Spis publikacji

Spis publikacji (2003)

Genetyka i hodowla zwierząt gospodarskich

1. BEDNARCZYK Marek, PŁUCIENNICZAK Grażyna, PŁUCIENNICZAK Andrzej, ŁAKOTA Paweł, SOCHANIK Anna, DŁUŻNIEWSKA Paulina, GRAJEWSKI Bartosz (2003) Expression of exogenous genes in blastodermal wells of chicken in vitro. Folia Biologica, (Kraków), 51 (3-4): 189-194.
2. BIELAŃSKI Paweł (2003) Badania nad wyprowadzeniem linii królików mięsnych. Rocz. Nauk. Zoot. Supl., 17, 1: 321-324.
3. BLICHARSKI Tadeusz, PIERZCHAŁA Mariusz, ECKERT Robert (2003) Fattening and slaughter value and incidence of PSE meat in crossbred pigs sired by boars of different breeds. Ann. Anim. Sci., 3, 1: 29-33.
4. CYWA-BENKO Katarzyna, KRAWCZYK Józefa (2003) Biologiczna jakość jaj rodzimych rodów kur nieśnych. Medyc. Weteryn., 59 (10): 84-87.
5. KISIEL Tomasz, KSIĄŻKIEWICZ Juliusz (2003) Cechy morfologiczne jaj od dwóch krajowych odmian regionalnych gęsi. Folia Univ. Agric. Stetinensis, 233, (45): 127-134.
6. KISIEL Tomasz, KSIĄŻKIEWICZ Juliusz (2003) Zmiany cech fizycznych jaj różnych odmian regionalnych gęsi w okresie nieśności. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 68, 4: s. 131.
7. KSIĄŻKIEWICZ Juliusz (2003) Comparison of reproduction and carcass traits in light type ducks of four conservative flocks over eight generations. Archiv für Tierzucht, 46 (4): 377-389.
8. ŁYSAK Andrzej (2003) Genetyczna modyfikacja - przegląd naukowy. Wiad. Zoot. IZ, 3-4: 62-67.
9. ŁYSAK Andrzej (2003) Genetycznie zmodyfikowane organizmy (GMO) - dobrodziejstwo czy zagrożenie? Wiad. Zoot. IZ, 1: 49-54.
10. ŁYSAK Andrzej (2003) Zwierzęta transgeniczne (genetycznie zmodyfikowane) - instrument wszechstronnych zastosowań. Wiad. Zoot. IZ, 2: 41-44.
11. MAJEWSKA Anna, WÓJCIK Piotr, CZAJA Hanna (2003) Porównanie wyników oceny pokroju buhajków pochodzących po ojcach z różnych krajów. Annales UMCS Lublin, XXI, 1, 3, Sectio EE Zoot.: 17-23.
12. MAZANOWSKI Adam, ADAMSKI Marek (2003) Egg content and eggshell traits in ducks from three maternal strains in Poland. Ann. Anim. Sci., 3, 2: 287-294.
13. MAZANOWSKI Adam, DZIADEK Krystian (2003) Traits of Graylag, White Kołuda and Slovakian goose crossbreds relative to direction of crossing. Ann. Anim. Sci., 3, 1: 165-183.
14. PAKULSKI Tadeusz (2003) Kształtowanie się użytkowości rozpłodowej maciorek w stadzie barwnego merynosa w zależności od wieku i typu urodzenia. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 68, 3: 53-60.
15. RÓŻYCKI Marian, ORZECHOWSKA Barbara, DROŻDŻA Wiesław (2003) Ocena knurów na podstawie przyżyciowych pomiarów słoniny i mięśnia polędwicy potomstwa różnej płci. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 17, 2: 549-552.
16. SIKORA Jacek (2003) Krzyżowanie miejscowych kóz z regionu pogórza kozłami rasy alpejskiej. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 17, 2: 553-556.
17. SIKORA Jacek (2003) Przydatność owcy romanowskiej w realizacji programu poprawy plenności merynosa polskiego. Rocz. Nauk. Zoot., 30, 2: 261-267.
18. SZWACZKOWSKI Tomasz, CYWA-BENKO Katarzyna, WĘŻYK Stanisław (2003) A note on inbreeding effect on productive and reproductive traits in laying hens. Anim. Sci. Papers Reports, 21, 2: 121-129.
19. TOMCZYK-WRONA Iwona (2003) Wpływ wybranych czynników na liczbę potomstwa przeznaczonego do dalszej hodowli w populacji koni rasy huculskiej. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 18: 185-189.
20. TRELA Jan, CZAJA Hanna, RYGAŁŁO Katarzyna, SZEWCZYK Andrzej (2003) Efekty prowadzenia pracy hodowlanej w różnych warunkach środowiskowych nad bydłem rasy czarno-białej. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 67: 51-56.
21. TRELA Jan, RYGAŁŁO Katarzyna, CHOROSZY Bogumiła, CZAJA Hanna (2003) Wpływ doboru buhajów na skład chemiczny mleka. Ann. Warsaw. Agricult. Univ. SGGW, Anim. Sci., 39, sup.: 66-71.
22. WĘŻYK Stanisław, BIELIŃSKA Halina, BADOWSKI Jakub, ROSIŃSKI Andrzej (2003) Parametry genetyczne gęsi białych kołudzkich. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 17, 2: 573-576.
23. WĘŻYK Stanisław, JANKOWSKI Jan (2003) Application of Mixed model methodology in breeding strategies for meat-type birds. W: Poultry Genetics, Breeding and Biotechnology. Wyd. CABI Publishing. Uniw. Georgia, USA, 147-164.
24. WIĘCEK Justyna, MROCZKO Leszek (2003) Przetwarzanie informacji w hodowli świń. W: Chów i hodowla trzody chlewnej. Rozdz. 14. Wyd. SGGW, Warszawa, 140-145.
25. WÓJCIK Piotr, CZAJA Hanna (2003) Selekcja bydła mlecznego pod kątem budowy zadu i łatwości wycieleń. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 67: 57-66.
26. WÓJCIK Piotr, CZAJA Hanna, MAJEWSKA Anna (2003) Związek pomiędzy cechami budowy bydła czerwono-białego a jego wydajnością mleczną. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 68, 1: 57-66.
27. WÓJCIK Piotr, MAJEWSKA Anna (2003) Estimating the relationship between rump conformation score and rump measurements. Ann. Anim. Sci., 3, 1: 21-27.
28. WÓJCIK Piotr, TRELA Jan (2003) Charakterystyka wybranych wskaźników użytkowości rozpłodowej krów rasy czarno-białej. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 17, 2: 577-580.
29. WRZESKA Maria (2003) Imprinting - piętno rodzicielskie. Gen insulinopodobnego czynnika wzrostu świń (IGF2) jako przykład genu piętnowanego. Prace i Materiały Zootechniczne, 61: 43-48.
30. ZAJĄC Jan (2003) Efekty krzyżowania królików. Wiad. Zoot. IZ, 3-4: 44-48.
31. ZAJĄC Jan (2003) Wartość użytkowa wybranych ras królików na podstawie wyników oceny stacjonarnej w latach 1998-2002. Rocz. Nauk. Zoot., 30, 2: 269-282.
32. ZAJĄC Jan (2003) Wyniki krzyżowania towarowego królików. Rocz. Nauk. Zoot., 30, 1: 25-35.
33. BADOWSKI Jakub, PAKULSKA Elżbieta, BIELIŃSKA Halina (2003) Współzależności między cechami fizycznymi jaj gęsich a wylęgiem i masą gąsiąt. Mat. konf. nauk.: Środowisko - Zwierzę - Produkt. Lublin, 22-23.09.2003, s. 73.
34. BORYS Bronisław, KŁOSOWSKA Danuta, ELMINOWSKA-WENDA Gabriela (2003) Muscle fibre characteristics in Longissimus lumborum of lambs of different genotypes. Proc. IX World Conf. Anim. Prod., XVIII Reuni o da Associacao Latinoamericana de Produç o Animal. Porto Alegre-Rio Grande do Sul (Brazylia). 26-31.10.2003, Abstr., s. 93.
35. BRESIŃSKA Anna, SZWACZKOWSKI Tomasz, CYWA-BENKO Katarzyna, WĘŻYK Stanisław (2003) Hipotetyczny i rzeczywisty poziom zinbredowania w wybranych populacjach zarodowych kur nieśnych. Mat. konf. Zjazdu PTZ: Zasoby genetyczne zwierząt w Polsce. Kraków, 9-12.09.2003, 115-116.
36. CALIK Jolanta (2003) Kształtowanie się zależności między dojrzałością płciową a nieśnością początkową u kur nieśnych. Mat. konf. Zjazdu PTZ: Zasoby genetyczne zwierząt w Polsce. Kraków, 9-12.09.2003, s. 118.
37. CZARNECKI Roman, KAWĘCKA Maria, PIETRUSZKA Arkadiusz, RÓŻYCKI Marian, KAMYCZEK Marian, DELIKATOR Barbara (2003) Reproductive usefulness of young boars reared in standarized litters of hyperprofilic sows of the Polish Synthetic Line 990. Proc. of Intern. EAAP 54th Annual Meeting of European Association for Animal Production, Rzym, 31.08-03.09.2003, s. 370.
38. CZARNECKI Roman, RÓŻYCKI Marian, KAMYCZEK Marian, PIETRUSZKA Arkadiusz, OWSIANNY Jacek, DELIKATOR Barbara (2003) The growth of young boars and gilts until two months of age reared in litters standardized to 8 or 12 piglets. Proc. of Intern. EAAP 54th Annual Meeting of European Association for Animal Production, Rzym, 31.08-03.09.2003, s. 379.
39. ECKERT Robert, RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (2003) Progress achieved in leanness and growth rate in some herds of Duroc pigs. Proc. of Intern. EAAP 54th Annual Meeting of European Association for Animal Production, Rzym, 31.08-03.09.2003, s. 64.
40. ECKERT Robert, ŻAK Grzegorz (2003) Heterosis effect in crosses between Duroc and Pietrain pigs. Proc. of Intern. EAAP 54th Annual Meeting of European Association for Animal Production, Rzym, 31.08-03.09.2003, s. 63.
41. JANIK Andrzej, BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek, MIGDAŁ Władysław (2003) Carcass traits, blood serum and meat lipid fractions in Polish Landrace pigs differing in RYR1 genotype. Proc. 7th Int. Symp.: Modern trends in livestock production. Belgrad (Serbia). 30.09-3.10.2003, s. 486.
42. LISOWSKI Mirosław, KIEŁCZEWSKI Krzysztof, BEDNARCZYK Marek (2003) Szacowanie wartości hodowlanej kur nieśnych z uwzględnieniem wydajności krewnych kolateralnych. Mat. konf. Zjazdu PTZ: Zasoby genetyczne zwierząt w Polsce. Kraków, 9-12.09.2003, 138-139.
43. MAZUR Małgorzata, CZAJA Hanna (2003) Szanse i zagrożenia w hodowli bydła czerwono-białego w obliczu holsztynizacji. Mat. konf. nauk.: Środowisko - Zwierzę - Produkt. Lublin, 22-23.09.2003, s. 70.
44. ORZECHOWSKA Barbara, TYRA Mirosław (2003) Relationships between GPI and PGD locus genotypes and selected meat quality traits of Polish Large White pigs. Proc. of Intern. EAAP 54th Annual Meeting of European Association for Animal Production, Rzym, 31.08-03.09.2003, s. 369.
45. ORZECHOWSKA Barbara, TYRA Mirosław, KAMYCZEK Marian (2003) Relationships between GPI and PGD locus genotypes and some fattening and slaughter traits of Polish Large White pigs. Proc. of Intern. EAAP 54th Annual Meeting of European Association for Animal Production, Rzym, 31.08-03.09.2003, s. 370.
46. PAKULSKI Tadeusz (2003) Kształtowanie się użytkowości rozpłodowej maciorek w stadzie barwnego merynosa w zależności od wieku i typu urodzenia. Mat. konf. Zjazdu PTZ: Zasoby genetyczne zwierząt w Polsce. Kraków, 9-12.09.2003, s. 60.
47. PAŚCIAK Piotr, MIGDAŁ Władysław, WOJTYSIAK Dorota, POŁTOWICZ Katarzyna (2003) Charakterystyka narządów wewnętrznych tuczników reprezentujących genotyp świń o dużej retencji azotu w tkance mięśniowej. Mat. konf. Zjazdu PTZ: Zasoby genetyczne zwierząt w Polsce. Kraków, 9-12.09.2003, s. 84.
48. RÓŻYCKI Marian (2003) Organizacja prac hodowlanych na terenie działania stacji unasieniania. Mat. konf. nauk.-techn.: Rozród i hodowla trzody chlewnej na tle województwa kujawsko-pomorskiego. Inowrocław. 27.05.2003, ss. 8.
49. RÓŻYCKI Marian (2003) Wybrane cechy polskich świń zarodowych - postęp w mięsności tusz i jakości mięsa. Mat. VI międz. konf. nauk.: Wpływ czynników genetycznych i pozagenetycznych na jakość surowca wieprzowego. Siedlce. 23-24.04.2003, ss. 8.
50. RÓŻYCKI Marian, MUCHA Aurelia, TYRA Mirosław (2003) Zbadanie wpływu wprowadzonej informacji genetycznej na odchów prosiąt. Mat. II symp. etapowego z realiz. grantu: Identyfikacja polimorfizmu genów u zwierząt domowych i mechanizmy ich oddziaływania na cechy użytkowe. Balice. 23-24.10.2003, s. 56.
51. SKRABKA-BŁOTNICKA Teresa, KSIĄŻKIEWICZ Juliusz, ORKUSZ Agnieszka, WOŁOSZYN Janina, KISIEL Tomasz (2003) Evaluation of normal, PSE- and DFD-like condition in drakes' muscles from three Polish flocks. Proc. XVI Europ. Symp. on the Quality of Poultry Meat. Saint-Brieuc-Ploufragan (Francja), 23-26.09.2003, vol. II: 112-116.
52. WOŁOSZYN Janina, KSIĄŻKIEWICZ Juliusz, SKRABKA-BŁOTNICKA Teresa, BIERNAT Jadwiga, ORKUSZ Agnieszka, KISIEL Tomasz, PIECZYŃSKI Marcin (2003) Skład chemiczny mięśni kaczek ze stad zachowawczych A55 i P66. Mat. XXXIV Sesji Nauk. Kom. Nauk o Żywności PAN: Jakość polskiej żywności w przededniu integracji Polski z Unią Europejską. Wrocław, 10-11.09.2003, s. 204.
53. CHOROSZY Bogumiła, JAGUSIAK Wojciech, ŻARNECKI Andrzej, CZAJA Hanna, CHOROSZY Zenon, TRELA Jan (2003) Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy simental (sezon ocieleń: październik 2001 - marzec 2002 r.). Ocena wartości hodowlanej buhajów pod względem cech wydajności mlecznej i pokroju. Wyd. własne IZ, Kraków, 24, 1, supl.: 23-31.
54. CHOROSZY Bogumiła, JAGUSIAK Wojciech, ŻARNECKI Andrzej, CZAJA Hanna, CHOROSZY Zenon, TRELA Jan (2003) Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy simental (sezon ocieleń: kwiecień - wrzesień 2002 r.). W: Wyniki Oceny Wartości Hodowlanej Buhajów. Wyd. własne IZ, Kraków, 40: 23-31.
55. CZAJA Hanna, JAGUSIAK Wojciech, ŻARNECKI Andrzej, CHOROSZY Bogumiła (2003) Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej (sezon ocieleń: październik 2001 - marzec 2002). W: Ocena wartości hodowlanej buhajów pod względem cech wydajności mlecznej i pokroju. Wyd. własne IZ, Kraków, 24, 1, supl.: 5-13.
56. CZAJA Hanna, JAGUSIAK Wojciech, ŻARNECKI Andrzej, CHOROSZY Bogumiła, TRELA Jan (2003) Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej (sezon ocieleń: kwiecień - wrzesień 2002 r.). W: Wyniki Oceny Wartości Hodowlanej Buhajów. Wyd. własne IZ, Kraków, 40: 5-13.
57. ECKERT Robert, SZYNDLER-NĘDZA Magdalena (2003) Ocena przyżyciowa młodych knurów. W: Stan Hodowli i Wyniki Oceny Świń w Roku 2002, Wyd. własne IZ, Kraków, 21: 34-48.
