Spis publikacji

Spis publikacji (1998)

Biologia, fizjologia, rozród zwierząt

1. BAROWICZ Tadeusz, PIETRAS Mariusz (1998) Wpływ źródła nienasyconych kwasów tłuszczowych w dawce pokarmowej oraz płci zwierząt na wybrane wskaźniki lipidowe krwi i w mięśniu najdłuższym u tuczników. Rocz. Nauk. Zoot., 25, 3: 83-97.
2. BEDNARCZYK Marek, ROSIŃSKI Andrzej (1998) Comparison of egg hatchability and in vitro survival of goose embryos of various origins. World's Poultry Sci. J., 78: 579-585.
3. BOCHENEK Michał (1998) Membrane integrity and fertility of bull sperm cytometrically examined by dual staining with SYBR 14 and PI. Anim. Sci. Papers Reports, 16, suppl. 1: 49-50.
4. BOCHENEK Michał (1998) Wykorzystanie cytometrii przepływowej w seksowaniu i ocenie jakości nasienia ssaków. Biotechnologia, 2 (41): 119-129.
5. CHEŁMOŃSKA Bronisława, BEDNARCZYK Marek (1998) Technika przenoszenia i warunki inkubacji zarodków kurzych w skorupach zastępczych. Prace i Mat. Zoot., 52: 87-95.
6. DZIADEK Krystian, CZARNECKI Roman, OWSIANNY Jacek (1998) Związek między aktywnością płciową knurów linii 990 a cechami ich nasienia. Rocz. Nauk. Zoot., 25, 3: 73-82.
7. GAJDA Barbara (1998) In vitro culture of pig embryos. Rocz. Nauk. Zoot., 25, 1: 31-38.
8. GAJDA Barbara, SMORĄG Zdzisław (1998) In vitro survival of porcine embryos following exposure to vitrification solution. Anim. Sci. Papers Reports, 16, suppl. 1: 59-60.
9. GAJDA Barbara, SMORĄG Zdzisław (1998) Kriokonserwacja oocytów i zarodków ssaków. Biotechnologia, 2 (41): 10-32.
10. GOGOL Piotr, BOCHENEK Michał (1998) Sperm chromatin structure assay of transgenic and nontransgenic rabbits by flow cytometry. Anim. Sci. Papers Reports, 16, suppl. 1: s. 51.
11. JURA Jacek (1998) Terapia genowa. Biotechnologia, 2 (41): 14-21.
12. JURA Jacek, SMORĄG Zdzisław, KĄTSKA Lucyna, SKRZYSZOWSKA Maria, GAJDA Barbara, RYŃSKA Bożenna (1998) Czynniki wpływające na efektywność uzyskiwania transgenicznych zwierząt: bydło, królik. Biotechnologia, 2 (41): 101-109.
13. KANIA Gabriela, KĄTSKA Lucyna (1998) Developmental capacity of bovine embryos derived from IVM/IVF oocytes with experimentally induced hardening of zona pellucida. Anim. Sci. Papers Reports, 16, suppl. 1: 55-56.
14. KĄTSKA Lucyna (1998) Czynniki warunkujące ilość i jakość zarodków uzyskiwanych przy użyciu kompleksowej metody in vitro u bydła. Biotechnologia, 2 (41): 110-111.
15. KĄTSKA Lucyna, ALM Hannelore, RYŃSKA Bożenna (1998) Quality of bovine oocytes derived from fresh and in vitro cultured early antral follicles. Anim. Sci. Papers Reports, 16, suppl. 1: 53-54.
16. KĄTSKA Lucyna, RYŃSKA Bożenna (1998) The isolation and in vitro culture of bovine preantral and early antral follicles of different size classes. Theriogenology, 50: 213-222.
17. KĄTSKA Lucyna, RYŃSKA Bożenna, SMORĄG Zdzisław (1998) Developmental competence of bovine IVM/IVF oocytes under different co-culture conditions. J. Anim. Feed Sci., 7: 353-362.
18. KŁOSOWSKA Danuta, ELMINOWSKA-WENDA Gabriela, LUTHER Robert, ROSIŃSKI Andrzej, BAEZA Elisabeth, GUY Gerard, SALICHON Marie Rose (1998) Mikrostruktura m. pectoralis superficialis gęsi białej włoskiej i landejskiej. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 36: 77-86.
19. KSIĄŻKIEWICZ Juliusz, ANTOSIK Paweł, PIONTEK Dariusz (1998) Wpływ pochodzenia na współzależność między cechami zewnętrznymi jaj wylęgowych a wybranymi cechami wylężonych z nich kaczek. Rocz. Nauk. Zoot., 25, 2: 37-49.
20. KSIĄŻKIEWICZ Juliusz, KIEŁCZEWSKI Krzysztof, WINNICKI Stanisław, ANTOSIK Paweł, PIONTEK Dariusz (1998) Wpływ masy jaja wylęgowego na masę ciała i inne cechy rozwojowe kaczek z czterech grup zachowawczych. Rocz. AR w Poznaniu, 302: 50-65.
21. LIGASZEWSKI Maciej (1998) Growth and food of brown trout (Salmo trutta morpha fario, L.) in mountain biotopes of Europe. Acta Hydrob., 40, 2: 75-82.
22. MODLIŃSKI Jacek, BOCHENEK Michał, SMORĄG Zdzisław, REED Michałl, KARASIEWICZ Jolanta (1998) Cytometric separation of mouse G0/G1 embryonic stem cells and their use for cloning. Anim. Sci. Papers Reports, 16, suppl. 1: 17-22.
23. ORZECHOWSKA Barbara, RÓŻYCKI Marian (1998) Heritability coefficients for the weight of primal cuts tissues in pig carcasses and phenotypic and genetic correlations between them. Rocz. Nauk. Zoot., 25, 1: 19-29.
24. PŁUCIENNICŻAK Grażyna, WAYDA Elżbieta, PŁUCIENNICZAK Andrzej (1998) Isolation of bovine Y-specific DNA sequences. Cytometric separation of mouse G0/G1 embryonic stem cells and their use for cloning. Anim. Sci. Papers Reports, 16, suppl. 1: s. 69.
25. ROKICKI Jerzy, ROLBIECKI Leszek, LIGASZEWSKI Maciej (1998) Parazytofauna i stan zdrowotny ryb łososiowatych z Tatr. Med. Wet., (54), 5: 318-320.
26. SKRZYSZOWSKA Maria, BOCHENEK Michał, SMORĄG Zdzisław, KĄTSKA Lucyna, GOGOL Piotr (1998) Developmental competence of OPU/IVM bovine oocytes following intracytoplasmic sperm injection. Anim. Sci. Papers Reports, 16, suppl. 1: 47-48.
27. SKRZYSZOWSKA Maria, SMORĄG Zdzisław (1998) Technologia uzyskiwania monogenetycznych bliźniąt u ssaków. Biotechnologia, 2 (41): 137-144.
28. SŁAWIŃSKI Janusz, GODLEWSKI Marek, GUMIŃSKA Maria, KĘDRYNA Teresa, KWIECIŃSKA Teresa, LASZCZKA Andrzej, SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK Barbara, WIERZUCHOWSKA Dorota (1998) Stress-induced peroxidation and ultraweak photon emission of spermatozoa cells. Current Topics in Biophysics, 22, (suppl. B): 195-203.
29. SMORĄG Zdzisław, GAJDA Barbara (1998) In vitro and in vivo survival of rabbit embryos vitrified in EFS medium and increased PBS salt concentration. Cryo-Letters, 19: 99-104.
30. SMORĄG Zdzisław, GOGOL Piotr, KUZNIECOV Valery (1998) Transwaginalna metoda uzyskiwania oocytów bydlęcych: efektywność aspiracji, możliwości rozwojowe oocytów oraz zastosowanie w hodowli. Biotechnologia, 2 (41): 153-160.
31. SMORĄG Zdzisław, JURA Jacek, KOPCHICK John J., GAJDA Barbara, SKRZYSZOWSKA Maria, RÓŻYCKI Marian, PASIEKA Jarosław (1998) Transgeniczne świnie: uzyskiwanie oraz genetyczne modyfikacje. Biotechnologia, 2 (41): 145-152.
32. SMORĄG Zdzisław, JURA Jacek, KOPCHICK John J., KELDER Bruce, PRIETO Pedro, GAJDA Barbara, SKRZYSZOWSKA Maria (1998) In vivo development of microinjected and cultured rabbit zygotes: the role of mucin coat. Anim. Sci. Papers Reports, 16, suppl. 1: 61-62.
33. SMORĄG Zdzisław, KĄTSKA Lucyna, GOGOL Piotr, RYŃSKA Bożenna (1998) Quantity and quality of bovine embryos derived from OPU/IVM/IVF oocytes. Anim. Sci. Papers Reports, 16, suppl. 1: 57-58.
34. SOKOŁOWICZ Zofia, HERBUT Eugeniusz (1998) Adrenal response of pullets and cockerels reared under chronic thermal stress. Rocz. Nauk. Zoot., 25, 4: 59-65.
35. ZAJĄC Jan (1998) Niektóre zagadnienia dotyczące bezpłodności u królików. Biul. Inf. IZ, 2: 27-34.
36. ZAJĄC Jan, GOGOL Piotr, GACEK Leszek, FIJAŁ Jerzy, BIELAŃSKI Paweł (1998) Determination of the optimum time for rabbit mating and insemination on commercial farms. Rocz. Nauk. Zoot., 25, 1: 39-48.
37. BADOWSKI Jakub, PAKULSKA Elżbieta, BIELIŃSKA Halina (1998) Wpływ temperatury inkubacji na wylęgowość jaj gęsich i jakość gęsiąt. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1997 r. Balice, 24-25.03.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 43.
38. BADOWSKI Jakub, PAKULSKA Elżbieta, MIĄSKOWSKA Katarzyna, BIELIŃSKA Halina (1998) Analiza zamieralności zarodków gęsi białej włoskiej rodu W-11 w pierwszym sezonie użytkowania reprodukcyjnego. Mat. XI Międz. Młodz. Symp. Drob. WPSA. Olsztyn, 8-10.06.1998. Zesz. Nauk. PTZ, 36: 88-89.
39. BOCHENEK Michał (1998) Zastosowanie cytometrii przepływowej do uzyskiwania frakcji "męskiej" i "żeńskiej" oraz oceny jakości nasienia buhajów. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1997 r. Balice, 24-25.03.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 27.
40. BOCHENEK Michał, LASZCZKA Andrzej, SŁAWIŃSKI Janusz, SKRZYSZOWSKA Maria, SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK Barbara (1998) Integrity of bull sperm membranes stained with SYBR-14 and PI, and assessed by fluorescent microscopy and flow cytometry. "Molecular and physiological aspects of regulatory processes of the organism". Mat. of 7th Int. Symp. of Polish Network of Molecular and Cellular Biology, UNESCO/PAS. Kraków, 9-10.06.1998, 41-42.
41. GAJDA Barbara, SMORĄG Zdzisław (1998) In vitro survival of porcine embryos following exposure to vitrification medium and vitrification. Proc. 14th Scientific Meeting of A.E.T.E. Wenecja (Włochy), 11-12.09.1998, abstr. s. 160.
42. GODLEWSKI Marek, KWIECIŃSKA Teresa, LASZCZKA Andrzej, SŁAWIŃSKI Janusz, SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK Barbara, WIERZUCHOWSKA Dorota (1998) Intensity and spectral distribution of ultraweak photon emission from farm animals spermatozoa. "Molecular and physiological aspects of regulatory processes of the organism". Mat. of 7th Int. Symp. of Polish Network of Molecular and Cellular Biology, UNESCO/PAS. Kraków, 9-10.06.1998, 109-111.
43. GRABOWSKA Mariola, GUMIŃSKA Maria, LASZCZKA Andrzej, SŁAWIŃSKI Janusz, SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK Barbara (1998) ATP-ases from semen of three species of farm animals - an attempt to define their metabolic function and location. "Molecular and physiological aspects of regulatory processes of the organism". Mat. of 7th Int. Symp. of Polish Network of Molecular and Cellular Biology, UNESCO/PAS. Kraków, 9-10.06.1998, 115-116.
44. JAŻDŻEWSKI Józef (1998) Wykorzystanie nowoczesnej biotechniki rozrodu w hodowli bydła. Mat. semin.: Ekonomika produkcji oraz kryteria oceny mleka i mięsa wołowego wysokiej jakości. ZZD IZ Pawłowice, 3-4.03.1998, 25-44.
45. KĄTSKA Lucyna, ALM Hannelore, RYŃSKA Bożenna (1998) Frequency of the germinal vesicle stage in the oocytes derived from fresh and in vitro cultured preantral bovine ovarian follicles. Proc. 2nd Conf. of the Europ. Society for Domestic Anim. Repred. (ESDAR) in conjunction with the 2nd Central Europ. Conf. on Anim. Reprod. (CECAR). Keszthely (Węgry), abstr. 69-70.
46. KĄTSKA Lucyna, KANIA Gabriela, SMORĄG Zdzisław, WAYDA Elżbieta, PŁUCIENNICŻAK Grażyna (1998) Developmental capacity of bovine IVM/IVF oocytes with experimentally induced hardening of the zona pellucida. Proc. 2nd Conf. of the Europ. Society for Domestic Anim. Reprod. (ESDAR) in conjunction with the 2nd Central Europ. Conf. on Anim. Reprod. (CECAR). Keszthely (Węgry), abstr. 19-20.
47. KĘDRYNA Teresa, GUMIŃSKA Maria, LASZCZKA Andrzej, OSTROWSKA Barbara, SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK Barbara (1998) Effect of some glycolytic modifiers on pyruvate kinase isoenzymes activity from spermatozoa of three species of farm animals. "Molecular and physiological aspects of regulatory processes of the organism". Mat. of 7th Int. Symp. of Polish Network of Molecular and Cellular Biology, UNESCO/PAS. Kraków, 9-10.06.1998, 134-135.
48. KĘDRYNA Teresa, GUMIŃSKA Maria, LASZCZKA Andrzej, OSTROWSKA Barbara, SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK Barbara (1998) Wpływ związków ołowiu i fluoru na aktywność kinazy pirogronianowej z plemników buhaja. Mat. XXXIV Zjazdu Pol. Tow. Biochem., sesja F-F-02. Białystok, 15-18.09.1998, streszcz. s. 70.
49. KNAPIK Jan, KRUPIŃSKI Jędrzej, BRZÓSKA Franciszek, KIEĆ Wojciech, ROBORZYŃSKI Maciej, JANIK Andrzej, RYCHLIK Tadeusz (1998) Badania nad określeniem współzależności pomiędzy wartością tuczną, rzeźną oraz jakością mięsa jagniąt utrzymywanych w różnych systemach odchowu i żywienia a genetycznymi i fizjologicznymi wskaźnikami krwi. Mat. konf. nauk.-techn.: Stan badań prowadzonych w Instytucie Zootechniki w zakresie chowu i hodowli owiec i kóz. IZ ZZD Kołuda Wielka, 22-23.04.1998. Wyd. IZ, Kraków, 55-56.
50. KOTOWICZ Sławomir (1998) Ocena płodności i plenności trzody chlewnej na fermie typu zamkniętego SBTCH Żerniki Wielkie. Mat. konf. nauk.: Aktualne zagadnienia z zakresu embriotransferu, higieny mleka i rozrodu zwierząt domowych. Polanica, 18-19.09.1998, 85-86.
51. LASZCZKA Andrzej, SŁAWIŃSKI Janusz, GODLEWSKI Marek, KWIECIŃSKA Teresa, WIERZUCHOWSKA Dorota, SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK Barbara (1998) The environmental stress influence on domestic animals spermatozoa assessed with ultraweak luminescence method. Proc. 2nd Conf. of the Europ. Society for Domestic Anim. Repred. (ESDAR) in conjunction with the 2nd Central Europ. Conf. on Anim. Reprod. (CECAR). Keszthely (Węgry), abstr. 98-99.
52. LISOWSKI Mirosław, BEDNARCZYK Marek (1998) Wpływ tamoxifenu na rozwój kogutków rasy Cornish utrzymywanych w klatkach lub na ściółce. Mat. symp. z okazji 45. rocznicy powołania Wydz. Zoot. AR w Krakowie. Kraków, 22-23.06.1998. Wyd. AR Kraków, s. 96.
53. ŁAKOTA Paweł, BEDNARCZYK Marek, SIWEK Maria (1998) Pomiary biometryczne i ocena komórek blastodermalnych wybranych komórek drobiu. Mat. XI Międz. Młodz. Symp. Drob. WPSA. Olsztyn, 8-10.06.1998. Zesz. Nauk. PTZ, 36: 15-16.
54. MIĄSKOWSKA Katarzyna, BADOWSKI Jakub (1998) Wstępne obserwacje nad zmianami liczby i masy jaj od gęsi białych włoskich w I i II sezonie nieśności. Mat. XI Międz. Młodz. Symp. Drob. WPSA. Olsztyn, 8-10.06.1998. Zesz. Nauk. PTZ, 36: 84-86.
55. PIEPENBORN Przemysław, KŁOSOWSKA Danuta (1998) Ocena porównawcza średnic włókien mięsnych m. pectoralis major w okresie wzrostu postnatalnego kogutów ras mięsnych i nieśnych. Mat. XI Międz. Młodz. Symp. Drob. WPSA. Olsztyn, 8-10.06.1998. Zesz. Nauk. PTZ, 36: 165-166.
56. PIERZCHAŁA-KOZIEC Krystyna, DROŻDŻ Andrzej (1998) The changes of plasma cortisol and Met-enkephalim in sheep during machine milking. 6th Int. Symp. on the Milking of Small Ruminants. Ateny (Grecja), 26.09-1.10.1998, 46-51.
57. PIERZCHAŁA-KOZIEC Krystyna, DROŻDŻ Andrzej, KĘPYS Barbara (1998) The changes of hormone in sheep plasma during machine milking. "Molecular and physiological aspects of regulatory processes of the organism". Mat. of 7th Int. Symp. of Polish Network of Molecular and Cellular Biology, UNESCO/PAS. Kraków, 9-10.06.1998, 230-231.
58. PIÓRKOWSKA Małgorzata, NIEDŹWIADEK Stanisław, ZOŃ Andrzej, KIJAK Agnieszka (1998) Opracowanie standardowej metody oceny wartości okrywy mięsożernych zwierząt futerkowych. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1997 r. Balice, 24-25.03.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 29.
59. PRUSZYŃSKA Ewa, NOGOWSKI Leszek, KSIĄŻKIEWICZ Juliusz (1998) Effect of duck breed on some lipid and lipoprotein patterns. "Molecular and physiological aspects of regulatory processes of the organism". Mat. of 7th Int. Symp. of Polish Network of Molecular and Cellular Biology, UNESCO/PAS. Kraków, 9-10.06.1998, s. 246.
60. SKRZYŃSKI Grzegorz, SOWULA-SKRZYŃSKA Elżbieta (1998) Czy zagraża nam BSE (Bovine Spongiforme Encephalopatie)?. Mat. symp. z okazji 45. rocznicy powołania Wydz. Zoot. AR w Krakowie. Kraków, 22-23.06.1998. Wyd. AR Kraków, 145-146.
61. SŁAWIŃSKI Janusz, GUMIŃSKA Maria, KĘDRYNA Teresa, KWIECIŃSKA Teresa, LASZCZKA Andrzej, SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK Barbara, GODLEWSKI Marek, WIERZUCHOWSKA Dorota (1998) Stress-induced peroxidation and ultraweak photon emmission of spermatozoa cells. Mat. IV międz. symp.: Free Radicals in Biology and Medicine. Łódź, 8-10.06.1998, abstr. s. 46.
62. SMORĄG Zdzisław (1998) Przegląd metod biotechnologicznych oraz zasady ich stosowania w produkcji zwierzęcej. Mat. I warsztatów: Krajowy Program Bezpieczeństwa Biotechnologicznego. Radzików, 8.10.1998, ss. 13.
63. SZELESZCZUK Olga, NIEDBAŁA Piotr, ZOŃ Andrzej (1998) Wpływ liczebności i aktywności gruczołów mlecznych u samic na wzrost i odchów młodych tchórzy hodowlanych. Mat. symp.: Aktualne badania w hodowli zwierząt futerkowych. Kazimierz Dolny nad Wisłą, 21-22.09.1998, 145-146.
64. ŚWIERCZEWSKA Ewa, BEDNARCZYK Marek, LISOWSKI Mirosław, RIEDEL Julia, STĘPIŃSKA Małgorzata, NIEMIC Jan, GRZYBOWSKA Anna (1998) Yolk colour, fertility and hatchability in hens fed a diet supplemented with synthetic or natural colouring substance. 10th Europ. Poultry Conf. Jerusalem (Israel), 21-26.06.1998, s. 115.
65. ZAJĄC Jan, NIEDŹWIADEK Stanisław, GOGOL Piotr, GACEK Leszek, FIJAŁ Jerzy, BIELAŃSKI Paweł (1998) Określenie optymalnego terminu krycia i inseminacji królików w warunkach fermy towarowej. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1997 r. Balice, 24-25.03.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 28.
66. ZOŃ Andrzej, SŁAWOŃ Jerzy, BIELAŃSKI Paweł, GACEK Leszek (1998) Określenie wpływu temperamentu samic lisów niebieskich na wyniki rozrodu. Mat. symp. z okazji 45. rocznicy powołania Wydz. Zoot. AR w Krakowie. Kraków, 22-23.06.1998. Wyd. AR Kraków, s. 180.
67. ZOŃ Andrzej, SŁAWOŃ Jerzy, ZAJĄC Jan, GACEK Leszek (1998) Charakterystyka podstawowych wskaźników fizjologicznych młodych lisów niebieskich w grupach zwierząt różniących się temperamentem. Mat. symp. z okazji 45. rocznicy powołania Wydz. Zoot. AR w Krakowie. Kraków, 22-23.06.1998. Wyd. AR Kraków, s. 180.
68. BAROWICZ Tadeusz, PIETRAS Mariusz (1998) Rozwój gruczołów mlekowych u niedojrzałych płciowo loszek. Prz. Hod., 3: 20-21.
69. KARETA Wiesław, CEGŁA Mirosław, CZECH Krzysztof (1998) Sztuczne unasienianie u owiec i kóz. Nowa Weterynaria (wyd. specj.), II: 54-55.
70. KARETA Wiesław, KMAK Wincenty (1998) Przygotowanie oraz prowadzenie rozrodu kierowanego u owiec. Mat. szkol., wyd. ODR Nawojowa, ss. 15.
71. KARETA Wiesław, WIERZBOWSKI Stefan, BOCHENEK Michał, CEGŁA Mirosław (1998) Inseminacja domaciczna przy wykorzystaniu laparoskopii. Mat. instr. Wyd. własne IZ, Kraków, ss. 312.
72. POËHLAND R., STENZEL V., ALM Hannelore, KĄTSKA Lucyna (1998) The influence of FSH on viability, growth and steroid synthesis of bovine preantral follices in different stages of differentiation in vitro. Journal of Reproduction and Fertility, abstr. 1, ser. 21, s. 8.
73. SMORĄG Zdzisław, GOGOL Piotr (1998) Uzyskiwanie bydlęcych oocytów jajnikowych pod kontrolą USG (Ovum Pick-up, OPU). Instr. wdroż. Wyd. własne IZ, Kraków, 9: 1-6.
74. ZAJĄC Jan (1998) Rozród sterowany. Farmer, 12: 10-11.
75. ZAJĄC Jan, BIELAŃSKI Paweł, FIJAŁ Jerzy (1998) Optymalny termin krycia i inseminacji królików w warunkach fermy towarowej. Instr. wdroż. Wyd. własne IZ, Kraków, 7: 1-6.
76. ZAJĄC Jan, NIEDŹWIADEK Stanisław (1998) Racjonalny wychów młodzieży króliczej. Wieś i Doradztwo, 3: 36-37.

Żywienie i paszoznawstwo

77. ANTONIEWICZ Anna, KOSMALA Irena (1998) Use of in vitro digestion by protease from Streptomyces grises, ficin or pancreatin for the estimation of ruminal effective degradability of dried lucerne forage. British Society of Animal Science, 118-119.
78. ANTONIEWICZ Anna, KOSMALA Irena, HVELPLUND J. (1998) Use of pepsin - pancreatin system to estimate intestinal digestibility of protein in ruminant foods and undegraded residues. British Society of Animal Science, 115-117.
79. BAEZA Elisabeth, GUY Gerard, JUIN Henri, ROUSSELOT-PAILLEY Daniel, KŁOSOWSKA Danuta, ELMINOWSKA-WENDA Gabriela, SRUTEK Maria, ROSIŃSKI Andrzej (1998) Influence of feeding systems extensive-intensive, on fatty liver and meat production in geese. Archiv für Geflügelkunde, 62 (4): 169-175.
80. BAROWICZ Tadeusz (1998) Dietary and tissue fat quality. Feed Mix, 6 (3): 31-34.
81. BAROWICZ TADEUSZ (1998) Wpływ tłuszczu dawki pokarmowej na jakość lipidów w tkankach i produktach pochodzenia zwierzęcego. Biul. Inf. IZ, 3: 39-48.
82. BAROWICZ Tadeusz, PIETRAS Mariusz, GĄSIOR Robert (1998) Wpływ skarmiania pełnotłustych nasion lnu na wzrost, jakość tusz oraz skład kwasów tłuszczowych w mięśniu najdłuższym świń. Rocz. Nauk. Zoot., 25, 2: 95-107.
83. BIELAŃSKI Paweł (1998) Wpływ żywienia samic królików mieszankami pełnodawkowymi z udziałem słomy surowej i uszlachetnionej na ich użytkowość rozpłodową. Rocz. Nauk. Zoot., 25, 2: 109-122.
84. BIELAŃSKI Paweł, NIEDŹWIADEK Stanisław, ZAJĄC Jan, KOWALSKA Dorota (1998) Badania nad wykorzystaniem krajowego preparatu bakteryjnego (probiotyku) w żywieniu królików. Rocz. Nauk. Zoot., 25, 2: 123-132.
85. BOBEK Stanisław, BRZÓSKA Franciszek, SECHMAN Andrzej, BRZÓSKA Barbara (1998) Poziom selenu we krwi i mleku krów w wybranych gospodarstwach doświadczalnych Instytutu Zootechniki. Acta Agraria et Silvestria, 36: ss. 14.
86. BOBEK Stanisław, SECHMAN Andrzej, BRZÓSKA Franciszek, PYSKA Helena (1998) Przechodzenie jodu z przewodu pokarmowego do mleka po podaniu różnych dawek EDDI (jodowodoru etylenodwuaminy) lub KJ (jodku potasu). Acta Agraria et Silvestria, 36: ss. 14.
87. BOEVER J. L., ANTONIEWICZ Anna, BOUCQUE Ch. V. (1998) Prediction of in situ rumen protein degradability of grass and lucerne by chemical composition or by NIRS. J. Anim. Feed Sci., 7: 437-451.
88. BREJTA Władysław, BAROWICZ Tadeusz (1998) Czynniki warunkujące jakość mięsa wołowego. Biul. Inf. IZ, 1: 33-41.
89. BRZÓSKA Franciszek (1998) Modyfikowanie składu tłuszczu mlecznego krów do potrzeb diety człowieka. Biul. Inf. IZ, 4: 45-56.
90. BRZÓSKA Franciszek, BOBEK Stanisław, KAMIŃSKI Julian, PYSKA Helena (1998) Zawartość jodu w mleku krów Polski południowej w odstępie 30 lat. Rocz. Nauk. Zoot., 25, 2: 63-71.
91. CZARNIK-MATUSEWICZ Henryk, KORNIEWICZ Adolf (1998) Determination of capsaicin in the antirheumatical plasters by near infrared reflectance spectroscopy: a comparison of statistical methods. J. Near Infrared Spectrosc., 6: A181-A184.
92. CZARNIK-MATUSEWICZ Henryk, KORNIEWICZ Adolf (1998) Quality control of technical casein-near infrared reflectance spectroscopy methods. J. Near Infrared Spectrosc., 6: A303-A306.
93. CZARNIK-MATUSEWICZ Henryk, KORNIEWICZ Adolf (1998) The use of the InfraAlyzer 260 Whole Grain for water and fat determination in pork meat. J. Near Infrared Spectrosc., 6: A83-A86.
94. DOBRZAŃSKI Zbigniew, MAZANOWSKI Adam, GÓRECKA Helena (1998) Wpływ preparatu mineralno-tłuszczowego Humobentofet na skład chemiczny wątrób kaczych. Zesz. Nauk. AR Wrocław, Zoot., 44, (350): 7-15.
95. GÓRA-DROŻDŻ Ewa, DROŻDŻ Andrzej (1998) Wpływ użytkowania pastwiska górskiego na jakość wody w przepływającym poniżej potoku. W: Szata roślinna jako wielofunkcyjna dominanta ilościowo-jakościowa zasobów wodnych w górach. Wiadomości IMUZ, 42: 85-90.
96. HANCZAKOWSKI Piotr (1998) Wpływ rodzaju spożytego białka na zawartość cholesterolu we krwi. Post. Nauk Roln., XLV/L, 1: 91-98.
97. HANCZAKOWSKI Piotr (1998) Wpływ węglowodanów zawartych w pożywieniu na poziom cholesterolu we krwi. Biul. Inf. IZ, 4: 29-34.
98. HANCZAKOWSKI Piotr, SZYMCZYK Beata, KUCHTA Maria (1998) The effect of feed protein on cholesterol and fatty acids content of hen egg yolk. Rocz. Nauk. Zoot., 25, 4: 117-125.
99. KAMIŃSKA Barbara Z. (1998) Użytkowość brojlerów żywionych mieszankami grower o wysokiej zawartości jęczmienia w porównaniu z otrzymującymi inne zboża. Pamiętnik Puławski, 112: 75-83.
