mleka i wołowiny, 25-28 marca 2019, Zakopane, Polska, XXVII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła. :Innowacyjne rozwiązania w produkcji mleka i wołowiny., s. 155, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-926689-5-4.
239. Radkowski A., Radkowska I. (2019) Wpływ aminokwasów pochodzących z hydrolizy enzymatycznej na produkcyjność i jakość runi łąkowej. XXVII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła pt. "Innowacyjne rozwiązania w produkcji mleka i wołowiny, 25-28 marca 2019, Zakopane, Polska, XXVII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła. :Innowacyjne rozwiązania w produkcji mleka i wołowiny., s. 154, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-926689-5-4.
240. Radkowski A., Radkowska I. (2019) Nowoczesne mieszanki trawiaste podstawą bazy paszowej w żywieniu bydła. XXVII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła pt. "Innowacyjne rozwiązania w produkcji mleka i wołowiny, 25-28 marca 2019, Zakopane, Polska, XXVII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła. :Innowacyjne rozwiązania w produkcji mleka i wołowiny., ss. 77-85, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-926689-5-4.
241. Radkowski A., Radkowska I. (2019) Yield potential and chemical composition of selected grass-legume forage mixtures on Polish market. 20th Symposium of the European Grassland Federation, 24-27 June, 2019, Zurich, Szwajcaria, Grassland Science in Europe, vol. 24 – Improving sown grasslands through breeding and managemen, p. 224, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-3-033-07278-7.
242. Radkowski A., Radkowska I., Sygnarowicz P. (2019) Yield and chemical composition of grass-legume sward with different share of alfalfa (Medicago sativa). 20th Symposium of the European Grassland Federation, 24-27 June, 2019, Zurich, Szwajcaria, Grassland Science in Europe, vol. 24 – Improving sown grasslands through breeding and managemen, p. 223, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-3-033-07278-7.
243. Szymik B., Topolski P., Żukowski K. (2019) Genetic parameters between workability and conformation traits. 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 26-30 August, 2019, Ghent, Belgia, Book of Abstracts of the 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 455, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-339-6.
244. Topolski P., Żukowski K., Szymik B. (2019) Heritability of milk production traits in a population of RP cows included in the GRC programme. 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 26-30 August, 2019, Ghent, Belgia, Book of Abstracts of the 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 118, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-339-6.
245. Żukowski K., Topolski P., Skarwecka M. (2019) Routine approach to identification of mastitis using copy number variations in dairy cattle. 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 26-30 August, 2019, Ghent, Belgia, Book of Abstracts of the 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 460, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-339-6.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

246. Jakiel M. (2019) Cechy użytkowości mlecznej krów. Hodowca Bydła, 7-8: 20-23.
247. Jakiel M. (2019) Krowa rasy holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czerwono-białej. Hodowca Bydła, 6: 37-39.
248. Karpowicz A. (2019) Zakiszanie wilgotnego ziarna kukurydzy. Hodowca Bydła, 7-8: 7-10.
249. Karpowicz A. (2019) Stabilność tlenowa kiszonek z całych roślin kukurydzy i sposoby ograniczania strat tlenowych. Hodowca Bydła, 11: 12-18.
250. Radkowska I., Radkowski A. (2019) Czynniki wpływające na jakość runi pastwiskowej. Hodowca Bydła, 3: 4-6.
251. Radkowska I., Radkowski A. (2019) Możliwości wykorzystania użytków zielonych w chowie bydła mięsnego. Bydło Mięsne, 3: 13-17.
252. Radkowski A., Radkowska I. (2019) Wpływ żywienia pastwiskowego na zawartość bioaktywnych składników w mleku. Hodowca Bydła, 6: 8-13.
253. Radkowski A., Radkowska I. (2019) Wartość paszowa zielonki w zależności od fazy rozwojowej roślin oraz pokosu. Hodowca Bydła, 5: 13-19.
254. Radkowski A., Radkowska I. (2019) Niebezpieczne gatunki roślin użytków zielonych i sposoby ich zwalczania. Hodowca Bydła, 5: 15-17.
255. Skrzyński G. (2019) Ocena wartości użytkowej bydła ras mięsnych. Hodowca Bydła, 3: 66-71.
256. Szymik B. (2019) Wybór rasy bydła mięsnego. Hodowca Bydła, 6: 83-89.
257. Wójcik P., Karpowicz A. (2019) Choroby racic i wady postawy kończyn. Wpływ na brakowanie i produkcję. Agrobydło, 2: 64-66.

WYNIKI OCENY ZWIERZĄT

258. Jagusiak W., Jakiel M., Żarnecki A. (2019) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej. 2019/2. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej, 2: 37-94.
259. Jagusiak W., Jakiel M., Żarnecki A. (2019) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej 2019/1. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej, 1: 39-45.
260. Jagusiak W., Morek-Kopeć M., Wójcik P., Żarnecki A. (2019) Wyniki ooeny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Sezon oceny 2019/1. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej., 1: 1-192.
261. Jagusiak W., Morek-Kopeć M., Wójcik P., Żarnecki A. (2019) Wyniki ooeny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Sezon oceny 2019/2. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej., 2: 1-196.
262. Jagusiak W., Żarnecki A. (2019) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech mlecznych 2019/1. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej, 1: 7-11.
263. Jagusiak W., Żarnecki A. (2019) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech mlecznych 2019/2. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej, 2: 7-11.
264. Jagusiak W., Żarnecki A., Wójcik P. (2019) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech pokroju. 2019/2. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej, 2: 15-18.
265. Jagusiak W., Żarnecki A., Wójcik P. (2019) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech pokroju 2019/1. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej, 1: 15-18.
266. Jakiel M., Miejski A., Korzonek H., Skrzyński G., Szymik B. (2019) Wyniki stacjonarnej oceny wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej w zakresie cech mięsnych (seria XXVIR). Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej, 2: 95-102.
267. Topolski P. (2019) Inseminacja Bydła 2018. Inseminacja Bydła, 17: 1-36.

Zakład Hodowli Drobiu

PRACE ORYGINALNE

268. Dobrzański J., Calik J., Krawczyk J., Szwaczkowski T. (2019) Conservation of goose genetic resources in Poland – past and present status. World's Poultry Science Journal, 75, 3: 387-400, DOI: 10.1017/S0043933919000412.
269. Gornowicz E., Zwierzyński R., Lewko L., Kryza A. (2019) Wybrane parametry oceny konsumenckiej mięsa drobiu wodnego, cz. I. Polskie Drobiarstwo, 06/19: 50-53.
270. Gornowicz E., Zwierzyński R., Lewko L., Kryza A. (2019) Wybrane parametry oceny konsumenckiej mięsa drobiu wodnego, cz. II. Polskie Drobiarstwo, 07/19: 28-31.
271. Gumułka M., Andres K., Krawczyk J., Calik J., Węsierska E., Niemczyńska K. (2019) Wpływ wieku niosek i warunków przechowywania na jakość jaj kur rasy czubatka polska. ŻYWNOŚĆ - Nauka Technologia Jakość, 26, 2: 83-94, DOI: 10.15193/zntj/2019/119/287.
272. Krawczyk J., Obrzut J., Calik J., Świątkiewicz S. (2019) The effect of slaughter age and the diet in the final growth phase of poulards on productivity and meat quality. Annals of Animal Science, 19, 2: 499-516, DOI: 10.2478/aoas-2019-0012.
273. Kubiś M., Lewko L., Kaczmarek S., Nowaczewski S., Hejdysz M., Rutkowski A. (2019) The effect of enzyme and protein source on laying hens performance, eggshell and bone traits. Emirates Journal of Food and Agriculture, 31, 5: 353-360, DOI: 10.9755/ejfa.2019.v31.i5.1953.
274. Lewko L., Gornowicz E. (2019) Charakterystyka właściwości fizycznych jaj kaczych. Polskie Drobiarstwo, 2: 2-7.
275. Schwarz T., Połtowicz K., Nowak J., Murawski M., Małopolska M., Andres K., Wojtysiak D., Jamieson M., Bartlewski P. (2019) Quantitative Echotextural Attributes of Pectoralis Major Muscles in Broiler Chickens: Physicochemical Correlates and Effects of Dietary Fat Source. Animals, 9, 6: 1-12, DOI: 10.3390/ani9060306.
276. Sokołowicz Z., Dykiel M., Krawczyk J., Augustyńska-Prejsnar A. (2019) Effect of layer genotype on physical characteristics and nutritive value of organic eggs. CYTA - Journal of Food, 17, 1: 11-19, DOI: 10.1080/19476337.2018.1541480.
277. Wojtysiak D., Calik J., Krawczyk J., Wojciechowska-Puchałka J., Obrzut J., Nahajło K. (2019) Postmortem degradation of desmin and dystrophin in breast muscles from capons and cockerels. Annals of Animal Science, 19, 3: 835-846, DOI: 10.2478/aoas-2019-0034.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

