Spis publikacji

Spis publikacji (2008)

Genetyka i Hodowla Zwierząt

PRACE ORYGINALNE

1. Szyndler-Nędza M., Żak G., Luciński P., Bajda Z. (2008) Zmiany w cechach tucznych i rzeźnych loszek ocenianych przyżyciowo w latach 1997-2006. Rocz. Nauk. Zoot., 35, 1: 25-35.
2. Borzuta K., Strzelecki J., Dziadek K., Grześkowiak E., Lisiak D., Janiszewski P. (2008) Analiza porównawcza wartości rzeźnej i jakości mięsa świń hybrydowych linii PEN-AR-LAN oraz 990. Rocz. Nauk. Zoot., 35, 1: 63-73.
3. Orzechowska B., Tyra M., Migdał W., Wojtysiak D. (2008) Effect of growth rate on the intramuscular fat content of longissimus dorsi muscle in Polish Large White and Polish Landrace pigs. Ann. Anim. Sci., 8, 3: 263-270.
4. Topolski P., Choroszy B., Choroszy Z. (2008) Wpływ poziomu produkcji krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej na wytrwałość laktacji i długość okresu międzyocieleniowego. Rocz. Nauk. Zoot., 35, 2: 93-99.
5. Choroszy B., Korzonek H., Choroszy Z., Szewczyk A. (2008) Opracowanie indeksu mięsności dla buhajów rasy simentalskiej o dwukierunkowej użytkowości. Rocz. Nauk. Zoot., 35, 2: 101-107.
6. Walinowicz K., Rogoz M., Różycki M., Mucha A., Tyra M. (2008) Analiza struktury genetycznej wybranych ras świń hodowlanych w Polsce. Rocz. Nauk. Zoot., 35, 2: 109-117.
7. Wolc A., Barczak E., Wężyk S., Badowski J., Bielińska H., Szwaczkowski T. (2008) Genetic evaluation of production and reproduction traits in two selected lines of geese under multitrait animal model. Anim. Sci. Pap. Rep., 26, 1: 71-78.
8. Mucha A., Różycki M., Blicharski T. (2008) The use of indexes that take into account sows’ stayability period to assess their reproductive utility. Anim. Sci. Pap. Rep., 26 (4): 297-304.
9. Szyndler-Nędza M., Eckert R. (2008) Zależności pomiędzy przyżyciowymi pomiarami grubości słoniny i mięśnia longissimus dorsi a otłuszczeniem i umięśnieniem tuszy szynki i polędwicy knurków i loszek. Rocz. Nauk. PTZ, 4, 3: 103-113.
10. Szyndler-Nędza M., Eckert R. (2008) Określenie różnic w rozmieszczeniu tłuszczu i mięsa w półtuszach młodych knurów i loszek. Rocz. Nauk. PTZ, 4, 3: 289-299.
11. Żak G., Tyra M., Różycki M. (2008) Possibility of improvement of lean meat content of ham and loin in pigs by selection for growth and feed conversion rate. Anim. Sci. Pap. Rep., 26, 4: 305-316.
12. Żak G., Eckert R., Bereta A., Kruk M. (2008) Przydatność wskaźników rzeźnych uzyskiwanych poubojowo do określania mięsności tusz świń rasy polskiej białej zwisłouchej. Rocz. Nauk. PTZ, 4, 3: 311-319.
13. Różycki M., Żak G., Bereta A., Kruk M. (2008) Wykorzystanie potencjału genetycznego knurów rasy polskiej białej zwisłouchej w doskonaleniu użytkowości tucznej i rzeźnej. Rocz. Nauk. PTZ, 4, 3: 53-62.
14. Orzechowska B., Wojtysiak D., Migdał W., Tyra M. (2008) Relationships between muscle fibre characteristics and physico-chemical properties of longissimus lumborum muscle and growth rate in pig fatteners of three breed. Anim. Sci. Pap. Rep., 26, 4: 277-285.
15. Szyda J., Ptak E., Komisarek J., Żarnecki A. (2008) Practical application of daughter yield deviations in dairy cattle breeding. J. Appl. Genet., 49 (2): 183-191.
16. Wójcik P., Kruk M. (2008) Analiza zmian kąta ustawienia zadu na podstawie pomiarów zoometrycznych i ich wpływ na przebieg porodu u krów rasy PHF. Rocz. Nauk. PTZ, 4, 3: 221-231.
17. Wojtysiak D., Połtowicz K., Karasiński J. (2008) Relationship between post mortem desmin degradation and meat quality of poultry breast muscle. Med. Wet., 64 (8): 1003-1006.
18. Rusiecka-Ziółkowska J., Walszewska M., Stekla J., Szponar B. (2008) Rola endotoksyn w patomechanizmie sepsy. Polski Merkuriusz Lekarski, XXV, 147: 260-265.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

19. Knapik J., Krupiński J., Różycki M., Mroczko L., Rejduch B. (2008) Założenia programu hodowlanego uwzględniające genotyp w locus PrP. W: Encefalopatia gąbczasta mózgu u owiec: genetyczne aspekty scrapie, diagnostyka i program hodowlany. Wyd. IZ-PIB Kraków, ss. 45-53.
20. Różycki M., Krupiński J., Knapik J. (2008) Wykorzystanie informacji o genotypach w locus PrP w ocenie wartości hodowlanej metodą BLUP. W: Encefalopatia gąbczasta mózgu u owiec: genetyczne aspekty scrapie, diagnostyka i program hodowlany. Wyd. IZ-PIB Kraków, ss. 36-44.
21. Wójcik P., Bilik K. (2008) Chów bydła mięsnego metodami ekologicznymi. Wyd. CDR Brwinów, Radom, 39 ss.

PRACE PRZEGLĄDOWE

22. Drożdż A. (2008) Prace nad wytworzeniem linii mięsnej owiec dla regionu karpackiego. Wiad. Zoot., XLVI, 3: 23-28.
23. Szyndler-Nędza M., Blicharski T. (2008) Factors contributing to the increase in the population of Puławska pigs. Wyd. Europ. Reg. Focal Point for Anim. Genet. Resources, Project VAPE, (w druku).

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

24. Knapik J., Kozubska-Sobocińska A., Rejduch B. (2008) Ocena częstości występowania polimorficznych wariantów sekwencji DNA w locus PrP u owcy Romanowskiej. Mat. konf. LXXIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz, Lublin, 26-28.06.2008..
25. Kamyczek M., Kwaczyńska A., Andrzejewska K., Dziadek K., Mucha A. (2008) Wstępne badania nad wpływem wieku i rasy świń na poziom ekspresji genu miostatyny. Mat. II symp. sprawozdawczego: Genomika funkcjonalna komórek mięśniowych oraz polimorfizm sekwencji regulatorowych genów związanych z cechami ilościowymi i jakościowymi mięsa bydła i świń, IGHZ Jastrzębiec, 24-25.01.2008, s. 30.
26. Różycki M., Mucha A., Tyra M., Dziadek K., Kamyczek M. (2008) Zmiany masy mięśni w okresie rozwoju osobniczego, w których oznaczano ekspresję genów. Mat. II symp. sprawozdawczego: Genomika funkcjonalna komórek mięśniowych oraz polimorfizm sekwencji regulatorowych genów związanych z cechami ilościowymi i jakościowymi mięsa bydła i świń, IGHZ Jastrzębiec, 24-25.01.2008, s. 20.
27. Pierzchała M., Urbański P., Wyszyńska-Koko J., Lisowski P., Kurył J., Kamyczek M., Kwaczyńska A., Dziadek K., Różycki M. (2008) Profil ekspresji genów z rodziny MYOD oraz receptorów czynników wzrostowych GH i IGF1 w mięśniach szkieletowych i wątrobie w okresie osobniczego rozwoju świń. Mat. II symp. sprawozdawczego: Genomika funkcjonalna komórek mięśniowych oraz polimorfizm sekwencji regulatorowych genów związanych z cechami ilościowymi i jakościowymi mięsa bydła i świń, IGHZ, Jastrzębiec, 24-25.01.2008, s. 39.
28. Stojek W., Borman A., Witek B., Glac W., Ciepielowski Z., Kamyczek M., Tokarski J. (2008) Activity of lysosomal enzymes in peripheral blood lymphocytes and plasma cortisol level during repeated exercise in piglets. Proc. 24th Congress of the Polish Physiological Society, Lublin, 11–13.09.2008, p. 6.
29. Badowski J. (2008) Evaluation of sexing efficiency in White Kołuda® goslings based on down colour. Proc. XX Int. Poultry Symp. PB WPSA, Bydgoszcz-Wenecja, 15-17.09.2008, s. 16.
30. Badowski J. (2008) Changes in some hatching egg traits and body weight of White Kołuda® goslings during the laying season. Proc. XX Int. Poultry Symp. PB WPSA, Bydgoszcz-Wenecja, 15-17.09.2008, s. 18.
31. Badowski J., Bielińska H., Kłos K. (2008) Productive value of White Kołuda® geese in parent flocks. Proc. XX Int. Poultry Symp. PB WPSA, Bydgoszcz-Wenecja, 15-17.09.2008, s. 20.
32. Bielińska H., Badowski J., Kłos K. (2008) Zn, Fe and Cu content of liver and muscles in young White Kołuda® slaughter geese. Proc. XX Int. Poultry Symp. PB WPSA, Bydgoszcz-Wenecja, 15-17.09.2008, s. 24.
33. Bielińska H., Kłos K., Badowski J. (2008) Effect of management system on slaughter value of White Kołuda® geese. Proc. XX Int. Poultry Symp. PB WPSA, Bydgoszcz-Wenecja, 15-17.09.2008, s. 24.
34. Borys B., Obara M., Grześkiewicz S., Borys A., Grześkowiak E. (2008) Wstępne badania zmian zawartości witaminy E w mięsie jagniąt w zależności od wybranych czynników zootechnicznych i metody obróbki termicznej. Mat. LXXIII Zjazdu Naukowego PTZ: Zwierzęta przyszłości – kierunki doskonalenia, Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz, Lublin, 26-28.06.2008.
35. Jarzynowska A., Pakulski T. (2008) Analiza zainteresowania klientów serami owczymi produkowanymi w przyfermowej przetwórni mleka. Mat. LXXIII Zjazdu Naukowego PTZ: Zwierzęta przyszłości – kierunki doskonalenia, Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz, Lublin, 26-28.06.2008.
36. Kłos K., Badowski J., Bielińska H. (2008) Comparison of the number of defective eggs in year-old and several-year-old White Kołuda® geese. Proc. XX Int. Poultry Symp. PB WPSA, Bydgoszcz-Wenecja, 15-17.09.2008, s. 24.
37. Pakulski T. (2008) Wstępne obserwacje nad jakością serów twarogowych z mleka merynosów produkowanych różnymi metodami. Mat. LXXIII Zjazdu Naukowego PTZ: Zwierzęta przyszłości – kierunki doskonalenia, Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz, Lublin, 26-28.06.2008.
38. Pakulski T. (2008) Obserwacje nad zawartością kwasów tłuszczowych w mleku owczym przetwarzanym w przyfermowej przetwórni. Mat. LXXIII Zjazdu Naukowego PTZ: Zwierzęta przyszłości – kierunki doskonalenia, Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz, Lublin, 26-28.06.2008.
39. Pakulski T., Borys M., Pakulska E. (2008) Zawartość makro- i mikroelementów w sześciu gatunkach serów owczych w zależności od technologii przerobu mleka. Mat. konf. nauk,: Pierwiastki śladowe w środowisku – problemy ekologiczne i metodyczne. Pierwiastki śladowe w łańcuchu żywieniowym, Book of Abstracts, Koszalin–Mielno, 11–14.05.2008, ss. 284-285.
40. Pakulski T., Borys M., Borys B. (2008) Zmienność zawartości metali ciężkich oraz makro- i mikroelementów w mleku owiec przy żywieniu paszami zimowymi i letnimi. Mat. konf. nauk.: Pierwiastki śladowe w środowisku – problemy ekologiczne i metodyczne. Pierwiastki śladowe w łańcuchu żywieniowym, Book of Abstracts, Koszalin–Mielno, 11–14.05.2008, ss. 286-287.
41. Pakulski T., Jarzynowska A. (2008) Observation on the fatty acid content of sheep`s milk curd cheeses. Proc. III Int. Symp.: Safe food. Plant and animal production, management, market, Book of Abstracts, Bydgoszcz, 18-20.09.2008, J.C.E.A., p. 54.
42. Pakulski T., Pakulska E. (2008) The fat fraction content of different sheep`s milk cheeses made in the summer period. Proc. III Int. Symp.: Safe food. Plant and animal production, management, market, Book of Abstracts, Bydgoszcz, 18-20.09.2008, J.C.E.A., p. 55.
43. Ptak E., Jagusiak W., Żarnecki A. (2008) Relationship between test day somatic cell score and conformation traits in Polish Holstein cattle. Proc. 59h Annual Meeting of EAAP, Book of Abstracts, Wilno, 24-27.08.2008, 14, p. 126.
44. Choroszy B., Beneš E., Choroszy Z., Brejta W. (2008) Simmental Breeding in Poland. Proc. Council Meeting of the European Simmental Federation in Poland, Kraków, 27-30.2008, ss. 79 - 84.
45. Beneš E., Choroszy B., Brejta W. (2008) Polish Simmental Cattle Breeders Association. Proc. Council Meeting of the European Simmental Fderation in Poland, Kraków, 27-30.2008, ss. 3-5.
46. Choroszy B., Dobrowolska D. (2008) National Research Institute of Animal Production. Proc. Council Meeting of the European Simmental Federation in Poland, Kraków, 27-30.2008, ss. 17-18.
47. Choroszy B., Topolski P., Choroszy Z. (2008) Analiza składu tkankowego tusz buhajów rasy simentalskiej w zależności od uzyskanej klasy w systemie EUROP. Mat. LXXIII Zjazdu Naukowego PTZ: Zwierzęta przyszłości – kierunki doskonalenia, Lublin, 26-28.06.2008..
48. Choroszy B., Wójcik P. (2008) Ocena zdrowotności wymienia na podstawie LKS u krów rasy simentalskiej w różnych systemach utrzymania. Mat. LXXIII Zjazdu Naukowego PTZ: Zwierzęta przyszłości – kierunki doskonalenia, Lublin, 26-28.06.2008..
49. Wójcik P., Kruk M. (2008) Analiza zmian kąta ustawienia zadu na podstawie pomiarów zoometrycznych i ich wpływ na przebieg porodu. Mat. LXXIII Zjazdu Naukowego PTZ: Zwierzęta przyszłości – kierunki doskonalenia, Lublin, 26-28.06.2008..
50. Oczkowicz M., Różycki M., Rejduch B. (2008) Frekwencja mutacji w genie IGF2 u świń rasy wbp i pbz w latach 2005-2007. Mat. LXXIII Zjazdu Naukowego PTZ: Zwierzęta przyszłości – kierunki doskonalenia, Lublin, 26-28.06.2008..
51. Różycki M., Walinowicz K., Rogoz M., Witoń M., Piestrzyńska-Kajtoch A., Oczkowicz M. (2008) Ocena ekspresji genów TPM2 i TNNT3 w różnych okresach rozwoju osobniczego świń rasy pietrain i puławskiej. Mat. II symp. sprawozdawczego: Genomika funkcjonalna komórek mięśniowych oraz polimorfizm sekwencji regulatorowych genów związanych z cechami ilościowymi i jakościowymi mięsa bydła i świń, IGHZ Jastrzębiec, 24-25.01.2008..
52. Oczkowicz M., Rogoz M., Walinowicz K., Różycki M., Rejduch B. (2008) Frequency of IGF2 mutation in Polish breeds of pigs. Proc. XXXI Conf. ISAG, Amsterdam (Holland), 20-24.07.2008, p. 2199.
53. Walinowicz K., Rogoz M., Oczkowicz M., Różycki M. (2008) Frekwencja mutacji w genie receptora melanokortyny-4 u polskich ras świń. Mat. LXXIII Zjazdu Naukowego PTZ: Zwierzęta przyszłości – kierunki doskonalenia, Lublin, 26-28.06.2008..
54. Różycki M. (2008) Strategia hodowli rasy puławskiej. Mat. konf. nauk., Polski Związek Świni Puławskiej, Lublin, 5.02.2008..
55. Różycki M. (2008) Znaczenie genetyki dla opłacalnej produkcji świń. Mat. konf. nauk., Państwowy Instytut Weterynarii, Puławy, 10-11.06.2008..
56. Eckert R., Mucha A., Koska M., Korona R. (2008) Porównanie wartości tucznej i rzeźnej mieszańców pochodzących po knurach duroc, pietrain, duroc x pietrain. Mat. LXXIII Zjazdu Naukowego PTZ: Zwierzęta przyszłości – kierunki doskonalenia, Lublin, 26-28.06.2008..
57. Orzechowska B., Mucha A., Tyra M. (2008) Analysis of reproductive performance in polish landrace gilts from nucleus herds in 1998-2007. Proc. III Int. Symp.: Safe food. Plant and animal production, management, market, Book of Abstracts, Bydgoszcz, 18-20.09.2008, J.C.E.A., p. 114.
58. Różycki M., Mucha A., Tyra M., Dziadek K., Kamyczek M. (2008) Procentowa zawartość mięsa i tłuszczu w tuszach loszek poszczególnych ras ocenianych w różnych okresach rozwoju osobniczego. Mat. II symp. sprawozdawczego: Genomika funkcjonalna komórek mięśniowych oraz polimorfizm sekwencji regulatorowych genów związanych z cechami ilościowymi i jakościowymi mięsa bydła i świń, IGHZ Jastrzębiec, 24-25.01.2008., s. 19.
59. Szyndler-Nędza M., Eckert R. (2008) Porównanie rozmieszczenia tłuszczu w wyrębach podstawowych loszek i knurków rasy pbz. Mat. LXXIII Zjazdu Naukowego PTZ: Zwierzęta przyszłości – kierunki doskonalenia, Lublin, 26-28.06.2008..
60. Szyndler-Nędza M., Eckert R. (2008) Comparission of the relationship between live measurments of backfat thicknes and ham and loin fatness and muscling in boars and gilts. Proc. III Int. Symp.: Safe food. Plant and animal production, management, market, Book of Abstracts, Bydgoszcz, 18-20.09.2008, J.C.E.A., p. 127.
61. Szyndler-Nędza M., Blicharski T., Rogoz M., Walinowicz K. (2008) Frequency of LEP, LEPR and MC4R genes in the conserved population of puławska pigs. Proc. III Int. Symp.: Safe food. Plant and animal production, management, market, Book of Abstracts, Bydgoszcz, 18-20.09.2008, J.C.E.A., p. 126.
62. Żak G., Tyra M., Różycki M. (2008) Possibility of lean meat content improvement of the pork ham and loin by selection oriented at the growth and feed conversion rate. Proc. III Int. Symp.: Safe food. Plant and animal production, management, market, Book of Abstracts, Bydgoszcz, 18-20.09.2008, J.C.E.A., p. 137.
63. Żak G., Tyra M. (2008) Porównanie różnic w składzie polędwicy świń ras wbp i pbz w zależności od wybranych parametrów tucznych. Mat. LXXIII Zjazdu Naukowego PTZ: Zwierzęta przyszłości – kierunki doskonalenia, Lublin, 26-28.06.2008..
64. Orzechowska B., Witoń M., Tyra M. (2008) Effect of muscle troponin T (TNNT3) gene polymorphism. Proc. 59th Annual Meeting of EAAP, Book of Abstracts, Wilno, 24-27.08.2008, 14, p. 180.
65. Orzechowska B., Wojtysiak D., Tyra M., Witoń M., Migdał W. (2008) Effect of the RYR1 genotype on fattening and slaughter traits and muscle fibre profile In pigs. Proc. 59th Annual Meeting of EAAP, Book of Abstracts, Wilno, 24-27.08.2008, 14, p. 180.
66. Oczkowicz M., Piestrzyńska-Kajtoch A., Walinowicz K., Różycki M., Rejduch B. (2008) Polymorphism and expression of DLK1 gene in pigs. Proc. III Int. Symp.: Safe food. Plant and animal production, management, market, Book of Abstracts, Bydgoszcz, 18-20.09.2008, J.C.E.A., p. 112.
67. Walinowicz K. (2008) New polymorphism in second intron of the CA3 gene in pigs. Proc. Central Europ. Congress of Life Sci.: EUROBIOTECH 2008, Kraków, 17-19.10.2008, Acta Bioch. Pol., 55 (Suppl. 4), p. 134.
68. Połtowicz K., Sosnówka-Czajka E., Doktor J. (2008) Comparision of muscle and internal organ development in fast growing broilers and slow growing chicken breeds. Proc. XXIII World Poultry Congress, Brisbane (Australia), 29.06-4.07.2008, p. 553.
69. Sosnówka-Czajka E., Połtowicz K., Skomorucha I., Herbut E., Muchacka R. (2008) Effect of dietary immunostimulant and management system on the immune parameters of laying hens. Proc. XXIII World Poultry Congress, Brisbane (Australia), 29.06-4.07.2008, p. 642.
70. Doktor J., Połtowicz K. (2008) Effect of body weight and preslaughter heat stress on breast muscle quality in broiler chickens. Mat. XX międz. symp. drob. WPSA: Nauka praktyce drobiarskiej – praktyka drobiarska nauce. Bydgoszcz-Wenecja, 15-17.09.2008, s. 28.
71. Doktor J., Połtowicz K. (2008) Wpływ ekstraktu roślinnego jako dodatku do wody pitnej na wyniki odchowu i jakość mięsa kurcząt brojlerów. Mat. V Konf. Młodych Badaczy: Fizjologia i Biochemia w Żywieniu Zwierząt, Warszawa, 22-23.09.2008, ss. 137-139.
72. Kozłowska J., Biskupski M., Gromek M., Wężyk S., Połtowicz K. (2008) The effect of flaxseed oil to the diet of laying hens on the nutritional value of the eggs. Proc. Int. Conf. for Renewable Resources and Plant Biotechnology NAROSSA®, Magdeburg, Germany, 9-10.06.2008..
73. Knapik J., Kozubska-Sobocińska A., Rejduch B. (2008) Ocena częstości występowania polimorficznych wariantów sekwencji DNA w locus PrP u owcy Romanowskiej. Mat. LXXIII Zjazdu Naukowego PTZ: Zwierzęta przyszłości – kierunki doskonalenia, Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz, Lublin, 26-28.06.2008..
74. Kaczor U., Ropka-Molik K., Kozubska-Sobocińska A. (2008) Identyfikacja mutacji punktowych w locus genu GDF9 metodą SSCP u maciorek plennej owcy olkuskiej. Mat. V Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Biologii Rozrodu, Kraków, UR Kraków, 10-13.09.2008, s. 199.
75. Ropka-Molik K., Tyra M. (2008) Polymorphism of H-FABP, LEPR and LEP genes in domestic pig breeds. Proc. Central Europ. Congress of Life Sci.: EUROBIOTECH 2008, Kraków, 17-19.10.2008, Acta Bioch. Pol., 55 (Suppl. 4), p. 134.
76. Kaczor U., Ropka-Molik K. (2008) Polymorphism of the GDF9 gene in prolific Olkuska ewes. Proc. 17th Int. Symp. of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS: Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism, Kraków, 5-6.06.2008, pp. 188-189.
77. Kaczor U., Domoń D., Ropka-Molik K. (2008) Risk of scrapie in prolific Olkuska sheep of different prion protein genotype. Proc. 17th Int. Symp. of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS: Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism, Kraków, 5-6.06.2008, pp. 190-191.
78. Orzechowska B., Tyra M., Migdał W., Wojtysiak D. (2008) Wpływ tempa wzrostu na zawartość tłuszczu śródmięśniowego w mięśniu najdłuższym grzbietu. Mat. LXXIII Zjazdu Naukowego PTZ: Zwierzęta przyszłości – kierunki doskonalenia, Lublin, 26-28.06.2008..

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE, WYKŁADY NA SZKOLENIA, SEMINARIA

79. Żak G. (2008) Zucht-und Nutzwertbeurteilung der Schweine in Polen – von Wissenschaft bis zur Praxis. Referat. Mat. XV konf. pol.-niem.: Nutzung der Versuchsergebnisse in der Praxis, Grub k. Monachium, 21-25.09.2008, 6 ss.
80. Żak G. (2008) Wartość użytkowa i hodowlana świń w Polsce – historia, stan aktualny i perspektywy. Wykład. Mat. konf. SHiUZ., Olecko, 11.03.2008, 36 ss.
81. Żak G. (2008) Szacowanie zbiorczej wartości hodowlanej uwzględniającej użytkowość rozpłodową, tuczną i rzeźną. Wykład. Mat. konf. SHiUZ, Olecko, 12.03.2008, 21 ss.
82. Żak G. (2008) Ocena wartości użytkowej i hodowlanej świń w Polsce od pierwszych stacji kontroli do metody BLUP. Mat. konf. nauk.-techn., POLSUS, Warszawa, 8.04.2008, 29 ss.
83. Żak G. (2008) Zastosowanie nowoczesnych metod hodowlanych w selekcji świń. Mat. konf. nauk.-techn., POLSUS, Warszawa, 8.04.2008, 7 ss.
84. Żak G. (2008) Teoretyczne podstawy metody BLUP – model zwierzęcia. Mat. konf. nauk.-techn., POLSUS, Warszawa, 16.04.2008, 25 ss.
85. Eckert R. (2008) Wykorzystanie potencjału genetycznego knurów w doskonaleniu cech tucznych i rzeźnych. Referat plenarny. Mat. konf. nauk.-techn., SGGW, Warszawa, 15.10.2008.
86. Eckert R. (2008) Aktualna sytuacja na rynku produkcji trzody chlewnej w UE i możliwości poprawy jej efektywności. Referat plenarny. Mat. konf. nauk.-techn., Urząd Wojewódzki woj. małopolskiego, Proszowice, 3.07.2008..
87. Żarnecki A. (2008) Dotychczas stosowana metoda oceny wartości hodowlanej bydła. Referat. Mat. konf. IZ-PIB: Omówienie wyników zmodyfikowanej oceny wartości hodowlanej bydła mlecznego w zakresie cech produkcyjnych, Balice, 13.03.2008, ss. 1-9.
88. Żarnecki A. (2008) Metoda oparta na próbnych udojach – zmiany rankingu i wybór krów. Referat. Mat. konf. IZ-PIB: Omówienie wyników zmodyfikowanej oceny wartości hodowlanej bydła mlecznego w zakresie cech produkcyjnych, Balice, 13.03.2008, ss. 20-24.
89. Żarnecki A., Jagusiak W., Morek-Kopeć M. (2008) Badania nad indeksem selekcyjnym krów. Referat. Mat. konf.: Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, Zakopane, 3.04.2008..
90. Knapik J. (2008) Leistungsprüfung und Zuchtwertschätzung beim Schaf in Polen. Mat. XV konf. pol.-niem.: Nutzung der Versuchsergebnisse in der Praxis, Grub k. Monachium, 21-25.09.2008, 5 ss.
91. Różycki M. (2008) Ocena wartości hodowlanej świń na podstawie oceny przyżyciowej. Mat. konf. nauk.-techn., POLSUS, Warszawa, 8.04.2008..
92. Różycki M. (2008) Ocena wartości hodowlanej świń przy zastosowaniu modelu wielocechowego. Mat. konf. nauk.-techn., POLSUS, Warszawa,15-16.04.2008..
93. Różycki M. (2008) Program Hodowlany realizowany przez POLSUS na tle programów proponowanych przez firmy hybrydowe. Mat. konf. nauk.-techn., IZ-PIB, Kraków-Balice, 26-27.11.2008..

