Spis publikacji

Spis publikacji (2001)

Biologia, fizjologia, rozród zwierząt

1. BOCHENEK Michał, KĄTSKA Lucyna, KANIA Gabriela, RYŃSKA Bożenna, SMORĄG Zdzisław, PIEŃKOWSKI Marek (2001) Cell cycle analysis of somatic cell lines in the cloning of the domestic cat. Theriogenology, 55(1): s. 256.
2. BOCHENEK Michał, SMORĄG Zdzisław, PILCH Jan (2001) Sperm chromatin structure assay of bulls qualified for artificial insemination. Theriogenology, 56(4): 557-567.
3. BORYS Bronisław, BORYS Andrzej (2001) Wartość rzeźna i jakość mięsa jagniąt lekkich typu mlecznego i tuczonych do masy ciała 35-40 kg. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 11: 115-124.
4. BORYS Bronisław, BORYS Andrzej (2001) Zawartość składników prozdrowotnych w tłuszczach zapasowych i śródmięśniowym tuczonych jagniąt w zależności od genotypu i płci. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 11: 101-113.
5. BORYS Bronisław, MANDECKA Bożena, ORZECHOWSKA Wanda, SIEKIERZYCKI Zbigniew (2001) Potencjał rozpłodowy maciorek mieszańców merynosa polskiego z różnym udziałem genotypu owcy romanowskiej. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 11: 373-378.
6. BRZÓSKA Franciszek (2001) Parametry oceny jakości mięsa wieprzowego. Biul. Inf. IZ, 4: 63-71.
7. CHEŁMOŃSKA-SOYTA Anna, KĄTSKA Lucyna, KURPISZ Maciej, STEFANIAK Tadeusz, ZIMECKI Michał (2001) The effect of Ureaplasma diversum activated mononuclear leucocytes on the development and interferon-t production by bovine IVF-derived embryos. J. Reprod. Immunol., 51: 145-158.
8. DYMARSKI Ireneusz, JAŻDŻEWSKI Józef, DORYNAK Zbigniew, BERDYCHOWSKA Danuta (2001) Wpływ stadium rozwojowego zarodka na płeć i masę ciała urodzonych cieląt. Rocz. Akad. Rol., Poznań, Zoot., 310: 128-136.
9. GAJDA Barbara, SMORĄG Zdzisław (2001) In vitro survival of rabbit embryos vitrified in EFS medium and increased by 50, 70 or 100% PBS salt concentration. Theriogenology, 55(1): s. 306.
10. GRZEŚKOWIAK Eugenia, BORZUTA Karol, STRZELECKI Jerzy, BORYS Bronisław, BORYS Andrzej, LISIAK Dariusz (2001) Cechy jakościowe mięsa jagniąt rasy Merynofin mf-40 oraz mieszańców tej rasy z trykami Charollais. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 11: 147-153.
11. KANIA Gabriela, KĄTSKA Lucyna, KANKA Jiri, NAKANO M., RYŃSKA Bożenna (2001) Structural and biochemical changes in bovine IVM oocytes with experimentally induced hardening of the zona pellucida. Theriogenology, 55(1): s. 451.
12. KARETA Wiesław (2001) Wybrane czynniki warunkujące wydajność rozpłodową tryków i kozłów. Biul. Inf. IZ, 2: 5-11.
13. KĄTSKA Lucyna (2001) Możliwości wykorzystania potencjału gametotwórczego ssaków poprzez hodowlę in vitro przedanatralnych i wczesnoanatralnych pęcherzyków jajnikowych. Postępy Biologii Komórki, 28, supl. 18: 171-181.
14. KĄTSKA Lucyna, RYŃSKA Bożenna, KANIA Gabriela, SMORĄG Zdzisław, GAJDA Barbara, PIEŃKOWSKI Marek (2001) Timing of nuclear maturation of non-stored and cold-stored domestic cat oocytes. Theriogenology, 55(1): s. 427.
15. KISIEL Tomasz (2001) Ocena umięśnienia kaczek ze stad zachowawczych. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 57: 467-476.
16. KISIEL Tomasz (2001) Skład tkankowy tuszki i niektóre cechy jakościowe mięsa kaczek ze stad zachowawczych. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 57: 517-518.
17. KISIEL Tomasz (2001) Właściwości fizyczne i jakościowe oraz spożywcze jaj kaczych. Biul. Inf. IZ, 4: 73-81.
18. KOWALISZYN Bogna, BORYS Bronisław, ROŚLEWSKA Aleksandra (2001) Wstępne badania współzależności między wybranymi wskaźnikami biochemicznymi krwi i użytkowością mięsną jagniąt. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 11: 155-163.
19. KSIĄŻKIEWICZ Juliusz, KISIEL Tomasz (2001) Porównanie masy ciała i cech reprodukcyjnych kaczek z różnych stad zachowawczych w pokoleniach rodzicielskim i potomnym. Folia Univ. Agric. Stetinensis, 219, Zoot., 41: 37-34.
20. KSIĄŻKIEWICZ Juliusz, KISIEL Tomasz (2001) Wartość biologiczna wylęgowych jaj kaczek ze stad zachowawczych. Folia Univ. Agric. Stetinensis, 219, Zoot., 41: 35-44.
21. KSIĄŻKIEWICZ Juliusz, KISIEL Tomasz (2001) Zdolność reprodukcyjna kaczek typu Pekin z siedmiu stad zachowawczych w dwóch pokoleniach. Folia Univ. Agric. Stetinensis, 219, Zoot., 41: 45-54.
22. ŁYSAK Andrzej, MACH-PALUSZKIEWICZ Zofia, LIGASZEWSKI Maciej (2001) Influence of Roman snail (Helix pomatia L.) farm rearing upon its reproduction and growth rate. Ann. Anim. Sci., 1, 2: 63-74.
23. MAZANOWSKI Adam, KIEŁCZEWSKI Krzysztof (2001) Reproductive performance of conservative flock x White Kołuda ganders or geese crossed with Astra G geese in the third period of laying. Ann. Anim. Sci., 1, 1: 67-79.
24. ORZECHOWSKA Barbara, TYRA Mirosław (2001) Jakość mięsa świń ras wbp i pbz w zależności od procentowej zawartości mięsa w tuszy. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 12: 223-228.
25. PIERZCHAŁA-KOZIEC Krystyna, ZUBEL Joanna, DROŻDŻ Andrzej (2001) Udział opioidów w modulacji immunosupresyjnego działania glikokortykoidów u owiec. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 12: 71-77.
26. PIWCZYŃSKI Dariusz, BORYS Bronisław, MROCZKOWSKI Sławomir, JARZYNOWSKA Anna (2001) Wstępna charakterystyka cech rzeźnych i jakości mięsa jagniąt mlecznych w zaleźności od ich tempa wzrostu. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 11: 171-180.
27. POŁTOWICZ Katarzyna (2001) Porównanie barwy mięśni piersiowych i mięśni nóg gęsi, kurcząt brojlerów i kur niosek. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 57: 511-512.
28. PRUSZYŃSKA Ewa, KSIĄŻKIEWICZ Juliusz, NOGOWSKI Leszek (2001) Relationships between blood serum parameters and selected carcass characteristics of Pekin type ducks from conservative flocks. Ann. Anim. Sci., 1, 2: 53-62.
29. ROŚLEWSKA Aleksandra, BORYS Bronisław, KOWALISZYN Bogna (2001) Wpływ czynników technologicznych oraz płci jagniąt na poziom wybranych wskaźników biochemicznych krwi oraz ich współzależność z wartością rzeźną i jakością mięsa. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 11: 191-199.
30. SKIBA Elżbieta, WĘGRZYN Jan (2001) Niezwykły pokarm i ... lekarstwo. Biul. Inf. IZ, 3: 37-48.
31. SKRZYŃSKI Grzegorz, SZAREK Jan, STRZETELSKI Juliusz, ZAPLETAL Piotr, ADAMCZYK Krzysztof (2001) Fizykochemiczna i organoleptyczna jakość mięsa buhajków mieszańców wielorasowych. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 12: 235-246.
32. SKRZYSZOWSKA Maria, KĄTSKA Lucyna, SMORĄG Zdzisław, RYŃSKA Bożenna, KANIA Gabriela, GAJDA Barbara, PIEŃKOWSKI Marek (2001) In vitro development of somatic nuclear transferred cat embryos. Theriogenology, 55(1): s. 292.
33. STRZELECKI Jerzy, BORZUTA Karol, GRZEŚKOWIAK Eugenia, BORYS Bronisław, BORYS Andrzej, LISIAK Dariusz (2001) Wpływ genotypu owiec na wielkość uzysku podstawowych wyrębów oraz ilość mięsa kulinarnego z jagniąt. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 11: 209-214.
34. BIELAŃSKI Paweł (2001) Rozmnażanie królików. Mat. konf. nauk.-techn. dla liderów grup producenckich hodowców królików. Chorzelów, 5-8.11.2001, 46-57.
35. BOCHENEK Michał (2001) Cytometryczne seksowanie i badanie jakości plemników oraz analiza komórek somatycznych na potrzeby klonowania. Mat. II Krajow. Zjazdu Tow. Biologii Rozrodu. Warszawa, 5-8.06.2001, P-IV-3, s. 52.
36. CHEŁMOŃSKA-SOYTA Anna, KĄTSKA Lucyna, KURPISZ Maciej, STEFANIAK Tadeusz, ZIMECKI Michał (2001) Wpływ aktywacji jednojądrzastych komórek krwi obwodowej antygenami ureaplasma diversum na syntezę TAU przez zarodki bydlęce w hodowli in vitro. Mat. II Krajow. Zjazdu Tow. Biologii Rozrodu. Warszawa, 5-8.06.2001, K-III-3, s. 43.
37. GAJDA Barbara, KĄTSKA Lucyna, SMORĄG Zdzisław, RYŃSKA Bożenna, KANIA Gabriela (2001) Efektywność witryfikacji komórek wzgórka jajonośnego oraz fibroblastów bydlęcych w zależności od czasu "głodzenia" i koncentracji. Mat. II Krajow. Zjazdu Tow. Biologii Rozrodu. Warszawa, 5-8.06.2001, P-IV-3, s. 58.
38. GAJDA Barbara, SMORĄG Zdzisław (2001) Efektywność witryfikacji zarodków świńskich w zależności od objętości kriokonserwowanej próbki. Mat. II Krajow. Zjazdu Tow. Biologii Rozrodu. Warszawa, 5-8.06.2001, P-IV-4, s. 58.
39. GODLEWSKI Marek, GOGOL Piotr, KWIECIŃSKA Teresa, LASZCZKA Andrzej, SŁAWIŃSKI Janusz, SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK Barbara, WIERZUCHOWSKA Dorota (2001) Ultraweak luminescence from goat spermatozoa. Mat. X Międz. Symp. Polskiej Sieci Biologii Komórkowej i Molekularnej UNESCO/PAN: Molekularne i fizjologiczne aspekty regulacji ustrojowej. Kraków, 5-8.06.2001, 103-105.
40. GOGOL Piotr, BOCHENEK Michał (2001) Integralność błon komórkowych plemników w nasieniu królika konserwowanym w stanie płynnym. Mat. II Krajow. Zjazdu Tow. Biologii Rozrodu. Warszawa, 5-8.06.2001, P-IV-13, s. 63.
41. GOGOL Piotr, BOCHENEK Michał, SMORĄG Zdzisław (2001) Struktura chromatyny jądrowej plemników królika oraz jej wpływ na zdolność zapładniającą nasienia. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 2000 r. Balice, 24-25.04.2001. Wyd. własne IZ, Kraków, 52-53.
42. JURA Jacek, PIEŃKOWSKI Marek, SMORĄG Zdzisław, GAJDA Barbara, LIPIŃSKI D., KALAK R., JURA Jolanta, SŁOMSKI Ryszard (2001) Uzyskanie transgenicznych królików pokolenia F0 i F1 po mikroiniekcji plazmidu WAP-hGH 6xHis. Mat. II Krajow. Zjazdu Tow. Biologii Rozrodu. Warszawa, 5-8.06.2001, P-IV-4, s. 58.
43. KANIA Gabriela, KĄTSKA Lucyna, NAKANO R., RYŃSKA Bożenna (2001) Zmiany biochemiczne w eksperymentalnie utwardzonej osłonce przejrzystej dojrzałych in vitro oocytów bydlęcych. Mat. II Krajow. Zjazdu Tow. Biologii Rozrodu. Warszawa, 5-8.06.2001, P-IV-1, s. 55.
44. KANIA Gabriela, KĄTSKA Lucyna, RYŃSKA Bożenna, WAYDA Elżbieta (2001) The effect of the zona pellucida hardening on the developmental capacity, quality and sex of bovine embryos. Proc. 43rd Int Meeting of the European Tissue Culture Society (ETCS), Granada (Hiszpania), OT-19, s. 136.
45. KĄTSKA Lucyna (2001) Możliwości wykorzystania potencjału gametotwórczego ssaków poprzez hodowlę in vitro przedanatralnych i wczesnoanatralnych pęcherzyków jajnikowych. Mat. II Krajow. Zjazdu Tow. Biologii Rozrodu. Warszawa, 5-8.06.2001, P-IV-2, s. 52.
46. KĄTSKA Lucyna, BOCHENEK Michał, RYŃSKA Bożenna, KANIA Gabriela, GAJDA Barbara, SMORĄG Zdzisław (2001) Długotrwała hodowla komórek somatycznych oceną faz cyklu komórkowego w aspekcie klonowania bydła. Mat. II Krajow. Zjazdu Tow. Biologii Rozrodu. Warszawa, 5-8.06.2001, P-IV-6, s. 59.
47. LIPIŃSKI D., KALAK R., PŁAWSKI A., KACZMAREK M., JURA Jacek, SMORĄG Zdzisław, PIEŃKOWSKI Marek, SŁOMSKI Ryszard (2001) Ekspresyjne konstrukcje genowe prawidłowych i zmutowanych genów zwierząt. Mat. II Krajow. Zjazdu Tow. Biologii Rozrodu. Warszawa, 5-8.06.2001, P-IV-4, s. 53.
48. ŁAKOTA Paweł, BEDNARCZYK Marek (2001) Czynniki wpływające na przeżywalność i stopień chimeryzacji embrionów kurzych po iniekcji komórek blastodermalnych i pierwotnych komórek płciowych. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 2000 r. Balice, 24-25.04.2001. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 54.
49. OWSIANNY Jacek, CZARNECKI Roman, KAMYCZEK Marian, KAWĘCKA Maria, RÓŻYCKI Marian (2001) The influence of litter size, in which a boar was born, on its future reproductive usefulness. Proc. of Intern. EAAP 52th Annual Meeting of European Association for Animal Production, Budapeszt, 26-29.08.2001, s. 217.
50. OWSIANNY Jacek, CZARNECKI Roman, KAMYCZEK Marian, RÓŻYCKI Marian (2001) The influence of mother's age on reproductive usefulness of young boars. Proc. of Intern. EAAP 52th Annual Meeting of European Association for Animal Production, Budapeszt, 26-29.08.2001, s. 216.
51. SKRZYSZOWSKA Maria, SMORĄG Zdzisław, KĄTSKA Lucyna, RYŃSKA Bożenna (2001) Reprodukcja zwierząt gospodarskich metodami pozapłciowymi. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 2000 r. Balice, 24-25.04.2001. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 51.
52. SKRZYSZOWSKA Maria, SMORĄG Zdzisław, KĄTSKA Lucyna, RYŃSKA Bożenna, KANIA Gabriela, GAJDA Barbara, KARETA Wiesław, JURKIEWICZ Joanna (2001) Klonowanie somatyczne kóz - rekonstrukcja zarodków z jąder fibroblastów pochodzenia skórnego. Mat. II Krajow. Zjazdu Tow. Biologii Rozrodu. Warszawa, 5-8.06.2001, K-IV-2, s. 55.
53. SMORĄG Zdzisław (2001) Zastosowanie metod biotechnologicznych w rozrodzie zwierząt gospodarskich. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 2000 r. Balice, 24-25.04.2001. Wyd. własne IZ, Kraków, 3-8.
54. SMORĄG Zdzisław, JURA Jacek, SŁOMSKI Ryszard (2001) Transgeniczne zwierzęta - ocena metod uzyskiwania, aktualne wykorzystanie oraz ryzyko użycia produktów transgenezy. Mat. XXXVII Zjazdu Pol. Tow. Biochemicznego. Toruń, 10-14.09.2001, s. 168.
55. SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, HERBUT Eugeniusz, PIETRAS Mariusz, RYCHLIK Iwona (2001) Stres cieplny i dodatek witaminy C a reakcje kurcząt brojlerów. Mat. IX Symp. Drob.: Rozwój produkcji drobiarskiej oraz zadania służby weterynaryjnej w aspekcie integracji z UE. Polanica Zdrój, 07-09.09.2001, 61-63.
56. SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, HERBUT Eugeniusz, RYCHLIK Iwona, POŁTOWICZ Katarzyna (2001) Wpływ obsady i genotypu na produkcyjność kurcząt brojlerów. Mat. IX Symp. Drob.: Rozwój produkcji drobiarskiej oraz zadania służby weterynaryjnej w aspekcie integracji z UE. Polanica Zdrój, 07-09.09.2001, 57-58.
57. UDAŁA Jan, CZARNECKI Roman, RÓŻYCKI Marian, KAMYCZEK Marian, OWSIANNY Jacek (2001) Relationships between young boars testes size and semen ORT. Proc. of Intern. EAAP 52th Annual Meeting of European Association for Animal Production, Budapeszt, 26-29.08.2001, s. 215.
58. SMORĄG Zdzisław (2001) Metody biotechnologiczne w rozrodzie zwierząt gospodarskich. Mat. konf. nauk.-techn.: Dożynki 2001. Spała, 6-7.09.2001, 115-117.
59. STRZETELSKI Juliusz (2001) Gospodarka rezerwami energetycznymi krowy w poszczególnych okresach cyklu produkcyjnego w zależności od żywienia. Mat. konf. nauk.-techn.: Dożynki 2001. Spała, 6-7.09.2001, streszcz., s. 121.
60. BADOWSKI Jakub (2001) Udoskonalona technologia lęgu piskląt gęsich w komorach lęgowych typu D-36 i komorach klujnikowych typu Atlas 180-S. Instr. wdroż. Wyd. własne IZ, Kraków, 10: 1-8.
61. BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek (2001) Sprzężony kwas linolowy (CLA) - charakterystyka, występowanie oraz rola w organizmie. Trzoda Chl., 39(7): 44-45.
62. BRZOSTEK Tomasz, ZACZEK Marcin, ZIOMBER K., RADWAN Jadwiga, PAJDAK Władysław, SZYMCZYK Beata, HANCZAKOWSKI Piotr, STANUCH J., BOCHEŃSKI Jacek, SZCZEKLIK Andrzej (2001) Znaczenie różnych dawek Streptokinazy (SK) i Stafylokinazy (STA) dla generacji trombiny płytko-zależnej. Kardiol. Pol., supl. 55: 1-13.
63. GORNOWICZ Ewa (2001) Ocena podstawowego składu chemicznego mięśni kurcząt brojlerów. Gosp. Mięsna, 4: 42-43.
64. KARETA Wiesław, CEGŁA Mirosław (2001) Sprzęt i aparatura w kierowanym rozrodzie owiec i kóz. Mat. instr. Wyd. własne IZ, Kraków, 3-19.
65. SMORĄG Zdzisław (2001) Wokół problemu klonowania człowieka. Medycyna Wieku Rozwojowego., V, Supl. I do nr 1: 49-51.
66. SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK Barbara (2001) Bank materiałów genetycznych. Poznański Mag. Targowy., 14: s. 23.
67. ZAJĄC Jan (2001) Krycie naturalne i inseminacja królików. Podkarpacki Mag. Roln., Biul. ODR Iwonicz, 4(110): 11-12.
68. ZAJĄC Jan (2001) Ukierunkowane rozmnażanie królików. Podkarpacki Mag. Roln., Biul. ODR Iwonicz, 3(109): 10-12.
69. BRYŁA Magdalena (2001) Molekularne aspekty klonowania somatycznego zwierząt. Postępy Biologii Komórki, 29, 3: 399-408.
70. GORNOWICZ Ewa, CZAJA Lidia (2001) O czym mówi pH mięsa drobiowego? Gosp. Mięsna, 7: 18-22.

Żywienie i paszoznawstwo

71. BAROWICZ Tadeusz (2001) The effect of linseed PUFA n-3 and probiotics on fatty acid composition and cholesterol level in longissimus dorsi muscle of fatteners. Biotechnology in Animal Husbandry, 18: s. 299.
72. BAROWICZ Tadeusz, BREJTA Władysław (2001) Wykorzystanie soli wapniowych kwasów tłuszczowych oleju lnianego do modyfikowania składu chemicznego i walorów dietetycznych mięsa wołowego. Ann. Warsaw Agric. Uniw., Anim. Sci., Numer Spec.: 452-457.
73. BAROWICZ Tadeusz, BREJTA Władysław (2001) Wykorzystanie soli wapniowych kwasów tłuszczowych oleju lnianego oraz tłuszczu utylizacyjnego w opasie młodego bydła rzeźnego. Rocz. Nauk. Zoot., 28, 2: 113-130.
74. BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek (2001) Hipocholesterolemiczny wpływ nasion lnu oraz oleju lnianego w diecie tuczników. Rośliny Oleiste., 22,(1): 185-190.
75. BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek (2001) Using linseed oil in fattening rations to modify chemical composition and dietetic value of pork. Pol. J. Food Nutr. Sci., vol. 10/51, 3: 42-45.
76. BAROWICZ Tadeusz, PIETRAS Mariusz, GĄSIOR Robert (2001) Wzbogacanie mięsa wieprzowego w NNKT poprzez zmianę składu kwasów tłuszczowych w diecie tuczników. Ann. Warsaw Agric. Uniw., Anim. Sci., Numer Spec.: 471-479.
77. BILIK Krzysztof, NIWIŃSKA Barbara, OSIĘGŁOWSKI Stanisław (2001) Wpływ poziomu żywienia jałówek mieszańców rasy czarno-białej z holsztyńsko-fryzyjską w okresie dojrzewania płciowego na ich użytkowość rozrodczą i mleczną. Rocz. Nauk. Zoot., 28, 1: 63-81.
78. BILIK Krzysztof, NIWIŃSKA Barbara, OSIĘGŁOWSKI Stanisław, GOGOL Piotr (2001) Wpływ poziomu żywienia jałówek mieszańców rasy czarno-białej z holsztyńsko-fryzyjską w okresie dojrzewania płciowego na ich wzrost i rozwój. Rocz. Nauk. Zoot., 28, 1: 45-62.
79. BILIK Krzysztof, STRZETELSKI Juliusz, OSIĘGŁOWSKI Stanisław, GOGOL Piotr (2001) The effect of feeding level of pre- and postpubertal heifers on their reproductive function and later milk production. J. Anim. Feed Sci., 10, Suppl. 2: 41-48.
80. BORYS Bronisław, OSIKOWSKI Maciej (2001) Wpływ metody żywienia jagniąt mieszańców merynosa z rasami plennymi i mięsną na wartość tuczną i rzeźną przy tuczu do wyższych standardów wagowych (30-40 kg). Rocz. Nauk. Zoot., 28, 1: 119-135.
81. BRZÓSKA Franciszek (2001) Tłuszcze i kwasy tłuszczowe. W: Dodatki paszowe w żywieniu przeżuwaczy. Wyd.: Pol. Tow. Bujatryczne, Lublin, 72-84.
82. BRZÓSKA Franciszek (2001) Wartość pokarmowa pasz z kukurydzy. Biul. Inf. IZ, 1: 37-48.
83. BRZÓSKA Franciszek (2001) Wprowadzenie do tematyki paszoznawstwa. Rozdz. 1. W: Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. T. III. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 15-39.
84. BRZÓSKA Franciszek, GRZYBOWSKI Roman, STECKA Krystyna, PIESZKA Marek (2001) Wpływ mikroorganizmów probiotycznych na masę ciała kurcząt brojlerów oraz jakość tuszek. Ann. Warsaw Agric. Uniw., Anim. Sci., Numer Spec.: 438-444.
