Spis publikacji

Spis publikacji (2009)

Genetyka i Hodowla Zwierząt

PRACE ORYGINALNE

1. Węglarzy K., Skrzyżala I., Stekla J. (2009) Intensive milk production and cow heifer breeding. Potravinarstvo, 4 (3): 82–84.
2. Korwin-Kossakowska A., Wyszyńska-Koko J., Sender G., Gajewska A., Pierzchała M., Kamyczek M., Kochman K. (2009) Effect of the polymorphism in 5’ UTR region of pig prolactin gene on prolactin gene expression and reproduction performance in the female pig. Neuroendocrinol. Lett., 30, 2: 221–226.
3. Kościński K., Kozłowska-Rajewicz A., Górecki M.T., Kamyczek M., Różycki M. (2009) Month-of-birth effect on further body size in a pig model. HOMO, J. Comp. Hum. Biol., 60, 2: 159–183.
4. Morek-Kopeć M., Żarnecki A., Jagusiak W. (2009) Association between somatic cell score of milk and fertility in Polish Holstein Friesian cattle. Anim. Sci. Pap. Rep., 27, 1: 15–22.
5. Ptak E., Jagusiak W., Żarnecki A., Otwinowska-Mindur A. (2009) Relationship between somatic cell score and udder conformation traits in Polish Holstein Friesian cows. Ann. Anim. Sci., 9, 3: 237–241.
6. Ptak E., Jagusiak W., Żarnecki A., Otwinowska-Mindur A. (2009) Genetic parameters of daily somatic cell score and some conformation traits in Polish Holstein Friesian cattle. Ann. Anim. Sci., 9, 4: 355–361.
7. Szyda J., Żarnecki A., Kamiński S. (2009) The Polish genomie breeding value estimation project. Interbull International Workshop, Uppsala (Sweden), Bulletin, 39: 43–46.
8. Choroszy B., Choroszy Z., Topolski P. (2009) Analiza składu tkankowego tusz buhajków rasy simentalskiej w zależności od uzyskanej klasy umięśnienia w systemie EUROP. Rocz. Nauk. Zoot., 36, 1: 17– 23.
9. Choroszy Z., Grodzki G., Łopieńska M., Szarek J., Choroszy B., Szewczyk A. (2009) Ocena wartości użytkowej i hodowlanej bydła ras mięsnych w Polsce – ocena i selekcja buhaja. Pr. Mat. Zoot., 67: 31–44.
10. Bilik K., Węglarzy K., Choroszy Z. (2009) Wpływ intensywności żywienia buhajków rasy Limousine na wskaźniki produkcyjne i właściwości dietetyczne mięsa. Rocz. Nauk. Zoot., 36, 1: 63–73.
11. Żak G., Tyra M., Różycki M. (2009) Meatiness and fatness traits of Polish Large White and Polish Landrace pigs differing in fattening traits. Ann. Anim. Sci., 9, 3: 299–306.
12. Żak G., Pieszka M. (2009) Improving pork quality trought genetics and nutrition. Ann. Anim. Sci., 9, 4: 327–338.
13. Oczkowicz M., Tyra M., Walinowicz K., Różycki M., Rejduch B. (2009) Known mutation (A3072G) in intron 3 of the IGF2 gene is associated with growth and carcass composition in Polish pig breeds. J. Appl. Genet., 50 (3): 257–259.
14. Kozubska-Sobocińska A., Rejduch B., Oczkowicz M., Babicz M. (2009) Genetic conservation of microsatellite sequences in Suidae. Ann. Anim. Sci., 9, 3: 243–248.
15. Natonek-Wiśniewska M., Migdał W., Oczkowicz M., Palka K., Wojtysiak D., Różycki M. (2009) Expression of the fibronectin gene in longissimus dorsi and semimembranosus muscles in Polish breeds of pigs. Anim. Sci. Pap. Rep., 27, 3: 181–187.
16. Orzechowska B., Wojtysiak D., Tyra M., Mucha A. (2009) Jakość tusz wieprzowych i wartość histologiczna mięśnia longissimus lumborum tuczników ras wbp i pbz zróżnicowanych genotypem RYR1. Rocz. Nauk. Zoot., 36 (2): 83–90.
17. Orzechowska B., Koczanowski J., Tyra M. (2009) Wpływ oleju sojowego w paszy na wartość rzeźną i jakość mięsa tuczników rasy wielkiej białej polskiej i puławskiej. Rocz. Nauk. PTZ, 5 (2): 127–135.
18. Doktor J., Połtowicz K. (2009) Effect of transport to the slaughterhouse on stress indicators and meat quality of broiler chickens. Ann. Anim. Sci., 9 (3): 307–317.
19. Gumułka M., Wojtysiak D., Kapkowska E., Połtowicz K., Rabsztyn A. (2009) Microstructure and technological meat quality of gees from conservation flock and commercial hybrids. Ann. Anim. Sci., 9, 2: 205–213.
20. Tombarkiewicz B., Grzyb J., Doktor J., Kalinowska B., Węglarz A., Pawlak K., Niedziółka J. (2009) Hygienic and sanitary conditions of the goat farm versus some health parameters of goats. Ann. Anim. Sci., 9, 1: 61–72.
21. Badowski J., Bielińska H., Kłos K. (2009) Wpływ wieku stada rodzicielskiego i czasu zasiedlenia wychowalni na wyniki odchowu gąsiąt. Rocz. Nauk. Zoot., 36, 2: 131–138.
22. Grześkowiak E., Borys B., Strzelecki J., Borzuta K., Borys A., Lisiak D. (2009) Podstawowy skład chemiczny oraz wybrane parametry fizykochemiczne mięsa jagniąt tuczonych paszami suchymi lub z udziałem zielonek. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość., 2 (63): 28–39.
23. Korman K., Jarzynowska A., Osikowski M.A. (2009) Wpływ pory roku na użytkowość mleczną dojonych owiec. Rocz. Nauk. PTZ, 5, 1: 21–32.
24. Krzyścin P., Korman K. (2009) Two epitopes of blond serum immunoglobulins as indicators of physiological antibody deficiency in lambs. Ann. Anim. Sci., 9, 1: 27–34.
25. Pakulski T., Borys B., Pakulska E. (2009) Zawartość składników mineralnych w serach produkowanych z mleka plenno-mlecznej owcy kołudzkiej. Rocz. Nauk. PTZ, 5, 1: 99–106.
26. Pakulski T., Pakulska E. (2009) Skład frakcji tłuszczowej w serach z mleka merynosów barwnych w zależności od technologii ich produkcji. Rocz. Nauk. PTZ, 5, 1: 167–176.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

27. Doktor J., Połtowicz K., Herbut E. (2009) Wpływ postępowania przedubojowego na jakość mięsa szybko i wolno rosnących kurcząt. W: Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie. Wyd. UR, Kraków, 2: 749–754.
28. Krupiński J., Borys B., Kieć W., Knapik J., Korman K., Osikowski M., Pompa-Roborzyński M., Rzepecki R. (2009) Ocena użytkowości mięsnej jagniąt na tle wymogów oraz metod stosowanych w krajach Unii Europejskiej. Wyd IZ PIB, Kraków, 32 ss.

PRACE PRZEGLĄDOWE

29. Orzechowska B., Mucha A. (2009) Wartość rozpłodowa loch w stadach zarodowych linii ojcowskich. Wiad. Zoot., XLVII, 4: 23–30.
30. Oczkowicz M. (2009) Polar overdominance – a putative molecular mechanism and the new examples in mammals. J. Anim. Feed Sci., 18: 17–27.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

31. Drożdż A., Paraponiak P. (2009) Evaluation of chemical parameters of milk and cheese from sheep fed fresh and conserved feeds. Proc. Int. Sci. Conf.: Scientific Achievements and the Breeding Practice, Kraków, 17.10.2009, p. 51.
32. Drożdż A., Paraponiak P. (2009) Wpływ żywienia owiec na skład chemiczny i ocenę sensoryczną pozyskanego od nich sera. Mat. LXXIV Zjazdu Naukowego PTZ: Produkcja zwierzęca w Polsce w realiach Unii Europejskiej – teraźniejszość i przyszłość, Szczecin, 17–19.09.2009, s. 79.
33. Drożdż A., Paraponiak P. (2009) Skład chemiczny i profile kwasów tłuszczowych mleka pozyskiwanego od owiec utrzymywanych w alkierzu i na pastwisku. Mat. LXXIV Zjazdu Naukowego PTZ: Produkcja zwierzęca w Polsce w realiach Unii Europejskiej – teraźniejszość i przyszłość, Szczecin, 17–19.09.2009, s. 80.
34. Kamyczek M. (2009) Nowe aspekty żywienia świń rosnących. Mat. konf.: Aktualne zagadnienia produkcji trzody chlewnej, Pawłowice, 12.03.2009, ss. 19–24.
35. Burchardt S., Kamyczek M. (2009) Kanibalizm – zaburzenie behawioralne, któremu można zapobiegać. Mat. międz. Konf.: Ochrona zdrowia, środowiska i dobrostanu w intensywnej produkcji trzody chlewnej, Puławy, 9–10.06.2009, Mag. Wet., 6: 658–661.
36. Jagusiak W., Morek-Kopeć M., Żarnecki A. (2009) Genetic parameters for intermediate optimum type traits. Proc. 60th Annual Meeting of EAAP, Book of Abstracts, Barcelona, 24–27.08.2009, 15, p. 194.
37. Ptak E., Jagusiak W., Żarnecki A. (2009) Heritabilities and genetic correlations of lactational and daily somatic cell score with conformation traits in Polish Holstein cattle. Proc. 60th Annual Meeting of EAAP, Book of Abstracts, Barcelona, 24–27.08.2009, 15, p. 199.
38. Martin-Collado D., Diaz C., Choroszy Z., Duclos D., Bay E., Hiemstra S.J., Karney F., Maki-Tanila A., Viinalass H., Gandinii G. (2009) An integrated view of technical, economic and social factors influencing sustainability of sixteen local European cattle breeds. Proc. 60th Annual Meeting of EAAP, Book of Abstracts, Barcelona, 24–27.08.2009, 15, p. 77.
39. Choroszy B., Choroszy Z. (2009) Szybkość doju u krów rasy simentalskiej w zależności od kolejnej laktacji i jej stadium. Mat. konf. nauk.: Hodowla bydła w XXI wieku, Zamość–Krasnobród, 28–30.06.2009, s. 22.
40. Beneš E., Choroszy B., Choroszy Z., Brejta W. (2009) Simmental breeding in Poland. Proc. 28th General Assembly of the European Simmental Federation, Siofok (Hungary), 23–26.09.2009, ss. 1–2.
41. Żak G. (2009) Praktyczne zasady remontu stada podstawowego (ref. plenarny). Mat. konf. nauk.: Aktualne zagadnienia produkcji trzody chlewnej, Pawłowice, 12.03.2009, ss. 9–16.
42. Żak G., Tyra M., Różycki M. (2009) Wskaźniki charakteryzujące umięśnienie i otłuszczenie świń rasy wbp i pbz różniących się pod względem cech tucznych. Mat. LXXIV Zjazdu Nauk. PTZ: Produkcja zwierzęca w Polsce w realiach Uniii Europejskiej – teraźniejszość i przyszłość, Szczecin, 17–19.09.2009, s. 70.
43. Żak G., Tyra M., Różycki M. (2009) Possibility of improvement of lean meat content of ham and loin in pigs by selection for growth and feed conversion rate. Proc. 60th Annual Meeting of EAAP, Book of Abstracts, Barcelona, 24–27.08.2009, 15, p. 445.
44. Żak G., Eckert R. (2009) Suitability of post-slaughter parameters for determining carcass meatiness in Polish Landrace pigs. Proc. 60th Annual Meeting of EAAP, Book of Abstracts, Barcelona, 24–27.08.2009, 15, p. 441.
45. Żak G., Tyra M. (2009) Possibility of estimating belly and loin meat percentage in pigs based on data from dissection performer according to the Walstra and Markus metod. Proc. 60th Annual Meeting of EAAP, Book of Abstracts, Barcelona, 24–27.08.2009, 15, p. 444.
46. Żak G., Różycki M. (2009) The use of the genetic potential of Polish Landrace Bosra for improvement of fattening and slaughter value. Proc. 60th Annual Meeting of EAAP, Book of Abstracts, Barcelona, 24–27.08.2009, 15, p. 445.
47. Tyra M., Żak G., Orzechowska B. (2009) Effect of age and growth rate on intramuscular fat content of the longissimus dorsi muscle in Polish Landrace and Puławska pigs. Proc. 60th Annual Meeting of EAAP, Book of Abstracts, Barcelona, 24–27.08.2009, 15, p. 453.
48. Orzechowska B., Wojtysiak D., Tyra M., Migdał W. (2009) Relationships between muscle fibre characteristics and physico-chemical properties of pig longissimus lumborum muscle in different pig breeds. Proc. 60th Annual Meeting of EAAP, Book of Abstracts, Barcelona, 24–27.08.2009, 15, p. 454.
49. Różycki M., Piórkowska K. (2009) Ocena ekspresji genów TPM2 i TNNT3 w różnych okresach rozwoju osobniczego u świń hodowanych w Polsce. Mat. konf. III Sympozjum Sprawozdawczego Projektu Badawczego: Genomika funkcjonalna komórek mięśniowych oraz polimorfizm sekwencji regulatorowych genów związanych z cechami ilościowymi i jakościowymi bydła i świni, Jastrzębiec, 26–27.01.2009.
50. Rejduch B., Oczkowicz M., Piestrzyńska-Kajtoch A., Walinowicz K., Rogoz M., Witoń M., Natonek-Wiśniewska M. (2009) Polimorfizm i ekspresja wybranych genów osi somatotropowej u świń wbp, pbz, Duroc, Pietrain i Puławskiej w trakcie rozwoju osobniczego. Mat. konf. III Sympozjum Sprawozdawczego Projektu Badawczego: Genomika funkcjonalna komórek mięśniowych oraz polimorfizm sekwencji regulatorowych genów związanych z cechami ilościowymi i jakościowymi bydła i świni, Jastrzębiec, 26–27.01.2009, s. 7.
51. Piestrzyńska-Kajtoch A., Oczkowicz M., Natonek-Wiśniewska M., Piórkowska K., Kawęcka M., Kozubska-Sobocińska A., Knapik J., Krupiński J., Rejduch B. (2009) Polimorfizm genu PrP owiec w Polsce. Proc. Int. Sci. Conf.: Transmissible spongiform encephalopaties in farm animals – diagnosis and prevention, Book of Abstracts, Balice, 28–29.09.2009, p. 57.
52. Połtowicz K., Sosnówka-Czajka E., Radko A., Doktor J. (2009) Determination of the usefulness of some microsatellite DNA markers for characterizing the genetics structure of fast- and slow-growing chickens. Proc. V Int. Poultry Conf., Taba (Egipt), 10–13.03.2009, pp. 164–168.
53. Doktor J., Połtowicz K., Herbut E. (2009) Wpływ postępowania przedubojowego na jakość mięsa szybko i wolno rosnących kurcząt. Mat. III ogólnopol. konf. doktorantów: Wielokierunkowość Badań w Rolnictwie i Leśnictwie, Kraków, 21.03.2009, s. 26.
54. Połtowicz K., Doktor J. (2009) Effect of rearing duration on production results and meat quality of slow-growing broiler chickens. Proc. XXI Int. Poultry Symp. PB WPSA, Wrocław–Szklarska Poręba, 7–9.09.2009, p. 171.
55. Doktor J., Połtowicz K. (2009) Effect of age and transport stress on meat quality of broiler chickens. Proc. XXI Int. Poultry Symp. PB WPSA, Wrocław–Szklarska Poręba, 7–9.09.2009, p. 178.
56. Doktor J., Połtowicz K. (2009) Wpływ wieku i głodzenia przedubojowego na wskaźniki stresu i jakość mięsa wolno rosnących kurcząt. Mat. VI Konf. Młodych Badaczy: Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt, Poznań, 21–22.09.2009, ss. 84–86.
57. Elminowska-Wenda G., Sobolewska A., Cywa-Benko K., Połtowicz K., Rosiński A. (2009) Microstructure of the breast muscle of Sussex and Rhode Island Red chickens kept in conservative flocks. Proc. XXI Int. Poultry Symp. PB WPSA, Wrocław-Szklarska Poręba, 7–9.09.2009, p. 180.
58. Gumułka M., Rabsztyn A., Połtowicz K., Borowiec F., Niedziółka J. (2009) Comparative study on slaughter value and meat quality of the Zatorska and White Koluda® broiler geese. Proc. XXI Int. Poultry Symp. PB WPSA, Wrocław–Szklarska Poręba, 7–9.09.2009, p. 184.
59. Sosnówka-Czajka E., Połtowicz K., Herbut E., Skomorucha I., Muchacka R., Mazur D. (2009) Effect of breed on yolk sac resorption and biochemical blond parameters of pullets. Proc. V Inter. Poultry Conf., Taba (Egipt), 10–13.03.2009, pp. 121–129.
60. Wojtysiak D., Migdał W., Połtowicz K. (2009) Mikrostruktura m. semimembranous świń ubijanych pomiędzy 60. a 210. dniem życia. Mat. IX konf. nauk. PTZ: Żywność wzbogacona i nutraceutyki, Kraków, 18–19.06.2009, s. 28.
61. Wojtysiak D., Połtowicz K., Migdał W. (2009) The effects of age on muscle fibre characteristics of m. semimembranosus in fatteners. Proc. Int. Sci. Conf.: Scientific Achievements and the Breeding Practice, Kraków, 17.10.2009, p. 106.
62. Piestrzyńska-Kajtoch A., Oczkowicz M., Natonek-Wiśniewska M., Piórkowska K., Kawecka M., Kozubska-Sobocińska A., Knapik J., Krupiński J., Rejduch B. (2009) Polimorfizm genu PrP owiec w Polsce. Proc. Int. Sci. Conf.: Transmissible spongiform encephalopaties in farm animals – diagnosis and prevention, Book of Abstracts, Balice, 28–29.09.2009, pp. 57–58.
63. Różycki M., Krupiński J., Knapik J. (2009) Możliwości prowadzenia selekcji owiec na podstawie wartości hodowlanej BLUP, przy równoczesnej eliminacji niekorzystnych genotypów w locus PrP. Proc. Int. Sci. Conf.: Transmissible spongiform encephalopaties in farm animals – diagnosis and prevention, Book of Abstracts, Balice, 28–29.09.2009, pp. 71–73.
64. Szyndler-Nędza M., Tyra M., Blicharski T. (2009) Wpływ mutacji w locus MC4R na jakość tuszy chronionych świń rasy puławskiej. Mat. LXXIV Zjazdu Naukowego PTZ: Produkcja zwierzęca w Polsce w realiach Uniii Europejskiej – teraźniejszość i przyszłość, Szczecin, 17–19.09.2009, s. 68.
65. Badowski J., Bielińska H., Kłos K. (2009) Productive value of White Kołuda® geese in parent flocks in 2008. Proc. XXI Int. Poultry Symp. PB WPSA, Wrocław – Szklarska Poręba, 7–9.09.2009, ss. 215–216.
66. Badowski J. (2009) Hatchability of goslings from eggs stored for up to tyree weeks before incubation. Proc. XXI Int. Poultry Symp. PB WPSA, Wrocław – Szklarska Poręba, 7–9.09.2009, ss. 219–220.
67. Bielińska H., Węglarzy K., Badowski J., Kłos K. (2009) Slaughter value of White Kołuda® geese fed a diet containing rapeseed expeller. Mat. XXXVIII Sesji Nauk. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Pasze zmodyfikowane genetycznie (GMO) i pasze tradycyjne w żywieniu zwierząt, IZ PIB Balice, 28–29.05.2009, ss. 303–306.
68. Borys B. (2009) Modyfikacje prozdrowotne jakości spożywczych produktów owczarskich – wyzwania i praktyczne możliwości. Mat. symp. nauk.: Współczesne wyzwania hodowli i chowu zwierząt, Bydgoszcz, 8.09.2009, ss. 37–41.
69. Borys B., Borys A., Oprządek J. (2009) X Światowa Konferencja Produkcji Zwierzęcej i 54. Międzynarodowy Kongres Nauki i Technologii Mięsa w Kapsztadzie (Południowa Afryka) w 2008 roku – odniesienie do jakości mięsa małych przeżuwaczy. Mat. LXXIV Zjazdu Naukowego PTZ: Produkcja zwierzęca w Polsce w realiach Unii Europejskiej – teraźniejszość i przyszłość, Szczecin, 17–19.09.2009, ss. 73–74.
70. Borys B., Borys A., Grześkiewicz S., Grześkowiak E. (2009) Effect of using forages in lamb fattening on the profile and content of fatty acids in roast leg meat. Proc. 60th Annual Meeting of EAAP, Book of Abstracts, Barcelona, 24–27.08.2009, 15, p. 37.
71. Borys B., Grześkowiak E., Grześkiewicz S., Borys A. (2009) Profil lipidowy mięsa jagnięcego surowego i po obróbce termicznej, z uwzględnieniem metody żywienia i rasy. Mat. LXXIV Zjazdu Naukowego PTZ: Produkcja zwierzęca w Polsce w realiach Unii Europejskiej – teraźniejszość i przyszłość, Szczecin, 17–19.09.2009, ss. 78.
72. Borys B., Kaczor U., Pustkowiak H. (2009) Effect of forages in intensive fattening of lambs on fatty acid profile of intramuscular and depot fat. Proc. 4th Int. Conf.: Quality and safety in food production chain, Wrocław, 24–25.09.2009, pp. 23–24.
73. Borys B., Kaczor U., Pustkowiak H. (2009) Effect of fattening lambs with sunflower cake and linseeds with or without vitamin E on fatty acid profile of intramuscular fat. Proc. 60th Annual Meeting of EAAP, Book of Abstracts, Barcelona, 24–27.08.2009, 15, p. 47.
74. Borys B., Simińska E., Bernacka H. (2009) Profil lipidowy tłuszczu m. longissimus lumborum, wątroby i serca u jagniąt tuczonych paszami suchymi lub z zielonką. Mat. symp. nauk.: Współczesne wyzwania hodowli i chowu zwierząt, Bydgoszcz, 8.09.2009, s. 82.
75. Borys A., Borys B., Grześkiewicz S., Grześkowiak E. (2009) Profil lipidowy i parametry jakości zdrowotnej kulinarnego mięsa jagnięcego surowego i po obróbce termicznej metodą pieczenia i grillowania. Mat. XXXI Dni Przemysłu Mięsnego: Aktualne problemy przemysłu mięsnego, Warszawa, 15.05.2009, Poster 29.
76. Borys B., Borys A., Grześkiewicz S., Grześkowiak E. (2009) Effect of feeding sunflower cake and linseed and supplementing vitamin E on meat lipid profile of lambs. Mat. XXXVIII Sesji Nauk. Kom. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Pasze zmodyfikowane genetycznie (GMO) i pasze tradycyjne w żywieniu zwierząt, IZ PIB Balice, 28–29.05.2009, ss. 203–204.
77. Borys B., Borys A., Grześkiewicz S., Grześkowiak E. (2009) Effect of feeding rapeseed cake and linseed and supplementing vitamin E on meat profile of lambs. Mat. XXXVIII Sesji Nauk. Kom. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Pasze zmodyfikowane genetycznie (GMO) i pasze tradycyjne w żywieniu zwierząt, IZ PIB Balice, 28–29.05.2009, ss. 205–206.
78. Borys B., Borys A., Grześkowiak E., Lisiak B., Strzelecki J., Lisiak D., Borzuta K. (2009) Jakość mięsa kulinarnego jagniąt w zależności od rasy, typu urodzenia i metody obróbki termicznej. Mat. XXXIX Sesji Komitetu Nauk o Żywności PAN: Postęp w wytwarzaniu i ocenie żywności, Poznań, 29.06–01.07.2009, s. 113.
79. Borys B., Niżnikowski R. (2009) By-products from biodiesel production in rations for fattened lambs. I. Rapeseed cake. Proc. 13th Seminar of the FAO-CIHEAM Sub-Network on Sheep and Goat Nutrition, León (Spain), 14–16.10.2009, p. 51.
80. Borys B., Niżnikowski R. (2009) By-products from biodiesel production in rations for fattened lambs. II. Sunflower cake. Proc. 13th Seminar of the FAO-CIHEAM Sub-Network on Sheep and Goat Nutrition, León (Spain), 14–16.10.2009, p. 52.
81. Brzóska F., Bielińska H. (2009) Efficiency of fattening geese with yellow vs. brown oats. Mat. XXXVIII Sesji Nauk. Kom. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Pasze zmodyfikowane genetycznie (GMO) i pasze tradycyjne w żywieniu zwierząt, IZ PIB Balice, 28–29.05.2009, ss. 301–302.
82. Głowacz K., Niżnikowski R., Borys B., Strzelec E., Popielarczyk D.., Łozicki A., Klimaszewski K. (2009) Estimation of the nutritive value of wasteland pastures grazed by short-tailed sheep breeds. Proc. 13th Seminar of the FAO-CIHEAM Sub-Network on Sheep and Goat Nutrition, León (Spain), 14–16.10.2009, p. 10.
83. Grześkowiak E., Borys B., Borys A., Lisiak B., Strzelecki J., Borzuta K. (2009) Cechy fizykochemiczne mięśnia Longissimus dorsi tuczonych jagniąt w zależności od rasy i typu urodzenia. Mat. XXXIX Sesji Komitetu Nauk o Żywności PAN: Postęp w wytwarzaniu i ocenie żywności, Poznań, 29.06–01.07.2009, s. 113.
84. Jarzynowska A., Pakulski T. (2009) Ocena wpływu technologii produkcji na efektywność przerobu mleka owczego na sery. Mat. konf. nauk.: Małe przeżuwacze elementem ekosystemu lądowego, Lublin, 29.05.2009, ss. 19–20.
85. Jarzynowska A., Pakulski T. (2009) Skład chemiczny i wydajność masy serowej mieszanin mleka owczego i krowiego. Mat. symp. nauk.: Współczesne wyzwania hodowli i chowu zwierząt, Bydgoszcz, 8.09.2009, s. 93.
86. Kaczor U., Banasik N., Borys B., Krzysztoporski K., Grześkowiak E. (2009) Analiza współzależności cech fizykochemicznych mięsa jagnięcego świeżego i poddanego mrożeniu. Mat. LXXIV Zjazdu Naukowego PTZ: Produkcja zwierzęca w Polsce w realiach Uniii Europejskiej – teraźniejszość i przyszłość, Szczecin, 17–19.09.2009, s. 82.
87. Kaczor U., Borys B., Pustkowiak H. (2009) Effect of using sunflower`s cake and linseeds and vitamin E supplementation on fatty acid profile of intramuscular and depot fat in fattened lambs. Proc. 4th Int. Conf.: Quality and safety in food production chain, Wrocław, 24–25.09.2009, pp. 85–86.
88. Kłos K., Badowski J., Sokołowicz Z. (2009) Changes in body weight and dimensions of White Kołuda® geese during growth. Proc. XXI Int. Poultry Symp. PB WPSA, Wrocław – Szklarska Poręba, 7–9.09.2009, ss. 232–233.
89. Kłos K., Bielińska H., Sokołowicz Z. (2009) Relationship between body dimensions and leg muscling of White Koluda® geese. Proc. XXI Int. Poultry Symp. PB WPSA, Wrocław – Szklarska Poręba, 7–9.09.2009, ss. 230–231.
90. Korman K. (2009) Produkcyjność plenno-mlecznej owcy kołudzkiej. Mat. symp. nauk.: Współczesne wyzwania hodowli i chowu zwierząt, Bydgoszcz, 8.09.2009, s. 98.
91. Pakulski T. (2009) Ocena wpływu typu urodzenia na użytkowość rozpłodową przystępek merynosa odmiany barwnej. Mat. symp. nauk.: Współczesne wyzwania hodowli i chowu zwierząt, Bydgoszcz, 8.09.2009, s. 110.
92. Pakulski T. (2009) Obserwacje nad składem serów z mleka merynosów. Cz. I. Wartość odżywcza. Mat. LXXIV Zjazdu Naukowego PTZ: Produkcja zwierzęca w Polsce w realiach Uniii Europejskiej – teraźniejszość i przyszłość, Szczecin, 17–19.09.2009, s. 94.
93. Pakulski T. (2009) Obserwacje nad składem serów z mleka merynosów. Cz. II. Zawartość składników mineralnych i kwasów tłuszczowych. Mat. LXXIV Zjazdu Naukowego PTZ: Produkcja zwierzęca w Polsce w realiach Uniii Europejskiej – teraźniejszość i przyszłość, Szczecin, 17–19.09.2009, s. 95.
94. Pakulski T., Jarzynowska A. (2009) Observations on the composition and quality of sheep milk cottage made using different methods. Proc. 4th Int. Conf.: Quality and safety in food production chain, Wrocław, 24–25.09.2009, pp. 162–163.
95. Pakulski T., Pakulska E. (2009) Evaluation of the usefulness of merino milk for production of mozzarella-type cheese and semi-hard cheese from all milk proteins. Proc. 4th Int. Conf.: Quality and safety in food production chain, Wrocław, 24–25.09.2009, pp. 164–165.
96. Pakulski T., Pakulska E. (2009) Skład mleka merynosów barwnych pozyskiwanego po odsadzeniu jagniąt. Mat. symp. nauk.: Współczesne wyzwania hodowli i chowu zwierząt, Bydgoszcz, 8.09.2009, s. 111.
97. Pakulski T. (2009) Próba określenia wpływu fazy laktacji na skład mleka owcy kołudzkiej przeznaczonego do produkcji serów. Mat. konf. nauk.: Małe przeżuwacze elementem ekosystemu lądowego, Lublin, 29.05.2009, ss. 31–32.
98. Simińska E., Borys B., Bernacka H. (2009) Skład kwasów tłuszczowych tłuszczu mięśnia, wątroby i serca jagniąt z uwzględnieniem metody żywienia i rasy. Mat. LXXIV Zjazdu Naukowego PTZ: Produkcja zwierzęca w Polsce w realiach Uniii Europejskiej – teraźniejszość i przyszłość, Szczecin, 17–19.09.2009, s. 99.
99. Strzelecki J., Borys B., Grześkowiak E., Borys A., Lisiak B. (2009) Wpływ żywienia jagniąt makuchem słonecznikowym i nasionami lnu oraz suplementacji witaminą E na uzysk elementów kulinarnych, skład chemiczny i cechy sensoryczne mięsa jagnięcego. Mat. XXXI Dni Przemysłu Mięsnego: Aktualne problemy przemysłu mięsnego, Warszawa, 15.05.2009, Poster 28.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE, WYKŁADY NA SZKOLENIA, SEMINARIA

