Spis publikacji

Spis publikacji (2006)

Genetyka i hodowla zwierząt gospodarskich

PRACE ORYGINALNE

1. BORYS M., PAKULSKI T., BORYS B., PAKULSKA E., WĘGRZYN E. (2006) The content and retention of some major and trace minerals in sheep’s milk and cheese. Arch. Tierzucht, Special Issue, 49, 263-267.
2. PAKULSKI T., BORYS B., PAKULSKA E. (2006) The level of some bioactive componets in the fat fraction of sheep`s milk and cheese. Arch. Tierzucht., Special Issue, 49, 317-324.
3. PAKULSKI T., PAKULSKA E., BORYS B. (2006) Przydatność mleka owiec wschodniofryzyjskich, merynosa polskiego i ich mieszańców do produkcji serów podpuszczkowych. Rocz. Nauk. PTZ, 2, 1, 141-147.
4. CHOROSZY Z., BILIK K., CHOROSZY B., ŁOPUSZAŃSKA-RUSEK M. (2006) Effect of breed of fattened bulls on the composition and functional properties of beef. Anim. Sci. Pap. Rep. 24, Suppl. 2, 61-69.
5. KOWALSKA D., PIETRAS M. (2006) Effect of dietary sunflower oil on the fatty acid profile of rabbit meat lipids. Anim. Sci.,1, Suppl., 46-47.
6. WOJNOWSKA M., GORNOWICZ E. (2006) Effects of feed enzymes in broiler chicken diet on the physicochemical traits of breast muscles. Anim. Sci. 1, Suppl., 56-57.
7. GORNOWICZ E., ZIOMKO I., KARAMON J., BASZCZYŃSKI J. (2006) The comparative meat quality evaluation in broiler chickens subjected to various methods of coccidiosis prophylaxis. Anim. Sci.,1, Suppl., 152-153.
8. CZAJA L., GORNOWICZ E. (2006) Wpływ genomu oraz wieku kur na jakość jaj spożywczych. Rocz. Nauk. Zoot. 33, 1, 59-70.
9. MROCZKO L., WĘGLARZY K., KAMYCZEK M., ORZECHOWSKA B. (2006) Efekty uzyskiwane w poprawie cech użytkowych świń w wyniku stosowania różnych sposobów doboru do kojarzeń. Rocz. Nauk. Zoot. 33, 1, 21-29.
10. TRELA J., Choroszy B. (2006) Prace Instytutu Zootechniki w Krakowie związane z doskonaleniem chowu i hodowli bydła mlecznego w Polsce. Wiad. Zoot., 2, 3-10.
11. TRELA Jan, JANUSZEWSKI Roman, WÓJCIK Piotr (2006) Ocena typu i budowy pierwiastek ras mlecznych - geneza powstania systemu oceny. Wiad. Zoot., 2, 11-26.
12. MROCZKO Leszek, WĘGLARZY Karol, KAMYCZEK Marian, ORZECHOWSKA Barbara (2006) Efekty uzyskiwane w poprawie cech użytkowych świń w wyniku stosowania różnych sposobów doboru do kojarzeń. Rocz. Nauk. Zoot. 33, 1, 21-29.
13. POŁTOWICZ K., FUDAŁA Ł., WOJTYSIAK D., MIGDAŁ W., CALIK J., SOSNÓWKA-CZAJKA E. (2006) Texture parameters and chemical composition of fast- and slow-growing chickens. Anim. Sci. 1, Suppl., 146-147.
14. MUCHA A. (2006) Live measurements of backfat thickness and m. longissimus dorsi as related to fatness and muscling of half-carcass cuts. Anim. Sci. Pap. Rep. 24, Suppl. 3, 271-276.
15. MUCHA A., SZYNDLER-NĘDZA M. (2006) Correlations between backfat thickness and loin eye area measurements and fatness and muscling of cuts in Line 990 x Pietrain pigs. Ann. Anim. Sci. 6, 2, 265-270.
16. ŻAK G., WITOŃ M., SALA K. (2006) Pig meat quality as related to genotype at the RYR1 locus. Ann. Anim. Sci. Suppl. 2/2, 457-461.
17. URBAŃSKI P., PIERZCHAŁA M., KAMYCZEK M., RÓŻYCKI M., KURYŁ J. (2006) Relations between the polymorphism in the coding and 5 flanking regions of the porcine MYOD1 and MYOD5 gens and productive traits in pig. J.Anim. Feed Sci. 15, 225 - 235.
18. TYRA M., ŻAK G., ORZECHOWSKA B. (2006) Comparison of different pig meatiness estimation methods: on live animals with a Piglog device, postmortem in testing stations, and using ultrasound based on live and postmortem measurements. Anim. Sci. Pap. Rep. 24, Suppl. 3, 293-300.
19. ŻAK G., TYRA M. (2006) Fattening performance of the Large White and Polish Landrace breeds and the quality of tenderloin. Anim. Sci. Pap. Rep. 24, Suppl. 3, 335-339.
20. KOCZANOWSKI J., KOPYRA M., ORZECHOWSKA B., TYRA M., NOWICKI J., ŻAK G. (2006) The effect of feeding level after mating on the embryo survival in purebred and crossbred gilts. Ann. Anim. Suppl. 2/2, 357-361.
21. KOCZANOWSKI J., KOPYRA M., ORZECHOWSKA B., NOWICKI J., TYRA M. (2006) The effect of soybean oil enrichment in diet on the fattening and slaughter traits and fatty acid composition in meat of Polish Large White, Puławska breed and 990 Line pigs. Ann. Anim. Sci. Suppl. 2/1, 191-195.
22. MIGDAŁ W., ORZECHOWSKA B., RÓŻYCKI M., TYRA M., WOJTYSIAK D., DUDA J. (2006) Chemical composition and texture parameters of loin from Polish Landrace, Polish Large White and Pietrain fatteners. Ann. Anim. Sci. Suppl. 2/2, 375-378.
23. ŻAK G., TYRA M. (2006) Umięśnienie i otłuszczenie szynki wieprzowej w zależności od cech użytkowości tucznej świń ras matecznych(wbp i pbz). Rocz. Nauk. Zoot. 33, 2, 203 – 210.
24. ŻAK G., TYRA M. (2006) Impact of fattening traits on the quality of pork belly and its tissue composition. Anim. Sci. 1, Suppl., 105-106.
25. ŻAK G., TYRA M. (2006) Możliwości oszacowania procentowej zawartości mięsa w boczku i polędwicy świń na podstawie danych z dysekcji wykonanej metodą Walstry i Merkusa. Rocz. Nauk. Zoot. 33, 2, 211- 219.
26. MIŃKOWSKA-STĘPNIEWSKA K., KULISIEWICZ J., ORZECHOWSKA B., BUCZYŃSKI J. (2006) Muscle lipids in Pulawska and Zlotnicka Spotted breeds of pigs and from retail. Ann. Anim. Sci. Suppl. 2/2, 379-383.
27. MIŃKOWSKA-STĘPNIEWSKA K., KULISIEWICZ J., ORZECHOWSKA B., KAMYCZEK M., BATORSKA M. (2006) Muscle lipids in Polish maternal and paternal breeds of pigs. Anim. Sci. Pap. Rep. 24, Suppl.3, 175-186.
28. MIGDAŁ W., ZADIRA A., KOZIOŁ A., NOWAK J., ORZECHOWSKA B., TYRA M., WOJTYSIAK D., PUSTK H. (2006) Fatty acid profile of loin fat from Polish Landrace fatteners with different growth rate. Anim. Sci. 1, 92–94.
29. MIGDAŁ W., ORZECHOWSKA B., RÓŻYCKI M., TYRA M., WOJTYSIAK D., WALCZYCKA M. (2006) Texture parameters of loin from Polish Landrace fatteners with different rates of growth. Anim. Sci. Pap. Rep. 24, Suppl. 3, 187-192.
30. ORZECHOWSKA B., KOCZANOWSKI J., TYRA M., TUZ R. (2006) Productivity and meat quality of pigs feed diets rich in unsaturated fatty acids. Anim. Sci. Pap. Rep. 24, Suppl. 3, 203-212.
31. FLOROWSKI T., PISULA A., BUCZYŃSKI J., ORZECHOWSKA B. (2006) Częstotliwość występowania wad jakości mięsa świń różnych ras hodowanych w Polsce. Rocz. Nauk. P T Z, 2, 91-97.
32. FLOROWSKI T., PISULA A., ADAMCZAK L., BUCZYŃSKI J., ORZECHOWSKA B. (2006) Technological parameters of meat in pigs of two Polish local breeds – Zlotnicka Spotted and Pulawska. Anim. Sci. Pap. Rep. 24, 3, 217-224.
33. FLOROWSKI T., PISULA A., SŁOWIŃSKI M., ORZECHOWSKA B. (2006) Processing suitability of pork from different breeds reared in Poland. Acta Scient. Pol. Technologia Alimentaria, 5, 55-64.
34. TYRA M., ORECHOWSKA B. (2006) Effect of age and growth rate on intramuscular fat content of the logissimus dorsi muscle in Polish Landrace and Pulawska pigs. Anim. Sci.1, Suppl., 36–38.
35. SZYNDLER-NĘDZA M., RÓŻYCKI M. (2006) Analysis of changes in percentage of primal cuts and tissues in boars tested at different body weights. Anim. Sci. Pap. Rep. 24, Suppl. 3, 277-284.
36. POŁTOWICZ K. (2006) Effect of crossing Rhode Island Red hens with Hubbard cocks on performance and meat quality of the crossbreds kept in two management systems. Anim. Sci. 1 Suppl., 44-45.
37. WOJTYSIAK D., POŁTOWICZ K. (2006) Comparative studies on the histochemical properties of the m. pectoralis superficialis of White Kołuda geese as related to sex and breeding strain. Anim. Sci. 1, Suppl., 14-15.
38. POŁTOWICZ K., CALIK J. (2006) Effect of genotype, body weight and age on breast muscle quality in broiler chickens. Anim. Sci. 1, Suppl., 58-59.
39. POŁTOWICZ K. (2006) Concentration of major minerals in breast and leg muscles of 35-, 38- and 42-day-old broiler chickens. Anim. Sci. 1, Suppl., 20-21.
40. GUMUŁKA M., KAPKOWSKA E., BOROWIEC F., RABSZTYN A., POŁTOWICZ K. (2006) Fatty acid profile and chemical composition of muscles and abdominal fat in geese from genetic reserve and commercial flock. Anim. Sci.1. Suppl., 90-91.
41. WOJTYSIAK D., KARASIŃSKI J., POŁTOWICZ K., MIGDAŁ W. (2006) Effect of storage on desmin degradation in m. longissimus lumborum of fatteners in relation to meat quality. Anim. Sci. 1, Suppl., 74-75.
42. JUNKUSZEW A., KNAPIK J., GRUSZECKI T., KRUPIŃSKI J. (2006) Evaluation of factors affecting the repeatability of ultrasound measurements of the musculus longissimus in lambs. Arch. Anim. Breed. 49, 305-309.
43. PIÓRKOWSKA M., BIELAŃSKI P., ZOŃ A. (2006) Wpływ krzyżowania norek różnych typów na jakość okrywy włosowej w pokoleniu F1. Rocz. Nauk. PTZ, 2, 3, 17-24.
44. KOWALSKA D., PIÓRKOWSKA M. (2006) Effect of increased mineral, vitamin and rapeseed oil supplements on the composition of higher fatty acids in the lipid fraction of rabbit milk and reproductive performance of does. Pol. J. Natur. Sc., 1, Suppl. 3.
45. KOWALSKA D. (2006) Effect of essential unsaturated fatty acids in linseed oil on the cholesterol content and fatty acid profile of rabbit meat lipids. Pol. J. Natur. Sc.,1, Suppl. 3.
46. KOWALSKA D. (2006) Wpływ niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych zawartych w oleju rybnym na efekty produkcyjne królic. Rocz. Nauk. PTZ, 2, 3, 53-59.
47. CHOROSZY B., CHOROSZY Z. (2006) Comparison of slaughter value and meat quality of Polish Holstein Friesian bulls and Simmental crossbreds. Anim. Sci. 1, Suppl.1, 18-19.
48. CHOROSZY B., CHOROSZY Z. (2006) Use of organic pastures for production of beef cattle from Simmental and beef crossbreds calves. Sci. Mess. Lviv Nat. Acad. Vet. Med., 8, 1, 153-156.
49. CHOROSZY B., CHOROSZY Z., TOPOLSKI P. (2006) Wartość rzeźna tusz i jakość mięsa buhajków simentalskich pochodzących po buhajach testowych. Rocz. Nauk. PTZ. 2, 4, 69-75.
50. WÓJCIK P. (2006) The use of zoometry in dairy cattle breeding in Poland. Sci. Mess. Lviv Nat. Acad. Vet. Med., 8, 1, 28, 165-173.
51. ZAJĄC-MAZUR M. (2006) Effect of Red-and-White cattle type on their milk yield. Sci. Mess. Lviv Nat. Acad. Vet. Med., 8, 2 , 3, 258-264.
52. PIÓRKOWSKA M., KOWALSKA D., ZOŃ A., BIELAŃSKI P. (2006) Determination of reproductive and rearing performance of raccoon dog pups with different hair coat types. Sci. Mess. Lviv Nat. Acad. Vet. Med., 8, 2, 252-257.
53. KOWALSKA D., BIELAŃSKI P. (2006) Effect of supplemental dietary fat on milk composition. Sci. Mess. Lviv Nat. Acad. Vet. Med., 8, 2, 242-246.
54. CHOROSZY B., JANIK A., CHOROSZY Z., ZĄBEK T. (2006) Polymorphism of selected microsatellite DNA sequences in Simmental cattle chosen for identification of QTLs for meat traits. Anim. Sci. Pap. Rep. 24, Suppl. 2, 71-77.
55. SZYNDLER-NĘDZA M., MUCHA A. (2006) Changes in boar backfat and loin muscle thickness as related to body weight and carcass meat percentage. Ann. Anim. Sci. 6, 2, 271 - 276.
56. MIELECH G., MUCHA A. (2006) Porównanie dokładności szacowania umięśnienia świń ras Duroc, Hampshire i Pietrain na podstawie pomiarów tuszy. Aspekty technologiczne i ekonomiczne gospodarki żywnościowej rejonu podkarpackiego. Wyd. wł. Uniw. Rzesz., 143 - 155.
57. BORYS A., BORYS B., STRZELECKI J., BORZUTA K. (2006) Effect of some factors on the yield and culinary quality of roasted and grilled lamb meat. Arch.Tierzucht, Special Issue, 49, 174-180.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

58. ECKERT R. (2006) Określenie w masowym pogłowiu świń reakcji na selekcję prowadzoną na podstawie przyżyciowej oceny mięsności knurów. Rocz. Nauk. Zoot. Monogr. i Rozpr., 34, 1 - 63.
59. DROŻDŻ A. (2006) Syntetyczna linia mięsna owiec dla regionu karpackiego. VIII Zimowa Szkoła Owczarska, Zakopane, 12-14 lutego 2006, Wypas wspólnotowy a zdrowie zwierząt. Monografia. Wyd. AR, Inst. Bot. PAN, Kraków, 145-152.

PRACE PRZEGLĄDOWE

60. PIESTRZYŃSKA-KAJTOCH A., REJDUCH B. (2006) Genetic aspects of scrapie in sheep. Medycyna Wet., 62, 12, 1337-1464.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