85. BRZÓSKA Franciszek, ŁOJEWSKA Alicja, BRZÓSKA Barbara, ZYZAK Wacław (2001) Lizawki solne z mikroelementami w żywieniu krów mlecznych. Ann. Warsaw Agric. Uniw., Anim. Sci., Numer Spec.: 438-444.
86. BRZÓSKA Franciszek, ŁOJEWSKA Alicja, BRZÓSKA Barbara, ZYZAK Wacław (2001) Wpływ lizawek solnych z mikroelementami na poziom tych pierwiastków w surowicy krwi i mleku krów. Rocz. Nauk. Zoot., 28, 1: 83-92..
87. BRZÓSKA Franciszek, SALA Krystyna (2001) Effect of calcium salt of fatty acid and copper in daily ration on cows yield, milk composition, lipid metabolism and cholesterol level in milk. J. Anim. Feed Sci., 10: 399-412.
88. BRZÓSKA Franciszek, SALA Krystyna (2001) Milk cholesterol levels in relation to calcium soap and copper content in diets for dairy cows. J. Anim. Feed Sci., 10: 71-76.
89. BRZÓSKA Franciszek, ZIELIŃSKA Krystyna (2001) Effect of the lactamyl additive on fattening and slaughter parameters of pigs fed raw potato-cereal silage. Ann. Anim. Sci., 1, 1: 105-112.
90. BRZÓSKA Franciszek, ZIELIŃSKA Krystyna (2001) Wpływ preparatu Lactamyl na skład chemiczny, zawartość energii i białka strawnego w kiszonkach z surowych ziemniaków i zbóż dla świń. Rocz. Nauk. Zoot., 28, 1: 93-103.
91. GĄSIOR Robert (2001) Wpływ produktów fermentacji zakiszanych zielonek na ich pobranie przez zwierzęta przeżuwające. Biul. Inf. IZ, 4: 35-44.
92. GĄSIOR Robert, BRZÓSKA Franciszek (2001) Aminy biogenne jako produkty fermentacji. Biul. Inf. IZ, 3: 49-61.
93. GĄSIOR Robert, BRZÓSKA Franciszek (2001) Influence of adding different levels of formic acid and biological preparations on the fermentation, biogenic amines content and protein degradation in grass silages. Ann. Anim. Sci., 1, 2: 123-135.
94. GORNOWICZ Ewa (2001) The effect of nutritional factors and growing conditions on carcase yield and meat quality traits in broiler chickens. Pol. J. Food Nutr. Sci. 2001, vol. 10/51, 3: 69-73.
95. HANCZAKOWSKI Piotr (2001) Charakterystyka poszczególnych grup roślin pod względem zawartości substancji antyodżywczych. W: Składniki pokarmowe i antyodżywcze występujące w roślinach. Wyd. własne IZ, Kraków, 71-88.
96. HANCZAKOWSKI Piotr (2001) Substancje antyodżywcze występujące w paszach roślinnych. Rozdz. 2.2. W: Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. T. III. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 46-48.
97. HANCZAKOWSKI Piotr (2001) Surowce roślinne w artykułach spożywczych i paszach. W: Składniki pokarmowe i antyodżywcze występujące w roślinach. Wyd. własne IZ, Kraków, 5-25.
98. HANCZAKOWSKI Piotr (2001) Wpływ nasyconych i jednonienasyconych kwasów tłuszczowych na zawartość cholesterolu w organizmie. Biul. Inf. IZ, 4: 45-52.
99. HANCZAKOWSKI Piotr (2001) Wpływ nasyconych i jednonienasyconych kwasów tłuszczowych na zawartość cholesterolu w organizmie zwierząt. Post. Nauk. Roln., 6: 41-48.
100. HANCZAKOWSKI Piotr (2001) Zapobieganie działaniu substancji antyodżywczych przez doskonalenie genetyczne i odpowiednie technologie oraz ogólne wskazania żywieniowe i dietetyczne. W: Składniki pokarmowe i antyodżywcze występujące w roślinach. Wyd. własne IZ, Kraków, 89-96.
101. HANCZAKOWSKA Ewa, URBAŃCZYK Jerzy (2001) Groch lub łubin stosowany łącznie z poekstrakcyjną śrutą rzepakową jako zamiennik śruty sojowej w mieszankach dla tuczników. Rocz. Nauk. Zoot., 28, 2: 175-185.
102. HANCZAKOWSKA Ewa, URBAŃCZYK Jerzy (2001) Groch lub łubin z poekstrakcyjną śrutą rzepakową w żywieniu loch, prosiąt i warchlaków. Rocz. Nauk. Zoot., 28, 2: 187-199.
103. HANCZAKOWSKI Piotr, CZARNIK-MATUSEWICZ Henryk (2001) Profesor dr hab. Adolf Stanisław Korniewicz. 44 lata w służbie paszoznawstwa i żywienia zwierząt. Wyd. własne IZ, Kraków, 7-27.
104. HANCZAKOWSKI Piotr, SZYMCZYK Beata, SZCZUREK Witold (2001) Effect of different dietary fibre and protein on serum cholesterol level in rats. Ann. Anim. Sci., 1, 1: 113-119.
105. KAMIŃSKA Barbara Z. (2001) Wpływ ilości i rodzaju tłuszczu wprowadzanego do mieszanek paszowych dla brojlerów na wzrost i jakość tuszek. Biul. Inf. IZ, 4: 25-33.
106. KAMIŃSKA Barbara Z. (2001) Wpływ ziarna owsa i jęczmienia na podwyższenie wartości dietetycznej jaj kurzych oraz mięsa brojlerów. Ann. Warsaw Agric. Uniw., Anim. Sci., Numer Spec.: 502-508.
107. KAMIŃSKA Barbara Z., GĄSIOR Robert, SKRABA Bogumiła (2001) Modification of polyunsaturated fatty acid content in yolk lipids using various cereals and blended animal fat in hen's diets. J. Anim. Feed Sci., 10, suppl. 2: 255-260.
108. KINAL Stefania, KORNIEWICZ Adolf, PALECZEK Barbara, PREŚ Jerzy (2001) Absorpcja cynku przy zróżnicowanym poziomie w dawkach pokarmowych owiec matek. Ann. Warsaw Agric. Uniw.: Anim. Sci., Numer Spec.: 174-178.
109. KINAL Stefania, PALECZEK Barbara, KORNIEWICZ Adolf, PREŚ Jerzy (2001) Estimation of two magnesium levels in ewe rations. Mat. międz konf.: Pollution control in agriculture and fertilizer industry chemistry for agriculture. Velke Losiny (Czechy), 5-8.12.2000. Wyd.: CZECH-POL TRADE, Praha, Brussels, Stockholm, vol. 2: 62-66.
110. KLĘCZEK Czesława, SKRZYŻALA Irena, WĘGLARZY Karol (2001) Wpływ nawożenia i zagospodarowania pastwisk na efektywność odchowu i tuczu jagniąt. Rocz. Nauk. Zoot., 28, 1: 137-144.
111. KOPCZEWSKI Antoni, SŁAWOŃ Jerzy, SABA Leon, BIS-WENCEL Hanna, ZOŃ Andrzej (2001) Wpływ żywienia wysokoenergetycznego samic lisów polarnych niebieskich na wyniki rozrodu w świetle badań histopatologicznych i bakteriologicznych. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 58: 97-102.
112. KORELESKI Jerzy (2001) Choroby kurcząt i kur uwarunkowane żywieniem. Rozdz. 6.10. W: Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. T. II. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 326-328.
113. KORELESKI Jerzy (2001) Substancje czynne w roślinach. W: Składniki pokarmowe i antyodżywcze występujące w roślinach. Wyd. własne IZ, Kraków, 27-70.
114. KORELESKI Jerzy (2001) Wpływ procesów technologicznych na wartość pokarmową pasz dla drobiu. Zesz. Nauk. AR Wrocław, Zoot., 39: 49-60.
115. KORELESKI Jerzy (2001) Żywienie kurcząt rzeźnych. Rozdz. 6.9. W: Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. T. II. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 316-326.
116. KORELESKI Jerzy, KREMKY Jerzy (2001) Żywienie jedwabnika morwowego. Rozdz. 18.1. W: Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. T. II. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 493-496.
117. KORELESKI Jerzy, STRZETELSKI Juliusz (2001) Charakterystyka wartości pokarmowej pasz. Rozdz. 2. W: Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. T. III. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 40-46.
118. KORMAN Kazimierz (2001) The effect of the feeding system (ad libitum or rationed) on the feed conversion rate and weight gains of Merino ram lambs. Archiv für Tierzucht., 44: 240-248.
119. KORNIEWICZ Adolf (2001) Przechowywanie pasz. Rozdz. 3.1. W: Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. T. III. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 49-52.
120. KORNIEWICZ Adolf (2001) Uszlachetnianie i preparowanie pasz w zakładach przemysłu paszowego. Rozdz. 3.2. W: Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. T. III. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 52-58.
121. KOWALSKI Zygmunt Maciej, BRZÓSKA Franciszek (2001) Wyniki ring-testu analiz chemicznych pasz. Ann. Warsaw Agric. Uniw., Anim. Sci., Numer Spec.: 94-98.
122. KUCHTA Maria, KORELESKI Jerzy, MŁODKOWSKI Maciej (2001) Wpływ dodatku enzymów rozkładających polisacharydy nieskrobiowe w mieszankach paszowych z udziałem naturalnego koncentratu barwnikowo-tłuszczowego na odłożenie ksantofili w żółtku jaja oraz wskaźniki produkcyjne u kur. Rocz. Nauk. Zoot., 28, 2: 201-214.
123. ŁYSAK Andrzej (2001) Żywienie ślimaków jadalnych. Rozdz. 19. W: Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. T. III. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 508-513.
124. MACIEJEWICZ-RYŚ Julita, PISULEWSKA Elżbieta, ZAJĄC Tadeusz (2001) Porównanie wartości pokarmowej lucerny mieszańcowej (Medicago media Pers.) oraz wielolistnej formy lucerny siewnej (Medicago satiwa L.) w zależności od pokosu i roku użytkowania. Rocz. Nauk. Zoot., 28, 1: 175-187.
125. MACIEJEWICZ-RYŚ Julita, ŚLUSARCZYK Krystyna (2001) skład chemiczny i wartość odżywcza białka nowych odmian grochu (Pisum sativum L.). Rocz. Nauk. Zoot., 28, 2: 227-236.
126. MAZANOWSKI Adam, BERNACKI Zenon (2001) Wpływ różnego udziału białka i energii w paszy na cechy reprodukcyjne gęsi Białych Kołudzkich. Bydg. Tow. Nauk., Prace Wydz. Nauk Przyrodn., Kom. Nauk Roln. i Biolog., B, 49: 99-110.
127. MAZANOWSKI Adam, BERNACKI Zenon, URBANOWSKI Mariusz (2001) Wpływ suszu z traw w dawce pokarmowej na cechy mięsne 12-tygodniowych gęsi Białych Kołudzkich. Bydg. Tow. Nauk., Prace Wydz. Nauk Przyrodn., Kom. Nauk Roln. i Biolog., B, 49: 59-68.
128. MAZANOWSKI Adam, BERNACKI Zenon, URBANOWSKI Mariusz (2001) Wpływ ziemniaków parowanych w dawce pokarmowej na wyniki odchowu i tuczu gęsi Białych Kołudzkich. Bydg. Tow. Nauk., Prace Wydz. Nauk Przyrodn., Kom. Nauk Roln. i Biolog., B, 49: 69-80.
129. MAZANOWSKI Adam, KSIĄŻKIEWICZ Juliusz (2001) Effects of feeding on rearing performance of crossbreds of Muscovy drakes and Pekin-type ducks and on fatty liver weight after fattening with maize. Ann. Anim. Sci., 1, 1: 121-137.
130. NIEDŹWIADEK Stanisław, BIELAŃSKI Paweł, ZAJĄC Jan (2001) Żywienie królików. Rozdz. 11. W: Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. T. II. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 394-404.
131. NIEDŹWIADEK Stanisław, BIELAŃSKI Paweł, ZAJĄC Jan (2001) Żywienie mięsożernych zwierząt futerkowych. Rozdz. 13. W: Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. T. II. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 411-422.
132. NIEDŹWIADEK Stanisław, BIELAŃSKI Paweł, ZAJĄC Jan (2001) Żywienie nutrii. Rozdz. 12. W: Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. T. II. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 405-410.
133. NIWIŃSKA Barbara (2001) The nutritive value of Poland-grown lupin cultivar seeds for ruminants. J. Anim. Feed Sci., 10: 91-101.
134. NIWIŃSKA Barbara, BILIK Krzysztof (2001) Seeds of Poland-grown lupin cultivars as replacer for soybean meal in diets for growing calves. Ann. Anim. Sci., 1, 1: 97-103.
135. NIWIŃSKA Barbara, OSIĘGŁOWSKI Stanisław, STRZETELSKI Piotr (2001) Cakes from yellow- or dark-seeded rapeseed in diets for calves. Ann. Anim. Sci., 1, 2: 89-97.
136. PALECZEK Barbara, KORNIEWICZ Adolf, KINAL Stefania (2001) Przyswajalność składników mineralnych u owiec żywionych paszami tradycyjnymi i mieszankami pełnoporcjowymi z udziałem Humobentofetu. Rocz. Nauk. Zoot., 28, 1: 105-118.
137. PASCHMA Jolanta (2001) Wpływ zróżnicowanego okresu stosowania dodatku -karotenu w dawce pokarmowej na dojrzewanie płciowe oraz użytkowość rozpłodową loszek. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 12: 339-346.
138. PIESZKA Marek, BRZÓSKA Franciszek (2001) Effect of protected rapeseed or soybean meal supplementation on milk yield and physico-chemical composition in cows fed grass silage. Ann. Anim. Sci., 1, 2: 75-87.
139. PIESZKA Marek, BRZÓSKA Franciszek (2001) Wpływ osłony białka paszowego przed rozkładem w żwaczu przy użyciu soli wapniowych kwasów tłuszczowych na procesy trawienne w żwaczu i jelicie cienkim. Rocz. Nauk. Zoot., 28, 2: 237-249.
140. PIETRAS Mariusz (2001) The effect of probiotics on selected blood and meat parameters of broiler chickens. J. Anim. Feed Sci., 10, suppl. 2: 297-302.
141. PIETRAS Mariusz (2001) Wpływ dodatku kwasu mlekowego na wskaźniki lipidowe krwi i mięsa kurcząt brojlerów. Ann. Warsaw Agric. Uniw., Anim. Sci., Numer Spec.: 433-437.
142. PISULEWSKI Paweł, KOWALSKI Zygmunt Maciej, SZYMCZYK Beata (2001) Żywieniowe metody modyfikowania składu i kształtowania właściwości funkcjonalnych produktów pochodzenia zwierzęcego (mleka, mięsa i jaj). Post. Nauk. Roln., 2: 59-72.
143. POŁTOWICZ Katarzyna (2001) Wpływ zastosowania śruty lnianej w żywieniu kur nieśnych na poziom cholesterolu w żółtkach jaj. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 57: 509-510.
144. POŁTOWICZ Katarzyna (2001) Zastosowanie mieszanki ziołowej w żywieniu kur nieśnych. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 57: 507-508.
145. POŁTOWICZ Katarzyna, WĘŻYK Stanisław (2001) Wpływ dodatku ziół w żywieniu kur nieśnych na produkcyjność i jakość jaj. Rocz. Nauk. Zoot., 28, 2: 215-225.
146. SŁOTA Ewa, NATONEK Małgorzata, ŻYGA Agata, REJDUCH Barbara (2001) Wykrywanie i analiza materiału zwierzęcego w pożywieniu i paszach. Biul. Inf. IZ, 2: 19-24.
147. STRZETELSKI Juliusz (2001) Ocena wartości produkcyjnej dawek pokarmowych oraz doskonalenie metod żywienia i pokrycia potrzeb pokarmowych przeżuwaczy. Ann. Warsaw Agric. Uniw., Anim. Sci., Numer Spec.: 117-123.
148. STRZETELSKI Juliusz (2001) Żywienie buhajów rozpłodowych. Rozdz. 1.4. W: Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. T. III. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 113-116.
149. STRZETELSKI Juliusz (2001) Żywienie bydła opasanego. Rozdz. 1.5. W: Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. T. III. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 116-139.
150. STRZETELSKI Juliusz (2001) Żywienie krów mamek. Rozdz. 1.6. W: Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. T. III. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 139-147.
151. STRZETELSKI Juliusz, BILIK Krzysztof, KOWALCZYK Jan, OSIĘGŁOWSKI Stanisław (2001) Poprawa walorów zdrowotnych mięsa wołowego poprzez zastosowanie tłuszczów roślinnych w dawkach pokarmowych dla opasanych buhajków. Ann. Warsaw Agric. Uniw., Anim. Sci., Numer Spec.: 458-462.
152. STRZETELSKI Juliusz, BILIK Krzysztof, OSTROWSKI Romuald, CHOROSZY Zenon (2001) Performance of multibreed beef nurse cows with calves on ecological and fertilized pasture. J. Anim. Feed Sci., 10, Suppl., 2: 33-39.
153. STRZETELSKI Juliusz, KOWALCZYK Jan, STASINIEWICZ Teofila, OSIĘGŁOWSKI Stanisław, LIPIARSKA Elżbieta, PUSTKOWIAK Henryk (2001) Fattening bulls on maize silage and concentrate supplemented with vegetable oils. J. Anim. Feed Sci., 10: 259-271.
154. STRZETELSKI Juliusz, KRAWCZYK Katarzyna, KOWALCZYK Jan, OSIĘGŁOWSKI Stanisław, PUSTKOWIAK Henryk (2001) Milk yield and composition in cows fed rations with different energy and protein sources. J. Anim. Feed Sci., 10: 569-588.
155. STRZETELSKI Juliusz, NIWIŃSKA Barbara, KOWALCZYK Jan, JURKIEWICZ Andrzej (2001) Effect of milk replacer feeding frequency and level on concentrate intake and rearing performance of calves. J. Anim. Feed Sci., 10: 413-420.
156. STRZETELSKI Juliusz, NIWIŃSKA Barbara, LIPIARSKA Elżbieta, STRZETELSKI Piotr (2001) Wpływ różnego rodzaju pasz płynnych i systemu ich skarmiania oraz postaci fizycznej mieszanki treściwej na wyniki odchowu cieląt. Rocz. Nauk. Zoot., 28, 2: 131-141.
157. STRZETELSKI Juliusz, NIWIŃSKA Barbara, MACIASZEK Katarzyna (2001) Wpływ źródła białka w paszy płynej i postaci fizycznej mieszanki treściwej, skarmianej w okresie pojenia cieląt mlekiem lub preparatami mlekozastępczymi, na wyniki ich odchowu. Rocz. Nauk. Zoot., 28, 2: 143-153.
158. STRZETELSKI Juliusz, OSIĘGŁOWSKI Stanisław, JURKIEWICZ Andrzej (2001) Wpływ postaci fizycznej mieszanki treściwej i wytłoczyn z żółtych lub ciemnych nasion rzepaku na wyniki odchowu cieląt. Rocz. Nauk. Zoot., 28, 2: 155-164.
159. STRZETELSKI Piotr, JURKIEWICZ Andrzej, STRZETELSKI Juliusz (2001) Kiszonka z kukurydzy w żywieniu bydła. Biul. Inf. IZ, 1: 49-62.
160. SZCZUREK Witold, KORELESKI Jerzy, HANCZAKOWSKI Piotr, SZYMCZYK Beata (2001) Improving nutritive value of a chicken diet with a high concentration of thermally damaged meat meal by enzyme supplementation. Ann. Anim. Sci., 1, 1: 139-151.
161. SZYMCZYK Beata, HANCZAKOWSKI Piotr, Furgał-Dierżuk Iwona, SZCZUREK Witold (2001) Effect of magnesium intake and type of dietary protein on the level of serum lipid fractions in rats. Ann. Anim. Sci., 1, 2: 113-122.
162. SZYMCZYK Beata, PISULEWSKI Paweł, SZCZUREK Witold, HANCZAKOWSKI Piotr (2001) Effects of conjugated linoleic acid (CLA) on growth performance, feed conversion efficiency, and subsequent carcass quality in broiler chickens. Brit. J. Nutr., 85: 465-473.
163. ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, KORELESKI Jerzy (2001) Cynk jako mikroelement niezbędny w nowoczesnej produkcji drobiarskiej. Biul. Inf. IZ, 2: 25-36.
164. ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, KORELESKI Jerzy (2001) Niektóre czynniki żywieniowe wpływające na wykorzystanie mikroelementów przez zwierzęta monogastryczne. Post. Nauk. Roln., 3: 111-123.
165. ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, KORELESKI Jerzy (2001) Suszone wytłoki z jabłek jako komponent mieszanek paszowych dla kur nieśnych. Biul. Nauk. Przem. Paszow., 1/4: 49-60.
166. ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, KORELESKI Jerzy, DAI Qiu Zhong (2001) Influence of antinutritive factors in the diet for broiler chickens on utilization of zinc from inorganic and organic sources. China Poultry, 23 (22): 208-214.
167. ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, KORELESKI Jerzy, DAI Qiu Zhong (2001) The bioavailability of zinc from inorganic souces in broiler chickens as affected by addition of phytase. J. Anim. Feed Sci., 10: 317-328.
168. ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, KORELESKI Jerzy, GOETZ Michał, KUBICZ Maria (2001) Możliwość obniżenia poziomu składników pokarmowych w mieszance dla kur nieśnych jako efekt dodatku enzymu fitolitycznego. Biul. Nauk. Przem. Paszow., 1/4: 61-73.
169. ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, KORELESKI Jerzy, TELK Lucyna (2001) Wpływ poziomu i źródła cynku na wyniki produkcyjne i bioprzyswajalność Zn u kurcząt brojlerów w starterowym okresie odchowu. Rocz. Nauk. Zoot., 28, 1: 155-173.
170. ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, KORELESKI Jerzy, ZHONG Dai Qiu (2001) Bioavailability of zinc from inorganic and organic sources in broiler chickens fed diets with different levels of non-starch polysaccharides. Ann. Anim. Sci., 1, 2: 99-111.
171. URBAŃCZYK Jerzy (2001) Effect of feeding intensity and dietary energy and amino acid lysine concentration in feed mixing on fattening and slaughter results of pigs high in lean. Krmiva, 43: 245-258.
172. URBAŃCZYK Jerzy, HANCZAKOWSKA Ewa, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester (2001) Effect of energy concentration on the efficiency of betaine and chromium picolinate as dietary supplements for fattening pigs. J. Anim. Feed Sci., 10: 471-484.
173. URBAŃCZYK Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, HANCZAKOWSKA Ewa (2001) Preliminary results of ad libitum feeding of diets containing a high amount of fibrous components on the reproductive performance of sows. J. Anim. Feed Sci., 10, Suppl. 2: 243-248.
174. ZARUDZKI Ryszard, TRACZYKOWSKI Adam, MROCZKO Leszek (2001) DLG - Tabele wartości pokarmowej pasz i norm żywienia przeżuwaczy. Wyd.: PPH VIT-TRA Kusowo, stron 248.
175. ŻYŁA Krzysztof, KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, LEDOUX D., PIIRONEN J. (2001) Influence of supplemental enzymes on the performance and phosphorus excretion of broilers fed wheat-based diets to 6 weeks of age. Anim. Feed Sci. Technol., 89: 113-118.
176. BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek (2001) Hipocholesterolemiczny wpływ pełnotłustych nasion oraz oleju lnianego w diecie tuczników. Mat. XXIII konf. nauk.: Rośliny oleiste. Poznań, 27-28.03.2001, streszcz. s. 92.
177. BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek (2001) Polyunsaturated fatty acids PUFA n-3 and probiotic as an alternative drug to fodder antibiotics in complete mixtures for piglets. Proc. of Intern. EAAP 52th Annual Meeting of European Association for Animal Production, Budapeszt, 26-29.08.2001, s. 305.
178. BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek (2001) Wykorzystanie oleju lnianego w końcowym okresie tuczu do poprawy walorów dietetycznych mięsa wieprzowego. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 2000 r. Balice, 24-25.04.2001. Wyd. własne IZ, Kraków, 65-66.
179. BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek (2001) Zastosowanie wielonienasyconych kwasów tłuszczowych oleju lnianego oraz probiotyku jako zamienników dla antybiotykowych stymulatorów wzrostu w żywieniu warchlaków. Mat. XXIII konf. nauk.: Rośliny oleiste. Poznań, 27-28.03.2001, streszcz. 92-93.
180. BIELAŃSKI Paweł (2001) Żywienie królików. Mat. konf. nauk.-techn. dla liderów grup producenckich hodowców królików. Chorzelów, 5-8.11.2001, 34-46.
181. BIELIŃSKA Halina, PAKULSKA Elżbieta, KORELESKI Jerzy, BADOWSKI Jakub (2001) Wpływ poziomu oraz źródła witamin i mikroelementów w paszy dla gęsi niosek na ich użytkowość reprodukcyjną. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 2000 r. Balice, 24-25.04.2001. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 46.
182. BILIK Krzysztof, STRZETELSKI Juliusz, OSIĘGŁOWSKI Stanisław (2001) Wpływ poziomu żywienia jałówek w okresie dojrzewania płciowego na ich użytkowość mleczną. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 2000 r. Balice, 24-25.04.2001. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 30.
183. BORYS Bronisław, BORYS Andrzej (2001) Effect of feeding ewes with rapeseed on some health quality components of meat of lambs slaughtered at 60 days of age. Proc. of the 47th int. Congr. of Meat Science Technology. Kraków, 26-31.08.2001, Vol. I: 164-165.
184. BRZÓSKA Franciszek (2001) Efektywność różnych form soli CaKT w modyfikowaniu wartości dietetycznej tłuszczu mlecznego. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 2000 r. Balice, 24-25.04.2001. Wyd. własne IZ, Kraków, 67-68.
185. BRZÓSKA Franciszek (2001) Produkcja kiszonek z traw i kukurydzy. Mat. semin: Upowszechnianie znajomości ustaw o nawozach i nawożeniu, o nasiennictwie, o regulacji rynku skrobi ziemniaczanej oraz regulacje prawne krajowe i UE dotyczące szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy pozyskiwaniu i przechowywaniu mleka. Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich. Poświętne, Płońsk, 3.10.2001, 6-19.
186. BRZÓSKA Franciszek, BAROWICZ Tadeusz (2001) Poprawa jakości mięsa wieprzowego na drodze żywieniowej. Mat. niemiecko-polsk. konf.: Aktualne tendencje rozwojowe w niemieckim i polskim rolnictwie, Fundacja im. Hannsa Seidela. Bayerische Landesanstalt für Tierzucht. Grub (Niemcy), 9-10.07.2001, 128-163.
187. BRZÓSKA Franciszek, BRZÓSKA Barbara, BRZEZIŃSKI Witold (2001) Zawartość selenu w ziarnie zbóż i roślinach pastewnych z terenu Polski. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 2000 r. Balice, 24-25.04.2001. Wyd. własne IZ, Kraków, 60-61.
188. BRZÓSKA Franciszek, SALA Krystyna, ZYZAK Wacław (2001) Wpływ soli wapniowych kwasów tłuszczowych oleju lnianego i rybnego na cechy dietetyczne tłuszczu mlecznego krów. Mat. XXIII konf. nauk.: Rośliny oleiste. Poznań, 27-28.03.2001, streszcz. s. 94.
189. BRZÓSKA Franciszek, STECKA Krystyna, GRZYBOWSKI Roman, PIESZKA Marek (2001) Efektywność wybranych szczepów drobnoustrojów o działaniu probiotycznym w żywieniu kurcząt brojlerów. Mat. semin: Upowszechnianie proekologicznych technologii produkcji bezpiecznych pasz jako formy aktywacji obszarów wiejskich w zakresie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. Warszawa, październik, 15-21.
190. BRZÓSKA Franciszek, ZIELIŃSKA Krystyna (2001) Wpływ preparatu Lactamyl na cechy tuczne i rzeźne świń żywionych kiszonką z surowych ziemniaków i zbóż. Mat. semin: Upowszechnianie proekologicznych technologii produkcji bezpiecznych pasz jako formy aktywacji obszarów wiejskich w zakresie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. Warszawa, październik, 27-34.
191. HANCZAKOWSKA Ewa, URBAŃCZYK Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata (2001) The effect of addition of Probiodor on nutritive value of grower in pig feeding. Mat. międz. konf. nauk.: Krmiwa 2001 Opatija (Chorwacja), 29.05-02.06.2001, s. 134.
192. HANCZAKOWSKI Piotr, SZYMCZYK Beata, Furgał-Dierżuk Iwona (2001) Wpływ węglowodanów w tłuszczu i włókna w dawkach o różnych źródłach białka na poziom cholesterolu we krwi zwierząt. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 2000 r. Balice, 24-25.04.2001. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 38.
193. JAŻDŻEWSKI Józef (2001) Efekty stosowania premiksów i dodatków kiszonkarskich w IZ ZZD Pawłowice. Mat. symp. SANO: Nowoczesne żywienie krów mlecznych. Poznań, 29.03.2001, 53-56.
194. JAŻDŻEWSKI Józef (2001) Efekty stosowania premiksów i dodatków kiszonkarskich w IZ ZZD Pawłowice. Mat. symp. SANO: Nowoczesne żywienie krów mlecznych. Warszawa, 30.03.2001, 53-56.
195. KAMIŃSKA Barbara Z. (2001) Problemy związane z ewentualnym zastąpieniem mączek pochodzenia zwierzęcego, poekstrakcyjnymi śrutami sojową i rzepakową w żywieniu drobiu nieśnego, w związku z występowaniem gąbczastego zwyrodnienia mózgu (BSE). Mat. konf. nauk.: Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) - choroba szalonych krów. Konieczne działania w Polsce. Balice, 25.01.2001. Wyd. IZ, Kraków, 59-62.
196. KAMIŃSKA Barbara Z., MICHALCZYK Ryszard, SKRABA Bogumiła (2001) Wpływ rodzaju zboża i poekstrakcyjnej śruty rzepakowej oraz tłuszczu paszowego na efektywność produkcji brojlerów. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 2000 r. Balice, 24-25.04.2001. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 41.
197. KISIEL Tomasz (2001) Edible parts and some meat quality traits in ducks from five conservative flocks. Proc. 9th Int. Symp.: Current Problems of Breeding, Health and Production of Poultry. Ceske Budejovice, 6-7.02.2001, s. 159.
198. KONTECKA Helena, KSIĄŻKIEWICZ Juliusz, NOWACZEWSKI Sebastian, KISIEL Tomasz, KRYSTIANIAK S. (2001) Effect of feed supplementation with vitamin C on reproduction results in Pekin ducks. Proc. 9th Int. Symp.: Current Problems of Breeding, Health and Production of Poultry. Ceske Budejovice, 6-7.02.2001, s. 42.
199. KORMAN Kazimierz (2001) Określenie wpływu wybranych czynników żywieniowych na przebieg odchowy i przydatność do tuczu jagniąt z miotów wielorakich. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 2000 r. Balice, 24-25.04.2001. Wyd. własne IZ, Kraków, 34-35.
200. KORMAN Kazimierz (2001) Wpływ sposobu żywienia (do woli lub normowanego) na wykorzystanie pasz i przyrost masy ciała tryczków merynosowych. Mat. międz. symp.: Results of new studies on small ruminants. Poznań, 29-31.03.2001, 18-19.
201. KOWALSKA Dorota, BIENIEK Józef (2001) Effect of increased supplements of vitamins, macro- and microelements on milk production of does. Proc. 12th Symp. on Housing and Diseases of Rabbits Furbearing Animals and Pet Animals. Celle (Niemcy), 9-10.05.2001, 250-257.
202. KRASZEWSKI Juliusz (2001) Proekologiczne i racjonalne żywienie cieląt i jałowizny, przeznaczonej na remont stada krów mlecznych. Mat. szkol.: Wdrażanie nowych technologii w zakresie chowu bydła, świń i drobiu uwzględniające proekologiczne systemu produkcji. 6-7.11.2001, Balice. Wyd. IZ, Kraków, 25-46.
203. KRASZEWSKI Juliusz, STRZETELSKI Juliusz, WAWRZYŃCZAK Stefan (2001) Opracowanie modelu żywienia krów rasy Simental. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 2000 r. Balice, 24-25.04.2001. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 33.
204. KRASZEWSKI Juliusz, WAWRZYŃCZAK Stefan, WAWRZYŃSKI Marek, KOZŁOWSKI Jacek (2001) Wpływ skarmiania mieszanki ziołowej na produkcyjność krów, wartość biologiczną mleka oraz pozyskanego z niego masła i skrzepu sera. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 2000 r. Balice, 24-25.04.2001. Wyd. własne IZ, Kraków, 90-91.
205. KSIĄŻKIEWICZ Juliusz, KISIEL Tomasz (2001) Body weight and reproductive traits in two generations of light type ducks from conservative flocks. Proc. 9th Int. Symp.: Current Problems of Breeding, Health and Production of Poultry. Ceske Budejovice, 6-7.02.2001, s. 125.
206. KSIĄŻKIEWICZ Juliusz, KISIEL Tomasz (2001) Reproductive ability in the conservative flocks of Pekin type ducks. Proc. 9th Int. Symp.: Current Problems of Breeding, Health and Production of Poultry. Ceske Budejovice, 6-7.02.2001, s. 118.
207. ŁYSAK Andrzej, LIGASZEWSKI Maciej, KUSA Arkadiusz (2001) Wpływ paszy zbożowej w stawowym systemie wychowu na poziom cynku, miedzi, ołowiu i kadmu w tkankach karpia. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 2000 r. Balice, 24-25.04.2001. Wyd. własne IZ, Kraków, 69-70.
208. MACIEJEWICZ-RYŚ Julita, Furgał-Dierżuk Iwona, ŚLUSARCZYK Krystyna (2001) Badania wartości pokarmowej pasz w zależności od odmiany i terminu zbioru. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 2000 r. Balice, 24-25.04.2001. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 29.
209. MANDECKA Bożena (2001) Organizacja bazy paszowej dla krów wysokoprodukcyjnych w ZDIZ Mełno. Mat. konf. nauk.-techn.: Racjonalne podstawy chowu bydła mlecznego. 22.11.2001, Mełno. Wyd. IZ, Kraków-Mełno, 47-70.
210. MANDECKI Andrzej (2001) Żywienie krów w okresie okołoporodowym. Mat. konf. nauk.-techn.: Racjonalne podstawy chowu bydła mlecznego. 22.11.2001, Mełno. Wyd. IZ, Kraków-Mełno, 18-24.
211. MATUSZEWSKA Ewa, WALCZAK Jacek, KRAWCZYK Wojciech, MANDECKI Andrzej (2001) Wykorzystanie naturalnych elementów stadnych behawioru świń dla zoptymalizowania technologii utrzymania loch karmiących i prosiąt. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 2000 r. Balice, 24-25.04.2001. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 93.
212. NIWIŃSKA Barbara (2001) Nasiona łubinu jako źródło białka. Mat. międz. konf. Pol. Tow. Łubinowego: Rola łubinu w rolnictwie ekologicznym. Lądek-Zdrój, 4-5.09.2001. Streszcz., s. 41.
213. NIWIŃSKA Barbara (2001) Nasiona łubinu w mieszankach treściwych dla cieląt. Mat. międz. konf. Pol. Tow. Łubinowego: Rola łubinu w rolnictwie ekologicznym. Lądek-Zdrój, 4-5.09.2001. Streszcz., s. 42.
214. NIWIŃSKA Barbara (2001) Rumen degradability and intestinal digestibility of rumen-undegraded protein from seeds on Poland-grown lupine cultivars. Proc. 4th Europ. Conf. Grain Legumes, Kraków, 8-12.07.2001. Part II-Posters-Feed and food uses., s. 434.
215. NIWIŃSKA Barbara (2001) Wartość pokarmowa nasion krajowych odmian łubinu w żywieniu zwierząt przeżuwających. Mat. międz. konf. nauk. PTZ: rola łubinu w rolnictwie ekologicznym. Lądek Zdrój, 4-5.09.2001, streszcz., s. 39.
216. NIWIŃSKA Barbara, JURKIEWICZ Andrzej (2001) Lupine seeds in diets for calves. Proc. 4th Europ. Conf. Grain Legumes, Kraków, 8-12.07.2001. Part II-Posters-Feed and food uses., s. 433.
217. PAKULSKA Elżbieta, BADOWSKI Jakub, JAMROZ Dorota (2001) Badania wpływu intensywności żywienia gęsiorów na ich użytkowość reprodukcyjną. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 2000 r. Balice, 24-25.04.2001. Wyd. własne IZ, Kraków, 39-40.
218. PASCHMA Jolanta (2001) Effect of dietary herb mixtures supplement on basic performance of growing-finishing pigs. Proc. of Intern. EAAP 52nd Annual Meeting of European Association for Animal Production, Budapeszt, 26-29.08.2001, s. 306.
219. PASCHMA Jolanta, WAWRZYŃSKI Marek (2001) Wpływ zastosowania mieszanki ziołowej jako stymulatora wzrostu w dawkach pokarmowych na wyniki tuczu świń rosnących. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 2000 r. Balice, 24-25.04.2001. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 89.
220. PIESZKA Marek, BRZÓSKA Franciszek (2001) Ocena wartości pokarmowej poekstrakcyjnej śruty rzepakowej i sojowej chronionej solami wapniowymi kwasów tłuszczowych. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 2000 r. Balice, 24-25.04.2001. Wyd. własne IZ, Kraków, 36-37.
221. PIETRAS Mariusz (2001) The effect of probiotics on selected blood and meat parameters of broiler chickens. Mat. XXX symp.: New trends in animal nutrition. Jachranka,28-29.06.2001, s. 200.
222. PIETRAS Mariusz (2001) Wpływ dodatku probiotyku w różnych okresach wzrostu kurcząt brojlerów na wyniki produkcyjne. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 2000 r. Balice, 24-25.04.2001. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 94.
223. PIETRAS Mariusz, BAROWICZ Tadeusz (2001) Wpływ oleju lnianego w mieszankach paszowych na zawartość hormonów tarczycy, insuliny i składników lipidowych w osoczu krwi kurcząt broilerów. Mat. XXIII konf. nauk.: Rośliny oleiste. Poznań, 27-28.03.2001 streszcz., s. 93.
224. PISULEWSKA Elżbieta, SZYMCZYK Beata, PISULEWSKI Paweł (2001) Effects of plant desiccant Reglone on grass chemical composition, amino acid content and nutritive value of seed protein in determine and indetermine cultivars of field beans (Vicia faba L.). Proc. 4th Europ. Conf. Grain Legumes, Kraków, 8-12.07.2001 abstr., s. 384.
225. SKRZYŻALA Irena, WĘGLARZY Karol, KLĘCZEK Czesława (2001) Ekologické podmienky chovu ovec v horkých a podhorských oblastiach. Mat. międz. konf. nauk.: Chov ovci a koz na prohu třetieho tysicleti. Sec (Czechy), 23-24.11.2001, 113-115.
226. SMALEC Elżbieta, KSIĄŻKIEWICZ Juliusz, KISIEL Tomasz (2001) Application of growth curve in ducks husbandry. Proc. 9th Int. Symp.: Current Problems of Breeding, Health and Production of Poultry. Ceske Budejovice, 6-7.02.2001, s. 35.
227. STRZETELSKI Juliusz (2001) Żywienie zwierząt przeżuwających mieszankami treściwymi bez udziału mączek mięsnych i mięsno-kostnych. Mat. konf. nauk.: Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) - choroba szalonych krów. Konieczne działania w Polsce. Balice, 25.01.2001. Wyd. IZ, Kraków, 35-37.
228. STRZETELSKI Juliusz, KRAWCZYK Katarzyna, OSIĘGŁOWSKI Stanisław, BILIK Krzysztof, MACIASZEK Katarzyna (2001) Wpływ źródła energii i białka na wydajność i skład mleka krów o różnym "dolewie" krwi HF. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 2000 r. Balice, 24-25.04.2001. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 32.
229. STRZETELSKI Juliusz, NIWIŃSKA Barbara, BILIK Krzysztof, OSIĘGŁOWSKI Stanisław, MACIASZEK Katarzyna (2001) Wpływ stosowania preparatów mlekozastępczych na wyniki odchowu cieląt karmionych mieszankami treściwymi o różnej postaci fizycznej. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 2000 r. Balice, 24-25.04.2001. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 31.
230. SZYMCZYK Beata, HANCZAKOWSKI Piotr, SZCZUREK Witold, Furgał-Dierżuk Iwona (2001) Wpływ zawartości magnezu w dawce pokarmowej na poziom cholesterolu w surowicy krwi szczurów. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 2000 r. Balice, 24-25.04.2001. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 45.
231. SZYMCZYK Beata, PISULEWSKI Paweł, SZCZUREK Witold, HANCZAKOWSKI Piotr (2001) Sprzężony kwas linolowy (SKL) jako czynnik modyfikujący skład produktów drobiarskich i zapobiegający chorobom cywilizacyjnym. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 2000 r. Balice, 24-25.04.2001. Wyd. własne IZ, Kraków, 43-44.
232. ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, KORELESKI Jerzy (2001) Wpływ substancji antyżywieniowych zawartych w paszy dla kurcząt brojlerów na bioprzyswajalność cynku ze źródeł organicznych i nieorganicznych. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 2000 r. Balice, 24-25.04.2001. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 47.
233. URBAŃCZYK Jerzy (2001) Białkowe zamienniki mączek paszowych ze ssaków w żywieniu drobiu rzeźnego. Mat. konf. nauk.: Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) - choroba szalonych krów. Konieczne działania w Polsce. Balice, 25.01.2001. Wyd. IZ, Kraków, 51-58.
234. URBAŃCZYK Jerzy (2001) Zamienniki białka zwierzęcego w żywieniu świń. Mat. konf. nauk.: Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) - choroba szalonych krów. Konieczne działania w Polsce. Balice, 25.01.2001. Wyd. IZ, Kraków, 39-50.
235. URBAŃCZYK Jerzy, HANCZAKOWSKA Ewa, ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata (2001) Ad libitum sows feeding using low energy feed mixture during pregnancy. Mat. międz. konf. nauk.: Krmiwa 2001 Opatija (Chorwacja), 29.05-02.06.2001, s. 49.
236. WAWRZYŃCZAK Stefan, KRASZEWSKI Juliusz, KOZŁOWSKI Jacek, WAWRZYŃSKI Marek (2001) Wpływ stosowania mieszanki ziołowej na wyniki odchowu cieląt. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 2000 r. Balice, 24-25.04.2001. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 92.
237. WAWRZYŃCZAK Stefan, MANDECKI Andrzej (2001) Podstawy racjonalnego żywienia krów wysokomlecznych. Mat. konf. nauk.-techn.: Racjonalne podstawy chowu bydła mlecznego. 22.11.2001, Mełno. Wyd. IZ, Kraków-Mełno, 3-17.
238. WAWRZYŃCZAK Stefan, WAWRZYŃSKI Marek (2001) Zasady żywienia krów zasuszonych. Mat. szkol.: Problemy racjonalnego chowu bydła mlecznego. 11.12.2001, ZD IZ Rossocha. Wyd. IZ, Kraków-Rossocha, 10-20.
239. WAWRZYŃCZAK Stefan (2001) Nowoczesne, proekologiczne zasady żywienia krów mlecznych. Mat. szkol.: Wdrażanie nowych technologii w zakresie chowu bydła, świń i drobiu uwzględniające proekologiczne systemu produkcji. 6-7.11.2001, Balice. Wyd. IZ, Kraków, 3-24.
240. WAWRZYŃCZAK Stefan, WAWRZYŃSKI Marek (2001) Żywienie krów mlecznych z uwzględnieniem mieszanek pełnodawkowych. Mat. szkol.: Problemy racjonalnego chowu bydła mlecznego. 11.12.2001, ZD IZ Rossocha. Wyd. IZ, Kraków-Rossocha, 3-9.
241. WAWRZYŃSKI Marek (2001) Podstawy organizacji bazy paszowej dla bydła mlecznego. Mat. szkol.: Problemy racjonalnego chowu bydła mlecznego. 11.12.2001, ZD IZ Rossocha. Wyd. IZ, Kraków-Rossocha, 51-69.
242. WIEWIÓRA Witold, BRZÓSKA Franciszek, BAROWICZ Tadeusz, BRZÓSKA Barbara (2001) Wpływ selenu w dawce pokarmowej na zawartość jodu w mleku i krwi krów. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 2000 r. Balice, 24-25.04.2001. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 64.
243. WIEWIÓRA Witold, BRZÓSKA Franciszek, BAROWICZ Tadeusz, BRZÓSKA Barbara (2001) Wpływ selenu w dawce pokarmowej na jego zawartość w mleku i krwi krów. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 2000 r. Balice, 24-25.04.2001. Wyd. własne IZ, Kraków, 62-63.
244. ZOŃ Andrzej, SŁAWOŃ Jerzy, BIELAŃSKI Paweł, ZAJĄC Jan, PIÓRKOWSKA Małgorzata (2001) Wpływ żywienia na jakość okrywy włosowej lisów polarnych niebieskich. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 2000 r. Balice, 24-25.04.2001. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 42.
245. ZOŃ Andrzej, SŁAWOŃ Jerzy, BIELAŃSKI Paweł, ZAJĄC Jan, PIÓRKOWSKA Małgorzata (2001) Wpływ żywienia na jakość okrywy włosowej lisów polarnych niebieskich. Mat. konf. nauk.-techn.: Poprawa jakości okrywy włosowej lisów i norek. Chorzelów, 15-16.11.2001, 70-73.
246. BAROWICZ Tadeusz (2001) Sprzężony kwas linolowy (CLA) a odchów prosiąt. Prz. Hod., 12: 11-12.
247. BAROWICZ Tadeusz (2001) Wieprzowina bez cholesterolu. Trzoda Chl., 39(3): 50-51.
248. BAROWICZ Tadeusz, BRZÓSKA Barbara (2001) Wykorzystanie oleju lnianego w dawkach pokarmowych dla tuczników do poprawy cech dietetycznych mięsa wieprzowego. Trzoda Chl., 39(5): 74-77.
249. BILIK Krzysztof (2001) Efektywność systemu INRA w żywieniu krów mlecznych. Prz. Hod., 4: 5-8.
250. BILIK Krzysztof (2001) Efektywność systemu INRA w żywieniu opasanego bydła. Prz. Hod., 5: 15-18.
251. BILIK Krzysztof, STRZETELSKI Juliusz, OSIĘGŁOWSKI Stanisław (2001) Żywienie jałówek remontowych mieszańców rasy czarno białej z holsztyńsko-fryzyjską. Instr. wdroż. Wyd. własne IZ, Kraków, 8: 1-10.
252. BRZÓSKA Franciszek (2001) Niektóre aspekty jakości mięsa wieprzowego. Wieś Jutra, 12: 15-18.
253. BRZÓSKA Franciszek (2001) Wartość pokarmowa pasz z kukurydzy. Kukurydza, 2,(18): 15-20.
254. DROZD Anna, KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, BĘBENEK Anna (2001) Wstępne badania nad wpływem rodzaju tłuszczu i przeciwutleniacza w paszy na zawartość kwasów tłuszczowych we frakcji lipidowej żółtka jaja kury. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 57: 249-250.
255. GAWĘCKA Ewa (2001) Poziom potasu i fosforu w paszy a syndrom nagłej śmierci w mięsnych stadach hodowlanych. Pol. Drob., 10: 54-55.
256. GORNOWICZ Ewa (2001) Biologiczna wartość pokarmowa mieszanek paszowych z udziałem koncentratu sylimaryny 80% w odchowie kurcząt brojlerów. Pol. Drob., 7: 48-50.
257. GORNOWICZ Ewa (2001) Czy zioła mogą zastąpić antybiotykowe stymulatory wzrostu. Biul. Inf. Krajow. Rady Drob., IG, 11: 1-5.
258. GORNOWICZ Ewa (2001) Wpływ udziału preparatów enzymatycznych na biologiczną wartość mieszanek paszowych w odchowie kurcząt brojlerów. Pol. Drob., 9: 14-15.
259. GORNOWICZ Ewa, KRAJNA J. (2001) Ocena biologicznej wartości pokarmowej mieszanki paszowej dla towarowych kur nieśnych z udziałem preparatu LONOMIX Anty-Stres. Biul. Inf. Krajow. Rady Drob., IG, 3: 10-13.
