Spis publikacji

Spis publikacji (2022)

Zakład Biologii Molekularnej Zwierząt

PRACE ORYGINALNE

1. Ayad A., Besseboua O., Aissanou S., Stefaniuk-Szmukier M., Piórkowska K., Musiał A., Długosz B., Kozłowska A., Ropka-Molik K. (2022) Profiling of genetic markers useful for breeding decision in Selle Francais horse. Journal of Equine Veterinary Science, 116, 104059: 1-5, DOI: 10.1016/j.jevs.2022.104059.
2. Betlej G., Ząbek T., Lewińska A., Błoniarz D., Rzeszutek I., Wnuk M. (2022) RNA 5-methylcytosine status is associated with DNMT2/TRDMT1 nuclear localization in osteosarcoma cell lines. Journal of Bone Oncology, 36: 1-10, DOI: 10.1016/j.jbo.2022.100448.
3. Biel W., Natonek-Wiśniewska M., Kępińska-Pacelik J., Kazimierska K., Czarniawska-Piątkowska E., Krzyścin P. (2022) Detection of chicken DNA in commercial dog foods. BMC Genomics, 18, 1: 1-10, DOI: 10.1186/s12917-022-03200-z.
4. Gurgul A., Szmatoła T., Ocłoń E., Jasielczuk I., Semik-Gurgul E., Finno C., Petersen J., Bellone R., Hales E., Ząbek T., Arent Z., Kotula-Balak M., Bugno-Poniewierska M. (2022) Another lesson from unmapped reads: in-depth analysis of RNA-Seq reads from various horse tissues. Journal of Applied Genetics, 63: 571-581, DOI: 10.1007/s13353-022-00705-z.
5. Korwin-Kossakowska A., Ropka-Molik K., Ząbek T., Szmatoła T., Lewczuk D., Kościuczuk E., Marczak S., Bagnicka E. (2022) Gene expression adjustment of inflammatory mechanisms in dairy cow mammary gland parenchyma during host defense against staphylococci. Annals of Animal Science, 22, 3: 903-913, DOI: 10.2478/aoas-2022-0001.
6. Myćka G., Klecel W., Stefaniuk-Szmukier M., Jaworska J., Musiał A., Ropka-Molik K. (2022) Mitochondrial Whole D-Loop Variability in Polish Draft Horses of Sztumski Subtype. Animals, 12, 15: 1-10, DOI: 10.3390/ani12151870.
7. Myćka G., Musiał A., Stefaniuk-Szmukier M., Długosz B., Piórkowska K., Bieniek A., Szmatoła T., Ropka-Molik K. (2022) PLN Gene Analysis in Horses: Multiway Approach for the Investigation and Validation of Molecular Variation. Folia Biologica-Krakow, 70, 4: 177-184, DOI: 10.3409/fb_70-4.21.
8. Natonek-Wiśniewska M., Krzyścin P., Koseniuk A. (2022) Qualitative and Quantitative Detection of Mealworm DNA in Raw and Commercial Food Products Using Real-Time PCR. Genes, 13, 8: 1400-1413, DOI: 10.3390/genes13081400.
9. Natonek-Wiśniewska M., Piestrzyńska-Kajtoch A., Koseniuk A., Krzyścin P. (2022) Current Analytical Methods and Research Trends Are Used to Identify Domestic Pig and Wild Boar DNA in Meat and Meat Products. Genes, 13, 10: 1825 -1837, DOI: 10.3390/genes13101825.
10. Nowak A., Kochan J., Kij B., Fryc K., Witarski W. (2022) The Use of Commercial Microvolume Techniques for Feline Oocyte Vitrification. Animals, 13, 1/36: 1-9, DOI: 10.3390/ani13010036.
11. Oczkowicz M., Pawlina-Tyszko K., Świątkiewicz M., Szmatoła T. (2022) Feeding pigs with coconut oil affects their adipose miRNA profile. Molecular Biology Reports, 49: 6919-6929, DOI: 10.1007/s11033-022-07303-6.
12. Pawlina-Tyszko K., Semik-Gurgul E., Ząbek T., Witkowski M. (2022) Methylation Status of Gene Bodies of Selected microRNA Genes Associated with Neoplastic Transformation in Equine Sarcoids. Cells, 11 (12), 1917: 1-10, DOI: 10.3390/cells11121917.
13. Piórkowska K., Żukowski K., Ropka-Molik K., Tyra M. (2022) Variations in Fibrinogen-like 1 (FGL1) Gene Locus as a Genetic Marker Related to Fat Deposition Based on Pig Model and Liver RNA-Seq Data. Genes, 13, 8: 1-15, DOI: 10.3390/genes13081419.
14. Piórkowska K., Żukowski K., Ropka-Molik K., Tyra M. (2022) New long-non coding RNAs related to fat deposition based on pig model. Annals of Animal Science, 22, 4: 1211-1224, DOI: 10.2478/aoas-2022-0028.
15. Podbielska A., Piórkowska K. (2022) Examination of D-loop region and DBY gene as tools for identifying hybridisation in alpacas (Vicugna pacos) based on Polish populations. Small Ruminant Research, 211: 106690-106700, DOI: 10.1016/j.smallrumres.2022.106690.
16. Podbielska A., Radko A. (2022) Genetic Structure of Racing Pigeons (Columba livia) Kept in Poland Based on Microsatellite Markers. Genes, 13, 7: 1-13, DOI: 10.3390/genes13071175.
17. Podstawski P., Ropka-Molik K., Semik-Gurgul E., Samiec M., Skrzyszowska M., Podstawski Z., Szmatoła T., Witkowski M., Pawlina-Tyszko K. (2022) Assessment of BPV-1 Mediated Matrix Metalloproteinase Genes Deregulation in the In Vivo and In Vitro Models Designed to Explore Molecular Nature of Equine Sarcoids. Cells, 11 (8), 1268: 1-8, DOI: 10.3390/cells11081268.
18. Podstawski P., Ropka-Molik K., Semik-Gurgul E., Samiec M., Skrzyszowska M., Podstawski Z., Szmatoła T., Witkowski M., Pawlina-Tyszko K. (2022) Tracking the Molecular Scenarios for Tumorigenic Remodeling of Extracellular Matrix Based on Gene Expression Profiling in Equine Skin Neoplasia Models. International Journal of Molecular Sciences, 23 (12), 6506: 1-16, DOI: 10.3390/ijms23126506.
19. Radko A., Podbielska A., Wierzbowska I.A. (2022) The assessment of the efficacy of STRs panels recommended by the ISAG for canine pedigrees analysis for forensic casework. Annals of Animal Science, 22, 3: 885-889, DOI: 10.2478/aoas-2021-0085.
20. Remer V., Bozlak E., Felkel S., Radovic L., Rigler D., Grilz-Seger G., Stefaniuk-Szmukier M., Bugno-Poniewierska M., Brooks S., Miller D., Antczak D., Sadeghi R., Cothran G., Juras R., Khanshour A., Rieder S., Penedo M.C., Waiditschka G., Kalinkova L., Kalashnikov V., Zaitsev A., Almarzook S., Reißmann M., Brockmann G., Brem G., Wallner B. (2022) Y-Chromosomal Insights into Breeding History and Sire Line Genealogies of Arabian Horses. Genes, 13, 2: 1-25, DOI: 10.3390/genes13020229.
21. Semik-Gurgul E., Ząbek T., Kawecka-Grochocka E., Zalewska M., Kościuczuk E., Bagnicka E. (2022) Epigenetic states of genes controlling immune responsiveness in bovine chronic mastitis. Annals of Animal Science, 22, 2: 575-581, DOI: 10.2478/aoas-2021-0061.
22. Shkavro N., Kozubska-Sobocińska A., Rubiś D., Shkavro A., Babicz M., Shcherbak O. (2022) Badania polimorfizmu ukraińskiego bydła rasy holsztyńskiej. Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 78, 12: 635-640, DOI: 10.21521/mw.6726.
23. Szmatoła T., Gurgul A., Jasielczuk I., Ocłoń E., Ropka-Molik K., Stefaniuk-Szmukier M., Polak G., Tomczyk-Wrona I., Bugno-Poniewierska M. (2022) Assessment and Distribution of Runs of Homozygosity in Horse Breeds Representing Different Utility Types. Animals, 12, 23: 1-18, DOI: 10.3390/ani12233293.
24. Vashchenko P., Saienko A., Sukhno V., Tsereniuk O., Babicz M., Shkavro N., Smołucha G., Łuszczewska-Sierakowska I. (2022) Association of NRAMP1 gene polymorphism with the productive traits of the Ukrainian Large White pig. Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 78, 11: 563-566, DOI: 10.21521/mw.6698.
25. Wierzbicka A., Świątkiewicz M., Tyra M., Szmatoła T., Oczkowicz M. (2022) Effect of different doses of cholecalciferol and calcidiol on meat quality parameters and skeletal muscle transcriptome profiles in swine. Meat Science, 197: 1-9, DOI: 10.1016/j.meatsci.2022.109071.
26. Ząbek T., Witarski W., Semik-Gurgul E., Szmatoła T., Kowalska K., Samiec M. (2022) Differential expression and methylation patterns of NFATC1, NADSYN1 and JAK3 gene in equine chondrocytes expanded in monolayer culture. Research in Veterinary Science, 152, 20: 48-52, DOI: 10.1016/j.rvsc.2022.07.017.
27. Ząbek T., Witarski W., Szmatoła T., Sawicki S., Mrozowicz J., Samiec M. (2022) Trichostatin A-Mediated Epigenetic Modulation Predominantly Triggers Transcriptomic Alterations in the Ex Vivo Expanded Equine Chondrocytes. International Journal of Molecular Sciences, 23, 21: 1-16, DOI: 10.3390/ijms232113168.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

28. Podbielska A., Piórkowska K. (2022) Wykorzystanie analiz molekularnych do oceny stopnia hybrydyzacji alpak utrzymywanych w Polsce. Chów i hodowla zwierząt – współczesne problemy z zakresu weterynarii, ss. 69-79, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o. o., ISBN 978-83-67104-43-2.

PRACE PRZEGLĄDOWE

29. Kozubska-Sobocińska A., Smołucha G. (2022) Zasadność diagnostyki chimeryzmu komórkowego 60,XX/60,XY u cieląt urodzonych z ciąży mnogich różnopłciowych. Roczniki Naukowe Zootechniki, 49, 1: 19-28, DOI: 10.58146/f67g-0873.
30. Oczkowicz M., Tycko B., Demars J. (2022) Editorial: Genomic imprinting and monoallelic gene expression mechanisms and applications. Frontiers in Genetics, 13: 1, DOI: 10.3389/fgene.2022.1067443.
31. Podbielska A., Piórkowska K. (2022) Genotyping-by-sequencing (GBS) as a tool for interspecies hybrid detection - a review. Annals of Animal Science, 22, 4: 1185-1192, DOI: 10.2478/aoas-2022-0063.
32. Stefaniuk-Szmukier M., Piórkowska K., Ropka-Molik K. (2022) Aktualne kierunki badań nad genetycznymi uwarunkowaniami dzielności lotowej gołębi pocztowych. Roczniki Naukowe Zootechniki, 49, 2: 117-126, DOI: 10.58146/6eff-nr54.
33. Steg A., Oczkowicz M., Smołucha G. (2022) Omics as a Tool to Help Determine the Effectiveness of Supplements. Nutrients, 14, 24: 1-19, DOI: 10.3390/nu14245305.
34. Wierzbicka A., Oczkowicz M. (2022) Sex differences in vitamin D metabolism, serum levels and action. British Journal of Nutrition, 1: 1-16, DOI: 10.1017/S0007114522000149.

PUBLIKACJE W RECENZOWANYCH MATERIAŁACH Z KONFERENCJI MIĘDZYNARODOWYCH, UWZGLĘDNIONYCH W BAZIE WEB OF SCIENCE

35. Chrobociński J., Witarski W., Piórkowska K. (2022) A Method of Hepatocytes Segmentation in Microscopic Images of Trypan Blue Stained Cellular Suspension. SAI' 2022: International Conference on Soft Computing, Artificial Intelligence and Applications, 14-15 July, 2022, London, United Kingdom, Intelligent Computing, 508: 214-224, DOI: 10.1007/978-3-031-10467-1_13.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