61. BORYS A., BORYS B., GRZEŚKIEWICZ S. (2006) Effect of feeding rapeseed and linseed to nursing ewes on diurnal changes in the lipid profile of milk. Mat. Konf. 57 th Ann. Meet. of European Association for Animal Production. Antalya, Turcja, 17-20 września 2006, Abstr., 302.
62. BORYS A., BORYS B., GRZEŚKOWIAK E., STRZELECKI J., BORZUTA K. (2006) Effect of some live factors on the yield and culinary quality of roasted and grilled lambs meat. Mat. Konf. Międzynar. Konf. Nauk. "Strategie produkcji zwierzęcej w aspekcie ochrony środowiska". Lublin, 1-2 czerwca 2006, 75.
63. BORYS B., BORYS A., GRZEŚKIEWICZ S. (2006) Effect of rapeseed and linseed in sheep nutrition on diurnal changes in the chemical composition of milk. Mat. Konf. 57 th Ann. Meet. of European Association for Animal Production. Antalya, Turcja, 17-20 września 2006. Abstr., 299.
64. BORYS B., BORYS A., PRZEGALIŃSKA-GORĄCZKOWSKA M. (2006) Differences in the content of some bioactive components of fat depending on its location, crossbreding scheme and sex of lambs. Mat. Konf. Międzynar. Konf. Nauk. „Strategie produkcji zwierzęcej w aspekcie ochrony środowiska”. Lublin, 1-2 czerwca 2006, 76.
65. BORYS B., GRZEŚKIEWICZ S., GRZEŚKOWIAK E. (2006) Skład kwasów tłuszczowych mięsa jagnięcego surowego i pieczonego. Mat. Konf. LXXI Zjazd Naukowy PTZ, Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz, Bydgoszcz 18-20 września 2006, Rocz. Nauk. PTZ, 4, 2.
66. BORYS B., NIEDBALSKA M., BERNACKA H., SZEWCZYK A. (2006) Współzależności miedzy zawartością cholesterolu w mięsie a wskaźnikami otłuszczenia tuszy i mięsa jagniąt. Mat. Konf. LXXI Zjazd Naukowy PTZ, Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz. Bydgoszcz, 18-20 września 2006, Rocz. Nauk. PTZ, 4, 4.
67. BORYS B., SIMINSKA E., JASIECKA E. (2006) Wpływ wybranych czynników zootechnicznych na uzysk ubocznych produktów poubojowych u jagniąt tuczonych do średnich standardów wagowych (22-30 kg). Mat. Konf. Konf. Nauk. „Genetyczne i środowiskowe możliwości dostosowania wartości rzeźnej i jakości mięsa u zwierząt do wymagań konsumentów”. Lublin - Krasnobród, 7-8 września 2006, 26.
68. BORYS M., PAKULSKI T., BORYS B., PAKULSKA E., WĘGRZYN E. (2006) Content and retention of some macro- and microelements of sheep milk in cheese made from it. Mat. Konf. Międzynar. Konf. Nauk. „Strategie produkcji zwierzęcej w aspekcie ochrony środowiska”. Lublin, 1-2 czerwca 2006, 77.
69. KORMAN K. (2006) Ocena zróżnicowania i możliwości wykorzystania informacji z dojów kontrolnych w prognozowaniu mleczności owiec w zależności od wieku, rasy i jej poziomu. Mat. Konf. Międzynar. Konf. Nauk. „Strategie produkcji zwierzęcej w aspekcie ochrony środowiska”. Lublin, 1-2 czerwca 2006, 87.
70. PAKULSKA E., PAKULSKI T. (2006) Ocena przydatności mleka merynosów do produkcji sera ze wszystkich białek mleka oraz typu Mozzarela. Mat. Konf. LXXI Zjazd Naukowy PTZ, Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz. Bydgoszcz 18-20 września 2006.Rocz. Nauk. PTZ, 4, 19.
71. PAKULSKI T., BORYS B., PAKULSKA E. (2006) Zawartość kwasów tłuszczowych w mleku owczym i produkowanych z niego serach. Mat. Konf. LXXI Zjazd Naukowy PTZ, Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz, Bydgoszcz 18-20 września 2006, Rocz. Nauk. PTZ, 4, 21.
72. PAKULSKI T., BORYS B., PAKULSKA E. (2006) Content of some bioactive components of the fat fraction of sheep milk and cheese made from it. Mat. Konf. Międzynar. Konf. Nauk. „Strategie produkcji zwierzęcej w aspekcie ochrony środowiska”, Lublin 1-2 czerwca 2006, 94.
73. WOJNOWSKA M., GORNOWICZ E., BASZCZYŃSKI J. (2006) The effects of selected enzymatic preparations on the slaughter value and physical and chemical traits of muscles. Mat. Konf. XVIII International Poultry Symposium Polski Oddział WPSA, 136-139.
74. GORNOWICZ E., WOJNOWSKA M., KIEŁCZEWSKI K. (2006) Physical and chemical traits of broiler chickens meat as influenced by the lighting programme. Mat. Konf. XVIII International Poultry Symposium Polski Oddział WPSA., 249-253.
75. ZAPLETAL P., SIKORA J., ADAMCZYK K., WĘGLARZ A., SKRZYŃSKI G., KUZA K. (2006) Przeznaczenie garbarskie skór koźląt rasy saaneńskiej, alpejskiej oraz mieszańców rasy saaneńskiej z anglo-nubijską. Mat. Konf. Konf. Nauk. "Genetyczne i środowiskowe możliwości dostosowania wartości rzeźnej i jakości mięsa u zwierząt do wymagań konsumentów". Lublin, 7-8 września 2006, Rocz. Nauk. PTZ, 4, 127-131.
76. WÓJCIK P., ZAJĄC-MAZUR M. (2006) Wpływ systemu utrzymania na wybrane parametry płodności i zdrowotności krów rasy HF odmiany czarno-białej. Rocz. Nauk. PTZ, 2, 4, 38.
77. ORZECHOWSKA B., WOJTYSIAK D., MIGDAŁ W., TYRA M. (2006) Effect of daily gains on the histochemical profile of m. longissimus lumborum in Polish Landrace. Mat. Konf. 57 th Ann. Meet. of European Association for Annimal Production. Antalya, Turcja, 17-20 września 2006, Abstr., 239.
78. TYRA M., ORZECHOWSKA B., RÓŻYCKI M. (2006) Relationships between growth rate and intramuscular FAT content of the m. longissimus lumborum. Mat. Konf. 57 th Ann Meet. of European Association for Annimal Production. Antalya, Turcja, 17-20 września 2006, Abstr., 240.
79. TYRA M., ORZECHOWSKA B., RÓŻYCKI M. (2006) Use of ultrasound measurements of the m. longissimus lumborum muscle to estimate meat. Mat.Konf. 57 th Ann Meet. of European Association for Annimal Production. Antalya, Turcja, 17-20 września 2006, Abstr., 239.
80. RÓŻYCKI M. (2006) Badania z zakresu genetycznego doskonalenia świń w zakresie cech tucznych i rzeźnych rozwiązujące aktualne problemy hodowli. Mat. Konf. III Międzynar. Konf. „Zastosowanie osiągnięć naukowych z zakresu genetyki, rozrodu, żywienia oraz jakości tusz i mięsa w nowoczesnej produkcji świń”. Ciechocinek, 29-30 czerwca 2006, Wyd. Uczeln. A T-R, Bydgoszcz, 19-25.
81. MIGDAŁ W., ORZECHOWSKA B., RÓŻYCKI M., TYRA M., WOJTYSIAK D., WALCZYCKA M. (2006) Parametry tekstury schabu tuczników rasy polskiej białej zwisłouchej o różnym tempie wzrostu. Mat. Konf. III Międzynar. Konf. „Zastosowanie osiągnięć naukowych z zakresu genetyki, rozrodu, żywienia oraz jakości tusz i mięsa w nowoczesnej produkcji świń”, Ciechocinek, 29-30 czerwca 2006, Wyd. Uczeln. A T-R, Bydgoszcz, 191-193.
82. MIŃKOWSKA-STĘPNIEWSKA K., KULISIEWICZ J., ORZECHOWSKA B., KAMYCZEK M., BATORSKA M. (2006) Lipidy śródmięśniowe ras matczynych i ojcowskich świń. Mat. Konf. III Międzynar. Konf. „Zastosowanie osiągnięć naukowych z zakresu genetyki, rozrodu, żywienia oraz jakości tusz i mięsa w nowoczesnej produkcji świń”, Ciechocinek, 29-30 czerwca 2006, Wyd. Uczeln. A T-R, Bydgoszcz, 193-195.
83. TYRA M., ŻAK G., ORZECHOWSKA B. (2006) Porównanie różnych metod szacowania mięsności świń: przyżyciowej aparatem Piglog, poubojowej w stacjach kontroli i ultrasonograficznej na podstawie pomiarów przyżyciowych i poubojowych. Mat. Konf. III Międzynar. Konf. „Zastosowanie osiągnięć naukowych z zakresu genetyki, rozrodu, żywienia oraz jakości tusz i mięsa w nowoczesnej produkcji świń” . Ciechocinek, 29-30 czerwca 2006, Wyd. Uczeln. A T-R, Bydgoszcz, 207-209.
84. KOCZANOWSKI J., KOPYRA M., ORZECHOWSKA B., NOWICKI J., TYRA M. (2006) Wpływ wzbogacenia diety olejem sojowym na cechy tuczne, rzeźne i skład kwasów tłuszczowych mięsa świń wbp, puławskiej i 990. Mat. Konf. III Międzynar. Konf. „Zastosowanie osiągnięć naukowych z zakresu genetyki, rozrodu, żywienia oraz jakości tusz i mięsa w nowoczesnej produkcji świń”. Ciechocinek, 29-30 czerwca 2006, Wyd. Uczeln. A T-R, Bydgoszcz, 141-142.
85. TYRA M., ORZECHOWSKA B., ŻAK G. (2006) Wykorzystanie przyżyciowych poubojowych pomiarów USG mięśnia najdłuższego grzbietu do szacowania mięsności świń. Mat. Konf. III Międzynar. Konf. „Zastosowanie osiągnięć naukowych z zakresu genetyki, rozrodu, żywienia oraz jakości tusz i mięsa w nowoczesnej produkcji świń” .Ciechocinek, 29-30 czerwca 2006, Wyd. Uczeln. A T-R, Bydgoszcz, 206-207.
86. ŻAK G., TYRA M. (2006) Użytkowość tuczna świń ras wbp i pbz a jakość polędwicy. Mat. Konf. III Międzynar. Konf. „Zastosowanie osiągnięć naukowych z zakresu genetyki, rozrodu, żywienia oraz jakości tusz i mięsa w nowoczesnej produkcji świń” . Ciechocinek, 29-30 czerwca 2006, Wyd. Uczeln. A T-R, Bydgoszcz, 213.
87. ORZECHOWSKA B., KOCZANOWSKI J., TYRA M., TUZ R. (2006) Produkcyjność i jakość mięsa świń żywionych paszami o wysokiej zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych. Mat. Konf. III Międzynar. Konf. „Zastosowanie osiągnięć naukowych z zakresu genetyki, rozrodu, żywienia oraz jakości tusz i mięsa w nowoczesnej produkcji świń”, Ciechocinek, 29-30 czerwca 2006, Wyd. Uczeln. A T-R, Bydgoszcz, 196.
88. SZYNDLER-NĘDZA M., RÓŻYCKI M. (2006) Analysis of changes in percentage of carcass cuts and tissues in boars evaluated at 95 - 125 kg body weight. Mat. Konf. III Międzynar. Konf. „Zastosowanie osiągnięć naukowych z zakresu genetyki, rozrodu, żywienia oraz jakości tusz i mięsa w nowoczesnej produkcji świń” . Ciechocinek, 29-30 czerwca 2006, Wyd. Uczeln. A T-R, Bydgoszcz, 201.
89. URBAŃSKI P., PIERZCHAŁA M., STARZYŃSKI R., KURYŁ J., KAMYCZEK M., RÓŻYCKI M. (2006) Relations between the polymorphisms in the coding and 5’ – flanking regions of the porcine MYOD1 and MYF5 genes and productive traits in pigs. Mat. Konf. Międzynar. Konf. "Pig Genome I". Lodi-Włochy, 20-21 lutego 2006, 56.
90. ECKERT R., RÓŻYCKI M. (2006) Wpływ wartości rodziców na kształtowanie się różnic w cechach użytkowych potomstwa różnej płci. Mat. Konf. III Międzynar. Konf. „Zastosowanie osiągnięć naukowych z zakresu genetyki, rozrodu, żywienia oraz jakości tusz i mięsa w nowoczesnej produkcji świń”. Ciechocinek, 29-30 czerwca 2006, Wyd. Uczeln. A T-R, Bydgoszcz, 71.
91. CYWA-BENKO K., WĘŻYK S., POŁTOWICZ K. (2006) Productivity of cockerels, crossbreds of hen native breeds kept on litter and free range. Mat. Konf. XII Europ. Poultry Conf. Verona-Włochy, 10-14 września 2006. World Poultry Sci. J. 6, Suppl. Book of Abstr., 263.
92. WOJTYSIAK D., POŁTOWICZ K. (2006) Effect of storage on desmin degradation and physico-chemical properties of poultry breast meat. Mat. Konf. XII Europ. Poultry Conf. Verona-Włochy, 10-14 września 2006, World Poultry Sci. J. 6, 2 Suppl. Book of Abstr., 251.
93. KOWALSKA D., PIÓRKOWSKA M. (2006) Wpływ zwiększonego dodatku mineralno-witaminowego i oleju rzepakowego na skład wyższych kwasów tłuszczowych we frakcji lipidowej mleka króliczego oraz wyniki użytkowości rozpłodowej samic. Mat. Konf. XXXV Sesja Nauk. ” Żywieniowe metody stymulowania produkcyjności i zdrowotności zwierząt”. Olsztyn-Mierki, 27-28 czerwca 2006, 76.
94. KOWALSKA D. (2006) Wpływ niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych zawartych w oleju lnianym na zawartość cholesterolu i profil kwasów tłuszczowych w lipidach mięsa króliczego. Mat. konf. XXXV Sesja Nauk. ” Żywieniowe metody stymulowania produkcyjności i zdrowotności zwierząt”, Olsztyn-Mierki, 27-28 czerwca 2006, 75.
95. KOWALSKA D. (2006) Wpływ niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych zawartych w oleju rybnym na efekty produkcyjne królic. Mat. Konf. LXXI Zjazd Naukowy PTZ, Bydgoszcz, 18-20 września 2006, Rocz. Nauk. PTZ, 4, 2, 2.
96. PIÓRKOWSKA M., BIELAŃSKI P., ZOŃ A. (2006) Wpływ krzyżowania norek różnych typów na jakość okrywy włosowej w pokoleniu F1. Mat. Konf. LXXI Zjazd Naukowy PTZ, Bydgoszcz, 18-20 września 2006, Rocz. Nauk. PTZ, 4, 2, 11.
97. CHOROSZY B., WÓJCIK P., CHOROSZY Z. (2006) Wybrane parametry płodności i zdrowotności krów rasy simentalskiej w zależności od systemu utrzymania. Mat. Konf. LXXI Zjazd Naukowy PTZ. Bydgoszcz, 18-20 września 2006, Rocz. Nauk. PTZ, 4, 7.
98. CHOROSZY B., CHOROSZY Z., TOPOLSKI P. (2006) Jakość rzeźna tusz i mięsa buhajków simentalskich pochodzących po buhajach testowych. Mat. Konf. Konf. Nauk. "Genetyczne i środowiskowe możliwości dostosowania wartości rzeźnej i jakości mięsa u zwierząt do wymagań konsumentów". Lublin-Krasnobród, 7-8 września 2006, 27-28.
99. CHOROSZY B., JANIK A., CHOROSZY Z., ZĄBEK T. (2006) Polimorfizm wybranych sekwencji mikrosatelitarnych DNA u bydła simetalskiego objętego badaniami nad identyfikacją QTL cech mięsności. Mat. Konf. Konf. Nauk." Genetyczne i środowiskowe możliwości dostosowania wartości rzeźnej i jakości mięsa u zwierząt do wymagań konsumentów". Lublin-Krasnobród, 7-8 wrzesnia 2006, 27.
100. CHOROSZY B., CHOROSZY Z., TOPOLSKI P. (2006) Jakość mleka krów rasy simentalskiej w zależności od systemu utrzymania. Mat. Konf. LXXI Zjazd Naukowy PTZ . Bydgoszcz, 18-20 września 2006, Rocz. Nauk. PTZ, 4, 8.
101. WÓJCIK P., ZAJĄC-MAZUR M. (2006) Wpływ systemu utrzymania na wybrane parametry płodności i zdrowotności krów rasy PHF odmiany czarno-białej. Mat. Konf. LXXI Zjazd Naukowy PTZ. Bydgoszcz,18-20 września 2006, Rocz. Nauk. PTZ, 4, 38.
102. WÓJCIK P. (2006) Określenie zwiazku masy ciała rodzacych się cieląt z łatwościa porodu i indeksami miednicy krów. Folia Universitatis Stetinensis. Zootechnika, 250,48, 139-144.
103. WÓJCIK P., CHOROSZY B. (2006) Wyniki oceny typu i budowy dla bydła mlecznego w zależności od systemu utrzymania w gospodarstwach wielkostadnych. Mat. Konf. LXXI Zjazd Naukowy PTZ, Bydgoszcz, 18-20 września 2006, Rocz. Nauk. PTZ, 4, 39.
104. PAKULSKI T., PAKULSKA E. (2006) Obserwacje nad składem serów produkowanych z mleka merynosów. Mat. Konf. LXXI Zjazd Naukowy PTZ, Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz. Bydgoszcz 18-20 września 2006, Rocz. Nauk. PTZ, 4, 20.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE, WYKŁADY NA SZKOLENIA, SEMINARIA

105. BORYS B., BORYS A. (2006) Wstępne obserwacje nad uzyskiem ubocznych produktów poubojowych z jagniąt tuczonych do wieku 100 dni. Mat. Konf. Streszczenia. XXV Dni Przemysłu Mięsnego. Sympozjum Naukowo-Techniczne „Postęp w Technologii Mięsa. Nauka-Praktyce”. Warszawa, 12 maja 2006, 2.
106. WĘGLARZY K., SKRZYŻALA I., MICHNA G. (2006) Owczarstwo - tradycja, współczesność, perspektywy. Mat. Konf. Międzynar. Konf. Nauk.-Techn. "Dać szansę owcom - przywrócić góry człowiekowi". Bielsko-Biała, 8 czerwca 2006, 55-56.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

107. BADOWSKI J. (2006) Gęsie jaja wylęgowe. Polskie Drobiarstwo, 5, 2 - 8.
108. BORYS B. (2006) Owce na pastwiskach. Farmer, 10, 48-49.
109. BORYS B., BERNACKA H., SZEWCZYK A., NIEDBALSKA M. (2006) Charakterystyka wybranych parametrów otłuszczenia tusz i mięśni jagniąt oraz ich współzależności z zawartością cholesterolu w mięsie. Rocz. Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, 44, 2, 43-57.
110. BORYS B., BORYS A., BŁAŻEJCZYK J. (2006) Uzysk ubocznych produktów poubojowych z jagniąt tuczonych do wieku 3 miesięcy. Rocz. Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, 44, 1, 49-62.
111. BORYS B., BORZUTA K., BORYS A. (2006) Wpływ genotypu i płci na uzysk ubocznych surowców poubojowych z jagniąt tuczonych do wysokich standardów wagowych. Rocz. Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, 42/43, 49-59.
112. PAKULSKA E., PAKULSKI T. (2006) Oscypki z nizin. Farmer, 4, 56-57.
113. PAKULSKI T., FÜRNSCHLIF D. (2006) Owczarski rarytas. Farmer, 18, 40-41.
114. MROCZKO L. (2006) Co hodowca o inbredzie wiedzieć powinien ? InfoPolsus, 2, 11-13.
115. FRINDT A., ZOŃ A., BIELAŃSKI P. (2006) Stres jako forma zachowania się zwierzęcia. Wiad. Zoot., 1, 15-18.
116. FRINDT A., ZOŃ A., BIELAŃSKI P. (2006) Wstępne informacje o zachowaniu się lisów polarnych (Alopex Lagopus L.) w warunkach fermowych. Wiad. Zoot., 2, 63-67.
117. FLOROWSKI T., PISULA A., ORZECHOWSKA B., ADAMCZAK L. (2006) Ocena wybranych cech użytkowości tucznej i rzeźnej świń rodzimej rasy puławskiej oraz przydatności przetwórczej pozyskanego od nich mięsa. Rocz. Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego; 44, 113-122.
118. TRELA J., CHOROSZY B. (2006) Prace Instytutu Zootechniki w Krakowie związane z doskonaleniem chowu i hodowli bydła mlecznego w Polsce. Wiad. Zoot. 2, 3-10.
119. TRELA J., JANUSZEWSKI R., WÓJCIK P. (2006) Ocena typu i budowy pierwiastek ras mlecznych- geneza powstania systemu oceny. Wiad. Zoot., 2, 11-26.
120. TRELA J., CHOROSZY B. (2006) Improvment of dairy cattle breeding in Poland. Pol. Food, Summer, 47-49.
121. SZYNDLER-NĘDZA M. (2006) Rola i znaczenie rodzimych ras świń oraz możliwości ich ochrony w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wiad. Zoot., 4, 9-14.
122. KOWALSKA D. (2006) Wartość dietetyczna mięsa króliczego. Wiad. Zoot. 3, 72-77.
123. KOWALSKA D. (2006) Królik – użytkowanie mięsne czy futerkowe. Wiad. Zoot., 2, 55-62.
124. GACEK L. (2006) Nowa jednostka chorobowa u królików. Króliki, 2, 9 - 11.
125. GACEK L. (2006) Szczyt sezonu rozrodczego. Króliki, 2, 16 - 17.
126. GACEK L. (2006) Wystawy i spotkania – Brzesko, Polagra 2006. Króliki, 4, 4 - 13.
127. GACEK L. (2006) Króliki w USA. Króliki, 4, 13 -15.
128. GACEK L. (2006) Choroby królików. Króliki, 4, 20 – 22.
129. BADOWSKI J. (2006) 50 lat hodowli gęsi w Instytucie Zootechniki. Wiad. Zoot., 4, 72-76.
130. BADOWSKI J. (2006) Gęsi rodzicielskie w warunkach nadzwyczajnych a produkcja jaj wylęgowych. Polskie Drobiarstwo, 4, 42 - 45.
131. ORZECHOWSKA B., TYRA M., MUCHA A. (2006) Czy udział płci w miocie z którego pochodzi loszka ma wpływ na jej późniejszą użytkowość rozpłodową? Trzoda Chl., 3, 39-40.
132. MUCHA A., TYRA M. (2006) Inseminacja trzody chlewnej w 2005 roku. Trzoda Chl., 10, 36-40.
133. ORZECHOWSKA B., MUCHA A. (2006) Wartość rozpłodowa ras matecznych na przestrzeni 1986-2006. Trzoda Chl., 10, 28-30.
134. ECKERT R. (2006) Ocena działalności trzech ferm o średniej skali produkcji. Trzoda Chl., 2, 20-23.
135. ECKERT R. (2006) Ciekawe rozwiązania zastosowane w chlewni o małej skali produkcji. Trzoda Chl., 3, 10-13.
136. ECKERT R. (2006) Czy można mówić o możliwości stabilizacji produkcji trzody chlewnej w Polsce? Trzoda Chl., 4, 22-24.
137. ECKERT R. (2006) Szanse dla gospodarstw o małej skali produkcji. Trzoda Chl., 5, 28-30.
138. ECKERT R. (2006) Możliwość produkcji wyrównanych stawek tuczników – jeden z celów pracy hodowlanej. Trzoda Chl., 6, 26-30.
139. ECKERT R. (2006) Aspekty hodowlane produkcji loszek remontowych w fermach towarowych. Trzoda Chl., 10, 18-21.
140. ECKERT R. (2006) Opłacalność produkcji świń. Część 1. Trzoda Chl., 11, 22-24.
141. ECKERT R. (2006) Opłacalność produkcji świń. Część 2. Trzoda Chl., 12, 16-19.
142. ŻAK G. (2006) Mięso wieprzowe jest zdrowe – potwierdzają to wyniki badań. Hod.Trz. Chl., 6, 65-67.
143. BORYS B., ZAWADZKA D. (2006) Stan i perspektywy rozwoju produkcji mięsa jagnięcego w Polsce po akcesie do Unii Europejskiej. Przegl. Hod., 1, 18-22.
144. KORMAN K. (2006) Nowa linia mateczna owiec – plenno-mleczna owca kołudzka. Wiad. Zoot., 2, 43-53.
145. TYRA M., RÓŻYCKI M. (2006) Wyniki cech tucznych i rzeźnych zwierząt kontrolowanych w stacjach SKURTCH w roku 2005. Trzoda Chl., 10, 30-34.
146. ECKERT R. (2006) Pomieszczenie dla loch luźnych i prośnych – najczęściej stosowane rozwiązania. Trzoda Chl., 1, 82-84.
147. ECKERT R. (2006) Przykłady rozwiązań ułatwiających adaptację warchlaków w tuczarniach. Trzoda Chl., 7, 78-82.
148. ECKERT R. (2006) Modernizacja fermy typu Bisprol – przykład właściwych rozwiązań, przyjaznych zwierzętom. Trzoda Chl., 8-9, 117-121.
149. ŻAK G. (2006) Produkcja świń w Małopolsce. Trzoda Chl., 5, 76-79.
150. ECKERT R. (2006) Nowe możliwości oceny wartości użytkowej i hodowlanej świń pod względem cech rzeźnych. InfoPOLSUS, 2, 8-10.
151. POŁTOWICZ K. (2006) Jak intensywna selekcja wpłynęła na drób mięsny? Ogólnopolski Informator Drobiarski, 4, 10-18.
152. POŁTOWICZ K. (2006) Wpływ systemu chowu na jakość mięsa drobiowego. Polskie Drobiarstwo, 4, 34-40.
153. POŁTOWICZ K. (2006) Higiena pojenia – warunek zdrowia i bezpieczeństwa ptaków. Ogólnopolski Informator Drobiarski, 12, 32-45.
154. POŁTOWICZ K. (2006) Jakość i bezpieczeństwo zdrowotne w produkcji drobiarskiej oraz systemy ich kontroli. Ogólnopolski Informator Drobiarski, 7, 22-36.
155. DROŻDŻ A. (2006) Znaczenie doskonalenia owiec w podniesieniu dochodowości owczarstwa górskiego. Problemy Zagospodarowania Ziem Górskich, 53, 81-90.
156. DROŻDŻ A. (2006) Europejski system ochrony tradycyjnych produktów żywnościowych. Wieś i Doradztwo, 3, 13-15.
157. BIELAŃSKI P., KOWALSKA D. (2006) Królik – nieznany czy znany. Część I – Polska. Magazyn Weterynaryjny. On - line.
158. BIELAŃSKI P., KOWALSKA D. (2006) Królik – nieznany czy znany. Część II – Świat. Magazyn Weterynaryjny. On - line.
159. BIELAŃSKI P. (2006) Chów królików w Polsce. Polska Wieś, 9, 8.
160. WÓJCIK P. (2006) Ocena pokroju jako narzędzie w selekcji bydła mlecznego. Cz. I. Hodowca bydła, 3, 18-20.
161. CHOROSZY B., CHOROSZY Z. (2006) Sukces w oborze? - wykorzystać wyniki oceny. Bydło, 1, 50-52.
162. PAKULSKI T., PAKULSKA E. (2006) Sery owcze z przyfermowej przetwórni IZ ZZD Kołuda Wielka. Wiad. Zoot., 2, 69-71.
163. CHOROSZY B., CHOROSZY Z. (2006) Wysokie standardy rzeźne - jak je uzyskać od krajowej populacji bydła? Bydło, 7, 32-34.
164. CHOROSZY B., CHOROSZY Z. (2006) Bydło simentalskie uniwersalne dla każdego hodowcy. Bydło, 5, 32-34.
165. JANUSZEWSKI R., WÓJCIK P. (2006) 10 lat oceniania. Hoduj z głową, 2, 61-62.
166. WÓJCIK P. (2006) Cielęce M-1. Hodowca bydła, 12, 28-29.
167. WÓJCIK P. (2006) Czerwone a jednak polskie. Hodowca bydła, 2, 28-29.
168. WÓJCIK P. (2006) Oddech obory. Hoduj z głową, 6, 55-58.
169. WÓJCIK P. (2006) Mikroklimat w oborze Cz.I. Czynniki fizyczne. Hoduj z głową, 3, 22-26.
170. WÓJCIK P. (2006) Problemy zdrowotne nóg i racic. Hodowca bydła, 6-7, 82-85.
171. WÓJCIK P. (2006) W drodze do championatu. Hodowca bydła, 5, 12-16.
172. WÓJCIK P. (2006) Mikroklimat w oborze Cz.II.Czynniki chemiczne i biologiczne. Hoduj z głową, 4, 46-48.
173. WÓJCIK P. (2006) Higiena doju. Hodowca bydła, 10, 31-39.
174. ZAJĄC-MAZUR M. (2006) Miejsce bydła czerwono-białego w polskiej hodowli. Bydło 6, 22-24.
175. DROŻDŻ A. (2006) Węgierskie rasy zachowawcze zwierząt gospodarskich w Hortobagy. Wiad. Zoot., 4, 61-65.
176. ŻAK G. (2006) Rozwój metod oceny wartości użytkowej i hodowlanej świń w Polsce. Trzoda Chl., 4, 46-48.
177. BILIK K., CHOROSZY Z. (2006) Rozród w stadach bydła mięsnego. Hodowca Bydła, 6/7, 72-76.