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

94. Orzechowska B., Mucha A. (2008) Zmienność cech rozpłodowych w rasach matecznych loch w latach 1962-2007. Wiad. Zoot., XLVI, 3: 9-13.
95. Czmer Z. (2008) Jak zaradzić inwazji much? Hod. Bydła, 4, s. 36.
96. Czmer Z. (2008) Wyposażenie obór – warto zainstalować czochradła. Hod. Bydła, 6-7, s. 16.
97. Czmer Z. (2008) Gryzonie w zagrodach. Indyk Pol., 3, s. 46.
98. Barowicz T., Czmer Z. (2008) Aby muchy nie kąsały. Wiad. Rol. Polska, 5, s. 20.
99. Czmer Z. (2008) Jeśli grzyby, to tylko w lesie. Wiad. Rol. Polska, 08, s. 13.
100. Badowski J. (2008) Gęś Biała Kołudzka® - przyczyny niepowodzeń w wychowie. Pol. Drob., 4: 14-18.
101. Bielińska H., Badowski J. (2008) White Kołuda Geese – Breeding achievement of the National Research Institute of Animal Production. Polish Food, Winter 2007/08, ss. 48-52.
102. Borys B. (2008) Hodowla z atrakcjami. Farmer, 19: 46-48.
103. Borys B. (2008) Kilka uwag o wykorzystaniu owiec i jagnięciny w gospodarstwie ekoturystycznym. Prz. Hod., 12: 23-26.
104. Pakulski T. (2008) Kolejne wyróżnienie dla sera owczego z Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej. Wiad. Zoot., XLVI, 4, s. 78.
105. Orzechowska B., Mucha A. (2008) Wartość rozpłodowa loch w stadach zarodowych. Trz. Chl., 10: 38-40.
106. Żak G., Szyndler-Nędza M. (2008) Ocena knurów i loszek w fermach hodowlanych w roku 2007 – rasy mateczne. Trz. Chl., 5: 37-41.
107. Szyndler-Nędza M., Żak G. (2008) Ocena knurów i loszek w fermach hodowlanych w roku 2007 – rasy ojcowskie. Trz. Chl., 6: 42-46.
108. Szyndler-Nędza M., Różycki M. (2008) Strategia hodowli świń rasy puławskiej. Trz. Chl., 11: 26-28.
109. Żak G. (2008) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trz. Chl., 1: 35-36.
110. Żak G. (2008) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trz. Chl., 2: 25-26.
111. Żak G. (2008) Tajniki hodowli. Farmer, 2: 46-49.
112. Żak G. (2008) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trz. Chl., 3: 34-35.
113. Żak G. (2008) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trz. Chl., 4: 30-31.
114. Żak G. (2008) Użytkowość tuczna świń ras wbp i pbz a jakość szynki. Trz. Chl., 1: 48-50.
115. Żak G. (2008) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trz. Chl., 5: 32-33.
116. Żak G. (2008) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trz. Chl., 6: 32-33.
117. Żak G. (2008) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trz. Chl., 7: 36-37.
118. Żak G. (2008) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trz. Chl., 8-9: 34-35.
119. Żak G. (2008) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trz. Chl., 10: 28-29.
120. Żak G. (2008) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trz. Chl., 11: 20-21.
121. Żak G. (2008) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trz. Chl., 12: 21-22.
122. Tyra M., Różycki M. (2008) Wyniki cech tucznych i rzeźnych zwierząt kontrolowanych w stacjach SKURTCh w roku 2005. Trz. Chl., 10: 44-49.
123. Choroszy Z., Grodzki G., Choroszy B., Szewczyk A. (2008) Wyniki oceny wartości użytkowej bydła ras mięsnych z uwzględnieniem oceny osobniczej buhajów. Prz. Hod., 12: 6-10.
124. Choroszy Z., Grodzki G., Szewczyk A., Choroszy B. (2008) Buhaje ras mięsnych w Polsce - ocena ich wartości użytkowej. Bydło, 6: 28-31.
125. Choroszy B., Choroszy Z. (2008) Alfabet ras bydła mięsnego. Część XVII Simentalska. Bydło, 10: 24-27.
126. Choroszy B., Beneš E., Choroszy Z. (2008) Hodowla bydła rasy simentalskiej w Polsce. Aktualności MCB w Krasnem, Sierpień 2008, ss. 2-4.
127. Choroszy B., Beneš E., Choroszy Z. (2008) Simmental Breeding in Poland. News MBC in Krasne, Special Edition, August 2008, ss. 2-4.
128. Wójcik P. (2008) Higiena racic. Hod. Bydła, 4: 16-20.
129. Wójcik P. (2008) Czas na wystawy. Hod. Bydła, 5: 16-19.
130. Wójcik P. (2008) Zapomniane indeksy pokroju. Hoduj z Głową, 3: 66-71.
131. Wójcik P. (2008) Jałówki hodowlane. Hod. Bydła, 6-7: 39-41.
132. Wójcik P. (2008) Hodowla bydła mięsnego w gospodarstwach ekologicznych. Hoduj z Głową, 4: 56-61.
133. Wójcik P. (2008) Punkt za równy grzbiet. Tyg. Rol., 36: 45-47.
134. Wójcik P. (2008) Zdrowie w nogach. Hod. Bydła, 9: 5-9.
135. Wójcik P. (2008) Higiena strzyków. Hod. Bydła, 11: 18-20.
136. Połtowicz K. (2008) Rola przeciwutleniaczy w żywieniu kur. Ogólnopol. Inf. Drob., 11: 8-16.
137. Eckert R. (2008) Dwufazowy odchów prosiąt odsadzonych. Trz. Chl., 1: 29-32.
138. Eckert R. (2008) Prowadzenie działu oproszeń. Trz. Chl., 2: 20-24.
139. Eckert R. (2008) Konieczność poprawy jakości mięsa wieprzowego. Trz. Chl., 3: 44-46.
140. Eckert R. (2008) Konsekwencje wprowadzenia w Polsce zakazu stosowania w paszach dodatków GMO. Trz. Chl., 4: 54-57.
141. Eckert R. (2008) Trudny i decydujący rok dla wielu producentów świń. Trz. Chl., 5: 22-25.
142. Eckert R. (2008) Transport zwierząt - bardziej rygorystyczne przepisy. Trz. Chl., 6: 28-30.
143. Eckert R. (2008) Konieczność poprawy efektywności produkcji prosiąt. Trz. Chl., 7: 28-31.
144. Eckert R. (2008) Na światowym rynku mięsa wieprzowego zachodzą duże zmiany. Trz. Chl., 8-9: 18-20.
145. Eckert R. (2008) Produkcja tuczników w oparciu o komponenty rasowe z hodowli krajowej. Trz. Chl., 10: 24-26.
146. Eckert R. (2008) Właściwa struktura wiekowa stada to większa liczba prosiąt w fermie. Trz. Chl., 11: 14-16.
147. Eckert R. (2008) Problemy z wykorzystaniem poubojowej oceny tusz w doskonaleniu produkcji tuczników. Trz. Chl., 12: 38-40.
148. Strabel T., Żarnecki A. (2008) Nowa metoda oceny wartości hodowlanej cech produkcyjnych bydła mlecznego w Polsce. Prz. Hod., 1: 1-2.
149. Strabel T., Żarnecki A. (2008) Nowa metoda oceny wartości hodowlanej. Top Agrar, 5: 40-43.
150. Choroszy Z., Grodzki G., Szewczyk A., Choroszy B. (2008) Wprowadzenie do praktyki hodowlanej metody oceny wartości użytkowej buhajów ras mięsnych – pierwsze wyniki. Pr. Mat. Zoot., 65: 146-147.
151. Szyndler-Nędza M., Blicharski T., Bajda Z. (2008) Świnie puławskie - uwarunkowania kształtujące wielkość populacji w latach 1932-2007. Wiad. Zoot., XLVI, 4: 37-40.

WYNIKI OCENY ZWIERZĄT

152. Orzechowska B., Mucha A. (2008) Ocena użytkowości rozpłodowej loch. W: Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. IZ-PIB, Kraków, XXVI: 6-19.
153. Mucha A., Tyra M. (2008) Inseminacja trzody chlewnej. W: Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. IZ-PIB, Kraków, XXVI: 71-93.
154. Orzechowska B., Tyra M., Mucha A. (2008) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP. Użytkowość rozpłodowa. Wyd. IZ-PIB, Kraków, IV, 1, 256 ss.
155. Orzechowska B., Tyra M., Mucha A. (2008) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP. Użytkowość rozpłodowa. Wyd. IZ-PIB, Kraków, IV, 2, 202 ss.
156. Eckert R., Szyndler-Nędza M. (2008) Ocena przyżyciowa młodych knurów. W: Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. IZ-PIB, Kraków, XXVI: 20-34.
157. Szyndler-Nędza M., Luciński P., Bajda Z. (2008) Ochrona zasobów genetycznych świń ras rodzimych - stan hodowli i wyniki oceny za rok 2007. Wyd. IZ-PIB, Kraków, 3, 36 ss.
158. Żak G., Różycki M. (2008) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP. Użytkowość tuczna i rzeźna. Wyd. IZ-PIB, Kraków, VIII, 1: 5-164.
159. Żak G., Różycki M. (2008) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP. Użytkowość tuczna i rzeźna. Wyd. IZ-PIB, Kraków, VIII, 2: 5-102.
160. Eckert R., Żak G. (2008) Ocena przyżyciowa loszek. W: Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. IZ-PIB, Kraków, XXVI: 35-47.
161. Różycki M., Tyra M. (2008) Wyniki oceny użytkowości tucznej i rzeźnej świń w stacjach kontroli użytkowości rzeźnej trzody chlewnej. W: Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. IZ-PIB, Kraków, XXVI: 47-70.
162. Tyra M., Różycki M. (2008) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP w SKURTCh. W: Ocena wartości hodowlanej świń netodą BLUP. Użytkowość tuczna i rzeźna. Wyd. IZ-PIB, Kraków, VIII, 2: 103-117.
163. Tyra M., Różycki M. (2008) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP w SKURTCh. W: Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP. Użytkowość tuczna i rzeźna. Wyd. IZ-PIB, Kraków, VIII, 1: 165-176.
164. Choroszy B., Jagusiak W., Żarnecki A. (2008) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech mlecznych. Sezon oceny 2008/2. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Wyd. IZ-PIB, Kraków, 45, 1: 29-33.
165. Choroszy B., Jagusiak W., Żarnecki A. (2008) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech mlecznych. Sezon oceny 2008/3. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Wyd. IZ-PIB, Kraków, 45, 2: 29-33.
166. Choroszy Z., Jagusiak W., Żarnecki A. (2008) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech mlecznych. Sezon oceny 2008/2. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Wyd. IZ-PIB, Kraków, 45, 1: 5-9.
167. Choroszy Z., Jagusiak W., Żarnecki A. (2008) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech mlecznych. Sezon oceny 2008/3. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Wyd. IZ-PIB, Kraków, 45, 2: 5-9.
168. Choroszy B., Jagusiak W., Morek-Kopeć M., Strabel T., Wójcik P., Żarnecki A. (2008) Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Sezon oceny 2008/1. Wyd. IZ-PIB, Kraków, 29, 1, 189 ss.
169. Choroszy B., Jagusiak W., Morek-Kopeć M., Strabel T., Wójcik P., Żarnecki A. (2008) Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Sezon oceny 2008/2. Wyd. IZ-PIB, Kraków, 29, 2, 189 ss.
170. Choroszy B., Jagusiak W., Morek-Kopeć M., Strabel T., Wójcik P., Żarnecki A. (2008) Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Sezon oceny 2008/3. Wyd. IZ-PIB, Kraków, 29, 3, 189 ss.
171. Jagusiak W., Żarnecki A., Wójcik P. (2008) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech pokroju. Sezon oceny 2008/2. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Wyd. IZ-PIB, Kraków, 45, 1: 11-27.
172. Jagusiak W., Żarnecki A., Wójcik P. (2008) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech pokroju. Sezon oceny 2008/3. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Wyd. IZ-PIB, Kraków, 45, 2: 11-27.
173. Jagusiak W., Żarnecki A., Wójcik P. (2008) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech pokroju. Sezon oceny 2008/2. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Wyd. IZ-PIB, Kraków, 45, 1: 35-51.
174. Jagusiak W., Żarnecki A., Wójcik P. (2008) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech pokroju. Sezon oceny 2008/3. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Wyd. IZ-PIB, Kraków, 45, 2: 35-51.
175. Szewczyk A., Kania S., Kawęcka A., Knapik J. (2008) Ocena wartości hodowlanej owiec metodą BLUP w roku 2007 – stada ojcowskie. Wyd. IZ-PIB, Kraków, IV, 156 ss.
176. Szewczyk A., Kania S., Kawęcka A., Knapik J. (2008) Ocena wartości hodowlanej owiec metodą BLUP w roku 2007 – stada mateczne. Wyd. IZ-PIB, Kraków, III, 245 ss.
177. Choroszy B., Choroszy Z., Miejski A., Korzonek H. (2008) Wyniki stacjonarnej oceny wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej w zakresie cech mięsnych. Seria XV R. Sezon oceny 2008/3. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Wyd. IZ-PIB, Kraków, 45, 2: 53-62.
178. Choroszy Z., Szewczyk A., Choroszy B., Ciemiński Ł. (2008) Ocena wartości użytkowej buhajów ras mięsnych. Wyniki oceny 2007/2. Wyd. IZ-PIB, Kraków, PZH i PBM;, www.buhajemiesne.izoo.krakow.pl.
179. Choroszy Z., Szewczyk A., Choroszy B., Ciemiński Ł. (2008) Ocena wartości użytkowej buhajów ras mięsnych. Wyniki oceny 2008/1. Wyd. IZ-PIB, Kraków, PZH i PBM;, www. buhajemiesne.izoo.krakow.pl.
180. Topolski P. (2008) Inseminacja Bydła w roku 2007. Wyd. IZ-PIB, Kraków, 6, 36 ss.
181. Choroszy Z., Szewczyk A., Choroszy B., Ciemiński Ł. (2008) Ocena wartości hodowlanej buhajów ras mięsnych. Wyniki oceny 2008/2. Wyd. IZ-PIB, Kraków, PZH i PBM;, www. buhajemiesne.izoo.krakow.pl.
182. Szewczyk A., Kania S., Kawęcka A., Krupiński J., Knapik J. (2008) Ocena wartości hodowlanej owiec metodą BLUP w roku 2007 – stada ojcowskie. Wyd. IZ-PIB, Kraków, IV, 156 ss.
183. Szewczyk A., Kania S., Kawęcka A., Krupiński J., Knapik J. (2008) Ocena wartości hodowlanej owiec metodą BLUP w roku 2007 – stada mateczne. Wyd. IZ-PIB, Kraków, III, 245 ss.
184. Szewczyk A., Kania S., Kawęcka A., Radecka J. (2008) Wyniki oceny wartości hodowlanej tryczków i maciorek w roku 2006. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej owiec. Wyd. IZ-PIB, Kraków, XXV, 210 ss.

INSTRUKCJE WDROŻENIOWE I UPOWSZECHNIENIOWE

185. Badowski J. (2008) Zasiedlanie wychowalni gąsiętami w wieku 48 godz. po wylęgu jako czynnik zwiększający masę ciała gęsi tuczonych. Instr. wdroż. Wyd. IZ-PIB, Kraków, i-8/08, 10 ss.
186. Korman K. (2008) Wybór terminów stanówki u owiec w okresie jesienno-zimowym w zależności od warunków organizacyjno-produkcyjnych gospodarstwa rolnego. Instr. wdroż. Wyd. IZ-PIB, Kraków, i-16/08, 14 ss.
187. Pakulski T. (2008) Jakość odżywcza i mikrobiologiczna produktów z mleka owczego. Instr. wdroż. Wyd. IZ-PIB, Kraków, i-15/08, 8 ss.
188. Różycki M., Żak G., Tyra M. (2008) Ocena zbiorczej wartości hodowlanej świń. Instr. wdroż. Wyd. IZ-PIB, Kraków, i-7/08, 10 ss.
189. Eckert R., Mucha A. (2008) Produkcja mieszańców charakteryzujących się dobrą jakością mięsa w oparciu o krajowe rasy świń. Instr. wdroż. Wyd. IZ-PIB, Kraków, i-10/08, 12 ss.

BROSZURY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE

190. Badowski J. (2008) Gęś Biała Kołudzka® - odchów piskląt. Brosz. upowszechn. Wyd. IZ-PIB, Kraków, b-6/08, 18 ss.
191. Korman K. (2008) Produkcyjność owiec w zależności od terminu ich krycia w okresie jesienno-zimowym. Brosz. upowszechn. Wyd. IZ-PIB, Kraków, b-11/08, 26 ss.
192. Badowski J. (2008) Odchów i żywienie gąsiąt do 4. tyg. życia. W: Zasady odchowu i tuczu gęsi owsianych. Brosz. szkol. Wyd. ANIMEX Grupa Drobiarska Sp. z o.o., Suwalskie Zakłady Drobiarskie, Płociczna, 10.01.2008, ss. 1-4.
193. Badowski J. (2008) Jaja gęsie – materiał do wylęgu piskląt. W: Reprodukcja w stadach rodzicielskich gęsi Białych Kołudzkich®. Brosz. szkol. Wyd. ANIMEX Grupa Surowcowa Sp. z o.o., Białystok, Wasilków, 18.01.2008, ss. 5-8.
194. Badowski J. (2008) Odchów gąsiąt dla stad reprodukcyjnych. Technologia utrzymania stad reprodukcyjnych gęsi. W: Spotkanie integracyjne kontrahentów reprodukcji i tuczu gęsi. Brosz. szkol. Wyd. Indykpol S.A., filia w Lublinie, Poniatowa, 01.02.2008, ss. 1-9.
195. Badowski J. (2008) Stada rodzicielskie gęsi Białych Kołudzkich® - żywienie i program świetlny. Brosz. szkol. Wyd. ZWD Ryszard Celiński, Dąbrowa Tarnowska, 8.11.2008, ss. 1-8.
196. Badowski J. (2008) Gęś Biała Kołudzka® – odchów i tucz owsiany. Brosz. szkol. Wyd. DE HEUS Sp. z o.o., Łęczyca, 22.02.2008, ss. 4-7.
197. Bielińska H. (2008) Użytkowanie gęsi w stadach rodzicielskich – warunki środowiskowo-żywieniowe oraz ochrona sanitarno-weterynaryjna fermy. W: Technologia tuczu owsianego gęsi. Brosz. szkol. Wyd. Rolnicy z woj. Sieradzkiego, Zielęcin..
198. Bielińska H. (2008) Zasady odchowu i tuczu gęsi owsianych. Brosz. szkol. Wyd. Animex Grupa Drobiarska Sp. z. o. o. i Suwalskie Zakłady Drobiarskie, Płociczna, 10.01.2008, ss. 1-3.
199. Bielińska H. (2008) Reprodukcja w stadach rodzicielskich gęsi Białych Kołudzkich®. Brosz. szkol. Wyd. Animex Grupa Surowcowa Sp. z. o. o., Białystok, Wasików, 18.01.2008, ss.3-8.
200. Bielińska H. (2008) Gęś Biała Kołudzka® – odchów i tucz owsiany. Brosz. szkol. Wyd. DE HEUS Sp. z. o. o., Łęczyca, 22.02.2008, ss. 2-7.

INNE

201. Borys B., Niżnikowski R. (2008) Wybrane zagadnienia z zakresu wpływu żywienia owiec i kóz na ich produkcyjność oraz jakość produktów spożywczych na 12. Seminarium FAO-CIHEAM w Salonikach. Wiad. Zoot., XLVI, 2: 49-58.
202. Drożdż A., Wilczkiewicz M.Z. (2008) Budownictwo inwentarskie Puszty Węgierskiej. Wiad. Zoot., XLVI, 2: 59-66.
203. Borys B. (2008) Wakacje z zootechniką. Wiad. Zoot., XLVI, 3: 63-67.
204. Choroszy B., Brejta W. (2008) Charakterystyka bydła rasy simentalskiej oraz zasady prowadzenia pracy hodowlanej ze szczególnym uwzględnieniem cech funkcjonalnych zwierzęcia. W: Technologia Produkcji mleka w stadach krów rasy simentalskiej w oparciu o zasady rolnictwa zrównoważonego w warunkach przyrodniczych Pogórza. Wyd. IZ-PIB Kraków, 17 ss.
205. Bielińska H. (2008) Opracowanie metodyki, przeprowadzenie badań – Materiał – sprawozdanie z badań „CEVA”. Wyd. Animal Health Polska Sp. z. o. o., Warszawa..
206. Mroczko L. (2008) Centralna Hodowlana Internetowa Baza Danych dla hodowców trzody chlewnej. Wyd. InfoPolsus.
207. Pakulski T. (2008) Kolejne wyróżnienie dla sera owczego w ZD w Kołudzie Wielkiej. Wiad. Zoot., XLVI, 4, s. 78.
208. Borys B. (2008) Produkty z mleka owiec w tradycyjnej kuchni góralskiej. Wiad. Zoot., XLVI, 4: 83-84.

Biotechnologia Rozrodu Zwierząt

PRACE ORYGINALNE

209. Kątska-Książkiewicz L., Opiela J., Ryńska B., Wieczorek J., Cegła M., Smorąg Z. (2008) Laparoscopic transfer of goat 6-, 8-cell embryos produced in vitro. Ann. Anim. Sci., 8, 1: 37-45.
210. Gajda B., Bryła M., Smorąg Z. (2008) Effect of protein source, witamin E and phenazine ethosulfate on developmental competence and quality of porcine embryos cultured in vitro. Folia Biol. (Kraków), 56 (1-2): 57-63.
211. Gogol P., Pieszka M. (2008) Ferrous ion induced photon emission as a method to quantify oxidative stress in stored boar spermatozoa. Folia Biol. (Kraków), 56 (3-4): 173-177.
212. Gogol P., Wierzchoś-Hilczer A., Cegła M. (2008) Iron-induced luminescence as a method for assessing lipid peroxidation of frozen-thawed goat spermatozoa. Animal, 1, 6: 844-848.
213. Lipiński D., Jura J., Juzwa W., Zeyland J., Mały E., Bochenek M., Pławski A., Szalata M., Smorąg Z., Słomski R. (2008) Reduced level of Gal epitope on the surface of pig cells expressing human alpha1,2-fucosyltransferase. Part 1. Animal biotechnology. Biotechnology 2008, ed. V. Řehout, Sci. Pedag. Pub., České Budějovice, pp. 225-227.
214. Lisowski M., Sławińska A., Dłużniewska P., Mazanowski A., Bednarczyk M. (2008) Analysis of DNA polymorphism (RAPD-PCR) and reciprocal effects of geese crossbreeds. Folia Biol. (Kraków), 56, 3-4: 159-164.
215. Opiela J., Kątska-Książkiewicz L., Lipiński D., Słomski R., Bzowska M., Ryńska B. (2008) Interactions among activity of glucose-6-phosphate dehydrogenase in immature oocytes, expression of apoptosis related genes Bcl-2 and Bax and developmental competence following IVP in cattle. Theriogenology, 69 (5): 546-555.
216. Skrzyszowska M., Samiec M., Słomski R., Lipiński D., Mały E. (2008) Development of porcine transgenic nuclear-transferred embryos derived from fibroblast cells transfected by the novel technique of nucleofection or standard lipofection. Theriogenology, 70 (2): 248-259.
217. Szalata M., Lipiński D., Wielgus K., Jura J., Smorąg Z., Słomski R. (2008) Production of recombinant proteins in the mammary gland of transgenic and double transgenic rabbits. Part 1. Animal biotechnology. Biotechnology 2008, ed. V. Řehout, Sci. Pedag. Pub., České Budějovice, pp. 377-379.
218. Szalata M., Lipiński D., Zeyland J., Mały E., Jura J., Smorąg Z., Słomski R. (2008) Gene constructs for animal transgenesis - application in agriculture and biomedicine. Part 1. Animal biotechnology. Biotechnology 2008, ed. V. Řehout, Sci. Pedag. Pub., České Budějovice, pp. 381-383.
219. Trzcińska M., Bryła M., Smorąg Z. (2008) Effect of liquid storage on membrane integrity and mitochondrial activity: a new diagnostic method of evaluating boar sperm quality. J. Anim. Feed Sci., 17: 372-380.
220. Wierzuchowska D., Banaś K., Banasik T., Gogol P., Jasiński A., Szczęśniak-Fabiańczyk B. (2008) Diffusion study of boar spermatozoa suspension in vitro with a biexponential model. Appl. Magn. Reson., 34: 205-210.
221. Kawęcka M., Pietruszka A., Jacyno E., Czarnecki R., Kamyczek M. (2008) Quality of semen of young boars of the breeds Pietrain and Duroc and their reciprocal crosses. Arch. Tierz., 51, 1: 42-54.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

222. Bednarek I., Machnik G., Smorąg Z. (2008) Molekularne aspekty eliminacji patogenów a rozwój ksenotransplantacji. W: Od genomu tura po ksenotransplantacje, red. Z. Smorąg, R. Słomski, J.A. Modliński. Wyd. OWN Poznań, ss. 109-116.
223. Bochenek M., Trzcińska M. (2008) Cytometryczna ocena apoptozy i uszkodzeń DNA plemników. W: Od genomu tura po ksenotransplantacje, red. Z. Smorąg, R. Słomski, J.A. Modliński. Wyd. OWN Poznań, ss. 149-154.
224. Bochenek M. (2008) Ocena fragmentacji DNA plemników metodą SCSA. W: Analiza DNA – teoria i praktyka, red. R. Słomski. Wyd. UP Poznań, ss. 555-559.
225. Bryła M., Trzcińska M., Smorąg Z. (2008) Wykrywanie fragmentacji DNA metodą TUNEL. W: Analiza DNA – teoria i praktyka, red. R. Słomski. Wyd. UP Poznań, ss. 560-563.
226. Jura J., Lipiński D., Słomski R., Smorąg Z. (2008) Kierunki i metody w trans genezie zwierząt gospodarskich. W: Od genomu tura po ksenotransplantacje, red. Z. Smorąg, R. Słomski, J.A. Modliński. Wyd. OWN Poznań, ss.77-87.
227. Kątska-Książkiewicz L., Opiela J. (2008) Uzyskiwanie niedojrzałych oocytów zwierząt gospodarskich i ich dojrzewanie in vivo i in vitro w aspekcie wykorzystania potencjału rozrodczego samicy. Rocz. Nauk. Zoot., Monogr. Rozpr., 38, 76 ss.
228. Lipiński D., Słomski R., Zeyland J., Mały E., Szalata M., Smorąg Z. (2008) Produkcja biofarmaceutyków z wykorzystaniem transgenicznych zwierząt. W: Od genomu tura po ksenotransplantacje, red. Z. Smorąg, R. Słomski, J.A. Modliński. Wyd. OWN Poznań, ss. 103-108.
229. Mały E., Lipiński D., Woźniak A., Kątska-Książkiewicz L., Smorąg Z., Słomski R. (2008) Mapowanie genów z zastosowaniem fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ (FISH). W: Analiza DNA – teoria i praktyka, red. R. Słomski. Wyd. UP Poznań, ss. 537-543.
230. Mały E., Słomski R., Lipiński D., Zeyland J., Szalata M., Smorąg Z. (2008) Zastosowanie technik cytogenetyki klasycznej i molekularnej w analizie zwierząt transgenicznych. W: Od genomu tura po ksenotransplantacje, red. Z. Smorąg, R. Słomski, J.A. Modliński. Wyd. OWN Poznań, ss. 117-126.
231. Modliński J.A., Komorowski S., Lencka-Ostrowska S., Skrzyszowska M., Karasiewicz J. (2008) Zygoty jako biorcy jąder w klonowaniu somatycznym świni. W: Od genomu tura po ksenotransplantacje, red. Z. Smorąg, R. Słomski, J.A. Modliński. Wyd. OWN Poznań, ss. 63-70.
232. Modliński J.A., Papis K., Stachowiak E., Lencka-Ostrowska S., Komorowski S., Smorąg Z., Słomski R., Ryba M., Karasiewicz J. (2008) Międzygatunkowe klonowanie somatyczne ssaków. W: Od genomu tura po ksenotransplantacje, red. Z. Smorąg, R. Słomski, J.A. Modliński. Wyd. OWN Poznań, ss. 9-28.
233. Opiela J., Kątska-Książkiewicz L., Smorąg Z. (2008) Wykrywanie małych ilości białek. Metoda hybrydyzacji werstern blot. W: Analiza DNA – teoria i praktyka, red. R. Słomski. Wyd. UP Poznań, ss. 530-536.
234. Opiela J., Lipiński D., Ryńska B., Słomski R., Kątska-Książkiewicz L. (2008) Ekspresja genów apoptotycznych w niedojrzałych i dojrzałych oocytach bydlęcych o zróżnicowanej aktywności G6PDH. W: Od genomu tura po ksenotransplantacje, red. Z. Smorąg, R. Slomski, J.A. Modliński. Wyd. OWN Poznań, ss. 177-182.
235. Romek M., Gajda B., Krzysztofowicz E., Smorąg Z. (2008) Lipidy w oocytach i zarodkach świni – analiza zawartości oraz implikacje biotechnologiczne. W: Od genomu tura po ksenotransplantacje, red. Z. Smorąg, R. Słomski, J.A. Modliński. Wyd. OWN Poznań, ss. 139-148.
236. Samiec M., Skrzyszowska M. (2008) Ocena zarodków klonalnych świni na podstawie biochemicznych i biofizycznych symptomów śmierci apoptotycznej komórek. W: Od genomu tura po ksenotransplantacje, red. Z. Smorąg, R. Słomski, J.A. Modliński. Wyd. OWN Poznań, ss. 71-75.
237. Skrzyszowska M., Samiec M., Modliński J.A. (2008) Aktywacja oocytów w klonowaniu somatycznym ssaków – poszukiwanie optymalnego wzorca. W: Od genomu tura po ksenotransplantacje, red. Z. Smorąg, R. Słomski, J.A. Modliński. Wyd. OWN Poznań, ss. 39-52.
238. Skrzyszowska M., Samiec M. (2008) Przyżyciowe wykrywanie apoptozy w komórkach somatycznych. W: Analiza DNA – teoria i praktyka, red. R. Słomski. Wyd. UP Poznań, ss. 544-548.
239. Słomski R., Lipiński D., Zeyland J., Mały E., Szalata M., Jura J., Smorąg Z. (2008) Transgeneza świń na potrzeby ksenotransplantacji. W: Od genomu tura po ksenotransplantacje, red. Z. Smorąg, R. Słomski, J.A. Modliński. Wyd. OWN Poznań, ss. 89-102.
240. Słomski R., Lipiński D., Zeyland J., Szalata M., Smorąg Z., Dzieduszycki A.M., Ryba M. (2008) Starożytny DNA tura. W: Od genomu tura po ksenotransplantacje, red. Z. Smorąg, R. Slomski, J.A. Modliński. Wyd. OWN Poznań, ss. 53-62.
241. Słomski R., Juzwa W., Zeyland J., Mały E., Lipiński D., Szalata M., Jura J., Smorąg Z. (2008) Transgeneza świń na potrzeby ksenotransplantacji. W: Od genomu tura po ksenotransplantacje, red. Z. Smorąg, R. Słomski, J.A. Modliński. Wyd. OWN Poznań, ss. 89-101.
242. Słomski R., Dzieduszycki A.M., Lipiński D., Szalata M., Zeyland J., Wielgus K., Frąckowiak H., Smorąg Z., Ryba M.S. (2008) Analiza starożytnego DNA. W: Od genomu tura po ksenotransplantacje, red. Z. Smorąg, R. Słomski, J.A. Modliński. Wyd. OWN Poznań, ss. 53-62.
243. Smorąg Z., Gajda B., Bochenek M., Wieczorek J., Modliński J.A., Słomski R. (2008) Substytuty roślinne białka zwierzęcego w mediach wykorzystywanych w biotechnologii rozrodu – aspekty technologiczne i sanitarne. W: Od genomu tura po ksenotransplantacje, red. Z. Smorąg, R. Słomski, J.A. Modliński. Wyd. OWN Poznań, ss. 165-172.
244. Szalata M., Słomski R., Lipiński D., Zeyland J., Mały E., Smorąg Z. (2008) Zastosowanie nanomateriałów w medycynie i biologii. W: Od genomu tura po ksenotransplantacje, red. Z. Smorąg, R. Słomski, J.A. Modliński. Wyd. OWN Poznań, ss. 155-164.
245. Szalata M., Słomski R., Lipiński D., Zeyland J., Mały E., Wielgus K., Smorąg Z. (2008) Uzyskiwanie rekombinowanych białek w gruczole mlekowym transgenicznych i podwójnie transgenicznych królików. W: Od genomu tura po ksenotransplantacje, red. Z. Smorąg, R. Słomski, J.A. Modliński. Wyd. OWN Poznań, ss. 127-132.
246. Zeyland J., Słomski R., Lipiński D., Szalata M., Mały E., Smorąg Z. (2008) Ekspresyjne konstrukcje genowe regulujące układ dopełniacza świni na potrzeby ksenotransplantacji. W: Od genomu tura po ksenotransplantacje, red. Z. Smorąg, R. Słomski, J.A. Modliński. Wyd. OWN Poznań, ss. 133-138.