260. GORNOWICZ Ewa, KUJAWIAK Ryszard (2001) Wpływ premiksu Sano Legehennen 1,25 na jakość jaj. Pol. Drob., 10: 18-20.
261. HANCZAKOWSKA Ewa, URBAŃCZYK Jerzy (2001) Groch lub łubin oraz poekstrakcyjna śruta rzepakowa w żywieniu tuczników. Instr. wdroż. Wyd. własne IZ, Kraków, 3: 1-9.
262. HANCZAKOWSKA Ewa, URBAŃCZYK Jerzy (2001) Groch lub łubin oraz poekstrakcyjna śruta rzepakowa w żywieniu loch i warchlaków. Instr. wdroż. Wyd. własne IZ, Kraków, 5: 1-8.
263. KAMYCZEK Marian (2001) Dziesięć warunków wczesnego odsadzania. Top Agrar Polska, 10: 22-24.
264. KAMYCZEK Marian (2001) Wegetariańskie menu dla świń? Top Agrar Polska, 3: 23-24.
265. KORELESKI Jerzy (2001) Pasze białkowe w żywieniu drobiu. Pasze Przem., 10, 5: 9-15.
266. KORELESKI Jerzy (2001) Żywienie drobiu bez udziału mączek zwierzęcych. Pol. Drob., 1: 28-30.
267. KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, KUBICZ Maria (2001) Wpływ składu mieszanki prestarterowej w pierwszych 3 dniach życia piskląt na wyniki odchowu kurcząt rzeźnych. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 57: 251-252.
268. KRASZEWSKI Juliusz, KOZŁOWSKI Jacek, KAPŁON Bogumiła (2001) Możliwość wykorzystania śruty pszenżytniej w żywieniu krów mlecznych. Instr. wdroż. Wyd. własne IZ, Kraków, 1: 1-11.
269. MŁODKOWSKI Maciej, KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, ŚLUSARCZYK Krystyna (2001) Zawartość -tokoferolu w niektórych tkankach oraz wskaźniki produkcyjne brojlerów przy różnym dodatku witaminy E do paszy. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 57: 242-243.
270. MROCZKO Leszek, ZARUDZKI Ryszard (2001) Bilansowanie i optymalizacja mieszanek pasz treściwych ze szczególnym uwzględnieniem przeżuwaczy (cz. II). Informator Paszowy, 1: 55-62.
271. OSTROWSKI Romuald (2001) Kiszenie kukurydzy. Poradnik Gospodarski, 9: s. 26.
272. OSTROWSKI Romuald (2001) Kiszonki z całych roślin zbóż. Poradnik Gospodarski, 7/8: s. 40.
273. OSTROWSKI Romuald (2001) Nawożenie organiczne użytków zielonych. Poradnik Gospodarski, 11: s. 18.
274. OSTROWSKI Romuald (2001) Użytkowanie przemienne łąk i pastwisk. Mleczna Droga, 1(5): 2-3.
275. OSTROWSKI Romuald, OSIĘGŁOWSKI Stanisław (2001) Produkcja i wartość pokarmowa kiszonek z kukurydzy i całych roślin zbóż w żywieniu bydła. Prz. Hod., 8: 8-10.
276. PIÓRKOWSKA Małgorzata, ZOŃ Andrzej (2001) Określenie parametrów jakościowych skór jenotów w zależności od terminu rozpoczęcia żywienia związanego z kształtowaniem zimowej okrywy włosowej. Instr. wdroż. Wyd. własne IZ, Kraków, 4: 1-7.
277. PISULEWSKA Elżbieta, ŚCIGALSKA Barbara, SZYMCZYK Beata (2001) Porównania wartości pokarmowej ziarna 4 odmian pszenżyta jarego. Fol. Univ. Agric. Stetin.: Zoot., 213: 219-224.
278. STRZETELSKI Juliusz (2001) Czy BSE w paszy? Mięso, 2: s. 21.
279. STRZETELSKI Juliusz, NIWIŃSKA Barbara (2001) Wpływ stosowania preparatów mlekozastępczych, różniących się źródłem białka, na wyniki odchowu cieląt karmionych mieszankami treściwymi o różnej postaci fizycznej. Prz. Hod., 69, 2: 13-18.
280. STRZETELSKI Juliusz, OSIĘGŁOWSKI Stanisław (2001) Jak zwiększyć zawartość białka w mleku? Agrochemia, 7: 10-13.
281. STRZETELSKI Juliusz, OSIĘGŁOWSKI Stanisław, BILIK Krzysztof, MACIASZEK Katarzyna (2001) Możliwość zwiększenia efektywności opasu buhajków i poprawy walorów dietetycznych mięsa przez zastosowanie tłuszczów roślinnych. Instr. wdroż. Wyd. własne IZ, Kraków, 9: 1-10.
282. STRZETELSKI Juliusz, OSIĘGŁOWSKI Stanisław, NIWIŃSKA Barbara, BILIK Krzysztof, MACIASZEK Katarzyna (2001) Zastosowanie wytłoczyn z nasion rzepaku podwójnie ulepszonego (00) w odchowie cieląt. Instr. wdroż. Wyd. własne IZ, Kraków, 7: 1-8.
283. SZYMCZYK Beata, PISULEWSKI Paweł (2001) Feeding conjugated linoleic acid-enriched egg yolks alters serum lipid profile in adult rats. Proc. 1st Int. Conf. Conjugated Linoleic Acid (CLA), Alesund (Norwegia), 10-13.06.2001 abstr., s. 63.
284. ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester (2001) Zastosowanie organicznej formy cynku w żywieniu kurcząt brojlerów. Pol. Drob., 1: 45-47.
285. ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, KORELESKI Jerzy (2001) Effect of the level of non-starch polysaccharides in the diet of broiler chickens on the bioavailability of zinc from inorganic and organic sources. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 57: 209-210.
286. ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, KORELESKI Jerzy (2001) Fitaza jako enzym umożliwiający obniżenie zawartości składników pokarmowych w mieszance paszowej dla kur nieśnych. Pol. Drob., 8: 20-21.
287. ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, KORELESKI Jerzy (2001) Wpływ dodatku enzymu fitolitycznego do paszy dla kurcząt brojlerów na wykorzystanie różnych form cynku. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 57: 244-245.
288. ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, KORELESKI Jerzy, GOETZ Michał, KUBICZ Maria (2001) Fitaza jako czynnik umożliwiający obniżenie zawartości składników pokarmowych w mieszance paszowej dla kur nieśnych. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 57: 246-248.
289. ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, KORELESKI Jerzy, KOŚLACZ JAN (2001) Effect of phytase on the bioavailability of zinc from inorganic and organic sources in broiler chickens. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 57: 175-176.
290. URBAŃCZYK Jerzy (2001) Aminokwasy w żywieniu świń. Hod. Bydła i Trzody Chl., 3: 23-24.
291. URBAŃCZYK Jerzy (2001) Czym zastąpić białko zwierzęce w żywieniu świń. Trzoda Chl., 3: 46-49.
292. WĘŻYK Stanisław (2001) Nutraceutyki - nowy hit w prozdrowotnym żywieniu świń i drobiu. Prz. Hod., 1: 31-32.
293. WĘŻYK Stanisław, CYWA-BENKO Katarzyna (2001) Złote jaja ze złotej paszy. Pol. Drob., 11: 22-23.
294. ZOŃ Andrzej (2001) Guyofox Plus 0,1 - nowy preparat mineralno-witaminowy dla mięsożernych zwierząt futerkowych. Hod. Zwierz. Futerk., 8(10): 24-25.
295. ZOŃ Andrzej (2001) Propozycje dawek pokarmowych dla młodych lisów polarnych w okresie od odsadzenia do pozyskania skór. Hod. Zwierz. Futerk., 8(10): 20-23.
296. ZOŃ Andrzej, BIELAŃSKI Paweł (2001) Nowe trendy w żywieniu mięsożernych zwierząt futerkowych. Hod. Zwierz. Futerk., 9(11): 21-24.
297. HANCZAKOWSKA Ewa, URBAŃCZYK Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata (2001) The effect of addition of Probiodor on nutritive value of grower mixture in pig feeding. Krmiva, 44, 1: 3-6.
298. HANCZAKOWSKI Piotr, SZYMCZYK Beata, FURGAŁ-DIERŻUK Iwona (2001) Effect of various dietary fats and proteins on serum cholesterol level in rats. J. Sci. Food Agric., 82: 263-266.
299. PISULEWSKA Elżbieta, SZYMCZYK Beata, POLASZCZYK Szymon (2001) Wpływ stosowania retardanta wzrostu na wartość pokarmową nasion zróżnicowanych morfologicznie odmian bobiku. Acta Agr. et Silv.: Ser. Zoot., 39: 149-156.
300. PISULEWSKA Elżbieta, SZYMCZYK Beata, ZAJĄC Tadeusz (2001) Ocena składu chemicznego i wartości odżywczej białka orzeszków krajowych odmian gryki w świetle współczesnych kryteriów żywieniowych. Zesz. Nauk. AR Kraków, Ekonom., 85: 95-102.
301. URBAŃCZYK Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata, HANCZAKOWSKA Ewa (2001) Hranjenje krmaca ad libitum niskoenergetskim krmnim smjesama tijekom bredosti. Krmiva, 44, 3: 129-135.
302. GAWEŁ Eliza, BRZÓSKA Franciszek (2001) Uprawa i użytkowanie mieszanek lucerny z trawami oraz wykorzystanie w żywieniu zwierząt gospodarskich. Instr. upowsz. IUNG Puławy, Inst. Zootechniki Kraków, 84: 1-49.

Środowisko, zoohigiena i technologia produkcji zwierzęcej

303. BARABASZ Bogusław, FORTUŃSKA Dominika, GACEK Leszek (2001) Behavioural and physiological responses of nutria to different housing systems. Ann. Anim. Sci., 1, 2: 179-186.
304. BIEDA Wacław, HERBUT Eugeniusz, KOŹBIAŁ Mirosław (2001) Preliminary results of studies on the heating of broiler house using aerial-earth tube heat exchanger. Ann. Anim. Sci., 1, 1: 195-202.
305. BORYS Bronisław, JANICKI Bogdan (2001) Influence of lamb fattening method and weight standard on carcass and meat quality. Options Méditerranéennes, ser. A: Séminaires Méditerranéennes, 46: 65-69..
306. BORYS Bronisław, MANDECKA Bożena (2001) Fattening performance and carcass quality of Polish Merino x Romanov crossbred lambs with different proportions of Romanov genotype. Options Méditerranéennes, ser. A: Séminaires Méditerranéennes, 46: 71-74.
307. BORYS Bronisław, PAKULSKA Elżbieta, BORYS Andrzej (2001) Effect of feeding method and strain of White Kołuda geese on some health quality parameters of meat and abdominal fat. Pol. J. Food Nutr. Sci., vol. 10/51, 3(S): 49-53.
308. BORYS Bronisław, PISULEWSKI Paweł (2001) Jakość oraz możliwości kształtowania prozdrowotnych właściwości produktów owczarskich. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 11: 67-86.
309. CHOROSZY Bogumiła, CHOROSZY Zenon (2001) Slaughter value and meat quality of Simmental, Red-and-White and crossbred beef heifers grazed on ecological pastures. Ann. Anim. Sci., 1, 2: 137-141.
310. DROŻDŻ Andrzej (2001) O potrzebie wprowadzenia zasad zrównoważonej produkcji zwierzęcej w górach. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 11: 55-63.
311. FORTUŃSKA Dominika, GACEK Leszek (2001) Badania nad behawiorem jenotów (Nyctereutes procyonoides). Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 12: 365-372.
312. KOPCZEWSKI Antoni, NOZDRYN-PŁOTNICKI Zbigniew, ONDRASOVIC M., BIS-WENCEL Hanna, SABA Leon, ZOŃ Andrzej, SŁAWOŃ Jerzy, STRZAŁKOWSKI L., ULEWICZ W. (2001) The effect of feed with various high-energy levels on the anatomical and histopathological changes in the arctic foxes. Folia Veterinaria, 45(3): 134-139.
313. KOPCZEWSKI Antoni, SABA Leon, NOZDRYN-PŁOTNICKI Zbigniew, SłAWOŃ Jerzy, ZOŃ Andrzej (2001) Toksoplazmoza u lisów polarnych. Medyc. Weteryn., 57(12): 880-882.
314. KOSTRO Krzysztof, GLIŃSKI Zdzisław, WOJCICKA-LORENTOWICZ Katarzyna, GACEK Leszek, KRAKOWSKI Marek (2001) Wpływ wczesnego uodparniania osesków króliczych na występowanie trychofitozy w formie zapowietrzonej. Medyc. Weteryn., 57(11): 819-821.
315. KRASZEWSKI Juliusz, KOZŁOWSKI Jacek, KAPŁON Bogumiła (2001) Wpływ substytucji śruty jęczmiennej śrutą pszenżytnią w mieszankach treściwych dla krów na wydajność, skład i właściwości fizykochemiczne mleka oraz koszty jego pozyskiwania. Rocz. Nauk. Zoot., 28, 1: 199-211.
316. MASTYJ Adam, DROŻDŻ Andrzej, NOWAK Czesław (2001) Wpływ częstotliwości pulsacji na ilość pozyskiwanego mleka od owiec. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 11: 241-245.
317. MATUSZEWSKA Ewa, WALCZAK Jacek (2001) Wpływ ogrzewania gazowego porodówki na produkcyjność loch. Rocz. Nauk. Zoot., 28, 2: 267-284.
318. MATUSZEWSKA Ewa, WALCZAK Jacek (2001) Wpływ sztucznie regulowanego oświetlenia na termin wystąpienia rui i produkcyjność loch. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 12: 399-407.
319. NOSAL Paweł, NOWOSAD Bogusław, RÓŻYCKI Marian, ECKERT Robert (2001) Skuteczność preparatu Ivomec w warunkach tuczu świń objętych kontrolą stacyjną. Rocz. Nauk. Zoot., 28, 2: 285-294.
320. PAKULSKI Tadeusz, OSIKOWSKI Maciej (2001) Barwne owce - relikt przeszłości, czy też możliwość uatrakcyjnienia produkcji owczarskiej? Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 11: 287-291.
321. PIERTAS Mariusz, KAPŁON Bogumiła, BAROWICZ Marek (2001) Efekt ekonomiczny wzbogacania mieszanek pełnodawkowych dla tuczników w NNKT. Rocz. Nauk. Zoot., 28, 2: 341-356.
322. PIÓRKOWSKA Małgorzata (2001) An attempt at objective evaluation of hair coat value in the blue arctic fox (Alopex lagus L.). Evaluation of hair coat and skin parameters. Ann. Anim. Sci., 1, 2: 163-178.
323. ROBORZYŃSKI Maciej (2001) Periparturient behaviour and growth of Bergschaf, Weisse Alpenschaf and Polish Mountain Sheep offspring. Ann. Anim. Sci., 1, 1: 179-186.
324. SOKOŁOWICZ Zofia, HERBUT Eugeniusz (2001) Effect of thermal acclimation of broiler chickens on their performance, metabolic rate, and thyroid activity. Ann. Anim. Sci., 1, 2: 199-205.
325. SOKOŁOWICZ Zofia, HERBUT Eugeniusz (2001) Wpływ wymuszonego przepierzenia na wyniki reprodukcyjne stada rodzicielskiego kur mięsnych. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 57: 263-269.
326. SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, HERBUT Eugeniusz (2001) Effect of short-term thermal stress early in rearing on performance and physiological indicators of broiler chickens. Ann. Anim. Sci., 1, 2: 187-197.
327. SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, HERBUT Eugeniusz (2001) Obserwacje preferencji termicznych kurcząt brojlerów. Rocz. Nauk. Zoot., 28, 2: 307-314.
328. SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, HERBUT Eugeniusz, PIETRAS Mariusz, RYCHLIK Iwona (2001) Wpływ obniżonej temperatury odchowu oraz dodatku witaminy C na tempo resorpcji woreczków żółciowych i wyniki produkcyjne kurcząt brojlerów. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 57: 123-124.
329. WĘGLARZY Karol (2001) Skażenie gleb metalami ciężkimi ze szczególnym uwzględnieniem niklu. Biul. Inf. IZ, 4: 83-94.
330. WĘGLARZY Karol (2001) Skażenie metalami ciężkimi porostu na użytkach zielonych wzdłuż ciągów komunikacyjnych i jego wpływ na jakość mleka krów. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 55: 185-190.
331. WÓJCIK Piotr (2001) Wpływ wieku pierwszego zacielenia na produkcyjność krów rasy czarno-białej. Rocz. Nauk. Zoot., 28, 1: 189-198.
332. ZAJĄC Jan, BIELAŃSKI Paweł (2001) Badania nad wermikompostowaniem odchodów zwierząt futerkowych. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 58: 157-165.
333. BADOWSKI Jakub (2001) Wskaźniki wylęgowości jaj gęsich w zależności od sposobu przeprowadzania niektórych zabiegów technologicznych przed i w trakcie lęgu. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 2000 r. Balice, 24-25.04.2001. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 86.
334. BIEDA Wacław, HERBUT Eugeniusz, KOŹBIAŁ Mirosław (2001) Cooling of broiler house inlet air in earth/air tube heat exchanger. Proc. Int. Symp. of the C.IGR, 2nd Tech. Sect., Szklarska Poręba, 23-25.10.2001, 421-426.
335. BIEDA Wacław, HERBUT Eugeniusz, KOŹBIAŁ Mirosław (2001) Heat recovery in an earth/air tubeheat exhanger operated in the ventilation system of a broiler house. Proc. Int. Symp. of the C.IGR, 2nd Tech. Sect., Szklarska Poręba, 23-25.10.2001, 414-420.
336. BIELAŃSKI Paweł, PIÓRKOWSKA Małgorzata, ZOŃ Andrzej, ZAJĄC Jan (2001) Wpływ czynników środowiskowych na wzrost jenotów. Mat. konf. nauk.-techn.: Poprawa jakości okrywy włosowej lisów i norek. Chorzelów, 15-16.11.2001, 6-8.
337. BIELAŃSKI Paweł, ZAJĄC Jan, PIÓRKOWSKA Małgorzata, ZOŃ Andrzej (2001) The effect of environmental factors on performance of the raccoon dog. Proc. 12th Symp. on Housing and Diseases of Rabbits Furbearing Animals and Pet Animals. Celle (Niemcy), 9-10.05.2001, 266-269.
338. BIELIŃSKA Halina, HERBUT Eugeniusz, ROSIŃSKI Andrzej, MIĄSKOWSKA Katarzyna (2001) Wpływ warunków utrzymania gęsi na wyniki reprodukcji i higienę środowiska. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 2000 r. Balice, 24-25.04.2001. Wyd. własne IZ, Kraków, 75-76.
339. DROŻDŻ Andrzej (2001) Mountain Farming in Poland. Proc. of Intern. EAAP 52nd Annual Meeting of European Association for Animal Production, Budapeszt, 26-29.08.2001, ss. 5.
340. FIJAŁ Jerzy, GACEK Leszek (2001) Badania nad czynnikami warunkującymi wyniki odchowu u królików. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 2000 r. Balice, 24-25.04.2001. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 59.
341. GACEK Leszek (2001) Badania nad stopniem zmęczenia środowiska w produkcji królików rtas mięsnych. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 2000 r. Balice, 24-25.04.2001. Wyd. własne IZ, Kraków, 71-72.
342. GACEK Leszek (2001) Wprowadzenie królików ras mięsnych, o sprawdzonej użytkowości rzeźnej, do hodowli indywidualnej. Mat. konf. nauk.-techn. dla liderów grup producenckich hodowców królików. Chorzelów, 5-8.11.2001, 61-74.
343. GACEK Leszek, BARABASZ Bogusław (2001) Zalecenia Unii Europejskiej dotyczące chowu fermowego zwierząt futerkowych. Mat. konf. nauk.-techn.: Poprawa jakości okrywy włosowej lisów i norek. Chorzelów, 15-16.11.2001, s. 5.
344. HERBUT Eugeniusz (2001) Nutzung regenerativer Energiequellen in der Tierhaltung ein Beispiel von Grund-Luft-Warmetauschem. Mat. niemiecko-polsk. konf.: Aktualne tendencje rozwojowe w niemieckim i polskim rolnictwie, Fundacja im. Hannsa Seidela. Bayerische Landesanstalt für Tierzucht. Grub (Niemcy), 9-10.07.2001, 294-299.
345. HERBUT Eugeniusz (2001) Wykorzystanie niekonwencjonalnych źródeł energii w produkcji drobiarskiej. Mat. szkol.: Wdrażanie nowych technologii w zakresie chowu bydła, świń i drobiu uwzględniające proekologiczne systemu produkcji. 6-7.11.2001, Balice. Wyd. IZ, Kraków, 145-152.
346. HERBUT Eugeniusz, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, PIETRAS Mariusz, RYCHLIK Iwona (2001) Reakcja produkcyjna kurcząt na stres zimna po iniekcji NNKT. Mat. IX Symp. Drob.: Rozwój produkcji drobiarskiej oraz zadania służby weterynaryjnej w aspekcie integracji z UE. Polanica Zdrój, 07-09.09.2001, 59-60.
347. HERBUT Eugeniusz, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, RYCHLIK Iwona (2001) Ekologiczna i energooszczędna technologia produkcji kurcząt brojlerów. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 2000 r. Balice, 24-25.04.2001. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 80.
348. HERBUT Eugeniusz, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, RYCHLIK Iwona (2001) Gruntowo-powietrzny wymiennik ciepła a produkcyjność kurcząt brojlerów. Mat. IX Symp. Drob., Polanica Zdrój, 07-09.09.2001, 56-57.
349. HERBUT Eugeniusz, WALCZAK Jacek (2001) The current thermal and moisture requirement of farm animals. Proc. II Int. Sci. Conf.: The current problems of building physics in rural building. Kraków, 9-10.11.2001, 7-16.
350. HERBUT Eugeniusz, WAWRZYŃSKI Marek (2001) Energooszczędne utrzymanie kur nieśnych i brojlerów. Mat. konf. nauk.-techn.: Nowoczesne techniki produkcji drobiu. Golub-Dobrzyń, 05.06.2001, 1-7.
351. KACZOR Andrzej (2001) Proekologiczne systemy utrzymania cieląt i jałowizny przeznaczonej na remont stada z uwzględnieniem prawidłowego zagospodarowania odchodów. Mat. szkol.: Wdrażanie nowych technologii w zakresie chowu bydła, świń i drobiu uwzględniające proekologiczne systemu produkcji. 6-7.11.2001, Balice. Wyd. IZ, Kraków, 73-92.
352. KACZOR Andrzej, SZYNDLER Jerzy, ADAMCZYK Janusz (2001) Wpływ rozwiązań technicznych wyposażenia kojców porodowych na warunki bytowania loch z prosiętami. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 2000 r. Balice, 24-25.04.2001. Wyd. własne IZ, Kraków, 83-84.
353. KACZOR Andrzej, SZYNDLER Jerzy, ADAMCZYK Janusz (2001) Wpływ zastosowania w kojcach "skrzyni wypoczynku" na warunki bytowania i przyrosty masy ciała warchlaków. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 2000 r. Balice, 24-25.04.2001. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 85.
354. KLĘCZEK Czesława (2001) Przyrodnicze znaczenie użytków zielonych w rejonie gór i pogórza. Mat. konf. nauk.: Proekologiczne formy gospodarowania w zakresie produkcji żywności w rejonach górskich i pogórza. Grodziec Śląski, 21.11.2001. Wyd. IZ, Kraków, 13-22.
355. KOZŁOWSKI Jacek (2001) Zasady pozyskiwania mleka surowego wysokiej jakości. Mat. szkol.: Problemy racjonalnego chowu bydła mlecznego. 11.12.2001, ZD IZ Rossocha. Wyd. IZ, Kraków-Rossocha, 45-50.
356. KRASZEWSKI Juliusz (2001) Wychów jałowizny na remont stada krów mlecznych. Mat. szkol.: Problemy racjonalnego chowu bydła mlecznego. 11.12.2001, ZD IZ Rossocha. Wyd. IZ, Kraków-Rossocha, 37-44.