WYNIKI OCENY ZWIERZĄT

178. GORNOWICZ E., LEWKO L., KIEŁCZEWSKI K. (2006) Wyniki oceny porównawczej jaj siedmiu rodów kur nieśnych. Mat. Inf. dla ferm drob. i MRiRW. Wyd. wł. ZD IZ, Zakrzewo, 1-11.
179. WÓJCIK P., TRELA J. (2006) Ocena pokroju pierwiastek i krów ras mlecznych w Polsce.Cz.II. Hodowca Bydła, 5, 28-33.
180. SZEWCZYK A., KANIA S., KAWĘCKA A., RADECKA J. (2006) Wyniki oceny wartości hodowlanej tryczków i maciorek w roku 2004. Wyniki oceny wartości hodowlanej owiec. Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, 1-248.
181. SZEWCZYK A., KANIA S., KAWĘCKA A. (2006) Ocena wartości hodowlanej owiec metodą BLUP w roku 2005 – stada ojcowskie. Ocena wartości hodowlanej owiec metodą BLUP. Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, 1-153.
182. SZEWCZYK A., KANIA S., KAWĘCKA A., KRUPIŃSKI J., KNAPIK J. (2006) Ocena wartości hodowlanej owiec metodą BLUP w roku 2005 – stada mateczne. Ocena wartości hodowlanej owiec metodą BLUP. Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, 1-380.
183. TOPOLSKI P., MAJEWSKA A. (2006) Inseminacja bydła w roku 2005. Inseminacja bydła w roku 2005. Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, 1-37.
184. JAGUSIAK W., ŻARNECKI A., WÓJCIK P., TRELA J. (2006) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech pokroju (ocena 2006/1). Ocena wartości hodowlanej buhajów pod względem cech wydajności mlecznej i pokroju. Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, 33-44.
185. ŻAK G. (2006) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 1, 14-15.
186. ŻAK G. (2006) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 2, 27-28.
187. ŻAK G. (2006) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 3, 22-23.
188. ŻAK G. (2006) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 4, 28-30.
189. ŻAK G. (2006) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 5, 36-37.
190. ŻAK G., SZYNDLER-NĘDZA M. (2006) Ocena knurów i loszek w fermach hodowlanych w roku 2005 – rasy mateczne. Trzoda Chl., 4, 36-38.
191. SZYNDLER-NĘDZA M., ŻAK G. (2006) Przyżyciowa ocena knurów i loszek hodowlanych w roku 2005 – rasy ojcowskie. Trzoda Chl., 5, 42-45.
192. ŻAK G. (2006) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 6, 31-32.
193. ŻAK G. (2006) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 7, 24-25.
194. ŻAK G. (2006) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 8-9, 32-33.
195. ŻAK G. (2006) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 10, 22-23.
196. ŻAK G. (2006) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 11, 34-35.
197. ŻAK G. (2006) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 12, 34-35.
198. ORZECHOWSKA B., MUCHA A. (2006) Ocena użytkowości rozpłodowej loch. Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, 3-21.
199. MUCHA A., TYRA M. (2006) Inseminacja trzody chlewnej. Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, 74-95.
200. ORZECHOWSKA B., TYRA M., MUCHA A. (2006) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP – użytkowość rozpłodowa. Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP. Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, 3-262.
201. ORZECHOWSKA B., TYRA M., MUCHA A. (2006) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP – użytkowość rozpłodowa. Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP. Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, 3-240.
202. ŻAK G., RÓŻYCKI M. (2006) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP dla użytkowości tucznej i rzeźnej na podstawie pomiarów przyżyciowych. Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP. Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, Rok VI, z. 1, 166.
203. ŻAK G., RÓŻYCKI M. (2006) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP dla użytkowości tucznej i rzeźnej na podstawie pomiarów przyżyciowych. Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP. Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, Rok VI, z. 2, 155.
204. ECKERT R., ŻAK G. (2006) Ocena przyżyciowa loszek. Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, Rok XXIV, 38-49.
205. RÓŻYCKI M., TYRA M. (2006) Wyniki oceny użytkowości tucznej i rzeźnej świń w stacjach kontroli użytkowości rzeźnej trzody chlewnej. Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, 50-73.
206. TYRA M., RÓŻYCKI M. (2006) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP w SKURTCh. Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP. Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, Rok VI, z. 2, 156-170.
207. TYRA M., RÓŻYCKI M. (2006) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP w SKURTCh. Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP. Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, Rok VI, z. 1, 153-168.
208. ECKERT R., SZYNDLER-NĘDZA M. (2006) Ocena przyżyciowa młodych knurów. Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, 22-37.
209. SZYNDLER-NĘDZA M., LUCIŃSKI P., BAJDA Z. (2006) Świnie ras rodzimych. Stan hodowli i wyniki oceny. Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, 1-14.
210. SZEWCZYK A., KANIA S., KAWĘCKA A., RADECKA J. (2006) Wyniki oceny wartości hodowlanej tryczków i maciorek w roku 2005. Wyniki oceny wartości hodowlanej owiec. Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, 1-231.
211. KAWĘCKA A., SIKORA J., SZEWCZYK A. (2006) Wyniki oceny wartości użytkowej owiec objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt. Rocz. 2004. Wyniki oceny wartości użytkowej owiec objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt. Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, 3-98.
212. CHOROSZY B., CHOROSZY Z., KOCOŃ Z. (2006) Wyniki stacjonarnej oceny wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej w zakresie cech mięsnych (seria XIII R). Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Sezon oceny 2006/2. Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków,T. XLIII, 55-68.
213. CHOROSZY B., JAGUSIAK W., ŻARNECKI A., CHOROSZY Z. (2006) Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej (ocena 2006/1). Ocena wartości hodowlanej buhajów pod względem cech wydajności mlecznej i pokroju. Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, T. 27, 1, Supl, 26-33.
214. CHOROSZY B., JAGUSIAK W., ŻARNECKI A., CHOROSZY Z. (2006) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech mlecznych (ocena 2006/2). Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Sezon oceny 2006/2. Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, T. XLIII, 41-47.
215. CHOROSZY Z., JAGUSIAK W., ŻARNECKI A., WÓJCIK P. (2006) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech mlecznych (ocena 2006/2). Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Sezon oceny 2006/2. Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, T. XLIII, 7-23.
216. CHOROSZY Z., JAGUSIAK W., ŻARNECKI A., WÓJCIK P. (2006) Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej (ocena 2006/1). Ocena wartości hodowlanej buhajów pod względem cech wydajności mlecznej i pokroju. Wyd.wł. IZ-PIB, Kraków, T. 27, z. 1, supl., 5-13.
217. JAGUSIAK W., ŻARNECKI A., WÓJCIK P., TRELA J. (2006) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech pokroju (ocena 2006/1). Ocena wartości hodowlanej buhajów pod względem cech wydajności mlecznej i pokroju. Wyd.wł. IZ-PIB, Kraków, T. 27, 1, supl., 15-23.
218. JAGUSIAK W., ŻARNECKI A., WÓJCIK P., TRELA J. (2006) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech pokroju (ocena 2006/2). Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Wyd.wł. IZ-PIB, Kraków, T. XLIII, 11-51.
219. JAGUSIAK W., ŻARNECKI A., WÓJCIK P., TRELA J. (2006) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech pokroju (ocena 2006/1). Ocena wartości hodowlanej buhajów pod względem cech wydajności mlecznej i pokroju. Wyd.wł. IZ-PIB, Kraków, T. 27, 1, supl., 35-43.
220. JAGUSIAK W., ŻARNECKI A., WÓJCIK P., TRELA J. (2006) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech pokroju (ocena 2006/2). Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Wyd.wł. IZ-PIB, Kraków, T. XLIII, 35-51.
221. ŻARNECKI A., JAGUSIAK W., WÓJCIK P., TRELA J. (2006) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej i czerwono-białej pod względem cech pokroju (ocena 2006/1). Ocena wartości hodowlanej buhajów pod względem cech wydajności mlecznej i pokroju. Wyd.wł. IZ-PIB, Kraków, T. 27, 1, 90-179.
222. ŻARNECKI A., JAGUSIAK W., WÓJCIK P., TRELA J. (2006) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej pod względem cech pokroju (ocena 2006/2). Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Wyd.wł. IZ-PIB, Kraków, T. 27, 2, 17-182.
223. ŻARNECKI A., JAGUSIAK W., CHOROSZY B., TOPOLSKI P. (2006) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej i czerwono-białej pod względem cech mlecznych (ocena 2006/1). Ocena wartości hodowlanej buhajów pod względem cech wydajności mlecznej i pokroju. Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, T. 27, 1, 6-87.

BROSZURY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE

224. BADOWSKI J. (2006) Klucz do oznaczania wieku zarodków gęsich. Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, 1-40.
225. BADOWSKI J. (2006) Technologia utrzymania stada rodzicielskiego gęsi Białych Kołudzkich®. Mat. Szkol. ZWD Dąbrowa Tarn., 13 grudnia 2006, 1-9.
226. GORNOWICZ E. (2006) Ocena biologicznej wartości w odchowie kurcząt brojlerów mieszanek paszowych z udziałem kukurydzy oraz wybranych preparatów enzymatycznych. Mat.Inf., DSM Nutritional Products, Tarczyn, 1-26.
227. BILIK K., CHOROSZY Z., CHOROSZY B., ŁOPUSZAŃSKA-RUSEK M. (2006) Możliwości modyfikowania składu i właściwości funkcjonalnych mięsa wołowego z uwzględnieniem badań Instytutu Zootechniki. Mat. Szkol. XIV Szkoła Zimowa, "Zastosowania osiągnięć nauk podstawowych w hodowli bydła". Zakopane, 27 marca -1 kwietnia 2006. Wyd. AR Kraków, 251-263.
228. WĘGLARZY K., TRELA J., CHOROSZY Z. (2006) Wartość opasowa i rzeźna mieszańców z krzyżowania towarowego utrzymywanych w warunkach ekologicznych. Mat. Szkol. XIV Zimowa Szkoła, "Zastosowania osiągnięć nauk podstawowych w hodowli bydła". Zakopane, 27 marca-1 kwietnia 2006. Wyd. AR, Kraków, 61-66.
229. GUGOŁEK A., KOWALSKA D. (2006) Królewskie króliki rexy. Rolnicze ABC, 2. Poradnik ODR i Uniw. Warm.-Mazur. w Olsztynie, 15-17.
230. GUGOŁEK A., KOWALSKA D. (2006) Króliki mało znanych ras. Rolnicze ABC, 12. Poradnik ODR i Uniw. Warm.-Mazur. w Olsztynie, 13.
231. GUGOŁEK A., KOWALSKA D. (2006) Króliki angorskie. Rolnicze ABC, 12. Poradnik ODR i Uniw. Warm.-Mazur. w Olsztynie, 14.

INNE

232. SZYNDLER-NĘDZA M., MUCHA A. (2006) Porównanie dokładności szacowania umięśnienia świń ras Duroc, Hampshire i Pietrain na podstawie pomiarów tuszy. Aspekty technologiczne i ekonomiczne gospodarki żywnościowej rejonu podkarpackiego. Wyd. Uniw. Rzesz., 143-155.
233. GACEK L. (2006) Choroby królików. Podstawy chowu i hodowli. Podręcznik dla studentów i lekarzy medycyny weterynaryjnej. WRiL, Warszawa, 50-89.

Paszoznawstwo i Żywienia Zwierząt Gospodarskich

PRACE ORYGINALNE

234. GĄSIOR R., ŚLUSARCZYK K. (2006) Charakterystyka metody oznaczania aminokwasów siarkowych w paszach i żółtkach jaj. Rocz. Nauk. Zoot. 33, 2, 241-253.
235. PAKULSKI T. (2006) Wpływ poziomu żywienia białkowo-energetycznego dojonych maciorek merynosa polskiego na wydajność i skład produkowanego mleka. Rocz. Nauk. PTZ, 2, 1, 73-81.
236. BIELECKA G., KOROL W., PUZIO I. (2006) Wpływ nasion łubinu żółtego i rzepaku „00” na odchów oraz wybrane wskaźniki krwi kurcząt brojlerów. Med. Wet., 4, 420-422.
237. KOROL W., BIELECKA G., RUBAJ J., MATYKA S. (2006) Studies of electrolyte balance in Polish feed mixture for poultry. Pol. J. Natur. Sc.,1, Suppl. 3.
238. KOROL W., BIELECKA G., RUBAJ J., MATYKA S. (2006) The results of lab proficiency testing in the evaluation of nutritional value of feeds. Pol. J. Natur. Sc., 1.Suppl. 3.
239. MATYKA S., RUBAJ J., KOROL W., BIELECKA G. (2006) Industrial feed mixtures with an addition of methionine hydroksy analog. EJPAU, Agricultural Engineering, 9, 1., www.ejpau.media.pl/volume9/issue1.
240. SZMIGIELSKI M., RUBAJ J., MATYKA S. (2006) Zastosowanie wskaźnika purpury bromokrezolowej (BPI) do oceny zawartości α-tokoferolu w oleju rzepakowym uzyskanym z ogrzewanej mikrofalowo śruty rzepakowej. Acta Agrophysica 8, 1, 251-262.
241. BAROWICZ T., PIETRAS M., PIESZKA M., MIGDAŁ W. (2006) The effect of adding isomers of conjugated linoleic acid (cis9-trans 11 and trans 10-cis 12) to diets on lipid profile and oxidative stability of pork. Ann. Anim. Sci., Suppl. 2/1, 231-237.
242. BAROWICZ T., PIETRAS M., PIESZKA M. (2006) Changes in the level of some blood lipid indicators of fattening pigs receiving conjugated linoleic acid isomers (cis9-trans 11 i trans 10-cis 12) on their diets. Ann. Anim. Sci., Suppl. 2/2, 303-307.
243. BAROWICZ T., PIETRAS M., PIESZKA M., JANIK A., MIGDAŁ W. (2006) The blood serum cortisol level and carcasses quality in Polish Landrace fatteners. Ann. Anim. Sci. 1, Suppl., 150-151.
244. BAROWICZ T., PIETRAS M., PIESZKA M. (2006) Effect of source of CLA isomers in pigs diets on sensory properties of pork. Pol. J. Natur. Sc., 1. Suppl.3.
245. BAROWICZ T., PIETRAS M., PIESZKA M., MIGDAŁ W. (2006) Evaluation of carcass and meat quality in Polish Landrace fatteners slaughtered at 128 kg live body weight. Anim. Sci., Pap. Rep. 24, Suppl. 2, 29-36.
246. BILIK K., CHOROSZY Z. (2006) Effect of compensatory or accelerated growth of pubertal Simmental heifers on some performance traits and subsequent milk yield. Pol. J. Natur. Sc. 1, Suppl.3.
247. FURGAŁ-DIERŻUK I. (2006) The effect of dietary fiber from cereal by-product on the serum lipids profile and short chain fatty acid concentration of caecum of rat. Pol. J. Natur. Sc. Suppl. 3, 57-60.
248. FURGAŁ-DIERŻUK I. (2006) The effect of dietary fiber from cereal by-product on pigs wholesomeness. Pol. J. Natur. Sc. Suppl.3.
249. GĄSIOR R., PIESZKA M. (2006) Evaluation of vitamins A and E level in meat by HPLC. Anim. Sci.,1, Suppl., 88-89.
250. HANCZAKOWSKA E., ŚWIĄTKIEWICZ M. (2006) The effect of lemon balm (Melissa officinalis L.) or hop (Humulus lupulus L.) extracts on pig meat quality. Anim. Sci.,1, Suppl., 168-169.
251. HANCZAKOWSKA E., ŚWIĄTKIEWICZ M. (2006) Effect of sage (Savia officinalis) extract on meat quality in pigs of different genotype. Pol. J. Natur. Sc., 1, Suppl.3.
252. HANCZAKOWSKA E., ŚWIĄTKIEWICZ M., KÜHN I. (2006) The efficiency of xylanase in the feeding of weaned piglets. Ann. Anim. Sci., Suppl. 2/1, 173-177.
253. HANCZAKOWSKI P., SZYMCZYK B., SZCZUREK W. (2006) The effect of plant or animal fat in pig feed on fatty acid profile in pork. Anim. Sci.,1, Suppl., 172-173.
254. HANCZAKOWSKI P., SZYMCZYK B. (2006) The effect of plant or animal fat in pig feed mixture on fattening results and carcass quality. Ann. Anim. Sci., Suppl. 2/1, 179-183.
255. HANCZAKOWSKI P., SZYMCZYK B., HANCZAKOWSKA E. (2006) The effect of dietary plant oils or animal fats on fatty acids profile and cholesterol level in pig blood. Pol. J. Natur. Sc., Suppl.3.
256. JANIK A., PIESZKA M., MIGDAŁ W. (2006) Effect of RYR1 genotype on carcass and meat quality in Polish Landrace pigs. Anim. Sci.,1, Suppl., 70-71.
257. KORELESKI J., ŚWIĄTKIEWICZ S. (2006) The effect of vitamin E, plant extracts, xantophylls and synthetic antioxidants on chosen chemical parameters of breast meat of chickens. Anim. Sci.,1, Suppl., 186-187.
258. KORELESKI J., ŚWIĄTKIEWICZ S. (2006) Effect of stabilized fish oil supplementation and storage on changes of fatty acid profile, TBA-RS content and sensoric properties of breast meat of broiler chickens. Pol. J. Natur. Sc. Suppl.3.
259. OSIĘGŁOWSKI S., STRZETELSKI J. (2006) Effect of the period of feeding higher energy diets to prepartum cows on early lactation milk yield. Pol. J. Natur. Sc. 1, Suppl. 3.
260. PIESZKA M., JANIK A., MIGDAŁ W., KĘDZIOR W. (2006) Effect of adding β- carotene and vitamins C and E to CLA-enriched diets on dietetic and eating quality of pork. Pol. J. Natur. Sc., 217-226.
261. PIETRAS M., BAROWICZ T. (2006) Effect of conjugated linoleic acid (CLA) and ambient temperature on fatness in broiler chickens. Anim. Sci.1, Suppl., 42-43.
262. PIETRAS M., BAROWICZ T., OCŁOŃ E. (2006) Effect of Lactobacillus rhamnosus on growth performance, weight of organs and lipid indices of broiler chickens. Pol. J. Natur. Sc.1, Suppl.3.
263. PIETRAS M., KOWALSKA D., OCŁOŃ E. (2006) Effect of fresh meadow grass addend to diet on the profile of higher fatty acids in rabbit meat. Sci. Mess. Lviv Nat. Acad. Vet. Med., 8, 2, 247-251.
264. SOSIN E., BOROWIEC F., STRZETELSKI J., SMULIKOWSKA S. (2006) The effect of feeding regular or low ά-linolenic acid linseed on the fatty acid composition of egg yolks. J. Anim. Feed Sci. 4, 641-650.
265. SZCZUREK W., SZYMCZYK B., HANCZAKOWSKI P. (2006) Changes in chemical composition of raw chicken breast muscle related to feed enzyme supplement and the use of digestible amino acid values in diet formulation. Anim. Sci.,1, Suppl., 8.
266. SZYMCZYK B., HANCZAKOWSKI P. (2006) Effect of different naked oat cultivars in the diet on serum lipid profile in rats. Pol. J. Natur. Sc., 1. Suppl. 3.
267. STRZETELSKI J., BILIK K., CHOROSZY Z. (2006) Efficiency of feeding beef breeds cows and calves kep on natural and traditional pastures. Sci. Mess. Lviv Nat. Acad. Vet. Med.; 8, 2, 81-85.
268. ŚWIĄTKIEWICZ M., HANCZAKOWSKA E. (2006) The effect of various doses of phytase on P and Ca digestibility of pregnant and lactating sows. Ann. Anim. Sci., Suppl. 2/1, 221-224.
269. ŚWIĄTKIEWICZ M., HANCZAKOWSKA E. (2006) Meat quality and carcass indices of pigs fed maize grain silage. Pol. J. Natur. Sc., Suppl. 3.
270. ZYMON M., STRZETELSKI J. (2006) The effect of feeding system on calf rearing performance and meat quality. J. Anim. Feed Sci., Suppl. 1, 47-50.
271. ZYMON M., STRZETELSKI J. (2006) The effect of feeding two rapeseed cultivars differing in fatty acid on health promoting value of veal. Anim. Sci., 1, Suppl., 160-161.
272. ŁOPUSZAŃSKA-RUSEK Magdalena, BILIK Krzysztof, WĘGLARZY Karol (2006) Możliwość wykorzystania enzymów fibrolitycznych w żywieniu bydła mlecznego i opasowego. Post. Nauk Rol., 3, 81-92.
273. ŁOPUSZAŃSKA-RUSEK M., BILIK K., WĘGLARZY K. (2006) Możliwość wykorzystania enzymów fibrolitycznych w żywieniu bydła. Post. Nauk Rol., 3, 81-92.
274. WĘGLARZY K., KRASZEWSKI J., WAWRZYŃCZAK S., GREGA T. (2006) Wpływ skarmiania kiszonego gniecionego ziarna jęczmienia na wydajność krów, wartość odżywczą i przydatność technologiczną mleka do przetwórstwa. Rocz. Nauk. Zoot. 33, 1, 81-93.
275. ŁYSAK A., WĘGLARZY K., LIGASZEWSKI M., MACH-PALUSZKIEWICZ Z., BARABASZ W. (2006) Wpływ żywienia ślimaków z rodzaju Helix czystą celulozą na wyniki odchowu i skład treści mikrobiocenotycznej przewodu pokarmowego. Rocz. Nauk. Zoot. 33, 1, 125-132.
276. POŁTOWICZ K., CYWA-BENKO K., CALIK J. (2006) Effect of dietary crude protein level on performance and meat quality. Pol. J. Natur. Sc. 1. Suppl. 3.
277. PIÓRKOWSKA M., KOWALSKA D. (2006) Effect of essential unsaturated fatty acids in linseed oil and fish oil on fatty acid profile of rabbit meat lipids. Anim. Sci.1, Suppl., 52-53.
278. BILIK K., CHOROSZY Z., CHOROSZY B., ŁOPUSZAŃSKA-RUSEK M. (2006) Effect of type of feed and breed of cattle on productive Indicators and chemical composition of beef. Ann. Anim. Sci. 6, 2, 301-312.
279. BILIK K., CHOROSZY Z., ŁOPUSZAŃSKA-RUSEK M. (2006) Effect of silage type on the composition and health properties of beef. Anim. Sci. 1. Suppl., 72-73.
280. KOROL W., NIEŚCIÓR H., ZYGMUNT B., BIELECKA G. (2006) Ocena zawartości żelaza, manganu, cynku i miedzi w mieszankach paszowych dla drobiu. Rocz. Nauk. Zoot. 33, 1, 95-104.
281. BRZÓSKA F. (2006) Effect of calcium salt of fatty acid from linseed oil on cows yield, n-3 fatty acid content of milk and blood plasma parametres. J. Anim. Feed Sci. 15, 3, 347-360.
282. BRZÓSKA F. (2006) Effect of protected rapeseed meal on efficiency of milk production and composition. Ann. Anim. Sci. 6, 1, 87-99.
283. HANCZAKOWSKA E., URBAŃCZYK J., KÜHN I., ŚWIĄTKIEWICZ M. (2006) Effect of glucanase and xylanase supplementation of feed for weaned piglets. Ann. Anim. Sci. 6, 1, 101-108.
284. HANCZAKOWSKI P., SZYMCZYK B. (2006) The effect of olive oil or linseed oil supplemented with pure saturated fatty scids on serum choresterol level in rats. J. Anim. Feed Sci. 15, 2, 287-294.
285. KORELESKI J., ŚWIĄTKIEWICZ S. (2006) The influence of dietary fish oil and vitamin E on the fatty acids profile and oxidative stability of frozen stored chicken breast meat. J. Anim. Feed Sci. 15, 1, 631-640.
286. KOWALSKA D., PIETRAS M. (2006) Effect of dietary sunflower oil on the fatty acid profile of rabbit meat lipids. Anim. Sci. 1. Suppl., 46-47.
287. PAYNE R.L., LEMME A., SEKO H., HASHIMOTO Y., FUJISAKI H., KORELESKI J., ŚWIĄTKIEWICZ S., SZCZUREK W., ROSTAGNO H. (2006) Bioavailability of methionine hydroxy analog-free acid relative to DL-methionine in broilers. Anim. Sci. 1, 427-439.
288. PIESZKA M., PAŚCIAK P., JANIK A., BAROWICZ T., WOJTYSIAK D., MIGDAŁ W. (2006) The effect of sex and dietary antioxidants B-carotene, vitamins C and E in CLA-enriched diet on the lipid profile and oxidative stability of pork meat. J. Anim. Feed Sci. 15, 1, 37-45.
289. ŚLIWIŃSKI B.J., BRZÓSKA F. (2006) Historia sorgo i jego wartość pokarmowa w uprawie na kiszonkę. Post. Nauk Rol., 1, 25-37.
290. ŚWIĄTKIEWICZ M., HANCZAKOWSKA E. (2006) The effect of crude fiber concentrate supplementation on some characteristics of piglet intestine. Pol. J. Natur. Sc. Suppl.3.
291. ŚWIĄTKIEWICZ M., HANCZAKOWSKA E., SZEWCZYK A. (2006) Effect of crude fiber concentrate supplementation on rearing performance of piglets. Ann. Anim. Sci. Suppl. 2/2, 427-431.
292. ŚWIĄTKIEWICZ S., KORELESKI J. (2006) Evaluation of nutritional value of rye distilers dried grains with solubles for laying hens. Pol. J. Natur. Sci. Suppl. 3.
293. ŚWIĄTKIEWICZ S., KORELESKI J., KOPROWSKI J. (2006) Wpływ fitazy i 25-hydroksycholekalcyferolu na wyniki odchowu i jakość kośćca kurcząt brojlerów. Med. Wet. 62, 1, 81-84.
294. ŚWIĄTKIEWICZ S., KORELESKI J. (2006) Effect of maize distillers dried grains with solubles and dietary enzyme supplementation on the perfprmance of laying hens. J. Anim. Feed Sci. 15, 253-260.
295. SZEWCZYK A., BOROWIEC F., HANCZAKOWSKA E. (2006) Fatty acid and cholesterol content of meat of broilers fed linseed oil or different linseed varieties. Ann. Anim. Sci. 6, 1, 109-116.
296. SZEWCZYK A., HANCZAKOWSKA E., ŚWIĄTKIEWICZ M. (2006) The effect of nettle ( Utrica dioica ) extract on fattening performance and fatty acid profile in the meat and serum lipids of pigs. J. Anim. Feed Sci. 15. Suppl. 1, 81-84.
297. WOJTASIK D., WĘGLARZ A., SKRZYŃSKI G., ZYMON M. (2006) The effect of dietary linseed supplementation meat quality and muscle fiber characteristics of m. longissimus thoracis of calves. Anim. Sci. 1, 158-159.
298. BILIK K., STRZETELSKI J., ŁOPUSZAŃSKA-RUSEK M., WĘGLARZY K. (2006) Tendencje w odchowie cieliczek hodowlanych ras mlecznych w okresie pojenia mlekiem. Post. Nauk Rol., 4, 71-85.
299. OCŁOŃ E., PIETRAS M. (2006) Ghrelina - peptydowy hormon żołądkowy. Post. Nauk Rol., 2, 3-14.
300. PIESZKA M., JANIK A., PAŚCIAK P., MIGDAŁ W. (2006) Oxysterols in meat , meat products and health implications. Referat plenarny, opublikowany. Anim. Sci. 1. Suppl., 124-131.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

301. NIWIŃSKA B. (2006) Wpływ bilansu kationowo-anionowego i zawartości wapnia w paszy na efektywność odchowu oraz przemiany składników mineralnych u cieląt w pierwszych trzech miesiącach życia. Rozprawa habilitacyjna. Rocz. Nauk. Zoot. 33, Monogr. i Rozpr., 85.