36. Bagnicka E., Szprynca A., Pawlina-Tyszko K., Kawecka-Grochocka E., Zalewska M., Ząbek T. (2022) The effect of microRNA on the expression of certain casein genes in bovine mammary gland parenchyma infected with staphylococci. VI Polski Kongres Genetyki, 27-30 June, 2022, Kraków, Polska, VI PKG Book of Abstracts, p. 178, PTG.
37. Bieniek A., Piestrzyńska-Kajtoch A. (2022) Variability and polymorphism of genes responsible for genetic disorders in the Polish horse population. VI Polski Kongres Genetyki, 27-30 June, 2022, Kraków, Polska, VI PKG Book of Abstracts, p. 169, PTG.
38. Bieniek A., Piestrzyńska-Kajtoch A. (2022) Analiza mutacji punktowej genu TOE1/MUTYH w aspekcie abiotrofii móżdżku (CA) koni. LXXXVI Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego " Hodowla i chów zwierzat w Polsce - od tradycji do nowoczesności - 100 lat Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego", 21-23 września 2022, Kraków, Polska, Materiały konferencyjne., s. 126, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-374-3.
39. Gurgul A., Jasielczuk I., Szmatoła T., Semik-Gurgul E., Bugno-Poniewierska M. (2022) Application of nanopore sequencing for high throughput genotyping of the horse genome. VI Polski Kongres Genetyki, 27-30 czerwca 2022, Kraków, Polska, VI PKG Book of Abstracts, s. 199, PTG.
40. Klecel W., Ropka-Molik K., Stefaniuk-Szmukier M. (2022) Long Short-Term Memory Recurrent Neural Networks – a novel approach to accurate assessment of Arabian horse movement. 13th Havemeyer International Horse Genome Workshop at Cornell University, 24-28 lipca 2022, Ithaca, NY, USA, Book of Abstracts, s. 17, Cornell University.
41. Koseniuk A., Smołucha G., Kozubska-Sobocińska A., Bielińska H., Zwierzyński R. (2022) The differences in expression of ACSL1 gene in geese liver. 8th Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH, 20-22 czerwca 2022, Kraków, Polska, Abstract Volume, s. 68, EUROBIOTECH.
42. Koseniuk A., Smołucha G., Natonek-Wiśniewska M., Radko A., Polok P. (2022) Rozróżnianie świni domowej od dzika z wykorzystaniem polimorfizmu genu NR6A1. XIV Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego "Chów i hodowla świń ras rodzimych w Polsce - tradycja, hobby czy biznes?", 7-10 czerwca 2022, Ustroń, Polska, Chów i hodowla świń ras rodzimych w Polsce : tradycja, hobby czy biznes? Materiały konferencyjne, ss. 91-92, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-340-4.
43. Koseniuk A., Smołucha G., Radko A. (2022) Diversity study, individual identification and parentage control in pigs based on STRs. 8th Central European Congress of Life Sciences EUROBIOTECH, 20-22 czerwca 2022, Kraków, Polska, Abstract Volume, s. 69, EUROBIOTECH.
44. Migdał Ł., Migdał A., Pałka S., Kmiecik M., Semik-Gurgul E. (2022) Markers-Assisted selection in rabbits increase slaughter weight. VI Polski Kongres Genetyki, 27-30 czerwca 2022, Kraków, Polska, VI PKG Book of Abstracts, s. 208, PTG.
45. Musiał A., Ropka-Molik K., Bieniek A., Jaworska J., Długosz B., Stefaniuk-Szmukier M. (2022) The variability of mitochondrial DNA in Polish Konik horses. VI Polski Kongres Genetyki, 27-30 June, 2022, Kraków, Polska, VI PKG Book of Abstracts, p. 169, PTG.
46. Oczkowicz M., Steg A., Wierzbicka A., Furgał-Dierżuk I., Szymczyk B., Koseniuk A., Świątkiewicz M., Szmatoła T. (2022) Effect of vitamin D3 supplementation on brain transcriptome in rats. 73rd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 5-9 września 2022, Porto, Portugal, Book of Abstracts of the 73rd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, s. 269, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-385-3.
47. Oczkowicz M., Wierzbicka A., Steg A., Szymczyk B., Świątkiewicz M., Koseniuk A., Furgał-Dierżuk I. (2022) Effect of different doses of vitamin D supplementation on muscle transcriptome in rats. VI Polski Kongres Genetyki, 27-30 June, 2022, Kraków, Polska, VI PKG Book of Abstracts, p. 169, PTG.
48. Pawlina-Tyszko K., Semik-Gurgul E., Ząbek T., Witkowski M. (2022) Aberrant methylation levels of microRNA genes in equine sarcoids. VI Polski Kongres Genetyki, 27-30 June, 2022, Kraków, Polska, VI PKG Book of Abstracts, pp. 184-185, PTG.
49. Piestrzyńska-Kajtoch A., Kłeczek B., Sikora J., Kawęcka A. (2022) Polimorfizm genu PRNP kóz. LXXXVI Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego " Hodowla i chów zwierzat w Polsce - od tradycji do nowoczesności - 100 lat Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego", 21-23 września 2022, Kraków, Polska, Materiały konferencyjne., s. 154, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-374-3.
50. Piestrzyńska-Kajtoch A., Radko A., Szumiec A. (2022) Variability of the PRNP gene in red deer. VI Polski Kongres Genetyki, 27-30 June, 2022, Kraków, Polska, VI PKG Book of Abstracts, p. 168, PTG.
51. Piórkowska K., Tyra M., Żukowski K., Ropka-Molik K. (2022) Identyfikacja mutacji potencjalnie związanych z poziomem otłuszczenia u świń na podstawie danych sekwencjonowania całego transkryptomu wątroby. XIV Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego "Chów i hodowla świń ras rodzimych w Polsce - tradycja, hobby czy biznes?", 7-10 czerwca 2022, Ustroń, Polska, Chów i hodowla świń ras rodzimych w Polsce : tradycja, hobby czy biznes? Materiały konferencyjne, s. 11, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-340-4.
52. Piórkowska K., Żukowski K., Witarski W., Kowalska K., Ropka-Molik K., Tyra M. (2022) Identification of Transposase-Accessible Chromatin signals in pig liver dependent on fat deposition. VI Polski Kongres Genetyki, 27-30 czerwca 2022, Kraków, Polska, VI PKG Book of Abstracts, s. 157, PTG.
53. Podbielska A., Piórkowska K. (2022) Ocena stopnia hybrydyzacji alpak utrzymywanych w Polsce z wykorzystaniem analiz molekularnych. XIV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2022 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, 24-27 marca 2022, Lublin, Polska, Abstrakty TYGIEL 2022, ss. 103-104, Fundacja TYGIEL, ISBN 978-83-67194-30-3.
54. Podbielska A., Piórkowska K. (2022) Region D-LOOP, gen DBY i markery STR jako narzędzia do identyfikacji hybrydyzacji u alpak. LXXXVI Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 21-23 września 2022, Kraków, Polska, Materiały konferencyjne., s. 225, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-374-3.
55. Radko A. (2022) Identyfikacja ras psów z zastosowaniem markerów STR Dog breeds identification using STR markers. LXXXVI Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 21-23 września 2022, Kraków, Polska, Materiały konferencyjne., s. 91, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-374-3.
56. Ropka-Molik K., Klecel W., Długosz B., Podstawski Z., Myćka G., Stefaniuk-Szmukier M. (2022) Genetic monitoring of Type 1 Polysaccharide Storage Myopathy in polish horse breeds. VI Polski Kongres Genetyki, 27-30 czerwca 2022, Kraków, Polska, VI PKG Book of Abstracts, s. 138, PTG.
57. Semik-Gurgul E., Szmatoła T., Gurgul A., Niwińska B., Furgał-Dierżuk I., Ząbek T. (2022) Assessment of the effect of nutrition level on methylome of mammary gland in dairy calves. VI Polski Kongres Genetyki, 27-30 czerwca 2022, Kraków, Polska, VI PKG Book of Abstracts, s. 179, PTG.
58. Skrzetuska W., Maćkowski M., Kalski R., Fornal A., Ropka-Molik K., Cieślak J. (2022) Analysis of the mtDNA D-loop sequence may support the Polish Primitive Horse (Konik) conservation program. 13th Havemeyer International Horse Genome Workshop at Cornell University, 24-28 lipca 2022, Ithaca, NY, USA, Book of Abstracts, s. 43, Cornell University.
59. Smołucha G., Witarski W., Koseniuk A. (2022) Optimization of total protein isolation and purification methods for proteomic 2D electrophoresis studies of pigs' Longissimus dorsi samples. VI Polski Kongres Genetyki, 27-30 czerwca 2022, Kraków, Polska, VI PKG Book of Abstracts, ss. 189-190, PTG.
60. Steg A., Oczkowicz M., Wierzbicka A., Świątkiewicz M. (2022) Do high doses of vitamin D3 alter porcine muscle tissue transcriptome? VI Polski Kongres Genetyki, 27-30 June, 2022, Kraków, Polska, VI PKG Book of Abstracts, p. 169, PTG.
61. Steg A., Wierzbicka A., Oczkowicz M., Świątkiewicz M. (2022) The effect of vitamin D3 supplementation on the liver transcriptome of domestic pig. 73rd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 5-9 września 2022, Porto, Portugal, Book of Abstracts of the 73rd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, s. 264, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-385-3.
62. Steg A., Wierzbicka A., Oczkowicz M., Świątkiewicz M. (2022) Does supplementation of pig diets with high doses of vitamin D3 alter transcriptome of adipose tissue? 73rd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 5-9 września 2022, Porto, Portugal, Book of Abstracts of the 73rd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, s. 268, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-385-3.
63. Szmatoła T., Gurgul A., Ropka-Molik K., Ocłoń E., Jasielczuk I., Stefaniuk-Szmukier M., Bugno-Poniewierska M. (2022) Detection and analysis of runs of homozygosity in selected horse breeds. VI Polski Kongres Genetyki, 27-30 czerwca 2022, Kraków, Polska, VI PKG Book of Abstracts, s. 158, PTG.
64. Szmatoła T., Kozłowska A., Ropka-Molik K., Stefaniuk-Szmukier M. (2022) Investigation of the genetic background of foals affected by seizures in Arabian Horses with the use of Whole Genome Sequencing. 13th Havemeyer International Horse Genome Workshop at Cornell University, 24-28 lipca 2022, Ithaca, NY, USA, Book of Abstracts, s. 18, Cornell University.
65. Szprynca A., Pawlina-Tyszko K., Kawecka-Grochocka E., Zalewska M., Ząbek T., Bagnicka E. (2022) miRNAs affect the cytokine gene expressions in bovine udder quarter parenchyma infected with staphylococci. VI Polski Kongres Genetyki, 27-30 June, 2022, Kraków, Polska, VI PKG Book of Abstracts, p. 147, PTG.
66. Wierzbicka A., Oczkowicz M., Pawlina-Tyszko K., Steg A. (2022) The effect of supplementation with different doses of cholecalciferol and calcidiol on miRNA expression profile of swine lung tissue. VI Polski Kongres Genetyki, 27-30 czerwca 2022, Kraków, Polska, VI PKG Book of Abstracts, s. 189, PTG.
67. Wierzbicka A., Świątkiewicz M., Oczkowicz M. (2022) Wpływ suplementacji rekomendowaną i podwyższoną dawką cholekalcyferolu i 25(oh)d na mrna tkanki płuc świń. XIV Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego "Chów i hodowla świń ras rodzimych w Polsce - tradycja, hobby czy biznes?", 7-10 czerwca 2022, Ustroń, Polska, Chów i hodowla świń ras rodzimych w Polsce : tradycja, hobby czy biznes? Materiały konferencyjne, ss. 71-72, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-340-4.
68. Witarski W., Smołucha G., Zygmunt K. (2022) Real-Time PCR analysis of cell-type specific markers of porcine intestinal organoids. VI Polski Kongres Genetyki, 27-30 czerwca 2022, Kraków, Polska, VI PKG Book of Abstracts, s. 193, PTG.
69. Witarski W., Zygmunt K., Smołucha G. (2022) Analiza wpływu deoksynwalenolu na integralność nabłonka odtworzonego w warunkach in vitro. XIV Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego "Chów i hodowla świń ras rodzimych w Polsce - tradycja, hobby czy biznes?", 7-10 czerwca 2022, Ustroń, Polska, Chów i hodowla świń ras rodzimych w Polsce : tradycja, hobby czy biznes? Materiały konferencyjne, ss. 108-109, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-340-4.
70. Witarski W., Zygmunt K., Smołucha G., Szmatoła T., Piórkowska K., Pawlina-Tyszko K., Semik-Gurgul E., Witkowski M., Profaska M., Melnykowa M., Myrczek R. (2022) Equine sarcoid: transformation and beyond lessons from transcriptome studies. VI Polski Kongres Genetyki, 27-30 czerwca 2022, Kraków, Polska, VI PKG Book of Abstracts, s. 138, PTG.
71. Ząbek T., Szmatoła T., Semik-Gurgul E., Petersen J., Bellone R., Finno C., Burns E., Kalbfleisch T., Stefaniuk-Szmukier M., Bugno-Poniewierska M. (2022) Comparative study on DNA methylation signatures between forelimb bones of Thoroughbreds (FAENG initiative) and the articular cartilage of cold-blood horses. 13th Havemeyer International Horse Genome Workshop at Cornell University, 24-28 lipca 2022, Ithaca, NY, USA, Book of Abstracts, s. 13, Cornell University.
72. Zygmunt K., Witarski W., Piórkowska K. (2022) Cell cycle synchronization in mammalian cells. VI Polski Kongres Genetyki, 27-30 czerwca 2022, Kraków, Polska, VI PKG Book of Abstracts, s. 176, PTG.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

73. Stefaniuk-Szmukier M., Piórkowska K., Ropka-Molik K. (2022) Możliwości wykorzystania markerów genetycznych w hodowli gołębi pocztowych. Kalendarz Rolników 2023, ss. 148-155, WDR, ISBN 978-83-7401-795-4.