PRACE PRZEGLĄDOWE

247. Słomski R., Lipiński D., Szalata M., Zeyland J., Ryba M.S., Smorąg Z., Dzieduszycki A.M. (2008) Analiza DNA tura (Bos primigenius). Nauka, 4: 65-76.
248. Smorąg Z., Kątska-Książkiewicz L., Skrzyszowska M., Jura J., Gajda B., Bochenek M. (2008) Animal reproduction biotechnology in Poland. Int. J. Dev. Biol., 52: 151-155.
249. Wieczorek J. (2008) Rozrzedzalniki w produkcji nasienia na potrzeby inseminacji – aspekty sanitarne i nowe rozwiązania. Wiad. Zoot., XLVI, 4: 65-73.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

250. Bochenek M., Smorąg Z. (2008) Seksowanie nasienia ssaków jako metoda regulacji płci – aspekty technologiczne i hodowlane. Mat. konf. nauk.: Sztuczna inseminacja i transfer zarodków u bydła i świń – przebieg wczesnej ciąży. Poznań, 16-17.04.2008, ss. 7-10.
251. Bochenek M., Smorąg Z. (2008) The effect of a plant protein component of media used for bull sperm sexing on sperm membrane status. Proc. Ann. Conf. International Embryo Transfer Society, Denver, Colorado (USA), 5-9.01.2009, Reprod. Fert. Dev., 20 (1), p. 209.
252. Bochenek M., Smorąg Z. (2008) The new extender for bull sperm sexing technology. Proc. Central Europ. Congress of Life Sci.: EUROBIOTECH 2008, Kraków, 17-19.10.2008, Acta Bioch. Pol., 55 (Suppl. 4), p. 138.
253. Bryła M., Trzcińska M., Gajda B. (2008) Ocena kompetencji rozwojowych zarodków świni uzyskanych po inseminacji nasieniem knurów transgenicznych i nietransgenicznych. Mat. V Jubileuszowego Zjazdu TBR, Wrocław, 10-13.09.2008, s. 161.
254. Bryła M., Trzcińska M., Smorąg Z. (2008) Effect of in vitro culture and cryopreservation on quality of preimplantation porcine embryos. Proc. Central Europ. Congress of Life Sci.: EUROBIOTECH 2008, Kraków, 17-19.10.2008, Acta Bioch. Pol., 55 (Suppl. 4), p. 131.
255. Gajda B., Romek M., Krzysztofowicz E., Smorąg Z. (2008) Evaluation of lipid content in porcine embryos cultured in modified conditions. Proc.16th Int. Congress on Anim. Reprod., Budapest (Hungary), 13-17.07.2008, Reprod. Dom. Anim., 45 (Suppl. 3): 116-117.
256. Gajda B., Smorąg Z., Bryła M. (2008) Effect of phenazine ethosulfate on porcine blastocyst development, apoptosis and cryotolerance after open pulled straw (OPS) vitrification. Proc. Ann. Conf. International Embryo Transfer Society, Denver, Colorado (USA), 5-9.01.2009, Reprod. Fert. Dev., 20 (1), p. 118.
257. Gajda B., Smorąg Z. (2008) Cryopreservation of in vivo matured pig oocytes by OPS vitrification. Proc. XXVIII Conf. on Embryology Plants, Animals, Humans. Wisła, 14-17.05.2008, Acta Biol. Cracov., 50 (Suppl. 1), p. 47.
258. Gajda B., Smorąg Z. (2008) Recent advances in cryopreservation of mammalian oocytes and embryos. Proc. Central Europ. Congress of Life Sci. EUROBIOTECH 2008, Kraków, 17-19.10.2008, Acta Bioch. Pol., 55 (Suppl. 4), p. 120.
259. Gajda B. (2008) Modyfikacje oocytów i zarodków świni dla celów biotechnologicznych. Mat. V Jubileuszowego Zjazdu TBR, Wrocław, 10-13.09.2008, s. 162.
260. Gogol P., Szczęśniak-Fabiańczyk B., Wierzchoś-Hilczer A. (2008) The photon emission, motility and energetic condition of boar spermatozoa during liquid storage. Proc. 17th Int. Symp. of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS: Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism, Kraków, 5-6.06.2008, pp. 139-140.
261. Gogol P., Wierzchoś-Hilczer A., Szczęśniak-Fabiańczyk B. (2008) Wpływ konserwacji nasienia knura na ruchliwość, poziom ATP i indukowaną emisję fotonową plemników. Mat. V Jubileuszowego Zjazdu TBR, Wrocław, 10-13.09.2008, s.133.
262. Gogol P. (2008) Metody luminometryczne w ocenie jakości nasienia. Mat. V Jubileuszowego Zjazdu TBR, Wrocław, 10-13.09.2008, s. 52.
263. Jura J. (2008) Disease resistant genetically modified Animals – possibilities and perspectives. Proc. Central Europ. Congress of Life Sci. EUROBIOTECH 2008, Kraków, 17-19.10.2008, Acta Bioch. Pol., 55 (Suppl. 4), p. 123.
264. Jura J. (2008) Nowe metody transformacji oocytów i zygot w trans genezie zwierząt hodowlanych. Mat. V Jubileuszowego Zjazdu TBR, Wrocław, 10-13.09.2008, s.77.
265. Kątska-Książkiewicz L., Alm A., Torner H. (2008) The preliminary results on mitochondrion activity in small bovine in vitro cultured oocytes. Proc. Central Europ. Congress of Life Sci.: EUROBIOTECH 2008, Kraków, 17-19.10.2008, Acta Bioch. Pol., 55 (Suppl. 4), p. 125.
266. Kątska-Książkiewicz L. (2008) Pozaustrojowe uzyskiwanie zarodków bydła i kóz. Mat. V Jubileuszowego Zjazdu TBR, Wrocław, 10-13.09.2008, s.74.
267. Kosenyuk Y., Skrzyszowska M. (2008) Generation of nuclear-transferred rabbit embryos using handmade cloning method. Proc. Central Europ. Congress of Life Sci. EUROBIOTECH 2008, Kraków, 17-19.10.2008, Acta Bioch. Pol., 55 (Suppl. 4), p. 128.
268. Modliński J.A., Gręda P., Skrzyszowska M., Karasiewicz J. (2008) Tetraploid and diploid gynogenetic blastomeres as a carrier cells in mouse chimaeric cloning. Proc. Central Europ. Congress of Life Sci.: EUROBIOTECH 2008, Kraków, 17-19.10.2008, Acta Bioch. Pol., 55 (Suppl. 4), p. 116.
269. Modliński J.A., Gręda P., Słomski R., Smorąg Z., Karasiewicz J. (2008) ART. Strategies for safeguarding of endangered breeds and species. Proc. Central Europ. Congress of Life Sci.: EUROBIOTECH 2008, Kraków, 17-19.10.2008, Acta Bioch. Pol., 55 (Suppl. 4), p. 121.
270. Opiela J., Kątska-Książkiewicz L., Smorąg Z. (2008) Quality of blastocysts developed from BCB stained and non-stained oocytes. Proc. 24th Sci. Meeting of the Europ. Embryo Transfer Assoc. (A.E.T.E.), Pau (France), 12-13.09.2008, p. 218.
271. Opiela J., Bochenek M., Ryńska B., Kopeć E., Kątska-Książkiewicz L., Smorąg Z. (2008) Białko roślinne w hodowli komórek somatycznych. Mat. V Jubileuszowego Zjazdu TBR, Wrocław, 10-13.09.2008, s.159.
272. Opiela J. (2008) Quality of bovine BCB stained and non-stained oocytes. Proc. Central Europ. Congress of Life Sci.: EUROBIOTECH 2008, Kraków, 17-19.10.2008, Acta Bioch. Pol., 55 (Suppl. 4), p. 133.
273. Pałasz A., Bochenek M., Gogol P., Kareta W., Smorąg Z. (2008) The effect of plant lipid extender component on quality of frozen ram semen. Proc. 16th Int. Congress on Anim. Reprod., Budapest (Hungary), 13-17.06.2008, Reprod. Dom. Anim., 43 (Suppl. 3), p. 175.
274. Romek M., Gajda B., Weber P., Krzysztofowicz E., Smorąg Z. (2008) The level of non-hydrophobic lipids in pig embryos during cleavage. Proc. XXVIII Conf. on Embryology Plants, Animals, Humans, Wisła, 14-17.05.2008, Acta Biol. Cracov., 50 (Suppl. 1), p. 29.
275. Romek M., Gajda B., Krzysztofowicz E., Smorąg Z. (2008) A novel technique for evaluation of the lipid content in pig embryos. Proc. Ann. Conf. Int. Embryo Transfer Society, Denver, Colorado (USA), 5-9.01.2009, Reprod. Fertil. Dev., 20 (1), p. 126.
276. Romek M., Gajda B., Krzysztofowicz E., Smorąg Z. (2008) Quantitative measurements of triglycerides and phospholipids In the pig oocytes and in vitro produced embryos. Proc. Central Europ. Congress of Life Sci.: EUROBIOTECH 2008, Kraków, 17-19.10.2008, Acta Bioch. Pol., 55 (Suppl. 4), p. 136.
277. Ryszka F., Dolińska B., Budziński G., Cierpka L., Smorąg Z., Ostróżka-Cieślik A., Caban A., Szulc-Musioł B. (2008) Prolactin (PRL) slows the release of aminotransferases from an isolated pig’s liver. Proc. Congr. Biochem. Cell. Biol., Olsztyn, 7-11.09.2008, Acta Bioch. Pol., 55 (Suppl. 3), p. 98.
278. Ryszka F., Smorąg Z., Suszka-Świtek A., Szczęśniak-Fabiańczyk B., Dolińska B. (2008) An influence the drug forms with GnRH analogs on hormonal and productive indexes at female rats and sows. Proc. Central Europ. Congress of Life Sci.: EUROBIOTECH 2008, Kraków, 17-19.10.2008, Acta Bioch. Pol., 55 (Suppl. 4), p. 59.
279. Samiec M., Skrzyszowska M. (2008) Comparison of in vitro developmental competences and apoptosis occurrence among the porcine cloned embryos generated using different methods of oocyte activation. Proc. Central Europ. Congress of Life Sci.: EUROBIOTECH 2008, Kraków, 17-19.10.2008, Acta Bioch. Pol., 55 (Suppl. 4), p. 118.
280. Samiec M., Skrzyszowska M. (2008) Dependence of apoptosis occurrence at the blastocyst stage on the simultaneous fusion and activation of porcine nuclear transfer oocytes reconstructed with YO-PRO-1-analyzed fetal fibroblast cells. Proc. 24th Sci. Meeting Europ. Embryo Transfer Assoc. (A.E.T.E.), Pau (France), 12-13.09.2008, p. 226.
281. Samiec M., Skrzyszowska M. (2008) Ocena jakości klonalnych zarodków świni w oparciu o przyżyciową analizę fluorycytochemiczną zmian proapoptotycznych. Mat. V Jubileuszowego Zjazdu TBR, Wrocław, 10-13.09.2008, s. 163.
282. Samiec M., Skrzyszowska M. (2008) The use of pseudophysiological activation of oocytes in the somatic cell cloning of goats. Proc. Central Europ. Congress of Life Sci.: EUROBIOTECH 2008, Kraków, 17-19.10.2008, Acta Bioch. Pol., 55 (Suppl. 4), p. 132.
283. Skrzyszowska M., Samiec M. (2008) Live plasma membrane analysis of early apoptotic cell death in porcine adult dermal fibroblasts prior to somatic cell cloning. Proc. Ann. Conf. Int. Embryo Transfer Society, Denver, Colorado (USA), 5-9.01.2009, Reprod. Fertil. Dev., 20 (1), p. 108.
284. Skrzyszowska M., Samiec M., Lipiński D., Słomski R. (2008) Highly efficient production of porcine transgenic nuclear-transferred embryos using annexin V-eGFP-diagnosed adult dermal fibroblast cells undergoing lipofection. Proc. 24th Sci. Meeting Europ. Embryo Transfer Assoc. (A.E.T.E.), Pau (France), 12-13.09.2008, p. 230.
285. Skrzyszowska M., Samiec M., Smorąg Z., Słomski R., Kalak R., Modliński J.A. (2008) The use of original method of chimeric somatic cell cloning to create genetically-transformed embryos/offspring in rabbits. Proc. Central Europ. Congress of Life Sci.: EUROBIOTECH 2008, Kraków, 17-19.10.2008, Acta Bioch. Pol., 55 (Suppl. 4), p. 117.
286. Skrzyszowska M., Samiec M., Lipiński D., Słomski R. (2008) Wysoka efektywność uzyskiwania transgenicznych zarodków klonalnych świni po użyciu poddawanych lipofekcji komórek-dawców jąder. Mat. V Jubileuszowego Zjazdu TBR, Wrocław, 10-13.09.2008, s. 165.
287. Skrzyszowska M., Samiec M., Słomski R., Lipiński D. (2008) Development of caprine cloned embryos derived from lipofected foetal fibroblast cells. Proc. Central Europ. Congress of Life Sci.: EUROBIOTECH 2008, Kraków, 17-19.10.2008, Acta Bioch. Pol., 55 (Suppl. 4), p. 137.
288. Skuciński J., Dąbrowska M., Starek M., Wieczorek J., Kazek G. (2008) Qualifying of a degree of apoptosis in stored kidneys harvested from transgenic and non-transgenic pigs with the method of luminescence measurement using lucypherase – preliminary report. Proc. Central Europ. Congress of Life Sci.: EUROBIOTECH 2008, Kraków, 17-19.10.2008, Acta Bioch. Pol., 55 (Suppl. 4), p. 130.
289. Słomski R., Lipiński D., Jura J., Szalata M., Zeyland J., Smorąg Z. (2008) Recent advances in pig-to-human organ and cell transplantation. Proc. Central Europ. Congress of Life Sci.: EUROBIOTECH 2008, Kraków, 17-19.10.2008, Acta Bioch. Pol., 55 (Suppl. 4), p. 113.
290. Słomski R., Lipiński D., Szalata M., Zeyland J., Jura J., Smorąg Z. (2008) Transgenic Animals as Bioreactors. Proc. Central Europ. Congress of Life Sci.: EUROBIOTECH 2008, Kraków, 17-19.10.2008, Acta Bioch. Pol., 55 (Suppl. 4), p. 123.
291. Słomski R., Lipiński D., Szalata M., Zeyland J., Ryba M.S., Smorąg Z., Dzieduszycki A.M. (2008) Molecular characteristics of ancient DNA samples of aurochs (Bos primigenius). Proc. Central Europ. Congress of Life Sci.: EUROBIOTECH 2008, Kraków, 17-19.10.2008, Acta Bioch. Pol., 55 (Suppl. 4), p. 121.
292. Smorąg Z., Ryszka F., Dolińska B., Szczęśniak-Fabiańczyk B., Leszczyńska L., Koska M., Kowalski W. (2008) Effect of prolactin administered per os on body gain and health of piglets. Proc. Central Europ. Congress of Life Sci.: EUROBIOTECH 2008, Kraków, 17-19.10.2008, Acta Bioch. Pol., 55 (Suppl. 4), p. 130.
293. Stodolak E., Wieczorek J., Gumuła T., Błażewicz S., Leszczyński R. (2008) Non-penetrating deep sclerectomy with terpolymer implant in rabbit-case report. Proc. Central Europ. Congress of Life Sci.: EUROBIOTECH 2008, Kraków, 17-19.10.2008, Acta Bioch. Pol., 55 (Suppl. 4), p. 87.
294. Stodolak E., Wieczorek J., Gumuła T., Błażewicz S., Leszczyński R. (2008) The new generation terpolymer implant for glaucoma treatment – surgery model in rabbit. Proc. Central Europ. Congress of Life Sci.: EUROBIOTECH 2008, Kraków, 17-19.10.2008, Acta Bioch. Pol., 55 (Suppl. 4), p. 86.
295. Szczęśniak-Fabiańczyk B., Gajda B., Słomski R., Smorąg Z., Gerepka S., Kowalski W., Koska M. (2008) Badanie wybranych cech nasienia knurów transgenicznych. Mat. V Jubileuszowego Zjazdu TBR, Wrocław, 10-13.09.2008, s.137.
296. Szczęśniak-Fabiańczyk B., Bochenek M., Pałasz A.T., Fuente J. De la, Smorąg Z. (2008) Efficacy of five different semen extenders for the cryopreservation of bull semen. Proc. Ann. Conf. Int. Embryo Transfer Society, Denver, Colorado (USA), 5-9.01.2009, Reprod. Fertil. Dev., 20 (1), p. 128.
297. Trzcińska M., Bryła M., Słomski R., Smorąg Z. (2008) Ocena zmian apoptotycznych w nasieniu knurów transgenicznych i nietransgenicznych. Mat. V Jubileuszowego Zjazdu TBR, Wrocław, 10-13.09.2008, s. 139.
298. Trzcińska M., Bryła M., Smorąg Z. (2008) Boar sperm membrane integrity, mitochondrial activity and motility following storage at 15ºC. Proc. Central Europ. Congress of Life Sci.: EUROBIOTECH 2008, Kraków, 17-19.10.2008, Acta Bioch. Pol., 55 (Suppl. 4), p. 131.
299. Wieczorek J., Skuciński J. (2008) The immunogenity of kidney transgenic pig with human α1,3 fucosylotransferase gene. Proc. Central Europ. Congress of Life Sci.: EUROBIOTECH 2008, Kraków, 17-19.10.2008, Acta Bioch. Pol., 55 (Suppl. 4), p. 139.
300. Wieczorek J., Kosenyuk J., Ryńska B., Cegła M. (2008) Laparoscopic pick-up (OPU) in goat and sheep. Proc. 16th Int. Congress on Anim. Reprod., Budapest (Hungary), 13-17.07.2008, Reprod. Dom. Anim., 43 (Suppl 3), p. 201.
301. Wieczorek J., Kosenyuk Y., Cegła M., Ryńska B. (2008) The aspiration efficiency and morphology of sheep oocytes collected by laparoscopic ovum pick-up method. Proc. Central Europ. Congress of Life Sci.: EUROBIOTECH 2008, Kraków, 17-19.10.2008, Acta Bioch. Pol., 55 (Suppl. 4), p. 137.
302. Wierzchoś-Hilczer A., Gogol P., Szczęśniak-Fabiańczyk B. (2008) Lipid peroxidation, ATP level and motility of boar spermatozoa during liquid storage. Proc. Central Europ. Congress of Life Sci.: EUROBIOTECH 2008, Kraków, 17-19.10.2008, Acta Bioch. Pol., 55 (Suppl. 4), p. 136.
303. Zapała J., Wyszyńska-Pawelec G., Smorąg Z. (2008) Experimental model for transgenic pig as a potential bone graft donor in reconstructions of the facial skeleton. Proc. Central Europ. Congress of Life Sci.: EUROBIOTECH 2008, Kraków, 17-19.10.2008, Acta Bioch. Pol., 55 (Suppl. 4), p. 114.
304. Banaś K., Banasik T., Gogol P., Jasiński A., Szczęśniak-Fabiańczyk B., Wierzuchowska D. (2008) PFG-MR method in spermatozoa suspension diffusion study. Proc. Europ. Conf. Medical Physics and Engineering, Kraków, 17.09-21.09.2008, p. 7.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE, WYKŁADY NA SZKOLENIA, SEMINARIA

305. Lisin V., Kosenyuk Y., Kochan J., Tischner M., Skrzyszowska M., Smorąg Z., Okólski A. (2008) Handmade oocyte enucleation in the horse compared with the rabbit. Proc. Havemeyer Foundation 7th Int. Symp. on Equine Embryo Transfer, Magdalene College, Cambridge (United Kingdom), 9-11.07.2008, pp. 20-22.
306. Skrzyszowska M., Samiec M., Młodawska W., Kochan J., Okólski A., Tuin E. van der, Smorąg Z. (2008) In vitro developmental capability of equine somatic cell cloned embryos; preliminary report. Proc. Havemeyer Foundation 7th Int. Symp. on Equine Embryo Transfer, Magdalene College, Cambridge (United Kingdom), 9-11.07.2008, p. 25.
307. Smorąg Z., Kątska-Książkiewicz L., Skrzyszowska M., Jura J., Gajda B., Bochenek M. (2008) Biotechnologia rozrodu zwierząt – główne badania naukowców z Działu Biotechnologii Rozrodu Zwierząt. Mat. międz. konf. nauk. (z okazji 80-lecia prof. Ostaszki), Ukraińska Akademia Nauk, Charków, 27-31.01.2008, 96 C: 372-378.
308. Wieczorek J. (2008) Organizacja rozrodu oraz czynniki wpływające na płodność bydła ras mięsnych. XVI Szkoła Zimowa, Wyd. AR Kraków, Zakopane, 03.04.2008.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

309. Kątska-Książkiewicz L. (2008) Pozaustrojowe uzyskiwanie zarodków bydła i świń. Weterynaria w terenie, 3: 61-64.
310. Smorąg Z. (2008) Czy świnia może uratować życie ludzkie? Kalendarz Rolników, ss. 143-144.
311. Smorąg Z. (2008) Wykorzystanie transgenezy i klonowania świń w hodowli, farmacji i medycynie. I Szkoła Zimowa: Wykorzystanie wyników badań naukowych w hodowli i produkcji świń. Trz. Chl., 3, s. 41.

INSTRUKCJE WDROŻENIOWE I UPOWSZECHNIENIOWE

312. Gajda B., Wieczorek J. (2008) Transplantacja chirurgiczna zarodków świni. Instr. wdroż. Wyd. IZ-PIB, Kraków, i-6/08, 16 ss.
313. Gajda B. (2008) Kriokonserwacja komórek somatycznych. Instr. wdroż. Wyd. IZ-PIB, Kraków, i-5/08, 16 ss.

BROSZURY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE

314. Kareta W., Cegła M. (2008) Metody zwiększania wydajności rozrodczej tryków i maciorek. Brosz. upowszechn. Wyd. IZ-PIB, Kraków, b-4/08, 40 ss.

INNE

315. Słomski R., Dzieduszycki A.M., Lipiński D., Szalata M., Zeyland J., Wielgus K., Frąckowiak H., Smorąg Z., Modliński J.A., Ryba M.S. (2008) Zastosowanie metod biologii molekularnej w badaniach tura. W: Czy tur powróci do polskich lasów, red. A.M. Dzieduszycki, R. Słomski, Z.S. Ryba. Wyd. Turcoviana (Turek), ss. 100-135.