PRACE PRZEGLĄDOWE

302. WALCZYŃSKI S. (2006) Efekt przeniesienia i zanieczyszczenia krzyżowe – możliwości badawcze. Pasze Przemysłowe, 9, 18-21.
303. WALCZYŃSKI S. (2006) Efektywność granulowania mieszanek paszowych z udziałem całych ziaren pszenicy. Pasze Przemysłowe, 10, 29-31.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

304. KOROL W., BIELECKA G., RUBAJ J., MATYKA S. (2006) Ocena bilansu elektrolitów w krajowych mieszankach paszowych dla drobiu. Mat. Konf. Streszczenie. XXXV Sesja Nauk. „Żywieniowe metody stymulowania produkcyjności i zdrowotności zwierząt”. Olsztyn-Mierki, 27-28 czerwca 2006, 67.
305. KOROL W., BIELECKA G., RUBAJ J., MATYKA S. (2006) Rola badań biegłości laboratoriów w ocenie wartości pokarmowej pasz. Mat. Konf. Streszczenie. XXXV Sesja Nauk. „Żywieniowe metody stymulowania produkcyjności i zdrowotności zwierząt”. Olsztyn-Mierki, 27-28 czerwca 2006, 97.
306. JAŚKIEWICZ T., MATYKA S., SAGAN A. (2006) Wpływ ekstruzji na zawartość wybranych składników pokarmowych materiałów lniankowych. Mat. Konf. Streszczenie. XXXV Sesja Nauk. „Żywieniowe metody stymulowania produkcyjności i zdrowotności zwierząt”. Olsztyn-Mierki, 27-28 czerwca 2006, 93.
307. BORYS B., JARZYNOWSKA A. (2006) Wpływ żywienia nasionami rzepaku i lnu na wyniki tuczu intensywnego jagniąt. Mat. Konf. LXXI Zjazd Naukowy PTZ, Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz., Bydgoszcz 18-20 września 2006. Rocz. Nauk. PTZ, 4, 3.
308. BORYS B., SZYMCZAK W. (2006) Wpływ stosowania nasion rzepaku i lnu oraz makuchu rzepakowego w żywieniu owiec plennych na masę ich potomstwa po urodzeniu. Mat. Konf. LXXI Zjazd Naukowy PTZ, Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz. Bydgoszcz, 18-20 września 2006. Rocz. Nauk. PTZ, 4, 5.
309. BORYS B., WÓJTOWSKI J. (2006) Zawartość witaminy E i A w siarze i mleku owiec przy stosowaniu w dawkach nasion rzepaku i lnu oraz makuchu rzepakowego. Mat. Konf. LXXI Zjazd Naukowy PTZ, Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz., Bydgoszcz 18-20 września 2006. Rocz. Nauk. PTZ, 4, 6.
310. BAROWICZ T., PIETRAS M., PIESZKA M. (2006) Wpływ źródła izomerów CLA w dawce pokarmowej dla tuczników na skład chemiczny i właściwości sensoryczne mięsa wieprzowego. Mat. Konf. Streszczenie. XXXV Sesja Nauk. Żywieniowe metody stymulowania produkcyjności i zdrowotności zwierząt”, Olsztyn – Mierki, 27-28 czerwca 2006, 39.
311. BAROWICZ T., PIETRAS M., PIESZKA M., MIGDAŁ W. (2006) Wpływ podawania z paszą izomerów kwasu linolowego (cis9-trans11 oraz trans 10-cis 12)na profile lipidowe oraz stabilność oksydacyjną mięsa wieprzowego. Mat. Konf. III Międzynar. Konf. „Zastosowanie osiągnięć naukowych z zakresu genetyki, rozrodu, żywienia oraz jakości tusz i mięsa w nowoczesnej produkcji świń” , Ciechocinek, 29-30 czerwca 2006, Wyd. A T-R, Bydgoszcz., 161.
312. BILIK K., CHOROSZY Z., CHOROSZY B., ŁOPUSZAŃSKA-RUSEK M. (2006) Wpływ rasy opasanych buhajków na skład i właściwości funkcjonalne wołowiny. Mat. Konf. Konf. Nauk. „Genetyczne i środowiskowe możliwości dostosowania wartości rzeźnej i jakości mięsa u zwierząt do wymagań konsumentów”, Lublin-Krasnobród, 7-8 września, 2006, 25.
313. BOROWIEC F., BAROWICZ T., KOCZANOWSKI J., PIESZKA M., MIGDAŁ W. (2006) Wpływ uzupełnienia dawki izomerami CLA (cis9-trans11 oraz trans10-cis12) u tuczników do masy ciała 102 lub 122 kg na profil kwasów tłuszczowych słoniny i wątroby. Mat. Konf. III Międzynar. Konf. „Zastosowanie osiągnięć naukowych z zakresu genetyki, rozrodu i żywienia oraz jakości tusz i mięsa w nowoczesnej produkcji świń”, Ciechocinek, 29-30 czerwca 2006. Wyd. A T-R, Bydgoszcz., 130.
314. BRZÓSKA F. (2006) Modyfikowanie składu mleka w kierunku prozdrowotnym dla człowieka. Mat. Konf.. Streszczenie. XXXV Sesja Nauk. „ Żywieniowe metody stymulowania produkcyjności i zdrowotności zwierząt”. Olsztyn-Mierki, 27-28 czerwca 2006, 1-2.
315. DYMNICKA M., ŁOZICKI A., KLUPCZYŃSKI J., MICIŃSKI J., STRZETELSKI J. (2006) Zawartość kwasów tłuszczowych nasyconych (SFA) i jednonienasyconych (MUFA) w musculus thoracis w zależności od rasy buhajków i rodzaju kiszonki. Mat. Konf. Streszczenie. XXXV Sesja Nauk. „Żywieniowe metody stymulowania produkcyjności i zdrowotności zwierząt” Olsztyn-Mierki, 27-28 czerwca 2006, 21.
316. FURGAŁ-DIERŻUK I. (2006) Prozdrowotne właściwości włókna pokarmowego produktów zbożowych u świń. Mat. Konf. Streszczenie. XXXV Sesja Nauk. ”Żywieniowe metody stymulowania produkcyjności i zdrowotności zwierząt”. Olsztyn-Mierki, 27-28 czerwca 2006, 42.
317. HANCZAKOWSKA E. (2006) Zioła w lecznictwie i żywieniu - od człowieka do świni. Mat. Konf. III Międzynar. Konf. ”Zastosowanie osiągnięć naukowych z zakresu genetyki, rozrodu, żywienia oraz jakości tusz i mięsa w nowoczesnej produkcji świń”. Ciechocinek, 29-30 czerwca 2006, Wyd. A T-R, Bydgoszcz, 52-56.
318. HANCZAKOWSKA E., ŚWIĄTKIEWICZ M. (2006) The efficency of xylanase in weaned piglets feeding. Mat. Konf. III International Conf. "Application of scientific achievements in the field of genetics, reproduction, nutrition, carcass and meat quality in modern pigs production". Ciechocinek, 29-30 czerwca 2006, Wyd. Uczeln. A T-R, Bydgoszcz, 139.
319. HANCZAKOWSKA E., ŚWIĄTKIEWICZ M. (2006) Wpływ dodatku ekstraktu z szałwi (Salvia officinalis) na jakość mięsa u świń o różnym genotypie. Mat. Konf. Streszczenie. XXXV Sesja Nauk. ”Żywieniowe metody stymulowania produkcyjności i zdrowotności zwierząt”, Olsztyn-Mierki, 27-28 czerwca 2006, 21.
320. HANCZAKOWSKI P., SZYMCZYK B., HANCZAKOWSKA E. (2006) Wpływ różnych źródeł tłuszczu w paszy na poziom kwasów tłuszczowych i cholesterolu we krwi tuczników. Mat. Konf. Streszczenie. XXXV Sesja Nauk. ”Żywieniowe metody stymulowania produkcyjności i zdrowotności zwierząt”, Olsztyn-Mierki , 27-28 czerwca 2006., 22.
321. HANCZAKOWSKI P., SZYMCZYK B. (2006) The effect of animal fat in pig feed on fattening results and carcass quality. Mat. Konf. III International Conf. “Application of scientific achivements in the field of genetics, reproduction, nutrition, carcass and meat quality in modern pigs production”, Ciechocinek, 29-30 czerwca 2006, Wyd. Uczeln. A T-R, Bydgoszcz, 140.
322. KORELESKI J., ŚWIĄTKIEWICZ S. (2006) Fatty acids and TBA-RS in frozen breast meat of chickens fed diets with rapeseed oil supplemented with fish oil and vitamin E. Mat. Konf. XII Europ. Poultry Conf. Verona-Włochy, 10-14 września 2006. World Poultry Sci. J. 62. Suppl. Book of Abstr. Abstr. & Proceed., 242.
323. KORELESKI J., ŚWIĄTKIEWICZ S. (2006) Zmiana składu kwasów tłuszczowych i zawartości TBA-RS podczas przechowywania w zamrożeniu mięśni piersiowych kurcząt otrzymujących w paszy olej rzepakowy i stabilizowany tłuszcz rybny. Mat. Konf. Streszczenie. XXXV Sesja Nauk. „Żywieniowe metody stymulowania produkcyjności i zdrowotności zwierząt”. Olsztyn-Mierki, 27-28 czerwca 2006, 63.
324. OSIĘGŁOWSKI S., STRZETELSKI J. (2006) Wpływ okresu żywienia krów przed wycieleniem dawkami o zwiększonej zawartości energii na wydajność i skład mleka krów. Mat. Konf. Streszczenie. XXXV Sesja Nauk. „Żywieniowe metody stymulowania produkcyjności i zdrowotności zwierząt”. Olsztyn-Mierki, 27-28 czerwca 2006, 29.
325. PIESZKA M., JANIK A., MIGDAŁ W., BAROWICZ T., KĘDZIOR W., KACZOR U., PIETRAS M. (2006) Wpływ genu RYR1 (Hal) oraz płci na jakość tuszy i mięsa u świń pbz otrzymujących w diecie olej palmowy. Mat. Konf. III Międzynar. Konf. ”Zastosowanie osiągnięć naukowych z zakresu genetyki, rozrodu, żywienia oraz jakości tusz i mięsa w nowoczesnej produkcji świń”. Ciechocinek, 29-30 czerwca 2006.Wyd. AT-R Bydgoszcz., 197-198.
326. PIETRAS M., BAROWICZ T., OCŁOŃ E. (2006) Wpływ bakterii Lactobacillus rhamnosus na wyniki odchowu, masę wybranych narządów oraz wskaźniki lipidowe krwi u kurcząt brojlerów. Mat. Konf. Streszczenie. XXXV Sesja Nauk. „Żywieniowe metody stymulowania produkcyjności i zdrowotności zwierząt”. Olsztyn-Mierki, 27-28 czerwca 2006, 72.
327. PISULEWSKA E., SZYMCZYK B., POLASZCZYK S. (2006) Wpływ desykantów na wielkość plonu i wartość odżywczą białka nasion lędźwianu siewnego odmiany Derek. Mat.Konf. Konf. Nauk. „Strategie wykorzystania roślin strączkowych”. Zakopane, 26 września 2006, 18.
328. STRZETELSKI J., KOWALCZYK J., HEIMBECK W. (2006) The effect of various rumen protected methionine sources on milk yield, milk composition and nitrogen efficiency of cows in mid-lactation. Mat. Konf. , Abstr. ADSA Joint Ann. Meet., Minneapolis, Minnesota USA, 9-13 lipiec 2006, Sec.: Ruminant Nutrition., 76.
329. STRZETELSKI J. (2006) Wpływ czynników żywieniowych na rozwój przewodu pokarmowego u cieląt. Mat. Konf. Konf. Żywieniowa "Prawidłowy rozwój żwacza kluczem do sukcesu wysokowydajnej krowy. Nutrimix-Polska, 6.
330. SZYMCZYK B., HANCZAKOWSKI P. (2006) Wpływ różnych odmian owsa nagoziarnistego w diecie na profil lipidów w surowicy krwi szczurów. Mat. Konf. Streszczenie. XXXV Sesja Nauk.” Żywieniowe metody stymulowania produkcyjności i zdrowotności zwierząt”, Olsztyn – Mierki, 27-28 czerwca 2006., 123.
331. ŚWIĄTKIEWICZ S., KORELESKI J. (2006) Wartość pokarmowa suszonego wywaru z żyta w żywieniu kur nieśnych. Mat. Konf. Streszczenie. XXXV Sesja Nauk., 80.
332. ŚWIĄTKIEWICZ M., HANCZAKOWSKA E. (2006) The effect of various doses of phytase on P and Ca digestibility of pregnant and lactating sow. Mat. Konf. III International Conf. “Application of scientific achivements in the field of genetics, reproduction, nutrition, carcass and meat quality in modern pigs production”, Ciechocinek, 29-30 czerwca 2006, Wyd. Uczeln. A T-R, Bydgoszcz, 155.
333. ŚWIĄTKIEWICZ M., HANCZAKOWSKA E. (2006) Wpływ dodatku do paszy koncentratu włókna surowego na wybrane cechy jelita prosiąt. Mat. Konf. Streszczenie. XXXV Sesja Nauk. "Żywieniowe metody stymulowania produkcyjności i zdrowotności zwierząt". Olsztyn-Mierki, 27-28 czerwca 2006, 29.
334. BILIK K., CHOROSZY Z. (2006) Wpływ kompensacyjnego lub przyśpieszonego wzrostu jałówek rasy Simental w okresie dojrzewania płciowego na wybrane cechy użytkowe i późniejszą mleczność. Mat. Konf., Streszczenie. XXXV Sesja Nauk. „ Żywieniowe metody stymulowania produkcyjności i zdrowotności zwierząt”. Olsztyn-Mierki, 27-28 czerwca 2006, 16.
335. BORYS A., BORYS B., GRZEŚKIEWICZ S. (2006) Effect of feeding rapeseed and linseed to nursing ewes on diurnal changes in the lipid profile of milk. Mat. Konf. 57th Ann. Meet. of the European Association for Animal Production. Antalia, Turcja, 17-20 września 2006, Abstr. 12, 302.
336. POŁTOWICZ K., WĘŻYK S. (2006) Effect of garlic oil added to feed and water of laying hens on table egg quality. Mat. Konf. XII Europ. Poultry Conf., Verona-Włochy, 10-14 września 2006 World Poultry Sci. J. Book of Abstr., 10164, 150.
337. RUBAJ J. (2006) Ocena zawartości witamin A i E w paszach przemysłowych. Mat. Konf. XXII Konf. Nauk.-Tech. „Jakość i bezpieczeństwo pasz – stan, wymagania i potrzeby”. Jachranka, 21-22 września 2006r., 38-44.
338. POŁTOWICZ K. (2006) Wpływ poziomu białka ogólnego w mieszance paszowej na wyniki produkcyjne i jakość mięsa kogutków wolno rosnących. Mat. Konf. Streszczenie XXXV Sesja Nauk. "Żywieniowe metody stymulowania produkcyjności i zdrowotności zwierząt". Olsztyn-Mierki, 27-28 czerwca 2006, 73.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE, WYKŁADY NA SZKOLENIA, SEMINARIA

339. PIZOŃ D., DOBROWOLSKI R., KOROL W. (2006) Oznaczanie fluoru w paszach metodą potencjometryczną z zastosowaniem elektrody jonoselektywnej. Mat. Konf. XV Poznańskie Konwersatorium Analit. „Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków”. Poznań, 20-21 kwietnia 2006r., 109.
340. NIEŚCIÓR H., KOROL W., DOBROWOLSKI R. (2006) Oznaczanie azotynów w materiałach i mieszankach paszowych metodą spektrofotometryczną. Mat. Konf. XV Poznańskie Konwersatorium Analit. „Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków”. Poznań, 20-21 kwietnia 2006, 110.
341. BIELECKA G. (2006) Aminokwasy w paszach przemysłowych i czynniki antyodżywcze ograniczające strawność i przyswajalność aminokwasów. Mat. Konf. XXII Konf. Nauk.-Techn. „Jakość i bezpieczeństwo pasz – stan, wymagania i potrzeby”. Jachranka, 21-22 września 2006r., 32-37.
342. RUBAJ J. (2006) Ocena zawartości witamin A i E w paszach przemysłowych. Mat. Konf. XXII Konf. Nauk.-Techn. „Jakość i bezpieczeństwo pasz – stan, wymagania i potrzeby”. Jachranka, 21-22 września 2006r., 38-44.
343. MATYKA S. (2006) Lizyna dostępna (przyswajalna) a jakość pasz przemysłowych. Mat. Konf. XXII Konf. Nauk.-Techn. „Jakość i bezpieczeństwo pasz – stan, wymagania i potrzeby”. Jachranka, 21-22 września 2006r., 9-12.
344. KOROL W. (2006) Interpretacja wyników badania pasz w świetle aktualnych zaleceń. Mat. Konf.XXII Konf. Nauk.-Techn. „Jakość i bezpieczeństwo pasz – stan, wymagania i potrzeby”. Jachranka, 21-22 września 2006r., 20-25.
345. KOROL W. (2006) Ocena składu mineralnego pasz. Mat. Konf. XXII Konf. Nauk.-Techn. „Jakość i bezpieczeństwo pasz – stan, wymagania i potrzeby”. Jachranka, 21-22 września 2006r., 45-53.
346. MARKOWSKI J. (2006) Zanieczyszczenia botaniczne w paszach. Mat. Konf. XXII Konf. Nauk.-Techn. „Jakość i bezpieczeństwo pasz – stan, wymagania i potrzeby”. Jachranka, 21-22 września 2006r., 61-62.
347. WALCZYŃSKI S. (2006) Wpływ technologii przetwarzania na jakość i bezpieczeństwo pasz. Mat.Konf. XXII Konf. Nauk.-Tech. „Jakość i bezpieczeństwo pasz – stan, wymagania i potrzeby”. Jachranka, 21-22 września 2006r., 75-78.
348. BAROWICZ T., PIETRAS M., PIESZKA M., MIGDAŁ W. (2006) Ocena jakości tusz i mięsa tuczników PBZ ubijanych przy wyższej masie ciała. Mat.Konf. Konfer. Nauk. „Genetyczne i środowiskowe możliwości dostosowania wartości rzeźnej i jakości mięsa u zwierząt do wymagań konsumentów”. Lublin-Krasnobród, 7-8 września 2006., 25.
349. BILIK K. (2006) Wpływ systemów żywienia jałówek na ich wzrost i późniejszą wydajność mleczną. Mat. Konf. Konf. Nauk.-Techn. „Prawidłowy rozwój żwacza kluczem do sukcesu wysoko wydajnej krowy”, Warszawa, 23 lutego 2006, 1-17.
350. PIZOŃ D., DOBROWOLSKI R., KOROL W. (2006) Oznaczanie fluoru w paszach metodą potencjometryczną z zastosowaniem elektrody jonoselektywnej. Mat. Konf. XV Poznańskie Konwersatorium Analit. „Nowoczesne metody przygotowania próbek i oznaczania śladowych ilości pierwiastków”. Poznań, 20-21 kwietnia 2006r., 109.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