100. Badowski J. (2009) Zasady odchowu gąsiąt. Mat. konf.: Hodowla i chów gęsi w aspekcie ekonomicznej efektywności produkcji, ZD IZ PIB, Kołuda Wielka, KPODR, Minikowo, Kołuda Wielka, 06.02.2009, ss. 2–4.
101. Bielińska H. (2009) Technologia użytkowania reprodukcyjnego gęsi Białych Kołudzkich®. Mat. konf.: Hodowla i chów gęsi w aspekcie ekonomicznej efektywności produkcji, ZD IZ PIB, Kołuda Wielka, KPODR, Minikowo, Kołuda Wielka, 6.02.2009, ss. 5–7.
102. Bielińska H. (2009) Gęś owsiana – produkt eksportowy. Mat. konf.: Hodowla i chów gęsi w aspekcie ekonomicznej efektywności produkcji, ZD IZ PIB, Kołuda Wielka, KPODR, Minikowo, Kołuda Wielka, 6.02.2009, ss. 7–9.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

103. Sobek Z., Mroczko L. (2009) Komputeryzacja obory. Farmer, 2: 54–55.
104. Sobek Z., Mroczko L. (2009) Dój z komputerem. Farmer, 3: 72–73.
105. Wójcik P. (2009) Dekornizacja bydła. Wiad. Rol., 3 (55), s. 24.
106. Choroszy Z., Choroszy B. (2009) Buhaje z najwyższej półki. Farmer, 5, VI/Bydło.
107. Kurzbauer-Choroszy B., Choroszy Z. (2009) Alfabet ras bydła mlecznego. Część XI. Bydło rasy simental. Bydło, ss. 52–54.
108. Żak G. (2009) Umięśnienie i otłuszczenie szynki i polędwicy a tempo wzrostu świń i wykorzystanie paszy. Info POLSUS, Biuletyn, 7.08.2009, ss. 6–10.
109. Topolski P. (2009) Wytrwałość laktacji wpływa na cykl produkcyjny krów. Topagrar Polska, 12: 32–35.
110. Mucha A. (2009) II Szkoła Zimowa w Ustroniu. Trz. Chl., 4, s. 44.
111. Mucha A., Tyra M. (2009) Inseminacja trzody chlewnej w 2008 roku. Trz. Chl., 8–9: 35–38.
112. Herbut E., Knapik J. (2009) Nieznana choroba cieląt. Top Agrar Polska, 4, s. 4.
113. Knapik J., Junkuszew A., Mendel G. (2009) Bewertung der Faktoren, die die Wiederholbarkeit bei Ultraschallmessungen des Musculus longissimus bei Lämmern beeinflussen. Bayerische Schafhalter, 4: 13–15.
114. Szyndler-Nędza M. (2009) Cudze chwalicie swego nie znacie – wysoka wartość świń z hodowli krajowej. Gosp. Mięsna, 5.
115. Badowski J., Bielińska H. (2009) Gęś Biała Kołudzka® - historia i teraźniejszość. Woliera, I (57): 44–48.
116. Badowski J. (2009) Gęś Biała Kołudzka® – oznaczanie wieku zarodków w trakcie lęgu. Pol. Drob., 3: 40–44.
117. Badowski J. (2009) Gęś Biała Kołudzka® – wartość użytkowa stad rodzicielskich. Pol. Drob., 3: 16–18.
118. Badowski J. (2009) Zmiany jakości jaj wylęgowych gęsi Białej Kołudzkiej® w ciągu sezonu nieśnego. Pol. Drob., 4: 30–32.
119. Badowski J. (2009) Wpływ czasu tzw. „wstawienia” piskląt do wychowalni na odchów gęsi. Pol. Drob., 5: 20–22.
120. Bielińska H. (2009) Gęś Biała Kołudzka® polski genotyp – światowa marka. Ślimak (Slow Food), 3: 7–9.
121. Borys B. (2009) Dobre miejsce dla owiec. Farmer, 1: 38–39.
122. Borys B. (2009) Makuch rzepakowy – pełnowartościowa pasza w żywieniu owiec matek. Prz. Hod., 3: 12–16.
123. Oprządek J., Borys B. (2009) X Światowa Konferencja Produkcji Zwierzęcej w Kapsztadzie. Prz. Hod., 6: 26–30.

WYNIKI OCENY ZWIERZĄT

124. Choroszy B., Jagusiak W., Morek-Kopeć M., Strabel T., Wójcik P., Żarnecki A. (2009) Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Sezon oceny 2009/1. Wyd. IZ PIB, Kraków, 30, 1, 199 ss.
125. Choroszy B., Jagusiak W., Morek-Kopeć M., Strabel T., Wójcik P., Żarnecki A. (2009) Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Sezon oceny 2009/2. Wyd. IZ PIB, Kraków, 30, 2, 199 ss.
126. Choroszy B., Jagusiak W., Morek-Kopeć M., Strabel T., Wójcik P., Żarnecki A. (2009) Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Sezon oceny 2009/3. Wyd. IZ PIB, Kraków, 30, 3, 199 ss.
127. Choroszy Z., Jagusiak W., Żarnecki A. (2009) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech mlecznych. Sezon oceny 2009/1. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Wyd. IZ PIB, Kraków, 46, 1: 5–9, 17–23.
128. Choroszy Z., Jagusiak W., Żarnecki A. (2009) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech mlecznych. Sezon oceny 2009/2. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Wyd. IZ PIB, Kraków, 46, 2: 5–9, 17–23.
129. Choroszy Z., Jagusiak W., Żarnecki A. (2009) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech mlecznych. Sezon oceny 2009/3. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Wyd. IZ PIB, Kraków, 46, 3: 5–9, 17–23.
130. Jagusiak W., Żarnecki A., Wójcik P. (2009) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech pokroju. Sezon oceny 2009/1. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Wyd. IZ PIB, Kraków, 46, 1: 11–13, 17–27.
131. Jagusiak W., Żarnecki A., Wójcik P. (2009) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech pokroju. Sezon oceny 2009/2. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Wyd. IZ PIB, Kraków, 46, 2: 11–13, 17–27.
132. Jagusiak W., Żarnecki A., Wójcik P. (2009) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech pokroju. Sezon oceny 2009/3. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Wyd. IZ PIB, Kraków, 46, 3: 11–13, 17–27.
133. Choroszy B., Jagusiak W., Żarnecki A. (2009) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech mlecznych. Sezon oceny 2009/1. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Wyd. IZ PIB, Kraków, 46, 1: 31–33, 41–52.
134. Choroszy B., Jagusiak W., Żarnecki A. (2009) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech mlecznych. Sezon oceny 2009/2. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Wyd. IZ PIB, Kraków, 46, 2: 31–33, 41–52.
135. Choroszy B., Jagusiak W., Żarnecki A. (2009) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech mlecznych. Sezon oceny 2009/3. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Wyd. IZ PIB, Kraków, 46, 3: 31–33, 41–52.
136. Jagusiak W., Żarnecki A., Wójcik P. (2009) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech pokroju. Sezon oceny 2009/1. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Wyd. IZ PIB, Kraków, 46, 1: 37–38, 41–55.
137. Jagusiak W., Żarnecki A., Wójcik P. (2009) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech pokroju. Sezon oceny 2009/2. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Wyd. IZ PIB, Kraków, 46, 2: 37–38, 41–55.
138. Jagusiak W., Żarnecki A., Wójcik P. (2009) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech pokroju. Sezon oceny 2009/3. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Wyd. IZ PIB, Kraków, 46, 3: 37–38, 41–55.
139. Choroszy B., Choroszy Z., Miejski A., Korzonek H. (2009) Wyniki stacjonarnej oceny wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej w zakresie cech mięsnych. Seria XVI R. Sezon oceny 2009/3. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Wyd. IZ PIB, Kraków, 46, 2: 58–63.
140. Żak G. (2009) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP – model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych. BLUP, 02.03.2009, http//www.izoo.krakow.pl.
141. Żak G. (2009) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych. BLUP, 04.05.2009, http//www.izoo.krakow.pl.
142. Żak G. (2009) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych. BLUP, 01.06.2009, http//www.izoo.krakow.pl.
143. Żak G. (2009) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych. BLUP, 06.07.2009, http//www.izoo.krakow.pl.
144. Żak G. (2009) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych. BLUP, 01.09.2009, http//www.izoo.krakow.pl.
145. Żak G. (2009) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych. BLUP, 05.10.2009, http//www.izoo.krakow.pl.
146. Żak G. (2009) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych. BLUP, 02.11.2009, http//www.izoo.krakow.pl.
147. Żak G. (2009) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych. BLUP, 01.12.2009, http//www.izoo.krakow.pl.
148. Żak G., Różycki M. (2009) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP. Użytkowość tuczna i rzeźna. Wyd. IZ PIB, Kraków, IX, 1, 130 ss.
149. Żak G., Różycki M. (2009) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP. Użytkowość tuczna i rzeźna. Wyd. IZ PIB, Kraków, IX, 2, 121 ss.
150. Eckert R., Żak G. (2009) Ocena przyżyciowa loszek. W: Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. IZ PIB, Kraków, XXVII: 35–47.
151. Orzechowska B., Mucha A. (2009) Ocena użytkowości rozpłodowej loch. W: Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 3–19.
152. Orzechowska B., Tyra M., Mucha A. (2009) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP. Użytkowość rozpłodowa. Wyd. IZ PIB, Kraków, 5, 1, 217 ss.
153. Orzechowska B., Tyra M., Mucha A. (2009) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP. Użytkowość rozpłodowa. Wyd. IZ PIB, Kraków, 5, 2, 181 ss.
154. Różycki M., Tyra M. (2009) Wyniki oceny użytkowości tucznej i rzeźnej świń w stacjach kontroli. W: Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. IZ PIB, Kraków, 27: 48–71.
155. Tyra M., Różycki M. (2009) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP w SKURTCh. W: Ocena wartości hodowlanej owiec metodą BLUP. Użytkowość tuczna i rzeźna. Wyd. IZ PIB, Kraków, IX, 1: 113–130.
156. Tyra M., Różycki M. (2009) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP w SKURTCh. W: Ocena wartości hodowlanej owiec metodą BLUP. Użytkowość tuczna i rzeźna. Wyd. IZ PIB, Kraków, IX, 2.
157. Szewczyk A., Kania S., Kawęcka A., Krupiński J., Knapik J. (2009) Ocena wartości hodowlanej owiec metodą BLUP w roku 2008 – stada mateczne. Wyd. IZ PIB, Kraków, IV, 274 ss.
158. Szewczyk A., Kania S., Kawęcka A., Krupiński J., Knapik J. (2009) Ocena wartości hodowlanej owiec metodą BLUP w roku 2008 – stada ojcowskie. Wyd. IZ PIB, Kraków, V, 135 ss.
159. Eckert R., Szyndler-Nędza M. (2009) Ocena przyżyciowa młodych knurów. W: Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. IZ PIB, Kraków, XXVII: 20–34.
160. Szyndler-Nędza M., Luciński P., Bajda Z. (2009) Ochrona zasobów genetycznych świń ras rodzimych – stan hodowli i wyniki oceny za rok 2008. Wyd. IZ PIB, Kraków, 4: 1–33.
161. Topolski P. (2009) Inseminacja Bydła. Wyd. IZ PIB, Kraków, 7, 36 ss.
162. Mucha A., Tyra M. (2009) Inseminacja trzody chlewnej. W: Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 72–94.

BROSZURY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE

163. Choroszy Z., Choroszy B. (2009) Chów i hodowla bydła mięsnego w gospodarstwie rolnym. Brosz. upowszechn. Wyd. IZ PIB, Kraków, b-4/09, 44 ss.
164. Żak G. (2009) Ogólne zasady remontu stada podstawowego loch. Brosz. upowszechn. Wyd. IZ PIB, Kraków, 16 ss.
165. Knapik J., Krupiński J., Kieć W. (2009) Wykorzystanie wybranych pomiarów przyżyciowych i poubojowych do oceny umięśnienia i otłuszczenia owiec, jagniąt i tusz. Brosz. upowszechn. Wyd. IZ PIB, Kraków, b-11/09, 16 ss.
166. Badowski J. (2009) Dokumentacja hodowlana i rejestr stad rodzicielskich gęsi Białej Kołudzkiej®. Brosz. upowszechn. Wyd. IZ PIB, Kraków, b-8/09, 16 ss.
167. Badowski J. (2009) Hodowla gęsi Białych Kołudzkich®. Technologia utrzymania stad rodzicielskich. Brosz. szkol. Wyd. Indykpol S.A., filia w Lublinie, Poniatowa, 23.01.2009, ss. 1–6.
168. Badowski J. (2009) Wpływ jakości gąsiąt na wyniki odchowu. Brosz. szkol. Wyd. Ekoplon S.A., Kołuda Wielka, 26.06.2009, ss. 1–3.
169. Badowski J. (2009) Odchów gęsi dla stad rodzicielskich jednorocznych. Żywienie i program świetlny. Brosz. szkol. Wyd. ZWD Ryszard Celiński, Dąbrowa Tarnowska, 13.11.2009, ss. 1–8.
170. Bielińska H. (2009) Gęś – przeżuwacz wśród drobiu. Brosz. szkol. Wyd. Ekoplon S.A., Kołuda Wielka, 26.06.2009, ss. 4–7.
171. Krupiński J., Borys B., Kieć W., Knapik J., Korman K., Osikowski M., Pompa-Roborzyński M., Rzepecki R. (2009) Ocena użytkowości mięsnej jagniąt na tle wymogów oraz metod stosowanych w krajach Unii Europejskiej. Brosz. upowszechn. Wyd. IZ PIB, Kraków, 32 ss.

INNE

172. Choroszy B., Choroszy Z. (2009) V Krajowa Wystawa Bydła Simentalskiego na IX Pożegnaniu Wakacji w Rudawce Rymanowskiej. Wiad. Zoot., XLVII, 3: 67–74.
173. Badowski J. (2009) Rejestr stad rodzicielskich gęsi Białej Kołudzkiej®. Wiad. Zoot., XLVII, 4: 43–49.
174. Bielińska H., Badowski J. (2009) Zakład Doświadczalny IZ PIB Kołuda Wielka. Kalendarz Rolników na 2010 rok, Wyd. Duszpasterstwo Rolników, ss. 129–132.
175. Borys B. (2009) Mięso owiec w tradycyjnej kuchni góralskiej. Wiad. Zoot., XLVII, 1: 79–85.
176. Borys B. (2009) Plenno-mleczna linia owiec kołudzkich – kolejne pięcioraczki. Wiad. Zoot., XLVII, 2: 49–50.
177. Borys B., Borys A. (2009) Wybrane zagadnienia z zakresu jakości mięsa jagnięcego na 54. Międzynarodowym Kongresie Nauki i Technologii Mięsa w Kapsztadzie. Wiad. Zoot., XLVII, 4: 57–66.
178. Pakulski T., Jarzynowska A. (2009) Polski Producent żywności 2009 – IZ PIB Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka. Wiad. Zoot., XLVII, 3, s. 58.

