Spis publikacji

Spis publikacji (1999)

Biologia, fizjologia, rozród zwierząt

1. BEDNARCZYK Marek, ŁAKOTA Paweł, SIWEK Maria, CZEKALSKI Przemysław, MAZANOWSKI Adam (1999) A study on in vitro embryonic development in the duck. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 2: 73-84.
2. BIELAŃSKI Paweł, KOWALSKA Dorota, ZAJĄC Jan (1999) Poprawa wskaźników produkcyjnych królików rasy białej nowozelandzkiej. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 42: 57-62.
3. BOCHENEK Michał (1999) The use of pulse processing method for elimination of the "lens effect" in sperm sexing by flow cytometry. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 4: 219-226.
4. BOCHENEK Michał, LASZCZKA Andrzej, SŁAWIŃSKI Janusz, SKRZYSZOWSKA Maria, SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK Barbara (1999) Integrity of bull sperm membranes double-stained with SYBR-14 and PI assessed by fluorescent microscopy and flow cytometry. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 4: 115-125.
5. GAJDA Barbara, SMORĄG Zdzisław (1999) Viability of in vivo and in vitro produced porcine blastocyst vitrified in EFS solution. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 4: 149-154.
6. GOGOL Piotr (1999) Cryopreservation of plasma-deprived rabbit semen. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 2: 85-92.
7. GRABOWSKA Mariola, LASZCZKA Andrzej, SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK Barbara (1999) Microelement content and ATPase activity in the semen of three species of farm animals. "Mengen- und Spurenelemente" Herausgeber Manfred Anke. Friedrich- Schiller-Universitet Jena, Harold Schubert Verlag, Leipzig (Niemcy), 673-679.
8. JANIK Krystyna, PATKOWSKA-SOKOŁA Bożena, KIEĆ Wojciech (1999) A histological study of greying of Wrzosówka lambs. Czech J. Anim. Sci. (Żivo?isna Vyroba), 44, 6: 249-254.
9. KANIA Gabriela (1999) Budowa, właściwości i rola osłonki przejrzystej komórki jajowej ssaka. Med. Wet., 55(5): 295-299.
10. KARETA Wiesław, CEGŁA Mirosław (1999) Wykorzystanie nasienia tryków owcy fryzyjskiej do inseminacji polskiej owcy górskiej. Zesz. Nauk. SGGW, ss. 4.
11. KARETA Wiesław, ROBORZYŃSKI Maciej, CEGŁA Mirosław, KMAK Wincenty (1999) Wstępne wyniki inseminacji polskich owiec górskich nasieniem tryków rasy Bergschaf. Rocz. Nauk. Zoot., 26, 1: 103-110.
12. KARETA Wiesław, SMORĄG Zdzisław, GAJDA Barbara, JURA Jacek, CEGŁA Mirosław (1999) Estrus synchronization and superovulation in goats. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 4: 163-171.
13. KĄTSKA Lucyna, SHIOYA Yasuo, TAKENOUCHI Noguchi, SKRZYSZOWSKA Maria (1999) Some factors influencing the efficiency of demi-embryos production from zona-drilled bovine IVP blastocysts. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 4: 127-135.
14. KONTECKA Helena, KSIĄŻKIEWICZ Juliusz, NOGOWSKI Leszek (1999) Effects of different stressors on laying rate and selected blood indices in reproductive duck. J. Anim. Feed Sci., 8: 63-72.
15. KOWALSKA Dorota, BIELAŃSKI Paweł, ZAJĄC Jan (1999) Wydajność mleczna samic królików rasy białej nowozelandzkiej. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 42: 51-55.
16. MAZANOWSKI Adam, KSIĄŻKIEWICZ Juliusz, KISIEL Tomasz (1999) Reproductive traits of ducks from paternal strains in two laying periods and meat traits of their offspring. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 4: 205-217.
17. MAZANOWSKI Adam, KSIĄŻKIEWICZ Juliusz, SZUKALSKI Grzegorz (1999) Reproductive traits of ducks from maternal strains in two laying periods and meat traits of their offspring. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 4: 191-203..
18. OWSIANNY Jacek, CZARNECKI Roman, DZIADEK Krystian, FIAŁKOWSKA Barbara (1999) Porównanie cech przydatności rozpłodowej młodych knurów rasy Duroc, linii 990 i linii 890. Zesz. Nauk. AR Kraków, 352: 239-244.
19. PASCHMA Jolanta, GAJDA Barbara (1999) Effects of supplemental vitamin A and ß-carotene on reproductive performance in sows. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 4: 137-148.
20. PIÓRKOWSKA Małgorzata (1999) Charakterystyka parametrów futrzarskich skór lisów niebieskich według rozmiaru aukcyjnego. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 42: 63-68.
21. SKRZYSZOWSKA Maria, SMORĄG Zdzisław (1999) In vitro development of nuclear transplant rabbit embryos, effect of embryo-donor nuclei and recipient-oocytes activation. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 4: 181-189.
22. SMORĄG Zdzisław, GAJDA Barbara, JURA Jacek, SKRZYSZOWSKA Maria, PASIEKA Jarosław (1999) Factors affecting the production of zygotes in superovulated pigs: a seven-year retrospective study. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 4: 155-161.
23. SMORĄG Zdzisław, GOGOL Piotr, KĄTSKA Lucyna, JAŻDŻEWSKI Józef (1999) Rozwój zarodków bydlęcych wyprodukowanych z oocytów uzyskanych metodą OPU. Med. Wet., 55(5): 317-320.
24. SMORĄG Zdzisław, JURA Jacek, GAJDA Barbara, SKRZYSZOWSKA Maria (1999) The mucin coat formation and in vivo development of DNA microinjected, non-cultured and cultured rabbit zygotes. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 4: 173-179.
25. SMORĄG Zdzisław, KĄTSKA Lucyna, SŁOTA Ewa, RYŃSKA Bożenna (1999) Developmental potential and karyotypic characterization of bovine embryos derived from IVM oocytes fertilized with Hoechst standard spermatozoa. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 2: 67-72.
26. SZWACZKOWSKI Tomasz, BEDNARCZYK Marek, KIEŁCZEWSKI Krzysztof (1999) Direct, material and cytoplasmic variance estimates of egg production traits in laying hens. J. Anim. Feed Sci., 8: 591-600.
27. TRELA Jan, CZAJA Hanna, RYGAŁŁO Katarzyna, MAJEWSKA Anna (1999) Wykorzystanie metody pozyskiwania i przenoszenia zarodków w doskonaleniu stada bydła mlecznego. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 47: 207-21.
28. WAYDA Elżbieta (1999) Określanie płci zarodków bydlęcych metodą łańcuchowej reakcji polimerazowej - PCR. Biul. Inf. IZ, 3: 5-10.
29. BEDNARCZYK Marek, ŁAKOTA Paweł, SIWEK Maria (1999) Identyfikacja i wykorzystanie komórek blastodermalnych w doskonaleniu różnych gatunków drobiu. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 42.
30. BEDNARCZYK Marek, SIWEK Maria, MAZANOWSKI Adam (1999) Badania nad rozwojem embrionalnym kaczek in vitro. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 43.
31. BOCHENEK Michał, RYSZKA Florian, SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK Barbara, CZECH Krzysztof (1999) Wpływ rozcieńczalnika na strukturę chromatyny plemników knura. Mat. I Kraj. Kongr. Biotechnol. Wrocław, 20-25.09.1999, s. 172.
32. BOCHENEK Michał, SMORĄG Zdzisław, PILCH Jan (1999) Przydatność cytometrycznej analizy chromatyny plemników dla oceny zdolności zapładniającej nasienia buhajów. Mat. I Zjazdu Towarzystwa Biologii Rozrodu. Mierki k. Olsztyna, 4-5.06.1999, s. 28.
33. FANDREJEWSKI Henryk, RAJ Stanisława, KAMYCZEK Marian, WEREMKO Dagmara, SKIBA Grzegorz (1999) Wstępne wyniki badań nad przemianą energii u świń rasy Pietrain. Mat. XXVIII Sesji Żyw. KNZ PAN: Potrzeby pokarmowe wysoko wydajnych zwierząt fermowych. Krynica, 9-10.09.1999, 300-304.
34. GAJDA Barbara, SMORĄG Zdzisław (1999) Przeżywalność in vitro 1- i 2- blastomerowych zarodków króliczych witryfikowanych w mieszaninie EFS o podwyższonej koncentracji PBS. Mat. I Kraj. Kongr. Biotechnol. Wrocław, 20-25.09.1999, s. 173.
35. GAJDA Barbara, SMORĄG Zdzisław (1999) Viability of in vivo and in vitro produced porcine blastocyst vitrified in EFS solution. Proc. World Congr. of Cryobiology, CRYO'99. Marseille (Francja), July 12-15, s. 180.
36. GODLEWSKI Marek, KWIECIŃSKA Teresa, LASZCZKA Andrzej, SŁAWIŃSKI Janusz, SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK Barbara, WIERZUCHOWSKA Dorota (1999) The effect of DNA fluorophores on the ultraweak photon emission from spermatozoa. Materials of 8th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology, UNESCO/PAS, Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism. Cracow, June 7-8, 132-133.
37. GODLEWSKI Marek, KWIECIŃSKA Teresa, LASZCZKA Andrzej, SŁAWIŃSKI Janusz, SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK Barbara, WIERZUCHOWSKA Dorota (1999) The influence of environmental stress factors on bull, boar and ram spermatozoa assessed by ultraweak luminescence. Materials of 8th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology, UNESCO/PAS, Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism. Cracow, June 7-8, 134-135.
38. GOGOL Piotr, BOCHENEK Michał (1999) Cytometryczna ocena chromatyny plemników transgenicznych królików. Mat. I Zjazdu Towarzystwa Biologii Rozrodu. Mierki k. Olsztyna, 4-5.06.1999, 77-78.
39. GOGOL Piotr, BOCHENEK Michał (1999) Struktura chromatyny plemnikowej królików transgenicznych i nietransgenicznych oraz jej wpływ na zdolność zapładniającą nasienia. Mat. I Kraj. Kongr. Biotechnol. Wrocław, 20-25.09.1999, s. 174.
40. JURA Jacek (1999) Transgeniczne zwierząta hodowlane. Mat. I Kraj. Kongr. Biotechnol. Wrocław, 20-25.09.1999, 225-227.
41. JURA Jacek, SMORĄG Zdzisław, SKRZYSZOWSKA Maria, KĄTSKA Lucyna, GAJDA Barbara, KELDER Bruce, KOPCHICK John J., PRIETO Pedro, KIRCHNER Steve (1999) Developmental rate of rabbit, porcine, goat and bovine zygotes after microinjection of different DNA concentrations. Proc. 32nd Conf. Pysiol. Path. Reprod., Hannower (Niemcy). Reprod. Dom. Anim., 34(1), s. 34.
42. KANIA Gabriela, KĄTSKA Lucyna, RYŃSKA Bożenna (1999) Twardnienie osłonki przejrzystej i zdolność do zapłodnienia oocytów bydlęcych w zależności od warunków inkubacji. Mat. I Kraj. Kongr. Biotechnol. Wrocław, 20-25.09.1999, s. 177.
43. KANIA Gabriela, KĄTSKA Lucyna, RYŃSKA Bożenna, WAYDA Elżbieta (1999) How do the hardening of the bovine zona pellucida and the kind of sperm cells influence on the developmental capacity and sex of embryos. Proc. 15th Sci. Meeting of European Embryo Transfer Association (AETE), Lyon (Francja), p. 172.
44. KANIA Gabriela, KĄTSKA Lucyna, RYŃSKA Bożenna, WAYDA Elżbieta (1999) Wpływ nasienia na rozwój i płeć zarodków uzyskanych z oocytów o utwardzonych osłonkach przejrzystych. Mat. I Zjazdu Towarzystwa Biologii Rozrodu. Mierki k. Olsztyna, 4-5.06.1999, s. 20.
45. KARETA Wiesław (1999) Praktyka wykorzystania inseminacji domacicznej owiec przy użyciu nasienia mrożonego. Mat. I Zjazdu Towarzystwa Biologii Rozrodu. Mierki k. Olsztyna, 4-5.06.1999, 79-80.
46. KĄTSKA Lucyna (1999) Pozaustrojowe uzyskiwanie zarodków ssaków. Mat. I Kraj. Kongr. Biotechnol. Wrocław, 20-25.09.1999, 228-230.
47. KĄTSKA Lucyna, KANIA Gabriela, SMORĄG Zdzisław, WAYDA Elżbieta, PŁUCIENNICZAK Grażyna (1999) Developmental capacity of bovine IVM/IVF oocytes with experimentally induced hardening of the zona pellucida. Proc. 32nd Conf. Pysiol. Path. Reprod., Hannower (Niemcy). Reprod. Dom. Anim., 34(1), 255-259.
48. KISIEL Tomasz, KSIĄŻKIEWICZ Juliusz, STĘPIŃSKA Małgorzata (1999) Współzależności między wybranymi cechami morfologicznymi jaj i biochemicznymi żółtka różnych kaczek. Donies. XII Międz. Młodz. Symp. Drob. WPSA Lublin - Kazimierz Dolny, 27-28.09.1999. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: 172-173.
49. KSIĄŻKIEWICZ Juliusz, STĘPIŃSKA Małgorzata, NIEMIEC Jan (1999) Differences in the morphological traits and yolk lipids composition of eggs from selected conservative groups of duck. Proc. 8th Europ. Symp. on the Quality of Eggs and Egg Products. Bologna, 19-23.09.1999, 71-75.
50. LASZCZKA Andrzej, BOCHENEK Michał, GODLEWSKI Marek, GUMIŃSKA Maria, KĘDRYNA Teresa, KWIECIŃSKA Teresa, SŁAWIŃSKI Janusz, SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK Barbara, WIERZUCHOWSKA Dorota (1999) Efekt oddziaływania czynników środowiskowych i technologicznych na status energetyczno-funkcjonalny plemników zwierząt użytkowych. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 45.
51. ORZECHOWSKA Barbara, MUCHA Aurelia (1999) Wpływ wystąpienia rui u loszek testowanych w SKURTCh na wartość cech tucznych. Mat. międz. konf. nauk. z okazji 50-lecia ART w Olsztynie (1950-2000): Aktualne problemy w produkcji trzody chlewnej. Olsztyn, 6-7.05.1999, s. 100.
52. OWSIANNY Jacek, CZARNECKI Roman, RÓŻYCKI Marian, DZIADEK Krystian (1999) Związek między wartością tuczną i mięsną a przydatnością rozpłodową loch linii 990. Mat. międz. konf. nauk. z okazji 50-lecia ART w Olsztynie (1950-2000): Aktualne problemy w produkcji trzody chlewnej. Olsztyn, 6-7.05.1999, s. 54.
53. PASCHMA Jolanta (1999) Wskaźniki owulacji, przeżywalność zarodków oraz użytkowość rozpłodowa loszek żywionych dawkami zawierającymi dodatek ß-karotenu. Mat. międz. sesji nauk. PTNW: Etologia w chowie zwierząt gospodarskich i geopatyczne uwarunkowanie ich zdrowia, wydajności i rozrodczości. Poznań, 6-7.09.1999, 22-25.
54. ROBORZYŃSKI Maciej, PIECZONKA Władysław, PARAPONIAK Paweł (1999) Wpływ wybranych czynników fizjologicznych na użytkowość mleczną owiec rasy Bergschaf. Mat. III Wiosennej Szkoły Owczarskiej: Poziom mleczności krajowego pogłowia owiec w związku z doskonaleniem warunków odchowu jagniąt i produkcją mleka konsumpcyjnego. Krynica, 12-14.04.1999, 1-11.
55. RZĄSA Janina, SECHMAN Andrzej, BEDNARCZYK Marek, MIKA Maria, ROSIŃSKI Andrzej, PACZKOWSKA-ELIASIEWICZ Elżbieta (1999) Pattern of plasma thyroid and gonadal hormones concentration during embryogenesis in two strains of White Italian goose. Int. Conf. of Bird Reprod., Tours (Francja), 22-24.09.1999, 25-27.
56. SIWEK Maria, BEDNARCZYK Marek, ŁAKOTA Paweł, PIEPENBORN Przemysław (1999) Badania nad wykorzystaniem plemników jako wektorów do transformacji komórek kurzych in vitro. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 41.
57. SKRZYSZOWSKA Maria (1999) Klonowanie zarodków przy wykorzystaniu jąder komórkowych morul króliczych. Mat. I Zjazdu Towarzystwa Biologii Rozrodu. Mierki k. Olsztyna, 4-5.06.1999, 21-22.
58. SKRZYSZOWSKA Maria, SHIOYA Yasuo, NAGAI T., GESHI M., TAKENOUCHI Noguchi (1999) Potencjał rozwojowy zarodków bydlęcych uzyskanych w wyniku fuzji cumulus cells z enukleowanymi oocytami. Mat. I Kraj. Kongr. Biotechnol. Wrocław, 20-25.09.1999, s. 188.
59. SŁAWIŃSKI Janusz, LASZCZKA Andrzej (1999) Photon emission from generative cells as an expression of homeostatic regulation. Materials of 8th International Symposium of Polish Network of Molecular and Cellular Biology, UNESCO/PAS, Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism. Cracow, June 7-8, 331-333.
60. SMORĄG Zdzisław (1999) Biotechnologia zwierząt - badania oraz implikacje praktyczne. Mat. I Kraj. Kongr. Biotechnol. Wrocław, 20-25.09.1999, 219-222.
61. SMORĄG Zdzisław, JURA Jacek (1999) Animal biotechnology - methods, practical application and potential dangers. Proc. Int. Symp. on Food Biotechnology. Zakopane, 09-12.05.1999, s. 8.
62. SMORĄG Zdzisław, JURA Jacek, SKRZYSZOWSKA Maria, BOCHENEK Michał (1999) Seksowanie nasienia, transgeneza, klonowanie somatyczne - metody oraz zastosowanie w hodowli zwierząt. Mat. Sesji Nauk.: Biotechnologia w rozrodzie zwierząt. Wrocław, 13.11.1999, s.15-16.
63. SMORĄG Zdzisław, KĄTSKA Lucyna, GOGOL Piotr (1999) Warunki uzyskiwania bydlęcych oocytów jajnikowych pod kontrolą USG oraz ich wykorzystanie do pozaustrojowej produkcji zarodków. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 40.
64. SMORĄG Zdzisław, KĄTSKA Lucyna, GOGOL Piotr, JAŻDŻEWSKI Józef (1999) Potencjał rozwojowy oocytów bydlęcych uzyskanych metodą OPU. Mat. I Zjazdu Towarzystwa Biologii Rozrodu. Mierki k. Olsztyna, 4-5.06.1999, 19-20.
65. WAYDA Elżbieta, PŁUCIENNICZAK Grażyna, KĄTSKA Lucyna (1999) Opracowanie polskiej metody oznaczania płci zarodków bydła przy użyciu łańcuchowej reakcji polimerazowej (PCR). Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 44.
66. ZAJĄC Jan (1999) Rozród królików. Mat. semin.: Chów i hodowla królików w sektorze drobnotowarowym. ZZD IZ Chorzelów, marzec 1999. Wyd. IZ Balice, 30-35.
67. BAROWICZ Tadeusz (1999) Biologiczne podstawy użytkowości rzeźnej świń. Trzoda Chl., 37(2): 77-78.
68. BAROWICZ Tadeusz (1999) Oś podwzgórze-przysadka-tarczyca w okresie wzrostu i rozwoju prosiąt. Trzoda Chl., 37(5): 41-43.
69. BAROWICZ Tadeusz (1999) Zmysł węchu i smaku u świń. Trzoda Chl., 37(10): 52-54.
70. DOBROWOLSKI Jan W., SŁAWIŃSKI Janusz, LASZCZKA Andrzej, RÓŻANOWSKI Bartosz (1999) Bioelektronika a nieswoiste skutki biologiczne laserów małych mocy. Inżynieria środowiska, 4, 1: 103-113.
71. GAWĘCKI Witold, GORNOWICZ Ewa (1999) Ocena podstawowego składu chemicznego mięśni kurcząt brojlerów pochodzących z różnych hodowli zagranicznych. Gosp. Mięsna, 5: 22-24.
72. GOGOL Piotr (1999) Możliwości zastosowania nasienia mrożonego w inseminacji królików. Prze. Hod., 10: 25-26.
73. GORNOWICZ Ewa, KUJAWIAK Ryszard (1999) Antybiotykowe stymulatory wzrostu w produkcji drobiu. Pol. Drob., 6: s. 17.
74. KARETA Wiesław, CEGŁA Mirosław (1999) Mrożenie nasienia kozłów. Mat. instr., Wyd. własne IZ, ss. 24.
75. RACHWAŁ Alina (1999) Białko idealne. Hod. Drobiu, 6-7: 42-44.
76. ROBORZYŃSKI Maciej, KARETA Wiesław, KMAK Wincenty, CEGŁA Mirosław (1999) Użytkowość rozpłodowa alpejskich owiec rasy Bergschaf w okresie ich adaptacji w Beskidzie Sądeckim. Prz. Hod., 7: 22-23.
77. SMORĄG Zdzisław, KĄTSKA Lucyna, GOGOL Piotr, JAŻDŻEWSKI Józef, DYMARSKI Ireneusz (1999) Potomstwo po przeniesieniu zarodków wyprodukowanych z oocytów bydlęcych uzyskanych metodą OPU (ovum pick-up). Prz. Hod., 8: 7-9.
78. WAYDA Elżbieta (1999) Określanie płci zarodków bydlęcych metodą łańcuchowej reakcji polimerazowej. Instr. wdroż., Wyd. własne IZ, Kraków, 3: ss. 10.
79. WIERZCHOŚ Agnieszka (1999) Wpływ metod biotechnologicznych na kariotypy zarodków i zwierząt. Prz. Hod., 9: 24-25.
80. WIERZCHOŚ Agnieszka, KUBIEŃ Elżbieta (1999) Badania cytogenetyczne u wybranych rodzin owcy odmiany olkuskiej. Prz. Hod., 6: 16-19.
81. ZAJĄC Jan (1999) Użytkowanie rozpłodowe królików. Mat. szkol.: Chów i hodowla królików. ZZD IZ Chorzelów, czerwiec-wrzesień 1999. Wyd. IZ Balice, 36-41.

Żywienie i paszoznawstwo

82. BAROWICZ Tadeusz (1999) Using Ca-fatty salts of linseed or rapeseed oil in rations for finishing pigs. Biotech. Anim. Husb., 15(5-6): 279-285.
83. BAROWICZ Tadeusz (1999) Witamina E a jakość mięsa. Biul. Inf. IZ, 37, 4: 73-85.
84. BAROWICZ Tadeusz, BREJTA Władysław (1999) Wpływ dodatku pełnotłustych nasion lnu i rzepaku w dawkach dla rosnących buhajków na niektóre wskaźniki lipidowe mięsa. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 44, 451-452.
85. BAROWICZ Tadeusz, BREJTA Władysław (1999) Wykorzystanie nienasyconych kwasów tłuszczowych w opasie młodego bydła rzeźnego. Biul. Inf. IZ, 37, 4: 27-37.
86. BAROWICZ Tadeusz, PIETRAS Mariusz (1999) Fattening performance and meat value of pigs fed calcium salts of linseed oil fatty acids in their diets. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 4: 249-261.
87. BAROWICZ Tadeusz, PIETRAS Mariusz, GĄSIOR Robert (1999) Modyfikowanie cech dietetycznych mięsa wieprzowego solami wapniowymi kwasów tłuszczowych oleju lnianego. Rośliny Oleiste, 20(1) 201-206.
88. BAROWICZ Tadeusz, PIETRAS Mariusz, KĘDZIOR Władysław (1999) Cechy tuczne, rzeźne i dietetyczne mięsa świń żywionych solami wapniowymi kwasów tłuszczowych oleju lnianego i rzepakowego. Ann. Warsaw Agricult. Univ.-SGGW, Anim. Sci., 36: 171-179.
89. BILIK Krzysztof (1999) Wpływ zróżnicowanego poziomu żywienia cieliczek rasy czarno-białej w okresie odchowu na wzrost i późniejszą użytkowość mleczną. Rocz. Nauk. Zoot., Rozpr. hab., 12: 5-84.
90. BILIK Krzysztof, STASINIEWICZ Teofila (1999) Wybrane zagadnienia żywieniowe w wychowie jałówek ras mlecznych. Biul. Inf. IZ, 37, 3: 51-64.
91. BREJTA Władysław, BAROWICZ Tadeusz, GĄSIOR Robert (1999) Wykorzystanie pełnotłustych nasion lnu i rzepaku w opasie młodego bydła rzeźnego. Rośliny Oleiste, 20(1) 207-220.
92. BRZÓSKA Franciszek, BOROWIEC Franciszek (1999) Skład chemiczny i wartość pokarmowa kiszonek z roślin motylkowatych. Biul. Inf. IZ, 37, 2: 11-22.
93. BRZÓSKA Franciszek, BOROWIEC Franciszek (1999) Technologie zbioru i zakiszania roślin motylkowatych w aspekcie składu chemicznego i wartości pokarmowej kiszonek. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 62: 31-44.
94. BRZÓSKA Franciszek, BREJTA Władysław, GĄSIOR Robert (1999) Wpływ rodzaju kiszonki z traw, poziomu paszy treściwej i dodatku nasion lnu na efektywność opasania buhajków oraz jakość tusz i skład mięsa. Rocz. Nauk. Zoot., 26, 1: 141-154.
95. BRZÓSKA Franciszek, BREJTA Władysław, GĄSIOR Robert (1999) Wpływ różnych gatunków zbóż paszowych i postaci fizycznej ziarna na efektywność opasania, parametry tusz i skład mięsa buhajków. Rocz. Nauk. Zoot., 26, 1: 125-140.
96. BRZÓSKA Franciszek, GĄSIOR Robert, BREJTA Władysław (1999) Effect of fermentation inhibitor, effluent absorbents or wilting the clover-grass mixture on bulls' fattening efficiency, carcass quality and meat composition. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 4: 227-238.
97. BRZÓSKA Franciszek, GĄSIOR Robert, PIESZKA Marek (1999) Skład chemiczny kiszonek z lucerny zależnie od poziomu suchej masy i rodzaju dodatków kiszonkarskich. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 62: 45-52.
98. BRZÓSKA Franciszek, GĄSIOR Robert, SALA Krystyna, WIEWIÓRA Witold (1999) Effect of calcium salts of fatty acids from animal fat, rape oil, linseed oil and fish oil on the yield and composition of cows' milk. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 2: 105-117.
99. BRZÓSKA Franciszek, GĄSIOR Robert, SALA Krystyna, ZYZAK Wacław (1999) Effect of linseed oil fatty acid calcium salts and vitamin E on milk yield and composition. J. Anim. Feed Sci., 8: 367-378.
100. BRZÓSKA Franciszek, GĄSIOR Robert, SALA Krystyna, ZYZAK Wacław (1999) Wpływ soli wapniowych kwasów tłuszczowych na wydajność i składniki mleka krów. Rocz. Nauk. Zoot., 26, 3: 143-158.
101. BRZÓSKA Franciszek, GRZYBOWSKI Roman, STECKA Krystyna, PIESZKA Marek (1999) Effect of probiotic microorganisms vs. antibiotics on chicken broiler body weight, carcass yield and carcass quality. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 4: 303-315.