Zakład Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji

PRACE ORYGINALNE

74. Dzięgiel N., Jura J., Samiec M. (2022) Effect of high hydrostatic pressure on the in vitro development and molecular quality of transgenic rabbit embryos derived from nano-transfected zygotes. Annals of Animal Science, 22, 3: 931-943, DOI: 10.2478/aoas-2022-0016.
75. Gogol P. (2022) The quality and fertilizing ability of the ram semen cryopreserved around 40 years ago. Polish Journal of Veterinary Sciences, 25, 4: 631-633, DOI: 10.24425/pjvs.2022.143544.
76. Gogol P., Trzcińska M. (2022) Relationship between quality parameters and fertilizing ability of cryopreserved sexed bull sperm. Annals of Animal Science, 22, 4: 1257-1263, DOI: 10.2478/aoas-2022-0046.
77. Gorczyca G., Wartalski K., Romek M., Samiec M., Duda M. (2022) The Molecular Quality and Mitochondrial Activity of Porcine Cumulus–Oocyte Complexes Are Affected by Their Exposure to Three Endocrine-Active Compounds under 3D In Vitro Maturation Conditions. International Journal of Molecular Sciences, 23 (9), 4572: 1-36, DOI: 10.3390/ijms23094572.
78. Podstawski P., Samiec M., Skrzyszowska M., Szmatoła T., Semik-Gurgul E., Ropka-Molik K. (2022) The Induced Expression of BPV E4 Gene in Equine Adult Dermal Fibroblast Cells as a Potential Model of Skin Sarcoid-like Neoplasia. International Journal of Molecular Sciences, 23 (4), 1970: 1-24, DOI: 10.3390/ijms23041970.
79. Poniedziałek-Kempny K., Rajska I., Soból K., Gajda L., Gajda B., Romek M. (2022) Effect of vitamin E, resveratrol and vitamin C on the in vitro development and quality of porcine IVF embryos. Animal Science Papers and Reports, 40, 4: 439-452.
80. Samiec M. (2022) Molecular Mechanism and Application of Somatic Cell Cloning in Mammals—Past, Present and Future. International Journal of Molecular Sciences, 23 (22), 13786: 1-5, DOI: 10.3390/ijms232213786.
81. Samiec M., Trzcińska M. (2022) Rola kriobanków linii komórkowych w programach zachowania różnorodności biologicznej ssaków i ptaków hodowlanych (The importance of cryobanks of cell lines for the programs aimed to maintain the biological diversity of farm mammalian and avian species). Roczniki Naukowe Zootechniki, 49, 2: 91-102, DOI: 10.58146/cp7y-yb42.
82. Samiec M., Trzcińska M. (2022) Perpetuating biological diversity in threatened indigenous livestock breeds by creating biorepositories for the purpose of assisted reproductive technologies. Animal Science Papers and Reports, 40, 4: 393-410.
83. Samiec M., Wiater J., Wartalski K., Skrzyszowska M., Trzcińska M., Lipiński D., Jura J., Smorąg Z., Słomski R., Duda M. (2022) The Relative Abundances of Human Leukocyte Antigen-E, ?-Galactosidase A and ?-Gal Antigenic Determinants Are Biased by Trichostatin A-Dependent Epigenetic Transformation of Triple-Transgenic Pig-Derived Dermal Fibroblast Cells. International Journal of Molecular Sciences, 23 (18), 10296: 1-19, DOI: 10.3390/ijms231810296.
84. Szwaczkowski T., Mueller W., Skotarczak E., Kujawa S., Nowak P., Idziaszek P., Koszela K., Swat A., Bryła M., Trzcińska M., Lisowski M., Połtowicz K. (2022) Innowacje w hodowli zarodowej kur nieśnych w Polsce. Przegląd Hodowlany, 6: 12-14.
85. Trzcińska M., Bryła M. (2022) Assessment of high hydrostatic pressure for the cryopreservation procedure of boar semen with low initial sperm motility. Animal Science Papers and Reports, 40, 2: 159-170.
86. Wieczorek J., Stodolak-Zych E., Okoń K., Koseniuk J., Cegła M., Bryła M., Poniedziałek-Kempny K., Rajska I., Jura J., Kotula-Balak M., Ramisz G. (2022) Evaluation of three polymer materials for the production of embryo transfer catheter for pigs. Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 78 (10): 513-520.

PRACE PRZEGLĄDOWE

87. Trzcińska M., Bryła M. (2022) Kriogeniczne zabezpieczenie nasienia buhajów – aspekty sanitarno-weterynaryjne i prawne. Roczniki Naukowe Zootechniki, 49, 1: 29-36, DOI: 10.58146/xewc-e766.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

88. Bryła M., Trzcińska M., Lisowski M., Połtowicz K. (2022) Konserwacja nasienia kogutów w rozcieńczalniku o zmodyfikowanym składzie -badania wstępne. LXXXVI Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 21-23 września 2022, Kraków, Polska, Materiały konferencyjne., s. 43, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-374-3.
89. Hryhorowicz M., Lipiński D., Nowak-Terpiłowska A., Słomski R., Juzwa W., Jura J., Zeyland J. (2022) CRISPR/Cas9 system for pig gnome editing. VI Polski Kongres Genetyki, 27-30 czerwca 2022, Kraków, Polska, VI PKG Book of Abstracts, s. 184, PTG.
90. Kopeć Z., Mazgaj R., Wang X., Opiela J., Smorąg Z., Gajda B., Nicpoń J., Lenartowicz M., Starzyński R.R., Gralak M., Lipiński P. (2022) Impact of litter size on hematological and iron status of sows and newborn piglets: a comparative study on domestic pigs with the varied number of piglets in the litter and Wild boars. XXIX International Symposium Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Process In the Organism, 9 października 2022, Kraków, Polska, Proceedings book, s. 36, IZiBB UJ.
91. Kopeć Z., Mazgaj R., Wang X., Opiela J., Smorąg Z., Gajda B., Nicpoń J., Lenartowicz M., Starzyński R.R., Lipiński P. (2022) Wild boar and domestic pig iron status: a comparative study on pregnant sows and 1-day-old piglets. European Iron Club Conference, 13-16 lipca 2022, Oxford, UK, Abstract booklet of EIC, ss. 129-130, Mathematical Institute, University of Oxford.
92. Poniedziałek-Kempny K., Rajska I., Soból K., Gajda L., Romek M., Gajda B. (2022) Effect of forskolin on porcine oocytes in vitro maturation and level of lipid content and ROS - preliminary study. Acta Biologica Cracoviensia, series Botanica, 62, 1: 96.
93. Trzcińska M., Bryła M. (2022) Kriogeniczne zabezpieczenie materiału biologicznego w postaci nasienia buhajów rasy polskiej czerwonej i ocena jego jakości. LXXXVI Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego " Hodowla i chów zwierzat w Polsce - od tradycji do nowoczesności - 100 lat Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego", 21-23 września 2022, Kraków, Polska, Materiały konferencyjne., s. 33, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-374-3.

Zakład Hodowli Drobnego Inwentarza

PRACE ORYGINALNE

94. Dymek A., Piprek R., Boroń A., Kirschbaum F., Pecio A. (2022) Ovary structure and oogenesis in internally and externally fertilizing Osteoglossiformes (Teleostei: Osteoglossomorpha). Acta Zoologica, 103, 3: 346-364, DOI: 10.1111/azo.12378.
95. Jasik K.P., Okła H., Albertyńska M., Urbańska-Jasik D., Kleczka A., Pol P. (2022) A comparative analysis of the short-term effects of Babesia microti on rat hepatocytes in both in vitro and in vivo conditions. Scientific Reports, .: 1-20, DOI: 10.21203/rs.3.rs-2341027/v1.
96. Ligaszewski M. (2022) Przebieg rozrodu ślimaka małego szarego (Cornu aspersum aspersum synonym Helix aspersa aspersa) prowadzonego w doświadczalnej fermie hodowlanej, w zmiennych warunkach ciśnienia atmosferycznego. Roczniki Naukowe Zootechniki, 49, 1: 49-57.
97. Śmiecińska K., Gugołek A., Kowalska D. (2022) Effects of garlic (Allium sativum L.) and ramsons (Allium ursinum L.) on lipid oxidation and the microbiological quality, physicochemical properties and sensory attributes of rabbit meat burgers. Animals, 12, 1905: 1-16, DOI: 10.3390/ani12151905.
98. Waluga-Kozłowska E., Jasik K.P., Dziadecka-Wcisło D., Pol P., Kuznik-Trocha K., Komosinska-Vassev K., Olczyk K., Waluga M., Olczyk P., Zimmermann A. (2022) Snail mucus - a natural origin substance with potential use in medicine. Acta Poloniae Pharmaceutica, 78, 6: 793-800, DOI: 10.32383/appdr/145377.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

99. Bielański P. (2022) Zwierzęta futerkowe. Rasy zachowawcze w rozwoju obszarów wiejskich. Monografia, ss. 235-256, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-382-8.

PRACE PRZEGLĄDOWE

100. Dymek A., Dymek J., Pol P. (2022) Why Osteoglossomorpha is one of the most peculiar groups of fish - a review. Annals of Animal Science, 22, 4: 1193-1200, DOI: 10.2478/aoas-2022-0043.
101. Gugołek A., Kowalska D. (2022) Feeds of animal origin in rabbit nutrition - a review. Annals of Animal Science, 22, 4: 1411-1429, DOI: 10.2478/aoas-2022-0049.
102. Siudak Z., Pałka S. (2022) Mięso królicze jako żywność funkcjonalna. Roczniki Naukowe Zootechniki, 49, 2: 127-139, DOI: 10.58146/97w4-1q46.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

103. Bielański P., Kowalska D., Piórkowska M. (2022) Krajowa hodowla szynszyli beżowej objętej programem ochrony zasobów genetycznych. LXXXVI Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 21-23 września 2022, Kraków, Polska, Materiały konferencyjne., s. 99, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-374-3.
104. Bielański P., Kowalska D., Piórkowska M. (2022) Krajowa hodowla nutrii objetych programem ochrony zasobów genetycznych. LXXXVI Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 21-23 września 2022, Kraków, Polska, Materiały konferencyjne., s. 100, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-374-3.
105. Niedbała P., Kowalska D., Łapiński S., Matusevicius P. (2022) Aktywność wybranych enzymów nasienia królików popielniańskich białych - badania wstępne. LXXXVI Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 21-23 września 2022, Kraków, Polska, Materiały konferencyjne., s. 110, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-374-3.
106. Piórkowska M., Bielański P., Kowalska D. (2022) Krajowa hodowla lisów pospolitych białoszyjnych i pastelowych objetych programem ochrony zasobów genetycznych. LXXXVI Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego " Hodowla i chów zwierzat w Polsce - od tradycji do nowoczesności - 100 lat Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego", 21-23 września 2022, Kraków, Polska, Materiały konferencyjne., s. 113, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-374-3.
107. Siudak Z. (2022) Wpływ dodatku oleju z malin do paszy dla królików na jakość ich mięsa. LXXXVI Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 21-23 września 2022, Kraków, Polska, Materiały konferencyjne., s. 117, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-374-3.
108. Śmiecińska K., Gugołek A., Kowalska D., Kubiak D., Daszkiewicz T. (2022) Wpływ dodatku czosnku pospolitego i czosnku niedźwiedziego na utlenianie lipidów, jakość mikrobiologiczną, właściwości fizykochemiczne i sensoryczne burgerów z mięsa króliczego. LXXXVI Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 21-23 września 2022, Kraków, Polska, Materiały konferencyjne., s. 122, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-374-3.

INSTRUKCJE WDROŻENIOWE I UPOWSZECHNIENIOWE

109. Kowalska D. (2022) Optymalizacja istniejących oraz opracowanie nowych rozwiązań dla potrzeb zrównoważonego rozwoju ekologicznego chowu zwierząt gospodarskich – króliki. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ss. 40, ISBN 978-83-7607-334-7.

Zakład Hodowli Koni

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

110. Chełmińska A., Sosin E., Krawczyk J., Polak G. (2022) Znaczenie ochrony bioróżnorodności zwierząt gospodarskich dla rolnictwa naturalnego. Rasy zachowawcze w rozwoju obszarów wiejskich. Monografia, ss. 25-46, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-382-8.
111. Tomczyk-Wrona I. (2022) Rola i wykorzystanie koni lokalnych ras prymitywnych i szlachetnych w rozwoju obszarów wiejskich. Rasy zachowawcze w rozwoju obszarów wiejskich. Monografia, ss. 47-74, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-382-8.

PRACE PRZEGLĄDOWE

112. Olczak K., Tomczyk-Wrona I. (2022) Współczesne aspekty dobrostanu koni. Roczniki Naukowe Zootechniki, 49, 1: 3-18, DOI: 10.58146/7cyk-nx49.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

113. Tomczyk-Wrona I. (2022) Społeczne aspekty ochrony zasobów genetycznych rodzimych ras koni prymitywnych i gorącokrwistych w Polsce. LXXXVI Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego " Hodowla i chów zwierzat w Polsce - od tradycji do nowoczesności - 100 lat Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego", 21-23 września 2022, Kraków, Polska, Materiały konferencyjne., s. 143, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-374-3.
114. Tomczyk-Wrona I., Chełmińska A. (2022) Udział ras lokalnych w pogłowiu koni na obszarach górskich i podgórskich w Polsce. LXXXVI Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego " Hodowla i chów zwierzat w Polsce - od tradycji do nowoczesności - 100 lat Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego", 21-23 września 2022, Kraków, Polska, Materiały konferencyjne., s. 142, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-374-3.
115. Tomczyk-Wrona I., Chełmińska A. (2022) Social aspects of the protection of genetic resources of primitive and warmblooded horse breed. 73rd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 5-9 września 2022, Porto, Portugal, Book of Abstracts of the 73rd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, s. 119, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-385-3.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

116. Tomczyk-Wrona I., Chełmińska A. (2022) Zmiany w programach ochrony zasobów genetycznych koni prymitywnych i szlachetnych w związku z nowymi płatnościami na lata 2023-2027. Hodowca i Jeździec, 3: 16-18.

PODRĘCZNIKI I WYDAWNICTWA KSIĄŻKOWE

117. Chełmińska A., Kolasa M. (2022) Rodzime rasy pszczół. Album zwierząt gospodarskich objetych w Polsce programami ochrony zasobów genetycznych., ss. 210-215, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-837607-366-8.
118. Tomczyk-Wrona I. (2022) Rodzime rasy koni prymitywnych i szlachetnych. Album zwierząt gospodarskich objetych w Polsce programami ochrony zasobów genetycznych., ss. 19-42, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-837607-366-8.