PODRĘCZNIKI I WYDAWNICTWA KSIĄŻKOWE

179. Mroczko L., Sobek Z. (2009) AnaPig - komputerowa obsługa stada świń. Wyd. UP, Poznań, 168 ss.

Biotechnologia Rozrodu Zwierząt

PRACE ORYGINALNE

180. Bryła M., Trzcińska M., Wieczorek J. (2009) Analysis of in vivo- and in vitro- derived pig expanded blastocysts based on DNA fragmentation. Anim. Sci. Pap. Rep., 27, 1: 59–68.
181. Gogol P., Szczęśniak-Fabiańczyk B., Wierzchoś-Hilczer A. (2009) The photon emission, ATP level and motility of boar spermatozoa during liquid storage. Reprod. Biol., 9 (1): 39–49.
182. Gogol P., Wierzchoś-Hilczer A. (2009) Membrane integrity, energy status and motility of rabbit spermatozoa stored for 2 days at 15°C. Ann. Anim. Sci., 9, 1: 43–49.
183. Gogol P. (2009) Effect of prostaglandin F2alpha on reproductive performance in rabbit does. Ann. Anim. Sci., 9, 4: 395–400.
184. Jura J., Smorąg Z., Słomski R., Lipiński D., Jura J., Gajda B. (2009) Comparison of transfection methods for porcine zygtes. Ann. Anim. Sci., 9, 3: 279–285.
185. Kątska-Książkiewicz L., Opiela J., Ryńska B. (2009) Effects of oocyte quality and semen donor on the efficiency of in vitro embryo production in cattle. J. Anim. Feed Sci., 18: 257–270.
186. Miciński P., Pawlicki K., Wielgus E., Bochenek M., Tworkowska I. (2009) The sperm chromatin structure assay (SCSA) as pprognostic factor in IVF/ICSI factor. Reprod. Biol., 9, 1: 65–70.
187. Mizgalska D., Węgrzyn P., Murzyn K., Kasza A., Koj A., Jura J., Jarząb B., Jura J. (2009) Interleukin-1-inducible MCPIP protein has structural and functional properties of RNase participating in degradation of IL-1-mRNA. FEBS J., 276: 7386–7399.
188. Opiela J. (2009) Apoptosis in preimplantation bovine embryos and methods used for its detection. Ann. Anim. Sci., 9, 1: 3–16.
189. Ptak A., Ludewig G., Rak A., Nadolna W., Bochenek M., Gregoraszczuk E.L. (2009) Induction of cytochrome P450 1A1 in MCF-7 human breast cancer cells by 4-chlorobiphenyl (PCB3) and the effects of its hydroxylated metabolites on cellular apoptosis. Environ. Int., http://dx.doi.org/doi:10.1016/j.envint.2009.06.012.
190. Romek M., Gajda B., Krzysztofowicz E., Smorąg Z. (2009) Lipid content of non-cultured and cultured pig embryo. Reprod. Dom. Anim., 44, 1: 24–32.
191. Trzcińska M., Bryła M., Bochenek M., Słomski R., Smorąg Z. (2009) Assessment of plasma membrane and chromatin structure of sperm from transgenic and non-transgenic boars. Theriogenology, 72: 1141–1147.
192. Węgrzyn P., Yarwood S.J., Fiegler N., Bzowska M., Koj A., Mizgalska D., Malicki S., Pająk M., Kasza A., Kachamakova-Trojanowska N., Bereta J., Jura J., Jura J. (2009) Mimitin – a novel cytokine-regulated mitochondrial protein. BMC, Cell. Biol., 10, p. 23.
193. Wieczorek J., Kosenyuk Y., Cegła M., Kątska-Książkiewicz L. (2009) Efektywność aspiracji oraz jakość oocytów kozich uzyskiwanych laparoskopową metodą OPU. Med. Wet., 65 (4): 272-276.
194. Jacyno E., Kołodziej A., Kawęcka M., Pietruszka A., Matysiak B., Kamyczek M. (2009) The relationship between blood serum and seminal plasma cholesterol content in young boars and their semen qualitative traits and testes size. Arch. Tierz., 52, 2: 161–168.
195. Kawęcka M., Matysiak B., Kamyczek M., Delikator B. (2009) Relationships between growth, fatness and meatiness traits in gilts and their subsequent reproductive performance. Ann. Anim. Sci., 9, 3: 249–258.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

196. Samiec M., Skrzyszowska M. (2009) Aktywacja oocytów w klonowaniu somatycznym świń i innych gatunków ssaków. Wyd. OWN, Poznań, 147 ss.

PRACE PRZEGLĄDOWE

197. Gajda B., Smorąg Z. (2009) Oocyte and embryo cryopreservation – state of art and recent developments in domestic animals. J. Anim. Feed Sci., 18: 371–387.
198. Gajda B. (2009) Factors and methods of pig oocyte and embryo quality improvement and their application in reproductive biotechnology. Reprod. Biol., 9, 2: 97–112.
199. Samiec M. (2009) Biochemiczne, molekularne i biofizyczne uwarunkowania dojrzewania i aktywacji oocytów świni w aspekcie zapłodnienia oraz klonowania somatycznego. Biotechnologia, 3 (86): 59–84.
200. Samiec M. (2009) Biotechnologiczne, genetyczne oraz epigenetyczne aspekty sztucznej aktywacji rekonstruowanych oocytów w klonowaniu somatycznym świń. Biotechnologia, 3 (86): 85–110.
201. Słomski R., Lipiński D., Szalata M., Dzieduszycki A.M., Zeyland J., Wielgus K., Smorąg Z. (2009) Restoration of the aurochs, an extinct species. Ann. Rep. 2009, pp. 77–79.
202. Smorąg Z., Słomski R., Jura J. (2009) Transgeniczne zwierzęta w hodowli, farmacji i biomedycynie. Post. Nauk Roln., 3–4: 23–34.
203. Wieczorek J. (2009) Ochrona sanitarna materiału genetycznego przeznaczonego do długotrwałego przechowywania. Wiad. Zoot., XLVII, 1: 11–24.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

204. Barańska M., Okólski A., Grad I. (2009) Evaluation of DNA fragmentation in preimplantation equine embryos using TUNEL method. Med. Biol. Sci., 23 (suppl. 2), p. 24.
205. Bochenek M., Jędraszczyk J., Smorąg Z. (2009) Rozwój technologii seksowania nasienia buhaja – badania i wyniki własne. Mat. I Kongresu Nauk Rolniczych: Nauka – Praktyce, Puławy, 14–15.05.2009, ss. 207–208.
206. Bryła M., Trzcińska M. (2009) Using TUNEL to identify apoptosis in preimplantation porcine embryos. Proc. 18th Int. Symp. of the Polish Network of Molecular and Cellular Biology: Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism, Kraków, 17–18.09.2009, s. 54.
207. Gajda B., Grad I., Smorąg Z. (2009) Effect of plant protein on development and quality of cultured in vitro porcine zygotes. Reprod. Fertil. Dev., 21 (1), p. 157.
208. Gajda B., Smorąg Z. (2009) Nowe możliwości kriokonserwacji oocytów i zarodków świni. Mat. I Kongresu Nauk Rolniczych: Nauka – Praktyce, Puławy, 14–15.05.2009, ss. 213–214.
209. Gogol P., Wierzchoś-Hilczer A., Pałasz A., Smorąg Z. (2009) The effect of soybean lipid liposomes on quality of frozen boar semen. Proc. 18th Int. Symp. of the Polish Network of Molecular and Cellular Biology: Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism, Kraków, 17–18.09.2009, s. 111.
210. Gogol P. (2009) Effect of mitochondrial respiration inhibitor, CCCP, on motility and ATP content of rabbit spermatozoa. Proc. 18th Int. Symp. of the Polish Network of Molecular and Cellular Biology: Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism, Kraków, 17–18.09.2009, s. 112.
211. Grad I., Gajda B., Smorąg Z. (2009) Quality of fast and slow developing pig blastocysts derived from in vitro culture. Proc. II Polish-French Symp.: Endocrynology of Reproduction, Krakow, 23–25.04.2009, 69, p. 55.
212. Kosenyuk Y., Skrzyszowska M. (2009) In vitro development of nuclear-transferred rabbit embryos following chemical post-activation. Proc. 25th Scientific Meeting of A.E.T.E., Poznań, 11–12.09.2009, p. 200.
213. Opiela J., Lipiński D., Słomski R., Kątska-Książkiewicz L. (2009) Changes in transcript expression of POLG, TFAM, NRF1 and COX1 correlated with bovine oocyte election by BCB test. Proc. 25th Sci. Meeting of A.E.T.E., Poznań, 11–12.09.2009, p. 236.
214. Romek M., Gajda B., Krzysztofowicz E., Smorąg Z. (2009) Methodological advances in quantitative analysis of lipid content in the porcine oocytes and preimplantation embryos. Proc. 25th Sci. Meeting of A.E.T.E., Poznań, 11–12.09.2009, p. 244.
215. Romek M., Gajda B., Rolka M., Grad I., Smorąg Z. (2009) Studies of mitochondria membrane and activity during the maturation of pig oocyte. Med. Biol. Sci., XXIII, supl. 2, p. 28.
216. Samiec M., Skrzyszowska M., Bochenek M. (2009) Flow cytometry-mediated detection of late-apoptotic hypodiploid cell fractions in lipofected porcine adult dermal fibroblast cell lines selected for somatic cell nuclear transfer. Proc. 35th Ann. Conf. Int. Embryo Transfer Society, San Diego, California (USA), 3–7.01.2009, Reprod. Fert. Dev., 21 (1), p. 125.
217. Samiec M., Skrzyszowska M., Bochenek M. (2009) The use of flow cytometrics for simultaneous measurement of cell cycle and late apoptosis in lipofected porcine foetal fibroblasts before somatic cell cloning. Proc. 13th Ann. Conf. European Society for Domestic Animal Reproduction, Ghent (Belgium), 9-12.09.2009, Reprod. Dom. Anim., 44 (Suppl. 3), p. 123.
218. Samiec M., Skrzyszowska M., Słomski R. (2009) Comparison of preimplantation developmental capability among the caprine transgenic nuclear-transferred embryos derived from adult dermal fibroblasts and oviductal epithelial cells. Proc. II Polish-French Symp.: Endocrynology of Reproduction, Kraków, 23–25.04.2009, 69, p. 45.
219. Samiec M., Skrzyszowska M. (2009) The novel method of pseudophysiological activation applied to generation of porcine nuclear-transferred embryos derived from adult dermal fibroblast cells. Proc. 25th Scientific Meeting of A.E.T.E., Poznań, 11–12.09.2009, p. 246.
220. Skrzyszowska M., Samiec M., Młodawska W., Kochan J., Okólski A., Tuin E. van der, Smorąg Z. (2009) Development of equine cloned embryos derived from in vitro-matured oocytes receiving adult dermal fibroblast cell nuclei. Proc. 35th Ann. Conf. International Embryo Transfer Society, San Diego, California (USA), 3–7.01.2009, Reprod. Fert. Dev., 21 (1), pp. 125–126.
221. Skrzyszowska M., Samiec M., Słomski R., Lipiński D. (2009) Development of caprine cloned embryos following the pseudophysiological activation of oocytes reconstructed with transgenic fetal fibroblast cell nuclei. Proc. 25th Scientific Meeting of A.E.T.E., Poznań, 11–12.09.2009, p. 254.
222. Skrzyszowska M., Samiec M., Słomski R., Lipiński D. (2009) The chimeric somatic cell cloning in goats; preliminary report. Proc. II Polish-French Symp.: Endocrynology of Reproduction, Krakow, 23–25.04.2009, 69, p. 47.
223. Skrzyszowska M., Samiec M. (2009) Development of porcine cloned embryos following the novel method of pseudophysiological activation. Proc. 13th Ann. Conf. European Society for Domestic Animal Reproduction, Ghent (Belgium), 9–12.09.2009, Reprod. Dom. Anim., 44 (Suppl. 3), p. 126.
224. Słomski R., Dzieduszycki A.M., Ryba M., Frąckowiak H., Lipiński D., Modliński J.A., Smorąg Z., Szalata M., Wielgus K., Zeyland J. (2009) Odtwarzanie wymarłych gatunków. Czy tur powróci do polskich lasów? Mat. konf. nauk.: Od syntezy chemicznej do biologii syntetycznej, Poznań, 19–20.10.2009.
225. Smorąg Z., Szczęśniak-Fabiańczyk B., Bochenek M., Gogol P., Trzcińska M., Bryła M., Gajda B. (2009) Nowoczesne metody oceny nasienia samców zwierząt gospodarskich. Mat. I Kongresu Nauk Rolniczych: Nauka – Praktyce, Puławy, 14–15.05.2009, ss. 245–246.
226. Stodolak E., Gumuła T., Błażewicz S., Wieczorek J. (2009) The new generation of composite membranes for ophthalmology application. Proc. Int. Conf. Composidtes Materials 17, Edynburg, 27–31.07.2009, IB1, p. 8.
227. Szczęśniak-Fabiańczyk B., Gajda B., Słomski R., Smorąg Z. (2009) Some standard parameters of transgenic boar semen. Proc. 25th Scientific Meeting of A.E.T.E., Poznań, 11–12.09.2009, p. 258.
228. Szczęśniak-Fabiańczyk B., Gogol P., Wierzchoś-Hilczer A. (2009) Relationship between sperm morphology and photon emission of boar spermatozoa. Proc. 18th Int. Symp. of the Polish Network of Molecular and Cellular Biology: Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism, Kraków, 17–18.09.2009, p. 336.
229. Trzcińska M., Bryła M. (2009) Boar sperm membrane integrity, mitochondrial activity and motility following storage at 15ºC. Proc. 18th Int. Symp. of the Polish Network of Molecular and Cellular Biology: Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism, Kraków, 17–18.09.2009, s. 356.
230. Wieczorek J., Kosenyuk Y., Ryńska B., Cegła M. (2009) Repeatable laparoscopic ovum pick-up (OPU) in goat – clinical aspect. Proc. 25th Scientific Meeting of A.E.T.E., Poznań, 11–12.09.2009, p. 272.
231. Woźniak A., Lipiński D., Nowak A., Zeyland J., Nuc K., Ryńska B., Słomski R. (2009) Molecular and cytogenetic characterisation of human albumin transgenic goat fibroblasts as a source of nuclei in the somatic cloning. Proc. 20. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Humangenetik in Hannover, Aachen (Germany), 1–3.04.2009, Med. Genet., 21: 138–139.
232. Woźniak A., Lipiński D., Nowak A., Zeyland J., Nuc K., Ryńska B., Słomski R. (2009) Molecular and cytogenetic characterisation of human albumin transgenic goat fibroblasts as a source of nuclei in the somatic cloning. Proc. European Human Genetics Conference, Vienna (Austria), 23-26.05.2009, Eur. J. Hum. Genet., 17 (Suppl. 2), p. 282.
233. Zeyland J., Lipiński D., Woźniak A., Nowak A., Smorąg Z., Słomski R. (2009) A comprehensive characterization of human CD46, CD55 and CD59 transgenic swine fibroblasts – a potential source of nuclei for somatic cloning. Proc. 20. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Humangenetik in Hannover. Aachen (Germany), 1–3.04.2009, Med. Genet., 21, p. 136.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE, WYKŁADY NA SZKOLENIA, SEMINARIA

234. Słomski R., Dzieduszycki A.M., Ryba M., Frąckowiak H., Lipiński D., Modliński J.A., Smorąg Z., Szalata M., Wielgus K., Zeyland J. (2009) Genetyczna rekonstrukcja wymarłych gatunków zwierząt na przykładzie tura. Mat. XIII Festiwalu Nauki w Domu Konferencji i Zjazdów PAN, Jabłonna, 19–20.09.2009.
235. Smorąg Z., Słomski R., Jura J. (2009) Biotechnologia rozrodu zwierząt dla biomedycyny i farmacji – przykłady badań własnych. Mat. konf. nauk.: Embriologia XXI wieku, SGGW, Warszawa, 25.09.2009, ss. 11-13.
236. Trzcińska M., Bryła M., Gajda B., Wieczorek J., Szczęśniak-Fabiańczyk B., Smorąg Z. (2009) Wykrywanie i ocena wpływu apoptozy na zdolność zapładniającą plemników knura. Mat. VI Symp. Sprawozdawczego: Molekularne i fizjologiczne aspekty rozrodu i żywienia zwierząt, Sprawozdanie z działalności Sieci Naukowej: Zastosowanie genomiki, proteomiki i metabolomiki w kontroli wzrostu, rozrodu i zdrowia oraz bioróżnorodności zwierząt, Rynia, 5-6.03.2009, s. 1.

INSTRUKCJE WDROŻENIOWE I UPOWSZECHNIENIOWE

237. Szczęśniak-Fabiańczyk B., Smorąg Z., Ryszka F., Suszka-Świtek A., Dolińska B., Kowalski W., Koska M. (2009) Zastosowanie preparatu Dalarelina-depo (Biochefa, Sosnowiec) dla wczesnego wykorzystywania rozpłodowego loszek. Instr. wdroż. Wyd IZ PIB, Kraków, i-4/09, 4 ss.
238. Gajda B., Wieczorek J. (2009) Transplantacja chirurgiczna zarodków świni. Instr. wdroż. Wyd IZ PIB, Kraków, i-1/09, 20 ss.

BROSZURY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE

239. Gajda B. (2009) Hodowla in vitro zarodków ssaków. Brosz. upowszechn. Wyd. IZ PIB, Kraków, b-7/09, 24 ss.

Ochrona Zasobów Genetycznych Zwierząt

PRACE ORYGINALNE

240. Calik J. (2009) Kształtowanie się parametrów produkcyjnych i genetycznych w trzech rodach kur nieśnych w ciągu 8 pokoleń. Rocz. Nauk. Zoot., 36, 1: 31–43.
241. Calik J. (2009) Wpływ pochodzenia i wieku kur na jakość skorupy jaj spożywczych. Rocz. Nauk. Zoot., 36, 2: 169–175.
242. Calik J. (2009) Charakterystyka kur nieśnych objętych programem ochrony zasobów genetycznych w Polsce. Zesz. Nauk. PTIE i PTG, Oddz. w Rzeszowie, 11: 21–26.
243. Dobrzański Z., Trziszka T., Herbut E., Krawczyk J., Tronina P. (2009) Effect of humic preparations on productivity and quality traits of eggs from Greebleg Patridge hens. Ann. Anim. Sci., 9, 2: 165–174.
244. Dżugan M., Książkiewicz J. (2009) Activity of α-and β-mannosidases in semen and reproductive organs of the drake. Reprod. Biol., 9 (1): 25–37.
245. Gornowicz E., Lewko L., Szukalski G., Pietrzak M. (2009) Kształtowanie się cech rzeźnych i jakości mięsa kaczek stad zachowawczych. Rocz. Inst. Przem. Mięsn. Tłuszcz., XVII, 2: 75–84.
246. Gornowicz E., Lewko L., Pietrzak M., Gornowicz J. (2009) The effect of broiler chicken origin on carcase and muscle field and quality. J. Cent. Eur. Agric., 10, 3: 193–200.
247. Haraf G., Książkiewicz J., Wołoszyn J., Okruszek A. (2009) Characteristic of meat colour of different duck populations. Arch. Tierzucht., 52 (5): 527–537.
248. Kawęcka A., Sikora J. (2009) Rodzime rasy owiec w górskich rejonach polski. Zesz. Nauk. PTIE i PTG, Oddz. w Rzeszowie, 11: 103–108.
249. Kowalska D., Bielański P. (2009) Meat quality of rabbits fed a diet supplemented with fish oil and antioxidant. Anim. Sci. Pap. Rep., 27, 2: 139–148.
250. Kowalska D., Bielański P. (2009) The role of iron and zinc in the nutrition of rabbit does. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 541: 265–272.
251. Kowalska D., Gugołek A. (2009) Stres a wyniki produkcyjne i jakość mięsa królików. Rocz. Nauk. PTZ, 5, 2: 179–189.
252. Krawczyk J. (2009) Quality of eggs from Polish native Greenleg Partridge chicken-hens maintained in organic vs. backyard production systems. Anim. Sci. Pap. Rep., 27, 3: 227–235.
253. Krawczyk J. (2009) Populacje zwierząt gospodarskich objętych programami ochrony zasobów genetycznych w Polsce w zrównoważonym rozwoju rolnictwa. Zesz. Nauk. PTIE i PTG, Oddz. w Rzeszowie, 11: 161–164.
254. Krawczyk J. (2009) Effect of layer age and egg production level on changes in quality traits of eggs from hens of conservation breeds and commercial hybrids. Ann. Anim. Sci., 9, 2: 185–193.
255. Krawczyk J., Sokołowicz Z. (2009) Konkurencyjność krajowej produkcji mięsa drobiowego w handlu zagranicznym a ceny skupu żywca i opłacalność produkcji pierwotnej na przykładzie wybranej fermy. Rocz. Nauk. Stow. Ekon. Roln. Agrob. (SERiA), XI, 3: 192–195.
256. Krupiński J., Martyniuk E. (2009) Ochrona zasobów genetycznych zwierząt. W: Pamiętnik Puławski, Wyd. IUNG PIB, Puławy, ss. 289–301.
257. Lewko L., Gornowicz E. (2009) Egg albumen quality as affected by bird origin. J. Cent. Eur. Agric., 10, 4: 185–192.
258. Nosal P., Kowal J., Nowosad B., Bieniek J., Kowalska D. (2009) Dynamika zarażenia królików endopasożytami w różnych warunkach chowu. Wiad. Parazytolog., 55 (2): 173–177.
259. Sikora J., Kawęcka A. (2009) Mleko i ser kozi z regionu Podkarpacia. Zesz. Nauk. PTIE i PTG, Oddz. w Rzeszowie, 11: 231–234.
260. Sokołowicz Z., Krawczyk J. (2009) System chowu kur nieśnych jako czynnik zrównoważonego rozwoju. Zesz. Nauk. PTIE i PTG, Oddz. w Rzeszowie, 11: 249–252.
261. Sokołowicz Z., Krawczyk J. (2009) Świadomość rolników i konsumentów na temat dobrostanu kur w różnych systemach utrzymania a konkurencyjność na rynku jaj w dobie globalizacji. Rocz. Nauk. Stow. Ekon. Roln. Agrob. (SERiA), XI, 1: 394–398.
262. Sokołowicz Z., Herbut E., Krawczyk J. (2009) Poultry production and strategy for sustainable development of rural areas. Ann. Anim. Sci., 9, 2: 107–117.
263. Wołoszyn J., Haraf G., Książkiewicz J., Okruszek A. (2009) The composition of ducks meat colour of different flocks. Med. Wet., 65 (12): 836–839.
264. Bielański P., Kowalska D., Mietlicka M. (2009) Restoration of fur Animals genetic resources in Poland. Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft e.v., 16: 126–132.
265. Bielański P., Kowalska D., Piórkowska M., Zoń A., Fijał J. (2009) Preliminary study on use of pastel foxes for production of high-quality skins. Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft e.v., 16: 141–145.
266. Kowalska D., Bielański P. (2009) Effect of essential unsaturated fatty acids in linseed oil on productivity of rabbit does. Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft e.v., 16: 23–28.
267. Kowalska D., Bielański P. (2009) Effect of fresh meadow grass added to diet on the profile of higher fatty acids in rabbit meat. Deutsche Veterinärmedizinische Gesellschaft e.v., 16: 46–52.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

268. Gornowicz E., Lewko L., Szukalski G. (2009) Comparative examination of meat sensory traits in five conservative strains of ducks. W: New concepts in food evaluation, nutraceuticals-analyses-consumer, red. T. Trziszka, M. Oziembłowski, Wyd. UP, Wrocław, ss. 115–121.
269. Lewko L., Gornowicz E. (2009) Quality traits of table eggs in terms of consumer requirements. W: New concepts in food evaluation, nutraceuticals- analyses-consumer, red. T. Trziszka, M. Oziembłowski, Wyd. UP, Wrocław, ss. 332–338.
270. Kowalska D. (2009) Określenie wartości pokarmowej makuchu rzepakowego w żywieniu królików różnych ras. Rocz. Nauk. Zoot., Monogr. Rozpr., 41, 81 ss.
271. Krawczyk J. (2009) Optymalizacja warunków utrzymania kur i jej wpływ na produkcyjność, jakość jaj oraz efektywność ekonomiczną chowu niosek. Rocz. Nauk. Zoot., Monogr. Rozpr., 40, 97 ss.
272. Tomczyk-Wrona I. (2009) Die Rolle und das Umfeld des Schutzes der Genreserve der Rasse Huzulenpferd in Polen. W: Das Huzulenpferd, Wyd. PZHK, ss. 53–66.
273. Tomczyk-Wrona I. (2009) Die Zucht – und Gebrauchswerthestimmung für Huzulenpferde in Polen, in Hinischt auf die Genereserveschutzbestimmungen. W: Das Huzulenpferd, Wyd. PZHK, ss. 66–73.