278. Biel P., Lisowski M., Gornowicz E., Lewko L. (2019) Kaczki pekin angielski (LsA), pekin duński (P-8) i pekin francuski (P-9). Rolnictwo XXI wieku. Problemy i wyzwania., ss. 46-56, Idea Knowledge Future, ISBN 978-83-951445-8-5.
279. Gornowicz E., Zwierzyński R., Lewko L. (2019) Wpływ restrykcji związanych z występowaniem grypy ptaków na wyniki reprodukcji gęsi. Rolnictwo XXI wieku. Problemy i wyzwania., ss. 111-120, Idea Knowledge Future, ISBN 978-83-951445-8-5.
280. Lewko L., Gornowicz E., Kryza A. (2019) Wpływ zróżnicowanego pochodzenia gęsi na wartość biologiczną jaj. Rolnictwo XXI wieku. Problemy i wyzwania., ss. 176-189, Idea Knowledge Future, ISBN 978-83-951445-8-5.

PRACE PRZEGLĄDOWE

281. Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E. (2019) Naturalne dodatki w diecie a status antyoksydacyjny i profil kwasów tłuszczowych mięśni kurcząt brojlerów. Wiadomości Zootechniczne, LVII, 4: 102-106.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

282. Bielińska H. (2019) Technologia odchowu i tuczu gęsi owsianych Białych Kołudzkich®. Aktualne problemy w patologii drobiu, ss. 50-54, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ISBN 978-83-7717-315-2.
283. Bielińska H. (2019) Zasady utrzymania stada reprodukcyjnego gęsi Białych Kołudzkich®. Aktualne problemy w patologii drobiu, ss. 37-41, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ISBN 978-83-7717-315-2.
284. Calik J. (2019) Effect of caponizing Yellowleg Partridge (Ż-33) cockerels on body weight and meat quality. XXXI Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA "Nauka Praktyce - Praktyka Nauce", 4-6 września 2019, Polańczyk, Polska, Book of Abstracts, s. 49, PB WPSA.
285. Cywińska P., Połtowicz K. (2019) Wpływ intensywności chowu na wyniki produkcyjne i jakość tuszki gęsi Białych Kołudzkich®. IV Konferencja Naukowa "Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania", 26-27 marca 2019, Krzyżowa, Polska, IV Konferencja Naukowa "Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania", s. 11, Idea Knowledge Future, ISBN 978-83-951445-9-2.
286. Dobek A., Gornowicz E., Moliński K., Szwaczkowski T. (2019) Jakość mięsa kaczego z perspektywy fizycznych pomiarów i eksperckiej oceny. LXXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 18-20 września 2019, Szczecin, Polska, Osiągnięcia i perspektywy zootechniki w aspekcie zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska, s. 45, Polskie Towarzystwo Zootechniczne, ISBN 978-83-7663-283-4.
287. Gornowicz E., Skotarczak E., Lewko L., Moliński K., Zwierzyński R. (2019) Analiza statystyczna cech rzeźnych gęsi uwzględniająca pochodzenia, płeć i długość odchowu. LXXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 18-20 września 2019, Szczecin, Polska, Osiągnięcia i perspektywy zootechniki w aspekcie zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska, s. 47, Polskie Towarzystwo Zootechniczne, ISBN 978-83-7663-283-4.
288. Gumułka M., Andres K., Krawczyk J., Calik J., Węsierska E. (2019) Wpływ wieku i warunków przechowywania na jakość jaj kur rasy czubatka polska. LXXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 18-20 września 2019, Szczecin, Polska, Osiągnięcia i perspektywy zootechniki w aspekcie zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska, s. 48, Polskie Towarzystwo Zootechniczne, ISBN 978-83-7663-283-4.
289. Krawczyk J., Obrzut J. (2019) Possibilities to improve the economic efficiency of domestic poulard production using native hens. XXXI Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA "Nauka Praktyce - Praktyka Nauce", 4-6 września 2019, Polańczyk, Polska, Book of Abstracts, s. 51, PB WPSA.
290. Lewko L., Gornowicz E., Kryza A. (2019) Ocena porównawcza biologicznej wartości jaj wybranych populacji gęsi. IV Konferencja Naukowa "Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania", 26-27 marca 2019, Krzyżowa, Polska, IV Konferencja Naukowa "Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania", s. 35, Idea Knowledge Future, ISBN 978-83-951445-9-2.
291. Lewko L., Gornowicz E., Zwierzyński R., Kryza A. (2019) Biologiczna wartość jaj gęsi utrzymywanych w Polsce. LXXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 18-20 września 2019, Szczecin, Polska, Osiągnięcia i perspektywy zootechniki w aspekcie zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska, s. 49, Polskie Towarzystwo Zootechniczne, ISBN 978-83-7663-283-4.
292. Obrzut J., Krawczyk J. (2019) The quality of poulard meat obtained from hybrid breed of hens Karmazyn and meat cocks. XXXI Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA "Nauka Praktyce - Praktyka Nauce", 4-6 września 2019, Polańczyk, Polska, Book of Abstracts, s. 47, PB WPSA.
293. Połtowicz K., Nowak J. (2019) Fatty acid profile and physicochemical parameters of white striping chicken breast fillets. XXXI Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA "Nauka Praktyce - Praktyka Nauce", 4-6 September, 2019, Polańczyk, Polska, Book of Abstracts, p. 59, PB WPSA.
294. Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E., Muchacka R. (2019) Effect of supplementing drinking water with mixed herb extract or outdoors on meat quality in broiler chickens. XXXI Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA "Nauka Praktyce - Praktyka Nauce", 4-6 September, 2019, Polańczyk, Polska, Book of Abstracts, p. 45, PB WPSA.
295. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Puchała M. (2019) Quality of organic eggs from R-11 hens fed with herb supplemented diet. XXXI Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PO WPSA "Nauka Praktyce - Praktyka Nauce", 4-6 września 2019, Polańczyk, Polska, Book of Abstracts, s. 67, PB WPSA.
296. Zwierzyński R., Gornowicz E. (2019) Uwarunkowania technologiczne w chowie rzeźnych kaczek typu pekin. Aktualne problemy w patologii drobiu, ss. 55-57, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ISBN 978-83-7717-315-2.
297. Zwierzyński R., Gornowicz E., Lewko L. (2019) Wpływ restrykcji związanych z występowaniem grypy ptaków na wyniki reprodukcji gęsi. IV Konferencja Naukowa "Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania", 26-27 marca 2019, Krzyżowa, Polska, IV Konferencja Naukowa "Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania", s. 71, Idea Knowledge Future, ISBN 978-83-951445-9-2.
298. Zwierzyński R., Gornowicz E., Lewko L. (2019) Bioasekuracja spowodowana grypą ptaków a wyniki reprodukcyjne drobiu wodnego. LXXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 18-20 września 2019, Szczecin, Polska, Osiągnięcia i perspektywy zootechniki w aspekcie zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska, s. 52, Polskie Towarzystwo Zootechniczne, ISBN 978-83-7663-283-4.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE, WYKŁADY NA SZKOLENIA, SEMINARIA

299. Bielińska H. (2019) Zasady odchowu gęsi Białej Kołudzkiej®. Konferencja "Aktualne tendencje w chowie drobiu wodnego", 22 listopada 2019, Kołuda Wielka, Polska, Materiały Konferencyjne, ss. 3-6, Kujawsko-Pomorski ODR w Minikowie, IZ PIB ZD Kołuda Wielka.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