102. BRZÓSKA Franciszek, GRZYBOWSKI Roman, STECKA Krystyna, PIESZKA Marek (1999) Nutritive efficiency of selected probiotic microorganisms in chicken broilers. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 4: 291-301.
103. BRZÓSKA Franciszek, PIESZKA Marek (1999) Przeciwdziałanie mikotoksynom w zbożach i paszach. Biul. Inf. IZ, 4: 39-50.
104. BRZÓSKA Franciszek, PIESZKA Marek, GĄSIOR Robert (1999) Skład chemiczny kiszonek z lucerny zależnie od poziomu sorbentu i dodatków kiszonkarskich. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 62: 53-60.
105. BRZÓSKA Franciszek, PIESZKA Marek, SALA Krystyna (1999) Wpływ suchej masy i dodatków fermentacyjnych na skład chemiczny i rozkład białka kiszonek z lucerny. Rocz. Nauk. Zoot., 26, 3: 231-242.
106. BRZÓSKA Franciszek, PYSKA Helena, PIETRAS Mariusz, WIEWIÓRA Witold (1999) Effect of iodine source on iodine content in milk and iodine status of dairy cows. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 2: 93-103.
107. CZARNIK-MATUSEWICZ Henryk, KORNIEWICZ Adolf (1999) Spektroskopia odbiciowa w bliskiej podczerwieni (NIRS) w analizie pasz i produktów pochodzenia zwierzęcego. I. Zasady budowy spektrofotometrów i analizy techniką NIRS. Biul. Inf. IZ, 37, 2: 47-59.
108. CZARNIK-MATUSEWICZ Henryk, KORNIEWICZ Adolf (1999) Spektroskopia odbiciowa w bliskiej podczerwieni (NIRS) w analizie pasz i produktów pochodzenia zwierzęcego. II. Zasady kalibracji NIRS. Biul. Inf. IZ, 37, 2: 61-72.
109. CZARNIK-MATUSEWICZ Henryk, KORNIEWICZ Adolf (1999) Spektroskopia odbiciowa w bliskiej podczerwieni (NIRS) w analizie pasz i produktów pochodzenia zwierzęcego. III. Dokładność analizy techniką NIRS. Biul. Inf. IZ, 37, 3: 39-48.
110. GĄSIOR Robert, BRZÓSKA Franciszek (1999) Rodzaj i poziom amin biogennych w kiszonkach z lucerny i koniczyny czeróżnej. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 62: 89-94.
111. GĄSIOR Robert, BRZÓSKA Franciszek (1999) The effect of formic acid and biological additives on the quality of grass silages, protein and fibre degradation during fermentation, and on the dry matter and nitrogen degradation in the rumen. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 4: 353-364.
112. GĄSIOR Robert, BRZÓSKA Franciszek (1999) The influence of formic acid and biological additives on the quality of grass silages, protein and fibre degradation during fermentation, and on the dry matter and nitrogen degradation in the rumen. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 4: 339-351.
113. HANCZAKOWSKA Ewa, URBAŃCZYK Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata (1999) The efficiency of betaine and organic compounds of chromium in fattening of pigs with ad libitum or restricted feeding. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 4: 263-274.
114. HANCZAKOWSKI Piotr (1999) Wpływ różnych rodzajów włókna zawartego w pożywieniu na zawartość cholesterolu w organiźmie. Biul. Inf. IZ, 37, 2: 5-9.
115. HANCZAKOWSKI Piotr, SZYMCZYK Beata (1999) Influence of various dietary proteins in low-fat diets on plasma cholesterol level in rats. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 4: 317-328.
116. KAMIŃSKA Barbara Z. (1999) Możliwość wykorzystania owsa w żywieniu brojlerów przy zastosowaniu preparatów multi-enzymatycznych. Biul. Inf. IZ, 37, 4: 51-61.
117. KAMIŃSKA Barbara Z., KORELESKI Jerzy, SKRABA Bogumiła (1999) Efekt obłuszczenia ziarna owsa oraz uzupełnienia paszy preparatem enzymatycznym na wyniki odchowu brojlerów. Żywność, Technologia, Jakość, Supl., 1(18): 231-239.
118. KINAL Stefania, KORNIEWICZ Adolf, PREŚ Jerzy, CHRZĄSZCZ Ewa, PALECZEK Barbara (1999) Porównanie norn INRA i NRC na wapń i fosfor w żywieniu krów dojnych. Prace i Mat. Zoot., 54: 55-63.
119. KLĘCZEK Czesława (1999) Botaniczna różnorodność a wartość użytków zielonych. Prace Komisji Nauk. PAN, Oddz. Katowice, 23: 64-73.
120. KLĘCZEK Czesława, WAWRZYŃCZAK Stefan, WĘGLARZY Karol, KRASZEWSKI Juliusz (1999) Efektywność produkcji kiszonek z całych roślin zbożowych i ocena jakości oraz wpływ skarmiania na wydajność i jakość mleka krów. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: 422-423.
121. KLĘCZEK Czesława, WAWRZYŃCZAK Stefan, WĘGLARZY Karol, KRASZEWSKI Juliusz (1999) Efficiency of whole crop silage production and evaluation of their quality and feeding effect on cows' milk yields and milk quality. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 4: 239-248.
122. KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester (1999) Wpływ sposobu żywienia w pierwszych dniach życia na wskaźniki produkcyjne oraz na wybrane parametry charakteryzujące przewód pokarmowy u kurcząt brojlerów. Rocz. Nauk. Zoot., 26, 3: 123-142.
123. KORMAN Kazimierz (1999) Wpływ stosowania dodatków witaminowych w okresie wysokiej ciąży i karmienia jagniąt na produkcyjność plennych owiec matek. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: 129-141.
124. KORMAN Kazimierz, OSIKOWSKI Maciej (1999) The influence of NE level and PDI/NE ratio in the diet on the milk yield in ewes with low milking level. Milking and milk production of dairy sheep and goats. Proc. Int. Sixth Symp. on the Milking of Small Ruminants. Athens (Grecja), EAAP Publication 1999, 95: 325-327.
125. KORNIEWICZ Adolf, PALECZEK Barbara, CZARNIK-MATUSEWICZ Henryk, SIERADZKA Anna (1999) Pasze tradycyjne i mieszanka pełnoporcjowa wzbogacona w tłuszcz roślinny w tuczu jagniąt. Rocz. Nauk. Zoot., 26, 3: 215-230.
126. KORNIEWICZ Adolf, PALECZEK Barbara, CZARNIK-MATUSEWICZ Henryk, SIERADZKA Anna (1999) Preparat mineralno-tłuszczowy Humobentofet w tuczu jagniąt. Rocz. Nauk. Zoot., 26, 3: 199-214.
127. KORNIEWICZ Daniel, KORNIEWICZ Adolf, DOBRZAŃSKI Zbigniew, KOŁACZ Roman, CZARNIK-MATUSEWICZ Henryk, PALECZEK Barbara (1999) Efficiency of mineral-fat supplement Humobentofet in boar and gilt nutrition. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 4: 275-289.
128. KOSMALA Irena (1999) Zastosowanie enzymów proteolitycznych do określania tempa degradacji białka pasz w żwaczu. Rocz. Nauk. Zoot., 26, 1: 111-124.
129. MACIEJEWICZ-RYŚ Julita, PISULEWSKA Elżbieta, KLIMA Kazimierz (1999) Plon i wartość pokarmowa ziarna owsa oplewionego odmiany Dukat w zależności od udziału wsiewki wyki jarej. Żywność, Technologia, Jakość, Supl., 6, 1(18): 260-266.
130. MACIEJEWICZ-RYŚ Julita, SOKÓŁ Krystyna (1999) Wartość pokarmowa ziarna owsa oplewionego (Avena sativa L.) i nagoziarnistego (Avena sativa var. nuda). Żywność, Technologia, Jakość, Supl., 6, 1(18): 273-278.
131. MACIEJEWICZ-RYŚ Julita, SOKÓŁ Krystyna (1999) Wpływ L-lizyny lub preparatu enzymatycznego na wartość pokarmową białka owsa nagoziarnistego (Avena sativa var. nuda) i oplewionego (Avena sativa L.). Żywność, Technologia, Jakość, Supl., 9, 1(18): 267-272.
132. MALINOWSKI Eugeniusz (1999) Wartość pokarmowa kiszonki z wilgotnego ziarna jęczmienia. Rocz. Nauk. Zoot., 26, 1: 165-172.
133. MALINOWSKI Eugeniusz (1999) Wpływ kiszonego ziarna jęczmienia na wyniki opasania buhajków. Rocz. Nauk. Zoot., 26, 1: 155-164.
134. MAZANOWSKI Adam, BERNACKI Zenon (1999) Cechy mięsne kaczek mieszańców (Piżmowy x Pekin) żywionych mieszankami niskobiałkowymi. Bydg. Tow. Nauk., Prace Wydz. Nauk Przyrodn., B, 33(45): 29-40.
135. MAZANOWSKI Adam, BERNACKI Zenon, SZUKALSKI Grzegorz (1999) Wpływ kiszonki z ziemniaków parowanych w dawce pokarmowej na wyniki odchowu i tuczu gęsi Reńskich. Zesz. Nauk ATR Bydgoszcz, B, 33(45): 3-17.
136. MAZANOWSKI Adam, BERNACKI Zenon, URBANOWSKI Mariusz (1999) Wpływ suszu z traw w dawce pokarmowej na cechy mięsne 12-tygodniwych gęsi Białych Kołudzkich (W11). Bydg. Tow. Nauk., Prace Wydz. Nauk Przyrodn., B, 33(45): 3-17.
137. MAZANOWSKI Adam, BERNACKI Zenon, URBANOWSKI Mariusz (1999) Wpływ ziemniaków parowanych w dawce pokarmowej na wyniki odchowu i tuczu gęsi Białych Kołudzkich (W11). Bydg. Tow. Nauk., Prace Wydz. Nauk Przyrodn., B, 33(45): 3-17.
138. MAZANOWSKI Adam, DOBRZAŃSKI Zbigniew, SZUKALSKI Grzegorz (1999) Wyniki odchowu kaczek żywionych mieszankami z udziałem preparatu mineralno-tłuszczowego Humobentofet. Rocz. Nauk. Zoot., 26, 1: 185-198.
139. MICHALEC-DOBIJA Jolanta, PIETRAS Mariusz, BAROWICZ Tadeusz (1999) Wpływ dodatku pełnotłustych nasion lnu na skład kwasów tłuszczowych oraz walory smakowe mięsa jagnięcego. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: 389-391.
140. OSTROWSKI Romuald (1999) Zakiszanie świeżej lucerny z dodatkiem kwasu mlekowego, cukru oraz gęstwy zawierającej bakterie fermentacji mlekowej. Rocz. Nauk. Zoot., 26, 1: 199-208.
141. PAKULSKI Tadeusz, OSIKOWSKI Maciej, KORMAN Kazimierz (1999) The influence of diets containing ensilage on the quantity and quality of ewes milk. Milking and milk production of dairy sheep and goats. Proc. Int. Sixth Symp. on the Milking of Small Ruminants. Athens (Grecja), EAAP Publication, 95: 349-350.
142. PIESZKA Marek (1999) Osłona białka paszowego i aminokwasów przed rozkładem w żwaczu w żywieniu krów. Biul. Inf. IZ, 37, 2: 23-35.
143. PIESZKA Marek, BRZÓSKA Franciszek (1999) Toksyny grzybów strzępkowych i ich wpływ na zwierząta. Cz. 1. Aflatoksyny. Biul. Inf. IZ, 37, 1: 25-35.
144. PIESZKA Marek, BRZÓSKA Franciszek (1999) Toksyny grzybów strzępkowych i ich wpływ na zwierząta. Cz. 2. Ochratoksyna A, trichoteceny, zearalenone. Biul. Inf. IZ, 37, 1: 37-46.
145. PIESZKA Marek, BRZÓSKA Franciszek, SALA Krystyna (1999) Wpływ chronionej śruty poekstrakcyjnej rzepakowej na produkcyjność krów i skład mleka. Rośliny Oleiste, 20:(1) 185-190.
146. RAPACZ Jan, JANIK Andrzej, KAPKOWSKA Ewa (1999) Wpyw nasion jęczmienia i wiesiołka na poziom cholesterolu całkowitego w surowicy krwi i żółtkach jaj kur nieśnych. Acta Agrar. Silv., 36: 65-74.
147. RIEDEL Julia, STĘPIŃSKA Małgorzata, ŚWIERCZEWSKA Ewa, BEDNARCZYK Marek, LISOWSKI Mirosław, NIEMIEC Jan (1999) Barwa żółtka oraz wyniki zapłodnienia i wylęgu u kur żywionych paszą z dodatkiem różnych barwników. Prace i Mat. Zoot., 55: 113-120.
148. STRZETELSKI Juliusz, BILIK Krzysztof, JURKIEWICZ Andrzej (1999) Uwagi z zakresu żywienia buhajów hodowlanych w okresie wychowu i użytkowania rozpłodowego. Biul. Inf. IZ, 4: 15-25.
149. STRZETELSKI Juliusz, KOWALCZYK Jan, KRAWCZYK Katarzyna, OSIĘGŁOWSKI Stanisław, STASINIEWICZ Teofila, LIPIARSKA Elżbieta (1999) Effect of diets with hydrolysed feather keratin meal on milk yield and composition in dairy cow and calf performance. J. Anim. Feed Sci., 9: 497-512.
150. STRZETELSKI Juliusz, KOWALCZYK Jan, NIWIŃSKA Barbara, BILIK Krzysztof, MACIASZEK Katarzyna (1999) Nutritive value of feather keratin meals for ruminants. J. Anim. Feed Sci., 8: 387-393.
151. STRZETELSKI Juliusz, KOWALCZYK Jan, STASINIEWICZ Teofila, LIPIARSKA Elżbieta, OSIĘGŁOWSKI Stanisław, BILIK Krzysztof (1999) Milk yield and composition in dairy cows fed a diet with evening primrose (Oenothera paradoxa) full fat seeds or oil cake. J. Anim. Feed Sci., 8: 89-94.
152. STRZETELSKI Juliusz, STASINIEWICZ Teofila (1999) Nowe spojrzenie na wartość dietetyczną mleka i mięsa przeżuwaczy. Biul. Inf. IZ, 37, 3: 65-78.
153. SZCZUREK Witold, KORELESKI Jerzy (1999) Effect of overheated meat meal dietary level and supplementation of enzymes on broiler chicks performance. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 2: 119-132.
154. URBAŃCZYK Jerzy, HANCZAKOWSKA Ewa, FURGAŁ-DIERŻUK Iwona (1999) Wysokie dawki witaminy E w końcowym okresie tuczu świń. Ann. Warsaw Agricult. Univ.-SGGW, Anim. Sci., 36: 149-157.
155. URBAŃCZYK Jerzy, HANCZAKOWSKA Ewa, ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata (1999) Betaina i organiczne połączenia chromu jako dodatek do paszy dla tuczników. Ann. Warsaw Agricult. Univ.-SGGW, Anim. Sci., 36: 133-141.
156. URBAŃCZYK Jerzy, HANCZAKOWSKA Ewa, ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata (1999) Wpływ genotypu na niektóre wskaźniki biochemiczne krwi oraz cechy tuczne i rzeźne świń. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 352: 277-284.
157. WAWRZYŃCZAK Stefan, KLĘCZEK Czesława, WĘGLARZY Karol, KRASZEWSKI Juliusz (1999) Kiszonki z całych roślin zbożowych alternatywną paszą do kukurydzy w żywieniu krów mlecznych w warunkach zawodnego jej plonowania. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 47: 241-248.
158. WIEWIÓRA Witold (1999) Selen w łańcuchu pokarmowym zwierząt i człowieka. Biul. Inf. IZ, 37, 1: 11-23.
159. WIEWIÓRA Witold, BRZÓSKA Franciszek, BRZÓSKA Barbara, MICHALEC-DOBIJA Jolanta (1999) Określenie możliwości podwyższenia zawartości selenu w mleku poprzez zwiększenie podaży tego pierwiastka w diecie krów. Prace Komisji Nauk. PAN, Oddz. Katowice, 23: 59-60.
160. WRZOŁ Jacek, BRZÓSKA Franciszek, SZAREK Jan (1999) Wpływ poziomu jodu i selenu w dawkach pokarmowych na wydajność krów i skład kwasów tłuszczowych mleka. Rocz. Nauk. Zoot., 26, 3: 159-174.
161. ZAJĄC Jan (1999) Niektóre dodatki paszowe dla królików. Biul. Inf. IZ, 37, 4: 63-70.
162. ZYZAK Wacław, WIEWIÓRA Witold, MICHALEC-DOBIJA Jolanta, KATANA-PIETRASZKO Aleksandra (1999) Porównanie różnych technologii zbioru i zakiszania mieszanki koniczyny czeróżnej z tymotką łąkową w aspekcie wartości pokarmowej i nakładów energetyczno-paliwowych. Zesz. Nauk. AR Kraków, 62: 397-406.
163. ZYZAK Wacław, ŻYWCZOK Henryk, MICHALEC-DOBIJA Jolanta, BARTECZKO-MIDOR Bogusława (1999) Energochłonność różnych technologii zakiszania mieszanki koniczyny czerwonej z tymotką łąkową oraz wartość pokarmowa tych kiszonek. Prace Komisji Nauk. PAN, Oddz. Katowice, 23: 61-63.
164. ŻYŁA Krzysztof, GOGOL Dorota, KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, LEDOUX D. (1999) Simultaneous application of phytase and xylanase to broiler feeds based on wheat: in vitro measurements of phosphorus and pentose release from wheats and wheat-based feeds. J. Sci. Food Agric., 79: 1832-1840.
165. ŻYŁA Krzysztof, GOGOL Dorota, KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, LEDOUX D. (1999) Simultaneous application of phytase and xylanase to broiler feeds on wheat: feeding experiment with growing broilers. J. Sci. Food Agric., 79: 1841-1848.
166. BAROWICZ Tadeusz (1999) The effect of dietary Ca-fatty acid salts of linseed oil on cholesterol content in longissimus dorsi muscle of finishing pigs. Proc. 50th Annual Meeting of EAAP, Zurich (Szwajcaria), 22-26.08.1999. Book of Abstracts, 5: s. 320.
167. BAROWICZ Tadeusz, PIETRAS Mariusz (1999) Cholesterol content and fatty acids composition in longissimus dorsi muscle of fatteners fed Ca-fatty acids of linseed oil. Mat. międz. konf. nauk. z okazji 50-lecia ART w Olsztynie (1950-2000): Aktualne problemy w produkcji trzody chlewnej. Olsztyn, 6-7.05.1999, 110-111.
168. BAROWICZ Tadeusz, PIETRAS Mariusz (1999) Wpływ poziomu tyroksyny w paszy na zawartość cholesterolu w krwi i mięśniu najdłuższym tuczników linii 990. Mat. międz. konf. nauk.: Stan i perspektywy produkcji linii syntetycznych świń oraz ich wykorzystanie w krzyżowaniu. IZ ZZD Pawłowice, 2-3.09.1999, 173-176.
169. BAROWICZ Tadeusz, PIETRAS Mariusz (1999) Wykorzystanie soli wapniowych kwasów tłuszczowych oleju lnianego do poprawy cech dietetycznych mięsa wieprzowego. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 64.
170. BAROWICZ Tadeusz, PIETRAS Mariusz, GĄSIOR Robert (1999) Modyfikowanie cech dietetycznych mięsa wieprzowego solami wapniowymi kwasów tłuszczowych oleju lnianego. Mat. XXI konf. nauk.: Rośliny oleiste, IHAR, Poznań, 20-21.04.1999, s. 56.
171. BIELAŃSKI Paweł (1999) Żywienie królików. Mat. semin.: Chów i hodowla królików w sektorze drobnotowarowym. ZZD IZ Chorzelów, marzec 1999. Wyd. IZ Balice, 23-29.
172. BILIK Krzysztof, STRZETELSKI Juliusz, MACIASZEK Katarzyna (1999) Próba wprowadzenia nowych zasad żywienia wielorasowych krów-mamek w północno-wschodnich rejonach Polski. Mat. XXVIII Sesji Żyw. KNZ PAN: Potrzeby pokarmowe wysoko wydajnych zwierząt fermowych. Krynica, 9-10.09.1999, 86-90.
173. BILIK KRZYSZTOF, STRZETELSKI Juliusz, MACIASZEK Katarzyna (1999) Wzrost i rozwój jałówek rasy czarno-białej w zależności od poziomu żywienia w okresie dojrzewania płciowego. Mat. XXVIII Sesji Żyw. KNZ PAN: Potrzeby pokarmowe wysoko wydajnych zwierząt fermowych. Krynica, 9-10.09.1999, 159-162.
174. BRZÓSKA Franciszek, GĄSIOR Robert (1999) Wpływ soli wapniowych kwasów tłuszczowych i formy białka na wydajność krów, składniki oraz cechy dietetyczne mleka. Mat. XXVIII Sesji Żywien. PAN, KNZ: Potrzeby pokarmowe wysokowydajnych zwierząt fermowych. Krynica 9-10.09.1999, 75-78.
175. BRZÓSKA Franciszek, GĄSIOR Robert, SALA Krystyna, WIEWIÓRA Witold (1999) Wpływ soli wapniowych kwasów tłuszczowych na wydajność krów, składniki i cechy dietetyczne mleka. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 63.
176. CHOŁOCIŃSKA-PŁAZA Anna, WĘŻYK Stanisław (1999) Wpływ systemu żywienia na produkcyjność kur nieśnych. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 34.
177. CIURUŚ Julian, DROŻDŻ Andrzej, KOWALSKI Zygmunt Maciej (1999) Określenie efektów tuczu jagniąt mieszańców o różnych genotypach na pastwisku o wysokiej zawartości koniczyny w runi, przy zastosowaniu zróżnicowanych zestawów paszowych w dokarmianiu. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 60.
178. CZARNIK-MATUSEWICZ Henryk (1999) Near infrared reflectance spectroscopy determination of the basic nutrient components in the rapeseed oil meal. Proc. 9th Int. Conf. on Near Infrared Spectroscopy ANIR-99, Verona (Włochy), 13-18.06.1999 Book of Abstr., 4: 44.
179. CZARNIK-MATUSEWICZ Henryk (1999) The use of Infra Analyzer 260 Whole Grain in oils industry. Proc. 9th Int. Conf. on Near Infrared Spectroscopy ANIR-99, Verona (Włochy), 13-18.06.1999 Book of Abstr., 4: 43.
180. FIJAŁ Jerzy (1999) Podstawy produkcji pasz objętościowych gospodarskich na gruntach ornych i zasady ich przyrządzania do skarmiania bydłem. Mat. semin.: Nowoczesne metody chowu bydła mlecznego. ZD IZ Rossocha, Sp. z o.o., 16.10.1999. Wyd. IZ, Kraków-Rossocha, 88-111.
181. GĄSIOR Robert, BRZÓSKA Franciszek (1999) Efektywność żywieniowa kiszonek z traw z sorbentem soków z dodatkiem preparatów mikrobiologicznych i mikrobiologiczno-enzymatycznych. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 28.
182. GĄSIOR Robert, BRZÓSKA Franciszek (1999) Wartość pokarmowa kiszonek i wydajność mleczna krów zależnie od sposobu zakiszania. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 25.
183. GĄSIOR Robert, BRZÓSKA Franciszek (1999) Wpływ sposobu konserwowania traw na efektywność żywienia i składniki mleka krów. Mat. XXVIII Sesji Żyw. KNZ PAN: Potrzeby pokarmowe wysoko wydajnych zwierząt fermowych. Krynica, 9-10.09.1999, 143-146.
184. GORNOWICZ Ewa (1999) Wpływ dodatku preparatów enzymatycznych na biologiczną wartość pokarmową mieszanek paszowych dla kurcząt brojlerów. Donies. XII Międz. Młodz. Symp. Drob. WPSA, Lublin - Kazimierz Dolny, 27-28.09.1999. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 45: 422-423.
185. GORNOWICZ Ewa (1999) Źródło wapnia w mieszance paszowej a jakość skorupy jaj. Donies. XII Międz. Młodz. Symp. Drob. WPSA, Lublin - Kazimierz Dolny, 27-28.09.1999. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 45: 527-528.
186. GORNOWICZ Ewa, KUJAWIAK Ryszard (1999) Wartość pokarmowa mieszanek paszowych z udziałem różnych premiksów w żywieniu kur nieśnych. Mat. X konf. nauk.-techn.: Premiksy paszowe. Janki k. Warszawy, 15-16.11.1999, ss. 9.
187. KAMIŃSKA Barbara Z. (1999) Fatty acid profiles of egg yolks as influenced by diets containing high levels of maize, dehulled oat or barley and fish meal supplement. Mat. VIII Europ. Symp. WPSA, Bolonia (Włochy), 19-23.09.1999, 119-123.
188. KAMIŃSKA Barbara Z. (1999) Zapotrzebowanie kur na składniki pokarmowe oraz wpływ żywienia na nieśność i jakość jaj. Mat. XXVIII Sesji Żyw. KNZ PAN: Potrzeby pokarmowe wysoko wydajnych zwierząt fermowych. Krynica, 9-10.09.1999, 56-68.
189. KAMIŃSKA Barbara Z., BRZÓSKA Franciszek, SKRABA Bogumiła (1999) Badania nad zastosowaniem frakcjonowanej śruty z rzepaku "00" w żywieniu drobiu. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 35.
190. KAMYCZEK Marian (1999) Nowoczesne zasady żywienia świń mięsnych. Mat. konf.: Uwarunkowania wpływające na efektywność produkcji trzody chlewnej. Leszno, 25-26.03.1999, 8-17.
191. KINAL Stefania, KORNIEWICZ Adolf, PALECZEK Barbara, PREŚ Jerzy (1999) Określenie optymalnego poziomu wapnia i fosforu dla tuczonych jagniąt. Mat. XXVIII Sesji Żyw. KNZ PAN: Potrzeby pokarmowe wysoko wydajnych zwierząt fermowych. Krynica, 9-10.09.1999, 194-197.
192. KINAL Stefania, KORNIEWICZ Adolf, PREŚ Jerzy, PALECZEK Barbara (1999) Magnez w dawkach dla krów mlecznych. Mat. VII Międz. Symp. Pol. Tow. Magnezologicznego, Olsztyn, 21-23.06.1999 Biul. Magnezol., 4, 1: 84-88.
193. KLĘCZEK Czesława, MICHNA Gustaw, WAWRZYŃCZAK Stefan, WĘGLARZY Karol (1999) Efektywność produkcji i ocena jakości oraz wpływ skarmiania kiszonek z całych roślin zbożowych na wydajność i jakość mleka krów. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 57.
194. KORELESKI Jerzy (1999) Potrzeby pokarmowe kurcząt brojlerów. Mat. XXVIII Sesji Żyw. KNZ PAN: Potrzeby pokarmowe wysoko wydajnych zwierząt fermowych. Krynica, 9-10.09.1999, 47-55.
195. KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester (1999) Wpływ żywienia w pierwszych dniach życia piskląt na wskaźniki odchowu brojlerów. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 36.
196. KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, HADULA Eugeniusz (1999) Effect of NSP and starch content in barley on efficiency of ß-glucanase supplementation in broiler diet. Proc. 12th Europ. Symp. Poult. Nutr. WPSA. Veldhoven (Holandia), 255-255.