Zakład Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa

PRACE ORYGINALNE

119. Arczewska-Włosek A., Świątkiewicz S., Ognik K., Józefiak D. (2022) Effects of a Dietary Multi-Strain Probiotic and Vaccination with a Live Anticoccidial Vaccine on Growth Performance and Haematological, Biochemical and Redox Status Indicators of Broiler Chickens. Animals, 12, 24: 1-13, DOI: 10.3390/ani12243489.
120. Bederska-Łojewska D., Muszyńska B., Orczewska-Dudek S., Kamyczek M., Kmiecik E., Lazur J., Pieszka M. (2022) Effect of Two Feed Additives—One Multicomponent based on Nanosilica and the Second Containing Mycelium of Lentinula edodes Fortified with Selenium—on Production Parameters and Histological Analysis of Calves’ Duodenum and Abdominal Rumen. Animals, 12: 1-14, DOI: 10.3390/ani12101246.
121. Burmańczuk A., Wojciechowska B., Gbylik-Sikorska M., Gajda A., Markiewicz W., Grabowski T., Sosin-Bzducha E. (2022) The Effect of Hesperidin, Chrysin, and Naringenin on Somatic Cell Count in Mastitis Dairy Cows After Multiple Intramammary Administration. Annals of Animal Science, 22, 1: 155-172, DOI: 10.2478/aoas-2021-0060.
122. Czauderna M., Białek M., Białek A., Krajewska K., Śliwiński B., Brzóska F. (2022) Different chemical forms of dietary selenium influence the fatty acid profile and the malondialdehyde content of selected edible organs in broiler chickens. Livestock Science, 255: 1-10, DOI: 10.1016/j.livsci.2021.104799.
123. Kowalska J., Rawski M., Homska N., Mikołajczak Z., Kierończyk B., Świątkiewicz S., Wachowiak R., Hetmańczyk K., Mazurkiewicz J. (2022) The first insight into full-fat superworm (Zophobas morio) meal in guppy (Poecilia reticulata) diets: a study on multiple-choice feeding preferences and growth performance. Annals of Animal Science, 22, 1: 371-384, DOI: 10.2478/aoas-2021-0072.
124. Muszyński S., Kasperek K., Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A., Wiącek D., Donaldson J., Dobrowolski P., Arciszewski M.B., Valverde Piedra J., Krakowiak D., Kras K., Śliwa J., Schwarz T. (2022) Assessing Bone Health Status and Eggshell Quality of Laying Hens at the End of a Production Cycle in Response to Inclusion of a Hybrid Rye to a Wheat–Corn Diet. Veterinary Sciences, 9, 12: 1-16, DOI: 10.3390/vetsci9120683.
125. Niwińska B., Semik-Gurgul E., Furgał-Dierżuk I., Śliwiński B., Wieczorek J. (2022) Impact of feeding management strategy on overall weight gain, growth dynamics of selected organs and growth rate and development of the mammary gland in Preweaned heifers. Animal Feed Science and Technology, 294, 115487: 1-12, DOI: 10.1016/j.anifeedsci.2022.115487.
126. Słupecka-Ziemilska M., Pierzynowski S.G., Pierzynowska K., Wychowański P., Seklecka B., Koperski M., Starzyńska A., Szkopek D., Donaldson J., Andrzejewski K., Woliński J., Szczurek-Janicka P. (2022) Milk Formula Enriched with Sodium Butyrate Influences Small Intestine Contractility in Neonatal Pigs. Nutrients, 14, 20: 4301-4313, DOI: 10.3390/nu14204301.
127. Sobol M., Skiba G., Kowalczyk P., Świątkiewicz M., Grela E.R. (2022) Markers of bone turnover and biomechanical properties of the third metacarpal bone of growing pigs subjectet to the different dietary phosphorus and calcium content*. Annals of Animal Science, 24: 1-22, DOI: 10.2478/aoas-2024-0010.
128. Sobol M., Skiba G., Raj S., Kowalczyk P., Kramkowski K., Świątkiewicz M., Grela E.R. (2022) Chemical body composition and bone growth of young pigs as affected by deficiency, adequate and excess of dietary phosphorus supply. Annals of Animal Science, 22, 4: 1363-1372, DOI: 10.2478/aoas-2022-0061.
129. Szacawa E., Dudek K., Wasiak M., Bednarek D., Bederska-Łojewska D., Muszyńska B., Pieszka M. (2022) Open AccessArticle Effect of Supplementation with the Combination of Se-Enriched Lentinula edodes Mycelium, Exogenous Enzymes, Acidifiers, Sodium Butyrate and Silicon Dioxide Nanoparticle Feed Additives on Selected Parameters in Calves. Molecules, 27(16), 5163: 1-13, DOI: 10.3390/molecules27165163.
130. Szczepanik K., Furgał-Dierżuk I., Gala Ł., Świątkiewicz M. (2022) Effects of Hermetia illucens Larvae Meal and Astaxanthin as Feed Additives on Health and Production Indices in Weaned Pigs. Animals, 13: 1-14, DOI: 10.3390/ani13010163.
131. Szczurek W., Świątkiewicz S. (2022) Effects of broiler chicken age and dietary protease on the standardised ileal digestibility of amino acids in seeds from two lupin species. Annals of Animal Science, 22, 4: 1351-1362, DOI: 10.2478/aoas-2022-0040.
132. Szczurek-Janicka P., Pieszka M., Migdał Ł., Orczewska-Dudek S., Tombarkiewicz B., Roman A., Migdał W., Rudzińska M., Pieszka M. (2022) Effect of feeding strawberry, raspberry and rapeseed oil in rats’ diet on the fatty acid profile of muscle tissue. Annals of Animal Science, 22, 4: 1385-1391.
133. Szmigielski M., Sobczak P., Zawiślak K., Andrejko D., Bielecka G., Rubaj J., Mazur J., Szczepanik K. (2022) Application of the Bromocresol Purple Index (BCPI) to Evaluate the Effectiveness of Heating Soybeans and Their Products. Sustainability, 14, 3: 1-13, DOI: 10.3390/su14031872.
134. Świątkiewicz M., Zimniewska M., Różańska W., Gryszczyńska A., Kołodziej J., Młocek W., Czech A. (2022) Assessment of flax and hemp fibers in terms of their impact on the growth performance and health status of weaned piglets. Animal, 16, 12: 1-40, DOI: 10.1016/j.animal.2022.100677.
135. Tomczyk-Warunek A., Blicharski T., Muszyński S., Tomaszewska E., Dobrowolski P., Blicharski R., Jarecki J., Arczewska-Włosek A., Świątkiewicz S., Józefiak D. (2022) Structural Changes in Trabecular Bone, Cortical Bone and Hyaline Cartilage as Well as Disturbances in Bone Metabolism and Mineralization in an Animal Model of Secondary Osteoporosis in Clostridium perfringens Infection. Journal of Clinical Medicine, 11, 1: 1-20, DOI: 10.3390/jcm11010205.
136. Whiting I.M., Kijak K., Pirgozliev V., Orczewska-Dudek S., Mansbridge S., Rose S.P., Atanasov A.G. (2022) Feeding dihydroquercetin in wheat-based diets to laying hens: impact on egg production and quality of fresh and stored eggs. British Poultry Science, 63, 6: 735-741, DOI: 10.1080/00071668.2022.2090229.
137. Wojtycza K., Gąsior R., Bielińska H., Odrzywolska A. (2022) Non-targeted analysis of VOCs by HS-SPME-GC/MS coupled with chemometrics as a potential tool for authentication of White Kołuda oat goose. Annals of Animal Science, 22, 4: 1401-1410, DOI: 10.2478/aoas-2022-0060.
138. Wróblewski W., Gąsior R. (2022) Wykorzystanie NIRS w krajowej hodowli trzody chlewnej – szybka i nieinwazyjna metoda analizy tłuszczu śródmięśniowego w mięsie wieprzowym. Wiadomości Zootechniczne, LX, 3-4: 24-33.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

139. Pieszka M. (2022) Bilansowanie potrzeb pokarmowych zwierząt. Gospodarka nawozowa a ochrona wód, ss. 17-32, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ISBN 978-83-956926-5-9.
140. Rubaj J., Bielecka G., Korol W., Szkudzińska K., Magoch M. (2022) Badania biegłości w zakresie oznaczania aminokwasów w paszach metodą UPLC z detekcją spektrofotometryczną. Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, ss. 69-72, Wydawnictwo UMCS Lublin, ISBN 978-83-227-9602-3.
141. Sosin E. (2022) Rodzime rasy bydła - ochrona i wykorzystanie. Rasy zachowawcze w rozwoju obszarów wiejskich. Monografia, ss. 99-118, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-382-8.
142. Walczyński S., Korol W. (2022) Możliwości zastosowania techniki NIRS jako metody skriningowej w urzędowej kontroli pasz. Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, ss. 64-68, Wydawnictwo UMCS Lublin, ISBN 978-83-227-9602-3.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

143. Arczewska-Włosek A., Świątkiewicz S., Ognik K. (2022) The effectiveness of garlic extract and probiotic in the diet of broiler chickens vaccinated against coccidiosis. XXXII International Poultry Science Symposium PB WPSA, 5-7 września 2022, Lidzbark Warmiński, Polska, Book of research abstracts, s. 44, PB WPSA.
144. Arczewska-Włosek A., Świątkiewicz S., Ognik K. (2022) Wpływ Chitozanu na parametry produkcyjne i wskaźniki krwi u kurcząt rzeźnych zaszczepionych przeciw kokcydiozie. LXXXVI Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego " Hodowla i chów zwierzat w Polsce - od tradycji do nowoczesności - 100 lat Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego", 21-23 września 2022, Kraków, Polska, Materiały konferencyjne., s. 195, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-374-3.
145. Bielecka G., Rubaj J., Korol W. (2022) Wpływ mączki guar i preparatu enzymatycznego w mieszankach paszowych na wskaźniki odchowu kurcząt brojlerów. LXXXVI Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego " Hodowla i chów zwierzat w Polsce - od tradycji do nowoczesności - 100 lat Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego", 21-23 września 2022, Kraków, Polska, Materiały konferencyjne., s. 41, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-374-3.
146. Gala Ł., Furgał-Dierżuk I., Szczepanik K., Świątkiewicz M. (2022) Wpływ makuchu z nasion krajowej soi n-gmo na wskaźniki produkcyjne i zdrowotne warchlaków. LXXXVI Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego " Hodowla i chów zwierzat w Polsce - od tradycji do nowoczesności - 100 lat Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego", 21-23 września 2022, Kraków, Polska, Materiały konferencyjne., s. 199, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-374-3.
147. Gąsior R. (2022) Volatile Compounds Analysis as a Tool to Support Research on Traditional and Regional Products and Certification. Quality and Safety in Food Production Chain. Wrocław, 15-16.09.2022, s. 31, UP Wrocław.
148. Gąsior R. (2022) Związki lotne w produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego i ich rola w badaniach na rzecz rozwoju sektora żywności wysokiej jakości. LXXXVI Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego " Hodowla i chów zwierzat w Polsce - od tradycji do nowoczesności - 100 lat Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego", 21-23 września 2022, Kraków, Polska, Materiały konferencyjne., s. 1, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-374-3.
149. Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Kosicki R., Twarużek M., Grajewski J. (2022) Test results and co-occurrence of mycotoxins in selected feed. 13th International Conference "Mycotoxins and moulds - current trends", 29 June - 1 July, 2022, Bydgoszcz, Polska, 13th International Conference "Mycotoxins and moulds - current trends", Bydgoszcz, 2022. Abstracts book, pp. 33-34, UKW, ISBN 978-83-958465-3-3.
150. Pieszka M., Kamyczek M. (2022) Podawanie lochom w czasie ciąży enzymów trzustkowych i wpływ na parametry tuczne i rzeźne loszek i wieprzków oraz jakość mięsa. LXXXVI Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego " Hodowla i chów zwierzat w Polsce - od tradycji do nowoczesności - 100 lat Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego", 21-23 września 2022, Kraków, Polska, Materiały konferencyjne., s. 187, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-374-3.
151. Pieszka M., Kamyczek M., Orczewska-Dudek S. (2022) Ochrona przewodu pokarmowego prosiąt przed negatywnym wpływem bakterii chorobotwórczych. XIV Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego "Chów i hodowla świń ras rodzimych w Polsce - tradycja, hobby czy biznes?", 7-10 czerwca 2022, Ustroń, Polska, Chów i hodowla świń ras rodzimych w Polsce : tradycja, hobby czy biznes? Materiały konferencyjne, ss. 75-78, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-340-4.
152. Rubaj J., Bielecka G., Korol W. (2022) Skład chemiczny mączki owadziej i jej wpływ na wskaźniki odchowu kurcząt brojlerów. LXXXVI Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego " Hodowla i chów zwierzat w Polsce - od tradycji do nowoczesności - 100 lat Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego", 21-23 września 2022, Kraków, Polska, Materiały konferencyjne., s. 55, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-374-3.
153. Sosin E., Śliwiński B., Furgał-Dierżuk I., Witaszek K., Pilarski K., Burmańczuk A. (2022) Wpływ zastąpienia śruty poesktrakcyjnej sojowej produktem sojowym nGMO na odchów oraz wskaźniki zdrowotności cieląt. LXXXVI Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego " Hodowla i chów zwierzat w Polsce - od tradycji do nowoczesności - 100 lat Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego", 21-23 września 2022, Kraków, Polska, Materiały konferencyjne., s. 210, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-374-3.
154. Szczepanik K., Świątkiewicz M. (2022) Wpływ mączki owadziej z larw muchy czarnej (Hermetia illucens) jako dodatku białkowego do paszy na histometrię jelita cienkiego u prosiąt. XIV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa TYGIEL 2022 „Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju”, 24-27 marca 2022, Lublin, Polska, Abstrakty TYGIEL 2022, ss. 267-268, Fundacja TYGIEL, ISBN 978-83-67194-30-3.
155. Szczepanik K., Świątkiewicz M. (2022) Wpływ mączki z larw hermetia illucens na wbrane parametry histologiczne jelit i stężenie lotnych kwasów tłuszczowych. LXXXVI Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego " Hodowla i chów zwierzat w Polsce - od tradycji do nowoczesności - 100 lat Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego", 21-23 września 2022, Kraków, Polska, Materiały konferencyjne., s. 229, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-374-3.
156. Śliwiński B. (2022) Ocena możliwości zastąpienia importowanej śruty sojowej GMO nowymi wysokobiałkowymi paszami n-GMO krajowego pochodzenia w dawkach pokarmowych dla bydła. LXXXVI Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego " Hodowla i chów zwierzat w Polsce - od tradycji do nowoczesności - 100 lat Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego", 21-23 września 2022, Kraków, Polska, Materiały konferencyjne., s. 211, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-374-3.
157. Świątkiewicz M., Tyra M., Oczkowicz M., Wierzbicka A., Szmatoła T. (2022) Wpływ witaminy D3 na parametry jakości mięsa i transkryptomu tkanki mięśniowej świń. LXXXVI Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego " Hodowla i chów zwierzat w Polsce - od tradycji do nowoczesności - 100 lat Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego", 21-23 września 2022, Kraków, Polska, Materiały konferencyjne., s. 212, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-374-3.
158. Wojtycza K., Gąsior R., Odrzywolska A., Bielińska H. (2022) VOCs profile as a potential tool to confirm the authenticity of oat-fed White Kołuda® geese. Challenges in Food and Volatile Compounds Analysis, Poznań, 22-23 Sep. 2022., p. 1, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
159. Zawisza P., Szymczyk B., Arczewska-Włosek A. (2022) Wpływ częściowego zastąpienia w paszy dla kur niosek poekstrakcyjnej śruty sojowej odtłuszczoną mączką z larw Hermetia Illucens na parametry produkcyjne i jakość jaj. LXXXVI Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego " Hodowla i chów zwierzat w Polsce - od tradycji do nowoczesności - 100 lat Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego", 21-23 września 2022, Kraków, Polska, Materiały konferencyjne., s. 215, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-374-3.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