351. KOROL W. (2006) Ocena jakości produktów sojowych na cele paszowe. Pasze Przemysłowe, 9, 2-6.
352. KOROL W. (2006) Uwarunkowania prawne i wymagania jakościowe dla otrąb zbożowych na cele paszowe. Przegląd Zbożowo-Młynarski, 9, 55-57.
353. KOROL W., BIELECKA G., RUBAJ J. (2006) Informacja o badaniu biegłości laboratoriów ZHW PT 2005. Pasze Przemysłowe, 1, 2-3.
354. MATYKA S., ŻELAZOWSKA R. (2006) Olej rzepakowy – niedoceniany dietetyczny materiał paszowy. Pasze Przemysłowe, 1, 8-9.
355. MARKOWSKI J., KOROL W. (2006) Informacja o wynikach badań GMO wykonanych w KLP Szczecin w ramach Krajowego Planu Kontroli Pasz 2005. Pasze Przemysłowe, 1, 25.
356. KOROL W., NIEŚCIÓR H., PIZOŃ D. (2006) Interpretacja wyników badania azotynów i fluoru w środkach żywienia zwierząt na potrzeby urzędowego nadzoru. Pasze Przemysłowe 2/3, 2-4.
357. KOROL W. (2006) Wymagania w zakresie zapewnienia jakości handlowej w produkcji i obrocie pasz. Pasze Przemysłowe, 2/3, 29-36.
358. RUBAJ J. (2006) Higiena w produkcji zwierzęcej. Pasze Przemysłowe, 4, 16-17.
359. PISKUREWICZ D., MARKOWSKI J., KOROL W. (2006) Informacja o wynikach badań monitoringowych środków żywienia zwierząt w zakresie wykrywania i oznaczania zawartości GMO w roku 2005. Pasze Przemysłowe, 4, 24-25.
360. KOROL W. (2006) Wymagania jakościowe dla ubocznych produktów młynarskich na cele paszowe – otręby zbożowe. Pasze Przemysłowe, 5/6, 16-19.
361. KOROL W. (2006) Interpretacja wyników badania pasz w świetle aktualnych wymagań. Pasze Przemysłowe, 7/8, 12-21.
362. MATYKA S. (2006) Lizyna dostępna (przyswajalna) a jakość przemysłowych mieszanek paszowych. Pasze Przemysłowe, 9, 8-10.
363. KOROL W., KWIATEK K. (2006) Jakość i bezpieczeństwo pasz – stan, wymagania, potrzeby. Pasze Przemysłowe, 10, 5-12.
364. KOROL W. (2006) Monitorowanie składu mineralnego pasz w ramach urzędowego nadzoru. Pasze Przemysłowe, 10, 14-17.
365. KOROL W. (2006) Wykorzystanie odchylenia standardowego odtwarzalności do oceny niepewności rozszerzonej metod badania pasz na potrzeby urzędowego nadzoru. Pasze Przemysłowe, 11/12, 2-5.
366. BORYS B., BORYS A., LIPECKA C., GRUSZECKI T. (2006) Aktualne zagadnienia z zakresu strategii żywienia kóz. XI Seminarium FAO-CIHEAM. Katania-Włochy. Wiad. Zoot., 4, 63-72.
367. BORYS B., PAKULSKA E., BORYS A., GRZEŚKIEWICZ S. (2006) Wstępna ocena przydatności nasion rzepaku i lnu oraz makuchu rzepakowego w żywieniu przeżuwaczy na przykładzie zestawów paszowych dla owiec w piątym miesiącu ciąży. Tłuszcze Jadalne, 41,3/4, 298-309.
368. WALCZYŃSKI S. (2006) Wpływ zastosowania całych ziaren pszenicy na efektywność granulowania mieszanek paszowych. Inżynieria Rolnicza, 7, 423-430.
369. PIESZKA M., JANIK A. (2006) Wpływ stabilności oksydacyjnej lipidów na wartość dietetyczną wieprzowiny.(nie wykazana w roku 2005). Wiad. Zoot. 2005, 3, 37-40.
370. BAROWICZ T. (2006) Produkty utleniania cholesterolu w mięsie świń. Hod. Trz. Chl., 2, 29-31.
371. BAROWICZ T., JANIK A. (2006) Zastępują antybiotyki. Hod. Trz. Chl., 4, 11-13.
372. BAROWICZ T., PIESZKA M. (2006) Toksyny grzybowe w paszach dla świń - jak chronić i zwalczać. Hod. Trz. Chl., 5, 8-11.
373. BAROWICZ T. (2006) Dodatki paszowe w żywieniu świń. Magazyn Farmerski, 8, 52-55.
374. BAROWICZ T. (2006) Tłuszcze roślinne w żywieniu świń. Magazyn Farmerski, 10, 33-37.
375. BILIK K., STRZETELSKI J. (2006) Organizacja wypasu bydła na pastwiskach. Hodowca Bydła, 3, 56-60.
376. BILIK K. (2006) Utrzymanie krów mamek ras mięsnych. Hodowca Bydła, 2, 62-68.
377. BILIK K. (2006) Zasady żywienia młodego bydła opasowego. Hodowca Bydła, 3, 61-65.
378. BILIK K. (2006) Skład tkankowy organizmu i tuszy opasanego bydła. Hodowca Bydła, 4, 40-45.
379. BILIK K. (2006) Krzyżowanie towarowe bydła. Hodowca Bydła, 5, 48-52.
380. BILIK K. (2006) Jak odchowywać jałówki hodowlane ras mlecznych. Hodowca Bydła, 6-7, 22-26.
381. BILIK K. (2006) Pierwsze pasze dla cieląt. Hodowca Bydła, 9, 18-25.
382. BILIK K. (2006) Białka mleka krowiego. Hodowca Bydła, 10, 16-22.
383. JANIK A., PIESZKA M. (2006) Nowe informacje o defekcie genetycznym CVM u bydła HF. Hodowca Bydła, 3, 26-28.
384. JANIK A., PIESZKA M. (2006) Choroby genetyczne bydła-zespół Chediak-Higashi (CHS). Hodowca Bydła, 4, 23-25.
385. JANIK A., PIESZKA M. (2006) Genetycznie uwarunkowane choroby bydła. Magazyn Farmerski, 5, 33-35.
386. JANIK A., PIESZKA M., KOSKA M., PALUCH U. (2006) Zioła jako zamienniki antybiotyków paszowych w żywieniu świń. Magazyn Farmerski, 6, 31-33.
387. JANIK A., PIESZKA M. (2006) Probiotyki w żywieniu trzody chlewnej. Magazyn Farmerski, 7, 41-43.
388. JANIK A., PIESZKA M. (2006) Znaczenie preparatów zakwaszających w żywieniu świń. Magazyn Farmerski, 8, 56-58.
389. JANIK A., PIESZKA M. (2006) Wpływ genów głównych RYR1T(Haln) i RN- na jakość mięsa wieprzowego. Magazyn Farmerski, 9, 42-46.
390. JANIK A., PIESZKA M. (2006) Diagnozowanie podatności świń na stres testem PCR-RFLP. Hod. Trz. Chl., 1, 34-35.
391. JANIK A., PIESZKA M. (2006) Identyfikacja genów oddziałujących na wielkość miotu u świń. Hod. Trz. Chl., 3, 38-40.
392. JANIK A., PIESZKA M. (2006) Ochrona biologicznej różnorodności i zasobów genetycznych trzody chlewnej. Hod. Trz. Chl., 5, 28-30.
393. JANIK A., PIESZKA M. (2006) Roślinne stymulatory wzrostu w żywieniu świń. Hod. Trz. Chl., 6, 14-18.
394. KORELESKI J., ŚWIĄTKIEWICZ S. (2006) Zakaz stosowania antybiotyków paszowych – co dalej? Pasze Przemysłowe, 2/3, 22-29.
395. SZCZUREK W. (2006) Strawność aminokwasów pasz drobiowych. Hodowca Drobiu, 2, 6-13.
396. SZCZUREK W. (2006) Możliwości wykorzystania koncepcji strawnych aminokwasów w bilansowaniu pasz dla drobiu. Hodowca Drobiu, 3, 109, 24-33.
397. SZCZUREK W. (2006) Strawne aminokwasy w żywieniu indyków rzeźnych. Indyk Polski, 2, 6-13.
398. ŚWIĄTKIEWICZ S., KORELESKI J. (2006) Spożycie jaj a zdrowie konsumenta, cholesterol – wyniki badań klinicznych. Hodowca Drobiu, 2, 34-37.
399. KRAWCZYK J. (2006) Wykorzystanie suszonych wytłoków z jabłek w żywieniu kur mięsnych. Ogólnopolski Informator Drobiarski, 8, 34-38.
400. GACEK L. (2006) Żywienie królików – zapotrzebowanie na składniki mineralne. Cz. III. Króliki, 1, 10 - 15.
401. WALCZYŃSKI S. (2006) Reprezentatywna próbka – ważny element bezpieczeństwa mieszanek paszowych. Hodowca Drobiu, 9, 8-11.
402. KOROL W. (2006) Ocena jakości produktów sojowych na cele paszowe. Pasze Przemysłowe, 9, 2-6.
403. GACEK L. (2006) Żywienie królików – zapotrzebowanie na witaminy. Cz. IV. Króliki, 2, 11 - 16.
404. GACEK L. (2006) Żywienie królików – woda i pasze. Cz.V. Króliki, 3, 9-13.
405. GACEK L. (2006) Żywienie królików. Cz. VI. Króliki, nr.4, 15-18.
406. BORYS A., BORYS B., GRZEŚKIEWICZ S., PAKULSKA E. (2006) Charakterystyka składu chemicznego nasion rzepaku i uzyskanego z nich makuchu przy tłoczeniu oleju metodą „na zimno” i „na gorąco”. Tłuszcze Jadalne. 41, 1/2, 138-145.
407. BORYS B. (2006) Nasiona rzepaku i lnu oraz makuch rzepakowy w zestawach paszowych dla owiec wysokoplennych. Przegl. Hod., 8, 20-24.
408. BORYS B. (2006) Zagadnienia z zakresu strategii żywienia owiec na XI Seminarium FAO–CIHEAM w Katani (Włochy). Cz. I. Drugorzędne składniki pokarmowe. Przegl. Hod., 3, 24-26.
409. BORYS B. (2006) Zagadnienia z zakresu strategii żywienia owiec na XI Seminarium FAO–CIHEAM w Katani (Włochy). Cz. II Żywienie a jakość produktów. Przegl. Hod., 4, 12-15.
410. BORYS B., BORYS A. (2006) Skład chemiczny i profil kwasów tłuszczowych makuchu rzepakowego przy tłoczeniu oleju metodą „na zimno” i „na gorąco”. Przegl. Hod., 7, 19-22.
411. POŁTOWICZ K. (2006) Wpływ żywienia niosek na ich produkcyjność i jakość jaj spożywczych. Ogólnopolski Informator Drobiarski, 2, 10-16.
412. BRZÓSKA F., KOROL W., KORELESKI J. (2006) Skutki prawne, organizacyjne, produkcyjne i ekonomiczne zakazu stosowania materiałów paszowych GMO w Polsce. Pasze Przemysłowe, 5/6, 2-5.
413. HANCZAKOWSKA E. (2006) Zastosowanie wytłoków z nasion rzepaku w żywieniu świń. Wiad. Zoot., 3, 38-43.
414. JANIK A., KOSKA M., PALUCH U., PIESZKA M., BAROWICZ T. (2006) Probiotyki w żywieniu prosiąt. Wiad. Zoot., 2, 3-9.
415. KORELESKI J., ŚWIĄTKIEWICZ S. (2006) Wartość pokarmowa i wykorzystanie produktów ubocznych z biopaliw w żywieniu drobiu. Wiad. Zoot., 3, 29-37.
416. STRZETELSKI J. (2006) Możliwości wykorzystania w żywieniu bydła produktów ubocznych powstających przy głębokim tłoczeniu oleju z nasion roślin oleistych i produkcji bioetanolu. Wiad. Zoot., 3, 56-67.
417. URBAŃCZYK J., HANCZAKOWSKA E. (2006) Suszony wywar z kukurydzy w żywieniu świń. Wiad. Zoot., 3, 44-54.
418. BAROWICZ T. (2006) Włókna mięśniowe a jakość mięsa wieprzowego. Hod. Trz. Chl., 1, 22-23.
419. BAROWICZ T. (2006) Witamina E. Hoduj z głową, 6, 25-28.
420. BILIK K. (2006) Odporność z ........"wiadra". Hoduj z głową, 4, 58-61.
421. BILIK K. (2006) Kondycja, zdrowie i komfort. Hoduj z głową, 2, 30-34.
422. BILIK K. (2006) Jakość wołowiny. Hoduj z głową, 4, 58-61.
423. BILIK K. (2006) Zdrowe mleko. Hoduj z głową, 5, 64-69.
424. BILIK K. (2006) Opas cieląt na "białe mięso". Hoduj z głową, 6, 2-40.
425. BILIK K., STRZETELSKI J. (2006) Czynniki wplywające na wydajność rozrodczą krów w fermach mlecznych. Przeg. Hod., 12, 3-7.
426. KORELESKI J., ŚWIĄTKIEWICZ S. (2006) Czy frakcje cholesterolu w produktach drobiarskich mają znaczenie dla konsumenta ? Pol. Drob., 1, 8-11.
427. MACIASZEK K., STRZETELSKI J. (2006) Wymagania konsumentów odnośnie jakości produktów zwierzęcych. Wiad. Zoot., 3, 78-81.
428. PIESZKA M., JANIK A. (2006) Witamina E jako czynnik stabilizujący jakość mięsa wieprzowego. Trzoda Chl., 1, 34-37.
429. SZAREK J., ADAMCZYK K., STRZETELSKI J., MAKULSKA J., WĘGLARZY K., ZAJĄC T. (2006) Optymalizacja ekologicznej produkcji mleka i wołowiny z uwzględnieniem stosowania substancji biologicznie czynnych. Wieś Jutra, 11, 39-41.
430. BRZÓSKA F., WĘGLARZY K. (2006) Odnawialne źródła energii pochodzenia rolniczego. Wiad. Zoot., 3, 3-14.
431. BRZÓSKA F. (2006) Uprawa rzepaku i gorzelnictwo zbóż - źródło biopaliw i pasz dla zwierząt. Wiad. Zoot., 3, 15-21.

INSTRUKCJE WDROŻENIOWE I UPOWSZECHNIENIOWE

432. RUBAJ J., KOROL W. (2006) Instrukcja oznaczania witaminy B2 w premiksach i mieszankach paszowych metodą chromatografii cieczowej HPLC. Wyd. wł. IZ - PIB, KLP Lublin, 1-5.
433. RUBAJ J., GĘBALA G., RYNKIEWICZ M., KOROL W. (2006) Instrukcja oznaczania kantaksantyny w premiksach i mieszankach paszowych metodą chromatografii cieczowej HPLC. Wyd. wł. IZ - PIB, KLP Lublin, 1-5.
434. WALCZYŃSKI S., KOROL W. (2006) Instrukcja oceny mieszarek paszowych. Wyd. wł. IZ - PIB, KLP Lublin, 1-9.
435. KUŚMIERZ D., NIEŚCIÓR H., KOROL W. (2006) Instrukcja oznaczania jodu w premiksach paszowych i dodatkach mineralnych metodą potencjometryczną z wykorzystaniem elektrody jonoselektywnej. Wyd. wł. IZ - PIB, KLP Lublin, 1-5.
436. KUŚMIERZ D., NIEŚCIÓR H., KOROL W. (2006) Instrukcja oznaczania selenu w premiksach paszowych metodą HGAAS. Wyd. wł. IZ - PIB, KLP Lublin, 1-6.
437. NIEŚCIÓR H., KUŚMIERZ D., KOROL W. (2006) Instrukcja oznaczania kobaltu w premiksach i mieszankach paszowych metodą FAAS. Wyd. wł. IZ - PIB, KLP Lublin, 1-5.
438. NIEŚCIÓR H., KARDASZ A. (2006) Instrukcja oznaczania mocznika w materiałach i mieszankach paszowych metodą spektrofotometryczną. Wyd. wł. IZ-PIB, KLP Lublin, 1-5.
439. BIELECKA G., WÓJCIK G., RYNKIEWICZ M. (2006) Instrukcja oznaczania tłuszczu surowego po hydrolizie w paszach. Wyd. wł. IZ-PIB, KLP Lublin, 1-6.

BROSZURY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE

440. KORMAN K. (2006) Zasady oszczędnego żywienia owiec w okresie wychowu. Broszura upowszech., (wyniki za 2004r.). Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, 27-30.
441. BILIK K., CHOROSZY Z., CHOROSZY B., ŁOPUSZAŃSKA-RUSEK M. (2006) Możliwości modyfikowania składu i właściwości funkcjonalnych mięsa wołowego z uwzględnieniem badań Instytutu Zootechniki. Zastosowania osiągnięć nauk podstawowych w hodowli bydła. Mat. Szkol. XIV Szkoła Zimowa. Zakopane, 27 marca -1 kwietnia 2006. Wyd. A R Kraków., 251-263.
442. STRZETELSKI J., ZYMON M. (2006) Możliwości zwiększenia kwasów eikozapentaenowego (EPA) i dokozaheksaenowego (DHA) w mleku krów. Zastosowania osiągnięć nauk podstawowych w hodowli bydła. Mat. Szkol. XIV Szkoła Zimowa, Zakopane, 27 marca -1 kwietnia 2006.Wyd. AR Kraków., 193-208.
443. BILIK K. (2006) Ekologiczne żywienie bydła. Broszura upowszech., Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, 1-15.
444. ŚWIĄTKIEWICZ S., KORELESKI J. (2006) Ekologiczne żywienie drobiu. Broszura upowszech. 8/2006. Wyd. wł. IZ - PIB, Kraków, 1-27.
445. KACZOR A. (2006) Ekologiczny chów bydła. Mat. Info. Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, 1-25.
446. SOSNÓWKA-CZAJKA E., ŚWIĄTKIEWICZ S., KORELESKI J. (2006) Ekologiczny chów i żywienie drobiu. Mat. Info. Wyd. wł. IZ - PIB Kraków, 1-27.
447. GORNOWICZ E. (2006) Ocena poprawności działania linii pojenia kropelkowego drobiu po wprowadzeniu do wody preparatów leczniczych Mepatar 20% i Mepatar 40%. Mat. Info., POLFA Tarchomin, 1-6.

Technologia, Ekologia i Ekonomika Produkcji Zwierzęcej

PRACE ORYGINALNE

448. BORYS B. (2006) Wartość tuczna jagniąt z krzyżowania tryków ile de france z maciorkami mieszańcami mleczno-plennymi z wysokim udziałem rasy wschodniofryzyjskiej. Rocz. Nauk. PTZ, 1, 2, 353-357.
449. PARAPONIAK P., KAWĘCKA A. (2006) Evaluation of processing suitability and eating value of meat from lambs kept in an ecological management system. Anim. Sci. 1, 86-87.
450. PARAPONIAK P., KAWĘCKA A., SIKORA J. (2006) The use of pre- and post-slaughter methods of musculus longissimus dorsi measurements for evaluation of lamb carcass meatiness. Sci. Mess. Lviv Nat. Acad. Vet. Med., 8, 3, 146-149.
451. SOSNÓWKA-CZAJKA E., SKOMORUCHA I., HERBUT E. (2006) Effect of reduced dietary energy level and vitamin C and E supplement on performance, and some physiological parameters in broiler chickens exposed to elevated air temperature. Pol. J. Natur. Sc. 1. Suppl. 3.
452. SOSNÓWKA-CZAJKA E., SKOMORUCHA I., HERBUT E. (2006) Effect of dietary vitamin supplements on the meat quality of broiler chickens exposed to elevated air temperature. Anim. Sci., 1, Suppl., 48-49.
453. SKOMORUCHA I., HERBUT E., SOSNÓWKA-CZAJKA E. (2006) Effect of restricted access to water on meat quality of broiler chickens. Anim. Sci., 1, Suppl., 68-69.
454. SOSNÓWKA-CZAJKA E., SKOMORUCHA I., MUCHACKA R. (2006) Effect of rearing temperature and reduced dietary energy on the profile of higher fatty acids in the meat of broiler chickens. Anim. Sci., 1, Suppl., 64-65.
455. SOSNÓWKA-CZAJKA E., HERBUT E., SKOMORUCHA I. (2006) Effect of ambient colour stimuli on broiler chicken meat quality. Anim. Sci., 1, Suppl., 38-39.
456. BIEDA W., HERBUT E., RADOŃ J. (2006) Zagadnienia optymalizacji warunków termicznych energooszczędności brojlerni. Acta Scient. Polon. Architectura. 5,1, 91-99.
457. WALCZAK J. (2006) Evaluation of the efficiency of infrared radiators based on behavioral preferences of piglets. Ann. Anim. Sci. Suppl. 2/2, 445-450.
458. WALCZAK J. (2006) Environmental effects of pig production. Sci. Mess. Lviv Nat. Acad. Vet. Med., 8, 2, 259-271.
459. SZEWCZYK A. (2006) Effect of weaning date on resistance level of weaners. Ann. Anim. Sci. Suppl. 2/2, 421-426.
460. PASCHMA J. (2006) Effect of different levels of dietary herb mixture supplement on the course of parturition and reproductive performance in sows. Ann. Anim. Sci., Suppl. 2/2, 397-400.
461. PASCHMA J. (2006) Effect of dietary fibre and feeding system on the activity, behaviour and productivity of group housed pregnant sows. Ann. Anim. Sci., Suppl. 2/2, 401-404.
462. PARAPONIAK P., SIKORA J., KAWĘCKA A. (2006) Pasture fattening results of mountain rams and ewes and their crossbreds. Sci. Mess. Lviv Nat. Acad. Vet. Med. 8, 3, 150-155.
463. SIKORA J., PARAPONIAK P., KAWĘCKA A. (2006) Effect of stage of lactation on amount of goat cheese produced. Sci. Mess. Lviv Nat. Acad. Vet. Med., 8, 2, 83-86.
464. SOWULA-SKRZYŃSKA E., OKULARCZYK S. (2006) Efektywność ekonomiczna zintegrowanej i ekologicznej produkcji żywca wołowego. Zesz. Nauk. AR Wrocław, 540, 467-472.
465. SOWULA-SKRZYŃSKA E. (2006) Sytuacja ekonomiczna producentów mleka po dwóch latach członkostwa w UE. Rola kapitału ludzkiego w rozwoju obszarów wiejskich. Pr. pod red. Z. Wyszkowskiej. Wyd. Uczeln. Uniw. Techn.-Przyr. Bydgoszcz, 175-179.
466. BORECKA A. (2006) Efektywność ekonomiczna i rynkowa gospodarstw trzodowych funkcjonujących w grupie producenckiej. Zesz. Nauk. AR Wrocław, 540, 77-81.
467. SZUMIEC A. (2006) Rentowność produkcji wyrobów z wołowiny w Polsce południowo-wschodniej. Zesz. Nauk. A R Wrocław, 540, 523-530.
468. SZUMIEC A. (2006) Analiza jednostkowego zysku i dochodowości wyrobów wieprzowych w zakładach mięsnych w Polsce południowo-wschodniej. Rola kapitału ludzkiego w rozwoju obszarów wiejskich. Pr. pod red. Z. Wyszkowskiej. Wyd. Uczeln. Uniw. Techn.-Przyr. Bydgoszcz, 185-189.
469. BIS-WENCEL H., NOZDRYN-PŁOTNICKI Z., SABA L., ZOŃ A., KOPCZEWSKI A., SROKA A. (2006) Influence preservatives an the histopathological picture of some internal organs of minks. Med. Wet. 62, 70-73.
470. ZOŃ A., FRINDT A., BIELAŃSKI P., KOSTRO K. (2006) Wpływ warunków utrzymania i temperamentu samic lisów polarnych na wskaźniki użytkowości rozpłodowej i typ zachowań behawioralnych młodych lisów. Rocz. Nauk. Zoot. 33, 1, 153-159.
471. GORNOWICZ E., CZAJA L., WOJNOWSKA M., KIEŁCZEWSKI K. (2006) Effects of various lighting programmes used in broiler chicken growing on the quality of carcase and meat. Anim. Sci.,1. Suppl., 80.
472. HAŃCKOWIAK A., WĘGLARZY K., WINNICKI S., GŁOWICKA R. (2006) Wpływ rodzaju gum strzykowych na zmiany morfologiczne końca strzyka. Rocz. Nauk. Zoot. 33, 1, 81-93.
473. TOPOLSKI P., NOWOSAD B., SKALSKA M. (2006) Comparison of the parasite infestation of rams and ewes of different breeds. Sci. Mess. Lviv Nat. Acad. Vet. Med. 8, 2, 271-275.
474. SKOMORUCHA I., HERBUT E. (2006) Use o fan earth-tube heat Exchange to optimize broiler house climate during the summer period. Ann. Anim. Sci., 6, 1, 169-177.
475. PARAPONIAK P. (2006) Effect of crossbreeding on pasture rearing of lambs and chemical and sensory properties of slaughter material. Ann. Anim. Sci., 6, 1, 139-148.
476. SOWULA-SKRZYŃSKA E., KAPŁON B. (2006) Efektywność produkcyjno-ekonomiczna wyników badań żywieniowych w produkcji kurcząt rzeźnych, tuczników i jagniąt. Rocz. Nauk. Zoot. 33, 2, 263-277.
477. LIGASZEWSKI M., FIEMA J., WĘGLARZY K., PILARCZYK A., ŁYSAK A., BEREZA M. (2006) Effects of organik fertilization of ponds as well as chemical composition of zooplankton on some chemical components of carp ( Cyprinus carpio L.) meat. Anim. Sci. 1. Suppl., 62-63.
478. WĘGLARZY K., KRASZEWSKI J., WAWRZYŃCZAK S., GREGA T. (2006) Wpływ skarmiania kiszonego gniecionego ziarna jęczmienia na wydajność krów, wartość odżywczą i przydatność technologiczną mleka do przetwórstwa. Rocz. Nauk. Zoot. 33, 3, 81-93.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

479. KORMAN K., OSIKOWSKI M.A. (2006) Wpływ dojenia owiec merynosowych na wyniki rozrodu ze stanówek czerwcowo-lipcowych. Biologiczne aspekty gospodarki owczarskiej. Wyd. AR, Inst. Bot. PAN, Kraków, 45-50.
480. WALCZAK J. (2006) Zastosowanie proekologicznych technologii produkcji trzody chlewnej w aspekcie redukcji chemicznych zagrożeń w rolnictwie. Chemiczne zagrożenia w rolnictwie – stan i perspektywy. Pr. zb. Monogr. i Rozpr. Wyd. IMW, Lublin, 259-274.