100. KAMIŃSKA Barbara Z., MICHALCZYK Ryszard (1998) Obniżenie poziomu białka w mieszankach grower i finiszer - cel oraz skutki w żywieniu brojlerów. Biul. Inf. IZ, 1: 23-32.
101. KINAL Stefania, PALECZEK Barbara, KORNIEWICZ Adolf, PREŚ Jerzy (1998) Comparison of requirement for mineral substances in ewes in dry period. Archivum Veterinarium Polonicum., 36, 1-4: 89-99.
102. KINAL Stefania, PREŚ Jerzy, KORNIEWICZ Adolf, CHRZĄSZCZ Ewa, KISTOWSKI Tadeusz (1998) Effect of different Mg and Zn levels on assimilation of organic components and minerals in dry cows. Archivum Veterinarium Polonicum., 36, 1-4: 101-113.
103. KORELESKI Jerzy, KUCHTA Maria, BYKOWSKI Piotr, SIERADZKA Anna (1998) Koncentraty roślinno-rybne w żywieniu kur - niosek jaj spożywczych. Rocz. Nauk. Zoot., 25, 3: 137-151.
104. KORELESKI Jerzy, KUCHTA Maria, RYŚ Rajmund, SIERADZKA Anna (1998) Comparison of the influence of rapeseed oil and fish fat in laying hen nutrition on the level of polyunsaturated fatty acids in egg yolk. Rocz. Nauk. Zoot., 25, 1: 91-102.
105. KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, BYKOWSKI Piotr, KUBICZ Maria (1998) Próba użycia zwiększonej ilości koncentratów roślinno-rybnych w okresie żywienia brojlerów mieszankami typu starter. Rocz. Nauk. Zoot., 25, 2: 145-158.
106. KORMAN Kazimierz, OSIKOWSKI Maciej (1998) Wpływ poziomu żywienia na mleczność dojonych owiec rasy merynos polski. Rocz. Nauk. Zoot., 25, 2: 73-83.
107. KORNIEWICZ Adolf, CHRZĄSZCZ Ewa, CZARNIK-MATUSEWICZ Henryk, PALECZEK Barbara (1998) Udział grochu odmiany Ametyst w mieszankach dla cieląt. Rocz. Nauk. Zoot., 25, 3: 113-126.
108. KORNIEWICZ Adolf, KOZIK Ewa, KORNIEWICZ Daniel (1998) Wpływ Agricidu na jakość mikrobiologiczną mieszanek dla prosiąt. Biul. Nauk. Przem. Pasz., 1/2: 77-87.
109. KRASZEWSKI Juliusz, BREJTA Władysław, WAWRZYŃCZAK Stefan, MIEJSKA Magdalena (1998) Opasanie buhajków rasy Simental na pastwiskach górskich z wykorzystaniem w okresie alkierzowym kiszonych wysłodków buraczanych. Rocz. Nauk. Zoot., 25, 2: 51-61.
110. KRASZEWSKI Juliusz, WAWRZYŃCZAK Stefan, MANDECKI Andrzej (1998) Efektywność opasania buhajków przy zastępowaniu kiszonki z kukurydzy sianokiszonkami z lucerny lub kiszonką z liści buraczanych. Rocz. Nauk. Zoot., 25, 3: 99-111.
111. MACIEJEWICZ-RYŚ Julita, PISULEWSKA Elżbieta, KLIMA Kazimierz (1998) Plon oraz wartość pokarmowa ziarna owsa oplewionego odmiany Dukat w zależności od udziału wsiewki wyki jarej. Żywność, Technologia, Jakość. Supl., 18, 1: 264-270.
112. MACIEJEWICZ-RYŚ Julita, SOKÓŁ Krystyna (1998) Wartość pokarmowa białka ziarna owsa oplewionego (Avena sativa L.) i nagoziarnistego (Avena sativa var. nuda). Żywność, Technologia, Jakość. Supl., 18, 1: 277-282.
113. MACIEJEWICZ-RYŚ Julita, SOKÓŁ Krystyna (1998) Wpływ L-lizyny lub preparatu enzymatycznego na wartość pokarmową białka nasion owsa nagoziarnistego (Avena sativa var. nuda) i oplewionego (Avena sativa L.). Żywność, Technologia, Jakość. Supl., 18, 1: 271-276.
114. MAZANOWSKI Adam, KOKOSZYŃSKI Dariusz (1998) Effect of restricted feeding from 4 to 20 weeks of age on duck performance before and during reproduction. Rocz. Nauk. Zoot., 25, 4: 135-145.
115. MAZANOWSKI Adam, KOKOSZYŃSKI Dariusz (1998) Effect of restricted feeding of ducks from 7 to 20 weeks of age on their reproductive traits. Rocz. Nauk. Zoot., 25, 4: 147-157.
116. MAZANOWSKI Adam, KOKOSZYŃSKI Dariusz, KORYTKOWSKA Henryka (1998) Wpływ ograniczonego żywienia na cechy mięsne kaczek brojlerów. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, Chów i Hodowla Drobiu, 36: 211-218.
117. NIWIŃSKA Barbara (1998) Nasiona łubinu jako pasza wysokobiałkowa w żywieniu przeżuwaczy. Biul. Inf. IZ, 2: 59-66.
118. PASCHMA Jolanta (1998) Żywienie a użytkowość rozpłodowa świń. Biul. Inf. IZ, 4: 35-44.
119. PASCHMA Jolanta, PYSKA Helena (1998) Wpływ dodatku tłuszczu paszowego Erafet do dawki pokarmowej na cechy tuczne i rzeźne oraz poziom cholesterolu w osoczu krwi świń rosnących. Rocz. Nauk. Zoot., 25, 3: 127-136.
120. PISULEWSKA Elżbieta, ZAJĄC Tadeusz, MACIEJEWICZ-RYŚ Julita (1998) Plon i skład chemiczny nasion bobiku oraz jego mieszanek z łubinem białym i wyką siewną. Acta Agraria et Silvestria, 36: 57-68.
121. RACHWAŁ Alina (1998) Badania zmierzające do określenia zapotrzebowania towarowych kur nieśnych na aminokwasy siarkowe i lizynę. Post. Drob., 6: ss. 8.
122. RACHWAŁ Alina (1998) Wpływ poziomu wapnia na cechy użytkowe kur oraz jakość skorupy. Post. Drob., 9: ss. 108.
123. RYŚ Rajmund, KORELESKI Jerzy, KUCHTA Maria, SIERADZKA Anna, ZEGAREK Zofia (1998) The influence of marine originated fat in diet for hens on the polyunsaturated fatty acids in egg yolk and cholesterol content in blood serum. Rocz. Nauk. Zoot., 25, 1: 75-90.
124. STASINIEWICZ Teofila, NIWIŃSKA Barbara, STRZETELSKI Juliusz, KOWALCZYK Jan, MACIASZEK Katarzyna, BILIK Krzysztof (1998) Nutritive value of evening primrose (Oenothera paradoxa) cake for ruminants. J. Anim. Feed Sci., 7: 187-195.
125. STRZETELSKI Juliusz, BOROWIEC Franciszek (1998) Współczesne systemy żywienia wysoko wydajnych krów. Biul. Inf. IZ, 3: 71-94.
126. STRZETELSKI Juliusz, KOWALCZYK Jan, KRAWCZYK Katarzyna (1998) Effect of various probiotics on calf performance. J. Anim. Feed Sci., 7, suppl. 1: 241-244.
127. STRZETELSKI Juliusz, KOWALCZYK Jan, KRAWCZYK Katarzyna, STASINIEWICZ Teofila, LIPIARSKA Elżbieta (1998) Evening primrose (Oenothera paradoxa) oil cake or ground rape seed supplement to diets for dairy cows. J. Anim. Feed Sci., 7, 4: 365-375.
128. STRZETELSKI Juliusz, KOWALCZYK Jan, NIWIŃSKA Barbara, KRAWCZYK Katarzyna, MACIASZEK Katarzyna (1998) A note on rearing calves on diets supplemented with evening primrose (Oenothera paradoxa) oil cake. J. Anim. Feed Sci., 7: 377-383.
129. STRZETELSKI Juliusz, KRAWCZYK Katarzyna, KOWALCZYK Jan, STASINIEWICZ Teofila, OSIĘGŁOWSKI Stanisław, LIPIARSKA Elżbieta (1998) Performance and body fat composition of fattening bulls fed diets with evening primrose (Oenothera paradoxa) oil cake. J. Anim. Feed Sci., 7: 261-271.
130. SZCZUREK Witold, SZYMCZYK Beata, HANCZAKOWSKI Piotr (1998) The effect of enzyme supplementation on protein value of overheated rapeseed meal and meat meal in rats. Rocz. Nauk. Zoot., 25, 4: 127-133.
131. SZYMCZYK Beata, PISULEWSKI Paweł (1998) Sprzężony kwas linolowy (CLA) - nowy czynnik modyfikujący skład mięsa drobiowego. Biul. Inf. IZ, 4: 57-64.
132. ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, PYŚ Jan, KOWALSKI Zygmunt (1998) The influence of mowing term on nutritive value of hay in goats of different genotype and age. Rocz. Nauk. Zoot., 25, 1: 49-65.
133. ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, KORELESKI Jerzy (1998) Ograniczone źródła mikroelementów w żywieniu drobiu. Biul. Inf. IZ, 3: 49-60.
134. URBAŃCZYK Jerzy (1998) Wpływ intensywności żywienia oraz koncentracji energii i aminokwasów w paszy na cechy tuczne i rzeźne świń wysokomięsnych. Rocz. Nauk. Zoot., Rozpr. Hab., 8: 5-63.
135. ZAJĄC Tadeusz, PISULEWSKA Elżbieta, KANIA-GIERDZIEWICZ J., ERNEST Teresa (1998) Wpływ miejsca wytworzenia nasion na pędzie jako czynnik różnicujący masę i skład chemiczny nasion odmian bobiku. Acta Agraria et Silvestria, 36: 107-122.
136. BAROWICZ Tadeusz, BRZÓSKA Franciszek, PIETRAS Mariusz (1998) Influence of source of dietary fibre on some indicators of lipid metabolism in fattening pigs. Proc. of Intern. Conf. on Pig Production. Pekin, 6-8.07.1998, China Intern. Acad. Publ., 404-406.
137. BAROWICZ Tadeusz, PIETRAS Mariusz (1998) Cechy tuczne, rzeźne i dietetyczne mięsa świń żywionych solami wapniowymi kwasów tłuszczowych oleju lnianego i rzepakowego. Mat. Jubil. Sesji Żywieniowej: Wpływ Żywienia na jakość produktów zwierzęcych. Warszawa, 3-4.12.1998, s. 30.
138. BAROWICZ Tadeusz, PIETRAS Mariusz, PIESZKA Marek (1998) Wpływ mieszanek ze zróżnicowanym udziałem standaryzowanego tłuszczu paszowego na jakość tusz tuczników. Mat. konf. pol.-niem.: Pakiety rolniczej oferty i poprawa pozycji rynkowej producentów poprzez ich koła i wspólnoty. Balice, 5-6.10.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, 217-220.
139. BIELAŃSKI Paweł, ZAJĄC Jan, NIEDŹWIADEK Stanisław, KOWALSKA Dorota, BRZÓSKA Franciszek, BAROWICZ Tadeusz (1998) Wpływ frakcji rzepakowych na użytkowość tuczną i rzeźną królików. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1997 r. Balice, 24-25.03.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 20.
140. BIELIŃSKA Halina, KORELESKI Jerzy, BADOWSKI Jakub (1998) Wyniki wstępnych obserwacji nad wpływem dodatku do paszy witaminy C na wskaźniki rozrodu gęsi. Mat. XI Międz. Młodz. Symp. Drob. WPSA. Olsztyn, 8-10.06.1998. Zesz. Nauk. PTZ, 36: 81-83.
141. BILIK Krzysztof, OSIĘGŁOWSKI Stanisław, LIPIARSKA Elżbieta (1998) Wpływ zróżnicowanego poziomu wypajania i udziału białka trawionego w jelicie (BTJ) w mieszankach treściwych dla cieląt na efektywność systemu INRA. Mat. konf. nauk.: Efektywność nowych systemów żywienia przeżuwaczy, ze szczególnym uwzględnieniem systemu INRA. IZ Balice, 4-5.11.1998, 103-116.
142. BOBEK Stanisław, SECHMAN Andrzej, BRZÓSKA Franciszek (1998) Supplementation of food for milking cows with organic and inorganic forms of iodine. XXVIIIth Annual Meeting of European Society of New Methods in Agricultural Research. Brno, 26-29.07.1998, s. 9.
143. BOBEK Stanisław, SECHMAN Andrzej, BRZÓSKA Franciszek (1998) Supplementation pattern of cows fodder with iodine. 3rd Conference of the Polish Council for Control of Iodine Deficiency Disorders. Jagiellonian University, Collegium Medicum, Kraków, 6-8.05.1998, s. 23.
144. BOBEK Stanisław, SECHMAN Andrzej, BRZÓSKA Franciszek, PYSKA Helena (1998) Wzbogacenie mleka krowiego w jod jako część "narodowego programu eliminacji niedoboru jodu w Polsce". Mat. symp. z okazji 45. rocznicy powołania Wydz. Zoot. AR w Krakowie. Kraków, 22-23.06.1998. Wyd. AR Kraków, 24-25.
145. BREJTA Władysław, BAROWICZ Tadeusz, BRZÓSKA Franciszek (1998) Wykorzystanie pełnotłustych nasion lnu i rzepaku w opasie bydła rzeźnego. Mat. XX konf. nauk.: Rośliny oleiste. Poznań, 24-25.03.1998, streszcz. s. 40.
146. BREJTA Władysław, BAROWICZ Tadeusz, BRZÓSKA Franciszek (1998) The effect of full-fat flax and rape seeds on fattening and slaughter traits and on dietary value of beef. 49th Annual Meeting of the Annual EAAP. Warszawa, 24-27.08.1998, s. 93.
147. BREJTA Władysław, BRZÓSKA Franciszek, BAROWICZ Tadeusz (1998) Skład kwasów tłuszczowych w mięśniu najdłuższym buhajków żywionych dawkami z udziałem nasion lnu. Mat. XX konf. nauk.: Rośliny oleiste, 19 (1): 333-334.
148. BRZÓSKA Franciszek (1998) Polskie ustawodawstwo paszowe w świetle przepisów Unii Europejskiej. Skutki wprowadzenia "Prawa paszowego" w Polsce. Mat. symp.: Aktualne trendy w żywieniu zwierząt gospodarskich. AR Lublin, Krasnybród, 8-9.05.1998, 50-67.
149. BRZÓSKA Franciszek (1998) Regulacje prawne w produkcji pasz i ich obrocie na tle wymogów Unii Europejskiej. Mat. konf. nauk.-techn. CLPP: Aktualne kryteria jakości pasz przemysłowych. Kazimierz Dolny nad Wisłą, 18-19.05.1998, ss. 8.
150. BRZÓSKA Franciszek (1998) Ustawodawstwo paszowe w UE. Wprowadzanie mieszanek paszowych do obrotu i nadzór paszowy. Mat. semin. Pol. Związku Prod. Pasz. Warszawa, 24.04.1998. Biul. Pol. Związku Prod. Pasz, 5: 5-9.
151. BRZÓSKA Franciszek (1998) Wpływ żywienia na skład chemiczny i jakość mleka w aspekcie walorów dietetycznych tłuszczu mlecznego. Mat. symp.: Aktualne trendy w żywieniu zwierząt gospodarskich. AR Lublin, Krasnybród, 8-9.05.1998, 10-24.
152. BRZÓSKA Franciszek, BOBEK Stanisław, PYSKA Helena, PIETRAS Mariusz (1998) Effect of iodine source and iodine intake level on its concentration in cows milk and blood serum. 3rd Conference of the Polish Council for Control of Iodine Deficiency Disorders. Jagiellonian University, Collegium Medicum, Kraków, 6-8.05.1998, s. 24.
153. BRZÓSKA Franciszek, GĄSIOR Robert, PIETRAS Mariusz, ZYZAK Wacław (1998) Modification of fatty acid profile of cow's milk for human needs by feeding Ca-Fatty Acid Salt of linseed or fish oil. 49th Annual Meeting of the Annual EAAP. Warszawa, 24-27.08.1998, s. 84.
154. BRZÓSKA Franciszek, GĄSIOR Robert, PIETRAS Mariusz, ZYZAK Wacław (1998) Wpływ soli wapniowych kwasów tłuszczowych pochodzenia roślinnego na wydajność krów, skład i cechy dietetyczne mleka. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1997 r. Balice, 24-25.03.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 36.
155. BRZÓSKA Franciszek, GĄSIOR Robert, SALA Krystyna (1998) Modyfikowanie cech dietetycznych tłuszczu mlecznego krów solami wapniowymi kwasów tłuszczowych oleju lnianego. Mat. XX konf. nauk.: Rośliny oleiste. Poznań, 24-25.03.1998, streszcz. 40-41.
156. BRZÓSKA Franciszek, GĄSIOR Robert, WIEWIÓRA Witold, KRYSZCZAK Marek (1998) Skład kwasów tłuszczowych i cechy dietetyczne mleka krów żywionych dawką pokarmową z dodatkiem soli wapniowych kwasów tłuszczowych pochodzenia morskiego. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1997 r. Balice, 24-25.03.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 35.
157. BRZÓSKA Franciszek, PIESZKA Marek, KRYSZCZAK Marek (1998) Rozkład białka lucerny w czasie fermentacji zależnie od poziomu suchej masy i dodatków kiszonkarskich. Mat. XXVII Sesji Żywieniowej KNZ PAN: Produkcja i konserwacja pasz objętościowych oraz wykorzystanie ich w żywieniu przeżuwaczy. Ciechocinek, 29-30.04.1998, s. 30.
158. BRZÓSKA Franciszek, SALA Krystyna, GĄSIOR Robert, PIETRAS Mariusz (1998) Modyfikacja składu kwasów tłuszczowych mleka krów dla potrzeb pokarmowych człowieka. Mat. Jubil. Sesji Żywieniowej: Wpływ Żywienia na jakość produktów zwierzęcych. Warszawa, 3-4.12.1998, s. 3.
159. BRZÓSKA Franciszek, SALA Krystyna, KRYSZCZAK Marek, WIEWIÓRA Witold (1998) 3Effect of silage effluent absorbents and additives on grass silage intake, cow's yield and milk composition. 49th Annual Meeting of the Annual EAAP. Warszawa, 24-27.08.1998, s. 199.
160. FANDREJEWSKI Henryk, RAJ Stanisława, SKIBA Grzegorz, WEREMKO Dagmara, KAMYCZEK Marian (1998) Wpływ poziomu białka w dietach zbilansowanych pod względem aminokwasów strawnych na skład ciała mięsnych świń. Mat. Jubil. Sesji Żywieniowej: Wpływ żywienia na jakość produktów zwierzęcych. Warszawa, 3-4.12.1998, ss. 6.
161. FIJAŁ Jerzy (1998) Podstawy produkcji pasz objętościowych, gospodarskich na gruntach ornych i zasady ich przyrządzania do skarmiania bydłem. Mat. semin.: Nowoczesne kierunki w chowie i hodowli bydła mlecznego. IZ ZZD Chorzelów, 11.12.1998. Wyd. IZ, Kraków, 88-111.
162. GĄSIOR Robert, BRZÓSKA Franciszek (1998) Rodzaj i poziom amin biogennych w kiszonkach. 3Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1997 r. Balice, 24-25.03.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 11.
163. GĄSIOR Robert, BRZÓSKA Franciszek (1998) Wpływ dodatków kiszonkarskich na zawartość amin biogennych w kiszonkach z lucerny, koniczyny czerwonej i liści buraczanych. Mat. XXVII Sesji Żywieniowej KNZ PAN: Produkcja i konserwacja pasz objętościowych oraz wykorzystanie ich w żywieniu przeżuwaczy. Ciechocinek, 29-30.04.1998, s. 33.
164. GĄSIOR Robert, BRZÓSKA Franciszek, PIESZKA Marek, ZYZAK Wacław (1998) Effect of grass ensiling method and additives on biogenic amines content, silage palatability and intake, nutritive value, dairy cow's yield and milk composition. 49th Annual Meeting of the Annual EAAP. Warszawa, 24-27.08.1998, s. 198.
165. GĄSIOR Robert, BRZÓSKA Franciszek, ZYZAK Wacław (1998) Wpływ preparatów bakteryjnych i bakteryjno-enzymatycznych na skład chemiczny kiszonek z traw, wartość pokarmową oraz wydajność krów i składniki mleka. Mat. XXVII Sesji Żywieniowej KNZ PAN: Produkcja i konserwacja pasz objętościowych oraz wykorzystanie ich w żywieniu przeżuwaczy. Ciechocinek, 29-30.04.1998, s. 23.
166. GĄSIOR Robert, BRZÓSKA Franciszek, ZYZAK Wacław, PIESZKA Marek (1998) Skład chemiczny kiszonek z traw i wydajność krów zależnie od rodzaju dodatków kiszonkarskich. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1997 r. Balice, 24-25.03.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 8.
167. GORNOWICZ Ewa, KOZŁOWSKA Agnieszka, GAWĘCKA Krystyna (1998) Wpływ dodatku Agricidu do mieszanek paszowych dla kurcząt brojlerów na efektywność ich odchowu i wydajność rzeźną. Mat. XI Międz. Młodz. Symp. Drob. WPSA. Olsztyn, 8-10.06.1998. Zesz. Nauk. PTZ, 36: 127-129.
168. HANCZAKOWSKI Piotr, SZYMCZYK Beata, KUCHTA Maria, ZEGAREK Zofia (1998) Wpływ rodzaju białka paszy na poziom cholesterolu we krwi zwierząt i w produktach drobiarskich. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1997 r. Balice, 24-25.03.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 16.
169. KAMIŃSKA Barbara Z. (1998) Effect of feed-enzyme additives on broiler performance. 10th Europ. Poultry Conf. Jerusalem (Israel), 21-26.06.1998, s. 97.
170. KAMIŃSKA Barbara Z., BRZÓSKA Franciszek, SKRABA Bogumiła (1998) Zastosowanie w żywieniu brojlerów frakcjonowanej śruty rzepakowej o podwyższonej zawartości białka. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1997 r. Balice, 24-25.03.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 19.
171. KAMIŃSKA Barbara Z., BRZÓSKA Franciszek, SKRABA Bogumiła (1998) Zastosowanie w żywieniu brojlerów poekstrakcyjnej, separowanej śruty z rzepaku podwójnie ulepszonego o podwyższonej zawartości białka. Mat. XX konf. nauk.: Rośliny oleiste. Poznań, 24-25.03.1998, streszcz. s. 41.
172. KAMIŃSKA Barbara Z., MICHALCZYK Ryszard, SKRABA Bogumiła (1998) Wpływ dodania do mieszanki starter nasyconych i nienasyconych kwasów tłuszczowych na wyniki produkcyjne brojlerów. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1997 r. Balice, 24-25.03.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 18.
173. KAMIŃSKA Barbara Z., SKRABA Bogumiła, KORELESKI Jerzy (1998) Wpływ obłuszczania ziarna owsa oraz dodania do paszy preparatów enzymatycznych na wyniki odchowu brojlerów. Mat. konf. nauk.: Stan i perspektywy hodowli, uprawy i wykorzystania owsa w żywieniu ludzi i zwierząt. Kraków, 23-24.06.1998, 32-33.
174. KAMYCZEK Marian (1998) Zasady komputerowego układania zbilansowanych mieszanek paszowych dla świń. Mat. semin.: Możliwości zwiększenia produkcyjności świń oraz poprawy żywca wieprzowego prowadzące do wzrostu opłacalności. IZ ZZD Pawłowice, 5-6.03.1998, 133-145.
175. KARAŻNIEWICZ Leokadia, BILIK Krzysztof (1998) Porównanie produkcyjności mlecznej krów rasy czerwono-białej w OHZ Głogówek żywionych według systemu INRA i tradycyjnego. Mat. konf. nauk.: Efektywność nowych systemów żywienia przeżuwaczy, ze szczególnym uwzględnieniem systemu INRA. IZ Balice, 4-5.11.1998, 193-198.
176. KINAL Stefania, KORNIEWICZ Adolf, PREŚ Jerzy (1998) Fosforan amonu w żywieniu przeżuwaczy. Mat. XVII konf. nauk.: Związki fosforu w chemii, rolnictwie i medycynie. Wrocław, 10-11.09.1998. Prace Nauk. Akad. Ekonom., Wrocław: Chemia. Związki fosforu w chemii, rolnictwie i medycynie., 792: 394-400.
177. KINAL Stefania, KORNIEWICZ Adolf, PREŚ Jerzy (1998) Porównanie zapotrzebowania na wapń i fosfor w okresie zasuszania i laktacji u krów i owiec według różnych norm. Mat. konf. nauk.: Efektywność nowych systemów żywienia przeżuwaczy, ze szczególnym uwzględnieniem systemu INRA. IZ Balice, 4-5.11.1998, 307-318.
178. KLĘCZEK Czesława (1998) Wartość koniczyny białej z trawami użytkowanych pastwiskowo przy dwóch poziomach nawozenia azotem. Mat. konf. nauk.: Uprawa i użytkowanie roślin motylkowatych drobnonasiennych. AR Kraków, IZ Kraków, 9-10.09.1998, ss. 7.
179. KLĘCZEK Czesława (1998) Zasady produkcji niskonakładowych i proekologicznych pasz na użytkach zielonych i racjonalne ich wykorzystanie w opasaniu młodego bydła. Mat. semin.: Efektywna produkcja żywca i mięsa wołowego. Balice, 17-18.11.1998. Wyd. IZ, Kraków, 94-106.
180. KORELESKI Jerzy (1998) żywienie a jakość produktów drobiarskich. Mat. semin.: Metody pozyskiwania produktów drobiarskich zgodnych z wymogami UE. Balice, 9-10.11.1998. Wyd. IZ, Kraków, 81-87.
181. KORELESKI Jerzy, KUBICZ Maria (1998) Susz z dżdżownicy E. fetida jako pasza dla kurcząt brojlerów. Mat. sesji nauk.: Ekologiczne i gospodarcze znaczenie dżdżownic. Rzeszów, 1998. Zesz. Nauk. AR Kraków, 334: 43-48.
182. KORELESKI Jerzy, KUCHTA Maria, BYKOWSKI Piotr, SIERADZKA Anna (1998) Zastosowanie koncentratów roślinno-rybnych w żywieniu niosek jaj spożywczych. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1997 r. Balice, 24-25.03.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 24.
183. KORELESKI Jerzy, KUCHTA Maria, SIERADZKA Anna (1998) Skład kwasów tłuszczowych żółtka jaj u kur otrzymujących w paszy tłuszcz rzepakowy lub rybny. Mat. XX konf. nauk.: Rośliny oleiste. Poznań, 24-25.03.1998, streszcz. s. 35.
184. KORELESKI Jerzy, KUCHTA Maria, SIERADZKA Anna (1998) Wpływ tłuszczu rybnego na wartość dietetyczną jaj kurzych. Mat. symp. z okazji 45. rocznicy powołania Wydz. Zoot. AR w Krakowie. Kraków, 22-23.06.1998. Wyd. AR Kraków, s. 82.
185. KORELESKI Jerzy, KUCHTA Maria, SZCZUREK Witold (1998) Efficiency of NSP-Enzyme feed additive for laying hens. 10th Europ. Poultry Conf. Jerusalem (Israel), 21-26.06.1998, s. 98.
186. KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester (1998) Wpływ poziomu nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT) w mieszance paszowej typu starter na wyniki odchowu kurcząt brojlerów. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1997 r. Balice, 24-25.03.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 25.
187. KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester (1998) Wpływ żywienia piskląt w pierwszych dniach życia na wyniki odchowu kurcząt brojlerów. Mat. symp. z okazji 45. rocznicy powołania Wydz. Zoot. AR w Krakowie. Kraków, 22-23.06.1998. Wyd. AR Kraków, 83-84.
188. KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, BYKOWSKI Piotr (1998) Baltic fish waste as a component of broiler diet. 10th Europ. Poultry Conf. Jerusalem (Israel), 21-26.06.1998, s. 87.
189. KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, BYKOWSKI Piotr, KUBICZ Maria (1998) Zastosowanie koncentratów roślinno-rybnych w żywieniu kurcząt brojlerów. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1997 r. Balice, 24-25.03.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 23.
190. KORELESKI Jerzy, ŻYŁA Krzysztof, KAMIŃSKA Barbara Z. (1998) Dietary Phosphorus utilization in poultry. Mat. konf. nauk.: Phosphorus in agriculture and water quality protection. Sielinko k. Poznania, IMUZ Falenty, 96-100.
191. KORMAN Kazimierz (1998) Badania nad zgodnością oceny osobniczej i na potomstwie wskaźnika wykorzystania paszy u owiec. Mat. konf. nauk.-techn.: Stan badań prowadzonych w Instytucie Zootechniki w zakresie chowu i hodowli owiec i kóz. IZ ZZD Kołuda Wielka, 22-23.04.1998. Wyd. IZ, Kraków, 35-36.
192. KORMAN Kazimierz (1998) Kształtowanie się wskaźników wartości pokarmowej zielonek z lucerny i mieszanek traw w zależności od systemu oceny. Mat. XXVII Sesji Żywieniowej KNZ PAN: Produkcja i konserwacja pasz objętościowych oraz wykorzystanie ich w żywieniu przeżuwaczy. Ciechocinek, 29-30.04.1998, s. 9.
193. KORMAN Kazimierz (1998) Określenie wpływu wybranych czynników żywieniowych na przebieg odchowu i przydatność do tuczu jagniąt z miotów wielorakich. Mat. konf. nauk.-techn.: Stan badań prowadzonych w Instytucie Zootechniki w zakresie chowu i hodowli owiec i kóz. IZ ZZD Kołuda Wielka, 22-23.04.1998. Wyd. IZ, Kraków, 48-49.