160. Arczewska-Włosek A., Świątkiewicz S. (2022) Postbiotyki – charakterystyka i wpływ na zdrowotność i produkcyjność drobiu. Polskie Drobiarstwo, 8: 24-27.
161. Barowicz T., Pieszka M. (2022) Witamina E i selen dla opasów. Hoduj z głową. Bydło, 4(118): 24-26.
162. Barowicz T., Śliwiński B. (2022) Wysłodki buraczane i młóto nie tylko dlaa krów. Hoduj z głową. Bydło, 5(119): 48-50.
163. Gala Ł. (2022) Rodzime rasy świń jako alternatywa dla gospodarstw rodzinnych. Doradca - Małopolski Informator Rolniczy, I-II: 19-21.
164. Gala Ł., Zawisza P., Świątkiewicz M. (2022) Mączka owadzia - innowacyjna pasza białkowa. Doradca - Małopolski Informator Rolniczy, IX-X: 17-18.
165. Pieszka M., Barowicz T. (2022) Zapachy z kurników. Polskie Drobiarstwo, 1: 38-41.
166. Pieszka M., Barowicz T. (2022) Serwatka, bioaktywne peptydy. Polskie Drobiarstwo, 4: 60-62.
167. Pieszka M., Barowicz T. (2022) Przetworzone białko zwierzęce dla drobiu. Polskie Drobiarstwo, 5: 18-22.
168. Pieszka M., Barowicz T. (2022) Stres cieplny w chlewni. Hoduj z głową. Świnie, 3(117): 12-15.
169. Pieszka M., Barowicz T. (2022) Peptydy serwatki i mikrobiota prosiąt. Hoduj z głową. Świnie, 4(118): 16-18.
170. Pieszka M., Barowicz T. (2022) Nowoczesne źródła mikroelementów i aminokwasów egzogennych – chelaty glicynowe. Polskie Drobiarstwo, 11: 12-16.
171. Pieszka M., Barowicz T. (2022) Żyto dla bydła. Żywienie krów mlecznych. Agrobydło, 2: 25-28.
172. Pieszka M., Bederska-Łojewska D. (2022) Mikroflora przewodu pokarmowego. Hoduj z głową. Świnie, 1(115): 12-15.
173. Sosin E., Gala Ł. (2022) Szkolenia dla hodowców rasy polskiej czerwono-białej. Doradca - Małopolski Informator Rolniczy, V-VI: 15-17.
174. Szczepanik K. (2022) Endopasożyty u świń. Agrodoradca, 68: 26-28.
175. Szczepanik K. (2022) Kokcydioza królików - wciąż aktualny problem. Agrodoradca, 69: 24-25.
176. Szczepanik K. (2022) Synchronizacja rui u bydła mlecznego -usprawnienie pracy hodowlanej. Agrodoradca, 70: 26-28.
177. Szczepanik K. (2022) Listerioza u owiec. Agrodoradca, 72: 25-26.
178. Szczepanik K. (2022) Mastitis - jak sobie z nim radzić. Agrodoradca, 74: 26-27.
179. Szczepanik K. (2022) Kulawka u owiec - jak zapobiegać i leczyć. Agrodoradca, 74: 24-25.
180. Szczepanik K. (2022) Choroba Aujeszkyego u świń. Agrodoradca, 75: 27-28.
181. Szczepanik K. (2022) Tężec u koni - zapomniany zabójca. Agrodoradca, 76: 19-20.
182. Szczepanik K. (2022) Prawidłowe żywienie świń jako podstawa udanej hodowli. Agrodoradca, 76: 21-23.
183. Szczepanik K. (2022) Prawidłowa organizacja rozrodu świń. Agrodoradca, 77: 25-27.
184. Szczepanik K. (2022) Sztuczna inseminacja świń. Agrodoradca, 78: 22-24.
185. Szczepanik K. (2022) Prawidłowe żywienie prosiąt jako gwarancja zwiększonej przeżywalności. Agrodoradca, 79: 19-21.
186. Śliwiński B., Barowicz T. (2022) Niedoceniana słoma. Hoduj z głową. Bydło, 6(120): 70-72.
187. Śliwiński B., Barowicz T. (2022) Uszlachetnianie pasz treściwych. Hoduj z głową. Świnie, 1(115): 16-17.
188. Śliwiński B., Barowicz T. (2022) Woda jest najważniejsza. Hoduj z głową. Świnie, 3(117): 8-10.
189. Śliwiński B., Barowicz T. (2022) Podwyższona temperatura otoczenia. Żywienie krów mlecznych w okresie letnim. Agrobydło, 2: 11-14.
190. Świątkiewicz M., Gala Ł. (2022) Krajowe pasze białkowe w tuczu świń. Doradca - Małopolski Informator Rolniczy, I-II: 14-17.
191. Świątkiewicz M., Gala Ł. (2022) Żywienie prosiąt - najważniejsze składniki mieszanki paszowej. Doradca - Małopolski Informator Rolniczy, V-VI: 8-10.

Zakład Hodowli Bydła

PRACE ORYGINALNE

192. Jakimowicz M., Szyda J., Żarnecki A., Jagusiak W., Morek-Kopeć M., Kosińska-Selbi B., Suchocki T. (2022) Genome-Wide Genomic and Functional Association Study for Workability and Calving Traits in Holstein Cattle. Animals, 12, 9: 1-13, DOI: 10.3390/ani12091127.
193. Otwinowska-Mindur A., Ptak E., Jagusiak W., Żarnecki A. (2022) Estimation of Genetic Parameters for Female Fertility Traits in the Polish Holstein-Friesian Population. Animals, 12, 12: 1-9, DOI: 10.3390/ani12121485.
194. Radkowski A., Radkowska I., Bocianowski J., Cyplik A. (2022) Weight Gain of Highland Cattle Depending on the Share of Perennial Ryegrass (Lolium Perenne L.) in the Meadow Sward. Annals of Animal Science, 22, 1: 385-395, DOI: 10.2478/aoas-2021-0045.
195. Radkowski A., Radkowska I., Wolski K., Sobol Ł., Bujak H. (2022) Lawn Value as a Function of Glycine-Complexed Iron Formulation Application. Applied Sciences (Switzerland), 12, 23: 1-12, DOI: 10.3390/app122312102.
196. Suchocki T., Jakimowicz M., Żarnecki A., Dziech A., Szyda J. (2022) The impact of rare Single Nucleotide Polymorphism variants on the genomic evaluation of dairy cattle. Animal Science Papers and Reports, 40, 2: 135-146.
197. Szadkowska P., Roura A., Wojtas B., Wojnicki K., Licholai S., Waller T., Gubała T., Żukowski K., Karpeta M., Wilkus K., Kaspera W., Nawrocki S., Kamińska B. (2022) Improvements in Quality Control and Library Preparation for Targeted Sequencing Allowed Detection of Potentially Pathogenic Alterations in Circulating Cell-Free DNA Derived from Plasma of Brain Tumor Patients. Cancers, 14, 16: 1-14, DOI: 10.3390/cancers14163902.
198. Szyda J., Dobosz P., Stojak J., Sypniewski M., Suchocki T., Kotlarz K., Mroczek M., Stępień M., Słomian D., Butkiewicz S., Sztromwasser P., Liu J., Król Z. (2022) Beyond GWAS-Could Genetic Differentiation within the Allograft Rejection Pathway Shape Natural Immunity to COVID-19? International Journal of Molecular Sciences, 23, 11: 1-14, DOI: 10.3390/ijms23116272.
199. Wójcik P., Cwynar M., Pankowski M. (2022) The use of lactation persistence as an indicator in the selection of the material lines of HF cows. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, seria Agricultura. Alimentaria. Piscaria et Zootechnica, 365(64), 4: 76-85.
200. Wójcik P., Karpowicz A. (2022) Możliwości wykorzystania ziół w profilaktyce zdrowotnej wymienia. Wiadomości Zootechniczne, LX, 1-2: 3-17.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

201. Radkowska I. (2022) Gospodarowanie na użytkach zielonych w gospodarstwie ekologicznym. Podstawy chowu i hodowli zwierząt w gospodarstwach ekologicznych, ss. 103-120, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-315-6.
202. Radkowska I. (2022) Czynniki wpływające na produkcyjność i jakość runi łąk i pastwisk w gospodarstwach ekologicznych. Podstawy chowu i hodowli zwierząt w gospodarstwach ekologicznych, ss. 121-148, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-315-6.
203. Radkowska I. (2022) Racjonalne wykorzystanie łąk i pastwisk w gospodarstwie ekologicznym. Podstawy chowu i hodowli zwierząt w gospodarstwach ekologicznych, ss. 149-164, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-315-6.
204. Wójcik P. (2022) Hodowla bydła mlecznego w ekologii. Podstawy chowu i hodowli zwierząt w gospodarstwach ekologicznych, ss. 172-228, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-315-6.
205. Wójcik P. (2022) Hodowla bydła mięsnego w warunkach ekologicznych. Podstawy chowu i hodowli zwierząt w gospodarstwach ekologicznych, ss. 229-247, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-315-6.

PRACE PRZEGLĄDOWE

206. Radkowska I. (2022) Rodzime rasy przeżuwaczy jako element czynnej ochrony użytków zielonych. Roczniki Naukowe Zootechniki, 2, 49: 103-116, DOI: 10.58146/w4vd-1s54.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

207. Jakiel M., Majewska A. (2022) Stan populacji bydła rasy białogrzbietej objętego programem ochrony zasobów genetycznych. LXXXVI Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego " Hodowla i chów zwierzat w Polsce - od tradycji do nowoczesności - 100 lat Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego", 21-23 września 2022, Kraków, Polska, Materiały konferencyjne., s. 6, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-374-3.
208. Jakimowicz M., Suchocki T., Żarnecki A., Skarwecka M., Szyda J. (2022) Using SEM models to increase of accuracy of QTL estimation in cattle. 73rd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 5-9 września 2022, Porto, Portugal, Book of Abstracts of the 73rd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, s. 685, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-385-3.
209. Majewska A., Radkowska I. (2022) Wydajność mleczna stada rasy polskiej czerwonej przy wydłużonym okresie laktacji. Międzynarodowa Konferencja „Rodzime rasy zwierząt jako ważny element ochrony bioróżnorodności, zachowania tradycji regionów oraz produkcji żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych”, 14-15 czerwca 2022, Lublin, Polska, Materiały z konferencji, s. 54, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
210. Pszczoła M., Bączkiewicz K., Jagusiak W., Skarwecka M., Suchocki T., Szałański M., Szyda J., Żarnecki A., Żukowski K., Mucha S. (2022) Evaluation of stature in Polish dairy cattle using a single-step method. 73rd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 5-9 września 2022, Porto, Portugal, Book of Abstracts of the 73rd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, s. 604, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-385-3.
211. Radkowska I., Radkowski A., Jakiel M. (2022) Ocena składu florystycznego oraz wartości paszowej runi pastwiskowej w wybranych gospodarstwach utrzymujących rodzime rasy zwierząt. Międzynarodowa konferencja nt. „Rodzime rasy zwierząt jako ważny element ochrony bioróżnorodności, zachowania tradycji regionów oraz produkcji żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych”, 14-15 czerwca 2022, Lublin, Polska, Materiały z konferencji, s. 61, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
212. Radkowska I., Ropka-Molik K., Rubiś D., Radkowski A. (2022) Frekwencja genotypów ß-kazeiny A2A2 i krów rasy simentalskiej oraz wpływ na wydajność i skład chemiczny mleka. LXXXVI Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego " Hodowla i chów zwierzat w Polsce - od tradycji do nowoczesności - 100 lat Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego", 21-23 września 2022, Kraków, Polska, Materiały konferencyjne., s. 23, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-374-3.
213. Radkowski A., Radkowska I., Wiącek P. (2022) Plonowanie i zawartość białka ogólnego w lucernie siewnej oraz wielkość wybranych wskaźników wegetacji. LXXXVI Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego " Hodowla i chów zwierzat w Polsce - od tradycji do nowoczesności - 100 lat Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego", 21-23 września 2022, Kraków, Polska, Materiały konferencyjne., s. 209, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-374-3.
214. Radkowski A., Radkowska I., Wiącek P. (2022) Analiza składu chemicznego i plonu suchej masy runi łąk trwałych w oparciu o zmiany wybranych wskaźników wegetatywnych uzyskanych przy użyciu teledetekcji niskopułapowej. LXXXVI Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego " Hodowla i chów zwierzat w Polsce - od tradycji do nowoczesności - 100 lat Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego", 21-23 września 2022, Kraków, Polska, Materiały konferencyjne., s. 208, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-374-3.
215. Skrzyński G., Szymik B., Wójcik P. (2022) Ocena tusz buhajów simentalskich testowanych w ramach oceny cech opasowych i mięsnych. LXXXVI Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego " Hodowla i chów zwierzat w Polsce - od tradycji do nowoczesności - 100 lat Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego", 21-23 września 2022, Kraków, Polska, Materiały konferencyjne., s. 28, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-374-3.
216. Skrzyński G., Wójcik P. (2022) Struktura społeczna w wybranych gospodarstwach ekologicznych utrzymujących rodzime rasy bydła. Międzynarodowa konferencja nt. „Rodzime rasy zwierząt jako ważny element ochrony bioróżnorodności, zachowania tradycji regionów oraz produkcji żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych”, 14-15 czerwca 2022, Lublin, Polska, Materiały z konferencji, s. 69, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
217. Szymik B., Skrzyński G. (2022) Użytkowanie rodzimych ras bydła w ekologicznym gospodarstwie. Międzynarodowa Konferencja „Rodzime rasy zwierząt jako ważny element ochrony bioróżnorodności, zachowania tradycji regionów oraz produkcji żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych”, 14-15 czerwca 2022, Lublin, Polska, Materiały z konferencji, s. 76, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
218. Szymik B., Skrzyński G., Wójcik P. (2022) Wartość rzeźna buhajów simentalskich testowanych w ramach oceny cech opasowych i mięsnych. LXXXVI Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego " Hodowla i chów zwierzat w Polsce - od tradycji do nowoczesności - 100 lat Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego", 21-23 września 2022, Kraków, Polska, Materiały konferencyjne., s. 30, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-374-3.
219. Topolski P., Jagusiak W., Szymik B. (2022) Heritabilities of clinical mastitis, metritis and ovarian cysts in Polish HF cows. 73rd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 5-9 września 2022, Porto, Portugal, Book of Abstracts of the 73rd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, s. 328, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-385-3.
220. Topolski P., Suchocki T., Żarnecki A. (2022) GWAS for clinical mastitis in Polish HF cows. 73rd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 5-9 września 2022, Porto, Portugal, Book of Abstracts of the 73rd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, s. 695, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-385-3.
221. Wójcik P., Skrzyński G., Szymik B. (2022) Poziom zaawansowania technologicznego gospodarstw utrzymujących bydło w zależności od regionu i obsady zwierząt. LXXXVI Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego " Hodowla i chów zwierzat w Polsce - od tradycji do nowoczesności - 100 lat Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego", 21-23 września 2022, Kraków, Polska, Materiały konferencyjne., s. 35, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-374-3.
222. Wójcik P., Szymik B. (2022) Czynniki hodowlano-środowiskowe kształtujące parametry jakościowe mleka od krów ras rodzimych. Międzynarodowa Konferencja „Rodzime rasy zwierząt jako ważny element ochrony bioróżnorodności, zachowania tradycji regionów oraz produkcji żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych”, 14-15 czerwca 2022, Lublin, Polska, Materiały z konferencji, s. 83, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
223. Żukowski K. (2022) Identification of genetic traits in cattle – the added value of genomic selection. VI Polski Kongres Genetyki, 27-30 czerwca 2022, Kraków, Polska, VI PKG Book of Abstracts, s. 137, PTG.
224. Żukowski K., Suchocki T. (2022) Modification of imputation scheme for Polish Holstein-Friesian dairy cattle genomic evaluation. 73rd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 5-9 września 2022, Porto, Portugal, Book of Abstracts of the 73rd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, s. 693, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-385-3.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