PRACE PRZEGLĄDOWE

274. Horbańczuk J.O., Bielański P., Ligaszewski M. (2009) Wykorzystanie niektórych gatunków zwierząt w rolniczej produkcji niszowej. Cz II. Króliki. Wiad. Zoot., XLVII, 2: 43–48.
275. Horbańczuk J.O., Bielański P., Ligaszewski M. (2009) Wykorzystanie niektórych gatunków zwierząt w rolniczej produkcji niszowej. Cz III. Ślimaki jadalne. Wiad. Zoot., XLVII, 3: 47–52.
276. Calik J. (2009) Podstawy organizacyjne realizacji programów ochrony zasobów genetycznych drobiu. Wiad. Zoot., XLVII, 2: 33–42.
277. Kawęcka A. (2009) Hodowla zachowawcza polskiej owcy górskiej odmiany barwnej. Wiad. Zoot., XLVII, 3: 53–57.
278. Książkiewicz J. (2009) Stacja Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego IZ PIB w Dworzyskach – okres miniony i współczesność. Wiad. Zoot., XLVII, 4: 11–14.
279. Horbańczuk J.O., Bielański P., Ligaszewski M. (2009) Wykorzystanie niektórych gatunków zwierząt w rolniczej produkcji niszowej. Część I. Struś afrykański. Wiad. Zoot., XLVII, 1: 37– 43.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

280. Bielański P., Kowalska D., Mietlicka M. (2009) Restoration of fur animals genetic resources in Poland. Proc. 16th Int. Symp.: Housing and diseases of rabbits, fur providing animals and pet animals, Celle (Germany), 14–14.05.2009, p. 24.
281. Bielański P., Kowalska D., Mietlicka M. (2009) Possibility of using native Popielno White rabbits for commercial production. Proc. 16th Int. Symp.: Housing and diseases of rabbits, fur providing animals and pet animals, Celle (Germany), 14–14.05.2009, p. 25.
282. Bielański P., Kowalska D., Piórkowska M., Zoń A., Fijał J. (2009) Preliminary study on use of pastel foxes for production of high-quality skins. Proc. 16th Int. Symp.: Housing and diseases of rabbits, fur providing animals and pet animals, Celle (Germany), 14–14.05.2009, p. 26.
283. Bielański P., Kowalska D., Mietlicka M. (2009) Restoration of fur animals genetic resources in Poland. Proc. Int. Sci. Conf.: Scientific Achievements and the Breeding Practice, Kraków, 17.10.2009, p. 13.
284. Bielański P., Kowalska D., Piórkowska M., Zoń A., Fijał J. (2009) Study on the use of pastel foxes for production of high-quality skins. Proc. Int. Sci. Conf.: Scientific Achievements and the Breeding Practice, Kraków, 17.10.2009, p. 15.
285. Calik J. (2009) Productivity and egg quality of Yellowleg Partridge laying hens (Ż-33). Proc. Int. Sci. Conf.: Scientific Achievements and the Breeding Practice, Kraków, 17.10.2009, p. 46.
286. Calik J. (2009) Changes of genetic and productive parameters in layer breeds at the time eight years. Proc. Int. Sci. Conf.: Scientific Achievements and the Breeding Practice, Kraków, 17.10.2009, p. 47.
287. Calik J. (2009) Evaluation of egg quality according to hen origin and age. Proc. 4th Int. Conf.: Quality and safety in food production chain, Wrocław, 24–25.09.2009, pp. 26–27.
288. Calik J. (2009) Effect of age of Astra S laying hens on eggshell quality. Proc. 4th Int. Conf.: Quality and safety in food production chain, Wrocław, 24–25.09.2009, pp. 28–29.
289. Gornowicz E., Lewko L., Szukalski G., Pietrzak M. (2009) Selected meat quality traits of ducks from conservative fllocks. Proc. XXI Int. Poultry Symp. PB WPSA, Wrocław–Szklarska Poręba, 7–9.09.2009, pp. 181–182.
290. Gornowicz E., Lewko L. (2009) The effect of broiler chicken origin and parent stock age in performance traits on live birds, slaughter and meat yield and its quality. Proc. XXI Int. Poultry Symp. PB WPSA, Wrocław–Szklarska Poręba, 7–9.09.2009, pp. 61.
291. Gornowicz E., Lewko L., Szukalski G. (2009) Comparative examination of meat sensory traits in five conservative strains of ducks. Proc. 4th Int. Conf.: Quality and safety in food production chain, Wrocław, 24–25.09.2009, pp. 62–63.
292. Gugołek A., Kowalska D., Janiszewski P., Konstantynowicz M. (2009) Wpływ dodatku gorczycy (sinapis alba) do dawki pokarmowej królików na ich produkcyjność i stan zdrowotny. Mat. LXXIV Zjazdu Naukowego PTZ: Produkcja zwierzęca w Polsce w realiach Unii Europejskiej – teraźniejszość i przyszłość, Szczecin, 17–19.09.2009, s. 136.
293. Gugołek A., Wyczling T., Piórkowska M., Janiszewski P. (2009) Effect of sulfur-containing amino acids on fur quality in artic foxes. Mat. XII międz. konf. nauk.–prakt.: Sowriminnyi technologii selskochozjajstwinnogo proizwodstwa, Grodno, 14–15.05.2009, s. 367.
294. Kawęcka A., Piórkowska K. (2009) Characteristics of the genetic structure of Polish Mountain Sheep of coloured variety. Proc. Int. Sci. Conf.: Scientific Achievements and the Breeding Practice, Kraków, 17.10.2009, p. 59.
295. Kawęcka A. (2009) Yield and composition of milk from Polish Mountain Sheep of coloured variety. Proc. Int. Sci. Conf.: Scientific Achievements and the Breeding Practice, Kraków, 17.10.2009, p. 58.
296. Kawęcka A., Sikora J. (2009) Regional sheep products. Proc. 60th Annual Meeting of EAAP, Book of Abstracts, Barcelona, 24–27.08.2009, 15, p. 464.
297. Kawęcka A., Sikora J. (2009) Biodiversity characteristics of goats found in Poland based on microsatellite markers. Proc. 60th Annual Meeting of EAAP, Book of Abstracts, Barcelona, 24–27.08.2009, 15, p. 466.
298. Kawęcka A., Sikora J. (2009) Slaughter value of goat kids as related to breed. Proc. 60th Annual Meeting of EAAP, Book of Abstracts, Barcelona, 24–27.08.2009, 15, p. 549.
299. Kowalska D., Bielański P. (2009) Rapeseed cake as a substitute for soybean meal in rabbit diets. Mat. XXXVIII Sesji Nauk. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Pasze zmodyfikowane genetycznie (GMO) i pasze tradycyjne w żywieniu zwierząt, IZ PIB Balice, 28–29.05.2009, s. 324.
300. Kowalska D., Bielański P. (2009) Effect of adding meadow grass to rabbit diets on profile of higher fatty acids and cholesterol content of meat. Mat. XXXVIII Sesji Nauk. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Pasze zmodyfikowane genetycznie (GMO) i pasze tradycyjne w żywieniu zwierząt, IZ PIB Balice, 28–29.05.2009, s. 326.
301. Kowalska D., Bielański P. (2009) Effect of essential unsaturated fatty acids in linseed oil on productivity of rabbit does. Proc. 16th Int. Symp.: Housing and diseases of rabbits, fur providing animals and pet animals, Celle (Germany), 14–14.05.2009, p. 23.
302. Kowalska D., Bielański P. (2009) Effect of fresh meadow grass added to diet on the profile of higher fatty acids in rabbit meat. Proc. 16th Int. Symp.: Housing and diseases of rabbits, fur providing animals and pet animals, Celle (Germany), 14–14.05.2009, p. 22.
303. Kowalska D., Bielański P. (2009) Behavioural tests useful in rabbit selection. Proc. Int. Sci. Conf.: Scientific Achievements and the Breeding Practice, Kraków, 17.10.2009, p. 64.
304. Kowalska D., Bielański P. (2009) Enrichment of rabbit meat with unsaturated fatty acids and vitamin E. Proc. Int. Sci. Conf.: Scientific Achievements and the Breeding Practice, Kraków, 17.10.2009, p. 66.
305. Kowalska D., Gugołek A. (2009) Stres a wyniki produkcyjne i jakość mięsa królików. Mat. LXXIV Zjazdu Naukowego PTZ: Produkcja zwierzęca w Polsce w realiach Unii Europejskiej – teraźniejszość i przyszłość, Szczecin, 17–19.09.2009, s.140.
306. Kowalska D., Bielański P. (2009) Wytłoki rzepakowe jako zamiennik śruty sojowej poekstrakcyjnej w dawkach żywieniowych dla królików. Mat. LXXIV Zjazdu Naukowego PTZ: Produkcja zwierzęca w Polsce w realiach Unii Europejskiej – teraźniejszość i przyszłość, Szczecin, 17–19.09.2009, s. 139.
307. Krawczyk J., Sokołowicz Z. (2009) Profitability of broiler chicken production in 2001–2007 using the example of a selected farm. Proc. XXI Int. Poultry Symp. PB WPSA, Wrocław–Szklarska Poręba, 7–9.09.2009, pp. 242–243.
308. Krawczyk J. (2009) Egg quality of Messa 45 hens under extensive rearing conditions. Proc. 4th Int. Conf.: Quality and safety in food production chain, Wrocław, 24–25.09.2009, p. 109.
309. Krawczyk J., Sokołowicz Z. (2009) Consumer behaviour and competitiveness of polish egg production. Proc. 4th Int. Conf.: Quality and safety in food production chain, Wrocław, 24–25.09.2009, pp. 112–113.
310. Krawczyk J., Sokołowicz Z. (2009) Quality of eggs from Polish native hens raised under free-range conditions. Proc. 4th Int. Conf.: Quality and safety in food production chain, Wrocław, 24–25.09.2009, p. 114.
311. Krawczyk J., Calik J. (2009) Meat quality of sussex hens raised under backyard conditions. Proc. 4th Int. Conf.: Quality and safety in food production chain, Wrocław, 24–25.09.2009, p. 110–111.
312. Krawczyk J. (2009) Quality of eggs from Polish native breed of Greenleg Partridge hens reared in different production systems. Proc. Int. Sci. Conf.: Scientific Achievements and the Breeding Practice, Kraków, 17.10.2009, p. 67.
313. Książkiewicz J. (2009) Gęś Lubelska. Mat. I Kongresu Nauk Rolniczych: Nauka – Praktyce, Puławy, 14–15.05.2009.
314. Lewko L., Gornowicz E. (2009) Physicochemical traits of eggs from two-strain hybrids of laying hens. Proc. XXI Int. Poultry Symp. PB WPSA, Wrocław–Szklarska Poręba, 7–9.09.2009, pp. 189–190.
315. Lewko L., Gornowicz E. (2009) Hen egg quality traits in the aspect of consumer requirements. Proc. 4th Int. Conf.: Quality and safety in food production chain, Wrocław, 24–25.09.2009, p. 131.
316. Majewska A. (2009) Rola i znaczenie ochrony bydła w Polsce. Mat. konf. nauk.: Hodowla bydła w XXI wieku, Zamość–Krasnobród, 28–30.06.2009, s. 35.
317. Majewska A. (2009) Charakterystyka populacji bydła polskiego czarno-białego objętego programem ochrony zasobów genetycznych w pierwszym roku jego działania. Mat. konf. nauk.: Aktualne problemy chowu i hodowli bydła oraz innych przeżuwaczy w zróżnicowanych warunkach środowiskowych, Dziwnów, 4–6.06.2009, s. 29.
318. Mucha S., Gornowicz E., Grajewski B., Lisowski M., Wencek E., Szwaczkowski T. (2009) Mapping of quatitative trait loci on duck chromosome 1. Proc. 6th European Poultry Genetics Symposium, Będlewo near Poznań, 30.09.–2.10.2009, p. 99.
319. Natanek A., Piórkowska M. (2009) Quality of fur raw material and results of histological study using the example of finnraccoon. Proc. Int. Sci. Conf.: Scientific Achievements and the Breeding Practice, Kraków, 17.10.2009, p. 74.
320. Okruszek A., Haraf G., Książkiewicz J., Wołoszyn J. (2009) Analiza porównawcza barwy mięśni piersiowych kaczorów o różnym genotypie. Mat. Krajowego Kongresu Nauki o Mięsie i Technologii. Warszawa, 14–15.05.2009.
321. Piórkowska M., Zoń A. (2009) Study on the improvement of hair coat quality in mink. Proc. Int. Sci. Conf.: Scientific Achievements and the Breeding Practice, Kraków, 17.10.2009, p. 91.
322. Piórkowska M. (2009) Wpływ krzyżowania jenotów o różnym typie okrywy włosowej na jakość surowca futrzarskiego. Mat. LXXIV Zjazdu Naukowego PTZ: Produkcja zwierzęca w Polsce w realiach Unii Europejskiej – teraźniejszość i przyszłość, Szczecin, 17–19.09.2009, s. 144.
323. Piórkowska M., Zoń A. (2009) Wpływ płci na stopień uszkodzeń okrywy włosowej u norek. Mat. LXXIV Zjazdu Naukowego PTZ: Produkcja zwierzęca w Polsce w realiach Unii Europejskiej – teraźniejszość i przyszłość, Szczecin, 17–19.09.2009, s. 145.
324. Sikora J., Kawęcka A. (2009) Results of the Carpathian goat restoration. Proc. Int. Sci. Conf.: Scientific Achievements and the Breeding Practice, Kraków, 17.10.2009, p. 99.
325. Sikora J., Kawęcka A. (2009) Importance of local sheep breeds. Proc. 60th Annual Meeting of EAAP, Book of Abstracts, Barcelona, 24–27.08.2009, 15, p. 465.
326. Sikora J., Kawęcka A. (2009) Restoration of the Carpathian goat in Poland. Proc. 60th Annual Meeting of EAAP, Book of Abstracts, Barcelona, 24–27.08.2009, 15, p. 465.
327. Sikora J., Kawęcka A. (2009) Goat milk cheeses. Proc. 60th Annual Meeting of EAAP, Book of Abstracts, Barcelona, 24–27.08.2009, 15, p. 473.
328. Sokołowicz Z., Herbut E., Krawczyk J. (2009) Effect of waiting time and preslaughter thermal conditions on carcass and meat quality of broiler chickens. Proc. 4th Int. Conf.: Quality and safety in food production chain, Wrocław, 24–25.09.2009, p. 217.
329. Sosin-Bzducha E., Strzetelski J. (2009) Effect of substituting barley grain with high moisture maize in concentrates on calves performance and rumen development. Mat. XXXVIII Sesji Nauk. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Pasze zmodyfikowane genetycznie (GMO) i pasze tradycyjne w żywieniu zwierząt, IZ PIB Balice, 28–29.05.2009, ss. 199–202.
330. Sosin-Bzducha E., Strzetelski J. (2009) Wpływ mieszanek z udziałem kiszonego ziarna kukurydzy na wyniki odchowu i rozwój żwacza cieląt. Mat. Symp. Sprawozdawczego: Molekularne i fizjologiczne aspekty rozrodu i żywienia zwierząt, Rynia, 5–6.03.2009.
331. Stuper K., Szablewski T., Gornowicz E., Kijowski J., Perkowski J. (2009) Microscopic fungi in the poultry house environment. Proc. XXI Int. Poultry Symp. PB WPSA, Wrocław–Szklarska Poręba, 7–9.09.2009, pp. 61–62.
332. Szablewski T., Cegielska-Radziejewska R., Gornowicz E., Kijowski J. (2009) Jakość i mikroflora jaj kurzych znakowanych laserowo. Mat. XIV Sesji Nauk. Sekcji Młodej Kadry Naukowej PTTŻ: Jakość i bezpieczeństwo żywności – wyzwanie XXI wieku, Gdynia, 21–22.05.2009, s. 127.
333. Szablewski T., Stuper K., Cegielska-Radziejewska R., Gornowicz E., Perkowski J. (2009) Housing management of layer hens and microbiological quality of eggs for human consumption. Proc. XXI Int. Poultry Symp. PB WPSA, Wrocław–Szklarska Poręba, 7–9.09.2009, pp. 166–167.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE, WYKŁADY NA SZKOLENIA, SEMINARIA

334. Gornowicz E., Lewko L., Szukalski G., Pietrzak M. (2009) Kształtowanie się jakości mięsa kaczek stad zachowawczych. Mat. XXXI Dni Przemysłu Mięsnego, Warszawa, 14–15.05.2009, s. 51.
335. Bielański P., Kowalska D. (2009) Uregulowania prawne dla drobnotowarowej produkcji żywca króliczego. Mat. konf. szkol.: Hodowla roślinożernych zwierząt futerkowych (królików) – praktyczne rozwiązania technologiczne na fermach. Minikowo, 1.04.2009, ss. 15–17.
336. Bielański P., Kowalska D. (2009) System dopłat finansowych do utrzymania ras rodzimych zwierząt futerkowych. Mat. konf. szkol.: Hodowla roślinożernych zwierząt futerkowych (królików) – praktyczne rozwiązania technologiczne na fermach. Minikowo, 1.04.2009, ss. 18–21.
337. Kowalska D., Bielański P. (2009) Technologia produkcji oraz niezbędne zabiegi pielęgnacyjne i profilaktyczne na fermie królików. Mat. konf. szkol.: Hodowla roślinożernych zwierząt futerkowych (królików) – praktyczne rozwiązania technologiczne na fermach. Minikowo, 1.04.2009, ss. 1–8.
338. Kowalska D., Bielański P. (2009) Zastosowanie dodatków paszowych w racjonalnym żywieniu królików. Mat. konf. szkol.: Hodowla roślinożernych zwierząt futerkowych (królików) – praktyczne rozwiązania technologiczne na fermach. Minikowo, 1.04.2009, ss. 9–14.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

339. Kowalska D. (2009) Wieprzowina, wołowina czy mięso królicze. Prz. Hod., 1: 13–14.
340. Bielański P., Kowalska D. (2009) Rasy zwierząt w Polsce – króliki. Charakterystyka gatunku. Med. Wet., 65 (9), s. 649.
341. Bielański P., Kowalska D. (2009) Rasy zwierząt w Polsce – króliki. Króliki angorskie. Med. Wet., 65 (10), s. 729.
342. Bielański P., Kowalska D., Mietlicka M. (2009) Rasy zwierząt w Polsce – króliki. Olbrzym belgijski. Med. Wet., 65 (11), s. 801.
343. Kowalska D., Bielański P. (2009) Najnowszy światowy przegląd badań z zakresu chowu i hodowli królików. Króliki, 1: 9–11.
344. Kowalska D., Bielański P. (2009) Selekcja królików na aktywność ruchową. Króliki, 2: 14–23.
345. Kowalska D., Bielański P. (2009) Możliwość zastąpienia poekstrakcyjnej śruty sojowej wytłokami rzepakowymi w paszach dla królików. Króliki, 3: 21–26.
346. Kowalska D., Bielański P. (2009) Produkcja mięsa króliczego w Polsce – rys historyczny. Króliki, 4: 28–33.
347. Krawczyk J., Sokołowicz Z. (2009) Makro i mikroekonomiczne uwarunkowania efektywności produkcji kurcząt brojlerów. Pol. Drob., 4: 6–8.
348. Książkiewicz J. (2009) Rodzime gęsi – tradycja i współczesność. Hod. Drob., 10: 40–43.
349. Książkiewicz J. (2009) Gęsie produkty tradycyjne. Hod. Drob., 12: 72–76.
350. Majewska A. (2009) Rodzime bydło rasy polskiej czerwonej. Bydło, 11: 38–39.
351. Martyniuk E. (2009) Ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich. Biblioteczka Krajowego Programu Rolno-środowiskowego 2007–2013, ss. 1–59.
352. Sokołowicz Z., Krawczyk J. (2009) Dylematy rozwoju drobiarstwa w warunkach unijnej polityki zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Pol. Drob., 9: 12–15.

WYNIKI OCENY ZWIERZĄT

353. Calik J., Krawczyk J. (2009) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych kur nieśnych utrzymywanych na fermach w Chorzelowie i Dusznikach (IZ PIB). W: Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt – rocznik 2008. Wyd. IZ PIB, Kraków, V: 5–29.
354. Calik J., Książkiewicz J., Szukalski G. (2009) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych gęsi utrzymywanych w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach (IZ PIB). W: Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt – rocznik 2008. Wyd. IZ PIB, Kraków, V: 35–68.
355. Calik J., Książkiewicz J., Szukalski G. (2009) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych kaczek utrzymywanych w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach (IZ PIB). W: Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt – rocznik 2008. Wyd. IZ PIB, Kraków, V: 77–94.
356. Gornowicz E., Lewko L. (2009) Badania cech jakości jaj kur nieśnych wybranych krajowych rodów hodowlanych oraz mieszańców dwurodowych. W: Wyniki oceny wartości użytkowej drobiu w 2008 roku. Wyd. Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza w Warszawie, ss. 113–123.
357. Kawęcka A., Szewczyk A., Sikora J., Radecka J. (2009) Wyniki oceny wartości użytkowej owiec objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt w roku 2007. Wyd. IZ PIB, Kraków, IV, 89 ss.
358. Lewko L., Gornowicz E. (2009) Badania cech jakości jaj kur nieśnych z określonym pochodzeniem. W: Wyniki oceny wartości użytkowej drobiu w 2008 roku. Wyd. Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza w Warszawie, ss. 107–112.
359. Tomczyk-Wrona I. (2009) Wyniki oceny wartości użytkowej koni rasy huculskiej objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt za rok 2008. Wyd. IZ PIB, Kraków, IV, 24 ss.

BROSZURY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE

360. Gut A., Kawęcka A., Kieć W., Niżnikowski R., Sikora J. (2009) Hodowla merynosa polskiego w starym typie. Brosz. upowszechn. Wyd. IZ PIB, Kraków, b-1/09, 40 ss.
361. Krawczyk J., Calik J. (2009) Zachowawcze stada kur nieśnych jako element krajobrazu wsi i źródło zdrowej żywności. Brosz. upowszechn. Wyd. IZ PIB, Kraków, 14 ss.
362. Książkiewicz J., Calik J. (2009) Charakterystyka i odchów krajowych populacji kaczek ze stad zachowawczych. Brosz. upowszechn. Wyd. IZ PIB, Kraków.
363. Książkiewicz J. (2009) Charakterystyka i odchów gęsi ze stad zachowawczych. Brosz. upowszechn. Wyd. IZ PIB, Kraków, b-2/09, 17 ss.
364. Kowalska D., Bielański P. (2009) Próba zastosowania dwukierunkowej selekcji na aktywność ruchową królików. Brosz. upowszechn. Wyd. IZ PIB, Kraków, b-12/09, 18 ss.
365. Kowalska D., Bielański P., Mikosz P.M. (2009) Mięso królicze w diecie człowieka. Wyd. IZ PIB, Kraków, b-9/09, 80 ss.
366. Kowalska D. (2009) Wielokierunkowość hodowli królików. Brosz. upowszechn. Wyd. IZ PIB, Kraków, 26 ss.

INNE

367. Książkiewicz J. (2009) Chów i odchów gęsi ze stad zachowawczych. Ulotka. Wyd. IZ PIB, Kraków, 9 ss.

PODRĘCZNIKI I WYDAWNICTWA KSIĄŻKOWE

368. Sikora J., Kawęcka A., Wachowska J. (2009) Program ochrony zasobów genetycznych owiec rasy pomorskiej. Wyd. IZ PIB, Kraków, 20 ss.