300. Badowski J. (2019) Wylęgowość piskląt w nowych warunkach technologicznych Zakładu Wylęgu Gęsi. Polskie Drobiarstwo, 12: 72-75.
301. Gornowicz E., Zwierzyński R. (2019) Drób wodny na II Regionalnej Wystawie Zwierzat Hodowlanych. Polskie Drobiarstwo, 8: 67-68.
302. Gornowicz E., Zwierzyński R., Lewko L. (2019) Pomyślny sezon wystawienniczy 2019 dla ptaków ze Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach. Wiadomości Zootechniczne, LVII: 165-168.
303. Gornowicz E., Zwierzyński R., Lewko L., Kryza A. (2019) Wybrane parametry oceny konsumenckiej mięsa drobiu wodnego. Cz. II. Polskie Drobiarstwo, 7: 28-31.
304. Gornowicz E., Zwierzyński R., Lewko L., Kryza A. (2019) Wybrane parametry oceny konsumenckiej mięsa drobiu wodnego, cz. I. Polskie Drobiarstwo, 6: 50-53.
305. Krawczyk J., Calik J. (2019) Zróżnicowanie jakości jaj kur objętych w Polsce programem ochrony. Hodowca Drobiu, 10: 40-46.
306. Krawczyk J., Calik J. (2019) Możliwości wykorzystania kur ogólnoużytkowych do produkcji w Polsce kapłonów i pulard. Kalendarz Rolników 2020, s. 171, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, ISBN 978-83-7401-681-0.
307. Krawczyk J., Obrzut J. (2019) Jakość mięsa pulard uzyskanych z mieszańców kur ras zachowawczych z kogutami mięsnymi. Polskie Drobiarstwo, 7: 8-12.
308. Lewko L. (2019) VII Kórnickie Dni Nauki. Polskie Drobiarstwo, 12: 80.

WYNIKI OCENY ZWIERZĄT

309. Calik J., Krawczyk J. (2019) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych kur nieśnych utrzymywanych na fermie w Chorzelowie (IZ PIB). Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objetych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt, XV: 5-29.
310. Calik J., Krawczyk J., Obrzut J. (2019) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych kur nieśnych utrzymywanych na fermie w Aleksandrowicach (IZ PIB). Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objetych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt, XV: 30-48.
311. Calik J., Zwierzyński R., Gornowicz E., Lewko L., Lisowski M., Grajewski B. (2019) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych gęsi utrzymywanych w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach (IZ PIB). Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objetych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt, XV: 60-97.
312. Calik J., Zwierzyński R., Lisowski M., Grajewski B. (2019) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych kaczek utrzymywanych w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach (IZ PIB). Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objetych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt, XV: 109-128.

INSTRUKCJE WDROŻENIOWE I UPOWSZECHNIENIOWE

313. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I. (2019) Dwuskładnikowy dodatek ziołowy poprawiający wylęgowość i jakość piskląt kur rasy Zielononóżka kuropatwiana w gospodarstwach certyfikowanych. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ss. 32, ISBN 978-83-7607-313-2.
314. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I. (2019) Metody produkcji wysokiej jakości mięsa ekologicznych kurcząt rasy Rhode Island Red. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ss. 32, ISBN 978-83-7607-317-0.

BROSZURY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE

315. Calik J. (2019) Produkcja kapłonów rasy karmazyn/Rhode Island Red (R-11). b-6/2019, Kraków - Balice, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ss. 20, ISBN 978-83-7607-301-9.
316. Gornowicz E., Zwierzyński R., Lewko L. (2019) Drób wodny - wybrane cechy konsumenckiej oceny mięsa. b-5/2019, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ss. 28, ISBN 978-83-7607-396-5.

INNE

317. Calik J. (2019) Produkcja kapłonów z wykorzystaniem rodzimych ras kur. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ss. 4.
318. Calik J., Krawczyk J. (2019) Rasy i odmiany gęsi objęte Programem ochrony zasobów genetycznych populacji gęsi. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ss. 4.
319. Calik J., Krawczyk J. (2019) Rasy/rody kur objęte programem ochrony zasobów genetycznych populacji kur nieśnych. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ss. 4.
320. Gornowicz E., Zwierzyński R., Lewko L. (2019) Pomyślny sezon wystawienniczy 2019 dla ptaków ze Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach. Wiadomości Zootechniczne, LVII, 4: 165-168.
321. Krawczyk J., Calik J. (2019) Rasy, rody i linie kaczek objete Programem ochrony zasobów genetycznych populacji kaczek. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ss. 4.
322. Krawczyk J., Calik J. (2019) Produkcja pulard z wykorzystaniem rodzimych ras kur. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ss. 4.

PODRĘCZNIKI I WYDAWNICTWA KSIĄŻKOWE

323. Calik J., Krawczyk J. (2019) Kury nieśne. Charakterystyka ras zachowawczych w Wielkopolsce, ss. 41-46, WODR w Poznaniu, IZ PIB Kraków, ISBN 978-83-7607-360-6.
324. Calik J., Krawczyk J. (2019) Gęsi. Charakterystyka ras zachowawczych w Wielkopolsce, ss. 47-50, WODR w Poznaniu, IZ PIB Kraków, ISBN 978-83-7607-360-6.
325. Krawczyk J., Calik J. (2019) Kaczki. Charakterystyka ras zachowawczych w Wielkopolsce, ss. 51-54, WODR w Poznaniu, IZ PIB Kraków, ISBN 978-83-7607-360-6.

Zakład Hodowli Owiec i Kóz

PRACE ORYGINALNE

326. Grochowska E., Borys B., Lisiak D., Mroczkowski S. (2019) Genotypic and allelic effects of the myostatin gene (MSTN) on carcass, meat quality and biometric traits in Colored Polish Merino sheep. Meat Science, 151: 4-17, DOI: 10.1016/j.meatsci.2018.12.010.
327. Jarzynowska A. (2019) Badania nad wpływem dodatku ziół do letniej diety owiec na profil frakcji lipidowej surowca serowarskiego i wyprodukowanego z niego sera podpuszczkowego. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 15, 4: 45-58, DOI: 10.5604/01.3001.0013.6479.
328. Jarzynowska A. (2019) Badania nad wpływem dodatku ziół do zimowej diety owiec na profil frakcji lipidowej surowca serowarskiego i wyprodukowanego z niego sera podpuszczkowego. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 15, 4: 59-72, DOI: 10.5604/01.3001.0013.6480.
329. Kawęcka A. (2019) Analiza stanu hodowli i wybranych cech użytkowych owiec górskich na przestrzeni ostatniej dekady. Roczniki Naukowe Zootechniki, 46, 1: 25-34.
330. Kawęcka A., Pasternak M. (2019) Jakość mleka owiec górskich i bundzu owczego. Wiadomości Zootechniczne, LVII, 3: 9-16.
331. Pasternak M., Jaklińska B. (2019) Umaszczenie crypto-tobiano u koni rasy huculskiej w Polsce. Wiadomości Zootechniczne, LVII, 4: 3-12.
332. Pasternak M., Krupiński J., Gurgul A., Bugno-Poniewierska M. (2019) The genetic basis of piebald coat colour in Hucul horses in the context of white markings and crypto-tobiano as a breeding problem in Poland. Annals of Animal Science, 19, 4: 955-966, DOI: 10.2478/aoas-2019-0036.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

333. Borys B., Knapik J., Włodarczyk A., Jarzynowska A. (2019) Charakterystyka odchowu i tuczu jagniąt wybranych ras rodzimych owiec. Potencjał ras rodzimych owiec w produkcji naturalnej żywności - tradycja, regionalność, jakość, ss. 50-69, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-388-0.
334. Gruszecki T., Litwińczuk Z., Sikora J., Kawęcka A., Junkuszew A. (2019) Wybrane rodzime rasy zwierząt gospodarskich. Rasy rodzime w ochronie przyrody i produkcji żywności prozdrowotnej, ss. 9-30, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ISBN 978-83-7259-304-7.
335. Kawęcka A., Sikora J., Radkowska I. (2019) Mleko owiec i kóz rodzimych ras i wytwarzane z niego produkty jako źródło żywności funkcjonalnej. Rasy rodzime w ochronie przyrody i produkcji żywności prozdrowotnej, ss. 190-204, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ISBN 978-83-7259-304-7.
336. Knapik J., Borys B., Grycz M., Malanek W. (2019) Wartość rzeźna jagniąt wybranych ras rodzimych owiec. Potencjał ras rodzimych owiec w produkcji naturalnej żywności - tradycja, regionalność, jakość, ss. 70-86, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-388-0.
337. Krupiński J., Kawęcka A., Majewska A., Polak G., Sikora J., Sosin-Bzducha E., Szyndler-Nędza M., Tomczyk-Wrona I. (2019) Charakterystyka wybranych polskich ras zachowawczych bydła, koni, świń i owiec objętych programem ochrony zasobów genetycznych. Rasy rodzime zwierząt gospodarskich w badaniach projektu Biostrateg II w latach 2016-2019, ss. 5-82, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-305-7.
338. Kuźnicki D., Borys B., Huang H., Szumacher-Strabel M., Cieślak A. (2019) Profil kwasów tłuszczowych w różnych potrawach z jagnięciny. Potencjał ras rodzimych owiec w produkcji naturalnej żywności - tradycja, regionalność, jakość, ss. 87-99, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-388-0.