357. KRASZEWSKI Juliusz, WAWRZYŃCZAK Stefan (2001) Ocena technologicznej funkcjonalności różnych systemów utrzymania jałowic. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 2000 r. Balice, 24-25.04.2001. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 73.
358. KRASZEWSKI Juliusz, WAWRZYŃCZAK Stefan (2001) Wpływ systemów utrzymania uwięziowego i boksowo-legowiskowego na wzrost, komfort bytowania i późniejszą użytkowość mleczną jałowic. Proc. Int. Konf.: Status and perspectives of jersey cattle breeding in Poland and Europe. Poznań, 7-8.06.2001, 201-209.
359. KSIĄŻKIEWICZ Juliusz (2001) Wykorzystanie krajowej bioróżnorodności kaczek do produkcji przemysłowej i na potrzeby wsi. Mat. Forum Drob. z okazji IV Międz. Targów: Ferma świń i drobiu. Poznań, 18-20.05.2001, 83-91.
360. KWACZYŃSKI Ryszard, KAMYCZEK Marian (2001) Ocena przydatności preparatu AUROFAC (chlortetracyklina) w ograniczaniu strat związanych z mieszanymi zakażeniami układu oddechowego świń. Mat. konf. nauk.: Nowe problemy w ochronie zdrowia i obrocie trzodą chlewną. Puławy, 5-6.06.2001, 83-84.
361. LASEK Adam (2001) Wymiana okrywy włosowej u mięsożernych zwierząt futerkowych. Mat. konf. nauk.-techn.: Poprawa jakości okrywy włosowej lisów i norek. Chorzelów, 15-16.11.2001, 35-43.
362. LIGASZEWSKI Maciej, ŁYSAK Andrzej, PILARCZYK Andrzej (2001) Influence of pond fertilization with liquid manure upon health status of 3-year-old carp (Cyprinus carpio l.). Proc. XXXI ESNA Annual Meeting. Kreta (Grecja), 8-12.09.2001, vol. 1. s. 22.
363. ŁYSAK Andrzej, KUSA Arkadiusz, LIGASZEWSKI Maciej, MACH-PALUSZKIEWICZ Zofia (2001) Application of selected methods of heavy metals determination in fish tissues as a measure of water environment pollution. Proc. XXXI ESNA Annual Meeting. Kreta (Grecja), 8-12.09.2001, vol. 1. s. 24.
364. MANDECKA Bożena (2001) Zasady pozyskiwania mleka wysokiej jakości w ZDIZ Mełno. Mat. konf. nauk.-techn.: Racjonalne podstawy chowu bydła mlecznego. 22.11.2001, Mełno. Wyd. IZ, Kraków-Mełno, 71-79.
365. MATUSZEWSKA Ewa (2001) Wykorzystanie naturalnych zachowań świń w aspekcie nowych, proekologicznych technologii utrzymania macior z prosiętami. Mat. szkol.: Wdrażanie nowych technologii w zakresie chowu bydła, świń i drobiu uwzględniające proekologiczne systemu produkcji. 6-7.11.2001, Balice. Wyd. IZ, Kraków, 93-113.
366. MATUSZEWSKA Ewa, WALCZAK Jacek (2001) Etapowy sposób utrzymania loch z prosiętami. Mat. międz. konf. nauk.: Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska i przepisów UE. IBMER Warszawa, 25-26.09.2001, 179-181.
367. MICHNA Gustaw (2001) Ogólna charakterystyka warunków przyrodniczych terenów górskich i podgórskich Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. Mat. konf. nauk.: Proekologiczne formy gospodarowania w zakresie produkcji żywności w rejonach górskich i pogórza. Grodziec Śląski, 21.11.2001. Wyd. IZ, Kraków, 5-12.
368. PAKULSKA Elżbieta (2001) Jakość pierza i puchu gęsi odchowywanych w różnych systemach utrzymania. Mat. konf. nauk.-techn.: Możliwości doskonalenia jakości mięsa i pierza gęsiego oraz sposobów ich zagospodarowania na tle uwarunkowań produkcyjnych i rynkowych. Inowrocław, 12-13.10.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 171-178.
369. PASCHMA Jolanta (2001) Możliwość ograniczenia skażenia środowiska naturalnego metodami żywieniowymi. Mat. szkol.: Wdrażanie nowych technologii w zakresie chowu bydła, świń i drobiu uwzględniające proekologiczne systemu produkcji. 6-7.11.2001, Balice. Wyd. IZ, Kraków, 128-144.
370. PIÓRKOWSKA Małgorzata (2001) Ocena laboratoryjna skór i okrywy włosowej. Mat. konf. nauk.-techn.: Poprawa jakości okrywy włosowej lisów i norek. Chorzelów, 15-16.11.2001, 44-50.
371. PIÓRKOWSKA Małgorzata, ZOŃ Andrzej (2001) Określenie parametrów jakościowych skór jenotów w zależności od żywienia. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 2000 r. Balice, 24-25.04.2001. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 58.
372. PŁONKA Stanisław (2001) BSE w Anglii. Mat. konf. nauk.: Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) - choroba szalonych krów. Konieczne działania w Polsce. Balice, 25.01.2001. Wyd. IZ, Kraków, 5-16.
373. SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, HERBUT Eugeniusz (2001) Effect of 2-hour increases in ambient temperature on broiler chicken performance. Proc. Int. Symp. of the C.IGR, 2nd Tech. Sect., Szklarska Poręba, 23-25.10.2001, s. 649.
374. SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, HERBUT Eugeniusz (2001) Effect of feed energy level on body response of thermal stress. Proc. Int. Symp. of the C.IGR, 2nd Tech. Sect., Szklarska Poręba, 23-25.10.2001, s. 651.
375. SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, HERBUT Eugeniusz (2001) Wpływ krótkotrwałych stresów termicznych na poziom białek osocza. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 2000 r. Balice, 24-25.04.2001. Wyd. własne IZ, Kraków, 81-82.
376. SZYNDLER Jerzy (2001) Proekologiczne systemy utrzymania krów mlecznych z uwzględnieniem prawidłowego zagospodarowania odchodów. Mat. szkol.: Wdrażanie nowych technologii w zakresie chowu bydła, świń i drobiu uwzględniające proekologiczne systemu produkcji. 6-7.11.2001, Balice. Wyd. IZ, Kraków, 47-72.
377. SZYNDLER Jerzy, KACZOR Andrzej (2001) Wpływ głębokiej ściółki z trocin drzew iglastych na warunki utrzymania młodego bydła. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 2000 r. Balice, 24-25.04.2001. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 74.
378. SZYNDLER Jerzy, KACZOR Andrzej (2001) Wpływ modyfikowania uwięziowych stanowisk ściołowych na poprawę warunków utrzymania i produkcyjność krów. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 2000 r. Balice, 24-25.04.2001. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 78.
379. WALCZAK Jacek (2001) Effect of air temperature differentiation in rearing of weaners. Proc. of Intern. EAAP 52th Annual Meeting of European Association for Animal Production, Budapeszt, 26-29.08.2001, s. 655.
380. WALCZAK Jacek (2001) Ethologisch-physiologische Reaktion der tiere auf verschiedene Haltungssysteme. Mat. niemiecko-polsk. konf.: Aktualne tendencje rozwojowe w niemieckim i polskim rolnictwie, Fundacja im. Hannsa Seidela. Bayerische Landesanstalt für Tierzucht. Grub (Niemcy), 9-10.07.2001, 255-269.
381. WALCZAK Jacek, HERBUT Eugeniusz (2001) Behaviour of growing pigs as an expression of their physiological response to different welfare levels. Proc. Int. Symp. of the C.IGR, 2nd Tech. Sect., Szklarska Poręba, 23-25.10.2001, s. 641.
382. WALCZAK Jacek, KRAWCZYK Wojciech (2001) Nowoczesne technologie w produkcji trzody chlewnej oparte na wymogach ekologii i dobrostanu zwierząt. Mat. konf. nauk.-techn.: Nowoczesne technologie w rolnictwie. Dożynki 2001. Spała, 6-7.09.2001, 118-120.
383. WALCZAK Jacek, SZEWCZYK Agata, KRAWCZYK Wojciech (2001) Nowoczesne, proekologiczne technologie w produkcji warchlaków i tuczników. Mat. szkol.: Wdrażanie nowych technologii w zakresie chowu bydła, świń i drobiu uwzględniające proekologiczne systemu produkcji. 6-7.11.2001, Balice. Wyd. IZ, Kraków, 114-127.
384. WAWRZYŃCZAK Stefan, WALCZAK Jacek (2001) Wpływ systemu zadawania paszy na wyniki produkcyjne, wykorzystanie powierzchni kojca i zachowanie się tuczników. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 2000 r. Balice, 24-25.04.2001. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 79.
385. WĘGLARZY Karol (2001) Zawartość metali ciężkich w produktach pochodzenia zwierzęcego a produkcja przyjaznej żywności. Mat. konf. nauk.: Proekologiczne formy gospodarowania w zakresie produkcji żywności w rejonach górskich i pogórza. Grodziec Śląski, 21.11.2001. Wyd. IZ, Kraków, 39-51.
386. WĘŻYK Stanisław, ROSIŃSKI Andrzej, BIELIŃSKA Halina, PAKULSKA Elżbieta (2001) Wpływ pracy hodowlanej i środowiska na jakość gęsich produktów. Mat. konf. nauk.-techn.: Możliwości doskonalenia jakości mięsa i pierza gęsiego oraz sposobów ich zagospodarowania na tle uwarunkowań produkcyjnych i rynkowych. Inowrocław, 12-13.10.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 31-56.
387. ZAJĄC Jan (2001) Niezbędne szczepienia ochronne królików. Mat. konf. nauk.-techn. dla liderów grup producenckich hodowców królików. Chorzelów, 5-8.11.2001, 75-78.
388. ZAJĄC Jan (2001) Pomieszczenia i techniczne wyposażenie ferm. Mat. konf. nauk.-techn. dla liderów grup producenckich hodowców królików. Chorzelów, 5-8.11.2001, 30-33.
389. ZAJĄC Jan (2001) Utylizacja odchodów z ferm zwierząt futerkowych. Mat. konf. nauk.-techn.: Poprawa jakości okrywy włosowej lisów i norek. Chorzelów, 15-16.11.2001, 63-65.
390. ZAJĄC Jan (2001) Warunki zoohigieniczne na fermach króliczych. Mat. konf. nauk.-techn. dla liderów grup producenckich hodowców królików. Chorzelów, 5-8.11.2001, 58-61.
391. ZAJĄC Jan, BIELAŃSKI Paweł, GACEK Leszek, NOGAJ Jan (2001) Wpływ rasy i wagi ubojowej na wydajność rzeźną oraz parametry jakościowe mięsa u królików. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 2000 r. Balice, 24-25.04.2001. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 57.
392. ZAJĄC Jan, GACEK Leszek, BIELAŃSKI Paweł, ZOŃ Andrzej, FIJAŁ Jerzy (2001) Wykorzystanie wolnych pomieszczeń gospodarskich do hodowli dżdżownic i produkcji biohumusu. Mat. konf. nauk.-techn.: Poprawa jakości okrywy włosowej lisów i norek. Chorzelów, 15-16.11.2001, 66-69.
393. BADOWSKI Jakub (2001) Lęgi piskląt gęsich. Pol. Drob., 4: 6-8.
394. BADOWSKI Jakub (2001) Niektóre aspekty lęgu piskląt gęsich. Ogólnopol. Inf. Drob., 3: 88-94.
395. BAROWICZ Tadeusz, KWOŁEK Maria (2001) Czynniki warunkujące mleczność lochy. Trzoda Chl., 39(2): 28-30.
396. BIELAŃSKI Paweł (2001) Produkcja królików mięsnych. Mat. instr.-szkol. Wyd.: WODR Gdańsk, ss. 15.
397. BIELIŃSKA Halina (2001) Zasady odchowy i tuczu gęsi owsianych. Ogólnopol. Inf. Drob., 3: 40-46.
398. DROŻDŻ Andrzej (2001) Bundz. Caseus, Le Schede di Caseus., 106.
399. DROŻDŻ Andrzej (2001) O jakości mikrobiologicznej mleka owczego. Sądecki Inf. Roln., 3: 13-14.
400. DROŻDŻ Andrzej (2001) O środowisku zwierząt gospodarskich. Sądecki Inf. Roln., 8: 18-19.
401. FORTUŃSKA Dominika, GACEK Leszek (2001) Poszukiwanie zależności między zachowaniem a wskaźnikami produkcyjnymi i fizjologicznymi u lisów hodowlanych. Prz. Hod., 8: 27-29.
402. GAWĘCKA Ewa (2001) Czynniki wpływające na upierzenie kur. Pol. Drob., 5: 23-24.
403. GAWĘCKA Ewa (2001) Pielęgnacja ściółki dla drobiu. Pol. Drob., 3: 16-17.
404. GAWĘCKA Ewa (2001) Postępowanie z jajami wylęgowymi na fermie. Pol. Drob., 6: 17-18.
405. GAWĘCKA Ewa (2001) Przechowywanie jaj wylęgowych. Pol. Drob., 2: 31-33.
406. GAWĘCKA Ewa (2001) Wzbogacone klatki dla kur nieśnych w Europie. Pol. Drob., 7: 16-18.
407. GORNOWICZ Ewa (2001) Co wpływa na jakość tuszki kurcząt brojlerów. Biul. Inf. Krajow. Rady Drob., IG, 8: 8-11.
408. MAMOK Halina, DROŻDŻ Andrzej (2001) Sheep milk - jewels from Polish Tatra Mountains. Caseus International, 1: 90-95.
409. MAMOK Halina, DROŻDŻ Andrzej (2001) Un patrimonio in cerca di riconocimenti. Caseus, 5: 10-14.
410. MATUSZEWSKA Ewa, WALCZAK Jacek, MANDECKI Andrzej (2001) Grupowe utrzymanie loch z prosiętami w końcowym okresie odchowu. Trzoda Chl., 10: 35-39.
411. MICHNA Gustaw, WĘGLARZY Karol (2001) Ocena ekonomiczna produkcji żywności metodami przyjaznymi dla środowiska w warunkach podgórskich. Zesz. Nauk. Polit. Łódzkiej, Filia Bielsko-Biała, 8(60): 27-33.
412. RACHWAŁ Alina (2001) Jakość treści jaj - produkcja i przechowywanie. Część I. Pol. Drob., 2: 6-8.
413. RACHWAŁ Alina (2001) Jakość treści jaj - produkcja i przechowywanie. Część II. Pol. Drob., 3: 10-12.
414. ROBORZYŃSKI Maciej (2001) Rola owczarstwa w ekologicznej produkcji zwierzęcej. Mat. instr.-szkol. Wyd.: Agencja Restruk. i Modern. Rol. Kraków, ODR Nawojowa, UG Mszana Dolna., ss. 5.
415. ROBORZYŃSKI Maciej (2001) Rola owczarstwa w ekologicznej produkcji zwierzęcej. Mat. szkol. Wyd. Agencja Restr. i Modern. Roln., ODR Nawojowa, UG Mszana Dolna. 4.04.2001, ss. 5.
416. SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, HERBUT Eugeniusz, RYCHLIK Iwona (2001) Wpływ poziomu energii w paszy i podwyższonej temperatury odchowu na wyniki produkcyjne kurcząt brojlerów. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 57: 236-238.
417. SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, HERBUT Eugeniusz, RYCHLIK Iwona (2001) Wpływ różnego rodzaju ściółki na wyniki produkcyjne kurcząt brojlerów. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 57: 363-363.
418. SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, HERBUT Eugeniusz, RYCHLIK Iwona (2001) Wpływ różnych systemów ogrzewania budynków na produkcyjność i jakość kurcząt brojlerów. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 57: 364-365.
419. WALCZAK Jacek (2001) Lochy w dużych grupach. Top Agrar Polska, 3: 16-17.
420. WALCZAK Jacek (2001) Systemy utrzymania loch prośnych. Top Agrar Polska, 1: 14-17.
421. WALCZAK Jacek (2001) Zapowiedź zmian regulacji UE dotyczących minimalnych warunków utrzymania trzody chlewnej. Trzoda Chl., 3: 98-101.
422. WALCZAK Jacek, WAWRZYŃSKI Marek (2001) System otwarty dla trzody chlewnej - czy to możliwe. Trzoda Chl., 8/9: 160-164.
423. WĘGLARZY Karol (2001) Metale ciężkie w tkankach zwierząt i mleku. Zesz. Nauk. Polit. Łódzkiej, Filia Bielsko-Biała, 8(60): 56-63.
424. WĘGLARZY Karol, KLĘCZEK Czesława (2001) Zawartość metali ciężkich w roślinach. Zesz. Nauk. Polit. Łódzkiej, Filia Bielsko-Biała, 8(60): 50-55.
425. ZAJĄC Jan (2001) Niektóre zagadnienia z technologii produkcji biohumusu. Podkarpacki Mag. Roln., Biul. ODR Iwonicz, 5(111): 13-15.
426. ZAJĄC Jan (2001) Wielkotowarowa ferma królików. Podkarpacki Mag. Roln., Biul. ODR Iwonicz, 5(111): 9-10.
427. ZAJĄC Jan, BIELAŃSKI Paweł, GACEK Leszek, ZOŃ Andrzej (2001) Wykorzystanie dżdżownicy kompostowej do utylizacji odchodów zwierząt futerkowych na biohumus. Instr. wdroż. Wyd. własne IZ, Kraków, 6: 1-10.
428. BORYS Bronisław, WĘGRZYN Ewa, PAKULSKA Elżbieta, BORYS Maria (2001) Wpływ metody żywienia i rodu gęsi Białych Kołudzkich na zawartość metali ciężkich i arsenu w mięśniach, tłuszczu sadełkowym i wątrobie. Roczn. Inst. Przem. Mięsn., 38, 125-137.

Ekonomika i organizacja produkcji zwierzęcej

429. BILIK Krzysztof (2001) Efektywność ekonomiczna różnych poziomów żywienia w wychowie jałówek mlecznych. Biul. Inf. IZ, 3: 75-90.
430. BRZÓSKA Franciszek (2001) Restrukturyzacja badań rolniczych w Wielkiej Brytanii. Biul. Inf. IZ, 2: 37-42.
431. KARETA Wiesław, CEGŁA Mirosław (2001) Ekonomiczne uwarunkowania inseminacji owiec. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 11: 397-401.
432. KORMAN Kazimierz (2001) Efektywność produkcyjna i ekonomiczna różnego poziomu żywienia tryczków i maciorek merynosowych w okresie od 5. do 10. miesiąca życia. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 11: 403-411.
433. KORMAN Kazimierz (2001) Technologiczne możliwości obniżenia nakładów paszowych w chowie owiec. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 11: 299-328.
434. KRAWCZYK Józefa, HERBUT Eugeniusz, WĘŻYK Stanisław (2001) Labour requirements of broiler chicken production depending on technological solutions in the broiler house. Ann. Anim. Sci., 1, 1: 213-219.
435. KRAWCZYK Józefa, SOKOŁOWICZ Zofia (2001) Wpływ czynników genetyczno-żywieniowych na opłacalność produkcji kurcząt brojlerów. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 57: 287-298.
436. KRAWCZYK Józefa, WĘŻYK Stanisław, CYWA-BENKO Katarzyna (2001) Regionalne uwarunkowania opłacalności produkcji drobiarskiej. Biul. Inf. IZ, 4: 95-104.
437. OKULARCZYK Stanisława (2001) Determinanty proekologicznej i ekonomicznej produkcji zwierzęcej w Polsce. Zesz. Nauk. AR Kraków, Ekonom., 79: s. 134.
438. OKULARCZYK Stanisława (2001) Ekonomiczna oraz ekologiczna efektywność produkcji mleka w oparciu o trwałe użytki zielone. Zesz. Nauk. Inst. Uprawy, Nawoż. i Glebozn., Puławy, 125: s. 453.
439. OKULARCZYK Stanisława (2001) Ekonomiczna wartość środowiska naturalnego podstawowym kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarki w Polsce i świecie. W: Wieś i rolnictwo na przełomie wieków. Wyd PAN IRWiR, Warszawa, 243-258.
440. OKULARCZYK Stanisława (2001) Wartość ekonomiczna środowiska naturalnego podstawą zrównoważonego rozwoju gospodarki w Polsce i świecie. Zesz. Nauk. AR Kraków, Ekonom., 78: s. 367.
441. OSIKOWSKI Maciej (2001) Hodowlano-technologiczne możliwości poprawy efektywności produkcji owczarskiej. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 11: 329-342.
442. ROBORZYŃSKI Maciej (2001) Efektywność produkcyjna i ekonomiczna stad owiec rasy Bergschaf, Weisse Alpenschaf i polska owca górska utrzymywanych w tradycyjnym systemie chowu w Beskidzie Sądeckim. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 11: 413-422.
443. WĘŻYK Stanisław (2001) Szanse polskiego drobiarstwa w kryzysowej sytuacji zdrowotnej pogłowia zwierząt gospodarskich w UE. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 57: 19-30.
444. ZAJĄC Jan (2001) Wpływ rasy utrzymywanych królików na efektywność produkcji towarowej. Biul. Inf. IZ, 2: 13-18.
445. BIELAŃSKI Paweł (2001) Produkcja żywca króliczego w Polsce i na świecie. Mat. konf. nauk.-techn. dla liderów grup producenckich hodowców królików. Chorzelów, 5-8.11.2001, 3-7.
446. BORYS Bronisław (2001) Nowe spojrzenie na wartość zdrowotną mięsa owczego i koziego. Mat. konf. nauk.-techn.: V Owczarska Szkoła Wiosenna. Zakopane, 19-21.03.2001. Wyd. IZ, Kraków, 176-192.
447. BORYS Bronisław (2001) Produkcyjność oraz niektóre aspekty efektywności ekonomicznej przy mięsno-mlecznym użytkowaniu owiec mieszańców merynosa polskiego z rasami plennymi. Mat. konf. nauk.-techn.: V Owczarska Szkoła Wiosenna. Zakopane, 19-21.03.2001. Wyd. IZ, Kraków, 75-78.
448. DROŻDŻ Andrzej, BORYS Bronisław, GUT Adam, SLÓSARZ Piotr, WÓJTOWSKI Jacek (2001) National case study - Poland. Proc. of Intern. EAAP 52nd Annual Meeting of European Association for Animal Production, Budapeszt, 26-29.08.2001, ss. 8.
449. DROŻDŻ Andrzej, PACIOREK Agnieszka (2001) Możliwości i sposoby dostosowania jakości mleka owczego i jego produktów do standardów Unii Europejskiej. Mat. konf. nauk.-techn.: V Owczarska Szkoła Wiosenna. Zakopane, 19-21.03.2001. Wyd. IZ, Kraków, 159-168.
450. KNAPIK Jan, WOJCIECH Kieć, ROBORZYŃSKI Maciej (2001) System klasyfikacji tusz owczych w Polsce w świetle wymagań Unii Europejskiej. Mat. konf. nauk.-techn.: V Owczarska Szkoła Wiosenna. Zakopane, 19-21.03.2001. Wyd. IZ, Kraków, 169-175.
451. KORMAN Kazimierz, BIELIŃSKA Halina, BADOWSKI Jakub (2001) Uwarunkowania ekonomiczne produkcji gęsi w Polsce. Mat. konf. nauk.-techn.: Możliwości doskonalenia jakości mięsa i pierza gęsiego oraz sposobów ich zagospodarowania na tle uwarunkowań produkcyjnych i rynkowych. Inowrocław, 12-13.10.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 99-120.
452. KRAWCZYK Józefa (2001) Analiza kosztów produkcji jaj - możliwe oszczędności. Mat. konf. nauk.-techn.: Produkcja jaj spożywczych. Rytro, 28.10.2001, 6-20.
453. OKULARCZYK Stanisława (2001) Efektywność ekonomiczna różnych instrumentów zarządzania jakością zdrowej żywności pochodzenia zwierzęcego. Mat. II międz. konf. nauk.: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji. Uniw. Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, 17-18.05.2001, s. 115.
454. OKULARCZYK Stanisława (2001) Ekonomiczne i ekologiczne możliwości produkcji zdrowego mleka i wołowiny na bazie pasz z użytków zielonych. Mat. międz. konf. nauk.: Alternatywne możliwości wykorzystania potencjału paszowego użytków zielonych w żywieniu zwierząt. IMUZ, Falęty, 19-20.04.2001, s. 86.