194. KORMAN Kazimierz, OSIKOWSKI Maciej (1998) The influence of the NE level and the PDI/NE ratio in the diet on the milk yield in the ewes with low milking level. 6th Int. Symp. on the Milking of Small Ruminants. Ateny (Grecja), 26.09-1.10.1998, 271-273.
195. KORMAN Kazimierz, OSIKOWSKI Maciej, PAKULSKI Tadeusz (1998) Badania nad efektywnością stosowania norm INRA w żywieniu owiec krajowych. Mat. konf. nauk.: Efektywność nowych systemów żywienia przeżuwaczy, ze szczególnym uwzględnieniem systemu INRA. IZ Balice, 4-5.11.1998, 131-164.
196. KORNIEWICZ Adolf (1998) Warumki rejestracji przedsiębiorstw wytwarzających środki żywienia zwierząt oraz pośredników. Mat. semin. Pol. Związku Producentów Pasz. Warszawa, 24.04.1998. Biul. Pol. Związku Prod. Pasz, 5: ss. 7.
197. KORNIEWICZ Adolf (1998) Wpływ preparatów zapachowo-smakowych Crina na wyniki fizjologiczne i produkcyjne trzody chlewnej. Mat. symp.: Współczesne trendy w uszlachetnianiu pasz przemysłowych. Rydzyna, 08-10.06.1998, 1-18.
198. KORNIEWICZ Adolf, KORNIEWICZ Daniel (1998) Możliwości poprawienia użytkowości rozpłodowej loch, odchowu warchlaków i wyników tuczu przy stosowaniu w paszy virginiamycyny. Mat. konf. nauk.-techn.: Utrzymanie, żywienie, transport i ochrona zdrowia świń w świetle wymogów Unii Europejskiej. ODR Piotrowice, 27.02.1998, 11-33.
199. KRASZEWSKI Juliusz (1998) Opasanie młodego bydła rzeźnego na pastwiskach z wykorzystaniem w okresie żywienia zimowego odpadów przemysłu rolno-spożywczego. Mat. semin.: Efektywna produkcja żywca i mięsa wołowego. Balice, 17-18.11.1998. Wyd. IZ, Kraków, 78-93.
200. KRASZEWSKI Juliusz, BREJTA Władysław, WAWRZYŃCZAK Stefan, DYRCZ Stanisław (1998) Opasanie jałowic i buhajków na pastwiskach górskich z wykorzystaniem w zimowym okresie żywienia odpadów przemysłu rolno-spożywczego. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1997 r. Balice, 24-25.03.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 46.
201. KRASZEWSKI Juliusz, WAWRZYŃCZAK Stefan, MANDECKI Andrzej (1998) Efektywność wykorzystania silosowanej lub balotowanej sianokiszonki z lucerny w opasaniu młodego bydła. Mat. XXVII Sesji Żywieniowej KNZ PAN: Produkcja i konserwacja pasz objętościowych oraz wykorzystanie ich w żywieniu przeżuwaczy. Ciechocinek, 29-30.04.1998, s. 25.
202. KRAWCZYK Katarzyna, MACIASZEK Katarzyna (1998) Przegląd prac prowadzonych w Polsce nad zastosowaniem francuskiego systemu normowania INRA w żywieniu bydła. Mat. konf. nauk.: Efektywność nowych systemów żywienia przeżuwaczy, ze szczególnym uwzględnieniem systemu INRA. IZ Balice, 4-5.11.1998, 117-130.
203. KULIK Bogdan, PISULEWSKA Elżbieta, MŁODKOWSKI Maciej (1998) The presence of isothiocyanates and thioxazolidone in crambe (Crambe abyssinica Hochst.) seeds as affected by meteorological conditions. Mat. międz. kongr.: Fifth ESA Congress. Nitra (Słowacja), 263-264.
204. ŁYSAK Andrzej, MACH-PALUSZKIEWICZ Zofia (1998) Heavy metals level in the tissues in some farm-reared freshwater fish species. XXVIIIth Annual Meeting of European Society of New Methods in Agricultural Research. Brno (Czechy), 26-29.07.1998, s. 31.
205. MALINOWSKI Eugeniusz (1998) Produkcja pasz i żywienie krów w IZ ZZD Kołbaczu. Mat. semin.: Nowoczesne zasady chowu bydła mlecznego i produkcji mleka. IZ ZZD Kołbacz, 14.12.1998. Wyd. IZ, Kraków, 115-143.
206. MAŁECKI Jan, RAMISZ Alojzy, SUPERA Kazimierz, BALICKA-RAMISZ Aleksandra (1998) The effect of selenium and cobalt granules on the health and performance of ewes. 49th Annual Meeting of the Annual EAAP. Warszawa, 24-27.08.1998, s. 144.
207. MANDECKI Andrzej (1998) Zasady organizacji produkcji pasz dla krów mlecznych. Mat. semin.: Uwarunkowania produkcji mleka z uwzględnieniem żywienia krów mieszankami pełnodawkowymi. IZ ZZD Mełno, 18.12.1998. Wyd. IZ, Kraków, 74-85.
208. MICHALEC-DOBIJA Jolanta, PIETRAS Mariusz (1998) Effect of full-fat linseed supplements on performance and quality of meat of fattened lambs. 49th Annual Meeting of the Annual EAAP. Warszawa, 24-27.08.1998, s. 93.
209. MICHALEC-DOBIJA Jolanta, PIETRAS Mariusz, GĄSIOR Robert (1998) Wpływ dodatku pełnotłustych nasion roślin oleistych na modyfikację składu wyższych kwasów tłuszczowych jagnięciny. Mat. XX konf. nauk.: Rośliny oleiste. Poznań, 24-25.03.1998, 39-40.
210. NIWIŃSKA Barbara (1998) Nasiona rodzimych odmian łubinu jako główne źródło białka w mieszankach treściwych dla cieląt. Mat. konf. nauk.: Efektywność nowych systemów żywienia przeżuwaczy, ze szczególnym uwzględnieniem systemu INRA. IZ Balice, 4-5.11.1998, 263-270.
211. OSIĘGŁOWSKI Stanisław (1998) Efektywność norm IZ INRA (1993) w praktycznym żywieniu krów ras mlecznych. Mat. konf. nauk.: Efektywność nowych systemów żywienia przeżuwaczy, ze szczególnym uwzględnieniem systemu INRA. IZ Balice, 4-5.11.1998, 77-84.
212. OSIĘGŁOWSKI Stanisław (1998) Efektywność stosowania nowych norm w żywieniu bydła. Mat. semin.: Ekonomika produkcji oraz kryteria oceny mleka i mięsa wołowego wysokiej jakości. ZZD IZ Pawłowice, 3-4.03.1998, 93-115.
213. OSTROWSKI Romuald (1998) Badania nad zootechniczną oceną wartości pokarmowej Festulolium. Mat. konf. nauk.: Festulolium - osiągnięcia i perspektywy. Poznań, 26.11.1998, 18-26.
214. OSTROWSKI Romuald, BOROWIECKI Jerzy (1998) Plonowanie lucerny i mieszanek lucerny z trawami oraz wartość pokarmowa kiszonek i siana oceniona na rosnących owcach. Mat. XXVII Sesji Żywieniowej KNZ PAN: Produkcja i konserwacja pasz objętościowych oraz wykorzystanie ich w żywieniu przeżuwaczy. Ciechocinek, 29-30.04.1998, s. 45.
215. OSTROWSKI Romuald, OSIĘGŁOWSKI Stanisław (1998) Wpływ terminu koszenia traw, składu mieszanek i sposobu konserwacji na wartość pokarmową pasz oszacowaną według systemu INRA na owcach. Mat. konf. nauk.: Efektywność nowych systemów żywienia przeżuwaczy, ze szczególnym uwzględnieniem systemu INRA. IZ Balice, 4-5.11.1998, 255-262.
216. PAKULSKI Tadeusz, OSIKOWSKI Maciej (1998) Możliwość zastosowania buraków cukrowych w żywieniu owiec. Mat. XXVII Sesji Żywieniowej KNZ PAN: Produkcja i konserwacja pasz objętościowych oraz wykorzystanie ich w żywieniu przeżuwaczy. Ciechocinek, 29-30.04.1998, s. 44.
217. PAKULSKI Tadeusz, OSIKOWSKI Maciej, KORMAN Kazimierz (1998) The influence of diets containing ensilage on the quantity and quality of ewes' milk. 6th Int. Symp. on the Milking of Small Ruminants. Ateny (Grecja), 26.09-1.10.1998, 296-298.
218. PASCHMA Jolanta (1998) Cechy tuczne i rzeźne świń rosnących, żywionych mieszankami z udziałem homogenizowanych odpadów poubojowych. Mat. konf. pol.-niem.: Pakiety rolniczej oferty i poprawa pozycji rynkowej producentów poprzez ich koła i wspólnoty. Balice, 5-6.10.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, 237-240.
219. PASCHMA Jolanta (1998) Wpływ zastosowania dodatku oleju rzepakowego i łoju do dawki pokarmowej na użytkowość rozpłodową macior. Mat. XX konf. nauk.: Rośliny oleiste. Poznań, 24-25.03.1998, streszcz. s. 37.
220. PIESZKA Marek, BRZÓSKA Franciszek, SALA Krystyna (1998) Rozkładalność żwaczowa suchej masy i azotu kiszonek z traw zależnie od sposobu zakiszania i dodatków kiszonkarskich. Mat. XXVII Sesji Żywieniowej KNZ PAN: Produkcja i konserwacja pasz objętościowych oraz wykorzystanie ich w żywieniu przeżuwaczy. Ciechocinek, 29-30.04.1998, s. 39.
221. PIESZKA Marek, GĄSIOR Robert, BRZÓSKA Franciszek, SALA Krystyna (1998) Wpływ wilgotności kiszonek z traw i dodatków kiszonkarskich na rozkładalność suchej masy. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1997 r. Balice, 24-25.03.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 10.
222. PIETRAS Mariusz, BAROWICZ Tadeusz (1998) Stymulowanie rozwoju gruczołu mlekowego u niedojrzałych płciowo loszek na drodze paszowo-żywieniowej. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1997 r. Balice, 24-25.03.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 15.
223. PIETRAS Mariusz, BAROWICZ Tadeusz, GĄSIOR Robert (1998) Właściwości dietetyczne mięsa kurcząt brojlerów żywionych paszą z dodatkiem różnych źródeł tłuszczu. Mat. Jubil. Sesji Żywieniowej: Wpływ żywienia na jakość produktów zwierzęcych. Warszawa, 3-4.12.1998, s. 32.
224. PIETRAS Mariusz, BAROWICZ Tadeusz, SKRABA Bogumiła, SALA Krystyna (1998) Wpływ zróżnicowanego dodatku oleju lnianego na wyniki produkcyjne i walory kulinarne mięsa kurcząt brojlerów. Mat. XX konf. nauk.: Rośliny oleiste. Poznań, 24-25.03.1998, streszcz. s. 38.
225. PIETRAS Mariusz, GĄSIOR Robert, SKRABA Bogumiła, SALA Krystyna (1998) Effect of linseed oil supplement on the composition of higher fatty acids in broiler chicken meat. 49th Annual Meeting of the Annual EAAP. Warszawa, 24-27.08.1998, s. 102.
226. PISULEWSKA Elżbieta, PISULEWSKI Paweł, HANCZAKOWSKI Piotr, SZYMCZYK Beata (1998) Wykorzystanie współczesnych metod oceny białek roślinnych do określania jakości białka nasion jadalnych roślin strączkowych. Mat. ogólnopol. konf. nauk.: Strączkowe Rośliny Jadalne. III Soczewica i Lędźwian. Lublin, 4.12.1998, 71-76.
227. PISULEWSKI Paweł, SZYMCZYK Beata, KOSTOGRYS Renata (1998) Sprzężony kwas linolowy: charakterystyka chemiczna, właściwości żywieniowe i lecznicze. Mat. III Krajowych Warsztatów Żywieniowych: żywienie - zdrowie - środowisko. Poznań, 8-10.12.1998, 17-18.
228. PÓŁTORNIAK Jolanta (1998) Wpływ preparatu wapniowego Calstone na wytrzymałość skorupy jaja kurzego. Mat. XI Międz. Młodz. Symp. Drob. WPSA. Olsztyn, 8-10.06.1998. Zesz. Nauk. PTZ, 36: 219-224.
229. RACHWAŁ Alina (1998) Poziom wapnia w paszy a wydajność towarowych kur nieśych w okresie od 21. do 40. tygodnia życia. Mat. XI Międz. Młodz. Symp. Drob. WPSA. Olsztyn, 8-10.06.1998. Zesz. Nauk. PTZ, 36: 150-151.
230. SKRZYŻALA Irena, MICHNA Gustaw, WĘGLARZY Karol (1998) Przydatność kiszonek w dawkach pokarmowych dla kóz. Mat. konf. nauk.: Efektywność nowych systemów żywienia przeżuwaczy, ze szczególnym uwzględnieniem systemu INRA. IZ Balice, 4-5.11.1998, 289-294.
231. SŁAWOŃ Jerzy (1998) Warunki żywieniowe na fermach krajowych. Mat. semin.: żywienie a ekonomiczne efekty produkcji skór futerkowych. ODR Poświątne, 31.01.1998, ss. 15.
232. SŁAWOŃ Jerzy, ZOŃ Andrzej, STATKIEWICZ Urszula (1998) Badania przydatności i opłacalności stosowania pasz przemysłowych w żywieniu mięsożernych zwierząt futerkowych. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1997 r. Balice, 24-25.03.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 21.
233. STASINIEWICZ Teofila, STRZETELSKI Juliusz, OSIĘGŁOWSKI Stanisław, NIWIŃSKA Barbara, BILIK Krzysztof, MACIASZEK Katarzyna (1998) Możliwości zastosowania mączki keratynowej z piór kurzych w odchowie cieląt. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1997 r. Balice, 24-25.03.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 12.
234. STRZETELSKI Juliusz (1998) Nowe normy żywienia bydła obowiązujące w Polsce. Mat. semin.: Ekonomika produkcji oraz kryteria oceny mleka i mięsa wołowego wysokiej jakości. ZZD IZ Pawłowice, 3-4.03.1998, 83-92.
235. STRZETELSKI Juliusz (1998) Nowoczesne zasady żywienia bydła ras mięsnych z wykorzystaniem użytków zielonych i gruntów wypadłych z intensywnej produkcji rolniczej. Mat. semin.: Efektywna produkcja żywca i mięsa wołowego. Balice, 17-18.11.1998. Wyd. IZ, Kraków, 40-58.
236. STRZETELSKI Juliusz (1998) Wpływ żywienia i genotypu bydła na wydajność i jakość produkcji. Mat. semin.: Ekonomika produkcji oraz kryteria oceny mleka i mięsa wołowego wysokiej jakości. ZZD IZ Pawłowice, 3-4.03.1998, 132-149.
237. STRZETELSKI Juliusz, BOROWIEC Franciszek, STASINIEWICZ Teofila (1998) Żywienie wysoko wydajnych krów pod koniec XX wieku. Mat. konf. nauk.: Efektywność nowych systemów żywienia przeżuwaczy, ze szczególnym uwzględnieniem systemu INRA. IZ Balice, 4-5.11.1998, 15-46.
238. STRZETELSKI Juliusz, KOWALSKI Zygmunt, PISULEWSKI Paweł, ANTONIEWICZ Anna, KOWALCZYK Jan, KAMIŃSKI Julian (1998) Wdrażanie systemu INRA w Polsce. Mat. konf. nauk.: Efektywność nowych systemów żywienia przeżuwaczy, ze szczególnym uwzględnieniem systemu INRA. IZ Balice, 4-5.11.1998, 7-14.
239. STRZETELSKI Juliusz, KRAWCZYK Katarzyna, RYŚ Rajmund, STASINIEWICZ Teofila, OSIĘGŁOWSKI Stanisław (1998) Mączka keratynowa i makuch rzepakowy w żywieniu krów w pierwszym okresie laktacji. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1997 r. Balice, 24-25.03.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 13.
240. STRZETELSKI Juliusz, NIWIŃSKA Barbara, STASINIEWICZ Teofila, LIPIARSKA Elżbieta, MACIASZEK Katarzyna (1998) Ocena mączki keratynowej produkowanej w kraju jako paszy w żywieniu przeżuwaczy. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1997 r. Balice, 24-25.03.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 14.
241. STRZETELSKI Juliusz, OSIĘGŁOWSKI Stanisław (1998) Nowoczesne żywienie bydła. Mat. semin. dla kadry BASF - Polska. Ciechocinek, 19-20.11.1998, ss. 48.
242. SZCZUREK Witold (1998) Wstępna ocena skuteczności enzymów paszowych w żywieniu kurcząt rzeźnych mieszankami z dużym udziałem mączki mięsnej poddanej działaniu wysokiej temperatury. Mat. XI Międz. Młodz. Symp. Drob. WPSA. Olsztyn, 8-10.06.1998. Zesz. Nauk. PTZ, 36: 130-132.
243. ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, KORELESKI Jerzy (1998) Bioavailability of zinc amino acid complex (Nz-AA) for chicks. 10th Europ. Poultry Conf. Jerusalem (Israel), 21-26.06.1998, s. 94.
244. URBAŃCZYK Jerzy, HANCZAKOWSKA Ewa, FURGAŁ-DIERŻUK Iwona (1998) Wysokie dawki witaminy E w końcowym okresie tuczu świń. Mat. Jubil. Sesji Żywieniowej: Wpływ żywienia na jakość produktów zwierzęcych. Warszawa, 3-4.12.1998, s. 14.
245. URBAŃCZYK Jerzy, HANCZAKOWSKA Ewa, ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata (1998) Betaina i ograniczone połączenia chromu jako dodatki do paszy dla tuczników. Mat. Jubil. Sesji Żywieniowej: Wpływ żywienia na jakość produktów zwierzęcych. Warszawa, 3-4.12.1998, s. 18.
246. URBAŃCZYK Jerzy, HANCZAKOWSKA Ewa, ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata, BYKOWSKI Piotr, BORKOWSKI Lechosław (1998) Koncentraty roślinno-rybne w żywieniu świń. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1997 r. Balice, 24-25.03.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 22.
247. URBAŃCZYK Jerzy, HANCZAKOWSKA Ewa, ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata, FURGAŁ-DIERŻUK Iwona (1998) The efficiency of chromium yeast and chromium picolinate in growing-finishing pigs. Proc. from 8th World Conf. on Anim. Prod. WAAP, Seul (Korea), 28.06-4.07.1998, II (ON 2-11): 128-129.
248. URBAŃCZYK Jerzy, HANCZAKOWSKA Ewa, ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata, SIERADZKA Anna (1998) The effect of betaine on performance, carcass evaluation and biochemical blood indices of fattening pigs. Proc. from 8th World Conf. on Anim. Prod. WAAP, Seul (Korea), 28.06-4.07.1998, II (ON 2-14): 134-135.
249. WAWRZYŃCZAK Stefan (1998) Intensywne systemy opasania młodego bydła. Mat. semin.: Efektywna produkcja żywca i mięsa wołowego. Balice, 17-18.11.1998. Wyd. IZ, Kraków, 59-77.
250. WAWRZYŃCZAK Stefan (1998) Podstawy racjonalnego żywienia krów wysokomlecznych w okresie laktacji. Mat. semin.: Uwarunkowania produkcji mleka z uwzględnieniem żywienia krów mieszankami pełnodawkowymi. IZ ZZD Mełno, 18.12.1998. Wyd. IZ, Kraków, 3-29.
251. WAWRZYŃCZAK Stefan (1998) Racjonalne żywienie krów jako czynnik wzrostu ich produkcyjności i poprawy jakości mleka. Mat. semin.: Nowoczesne kierunki w chowie i hodowli bydła mlecznego. IZ ZZD Chorzelów, 11.12.1998. Wyd. IZ, Kraków, 22-49.
252. WAWRZYŃCZAK Stefan (1998) Żywienie krów jako podstawowy czynnik poprawy produkcyjności krów. Mat. semin.: Nowoczesne zasady chowu bydła mlecznego i produkcji mleka. IZ ZZD Kołbacz, 14.12.1998. Wyd. IZ, Kraków, 19-45.
253. WAWRZYŃCZAK Stefan (1998) Żywienie krów z uwzględnieniem racjonalnego wykorzystania pasz gospodarskich. Mat. semin.: Warunki opłacalności hodowli bydła mlecznego. ODR Gdańsk, 10.01.1998. Wyd. IZ, Kraków, 2-30.
254. WAWRZYŃCZAK Stefan, KRASZEWSKI Juliusz (1998) Żywienie krów w okresie zasuszenia. Mat. semin.: Uwarunkowania produkcji mleka z uwzględnieniem żywienia krów mieszankami pełnodawkowymi. IZ ZZD Mełno, 18.12.1998. Wyd. IZ, Kraków, 30-34.
255. WAWRZYŃCZAK Stefan, KRASZEWSKI Juliusz, MANDECKI Andrzej (1998) Podstawowe metody przyrządzania pasz do skarmiania bydłem. Mat. semin.: Uwarunkowania produkcji mleka z uwzględnieniem żywienia krów mieszankami pełnodawkowymi. IZ ZZD Mełno, 18.12.1998. Wyd. IZ, Kraków, 35-55.
256. WIERNY Adam, BRZÓSKA Franciszek, ŁUKWIŃSKI Leon (1998) Iodine level adjustement method in cows milk. 3rd Conference of the Polish Council for Control of Iodine Deficiency Disorders. Jagiellonian University, Collegium Medicum, Kraków, 6-8.05.1998, s. 25.
257. WIEWIÓRA Witold, BRZÓSKA Franciszek, BRZÓSKA Barbara, MICHALEC-DOBIJA Jolanta (1998) Wpływ poziomu selenu w dawce pokarmowej na zawartość selenu w mleku i krwi krów. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1997 r. Balice, 24-25.03.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 37.
258. ZOŃ Andrzej, BIELAŃSKI Paweł, ZAJĄC Jan, GACEK Leszek (1998) Badania nad ustaleniem optymalnych okresów żywieniowych dla młodych jenotów. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1997 r. Balice, 24-25.03.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 17.
259. ZYZAK Wacław, WIEWIÓRA Witold, MICHALEC-DOBIJA Jolanta, KATANA-PIETRASZKO Aleksandra (1998) Porównanie różnych technologii zbioru i zakiszania mieszanki koniczyny czerwonej z tymotką łąkową w aspekcie wartości pokarmowej i nakładów energetyczno-paliwowych. Mat. XXVII Sesji Żywieniowej KNZ PAN: Produkcja i konserwacja pasz objętościowych oraz wykorzystanie ich w żywieniu przeżuwaczy. Ciechocinek, 29-30.04.1998, s. 44.
260. ZYZAK Wacław, WIEWIÓRA Witold, MICHALEC-DOBIJA Jolanta, KATANA-PIETRASZKO Aleksandra (1998) Porównanie różnych technologii zbioru i zakiszania mieszanki koniczyny czerwonej z tymotką łąkową w aspekcie wartości pokarmowej i nakładów energetyczno-paliwowych. Mat. konf. nauk.: Uprawa i użytkowanie roślin motylkowatych drobnonasiennych. AR Kraków, IZ Kraków, 9-10.09.1998, ss. 8.
261. ZYZAK Wacław, ŻYWCZOK Henryk, MICHALEC-DOBIJA Jolanta, BARTECZKO-MIDOR Bogusława (1998) Energochłonność różnych technologii zakiszania mieszanki koniczyny czerwonej z tymotką łąkową oraz wartość pokarmowa tych kiszonek. Mat. Konf. Nauk. Komisji Nauk Roln. i Leśn. PAN, Oddz. Katowice. Opole, 29.09.1998 Zesz. Prac Komisji Nauk., ss. 7.
262. BAROWICZ Tadeusz (1998) Cholesterol w mięsie świń. Trzoda Chl., 36 (11): 77-79.
263. BAROWICZ Tadeusz (1998) Dla kogo probiotyki? Farmer, 14: s. 10.
264. BAROWICZ Tadeusz (1998) Odchudzanie tucznika. Trzoda Chl., 36 (1): 18-20.
265. BAROWICZ Tadeusz (1998) Standaryzowany tłuszcz paszowy w dawkach pokarmowych dla tuczników. Trzoda Chl., 36 (12): 34-37.
266. BAROWICZ Tadeusz (1998) Tłuszcz chroniony. Farmer, 17: s. 10.
267. BAROWICZ Tadeusz (1998) Tłuszcz i cholesterol czynnikami ograniczającymi konsumpcją wieprzowiny. Trzoda Chl., 36 (4): 35-37.
268. BOROWIECKI Jerzy, LIPSKI Sylwester, MACHUL Marian, BRZÓSKA Franciszek (1998) Uprawa i użytkowanie kukurydzy na kiszonkę z całych roślin.Wyd. II uzupełn. i popr. Instr. upowsz. Wyd. IUNG Puławy, IZ Kraków, 71: 1-52.
269. BOROWIECKI Jerzy, LIPSKI Sylwester, MACHUL Marian, BRZÓSKA Franciszek (1998) Uprawa i użytkowanie kukurydzy pastewnej na ziarno i CCM. Instr. upowsz. Wyd. IUNG Puławy, IZ Kraków, 66: 1-58.
270. BRZÓSKA Franciszek (1998) Grzyby pleśniowe (mykotoksyny) w zbożach i mieszankach paszowych. W: Ograniczenie następstw powodzi w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Zalecenia agrotechniczne i żywieniowe. Wyd. ODR Mikołów, 17-21.
271. BRZÓSKA Franciszek (1998) Jod a zdrowie człowieka. Farmer, 6: 12-13.
272. BRZÓSKA Franciszek (1998) Konserwowanie wilgotnych zbóż paszowych. W: Ograniczenie następstw powodzi w produkcji roślinnej i zwierzęcej. Zalecenia agrotechniczne i żywieniowe. Wyd. ODR Mikołów, 22-27.
273. BRZÓSKA Franciszek (1998) Modyfikowanie składu i walorów dietetycznych tłuszczu mlecznego. Mat. VI Szkoły Zimowej: Wykorzystanie współczesnych osiągnięć nauk podstawowych w hodowli bydła. Kamianna, 15-23.03.1998. Wyd.: Kat. Hod. Bydła, AR Kraków, 76-87.
274. BRZÓSKA Franciszek (1998) Modyfikowanie walorów dietetycznych tłuszczumlecznego. Prz. Hod., 11: 21-24.
275. BRZÓSKA Franciszek (1998) Produkcja kiszonek z mieszanek strączkowo-zbożowych. Instr. upowsz. ODR Łosiów, 1-12.
276. CIURUŚ Julian, DROŻDŻ Andrzej, KOWALSKI Zygmunt (1998) Odchów i tucz jagniąt na pastwisku. Mat. szkol. ODR Nawojowa, ss. 15.
277. CZEKALSKI Przemysław (1998) Nie zawiera cholesterolu. Mag. Drobiarstwo, 7/8: 14-16.
278. GORNOWICZ Ewa (1998) Efektywność Agricidu w odchowie kurcząt brojlerów. Pol. Drob., 4: s. 17.
279. GORNOWICZ Ewa (1998) Efektywność stosowania Agricidu w żywieniu kurcząt. Mat. szkol. Wyd. AKWAWIT, Leszno, ss. 6.
280. GORNOWICZ Ewa (1998) Nowoczesne metody żywienia zwierząt a jakość surowców zwierzęcych. Post. Drob., 2: 37-38.
281. GORNOWICZ Ewa (1998) Zioła Vipromix w żywieniu kurcząt brojlerów. Post. Drob., 2: 23-28.
282. GORNOWICZ Ewa, KOŚLACZ Jan (1998) Preparat enzymatyczny Bio-Feed Wheat i Alpha w żywieniu zwierząt. Post. Drob., 2: 17-23.
283. GORNOWICZ Ewa, KUJAWIAK Ryszard (1998) Od czego zależy wybarwienie żółtka. Pol. Drob., 10: s. 15.
284. KLĘCZEK Czesława (1998) Mieszanki traw z koniczyną białą w renowacji pastwisk w warunkach siedliskowych południowej Polski. Łąkarstwo w Polsce, 1: 153-158.
285. KORELESKI Jerzy (1998) Nowoczesne technologie wpływające na wartość odżywczą jaj spożywczych i mięsa drobiowego. Mat. szkol. ODR Bratoszewice. RADA, 7/8: 12-14.
286. KORELESKI Jerzy, KUCHTA Maria, KUBICZ Maria (1998) Koncentraty roślinno-rybne w żywieniu kur niosek jaj spożywczych. Instr. wdroż. Wyd. własne IZ, Kraków, 5: 1-7.
287. KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, BYKOWSKI Piotr (1998) Koncentraty roślinno-rybne i hydrolizaty rybne w żywieniu kurcząt brojlerów. Mag. Drob., 3: 26-28.
288. KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, BYKOWSKI Piotr (1998) Koncentraty roślinno-rybne w żywieniu kurcząt brojlerów. Instr. wdroż. Wyd. własne IZ, Kraków, 6: 1-7.
289. KORNIEWICZ Adolf (1998) Wymogi w ocenie jakości mączek zwierzęcych. Top Agrar Polska, 5: 22-23.
290. KORNIEWICZ Daniel, KORNIEWICZ Adolf (1998) Wpływ AGRICIDU na wyniki tuczu i umięśnienie tuczu świń. Trzoda Chl., 3: 68-72.
291. KORNIEWICZ Daniel, ZALEWSKI W., KORNIEWICZ Adolf (1998) Wpływ preparatu torfowego - BIOFER i zakwaszacza - DIGEST ACID na odchów prosiąt. Trzoda Chl., 8/9: 100-106.
