Spis publikacji

Spis publikacji (1996)

Żywienie i paszoznawstwo

1. CHRZĄSZCZ EWA, KISTOWSKI Tadeusz, KORNIEWICZ Adolf, CZARNIK-MATUSEWICZ Henryk (1996) Wykorzystanie drobnej i grubej frakcji poekstrakcyjnej śruty rzepakowej w żywieniu cieląt. Rośliny oleiste, XVII, 2: 519-528.
2. ZIÓŁKOWSKI Tadeusz, KORNIEWICZ Adolf, CZARNIK-MATUSEWICZ Henryk, KORNIEWICZ Daniel, PALECZEK Barbara (1996) Wpływ różnych poziomów lizyny z udziałem spreparowanej śruty rzepakowej na wyniki tuczu świń. Rośliny oleiste, XVII, 2: 512-518.

Ekonomika i organizacja produkcji zwierzęcej

3. WĘŻYK Stanisław (1996) Dziś i jutro polskiego drobiarstwa. Agroprolog, 8: s. 3.

Inne

4. BAROWICZ Tadeusz (1996) Henryk Styczyński (1928-1994). Sylwetki profesorów i docentów nieżyjących. W: Instytut Zootechniki 1950-1995. Wyd. IZ, Kraków, s. 375.
5. BAROWICZ Tadeusz (1996) Zakład Fizjologii Zwierząt. W: Instytut Zootechniki 1950-1995. Wyd. IZ, Kraków, 121-127.
6. BAROWICZ Tadeusz (1996) Zygmunt Ewy (1913-1994). Sylwetki profesorów i docentów nieżyjących. W: Instytut Zootechniki 1950-1995. Wyd. IZ, Kraków, 349-350.
7. BIELAK Franciszek (1996) Irena Leonhard-Kluz (1920-1994). Sylwetki profesorów i docentów nieżyjących. W: Instytut Zootechniki 1950-1995. Wyd. IZ, Kraków, 366-367.
8. BIELAK Franciszek (1996) Samodzielna Pracownia Mleczarstwa. W: Instytut Zootechniki 1950-1995. Wyd. IZ, Kraków, 129-132.
9. BIELIŃSKA Halina, ZAŁUSKA Janusz (1996) Kazimierz Bieliński (1912-1993). Sylwetki profesorów i docentów nieżyjących. W: Instytut Zootechniki 1950-1995. Wyd. IZ, Kraków, 348-349.
10. BRZESKI Erazm, DESKUR Stanisław, TOMCZYK-WRONA Iwona (1996) Zakład Hodowli Koni. W: Instytut Zootechniki 1950-1995. Wyd. IZ, Kraków, 133-136.
11. BRZÓSKA Franciszek (1996) Zakład Paszoznawstwa i Surowców Pochodzenia Zwierzęcego. W: Instytut Zootechniki 1950-1995. Wyd. IZ, Kraków, 95-106.
12. CIURUŚ Julian (1996) Zootechniczny Zakład Doświadczalny Raba Wyżna. W: Instytut Zootechniki 1950-1995. Wyd. IZ, Kraków, 293-296.
13. CZAJA Hanna (1996) Zakład Hodowli Bydła i Koni. W: Instytut Zootechniki 1950-1995. Wyd. IZ, Kraków, 31-35.
14. DROŻDŻ Andrzej (1996) Stacja Owczarstwa Górskiego Bielanka. W: Instytut Zootechniki 1950-1995. Wyd. IZ, Kraków, 319-321.
15. GROCHOWALSKI Krzysztof (1996) Borys Hrycyk (1918-1967). Sylwetki profesorów i docentów nieżyjących. W: Instytut Zootechniki 1950-1995. Wyd. IZ, Kraków, s. 28.
16. GRUSZECKI Alojzy (1996) Zootechniczny Zakład Doświadczalny Chorzelów. W: Instytut Zootechniki 1950-1995. Wyd. IZ, Kraków, 227-235.
17. KAMIŃSKA Barbara Z. (1996) Helena Bączkowska (1910-1995). Sylwetki profesorów i docentów nieżyjących. W: Instytut Zootechniki 1950-1995. Wyd. IZ, Kraków, 343-346.
18. KAMIŃSKA Barbara Z. (1996) Laura Kaufman (1889-1972). Sylwetki profesorów i docentów nieżyjących. W: Instytut Zootechniki 1950-1995. Wyd. IZ, Kraków, 357-359.
19. KLESZCZYŃSKA-LENDA Anna (1996) Rozwój kadry naukowej. W: Instytut Zootechniki 1950-1995. Wyd. IZ, Kraków, 191-219.
20. KOŁAT Stanisław (1996) Zootechniczny Zakład Doświadczalny Rymanów. W: Instytut Zootechniki 1950-1995. Wyd. IZ, Kraków, 301-305.
21. KORELESKI Jerzy (1996) Zakład Żywienia Zwierząt. W: Instytut Zootechniki 1950-1995. Wyd. IZ, Kraków, 85-94.
22. KORNIEWICZ Adolf (1996) Jan Glapś (1923-1995). Sylwetki profesorów i docentów nieżyjących. W: Instytut Zootechniki 1950-1995. Wyd. IZ, Kraków, s. 351.
23. KORNIEWICZ Adolf (1996) Zootechniczny Zakład Doświadczalny Czechnica. W: Instytut Zootechniki 1950-1995. Wyd. IZ, Kraków, 237-245.
24. KRUPIŃSKI Jędrzej (1996) Wkład Instytutu Zootechniki w rozwój nauk zootechnicznych oraz krajowej produkcji zwierzęcej. W: Instytut Zootechniki 1950-1995. Wyd. IZ, Kraków, 7-20.
25. LASZCZKA Andrzej (1996) Roczniki Naukowe Zootechniki - historia i stan obecny. W: Instytut Zootechniki 1950-1995. Wyd. IZ, Kraków, 187-189.