Immuno- i Cytogenetyki Zwierząt

PRACE ORYGINALNE

369. Babicz M., Pierzchała M., Rejduch B., Pastwa M. (2009) Assesment of microsatellite sequence suitability for genetic structure analysis of pulawska pigs from conservation breeding. Ann. Anim. Sci., 9, 1: 17–26.
370. Barzdo M., Prośniak A., Lorkiewicz W., Słota E., Prusak B., Berent J. (2009) Trudności w ustaleniu przynależności gatunkowej fragmentu czaszki – opis przypadku. Ann. Acad. Med. Stet., 53, Suppl. 2: 86–90.
371. Bratuś A., Słota E. (2009) Comparative cytogenetic and molecular studies of DM domain genes in pig and cattle. Cytogenet. Genome Res., 126 (1–2): 180–185.
372. Bratuś A., Bugno M., Klukowska-Rötzler J., Sawińska M., Eggen A., Słota E. (2009) Chromosomal homology between the human and the bovine DMRT1 genes. Folia Biol. (Kraków), 57 (1–2): 29–32.
373. Bugno M., Jabłońska Z., Słota E. (2009) Optimalization of fluorescence in situ hybridization conditions in mare oocytes and mouse embryos. Folia. Biol. (Kraków), 57: 49–55.
374. Bugno M., Jabłońska Z., Tischner M., Klukowska-Rötzler J., Pieńkowska-Schelling A., Schelling C., Słota E. (2009) Detection of sex chromosome aneuploidy in equine spermatozoa using fluorescence in situ hybridization. Reprod. Domestic Anim., DOI: 10.1111/j.1439-0531.2009.01478.x.
375. Bugno M., Słota E., Pieńkowska-Schelling A., Schelling C. (2009) Identification of chromosome abnormalities in the horse using a panel of chromosome-specific painting probes generated by microdissection. Acta Vet. Hung., 57, 3: 369–381.
376. Bugno M., Słota E., Witarski W., Gerber V., Klukowska-Rötzler J. (2009) Interleukin 4 receptor Ralpha (IL4R) and calcium-activated chloride Chanel 1 (CLCA1) genes map to donkey chromosome. Hereditas, 146 (3): 118–121.
377. Bugno-Poniewierska M., Wnuk M., Witarski W., Słota E. (2009) The fluorescence in situ study of highly repeated DNA sequences in domestic horse (Equus caballus) and domestic donkey (Equus asinus) – Advantages and limits of usefulness in phytogenetic analyses. J. Anim. Feed Sci., 18: 723–732.
378. Danielak-Czech B., Kaczor U., Myhaylovych S.M. (2009) Chromosome markers survey of Duroc pigs. Anim. Biol. (UAAS), 11, (1–2): 237–241.
379. Gurgul A., Rubiś D., Słota E. (2009) Identification of carriers of the mutation causing coagulation factor XI deficiency in Polish Holstein-Friesian cattle. J. Appl. Genet., 50: 149–152.
380. Gurgul A., Radko A., Słota E. (2009) Characteristics of X- and Y-chromosome specific regions of the amelogenin gene and a PCR-based method for sex identification in red deer (Cervus elaphus). Mol. Biol. Rep., DOI: 10.1007/s11033-009-9852-4.
381. Kaczor U., Antkiewicz M., Kozubska-Sobocińska A., Danielak-Czech B., Myhaylovych S.M. (2009) Characteristics of heart fatty acid-binding protein H-FABP. Anim. Biol. (UAAS), 11, (1–2): 119–124.
382. Kaczor U., Danielak-Czech B., Myhaylovych S.M. (2009) Comparative mapping of the CGG tandem repeats of the human FRM1 gene in farm animals. Anim. Biol. (UAAS), 11, (1–2): 242–246.
383. Kozubska-Sobocińska A., Rejduch B., Oczkowicz M., Babicz M. (2009) Genetic conservation of microsatellite sequences in Suidae. Ann. Anim. Sci., 9, 3: 243–248.
384. Kozubska-Sobocińska A., Bugno-Poniewierska M., Słota E. (2009) Application of bovine heterosome painting probes to analysis of the sex bivalent in rams. Ann. Anim. Sci., 9, 4: 373–378.
385. Kozubska-Sobocińska A., Rejduch B., Kaczor U., Myhaylovych S.M. (2009) Microsatellite sequences of Y heterosome. Anim. Biol. (UAAS), 11, (1–2): 247–250.
386. Krzyścin P., Korman K. (2009) Two epitopes of blood serum immunoglobulins as indicators of physiological antibody deficiency in lambs. Ann. Anim. Sci., 9, 1: 27–33.
387. Natonek-Wiśniewska M., Słota E. (2009) A new method for species identification of poultry based on 12S-rRNA fragment polymorphism. Ann. Anim. Sci., 9, 2: 127–132.
388. Natonek-Wiśniewska M. (2009) Species identification of feline DNA based on analysis of cytochrome b. Ann. Anim. Sci., 9, 4: 379–384.
389. Natonek-Wiśniewska M., Migdał W., Oczkowicz M., Palka K., Wojtysiak D., Różycki M. (2009) Expression of the fibronectin gene in longissimus dorsi and semimembranosus muscles in Polish breeds of pigs. Anim. Sci. Pap. Rep., 27 (3): 181–187.
390. Oczkowicz M., Tyra M., Walinowicz K., Różycki M., Rejduch B. (2009) The known SNP (A3072G) in intron 3 of the IGF2 gene is associated with growth and carcass composition in Polish pig breeds. J. Appl. Genet., 50 (3): 257–259.
391. Piestrzyńska-Kajtoch A., Kozubska-Sobocińska A., Rejduch B. (2009) Frekwencja genotypów wrażliwych na trzęsawkę w populacji owcy romanowskiej w Polsce. Rocz. Nauk. Zoot., 36, 2: 91–99.
392. Radko A., Rychlik T. (2009) Use of blood group tests and microsatellite DNA markers for parentage verification in a population of Polish red-and-white cattle. Ann. Anim. Sci., 9, 2: 119–125.
393. Radko A., Słota E. (2009) Application of 19 microsatellite DNA markers for parentage control in Borzoi dogs. Pol. J. Vet. Sci., 12, 1: 113–117.
394. Rejduch B., Knapik J., Piestrzyńska-Kajtoch A., Kozubska-Sobocińska A., Krupiński J. (2009) Frequency of genotypes in the PRP prion protein gene locus in the Polish sheep population. Acta Vet. Hun., 57 (1): 39–49.
395. Rejduch B., Kozubska-Sobocińska A., Kaczor U. (2009) Genetic conservation of the INS-IGF2-H19 gene claster in pigs. Anim. Biol. (UAAS), 11 (1–2): 255–258.
396. Rychlik T., Radko A., Krawczyk A. (2009) Preliminary evaluation of the genetic structure of Świniarka sheep based on blood groups and polymorphic protein variants. Ann. Anim. Sci., 9, 1: 35–42.
397. Rychlik T., Krawczyk A. (2009) Class I marker polymorphism in Polish mountain sheep of coloured and white varieties. Ann. Anim. Sci., 9, 4: 383–391.
398. Rychlik T., Kościelny M. (2009) Characteristics of phenogroups of the A blood group system in cattle of beef breeds. Ann. Anim. Sci., 9, 3: 231–236.
399. Wnuk M., Lewińska A., Bugno M., Bartosz G., Słota E. (2009) Rapid detection of yeast rRNA genes with primed in situ (PRINS) labeling. Yeast Res., 9 (4): 634–640.
400. Wnuk M., Lewińska A., Oklejewicz B., Bugno M., Słota E., Bartosz G. (2009) Evaluation of the cyto- and genotoxic activity of yerba mate (ilex paraguariensis) in human lymphocytes in vitro. Mutat. Res., 679 (1–2): 18–23.
401. Ząbek T., Bugno M., Klukowska-Rötzler J., Gerber V., Słota E. (2009) Chromosomal assignment of equine genes involved in the development of skeletal gastrointestinal, cardiovascular and nervous system. Hereditas, 146 (4): 177–179.
402. Ząbek T., Fornal A. (2009) Evaluation of the 17-plex STR kit for parentage testing of Polish Cold-blood and Hucul horses. Ann. Anim. Sci., 9, 4: 363–372.

PRACE PRZEGLĄDOWE

403. Kozubska-Sobocińska A. (2009) Konserwatyzm genetyczny chromosomów płci w rodzinie Bovidae. Wiad. Zoot., XLVII, 3: 17–23.
404. Krawczyk A., Słota E. (2009) Genetic markers to gastrointestinal nematodes resistance in sheep: a review. Helminthologia, 46, 1: 3–8.
405. Rychlik T., Kościelny M. (2009) Wykorzystanie badań grup krwi w kontroli wiarygodności rodowodów bydła. Wiad. Zoot., XLVII, 3: 11–16.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

406. Bratuś A., Słota E. (2009) Mapowanie fizyczne i ekspresja genu DMRT1 (Doublesex and Mab-3 related transcription factor 1) u zwierząt gospodarskich. Mat. VI Sympozjum Sprawozdawczego: Molekularne i fizjologiczne aspekty rozrodu i żywienia zwierząt, Rynia, 5–6.03.2009, ss. 13–14.
407. Bugno M., Słota E. (2009) Wykorzystanie techniki FISH z sondami specyficznymi do heterosomów w analizach plemników, oocytów oraz zarodków. Mat. konf. nauk.: Embriologia XXI wieku, Warszawa, 25.09.2009, ss. 26–29.
408. Kaczor U., Mrugała M., Kozubska-Sobocińska A. (2009) Mutacje punktowe FECXG i FECX B w locus genu BMP15 u owiec olkuskich. Mat. LXXIV Zjazdu Naukowego PTZ: Produkcja zwierzęca w Polsce w realiach Uniii Europejskiej – teraźniejszość i przyszłość, Szczecin, 17–19.09.2009.
409. Kaczor U., Jarecka P., Rychlik T. (2009) Identyfikacja polimorfizmu w locus genu FGFR3 u owiec rasy Suffolk. Mat. LXXIV Zjazdu Naukowego PTZ: Produkcja zwierzęca w Polsce w realiach Unii Europejskiej – teraźniejszość i przyszłość, Szczecin, 17–19.09.2009.
410. Kawecka M., Rejduch B. (2009) Evaluation of frequency of genotypes associated with resistance/susceptibility to classical scrapie in Polish sheep belonging to breeds or genetic resources conservation. Proc. Int. Sci. Conf.: Transmissible spongiform encephalopaties in farm animals – diagnosis and prevention, Book of Abstracts, Balice, 28–29.09.2009, pp. 59–60.
411. Natonek-Wiśniewska M. (2009) Validation of a method for identification of poultry meal Rusing PCR. Proc. Int. Sci. Conf.: Transmissible spongiform encephalopaties in farm animals – diagnosis and prevention, Book of Abstracts, Balice, 28–29.09.2009, pp. 81–82.
412. Natonek-Wiśniewska M. (2009) Analysis of the fragment of the 12S-rRNA to the purpose of the species identification of poultry meal. Proc. Int. Sci. Conf.: Transmissible spongiform encephalopaties in farm animals – diagnosis and prevention, Book of Abstracts, Balice, 28–29.09.2009, pp. 83–84.
413. Natonek-Wiśniewska M. (2009) Species identification of animal components as a BSE prevention method. Proc. Int. Sci. Conf.: Transmissible spongiform encephalopaties in farm animals – diagnosis and prevention, Book of Abstracts, Balice, 28–29.09.2009, pp. 21–35.
414. Natonek-Wiśniewska M. (2009) Identyfikacja gatunkowa przeżuwaczy na podstawie analizy cytochromu b. Mat. I Kongresu Nauk Rolniczych: Nauka – Praktyce, Puławy, 14–15.05.2009, ss. 229–230.
415. Natonek-Wiśniewska M. (2009) Wykrywanie komponentu drobiowego w celu identyfikacji gatunkowej. Mat. I Kongresu Nauk Rolniczych: Nauka – Praktyce, Puławy, 14–15.05.2009, ss. 231–232.
416. Natonek-Wiśniewska M., Migdał W., Oczkowicz M. (2009) Określenie ekspresji genu fibronektyny w mięśniu najdłuższym grzbietu i półbłoniastym szynki u świń ras WBP, PBZ, Duroc oraz Pietrain. Mat. III Symp. Sprawozdawczego Projektu Zamawianego PBZ-KBN-113, IGHZ PAN, Jastrzębiec, 24–25.01.2009, s. 27.
417. Piestrzyńska-Kajtoch A., Oczkowicz M., Natonek-Wiśniewska M., Piórkowska K., Kawecka M., Kozubska-Sobocińska A., Knapik J., Krupiński J., Rejduch B. (2009) PrP gene polymorphism in Polish sheep. Proc. Int. Sci. Conf.: Transmissible spongiform encephalopathies in farm animals – diagnosis and prevention, Book of Abstracts, Balice, 28–29.09.2009, pp. 57–58.
418. Piestrzyńska-Kajtoch A., Rejduch B. (2009) PrP gene structure in pigs. Proc. Int. Sci. Conf.: Transmissible spongiform encephalopathies in farm animals – diagnosis and prevention, Book of Abstracts, Balice, 28–29.09.2009, pp. 75–76.
419. Rejduch B., Oczkowicz M., Piestrzyńska-Kajtoch A., Walinowicz K., Rogoz M., Witoń M., Natonek-Wiśniewska M. (2009) Polimorfizm i ekspresja wybranych genów osi somatotropowej u świń wbp, pbz, Duroc, Pietrain i Puławskiej w trakcie rozwoju osobniczego. Mat. III Symp. Sprawozdawczego Projektu Zamawianego PBZ-KBN-113, Abstrakty, IGHZ PAN, Jastrzębiec, 24–25.01.2009.
420. Ząbek T., Bugno M., Okólski A., Słota E. (2009) Molecular and cytogenetic analysis in a horse with congenital anophthalmia. Proc. Int. Sci. Conf.: Transmissible spongiform encephalopathies in farm animals - diagnosis and prevention, Book of Abstracts, Balice, 28–29.09.2009, pp. 89–90.

BROSZURY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE

421. Rychlik T., Radko A., Ząbek T. (2009) Weryfikacja rodowodów zwierząt hodowlanych: bydła, owiec, świń i koni przy uwzględnieniu markerów klasy I i II. W: Praktyczne wykorzystanie badań z zakresu genetyki molekularnej i cytogenetyki zwierząt hodowlanych, red. Ewa Słota. Brosz. upowszechn. Wyd. IZ PIB, Kraków, b-10/09: 16–25.
422. Bugno M., Słota E. (2009) Badania cytogenetyczne. W: Praktyczne wykorzystanie badań z zakresu genetyki molekularnej i cytogenetyki zwierząt hodowlanych, red. Ewa Słota. Brosz. upowszechn. Wyd. IZ PIB, Kraków, b-10/09: 3–10.
423. Natonek-Wiśniewska M., Słota E. (2009) Identyfikacja gatunkowa surowych i przetworzonych komponentów zwierzęcych zawartych w mieszankach paszowych, karmie dla zwierząt domowych oraz produktach spożywczych. W: Praktyczne wykorzystanie badań z zakresu genetyki molekularnej i cytogenetyki zwierząt hodowlanych, red. Ewa Słota. Brosz. upowszechn. Wyd. IZ PIB, Kraków, b-10/09: 11–15.
424. Rejduch B., Piestrzyńska-Kajtoch A. (2009) Trzęsawka – choroba owiec, kóz i muflonów. W: Praktyczne wykorzystanie badań z zakresu genetyki molekularnej i cytogenetyki zwierząt hodowlanych, red. Ewa Słota. Brosz. upowszechn. Wyd. IZ PIB, Kraków, b-10/09: 26–35.

PODRĘCZNIKI I WYDAWNICTWA KSIĄŻKOWE

425. Rejduch B. (2009) Polimorfizm wybranych genów kandydujących i ich związek z cechami użytkowymi zwierząt gospodarskich. W: Genomika bydła i świni, L. Zwierzchowski, M. Świtoński (red.). Wyd. UP Poznań, ss. 126–200.
426. Rejduch B. (2009) Epigenetyczne modyfikacje genomu. W: Genomika bydła i świni, L. Zwierzchowski, M. Świtoński (red.). Wyd. UP Poznań, ss. 311–341.
427. Rejduch B., Oczkowicz M. (2009) Imprinting – piętno gametyczne. W: Genomika bydła i świni, L. Zwierzchowski, M. Świtoński (red). Wyd. UP, Poznań, ss. 322–333.
428. Pierzchała M., Jank M., Kamyczek M., Rejduch B., Urbański P., Wyszyńska-Koko J., Koćwin-Podsiadła M., Różycki M., Motyl T. (2009) Profil transkryptomiczny i zmienność poziomu transkrypcji wybranych genów w mięśniach świń w zależności od wieku, rasy i typu użytkowego. W: Genomika bydła i świni, L. Zwierzchowski, M. Świtoński (red.). Wyd. UP, Poznań, ss. 246–257.

Żywienie Zwierząt i Paszoznawstwo

PRACE ORYGINALNE

429. Bilik K., Niwińska B., Łopuszańska-Rusek M. (2009) Wpływ dodatku enzymów fibrolitycznych do dawek dla krów mlecznych w okresie okołoporodowym i wczesnej laktacji na wskaźniki produkcyjne. Ann. Anim. Sci., 9, 4: 399–411.
430. Bilik K., Węglarzy K., Borowiec F., Łopuszańska-Rusek M. (2009) Effect of feeding intensity and type of roughage fed to Limousin bulls in the finishing period on slaughter traits and FA profile of meat. Ann. Anim. Sci., 9, 2: 143–155.
431. Bilik K., Węglarzy K., Choroszy Z. (2009) Wpływ intensywności żywienia buhajków rasy Limousin na wskaźniki produkcyjne i właściwości dietetyczne mięsa. Rocz. Nauk. Zoot., 36, 1: 63–73.
432. Brzóska F., Szubiński Z., Śliwiński B. (2009) Iodine concentration in Polish milk – variations due to season and region. Endokrynologia Polska/Pol. J. Endocrinol., 60 (6): 449–454.
433. Brzóska F., Koreleski J., Korol W. (2009) Skutki wprowadzenia zakazu stosowania pasz GMO w żywieniu zwierząt. Post. Nauk. Roln., 3–4: 83–99.
434. Hanczakowska E., Świątkiewicz M., Kühn I. (2009) Effect of microbial phytase supplement to feed for sows on apparent digestibility of P, Ca and crude protein and reproductive parameters in two consecutive reproduction cycles. Med. Wet., 65: 250–254.
435. Hanczakowski P., Szymczyk B., Kwiatkowski S., Wolski T. (2009) Skład i wartość pokarmowa białka nasion pszczelnika mołdawskiego (Dracocephalum moldavica L.). Rocz. Nauk. Zoot., 36, 1: 55–61.
436. Hanczakowski P., Szymczyk B., Hanczakowska E. (2009) Fatty acid profile and cholesterol content of meat from pigs fed different fats. Ann. Anim. Sci., 9, 2: 157–163.
437. Koreleski J., Świątkiewicz S. (2009) Nutritional efficacy of methionine and protein levels in energy-enriched organic diets fed to dual-purpose type chickens. Arch. Geflugelkd., 73, 3: 154–159.
438. Koreleski J., Świątkiewicz S. (2009) Laying performance and nitrogen balance in hens fed organic diets with different energy and methionine levels. J. Anim. Feed Sci., 18: 305–312.
439. Koronowicz A., Żwawa K., Szymczyk B., Pisulewski P., Laidler P. (2009) Wpływ lipidów żółtka jaja kurzego naturalnie wzbogaconego w izomery sprzężonego kwasu lionolowego na proliferację komórek czerniaka ludzkiego. Bromat. Chem. Toksykol., XLII, 3: 1047–1051.
440. Kowalski Z.M., Gorka P., Slagcheck A., Jagusiak W., Micek P., Strzetelski J. (2009) Performance of Holstein calves fed milk replacer and starter mixture supplemented with probiotic feed additive. J. Anim. Feed Sci., 18, 3: 399–411.
441. Niwińska B. (2009) Effect of carbohydrates in grass silage-based diets on in sacco ruminal degradability of barley grain (Hordeum vulgare L. cv. Lomerit) ground to different particle sizes. Czech. J. Anim. Feed Sci., 54, 6: 260–269.
442. Szczurek W. (2009) Standardized ileal digestibility of amino acids from several cereal grains and protein-rich feedstuffs in broiler chickens at the age of 30 days. J. Anim. Feed Sci., 18: 662–676.
443. Świątkiewicz S., Arczewska A., Koreleski J. (2009) Niektóre składniki pokarmowe a przebieg kokcydiozy u drobiu. Med. Wet., 65, 9: 584–587.
444. Świątkiewicz S., Arczewska A., Koreleski J. (2009) Wpływ wybranych dodatków paszowych na przebieg kokcydiozy u drobiu. Med. Wet., 65, 11: 758–761.
445. Świątkiewicz S., Koreleski J. (2009) Effect of crude glycerin level in the diet of laying hens on egg performance and nutrient utilization. Poultry Sci., 88: 615–619.
446. Świątkiewicz S., Świątkiewicz M. (2009) Wpływ stosowania dodatków paszowych na gospodarkę mineralną u drobiu. Med. Wet., 65, 1: 26–29.
447. Świątkiewicz S., Świątkiewicz M. (2009) Rośliny genetycznie modyfikowane drugiej generacji w żywieniu zwierząt gospodarskich. Med. Wet., 65, 7: 460–465.
448. Bilik K., Choroszy Z., Borowiec F., Węglarzy K., Kowalczyk J. (2009) Effect of feeding intensity and type of roughage fed to Limousin bulls in the finishing period on slaughter traits and fatty acid profile of meat. J. Anim. Feed Sci., 9, 2: 143–155.
449. Gąsior R., Pieszka M., Brzóska F. (2009) Validation of a method for simultaneous determination of tocopherols and tocotrienols in sereals using Normal Phase HPLC. J. Anim. Feed Sci., 18: 173–192.
450. Strzetelski J., Kowalski Z.M., Kowalczyk J., Borowiec F., Osięgłowski S., Ślusarczyk K. (2009) Protected methionine as a methyl-group donor for dairy cows fed diets with different starch sources in the transition period. J. Anim. Feed Sci., 18: 28–41.
451. Rubaj J., Bielecka G., Korol W., Kwiatek K. (2009) Determination of canthaxanthin in premixture and compound feed by the liquid chromatography method. Bull. Vet. Inst. Pulawy, 53, 4: 707–712.
452. Brzóska F., Koreleski J., Korol W. (2009) Skutki wprowadzenia zakazu stosowania pasz GMO w żywieniu zwierząt. Post. Nauk Roln., 3–4: 83–99.
453. Bielecka G., Rubaj J., Korol W. (2009) The need for standardization of mechanically extracted rapeseed as a by-product from biofuel production. Krmiva, 51 (1): 3–9.
454. Bielecka G., Korol W., Walczyński S., Rubaj J. (2009) On the necessity to standardize wheat bran for animal feeding. Krmiva, 51 (5): 271–277.
455. Rubaj J., Bielecka G., Walczyński S., Korol W. (2009) Monitoring the content of vitamins A and E in compound feeds and premixtures. Krmiva, 51 (5): 263–269.
456. Walczyński S. (2009) Badania nad zanieczyszczeniami krzyżowymi w linii technologicznej przemysłowej wytwórni pasz. Inż. Roln., 2 (111): 183–189.
457. Węglarzy K., Bereza M. (2009) GMO strach czy zagrożenie? Pr. Kom. Nauk. PAN, O/Katowice, 33: 172–173.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