197. KORMAN Kazimierz (1999) Wpływ metody żywienia oraz typu urodzenia na przebieg tuczu i wartość rzeźną jagniąt. Mat. XXVIII Sesji Żyw. KNZ PAN: Potrzeby pokarmowe wysoko wydajnych zwierząt fermowych. Krynica, 9-10.09.1999, 189-193.
198. KORNIEWICZ Adolf, CHRZĄSZCZ Ewa, CZARNIK-MATUSEWICZ Henryk, PALECZEK Barbara (1999) Wykorzystanie włóknistej frakcji poekstrakcyjnej śruty rzepakowej w żywieniu krów mlecznych. Mat. XXI konf. nauk.: Rośliny oleiste, IHAR, Poznań, 20-21.04.1999, 9-10.
199. KRASZEWSKI Juliusz, MANDECKI Andrzej (1999) Racjonalne zasady żywienia cieląt. Mat. semin.: Proekologiczne systemy produkcji bydła mlecznego. ZD IZ Me?no, Sp. z o.o., 14.12.1999. Wyd. IZ, Kraków-Mełno, 55-69.
200. KRASZEWSKI Juliusz, MANDECKI Andrzej (1999) Zasady racjonalnego żywienia jałowizny przeznaczonej na remont stada krów mlecznych. Mat. semin.: Proekologiczne systemy produkcji bydła mlecznego. ZD IZ Mełno, Sp. z o.o., 14.12.1999. Wyd. IZ, Kraków-Mełno, 70-75.
201. KRASZEWSKI Juliusz, STRZETELSKI Juliusz, MIEJSKA Magdalena (1999) Efektywność systemu INRA w żywieniu krów rasy Simental. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 31.
202. KRASZEWSKI Juliusz, WAWRZYŃCZAK Stefan (1999) Efektywność wykorzystania kiszonki z liści buraczanych w opasaniu młodego bydła. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 47.
203. KRASZEWSKI Juliusz, WAWRZYŃCZAK Stefan (1999) Przydatność balotowanej sianokiszonki z lucerny w opasaniu młodego bydła. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 48.
204. KUCHTA Maria, KORELESKI Jerzy (1999) Wpływ dodatku enzymatycznego do mieszanki paszowej dla niosek z udziałem koncentratu barwnikowo-tłuszczowego na stopień intensywności barwy żółtka jaj. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 38.
205. KUCHTA Maria, KORELESKI Jerzy (1999) Wpływ enzymów rozkładających polisacharydy nieskrobiowe w paszy dla niosek na zabarwienie żółtka jaj. Mat. XXVIII Sesji Żyw. KNZ PAN: Potrzeby pokarmowe wysoko wydajnych zwierząt fermowych. Krynica, 9-10.09.1999, 404-406.
206. KUCHTA Maria, KORELESKI Jerzy, MŁODKOWSKI Maciej (1999) Effect of exogenic enzyme supplementation in diet for hens on xantophyll deposition in egg yolk. Proc. 12th Europ. Symp. Poult. Nutr. WPSA. Veldhoven (Holandia), 365-365.
207. MALINOWSKI Eugeniusz (1999) Wpływ żywienia kiszonkami z kukurydzy lub z traw koszonych metodą tradycyjną lub sieczkarnią firmy John Deere na efektywność opasania bydła i jakość tusz. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 49.
208. MICHALEC-DOBIJA Jolanta, PIETRAS Mariusz (1999) Modyfikowanie składu kwasów tłuszczowych mięsa jagnięcego na drodze pokarmowej. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 61.
209. OSTROWSKI Romuald (1999) Badania nad możliwością wykorzystania do konserwacji pasz kwasu mlekowego oraz bakterii kwasu mlekowego z osadów pofermentacyjnych. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 27.
210. OSTROWSKI Romuald (1999) Plonowanie mieszanek lucerny z Festulolium i kostrzewą łąkową oraz wartość pokarmowa pasz z nich uzyskanych. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 29.
211. PAKULSKA Elżbieta, BADOWSKI Jakub, JAMROZ Dorota (1999) Wpływ żywienia gęsiorów w okresie wychowu na ich wzrost i użytkowość reprodukcyjną. Mat. XXVIII Sesji Żyw. KNZ PAN: Potrzeby pokarmowe wysoko wydajnych zwierząt fermowych. Krynica, 9-10.09.1999, 380-383.
212. PAKULSKA Elżbieta, BIELIŃSKA Halina, BADOWSKI Jakub, KORELESKI Jerzy, BEDNARCZYK Marek (1999) Wpływ zawartości i struktury wapnia w paszy na wyniki reprodukcyjne gęsi i jakość jaj wylęgowych. Donies. XII Międz. Młodz. Symp. Drob. WPSA, Lublin - Kazimierz Dolny, 27-28.09.1999. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 45: 247-248.
213. PASCHMA Jolanta (1999) Porównanie wpływu wprowadzenia dodatku tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego do dawki pokarmowej na użytkowość rozpłodową macior. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 39.
214. PASCHMA Jolanta (1999) The effect of rapeseed oil and tallow supplement in a diet on the reproductive performance in sows. Book of Abstr. of the 50th Annual Meeting of the Annual EAAP. Zurich (Szwajcaria), 22-26.08.1999, 5: s. 290.
215. PASCHMA Jolanta (1999) Wpływ stosowania dodatku ß-karotenu do dawki pokarmowej na przeżywalność zarodków, wskaźnik owulacji oraz użytkowość rozpłodową loszek. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 33.
216. PIESZKA Marek, BRZÓSKA Franciszek (1999) Wpływ białka soi i rzepaku chronionego solami wapniowymi kwasów tłuszczowych na wydajność i składniki mleka krów. Mat. XXVIII Sesji Żyw. KNZ PAN: Potrzeby pokarmowe wysoko wydajnych zwierząt fermowych. Krynica, 9-10.09.1999, 79-82.
217. PIESZKA Marek, BRZÓSKA Franciszek, SALA Krystyna (1999) Rozkładalność żwaczowa i strawność jelitowa białka soi i rzepaku chronionego solami wapniowymi kwasów tłuszczowych. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 32.
218. PIESZKA Marek, BRZÓSKA Franciszek, SALA Krystyna (1999) Wpływ chronionej śruty poekstrakcyjnej rzepakowej na produkcyjność krów, skład i cechy mleka. Mat. XXI konf. nauk.: Rośliny oleiste, IHAR, Poznań, 20-21.04.1999, s. 53.
219. PIETRAS Mariusz, BAROWICZ Tadeusz (1999) Effect of thyrotropin releasing hormone (TRH) administered early in the life of the sow on reproductive performance. Mat. międz. konf. nauk. z okazji 50-lecia ART w Olsztynie (1950-2000): Aktualne problemy w produkcji trzody chlewnej. Olsztyn, 6-7.05.1999, s. 70.
220. PIETRAS Mariusz, BAROWICZ Tadeusz (1999) Wpływ dodatku oleju lnianego na aktywność tarczycy oraz wybrane wskaźniki lipidowe krwi i mięsa kurcząt brojlerów. Mat. XXI konf. nauk.: Rośliny oleiste, IHAR, Poznań, 20-21.04.1999, s. 55.
221. PIETRAS Mariusz, BAROWICZ Tadeusz (1999) Wpływ tłuszczu porafinacyjnego w żywieniu loszek linii 990 na poziom hormonów tarczycy w surowicy krwi i parametry wzrostu. Mat. międz. konf. nauk.: Stan i perspektywy produkcji linii syntetycznych świń oraz ich wykorzystanie w krzyżowaniu. IZ ZZD Pawłowice, 2-3.09.1999, 177-181.
222. PIETRAS Mariusz, BAROWICZ Tadeusz, GĄSIOR Robert (1999) Wpływ dodatku oleju lnianego i rzepakowego na depozycję tłuszczu u kurcząt brojlerów oraz zawartość wyższych kwasów tłuszczowych w mięsie. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 59.
223. PISULEWSKA Elżbieta, ZIÓŁEK Wiesława, KULIG Bogdan, ERNEST Teresa (1999) Plonowanie oraz aktywność antytrypsynowa nasion grochu i soi w zależności od terminu i sposobu zbioru. Mat. konf. nauk.-techn.: Środowiskowe i agrotechniczne uwarunkowania jakości płodów rolnych. Wyd. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa, 306-312.
224. PYSKA Helena, BRZÓSKA Franciszek (1999) Biologiczna aktywność różnych form jodu, trwałość w dodatkach paszowych i wpływ na zawartość w surowicach pochodzenia zwierzęcego, ze szczególnym uwzględnieniem mleka krów. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 58.
225. RAMISZ Alojzy, MAŁECKI Jan, BALICKA-RAMISZ Aleksandra, SUPERA Kazimierz (1999) Effect of selenium supplementation in sheep consuming diets marginally deficient in selenium. Proc. X Int. Congr. Anim. Hygiene. Maastricht (Holandia), 2-6.07.1999, ss. 2.
226. ROSIŃSKI Andrzej, BIELIŃSKA Halina, BADOWSKI Jakub, MIĄSKOWSKA Katarzyna (1999) Effect of feeding system on body weight and carcass composition in the White Kołuda geese. Proc. 1st World Waterfowl Conference, Tajwan, R.O.C. 1999, 519-523.
227. STASINIEWICZ Teofila, STRZETELSKI Juliusz, OSIĘGŁOWSKI Stanisław, PUSTKOWIAK Henryk (1999) Wpływ zwiększonego udziału tłuszczu roślinnego w dawkach dla opasanych buhajków na efekty produkcyjne i jakość mięsa. Mat. XXVIII Sesji Żyw. KNZ PAN: Potrzeby pokarmowe wysoko wydajnych zwierząt fermowych. Krynica, 9-10.09.1999, 91-95.
228. STRZETELSKI Juliusz, NIWIŃSKA Barbara, ŚLUSARCZYK Tomasz (1999) Wpływ źródła białka w preparatach mlekozastępczych i formy fizycznej mieszanki treściwej na wychów cieląt. Mat. XXVIII Sesji Żyw. KNZ PAN: Potrzeby pokarmowe wysoko wydajnych zwierząt fermowych. Krynica, 9-10.09.1999, 171-174.
229. SZYMCZYK Beata, HANCZAKOWSKI Piotr, ERNEST Teresa (1999) Wartość pokarmowa białka oraz zawartość substancji antyżywieniowych w nasionach nowych, rodzimych odmian roślin strączkowych. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 37.
230. SZYMCZYK Beata, PISULEWSKI Paweł, HANCZAKOWSKI Piotr, SZCZUREK Witold (1999) Sprzężony kwas linolowy (SKL) jako składnik funkcjonalny żywności pochodzenia zwierzęcego: badania modelowe na szczurach. Mat. konf. nauk.: Żywność funkcjonalna. PTTŻ i AR, Kraków, 22-23.06.1999, 100-102..
231. SZYMCZYK Beata, SZCZUREK Witold, PISULEWSKI Paweł, HANCZAKOWSKI Piotr (1999) Wpływ dodatku sprzężonego kwasu linolowego (SKL) na wskaźniki produkcyjne i poubojowe u kurcząt brojlerów. Mat. XII Międz. Młodz. Symp. Drob. WPSA, Lublin - Kazimierz Dolny, 27-28.09.1999. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 45: 241-242.
232. ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata, HANCZAKOWSKA Ewa, URBAŃCZYK Jerzy (1999) Wpływ koncentracji energii i aminokwasów w paszy na wyniki tuczu i niektóre wskaźniki biochemiczne krwi u tuczników. Mat. XXVIII Sesji Żyw. KNZ PAN: Potrzeby pokarmowe wysoko wydajnych zwierząt fermowych. Krynica, 9-10.09.1999, 236-239.
233. ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester (1999) Wstępne obserwacje nad wpływem formy cynku na jego wykorzystanie przez kurcząta brojlery. Mat. XII Międz. Młodz. Symp. Drob. WPSA, Lublin - Kazimierz Dolny, 27-28.09.1999. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 45: 424-425.
234. URBAŃCZYK Jerzy (1999) Utjecaj intenziteta hranjenja, hranidbene energie i sadrzajaa aminokiselina na rezultate tova i klanja mesnate prasadi. Proc. Int. Conf. KRMIVA'99, Opatija (Chorwacja), 9-11.06.1999, ss. 7.
235. URBAŃCZYK Jerzy, HANCZAKOWSKA Ewa, ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata (1999) Wpływ betainy i chromu organicznego na wskaźniki biochemiczne krwi u tuczników. Mat. międz. konf. nauk. z okazji 50-lecia ART w Olsztynie (1950-2000): Aktualne problemy w produkcji trzody chlewnej. Olsztyn, 6-7.05.1999, s. 137.
236. URBAŃCZYK Jerzy, HANCZAKOWSKA Ewa, ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata, JAROCKA Ada, SIEMIŃSKA Maria (1999) Potrzeby energetyczne i aminokwasowe tuczników pochodzących od knurów linii 990. Mat. międz. konf. nauk.: Stan oraz perspektywy produkcji linii syntetycznych świń oraz ich wykorzystanie w krzyżowaniu. IZ ZZD Pawłowice, 2-3.09.1999, 81-88.
237. WAWRZYŃCZAK Stefan (1999) Racjonalne żywienie krów jako czynnik wzrostu ich produkcyjności i poprawy jakości mleka. Mat. semin.: Nowoczesne metody chowu bydła mlecznego. ZD IZ Rossocha, Sp. z o.o., 16.10.1999. Wyd. IZ, Kraków-Rossocha, 22-49.
238. WAWRZYŃCZAK Stefan (1999) Racjonalne żywienie krów jako podstawowy czynnik poprawy produkcyjności i jakości mleka. Mat. semin.: Nowoczesne technologie chowu bydła mlecznego. Piotrków Trybunalski, marzec 1999. Wyd IZ, Kraków - Piotrków Trybunalski, ss. 28.
239. WAWRZYŃCZAK Stefan (1999) Zasady racjonalnego żywienia krów o wysokiej wydajności mlecznej. Mat. semin.: Warunki racjonalnej hodowli i chowu bydła mlecznego. Piotrków Trybunalski, marzec 1999. Wyd IZ, Kraków - Piotrków Trybunalski, ss. 30.
240. WAWRZYŃCZAK Stefan, KRASZEWSKI Juliusz, WAWRZYŃSKI Marek, KOZŁOWSKI Jacek (1999) Badania nad przydatnością włóknistej frakcji śruty rzepakowej w opasaniu młodego bydła. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 62.
241. WAWRZYŃCZAK Stefan, KRASZEWSKI Juliusz, WĘGLARZY Karol (1999) Przydatność kiszonki z całych roślin pszenżyta w opasaniu młodego bydła. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 80.
242. WAWRZYŃCZAK Stefan, MANDECKI Andrzej (1999) Podstawy żywienia krów zasuszonych z wykorzystaniem mieszanek pełnodawkowych. Mat. semin.: Proekologiczne systemy produkcji bydła mlecznego. ZD IZ Mełno Sp. z o.o., 14.12.1999. Wyd. IZ, Kraków-Mełno, 10-20.
243. WAWRZYŃCZAK Stefan, MANDECKI Andrzej (1999) Żywienie krów mlecznych z wykorzystaniem mieszanek pełnodawkowych (w okresie laktacji). Mat. semin.: Proekologiczne systemy produkcji bydła mlecznego. ZD IZ Mełno, Sp. z o.o., 14.12.1999. Wyd. IZ, Kraków-Mełno, 3-9.
244. WAWRZYŃCZAK Stefan, WAWRZYŃSKI Marek (1999) Nowoczesne spojrzenie na żywienie krów mlecznych mieszankami pełnodawkowymi. Mat. semin.: Nowoczesne metody chowu bydła mlecznego. ZD IZ Rossocha, Sp. z o.o., 16.10.1999. Wyd. IZ, Kraków-Rossocha, 3-9.
245. WAWRZYŃCZAK Stefan, WAWRZYŃSKI Marek (1999) Zasady żywienia krów zasuszonych. Mat. semin.: Nowoczesne metody chowu bydła mlecznego. ZD IZ Rossocha, Sp. z o.o., 16.10.1999. Wyd. IZ, Kraków-Rossocha, 10-20.
246. WAWRZYŃSKI Marek (1999) Organizacja bazy paszowej dla bydła mlecznego. Mat. semin.: Nowoczesne metody chowu bydła mlecznego. ZD IZ Rossocha, Sp. z o.o., 16.10.1999. Wyd. IZ, Kraków-Rossocha, 85-103.
247. WĘGLARZY Karol, MICHNA Gustaw (1999) Określenie prawidłowej struktury produkcji pasz objętościowych dla bydła w aspekcie ekonomicznym w warunkach podgórskich. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 30.
248. ZYZAK Wacław (1999) Żywienie krów mlecznych w oparciu o pasze produkowane w gospodarstwie. Mat. semin.: Efektywna produkcja zwierzęca w oparciu o pasze produkowane w gospodarstwie. ODR Piotrowice, 14-26.
249. ZYZAK Wacław, MICHALEC-DOBIJA Jolanta, BARTECZKO-MIDOR Bogusława, KATANA-PIETRASZKO Aleksandra (1999) Opracowanie technologii zbioru i zakiszania koniczyny czerwonej z zasiewów czystych i mieszanych w aspekcie strat, wartości pokarmowej i nakładów energetyczno-paliwowych. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 26.
250. ŻYŁA Krzysztof, KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, WIKIERA Anna, LEDOUX D. (1999) Performance, phosphorus digestibility and selected immune characteristics of growing broilers fed wheat-based diets supplemented with enzymes and fungal mycelium. Proc. 12th Europ. Symp. Poul. Nutr. WPSA. Veldhoven (Holandia), 67-67.
251. BAROWICZ Tadeusz (1999) Dietetyczna wieprzowina - bez tłuszczu i cholesterolu? Prz. Hod., 67(4): 17-19.
252. BAROWICZ Tadeusz (1999) Dietetyczna wieprzowina. Trzoda Chl., 37(3): 34-37.
253. BAROWICZ Tadeusz (1999) Jaki chleb? Dz. Polski, 55(22): s. 21.
254. BAROWICZ Tadeusz (1999) Porafinacyjne kwasy tłuszczowe. Trzoda Chl., 37(1): 41-42.
255. BAROWICZ Tadeusz (1999) Przewód pokarmowy oraz przebieg procesu trawienia u świń. Trzoda Chl., 37(11): 60-63.
256. BAROWICZ Tadeusz (1999) Świńskie przysmaki. Dz. Polski, 55 (266): s. 21.
257. BAROWICZ Tadeusz (1999) Tłusta dieta. Farmer, 8: s. 18.
258. BAROWICZ Tadeusz (1999) Tłuszcz dawki pokarmowej a wartość dietetyczna produktów pochodzenia zwierzęcego. Prz. Hod., 67(111): 7-9.
259. BAROWICZ Tadeusz (1999) Tyroksyna w paszy a poziom cholesterolu w krwi i mięsie tuczników. Trzoda Chl., 37(7): 44-46.
260. BAROWICZ Tadeusz (1999) Witaminowa spiżarnia. Dz. Polski, 55(263): s. 15.
261. BAROWICZ Tadeusz (1999) Za dużo soli... Dz. Polski, 55(116): s. 23.
262. BAROWICZ Tadeusz (1999) Zastępują antybiotyki. Dz. Polski, 55(62): s. 45.
263. BAROWICZ Tadeusz (1999) Żywność czy lekarstwo. Dz. Polski, 55(166): s. 36.
264. BAROWICZ Tadeusz, JANIK Andrzej (1999) Włókno pokarmowe a zawartość cholesterolu we krwi i mięsie świń. Trzoda Chl., 37(4): 54-55.
265. BIELAŃSKI Paweł (1999) Nowoczesne zasady żywienia królików. Mat. szkol.: Chów i hodowla królików. ZZD IZ Chorzelów, czerwiec-wrzesień 1999. Wyd. IZ Balice, 29-35.
266. BRZÓSKA Franciszek (1999) Białko chronione. Farmer, 17: s. 8.
267. BRZÓSKA Franciszek (1999) Dioksyny wciąż straszą. Farmer, 18: s. 37.
268. BRZÓSKA Franciszek (1999) Super-energia dla krów. Farmer, 14: 6-7.
269. CZARNECKI Roman, RÓŻYCKI Marian, KAMYCZEK Marian, KAWĘCKA Maria, UDAŁA Jan, OWSIANNY Jacek, PIETRUSZKA Arkadiusz (1999) Wzrost, mięsność i wartość rozpłodowa knurów linii 990 i ich mieszańców z rasą Pietrain. Trzoda Chl., 10: 44-46.
270. CZECHLOWSKA Teresa, BIELIŃSKA Halina (1999) Program żywienia gęsiąt w okresie odchowu i tuczu oraz receptury mieszanek pasz. Mat. szkol., Wyd. IZ ZZD Kołuda Wielka, ss. 12.
271. DYRCZ Stanisław (1999) Zasady produkcji żywca wieprzowego na głębokiej ściółce uwzględniające automatyzację żywienia i zagospodarowania gnojowicy (eliminację). Mat. szkol.: Wdrażanie nowych technologii w produkcji zwierzęcej. Balice, 19-20.10.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, 123-140.
272. FANDREJEWSKI Henryk, RAJ Stanisława, WEREMKO Dagmara, SKIBA Grzegorz, KAMYCZEK Marian (1999) Wpływ poziomu białka w diecie wyrównanej według aminokwasów strawnych na chemiczny skład ciała oraz wykorzystanie białka i energii u mięsnych świń. Ann. Warsaw Agric. Uniw. - Anim. Sci., Zesz. specj.: Wpływ żywienia na jakość produktów zwierzęcych, 36: 563-572.
273. GAWĘCKA Krystyna (1999) Czynniki wpływające na jakość skorup jajowych. Pol. Drob., 10: 4-5.
274. HERBUT Eugeniusz (1999) Ekologiczne spojrzenie na nowe technologie utrzymania zwierząt. Mat. szkol.: Wdrażanie nowych technologii w produkcji zwierzęcej. Balice, 19-20.10.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, 163-171.
275. HERBUT Eugeniusz, PAWEŁEK Jan, DŁUGOSZ Marian, BIELAŃSKI Paweł, CHOŁOCIŃSKA Anna, KACZOR Andrzej, KNAPIK Jan, MATUSZEWSKA Ewa, SZYNDLER Jerzy, WALCZAK Jacek, WRONA Iwona (1999) Ocena zapotrzebowania na wodę w produkcji zwierzęcej. Mat. szkol. (broszura), IZ, Kraków, ss. 17.
276. KAMIŃSKA Barbara Z. (1999) Wykorzystanie jęczmienia i owsa w żywieniu kur oraz wpływ na profil wyższych kwasów tłuszczowych w żółtkach jaj. Pasze Przem., VIII(5): 21-25.
277. KAMIŃSKA Barbara Z., KORELESKI Jerzy (1999) Wpływ dodatku mikrobiologicznej fitazy na poprawę wykorzystania fosforu fitynowego oraz na nieśność i jakość skorup jaj u kur. W: Ekologiczne kierunki produkcji żywności - żywienie zwierząt a zdrowie człowieka. Wyd. Polmarche, Warszawa, 160-166.
278. KAMYCZEK Marian (1999) Ile śruty rzepakowej. Top Agrar, 10: 30-31.
279. KAMYCZEK Marian (1999) Użytkowość świń linii 999 w COH Pawłowice w latach 1994-1999. Trzoda Chl., 10: 27-30.
280. KAMYCZEK Marian, GDALA Jolanta (1999) Wyniki odchowu prosiąt żywionych pełnoporcjową mieszanką prestarter zawierającą preparat Lutapig. Trzoda Chl., 11: 86-88.
281. KAMYCZEK Marian, GRZEGÓRSKI Jerzy (1999) Zakwaszacz Formic Stabil 65 w żywieniu tuczników. Inf. Pasz., 5: 59-61.
282. KAMYCZEK Marian, KUJAWIAK Ryszard (1999) Wpływ preparatu SanoCid na odchów prosiąt. Pasze Przem., 2/3: 56-57.
283. KORELESKI Jerzy (1999) Czy w pierwszym dniu życia piskląta brojlerowe należy przegłodzić czy zadać im paszę. Hod. Drobiu, 2: 16-18.
284. KORNIEWICZ Adolf (1999) Preparat energetyczny Energex poprawia wyniki tuczu świń żywionych mieszankami z udziałem śruty rzepakowej lub makuchu rzepakowego. Trzoda Chl., 11: 79-84.
285. KORNIEWICZ Adolf (1999) Preparat mineralno-tłuszczowy Humobentofet w żywieniu trzody chlewnej. Trzoda Chl., 4: 58-63.
286. KORNIEWICZ Adolf (1999) Stymulatory pochodzenia antybiotykowego to korzyści ekonomiczne w produkcji i obawy. Trzoda Chl., 3: 26-29.
287. KORNIEWICZ Adolf (1999) Śrutę rzepakową uzupełnić grochem. Top Agrar, 11: 22-23.
288. KORNIEWICZ Daniel, KORNIEWICZ Adolf (1999) Efektywność suszonej plazmy krwi w mieszankach dla wcześnie odsadzonych prosiąt. Trzoda Chl., 6: 31-37.
289. KORNIEWICZ Daniel, ZALEWSKI Stanisław, KORNIEWICZ Adolf (1999) Wpływ preparatu torfowego BioFer i zakwaszacza Digest Acid na odchów prosiąt. W: Ekologiczne kierunki produkcji żywności - żywienie zwierząt a zdrowie człowieka. Wyd. Polmarche, Warszawa, 137-150.
290. KRASZEWSKI Juliusz (1999) Proekologiczne i racjonalne żywienie cieląt i jałowizny przeznaczonej na remont stada krów mlecznych. Mat. szkol.: Wdrażanie nowych technologii w produkcji zwierzęcej. Balice, 19-20.10.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, 31-50.
291. KRASZEWSKI Juliusz, WAWRZYŃCZAK Stefan (1999) Przydatność balotowanej sianokiszonki z lucerny w opasaniu młodego bydła. Instr. wdroż., Wyd. własne IZ, Kraków, 1, ss. 10.
292. KSIĘŻAK Jerzy, LENARTOWICZ Wanda, BRZÓSKA Franciszek (1999) Uprawa bobiku na nasiona oraz wykorzystanie ich w żywieniu zwierząt. Instr. upowsz., IUNG Puławy, IZ Kraków, 72, ss. 44.
293. KSIĘŻAK Jerzy, PODLEŚNY Janusz, BRZÓSKA Franciszek (1999) Uprawa grochu na nasiona i wykorzystanie ich w żywieniu zwierząt. Instr. upowsz., IUNG Puławy, IZ Kraków, 67, ss. 50.
294. MROCZKO Leszek, ZARUDZKI Ryszard (1999) Pasze - bilansowanie, optymalizacja. Hodowca Bydła i Trzody Chl., 3: 20-23.
295. MROCZKO Leszek, ZARUDZKI Ryszard, TRACZYKOWSKI Adam (1999) Bilansowanie i optymalizacja receptur paszowych dla różnych grup zwierząt. Inf. Pasz., 9: 72-77.