225. Radkowska I. (2022) Frequency of the A2A2 ß-casein genotype in Polish populations of Simmental cattle. WSFF & ESF NEWSLETTER, 1: 19.
226. Radkowska I., Radkowski A. (2022) Nawożenie użytków zielonych. Hodowca Bydła, 4: 14-20.
227. Radkowska I., Radkowski A. (2022) Nawożenie dolistne na użytkach zielonych. Hodowca Bydła, 5: 4-16.

WYNIKI OCENY ZWIERZĄT

228. Jagusiak W., Jakiel M., Żarnecki A. (2022) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej, 59, 1: 37-98.
229. Jagusiak W., Jakiel M., Żarnecki A. (2022) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej, 59, 2: 37-94.
230. Jagusiak W., Żarnecki A. (2022) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech mlecznych. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej, 59, 1: 5-11.
231. Jagusiak W., Żarnecki A. (2022) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech mlecznych. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej, 59, 2: 5-11.
232. Jagusiak W., Żarnecki A., Wójcik P. (2022) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech pokroju. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej, 59, 1: 13-35.
233. Jagusiak W., Żarnecki A., Wójcik P. (2022) Ocena wartościhodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech pokroju. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej, 59, 2: 13-35.
234. Skrzyński G., Szymik B., Miejski A., Korzonek H., Jakiel M. (2022) Wyniki stacjonarnej oceny wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej w zakresie cech mięsnych (seria XXVIIIR). Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej, 59, 2: 95-102.
235. Topolski P. (2022) Inseminacja bydła w 2021 r. Inseminacja Bydła, 20: 1-36.

INSTRUKCJE WDROŻENIOWE I UPOWSZECHNIENIOWE

236. Skrzyński G., Sowula-Skrzyńska E. (2022) Profesjonalne doradztwo szansą na rozwój sektora wołowiny. Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego, ss. 32.

BROSZURY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE

237. Karpowicz A., Wójcik P. (2022) Wsparcie obsługi zwierząt oraz żywienia na pastwisku i wybiegu. Wykorzystanie rozwiązań rolnictwa precyzyjnego w produkcji zwierzęcej. Bydło. Nr b-6/2022, ss. 38-45, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-398-9.
238. Karpowicz A., Wójcik P. (2022) Możliwości zastosowania poekstrakcyjnej śruty rzepakowej w żywieniu bydła opasowego. Pasze rzepakowe w żywieniu bydła mięsnego, ss. 47-54, PSPO, ISBN 978-83-959757-7-6.
239. Szymik B. (2022) Nowoczesne systemy udojowe. Wykorzystanie rozwiązań rolnictwa precyzyjnego w produkcji zwierzęcej. Bydło. Nr b-6/2022, ss. 6-15, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-398-9.
240. Wójcik P. (2022) Monitoring bydła i gospodarka wodą. Wykorzystanie rozwiązań rolnictwa precyzyjnego w produkcji zwierzęcej. Bydło. Nr b-6/2022, ss. 46-55, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-398-9.
241. Wójcik P., Radkowska I., Karpowicz A. (2022) Optymalne wykorzystanie łąk i pastwisk w hodowli bydła w warunkach rolnictwa górskiego i podgórskiego. Nr b-5/2022. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ss. 48, ISBN 978-83-7607-386-6.
242. Wójcik P., Radkowska I., Szymik B., Skrzyński G., Karpowicz A. (2022) Optymalizacja istniejących oraz opracowanie nowych rozwiązań dla potrzeb zrównoważonego rozwoju ekologicznego chowu zwierząt gospodarskich – bydło. Nr b-7/2022. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ss. 56, ISBN 978-83-7607-303-3.

Zakład Hodowli Drobiu

PRACE ORYGINALNE

243. Ahmadi B., Jamieson M., Ahmadi B., Połtowicz K., Nowak J., Murawski M., Małopolska M., Schwarz T., Bartlewski P. (2022) Correlations beetween first order echotextural characteristics and chemical composition of pectoralis major muscles in broiler chickens receiving different dietary fat supplements. Annals of Animal Science, 22, 2: 803-813, DOI: 10.2478/aoas-2021-0074.
244. Gumułka M., Andres K., Krawczyk J., Calik J. (2022) The nutritional value of eggs from native Polish Crested chickens and commercial hybrids that have been stored in various conditions. Poultry Science, 101, 2: 1-5, DOI: 10.1016/j.psj.2021.101579.
245. Kaczor U., Sawicki S., Nowak J., Gabryś J., Jurczyk J., Wojtysiak D., Połtowicz K. (2022) The g.4290 C>G Polymorphism in the FADS2 Gene Modifies the Fatty Acid Profile of the Pectoralis Superficialis Muscle of Ross 308 Broiler Chickens. Animals, 12, 15: 1-11, DOI: 10.3390/ani12151882.
246. Kraus A., Zita L., Krunt O., Chodová D., Okrouhlá M., Krawczyk J. (2022) Do the differences in egg contamination, penetration, and resistance against microorganisms among the hen genotypes exist? Annals of Animal Science, 22, 2: 561-574, DOI: 10.2478/aoas-2021-0056.
247. Lewko L., Skotarczak E., Moliński K., Gornowicz E. (2022) Analysis of slaughter traits in geese depending on breed, sex and length of rearing period. Poultry Science, https://doi.org/10.1016/j.psj.2022.102281: 1-35.
248. Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E. (2022) Wpływ pochodzenia oraz wielkości stada na wyniki produkcyjne i jakość kości kur ras lokalnie przystosowanych. Roczniki Naukowe Zootechniki, 49, 2: 141-156, DOI: 10.58146/6x5x-tq88.
249. Sokołowicz Z., Dykiel M., Augustyńska-Prejsnar A., Krawczyk J. (2022) The effect of storage duration on quality traits of eggs from different housing systems. Annals of Animal Science, 22, 1: 459-475, DOI: 10.2478/aoas-2021-0035.
250. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I. (2022) Sudden death syndrome in broiler chickens: a review on the etiology and prevention of the syndrome. Annals of Animal Science, 22, 3: 865-871, DOI: 10.2478/aoas-2022-0007.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

251. Calik J. (2022) Rodzime rasy/rody kur nieśnych jako ozdoba wiejskich zagród i żródło produktów dobrej jakości. Rasy zachowawcze w rozwoju obszarów wiejskich. Monografia, ss. 191-212, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-382-8.
252. Krawczyk J. (2022) Możliwości wykorzystania drobiu wodnego rodzimych/lokalnych ras w ekstensywnych systemach produkcji. Rasy zachowawcze w rozwoju obszarów wiejskich. Monografia, ss. 213-234, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-382-8.
253. Krawczyk J., Chełmińska A. (2022) Bioróżnorodność zwierzat gospodarskich w Polsce. III Kongres Zootechniki Polskiej Qou Vadis Zootechniko?, 9-10 czerwca 2022, Warszawa, Polska, III Kongres Zootechniki Polskiej, Quo Vadis Zootechniko?, ss. 131-147, Polskie Towarzystwo Zootechniczne, Warszawa, ISBN 978-83-953168-3-8.
254. Sosnówka-Czajka E. (2022) Rasy kur wykorzystywane w rolnictwie ekologicznym. Podstawy chowu i hodowli zwierząt w gospodarstwach ekologicznych, ss. 31-43, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-315-6.
255. Sosnówka-Czajka E. (2022) Rozwój produkcji ekologicznej na świecie i w Polsce oraz podstawowe systemy chowu drobiu metodami ekologicznymi. Podstawy chowu i hodowli zwierząt w gospodarstwach ekologicznych, ss. 7-29, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-315-6.
256. Sosnówka-Czajka E. (2022) Status zdrowotny drobiu. Zastosowanie dodatków ziołowych oraz modyfikacje użytków zielonych w produkcji drobiu. Podstawy chowu i hodowli zwierząt w gospodarstwach ekologicznych, ss. 45-57, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-315-6.
257. Sosnówka-Czajka E. (2022) Produkcja wysokiej jakości certyfikowanych jaj i mięsa drobiowego. Podstawy chowu i hodowli zwierząt w gospodarstwach ekologicznych, ss. 59-70, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-315-6.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

258. Augustyńska-Prejsnar A., Sokołowicz Z., Krawczyk J., Dykiel M., Ormian M. (2022) Influence of the rearing system on the quality of meat and abdominal fat of hens at the end of the laying phase. XXXII International Poultry Science Symposium PB WPSA, 5-7 września 2022, Lidzbark Warmiński, Polska, Book of research abstracts, s. 87, PB WPSA.
259. Calik J., Obrzut J. (2022) Wpływ kapłonowania kogutów rasy Karmazyn/RIR (K-22) na masę ciała i wybrane parametry jakości mięsa. LXXXVI Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego " Hodowla i chów zwierzat w Polsce - od tradycji do nowoczesności - 100 lat Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego", 21-23 września 2022, Kraków, Polska, Materiały konferencyjne., s. 44, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-374-3.
260. Gumułka M., Andres K., Krawczyk J., Calik J. (2022) Porównanie wartości odżywczej oraz cech fizycznych jaj kur Czubatek polskich i komercyjnych mieszańców. LXXXVI Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego " Hodowla i chów zwierzat w Polsce - od tradycji do nowoczesności - 100 lat Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego", 21-23 września 2022, Kraków, Polska, Materiały konferencyjne., s. 46, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-374-3.
261. Krawczyk J. (2022) Wyniki produkcyjne i umięśnienie kogutków dwóch rodzimych ras ubijanych w 16 i 20 tygodniu życia. LXXXVI Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego " Hodowla i chów zwierzat w Polsce - od tradycji do nowoczesności - 100 lat Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego", 21-23 września 2022, Kraków, Polska, Materiały konferencyjne., s. 51, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-374-3.
262. Mueller W., Skotarczak E., Kujawa S., Nowak P., Idziaszek P., Koszela K., Swat A., Lisowski M., Połtowicz K., Szwaczkowski T. (2022) Multitrait evaluation of the genetic potential in laying hens. XXXII International Poultry Science Symposium PB WPSA, 5-7 września 2022, Lidzbark Warmiński, Polska, Book of research abstracts, s. 69, PB WPSA.
263. Obrzut J., Calik J. (2022) Wpływ sterylizacji kur Rhode Island Red (K-22) na masę ciała i jakość mięsa. LXXXVI Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego " Hodowla i chów zwierzat w Polsce - od tradycji do nowoczesności - 100 lat Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego", 21-23 września 2022, Kraków, Polska, Materiały konferencyjne., s. 53, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-374-3.
264. Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E. (2022) Wpływ pochodzenia kur i wielkości stada na wskaźniki morfometryczne, stopień mineralizacji kości długich oraz wybrane parametry krwi. LXXXVI Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego " Hodowla i chów zwierzat w Polsce - od tradycji do nowoczesności - 100 lat Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego", 21-23 września 2022, Kraków, Polska, Materiały konferencyjne., s. 56, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-374-3.
265. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I. (2022) Ocena warunków zoohigieniczno-sanitarnych i weterynaryjnych kur nieśnych na certyfikowanych fermach drobiu. LXXXVI Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego " Hodowla i chów zwierzat w Polsce - od tradycji do nowoczesności - 100 lat Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego", 21-23 września 2022, Kraków, Polska, Materiały konferencyjne., s. 57, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-374-3.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

266. Krawczyk J. (2022) Gęsi objęte w Polsce programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt. Hodowca Drobiu, 7: 38-41.
267. Krawczyk J., Lewko L., Calik J. (2022) Zawartość lizozymu w jajach rodzimych ras/rodów kur. cz.I. Polskie Drobiarstwo, 1: 2-5.
268. Krawczyk J., Lewko L., Calik J. (2022) Zawartość lizozymu w jajach rodzimych ras/rodów kur cz. II. Polskie Drobiarstwo, 2: 28-31.
269. Lewko L. (2022) Wielkanocne, jajeczne obyczaje i zwyczaje. Polskie Drobiarstwo, 4: 76-78.
270. Lewko L. (2022) 14 października 2022 r – Światowy Dzień Jaja. Polskie Drobiarstwo, 10: 54-55.
271. Lewko L. (2022) Jaja bażancie. Polskie Drobiarstwo, 3: 65-66.