58. ECKERT Robert, ŻAK Grzegorz (2003) Ocena przyżyciowa loszek. W: Stan Hodowli i Wyniki Oceny Świń w Roku 2002. Wyd. własne IZ, Kraków, 21: 49-64.
59. GAWĘCKI Witold, KIEŁCZEWSKI Krzysztof, GAWĘCKA Krystyna, SZLINKA Urszula (2003) Ocena wartości użytkowej zestawów rodzicielskich przeznaczonych do produkcji kurek przydatnych w chowie ekstensywnym i półintensywnym (XXIX test kur nieśnych na ściółce). W: Wyniki Oceny Użytkowości Drobiu. Wyd. własne IZ, Kraków, 31: 3-30.
60. GAWĘCKI Witold, KIEŁCZEWSKI Krzysztof, SZLINKA Urszula, GAWĘCKA Krystyna (2003) Ocena wartości użytkowej kurcząt brojlerów pochodzących z różnych stad rodzicielskich utrzymywanych na terenie Polski (test nr 1/2002). W: Wyniki Oceny Użytkowości Drobiu. Wyd. własne IZ, Kraków, 31: 31-42.
61. JAGUSIAK Wojciech, ŻARNECKI Andrzej, WÓJCIK Piotr, CZAJA Hanna (2003) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech pokroju (październik 2002 - marzec 2003). W: Wyniki Oceny Wartości Hodowlanej Buhajów. Wyd. własne IZ, Kraków, 40: 15-22.
62. JAGUSIAK Wojciech, ŻARNECKI Andrzej, WÓJCIK Piotr, CZAJA Hanna (2003) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simental pod względem cech pokroju (sezon ocieleń: kwiecień - wrzesień 2002). W: Ocena wartości hodowlanej buhajów pod względem cech wydajności mlecznej i pokroju. Wyd. własne IZ, Kraków, 24, 1, supl.: 33-40.
63. JAGUSIAK Wojciech, ŻARNECKI Andrzej, WÓJCIK Piotr, CZAJA Hanna (2003) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simental pod względem cech pokroju (październik 2002 - marzec 2003). W: Wyniki Oceny Wartości Hodowlanej Buhajów. Wyd. własne IZ, Kraków, 40: 33-40.
64. JAGUSIAK Wojciech, ŻARNECKI Andrzej, WÓJCIK Piotr, CZAJA Hanna (2003) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech pokroju (sezon ocieleń: kwiecień - wrzesień 2002 r.). W: Ocena wartości hodowlanej buhajów pod względem cech wydajności mlecznej i pokroju. Wyd. własne IZ, Kraków, 24, 1, supl.: 15-22.
65. MAJEWSKA Anna, CZAJA Hanna, KORZONEK Halina (2003) Analiza wyników oceny i selekcji buhajów w wychowalniach w roku 2002. W: Wyniki Oceny Wartości Hodowlanej Buhajów. Wyd. własne IZ, Kraków, 40: 57-109.
66. MUCHA Aurelia, TYRA Mirosław (2003) Inseminacja trzody chlewnej. W: Stan Hodowli i Wyniki Oceny Świń w Roku 2002. Wyd. własne IZ, Kraków, 21: 83-102.
67. ORZECHOWSKA Barbara, MUCHA Aurelia (2003) Ocena użytkowości rozpłodowej loch. W: Stan Hodowli i Wyniki Oceny Świń w Roku 2002. Wyd. własne IZ, Kraków, 21: 13-33.
68. RÓŻYCKI Marian, TYRA Mirosław (2003) Wyniki oceny użytkowości tucznej i rzeźnej świń w stacjach kontroli. W: Stan Hodowli i Wyniki Oceny Świń w Roku 2002. Wyd. własne IZ, Kraków, 21: 65-82.
69. RZEPECKI Rafał, SZEWCZYK Andrzej, KANIA Stefania, KAWĘCKA Aldona (2003) Wyniki oceny wartości hodowlanej tryczków i maciorek w roku 2001. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej owiec. Wyd. własne IZ, Kraków, 20: 3-241.
70. ZAJĄC Jan (2003) Wyniki oceny wartości użytkowej królików. Brosz. upowszech. Wyd. własne IZ, 4: 1-14.
71. ŻAK Grzegorz, RÓŻYCKI Marian (2003) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP w Polsce. W: Ocena Wartości Hodowlanej Świń Metodą BLUP. Wyd. własne IZ, Kraków, 3, 1: 5-134.
72. ŻAK Grzegorz, RÓŻYCKI Marian (2003) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP. W: Ocena Wartości Hodowlanej Świń Metodą BLUP. Wyd. własne IZ, Kraków, 3, 2: 5-153.
73. ŻAK Grzegorz, RÓŻYCKI Marian (2003) Wyniki poubojowego testu świń pochodzących z firm hybrydowych. W: Stan Hodowli i Wyniki Oceny Świń w Roku 2002. Supl. Wyd. własne IZ, Kraków, 21, supl.: 3-17.
74. ŻARNECKI Andrzej, JAGUSIAK Wojciech, CZAJA Hanna, TRELA Jan (2003) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy czarno-białej i czerwono-białej pod względem cech mlecznych (sezon ocieleń: październik 2001 - marzec 2002). W: Ocena wartości hodowlanej buhajów pod względem cech wydajności mlecznej i pokroju. Wyd. własne IZ, Kraków, 24, 1: 5-71.
75. ŻARNECKI Andrzej, JAGUSIAK Wojciech, CZAJA Hanna, TRELA Jan (2003) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy czarno-białej i czerwono-białej pod względem cech mlecznych (kwiecień -wrzesień 2002 r.). W: Ocena wartości hodowlanej buhajów pod względem cech wydajności mlecznej i pokroju. Wyd. własne IZ, Kraków, 24, 2: 5-75.
76. ŻARNECKI Andrzej, JAGUSIAK Wojciech, WÓJCIK Piotr, CZAJA Hanna (2003) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy czarno-białej i czerwono-białej pod względem cech pokroju (sezon ocieleń: kwiecień 2002 - wrzesień 2002). W: Ocena wartości hodowlanej buhajów pod względem cech wydajności mlecznej i pokroju. Wyd. własne IZ, Kraków, 24, 1: 73-141.
77. ŻARNECKI Andrzej, JAGUSIAK Wojciech, WÓJCIK Piotr, CZAJA Hanna, TRELA Jan (2003) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy czarno-białej i czerwono-białej pod względem cech pokroju (sezon ocieleń: październik 2002 - marzec 2003). W: Ocena wartości hodowlanej buhajów pod względem cech wydajności mlecznej i pokroju. Wyd. własne IZ, Kraków, 24, 2: 77-150.
78. BLICHARSKI Tadeusz, PIERZCHAŁA Mariusz, ECKERT Robert (2003) Ocena efektywności doboru świń o różnych genotypach w praktyce wielkofermowej. Prace z Zakresu Nauk Rolniczych,. Wyd. Pozn. Tow. Przyjaciół Nauk, Poznań, 95, supl., 83-92.
79. CYWA-BENKO Katarzyna (2003) Rasy rodzime - kury nieśne. Polbar (ród Pb1). Wiad. Zoot. IZ, 3-4: s. 80.
80. CYWA-BENKO Katarzyna (2003) Wykorzystanie osiągnięć biotechnologii w hodowli drobiu. Hod. Drobiu, 9: 40-43.
81. DOBRZAŃSKI Zbigniew, HERBUT Eugeniusz (2003) Problematyka drobiarska na XI Międzynarodowym Kongresie Higieny Zwierząt. Pol. Drob., 5: 39-40.
82. GACEK Leszek (2003) Jak zapobiegać szybkiemu spokrewnieniu zwierząt w stadzie. Króliki, 3: s. 12.
83. GARDZIŃSKA Aldona, PAŚCIAK Piotr, WOJTYSIAK Dorota, MIGDAŁ Władysław, POŁTOWICZ Katarzyna (2003) Wpływ genotypu i masy ciała przy uboju na wyniki wartości tucznej świń. Scientific Messenger of Lviv State Academy of Veterinary Medicine named after S.Z.Gzhytskyj. Lwów (Ukraina), 5, (3): 89-93.
84. GORNOWICZ Ewa, DZIADEK Krystian (2003) Pochodzenie kur nieśnych a skład chemiczny jaj spożywczych. Pol. Drob., 7: 52-54.
85. JASZCZYŃSKA Maria (2003) Ekspozycja ras rodzimych. XVII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych.Folder. Poznań. 9-12.10.2003. Wyd. IZ, 1-12.
86. JASZCZYŃSKA Maria (2003) Ekspozycja ras rodzimych. XVII Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych.Katalog, informacja o wystawcach. Poznań. 9-12.10.2003. Wyd. IZ, 1-41.
87. KRUPIŃSKI Jędrzej, MARTYNIUK Elżbieta, REKLEWSKI Zygmunt (2003) Stan i perspektywy ochrony zasobów genetycznych w Polsce. Prz. Hod., 9: 1-10.
88. MARTYNIUK Elżbieta (2003) Ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w Europie: kierunki działań i doświadczenia. Prz. Hod., 9: 15-21.
89. MARTYNIUK Elżbieta (2003) Ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich. Biologia w szkole, 11-12, 284: 262-273.
90. MROCZKO Leszek, RÓŻYCKI Marian (2003) Zagrożenie spadku produkcyjności świń na skutek depresji inbredowej. Brosz. upowszech. Wyd. własne IZ, 6: 1-9.
91. MROCZKO Leszek, RÓŻYCKI Marian (2003) Zagrożenie spadku produkcyjności świń na skutek depresji inbredowej. Trzoda Chl., 10: 36-41.
92. ORZECHOWSKA Barbara, MUCHA Aurelia (2003) Wyniki użytkowości rozpłodowej ras matecznych w roku 2002. Trzoda Chl., 7: 18-20.
93. PAKUŁA Robert, WĘGLARZY Karol (2003) Możliwości udziału amerykańskich zasobów genetycznych w polskich oborach bydła mlecznego współpracujących z WWS-Polska. Wiad. Zoot. IZ, 1: 18-28.
94. RÓŻYCKI Marian (2003) Wartość genetyczna świń ważnym elementem w produkcji wieprzowiny. W: Niektóre zagadnienia chowu świń w Polsce. Poradnik (SAPARD), Wyd. IZ, 5-32.
95. RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (2003) Przyżyciowa ocena knurków i loszek hodowlanych w roku 2002. Trzoda Chl., 4: 12-17.
96. RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (2003) Przyżyciowa ocena knurków i loszek hodowlanych w roku 2002 - rasy mateczne. Trzoda Chl., 5: 19-23.
97. RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (2003) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 1: 24-25.
98. RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (2003) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 2: 44-45.
99. RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (2003) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 3: 24-25.
100. RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (2003) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 4: 26-27.
101. RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (2003) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 5: 28-29.
102. RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (2003) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 6: 31-32.
103. RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (2003) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 7: 22-23.
104. RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (2003) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 8-9: 48-49.
105. RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (2003) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 10: 42-43.
106. RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (2003) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 11: 56-57.
107. RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (2003) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 12: 40-42.
108. SIKORA Jacek, WĘGLARZY Karol, SKRZYŻALA Irena (2003) Wykorzystanie kozłów rasy alpejskiej do doskonalenia kóz użytkowych. Instr. wdroż. Wyd. własne IZ, 1: 1-6.
109. TOMCZYK-WRONA Iwona (2003) Hodowla koni huculskich w Polsce. W. Koń huculski w euroregionie karpackim., 8-16.
110. WĘŻYK Stanisław (2003) Wykorzystanie metod genetyki molekularnej w hodowli drobiu. Pol. Drob., 11: 6-9.
111. WĘŻYK Stanisław, BADOWSKI Jakub, BIELIŃSKA Halina, KORMAN Kazimierz (2003) Raport o stanie hodowli, reprodukcji i produkcji młodej polskiej gęsi owsianej cz. I. Pol. Drob., 5: 42-45.
112. WĘŻYK Stanisław, BADOWSKI Jakub, BIELIŃSKA Halina, KORMAN Kazimierz (2003) Raport o stanie hodowli, reprodukcji i produkcji młodej polskiej gęsi owsianej cz. II. Pol. Drob., 6: 22-24.
113. WÓJCIK Piotr (2003) Cechy funkcjonalne - moda czy konieczność. Hoduj z głową, 4: 23-25.
114. WÓJCIK Piotr (2003) Czytajmy wyniki oceny pokroju. Hoduj z głową, 6: 25-26.
115. ZAJĄC Jan, BIELAŃSKI Paweł, NOGAJ Jan (2003) Ocena użytkowości rozpłodowej, tucznej i rzeźnej królików. Instr. wdroż. Wyd. własne IZ, 2: 1-10.
116. ŻAK Grzegorz (2003) Rozszerzenie Unii Europejskiej - sytuacja obecna, obawy i nadzieje producentów świń. Trzoda Chl., 6: 62-64.
117. CHOROSZY Bogumiła, CHOROSZY Zenon, TRELA Jan, KOCOŃ Zofia (2003) Wyniki stacjonarnej oceny buhajów rasy simental w zakresie cech mięsnych (seria X R). W: Wyniki Oceny Wartości Hodowlanej Buhajów. Wyd. własne IZ, Kraków, 40: 41-55.
118. GACEK Leszek (2003) Rasy królików - Nowozelandzki Biały. Króliki, 2: 21-22.
119. KAŁUŻA Halina, RZEPECKI Rafał (2003) Praktyczne działania Związku Hodowców Owiec w uzyskaniu postępu hodowlanego i produkcyjnego w owczarstwie krajowym. Wieś i Rolnictwo, 3, supl.: 357-366.

Paszoznawstwo i Żywienia Zwierząt Gospodarskich

120. BARABASZ Bogusław, GACEK Leszek (2003) Ocena składu chemicznego i frakcji włókna w mieszankach pełnoporcjowych dla królików. Rocz. Nauk. Zoot., 30, 1: 133-140.
121. BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek, PIETRAS Mariusz (2003) Wpływ zastąpienia soli wapniowych tłuszczu utylizacyjnego przez sole wapniowe oleju lnianego w dawkach pokarmowych loch na wyniki reprodukcji oraz odchowu prosiąt. Rośliny Oleiste, 24 (1): 283-289.
122. BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek, PIETRAS Mariusz, MIGDAŁ Władysław (2003) Skład chemiczny siary i mleka loch otrzymujących w paszy w ostatnim okresie ciąży oraz podczas laktacji dodatek sprzężonego kwasu linolowego (CLA). Rocz. Nauk. Zoot., 30, 2: 325-332.
123. BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek, PIETRAS Mariusz, MIGDAŁ Władysław (2003) Zmiany zawartości leptyny i wybranych wskaźników lipidowych krwi tuczników otrzymujących w diecie dodatek sprzężonego kwasu linolowego (CLA). Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 17, 1: 25-28.
124. BIELAŃSKI Paweł (2003) Wpływ żywienia mieszankami pełnodawkowymi z udziałem słomy surowej i uszlachetnionej na wzrost młodych królików. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 17, 1: 175-178.
125. BILIK Krzysztof, STRZETELSKI Juliusz, CHOROSZY Zenon, NIWIŃSKA Barbara (2003) Wpływ poziomu energii i białka w dawce pokarmowej skarmianej w okresie dojrzewania płciowego na wzrost, kondycję i wkaźniki rozrodu jałówek rasy Simental. Rocz. Nauk. Zoot., 30, 2: 311-324.
126. BILIK Krzysztof, STRZETELSKI Juliusz, NIWIŃSKA Barbara (2003) Wpływ poziomu energii i białka w dawce pokarmowej skarmianej w okresie przed i po osiągnięciu dojrzałości płciowej na wzrost, kondycję i wskaźniki reprodukcji jałówek. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 17, 1: 179-182.
127. BRZÓSKA Franciszek (2003) Technologie produkcji kiszonek, ich wartość pokarmowa i przydatność w żywieniu krów mlecznych. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 67: 187-203.
128. BRZÓSKA Franciszek, BRZEZIŃSKI Witold, BRZÓSKA Barbara (2003) Mineral nutrients in Polish feedingstuffs. Part 1. Fodder plants. Ann. Anim. Sci., 3, 1: 115-126.
129. BRZÓSKA Franciszek, BRZEZIŃSKI Witold, BRZÓSKA Barbara (2003) Mineral nutrients in Polish feedingstuffs. Part 2. Cereal grains. Ann. Anim. Sci., 3, 2: 311-321.