296. OSTROWSKI Romuald (1999) Kiszenie zielonek z dodatkiem kwasu mlekowego. Por. Gosp., 5: s. 38.
297. OSTROWSKI Romuald (1999) Łąka trwała, odnawiana czy przemienna? Por. Gosp., 7/8: s. 30.
298. OSTROWSKI Romuald (1999) Pasze konserwowane w żywieniu bydła - siano czy kiszonki z użytków zielonych. Por. Eduk.: Mleczna Droga. Wyd. Barenbrug Polska, 2: 2-4.
299. OSTROWSKI Romuald (1999) Zasady użytkowania kukurydzy na kiszonkę. Prz. Hod., 8: 25-28.
300. PASIERBSKI Zdzisław (1999) Żywienie a skład chemiczny mleka. Now. Rol., 7: 15-16.
301. PODLEŚNY Janusz, BRZÓSKA Franciszek (1999) Uprawa łubinu żółtego na nasiona i wykorzystanie ich w żywieniu zwierząt. Instr. upowsz., IUNG Puławy, IZ Kraków, 69, ss. 35.
302. RACHWAŁ Alina (1999) Aminokwasy w żywieniu drobiu. Hod. Drobiu, 11: 1-5.
303. RACHWAŁ Alina (1999) Czynniki wpływające na jakość treści jaj. Pol. Drob., 7: 11-12.
304. RACHWAŁ Alina (1999) Dążymy do uzyskania większej masy jaja już od początku nieśności kur. Pol. Drob., 8: 9-10.
305. RACHWAŁ Alina (1999) Makro- i mikroelementy w żywieniu drobiu. Hod. Drobiu, 6-7: 32-35.
306. RACHWAŁ Alina (1999) Pasza dla niosek. Top Agrar, 12: s. 32.
307. RACHWAŁ Alina (1999) Spożycie jaj a rozwój arteriosklerozy. Pol. Drob., 6: 37-38.
308. RACHWAŁ Alina (1999) Wpływ paszy na wartość pokarmową jaj w aspekcie zdrowotnym. Pol. Drob., 10: 8-9.
309. RACHWAŁ Alina (1999) Wykorzystanie aminokwasów zawartych w paszy przez drób. Hod. Drobiu, 12: 1-4.
310. RACHWAŁ Alina (1999) Żywienie drobiu a jakość produktów pochodzenia zwierzęcego. Hod. Drobiu, 8: 39-43.
311. SMULIKOWSKA Stefania, RUTKOWSKI Andrzej, PAKULSKA Elżbieta (1999) Wpływ enzymu Ryezyme na wykorzystanie mieszanek zawierających zboża krajowe w żywieniu kurcząt brojlerów, gęsiąat i kur nieśnych. W: Ekologiczne kierunki produkcji żywności - żywienie zwierząt a zdrowie człowieka. M. Gralak i W. Zalewski (red.), Warszawa, 193-201.
312. URBAŃCZYK Jerzy (1999) Gdy nie zdołano sprzedać ziemniaków - na paszę dla tuczników. Agrochemia, 2: 31-32.
313. URBAŃCZYK Jerzy (1999) Mieszanki pełnoporcjowe dla tuczników. Agrochemia, 2: 27-28.
314. URBAŃCZYK Jerzy (1999) Zioła i ich wyciągi jako zamienniki antybiotyków w paszy dla świń. Inf. Pasz., 11(47): 8-14.
315. URBAŃCZYK Jerzy (1999) Zioła i ich wyciągi jako zamienniki antybiotyków w paszy dla świń. Trzoda Chl., 10: 58-62.
316. URBAŃCZYK Jerzy (1999) Żywienie świń z uwzględnieniem ich genotypu. Mat. szkol.: Wdrażanie nowych technologii w produkcji zwierzęcej. Balice, 19-20.10.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, 141-162.
317. URBAŃCZYK Jerzy, HANCZAKOWSKA Ewa (1999) Potrzeby energetyczne i aminokwasowe tuczników pochodzących od knurów rasy Pietrin i linii 990. Instr. wdroż., Wyd. własne IZ, Kraków, 4: ss. 10.
318. WALCZAK Jacek, WAWRZYŃCZAK Stefan, MANDECKI Andrzej, DYRCZ Stanisław (1999) Zasady żywienia i warunki środowiskowe dla loch z prosiętami utrzymywanych w kojcach podwójnych. Mat. szkol. Wyd. IZ, Kraków-Mełno, ss. 31.
319. WAWRZYŃCZAK Stefan (1999) Nowoczesne zasady żywienia krów mlecznych z uwzględnieniem automatyzacji systemów żywienia TMR i PMR (w okresie laktacji). Mat. szkol.: Wdrażanie nowych technologii w produkcji zwierzęcej. Balice, 19-20.10.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, 3-19.
320. WAWRZYŃCZAK Stefan (1999) Nowoczesne zasady żywienia krów zasuszonych z uwzględnieniem automatyzacji systemów żywienia TMR i PMR. Mat. szkol.: Wdrażanie nowych technologii w produkcji zwierzęcej. Balice, 19-20.10.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, 20-30.
321. WĘŻYK Stanisław (1999) Przemysł paszowy na wschodzie i zachodzie. Polskie Drob., 8: 23-24.
322. ZAJĄC Jan, BIELAŃSKI Paweł (1999) Mieszanki mineralno-witaminowe dla królików. Wieś i Doradztwo, 1: 38-39.
323. ZARUDZKI Ryszard, TRACZYKOWSKI Adam, MROCZKO Leszek (1999) DLG - Tabele wartości pokarmowej pasz i norm żywienia przeżuwaczy. Wyd. PPH VIT-TRA, Kusowo, ss. 241.
324. ZOŃ Andrzej (1999) Propozycje dawek pokarmowych dla młodych lisów polarnych w okresie od odsadzania do skórowania. Hod. Zwierz. Futerk., 2(4): 30-33.
325. ZOŃ Andrzej (1999) Przydatność niektórych asortymentów pasz odpadowych w żywieniu lisów i norek. Hod. Zwierz. Futerk., 4(6): 22-25.
326. ZOŃ Andrzej (1999) Przykładowe dawki pokarmowe dla lisów polarnych w okresie przygotowania do rozrodu i ciąży. Hod. Zwierz. Futerk., 3(5): 14-18.
327. ZOŃ Andrzej (1999) Żywienie lisów polarnych w okresie laktacji i odchowu szczeniąt (maj - 15 lipiec). Hod. Zwierz. Futerk., 1(3): 11-13.
328. CHOŁOCIŃSKA Anna, WĘŻYK Stanisław (1999) Wpływ systemu żywienia na produkcyjność kurcząt brojlerów. Rocz. Nauk. Zoot., 26, 1: 243-253.
329. KORNIEWICZ Adolf, CHRZĄSZCZ Ewa, CZARNIK-MATUSEWICZ Henryk, PALECZEK Barbara (1999) Wykorzystanie włóknistej frakcji poekstrakcyjnej śruty rzepakowej w żywieniu krów mlecznych. Rośliny Oleiste, 20: (1) 221-232.
330. KORNIEWICZ Adolf, ZIÓŁKOWSKI Tadeusz, KORNIEWICZ Daniel, CZARNIK-MATUSEWICZ Henryk, PALECZEK Barbara (1999) Efektywność preparatu Energex w mieszankach dla tuczników z udziałem śruty rzepakowej lub makuchu rzepakowego. Biul. Nauk. Przem. Pasz., 38, 1/4: 23-36.
331. MROCZKO Leszek, ZARUDZKI Ryszard (1999) Bilansowanie i optymalizacja mieszanek pasz treściwych i dawek pokarmowych ze szczególnym uwzględnieniem przeżuwaczy. Mat. konf. nauk.: Nowoczesne systemy szacowania wartości pokarmowej pasz i bilansowania dawek pokarmowych dla przeżuwaczy, Gdańsk-Lipce, 23-24.09.1999, 141-156.
332. PISULEWSKI Paweł, SZYMCZYK Beata, HANCZAKOWSKI Piotr, SZCZUREK Witold (1999) Wzbogacanie żywności pochodzenia zwierzęcego w sprzężony kwas linolowy (SKL). Mat. VII Szkoły Zimowej: Użytkowanie bydła w zmieniających się warunkach produkcji. Zakopane, 21-28.03.1999, 204-209.
333. STRZETELSKI Juliusz, STASINIEWICZ Teofila (1999) Nowe spojrzenie na wartość zdrowotną produktów zwierzęcych. Mat. VII Szkoły Zimowej: Użytkowanie bydła w zmieniających się warunkach produkcji. Zakopane, 21-28.03.1999, 201-203.
334. ŻYŁA Krzysztof, KORELESKI Jerzy, LEDOUX D.R. (1999) Enzymes as a phosphorus management tool in poultry nutrition. Proc. Int. Symp. on Food Biotechnology, Elsevier Sci. B.V. Zakopane, 9-12.05.1999, 317-322.
335. ŚCIBÓR Halina, BRZÓSKA Franciszek (1999) Uprawa i użytkowanie koniczyny czerwonej z trawami oraz wykorzystanie w żywieniu zwierząt gospodarskich. Instr. upowsz. 75/99, ISBN-83-88031-11-2, IUNG Puławy, IZ Kraków, ss. 31.
336. ŚCIBÓR Halina, BRZÓSKA Franciszek (1999) Uprawa i użytkowanie koniczyny czerwonej oraz wykorzystanie w żywieniu zwierząt gospodarskich. Instr. upowsz. 74/99, ISBN-83-88031-11-2, IUNG Puławy, IZ Kraków, ss. 32.

Środowisko, zoohigiena i technologia produkcji zwierzęcej

337. BARABASZ Bogusław, GACEK Leszek (1999) Dobrostan lisów niebieskich w pracach fińskich naukowców. Biul. Inf. IZ, 37, 1: 57-63.
338. BORYS Bronisław, PRZEGALIŃSKA Małgorzata, OSIKOWSKI Maciej, JANICKI Bogdan (1999) Badania wartości rzeźnej jagniąt mieszańców owiec merynosowych z rasami plennymi i rasą mięsną. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: 53-62.
339. BIEDA Wacław, HERBUT Eugeniusz (1999) Koncepcja rurowego gruntowo-powietrznego wymiennika ciepła działającego w systemie wentylacyjnym brojlerni. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 355: 153-163.
340. CYWA-BENKO Katarzyna, KRAWCZYK Józefa, WĘŻYK Stanisław, KNAPIK Jan, BIELIŃSKA Halina, ROSIŃSKI Andrzej (1999) Efficiency of various techniques for in vivo estimation of meatiness in geese. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 2: 143-152.
341. DROŻDŻ Andrzej (1999) Sery owcze - zasady kontroli jakości i ochrony nazwy handlowej. Biul. Inf. IZ, 37, 1: 47-55.
342. GACEK Leszek (1999) The proposal of a new behavioural test for the polar fox. Emphatic test. Scientifur, 23(3): 201-205.
343. HERBUT Eugeniusz, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa (1999) Wpływ systemu utrzymania na wyniki produkcyjne kurcząt brojlerów. Bydg. Tow. Nauk., Prace Wydz. Nauk Przyrodn., B, 33(45): s. 8.
344. KACZOR Andrzej, SZYNDLER Jerzy (1999) Living conditions and body weight gains of fattening pigs kept on different litters. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 4: 365-376.
345. KIEĆ Wojciech, MUSZYŃSKA-WARSIEWICZ Wanda (1999) Wpływ zmiany warunków utrzymania na produkcyjność owiec rasy wrzosówka. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: s. 378.
346. KRAWCZYK Wojciech, WALCZAK Jacek, HERBUT Eugeniusz (1999) Utylizacja pomiotu drobiowego pochodzącego z klatkowego systemu utrzymania. Biul. Inf. IZ, 37, 4: 87-93.
347. KUCHTA Maria, GORNOWICZ Ewa, KORELESKI Jerzy (1999) Wpływ kantaksantyny na barwę żółtka jaj kurzych w zależności od zawartości pigmentów żółtych w paszy. Rocz. Nauk. Zoot., 26, 1: 229-242.
348. MROCZKOWSKI Sławomir, BORYS Bronisław, PIWCZYŃSKI Dariusz (1999) Wpływ wieku oraz stadium laktacji na produkcję mleka, morfologię oraz zdrowotność wymienia maciorek mieszańców F1 fryz x merynos. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: 167-174.
349. NOWOSAD Bogdan, ROBORZYŃSKI Maciej, KNAPIK Jan, SKALSKA Marta, KRUPIŃSKI Jędrzej, FUDALEWICZ-NIEMCZYK Władysława (1999) Porównanie stanu zarażenia i produkcyjności owiec z różnych stref zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 356, 34: 165-189.
350. OSIKOWSKI Maciej, BORYS Bronisław (1999) Użytkowość mięsna jagniąt mieszańców owiec merynosowych z rasami plennymi i mięsną w zależności od metody tuczu. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: 209-216.
351. PAKULSKI Tadeusz, OSIKOWSKI Maciej, BORYS Bronisław (1999) Badania nad wpływem sposobu utrzymania i genotypu owiec dojonych na jakość mleka. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: 219-227.
352. SKRABKA-BŁOTNICKA Teresa, ROSIŃSKI Andrzej, PRZYSIĘŻNA Ewa, WOŁOSZYN Janina, ELMINOWSKA-WENDA Gabriela (1999) Effect of dietary formulation supplemented with herbal mixture on goose abdominal fat quality. Archiv für Geflügelkunde, 63(3): 122-128.
353. SKRZYŻALA Irena, KLĘCZEK Czesława, WĘGLARZY Karol (1999) Wstępne wyniki badań różnych systemów letniego tuczu jagniąt. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: 299-309.
354. SOKOŁOWICZ Zofia, HERBUT Eugeniusz (1999) Effect of chronic high temperature stress on thyroid activity and metabolic rate of broiler pullets and cockerels. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 4: 377-383.
355. SZELESZCZUK Olga, NIEDBAŁA Piotr, ZOŃ Andrzej (1999) Influence of a number of active mammary glands in female fitches on growth of their kits and litter size at wełnąng. Scientifur, 23(1): 81-82.
356. WALCZAK Jacek (1999) Wpływ modyfikacji technologicznych na ograniczenie negatywnych oddziaływań środowiskowych wynikających z produkcji trzody chlewnej. Bydg. Tow. Nauk., Prace wydz. Nauk Przyrodn., B, 45: 19-28.
357. WALCZAK Jacek, KRAWCZYK Wojciech (1999) Thermal screens as an ecological method of improving the welfare of fatteing pigs. Zesz. Nauk. AR Wrocław, 361: 133-137.
358. WALCZAK Jacek, MATUSZEWSKA Ewa (1999) Using gas as an alternative source of thermal energy for sows and piglet heating. Zesz. Nauk. AR Wrocław, 361: 139-144.
359. ZAJĄC Jan (1999) Chorobliwe nawyki królików. Biul. Inf. IZ, 2: 73-78.
360. ZAJĄC Małgorzata (1999) Hodowla dżdżownic a ochrona środowiska naturalnego. Biul. Inf. IZ, 37, 1: 5-9.
361. BIELAŃSKI Paweł (1999) Dobrostan w świetle badań naukowych wg opracowań E.F.B.A. i Rekomendacja Rady Europy dotycząca Hodowli Zwierząt Futerkowych. Mat. konf. nauk.: Wymagania Unii Europejskiej w zakresie hodowli zwierząt futerkowych. Konstancin-Jeziorna, 21-22.10.1999. Wyd. IZ Kraków, ss. 7.
362. BORYS Bronisław, JANICKI Bogdan (1999) Influence of lamb fattening method and weight standard on the carcass and meat quality. Mat. międz. semin. FAO-CIHEAM: Production systems and product quality. Molina de Segura, Murcia (Hiszpania), 23-25.09.1999, s. 3.
363. CALIK Jolanta, CYWA-BENKO Katarzyna, KRAWCZYK Józefa (1999) Jakość jaj i skorupy krajowych zestawów kur nieśnych. Mat. XII Międz. Młodz. Symp. Drob. WPSA, Lublin - Kazimierz Dolny, 27-28.09.1999. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: s. 226.
364. CHOŁOCIŃSKA-PŁAZA Anna, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa (1999) Wpływ natężenia światła w energooszczędnych programach świetlnych na produkcyjność kur nieśnych. Mat. XII Międz. Młodz. Symp. Drob. WPSA, Lublin - Kazimierz Dolny, 27-28.09.1999. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: 293-294.
365. HERBUT Eugeniusz, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa (1999) Ocena wpływu systemu utrzymania kurcząt brojlerów na ich produkcyjność. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 72.
366. HERBUT Eugeniusz, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa (1999) Wpływ koncentracji jonów ujemnych na zdrowotność i produkcyjność kurcząt brojlerów. Mat. międz. sesji nauk. PTNW: Etologia w chowie zwierząt gospodarskich i geopatyczne uwarunkowanie ich zdrowia, wydajności i rozrodczości. Poznań, 6-7.09.1999, 31-34.
367. HERBUT Eugeniusz, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa (1999) Wpływ stresu termicznego w okresie postnatalnym na odchów kurcząt brojlerów. Mat. międz. sesji nauk. PTNW: Etologia w chowie zwierząt gospodarskich i geopatyczne uwarunkowanie ich zdrowia, wydajności i rozrodczości. Poznań, 6-7.09.1999, 29-31.
368. HERBUT Eugeniusz, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, PIETRAS Mariusz (1999) Wpływ krótkotrwałego stresu termicznego w okresie postnatalnym na wyniki odchowu kurcząt brojlerów. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 69.
369. JANICKI Bogdan, BORYS Bronisław, OSIKOWSKI Maciej, SIMIŃSKA Ewa (1999) Quality of lamb's meat and fat as affected by crossing of Polish Merino with prolific and meat breeds. Proc. 50th Annual Meeting of EAAP, Zurich (Szwajcaria), 22-26.08.1999.Book of Abstracts, 5: s. 236.
370. KACZOR Andrzej, SZYNDLER Jerzy (1999) Głęboka ściółka trocinowa w utrzymaniu tuczników. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 71.
371. KACZOR Andrzej, SZYNDLER Jerzy (1999) Nowoczesne systemy utrzymania krów mlecznych. Mat. semin.: Nowoczesne metody chowu bydła mlecznego. ZD IZ Rossocha, Sp. z o.o., 16.10.1999. Wyd. IZ, Kraków-Rossocha, 112-120.
372. KACZOR Andrzej, SZYNDLER Jerzy, ADAMCZYK Janusz (1999) Zachowanie się tuczników utrzymywanych na różnych podłożach ściołowych. Mat. międz. sesji nauk. PTNW: Etologia w chowie zwierząt gospodarskich i geopatyczne uwarunkowanie ich zdrowia, wydajności i rozrodczości. Poznań, 6-7.09.1999, 43-45.
373. KACZOR Andrzej, SZYNDLER Jerzy, MANDECKI Andrzej (1999) Współczesne tendencje w utrzymaniu cieląt i jałowizny. Mat. semin.: Proekologiczne systemy produkcji bydła mlecznego. ZD IZ Mełno Sp. z o.o., 14.12.1999. Wyd. IZ, Kraków-Mełno, 44-54.
374. KACZOR Andrzej, SZYNDLER Jerzy, WAWRZYŃSKI Marek (1999) Nowoczesne systemy utrzymania cieląt i jałowizny. Mat. semin.: Nowoczesne metody chowu bydła mlecznego. ZD IZ Rossocha Sp. z o.o., 16.10.1999. Wyd. IZ, Kraków-Rossocha, 44-54.
375. KLĘCZEK Czesława, SKRZYŻALA Irena, WĘGLARZY Karol (1999) Skład florystyczny pastwisk owczych jako element środowiska. Mat. konf. nauk.: Owca a środowisko. IZ ZZD Grodziec Śląski, 10.06.1999, 91-94.
376. KOZŁOWSKI Jacek (1999) Proekologiczne i racjonalne zasady wychowu cieląt. Mat. semin.: Nowoczesne metody chowu bydła mlecznego. ZD IZ Rossocha, Sp. z o.o., 16.10.1999. Wyd. IZ, Kraków-Rossocha, 55-70.
377. KRASZEWSKI Juliusz (1999) Wymagania dla mleka surowego wysokiej jakości. Mat. semin.: Nowoczesne metody chowu bydła mlecznego. ZD IZ Rossocha, Sp. z o.o., 16.10.1999. Wyd. IZ, Kraków-Rossocha, 79-84.
378. KRASZEWSKI Juliusz (1999) Wymagania jakościowe dla mleka surowego w świetle norm krajowych i Unii Europejskiej. Mat. semin.: Nowoczesne technologie w chowie i hodowli bydła. ZD IZ Chorzelów, 30.03.1999. Wyd. IZ, Kraków-Chorzelów, 77-87.
379. KRASZEWSKI Juliusz, SZYNDLER Jerzy, KOZŁOWSKI Jacek (1999) Efektywność samospławialnego ściołowo-obornikowego systemu utrzymania jałowic. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 68.
380. KRASZEWSKI Juliusz, WAWRZYŃCZAK Stefan (1999) Porównanie technologicznej funkcjonalności systemów utrzymania jałowic: boksowo-legowiskowego i na głębokiej ściółce. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 69.
381. LIGASZEWSKI Maciej (1999) Wpływ różnych systemów fermowego utrzymania ślimaka Helix aspersa maxima na jego wzrost i jakość muszli. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 55.
382. ŁYSAK Andrzej, LIGASZEWSKI Maciej (1999) Rezultaty odłowów sieciowych i ankiet wędkarskich dotyczące formowania się ichtiofauny na zbiorniku zaporowym Tresna w latach 1993-1998. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 53.
383. MACH-PALUSZKIEWICZ Zofia (1999) Wpływ warunków chowu fermowego ślimaka Helix aspersa maxima na jego wydajność mięsną i koncentrację Zn, Cu, Cd i Pb w tkankach. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 56.
384. MATUSZEWSKA Ewa (1999) Wpływ dogrzewania prosiąt gazowymi promiennikami na ich produkcyjność. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 75.
385. MATUSZEWSKA Ewa, WALCZAK Jacek (1999) Wpływ przedziału zróżnicowania temperatury na behawior i produkcyjność prosiąt. Mat. międz. sesji nauk. PTNW: Etologia w chowie zwierząt gospodarskich i geopatyczne uwarunkowanie ich zdrowia, wydajności i rozrodczości. Poznań, 6-7.09.1999, 31-34.
386. MROCZKOWSKI Sławomir, BORYS Bronisław, PIWCZYŃSKI Dariusz (1999) Correlation between the udder health state, its dimensions and milk productivity in the milking hybrid ewes F1 East Friesian x Polish Merino. Proc. 50th Annual Meeting of EAAP, Zurich (Szwajcaria), 22-26.08.1999. Book of Abstracts, 5: s. 236.
387. PAKULSKI Tadeusz, BORYS Bronisław, OSIKOWSKI Maciej (1999) Observations on the appearance of mastitis in milked Merino ewes and in their crossbreds with prolific breeds. Proc. 50th Annual Meeting of EAAP, Zurich (Szwajcaria), 22-26.08.1999. Book of Abstracts, 5: s. 232.
388. POŁTOWICZ Katarzyna (1999) Wpływ systemu utrzymania na cechy tuszki i mięsa kur nieśnych zestawu Hy-Line po rocznym okresie użytkowania. Mat. XII Międz. Młodz. Symp. Drob. WPSA, Lublin - Kazimierz Dolny, 27-28.09.1999. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: 239-240.
389. ROBORZYŃSKI Maciej (1999) Adaptacja alpejskich owiec rasy Bergschaf do ekosystemu Beskidu Sądeckiego. Mat. konf. nauk.: Owca a środowisko. IZ ZZD Grodziec Śląski, 10.06.1999, 77-90.
390. ROSIŃSKI Andrzej (1999) Waterfowl production in Poland. Proc. of the 1st World Waterfowl Conference, Tajwan, R.O.C., 444-449.
391. ROSIŃSKI Andrzej, TATSUMA K., KORMAN Kazimierz, KAWADA Taro (1999) Effect of genotype and sex on the amount of feather and down in the goose. Proc. 12th European Symposium on Waterfowl, Turcja, 18-20.10.1999, s. 22.
392. SOCHA Stanisław, POMYKAŁA Dariusz, SŁAWOŃ Jerzy, JEŻEWSKA Grażyna (1999) The prices of the Polish Polar blue foxes skins on international auction. Proc. 50th Annual Meeting of EAAP, Zurich (Szwajcaria), 22-26.08.1999. Book of Abstracts, 5: s. 117.
393. SOKOŁOWICZ Zofia, HERBUT Eugeniusz (1999) Aktywność nadnerczy kurcząt brojlerów odchowywanych w warunkach obniżonej temperatury otoczenia. Mat. XII Międz. Młodz. Symp. Drob. WPSA, Lublin - Kazimierz Dolny, 27-28.09.1999. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: s. 166.
394. SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa (1999) Preferencje termiczne kurcząt brojlerów w pierwszym okresie odchowu. Mat. międz. sesji nauk. PTNW: Etologia w chowie zwierząt gospodarskich i geopatyczne uwarunkowanie ich zdrowia, wydajności i rozrodczości. Poznań, 6-7.09.1999, 45-46.
395. SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, HERBUT Eugeniusz (1999) Wpływ 1-godzinnego obniżenia temperatury na produkcyjność kurcząt brojlerów. Mat. XII Międz. Młodz. Symp. Drob. WPSA, Lublin - Kazimierz Dolny, 27-28.09.1999. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: 295-296.
396. SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, HERBUT Eugeniusz (1999) Wpływ nieletalnego stresu termicznego w początkowym okresie odchowu kurcząt brojlerów na ich wyniki produkcyjne. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 79.
397. SZYNDLER Jerzy, KACZOR Andrzej (1999) Wpływ modyfikacji stanowisk uwięziowych na higienę utrzymania krów. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 76.
398. SZYNDLER Jerzy, KACZOR Andrzej, MANDECKI Andrzej (1999) Utrzymanie krów mlecznych w różnych systemach. Mat. semin.: Proekologiczne systemy produkcji bydła mlecznego. ZD IZ Mełno, Sp. z o.o., 14.12.1999. Wyd. IZ, Kraków-Mełno, 21-43.
399. SZYNDLER Jerzy, KACZOR Andrzej, WAWRZYŃSKI Marek (1999) Systemy utrzymania krów mlecznych. Mat. semin.: Nowoczesne metody chowu bydła mlecznego. ZD IZ Rossocha, Sp. z o.o., 16.10.1999. Wyd. IZ, Kraków-Rossocha, 21-43.
400. WALCZAK Jacek (1999) Behawior, dobrostan, ekologia - aktualne kierunki badań w technologii utrzymania świń. Mat. konf. nauk.: Nowoczesne metody hodowli i produkcji świń. Balice, 26-27.10.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, 47-55.
401. WALCZAK Jacek (1999) Rozkład strat funkcjonalno-bytowych w różnych konstrukcjach kojców świń. Mat. międz. sesji nauk. PTNW: Etologia w chowie zwierząt gospodarskich i geopatyczne uwarunkowanie ich zdrowia, wydajności i rozrodczości. Poznań, 6-7.09.1999, 34-42.
402. WALCZAK Jacek (1999) The fattening pigs welfare in various housing systems. Proc. 50th Annual Meeting of EAAP. Zurich (Szwajcaria), 22-26.08.1999. Book of Abstr., 5: s. 160.
403. WALCZAK Jacek (1999) Wpływ różnych systemów utrzymania tuczników na ich wskaźniki fizjologiczne, behawioralne i produkcyjne. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 70.