WYNIKI OCENY ZWIERZĄT

272. Calik J., Kalisz J., Lewko L., Głowacki Ł. (2022) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych gęsi utrzymywanych w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach (IZ PIB). Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objetych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt, XVIII: 59-96.
273. Calik J., Kalisz J., Lewko L., Głowacki Ł. (2022) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych kaczek utrzymywanych w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach (IZ PIB). Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objetych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt, XVIII: 107-125.
274. Calik J., Krawczyk J. (2022) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych kur nieśnych utrzymywanych na fermie w Chorzelowie (IZ PIB). Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objetych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt, XVIII: 5-29.
275. Calik J., Krawczyk J., Obrzut J. (2022) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych kur nieśnych utrzymywanych na fermie w Aleksandrowicach (IZ PIB). Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objetych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt, XVIII: 30-48.

INSTRUKCJE WDROŻENIOWE I UPOWSZECHNIENIOWE

276. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I. (2022) Optymalizacja istniejących oraz opracowanie nowych rozwiązań dla potrzeb zrównoważonego rozwoju ekologicznego chowu zwierząt gospodarskich -d r ó b. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ss. 44, ISBN 978-83-7607-307-1.

BROSZURY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE

277. Calik J. (2022) Produkcja kapłonów rasy Żółtonóżka kuropatwiana (Ż-33). Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ss. 18, ISBN 978-83-7607362-0.
278. Obrzut J., Krawczyk J. (2022) Wykorzystanie rodzimych ras kur do produkcji pulard. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ss. 18.

INNE

279. Krawczyk J., Chełmińska A. (2022) Krajowa Wystawa Ras Rodzimych w Rudawce Rymanowskiej. Wiadomości Zootechniczne, LX, 1-2: 86-91.

PODRĘCZNIKI I WYDAWNICTWA KSIĄŻKOWE

280. Calik J., Krawczyk J., Kasperek K. (2022) Kury. Album zwierząt gospodarskich objetych w Polsce programami ochrony zasobów genetycznych., ss. 147-164, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-837607-366-8.
281. Krawczyk J., Calik J., Bielińska H., Wencek E. (2022) Kaczki. Album zwierząt gospodarskich objetych w Polsce programami ochrony zasobów genetycznych., ss. 183-192, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-837607-366-8.
282. Krawczyk J., Calik J., Bielińska H., Wencek E., Andres K., Kowalczyk A. (2022) Gęsi. Album zwierząt gospodarskich objetych w Polsce programami ochrony zasobów genetycznych., ss. 165-182, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-837607-366-8.

Zakład Hodowli Owiec i Kóz

PRACE ORYGINALNE

283. Kawęcka A., Pasternak M. (2022) The Effect of Slaughter Age on Meat Quality of Male Kids of the Polish Carpathian Native Goat Breed. Animals, 12(6), 702: 1-12, DOI: 10.3390/ani12060702.
284. Kawęcka A., Pasternak M. (2022) Nutritional and dietetic quality of milk and traditional cheese made from the milk of native breeds of sheep and goats. Journal of Applied Animal Research, 50, 1: 39-46, DOI: 10.1080/09712119.2021.2020125.
285. Kawęcka A., Pasternak M., Miksza-Cybulska A., Puchała M. (2022) Native Sheep Breeds in Poland—Importance and Outcomes of Genetic Resources Protection Programmes. Animals, 12, 1510: 1-16, DOI: 10.3390/ani12121510.
286. Kawęcka A., Podbielska A., Miksza-Cybulska A., Pasternak M., Sikora J., Szmatoła T. (2022) Genetic structure of reconstituted native Carpathian goat breed based on information from microsatellite markers. Annals of Animal Science, 22, 4: 1235-1244, DOI: 10.2478/aoas-2022-0050.
287. Kawęcka A., Sikora J., Gąsior R., Puchała M., Wojtycza K. (2022) Comparison of carcass and meat quality traits of the native Polish Heath lambs and the Carpathian kids. Journal of Applied Animal Research, 50, 1: 109-117, DOI: 10.1080/09712119.2022.2040514.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

288. Kawęcka A. (2022) Rodzime rasy owiec – efekty realizacji programów ochrony zasobów genetycznych w kontekście zachowania bioróżnorodności, produkcji żywności wysokiej jakości i zwiększenia opłacalności owczarstwa. Rasy zachowawcze w rozwoju obszarów wiejskich. Monografia, ss. 139-170, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-382-8.
289. Sikora J. (2022) Krajowe rasy kóz oraz uzyskiwane od nich produkty. Rasy zachowawcze w rozwoju obszarów wiejskich. Monografia, ss. 171-191, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-382-8.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

290. Kawęcka A. (2022) Opportunities for the development of the goat meat market in Poland and research on the quality of the product. 13th International Conference on Goats (ICG), 19-23 września 2022, online, online, 13TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON GOATS Goats for the Future - Goat production in a changing environment, ss. 181-182, Magyar Juh- és Kecsketejgazdasgági Közhasznú Egyesület, ISBN 978-615-01-3419-2.
291. Kawęcka A., Pasternak M., Miksza-Cybulska A., Sikora J., Puchała M. (2022) Opracowanie założeń jednolitego dla obszarów górskich programu wspierającego wypas kulturowy. LXXXVI Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego " Hodowla i chów zwierzat w Polsce - od tradycji do nowoczesności - 100 lat Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego", 21-23 września 2022, Kraków, Polska, Materiały konferencyjne., s. 150, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-374-3.
292. Kawęcka A., Podbielska A., Miksza-Cybulska A., Pasternak M., Sikora J. (2022) Charakterystyka struktury genetycznej odtworzonej rodzimej rasy kóz karpackich na podstawie informacji z markerów mikrosatelitarnych. LXXXVI Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego " Hodowla i chów zwierzat w Polsce - od tradycji do nowoczesności - 100 lat Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego", 21-23 września 2022, Kraków, Polska, Materiały konferencyjne., s. 149, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-374-3.
293. Kawęcka A., Puchała M., Pasternak M., Sikora J. (2022) Mountain Sheep in Polish Carpathians – centuries of tradition and present day. 73rd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 5-9 September, 2022, Porto, Portugal, Book of Abstracts of the 73rd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 28: 477, DOI: 10.3920/978-90-8686-937-4.
294. Miksza-Cybulska A., Kawęcka A., Gurgul A. (2022) Zróżnicowanie genetyczne krajowej populacji owiec górskich – badania wykorzystaniem mikromacierzy SNP. LXXXVI Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego " Hodowla i chów zwierzat w Polsce - od tradycji do nowoczesności - 100 lat Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego", 21-23 września 2022, Kraków, Polska, Materiały konferencyjne., s. 222, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-374-3.
295. Pasternak M., Puchała M., Kawęcka A., Sikora J. (2022) Attacks of wolves (Canis lupus) on the herds of native breeds of sheep in the Polish Carpathians. 73rd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 5-9 September, 2022, Porto, Portugal, Book of Abstracts of the 73rd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 28: 477, DOI: 10.3920/978-90-8686-937-4.
296. Pasternak M., Puchała M., Sikora J., Kawęcka A. (2022) Skala ataków wilków na owce ras rodzimych utrzymywanych na terenach górskich w Polsce. LXXXVI Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego " Hodowla i chów zwierzat w Polsce - od tradycji do nowoczesności - 100 lat Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego", 21-23 września 2022, Kraków, Polska, Materiały konferencyjne., s. 153, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-374-3.
297. Puchała M., Pasternak M., Kawęcka A., Sikora J. (2022) Dynamika hodowli rodzimych ras owiec w latach 2018-2022. LXXXVI Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego " Hodowla i chów zwierzat w Polsce - od tradycji do nowoczesności - 100 lat Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego", 21-23 września 2022, Kraków, Polska, Materiały konferencyjne., s. 156, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-374-3.
298. Sikora J., Kawęcka A., Puchała M., Pasternak M., Miksza-Cybulska A. (2022) Omówienie procesów odtwarzania 4 ras kóz na terenie polski: karpacka, sandomierska, kazimierzowska, śląska. LXXXVI Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego " Hodowla i chów zwierzat w Polsce - od tradycji do nowoczesności - 100 lat Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego", 21-23 września 2022, Kraków, Polska, Materiały konferencyjne., s. 160, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-374-3.
299. Sikora J., Puchała M., Miksza-Cybulska A., Kawęcka A., Pasternak M. (2022) Wstępne wyniki użytkowości mlecznej odtworzonej rasy - kozy karpackiej. LXXXVI Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego " Hodowla i chów zwierzat w Polsce - od tradycji do nowoczesności - 100 lat Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego", 21-23 września 2022, Kraków, Polska, Materiały konferencyjne., s. 159, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-374-3.

WYNIKI OCENY ZWIERZĄT

300. Kawęcka A., Miksza-Cybulska A., Puchała M. (2022) Wyniki oceny wartości użytkowej owiec objętych programem ochrony zasobów genetycznych w roku 2020. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ss. 190.
301. Kawęcka A., Puchała M. (2022) Wyniki oceny wartości hodowlanej tryczków i maciorek w roku 2020. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ss. 280.
302. Puchała M., Kawęcka A. (2022) Ocena wartości hodowlanej owiec metodą BLUP w roku 2021 – stada mateczne. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ss. 120.
303. Puchała M., Kawęcka A. (2022) Ocena wartości hodowlanej owiec metodą BLUP w roku 2021 – stada ojcowskie. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ss. 38.

INSTRUKCJE WDROŻENIOWE I UPOWSZECHNIENIOWE

304. Kawęcka A. (2022) Chów i hodowla owiec z uwzględnieniem ras rodzimych. PRINT POLSKA Sp. z o.o., ss. 32, ISBN 978-83-88082-69-6.
305. Kawęcka A. (2022) Optymalizacja istniejących oraz opracowanie nowych rozwiązań dla potrzeb zrównoważonego rozwoju ekologicznego chowu zwierząt gospodarskich - OWCE i KOZY. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ss. 34, ISBN 978-83-7607-319-4.

PODRĘCZNIKI I WYDAWNICTWA KSIĄŻKOWE

306. Kawęcka A., Pasternak M., Puchała M. (2022) Rodzime rasy owiec. Album zwierząt gospodarskich objetych w Polsce programami ochrony zasobów genetycznych., ss. 83-136, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-837607-366-8.
307. Sikora J., Junkuszew A., Szweda Ż. (2022) Rodzime rasy kóz. Album zwierząt gospodarskich objetych w Polsce programami ochrony zasobów genetycznych., ss. 137-145, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-837607-366-8.

Zakład Hodowli Trzody Chlewnej

PRACE ORYGINALNE

308. Ekanayake D.L., Małopolska M., Schwarz T., Tuz R., Bartlewski P. (2022) The roles and expression of HOXA/Hoxa10 gene: A prospective marker of mammalian female fertility? Reproductive Biology, 22, 2: 1-10, DOI: 10.1016/j.repbio.2022.100647.
309. Kamyczek M. (2022) Sytuacja w produkcji trzody chlewnej. Farmer, 9: 146-149.
310. Kropiwiec-Domańska K., Babicz M., Kędzierska-Matysek M., Szyndler-Nędza M., Skrzypczak E., Woliński B. (2022) Effect of Milk Thistle (Silybum marianum) Supplementation on Pork Offal Quality. Animals, 12, 1526: 1-15, DOI: 10.3390/ani12121526.
311. Pawlicki P., Galuszka A., Pardyak L., Tuz R., Plachno B.J., Małopolska M., Dubniewicz K., Yang P., Kotula-Balak M., Tarasiuk K. (2022) Leydig Cells in Immunocastrated Polish Landrace Pig Testis: Differentiation Status and Steroid Enzyme Expression Status. International Journal of Molecular Sciences, 23: 1-12, DOI: 10.3390/ijms23116120.
312. Pokorná K., Čitek J., Doležal P., Małopolska M., Tyra M., Okrouhlá M., Zadinová K., Šprysl M., Lebedová N., Stupka R. (2022) Changes of Androstenone Concentrations in Saliva of Boars with Age. Animals, 12, 157: 1-7, DOI: 10.3390.
313. Szyndler-Nędza M., Mucha A., Ropka-Molik K., Piórkowska K. (2022) Effect of the polymorphism of genes related to lactogenesis in pigs on colostrum and milk composition and on rearing performance of piglets. Annals of Animal Science, 22, 3: 891-901, DOI: 10.2478/aoas-2022-0004.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

314. Szyndler-Nędza M. (2022) Rasy rodzime świń. Rasy zachowawcze w rozwoju obszarów wiejskich. Monografia, ss. 119-137, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-382-8.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

