Spis publikacji

Spis publikacji (2014)

Genetyka i Hodowla Zwierząt

PRACE ORYGINALNE

1. Babicz M., Kropiwiec K., Cichocki R., Merska M., Szyndler-Nędza M., Hałabis M. (2014) The analysis of changes the profitability of pig production of Polish Landrace breed and the Pulawska breed on a family farm in years 2010-2012. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio EE Zootechnica, XXXII (2), sectio EE: 17-24.
2. Bereta A., Tyra M., Ropka-Molik K., Wojtysiak D., Różycki M., Eckert R. (2014) Histological profile of the longissimus dorsi muscle in polish large white and polish landrace pigs and its effect on loin parameters and intramuscular fat content. Annals of Animal Science, 14, 4: 955-966, DOI: 10.2478/aoas-2014-0040.
3. Jagusiak W., Ptak E., Żarnecki A., Satoła A. (2014) The relationship between fertility and intermediate optimum type traits in Polish Holstein-Friesian cows. Journal of Animal and Feed Sciences, 23, 1: 23-28.
4. Knapik J., Konieczny M. (2014) Wpływ rasy owiec i systemu utrzymania na wybrane parametry krwi i mięsa. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio EE Zootechnica, XXXII, 4: 24-33.
5. Mucha A., Różycki M., Blicharski T., Ptak J. (2014) Zależności pomiędzy rzeczywistymi i standaryzowanymi pomiarami grubości słoniny i mięśnia najdłuższego grzbietu ocenianymi przyżyciowo. Roczniki Naukowe Zootechniki, 41, 1: 21-31.
6. Nowak J., Połtowicz K. (2014) Miopatia mięśni piersiowych typu DPM u kurcząt brojlerów. Wiadomości Zootechniczne, 4, LII: 168-172.
7. Otwinowska-Mindur A., Ptak E., Jagusiak W., Żarnecki A. (2014) Genetic Parameters of Conformation Traits in Young Polish Holstein-Friesian Bulls. Annals of Animal Science, 14, 4: 831-840, DOI: 10.2478/aoas-2014-0071.
8. Ptak J., Mucha A., Różycki M. (2014) Correlations between fattening and slaughter performance test results of gilts and their subsequent reproductive performance. Journal of Animal and Feed Sciences, 23, 2: 149-152.
9. Sobczyńska M., Blicharski T., Tyra M. (2014) A canonical correlation analysis of relationships between growth, compositional traits and longevity, lifetime productivity and efficiency in polish landrace sows. Annals of Animal Science, 14, 2: 257-270, DOI: 10.2478/aoas-2014-0006.
10. Szyndler-Nędza M., Mucha A., Różycki M., Ciemiński Ł., Blicharski T., Babicz M., Szulc K., Luciński P. (2014) Wpływ poziomu zinbredowania na wyniki odchowu prosiąt w obrębie ras objętych programem ochrony. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 10, 3: 9-21.
11. Topolski P., Jagusiak W. (2014) Ocena cech opisowych pokroju w populacji buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Roczniki Naukowe Zootechniki, 41, 2: 83-92.
12. Wojtysiak D., Połtowicz K. (2014) Carcass quality, physico-chemical parameters, muscle fibre traits and myosin heavy chain composition of m. longissimus lumborum from Puławska and Polish Large White pigs. Meat Science, 97, 4: 395-403, DOI: 10.1016/j.meatsci.2014.03.006.
13. Wójcik P. (2014) Hodowla bydła mlecznego rasy polskiej czarno-białej i polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej w gospodarstwie ekologicznym w ZD IZ PIB Chorzelów. Przegląd Hodowlany, 1: 3-7.
14. Wójcik P., Czubska A. (2014) Dobór ras i praca hodowlana w stadach bydła mięsnego w warunkach ekologicznych. Wiadomości Zootechniczne, 3: 8-15.
15. Wójcik P., Rudziński J. (2014) Effectiveness of using activity tags in management of high producing dairy herd. Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis, seria Agricultura. Alimentaria. Piscaria et Zootechnica, 315, 32: 59-66.
16. Żak G., Pieszka M., Migdał W. (2014) Level of fatty acids, selected quality traits of longissimus dorsi and semimembranosus muscles and their relationship with fattening and slaughter performance in Polish Landrace pigs. Annals of Animal Science, 14, 2: 417-427, DOI: 10.2478/aoas-2013-0066.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

17. Szyndler-Nędza M. (2014) Metody oceny wartości użytkowej i hodowlanej świń. Praktyczne wykorzystanie wyników badań w produkcji zwierzęcej, ss. 9-13, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, ISBN 978-83-63411-27-5.
18. Wójcik P. (2014) Nowoczesne technologie w produkcji bydła mlecznego. Radom, CDR Brwinów, ss. 27, ISBN 978-83-63411-24-4.
19. Wójcik P. (2014) Prawie wszystko o wołowinie. Balice, Instytut Zootechniki PIB, Krajowa Rada Izb Rolniczych, ss. 56, ISBN 978-83-7607-245-6.

PRACE PRZEGLĄDOWE

20. Choroszy Z., Choroszy B. (2014) Hodowla simentali na świecie z perspektywy Światowego Kongresu Hodowców Bydła Simentalskiego w Kolumbii. Wiadomości Zootechniczne, LII, 3: 88-97.
21. Knapik J. (2014) Doświadczenia w rozwijaniu marketingu bezpośredniego (sprzedaży bezpośredniej) na przykładzie Austrii. Wiadomości Zootechniczne, LII, 4: 173-179.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

22. Bereta A., Szmatoła T., Ropka-Molik K., Różycki M., Tyra M. (2014) Association of calpastatin polymorphisms with slaughter and fattening traits of pigs. V-th International Scientific Symposium for PhD Students And Students of Agricultural Colleges "Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development", 18-20 September, 2014, Bydgoszcz-Inowrocaw, Polska, Materiały z konferencji: V-th International Scientific Symposium for PhD Students And Students of Agricultural Colleges "Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development", pp. 1-4, UTP Bydgoszcz, ISBN brak.
23. Borys B., Knapik J., Pękala J., Bodkowski R., Pieszka M. (2014) Zawartość L-karnityny w surowej i pieczonej jagnięcinie w zależności od rodzaju zielonki w dawce. LXXIX Zjazd Naukowy PTZ. Systemy produkcji zwierzecej w XXI wieku., 15-17 września 2014, Siedlce, Polska, Systemy produkcji zwierzęcej w XXI wieku, s. 200, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ISBN brak.
24. Choroszy B., Beneš E., Choroszy Z., Brejta W. (2014) Simmental Breeding in Poland. 20th World Congress Simmental - Simbrah, 18-23 July, 2014, Bogota and Cartagena, Colombia, Materiały z konferencji: 20th World Congress Simmental - Simbrah, pp. 28-30, The World Simmental Simbrah Congress, ISBN brak.
25. Grochowska E., Wojciechowska A., Borys B., Mroczkowski S. (2014) Analiza SNP w genie miostatyny owiec. LXXIX Zjazd Naukowy PTZ. Systemy produkcji zwierzecej w XXI wieku., 15-17 września 2014, Siedlce, Polska, Systemy produkcji zwierzęcej w XXI wieku, s. 204, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ISBN brak.
26. Grochowska E., Wojciechowska A., Borys B., Mroczkowski S. (2014) Badania nad polimorfizmem eksonu 10. genu kalpaliny 3 (CPN3) owiec. LXXIX Zjazd Naukowy PTZ. Systemy produkcji zwierzecej w XXI wieku., 15-17 września 2014, Siedlce, Polska, Systemy produkcji zwierzęcej w XXI wieku, s. 205, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ISBN brak.
27. Kaczor U., Maguda I., Połtowicz K., Nowak J., Wojtysiak D. (2014) Effect of variation at the PRDM16 locus on rearing performance of broiler chickens until 42 days of age. International Scientific Conference "Molecular Research in Animal Science", 9-10 June, 2014, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: International Scientific Conference "Molecular Research in Animal Science", p. 63, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, ISBN brak.
28. Knapik J., Borys B., Pieszka M., Kłopotek E., Jarzynowska A. (2014) Wpływ rodzaju zielonki i początkowej masy ciała jagniąt na wyniki tuczu. LXXIX Zjazd Naukowy PTZ. Systemy produkcji zwierzecej w XXI wieku., 15-17 września 2014, Siedlce, Polska, Systemy produkcji zwierzęcej w XXI wieku, s. 209, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ISBN brak.
29. Mostowska A., Wójcicki P., Hozyasz K., Żukowski K., Gurgul A., Lasota A., Wójcicka K., Galas D., Matuszewska S., Dunin-Wilczyńska I., Jagodziński P. (2014) A genome-wide association study identifies two susceptibility loci for non-syndromic cleft lip and palate in the Polish population. 47th European Human Genetics Conference, 31 May - 3 June, 2014, Milan, Włochy, Materiały z konferencji: 47th European Human Genetics Conference, p. 326, EMPAG, ISBN brak.
30. Mucha A., Szyndler-Nędza M., Tyra M., Blicharski T., Ptak J. (2014) Określenie wartości rozpłodowej loszek na podstawie użytkowości ich matek i babek. VII Szkoła Zimowa "Jakość wieprzowiny w aspekcie uwarunkowań organizacyjno-produkcyjnych i hodowlanych", 18-21 lutego 2014, Ustroń, Polska, Jakość wieprzowiny w aspekcie uwarunkowań organizacyjno-produkcyjnych i hodowlanych : VII Szkoła Zimowa : Ustroń, 18-21 lutego 2014, ss. 160-162, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-201-2.
31. Mucha A., Tyra M., Ropka-Molik K., Piórkowska K., Oczkowicz M. (2014) Effect of EGF gene polymorphisms on fattening and slaughter traits in pigs. 65th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 25-29 August, 2014, Copenhagen, Denmark, Book of Abstracts of the 65th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, brak: 219, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686--248-1.
32. Nowak J., Połtowicz K., Piórkowska K., Wojtysiak D. (2014) Effect of polymorphism HinfI in CAPN1 gene on meat quality of fast- and slow-growing broiler chickens. V-th International Scientific Symposium for PhD Students And Students of Agricultural Colleges "Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development", 18-20 September, 2014, Bydgoszcz-Inowrocaw, Polska, Materiały z konferencji: V-th International Scientific Symposium for PhD Students And Students of Agricultural Colleges "Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development", p. 110, UTP Bydgoszcz, ISBN brak.
33. Nowak J., Połtowicz K., Piórkowska K., Wojtysiak D. (2014) New polymorphisms in the promoter region of CAPN1 gene in broiler chickens. International Scientific Conference "Molecular Research in Animal Science", 9-10 June, 2014, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: International Scientific Conference "Molecular Research in Animal Science", p. 81, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, ISBN brak.
34. Nowak J., Połtowicz K., Piórkowska K., Wojtysiak D. (2014) Effect of polymorphism in the regulatory region of CAPN3 gene on slaughter parameters and meat quality traits in broiler chickens of different origin. International Scientific Conference "Molecular Research in Animal Science", 9-10 June, 2014, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: International Scientific Conference "Molecular Research in Animal Science", p. 80, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, ISBN brak.
35. Nowak J., Połtowicz K., Wojtysiak D. (2014) Relationship between the rate of dystrophin degradation and physicochemical characteristics of breast muscles in broiler chickens. V-th International Scientific Symposium for PhD Students And Students of Agricultural Colleges "Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development", 18-20 September, 2014, Bydgoszcz-Inowrocaw, Polska, Materiały z konferencji: V-th International Scientific Symposium for PhD Students And Students of Agricultural Colleges "Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development", p. 109, UTP Bydgoszcz, ISBN brak.
36. Nowak J., Połtowicz K., Wojtysiak D. (2014) Muscle fibre diameter and meat quality traits of fast- and slow-growing broiler chickens. 6th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain, 26-27 June, 2014, Wrocław, Polska, Proceedings of the 6th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain, Wrocław, 26-27 June 2014, pp. 108-109, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ISBN 978-83-7717-183-7.
37. Olszewski A., Wójcik P., Wieczorek-Dąbrowska M., Cwynar M. (2014) Produkcyjność krów w pierwszych 100 dniach laktacji w zależności od ich aktywności dobowej. XXII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła. Hodowla i chów bydła w badaniach naukowych i w praktyce., 24-28 marca 2014, Zakopane, Polska, Hodowla i chów bydła w badaniach naukowych i w praktyce, s. 302, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ISBN 978-83-926689-0-9.
38. Pakulski T., Biel P., Jarzynowska A. (2014) Obserwacje nad występowaniem barwnych typów umaszczenia w stadzie merynosa odmiany barwnej w latach 2002-2011. LXXIX Zjazd Naukowy PTZ. Systemy produkcji zwierzecej w XXI wieku., 15-17 września 2014, Siedlce, Polska, Systemy produkcji zwierzęcej w XXI wieku, s. 215, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ISBN brak.
39. Piwczyński D., Wójcik P., Czajkowska A., Sitkowska B., Mroczkowski S., Sawa A. (2014) Skuteczność zabiegów inseminacyjnych z wykorzystaniem nasienia buhajów wycenionych genomowo. LXXIX Zjazd Naukowy PTZ. Systemy produkcji zwierzecej w XXI wieku., 15-17 września 2014, Siedlce, Polska, Systemy produkcji zwierzęcej w XXI wieku, s. 80, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ISBN brak.
40. Piwczyński D., Wójcik P., Sitkowska B., Mroczkowski S., Sawa A. (2014) Skuteczność inseminacji krów w wysoko wydajnych stadach. XXII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła. Hodowla i chów bydła w badaniach naukowych i w praktyce., 24-28 marca 2014, Zakopane, Polska, Hodowla i chów bydła w badaniach naukowych i w praktyce, s. 308, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ISBN 978-83-926689-0-9.
41. Połtowicz K., Nowak J., Calik J. (2014) Effect of breed and age of general-purpose hens on egg quality. Wrocław Banff Egg Forum. Egg: Bioactive Treasure, 25-27 June, 2014, Wrocław, Polska, Wrocław Banff Egg Forum - Egg: bioactive treasure, p. 41, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ISBN 978-83-7717-185-1.
42. Połtowicz K., Nowak J., Piórkowska K., Wojtysiak D. (2014) Effect of polymorphism BsmFI in CAPN1 gene on meat quality parameters in broiler chickens of different orgin. International Scientific Conference "Molecular Research in Animal Science", 9-10 June, 2014, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: International Scientific Conference "Molecular Research in Animal Science", p. 90, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, ISBN brak.
43. Połtowicz K., Nowak J., Piórkowska K., Wojtysiak D. (2014) Effect of polymorphisms in the structural region of CAPN3 gene on slaughter parameters and meat quality traits of fast- and slow-growing broiler chickens. International Scientific Conference "Molecular Research in Animal Science", 9-10 June, 2014, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: International Scientific Conference "Molecular Research in Animal Science", p. 91, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, ISBN brak.
44. Połtowicz K., Nowak J., Wojtysiak D. (2014) Differences in technological suitability of poultry meat depending on the body weight of broiler chickens. 6th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain, 26-27 June, 2014, Wrocław, Polska, Proceedings of the 6th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain, Wrocław, 26-27 June 2014, pp. 125-126, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ISBN 978-83-7717-183-7.
45. Ptak J., Mucha A., Różycki M. (2014) Korelacje między wynikami przyżyciowej oceny tucznej i rzeźnej loszek a ich późniejszą użytkowością rozpłodową. LXXIX Zjazd Naukowy PTZ. Systemy produkcji zwierzecej w XXI wieku., 15-17 września 2014, Siedlce, Polska, Systemy produkcji zwierzęcej w XXI wieku, s. 144, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ISBN brak.
46. Ptak J., Mucha A., Różycki M. (2014) Relationships between slaughter traits measured on live gilts and their subsequent reproductive performance. 65th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 25-29 August, 2014, Copenhagen, Denmark, Book of Abstracts of the 65th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 449, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686--248-1.
47. Szulc K., Skrzypczak E., Szyndler-Nędza M. (2014) Wyniki użytkowości rozpłodowej świń rasy złotnickiej pstrej utrzymywanych w ekologicznym systemie wolno wybiegowym. X poznańskie Forum weterynaryjno-zootechniczne "poprawa zdrowotnosci świń drogą do wzrostu opłacalności trzody chlewnej", 4 października 2014, Poznań, Polska, Materiały z konferencji: X poznańskie Forum weterynaryjno-zootechniczne "poprawa zdrowotnosci świń drogą do wzrostu opłacalności trzody chlewnej", ss. 8-12, Koło PTZ w Poznaniu, ISBN brak.
48. Szymik B., Żukowski K., Topolski P., Jagusiak W. (2014) Analiza genetyczna nowych cech funkcjonalnych. I Letnia Szkoła Młodych Naukowców, 16-18 czerwca 2014, Lublin-Urszulin, Polska, Materiały z konferencji: I Letnia Szkoła Młodych Naukowców, s. 47, Profesorski Klub Hodowców Bydła, ISBN brak.
49. Szymik B., Żukowski K., Topolski P., Jagusiak W. (2014) Genetic analysis of workability traits in Polish Holstein-Friesian cattle population. V-th International Scientific Symposium for PhD Students And Students of Agricultural Colleges "Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development", 18-20 września 2014, Bydgoszcz-Inowrocaw, Polska, Materiały z konferencji: V-th International Scientific Symposium for PhD Students And Students of Agricultural Colleges "Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development", s. 141, UTP Bydgoszcz, ISBN brak.
50. Szyndler-Nędza M., Bartocha K., Tyra M. (2014) Preliminary comparison of SSN and linear models used for evaluation of meat content in young pigs. 65th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 25-29 August, 2014, Copenhagen, Denmark, Book of Abstracts of the 65th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 20: 102, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686--248-1.
51. Szyndler-Nędza M., Mucha A., Różycki M., Ciemiński Ł., Blicharski T., Szulc K., Luciński P. (2014) Wpływ zinbredowania loch ras objętych programem ochrony na wyniki ich użytkowości rozpłodowej. VII Szkoła Zimowa "Jakość wieprzowiny w aspekcie uwarunkowań organizacyjno-produkcyjnych i hodowlanych", 18-21 lutego 2014, Ustroń, Polska, Jakość wieprzowiny w aspekcie uwarunkowań organizacyjno-produkcyjnych i hodowlanych : VII Szkoła Zimowa : Ustroń, 18-21 lutego 2014, ss. 211-214, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-201-2.
52. Szyndler-Nędza M., Tyra M., Ropka-Molik K., Piórkowska K., Mucha A., Różycki M., Koska M., Szulc K. (2014) Wpływ polimorfizmu genów MC4R i LEPR na skład mleka loch ras matecznych. VII Szkoła Zimowa "Jakość wieprzowiny w aspekcie uwarunkowań organizacyjno-produkcyjnych i hodowlanych", 18-21 lutego 2014, Ustroń, Polska, Jakość wieprzowiny w aspekcie uwarunkowań organizacyjno-produkcyjnych i hodowlanych : VII Szkoła Zimowa : Ustroń, 18-21 lutego 2014, ss. 215-218, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-201-2.
53. Topolski P., Szymik B. (2014) Zinbredowanie bydła HF w Polsce. I Letnia Szkoła Młodych Naukowców, 16-18 czerwca 2014, Lublin-Urszulin, Polska, Materiały z konferencji: I Letnia Szkoła Młodych Naukowców, 1: 35, Profesorski Klub Hodowców Bydła, ISBN brak.
54. Tyra M., Eckert R., Żak G., Bereta A. (2014) Effect of differences in feed intake of Polish Landrace pigs on some fattening parameters. 65th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 25-29 August, 2014, Copenhagen, Denmark, Book of Abstracts of the 65th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 423, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686--248-1.
55. Wieczorek-Dąbrowska M., Wójcik P., Olszewski A., Malinowski E., Korzonek H. (2014) Efektywność produkcji mlecznej krów w zależności od ich aktywności dobowej i masy ciała. XXII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła. Hodowla i chów bydła w badaniach naukowych i w praktyce., 24-28 marca 2014, Zakopane, Polska, Hodowla i chów bydła w badaniach naukowych i w praktyce, s. 332, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ISBN 978-83-926689-0-9.
56. Wójcik P., Cwynar M., Wieczorek-Dąbrowska M., Jakiel M. (2014) Aktywność dobowa krów rasy PHF o różnej wydajności mlecznej i fazie laktacji. XXII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła. Hodowla i chów bydła w badaniach naukowych i w praktyce., 24-28 marca 2014, Zakopane, Polska, Hodowla i chów bydła w badaniach naukowych i w praktyce, ss. 334-335, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ISBN 978-83-926689-0-9.
57. Wójcik P., Rudziński J. (2014) Efektywność wykorzystania aktywatorów ruchu w zarządzaniu wysokowydajnym stadem bydła mlecznego. LXXIX Zjazd Naukowy PTZ. Systemy produkcji zwierzecej w XXI wieku., 15-17 września 2014, Siedlce, Polska, Systemy produkcji zwierzęcej w XXI wieku, s. 95, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ISBN brak.
58. Wójcik P., Wieczorek-Dąbrowska M., Cwynar M. (2014) Wydajność rzeźna buhajków mieszańców rasy PHF i LM żywionych w koncowym okresie opasu zwiększona dawką kwasów tłuszczowych. XXII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła. Hodowla i chów bydła w badaniach naukowych i w praktyce., 24-28 marca 2014, Zakopane, Polska, Hodowla i chów bydła w badaniach naukowych i w praktyce, s. 246, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ISBN 978-83-926689-0-9.
59. Żak G., Pieszka M., Migdał W. (2014) Analiza zawartości i wzajemnych relacji kwasów tłuszczowych tłuszczu śródmięśniowego i zapasowego tuczników. VII Szkoła Zimowa "Jakość wieprzowiny w aspekcie uwarunkowań organizacyjno-produkcyjnych i hodowlanych", 18-21 lutego 2014, Ustroń, Polska, Jakość wieprzowiny w aspekcie uwarunkowań organizacyjno-produkcyjnych i hodowlanych : VII Szkoła Zimowa : Ustroń, 18-21 lutego 2014, ss. 235-237, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-201-2.
60. Żak G., Pieszka M., Migdał W. (2014) Correlations of technological properties with meat quality and slaughter traits in Pietrain pigs. 65th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 25-29 August, 2014, Copenhagen, Denmark, Book of Abstracts of the 65th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 446, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686--248-1.
61. Żak G., Pieszka M., Tyra M., Migdał W. (2014) Correlations of technological properties with selected parameters of meat (m.l.d.) quality and slaughter traits in Pietrain pigs. 65th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 25-29 August, 2014, Copenhagen, Denmark, Book of Abstracts of the 65th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 446, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686--248-1, DOI: 10.3920/978-90-8686-799-8.
62. Żak G., Tyra M., Blicharski T. (2014) Comparison of slaughter performance and meat quality in F1 crosses of Polish Large White x Duroc and Polish Landrace x Duroc pigs. 65th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 25-29 August, 2014, Copenhagen, Denmark, Book of Abstracts of the 65th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 445, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686--248-1, DOI: 10.3920/978-90-8686-799-8.
63. Żukowski K., Piechota M., Radkowski P., Flis Ł., Waller T., Bartyński T., Golik M., Gubała T. (2014) galaxy.plgrid.pl: High Performance Next Generation Sequencing Analysis Platform. Sympozjum Polskich Użytkowników Platformy Illumina, 23-24 October, 2014, Poznań, Polska, Materiały z Sympozjum Polskich Użytkowników Platformy Illumina, pp. 1-2, ILLUMINA, ISBN brak.
64. Żukowski K., Ropka-Molik K., Piórkowska K., Gurgul A. (2014) Post Alignment Reads Quantification of the Pig Transcript_ome Sequencing. 10th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production, 17-22 August, 2014, Vancouver, Kanada, Materiały z konferencji: 10th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production, pp. 1-2, 10th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production, ISBN brak.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE, WYKŁADY NA SZKOLENIA, SEMINARIA