458. Arczewska A., Świątkiewicz S., Koreleski J. (2009) Wpływ ekstraktu z szałwii na przebieg kokcydiozy u kurcząt brojlerów. W: Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie. Wyd. UR Kraków, 2: 735–742.
459. Furgał-Dierżuk I., Niwińska B., Micek P. (2009) Tabele wartości pokarmowej pasz produkowanych w Polsce, współczynników rozkładu w żwaczu niektórych składników pokarmowych i strawności rzeczywistej w jelicie cienkim składników nie ulegających rozkładowi w żwaczu. W: IZ PIB-INRA. Normy żywienia przeżuwaczy. Wartość pokarmowa francuskich i krajowych pasz dla przeżuwaczy, red. J. Strzetelski, Wyd. IZ PIB Kraków, ss. 215–234.
460. Strzetelski J., Śliwiński B. (2009) Normy żywienia bydła. W: IZ PIB-INRA. Normy żywienia przeżuwaczy. Wartość pokarmowa francuskich i krajowych pasz dla przeżuwaczy, red. J. Strzetelski, Wyd. IZ PIB Kraków, ss. 21–90.
461. Pisulewski P., Strzetelski J., Antoniewicz A. (2009) Podstawowe założenia IZ PIB – INRA norm żywienia przeżuwaczy. W: IZ PIB-INRA. Normy żywienia przeżuwaczy. Wartość pokarmowa francuskich i krajowych pasz dla przeżuwaczy, red. J. Strzetelski, Wyd. IZ PIB Kraków, ss. 11–20.
462. Bilik K., Wawrzyńczak S., Malinowski E. (2009) Zasady żywienia krów w okresie laktacji z uwzględnieniem systemu TMR. W: Technologia produkcji mleka i mięsa wołowego o właściwościach funkcjonalnych na fermie krów mlecznych w gospodarstwie posiadającym duży areał trwałych użytków zielonych, Wyd. IZ PIB, Kraków, ZD IZ PIB Kołbacz, ss.19–30.
463. Bilik K., Wawrzyńczak S., Malinowski E. (2009) Zasady żywienia jałówek hodowlanych rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej od szóstego miesiąca życia do wycielenia. W: Technologia produkcji mleka i mięsa wołowego o właściwościach funkcjonalnych na fermie krów mlecznych w gospodarstwie posiadającym duży areał trwałych użytków zielonych, Wyd. IZ PIB, Kraków, ZD IZ PIB Kołbacz, ss. 36–50.
464. Bilik K., Wawrzyńczak S., Malinowski E. (2009) Zasady żywienia wysoko wydajnych krów mlecznych w okresie zasuszenia. W: Technologia produkcji mleka i mięsa wołowego o właściwościach funkcjonalnych na fermie krów mlecznych w gospodarstwie posiadającym duży areał trwałych użytków zielonych, Wyd. IZ PIB, Kraków, ZD IZ PIB Kołbacz, ss. 55–64.
465. Bilik K., Wawrzyńczak S., Malinowski E. (2009) Technologia wychowu cieląt (cieliczek i buhajków) do szóstego miesiąca życia. W: Technologia produkcji mleka i mięsa wołowego o właściwościach funkcjonalnych na fermie krów mlecznych w gospodarstwie posiadającym duży areał trwałych użytków zielonych, Wyd. IZ PIB, Kraków, ZD IZ PIB Kołbacz, ss. 69–81.
466. Bilik K., Wawrzyńczak S., Malinowski E. (2009) Technologia opasania młodego bydła rzeźnego. W: Technologia produkcji mleka i mięsa wołowego o właściwościach funkcjonalnych na fermie krów mlecznych w gospodarstwie posiadającym duży areał trwałych użytków zielonych, Wyd. IZ PIB, Kraków, ZD IZ PIB Kołbacz, ss. 82–92.
467. Wawrzyńczak S., Winnicki S., Malinowski E. (2009) Technologia utrzymania krów dojnych w oborach dwurzędowych uwięziowych adaptowanych na wolnostanowiskowe. W: Technologia produkcji mleka i mięsa wołowego o właściwościach funkcjonalnych na fermie krów mlecznych w gospodarstwie posiadającym duży areał trwałych użytków zielonych. Wyd. IZ PIB, Kraków, ZD IZ PIB Kołbacz, ss. 5–18.
468. Wawrzyńczak S., Malinowski E. (2009) Wpływ zastosowanego żywienia krów mieszanką pełnodawkową (TMR) na wartość funkcjonalną mleka. W: Technologia produkcji mleka i mięsa wołowego o właściwościach funkcjonalnych na fermie krów mlecznych w gospodarstwie posiadającym duży areał trwałych użytków zielonych. Wyd. IZ PIB, Kraków, ZD IZ PIB Kołbacz, ss. 31–33.
469. Wawrzyńczak S., Winnicki S., Malinowski E. (2009) Technologia utrzymania jałówek w oborach dwurzędowych uwięziowych adaptowanych na jałowniki wolnostanowiskowe. W: Technologia produkcji mleka i mięsa wołowego o właściwościach funkcjonalnych na fermie krów mlecznych w gospodarstwie posiadającym duży areał trwałych użytków zielonych. Wyd. IZ PIB, Kraków, ZD IZ PIB Kołbacz, ss. 34–35.
470. Wawrzyńczak S., Winnicki S., Malinowski E. (2009) Technologia utrzymania krów zasuszonych w oborach dwurzędowych adaptowanych na wolnostanowiskowe. W: Technologia produkcji mleka i mięsa wołowego o właściwościach funkcjonalnych na fermie krów mlecznych w gospodarstwie posiadającym duży areał trwałych użytków zielonych. Wyd. IZ PIB, Kraków, ZD IZ PIB Kołbacz, ss. 51–54.
471. Wawrzyńczak S., Malinowski E. (2009) Zasady wykorzystania niskoprodukcyjnych krów rasy PHF do krzyżowania z buhajami simentalskimi celem pozyskania mieszańców do opasania oraz określenie jakości ich mięsa. W: Technologia produkcji mleka i mięsa wołowego o właściwościach funkcjonalnych na fermie krów mlecznych w gospodarstwie posiadającym duży areał trwałych użytków zielonych. Wyd. IZ PIB, Kraków, ZD IZ PIB Kołbacz, ss. 64–68.
472. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2009) Praktyczne podejścia do oceny niepewności pomiaru i interpretacja wyników badań chemicznych. W: Nauka i przemysł – metody spektroskopowe praktyce, nowe wyzwania i możliwości, red. Z. Hubicki. Wyd. UMCS, Lublin, ss. 257–272.
473. Rubaj J., Giszczak T., Bielecka G., Korol W. (2009) Oszacowanie niepewności oznaczania aminokwasów w paszach, metoda chromatografii jonowymiennej detekcją spektrofotometryczną. W: Nauka i przemysł – metody spektroskopowe praktyce, nowe wyzwania i możliwości, red. Z. Hubicki. Wyd. UMCS, Lublin, ss. 202–206.
474. Zniszczyńska A., Korol W., Bielecka G. (2009) Jod w paszach krajowych – spektrofotometryczna metoda badania i ocena zawartości. W: Nauka i przemysł – metody spektroskopowe praktyce, nowe wyzwania i możliwości, red. Z. Hubicki. Wyd. UMCS, Lublin, ss. 66–70.
475. Korol W., Rubaj J., Bielecka G. (2009) Szacowanie niepewności badania dodatków paszowych, pasz leczniczych i preparatów biobójczych oraz jej wykorzystanie do interpretacji wyników. W: Farmacja weterynaryjna – zarządzanie, monitoring, farmakoterapia, metody badań weterynaryjnych produktów leczniczych i pasz leczniczych, red. W. Cybulski. Wyd. PIWet-PIB, Puławy, ss. 193–210.
476. Walczyński S., Przeniosło-Siwczyńska M., Kwiatek K., Korol W. (2009) Porównanie homogeniczności składników mineralnych i substancji czynnych leków weterynaryjnych w paszach leczniczych. W: Farmacja weterynaryjna – zarządzanie, monitoring, farmakoterapia, metody badań weterynaryjnych produktów leczniczych i pasz leczniczych, red. W. Cybulski. Wyd. PIWet-PIB, Puławy, ss. 211–219.

PRACE PRZEGLĄDOWE

477. Brzóska F. (2009) Czy istnieje możliwość substytucji białka GMO innymi surowcami białkowymi (Cz. I). Wiad. Zoot., XLVII, 1: 3–9.
478. Brzóska F. (2009) Czy istnieje możliwość substytucji białka GMO innymi surowcami białkowymi (Cz. II). Wiad. Zoot., XLVII, 2: 3–11.
479. Brzóska F., Koreleski J., Korol W. (2009) Skutki wprowadzenia zakazu stosowania pasz GMO w żywieniu zwierząt. Post. Nauk Roln., 3–4: 83–99.
480. Niwińska B. (2009) Wpływ poziomu żywienia i składu pasz płynnych na pokrycie potrzeb pokarmowych cieliczek ras mlecznych. Post. Nauk Roln., 1: 107–116.
481. Gąsior R., Korol W., Markowski J. (2009) Przegląd zarządzania w systemie zarządzania laboratoriów badania jakości pasz i produktów zwierzęcych Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego. Wiad. Zoot., XLVII, 4: 31–41.
482. Brzóska F., Koreleski J., Korol W. (2009) Możliwe skutki zakazu stosowania soi GMO w żywieniu zwierząt. Wiad. Zoot., XLVII, 3: 3–10.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

483. Arczewska A., Świątkiewicz S., Koreleski J. (2009) Anticoccidial effect of herbal extracts in comparison to coccidiostatic in broiler chickens. Proc. XXI Int. Poultry Symp. PB WPSA, Wrocław – Szklarska Poręba, 7–9.09.2009, pp. 43–44.
484. Arczewska A., Świątkiewicz S., Koreleski J. (2009) Effects of Echinacea purpurea on growth performance in broiler chickens infected with Eimeria sp. Mat. XXXVIII Sesji Nauk. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Pasze zmodyfikowane genetycznie (GMO) i pasze tradycyjne w żywieniu zwierząt, IZ PIB Balice, 28–29.05.2009, ss. 289–290.
485. Arczewska A., Świątkiewicz S., Koreleski J. (2009) Wpływ ekstraktu z szałwii na przebieg kokcydiozy u kurcząt brojlerów. Mat. III Ogólnopolskiej Konf. Doktorantów: Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie, Kraków, 21.03.2009, s. 9.
486. Arczewska A., Świątkiewicz S., Koreleski J. (2009) Ekstrakt z szałwii jako zamiennik kokcydiostatyku w odchowie kurcząt brojlerów. Mat. I Kongresu Nauk Rolniczych: Nauka – Praktyce, Puławy, 14–15.05.2009, ss. 5–6.
487. Arczewska-Włosek A., Świątkiewicz S., Koreleski J. (2009) Effect of Thymus vulgari extract on growth performance in broiler chickens infected with Eimeria sp. Mat. VI Konf. Młodych Badaczy: Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt, Poznań, 21–22.09.2009, s. 42.
488. Brzóska F., Śliwiński B. (2009) Wpływ preparatu ziołowego na masę ciała kurcząt brojlerów, wykorzystanie paszy, przeżywalność, cechy rzeźne i jakość mięsa. Mat. XXXVIII Sesji Nauk. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Pasze zmodyfikowane genetycznie (GMO) i pasze tradycyjne w żywieniu zwierząt, IZ PIB Balice, 28–29.05.2009, ss. 287–288.
489. Brzóska F., Pieszka M., Stecka K., Migdał W. (2009) Wpływ bakterii Pediococcus sp. na masę ciała kurcząt brojlerów, wykorzystanie paszy, przeżywalność, cechy rzeźne i jakość mięsa. Mat. XXXVIII Sesji Nauk. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Pasze zmodyfikowane genetycznie (GMO) i pasze tradycyjne w żywieniu zwierząt, IZ PIB Balice, 28–29.05.2009, ss. 293–294.
490. Brzóska F. (2009) Skutki zakazu pasz GMO oraz rynkowe wyzwania dla konkurencyjności pasz zmodyfikowanych genetycznie. Mat. konf. nauk.: Ekonomiczne i społeczne aspekty biotechnologii w Unii Europejskiej i Polsce, Warszawa, 28.05.2009, ALMAMER Wyższa Szkoła Ekonomiczna, ss. 105–122.
491. Brzóska F. (2009) Postęp biologiczny i technologie produkcji zwierzęcej w warunkach zmieniającego się klimatu. Mat. I Kongresu Nauk Rolniczych: Nauka – Praktyce, Puławy, 14–15.05.2009, ss. 125–139.
492. Frys-Żurek M., Szymczyk B., Hanczakowski P. (2009) Effect of dietary level of CLA and vitamin E on carcass quality of broiler chickens. Mat. XXXVIII Sesji Nauk. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Pasze zmodyfikowane genetycznie (GMO) i pasze tradycyjne w żywieniu zwierząt, IZ PIB Balice, 28–29.05.2009, ss. 299–300.
493. Furgał-Dierżuk I., Strzetelski J. (2009) Rozkład w żwaczu genetycznie zmodyfikowanej kukurydzy oraz soi (Rumen degrability of genetically modified corn and soybean). Mat. XXXVIII Sesji Nauk. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Pasze zmodyfikowane genetycznie (GMO) i pasze tradycyjne w żywieniu zwierząt, IZ PIB Balice, 28–29.05.2009, s. 171.
494. Furgał-Dierżuk I., Strzetelski J. (2009) Wpływ formy ziarna zbóż na wskaźniki odchowu cieląt (Effect of grain form on growth performance in calves). Mat. XXXVIII Sesji Nauk. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Pasze zmodyfikowane genetycznie (GMO) i pasze tradycyjne w żywieniu zwierząt, IZ PIB Balice, 28–29.05.2009, s. 173.
495. Furgał-Dierżuk I., Strzetelski J. (2009) Wpływ formy ziarna zbóż na rozwój żwacza cieląt (Effect of grain form on rumen development in calves). Mat. XXXVIII Sesji Nauk. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Pasze zmodyfikowane genetycznie (GMO) i pasze tradycyjne w żywieniu zwierząt, IZ PIB Balice, 28–29.05.2009, s. 175.
496. Hanczakowska E., Węglarzy K., Świątkiewicz M. (2009) The use of rapeseed press cake in feeding of pregnant and lactating sows. Mat. XXXVIII Sesji Nauk. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Pasze zmodyfikowane genetycznie (GMO) i pasze tradycyjne w żywieniu zwierząt, IZ PIB Balice, 28–29.05.2009, s. 238.
497. Hanczakowska E., Świątkiewicz M. (2009) The effect of feed supplementation with plant extract on piglet performance and ileal villus development. Mat. XXXVIII Sesji Nauk. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Pasze zmodyfikowane genetycznie (GMO) i pasze tradycyjne w żywieniu zwierząt, IZ PIB Balice, 28–29.05.2009, s. 240.
498. Hanczakowski P., Szymczyk B. (2009) The use of glicerol in fattener feeds. Mat. XXXVIII Sesji Nauk. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Pasze zmodyfikowane genetycznie (GMO) i pasze tradycyjne w żywieniu zwierząt, IZ PIB Balice, 28–29.05.2009, doniesienie plakat., ss. 231–232.
499. Hanczakowski P., Szymczyk B. (2009) Digestibility of rapeseed press cake in rats and pigs. Mat. XXXVIII Sesji Nauk. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Pasze zmodyfikowane genetycznie (GMO) i pasze tradycyjne w żywieniu zwierząt, IZ PIB Balice, 28–29.05.2009, ss. 233–234.
500. Koreleski J., Świątkiewicz S. (2009) Laying performance and nitrogen balance in hens fed organic diets with different energy and methionine levels. Proc. XXI Int. Poultry Symp. PB WPSA, Wrocław-Szklarska Poręba, 7–9.09.2009, pp. 118–119.
501. Koreleski J., Świątkiewicz S. (2009) Significance of methionine and protein levels in energy-enriched organic diet fed to dual-purpose chickens. Mat. XXXVIII Sesji Nauk. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Pasze zmodyfikowane genetycznie (GMO) i pasze tradycyjne w żywieniu zwierząt, IZ PIB Balice, 28–29.05.2009, ss. 277–278.
502. Łopuszańska-Rusek M., Bilik K. (2009) Effect of enzyme and/or yeast additives on productive performance of periparturient cows. Mat. XXXVIII Sesji Nauk. Kom. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Pasze zmodyfikowane genetycznie (GMO) i pasze tradycyjne w żywieniu zwierząt, IZ PIB Balice, 28–29.05.2009, ss. 180–181.
503. Łopuszańska-Rusek M., Bilik K. (2009) Effect of enzyme and/or yeast preparations on rumen fermentation parameters in cows. Mat. XXXVIII Sesji Nauk. Kom. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Pasze zmodyfikowane genetycznie (GMO) i pasze tradycyjne w żywieniu zwierząt, IZ PIB Balice, 28–29.05.2009, ss. 178–179.
504. Łopuszańska-Rusek M., Bilik K. (2009) Effect of dietary enzyme and yeast additives on selected blond and reproductive parameters of transition cows. Mat. XXXVIII Sesji Nauk. Kom. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Pasze zmodyfikowane genetycznie (GMO) i pasze tradycyjne w żywieniu zwierząt, IZ PIB Balice, 28–29.05.2009, ss. 182–183.
505. Niwińska B., Andrzejewski M. (2009) Wpływ węglowodanów w dawce z udziałem kiszonki z traw na strawność in sacco białka ogólnego kiszonki z traw. Mat. XXXVIII Sesji Nauk. Kom. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Pasze zmodyfikowane genetycznie (GMO) i pasze tradycyjne w żywieniu zwierząt, IZ PIB Balice, 28–29.05.2009, ss. 83–186.
506. Niwińska B., Andrzejewski M. (2009) Trawienie in sacco białka ogólnego nasion łubinu o różnym rozdrobnieniu w zależności od składu dawki pokarmowej. Mat. XXXVIII Sesji Nauk. Kom. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Pasze zmodyfikowane genetycznie (GMO) i pasze tradycyjne w żywieniu zwierząt, IZ PIB Balice, 28–29.05.2009, ss. 187–190.
507. Niwińska B., Migdał W., Pustkowiak H., Andrzejewski M. (2009) Wpływ kwasu t-11-wakcenowego na aktywność delta-9-desaturazy w mięśniach cieląt rasy phf. Mat. XXXVIII Sesji Nauk. Kom. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Pasze zmodyfikowane genetycznie (GMO) i pasze tradycyjne w żywieniu zwierząt, IZ PIB Balice, 28–29.05.2009, ss. 191–194.
508. Niwińska B., Migdał W., Pustkowiak H., Andrzejewski M. (2009) Aktywność delta-9-desaturazy u cieląt rasy simentalskiej w zależności od zawartości kwasu t-11-wakcenowego w paszy. Mat. XXXVIII Sesji Nauk. Kom. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Pasze zmodyfikowane genetycznie (GMO) i pasze tradycyjne w żywieniu zwierząt, IZ PIB Balice, 28–29.05.2009, ss. 195–198.
509. Sosin-Bzducha E.M., Strzetelski J. (2009) Wpływ zastąpienia w mieszankach paszowych ziarna jęczmienia ziarnem kukurydzy na wyniki odchowu i rozwój żwacza cieląt. Mat. XXXVIII Sesji Nauk. Kom. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Pasze zmodyfikowane genetycznie (GMO) i pasze tradycyjne w żywieniu zwierząt, IZ PIB Balice, 28–29.05.2009, ss. 199–202.
510. Szczurek W. (2009) Ileal amino acid digestibility of rapeseed protein by-products in young broiler chickens. Mat. XXXVIII Sesji Nauk. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Pasze zmodyfikowane genetycznie (GMO) i pasze tradycyjne w żywieniu zwierząt, IZ PIB Balice, 28–29.05.2009, , ss. 275–276.
511. Szczurek W. (2009) Nutritional effects of including different levels of dried whey in diets for broiler chickens. Mat. XXXVIII Sesji Nauk. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Pasze zmodyfikowane genetycznie (GMO) i pasze tradycyjne w żywieniu zwierząt, IZ PIB Balice, 28–29.05.2009, ss. 291–292.
512. Szczurek W. (2009) Standardized ileal amino acid digestibility of locally obtained maize DDGS in broiler chickens at the age of 14 days. Mat. XXXVIII Sesji Nauk. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Pasze zmodyfikowane genetycznie (GMO) i pasze tradycyjne w żywieniu zwierząt, IZ PIB Balice, 28–29.05.2009, ss. 295–298.
513. Szczurek W. (2009) Effect of age on the ileal digestibility of amino acids in some plant protein sources for broiler chickens. Proc. XXI Int. Poultry Symp. PB WPSA, Wrocław-Szklarska Poręba, 7–9.09.2009, pp. 121–122.
514. Szymczyk B., Brzóska F., Banaszak Z. (2009) Biological value of yellow vs. brown oat protein in rat studies. Mat. XXXVIII Sesji Nauk. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Pasze zmodyfikowane genetycznie (GMO) i pasze tradycyjne w żywieniu zwierząt, IZ PIB Balice, 28–29.05.2009, ss. 373–374.
515. Szymczyk B., Frys-Żurek M. (2009) Effect of dietary level of CLA and vitamin E on textural characteristics of hard-boiled egg yolks. Mat. XXXVIII Sesji Nauk. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Pasze zmodyfikowane genetycznie (GMO) i pasze tradycyjne w żywieniu zwierząt, IZ PIB Balice, 28–29.05.2009, ss. 285–286.
516. Szymczyk B., Hanczakowski P. (2009) Nutritive value of protein of new strains of short-straw naked oat in experiments on rats. Mat. XXXVIII Sesji Nauk. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Pasze zmodyfikowane genetycznie (GMO) i pasze tradycyjne w żywieniu zwierząt, IZ PIB Balice, 28–29.05.2009, ss. 371–372.
517. Świątkiewicz M. (2009) Rośliny modyfikowane genetycznie w żywieniu świń. Mat. I Kongresu Nauk Rolniczych: Nauka – Praktyce, Puławy, 14–15.05.2009, ss. 175–176.
518. Świątkiewicz M. (2009) Zastosowanie kiszonego ziarna kukurydzy w tuczu świń. Mat. I Kongresu Nauk Rolniczych: Nauka – Praktyce, Puławy, 14–15.05.2009, ss. 177–178.
519. Świątkiewicz M., Hanczakowska E. (2009) The effect of genetically modified components on fattening results and meat quality in pigs. Mat. XXXVIII Sesji Nauk. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Pasze zmodyfikowane genetycznie (GMO) i pasze tradycyjne w żywieniu zwierząt, IZ PIB Balice, 28–29.05.2009, ss. 93–94.
520. Świątkiewicz M., Hanczakowska E. (2009) The effect of lactating sow feeding on piglet rearing indices. Mat. XXXVIII Sesji Nauk. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Pasze zmodyfikowane genetycznie (GMO) i pasze tradycyjne w żywieniu zwierząt, IZ PIB Balice, 28–29.05.2009, s. 236.
521. Świątkiewicz M., Hanczakowska E. (2009) The efficiency of maize silage in pig fattening. Mat. XXXVIII Sesji Nauk. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Pasze zmodyfikowane genetycznie (GMO) i pasze tradycyjne w żywieniu zwierząt, IZ PIB Balice, 28–29.05.2009, s. 242.
522. Świątkiewicz S., Koreleski J., Arczewska A. (2009) The effect of addition of organic acids and fructans to the diet for laying hens on eggshell quality. Mat. XXXVIII Sesji Nauk. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Pasze zmodyfikowane genetycznie (GMO) i pasze tradycyjne w żywieniu zwierząt, IZ PIB Balice, 28–29.05.2009, ss. 281–282.
523. Świątkiewicz S., Koreleski J., Arczewska A. (2009) Egg performance and egg quality in laying hens and production indices in broiler chickens fed diets containing genetic modified components. Mat. XXXVIII Sesji Nauk. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Pasze zmodyfikowane genetycznie (GMO) i pasze tradycyjne w żywieniu zwierząt, IZ PIB Balice, 28–29.05.2009, ss. 101–104.
524. Świątkiewicz S., Koreleski J., Arczewska A. (2009) Use of glycerin from rapeseed oil as energy source for laying hens. Proc. XXI Int. Poultry Symp. PB WPSA, Wrocław-Szklarska Poręba, 7–9.09.2009, pp. 152–153.
525. Świątkiewicz S., Koreleski J., Arczewska A. (2009) Wpływ surowców ubocznych z produkcji biopaliw na wskaźniki produkcyjne i jakość jaj u kur nieśnych. Mat. I Kongresu Nauk Rolniczych: Nauka – Praktyce, Puławy, 14–15.05.2009, ss. 81–82.
526. Świątkiewicz S., Koreleski J., Arczewska A. (2009) Zastosowanie surowców paszowych z roślin genetycznie modyfikowanych w żywieniu drobiu. Mat. I Kongresu Nauk Rolniczych: Nauka – Praktyce, Puławy, 14–15.05.2009, ss. 83–84.
527. Świątkiewicz S., Koreleski J., Arczewska-Włosek A. (2009) Effect of organic acids and prebiotics on bones quality in laying hens. Mat. VI Konf. Młodych Badaczy: Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt, Poznań, 21–22.09.2009, s. 80.
528. Śliwiński B., Brzóska F. (2009) Jakość kiszonek z sorgo i ich wykorzystanie w żywieniu krów mlecznych. Mat. I Kongresu Nauk Rolniczych: Nauka – Praktyce, Puławy, 14–15.05.2009, ss. 291–292.
529. Węglarzy K., Bereza M., Szarek J. (2009) Badania porównawcze nad przydatnością opasania buhajków systemem tradycyjnym lub mieszanką pełnodawkową (TMR). Mat. XVII Szkoły Zimowej, Zakopane, 23-27.03.2009, Pr. Mat. Zoot., 67, s. 219.
530. Pieszka M., Gąsior R. (2009) Oils from strawberry, black currant and raspberry seeds and apple pips as a valuable source of EUFA, tocopherols and tocotrienols. Proc. 4th Int. Conf.: Quality and safety in food production chain, Wrocław, 24–25.09.2009, pp. 176–177.
531. Brzóska F., Pieszka M., Gąsior R., Zych J., Najewski A. (2009) Zawartość tokoferoli i tokotrienoli w ziarnie zbóż uprawianych w Polsce. Mat. XXXVIII Sesji Nauk. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Pasze zmodyfikowane genetycznie (GMO) i pasze tradycyjne w żywieniu zwierząt, IZ PIB Balice, 28–29.05.2009, ss. 377–378.
532. Szymańczyk S.E., Valverde Piedra J., Filip R., Kamyczek M., Łuszczewska I., Pierzynowski Stefan G. (2009) Effect of alfa-keto glutarate in feed administration on pig performance. Proc. XI Int. Symp.: Digestive Physiology of Pigs, Montbrió del Camp, Costa Daurada (Spain), 20–22.05.2009, s. 89.
533. Korol W., Rubaj J., Bielecka G. (2009) Ocena i interpretacja wyników badania dodatków paszowych. Mat. III międz. konf.: Preparaty weterynaryjne i dodatki paszowe: przygotowanie, kontrola jakości i zastosowanie, Biuletyn Nauk.-Techn., Wyd. IBZ i PNKIPWiDP, Lwów, 10, 3: 216–223.
534. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2009) Potrzeba uwzględniania równowagi elektrolitów przy układaniu receptur mieszanek paszowych dla zwierząt gospodarskich. Mat. III międz. konf.: Preparaty weterynaryjne i dodatki paszowe: przygotowanie, kontrola jakości i zastosowanie, Biuletyn Nauk.-Techn., Wyd. IBZ i PNKIPWiDP, Lwów, 10, 3: 207–215.
535. Rubaj J., Bielecka G., Korol W. (2009) Wybrane parametry walidacji metod badania witamin w paszach. Mat. III międz. konf.: Preparaty weterynaryjne i dodatki paszowe: przygotowanie, kontrola jakości i zastosowanie, Biuletyn Nauk.-Techn., Wyd. IBZ i PNKIPWiDP, Lwów, 10, 3: 233–237.
536. Walczyński S., Korol W. (2009) Badanie homogeniczności substancji czynnych dodatków paszowych w produktach paszowych. Mat. III międz. konf.: Preparaty weterynaryjne i dodatki paszowe: przygotowanie, kontrola jakości i zastosowanie, Biuletyn Nauk.-Techn., Wyd. IBZ i PNKIPWiDP, Lwów, 10, 3: 243–251.
537. Korol W., Rubaj J., Bielecka G. (2009) Ocena kompetencji laboratoriów upoważnionych do urzędowego badania pasz na podstawie wyników porównań międzylaboratoryjnych. Mat. I Kongresu Nauk Rolniczych: Nauka – Praktyce, Puławy, 14–15.05.2009, ss. 105–106.
538. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2009) Wyniki badań monitoringowych pasz ekologicznych w zakresie składników mineralnych i substancji niepożądanych. Mat. I Kongresu Nauk Rolniczych: Nauka – Praktyce, Puławy, 14–15.05.2009, ss. 107–108.
539. Bielecka G., Korol W., Rubaj J. (2009) Określenie granicznego udziału makuchu rzepakowego w mieszance paszowej dla kurcząt brojlerów. Mat. XXXVIII Sesji Nauk. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Pasze zmodyfikowane genetycznie (GMO) i pasze tradycyjne w żywieniu zwierząt, IZ PIB Balice, 28–29.05.2009, ss. 283–284.
540. Korol W., Rubaj J., Bielecka G. (2009) Wyniki badań zawartości wybranych mikroelementów w mieszankach paszowych dla zwierząt gospodarskich. Mat. XXXVIII Sesji Nauk. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Pasze zmodyfikowane genetycznie (GMO) i pasze tradycyjne w żywieniu zwierząt, IZ PIB Balice, 28–29.05.2009, ss. 385–388.
541. Markowski J., Twardowska M., Rubaj J., Korol W. (2009) Szacowanie niepewności ilościowego pomiaru modyfikowanej genetycznie kukurydzy MON810 w paszach. Mat. XXXVIII Sesji Nauk. Kom. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Pasze zmodyfikowane genetycznie (GMO) i pasze tradycyjne w żywieniu zwierząt, IZ PIB Balice, 28–29.05.2009, ss. 389–392.
542. Markowski J., Twardowska M., Rubaj J., Bielecka G., Korol W. (2009) Wyniki badań monitoringowych pasz GMO w Polsce. Mat. XXXVIII Sesji Nauk. Kom. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Pasze zmodyfikowane genetycznie (GMO) i pasze tradycyjne w żywieniu zwierząt, IZ PIB Balice, 28–29.05.2009, ss. 79–82.
543. Grajewski J., Twarużek M., Sulewska H., Korol W. (2009) Mikotoksykologiczna ocena kukurydzy paszowej modyfikowanej genetycznie. Mat. XXXVIII Sesji Nauk. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Pasze zmodyfikowane genetycznie (GMO) i pasze tradycyjne w żywieniu zwierząt, IZ PIB Balice, 28–29.05.2009, ss. 85–88.
544. Walczyński S. (2009) Ocena deklaracji producenta w zakresie zawartości składników mineralnych w mieszankach paszowych z uwzględnieniem ich homogeniczności. Mat. XXXVIII Sesji Nauk. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Pasze zmodyfikowane genetycznie (GMO) i pasze tradycyjne w żywieniu zwierząt, IZ PIB Balice, 28–29.05.2009, ss. 381–384.
545. Korol W., Rubaj J., Bielecka G. (2009) Kryteria oceny niepewności metod badania dodatków paszowych, pasz leczniczych i preparatów biobójczych. Mat. II Symp.: Farmacja Weterynaryjna w Polsce, PIWet-PIB, Puławy, 15–16.10.2009, ss. 69–72.
546. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2009) Granice tolerancji substancji czynnych dodatków paszowych w świetle nowych wymagań. Mat. II Symp.: Farmacja Weterynaryjna w Polsce, PIWet-PIB, Puławy, 15–16.10.2009, ss. 73–76.
547. Przeniosło-Siwczyńska M., Walczyński S., Kwiatek K., Korol W. (2009) Porównanie homogeniczności składników mineralnych i substancji czynnych leków weterynaryjnych w paszach leczniczych. Mat. II Symp.: Farmacja Weterynaryjna w Polsce, PIWet-PIB, Puławy, 15–16.10.2009, ss. 77–78.
548. Kapica M., Korol W., Puzio I., Bielecka G., Rubaj J. (2009) The effect of dietary electrolyte balance on digestive enzymes activity in hens. Proc. 16th Int. Conf., KRMIVA, Opatija, 1–3.06.2009, p. 18.
549. Walczyński S., Korol W., Rubaj J., Bielecka G. (2009) The risk of cross-contamination in compound feed production, based on the example of narasin. Proc. 16th Int. Conf. KRMIVA, Opatija 1–3.06.2009, p. 92.
550. Twardowska M., Bielecka G., Korol W., Markowski J. (2009) The estimation of measurement uncertainty in a quantitative analysis of roundup ready soya on the basis of within-laboratory reproducibility. Proc. 16th Int. Conf. KRMIVA, Opatija 1–3.06.2009, p. 78.
551. Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Walczyński S. (2009) The results of investigating dietary electrolyte balance in feed mixtures for cattle and swine. Proc. 16th Int. Conf., KRMIVA, Opatija, 1–3.06.2009, p. 27.
552. Rubaj J., Bielecka G., Walczyński S., Korol W. (2009) Monitoring the content of vitamins A and E in compound feeds and premixes. Proc. 16th Int. Conf., KRMIVA, Opatija, 1–3.06.2009, p. 82.
553. Bielecka G., Korol W., Walczyński S., Rubaj J. (2009) On the necessity to standardize wheat bran for feeding purpose. Proc. 16th Int. Conf., KRMIVA, Opatija, 1–3.06.2009, p. 87.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE, WYKŁADY NA SZKOLENIA, SEMINARIA