315. Karpiesiuk K., Jarocka B., Kozera W., Antoszkiewicz Z., Okorski A., Woźniakowska A., Żak G. (2022) Chemical composition of colostrum and milk of sows depending on the subsequent lactation and feeding. 73rd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 5-9 września 2022, Porto, Portugal, Book of Abstracts of the 73rd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, s. 646, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-385-3.
316. Karpiesiuk K., Kozera W., Daszkiewicz T., Lipiński K., Kaliniewicz J., Okorski A., Pszczółkowska A., Żak G. (2022) The effect of adding guar meal to the ration of pigs on the quality and chemical composition of pork. 73rd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 5-9 września 2022, Porto, Portugal, Book of Abstracts of the 73rd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, s. 371, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-385-3.
317. Szulc K., Skrzypczak E., Szyndler-Nędza M., Luciński P. (2022) Parametry tekstury szynki i polędwicy uzyskanej od świń rasy złotnickiej białej. XIV Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego "Chów i hodowla świń ras rodzimych w Polsce - tradycja, hobby czy biznes?", 7-10 czerwca 2022, Ustroń, Polska, Chów i hodowla świń ras rodzimych w Polsce : tradycja, hobby czy biznes? Materiały konferencyjne, s. 68, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-340-4.
318. Szyndler-Nędza M. (2022) Wpływ wartości tucznej i rzeźnej loszek rasy puławskiej na ich życiową produkcję prosiąt. Międzynarodowa konferencja nt. „Rodzime rasy zwierząt jako ważny element ochrony bioróżnorodności, zachowania tradycji regionów oraz produkcji żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych”, 14-15 czerwca 2022, Lublin, Polska, Materiały z konferencji, s. 77, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
319. Szyndler-Nędza M., Mucha A., Ropka-Molik K., Piórkowska K. (2022) Effect of genes polymorphism on colostrum and milk composition and rearing performance of piglets. 73rd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 5-9 września 2022, Porto, Portugal, Book of Abstracts of the 73rd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, s. 642, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-385-3.
320. Szyndler-Nędza M., Świątkiewicz M., Szulc K., Skrzypczak E. (2022) Pierwszy krok w tworzeniu procedury tuczu świń ras rodzimych gwarantujących doskonałą jakość mięsa. XIV Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego "Chów i hodowla świń ras rodzimych w Polsce - tradycja, hobby czy biznes?", 7-10 czerwca 2022, Ustroń, Polska, Chów i hodowla świń ras rodzimych w Polsce : tradycja, hobby czy biznes? Materiały konferencyjne, s. 59, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-340-4.
321. Szyndler-Nędza M., Tyra M., Eckert R. (2022) Effect of fattening and slaughter value of puławska gilts on their lifetime piglet production. Międzynarodowa konferencja nt. „Rodzime rasy zwierząt jako ważny element ochrony bioróżnorodności, zachowania tradycji regionów oraz produkcji żywności o podwyższonych walorach prozdrowotnych”, 14-15 czerwca 2022, Lublin, Polska, Materiały z konferencji, s. 77, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie.
322. Tyra M., Ropka-Molik K., Piórkowska K., Szyndler-Nędza M., Małopolska M., Babicz M., Mucha A., Żak G., Eckert R. (2022) Association of ghrelin gene polymorphisms with slaughter traits in pig. 73rd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 5-9 września 2022, Porto, Portugal, Book of Abstracts of the 73rd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, s. 657, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-385-3.
323. Żak G., Tyra M. (2022) Poubojowa ocena świń mieszańców F1 w stacjach kontroli. XIV Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego "Chów i hodowla świń ras rodzimych w Polsce - tradycja, hobby czy biznes?", 7-10 czerwca 2022, Ustroń, Polska, Chów i hodowla świń ras rodzimych w Polsce : tradycja, hobby czy biznes? Materiały konferencyjne, ss. 110-111, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-340-4.
324. Żak G., Tyra M., Mucha A., Szyndler-Nędza M. (2022) Użytkowość świń ras wysokoprodukcyjnych na tle zrealizowanych programów hodowlanych. LXXXVI Jubileuszowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego " Hodowla i chów zwierzat w Polsce - od tradycji do nowoczesności - 100 lat Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego", 21-23 września 2022, Kraków, Polska, Materiały konferencyjne., s. 194, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-374-3.

WYNIKI OCENY ZWIERZĄT

325. Hammermeister A., Żak G. (2022) Ocena świń mieszańców dwurasowych w stacjach kontroli. Trzoda Chlewna, LX, 1: 17-18.
326. Marciniak M., Tyra M. (2022) Wyniki oceny knurów i loszek w Programie Hodowlanym POLSUS. Trzoda Chlewna, LX, 1: 18-19.
327. Marciniak M., Tyra M. (2022) Wyniki oceny knurów i loszek w Programie Hodowlanym POLSUS. Trzoda Chlewna, LX, 2: 20-21.
328. Marciniak M., Tyra M. (2022) Wyniki oceny knurów i loszek w Programie Hodowlanym POLSUS. Trzoda Chlewna, LX, 3: 17.
329. Marciniak M., Tyra M. (2022) Wyniki oceny knurów i loszek w Programie Hodowlanym POLSUS. Trzoda Chlewna, LX, 4: 21.
330. Marciniak M., Tyra M. (2022) Wyniki oceny knurów i loszek w Programie Hodowlanym POLSUS. Trzoda Chlewna, LX, 5: 16-17.
331. Marciniak M., Tyra M. (2022) Wyniki oceny knurów i loszek w Programie Hodowlanym POLSUS. Trzoda Chlewna, LX, 6: 19.
332. Marciniak M., Tyra M. (2022) Wyniki oceny knurów i loszek w Programie Hodowlanym POLSUS. Trzoda Chlewna, LX, 7-8: 21-22.
333. Marciniak M., Tyra M. (2022) Wyniki oceny knurów i loszek w Programie Hodowlanym POLSUS. Trzoda Chlewna, LX, 9: 20-21.
334. Marciniak M., Tyra M. (2022) Wyniki oceny knurów i loszek w Programie Hodowlanym POLSUS. Trzoda Chlewna, LX, 10: 17-18.
335. Marciniak M., Tyra M. (2022) Wyniki oceny knurów i loszek w Programie Hodowlanym POLSUS. Trzoda Chlewna, LX, 11: 16-17.
336. Marciniak M., Tyra M. (2022) Wyniki oceny knurów i loszek w Programie Hodowlanym POLSUS. Trzoda Chlewna, LX, 12: 22-23.
337. Mucha A. (2022) Ocena użytkowości rozpłodowej loch. Stan hodowli i wyniki oceny świń, XL: 3-19.
338. Mucha A. (2022) Nasienie knurów wprowadzone do obrotu. Stan hodowli i wyniki oceny świń, XL: 65-69.
339. Szyndler-Nędza M. (2022) Ocena przyżyciowa młodych knurów. Stan hodowli i wyniki oceny świń, XL: 20-33.
340. Szyndler-Nędza M., Skrzypczak E., Szulc K., Luciński P., Hammermeister A. (2022) Ochrona zasobów genetyczntch świń ras rodzimych - stan hodowli i wyniki oceny za rok 2021. Ochrona zasobów genetycznych świń ras rodzimych - stan hodowli i wyniki oceny, 17: 1-42.
341. Tyra M. (2022) Wyniki oceny użytkowości tucznej i rzeźnej świń w stacjach kontroli. Stan hodowli i wyniki oceny świń, XL: 47-64.
342. Tyra M. (2022) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP w SKURTCh. Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP - użytkowość tuczna i rzeźna, XXII, 1: 68-82.
343. Tyra M. (2022) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP w SKURTCh. Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP - użytkowość tuczna i rzeźna, XXII, 2: 67-81.
344. Tyra M., Mucha A. (2022) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP - użytkowość rozpłodowa. Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP - użytkowość rozpłodowa., XVIII, 1: 1-180.
345. Tyra M., Mucha A. (2022) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP - użytkowość rozpłodowa. Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP - użytkowość rozpłodowa., XVIII, 2: 1-157.
346. Żak G. (2022) Ocena przyżyciowa loszek. Stan hodowli i wyniki oceny świń, XL: 34-46.
347. Żak G., Mucha A. (2022) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP dla użytkowości tucznej i rzeźnej oraz zbiorczej wartości hodowlanej na podstawie pomiarów przyżyciowych. Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP - użytkowość tuczna i rzeźna, XXII, 1: 5-67.
348. Żak G., Mucha A. (2022) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP dla użytkowości tucznej i rzeźnej oraz zbiorczej wartości hodowlanej na podstawie pomiarów przyżyciowych. Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP - użytkowość tuczna i rzeźna, XXII, 2: 5-66.

PODRĘCZNIKI I WYDAWNICTWA KSIĄŻKOWE

349. Szyndler-Nędza M. (2022) Rasy rodzime świń. Album zwierząt gospodarskich objetych w Polsce programami ochrony zasobów genetycznych., ss. 71-77, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-837607-366-8.

Zakład Systemów i Środowiska Produkcji

PRACE ORYGINALNE

350. Krzepiłko A., Kościk B., Skowrońska M., Kuśmierz S., Walczak J., Prażak R. (2022) Quality of Rye Plants (Secale cereale) as Affected by Agronomic Biofortification with Iodine. Plants, 12, 1: 100-110, DOI: 10.3390/plants12010100.
351. Musiał K. (2022) The trade-offs of the deagrarianisation processes in a conservation area – a case study of the Nida Landscape Park, Poland. 39th International Business Information Management Association Conference [39th International Business Information Management Association Conference (IBIMA)], 30-31 May, 2022, Granada, Spain, 39th International Business Information Management Association Conference, pp. 2311-2316, IBIMA, ISBN 978-0-9998551-8-8.
352. Musiał K. (2022) Starogrecka filozofia przyrody jako podstawowe źródło wiedzy o świecie ożywionym niezbędne dla rozwoju nauk przyrodniczych. Rozprawy społeczne, 16: 261-272, DOI: 10.29316/rs/152366.
353. Musiał K. (2022) Wspieranie ochrony środowiska i przyrody w ramach trzech projekcji WPR w latach 2004-2020. Wiadomości Zootechniczne, LX, 3-4: 57-70.
354. Musiał K. (2022) Ekstensywny wypas owiec jako alternatywa dla pielęgnacji muraw kserotermicznych - przykład Nadnidziańskiego Parku Krajobrazowego na tle innych obszarów chronionych w województwie świętokrzyskim. Wiadomości Zootechniczne, R. LX, 1-2: 18-30.
355. Musiał K. (2022) Pola kompromisów pomiędzy interesami produkcyjnymi a ekologicznymi na przykładzie konecko-łopuszańskiego obszaru chronionego krajobrazu. Roczniki Naukowe Zootechniki, 49, 1: 71-87, DOI: 10.58146/b1yv-8p50.
356. Pawłowska J., Borecka A., Sowula-Skrzyńska E. (2022) Effect of COVID-19 on poultry production in Poland. World's Poultry Science Journal, 78, 3: 1-11, DOI: 10.1080/00439339.2022.2054751.
357. Pawłowska J., Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I. (2022) Effect of the in ovo injection site of electrolytes on some biochemical blood parameters and quality of layer chicks. Animals, 12, 4: 1-7, DOI: 10.3390/ani12040532.
358. Szumiec A., Musiał K. (2022) Ocena stopnia zrównoważenia gospodarstw ekologicznych zajmujących się produkcją jaj. Wiadomości Zootechniczne, LX, 3-4: 45-56.
359. Szumiec A., Musiał K. (2022) Efekty produkcyjno-ekonomiczne gospodarstw ekologicznych zajmujących się produkcją jaj. Wiadomości Zootechniczne, LX, 3-4: 33-44.
360. Walczak J., Szewczyk A. (2022) Możliwości wykorzystania krokosza barwierskiego (Carthamus tinctorius L.) w ekologicznym żywieniu bydła. Wiadomości Zootechniczne, LX, 3-4: 41-51.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

361. Pomianek B., Musiał W., Musiał K., Sroka W., Kilar J., Krawczyk W. (2022) Problemy rozwoju rolnictwa obszarów górskich wobec wyzwań Europejskiego Zielonego Ładu. Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 150, ISBN 978-83-67450-10-2.
362. Sowula-Skrzyńska E., Wójcik P., Ajena F., Becheva S., Benning R., Birke P., Chemnitz C., Dewitz I., Fesenfeld L.P., Grethe H., Holdinghausen H., Howard P., Karaczun Z., Lang S., Müller B., Polotzek L., Reinsch T., Sadura P., Sharma S., Spiller A., Tostado L., Watanabe M., Wichmann S., Wunder S., Zühlsdorf A., Zwolińska J. (2022) Atlas mięsa. Dane i fakty na temat zwierząt, które zjadamy. Fundacja im. Heinricha Bolla, ss. 72, ISBN 978-83-61340-85-0.
363. Walczak J., Poczta W., Izydorczyk K., Frątczak W., Sadowski A., Skowrońska M. (2022) Środowiskowe i klimatyczne konsekwencje intensyfikacji, skali i koncentracji produkcji rolniczej. Wydawnictwo Naukowe Scholar, ss. 160, ISBN 978-83-67450-09-6.

PRACE PRZEGLĄDOWE

364. Krawczyk W., Paraponiak P., Szewczyk A. (2022) Działania służące ochronie środowiska uwzględnione w strategii Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Wiadomości Zootechniczne, LX, 3-4: 71-80.
365. Musiał W., Musiał K. (2022) Structural changes in agriculture versus adaptation processes in the world of animals – searching for analogies. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XXIV, 3: 139-148, DOI: 10.5604/01.3001.0016.0029.
366. Paraponiak P., Krawczyk W., Szewczyk A. (2022) Lokalne formy promocji wysokiej jakości tradycyjnych produktów żywnościowych na przykładzie województw podkarpackiego, śląskiego i dolnośląskiego. Wiadomości Zootechniczne, LX, 3-4: 81-89.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

367. Walczak J., Krawczyk W. (2022) A grazed orchard system for the organic production of native breeds of pigs and poultry, and for the protection of old apple varieties. EURAF 2022 Book of abstracts, pp. 353-355, Euraf, ISBN 9788897666189.
368. Walczak J., Krawczyk W. (2022) Suitability of a silvopastoral system in organic cattle farming under Natura 2000. EURAF 2022 Book of abstracts, pp. 356-358, Euraf, ISBN 9788897666189.
369. Walczak J., Krawczyk W., Skowrońska M. (2022) The use of ammonia mitigation methods in animal production for the official Polish emission inventor. 73rd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 5-9 września 2022, Porto, Portugal, Book of Abstracts of the 73rd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 28: 129, DOI: 10.3920/978-90-8686-937-4.
370. Walczak J., Krawczyk W., Skowrońska M. (2022) Carbon farming as an element of two meat quality production systems in Poland. 73rd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 5-9 września 2022, Porto, Portugal, Book of Abstracts of the 73rd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 28: 128, DOI: 10.3920/978-90-8686-937-4.

Inne

PRACE PRZEGLĄDOWE

371. Polak G., Sosin E., Martyniuk E. (2022) FAO Commission on Genetic Resources for Food and Agriculture What it does and how it supports the livestock sector? Animal Science and Genetics, 18, 4: 93-114, DOI: 10.5604/01.3001.0016.2197.