65. Eckert R., Mucha A. (2014) Jaką genetyką dysponują producenci trzody chlewnej w Europie. Jaka przyszłość dla produkcji trzody chlewnej w Polsce?, 27 marca 2014, Pawłowice, Polska, Materiały z konferencji: Jaka przyszłość dla produkcji trzody chlewnej w Polsce?, ss. 7-12, IZ PIB, ISBN brak.
66. Jagusiak W., Morek-Kopeć M., Topolski P., Żarnecki A., Krychowski T. (2014) Modyfikacja indeksu Produkcja–Funkcjonalnosc (PF). XXII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła. Hodowla i chów bydła w badaniach naukowych i w praktyce., 24-28 marca 2014, Zakopane, Polska, Hodowla i chów bydła w badaniach naukowych i w praktyce, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ISBN 978-83-926689-0-9.
67. Kamyczek M. (2014) Śmiertelność okołoporodowa cieląt - przyczyny i zapobieganie. Aktualne problemy nowoczesnej produkcji bydła, 18 listopada 2014, Pawłowice, Polska, Materiały z konferencji: Aktualne problemy nowoczesnej produkcji bydła, ss. 25-29, IZ PIB, ISBN brak.
68. Połtowicz K., Nowak J. (2014) Sterowanie jakością produktów drobiarskich: produkcja mięsa drobiowego w oparciu o kurczęta o spowolnionym tempie wzrostu. Praktyczne wykorzystanie wyników badań w produkcji zwierzęcej, ss. 64-66, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, ISBN 978-83-63411-27-5.
69. Szyndler-Nędza M., Babicz M., Bajda Z., Skrzypczak E., Szulc K., Luciński P. (2014) Analiza zmian w cechach użytkowych świń objętych programem ochrony. LXXIX Zjazd Naukowy PTZ. Systemy produkcji zwierzecej w XXI wieku., 15-17 września 2014, Siedlce, Polska, Systemy produkcji zwierzęcej w XXI wieku, s. 151, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ISBN brak.
70. Żak G. (2014) Jakość mięsa wieprzowego w aspekcie realizowanych programów hodowlanych. LXXIX Zjazd Naukowy PTZ. Systemy produkcji zwierzecej w XXI wieku., 15-17 września 2014, Siedlce, Polska, Systemy produkcji zwierzęcej w XXI wieku, ss. 109-115, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ISBN brak.
71. Żak G. (2014) Walidacja równań do standaryzacji przyrostów dziennych, grubości słoniny i mięśnia najdłuższego grzbietu w ocenie przyżyciowej świń. Referat plenarny. POLSUS., 4 listopada 2014, Warszawa, Polska, Referat plenarny. POLSUS., s. 1, POLSUS, ISBN brak.
72. Żukowski K. (2014) Baza danych i prezentacja wyników oceny - dziś i w przyszłości. Seminarium Pierwsza publikacja wyników międzynarodowej genomowej oceny wartości hodowlanej buhajów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej, 3 lipca 2014, Balice, Polska, Materiały z konferencji: Seminarium Pierwsza publikacja wyników międzynarodowej genomowej oceny wartości hodowlanej buhajów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej, ss. 1-3, IZ PIB, ISBN brak.
73. Żukowski K., Piechota M., Radkowski P., Flis Ł., Waller T., Bartyński T., Golik M., Gubała T. (2014) galaxy.plgrid.pl: NGS Analysis Platform Supported by the PL-Grid Computing and Data Storage Infrastructur. Bioinformatics in Torun 2014, 14 June, 2014, Toruń, Polska, Materiały z konferencji: Bioinformatics in Torun 2014, pp. 1-2, Bioinformatics in Torun 2014, ISBN brak.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

74. Choroszy B., Żarnecki A., Choroszy Z. (2014) Ocena wartości hodowlanej bydła rasy simentalskiej pod względem cech funkcjonalnych płodności i przebiegu ocieleń. XXII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła. Hodowla i chów bydła w badaniach naukowych i w praktyce., 24-28 marca 2014, Zakopane, Polska, Hodowla i chów bydła w badaniach naukowych i w praktyce, ss. 269-271, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ISBN 978-83-926689-0-9.
75. Gacek L. (2014) Jak zapobiegać szybkiemu spokrewnieniu zwierząt w stadzie. Podkarpackie Wiadomości Rolnicze, 3: 14.
76. Olszewski A. (2014) Długowieczna Impreza. Hodowla i Chów Bydła, 4, 47: 47-49.
77. Skarwecka M. (2014) Era Genomowa. Aktualności Małopolskiego Centrum Biotechniki Sp. z o.o. z siedzibą w Krasnem, VIII, 2: 4-5.
78. Topolski P. (2014) Inbred - geneza zjawiska, przyczyny i skutki w hodowli bydła HF. Aktualności Małopolskiego Centrum Biotechniki Sp. z o.o. z siedzibą w Krasnem, 2, 21: 10-12.
79. Wójcik P., Olszewski A. (2014) Efektywność wykorzystania pedometrów w poprawie płodności bydła mięsnego. LXXIX Zjazd Naukowy PTZ. Systemy produkcji zwierzecej w XXI wieku., 15-17 września 2014, Siedlce, Polska, Systemy produkcji zwierzęcej w XXI wieku, s. 80, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ISBN brak.
80. Żukowski K. (2014) Rewolucja w ocenie wartości hodowlanej bydła ras mlecznych. Kalendarz Rolników 2015, Wydawnictwo duszpasterstwa Rolników, ISBN 978-83-7401-472-4.
81. Żukowski K. (2014) Era genomowa w hodowli bydła mlecznego. IZ PIB, ss. 12, ISBN brak.

WYNIKI OCENY ZWIERZĄT

82. Choroszy B., Choroszy Z., Miejski A., Korzonek H. (2014) Wyniki stacjonarnej oceny wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej w zakresie cech mięsnych (seria XXIR).Sezon oceny 2014/2. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej, 3: 57-62.
83. Choroszy B., Jagusiak W., Morek-Kopeć M., Strabel T., Wójcik P., Żarnecki A. (2014) Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Sezon oceny 2014/1. Balice, IZ PIB, 35/1: 222, ISBN brak.
84. Choroszy B., Jagusiak W., Morek-Kopeć M., Strabel T., Wójcik P., Żarnecki A. (2014) Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Sezon oceny 2014/2. Balice, IZ PIB, 35: 228, ISBN brak.
85. Choroszy B., Jagusiak W., Morek-Kopeć M., Strabel T., Wójcik P., Żarnecki A. (2014) Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Sezon oceny 2014/3. Balice, IZ PIB, 35/3: 223, ISBN brak.
86. Choroszy B., Jagusiak W., Żarnecki A. (2014) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech mlecznych. Sezon oceny 2014/1. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej, 1: 33-37.
87. Choroszy B., Jagusiak W., Żarnecki A. (2014) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech mlecznych. Sezon oceny 2014/2. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej, 2, 2: 33-37.
88. Choroszy B., Jagusiak W., Żarnecki A. (2014) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech mlecznych. Sezon oceny 2014/3. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej, 3: 33-37.
89. Choroszy Z., Jagusiak W., Żarnecki A. (2014) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech mlecznych. Sezon oceny 2014/1. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej, 1, 1: 5-29.
90. Choroszy Z., Jagusiak W., Żarnecki A. (2014) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech mlecznych. Sezon oceny 2014/2. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej, 2, 2: 5-29.
91. Choroszy Z., Jagusiak W., Żarnecki A. (2014) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech mlecznych. Sezon oceny 2014/3. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej, 1, 3: 5-29.
92. Choroszy Z., Szewczyk A., Choroszy B., Ciemiński Ł. (2014) Ocena wartości użytkowej buhajów ras mięsnych, Wyniki Oceny 2013/2. Ocena wartości użytkowej i hodowlanej buhajów ras mięsnych, Wyniki Oceny 2013/2, ss. 1-2, IZ PIB, PZHiPBM, ISBN brak.
93. Choroszy Z., Szewczyk A., Choroszy B., Ciemiński Ł. (2014) Ocena wartości hodowlanej buhajów ras mięsnych, Wyniki Oceny 2013/2. Ocena wartości użytkowej i hodowlanej buhajów ras mięsnych, Wyniki Oceny 2013/2, ss. 3-81, IZ PIB, PZHiPBM, ISBN brak.
94. Choroszy Z., Szewczyk A., Choroszy B., Ciemiński Ł. (2014) Ocena wartości użytkowej bydła ras mięsnych. Wyniki oceny za rok 2013. Ocena wartości użytkowej bydła ras mięsnych. Wyniki za rok 2013, ss. 51-68, Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, ISBN brak.
95. Eckert R., Szyndler-Nędza M. (2014) Ocena przyżyciowa młodych knurów. Stan hodowli i wyniki oceny świń, XXXII: 19-33.
96. Eckert R., Żak G., Bereta A. (2014) Ocena przyżyciowa loszek. Stan hodowli i wyniki oceny świń, XXXII: 34-47.
97. Jagusiak W., Żarnecki A., Wójcik P. (2014) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech pokroju. Sezon oceny 2014/2. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej, 51, 2: 12-31.
98. Jagusiak W., Żarnecki A., Wójcik P. (2014) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech pokroju. Sezon oceny 2014/1. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej, 51, 1: 39-55.
99. Jagusiak W., Żarnecki A., Wójcik P. (2014) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech pokroju. Sezon oceny 2014/3. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej, 51, 3: 39-55.
100. Jagusiak W., Żarnecki A., Wójcik P. (2014) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech pokroju. Sezon oceny 2014/1. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej, 51, 1: 12-31.
101. Jagusiak W., Żarnecki A., Wójcik P. (2014) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech pokroju. Sezon oceny 2014/2. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej, 51, 2: 40-55.
102. Jagusiak W., Żarnecki A., Wójcik P. (2014) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech pokroju. Sezon oceny 2014/3. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej, 51, 3: 11-29.
103. Mucha A. (2014) Ocena użytkowości rozpłodowej loch. Stan hodowli i wyniki oceny świń, XXXII: 3-18.
104. Mucha A., Tyra M. (2014) Inseminacja trzody chlewnej. Stan hodowli i wyniki oceny świń, XXXII: 73-92.
105. Różycki M., Tyra M. (2014) Wyniki oceny użytkowości tucznej i rzeźnej świń w stacjach kontroli użytkowości rzeźnej trzody chlewnej. Stan hodowli i wyniki oceny świń, 32: 49-72.
106. Szyndler-Nędza M. (2014) Upowszechnianie i udostępnianie bieżących wyników oceny rozpłodowej loch oraz przyżyciowej loszek i knurków ras zachowawczych. www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl, s. 1.
107. Szyndler-Nędza M., Luciński P., Skrzypczak E., Szulc K., Bajda Z. (2014) Ochrona zasobów genetycznych świń ras rodzimych - stan hodowli i wyniki oceny. Ochrona zasobów genetycznych świń ras rodzimych - stan hodowli i wyniki oceny, 9: 3-29.
108. Tyra M. (2014) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP w SKURTCh. Stan hodowli i wyniki oceny świń, XII, 2: 111-130.
109. Tyra M., Eckert R., Żak G. (2014) Upowszechnianie i udostępnianie bieżących wyników oceny przyżyciowej loch i knurów szacowanych metodą BLUP. http://www.trzoda.izoo.krakow.pl/, s. 1.
110. Tyra M., Mucha A. (2014) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP - użytkowość rozpłodowa. Balice, IZ PIB, X/1: 211, ISBN brak.
111. Tyra M., Mucha A. (2014) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP - użytkowość rozpłodowa. Balice, IZ PIB, X/2: 191, ISBN brak.
112. Tyra M., Różycki M. (2014) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP w SKURTCh. Stan hodowli i wyniki oceny świń, XII, 1: 110-129.
113. Żak G. (2014) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, styczeń 2014 r. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 1: 1-4.
114. Żak G. (2014) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, luty 2014 r. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 2: 1-4.
115. Żak G. (2014) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, marzec 2014 r. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 3: 1-4.
116. Żak G. (2014) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, kwiecień 2014 r. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 4: 1-4.
117. Żak G. (2014) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, maj 2014 r. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 5: 1-4.
118. Żak G. (2014) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, czerwiec 2014 r. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 6: 1-4.
119. Żak G. (2014) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, lipiec 2014 r. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 7: 1-4.
120. Żak G. (2014) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, sierpień 2014 r. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 8: 1-4.
121. Żak G. (2014) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, wrzesień 2014 r. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 9: 1-4.
122. Żak G. (2014) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, październik 2014 r. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 10: 1-4.
123. Żak G. (2014) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, listopad 2014 r. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 11: 1-4.
124. Żak G. (2014) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, grudzień 2014 r. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 12: 1-4.
125. Żak G., Bereta A. (2014) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP dla użytkowości tucznej i rzeźnej na podstawie pomiarów przyżyciowych. Balice, IZ PIB, XIV/2: 106, ISBN brak.
126. Żak G., Bereta A., Różycki M. (2014) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP dla użytkowości tucznej i rzeźnej na podstawie pomiarów przyżyciowych. Balice, IZ PIB, XIV/1: 109, ISBN brak.

BROSZURY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE

127. Choroszy Z., Choroszy B. (2014) Metody oceny wartości użytkowej i hodowlanej bydła ras mięsnych. Praktyczne wykorzystanie wyników badań w produkcji zwierzęcej, ss. 4-8, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu, ISBN 978-83-63411-27-5.

PODRĘCZNIKI I WYDAWNICTWA KSIĄŻKOWE

128. Topolski P. (2014) Inseminacja bydła w roku 2013. Balice, Instytut Zootechniki PIB, 12: 42, ISBN brak.

Biotechnologia Rozrodu Zwierząt

PRACE ORYGINALNE

129. Bryła M., Trzcińska M. (2014) Zastosowanie związków osłaniających w kriokonserwacji nasienia knura. Roczniki Naukowe Zootechniki, 41, 1: 33-39.
130. Budziński G., Suszka-Świtek A., Roman P., Caban A., Oczkowicz G., Czech E., Mały A., Wiaderkiewicz R., Smorąg Z., Ryszka F., Cierpka L. (2014) Cytochrome p450 3 a expression in pigs livers after 24-hour preservation in biolasol solution depending on the type of transgenesis. Transplantation Proceedings, 46(8): 2548-2551, DOI: 10.1016/j.transproceed.2014.09.046.
131. Budziński G., Suszka-Świtek A., Roman P., Caban A., Oczkowicz G., Wiaderkiewicz A., Mały A., Wiaderkiewicz R., Smorąg Z., Ryszka F., Cierpka L. (2014) Interleukin-6 Concentration in the Transgenic Pig's Liver Preserved for 24 Hours in Biolasol Solution. Transplantation Proceedings, 46(8): 2552-2554, DOI: 10.1016/j.transproceed.2014.09.047.
132. Caban A., Oczkowicz G., Budziński G., Suszka-Świtek A., Dolińska B., Ostróżka-Cieślik A., Wieczorek J., Ryszka F., Wiaderkiewicz R., Cierpka L. (2014) Toll-like receptors 2 and 4 in pigs' kidneys early after autotransplantation procedure. Transplantation Proceedings, 46, 8: 2545-2547, DOI: 10.1016/j.transproceed.2014.09.035.
133. Cierpka L., Ryszka F., Dolińska B., Smorąg Z., Słomski R., Wiaderkiewicz R., Caban A., Budziński G., Oczkowicz G., Wieczorek J. (2014) Biolasol: novel perfusion and preservation solution for kidneys. Transplantation Proceedings, 46(8): 2539-2541, DOI: 10.1016/j.transproceed.2014.09.016.
134. Dąbrowska M., Skuciński J., Starek M., Szura M., Wieczorek J., Smorąg Z. (2014) Application of analytical techniques to monitoring of kidney viability before transplantation during storage in ViaSpan® and Biolasol® Plus preservation solutions. Analytical Methods, 6: 9093-9100, DOI: 10.1039/C4AY01731E.
135. Gajda B., Szczęśniak-Fabiańczyk B., Mandryk I., Poniedziałek-Kempny K., Ryszka F., Dolińska B., Leszczyńska L., Smorąg Z. (2014) Effect of Biolactin administered per os on survivability amd body weight of piglets. Annals of Animal Science, 14, 1: 81-88, DOI: 10.2478/aoas-2013-0083.
136. Gogol P., Trzcińska M., Bryła M. (2014) Motility, mitochondrial membrane potential and ATP content of rabbit spermatozoa stored in extender supplemented with GnRH analogue [des-Gly10, D-Ala6]-LH-RH ethylamide. Polish Journal of Veterinary Sciences, 17/4: 571-575.
137. Grygoruk C., Mrugacz G., Modliński J.A., Gajda B., Mandryk I., Grusza M., Sieczyński P. (2014) Protective, role of mucin coat. Progress in Health Sciences, 3, 1: 83-88.
138. Jurewicz J., Radwan M., Merecz-Kot D., Sobala W., Ligocka D., Radwan P., Bochenek M., Hanke W. (2014) Occupational, life stress and family functioning: does it affect semen quality? Annals of Human Biology, 41, 3: 220-228, DOI: 10.3109/03014460.2013.849755.
139. Jurewicz J., Radwan M., Sobala W., Radwan P., Bochenek M., Hanke W. (2014) Effects of occupational exposure - is there a link between exposure based on an occupational questionnaire and semen quality ? Systems Biology in Reproductive Medicine, 60,4: 227-233, DOI: 10.3109/19396368.2014.907837.
140. Mrugacz G., Grygoruk C., Gajda B., Mandryk I., Grusza M., Sieczyński P. (2014) Influence of pressure changes during embryo transfer on blastocyst viability. Progress in Health Sciences, 3, 1: 89-93.
141. Mucha S., Grajewski B., Gornowicz E., Lisowski M., Radziszewska J., Szwaczkowski T. (2014) Mapping quantitative trait loci affecting some carcass and meat traits in duck (Anas platyrhynchos). Journal of Applied Genetics, 55, 4: 497-503, DOI: 10.1007/s13353-014-0224-y.
142. Opiela J., Romanek J., Lipiński D., Smorąg Z. (2014) Effect of hyaluronan on developmental competence and quality of oocytes and obtained blastocysts from in vitro maturation of bovine oocytes. Journal of Biomedicine and Biotechnology, 2014: 1-8, DOI: 10.1155/2014/519189.
143. Samiec M., Skrzyszowska M. (2014) Biological transcomplementary activation as a novel and effective strategy applied to the generation of porcine somatic cell cloned embryos. Reproductive Biology, 14, 2: 128-139, DOI: 10.1016/j.repbio.2013.12.006.
144. Trzcińska M., Bryła M., Gajda B., Gogol P. (2014) Fertility of boar semen cryopreserved in extender supplemented with butylated hydroxytoluene. Theriogenology, 83, 3: 307-313, DOI: 10.1016/j.theriogenoology.2014.07.045.
145. Wilczek P., Malota Z., Lesiak A., Niemiec-Cyganek A., Kubin B., Słomski R., Nożyński J., Wilczek G., Mzyk A., Gramatyka M., Opiela J. (2014) Age-related changes in biomechanical properties of transgenic porcine pulmonary and aortic conduits. Biomedical Materials, 9, 5: 1-10, DOI: 10.1088/1748-6041/9/5/055006.
146. Zeyland J., Woźniak A., Gawrońska B., Juzwa W., Jura J., Nowak A., Słomski R., Smorąg Z., Szalata M., Mazurek U., Lipiński D. (2014) Double transgenic pigs with combined expression of human alfa 1,2-fucosyltransferase and alfa-galactosidase designed to avoid hyperacute xenograft rejection. Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis, 62, 5: 411-422, DOI: 10.1007/s00005-014-0280-3.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

147. Lisowski M. (2014) Analiza zmienności genetycznej kur szacowanej metodami genetyki ilościowej i molekularnej. Roczniki Naukowe Zootechniki Monografie i Rozprawy, 51, Kraków, IZ PIB, ss. 118, ISBN 9788376072203.
148. Słomski R., Dzieduszycki A.M., Lipiński D., Szalata M., Wielgus K., Zeyland J., Wolko Ł., Śmiełowski J., Smorąg Z., Frąckowiak H., Indycka E. (2014) Archeologia molekularna. Analiza DNA - praktyka, ss. 243-261, UP Poznań, ISBN 978-83-7160-763-9.
149. Smorąg Z., Bochenek M., Gajda B., Bryła M., Gogol P., Mandryk I., Jura J., Jurkiewicz J., Samiec M., Skrzyszowska M., Trzcińska M. (2014) Wykorzystanie nowoczesnych metod w hodowli świń. Hodowla i chów świń, ss. 75-95, UP Lublin, ISBN 978-83-7259-221-7.