Ochrona Zasobów Genetycznych Zwierząt

PRACE ORYGINALNE

316. Sokołowicz Z., Krawczyk J., Dykiel M. (2008) Hen housing system and egg quality as viewed by consumers. Ann. Anim. Sci., 8, 1: 71-80.
317. Polak G.M. (2008) Characteristic of the polish population of horses competing in long-distance rides. Ann. Anim. Sci., 8, 2: 103-111.
318. Calik J. (2008) Analysis of some genetic and productive parameters and egg quality of hens from RIW (A-33) and RIR (K-22) conservation lines. Ann. Anim. Sci., 8, 2: 113-119.
319. Krawczyk J., Sokołowicz Z. (2008) Some quality traits of eggs from Greenleg Partridge hens raised with limited outdoor access. Ann. Anim. Sci., 8, 3: 289-294.
320. Gornowicz E., Pietrzak M. (2008) Wpływ pochodzenia kurcząt brojlerów na cechy rzeźne i jakość mięśni piersiowych. Rocz. Inst. Przem. Mięsn. Tłuszcz., XLVI, 1: 95-105.
321. Sikora J., Kawęcka A., Walinowicz K. (2008) Sekwencje mikrosatelitarne w badaniach struktury genetycznej kóz. Rocz. Nauk. PTZ, 4, 3: 97-101.
322. Bielański P., Kowalska D., Pankowski P. (2008) Wykorzystanie rodzimej rasy królików popielniańskich białych do towarowej produkcji mięsa wysokiej jakości. Rocz. Inst. Przem. Mięsn. Tłuszcz., XLVI, 2: 25-32.
323. Calik J. (2008) Porównanie produkcyjności oraz parametrów jakości jaj kur ras zachowawczych: Zielononóżka kuropatwiana (Z-11) i Żółtonóżka kuropatwiana (Ż-33). Rocz. Nauk. PTZ, 4, 3: 255-261.
324. Gugołek A., Lorek M.O., Kowalska D., Janiszewski P. (2008) Wpływ żywienia, warunków utrzymania i genotypu królików na ich użytkowość i poziom zarażenia kokcydiami. Rocz. Nauk. PTZ, 4, 2: 39-44.
325. Kowalska D., Bielański P. (2008) Efektywność odłożenia wielonienasyconych kwasów tłuszczowych pochodzących z paszy w tkance mięśni króliczych. Rocz. Nauk. PTZ, 4, 3: 175-181.
326. Kowalska D., Bielański P. (2008) Modyfikowanie walorów dietetycznych mięsa króliczego czynnikami żywieniowymi. Rocz. Inst. Przem. Mięsn. Tłuszcz., XLVI, 1: 45-56.
327. Kowalska D., Gugołek A. (2008) Reakcja na stres a wyniki produkcyjne królików. Rocz. Nauk. PTZ, 4, 2: 135-142.
328. Krawczyk J., Sokołowicz Z. (2008) Implementacja unijnych regulacji do polskiego prawodawstwa w aspekcie konkurencyjności krajowej produkcji jaj. Rocz. Nauk. SERiA, X, 1: 208-213.
329. Książkiewicz J. (2008) Reintrodukcja gęsi podkarpackiej na Rzeszowszczyznę. Pr. Mat. Zoot., 64: 57-69.
330. Książkiewicz J., Wołoszyn J., Okruszek A. (2008) Cechy reprodukcyjne gęsi ze stad zachowawczych, utrzymywanych w półintensywnym systemie chowu. Pr. Nauk. UE Wrocław, seria Technologia, 13, 30: 34-42.
331. Okruszek A., Książkiewicz J., Wołoszyn J., Biernat J., Haraf G., Orkusz A. (2008) Selected egg quality traits of Pekin type ducks from conservative flocks. Arch. Geflϋgelkd., 72 (6): 269-274.
332. Okruszek A., Książkiewicz J., Wołoszyn J., Biernat J., Haraf G., Orkusz A. (2008) Effect of genotype on some egg quality parameters of ducks from different conservative flocks. Med. Wet., 64 (4A): 417-420.
333. Okruszek A., Książkiewicz J., Wołoszyn J., Haraf G., Orkusz A., Szukalski G. (2008) Changes in selected physicochemical parameters of breast muscles of geese from Polish conservation flocks depending on duration of the post slaughter period. Arch. Tierzucht., 51, 3: 255-265.
334. Okruszek A., Książkiewicz J., Haraf G., Biernat J. (2008) Wpływ pochodzenia kaczek z różnych stad zachowawczych na wybrane cechy jakościowe jaj. Pr. Nauk. UE Wrocław, seria Technologia, 13, 30: 43-50.
335. Piórkowska M. (2008) Ocena jakości okrywy włosowej lisów pastelowych utrzymywanych w Zakładzie Doświadczalnym IZ-PIB Chorzelów. Rocz. Nauk. PTZ, 4, 3: 271-277.
336. Piórkowska M. (2008) Wartość rzeźna królików o różnym genotypie. Rocz. Inst. Przem. Mięsn. Tłuszcz., XLVI, 2: 45-54.
337. Polak G.M. (2008) Analiza pochodzenia polskich i francuskich koni arabskich startujących w rajdach długodystansowych. Rocz. Pol. Tow. Zoot., 4, 1: 41-51.
338. Sikora J., Kawęcka A., Walinowicz K. (2008) Sekwencje mikrosatelitarne w badaniach struktury genetycznej kóz. Rocz. Nauk. PTZ, 4, 3: 97-101.
339. Sokołowicz Z., Krawczyk J. (2008) Aktywność rolników w korzystaniu z unijnych środków podstawą konkurencyjności na rynku Wspólnoty. Rocz. Nauk. SERiA, X, 1: 390-394.
340. Sokołowicz Z., Krawczyk J. (2008) Koszty i opłacalność niskotowarowej produkcji kurcząt brojlerów w latach 2005–2007. Rocz. Nauk. SERiA, X, 4: 382-388.
341. Wołoszyn J., Książkiewicz J., Biernat J., Okruszek A. (2008) Wartość odżywcza mięsa zachowawczych stad kaczek. Pr. Nauk. UE Wrocław, seria Technologia., 13, 30: 51-61.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

342. Krupiński J. (2008) Ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w Polsce. Wiad. Zoot., XLVI, 1: I-X.
343. Kostrzewska H., Krupiński J., Martyniuk E. (2008) Światowy Plan Działań na rzecz Zasobów Genetycznych Zwierząt – nowe perspektywy ochrony bioróżnorodności zwierząt gospodarskich. Wiad. Zoot., XLVI, 1: XI-XV.
344. Chełmińska A., Martyniuk E. (2008) Wydarzenia towarzyszące Międzynarodowej Konferencji dotyczącej Zasobów Genetycznych Zwierząt, INTERLAKEN, 3-7 WRZEŚNIA 2007. Wiad. Zoot., XLVI, 1: XVIII-XXIV.
345. Gornowicz E. (2008) Wpływ wybranych czynników odchowu kurcząt brojlerów na kształtowanie się cech jakościowych tuszek i mięsa. Rocz. Nauk. Zoot., Monogr. Rozpr., 37, 68 ss.
346. Tomczyk-Wrona I. (2008) Zasoby genetyczne i genealogia w polskiej hodowli koni huculskich. Wyd. Czterylitery, 561 ss.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

347. Gornowicz E., Pietrzak M. (2008) Wpływ pochodzenia kurcząt brojlerów na cechy rzeźne i jakość mięsa. Warszawa, 09.05.2008,. Mat. symp.: Postęp w Technologii Mięsa. Nauka - Praktyce, XXIX Dni Przemysłu Mięsnego, ss. 54-55.
348. Gornowicz E., Pietrzak M. (2008) Wpływ wieku stada rodzicielskiego kur mięsnych na cechy rzeźne i jakość mięsa kurcząt brojlerów. Warszawa, 09.05.2008,. Mat. symp.: Postęp w Technologii Mięsa. Nauka - Praktyce, XXIX Dni Przemysłu Mięsnego, ss. 56-57.
349. Gornowicz E., Pietrzak M. (2008) Wpływ pochodzenia kurcząt brojlerów na cechy rzeźne i jakość mięśni piersiowych. Warszawa, 09.05.2008,. Mat. symp.: Postęp w Technologii Mięsa. Nauka - Praktyce, XXIX Dni Przemysłu Mięsnego, ss. 58-59.
350. Gornowicz E., Pietrzak M., Gornowicz J. (2008) Meat yield and quality in broiler chickens of various origin. Proc. III Int. Symp.: Safe food. Plant and animal production, management, market, Book of Abstracts, Bydgoszcz, 18-20.09.2008, J.C.E.A., p. 37.
351. Gornowicz E., Lewko L., Pietrzak M. (2008) The effect of parent stock age in meat type hens on the physicochemical traits of meat. Proc. III Int. Symp.: Safe food. Plant and animal production, management, market, Book of Abstracts, Bydgoszcz, 18-20.09.2008, J.C.E.A., p. 36.
352. Lewko L., Gornowicz E. (2008) Variability of the physicochemical traits of albumen in the chicken egg. Proc. III Int. Symp.: Safe food. Plant and animal production, management, market, Book of Abstracts, Bydgoszcz, 18-20.09.2008, J.C.E.A., p. 47.
353. Gornowicz E., Lewko L. (2008) The effect of pre-slaughter body weight in the broiler chicken on meat yield and quality. Mat. XX międz. symp. drob. WPSA: Nauka praktyce drobiarskiej – praktyka drobiarska nauce. Bydgoszcz-Wenecja, 15-17.09.2008, ss. 32-33.
354. Lewko L., Gornowicz E. (2008) Bird genotype as the main factor which affects egg albumen quality. Mat. XX międz. symp. drob. WPSA: Nauka praktyce drobiarskiej – praktyka drobiarska nauce, Bydgoszcz-Wenecja, 15-17.09.2008, ss. 157-158.
355. Kawęcka A., Radko A., Sikora J. (2008) Genetic polymorphism of milk proteins in sheep. Proc. XXXVIII ESNA Annual Meeting: European society for new methods in agriculture research, Book of Abstracts, Kraków, 27-31.08.2008, p. 67.
356. Kawęcka A., Sikora J., Walinowicz K. (2008) Characterisics of genetic structure of prolific sheep based on polymorphism of microsatellite sequences. Proc. XXXVIII ESNA Annual Meeting: European society for new methods in agriculture research, Book of Abstracts, Kraków, 27-31.08.2008, p. 66.
357. Sikora J., Kawęcka A., Walinowicz K. (2008) Use of microsatellite sequences to study genetic structure of goats. Proc. XXXVIII ESNA Annual Meeting: European society for new methods in agriculture research, Book of Abstracts, Kraków, 27-31.08.2008, p. 91.
358. Bielański P., Kowalska D., Pankowski P. (2008) Possibility of using the native breed of Popielno White rabbits for meat production. Proc. 9th World Rabbit Congress, Verona (Italy), 10-13.06.2008. World Rabbit Sci., pp. 1515-1518.
359. Bielański P., Kowalska D. (2008) Use of linseed oil and antioxidant in rabbit diets to improve dietetic traits of rabbit meat. Proc. 9th World Rabbit Congress, Verona (Italy), 10-13.06.2008, World Rabbit Sci., pp. 1319-1323.
360. Kowalska D., Bielański P., Pietras M. (2008) Suitability of behavioral tests for determining the ways rabbits function In the environment and their relationship with some productive traits. Proc. 9th World Rabbit Congress, Verona (Italy), 10-13.06.2008, World Rabbit Sci., pp. 1195-1199.
361. Kowalska D. (2008) Effect of dietary supplementation of rapeseed oil and fish oil mixture and antioxidant on rabbit meat quality. Proc. 9th World Rabbit Congress, Verona (Italy), 10-13.06.2008, World Rabbit Sci., pp. 1371-1375.
362. Kowalska D. (2008) Effect of essentials unsaturated fatty acids in fish oil on productivity of rabbit does. Proc. 9th World Rabbit Congress, Verona (Italy), 10-13.06.2008, World Rabbit Sci., pp. 705-709.
363. Krupiński J., Martyniuk E., Gajda B. (2008) Application of biotechnological methods in animal genetic resources conservation programmes. Proc. Central Europ. Congress of Life Sci.: EUROBIOTECH 2008, Kraków, 17-19.10.2008, Acta Biol. Cracov., 55 (Suppl. 4), p. 122.
364. Bielański P., Kowalska D., Pankowski P. (2008) Possibility of using the native breed of Popielno White rabbits for meat production. Proc. 9th World Rabbit Congress, Book of Abstracts, Verona (Italy), 10-13.06.2008, p. 450.
365. Bielański P., Kowalska D., Pankowski P. (2008) Wykorzystanie rodzimej rasy królików popielniańskich białych do towarowej produkcji mięsa wysokiej jakości. Mat. XXIX Dni Przemysłu Mięsnego: Postęp w Technologii Mięsa. Nauka – Praktyce, s. 32.
366. Bielański P., Kowalska D. (2008) Comparison of meat production between the native breed of Popielno White rabbits and New Zealand White rabbits. Proc. XXXVIII ESNA Annual Meeting, Book of Abstracts: European society for new methods in agriculture research. Kraków, 27-31.08.2008, p. 33.
367. Bielański P., Kowalska D. (2008) Use of linseed oil and antioxidant in rabbit diets to improve dietetic traits of rabbit meat. Proc. 9th World Rabbit Congress, Book of Abstracts, Verona (Italy), 10-13.06.2008, p. 388.
368. Bielański P., Zoń A., Fijał J., Piórkowska M., Kowalska D. (2008) Próba wykorzystania rodzimej odmiany lisa pospolitego pastelowego do towarowej produkcji skór. Mat. LXXIII Zjazdu Naukowego PTZ: Zwierzęta przyszłości – kierunki doskonalenia, Lublin, 26-28.06.2008..
369. Bielański P., Zoń A., Fijał J., Piórkowska M., Kowalska D. (2008) Poprawa jakości okrywy włosowej poprzez krzyżowanie norek różnych typów. Mat. LXXIII Zjazdu Naukowego PTZ: Zwierzęta przyszłości – kierunki doskonalenia, Lublin, 26-28.06.2008..
370. Calik J. (2008) Changes in genetic and production parameters of layer lines over six years. Proc. XXXVIII ESNA Annual Meeting: European society for new methods in agriculture research, Book of Abstracts, Kraków, 27-31.08.2008, p. 55-56.
371. Calik J. (2008) Characteristic of hens of conservation lines in terms of productive traits. Proc. XXXVIII ESNA Annual Meeting: European society for new methods in agriculture research, Book of Abstracts, Kraków, 27-31.08.2008, p. 57.
372. Calik J. (2008) Kury nieśne objęte programem ochrony zasobów genetycznych w Polsce. Mat. konf. nauk.: Produkcja rolnicza w aspekcie zrównoważonego rozwoju, UR Rzeszów, 28-30.09.2008, s. 20.
373. Calik J. (2008) Produkcyjność i jakość jaj kur ras zachowawczych Zielononóżka kuropatwiana (Ż-11) i Żółtonóżka kuropatwiana (Ż-33). Mat. konf. nauk.: Rodzime rasy zwierząt podstawą żywności regionalnej i ważnym elementem kształtowania krajobrazu, Lublin i Serpelice n. Bugiem, 11-12.09.2008, ss. 13-14.
374. Calik J., Krawczyk J. (2008) Analysis of egg quality in hens of Rhode Island Red (K-22) and Rhode Island White (A-33) conservation lines. Proc. XXXVIII ESNA Annual Meeting: European society for new methods in agriculture research, Book of Abstracts, Kraków, 27-31.08.2008, p. 58.
375. Dżugan M., Droba M., Książkiewicz J. (2008) Aktywność α i β mannozydazy w nasieniu i narządach rozrodczych k P27P. Mat. V Jubileuszowego Zjazdu Towarzystwa Biologii Rozrodu, s. 71.
376. Gugołek A., Lorek M.O., Kowalska D., Janiszewski P. (2008) Wpływ żywienia, warunków utrzymania i genotypu królików na ich użytkowość i poziom zarażenia kokcydiami. Mat. LXXIII Zjazdu Naukowego PTZ: Zwierzęta przyszłości – kierunki doskonalenia, Lublin, 26-28.06.2008..
377. Haraf G., Książkiewicz J., Wołoszyn J., Okruszek A., Szukalski G. (2008) Barwa mięsa kaczego w zależności od genotypu. Proc. XX Int. Poultry Symp. PB WPSA, Bydgoszcz-Wenecja, 15-17.09.2008, s. 41-42.
378. Kawęcka A., Sikora J. (2008) Rodzime rasy owiec w górskich rejonach polski. Mat. konf. nauk.: Produkcja rolnicza w aspekcie zrównoważonego rozwoju, UR Rzeszów, 28-30.09.2008, s. 38.
379. Kawęcka A., Sikora J. (2008) Romanov sheep in Poland. Proc. 59th Annual Meeting of EAAP, Book of Abstracts, Wilno, 24-27.08.2008, 14, p. 261.
380. Kawęcka A., Sikora J. (2008) Short-tailed sheep in Poland – characteristics of genetic structure. Proc. 59th Annual Meeting of EAAP, Book of Abstracts, Wilno, 24-27.08.2008, 14, p. 259.
381. Kawęcka A., Sikora J., Walinowicz K. (2008) Characterisics of genetic structure of prolific sheep based on polymorphism of microsatellite sequences. Proc. XXXVIII ESNA Annual Meeting: European society for new methods in agriculture research, Book of Abstracts, Kraków, 27-31.08.2008, p. 66.
382. Kowalska D., Bielański P. (2008) Efektywność odłożenia wielonienasyconych kwasów tłuszczowych pochodzących z paszy w tkance mięśni króliczych. Mat. LXXIII Zjazdu Naukowego PTZ: Zwierzęta przyszłości – kierunki doskonalenia, Lublin, 26-28.06.2008..
383. Kowalska D., Bielański P. (2008) Effect of dietary rapeseed oil and antioxidant supplements on rabbit meat quality. Proc. XXXVIII ESNA Annual Meeting: European society for new methods in agriculture research, Book of Abstracts, Kraków, 27-31.08.2008, p. 37.
384. Kowalska D., Bielański P. (2008) Effect of essential unsaturated fatty acids in linseed oil on litters and composition of milk of rabbit does. Proc. XXXVIII ESNA Annual Meeting: European society for new methods in agriculture research, Book of Abstracts, Kraków, 27-31.08.2008, p. 38.
385. Kowalska D., Bielański P. (2008) Modyfikowanie walorów dietetycznych mięsa króliczego czynnikami żywieniowymi. Mat. XXIX Dni Przemysłu Mięsnego: Postęp w Technologii Mięsa. Nauka – Praktyce. Warszawa, 09.05.2008, s. 31.
386. Kowalska D., Bielański P., Pietras M. (2008) Suitability of behavioral tests for determining the ways rabbits function In the environment and their relationship with some productive traits. Proc. 9th World Rabbit Congress, Book of Abstracts, Verona (Italy), 10-13.06.2008, p. 38.
387. Kowalska D., Gugołek A. (2008) Reakcja na stres a wyniki produkcyjne królików. Mat. LXXIII Zjazdu Naukowego PTZ: Zwierzęta przyszłości – kierunki doskonalenia, Lublin, 26-28.06.2008..
388. Kowalska D. (2008) Effect of dietary supplementation of rapeseed oil and fish oil mixture and antioxidant on rabbit meat quality. Proc. 9th World Rabbit Congress, Book of Abstracts, Verona (Italy), 10-13.06.2008, p. 397.
389. Kowalska D. (2008) Effect of essentials unsaturated fatty acids in fish oil on productivity of rabbit does. Proc. 9th World Rabbit Congress, Book of Abstracts, Verona (Italy), 10-13.06.2008, p. 214.
390. Krawczyk J. (2008) Organizacyjne aspekty ochrony zasobów genetycznych zwierząt w Polsce. Mat. konf. nauk.: Produkcja rolnicza w aspekcie zrównoważonego rozwoju, Rzeszów, 29-30.09.2008, s. 49.
391. Krawczyk J. (2008) Produkcyjność kur nieśnych objętych programem ochrony w warunkach chowu przyzagrodowego. Mat. konf. nauk.: Rodzime rasy zwierząt podstawą żywności regionalnej i ważnym elementem kształtowania krajobrazu, Lublin i Serpelice n. Bugiem, 11-12.09.2008, s. 29.
392. Krawczyk J. (2008) Some quality traits of eggs from Greenleg Partridge native hens kept under organic conditions. Proc. XXXVIII ESNA Annual Meeting: European society for new methods in agriculture research, Book of Abstracts, Kraków, 27-31.08.2008, p. 71.
393. Krawczyk J., Calik J. (2008) Meat quality in Rhode Island Red native hens kept under backyard conditions. Proc. XXXVIII ESNA Annual Meeting: European society for new methods in agriculture research, Book of Abstracts, Kraków, 27-31.08.2008, p. 72.
394. Krawczyk J., Sokołowicz Z. (2008) Ograniczone wybiegi w chowie kur rasy rodzimej Zielononóżka kuropatwiana a jakość jaj spożywczych. Mat. konf. nauk.: Rodzime rasy zwierząt podstawą żywności regionalnej i ważnym elementem kształtowania krajobrazu, Lublin i Serpelice n. Bugiem, 11-12.09.2008, s. 30.
395. Krawczyk J., Sokołowicz Z. (2008) Opłacalność produkcji jaj spożywczych w różnych systemach utrzymania kur. Mat. konf. nauk.: Produkcja rolnicza w aspekcie zrównoważonego rozwoju, Rzeszów, 29-30.09.2008, s. 50.
396. Krawczyk J., Sokołowicz Z. (2008) Wrażliwość konsumentów jaj spożywczych na ekstensywne systemy utrzymania kur nieśnych. Mat. konf. nauk.: Rodzime rasy zwierząt podstawą żywności regionalnej i ważnym elementem kształtowania krajobrazu, Lublin i Serpelice n. Bugiem, 11-12.09.2008, s. 31.
397. Książkiewicz J. (2008) Stado zachowawcze gęsi podkarpackiej. Mat. konf. nauk.: Produkcja rolnicza w aspekcie zrównoważonego rozwoju, Rzeszów, 29-30.09.2008, s. 52.
398. Majewska A. (2008) Ochrona rodzimych ras bydła. Mat. konf. nauk.: Rodzime rasy zwierząt podstawą żywności regionalnej i ważnym elementem kształtowania krajobrazu, Lublin i Serpelice n. Bugiem, 11-12.09.2008, s. 37.
399. Majewska A. (2008) Ocena pokroju krów rasy polskiej czerwono-białej z rejonu małopolski przyjętych do programu ochrony. Mat. konf. nauk.: Rodzime rasy zwierząt podstawą żywności regionalnej i ważnym elementem kształtowania krajobrazu, Lublin i Serpelice n. Bugiem, 11-12.09.2008, s. 36.
400. Piórkowska M., Kowalska D. (2008) Ocena jakości okrywy włosowej lisa pastelowego utrzymywanego w ZD IZ Chorzelów. Mat. LXXIII Zjazdu Naukowego PTZ: Zwierzęta przyszłości – kierunki doskonalenia, Lublin, 26-28.06.2008..
401. Piórkowska M., Natanek A. (2008) Use of histological analysis to evaluate hair coat quality in carnivorous fur animals. Proc. XXXVIII ESNA Annual Meeting: European society for new methods in agriculture research, Book of Abstracts, Kraków, 27-31.08.2008, p. 85.
402. Piórkowska M., Zoń A. (2008) Zróżnicowanie jakości okrywy włosowej jenotów w zależności od genotypu. Mat. LXXIII Zjazdu Naukowego PTZ: Zwierzęta przyszłości – kierunki doskonalenia, Lublin, 26-28.06.2008..
403. Piórkowska M. (2008) Evaluation of chemical composition of hair as related to evaluation of fur value in raccoon dogs with differeny genotypes. Proc. XXXVIII ESNA Annual Meeting: European society for new methods in agriculture research, Book of Abstracts, Kraków, 27-31.08.2008, p. 84.
404. Piórkowska M. (2008) Wartość rzeźna królików o różnym genotypie. Mat. XXIX Dni Przemysłu Mięsnego: Postęp w Technologii Mięsa. Nauka – Praktyce, Warszawa, 09.05.2008, s. 30.
405. Polak G.M. (2008) Programy ochrony zasobów genetycznych koni rasy polski koń zimnokrwisty w typie sokólskim i sztumskim. Mat. międz. konf. nauk.: Koń roboczy w nowoczesnym rolnictwie, Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego, Szreniawa, 27.09.2008, s. 77.
406. Sikora J., Kawęcka A. (2008) Characteristics of Wrzosówka sheep in a flock belonging to the National Research Institute of Animal Production. Proc. 59th Annual Meeting of EAAP, Book of Abstracts, Wilno, 24-27.08.2008, 14, p. 260.
407. Sikora J., Kawęcka A. (2008) Romanov sheep in the sheep prolificacy improvement programme in Poland. Proc. 59th Annual Meeting of EAAP, Book of Abstracts, Wilno, 24-27.08.2008, 14, p. 260.
408. Sikora J., Kawęcka A. (2008) Ser kozi z rejonu Podkarpacia. Mat. konf. nauk.: Produkcja rolnicza w aspekcie zrównoważonego rozwoju, Rzeszów, 29-30.09.2008, s. 65.
409. Sikora J., Kawęcka A., Walinowicz K. (2008) Use of microsatellite sequences to study genetic structure of goats. Proc. XXXVIII ESNA Annual Meeting: European society for new methods in agriculture research, Book of Abstracts, Kraków, 27-31.08.2008, p. 91.
410. Sikora J., Roman A., Kawęcka A. (2008) Use of multi-layer neutral works in goat breeding. Proc. XXXVIII ESNA Annual Meeting: European society for new methods in agriculture research, Book of Abstracts, Kraków, 27-31.08.2008, p. 92.
411. Sokołowicz Z., Krawczyk J. (2008) Profitability of broiler chicken production in 2005-2007. Mat. XX międz. symp. drob. WPSA : Nauka praktyce drobiarskiej – praktyka drobiarska nauce, Bydgoszcz-Wenecja, 15-17.09.2008, s. 68-69.
412. Sokołowicz Z., Krawczyk J. (2008) Świadomość rolników i konsumentów jaj na temat dobrostanu kur w różnych systemach utrzymania. Mat. konf. nauk.: Produkcja rolnicza w aspekcie zrównoważonego rozwoju, Rzeszów, 29-30.09.2008, s. 68.
413. Sokołowicz Z., Krawczyk J. (2008) Zmiana systemu utrzymania kur wyzwaniem współczesnego drobiarstwa. Mat. konf. nauk.: Produkcja rolnicza w aspekcie zrównoważonego rozwoju, Rzeszów, 29-30.09.2008, s. 67.
414. Tomczyk-Wrona I. (2008) Rola i znaczenie programów ochrony w kształtowaniu się populacji koni zagrożonych ras rodzimych. Mat. konf. nauk.: Rodzime rasy zwierząt podstawą żywności regionalnej i ważnym elementem kształtowania krajobrazu, Lublin i Serpelice n. Bugiem, 11-12.09.2008, s. 51-52.
415. Tomczyk-Wrona I. (2008) Wkład Instytutu Zootechniki-PIB w ochronę zasobów genetycznych koni huculskich. Mat. konf. nauk.: Rodzime rasy zwierząt podstawą żywności regionalnej i ważnym elementem kształtowania krajobrazu, Lublin i Serpelice n. Bugiem, 11-12.09.2008, s. 53-54.
416. Wyczling T., Gugołek A., Piórkowska M., Szymański Z. (2008) Wskaźniki użytkowe lisów polarnych żywionych dawkami z dodatkiem syntetycznej metioniny. Mat. LXXIII Zjazdu Naukowego PTZ: Zwierzęta przyszłości – kierunki doskonalenia, Lublin, 26-28.06.2008..

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

417. Gornowicz E. (2008) Produkty regionalne i tradycyjne a produkty z drobiu. Pol. Drob., 11: 14-19.
418. Lewko L., Gornowicz E. (2008) Jakość białka jaja a pochodzenie ptaka. Pol. Drob., 12: 29-32.
419. Bielański P., Kowalska D., Zoń A., Fijał J. (2008) Ochrona zasobów genetycznych zwierząt futerkowych. Cz. II. Lisy pospolite pastelowe. Mag. Wet., http://magwet.pl.
420. Bielański P., Kowalska D. (2008) Ochrona zasobów genetycznych zwierząt futerkowych. Cz. III. Lisy pospolite białoszyjne. Mag. Wet., http://magwet.pl.
421. Bielański P., Kowalska D. (2008) Ochrona zasobów genetycznych zwierząt futerkowych. Cz.1. Króliki popielniańskie białe. Mag. Wet., http://magwet.pl.
422. Kowalska D., Bielański P. (2008) Mięso królicze alternatywą dla wieprzowiny i wołowiny. Polska Wieś, 3 (24): 3.
423. Kowalska D., Bielański P. (2008) Kongres króliczy w Weronie – ferma reprodukcyjna królików. Króliki, 3: 30-38.
424. Kowalska D. (2008) Najczęstsze przyczyny upadków królicząt przy odsadzeniu. Cz.1. Króliki, 1: 7-10.
425. Kowalska D. (2008) Najczęstsze przyczyny upadków królicząt przy odsadzeniu. Cz.2. Króliki, 4: 22-27.
426. Kowalska D. (2008) O czym warto pamiętać zakładając fermę króliczą. Prz. Hod., 9: 14-18.
427. Kowalska D. (2008) Rozwój mleczności u królic. Króliki, 2: 45-50.
428. Krawczyk J. (2008) Prezentacja rodzimych ras i odmian drobiu na XXIII Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu. Pol. Drob., 11: 34-35.
429. Krawczyk J. (2008) Przyzagrodowy chów kur. Wiad. Rol. Polska, 4, s. 22.
430. Krawczyk J. (2008) Zielononóżka kuropatwiana w ekologicznym gospodarstwie. Pol. Drob., 7: 12-15.
431. Krawczyk J., Calik J. (2008) Stara rasa – Zielononóżka kuropatwiana. Wiad. Rol. Polska, 9 (49): 23.
432. Krawczyk J., Sokołowicz Z. (2008) Efektywność znakowania jaj w obrocie handlowym. Pol. Drob., 6: 9-11.
433. Książkiewicz J. (2008) Odszukać rodzimą czubatkę staropolską. Woliera, 53, 3: 85.
434. Książkiewicz J., Krupiński J. (2008) Rys historyczny tworzenia, utrzymania i badania polskich stad zachowawczych gęsi znajdujących się w Instytucie Zootechniki-PIB. Polish Food, (w druku).
435. Polak G.M. (2008) Ocena wartości i doskonalenie populacji koni użytkowanych w rajdach długodystansowych. Prz. Hod., 2: 6-10.
436. Polak G.M. (2008) Z poprzeczką i bez. Koń Polski, 1: 32-33.
437. Tomczyk-Wrona I. (2008) Analiza wpływu wieku rodziców na rozwój somatyczny potomstwa u koni rasy huculskiej. Hodowca i Jeździec, 1 (16): 20-21.