554. Bilik K., Strzetelski J. (2009) Zasady pozyskiwania mleka wysokiej jakości. Mat. szkol.: Nowoczesne systemy produkcji mleka wysokiej jakości, Grodziec Śląski, 15-16.06.2009, ss. 6–19.
555. Brzóska F. (2009) Rola i znaczenie oraz jakość pasz objętościowych w żywieniu bydła. Mat. konf.: Aktualne zagadnienia produkcji bydła, ZD IZ PIB Pawłowice, 19.11.2009, ss. 5-27.
556. Świątkiewicz S. (2009) Prawidłowe żywienie warunkiem sukcesu w chowie i hodowli szynszyli. Mat. VI Konf. szkol. na Międzynarodowej Wystawie Szynszyli: Problematyka produkcji skór szynszylowych, Karniowice, 13–15.02.2009, ss. 1–5.
557. Świątkiewicz S. (2009) Zastosowanie suszonych wywarów zbożowych (DDGS) w żywieniu drobiu. Mat. Konf.: Forum drobiarskie. W: XII Międzynarodowe Targi: Ferma Świń i Drobiu, Poznań, 24–26.04.2009, ss. 70–72.
558. Zniszczyńska A., Rubaj J., Korol W. (2009) Wybrane parametry oznaczania kwasów organicznych w mieszankach paszowych metodą chromatografii jonowej. Mat. XXVI konf. nauk.-techn.: Jakość i bezpieczeństwo pasz – aktualne zagadnienia, IZ PIB KLP Lublin, PIWet-PIB, Puławy, Zakopane, 7–8.09.2009, ss. 131–133.
559. Zniszczyńska A., Kuśmierz D., Dobrzyńska J., Korol W. (2009) Walidacja oznaczania kobaltu i molibdenu w mieszankach paszowych techniką GFAAS. Mat. XXVI konf. nauk.-techn.: Jakość i bezpieczeństwo pasz – aktualne zagadnienia, IZ PIB KLP Lublin, PIWet-PIB, Puławy, Zakopane, 7–8.09.2009, ss. 134–136.
560. Bielecka G., Rubaj J., Korol W. (2009) Porównanie metod badania frakcji włókna w paszach. Mat. XXVI konf. nauk.-techn.: Jakość i bezpieczeństwo pasz – aktualne zagadnienia, IZ PIB KLP Lublin, PIWet-PIB, Puławy, Zakopane, 7–8.09.2009, ss. 137–139.
561. Korol W., Rubaj J., Bielecka G. (2009) Ocena poprawności szacowania niepewności metod badania pasz. Mat. XXVI konf. nauk.-techn.: Jakość i bezpieczeństwo pasz – aktualne zagadnienia, IZ PIB KLP Lublin, PIWet-PIB, Puławy, Zakopane, 7–8.09.2009, ss. 140–142.
562. Bielecka G., Korol W. (2009) Szacowanie wartości energetycznej pasz dla drobiu na podstawie wyników badań chemicznych – niepewność szacowania. Mat. XXVI konf. nauk.-techn.: Jakość i bezpieczeństwo pasz – aktualne zagadnienia, IZ PIB KLP Lublin, PIWet-PIB, Puławy, Zakopane, 7–8.09.2009, ss. 143–145.
563. Walczyński S. (2009) Badanie skuteczności mieszania mikroelementowych dodatków paszowych. Mat. XXVI konf. nauk.-techn.: Jakość i bezpieczeństwo pasz – aktualne zagadnienia, IZ PIB KLP Lublin, PIWet-PIB, Puławy, Zakopane, 7–8.09.2009, ss. 81–82.
564. Korol W., Rubaj J., Bielecka G. (2009) Szacowanie niepewności pomiaru na podstawie podejść doświadczalnych – interpretacja wyników badań chemicznych. Referat. Mat. XV Sympozjum Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB: Wymagania techniczne normy PN-EN ISO/IEC 17025 w praktyce laboratoryjnej, Władysławowo, 17–19.05.2009, Zakopane, 6–8.09.2009, Zielonka k. Warszawy, 29.11–1.12.2009, ss. 77–86.
565. Korol W., Rohkaehl J. (2009) Obowiązkowa deklaracja zawartości składników pokarmowych w materiałach paszowych. Mat. XXIX konf. nauk.-techn.: Kierunki rozwoju przemysłu przetwórstwa zbóż w Polsce na bazie doświadczeń pięciu lat funkcjonowania Polski w strukturach Unii Europejskiej, Krynica Morska, 27–30.05.2009, ss. 70–75.
566. Korol W. (2009) Praktyczne zastosowanie badań prowadzonych w Krajowym Laboratorium Pasz IZ PIB. Mat. Seminarium: Upowszechnianie badań naukowych szansa rozwoju polskiego rolnictwa, IZ PIB, Balice, 3–4.06.2009, ss. 70–75.
567. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2009) Krajowy katalog materiałów paszowych – potrzeba i możliwości realizacji. Mat. XXVI konf. nauk.-techn.: Jakość i bezpieczeństwo pasz – aktualne zagadnienia, IZ PIB KLP Lublin, PIWet-PIB, Puławy, Zakopane, 7–8.09.2009, ss. 13–19.
568. Korol W., Rubaj J., Bielecka G. (2009) System oceny i interpretacji wyników badania pasz w praktyce. Mat. XXVI konf. nauk.-techn.: Jakość i bezpieczeństwo pasz – aktualne zagadnienia, IZ PIB KLP Lublin, PIWet-PIB, Puławy, Zakopane, 7–8.09.2009, ss. 55–62.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

569. Bilik K. (2009) Żywienie a jakość wołowiny. Hod. Bydła, 4: 42–45.
570. Bilik K. (2009) Ze świeżyny na konserwy. Wiad. Rol. Polska, 09, s. 16.
571. Bilik K. (2009) Krowa pełna energii. Ekorolnictwo, 01: 2–3.
572. Bilik K., Łopuszańska-Rusek M. (2009) Żywienie krów zasuszonych i we wczesnej laktacji. Cz.1. Hoduj z Głową – Bydło, 2 (38): 26–29.
573. Bilik K., Łopuszańska-Rusek M. (2009) Żywienie krów zasuszonych i we wczesnej laktacji. Cz. 2. Hoduj z Głową – Bydło, 3 (39): 42–52.
574. Bilik K., Łopuszańska-Rusek M. (2009) Enzymy fibrolityczne w żywieniu krów mlecznych. Hoduj z Głową – Bydło, 6 (42): 25–31.
575. Bilik K., Łopuszańska-Rusek M. (2009) Jakość tuszy zależy od paszy. Top Agrar Polska – Top Bydło, 12: 24–27.
576. Bilik K., Strzetelski J. (2009) Produkcja kiszonek z kukurydzy (metody, zbiór, dodatki). Hod. Bydła – Produkcja kiszonek i inne zabiegi konserwowania pasz, cz. III, 9: XCIV–CVIII.
577. Hanczakowska E. (2009) Ile rzepaku zamiast soi. Top Agrar Polska, 1: 22–24.
578. Hanczakowska E. (2009) Strączkowe dobre ale w teorii. Top Agrar Polska, 4: 30–32.
579. Koreleski J., Świątkiewicz S. (2009) Bilansowanie aminokwasów siarkowych w paszy ekologicznej dla niosek i kurcząt obniża wydalanie azotu do środowiska. Pol. Drob., 10: 24–25.
580. Koreleski J., Świątkiewicz S. (2009) Dietetyczne znaczenie mięsa drobiowego. Polska Wieś, 7, s. 9.
581. Koreleski J., Świątkiewicz S. (2009) Sole, tlenki i kompleksy organiczne pierwiastków niezbędnych dla organizmu oraz minerały w żywieniu drobiu. Pol. Drob., 2: 34–37.
582. Łopuszańska-Rusek M., Bilik K. (2009) Cenna witamina A. Top Agrar Polska – Top Bydło, 11: 32–34.
583. Niwińska B. (2009) Pierwszy tydzień życia cieląt. Hod. Bydła, 8: 26–32.
584. Niwińska B. (2009) Biotyna i niacyna w paszy dla bydła. Hod. Bydła, 11: 20–25.
585. Niwińska B. (2009) Produkty alternatywne do antybiotyków w paszach dla cieląt. Hod. Bydła, 12: 22–28.
586. Szczurek W. (2009) Żywienie kurcząt rzeźnych paszami bilansowanymi według zawartości strawnych aminokwasów. Pierwszy Portal Rolny: http://www.ppr.pl/artykul.php?id=151433&dzial=4.
587. Świątkiewicz M. (2009) Preparaty mlekozastępcze w żywieniu prosiąt. Top Agrar Polska, 3: 26–28.
588. Świątkiewicz S., Koreleski J. (2009) Efektywność zakwaszaczy/konserwantów paszowych w żywieniu drobiu. Cz. I. Pol. Drob., 3: 40–42.
589. Świątkiewicz S., Koreleski J. (2009) Efektywność zakwaszaczy/konserwantów paszowych w żywieniu drobiu. Cz. II. Pol. Drob., 6: 24–26.
590. Świątkiewicz S., Koreleski J. (2009) Stosowanie prebiotycznych fruktanów w żywieniu drobiu. Pol. Drob., 9: 6–10.
591. Korol W., Gąsior R., Markowski J. (2009) Przegląd zarządzania – ważny element systemu zarządzania w laboratoriach badania pasz Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego. Pasze Przem., 18 (3/4): 15–23.
592. Kamyczek M. (2009) Metody oceny użytkowości świń. Hoduj z Głową, 1: 46–50.
593. Kamyczek M. (2009) Jak przygotować się na kolejny kryzys? Hoduj z Głową, 2: 10–13.
594. Kamyczek M. (2009) Zysk a masa ubojowa tuczników. Hoduj z Głową, 3: 8–13.
595. Kamyczek M. (2009) Ziarna zbóż w żywieniu świń. Hoduj z Głową, 5: 20–25.
596. Kamyczek M. (2009) Ile faz w żywieniu tuczników. Top Agrar, 2: 22–24.
597. Kamyczek M. (2009) W genetyce tkwi potencjał żywieniowy. Top Agrar, 3: 30–32.
598. Kamyczek M. (2009) Ile energii i białka w paszy. Tyg. Roln., 35: 36–37.
599. Kamyczek M. (2009) Żywienie w rozrodzie. Tyg. Roln., 39: 42–44.
600. Kuśmierz D., Bielecka G., Korol W. (2009) Wybrane parametry walidacyjne oznaczania selenu w paszach metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generowaniem wodorków. Pasze Przem., 18 (1/2): 21–22.
601. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2009) Monitorowanie jakości pasz w ramach wieloletniego programu badawczego. Pasze Przem. (Biuletyn PZPP, 67), 18 (3/4): 31–34.
602. Korol W., Nieściór H., Zniszczyńska A., Bielecka G., Rubaj J. (2009) Wstępna ocena zawartości składników mineralnych w paszach ekologicznych. Pasze Przem., 18 (5/6), 2–3.
603. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2009) Lista pozytywna materiałów paszowych z krajowej perspektywy. Pasze Przem., 18 (10/12): 2–8.
604. Kocjumbas I., Struzik M., Korol W. (2009) Preparaty weterynaryjne i dodatki paszowe: przygotowanie, kontrola jakości i zastosowanie. Pasze Przem., 18 (10/12): 24–26.
605. Korol W. (2009) Wspólnotowy katalog materiałów paszowych. Pasze Przem. (Biuletyn PZPP, 69), 18 (10/12): 44–47.
606. Korol W., Kwiatek K. (2009) Jakość i bezpieczeństwo pasz – aktualne wymagania. Pasze Przem., 18 (7/8/9): 1–7.
607. Walczyński S. (2009) Zanieczyszczenia krzyżowe na przykładzie obecności kokcydiostatyków w paszach innych niż docelowe. Pasze Przem., 18 (1-2): 11-13.
608. Walczyński S. (2009) Wytwarzanie pasz z udziałem kokcydiostatyków – zagrożenia i przeciwdziałanie. Pasze Przem., 18 (10/12): 18–19.

INSTRUKCJE WDROŻENIOWE I UPOWSZECHNIENIOWE

609. Świątkiewicz M. (2009) Kiszone ziarno kukurydzy w tuczu świń. Instr. wdroż. Wyd. IZ PIB, Kraków, i-3/09, 8 ss.
610. Świątkiewicz S., Koreleski J. (2009) Poprawa jakości skorup jaj poprzez zastosowanie żwirku wapiennego i aktywnej witaminy D3 w żywieniu kur nieśnych. Instr. wdroż. Wyd. IZ PIB, Kraków, i-2/09, 8 ss.
611. Świątkiewicz S., Koreleski J. (2009) Suszone wywary zbożowe (DDGS) jako źródło białka w mieszankach paszowych dla kur nieśnych. Instr. wdroż. Wyd. IZ PIB, Kraków, i-6/09, 12 ss.
612. Świątkiewicz S., Koreleski J., Arczewska A. (2009) Stosowanie wytłoków rzepakowych (makuchu) jako komponentu mieszanek paszowych dla kur nieśnych. Instr. wdroż. Wyd. IZ PIB, Kraków, i-5/09, 8 ss.