PRACE PRZEGLĄDOWE

150. Gajda B., Rajska I. (2014) Aktualny stan i możliwości kriokonserwacji zarodków zwierząt gospodarskich. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 10, 4: 1-23.
151. Poniedziałek-Kempny K. (2014) Rola prolaktyny w rozrodzie zwierząt. Przegląd Hodowlany, 4: 5-8.
152. Szczęśniak-Fabiańczyk B., Majewska A., Czech K. (2014) Stan rezerwy genetycznej in situ i ex situ bydła ras polskich. Wiadomości Zootechniczne, LII, 4: 180-182.
153. Wierzchoś-Hilczer A., Gogol P. (2014) Kriokonserwacja nasienia królika - problemy i nowe strategie. Przegląd Hodowlany, 82, 5: 36-38.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

154. Bochenek M. (2014) Cytometria przepływowa w diagnostyce plemników. VII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu, 11-13 września 2014, Toruń, Poland, Materiały z konferencji: VII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu, s. 25, Towarzystwo Biologii Rozrodu, ISBN brak.
155. Bryła M., Trzcińska M. (2014) Influence of Hyaluronic acid supplementation on apoptptic-like chan ges of cryopreserved boar semen. V-th International Scientific Symposium for PhD Students And Students of Agricultural Colleges "Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development", 18-20 September, 2014, Bydgoszcz-Inowrocaw, Polska, Materiały z konferencji: V-th International Scientific Symposium for PhD Students And Students of Agricultural Colleges "Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development", p. 37, UTP Bydgoszcz, ISBN brak.
156. Gajda B., Mandryk I., Smorąg Z. (2014) Wpływ koncentracji plemników na efektywność zapłodnienia in vitro oocytów świni. VII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu, 11-13 września 2014, Toruń, Poland, Materiały z konferencji: VII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu, s. 140, Towarzystwo Biologii Rozrodu, ISBN brak.
157. Gajda B., Poniedziałek-Kempny K., Rajska I., Smorąg Z. (2014) Wpływ tymozyny na dojrzewanie in vitro oocytów świni. LXXIX Zjazd Naukowy PTZ. Systemy produkcji zwierzecej w XXI wieku., 15-17 września 2014, Siedlce, Polska, Systemy produkcji zwierzęcej w XXI wieku, s. 125, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ISBN brak.
158. Gogol P., Gajda B., Poniedziałek-Kempny K. (2014) Indukowanie owulacji u królików przez podanie analogu GnRH w dawce inseminacyjnej. VII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu, 11-13 września 2014, Toruń, Poland, Materiały z konferencji: VII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu, s. 141, Towarzystwo Biologii Rozrodu, ISBN brak.
159. Jurkiewicz J., Bugno-Poniewierska M., Pawlina K. (2014) Weryfikacja integracji transgenu przez plemniki knura wykorzystywanych jako wektory w uzyskiwaniu transgenicznych świń. VII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu, 11-13 września 2014, Toruń, Poland, Materiały z konferencji: VII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu, s. 144, Towarzystwo Biologii Rozrodu, ISBN brak.
160. Mucha S., Lisowski M., Grajewski B., Gornowicz E., Szwaczkowski T. (2014) Nonadditive QTL effects on meat quality traits in ducks. XXVI International Poultry Symposium PB WPSA “Science for poultry practice - poultry practice for science, 8-10 September, 2014, Kazimierz Dolny, Polska, Materiały z konferencji: XXVI International Poultry Symposium PB WPSA “Science for poultry practice - poultry practice for science, pp. 202-203, Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej,, ISBN brak.
161. Opiela J., Romanek J., Lipiński D., Wieczorek J. (2014) The increased pluripotency of adult bone marrow-derived Mesenchymal Stem Cells (MSCs) undergoing Trichostatin A-dependent epigenomic transformation. VII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu, 11-13 September, 2014, Toruń, Poland, Materiały z konferencji: VII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu, p. 150, Towarzystwo Biologii Rozrodu, ISBN brak.
162. Opiela J., Samiec M., Romanek J. (2014) The increased quality of cloned pig embryos reconstructed with cell nuclei of adult bone marrow-derived mesenchymal stem cells undergoing Trichostatin A-dependent epigenomic transformation. 30th Scientific Meeting of the European Embryo Transfer Association, 12-13 September, 2014, Dresden, Germany, 30th Scientific Meeting of the European Embryo Transfer Association, p. 140, “ASSOCIATION OF EMBRYO TECHNOLOGY IN EUROPE, ISBN brak.
163. Poniedziałek-Kempny K., Gajda B., Smorąg Z. (2014) Effect of hyaluronan on maturation of porcie oocytes. V-th International Scientific Symposium for PhD Students And Students of Agricultural Colleges "Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development", 18-20 September, 2014, Bydgoszcz-Inowrocaw, Polska, Materiały z konferencji: V-th International Scientific Symposium for PhD Students And Students of Agricultural Colleges "Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development", p. 121, UTP Bydgoszcz, ISBN brak.
164. Romanek J., Opiela J., Smorąg Z. (2014) High hydrostatic pressure impact on cryopreservated porcine mesenchymal stem cells quality- preliminary results. 30th Scientific Meeting of the European Embryo Transfer Association, 12-13 September, 2014, Dresden, Germany, 30th Scientific Meeting of the European Embryo Transfer Association, p. 157, “ASSOCIATION OF EMBRYO TECHNOLOGY IN EUROPE, ISBN brak.
165. Romanek J., Opiela J., Smorąg Z. (2014) Wpływ wysokiego ciśnienia hydrostatycznego (HHP) na przeżywalność i tempo proliferacji kriokonserwowanych mezenchymalnych komórek macierzystych świni. VII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu, 11-13 września 2014, Toruń, Poland, Materiały z konferencji: VII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu, s. 154, Towarzystwo Biologii Rozrodu, ISBN brak.
166. Romanek J., Opiela J., Smorąg Z. (2014) Wpływ wysokiego ciśnienia hydrostatycznego (HHP) na jakość kriokonserwowanych mezenchymalnych komórek macierzystych (MSC) świni - wstępne wyniki badań. X Sympozjum Sprawozdawcze Instytutów pt. ”Molekularne i fizjologiczne aspekty rozrodu i żywienia zwierząt”, 27-28 marca 2014, Jabłonna, Polska, Materiały z konferencji: X Sympozjum Sprawozdawcze Instytutów pt. ”Molekularne i fizjologiczne aspekty rozrodu i żywienia zwierząt”, s. 17, Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt, ISBN brak.
167. Romek M., Krzysztofowicz E., Gajda B., Smorąg Z. (2014) Wpływ kwasu hialuronowego oraz wysokiego ciśnienia hydrostatycznego (HHP) na rozwój in vitro zarodków świni. VII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu, 11-13 września 2014, Toruń, Poland, Materiały z konferencji: VII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu, s. 155, Towarzystwo Biologii Rozrodu, ISBN brak.
168. Samiec M., Opiela J. (2014) Kompetencje jąder szpikopochodnych mezenchymalnych komórek macierzystych, poddanych modulacji epigenomowej za pośrednictwem trichostatyny A, do pokierowania pozaustrojowym rozwojem klonalnych zarodków świni. VII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu, 11-13 września 2014, Toruń, Poland, Materiały z konferencji: VII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu, s. 156, Towarzystwo Biologii Rozrodu, ISBN brak.
169. Samiec M., Opiela J. (2014) Trichostatin A affects the competencies of adult mesenchymal stem cell nuclei to direct extracorporeal development of cloned pig embryos. 30th Scientific Meeting of the European Embryo Transfer Association, 12-13 September, 2014, Dresden, Germany, 30th Scientific Meeting of the European Embryo Transfer Association, p. 168, “ASSOCIATION OF EMBRYO TECHNOLOGY IN EUROPE, ISBN brak.
170. Samiec M., Skrzyszowska M. (2014) Scriptaid-mediated epigenomic modulation of in vitro cultured nuclear recipient oocytes biases the efficiencies of both their meiotic maturation and somatic cell cloning in pigs. 30th Scientific Meeting of the European Embryo Transfer Association, 12-13 September, 2014, Dresden, Germany, 30th Scientific Meeting of the European Embryo Transfer Association, p. 166, “ASSOCIATION OF EMBRYO TECHNOLOGY IN EUROPE, ISBN brak.
171. Samiec M., Skrzyszowska M. (2014) Zastosowanie skryptaido-zależnej transformacji epigenetycznej fibroblastów płodowych - dawców jąder komórkowych oraz dojrzewających in vitro oocytów-biorców jąder w klonowaniu somatycznym świń. VII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu, 11-13 września 2014, Toruń, Poland, Materiały z konferencji: VII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu, s. 157, Towarzystwo Biologii Rozrodu, ISBN brak.
172. Skrzyszowska M., Samiec M. (2014) Epigenetically modulated blood-derived fibroblast-like cells provide a new source of nuclear donors for somatic cell cloning in goats. 30th Scientific Meeting of the European Embryo Transfer Association, 12-13 September, 2014, Dresden, Germany, 30th Scientific Meeting of the European Embryo Transfer Association, p. 176, “ASSOCIATION OF EMBRYO TECHNOLOGY IN EUROPE, ISBN brak.
173. Skrzyszowska M., Samiec M., Gajda B., Wieczorek J. (2014) Przydatność epigenetycznie modulowanych fibroblastów krwi w klonowaniu somatycznym kóz. VII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu, 11-13 września 2014, Toruń, Poland, Materiały z konferencji: VII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu, s. 159, Towarzystwo Biologii Rozrodu, ISBN brak.
174. Szczęśniak-Fabiańczyk B., Bochenek M., Gogol P., Trzcińska M., Bryła M., Smorąg Z. (2014) Krople protoplazmatyczne a inne parametry oceny jakości plemników knura. VII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu, 11-13 września 2014, Toruń, Poland, Materiały z konferencji: VII Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu, s. 112, Towarzystwo Biologii Rozrodu, ISBN brak.
175. Szwaczkowski T., Mucha S., Grajewski B., Gornowicz E., Lisowski M., Radziszewska J. (2014) Genetic linkage map of chromosome 1 in duck (Anas platyrhynchos). XIVth European Poultry Conference, 23-27 July, 2014, Stavanger, Norway, Materiały z konferencji: XIVth European Poultry Conference, p. 425, WPSA, ISBN brak.
176. Trzcińska M., Bryła M. (2014) Chances in sperm membrane integrity following cryopreservation of boar semen. V-th International Scientific Symposium for PhD Students And Students of Agricultural Colleges "Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development", 18-20 September, 2014, Bydgoszcz-Inowrocaw, Polska, Materiały z konferencji: V-th International Scientific Symposium for PhD Students And Students of Agricultural Colleges "Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development", p. 147, UTP Bydgoszcz, ISBN brak.
177. Wyszyńska-Pawelec G., Zapała J., Tomaszewska R., Smorąg Z., Ryńska B., Jura J. (2014) Immunohistochemical evaluation of osteogenesis in transgenic pigs - potential bone graft donors. XII Congress of the European Association for Cranio-Maxillo – Facial Surgery, 26 September, 2014, Praga, Czechy, XII Congress of the European Association for Cranio-Maxillo-Facial Surgery, p. 1050, Provided Services, ISBN 978-80-260-6781-8.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE, WYKŁADY NA SZKOLENIA, SEMINARIA

178. Wyszyńska-Pawelec G., Zapała J., Tomaszewska R., Ryńska B., Smorąg Z. (2014) Immunohistochemiczna ocena osteogenezy u świń transgenicznych - potencjalnych dawców przeszczepów kostnych. II Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii, 20-22 marca 2014, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: II Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii, s. 59, Polskie Towarzystwo Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej, Chirurgii Stomatologicznej i Implantologii, ISBN brak.

INSTRUKCJE WDROŻENIOWE I UPOWSZECHNIENIOWE

179. Gajda B., Szczęśniak-Fabiańczyk B., Ryszka F., Abramczyk J., Smorąg Z. (2014) Zastosowanie preparatu 'Biolactin-roztwór' w odchowie prosiąt. Instytut - praktyce, Kraków, IZ-PIB, i-2/2014: 12, ISBN 978-83-7607-233-3.
180. Trzcińska M., Bryła M., Gajda B. (2014) Domaciczna inseminacja loszek przy użyciu kriokonserwowanego nasienia knura. Instytut - praktyce, Kraków, IZ-PIB, i-3/2014: 12, ISBN 978-83-7607-249-4.

BROSZURY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE

181. Gajda B., Mandryk I., Poniedziałek-Kempny K., Rajska I. (2014) Dojrzewanie in vitro oocytów świni. Instytyu - praktyce, Kraków, IZ-PIB, b-3/2014: 28, ISBN 978-83-7607-219-7.

Ochrona Zasobów Genetycznych Zwierząt

182. Chełmińska A. (2014) Uroczyste otwarcie Krajowego Banku Materiałów Biologicznych. Wiadomości Zootechniczne, LII, 3: 143-145.

PRACE ORYGINALNE

183. Calik J. (2014) Capon production - breeding stock, rooster castration and rearing methods and meat quality. Annals of Animal Science, 14, 4: 769-777, DOI: 10.2478/aoas-2014-0050.
184. Calik J. (2014) Effect of lenght of productive life of Rhode Island Red (R-11) hens on their performance and egg quality. Acta Scientiarum Polonorum Zootechnica, 13, 1: 39-50.
185. Dymnicki E., Sosin-Bzducha E., Reklewski Z. (2014) Zależności między masami ciała rasy polskiej czerwonej i odchowywanego przez nie potomstwa. Roczniki Naukowe Zootechniki, 41, 1: 9-19.
186. Gugołek A., Wyczling P., Kowalska D., Strychalski J., Konstantynowicz M., Zwoliński C. (2014) Productivity results and physiological response of the gastrointestinal tract of rabbits feeding diets containing rapeseed cake and wheat dried distilled grains with solubles. Animal Production Science, 55, 6: 777-786, DOI: 10.107/AN14206.
187. Kawęcka A., Kosiek A. (2014) Charakterystyka wybranych parametrów wełny współczesnej świniarki. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 10, 3: 39-48.
188. Kawęcka A., Krupiński J. (2014) Sheep in the Polish Carpathians: genetic resources conservation of the Podhale Zackel and Coloured Mountain Sheep. Geomatics, Landmanagement and Landscape, 1: 35-45, DOI: 10.15576/GLL/2014.1.35.
189. Kawęcka A., Sosin-Bzducha E. (2014) Seasonal changes of the chemical composition of cheese obtained from the milk of indigenous Polish breeds of sheep. Journal of Animal and Feed Sciences, 23: 131-138.
190. Kowalska D., Gugołek A., Bielański P. (2014) Zależność między otłuszczeniem tuszy a zawartością tłuszczu śródmięśniowego i profilem kwasów tłuszczowych w mięsie królików. ŻYWNOŚĆ - Nauka Technologia Jakość, 2, 93: 58-72, DOI: 10.15193/zntj/2014/93/058-072.
191. Kowalska D., Piechocka K. (2014) Wpływ tempa wzrostu na otłuszczenie tuszki i skład kwasów tłuszczowych w mięsie i tłuszczu króliczym. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 10, 3: 49-59.
192. Kowalska D., Piórkowska M., Zoń A. (2014) Porównanie niektórych cech metrycznych układu pokarmowego i powłokowego populacji jenotów hodowlanych i dziko żyjących. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 10, 2: 29-43.
193. Krawczyk J., Obrzut J., Zwierzyński R. (2014) Analiza wyników użytkowości i efektywnej wielkości populacji krajowych gęsi czterech odmian południowych. Roczniki Naukowe Zootechniki, 41, 2: 107-118.
194. Lewko L., Gornowicz E. (2014) Kształtowanie się wytrzymałości i odkształcenia elastycznego skorupy jaj kaczek pochodzących z wybranych stad zachowawczych. Wiadomości Zootechniczne, LII, 1: 20-28.
195. Martyniuk E., Krupiński J., Saether N., Berger B. (2014) Transformation from dairy to suckling system: An opportunity or a disaster for local dual purpose cattle breeds. ACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICA SECTION A-ANIMAL SCIENCE, 64, 1: 23-35, DOI: 10.1080/09064702.2014.948045.
196. Mucha S., Gornowicz E., Lisowski M., Grajewski B., Radziszewska J., Szwaczkowski T. (2014) Genetic parameters of carcass traits in ducks from crossbred population. Annals of Animal Science, 14, 1: 43-53, DOI: 10.2478/aoas-2013-0062.
197. Nosal P., Kowalska D., Bielański P., Kowal J. (2014) Herbal formulations as feed additives in the course of rabbit subclinical coccidiosis. Annals of Parasitology, 60, 1: 65-69.
198. Piórkowska M., Kowalska D., Zoń A. (2014) Wpływ zwiększenia obsady klatek na jakość okrywy włosowej norek. Roczniki Naukowe Zootechniki, 41, 1: 51-63.
199. Puchała M., Krawczyk J., Calik J. (2014) Influence of origin of laying hens on the quality of their carcasses and meat after the first laying period. Annals of Animal Science, 14, 3: 685-696, DOI: 10.2478/aoas-2014-0028, July 2014.
200. Tomczyk-Wrona I. (2014) Charakterystyka ogierów śląskich uznanych do krycia klaczy uczestniczących w programie ochrony zasobów genetycznych koni rasy śląskiej. Wiadomości Zootechniczne, LII, 1: 38-46.
201. Tomczyk-Wrona I. (2014) Frekwencja rodów męskich ogierów śląskich dopuszczonych do krycia klaczy uczestniczących w programie ochrony zasobów genetycznych koni rasy śląskiej. Wiadomości Zootechniczne, LII, 2: 25-35.
202. Tomczyk-Wrona I. (2014) Charakterystyka udziału ras tworzących w populacji ogierów małopolskich uznanych do programu ochrony zasobów genetycznych koni rasy małopolskiej. Wiadomości Zootechniczne, LII, 4: 125-135.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

203. Gornowicz E., Lewko L., Książkiewicz J., Szukalski G. (2014) Stacja Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach - dawniej i dzisiaj. Kraków, IZ PIB, ss. 64, ISBN 978-83-7607-234-0.
204. Gornowicz E., Węglarzy K., Bereza M. (2014) Chów drobiu grzebiącego zgodnie z wymogami rolnictwa ekologicznego. Poradnik Rolnika Ekologicznego. Monografia pod red. Karola Węglarzego, ss. 206-223, ZD IZ PIB Grodziec Śląski Sp. z o. o., ISBN 8376072641.
205. Polak G., Martyniuk E., Krupiński J. (2014) Promotion and popularization of native breeds in Poland. Living animals in museum's activity, 4-5 October, 2014, Szreniawa, Polska, Żywe zwierzeta w działalności muzeów. Living animals in museum's activity., pp. 245-267, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Pzremysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, ISBN 978-83-64119-20-0.

PRACE PRZEGLĄDOWE

206. Calik J. (2014) Kapłon jako produkt spożywczy ceniony przez staropolskich i współczesnych smakoszy. Wiadomości Zootechniczne, LII, 2: 101-107.
207. Jeżewska-Witkowska G., Kujawski H., Kasperek K., Horecka B., Zoń A., Piórkowska M. (2014) Inwentaryzacja wielkości populacji norek, lisów pospolitych, lisów polarnych, jenotów i tchórzy utrzymywanych na polskich fermach. Wiadomości Zootechniczne, LII, 1: 3-10.
208. Kawęcka A. (2014) Owczarstwo w Chorwacji - sery owcze z wyspy Pag. Wiadomości Zootechniczne, LII, 4: 3-10.
209. Kawęcka A., Krupiński J., Sikora J. (2014) Polska owca pogórza - program ochrony zasobów genetycznych. Wiadomości Zootechniczne, LII, 4: 11-17.
210. Kowalska D., Niedbała P. (2014) Mięso nutrii pod szkiełkiem mędrca ... i w ręku kuchmistrza. Wiadomości Zootechniczne, LII, 1: 11-19.
211. Kowalska D., Piórkowska M. (2014) Charakterystyka populacji hodowlanej i dziko żyjącej jenotów europejskich. Wiadomości Zootechniczne, LII, 1: 76-81.
212. Kowalska D., Piórkowska M. (2014) Charakterystyka populacji hodowlanej i dziko żyjącej lisów pospolitych. Wiadomości Zootechniczne, LII, 2: 117-121.
213. Majewska A. (2014) Piętnaście lat trwania Programu ochrony zasobów genetycznych bydła polskiego czerwonego. Wiadomości Zootechniczne, LII, 1: 130-137.
214. Obrzut J., Pasternak M., Krawczyk J. (2014) Możliwości wykorzystania krajowych populacji kur objętych ochroną do produkcji pulard. Wiadomości Zootechniczne, LII, 1: 66-75.
215. Piórkowska M., Kowalska D. (2014) Charakterystyka populacji hodowlanych i dziko żyjących norek amerykańskich. Wiadomości Zootechniczne, LII, 2: 122-129.
216. Sikora J. (2014) Procedura przystąpienia do realizacji programu ochrony zasobów genetycznych kóz rasy karpackiej. Wiadomości Zootechniczne, LII, 4: 74-85.
217. Sikora J., Kawęcka A. (2014) Program ochrony zasobów genetycznych kóz rasy karpackiej. Wiadomości Zootechniczne, LII, 4: 69-73.
218. Trela J., Majewska A., Drożdż W. (2014) Wystawa zwierząt hodowlanych w Szczyrzycu, VIII Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła Polskiego. Wiadomości Zootechniczne, LII, 2: 162-164.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