404. WALCZAK Jacek (1999) Wstępne wyniki badań nad wpływem modyfikacji warunków utrzymania w kojcu porodowym na zachowanie się loch. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 77.
405. WALCZAK Jacek (1999) Wstępne wyniki badań nad wpływem obniżonej, nocnej temperatury powietrza na wyniki produkcyjne warchlaków. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 74.
406. WALCZAK Jacek, HERBUT Eugeniusz (1999) Zastosowanie telemetrycznego pomiaru parametrów biofizycznych w ocenie reakcji świń na warunki utrzymania. Mat. V międz. konf. nauk.: Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska. Warszawa, 28-29.09.1999. Wyd. IBMER, Warszawa, 89-97.
407. WALCZAK Jacek, HERBUT Eugeniusz (1999) Zróżnicowanie behawioralnego rytmu okołodobowego rosnących świń w zależności od systemu ich utrzymania. Mat. międz. sesji nauk. PTNW: Etologia w chowie zwierząt gospodarskich i geopatyczne uwarunkowanie ich zdrowia, wydajności i rozrodczości. Poznań, 6-7.09.1999, 35-37.
408. WAWRZYŃCZAK Stefan (1999) Zasady racjonalnego odchowu jałowizny przeznaczonej na remont stada krów mlecznych. Mat. semin.: Nowoczesne metody chowu bydła mlecznego. ZD IZ Rossocha, Sp. z o.o., 16.10.1999. Wyd. IZ, Kraków-Rossocha, 69-76.
409. WAWRZYŃCZAK Stefan, WALCZAK Jacek, MANDECKI Andrzej (1999) Opracowanie proekologicznego modelu fermy trzody chlewnej w cyklu zamkniętym. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 73.
410. WRONA Jan, WĘGLARZY Karol, ŁYSAK Andrzej, LIGASZEWSKI Maciej, MACH-PALUSZKIEWICZ Zofia (1999) Analiza zmieniającej się czystości wód a wydajność stawów rybnych. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 65.
411. ZAJĄC Jan (1999) Ochrona zdrowia królików. Mat. semin.: Chów i hodowla królików w sektorze drobnotowarowym. ZZD IZ Chorzelów, marzec 1999. Wyd. IZ, Balice, 36-57.
412. ZAJĄC Jan (1999) Pomieszczenia dla królików. Mat. semin.: Chów i hodowla królików w sektorze drobnotowarowym. ZZD IZ Chorzelów, marzec 1999. Wyd. IZ, Balice, 16-22.
413. ZOŃ Andrzej, SŁAWOŃ Jerzy, BIELAŃSKI Paweł, ZAJĄC Jan (1999) Wyniki badań własnych dotyczących poprawy dobrostanu lisów niebieskich. Mat. konf. nauk.: Wymagania Unii Europejskiej w zakresie hodowli zwierząt futerkowych. Konstancin-Jeziorna, 21-22.10.1999. Wyd. IZ, Kraków, ss. 5.
414. BIELAŃSKI Paweł (1999) Formy produkcji żywca króliczego na świecie. Mat. szkol.: Chów i hodowla królików. ZZD IZ Chorzelów, czerwiec-wrzesień 1999. Wyd. IZ, Balice, 12-14.
415. BIELIŃSKA Halina, CZECHLOWSKA Teresa (1999) Technologia odchowu i żywienia gęsi tuczowych. Mat. szkol., Wyd. IZ ZZD Kołuda Wielka, ss. 27.
416. CHOŁOCIŃSKA Anna (1999) Jakość higieniczna ściółki a systemy pojenia kurcząt brojlerów. Por. Hod. Drobiu, 7: 19-22.
417. CHOŁOCIŃSKA Anna (1999) Ocena trzech typów poideł w utrzymaniu kur nieśnych. Por. Hod. Drobiu, 9(45): 19-22.
418. DROŻDŻ Andrzej, GÓRA-DROŻDŻ Ewa (1999) Owczarstwo w kształtowaniu krajobrazu i rozwoju regionów górskich. Aura, 3: 20-21.
419. ECKERT Robert (1999) Odchów prosiąt i warchlaków wymaga szczególnej troski. Trzoda Chl., 1: 51-53.
420. GACEK Leszek (1999) Rola testów behawioralnych w praktyce hodowlanej na fermach lisów polarnych niebieskich. Biul. Inf. Handl., WODR Boguchwała, 5(135): s. 16.
421. GACEK Leszek, BARABASZ Bogusław (1999) Wykorzystanie w praktyce hodowlanej badań behawioralnych. Hod. Zwierz. Futerk., 1: 20-21.
422. GAWĘCKA Krystyna (1999) Różne poglądy dotyczące przycinania dziobów kurom. Pol. Drob., 11: 18-20.
423. GAWĘCKA Krystyna (1999) Zapobieganie skutkom stresu cieplnego podczas upałów. Pol. Drob., 5: 13-15.
424. GAWĘCKA Krystyna (1999) Zmęczenie klatkowe niosek. Pol. Drob., 9: 7-8.
425. KACZOR Andrzej, SZYNDLER Jerzy (1999) Aktualne tendencje w utrzymaniu cieląt i jałowizny przeznaczonej na remont stada, uwzględniające zagospodarowanie gnojowicy. Mat. szkol.: Wdrażanie nowych technologii w produkcji zwierzęcej. Balice, 19-20.10.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, 74-84.
426. KUBICKI Marian, NIEWIADOMSKA Urszula, GORNOWICZ Ewa (1999) Ochrona środowiska w przemyśle drobiarskim. Mat. szkol. Wyd. I, FAPA, ss. 96.
427. ŁYSAK Andrzej (1999) Cel i charakter badań podjętych przez Instytut Zootechniki w dorzeczu dolnej Płoni. W: Ekologia rzeki Płoni ze szczególnym uwzględnieniem wpływu ścieków z Zakładu Doświadczalnego IZ w Kołbaczu. Wyd. IZ, Kraków, IZ ZZD Kołbacz, 3-10.
428. ŁYSAK Andrzej, LIGASZEWSKI Maciej, MACH-PALUSZKIEWICZ Zofia (1999) Ocena toksyczności oczyszczonych ścieków organicznych zrzucanych do rzeki Płoni w latach 1991-1994. W: Ekologia rzeki Płoni ze szczególnym uwzględnieniem wpływu ścieków z Zakładu Doświadczalnego IZ w Kołbaczu. Wyd. IZ, Kraków, IZ ZZD Kołbacz, 11-19.
429. ŁYSAK Andrzej, LIGASZEWSKI Maciej, MACH-PALUSZKIEWICZ Zofia (1999) Wpływ oczyszczonych ścieków organicznych na stan ichtiofauny rzeki Płoni w latach 1991-1994. W: Ekologia rzeki Płoni ze szczególnym uwzględnieniem wpływu ścieków z Zakładu Doświadczalnego IZ w Kołbaczu. Wyd. IZ, Kraków, IZ ZZD Kołbacz, 40-48.
430. ŁYSAK Andrzej, MALINOWSKI Eugeniusz (1999) Propozycje działań proekologicznych zmierzających do powstrzymania skutków nadmiernego zanieczyszczenia i biologicznej degradacji omawianego regionu. W: Ekologia rzeki Płoni ze szczególnym uwzględnieniem wpływu ścieków z Zakładu Doświadczalnego IZ w Kołbaczu. Wyd. IZ, Kraków, IZ ZZD Kołbacz, 49-56.
431. MATUSZEWSKA Ewa (1999) Nowe proekologiczne technologie utrzymania loch z prosiętami. Mat. szkol.: Wdrażanie nowych technologii w produkcji zwierzęcej. Balice, 19-20.10.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, 85-103.
432. MAZANOWSKI Adam (1999) Praca hodowlana oraz technologia chowu drobiu grzebiącego i wodnego. W: Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych. Mat. szkol. dla Specjalizacyjnego Studium Podypl. dla Lek. Wet. Wyd. AR Wrocław, 1: 38-126.
433. MAZANOWSKI Adam, BERNACKI Zenon (1999) Chów kaczek. Mat. szkol., WODR Minikowo, 1: 3-30.
434. RACHWAŁ Alina (1999) Jakość ściółki a zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach dla drobiu. Pol. Drob., 12: 5-6.
435. RACHWAŁ Alina (1999) Odchody drobiowe a zdrowotność i produkcyjność ptaków oraz ochrona środowiska. Hod. Drobiu, 12: 6-8.
436. RACHWAŁ Alina (1999) Sposoby usuwania i zagospodarowania pomiotu. Hod. Drobiu, 11: 6-8.
437. RACHWAŁ Alina (1999) Systemy grzewcze. Hod. Drobiu, 11: 30-32.
438. RACHWAŁ Alina (1999) Systemy utrzymania drobiu w przyszłości. Pol. Drob., 11: 10-12.
439. RACHWAŁ Alina (1999) Właściwy program świetlny warunkiem zdrowotności i produkcyjności stada. Hod. Drobiu, 10: 10-12.
440. SZYNDLER Jerzy, KACZOR Andrzej (1999) Aktualne tendencje w utrzymaniu krów mlecznych. Mat. szkol.: Wdrażanie nowych technologii w produkcji zwierzęcej. Balice, 19-20.10.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, 51-73.
441. WALCZAK Jacek (1999) Głęboka ściółka - skorzystać z 10 lat doświadczeń. Top Agrar, 7-8: 22-27.
442. WALCZAK Jacek (1999) Produkcja zwierzęca - trzoda chlewna. W: Mały Poradnik Zarządzania Gospodarstwem Rolniczym. IERiGŻ, Warszawa, 104-108.
443. WALCZAK Jacek (1999) Technologiczne uwarunkowania w zarządzaniu produkcją trzody chlewnej z uwzględnieniem dyrektyw UE. Mat. szkol.: Możliwości reorganizacji indywidualnego gospodarstwa różnego tak, aby mogło ono konkurować z gospodarstwami krajów UE. 26.11.1999 IERiGŻ, Warszawa, 27-38.
444. WALCZAK Jacek (1999) Technologie produkcji warchlaków i tuczników na samospławialnych posadzkach ściołowo-obornikowych uwzględniające automatyzację żywienia i zagospodarowanie gnojowicy (eliminację). Mat. szkol.: Wdrażanie nowych technologii w produkcji zwierzęcej. Balice, 19-20.10.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, 104-122.
445. WALCZAK Jacek, MANDECKI Andrzej (1999) Ekrany termiczne dla trzody chlewnej. Mat. szkol. Wyd. IZ, Kraków-Mełno, 1-15.
446. WALCZAK Jacek, MANDECKI Andrzej (1999) Wpływ systemu utrzymania tuczników na ich wyniki produkcjne. Trzoda Chl., 8: 147-152.
447. WALCZAK Jacek, WAWRZYŃCZAK Stefan, MANDECKI Andrzej, DYRCZ Stanisław (1999) Technologia produkcji tuczników na głębokiej ściółce. Mat. szkol. Wyd. IZ, Kraków-Mełno, 1-23.
448. WALCZAK Jacek, WAWRZYŃCZAK Stefan, MANDECKI Andrzej, DYRCZ Stanisław (1999) Technologia produkcji tuczników na samospławialnych podłożach ściołowo-obornikowych. Mat. szkol. Wyd. IZ, Kraków-Mełno, 1-20.
449. WALCZAK Jacek, WAWRZYŃCZAK Stefan, MANDECKI Andrzej, DYRCZ Stanisław (1999) Zasady kompletowania grup, odchowu i warunki środowiskowe dla warchlaków utrzymywanych na samospławialnych podłożach ściołowo-obornikowych. Mat. szkol. Wyd. IZ, Kraków-Mełno, 1-23.
450. WALCZAK Jacek, WAWRZYŃCZAK Stefan, MANDECKI Andrzej, DYRCZ Stanisław (1999) Zasady kompletowania grup, żywienia i wymogi środowiskowe dla loch luźnych i prośnych utrzymywanych na samospławialnych podłożach ściołowo-obornikowych. Mat. szkol. Wyd. IZ, Kraków-Mełno, 1-31.
451. WĘŻYK Stanisław (1999) Chów gęsi. W: Chów drobiu., OWH Oficyna Wydawnicza "HOŻA", Warszawa, 132-164.
452. WĘŻYK Stanisław (1999) Chów indyków. W: Chów drobiu. OWH Oficyna Wydawnicza "HOŻA", Warszawa, 64-87.
453. WĘŻYK Stanisław (1999) Chów kaczek. W: Chów drobiu. OWH Oficyna Wydawnicza "HOŻA", Warszawa, 104-131.
454. WĘŻYK Stanisław (1999) Chów perlic. W: Chów drobiu. OWH Oficyna Wydawnicza "HOŻA", Warszawa, 88-104.
455. ZAJĄC Jan (1999) Chorobliwe nawyki królików. Podkarpacki Mag. Rol., Biul. ODR Iwonicz, 11: 7-9.
456. ZAJĄC Jan (1999) Domowa apteka. Farmer, 15: 8.
457. ZAJĄC Jan (1999) Jesienne dolegliwośi królików. Agrochemia, 11: 24-25.
458. ZAJĄC Jan (1999) Jesienno-zimowe niedomagania królików. Podkarpacki Mag. Rol., ODR Iwonicz. 1999, 12: 6-7.
459. ZAJĄC Jan (1999) Nowe pokolenie. Farmer, 24: 8.
460. ZAJĄC Jan (1999) Pielęgnowanie królic kotnych i karmiących. Agrochemia, 1: 38-39.
461. ZAJĄC Jan (1999) Początek sezonu. Farmer, 3: 12-13.
462. ZAJĄC Jan (1999) Próba opracowania ekologicznej metody utylizacji odchodów zwierząt futerkowych utrzymywanych w systemie fermowym. Wieś i Doradztwo, 4: 32-36.
463. ZAJĄC Jan (1999) Symptomy choroby. Farmer, 5: 18.
464. ZAJĄC Jan (1999) Różne systemy utrzymania królików. Mat. szkol.: Chów i hodowla królików. ZZD IZ Chorzelów, czerwiec-wrzesień 1999. Wyd. IZ, Balice, 22-28.
465. ZAJĄC Jan (1999) Użytkowanie odchodów króliczych. Mat. szkol.: Chów i hodowla królików. ZZD IZ Chorzelów, czerwiec-wrzesień 1999. Wyd. IZ, Balice, 68-72.
466. ZAJĄC Jan (1999) Ważna decyzja. Farmer, 12: 10.
467. ZAJĄC Jan (1999) Wybrane zagadnienia dotyczące zdrowia królików. Mat. szkol.: Chów i hodowla królików. ZZD IZ Chorzelów, czerwiec-wrzesień 1999. Wyd. IZ, Balice, 42-63.
468. ŁYSAK Andrzej (1999) Scientific basis to nitrigate the nutrient dispersion into the environment. Mat. międz. polsko-szwedzk. konf. nauk.: Czynniki zmniejszające wydalanie do środowiska azotu i fosforu. Falenty (Polska), 13-14.12.1999, s. 4.

Ekonomika i organizacja produkcji zwierzęcej

469. JANICKI Bogdan, BORYS Bronisław, PRZEGALIŃSKA Małgorzata (1999) Badania wpływu metody tuczu i standardu wagowego jagniąt na wartość rzeźną i rozmieszczenie tkanki tłuszczowej w tuszy. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: 103-112.
470. KORMAN Kazimierz, OSIKOWSKI Maciej Adam (1999) Zużycie pasz, ich wartość pokarmowa oraz efektywność produkcyjna i ekonomiczna w stadzie owiec ukierunkowanym na produkcję jagniąt. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: 331-333.
471. OKULARCZYK Stanisława (1999) Milk production costs on selected family farms. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 4: 385-396.
472. OKULARCZYK Stanisława (1999) Regionalne, ekonomiczne i rynkowe czynniki unowocześniania produkcji zwierzęcej w Polsce. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 2, 1: ss. 16.
473. TOMCZYK-WRONA Iwona (1999) Szanse i zagrożenia polskiej hodowli koni w aspekcie członkostwa w Unii Europejskiej. Biul. Inf. IZ, 37, 3: 125-129.
474. ZAJĄC Jan (1999) Próba oszacowania wartości użytkowej królików metodą stacyjną. Biul. Inf. IZ, 37, 3: 23-36.
475. BIELAŃSKI Paweł (1999) Jakość mięsa i opłacalność produkcji królików rzeźnych. Mat. szkol.: Chów i hodowla królików. ZZD IZ Chorzelów, czerwiec-wrzesień 1999. Wyd. IZ, Balice, 73-80.
476. BIELAŃSKI Paweł (1999) Produkcja mięsa króliczego na świecie. Mat. semin.: Chów i hodowla królików w sektorze drobnotowarowym. ZZD IZ Chorzelów, marzec 1999. Wyd. IZ, Balice, 6-8.
477. BIELAŃSKI Paweł (1999) Wybór ras królików do produkcji materiału rzeźnego. Mat. semin.: Chów i hodowla królików w sektorze drobnotowarowym. ZZD IZ Chorzelów, marzec 1999. Wyd. IZ, Balice, 9-15.
478. BORYS Bronisław, JANICKI Bogdan (1999) Jakość tusz i mięsa jagniąt sklasyfikowanych według standardów EUROP. Mat. konf. nauk.-techn: Lepsza żywność. Targi Żywienia WAMA AGRO FOOD'99, Olsztyn-Kortowo, 25-27.06.1999, ss. 4.
479. BORYS Bronisław, OSIKOWSKI Maciej (1999) Productive and economic efficiency of meat and dairy utilization of ewes coming from crossing Polish Merino and prolific breeds. Milking and milk production of dairy sheep and goat. Proc. Int. Sixth Symp. on the Milking of Small Ruminants. Athens (Grecja), EAAP Publication, 95: 424-426.
480. DROŻDŻ Andrzej (1999) Quality of the Polish traditional mountain sheep cheese "oscypek". Mat. międz. semin. FAO-CIHEAM: Production systems and product quality. Molina de Segura, Murcia (Hiszpania), 23-25.09.1999, s. 9.
481. DROŻDŻ Andrzej (1999) Sposoby zwiększenia dochodu z owczarstwa górskiego. Mat. symp.: Stan obecny i perspektywy rozwoju owczarstwa na terenie Podhala i Beskidów. Nowy Targ, 25.11.1999, ss. 10.
482. GÓRA-DROŻDŻ Ewa, DROŻDŻ Andrzej (1999) Polish Agriculture and the European Union. Mat. międz. konf., Breitenfurt (Austria), 24-27.05.1999. Wyd. Pozn. Tow. Przyj. Nauk, Poznań, supl., 225-231.
483. KAMYCZEK Marian (1999) Czynniki wpływające na efektywność produkcji świń, zwiększenie produkcyjności świń oraz poprawę jakości żywca wieprzowego. Mat. konf.: Uwarunkowania wpływające na efektywność produkcji trzody chlewnej. Leszno, 25-26.03.1999, 2-7.
484. KAMYCZEK Marian (1999) Porównanie różnych systemów żywienia trzody chlewnej w aspekcie opłacalności produkcji. Mat. konf.: Zdrowotność stada i systemy żywienia ważnym czynnikiem zwiększenia produkcyjności świń. ODR Leszno, 7-8.10.1999, 13-21.
485. KNAPIK Jan (1999) Grupy producentów jaj lub żywca drobiowego w procesie umacniania swojej pozycji na rynku. Mat. Walnego Zgrom. Izby Prod. Drobiu i Pasz. Dymaczewo Nowe, 9-10.04.1999, s. 15.
486. KORNIEWICZ Adolf (1999) Uznane i sprawdzone dodatki paszowe gwarancją wysokiej produkcji i zdrowia świń. Mat. konf. - Forum Rolnicze: Postępy w hodowli i produkcji zwierzęcej. Międz. Targi Rolno-Przem., Polagra'99, Poznań, 30.09.-2.10.1999, 39-51.
487. KOZŁOWSKI Jacek (1999) Zasady racjonalnego wychowu jałowizny na remont stada krów mlecznych. Mat. semin.: Nowoczesne metody chowu bydła mlecznego. ZD IZ Rossocha, Sp. z o.o., 16.10.1999. Wyd. IZ, Kraków-Rossocha, 71-78.
488. KRASZEWSKI Juliusz (1999) Podstawy racjonalnego odchowu cieląt. Mat. semin.: Nowoczesne technologie w chowie i hodowli bydła. ZD IZ Chorzelów, 30.03.1999. Wyd. IZ, Kraków-Chorzelów, 50-68.
489. ŁYSAK Andrzej (1999) Wydajność produkcyjna, technologiczna i ekonomiczna w fermowym wychowie ślimaków z rodzaju Helix aspersa. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 54.
490. MROCZKO Leszek (1999) Programy komputerowe w hodowli i produkcji świń. Mat. konf.: Zdrowotność stada i systemy żywienia ważnym czynnikiem zwiększenia produkcyjności świń. ODR Leszno, 7-8.10.1999, ss. 7.
491. OKULARCZYK Stanisława (1999) Badania czynników minimalizacji nakładów w produkcji mleka. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 66.
492. OKULARCZYK Stanisława (1999) Efektywna produkcja mleka i trzody w oparciu o pasze własne. Mat. konf., Piotrowice, 7.03.1999, ss. 4.
493. OKULARCZYK Stanisława (1999) Efektywna produkcja zwierzęca w oparciu o pasze produkowane w gospodarstwie. Mat. konf., Piotrowice, 6.03.1999, ss. 2.
494. OKULARCZYK Stanisława (1999) Efektywność ekonomiczna żywienia zwierząt gospodarskich paszami z użytków zielonych. Mat. konf. nauk., IMUZ, Falenty. 13-14.12.1999, ss. 7.
495. OKULARCZYK Stanisława (1999) Ekonomiczne podstawy organizacji gospodarstw produkujących mleko. Mat. konf., Przysiek, 23.10.1999, ss. 2.
496. OKULARCZYK Stanisława (1999) Koniunktura i opłacalność produkcji wieprzowiny. Mat. konf., Szamotuły, 17.02.1999, ss. 3.
497. OKULARCZYK Stanisława (1999) Koniunktura i rynek oraz rentowność tuczu trzody. Mat. konf., Września, 21.05.1999, ss. 2.
498. OKULARCZYK Stanisława (1999) Koniunktura na rynku wieprzowiny oraz opłacalność chowu świń. Mat. konf., Kłeck, 16.02.1999, ss. 2.
499. OKULARCZYK Stanisława (1999) Koniunktura na rynku wieprzowiny oraz opłacalność chowu świń jako czynniki kształtujące rozwój specjalizacji produkcji. Mat. konf., Nowotomyśl, 18.02.1999, ss. 2.
500. OKULARCZYK Stanisława (1999) Konkurencyjność polskiej produkcji zwierzęcej w przeddzień wejścia do UE. Mat. konf., Przysiek, 22.10.1999, ss. 4.
501. OKULARCZYK Stanisława (1999) Kryteria optymalnego rozwoju produkcji zwierzęcej w Polsce z uwzględnieniem nowych technologii. Mat. międz. konf. nauk., IBMER, Warszawa - Oddz. Kielce, 10-11.03.1999, ss. 7.
502. OKULARCZYK Stanisława (1999) Możliwości obniżania kosztów produkcji mleka, żywca wołowego i wieprzowego w Polsce. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 67.
503. OKULARCZYK Stanisława (1999) Możliwości poprawy opłacalności produkcji trzody chlewnej w obecnych warunkach rynkowych. Mat. konf.: Ferma świń. Poznań, 6.05.1999, s. 22.
504. OKULARCZYK Stanisława (1999) Możliwości poprawy opłacalności produkcji trzody chlewnej w obecnych warunkach rynkowych i ekonomicznych Polski. Mat. konf. nauk.-techn.: Krajowe Forum Trzodowe. Poznań, 7-8.05.1999, s. 9.
505. OKULARCZYK Stanisława (1999) Obecne możliwości poprawy zyskowności produkcji trzody chlewnej. Mat. konf. Końskowola, 24.03.1999, ss. 2.
506. OKULARCZYK Stanisława (1999) Opłacalność produkcji świń w obecnych warunkach. Mat. konf. Central Soja, Przysiek, 22.03.1999, ss. 9.
507. OKULARCZYK Stanisława (1999) Rynkowe i ekonomiczne czynniki opłacalności chowu świń. Mat. konf., Kórnik, 20.05.1999, ss. 3.
508. OKULARCZYK Stanisława (1999) Rynkowe i ekonomiczne oraz regionalne kryteria rozwoju polskiego owczarstwa. Mat. konf. nauk.: Owca a środowisko. IZ ZZD Grodziec Śląski, 10.06.1999, ss. 5.
509. OKULARCZYK Stanisława (1999) Rynkowe i ekonomiczne uwarunkowania produkcji trzody chlewnej dziś i jutro do 2010 r. Mat. konf., Bielice, 9.11.1999, ss. 2.
510. OKULARCZYK Stanisława, SZUMIEC Anna (1999) Zrównoważony rozwój produkcji zwierzęcej w aspekcie wartości ekonomicznej środowiska naturalnego w Polsce z uwzględnieniem nowych technologii. Mat. konf. nauk., IBMER, Warszawa, 28-29.09.1999, ss. 9.
511. PIECZONKA Władysław, ROBORZYŃSKI Maciej (1999) Niektóre rynkowe uwarunkowania wzrostu produkcji mleka owczego w Polsce. Mat. III Wiosennej Szkoły Owcz.: Poziom mleczności krajowego pogłowia owiec w związku z doskonaleniem warunków odchowu jagniąt i produkcję mleka konsumpcyjnego. Krynica, 12-14.04.1999, 1-14.
512. SKRZYŻALA Irena, WĘGLARZY Karol (1999) Aktuální situace a perspektivy chovu koz v Polsku. Mat. międz. konf.: Význam chovu ovcí a koz v p?edstupním období do EU., 77-80.
513. SŁAWOŃ Jerzy (1999) Wielkość produkcji i ceny zbytu skór futerkowych. Mat. konf. nauk.: Wymagania Unii Europejskiej w zakresie hodowli zwierząt futerkowych.Konstancin-Jeziorna, 21-22.10.1999. Wyd. IZ Kraków, ss. 5.
514. SOCHA Stanisław, JANECKI M., SŁAWOŃ Jerzy (1999) Analyza cien koziek polarnych lisok na aukciach v Helsinkach v rokoch 1995-1998. Medzinarodna vedecka konferencia: Możnosti a perspektivy zvysovania produkcie v chove hydiny a malych hospodarskych zvierat. Nitra (Słowacja), 14.09.1999, 199-203.
515. SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, POŁTOWICZ Katarzyna, CZAJKA Dariusz (1999) Kształtowanie się efektywności odchowu kurcząt brojlerów w zależności od źródła nabycia paszy. Mat. XII Międz. Młodz. Symp. Drob. WPSA, Lublin - Kazimierz Dolny, 27-28.09.1999. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: 243-244.
516. WCISŁO Henryk, ANDERS Elżbieta, MAY-SADOWSKA Anna (1999) Zastosowanie mleczanu sodu w przetworach z mięsa drobiowego. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 46.
517. WĘŻYK Stanisław (1999) Aktualne problemy produkcji jaj i mięsa drobiowego w Polsce i na świecie. Mat. konf. nauk.-techn.: Hodowla i produkcja drobiu. ODR Karniowice, 8.05.1999, 1-6.