292. KRASZEWSKI Juliusz, WAWRZYŃCZAK Stefan, BREJTA Władysław (1998) Efektywność opasania buhajków rasy Simental całodobowo bez dokarmiania utrzymywanych na pastwiskach górskich. Instr. wdroż. Wyd. własne IZ, Kraków, 2: 1-7.
293. KRASZEWSKI Juliusz, WAWRZYŃCZAK Stefan, BREJTA Władysław (1998) Opasanie buhajków z wykorzystaniem produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego. Instr. wdroż. Wyd. własne IZ, Kraków, 3: 1-9.
294. KSIĄŻEK Jerzy, BRZÓSKA Franciszek (1998) Uprawa mieszanek strączkowo-zbożowych i wykorzystanie w żywieniu zwierząt. Instr. upowsz. Wyd. IUNG Puławy, IZ Kraków, 68: 1-32.
295. MICHALCZYK Ryszard, KAMIŃSKA Barbara Z. (1998) Wykorzystanie fosforu przez kurczęta. Zastosowanie w żywieniu brojlerów preparatu zawierającego mikrobiologiczną fitazę. Mag. Drobiarstwo, 7-8: 12-13.
296. MICHNA Gustaw (1998) Możliwości biologicznej odnowy zdegradowanych pastwisk z wykorzystaniem koniczyny czerwonej jako rośliny ochronnej dla zasiewu mieszanki pastwiskowej. Instr. wdroż. Wyd. własne IZ, Kraków, 1: 1-7.
297. MROCZKO Leszek (1998) Bilansowanie i optymalizacja pasz dla drobiu. Pol. Drob., 1: 12-14.
298. OSTROWSKI Romuald (1998) Jakość siana i kiszonek z runi łąkowej. Por. Gospod., 5: s. 45.
299. OSTROWSKI Romuald (1998) Kiszenie wysłodków buraczanych. Por. Gospod., 11: s. 11.
300. OSTROWSKI Romuald (1998) Nawożenie użytków zielonych. Mat. instr. Wyd. IZ, 1-38.
301. OSTROWSKI Romuald (1998) Wybór technologii zakiszania pasz i roślin motylkowatych. Por. Gospod., 4: s. 54.
302. OSTROWSKI Romuald (1998) Zagospodarowanie lucerny na zimowy okres żywienia bydła. Prz. Hod., 9: 9-11.
303. PASCHMA Jolanta (1998) Wykorzystanie odpadów poubojowych w tuczu świń w aspekcie ochrony środowiska. Instr. wdroż. Wyd. własne IZ, Kraków, 14: 1-10.
304. PIESZKA Marek, BAROWICZ Tadeusz (1998) Mieszać czy nie? Trzoda Chl., 36 (1): 29-30.
305. RACHWAŁ Alina (1998) Żywienie niosek wymaga precyzji. Top Agrar Polska, 10: 102-103.
306. STRZETELSKI Juliusz, BILIK Krzysztof, STASINIEWICZ Teofila, OSIĘGŁOWSKI Stanisław, LIPIARSKA Elżbieta, MACIASZEK Katarzyna (1998) Zastosowanie mączki keratynowej i chronionej metioniny w żywieniu wysoko wydajnych krów w pierwszym okresie laktacji. Instr. wdroż. Wyd. własne IZ, Kraków, 13: 1-10.
307. STRZETELSKI Juliusz, BILIK Krzysztof, STASINIEWICZ Teofila, OSIĘGŁOWSKI Stanisław, NIWIŃSKA Barbara (1998) Zastosowanie mączki keratynowej z piór kurzych w odchowie cieląt. Instr. wdroż. Wyd. własne IZ, Kraków, 12: 1-8.
308. STRZETELSKI Juliusz, OSIĘGŁOWSKI Stanisław (1998) Mieszanki treściwe z pasz gospodarskich. Agrochemia, 1: 15-17.
309. STRZETELSKI Juliusz, OSIĘGŁOWSKI Stanisław (1998) Własne mieszanki treściwe w dawkach pokarmowych dla krów. Agrochemia, 2: 23-26.
310. URBAŃCZYK Jerzy (1998) Dobrze zagospodarować ziemniaki. Top Agrar Polska, 11: 31-32.
311. URBAŃCZYK Jerzy (1998) Dostosować żywienie tuczników do ich produkcyjności. Trzoda Chl., 12: 25-29.
312. URBAŃCZYK Jerzy (1998) Rzepak może zastąpić inne komponenty białkowe. Top Agrar Polska, 3: 22-24.
313. URBAŃCZYK Jerzy (1998) Wywar gorzelniany dla trzody. Top Agrar Polska, 11: s. 26.
314. WAWRZYŃCZAK Stefan (1998) Zasady racjonajnego żywienia krów wysokoprodukcyjnych. Mat. szkol.: Uwarunkowania produkcji mleka wysokiej jakości. IZ ZZD Rossocha, 9.12.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, 21-48..
315. WAWRZYŃSKI Marek (1998) Zasady organizacji produkcji pasz dla krów. Mat. szkol.: Uwarunkowania produkcji mleka wysokiej jakości. IZ ZZD Rossocha, 9.12.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, 89-107.
316. WAWRZYŃSKI Marek (1998) Zasady żywienia krów w okresie zasuszania. Mat. szkol.: Uwarunkowania produkcji mleka wysokiej jakości. IZ ZZD Rossocha, 9.12.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, 49-53.
317. WĘŻYK Stanisław (1998) Antybiotyki czy powrót do apteki prababki w produkcji drobiu. Ogólnopol. Inf. Drob., 32: 4-8.
318. WĘŻYK Stanisław (1998) Jaja albo śmierć!. Pol. Drob., 12: 9-11.
319. WĘŻYK Stanisław (1998) Leki w skorupce. Hod. Drobiu, 12: 6-7.
320. WĘŻYK Stanisław, HERBUT Eugeniusz, POŁTOWICZ Katarzyna, KRAWCZYK Józefa (1998) Ocena efektywności mieszanek paszowych produkcji DOBROPASZ - grupa ROLIMPEKS, spółka z o.o. stosowanych w odchowie kurcząt brojlerów. Hod. Drobiu, 9: 50-52.
321. ZAJĄC Jan (1998) Ostrożne karmienie. Farmer, 21: s. 12.
322. ZAJĄC Jan, BIELAŃSKI Paweł (1998) Dodatki paszowe dla królików. Agrochemia, 12: 21-22.
323. ZARUDZKI Ryszard, TRACZYKOWSKI Adam, MROCZKO Leszek (1998) Żywienie krów wysokomlecznych. Nowe zasady określania wartości pokarmowej i normowania pasz. Część I - Zasady określania wartości energetycznej pasz. Inf. Paszowy, 3 (27): 23-26.
324. ZARUDZKI Ryszard, TRACZYKOWSKI Adam, MROCZKO Leszek (1998) Żywienie krów wysokomlecznych. Nowe zasady określania wartości pokarmowej i normowania pasz. Część II - Zasady określania wartości białkowej pasz - białko dostępne w jelicie cienkim (nBO). Inf. Paszowy, 4 (28): 20-22.
325. ZARUDZKI Ryszard, TRACZYKOWSKI Adam, MROCZKO Leszek (1998) Żywienie krów wysokomlecznych. Nowe zasady określania wartości pokarmowej i normowania pasz. Część III - Zapotrzebowanie dla krów mlecznych na energię (MJ-NEL), białko ogólne w jelicie cienkim (nBO) i składniki mineralne. Inf. Paszowy, 4 (28): 23-27.
326. ZOŃ Andrzej (1998) Żywienie młodych lisów polarnych w okresie od odsadzenia do skórowania. Hod. Zwierz. Futerkowych, 1: 15-18.
327. ZOŃ Andrzej (1998) Żywienie młodych lisów polarnych w okresie przygotowania do rozrodu i ciąży (koniec listopada do 1 maja). Hod. Zwierz. Futerkowych, 2: 10-12.
328. BOBEK Stanisław, SECHMAN Andrzej, BRZÓSKA Franciszek (1998) Supplementation pattern of cows fodder with iodine. Polish J. Endocrinol., 49, Suppl. 1-3: 35-44.
329. KORELESKI Jerzy, KUCHTA Maria, SIERADZKA Anna (1998) Obserwacje nad zawartością DHA i cholesterolu w żółtku oraz wartością smakową jaj u kur otrzymujących w paszy tłuszcz rzepakowy lub rybny. Rośliny Oleiste, 19(2): 679-683.
330. KORMAN Kazimierz (1998) Kształtowanie się wskaźników wartości pokarmowej zielonki z lucerny i mieszanek traw w zależności od systemu oceny. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 462: 75-83.
331. PAKULSKI Tadeusz, OSIKOWSKI Maciej (1998) Możliwości zastosowania buraków cukrowych w żywieniu owiec. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 462: 247-254.

Środowisko, zoohigiena i technologia produkcji zwierzęcej

332. BADOWSKI Jakub (1998) Przegląd problematyki związanej z technologią lęgu jaj gęsich. Biul. Inf. IZ, 3: 29-38.
333. CHOŁOCIŃSKA Anna, WĘŻYK Stanisław, WAWRZYŃSKI Marek (1998) Wpływ różnych systemów pojenia kur nieśnych na ich produkcyjność i wskaźniki zużycia wody. Rocz. Nauk. Zoot., 25, 2: 241-252.
334. CYWA-BENKO Katarzyna, KRAWCZYK Józefa, WĘŻYK Stanisław, BIELIŃSKA Halina, KNAPIK Jan, ROSIŃSKI Andrzej (1998) Wykorzystanie przyżyciowych pomiarów gęsi do oceny ich wartości rzeźnej. Biul. Inf. IZ, 3: 19-27.
335. CZAJA Hanna, BIELAK Franciszek, TRELA Jan, WAWRZYŃCZAK Stefan (1998) Porównanie przydatności technologicznej mleka krów krajowych i ich mieszańców. Zesz. Nauk. AR Wrocław, 331: 91-99.
336. DYRCZ Stanisław (1998) Wpływ technologii utrzymania i liczby odpasów na wyniki produkcyjne i zachowanie się tuczników. Rocz. Nauk. Zoot., Rozpr. Hab., 6: 5-136.
337. DYRCZ Stanisław, MATUSZEWSKA Ewa (1998) Zachowanie się loch z prosiętami utrzymywanymi systemem grupowym. Rocz. Nauk. Zoot., 25, 2: 201-214.
338. FIJAŁ Jerzy (1998) Odchów młodzieży króliczej czynnikiem decydującym o prowadzeniu hodowli. Biul. Inf. IZ, 2: 35-46.
339. GAWĘCKA Krystyna (1998) Wyniki badań dotyczących oddziaływania światła na kury nieśne. Post. Drob., 36, 1: 35-38.
340. GRUNER Lucas, MALCZEWSKI Andrzej, GAWOR J., NOWOSAD Bogusław, KRUPIŃSKI Jędrzej, BOUIX Jacques (1998) Stability of nematode community parasites of sheep a Polish flock in relation to years, season and resistance status of hosts. Acta Parasitologica, 43: 154-161.
341. HERBUT Eugeniusz, BIEDA Wacław, HERBUT Piotr, KOŹBIAŁ Mirosław (1998) Gruntowe wymienniki ciepła do wentylacji budynków inwentarskich. Biul. Inf. IZ, 1: 43-60.
342. KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, KUBICZ Maria (1998) Wpływ poziomu natłuszczania oraz udziału nienasyconych kwasów tłuszczowych w mieszance paszowej typu starter na wyniki odchowu kurcząt brojlerów. Rocz. Nauk. Zoot., 25, 3: 179-192.
343. KRASZEWSKI Juliusz, WAWRZYŃCZAK Stefan, MANDECKI Andrzej, SZYNDLER Jerzy (1998) Porównanie efektywności wychowu jałowic utrzymywanych systemem boksowo-legowiskowym i na głębokiej ściółce. Rocz. Nauk. Zoot., 25, 3: 153-165.
344. MATUSZEWSKA Ewa, DYRCZ Stanisław, SZYNDLER Jerzy (1998) Wpływ długośsci dnia świetlnego na liczbę dni pomiędzy odsadzeniem miotu a pierwszą rują oraz na produkcyjność loch. Rocz. Nauk. Zoot., 25, 2: 215-228.
345. MATUSZEWSKA Ewa, WALCZAK Jacek (1998) Technologia odchowu łączonych miotów prosiąt. Rocz. Nauk. Zoot., 25, 2: 189-199.
346. MAZANOWSKI Adam, BERNACKI Zenon (1998) Evaluation of meat traits of intensively reared crossbred geese from genetic reserve flocks compared with White Kołuda geese. Rocz. Nauk. Zoot., 25, 4: 159-174.
347. MAZANOWSKI Adam, BERNACKI Zenon (1998) Results of oat fattening of 17- and 24-week-old crossbred geese from genetic reserve flocks compared with White Kołuda geese. Rocz. Nauk. Zoot., 25, 4: 175-190.
348. MAZANOWSKI Adam, SMALEC Elżbieta (1998) Rearing performance of 12-week-old crossbred of ganders and geese from genetic reserve flocks compared with White Kołuda. Rocz. Nauk. Zoot., 25, 4: 191-205.
349. PETKOWSKI Jan (1998) Dioksyny - supertrucizny. Biul. Inf. IZ, 2: 67-71.
350. PETKOWSKI Jan (1998) Niezwykłe właściwości biochemicznej adaptacji roślin do toksycznych środowisk przyrodniczych. Biul. Inf. IZ, 1: 61-65.
351. RAMISZ Alojzy, SUPERA Kazimierz, UDAŁA Jan, WOJTASZ-PAJĄK Anna, BALICKA-RAMISZ Aleksandra (1998) The influence of chitosan on health and production in sheep. Rocz. Nauk. Zoot., 25, 4: 207-214.
352. SABA Leon, KOPCZEWSKI Antoni, SŁAWOŃ Jerzy, BIS-WENCEL Hanna, TYMCZYNA Leszek (1998) Taurine in serum, bile and feed of foxes with lung-heart syndrome. Scientifur, 22, 1: 59-61.
353. SZCZUREK Witold, KORELESKI Jerzy (1998) Wpływ różnego udziału przegrzanej śruty rzepakowej 00 i obecności preparatów enzymatycznych w mieszankach paszowych na wyniki odchowu kurcząt brojlerów. Rocz. Nauk. Zoot., 25, 3: 193-212.
354. ZAJĄC Jan, FIJAŁ Jerzy (1998) Próba ekologicznego wykorzystania odchodów pochodzących od zwierząt futerkowych. Biul. Inf. IZ, 1: 67-74.
355. ZAJĄC Jan, GACEK Leszek, FIJAŁ Jerzy (1998) Możliwości wykorzystania obornika króliczego w hodowli dżdżownic kalifornijskich. Rocz. Nauk. Zoot., 25, 3: 225-235.
356. ZAJĄC Jan, GACEK Leszek, FIJAŁ Jerzy (1998) Próba oszacowania wartości nawozowej odchodów pochodzących z towarowej fermy królików. Rocz. Nauk. Zoot., 25, 2: 229-239.
357. BIELAŃSKI Paweł, KOWALSKA Dorota, ZAJĄC Jan (1998) Wybrane czynniki wpływające na tempo wzrostu młodych królików. Mat. międz. konf. nauk.: Aktualne tendencje w nowych technologiach chowu zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ekologicznych i komfortu utrzymania. Balice, 24-25.11.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 114.
358. BIELAŃSKI Paweł, ZAJĄC Jan (1998) Wpływ wybranych parametrów na jakość mięsa pochodzącego od różnych ras królików. Mat. symp.: Nauka w polskiej zootechnice XXI wieku. AR Lublin, 10-11.09.1998, 335-336.
359. BIELAŃSKI Paweł, ZAJĄC Jan, KOWALSKA Dorota (1998) Wskaźniki użytkowości tucznej królików utrzymywanych w różnych warunkach środowiskowych. Mat. symp.: Nauka w polskiej zootechnice XXI wieku. AR Lublin, 10-11.09.1998, 333-334.
360. BIELIŃSKA Halina, HERBUT Eugeniusz, MIĄSKOWSKA Katarzyna (1998) Stan higieniczny środowiska i produkcyjność gęsi w różnych systemach utrzymania ptaków w czasie rozrodu. Mat. konf. nauk.: Higiena produkcji zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem drobiu. Balice, 1-2.06.1998. Wyd. IZ, Kraków, s. 12.
361. BORYS Bronisław, OSIKOWSKI Maciej (1998) Określenie wpływu wybranych czynników technologicznych na wyniki tuczu jagniąt od wysokoplennych maciorek mieszańców merynosa polskiego z rasami plennymi. Mat. konf. nauk.-techn.: Stan badań prowadzonych w Instytucie Zootechniki w zakresie chowu i hodowli owiec i kóz. IZ ZZD Kołuda Wielka, 22-23.04.1998. Wyd. IZ, Kraków, 57-58.
362. CHOŁOCIŃSKA Anna (1998) Nowe energooszczędne programy świetlne w utrzymaniu kur nieśnych. Mat. międz. konf. nauk.: Aktualne tendencje w nowych technologiach chowu zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ekologicznych i komfortu utrzymania. Balice, 24-25.11.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 113.
363. CHOŁOCIŃSKA Anna (1998) Zużycie wody do celów higienicznych w utrzymaniu kur i kurcząt w zależności od systemu pojenia. Mat. konf. nauk.: Higiena produkcji zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem drobiu. Balice, 1-2.06.1998. Wyd. IZ, Kraków, s. 15.
364. CHOŁOCIŃSKA Anna, HERBUT Eugeniusz (1998) Wodooszczędne systemy utrzymanania kur i kurcząt. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1997 r. Balice, 24-25.03.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 45.
365. CHOŁOCIŃSKA Anna, HERBUT Eugeniusz (1998) Wpływ różnych systemów pojenia na warunki mikroklimatyczne kurnika. Mat. konf. nauk.: Higiena produkcji zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem drobiu. Balice, 1-2.06.1998. Wyd. IZ, Kraków, s. 14.
366. CHOŁOCIŃSKA Anna, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa (1998) Reakcja kur nieśnych na jednorazową przerwę w dostępie do wody. Mat. symp. z okazji 45. rocznicy powołania Wydz. Zoot. AR w Krakowie. Kraków, 22-23.06.1998. Wyd. AR Kraków, s. 35.
367. CHOROSZY Zenon (1998) Zootechniczne aspekty standaryzacji bydła - rynek targowiskowy. Mat. semin.: Zintegrowany system rolniczej informacji rynkowej. ODR Poświątne, 30.03.1998, ss. 17.
368. CYWA-BENKO Katarzyna, WĘŻYK Stanisław, KRAWCZYK Józefa (1998) Reakcja zachowawczych, rodzimych ras kur na zakażenie Salmonellą. Mat. konf. nauk.: Higiena produkcji zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem drobiu. Balice, 1-2.06.1998. Wyd. IZ, Kraków, s. 52.
369. DESKUR Stanisław, TOMCZYK-WRONA Iwona (1998) Linie genealogiczne w hodowli koni huculskich. Mat. międz. semin.: Hodowla koni huculskich. Gładyszów, 14-15.03.1998, 6-12.
370. DROŻDŻ Andrzej, CIURUŚ Julian (1998) Technologia produkcji serów parzonych i wędzonych z niepasteryzowanego mleka owczego. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1997 r. Balice, 24-25.03.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 31.
371. DYRCZ Stanisław (1998) Wpływ sposobu zadawania paszy na zachowanie się loch luźnych i prośnych. Mat. symp. z okazji 45. rocznicy powołania Wydz. Zoot. AR w Krakowie. Kraków, 22-23.06.1998. Wyd. AR Kraków, 43-44.
372. DYRCZ Stanisław, PILARCZYK Adam (1998) Wpływ automatycznego żywienia na zachowanie się i zapładnialność loch. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1997 r. Balice, 24-25.03.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 42.
373. GACEK Leszek, BARABASZ Bogusław (1998) Wpływ temperamentu samic lisów polarnych niebieskich na wybrane wskaźniki rozrodu. Mat. symp.: Nauka w polskiej zootechnice XXI wieku. AR Lublin, 10-11.09.1998, 317-318.
374. HERBUT Eugeniusz (1998) Ekologiczne spojrzenie na nowe technologie utrzymania drobiu. Mat. międz. konf. nauk.: Aktualne tendencje w nowych technologiach chowu zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ekologicznych i komfortu utrzymania. Balice, 24-25.11.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, 7-14.
375. HERBUT Eugeniusz (1998) Warunki środowiskowe w pomieszczeniach drobiarskich a jakość jaj i mięsa drobiowego. Mat. semin.: Metody pozyskiwania produktów drobiarskich zgodnych z wymogami UE. Balice, 9-10.11.1998. Wyd. IZ, Kraków, 15-22.
376. HERBUT Eugeniusz, BIEDA Wacław, HERBUT Piotr, KOŹBIAŁ Mirosław (1998) Koncepcja nowego gruntowo-powietrznego wymiennika ciepła do ogrzewania brojlerni. Mat. konf. nauk.: Higiena produkcji zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem drobiu. Balice, 1-2.06.1998. Wyd. IZ, Kraków, 49-50.
377. HERBUT Eugeniusz, CHOŁOCIŃSKA Anna, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa (1998) Wpływ warunków termiczno-wilgotnościowych pomieszczenia na wyniki produkcyjne i etologiczne kurcząt brojlerów. Mat. symp. z okazji 45. rocznicy powołania Wydz. Zoot. AR w Krakowie. Kraków, 22-23.06.1998. Wyd. AR Kraków, s. 57.
378. HERBUT Eugeniusz, NIZIOŁ Bronisław (1998) Wpływ koncentracji jonów ujemnych na wyniki odchowu kurcząt brojlerów. Mat. symp.: Wybrane problemy środowiska elektromagnetycznego. PAN, Kraków, 24.09.1998. Wyd. PAN, Kraków, s. 2.
379. HERBUT Eugeniusz, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa (1998) Wpływ przemiennego ogrzewania na wyniki produkcyjne i zachowanie się kurcząt brojlerów. Mat. symp. z okazji 45. rocznicy powołania Wydz. Zoot. AR w Krakowie. Kraków, 22-23.06.1998. Wyd. AR Kraków, s. 57.
380. HERBUT Eugeniusz, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa (1998) Wpływ ujemnej jonizacji na zdrowotność i produkcyjność kurcząt brojlerów. Mat. symp.: Nauka w polskiej zootechnice XXI wieku. AR Lublin, 10-11.09.1998, 397-398.
381. HERBUT Eugeniusz, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa (1998) Wykorzystanie krótkotrwałego stresu zimna do hartowania kurcząt. Mat. konf. nauk.: Higiena produkcji zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem drobiu. Balice, 1-2.06.1998. Wyd. IZ, Kraków, s. 51.
382. HERBUT Eugeniusz, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, CHOŁOCIŃSKA Anna (1998) Wpływ kontrolowanej jonizacji powietrza na zdrowotność i produkcyjność kurcząt brojlerów. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1997 r. Balice, 24-25.03.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 44.
383. HERBUT Eugeniusz, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, NIZIOŁ Bronisław (1998) Wpływ koncentracji jonów ujemnych na zdrowotność i produkcyjność kurcząt brojlerów. Mat. XI Międz. Młodz. Symp. Drob. WPSA. Olsztyn, 8-10.06.1998. Book of abstr., (II), 63-64.
384. HERBUT Eugeniusz, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, SOKOŁOWICZ Zofia (1998) Wpływ krótkotrwałego obniżania temperatury na wyniki odchowu i jakość tuszek brojlerów. Mat. konf. nauk.: Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski. Rzeszów, 1998. Zesz. Nauk. AR Kraków, 53: 121-125.
385. HERBUT Eugeniusz, WĘŻYK Stanisław, CYWA-BENKO Katarzyna (1998) Thermal conditions and negative ion concentration during broiler chicken growth. 10th Europ. Poultry Conf. Jerusalem (Israel), 21-26.06.1998, 572-575.
386. KACZOR Andrzej (1998) Wpływ temperatury powietrza na zachowanie się cieląt w dwóch systemach utrzymania. Mat. symp. z okazji 45. rocznicy powołania Wydz. Zoot. AR w Krakowie. Kraków, 22-23.06.1998. Wyd. AR Kraków, 67-68.
387. KACZOR Andrzej, SZYNDLER Jerzy (1998) Aktualne systemy utrzymania krów mlecznych. Mat. semin.: Nowoczesne kierunki w chowie i hodowli bydła mlecznego. IZ ZZD Chorzelów, 11.12.1998. Wyd. IZ, Kraków, 112-132.
388. KACZOR Andrzej, SZYNDLER Jerzy (1998) Alternatywne rozwiązania podłoża w cielętnikach. Mat. międz. konf. nauk.: Aktualne tendencje w nowych technologiach chowu zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ekologicznych i komfortu utrzymania. Balice, 24-25.11.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 105.
389. KACZOR Andrzej, SZYNDLER Jerzy (1998) Komfort wypoczynku i przyrosty masy ciała cieląt w kojcach z pochyłymi legowiskami. Mat. symp. z okazji 45. rocznicy powołania Wydz. Zoot. AR w Krakowie. Kraków, 22-23.06.1998. Wyd. AR Kraków, 69-70.
390. KACZOR Andrzej, SZYNDLER Jerzy, ADAMCZYK Janusz (1998) Poziom stężenia szkodliwych domieszek gazowych powietrza przy utrzymaniu tuczników na głębokiej ściółce trocinowej. Mat. IV międz. konf. nauk.: Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej przy uwzględnieniu ograniczeń ochrony środowiska. Warszawa, 29-30.09.1998, 305-312.
391. KIEĆ Wojciech, BANDZARZEWSKI Marian, CZARNIK-MATUSEWICZ Wojciech, WYROSTKIEWICZ Bożena (1998) Określenie optymalnej dojrzałości rzeźnej oraz jakości mięsa jagniąt mieszańców. Mat. konf. nauk.-techn.: Stan badań prowadzonych w Instytucie Zootechniki w zakresie chowu i hodowli owiec i kóz. IZ ZZD Kołuda Wielka, 22-23.04.1998. Wyd. IZ, Kraków, s. 45.
392. KOWALSKA Dorota, BIELAŃSKI Paweł, ZAJĄC Jan (1998) Wpływ czynników środowiskowych na produkcyjność królików. Mat. symp.: Aktualne badania w hodowli zwierząt futerkowych. Kazimierz Dolny nad Wisłą, 21-22.09.1998, 32-39.
393. KOWALSKA Dorota, BIELAŃSKI Paweł, ZAJĄC Jan (1998) Wpływ warunków utrzymania królików na wskaźniki użytkowości tucznej. Mat. symp. z okazji 45. rocznicy powołania Wydz. Zoot. AR w Krakowie. Kraków, 22-23.06.1998. Wyd. AR Kraków, s. 86.
394. KRASZEWSKI Juliusz (1998) Warunki pozyskiwania żywca i mięsa wołowego wysokiej jakości. Mat. semin.: Efektywna produkcja żywca i mięsa wołowego. Balice, 17-18.11.1998. Wyd. IZ, Kraków, 107-125.
395. KRASZEWSKI Juliusz (1998) Zootechniczne podstawy pozyskiwania mleka wysokiej jakości. Mat. semin.: Uwarunkowania produkcji mleka z uwzględnieniem żywienia krów mieszankami pełnodawkowymi. IZ ZZD Mełno, 18.12.1998. Wyd. IZ, Kraków, 56-73.
396. KRASZEWSKI Juliusz (1998) Zootechniczne podstawy pozyskiwania mleka dobrej jakości. Mat. semin.: Nowoczesne zasady chowu bydła mlecznego i produkcji mleka. IZ ZZD Kołbacz, 14.12.1998. Wyd. IZ, Kraków, 76-93.
397. KRASZEWSKI Juliusz, KAMIENIECKI Kazimierz (1998) Zmiany wartości rzeźnej buhajków czarno-białych w zależności od masy ciała przed ubojem. Mat. symp.: Nauka w polskiej zootechnice XXI wieku. AR Lublin, 10-11.09.1998, 71-72.
398. KRZYKAWSKI Piotr, SOBOTA Jerzy, KANIAK Mirosława, NATOŁOCZNA Aleksandra, JASEK Stanisław (1998) Wpływ rodzaju podłóg w kojcach porodowych na wyniki odchowu prosiąt. Mat. symp. z okazji 45. rocznicy powołania Wydz. Zoot. AR w Krakowie. Kraków, 22-23.06.1998. Wyd. AR Kraków, 87-88.
399. KRZYKAWSKI Piotr, SOBOTA Jerzy, KANIAK Mirosława, NATOŁOCZNA Aleksandra, JASEK Stanisław (1998) Wpływ rodzaju podłóg w kojcach porodowych na wyniki odchowu prosiąt. Mat. konf. nauk.: Przyszłość hodowli a dobrostan zwierząt. AR Kraków, 22-23.06.1998, 87-88.
400. LIGASZEWSKI Maciej (1998) Tempo wzrostu i jakość muszli jadalnego ślimaka lądowego (Helix aspersa maxima) w warunkach chowu fermowego. Mat. międz. konf. nauk.: Aktualne tendencje w nowych technologiach chowu zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ekologicznych i komfortu utrzymania. Balice, 24-25.11.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 104.
401. ŁYSAK Andrzej (1998) Wychów fermowy ślimaków jako nowa technologia chowu zwierząt gospodarskich. Mat. międz. konf. nauk.: Aktualne tendencje w nowych technologiach chowu zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ekologicznych i komfortu utrzymania. Balice, 24-25.11.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 102.
402. ŁYSAK Andrzej, LIGASZEWSKI Maciej, MACH-PALUSZKIEWICZ Zofia (1998) Doskonalenie biologicznych metod określania skażenia środowiska przez fermy zwierzęce. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1997 r. Balice, 24-25.03.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 38.