PRACE PRZEGLĄDOWE

339. Kawęcka A., Sikora J. (2019) Jakość serów z mleka kóz karpackich. Wiadomości Zootechniczne, LVII, 3: 43-48.
340. Sikora J., Kawęcka A. (2019) Aktualny stan hodowli i realizacji programu ochrony zasobów genetycznych kóz rasy karpackiej. Wiadomości Zootechniczne, LVII, 3: 17-24.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

341. Borys B., Knapik J., Pieszka M., Lenart P. (2019) Skład chemiczny oraz ocena kulinarna pieczeni z mięsa jagniąt rasy merynos polski, wielkopolska i kameruńska. LXXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 18-20 września 2019, Szczecin, Polska, Osiągnięcia i perspektywy zootechniki w aspekcie zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska, s. 58, Polskie Towarzystwo Zootechniczne, ISBN 978-83-7663-283-4.
342. Borys B., Lenart P., Knapik J., Kłopotek E. (2019) Ocena konsumencka potrawy standardowej z mięsa jagniąt ośmiu ras rodzimych. LXXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 18-20 września 2019, Szczecin, Polska, Osiągnięcia i perspektywy zootechniki w aspekcie zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska, s. 59, Polskie Towarzystwo Zootechniczne, ISBN 978-83-7663-283-4.
343. Grochowska E., Borys B., Lisiak D., Mroczkowski S. (2019) Powiązanie polimorfizmów w genie CAPN3 z cechami użytkowości mięsnej jagniąt rasy merynos polski odmiany barwnej. LXXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 18-20 września 2019, Szczecin, Polska, Osiągnięcia i perspektywy zootechniki w aspekcie zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska, s. 62, Polskie Towarzystwo Zootechniczne, ISBN 978-83-7663-283-4.
344. Lenart P., Borys B., Knapik J., Kłopotek E. (2019) Ocena kulinarna potrawy z jagnięciny w zależności od płci, wieku i wykształcenia konsumenta. LXXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 18-20 września 2019, Szczecin, Polska, Osiągnięcia i perspektywy zootechniki w aspekcie zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska, s. 65, Polskie Towarzystwo Zootechniczne, ISBN 978-83-7663-283-4.
345. Zając M., Tkaczewska J., Kulawik P., Guzik P., Borys B., Migdał Ł., Migdał A., Migdał W. (2019) Comparing of the chemical composition of the lamb meat of various native breeds. 12th International Symposium Modern Trends in Livestock Production, 9-11 października 2019, Belgrad, Serbia, 12th International Symposium Modern Trends in Livestock Production, ss. 610-617, Institute for Animal Husbandry, ISBN 978-86-82431-76-3.

WYNIKI OCENY ZWIERZĄT

346. Kawęcka A., Szewczyk A., Miksza-Cybulska A., Sikora J. (2019) Wyniki oceny wartości użytkowej owiec objętych programem ochrony zasobów genetycznych w roku 2017. Wyniki oceny wartości użytkowej owiec objętych programem ochrony zasobów genetycznych., 1: 1-207.
347. Szewczyk A., Knapik J., Kawęcka A. (2019) Wyniki oceny wartości hodowlanej tryczków i maciorek w roku 2017. Wyniki oceny wartości hodowlanej owiec., XXXVI: 1-293.
348. Szewczyk A., Knapik J., Kawęcka A., Krupiński J. (2019) Ocena wartości hodowlanej owiec metodą BLUP w roku 2018 – stada mateczne. Ocena wartości hodowlanej owiec metodą BLUP - stada mateczne., XIV: 1-89.
349. Szewczyk A., Knapik J., Kawęcka A., Krupiński J. (2019) Ocena wartości hodowlanej owiec metodą BLUP w roku 2018 – stada ojcowskie. Ocena wartości hodowlanej owiec metodą BLUP - stada ojcowskie., XV: 1-54.

BROSZURY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE

350. Knapik J., Borys B., Radomski P., Lenart P. (2019) Jagnięcina ras rodzimych trufla wśród mięs. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ss. 8.
351. Sikora J., Kawęcka A., Pasternak M., Puchała M., Radomski P. (2019) Hodowla kóz rasy karpackiej w Polsce. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, B-4/2019: 20, ISBN 978-83-7607-380-4.

Zakład Hodowli Trzody Chlewnej

PRACE ORYGINALNE

352. Mitka I., Ropka-Molik K., Tyra M. (2019) Functional Analysis of Genes Involved in Glycerolipids Biosynthesis (GPAT1 and GPAT2) in Pigs. Animals, 9, 6: 1-14, DOI: 10.3390/ani9060308.
353. Polasik D., Kamionka E., Tyra M., Żak G., Terman A. (2019) Analysis of FTO and PLIN2 polymorphisms in relation to carcass and meat quality traits in pigs. Annals of Animal Science, 19, 1: 69-81, DOI: 10.2478/aoas-2018-0053.
354. Szymanowicz J., Sekuła M., Murawski M., Małopolska M., Oszczęda Z., Tuz R., Nowicki J., Bartlewski P. (2019) Storage of boar semen at 16-18 degrees C in the long-term commercial extender prepared with deionized water or nanowater. Animal Reproduction, 16, 4: 864-870, DOI: 10.21451/1984-3143-AR2019-0023.
355. Szyndler-Nędza M., Eckert R., Tyra M., Żak G., Szulc K., Blicharski T. (2019) Analysis of genetic parameters of carcass traits and daily gain of native breed pigs raised in Poland. Annals of Animal Science, 19, 3: 595-604, DOI: 10.2478/aoas-2019-0018.
356. Szyndler-Nędza M., Ropka-Molik K., Mucha A., Blicharski T., Babicz M. (2019) Performance traits of Puławska pigs depending on polymorphism in the RYR1 gene (C.1843>T). Annals of Animal Science, 19, 2: 319-326, DOI: 10.2478/aoas-2019-0017.
357. Tuz R., Schwarz T., Małopolska M., Nowicki J. (2019) The Use of Vagina-Cervix Length Measurement in Evaluation of Future Reproductive Performance of Sows: A Preliminary Study under Commercial Conditions. Animals, 9, 4: 158, DOI: 10.3390/ani9040158.
358. Tyra M., Mucha A., Eckert R. (2019) Zależności pomiędzy dziennym spożyciem paszy a wskaźnikami użytkowości tucznej, rzeźnej i jakości mięsa świń ocenianych w stacjach kontroli. Roczniki Naukowe Zootechniki, 46, 1: 11-23.
359. Tyra M., Ropka-Molik K., Piórkowska K., Oczkowicz M., Szyndler-Nędza M., Małopolska M. (2019) Association of Ghrelin Gene Polymorphisms with Fattening Traits and Feed Intake in Pig: A Preliminary Study. Animals, 9, 6: 1-10, DOI: 10.3390/ani9070410.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

360. Babicz M., Blicharski T., Skrzypczak E., Szulc K., Szyndler-Nędza M. (2019) Pochodzenie świń i historia ich hodowli. Hodowla i chów świń, ss. 149-168, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ISBN 978-83-7160-956-5.
361. Babicz M., Szyndler-Nędza M. (2019) Remont stada podstawowego. Przewodnik do ćwiczeń z hodowli i chowu świń, ss. 23-42, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ISBN 978-83-7259-305-4.
362. Babicz M., Szyndler-Nędza M. (2019) Znakowanie zwierząt i dokumentacja. Przewodnik do ćwiczeń z hodowli i chowu świń, ss. 43-46, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ISBN 978-83-7259-305-4.
363. Eckert R., Rekiel A., Żak G., Klocek C., Tyra M. (2019) Cechy użytkowe. Hodowla i chów świń, ss. 57-64, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ISBN 978-83-7160-956-5.
364. Hammermeister A., Blicharski T., Mucha A., Szyndler-Nędza M., Eckert R. (2019) Organizacja hodowli i chowu świń. Hodowla i chów świń, ss. 119-146, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ISBN 978-83-7160-956-5.
365. Rekiel A., Eckert R. (2019) Najważniejsze kierunki badawcze dotyczące trzody chlewnej w Polsce. Hodowla i chów świń, ss. 683-685, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ISBN 978-83-7160-956-5.
366. Szwaczkowski T., Korwin-Kossakowska A., Pierzchała M., Eckert R., Żak G. (2019) Podstawy genetycznego doskonalenia. Hodowla i chów świń, ss. 67-112, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ISBN 978-83-7160-956-5.