518. WĘŻYK Stanisław (1999) Dziś i jutro polskiego i środkowoeuropejskiego rynku drobiarskiego. Mat. konf. nauk.-techn.: Problematyka przetwórstwa i strategia rynku żywnościowego w procesie transformacji do Unii Europejskiej. Wrocław, 4-5.11.1999, 1-7.
519. WĘŻYK Stanisław (1999) Polski drób w Unii Europejskiej a europejski w Polsce. Mat. konf. - Forum Rolnicze: Postępy w hodowli i produkcji zwierzęcej. Międz. Targi Rolno-Przem., Polagra'99, Poznań, 30.09.-2.10.1999, 1-10.
520. WĘŻYK Stanisław (1999) Polski rynek drobiarski przed integracją z Unią Europejską. Mat. konf. nauk.-techn., Dębica, 28.05.1999, 1-3.
521. WĘŻYK Stanisław (1999) Sytuacja polskiej hodowli drobiu wobec konkurencji Unii Europejskiej. Mat. Symp. Drobiałąkiego, Jurata, 11-13.05.1999, 1-6.
522. BIELAŃSKI Paweł (1999) Ekonomika produkcji królików rzeźnych. Mat. szkol. Wyd. ODR Minikowo, ss, 9.
523. BIELAŃSKI Paweł (1999) Szanse rozwojużkrajowego chowu zwierząt futerkowych w świetle aktualnej polityki Unii Europejskiej. Poradnik: Modele gospodarstw rolniczych konkurencyjnych do UE. Inst. Ekon. Roln. i Gosp. Żywn., Warszawa, 19-23.
524. BRZOZOWSKI Marian, CZAJA Hanna, DYMNICKI Edward, LITWIŃCZUK Zygmunt, NIŻNIKOWSKI Roman, RÓŻYCKI Marian, TOMCZYK-WRONA Iwona (1999) Perspektywy produkcji zwierzęcej związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej (cz. I). Prz. Hod., 8: 1-5.
525. BRZOZOWSKI Marian, CZAJA Hanna, DYMNICKI Edward, LITWIŃCZUK Zygmunt, NIŻNIKOWSKI Roman, RÓŻYCKI Marian, TOMCZYK-WRONA Iwona (1999) Perspektywy produkcji zwierzęcej związane z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej (cz. II). Prz. Hod., 9: 1-6.
526. CHOROSZY Zenon, CHOROSZY Bogumiła, RYGAŁŁO Katarzyna (1999) Produkcja mleka i mięsa wołowego w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską. Poradnik: Modele gospodarstw rolniczych konkurencyjnych do UE. Inst. Ekon. Roln. i Gosp. Żywn., Warszawa, 33-53.
527. DROŻDŻ Andrzej (1999) Aktualne problemy owczarstwa górskiego. Wieś i Doradztwo, 2(18): 16-19.
528. DROŻDŻ Andrzej (1999) Owczarstwo górskie na wyspach Morza Śródziemnego. Wieś i Doradztwo, 2(18): 40-43.
529. DROŻDŻ Andrzej (1999) Problemy owczarstwa w Polsce. Prz. Hod., 6: 14-15.
530. DROŻDŻ Andrzej (1999) Problemy rejonów górskich. Now. Rol., 9: s. 17.
531. DROŻDŻ Andrzej (1999) Stawka na "trzeci profit". Now. Rol., 1: 16-17.
532. ECKERT Robert (1999) Możliwości poprawy efektywności produkcji żywca wieprzowego. Mat. szkol., ODR Brzesko, 17.03.1999, ss. 14.
533. JÓŹWIAK Wojciech, KUŚ Jan, PAWLAK Jan, ŚWIETLIK Jan, BIELAŃSKI Paweł, WALCZAK Jacek, CHOROSZY Zenon, CHOROSZY Bogumiła, GRABIŃSKI Jerzy, KSIĘŻAK Jerzy, DWORNIKIEWICZ Jerzy, NIEWĘGŁOWSKA Grażyna, ŻURAWSKI Tadeusz, SZYMCZYK Ryszard (1999) Mały Poradnik Zarządzania Gospodarstwem Rolniczym. Mat. szkol. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, listopad 1999, ss. 188.
534. KAMYCZEK Marian (1999) Bez kontroli kosztów nie da się efektywnie produkować. Top Agrar, 3: 10-12.
535. KAMYCZEK Marian (1999) Jak kontrolować koszty produkcji trzody chlewnej. Mat. szkol., ODR Leszno, ss. 20.
536. KAMYCZEK Marian (1999) Produkcja tuczników mięsnych. W: Zasady produkcji tuczników mięsnych. Mat. szkol., ODR Zgłobice, 21-33.
537. MROCZKO Leszek (1999) Wspornik decyzji i zysku. Now. Rol., 10: 37-38.
538. OKULARCZYK Stanisława (1999) Ekonomiczne uwarunkowania procesu specjalizacji produkcji trzody chlewnej w Polsce. Trzoda Chl., 1: s. 5.
539. OKULARCZYK Stanisława (1999) Ekonomiczne warunki rozwoju technologicznego gospodarstw produkujących trzodę chlewną w Polsce. Trzoda Chl., 3: s. 6.
540. OKULARCZYK Stanisława (1999) Ekonomika produkcyjności loch. Trzoda Chl., 8-9: s. 13.
541. OKULARCZYK Stanisława (1999) Kontrola kosztów produkcji - możliwości i sposoby. Trzoda Chl., 12: s. 5.
542. OKULARCZYK Stanisława (1999) Możliwości i sposoby poprawy opłacalności produkcji trzody chlewnej.Cz. I. Trzoda Chl., 4: s. 8.
543. OKULARCZYK Stanisława (1999) Możliwości i sposoby poprawy opłacalności produkcji trzody chlewnej. Cz. II. Trzoda Chl., 5: s. 10.
544. OKULARCZYK Stanisława (1999) Możliwości i sposoby poprawy opłacalności produkcji trzody chlewnej. Cz. III. Trzoda Chl., 6: s. 9.
545. OKULARCZYK Stanisława (1999) Nauka i praktyka. Trzoda Chl., 7: s. 7.
546. OKULARCZYK Stanisława (1999) Skala produkcji czynnikiem chowu trzody chlewnej - szanse jej wzrostu i bariery w obecnych warunkach polskich. Trzoda Chl., 11 s. 9.
547. OKULARCZYK Stanisława (1999) Wpływ mechanizmów rynku na koncentrację i poziom produkcji świń. Trzoda Chl., 10: s. 6.
548. OKULARCZYK Stanisława (1999) Wpływ sytuacji rynkowej, koniunktury i opłacalności tuczu trzody na postęp biologiczny i rozwój rodzimej produkcji. Trzoda Chl., 2: s. 5.
549. OKULARCZYK Stanisława, SZUMIEC Anna (1999) Tanie pasze własne warunkują opłacalność produkcji. Chów Bydła, 7: s. 2.
550. OSIKOWSKI Maciej, KORMAN Kazimierz, BORYS Bronisław (1999) Inne niż prof. Drożdża spojrzenie na problemy owczarstwa w Polsce. Prz. Hod., 9: 31-32.
551. RACHWAŁ Alina (1999) Ekologiczne produkty drobiarskie a rentowność produkcji. Hod. Drobiu, 12: 25-27.
552. SŁAWOŃ Jerzy (1999) Aukcja wrześniowa kończy sezon 1998/99. Hod. Zwierz. Futerk., 3(5): 16-17.
553. SŁAWOŃ Jerzy (1999) Sytuacja na rynku skór futerkowych. Hod. Zwierz. Futerk., 1(3): 3-4.
554. SŁAWOŃ Jerzy (1999) Sytuacja w hodowli zwierząt futerkowych w sezonie 1998/99. Hod. Zwierz. Futerk., 2(4): 4-11.
555. SŁAWOŃ Jerzy (1999) Wyniki aukcyjnej sprzedaży skór futerkowych w grudniu 1999 roku. Hod. Zwierz. Futerk., 4(6): 32-34.
556. WALCZAK Jacek (1999) Technologiczne uwarunkowania w zarządzaniu produkcją trzody chlewnej ze szczególnym uwzględnieniem realiów UE. Poradnik: Modele gospodarstw rolniczych konkurencyjnych do UE. Inst. Ekon. Roln. i Gosp. Żywn, Warszawa, 24-32.
557. WAWRZYŃCZAK Stefan, WALCZAK Jacek, MANDECKI Andrzej (1999) Posumowanie wyników uzyskanych w ramach realizacji prac badawczo-rozwojowych, modelu fermy trzody chlewnej z wykorzystaniem proekologicznych technologii produkcji. Mat. szkol. Wyd. IZ, Kraków-Mełno, 1-13.
558. WĘŻYK Stanisław (1999) Aktualne problemy w dostosowaniu norm jakościowych produków drobiowych w procesie integracji z Unią Europejską. W: Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych. M. Mazurkiewicz (red.). Wyd. AR Wrocław, 15-35.
559. WĘŻYK Stanisław (1999) Integracja sposobem zrównoważenia produkcji jaj. Ogólnopol. Inf. Drob., 9(45): 19-23.
560. WĘŻYK Stanisław (1999) Organizacja i zarządzanie produkcją drobiarską w XXI wieku. Ogólnopol. Inf. Drob., 6(32): 1-3.
561. WĘŻYK Stanisław (1999) Przyszłość polskiego drobiałątwa w perspektywie połączenia z Unią Europejską. Ogólnopol. Inf. Drob., 2(38): 2-8.
562. WĘŻYK Stanisław (1999) Przyszłość polskiego drobiarstwa w perspektywie połączenia z Unią Europejską. W: Choroby drobiu oraz ptaków ozdobnych. M. Mazurkiewicz (red.). Wyd. AR Wrocław, 5-14.
563. WĘŻYK Stanisław (1999) Stan i perspektywy polskiej hodowli i produkcji drobiu. Wieś Jutra, 2(14): 20-21.
564. WĘŻYK Stanisław (1999) U nas i za granicą. Pol. Drob., 5: 32-35.
565. WĘŻYK Stanisław (1999) Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma. Pol. Drob., 4: 40-42.
566. WĘŻYK Stanisław (1999) Znaczenie chowu drobiu. W: Chów drobiu. OWH Oficyna Wydawnicza "HOŻA", Warszawa, 7-10.
567. WĘŻYK Stanisław, CALIK Jolanta (1999) Normy w klatce. Pol. Drob., 2: 20-21.
568. WĘŻYK Stanisław, CYWA-BENKO Katarzyna (1999) Polskij kormowoj rynok. Komi-Korma, Moskwa, 8: 11.
569. WĘŻYK Stanisław, KRAWCZYK Józefa (1999) Metody poprawy opłacalności produkcji jaj. Pol. Drob., 6: 9-11.
570. WĘŻYK Stanisław, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa (1999) Niska cena + dobra jakość = optymalna pasza. Hod. Drobiu, 3: 37-39.

Inne

571. BEDNARCZYK Marek (1999) Biotechnologia w drobiarstwie - możliwoźci badawcze i aplikacyjne. Mat. konf.: Strategia rozwoju przemysłu drobiarskiego w Polsce do 2003 r. IHAR, Radzików, 26-27.10.1999, ss. 12.
572. DZIADEK Krystian (1999) Praca hodowlana i działalność naukowo-badawcza w Centralnym Ośrodku Hybrydyzacji w latach 1985-1993. Mat. międz. konf. nauk.: Stan oraz perspektywy produkcji linii syntetycznych świń oraz ich wykorzystanie w krzyżowaniu. Pawłowice, 2-3.09.1999, 165-169.
573. KĘDZIOR Władysław, ROBORZYŃSKI Maciej (1999) Wartość rzeźna jagniąt owiec alpejskich. Mat. XXX Sesji Kom. Technol. i Chemii Żywn. PAN: Nauka o żywności na progu XXI wieku. Kraków, 14-15.09.1999, s. 174.
574. KNAPIK Jan (1999) Grupy producentów w produkcji drobiu, trzody chlewnej i bydła na przykładzie Niemiec i Austrii. Mat. Waln. Zgrom. Polsk. Zw. Prod. Pasz, Warszawa, 26.05.1999, s. 19.
575. PACIOREK Agnieszka, DROŻDŻ Andrzej (1999) Właściwości serków podpuszczkowych z masy parzonej produkowanych z mleka owczego. Mat. XXX Sesji Kom. Technol. i Chemii Żywn. PAN: Nauka o żywności na progu XXI wieku. Kraków, 14-15.09.1999, s. 245.
576. SŁAWOŃ Jerzy (1999) 50 lat Ośrodka Hodowli Zwierząt Futerkowych w Skolimowie. Mat. konf. nauk.: Wymagania Unii Europejskiej w zakresie hodowli zwierząt futerkowych. Konstancin-Jeziorna, 21-22.10.1999. Wyd. IZ Kraków, ss. 5.
577. TOMCZYK-WRONA Iwona, GORAUS Andrzej (1999) Historia powstania Związku Hodowców Koni Huculskich. Mat. konf.: Przyszłość hodowli konia huculskiego. Tarnów, 12.04.1999, ss. 7.
578. ZAPAŁA J., KAŁUŻA J., RYŃSKA Bożenna, GAJDA Barbara, ADAMEK D., STASZAK-PAPPE E. (1999) Własna metoda doświadczalnego uszkodzenia nerwu wzrokowego. Mat. II Kongr. Pol. Tow. Chirurgii Jamy Ustnej i Szczękowo-Twarzowej. Kraków, 20-22.05.1999, s. 348.
579. ANDERS Elżbieta (1999) Aktualne prace normalizacyjne dotyczące produktów drobiarskich. Pol. Drob., 2: 13-14.
580. ANDERS Elżbieta (1999) Europejskie metody oceny jakości handlowej pierza i puchu jako materiału wypełniającego. Pol. Drob., 12: 11-13.
581. ANDERS Elżbieta (1999) Informacja normalizacyjna i technologiczna. Biul. Kraj. Rady Drob., IG, 3: 11-15.
582. ANDERS Elżbieta (1999) Informacja normalizacyjna i technologiczna. Biul. Kraj. Rady Drob., IG, 7: 2-6.
583. ANDERS Elżbieta (1999) Istotne ustalenia nowej dyrektywy europejskiej o ochronie kur nieśnych. Pol. Drob., 11: 22-23.
584. ANDERS Elżbieta (1999) Kryteria europejskie do oceny cech użytkowych pierza i puchu związanych z jakością zdrowotną. Pol. Drob., 10: 6-7.
585. ANDERS Elżbieta (1999) Kryteria oceny jakości tuszek drobiowych w nowej polskiej normie. Gosp. Mięsna, 4: 52-54.
586. ANDERS Elżbieta (1999) Nowa dyrektywa Unii Europejskiej o ochronie kur nieśnych w klatkach. Biul. Kraj. Rady Drob., IG, 12: 4-7.
587. ANDERS Elżbieta, KIJOWSKI Jacek (1999) Analiza polskich i europejskich przepisów dotyczących schładzania tuszek drobiowych. Gosp. Mięsna, 12: 54-63.
588. BAROWICZ Tadeusz (1999) A może robić sery. Dz. Polski, 55(142): 46.
589. BAROWICZ Tadeusz (1999) Dlaczego selen? Dz. Polski, 55(253): 23.
590. BRZÓSKA Franciszek (1999) Wokół zwierząt. Farmer, 9: 8-9.
591. CZAJA Hanna (1999) Krowie pogaduszki. O zimie, Wigilii i Sylwestrze. Chów Bydła, 1: 12-13.
592. CZAJA Hanna, CHOROSZY Bogumiła, TRELA Jan (1999) Hamulce pracy hodowlanej. Now. Rol. 1999, 1, 14-15.
593. DROŻDŻ Andrzej (1999) Turystyka w Parku Narodowym Hortobagy. Aura, 4: 21-22.
594. GÓRA-DROŻDŻ Ewa, DROŻDŻ Andrzej (1999) Naturalny recykling w przyrodzie. Ekoinżynieria, 2(38): 33-37.
595. HERBUT Eugeniusz (1999) Wspomnienie o dr inż. Romanie Kanioku. Biul. Inf. IZ, 37, 1: 83-84.
596. MROCZKO Leszek, SOBEK Zdzisław (1999) Komputerowy system obsługi fermy trzody chlewnej System Trzoda. Skrypt dla stud. Wydz. Hod. i Biol. Zwierz. AR Poznań. Wyd. AR Poznań, ss. 243.
597. OSTROWSKI Romuald (1999) Opady atmosferyczne i temperatura powietrza jako naturalne czynniki produkcji różnej w rejonie Pawłowic. Biul. Inf. IZ, 37, 2: 37-45.
598. PŁONKA Stanisław, WĘGLARZY Karol (1999) Szkolenie robotników ferm trzody chlewnej w Szkocji, Grecji, Hiszpanii i Norwegii. Biul. Inf. IZ, 37, 4: 95-109.
599. WĘŻYK Stanisław (1999) Arbor Acres nad Bałtykiem. Pol. Drob., 6: 19-20.
600. WĘŻYK Stanisław (1999) Co przeczytać?!. Pol. Drob., 5: 31.
601. WĘŻYK Stanisław (1999) Co w zamian za szlaban na antybiotyki? Hod. Drobiu, 8: 16-18.
602. WĘŻYK Stanisław (1999) XII Europejskie Sympozjuż Drobiu Wodnego. Pol. Drob., 12: 23-24.
603. WĘŻYK Stanisław (1999) ISO 9001 + ISO 9002 = Dobropasz. Pol. Drob., 7: 46-47.
604. WĘŻYK Stanisław (1999) Klikowa'99. Polskie Drob., 10: 47-48.
605. WĘŻYK Stanisław (1999) List do Redakcji. Prz. Hod., 9: s. 18..
606. WĘŻYK Stanisław (1999) XII Międzynarodowe Młodzieżowe Sympozjuż Drobiarskie. Pol. Drob., 12: 18-19.
607. WĘŻYK Stanisław (1999) Polagra'99 - forum drobiarskie. Pol. Drob., 11: 42-44.
608. WĘŻYK Stanisław (1999) Z pracowni naukowych. 50 lat naukowej służby Instytutu Zootechniki dla Polskiego Drobiarstwa. Ogólnopol. Inf. Drob., 12(48): 18-24.
609. WĘŻYK Stanisław, KRAWCZYK Józefa (1999) Viagra dla każdego. Hod. Drobiu, 3: 48-49.
610. ZAJĄC Jan (1999) Ferma na medal. 5-lecie fermy króliczej w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki w Balicach. Biul. Inf. IZ, 37, 1: 65-72.
611. BORYS Bronisław, BORYS Andrzej, GRZEŚKIEWICZ Stanisław (1999) The occurrence of conjugated linoleic acid (CLA) in the meat and fat tissues of fattened lambs depending on genotype and selected technological factors. Rocz. Inst. Przem. Mięsn. i Tłuszcz., 31: 115-125.
612. BORYS Bronisław, BORYS Andrzej, MROCZKOWSKI Sławomir, GRZEŚKIEWICZ Stanisław (1999) The characteristic of slaughter value and meat quality of milk-type lambs and its diversity according to the CLA level in the mothers' milk. Rocz. Inst. Przem. Mięsn. i Tłuszcz, 31: 101-113.

Genetyka i hodowla zwierząt gospodarskich

613. BEDNARCZYK Marek, SIWEK Maria (1999) Estimation of genetic relatedness among parental flocks of meat-type hens from the same breeding group. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 4: 93-104.
614. BERNACKI Zenon, MAZANOWSKI Adam, KUŹNIACKA Joanna (1999) Ocena wartości użytkowej różnych grup genetycznych kur w drugim okresie nieśności. Zesz. Nauk. ATR w Bydgoszczy, 219(30): 85-95.
615. BERNACKI Zenon, MAZANOWSKI Adam, KUŹNIACKA Joanna (1999) Porównanie cech użytkowych kur Leghorn (LH97) i Plymouth Rock (P11) w dwóch okresach nieśności. Zesz. Nauk. ATR w Bydgoszczy, 219(30): 73-83.
616. BORYS Bronisław, MROCZKOWSKI Sławomir, JARZYNOWSKA Anna, PIWCZYŃSKI Dariusz (1999) Obserwacje użytkowości wełnąstej przy pierwszej strzyży tryczków z białą wełną mieszańców merynosa polskiego o różnym udziale rasy romanowskiej. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: 361-363.
617. BORYS Bronisław, OSIKOWSKI Maciej (1999) The slaughter value of crossbred lambs coming from Merino ewes and rams of prolific and meat breeds. Rocz. Inst. Przem. Mięsn. i Tłuszcz., 31: 53-66.
618. BORYS Bronisław, OSIKOWSKI Maciej (1999) Użytkowość mięsno-mleczna maciorek F1 fryz x merynos kojarzonych z trykami Ile de France i Berrichone du Cher. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: 43-52.
619. BUGNO Monika, SŁOTA Ewa, TISCHNER Marek, KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna (1999) Case of 64,XX/64,XY leucocytic chimerism in a fertile mare of the Wielkopolska breed. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 2: 9-16.
620. CHOROSZY Zenon, CHOROSZY Bogumiła, BREJTA Władysław (1999) Kształtowanie się cech jakościowych tuszy i mięsa w zależności od uzyskanych standardów wagowych u bydła rasy simentalskiej i mieszańców mięsnych. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 44: 293-300.
621. CHOROSZY Bogumiła, CHOROSZY Zenon, TRELA Jan (1999) Przydatność buhajów simentalskich do produkcji żywca wołowego na podstawie wyników stacjonarnej oceny wartości hodowlanej w zakresie cech mięsnych. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 44: 453-454.
622. CZARNECKI Roman, OWSIANNY Jacek, RÓŻYCKI Marian, DZIADEK Krystian, KAWĘCKA Maria, DELIKATOR Barbara (1999) Genetic evaluation of size of testes in boars. Pig News and Information, 20, 1: 33-36.
623. CZARNECKI Roman, OWSIANNY Jacek, RÓŻYCKI Marian, DZIADEK Krystian, KAWĘCKA Maria, DELIKATOR Barbara (1999) Genetyczne uwarunkowania wielkości jąder u młodych knurów. Zesz. Nauk. AR Kraków, 352: 41-46.
624. CZARNECKI Roman, RÓŻYCKI Marian, KAMYCZEK Marian, DZIADEK Krystian, KAWĘCKA Maria, DELIKATOR Barbara, OWSIANNY Jacek (1999) Wzrost, mięsność i wielkość jąder młodych knurów linii 990 oraz mieszańców tej linii z rasą Duroc i Pietrain. Rocz. Nauk. Zoot., 26, 1: 11-20.
625. CZARNECKI Roman, RÓŻYCKI Marian, KAMYCZEK Marian, DZIADEK Krystian, KAWĘCKA Maria, DELIKATOR Barbara, OWSIANNY Jacek (1999) Wzrost, mięsność i wielkość jąder młodych knurków rasy Duroc oraz mieszańców tej rasy z polską linią 990 i rasą Pietrain. Zesz. Nauk. AR Szczecin, 194, 37: 11-20.
626. CZARNECKI Roman, RÓŻYCKI Marian, UDAŁA Jan, KAWĘCKA Maria, KAMYCZEK Marian, PIETRUSZKA Arkadiusz, DELIKATOR Barbara (1999) The growth rate, meatiness value and reproductive performance of young Duroc boars and their hybrids with the Pietrain breed. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 3: 105-110.
627. DANIELAK-CZECH Barbara, SŁOTA Ewa, LINDBLAD Kerstin, GUSTAVSSON Ingemar (1999) Size polymorphism of nucleolar organizer regions in pigs bred in Poland as deteróżned by FISH and silver staining technique. Anim. Sci. Papers Reports, 17, 4: 163-171.
628. DZIADEK Krystian (1999) Przydatność rozpłodowa knurów rasy Duroc i linii 990 w zależności od cech miotu, z którego pochodziły oraz własnej użytkowości tucznej i rzeźnej. Rocz. Nauk. Zoot., Rozpr. hab., 11: 5-55.
629. ECKERT Robert, ŻAK Grzegorz (1999) Wielkość mięśnia najdłuższego grzbietu tuczników mieszańców z udziałem ras wbp, pbz, Hampshire, Duroc, Pietrain i linii 990. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 3: 213-214.
630. FILISTOWICZ A., ŻUK B., SŁAWOŃ Jerzy (1999) Evaluation of factors determining prices of Polish arctic fox skins at the Helsinki International Auction. Anim. Sci. Papers Reports, 17, 4: 209-219.
631. GRONEK Piotr, NAPIERAŁA Dobrawa, PLAWSKI Artur, ROSIŃSKI Andrzej, SŁOMSKI Ryszard, BANASIEWICZ Tadeusz (1999) A note on ryanodine receptor gene (ryr 1) occurrence in the anserine genome. J. Anim. Feed Sci., 8: 203-207.
632. HANCZAKOWSKI Piotr (1999) Effect of dietary carbohydrates on cholesterol level in blood. Post. Nauk Rol., 6: 17-26.
633. JANIK Andrzej, KIEĆ Wojciech, BOJCZUK Barbara (1999) Zróżnicowanie białek krwi u owiec białych alpejskich (WAS). Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: s. 371.
634. JANIK Andrzej, RYŚ Anna, ZĄBEK Tomasz, KRASZEWSKA Danuta (1999) Polimorfizm sekwencji mikrosatelitarnych DNA u bydła NCB. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 40: s. 517.
635. KACZOR Urszula, RYCHLIK Tadeusz, ORMIAN Marian, MURAWSKI Maciej (1999) Genetic characteristic of two goat populations kept in Poland with regard to blood groups and protein polymorphism. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 4: 83-91.
636. KORMAN Kazimierz (1999) Wpływ wieku i intensywności żywienia na kształtowanie się ocen pokroju tryczków rasy merynos polski. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: 87-98.
637. KORMAN Kazimierz, OSIKOWSKI Maciej (1999) Wstępne badania nad wpływem owcy fryzyjskiej na użytkowość rozpłodową i mleczną mieszańców owiec krajowych i plennych. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: 143-149.
638. KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna, SŁOTA Ewa, BUGNO Monika, DANIELAK-CZECH Barbara, REJDUCH Barbara (1999) Zastosowanie systemu Multiscan do oceny polimorfizmu chromosomów. Rocz. Nauk. Zoot., 26, 3: 9-20.
639. KRZYŚCIN Piotr, SKIBA Elżbieta, BAROWICZ Tadeusz, WĘGRZYN Jan (1999) Występowanie epitopów alfa-, beta- i gamma-globulin u nowo narodzonych jagniąt. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: 384-386.
640. KSIĄŻKIEWICZ Juliusz, KIEŁCZEWSKI Krzysztof (1999) Time trends in meatness traits in ducks of conservative groups. Zesz. Nauk. AR Szczecin, VI, 1: 39-52.
641. KSIĄŻKIEWICZ Juliusz, STĘPIŃSKA Małgorzata, KISIEL Tomasz, RIEDEL Julia (1999) Cechy fizyczne jaj i lipidy żółtek w stadach zachowawczych kaczek typu Pekin i Cayuga. Rocz. Nauk. Zoot., 26, 3: 99-110.