403. ŁYSAK Andrzej, LIGASZEWSKI Maciej, MACH-PALUSZKIEWICZ Zofia (1998) Działania proekologiczne zmniejszające ujemne dla środowiska skutki zanieczyszczeń odzwierzęcych. Mat. symp. z okazji 45. rocznicy powołania Wydz. Zoot. AR w Krakowie. Kraków, 22-23.06.1998. Wyd. AR Kraków, s. 98.
404. ŁYSAK Andrzej, MACH-PALUSZKIEWICZ Zofia, LIGASZEWSKI Maciej (1998) Poziom metali ciężkich w tkankach ryb na różnych poziomach presji człowieka na zlewnię. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1997 r. Balice, 24-25.03.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 39.
405. ŁYSAK Andrzej, MACH-PALUSZKIEWICZ Zofia, LIGASZEWSKI Maciej (1998) Wstępne wyniki szklarniowo-fermowego wychowu ślimaka jadalnego Helix aspersa maxima. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1997 r. Balice, 24-25.03.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 34.
406. MACH-PALUSZKIEWICZ Zofia (1998) Wydajność konsumpcyjna i zawartość Zn, Cu, Cd i Pb w częściach jadalnych ślimaka (Helix aspersa maxima) w różnych systemach wychowu. Mat. międz. konf. nauk.: Aktualne tendencje w nowych technologiach chowu zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ekologicznych i komfortu utrzymania. Balice, 24-25.11.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 103.
407. MATUSZEWSKA Ewa (1998) Wpływ zróżnicowanego zapylenia powietrza w budynkach inwentarskich na zdrowie i produkcyjność świń. Mat. konf. nauk.: Higiena produkcji zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem drobiu. Balice, 1-2.06.1998. Wyd. IZ, Kraków, 24-25.
408. MATUSZEWSKA Ewa, WALCZAK Jacek (1998) Behawioralna odpowiedź prosiąt na dogrzewanie gazowymi i elektrycznymi promiennikami podczerwieni. Mat. międz. konf. nauk.: Aktualne tendencje w nowych technologiach chowu zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ekologicznych i komfortu utrzymania. Balice, 24-25.11.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 108.
409. MATUSZEWSKA Ewa, WALCZAK Jacek (1998) Możliwość poprawy dobrostanu loch karmiących w "IZ kojcu porodowym*". Mat. międz. konf. nauk.: Aktualne tendencje w nowych technologiach chowu zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ekologicznych i komfortu utrzymania. Balice, 24-25.11.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 107.
410. MATUSZEWSKA Ewa, WALCZAK Jacek (1998) Wpływ ogrzewania gazowego na mikroklimat porodówki. Mat. IV międz. konf. nauk.: Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej przy uwzględnieniu ograniczeń ochrony środowiska. Warszawa, 29-30.09.1998, 291-297.
411. MATUSZEWSKA Ewa, WALCZAK Jacek (1998) Wpływ wczesnego łączenia miotów na produkcyjność i zachowanie się prosiąt. Mat. symp. z okazji 45. rocznicy powołania Wydz. Zoot. AR w Krakowie. Kraków, 22-23.06.1998. Wyd. AR Kraków, 111-112.
412. MOTZ Jerzy, GÓRSKI Jerzy, SABA Leon, KOPCZEWSKI Antoni, SŁAWOŃ Jerzy (1998) Próby ustalenia etiologii, profilaktyki, leczenia tzw. zespołu płucno-sercowego lisów. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1997 r. Balice, 24-25.03.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 5.
413. MUCHA Aurelia, SZYNDLER-NĘDZA Magdalena (1998) Charakterystyka grubości słoniny mierzonej przyżyciowo u świń różnych ras. Mat. symp.: Nauka w polskiej zootechnice XXI wieku. AR Lublin, 10-11.09.1998, 135-136.
414. PAKULSKI Tadeusz, KORMAN Kazimierz, OSIKOWSKI Maciej (1998) Wpływ warunków pozyskiwania mleka owczego na jego przydatność do przerobu i jakość produktów. Mat. konf. nauk.-techn.: Stan badań prowadzonych w Instytucie Zootechniki w zakresie chowu i hodowli owiec i kóz. IZ ZZD Kołuda Wielka, 22-23.04.1998. Wyd. IZ, Kraków, 59-60.
415. PASCHMA Jolanta, WALCZAK Jacek (1998) Środowiskowy aspekt wykorzystania odpadów poubojowych w tuczu świń. Mat. międz. konf. nauk.: Aktualne tendencje w nowych technologiach chowu zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ekologicznych i komfortu utrzymania. Balice, 24-25.11.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, 109-111.
416. PASIERBSKI Zdzisław (1998) Produkcja żywca wołowego w oparciu o krajowe rasy z wykorzystaniem krzyżowania towarowego. Mat. semin.: Efektywna produkcja żywca i mięsa wołowego. Balice, 17-18.11.1998. Wyd. IZ, Kraków, 3-22.
417. PIERZCHAŁA-KOZIEC Krystyna, DROŻDŻ Andrzej, NIEZGODA Józef (1998) Stresogenność zabiegów zootechnicznych w chowie owiec. Mat. symp. z okazji 45. rocznicy powołania Wydz. Zoot. AR w Krakowie. Kraków, 22-23.06.1998. Wyd. AR Kraków, s. 128.
418. PIÓRKOWSKA Małgorzata (1998) Characteristics of selected hair cover parameters in the arctic fox (Alopex Lagopus L.). Int. Ph. D. Students Scientific Symp. on Anim. Husb. and Appl. Biol., 14-16.09.1998. Wrocław, 124-127.
419. PIÓRKOWSKA Małgorzata (1998) Charakterystyka parametrów fizycznych skór surowych i wyprawionych. Mat. symp.: Aktualne badania w hodowli zwierząt futerkowych. Kazimierz Dolny nad Wisłą, 21-22.09.1998, 139-140.
420. PIÓRKOWSKA Małgorzata (1998) Wielkość pomiarów fizycznych skór jenotów. Mat. symp.: Aktualne badania w hodowli zwierząt futerkowych. Kazimierz Dolny nad Wisłą, 21-22.09.1998, 137-138.
421. PIÓRKOWSKA Małgorzata (1998) Związek masy ciała jenotów z parametrami cech fizycznych ich skór. Mat. symp.: Aktualne badania w hodowli zwierząt futerkowych. Kazimierz Dolny nad Wisłą, 21-22.09.1998, 135-136.
422. POŁTOWICZ Katarzyna (1998) Effect of genotype and herbal supplements on broiler performance. Int. Ph. D. Students Scientific Symp. on Anim. Husb. and Appl. Biol., 14-16.09.1998. Wrocław, 143-147.
423. POŁTOWICZ Katarzyna (1998) Wpływ piętra i strony baterii klatek na wyniki produkcyjne kur nieśnych. Mat. XI Międz. Młodz. Symp. Drob. WPSA. Olsztyn, 8-10.06.1998. Zesz. Nauk. PTZ, 36: 65-67.
424. POŁTOWICZ Katarzyna, CYWA-BENKO Katarzyna (1998) Wykorzystanie kogutków ze stad zachowawczych kur nieśnych do produkcji mięsa drobiowego. Mat. XI Międz. Młodz. Symp. Drob. WPSA. Olsztyn, 8-10.06.1998. Zesz. Nauk. PTZ, 36: 103-105.
425. SOKOŁOWICZ Zofia, HERBUT Eugeniusz (1998) Wpływ adaptacji termicznej kurcząt brojlerów na ich produkcyjność. Mat. XI Międz. Młodz. Symp. Drob. WPSA. Olsztyn, 8-10.06.1998. Book of abstr., (II), s. 77.
426. SOKOŁOWICZ Zofia, HERBUT Eugeniusz (1998) Wpływ chronicznego stresu termicznego na stężenie glukozy, cholesterolu i białka w plaźmie krwi kurcząt brojlerów. Mat. konf. nauk.: Higiena produkcji zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem drobiu. Balice, 1-2.06.1998. Wyd. IZ, Kraków, s. 10.
427. SOKOŁOWICZ Zofia, HERBUT Eugeniusz (1998) Względna masa nadnerczy i stężenie glukozy w plazmie krwi kurcząt poddanych działaniu chronicznego stresu termicznego. Mat. konf. nauk.: Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski. Rzeszów, 1998. Zesz. Nauk. AR Kraków, 53: 127-132.
428. SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa (1998) Krótkotrwałe zmiany termiczne a temperatura rektalna i zużycie tlenu u kurcząt brojlerów. Mat. konf. nauk.: Higiena produkcji zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem drobiu. Balice, 1-2.06.1998. Wyd. IZ, Kraków, s. 46.
429. SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa (1998) Metody oceny warunków środowiskowych. Mat. semin.: Metody pozyskiwania produktów drobiarskich zgodnych z wymogami UE. Balice, 9-10.11.1998. Wyd. IZ, Kraków, 121-141.
430. SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa (1998) Reakcja kurcząt brojlerów na zmienne warunki termiczne w 49-dniowym okresie odchowu. Mat. XI Międz. Młodz. Symp. Drob. WPSA. Olsztyn, 8-10.06.1998. Book of abstr., (II), 72-73.
431. SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, HERBUT Eugeniusz (1998) Wpływ obsady i temperatury odchowu na wyniki produkcyjne kurcząt brojlerów. Mat. międz. konf. nauk.: Aktualne tendencje w nowych technologiach chowu zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ekologicznych i komfortu utrzymania. Balice, 24-25.11.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 112.
432. SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, HERBUT Eugeniusz, PIETRAS Mariusz (1998) Reakcja kurcząt brojlerów na krótkotrwały stres zimna. Mat. XI Międz. Młodz. Symp. Drob. WPSA. Olsztyn, 8-10.06.1998. Book of abstr., (II), 68-69.
433. SZYNDLER Jerzy, KACZOR Andrzej (1998) Higiena krów mlecznych utrzymywanych na różnego typu stanowiskach uwięziowych. Mat. międz. konf. nauk.: Aktualne tendencje w nowych technologiach chowu zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ekologicznych i komfortu utrzymania. Balice, 24-25.11.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, 81-90.
434. SZYNDLER Jerzy, KACZOR Andrzej (1998) Higiena krów mlecznych w różnych warunkach utrzymania. Mat. symp. z okazji 45. rocznicy powołania Wydz. Zoot. AR w Krakowie. Kraków, 22-23.06.1998. Wyd. AR Kraków, s. 150.
435. SZYNDLER Jerzy, KACZOR Andrzej, ADAMCZYK Janusz (1998) Utrzymanie grupowe cieląt na głębokiej ściółce z trocin drzew iglastych. Mat. IV międz. konf. nauk.: Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej przy uwzględnieniu ograniczeń ochrony środowiska. Warszawa, 29-30.09.1998, 313-320.
436. SZYNDLER Jerzy, KACZOR Andrzej, WALCZAK Jacek (1998) Poprawa warunków utrzymania bydła poprzez usprawnienie systemów wymiany powietrza w budynkach inwentarskich. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1997 r. Balice, 24-25.03.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 41.
437. TRELA Jan, MALINOWSKI Eugeniusz, SUPERA Kazimierz, PASIERBSKI Zdzisław (1998) Aklimatyzacja bydła rasy Hereford w Zootechnicznym Zakładzie Doświadczalnym Kołbacz. Mat. VI międz. konf.: Aktualne problemy hodowli bydła mięsnego. Zesz. Nauk. AR Wrocław, 336: 181-187.
438. WALCZAK Jacek (1998) Dobrostan trzody chlewnej jako sposób waloryzacji systemów jej utrzymania. Mat. międz. konf. nauk.: Aktualne tendencje w nowych technologiach chowu zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ekologicznych i komfortu utrzymania. Balice, 24-25.11.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, 67-80.
439. WALCZAK Jacek (1998) Grupowe utrzymanie loch na posadzkach samospławialnych z wykorzystaniem odpasu dawkowanego z koryta. Mat. IV międz. konf. nauk.: Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej przy uwzględnieniu ograniczeń ochrony środowiska. Warszawa, 29-30.09.1998, 298-304.
440. WALCZAK Jacek (1998) Test prostego wyboru stopnia nachylenia posadzki kojca jako behawioralny element oceny dobrostanu tuczników. Mat. symp. z okazji 45. rocznicy powołania Wydz. Zoot. AR w Krakowie. Kraków, 22-23.06.1998. Wyd. AR Kraków, 162-163.
441. WALCZAK Jacek, MANDECKI Andrzej (1998) Poprawa komfortu termicznego świń przy zastosowaniu ekranów termicznych. Mat. międz. konf. nauk.: Aktualne tendencje w nowych technologiach chowu zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ekologicznych i komfortu utrzymania. Balice, 24-25.11.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 106.
442. WALCZAK Jacek, MATUSZEWSKA Ewa (1998) Behavioural and productive aspects of one-direction movement of sows in farrowing pens. Mat. Int. Ph. D. Students Scientific Symp. on Anim. Husbandry and Applied Biology Faculty of Biology and Anim. Breeding Univ. of Agric. Wrocław, 14-16.09.1998, 186-189.
443. WALCZAK Jacek, MATUSZEWSKA Ewa (1998) I.Z. Kojec porodowy? - możliwość poprawy dobrostanu loch karmiących w warunkach intensywnej produkcji. Mat. symp. z okazji 45. rocznicy powołania Wydz. Zoot. AR w Krakowie. Kraków, 22-23.06.1998. Wyd. AR Kraków, 164-165.
444. WAWRZYŃCZAK Stefan (1998) Odchów jałowizny przeznaczonej na remont stada krów mlecznych. Mat. semin.: Nowoczesne zasady chowu bydła mlecznego i produkcji mleka. IZ ZZD Kołbacz, 14.12.1998. Wyd. IZ, Kraków, 67-75.
445. WAWRZYŃCZAK Stefan (1998) Zasady racjonalnego wychowu cieląt przeznaczonych do dalszego opasania. Mat. semin.: Efektywna produkcja żywca i mięsa wołowego. Balice, 17-18.11.1998. Wyd. IZ, Kraków, 23-39.
446. WAWRZYŃCZAK Stefan, BIELAK Franciszek, DYMARSKI Ireneusz, PASIERBSKI Zdzisław, KRASZEWSKI Juliusz, OSTROWSKI Romuald, OSIĘGŁOWSKI Stanisław, JAŻDŻEWSKI Józef, STRZETELSKI Juliusz, BILIK Krzysztof (1998) Opracowanie przyfermowej technologii produkcji mleka wysokiej jakości. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1997 r. Balice, 24-25.03.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 30.
447. WCISŁO Henryk, ANDERS Elżbieta, MAY-SADOWSKA Anna (1998) Próby technologiczne zastosowania kwasu mlekowego i jego soli w przetworach z mięsa drobiowego. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1997 r. Balice, 24-25.03.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 32.
448. WĘŻYK Stanisław (1998) Wpływ warunków transportu na jakość jaj wylęgowych, piskląt i kurcząt brojlerów. Mat. konf. nauk.: Higiena produkcji zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem drobiu. Balice, 1-2.06.1998. Wyd. IZ, Kraków, 2-6.
449. ZOŃ Andrzej, SŁAWOŃ Jerzy, KALETA Tadeusz (1998) Próba określenia przydatności różnych testów behawioralnych w selekcji lisów niebieskich. Mat. symp.: Nauka w polskiej zootechnice XXI wieku. AR Lublin, 10-11.09.1998, 315-316.
450. BARABASZ Bogusław, GACEK Leszek (1998) Problemy z dobrostanem na fermach lisich. Hod. Zwierz. Futerkowych, 2: ss. 6.
451. BIEDA Wacław, HERBUT Piotr, KOŹBIAŁ Mirosław, HERBUT Eugeniusz (1998) Gruntowy wymiennik ciepła do ogrzewania budynków inwentarskich. Przegl. Techn. Roln. i Leśn., 3: 22-25.
452. CHOŁOCIŃSKA Anna (1998) Co nowego w programach świetlnych dla kur nieśnych. Pol. Drob., 7: 7-8.
453. CHOŁOCIŃSKA Anna (1998) Temperatura w odchowie kurcząt brojlerów. Pol. Drob., 8: 6-7.
454. CHOŁOCIŃSKA Anna, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa (1998) Kurniki wielopoziomowe dla każdego stada kur i kurcząt. Pol. Drob., 1: 15-17.
455. CHOROSZY Bogumiła (1998) Higiena pozyskiwania mleka. Mat. na warsztaty szkol.: Genetyczne i produkcyjne aspekty hodowli bydła mlecznego. Balice, 29-30.09.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, 85-94.
456. CHOROSZY Zenon (1998) Międzynarodowe i krajowe standardy jakości mleka. Mat. na warsztaty szkol.: Genetyczne i produkcyjne aspekty hodowli bydła mlecznego. Balice, 29-30.09.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, 95-108.
457. CHOROSZY Zenon (1998) Parametry i metody służące do określania standardów bydła podlegającego badaniu rynkowemu. Instr. wdroż. dla sprawozdawców rynkowych. Wyd. Min. Roln. i Gosp. Żywn. Dep. Inform., PHARE, ss. 8.
458. CYWA-BENKO Katarzyna (1998) Proekologiczne i energooszczędne aspekty chowu klatkowego. Mag. Drobiarstwo, 3, 17: 16-18.
459. CYWA-BENKO Katarzyna (1998) Rodzime rasy kur nieśnych w rolnictwie ekologicznym. Mag. Drobiarstwo, 3, 17: 6-9.
460. CYWA-BENKO Katarzyna, KRAWCZYK Józefa, WĘŻYK Stanisław (1998) USG lub zgłębnik igłowy w przyżyciowej ocenie wartości rzeźnej gęsi. Mag. Drobiarstwo, 3, 23: 14-15.
461. CZAJA Hanna (1998) Krowie pogaduszki. O dzieciach. Chów bydła, 9: 12-13.
462. CZAJA Hanna (1998) Krowie pogaduszki. O mleku. Chów bydła, 7: 18-19.
463. CZAJA Hanna (1998) Krowie pogaduszki. O urodzie. Chów bydła, 10: 6-7.
464. DYRCZ Stanisław (1998) Produkcyjność tuczników w zależności od rasy i liczby odpasów w ciągu dnia. Trzoda Chl., 1: 26-27.
465. DYRCZ Stanisław (1998) Utrzymanie tuczników na głębokiej ściółce. W: Proekologiczne technologie utrzymania świń. Mat. instr. ODR Boguchwała, 1-12.
466. ECKERT Robert (1998) Jak postępować z loszkami przed wprowadzeniem ich do stada. Trzoda Chl., 10: 9-11.
467. ECKERT Robert (1998) Niektóre zasady prawidłowej eksploatacji loch. Trzoda Chl., 11: 31-33.
468. ECKERT Robert (1998) Porodówki jednym z najtrudniejszych działów produkcji. Trzoda Chl., 12: 13-15.
469. GAWĘCKA Krystyna (1998) Dziobanie się kur nieśnych a kanibalizm. Pol. Drob., 7: 28-30.
470. GAWĘCKA Krystyna (1998) Wpływ długości dnia świetlnego na śmiertelność kurcząt brojlerów spowodowaną puchliną brzuszną. Post. Drob., 2: 34-41.
471. GORNOWICZ Ewa (1998) Właściwy wychów decyduje o zdrowiu kurcząt. Top Agrar Polska, 2: 130-131.
472. HERBUT Eugeniusz (1998) Wentylacja w pomieszczeniach dla drobiu. Mag. Drobiarstwo, 10: 11-12.
473. HERBUT Eugeniusz, BIEDA Wacław, HERBUT Piotr, KOŹBIAŁ Mirosław (1998) Gruntowo-powietrzny wymiennik ciepła jako przyszłościowe rozwiązanie w pomieszczeniach dla drobiu. Pol. Drob., 11: 16-18.
474. KACZOR Andrzej, SZYNDLER Jerzy (1998) Funkcjonalne rozwiązania budynków inwentarskich dla bydła mlecznego. Mat. szkol.: Uwarunkowania produkcji mleka wysokiej jakości. IZ ZZD Rossocha, 9.12.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, 108-128.
475. KACZOR Andrzej, SZYNDLER Jerzy (1998) Nowoczesne systemy utrzymania krów mlecznych. Mat. na warsztaty szkol.: Genetyczne i produkcyjne aspekty hodowli bydła mlecznego. Balice, 29-30.09.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, 65-84.
476. KACZOR Andrzej, SZYNDLER Jerzy (1998) Utrzymywanie cieląt w kojcach o pochyłych podłogach. Instr. wdroż., Wyd. własne IZ, Kraków, 4: 1-7.
477. KACZOR Andrzej, SZYNDLER Jerzy (1998) Wytyczne do wykonania stanowisk uwięziowych dla krów mlecznych. Mat. instr. Wyd. ODR Zgłobice, październik 1998, 1-15.
478. KOZŁOWSKI Jacek (1998) Zasady odchowu jałowizny na remont stada krów mlecznych. Mat. szkol.: Uwarunkowania produkcji mleka wysokiej jakości. IZ ZZD Rossocha, 9.12.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, 70-77.
479. KOZŁOWSKI Jacek (1998) Zasady racjonalnego wychowu cieląt. Mat. szkol.: Uwarunkowania produkcji mleka wysokiej jakości. IZ ZZD Rossocha, 9.12.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, 54-69.
480. KRASZEWSKI Juliusz (1998) Wymagania dla mleka surowego w świetle norm krajowych i Unii Europejskiej. Mat. szkol.: Uwarunkowania produkcji mleka wysokiej jakości. IZ ZZD Rossocha, 9.12.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, 78-88.
481. KRASZEWSKI Juliusz, KIEC Jan (1998) Co gwarantuje wysoką jakość mleka. Agrochemia, 9: 32-35.
482. MATUSZEWSKA Ewa (1998) IZ kojec porodowy dla lochy z prosiętami. W: Proekologiczne technologie utrzymania świń. Mat. instr. ODR Boguchwała, 27-35.
483. MATUSZEWSKA Ewa (1998) Wpływ zanieczyszczeń pyłowych na zdrowotność tuczników. Trzoda Chl., 8/9: 151-153.
484. MAZANOWSKI Adam (1998) Zoopsychologiczne aspekty produkcji drobiarskiej. Pol. Drob., 4: 3-4.
485. ORZECHOWSKA Barbara (1998) Metody oceny umięśnienia tusz wieprzowych. Trzoda Chl., 8-9: 146-147.
486. PASIERBSKI Zdzisław (1998) Wpływ wysokich temperatur powietrza na produkcję krów. Aktual. Roln., ODR Barzkowice, 9: s. 20.
487. PASIERBSKI Zdzisław (1998) Wpływ żywienia na skład chemiczny mleka krowiego. Aktual. Roln., ODR Barzkowice, 12/1: 13-14.
488. PÓŁTORNIAK Jolanta (1998) Znaczenie warunków środowiskowych w chowie stad reprodukcyjnych kur. Pol. Drob., 2: 8-9.
489. WALCZAK Jacek (1998) Ekrany termiczne dla trzody chlewnej. Instr. wdroż. Wyd. własne IZ, Kraków, 10: 1-12.
490. WALCZAK Jacek (1998) Podłoża samospławialne. W: Proekologiczne technologie utrzymania świń. Mat. instr. ODR Boguchwała, 13-19.
491. WALCZAK Jacek, MANDECKI Andrzej (1998) Ekrany termiczne dla trzody chlewnej. Trzoda Chl., 4: 82-86.
492. WALCZAK Jacek, MANDECKI Andrzej (1998) Konstrukcja strefy odpasu w kojcach samospławialnych dla loch luźnych i prośnych. Instr. wdroż. Wyd. własne IZ, Kraków, 11: 1-12.
493. WALCZAK Jacek, MANDECKI Andrzej (1998) Utrzymanie loch na samospławialnych podłożach ściołowo-obornikowych a zastosowanie odpasu dawkowanego z koryta. Trzoda Chl., 8/9: 8-9.
494. WAWRZYŃCZAK Stefan (1998) Zasady odchowu cieląt i jałowizny na remont stada krów mlecznych. Mat. szkol. ODR Piotrków Trybunalski. Wyd. IZ, Kraków, 2-28.
495. WĘCKOWICZ Eugeniusz (1998) Znaczenie produkcyjności loch. Aktual. Roln., ODR Barzkowice, 12/16: 15-16.
496. WĘŻYK Stanisław (1998) Brojlery w upale. Hod. Drobiu, 4: 18-21.
497. WĘŻYK Stanisław (1998) Jaja - myć albo nie myć? Hod. Drobiu, 9: s. 24.
498. WĘŻYK Stanisław (1998) Reakcja nowoczesnych kur nieśnych na program świetlny. Hod. Drobiu, 5: 16-17.
499. WĘŻYK Stanisław (1998) Welfare oznacza komfort. Hod. Drobiu, 1: 12-17.
500. NOWOSAD Bogdan, SKALSKA Marta, ROBORZYŃSKI Maciej, FUDALEWICZ-NIEMCZYK Władysława, LUBOWIECKA-KULCZYCKA Anna (1998) Wpływ systemów utrzymania na stan zarażenia pasożytami przewodu pokarmowego i produkcyjność owiec. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 345, 33: 53-74.

Ekonomika i organizacja produkcji zwierzęcej

501. JÓŹWIAK Wojciech, NIEWĘGŁOWSKA Grażyna, ŚWIETLIK Jan, KRASOWICZ Stanisław, METEŃKO Krystyna, OKULARCZYK Stanisława (1998) Pomiar wielkości ekonomicznej gospodarstw rolniczych. Zagad. Ekonomiki. Rol., IERiGŻ Warszawa, 3: 21-43.
502. OKULARCZYK Stanisława (1998) Ilość i jakość zasobów predestynujących gospodarstwa różnych regionów do specjalistycznej produkcji mleka. W: Uwarunkowania rozwoju mleczarstwa polskiego w procesie integracji Polski z Unią Europejską. Wyd. Uniw. im. Kopernika, Toruń, I: 14-36.
503. OKULARCZYK Stanisława, NOVÁK Tadeusz, TYBURCY Agnieszka, SOWULA-SKRZYŃSKA Elżbieta, KAPŁON Bogumiła, KWAPNIEWSKA Maria (1998) Koszt produkcji pasz w gospodarstwach różnych regionów kraju. Zagad. Ekonomiki Rol., IERiGŻ Warszawa, 1 (264): 39-46.
504. OKULARCZYK Stanisława, TYBURCY Agnieszka, KWAPNIEWSKA Maria (1998) Możliwości i sposoby dostosowania produkcji mleka do wymogów UE w polskich warunkach strukturalnych i ekonomicznych. Mat. VI Szkoły Zimowej: Wykorzystanie współczesnych osiągnięć nauk podstawowych w hodowli bydła. Kamianna, 15-23.03.1998. Wyd. AR, Kraków, 192-199.
505. OKULARCZYK Stanisława, TYBURCY Agnieszka, NOVÁK Tadeusz, KWAPNIEWSKA Maria (1998) Wzrost dochodów gospodarstw rodzinnych wynikiem rozwoju specjalizacji i postępu technologicznego w produkcji zwierzęcej. Mat. sesji nauk.: Przemiany w organizacji gospodarstw - nowe wyzwania w aspekcie integracji Polski z UE. Zesz. Nauk. AR Kraków, 55, 1: 413-421.
506. SOWULA-SKRZYŃSKA Elżbieta (1998) Ekonomiczne i rynkowe aspekty produkcji żywca króliczego. Mat. sesji nauk.: Przemiany w organizacji gospodarstw - nowe wyzwania w aspekcie integracji Polski z UE. Zesz. Nauk. AR Kraków, 55, 2: 425-435.
507. ŻUKOWSKI Kazimierz (1998) Perspektywy rolnictwa górskiego w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską. Biul. Inf. IZ, 4: 65-78.
508. ANDERS Elżbieta (1998) Polskie a unijne drobiarskie normy i standardy. Mat. semin.: Metody pozyskiwania produktów drobiarskich zgodnych z wymogami UE. Balice, 9-10.11.1998. Wyd. IZ, Kraków, 71-80.
509. BORYS Bronisław (1998) Wartość i struktura produkcji przy mięsno-mlecznym użytkowaniu owiec merynosowych i ich mieszańców z rasami plennymi. Mat. symp.: Aktualne problemy oraz znaczenie użytkowania wełnistego owiec w warunkach gospodarki rynkowej. SGGW Warszawa, Zakład Hod. Owiec i Kóz, Katedra Szczeg. Hod. Zwierz., Wydz. Zoot., 10-11.12.1998, Zesz. Nauk. SGGW Warszawa, 2: 79-83.
510. BORYS Bronisław, OSIKOWSKI Maciej (1998) Productive and economic efficiency of meat and dairy utilization of ewes coming from crossing Polish Merino and prolific breeds. 6th Int. Symp. on the Milking of Small Ruminants. Ateny (Grecja), 26.09-1.10.1998, 373-375.
511. DROŻDŻ Andrzej, GÓRA-DROŻDŻ Ewa (1998) Wspólna polityka rolna Unii Europejskiej i jej skutki dla integracji z Polską. Mat. VIII Ogólnop. Forum: Ekologia wsi. Solina, 15-17.10.1998, 105-110.
512. HERBUT Eugeniusz, KNAPIK Jan (1998) Słowo wstępne. Mat. konf. pol.-niem.: Pakiety rolniczej oferty i poprawa pozycji rynkowej producentów poprzez ich koła i wspólnoty. Balice, 5-6.10.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, 5-6.
513. KAPŁON Bogumiła, OKULARCZYK Stanisława (1998) Produkcyjno-ekonomiczna ocena zastosowania niektórych wyników badań Instytutu Zootechniki w praktyce. Mat. sesji nauk.: Przemiany w organizacji gospodarstw - nowe wyzwania w aspekcie integracji Polski z UE. Zesz. Nauk. AR Kraków, 55, t. 2: 341-365.