455. OKULARCZYK Stanisława (2001) Ekonomiczne i rynkowe aspekty produkcji drobiarskiej. Mat. IX Symp. Drob.: Rozwój produkcji drobiarskiej oraz zadania służby weterynaryjnej w aspekcie integracji z UE. Polanica Zdrój, 07-09.09.2001, 8-9.
456. OKULARCZYK Stanisława (2001) Ekonomiczne i rynkowe uwarunkowania opłacalności produkcji trzody chlewnej w Polsce. Mat. konf. nauk. dla lekarzy wet.: Rola służb weterynaryjnych w dostosowaniu produkcji zwierzęcej do wymogów UE. Inst. Wet., Puławy, 20.04.2001, 2-14.
457. OKULARCZYK Stanisława (2001) Ewaluacja ekonomiczna środowiska naturalnego oraz polityczne i społeczne uwarunkowania jego ochrony. Mat. Kongr. Stow. Ekon. Roln. i Agrob.: Rolnictwo polskie w dobie integracji z UE. Wyd.: Uniw. Warsz., Filia Białystok, III, 6: s. 25.
458. OKULARCZYK Stanisława (2001) Ewaluacja ekonomiczna środowiska naturalnego podstawowym kryterium zrównoważonego rozwoju produkcji rolnej. Mat. międz. konf. nauk.: Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska i przepisów UE. IBMER Warszawa, 25-26.09.2001, s. 23.
459. OKULARCZYK Stanisława (2001) Jakość mleka i czynniki rynkowe w opłacalności jego produkcji. Mat. międz. symp.: Hodowla i produkcja bydła mlecznego i mięsnego. Zakopane, s. 17.
460. OKULARCZYK Stanisława, SZUMIEC Anna (2001) Efektywność trzody chlewnej w Polsce. Mat. III Forum Roln. Polagra 2001. Poznań, 4-7.10.2001, 1-14.
461. SKRZYŃSKI Grzegorz, SOWULA-SKRZYŃSKA Elżbieta, SZAREK Jan, ŻYCHLIŃSKA Justyna, ADAMCZYK Krzysztof (2001) Cholesterol and particular fatty acids content in meat of two-way and triple crosses of cattle. Proc. of Intern. EAAP 52th Annual Meeting of European Association for Animal Production, Budapeszt, 26-29.08.2001, Abstr., s. 242.
462. SKRZYŻALA Irena, WĘGLARZY Karol (2001) Wykorzystanie użytków zielonych w rejonach górskich i pogórza w produkcji zwierzęcej. Mat. konf. nauk.: Proekologiczne formy gospodarowania w zakresie produkcji żywności w rejonach górskich i pogórza. Grodziec Śląski, 21.11.2001. Wyd. IZ, Kraków, 23-38.
463. SOWULA-SKRZYŃSKA Elżbieta (2001) Wpływ efektywności produkcyjnej i czynników rynkowych na rentowność gospodarstw owczarskich. Mat. II międz. konf. nauk.: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji. Uniw. Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, 17-18.05.2001, 151-158.
464. WĘŻYK Stanisław (2001) Efektywność produkcji kaczek i gęsi. Mat. Forum Drob. z okazji IV Międz. Targów: Ferma świń i drobiu. Poznań, 18-20.05.2001, 129-135.
465. WĘŻYK Stanisław (2001) Ekonomiczne skutki przystosowania polskiego drobiarstwa do wymogów Unii Europejskiej. Mat. konf. nauk.-techn.: Produkcja jaj spożywczych. Rytro, 28.10.2001, 1-5.
466. WĘŻYK Stanisław (2001) Szanse i zagrożenia drobiarstwa w Polsce w kryzysowej sytuacji zdrowotnej zwierząt w Europie. Mat. Forum Drob. z okazji IV Międz. Targów: Ferma świń i drobiu. Poznań, 18-20.05.2001, 125-128.
467. ANDERS Elżbieta (2001) Jak przygotować jaja z fermy do obrotu handlowego. Pol. Drob., 1: 12-14.
468. BAROWICZ Tadeusz (2001) Lipidy czynnikami ograniczającymi konsumpcję i produkcję wieprzowiny. Trzoda Chl., 39(1): 48-50.
469. BAROWICZ Tadeusz, BAROWICZ Marek (2001) Koszty produkcji dietetycznego mięsa. Prz. Hod., 9: 14-17.
470. BAROWICZ Tadeusz, KAPŁON Bogumiła (2001) Koszty produkcji dietetycznej wieprzowiny. Trzoda Chl., 39(6): 105-107.
471. DROŻDŻ Andrzej (2001) Marki handlowe chronią również produkty owczarskie. Sądecki Inf. Roln., 4: 12-13.
472. DROŻDŻ Andrzej (2001) Marki handlowe w obrocie produktami owczarskimi. Wieś i Doradztwo, 4: 23-26.
473. DROŻDŻ Andrzej (2001) Możliwości poprawy efektywności produkcji jagniąt mlecznych w warunkach górskich. Sądecki Inf. Roln., 7: 12-13.
474. DROŻDŻ Andrzej (2001) Żeby wilk był syty i owca cała. Sądecki Inf. Roln., 5: 12-13.
475. GACEK Leszek (2001) Króliki - komu się opłacają. Top Agrar Polska, 9: 39-40.
476. GACEK Leszek (2001) Produkcja żywca króliczego szansą dla bezrobotnych. Prz. Hod., 10: 27-28.
477. GAWĘCKA Ewa (2001) Przyszłość przemysłu drobiarskiego w Unii Europejskiej. Pol. Drob., 1: 9-11.
478. GAWĘCKI Witold (2001) Znaczenie wyników testów kurcząt brojlerów wykonanych w 1998 i 2000 roku dla kształtowania zaplecza produkcyjnego w Polsce. Pol. Drob., 4: 12-14.
479. GÓRA-DROŻDŻ Ewa, DROŻDŻ Andrzej (2001) Ekstensywne kierunki użytkowania owiec. Wieś i Doradztwo, 3: 35-39.
480. KORELESKI Jerzy (2001) Pasze pochodzenia zwierzęcego i roślinnego w żywieniu drobiu. Hod. Drobiu, 3: 23-25.
481. KORELESKI Jerzy (2001) Skuteczność enzymów paszowych w żywieniu drobiu. Hod. Drobiu, 6/7: 4-8.
482. KRAWCZYK Józefa, WĘŻYK Stanisław (2001) Ale...."numer"!. Pol. Drob., 6: 34-36.
483. KRAWCZYK Józefa, WĘŻYK Stanisław (2001) Czy krótszy to zawsze opłacalny okres odchowu kurcząt brojlerów? Hod. Drobiu, 9: 7-9.
484. KRAWCZYK Józefa, WĘŻYK Stanisław (2001) Eurojajo - nadzieja czy obawa? Pol. Drob., 8: 10-12.
485. KRAWCZYK Józefa, WĘŻYK Stanisław, CYWA-BENKO Katarzyna (2001) Czynniki stymulujące rozwój produkcji drobiarskiej. Hod. Drobiu, 6-7: 10-13.
486. KRAWCZYK Józefa, WĘŻYK Stanisław, HERBUT Eugeniusz (2001) Modernizacja brojlerni a pracochłonność odchowu kurcząt brojlerów. Pol. Drob., 2: 4-5.
487. MICHNA Gustaw (2001) Światowe trendy w gospodarce pastwiskowej. Prace Komisji Nauk. PAN Oddz. Katowice, 25: 119-120.
488. OKULARCZYK Stanisława (2001) Biznes w produkcji wieprzowiny na różnych jej etapach. Trzoda Chl., 3: 10-13.
489. OKULARCZYK Stanisława (2001) Czynniki efektywności procesów modernizacyjnych produkcji trzody chlewnej w systemie gospodarki rynkowej. Trzoda Chl., 5: 9-12.
490. OKULARCZYK Stanisława (2001) Ekologiczne i rynkowe uwarunkowania opłacalności hodowli i chowu bydła. Chów Bydła, 3: s. 11.
491. OKULARCZYK Stanisława (2001) Jakość mleka a jego opłacalność. Prz. Hod., 4: s. 6.
492. OKULARCZYK Stanisława (2001) Marketing służący opłacalności branży trzodziarskiej - konieczny i możliwy. Trzoda Chl., 4: 10-13.
493. OKULARCZYK Stanisława (2001) Mechanizmy i tendencje zmian w procesie transformacji rolnictwa w ostatniej dekadzie na przykładzie produkcji trzody chlewnej. Trzoda Chl., 6: 10-13.
494. OKULARCZYK Stanisława (2001) Niektóre aspekty rentowności tuczu świń w 2001 r. Trzoda Chl., 10: 9-13.
495. OKULARCZYK Stanisława (2001) Opłacalność produkcji trzody chlewnej w 2000 r. Cz. I. Trzoda Chl., 1: 15-17.
496. OKULARCZYK Stanisława (2001) Opłacalność produkcji trzody chlewnej w 2000 r. Cz. II. Trzoda Chl., 2: 10-16.
497. OKULARCZYK Stanisława (2001) Popyt na wieprzowinę problemem złożonym i warunkującym rozwój produkcji trzody chlewnej. Trzoda Chl., 7: 10-14.
498. OKULARCZYK Stanisława (2001) Próba oceny transformacji rolnictwa z perspektywy zmian w produkcji zwierzęcej. Prz. Hod., 7: 1-3.
499. OKULARCZYK Stanisława (2001) Przewidywania zmian pogłowia świń w aspekcie różnych uwarunkowań rynkowych. Trzoda Chl., 12: 9-13.
500. OKULARCZYK Stanisława (2001) Rozwój i koncentracja produkcji trzody narzędziem walki z bezrobociem na terenach wiejskich. Trzoda Chl., 11: 9-12.
501. OKULARCZYK Stanisława (2001) Technologie produkcji, techniki żywienia i sezon roku a opłacalność tuczu świń. Trzoda Chl., 8-9: 12-15.
502. RACHWAŁ Alina (2001) Czy obecnie wystarcza jeden typ brojlera. Pol. Drob., 10: 15-17.
503. RACHWAŁ Alina (2001) Czy opłacalny jest oddzielny wychów kogutków i kurek brojlerów. Pol. Drob., 9: 14-15.
504. RACHWAŁ Alina (2001) Czynniki decydujące o opłacalności produkcji kurcząt brojlerów. Cz. I. Pol. Drob., 12: 11-12.
505. RACHWAŁ Alina (2001) Jaja znoszone poza gniazdami przyczyną strat gospodarczych. Pol. Drob., 1: 31-33.
506. RACHWAŁ Alina (2001) Kalkulacja kosztów produkcji jaj spożywczych w klatkowym i ściółkowym systemie utrzymania kur. Cz. I. Pol. Drob., 5: 15-17.
507. RACHWAŁ Alina (2001) Kalkulacja kosztów produkcji jaj spożywczych w klatkowym i ściółkowym systemie utrzymania kur. Cz. II. Pol. Drob., 6: 13-16.
508. RACHWAŁ Alina (2001) Marka produktu - czy warto o nią zabiegać? Cz. I. Możliwość kształtowania jakości produktów drobiarskich. Ogólnopol. Inf. Drob., 1: 98-102.
509. RACHWAŁ Alina (2001) Marka produktu - czy warto o nią zabiegać? Cz. II. Polski drób może zrobić karierę. Ogólnopol. Inf. Drob., 2: 22-26.
510. RACHWAŁ Alina (2001) Możliwość zwiększenia efektywności produkcji kurcząt brojlerów. Cz. I. Odtłuszczanie tuszek kurcząt rzeźnych. Pol. Drob., 7: 21-23.
511. RACHWAŁ Alina (2001) Możliwość zwiększenia efektywności produkcji kurcząt brojlerów. Cz. II. Jakość tuszek kurcząt rzeźnych. Pol. Drob., 8: 13-15.
512. RACHWAŁ Alina (2001) Porównanie kosztów i efektywności produkcji kurcząt, indyków i kaczek brojlerów. Pol. Drob., 11: 9-10.
513. RACHWAŁ Alina (2001) Wskaźniki oceniające wzrost i rozwój kurek w okresie wychowu oraz ich predyspozycje do opłacalnej produkcji jaj. Pol. Drob., 4: 21-23.
514. WALCZAK Jacek (2001) Słoma - problem wciąż aktualny nie tylko w UE. Trzoda Chl., 7: 110-112.
515. WĘŻYK Stanisław (2001) Drakońskie prawodawstwo Unii Europejskiej, a przyszłość światowego handlu jajami. Pol. Drob., 9: 24-26.
516. WĘŻYK Stanisław (2001) Drakońskie prawodawstwo Unii Europejskiej, a przyszłość światowego handlu jajami. Hod. Drobiu, 9: 20-23.
517. WĘŻYK Stanisław (2001) Jeden krok do przodu a dwa do tyłu, czyli o limitowaniu produkcji drobiarskiej. Pol. Drob., 10: 45-46.
518. WĘŻYK Stanisław (2001) Niemcy bronią swój drób. Pol. Drob., 1: 22-23.
519. WĘŻYK Stanisław (2001) Szanse i zagrożenia drobiarstwa w Polsce w kryzysowej sytuacji zdrowotnej zwierząt w Europie. Hod. Drobiu, 12: 8-11.
520. WĘŻYK Stanisław, POŁTOWICZ Katarzyna (2001) Implikacje prionowej paniki na krajowym rynku zboża i pasz. Pol. Drob., 2: 16-18.
521. ZAJĄC Jan (2001) Wspólny interes. Farmer, 24: s. 9.
522. ŻAK Grzegorz (2001) Co ma wspólnego tucz świń z wyścigami Formuły 1? Trzoda Chl., 12: 109-111.
523. ŻAK Grzegorz (2001) Nowy system naliczania należności za tuczniki w niektórych krajach UE. Trzoda Chl., 12: 38-40.

Inne

524. RYCHLIK Iwona (2001) Doświadczalna stacja hodowli małych zwierząt w Kitzingen dawniej i dziś. Biul. Inf. IZ, 2: 43-45.
525. ŻUKOWSKI Kazimierz (2001) 50 lat działalności Instytutu Zootechniki w Polsce. I. Organizacja i dzieje Instytutu Zootechniki. Biul. Inf. IZ, 2: 53-88.
526. ŻUKOWSKI Kazimierz (2001) 50 lat działalności Instytutu Zootechniki w Polsce. II. Osiągnięcia Instytutu. Biul. Inf. IZ, 3: 113-156.
527. ŻUKOWSKI Kazimierz (2001) 50 lat działalności Instytutu Zootechniki w Polsce. III. Osiągnięcia Instytutu (cd.). Biul. Inf. IZ, 4: 131-175.
528. BORYS Bronisław (2001) Produkcyjno-rynkowe aspekty jakości zdrowotnej spożywczych produktów owczych i kozich. Mat. międz. konf. nauk. z okazji Międz. Targów Poznań., Poznań, 04-07.10.2001, 1-11.
529. DROŻDŻ Andrzej (2001) Rola owiec w kształtowaniu i utrzymaniu krajobrazu górskiego. Mat. konf. nauk.-techn.: Trwała okrywa roślinna jako podstawa zrównoważonego rolnictwa w zlewniach karpackich. Jaworki, 9-11.10.2001, 75-86.
530. KORMAN Kazimierz (2001) Słowo wstępne. Mat. konf. nauk.-techn.: Możliwości doskonalenia jakości mięsa i pierza gęsiego oraz sposobów ich zagospodarowania na tle uwarunkowań produkcyjnych i rynkowych. Inowrocław, 12-13.10.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 5.
531. RÓŻYCKI Marian (2001) Perspektywy rozwoju nauk zootechnicznych (czy nauk o zwierzętach). Mat. konf. nauk.-techn.: V Owczarska Szkoła Wiosenna. Zakopane, 19-21.03.2001. Wyd. IZ, Kraków, 115-117.
532. WĘŻYK Stanisław (2001) Dostosowanie polskich przepisów dotyczących utrzymania kur nieśnych w klatkach do prawodawstwa Unii Europejskiej. Mat. konf. nauk.-techn.: Reprodukcja. Licheń, 03.10.2001, s. 5.
533. WĘŻYK Stanisław (2001) Waterfowl research in Poland. Mat. międz. konf. nauk.: Halle/Wermsdorf (Niemcy), 13-15.11.2001, 65-77.
534. ANDERS Elżbieta (2001) Informacja normalizacyjna i technologiczna. Biul. Inf. Krajow. Rady Drob., IG, 8: 3-7.
535. ANDERS Elżbieta (2001) Nowości w polskich normach dotyczących drobiarstwa. Pol. Drob., 12: 20-21.
536. ANDERS Elżbieta, WCISŁO Henryk (2001) Współpraca nauki z przemysłem - historia 25 spotkań technologów z zakładów drobiarskich. Pol. Drob., 2: 26-28.
537. CYWA-BENKO Katarzyna (2001) Bocian też ptak. Pol. Drob., 3: 44-45.
538. CYWA-BENKO Katarzyna (2001) Jajko i zajączek wielkanocny. Pol. Drob., 4: s. 42.
539. DROŻDŻ Andrzej (2001) Jubileusz 45-lecia Stacji Owczarstwa Górskiego w Bielance. Sądecki Inf. Roln., 1: s. 28.
540. DROŻDŻ Andrzej (2001) Rola pasterstwa w kształtowaniu krajobrazu górskiego. Sądecki Inf. Roln., 6: 18-20.
541. KORELESKI Jerzy (2001) Wspomnienie o śp. profesorze dr. Rajmundzie Rysiu. Biul. Inf. IZ, 1: 71-78.
542. KRAWCZYK Józefa, WĘŻYK Stanisław (2001) Sympozjum drobiarskie w Rytrze. Pol. Drob., 11: 48-49.
543. MUCHA Aurelia (2001) Zjazd Katedr i Zakładów Hodowli Trzody Chlewnej - Balice 2001. Trzoda Chl., 8-9: 92-94.
544. WĘŻYK Stanisław (2001) Globalne jajo. Pol. Drob., 5: 13-14.
545. WĘŻYK Stanisław (2001) Hodowla drobiu i technologia jego chowu (recenzja książki). Pol. Drob., 12: 9-10.
546. WĘŻYK Stanisław (2001) Młodzi atakują. Pol. Drob., 11: 24-26.
547. WĘŻYK Stanisław (2001) Projektowanie jaja. Pol. Drob., 12: 9-10.
548. WĘŻYK Stanisław (2001) Strusie (recenzja książki). Pol. Drob., 12: 9-10.
549. WĘŻYK Stanisław (2001) Strusie (recenzja książki). Prz. Hod., 8: s. 26.
550. WĘŻYK Stanisław (2001) Troska firm o postęp w branży drobiarskiej. Inf. Drob., 12: 22-26.
551. WĘŻYK Stanisław, CYWA-BENKO Katarzyna (2001) Drób wodny na międzynarodowym warsztacie. Pol. Drob., 12: 40-42.
552. ZYZAK Wacław, ŻYWCZOK Henryk (2001) 50 lat działalności naukowej i upowszechnieniowej Instytutu Zootechniki. Prace Komisji Nauk. PAN Oddz. Katowice, 25: 108-110.

Genetyka i hodowla zwierząt gospodarskich

553. BRODACKI Antoni, ZIĘBA Grzegorz, CYWA-BENKO Katarzyna (2001) Dystans genetyczny między wybranymi rasami i rodami kur nieśnych. Electronic J. Pol. Agricult. Univ., Serie Anim. Husb., 3723: 49-55.
554. BUGNO Monika, SŁOTA Ewa, ZĄBEK Tomasz (2001) Two cases of subfertile mares with 64,XX/63,X mosaic karyotype. Ann. Anim. Sci., 1, 2: 7-14.
555. CYWA-BENKO Katarzyna, KRAWCZYK Józefa (2001) Trendy czasowe kształtowania się cech użytkowych w trzech pokoleniach zachowawczych kur nieśnych. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 57: 357-358.
556. CZARNECKI Roman, RÓŻYCKI Marian, KAWĘCKA Maria, OWSIANNY Jacek, KAMYCZEK Marian, DELIKATOR Barbara, JACYNO Eugenia, PIETRUSZKA Arkadiusz (2001) Związek wielkości jąder młodych knurów z ich wartością tuczną i mięsną. Zesz. Nauk. AR Wrocław, 405: 29-35.
557. DANIELAK-CZECH Barbara (2001) Strukturalna niestabilność genomu przyczyną nieprawidłowości kariotypu świń. Biul. Inf. IZ, 4: 15-23.
558. DANIELAK-CZECH Barbara (2001) Uwarunkowania strukturalnej niestabilności chromosomów bydła. Biul. Inf. IZ, 4: 5-14.
559. DROŻDŻ Andrzej (2001) Alternatywne kierunki użytkowania owiec. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 11: 23-28.
560. DUNIEC Marian, RYCHLIK Tadeusz, DUNIEC Maria Jolanta, KOŚCIELNY Mariusz (2001) Genetic and serologic relations between antigens of the A blood group system in cattle. Ann. Anim. Sci., 1, 1: 7-12.
561. ECKERT Robert (2001) Evaluating the breeding value of boars based on progeny testing for slaughter performance at meat plants. Ann. Anim. Sci., 1, 2: 37-44.
562. ECKERT Robert, MUCHA Aurelia (2001) Using the results of meat plant carcass leanness testing to evaluate productive value of boars. Pol. J. Food Nutr. Sci., vol. 10/51, 3(S): 197-200.
563. ECKERT Robert, SZYNDLER-NĘDZA Magdalena, TYRA Mirosław (2001) Zależności między przyrostem dziennym i mięsnością a wykorzystaniem paszy u świń żywionych ad libitum. Zesz. Nauk. AR Wrocław, 405: 37-42.
564. ECKERT Robert, SZYNDLER-NĘDZA Magdalena (2001) Porównanie wartości rzeźnej loszek i wieprzków pochodzących od loch wbp x pbz i knurów ras Hampshire, Duroc, i Pietrain na podstawie wyników oceny prowadzonej w zakładach mięsnych. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 12: 153-158.
565. GORNOWICZ Ewa, DZIADEK Krystian (2001) Effect of genetic background on meat yield and quality in broiler chickens. Pol. J. Food Nutr. Sci., vol. 10/51, 3: 108-111.
566. GORNOWICZ Ewa, DZIADEK Krystian (2001) Zmienność składu chemicznego mięśni piersiowych i udowych w zależności od pochodzenia kurcząt brojlerów. Rocz.Nauk. Zoot., 28, 2: 89-100.
567. JANIK Andrzej (2001) Aktualny stan badań nad genem kwaśnego mięsa RN u świń. Biul.Inf. IZ, 3: 15-22.
568. JANIK Andrzej, ZĄBEK Tomasz, RADKO Anna, NATONEK Małgorzata (2001) Evaluation of polymorphism at 11 microsatellite loci in Simmental cattle raised in Poland. Ann. Anim. Sci., 1, 2: 19-29.
569. KORWIN-KOSSAKOWSKA Agnieszka, KAMYCZEK Marian, CIEŚLAK Danuta, KURYŁ Jolanta (2001) The polymorphism of reproduction-linked genes in Line 990 sows. Anim. Sci. Papers Reports, 19(4): 265-276.
570. KORWIN-KOSSAKOWSKA Agnieszka, PIERZCHAŁA Mariusz, CYMEROWSKA-PROKOPCZYK Iwona, SZYDŁOWSKI Maciej, KURYŁ Jolanta, ŻURKOWSKI Maciej, KAMYCZEK Marian, JANIK Andrzej (2001) The Polish "Pig Genome Mapping" project. XIII. Identification of quantitative traits loci affecting carcass proportions and meat deposition. Anim. Sci. Papers Reports, 19(1): 27-42.
571. KOWALSKA Dorota, BIELAŃSKI Paweł, ZAJĄC Jan (2001) Wyniki pracy hodowlano-selekcyjnej w stadzie K-1 królików rasy białej nowozelandzkiej. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 58: 17-23.
572. MAZANOWSKI Adam (2001) Wpływ obukierunkowego krzyżowania mieszańców gęsiorów lub gęsi białych kołudzkich i gęgawych ze słowackimi na cechy mięsne potomstwa. Rocz. Nauk. Zoot., 28, 2: 59-76.