WYNIKI OCENY ZWIERZĄT

438. Kawęcka A., Sikora J., Szewczyk A. (2008) Wyniki oceny wartości użytkowej owiec objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt (rocznik 2006). Wyd. IZ-PIB, Kraków, III, 78 ss.
439. Calik J., Książkiewicz J. (2008) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych gęsi utrzymywanych w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach (IZ-PIB). W: Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objętych programami ochrony zasobów genetycznych zwierząt – rocznik 2007. Wyd. IZ-PIB, Kraków, IV: 36-78.
440. Calik J., Książkiewicz J. (2008) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych kaczek utrzymywanych w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach (IZ-PIB). W: Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objętych programami ochrony zasobów genetycznych zwierząt – rocznik 2007. Wyd. IZ-PIB, Kraków, IV: 87-110.
441. Calik J., Krawczyk J. (2008) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych kur nieśnych utrzymywanych na fermach w Chorzelowie i Dusznikach (IZ-PIB). W: Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt – rocznik 2007. Wyd. IZ-PIB, Kraków, IV: 5-30.
442. Krawczyk J. (2008) Wyniki oceny rodzimych/lokalnych ras drobiu na XXII Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu. W: Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt – rocznik 2007. Wyd. IZ-PIB, Kraków, IV: 111-114.
443. Krawczyk J., Calik J. (2008) Wylęgowość w stadach zachowawczych kur utrzymywanych w Chorzelowie – lata 2000-2005. W: Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objętych programami ochrony zasobów genetycznych zwierząt – rocznik 2007. Wyd. IZ-PIB, Kraków, IV: 115-118.
444. Tomczyk-Wrona I. (2008) Wyniki oceny wartości użytkowej koni rasy huculskiej objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt za rok 2007. Wyd. IZ-PIB, Kraków, III, 32 ss.

INSTRUKCJE WDROŻENIOWE I UPOWSZECHNIENIOWE

445. Bielański P., Zoń A., Piórkowska M., Kowalska D., Fijał J. (2008) Poprawa jakości okrywy włosowej poprzez krzyżowanie norek różnych typów. Instr. wdroż. Wyd. IZ-PIB, Kraków, i-20/08, 8 ss.

BROSZURY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE

446. Kowalska D., Bielański P. (2008) Profilaktyka weterynaryjna. Brosz. upowszechn. Wyd. ODR, Minikowo..
447. Calik J., Krawczyk J. (2008) Karmazyn/Rhode Island Red (R-11) – kury objęte programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt. Brosz. upowszechn. Wyd. ZD IZ-PIB, Chorzelów, Spółka z o.o.
448. Calik J., Krawczyk J. (2008) Sussex (S-66) – kury objęte programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt. Brosz. upowszechn. Wyd. ZD IZ-PIB, Chorzelów, Spółka z o.o.
449. Calik J., Krawczyk J. (2008) Zielononóżka kuropatwiana (Z-11) – kury objęte programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt. Brosz. upowszechn. Wyd. ZD IZ-PIB, Chorzelów, Spółka z o.o.
450. Krawczyk J., Calik J. (2008) Żółtonóżka kuropatwiana (Ż-33) – kury objęte programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt. Brosz. upowszechn. Wyd. ZD IZ-PIB, Chorzelów, Spółka z o.o.
451. Krawczyk J., Calik J. (2008) Leghorn (G-99, H-22) – kury objęte programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt. Brosz. upowszechn. Wyd. ZD IZ-PIB, Chorzelów, Spółka z o.o.
452. Sikora J., Kawęcka A. (2008) Program ochrony zasobów genetycznych owiec rasy cakiel podhalański. Wyd. IZ-PIB, Kraków, 24 ss.
453. Krupiński J., Sikora J., Kawęcka A. (2008) Program ochrony zasobów genetycznych owiec rasy merynos polski w starym typie. Wyd. IZ-PIB, Kraków, 20 ss.

INNE

454. Martyniuk E. (2008) Ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich. Biblioteczka Krajowego Programu Rolnośrodowiskowego 2007-2013, Wyd. MRiRW, ss.1-59.
455. Krawczyk J. (2008) Kalendarz rolniczy na 2009 rok. Wyd. ZD IZ-PIB, Chorzelów, Spółka z o.o., ss. 125-126.

Immuno- i Cytogenetyki Zwierząt

PRACE ORYGINALNE

456. Natonek-Wiśniewska M., Rychlik T. (2008) Polymorphism of selected microsatellite DNA sequences in polish merino sheep and the evaluation of their suitability for parentage control. Ann. Anim. Sci., 8, 1: 23-27.
457. Rychlik T., Radko A., Kościelny M. (2008) Characterisics of the genetic structure of Red-and-White cattle based on blood group tests. Ann. Anim. Sci., 8, 3: 215-223.
458. Radko A., Rychlik T., Rubiś D. (2008) Analysis of microsatellite DNA polymorphism in Limousin cattle. Ann. Anim. Sci., 8, 3: 225-232.
459. Natonek-Wiśniewska M., Słota E. (2008) Polymorphism of the cytB gene as a marker for species identification of mammalian mtDNA. Ann. Anim. Sci., 8, 3: 243-247.
460. Kozubska-Sobocińska A., Radko A., Rejduch B., Słota E. (2008) Genetic conservation of Y chromosome based on microsatellite sequences in some species of Bovidae. Ann. Anim. Sci., 8, 3: 249-254.
461. Danielak-Czech B., Słota E. (2008) Karyotype control system of AI boars in Poland: the current survey. Ann. Anim. Sci., 8, 3: 255-262.
462. Onderka A., Bugno M., Szeleszczuk O., Słota E. (2008) Cytogenetic investigation of racoon dogs (Nyctereutes procyonoides). Ann. Anim. Sci., 8, 3: 271-280.
463. Bugno M., Jabłońska Z., Słota E. (2008) Double colour fluorescence in situ hybridization with X and Y painting probes in Bovine spermatozoa. Ann. Anim. Sci., 8, 4: 303-309.
464. Radko A. (2008) Microsatellite DNA polymorphism and its usefulness for pedigree verification of cattle raised in Poland. Ann. Anim. Sci., 8, 4: 311-321.
465. Natonek-Wiśniewska M. (2008) Validation of a method for identification of bovine meat-and-bone meal using PCR. Ann. Anim. Sci., 8, 4: 323-328.
466. Ząbek T. (2008) Variation and conservation of microsatellite DNA sequences among equidae species. Ann. Anim. Sci., 8, 4: 329-342.
467. Danielak-Czech B., Słota E. (2008) Tandem fusion-translocation: a unique karyotype rearrangement in the domestic pig. Ann. Anim. Sci., 8, 4: 343-348.
468. Kozubska-Sobocińska A., Babicz M., Rejduch B. (2008) Genetic conservation of chromosome G-bands in suidae. Ann. Anim. Sci., 8, 4: 349-355.
469. Bugno M., Jabłońska Z., Słota E. (2008) Application of fluorescence in situ hybridisation (FISH) for analyses of the sex chromosomes in the mouse embryos. Chromosome Res., 16: 1058-1059.
470. Bugno M., Ząbek T., Golonka P., Pieńkowska-Schelling A., Schelling C., Słota E. (2008) A case of an intersex horse with 63,X/64,XX/65,XX,del(Y)(q?) karyotype. Cytogenet. Genome Res., 120: 123-126.
471. Bugno M., Żyga A., Słota E. (2008) Microdissected bovine X chromosome segment delineates homologous chromosomal regions in sheep and goat. Folia Biol. (Kraków), 56 (3-4): 149-151.
472. Ducos A., Revay T., Kovacs A., Hidas A., Pinton A., Bonnet-Garnier A., Molteni L., Słota E., Świtoński M., Arruga M.V., Haeringen W.A. van, Nicolae I., Chaves R., Guedes-Pinto H., Andersson M., Iannuzzi L. (2008) Cytogenetic screening of livestock populations in Europe: an overview. Cytogenet. Genome Res., 120: 26-41.
473. Kaczor U., Mazur M., Podwika J., Makulska J., Kozubska-Sobocińska A. (2008) Association between Leu127Val polymorphism of growth hormone gene and milk yield of Polish Red cattle. Ukrainian Academy of Agrarian Sciences., Anim. Biol., 10 (1-2): 300-304.
474. Kaczor U., Pacharzyna J., Kozubska-Sobocińska A., Murawski M. (2008) Melanocortin-4 receptor (MC4R) and its role in cellular signaling. W: Scientific Messenger of Lviv National Academy of Veterinary Medicine and Biotetechnologies named after S.Z. Gzhytskyj, 10, 3 (38): 204-206.
475. Kozubska-Sobocińska A., Rejduch B. (2008) Identification of heterosomes in spermatozoa of rams with 54,XX/54,XY chimerism. Vet. Med.-Czech., 53 (5): 250-254.
476. Krzyścin P., Rychlik T. (2008) Zależność między polimorfizmem hemoglobiny i transferyny a występowaniem mastitis u owcy kołudzkiej. Med. Wet., 64 (11): 1327-1330.
477. Lewińska A., Wnuk M., Słota E., Bartosz G. (2008) The nitroxide antioxidant Tempol affects metalinduced cyto- and genotoxicity in human lymphocytes in vitro. Mutat. Res., 649: 7-14.
478. Pieńkowska-Schelling A., Schelling C., Zawada M., Yang F., Bugno M., Ferguson-Smith M. (2008) Cytogenetic studies and karyotype nomenclature of three wild canid species: maned wolf (Chrysocyon brachyurus), bat-eared fox (Otocyon megalotis) and fennec fox (Fennecus zerda). Cytogenet. Genome Res., 121: 25-34.
479. Rychlik T., Korman K., Krawczyk A. (2008) Polimorfizm grup i białek krwi u owcy kołudzkiej. Rocz. Nauk. PTZ, 4, 3: 63-72.
480. Słota E., Wnuk M., Bugno M., Pieńkowska-Schelling A. (2008) Application of in situ fluorescent Nick-translation to detection DNA methylation in B chromosomes of red fox (Vulpes vulpes) and Chinese raccoon dog (Nyctereutes procyonoides procyonoides). Chromosome Res., 16: 1034-1035.
481. Wnuk M., Bugno M., Słota E. (2008) Application of primed in situ DNA synthesis (PRINS) with telomere human commercial kit in molecular cytogenetics of Equus caballus and Sus scrofa scrofa. Fol. Histochem. Cytobiol., 46, 1: 85-88.
482. Wnuk M., Lewińska A., Bugno M., Bartosz G., Słota E. (2008) Oxidant-induced decrease of the expression of nucleolar organizers regions in pig lymphocytes can be useful for monitoring the cellular effects of oxidative stress. Mutat. Res., 653: 124-129.
483. Rejduch B., Knapik J., Piestrzyńska-Kajtoch A., Kozubska-Sobocińska A., Krupiński J. (2008) Frequency of genotypes in the PRP locus (prion protein gene) in the Polish Sheep population. Acta Vet. Hungarica, 57 (1): 39-49.

PRACE PRZEGLĄDOWE

484. Rychlik T., Krawczyk A. (2008) Kontrola wiarygodności rodowodów owiec w oparciu o markery genetyczne klasy I. Wiad. Zoot., XLVI, 2: 3-8.
485. Rejduch B. (2008) Genes associated with meat quality in pigs. J. Centr. Europ. Agricult., 9 (4): 623-631.
486. Radko A. (2008) Ocena polimorfizmu markerów mikrosatelitarnych DNA wykorzystywanych w kontroli rodowodów bydła w Polsce. Wiad. Zoot., XLVI, 4: 3-8.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

487. Babicz M., Kozubska-Sobocińska A., Rejduch B. (2008) Hybrydyzacje porównawcze heterosomów u Suidae. Mat.konf. LXXIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Sekcja Chowu i Hodowli Trzody Chlewnej, Lublin, 26-28.06.2008..
488. Bugno M., Jabłońska Z., Słota E. (2008) Application of fluorescence in situ hybridization (FISH) for analyses of the sex chromosomem in the Mouse embryos. Proc. 18th Int. Col. Anim. Cytogenet., Gene Mapp., Bukarest, 7-11.06.2008, 44.0.
489. Bugno M., Jabłońska Z., Tischner M., Słota E. (2008) Detection of sex chromosomem and estimation of aneuploidy in horse spermatozoa using fluorescence in situ hybridisation (FISH). Proc. Havemeyer Foundation 7th Int. Symp. on Equine Embryo Transfer, Magdalene College, Cambridge (United Kingdom), 9-11.07.2008, pp. 34-35.
490. Kaczor U., Ropka-Molik K., Kozubska-Sobocińska A. (2008) Identyfikacja mutacji punktowych w locus genu GDF9 metodą SSCP u maciorek plennej owcy olkuskiej. Mat. konf. V Zjazdu Towarzystwa Biologii Rozrodu, Wrocław, 10-13.09.2008, s. 189.
491. Krzyścin P. (2008) Antygenowe markery immunoglobulin w badaniach fizjologicznych niedoborów przeciwciał u prosiąt. Mat. konf. LXXIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Sekcja Chowu i Hodowli Trzody Chlewnej, Lublin, 26-28.06.2008..
492. Krzyścin P., Korman K. (2008) Two epitopes of blood serum immunoglobulins as indicators of physiological antibody deficiency in lambs. Proc. XXXVIII ESNA Annual Meeting: European society for new methods in agriculture research, Book of Abstracts, Kraków, 27-31.08.2008, p. 73.
493. Migdał W., Palka K., Wojtysiak D., Natonek-Wiśniewska M. (2008) Analiza składu chemicznego i tekstury mięsa tuczników ras: wbp, pbz, durom, pietrain i puławskiej ubijanych w różnym wieku. Mat. II symp. sprawozdawczego: Genomika funkcjonalna komórek mięśniowych oraz polimorfizm sekwencji regulatorowych genów związanych z cechami ilościowymi i jakościowymi mięsa bydła i świń, IGHZ Jastrzębiec, 24-25.01.2008, s. 26.
494. Natonek-Wiśniewska M. (2008) Identyfikacja komponentów drobiowych na podstawie polimorfizmu mtDNA. Mat. konf. LXXIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Sekcja Chowu i Hodowli Bydła, Lublin, 26-28.06.2008..
495. Natonek-Wiśniewska M. (2008) Metoda identyfikacji gatunkowej mitochondrialnego DNA w paszach. Mat. XXIV konf. nauk.-techn.: Aktualne wymagania w zakresie oceny jakości pasz. IZ–PIB, Krajowe Laboratorium Pasz, Lublin, PIW–PIB, Puławy. Zakopane, 7-8.04.2008, s. 22.
496. Natonek-Wiśniewska M. (2008) mtDNA polymorphism as a marker of species identification of mammals. Proc. XXXVIII ESNA Annual Meeting: European society for new methods in agriculture research, Book of Abstracts, Kraków, 27-31.08.2008, p. 40.
497. Natonek-Wiśniewska M., Rejduch B. (2008) Ocena ekspresji genu insulinopodobnego czynnika wzrostu1 (IGF1) przy wykorzystaniu testu ELISA u świń rasy pbz. Mat. II symp. sprawozdawczego: Genomika funkcjonalna komórek mięśniowych oraz polimorfizm sekwencji regulatorowych genów związanych z cechami ilościowymi i jakościowymi mięsa bydła i świń, IGHZ Jastrzębiec, 24-25.01.2008, s. 17.
498. Natonek-Wiśniewska M., Słota E. (2008) Identification of ruminant components by PCR reaction. Proc. XXXVIII ESNA Annual Meeting: European society for new methods in agriculture research, Book of Abstracts, Kraków, 27-31.08.2008, p. 39.
499. Natonek-Wiśniewska M., Migdał W., Palka K., Wojtysiak D. (2008) Analiza ekspresji genu fibronektyny I u świń ras wbp, pbz, pietrain, duroc i puławskiej. Mat. II symp. sprawozdawczego: Genomika funkcjonalna komórek mięśniowych oraz polimorfizm sekwencji regulatorowych genów związanych z cechami ilościowymi i jakościowymi mięsa bydła i świń, IGHZ Jastrzębiec, 24-25.01.2008, s. 27.
500. Palka K., Migdał W., Wojtysiak D., Natonek-Wiśniewska M. (2008) Właściwości modelowych farszów z udziałem mięsa świń ras:wbp, pbz,durom,pietrain i puławskiej ubijanych w różnym wieku. Mat. II symp. sprawozdawczego: Genomika funkcjonalna komórek mięśniowych oraz polimorfizm sekwencji regulatorowych genów związanych z cechami ilościowymi i jakościowymi mięsa bydła i świń, IGHZ Jastrzębiec, 24-25.01.2008, s. 28.
501. Piestrzyńska-Kajtoch A., Rejduch B. (2008) Polymorphism of PrP gene in Polish pig breeds. Poster. Proc. XXXI Conf. ISAG: Comparative genomics, Amsterdam, 20-24.07.2008, 4029.
502. Radko A. (2008) Genetic variability in sheep based on microsatellite DNA markers. Proc. XXXVIII ESNA Annual Meeting: European society for new methods in agriculture research, Book of Abstracts, Kraków, 27-31.08.2008, p. 88.
503. Radko A., Słota E. (2008) Application of 19 microsatellite DNA markers for parentage contol in Borzoi. Proc. XXXI Conf. Int. Soc. for Anim. Genet., Amsterdam (Holland), 20-24.07.2008, p. 2065.
504. Radko A., Gurgul A. (2008) Occurrence of null alleles at the loci of microsatellite DNA markers used for parentage control in cattle. Proc. III Int. Symp.: Safe food. Plant and animal production, management, market, Book of Abstracts, Bydgoszcz, 18-20.09.2008, J.C.E.A., p. 60.
505. Radko A., Rychlik T., Rubiś D. (2008) Evaluation of genetic variation in a Red-And-White cattle population based on blood groups and microsatellite DNA Sequences. Proc. III Int. Symp.: Safe food. Plant and animal production, management, market, Book of Abstracts, Bydgoszcz, 18-20.09.2008, J.C.E.A., p. 61.
506. Radko A., Rychlik T., Rubiś D. (2008) Zastosowanie bydlęcych sekwencji mikrosatelitarnych DNA w charakterystyce genetycznej owiec. Mat. konf. LXXIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz, Lublin, 26-28.06.2008..
507. Radko A., Rychlik T., Rubiś D. (2008) Analysis of microsatellite DNA polymorphism in Limousin cattle. Proc. XXXVIII ESNA Annual Meeting: European society for new methods in agriculture research, Book of Abstracts, Kraków, 27-31.08.2008, p. 89.
508. Radko A., Rubiś D., Gurgul A. (2008) Analiza genotypów w mikrosatelitarnych loci DNA u bliźniąt bydlęcych. Mat. konf. LXXIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Sekcja Chowu i Hodowli Bydła, Lublin, 26-28.06.2008..
509. Rejduch B., Oczkowicz M., Rogoz M., Walinowicz K., Różycki M. (2008) Frequency of IGF2 mutation in Polish breeds of pigs. Proc. XXXI Conf. Int. Soc. for Anim. Genet., Amsterdam (Holland), 20-24.07.2008., p. 2199.
510. Rejduch B., Różycki M., Piestrzyńska-Kajtoch A., Oczkowicz M., Walinowicz K., Rogoz M., Witoń M. (2008) Expression of the IGF1, IGF2, IGFBP3 and IGFBP5 genes in muscle Turing development of Polish Large White pig breed. Proc. III Int. Symp.: Safe food. Plant and animal production, management, market, Book of Abstracts, Bydgoszcz, 18-20.09.2008, J.C.E.A., p. 118.
511. Rejduch B., Oczkowicz M., Witoń M., Piestrzyńska-Kajtoch A., Walinowicz K. (2008) Expression of IGF1, IGF2, IGFBP3 and IGFBP5 in muscles of pigs representing five different breeds. Proc. Central Europ. Congress of Life Sci.: EUROBIOTECH 2008, Kraków, 17-19.10.2008, Acta Bioch. Pol., 55 (Suppl. 4), p. 127.
512. Rejduch B., Babicz M., Kozubska-Sobocińska A. (2008) Analiza polimorfizmu 7 markerów mikrosatelitarnych DNA u dzika. Mat. konf. nauk.: Produkcja rolnicza w aspekcie zrównoważonego rozwoju, UR Rzeszów, 28-30.09.2008, s. 64.
513. Rychlik T., Korman K., Krawczyk A. (2008) Zmienność genetyczna w populacji owcy kołudzkiej na podstawie grup i białek polimorficznych krwi. Mat. konf. LXXIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz, Lublin, 26-28.06.2008..
514. Słota E., Rejduch B., Bugno M., Radko A., Ząbek T. (2008) Application of modern molecular methods in animal breeding. Proc. XXXVIII ESNA Annual Meeting: European society for new methods in agriculture research, Book of Abstracts, Kraków, 27-31.08.2008, p. 17.
515. Słota E., Wnuk M., Bugno M., Pieńkowska-Schelling A. (2008) Application of in situ fluorescent Nick-translation to detection DNA methylation in B chromosomes of red fox (Vulpes vulpes) and Chinese racoon dog (Nyctereutes procyonoides procyonoides). Proc. 18th Int. Col. Anim. Cytogenet. Gene Mapp., Bukarest, 7-11.06.2008., p. 17.
516. Wojtysiak D., Migdał W., Palka K., Natonek-Wiśniewska M. (2008) Ocena histologiczna włókien mięśniowych u świń. Mat. II symp. sprawozdawczego: Genomika funkcjonalna komórek mięśniowych oraz polimorfizm sekwencji regulatorowych genów związanych z cechami ilościowymi i jakościowymi mięsa bydła i świń, IGHZ, Jastrzębiec, 24-25.01.2008, s. 29.
517. Ząbek T., Fornal A. (2008) Current status on genetic variation of hucul horses based on DNA microsatellite polymorphism. Proc. XXXVIII ESNA Annual Meeting: European society for new methods in agriculture research, Book of Abstracts, Kraków, 27-31.08.2008, p. 102.
518. Ząbek T., Słota E. (2008) Phylogeny relationship of GDF5 sequence between a number of mammalian species. Poster. Proc. XXXI Conf. ISAG: Comparative genomics, Amsterdam (Holland), 20-24.07.2008, 4010.
519. Rejduch B., Rogoz M., Walinowicz K., Oczkowicz M., Piestrzyńska-Kajtoch A., Witoń M. (2008) Ocena polimorfizmu ekspresji genów osi somatycznej u świń rasy Puławskiej i Pietrain. Mat. II symp. sprawozdawczego: Genomika funkcjonalna komórek mięśniowych oraz polimorfizm sekwencji regulatorowych genów związanych z cechami ilościowymi i jakościowymi mięsa bydła i świń, IGHZ Jastrzębiec, 24-25.01.2008..
520. Rejduch B., Różycki M., Piestrzyńska-Kajtoch A., Oczkowicz M., Walinowicz K., Rogoz M., Witoń M. (2008) Expression of the IGF1, IGF2, IGFBP3 and IGFBP5 genes in muscle tubing development of Polish Large White pig breed. Proc. III Int. Symp.: Safe food. Plant and animal production, management, market, Book of Abstracts, Bydgoszcz, 18-20.09.2008, J.C.E.A., p. 118.

INSTRUKCJE WDROŻENIOWE I UPOWSZECHNIENIOWE

521. Ząbek T., Słota E., Radko A. (2008) Zastosowanie dodatkowego panelu markerów mikrosatelitarnych do badań kontroli rodowodów koni oraz do analizy zmienności genetycznej populacji tego gatunku. Instr. wdroż. Wyd. IZ-PIB, Kraków, i- 21/08, 10 ss.

Żywienie Zwierząt i Paszoznawstwo

PRACE ORYGINALNE

522. Hanczakowski P., Szymczyk B. (2008) The effect of dietary pure saturated fatty acids on fatty acid and triacylglycerol content of rats` blood. Ann. Anim. Sci., 8, 2: 127-132.
523. Brzóska F. (2008) Milk production and composition as influenced by soybean meal, rapeseed meal or rapeseed cake in concentrates for dairy cows. Ann. Anim. Sci., 8, 2: 133-143.
524. Węglarzy K., Bilik K. (2008) Effect of diverse feeding regimes on rearing performance of Holstein-Fresian red heifer calves. Ann. Anim. Sci., 8, 2: 145-154.
525. Koreleski J., Świątkiewicz S. (2008) Effect of dietary supplementation of vitamin E, antioxidants and a synthetic carotenoid on changes in chicken breast meat quality during storage. Ann. Anim. Sci., 8, 2: 167-174.
526. Koreleski J., Świątkiewicz S., Arczewska A. (2008) Dual-purpose slow-growing chickens for meat production. Ann. Anim. Sci., 8, 3: 281-287.
527. Świątkiewicz M., Hanczakowska E. (2008) Phosphorus and calcium digestibility and reproductive indices of sows receiving various doses of phytase. Ann. Anim. Sci., 8, 4: 357-367.
528. Barowicz T., Migdał W., Pietras M., Pieszka M., Nowicki J. (2008) Wpływ podawania CLA w różnych okresach tuczu świń na wskaźniki jakości tusz i mięsa. Rocz. Nauk. Zoot., 35, 2: 137-146.
529. Korman K. (2008) Oszacowanie w oparciu o założenia systemu INRA potrzeb pokarmowych rosnących maciorek merynosowych w zależności od ich wieku. Rocz. Nauk. Zoot., 35, 2: 147-162.
530. Brzóska F., Śliwiński B., Stecka K., Wawrzyński M. (2008) Efektywność bakterii probiotycznych, kwasu fumarowego i prebiotyku w żywieniu kurcząt rzeźnych. Rocz. Nauk. Zoot., 35, 2: 173-185.
531. Sosin E., Strzetelski J., Ślusarczyk K. (2008) Wpływ mieszanek z udziałem skrobi jęczmiennej i kukurydzianej na wyniki odchowu cieląt. Zesz. Nauk. UR Kraków, ss. 119-124.
532. Borys B., Borys A., Grześkiewicz S. (2008) Wpływ żywienia owiec nasionami rzepaku i lnu na skład chemiczny mleka w okresie doby. Cz. II. Profil lipidowy. Rocz. Nauk. PTZ, 4, 1: 79-91.
533. Borys B., Strzelecki J., Grześkowiak E. (2008) Wpływ stosowania w tuczu jagniąt makuchu rzepakowego i nasion lnu oraz suplementacji witaminą E na uzysk elementów kulinarnych z tuszy i ich jakość. Rocz. Nauk. PTZ, 4, 4: 97-110.
534. Krzysztoforski K., Borys B., Kaczor U., Banasik N. (2008) Wpływ żywienia paszami oleistymi, suplementacji witaminą E oraz pochodzenia rasowego na wybrane parametry jakościowe i teksturę mięsa jagniąt. Rocz. Nauk. PTZ, 4, 4: 125-136.
535. Strzelecki J., Borys B., Grześkowiak E., Borys A., Borzuta K., Lisiak D. (2008) Wpływ tuczu jagniąt paszami suchymi lub z udziałem zielonek na uzysk elementów kulinarnych oraz podstawowy skład chemiczny i cechy sensoryczne mięsa. Rocz. Inst. Przem. Mięsn. Tłuszcz., XLVI, 3: 59-71.
536. Rubaj J., Bielecka G., Korol W., Kwiatek K. (2008) Determination of riboflavin in premixture and compound feed by liquid chromatography method. Bull. Vet. Inst. Pulawy, 52: 619-624.
537. Rubaj J., Korol W., Bielecka G., Kwiatek K. (2008) Determination of thiamine in premixture and compound feed by liquid chromatography method. Bull. Vet. Inst. Pulawy, 52: 435-440.
538. Korol W., Rubaj J., Bielecka G. (2008) An interpretation system of feed analyses based on interlaboratory comparisons. Krmiva, 50 (6): 319-327.
539. Walczyński S., Korol W. (2008) Long-term monitoring of homogeneity of compound feed in the government supervision. Krmiva, 50 (6): 311-317.
540. Franczyk-Żarów M., Kostogrys R., Szymczyk B., Jawień J., Gajda M., Cichocki T., Wojnar L., Chlopicki S., Pisulewski P.M. (2008) Functional effects of eggs, naturally enriched with conjugated linoleic acid, on the blood lipid profile, development of atherosclerosis and composition of atherosclerotic plaque in apolipoprotein E and low-density lipoprotein receptor double-knockout mice (apoE/LDLR-/-). Br. J. Nutr., 99, 1: 49-58.
541. Hanczakowska E., Świątkiewicz M. (2008) Efficiency of phytase in growing-finishing pig feeding. Med. Wet., 64, 10: 1209-1212.
542. Hanczakowska E., Świątkiewicz M., Białecka A. (2008) Pure cellulose as feed supplement for piglets. Med. Wet., 64, 1: 45-48.
543. Hanczakowski P., Szymczyk B., Frys-Żurek M. (2008) Effect of dietary plant or animal fats on serum fatty acid profile and cholesterol and triacylglycerol content in rats. Med. Wet., 64, 9: 1115-1119.
544. Koreleski J., Świątkiewicz S. (2008) Wzbogacanie mięśni piersiowych w witaminę E poprzez dodatek octanu tokoferylu do paszy dla kurcząt brojlerów. Med. Wet., 64, 3: 348-350.
545. Koreleski J., Świątkiewicz S. (2008) Effect of protein and methionine levels in a semi-organic diet for dual-purpose type chickens on slaughter performance and nitrogen balance. J. Anim. Feed Sci., 17, 3: 381-391.
546. Łozicki A., Dymnicka M., Niwińska B., Miciński J., Klupczyński J. (2008) Wpływ bilansu kationowo-anionowego na wzrost i rozwój buhajków w okresie ich oceny osobniczej. Rocz. Nauk. PTZ, 4: 50-57.
547. Migdał W., Pieszka M., Barowicz T., Janik A., Wojtysiak D., Pustkowiak H., Nowak J., Kozioł A. (2008) Modyfikowanie profilu kwasów tłuszczowych mięsa zwierząt rzeźnych – za i przeciw. Rocz. Inst. Przem. Mięsn. Tłuszcz., XLVI, 1: 115-127.
548. Strzetelski J., Osięgłowski S., Kowalski Z.M., Kowalczyk J., Borowiec F., Sosin E. (2008) Effect of pre- and post-calving concentrate allocation and of starch source on feed intake, blood metabolite profiles and performance of transition cows. J. Anim. Feed Sci., 17: 473-490.
549. Szczurek W. (2008) Effects of formulating diets with digestible amino acids and enzyme supplementation on the chemical composition of breast muscles in two broiler genotypes. J. Anim. Feed Sci., 17: 202-214.
550. Świątkiewicz M., Hanczakowska E. (2008) Effect of herbs mixture and enzymes supplementation of grass silage diet for pigs on performance and meat quality. Med. Wet., 64, 6: 782-785.
551. Świątkiewicz S., Koreleski J. (2008) The use of distillers dried grains with solubles (DDGS) in poultry nutrition. World’s Poultry Sci. J., 64: 257-265.
552. Świątkiewicz S., Koreleski J. (2008) The effect of zinc and manganese source in the diet for laying hens on eggshell and bones quality. Vet. Med. Czech, 53, 10: 555-563.
553. Świątkiewicz S., Koreleski J. (2008) Rośliny genetycznie modyfikowane w żywieniu drobiu. Med. Wet., 64, 12: 1379-1383.
554. Świątkiewicz S., Świątkiewicz M. (2008) Use of prebiotic fructans in animal feeding. Med. Wet., 64, 8: 987-990.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