PRACE PRZEGLĄDOWE

367. Szyndler-Nędza M., Nowicki J., Małopolska M. (2019) The production system of high quality pork products - an example. Annals of Warsaw University of Life Sciences- SGGW Animal Science, 58, 2: 181-198, DOI: 10.22630/AAS.2019.58.2.19.
368. Tyra M., Mucha A., Eckert R., Małopolska M., Żak G. (2019) Czynniki środowiskowe wpływające na dzienne spożycie i efektywność wykorzystania paszy u świń rosnących. Wiadomości Zootechniczne, LVII, 2: 36-42.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

369. Janiszewski P., Lisiak D., Borzuta K., Grześkowiak E., Lisiak B., Powałowski K., Samardakiewicz Ł., Schwarz T., Lasek J., Kowalska D. (2019) Wartość rzeźna tusz tuczników karmionych paszą z dodatkiem kukurydzy lub żyta. LXXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 18-20 września 2019, Szczecin, Polska, Osiągnięcia i perspektywy zootechniki w aspekcie zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska, s. 92, Polskie Towarzystwo Zootechniczne, ISBN 978-83-7663-283-4.
370. Korpal A., Woźniak-Męch K., Tyra M., Polasik D., Żak G., Terman A. (2019) Wpływ polimorfizmu genu Liazy ATP-cytrynianowej na wybrane parametry jakości mięsa wieprzowego. XII Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego "Chów świń a relacje hodowca-producent-konsument", Ustroń, 12-15 lutego 2019, 12-15 lutego 2019, Ustroń, Polska, XII Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego "Chów świń a relacje hodowca-producent-konsument", ss. 71-72, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-275-9.
371. Małopolska M., Scheeres N., Schwarz T., Murawski M., Tuz R., Bartlewski P. (2019) Correlations between mammary gland echotexture and milk composition in cows. 8th International Conference for young reserchers "Multidirectional Research in Agriculture, Forestry and Technology", 25-27 kwietnia 2019, Kraków, Polska, 8th International Conference Multidirectional Research in Agriculture, Forestry and Technology., University of Agriculture.
372. Małopolska M., Schwarz T., Murawski M., Tuz R., Nowicki J., Pabiańczyk M. (2019) Ultrasonografia w diagnostyce wymion krów mlecznych. LXXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 18-20 września 2019, Szczecin, Polska, Osiągnięcia i perspektywy zootechniki w aspekcie zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska, s. 228, Polskie Towarzystwo Zootechniczne, ISBN 978-83-7663-283-4.
373. Małopolska M., Tuz R., Schwarz T., Nowicki J. (2019) Vagina-cervix length as a tool to predict a litter size of primiparous sows. 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 26-30 August, 2019, Ghent, Belgia, Book of Abstracts of the 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 186, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-339-6.
374. Małopolska M., Tuz R., Schwarz T., Nowicki J., Marszałek M., Pabiańczyk M. (2019) Wyniki użytkowości rozpłodowej loch a długość użytkowania w warunkach fermy wielkotowarowej. XII Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego "Chów świń a relacje hodowca-producent-konsument", Ustroń, 12-15 lutego 2019, 12-15 lutego 2019, Ustroń, Polska, XII Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego "Chów świń a relacje hodowca-producent-konsument", ss. 77-79, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-275-9.
375. Marszałek M., Schwarz T., Małopolska M., Murawski M., Lisiak D., Pabiańczyk M., Tuz R., Nowicki J. (2019) Zależność pomiędzy wskaźnikami ultrasonograficznego obrazu mięśnia najdłuższego grzbietu tuczników w skanowaniu poubojowym a rzeczywistymi parametrami jakości mięsa. XII Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego "Chów świń a relacje hodowca-producent-konsument", Ustroń, 12-15 lutego 2019, 12-15 lutego 2019, Ustroń, Polska, XII Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego "Chów świń a relacje hodowca-producent-konsument", ss. 80-82, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-275-9.
376. Mucha A., Piórkowska K., Ropka-Molik K., Szyndler-Nędza M., Małopolska M., Tuz R. (2019) Frequency of genotypes associated with development of the uterus in sows. 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 26-30 August, 2019, Ghent, Belgia, Book of Abstracts of the 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 418, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-339-6.
377. Mucha A., Tuz R., Szyndler-Nędza M., Małopolska M., Piórkowska K., Ropka-Molik K., Schwarz T. (2019) Liczebność miotów loch Danbred w zależności od genotypów HOXA10 i HOXA11. LXXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 18-20 września 2019, Szczecin, Polska, Osiągnięcia i perspektywy zootechniki w aspekcie zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska, s. 102, Polskie Towarzystwo Zootechniczne, ISBN 978-83-7663-283-4.
378. Nowicki J., Schwarz T., Szyndler-Nędza M., Tuz R., Pabiańczyk M., Małopolska M. (2019) Zachowanie warchlaków utrzymywanych bezściołowo i ściołowo z zastosowaniem "sposobu wzbogacenia środowiska w warunkach bezściołowego chowu świń". XII Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego "Chów świń a relacje hodowca-producent-konsument", Ustroń, 12-15 lutego 2019, 12-15 lutego 2019, Ustroń, Polska, XII Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego "Chów świń a relacje hodowca-producent-konsument", ss. 88-90, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-275-9.
379. Nowicki J., Schwarz T., Tuz R., Pabiańczyk M., Małopolska M. (2019) Dobrostan świń w świadomości opinii społecznej. LXXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 18-20 września 2019, Szczecin, Polska, Osiągnięcia i perspektywy zootechniki w aspekcie zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska, s. 103, Polskie Towarzystwo Zootechniczne, ISBN 978-83-7663-283-4.
380. Pabiańczyk M., Nowicki J., Schwarz T., Tuz R., Małopolska M., Marszałek M. (2019) Testy preferencji smakowych świń wobec mieszanek zawierających 40 lub 60% głównego komponentu zbożowego. XII Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego "Chów świń a relacje hodowca-producent-konsument", Ustroń, 12-15 lutego 2019, 12-15 lutego 2019, Ustroń, Polska, XII Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego "Chów świń a relacje hodowca-producent-konsument", ss. 92-93, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-275-9.
381. Polasik D., Kamionka E., Tyra M., Żak G., Terman A. (2019) Association between PLIN2 polymorphism and carcass and meat quality traits in pigs. 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 26-30 August, 2019, Ghent, Belgia, Book of Abstracts of the 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 417, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-339-6.
382. Polasik D., Tyra M., Szyndler-Nędza M., Korpal A., Woźniak-Męch K., Żak G., Terman A. (2019) Polimorfizm genu VRTN w odniesieniu do cech wzrostu, jakości tuszy i mięsa świń. XII Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego "Chów świń a relacje hodowca-producent-konsument", Ustroń, 12-15 lutego 2019, 12-15 lutego 2019, Ustroń, Polska, XII Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego "Chów świń a relacje hodowca-producent-konsument", ss. 96-97, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-275-9.
383. Schwarz T., Marszałek M., Małopolska M., Murawski M., Lisiak D., Pabiańczyk M., Tuz R., Nowicki J. (2019) Badania wstępne zależności pomiędzy wskaźnikami ultrasonograficznego obrazu mięśnia najdłuższego grzbietu tuczników w skanowaniu przyżyciowym a rzeczywistymi parametrami jakości mięsa.mięsień,. XII Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego "Chów świń a relacje hodowca-producent-konsument", Ustroń, 12-15 lutego 2019, 12-15 lutego 2019, Ustroń, Polska, XII Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego "Chów świń a relacje hodowca-producent-konsument", ss. 110-112, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-275-9.
384. Schwarz T., Mucha A., Lasek J., Tuz R., Małopolska M., Nowicki J. (2019) The effect of the use of population or hybrid rye in feed compounds on swine fattening performance. 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 26-30 August, 2019, Ghent, Belgia, Book of Abstracts of the 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 246, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-339-6.