130. BRZÓSKA Franciszek, PIETRAS Mariusz, BRZÓSKA Barbara (2003) Effect of salt licks and mineral mixtures with iodine on cows' yield, iodine content of milk, milk nutrients and blood constituents. Ann. Anim. Sci., 3, 1: 55-66.
131. Furgał-Dierżuk Iwona, SZYMCZYK Beata (2003) The effect of different dietary fibres on volatile fatty acid content of caecum and cholesterol level in rat blood. Ann. Anim. Sci., Supl., 2: 259-263.
132. HANCZAKOWSKA Ewa, URBAŃCZYK Jerzy (2003) Efektywność suszonego wywaru z kukurydzy w tuczu świń. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 17, 1: 203-206.
133. HANCZAKOWSKI Piotr (2003) Fizjologiczne działanie kwasów tłuszczowych. Wiad. Zoot. IZ, 3-4: 3-6.
134. HANCZAKOWSKI Piotr, SZYMCZYK Beata (2003) Effect of main components of feed on cholesterol level in rats. Ann. Anim. Sci., Supl., 2: 265-268.
135. HANCZAKOWSKI Piotr, SZYMCZYK Beata (2003) The effect of potentially hypo- and hypercholesterolemic diets on serum lipids profile in rats. Ann. Anim. Sci., 3, 1: 109-114.
136. HANCZAKOWSKI Piotr, SZYMCZYK Beata, Furgał-Dierżuk Iwona (2003) The effect of soybean or casein protein and different fats on cholesterol and triacylglycerol level in rats. Ann. Anim. Sci., 3, 2: 301-309.
137. KAMIŃSKA Barbara Z. (2003) Substitution of soyabean meal with "00" rapeseed meal or its high-protein fraction in the nutrition of hens laying brown-shelled eggs. J. Anim. Feed Sci., 12: 111-119.
138. KAMIŃSKA Barbara Z. (2003) W 40-lecie rozpoczęcia badań nad brojlerami w Instytucie Zootechniki w Balicach. Wiad. Zoot. IZ, 2: 11-18.
139. KAMIŃSKA Barbara Z. (2003) Wpływ obniżenia poziomu białka w mieszance typu grower na wyniki produkcyjne brojlerów i bilans azotu. Rocz. Nauk. Zoot., 30, 2: 343-351.
140. KAMIŃSKA Barbara Z. (2003) Wpływ poziomu lizyny w mieszankach typu starter i grower na wyniki produkcyjne oraz skład chemiczny mięsa brojlerów. Rocz. Nauk. Zoot., 30, 2: 353-365.
141. KAMIŃSKA Barbara Z. (2003) Wpływ zawartości kukurydzy w mieszance typu starter oraz poziomu i rodzaju tłuszczu na wyniki produkcyjne brojlerów. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 17, 1: 215-219.
142. KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester (2003) Effect of limestone meal or grit in laying hen diets on eggshell quality. Ann. Anim. Sci., Supl., 2: 193-196.
143. KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester (2003) Stopień zanieczyszczenia ziarna paszowego jako czynnik wpływający na wskaźniki produkcyjne u brojlerów. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 17, 1: 225-228.
144. KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, IWANOWSKA Anna (2003) Lipid fatty acid composition and oxidative susceptibility in eggs of hens fed a fish fat diet supplemented with vitamin E, C, or synthetic antioxidant. J. Anim. Feed Sci., 12: 551-562.
145. KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, MACIEJEWICZ-RYŚ Julita (2003) Wpływ nasion przytulii czepnej i prowitaminy K3 w odchowie kurcząt brojlerów. Medyc. Weteryn., 59, 5: 401-405.
146. KOWALSKA Dorota (2003) Wpływ natłuszczania paszy dla królików na skład mleka i odchów młodzieży. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 17, 1: 229-232.
147. KOWALSKA Dorota (2003) Wpływ witamin na skład mleka króliczego. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 68, 6: 121-128.
148. KRASZEWSKI Juliusz (2003) Efekty zastosowania preparatu Megapro w żywieniu wysoko produkcyjnych krów w początkowym okresie trwania laktacji. Wiad. Zoot. IZ, 2: 31-34.
149. KRASZEWSKI Juliusz (2003) Mieszanki ziołowe w żywieniu wysokomlecznych krów. Wiad. Zoot. IZ, 3-4: 7-13.
150. KRASZEWSKI Juliusz, GREGA Tadeusz, STRZETELSKI Juliusz (2003) Wpływ skarmiania dodatku mieszanki ziołowej w dawkach pokarmowych krów na wykorzystanie paszy, wydajność i jakość technologiczną mleka. Ann. Warsaw. Agricult. Univ. SGGW, Anim. Sci., 39,sup.: 49-57.
151. KRASZEWSKI Juliusz, GREGA Tadeusz, WAWRZYŃCZAK Stefan (2003) Przydatność mieszanki ziołowej w odchowie cieląt. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 17, 1: 241-244.
152. KRASZEWSKI Juliusz, WAWRZYŃCZAK Stefan, MANDECKA Bożena (2003) Ocena efektywności preparatu Megapro w żywieniu wysoko produkcyjnych krów. Rocz. Nauk. Zoot., 30, 1: 69-77.
153. LISOWSKI Mirosław, LEWANDOWSKA Monika, BEDNARCZYK Marek, GULEWICZ Piotr, GULEWICZ Krzysztof (2003) Probiotic properties of pea a-galactoside preparation applied to chicken per os. Bull. Pol. Acad. Sci., 51 (4): 291-298.
154. MATYKA Stanisław, KAMIŃSKI Aleksander, SZMIGIELSKI Marek (2003) Stabilność termiczna wybranych enzymatycznych preparatów paszowych. Inżynieria Roln., 7 (49): 101-107.
155. MAZANOWSKI Adam, GORNOWICZ Ewa (2003) Assessment of slaughter value and chemical composition of meat in 8-week-old ducks from maternal strains. Ann. Anim. Sci., 3, 2: 355-364.
156. MIGDAŁ Władysław, PAŚCIAK Piotr, WOJTYSIAK Dorota, BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek, POŁTOWICZ Katarzyna, ŻIVKOVIĆ Branislav (2003) Histochemical profile of M. semimembranosus as a result of addition of -tocopherol in feed for fatteners. Biotechnology in Animal Husbandry, 19 (5-6): 277-281.
157. MIGDAŁ Władysław, PIESZKA Marek, BAROWICZ Tadeusz, PIETRAS Mariusz (2003) Skład chemiczny siary i mleka loch otrzymujących sprzężony kwas linolowy w paszy. Medyc. Weteryn., 59, 4: 327-330.
158. MIGDAŁ Władysław, WOJTYSIAK Dorota, PAŚCIAK Piotr, BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek (2003) Wpływ dodatku izomerów sprzężonego kwasu linolowego (CLA), oleju słonecznikowego oraz kukurydzianego do paszy na profil włókien mięśniowych M. Semimembranosus u tuczników. Rośliny Oleiste, 24 (1): 291-300.
159. MROCZKO Leszek, SOBEK Zbigniew (2003) WinPasze - komputerowy program bilansowania i optymalizacji receptur paszowych. Podr. akad. Wyd. Akad. Roln. w Poznaniu, 1-129.
160. NATONEK Małgorzata (2003) Wykrywanie komponentu zwierzęcego w paszach. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 17, 1: 265-268.
161. NIWIŃSKA Barbara, STRZETELSKI Juliusz, BILIK Krzysztof (2003) Reprodukcja i żywienie krów mlecznych w stadach o wysokiej wydajności. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 67, 87-98.
162. NIWIŃSKA Barbara, STRZETELSKI Juliusz, BILIK Krzysztof (2003) Wpływ bilansu kationowo-anionowego paszy na wyniki odchowu i wzrost cieląt. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 67, 205-211.
163. NIWIŃSKA Barbara, STRZETELSKI Juliusz, BOROWIEC Franciszek, DOMAŃSKI Piotr (2003) Wartość pokarmowa zielonki z lucerny w żywieniu przeżuwaczy. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 17, 1: 269-272.
164. OSIĘGŁOWSKI Stanisław, STRZETELSKI Juliusz, KOWALCZYK Jan, NIWIŃSKA Barbara (2003) Efficiency of metabolizable and net energy in growing bulls fed diets with maize silage. J. Anim. Feed Sci., 12: 475-486.
165. PAKULSKI Tadeusz, OSIKOWSKI Maciej (2003) Próby oceny kształtowania się współzależności między pobraniem składników pokarmowych a składem mleka dojonych owiec. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 17, 2: 495-498.
166. PASCHMA Jolanta (2003) Wyniki tuczu świń w zależności od ilości pobranej wody i czynników środowiskowych. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 17, 2: 499-503.
167. PASCHMA Jolanta, WAWRZYŃSKI Marek (2003) Wpływ dodatku ziół do dawek pokarmowych na przebieg porodu i wyniki użytkowości rozpłodowej loch. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 68, 2: 317-323.
168. PAŚCIAK Piotr, MIGDAŁ Władysław, WOJTYSIAK Dorota, POŁTOWICZ Katarzyna (2003) Charakterystyka narządów wewnętrznych tuczników reprezentujących genotyp świń szybko rosnących o dużej retencji azotu w tkance mięśniowej. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 17, 2: 505-508.
169. PIESZKA Marek (2003) Effect of vitamin A level in fat-added feed mixtures for broiler chickens on oxidative stability of meat lipids. Ann. Anim. Sci., 3, 1: 101-108.
170. PIESZKA Marek, BAROWICZ Tadeusz, MIGDAŁ Władysław, PIETRAS Mariusz (2003) Wpływ dodatku sprzężonego kwasu linolowego (CLA) w dawkach pokarmowych dla loch w okresie laktacji na wzrost i wybrane wskaźniki krwi prosiąt. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 17, 1: 273-276.
171. PIESZKA Marek, MIGDAŁ Władysław, BAROWICZ Tadeusz, PIETRAS Mariusz (2003) Wpływ sprzężonego kwasu linolowego (CLA) na wybrane wskaźniki krwi loch w okresie laktacji. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 17, 1: 93-96.
172. PISULEWSKA Elżbieta, MACIEJEWICZ-RYŚ Julita, GÓRAL Halina (2003) Plonowanie, zawartość składników organicznych i jakość białka długogłówkowych form koniczyny czerwonej (Trifolium pratense L.). Biuletyn IHAR, 228: 323-333.
173. POŁTOWICZ Katarzyna, WĘŻYK Stanisław, CALIK Jolanta (2003) Effect of diet type on chemical composition of broiler chicken meat. Ann. Anim. Sci., Supl., 2: 213-216.
174. REKIEL Anna, MROCZKO Leszek (2003) Żywienie wybranych grup produkcyjnych świń, optymalizacja żywienia. Rozdz. 7. W: Chów i hodowla trzody chlewnej. Wyd. SGGW, Warszawa, 54-66.
175. SKRZYŃSKI Grzegorz, SOWULA-SKRZYŃSKA Elżbieta (2003) Efektywność żywienia różnych grup genetycznych bydła mięsnego. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 17, 2: 897-900.
176. SŁOTA Ewa, NATONEK Małgorzata, ŻYGA Agata (2003) Wykrywanie komponentu zwierzęcego w paszach. Wiad. Zoot. IZ, 1: 15-17.
177. SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, HERBUT Eugeniusz, SKOMORUCHA Iwona (2003) Dietary level of energy and vitamin supplements vs. overheating of broiler chickens. Ann. Anim. Sci., Supl., 2: 221-225.
178. STRZETELSKI Juliusz, BILIK Krzysztof, NIWIŃSKA Barbara (2003) Żywienie i utrzymanie a wydajność rozrodcza krów mlecznych w stadach o wysokiej wydajności. Wiad. Zoot. IZ, 2: 3-10.
179. STRZETELSKI Juliusz, BOROWIEC Franciszek, MACIASZEK Katarzyna, NIWIŃSKA Barbara (2003) Efekty produkcyjne opasanych buhajków żywionych dawkami bilansowanymi w oparciu o energię metaboliczną lub energię netto przy skarmianiu mieszanki pełnodawkowej. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 17, 1: 297-300.
180. STRZETELSKI Juliusz, BOROWIEC Franciszek, NIWIŃSKA Barbara, ZYMON Monika (2003) Effect of two linseed oily cultivars and soluble dried maize on fatty acid composition of calf meat. Ann. Anim. Sci., Supl., 2: 65-69.
181. STRZETELSKI Juliusz, ZYMON Monika (2003) Przydatność suszonego gorzelniczego wywaru kukurydzianego w żywieniu bydła. W: Kierunki wykorzystania wysokoenergetycznych odmian kukurydzy do produkcji biopaliw. Wyd.: Inst. Biotechnol. Przem. Rolno-Spoż., Warszawa, 38-46.
182. SZCZUREK Witold (2003) A note on the performance and nitrogen output in broiler chickens fed diets with and without meat-and-bone meal formulated to total or digestible amino acid requirements. J. Anim. Feed Sci., 12: 813-819.
183. SZCZUREK Witold (2003) The potential for the improvement of meat yields of broiler by formulating diets containing plant protein sources on a digestible amino acid basis. Ann. Anim. Sci., Supl., 2: 231-235.
184. ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata (2003) Optimization of lysine content in pig feed mixtures as a way of reducing nitrogen excretion. Ann. Anim. Sci., Supl., 2: 151-154.
185. ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata (2003) Poziom azotu mocznikowego we krwi jako wskaźnik zapotrzebowania na lizynę u świń. Post. Nauk Rol., 4: 37-47.
186. ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, KORELESKI Jerzy (2003) Próba zwiększenia efektywności żywieniowej mieszanki paszowej dla kurcząt brojlerów w pierwszych dniach życia. Rocz. Nauk. Zoot., 30, 1: 69-77.
187. ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, KORELESKI Jerzy (2003) Wpływ czynników żywieniowych na jakość skorupy jaja. Post. Nauk Rol., 1: 177-169.
188. ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, KORELESKI Jerzy (2003) Zastosowanie suszonego wywaru z kukurydzy jako komponentu mieszanek paszowych dla kurcząt brojlerów. Rocz. Nauk. Zoot., 30, 2: 367-379.
189. ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, KORELESKI Jerzy (2003) Zastosowanie wybranych dodatków paszowych we wczesnym żywieniu kurcząt rzeźnych. Wiad. Zoot. IZ, 3-4: 15-20.
190. WIECZOREK Jarosław (2003) Wpływ nadmiernej podaży siarki na metabolizm miedzi i potencjał antyoksydacyjny u młodego bydła z objawami zapalenia dróg oddechowych i przewodu pokarmowego. Medyc. Weteryn., 59, 1: 55-57.
191. WIECZOREK Jarosław (2003) Wpływ nadmiernej podaży siarki na metabolizm miedzi i potencjał antyoksydacyjny u młodego bydła. Medyc. Weteryn., 59, 4: 331-334.
192. WIEWIÓRA Witold, BRZÓSKA Franciszek, BRZÓSKA Barbara (2003) Effect of selenium in daily ration on cows' yield and selenium concentration in milk and blood. Ann. Anim. Sci., 3, 1: 67-79.
193. WIEWIÓRA Witold, BRZÓSKA Franciszek, BRZÓSKA Barbara, PIETRAS Mariusz (2003) Effect of dietary iodine and selenium on their content in milk and level of thyroid hormones in cows. Ann. Anim. Sci., Supl., 2: 81-84.
194. WOJTYSIAK Dorota, MIGDAŁ Władysław, PAŚCIAK Piotr, BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek (2003) Wpływ dodatku oleju kukurydzianego i octanu -tokoferolu w paszy na zawartość tłuszczu śródmięśniowego i tłuszczu surowego w M. longissimus dorsi tuczników. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 17, 1: 301-304.
195. ZAJĄC Jan (2003) Porównanie masy ciała i zużycia paszy u królików różnych ras w okresie odchowu. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 17, 2: 581-584.
196. BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek, PIETRAS Mariusz (2003) Influence of dietary conjugated linoleic acid (CLA) on serum leptin concentrations and physiological variables of lipid metabolism in finishing pigs. Proc. of Intern. EAAP 54th Annual Meeting of European Association for Animal Production. Rzym, 31.08-03.09.2003, Book of Abstr., 9: s. 383.
197. BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek, PIETRAS Mariusz (2003) Influence of dietary fat source on sows' reproductive traits and piglets' rearing. Proc. of Intern. EAAP 54th Annual Meeting of European Association for Animal Production. Rzym, 31.08-03.09.2003, Book of Abstr., 9: s. 384.
198. BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek, PIETRAS Mariusz (2003) Wpływ soli wapniowych kwasów tłuszczowych oleju lnianego w dawkach pokarmowych dla loch na ich wskaźniki reprodukcyjne oraz wyniki odchowu prosiąt. Mat. XXV jubil. konf. nauk.:Rośliny oleiste. Poznań, 1-2.04.2003, streszcz., 93-94.
199. BRZÓSKA Franciszek (2003) The place and role of nutrition sciences i modern animal production. Proc. XXXII Int. Conf.: Animal Nutrition and Safety food Production. Lublin, 16-18.09.2003, 16-17.
200. BRZÓSKA Franciszek (2003) Wykorzystanie nasion roślin strączkowych i mieszanek zbożowo-strączkowych w żywieniu zwierząt, w tym trzody chlewnej. Mat. konf. nauk.-techn.: Uprawa i wykorzystanie roślin strączkowych w żywieniu zwierząt. MODR Karniowice, 25.02.2003, 11-20.
201. Furgał-Dierżuk Iwona, SZYMCZYK Beata (2003) The effect of different dietary fibre on volatile fatty acid content of caecum and cholesterol level in rat blood. Proc. XXXII Int. Conf.: Animal Nutrition and Safety food Production. Lublin, 16-18.09.2003, s. 102.
202. GOGOL Dorota, KORELESKI Jerzy, ŻYŁA Krzysztof (2003) Effects of an Aspergillus niger mycelium antibiotic and probiotic on growth performance and Clostridium perfringens ileal colonization in broiler chicks. Proc. of 14th Europ. Symp. on Poultry Nutr. WPSA. Lillehamer (Norwegia), 10-14.08.2003, 95-96.
203. GORNOWICZ Ewa (2003) Wpływ wybranych produktów ziołowych na cechy fizykochemiczne jaj spożywczych i mięsa drobiowego. Mat. VI Międz. Targów Ferma Świń i Drobiu: Produkcja bezpiecznej dla zdrowia żywności w oparciu o rodzime rasy drobiu. Poznań, 11-13.04.2003, 122-123.
204. HANCZAKOWSKI Piotr, SZYMCZYK Beata (2003) Effect of mn components of feed on cholesterol level in rats. Proc. XXXII Int. Conf.: Animal Nutrition and Safety food Production. Lublin, 16-18.09.2003, s. 103.
205. JAŚKIEWICZ Teresa, MATYKA Stanisław (2003) Application of Camelina sativa, its seeds, extrudate and oil cake in diets for broiler chickens and the effect on rearing indices and carcass quality. Proc. XXXII Int. Conf.: Animal Nutrition and Safety food Production. Lublin, 16-18.09.2003, s. 77.
206. JAŚKIEWICZ Teresa, MATYKA Stanisław (2003) Ocena aktywności wybranych czynników przeciwżywieniowych w mikronizowanych nasionach lędźwianu siewnego. Mat. XXXIV Sesji Nauk. Kom. Nauk o Żywności PAN: Jakość polskiej żywności w przededniu integracji Polski z Unią Europejską. Wrocław, 10-11.09.2003, s. 335.
207. KOCZANOWSKI Józef, MIGDAŁ Władysław, ORZECHOWSKA Barbara (2003) Profil kwasów tłuszczowych w słoninie tuczników czystorasowych (pbz, wbp) i mieszańców (pbz x wbp) jako efekt zmiany rodzaju tłuszczu w paszy w końcowym okresie tuczu. Mat. konf. nauk.: Prace genetyczno hodowlane nad świniami ras rodzimych. Poznań, 18-19.11.2003, ss. 1.
208. KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester (2003) Effect of limestone meal or grit in laying hen diets on eggshell quality. Proc. XXXII Int. Conf.: Animal Nutrition and Safety food Production. Lublin, 16-18.09.2003, s. 80.
209. KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester (2003) Znaczenie nasion chwastów i innych zanieczyszczeń zbożowych w paszy dla kurcząt broilerów. Mat. Ogólnop. konf. nauk.:Jakość a wykorzystanie ziarna zbóż. Puławy, 15-16.10.2003, s. 33.
210. KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, KOCZYWĄS Ewa (2003) The effect of limestone meal and grit proportions in laying hen diet on tibia and eggshell breaking strongth. Proc. of 14th Europ. Symp. on Poultry Nutr. WPSA. Lillehamer (Norwegia), 10-14.08.2003, 34-35.
211. KOROL Waldemar, ADAMCZYK Maria, NIEDŹWIADEK Teresa, WÓJCIK Stanisław (2003) Usefulness of amino acid chelates in broiler chicks feeding with mixed feeds after excluding meat and bone mcals. Proc. XXXII Int. Conf.: Animal Nutrition and Safety food Production. Lublin, 16-18.09.2003, s. 81.
212. KOWALCZYK Jan, CZAUDERNA Maria, PAJĄK Janusz, STRZETELSKI Juliusz, SKOMIAŁ Jacek (2003) Recovery in urine of allantoin administered intravenously at different levels of feeding sheep. Proc. 19th Scientific Meeting of AETE. Rostock (Niemcy), 12-13.09.2003, 773-776.
213. KOWALSKA Dorota, DURBACZ Grzegorz (2003) Effect of supplemental dietary fat on milk composition and rearing performance of young rabbits. Proc 3rd Meet. COST Action 848: Nutrition and pathology and meat quality, 25-27.09.2003, Praga (Republika Czeska), s. 27.
214. ŁYSAK Andrzej, LIGASZEWSKI Maciej, BARABASZ Wiesław (2003) Ability of edible snails (genus Helix) alimentary tract to digest pure cellulose. Mat. międz. konf. nauk.:ESNA XXXII Annual Meeting European Society for News Methods in Agricultural Research. S. Maria in Gradi, Univ. dello Tuscia,Viterbo (Włochy), 27-31.08.2003, 23-24.
215. MATYKA Stanisław, WALKIEWICZ Aleksander, WIELBO Eugeniusz (2003) Modyfikacja składu frakcji lipidowej tkanek świń poprzez wykorzystanie nasion lnianki (Camelina sativa) w pełnoporcjowych mieszankach paszowych. Mat. konf. nauk.: Środowisko - Zwierzę - Produkt. Lublin, 22-23.09.2003, s. 208.
216. MIGDAŁ Władysław, WOJTYSIAK Dorota, PAŚCIAK Piotr, BAROICZ Tadeusz, PIESZKA Marek (2003) Influence of addition of corn oil and -tocopherol in feed for histochemical profile of M. longissimus dorsi of fatteners. Mat. VI międz. konf. nauk.:Wpływ czynników genetycznych i pozagenetycznych na jakość surowca wieprzowego. Siedlce. 23-24.04.2003, 40-41.
217. MIGDAŁ Władysław, WOJTYSIAK Dorota, PAŚCIAK Piotr, BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek (2003) Wpływ dodatku izomerów sprzężonego kwasu linolowego (CLA), oleju słonecznikowego oraz kukurydzianego w dawkach pokarmowych na profil włókien mięśniowych M. longissimus dorsi tuczników. Mat. XXV jubil. konf. nauk.: Rośliny oleiste. Poznań, 1-2.04.2003, streszcz., 94-95.
218. NIEDŹWIADEK Teresa, ADAMCZYK Maria, KOROL Waldemar, WÓJCIK Stanisław (2003) Whole cereal grains in poultry feed. Proc. XXXII Int. Conf.: Animal Nutrition and Safety food Production. Lublin, 16-18.09.2003, s. 84.
219. NIWIŃSKA Barbara, STRZETELSKI Juliusz, BILIK Krzysztof (2003) Wpływ bilansu kationowo-anionowego na wyniki odchowu i wzrost cieląt. Mat. XI Szkoły Zimowej Hodowców Bydła. Zakopane, 17-22.03.2003, ss. 8.
220. NIWIŃSKA Barbara, STRZETELSKI Juliusz, BILIK Krzysztof, PUSTKOWIAK Henryk (2003) The effect of dietary fat on the fatty acid composition of calves muscle fat. Proc. XXXII Int. Conf.: Animal Nutrition and Safety food Production. Lublin, 16-18.09.2003, s. 38.
221. PAŚCIAK Piotr, MIGDAŁ Władysław, WOJTYSIAK Dorota, POŁTOWICZ Katarzyna (2003) Poziom hormonów tarczycowych w surowicy krwi świń szybko rosnących w zależności od systemu żywienia i cyklu produkcyjnego. Mat. międz. konf. nauk.: Biological foundations for fodder production and efficient fodder application. Uniw. w Dublanach, Ukraina. 16-18.09.2003, 203-206.
222. PIESZKA Marek, BAROWICZ Tadeusz (2003) The effect of -tocopherol acetate supplement in fatteners' feed mixtures fattened with corn oil on the fatty acids profile and cholesterol content in meat. Proc. of Intern. EAAP 54th Annual Meeting of European Association for Animal Production, Rzym, 31.08-03.09.2003, Book of Abstr., 9: s. 382.
223. PIESZKA Marek, BAROWICZ Tadeusz, MIGDAŁ Władysław, ŻIVKOVIĆ Branislav (2003) Effect of mono- and polyunsaturated fatty acid on muscle cholesterol level in fattening pigs. Proc. 7th Int. Symp.: Modern trends in livestock production. Belgrad (Serbia). 30.09-3.10.2003, s. 493.
224. PIESZKA Marek, MIGDAŁ Władysław, BAROWICZ Tadeusz (2003) Effect of mono- and polyunsaturated fatty acids in fattening pigs. Proc. XXXII Int. Conf.: Animal Nutrition and Safety food Production. Lublin, 16-18.09.2003, s. 60.
225. PIESZKA Marek, MIGDAŁ Władysław, BAROWICZ Tadeusz, PIETRAS Mariusz (2003) The effect of CLA addition on -tocopherol status and lipid oxidation in pork meat. Mat. VI międz. konf. nauk.: Wpływ czynników genetycznych i pozagenetycznych na jakość surowca wieprzowego. Siedlce. 23-24.04.2003, 48-49.
226. PIESZKA Marek, POŁTOWICZ Katarzyna, SKRABA Bogumiła (2003) The effect of vitamin A level in feed mixtures for broiler chickens on growth and physico-chemical traits of meat. Proc. XXXII Int. Conf.: Animal Nutrition and Safety food Production. Lublin, 16-18.09.2003, s. 86.
227. POŁTOWICZ Katarzyna, WĘŻYK Stanisław, CALIK Jolanta (2003) Effect of diet type on chemical composition of broiler chicken meat. Proc. XXXII Int. Conf.: Animal Nutrition and Safety food Production. Lublin, 16-18.09.2003, s. 88.
228. POŁTOWICZ Katarzyna, WĘŻYK Stanisław, KORZEWSKI Krystian (2003) Zastosowanie preparatu czosnkowego Allivet w żywieniu kurcząt brojlerów. Mat. konf. Zjazdu PTZ: Zasoby genetyczne zwierząt w Polsce. Kraków, 9-12.09.2003, s. 155.
229. POMPA-ROBORZYŃSKI Maciej (2003) Żywienie owiec i gospodarka paszowa z uwzględnieniem standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Mat. konf. nauk.-techn.: Prowadzenie i rozwój gospodarstw specjalizujących się w produkcji jagniąt rzeźnych w aspekcie racjonalizacji wykorzystania podstawowych czynników produkcji. Zakopane, 08-16.05.2003, 73-82.
230. SŁOTA Ewa, NATONEK Małgorzata, ŻYGA Agata (2003) Zastosowanie metod molekularnych w wykrywaniu dodatku mączek mięsno-kostnych w paszach w świetle przepisów Unii Europejskiej. Mat. konf. 68 Zjazdu PTZ: Zasoby genetyczne zwierząt w Polsce. Kraków, 9-12.09.2003, 215-216.
231. SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, HERBUT Eugeniusz (2003) Wpływ paszy wzbogaconej w olej lniany na narządy limfatyczne kurcząt brojlerów w warunkach stresu termicznego. Mat. konf. nauk. Pol. Tow. Med. Weteryn. Polanica Zdrój, 19-20.09.2003, 109-110.
232. SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, HERBUT Eugeniusz, SKOMORUCHA Iwona (2003) Wpływ paszy wzbogaconej w olej lniany na zdrowotność kurcząt brojlerów w warunkach stresu termicznego. Mat. konf. nauk.-techn.: Żywienie a zdrowie zwierząt oraz aktualne problemy higieny i profilaktyki weterynaryjnej. Ciechocinek, 4-7.09.2003, 130-131.
233. STRZETELSKI Juliusz, BILIK Krzysztof, NIWIŃSKA Barbara (2003) Reprodukcja i żywienie krów mlecznych w stadach o wysokiej wydajności. Mat. XI Szkoły Zimowej Hodowców Bydła. Zakopane, 17-22.03.2003, ss. 7.
234. STRZETELSKI Juliusz, BOROWIEC Franciszek, NIWIŃSKA Barbara, ZYMON Monika (2003) Effect of two linseed oily cultivars and double dried maize on fatty acid composition of calf meat. Proc. XXXII Int. Conf.: Animal Nutrition and Safety food Production. Lublin, 16-18.09.2003, s. 41.
235. SZCZUREK Witold (2003) The potential for the imrovement of meat yields of broilers by formulating diets containing plant protein sources on a digestible amino acid basis. Proc. XXXII Int. Conf.: Animal Nutrition and Safety food Production. Lublin, 16-18.09.2003, s. 92.
236. SZYMCZYK Beata, PISULEWSKI Paweł (2003) Effect of dietary conjugated linoleic acid isomers (CLA) and vitamin E on fatty acid composition and cholesterol content of hen egg yolks. Proc. of 9th Europ. Nutr. Conf., Rzym, 1-4.10.2003, Ann. Nutr. Met., s. 359.
237. ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata (2003) Optimization of lysine content in pig feed mixtures as a way of reducing nitrogen excretion. Proc. XXXII Int. Conf.: Animal Nutrition and Safety food Production. Lublin, 16-18.09.2003, s. 67.
238. ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, KORELESKI Jerzy (2003) Wpływ polisacharydów nieskrobiowych z ziarna zbóż na wykorzystanie cynku u kurcząt rzeźnych. Mat. Ogólnop. konf. nauk.: Jakość a wykorzystanie ziarna zbóż. Puławy, 15-16.10.2003, s. 81.
239. WIEWIÓRA Witold, BRZÓSKA Franciszek, BRZÓSKA Barbara (2003) Effect of iodine and selenium on concentration in milk and blood, thyroid hormones and cow's yield. Proc. XXXII Int. Conf.: Animal Nutrition and Safety food Production. Lublin, 16-18.09.2003, s. 46.
240. WOJTYSIAK Dorota, PAŚCIAK Piotr, MIGDAŁ Władysław, BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek (2003) Wpływ dodatku oleju kukurydzianego i octanu -tokoferolu w paszy na zawartość tłuszczu śródmięśniowego i surowego. Mat. konf. Zjazdu PTZ: Zasoby genetyczne zwierząt w Polsce. Kraków, 9-12.09.2003, s. 88.
241. ŻYŁA Krzysztof, KORELESKI Jerzy, MIKA M., STODOLAK B., ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, WIKIERA Agnieszka (2003) Complete dephosphorylation and total conversion of phytates in maize-soybean feeds fed to broilers. Proc. of 14th Europ. Symp. on Poultry Nutr. WPSA. Lillehamer (Norwegia), 10-14.08.2003, 16-18.
242. BIELAŃSKI Paweł, ZOŃ Andrzej (2003) Wspomnienie o dr inż. Jerzym Sławoniu. Prz. Hod., 4: s. 33.
243. BORYS Bronisław (2003) Elementy racjonalizacji bazy paszowej dla owiec. Rozdz. V. W: Poradnik dla rolników - producentów jagniąt rzeźnych. Wyd.: Twigger Conferences Ltd., 41-47.
244. BRZÓSKA Franciszek (2003) Alternatywne do antybiotyków paszowych substancje w żywieniu zwierząt. Wieś Jutra., 11: 16-18.