26. LASZCZKA Andrzej (1996) Zakład Fizjologii Rozrodu Zwierząt. W: Instytut Zootechniki 1950-1995. Wyd. IZ, Kraków, 71-83.
27. LEGUTKO Stanisław, PETKOWSKI Jan, PŁONKA Stanisław, RYMUT Danuta (1996) Dział Informacji i Doradztwa Zootechnicznego. W: Instytut Zootechniki 1950-1995. Wyd. IZ, Kraków, 173-180.
28. LORCH Danuta (1996) Franciszek Abgarowicz (1901-1979). Sylwetki profesorów i docentów nieżyjących. W: Instytut Zootechniki 1950-1995. Wyd. IZ, Kraków, 26-27.
29. ŁYSAK Andrzej (1996) Samodzielna Pracownia Biologii Ryb i Środowiska Wodnego. W: Instytut Zootechniki 1950-1995. Wyd. IZ, Kraków, 169-171.
30. MACH-PALUSZKIEWICZ Zofia (1996) Samodzielna Pracownia Hodowli Jedwabników. W: Instytut Zootechniki 1950-1995. Wyd. IZ, Kraków, 137-138.
31. MANDECKI Andrzej (1996) Zootechniczny Zakład Doświadczalny Mełno. W: Instytut Zootechniki 1950-1995. Wyd. IZ, Kraków, 278-281.
32. MICHNA Gustaw (1996) Zootechniczny Zakład Doświadczalny Grodziec Śląski. W: Instytut Zootechniki 1950-1995. Wyd. IZ, Kraków, 247-255.
33. NIEDŹWIADEK Stanisław (1996) Jadwiga Ocetkiewicz (1909-1979). Sylwetki profesorów i docentów nieżyjących. W: Instytut Zootechniki 1950-1995. Wyd. IZ, Kraków, 368-370.
34. NIEDŹWIADEK Stanisław (1996) Zakład Hodowli Zwierząt Futerkowych. W: Instytut Zootechniki 1950-1995. Wyd. IZ, Kraków, 53-58.
35. OKULARCZYK Stanisława (1996) Zakład Ekonomiki i Organizacji Produkcji Zwierzęcej. W: Instytut Zootechniki 1950-1995. Wyd. IZ, Kraków, 113-116.
36. OSIKOWSKI Maciej (1996) Zootechniczny Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka. W: Instytut Zootechniki 1950-1995. Wyd. IZ, Kraków, 267-271.
37. OSTROWSKI Romuald (1996) Zootechniczny Zakład Doświadczalny Pawłowice. W: Instytut Zootechniki 1950-1995. Wyd. IZ, Kraków, 284-291.
38. PETKOWSKI Jan (1996) Biblioteka. W: Instytut Zootechniki 1950-1995. Wyd. IZ, Kraków, 181-186.
39. RÓŻYCKI Marian (1996) Zakład Hodowli Trzody Chlewnej. W: Instytut Zootechniki 1950-1995. Wyd. IZ, Kraków, 37-45.
40. RZEPECKI Rafał (1996) Władysław Nawara (1920-1986). Sylwetki profesorów i docentów nieżyjących. W: Instytut Zootechniki 1950-1995. Wyd. IZ, Kraków, 366-367.
41. RZEPECKI Rafał (1996) Zakład Hodowli Owiec i Kóz. W: Instytut Zootechniki 1950-1995. Wyd. IZ, Kraków, 47-52.
42. SŁAWOŃ Jerzy (1996) Stacja Badawcza Hodowli Zwierząt Futerkowych Skolimów. W: Instytut Zootechniki 1950-1995. Wyd. IZ, Kraków, 323-324.
43. SŁOMKOWSKI Kazimierz (1996) Zootechniczny Zakład Doświadczalny Siejnik. W: Instytut Zootechniki 1950-1995. Wyd. IZ, Kraków, 307-309.
44. SŁOTA Ewa (1996) Zakład Immuno- i Cytogenetyki Zwierząt. W: Instytut Zootechniki 1950-1995. Wyd. IZ, Kraków, 67-70.
45. WAWRZYŃCZAK Stefan (1996) Franciszek Klocek (1914-1972). Sylwetki profesorów i docentów nieżyjących. W: Instytut Zootechniki 1950-1995. Wyd. IZ, Kraków, 29-30.
46. WAWRZYŃCZAK Stefan (1996) Stanisław Kamiński (1920-1991). Sylwetki profesorów i docentów nieżyjących. W: Instytut Zootechniki 1950-1995. Wyd. IZ, Kraków, s. 351.
47. WAWRZYŃCZAK Stefan (1996) Zakład Przemysłowych Metod Produkcji Zwierzęcej. W: Instytut Zootechniki 1950-1995. Wyd. IZ, Kraków, 162-167.
48. WAWRZYŃCZAK Stefan (1996) Zakład Technologii i Ekologii Produkcji Zwierzęcej. W: Instytut Zootechniki 1950-1995. Wyd. IZ, Kraków, 107-111.
49. WAWRZYŃSKI Marek (1996) Zootechniczny Zakład Doświadczalny Rossocha, sp. z o.o. W: Instytut Zootechniki 1950-1995. Wyd. IZ, Kraków, 297-299.
50. WĘŻYK Stanisław (1996) Zakład Hodowli Drobiu. W: Instytut Zootechniki 1950-1995. Wyd. IZ, Kraków, 59-65.
51. WRONA Jan (1996) Zootechniczny Zakład Doświadczalny Zator. W: Instytut Zootechniki 1950-1995. Wyd. IZ, Kraków, 311-317.
52. ŻYWCZOK Henryk (1996) Zootechniczny Zakład Doświadczalny Lipowa. W: Instytut Zootechniki 1950-1995. Wyd. IZ, Kraków, 273-275.