385. Schwarz T., Turek A., Mucha A., Lasek J., Tuz R., Nowicki J., Eckert R. (2019) Zróżnicowanie parametrów tucznych i rzeźnych loszek i wieprzkow w tuczu kontrolnym według metodyki oceny stacyjnej. LXXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 18-20 września 2019, Szczecin, Polska, Osiągnięcia i perspektywy zootechniki w aspekcie zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska, s. 106, Polskie Towarzystwo Zootechniczne, ISBN 978-83-7663-283-4.
386. Schwarz T., Wujczak J., Włodarczyk K., Turek A., Małopolska M., Pieńczewski T., Pabiańczyk M., Tuz R., Nowicki J. (2019) Efektywność uzupełnienia bilansu włókna z zasosowaniem owsa dla poprawy wskaźników produkcyjnych świń tuczonych mieszankami o wysokim udziale żyta. XII Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego "Chów świń a relacje hodowca-producent-konsument", Ustroń, 12-15 lutego 2019, 12-15 lutego 2019, Ustroń, Polska, XII Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego "Chów świń a relacje hodowca-producent-konsument", ss. 113-115, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-275-9.
387. Szyndler-Nędza M., Eckert R., Tyra M., Mucha A., Szulc K., Blicharski T. (2019) Współczynniki odziedziczalności dla cech z użytkowości rozpłodowej świń ras rodzimych. XII Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego "Chów świń a relacje hodowca-producent-konsument", Ustroń, 12-15 lutego 2019, 12-15 lutego 2019, Ustroń, Polska, XII Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego "Chów świń a relacje hodowca-producent-konsument", ss. 119-120, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-275-9.
388. Szyndler-Nędza M., Gurgul A., Tyra M., Żak G., Eckert R., Blicharski T., Polok P., Borkowski J. (2019) Referencyjna baza profili DNA świń – pierwszy etap w tworzeniu systemu selekcji genomowej świń. XII Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego "Chów świń a relacje hodowca-producent-konsument", Ustroń, 12-15 lutego 2019, 12-15 lutego 2019, Ustroń, Polska, XII Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego "Chów świń a relacje hodowca-producent-konsument", ss. 121-122, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-275-9.
389. Szyndler-Nędza M., Mucha A., Ropka-Molik K., Blicharski T., Babicz M. (2019) Wyniki użytkowości świń lokalnej rasy puławskiej w zależności od polimorfizmu w locus genu RYR1 (c.1843c>t). XII Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego "Chów świń a relacje hodowca-producent-konsument", Ustroń, 12-15 lutego 2019, 12-15 lutego 2019, Ustroń, Polska, XII Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego "Chów świń a relacje hodowca-producent-konsument", ss. 124-125, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-275-9.
390. Szyndler-Nędza M., Ropka-Molik K., Mucha A., Blicharski T., Babicz M. (2019) Performance traits of Puławska pigs depending on polymorphism in the RYR1 gene (c.1843C>T). 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 26-30 August, 2019, Ghent, Belgia, Book of Abstracts of the 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 420, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-339-6.
391. Szyndler-Nędza M., Tyra M., Eckert R., Lasek J., Borkowski J. (2019) Parametry genetyczne cech produkcyjnych świń rasy puławskiej oszacowane w oparciu o wyniki oceny stacyjnej i pomiary poubojowe tusz. LXXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 18-20 września 2019, Szczecin, Polska, Osiągnięcia i perspektywy zootechniki w aspekcie zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska, s. 108, Polskie Towarzystwo Zootechniczne, ISBN 978-83-7663-283-4.
392. Tuz R., Schwarz T., Małopolska M., Nowicki J. (2019) The influence of large amounts of rye grain in feed compounds on gilts and barrows fattening perform. 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 26-30 August, 2019, Ghent, Belgia, Book of Abstracts of the 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 251, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-339-6.
393. Tuz R., Usień M., Schwarz T., Nowicki J., Małopolska M., Pabiańczyk M. (2019) Wpływ czasu trwania porodu na parametry miotu loch. LXXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 18-20 września 2019, Szczecin, Polska, Osiągnięcia i perspektywy zootechniki w aspekcie zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska, s. 109, Polskie Towarzystwo Zootechniczne, ISBN 978-83-7663-283-4.
394. Tyra M., Mucha A., Eckert R. (2019) Wartość cech rzeźnych i jakości mięsa u świń o zróżnicowanym spożyciu paszy. LXXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 18-20 września 2019, Szczecin, Polska, Osiągnięcia i perspektywy zootechniki w aspekcie zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska, s. 111, Polskie Towarzystwo Zootechniczne, ISBN 978-83-7663-283-4.
395. Tyra M., Szyndler-Nędza M., Ropka-Molik K., Piórkowska K. (2019) Analiza asocjacji mutacji w genach SDC, ACACA, FASN z cechami produkcyjnymi świń. LXXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 18-20 września 2019, Szczecin, Polska, Osiągnięcia i perspektywy zootechniki w aspekcie zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska, s. 110, Polskie Towarzystwo Zootechniczne, ISBN 978-83-7663-283-4.
396. Żak G., Lasek J., Borkowski J. (2019) Możliwość efektywnego doskonalenia cech użytkowych świń rasy PBZ z wykorzystaniem zbiorczej wartości hodowlanej(ZHW). LXXXIV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 18-20 września 2019, Szczecin, Polska, Osiągnięcia i perspektywy zootechniki w aspekcie zrównoważonego rolnictwa i ochrony środowiska, s. 114, Polskie Towarzystwo Zootechniczne, ISBN 978-83-7663-283-4.
397. Żak G., Szyndler-Nędza M., Borkowski J., Blicharski T., Polok P. (2019) Przydatność świń rasy wbp do wykorzystania w krzyżowaniu jako komponentu ojcowskiego. XII Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego "Chów świń a relacje hodowca-producent-konsument", Ustroń, 12-15 lutego 2019, 12-15 lutego 2019, Ustroń, Polska, XII Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego "Chów świń a relacje hodowca-producent-konsument", ss. 134-136, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-275-9.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

398. Blicharski T., Tyra M., Marciniak M. (2019) Wyniki oceny knurów i loszek w Programie Hodowlanym POLSUS. Trzoda Chlewna, 57, 1: 30-31.
399. Blicharski T., Tyra M., Marciniak M. (2019) Wyniki oceny knurów i loszek w Programie Hodowlanym POLSUS. Trzoda Chlewna, 57, 2: 18-19.
400. Blicharski T., Tyra M., Marciniak M. (2019) Wyniki oceny knurów i loszek w Programie Hodowlanym POLSUS. Trzoda Chlewna, 57, 3: 23-24.
401. Blicharski T., Tyra M., Marciniak M. (2019) Wyniki oceny knurów i loszek w Programie Hodowlanym POLSUS. Trzoda Chlewna, 57, 4: 21-22.
402. Blicharski T., Tyra M., Marciniak M. (2019) Wyniki oceny knurów i loszek w Programie Hodowlanym POLSUS. Trzoda Chlewna, 57, 5: 17-18.
403. Blicharski T., Tyra M., Marciniak M. (2019) Wyniki oceny knurów i loszek w Programie Hodowlanym POLSUS. Trzoda Chlewna, 57, 6: 20-21.
404. Blicharski T., Tyra M., Marciniak M. (2019) Wyniki oceny knurów i loszek w Programie Hodowlanym POLSUS. Trzoda Chlewna, 57, 7: 25-26.
405. Blicharski T., Tyra M., Marciniak M. (2019) Wyniki oceny knurów i loszek w Programie Hodowlanym POLSUS. Trzoda Chlewna, 57, 8: 19-20.
406. Blicharski T., Tyra M., Marciniak M. (2019) Wyniki oceny knurów i loszek w Programie Hodowlanym POLSUS. Trzoda Chlewna, 57, 9: 20-21.
407. Blicharski T., Tyra M., Marciniak M. (2019) Wyniki oceny knurów i loszek w Programie Hodowlanym POLSUS. Trzoda Chlewna, 57, 10: 26-27.
408. Blicharski T., Tyra M., Marciniak M. (2019) Wyniki oceny knurów i loszek w Programie Hodowlanym POLSUS. Trzoda Chlewna, 57, 11: 19-20.
409. Blicharski T., Tyra M., Marciniak M. (2019) Wyniki oceny knurów i loszek w Programie Hodowlanym POLSUS. Trzoda Chlewna, 57, 12: 23-24.