245. BRZÓSKA Franciszek (2003) Ustawa o środkach żywienia zwierząt - najważniejsze postanowienia. Wieś Jutra., 11: 7-10.
246. CYWA-BENKO Katarzyna (2003) Substancje antyżywieniowe w surowcach paszowych dla drobiu. Hod. Drobiu, 6-7: 16-20.
247. CYWA-BENKO Katarzyna (2003) Zioła jako alternatywne dodatki paszowe w żywieniu brojlerów. Ogólnopol. Inf. Drob., 11: 45-48.
248. DZIADEK Krystian, GORNOWICZ Ewa (2003) Ocena cech fizycznych i chemicznych jaj spożywczych pochodzących od niosek z różnych towarowych stad nieśnych. W: Wyniki Oceny Użytkowości Drobiu. Wyd. własne IZ, Kraków, 31: 43-48.
249. Furgał-Dierżuk Iwona, KAŃSKI Jarosław, KOSMALA Irena (2003) Tabele składu chemicznego i wartości pokarmowej pasz. Dane zawarte w Bazie Krajowej Informacji o Paszach. Wyd. własne IZ, 1-88.
250. GACEK Leszek (2003) Żywienie królików paszami gospodarskimi. Króliki, 1: 12-13.
251. HANCZAKOWSKA Ewa, URBAŃCZYK Jerzy (2003) Żywienie świń. W: Prowadzenie i rozwój gospodarstw specjalizujących się w produkcji żywca wieprzowego w aspekcie racjonalizacji wykorzystania podstawowych czynników produkcji. Mat. szkol. Poradnik. Wyd. Konsorcjum IZIR-PORK, Warszawa, 63-76.
252. JACYNO Eugenia, KAWĘCKA Maria, KAMYCZEK Marian (2003) Wpływ selenu organicznego i witaminy E na przydatność rozpłodową młodych knurów. Trzoda Chl., 4: 40-43.
253. JURKIEWICZ Andrzej, STRZETELSKI Juliusz (2003) Wpływ koncentracji energii i białka w dawce pokarmowej dla jałowek w okresie okołoporodowym na ich późniejszą produkcyjność i skład mleka. Brosz. upowszech. Wyd. własne IZ, 8: 1-11.
254. KAMIŃSKA Barbara Z. (2003) Zastąpienie mączki mięsno-kostnej poekstrakcyjną śrutą sojową w żywieniu brojlerów. Ogólnopol. Inf. Drob., 11: 35-38.
255. KAMYCZEK Marian (2003) Caromix - to się żywcem odpłaca. Trzoda Chl., 8-9: 72-73.
256. KOLBUSZ Michał (2003) Mączki zwierzęce i BSE. Wiad. Zoot. IZ, 2: 45-46.
257. KORELESKI Jerzy (2003) Dodatki paszowe dla drobiu. Pasze Przem., 10: 36-40.
258. KOROL Waldemar (2003) Laboratorium Pasz - nowe zadania. Pasze Przem., 1: 2-5.
259. KOROL Waldemar (2003) Nowe regulacje Unii Europejskiej dotyczące dodatków paszowych zawierających mikroelementy. Pasze Przem., 7-8: 17-19.
260. KOROL Waldemar (2003) Perspektywy stabilnego wzrostu produkcji pasz przemysłowych. Pasze Przem., 5-6: 2-6.
261. KOROL Waldemar (2003) Przegląd zgodności polskiego "prawa paszowego" z dyrektywami Unii Europejskiej. Pasze Przem., 7-8: 2-5.
262. KOROL Waldemar (2003) Substancje zabronione oraz czynniki niepożądane w paszach. Pasze Przem., 11-12: 17-20.
263. KOROL Waldemar (2003) Włoski system nadzoru nad środkami żywienia zwierząt. Pasze Przem., 11-12: 4-9.
264. KOROL Waldemar (2003) Wykorzystanie oleju rzepakowego w przemyśle paszowym. Pasze Przem., 2-3: 8-11.
265. KOROL Waldemar, KWIATEK Krzysztof (2003) Potrzeba określenia dopuszczalnych zawartości mikotoksyn w środkach żywienia zwierząt. Pasze Przem., 9: 2-7.
266. KOWALSKA Dorota (2003) Potrzeby witaminowe królików. Króliki, 3: 21-26.
267. KOWALSKA Dorota (2003) Wpływ witamin na skład mleka króliczego. Prz. Hod., 6: 26-29.
268. KRASZEWSKI Juliusz (2003) Wpływ stosowania mieszanek ziołowych na wyniki odchowu cieląt. Brosz. upowszech. Wyd. własne IZ, 9: 1-17.
269. KWIATEK Krzysztof, KOROL Waldemar (2003) Zasady pobierania próbek środków żywienia zwierząt do badań laboratoryjnych. Pasze Przem., 9: 9-14.
270. MACIASZEK Katarzyna, STRZETELSKI Juliusz (2003) Wpływ bilansowania dawek pokarmowych według energii metabolicznej lub energii netto na produkcyjność opasanych buhajków. Brosz. upowszech. Wyd. własne IZ, 13: 1-10.
271. NATONEK Małgorzata (2003) Wykrywanie komponentu bydlęcego w paszach. Scientific Messenger of Lviv State Academy of Veterinary Medicine named after S.Z.Gzhytskyj. Lwów (Ukraina), 5, (2): 188-191.
272. NOWOROLNIK Kazimierz, KSIĘŻAK Jerzy, BRZÓSKA Franciszek (2003) Uprawa mieszanek zbożowo-strączkowych. Instr. upowsz. IUNG Puławy, Inst. Zootechniki Kraków, 95/03: 3-38.
273. NOWOROLNIK Kazimierz, LESZCZYŃSKA Danuta, BRZÓSKA Franciszek (2003) Uprawa jarych mieszanek zbożowych. Instr. upowsz. IUNG Puławy, Inst. Zootechniki Kraków, 96/03: 3-25.
274. NOWOROLNIK Kazimierz, LESZCZYŃSKA Danuta, HOŁUBOWICZ-KLIZA Grażyna, BRZÓSKA Franciszek (2003) Uprawa jęczmienia jarego na cele pastewne. Instr. upowsz. IUNG Puławy, Inst. Zootechniki Kraków, 94/03: 3-58.
275. PASCHMA Jolanta (2003) Czy wprowadzać dodatki ziołowe do paszy dla tuczników? Trzoda Chl., 7: 50-52.
276. PIÓRKOWSKA Małgorzata (2003) Zapotrzebowanie królików na wodę. Króliki, 3: 27-30.
277. POŁTOWICZ Katarzyna, WĘŻYK Stanisław (2003) Jak poprawić jakość jaj spożywczych poprzez zastosowanie w żywieniu kur nieśnych dodatku ziół lub śruty lnianej. Brosz. upowszech. Wyd. własne IZ, 2: 1-14.
278. POMPA-ROBORZYŃSKI Maciej (2003) Organizacja bazy paszowej w gospodarstwie z wykorzystaniem naturalnych użytków zielonych. Rozdz. V. W: Poradnik dla rolników - producentów jagniąt rzeźnych. Wyd.: Twigger Conferences Ltd., 23-30.
279. PRZENIOSŁO Monika, KWIATEK Krzysztof, WEINER Anna, KOROL Waldemar (2003) Aktualne aspekty sanitarno-higieniczne i prawne stosowania fosforanów w żywieniu zwierząt. Pasze Przem., 7-8: 6-8.
280. ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, KORELESKI Jerzy (2003) Próba zastosowania suszonych wytłoków jabłecznych jako dodatku dietetycznego w żywieniu kur nieśnych. Pol. Drob., 4: 11-13.
281. URBAŃCZYK Jerzy (2003) Czy lochy można żywić do woli. Trzoda Chl., 3: 66-69.
282. URBAŃCZYK Jerzy (2003) Żywienie świń z uwzględnieniem wymagań Unii Europejskiej. Trzoda Chl., 7: 34-38.
283. WALCZYŃSKI Sławomir (2003) Czynniki wpływające na jednorodność mieszaniny. Pasze Przem., 7-8: 13-15.
284. WĘŻYK Stanisław (2003) Przemysł paszowy a unijna Dyrektywa 199/74/EC. Pol. Drob., 5: 56-58.
285. WĘŻYK Stanisław (2003) Znaczenie kantaksantyny w żywieniu drobiu. Pol. Drob., 8: 18-20.
286. WOJTYSIAK Dorota, PAŚCIAK Piotr, MIGDAŁ Władysław, BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek (2003) Structural and histochemical characteristics of muscle fibre of M. Longissimus lumborum in fatteners. Scientific Messenger of Lviv State Academy of Veterinary Medicine named after S.Z.Gzhytskyj. Lwów (Ukraina), 5, (3): 188-192.
287. ZOŃ Andrzej (2003) Lisy chcą więcej karmy? Hod. Zwierz. Futerk., 15 (17): 13-14.
288. ZOŃ Andrzej (2003) Przykładowe dawki pokarmowe dla dorosłych lisów polarnych w okresie przygotowania do rozrodu, ciąży oraz laktacji. Hod. Zwierz. Futerk., 16, (18): 18-20.
289. ŻAK Grzegorz (2003) Czy intensywność żywienia prosiąt ma wpływ na wyniki ich tuczu. Trzoda Chl., 8-9: 68-70.
290. ŻAK Grzegorz (2003) Karnitna - pożądany dodatek do pasz dla loch. Trzoda Chl., 3: 64-65.
291. KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester (2003) Suszony wywar w produkcji etanolu paliwowego jako pasza dla drobiu. W: Kierunki wykorzystania wysokoenergetycznych odmian kukurydzy do produkcji biopaliw.Wyd.: Inst. Biotechnol. Przem. Rolno-Spoż., Warszawa, 47-56.
292. URBAŃCZYK Jerzy (2003) Suszony wywar z kukurydzy w żywieniu świń. W: Kierunki wykorzystania wysokoenergetycznych odmian kukurydzy do produkcji biopaliw. Wyd.: Inst. Biotechnol. Przem. Rolno-Spoż., Warszawa, 56-71.

Biotechnologia rozrodu, immuno- i cytogenetyka zwierząt

293. BEDNARCZYK Marek, ŁAKOTA Paweł, GRAJEWSKI Bartosz (2003) Evaluating survival chances of duck and goose embryos injected into the subgerminal cavity with blastodermal cells of donors. Medyc. Weteryn., 59 (6): 521-524.
294. BOJCZUK Barbara, RYCHLIK Tadeusz (2003) Zróżnicowanie genetyczne ras owiec oraz mieszańców międzyrasowych na podstawie polimorfizmu białek krwi. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 68, 3: 9-16.
295. BUGNO Monika, KLUKOWSKA Jolanta, SŁOTA Ewa, TISCHNER Marian, ŚWITOŃSKI Marek (2003) A sporadic case of the sex-reversed mare (64,XY: SRY-negative): molecular and cytogenetic studies of the Y chromosome. Theriogenology, 59: 1597-1603.
296. BUGNO Monika, SŁOTA Ewa, TISCHNER Marek Jr., TISCHNER Marian (2003) X chromosome monosomy as one of the reasons for reduced fertility or infertility in the mare. Ann. Anim. Sci., 3, 2: 207-212.
297. BUGNO Monika, SŁOTA Ewa, WIECZOREK Mirosława, YANG Fentang, BUCZYŃSKI Janusz, ŚWITOŃSKI Marek (2003) Non-mosaic X-trisomy, detected by chromosome painting, in an infertile mare. Equine Veterinary Journal, 35, 2: 209-210.
298. CEGŁA Mirosław, PIETRASZEK Józef, DRABIK Stanisław, KARETA Wiesław, WIECZOREK Jarosław, KMAK Wincenty (2003) Ograniczenie jałowości maciorek dzięki wczesnemu wykrywaniu ciąży. Prz. Hod., 11: 14-16.
299. GAJDA Barbara, SMORĄG Zdzisław (2003) In vitro survival of rabbit embryos vitrified in EFS medium with 50, 70 or 100% increased PBS salt concentration. Ann. Anim. Sci., 3, 1: 41-46.
300. GAJDA Barbara, SMORĄG Zdzisław (2003) Kriokonserwacja oocytów i zarodków świni. Biotechnologia, 1, 60: 138-150.
301. GODLEWSKI Marek, GOGOL Piotr, KWIECIŃSKA Teresa, LASZCZKA Andrzej, SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK Barbara, WIERZUCHOWSKA Dorota (2003) Zastosowanie pomiarów emisji fotonów do oceny wartośći biologicznej nasienia. Biotechnologia, 1,60:116-128.
302. GOGOL Piotr, BOCHENEK Michał (2003) Motility and plasma membrane integrity of rabbit spermatozoa during liquid storage. Ann. Anim. Sci., 3, 2: 279-285.
303. JANIK Andrzej, ZĄBEK Tomasz, RADKO Anna (2003) Analiza przydatności 11 mikrosatelitów DNA do kontroli pochodzenia u bydła rasy Limousin. Wiad. Zoot. IZ, 2: 27-30.
304. JANIK Andrzej, ZĄBEK Tomasz, RADKO Anna (2003) Analysis of usefulness of 11 DNA microsatellites for parentage control in Limousin cattle. Ann. Anim. Sci., 3, 1: 11-20.
305. JANIK Andrzej, ZĄBEK Tomasz, RADKO Anna (2003) Wykorzystanie mikrosatelitów DNA do kontroli pochodzenia bliźniąt bydlęcych. Wiad. Zoot. IZ, 3-4: 35-38.
306. JANIK Andrzej, ZĄBEK Tomasz, RADKO Anna (2003) Zastosowanie mikrosatelitów DNA do kontroli pochodzenia i diagnozowania chimeryzmu u bliźniąt bydlęcych. Rocz. Nauk. Zoot., 30, 1: 5-14.
307. JURA Jacek, SMORĄG Zdzisław, GAJDA Barbara, KARETA Wiesław, KOPCHICK John, KELDER Bruce, PRIETO Pedro (2003) Ekspresja genu Wap-Fuc u transgenicznych zwierząt gospodarskich - efektywność transgenezy przy zastosowaniu metody mikroiniekcji. Biotechnologia, 1, 60: 216-222.
308. KACZOR Urszula, RYCHLIK Tadeusz, BAJDA Agnieszka (2003) Powiązanie pomiędzy polimorfizmem transferyny (TF) i hemoglobiny (HBB) a plennością życiową polskiej owcy górskiej. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 17, 1: 53-56.
309. KARETA Wiesław, CEGŁA Mirosław, KMAK Wincenty, DRABIK Stanisław (2003) Inseminacja owiec górskich w nowych warunkach technologicznych. Cz. III. Rozród podczas wypasu na halach i w przyzagrodowym utrzymaniu owiec. Prz. Hod., 1: 20-23.
310. KARETA Wiesław, KORMAN Kazimierz, CEGŁA Mirosław (2003) Przydatność laparoskopowej oceny jajników w rozrodzie owiec. Rocz. Nauk. Zoot., 30, 1: 49-59.
311. KARETA Wiesław, WIECZOREK Jarosław, CEGŁA Mirosław, SZEWCZYK Agata (2003) Diagnostyka ciąży u loch i małych przeżuwaczy. Wiad. Zoot. IZ, 1: 43-48.
312. KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ Lucyna (2003) Dotychczasowe osiągnięcia i perspektywy hodowli przed- i wczesno-antralnych pęcherzyków jajnikowych ssaków. Biotechnologia, 1, 60: 129-137.
313. KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ Lucyna, RYŃSKA Bożenna, KANIA Gabriela, SMORĄG Zdzisław, GAJDA Barbara, PIEŃKOWSKI Marek (2003) Timing of nuclear maturation of non-stored and stored domestic cat oocytes. Theriogenology, 59, 7: 1567-1574.
314. KORWIN-KOSSAKOWSKA Agnieszka, KAMYCZEK Marian, CIEŚLAK Danuta, PIERZCHAŁA Mariusz, KURYŁ Jolanta (2003) Candidate gene markers for reproductive traits in Polish 990 pig line. J. Anim. Breed. Genet., 120: 181-191.
315. KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna, SŁOTA Ewa, PIEŃKOWSKA Aldona (2003) Zastosowanie techniki FISH do diagnozy chimeryzmu leukocytarnego u owiec. Medyc. Weteryn., 59, 11: 987-989.