514. KIEĆ Wojciech, ROBORZYŃSKI Maciej, KRUPIŃSKI Jędrzej (1998) Program odbudowy pogłowia owiec oraz zagospodarowania produktów owczarskich na przykładzie województw bielskiego, krośnieńskiego i nowosądeckiego. Mat. konf. nauk.-techn.: Stan badań prowadzonych w Instytucie Zootechniki w zakresie chowu i hodowli owiec i kóz. IZ ZZD Kołuda Wielka, 22-23.04.1998. Wyd. IZ, Kraków, 26-27.
515. KRASZEWSKI Juliusz (1998) Podstawy racjonalnego odchowu cieląt. Mat. semin.: Nowoczesne kierunki w chowie i hodowli bydła mlecznego. IZ ZZD Chorzelów, 11.12.1998. Wyd. IZ, Kraków, 50-68.
516. KRASZEWSKI Juliusz (1998) Podstawy racjonalnego odchowu cieląt w okresie od urodzenia do 6 miesięcy życia. Mat. semin.: Nowoczesne zasady chowu bydła mlecznego i produkcji mleka. IZ ZZD Kołbacz, 14.12.1998. Wyd. IZ, Kraków, 46-66.
517. KRASZEWSKI Juliusz (1998) Wymagania jakościowe dla mleka surowego w świetle norm krajowych i Unii Europejskiej. Mat. semin.: Nowoczesne kierunki w chowie i hodowli bydła mlecznego. IZ ZZD Chorzelów, 11.12.1998. Wyd. IZ, Kraków, 77-87.
518. KRAWCZYK Józefa, CYWA-BENKO Katarzyna, WĘŻYK Stanisław (1998) Jakość produktów drobiowych a opłacalność ich produkcji. Mat. semin.: Metody pozyskiwania produktów drobiarskich zgodnych z wymogami UE. Balice, 9-10.11.1998, Wyd. IZ, Kraków, 89-98.
519. KRAWCZYK Józefa, CYWA-BENKO Katarzyna, WĘŻYK Stanisław, STROJNY Jacek (1998) Preferencje konsumentów na rynku jajczarskim. Mat. semin.: Metody pozyskiwania produktów drobiarskich zgodnych z wymogami UE. Balice, 9-10.11.1998, Wyd. IZ, Kraków, 99-106.
520. KRAWCZYK Józefa, WĘŻYK Stanisław, POŁTOWICZ Katarzyna (1998) Koszty produkcji kurcząt brojlerów w Polsce na tle wybranych krajów świata. Mat. konf. nauk.: Agrobiznes w regionie południowo-wschodniej Polski. Rzeszów, 1998. Zesz. Nauk. AR Kraków, 53: 139-145.
521. KRUPIŃSKI Jędrzej, RZEPECKI Rafał (1998) Stan hodowli i produkcji owiec w Polsce. Mat. semin.: Instytut Zootechniki dla praktyki. Zakopane, 26-27.04.1998, Wyd. IZ, Kraków, 15-22.
522. KRUPIŃSKI Jędrzej, SKRZYŻALA Irena, WĘGLARZY Karol (1998) Aktualni situace v chovu ovci v Polsce. Mat. międz. konf.: Techagro 1988 (targi), Brno (Czechy), 8-10.04.1998, 20-25.
523. ŁYSAK Andrzej, MACH-PALUSZKIEWICZ Zofia, LIGASZEWSKI Maciej (1998) Wychów ślimaka jadalnego Helix aspersa maxima - nowa dziedzina produkcji zwierzęcej. Mat. symp. z okazji 45. rocznicy powołania Wydz. Zoot. AR w Krakowie. Kraków, 22-23.06.1998. Wyd. AR Kraków, 99-100.
524. MROCZKO Leszek (1998) Informatyka a opłacalność produkcji świń. Mat. semin.: Postęp w hodowli i produkcji trzody chlewnej. Sielinko, 22-24.05.1998, 68-75.
525. MROCZKO Leszek (1998) Wykorzystanie komputerów w hodowli i produkcji świń. Mat. semin.: Postęp w hodowli i produkcji trzody chlewnej. Sielinko, 22-24.05.1998, 65-68.
526. MROCZKO Leszek (1998) Zastosowanie informatyki w produkcji świń. Mat. semin.: Możliwości zwiększenia produkcyjności świń oraz poprawy żywca wieprzowego prowadzące do wzrostu opłacalności. IZ ZZD Pawłowice, 5-6.03.1998, 87-101.
527. OKULARCZYK Stanisława (1998) Ekonomiczne i ekologiczne kryteria rozprzestrzeniania produkcji zwierzęcej w Polsce. Mat. międz. konf. nauk.: Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej. IBMER Warszawa, 29-30.09.1998, 94-107.
528. OKULARCZYK Stanisława (1998) Ekonomiczne i rynkowe uwarunkowania produkcji mleka w Polsce. Mat. konf. nauk.: Uwarunkowania produkcji mleka wysokiej jakości. AR Poznań, 24-25.09.1998, 39-51.
529. OKULARCZYK Stanisława (1998) Ekonomiczne podstawy produkcji mleka w gospodarstwach rodzinnych. Mat. na warsztaty szkol.: Genetyczne i produkcyjne aspekty hodowli bydła mlecznego. Balice, 29-30.09.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, 51-64.
530. OKULARCZYK Stanisława (1998) Integracja Polski z UE - szansa czy zagrożenie dla polskiej produkcji trzody chlewnej. Mat. międz. konf. nauk. AR Wrocław, 28-29.09.1998, 17-28.
531. OKULARCZYK Stanisława (1998) Integracja Polski z UE - szansa czy zagrożenie dla polskiej produkcji trzody chlewnej. Intensyfikacja produkcji trzodziarskiej zgodnej z normami UE. Mat. konf. nauk.-techn.: Intensyfikacja produkcji trzodziarskiej zgodnej z normami Unii Europejskiej. ODR Zarzeczewo, 11.12.1998, 35-54..
532. OKULARCZYK Stanisława (1998) Makroregionalne i ekonomiczne uwarunkowania zmian przystosowawczych Pogórza dla integracji z UE. Mat. międz. symp.: Nowe wyzwania dla wsi i rolnictwa Pogórza w integracji z UE. IZ ZZD Grodziec Śląski, 20.01.1998, 3-10.
533. OKULARCZYK Stanisława (1998) Niektóre aspekty ekonomiczne zdrowia zwierząt gospodarskich. Mat. międz. symp.: Weterynaryjne i ekonomiczne aspekty produkcji trzody chlewnej. Inst. Wet., Puławy, 9-10.06.1998, 12-13.
534. OKULARCZYK Stanisława (1998) Opłacalność produkcji zwierzęcej w Polsce. Mat. konf. pol.-niem.: Pakiety rolniczej oferty i poprawa pozycji rynkowej producentów poprzez ich koła i wspólnoty. Balice, 5-6.10.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, 37-72.
535. OKULARCZYK Stanisława (1998) Studia nad metodami oceny wartości ekonomicznej środowiska naturalnego w świecie i w Polsce. Mat. semin. IRWiR PAN, Warszawa, 1: 1-43.
536. OKULARCZYK Stanisława (1998) Sytuacja ekonomiczna i rynkowa trzody chlewnej w Polsce. Mat. semin.: Organizacja grup producenckich. ODR Łosiów, 18.11.1998, 64-75.
537. OKULARCZYK Stanisława, KWAPNIEWSKA Maria (1998) Możliwości i sposoby koncentracji i unowocześniania produkcji zwierzęcej w polskich warunkach strukturalnych i ekonomicznych. Mat. konf. nauk.: Stymulowanie rozwoju obszarów wiejskich gospodarczo opóźnionych. KER, PAN, WSRP Siedlce, 4-5.06.1998, 93-100.
538. OKULARCZYK Stanisława, TYBURCY Agnieszka, KWAPNIEWSKA Maria, SOWULA-SKRZYŃSKA Elżbieta (1998) Pasze z użytków zielonych jako czynnik obniżający koszty produkcji zwierzęcej. Mat. konf. nauk.: Produkcja i wykorzystanie pasz z użytków zielonych w rolnictwie integrowanym na terenach górskich i podgórskich. IMUZ Falenty, 25-27.11.1998, 123-130.
539. RZEPECKI Rafał, SZEWCZYK Andrzej, KANIA Stefania (1998) Wykorzystanie bazy danych w Instytucie Zootechniki i Polskim Związku Owczarskim w doskonaleniu oceny wartości hodowlanej owiec opartej o metodą BLUP i Animal Model. Mat. konf. nauk.-techn.: Stan badań prowadzonych w Instytucie Zootechniki w zakresie chowu i hodowli owiec i kóz. IZ ZZD Kołuda Wielka, 22-23.04.1998. Wyd. IZ, Kraków, 37-38.
540. SIKORA Jacek, GROSICKA Bożena, KANIA Stefania, MALANEK Wojciech, RZEPECKI Rafał (1998) Ekonomiczne i organizacyjne uwarunkowania chowu kóz. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1997 r. Balice, 24-25.03.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 40.
541. SIKORA Jacek, RZEPECKI Rafał, KANIA Stefania (1998) Ekonomiczno-organizacyjne uwarunkowania chowu kóz w rejonie Polski południowej. Mat. konf. nauk.-techn.: Stan badań prowadzonych w Instytucie Zootechniki w zakresie chowu i hodowli owiec i kóz. IZ ZZD Kołuda Wielka, 22-23.04.1998. Wyd. IZ, Kraków, 64-65.
542. SOWULA-SKRZYŃSKA Elżbieta (1998) Some organizational, economic and market conditions of rabbit meat production. Mat. międz. symp. doktorantów z zakresu hodowli zwierząt i biologii stosowanej. AR Wrocław, 14-16.09.1998, 145-146.
543. TRELA Jan, CZAJA Hanna (1998) Wpływ organizacji hodowców i producentów bydła na rozwój hodowli. Mat. konf. pol.-niem.: Pakiety rolniczej oferty i poprawa pozycji rynkowej producentów poprzez ich koła i wspólnoty. Balice, 5-6.10.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, 97-126.
544. WAWRZYŃCZAK Stefan (1998) Zasady racjonalnego odchowu jałowizny przeznaczonej na remont stada krów mlecznych. Mat. semin.: Nowoczesne kierunki w chowie i hodowli bydła mlecznego. IZ ZZD Chorzelów, 11.12.1998. Wyd. IZ, Kraków, 69-76.
545. WĘŻYK Stanisław (1998) Aktualne problemy w dostosowaniu norm jakościowych w procesie integracji z Unią Europejską na przykładzie produkcji drobiarskiej. Mat. konf.: Kierunki restrukturyzacji rolnictwa oraz problemy wielofunkcyjnego rozwoju wsi w kontekście integracji z krajami UE. Wrocław, 6.11.1998, 87-103.
546. WĘŻYK Stanisław (1998) Informacja o stanie hodowli i produkcji drobiu oraz o naukowych badaniach drobiarskich w Polsce. Mat. semin.: Instytut Zootechniki dla praktyki. Zakopane, 26-27.04.1998, Wyd. IZ, Kraków, 23-27.
547. WĘŻYK Stanisław (1998) Jaja spożywcze a wymogi rynku Unii europejskiej. Mat. symp. w Dębicy, 1998. Wyd. Firma Handl.-Prod. "Delta", 1-8.
548. WĘŻYK Stanisław (1998) Polskie drobiarstwo przed i po integracji z krajami Unii Europejskiej. Mat. semin.: Warunki integracji polskiego drobiarstwa z UE. ODR Świebodzin, 1-6.
549. WĘŻYK Stanisław (1998) Stan, perspektywy i kierunki rozwoju polskiego drobiarstwa. Mat. semin.: II Międz. Targi Drobiarstwa - Ferma Drobiu'98. Gdynia, 23-25.04.1998, 1-10.
550. WĘŻYK Stanisław, HERBUT Eugeniusz (1998) Rola krajowych organizacji producentów drobiu i pasz w integracji polskiego drobiarstwa. Mat. konf. pol.-niem.: Pakiety rolniczej oferty i poprawa pozycji rynkowej producentów poprzez ich koła i wspólnoty. Balice, 5-6.10.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, 187-202.
551. ANDERS Elżbieta (1998) Istotne zmiany wprowadzone podczas nowelizacji polskiej normy na jaja spożywcze. Pol. Drob., 10: 5-8.
552. ANDERS Elżbieta (1998) Skup i przygotowanie do obrotu handlowego jaj spożywczych w państwach Unii Europejskiej. Pol. Drob., 4: 9-14.
553. ANDERS Elżbieta (1998) Wymagania handlowe Unii Europejskiej w zakresie przygotowania jaj spożywczych do obrotu handlowego. Mag. Drobiarstwo, 3, 14: 25-28.
554. BIELAŃSKI Paweł, ZAJĄC Jan (1998) Opłacalna inwestycja. Farmer, 12: s. 11.
555. DROŻDŻ Andrzej, GÓRA-DROŻDŻ Ewa (1998) Znaczenie owczarstwa górskiego dla zrównoważonego rozwoju regionów górskich. Wiad. Ziem Górskich, 7 (11): 25-32.
556. ECKERT Robert (1998) Intensyfikacja produkcji żywca wieprzowego wymaga podjęcia określonych działań. Trzoda Chl., 6: 13-15.
557. ECKERT Robert (1998) Możliwości rozwoju produkcji trzody chlewnej w gospodarstwach współpracujących z Wytwórnią Pasz w Brzesku. Trzoda Chl., 1: 63-65.
558. ECKERT Robert (1998) Propozycja organizacji pracy dla fermy liczącej 400 loch. Trzoda Chl., 7: 10-12.
559. ECKERT Robert, MUCHA Aurelia (1998) Konferencja naukowa "Nowe uwarunkowania w hodowli i produkcji trzody chlewnej". Trzoda Chl., 1: 12-16.
560. GAWĘCKA Krystyna (1998) Produkcja drobiarska w Japonii. Post. Drob., 36, 1: 62-63.
561. GAWĘCKA Krystyna (1998) Produkcja i handel mięsem drobiowym w wybranych krajach na świecie w latach 1994-1998. Post. Drob., 36, 1: 61-62.
562. GAWĘCKA Krystyna (1998) Większy eksport jaj wylęgowych niż piskląt z Holandii. Post. Drob., 36, 1: 64-66.
563. GAWĘCKA Krystyna (1998) Zmiany w sektorze kur nieśnych w Belgii. Post. Drob., 36, 1: 63-64.
564. GAWĘCKI Witold (1998) Jakie brojlery użytkować? Top Agrar Polska, 10: s. 105.
565. GAWĘCKI Witold (1998) Niektóre hodowlane i pozahodowlane uwarunkowania efektywności produkcji kurcząt brojlerów. Pol. Drob., 2: 13-15.
566. KAMYCZEK Marian (1998) Jak wybierać knura? Top Agrar Polska, 7/8: 12-13.
567. KRAWCZYK Józefa, WĘŻYK Stanisław, CYWA-BENKO Katarzyna (1998) Koszty poprawy jakości produktów drobiowych. Pol. Drob., 12: 9-11.
568. KRUPIŃSKI Jędrzej, KOTECKI Ryszard (1998) Stan i perspektywy rozwoju hodowli kóz i produkcji koziarskiej. Mat. do restrukturyzacji prod. zwierzęcej w Polsce. Tom I: Analiza sektora produkcji zwierzęcej w Polsce. Wyd. FAO, SGGW Warszawa, 219-234.
569. KRUPIŃSKI Jędrzej, KOTECKI Ryszard (1998) Stan i perspektywy rozwoju hodowli owiec i produkcji owczarskiej. Mat. do restrukturyzacji prod. zwierzęcej w Polsce. Tom I: Analiza sektora produkcji zwierzęcej w Polsce. Wyd. FAO, SGGW Warszawa, 181-218.
570. MICHALAK Bazyli Wiesław (1998) Uwagi o Polsko-Kanadyjskim Programie Mlecznym. Aktual. Roln., ODR Barzkowice, 6: s. 16.
571. MROCZKO Leszek (1998) Informatyka a opłacalność produkcji świń. Hod. Trzody Chl., 3: 4-8.
572. MROCZKO Leszek (1998) Komputerowy program obsługi stada świń System Trzoda. Hod. Trzody Chl., 4: 4-6.
573. OKULARCZYK Stanisława (1998) Aspekty ekonomiczne odchowu prosiąt. Trzoda Chl., 10: 5-8.
574. OKULARCZYK Stanisława (1998) Czynniki i mechanizmy opłacalności produkcji trzody chlewnej. Mat. szkol. WODR Wrocław, 3.04.1998, 1-17.
575. OKULARCZYK Stanisława (1998) Czy obniżająca się opłacalność tuczu trzody chlewnej przyniesie spadek jej pogłowia. Trzoda Chl., 3: 5-7.
576. OKULARCZYK Stanisława (1998) Dylematy optymalnych ekonomicznie poziomów intensywności produkcji. Trzoda Chl., 12: 5-7.
577. OKULARCZYK Stanisława (1998) Ekonomiczne uwarunkowania optymalnego wyposażenia technicznego gospodarstw produkujących trzodę chlewną. Trzoda Chl., 6: 5-8.
578. OKULARCZYK Stanisława (1998) Ekonomiczny wymiar wartości hodowlanej trzody chlewnej. Trzoda Chl., 7: 5-8.
579. OKULARCZYK Stanisława (1998) Ekonomiczny wymiar zdrowotności trzody chlewnej. Trzoda Chl., 4: 5-7.
580. OKULARCZYK Stanisława (1998) Konieczności i kierunki zmian. Now. Roln., 8: 5-6.
581. OKULARCZYK Stanisława (1998) Korzyści ekonomiczne z pracy hodowlanej nad trzodą chlewną. Trzoda Chl., 2: 6-8.
582. OKULARCZYK Stanisława (1998) Niebezpieczeństwa i zagrożenia jakie niesie ze sobą obecna sytuacja ekonomiczna i rynkowa trzody chlewnej w Polsce. Trzoda Chl., 11: 5-10.
583. OKULARCZYK Stanisława (1998) Niektóre uwarunkowania konkurencyjności produkcji polskiej wieprzowiny. Trzoda Chl., 8-9: 8-10.
584. OKULARCZYK Stanisława (1998) Poprawa opłacalności produkcji trzody chlewnej poprzez obniżenie kosztów produkcji. Trzoda Chl., 5: 5-7.
585. OKULARCZYK Stanisława (1998) Potrzeby zmian dostosowawczych w funkcjonowaniu jednostek badawczo-rozwojowych w rolnictwie. Prz. Hod., 8: 1-2.
586. ORZECHOWSKA Barbara (1998) Czy tucz knurków zyska uznanie w Polsce. Trzoda Chl., 6: 17-21.
587. PAKULSKI Tadeusz, OSIKOWSKI Maciej (1998) Merynos z barwną wełną szansą dla hodowców małych stad owiec. Zesz. Nauk. Prz. Hod., 37: 57-61.
588. SŁAWOŃ Jerzy (1998) Sytuacja na rynku skór futerkowych w sezonie 1997/98. Hod. Zwierz. Futerkowych, 1: 10-14.
589. SŁAWOŃ Jerzy (1998) Sytuacja na rynku skór futerkowych. Hod. Zwierz. Futerkowych, 2: 6-7.
590. STROJNY Jacek, KRAWCZYK Józefa, CYWA-BENKO Katarzyna, WĘŻYK Stanisław (1998) Upodobania konsumentów jaj. Pol. Drob., 6: 3-5.
591. WĘŻYK Stanisław (1998) Ile płacić za jajo od zadowolonej kury. Hod. Drobiu, 2: 4-5.
592. WĘŻYK Stanisław (1998) Poland Needs Integration. Poultry International, 37, 10: s. 52.
593. WĘŻYK Stanisław (1998) Tak było a tak będzie. Ogólnopol. Inf. Drob., 25: 8-11.
594. WĘŻYK Stanisław, PACZKOWSKI Rajmund (1998) Stan i perspektywy rozwoju hodowli i produkcji drobiu. Mat. do restrukturyzacji prod. zwierzęcej w Polsce. Tom I: Analiza sektora produkcji zwierzęcej w Polsce. Wyd. FAO, SGGW Warszawa, 289-336.
595. ZAJĄC Jan (1998) Chów królików może być opłacalny. Agrochemia, 11: 19-21.
596. ZAJĄC Jan (1998) Futra czapki i filc. Farmer, 14: 7-8.
597. ZAJĄC Jan (1998) Interes rodzinny. Farmer, 4: 16-17.
598. ZAJĄC Jan (1998) Ryzyko produkcyjne. Farmer, 19: 10-11.
599. ZAJĄC Jan, BIELAŃSKI Paweł (1998) Granice opłacalności. Wieś i Doradztwo, 3: 38-39.
600. ŻAK Grzegorz (1998) Nowe równania stosowane dla klasyfikacji tusz wieprzowych w Austrii. Trzoda Chl., 11: 86-89.
601. ŻAK Grzegorz, MUCHA Aurelia (1998) Stan obecny i perspektywy w produkcji trzody chlewnej w Polsce w aspekcie przygotowań do członkowstwa w Unii Europejskiej. Trzoda Chl., 3: 52-55.
602. ŻAK Grzegorz, TYRA Mirosław (1998) Zasady oceny świń w stacjach kontroli na przykładzie Polski i Bawarii. Trzoda Chl., 5: 11-14.

Inne

603. CYWA-BENKO Katarzyna, KRAWCZYK Józefa (1998) Metody oceny jaj i skorupy. Mat. semin.: Metody pozyskiwania produktów drobiarskich zgodnych z wymogami UE. Balice, 9-10.11.1998, Wyd. IZ, Kraków, 23-28.
604. POŁTOWICZ Katarzyna (1998) Metody oceny jakości mięsa drobiowego. Mat. semin.: Metody pozyskiwania produktów drobiarskich zgodnych z wymogami UE. Balice, 9-10.11.1998, Wyd. IZ, Kraków, 113-120.
605. WĘŻYK Stanisław (1998) Jajo na receptę. Mat. symp. w Dębicy, 1998. Wyd. Firma Handl.-Prod. "Delta", 9-12.
606. WĘŻYK Stanisław (1998) Słowo wstępne. Mat. semin.: Metody pozyskiwania produktów drobiarskich zgodnych z wymogami UE. Balice, 9-10.11.1998. Wyd. IZ, Kraków, 3-4.
607. ANDERS Elżbieta (1998) Informacja normalizacyjna. Biul. Kraj. Rady Drob., 4: 37-38.
608. ANDERS Elżbieta (1998) Informacja normalizacyjna. Biul. Kraj. Rady Drob., 11: 3-4.
609. ANDERS Elżbieta (1998) Informacja o normalizacyjnej działalności Komitetu Technicznego CEN/TC 222 Pierze i puch jako materiał wypełniający. Biul. Kraj. Rady Drob., 2: 27-28.
610. ANDERS Elżbieta (1998) Jakość i warunki sanitarno-zdrowotne w produkcji drobiarskiej tematem konferencji naukowo-technicznej. Post. Drob., 1: 48-49.
611. ANDERS Elżbieta (1998) Jakość tuszek drobiowych według znowelizowanej polskiej normy. Ogólnopol. Inf. Drob., 34: 14-18.
612. ANDERS Elżbieta (1998) Kontrola chłonięcia wody podczas schładzania tuszek kurcząt. Gosp. Mięsna, 11: 32-38.
613. ANDERS Elżbieta (1998) Metody oznaczania i limity wody obcej w tuszkach kurcząt w świetle przepisów Unii Europejskiej. Mag. Drobiarstwo, 3, 20/21: 25-27.
614. ANDERS Elżbieta (1998) Normalizacja i nowe normy. Post. Drob., 1: s. 56.
615. ANDERS Elżbieta (1998) Ocena kwalifikacyjna przetworów drobiowych w VI Ogólnopolskim Konkursie Drobiarskim. Post. Drob., 1: 44-45.
616. ANDERS Elżbieta, WCISŁO Henryk (1998) Warunki techniczno-sanitarne uboju drobiu na podstawie przepisów Unii Europejskiej. Wyd. Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie, Poznań, ss. 55.
617. BAROWICZ Tadeusz (1998) Cukier na cenzurowanym. Dziennik Polski, 54 (130): s. 15.
618. BAROWICZ Tadeusz (1998) Dietetyczna wieprzowina. Dziennik Polski, 54 (50): s. 16.
619. BAROWICZ Tadeusz (1998) Hucuł - konik z charakterem. Dziennik Polski, 54 (182): s. 13.
620. BAROWICZ Tadeusz (1998) Kawusię proszę. Dziennik Polski, 54 (30): s. 11..
621. BAROWICZ Tadeusz (1998) Mikotoksyny w żywności i paszach. Biul. Inf. IZ, 3: s. 128.
622. BAROWICZ Tadeusz (1998) Nie bójmy się jagnięciny. Dziennik Polski, 54 (218): s. 40.
623. BAROWICZ Tadeusz (1998) Nie musisz jechać do wód.... Dziennik Polski, 54 (142): s. 21.
624. BAROWICZ Tadeusz (1998) Niedoceniony królik. Dziennik Polski, 54 (14): s. 16.
625. BAROWICZ Tadeusz (1998) Pierwiastki wiosny. Dziennik Polski, 54 (89): s. 14.
626. BAROWICZ Tadeusz (1998) Potrawka z koźlęcia. Dziennik Polski, 54 (151): s. 14.
627. BAROWICZ Tadeusz (1998) Prosto od simentalki. Dziennik Polski, 54 (185): s. 10.
628. BAROWICZ Tadeusz (1998) Rośliny oleiste. Biul. Inf. IZ, 2: 98-99.
629. BAROWICZ Tadeusz (1998) Tajemnica jabłek. Dziennik Polski, 54 (230): s. 22.
630. BAROWICZ Tadeusz (1998) Wiosna, dieta i witaminy. Dziennik Polski, 54 (48): s. 12.
631. BAROWICZ Tadeusz (1998) Witamina młodości.... Dziennik Polski, 54 (118): s. 12.
632. BAROWICZ Tadeusz (1998) Wołowina prosto z łąki. Dziennik Polski, 54 (102): s. 27.
633. BAROWICZ Tadeusz (1998) Zdrowe mleko. Dziennik Polski, 54 (144): s. 18.
634. BIELAŃSKI Paweł, ZAJĄC Jan (1998) Wspomnienie o prof. dr hab. Stanisławie Niedźwiadku. Wieś i Doradztwo, 2: s. 47.
635. BRZÓSKA Franciszek (1998) 49. Konferencja Naukowa Europejskiej Federacji Zootechnicznej (EAAP). Biul. Inf. IZ, 3: 129-131.
636. BRZÓSKA Franciszek (1998) XXVII Sesja Żywieniowa KNZ PAN. Biul. Inf. IZ, 2: s. 100.
637. CYWA-BENKO Katarzyna, WĘŻYK Stanisław, KRAWCZYK Józefa (1998) Nie bój się jaja!. gólnopol. Inf. Drob., 13: s. 13.
638. GAWĘCKA Krystyna (1998) Nowości na wystawie drobiu we Włoszech. Post. Drob., 36, 1: s. 43.
639. GAWĘCKA Krystyna (1998) Wybrane zagadnienia z przedstawionych na międzynarodowej komisji jajczarskiej IEC, 1997 - Toronto. Post. Drob., 36, 1: 39-42.
640. KLĘCZEK Czesława, WĘGLARZY Karol (1998) Przyszłość i teraźniejszość Zootechnicznego Zakładu Doświadczalnego w Grodźcu Śląskim. Wiad. Ziem Górskich, 9: 12-16.
641. KORELESKI Jerzy (1998) Ekologiczne i gospodarcze znaczenie dżdżownic. Biul. Inf. IZ, 2: s. 99.
642. KORELESKI Jerzy (1998) 10. Europejski Kongres Drobiarski. Biul. Inf. IZ, 3: 128-129.
643. ROBORZYŃSKI Maciej (1998) Owce rasy Bergschaf przyjechały w Beskidy. Sądecki Inf. Rol., 2: 9-10.
644. ROBORZYŃSKI Maciej (1998) Z Alp w Beskidy. Farmer, 8: s. 16.
645. WĘŻYK Stanisław (1998) 5 lat minęło jak gdyby dzień... Pol. Drob., 10: 31-32.
646. WĘŻYK Stanisław (1998) Ferma Drobiu'98 - O czym będą referaty. Mag. Drobiarstwo, suplement, kwiecie?, s. 14.
647. WĘŻYK Stanisław (1998) Najlepsi z najlepszych. Pol. Drob., 10: 46-48.
648. WĘŻYK Stanisław (1998) Niech żyje bal!. Pol. Drob., 3: s. 24.
649. WĘŻYK Stanisław (1998) Nowe książki. Prz. Hod., 32: s. 31.
650. WĘŻYK Stanisław (1998) W Azji czy w Europie. Pol. Drob., 9: 34-35.
651. WĘŻYK Stanisław (1998) Wieszcz - Drobiarzem. Pol. Drob., 12: s. 46.
652. WĘŻYK Stanisław (1998) Z prac Krajowej Izby Producentów Drobiu i Pasz. Ogólnopol. Inf. Drob., 28: 18-19.
653. ZAJĄC Jan (1998) 50-lecie hodowli i chowu królików w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki w Chorzelowie. Biul. Inf. IZ, 3: 61-70.
654. ZAJĄC Jan (1998) Wiosenne dolegliwości. Farmer, 9: s. 14.
655. ZAJĄC Jan (1998) Zdrowa potrawka. Farmer, 4: s. 17.
656. ZAJĄC Jan, NIEDŹWIADEK Stanisław (1998) Wartość dietetyczna zaletą mięsa króliczego. Agrochemia, 2: 27-28.

Genetyka i hodowla zwierząt gospodarskich

657. BERNACKI Zenon, MAZANOWSKI Adam, KUŹNIACKA Jolanta (1998) Porównanie wartości cech użytkowych kur Leghorn (LH97) i Plymouth Rock (P11) oraz ich mieszańców. Bydg. Tow. Nauk., Prace Wydz. Nauk Przyrodn., seria B, 44: 17-28.