WYNIKI OCENY ZWIERZĄT

410. Eckert R., Szyndler-Nędza M. (2019) Ocena przyżyciowa młodych knurów. Stan hodowli i wyniki oceny świń, 37: 19-33.
411. Mucha A. (2019) Ocena użytkowości rozpłodowej loch. Stan hodowli i wyniki oceny świń, 37: 3-18.
412. Mucha A. (2019) Nasienie knurów wprowadzone do obrotu. Stan hodowli i wyniki oceny świń, 37: 65-69.
413. Szyndler-Nędza M., Luciński P., Skrzypczak E., Szulc K., Bajda Z. (2019) Ochrona zasobów genetycznych świń ras rodzimych - stan hodowli i wyniki oceny. Ochrona zasobów genetycznych świń ras rodzimych - stan hodowli i wyniki oceny, 14: 1-42.
414. Tyra M. (2019) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP w SKURTCh. Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP - użytkowość tuczna i rzeźna, 19, 1: 71-82.
415. Tyra M. (2019) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP w SKURTCh. Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP - użytkowość tuczna i rzeźna, 19, 2: 66-77.
416. Tyra M., Eckert R. (2019) Wyniki oceny użytkowości tucznej i rzeźnej świń w stacjach kontroli. Stan hodowli i wyniki oceny świń, 37: 48-64.
417. Tyra M., Mucha A. (2019) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP - użytkowość rozpłodowa. Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP - użytkowość rozpłodowa., 15, 2: 1-197.
418. Tyra M., Mucha A. (2019) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP - użytkowość rozpłodowa. Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP - użytkowość rozpłodowa., 15, 1: 1-165.
419. Żak G., Eckert R. (2019) Ocena przyżyciowa loszek. Stan hodowli i wyniki oceny świń, 37: 34-47.
420. Żak G., Mucha A. (2019) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP dla użytkowości tucznej i rzeźnej oraz zbiorczej wartości hodowlanej na podstawie pomiarów przyżyciowych. Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP - użytkowość tuczna i rzeźna, 18, 2: 5-65.
421. Żak G., Mucha A. (2019) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP dla użytkowości tucznej i rzeźnej oraz zbiorczej wartości hodowlanej na podstawie pomiarów przyżyciowych. Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP - użytkowość tuczna i rzeźna, 18, 1: 5-68.

Zakład Systemów i Środowiska Produkcji

PRACE ORYGINALNE

422. Bieber A., Wallenbeck A., Leiber F., Fuerst Waltl B., Winckler C., Gullstrand P., Walczak J., Wójcik P., Spengler Neff A. (2019) Production level, fertility, health traits, and longevity in local and commercial dairy breeds under organic production conditions in Austria, Switzerland, Poland, and Sweden. Journal of Dairy Science, 102: 1-12, DOI: 10.3168/jds.2018-16147.
423. Godyń D., Herbut P., Angrecka S. (2019) Measurements of peripheral and deep body temperature in cattle–a review. Journal of Thermal Biology, 79: 42-49, DOI: 10.1016/j.jtherbio.2018.11.011.
424. Godyń D., Nowicki J., Herbut P. (2019) Effects of Environmental Enrichment on Pig Welfare—A Review. Animals, 9, 383: 1-17, DOI: 10.3390/ani9060383.
425. Grygierzec B., Szewczyk W., Musiał K. (2019) Wartość pastewna wybranych półnaturalnych zbiorowisk trawiastych obszarów przyrodniczo cennych na Wyżynie Miechowskiej. Polish Journal for Sustainable Development, 23, 1: 15-24, DOI: 10.15584/pjsd.2019.23.1.2.
426. Kaczor A., Kaczor U. (2019) Wpływ numeru laktacji na zachowanie żywieniowe i aktywność ruchową krów mlecznych. Roczniki Naukowe Zootechniki, 46, 2: 83-92.
427. Musiał K., Grygierzec B. (2019) Ochrona ciepłolubnych siedlisk marginalnych na Miechowszczyźnie a rozwój zrównoważony. Polish Journal for Sustainable Development, 23, 1: 41-48, DOI: 10.15584/pjsd.2019.23.1.5.
428. Musiał K., Grygierzec B. (2019) Ocena różnorodności florystycznej i przydatności do wypasu zespołu Inuletum ensifoliae – przykład ubogiego pastwiska. Fragmenta Agronomica, 36, 3: 37-51, DOI: 10.26374/fa.2019.36.23.
429. Musiał K., Musiał W. (2019) Agricultural and environmental functions of sustaining land use in Polish protected mountain areas. Economic Sciences for Rural Development, 52: 379-387.
430. Musiał K., Szumiec A. (2019) Rozpoznawalność i postrzeganie produktów tradycyjnych i regionalnych pochodzenia zwierzęcego jako konkurencyjnej oferty na polskim rynku żywnościowym. Wiadomości Zootechniczne, LVII, 4: 48-62.
431. Musiał W., Musiał K. (2019) Deanimalisation processes in the Polish Carpathians - production, economic and ecological aspects. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XXI, 4: 331-340, DOI: 10.5604/01.3001.0013.5912.
432. Paraponiak P., Wieczorek-Dąbrowska M. (2019) Wpływ ekologicznego chowu na poprawę parametrów rozrodu owiec. Wiadomości Zootechniczne, LVII, 4: 30-40.
433. Pawłowska J., Szewczyk A., Dobrowolska N., Walczak J. (2019) Opracowanie metod redukcji tlenków azotu z obornika kurzego i świńskiego. Wiadomości Zootechniczne, LVII, 4: 41-47.
434. Szumiec A., Musiał K. (2019) Analiza produktywności i dochodowości czynników produkcji w gospodarstwach ekologicznych zajmujących się chowem bydła mięsnego. Wiadomości Zootechniczne, LVII, 4: 63-72.
435. Walczak J. (2019) Precyzyjny chów zwierząt a środowisko naturalne. Przegląd Hodowlany, 5: 1-6.
436. Wallenbeck A., Rousing T., Sorensen J., Bieber A., Spengler Neff A., Fuerst Waltl B., Winckler C., Simantke C., Brinkmann J., Walczak J., Wójcik P., Ribikauskas V., Ivemeyer S., Pfeiffer C., Steiniger F., March S. (2019) Characterictics of organic dairy major farm types in seven European countries. Organic Agriculture, 9: 275-291, DOI: 10.1007/s13165-018-0227-9.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