316. LIPIŃSKI Daniel, JURA Jolanta, KALAK Robert, PŁAWSKI Andrzej, KALA Marta, SZALATA Marlena, JARMUŻ Małgorzata, KORCZ Aleksandra, SŁOMSKA Karolina, JURA Jacek, GRONEK Piotr, SMORĄG Zdzisław, PIEŃKOWSKI Marek, SŁOMSKI Ryszard (2003) Transgenic rabbit producing human growth hormone in milk. J. Appl. Genet., 44, 2: 165-174.
317. LIPIŃSKI Daniel, SZALATA Marlena, KALAK Robert, PŁAWSKI Andrzej, NUC K., KALA Marta, JUZWA Wojciech, SŁOMSKA Karolina, GRONEK Piotr, JURA Jolanta, JURA Jacek, SMORĄG Zdzisław, PIEŃKOWSKI Marek, SŁOMSKI Ryszard (2003) Ekspresyjne konstrukcje genowe prawidłowych i zmutowanych genów. Biotechnologia, 1, 60: 48-73.
318. LISOWSKI Mirosław, BEDNARCZYK Marek, KŁOSOWSKA Danuta, ELMINOWSKA-WENDA Gabriela, MAĆKOWIAK Paweł, NOGOWSKI Leszek, NOWAK Krzysztof (2003) Wpływ tamoksyfenu na koncentrację testosteronu we krwi i rozwój tkanki jądrowej kogutów. Medyc. Weteryn., 59 (4): 344-347.
319. NOGAJ Anna, NOGAJ Jan (2003) Występowanie nowo wykrytych antygenów z loci EAU i EAD w populacji kuców felińskich w porównaniu z rasami wyjściowymi. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 17, 1: 453-456.
320. NOGAJ Anna, NOGAJ Jan, SŁOTA Ewa, ZĄBEK Tomasz (2003) Genetic structure of the Biłgoraj horse population based on the analysis of genetic markers. Ann. Anim. Sci., 3, 2: 235-241.
321. NOGAJ Anna, NOGAJ Jan, STACHURSKA Anna (2003) Erythrocyte antigen polymorphism in Felin Pony population in comparison to initial breeds. Ann. Anim. Sci., 3, 2: 225-233.
322. NOGAJ Jan, NOGAJ Anna (2003) Kuce felińskie - analiza struktury genetycznej populacji w oparciu o polimorfizm antygenów krwinkowych. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 18: 229-233.
323. ORZECHOWSKA Barbara, TYRA Mirosław, KAMYCZEK Marian (2003) Zależności pomiędzy genotypami locus GPI i PGD a wybranymi cechami jakości mięsa świń rasy wbp. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 17, 2: 483-486.
324. ORZECHOWSKA Barbara, TYRA Mirosław, KAMYCZEK Marian (2003) Zależności pomiędzy genotypami locus GPI i PGD a wybranymi cechami tucznymi i rzeźnymi świń rasy wbp. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 17, 2: 487-490.
325. OWSIANNY Jacek, MATYSIAK Barbara, PIETRUSZKA Arkadiusz, KAWĘCKA Maria, CZARNECKI Roman, KAMYCZEK Marian (2003) Wpływ wieku matki na wartość rozpłodową młodych knurów. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 68, 2: 139-145.
326. PIERZCHAŁA-KOZIEC Krystyna, ZUBEL Joanna, DROŻDŻ Andrzej, KĘPYS Barbara, RZĄSA Janusz (2003) Udział opioidów w regulacji cyklu rujowego owiec. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 17, 1: 89-92.
327. RADKO Anna, DUNIEC Marian, ZĄBEK Tomasz (2003) Wykorzystanie markerów mikrosatelitarnych DNA zalecanych przez ISAG do kontroli pochodzenia bydła cb i czb w Polsce. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 17, 1: 117-120.
328. RADKO Anna, RYCHLIK Tadeusz (2003) Polimorfizm sekwencji mikrosatelitarnych DNA u owiec rasy Berrichone du Cher. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 17, 1: 113-116.
329. REJDUCH Barbara, RADKO Anna, ZĄBEK Tomasz, SŁOTA Ewa (2003) Wstępne badania polimorfizmu sekwencji mikrosatelitarnych DNA u dzika w Polsce. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 17, 1: 121-123.
330. REJDUCH Barbara, SŁOTA Ewa, RÓŻYCKI Marian, KOŚCIELNY Mariusz (2003) Chromosome number polymorphism in a litter of European wild boar (Sus scrofa scrofa L.). Anim. Sci. Papers Reports, 21, Supl.: 163-171.
331. REJDUCH Barbara, SŁOTA Ewa, SYSA Paweł, KOŚCIELNY Mariusz, WRZESKA Maria, BABICZ Marek (2003) Synaptonemal complexes analysis of the European wild boars - carriers of the 15:17 Robertsonian translocation. Ann. Anim. Sci., 3, 2: 255-262.
332. REJDUCH Barbara, SŁOTA Ewa, SYSA Paweł, KWACZYŃSKA Anna, KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna, DANIELAK-CZECH Barbara (2003) Diagnosis of a new reciprocal translocation rcp(9:14)(q14:q23) in infertile boar after the synaptonemal complex analysis. Ann. Anim. Sci., 3, 2: 269-278.
333. RYCHLIK Tadeusz, RADKO Anna, DUNIEC Marian (2003) Ocena przydatności polimorfizmu niektórych markerów genetycznych w kontroli rodowodów owiec. Medyc. Weteryn., 59, 11: 1016-1018.
334. RYCHLIK Tadeusz, RADKO Anna, REJDUCH Barbara, KACZOR Urszula (2003) Diagnostyka chimeryzmu komórkowego u owiec na podstawie grup krwi i markerów mikrosatelitarnych DNA. Medyc. Weteryn., 59, 10: 895-897.
335. SAMIEC Marcin, SKRZYSZOWSKA Maria, SMORĄG Zdzisław (2003) Effect of activation treatments on the in vitro developmental potential of porcine nuclear transfer embryos. Czech Journal of Animal Science (Żivocisna Vyroba), 48, 12: 499-507.
336. SAMIEC Marcin, SMORĄG Zdzisław (2003) Somatic cloning in pigs: effect of activation treatments. Theriogenology, 59, 1: 286.
337. SKRZYSZOWSKA Maria (2003) Różnice gatunkowe w klonowaniu somatycznym zwierząt gospodarskich. Biotechnologia, 1, 60: 23-35.
338. SŁOTA Ewa, KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna, KOŚCIELNY Mariusz (2003) Identification of the active X chromosome using RBA-banding technique. Ann. Anim. Sci., 3, 1: 5-9.
339. SŁOTA Ewa, KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna, KOŚCIELNY Mariusz, DANIELAK-CZECH Barbara, REJDUCH Barbara (2003) Detection of the XXY trisomy in a bull by using sex chromosome painting probes. J. Appl. Genet., 44, 3: 379-382.
340. SŁOTA Ewa, REJDUCH Barbara, RADKO Anna (2003) Zastosowanie metod molekularnych i cytogenetycznych w hodowli i selekcji zwierząt. Biotechnologia, 1, 60: 84-92.
341. SMORĄG Zdzisław (2003) Osiągnięcia z dziedziny biotechnologii rozrodu zwierząt uzyskane w Instytucie Zootechniki w 2003 roku. Wiad. Zoot. IZ, 3-4: 31-34.
342. SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK Barbara, BOCHENEK Michał, SMORĄG Zdzisław, RYSZKA Florian (2003) Effect of antioxidants added to boar semen extender on the semen survival time and sperm chromatin structure. Reprod. Biology, 3, 1: 81-87.
343. WÓJCIK Piotr (2003) Wpływ wieku krów i sezonu ocielenia na rodzaj porodu. Annales UMCS Lublin, XXI, 1, Sectio EE Zoot.: 1-8.
344. ZĄBEK Tomasz, DUNIEC Marian, BUGNO Monika (2003) Genetic relationships between Silesian, Thoroughbred and Oldenburg horses based on DNA microsatellite polymorphism. Ann. Anim. Sci., 3, 2: 213-224.
345. ZĄBEK Tomasz, DUNIEC Marian, SŁOTA Ewa, RADKO Anna (2003) Markery mikrosatelitarne DNA w kontroli rodowodów u koni śląskich i pełnej krwi angielskiej. Medyc. Weteryn., 59, 6: 529-531.
346. BABICZ Marek, REJDUCH Barbara, KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna, WALKIEWICZ Aleksander, SŁOTA Ewa (2003) Analiza wielkości rejonów heterochromatyny centromerowej u świń rasy puławskiej. Mat. konf. nauk.: Środowisko - Zwierzę - Produkt. Lublin, 22-23.09.2003, s. 187.
347. BOCHENEK Michał, KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ Lucyna, SMORĄG Zdzisław (2003) Apoptosis of in vitro cultured goat somatic cells examined with YO PRO-1 and propidium iodide. Proc. 19th Scientific Meeting of AETE. Rostock (Niemcy), 12-13.09.2003, s. 138.
348. BUGNO Monika, SŁOTA Ewa (2003) Częstość występowania aneuploidii chromosomów płciowych w populacji źrebiąt. Mat. Ogólnop. Konf. Cytogenet. Poznań, 05-06.06.2003, (streszcz), s. 20.
349. DANIELAK-CZECH Barbara, SŁOTA Ewa (2003) Niestabilne zmiany struktury genomu owiec rasy wrzosówka. Mat. konf. nauk.: Środowisko - Zwierzę - Produkt. Lublin, 22-23.09.2003, s. 133.
350. DANIELAK-CZECH Barbara, SŁOTA Ewa, KOŚCIELNY Mariusz, KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna, REJDUCH Barbara (2003) Struktura niestabilności chromosomu X w aspekcie płodności zwierząt gospodarskich. Mat. Ogólnop. Konf. Cytogenet. Poznań, 05-06.06.2003, (streszcz), s. 21.
351. GAJDA Barbara, SMORĄG Zdzisław (2003) In vitro culture vitrification of pig embryos. Proc. of ERFP, Cryopreservation Workshop on SIA. Paris (Francja), 23.02.2003, 135-139.
352. GAJDA Barbara, SMORĄG Zdzisław, WIECZOREK Jarosław (2003) Prosięta uzyskane po transplantacji witryfikowanych zarodków świni. Mat. II Kraj. Kongr. Biotechnologii. Łódź, 23-27.06.2003, s. 148.
353. GOGOL Piotr (2003) Luminescencja plemników knura indukowana jonami żelaza. Mat. II Kraj. Kongr. Biotechnologii. Łódź, 23-27.06.2003, s. 154.
354. KAMYCZEK Marian, RÓŻYCKI Marian, JANIK Andrzej, KWACZYŃSKA Anna, SIKORA Monika, SŁOTA Ewa, ORZECHOWSKA Barbara (2003) Wpływ polimorfizmu genu hormonu wzrostu na użytkowość tuczną i rzeźną świń. Mat. II symp. etapowego z realiz. grantu: Identyfikacja polimorfizmu genów u zwierząt domowych i mechanizmy ich oddziaływania na cechy użytkowe. Balice. 23-24.10.2003, 57-58.
355. KARETA Wiesław, KORMAN Kazimierz, CEGŁA Mirosław (2003) Przydatność oceny jajników metodą laparoskopową w selekcji maciorek na plenność. Mat. konf. nauk.: Środowisko - Zwierzę - Produkt. Lublin, 22-23.09.2003, s. 135.
356. KAWĘCKA Maria, CZARNECKI Roman, RÓŻYCKI Marian, PIETRUSZKA Arkadiusz, JACYNO Eugenia, OWSIANNY Jacek, DELIKATOR Barbara (2003) Relationship between semen value of young boars at different levels of their meatiness. Proc. of Intern. EAAP 54th Annual Meeting of European Association for Animal Production, Rzym, 31.08-03.09.2003, s. 377.
357. KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ Lucyna (2003) Pozaustrojowe uzyskiwanie zarodków bydlęcych - technologia i zastosowanie praktyczne. Mat. II Kraj. Kongr. Biotechnologii. Łódź, 23-27.06.2003, s. 124.
358. KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ Lucyna, ALM Hannelore (2003) Developmental competence of oocytes originated from early antral ovarian follicles in cattle. Proc. 19th Scientific Meeting of AETE. Rostock (Niemcy), 12-13.09.2003, s. 170.
359. KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ Lucyna, RYŃSKA Bożenna, BOCHENEK Michał (2003) Effect of quality of sperm chromatin structure on IVP in cattle. Proc. 3rd Conf. Fertility. Aberdeen (W. Brytania), 23.07.2003, s. 172.
360. KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ Lucyna, RYŃSKA Bożenna, GAJDA Barbara (2003) Effect of heparin treatment of fresh and frozen-thawed sperm on in vitro and in vivo development of goat IVP embryos. Proc. 19th Scientific Meeting of AETE. Rostock (Niemcy), 12-13.09.2003, s. 172.
361. KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna, RADKO Anna, REJDUCH Barbara, RYCHLIK Tadeusz (2003) Diagnoza chimeryzmu komórkowego u jagniąt pochodzących z ciąży mnogich w oparciu o markery genetyczne. Mat. konf. 68 Zjazdu PTZ: Zasoby genetyczne zwierząt w Polsce. Kraków, 9-12.09.2003, 61-62.
362. KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna, SŁOTA Ewa, PIEŃKOWSKA Aldona, DANIELAK-CZECH Barbara, REJDUCH Barbara (2003) Wykorzystanie bydlęcej sondy malującej chromosom X w diagnozie chimeryzmu leukocytarnego u Bovidae. Mat. Ogólnop. Konf. Cytogenet. Poznań, 05-06.06.2003, (streszcz), s. 25.
363. LIGASZEWSKI Maciej, ŁYSAK Andrzej, MACH-PALUSZKIEWICZ Zofia (2003) Intensyfikacja rozrodu winniczka (Helix pomatia L.) w warunkach fermowych. Mat. XIX Kraj. Semin. Malakologicznego. Słupsk, 22-24.09.2003, 25-26.
364. NOWACKA Joanna, URBANIAK Krzysztof, MAĆKOWSKI Mariusz, ZĄBEK Tomasz, RADKO Anna, SŁOTA Ewa, ŚWITOŃSKI Marek (2003) Wykorzystanie technik cytogenetycznych i molekularnych w detekcji chimeryzmu komórek krwi (XX/XY) u jałówek pochodzących z różnopłciowej ciąży bliźniaczej. Mat. Ogólnop. Konf. Cytogenet. Poznań, 05-06.06.2003, (streszcz), s. 27.
365. PAKULSKA Elżbieta, BADOWSKI Jakub, BIELIŃSKA Halina, BEDNARCZYK Marek (2003) Wpływ wieku na cechy fizyczne jaj i wylęgowość gęsi Białych Kołudzkich. Mat. konf. Zjazdu PTZ: Zasoby genetyczne zwierząt w Polsce.Kraków, 9-12.09.2003, s. 153.
366. REJDUCH Barbara, SŁOTA Ewa, KWACZYŃSKA Anna, KOŚCIELNY Mariusz, WRZESKA Maria, KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna, DANIELAK-CZECH Barbara (2003) Analiza cytogenetyczna komórek rozrodczych osobników męskich z rodziny Suidae. Mat. Ogólnop. Konf. Cytogenet. Poznań, 05-06.06.2003, (streszcz), s. 31.
367. REJDUCH Barbara, SŁOTA Ewa, SYSA Paweł (2003) Analiza kompleksów synaptonemalnych w spermatocytach I rzędu u knurów. Mat. konf. nauk.: Środowisko - Zwierzę - Produkt. Lublin, 22-23.09.2003, s. 211.
368. ROLA M., KUŹMAK J., JURA Jacek, BICKA L., SKRZYSZOWSKA Maria, GAJDA Barbara, SMORĄG Zdzisław (2003) Rybozym jako transgen: próba uzyskania zwierząt transgenicznych opornych na zakażenie wirusem białaczki bydła. Mat. II Kraj. Kongr. Biotechnologii. Łódź, 23-27.06.2003, s. 131.
369. SKRZYSZOWSKA Maria, KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ Lucyna, RYŃSKA Bożenna, GAJDA Barbara, SMORĄG Zdzisław, KARETA Wiesław (2003) Potencjał rozwojowy kozich zarodków klonalnych rekonstytuowanych z jąder fibroblastów płodowych. Mat. II Kraj. Kongr. Biotechnologii. Łódź, 23-27.06.2003, s. 148.