Genetyka i hodowla zwierząt gospodarskich

53. DANIELAK-CZECH Barbara, KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna, SŁOTA Ewa, REJDUCH Barbara, KWACZYŃSKA Anna (1996) Preliminary identification of pair 1 chromosome rearrangement in the Polish Landrace sow. Arch. de Zootechnia, 45, 170-71: 215-219.
54. DUNIEC Maria Jolanta, DUNIEC Marian, KOŚCIELNY Mariusz, PILCH Elżbieta (1996) A closed system within blood group locus B of cattle. Anim. Genet., Suppl., 27, 2: s. 19.
55. JANIK Andrzej, PARYS-PROSZEK Agnieszka, RYCHLIK Tadeusz, KAMYCZEK Marian, DUNIEC Marian, ORZECHOWSKA Barbara (1996) Relationship between lipoprotein allotypes and production traits in Duroc pigs. Anim. Genet., Suppl., 27, 2: s. 113.
56. KURYŁ Jolanta, ŻURKOWSKI Maciej, KAMYCZEK Marian, JANIK Andrzej, DUNIEC Marian, RÓŻYCKI Marian, CZERWIńSKI Sławomir (1996) Mapping of quantitative loci for growth rate and carcass quality in pigs. Anim. Genet., Suppl., 27, 2: 113-114.