642. KURZBAUER-CHOROSZY Bogumiła, CHOROSZY Zenon, CZAJA Hanna, TRELA Jan (1999) Przebieg stacjonarnej oceny wartości hodowlanej buhajów rasy Simental w latach 1974-1996. Rocz. Nauk. Zoot., 26, 3: 21-36.
643. LIGASZEWSKI Maciej (1999) Helix aspersa maxima in culture conditions - growth and some shell characters. Folia Malakologica, 7(4): s. 266.
644. ŁYSAK Andrzej (1999) Significance of Helix farming for protection of Helix pomatia. Folia Malakologica, 7(4): s. 267.
645. MACH-PALUSZKIEWICZ Zofia (1999) Reproduction biology of Helix aspersa under farm conditions. Folia Malakologica, 7(4): s. 267.
646. MAZANOWSKI Adam (1999) Ocena cech mięsnych odchowywanych intensywnie mieszańców gęsi z rodów doświadczalnych w porównaniu z gęsią białą kołudzką. Rocz. Nauk. Zoot., 26, 1: 41-54.
647. MAZANOWSKI Adam (1999) Porównanie wyników odchowu 12-tygodniowych mieszańców z kojarzenia gęsiorów i gęsi z rodów doświadczalnych z wynikami odchowu gęsi białej kołudzkiej. Rocz. Nauk. Zoot., 26, 1: 73-88.
648. MAZANOWSKI Adam (1999) Porównanie wyników tuczonych owsem 12- i 24-tygodniowych mieszańców gęsi z rodów doświadczalnych i gęsi białych kołudzkich. Rocz. Nauk. Zoot., 26, 1: 87-102.
649. MAZANOWSKI Adam, KIEŁCZEWSKI Krzysztof (1999) Wyniki reprodukcji gęsi ze stad rezerwy i gęsi białych kołudzkich w dwóch okresach nieśności. Rocz. Nauk. Zoot., 26, 1: 55-72.
650. MAZANOWSKI Adam, KOKOSZYŃSKI Dariusz, KORYTKOWSKA Henryka (1999) Wpływ ograniczonego żywienia na cechy kaczek mięsnych. Zesz. Nauk. ATR w Bydgoszczy, 219(30): 61-72.
651. MAZANOWSKI Adam, KOKOSZYŃSKI Dariusz, SZUKALSKI Grzegorz (1999) Analiza trendów czasowych cech mięsnych w stadach rezerwy genetycznej gęsi zagranicznych. Zesz. Nauk ATR Bydgoszcz, B, 33(45): 3-17.
652. MAZANOWSKI Adam, KOKOSZYŃSKI Dariusz, SZUKALSKI Grzegorz (1999) Analiza trendów czasowych cech reprodukcyjnych w stadach rezerwy genetycznej gęsi zagranicznych. Bydg. Tow. Nauk., Prace Wydz. Nauk Przyrodn., B, 33(45): 19-28.
653. MAZANOWSKI Adam, SZUKALSKI Grzegorz (1999) Wyniki reprodukcji mieszańców gęsi ze stad rezerwy genetycznej i gęsi Białych Kołudzkich. Bydg. Tow. Nauk., Prace Wydz. Nauk Przyrodn., B, 33(45): 3-17.
654. MROCZKO Leszek (1999) Poziom zinbredowania świń hodowanych w Polsce. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 3: 187-194.
655. MROCZKOWSKI Sławomir, PIWCZYŃSKI Dariusz, KORMAN Kazimierz (1999) Zmienność cech mlecznych dojonych owiec merynosowych. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: 164-165.
656. NOGAJ Anna, NOGAJ Jan (1999) Badania grup krwi i polimorfizmu białek u koni prowadzone w ZZD Chorzelów. Biul. Inf. IZ, 37, 3: 11-21.
657. ORZECHOWSKA Wanda, BORYS Bronisław, OSIKOWSKI Maciej (1999) Użytkowość rozpłodowa maciorek z urodzeń bliźniaczych jedno- i różnopłciowych w plennej linii merynofina Mf-40. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: 397-398.
658. ORZECHOWSKA Barbara, MUCHA Aurelia (1999) Określenie wpływu występowania rui u loszek na ich cechy tuczne. Rocz. Nauk. Zoot., 26, 1: 21-28.
659. ORZECHOWSKA Barbara, MUCHA Aurelia (1999) Size of litters from Duroc, Hampshire and Pietrain sows mated to boars in pure breeding or interbreeding. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 4: 33-40.
660. ORZECHOWSKA Barbara, MUCHA Aurelia (1999) Wpływ rasy knura na liczbę prosiąt urodzonych w miocie. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 352, 67: 233-237.
661. ORZECHOWSKA Barbara, MUCHA Aurelia (1999) Wpływ rasy knura na użytkowość rozpłodową loch w liniach ojcowskich. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 3: 219-220.
662. ORZECHOWSKA Barbara, RÓŻYCKI Marian (1999) Estimating carcass meatiness from meat of different carcass cuts. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 2: 59-66.
663. ORZECHOWSKA Barbara, TYRA Mirosław (1999) Jakość mięsa świń różnych ras. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 3: 221-223.
664. OSIKOWSKI Maciej Adam, ORZECHOWSKA Renata (1999) Wstępne badania użytkowości rozpłodowej i mlecznej maciorek owcy fryzyjskiej importowanych z Niemiec. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: 394-396.
665. PIOTROWSKI Przemysław, WĘŻYK Stanisław, SZWACZKOWSKI Tomasz (1999) Ocena wartości hodowlanej kur nieśnych z zastosowaniem Modelu Zwierzęcia. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 40: 170-171.
666. PISULEWSKI Paweł, SZYMCZYK Beata, HANCZAKOWSKI Piotr, SZCZUREK Witold (1999) Sprzężony kwas linolowy (SKL) jako składnik funkcjonalny żywności pochodzenia zwierzęcego. Post. Nauk Rol., PAN, 6: 3-16.
667. PIWCZYŃSKI Dariusz, BORYS Bronisław, MROCZKOWSKI Sławomir, MANDECKA Bożena (1999) Obserwacje użytkowości wełnistej przy pierwszej strzyży tryczków mieszańców merynosa polskiego z dużym udziałem ras plennych. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: 402-404.
668. POŁTOWICZ Katarzyna (1999) Wpływ genotypu, płci i wieku na jakość tuszki i mięsa kurcząt brojlerów. Biul. Inf. IZ, 37, 3: 81-89.
669. REJDUCH Barbara, JAŻDŻEWSKI Józef, SŁOTA Ewa, KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna, DANIELAK-CZECH Barbara (1999) Evaluation of reproductive performance on the basis of semen analysis in the bulls carrying 6o,XX/60,XY chimerism. Hun. J. Anim. Prod., 48(1): 110-111.
670. REJDUCH Barbara, SŁOTA Ewa (1999) Praktyczne zalecenia dla hodowli, wynikające z rezultatów badań na chimeryzmem komórkowym w krwi u bydła. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 40: 174-175.
671. REJDUCH Barbara, SŁOTA Ewa, DANIELAK-CZECH Barbara, KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna (1999) Wstępna identyfikacja chimeryzmu w komórkach układu rozrodczego buhaja pochodzącego z bliźniąt różnopłciowych. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: s. 520.
672. ROSIŃSKI Andrzej, SKRABKA-BŁOTNICKA Teresa, WOŁOSZYN Janina, PRZYSIĘŻNA Ewa, ELMINOWSKA-WENDA Gabriela (1999) Wpływ genotypu i płci na jakość mięśni piersiowych gęsi białych kołudzkich. Rocz. Nauk. Zoot., 26, 3: 73-88.
673. ROSIŃSKI Andrzej, SKRABKA-BŁOTNICKA Teresa, WOŁOSZYN Janina, PRZYSIĘŻNA Ewa, ELMINOWSKA-WENDA Gabriela (1999) Wpływ genotypu i płci na jakość tłuszczu sadełkowego gęsi białych kołudzkich. Rocz. Nauk. Zoot., 26, 3: 89-98.
674. RÓŻYCKI Marian (1999) Doskonalenie mięsności ras świń hodowanych w Polsce. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 3: 55-65.
675. RÓŻYCKI Marian, DZIADEK Krystian, ŻAK Grzegorz (1999) Określenie wartości młodych knurów z uwzględnieniem różnych poziomów żywienia. Zesz. Nauk. AR w Krakowie, 352, 67: 265-270.
676. RÓŻYCKI Marian, MROCZKO Leszek (1999) Pig production and research in Poland. Pig News and Information, 20, 2: 55-58.
677. RÓŻYCKI Marian, SMORĄG Zdzisław, KOPCHICK John, CHEN Wen, JURA Jacek, PASIEKA Jarosław, ORZECHOWSKA Barbara, GAJDA Barbara, SKRZYSZOWSKA Maria (1999) Performance of transgenic pigs produced with the use of two different growth hormone gene constructs. J. Appl. Genet., 40(1): 29-37.
678. RYCHLIK Tadeusz, DUNIEC Maria Jolanta (1999) Genetic characteristics of Mouton Charollais sheep bred in Poland and their crossbreds with Polish Merino. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 4: 49-59.
679. RYCHLIK Tadeusz, DUNIEC Maria Jolanta (1999) Grupy krwi oraz polimorficzne warianty transferyny i hemoglobiny u owiec rasy Mouton Charollais w Polsce. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: 405-406.
680. RYCHLIK Tadeusz, DUNIEC Maria Jolanta, DUNIEC Marian, KOŚCIELNY Mariusz (1999) Characteristics of the genetic structure of Polish Red cattle based on blood group studies. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 4: 11-22.
681. RYCHLIK Tadeusz, KACZOR Urszula, MURAWSKI Maciej (1999) Charakterystyka populacji kóz z rejonu południowej Polski pod względem polimorfizmu grup krwi przy zastosowaniu owczych reagentów testowych. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: 498-500.
682. RZEPECKI Rafał, KNAPIK Jan, KRUPIŃSKI Jędrzej (1999) Zastosowanie metody duńskiej w stacjonarnej ocenie wartości hodowlanej tryków. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: 275-281.
683. SIKORA Jacek (1999) Wpływ krzyżowania kozłów rasy alpejskiej z kozami użytkowymi na produkcyjność i rozwój mieszańców. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: 449-453.
684. SKIBA Elżbieta, KACZOR Urszula, KRZYŚCIN Piotr, WĘGRZYN Jan (1999) Antygenowe markery białek w surowicy krwi i siarze owiec. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: 409-410.
685. SKIBA Elżbieta, WĘGRZYN Jan (1999) Antigenic marker of beta-macroglobulins in sheep - epitope Ns 1. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 4: 41-47.
686. SKIBA Elżbieta, WĘGRZYN Jan (1999) Crossing-over genów łańcuchów ciężkich immunoglobulin klasy IgG i IgA u świń. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 40: 176-177.
687. SKIBA Elżbieta, WĘGRZYN Jan, SZEWCZYK Andrzej (1999) Recombinations between loci of porcine genes coding for immunoglobulin heavy chains. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 2: 25-33.
688. SKRZYSZOWSKA Maria, SMORĄG Zdzisław, KĄTSKA Lucyna, BOCHENEK Michał (1999) Cattle twins after transfer of demi-embryos derived from the zona-perforated blastocysts. J. Anim. Feed Sci., 8: 223-231.
689. SŁOTA Ewa, DANIELAK-CZECH Barbara, REJDUCH Barbara, KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna (1999) Aberracje chromosomowe u zwierząt gospodarskich objętych kontrolą kariotypu w Instytucie Zootechniki. Biotechnologia, 4(47): 1-8.
690. SŁOTA Ewa, REJDUCH Barbara, KWACZYŃSKA Anna, KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna, DANIELAK-CZECH Barbara (1999) The level of XX/XY lymphocyte population in chimeric bulls. Hun. J. Anim. Prod., 48(1): 111-114.
691. SYSA Paweł, REJDUCH Barbara, SŁOTA Ewa, MATUSZEWSKA Magdalena (1999) Testicular ultrastructure in bulls with 60,xx/60,xy karyotype derived from heterosexual twin pregnancies. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 4: 105-114.
692. SZYDŁOWSKI Maciej, MODLIŃSKI Krzysztof, DOBEK Anita, CYWA-BENKO Katarzyna, SZWACZKOWSKI Tomasz (1999) Zastosowanie nowoczesnej genetyki w produkcji zwierzęcej. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 40: 183-184.
693. TRELA Jan, KASIŃSKA Krystyna, RYGAŁŁO Katarzyna, SAUKOP Tomasz, GRZEGORZEWSKI Stanisław (1999) Doskonalenie bydła czarno-białągo w rejonie żuławskim przy użyciu buhajów odmiany niemieckiej. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 47: 215-224.
694. TRELA Jan, LITWIŃCZUK Zygmunt (1999) Stan chowu i hodowli bydła w Polsce. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 47: 11-28.
695. TRELA Jan, SUPERA Kazimierz, MALINOWSKI Eugeniusz, OLIWIECKI Jacek (1999) Aklimatyzacja i niektóre wskaźniki produkcyjności bydła rasy Limousine importowanego z Francji do Polski. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 44: 413-420.
696. WĘGRZYN Jan, SKIBA Elżbieta, DANIELAK-CZECH Barbara (1999) Expression and crossing over of genes of immunoglobulin heavy chains in pigs with translocation rcp (7:13)(q13:q46). Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 26, 4: 23-32.
697. WĘŻYK Stanisław, CYWA-BENKO Katarzyna (1999) Możliwości wykorzystania metod molekularnej genetyki w hodowli drobiu. Biul. Inf. IZ, 37, 4: 5-14.
698. WĘŻYK Stanisław, CYWA-BENKO Katarzyna, BEDNARCZYK Marek, SIWEK Maria, KRAWCZYK Józefa (1999) Biotechnologia w hodowli drobiu. Post. Nauk Rol., 1/277: 81-94.
699. WÓJCIK Piotr, CZAJA Hanna, KOWOL Piotr (1999) Doskonalenie bydła rasy polskiej czerwonej na podstawie oceny typu i budowy. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 44: 257-265.
700. WÓJCIK Piotr, CZAJA Hanna, TRELA Jan (1999) Porównanie wyników oceny osobniczej buhajów krajowych i zagranicznych. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 44: 275-282.
701. ZAJĄC Jan (1999) Wpływ genotypu i płci na niektóre cechy jakościowe mięsa króliczego. Rocz. Nauk. Zoot., 26, 1: 29-40.
702. ZAJĄC Jan (1999) Wpływ masy ubojowej królików na wydajność rzeźną oraz wybrane cechy jakościowe mięsa. Rocz. Nauk. Zoot., 26, 3: 59-72.
703. BEDNARCZYK Marek, ŁAKOTA Paweł, SIWEK Maria (1999) Improvement of hatchability of chicken chimeras. Int. Conf. of Bird Reprod. Tours (Francja), 22-24.09.1999, 22-24.
704. BIELAŃSKI Paweł, ZAJĄC Jan, KOWALSKA Dorota (1999) Effect of rabbit genotype on meat quality. 11th Symposium on Housing and Diseases of Rabbits, Furbearing Animals and Pet Animals, Celle (Niemcy), 19-20,05.1999, 176-181.
705. BORYS Bronisław, MANDECKA Bożena (1999) Results of fattening and carcass quality of hybrids of Polish Merino with different participation of Romanov genotype. Mat. międz. semin. FAO-CIHEAM: Production systems and product quality. Molina de Segura, Murcia (Hiszpania), 23-25.09.1999, s. 4.
706. CALIK Jolanta, CYWA-BENKO Katarzyna, KRAWCZYK Józefa (1999) Jakość jaj i skorupy krajowych zestawów kur nieśnych. Mat. XII Międz. Młodz. Symp. Drob. WPSA, Lublin - Kazimierz Dolny, 27-28.09.1999. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: s. 226.
707. CHOROSZY Zenon, CHOROSZY Bogumiła, KOCOŃ Zofia, ŻYWCZOK Henryk, WIEWIÓRA Witold (1999) Określenie zmian jakościowych tuszy i mięsa w zależności od standardów wagowych u bydła rasy simentalskiej, czerwono białej, polskiej czerwonej i mieszańców mięsnych. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 12.
708. CYWA-BENKO Katarzyna, KRAWCZYK Józefa, KNAPIK Jan, WĘŻYK Stanisław, ROSIŃSKI Andrzej, BIELIŃSKA Halina (1999) Nowoczesne metody oceny otłuszczenia gęsi. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 18.
709. CYWA-BENKO Katarzyna, WĘŻYK Stanisław, KRAWCZYK Józefa, KNAPIK Jan, BIELIŃSKA Halina, ROSIŃSKI Andrzej (1999) The possibility of using USG technique for muscle and fatness testing in geese. Proc. of the 12th European Symposium on Waterfowl, Turcja, 18-20.10.1999, 91-97.
710. CYWA-BENKO Katarzyna, WĘŻYK Stanisław, KRAWCZYK Józefa, ROSIŃSKI Andrzej, BIELIŃSKA Halina (1999) Measuring meat and fat in live geese with use of ultrasonography. Proc. of the 1st World Waterfowl Conference, Tajwan, R.O.C., 590-596.
711. CZARNECKI Roman, KAWĘCKA Maria, RÓŻYCKI Marian, DELIKATOR Barbara, DZIADEK Krystian (1999) Relationship between the sexual activity of young boars and the traits of their semen. Proc. 50th Annual Meeting of EAAP, Zurich (Szwajcaria), 22-26.08.1999., Book of Abstracts, 5: s. 301.
712. CZARNECKI Roman, OWSIANNY Jacek, RÓŻYCKI Marian, DZIADEK Krystian, KAWĘCKA Maria, DELIKATOR Barbara (1999) Związek między wielkością jąder młodych knurów a ich wartością tuczną i mięsną. Mat. międz. konf. nauk. z okazji 50-lecia ART w Olsztynie (1950-2000): Aktualne problemy w produkcji trzody chlewnej. Olsztyn, 6-7.05.1999, s. 81.
713. CZARNECKI Roman, OWSIANNY Jacek, RÓŻYCKI Marian, KAWĘCKA Maria, DELIKATOR Barbara, DZIADEK Krystian (1999) Relationship between the breeding value of boars and fertility of their sisters. Proc. 50th Annual Meeting of EAAP, Zurich (Szwajcaria), 22-26.08.1999, Book of Abstracts, 5: s. 282.
714. CZARNECKI Roman, RÓŻYCKI Marian, KAMYCZEK Marian, KAWĘCKA Maria, OWSIANNY Jacek, PIETRUSZKA Arkadiusz (1999) Wartość tuczna i mięsna knurów rasy Duroc, Pietrain i lini 990 oraz ich mieszańców z uwzględnieniem krzyżowania reciprokalnego. Mat. międz. konf. nauk. z okazji 50-lecia ART w Olsztynie (1950-2000): Aktualne problemy w produkcji trzody chlewnej. Olsztyn, 6-7.05.1999, s. 82.
715. CZARNECKI Roman, RÓŻYCKI Marian, KAMYCZEK Marian, KAWĘCKA Maria, UDAŁA Jan, OWSIANNY Jacek, PIETRUSZKA Arkadiusz (1999) Wzrost, mięsność i wartość rozpłodowa knurów linii 990 i ich mieszańców z rasą Pietrain. Mat. międz. konf. nauk.: Stan oraz perspektywy produkcji linii syntetycznych świń oraz ich wykorzystanie w krzyżowaniu. Pawłowice, 2-3.09.1999, 33-39.
716. CZARNECKI Roman, RÓŻYCKI Marian, KAWĘCKA Maria, DELIKATOR Barbara, DZIADEK Krystian, PIETRUSZKA Arkadiusz (1999) Relationship between the growth rate and the thickness of the back fat of young boars and the size of their testes as well as the parameters of their libido and sperm. Proc. 50th Annual Meeting of EAAP, Zurich (Szwajcaria), 22-26.08.1999., Book of Abstracts, 5: s. 300.
717. CZARNECKI Roman, RÓŻYCKI Marian, UDAŁA Jan, KAWĘCKA Maria, KAMYCZEK Marian, PIETRUSZKA Arkadiusz, DELIKATOR Barbara (1999) Heterosis effect demonstrated as an increase of the testes size and an improvement of the semen traits of cross-breed boars between Duroc and Pietrain breeds. Proc. 50th Annual Meeting of EAAP, Zurich (Szwajcaria), 22-26.08.1999., Book of Abstracts, 5: s. 279.
718. ECKERT Robert (1999) Genetyczne doskonalenie populacji świń. Mat. konf.: Uwarunkowania wpływające na efektywność produkcji trzody chlewnej. Leszno, 25-26.03.1999, s. 3.
719. ECKERT Robert (1999) Stan hodowli i wyniki oceny świń. Mat. konf.: Uwarunkowania wpływające na efektywność produkcji trzody chlewnej. Leszno, 25-26.03.1999, s. 1.
720. ECKERT Robert (1999) Wykorzystanie wyników oceny mięsności tusz prowadzonej w zakładach mięsnych do szacowania wartości hodowlanej knurów. Mat. konf. nauk.: Nowoczesne metody hodowli i produkcji świń. Balice, 26-27.10.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, 72-82.
721. ECKERT Robert, ŻAK Grzegorz (1999) Wykorzystanie loch rasy Pietrain do produkcji knurów mieszańców (Pietrain x Hampshire i Pietrain x Duroc) przydatnych w krzyżowaniu towarowym. Mat. międz. konf. nauk. z okazji 50-lecia ART w Olsztynie (1950-2000): Aktualne problemy w produkcji trzody chlewnej. Olsztyn, 6-7.05.1999, s. 49.
722. ECKERT Robert, ŻAK Grzegorz (1999) Wykorzystanie wyników poubojowej oceny mięsności prowadzonej w zakładach mięsnych do określania wartości użytkowej knurów linii 990 i 890. Mat. międz. konf. nauk.: Stan oraz perspektywy produkcji linii syntetycznych świń oraz ich wykorzystanie w krzyżowaniu. Pawłowice, 2-3.09.1999, 134-145.
723. JANIK Andrzej (1999) Markery genetyczne i wybrane wskaźniki biochemiczne u świń linii 990. Mat. międz. konf. nauk.: Stan oraz perspektywy produkcji linii syntetycznych świń oraz ich wykorzystanie w krzyżowaniu. Pawłowice, 2-3.09.1999, 53-68.
724. JANIK Andrzej, BAROWICZ Tadeusz, RYŚ Anna (1999) Cechy tuczne, rzeźne i jakości mięsa u świń pbz o różnych genotypach RYR1. Mat. międz. konf. nauk. z okazji 50-lecia ART w Olsztynie (1950-2000): Aktualne problemy w produkcji trzody chlewnej. Olsztyn, 6-7.05.1999, s. 95.
725. JANIK Andrzej, KAMYCZEK Marian (1999) Kształtowanie się wybranych cech jakości mięsa u świń w zależności od genotypu RYR1 (HAL). Mat. międz. konf. nauk.: Rola klasyfikacji Europ jako czynnika poprawy jakości surowca wieprzowego. Poznań, 7-8.12.1999, 2-3.
726. JANIK Andrzej, KAMYCZEK Marian, RYŚ Anna, ZĄBEK Tomasz, PARYS-PROSZEK Agnieszka (1999) Badania nad identyfikacją genotypów locus RYR1 metodą PCR/RFLP u świń oraz nad określeniem jego wpływu na wybrane cechy tuczne i rzeźne. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 20.
727. KAMYCZEK Marian (1999) Prace hodowlane nad świniami linii 990 prowadzone w COH Pawłowice w latach 1994-1999. Mat. międz. konf. nauk.: Stan oraz perspektywy produkcji linii syntetycznych świń oraz ich wykorzystanie w krzyżowaniu. Pawłowice, 2-3.09.1999, 95-105.
728. KĘDZIOR Władysław, ROBORZYŃSKI Maciej (1999) Wpływ krzyżowania owiec pogórza z rasą Mouton Charollais na jakość mięsa jagniąt. Mat. XXX Sesji Kom. Technol. i Chemii Żywn. PAN: Nauka o żywności na progu XXI wieku. Kraków, 14-15.09.1999, s. 175.
729. KIEĆ Wojciech (1999) Productivity of Polish Wrzosówka sheep under conservation conditions. Proc. 50th Annual Meeting of EAAP, Zurich (Szwajcaria), 22-26.08.1999. Book of Abstracts, 5: s. 422.
730. KIEĆ Wojciech, KNAPIK Jan (1999) Wykorzystanie przyżyciowych pomiarów ultrasonograficznych w ocenie wartości rzeźnej tusz i stacyjnej ocenie tryków. Mat. konf. nauk.: Wykorzystanie techniki ultrasonograficznej w przyżyciowej i poubojowej ocenie tusz owczych. Poznań, 15.10.1999, Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 46: 15-25.
731. KIEĆ Wojciech, MUSZYŃSKA-WARSIEWICZ Wanda (1999) Wpływ zmiany warunków utrzymania na produkcyjność owiec rasy wrzosówka. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 22.
732. KOWALSKA Dorota, BIELAŃSKI Paweł, ZAJĄC Jan, BIENIEK Józef (1999) Effect of feeding on the milk production of female rabbits. 11th Symposium on Housing and Diseases of Rabbits, Furbearing Animals and Pet Animals, Celle (Niemcy), 19-20,05.1999, 182-190.
733. KOWALSKA Dorota, ZAJĄC Jan (1999) Reproductive performance of female rabbits housed on litter. 11th Symposium on Housing and Diseases of Rabbits, Furbearing Animals and Pet Animals, Celle (Niemcy), 19-20,05.1999, 191-194.
734. KRAWCZYK Józefa, CYWA-BENKO Katarzyna (1999) Wpływ środowiska i genotypu na wyniki produkcyjne kur nieśnych. Mat. XII Międz. Młodz. Symp. Drob. WPSA Lublin - Kazimierz Dolny, 27-28.09.1999. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: 235-236.
735. KRAWCZYK Józefa, CYWA-BENKO Katarzyna, WĘŻYK Stanisław (1999) Wpływ warunków środowiskowych na wyniki wylęgowości kur nieśnych stad zachowawczych. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 24.
736. KUJAWIAK Ryszard, KAMYCZEK Marian (1999) Wpływ wczesnego podawania specjalnej paszy "Sano Pre-Kern" na odchów prosiąt. Mat. międz. konf. nauk.: Stan oraz perspektywy produkcji linii syntetycznych świń oraz ich wykorzystanie w krzyżowaniu. Pawłowice, 2-3.09.1999, 183-186.
737. KWACZYŃSKA Anna, KAMYCZEK Marian, SIKORA Monika (1999) Wpływ genotypów GPI i PGD na wyniki oceny przyżyciowej świń linii 990. Mat. międz. konf. nauk.: Stan oraz perspektywy produkcji linii syntetycznych świń oraz ich wykorzystanie w krzyżowaniu. Pawłowice, 2-3.09.1999, 153-156.
738. ŁYSAK Andrzej (1999) Curious regularity in carp (Cyprinus carpio, L) of intramuscular bones structure and deposition. XXIX Annual Meeting ESNA, Wye (Wielka Brytania), 7-12 September 1999, s. 34.
739. ŁYSAK Andrzej (1999) Helikultura - ślimak w wychowie fermowym. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, 7-11.
740. ŁYSAK Andrzej, KORELESKI Jerzy, SIERADZKA Anna (1999) Wstępne badania składu tłuszczu krezkowego u karpi (Cyprinus carpio, L.). Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 52.