219. Bagnicka E., Sikora J., Gruszecki T., Kaba J. (2014) Goat breeding in Poland. Sustainable Goat breeding and Goat farming in Central and eastern European countries. European Regional Conference on Goats, 7-13 April, 2014, Rzym, Włochy, Materiały z konferencji: European Regional Conference on Goats, pp. 92-98, , Hungarian Sheep and Goat Dairying Public Utility Association, ISBN 978-92-5-109123-4.
220. Calik J. (2014) Referat pt. "Rasy drobiu objęte programem ochrony zasobów genetycznych". Konferencja naukowo-techniczna - Krajowa Wystawa Gołębi Drobnego Inwentarza, 24-25 stycznia 2014, Kielce, Polska, Krajowa Wystawa Gołębi Drobnego Inwentarza, ss. 1-2, brak, ISBN brak.
221. Calik J. (2014) Referat pt. "Ochrona, odtwarzanie oraz praktyczne wykorzystanie rodzimych ras użytkowych drobiu". Konferencja naukowo-techniczna, 1-2 lutego 2014, Brodnica, Polska, Materiały z konferencji: Konferencja naukowo-techniczna, ss. 1-2, brak, ISBN brak.
222. Calik J. (2014) Effect of caponization on the body weight and selected meat quality parameters of Rhode Island Red (R-11) cocks. XXVI International Poultry Symposium PB WPSA “Science for poultry practice - poultry practice for science, 8-10 September, 2014, Kazimierz Dolny, Polska, Materiały z konferencji: XXVI International Poultry Symposium PB WPSA “Science for poultry practice - poultry practice for science, pp. 156-157, Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej,, ISBN brak.
223. Chełmińska A., Kowalska D. (2014) Wpływ suszonego wywaru kukurydzianego (DGGS) na jakość mleka królic. Sesja Młodych Doktorantów, 16-17 czerwca 2014, Kazimierz Dolny, Polska, Materiały z konferencji: Sesja Młodych Doktorantów, s. 1, brak, ISBN brak.
224. Gornowicz E. (2014) The use of feed enzymes in broiler chicken diets as related to carcass meatiness. 6th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain, 26-27 June, 2014, Wrocław, Polska, Proceedings of the 6th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain, Wrocław, 26-27 June 2014, pp. 57-58, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ISBN 978-83-7717-183-7.
225. Gornowicz E., Lewko L. (2014) Factors influencing sensory quality of goose meat. 6th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain, 26-27 June, 2014, Wrocław, Polska, Proceedings of the 6th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain, Wrocław, 26-27 June 2014, p. 59, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ISBN 978-83-7717-183-7.
226. Gornowicz E., Lewko L., Pietrzak M. (2014) Wpływ stosowania tuczu owsianego na cechy fizyczne mięsa gęsi. Sympozjum "Postępy w technologii mięsa. Nauka-Praktyce 2014" XLI Dni Przemysłu mięsnego, 22 maja 2014, Warszawa, Polska, Materiały z konferencji: Sympozjum "Postępy w technologii mięsa. Nauka-Praktyce 2014" XLI Dni Przemysłu mięsnego pt. O dobre imię polskiego mięsa, ss. 30-31, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, ISBN brak.
227. Gornowicz E., Lewko L., Szablewski T. (2014) Fatty acid profile of breast muscle in geese. 6th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain, 26-27 June, 2014, Wrocław, Polska, Proceedings of the 6th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain, Wrocław, 26-27 June 2014, p. 60, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ISBN 978-83-7717-183-7.
228. Gornowicz E., Szwaczkowski T., Pietrzak M., Mucha S., Graczyk M. (2014) Colour of meat from broiler ducks. 6th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain, 26-27 June, 2014, Wrocław, Polska, Proceedings of the 6th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain, Wrocław, 26-27 June 2014, p. 61, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ISBN 978-83-7717-183-7.
229. Gornowicz E., Szwaczkowski T., Pietrzak M., Mucha S., Radziszewska J., Graczyk M. (2014) Physical characteristics of leg muscles from Pekin-type duck hybrids. XXVI International Poultry Symposium PB WPSA “Science for poultry practice - poultry practice for science, 8-10 September, 2014, Kazimierz Dolny, Polska, Materiały z konferencji: XXVI International Poultry Symposium PB WPSA “Science for poultry practice - poultry practice for science, pp. 204-205, Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej,, ISBN brak.
230. Gornowicz E., Szwaczkowski T., Pietrzak M., Mucha S., Radziszewska J., Graczyk M. (2014) Jakość mięśni piersiowych mieszańców kaczek typu pekin. Sympozjum "Postępy w technologii mięsa. Nauka-Praktyce 2014" XLI Dni Przemysłu mięsnego, 22 maja 2014, Warszawa, Polska, Materiały z konferencji: Sympozjum "Postępy w technologii mięsa. Nauka-Praktyce 2014" XLI Dni Przemysłu mięsnego pt. O dobre imię polskiego mięsa, ss. 25-29, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, ISBN brak.
231. Gornowicz E., Węglarzy K., Lewko L., Szablewski T. (2014) Cechy rzeźne i mięsne kurcząt z chowu ekologicznego. Sympozjum "Postępy w technologii mięsa. Nauka-Praktyce 2014" XLI Dni Przemysłu mięsnego, 22 maja 2014, Warszawa, Polska, Materiały z konferencji: Sympozjum "Postępy w technologii mięsa. Nauka-Praktyce 2014" XLI Dni Przemysłu mięsnego pt. O dobre imię polskiego mięsa, ss. 32-33, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, ISBN brak.
232. Gugołek A., Strychalski J., Kowalska D., Daszkiewicz T., Konstantynowicz M., Zwoliński C. (2014) Wartość rzeźna królików żywionych dawkami z udziałem produktów ubocznych z produkcji biopaliw. LXXIX Zjazd Naukowy PTZ. Systemy produkcji zwierzecej w XXI wieku., 15-17 września 2014, Siedlce, Polska, Systemy produkcji zwierzęcej w XXI wieku, s. 231, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ISBN brak.
233. Horecka B., Kasperek K., Rozempolska-Rucińska I., Piórkowska M., Jeżewska-Witkowska G., Próchniak T. (2014) Asocjacja polimorfizmu fragmentu genu Cytb z wybranymi parametrami skór norek amerykańskich (Neovision vision) hodowlanych i dziko żyjących. LXXIX Zjazd Naukowy PTZ. Systemy produkcji zwierzecej w XXI wieku., 15-17 września 2014, Siedlce, Polska, Systemy produkcji zwierzęcej w XXI wieku, s. 233, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ISBN brak.
234. Kowalska D., Piechocka K. (2014) Zależność pomiędzy tempem wzrostu a otłuszczeniem tuszki króliczej. LXXIX Zjazd Naukowy PTZ. Systemy produkcji zwierzecej w XXI wieku., 15-17 września 2014, Siedlce, Polska, Systemy produkcji zwierzęcej w XXI wieku, s. 236, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ISBN brak.
235. Kowalska D., Piórkowska M. (2014) Porównanie cech metrycznych układu pokarmowego i powłokowego populacji jenotów hodowlanych i dziko żyjących. LXXIX Zjazd Naukowy PTZ. Systemy produkcji zwierzecej w XXI wieku., 15-17 września 2014, Siedlce, Polska, Systemy produkcji zwierzęcej w XXI wieku, s. 237, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ISBN brak.
236. Lewko L., Gornowicz E. (2014) Comparative analysis of interior egg from selected flocks of ducks. 6th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain, 26-27 June, 2014, Wrocław, Polska, Proceedings of the 6th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain, Wrocław, 26-27 June 2014, p. 93, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ISBN 978-83-7717-183-7.
237. Lewko L., Gornowicz E. (2014) Effect of weight of consumption eggs on their quality parameters. 6th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain, 26-27 June, 2014, Wrocław, Polska, Proceedings of the 6th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain, Wrocław, 26-27 June 2014, p. 94, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ISBN 978-83-7717-183-7.
238. Lewko L., Gornowicz E. (2014) Kształtowanie się tekstury mięsa gęsi w zależności od płci. Sympozjum "Postępy w technologii mięsa. Nauka-Praktyce 2014" XLI Dni Przemysłu mięsnego, 22 maja 2014, Warszawa, Polska, Materiały z konferencji: Sympozjum "Postępy w technologii mięsa. Nauka-Praktyce 2014" XLI Dni Przemysłu mięsnego pt. O dobre imię polskiego mięsa, ss. 34-35, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, ISBN brak.
239. Lewko L., Gornowicz E., Nowaczewski S., Szablewski T. (2014) Comparative analysis of eggshell quality traits of ducks from conservation flocks. XXVI International Poultry Symposium PB WPSA “Science for poultry practice - poultry practice for science, 8-10 September, 2014, Kazimierz Dolny, Polska, Materiały z konferencji: XXVI International Poultry Symposium PB WPSA “Science for poultry practice - poultry practice for science, pp. 200-201, Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej,, ISBN brak.
240. Lewko L., Gornowicz E., Pietrzak M. (2014) Kształtowanie się barwy mięsa drobiu wodnego. Sympozjum "Postępy w technologii mięsa. Nauka-Praktyce 2014" XLI Dni Przemysłu mięsnego, 22 maja 2014, Warszawa, Polska, Materiały z konferencji: Sympozjum "Postępy w technologii mięsa. Nauka-Praktyce 2014" XLI Dni Przemysłu mięsnego pt. O dobre imię polskiego mięsa, ss. 36-37, Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, ISBN brak.
241. Majewska A. (2014) Wiek i przyczyny brakowania krów i jałówek cielnych rasy białogrzbietej zgłaszanych do programu ochrony w latach 2004-2013. XXII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła. Hodowla i chów bydła w badaniach naukowych i w praktyce., 24-28 marca 2014, Zakopane, Polska, Hodowla i chów bydła w badaniach naukowych i w praktyce, s. 295, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ISBN 978-83-926689-0-9.
242. Pankowski P., Bielański P., Mietlicka M., Kowalska D. (2014) Wykorzystanie rodzimej rasy królików popielniańskich białych w chowie ekstensywnym. Sesja Młodych Doktorantów, 16-17 czerwca 2014, Kazimierz Dolny, Polska, Materiały z konferencji: Sesja Młodych Doktorantów, s. 7, brak, ISBN brak.
243. Piórkowska M., Kowalska D., Zoń A. (2014) Wpływ optymalizacji żywienia na odchów jenotów. LXXIX Zjazd Naukowy PTZ. Systemy produkcji zwierzecej w XXI wieku., 15-17 września 2014, Siedlce, Polska, Systemy produkcji zwierzęcej w XXI wieku, s. 239, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ISBN brak.
244. Piórkowska M., Zoń A. (2014) Wpływ optymalizacji żywienia na jakość futrzarską skór jenotów. LXXIX Zjazd Naukowy PTZ. Systemy produkcji zwierzecej w XXI wieku., 15-17 września 2014, Siedlce, Polska, Systemy produkcji zwierzęcej w XXI wieku, s. 240, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ISBN brak.
245. Polak G. (2014) Wyniki rozrodu klacz sokólskich uczestniczących w programach ochrony zasobów genetycznych koni w latach 2008-2013. LXXIX Zjazd Naukowy PTZ. Systemy produkcji zwierzecej w XXI wieku., 15-17 września 2014, Siedlce, Polska, Systemy produkcji zwierzęcej w XXI wieku, s. 188, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ISBN brak.
246. Polak G., Krupiński J. (2014) Prospects for the use in Poland native breeds of cold-blooded horses - illusions or reality? 65th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 25-29 August, 2014, Copenhagen, Denmark, Book of Abstracts of the 65th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 20: 79, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686--248-1.
247. Puchała M., Krawczyk J. (2014) Influence of origin of laying hens on the quality of their carcasses and meat after the first laying period. XXVI International Poultry Symposium PB WPSA “Science for poultry practice - poultry practice for science, 8-10 September, 2014, Kazimierz Dolny, Polska, Materiały z konferencji: XXVI International Poultry Symposium PB WPSA “Science for poultry practice - poultry practice for science, pp. 180-181, Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej,, ISBN brak.
248. Sokołowicz Z., Krawczyk J. (2014) The effects of breed and storage time on the functional properties of eggs from hens covered in protection program. XXVI International Poultry Symposium PB WPSA “Science for poultry practice - poultry practice for science, 8-10 September, 2014, Kazimierz Dolny, Polska, Materiały z konferencji: XXVI International Poultry Symposium PB WPSA “Science for poultry practice - poultry practice for science, pp. 182-183, Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej,, ISBN brak.
249. Sosin-Bzducha E. (2014) Ocena typu i budowy pierwiastek rasy polskiej czerwono-białej objętych programem ochrony. XXII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła. Hodowla i chów bydła w badaniach naukowych i w praktyce., 24-28 marca 2014, Zakopane, Polska, Hodowla i chów bydła w badaniach naukowych i w praktyce, s. 324, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ISBN 978-83-926689-0-9.
250. Sosin-Bzducha E., Majewska A. (2014) Liczebność krów w stadach zachowawczych bydła w świetle planowanego zniesienia kwot mlecznych. XXII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła. Hodowla i chów bydła w badaniach naukowych i w praktyce., 24-28 marca 2014, Zakopane, Polska, Hodowla i chów bydła w badaniach naukowych i w praktyce, s. 323, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ISBN 978-83-926689-0-9.
251. Tomczyk Ł., Szablewski T., Gornowicz E., Cegielska-Radziejewska R. (2014) Ecological laying hens management system in maintaining the welfare. The 9th International Conference of Young Naturalists from Biotechnology to Environmental Protection. The interdisciplinary meeting of young naturalists, Zielona Góra, 6-8 November, 2014, Zielona Góra, Polska, Materiały z konferencji: The 9th International Conference of Young Naturalists from Biotechnology to Environmental Protection. The interdisciplinary meeting of young naturalists, Zielona Góra, p. 181, Koło Naukowe Biologów Uniwersytetu Zielonogórskiego, ISBN brak.
252. Zwoliński C., Gugołek A., Strychalski J., Kowalska D., Konstantynowicz M. (2014) Wpływ substytucji śruty sojowej krajowymi źródłami białka roślinnego na wyniki produkcji i strawność składników pokarmowych u królików. LXXIX Zjazd Naukowy PTZ. Systemy produkcji zwierzecej w XXI wieku., 15-17 września 2014, Siedlce, Polska, Systemy produkcji zwierzęcej w XXI wieku, s. 247, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ISBN brak.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE, WYKŁADY NA SZKOLENIA, SEMINARIA

253. Gornowicz E., Szukalski G., Zwierzyński R. (2014) Stacja Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach - dzisiaj. Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Poświęcone Pamięci prof. A. Mazanowskiego-"Współczesne polskie drobiarstwo", 9 maja 2014, Dworzyska, Polska, Materiały z konferencji: Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Poświęcone Pamięci prof. A. Mazanowskiego-"Współczesne polskie drobiarstwo", ss. 101-109, IZ PIB, ISBN brak.
254. Lewko L. (2014) Historia dworu w Dworzyskach. Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Poświęcone Pamięci prof. A. Mazanowskiego-"Współczesne polskie drobiarstwo", 9 maja 2014, Dworzyska, Polska, Materiały z konferencji: Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Poświęcone Pamięci prof. A. Mazanowskiego-"Współczesne polskie drobiarstwo", ss. 91-100, IZ PIB, ISBN brak.
255. Polak G., Martyniuk E., Krupiński J. (2014) Research on farm animal genetic resources in Poland. Agricultural genetic resources in rural development Biuro Polsca PAN, 12 August, 2014, Bruksela, Belgia, Materiały z konferencji: Agricultural genetic resources in rural development Biuro PolSCA PAN, pp. 1-2, PolSCA, ISBN brak.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

256. Bielański P. (2014) Hodowlane alternatywy - króliki ras mięsnych. Wiadomości Rolnicze Polska, 12, 115: 19.
257. Chełmińska A., Majewska A. (2014) XIV Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej. X Krajowa Wystawa Bydła Simentalskiego. Krajowa Wystawa Ras Rodzimych Regionalny Czempionat Koni Rasy Huculskiej. Wiadomości Zootechniczne, LII, 3: 127-142.
258. Gornowicz E. (2014) Ogólnopolskie Seminarium Naukowe "Współczesne polskie drobiarstwo" (Dworzyska, 05 września 2014 r.),. Wiadomości Zootechniczne, LII, 4: 185-188.
259. Gornowicz E. (2014) Uroczystość w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach. Wiadomości Drobiarskie, 09/10: 12-15.
260. Gornowicz E. (2014) Dla miłośników natury - Dolina Ptaków. Polskie Drobiarstwo, 08: 62-63.
261. Gornowicz E. (2014) Seminarium "Współczesne polskie drobiarstwo" w Dworzyskach. Polskie Drobiarstwo, 10: 62-64.
262. Gornowicz E., Lewko L. (2014) Jakość sensoryczna mięśni piersiowych i nóg krajowych gęsi odmian południowych. Wiadomości Drobiarskie, 7/8: 13-16.
263. Gornowicz E., Lewko L., Szablewski T. (2014) Parametry żółtka jaj kur żywionych zgodnie z wymaganiami rolnictwa ekologicznego. Wiadomości Drobiarskie, 3/4: 19-24.
264. Kowalska D. (2014) Przyczyny zatruć u zwierząt roślinożernych na podstawie przeprowadzonych badań. Informator dla Hodowców Szynszyli, 3: 8.
265. Kowalska D. (2014) Kokcydioza u norek. Zwierzęta Futerkowe, 4, 8: 12-15.
266. Kowalska D. (2014) Wykorzystanie badań behawioralnych w hodowli zwierząt futerkowych. Zwierzęta Futerkowe, 3, 7: 12-15.
267. Kowalska D. (2014) Wpływ tempa wzrostu na otłuszczenie tuszy króliczej. Króliki, 4: 25-30.
268. Kowalska D., Bielański P., Wrzecionowska M. (2014) Rasy zwierząt w Polsce - szynszyle. Biologia gatunku. Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 70, 1: 65.
269. Kowalska D., Bielański P., Wrzecionowska M. (2014) Rasy zwierząt w Polsce - szynszyle. Szynszyla beżowa. Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 70, 6: 385.
270. Kowalska D., Bielański P., Wrzecionowska M. (2014) Rasy zwierząt w Polsce - szynszyle. Szynszyla biała dominująca, szynszyla czarna aksamitna. Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 70, 8: 513.
271. Kowalska D., Bielański P., Wrzecionowska M. (2014) Rasy zwierząt w Polsce - szynszyle. Szynszyla standard. Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 70, 5: 320.
272. Kowalska D., Kobylarz P. (2014) Zawartość kwasów tłuszczowych i witaminy E w mięśniu najdłuższym grzbietu królików żywionych mieszankami paszowymi natłuszczanymi olejem rybnym przy różnym poziomie witaminy E. Króliki, 1: 31-39.
273. Kowalska D., Piechocka K. (2014) Hormony socjalne - feromony w komunikacji chemicznej królików. Króliki, 2: 15-20.
274. Kowalska D., Ślaska B. (2014) Wykorzystanie wyników zmienności cech rozrodu w hodowli szynszyli (cz.1). Informator dla Hodowców Szynszyli, 3: 19-22.
275. Krawczyk J. (2014) Wykorzystanie bioróżnorodności drobiu w rozwoju obszarów przyrodniczo cennych. Polskie Drobiarstwo, 7: 2-8.
276. Lewko L., Gornowicz E. (2014) Ocena jakości jaj kur nieśnych utrzymywanych w warunkach gospodarstwa ekologicznego. Wiadomości Drobiarskie, 11/12: 32-35.
277. Majewska A. (2014) Wystawa zwierząt hodowlanych w Szczyrzycu VIII Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła Polskiego Regionalna Wystawa Owiec II Regionalna Wystawa Koni Ras Małopolskiej, Huculskiej, Śląskiej i Polski Koń Zimnokrwisty. Wiadomości Zootechniczne, LII, 2: 162-187.
278. Majewska A. (2014) Jubileusz 120-lecia chowu i hodowli bydła polskiego czerwonego 1894–2014. Piętnaście lat trwania Programu ochrony zasobów genetycznych bydła polskiego czerwonego. Wiadomości Zootechniczne, LII, 1: 107-142.
279. Polak G. (2014) I Wystawa ardenów, sokólaków i sztumów. Hodowca i Jeździec, XII, 4 / 43: 20-23.
280. Polak G. (2014) Siedem lat programów ochrony. Hodowca i Jeździec, XII, 4 / 43: 52-55.
281. Tomczyk-Wrona I. (2014) Regionalny Czempionat Koni Rasy Huculskiej. Wiadomości Zootechniczne, LII, 3: 138-141.
282. Tomczyk-Wrona I., Pracuch T. (2014) Regionalna Wystawa Koni Małopolskich, Huculskich, Śląskich i Polski Koń Zimnokrwisty. Wiadomości Zootechniczne, LII, 2: 171-173.
283. Tomczyk-Wrona I., Pracuch T. (2014) Czempionat Hodowlany Koni Rasy Huculskiej, Małopolskiej, Śląskiej i Polski Koń Zimnokrwisty Ludźmierz, 12-13.07.2014. Wiadomości Zootechniczne, LII, 2: 185-186.

WYNIKI OCENY ZWIERZĄT

284. Calik J., Krawczyk J. (2014) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych kur nieśnych utrzymywanych na fermie w Chorzelowie (IZ PIB) rocznik 2013. Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objetych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt, X: 3-20.
285. Calik J., Krawczyk J., Obrzut J. (2014) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych kur nieśnych utrzymywanych na fermie w Aleksandrowicach (IZ PIB) rocznik 2013. Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objetych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt, X: 21-34.
286. Calik J., Zwierzyński R. (2014) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych gęsi utrzymywanych w stacji zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach (IZ PIB). Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objetych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt, X: 46-83.
287. Calik J., Zwierzyński R. (2014) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych kaczek utrzymywanych w stacji zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach (IZ PIB). Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objetych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt, X: 93-110.
288. Gornowicz E., Lewko L. (2014) Ocena cech sensorycznych mięsa krajowych gęsi odmian południowych. Wyniki oceny wartości użytkowej drobiu w 2013 roku, ss. 188-192, Krajowa Rada Drobiarstwa - Izba Gospodarcza, ISBN 978-83-62401-04-8.
289. Kawęcka A., Szewczyk A., Sikora J. (2014) Wyniki oceny wartości użytkowej owiec objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt w roku 2012. Kraków, IZ PIB, ss. 104, ISBN 83-60127-53-0.
290. Lewko L., Gornowicz E. (2014) Jakość jaj pozyskanych metodami ekologicznymi w zależności od pochodzenia kur nieśnych. Wyniki oceny wartości użytkowej drobiu w 2013 roku, ss. 141-145, Krajowa Rada Drobiarstwa - Izba Gospodarcza, ISBN 978-83-62401-04-8.
291. Majewska A. (2014) Wyniki wartości użytkowej krów polskich czerwonych oraz realizacja programu ochrony zasobów genetycznych bydła polskiego czerwonego w 2013 roku, Katalog wystawowy - VIII Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła Polskiego, Szczyrzyc 14-15 czerwca 2014 r. VIII Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła Polskiego, 14-15 czerwca 2014, Szczyrzyc, Polska, VIII Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła Polskiego, ss. 9-10, Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła Polskiego, ISBN brak.
292. Szewczyk A., Knapik J., Kawęcka A. (2014) Wyniki oceny wartości hodowlanej tryczków i maciorek w roku 2012. Wyniki oceny wartości hodowlanej owiec., 2014: 1-158.
293. Szewczyk A., Knapik J., Kawęcka A., Krupiński J. (2014) Ocena wartości hodowlanej owiec metodą BLUP w roku 2013 - stada mateczne. Ocena wartości hodowlanej owiec metodą BLUP - stada mateczne., IX: 1-209.
294. Szewczyk A., Knapik J., Kawęcka A., Krupiński J. (2014) Ocena wartości hodowlanej owiec metodą BLUP w roku 2013 - stada ojcowskie. Ocena wartości hodowlanej owiec metodą BLUP - stada ojcowskie., X: 1-75.
295. Tomczyk-Wrona I. (2014) Ocena wartości użytkowej koni rasy huculskiej objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt. Kraków, IZ PIB, ss. 46, ISBN 978-83-7607-277-7.

INSTRUKCJE WDROŻENIOWE I UPOWSZECHNIENIOWE

296. Bielański P. (2014) Chów ekologiczny królików. Ekologia i zdrowie w chowie królików., s. 9, IZ-PIB, ISBN 978-83-61862-73-4.
297. Bielański P., Kowalska D., Mietlicka M., Pietras M., Wieczorek J. (2014) Nowoczesne normy żywienia królików. Balice, IZ-PIB, ss. 27, ISBN 978-83-7607-269-2.
298. Gornowicz E. (2014) Ekologiczny chów drobiu wodnego. Kraków, IZ PIB, ss. 40, ISBN 978-83-7607-241-8.
299. Kowalska D. (2014) Ekologia i zdrowie w chowie królików. Balice, IZ-PIB, ss. 16, ISBN 978-83-61862-73-4.
300. Kowalska D. (2014) Profilaktyka zdrowia na fermie królików. Ekologia i zdrowie w chowie królików., ss. 1-27, IZ-PIB, ISBN 978-83-61862-73-4.
301. Kowalska D., Chełmińska A. (2014) Wpływ dodatku suszonego wywaru kukurydzianego w dawkach żywieniowych na wyniki produkcyjne i jakość mięsa królików. Instytut - praktyce, Kraków, IZ-PIB, b-1/2014: 32, ISBN 978-83-7607-225-8.

BROSZURY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE

302. Bielański P. (2014) Charakterystyka rozrodu królików. IZ PIB, ss. 24, ISBN brak.
303. Bielański P. (2014) Technologia produkcji królików. IZ PIB, ss. 44, ISBN brak.
304. Kowalska D. (2014) Żywienie królików. IZ PIB, ss. 37, ISBN brak.
305. Kowalska D. (2014) Profilaktyka chorób królików. IZ PIB, ss. 20, ISBN brak.

INNE

306. Chełmińska A., Majewska A. (2014) XII Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej, Krajowa Wystawa Ras Rodzimych. Wiadomości Zootechniczne, LII, 3: 135-137.
307. Gornowicz E., Lewko L., Bernacki Z., Herbut E., Książkiewicz J., Szukalski G., Zwierzyński R. (2014) Współczesne polskie drobiarstwo,. Poznań, Grafikon-Druk s.c., ss. 110, ISBN 83-60272-17-4.
308. Pasternak M. (2014) Kraków też ma swój tor. Koń Polski, 9, 361: 6.
309. Polak G. (2014) Program hodowlany polskiego konia zimnokrwistego. Polski Związek Hodowców Koni, ss. 27, ISBN brak.
310. Polak G. (2014) Program ochrony zasobów genetycznych pszczół rasy kraińskiej linii Dobra. Balice, IZ PIB, ss. 14, ISBN brak.