555. Arczewska A., Świątkiewicz S., Koreleski J. (2008) Wpływ czynników żywieniowych na przebieg kokcydiozy u kurcząt brojlerów. W: Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie. Wyd. UR Kraków, ss. 65-72.
556. Bilik K., Kowalski Z.M. (2008) Najważniejsze aspekty żywienia bydla opasowego. W: Problemy w rozrodzie i hodowli bydła mięsnego. Wyd. UP Wrocław, Dolnośląska Izba Lek.-Wet. Sekcja Biol. i Pat. Rozrodu PTNW, ss. 48-64.
557. Brzóska F. (2008) Wykorzystanie ziarna zbóż w żywieniu różnych gatunków zwierząt. W: Wybrane elementy technologii produkcji roślinnej. Program Wieloletni 2005-2010: Kształtowanie środowiska rolniczego Polski oraz zrównoważony rozwój produkcji rolniczej. Studia i Raporty IUNG. Wyd. IUNG-PIB, Puławy, 9: 99-109.
558. Koreleski J., Świątkiewicz S. (2008) Produkty uboczne z biopaliwa rzepakowego i bioetanolu w żywieniu zwierząt gospodarskich. W: Aktualne wymagania w zakresie oceny jakości pasz, red. W. Korol, K. Kwiatek. Wyd. PIW-PIB, Puławy, ss. 14-19.
559. Pieszka M. (2008) Poprawa stabilności oksydacyjnej kwasów tłuszczowych i cholesterolu oraz wartości dietetycznej mięsa wieprzowego na drodze żywieniowej. Rozpr. hab. Wyd. IZ-PIB, Kraków, 52 ss.
560. Świątkiewicz S. (2008) Zootechniczne dodatki paszowe w żywieniu drobiu. W: Dodatki paszowe, red. K. Kwiatek, W. Korol. Wyd. PIW-PIB, Puławy, ss. 27-46.
561. Strzetelski J., Bilik K., Miejski A. (2008) Żywienie krów w gospodarstwach stosujących zasady rolnictwa zrównoważonego w warunkach przyrodniczych Pogórza Karpackiego. W: Technologia produkcji mleka w stadach krów rasy simentalskiej w oparciu o zasady rolnictwa zrównoważonego, red. J. Strzetelski. Wyd. IZ-PIB, Kraków, ss. 41-90.

PRACE PRZEGLĄDOWE

562. Hanczakowska E., Koczywąs E. (2008) Zastosowanie enzymów rozkładających polisacharydy nieskrobiowe w żywieniu świń. Wiad. Zoot., XLVI, 2: 9-16.
563. Kowalski Z.M., Strzetelski J., Niwińska B., Nowak W., Pająk J., Szyszkowska A. (2008) Standardowe metody oznaczania rozkładu białka pasz w przewodzie pokarmowym zwierząt przeżuwających. Wiad. Zoot., XLVI, 4: 53-58.
564. Bilik K., Łopuszańska-Rusek M. (2008) Systemy odchowu cieląt ras mlecznych w gospodarstwach ekologicznych. Post. Nauk Roln., 6: 97-108.
565. Brzóska F. (2008) Sól i lizawki solne w żywieniu bydła oraz w profilaktyce jodowej człowieka. Wiad. Zoot., XLVI, 4: 9-22.
566. Hanczakowska E. (2008) Zastosowanie fitazy w żywieniu świń. Post. Nauk Roln., 3: 75-83.
567. Szczurek W. (2008) Produkty przetwarzania serwatki i ich zastosowanie w paszy dla kurcząt brojlerów – aspekt żywieniowy i fizjologiczny. Wiad. Zoot., XLVI, 4: 41-52.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

568. Pieszka M., Janik A., Świderski A., Gogol P. (2008) Dried fruit pomaces as a valuable source of fodder nutraceuticals in pigs feeding. Proc. III Int. Symp.: Safe food. Plant and animal production, management, market, Book of Abstracts, Bydgoszcz, 18-20.09.2008, J.C.E.A., p. 115.
569. Kamyczek M. (2008) Współczesne zasady żywienia loch ras mięsnych oraz loch mieszańców. Mat. międz. konf.: Biologičeskaja bezopasnost pri promyšlennom svinovodstve životnovodstve, Kijów, 9-10.04.2008..
570. Borys B. (2008) Wpływ stosowania w tuczu jagniąt makuchu rzepakowego i nasion lnu na wzrost i przyżyciową ocenę wartości rzeźnej. Mat. LXXIII Zjazdu Naukowego PTZ: Zwierzęta przyszłości – kierunki doskonalenia, Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz, Lublin, 26-28.06.2008.
571. Borys B., Grześkiewicz S., Borys A., Grześkowiak E. (2008) Wpływ stosowania w tuczu jagniąt zielonek na profil lipidowy mięsa kulinarnego. Mat. symp.: Postęp w Technologii Mięsa. Nauka - Praktyce, XXIX Dni Przemysłu Mięsnego, Warszawa, 09.05.2008.
572. Borys B., Kaczor U., Pustkowiak H., Pakulska E. (2008) Wpływ stosowania w tuczu jagniąt zielonki lub wypasu na profil lipidowy tkanki mięśniowej. Mat. LXXIII Zjazdu Naukowego PTZ: Zwierzęta przyszłości – kierunki doskonalenia, Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz, Lublin, 26-28.06.2008.
573. Borys B., Kaczor U., Pustkowiak H. (2008) Effects of fattening lambs with rapeseed cake and linseed and supplementing vitamin E on lipid profile of muscle tissue. Proc. XXXVIII ESNA Annual Meeting: European society for new methods in agriculture research, Book of Abstracts, Kraków, 27-31.08.2008, p. 54.
574. Borys B., Kaczor U., Pustkowiak H. (2008) Effect of forage in lamb fattening on fatty acid profile of intramuscular and external fat. Proc. III Int. Symp.: Safe food. Plant and animal production, management, market, Book of Abstracts, Bydgoszcz, 18-20.09.2008, J.C.E.A., p. 31.
575. Borys B., Strzelecki J., Grześkowiak E. (2008) Effect of using rapeseed cake, linseed and vitamin E supplement in lamb fattening on yield and quality of saleable cuts in the carcass. Proc. III Int. Symp.: Safe food. Plant and animal production, management, market, Book of Abstracts, Bydgoszcz, 18-20.09.2008, J.C.E.A., p. 32.
576. Grześkowiak E., Borys B., Strzelecki J., Boruta K., Borys A., Lisiak D. (2008) Charakterystyka podstawowego składu chemicznego i wybranych parametrów fizykochemicznych mięsa jagniąt tuczonych paszami suchymi lub z udziałem zielonek. Mat. symp.: Postęp w Technologii Mięsa. Nauka - Praktyce, XXIX Dni Przemysłu Mięsnego, Warszawa, 09.05.2008.
577. Kaczor U., Borys B., Krzysztoforski K., Banasik N. (2008) Effects of oil feed, vitamine E supplementation and breed origin of lambs on some quality parameters and texture parameters of meat. Proc. XXXVIII ESNA Annual Meeting: European society for new methods in agriculture research, Book of Abstracts, Kraków, 27-31.08.2008, p. 64.
578. Kaczor U., Borys B., Krzysztoforski K. (2008) Wpływ żywienia i pochodzenia rasowego jagniąt na jakość i teksturę mięśnia longissimus lumborum. Mat. LXXIII Zjazdu Naukowego PTZ: Zwierzęta przyszłości – kierunki doskonalenia, Sekcja Chowu i Hodowli Owiec i Kóz, Lublin, 26-28.06.2008.
579. Kaczor U., Borys B., Pustkowiak H. (2008) Effect of using rapeseed cake, lineseed and witamin E suplement in lamb fattening on fatty acid profile of intramuscular and external fat. Proc. III Int. Symp.: Safe food. Plant and animal production, management, market, Book of Abstracts, Bydgoszcz, 18-20.09.2008, J.C.E.A., p. 43.
580. Strzelecki J., Grześkowiak E., Borys B., Borys A., Borzuta K., Lisiak D. (2008) Uzysk i ocena sensoryczna elementów kulinarnych tusz jagniąt tuczonych paszami suchymi lub z udziałem zielonek. Mat. symp.: Postęp w Technologii Mięsa. Nauka - Praktyce, XXIX Dni Przemysłu Mięsnego, Warszawa, 09.05.2008.
581. Korol W., Kuśmierz D., Zniszczyńska A. (2008) Oszacowanie niepewności pomiaru kadmu i ołowiu w paszach metodą GFAAS na podstawie podejścia doświadczalnego wewnątrzlaboratoryjnego. Mat. konf. nauk.: Nauka i Przemysł. Metody spektroskopowe w praktyce, UMCS Lublin, 21-23.06.2008, ss. 212-215.
582. Korol W. (2008) Równowaga elektrolitów w dawkach pokarmowych dla bydła i innych zwierząt gospodarskich. Mat. konf. nauk.: Wpływ dodatków mineralnych na zdrowie bydła i jakość mleka. Łomża, 13.06.2008, ss. 109-125.
583. Rubaj J., Bielecka G., Korol W. (2008) Badanie biegłości „Pasze PT 2007” – ocena wyników. Mat. XXXVII Sesji Nauk. Komisji Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Postęp badań fizjologicznych i biochemicznych oraz ich wykorzystanie w praktycznym żywieniu zwierząt, Szczecin, 28-30.05.2008, ss. 148-149.
584. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2008) Znaczenie porównań międzylaboratoryjnych w ocenie wartości pokarmowej pasz. Mat. XXXVII Sesji Nauk. Komisji Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Postęp badań fizjologicznych i biochemicznych oraz ich wykorzystanie w praktycznym żywieniu zwierząt, Szczecin, 28-30.05.2008, ss. 146-147.
585. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2008) Praktyczne aspekty bilansowania równowagi elektrolitów w mieszankach paszowych dla drobiu. Mat. XXXVII Sesji Nauk. Komisji Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Postęp badań fizjologicznych i biochemicznych oraz ich wykorzystanie w praktycznym żywieniu zwierząt, Szczecin, 28-30.05.2008, ss. 32-33.
586. Korol W., Rubaj J., Bielecka G. (2008) A system of feed analysis results interpretation on base of inter-laboratory comparisons. Proc. 15th Int. Conf.: Programme and Paper Summaries, Opatija, 2-5.06.2008, p. 9.
587. Bielecka G., Rubaj J., Korol W. (2008) A need for standardization of rapeseed expeller as a by-product from bio-fuels production. Proc. 15th Int. Conf.: Programme and Paper Summaries, Opatija, 2-5.06.2008, p. 99.
588. Walczyński S., Korol W. (2008) Long-term monitoring of homogeneity of compound feed in the government supervision. Proc. 15th Int. Conf.: Programme and Paper Summaries, Opatija, 2-5.06.2008, p. 98.
589. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2008) Wykorzystanie badań biegłości i porównań międzylaboratoryjnych do oceny kompetencji laboratoriów urzędowego nadzoru. Mat. IV Ogólnopolskiej Konf. Nauk.: Jakość w chemii analitycznej, Warszawa, 28-29.11.2008, s. 20.
590. Bielecka G., Rubaj J., Korol W. (2008) Oszacowanie niepewności badania podstawowych składników pokarmowych w paszach na podstawie podejść doświadczalnych. Mat. IV Ogólnopolskiej Konf. Nauk.: Jakość w chemii analitycznej, Warszawa, 28-29.11.2008, s. 39.
591. Rubaj J., Bielecka G., Korol W. (2008) Oszacowanie niepewności badania witamin w paszach na podstawie podejść doświadczalnych. Mat. IV Ogólnopolskiej Konf. Nauk.: Jakość w chemii analitycznej, Warszawa, 28-29.11.2008, s. 40.
592. Śliwiński B., Brzóska F. (2008) Wykorzystanie kiszonek z sorgo w żywieniu krów mlecznych. Mat. konf. nauk.: Kukurydza, sorgo – produkcja, wykorzystanie, rynek. Sekcja 5. - Możliwości uprawy i wykorzystania sorgo. Pr. zbior. pod red. T. Michalskiego, ss. 263 - 266.
593. Świątkiewicz M., Bojanowski J. (2008) High-lysine maize grain silage as a feed for pigs. Mat. konf. nauk.: Kukurydza, sorgo – produkcja, wykorzystanie, rynek. Sekcja 3. - Produkcja i wykorzystanie pasz z kukurydzy, Pr. zbior. pod red. T. Michalskiego, ss. 188-190.
594. Świątkiewicz M., Bojanowski J. (2008) Carcass and meat quality of pigs fed with high-lysine maize grain silage. Mat. konf. nauk.: Kukurydza, sorgo – produkcja, wykorzystanie, rynek. Sekcja 3. - Produkcja i wykorzystanie pasz z kukurydzy, Pr. zbior. pod red. T. Michalskiego, ss. 191-193.
595. Arczewska A., Świątkiewicz S., Koreleski J. (2008) Wpływ czynników żywieniowych na przebieg kokcydiozy u kurcząt brojlerów. Mat. II Ogólnopolskiej Konferencji Doktorantów, Kraków, 15.03.2008, s. 9.
596. Arczewska A., Świątkiewicz S., Koreleski J. (2008) Wpływ podawania ekstraktów ziołowych na przebieg kokcydiozy u kurcząt brojlerów. Mat. V Konferencji Młodych Badaczy: Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt, Warszawa, 22-23.09.2008, ss. 152-154.
597. Barowicz T., Pietras M., Migdał W., Pieszka M., Nowicki J. (2008) Wpływ okresu podawania w paszy izomerów sprzężonego kwasu linolowego (cis9-trans11 oraz trans11-cis12) na cechy fizykochemiczne mięsa oraz walory odżywcze mięsa wieprzowego. Mat. XXIX konf. nauk.: Rośliny Oleiste, Poznań, 11-12.03. 2008, ss. 180-182.
598. Barowicz T., Pietras M., Koska M. (2008) Effect of dietary synthetic tryptophan on fattening and slaughter parameters and meat quality of fattening pigs. Proc. III Int. Symp.: Safe food. Plant and animal production, management, market, Book of Abstracts, Bydgoszcz, 18-20.09.2008, J.C.E.A., p. 80.
599. Bilik K., Kowalski Z.M. (2008) Najważniejsze aspekty żywienia bydła opasowego. Mat. XII międz. sesji nauk.: Problemy w rozrodzie i hodowli bydła mięsnego, Polanica Zdrój, 27-28.06.2008, ss. 48-64.
600. Brzóska F., Śliwiński B., Stecka K. (2008) Effect of probiotic, prebiotic and acidifiers on the body weight of broiler chicken, feed conversion, and carcass and meet composition. Mat. XXXVII Sesji Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Postęp badań fizjologicznych i biochemicznych oraz ich wykorzystanie w praktycznym żywieniu zwierząt, AR Szczecin, 28-30.05.2008, s. 35.
601. Brzóska F. (2008) Alternatywne źródła zaopatrzenia przemysłu paszowego w białko w stosunku do białka śruty sojowej. Mat. ogólnopolskiej konf. programowej: Polska wolna od GMO, Warszawa, 5.03.2008, Wyd. Sejm RP, ss. 127-139.
602. Brzóska F., Korol W., Koreleski J. (2008) Skutki prawne, organizacyjne, produkcyjne i ekonomiczne zakazu stosowania materiałów paszowych GMO w Polsce. Mat. ogólnopolskiej konf. programowej: Polska wolna od GMO, Warszawa, 5.03.2008, Wyd. Sejm RP, ss. 171-175.
603. Frys-Żurek M., Szymczyk B. (2008) Wpływ dodatku sprzężonego kwasu linolowego (CLA), witaminy E i olejów roślinnych do mieszanek dla kur niosek na profil kwasów tłuszczowych w żółtkach jaj. Mat. V Konf. Młodych Badaczy: Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt, Warszawa, 22-23.09.2008, ss. 66-68.
604. Frys-Żurek M., Szymczyk B. (2008) Wpływ poziomu sprzężonego kwasu linolowego (CLA) i witaminy E w mieszankach dla kurcząt brojlerów na jakość mięśni piersiowych. Mat. V Konf. Młodych Badaczy: Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt, Warszawa, 22-23.09.2008, ss. 140-142.
605. Hanczakowska E., Świątkiewicz M. (2008) The effect of herbal extracts on piglets performance. Proc. III Int. Symp.: Safe food. Plant and animal production, management, market, Book of Abstracts, Bydgoszcz, 18-20.09.2008, J.C.E.A., p. 96-97.
606. Hanczakowska E., Świątkiewicz M. (2008) Rapeseed press cake in fattening pigs. Proc. III Int. Symp.: Safe food. Plant and animal production, management, market, Book of Abstracts, Bydgoszcz, 18-20.09.2008, J.C.E.A., p. 98-99.
607. Kaczor U., Antkiewicz M., Pieszka M. (2008) A study of porcine heard fatty acid binding protein (H-FABP) gene and its association with production traits in pigs. Proc. Int. Conf.: Biotechnology 2008, Anim. Biotechnol., ed. V. Řehout, Sci. Ped. Pub., pp. 179-181.
608. Koreleski J., Świątkiewicz S. (2008) Effect of methionine level in semi-organic diet for chickens on performance and nitrogen balance. Proc. XX Int. Poultry Symp. PB WPSA, Bydgoszcz-Wenecja, 15-17.09.2008, s. 113-114.
609. Janik A., Pieszka M. (2008) Effect of addition of combinations pro-and prebiotic with acidifier or herbal preparation on piglet rearing. Proc. III Int. Symp.: Safe food. Plant and animal production, management, market, Book of Abstracts, Bydgoszcz, 18-20.09.2008, J.C.E.A., p. 102.
610. Łopuszańska-Rusek M., Bilik K., Kowalski Z.M. (2008) Effect of diet supplementation by enzyme and yeasts on ruminal degrability of dry matter, NDF, starch and protein cows. Mat. XXXVII Sesji Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Postęp badań fizjologicznych i biochemicznych oraz ich wykorzystanie w praktycznym żywieniu zwierząt, AR Szczecin, 28-30.05.2008, s. 101-102.
611. Łopuszańska-Rusek M., Bilik K. (2008) Poziom lotnych kwasów tłuszczowych w żwaczu krów mlecznych żywionych dawką pełnoporcjową (TMR) z dodatkiem preparatów enzymatycznych i drożdżowych. Mat. V Konf. Młodych Badaczy: Fizjologia i Biochemia w Żywieniu Zwierząt, Warszawa, 22-23.09.2008, , ss. 36-37.
612. Niwińska B. (2008) Effect of dietary cation-anion balance on rearing efficiency in simmental calves during liquid feeding phase. Mat. XXXVII Sesji Nauk. Komisji Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Postęp badań fizjologicznych oraz ich wykorzystanie w praktycznym żywieniu zwierząt, AR Szczecin, 28-30.05.2008, s. 90.
613. Niwińska B. (2008) Phosphorus concentration in Simmental calves urine relative todietary cation-anion balance and calcium level in diet. Mat. XXXVII Sesji Nauk. Komisji Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Postęp badań fizjologicznych oraz ich wykorzystanie w praktycznym żywieniu zwierząt, AR Szczecin, 28-30.05.2008, s. 121.
614. Niwińska B. (2008) Effects of carbohydrates sources included in cattle diet on degradability of grass silege dry matter estimated in sacco. Mat. XXXVII Sesji Nauk. Komisji Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Postęp badań fizjologicznych oraz ich wykorzystanie w praktycznym żywieniu zwierząt, AR Szczecin, 28-30.05.2008, s. 123.
615. Niwińska B. (2008) Degradability in sacco of barley dry matter relative to grinding grain and diet composition in cattle. Mat. XXXVII Sesji Nauk. Komisji Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Postęp badań fizjologicznych oraz ich wykorzystanie w praktycznym żywieniu zwierząt, AR Szczecin, 28-30.05.2008, s. 119.
616. Sosin E., Strzetelski J. (2008) Wpływ mieszanek z udziałem szybko i wolno fermentującej skrobi w żwaczu na wzrost i niektóre wskaźniki aktywności żwacza. Mat. XXXVII Sesji Nauk. Komisji Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Postęp badań fizjologicznych oraz ich wykorzystanie w praktycznym żywieniu zwierząt, AR Szczecin, 28-30.05.2008, ss. 132-133.
617. Sosin E., Strzetelski J. (2008) Wpływ kiszonego wilgotnego ziarna kukurydzy na produkcyjność i skład mleka krów w pierwszym okresie laktacji. Mat. V Konf. Młodych Badaczy: Fizjologia i Biochemia w Żywieniu Zwierząt, Warszawa, 22-23.09.2008, ss. 34-35.
618. Strzetelski J., Osięgłowski S., Sosin E. (2008) Wpływ poziomu żywienia przed i po wycieleniu i źródła skrobi na deficyt energii i produkcyjność krów. Mat. XXXVII Sesji Nauk. Komisji Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Postęp badań fizjologicznych oraz ich wykorzystanie w praktycznym żywieniu zwierząt, AR Szczecin, 28-30.05.2008, ss. 93-94.
619. Szczurek W. (2008) Determination of true ileal digestibility of amino acids from selected grains and plant protein feedstuffs in 30-day-old broiler chickens. Mat. XXXVII Sesji Nauk. Komisji Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Postęp badań fizjologicznych oraz ich wykorzystanie w praktycznym żywieniu zwierząt, AR Szczecin, 28-30.05.2008, ss. 38-39.
620. Szczurek W. (2008) The use of assessed values of ileal amino acid digestibility in formulation of diets for broiler chickens between 3 and 6 weeks of age. Mat. XXXVII Sesji Nauk. Komisji Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Postęp badań fizjologicznych oraz ich wykorzystanie w praktycznym żywieniu zwierząt, AR Szczecin, 28-30.05.2008, ss. 63-64.
621. Śliwiński B., Brzóska F. (2008) The feed value and productive efficiency of the silages from sorghum (Sorghum vulgare L.) and maize grown in clean sowing in the milk cows’ nutrition. Mat. XXXVII Sesji Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Postęp badań fizjologicznych i biochemicznych oraz ich wykorzystanie w praktycznym żywieniu zwierząt, AR Szczecin, 28-30.05.2008, s. 139.
622. Śliwiński B., Brzóska F. (2008) The alimentary value and nutritional efficiency of the sorghum silages (Sorghum vulgare L.) and maize cultivated on alternatively in four row on the same field with maize growed in clean sowing in the milk cows’ feeding. Mat. XXXVII Sesji Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Postęp badań fizjologicznych i biochemicznych oraz ich wykorzystanie w praktycznym żywieniu zwierząt, AR Szczecin, 28-30.05.2008, s. 141.
623. Świątkiewicz M., Hanczakowska E. (2008) Nutritional value of the feed mixtures containing legumes seeds in pig fattening. Proc. III Int. Symp.: Safe food. Plant and animal production, management, market, Book of Abstracts, Bydgoszcz, 18-20.09.2008, J.C.E.A., p. 128-129.
624. Świątkiewicz M., Hanczakowska E. (2008) The effect of short and medium chain fatty acids on piglets growth. Proc. III Int. Symp.: Safe food. Plant and animal production, management, market, Book of Abstracts, Bydgoszcz, 18-20.09.2008, J.C.E.A., p. 130-131.
625. Świątkiewicz M., Bojanowski J. (2008) High - lysine maize grain in pigs fattening. Mat. XXXVII Sesji Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Postęp badań fizjologicznych i biochemicznych oraz ich wykorzystanie w praktycznym żywieniu zwierząt, AR Szczecin, 28-30.05.2008, s. 47.
626. Świątkiewicz M., Hanczakowska E. (2008) Meat content in primal cuts as the effect of sows feeding. Mat. XXXVII Sesji Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Postęp badań fizjologicznych i biochemicznych oraz ich wykorzystanie w praktycznym żywieniu zwierząt, AR Szczecin, 28-30.05.2008, s. 49.
627. Świątkiewicz M., Hanczakowska E. (2008) Supplementation of feed for piglets with xylanase. Mat. XXXVII Sesji Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Postęp badań fizjologicznych i biochemicznych oraz ich wykorzystanie w praktycznym żywieniu zwierząt, AR Szczecin, 28-30.05.2008, s. 51.
628. Świątkiewicz S., Koreleski J. (2008) Influence of zinc and manganese source in the diet for layers on eggshell quality. Proc. XX Int. Poultry Symp. PB WPSA, Bydgoszcz-Wenecja, 15-17.09.2008, ss. 70-71.
629. Świątkiewicz S., Koreleski J., Arczewska A. (2008) Performance of broilers fed diets containing genetically modified components. Proc. XX Int. Poultry Symp. PB WPSA, Bydgoszcz-Wenecja, 15-17.09.2008, ss. 146-147.
630. Świątkiewicz S., Koreleski J., Arczewska A. (2008) Wstępne wyniki badań nad stosowaniem pasz z roślin genetycznie modyfikowanych w żywieniu kurcząt brojlerów. Mat. V Konf. Młodych Badaczy: Fizjologia i Biochemia w Żywieniu Zwierząt, Warszawa, 22-23.09.2008, ss. 146-148.
631. Zymon M., Sosin E., Strzetelski J. (2008) Wpływ źródła tłuszczu w mieszankach dla cieląt na wyniki produkcyjne i fermentację w żwaczu. Mat. V Konf. Młodych Badaczy: Fizjologia i Biochemia w Żywieniu Zwierząt, Warszawa, 22-23.09.2008, ss. 108-110.
632. Węglarzy K., Bereza M. (2008) Znaczenie biologiczne krzemu i jego wpływ na zwierzęta. Pr. Kom. Nauk., KNR PAN, oddział Katowice, 32: 162-164.
633. Bereza M., Węglarzy K. (2008) Znaczenie roślin z grupy ziół w żywieniu zwierząt i ich wpływ na poziom krzemu w mleku. Pr. Kom. Nauk., KNR PAN, oddział Katowice, 32: 164-166.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE, WYKŁADY NA SZKOLENIA, SEMINARIA