370. SKRZYSZOWSKA Maria, SAMIEC Marcin, SMORĄG Zdzisław (2003) In vitro developmental potential of porcine embryos reconstructed with cumulus cell nuclei: effect of culture conditions. Proc. 19th Scientific Meeting of AETE. Rostock (Niemcy), 12-13.09.2003, s. 210.
371. SŁOTA Ewa, KOŚCIELNY Mariusz, KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna, DANIELAK-CZECH Barbara, REJDUCH Barbara (2003) Identyfikacja sondami malującymi trisomii chromosomów płciowych XXY u buhaja. Mat. Ogólnop. Konf. Cytogenet. Poznań, 05-06.06.2003, (streszcz), s. 32.
372. SŁOTA Ewa, REJDUCH Barbara, DANIELAK-CZECH Barbara, KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna, BUGNO Monika, JURA Jacek (2003) Próby amplifikacji sondy molekularnej dla genu WAP-FUC metodą PCR lub klonowania, znakowanie sondy biotyną, uzyskanie preparatów chromosomowych pokolenia F2. Mat. II symp. etapowego z realiz. grantu: Identyfikacja polimorfizmu genów u zwierząt domowych i mechanizmy ich oddziaływania na cechy użytkowe. Balice. 23-24.10.2003, s. 51.
373. SŁOTA Ewa, REJDUCH Barbara, KAMYCZEK Marian (2003) Zastosowanie markerów genetycznych do charakterystyki i oceny bioróżnorodności zachowawczych i lokalnych ras świń. Mat. konf. nauk.: Prace genetyczno hodowlane nad świniami ras rodzimych. Poznań, 18-19.11.2003, ss. 8.
374. SMORĄG Zdzisław, JURA Jacek, JURKIEWICZ Joanna, GAJDA Barbara (2003) Uzyskanie transgenicznego potomstwa F1:F2. Analiza molekularna. Mat. II symp. etapowego z realiz. grantu: Identyfikacja polimorfizmu genów u zwierząt domowych i mechanizmy ich oddziaływania na cechy użytkowe. Balice. 23-24.10.2003, s. 55.
375. TUZ Ryszard, KOCZANOWSKI Józef, MIGDAŁ Władysław, ORZECHOWSKA Barbara (2003) Masa i wymiary narządów płciowych knurków w zależności od poziomu androsteronu w słoninie grzbietowej ich tusz. Mat. konf. nauk.: Prace genetyczno hodowlane nad świniami ras rodzimych. Poznań, 18-19.11.2003, ss. 6.
376. ZĄBEK Tomasz, RADKO Anna, NATONEK Małgorzata (2003) Wykorzystanie markerów mikrosatelitarnych DNA w hodowli koni. Mat. konf. 68 Zjazdu PTZ: Zasoby genetyczne zwierząt w Polsce. Kraków, 9-12.09.2003, 210-211.
377. CEGŁA Mirosław, SZEWCZYK Agata, WIECZOREK Jarosław, KARETA Wiesław (2003) Sposoby rozpoznawania ciąży u świń w aspekcie ekonomicznym. Prz. Hod., 11: 14-16.
378. GAJDA Barbara, SMORĄG Zdzisław (2003) Kriokonserwacja oocytów i zarodków ssaków. Brosz. upowszech. Wyd. własne IZ, 12: 1-30.
379. JANIK Andrzej (2003) Geny kształtujące jakość tuszy i mięsa świń. Trzoda Chl., 5: 24-26.
380. JANIK Andrzej (2003) Molekularna identyfikacja genu kwaśnego mięsa PRKAG3 (RN) u świń. Trzoda Chl., 3: 22-23.
381. KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ Lucyna (2003) Pozaustrojowe uzyskiwanie zarodków bydła. Brosz. upowszech. Wyd. własne IZ, 5: 1-20.
382. MAJEWSKA Anna (2003) Inseminacja bydła. W: Inseminacja bydła. Wyd. własne IZ, Kraków, 1: 7-34.
383. MUCHA Aurelia, TYRA Mirosław (2003) Inseminacja trzody chlewnej w roku 2002. Trzoda Chl., 10: 22-26.
384. RADKO Anna, DUNIEC Marian, ZĄBEK Tomasz (2003) Genetic diversity in the Polish Black-and-White and Red-and-White cattle based on microsatellite DNA analysis. Scientific Messenger of Lviv State Academy of Veterinary Medicine named after S.Z.Gzhytskyj. Lwów (Ukraina), 5, (2): 201-205.
385. SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK Barbara, SMORĄG Zdzisław, BOCHENEK Michał, RYSZKA Florian (2003) Biosolwens - rozcieńczalnik do dłuższego przechowywania nasienia knura w temperaturach dodatnich. Trzoda Chl., 41, 6: 22-25.
386. SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK Barbara, SMORĄG Zdzisław, BOCHENEK Michał, RYSZKA Florian (2003) Biosolwens-PLUS - rozcieńczalnik umożliwiający tygodniowe (ośmiodniowe) przechowywanie nasienia knura. Trzoda Chl., 41, 8-9: s. 28.

Technologia, Ekologia i Ekonomika Produkcji Zwierzęcej

387. ANDERS Elżbieta (2003) Organizacja rynku mięsa drobiowego w krajach UE i dostosowanie polskiego rynku do wymogów UE. W: Prowadzenie i rozwój gospodarstw specjalizujących się w produkcji drobiu nieśnego i brojlerów. Wyd. EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego w Kielcach (A), 113-116.
388. BAROWICZ Tadeusz, KAPŁON Bogumiła (2003) Opłacalność produkcji dietetycznej wołowiny w oparciu o żywienie młodego bydła opasowego solami wapniowymi kwasów tłuszczowych oleju lnianego. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 17, 1: 191-194.
389. BIELAŃSKI Paweł, ZOŃ Andrzej, PIÓRKOWSKA Małgorzata (2003) Wstępne wyniki badań nad poprawą wskaźników odchowu szczeniąt norek. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 27, 3: 195-202.
390. BORYS Bronisław, ŚLÓSARZ Piotr (2003) A note on the opinions of farmers from lowland regions of Poland concerning factors affecting the operation of their family on the threshold of accession to the EU. EAAP Technical Series No 3. Wyd.: Wageningen Academic Publishers (Holandia), 3: 215-221.
391. CALIK Jolanta, POŁTOWICZ Katarzyna, WĘŻYK Stanisław (2003) Wpływ temperatury i czasu przechowywania jaj spożywczych na ich jakość. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 17, 2: 703-706.
392. CALIK Jolanta, POŁTOWICZ Katarzyna, WĘŻYK Stanisław (2003) Tempo starzenia się treści jaj w zależności od temperatury, pochodzenia niosek i systemu chowu. Żywność - Nauka - Technologia - Jakość., 4, (37), Supl.: 46-56.
393. CHOROSZY Bogumiła, CHOROSZY Zenon (2003) Wpływ kolejnej laktacji na wydajność i skład mleka u krów rasy simentalskiej w stadzie ZD IZ Odrzechowa. Ann. Warsaw. Agricult. Univ. SGGW, Anim. Sci., 39, sup.: 90-94.
394. CHOROSZY Bogumiła, CZAJA Hanna, CHOROSZY Zenon, MAZUR Małgorzata (2003) Wyniki odchowu cieląt rasy simentalskiej w zależności od sezonu urodzenia. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 67: 99-110.
395. DROŻDŻ Andrzej (2003) Wpływ terminu stanówki maciorek na efektywność produkcji jagniąt mlecznych w górach. Rocz. Nauk. Zoot., 30, 2: 397-403.
396. ECKERT Robert, GŁOWACKA Agnieszka (2003) Efektywność ekonomiczna produkcji tuczników przy stosowaniu cen sprzedaży uwzględniających premię za mięsność. Rocz. Nauk. Zoot., 30, 1: 195-201.
397. ECKERT Robert, RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (2003) Postęp zrealizowany w zakresie mięsności i tempa wzrostu w wybranych stadach świń rasy Duroc. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 17, 1: 341-344.
398. FELEŃCZAK Andrzej, FERTIG Anna, SZAREK Jan, CZAJA Hanna, KURBIEL Agnieszka (2003) Zmiany składu i cech fizykochemicznych mleka krów rasy Simental w zależności od sezonu. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 17, 2: 849-851.
399. FORTUŃSKA Dominika, ZOŃ Andrzej, LASEK Adam (2003) Przydatność testu ACTH i SIH w określeniu temperamentu jenotów (Nyctereutes procynoides). Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 68, 6: 141-150.
400. GACEK Leszek, BARABASZ Bogusław (2003) Rola zegara biologicznego w produkcji żywca króliczego. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 17, 1: 353-356.
401. GIL Zygmunt, FELEŃCZAK Andrzej, CHOROSZY Zenon, WĘGLARZ Andrzej, ZAPLETAL Piotr (2003) Zależność między masą ciała oraz niektórymi pomiarami zoometrycznymi a grubością i powierzchnią przekroju mięśnia najdłuższego grzbietu u młodego bydła. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 17, 1: 365-368.
402. GŁOWACKA Agnieszka, ECKERT Robert (2003) Kształtowanie się opłacalności produkcji tuczników w latach 2001-2002 z uwzględnieniem różnych mas ubojowych. Wiad. Zoot. IZ, 1: 39-42.
403. GROCHOWICZ Józef, WALCZYŃSKI Sławomir (2003) The effect of some technological factors on the consumption of energy at mixing granular materials. Teka Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa PAN, 4: 70-75.
404. GUT Adam, ŚLÓSARZ Piotr, DROŻDŻ Andrzej, BORYS Bronisław, WÓJTOWSKI Jacek (2003) A characteristics of livestock farms with development potential in the lowland and mountainous regions of Poland. EAAP Technical Series No 3. Wyd.: Wageningen Academic Publishers (Holandia), 3: 105-118.
405. HANCZAKOWSKI Piotr (2003) Jak gospodarowali nasi przodkowie I. Wiad. Zoot. IZ, 1: 63-64.
406. HANCZAKOWSKI Piotr (2003) Jak gospodarowali nasi przodkowie II. Wiad. Zoot. IZ, 2: 50-51.
407. HANCZAKOWSKI Piotr (2003) Jak gospodarowali nasi przodkowie III. Wiad. Zoot. IZ, 3-4: 78-79.
408. HERBUT Eugeniusz, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, SKOMORUCHA Iwona, SOKOŁOWICZ Zofia (2003) Wpływ krótkotrwałego stresu termicznego na produkcyjność kurcząt brojlerów. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 17, 2: 711-714.
409. HERBUT Eugeniusz, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, SKOMORUCHA Iwona, GALIKOWSKA Renata (2003) Wpływ zróżnicowanych warunków termicznych na produkcyjność kurcząt brojlerów. Prace Kom. Nauk Roln. i Biolog. Bydg. Tow. Nauk., seria B, XXXVIII, 51: 73-78.
410. HERBUT Eugeniusz (2003) Warunki środowiskowe w ekologicznej produkcji drobiarskiej. W: Produkcja bezpiecznej dla zdrowia żywności w oparciu o rodzime rasy drobiu. Wyd. IZ OBD Zakrzewo, 55-60.
411. HERBUT Eugeniusz, WALCZAK Jacek (2003) Warunki ekologicznej produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem istniejącego stanu prawnego w Polsce. Ann. Warsaw. Agricult. Univ. SGGW,Anim. Sci., 40: 3-12.
412. KACZOR Andrzej (2003) Aktualne tendencje w utrzymaniu krów w oborach wolnostanowiskowych. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 67: 135-143.
413. KACZOR Andrzej, SZYNDLER Jerzy (2003) Wpływ stosowania skrzyni wypoczynku na warunki odchowu warchlaków. Rocz. Nauk. Zoot., 30, 1: 161-170.
414. KAŁUŻA Halina, RZEPECKI Rafał (2003) Jakość jagnięciny jako instrument konkurencyjności na rynkach Unii Europejskiej. Prace Nauk. Akad. Ekonom., Wrocław, 983: 319-324.
415. KNAPIK Jan, KIEĆ Wojciech (2003) Ocena jakości tusz jagnięcych - uwagi do systemu klasyfikacji EUROP. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 17, 1: 393-396.
416. KOWALSKA Dorota (2003) Analiza zachowania królic w warunkach chowu ściołowego. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 17, 2: 727-730.
417. KOWALSKA Dorota, PIÓRKOWSKA Małgorzata (2003) Uproszczona analiza ekonomiczna produkcji królików rzeźnych żywionych pełnoporcjową mieszanką granulowaną. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 17, 1: 233-236.
418. KRASZEWSKI Juliusz (2003) Systemy utrzymania jałowic przeznaczonych na remont stada krów mlecznych, ich zalety i wady. Wiad. Zoot. IZ, 1: 29-38.
419. KRAWCZYK Józefa (2003) Konsekwencje integracji z Unią Europejską dla polskiego drobiarstwa. W: Prowadzenie i rozwój gospodarstw specjalizujących się w produkcji drobiu nieśnego i brojlerów. Wyd. EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego w Kielcach (A, B), 117-127.
420. KRAWCZYK Józefa (2003) Sterowanie czynnikami wpływającymi na efektywność produkcji jaj spożywczych. W: Prowadzenie i rozwój gospodarstw specjalizujących się w produkcji drobiu nieśnego i brojlerów. Wyd. EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego w Kielcach (B), 21-26.
421. KRAWCZYK Józefa (2003) Sterowanie czynnikami wpływającymi na efektywność produkcji mięsa drobiowego. W: Prowadzenie i rozwój gospodarstw specjalizujących się w produkcji drobiu nieśnego i brojlerów. Wyd. EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego w Kielcach (A), 21-26.
422. KRAWCZYK Józefa, WĘŻYK Stanisław, CYWA-BENKO Katarzyna (2003) Wpływ genetycznego pochodzenia kur i systemu utrzymania na jakość jaj spożywczych. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 17, 2: 739-742.
423. KRAWCZYK Wojciech, HERBUT Eugeniusz, WALCZAK Jacek (2003) Możliwość redukcji potencjału biogennego pomiotu kurzego. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 17, 2: 735-738.
424. KRAWCZYK Wojciech, HERBUT Eugeniusz, WALCZAK Jacek, GALIKOWSKA Renata (2003) Wpływ dodatku słomy na efektywność procesu kompostowania pomiotu kurzego. Prace Kom. Nauk Roln. i Biolog. Bydg. Tow. Nauk., seria B, XXXVIII, 51: 133-138.
425. KSIĄŻKIEWICZ Juliusz, BERNACKI Zenon (2003) Profesor zw. dr hab. Adam Mazanowski - 49 lat pracy w drobiarstwie. Wyd. wł. IŻ, 1-39.
426. KWIATEK Krzysztof, KOROL Waldemar, DOWGIAŁŁO Jerzy, WOJDAT Elżbieta, CECCHINI Gino, NICOLANDI Luca (2003) HACCP. System kontroli wewnętrznej w przemyśle paszowym. Wytyczne w zakresie opracowania i wdrażania. Państw. Inst. Wet., Puławy, 1-59.
427. KWIATEK Krzysztof, ZASADNY Rafał, SIERADZKI Zbigniew, PRZENIOSŁO Monika, DOWGIAŁŁO Jerzy, KOROL Waldemar, CECCHINI Gino, NICOLANDI Luca (2003) Dobra praktyka produkcyjna w produkcji i obrocie pasz jako element kontroli wewnętrznej. Państw. Inst. Wet., Puławy, 1-59.
428. LIGASZEWSKI Maciej, ŁYSAK Andrzej, PILARCZYK Andrzej (2003) Health status, blood picture and heavy metal concentrations in tissues of carp (Cyprinus carpio L.) in their third year of rearing in ponds fertilized with cattle slurry. Ann. Anim. Sci., 3, 2: 377-388.
429. MATUSZEWSKA Ewa, WALCZAK Jacek (2003) Efektywność tuczu nieodsadzonych świń. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 17, supl.: 755-758.
430. MATUSZEWSKA Ewa, WALCZAK Jacek (2003) Utrzymanie loch w systemie familijnym. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 17, 2: 755-758.
431. MATUSZEWSKA Ewa, WALCZAK Jacek, KRAWCZYK Wojciech (2003) Group housing of sows with piglets in the late rearing period. Ann. Anim. Sci., 3, 1: 137-144.