PRACE PRZEGLĄDOWE

481. MAZUR D., HERBUT E., WALCZAK J. (2006) Termowizja jako metoda diagnostyczna. Rocz. Nauk. Zoot. 33, 2, 171-181.
482. HERBUT E., SOSNÓWKA-CZAJKA E., WALCZAK J. (2006) Colour vision in pigs and poultry. Ann. Anim. Sci., 6, 2, 187-194.
483. KAPŁON B. (2006) Katalog innowacji zootechnicznych. Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, 1-54.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

484. KORMAN K. (2006) Wpływ wybranych czynników na efektywność doju mechanicznego owiec. Mat. Konf. LXXI Zjazd Naukowy PTZ, Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz., Bydgoszcz, 18-20 września 2006, Rocz. Nauk. PTZ, 4, 13.
485. KORMAN K., OSIKOWSKI M.A. (2006) Niektóre uwarunkowania określania wydajności mleka u owiec. Mat. Konf. LXXI Zjazd Naukowy PTZ, Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz, Bydgoszcz, 18-20 września 2006 Rocz. Nauk. PTZ, 4., 12.
486. WĘGLARZY K., KRUPIŃSKI J. (2006) Tеxнoлoгия пpоизводcтва мoлoкa в кopoвникax oткpвытoгo типa в Польше нa пpимepe фepмы мoлoчныx кopoв Oпытнoй cтaнции Инcтитyтa Зooтexники Гpoдзeц Шлëнcки. Mat. Konf. Wykł. Międzynar. Konf. Hod. Zwierząt.Charków-Ukraina, 3-6 października 2006, Wyd. wł. IZ-PIB Kraków, 1-23.
487. ŁYSAK A., WĘGLARZY K., LIGASZEWSKI M. (2006) Heliculture (Farm - Reading of edible snails) - A New, Promising Branch of Animal Production. Mat. Konf. ESNA XXXVI Ann. Meet. IASI - Rumunia, 10-14 września 2006., 30-31.
488. SOSNÓWKA-CZAJKA E., SKOMORUCHA I., HERBUT E., MUCHACKA R. (2006) Free range and born systems as related to productivity and welfare of broiler chickens different commercial lines . Mat. Konf. XII Europ. Poultry Conf., Verona-Włochy, 10-14 września 2006, World Poult. Sci. J. 62, Suppl., 605-606.
489. SOSNÓWKA-CZAJKA E., SKOMORUCHA I., HERBUT E. (2006) Thermal stress and physiological reaction of broiler chickens after injection of linseed oil in the yolk sac. Mat. Konf. XII Europ. Poultry Conf., Verona-Włochy, 10-14 września 2006, World Poultry Sci. J., 62. Suppl, 495-496.
490. SOSNÓWKA-CZAJKA E., HERBUT E., MUCHACKA R. (2006) Effect of occupancy time on welfare and productivity of broiler chickens. Mat. Konf. XII Europ. Poultry Conf., Verona-Włochy, 10-14 września 2006, World Poultry Sci. J. 62. Suppl., 579-580.
491. SOSNÓWKA-CZAJKA E., HERBUT E., SKOMORUCHA I. (2006) Wpływ paszy z udziałem siemienia lnianego na kształtowanie się produkcyjności i wybranych wskaźników fizjologicznych kurcząt brojlerów poddanych działaniu podwyższonej temperatury powietrza. Mat. Konf.. Streszczenie. XXXV Sesja Nauk. „ Żywieniowe metody stymulowania produkcyjności i zdrowotności zwierząt”.Olsztyn-Mierki, 27-28 czerwca 2006 r., 77.
492. HERBUT E. (2006) Udział inżynierii rolniczej w zadaniach programu wieloletniego Instytutu Zootechniki. Mat. Konf. XIII Konf. Nauk. AR Kraków „Postęp Naukowo-Techniczny i Organizacyjny w rolnictwie”. Zakopane 20-24 luty 2006 – referat plenarny., 1-13.
493. HERBUT E., WALCZAK J. (2006) Rola dobrostanu w produkcji zwierzęcej. Mat. Konf. Referat plenarny. LXXI Zjazd Naukowy PTZ, Bydgoszcz, 18-20 września 2006, Przegl. Hod., 9/2006, 2-8.
494. KRAWCZYK W., ZAJĄC J. (2006) Vermicompost as a possible means of fur animal waste management. Mat. Konf. Konf. Międzynar. "Ecology, hygiene of animal, veterinary sanitation, veterinary-sanitary and radiological examination". Lwów, czerwiec 2006, Sci. Mess. Lviv Nat. Acad. Vet. Med., 8,4, 225-230.
495. PASCHMA J. (2006) Wpływ poziomu włókna w dawkach loch ciężarnych na ich zachowanie i dobrostan. Mat. Konf. LXXI Zjazd Naukowy PTZ, Bydgoszcz, 18-20 września 2006. Rocz. Nauk. PTZ, 5., 13.
496. ŁYSAK A., JUCHNO D., MACH-PALUSZKIEWICZ Z., LIGASZEWSKI M., WĘGLARZY K. (2006) Differences in hermaphrodific gonad histological picture of wild and farm - reaved roman snail (Helix Pomatia) populations. Mat. Konf. ESNA XXXVI Ann. Meet. IASI - Rumunia, 10-14 września 2006., 31-32.
497. WĘŻYK S., KRAWCZYK J., CALIK J., POŁTOWICZ K. (2006) Quality traits of eggs from HyLine White and HyLine Brown hens kept in cages and on litter. Mat. Konf. XII Europ. Poultry Conf., Verona-Włochy, 10-14 września 2006 World Poultry Sci. J. Book of Abstr., 142-143.
498. GÓRKA R., BIELIŃSKA H., HERBUT E., ŚWIERCZEWSKA E. (2006) Weight and lenght of digestive of the White Kołuda gees depending on the managment condition. Mat. Konf. XVIII International Poultry Symposium Polski Oddział WPSA, Rogów, 4-6 września 2006., 228-232.
499. LIGASZEWSKI M., ŁYSAK A., MACH-PALUSZKIEWICZ Z. (2006) Skuteczność metody znakowania winniczków w terenowych badaniach ich populacji naturalnej. Mat. Konf. XXII Krajowe Sem. Malakologiczne. Huta Szklana - Kielce-Święty Krzyż, 26-28 kwietnia 2006, 31.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE, WYKŁADY NA SZKOLENIA, SEMINARIA

500. KOPCZEWSKI A., SROKA A., ROTKIEWICZ T., ZOŃ A. (2006) Znaczenie melatoniny w ochronie zdrowia i poprawie efektów ekonomicznych w chowie mięsożernych zwierząt futerkowych. Mat. Konf. Seminarium szkoleniowe PZHiPZF „Warunki utrzymania (welfare), wykorzystanie surowców paszowych oraz profilaktyka weterynaryjna u mięsożernych zwierząt futerkowych.”, 2-5.
501. DROŻDŻ A. (2006) Możliwości zwiększenia efektywności produkcji i rozwoju rynku dla produktów owczarskich. Mat. Konf. Międzynar. Konf. Nauk. - Tech. "Dać szansę owcom - przywrócić góry człowiekowi". Bielsko-Biała, 8 czerwca 2006, 1-96.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

502. HERBUT E. (2006) Dobrostan a produkcja zwierzęca w związku z realizacją dyrektyw UE. Wieś Jutra, 11, 6.
503. WALCZAK J. (2006) Kojce porodowe dla loch. Tygodnik Rolniczy, 15, 34-35.
504. WALCZAK J. (2006) Pasza dobrze podana. Tygodnik Rolniczy, 21, 32-34.
505. WALCZAK J. (2006) Cieplej w kojcu. Tygodnik Rolniczy, 50, 33-36.
506. ANDERS E. (2006) Zaktualizowane normy handlowe na jaja konsumpcyjne będą obowiązywać od 1 lipca 2007. Ogólnopolski Informator Drobiarski, 11, 10-14.
507. ANDERS E. (2006) Higiena w produkcji jaj konsumpcyjnych. Ogólnopolski Informator Drobiarski, 8, 22-26.
508. ANDERS E. (2006) Międzynarodowy standard handlowy dla mięsa kurzego. Gospodarka Mięsna, 11, 24-27.
509. ANDERS E. (2006) Dokumentacja w obrocie jaj konsumpcyjnych. Obowiązki dostawców i odbiorców jaj. Polskie Drobiarstwo, 3, 46-47.
510. ANDERS E. (2006) Warunki zatwierdzania i obowiązki zakładu pakowania jaj. Polskie Drobiarstwo, 6, 3-5.
511. ANDERS E. (2006) Prawne wymogi znakowania jaj konsumpcyjnych. Hodowca Drobiu, 12, 34-37.
512. FRINDT A., ZOŃ A., BIELAŃSKI P. (2006) Stres jako forma zachowania się zwierzęcia. Wiad. Zoot., 2, 15-18.
513. FRINDT A., ZOŃ A., BIELAŃSKI P. (2006) Wstępne informacje o zachowaniu się lisów polarnych (Alopex Lagopus L.) w warunkach fermowych. Wiad. Zoot., 2, 63-67.
514. GACEK L. (2006) Obrót żywcem króliczym. Króliki, 2, 7 - 9.
515. KORMAN K. (2006) Plenno-mleczne owce kołudzkie - możliwość poprawy produkcyjności i efektywności ekonomicznej chowu owiec. Przegl. Hod., 5, 17-21.
516. PARAPONIAK P. (2006) Wpływ ekologicznego sposobu użytkowania pastwisk górskich na skład botaniczny i chemiczny runi oraz jakość mięsa jagnięcego i mleka owczego. CDR Brwinów, O/Radom, www.odr.net.pl/rolnictwo_ekologiczne, artykuły..
517. ŻYCHLIŃSKA-BUCZEK J., SOWULA-SKRZYŃSKA E., SKRZYŃSKI G. (2006) Zakaźne choroby odzwierzęce a rozród bydła. Cz I. Bydło, 8, 43-47.
518. ŻYCHLIŃSKA-BUCZEK J., SOWULA-SKRZYŃSKA E., SKRZYŃSKI G. (2006) Zakaźne choroby odzwierzęce a rozród bydła. Cz. II. Bydło, 9, 38-44.
519. ANDERS E. (2006) Omówienie definicji istotnych dla prawidłowego stosowania przepisów dotyczących higieny mięsa drobiowego. Polskie Drobiarstwo, 9, 47-50.

BROSZURY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE

520. BORYS B. (2006) Unowocześnienie technologii produkcji owczarskiej jako czynnik wzrostu pogłowia oraz rozwoju rynku produktów owczych. Technologia produkcji owczarskiej. Wyd.PTZ, 9-30.
521. BORYS B. (2006) Wybrane elementy nowoczesnych technologii produkcji jako stymulatory wzrostu pogłowia oraz rozwoju rynku produktów owczych. Mat. szkol. Ref. szkol. Szkolenie w Owczarskich Spółkach ANR. Gładyszów, 16-17 lutego 2006, 11-25.
522. WAWRZYŃCZAK S., WĘGLARZY K., KACZOR A., KRASZEWSKI J. (2006) Technologia utrzymania, żywienia i kompletowania grup krów dojnych utrzymywanych w oborach wolnostanowiskowych z boksami ścielonymi słomą. Broszura upowszech. 3/2006, Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, 24-34.
523. WALCZAK J., KRAWCZYK W., PAJĄK T. (2006) Środowiskowe i nawozowe aspekty ekologicznego chowu zwierząt. Broszura upowszech. 7/2006, Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, 1-13.
524. WALCZAK J., SZEWCZYK A. (2006) Ekologiczny chów świń. Broszura upowszech.,Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, 1-12.
525. PASCHMA J. (2006) Żywienie świń w warunkach produkcji ekologicznej. Broszura upowszech., 9/2006, Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, 1-13.
526. PARAPONIAK P. (2006) Ekologiczny chów owiec. Broszura upowszech. 2/2006, Wyd. wł. IZ - PIB, Kraków, 1-17.
527. ANDERS E. (2006) Podstawy normalizacji. Mat. szkol. Podypl. Studium "Zarządzanie jakością w produkcji żywności". Wyd. wł. AR Poznań., 9.
528. BIELIŃSKA H. (2006) Warunki utrzymania i żywienia stada reprodukcyjnego Gęsi Białych Kołudzkich®. Mat. Szkol., DROP S.A. "Reprodukcja w stadach rodzicielskich gęsi Białych Kołudzkich®". Ostrów Wlkp., 2 grudnia 2006, 1-3.
529. SOSNÓWKA-CZAJKA E. (2006) Ekologiczny chów drobiu. Broszura upowszech., 4/2006, Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, 1-13.
530. PARAPONIAK P. (2006) Chów owiec w gospodarstwie ekologicznym. Rolnictwo ekologiczne. Wyd. CDR Brwinów, O/Radom, 1-60.
531. WĘGLARZY K., TRELA J., CHOROSZY Z. (2006) Wartość opasowa i rzeźna mieszańców z krzyżowania towarowego utrzymywanych w warunkach ekologicznych. Zastosowania osiągnięć nauk podstawowych w hodowli bydła. Mat. Szkol. XIV Szkoła Zimowa, Zakopane, 27 marca -1 kwietnia 2006. Wyd. AR Kraków., 61-66.

INNE

532. WĘGLARZY K., ŁYSAK A. (2006) Tendencje intensyfikacji stawowej hodowli ryb karpiowatych, w świetle wymogów rynkowych, oraz zrównoważonego środowiska. Współczesne wyzwania zarządzania organizacjami. Wyd. wł. KWS im. Frycza-Modrzewskiego, Kraków, 1-8.
533. ŁYSAK A., LIGASZEWSKI M., WĘGLARZY K. (2006) Aspekty technologiczne i ekonomiczne fermowego wychowu ślimaków jadalnych - nowego działu produkcji zwierzęcej. Współczesne wyzwania zarządzania organizacjami. Wyd. wł. KWS im. Frycza-Modrzewskiego, Kraków, 125-134.

Jakość surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

534. Pakulski Tadeusz, Pakulska Elżbieta (2006) Obserwacje nad składem serów produkowanych z mleka merynosów. LXXI Zjazd Naukowy PTZ, Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz., Bydgoszcz 18-20 września 2006, z. 4, s. 20. Roczniki Naukowe PTZ, 4, :20.

Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt

PRACE ORYGINALNE

535. CALIK J., BASZCZYŃSKI J. (2006) Trends in productive and genetic parameters in two lines of laying hens. Sci. Pedagog. Publ. Cz. Budziejowice, 169-171.
536. CALIK J. (2006) Level of genetic and production parameters in two lines of Rhode Island Red laying hens. Sci. Mess. Lviv Nat. Acad. Vet. Med. 8, 2, 237-241.
537. KAWĘCKA A., RADKO A. (2006) Polimorfizm B-laktoglobuliny u owiec. Rocz. Nauk. Zoot. 33, 2, 219-225.
538. KAWĘCKA A., PARAPONIAK P., SIKORA J. (2006) Using alternative methods of statistical analysis for evaluation of milk production traits in sheep. Sci. Mess. Lviv Nat. Acad. Vet. Med., 8, 2, 58-63.
539. MAJEWSKA Anna (2006) Wpływ systemu utrzymania krów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej na rodzaj porodu i wydajność mleczną. Folia Universitatis Stetinensis Zootechnika, 250, 127 –138.
540. MAJEWSKA A. (2006) Dairy cattle insemination in the years 2001 – 2004. Sci. Mess. Lviv Nat. Acad. Vet. Med.; 8, 2, 69 – 72.
541. TOMCZYK-WRONA Iwona (2006) Historia powstania linii genealogicznych w hodowli koni huculskich. Wiad. Zoot., 2, 76-80.
542. TOMCZYK-WRONA Iwona (2006) Ochrona zasobów genetycznych zwierząt. Wiad. Zoot., 3.
543. TOMCZYK-WRONA Iwona, DESKUR Stanisław (2006) Rola ogiera polskiego pochodzenia w czechosłowackiej hodowli koni huculskich. Wiad. Zoot., 3.
544. TOMCZYK-WRONA Iwona (2006) Ochrona zasobów genetycznych koni. Wiad. Zoot., 4.
545. KONTECKA H., NOWACZEWSKI S., KSIĄŻKIEWICZ J., ROSIŃSKI A. (2006) The effect of supplementing feed with witamin C on the haematological indices of ducks and their offspring. J. Anim. Feed Sci. 15, 4, 455-462.
546. KSIĄŻKIEWICZ J. (2006) Kury czubate – najstarsza rodzima rasa ptaków użytkowych. Prace i Materiały Zoot. 63, 1-14.
547. KRAWCZYK J., CALIK J. (2006) Parameters of egg hatchability in lines of hens included in the biodiversity conservation programme. Sci. Pedagog. Publ. Cz.Budziejowice, 266-268.
548. KSIĄŻKIEWICZ J., KONTECKA H., NOWACZEWSKI S. (2006) Nieśność i cechy jakości oraz wylęgowości jaj gęsi o różnym pochodzeniu filogenetycznym. Rocz. Nauk. Zoot. 33, 1, 71-80.
549. WITKIEWICZ K., KONTECKA H., KSIĄŻKIEWICZ J. (2006) Basic elements of eviscerated carcass and chemical composition of pectoral muscle in selected and unselected ducks. Arch. Tierzucht.Special Issue, 49, 5, 502-507.
550. OKRUSZEK A., KSIĄŻKIEWICZ J., WOŁOSZYN J., KISIEL T., ORKUSZ A., BIERNAT J. (2006) Effect of laying period and duck origin on egg characteristics. Arch. Tierzucht. Dummerstorf, 49, 4, 400-410.
551. WOŁOSZYN J., KSIĄŻKIEWICZ J., SKRABKA-BŁOTNICKA T., HARAF G., BIERNAT J., KISIEL T. (2006) Comparison of amino acid and fatty acid composition of duck breast muscles from five flocks. Arch. Tierzucht.Special Issue, 49, 2, 194-204.
552. MAJEWSKA A. (2006) The Polish Red cow genetuc resources conservation programme. Sci. Mess. Lviv Nat. Acad. Vet. Med. 8, 2, 73-78.
553. KRAWCZYK J. (2006) Effect of free range on the productivity and behaviour of laying hens. Sci. Pedagog. Publ. Cz.Budziejowice, 260-262.
554. KRAWCZYK J., SOKOŁOWICZ Z. (2006) Innowacyjność drobiarstwa warunkiem jego konkurencyjności na europejskim rynku. Prace Nauk. AE Wrocław, 1116, 105-111.
555. KRAWCZYK J., SOKOŁOWICZ Z. (2006) Rozwój proekologicznej produkcji drobiarskiej jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich. Prace Nauk. AE Wrocław, 1116, 710-715.
556. KRAWCZYK J., SOKOŁOWICZ Z. (2006) Uwarunkowania konkurencyjności produkcji jaj spożywczych na przykładzie wybranej fermy. Prace Nauk. AE Wrocław, 1116, 491-496.
557. KRAWCZYK J. (2006) Określenie opłacalności produkcji jaj na podstawie zależności między masą ciała kury a masą jaja. Rocz. Nauk. Zoot. 33, 2, 255-262.
558. KRAWCZYK J., CALIK J., WĘŻYK S. (2006) Yolk cholesterol level of the native breeds of hens kept in the free range system at the end of their productive life. Sci. Pedagog. Publ. Cz.Budziejowice., 263-265.
559. SIKORA J., KAWĘCKA A., PARAPONIAK P. (2006) Effect of lactation number on quality parameters of goat’s milk. Sci. Mess. Lviv Nat. Acad. Vet. Med., 8, 2, 79-82.
560. SIKORA J., PARAPONIAK P., KAWĘCKA A. (2006) Effect of stage of lactation on the amount of goat cheese produced. Sci. Mess. Lviv Nat. Acad. Vet. Med.; 8, 2, 83-86.
561. WOŁOSZYN J., KSIĄŻKIEWICZ J., SKRABKA-BŁOTNICKA T., OKRUSZEK A., HARAF G., ORKUSZ A. (2006) Comparison of chemical composition of leg muscles from conservative and breeding strains of ducks. Arch. Tierzucht. Special Issue, 49, 5, 65-69.
562. SIKORA J., BORYS B. (2006) Lipid profile of intramuscular fat in kids fattened to 60, 90 and 180 days of age. Arch. Tierzucht, Special Issue, 49, 193-200.
563. KAWĘCKA A., PARAPONIAK P. (2006) Evaluation of meat and milk from sheep of different breeds and their crosses, kept under ecological conditions. Ann. Anim. Sci., 6, 2, 283-292.
564. KAWĘCKA A., SIKORA J., PARAPONIAK P. (2006) Technological suitability of milk from different breeds of sheep kept in ecological conditions. Sci. Mess. Lviv Nat. Acad. Vet. Med., 8, 2, 64-68.
565. KRAWCZYK J., CALIK J., POŁTOWICZ K. (2006) Some technological parametres of meat of laying hens housed on litter or in cages. Anim. Sci. Suppl.1, 142-143.
566. MAZANOWSKI A., BERNACKI Z., ADAMSKI M., KISIEL T. (2006) Analysis of time trends for reproductive and meat traits in randomly mated conservation floks of northern variety geese. Ann. Anim. Sci. 6, 1, 75-85.
567. MAZANOWSKI A., ADAMSKI M., KISIEL T., URBANOWSKI M. (2006) Porównanie cech mięsnych i reprodukcyjnych krajowych odmian gęsi południowych i północnych. Rocz. Nauk. Zoot. 33, 1, 105-123.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

568. BORYS B., SIKORA J., BORYS A., GRZEŚKIEWICZ S. (2006) Lipid profile of intramuscular fat in fattened kids depending on breed and age. Mat. Konf. 57th Ann. Meet. of the European Association for Animal Production. Antalia, Turcja, 17-20 września 2006, Abstr. 12, 302.
569. SIKORA J. (2006) Genetic Resources of Heritage Sheep Breeds Across Europe: their value and conservation. Appendix 1.10. ERFP, 2006, Jones S. & Bowles D.J., 139-145.
570. WĘŻYK S., KRAWCZYK J., CALIK J., POŁTOWICZ K. (2006) Relation between hen age, body weight, laying rate, egg weight and rearing system. Mat. Konf. . XII Europ. Poultry Conf. Verona-Włochy, 10-14 września 2006, World Poultry Sci. J. Suppl. Book of Abstr. Abstr. & Proceed. 10360, 143.
571. OKRUSZEK A., WOŁOSZYN J., KSIĄŻKIEWICZ J., HARAF G. (2006) The comparison of ducks’ meat quality of different flocks. Mat. Konf. XII Europ. Poultry Conf. Verona-Włochy, 10-14 września 2006, World Poultry Sci. J.Suppl. Book of Abstr. Abstr.& Proceed. 143, 444.
572. WOŁOSZYN J., KSIĄŻKIEWICZ J., SKRABKA-BŁOTNICKA T., HARAF G., BIERNAT J., KISIEL T. (2006) Ocena składu chemicznego mięśni piersiowych pięciu stad kaczek. Materiały konferencyjne. Streszczenie P-I-103. XXXVII Sesja Nauk. Komitetu Nauk o Żywności PAN, 148.
573. KRAWCZYK J., CALIK J., WĘŻYK S. (2006) Wpływ utrzymania kur na zielonych wybiegach na wybrane cechy jakości jaj spożywczych. Mat. Konf. XXXV Sesja Naukowa "Żywieniowe metody stymulowania produkcyjności i zdrowotności zwierząt". Olsztyn-Mierki, 27-28 czerwca 2006, 65.
574. WĘŻYK S., KRAWCZYK J., CALIK J., POŁTOWICZ K. (2006) Quality traits of eggs from HyLine White and HyLine Brown hens kept in cages and on litter. Mat. Konf. XII Europ. Poultry Conf. Verona-Włochy, 10-14 września 2006, World Poultry Sci. J. 62.Suppl., 245-248.
575. KRAWCZYK J., CALIK J., WĘŻYK S. (2006) Effect of management system on productivity of hens of different origin. Mat. Konf. XVII International Poultry Symposium Polski Oddział WPSA, Rogów 4-6 września 2006, 189-192.
576. CALIK J., KRAWCZYK J. (2006) Native breeds – hens. Mat. Konf.VIII Forum Rolnicze. Polagra, Poznań, 12-15 października 2006, 18-22.
577. KAWĘCKA A., SIKORA J. (2006) Rasy rodzime – owce. Mat. Konf. VIII Forum Rolnicze, Polagra, Poznań, 12-15 października 2006, 7-11.
578. SIKORA J., KAWĘCKA A. (2006) Rasy rodzime – koza karpacka. Mat. Konf.VIII Forum Rolnicze.Polagra, Poznań, 12-15 październik 2006., 11-14.
579. MAJEWSKA A. (2006) Bydło, Polskie rasy zachowawcze. Mat. Konf. VIII Forum Rolnicze, Polagra, Poznań, 12-15 października 2006, 8-22.
580. TOMCZYK-WRONA I. (2006) Rasy rodzime – konie. Mat. Konf.VIII Forum Rolnicze,Polagra, Poznań, 12-15 październik 2006., 1-4.
581. ELMINOWSKA-WENDA G., CYWA-BENKO K., ROSIŃSKI A., POŁTOWICZ K. (2006) Genotype influence on chosen parameters of the meat quality of hens from old, native Polish populations. Mat. Konf. XII Europ. Poultry Conf. Verona-Włochy, 10-14 września 2006, World Poultry Sci. J.Suppl. Book of Abstr., 248.
582. GROENEVELD E., DUCHEV Z.I., IMIAŁEK M., SOŁTYS L., WIECZOREK M., DISTL O., GANDINI G., JASZCZYŃSKA M., SCHERF B., ROSATI A. (2006) FABISnet - Creating National Biodiversity Websites. Mat. Konf. 8 th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production. Belo Horizonte, MG, Brasil, 13-18 sierpnia 2006, 2-3.
583. ROSATI A., GROENEVELD E., DUCHEV Z.I., IMIAŁEK M., SOŁTYS L., WIECZOREK M., DISTL O., GANDINI G., JASZCZYŃSKA M., SCHERF B. (2006) EFABIS - The European Farm Animal Biodiversity Information System. Mat. Konf. 8 th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production. Belo Horizonte, MG, Brazylia, 13-18 sierpnia 2006, 6-9.
584. MARTYNIUK E., JASZCZYŃSKA M. (2006) Report on the present activities and plans regarding Animal Genetic Resources in Poland in 2006. Mat. Konf. "12 Workshop for the European National Coordinators for the Management of Farm Animal Genetic Resources". Antalya, Turcja, 1-4.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE, WYKŁADY NA SZKOLENIA, SEMINARIA