741. ŁYSAK Andrzej, LIGASZEWSKI Maciej, MACH-PALUSZKIEWICZ Zofia (1999) Przyżyciowa oraz posekcyjna metoda oceny stopnia występowania ości śródmięsnych u 3-letniego karpia (Cyprinus carpio, L.). Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 51.
742. ŁYSAK Andrzej, MACH-PALUSZKIEWICZ Zofia, LIGASZEWSKI Maciej (1999) Zróżnicowanie cech biometrycznych karpi (Cyprinus carpio, L.) z terenu południowej Polski, w zależności od systemu utrzymania i typu ułuszczenia ryb. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 50.
743. MROCZKO Leszek (1999) Charakterystyka poszczególnych ras świń hodowanych w Polsce pod względem stopnia spokrewnienia i inbredu. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 13.
744. MROCZKO Leszek (1999) Poziom zinbredowania świń hodowanych w Polsce. Mat. konf. nauk. AR Poznań, 16-17.11.1999, ss. 9.
745. MROCZKO Leszek, RÓŻYCKI Marian (1999) Wpływ inbredu loch na ich użytkowość rozpłodową. Mat. międz. konf. nauk.: Stan oraz perspektywy produkcji linii syntetycznych świń oraz ich wykorzystanie w krzyżowaniu. Pawłowice, 2-3.09.1999, 165-169.
746. MROCZKOWSKI Sławomir, BORYS Bronisław (1999) The morphology of the udder and milk quantity and quality in the milking hybrid ewes F1 East Friesian x Polish Merino. Milking and milk production of dairy sheep and goats. Proc. of Int. Sixth Symp. on the Milking of Small Ruminants. Athens (Grecja), EAAP Publication, 95: 453-455.
747. MROCZKOWSKI Sławomir, BORYS Bronisław, PIWCZYŃSKI Dariusz (1999) Correlation between results of lambs weaning and milk productivity in the hybrid ewes F1 East Friesian and Polish Merino. Proc. Int. Semin. FAO-CIHEAM: Production systems and product quality. Molina de Segura, Murcia (Hiszpania), 23-25.09.1999, s. 2.
748. NOGAJ Anna, DUNIEC Maria Jolanta, SŁOTA Ewa, NOGAJ Jan (1999) Badania nad dziedziczeniem antygenu PL/B-28 u koni. Mat. międz. symp.: Aktualne kierunki hodowli i użytkowania koni w Europie. Kraków, 17-19.09.1999, 165-169.
749. NOGAJ Anna, NOGAJ Jan, DUNIEC Maria Jolanta (1999) Badania nad polimorfizmem w układzie grupowym krwi P u koni. Mat. międz. symp.: Aktualne kierunki hodowli i użytkowania koni w Europie. Kraków, 17-19.09.1999, 170-173.
750. OKULARCZYK Stanisława (1999) Ekonomiczna wartość postępu hodowlanego w produkcji wieprzowiny. Mat. konf. nauk.: Nowoczesne metody hodowli i produkcji świń. Balice, 26-27.10.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, 83-87.
751. ORZECHOWSKA Barbara (1999) Jakość mięsa tuczników ocenianych w SKURTCh. Mat. międz. konf. nauk.: Rola klasyfikacji Europ jako czynnika poprawy jakości surowca wieprzowego. Poznań, 7-8.12.1999, ss. 7.
752. ORZECHOWSKA Barbara, MUCHA Aurelia (1999) Określenie wpływu występowania lub braku rui u loszek testowanych w SKURTCH na ich wartość hodowlaną w zakresie cech tucznych. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 14.
753. ORZECHOWSKA Barbara, RÓŻYCKI Marian (1999) Genetic correlations between weight of tissues from different carcass cuts of pigs. Proc. 50th Annual Meeting of EAAP, Zurich (Szwajcaria), 22-26.08.1999. Book of Abstracts, 5: s. 284.
754. OWSIANNY Jacek, CZARNECKI Roman, RÓŻYCKI Marian, DZIADEK Krystian (1999) Uwarunkowanie genetyczne wielkości jąder młodych knurów linii 990. Mat. międz. konf. nauk.: Stan oraz perspektywy produkcji linii syntetycznych świń oraz ich wykorzystanie w krzyżowaniu. Pawłowice, 2-3.09.1999, 171-172.
755. POŁTOWICZ Katarzyna, CYWA-BENKO Katarzyna (1999) Porównanie jakości tuszek i mięsa kur zestawu komercyjnego oraz sześciu rodów zachowawczych po pierwszym okresie nieśności. Mat. XII Międz. Młodz. Symp. Drob. WPSA Lublin - Kazimierz Dolny, 27-28.09.1999. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: 439-447.
756. POŁTOWICZ Katarzyna, CYWA-BENKO Katarzyna (1999) Wpływ genotypu i warunków chowu na użytkowość mięsną kogutków rodzimych ras. Mat. XII Międz. Młodz. Symp. Drob. WPSA, Lublin - Kazimierz Dolny, 27-28.09.1999. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 43: 237-238.
757. RAPACZ Jan, JANIK Andrzej, SZAREK Jan (1999) Genetic polymorphism of lipoproteins is associated with variations in fatty acids in hen egg yolks. Proc. Int. Conf.: From Jay Lush to genomics: Visions for animal breeding and genetics. Iowa State University. Department of Animal Science, Iowa (USA), 16-18.05.1999, s. 150.
758. REJDUCH Barbara, SŁOTA Ewa, DUNIEC Marian, DANIELAK-CZECH Barbara, KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna, KRASZEWSKA Danuta (1999) Ocena częstości i efektów występowania chimeryzmu komórkowego we krwi bliźniąt różnopłciowych u bydła. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 21.
759. ROBORZYŃSKI Maciej (1999) Stan hodowli i poziom mleczności owiec rasy Bergschaf. Mat. III Wiosennej Szkoły Owczarskiej: Poziom mleczności krajowego pogłowia owiec w związku z doskonaleniem warunków odchowu jagniąt i produkcję mleka konsumpcyjnego. Krynica, 12-14.04.1999, 1-9.
760. ROBORZYŃSKI Maciej (1999) Wstępna ocena wartości użytkowej alpejskich owiec rasy Bergschaf w ekosystemie Beskidu Sądeckiego. Mat. sesji nauk. PTZ, WSRP Siedlce, 27.04.1999, 1-15.
761. ROBORZYŃSKI Maciej (1999) Wyniki produkcyjne owiec rasy Bergschaf i Weisse Alpenschaf w okresie ich adaptacji do ekosystemu Beskidu Sądeckiego. Mat. symp.: Stan obecny i perspektywy rozwoju owczarstwa na terenie Podhala i Beskidów. Nowy Targ, 25.11.1999, ss. 7.
762. ROSIŃSKI Andrzej, ELMINOWSKA-WENDA Gabriela, CYWA-BENKO Katarzyna, KŁOSOWSKA Danuta (1999) Eggshell ultrastructure and its relation to hatchability in the goose. Proc. of the 1st World Waterfowl Conference, Tajwan, R.O.C., 476-482.
763. RÓŻYCKI Marian (1999) Organizacja hodowli i produkcji trzody chlewnej w Polsce. Mat. semin.: Genetyczne i środowiskowe aspekty produkcji trzody chlewnej. Łosiów, 23.11.1999, ss. 8.
764. RÓŻYCKI Marian (1999) Szacowanie wartości hodowlanej świń metodą BLUP - model zwierzęcia. Mat. konf. nauk.: Nowoczesne metody hodowli i produkcji świń. Balice, 26-27.10.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, 61-71.
765. RÓŻYCKI Marian (1999) Znaczenie linii 990 w programach hybrydyzacji świń w Polsce. Mat. międz. konf. nauk.: Stan oraz perspektywy produkcji linii syntetycznych świń oraz ich wykorzystanie w krzyżowaniu. Pawłowice, 2-3.09.1999, 11-23.
766. RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (1999) Zastosowanie metody BLUP do szacowania wartości hodowlanej zwierząt ocenianych w SKURTCh. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 15.
767. RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (1999) Zastosowanie metody BLUP do szacowania wartości hodowlanej zwierząt ocenianych w SKURTCh. Mat. międz. konf. nauk. z okazji 50-lecia ART w Olsztynie (1950-2000): Aktualne problemy w produkcji trzody chlewnej. Olsztyn, 6-7.05.1999, s. 15.
768. SŁOTA Ewa (1999) Wykorzystanie współczesnych osiągnięć cytogenetyki w hodowli świń. Mat. konf. nauk.: Nowoczesne metody hodowli i produkcji świń. Balice, 26-27.10.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, 3-15.
769. SŁOTA Ewa, REJDUCH Barbara, DANIELAK-CZECH Barbara, KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna, KWACZYŃSKA Anna (1999) Badania cytogenetyczne świń różnych ras i linii syntetycznych. Mat. międz. konf. nauk.: Stan oraz perspektywy produkcji linii syntetycznych świń oraz ich wykorzystanie w krzyżowaniu. Pawłowice, 2-3.09.1999, 69-80.
770. SZWACZKOWSKI Tomasz, WĘŻYK Stanisław, PIOTROWSKI Przemysław, CYWA-BENKO Katarzyna (1999) Genetyczne i środowiskowe trendy kształtujące poziom zapłodnienia i wylęgowości kur nieśnych. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 16.
771. SZWACZKOWSKI Tomasz, WĘŻYK Stanisław, PIOTROWSKI Przemysław, CYWA-BENKO Katarzyna (1999) Effect of data transformation on the genetic and environmental trend evaluations for reproductive traits in laying hens. Proc. of the Poultry Genetics Symposium, Mariensee (Niemcy), 6-8.10.1999, s. 147.
772. TIXIER-BOICHARD Michele, WEIGEND Stefan, CYWA-BENKO Katarzyna (1999) Contribution of data history, management and phenotype to the description of the diversity between chicken population sampled within the AVIADIV project. Proc. of the Poultry Genetics Symposium, Mariensee (Niemcy), 6-8.10.1999, 15-22.
773. TRELA Jan (1999) Poprawa produkcyjności mlecznej i mięsnej bydła metodami hodowlanymi z wykorzystaniem krzyżowania towarowego. Mat. semin.: Proekologiczne systemy produkcji bydła mlecznego. ZD IZ Mełno, Sp. z o.o., 14.12.1999. Wyd. IZ Kraków-Mełno, 76-96.
774. TYRA Mirosław, KAMYCZEK Marian (1999) Użytkowość tuczna i rzeźna loszek linii 890. Mat. międz. konf. nauk.: Stan oraz perspektywy produkcji linii syntetycznych świń oraz ich wykorzystanie w krzyżowaniu. Pawłowice, 2-3.09.1999, 145-152.
775. TYRA Mirosław, ORZECHOWSKA Barbara (1999) Wartość poprawek szacowanych ze względu na kolejny miot oraz parametry statystyczne niektórych cech rozpłodu dla świń ras wbp i pbz. Mat. międz. konf. nauk.: Stan oraz perspektywy produkcji linii syntetycznych świń oraz ich wykorzystanie w krzyżowaniu. Pawłowice, 2-3.09.1999, 161-163.
776. UDAŁA Jan, CZARNECKI Roman, KAWĘCKA Maria, RÓŻYCKI Marian, KAMYCZEK Marian (1999) Comparison of the semen quality in pure and hybrid boars based on ORT test. Proc. 50th Annual Meeting of EAAP, Zurich (Szwajcaria), 22-26.08.1999. Book of Abstracts, 5: s. 300.
777. WĘGRZYN Jan, SKIBA Elżbieta (1999) Identyfikacja i mapowanie genów łańcuchów ciężkich (IGHG) immunoglobulin świń oraz klasyfikacja IgG. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 19.
778. WĘŻYK Stanisław (1999) Current problems of waterfowl genetics and breeding. Proc. of the 1st World Waterfowl Conference, Tajwan, R.O.C., 50-62.
779. WĘŻYK Stanisław, CYWA-BENKO Katarzyna, KRAWCZYK Józefa, GAWĘCKI Witold (1999) Ocena aktualnego stanu i perspektyw zarodowej hodowli kur nieśnych w Polsce. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 23.
780. WĘŻYK Stanisław, SIWEK Maria, CALIK Jolanta, BEDNARCZYK Marek, CYWA-BENKO Katarzyna (1999) Wykorzystanie komputerowej cyfrowej analizy obrazu w genetycznej charakterystyce populacji kur. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1998 r. Balice, 27-28.04.1999. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 17.
781. ZAJĄC Jan (1999) Wczoraj, dzisiaj i jutro hodowli i chowu królików w Zootechnicznym Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki w Chorzelowie. Mat. szkol.: Chów i hodowla królików. ZZD IZ Chorzelów, czerwiec-wrzesień 1999. Wyd. IZ Balice, 3-11.
782. ZOŃ Andrzej, BIELAŃSKI Paweł, ZAJĄC Jan, SŁAWOŃ Jerzy (1999) The temperament of blue foxes vs. their basic physiological parameters. 11th Symposium on Housing and Diseases of Rabbits, Furbearing Animals and Pet Animals, Celle (Niemcy), 19-20,05.1999, 231-236.
783. ZOŃ Andrzej, SŁAWOŃ Jerzy, BIELAŃSKI Paweł, ZAJĄC Jan (1999) The use of various cage platform types by young blue foxes. 11th Symposium on Housing and Diseases of Rabbits, Furbearing Animals and Pet Animals, Celle (Niemcy), 19-20,05.1999, 221-224.
784. ZOŃ Andrzej, SŁAWOŃ Jerzy, ZAJĄC Jan, BIELAŃSKI Paweł (1999) Comparison of different behavioural tests in blue foxes as a selection indicator for trustful foxes. 11th Symposium on Housing and Diseases of Rabbits, Furbearing Animals and Pet Animals, Celle (Niemcy), 19-20,05.1999, 225-230.
785. CHOROSZY Bogumiła, CHOROSZY Zenon, TRELA Jan, KOCOŃ Zofia (1999) Wyniki stacjonarnej oceny buhajów rasy simentalskiej w zakresie cech mięsnych (seria VI R). Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów. Wyd. własne IZ, Kraków, 36: 101-112.
786. CHOROSZY Bogumiła, JAGUSIAK Wojciech, ŻARNECKI Andrzej, CZAJA Hanna, CHOROSZY Zenon, TRELA Jan (1999) Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej (kwiecień - wrzesień 1998). Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów. Wyd. własne IZ, Kraków, 36: 93-99.
787. CYWA-BENKO Katarzyna (1999) Metody oceny jakości jaj i skorupy. Wyniki oceny użytkowości drobiu. Wyd. własne IZ, Kraków, 28: 3-23.
788. CZAJA Hanna, JAGUSIAK Wojciech, ŻARNECKI Andrzej, CHOROSZY Bogumiła, TRELA Jan (1999) Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej (kwiecień - wrzesień 1998). Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów. Wyd. własne IZ, Kraków, 36: 85-91.
789. ECKERT Robert, ŻAK Grzegorz (1999) Ocena przyżyciowa loszek. Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. własne IZ, Kraków, 17: 53-66.
790. ECKERT Robert, ŻAK Grzegorz (1999) Ocena przyżyciowa młodych knurów. Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. własne IZ, Kraków, 17: 36-52.
791. GAWĘCKI Witold (1999) Ocena wartości użytkowej kurcząt brojlerów pochodzących po różnych stadach rodzicielskich kur mięsnych utrzymywanych na terenie Polski - test nr 1/98. Polskie Drob., 1: 8-10.
792. GAWĘCKI Witold (1999) Ocena wartości użytkowej kurcząt brojlerów pochodzących po różnych stadach rodzicielskich kur mięsnych utrzymywanych na terenie Polski - test nr 2/98. Polskie Drob., 2: 17-19.
793. GAWĘCKI Witold (1999) Wyniki oceny wartości użytkowej różnych mieszańców towarowych w XXVI teście kur nieśnych na ściółce. Polskie Drob., 3: 15-17.
794. GAWĘCKI Witold, KIEŁCZEWSKI Krzysztof, GAWĘCKA Krystyna, SZLINKA Urszula (1999) Ocena wartości użytkowej zestawów rodzicielskich kur mięsnych z różnych hodowli zagranicznych oraz pochodzących po nich kurcząt brojlerów (XVI test kur mięsnych). Wyniki oceny użytkowości drobiu. Wyd. własne IZ, Kraków, 28: 49-62.
795. GAWĘCKI Witold, KIEŁCZEWSKI Krzysztof, GAWĘCKA Krystyna, SZLINKA Urszula (1999) Ocena wartości użytkowej zestawów rodzicielskich przeznaczonych do produkcji kur nieśnych i ogólnoużytkowych dla różnych systemów chowu (XXVII test kur nieśnych na ściółce). Wyniki oceny użytkowości drobiu. Wyd. własne IZ, Kraków, 28: 24-48.
796. GAWĘCKI Witold, KIEŁCZEWSKI Krzysztof, SZLINKA Urszula, GAWĘCKA Krystyna (1999) Ocena wartości użytkowej niosek jaj spożywczych o brązowej i białej skorupie w warunkach chowu ściółkowego (XXVI test kur nieśnych na ściółce). Wyniki oceny użytkowości drobiu. Wyd. własne IZ, Kraków, 28: 117-128.
797. GAWĘCKI Witold, KIEŁCZEWSKI Krzysztof, SZLINKA Urszula, GAWĘCKA Krystyna, KONIECZNA Lidia (1999) Ocena wartości użytkowej zestawów rodzicielskich kur mięsnych z różnych hodowli zagranicznych oraz pochodzących po nich kurcząt brojlerów (XV test kur mięsnych). Wyniki oceny użytkowości drobiu. Wyd. własne IZ, Kraków, 28: 85-93.
798. GAWĘCKI Witold, KIEŁCZEWSKI Krzysztof, SZLINKA Urszula, KONIECZNA Lidia (1999) Ocena wartości użytkowej kurcząt brojlerów pochodzących z różnych stad rodzicielskich utrzymywanych na terenie Polski (test nr 1/98). Wyniki oceny użytkowości drobiu. Wyd. własne IZ, Kraków, 28: 94-106.
799. GAWĘCKI Witold, KIEŁCZEWSKI Krzysztof, SZLINKA Urszula, KONIECZNA Lidia (1999) Ocena wartości użytkowej kurcząt brojlerów pochodzących z różnych stad rodzicielskich utrzymywanych na terenie Polski (test nr 2/98). Wyniki oceny użytkowości drobiu. Wyd. własne IZ, Kraków, 28: 107-116.
800. GAWĘCKI Witold, KIEŁCZEWSKI Krzysztof, SZLINKA Urszula, KONIECZNA Lidia (1999) Ocena wartości użytkowej niosek jaj spożywczych o brązowej i białej skorupie w warunkach chowu klatkowego (XI test kur nieśnych w klatkach). Wyniki oceny użytkowości drobiu. Wyd. własne IZ, Kraków, 28: 129-137.
801. JAGUSIAK Wojciech, ŻARNECKI Andrzej, WÓJCIK Piotr, CZAJA Hanna (1999) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy czarno-białej pod względem cech pokroju (październik 1998 - marzec 1999). Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów. Wyd. własne IZ, Kraków, 36: 3-68.
802. JAGUSIAK Wojciech, ŻARNECKI Andrzej, WÓJCIK Piotr, CZAJA Hanna (1999) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech pokroju (październik 1998 - marzec 1999). Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów. Wyd. własne IZ, Kraków, 36: 77-84.
803. JAGUSIAK Wojciech, ŻARNECKI Andrzej, WÓJCIK Piotr, CZAJA Hanna (1999) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech pokroju (październik 1998 - marzec 1999). Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów. Wyd. własne IZ, Kraków, 36: 69-76.
804. MAJEWSKA Anna, WÓJCIK Piotr, CZAJA Hanna, KORZONEK Halina (1999) Analiza wyników oceny i selekcji buhajów w wychowalniach w roku 1998. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów. Wyd. własne IZ, Kraków, 36: 113-136.
805. MAZANOWSKI Adam, KSIĄŻKIEWICZ Juliusz, KISIEL Tomasz (1999) Ocena cech reprodukcyjnych i mięsnych oraz parametrów genetycznych kaczek rodowych w pierwszym okresie nieśności (1999 r.). Wyniki oceny użytkowości drobiu. Wyd. własne IZ, Kraków, 28: 63-72.
806. MAZANOWSKI Adam, SZUKALSKI Grzegorz (1999) Ocena cech reprodukcyjnych gęsi ze stad rezerwowych i zachowawczych (1999 r.). Wyniki oceny użytkowości drobiu. Wyd. własne IZ, Kraków, 28: 73-84.
807. ORZECHOWSKA Barbara, MUCHA Aurelia (1999) Ocena użytkowości rozpłodowej loch. Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. własne IZ, Kraków, 17: 16-35.
808. RÓŻYCKI Marian, TYRA Mirosław (1999) Wyniki oceny użytkowości tucznej i rzeźnej świń w stacjach kontroli. Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. własne IZ, Kraków, 17: 67-86.
809. RZEPECKI Rafał, SZEWCZYK Andrzej, KANIA Stefania, KAWĘCKA Aldona (1999) Wyniki oceny wartości hodowlanej maciorek w roku 1997. Wyniki oceny wartości hodowlanej owiec. Wyd. własne IZ, Kraków, 16: 3-64.
810. ŻARNECKI Andrzej, JAGUSIAK Wojciech, TRELA Jan (1999) Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów w sezonie kwiecień 1998 - wrzesień 1998. Ocena wartości hodowlanej buhajów pod względem cech wydajności mlecznej. Wyd. własne IZ, Kraków, 19: 5-61.
811. ŻARNECKI Andrzej, JAGUSIAK Wojciech, TRELA Jan (1999) Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów w sezonie październik 1997 - marzec 1998. Ocena wartości hodowlanej buhajów pod względem cech wydajności mlecznej. Wyd. własne IZ, Kraków, 18: 5-81.
812. BARABASZ Bogusław, GACEK Leszek (1999) Hodowla zwierząt futerkowych i produkcja skór w Rosji. Hod. Zwierz. Futer., 3(2): 38-40.
813. BIELAŃSKI Paweł (1999) Rasy królików. Mat. szkol.: Chów i hodowla królików. ZZD IZ Chorzelów, czerwiec-wrzesień 1999. Wyd. IZ Balice, 15-21.
814. BILIK Krzysztof (1999) Odchów cieląt. W: Nowoczesny chów bydła. Oprac. zbior. Wyd. MAGROL, Sp. z o.o., Aleksandrowo 19, Borówno k. Bydgoszczy, 27-41.
815. CZARNECKI Roman, RÓŻYCKI Marian, KAMYCZEK Marian, KAWĘCKA Maria, UDAŁA Jan, OWSIANNY Jacek, PIETRUSZKA Arkadiusz (1999) Wzrost, mięsność i wartość rozpłodowa młodych knurów linii 990 i ich mieszańców z rasą Pietrain. Trzoda Chl., 10: 44-46.
816. DUNIEC Marian (1999) Zaprzęgnijmy samolubny gen do pracy hodowlanej choć może nie galopem. Prz. Hod., 8: 9-10.
817. ECKERT Robert (1999) Konieczność poprawy plemności loch. Trzoda Chl., 3: 14-16.
818. ECKERT Robert (1999) Możliwości produkcji żywca wieprzowego w oparciu o krajowy materiał hodowlany. Trzoda Chl., 12: s. 44.
819. ECKERT Robert (1999) Niektóre z zasad prawidłowego tuczu. Trzoda Chl., 2: 48-51.
820. ECKERT Robert (1999) Teraz warto wymienić lochy. Top Agrar, 5: 12-13.
821. ECKERT Robert, RÓŻYCKI Marian (1999) Organizacja regionalnych systemów oceny wartości użytkowej knurów na podstawie wyników wartości rzeźnej ich potomstwa określanej w zakładach mięsnych. Instr. wdroż., Wyd. własne IZ, Kraków, 3: ss. 9.
822. ECKERT Robert, ŻAK Grzegorz (1999) Obciążenie wadami PSE i DFD mięsa tuczników mieszańców z różnym udziałem rasy Pietrain. Trzoda Chl., 4: 18-20.
823. ECKERT Robert, ŻAK Grzegorz (1999) Ocena przyżyciowa świń w Polsce. Trzoda Chl., 5: 45-48.
824. ECKERT Robert, ŻAK Grzegorz (1999) Wyniki oceny przyżyciowej świń w Polsce w roku 1998. Mat. szkol.: Zasady produkcji tuczników mięsnych. ODR Tarnów, 24-36.
825. GAWĘCKI Witold (1999) Porównanie użytkowości najpopularniejszych niosek jaj spożywczych o brązowej skorupie na postawie testów prób losowych w klatkach przeprowadzonych w Polsce i Niemczech w latach 1995-1998. Polskie Drob., 10: 33-36.
826. KAMYCZEK Marian (1999) Użytkowość rozpłodowa loch a efektywność produkcji świń. Biul. Inf., ODR Leszno, 10-12.
827. MUCHA Aurelia, ŻAK Grzegorz (1999) Genetyczne i środowiskowe aspekty intensyfikacji produkcji trzody chlewnej. Trzoda Chl., 1: 62-65.
828. ORZECHOWSKA Barbara (1999) Doskonalenie cech użytkowości rozpłodowej loch. Trzoda Chl., 1: 26-28.
829. ORZECHOWSKA Barbara (1999) Różnica selekcyjna a postęp hodowlany. Trzoda Chl., 8/9: 30-32.
830. RÓŻYCKI Marian (1999) Szacowanie wartości hodowlanej świń metodą BLUP - model zwierzęcia. Trzoda Chl., 12: s. 24.
831. RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (1999) Wyniki oceny oszacowane metodą BLUP. Trzoda Chl., 12: 31-35.
832. SZWACZKOWSKI Tomasz, WĘŻYK Stanisław (1999) Globalizacja programów hodowlanych kur nieśnych. Prz. Hod., 4: 24-26.
833. WAWRZYŃCZAK Stefan (1999) Chów młodego bydła. W: Nowoczesny chów bydła. Oprac. zbior. Wyd. MAGROL, Sp. z o.o., Aleksandrowo 19, Borówno k. Bydgoszczy, 43-60.
834. WĘŻYK Stanisław, CYWA-BENKO Katarzyna (1999) Genetyka i biotechnologia drobiu na przełomie wieków. Prz. Hod., 3: 26-29.
835. WÓJCIK Piotr (1999) Ocena pokroju bydła mlecznego. Cz. III. Chów Bydła, 1: 12-13.
836. OSIKOWSKI Maciej, KORMAN Kazimierz, PAKULSKI Tadeusz, BORYS Bronisław (1999) Zagadnienia mlecznego użytkowania owiec na terenach nizinnych w świetle badań IZ ZZD Kołuda Wielka. Mat III Owczarskiej Szkoły Wiosennej: Alternatywne kierunki wykorzystania krajowego pogłowia owiec, Krynica, 12-14.04.1999, Wyd.: Zakł. Hod. Owiec i Kóz, Wydz. Zoot., SGGW, Zesz. Nauk., 3: 47-60.
837. CYWA-BENKO Katarzyna, KRAWCZYK Józefa, WĘŻYK Stanisław (1999) Kształtowanie się wyników produkcyjnych w zachowawczych rodach kur nieśnych w latach 1997-1999. Wyniki Oceny Użytkowości Drobiu. Wyd. wasne IZ, Kraków, 28: 203-210.