573. MAZANOWSKI Adam, BEDNARCZYK Marek (2001) Evaluation of meat traits in offspring of sires obtained from reciprocal crossing White Kołuda or conservative flock ganders or geese. Ann. Anim. Sci., 1, 1: 51-65.
574. MAZANOWSKI Adam, KONTECKA Helena (2001) Zależności między cechami mięsnymi a wskaźnikami hematologicznymi i związkami tłuszczowymi we krwi mieszańców z udziałem gęsiorów odmian regionalnych. Bydg. Tow. Nauk., Prace Wydz. Nauk Przyrodn., Kom. Nauk Roln. i Biolog., B, 49: 81-98.
575. MAZANOWSKI Adam, KSIĄŻKIEWICZ Juliusz, KISIEL Tomasz (2001) Ocena cech mięsnych czterorodowych kaczek mieszańców. Rocz. Nauk. Zoot., 28, 1: 25-43.
576. MROCZKO Leszek, RÓŻYCKI Marian (2001) Effect of inbreeding level on reproductive performance of sows and boars. Ann. Anim. Sci., 1, 1: 39-49.
577. MROCZKOWSKI Sławomir, BORYS Bronisław, PIWCZYŃSKI Dariusz (2001) Correlation between results of lamb weaning and milk productivity in the F1 East Friesian and Polish Merino hybrid milking ewes. Options Méditerranéennes, ser. A: Séminaires Méditerranéennes, 46: 237-240.
578. ORZECHOWSKA Barbara, MUCHA Aurelia (2001) Zmiany w cechach rozpłodowych loch rasy pbz w dużych stadach zarodowych. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 12: 215-222.
579. PARAPONIAK Paweł, ROBORZYŃSKI Maciej (2001) The use of Tirolean Bergschaf and Weisse Alpenschaf Sheep for the production of slaughter lambs in Poland's mountainous areas. Archiv für Tierzucht., Sonderheft: 109-111.
580. PIERZCHAŁA Mariusz, KORWIN-KOSSAKOWSKA Agnieszka, CYMEROWSKA-PROKOPCZYK Iwona, SZYDŁOWSKI Maciej, KURYŁ Jolanta, ŻURKOWSKI Maciej, KAMYCZEK Marian, JANIK Andrzej (2001) The Polish "Pig Genome Mapping" project. XII. Identification of quantitative traits loci affecting carcass proportions and meat deposition. Anim. Sci. Papers Reports, 19(1): 5-26.
581. REJDUCH Barbara (2001) Zjawisko chimeryzmu komórkowego XX/XY u zwierząt z rodziny Bovidae. Rocz. Nauk. Zoot., Rozpr. Hab., 14: 5-61.
582. REJDUCH Barbara, SŁOTA Ewa, JANIK Andrzej, ZĄBEK Tomasz (2001) Identification of blood cell chimerism in bovine heterosexual twins using blood groups, karyotype and DNA microsatellite polymorphism analyses. Ann. Anim. Sci., 1, 2: 13-18.
583. ROBORZYŃSKI Maciej, KĘDZIOR Władysław, KNAPIK Jan, KIEĆ Wojciech, KRUPIŃSKI Jędrzej (2001) Wyniki oceny tusz oraz jakość mięsa tryczków pochodzących z krzyżowania owcy pogórza z trykami rasy Weisses Alpenschaft i wschodniofryzyjską. Rocz. Nauk. Zoot., 28, 2: 39-51.
584. ROBORZYŃSKI Maciej, KIEĆ Wojciech, KNAPIK Jan, KRUPIŃSKI Jędrzej (2001) Wstępne wyniki odchowu pastwiskowego i wartość rzeźna jagniąt, pochodzących z krzyżowania owcy pogórza z trykami rasy Weisses Alpenschaft i wschodniofryzyjskiej. Rocz. Nauk. Zoot., 28, 2: 27-37.
585. ROSIŃSKI Andrzej (2001) Analiza bezpośrednich i skorelowanych efektów selekcji w dwóch rodach gęsi. Rocz. AR Poznań, 309, Rozpr. Nauk.: 5-105.
586. RYCHLIK Tadeusz (2001) Wykorzystanie badań grup krwi i białek polimorficznych do charakterystyki struktury genetycznej owiec. Biul. Inf. IZ, 3: 5-14.
587. RZEPECKI Rafał (2001) Poziom cech indeksowanych tryczków i maciorek testowanych w 1998 roku. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 11: 351-362.
588. SŁOTA Ewa, KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna, BUGNO Monika, GIEMZA-MAREK Agnieszka, KULIG Bernadetta (2001) Comparison between the G-banded karyotype of the aoudad (Ammotragus lervia) and sheep (Ovis aries). J. Appl. Genet., 41(1): 59-63.
589. SŁOTA Ewa, REJDUCH Barbara, KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna, ŻYGA Agata, NATONEK Małgorzata (2001) Application of bovine Y chromosome specific probe for ovine heterosome identification using FISH technique. Anim. Sci. Papers Reports, 19(3): 203-208.
590. SZATKOWSKA Iwona, BORYS Bronisław, UDAŁA Jan, KULIG Hanna (2001) Częstotliwość występowania chimeryzmu komórkowego 54,XX/54,XY u owiec rasy merynofin Mf-40 i mieszańców merynoromanowa. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 11: 437-441.
591. TRELA Jan, RYGAŁŁO Katarzyna, OLIWIECKI Jacek, SZEWCZYK Andrzej, ZAJĄC Małgorzata (2001) Praca hodowlana nad doskonaleniem stad bydła mlecznego w gospodarstwach farmerskich. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 59: 261-271.
592. WĘGRZYN Jan, SKIBA Elżbieta, KACZOR Urszula (2001) Expression of IgM immunoglobulin heavy chain IGHMA2 gene and absorption and catabolism of these proteins in lambs. Ann. Anim. Sci., 1, 2: 45-52.
593. WĘŻYK Stanisław, CYWA-BENKO Katarzyna (2001) Nauki drobiarskie na początku XXI wieku: bilans zamknięcia i otwarcia. Post. Nauk Rol., 6: 3-28.
594. WÓJCIK Piotr, CZAJA Hanna (2001) Przyczyny brakowania krów w gospodarstwach rolnych na terenie Polski Południowej. Biul. Inf. IZ, 4: 53-61.
595. WÓJCIK Piotr, MAJEWSKA Anna, CZAJA Hanna (2001) Białaczka jako czynnik ograniczający produkcyjność w gospodarstwach farmerskich. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 59: 279-289.
596. ZAJĄC Jan (2001) Porównanie cech tucznych, rzeźnych oraz jakości mięsa królików różnych ras i ich mieszańców. Rocz. Nauk. Zoot., 28, 1: 9-23.
597. ZAJĄC Jan (2001) V turnus oceny wartości użytkowej królików metodą stacyjną w Zakładzie Doświadczalnym w Chorzelowie. Biul. Inf. IZ, 3: 63-73.
598. ZAJĄC Jan (2001) VI turnus oceny wartości użytkowej królików metodą stacyjną w Zakładzie Doświadczalnym w Chorzelowie. Biul. Inf. IZ, 4: 105-119.
599. ŻAK Grzegorz, RÓŻYCKI Marian (2001) Dokładność szacowania wartości hodowlanej świń w zależności od źródeł informacji. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 12: 291-296.
600. ŻAK Grzegorz, RÓŻYCKI Marian (2001) Zastosowanie metody BLUP do wyeliminowania wpływu czynników środowiskowych na wartość hodowlaną świń ocenianych w stacjach kontroli. Zesz. Nauk. AR Wrocław., 405: 285-291.
601. BIELAŃSKI Paweł (2001) Pochodzenie i rasy królików. Mat. konf. nauk.-techn. dla liderów grup producenckich hodowców królików. Chorzelów, 5-8.11.2001, 8-29.
602. BIELAŃSKI Paweł, ZAJĄC Jan, KOWALSKA Dorota (2001) Badania nad wyprowadzeniem linii królików mięsnych. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 2000 r. Balice, 24-25.04.2001. Wyd. własne IZ, Kraków, 23-24.
603. BIELAŃSKI Paweł, ZOŃ Andrzej, ZAJĄC Jan, SŁAWOŃ Jerzy (2001) Optymalizacja pomieszczeń i ich wyposażenia dla poprawy dobrostanu oraz wyników produkcyjnych lisów niebieskich. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 2000 r. Balice, 24-25.04.2001. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 77.
604. BORYS Andrzej, BORYS Bronisław (2001) Observations on breed differences in selected parameters of lamb meat health quality. Proc. of the 47th int. Congr. of Meat Science Technology. Kraków, 26-31.08.2001., Vol. I: 166-167.
605. BORYS Bronisław, MANDECKA Bożena (2001) Doskonalenie owiec merynosowych o średnim poziomie użytkowości rozpłodowej przy wykorzystaniu ras plennych. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 2000 r. Balice, 24-25.04.2001. Wyd. własne IZ, Kraków, 21-22.
606. BORYS Bronisław, OSIKOWSKI Maciej (2001) Oddziaływanie genotypu oraz czynników technologicznych na jakość tusz jagniąt mieszańców owiec merynosowych z trykami ras plennych i mięsnej z uwzględnieniem standardów Unii Europejskiej. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 2000 r. Balice, 24-25.04.2001. Wyd. własne IZ, Kraków, 19-20.
607. BUGNO Monika, SŁOTA Ewa, ZĄBEK Tomasz (2001) Kontrola cytogenetyczna klaczy z problemami w rozrodzie. Mat. XIV Zjazdu PTG: Genetyka w służbie człowieka. Poznań, 11-13.06.2001, 23-24.
608. CYWA-BENKO Katarzyna (2001) Znaczenie zachowania bioróżnorodności w kształtowaniu postępu w hodowli i produkcji drobiu. Mat. międz. konf. nauk. z okazji Międz. Targów Poznań., Poznań, 04-07.10.2001, 11-19.
609. CZAJA Hanna, KACZOR Andrzej (2001) Der Einfluss verschiedener Haltungssysteme auf die Rinderproduktion. Mat. niemiecko-polsk. konf.: Aktualne tendencje rozwojowe w niemieckim i polskim rolnictwie, Fundacja im. Hannsa Seidela. Bayerische Landesanstalt für Tierzucht. Grub (Niemcy), 9-10.07.2001, 81-90.
610. GÓRNICKA-MICHALSKA Elżbieta, KOWALSKI Andrzej, CYWA-BENKO Katarzyna (2001) Porównanie sekwencji N-końca dwóch allelicznych form histonu H5 erytrocytów kury. Mat. XIV zjazdu PTG: Genetyka w służbie człowieka. Poznań, 11-13.06.2001, s. 242.
611. JACYNO Eugenia, KAMYCZEK Marian, KAWĘCKA Maria, KOŁODZIEJ Anita, OWSIANNY Jacek, DELIKATOR Barbara (2001) Influence of the -carotene additive in feed mixtures for young boars on their reproductive usefulness. Proc. of Intern. EAAP 52th Annual Meeting of European Association for Animal Production, Budapeszt, 26-29.08.2001, Abstr., s. 216.
612. JAŻDŻEWSKI Józef (2001) Doskonalenie genetyczne stada krów mlecznych w Pawłowicach. Mat. semin. SANO: Żywienie krów mlecznych. Pawłowice, 19.03.2001, 12-17.
613. JURA Jacek (2001) Transgeneza świń. Mat. konf. nauk.: Doskonalenie wartości hodowlanej zwierząt w oparciu o selekcję na markery genetyczne i transgenezę. Balice, 8.11.2001. Wyd. IZ, Kraków, 59-69.
614. KACZOR Urszula, RYCHLIK Tadeusz, SKIBA Elżbieta, WIERZCHOŚ Edward (2001) Genetic characteristic of multiple-birth litters of the prolific Olkuska sheep. Proc. 10th Int. Symp.: Molecular and physiological aspects of regulatory processes of the organism. Kraków, 5-6.06.2001, 152-153.
615. KAMYCZEK Marian (2001) Metody oceny i doskonalenia użytkowości rozpłodowej loch. Mat. konf. nauk.: Zastosowanie osiągnięć biotechniki w kierowaniu rozrodem świń. Puławy, 21-22.09.2001, 51-59.
616. KAMYCZEK Marian (2001) Wykorzystanie w selekcji genów markerów powiązanych z użytkowością rozpłodową loch. Mat. konf. nauk.: Doskonalenie wartości hodowlanej zwierząt w oparciu o selekcję na markery genetyczne i transgenezę. Balice, 8.11.2001. Wyd. IZ, Kraków, 21-39.
617. KAMYCZEK Marian, RÓŻYCKI Marian (2001) Wyprowadzenie nowych i doskonalenie istniejących linii świń. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 2000 r. Balice, 24-25.04.2001. Wyd. własne IZ, Kraków, 9-19.
618. KĘDZIOR Władysław, PARAPONIAK Paweł, ROBORZYŃSKI Maciej (2001) The meat quality of Tirolean Bergschaf and Weisse Alpenschaf and their crossbreds with Polish Mountain sheep. Proc. of the 47th int. Congr. of Meat Science Technology. Kraków, 26-31.08.2001, Vol. I: 214-215.
619. KIEĆ Wojciech, KRUPIŃSKI Jędrzej, ROBORZYŃSKI Maciej (2001) Program odbudowy pogłowia owiec oraz zagospodarowania produktów oczarskich na przykładzie województw bielskiego i krośnieńskiego. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 2000 r. Balice, 24-25.04.2001. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 18.
620. KŁOS Kamila, BERNACKI Zenon, BIELIŃSKA Halina (2001) Porównanie wzrostu gęsi białych kołudzkich z rodów hodowlanych W11 i W33 do 17. tygodnia życia. Mat. konf. nauk.-techn.: Możliwości doskonalenia jakości mięsa i pierza gęsiego oraz sposobów ich zagospodarowania na tle uwarunkowań produkcyjnych i rynkowych. Inowrocław, 12-13.10.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 159-168.
621. KŁOSOWSKA Danuta, WALASIK K., ELMINOWSKA-WENDA Gabriela, KSIĄŻKIEWICZ Juliusz, KISIEL Tomasz, FARUGA Andrzej, PUCHAJDA Helena, ROSIŃSKI Andrzej, BOGUCKA J. (2001) Intramuscular fatty tissue content in m. pectoralis superficialis and in m. biceps femoris of different turkey genotypes. Proc. IXth Europ. Symp. Quality Poultry Meat. Kusadasi (Turcja), 9-12.09.2001, 341-346.
622. KNAPIK Jan, KRUPIŃSKI Jędrzej, KIEĆ Wojciech (2001) Möglichkeiten des Ultraschalleinsatses zur Lebend- und Schlatkörperbeurteilung beim Schaf. Mat. niemiecko-polsk. konf.: Aktualne tendencje rozwojowe w niemieckim i polskim rolnictwie, Fundacja im. Hannsa Seidela. Bayerische Landesanstalt für Tierzucht. Grub (Niemcy), 9-10.07.2001, 206-221.
623. KNAPIK Jan, RZEPECKI Rafał, KIEĆ Wojciech (2001) Nachkommenschafts und Eigeleitungsprüfung Beim Schaf nach modifizierter dänischer Methode. Mat. niemiecko-polsk. konf.: Aktualne tendencje rozwojowe w niemieckim i polskim rolnictwie, Fundacja im. Hannsa Seidela. Bayerische Landesanstalt für Tierzucht. Grub (Niemcy), 9-10.07.2001, 190-205.
624. KOSSAKOWSKA Agnieszka, CIEŚLAK Danuta, KAMYCZEK Marian, KURUŁ Jolanta (2001) Zależność pomiędzy polimorfizmem wybranych genów a poziomem cech związanych z reprodukcją u świń. Mat. XIV Zjazdu PTG: Genetyka w służbie człowieka. Poznań, 11-13.06.2001, s. 59.
625. KOZŁOWSKI Jacek (2001) Zasady racjonalnego odchowu cieląt. Mat. szkol.: Problemy racjonalnego chowu bydła mlecznego. 11.12.2001, ZD IZ Rossocha. Wyd. IZ, Kraków-Rossocha, 21-36.
626. KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna, SŁOTA Ewa, PIEŃKOWSKA Aldona (2001) Zastosowanie techniki FISH do identyfikacji chromosomów płciowych u wybranych gatunków z rodziny Bovidae. Mat. XIV Zjazdu PTG: Genetyka w służbie człowieka. Poznań, 11-13.06.2001, 27-28.
627. KRASZEWSKI Juliusz, MANDECKI Andrzej (2001) Zasady racjonalnego wychowu cieląt i jałowizny przeznaczonej na remont stada krów. Mat. konf. nauk.-techn.: Racjonalne podstawy chowu bydła mlecznego. 22.11.2001, Mełno. Wyd. IZ, Kraków-Mełno, 25-46.
628. KSIĄŻKIEWICZ Juliusz, KISIEL Tomasz (2001) Effect of origin on the relationship between physical traits of eggs and lipid compounds of egg yolk in conservative flocks of ducks. Proc. IXth Europ. Symp. Quality Poultry Meat. Kusadasi (Turcja), 9-12.09.2001, 73-78.
629. LIPIŃSKI Daniel, KALAK Robert, PŁAWSKI Andrzej, KALAK Marta, SZALATA Marlena, JURA Jacek, JURA Jolanta, SMORĄG Zdzisław, PIEŃKOWSKI Marek, SŁOMSKI Ryszard (2001) Ekspresyjne konstrukcje genowe prawidłowych i zmutowanych genów zwierząt. Mat. konf. nauk.: Doskonalenie wartości hodowlanej zwierząt w oparciu o selekcję na markery genetyczne i transgenezę. Balice, 8.11.2001. Wyd. IZ, Kraków, 41-45.
630. ŁYSAK Andrzej, MACH-PALUSZKIEWICZ Zofia (2001) Experimental farm rearing of Roman snail as an example of the protective action for its natural population. Proc. XXXI ESNA Annual Meeting. Kreta (Grecja), 8-12.09.2001, vol. 1. s. 23.
631. ŁYSAK Andrzej, MACH-PALUSZKIEWICZ Zofia, LIGASZEWSKI Maciej (2001) Fermowy wychów ślimaków jadalnych. Mat. szkol. na konf. nauk.-techn.: Fermowy wychów ślimaków jadalnych. Balice, 10.04.2001, 1-13.
632. ŁYSAK Andrzej, MACH-PALUSZKIEWICZ Zofia, LIGASZEWSKI Maciej (2001) Wstępne wyniki fermowego wychowu winniczka (Helix pomatia L.). Mat. XVII Kraj. Semin. Malakologicznego. Ojców, 30.05-1.06.2001, vol. 1: 30-31.
633. MAJEWSKA Anna, WÓJCIK Piotr, CZAJA Hanna (2001) Wydajność mleczna córek jako wypadkowa wartości hodowlanej matek. Mat. XIV Zjazdu PTG: Genetyka w służbie człowieka. Poznań, 11-13.06.2001, 213-214.
634. MAZANOWSKI Adam (2001) Przydatność ras, rodów i mieszańców gęsi hodowanych w Polsce do produkcji mięsa i pierza. Mat. konf. nauk.-techn.: Możliwości doskonalenia jakości mięsa i pierza gęsiego oraz sposobów ich zagospodarowania na tle uwarunkowań produkcyjnych i rynkowych. Inowrocław, 12-13.10.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 19-30.
635. MAZANOWSKI Adam (2001) Różnorodność biologiczna gęsi szansą na uzyskanie nowych surowców dla przemysłu drobiarskiego. Mat. Forum Drob. z okazji IV Międz. Targów: Ferma świń i drobiu. Poznań, 18-20.05.2001, 96-104.
636. NOGAJ Anna, NOGAJ Jan, SASIMOWSKI Ewald (2001) Zróżnicowanie enzymów: dehydrogenazy 6-fosfoglukonianu - PGD i izomerazy fosfoglukozy - GPI u koni różnych ras w Polsce. Mat. XIV Zjazdu PTG: Genetyka w służbie człowieka. Poznań, 11-13.06.2001, s. 253.
637. ORZECHOWSKA Barbara (2001) Determination of tissue composition of particular carcass cuts based on detailed dissection of one of them. Proc. of Intern. EAAP 52th Annual Meeting of European Association for Animal Production, Budapeszt, 26-29.08.2001, s. 301.
638. PAKULSKI Tadeusz, OSIKOWSKI Maciej (2001) Wytworzenie plennej linii barwnego merynosa na drodze dolewu krwi merynosa Booroola. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 2000 r. Balice, 24-25.04.2001. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 13.
639. PARAPONIAK Paweł, ROBORZYŃSKI Maciej, KIEĆ Wojciech, KĘDZIOR Władysław (2001) Using of Austrian Mountain Sheep and White Alpine sheep for the production of slaughter lambs in Poland's mountainous areas. Mat. międz. symp.: Results of new studies on small ruminants. Poznań, 29-31.03.2001, s. 54.
640. PIERZCHAŁA-KOZIEC Krystyna, ZUBEL Joanna, KĘPYS Barbara, DROŻDŻ Andrzej (2001) Interaction between naltrexone and progesterone in the secretion of steroid hormones from sheep ovary. Proc. 10th Int. Symp.: Molecular and physiological aspects of regulatory processes of the organism. Kraków, 5-6.06.2001, 309-311.
641. PIETRUSZKA Arkadiusz, CZARNECKI Roman, DVORAK Josef, KAMYCZEK Marian, OWSIANNY Jacek, KAWĘCKA Maria, DELIKATOR Barbara (2001) The influence of Hal genotype on reproductive usefulness of young boars. Proc. of Intern. EAAP 52th Annual Meeting of European Association for Animal Production, Budapeszt, 26-29.08.2001, Abstr., s. 217.
642. REJDUCH Barbara, SŁOTA Ewa, JANIK Andrzej, ZĄBEK Tomasz, KWACZYŃSKA Anna (2001) Analiza polimorfizmu sekwencji mikrosatelitarnych DNA u różnopłciowych bliźniąt bydlęcych. Mat. XIV Zjazdu PTG: Genetyka w służbie człowieka. Poznań, 11-13.06.2001, 256-257.
643. ROBORZYŃSKI Maciej (2001) Program doskonalenia cech użytkowych polskiej owcy górskiej oraz poprawy efektywności produkcji owczarskiej w Tatrach i Beskidach. Mat. konf. nauk.: Produkcja zwierzęca w świetle wymogów weterynaryjnych. Muszyna, 7.05.2001. Wyd PIW Puławy, z. 1: 24-36.
644. ROSIŃSKI Andrzej, BADOWSKI Jakub, WĘŻYK Stanisław, BIELIŃSKA Halina (2001) Genetyczne i fenotypowe zależności między cechami mięsnymi u gęsi białych kołudzkich z rodu W33. Mat. konf. nauk.-techn.: Możliwości doskonalenia jakości mięsa i pierza gęsiego oraz sposobów ich zagospodarowania na tle uwarunkowań produkcyjnych i rynkowych. Inowrocław, 12-13.10.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 169-170.
645. RÓŻYCKI Marian (2001) Metody genetycznej modyfikacji świń. Mat. konf. nauk.: Doskonalenie wartości hodowlanej zwierząt w oparciu o selekcję na markery genetyczne i transgenezę. Balice, 8.11.2001. Wyd. IZ, Kraków, 3-15.
646. RÓŻYCKI Marian, BURACZEWSKI Stanisław, PASIEKA Jarosław (2001) Reakcja różnych genotypów świń na żywienie mieszankami zbilansowanymi na podstawie zawartości aminokwasów strawnych. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 2000 r. Balice, 24-25.04.2001. Wyd. własne IZ, Kraków, 11-12.
647. RYGAŁŁO Katarzyna (2001) Zależności między cechami biometrycznymi jałówek rasy cb a ich późniejszą wydajnością. Mat. XIV Zjazdu PTG: Genetyka w służbie człowieka. Poznań, 11-13.06.2001, s. 220.
648. RZEPECKI Rafał, RADECKA Janina, KIEĆ Wojciech, KANIA Stefania (2001) Wytworzenie linii owiec przydatnych do chowu w trudnych warunkach środowiskowych. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 2000 r. Balice, 24-25.04.2001. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 17.