BROSZURY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE

613. Brzóska F., Śliwiński B. (2009) Uprawa sorga i wykorzystanie kiszonek w żywieniu krów. Brosz. upowszechn. Wyd. IZ PIB, Kraków, b-3/09, 36 ss.
614. Gaweł E., Brzóska F. (2009) Uprawa mieszanek lucerny z trawami. Instr. upowszechn. Wyd. IUNG PIB, Puławy, IZ PIB, Kraków, 154, 43 ss.
615. Gaweł E., Brzóska F. (2009) Uprawa i wykorzystanie lucerny. Instr. upowszechn. Wyd. IUNG PIB, Puławy, IZ PIB, Kraków, 146, 52 ss.
616. Gaweł E., Brzóska F. (2009) Uprawa mieszanek lucerny z trawami. Instr. upowszechn. Wyd. IUNG PIB, Puławy, IZ PIB, Kraków, 148, 38 ss.
617. Jaśkiewicz B., Hołubowicz-Kliza G., Brzóska F. (2009) Uprawa i wykorzystanie pszenżyta ozimego na pasze. Instr. upowszechn. Wyd. IUNG PIB, Puławy, IZ PIB, Kraków, 145, 69 ss.
618. Księżak J., Brzóska F., Magnuszewski T. (2009) Uprawa bobiku na nasiona i wykorzystanie w żywieniu zwierząt. Instr. upowszechn. Wyd. IUNG PIB, Puławy, IZ PIB, Kraków, 156, 40 ss.
619. Księżak J., Machul M., Brzóska F., Rola H., Kęsik K., Górski T., Siódmiak J., Hołubowicz-Kliza G., Madej A. (2009) Uprawa kukurydzy pastewnej na ziarno i CCM. Instr. upowszechn. Wyd. IUNG PIB, Puławy, IZ PIB, Kraków, 153, 87 ss.
620. Księżak J., Machul M., Brzóska F., Rola H., Kęsik K., Górski T., Hołubowicz-Kliza G., Siódmiak J., Madej A. (2009) Uprawa kukurydzy na kiszonkę z całych roślin. Instr. upowszechn. Wyd. IUNG PIB, Puławy, IZ PIB, Kraków, 152, 86 ss.
621. Leszczyńska D., Noworolnik K., Brzóska F. (2009) Uprawa jęczmienia ozimego na cele paszowe. Instr. upowszechn. Wyd. IUNG PIB, Puławy, IZ PIB, Kraków, 147, 54 ss.
622. Niwińska B., Andrzejewski M. (2009) Zasady żywienia i utrzymania krów w okresie okołoporodowym oraz cieląt w pierwszym okresie odchowu. Mat. szkol.: Nowoczesne systemy produkcji mleka wysokiej jakości, ZD IZ PIB Grodziec Śląski, 15–16.06.2009, ss. 20-34.
623. Świątkiewicz M. (2009) Wpływ żywienia loch w czasie laktacji na wskaźniki reprodukcyjne. Brosz. upowszechn. Wyd. IZ PIB, Kraków, b-16/09, 8 ss.
624. Świątkiewicz S. (2009) Rośliny genetycznie modyfikowane w żywieniu zwierząt gospodarskich. W: Organizmy Modyfikowane Genetycznie – Szanse i Zagrożenia, Lubelskie Towarzystwo Naukowe i Katedra Higieny Żywności Zwierzęcego Pochodzenia, Lublin, ss. 9–20.
625. Świątkiewicz S., Koreleski J., Arczewska A. (2009) Prebiotyki w żywieniu kur nieśnych. Brosz. upowszechn. Wyd. IZ PIB, Kraków, b-13/09, 14 ss.

PODRĘCZNIKI I WYDAWNICTWA KSIĄŻKOWE

626. Niwińska B. (2009) Profesor dr hab. Jerzy Koreleski 47-lecie pracy naukowej. Wyd. IZ PIB, Kraków, 88 ss.
627. Szymczyk B. (2009) Profesor dr hab. Piotr Hanczakowski 45-lecie pracy naukowej. Wyd. IZ PIB, Kraków, 39 ss.

Technologia, Ekologia i Ekonomika Produkcji Zwierzęcej

PRACE ORYGINALNE

628. Węglarzy K., Bereza M., Szarek J. (2009) Wpływ częstości doju na wydajność i skład mleka krów za pierwsze 100 dni laktacji. Rocz. Nauk. PTZ, 5, 2: 91-97.
629. Węglarzy K. (2009) Effect of dry period lenght on dairy cows production level. Pr. Mat. Zoot., 67, s. 218.
630. Węglarzy K., Skrzyżala I. (2009) Ekologiczne i ekonomiczne aspekty produkcji biopaliw na przykładzie Agrorafinerii Zakładu Doświadczalngo Instytutu Zootechniki PIB w Grodźcu Śląskim. J. Res. Appl. Agri. Eng., 54 (4): 156-163.
631. Węglarzy K. (2009) Effect of lead, cadmium, cooper and zinc content in soil on their deposition in pasture sward as well as in the products and tissues of the cows grazed on pasture. J. Food Agric. Environ., (zaakceptowane do druku po recenzjach).
632. Węglarzy K. (2009) Effect of contents of main heavy metals in soil in their deposition in the grass, milk and chosen tissues of sheep. Vyzkum v chovu skotu, Rapotin, (zaakceptowane do druku po recenzjach).
633. Ligaszewski M., Surówka K., Stekla J. (2009) The shell features of Cornu aspersum (synonym Helix aspersa) and Helix pomatia: Characteristics and comparison. Am. Malacol. Bull., 27: 173–181.
634. Ligaszewski M., Węglarzy K., Fiema J., Łysak A. (2009) Correlation between some of chemical composition element sof zooplankton as well as production efficiency and qualitative composition of high fatty acids profile in carp meat. Ribogospodarska Nauka Ukraini, 3: 21–32.
635. Skomorucha I., Muchacka R., Sosnówka-Czajka E., Herbut E. (2009) Response of broiler chickens from three genetic groups to different stocking densities. Ann. Anim. Sci., 9, 2: 175–184.
636. Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E., Muchacka R. (2009) Kształtowanie się wskaźników produkcyjnych i temperatury ciała kurcząt brojlerów dwóch grup genetycznych w zależności od warunków termicznych. Rocz. Nauk. Zoot., 36, 2: 139–150.
637. Muchacka R., Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Herbut E. (2009) Kształtowanie się poziomu dobrostanu kurcząt brojlerów w wybiegowym systemie utrzymania a liczebność stada. Pamiętnik Puławski, 151: 223-232.
638. Radkowski A., Radkowska I. (2009) The quality and nutritional value of silages made from grasses derived from the farms located in the region of Cracow – Częstochowa Jura. Part II. Content of macroelements. Ecol. Chem. Eng., 15 (10): 85–92.
639. Radkowski A., Radkowska I. (2009) Wpływ stosowania Ureaformu na wartość użytkową murawy Green pola golfowego. Acta Agr. Silv., Seria Agraria, LI: 63–67.
640. Paschma J., Kaczor A. (2009) Ocena preferencji surowców zielarskich przez różne rasy i grupy produkcyjne świń. Rocz. Nauk. Zoot., 36, 2: 101–108.
641. Kaczor A., Paschma J. (2009) Wpływ zmiany krotności doju na produkcyjność krów. Rocz. Nauk. Zoot., 36, 2: 109–115.
642. Borecka A. (2009) Efektywność produkcji żywca wieprzowego w gospodarstwach regionu Polski południowo-wschodniej w zależności od wielkości skali produkcji. J. Agr. Rural Dev., 3 (13): 19–24.
643. Borecka A. (2009) Zróżnicowanie wyników produkcyjno-ekonomicznych gospodarstw ukierunkowanych na produkcję mleka oraz żywca wieprzowego w zależności od skali produkcji. Rocz. Nauk. SERiA, XI, 1: 38–42.
644. Szumiec A. (2009) Analiza wyników produkcyjno-ekonomicznych gospodarstw utrzymujących brojlery kurze w trzech wybranych makroregionach Polski. Rocz. Nauk. SERiA, XI, 1: 431–435.
645. Szumiec A. (2009) Relationship between purchase prices of live cattle and retail prices of beef products and cuts in Poland and some EU countries during 2004–2007. J. Agr. Rural Dev., 2 (12): 241–248.
646. Walczak J., Krawczyk W., Szewczyk A., Pająk T. (2009) Wpływ poziomu produkcyjności krów na rozpraszanie związków azotu z obornika. Rocz. Nauk. Zoot., 36, 2: 117–123.
647. Walczak J., Szewczyk A., Radecki P., Krawczyk W. (2009) Wpływ systemu utrzymania świń na emisję związków azotu. Rocz. Nauk. Zoot., 36, 2: 125–130.
648. Węglarzy K., Bereza M. (2009) Wpływ doju trzykrotnego na wydajność i skład mleka. Pr. Kom. Nauk. PAN O/Katowice, 33: 175-176.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

649. Paraponiak P. (2009) Wpływ ekologicznego sposobu użytkowania pastwisk górskich na skład botaniczny i chemiczny runi oraz jakość mięsa jagnięcego i mleka owczego. W: Streszczenie wyników badań z zakresu rolnictwa ekologicznego realizowanych w 2008 roku. Wyd. MRiRW, Warszawa, ss. 184–194.
650. Kaczor A., Wawrzyńczak S., Malinowski E. (2009) Technologia usuwania i składowania oraz przechowywania odchodów bydlęcych. W: Technologia produkcji mleka i mięsa wołowego o właściwościach funkcjonalnych na fermie krów mlecznych w gospodarstwie posiadającym duży areał trwałych użytków zielonych. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 93–106.
651. Sowula-Skrzyńska E., Borecka A., Szumiec A. (2009) Dopłaty wyrównawcze do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) czynnikiem poprawy zyskowności niskodochodowych gospodarstw owczarskich. W: Polityki europejskie, finanse i marketing. Wyd. Zesz. Nauk. SGGW, 2 (51-T.II): 225–234.
652. Borecka A., Sowula-Skrzyńska E. (2009) Poprawa sytuacji ekonomicznej gospodarstw produkujących żywiec wieprzowy poprzez wykorzystanie możliwości jakie daje funkcjonowanie w ramach grupy producenckiej. W: Polityki europejskie, finanse i marketing. Wyd. Zesz. Nauk. SGGW, 2 (51-T.II): 297–306.
653. Szumiec A., Sowula-Skrzyńska E. (2009) Powiązania cen wieprzowiny i cen detalicznych wyrobów wieprzowych w Polsce po akcesji do Wspólnoty Europejskiej oraz w innych krajach UE. W: Wspólna Polityka Rolna Unii Europejskiej: uwarunkowania, mechanizmy, efekty. Wyd. Prac. Nauk. SGGW, 49: 351–359.

PRACE PRZEGLĄDOWE

654. Herbut E., Walczak J. (2009) Wpływ intensyfikacji produkcji na dobrostan trzody chlewnej Cz. II. Wyd. InfoPOLUS, 7: 25–28.
655. Herbut E., Knapik J. (2009) Nieznana choroba cieląt. TOP-Agrar, 5, s. 4.
656. Węglarzy K., Bereza M., Stekla J., Jaworska B., Pellar A. (2009) Utrzymanie i żywienie bydła mlecznego w eksperymentalnej oborze Kostkowice. Pr. Kom. Nauk. PAN O/Katowice, 33: 173-175.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

657. Węglarzy K., Skrzyżala I., Szarek J. (2009) Chów i hodowla bydła mięsnego w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski. Mat. XVII Szkoły Zimowej, Zakopane, 23-27.03.2009, Pr. Mat. Zoot., 67: 89-97.
658. Herbut E. (2009) Nowoczesne technologie produkcji bydła mlecznego. Mat. XVI międz. konf. nauk.: Postep naukowo-techniczny i organizacyjny w rolnictwie. Zakopane, 9–13.02.2009.
659. Herbut E. (2009) Rola Rady Nauki przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego we wspieraniu badań. Referat Plenarny. Mat. XVI międz. konf. nauk.: Postep naukowo-techniczny i organizacyjny w rolnictwie. Zakopane, 9–13.02.2009.
660. Paraponiak P. (2009) Effect of diversity of floristic composition of pastures on fatty acid profile of meat from grazed sheep. Proc. Int. Sci. Conf.: Scientific Achievements and the Breeding Practice, Kraków, 17.10.2009, p. 81.
661. Paraponiak P. (2009) Production results of meat breed lambs under the organic production system. Proc. Int. Sci. Conf.: Scientific Achievements and the Breeding Practice, Kraków, 17.10.2009, p. 82.
662. Sosnówka-Czajka E., Połtowicz K., Herbut E., Skomorucha I., Muchacka R., Mazur D. (2009) Effect of breed on yolk sac resorption and biochemical blood indices in poultry. Proc. 5th Int. Poultry Conference, Taba (Egipt), 10–13.03.2009, ss. 113–120.
663. Sosnówka-Czajka E., Herbut E., Skomorucha I., Muchacka R., Pająk T. (2009) Evaluation of suitability of conservation breed chickens for the organic production system. Proc. 5th Int. Poultry Conference, Taba (Egipt), 10–13.03.2009, ss. 121–129.
664. Skomorucha I., Muchacka R., Sosnówka-Czajka E., Herbut E. (2009) Physiological response of broiler chickens from two genetic groups to heat stress. Proc. XXI Int. Poultry Symp. PB WPSA, Wrocław–Szklarska Poręba, 7–9.09.2009, p. 100.
665. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Muchacka R., Herbut E. (2009) Physiological parameters of conservation breed hens in the organic production system. Proc. XXI Int. Poultry Symp. PB WPSA, Wrocław–Szklarska Poręba, 7–9.09.2009, p. 222.
666. Muchacka R., Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Herbut E. (2009) Kształtowanie się poziomu dobrostanu kurcząt brojlerów w wybiegowym systemie utrzymania a liczebność stada. Mat. I Kongresu Nauk Rolniczych: Nauka – Praktyce, Puławy, 14–15.05.2009, ss. 227-228.
667. Paschma J. (2009) The effect of dietary herbs supplement in sow diets on the course of parturition, stress response and piglets rearing results. Proc. 60th Annual Meeting of EAAP, Book of Abstracts, Barcelona, 24–27.08.2009, 15, p. 448.
668. Paschma J. (2009) Effect of feed-water ratio on water intake, fattening performance and behaviour of growing-finishing pigs depending on environmental conditions. Proc. 60th Annual Meeting of EAAP, Book of Abstracts, Barcelona, 24–27.08.2009, 15, p. 551.
669. Paschma J. (2009) Dietary value of pork and higher fatty acid profile in loin of growing pigs depending on management conditions. Proc. Int. Sci. Conf.: Scientific Achievements and the Breeding Practice, Kraków, 17.10.2009, p. 83.
670. Paschma J. (2009) Influence of using herbs suplement in sow diets on the periparturient stress response, urine cortisol level and piglets rearing results. Proc. Int. Sci. Conf.: Scientific Achievements and the Breeding Practice, Kraków, 17.10.2009, p. 84.
671. Paschma J. (2009) Effect of pregnant and lactating sows management on rearing performance of piglets and fatty acid profile of sow milk in an organic production system. Proc. Int. Sci. Conf.: Scientific Achievements and the Breeding Practice, Kraków, 17.10.2009, p. 85.
672. Żychlińska-Buczek J., Skrzyński G., Sowula-Skrzyńska E., Adamczyk K. (2009) Efektywność wykrywania rui u krów. Mat. konf. nauk.: Aktualne problemy chowu i hodowli bydła oraz innych przeżuwaczy w zróżnicowanych warunkach środowiskowych, Dziwnów, 4–6.06.2009, s. 49.
673. Skrzyński G., Sowula-Skrzyńska E., Adamczyk K., Żychlińska-Buczek J., Gawęda W. (2009) Ocena stanu i możliwości rozwoju ekologicznych gospodarstw utrzymujących bydło na przykładzie powiatu limanowskiego. Mat. XVII Szkoły Zimowej, Zakopane, 23.03.–27.03.2009, Pr. Mat. Zoot., 67: 227–228.
674. Skrzyński G., Sowula-Skrzyńska E., Żychlińska-Buczek J., Adamczyk K. (2009) Gospodarstwa ekologiczne utrzymujące bydło w powiecie limanowskim. Mat. konf. nauk.: Aktualne problemy chowu i hodowli bydła oraz innych przeżuwaczy w zróżnicowanych warunkach środowiskowych, Dziwnów, 4–6.06.2009, s. 40.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE, WYKŁADY NA SZKOLENIA, SEMINARIA

675. Herbut E. (2009) Działalność Rady Nauki przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w II kadencji. Referat Plenarny. Mat. II Szkoły Zimowej: Wykorzystanie wyników badań naukowych w hodowli i produkcji świń, Ustroń, 9–13.02.2009.
676. Herbut E. (2009) Zadania Rady Nauki przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Referat Plenarny. Mat. VI Symp. Sprawozdawczego: Molekularne i fizjologiczne aspekty rozrodu i żywienia zwierząt, Rynia, 5–6.03.2009.
677. Herbut E. (2009) Wspomaganie badań przez Radę Nauki przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Referat Plenarny. Mat. XVII Szkoły Zimowej Hodowli Bydła, Zakopane, 23–27.03.2009.
678. Herbut E. (2009) Dobrostan zwierząt i jego wpływ na efekty produkcyjne. Referat Plenarny. Mat. I Kongresu Nauk Rolniczych, Puławy, 14–15.05.2009.
679. Ligaszewski M., Stekla J. (2009) Metody oceny cech jakościowych muszli ślimaków jadalnych z gatunku Cornu aspersum (syn. Helix aspersa) i winniczka (Helix pomatia), z populacji hodowlanych. Mat. XXV Krajowego Seminarium Malakologicznego. Problemy współczesnej malakologii. Abstrakt, Boszkowo, 21–24.04.2009, s. 54.
680. Kaczor A. (2009) Komfort wypoczynku krów w boksach legowiskowych. Mat. XVII Szkoły Zimowej: Metodologia Hodowli Bydła, Zakopane, 23.03.–27.03.2009, Pr. Mat. Zoot., ss. 220–221.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

681. Węglarzy K., Mikler W., Ostruszka A. (2009) Biogazownia - sposób na kłopotliwe produkty uboczne hodowli zwierząt gospodarskich. Przyr. Ustroński, 8: 85-86.
682. Węglarzy K., Stekla J. (2009) Czy możemy pomóc klimatowi? Przyr. Ustroński, 8: 87-94.
683. Radkowski A., Radkowska I. (2009) Technologia uprawy trawników rolowanych wysiewanych bezpośrednio w grunt oraz rozkładanie gotowej darni. Wieś i doradztwo, 1–2 (53–54): 77–78.
684. Radkowski A., Radkowska I. (2009) Pielęgnacja użytków zielonych wiosną. Hod. Bydła, 2: 10–15.
685. Radkowski A., Radkowska I. (2009) Przydatność roślin motylkowatych drobnonasiennych w gospodarowaniu na użytkach rolnych. Hod. Bydła, 3: 35–37.
686. Radkowski A., Radkowska I. (2009) Wpływ żywienia pastwiskowego na jakość i skład chemiczny mleka i mięsa. Hod. Bydła, 3: 42–44.
687. Radkowski A., Radkowska I. (2009) Charakterystyka wybranych gatunków i odmian traw pod względem przydatności paszowej i żywieniowej. Hod. Bydła, 4: 18–24.
688. Radkowski A., Radkowska I. (2009) Lucerna – cenna roślina paszowa, doskonały komponent do mieszanek z trawami. Hod. Bydła, 5: 44–49.
689. Radkowska I. (2009) Metody renowacji pastwisk ekologicznych. Hod. Bydła, 6–7: 38–41.
690. Radkowski A., Radkowska I. (2009) Konserwacja pasz z użytków zielonych ze szczególnym uwzględnieniem zakiszania w belach cylindrycznych. Hod. Bydła, 6–7: 45–50.
691. Radkowski A., Radkowska I. (2009) Wartość pokarmowa siana. Hod. Bydła, 10: 46–47.
692. Radkowski A., Radkowska I. (2009) Kiszonki z roślinności trawistej i ich wartość pokarmowa. Hod. Bydła, 11: 52–55.
693. Sowula-Skrzyńska E., Skrzyński G., Żychlińska-Buczek J. (2009) Analiza kosztów produkcji mleka. Hod. Bydła, 12: 29–31.
694. Żychlińska-Buczek J., Sowula-Skrzyńska E., Skrzyński G., Stajnder E. (2009) Zakaźne przyczyny ronień u krów. Hod. Bydła, 10: 28–37.

BROSZURY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE

695. Węglarzy K., Bereza M., Skrzyżala I., Mikler W., Siąkała M., Żabiński T. (2009) Wykorzystanie energii odnawialnych w rolnictwie. Wyd. IZ PIB, Kraków, 39 ss.
696. Węglarzy K., Bereza M., Dejer L., Jakubowski M., Niwińska B., Andrzejewski M., Bilik K., Strzetelski J., Kaczor A. (2009) Nowoczesne systemy produkcji mleka wysokiej jakości. Wyd. IZ PIB, Kraków, 61 ss.
697. Paraponiak P. (2009) Przydatność owiec ras mięsnych do produkcji ekologicznej. Brosz. upowszechn. Wyd. IZ PIB, Kraków, b-14/09, 16 ss.
698. Ligaszewski M. (2009) Podstawy biologii i technologii hodowlanej ślimaków jadalnych w warunkach krajowych. Brosz. upowszechn. Wyd. IZ PIB, Kraków, b-6/09, 64 ss.
699. Kaczor A. (2009) Technologie utrzymania krów mlecznych – strefa pobierania paszy i wody. Szkolenie z zakresu: Nowoczesne systemy produkcji mleka wysokiej jakości, Grodziec Śląski, 15–16.06.2009, Brosz. upowszechn. Wyd. ZD IZ PIB, Grodziec Śląski, ss. 1-5.
700. Sosnówka-Czajka E. (2009) Przydatność ras kur do produkcji kurcząt rzeźnych w gospodarstwach ekologicznych. Brosz. upowszechn. Wyd IZ PIB, Kraków, b-15/09, 16 ss.

INNE

701. Węglarzy K. (2009) Sześćdziesięciolecie Zakładu Doświadczalnego w Grodźcu Sląskim. Kalendarz Rolników na 2010 rok, Wyd. Duszpasterstwo Rolników, ss. 163-168.
702. Herbut E. (2009) Zakład Doświadczalny Rudawa jako najbliższe zaplecze IZ PIB. Kalendarz Rolników na 2010 rok, Wyd. Duszpasterstwo Rolników, ss. 161–162.
703. Węglarzy K., Stekla J. (2009) Agrogazownia w ochronie środowiska rolniczego. Wiad. Zoot., XLVII, 3: 59-66.

PODRĘCZNIKI I WYDAWNICTWA KSIĄŻKOWE

704. Węglarzy K., Wawrzyńczak S., Bereza M. (2009) Proekologiczna technologia produkcji żywca wieprzowego na przykładzie Fermy Trzody Chlewnej w Gospodarstwie Kostkowice. Wyd IZ PIB, Kraków, 34 ss.