658. BOCHNO Roman, MAZANOWSKI Adam, RYMKIEWICZ Jolanta (1998) Równania regresji do szacowania zawartości mięsa i tłuszczu w tuszkach kaczek z udziałem masy płata skóry z tłuszczem podskórnym i masy pozostałej części tuszki jako podstawowych zmiennych niezależnych. Acta Acad. Techn. Olst. Agric., 48: 123-135.
659. BOUIX Jacques, KRUPIŃSKI Jędrzej, RZEPECKI Rafał, NOWOSAD Bogusław, SKRZYŻALA Irena, ROBORZYŃSKI Maciej, FUDALEWICZ-NIEMCZYK Władysława, SKALSKA Marta, MALCZEWSKI Andrzej, GRUNER Lucas (1998) Genetic resistance to gastrointestinal nematode parasites in Polish long-wool sheep. International Journal for Parasitology, 28: 1797-1804.
660. CHOROSZY Bogumiła, CHOROSZY Zenon (1998) Hodowla bydła rasy simentalskiej w Polsce i w Europie - historia i perspektywy. Biul. Inf. IZ, 3: 5-11.
661. CHOROSZY Zenon, CHOROSZY Bogumiła (1998) Wykorzystanie bydła rasy simentalskiej na terenie Pogórza Karpackiego. Probl. Zagosp. Ziem Górskich, PAN-KZZG, Kraków, 49: 9-21.
662. CZAJA Hanna, ADAMIK Paweł, CHOROSZY Bogumiła, TRELA Jan (1998) Analiza wyników stacjonarnej oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej w latach 1980-1996. Rocz. Nauk. Zoot., 25, 2: 9-21.
663. GACEK Leszek, BARABASZ Bogusław, ZOŃ Andrzej (1998) Warunki hodowli lisów polarnych po przystąapieniu Polski do Unii Europejskiej. Biul. Inf. IZ, 3: 13-17.
664. GĄDEK Maria (1998) Miejsce rasy polskiej czerwonej w hodowli bydła w Polsce południowej. Biul. Inf. IZ, 1: 15-22.
665. GÓRNICKA-MICHALSKA Ewa, PAŁYGA Jan, LUBOŃ Henryk, KOWALSKI Andrzej, CYWA-BENKO Katarzyna (1998) Genetic variants of chicken erythrocyte histone H5. Biochemistry and Molecular Biology International, 44, 3: 605-615.
666. GROENEN Martien, CROOIJMANS Richard, VEENENDAAL Tineke, CHENG H., SIWEK Maria, VAN DER POET Jan (1998) Comprehensive microsatellite linkage map of the chicken genome. Genomics, 49: 265-274.
667. JANIK Andrzej, KURYŁ Jolanta, KAMYCZEK Marian, BUCZYŃSKI Janusz (1998) Zróżnicowanie krajowych ras i linii syntetycznych świń na podstawie markerów genetycznych. Rocz.Nauk. Zoot., 25, 3: 57-72.
668. JANIK Andrzej, ŻURKOWSKI Maciej, KURYŁ Jolanta, RÓŻYCKI Marian, DUNIEC Marian, KAMYCZEK Marian, CZERWIŃSKI Sławomir (1998) The Polish "Pig Genome Mapping" Project. VI. Relations between lipoprotein allotypes and carcass quality in generation F2. Anim. Sci. Papers Reports, 16, 3: 175-182.
669. KAMYCZEK Marian, ŻURKOWSKI Maciej, RÓŻYCKI Marian, DUNIEC Marian, CZERWIŃSKI Sławomir, KURYŁ Jolanta, JANIK Andrzej (1998) The Polish "Pig Genome Mapping" Project. VI. Relations between blood group alleles and growth rate and carcass quality in generation F2. Anim. Sci. Papers Reports, 16, 3: 183-192.
670. KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna (1998) Chromosomy płciowe u zwierząt gospodarskich w aspekcie zjawiska polimorfizmu i konserwatyzmu genetycznego. Biul. Inf. IZ, 2: 5-12.
671. KRASZEWSKI Juliusz, WAWRZYŃCZAK Stefan, MALINOWSKI Eugeniusz (1998) Wpływ udziału krwi bydła rasy holsztyńsko-fryzyjskiej na wartość opasową i rzeźną buhajków czarno-białych ubijanych przy różnych końcowych masach ciała. Rocz. Nauk. Zoot., 25, 3: 9-22.
672. KSIĄŻKIEWICZ Juliusz, KIEŁCZEWSKI Krzysztof (1998) Time trends of reproductive traits in the conservative groups of Pekin type ducks over eight generations. Rocz. Nauk. Zoot., 25, 4: 85-95.
673. KURYŁ Jolanta, ŻURKOWSKI Maciej, RÓŻYCKI Marian, DUNIEC Marian, PIERZCHAŁA Mariusz, KORWIN-KOSSAKOWSKA Agnieszka, JANIK Andrzej, KAMYCZEK Marian, CZERWIŃSKI Sławomir (1998) The Polish "Pig Genome Mapping" Project. V. Identification of genes affecting growth rate and carcass quality in generation F2 using blood proteins as genetic markers of QTLs. Anim. Sci. Papers Reports, 16, 3: 163-173.
674. KURYŁ Jolanta, ŻURKOWSKI Maciej, RÓŻYCKI Marian, DUNIEC Marian, PIERZCHAŁA Mariusz, KORWIN-KOSSAKOWSKA Agnieszka, JANIK Andrzej, KAMYCZEK Marian, SZYDŁOWSKI Maciej, CYMEROWSKA-PROKOPCZYK Iwona, CZERWIŃSKI Sławomir, ŚWITOŃSKI Marek (1998) Genes affecting meat and fat content in carcass of pig - recapitulation of Polish Project "Pig Genome Mapping". Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 7/48, 4: 70-76.
675. ŁYSAK Andrzej, LIGASZEWSKI Maciej (1998) Skład ichtiofauny zbiornika zaporowego Tresna przed i po całkowitym spuszczeniu (1988-1995). Rocz. Nauk. PZW, 11: 65-80.
676. NIEDŹWIADEK Stanisław, ZAJĄC Jan (1998) Genetyczne podstawy umaszczenia królików. Biul. Inf. IZ, 1: 5-9.
677. NIEDŹWIADEK Stanisław, ZAJĄC Jan (1998) Stan i perspektywy rozwoju hodowli i chowu królików. Biul. Inf. IZ, 4: 23-28.
678. NIEDŹWIADEK Stanisław, ZAJĄC Jan, BIELAŃSKI Paweł (1998) Stan i perspektywy chowu nutrii. Biul. Inf. IZ, 2: 21-26.
679. ORZECHOWSKA Barbara, RÓŻYCKI Marian (1998) Phenotypic and genetic correlations between weigt of tissues from different carcass cuts of pigs. Rocz. Nauk. Zoot., 25, 4: 33-40.
680. PARYS-PROSZEK Agnieszka (1998) Markery genetyczne u świń, ich znaczenie i wykorzystanie w praktyce hodowlanej. Biul. Inf. IZ, 4: 15-21.
681. POLOWCZYK Karol, RAPACZ Jan, KAPKOWSKA Ewa, JANIK Andrzej (1998) Wpływ żywienia jęczmieniem i wiesiołkiem na poziom TC w surowicy krwi i żółtku jaj kurzych oraz TG i HDL-C w surowicy krwi. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 36: 321-326.
682. REJDUCH Barbara, SŁOTA Ewa, KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna, JAŻDŻEWSKI Józef, DANIELAK-CZECH Barbara (1998) Semen characteristics of bulls - carriers of XX/xy leucocytic chimerism. Rocz. Nauk. Zoot., 25, 4: 9-15.
683. REJDUCH Barbara, SŁOTA Ewa, KWACZYŃSKA Anna, DANIELAK-CZECH Barbara, KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna, KRASZEWSKA Danuta (1998) Application of immunogenetic and cytogenetic methods in diagnosis of cell chimerism in catle. Rocz. Nauk. Zoot., 25, 4: 17-24.
684. RYCHLIK Tadeusz, DUNIEC Maria Jolanta (1998) Further studies on identification and inheritance of the PLB-25/1 antigen from the blood group system B in sheep. Rocz. Nauk. Zoot., 25, 4: 51-57.
685. RYCHLIK Tadeusz, JANIK Andrzej, DUNIEC Marian (1998) Dystans genetyczny między rasami i liniami owiec hodowanych w Polsce. Rocz. Nauk. Zoot., 25, 3: 45-56.
686. RYŚ Anna, ZĄBEK Tomasz (1998) Wykorzystanie sekwencji powtarzających się mini- i mikrosatelitarnych DNA w kontroli pochodzenia u bydła. Biul. Inf. IZ, 2: 13-20.
687. SKIBA Elżbieta, WĘGRZYN Jan, KRZYŚCIN Piotr (1998) New immunoglobulin epitopes in pigs: immunogenetics and linkage. Rocz. Nauk. Zoot., 25, 1: 7-17.
688. SŁOTA Ewa (1998) Polimorfizm chromosomów świni. Rocz. Nauk. Zoot., Rozpr. hab., 7: 5-59.
689. ŚWITOŃSKI Marek, DANIELAK-CZECH Barbara, SŁOTA Ewa, SYSA Paweł (1998) Lack of pairing loop formation in synaptonemal complex preparation of a boar carrying an inversion. Hereditas, 128: 83-85.
690. WĘGRZYN Jan, SKIBA Elżbieta (1998) Classification of porcine IgG based on heavy chain epitopes and column chromatography. Rocz. Nauk. Zoot., 25, 4: 25-32.
691. ZAJĄC Jan, NOGAJ Jan, BIELAŃSKI Paweł (1998) Wartości rzeźne oraz cechy fizykochemiczne mięsa królików mieszańców. Rocz. Nauk. Zoot., 25, 2: 23-35.
692. ZĄBEK Tomasz, RYŚ Anna (1998) Defekty genów występujące u zwierząt gospodarskich. Biul. Inf. IZ, 4: 5-13.
693. ADAMCZYK Janusz (1998) Krzyżowanie towarowe świń jako metoda poprawy efektywności produkcji wieprzowiny. Mat. semin.: Krzyżowanie towarowe świń jako metoda poprawy efektywności produkcji wieprzowiny. Organizacja systemu krzyżowania w województwie krośnieńskim. ODR Iwonicz, 28-29.01.1998, ss. 37.
694. BEDNARCZYK Marek, KIEŁCZEWSKI Krzysztof, LISOWSKI Mirosław (1998) Searching for new traits of selection of laying hens. Book of Abstr. of the Int. Conf. Current Problems of Breeding, Health and Production on Poultry. Česke Budejowice, 9-11.02.1998, s. 81.
695. BIELAŃSKI Paweł, ZAJĄC Jan, KOWALSKA Dorota (1998) Wpływ genotypu na tempo wzrostu młodych królików. Mat. symp.: Aktualne badania w hodowli zwierząt futerkowych. Kazimierz Dolny nad Wisłą, 21-22.09.1998, 27-31.
696. BORYS Bronisław, ORZECHOWSKA Wanda, OSIKOWSKI Maciej, MROCZKOWSKI Sławomir, PIWCZYŃSKI Dariusz (1998) Porównanie ilości i jakości wełny z pierwszej strzyży z plennej linii merynofina w IZ ZZD Kołuda Wielka i ZD Mełno. Mat. symp.: Aktualne problemy oraz znaczenie użytkowania wełnistego owiec w warunkach gospodarki rynkowej. SGGW Warszawa, Zakł. Hod. Owiec i Kóz, Kat. Szczeg. Hod. Zwierz., Wydz. Zoot., 10-11.12.1998. Zesz. Nauk. SGGW Warszawa, 2: 40-46.
697. BORYS Bronisław, OSIKOWSKI Maciej (1998) Krzyżowanie towarowe owiec merynosowych z trykami ras mlecznych i mięsnych. Mat. konf. nauk.-techn.: Stan badań prowadzonych w Instytucie Zootechniki w zakresie chowu i hodowli owiec i kóz. IZ ZZD Kołuda Wielka, 22-23.04.1998. Wyd. IZ, Kraków, 39-40.
698. BORYS Bronisław, OSIKOWSKI Maciej, MANDECKA Bożena (1998) Doskonalenie owiec merynosowych o średnim poziomie użytkowości rozpłodowej przy wykorzystaniu ras plennych. Mat. konf. nauk.-techn.: Stan badań prowadzonych w Instytucie Zootechniki w zakresie chowu i hodowli owiec i kóz. IZ ZZD Kołuda Wielka, 22-23.04.1998. Wyd. IZ, Kraków, 43-44.
699. BORYS Bronisław, OSIKOWSKI Maciej, MANDECKA Bożena (1998) Wpływ metody doskonalenia plennej linii merynofina na jej produkcyjność. Mat. konf. nauk.-techn.: Stan badań prowadzonych w Instytucie Zootechniki w zakresie chowu i hodowli owiec i kóz. IZ ZZD Kołuda Wielka, 22-23.04.1998. Wyd. IZ, Kraków, 21-22.
700. CHOROSZY Zenon, CHOROSZY Bogumiła (1998) Wartość opasowa i rzeźna różnych typów mieszańców bydła mięsnego. Mat. VI międz. konf.: Aktualne problemy hodowli bydła mięsnego. Zesz. Nauk. AR Wrocław, 336: 173-179.
701. CIURUŚ Julian, DROŻDŻ Andrzej, KIEĆ Wojciech (1998) Prace nad wytworzeniem syntetycznej linii mięsnej owiec dla regionu karpackiego. Mat. konf. nauk.-techn.: Stan badań prowadzonych w Instytucie Zootechniki w zakresie chowu i hodowli owiec i kóz. IZ ZZD Kołuda Wielka, 22-23.04.1998. Wyd. IZ, Kraków, s. 17.
702. CYWA-BENKO Katarzyna, KRAWCZYK Józefa, WĘŻYK Stanisław (1998) Określenie wartości genetycznej i użytkowej rodzimych ras kur. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1997 r. Balice, 24-25.03.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 8.
703. CZAJA Hanna (1998) Kierunki genetycznego doskonalenia bydła mlecznego. Mat. semin.: Nowoczesne kierunki w chowie i hodowli bydła mlecznego. IZ ZZD Chorzelów, 11.12.1998. Wyd. IZ, Kraków, 3-21.
704. CZAJA Hanna (1998) Współpraca międzynarodowa w obronie hodowli małych populacji bydła. Mat. VI Szkoły Zimowej: Wykorzystanie współczesnych osiągnięć nauk podstawowych w hodowli bydła. Kamianna, 15-23.03.1998. Wyd. IZ, Kraków, 1-9.
705. CZAJA Hanna, CHOROSZY Bogumiła, TRELA Jan (1998) Stan chowu i hodowli bydła oraz ocena wartości hodowlanej. Mat. semin.: Instytut Zootechniki dla praktyki. Zakopane, 26-27.04.1998 Wyd. IZ, Kraków, ss. 9.
706. CZAJA Hanna, TRELA Jan (1998) Metody doskonalenia bydła mlecznego oraz tendencje zmian w mlecznym użytkowaniu. Mat. na warsztaty szkol.: Genetyczne i produkcyjne aspekty hodowli bydła mlecznego. Balice, 29-30.09.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, 7-16.
707. CZARNECKI Roman, OWSIANNY Jacek, RÓŻYCKI Marian, DZIADEK Krystian, KAWĘCKA Maria, DELIKATOR Barbara (1998) Genetical conditioning of size of testes in boars. 49th Annual Meeting of the Annual EAAP. Warszawa, 24-27.08.1998, s. 292.
708. CZARNECKI Roman, RÓŻYCKI Marian, KAMYCZEK Marian, DZIADEK Krystian, KAWĘCKA Maria, OWSIANNY Jacek (1998) The growth rate, meatness value and size of testes in young Duroc boars and hybrids of the breed with the 990 Polish synthetic line and Pietrain. Proc. from 8th World Conf. on Anim. Prod. WAAP, Seul, Korea, 28.06-4.07.1998, vol. 1, PN. 2-15: 638-639.
709. CZARNECKI Roman, RÓŻYCKI Marian, KAMYCZEK Marian, DZIADEK Krystian, KAWĘCKA Maria, OWSIANNY Jacek (1998) The growth rate, meatness value and size of testes in young L 990 boars and hybrids of that strain with Duroc and Pietrain pigs. 49th Annual Meeting of the Annual EAAP. Warszawa, 24-27.08.1998, s. 260.
710. DUNIEC Marian, DANIELAK-CZECH Barbara, DUNIEC Maria Jolanta, JANIK Andrzej, KAMYCZEK Marian, KOŚCIELNY Mariusz, KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna, KRASZEWSKA Danuta, KRZYWDA Jolanta, NOGAJ Anna, PARYS-PROSZEK Agnieszka, REJDUCH Barbara, RYCHLIK Tadeusz, RYŚ Anna, SŁOTA Ewa, ZĄBEK Tomasz (1998) Badania immuno i cytogenetyczne oraz molekularne dla praktyki hodowlanej. Mat. międz. semin. pol.-szwajc.: Zastosowanie metod genetyki molekularnej w programach hodowli zwierząt. Poznań, 28.08.1998, 71-72.
711. DUNIEC Maria Jolanta, DUNIEC Marian, KOŚCIELNY Mariusz (1998) Additional polymorphism in A blood group system of cattle. 26th Int. Conf. Anim. Genet., Auckland, Nowa Zelandia, 9-14.08.1998, s. 12.
712. ECKERT Robert, SZYNDLER-NĘDZA Magdalena (1998) Opracowanie indeksu selekcyjnego uwzględniającego wykorzystanie paszy. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1997 r. Balice, 24-25.03.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 2.
713. ECKERT Robert, ŻAK Grzegorz (1998) Ocena przyżyciowa świń w Polsce. Mat. konf. pol.-niem.: Pakiety rolniczej oferty i poprawa pozycji rynkowej producentów poprzez ich koła i wspólnoty. Balice, 5-6.10.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, 221-224.
714. GACEK Leszek (1998) Warunki hodowli lisów polarnych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Mat. konf. nauk-techn.: Profilaktyka choroby i żywienie lisów w chowie fermowym. ODR Boguchwała, 21.02.1998 Biul. Inf. Handl., 4: s. 24.
715. GAJEWCZYK Paweł, RZĄSA Anna, KRZYKAWSKI Piotr (1998) Cechy tuczne, rzeźne i mięsne tuczników mieszańców, pochodzących z fermy przemysłowej. Mat. konf. nauk.: Aktualne problemy jakości mięsa wieprzowego. Inst. Genet. i Hod. Zwierz. PAN, Jastrzębiec, 21.11.1998, 166-168.
716. GRUSZECKI Tomasz, NIŻNIKOWSKI Roman, BORYS Bronisław (1998) Development with flock improvement programs in Poland. 49th Annual Meeting of the Annual EAAP. Warszawa, 24-27.08.1998, s. 242.
717. JANIK Andrzej, KURYŁ Jolanta, KAMYCZEK Marian, RYŚ Anna, ZĄBEK Tomasz, PARYS-PROSZEK Agnieszka (1998) Badania zmienności genetycznej świń na podstawie polimorfizmu grup krwi, białek surowicy i enzymów erytrocytarnych oraz allotypów lipoprotein. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1997 r. Balice, 24-25.03.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 7.
718. JURA Jacek, KĄTSKA Lucyna, SMORĄG Zdzisław, HOUDEBINE Louis-Marie, SKRZYSZOWSKA Maria (1998) Badania nad transgenezą u bydła uzyskaną w wyniku zastosowania konstruktu genowego WAP-bGH. Mat. konf. nauk. Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1997 r. Balice, 24-25.03.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 26.
719. KACZOR Urszula, KLEWICZ Józef, MARTYNIUK Elżbieta, MORAWSKI Maciej, RYCHLIK Tadeusz, WIERZCHOŚ Edward (1998) Analysis of relationship between blood protein polymorphism and hypothetical genotype in Olkuska fecundity gene carriers. Mat. 49 Nauk. Zjazdu PTZ, Warszawa, 24-27.08.1998, s. 209.
720. KAMYCZEK Marian (1998) Czynniki wpływające na efektywność w produkcji świń. Mat. semin.: Możliwości zwiększenia produkcyjności świń oraz poprawy żywca wieprzowego prowadzące do wzrostu opłacalności. IZ ZZD Pawłowice, 5-6.03.1998, 121-131.
721. KIEĆ Wojciech, BANDZARZEWSKI Marian, MUSZYŃSKA-WARSIEWICZ Wanda (1998) Restytucja plenności i użytkowości kożuchowej owiec rasy wrzosówka. Mat. konf. nauk.-techn.: Stan badań prowadzonych w Instytucie Zootechniki w zakresie chowu i hodowli owiec i kóz. IZ ZZD Kołuda Wielka, 22-23.04.1998. Wyd. IZ, Kraków, 46-47.
722. KŁOSOWSKA Danuta, ELMINOWSKA-WENDA Gabriela, MAZANOWSKI Adam, ROSIŃSKI Andrzej, SZPINDA Michał (1998) Muscle fiber types and histopathological changes in pectoralis muscle of the geese different genotypes. Mat. 44th Int. Congr. of Meat Science and Technology. Barcelona, Hiszpania, 30.08-4.09.1998, s. 11.
723. KNAPIK Jan, KRUPIŃSKI Jędrzej, BRZÓSKA Franciszek, KIEĆ Wojciech, ROBORZYŃSKI Maciej, JANIK Andrzej, RYCHLIK Tadeusz (1998) Badania nad określeniem współzależności pomiędzy wartością tuczną, rzeźną oraz jakością mięsa jagniąt utrzymywanych w różnych systemach odchowu i żywienia a genetycznymi i fizjologicznymi wskaźnikami krwi. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1997 r. Balice, 24-25.03.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 33.
724. KNAPIK Jan, KRUPIŃSKI Jędrzej, KIEĆ Wojciech, RZEPECKI Rafał, SIKORA Jacek, KANIA Stefania, KORMAN Kazimierz, SKRZYŻALA Irena, SUPERA Kazimierz, GRYCZ Marek (1998) Doskonalenie stacyjnej metody oceny wartości hodowlanej tryków. Mat. konf. nauk.-techn.: Stan badań prowadzonych w Instytucie Zootechniki w zakresie chowu i hodowli owiec i kóz. IZ ZZD Kołuda Wielka, 22-23.04.1998. Wyd. IZ, Kraków, 30-34.
725. KORMAN Kazimierz (1998) Wytworzenie mlecznej linii owiec merynosowych. Mat. konf. nauk.-techn.: Stan badań prowadzonych w Instytucie Zootechniki w zakresie chowu i hodowli owiec i kóz. IZ ZZD Kołuda Wielka, 22-23.04.1998. Wyd. IZ, Kraków, 41-42.
726. KRASZEWSKI Juliusz, STRZETELSKI Juliusz, MIEJSKA Magdalena (1998) Wykorzystanie potencjału genetycznego krów rasy Simental do wysokiej produkcyjności mlecznej. Mat. konf. nauk.: Efektywność nowych systemów żywienia przeżuwaczy, ze szczególnym uwzględnieniem systemu INRA. IZ Balice, 4-5.11.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, 283-288.
727. KRZYKAWSKI Piotr (1998) Wpływ genu HAL na wyniki odchowu prosiąt. Mat. międz. konf. nauk.: Dni genetyki. Republika Czeska, 8-10.09.1998, 107-108.
728. KSIĄŻKIEWICZ Juliusz (1998) Time trends in meatness traits in ducks of conservative groups. Mat. XI Międz. Młodz. Symp. Drob. WPSA. Olsztyn, 8-10.06.1998. Zesz. Nauk. PTZ, 36: 123-124.
729. KSIĄŻKIEWICZ Juliusz (1998) Time trends of certain traits in eight generations of ducks from four conservative groups. Book of Abstr. of the Int. Conf. Current Problems of Breeding, Health and Production on Poultry. Česke Budejowice, 9-11.02.1998, 110-111.
730. KSIĄŻKIEWICZ Juliusz (1998) Time trends of reproductive traits in eight generations of Pekin type duck from six conservative groups. Book of Abstr. of the Int. Conf. Current Problems of Breeding, Health and Production on Poultry. Česke Budejowice, 9-11.02.1998, s. 135.
731. KURYŁ Jolanta, ŻURKOWSKI Maciej, KAMYCZEK Marian, JANIK Andrzej, DUNIEC Marian, RÓŻYCKI Marian, PIERZCHAŁA Mariusz, SZYDŁOWSKI Maciej, KORWIN-KOSSAKOWSKA Agnieszka, CYMEROWSKA-PROKOPCZYK Iwona, ŚWITOŃSKI Marek, CZERWIŃSKI Sławomir, KOMISAREK Jolanta, PIETRZAK Anna, KLUKOWSKA Jolanta (1998) Polski progam mapowania genomu świń - identyfikacja regionów genomu zawierających QTLs dla cech efektywności tuczu oraz jakości tuszy. Mat. międz. semin. pol.-szwajc.: Zastosowanie metod genetyki molekularnej w programach hodowli zwierząt. Poznań, 28.08.1998, 23-25.
732. LISOWSKI Mirosław, KIEŁCZEWSKI Krzysztof, BEDNARCZYK Marek (1998) Wpływ wieku i genotypu na wybrane cechy jakości jaj. Mat. XI Międz. Młodz. Symp. Drob. WPSA. Olsztyn, 8-10.06.1998. Zesz. Nauk. PTZ, 36: 99-100.
733. ŁYSAK Andrzej, LIGASZEWSKI Maciej, PRZYBYŁ Antoni, SURÓWKA Krzysztof (1998) Introductory results of snail (Helix aspersa maxima) farming in the National Research Institute of Animal Production. XXVIIIth Annual Meeting of European Society of New Methods in Agricultural Research. Brno, 26-29.07.1998, s. 30.
734. MICHALAK Bazyli Wiesław (1998) Nowości genetyczne w hodowli bydła holsztyno-fryzyjskiego (HF). Mat. semin.: Nowoczesne zasady chowu bydła mlecznego i produkcji mleka. IZ ZZD Kołbacz, 14.12.1998. Wyd. IZ, Kraków, 144-151.
735. MROCZKOWSKI Sławomir, BORYS Bronisław (1998) The morphology of the udder and milk quantity and quality in the milking hybrid ewes F1 East Friesian x Polish Merino. 6th Int. Symp. on the Milking of Small Ruminants. Ateny, Grecja, 26.09-1.10.1998, 406-408.
736. MROCZKOWSKI Sławomir, BORYS Bronisław, PIWCZYŃSKI Dariusz (1998) Porównanie jakości i ilości wełny z pierwszej strzyży maciorek mieszańców merynosa polskiego z rasami plennymi. Mat. symp.: Aktualne problemy oraz znaczenie użytkowania wełnistego owiec w warunkach gospodarki rynkowej. SGGW Warszawa, Zakł. Hod. Owiec i Kóz, Kat. Szczeg. Hod. Zwierz., Wydz. Zoot., 10-11.12.1998, Zesz. Nauk. SGGW, Warszawa, 2: 47-53.
737. MROCZKOWSKI Sławomir, KORMAN Kazimierz, PIWCZYŃSKI Dariusz (1998) Influence of some factors on the milk productivity of milked Polish Merino ewes. 49th Annual Meeting of the Annual EAAP. Warszawa, 24-27.08.1998, s. 235.
738. MROCZKOWSKI Sławomir, PIWCZYŃSKI Dariusz, BORYS Bronisław, MANDECKA Bożena (1998) Obserwacje nad produkcją wełnistą maciorek mieszańców owiec merynosowych z różnym udziałem genotypu owcy romanowskiej. Mat. symp.: Aktualne problemy oraz znaczenie użytkowania wełnistego owiec w warunkach gospodarki rynkowej. SGGW Warszawa, Zakł. Hod. Owiec i Kóz, Kat. Szczeg. Hod. Zwierz., Wydz. Zoot., 10-11.12.1998, Zesz. Nauk. SGGW, Warszawa, 2: 54-60.
739. NOGAJ Anna, DUNIEC Maria Jolanta (1998) The phenogroups of the blood system D in horses bred in Poland. Mat. 13 Nauk. Zjazdu Pol. Tow. Genet., Warszawa, 22-25.09.1998. J. Appl. Genet., 39: s. 135.
740. ORZECHOWSKA Barbara (1998) Możliwości poprawy użytkowości rozpłodowej świń metodami hodowlanymi. Mat. semin.: Genetyczne i środowiskowe aspekty intensyfikacji produkcji trzody chlewnej. Balice, 29-30.10.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, 21-30.
741. ORZECHOWSKA Barbara, MUCHA Aurelia (1998) Ocena użytkowości rozpłodowej loch w Polsce. Mat. konf. pol.-niem.: Pakiety rolniczej oferty i poprawa pozycji rynkowej producentów poprzez ich koła i wspólnoty. Balice, 5-6.10.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, 233-236.
742. ORZECHOWSKA Barbara, RÓŻYCKI Marian (1998) Genetic and phenotypic parameters of tissue weights in different cuts. 49th Annual Meeting of the Annual EAAP. Warszawa, 24-27.08.1998, s. 290.
743. OSIKOWSKI Maciej, PAKULSKI Tadeusz (1998) Preliminary observations on the crossbreds of coloured Polish Merino and Booroola rams. 49th Annual Meeting of the Annual EAAP. Warszawa, 24-27.08.1998, s. 221.
744. PAKULSKI Tadeusz, OSIKOWSKI Maciej (1998) Wstępne obserwacje użytkowości wełnistej maciorek barwnego merynosa z dolewem krwi merynosa Booroola. Mat. symp.: Aktualne problemy oraz znaczenie użytkowania wełnistego owiec w warunkach gospodarki rynkowej. SGGW Warszawa, Zakł. Hod. Owiec i Kóz, Kat. Szczeg. Hod. Zwierz., Wydz. Zoot., 10-11.12.1998,Zesz. Nauk. SGGW Warszawa, 2: 87-89.