649. SKIBA Elżbieta, WĘGRZYN Jan (2001) Niezwykły pokarm i lekarstwo. Mat. semin.: Dni wykotów. Nowy Targ, 2.02.2001. Wyd. AR Kraków, Kat Hod. Owiec i Kóz, 9-11.
650. SKRZYŻALA Irena, WĘGLARZY Karol, ROBORZYŃSKI Maciej (2001) Wykorzystanie tryków wschodnio-fryzyjskich w doskonaleniu użytkowości plennej i mlecznej owiec. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 2000 r. Balice, 24-25.04.2001. Wyd. własne IZ, Kraków, 15-16.
651. SŁOTA Ewa, REJDUCH Barbara, DANIELAK-CZECH Barbara, KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna, BUGNO Monika, KWACZYŃSKA Anna (2001) Cytogenetyczna charakterystyka genomu zwierząt gospodarskich. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 2000 r. Balice, 24-25.04.2001. Wyd. własne IZ, Kraków, 26-27.
652. SŁOTA Ewa, REJDUCH Barbara, NATONEK Małgorzata, ŻYGA Agata, KRUPIŃSKI Jędrzej, BRZÓSKA Franciszek (2001) Identification of mtDNA as a marker of bovine products. Proc. 10th Int. Symp.: Biotechnology 2001. České Budějovice, 25-26.09.2001, s. 140.
653. SMORĄG Zdzisław, SKRZYSZOWSKA Maria, GAJDA Barbara, BOCHENEK Michał (2001) Biotechnologia gamet i zarodków świń. Mat. konf. nauk.: Doskonalenie wartości hodowlanej zwierząt w oparciu o selekcję na markery genetyczne i transgenezę. Balice, 8.11.2001. Wyd. IZ, Kraków, 47-57.
654. SYSA Paweł, REJDUCH Barbara, MATUSZEWSKA Magdalena, SŁOTA Ewa (2001) Zaburzenia kształtowania się układów rozrodczych jałówek 60,XX/60,XY. Mat. XIV Zjazdu PTG: Genetyka w służbie człowieka. Poznań, 11-13.06.2001, s. 151.
655. TOMCZYK-WRONA Iwona (2001) Aktualna sytuacja w hodowli koni huculskich. Mat. międz. konf. nauk.: Der Generalversammlung des HIF Vorstandes im Gestüt Topolcianky. Topolcianky (Słowacja), 29-30.06.2001, ss. 3.
656. TOMCZYK-WRONA Iwona (2001) Zasady prowadzenia ksiąg stadnych oraz rola prób dzielności w hodowli koni huculskich. Mat. międz. konf. nauk.: Kasejovice (Czechy), 27-28.10.2001, ss. 5.
657. TRELA Jan, WICHŁACZ Henryk, CHOROSZY Zenon (2001) Schlachtkörperklassifizierung beim Rind in Polen und seine Beurteilung. Mat. niemiecko-polsk. konf.: Aktualne tendencje rozwojowe w niemieckim i polskim rolnictwie, Fundacja im. Hannsa Seidela. Bayerische Landesanstalt für Tierzucht. Grub (Niemcy), 9-10.07.2001, 44-54.
658. TYRA Mirosław, RÓŻYCKI Marian (2001) Genetic and phenotypic correlations for reproductive traits of Polish Large White and Polish Landrace sows. Proc. of Intern. EAAP 52th Annual Meeting of European Association for Animal Production, Budapeszt, 26-29.08.2001, s. 297.
659. WĘGRZYN Jan, SKIBA Elżbieta, KRZYŚCIN Piotr (2001) Wykrywanie i wykorzystywanie antygenowych markerów genów i białek u zwierząt gospodarskich. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 2000 r. Balice, 24-25.04.2001. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 25.
660. WĘŻYK Stanisław (2001) Genetyczne uwarunkowanie jakości produktów zwierzęcych, a wymogi Unii Europejskiej. Mat. konf. nauk.: Aktualne problemy genetyki stosowanej. Bukowiec n. Solinką, 14.09.2001, ss.10.
661. WĘŻYK Stanisław (2001) Postęp hodowlany w drobiarstwie. Mat. IX Symp. Drob.: Rozwój produkcji drobiarskiej oraz zadania służby weterynaryjnej w aspekcie integracji z UE. Polanica Zdrój, 07-09.09.2001, 8-9.
662. WĘŻYK Stanisław (2001) Wpływ czynników genetycznych, a jakość produktów drobiarskich. Mat. międz. konf. nauk. z okazji Międz. Targów Poznań., Poznań, 04-07.10.2001, 53-61.
663. ZAJĄC Małgorzata, SZEWCZYK Andrzej, CZAJA Hanna (2001) Badania zależności cech użytkowości mlecznej w kolejnych laktacjach u krów czerwono-białych. Mat. XIV Zjazdu PTG: Genetyka w służbie człowieka. Poznań, 11-13.06.2001, s. 231.
664. ZĄBEK Tomasz (2001) Polimorfizm markerów mikrosatelitarnych DNA u koni rasy śląskiej, z obszaru dolnego Śląska. Mat. XIV Zjazdu PTG: Genetyka w służbie człowieka. Poznań, 11-13.06.2001, s. 267.
665. CHOROSZY Bogumiła, CHOROSZY Zenon, TRELA Jan, KOCOŃ Zofia (2001) Wyniki stacjonarnej oceny buhajów rasy simentalskiej w zakresie cech mięsnych (seria VIII R). Wyniki Oceny Wartości Hodowlanej Buhajów. Wyd. własne IZ, Kraków, 38: 41-51.
666. CHOROSZY Bogumiła, JAGUSIAK Wojciech, ŻARNECKI Andrzej, CZAJA Hanna, CHOROSZY Zenon, TRELA Jan (2001) Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej (sezon ocieleń: październik 1999 - marzec 2000). Ocena wartości hodowlanej buhajów pod względem cech wydajności mlecznej i pokroju. Wyd. własne IZ, Kraków, 22, 1, supl.: 23-31.
667. CHOROSZY Bogumiła, JAGUSIAK Wojciech, ŻARNECKI Andrzej, CZAJA Hanna, CHOROSZY Zenon, TRELA Jan (2001) Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej (sezon ocieleń: kwiecień - wrzesień 2000 r.). Wyniki Oceny Wartości Hodowlanej Buhajów. Wyd. własne IZ, Kraków, 38: 23-31.
668. CZAJA Hanna, JAGUSIAK Wojciech, ŻARNECKI Andrzej, CHOROSZY Bogumiła, TRELA Jan (2001) Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej (sezon ocieleń: październik 1999 - marzec 2000). Ocena wartości hodowlanej buhajów pod względem cech wydajności mlecznej i pokroju. Wyd. własne IZ, Kraków, 22, 1, supl.: 5-13.
669. CZAJA Hanna, JAGUSIAK Wojciech, ŻARNECKI Andrzej, CHOROSZY Bogumiła, TRELA Jan (2001) Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej (sezon ocieleń: kwiecień - wrzesień 2000 r.). Wyniki Oceny Wartości Hodowlanej Buhajów. Wyd. własne IZ, Kraków, 38: 5-13.
670. ECKERT Robert, SZYNDLER-NĘDZA Magdalena (2001) Ocena przyżyciowa młodych knurów. Stan Hodowli i Wyniki Oceny Świń w Roku 2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 19: 39-55.
671. ECKERT Robert, ŻAK Grzegorz (2001) Ocena przyżyciowa loszek. Stan Hodowli i Wyniki Oceny Świń w Roku 2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 19: 57-75.
672. GAWĘCKI Witold, KIEŁCZEWSKI Krzysztof, SZLINKA Urszula, GAWĘCKA Krystyna (2001) Ocena wartości użytkowej kur nieśnych i ogólnoużytkowych przeznaczonych dla różnych systemów chowu (XXVIII test kur nieśnych na ściółce - stado towarowe). Wyniki Oceny Użytkowości Drobiu. Wyd. własne IZ, Kraków, 29: 45-68.
673. GAWĘCKI Witold, KIEŁCZEWSKI Krzysztof, SZLINKA Urszula, GAWĘCKA Krystyna (2001) Ocena wartości użytkowej kurcząt brojlerów pochodzących z różnych stad rodzicielskich utrzymywanych na terenie Polski (test nr 1/2000). Wyniki Oceny Użytkowości Drobiu. Wyd. własne IZ, Kraków, 29: 3-16.
674. GAWĘCKI Witold, KIEŁCZEWSKI Krzysztof, SZLINKA Urszula, GAWĘCKA Krystyna (2001) Ocena wartości użytkowej kurcząt brojlerów pochodzących z różnych stad rodzicielskich utrzymywanych na terenie Polski (test nr 2/2000). Wyniki Oceny Użytkowości Drobiu. Wyd. własne IZ, Kraków, 29: 17-30.
675. GAWĘCKI Witold, KIEŁCZEWSKI Krzysztof, SZLINKA Urszula, GAWĘCKA Krystyna (2001) Ocena wartości użytkowej kurcząt brojlerów pochodzących z różnych stad rodzicielskich utrzymywanych na terenie Polski (test nr 3/2000). Wyniki Oceny Użytkowości Drobiu. Wyd. własne IZ, Kraków, 29: 31-44.
676. JAGUSIAK Wojciech, ŻARNECKI Andrzej, WÓJCIK Piotr, CZAJA Hanna (2001) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech pokroju (sezon ocieleń: kwiecień 2000 - wrzesień 2000). Ocena wartości hodowlanej buhajów pod względem cech wydajności mlecznej i pokroju. Wyd. własne IZ, Kraków, 22, 1, supl.: 15-22.
677. JAGUSIAK Wojciech, ŻARNECKI Andrzej, WÓJCIK Piotr, CZAJA Hanna (2001) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech pokroju (październik 2000 - marzec 2001). Wyniki Oceny Wartości Hodowlanej Buhajów. Wyd. własne IZ, Kraków, 38: 15-22.
678. JAGUSIAK Wojciech, ŻARNECKI Andrzej, WÓJCIK Piotr, CZAJA Hanna (2001) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech pokroju (sezon ocieleń: kwiecień 2000 - wrzesień 2000). Ocena wartości hodowlanej buhajów pod względem cech wydajności mlecznej i pokroju. Wyd. własne IZ, Kraków, 22, 1, supl.: 33-39.
679. JAGUSIAK Wojciech, ŻARNECKI Andrzej, WÓJCIK Piotr, CZAJA Hanna (2001) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech pokroju (październik 2000 - marzec 2001). Wyniki Oceny Wartości Hodowlanej Buhajów. Wyd. własne IZ, Kraków, 38: 33-40.
680. MAJEWSKA Anna, WÓJCIK Piotr, CZAJA Hanna, KORZONEK Halina (2001) Analiza wyników oceny i selekcji buhajów w wychowalniach w roku 2000. Wyniki Oceny Wartości Hodowlanej Buhajów. Wyd. własne IZ, Kraków, 38: 53-107.
681. ORZECHOWSKA Barbara, MUCHA Aurelia (2001) Ocena użytkowości rozpłodowej loch. Stan Hodowli i Wyniki Oceny Świń w Roku 2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 19: 15-38.
682. POŁTOWICZ Katarzyna (2001) Wykorzystanie aparatu Instron 5542 do oceny jakości skorupy jaj i mięsa drobiowego. Wyniki Oceny Użytkowości Drobiu. Wyd. własne IZ, Kraków, 29: 101-108.
683. POŁTOWICZ Katarzyna, WĘŻYK Stanisław (2001) Wyniki produkcyjne oraz ocena wydajności rzeźnej i jakości mięsa pięciu zestawów komercyjnych kurcząt brojlerów. Wyniki Oceny Użytkowości Drobiu. Wyd. własne IZ, Kraków, 29: 69-80.
684. RÓŻYCKI Marian, TYRA Mirosław (2001) Wyniki oceny użytkowości tucznej i rzeźnej świń w stacjach kontroli. Stan Hodowli i Wyniki Oceny Świń w Roku 2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 19: 77-94.
685. RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (2001) Wyniki poubojowego testu świń pochodzących z firm hybrydowych. Stan Hodowli i Wyniki Oceny Świń w Roku 2000. Wyniki oceny świń z firm hybrydowych. Wyd. własne IZ, Kraków, 19, supl.: 77-94.
686. RZEPECKI Rafał, SZEWCZYK Andrzej, KANIA Stefania, KAWĘCKA Aldona (2001) Wyniki oceny wartości hodowlanej tryczków i maciorek w roku 1999. Wyniki oceny wartości hodowlanej owiec. Wyd. własne IZ, Kraków, 18: 3-229.
687. SZEWCZYK Andrzej (2001) System SELEKT do oceny wartości hodowlanej gęsi na fermie zarodowej. Wyniki Oceny Użytkowości Drobiu. Wyd. własne IZ, Kraków, 29: 109-137.
688. WĘŻYK Stanisław, CYWA-BENKO Katarzyna, KRAWCZYK Józefa (2001) Analiza aktualnego poziomu produkcyjnego materiału krajowego i zagranicznego użytkowanego w Polsce. Wyniki Oceny Użytkowości Drobiu. Wyd. własne IZ, Kraków, 29: 81-100.
689. ŻAK Grzegorz, RÓŻYCKI Marian (2001) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP. Wyd. własne IZ, Kraków, 1, 1: 3-103.
690. ŻAK Grzegorz, RÓŻYCKI Marian (2001) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP. Wyd. własne IZ, Kraków, 1, 2: 3-99.
691. ŻARNECKI Andrzej, JAGUSIAK Wojciech, CZAJA Hanna, TRELA Jan (2001) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy czarno-białej i czerwono-białej pod względem cech mlecznych (sezon ocieleń: październik 1999 - marzec 2000). Ocena wartości hodowlanej buhajów pod względem cech wydajności mlecznej i pokroju. Wyd. własne IZ, Kraków, 22, 1: 5-60.
692. ŻARNECKI Andrzej, JAGUSIAK Wojciech, CZAJA Hanna, TRELA Jan (2001) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy czarno-białej i czerwono-białej pod względem cech mlecznych (kwiecień -wrzesień 2000 r.). Ocena wartości hodowlanej buhajów pod względem cech wydajności mlecznej i pokroju. Wyd. własne IZ, Kraków, 22, 2: 5-16.
693. ŻARNECKI Andrzej, JAGUSIAK Wojciech, WÓJCIK Piotr, CZAJA Hanna (2001) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy czarno-białej i czerwono-białej pod względem cech pokroju (sezon ocieleń: kwiecień 2000 - wrzesień 2000). Ocena wartości hodowlanej buhajów pod względem cech wydajności mlecznej i pokroju. Wyd. własne IZ, Kraków, 22, 1: 61-124.
694. ŻARNECKI Andrzej, JAGUSIAK Wojciech, WÓJCIK Piotr, CZAJA Hanna (2001) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy czarno-białej i czerwono-białej pod względem cech pokroju (sezon ocieleń: październik 2000 - marzec 2001). Ocena wartości hodowlanej buhajów pod względem cech wydajności mlecznej i pokroju. Wyd. własne IZ, Kraków, 22, 2: 69-78.
695. BIELAŃSKI Paweł (2001) Produkcja królików mięsnych. Mat. instr. Wyd.: WODR Gdańsk, ss. 15.
696. CHOROSZY Bogumiła, BREJTA Władysław (2001) Simentale w Odrzechowej. Chów Bydła, 1: 8-11.
697. CYWA-BENKO Katarzyna (2001) Możliwość wykorzystania rodzimych ras kur nieśnych w ekologicznej produkcji drobiarskiej. Fauna & Flora, 6: s. 12.
698. CYWA-BENKO Katarzyna (2001) Możliwość wykorzystania rodzimych ras kur nieśnych w ekologicznej produkcji drobiarskiej. Fauna & Flora, 7: 9-10.
699. CYWA-BENKO Katarzyna (2001) Stan i zagrożenia utrzymania stad zachowawczych i rezerwy genetycznej drobiu w Polsce. Inf. Drob., 7: 45-50.
700. CYWA-BENKO Katarzyna (2001) Stan i zagrożenia utrzymania stad zachowawczych i rezerwy genetycznej drobiu w Polsce. Inf. Drob., 8: 22-25.
701. CYWA-BENKO Katarzyna (2001) Zielononóżka kuropatwiana. Fauna & Flora, 9: s. 9.
702. CZAJA Hanna, WÓJCIK Piotr (2001) Recepta na klasę ekstra. Agrochemia, 7: 6-9.
703. DESKUR Stanisław, TOMCZYK-WRONA Iwona (2001) Pastuszka. Koń Polski, 1(200): 42-43.
704. DROŻDŻ Andrzej (2001) Cele i metody krzyżowania owiec. Sądecki Inf. Roln., 1: s. 13.
705. DROŻDŻ Andrzej (2001) Wartość rzeźna tryczków-mieszańców owcy górskiej i wschodnio-fryzyjskiej. Sądecki Inf. Roln., 2: 17-18.
706. GACEK Leszek (2001) Wprowadzenie królików ras mięsnych, o sprawdzonej użytkowości rzeźnej, do hodowli indywidualnej. Mat. instr. Wyd.: IZ ZZD Chorzelów, 61-74.
707. GAWĘCKA Ewa (2001) Nioski jaj o brązowej i białej skorupie. Pol. Drob., 11: 7-8.
708. GAWĘCKI Witold (2001) Ocena wartości użytkowej kurcząt brojlerów pochodzących po różnych stadach rodzicielskich utrzymywanych na terenie Polski - test nr 3/2000. Pol. Drob., 1: 24-26.
709. GAWĘCKI Witold (2001) Użytkowość różnych zestawów rodzicielskich kur mięsnych i uzyskanych od nich kurcząt brojlerów (test XVII). Ogólnopol. Inf. Drob., 11(122): 18-20.
710. GAWĘCKI Witold (2001) Wyniki oceny wartości użytkowej kurcząt brojlerów wylężonych z jaj pobranych w różnych fermach rodzicielskich na terenie kraju (test nr 3/2000). Biul. Inf. Krajow. Rady Drob., IG, 2: 1-4.
711. GAWĘCKI Witold (2001) Wyniki oceny wartości użytkowej towarowych kur nieśnych i ogólnoużytkowych przeznaczonych do różnych systemów chowu a uczestniczących w XXVIII teście na ściółce. Pol. Drob., 2: 24-26.
712. JANIK Andrzej (2001) Stan badań nad cholesterolem w osoczu krwi i mięsie świń. Trzoda Chl., 6: 49-52.
713. JANIK Andrzej, BAROWICZ Tadeusz (2001) Jakość mięsa wieprzowego - wpływ stresu związanego z obrotem przedubojowym oraz ubojem świń. Trzoda Chl., 11: 72-74.
714. JANIK Andrzej, KAMYCZEK Marian (2001) Częstość występowania genu wrażliwości na stres RYR1T(HALn) w rasach świń hodowanych w Polsce. Trzoda Chl., 8-9: 45-48.
715. JANIK Andrzej, KAMYCZEK Marian (2001) Markery genetyczne u świń. Trzoda Chl., 2: 20-21.
716. JANIK Andrzej, KAMYCZEK Marian (2001) Test DNA identyfikujący podatność na kolibakteriozę u prosiąt. Trzoda Chl., 6: 56-57.
717. KNAPIK Jan, Naderer Josef (2001) Schafhaltung in Polen. Der Bayerische Schafhalter., 2: 36-37.
718. ŁYSAK Andrzej, MACH-PALUSZKIEWICZ Zofia, LIGASZEWSKI Maciej (2001) Fermowy wychów ślimaków jadalnych. Mat. instr. Wyd. IZ Kraków, 1-13.
719. MROCZKO Leszek (2001) Nowoczesna obsługa stada świń. Trzoda Chl., 1: 92-96.
720. NIŻNIKOWSKI Roman, BORYS Bronisław, GRUSZECKI Tomasz, WÓJTOWSKI Jacek (2001) Wykorzystanie rasy teksel w krajowej hodowli owiec. Cz. I. Charakterystyka odmian ras rodzimych wytworzonych przy udziale rasy teksel. Prz. Hod., 6: 26-27..
721. NIŻNIKOWSKI Roman, BORYS Bronisław, GRUSZECKI Tomasz, WÓJTOWSKI Jacek (2001) Wykorzystanie rasy teksel w krajowej hodowli owiec. Cz. II. Krzyżowanie towarowe przy użyciu rasy teksel. Prz. Hod., 7: 16-21.
722. NIŻNIKOWSKI Roman, BORYS Bronisław, GRUSZECKI Tomasz, WÓJTOWSKI Jacek (2001) Wykorzystanie rasy teksel w krajowej hodowli owiec. Cz. III. Syntetyczne linie owiec wytworzone przy udziale rasy teksel. Prz. Hod., 8: 25-27.
723. ORZECHOWSKA Barbara, MUCHA Aurelia (2001) Wyniki użytkowości rozpłodowej loch linii ojcowskich w 2000 r. Trzoda Chl., 8-9: 34-37.
724. ORZECHOWSKA Barbara, MUCHA Aurelia (2001) Wyniki użytkowości rozpłodowej loch osiągnięte w 2000 r. Trzoda Chl., 5: 14-17.
725. ROBORZYŃSKI Maciej, KARETA Wiesław, CEGŁA Mirosław (2001) Użytkowość rozpłodowa alpejskich owiec rasy Bergschaf i Weisse Alpenschaf w okresie ich adaptacji w Beskidzie Sądeckim. Cz. II. Prz. Hod., 1: 25-26.
726. RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (2001) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 1: 29-31.
727. RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (2001) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 2: 42-45.
728. RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (2001) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 3: 18-20.
729. RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (2001) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 4: 33-35.
730. RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (2001) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 5: 28-30.
731. RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (2001) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 6: 58-60.
732. RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (2001) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 7: 24-26.
733. RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (2001) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 8-9: 52-54.
734. RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (2001) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 10: 42-44.
735. RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (2001) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 11: 52-54.
736. RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (2001) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 12: 30-32.
737. RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (2001) Wyniki poubojowego testu świń pochodzących z firm hybrydowych. Trzoda Chl., 10: 28-30.
738. SKIBA Elżbieta, WĘGRZYN Jan (2001) Niezwykły pokarm i lekarstwo. Mat. instr.-szkol. Wyd.: Kat. Hod. Owiec i Kóz, AR Kraków, 9-11.
739. TOMCZYK-WRONA Iwona (2001) Przegląd hodowlany w Stadninie Koni Huculskich w ZZD Odrzechowa. Hucuły, 3/II: 18-20.
740. WĘŻYK Stanisław (2001) Czy genetycznie modyfikowane organizmy są groźne? Pol. Drob., 4: 9-11.
741. WĘŻYK Stanisław (2001) Jajo = Q3. Hod. Drobiu, 12: 16-19.
742. WĘŻYK Stanisław (2001) Nutraceutyk - lek, żywność czy pasza? Hod. Drobiu, 2: 5-6.
743. WĘŻYK Stanisław (2001) Znaczenie chowu drobiu. Fauna & Flora, 1: s. 8.
744. WÓJCIK Piotr (2001) Wystawa zwierząt hodowlanych w Pradze. Chów Bydła, 1: 26-27.
745. ZAJĄC Jan (2001) Duże i małe. Farmer, 7: s. 10.
746. ZAJĄC Jan (2001) O wyższości ras. Farmer, 10: s. 9.
747. ZAJĄC Jan, BIELAŃSKI Paweł, NOGAJ Jan, GACEK Leszek (2001) Wpływ rasy i wagi ubojowej na wydajność rzeźną oraz parametry jakościowe mięsa u królików. Instr. wdroż. Wyd. własne IZ, Kraków, 2: 1-7.
748. ŻAK Grzegorz, RÓŻYCKI Marian (2001) Poubojowa ocena świń pochodzących z firm hybrydowych. Top Agrar, 9: 104-105.
749. ŻAK Grzegorz, SZYNDLER-NĘDZA Magdalena (2001) Przyżyciowa ocena knurów i loszek hodowlanych - rasy matczyne. Trzoda Chl., 6: 42-47.
750. ŻAK Grzegorz, SZYNDLER-NĘDZA Magdalena (2001) Przyżyciowa ocena knurów i loszek hodowlanych - rasy i linie ojcowskie. Trzoda Chl., 7: 16-19.