437. Araújo J., Carolino N., Cassandro M., Cerqueira J., Cobalchini F., Dokuzlu S., Guldas M., Kilar J., Kilar M., Krawczyk W., Oziembłowski M., Pais J., Paraponiak P., Salejda A.M. (2019) Wady i zalety systemowych rozwiązań, wytwarzania, certyfikacji i dystrybucji produktów o CHNP, CHOG i GTS w krajach UE. Rzeszów, Uniwersytet Rzeszowski, ss. 190, ISBN 978-83-7996-729-2.
438. Borecka A., Cieślik J., Matysik-Pejas R., Domagalska-Grędys M., Sowula-Skrzyńska E., Żmija J. (2019) Uwarunkowania ekonomicznego rozwoju gospodarstw rodzinnych utrzymujących zwierzęta gospodarskie ras zachowawczych w powiązaniu z otoczeniem rynkowym. Kraków, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ss. 160, ISBN 978-83-64758-94-2.
439. Herbut P., Angrecka S., Godyń D. (2019) Wpływ stresu cieplnego na czas leżenia krów. Doskonalenie technologii w produkcji zwierzęcej i energii odnawialnej z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju, ss. 91-96, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, ISBN 978-83-65426-39-0.
440. Kaczor A. (2019) Ocena dobrostanu krów mlecznych w aspekcie warunków utrzymania. Doskonalenie technologii w produkcji zwierzęcej i energii odnawialnej z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju, ss. 148-159, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, ISBN 978-83-65426-39-0.
441. Musiał K., Pijanowski J., Uruszczak M., Sorys S. (2019) Bawaria i jej modelowe rozwiązania z zakresu gospodarowania przestrzenią i dziedzictwem kulturowym wsi. Kraków, Wydawnictwo Benedyktynów Tyniec, ss. 193, ISBN 978-83-7354-946-3.
442. Walczak J. (2019) Efektywność wybranych metod redukcji amoniaku w powiązaniu z gazami cieplarnianymi w produkcji zwierzęcej. Doskonalenie technologii w produkcji zwierzęcej i energii odnawialnej z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju, ss. 283-291, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, ISBN 978-83-65426-39-0.
443. Walczak J., Jarosz Z., Jugowar J.L., Krawczyk W., Mielcarek P., Skowrońska M. (2019) Wdrażanie dyrektywy NEC oraz konkluzji BAT w zakresie redukcji emisji amoniaku z rolnictwa. Warszawa, Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 133, ISBN 978-83-65390-71-4.
444. Żmija J., Sowula-Skrzyńska E., Borecka A., Cieślik J., Kopyra M., Domagalska-Grędys M., Matysik-Pejas R. (2019) Potencjał ekonomiczny gospodarstw rodzinnych z chowem ras zachowawczych w warunkach zrównoważonego rolnictwa. Kraków, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ss. 162, ISBN 978-83-64758-88-1.

PRACE PRZEGLĄDOWE

445. Dobrowolska N., Krawczyk W., Walczak J. (2019) Potential application of microalgae in animal production. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, seria Agricultura. Alimentaria. Piscaria et Zootechnica, 351(52), 4: 5-12, DOI: 10.21005/AAPZ2019.52.4.01.
446. Herbut P., Angrecka S., Godyń D., Hoffmann G. (2019) The physiological and productivity effects of heat stress in cattle – a review. Annals of Animal Science, 19, 3: 579-594, DOI: 10.2478/aoas-2019-0011.
447. Musiał K. (2019) Znaczenie chowu i hodowli kozy malagijskiej dla rolnictwa Andaluzji. Wiadomości Zootechniczne, LVII, 2: 55-65.
448. Pawłowska J., Sosnówka-Czajka E. (2019) Factors affecting chick quality in Poland. World's Poultry Science Journal, 75, 4: 621-632, DOI: 10.1017/S0043933919000618.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

449. Grygierzec B., Musiał K., Szewczyk W. (2019) Kształtowanie się parametrów biometrycznych wybranych ziół runi łąkowej w zależności od zastosowanych zabiegów pratotechnicznych. Systemy produkcji roślinnej produkcyjność-jakość-środowisko", 6-7 czerwca 2019, Puławy, Polska, Systemy Produkcji Roślinnej, produkcyjność- jakość- środowisko 25 lat badań w IUNG-PIB, s. 136, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7562-302-4.
450. Grygierzec B., Szewczyk W., Luty L., Musiał K. (2019) Ocena plonowania i wzajemnego oddziaływania wybranych gatunków życic oraz Festulolium uprawianych w mieszankach z koniczyną białą w warunkach nawożenia azotem i siarką. Gospodarowanie przestrzenią a zasoby przyrodnicze, ss. 93-94, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ISBN 978-83-7259-298-9.
451. Musiał K., Grygierzec B., Walczak J. (2019) Wpływ użytkowania na wartość gospodarczą i walory przyrodnicze wybranych zbiorowisk łąk świeżych i wilgotnych w północnej części województwa małopolskiego. Systemy produkcji roślinnej produkcyjność-jakość-środowisko", 6-7 czerwca 2019, Puławy, Polska, Systemy Produkcji Roślinnej, produkcyjność- jakość- środowisko 25 lat badań w IUNG-PIB, s. 121, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7562-302-4.
452. Musiał K., Krawczyk W. (2019) Environmental consequences of ruminants withdrawal in Polish mountain areas. XIXth International Congress - ISAH "Animal Hygiene as a Fundament of ONE Health and Welfare improving biosecurity, environment and food quality", 8-12 września 2019, Wrocław, Polska, Proceedings of the XIXth International Congress of the International Society for Animal Hygiene, s. 159, Uniwersytet Rolniczy - Wrocław.
453. Musiał K., Walczak J. (2019) Grazing of local breeds of livestock as a tool to maintain biodiversity of grasslands in the Polish Carpathians. World Conference on Sustainable Life Sciences (WOCOLS), 30 czerwca - 7 lipca 2019, Budapest, Hungary, World Conference on Sustainable Life Sciences (WOCOLS), s. 75, Hungary.
454. Musiał K., Walczak J. (2019) Sustainable development in protected areas throughout a cultural grazing - a case study of Babia Gora National Park. World Conference on Sustainable Life Sciences (WOCOLS), 30 czerwca - 7 lipca 2019, Budapest, Hungary, World Conference on Sustainable Life Sciences (WOCOLS), s. 115, Hungary.

INSTRUKCJE WDROŻENIOWE I UPOWSZECHNIENIOWE

455. Borecka A., Matysik-Pejas R., Żmija J., Sowula-Skrzyńska E., Domagalska-Grędys M., Cieślik J. (2019) Ekonomiczno-organizacyjne aspekty chowu owiec ras zachowawczych w gospodarstwach rodzinnych i ich interakcje rynkowe. Kraków, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, b-2/2019: 22, ISBN 978-83-7607-372-9.
456. Borecka A., Sowula-Skrzyńska E., Żmija J., Matysik-Pejas R., Domagalska-Grędys M., Cieślik J. (2019) Ekonomiczno-organizacyjne aspekty chowu świń ras zachowawczych w gospodarstwach rodzinnych i ich interakcje rynkowe. Kraków, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, b-3/2019: 23, ISBN 978-83-7607-376-7.
457. Sowula-Skrzyńska E., Borecka A., Żmija J., Matysik-Pejas R., Domagalska-Grędys M., Cieślik J. (2019) Ekonomiczno-organizacyjne aspekty chowu krów ras zachowawczych w gospodarstwach rodzinnych i ich interakcje rynkowe. Kraków, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, b-1/2019: 31, ISBN 978-83-7607-368-2.

BROSZURY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE

458. Walczak J., Sowula-Skrzyńska E., Borecka A., Krawczyk W., Tyra M., Pieszka M., Knapik J., Połtowicz K., Karpowicz A., Kowalska D., Tomczyk-Wrona I. (2019) Kodeks doradczy dobrej praktyki rolniczej dotyczący ograniczenia emisji amoniaku. Rozdział II, III, IV. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, ss. 81.

Inne

PRACE ORYGINALNE

459. Łapiński S., Pałka S., Wrońska D., Guja I., Zoń A., Niedbała P., Sergina S. (2019) Effect of cage enrichment on the welfare of farmed foxes. Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 75, 11: 665-668, DOI: 10.21521/mw.6242.
460. Radomski P., Krupiński J., Krawczyk W., Moskała P. (2019) Certyfikacja i promocja produktów szansą dla rozwoju gospodarstw utrzymujących rasy rodzime zwierząt gospodarskich. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 1: 72-87.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

461. Radomski P., Krupiński J. (2019) Rasy rodzime gwarantem jakości certyfikowanych produktów tradycyjnych. Potencjał ras rodzimych owiec w produkcji naturalnej żywności - tradycja, regionalność, jakość, ss. 37-49, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-388-0.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

462. Radomski P., Krupiński J., Moskała P. (2019) Certification of products as a chance for the development of farms which keep native livestock breed. 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 26-30 August, 2019, Ghent, Belgia, Book of Abstracts of the 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 219, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-339-6.
463. Radomski P., Krupiński J., Moskała P. (2019) Native breeds as a guarantee of the quality of traditional products. 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 26-30 August, 2019, Ghent, Belgia, Book of Abstracts of the 70th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 219, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-339-6.