585. MAJEWSKA A. (2006) Wpływ systemu utrzymania krów rasy czarno-białej na indeks inseminacyjny i przyczyny brakowania. Mat. Konf. II Poznańskie Warsztaty Zootechniczne, 1.
586. KRUPIŃSKI J., SIKORA J. (2006) Rasy owiec z regionu gór i pogórza objęte programem ochrony zasobów genetycznych. Mat. Konf. Międzynar. Konf. Nauk.- Tech."Dać szansę owcom - przywrócić góry człowiekowi". Bielsko-Biała, 8 czerwca 2006, 3-14.
587. OKRUSZEK A., KSIĄŻKIEWICZ J., HARAF G., WOŁOSZYN J., SZUKALSKI G. (2006) Zmiany wartości pH, parametrów barwy i przewodnictwa elektrycznego mięśni nóg gęsi ze stad zachowawczych. Mat. Konf. Streszczenia. XXV Dni Przemysłu Mięsnego. Sympozjum Naukowo-Techniczne „Postęp w Technologii Mięsa. Nauka-Praktyce”. Warszawa, 12 maja 2006, 33.
588. CALIK J., KSIĄŻKIEWICZ J. (2006) Rodzime rasy i odmiany gęsi. Mat. Konf. Streszczenie. Konf. Nauk.-Tech. "Rola i znaczenie lokalnych ras zwierząt gospodarskich oraz możliwości ich ochrony w ramach PROW na lata 2007-2013". Poznań, 14 października 2006, 1.
589. CALIK J., KSIĄŻKIEWICZ J. (2006) Rodzime rasy i odmiany kaczek. Mat. Konf. Streszczenie. Konf. Nauk.-Tech. "Rola i znaczenie lokalnych ras zwierząt gospodarskich oraz możliwości ich ochrony w ramach PROW na lata 2007-2013". Poznań, 14 października 2006, 2.
590. JASZCZYŃSKA M. (2006) Stan i perspektywy rozwoju rodzimych ras zwierząt w Polsce z uwzględnieniem Krajowego Programu Rolnośrodowiskowego 2007-2013. Mat. Szkol. Szkolenie dla doradców ODR. Kalsk, 21 listopada 2006, prez. multimedialna.
591. JASZCZYŃSKA M. (2006) Ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w Polsce i na świecie, charakterystyka chronionych ras, informacja o zasadach i wymaganiach programów ochrony oraz ubiegania się o płatności rolnośrodowiskowe. Mat. Konf. VIII Forum Rolnicze. Poznań, 12-15 października 2006, prez. multimedialna.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

592. SIKORA Jacek (2006) Ochrona zasobów genetycznych owiec. Wiad. Zoot., 4, 15-20.
593. CALIK J., KRAWCZYK J. (2006) Rola i znaczenie lokalnych ras kur nieśnych oraz podstawowe wymogi programu ich ochrony. Wiad. Zoot., 4, 28-33.
594. KSIĄŻKIEWICZ J. (2006) Kaczki ozdobne w chowie amatorskim. Wiad. Zoot. 1, 19-24.
595. KSIĄŻKIEWICZ J. (2006) Kaczka krzyżówka – Anas platyrhynchos L. znaczy płaskonosa. Wiad. Zoot. 1, 25-30.
596. KSIĄŻKIEWICZ J. (2006) Historia tuczu przymusowego drobiu wodnego na stłuszczone wątroby – aspekty badawcze i technologiczne. Wiad. Zoot., 3, 82-87.
597. KSIĄŻKIEWICZ J. (2006) Rola i znaczenie rodzimych odmian kaczek objętych programem ochrony zasobów genetycznych. Wiad. Zoot., 4, 39-43.
598. MAJEWSKA A. (2006) Ochrona zasobów genetycznych bydła w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wiad. Zoot. 4, 3-8.
599. OKRUSZEK A., KSIĄŻKIEWICZ J., HARAF G., WOŁOSZYN J., SZUKALSKI G. (2006) Zmiany parametrów fizykochemicznych mięśni nóg gęsi ze stad zachowawczych. Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, 44/2, 67-74.
600. TRELA J. (2006) Montbeliarde w Polsce- charakterystyka i niektóre wskaźniki produkcyjne. Bydło, 10, 30.
601. KSIĄŻKIEWICZ J. (2006) Gospodarski odchów kaczek. Hodowca Drobiu 5, 26-31.
602. KSIĄŻKIEWICZ J. (2006) Gęś Pomorska dawniej i obecnie. Polskie Drobiarstwo, 6, 42-45.
603. MAJEWSKA A. (2006) Bydło czerwone jak to z nim było ? Bydło, 1, 53-55.
604. MAJEWSKA A. (2006) Bydło polskie czerwone -jak je chronić ? Bydło, 4, 26-29.
605. MAJEWSKA A. (2006) Hodowla dwukierunkowa. Tygodnik Rolniczy, 6, 36-37.
606. TOMCZYK-WRONA I. (2006) Ochrona lokalnych koni. Biuletyn Hucuły, 1, 19-22.
607. KSIĄŻKIEWICZ J. (2006) Wartość biologiczna jaj gęsich. Hodowca Drobiu, 3, 40-42.
608. KRAWCZYK J., CALIK J. (2006) Przydatność kulinarna mięsa kur nieśnych utrzymywanych w klatce i na ściółce. Ogólnopolski Informator Drobiarski, 4, 28-34.
609. KRAWCZYK J., SOKOŁOWICZ Z. (2006) Efektywność ekonomiczna przepierzania kur nieśnych. Ogólnopolski Informator Drobiarski, 7, 10-18.
610. KSIĄŻKIEWICZ J. (2006) Podskuby gęsi. Hodowca Drobiu, 6-7, 34-36.
611. DROŻDŻ A. (2006) Puszta węgierska i jej zwierzęta gospodarskie. Wieś i Doradztwo, 4, 62-65.
612. JASZCZYŃSKA M. (2006) Rasy rodzime. Farmer, 18, 10-12.
613. TOMCZYK-WRONA I. (2006) Ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich. Wiad. Zoot., 3, 68-71.

WYNIKI OCENY ZWIERZĄT

614. TOMCZYK-WRONA I. (2006) Wyniki oceny wartości użytkowej koni rasy huculskiej. Biuletyn Hucuły, 23-32.
615. TOMCZYK-WRONA I. (2006) Wyniki oceny wartości użytkowej koni rasy huculskiej objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt. Wyd. wł. I Z-PIB, Kraków, 1-24.
616. CALIK J., KRAWCZYK J. (2006) Wyniki oceny wartości użytkowej ras/rodów kur nieśnych utrzymywanych na fermach w Chorzelowie i Dusznikach (IZ) - rocznik 2004/2005. Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt. Wyd. wł. I Z-PIB, Kraków, 3-29.
617. CALIK J., KSIĄŻKIEWICZ J. (2006) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych gęsi utrzymywanych w SZGDW – Dworzyska IZ. Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt (rocznik 2005). Wyd. wł. I Z-PIB, Kraków, 40-80.
618. CALIK J., KSIĄŻKIEWICZ J. (2006) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych kaczek utrzymywanych w SZGDW – Dworzyska IZ. Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt (rocznik 2005). Wyd. wł. I Z-PIB, Kraków, 95-119.

INNE

619. CALIK J., KRAWCZYK J., KAPKOWSKA E., KSIĄŻKIEWICZ J., PAŁYSZKA M., PUCHAJDA-SKOWROŃSKA H., RABSZTYN A. (2006) Drób. Polskie Rasy Zachowawcze - Atlas zwierząt gospodarskich objętych programem ochrony w Polsce. Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, 64-94.
620. KAWĘCKA A., SIKORA J. (2006) Owce. Polskie Rasy Zachowawcze - Atlas zwierząt gospodarskich objętych programem ochrony w Polsce. Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, 33-52.
621. TOMCZYK-WRONA I. (2006) Konie. Polskie Rasy Zachowawcze - Atlas zwierząt gospodarskich objętych programem ochrony w Polsce. Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, 53-63.
622. SZYNDLER-NĘDZA M. (2006) Trzoda chlewna. Polskie Rasy Zachowawcze – Atlas zwierząt gospodarskich objętych programem ochrony w Polsce. Wyd. wł. IZ -PIB, Kraków, 23-32.
623. BIELAŃSKI P. (2006) Zwierzęta futerkowe. Polskie Rasy Zachowawcze – Atlas zwierząt gospodarskich objętych programem ochrony w Polsce. Wyd. wł. I Z -PIB, Kraków, 95-102.
624. LIGASZEWSKI M. (2006) Ryby. Polskie Rasy Zachowawcze - Atlas zwierząt gospodarskich objętych programem ochrony w Polsce. Wyd. wł. IZ - PIB Kraków, 103-109.
625. MAJEWSKA A. (2006) Bydło. Polskie Rasy Zachowawcze - Atlas zwierząt gospodarskich objętych programem ochrony w Polsce. Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, 8-22.
626. JASZCZYŃSKA M. (2006) Pszczoły. Polskie Rasy Zachowawcze - Atlas zwierząt gospodarskich objętych programem ochrony w Polsce. Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, 110-114.

Immuno- i Cytogenetyki Zwierząt

PRACE ORYGINALNE

627. WRZESKA M., ŻYGA A., REJDUCH B., SŁOTA E. (2006) A note on biallelic expression of the IGF2 gene in the liver and brain of adult pigs. J. Anim. Feed Sci., 15, 57-60.
628. BUGNO M., PIEŃKOWSKA-SCHELLING A., SŁOTA E., SCHELLING C. (2006) Generation and application of horse chromosome painting probes. Schweiz. Arch. Tierh. 148, 4, 201.
629. PIEŃKOWSKA-SCHELLING A., BUGNO M., OWCZAREK-LIPSKA M., SCHELLING C., SŁOTA E. (2006) Probe generated by Y chromosome microdissection is useful for analysing the sex chromosomes of the domestic horse. J. Anim. Feed Sci. 15, 173-178.
630. MYSZKA A., WNUK M., PIESTRZYŃSKA-KAJTOCH A., BUGNO M., KOTYLAK Z., SŁOTA E. (2006) Cytogenetic study of pro-oxidative and antioxidative effects of 2,2’-azobis[2 amidino-propane]dihydrochloride (AAPH), hydrogen peroxide (H2O2), tryptophan and Phenol Red in human lymphocytes in vitro. Acta Bioch. Pol., Suppl., 194.
631. WNUK M., LEWIŃSKA A., SŁOTA E., BARTOSZ G. (2006) Comparison of total antioxidant capacity of cell culture media. Acta Bioch. Pol., Suppl., 220.
632. KLUKOWSKA-RÖTZLER J., BUGNO M., SANDER P., SŁOTA E., DOLF G., CHOWDHARY B. P., LEEB T., GERBER V. (2006) Chromosomal assignment of the two candidate genes (EGFR, CLCAS1) for equine recurrent airway obstruction (RAO) by Fish and RH mapping. Hereditas 143, 138-141.
633. KACZOR U., KMIECIK M., MOLIK E., RYCHLIK T. (2006) Polymorphism in the melatonin receptor gene MT1 (locus MTNR1A) in sheep. Arch. Tierzucht. Special Issue,49, 257-262.
634. RYCHLIK T., KOŚCIELNY M. (2006) Polimorfizm grup krwi, transferyny i hemoglobiny krajowych ras owiec oraz ocena przydatności tych markerów w kontroli rodowodów. Rocz. Nauk. PTZ, 2, 2, 27-35.
635. BUGNO M., OWCZAREK-LIPSKA M., PIEŃKOWSKA-SCHELLING A., SŁOTA E. (2006) Variation in the size of the Y chromosome in four breeds of domestic horse. Ann. Anim. Sci. 6, 1, 5-12.
636. ZĄBEK T., ŻYGA A., RADKO A., SŁOTA E. (2006) Analysis of genetic variation in Małopolski horses using molecular and pedigree data. Ann. Anim. Sci. 6, 1, 13-27.
637. REJDUCH B., KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA A., SŁOTA E., SYSA P., WRZESKA W. (2006) Ocena zmian chromosomalnych w gonadach oraz potencjalny ich wpływ na płodność knurów. Med.Wet. 62, 8, 931-932.
638. NATONEK-WIŚNIEWSKA M., SŁOTA E., REJDUCH B. (2006) Kontrola mieszanki paszowej na obecność komponentów pochodzenia zwierzęcego. Med.Wet. 62, 9, 1033-1034.
639. BUGNO M., PIEŃKOWSKA-SCHELLING A., SCHELLING C., WŁODARCZYK N., SŁOTA E. (2006) A probe generated by cheomosome microdissection, useful for detection of equine X chromosome aneuploidy. Ann. Anim. Sci. 6, 2, 205-210.
640. DANIELAK-CZECH B., SŁOTA E., BUGNO M., PIEŃKOWSKA-SCHELLING A., SCHELLING C. (2006) Aplication of chromosome microdissection and chromosome painting technique for reciprocal translocations diagnosis in pigs. Ann. Anim. Sci. 6, 2, 219-224.
641. KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA A., SŁOTA E., PAKUSIEWICZ M. (2006) Comparison of the G-banded kariotype of the fallow deer ( Dama dama ) and sheep ( Ovis aries ). Ann. Anim. Sci.,6,2, 225-231.
642. NATONEK-WIŚNIEWSKA M., SŁOTA E. (2006) Adjusting the method of meat-and-bone meal identification in feed mixtures to species identification of blood plasma and food products. Ann. Anim. Sci. 6, 2, 233-237.
643. ZĄBEK T. (2006) Evaluation of seven STR system in four horse breeds for parentage testing. Ann. Anim. Sci. 6, 2, 211-218.
644. KRZYŚCIN P. (2006) Antigenic markers of sheep plasma globulins in predicting resistance to mammary gland infections. Ann. Anim. Sci. 6, 2, 239-248.
645. REJDUCH B., KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA A. (2006) Wykorzystanie techniki FISH w badaniach przebiegu mejozy u buchajów. Med.Wet. 62, 1, 96-98.
646. KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA A., SŁOTA E., PAKUSIEWICZ M. (2006) Analiza porównawcza wzorów prążków G w kariotypie daniela ( Dama dama ) i kozy ( Capra hircus ). Rocz. Nauk. Zoot. 33, 2, 235-240.
647. RYCHLIK T., DUNIEC M. (2006) Fenogrupy układu grupowego krwi C u bydła ras czerwono-białej, holsztyńsko-fryzyjskiej i Charolaise. Rocz. Nauk. Zoot. 33, 2, 183-192.
648. RADKO A., RYCHLIK T., SŁOTA E. (2006) Genetyczna charakterystyka owcy rasy wrzosówka na podstawie 14 markerów mikrosatelitarnych DNA. Med.Wet. 62, 9, 1073-1075.
649. RYCHLIK T., DUNIEC M., KOŚCIELNY M. (2006) Ocena zmian w strukturze genetycznej owiec rasy wrzosówka w oparciu o badania grup krwi oraz polimorficznych wariantów białek. Rocz. Nauk. Zoot. 33, 1, 31-40.
650. WITEK-ZAWADA B., RADKO A. (2006) Polimorfizm 11 loci mikrosatelitarnych u bydła rasy polskiej czerwonej. Rocz. Nauk. Zoot. 33, 1, 5-12.
651. DANIELAK-CZECH B., SŁOTA E., BABICZ M., KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA A., REJDUCH B. (2006) Ocena wielkości regionów jąderkotwórczych (NOR) u świń rasy puławskiej. Rocz. Nauk. Zoot., 33, 1, 13-19.

PRACE PRZEGLĄDOWE

652. WNUK M., SŁOTA E., KOTYLAK Z., BUGNO M. (2006) Factors responsible for modulation of ribosomal RNA transcription. Fol. Biol., Kraków, 54, 1-2., 1-8.
653. SŁOTA E. (2006) Genetic modifications and products of animal origin. Ann. Anim. Sci., Suppl.1, 65-69.
654. BRATUŚ A., SŁOTA E. (2006) DMRT1/Dmrt1, the sex determining or sex differentiating gene in Vertebrata. Fol. Biol. Kraków, 54, 3-4., 81-86.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

655. SŁOTA E., REJDUCH B., BUGNO M., KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA A. (2006) Wykorzystanie technik cytogenetycznych i molekularnych w ocenie przydatności rozpłodowej zwierząt gospodarskich. Mat. Konf. Konf. Nauk.„Biotechnologiczne metody w rozrodzie zwierząt – stan i możliwości wykorzystania”Instytut Zootechniki, Balice 8 maja 2006., 30-32.
656. SŁOTA E., BUGNO M., WNUK M., BRATUŚ A., PIEŃKOWSKA-SCHELLING A., SCHELLING C., KOTYLAK Z. (2006) The likely hypothetic mechanisms determining the nucleolar organizing regions (NORs) polymorphism of domestic horse chromosomes. Mat. Konf. 17th European Colloquium on Animal Cytogenetics and Gene Mapping, Lizbona-Portugalia, 18-21 czerwca 2006, Abstr., 22.
657. DANIELAK-CZECH B., SŁOTA E. (2006) Cytogenetic localization of FMR1 gene in farm animals. Mat. Konf. 17th European Colloquium on Animal Cytogenetics and Gene Mapping, Lizbona-Portugalia, 18-21 czerwca 2006, Abstr., 28.
658. KLUKOWSKA-RÖTZLER J., BUGNO M., SŁOTA E., DOLF G., CHOWDHARY B. P., SWINBURNE J.E., LEEB T., GERBER V. (2006) Recurent airway obstruction (RAO) in horse: chromosomal an RH mapping of three candidate genes. Mat. Konf. 17th European Colloquium on Animal Cytogenetics and Gene Mapping, Lizbona-Portugalia, 18-21 czerwca 2006, Abstr., 29.
659. REJDUCH B., RADKO A., RÓŻYCKI M. (2006) Polymorphism in the IGF1 locus and it connection to meatness in the Polish Large white pigs. Mat. Konf. 17th European Colloquium on Animal Cytogenetics and Gene Mapping, Lizbona-Portugalia, 18-21 czerwca 2006, Abstr., 37.
660. REJDUCH B., KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA A., SŁOTA E., SIKORA J., WRZESKA M. (2006) Using a bovine painting probe to identify the Y chromosome in goat spermatozoa. Mat. Konf. 17th European Colloquium on Animal Cytogenetics and Gene Mapping, Lizbona-Portugalia, 18-21 czerwca 2006, Abstr., 37.
661. BUGNO M., SŁOTA E., PIEŃKOWSKA-SCHELLING A., SCHELLING C. (2006) A partial panel of horse chromosomes painting probes. Mat. Konf. 17th European Colloquium on Animal Cytogenetics and Gene Mapping, Lizbona-Portugalia, 18-21czerwca 2006, Abstr., 40.
662. KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA A., ŻYGA A., SŁOTA E. (2006) Preliminary identification of the transcription products of Xist gene in Bovidae family. Mat. Konf. 17th European Colloquium on Animal Cytogenetics and Gene Mapping, Lizbona-Portugalia, 18-21 czerwca 2006, Abstr., 46-47.
663. WRZESKA M., REJDUCH B. (2006) Associations between five microsatellite loci located in IGF2 region and meatness in pigs. Mat. Konf. III International Conf. “Application of scientific achivements in the field of genetics, reproduction, nutrition, carcass and meat quality in modern pigs production”, Ciechocinek, 29-30 czerwca 2006, Wyd. Uczeln. A T-R, Bydgoszcz, 101.
664. BABICZ M., PIERZCHAŁA M., REJDUCH B., WALKIEWICZ A., SAŁYGA M. (2006) Preliminary characteristic of performance parameters of sows Pulawska breed in the conservative breeding. Mat. Konf. III International Conf. “Application of scientific achivements in the field of genetics, reproduction, nutrition, carcass and meat quality in modern pigs production”, Ciechocinek, 29-30 czerwca 2006, Wyd. Uczeln. A T-R, Bydgoszcz, 63-64.
665. RYCHLIK T., KOŚCIELNY M. (2006) Polimorfizm grup krwi, transferyny i hemoglobiny krajowych ras owiec oraz ocena przydatności tych markerów w kontroli rodowodów. Mat. Konf. LXXI Zjazd Naukowy PTZ, Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz. Bydgoszcz 18-20 września 2006, Rocz. Nauk. PTZ, 4, 31.
666. PIESTRZYŃSKA-KAJTOCH A., REJDUCH B. (2006) Preliminary research on PrP gene in Suidae family. Mat. Konf. III International Conf. “Application of scientific achivements in the field of genetics, reproduction, nutrition, carcass and meat quality in modern pigs production”, Ciechocinek, 29-30 czerwca 2006, Wyd. A T-R, Bydgoszcz, 89.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

667. SŁOTA E. (2006) Identyfikacja białka zwierzęcego w paszach. Polska Wieś, 7, 9.
668. NATONEK-WIŚNIEWSKA M., SŁOTA E., ŻYGA A. (2006) Identification animal by-products in feedstuffs. Biotechnology, Agriculture and the Food Industry (Nova Sci. Publishers)., 85-90.
669. ŻYGA A., RADKO A., SŁOTA E., WŁOSIŃSKI W. (2006) Analysis of microsatellite sequences conservatism between family Bovidae and Cervidae. Biotechnology, Agriculture and the Food Industry (Nova Sci. Publishers)., 21-25.
670. RADKO A., SŁOTA E., KOŚCIELNY M. (2006) Polymorphism of 10 microsatellites and their usefulness for paternity control in dogs. Biotechnology, Agriculture and the Food Industry (Nova Sci. Publishers)., 141-144.
671. ZĄBEK T., RYCHLIK T., SŁOTA E. (2006) Current status on genetic variation of Polish Hucul horses in the 12 microsatellite loci. Biotechnology, Agriculture and the Food Industry (Nova Sci. Publishers)., 17-20.

INNE

672. ŚWITOŃSKI M., SŁOTA E., JASZCZAK K. (2006) Diagnostyka cytogenetyczna zwierząt domowych. Podręcznik akad. Wyd. A R, Poznań, 1-159.