Genomika i Biologia Molekularna Zwierząt

PRACE ORYGINALNE

311. Anaya G., Moreno-Millán M., Bugno-Poniewierska M., Pawlina K., Membrillo A., Molina A., Demyda-Peyrás S. (2014) Sex reversal syndrome in the horse: Four new cases of feminization in individuals carrying a 64,XY SRY negative chromosomal complement. Animal Reproduction Science, 151, 1-2: 22-27, DOI: 10.1016/j.anireprosci.2014.09.020.
312. Babicz M., Skrzypczak E., Kropiwiec K., Kozubska-Sobocińska A., Danielak-Czech B. (2014) Impact of PRL and FST loci polymorphism on sexual activity of pulawska breed gilts. Annals of Animal Science, 14, 4: 821-830.
313. Bugno-Poniewierska M., Pawlina K., Jakubczak A., Jeżewska-Witkowska G. (2014) Analysis of genomic instability in primary spermatocytes of interspecific hybrids of the Red Fox (Vulpes vulpes) and the Arctic Fox (Alopex lagopus). Folia Biologica-Krakow, 62, 4: 307-312, DOI: 10.3409/fb62_4.307.
314. Bugno-Poniewierska M., Słota B., Pawlina K., Potocki L., Gurgul A., Słota E., Klukowska-Rötzler J. (2014) Gene mapping as a method for verifying sequence localization based on interspecific chromosome painting (ZOO-FISH). Folia Biologica-Krakow, 62, 1: 17-21, DOI: 10.3409/fb62_1.17.
315. Bugno-Poniewierska M., Sołek P., Wroński M., Potocki L., Jeżewska-Witkowska G., Wnuk M. (2014) Genome organization and DNA methylation patterns of B chromosomes in the red fox and Chinese raccoon dogs. Hereditas, 151, 6: 169-176.
316. Danielak-Czech B., Kozubska-Sobocińska A., Kruczek K. (2014) Chromosomal assignment of the small heat protein gens in the sheep genome. 21st International Colloquium on Animal Cytogenetics and Gene Mapping, 7-10 June, 2014, Naples, Ischia, Italy, Chromosome Research, 22: 412-413, DOI: 10.1007/s10577-014-9435-7.
317. Demyda-Peyrás S., Anaya G., Bugno-Poniewierska M., Pawlina K., Membrillo A., Valera M., Moreno-Millán M. (2014) The use of a novel combination of diagnostic molecular and cytogenetic approaches in horses with sexual karyotype abnormalities: a rare case with an abnormal cellular chimerism. Theriogenology, 81, 8: 1116-1122, DOI: 10.1016/j.theriogenology.2014.01.040.
318. Gurgul A., Pawlina K., Frys-Żurek M., Bugno-Poniewierska M. (2014) Identification of differential selection traces in two Polish cattle breeds. Animal Science Journal, 86, 1: 17-24, DOI: 10.1111/asj.12242.
319. Gurgul A., Rubiś D., Bugno-Poniewierska M. (2014) The effect of using DNA obtained from blood of cattle with genetic chimerism on Illumina's BeadChip assay performance. Annals of Animal Science, 14, 2: 279-286, DOI: 10.2478/aoas-2014-0011.
320. Gurgul A., Semik E., Pawlina K., Szmatoła T., Jasielczuk I., Bugno-Poniewierska M. (2014) The application of genome-wide SNP genotyping methods in studies on livestock genomes. Journal of Applied Genetics, 55, 2: 197-208, DOI: 10.1007/s13353-014-0202-4.
321. Gurgul A., Sieńko K., Żukowski K., Pawlina K., Bugno-Poniewierska M. (2014) Imputation accuracy of bovine spongiform encephalopathy-associated PRNP indel polymorphisms from middle-density SNPs arrays. Czech Journal of Animal Science, 59, 5: 244-249.
322. Gurgul A., Żukowski K., Ślaska B., Semik E., Pawlina K., Ząbek T., Jasielczuk I., Bugno-Poniewierska M. (2014) General assessment of copy number variation in normal and tumor tissues of the domestic dog (Canis lupus familiaris). Journal of Applied Genetics, 55, 3: 353-363, DOI: 10.1007/s13353-014-0201-5.
323. Kajtoch Ł., Żmihorski M., Piestrzyńska-Kajtoch A. (2014) The Goosander as potential indicator of naturalness and biodiversity in submontane river valleys of northern Carpathians. ECOLOGICAL INDICATORS, 45: 83-92, DOI: 10.1016/j.ecolind.2014.03.021.
324. Kozubska-Sobocińska A., Danielak-Czech B., Babicz M., Bąk A., Kruczek K. (2014) Comparative hybridizations in situ for identification heterosomes in aoudad (Ammotragus lervia). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio EE Zootechnica, XXXII, 4: 1-6.
325. Kozubska-Sobocińska A., Danielak-Czech B., Bąk A., Babicz M., Rejduch B. (2014) Comparative physical mapping of genes associated with meat production traits in the wild pig genome. Chromosome Research, 22, 3: 414.
326. Kruczek K., Danielak-Czech B. (2014) Physical mapping of MKBP and CRYAB genes in the Bovine genome. Episteme: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, 22, 1: 213-219.
327. Kruczek K., Danielak-Czech B. (2014) Fizyczna lokalizacja genów MKBP i CRYAB w genomie bydła. Episteme: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, 1, 22: 213-219.
328. Migdał Ł., Ząbek T., Migdał A., Łapiński S., Maj D., Bieniek J., Fornal A., Bugno-Poniewierska M. (2014) Effect of Melanocortin 1 receptor (MC1R) polymorphism on coat colour variation in nutrias (Myocastor coypus Mol.). Animal Genetics, 45, 6: 909-911, DOI: 10.1111/age.12231.
329. Natonek-Wiśniewska M. (2014) Zastosowanie techniki Real-time PCR do analizy produktów żywieniowych dla zwierząt w celu identyfikacji w nich komponentów wieprzowych. Pasze Przemysłowe, 1: 66.
330. Natonek-Wiśniewska M., Krzyścin P. (2014) Zastosowanie techniki Real-time PCR do analizy produktów żywieniowych dla zwierząt w celu identyfikacji w nich komponentów wieprzowych i drobiowych. Pasze Przemysłowe, 3: 3-7.
331. Pawlina K., Gurgul A., Oczkowicz M., Bugno-Poniewierska M. (2014) The characteristics of the porcine (Sus scrofa) liver miRNAome with the use of next generation sequencing. Journal of Applied Genetics, 56, 2: 239-252, DOI: 10.1007/s13353-014-0245-6.
332. Piórkowska K., Nowak J., Połtowicz K., Ropka-Molik K. (2014) New polymorphisms in regulatory region of CAPN3 gene with no effect on gene expression in breast muscle of broiler chickens. Annals of Animal Science, 14, 3: 511-524, DOI: 10.2478/aoas-2014-0032.
333. Piórkowska K., Ropka-Molik K., Szmatoła T., Zygmunt K. (2014) Association of a new mobile element in predicted promoter region of ATP-binding cassette transporter 12 gene (ABCA12) with pig Production traits. Livestock Science, 168: 38-44, DOI: 10.1016/j.livsci.2014.07.015.
334. Radko A., Zalewski D., Rubiś D., Szumiec A. (2014) Genetic differentiation among 6 populations of red deer (Cervus elaphus L.) in Poland based on microsatellite DNA polymorphism. ACTA BIOLOGICA HUNGARICA, 65, 4: 414-427, DOI: 10.1556/ABiol.65.2014.4.6.
335. Ropka-Molik K., Bereta A., Tyra M., Różycki M., Piórkowska K., Szyndler-Nędza M., Szmatoła T. (2014) Association of calpastatin gene polymorphisms and meat quality traits in pig. Meat Science, 97, 2: 143-150, DOI: 10.1016/j.meatsci.2014.01.021.
336. Ropka-Molik K., Eckert R., Piórkowska K. (2014) A new polymorphisms in regulatory regions of porcine u-calpain gene and their association with CAPN1 transcript abundance. Annals of Animal Science, 14, 3: 525-535, DOI: 10.2478/aoas-2014-0027.
337. Ropka-Molik K., Żukowski K., Eckert R., Gurgul A., Piórkowska K., Oczkowicz M. (2014) Comprehensive analysis of the whole transcriptomes from two different pig breeds using RNA-seq method. Animal Genetics, 45, 5: 674-684, DOI: 10.1111/age.12184.
338. Stefaniuk M., Kaczor U., Augustyn R., Gurgul A., Kulisa M., Podstawski Z. (2014) Identification of a new haplotype within the promoter region of the MSTN gene in horses from five of the most common breeds in Poland. Folia Biologica-Krakow, 62, 3: 219-222, DOI: 10.3409/fb62_3.219.
339. Szumiec A., Radko A., Koseniuk A., Rychlik T. (2014) Genetic conservatism based on selected microsatellites sequences in bovidae. Episteme: Czasopismo Naukowo-Kulturalne, I, 22/2014: 291-299.
340. Ślaska B., Surdyka M., Brodzki A., Nisztuk S., Gurgul A., Bugno-Poniewierska M., Śmiech A., Różańska D., Orzelski M. (2014) Mitochondrial D-loop mutations can be detected in sporadic malignant tumours in dogs. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 58, 4: 631-637, DOI: 10.2478/bvip-2014-0096.
341. Ząbek T., Semik E., Fornal A., Bugno-Poniewierska M. (2014) Genetic Variation of Two Horse Breeds in Cpg Islands of Oas1 Locus. Annals of Animal Science, 14, 4: 841-850, DOI: 10.2478/aoas-2014-0069.
342. Ząbek T., Semik E., Wnuk M., Fornal A., Gurgul A., Bugno-Poniewierska M. (2014) Epigenetic structure and the role of polymorphism in the shaping of DNA methylation patterns of equine OAS1 locus. Journal of Applied Genetics, 56, 2: 231-238, DOI: 10.1007/s13353-014-0244-7.

PRACE PRZEGLĄDOWE

343. Fornal A., Piestrzyńska-Kajtoch A., Radko A., Rejduch B. (2014) Gen podatności na stres RyR1 w aspekcie występowania hipertermii złośliwej u koni. Roczniki Naukowe Zootechniki, 41, 2: 77-82.
344. Fornal A., Radko A., Rychlik T., Piestrzyńska-Kajtoch A., Bąk A. (2014) Zastosowanie poliformizmu mikrosatelitarnego DNA w kontroli rodowodów koni. Wiadomości Zootechniczne, LII, 2: 70-74.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

345. Bugno-Poniewierska M., Pawlina K., Słota E., Wnuk M., Tischner M., Tischner M. (2014) Chromosomy płci w plemnikach ogiera. Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych, 20: 97-101.
346. Bugno-Poniewierska M., Pawlina K., Tischner M., Tischner M. (2014) Age-related effects on sex chromosome aberrations in equine spermatozoa. 11th International Symposium on Equine Reproduction, 26-31 January, 2014, Hamilton, New Zealand, Journal of Equine Veterinary Science, 34, 1: 34, DOI: 10.1016/j.jevs.2013.10.019.
347. Bugno-Poniewierska M., Ząbek T., Semik E., Pawlina K., Tischner M. (2014) A case of sex chromosome mosaicism 4,XX/65,XXY/66,XXYY in mare. 21st International Colloquium on Animal Cytogenetics and Gene Mapping, 7-10 June, 2014, Naples, Ischia, Italy, Chromosome Research, 22, 3: 400-401, DOI: 10.1007/s10577-014-9435-7.
348. Danielak-Czech B., Kozubska-Sobocińska A., Babicz M., Kruczek K. (2014) Comparative physical mapping of the MKBP and CRYAB genes in the Sus scrofa domestica and Sus scrofa scrofa species. International Scientific Conference "Molecular Research in Animal Science", 9-10 June, 2014, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: International Scientific Conference "Molecular Research in Animal Science", p. 50, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, ISBN brak.
349. Danielak-Czech B., Kozubska-Sobocińska A., Bąk A. (2014) FISH-based comparative mapping of the Hsp27 gene on chromosomes of the domestic Bovids. 21st International Colloquium on Animal Cytogenetics and Gene Mapping, 7-10 June, 2014, Naples, Ischia, Italy, Chromosome Research, 22, 3: 414.
350. Danielak-Czech B., Kozubska-Sobocińska A., Kruczek K. (2014) Cytogenetic localization of the HSPB genes in the goat (Capra hircus) genome. International Scientific Conference "Molecular Research in Animal Science", 9-10 June, 2014, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: International Scientific Conference "Molecular Research in Animal Science", p. 49, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, ISBN brak.
351. Danielak-Czech B., Kozubska-Sobocińska A., Kruczek K., Babicz M., Rejduch B. (2014) Physical mapping of the HSPB genes in the domestic and wild pigs. 21st International Colloquium on Animal Cytogenetics and Gene Mapping, 7-10 June, 2014, Naples, Ischia, Italy, Chromosome Research, 22: 413.
352. Fornal A., Piestrzyńska-Kajtoch A., Bąk A., Rejduch B., Radko A. (2014) RyR1 gene in Equus caballus. International Scientific Conference "Molecular Research in Animal Science", 9-10 czerwca 2014, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: International Scientific Conference "Molecular Research in Animal Science", s. 56, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, ISBN brak.
353. Fornal A., Piestrzyńska-Kajtoch A., Radko A. (2014) Analiza regionu hiperziennego D-loop mtDNA u koni huculskich. The analysis of hypervariable D-loop mtDNA region in Hucul horses. International Scientific Conference "Molecular Research in Animal Science", 9-10 czerwca 2014, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: International Scientific Conference "Molecular Research in Animal Science", s. 55, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, ISBN brak.
354. Fornal A., Radko A., Piestrzyńska-Kajtoch A. (2014) The analysis of hypervariable D-loop mtDNA region in Hucul horses. International Scientific Conference "Molecular Research in Animal Science", 9-10 czerwca 2014, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: International Scientific Conference "Molecular Research in Animal Science", s. 55, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, ISBN brak.
355. Gurgul A., Jasielczuk I., Szmatoła T., Pawlina K., Witarski W., Bugno-Poniewierska M. (2014) Detection of copy number variation in the cattle genome with two alternative calling algorithms. Recent Advances in OMICS Research and Dissemination Conference of the OMICRON Project, 23-24 October, 2014, Kraków, Polska, Recent Advances in OMICS Research and Dissemination Conference of the OMICRON Project. Book of Abstracts., p. 39, OMICRON, ISBN brak.
356. Gurgul A., Jasielczuk I., Szmatoła T., Ząbek T., Żukowski K., Bugno-Poniewierska M. (2014) Genome-wide characteristics of copy number variation in Polish Holstein and Polish Red cattle. International scientific genetic conference "XXVI Genetic Days", 3-4 September, 2014, Praga, Czechy, Materiały z konferencji: International scienitfic genetic conference "XXVI Genetic Days", p. 193, Czech University of Life Sciences Prague, ISBN 978-80-213-2473-2.
357. Gurgul A., Ząbek T., Jasielczuk I., Szmatoła T., Bugno-Poniewierska M. (2014) Genomic characteristic of copy number variations in Polish cattle. 21st International Colloquium on Animal Cytogenetics and Gene Mapping, 7-10 June, 2014, Naples, Ischia, Italy, Chromosome Research, 22, 3: 412.
358. Kozubska-Sobocińska A., Danielak-Czech B., Babicz M., Bąk A. (2014) Comparative physical mapping of the UCP2, UCP3 and GHRL genes on chromosomes of the wild pigs. International Scientific Conference "Molecular Research in Animal Science", 9-10 June, 2014, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: International Scientific Conference "Molecular Research in Animal Science", p. 68, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, ISBN brak.
359. Kozubska-Sobocińska A., Danielak-Czech B., Bąk A. (2014) Interspecies hybridizations in situ with bovine painting probes to identification heterosomes in Ruminantia. International Scientific Conference "Molecular Research in Animal Science", 9-10 June, 2014, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: International Scientific Conference "Molecular Research in Animal Science", p. 67, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, ISBN brak.
360. Kruczek K., Danielak-Czech B. (2014) Physical mapping of MKBP and CRYAB genes in the bovine genome. III International Conferencee of PHD Students Multidirectional Research in Agricultury and Forestry, 22 March, 2014, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: III International Conferencee of PHD Students Multidirectional Research in Agricultury and Forestry, pp. 16-17, UR, ISBN brak.
361. Migdał Ł., Ząbek T., Migdał A., Łapiński S., Bieniek J., Bugno-Poniewierska M. (2014) Amplification of ASIP gene fragments in nutrias (Myocastor coypus Mol.). International Scientific Conference "Molecular Research in Animal Science", 9-10 czerwca 2014, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: International Scientific Conference "Molecular Research in Animal Science", s. 29, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, ISBN brak.
362. Natonek-Wiśniewska M., Krzyścin P. (2014) Zastosowanie techniki Real-Time PCR do analizy gatunkowej wysoko przetworzonych białek zwierzęcych w produktach żywieniowych dla zwierząt. X Sympozjum Sprawozdawcze Instytutów pt. ”Molekularne i fizjologiczne aspekty rozrodu i żywienia zwierząt”, 27-28 marca 2014, Jabłonna, Polska, Materiały z konferencji: X Sympozjum Sprawozdawcze Instytutów pt. ”Molekularne i fizjologiczne aspekty rozrodu i żywienia zwierząt”, s. 26, Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt, ISBN brak.
363. Oczkowicz M., Pawlina K., Świątkiewicz M., Bugno-Poniewierska M. (2014) Analysis of the RNA and microRNA (miRNA) expression changes after diet treatment in the liver of pigs. Recent Advances in OMICS Research and Dissemination Conference of the OMICRON Project, 23-24 October, 2014, Kraków, Polska, Recent Advances in OMICS Research and Dissemination Conference of the OMICRON Project. Book of Abstracts., p. 53, OMICRON, ISBN brak.
364. Oczkowicz M., Ropka-Molik K., Szmatoła T., Warzecha J., Wojtaszek M., Piestrzyńska-Kajtoch A., Piórkowska K. (2014) SDHD gene is biallelically expresses in pigs. International Scientific Conference "Molecular Research in Animal Science", 9-10 June, 2014, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: International Scientific Conference "Molecular Research in Animal Science", p. 84, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, ISBN brak.
365. Oczkowicz M., Świątkiewicz M., Ropka-Molik K. (2014) Wpływ składu tłuszczowego paszy na profil transkryptomiczny wątroby świń; porównanie wyników sekwencjonowania RNA (RNA-seq) i qPCR dla genów: APOA4, ACSL5, CYP2B22, CYP7A1, CYP2C49 i GSTO1. X Sympozjum Sprawozdawcze Instytutów pt. ”Molekularne i fizjologiczne aspekty rozrodu i żywienia zwierząt”, 27-28 marca 2014, Jabłonna, Polska, Materiały z konferencji: X Sympozjum Sprawozdawcze Instytutów pt. ”Molekularne i fizjologiczne aspekty rozrodu i żywienia zwierząt”, ss. 1-4, Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt, ISBN brak.
366. Piestrzyńska-Kajtoch A., Smołucha G., Danielak-Czech B. (2014) Polymorphism of the HspB5 (CRYAB) gene in cattle. International Scientific Conference "Molecular Research in Animal Science", 9-10 June, 2014, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: International Scientific Conference "Molecular Research in Animal Science", p. 86, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, ISBN brak.
367. Piestrzyńska-Kajtoch A., Smołucha G., Rejduch B. (2014) The BAX gene in Ovis aries. International Scientific Conference "Molecular Research in Animal Science", 9-10 June, 2014, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: International Scientific Conference "Molecular Research in Animal Science", p. 87, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, ISBN brak.
368. Piórkowska K., Ropka-Molik K., Doktor J., Połtowicz K., Gurgul A., Żukowski K. (2014) Genome-wide RNA-seq analysis of breast muscles two chicken groups differ in shear force. Recent Advances in OMICS Research and Dissemination Conference of the OMICRON Project, 23-24 October, 2014, Kraków, Polska, Recent Advances in OMICS Research and Dissemination Conference of the OMICRON Project. Book of Abstracts., p. 54, OMICRON, ISBN brak.
369. Piórkowska K., Szmatoła T., Ropka-Molik K. (2014) Polymorphism in promoter region of PECR gene in pigs used in Polish breeding. International Scientific Conference "Molecular Research in Animal Science", 9-10 June, 2014, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: International Scientific Conference "Molecular Research in Animal Science", p. 88, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, ISBN brak.
370. Radko A., Rubiś D., Szumiec A. (2014) Application of 18 microsatellites DNA markers for parentage control in the Tatra Shepherd Dog. International Scientific Conference "Molecular Research in Animal Science", 9-10 June, 2014, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: International Scientific Conference "Molecular Research in Animal Science", p. 92, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, ISBN brak.
371. Radko A., Rubiś D., Szumiec A., Rychlik T. (2014) Evaluation of the genetic differentiation in cattle included in genetic resources conservation program based on DNA microsatellite markers. XXII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła. Hodowla i chów bydła w badaniach naukowych i w praktyce., 24-28 marca 2014, Zakopane, Polska, Hodowla i chów bydła w badaniach naukowych i w praktyce, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ISBN 978-83-926689-0-9.
372. Radko A., Rychlik T., Zielińska K., Fornal A., Nogaj J., Piestrzyńska-Kajtoch A. (2014) Polymorphism of genetic markers class I and II in the population of the Malopolski horse breed stallions. International Scientific Conference "Molecular Research in Animal Science", 9-10 June, 2014, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: International Scientific Conference "Molecular Research in Animal Science", p. 93, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, ISBN brak.
373. Radko A., Zalewski D., Rubiś D., Szumiec A. (2014) Genetic differentiation among 6 populations of red deer (cervus elaphus l.) in Poland based on microsatellite DNA polymorphism. The 34th International Society for Animal Genetics Conference, 27 July - 1 August, 2014, Xi'an, Chiny, Materiały z konferencji: The 34th International Society for Animal Genetics Conference, pp. 140-141, ISAG, ISBN brak.
374. Ropka-Molik K., Eckert R., Żukowski K., Piórkowska K., Oczkowicz M., Gurgul A. (2014) Analiza profilu transkryptomicznego tkanki mięśniowej metodą RNA-seq u różnych ras świń. VII Szkoła Zimowa "Jakość wieprzowiny w aspekcie uwarunkowań organizacyjno-produkcyjnych i hodowlanych", 18-21 lutego 2014, Ustroń, Polska, Jakość wieprzowiny w aspekcie uwarunkowań organizacyjno-produkcyjnych i hodowlanych : VII Szkoła Zimowa : Ustroń, 18-21 lutego 2014, s. 186, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-201-2.
375. Ropka-Molik K., Knapik J., Pieszka M. (2014) Normalization of novel ovine housekeeping genes for quantitative Real-time PCR In liver and fat tissues. International Scientific Conference "Molecular Research in Animal Science", 9-10 June, 2014, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: International Scientific Conference "Molecular Research in Animal Science", p. 89, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, ISBN brak.
376. Rubiś D., Gurgul A., Radko A. (2014) Evaluation of the performance of parentage verification-dedicated SNPs in Polish Holstein cattle. The 34th International Society for Animal Genetics Conference, 27 July - 1 August, 2014, Xi'an, Chiny, Materiały z konferencji: The 34th International Society for Animal Genetics Conference, p. 134, ISAG, ISBN brak.
377. Semik E., Ząbek T., Fornal A., Gurgul A., Szmatoła T., Żukowski K., Wnuk M., Bugno-Poniewierska M. (2014) Identification and analysis of the differentially methylated regions between equine sarcoids and healthy skin. Recent Advances in OMICS Research and Dissemination Conference of the OMICRON Project, 23-24 October, 2014, Kraków, Polska, Recent Advances in OMICS Research and Dissemination Conference of the OMICRON Project. Book of Abstracts., p. 60, OMICRON, ISBN brak.
378. Szmatoła T., Gurgul A., Żukowski K., Bugno-Poniewierska M. (2014) Validation of microarray-based runs of homozygosity detection methods by next-generation sequencing. Recent Advances in OMICS Research and Dissemination Conference of the OMICRON Project, 23-24 October, 2014, Kraków, Polska, Recent Advances in OMICS Research and Dissemination Conference of the OMICRON Project. Book of Abstracts., p. 70, OMICRON, ISBN brak.
379. Ząbek T., Żukowski K., Semik E., Gurgul A., Bugno-Poniewierska M. (2014) Application of RRBS method for methylome study of equine blood leukocytes. Recent Advances in OMICS Research and Dissemination Conference of the OMICRON Project, 23-24 October, 2014, Kraków, Polska, Recent Advances in OMICS Research and Dissemination Conference of the OMICRON Project. Book of Abstracts., p. 72, OMICRON, ISBN brak.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

380. Bugno-Poniewierska M. (2014) Choroby genetyczne u koni, co warto wiedzieć ? Araby Magazine, 1: 64-67.

PODRĘCZNIKI I WYDAWNICTWA KSIĄŻKOWE

381. Danielak-Czech B., Rejduch B., Kozubska-Sobocińska A., Babicz M. (2014) Mutacje chromosomowe i ich wpływ na płodność nosicieli. Monitoring cytogenetyczny knurów. Hodowla i chów świń, ss. 95-102, UP Lublin, ISBN 978-83-7259-221-7.
382. Danielak-Czech B., Ślaska B., Babicz M., Rejduch B., Kozubska-Sobocińska A. (2014) Charakterystyka cytogenetyczna i genetyczna świni domowej. Hodowla i chów świń, ss. 12-27, UP Lublin, ISBN 978-83-7259-221-7.