745. PAKULSKI Tadeusz, OSIKOWSKI Maciej (1998) Wytworzenie plennej linii barwnego merynosa na drodze dolewu krwi merynosa Booroola. Mat. konf. nauk.-techn.: Stan badań prowadzonych w Instytucie Zootechniki w zakresie chowu i hodowli owiec i kóz. IZ ZZD Kołuda Wielka, 22-23.04.1998. Wyd. IZ, Kraków, 9-10.
746. PASCHMA Jolanta, GAJDA Barbara (1998) Reproductive performance, ovulation rate and early embryonic development in primiparous sows after ß-Carotene diet supplementation. 49th Annual Meeting of the Annual EAAP. Warszawa, 24-27.08.1998, s. 131.
747. PASIERBSKI Zdzisław (1998) Metody genetycznego doskonalenia stada krów w zakresie cech mlecznych. Mat. semin.: Nowoczesne zasady chowu bydła mlecznego i produkcji mleka. IZ ZZD Kołbacz, 14.12.1998. Wyd. IZ, Kraków, 3-18.
748. PŁUCIENNICZAK Grażyna, PŁUCIENNICZAK Andrzej, BEDNARCZYK Marek (1998) Bg/I-based AFLP-a method for characterization of chicken genomes heterogenity. Book of Abstr. of the Int. Conf. Current Problems of Breeding, Health and Production on Poultry. Česke Budejowice, 9-11.02.1998, s. 82.
749. REJDUCH Barbara, JAŻDŻEWSKI Józef, SŁOTA Ewa, KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna, DANIELAK-CZECH Barbara (1998) Evaluation of reproductive performance on the basis of semen analysis in the bulls carrying 60,XX/60,XY chimerism. 13th European Colloquium on Cytogenetics of Domestc Animals. Budapeszt, Węgry, 1.06.1998, s. 49.
750. REJDUCH Barbara, SŁOTA Ewa, KWACZYŃSKA Anna, DANIELAK-CZECH Barbara, KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna (1998) Evaluation of meiotic chromosomes in different stages of spermatogenesis in the bulls carrying the XX/XY chimerism. Mat. 13 Nauk. Zjazdu Pol. Tow. Genet., Warszawa, 22-25.09.1998, s. 139.
751. ROBORZYŃSKI Maciej, SKRZYŻALA Irena, KNAPIK Jan, SIKORA Jacek (1998) Przydatność do tuczu pastwiskowego oraz wartość rzeźna jagniąt mieszańców. Mat. konf. nauk.-techn.: Stan badań prowadzonych w Instytucie Zootechniki w zakresie chowu i hodowli owiec i kóz. IZ ZZD Kołuda Wielka, 22-23.04.1998. Wyd. IZ, Kraków, s. 18.
752. ROSIŃSKI Andrzej, BEDNARCZYK Marek (1998) Effect of selection on embryogenesis in geese. Proc. of the 6th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production. New South Wales, Armidale, Australia, 11-16.01.1998, 24: 349-352.
753. RÓŻYCKI Marian (1998) Doskonalenie wartości hodowlanej świń pod względem cech tucznych i rzeźnych. Mat. semin.: Genetyczne i środowiskowe aspekty intensyfikacji produkcji trzody chlewnej. Balice, 29-30.10.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, 3-20.
754. RÓŻYCKI Marian (1998) Genetyczne doskonalenie krajowych populacji świń. Mat. semin.: Możliwości zwiększenia produkcji świń oraz poprawy żywca wieprzowego prowadzące do wzrostu opłacalności. IZ ZZD Pawłowice, 5-6.03.1998. Wyd. IZ ZZD Pawłowice, 13-26.
755. RÓŻYCKI Marian (1998) Parametry genetyczne cech użytkowości rzeźnej i jakości mięsa. Mat. międz. konf. nauk.: Wpływ czynników genetycznych i pozagenetycznych na jakość surowca wieprzowego. WSRP Siedlce, 23-24.11.1998, ss. 7.
756. RÓŻYCKI Marian (1998) Produkcja tuczników mięsnych. Mat. semin.: Możliwości zwiększenia produkcji świń oraz poprawy żywca wieprzowego prowadzące do wzrostu opłacalności. IZ ZZD Pawłowice, 5-6.03.1998. Wyd. IZ ZZD Pawłowice, 27-40.
757. RÓŻYCKI Marian, DROŻDŻA Wiesław (1998) Wartość hodowlana knurów w zakresie cech tucznych i rzeźnych oszacowana na podstawie kontroli potomstwa różnej płci. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1997 r. Balice, 24-25.03.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 3.
758. RÓŻYCKI Marian, MROCZKO Leszek (1998) Pig production and research in Poland. 49th Annual Meeting of the Annual EAAP. Warszawa, 24-27.08.1998, s. 292.
759. RÓŻYCKI Marian, SMORĄG Zdzisław, KOPCHICK John J., JURA Jacek, PASIEKA Jarosław, ORZECHOWSKA Barbara, GAJDA Barbara, SKRZYSZOWSKA Maria (1998) Badania efektów użytkowych u transgenicznych świń uzyskanych w wyniku wprowadzenia genów hormonu wzrostu. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1997 r. Balice, 24-25.03.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 4.
760. RÓŻYCKI Marian, SZEWCZYK Andrzej, TYRA Mirosław, ŻAK Grzegorz (1998) Zgodność wyników oceny prowadzonej metodą BLUP i oceną indeksową. Mat. konf. pol.-niem.: Pakiety rolniczej oferty i poprawa pozycji rynkowej producentów poprzez ich koła i wspólnoty. Balice, 5-6.10.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, 249-252.
761. RÓŻYCKI Marian, SZEWCZYK Andrzej, ŻAK Grzegorz (1998) Zastosowanie metody BLUP w ocenie wartości hodowlanej świń w Polsce. Mat. konf. pol.-niem.: Pakiety rolniczej oferty i poprawa pozycji rynkowej producentów poprzez ich koła i wspólnoty. Balice, 5-6.10.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, 245-248.
762. RÓŻYCKI Marian, TYRA Mirosław (1998) Ocena wartości hodowlanej świń na podstawie wyników oceny stacyjnej. Mat. konf. pol.-niem.: Pakiety rolniczej oferty i poprawa pozycji rynkowej producentów poprzez ich koła i wspólnoty. Balice, 5-6.10.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, 241-244.
763. RYSIŃSKA Jolanta, STĘPKOWSKA Hanna, JANIK Andrzej (1998) Inheritance of aldolase and lactate dehydrogenase in blood serum of sheep. Mat. 13 Nauk. Zjazdu Pol. Tow. Genet., Warszawa, 22-25.09.1998, s. 133.
764. RZEPECKI Rafał (1998) Wytworzenie linii owiec przydatnych do chowu w trudnych warunkach środowiskowych. Mat. konf. nauk.-techn.: Stan badań prowadzonych w Instytucie Zootechniki w zakresie chowu i hodowli owiec i kóz. IZ ZZD Kołuda Wielka, 22-23.04.1998. Wyd. IZ, Kraków, 12-13.
765. RZEPECKI Rafał, KRUPIŃSKI Jędrzej, SZEWCZYK Andrzej, KANIA Stefania (1998) Genetyczne doskonalenie cech reprodukcyjnych owiec. Mat. konf. nauk.-techn.: Stan badań prowadzonych w Instytucie Zootechniki w zakresie chowu i hodowli owiec i kóz. IZ ZZD Kołuda Wielka, 22-23.04.1998. Wyd. IZ, Kraków, 7-8.
766. RZEPECKI Rafał, SZEWCZYK Andrzej, KANIA Stefania, RADECKA Janina, KRUPIŃSKI Jędrzej (1998) Wyprowadzenie indeksów selekcyjnych dla owiec. Mat. konf. nauk.-techn.: Stan badań prowadzonych w Instytucie Zootechniki w zakresie chowu i hodowli owiec i kóz. IZ ZZD Kołuda Wielka, 22-23.04.1998. Wyd. IZ, Kraków, 28-29.
767. SIKORA Jacek, RZEPECKI Rafał, SKRZYŻALA Irena, KARETA Wiesław (1998) Doskonalenie kóz użytkowych poprzez ich krzyżowanie z kozłami rasy alpejskiej. Mat. konf. nauk.-techn.: Stan badań prowadzonych w Instytucie Zootechniki w zakresie chowu i hodowli owiec i kóz. IZ ZZD Kołuda Wielka, 22-23.04.1998. Wyd. IZ, Kraków, s. 25.
768. SIWEK Maria, BEDNARCZYK Marek, LISOWSKI Mirosław, RIEDEL Julia, STĘPIŃSKA Małgorzata, NIEMIC Jan, GRZYBOWSKA Anna (1998) Zastosowanie metody RAPD do charakterystyki genomu gęsi dzikiej (Anser anser), Białej Włoskiej i ich obustronnych mieszańców. Mat. XI Międz. Młodz. Symp. Drob. WPSA. Olsztyn, 8-10.06.1998. Zesz. Nauk. PTZ, 36: 30-31.
769. SIWEK Maria, BEDNARCZYK Marek, WĘŻYK Stanisław, CYWA-BENKO Katarzyna (1998) Application of RAPD method to analysis of genetic differences of Polish native laying hens breed. 10th Europ. Poultry Conf. Jerusalem, Israel, 21-26.06.1998, s. 62.
770. SKIBA Elżbieta, WĘGRZYN Jan, KRZYŚCIN Piotr (1998) Identification and genetics of five new antigenic markers of pig immunoglobulins. Proc. of Int. Conf. on Pig Production. Pekin, 6-8.07.1998. China Int. Acad. Publ., 85-88.
771. SKRZYŻALA Irena, WĘGLARZY Karol, ROBORZYŃSKI Maciej (1998) Wykorzystanie tryków rasy wschodnio-fryzyjskiej w doskonaleniu użytkowości plennej i mlecznej owiec. Mat. konf. nauk.-techn.: Stan badań prowadzonych w Instytucie Zootechniki w zakresie chowu i hodowli owiec i kóz. IZ ZZD Kołuda Wielka, 22-23.04.1998. Wyd. IZ, Kraków, s. 11.
772. SŁOTA Ewa, REJDUCH Barbara, KWACZYŃSKA Anna, KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna, DANIELAK-CZECH Barbara (1998) The level of two lymphocyte populations (XX,XY) in chimeric bulls. 13th European Colloquium on Cytogenetics of Domestc Animals. Budapeszt, Węgry, 1.06.1998, s. 50.
773. SMALEC Elżbieta, BRODACKI Antoni, MAZANOWSKI Adam (1998) Genetic diversity in a reserve goose population. Book of Abstr. of the Int. Conf. Current Problems of Breeding, Health and Production in Poultry. Česke Budejowice, 9-11.02.1998, s. 444.
774. STĘPKOWSKA Hanna, RYSIŃSKA Jolanta, RYCHLIK Tadeusz (1998) Evaluation of aminotransferase activity blood serum of parents and offsprings of Czarnogłówka breed sheep. Mat. 13 Nauk. Zjazdu Pol. Tow. Genet., Warszawa, 22-25.09.1998, s. 136.
775. SUPERA Kazimierz (1998) Ocena i doskonalenie użytkowości rozpłodowej i mięsnej owiec rasy Suffolk. Mat. konf. nauk.-techn.: Stan badań prowadzonych w Instytucie Zootechniki w zakresie chowu i hodowli owiec i kóz. IZ ZZD Kołuda Wielka, 22-23.04.1998. Wyd. IZ, Kraków, 21-22.
776. SUPERA Kazimierz (1998) Wpływ zmiany terminu wykotu i metody odchowu jagniąt na wyniki produkcyjne stada owiec. Mat. konf. nauk.-techn.: Stan badań prowadzonych w Instytucie Zootechniki w zakresie chowu i hodowli owiec i kóz. IZ ZZD Kołuda Wielka, 22-23.04.1998. Wyd. IZ, Kraków, 61-62.
777. SZWACZKOWSKI Tomasz, BEDNARCZYK Marek, KIEŁCZEWSKI Krzysztof (1998) Estimates of maternal additive and cytoplasmic variances of egg production traits in laying hens. 10th Europ. Poultry Conf., Jerusalem, Izrael, 21-26.06.1998, s. 65.
778. SZWACZKOWSKI Tomasz, PIOTROWSKI Piotr, CYWA-BENKO Katarzyna, WĘŻYK Stanisław (1998) Genetic of hatchability in laying hens. 10th Europ. Poultry Conf., Jerusalem, Izrael, 21-26.06.1998, s. 65.
779. SZWACZKOWSKI Tomasz, WĘŻYK Stanisław, CYWA-BENKO Katarzyna, SZEWCZYK Andrzej (1998) Simultaneous estimation of breeding value of cocks by use of different approaches. Mat. międz. konf. nauk.: Current Problems on Avian Genetics. Pruhovice n. Praga, Czeska Republika, 1-3.09.1998, 171-172.
780. TRELA Jan, ADAMIK Paweł, CZAJA Hanna, WICHŁACZ Henryk, STALIŃSKI Zbigniew, CHOROSZY Bogumiła, WÓJCIK Piotr (1998) Tworzenie populacji bydła mięsnego dla potrzeb produkcji buhajów do krzyżowania towarowego. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1997 r. Balice, 24-25.03.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 1.
781. TRELA Jan, CZAJA Hanna (1998) Stan chowu i hodowli bydła mlecznego w kraju - baza biologiczna do produkcji mleka. Mat. na warsztaty szkol.: Genetyczne i produkcyjne aspekty hodowli bydła mlecznego. Balice, 29-30.09.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, 17-32.
782. TRELA Jan, JODKO Zygmunt (1998) Charakterystyka stad bydła mięsnego rasy Limousin importowanego z Francji. Mat. VI międz. konf.: Aktualne problemy hodowli bydła mięsnego. Zesz. Nauk. AR Wrocław, 336: 111-119.
783. TRELA Jan, WICHŁACZ Henryk, CHOROSZY Bogumiła, CZAJA Hanna, KOCZENASZ Mieczysława (1998) Wyniki użytkowości rzeźnej mieszańców wielorasowych. Mat. VI międz. konf.: Aktualne problemy hodowli bydła mięsnego. Zesz. Nauk. AR Wrocław, 336: 135-143.
784. URBAŃCZYK Jerzy (1998) Zapotrzebowanie na energię i aminokwasy u intensywnie żywionych tuczników mięsnych. Mat. semin.: Genetyczne i środowiskowe aspekty intensyfikacji produkcji trzody chlewnej. Balice, 29-30.10.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, 64-81.
785. WĘŻYK Stanisław (1998) Przyszłość polskiego drobiarstwa w perspektywie połączenia z Unią Europejską. Mat. semin.: Metody pozyskiwania produktów drobiarskich zgodnych z wymogami UE. IZ Balice, 9-10.11.1998, Wyd. IZ, Kraków, 5-14.
786. WĘŻYK Stanisław (1998) Utrzymanie stad rodzicielskich kur mięsnych w klatkach. Mat. semin.: Problemy i szanse sztucznego unasieniania kur w Polsce. Miłosław, 30.11.1998, 1-9.
787. WĘŻYK Stanisław (1998) Wpływ genotypu na jakość jaj i skorupy. Mat. semin.: Metody pozyskiwania produktów drobiarskich zgodnych z wymogami UE. IZ Balice, 9-10.11.1998, Wyd. IZ, Kraków, 29-40.
788. WĘŻYK Stanisław, CYWA-BENKO Katarzyna, HERBUT Eugeniusz (1998) Response of different old native Polish hen breeds to the Salmonellosis infection. 10th Europ. Poultry Conf., Jerusalem, Izrael, 21-26.06.1998, s. 74.
789. WÓJCIK Piotr (1998) Unification of the dairy cattle conformation judging system before Poland's entry into the European Union. Int. Ph. D. Students Scientific Symp. on Anim. Husb. and Appl. Biol., 14-16.09.1998. Wrocław, 86-92.
790. WÓJCIK Piotr (1998) Ocena pokroju w selekcji bydła mlecznego. Mat. na warsztaty szkol.: Genetyczne i produkcyjne aspekty hodowli bydła mlecznego. Balice, 29-30.09.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, 33-50.
791. WÓJCIK Piotr, CZAJA Hanna, KARWACKI Marek (1998) Różnorodność fenotypowa bydła mlecznego. Mat. VI międz. konf.: Aktualne problemy hodowli bydła mięsnego. Zesz. Nauk. AR Wrocław, 331: 221-228.
792. ZAJĄC Jan, NIEDŹWIADEK Stanisław, BIELAŃSKI Paweł, FIJAŁ Jerzy, NOGAJ Jan (1998) Przydatność niektórych ras średnich w krzyżowaniu towarowym królików. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1997 r. Balice, 24-25.03.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 6.
793. CHOROSZY Bogumiła, CHOROSZY Zenon, TRELA Jan, KOCOŃ Zofia (1998) Wyniki stacjonarnej oceny buhajów rasy simentalskiej w zakresie cech mięsnych. Seria V R. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów. Wyd. własne IZ, Kraków, 35: 29-41.
794. CHOROSZY Bogumiła, ŻARNECKI Andrzej, CZAJA Hanna, TRELA Jan, CHOROSZY Zenon (1998) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej metodą BLUP w sezonie kwiecień - wrzesień 1997. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów. Wyd. własne IZ, Kraków, 35: 13-28.
795. CYWA-BENKO Katarzyna, KRAWCZYK Józefa, WĘŻYK Stanisław (1998) Wyniki produkcyjne rodzimych ras kur nieęnych w latach 1997/98. Wyniki oceny użytkowości drobiu. Wyd. własne IZ, Kraków, 27: 24-35.
796. CYWA-BENKO Katarzyna, KRAWCZYK Józefa, WĘŻYK Stanisław (1998) Wyniki XXIV finalnego testu mieszańców towarowych kur nieśnych - STK Rossocha 1997/98. Wyniki oceny użytkowości drobiu. Wyd. własne IZ, Kraków, 27: 3-23.
797. CYWA-BENKO Katarzyna, WĘŻYK Stanisław, KRAWCZYK Józefa, GAWĘCKI Witold, WENCEK Eugeniusz (1998) Stan i perspektywy zarodowej hodowli kur nieśnych w Polsce. Wyniki oceny użytkowości drobiu. Wyd. własne IZ, Kraków, 27: 36-50.
798. CZAJA Hanna, ŻARNECKI Andrzej, CHOROSZY Bogumiła, TRELA Jan (1998) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej metodą BLUP w sezonie kwiecień - wrzesień 1997. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów. Wyd. własne IZ, Kraków, 35: 3-12.
799. ECKERT Robert, SZYNDLER-NĘDZA Magdalena (1998) Ocena przyżyciowa młodych knurów. Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. własne IZ, Kraków, 16: 51-60.
800. ECKERT Robert, ŻAK Grzegorz (1998) Ocena przyżyciowa loszek. Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. własne IZ, Kraków, 16: 61-73.
801. MAZANOWSKI Adam, KSIĄŻKIEWICZ Juliusz (1998) Ocena cech reprodukcyjnych i mięsnych kaczek rodowych w drugim okresie nieśności (1998 r.). Wyniki oceny użytkowości drobiu. Wyd. własne IZ, Kraków, 27: 64-73.
802. MAZANOWSKI Adam, SZUKALSKI Grzegorz (1998) Oceny cech reprodukcyjnych i mięsnych gęsi ze stad rezerwowych, doświadczalnych i zachowawczych (1998 r.). Wyniki oceny użytkowości drobiu. Wyd. własne IZ, Kraków, 27: 51-63.
803. ORZECHOWSKA Barbara, MUCHA Aurelia (1998) Wyniki oceny użytkowości rozpłodowej loch. Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. własne IZ, Kraków, 16: 27-49.
804. RÓŻYCKI Marian, TYRA Mirosław (1998) Wyniki oceny użytkowości tucznej i rzeźnej świń w stacjach kontroli. Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. własne IZ, Kraków, 16: 75-95.
805. RZEPECKI Rafał, SZEWCZYK Andrzej, KANIA Stefania, KUMÓR Aldona (1998) Wyniki oceny wartości hodowlanej tryków za rok 1997. Wyniki oceny wartości hodowlanej owiec. Wyd. własne IZ, Kraków, 15: 5-63.
806. TOMCZYK-WRONA Iwona (1998) Wyniki prób dzielności ogierów półkrwi w zakładach treningowych. Wyniki prób dzielności ogierów półkrwi w zakładach treningowych. Wyd. własne IZ, Kraków, 1-130.
807. WĘŻYK Stanisław, CYWA-BENKO Katarzyna, MAZANOWSKI Adam, KSIĄŻKIEWICZ Juliusz, KRAWCZYK Józefa (1998) Metody ochrony przed zagładą rodzimych ras drobiu. Wyniki oceny użytkowości drobiu. Wyd. własne IZ, Kraków, 27: 74-86.
808. WÓJCIK Piotr, CZAJA Hanna, TRELA Jan, KORZONEK Halina (1998) Analiza wyników oceny i selekcji buhajów w wychowalniach w roku 1997. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów. Wyd. własne IZ, Kraków, 35: 42-67.
809. ŻARNECKI Andrzej, JAGUSIAK Wojciech, TRELA Jan (1998) Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów w sezonie kwiecień 1997 -wrzesień 1997 r. Ocena wartości hodowlanej buhajów pod względem cech wydajności mlecznej. Wyd. własne IZ, Kraków, 17: 5-73.
810. BADOWSKI Jakub, ROSIŃSKI Andrzej, SEIDEL-RATAJCZAK Maria (1998) Porównanie gęsi białej włoskiej z rodów W-11 i W-33 pod względem masy i niektórych wymiarów ciała. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 36: 109-114.
811. BARABASZ Bogusław, GACEK Leszek (1998) Razviedienie miełkich životnych. Krolikavodstvo i Zvieravodstvo (Rosja), 4: 10-12.
812. BAROWICZ Tadeusz, JANIK Andrzej (1998) Cholesterol w mięsie zwierząt rzeźnych. Prz. Hod., 4: 6-8.
813. BEDNARCZYK Marek (1998) Jakie pisklęta wybrać? Top Agrar Polska, 1: 64-65.
814. CZAJA Hanna (1998) Krowie pogaduszki. O hodowli i grupach producenckich. Chów bydła, 6: 20-21.
815. CZAJA Hanna, CHOROSZY Bogumiła, TRELA Jan (1998) Stan hodowli bydła oraz ocena wartości hodowlanej. Prz. Hod., 5: 13-17.
816. CZAJA Hanna, WÓJCIK Piotr (1998) Bydło czerwono-białe - jego miejsce w regionie. Mat. szkol. Wyd. OSHZ Wrocław, styczeń 1998, ss. 18.
817. CZAJA Hanna, WÓJCIK Piotr (1998) Doskonalenie użytkowości mlecznej bydła czarno-białego. Mat. szkol.: Uwarunkowania produkcji mleka wysokiej jakości. IZ ZZD Rossocha, 9.12.1998. Wyd. własne IZ, Kraków, 3-20.
818. DROŻDŻ Andrzej (1998) Porównanie mleczności owiec górskich (pog) i ich mieszańców (F1) po trykach fryzyjskich. Sądecki Inf. Roln., 4: s. 10.
819. DZIADEK Krystian (1998) Produkcja prosiąt jako metoda intensyfikacji produkcji wieprzowiny. Mat. szkol. WODR Jelenia Góra, 1-9.
820. ECKERT Robert, MUCHA Aurelia (1998) Dobrej jakości materiał hodowlany ważnym elementem produkcji. Trzoda Chl., 8-9: 24-26.
821. ECKERT Robert, ŻAK Grzegorz (1998) Stosowanie wysokomięsnych linii ojcowskich w produkcji tuczników. Instr. wdroż., Wyd. własne IZ, Kraków, 8: 1-8.
822. ECKERT Robert, ŻAK Grzegorz (1998) Użytkowość rzeźna i obciążenie wadami PSE i DFD mięsa tuczników mieszańców od loch wbp po knurach pbz, knurach F1 (linia 990 x Pietrain) i czysto rasowych knurach Pietrain. Prace i Mat. Zoot., 8: 63-71.
823. GAWĘCKI Witold (1998) Ocena wartości użytkowej zestawów rodzicielskich kur nieśnych przeznaczonych do produkcji niosek jaj spożywczych o brązowej i białej skorupie. Post. Drob., 36, 1: 5-10.
824. GAWĘCKI Witold (1998) Wyniki oceny wartości użytkowej różnych mieszańców towarowych w XI teście kur nieśnych w klatkach. Pol. Drob., 12: 12-14.
825. GAWĘCKI Witold (1998) Wyniki oceny wartości użytkowej różnych zestawów rodzicielskich w XXV teście kur nieśnych na ściółce. Pol. Drob., 2: 13-15.
826. GAWĘCKI Witold (1998) Wyniki oceny wartości użytkowej zestawów rodzicielskich kur mięsnych z różnych hodowli zagranicznych oraz pochodzących po nich kurcząt brojlerów - test XV. Pol. Drob., 11: 11-13.
827. JANIK Andrzej (1998) Geny jakości. Farmer. 1998, 7: s. 7.
828. JANIK Andrzej (1998) Kwasy tłuszczowe w mięsie świń. Trz. Chlewna, 7: 39-41.
829. JANIK Andrzej, BAROWICZ Tadeusz (1998) Rozwój metod identyfikacji genu stresu u świń. Trz. Chlewna, 4: 17-19.
830. JANIK Andrzej, DUNIEC Marian, RYCHLIK Tadeusz, ORZECHOWSKA Barbara, KAMYCZEK Marian (1998) Zależności między polimorficznymi układami lipoprotein Lpb a cechami użytkowymi świń wbp i pbz. Prace i Mat. Zoot., 52: 71-79.
831. KACZOR Urszula, RYCHLIK Tadeusz (1998) Inne spojrzenie na plenną owcę olkuską. Prz. Hod., 9: 21-23.
832. KORMAN Kazimierz, OSIKOWSKI Maciej (1998) Produkcyjność owiec kamienieckich i wielkopolskich oraz ich mieszańców z rasami plennymi w świetle badań ZZD Kołuda Wielka. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 37: 95-108.
833. OWSIANNY Jacek, KAWĘCKA Maria, CZARNECKI Roman, RÓŻYCKI Marian (1998) Relationship between the size of testes and the quantative parameters of the semen of young boars. Pig News and Information, 19, 2: 57-60.
834. POŁTOWICZ Katarzyna (1998) Nie ilość a jakość. Mag. Drobiarstwo, 3, 24: 27-28.
835. ROBORZYŃSKI Maciej, JANIK Andrzej, WIDZ Jan (1998) Wykorzystanie owiec rasy Bergschaf w programie odbudowy i doskonalenia pogłowia polskich owiec górskich i długowełnistych. Prz. Hod., 5: 25-26.
836. RYŚ Anna (1998) Wykorzystanie markerów mikrosatelitarnych w badaniu struktury genetycznej bydła. Prz. Hod., 3: 9-10.
837. SZWACZKOWSKI Tomasz, ROSIŃSKI Andrzej (1998) VI Światowy Kongres Genetyki Stosowanej w Produkcji Zwierzęcej - Armidale, Australia. Pol. Drob., 2: 20-21.
838. WĘŻYK Stanisław (1998) Co nowego niesie nauka praktyce drobiarskiej. Ogólnopol. Inf. Drob., 31: 4-6.
839. WĘŻYK Stanisław (1998) HUBBARD - ISA - DROBEX BROKER na Kaszubach. Pol. Drob., 6: 26-27.
840. WĘŻYK Stanisław (1998) Klonować czy nie klonować? Prz. Hod., 2: 3-5.
841. WĘŻYK Stanisław (1998) Odwiedziny. Pol. Drob., 3: s. 28.
842. WĘŻYK Stanisław (1998) Przyspieszać czy opóźniać nieśność towarowych i reprodukcyjnych kur nieśnych. Pol. Drob., 8: 8-9.
843. WĘŻYK Stanisław (1998) Stare czy nowe w hodowli drobiu. Pol. Drob., 1: 34-36.
844. WĘŻYK Stanisław (1998) Wymuszone przepierzanie kur. Pol. Drob., 7: 12-14.
845. WĘŻYK Stanisław, CYWA-BENKO Katarzyna, KRAWCZYK Józefa, PÓŁTORNIAK Jolanta (1998) Zarodowa Ferma Kur Nieśnych w Mieni zbliża się do złotych godów. Pol. Drob., 8: 14-17.
846. WÓJCIK Piotr (1998) Jak i dlaczego oceniamy pokrój bydła. Cz. I. Wczoraj i dziś oceny pokroju. Chów bydła, 11: 8-9.
847. WÓJCIK Piotr (1998) Ocena pokroju bydła mlecznego. Cz. II. Nowe systemy, nowe możliwości. Chów bydła, 12: 8-11.
848. ŻARNECKI Andrzej, JAGUSIAK Wojciech, CZAJA Hanna (1998) Ocena wartości hodowlanej buhajów pod względem cech pokroju. Wyd. CSHZ, Warszawa, lipiec 1998, ss. 5.
849. OSTROWSKI Romuald (1998) Produkcja i wykorzystanie pasz gospodarskich dla bydła. Mat. semin.: Ekonomika produkcji oraz kryteria oceny mleka i mięsa wołowego wysokiej jakości. ZZD IZ Pawłowice, 3-4.03.1998, 116-131.
850. PASCHMA Jolanta (1998) Efekt stosowania homogenizowanych odpadów poubojowych w tuczu świń w aspekcie ochrony środowiska. Mat. symp. z okazji 45. rocznicy powołania Wydz. Zoot. AR w Krakowie. Kraków, 22-23.06.1998. Wyd. AR Kraków, 122-123.