Biotechnologia Rozrodu Zwierząt

PRACE ORYGINALNE

673. ALM H., KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ L., RYŃSKA B., TUCHSCHERER A. (2006) Survival and meiotic competence of bovine oocytes originating from early antral ovarian follicles. Theriogenology 65, 7, 1422-1434.
674. BANAŚ K., BANASIK T., SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK B., GOGOL P., WIERZUCHOWSKA D. (2006) Evaluation of boar spermatozoa motility by pulsed field gradient NMR. Pol. J. Chem., 80, 1075-1082.
675. BEDNARCZYK M., ŁAKOTA P., LISOWSKI M., WAWRZYŃSKA M., MACIUSZONEK A., WIŚNIEWSKA E., KĄCIKOWSKA E., DOBRZYŃSKA D. (2006) Wykorzystanie modelu chimery w badaniach nad oddziaływaniem egzo- i endogennych komórek zarodkowych na rozwój i funkcje płciowe kury. Biotechnologiczne i fizjologiczne metody doskonalenia procesów rozrodu zwierząt w warunkach prawidłowego i zakłóconego środowiska. Wyd. wł. AR Olsztyn, 145-150.
676. BOCHENEK M., HERJAN T., OKÓLSKI A., SMORĄG Z. (2006) Sperm chromatin abnormalities after semen sexing procedure – preliminary results. Havemeyer Foundation Series, 18, International equine gamete group. Wyd. Published by R&W Communications, 13-15.
677. GOGOL P., SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK B. (2006) Effect of long-term storage on induced photon emission of boar spermatozoa. Czech. J. Anim, Sci., 2, 61-65.
678. KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ L., ALM H. (2006) Effect of culture methods on cumulus and oocyte morphology and meiotic competence of bovine oocytes from early antral follicles. Arch. Tierzucht. 48, 6, 562-571.
679. KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ L., LECHNIAK-CIEŚLAK D., KORWIN-KOSSAKOWSKA A., ALM H., RYŃSKA B., WARZYCH E., SOSNOWSKI J., SENDER G. (2006) Genetical and biotechnological methods of utilization of female reproductive potential in mammals. Reprod. Biol. 6. Suppl. 1, 21-36.
680. KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ L., RYŃSKA B., BOCHENEK M., OPIELA J., JURKIEWICZ J. (2006) In vitro production of bovine embryos using flow-cytometrically sexed sperm. Arch. Tierzucht. 48, 2, 133-140.
681. KOSENYUK Y. (2006) Nuclear transfer in rabbit: the state of the art. Ann. Anim. Sci., Suppl.1, 109-122.
682. MICHALAK E., LIPIŃSKI D., KALAK R., SZALATA M., RYŃSKA B., SKRZYSZOWSKA M., SMORĄG Z., SŁOMSKI R. (2006) Cytogenetic analysis of three-generation family of transgenic rabbits WAP:6xHishGH. Ann. Anim. Sci., Suppl.1, 53-56.
683. SECHMAN A., ŁAKOTA P., WOJTYSIAK A., HRABIA A., MIKA M., LISOWSKI M., CZEKALSKI P., KAPKOWSKA E., RZĄSA J., BEDNARCZYK M. (2006) Sex steroids level in blood plasma and ovarian follicles of the chimeric chicken. J. Vet. Med. A 53, 501-508.
684. SKRZYSZOWSKA M., SAMIEC M., SMORĄG Z., KARASIEWICZ J., WAŚ B., GUSZKIEWICZ A., KORWIN-KOSSAKOWSKI M., GÓRNIEWSKA M., SZABLISTY E., MODLIŃSKI J.A., BEDNARCZYK M., ŁAKOTA P., WAWRZYŃSKA M., SECHMAN A., WOJTYSIAK D., HRABIA A., MIKA M., LISOWSKI M., CZEKALSKI Przemysław, RZĄSA J., KAPKOWSKA E. (2006) Generation of cloned and chimeric embryos/offspring using the new methods of animal biotechnology. Reprod. Biol. 6, 1, 119-135.
685. SKRZYSZOWSKA M., SMORĄG Z., SŁOMSKI R., KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ L., KALAK R., MICHALAK E., WIELGUS K., LEHMANN J., LIPIŃSKI D., SZALATA M., PŁAWSKI A., SAMIEC M., JURA J., GAJDA B., RYŃSKA B., PIEŃKOWSKI M. (2006) Generation of transgenic rabbits by the novel technique of chimeric somatic cell cloning. Biol. Reprod. 74, 1114-1120.
686. WIERZCHOŚ A. (2006) Parthenogenetic development of rabbit oocytes after electrical stimulation. Czech. J. Anim. Sci., 9, 400-405.
687. KARETA W., KORMAN K., CEGŁA M. (2006) Ovulation level and prolificacy in ewes depending on their age, birth type and percentage of prolific genotype. Reprod. Biol., 6, suppl. 2, 75-80.
688. JURA J., SŁOMSKI R., SMORĄG Z., GAJDA B., WIECZOREK J., LIPIŃSKI D., KALAK R., JUZWA W., ZEYLAND J. (2006) Uzyskiwanie świń wykorzystywanych w ksenotransplantacji. Biotechnologia 72, 1, 151-158.
689. WOLC A., LISOWSKI M., SZWACZKOWSKI T. (2006) Statistical modeling of egg production curves. Biometrical letters, 43, 9-18.
690. GAJDA B., SMORĄG Z., WIECZOREK J. (2006) Successful cryopreservation of porcine embryos using a minimum volume of vitrification solution. Acta Biolog.Cracov. 48, suppl. 1, 44.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

691. JURA J., SMORĄG Z., GAJDA B., WIECZOREK J., LIPIŃSKI D., SŁOMSKI R. (2006) Uzyskiwanie transgenicznych świń metodą mikroiniekcji egzogennego DNA. Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji. Cz.II. Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji. Cz.II. Ośrodek Wyd.Nauk. Poznań, 121-133.
692. LIPIŃSKI D., JASIŃSKI A., PŁAWSKI A., SZALATA M., KURPISZ M., SMORĄG Z., SŁOMSKI R. (2006) Transgeneza dla potrzeb ksenotransplantacji. Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji.Cz.I. Ośrodek Wyd. Nauk. Poznań, 55-56.
693. LIPIŃSKI D., ZEYLAND J., WOLKO Ł., JUZWA W., JURA J., SŁOMSKI R. (2006) Ekspresyjne konstrukcje genowe. Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji. Cz.I. Ośrodek Wyd. Nauk. Poznań, 33-54.
694. MICHALAK E., KALAK R., WIELGUS K., LIPIŃSKI D., KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ L., SŁOMSKI R. (2006) Wykrywanie i mapowanie transgenów. Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji.Cz.I. Ośrodek Wyd. Nauk. Poznań, 83-94.
695. MODLIŃSKI J.A., KARASIEWICZ J., LENCKA-OSTROWSKA S., GRĘDA P., SKRZYSZOWSKA M., SAMIEC M., SMORĄG Z. (2006) Podstawy klonowania ssaków. Biotechnologiczne i biomedyczne podstawy ksenotransplantacji.Cz.II. Ośrodek Wyd. Nauk. Poznań, 133-174.
696. SKRZYSZOWSKA M., SAMIEC M., MODLIŃSKI J.A., SMORĄG Z. (2006) Technologiczne i molekularne aspekty klonowania somatycznego świń oraz jego znaczenie dla transgenezy. Biotechnologiczne i biomedyczne podstawy ksenotransplantacji. Cz.II. Ośrodek Wyd. Nauk. Poznań, 175-210.
697. SKUCIŃSKI J., NOWAK W., WIECZOREK J., SOLECKI R. (2006) Chirurgiczne aspekty pobierania i przeszczepiania nerek u świń dla celów ksenotranspolantacji. Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji. Cz.III. Ośrodek Wyd. Nauk. Poznań, 351-361.
698. SMORĄG Z., SŁOMSKI R. (2006) Ksenotransplantacja – kwestie etyczne, społeczne, prawne i religijne. Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji. Cz. III. Ośrodek Wyd. Nauk. Poznań, 383-388.
699. SMORĄG Z., SŁOMSKI R. (2006) Hodowlane, organizacyjne oraz sanitarno-weterynaryjne uwarunkowania produkcji świń na potrzeby ksenotransplantacji. Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji. Cz.III. Ośrodek Wyd. Nauk. Poznań, 257-261.
700. SZALATA M., LIPIŃSKI D., MICHALAK E., SKRZYSZOWSKA M., JURA J., GRONEK P., SMORĄG Z., SŁOMSKI R. (2006) Wprowadzanie konstrukcji genowych do komórek zwierząt. Biotechnologiczne i biomedyczne podstawy ksenotransplantacji. Cz.I. Ośrodek Wyd. Nauk. Poznań, 67-82.
701. SZALATA M., LIPIŃSKI D., GRONEK P., SMORĄG Z., SŁOMSKI R. (2006) Główne kierunki transgenezy zwierząt. Biotechnologiczne i biomedyczne podstawy ksenotransplantacji. Cz.I. Ośrodek Wyd. Nauk. Poznań, 13-32.
702. KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ L., GAJDA B., BOCHENEK M., GOGOL P., SMORĄG Z. (2006) Zapłodnienie in vitro, kriokonserwacja gamet i zarodków oraz regulacja płci świń. Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji. Ośrodek Wyd. Nauk. Poznań., 223-256.
703. KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ L. (2006) Możliwości wykorzystania oocytów z małych pęcherzyków jajnikowych bydła do uzyskiwania zarodków - badania realizowane w Instytucie Zootechniki. Wiad. Zoot., 2, 35-42.
704. JURKIEWICZ J. (2006) Plemniki jako wektory egzogennej informacji genetycznej w uzyskiwaniu transgenicznych świń. Biotechnologiczne i medyczne podstawy ksenotransplantacji. Cz. II, Ośrodek Wyd. Nauk., Poznań, 211-222.

PRACE PRZEGLĄDOWE

705. JURA J., WĘGRZYN P., JURA J., KOJ A. (2006) Regulatory mechanisms of gene expression: complexity with elements of deterministic chaos. Acta Bioch. Pol. 55, 1, 1-9.
706. JURA J., JURKIEWICZ J. (2006) Methods for the production of transgenic animals. Ann. Anim. Sci., Suppl.1, 29-38.
707. KARETA W., CEGŁA M. (2006) Inseminacja owiec i kóz w Polsce-rys historyczny oraz stan obecny. Sheep and goat insemination in Poland-outline of the history and current state. Rocz. Nauk. PTZ, 2. Suppl.1, 103-114.
708. KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ L. (2006) Kriokonserwacja i transplantacja wycinków kory jajnika ssaków. Ginekologia Polska 2, 156-162.
709. KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ L. (2006) Pig embryo production by in vitro maturation and fertilization of ovarian oocytes. J. Anim. Feed Sci. 15, 4, 525-542.
710. KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ L. (2006) Recent achievements in utilization and conservation of female reproductive potential in mammals. Reprod. Biol. 6, 1, 3-16.
711. OPIELA J., KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ L. (2006) Rola czynnika MPF i wybranych kinaz w procesie dojrzewania oocytów. Post. Nauk Rol., PAN, 2, 15-22.
712. SKRZYSZOWSKA M., SAMIEC M. (2006) Production of transgenic animals by somatic cell cloning – implications for biomedicine, pharmacy and agriculture. Ann. Anim. Sci. 1, Suppl., 45-51.
713. SMORĄG Z., SŁOMSKI R. (2006) Transgeniczne zwierzęta – rys historyczny oraz aspekty technologiczne i etyczne. Aura, 4, 14-15.
714. SMORĄG Z., BOCHENEK M., GOGOL P., JURA J., SKRZYSZOWSKA M., TRZCIŃSKA M. (2006) Biotechnologiczne metody w rozrodzie zwierząt – teraźniejszość i przyszłość. Rocz. Nauk. PTZ, 2. Suppl. 1, 17-46.
715. SMORĄG Z., JURA J. (2006) Animal transgenesis for breeding purposes. Ann. Anim. Sci., Suppl.1, 39-44.
716. SMORĄG Z., BOCHENEK M., GOGOL P., JURA J., SKRZYSZOWSKA M., TRZCIŃSKA M. (2006) Biotechnologiczne metody w rozrodzie zwierząt – teraźniejszość i przyszłość. Cz.I. Biuletyn DIL-Wet.16, 3, 153-157.
717. SMORĄG Z., SŁOMSKI R. (2006) Organizational, legal and ethical aspects of xenotransplantation. Ann. Anim. Sci., Suppl.1, 101-108.
718. JURKIEWICZ J. (2006) Plemniki jako wektory DNA w uzyskiwaniu zwierząt transgenicznych. Biotechnologia 72, 1, 5-6, 29-34.
719. OPIELA J., KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ L. (2006) Rola białek rodziny BCL-2 w kontroli apoptozy w pęcherzykach jajnikowych. Biotechnologia 72, 1, 90-96.
720. SKRZYSZOWSKA M., SAMIEC M. (2006) Rozwój badań nad klonowaniem somatycznym kóz. Biotechnologia 72, 1, 133-150.
721. SKRZYSZOWSKA M., SAMIEC M. (2006) Wykorzystanie nowych kierunków badań w klonowaniu somatycznym świń. Biotechnologia 72, 1, 68-81.
722. SMORĄG Z. (2006) Biotechnologiczne, prawno-organizacyjne i etyczne aspekty ksenotransplantacji. Biotechnologia 1, 72, 103-109.
723. TRZCIŃSKA M. (2006) Proces apoptozy w plemnikach ssaków. Biotechnologia 1, 72, 82-89.
724. SMORĄG Z., SŁOMSKI R., JURA J., KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ L., SKRZYSZOWSKA M., GAJDA B., BOCHENEK M. (2006) Biotechnologia zwierząt- wybrane badania i osiągnięcia polskich zespołów. Życie Wetrynaryjne 81, 2, 125-127.
725. OPIELA J. (2006) Analiza ekspresji genów na poziomie białek przy użyciu techniki western-blot. Wiad. Zoot., 1, 11-13.
726. SAMIEC M., SKRZYSZOWSKA M. (2006) Znaczenie świń dla klonowania somatycznego i transgenezy. Biotechnologia 72, 1, 53-67.
727. SMORĄG Z., BOCHENEK M., GOGOL P., JURA J., SKRZYSZOWSKA M., TRZCIŃSKA M. (2006) Biotechnologiczne metody w rozrodzie zwierząt - terażniejszość i przyszłość.Cz. II. Biuletyn DIL-Wet. 14, 4, 232-241.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

728. BRYŁA M., TRZCIŃSKA M., GAJDA B. (2006) Analysis of DNA fragmentation of in vitro cultured and in vivo derived porcie blastocyst using TUNEL. Mat. Konf. Procidings. 22th Scientific Meeting of the European Embryo Transfer Association, Zug, Szwajcaria, 8-9 września 2006., 120.
729. GAJDA B., BRYŁA M., SMORĄG Z. (2006) Effect of vitamin-E on development and quality of porcine embryos cultured in vitro. Mat. Konf. Procidings. 22th Scientific Meeting of the European Embryo Transfer Association, Zug, Szwajcaria, 8-9 września 2006., 136.
730. GOGOL P. (2006) Fizjologia rozrodu i zasady inseminacji królików. Mat. Konf.Sympozjum z okazji otwarcia Ośrodka Hodowli i Rozrodu Królików w Brzesku, 5 września 2006., 34-38.
731. KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ L. (2006) Pozaustrojowe uzyskiwanie zarodków bydła i świń –stan obecny i perspektywy. Mat. Konf. Konf. Nauk.„Praktyczne możliwości wykorzystania osiągnięć z biotechnologii w rozrodzie zwierząt gospodarskich". Szczecinek, 1-2 czerwca 2006 2006, 33-38.
732. OPIELA J., KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ L. (2006) Expression of apoptotic proteins in bovine immature oocytes with differentiated activity of glucose-6-phosphate dehydrogenase. Mat. Konf. Procidings. 22th Scientific Meeting of the European Embryo Transfer Association, Zug, Szwajcaria, 8-9 września 2006., 174.
733. OPIELA J., KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ L., RYŃSKA B. (2006) Apoptosis as a quality marker in bovine immature and mature oocytes with differentiated activity of glucose-6-phosphate dehydrogenase. Mat. Konf. Procidings. 22th Scientific Meeting of the European Embryo Transfer Association, Zug, Szwajcaria, 8-9 września 2006., 176.
734. SKRZYSZOWSKA M., SAMIEC M., SŁOMSKI R., LIPIŃSKI D. (2006) Preimplantation development of porcine transgenic cloned embryos derived from nucleofected foetal fibroblast cells expressing enhanced green fluorescent protein. Mat. Konf. Procidings. 22th Scientific Meeting of the European Embryo Transfer Association, Zug, Szwajcaria, 8-9 września 2006., 196.
735. SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK B., BOCHENEK M., SMORĄG Z. (2006) Czas przeżywania nasienia knurów oraz poziom uszkodzeń chromatyny plemnikowej w wybranych rozcieńczalnikach. Mat. Konf. III Międzynar. Konf. „Zastosowanie osiągnięć naukowych z zakresu genetyki, rozrodu, żywienia oraz jakości tusz i mięsa w nowoczesnej produkcji świń”, Ciechocinek, 29-30 czerwca 2006., 120-121.
736. SZWACZKOWSKI T., WOLC A., LISOWSKI M. (2006) Genetic evaluation in laying hens based on fixed and random regression models. Mat. Konf. 8th World Congress on Genetics Applied to Livestock Production, Belo Horizonte, MG, Brazylia, 13-18 sierpnia 2006, 1-5.
737. TRZCIŃSKA M., BRYŁA M., SMORĄG Z. (2006) A new and simple method to evaluate early membrane changes in fresh and stored boar semen. Mat. Konf. Procidings. 22th Scientific Meeting of the European Embryo Transfer Association , Zug, Szwajcaria, 8– 9 wrzesień 2006., 198.
738. WIERZUCHOWSKA D., BANAŚ K., BANASIK T., SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK B., GOGOL P., JASIŃSKI A. (2006) Study of multicomponent diffusion in boar spermatozoa susspension by Pulsed Field Gradient MR. www.ifj.edu.pl/reports/2006.html. XXXIX Polish Seminar on Nuclear Magnetic Resonance and Its Applications, Kraków, 30 listopada - 1 grudnia 2006, 91-92.
739. WOLC A., SZWACZKOWSKI T., LISOWSKI M. (2006) The use of random regression models for estimation of genetic parametres in laying hens. Mat. Konf. XVII International Poultry Symposium Polski Oddział WPSA, Rogów, 4-6 września 2006, 79-82.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE, WYKŁADY NA SZKOLENIA, SEMINARIA

740. BOCHENEK M. (2006) Zastosowanie cytometrii przepływowej w rozrodzie zwierząt. Mat. Konf.Konf. Nauk. "Biotechnologiczne metody w rozrodzie zwierząt - stan i możliwości wykorzystania". IZ Balice, 8 maja 2006, 14-17.
741. BOCHENEK M., SMORĄG Z. (2006) Regulacja płci bydła przy pomocy separacji plemników X i Y. Mat. Konf. "Transfer osiągnięć nauki do praktyki" Warszawa-Brwinów, 14-15 września 2006, Wyd. C.B.R., Warszawa, www.cbr.edu.pl.
742. BOCHENEK M., SMORĄG Z. (2006) Struktura chromatyny plemnikowej - nowe kryterium oceny jakości nasienia. Mat. Konf. "Transfer osiągnięć nauki do praktyki". Warszawa-Brwinów, 14-15 września 2006, Wyd. C.B.R., Warszawa, www.cbr.edu.pl.
743. JURA J. (2006) Metody produkowania transgenicznych zwierząt. Mat. Konf. Konferencja Naukowa PAU Kawiarnia Naukowa, Kraków, 04 grudnia 2006..
744. JURA J., SŁOMSKI R., SMORĄG Z., GAJDA B., LIPIŃSKI D., JUZWA W., SKRZYSZOWSKA M., WIECZOREK J. (2006) Uzyskiwanie transgenicznych świń metodami standardowego i wspomaganego wprowadzania informacji genetycznej do genomu zygot i zarodków. Mat. Konf. III Sympozjum Projektu Badawczego Zamawianego "Wykorzystanie transgenezy w genetycznej modyfikacji świń dla pozyskania organów do transplantacji u człowieka". IZ Balice, 21 marca 2006., 11-12.
745. KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ L. (2006) Pozaustrojowa produkcja zarodków ssaków – stan obecny i perspektywy. Mat. Konf. Konf. Nauk. .."Biotechnologiczne metody w rozrodzie zwierząt - stan i możliwości wykorzystania". IZ Balice, 8 maja 2006, 18-21.
746. KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ L., ALM H., RYŃSKA B., OPIELA J. (2006) Określenie warunków długotrwałej hodowli in vitro oocytów z wczesnoantralnych pęcherzyków jajnikowych bydła. Mat. Konf. III Sympozjum projektu badawczego zamawianego PBZ-KBN-084/PO6/2002 "Biotechnologiczne i fizjologiczne metody doskonalenia procesów rozrodu zwierząt w warunkach prawidłowego i zakłóconego środowiska." Olsztyn, 9-10 lutego 2006, Wyd. Uniw. Warm.-Mazur., 151-155.
747. ROMEK M., GAJDA B., KRZYSZTOFOWICZ E., SMORĄG Z. (2006) Analysis of lipids in pig embryos produced in vivo and in vitro. Acta Biolog. Cracov., 48, Suppl.1, 25.
748. SKRZYSZOWSKA M. (2006) Klonowanie zwierząt. Mat. Konf. PAU Kawiarnia Naukowa, Kraków, 4 grudnia 2006., 1-3.
749. SKRZYSZOWSKA M., SAMIEC M. (2006) Klonowanie somatyczne ssaków – mozliwości i ograniczenia. Mat. Konf.Konf. Nauk. .."Biotechnologiczne metody w rozrodzie zwierząt - stan i możliwości wykorzystania". IZ Balice, 8 maja 2006., 22-25.
750. SKRZYSZOWSKA M., SAMIEC M., BOCHENEK M., SMORĄG Z. (2006) Klonowanie świń z wykorzystaniem komórek somatycznych analizowanych w kierunku apoptozy. Mat. Konf. III Sympozjum projektu badawczego zamawianego PBZ-KBN-084/PO6/2002 "Biotechnologiczne i fizjologiczne metody doskonalenia procesów rozrodu zwierząt w warunkach prawidłowego i zakłóconego środowiska." Olsztyn, 9-10 lutego 2006, Wyd. Uniw. Warm.-Mazur., 139-144.
751. SKRZYSZOWSKA M., SAMIEC M., KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ L., BOCHENEK M., SMORĄG Z., SŁOMSKI R., MODLIŃSKI J.A., GAJDA B., JURA J., KALAK R., BRYŁA M., RYŃSKA B., WIECZOREK J. (2006) Klonowanie somatyczne świń z potwierdzoną modyfikacją białek powierzchniowych. Mat. Konf. III Sympozjum projektu badawczego zamawianego PBZ-KBN-084/PO6/2002, 17-18.
752. SKUCIŃSKI J., NOWAK W., WIECZOREK J., SOLECKI R. (2006) Pobieranie i przeszczepianie nerek u świń dla celów ksenotransplantacji. Wstępne doświadczenia dotyczące techniki operacyjnej, aspektów anestezjologicznych oraz odpowiedzi innunologicznej. Mat. Konf. III Sympozjum projektu badawczego zamawianego; "Wykorzystanie transgenezy w genetycznej modyfikacji świń dla pozyskania organów do transplantacji u człowieka". IZ Balice, 21 marca 2006, 24-27.
753. SMORĄG Z. (2006) Biotechnologia rozrodu zwierząt – wybrane aspekty organizacyjne, prawne i etyczne. Mat. Konf. Konf.Nauk. Biotechnologiczne metody w rozrodzie zwierząt - stan i możliwości wykorzystania". IZ Balice, 8 maja 2006., 37-40.
754. SMORĄG Z. (2006) Biotechnologia zwierząt – szansa dla hodowli i medycyny. Wykład. Jubileusz Akademii Rolniczej, Kraków..
755. SMORĄG Z. (2006) Prezentacja dorobku prof. Stefana Wierzbowskiego w latach 1996-2006. Mat. Konf. Konf. Nauk."Biotechnologiczne metody w rozrodzie zwierząt - stan i możliwości wykorzystania". Instytut Zootechniki, Balice, 8 maja 2006., 3-4.
756. SMORĄG Z., BOCHENEK M., GAJDA B., GOGOL P., SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK B., TRZCIŃSKA M. (2006) Ocena i konserwacja nasienia i zarodków świń. Mat. Konf. III Międzynar. Konf. „Zastosowanie osiągnięć naukowych z zakresu genetyki, rozrodu, żywienia oraz jakości tusz i mięsa w nowoczesnej produkcji świń”, Ciechocinek, 29-30 czerwca 2006., 37-50.
757. SMORĄG Z., BOCHENEK M., GAJDA B., GOGOL P., JURA J., SKRZYSZOWSKA M., SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK B., TRZCIŃSKA M. (2006) Nowe metody biotechnologiczne w rozrodzie świń. Mat. Konf. "Praktyczne możliwości wykorzystania osiągnięć z biotechnologii w rozrodzie zwierząt gospodarskich". Szczecinek, 1-2 czerwca 2006, 61-81.
758. JURA J. (2006) Kierunki i wykorzystanie transgenezy zwierząt gospodarskich. Mat. Konf. Konf. Nauk.."Biotechnologiczne metody w rozrodzie zwierząt - stan i możliwości wykorzystania". IZ Balice, 8 maja 2006, 28-29.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

759. GOGOL P. (2006) Unasienianie królików – warunki stosowania metody. Króliki, 1, 23-26.
760. SMORĄG Z. (2006) Nowe metody biotechnologiczne w rozrodzie. Polska Wieś, 6, 4.

BROSZURY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE

761. KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ L. (2006) Pozaustrojowe uzyskiwanie zarodków kóz. Broszura upowszech. 6/2004, Wyd. wł. IZ-PIB, Kraków, 1-10.