Żywienie Zwierząt i Paszoznawstwo

PRACE ORYGINALNE

383. Bilik K., Strzetelski J., Furgał-Dierżuk I., Śliwiński B. (2014) Effect of Supplementing TMR Diets with Artificial Saliva and Acid Buf on Optimizing Ruminal pH and Fermentation Activity in Cows. Annals of Animal Science, 14, 3: 585-594, DOI: 10.2478/aoas-2014-0043.
384. Borzuta K., Borys B., Lisiak D., Grześkowiak E., Janiszewski P., Powałowski K., Lisiak B. (2014) Jakość mięsa, profil kwasów tłuszczowych i wartość rzeźna jagniąt żywionych intensywnie z udziałem ubocznych produktów biopaliw. ŻYWNOŚĆ - Nauka Technologia Jakość, 97, 6: 113-124.
385. Furgał-Dierżuk I., Strzetelski J., Kwiatek K., Twardowska M., Mazur M., Sieradzki Z., Kozaczyński W., Reichert M. (2014) The effect of genetically modified maize (MON 810) and soyabean meal (Roundup Ready) on rearing performance and transfer of transgenic DNA to calf tissues. Journal of Animal and Feed Sciences, 23, 1: 13-22.
386. Grela E.R., Hanczakowska E., Kowalczuk-Vasilev E. (2014) Correlation between cholesterol content, fatty acid composition and health lipid indices In fat of chosen tissues and organs of finishing pigs. Polish Journal of Veterinary Sciences, 17, 3: 535-537.
387. Hanczakowska E., Niwińska B., Grela E.R., Węglarzy K., Okoń K. (2014) Effect of dietary glutamine, glucose and/or sodium butyrate on piglet growth, intestinal environment, subsequent fattener performance, and meat quality. Czech Journal of Animal Science, 59, 10: 460-470.
388. Hanczakowska E., Świątkiewicz M. (2014) Legume seeds and rapeseed press cake as replacers of soybean meal in feed for fattening pigs. Annals of Animal Science, 14, 4: 921-934.
389. Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Walczyński S. (2014) Uncertainty from sample preparation in the laboratory on the example of various feeds. Accreditation and Quality Assurance, 21, 1: 61-66, DOI: 10.1007/s00769-014-1096-x.
390. Rozbicka-Wieczorek A.J., Szarpak E., Brzóska F., Śliwiński B., Czauderna M., Salem E. (2014) Dietary lycopene and selenium compounds influence the profile of fatty acids and oxidative stress and broiler chicken live rand spleen. Sylwan, 158, 11: 150-181.
391. Rozbicka-Wieczorek A.J., Więsyk E., Brzóska F., Śliwiński B., Kowalczyk J., Czauderna M. (2014) Fatty Acid Profile and Oxidative Stress of Thigh Muscles in Chickens Fed The Ration Enriched in Lycopene, Selenium Compounds or Fish Oil. Annals of Animal Science, 14, 3: 595-609, DOI: 10.2478/aoas-2014-0041.
392. Rozbicka-Wieczorek A.J., Więsyk E., Brzóska F., Śliwiński B., Kowalczyk J., Czauderna M. (2014) Efficiency of fatty acid accumulation into breast muscles of chickens fed diets with lycopene, fish oil and different chemical selenium forms. African Journal of Biotechnology, 13, 14: 1604-1613, DOI: 10.5897/AJB2013.13275.
393. Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A., Józefiak D. (2014) Feed enzymes, probiotic, or chitosan can improve the nutritional efficacy of broiler chickens diets containing a high level of distillers dried grains with solubles. Livestock Science, 163: 110-119, DOI: 10.1016/j.livsci.2014.03.001.
394. Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A., Józefiak D. (2014) Bones quality indices in laying hens fed diets with a high level of DDGS and supplemented with selected feed additives. Czech Journal of Animal Science, 59, 2: 61-68.
395. Walczyński S. (2014) The effect of grinding extent on near infrared spectrometry (NIRS) analysis of some animal feeds. Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn, 17, 1: 57-66.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

396. Bielecka G., Korol W. (2014) Ocena i wykorzystanie wyników badań biegłości w zakresie oznaczania podstawowych składników pokarmowych i składników mineralnych w paszach. Pasze Przemysłowe, 3: 50-55.
397. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2014) Ocena wartości odżywczej pasz na podstawie badań chemicznych. Pasze Przemysłowe, 23, 3: 37-43.
398. Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Nieściór H., Szlachta M. (2014) Ocena mineralizacji próbek pasz do oznaczania fosforu metodą spektrofotometryczną. Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości., ss. 385-388, UMCS Lublin, ISBN 978-83-939465-2-5.
399. Korol W., Rubaj J., Bielecka G. (2014) Kontrola jakości pasz a wymagania w obszarze prawnie regulowanym. Pasze Przemysłowe, 23, 3: 61-66.
400. Korol W., Walczyński S., Bielecka G., Rubaj J., Sawicka A. (2014) Zastosowanie spektrometrii bliskiej podczerwieni w urzędowej kontroli pasz. Pasze Przemysłowe, 23, 3: 67-70.
401. Rubaj J., Bielecka G., Korol W., Szlachta M. (2014) Walidacja spektrofotometrycznej metody oznaczania karotenów i ksantofili w paszach. Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości., ss. 389-392, UMCS Lublin, ISBN 978-83-939465-2-5.
402. Rubaj J., Korol W. (2014) Ocena wyników badania biegłości w zakresie wybranych dodatków paszowych. Pasze Przemysłowe, 23, 3: 56-60.
403. Walczyński S. (2014) Wpływ sposobu rozdrobnienia próbki do badań na jej skład granulometryczny. Pasze Przemysłowe, 23, 3: 44-49.

PRACE PRZEGLĄDOWE

404. Arczewska-Włosek A., Świątkiewicz S. (2014) Nutrition as modulatory factor of the efficacy of live anticoccidial vaccines in broiler chickens. World's Poultry Science Journal, 70, 1: 81-92, DOI: 10.1017/S0043933914000075.
405. Borys B. (2014) Produkty uboczne biopaliw w żywieniu owiec - makuch rzepakowy i słonecznikowy. Wiadomości Zootechniczne, LII, 4: 18-35.
406. Niwińska B., Andrzejewski M. (2014) Czy suplementacja selenowa bydła w Polsce jest uzasadniona;. Wiadomości Zootechniczne, R. LII, 1: 47-53.
407. Niwińska B., Andrzejewski M. (2014) Selen - niezbędny pierwiastek w żywieniu bydła. Przegląd Hodowlany, 81 (82), 2: 9-11.
408. Świątkiewicz M., Hanczakowska E., Olszewska A. (2014) Suszony zbożowy wywar gorzelniany (DDGS) w żywieniu świń. Wiadomości Zootechniczne, LII, 4: 141-153.
409. Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A., Józefiak D. (2014) Immunomodulatory efficacy of yeast cells products in poultry: a current review. World's Poultry Science Journal, 70, 1: 57-68, DOI: 10.1017/S0043933914000051.
410. Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A., Józefiak D. (2014) The efficacy of organic minerals in poultry nutrition: review and implications of recent studies. World's Poultry Science Journal, 70, 3: 475-486, DOI: 10.1017/S0043933914000531.
411. Świątkiewicz S., Świątkiewicz M., Arczewska-Włosek A., Józefiak D. (2014) The use of genetic engineering techniques to improve the lipid composition in meat, milk, and fish products: a review. Animal, 9, 4: 696-706, DOI: 10.1017/S1751731114003012.
412. Świątkiewicz S., Świątkiewicz M., Arczewska-Włosek A., Józefiak D. (2014) Chitosan and its oligosaccharide derivatives (chito-oligosaccharides) as feed supplements in poultry and swine nutrition. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 99, 1: 1-12, DOI: 10.1111/jpn.12222.
413. Świątkiewicz S., Świątkiewicz M., Arczewska-Włosek A., Józefiak D. (2014) Genetically modified feeds and their effect on the metabolic parameters of food-producing animals: a review of recent studies. Animal Feed Science and Technology, 198: 11-19, DOI: 10.1016/j.anifeedsci.2014.09.009.
414. Zymon M. (2014) Czym jest smakowitość wołowiny i co ją kształtuje? Wiadomości Zootechniczne, LII, 1: 54-60.
415. Zymon M., Strzetelski J., Skrzyński G. (2014) Aspects of appropriate feeding of cows for production of milk enriched in the fatty acids, EPA and DHA. A review. Journal of Animal and Feed Sciences, 23, 2: 109-116.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

416. Arczewska-Włosek A., Świątkiewicz S. (2014) The effect of dietary herbal extract blend, fed single or in combination with chosen feed additives, on the performance of broilers in condition of clinical coccidiosis. XLIII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZ PAN, 3-5 June, 2014, Serpelice, Polska, Materiały z konferencji: XLIII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZ PAN, p. 43, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej UPH w Siedlcach, ISBN brak.
417. Bederska-Łojewska D., Pieszka M. (2014) Modulowanie mikroflory przewodu pokarmowego świń za pomocą dodatków paszowych opartych na glince kaolinitowej, fruktooligosacharydzie oraz suszu aroniowym. VII Szkoła Zimowa "Jakość wieprzowiny w aspekcie uwarunkowań organizacyjno-produkcyjnych i hodowlanych", 18-21 lutego 2014, Ustroń, Polska, Jakość wieprzowiny w aspekcie uwarunkowań organizacyjno-produkcyjnych i hodowlanych : VII Szkoła Zimowa : Ustroń, 18-21 lutego 2014, ss. 102-104, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-201-2.
418. Bielecka G., Rubaj J., Korol W. (2014) Evaluation of electrolyte contents and their balance in feed mixtures for swine. Ocena zawartości elektrolitów i ich równowagi w mieszankach paszowych dla świń. XLIII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZ PAN, 3-5 czerwca 2014, Serpelice, Polska, Materiały z konferencji: XLIII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZ PAN, ss. 132-133, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej UPH w Siedlcach, ISBN brak.
419. Bielecka G., Rubaj J., Korol W. (2014) Lupin seed and mannanase in broiler chicken feeding. 21st International Conference Krmiva, 4-6 June, 2014, Opatija, Chorwacja, Materiały z konferencji: 21st International Conference Krmiva, p. 104, Krmiva, ISBN brak.
420. Borys B., Knapik J., Pękala J., Bodkowski R., Pieszka M. (2014) Zawartość L-karnityny w surowej i pieczonej jagnięcinie w zależności od rodzaju zielonki w dawce. The content of L-carnitine in raw and roasted lamb meat depending on the type of forage in ration. LXXIX Zjazd Naukowy PTZ. Systemy produkcji zwierzecej w XXI wieku., 15-17 September, 2014, Siedlce, Polska, Systemy produkcji zwierzęcej w XXI wieku, p. 200, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ISBN brak.
421. Borys B., Niżnikowski R., Świątek M., Ślęzak M. (2014) Skład chemiczny oraz barwa tkanki mięśniowej i podrobów jagniąt . Cz. III. Wpływ produktów ubocznych biopaliw. LXXIX Zjazd Naukowy PTZ. Systemy produkcji zwierzecej w XXI wieku., 15-17 września 2014, Siedlce, Polska, Systemy produkcji zwierzęcej w XXI wieku, s. 201, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ISBN brak.
422. Brzóska F., Śliwiński B., Kłopotek E., Michalik-Rutkowska O. (2014) Wpływ czosnku na wzrost, śmiertelność, parametry ubojowe i skład mięsa kurcząt brojlerów. Effect of garlic on growth, mortality, slaughter parameters and meat composition of broiler chickens. XLIII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZ PAN, 3-5 czerwca 2014, Serpelice, Polska, Materiały z konferencji: XLIII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZ PAN, ss. 44-45, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej UPH w Siedlcach, ISBN brak.
423. Czauderna M., Rozbicka-Wieczorek A.J., Więsyk E., Brzóska F., Kowalczyk J., Śliwiński B. (2014) Lycopene, selenium compounds and fish oil added to the ration influence the concentration of fatty acids and oxidative stress in chicken thigh muscles. 68th Conference der Gesellschaft für Ernährungsphysiologie, 18-20 March, 2014, Göttingen, Germany, Proceedings of the Society of Nutrition Physiology 68th Conference 18-20 March 2014 in Göttingen, p. 155, DLG-Verlag, ISBN 978-3769041071.
424. Filipiak-Florkiewicz A., Czyżyńska I., Dereń K., Drahun A., Franczyk-Żarów M., Kostogrys R., Szymczyk B. (2014) Lipid profile of egg yolks from laying hens fed diets supplemented with pomegranate seed oil. 11th ISSFAL Biennial Congress „ Biochemistry and Metabolism of fatty acids, Lipids in Health and Disease and Lipids in Nutrition, Stockholm, Sweden, 28 June - 2 July, 2014, Stockholm, Szwecja, Materiały z konferencji: 11th ISSFAL Biennial Congress „ Biochemistry and Metabolism of fatty acids, Lipids in Health and Disease and Lipids in Nutrition, Stockholm, Sweden, 1: 56, ISSFAL, ISBN brak.
425. Franczyk-Żarów M., Czyżyńska I., Drahun A., Filipiak-Florkiewicz A., Florkiewicz A., Kostogrys R., Manterys A., Szymczyk B. (2014) Effect of dietary pomegranate seed oil on serum lipid profile and blood morphology parameters in broiler chickens. 11th ISSFAL Biennial Congress „ Biochemistry and Metabolism of fatty acids, Lipids in Health and Disease and Lipids in Nutrition, Stockholm, Sweden, 28 June - 2 July, 2014, Stockholm, Szwecja, Materiały z konferencji: 11th ISSFAL Biennial Congress „ Biochemistry and Metabolism of fatty acids, Lipids in Health and Disease and Lipids in Nutrition, Stockholm, Sweden, 1: 59, ISSFAL, ISBN brak.
426. Franczyk-Żarów M., Filipiak-Florkiewicz A., Drahun A., Dereń K., Czyżyńska I., Szymczyk B., Kostogrys R. (2014) Effect of dietary pomegranate seed oil on lipid profile in thermally processed eggs from Isa Brown laying hens. 7th Central European Congress on Food Chain Integration, 21-24 May, 2014, Ohrid, Macedonia, Materiały z konferencji: 7th Central European Congress on Food Chain Integration, p. 210, CEFood, ISBN brak.
427. Hanczakowska E., Świątkiewicz M. (2014) The effect of glutamine and probiotic supplements on piglet performance. XLIII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZ PAN, 3-5 June, 2014, Serpelice, Polska, Materiały z konferencji: XLIII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZ PAN, pp. 72-73, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej UPH w Siedlcach, ISBN brak.
428. Kołodziej-Skalska A., Jacyno E., Pietruszka A., Kawęcka A., Matysiak B., Kamyczek M. (2014) Effect of dietary oregano oil on pork meat quality. V-th International Scientific Symposium for PhD Students And Students of Agricultural Colleges "Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development", 18-20 September, 2014, Bydgoszcz-Inowrocaw, Polska, Materiały z konferencji: V-th International Scientific Symposium for PhD Students And Students of Agricultural Colleges "Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development", p. 82, UTP Bydgoszcz, ISBN brak.
429. Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Walczyński S. (2014) Validation of near infrared spectrometry in accordance with ISO 12099 for feed materials and feed mixture testing. 21st International Conference Krmiva, 4-6 June, 2014, Opatija, Chorwacja, Materiały z konferencji: 21st International Conference Krmiva, p. 71, Krmiva, ISBN brak.
430. Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Walczyński S. (2014) Uncertainty from sample preparation in laboratory on the example of various feed. 25th Eurachem Workshop on Quality in Analytical Measurements, 19-21 May, 2014, Lisbona, Portugalia, Materiały z konferencji: 25th Eurachem Workshop on Quality in Analytical Measurements, p. 81, EURACHEM, ISBN brak.
431. Korol W., Rubaj J., Bielecka G., Walczyński S. (2014) Criteria of using results from proficiency testings for measurement uncertainty calculation on the example of various feeds. VIII Eurachem Workshop "Proficiency testing in analytical chemistry, microbiology and laboratory medicine", 6-9 October, 2014, Berlin, Niemcy, Materiały z konferencji: VIII Eurachem Workshop "Proficiency testing in analytical chemistry, microbiology and laboratory medicine", p. 106, EURACHEM, ISBN brak.
432. Korol W., Walczyński S., Bielecka G., Rubaj J. (2014) Possibility of application and limitation of near infrared reflectance spectrometry for evaluation of chemical composition and nutritional value of feedingstuffs. Możliwości zastosowania i ograniczenia metody spektrometrii bliskiej podczerwieni w ocenie składu chemicznego i wartości odżywczej pasz. XLIII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZ PAN, 3-5 June, 2014, Serpelice, Polska, Materiały z konferencji: XLIII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZ PAN, pp. 140-141, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej UPH w Siedlcach, ISBN brak.
433. Kostogrys R., Manterys A., Franczyk-Żarów M., Filipiak-Florkiewicz A., Florkiewicz A., Czyżyńska I., Drahun A., Szymczyk B., Wybrańska I. (2014) Dietary pomegranate seed oil had no effect on liver function in broiler chickens. 11th ISSFAL Biennial Congress „ Biochemistry and Metabolism of fatty acids, Lipids in Health and Disease and Lipids in Nutrition, Stockholm, Sweden, 28 June - 2 July, 2014, Stockholm, Szwecja, Materiały z konferencji: 11th ISSFAL Biennial Congress „ Biochemistry and Metabolism of fatty acids, Lipids in Health and Disease and Lipids in Nutrition, Stockholm, Sweden, 2: 102, ISSFAL, ISBN brak.
434. Kwiatek K., Sieradzki Z., Mazur M., Świątkiewicz S., Świątkiewicz M. (2014) Polish experience in studies on GMO feed safety in animal feeding. 21st International Conference Krmiva, 4-6 June, 2014, Opatija, Chorwacja, Materiały z konferencji: 21st International Conference Krmiva, Krmiva, ISBN brak.
435. Lipiński P., Staroń R., Gajowiak A., Smuda E., Dziaman T., Krzeptowski W., Lenartowicz M., Gajewska M., Pieszka M., Bederska-Łojewska D., Swinkels D.W., van Swelm R., Starzyński R.R. (2014) Effectiveness of dietary heme iron for the improvement of iron status: insights from pig and mouse models of iron deficiency. The 8th International Conference on Heme Oxygenases, BioIron & Oxidative Stress, 8-11 October, 2014, Sydney, Australia, Materiały z konferencji: The 8th International Conference on Heme Oxygenases, BioIron & Oxidative Stress, p. 74, BIOLRON, ISBN brak.
436. Niwińska B., Andrzejewski M. (2014) Effectiveness of selenium transfer from the ration to cows and to calves born by them. XLIII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZ PAN, 3-5 czerwca 2014, Serpelice, Polska, Materiały z konferencji: XLIII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZ PAN, ss. 112-113, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej UPH w Siedlcach, ISBN brak.
437. Puzio I., Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Bieńko M. (2014) The effect of different dietary electrolyte balances on eggshell and bone quality in laying hens. 21st International Conference Krmiva, 4-6 June, 2014, Opatija, Chorwacja, Materiały z konferencji: 21st International Conference Krmiva, p. 26, Krmiva, ISBN brak.
438. Rozbicka-Wieczorek A.J., Więsyk E., Czauderna M., Brzóska F., Śliwiński B., Kowalczyk J. (2014) Selen, likopen i olej rybi w diecie wpływają na poziom kwasów tłuszczowych i stresu oksydacyjnego w mięśniu piersiowym brojlerów. Dietary selenium, lycopene and fish oil affect the level of fatty acids and oxidative stress in chicken breast muscles. XLIII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZ PAN, 3-5 czerwca 2014, Serpelice, Polska, Materiały z konferencji: XLIII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZ PAN, ss. 62-63, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej UPH w Siedlcach, ISBN brak.
439. Rubaj J., Korol W., Bielecka G. (2014) The influence of corn DDGS and mannanase on the performance of broiler chickens. 21st International Conference Krmiva, 4-6 June, 2014, Opatija, Chorwacja, Materiały z konferencji: 21st International Conference Krmiva, p. 102, Krmiva, ISBN brak.
440. Rubaj J., Korol W., Bielecka G. (2014) Evaluation of electrolyte contents and their balance in feed mixtures for poultry. Ocena zawartości elektrolitów i ich równowagi w mieszankach paszowych dla drobiu. XLIII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZ PAN, 3-5 June, 2014, Serpelice, Polska, Materiały z konferencji: XLIII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZ PAN, pp. 146-147, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej UPH w Siedlcach, ISBN brak.
441. Staroń R., Lipiński P., Gajowiak A., Smuda E., Krzeptowski W., Lenartowicz M., Gajewska M., Pieszka M., Bederska-Łojewska D., Swinkels D.W., van Swelm R., Starzyński R.R. (2014) Oral supplenentation of anemic piglets with heme iron: efficacy in correcting anaemia and molecular mechanism of heme iron absorption. The European Iron Club for Professionals In Biomedical Inorganic Iron., 11-14 September, 2014, Verona, Italy, Materiały z konferencji: The European Iron Club for Professionals In Biomedical Inorganic Iron., p. 84, The European Iron Club, ISBN brak.
442. Szczurek W., Alloui M.N. (2014) Ileal amino acid digestibility of cereal grains for broiler chickens at different ages. XIVth European Poultry Conference, 23-27 July, 2014, Stavanger, Norway, Materiały z konferencji: XIVth European Poultry Conference, p. 578, WPSA, ISBN brak.
443. Szczurek W., Szymczyk B., Alloui M.N. (2014) Effects of chicken age and dietary NSP intake on ileal digestibility of amino acids in triticale and barley. XXVI International Poultry Symposium PB WPSA “Science for poultry practice - poultry practice for science, 8-10 September, 2014, Kazimierz Dolny, Polska, Materiały z konferencji: XXVI International Poultry Symposium PB WPSA “Science for poultry practice - poultry practice for science, pp. 115-116, Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej,, ISBN brak.
444. Szymczyk B., Szczurek W. (2014) Effect of dietary pomegranate seed oil on quality of broiler chicken meat. XXVI International Poultry Symposium PB WPSA “Science for poultry practice - poultry practice for science, 8-10 September, 2014, Kazimierz Dolny, Polska, Materiały z konferencji: XXVI International Poultry Symposium PB WPSA “Science for poultry practice - poultry practice for science, pp. 178-179, Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej,, ISBN brak.
445. Szymczyk B., Szczurek W., Kwiatek K., Mazur M., Bednarek D., Sieradzki Z. (2014) Health parameters of rats after 16 weeks of feeding with transgenic herbicide – tolerant (Roundap Ready) soybean. XLIII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZ PAN, 3-5 June, 2014, Serpelice, Polska, Materiały z konferencji: XLIII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZ PAN, pp. 126-127, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej UPH w Siedlcach, ISBN brak.
446. Śliwiński B., Brzóska F. (2014) Zawartość selenu w mleku spożywczym w Polsce a potrzeby pokarmowe człowieka. Selenium content in customer milk in Poland and alimentary needs for human. XLIII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZ PAN, 3-5 czerwca 2014, Serpelice, Polska, Materiały z konferencji: XLIII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZ PAN, ss. 114-115, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej UPH w Siedlcach, ISBN brak.
447. Świątkiewicz M., Oczkowicz M., Hanczakowska E., Olszewska A. (2014) The influence of dietary fatty acids profile on performance and meat quality in pigs and expression level of chosen genes. XLIII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZ PAN, 3-5 czerwca 2014, Serpelice, Polska, Materiały z konferencji: XLIII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZ PAN, ss. 80-81, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej UPH w Siedlcach, ISBN brak.
448. Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A. (2014) Performance of layers fed the diet containing high levels of distillers dried grains with solubles (DDGS) and supplemented with selected feed additives. XLIII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZ PAN, 3-5 June, 2014, Serpelice, Polska, Materiały z konferencji: XLIII Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt KNZ PAN, p. 61, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej UPH w Siedlcach, ISBN brak.
449. Walczyński S. (2014) Using of near infrared spectrometry technique for evaluation of feed mixtures homogeneity in production plant. 21st International Conference Krmiva, 4-6 June, 2014, Opatija, Chorwacja, Materiały z konferencji: 21st International Conference Krmiva, p. 72, Krmiva, ISBN brak.
450. Zymon M., Skrzyński G. (2014) Wpływ witaminy E w żywieniu bydła na jakość mięsa wołowego. XXII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła. Hodowla i chów bydła w badaniach naukowych i w praktyce., 24-28 marca 2014, Zakopane, Polska, Hodowla i chów bydła w badaniach naukowych i w praktyce, s. 339, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ISBN 978-83-926689-0-9.
451. Zymon M., Skrzyński G. (2014) Jakość mięsa wołowego w zależności od długości okresu skarmiania witaminy E w dawce pokarmowej buhajów. XXII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła. Hodowla i chów bydła w badaniach naukowych i w praktyce., 24-28 marca 2014, Zakopane, Polska, Hodowla i chów bydła w badaniach naukowych i w praktyce, s. 340, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ISBN 978-83-926689-0-9.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE, WYKŁADY NA SZKOLENIA, SEMINARIA