634. Gąsior R. (2008) Metody przygotowania próbki i oznaczania zawartości jodu w produktach żywnościowych i paszach. IZ-PIB, Krajowe Laboratorium Pasz, Lublin, PIW-PIB, Puławy; Zakopane, 7-8.04.2008,. Mat. XXIV konf. nauk.-techn.: Aktualne wymagania w zakresie oceny jakości pasz, ss. 22-24.
635. Gąsior R. (2008) Powtarzalność i odtwarzalność wewnątrz-laboratoryjna oraz szacowanie niepewności na podstawie porównań z certyfikowanym materiałem referencyjnym i badań biegłości. IZ-PIB, Krajowe Laboratorium Pasz, Lublin, PIW-PIB, Puławy; Puławy, 11-12.12.2008,. Mat. XXV konf. nauk.-techn.: Dodatki paszowe, ss. 96-100.
636. Korol W. (2008) Nowe podejścia do szacowania niepewności w badaniach chemicznych pasz. Mat. XXIV konf. nauk.-techn.: Aktualne wymagania w zakresie oceny jakości pasz, Zakopane, 7-8.04.2008, ss. 19-21.
637. Korol W., Zniszczyńska A. (2008) Wybrane parametry walidacyjne spektrofotometrycznej metody oznaczania jodu w paszach. Mat. XXIV konf. nauk.-techn.: Aktualne wymagania w zakresie oceny jakości pasz, Zakopane, 7-8.04.2008, ss. 121-123.
638. Rubaj J., Synajewska-Przybyś A., Korol W. (2008) Wybrane parametry walidacyjne oznaczania tryptofanu w paszach metoda wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Mat. XXIV konf. nauk.-techn.: Aktualne wymagania w zakresie oceny jakości pasz, Zakopane, 7-8.04.2008, ss. 124-126.
639. Bielecka G., Kuśmierz D., Nieściór H., Korol W. (2008) Oszacowanie niepewności badania selenu w paszach na podstawie podejścia wewnątrzlaboratoryjnego. Mat. XXIV konf. nauk.-techn.: Aktualne wymagania w zakresie oceny jakości pasz, Zakopane, 7-8.04.2008, ss. 127-128.
640. Nieściór H., Bielecka G., Korol W. (2008) Ocena kompetencji laboratoriów ZHW w zakresie badania selenu w paszach. Mat. XXIV konf. nauk.-techn.: Aktualne wymagania w zakresie oceny jakości pasz, Zakopane, 7-8.04.2008, ss. 129-131.
641. Nieściór H., Kuśmierz D., Walczyński S., Korol W. (2008) Badanie mączek mięsno-kostnych na cele nawozowe – studium przypadku. Mat. XXIV konf. nauk.-techn.: Aktualne wymagania w zakresie oceny jakości pasz, Zakopane, 7-8.04.2008, ss. 148-150.
642. Zniszczyńska A., Korol W. (2008) Parametry walidacyjne spektrofotometrycznej metody oznaczania jodu w paszach. Mat. XXV konf. nauk.-techn.: Dodatki paszowe, Puławy, 11-12.12.2008, ss. 112-116.
643. Nieściór H., Bielecka G., Korol W. (2008) Sprawdzenie standardowej spektrofotometrycznej metody oznaczania mocznika w paszach. Mat. XXV konf. nauk.-techn.: Dodatki paszowe, Puławy, 11-12.12.2008, ss. 116-120.
644. Giszczak T., Rubaj J., Korol W. (2008) Wybrane parametry walidacyjne oznaczania lizyny, metioniny i treoniny w paszach metoda chromatografii jonowej. Mat. XXV konf. nauk.-techn.: Dodatki paszowe, Puławy, 11-12.12.2008, ss. 120-123.
645. Kuśmierz D., Bielecka G., Korol W. (2008) Walidacja metody HGAAS oznaczania selenu w paszach. Mat. XXV konf. nauk.-techn.: Dodatki paszowe, Puławy, 11-12.12.2008, ss. 131-135.
646. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2008) Ocena kompetencji laboratoriów ZHW na podstawie badań biegłości PT 2007 i porównań międzylaboratoryjnych ILC. Mat. XXIV konf. nauk.-techn.: Aktualne wymagania w zakresie oceny jakości pasz, Zakopane, 7-8.04.2008, ss. 24-31.
647. Korol W. (2008) Pozytywna lista materiałów paszowych – wspólnotowy katalog. Mat. XXIV konf. nauk.-techn.: Aktualne wymagania w zakresie oceny jakości pasz, Zakopane, 7-8.04.2008, ss. 63-69.
648. Korol W. (2008) Doświadczalne podejścia do szacowania niepewności metod badania dodatków paszowych. Mat. XXV konf. nauk.-techn.: Dodatki paszowe, Puławy, 11-12.12.2008, ss. 13-16.
649. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2008) System interpretacji wyników badania pasz. Mat. XXV konf. nauk.-techn.: Dodatki paszowe, Puławy, 11-12.12.2008, ss. 100-103.
650. Brzóska F., Korol W., Koreleski J. (2008) Skutki prawne, organizacyjne i ekonomiczne zakazu stosowania materiałów paszowych GMO w Polsce. Mat. ogólnopol. konf. program.: Polska wolna od GMO. Wyd. Sejm RP, Warszawa, 5.05.2008, ss. 171-175.
651. Walczyński S. (2008) Ocena kompetencji laboratoriów ZHW w zakresie badania homogeniczności w badaniach biegłości PT 2007. Mat. XXIV konf. nauk.-techn.: Aktualne wymagania w zakresie oceny jakości pasz, Zakopane, 7-8.04.2008, ss. 31-33.
652. Walczyński S. (2008) Homogeniczność dodatków mineralnych. Mat. XXV konf. nauk.-techn.: Dodatki paszowe, Puławy, 11-12.12.2008, ss. 91-96.
653. Walczyński S. (2008) Mikroskładniki w paszach – ocena stopnia wymieszania. Mat. XXIV konf. nauk.-techn.: Aktualne wymagania w zakresie oceny jakości pasz, Zakopane, 7-8.04.2008, ss. 104-106.
654. Bielecka G. (2008) Niepewność metod badania wybranych składników pokarmowych na podstawie podejścia doświadczalnego z wykorzystaniem CRM. Mat. XXV konf. nauk.-techn.: Dodatki paszowe, Puławy, 11-12.12.2008, ss. 124-127.
655. Bielecka G. (2008) Wykorzystanie porównań międzylaboratoryjnych do szacowania niepewności składników pokarmowych i wartości energetycznej pasz. Mat. XXIV konf. nauk.-techn.: Aktualne wymagania w zakresie oceny jakości pasz, Zakopane, 7-8.04.2008, ss. 107-113.
656. Rubaj J. (2008) Porównania międzylaboratoryjne w zakresie badania dodatków paszowych 2008. Mat. XXIV konf. nauk.-techn.: Aktualne wymagania w zakresie oceny jakości pasz, Zakopane, 7-8.04.2008, ss. 113-118.
657. Rubaj J. (2008) Niepewność metod badania żelaza, manganu i miedzi na podstawie podejścia doświadczalnego z wykorzystaniem wyników badań biegłości. Mat. XXV konf. nauk.-techn.: Dodatki paszowe, Puławy, 11-12.12.2008, ss. 127-130.
658. Kuśmierz D., Nieściór H. (2008) Walidacja metody HGAAS oznaczania selenu w premiksach paszowych. Mat. XXIV konf. nauk.-techn.: Aktualne wymagania w zakresie oceny jakości pasz, Zakopane, 7-8.04.2008, ss. 132-133.
659. Twardowska M., Markowski J. (2008) Zanieczyszczenia botaniczne – walidacja metody badań, ocena kompetencji laboratoriów ZHW. Mat. XXIV konf. nauk.-techn.: Aktualne wymagania w zakresie oceny jakości pasz, Zakopane, 7-8.04.2008, ss. 119-120.
660. Twardowska M., Markowski J. (2008) Organizmy modyfikowane genetycznie – metody otrzymywania i oznaczania modyfikacji najczęściej występujących w Polsce. Mat. XXIV konf. nauk.-techn.: Aktualne wymagania w zakresie oceny jakości pasz, Zakopane, 7-8.04.2008, ss. 120-121.
661. Brzóska F. (2008) Skutki wprowadzenia zakazu stosowania pasz GMO w żywieniu zwierząt. Mat. konf. nauk.-techn.: Aktualne wymagania w zakresie oceny jakości pasz, Zakopane, 7-8.04.2008, ss. 44-49.
662. Brzóska F. (2008) Lizawki solne w żywieniu bydła, w profilaktyce niedoboru jodu i ochronie zdrowia publicznego. Konf. nauk.-techn.: Dodatki mineralne w żywieniu a zdrowie bydła i jakość mleka, Łomża, 12-13.06.2008, PIW, Łomża, PIW-PIB, Puławy, IZ-PIB, Kraków, ss. 19-44.
663. Koreleski J., Świątkiewicz S. (2008) Produkty uboczne z biopaliw w żywieniu drobiu i świń. Mat. konf. szkol.: Nowe surowce i technologie w produkcji pasz oraz aktualna sytuacja w polskim przemyśle paszowym, Balice, 26.03.2008, ss. 1-5.
664. Koreleski J., Świątkiewicz S. (2008) Produkty uboczne z biopaliwa rzepakowego i bioetanolu w żywieniu zwierząt gospodarskich. Mat. konf. nauk.-techn.: Aktualne wymagania w zakresie oceny jakości pasz, Zakopane, 7-8.04.2008.
665. Strzetelski J. (2008) Produkty uboczne powstających przy głębokim tłoczeniu oleju z nasion roślin oleistych i produkcji bioetanolu w żywieniu bydła. Mat. konf. szkol. IZ-PIB i Polskiego Związku Producentow Pasz: Nowe surowce i technologie stosowane w produkcji pasz oraz aktualna sytuacja w polskim przemyśle paszowym, Kraków, 26.03.2008, , s.16.
666. Świątkiewicz S. (2008) Zootechniczne dodatki paszowe w żywieniu drobiu. Mat. XXV konf. nauk.-techn.: Dodatki paszowe, Puławy, 11-12.12.2008..

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

667. Hanczakowski P. (2008) Wykorzystanie glicerolu pozostałego po produkcji biopaliw w żywieniu zwierząt gospodarskich. Wiad. Zoot., XLVI, 2: 17-20.
668. Kamyczek M. (2008) W pełni wykorzystać fosfor. Hoduj z Głową, 32, 2: 14-20.
669. Kamyczek M. (2008) Doczyszczone ziarno dla prosiąt. Top Agrar Polska - Top Świnie, 3: 26-28.
670. Kamyczek M. (2008) Pasze: zaufanie jest dobre ale kontrola jeszcze lepsza. Top Agrar Polska - Top Świnie, 12: 22-24.
671. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2008) Wybrane zagadnienia związane z realizacją urzędowej kontroli pasz w roku 2008. Pasze Przem., 17 (1): 2-8.
672. Korol W. (2008) Jak szacować i sprawdzać niepewność pomiaru w laboratorium badania pasz. Pasze Przem., 17 (2/3): 10-18.
673. Korol W., Zniszczyńska A. (2008) Jod w żywności i paszy – możliwości kontroli. Pasze Przem., 17 (2/3): 26-28.
674. Korol W., Kwiatek K. (2008) Aktualne wymagania w zakresie oceny jakości pasz. Pasze Przem., 17 (4/5): 2-5.
675. Kwiatek K., Korol W. (2008) Wpływ dodatków mineralnych na zdrowie bydła i jakość mleka. Pasze Przem., 17 (6/7): 2-8.
676. Korol W., Rubaj J., Struzik M. (2008) XV Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Krmiva 2008”. Pasze Przem., 17 (6/7): 14-16.
677. Korol W., Bielecka G. (2008) Ocena bilansu elektrolitów w mieszankach paszowych dla świń. Pasze Przem., 17 (6/7): 19-20.
678. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2008) Elektrolity w dawkach pokarmowych dla zwierząt gospodarskich. Pasze Przem., 17 (8/9): 2-5.
679. Korol W. (2008) Produkcja pasz w gospodarstwie i ich wprowadzanie do obrotu – aktualne przepisy. Pasze Przem., 17 (10): 5-12.
680. Korol W., Kwiatek K. (2008) XXV Konferencja: Dodatki paszowe. Pasze Przem., 17 (11/12): 2-10.
681. Walczyński S. (2008) Aplikacja mikroskładników po granulowaniu mieszanek paszowych. Pasze Przem., 17 (1): 16-17.
682. Korol W., Walczyński S. (2008) Ryzyko zanieczyszczeń krzyżowych ze strony kokcydiostatyków w ocenie EFSA. Pasze Przem., 17 (8/9): 10-13.
683. Walczyński S. (2008) Rozkład dodatków mineralnych w mieszance paszowej a ocena homogeniczności. Pasze Przem., 17 (11/12): 46-48.
684. Korol W. (2008) Higiena produkcji pasz w świetle aktualnych wymagań. Cz. 1. Prz. Zboż.-Młyn., 2: 16-18.
685. Korol W. (2008) Higiena produkcji pasz w świetle aktualnych wymagań. Cz. 2. Prz. Zboż.-Młyn., 2: 12-15.
686. Barowicz T. (2008) Mycie i dezynfekcja pomieszczeń inwentarskich. Wiad. Rol. Polska, 1, s. 18.
687. Barowicz T. (2008) Wieprzowina w żywieniu człowieka. Hod. Trz. Chl., 1: 26-28.
688. Barowicz T., Brejta W. (2008) Czynniki kształtujące jakość wołowiny. Twój Mag. Farm., 1: 32-36.
689. Barowicz T. (2008) Higiena wody pitnej w oborze i na pastwisku. Wiad. Rol. Polska, 3, s. 34.
690. Barowicz T. (2008) Chelaty – nowe źródło mikroelementów. Wiad. Rol. Polska, 4: 1-20.
691. Barowicz T. (2008) Drożdże, żywe kultury drożdży. Wiad. Rol. Polska, 4, s. 31.
692. Barowicz T. (2008) Sprzężony kwas linolowy (CLA) a reprodukcja loch i odchów prosiąt. Hod. Trz. Chl., 2: 20-22.
693. Barowicz T. (2008) Żywność czy lekarstwo? Hod. Bydła, 4: 46-48.
694. Barowicz T. (2008) Chelaty aminokwasowe źródłem mikroelementów w żywieniu bydła. Hod. Bydła, 5: 6-10.
695. Barowicz T. (2008) Jak poprawić odchów prosiąt. Wiad. Rol. Polska, 6, s. 16.
696. Barowicz T. (2008) Wentylacja latem – obory. Wiad. Rol. Polska, 6, s. 16.
697. Barowicz T. (2008) Dlaczego warto stosować żywienie świń na mokro. Wiad. Rol. Polska, 6, s. 14.
698. Barowicz T. (2008) Nie zapominajmy o wodzie. Hoduj z Głową – Bydło, 3 (33): 50-53.
699. Barowicz T. (2008) Wentylacja latem – kurniki. Wiad. Rol. Polska, 7, s. 13.
700. Barowicz T. (2008) Dodatki paszowe w żywieniu świń. Wiad. Rol. Polska, 7: 14-15.
701. Barowicz T. (2008) Natłuszczane pasze. Hoduj z Głową – Świnie, 3 (33): 29-31.
702. Barowicz T. (2008) Jak zminimalizować stres cieplny u krów? Hod. Bydła, 6-7: 25-29.
703. Barowicz T. (2008) Temperatura otoczenia a nieśność kur. Hod. Drob., 6-7: 39-43.
704. Barowicz T. (2008) Co wpływa na jakość wołowiny. Hoduj z Głową – Bydło, 4 (33): 78-81.
705. Barowicz T. (2008) Transport i ubój świń, a jakość wieprzowiny. Hoduj z Głową – Świnie, 4 (34): 46-48.
706. Barowicz T. (2008) Dlaczego kozie mleko;. http://www.wrp.pl/index.php.
707. Barowicz T. (2008) Jaka cieliczka, taka krowa... Wiad. Rol. Polska, 8, s. 16.
708. Barowicz T. (2008) Zakwaszacze – profilaktyka chorób układu pokarmowego. Wiad. Rol. Polska, 9, s. 19.
709. Barowicz T. (2008) Aminokwasy ważniejsze od białka. Wiad. Rol. Polska, 9, s. 20.
710. Barowicz T. (2008) Dodatki mineralne w żywieniu świń. Hod. Trz. Chl., 5: 16-21.
711. Barowicz T. (2008) Obsługa kluczowym czynnikiem w bioasekuracji fermy. Hod. Trz. Chl. (dodatek- warunki utrzymania świń), ss. 91-93.
712. Barowicz T. (2008) Drożdże w żywieniu zwierząt. Wiad. Rol. Polska, 10, s. 15.
713. Barowicz T., Śliwiński B. (2008) Tłuszcze w żywieniu zwierząt. Wiad. Rol. Polska, 10, s. 16.
714. Barowicz T. (2008) Liczą się tylko aminokwasy. Hoduj z Głową - Świnie, 5: 28-32.
715. Barowicz T. (2008) Indyk w kuchni. Indyk Pol., 3: 56-57.
716. Barowicz T. (2008) Żywienie loch a jakość prosiąt. Wiad. Rol. Polska, 11, s. 12.
717. Barowicz T. (2008) Konsument coraz bardziej wymagający;. http://www.wrp.pl/index.php.
718. Barowicz T. (2008) Zanieczyszczenia pasz. Hoduj z Głową – Bydlo, 6: 54-55.
719. Barowicz T. (2008) Wieprzowina – poszukiwana żywność. Wiad. Rol. Polska, 12, s. 14.
720. Barowicz T. (2008) Dobrostan zwierząt a transport oraz postępowanie przed ubojem. Hod. Trz. Chl., 6: 30-31.
721. Barowicz T. (2008) Dioksyny - stale groźne;. http:// www.wrp.pl/index.php.
722. Barowicz T. (2008) Tłuszcz w paszy dla drobiu. Hod. Drob., 10: 10-13.
723. Barowicz T. (2008) Stan mikrobiologiczny pasz przemysłowych. Hod. Drob., 12: 24-28.
724. Bilik K., Choroszy Z. (2008) Ocena cech opasowych i składu mięsa w zależności od rodzaju skarmianej paszy objętościowej w końcowym okresie opasania buhajków. Prz. Hod., 3: 7-10.
725. Bilik K. (2008) Odporność siarowa u cieląt. Hod. Bydła, 3: 22-27.
726. Bilik K., Niwińska B. (2008) Rola pasz objętościowych w modyfikowaniu cech funkcjonalnych wołowiny. Hoduj z Głową – Bydło, 2, 32: 40-45.
727. Bilik K., Niwińska B. (2008) Biegunka a żywienie cieląt. Hoduj z Głową – Bydło, 3, 33: 24-30.
728. Bilik K. (2008) Żywienie krów mlecznych. Cz II. Wiad. Rol. Polska, 1, s. 15.
729. Bilik K. (2008) Kiedy stada ruszą na pastwiska. Cz I. Wiad. Rol. Polska, 4, s. 26.
730. Bilik K. (2008) Kiedy stada ruszą na pastwiska. Cz II. Wiad. Rol. Polska, 5, s. 23.
731. Bilik K. (2008) Żywienie krów zasuszonych. Wiad. Rol. Polska, 10, s. 12.
732. Brzóska F. (2008) Pasze objętościowe z użytków zielonych i ich rola w żywieniu przeżuwaczy. Wieś Jutra, 3 (116): 28-33.
733. Brzóska F. (2008) Śruty sojowej nie można zastąpić innymi paszami. Soja Mag., 6: 14-15.
734. Brzóska F. (2008) Produkcja kiszonek z traw. Farmer, 9: 50-53.
735. Brzóska F. (2008) Skutki wprowadzenia zakazu GMO w uprawie i żywieniu zwierząt w Polsce. InfoPOLSUS, 5: 6-11.
736. Brzóska F. (2008) Czy istnieje możliwość substytucji białka GMO innymi surowcami białkowymi. Pasze Przem., 10: 27-28.
737. Czmer Z., Barowicz T. (2008) Zwalczajmy gryzonie. Hoduj z Głową, 6 (2): 30-33.
738. Hanczakowska E. (2008) Wlej serwatkę do koryta. Top Agrar Polska, 10: 26-27.
739. Hanczakowska E. (2008) Suszony wywar gorzelniany (DDGS) w żywieniu świń. Trz. Chl., 3: 48-50.
740. Hanczakowska E. (2008) Potencjał DDGS w żywieniu świń. Top Agrar Polska, 11: 26-27.
741. Janik Ł., Janik A. (2008) Gryzonie w zabudowaniach inwentarskich. Hod. Drob., 10: 6-9.
742. Janik A., Pieszka M. (2008) Znaczenie probiotyków, prebiotyków, zakwaszaczy i ziół w odchowie prosiąt. Hod. Trz. Chl., 1: 6-12.
743. Janik A., Pieszka M. (2008) . Zakwaszacze i zioła zamiast antybiotyków. Cz.1. Wiad. Rol. Polska, 3 (43), s. 33.
744. Janik A., Pieszka M. (2008) Zioła w żywieniu świń. Cz.2. Wiad. Rol. Polska, 4 (44), s. 28.
745. Janik A., Pieszka M., Janik Ł. (2008) Wpływ mykotoksyn na zdrowie i produkcyjność świń. Hod. Trz. Chl., 2: 28-32.
746. Janik A., Pieszka M., Janik Ł. (2008) Wybrane choroby genetyczne bydła i ich znaczenie gospodarcze. Hod. Bydła, 3: 32-36.
747. Janik A., Pieszka M. (2008) Nutraceutyki paszowe w prozdrowotnym żywieniu świń. Hod. Trz. Chl., 3: 6-10.
748. Janik A., Pieszka M. (2008) Przegląd chorób genetycznych. Hoduj z Głową – Bydło, ss. 95-97.
749. Janik A. (2008) Choroby genetyczne świń. Hoduj z Głową – Świnie, 5: 42-43.
750. Janik A., Pieszka M. (2008) Dodatki w diecie loch, a zdrowie prosiąt. Hoduj z Głową, 6: 38-41.
751. Koreleski J., Świątkiewicz S. (2008) Uzupełnienie metioniny w ekologicznej mieszance paszowej dla kurcząt ogólnoużytkowych obniża wydalanie azotu. Pol. Drob., 4: 29-32.
752. Koreleski J., Świątkiewicz S. (2008) Produkty uboczne przerobu nasion rzepaku na olej pędny. Makuchy/wytłoki oraz gliceryna w żywieniu drobiu. Hod. Drob., 5: 18-22.
753. Koreleski J., Świątkiewicz S. (2008) Tłuszcze (oleje) rybne jako źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych w produktach drobiarskich. Hod. Drob., 8: 27-30.
754. Koreleski J., Świątkiewicz S. (2008) Energia słoneczna, pasza, kalcydiol i przemiany w organizmie - źródła aktywnej witaminy D w żywieniu kur. Pol. Drob., 6: 38-41.
755. Koreleski J., Świątkiewicz S. (2008) Produkty uboczne biopaliwa rzepakowego i bioetanolu w żywieniu zwierząt gospodarskich. Pasze Przem., 4/5: 11-14.
756. Koreleski J., Świątkiewicz S. (2008) Tłuszcze (oleje) rybne jako źródło nienasyconych kwasów tłuszczowych w produktach drobiarskich. Indyk Pol., 4: 16-19.
757. Niwińska B. (2008) Bilans kationowo-anionowy w paszy dla cieląt. Polska Wieś, 2 (23), s. 9.
758. Niwińska B. (2008) Bilans kationowo-anionowy paszy w żywieniu krów. Polska Wieś, 11 (32), s. 11.
759. Niwińska B. (2008) Rozwój populacji mikrobiologicznej w żwaczu. Hod. Bydła, 6-7: 10-14.
760. Niwińska B. (2008) Melasowanie pasz dla bydła. Hod. Bydła, 10: 6-12.
761. Niwińska B., Bilik K. (2008) Jak pokryć potrzeby mineralne cieląt? Hoduj z Głową – Bydło, 7, 31: 24-27.
762. Niwińska B., Bilik K. (2008) Proekologiczne systemy odchowu cieląt ras mlecznych. Hoduj z Głową – Bydlo, 4, 34: 26-34.
763. Niwińska B., Bilik K. (2008) Potrzeby cieliczek w okresie podawania pasz płynnych. Hoduj z Głową – Bydło, 5, 35: 30-35.
764. Niwińska B., Bilik K. (2008) Potrzeby jałówek. Hoduj z Głową – Bydło, 6, 36: 42-48.
765. Świątkiewicz M. (2008) Zakwaszacze dla prosiąt. Top Agrar Polska, 12: 30-32.
766. Świątkiewicz S., Koreleski J. (2008) Wywary zbożowe z produkcji etanolu paliwowego w żywieniu drobiu. Polska Wieś, 05:11:00.
767. Świątkiewicz S., Koreleski J. (2008) Rośliny genetycznie modyfikowane II i III generacji w żywieniu drobiu. Pol. Drob., 5: 8-11.
768. Świątkiewicz S., Koreleski J. (2008) Gliceryna z oleju rzepakowego jako źródło energii w żywieniu drobiu. Pol. Drob., 12: 38-39.
769. Świątkiewicz S., Koreleski J. (2008) Suszony wywar zbożowy (DDGS) w żywieniu drobiu. Hod. Drob., 6-7: 12-17.

INSTRUKCJE WDROŻENIOWE I UPOWSZECHNIENIOWE

770. Gąsior R., Wojtycza K., Siermontowska-Kryszczak E., Szczypuła M. (2008) Walidacja metod oznaczania składników mineralnych. Ca, Mg, Na, K w paszach. Instr. wdroż. Wyd. IZ-PIB, Kraków, i-1/08, 20 ss.
771. Gąsior R., Wojtycza K. (2008) Walidacja metod oznaczania składników mineralnych. Cu, Mn, Fe, Zn w paszach. Instr. wdroż. Wyd. IZ-PIB, Kraków, i-2/08, 16 ss.
772. Gąsior R., Wojtycza K. (2008) Walidacja metod oznaczania składników mineralnych. Ca, Mg, Na, K w mięsie, podrobach i ich przetworach. Instr. wdroż. Wyd. IZ-PIB, Kraków, i-3/08, 16 ss.
773. Gąsior R., Wojtycza K. (2008) Walidacja metod oznaczania składników mineralnych. Fosfor w paszach, mięsie, kościach, kale, kałomoczach. Instr. wdroż. Wyd. IZ-PIB, Kraków, i-4/08, 16 ss.
774. Borys B. (2008) Zastosowanie makuchu rzepakowego w żywieniu owiec-matek. Instr. wdroż. Wyd. IZ-PIB, Kraków, i-19/08, 14 ss.
775. Bilik K., Choroszy Z., Węglarzy K. (2008) Możliwość poprawy walorów dietetycznych mięsa wołowego metodami żywieniowymi. Instr. wdroż. Wyd. IZ-PIB, Kraków, i-11/08, 12 ss.
776. Jaśkiewicz B., Hołubowicz-Kliza G., Brzóska F. (2008) Uprawa i wykorzystanie pszenżyta ozimego na paszę. Instr. upowszechn. Wyd. IUNG-PIB, Puławy, IZ-PIB, Kraków, 145: 1-69.
777. Podleśny J., Brzóska F. (2008) Uprawa łubinu żółtego na nasiona. Instr. upowszechn. Wyd. IUNG-PIB, Puławy, IZ-PIB, Kraków (2006), 122, 35 ss.
778. Podleśny J., Brzóska F. (2008) Uprawa łubinu białego na nasiona. Instr. upowszechn. Wyd. IUNG-PIB, Puławy, IZ-PIB, Kraków (2006), 124, 36 ss.
779. Podleśny J., Brzóska F. (2008) Uprawa łubinu wąskolistnego na nasiona. Instr. upowszechn. Wyd. IUNG-PIB, Puławy, IZ-PIB, Kraków (2006), 123, 34 ss.
780. Gaweł E., Brzóska F. (2008) Uprawa koniczyny czerwonej na paszę. Instr. upowszechn. Wyd. IUNG-PIB, Puławy, IZ-PIB, Kraków (2006), 129, 32 ss.
781. Sułek A., Brzóska F. (2008) Uprawa i wykorzystanie owsa. Instr. upowszechn. Wyd. IUNG-PIB, Puławy, IZ-PIB, Kraków (2006), 141, 55 ss.
782. Noworolnik K., Leszczyńska D., Brzóska F. (2008) Uprawa i wykorzystanie jarych mieszanek zbożowych na paszę. Instr. upowszechn. Wyd. IUNG-PIB, Puławy, IZ-PIB, Kraków, 144, 28 ss.
783. Walczyński S. (2008) Ocena jakości mieszania mieszarek porcjowych przeznaczonych do produkcji przemysłowych mieszanek paszowych. Instr. wdroż. Wyd. IZ-PIB, Kraków, i- 22/08, 8 ss.
784. Walczyński S. (2008) Ocena homologiczności mieszanek paszowych na podstawie badania stopnia wymieszania składnika kluczowego. Instr. wdroż. Wyd. IZ-PIB, Kraków, i-23/08, 8 ss.
785. Rubaj J. (2008) Oznaczanie wit. B1 w premiksach i mieszankach paszowych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Instr. wdroż. Wyd. IZ-PIB, Kraków, i-24/08, 8 ss.