452. Bielecka G. (2014) Ocena wyników badań biegłości w zakresie oznaczania składników odżywczych i energii w paszach. XXXI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej IZ-PIB KLP Lublin i PIWet-PIB Puławy pt. "Kontrola bezpieczeństwa i jakości pasz",, 28-29 kwietnia 2014, Kazimierz Dolny, Polska, Pasze Przemysłowe, 23, 1: 55.
453. Bielecka G. (2014) Ocena wyników badań biegłości w zakresie oznaczania składników mineralnych. XXXI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej IZ-PIB KLP Lublin i PIWet-PIB Puławy pt. "Kontrola bezpieczeństwa i jakości pasz",, 28-29 kwietnia 2014, Kazimierz Dolny, Polska, Pasze Przemysłowe, 23, 1: 57.
454. Fijałkowska A., Solecka A., Peitler D., Markowski J. (2014) Zmiany w planie Urzędowej kontroli pasz w zakresie GMO w 2014 roku. XXXI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej IZ-PIB KLP Lublin i PIWet-PIB Puławy pt. "Kontrola bezpieczeństwa i jakości pasz",, 28-29 kwietnia 2014, Kazimierz Dolny, Polska, Pasze Przemysłowe, 23, 1: 65.
455. Gnusowski B., Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2014) Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w paszach. Pasze Przemysłowe, 23, 1: 22-23.
456. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2014) Znaczenie niepewności pomiaru w ocenie wyników badań porównawczych (PT/ILC). XXXI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej IZ-PIB KLP Lublin i PIWet-PIB Puławy pt. "Kontrola bezpieczeństwa i jakości pasz",, 28-29 kwietnia 2014, Kazimierz Dolny, Polska, Pasze Przemysłowe, 23, 1: 63.
457. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2014) Ocena wartości pokarmowej pasz na podstawie badań chemicznych. XXXI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej IZ-PIB KLP Lublin i PIWet-PIB Puławy pt. "Kontrola bezpieczeństwa i jakości pasz",, 28-29 kwietnia 2014, Kazimierz Dolny, Polska, Pasze Przemysłowe, 23, 1: 41-44.
458. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2014) Nowe wymagania dotyczące materiałów paszowych-produktów ubocznych przetwórstwa zbóż. XXXV Konferencja Naukowo-Techniczna IBPRS pt. "Sukces ekonomiczny wskaźnikiem jakości produkcji", 21-24 maja 2014, Krynica Morska, Polska, Materiały z konferencji: XXXV Konferencja Naukowo-Techniczna IBPRS pt. "Sukces ekonomiczny wskaźnikiem jakości produkcji", ss. 68-74, IBPRS, ISBN brak.
459. Korol W., Rubaj J., Bielecka G. (2014) Kontrola jakości pasz a wymagania w obszarze prawnie regulowanym. XXXI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej IZ-PIB KLP Lublin i PIWet-PIB Puławy pt. "Kontrola bezpieczeństwa i jakości pasz",, 28-29 kwietnia 2014, Kazimierz Dolny, Polska, Pasze Przemysłowe, 23, 1: 8-9.
460. Korol W., Rubaj J., Bielecka G. (2014) Jak spełnić wymagania określone w DAB-07? XXXI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej IZ-PIB KLP Lublin i PIWet-PIB Puławy pt. "Kontrola bezpieczeństwa i jakości pasz",, 28-29 kwietnia 2014, Kazimierz Dolny, Polska, Pasze Przemysłowe, 23, 1: 20-21.
461. Korol W., Walczyński S., Bielecka G., Rubaj J. (2014) Proste statystyczne podejście do szacowania niepewności pobierania i przygotowywania próbek. XX Sympozjum Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB pt. "Metody statystyczne w praktyce laboratoryjnej", 12-14 maja 2014, Jachranka, Polska, Metody statystyczne w praktyce laboratoryjnej: XX sympozjum Jachranka - Kołobrzeg, 2014 r, ss. 55-60, Klub Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB, ISBN 9788392301073.
462. Korol W., Walczyński S., Bielecka G., Rubaj J., Sawicka A. (2014) Zastosowanie spektrometrii bliskiej podczerwieni w urzędowej kontroli pasz. XXXI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej IZ-PIB KLP Lublin i PIWet-PIB Puławy pt. "Kontrola bezpieczeństwa i jakości pasz",, 28-29 kwietnia 2014, Kazimierz Dolny, Polska, Pasze Przemysłowe, 23, 1: 27-28.
463. Korol W., Walczyński S., Rubaj J., Bielecka G. (2014) Nowa aparatura-stare problemy przygotowania próbki do badań na przykładzie pasz. XX Sympozjum Analityczne "Nowa aparatura -stare problemy", 26-28 maja 2014, Ślesin, Polska, Materiały z XX Sympozjum Analityczne "Nowa aparatura -stare problemy", s. 20, MS Spektrum, ISBN brak.
464. Korol W., Wójcik G., Kopeć D. (2014) Walidacja oznaczania zawartości wody w paszach metodą miareczkową Karla-Fischera. XXXI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej IZ-PIB KLP Lublin i PIWet-PIB Puławy pt. "Kontrola bezpieczeństwa i jakości pasz",, 28-29 kwietnia 2014, Kazimierz Dolny, Polska, Pasze Przemysłowe, 23, 1: 62.
465. Olszówka K., Smutniak I., Rubaj J., Korol W. (2014) Oznaczanie aminokwasów w paszach metodą UPLC - parametry walidacyjne. XXXI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej IZ-PIB KLP Lublin i PIWet-PIB Puławy pt. "Kontrola bezpieczeństwa i jakości pasz",, 28-29 kwietnia 2014, Kazimierz Dolny, Polska, Pasze Przemysłowe, 23, 1: 64.
466. Rubaj J. (2014) Ocena wyników badań biegłości w zakresie oznaczania aminokwasów w paszach. XXXI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej IZ-PIB KLP Lublin i PIWet-PIB Puławy pt. "Kontrola bezpieczeństwa i jakości pasz",, 28-29 kwietnia 2014, Kazimierz Dolny, Polska, Pasze Przemysłowe, 23, 1: 58.
467. Rubaj J. (2014) Ocena wyników badań biegłości w zakresie oznaczania witamin w paszach. XXXI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej IZ-PIB KLP Lublin i PIWet-PIB Puławy pt. "Kontrola bezpieczeństwa i jakości pasz",, 28-29 kwietnia 2014, Kazimierz Dolny, Polska, Pasze Przemysłowe, 23, 1: 59.
468. Walczyński S. (2014) Ocena wyników badań biegłości w zakresie homogeniczności (PT Homo 2013). XXXI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej IZ-PIB KLP Lublin i PIWet-PIB Puławy pt. "Kontrola bezpieczeństwa i jakości pasz",, 28-29 kwietnia 2014, Kazimierz Dolny, Polska, Pasze Przemysłowe, 23, 1: 60.
469. Walczyński S. (2014) Wpływ sposobu rozdrabniania próbki do badań na jej skład granulometryczny. XXXI Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej IZ-PIB KLP Lublin i PIWet-PIB Puławy pt. "Kontrola bezpieczeństwa i jakości pasz",, 28-29 kwietnia 2014, Kazimierz Dolny, Polska, Pasze Przemysłowe, 23, 1: 61.
470. Walczyński S. (2014) The study of particle size loose materials using of the opto-electronic method. XVI Konferencja Naukowo-Techniczna "Budowa i eksploatacja maszyn spożywczych BEMS, 9-12 września 2014, Lublin, Polska, Budowa i eksploatacja maszyn spożywczych BEMS 2014 : XVI Konferencja Naukowo-Techniczna, Lublin, 9-12 września 2014, s. 91, Towarzystwo Wydawnictw Naukowych Libropolis : Polskie Towarzystwo Inżynierii i Techniki Przetwórstwa Spożywczego "Spomasz", ISBN 978-83-63761-40-0.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

471. Arczewska-Włosek A., Świątkiewicz S. (2014) Zioła jako skuteczne narzędzie w kontroli kokcydiozy. Polskie Drobiarstwo, 3: 29-30.
472. Barowicz T. (2014) Niełatwo zastąpić soję. Hoduj z głową. Świnie, 2, 68: 20-23.
473. Barowicz T. (2014) Zdrowe jelita, zdrowe świnie. Hoduj z głową. Świnie, 4, 70: 32-35.
474. Barowicz T. (2014) Struktura TMR. Hodowca Bydła, 7-8, 19: 20-26.
475. Barowicz T. (2014) Dogrzewanie prosiąt w kojcu porodowym. Wiadomości Rolnicze Polska, 12, 115: 20.
476. Barowicz T. (2014) Komputer w hodowli. Wiadomości Rolnicze Polska, 12, 115: 20.
477. Barowicz T. (2014) Laktacja zaczyna się od zasuszenia. Wiadomości Rolnicze Polska, 1-2, 106: 23.
478. Barowicz T. (2014) Czas na selekcję genomową. Wiadomości Rolnicze Polska, 3, 107: 24.
479. Barowicz T. (2014) Składniki mineralne w żywieniu zwierząt. Wiadomości Rolnicze Polska, 4, 108: 19.
480. Barowicz T. (2014) Wykrywanie chemioterapeutyków w mleku. Wiadomości Rolnicze Polska, 5, 109: 23.
481. Barowicz T. (2014) Rolnik przetwórcą mleka. Wiadomości Rolnicze Polska, 7-8, 111: 18.
482. Barowicz T. (2014) Produkty lokalne-kreowanie marki. Wiadomości Rolnicze Polska, 10, 113: 9.
483. Barowicz T. (2014) Kojce dla loch karmiących. Wiadomości Rolnicze Polska, 10, 113: 10.
484. Barowicz T., Brejta W. (2014) Wołowina nie tylko kulinarna. Hoduj z głową. Bydło, 1, 67: 56-58.
485. Barowicz T., Brejta W. (2014) Postaw na jakość. Hoduj z głową. Bydło, 5, 71: 49-51.
486. Barowicz T., Pieszka M. (2014) Groch w żywieniu drobiu. Hodowca Drobiu, 7: 18-20.
487. Barowicz T., Pieszka M. (2014) Witamina E i selen w żywieniu krów mlecznych. Hoduj z głową. Bydło, 6, 72: 40-44.
488. Barowicz T., Pieszka M. (2014) Żywienie loch, a ilość i jakość prosiąt. Wiadomości Rolnicze Polska, 11, 114: 19.
489. Barowicz T., Pieszka M. (2014) Markery genetyczne w hodowli świń. Wiadomości Rolnicze Polska, 5, 119: 22.
490. Barowicz T., Pieszka M. (2014) Wentylacja w chlewni też jest ważna. Wiadomości Rolnicze Polska, 109, 6: 17.
491. Barowicz T., Pieszka M. (2014) Maślan sodu - zdrowe jelita świń. Wiadomości Rolnicze Polska, 10, 113: 20.
492. Barowicz T., Pieszka M. (2014) Kanibalizm wśród świń. Wiadomości Rolnicze Polska, 11, 114: 20.
493. Barowicz T., Pieszka M. (2014) ASF - Afrykański pomór świń. Hodowca Trzody Chlewnej, 137, 5-6: 54-56.
494. Barowicz T., Pieszka M. (2014) Gdy prosiętom brakuje wody. Hodowca Trzody Chlewnej, 138, 9-10: 23-25.
495. Barowicz T., Pieszka M. (2014) Pocięcie i wymieszanie dawki TMR. Hodowca Bydła, 201, 11: 13-17.
496. Barowicz T., Pieszka M. (2014) Żywienie krów w okresie podwyższonej temperatury otoczenia. Hodowca Bydła, 198, 7-8: 36-43.
497. Barowicz T., Pieszka M. (2014) Ziarno kukurydzy w żywieniu bydła. Hodowca Bydła, 199, 9: 43-48.
498. Barowicz T., Pieszka M. (2014) Od pryzmy do stołu paszowego. Hodowca Bydła, 200, 10: 59-63.
499. Barowicz T., Pieszka M. (2014) Treściwe w dawce TMR. Hodowca Bydła, 6, 19: 32-35.
500. Bielecka G., Rubaj J., Korol W. (2014) Cynk w żywieniu zwierząt - zalecenia żywieniowe a wymagania prawne. Pasze Przemysłowe, 23, 4: 23-26.
501. Brzóska F., Barowicz T., Śliwiński B. (2014) Szklanka mleka dla ucznia - mleko z jodem. Hodowca Bydła, 10, 19: 45-49.
502. Kamyczek M. (2014) Niezbędne w okresie wzrostu i rozwoju świń. Farmer, 1: 111-114.
503. Kamyczek M. (2014) Niezbędne w żywieniu loch. Farmer, 2: 134-137.
504. Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Struzik M. (2014) Korzyści stosowania wermikulitu w produkcji zwierzęcej. Pasze Przemysłowe, 23, 4: 19-22.
505. Pieszka M., Barowicz T. (2014) Biegunki u cieląt. Wiadomości Rolnicze Polska, 9, 112: 17.
506. Pietras M., Barowicz T. (2014) Mikotoksyny w paszy. Biologiczne metody dekontaminacji. Hodowca Trzody Chlewnej, 7-8, 17: 10-13.
507. Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A. (2014) Efekty stosowania chitozanu jako dodatku paszowego w żywieniu drobiu. Polskie Drobiarstwo, 4: 26-29.
508. Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A. (2014) Wybrane czynniki żywieniowe, kształtujące jakość skorupy jaj. Polskie Drobiarstwo, 9: 2-8.
509. Walczak M., Korol W., Kwiatek K., Szprengier-Juszkiewicz T. (2014) Zadania europejskiego laboratorium referencyjnego ds. dodatków paszowych. Pasze Przemysłowe, 23, 4: 31-34.

INSTRUKCJE WDROŻENIOWE I UPOWSZECHNIENIOWE

510. Szczurek W. (2014) Zastosowanie współczynników strawności aminokwasów ziarna zbóż u kurcząt brojlerów w różnym wieku. Instytut - praktyce, Balice, IZ PIB, i-5/2014: 20, ISBN 978-83-7607-253-1.

PODRĘCZNIKI I WYDAWNICTWA KSIĄŻKOWE

511. Raj S., Skiba G., Hanczakowska E. (2014) Tabele składu chemicznego i wartości pokarmowej pasz. Zalecenia Żywieniowe dla Przeżuwaczy i Tabele Wartości Pokarmowej Pasz, ss. 66-90, Fundacja Instytutu Zootechniki PIB, PATRONUS ANIMALIUM, ISBN 978-83-938377-0-0.
512. Raj S., Skiba G., Hanczakowska E. (2014) Tabele składu chemicznego i wartości pokarmowej pasz. Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz dla świń. Normy żywienia świń, s. 11, Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN, ISBN 978-83-933604-5-1.
513. Strzetelski J., Brzóska F., Kowalski Z.M., Osięgłowski S. (2014) Zalecenia Żywieniowe dla Przeżuwaczy i Tabele Wartości Pokarmowej Pasz. Balice, Fundacja Instytutu Zootechniki PIB, PATRONUS ANIMALIUM, ss. 392, ISBN 978-83-938377-0-0.

Technologia, Ekologia i Ekonomika Produkcji Zwierzęcej

514. Herbut E. (2014) Dokonania prof. zw. dr hab. Adama Mazanowskiego związane z Instytutem Zootechniki. Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Poświęcone Pamięci prof. A. Mazanowskiego-"Współczesne polskie drobiarstwo", 9 maja 2014, Dworzyska, Polska, Materiały z konferencji: Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Poświęcone Pamięci prof. A. Mazanowskiego-"Współczesne polskie drobiarstwo", ss. 19-23, IZ PIB, ISBN brak.

PRACE ORYGINALNE

515. Bernacka H., Chwalna A., Jarzynowska A., Mistrzak M. (2014) Consumer assessment of yogurts made from sheep's, goat's, cow's and mixed milk. Acta Scientiarum Polonorum Zootechnica, 13: 19-28.
516. Borecka A., Sowula-Skrzyńska E., Szumiec A. (2014) Program ochrony zasobów genetycznych owiec czynnikiem stymulującym rozwój owczarstwa w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XVI, 1: 20-24.
517. Borys B., Dymnicki E., Słoniewska D., Milerski M. (2014) Influence of separation from lambs and litter size on milk yield and milk composition in Kołuda ewes. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 10, 2: 19-28.
518. Godyń D. (2014) Temperatura tympanalna istotnym wskaźnikiem przemian termoregulujących u zwierząt. Wiadomości Zootechniczne, 3: 109-112.
519. Kaczor A., Paraponiak P., Malinowski E., Olszewski A. (2014) Wpływ stosowania wentylatorów sufitowych na prędkości ruchu powietrza w oborach i zachowanie się krów. Roczniki Naukowe Zootechniki, 41, 2: 153-163.
520. Krawczyk W., Szewczyk A. (2014) Środowiskowe uwarunkowania ekologicznego chowu bydła mięsnego. Wiadomości Zootechniczne, LII, 3: 16-22.
521. Ligaszewski M., Pol P., Radkowska I., Surówka K., Łysak A. (2014) Results of research on the active species protection of the Roman snail (Helix pomatia, Linnaeus, 1758) using farmed snails in the second year of life. First season of the study. Annals of Animal Science, 14, 2: 377-389, DOI: 10.2478/aoas-2013-0068,.
522. Nowakowska A., Gralikowska P., Rogalska J., Ligaszewski M., Caputa M. (2014) Effect of induced spring aestivation on antioxidant defence in Helix aspersa O. F. Müller, 1774 (Gastropoda: Pulmonata: Helicidae). Folia Malacologica, 22, 1: 41-48, DOI: 10.12657/folmal.022.004.
523. Paraponiak P., Kaczor A., Wieczorek-Dąbrowska M. (2014) Wyniki tuczu owiec do różnych kategorii wagowych odchowywanych w warunkach ekologicznych. Roczniki Naukowe Zootechniki, 41, 2: 139-152.
524. Radkowska I., Herbut E. (2014) Hematological and biochemical blood parameters in dairy cows depending on the management system. Animal Science Papers and Reports, 32, 4: 317-326.
525. Radkowski A., Radkowska I. (2014) Wartość pokarmowa kiszonek sporządzanych z runi łąkowej o zróżnicowanym udziale koniczyny łąkowej oraz wpływ jej skarmiania na przyrosty masy ciała buhajków i jałówek rasy Limousin. Roczniki Naukowe Zootechniki, 41, 2: 129-137.
526. Radkowski A., Radkowska I. (2014) Ocena jakości i wartości pokarmowej kiszonek z runi łąkowej wybranych gospodarstw Polski południowo-wschodniej. Wiadomości Zootechniczne, LII, 1: 32-37.
527. Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E. (2014) Wpływ dodatku do wody ekstraktów z mieszanek ziół na wyniki produkcyjne i wybrane parametry biochemiczne krwi kurcząt brojlerów. Wiadomości Zootechniczne, LII, 2: 17-24.
528. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Herbut E. (2014) Kształtowanie się wybranych cech jakościowych jaj kur rodzimego pochodzenia. Roczniki Naukowe Zootechniki, 41, 2: 93-105.
529. Sowula-Skrzyńska E., Szumiec A., Borecka A., Skrzyński G., Utnik-Banaś K. (2014) Realizacja koncepcji zrównoważonego rozwoju w gospodarstwach utrzymujących bydło mięsne. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XVI, 5: 185-190.
530. Szumiec A. (2014) Efektywność ekologicznego chowu bydła mięsnego. Wiadomości Zootechniczne, LII, 3: 73-81.
531. Szumiec A., Borecka A., Sowula-Skrzyńska E. (2014) Wpływ dopłat na efektywność ekonomiczną produkcji ekologicznego mleka w gospodarstwach objętych mechanizmami wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XVI, 4: 293-297.
532. Utnik-Banaś K., Żmija J., Sowula-Skrzyńska E. (2014) Economic aspects of reducing stocking density in broiler chicken production using the example of farms in southern Poland. Annals of Animal Science, 14, 3: 663-671, DOI: 10.2478/aoas-2014-0029.
533. Walczak J., Pomykała D. (2014) Krajowa charakterystyka ekologicznego chowu bydła mięsnego na tle statystyk. Wiadomości Zootechniczne, LII, 3: 4-7.
534. Walczak J., Radkowska I., Krawczyk W. (2014) Problematyka trwałych użytków zielonych w ekologicznym chowie bydła mięsnego. Wiadomości Zootechniczne, LII, 3: 45-55.
535. Węglarzy K. (2014) Wpływ energii produkowanej w gospodarstwie z odpadów rolniczych na poprawę jego rentowności. Journal of Agribusiness and Rural Development, 1, 31: 159-167.
536. Wójcik P., Walczak J. (2014) Charakterystyka ubojowa mięsa wołowego pochodzącego z gospodarstw ekologicznych. Wiadomości Zootechniczne, LII, 3: 64-72.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

537. Bielińska H., Kłopotek E., Węglarzy K. (2014) Chów gęsi w gospodarstwie ekologicznym. Poradnik Rolnika Ekologicznego. Monografia pod red. Karola Węglarzego, ss. 224-226, ZD IZ PIB Grodziec Śląski Sp. z o. o., ISBN 8376072641.
538. Kaczor A., Mandecki A. (2014) Warunki mikroklimatyczne w pomieszczeniach typu otwartego dla cieląt. XX Miedzynarodowa Konferencja Naukowa Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska, standardów UE i produkcji energii alternatywnej, w tym biogazu, 23-24 września 2014, Falenty, Polska, Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem standardów UE i ochrony środowiska, ss. 81-87, Wydawnictwo ITP, ISBN 978-83-62416-77-6.
539. Ligaszewski M. (2014) Produkcja jadalnego ślimaka szarego (Helix aspersa) w gospodarstwach ekologicznych. Poradnik Rolnika Ekologicznego. Monografia pod red. Karola Węglarzego, ss. 240-246, ZD IZ PIB Grodziec Śląski Sp. z o. o., ISBN 8376072641, DOI: 10.1007/s11033-011-1010-0.
540. Matejska J., Węglarzy K., Skrzyżala I. (2014) Praktyczne wskazówki dotyczące produkcji zwierzęcej - owce. Poradnik Rolnika Ekologicznego. Monografia pod red. Karola Węglarzego, ss. 174-198, ZD IZ PIB Grodziec Śląski Sp. z o. o., ISBN 8376072641.
541. Matejska J., Węglarzy K., Skrzyżala I., Stekla J. (2014) Ekologiczny chów trzody chlewnej. Poradnik Rolnika Ekologicznego. Monografia pod red. Karola Węglarzego, ss. 157-173, ZD IZ PIB Grodziec Śląski Sp. z o. o., ISBN 8376072641.
542. Węglarzy K., Bereza M. (2014) Bydło mleczne w gospodarstwie ekologicznym. Poradnik Rolnika Ekologicznego. Monografia pod red. Karola Węglarzego, ss. 126-139, ZD IZ PIB Grodziec Śląski Sp. z o. o., ISBN 8376072641.
543. Węglarzy K., Pellar A., Stekla J. (2014) Praktyczne wskazówki dotyczące produkcji roślinnej. Poradnik Rolnika Ekologicznego. Monografia pod red. Karola Węglarzego, ss. 26-31, ZD IZ PIB Grodziec Śląski Sp. z o. o., ISBN 8376072641.
544. Węglarzy K., Skrzyżala I. (2014) Kozy w gospodarstwie ekologicznym. Poradnik Rolnika Ekologicznego. Monografia pod red. Karola Węglarzego, ss. 199-205, ZD IZ PIB Grodziec Śląski Sp. z o. o., ISBN 8376072641.
545. Węglarzy K., Skrzyżala I., Bereza M. (2014) Bydło mięsne w gospodarstwie ekologicznym. Poradnik Rolnika Ekologicznego. Monografia pod red. Karola Węglarzego, ss. 140-156, ZD IZ PIB Grodziec Śląski Sp. z o. o., ISBN 8376072641.
546. Żychlińska-Buczek J., Cyboroń Ł., Sowula-Skrzyńska E., Skrzyński G. (2014) Nowoczesne technologie stosowane w gospodarstwach zajmujących się hodowlą bydła mlecznego. XX Miedzynarodowa Konferencja Naukowa Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska, standardów UE i produkcji energii alternatywnej, w tym biogazu, 23-24 września 2014, Falenty, Polska, Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem standardów UE i ochrony środowiska, ss. 233-240, Wydawnictwo ITP, ISBN 978-83-62416-77-6.
547. Żychlińska-Buczek J., Sowula-Skrzyńska E., Skrzyński G., Banik M. (2014) Nowoczesne technologie doju a dobrostan krów mlecznych. XX Miedzynarodowa Konferencja Naukowa Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska, standardów UE i produkcji energii alternatywnej, w tym biogazu, 23-24 września 2014, Falenty, Polska, Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem standardów UE i ochrony środowiska, ss. 202-207, Wydawnictwo ITP, ISBN 978-83-62416-77-6.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

548. Borecka A., Sowula-Skrzyńska E., Skrzyński G. (2014) Koszty produkcji mleka w gospodarstwach realizujących program ochrony zasobów genetycznych. XXII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła. Hodowla i chów bydła w badaniach naukowych i w praktyce., 24-28 marca 2014, Zakopane, Polska, Hodowla i chów bydła w badaniach naukowych i w praktyce, ss. 267-268, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ISBN 978-83-926689-0-9.
549. Borys B., Niżnikowski R., Świątek M., Ślęzak M. (2014) Skład chemiczny oraz barwa tkanki mięśniowej i podrobów jagniąt . Cz. III. Wpływ metody tuczu. LXXIX Zjazd Naukowy PTZ. Systemy produkcji zwierzecej w XXI wieku., 15-17 września 2014, Siedlce, Polska, Systemy produkcji zwierzęcej w XXI wieku, s. 199, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ISBN brak.
550. Herbut E., Walczak J. (2014) Znaczenie ochrony środowiska we współczesnym chowie świń. VII Szkoła Zimowa "Jakość wieprzowiny w aspekcie uwarunkowań organizacyjno-produkcyjnych i hodowlanych", 18-21 lutego 2014, Ustroń, Polska, Jakość wieprzowiny w aspekcie uwarunkowań organizacyjno-produkcyjnych i hodowlanych : VII Szkoła Zimowa : Ustroń, 18-21 lutego 2014, ss. 19-36, Instytut Zootechniki - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-201-2.
551. Herbut E., Walczak J. (2014) Warunki środowiskowe w utrzymaniu bydła, świń i drobiu. XXI Sympozjum naukowe Postęp naukowo-techniczny i organizacyjny w rolnictwie, 3-7 lutego 2014, Zakopane, Polska, Materiały z konferencji: XXI Sympozjum naukowe Postęp naukowo-techniczny i organizacyjny w rolnictwie, ss. 1-5, PTIR, ISBN brak.
552. Kaczor A., Mandecki A. (2014) Modyfikacja systemu utrzymania cieląt w budkach zewnętrznych. XXII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła. Hodowla i chów bydła w badaniach naukowych i w praktyce., 24-28 marca 2014, Zakopane, Polska, Hodowla i chów bydła w badaniach naukowych i w praktyce, ss. 165-171, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ISBN 978-83-926689-0-9.
553. Muchacka R., Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Goc Z., Greń A., Kapusta E., Żurowska M. (2014) Metals accumulation in selected tissues and organs of laying hens in various age. XIV International Scientific Conference "Risk factors of food chain", 9-10 October, 2014, Jaworze, Polska, XIV International Scientific Conference "Risk factors of food chain" Abstract Book, pp. 1-2, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowe, ISBN 978-83-940513-1-0.
554. Niżnikowski R., Borys B., Świątek M., Ślęzak M. (2014) Skład chemiczny oraz barwa tkanki mięśniowej i podrobów jagniąt . Cz. I. Wpływ wypasu na pastwisku. LXXIX Zjazd Naukowy PTZ. Systemy produkcji zwierzecej w XXI wieku., 15-17 września 2014, Siedlce, Polska, Systemy produkcji zwierzęcej w XXI wieku, s. 211, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ISBN brak.
555. Radkowski A., Radkowska I. (2014) Wpływ sezonu produkcji na skład chemiczny mleka krów rasy polskiej czerwonej. XXII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła. Hodowla i chów bydła w badaniach naukowych i w praktyce., 24-28 marca 2014, Zakopane, Polska, Hodowla i chów bydła w badaniach naukowych i w praktyce, s. 312, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ISBN 978-83-926689-0-9.
556. Radkowski A., Radkowska I. (2014) Jakość i wartość pokarmowa kiszonek sporządzanych z mieszanek lucerny mieszańcowej z kostrzewą łąkową w zależności od udziału komponentów. XXII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła. Hodowla i chów bydła w badaniach naukowych i w praktyce., 24-28 marca 2014, Zakopane, Polska, Hodowla i chów bydła w badaniach naukowych i w praktyce, s. 314, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ISBN 978-83-926689-0-9.
557. Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E., Herbut E. (2014) Fatty acid profile and egg vitamin content in commercial Isa Brown chickens housed in enriched cages and on litter. Wrocław Banff Egg Forum. Egg: Bioactive Treasure, 25-27 June, 2014, Wrocław, Polska, Wrocław Banff Egg Forum - Egg: bioactive treasure, p. 42, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ISBN 978-83-7717-185-1.
558. Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E., Herbut E. (2014) Welfare of Lohmann Brown laying hens in three different production systems. XXVI International Poultry Symposium PB WPSA “Science for poultry practice - poultry practice for science, 8-10 September, 2014, Kazimierz Dolny, Polska, Materiały z konferencji: XXVI International Poultry Symposium PB WPSA “Science for poultry practice - poultry practice for science, pp. 126-127, Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej,, ISBN brak.
559. Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E., Muchacka R. (2014) Effect of housing system on fatty acid profile of meat from Rhode Island Red chickens. 6th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain, 26-27 June, 2014, Wrocław, Polska, Proceedings of the 6th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain, Wrocław, 26-27 June 2014, p. 150, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ISBN 978-83-7717-183-7.
560. Skowronek B., Borys B. (2014) Gospodarstwo "Ciche Wody" Anny i Wojciecha Oczkowskich - atrakcje agro-turystyczne i edukacyjne. Bieżące Informacje, 304, 7-8: 29-30.
561. Skrzyński G., Sowula-Skrzyńska E., Borecka A., Żychlińska-Buczek J. (2014) Analiza struktury paszowej w gospodarstwach o różnej skali produkcji mleka. XXII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła. Hodowla i chów bydła w badaniach naukowych i w praktyce., 24-28 marca 2014, Zakopane, Polska, Hodowla i chów bydła w badaniach naukowych i w praktyce, ss. 318-319, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ISBN 978-83-926689-0-9.
562. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Herbut E. (2014) Effect of breed of laying hen on the fatty acid profile and vitamin content of eggs from organically raised layers. Wrocław Banff Egg Forum. Egg: Bioactive Treasure, 25-27 June, 2014, Wrocław, Polska, Wrocław Banff Egg Forum - Egg: bioactive treasure, pp. 41-42, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ISBN 978-83-7717-185-1.
563. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Herbut E. (2014) Effect of enriched cage, litter – based and free – range systems on fatty acid profile of eggs from Hy – Line layers. 6th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain, 26-27 June, 2014, Wrocław, Polska, Proceedings of the 6th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain, Wrocław, 26-27 June 2014, pp. 150-151, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ISBN 978-83-7717-183-7.
564. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Herbut E. (2014) Welfare and behaviour of heritage breed hens reared under organic conditions. XXVI International Poultry Symposium PB WPSA “Science for poultry practice - poultry practice for science, 8-10 September, 2014, Kazimierz Dolny, Polska, Materiały z konferencji: XXVI International Poultry Symposium PB WPSA “Science for poultry practice - poultry practice for science, pp. 128-129, Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej,, ISBN brak.
565. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Muchacka R. (2014) Some quality parameters of meat from Yellowleg Partridge and Rhode Island Red broiler chickens kept in a barn system with outdoor access. 6th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain, 26-27 June, 2014, Wrocław, Polska, Proceedings of the 6th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain, Wrocław, 26-27 June 2014, p. 152, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ISBN 978-83-7717-183-7.
566. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Puchała M. (2014) Quality of eggs from organically raised hens of conservation breeds. 6th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain, 26-27 June, 2014, Wrocław, Polska, Proceedings of the 6th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain, Wrocław, 26-27 June 2014, p. 153, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ISBN 978-83-7717-183-7.
567. Sowula-Skrzyńska E., Borecka A., Skrzyński G., Żychlińska-Buczek J. (2014) Zróżnicowanie płatności w gospodarstwach utrzymujących bydło mięsne w zależności od skali produkcji. XXII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła. Hodowla i chów bydła w badaniach naukowych i w praktyce., 24-28 marca 2014, Zakopane, Polska, Hodowla i chów bydła w badaniach naukowych i w praktyce, ss. 325-326, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ISBN 978-83-926689-0-9.
568. Świątek M., Niżnikowski R., Borys B., Ślęzak M. (2014) Barwa tkanki mięśniowej oraz wybranych podrobów jagniąt w zależności od genotypu. LXXIX Zjazd Naukowy PTZ. Systemy produkcji zwierzecej w XXI wieku., 15-17 września 2014, Siedlce, Polska, Systemy produkcji zwierzęcej w XXI wieku, s. 226, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ISBN brak.
569. Świątek M., Niżnikowski R., Borys B., Ślęzak M. (2014) Podstawowy skład chemiczny tkanki mięśniowej oraz wybranych podrobów jagniąt w zależności od genotypu. LXXIX Zjazd Naukowy PTZ. Systemy produkcji zwierzecej w XXI wieku., 15-17 września 2014, Siedlce, Polska, Systemy produkcji zwierzęcej w XXI wieku, s. 227, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ISBN brak.
570. Walczak J. (2014) Krajowe normatywy obciążenia użytków rolnych ładunkiem azotu i fosforu. XXXIX Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Techniczne „Chemistry for Agriculture”, 23-26 listopada 2014, Karpacz, Polska, Materiały z konferencji: XXXIX Międzynarodowe Seminarium Naukowo-Techniczne „Chemistry for Agriculture”, ss. 1-5, XXXIX Międzynarodowe Seminarium Naukowo Techniczne, ISBN brak.
571. Walczak J. (2014) Określenie dobrych praktyk, standardów i zasad utrzymywania dla ekologicznego chowu królików z przeznaczeniem na produkcję mięsa. Konferencja Naukowa pt.: „Podsumowanie zadań badawczych w rolnictwie ekologicznym za rok 2013”., 20-21 lutego 2014, Radom, Polska, Materiały z konferencji: Konferencja Naukowa pt.: „Podsumowanie zadań badawczych w rolnictwie ekologicznym za rok 2013”., ss. 324-336, CDR, ISBN brak.
572. Węglarzy K., Bereza M. (2014) Parametry i doświadczenia Agrobiogazowni Kostkowice w okresie rozruchu. Prace Komisji Naukowych – PAN Oddział w Katowicach, 36-38: 64-66.
573. Węglarzy K., Bereza M. (2014) Wyniki badań monitoringu jakości zbóż ekologicznych i wartość pokarmowa mieszanek dla świń utrzymywanych w warunkach gospodarstwa ekologicznego. Prace Komisji Naukowych – PAN Oddział w Katowicach, 36-38: 226-229.
574. Węglarzy K., Pellar A. (2014) Wpływ ras i warunków utrzymania krów mlecznych na jakość mleka surowego. Prace Komisji Naukowych – PAN Oddział w Katowicach, 36-38: 224-226.
575. Węglarzy K., Skrzyżala I. (2014) Produkcja mięsa jagnięcego i wołowego metodami ekologicznymi. Prace Komisji Naukowych – PAN Oddział w Katowicach, 36-38: 218-221.
576. Węglarzy K., Skrzyżala I. (2014) Produkcja jagnięciny w warunkach ekologicznych. Prace Komisji Naukowych – PAN Oddział w Katowicach, 36-38: 52-55.
577. Węglarzy K., Skrzyżala I., Matros B. (2014) Pierwsze wyniki badań opłacalności produkcji halowej suma afrykańskiego. Prace Komisji Naukowych – PAN Oddział w Katowicach, 36-38: 410-412.
578. Węglarzy K., Skrzyżala I., Matros B., Pellar A. (2014) Innowacyjna agrobiogazownia w służbie zrównoważonego rozwoju gospodarstwa rolnego. Prace Komisji Naukowych – PAN Oddział w Katowicach, 36-38: 418-420.
579. Węglarzy K., Stekla J. (2014) Wpływ napowietrzania wody stawowej na jej parametry fizykochemiczne i wyniki produkcji rybackiej. Prace Komisji Naukowych – PAN Oddział w Katowicach, 36-38: 211-213.
580. Żychlińska-Buczek J., Bauer E., Sowula-Skrzyńska E., Skrzyński G. (2014) Zależność między długością okresów międzywycieleniowych a użytkowością mleczną krów. XXII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła. Hodowla i chów bydła w badaniach naukowych i w praktyce., 24-28 marca 2014, Zakopane, Polska, Hodowla i chów bydła w badaniach naukowych i w praktyce, s. 341, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ISBN 978-83-926689-0-9.
581. Żychlińska-Buczek J., Sowula-Skrzyńska E., Skrzyński G. (2014) Główne przyczyny upadków cieląt w fermach krów mlecznych. XXII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła. Hodowla i chów bydła w badaniach naukowych i w praktyce., 24-28 marca 2014, Zakopane, Polska, Hodowla i chów bydła w badaniach naukowych i w praktyce, s. 341, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ISBN 978-83-926689-0-9.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE, WYKŁADY NA SZKOLENIA, SEMINARIA

582. Borys B. (2014) Jagnięcina - dietetyczne mięso niszowe z perspektywy producenta i konsumenta. Materiały Seminaryjne nt. "Produkcja żywności w oparciu o wysokiej jakości surowce pochodzenia zwierzęcego", ss. 8-18, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, ISBN brak.
583. Kamyczek M. (2014) Ekonomiczne uwarunkowania produkcji tuczników. Jaka przyszłość dla produkcji trzody chlewnej w Polsce?, 27 marca 2014, Pawłowice, Polska, Materiały z konferencji: Jaka przyszłość dla produkcji trzody chlewnej w Polsce?, ss. 41-48, IZ PIB, ISBN brak.
584. Kłopotek E. (2014) Gęś Biała Kołudzka - polski hit eksportowy i elitarny produkt kulinarny na polskim stole. Materiały Seminaryjne nt. "Produkcja żywności w oparciu o wysokiej jakości surowce pochodzenia zwierzęcego", ss. 19-26, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, ISBN brak.
585. Ligaszewski M., Łysak A., Pol P. (2014) Kształtowanie się naturalizowanej populacji ślimaka winniczka (Helix pomatia L.) na przestrzeni czterech lat badań. XXX Krajowe Seminarium Malakologiczne. Problemy Współczesnej Malakologii, 8-10 października 2014, Łopuszna, Polska, Problemy współczesnej malakologii 2014 : XXX Krajowe Seminarium Malakologiczne, Łopuszna, 8-10.10.2014, s. 43, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, ISBN 978-83-7986-027-2.
586. Pakulski T., Jarzynowska A. (2014) Obserwacje nad wpływem dodatku ziół na skład i wartość odżywczą owczych serów półtwardych dojrzewających. LXXIX Zjazd Naukowy PTZ. Systemy produkcji zwierzecej w XXI wieku., 15-17 września 2014, Siedlce, Polska, Systemy produkcji zwierzęcej w XXI wieku, s. 216, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, ISBN brak.
587. Pol P., Ligaszewski M. (2014) Wpływ barwy światła na parametry rozrodu i tempo wzrostu ślimaka Helix aspersa aspersa. XXX Krajowe Seminarium Malakologiczne. Problemy Współczesnej Malakologii, 8-10 października 2014, Łopuszna, Polska, Problemy współczesnej malakologii 2014 : XXX Krajowe Seminarium Malakologiczne, Łopuszna, 8-10.10.2014, s. 59, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, ISBN 978-83-7986-027-2.
588. Węglarzy K., Reichel R., Matros B. (2014) Wstępne wyniki optymalizacji produkcji biogazu biogazowni Instytutu Zootechniki PIB Grodziec - Kostkowice. Problemy produkcji energii odnawialnej, w tym biogazu : monografia, ss. 106-112, Wydawnictwo ITP, ISBN 978-83-62416-76-9.
589. Węglarzy K., Skrzyżala I., Białek-Brodocz M., Kajstura M. (2014) Dlaczego u nas nie można.. Wiadomości Zootechniczne, LII, 3: 121-126.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

590. Badowski J., Kłos K., Bielińska H. (2014) Efektywność ekonomiczna chowu gęsi owsianych. Polskie Drobiarstwo, 9: 40-44.
591. Borys B., Lenart P. (2014) Promocja mięsa owczego. Cz. II. Jak się to robi na nizinach. Wiadomości Zootechniczne, LII, 2: 83-100.
592. Gacek L. (2014) Alaska. Fauna i Flora, 10: 15.
593. Gacek L. (2014) Narowy; niepożądane zachowania królików. Fauna i Flora, 5: 13.
594. Gacek L. (2014) Syjamski wielki. Fauna i Flora, 6: 12.
595. Gacek L. (2014) Podpalany. Fauna i Flora, 7: 13.
596. Gacek L. (2014) Króliki angorskie. Fauna i Flora, 8: 13.
597. Gacek L. (2014) Schorzenia, cz. 1. Fauna i Flora, 12: 14.
598. Gacek L. (2014) Technologia produkcji żywca króliczego. Podkarpackie Wiadomości Rolnicze, 8: 15.
599. Gacek L. (2014) Wartość odżywcza mięsa króliczego. Podkarpackie Wiadomości Rolnicze, 5: 14.
600. Gacek L. (2014) Problemy z rozrodem; konieczność uczciwego oszukiwania. Podkarpackie Wiadomości Rolnicze, ss. 6-7.
601. Gacek L. (2014) Zapotrzebowanie królików na wodę i stosowane pasze. Podkarpackie Wiadomości Rolnicze, 11: 17.
602. Gacek L. (2014) Ocena królików - zgodnie z wzorcem KCHZ. Fauna i Flora, 1: 13.
603. Gacek L. (2014) Wykaz ras królików. Fauna i Flora, 2: 13.
604. Gacek L. (2014) Profilaktyka i leczenie. Fauna i Flora, 3: 13.
605. Gacek L. (2014) Króliki w Australii. Króliki, 4: 6.
606. Gacek L. (2014) Garbowanie sposobem domowym. Króliki, 3: 13.
607. Gacek L. (2014) Porównanie metod hodowli królików w warunkach fermowych i z dostępem do pastwiska. Króliki, 3: 18.
608. Gacek L. (2014) Myksomatoza; choroba nie zawsze śmiertelna. Króliki, 11: 14.
609. Gacek L. (2014) Profilaktyka i leczenie. Króliki, 1: 13.
610. Gacek L. (2014) Najczęściej spotykane schorzenia. Króliki, 1: 20.
611. Gacek L. (2014) Sprzedaż bezpośrednia. Króliki, 2: 3.
612. Gacek L. (2014) Kolejny wzorzec oceny pokroju królików. Króliki, 2: 10.
613. Gacek L., Barabasz B. (2014) Reksy; wzrostowe i sezonowe zmiany okrywy włosowej. Fauna i Flora, 4: 12-13.
614. Kamyczek M. (2014) Poprawa liczby i jakości produkowanych prosiąt. Farmer, 5: 174-177.
615. Kamyczek M. (2014) Uwarunkowania produkcji tuczników. Hoduj z głową. Świnie, 4: 14-18.
616. Kamyczek M. (2014) Dobry start w tuczu. Hoduj z głową. Świnie, 5: 26-28.
617. Kamyczek M. (2014) Warto znać koszty produkcji mleka. Hoduj z głową. Bydło, 1: 12-17.
618. Radkowska I., Radkowski A. (2014) Trawy w produkcji polowej. Hodowca Bydła, 3: 9-14.
619. Radkowska I., Radkowski A. (2014) Fitogeniczne dodatki paszowe i ich wpływ na efektywość produkcji mleka. Hodowca Bydła, 4: 52-56.
620. Radkowska I., Radkowski A. (2014) Poplony ścierniskowe i wsiewki poplonowe jako źródło dodatkowej zielonki. Hodowca Bydła, 5: 30-33.
621. Radkowska I., Radkowski A. (2014) Metody wyceny wydajności pastwiska. Hodowca Bydła, 7-8: 6-8.
622. Radkowski A., Radkowska I. (2014) Mieszanki trawiasto-motylkowate podstawą efektywnej produkcji mleka. Cz. 2. Hodowca Bydła, 2: 12-17.

INSTRUKCJE WDROŻENIOWE I UPOWSZECHNIENIOWE

623. Badowski J. (2014) Efektywność ekonomiczna chowu gęsi owsianych. Konferencja pn. „Owsiana gęś Biała Kołudzka® - warunki chowu, wartość odżywcza i przydatność kulinarna mięsa i tłuszczu”, 27 marca 2014, Kołuda Wielka, Polska, Materiały z konferencji: Konferencja pn. „Owsiana gęś Biała Kołudzka® - warunki chowu, wartość odżywcza i przydatność kulinarna mięsa i tłuszczu”, ss. 13-14, IZ PIB, ISBN brak.
624. Bielińska H. (2014) Kołudzka gęsina dobrze smakuje, a czy zdrowie nam ratuje? Owsiana gęś Biała Kołudzka : warunki chowu, wartość odżywcza oraz przydatność kulinarna mięsa i tłuszczu, ss. 15-16, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, ISBN 978-83-61862-75-8.
625. Kłos K. (2014) Warunki chowu gęsi owsianych Białych Kołudzkich. Konferencja pn. „Owsiana gęś Biała Kołudzka® - warunki chowu, wartość odżywcza i przydatność kulinarna mięsa i tłuszczu”, 27 marca 2014, Kołuda Wielka, Polska, Materiały z konferencji: Konferencja pn. „Owsiana gęś Biała Kołudzka® - warunki chowu, wartość odżywcza i przydatność kulinarna mięsa i tłuszczu”, ss. 4-6, IZ PIB, ISBN brak.
626. Ligaszewski M., Pol P., Łysak A. (2014) Zastosowanie preparatów ziołowo - mineralnych w intensywnym chowie fermowym jadalnego ślimaka małego szarego (Helix aspersa aspersa). Instytut - praktyce, Balice, IZ-PIB, i-1/2014: 28, ISBN 9788376072371.
627. Ligaszewski M., Pol P., Radkowska I., Łysak A. (2014) Technika i skuteczność zastosowania różnych form ochrony czynnej naturalnych populacji winniczka (Helix po-matia L.) z wykorzystaniem hodowlanego wylęgu tego gatunku. Instytut - praktyce, Kraków, IZ-PIB, i-4/2014: 56, ISBN 9788376072654.

BROSZURY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE

628. Bielińska H. (2014) Jeśli śnieg spadnie na świętego Marcina, to będzie wielka zima. Zazwyczaj tak bywało, że św. Marcin okrywa swego płaszcza połą oziminę gołą. 11 listopada - Poradnik Świętowania, ss. 52-55, SOS MUSIC Remigiusz Trawiński i Wojciech Zaguła sp.j., ISBN brak.
629. Bielińska H., Wojciechowski J. (2014) ABC Przyzagrodowej Hodowli Gęsi. Województwo Kujawsko-Pomorskie, ss. 20, ISBN brak.

INNE

630. Borys B. (2014) Jagnięcina promowana w górach i na nizinach. Bilans dodatni, 3, 33: 57.
631. Pol P., Ligaszewski M. (2014) Kuweta do rozrodu ślimaków. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, ss. 4, ISBN brak.
632. Pol P., Ligaszewski M. (2014) Urządzenie do rozrodu i podchowu ślimaków. Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, ss. 6, ISBN brak.
633. Walczak J. (2014) Określenie dobrych praktyk utrzymywania dla efektywnego chowu drobiu rzeźnego, kur niosek i odchowu piskląt w rolnictwie ekologicznym. Konferencja Naukowa pt.: „Podsumowanie zadań badawczych w rolnictwie ekologicznym za rok 2013”., 20-21 lutego 2014, Radom, Polska, Materiały z konferencji: Konferencja Naukowa pt.: „Podsumowanie zadań badawczych w rolnictwie ekologicznym za rok 2013”., ss. 1-21, CDR, ISBN brak.
634. Wieczorek-Dąbrowska M., Malinowski E. (2014) Chów bydła mięsnego w gospodarstwie ekologicznym Glinna. Wiadomości Zootechniczne, LII, 3: 82-87.

Inne

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

635. Lewko L. (2014) Jaja perlicze czyli arystokracja na stole. Polskie Drobiarstwo, 21, 4: 68-69.