BROSZURY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE

786. Korol W. (2008) Wprowadzenie w przepisy „prawa paszowego” w aspekcie jakości handlowej. Roczny plan urzędowej kontroli pasz w zakresie wyróżników jakości handlowej. W: Kontrola urzędowa pasz dla zwierząt domowych. Brosz. szkol. Wyd. PIW-PIB, Puławy, ss. 12-22.
787. Korol W. (2008) Etykietowanie pasz i karmy dla zwierząt domowych. W: Kontrola urzędowa pasz dla zwierząt domowych. Brosz. szkol. Wyd. PIW-PIB, Puławy, ss. 29-32.
788. Korol W. (2008) Pobieranie próbek karmy dla zwierząt domowych i badania laboratoryjne w zakresie oceny wartości odżywczej i dodatków paszowych (jakość handlowa). W: Kontrola urzędowa pasz dla zwierząt domowych. Brosz. szkol. Wyd. PIW-PIB, Puławy, ss. 38-41.
789. Korol W. (2008) Interpretacja wyników badań karmy dla zwierząt domowych w zakresie składników pokarmowych i dodatków paszowych. W: Kontrola urzędowa pasz dla zwierząt domowych. Brosz. szkol. Wyd. PIW-PIB, Puławy, ss. 42-44.
790. Barowicz T., Pieszka M. (2008) Zastosowanie sprzężonego kwasu linolowego w dawkach pokarmowych dla tuczników. Brosz. upowszechn. Wyd. IZ-PIB, Kraków (2007), b-3/07, 24 ss.
791. Janik A., Pieszka M. (2008) Znaczenie probiotyków, prebiotyków, zakwaszaczy i ziół w żywieniu prosiąt. Brosz. upowszechn. Wyd. IZ-PIB, Kraków, b-5/08, 20 ss.
792. Bilik K. (2008) Żywienie i baza paszowa dla bydła mięsnego w gospodarstwach ekologicznych. Brosz. upowszechn.: Rolnictwo ekologiczne. CDR Brwinów, 28 ss.
793. Koreleski J., Świątkiewicz S. (2008) Wzbogacanie mięśni piersiowych w witaminę E poprzez dodatek octanu tokoferylu do paszy dla kurcząt. brojlerów. Brosz. upowszechn. Wyd. IZ-PIB, Kraków, b-2/08, 40 ss.
794. Szczurek W. (2008) Wykorzystanie współczynników rzeczywistej strawności jelitowej aminokwasów w bilansowaniu mieszanek paszowych dla kurcząt brojlerów. Brosz. upowszechn. Wyd. IZ-PIB, Kraków, b-10/08, 14 ss.
795. Świątkiewicz S. (2008) Zastosowanie organicznych form mikroelementów w żywieniu drobiu. Brosz. upowszechn. Wyd. IZ-PIB, Kraków, b-7/08, 18 ss.
796. Świątkiewicz S., Koreleski J. (2008) Wykorzystanie wytłoków rzepakowych i gliceryny pochodzących z produkcji biodiesla jako składników mieszanek paszowych dla drobiu. Brosz. upowszechn. Wyd. IZ-PIB, Kraków, b-8/08, 20 ss.
797. Świątkiewicz M. (2008) Zastosowanie kiszonki z wilgotnego ziarna kukurydzy w tuczu świń. Brosz. upowszechn. Wyd. IZ-PIB, Kraków, b-1/08, 24 ss.

INNE

798. Wawrzyńczak S., Węglarzy K., Kraszewski J., Bereza M. (2008) Technologia żywienia i kompletowania grup krów dojnych w oborach wolnostanowiskowych z boksami legowiskowymi. W: Proekologiczna technologia produkcji mleka wysokiej jakości na fermie o obsadzie 200 krów w cyklu zamkniętym. Wyd. IZ-PIB, Kraków, ss. 21-30.
799. Węglarzy K., Bilik K., Wawrzyńczak S., Bereza M. (2008) Zasady żywienia cieliczek przed 6. miesiącem życia. W: Proekologiczna technologia produkcji mleka wysokiej jakości na fermie o obsadzie 200 krów w cyklu zamkniętym. Wyd. IZ-PIB, Kraków, ss. 37-47.
800. Węglarzy K., Bilik K., Wawrzyńczak S., Bereza M. (2008) Zasady żywienia jałówek hodowlanych ras mlecznych. W: Proekologiczna technologia produkcji mleka wysokiej jakości na fermie o obsadzie 200 krów w cyklu zamkniętym. Wyd. IZ-PIB, Kraków, ss. 52-66.
801. Węglarzy K., Wawrzyńczak S., Bereza M. (2008) Zasady pozyskiwania mleka wysokiej jakości. W: Proekologiczna technologia produkcji mleka wysokiej jakości na fermie o obsadzie 200 krów w cyklu zamkniętym. Wyd. IZ-PIB, Kraków, ss. 67-80.
802. Brzóska F., Knapik J., Pieszka M. (2008) 15. Konferencja niemiecko-polska w Grub k. Monachium. Wiad. Zoot., XLVI, 4: 75-76.

Technologia, Ekologia i Ekonomika Produkcji Zwierzęcej

PRACE ORYGINALNE

803. Skomorucha I., Herbut E., Sosnówka-Czajka E. (2008) Effect of water deprivation on broiler chicken productivity. Ann. Anim. Sci., 8, 1: 81-87.
804. Sosnówka-Czajka E., Muchacka R., Skomorucha I. (2008) Physiological indicators in broiler chickens from different commercial lines reared under organic conditions. Ann. Anim. Sci., 8, 2: 121-126.
805. Herbut E., Walczak J. (2008) Importance of extensive animal production in Poland. Ann. Anim. Sci., 8, 3: 193-205.
806. Skomorucha I., Muchacka R., Sosnówka-Czajka E., Herbut E. (2008) Effects of rearing with or without outdoor access and stocking density on broiler chicken productivity. Ann. Anim. Sci., 8, 4: 387-393.
807. Paschma J., Kaczor A. (2008) Wpływ zastosowania ziół w paszy loch wieloródek na okołoporodowe reakcje stresowe, poziom kortyzolu w moczu i wyniki odchowu prosiąt. Rocz. Nauk. Zoot., 35, 2: 163-171.
808. Walczak J., Szewczyk A., Pająk T., Radecki P., Mazur D. (2008) Emisja metanu z różnych systemów utrzymania bydła mlecznego. Rocz. Nauk. Zoot., 35, 2: 187-193.
809. Kaczor A., Paschma J. (2008) Wpływ systemu utrzymania na warunki bytowania jałówek. Rocz. Nauk. Zoot., 35, 2: 195-202.
810. Szewczyk A., Walczak J. (2008) Ocena dobrostanu cieląt w różnych systemach odchowu. Rocz. Nauk. Zoot., 35, 2: 203-215.
811. Radkowski A., Radkowska I. (2008) The effect of mountain pasture undersowing on the content and yield of selected organic components. Ecological Chemistry and Engineering, 15 (1-2): 113 –117.
812. Radkowski A., Radkowska I. (2008) The quality and nutritional value of silages made from grasses derived from the farms located in the region of Cracow-Częstochowa Jura. Part I. Content of organic components. Ecological Chemistry and Engineering, 15: 31-36.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

813. Radkowski A., Radkowska I. (2008) Analiza produkcji owczarskiej w wybranych gospodarstwach województwa śląskiego. W: Zdrowie i środowisko jako czynniki warunkujące efektywność produkcji owczarskiej. Wyd. AR Kraków, Instytut Botaniki PAN, ss. 55-60.
814. Radkowski A., Radkowska I. (2008) Stan pogłowia owiec w Polsce w zależności od sytuacji ekonomiczno-gospodarczej. W: Zdrowie i środowisko jako czynniki warunkujące efektywność produkcji owczarskiej. Wyd. AR Kraków, Instytut Botaniki PAN, ss. 75-79.
815. Michna G., Węglarzy K. (2008) Postęp w rolnictwie Ziemi Cieszyńskiej. Wyd. IZ-PIB, ZD Grodziec Śl., 150 ss.

PRACE PRZEGLĄDOWE

816. Kraszewski J., Wawrzyński M., Radecki P. (2008) Wpływ dodawania ziół do paszy dla krów na zdrowotność wymion i obraz cytologiczno-mikrobiologiczny mleka. Wiad. Zoot., XLVI, 3: 3-7.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

817. Herbut E., Walczak J. (2008) The current problems of animal production in Poland. Proc. XXXIII Int. Sem.: Chemistry of Agriculture, Czechy – Jesenik, 30.11-03.12.2008..
818. Herbut E., Walczak J., Pająk T., Krawczyk W., Szewczyk A., Mazur D., Radecki P. (2008) The estimation of odours emission from different cows housing systems. Proc. XXXII Int. Sem.: Chemistry of Agriculture, Czechy – Jesenik, 3-6.12.2007..
819. Herbut E., Walczak J., Pająk T., Krawczyk W., Szewczyk A., Mazur D., Radecki P. (2008) The estimation of odours emission from cows manure storage. Proc. XXXIII Int. Sem.: Chemistry of Agriculture, Czechy – Jesenik, 30.11-03.12.2008..
820. Herbut E., Walczak J. (2008) Ekstensywne rolnictwo w Polsce. Mat. XV konf. nauk.: Postęp naukowo- techniczny i organizacyjny w rolnictwie, Zakopane, 18-27.02.2008..
821. Walczak J. (2008) Modelowe gospodarstwo ekologiczne ukierunkowane na wielogatunkową produkcję zwierzęcą. Mat. Krajowego semin. nauk.: Badania w obszarze rolnictwa ekologicznego, CDR, Radom, 20-21.02.2008..
822. Walczak J. (2008) Warunki środowiskowe w efektywności ekologicznej produkcji ekologicznego bydła mięsnego. Mat. Krajowego semin. nauk.: Badania w obszarze rolnictwa ekologicznego, CDR, Radom, 20-21.02.2008..
823. Sosnówka-Czajka E., Połtowicz K., Skomorucha I., Herbut E., Muchacka R. (2008) Effect of a dietary immunostimulant and housing system on immunological parameters in laying hens. Proc. XXIII World’s Poultry Congress, World’s Poultry Sci. J., Suppl., Queensland (Australia), 30.06–4.07.2008, p.642.
824. Połtowicz K., Sosnówka-Czajka E., Doktor J. (2008) Comparision of muscle and internal organ development in fast-growing broilers and slow-growing chicken breeds. Proc. XXIII World’s Poultry Congress, World’s Poultry Sci. J., Suppl., Queensland (Australia), 30.06–4.07.2008, p.553.
825. Ligaszewski M., Krzysztoforski K. (2008) Wybrane elementy składu chemicznego i parametry wartości technologicznej mięsa ślimaków jadalnych Helix aspersa. Mat. XXIV Krajowego Seminarium Malakologicznego, Gdańsk–Gdynia, 2-4.04.2008..
826. Łysak A., Ligaszewski M., Mach-Paluszkiewicz Z. (2008) Wpływ pola magnetycznego o różnych parametrach natężenia i częstotliwości na hodowlane populacje ślimaków Helix aspersa maxima i Helix aspersa aspersa. Mat. XXIV Krajowego Seminarium Malakologicznego, Gdańsk–Gdynia, 2-4.04.2008..
827. Ligaszewski M., Fiema J. (2008) The relationship between shares of some higher unsaturated fatty acids in fatty acids profil of common carp (Cyprinus carpio L) and in zooplankton, as well as the comparison of glucosamine content of carp digesta with glucosamine content in zooplankton. Proc. XXXVIII ESNA Annual Meeting: European society for new methods in agriculture research, Book of Abstracts, Kraków, 27-31.08.2008, p. 74-75.
828. Kaczor A. (2008) Strefa pobierania paszy i wody w oborach wolnostanowiskowych. Mat. konf. nauk. w zakresie metodologii hodowli bydła, VI Szkoła Zimowa, Zakopane, 31.03.- 04.04.2008, Pr. Mat. Zoot., IGiHZ PAN, Jastrzębiec, s.153.
829. Kaczor A. (2008) Technika żywienia bydła mięsnego. Mat. konf. nauk. w zakresie metodologii hodowli bydła, VI Szkoła Zimowa, Zakopane, 31.03.- 04.04.2008, Pr. Mat. Zoot., IGiHZ PAN, Jastrzębiec, s.154.
830. Paraponiak P., Krawczyk W. (2008) Genetic distance between different breed groups of sheep. Proc. 59th Annual Meeting of EAAP, Book of Abstracts, Wilno, 24-27.08.2008, 14, p. 124.
831. Paraponiak P., Krawczyk W. (2008) Effect of abandoning mineral fertilization of pastures on health-promoting value of lamb meat. Proc. 59th Annual Meeting of EAAP, Book of Abstracts, Wilno, 24-27.08.2008, 14, p. 190.
832. Krawczyk W., Paraponiak P. (2008) Intensity of microbiological changes in composted fur animal manure and their relationship to ambient thermal conditions. Proc. 59th Annual Meeting of EAAP, Book of Abstracts, Wilno, 24-27.08.2008, 14, p. 33.
833. Krawczyk W., Paraponiak P. (2008) Emission of harmful gaseous components and reduction in biogenic potential of composted chicken manure. Proc. 59th Annual Meeting of EAAP, Book of Abstracts, Wilno, 24-27.08.2008, 14, p. 34.
834. Sowula-Skrzyńska E., Borecka A., Skrzyński G. (2008) Analiza wybranych czynników kształtujących opłacalność produkcji mleka. Mat. konf. nauk.: XVI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, 31.03-4.04.2008, Pr. Mat. Zoot., 65: 171-172.
835. Borecka A., Sowula-Skrzyńska E., Skrzyński G. (2008) Analiza korzyści gospodarstw produkujących mleko zrzeszonych w grupie producenckiej. Mat. konf. nauk.: XVI Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, 31.03-4.04.2008, Pr. Mat. Zoot., 65: 142-143.
836. Sowula-Skrzyńska E., Borecka A. (2008) Wpływ technicznych środków produkcji na koszty i wyniki ekonomiczne gospodarstw owczarskich. Mat. konf. nauk.: Nowe techniki i technologie w rolnictwie zrównoważonym, IBMER, s. 29.
837. Borecka A., Sowula-Skrzyńska E. (2008) Ocena potencjału technicznego gospodarstw specjalizujących się w produkcji żywca wieprzowego. Mat. konf. nauk.: Nowe techniki i technologie w rolnictwie zrównoważonym, IBMER, s. 29.
838. Sowula-Skrzyńska E., Borecka A., Szumiec A. (2008) Dopłaty wyrównawcze do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) czynnikiem poprawy zyskowności niskodochodowych gospodarstw owczarskich. Mat. konf. nauk.: Rola polityk wspólnotowych w ekonomiczno-społecznym rozwoju Polski i umacnianiu integracji europejskiej, SGGW, Warszawa, 13-14.11.2008, s.15.
839. Borecka A., Sowula-Skrzyńska E. (2008) Poprawa sytuacji ekonomicznej gospodarstw produkujących żywiec wieprzowy poprzez wykorzystanie możliwości jakie daje funkcjonowanie w ramach grupy producenckiej. Mat. konf. nauk.: Rola polityk wspólnotowych w ekonomiczno-społecznym rozwoju Polski i umacnianiu integracji europejskiej, SGGW, Warszawa, 13-14.11.2008, s.15.
840. Sowula-Skrzyńska E., Skrzyński G. (2008) Regional differences of beef production. Proc. XXXVIII ESNA Annual Meeting: European society for new methods in agriculture research, Book of Abstracts, Kraków, 27-31.08.2008, p. 95.
841. Skrzyński G., Sowula-Skrzyńska E., Zapletal P., Adamczyk K. (2008) Sensory parameters of two-way and triple crosses of beef cattle. Proc. XXXVIII ESNA Annual Meeting: European society for new methods in agriculture research, Book of Abstracts, Kraków, 27-31.08.2008, p. 94.
842. Szumiec A., Sowula-Skrzyńska E. (2008) Powiązania cen wieprzowiny i cen detalicznych wyrobów wieprzowych w Polsce po akcesji do Wspólnoty Europejskiej oraz w innych krajach UE. Mat. konf. nauk.: Rola polityk wspólnotowych w ekonomiczno-społecznym rozwoju Polski i umacnianiu integracji europejskiej, SGGW, Warszawa, 13-14.11.2008, s. 16.
843. Szewczyk A., Hanczakowska E. (2008) Zastosowanie kwasów organicznych w żywieniu prosiąt - wpływ na wskaźniki odchowu. Mat. V Konf. Młodych Badaczy: Fizjologia i Biochemia w Żywieniu Zwierząt, Warszawa, 22-23.09.2008, ss. 80-82.
844. Szewczyk A., Hanczakowska E. (2008) Wpływ dodatku ekstraktu ziołowego oraz kwasu kaprylowego C8 na wskaźniki odchowu prosiąt. Mat. V Konf. Młodych Badaczy: Fizjologia i Biochemia w Żywieniu Zwierząt, Warszawa, 22-23.09.2008, ss. 28-30.
845. Węglarzy K., Bereza M. (2008) Wpływ częstości doju na wydajność i skład mleka krów za pierwsze 100 dni laktacji na fermie Kostkowice. Mat. semin. Komisji Nauk Rolniczych PAN, oddział Katowice; Szczyrk, 23-24.09.2008..
846. Węglarzy K., Bereza M. (2008) GMO strach czy zagrożenie. Mat. semin. Komisji Nauk Rolniczych PAN, oddział Katowice; Szczyrk, 23-24.09.2008..

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE, WYKŁADY NA SZKOLENIA, SEMINARIA

847. Ligaszewski M., Łysak A. (2008) Wyniki obserwacji i badań populacji winniczka (Helix pomatia L) w warunkach naturalnych i doświadczalnych. Mat. symp. nauk.-techn.: Ochrona populacji ślimaka winniczka w Polsce w aspekcie jego gospodarczego wykorzystania (pod patronatem Wojewody Wielkopolskiego), Stowarzyszenie Przetwórców i Eksporterów Ślimaków, Opalenica, 24-25.09.2008, ss. 25-32.
848. Paraponiak P. (2008) Dobór ras owiec do chowu w gospodarstwach ekologicznych. Mat. konf.: Ekologiczny chów bydła mięsnego i owiec, Wrocław–Paczków, 17-18.04.2008, Wrocław, ss.3-8.
849. Paraponiak P. (2008) Zasady żywienia owiec z wykorzystaniem użytków zielonych. Mat. konf.: Ekologiczny chów bydła mięsnego i owiec, Wrocław–Paczków, 17-18.04.2008, Wrocław, ss. 9-13.
850. Bereza M. (2008) Produkcja zwierzęca – wymagania dotyczące ekologicznej metody produkcji zwierzęcej. Mat. semin. szkol.: Produkcja ekologiczna, Jaworze–Kostkowice, 20-21.11.2008..

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

851. Kamyczek M. (2008) Pasza lecznicza – standard przy odsadzaniu? Top Agrar Polska – Top Świnie, 3: 22-25.
852. Kamyczek M. (2008) Uniknąć skraplania wody. Top Agrar Polska – Top Świnie, 11: 21-22.
853. Kamyczek M. (2008) Dlaczego prosięta są blade? Hoduj z Głową, 4: 26-31.
854. Kamyczek M. (2008) Anemia loch. Hoduj z Głową, 6: 19-23.
855. Sosnówka-Czajka E. (2008) Kura na wybiegu. Ekorolnictwo, 3: 7-8.
856. Kaczor A. (2008) Krowa dla ekologa. Ekorolnictwo, DODR, Wrocław, 3: 5-6.
857. Kaczor A. (2008) Technika żywienia bydła mięsnego. Bydło, 3: 42-44.
858. Paschma J. (2008) Zioła w paszy dla loch ciężarnych i karmiących. Polska Wieś, 6, s. 6.
859. Radkowski A., Radkowska I. (2008) Trawy w rekultywacji terenów zdegradowanych. Twój Mag. Farm., 1: 25-28.
860. Radkowski A., Radkowska I. (2008) Krajobrazowe i rekreacyjne znaczenie użytków zielonych. Twój Mag. Farm., 1: 55-59.
861. Paraponiak P. (2008) Profilaktyka i leczenie zwierząt w rolnictwie ekologicznym. Ekorolnictwo, 2: 11-12.
862. Paraponiak P. (2008) Dobrostan i zdrowotność zwierząt utrzymywanych zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego. Ekorolnictwo, 4: 2-3.
863. Paraponiak P. (2008) Poprawa cech produkcyjnych polskiej owcy górskiej. Polska Wieś, 9 (30), s. 7.
864. Węglarzy K., Bereza M. (2008) Biodiesel z eksperymentalnej agrorafinerii w Kostkowicach. Pr. Mat. Zoot., 65: 107-113.

INSTRUKCJE WDROŻENIOWE I UPOWSZECHNIENIOWE

865. Szewczyk A. (2008) Grupowe utrzymanie cieląt na głębokiej ściółce w budynku półotwartym. Instr. wdroż. Wyd. IZ-PIB, Kraków, i-14/08, 10 ss.
866. Muchacka R., Herbut E. (2008) Zasiedlenie pomieszczeń pisklętami. Instr. wdroż. Wyd. IZ-PIB, Kraków, i-9/08, 8 ss.
867. Ligaszewski M., Łysak A., Mach-Paluszkiewicz Z. (2008) Zasady hodowli i chowu fermowego ślimaka winniczka. Instr. wdroż. Wyd. IZ-PIB, Kraków, i-12/08, 14 ss.
868. Ligaszewski M., Węglarzy K. (2008) Wpływ użyźniania stawów karpiowych obornikiem na wyniki produkcyjne, profil wyższych nienasycownych kwasów tłuszczowych oraz wskaźniki fizjologiczne krwi. Instr. wdroż. Wyd. IZ-PIB, Kraków, i-13/08, 12 ss.
869. Paschma J. (2008) Zastosowanie dodatku mieszanki ziołowej w paszy dla loch w okresie okołoporodowym. Instr. wdroż. Wyd. IZ-PIB, Kraków, i-17/08, 10 ss.
870. Paschma J. (2008) Wykorzystanie dodatku ziół do paszy dla tuczników. Instr. wdroż. Wyd. IZ-PIB, Kraków, i-18/08, 10 ss.

BROSZURY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE

871. Krawczyk W. (2008) Zagospodarowanie odchodów zwierzęcych w gospodarstwach ekologicznych. Brosz. upowszechn. Wyd. IZ-PIB, Kraków, b-14/08 (w druku).
872. Sosnówka-Czajka E. (2008) Przydatność ras kur do produkcji jaj w gospodarstwach ekologicznych. Brosz. upowszechn. Wyd. IZ-PIB, Kraków, b-13/08 ( w druku).
873. Ligaszewski M., Kolbusz M. (2008) Ogólny zarys technologii hodowli ślimaków jadalnych. Brosz. upowszechn. Wyd. IZ-PIB, Kraków, 20 ss.
874. Ligaszewski M. (2008) Opracowanie metody oceny jakości produkcji ślimaków jadalnych z gatunku Helix aspersa z różnych warunków hodowlanych i środowiskowych na podstawie analizy cech jakościowych i ilościowych ich muszli. Brosz. upowszechn. Wyd. IZ-PIB, Kraków, b-9/08, 20 ss.
875. Paraponiak P. (2008) Przydatność ras owiec górskich i ich mieszańców do produkcji ekologicznej. Brosz. upowszechn. Wyd. IZ-PIB, Kraków, b-12/08 (w druku).
876. Ligaszewski M., Łysak A., Mach-Paluszkiewicz Z. (2008) Hodowla i chów fermowy ślimaka winniczka (Helix pomatia L.) - chów czysty i polikultura ze ślimakiem szarym (Helix aspersa L.). Brosz. upowszechn. Wyd. IZ-PIB, Kraków, b-3/08, 30 ss.

INNE

877. Walczak J. (2008) Opracowanie modelowego gospodarstwa ekologicznego ukierunkowanego na wielogatunkową produkcję zwierzęcą. W: Streszczenie wyników badań z zakresu rolnictwa ekologicznego realizowanych w 2007 r. Wyd. MRiRW, Warszawa, ss. 187-196.
878. Walczak J. (2008) Wpływ warunków środowiskowych na efektywność produkcji ekologicznego chowu bydła mięsnego. W: Streszczenie wyników badań z zakresu rolnictwa ekologicznego realizowanych w 2007 r. Wyd. MRiRW, Warszawa, ss. 183-186.
879. Kaczor A., Brejta W. (2008) Systemy utrzymania krów mlecznych a dobrostan zwierząt. W: Technologia produkcji mleka w stadach krów rasy simentalskiej w oparciu o zasady rolnictwa zrównoważonego w warunkach przyrodniczych Pogórza, red. J. Strzetelski. Wyd. IZ-PIB, Kraków, ss. 24-40.
880. Węglarzy K., Kaczor A. (2008) Charakterystyka rozwiązań budowlanych obory otwartej (kurtynowej) dla krów dojnych na fermie w Kostkowicach. W: Proekologiczna technologia produkcji mleka wysokiej jakości na fermie o obsadzie 200 krów w cyklu zamkniętym. Wyd. IZ-PIB, Kraków, ss. 5-10.
881. Kaczor A., Węglarzy K. (2008) Wymogi dotyczące technologii utrzymania krów dojnych w oborach wolnostanowiskowych z boksami do leżenia. W: Proekologiczna technologia produkcji mleka wysokiej jakości na fermie o obsadzie 200 krów w cyklu zamkniętym. Wyd. IZ-PIB, Kraków, ss. 11-20.
882. Węglarzy K., Kaczor A. (2008) Technologia utrzymania cieląt w okresie od urodzenia do 6. miesiąca życia. W: Proekologiczna technologia produkcji mleka wysokiej jakości na fermie o obsadzie 200 krów w cyklu zamkniętym. Wyd. IZ-PIB, Kraków, ss. 31-36.
883. Węglarzy K., Kaczor A. (2008) Zasady utrzymania jałówek na głębokiej ściółce. W: Proekologiczna technologia produkcji mleka wysokiej jakości na fermie o obsadzie 200 krów w cyklu zamkniętym. Wyd. IZ-PIB, Kraków, ss. 48-51.
884. Paraponiak P. (2008) Wpływ ekologicznego sposobu użytkowania pastwisk górskich na skład botaniczny i chemiczny runi oraz jakość mięsa jagnięcego i mleka owczego. W: Streszczenie wyników badań z zakresu rolnictwa ekologicznego realizowanych w 2007 r. Wyd. MRiRW, Warszawa, ss. 197-207.
885. Węglarzy K., Bereza M., Wawrzyńczak S. (2008) Zasady zarządzania stadem. W: Proekologiczna technologia produkcji mleka wysokiej jakości na fermie o obsadzie 200 krów w cyklu zamkniętym. Wyd. IZ-PIB, Kraków, ss. 81-84.