432. MAZANOWSKI Adam (2003) Wykorzystanie bioróżnorodności drobiu wodnego w produkcji bezpiecznej żywności. W: Produkcja bezpiecznej dla zdrowia żywności w oparciu o rodzime rasy drobiu. Wyd. IZ OBD Zakrzewo, 43-54.
433. MAZANOWSKI Adam, BERNACKI Zenon (2003) Porównanie wyników reprodukcji i jakości jaj potrójnych mieszańców z gęsią gęgawą. Rocz. Nauk. Zoot., 30, 1: 171-184.
434. OKULARCZYK Stanisława (2003) Kształtowanie czynników zrównoważonego rozwoju wsi. Zesz. Nauk. Inst. Uprawy, Nawoż. i Glebozn., Puławy, 132: s. 331.
435. OKULARCZYK Stanisława (2003) Możliwości kształtowania modelowych relacji pomiędzy rolnictwem, obszarami wiejskimi a środowiskiem naturalnym. Biul. Nauk. Uniw. Warm.- Mazursk. Olsztyn, 21: 91-99.
436. OKULARCZYK Stanisława (2003) Możliwości uzyskania parytetu dochodowego w polskiej produkcji owczarskiej. Biul. Nauk. Uniw. Warm.- Mazursk. Olsztyn, 21: 131-137.
437. OKULARCZYK Stanisława (2003) Nowe funkcje wsi i rolnictwa wspomagające ochronę środowiska. W: Działalność rolnicza oraz jej uwarunkowania w aspekcie integracji z UE. Wyd. Akad. Podlaska, Siedlce, 239-249.
438. OKULARCZYK Stanisława (2003) Proekologiczne relacje między rolnictwem, obszarami wiejskimi a środowiskiem naturalnym. Zesz. Akad. Świętokrzyskiej, 10: 11-21.
439. OKULARCZYK Stanisława (2003) Protein price and production costs vs. biological value of protein different plant and animal products. Ann. Anim. Sci., 3, 1: 185-190.
440. OKULARCZYK Stanisława (2003) Zmiany w rolnictwie i środowisku naturalnym kształtujące zrównoważony rozwój wsi. Prace. Nauk. Akad. Ekon., Wrocław, 980: s. 389.
441. OKULARCZYK Stanisława, BORECKA Anna (2003) Ekonomiczne możliwości produkcji zdrowego mleka i wołowiny z wykorzystaniem użytków zielonych. Wiadomości IMUZ, 1: s. 6.
442. OKULARCZYK Stanisława, MOKRZYCKA Maria (2003) Profitability of producing animal-origin raw materials depending on their qualitative traits. Ann. Anim. Sci., 3, 1: 191-196.
443. PAKULSKA Elżbieta, BADOWSKI Jakub, BIELIŃSKA Halina, BEDNARCZYK Marek (2003) Wpływ wieku na cechy fizyczne jaj i wylęgowość gęsi Białych Kołudzkich. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 68, 4: 71-77.
444. PAŚCIAK Piotr, MIGDAŁ Władysław, WOJTYSIAK Dorota, POŁTOWICZ Katarzyna (2003) Poziom wskaźników biochemicznych w surowicy krwi świń szybko rosnących. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 17, 1: 77-80.
445. PAŚCIAK Piotr, MIGDAŁ Władysław, WOJTYSIAK Dorota, POŁTOWICZ Katarzyna (2003) Skład chemiczny siary i mleka loch JSR. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 17, 1: 85-88.
446. PIÓRKOWSKA Małgorzata, ZOŃ Andrzej (2003) Uszkodzenia okrywy włosowej i skór u lisów polarnych. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 17, 2: 787-790.
447. POŁTOWICZ Katarzyna, WĘŻYK Stanisław, CALIK Jolanta (2003) Wpływ wieku i pochodzenia kurcząt rzeźnych na wyniki produkcyjne i jakość tuszki. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 17, 2: 533-536.
448. POMPA-ROBORZYŃSKI Maciej (2003) Wstępna ocena wartości rzeźnej jagniąt-tryczków linii syntetycznej BWP 75. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 17, 2: 537-540.
449. POMPA-ROBORZYŃSKI Maciej (2003) Wyniki produkcyjne owiec rasy Bergschaf i Weisse Alpenschaf w okresie ich adaptacji do warunków Beskidu Sądeckiego. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 68, 1: 135-145.
450. SKRZYPEK Ryszard, OSIĘGŁOWSKI Stanisław, HOFMAŃSKI Dariusz, GRZYMISŁAWSKA Małgorzata, GRZYMISŁAWSKI Sebastian (2003) Biological and economic evaluation of milk replacers for calves. Ann. Anim. Sci., 3, 1: 127-136.
451. SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, HERBUT Eugeniusz (2003) Physiological and production indicators of broiler chickens exposed to short-term thermal stress. Ann. Anim. Sci., 3, 2: 365-375.
452. SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, HERBUT Eugeniusz, SKOMORUCHA Iwona (2003) Wpływ paszy wzbogaconej w olej lniany na zdrowotność i wyniki produkcyjne kurcząt brojlerów w warunkach stresu termicznego. Prace Kom. Nauk Roln. i Biolog. Bydg. Tow. Nauk., seria B, XXXVIII, 51: 249-258.
453. SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, HERBUT Eugeniusz, SKOMORUCHA Iwona (2003) Wyniki odchowu kurcząt brojlerów dwóch linii towarowych i opłacalność produkcji w zależności od obsady. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 17, 2: 557-560.
454. SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, SKOMORUCHA Iwona, HERBUT Eugeniusz (2003) Effect of supplemental vitamin C and cold stress on performance of broiler chickens. Ann. Anim. Sci., Supl., 2: 227-230.
455. SOWULA-SKRZYŃSKA Elżbieta (2003) Możliwości odbudowy owczarstwa oraz udział owiec w kształtowaniu krajobrazu. W: Działalność rolnicza oraz jej uwarunkowania w aspekcie integracji z UE. Wyd. Akad. Podlaska, Siedlce, 249-259.
456. SOWULA-SKRZYŃSKA Elżbieta, SKRZYŃSKI Grzegorz (2003) Wpływ cen skupu na zmiany zachodzące w produkcji mleka w latach 1980-2002. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 17, 2: 909-912.
457. SZEWCZYK Agata (2003) Changes in serum cortisol level and incidence of stereotyped behaviour in piglets weaned at different times, as an indicator of their welfare. Ann. Anim. Sci., 3, 2: 345-353.
458. SZEWCZYK Agata, HERBUT Eugeniusz, GALIKOWSKA Renata, WALCZAK Jacek (2003) Wpływ różnych terminów odsadzania na zachowanie i wyniki produkcyjne prosiąt. Prace Kom. Nauk Roln. i Biolog. Bydg. Tow. Nauk., seria B, XXXVIII, 51: 259-268.
459. SZEWCZYK Agata, HERBUT Eugeniusz, WALCZAK Jacek (2003) Wyniki produkcyjne jako wskaźnik poziomu dobrostanu prosiąt odsadzanych w różnych terminach. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 17, 2: 795-798.
460. SZYNDLER Jerzy, KACZOR Andrzej (2003) Wpływ głębokiej ściółki z trocin drzew iglastych na warunki utrzymania cieląt. Rocz. Nauk. Zoot., 30, 2: 389-396.
461. TOMCZYK-WRONA Iwona (2003) Wpływ wieku rodziców na rozwój somatyczny potomstwa koni rasy huculskiej. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 17, 2: 565-568.
462. TRELA Jan (2003) Aklimatyzacja i niektóre wskaźniki produkcji bydła rasy Montbeliarde w Polsce. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 67: 67-79.
463. WALCZAK Jacek (2003) Integrated welfare assessment of group or individually housed dairy cows during lactation. Ann. Anim. Sci., 3, 2: 323-331.
464. WALCZAK Jacek (2003) Wpływ poziomu dobrostanu na wyniki produkcyjne w utrzymaniu trzody chlewnej. Wiad. Zoot. IZ, 3-4: 21-30.
465. WALCZAK Jacek, SZEWCZYK Agata, KRAWCZYK Wojciech (2003) Utrzymanie loch karmiących w systemie otwartym. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 17, 2: 799-802.
466. WALCZAK Jacek, SZEWCZYK Agata, KRAWCZYK Wojciech, GALIKOWSKA Renata (2003) Wpływ systemu utrzymania na wybrane wskaźniki fizjologiczne krów zasuszonych. Prace Kom. Nauk Roln. i Biolog. Bydg. Tow. Nauk., seria B, XXXVIII, 51: 287-292.
467. WĘŻYK Stanisław (2003) Pionowa i pozioma integracja w produkcji drobiarskiej ze szczególnym uwzględnieniem grup producenckich. W: Prowadzenie i rozwój gospodarstw specjalizujących się w produkcji drobiu nieśnego i brojlerów. Wyd. EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego w Kielcach (A, B), 15-20.
468. WĘŻYK Stanisław (2003) Sytuacja na światowym, europejskim i krajowym rynku mięsa drobiowego. W: Prowadzenie i rozwój gospodarstw specjalizujących się w produkcji drobiu nieśnego i brojlerów. Wyd. EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego w Kielcach (A), 105-112.
469. WĘŻYK Stanisław (2003) Sytuacja na światowym, europejskim i krajowym rynku jaj. W: Prowadzenie i rozwój gospodarstw specjalizujących się w produkcji drobiu nieśnego i brojlerów. Wyd. EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego w Kielcach (B), 103-109.
470. WĘŻYK Stanisław, KRAWCZYK Józefa (2003) Trendy produkcji drobiarskiej w krajach środkowej i wschodniej Europy. Wiad. Zoot. IZ, 1: 3-14.
471. WÓJCIK Piotr, MAJEWSKA Anna, CZAJA Hanna (2003) Określenie zależności pomiędzy liczbą komórek somatycznych a sezonem ocielenia i wydajnością mleka krów rasy polskiej czerwonej. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 67: 119-126.
472. WÓJCIK Piotr, RYGAŁŁO Katarzyna (2003) Określenie zależności pomiędzy liczbą komórek somatycznych a sezonem ocielenia i wydajnością mleka w rasie czarno-białej. Ann. Warsaw. Agricult. Univ. SGGW, Anim. Sci., 39, sup.: 194-201.
473. ZAJĄC Jan (2003) Rynek króliczy. Wiad. Zoot. IZ, 2: 3-10.
474. ŻUKOWSKI Kazimierz (2003) Ekonomika chowu owiec i kóz w Austrii. Wiad. Zoot. IZ, 3-4: 74-75.
475. ŻUKOWSKI Kazimierz (2003) Program rozwoju obszarów wiejskich w krajach Unii Europejskiej do roku 2006. Wiad. Zoot. IZ, 3-4: 70-72.
476. ŻUKOWSKI Kazimierz (2003) Środki służące utrzymaniu środowiska rolniczego na ziemiach górskich. Wiad. Zoot. IZ, 3-4: 72-73.
477. ŻUKOWSKI Kazimierz (2003) Wytrwałość mlecznego użytkowania krów uzyskuje wysoką wagę w niemieckim indeksie selekcyjnym. Wiad. Zoot. IZ, 1: 55-57.
478. ŻUKOWSKI Kazimierz (2003) Zmiany w niemieckiej ocenie wartości hodowlanej buhajów. Wiad. Zoot. IZ, 1: 57-59.
479. BADOWSKI Jakub, BIELIŃSKA Halina (2003) Charakterystyka przebiegu nieśności gęsi białych kołudzkich. Mat. konf. nauk.: Środowisko - Zwierzę - Produkt. Lublin, 22-23.09.2003, s. 74.
480. BORYS Bronisław (2003) Nowoczesne technologie produkcji owczarskiej ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania ras mięsnych stosowanych w Unii Europejskiej. Mat. semin.: Prowadzenie i rozwój gospodarstw specjalizujących się w produkcji jagniąt rzeźnych w aspekcie racjonalizacji wykorzystania podstawowych czynników produkcji (pracy, ziemi, kapitału i zarządzania). Bydgoszcz, 26-27.05.2003, 22-33.
481. BORYS Bronisław (2003) Ocena stanu produkcji jagniąt rzeźnych w Polsce i Unii Europejskiej w okresie przedakcesyjnym. Mat. semin.: Prowadzenie i rozwój gospodarstw specjalizujących się w produkcji jagniąt rzeźnych w aspekcie racjonalizacji wykorzystania podstawowych czynników produkcji (pracy, ziemi, kapitału i zarządzania). Bydgoszcz, 26-27.05.2003, 4-5.
482. BORYS Bronisław, BIELIŃSKA Halina, KORMAN Kazimierz (2003) Instytut Zootechniki, Zootechniczny Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka. Działalność i propozycje dla hodowców gęsi i owiec. Mat. region. forum: Nauka dla praktyki rolniczej. Przysiek, 7.03.2003, 32-35.
483. BORYS Bronisław, KOMOROWSKA Dorota (2003) Ocena stanu produkcji jagniąt rzeźnych w Polsce i Unii Europejskiej oraz rozwoju rynku jagnięciny w okresie przed- i poakcesyjnym. Mat. konf. nauk.-techn.: Szanse i zagrożenia dla polskich hodowców owiec w świetle integracji z Unią Europejską. Warszawa, 16.07.2003, 1-6.
484. CALIK Jolanta (2003) Wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na występowanie wydziobywania piór i kanibalizm u kur nieśnych. Mat. międz. konf. nauk.: Biological foundations for fodder production and efficient fodder application. Uniw. w Dublanach, Ukraina. 16-18.09.2003, 212-217.
485. CALIK Jolanta, POŁTOWICZ Katarzyna, WĘŻYK Stanisław (2003) Wpływ wieku kur nieśnych oraz warunków przechowywania jaj spożywczych na ich jakość. Mat. konf. nauk.: Środowisko - Zwierzę - Produkt. Lublin, 22-23.09.2003, s. 78.
486. CYWA-BENKO Katarzyna, WĘŻYK Stanisław, POŁTOWICZ Katarzyna (2003) Wykorzystanie rodzimych ras kur w produkcji jaj bezpiecznych dla zdrowia konsumenta. Mat. VI Międz. Targów Ferma Świń i Drobiu: Produkcja bezpiecznej dla zdrowia żywności w oparciu o rodzime rasy drobiu. Poznań, 11-13.04.2003, 133-135.
487. DROŻDŻ Andrzej (2003) Ekologiczne skutki zaniechania użytkowania pastwisk górskich. Mat. konf. nauk.: Środowisko - Zwierzę - Produkt. Lublin, 22-23.09.2003, 327-328.
488. DROŻDŻ Andrzej, TWARDY Stanisław (2003) Gospodarcze i ekologiczne przesłanki wypasu dużych stad owiec w Karpatach Polskich. Mat. konf. nauk.: Woda, środowisko, obszary wiejskie. Falenty, 22-24.11.2003, ss. 5.
489. GÓRA-DROŻDŻ Ewa, DROŻDŻ Andrzej (2003) Produkcja "organicznej żywności" elementem zrównoważonego rozwoju górskich regionów w Polsce. Mat. konf. nauk.-techn.: Ekologia a budownictwo. Bielsko-Biała, 16.18.10.2003, 63-73.
490. HERBUT Eugeniusz (2003) Warunki środowiskowe w ekologicznej produkcji drobiarskiej. Mat. VI Międz. Targów Ferma Świń i Drobiu: Produkcja bezpiecznej dla zdrowia żywności w oparciu o rodzime rasy drobiu. Poznań, 11-13.04.2003, 118-119.
491. HERBUT Eugeniusz, BIEDA Wacław, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, HERBUT Piotr (2003) Studies on broilerhouse heating an aerial earth tube heat exchanger. Proc. XI Int. Conf. in Animal Hygiene. Mexico City, 23-27.02.2003, 659-662.
492. HERBUT Eugeniusz, SKOMORUCHA Iwona, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa (2003) Wpływ czasu zasiedlenia i warunków termicznych na zachowanie się i produkcyjność kurcząt brojlerów. Mat. konf. Zjazdu PTZ: Zasoby genetyczne zwierząt w Polsce. Kraków, 9-12.09.2003, 127-128.
493. HERBUT Eugeniusz, SKOMORUCHA Iwona, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa (2003) Wpływ obniżonej temperatury i dodatku glukozy do wody na produkcyjność kurcząt brojlerów. Mat. konf. nauk. z okazji 50-lecia Wydz. Biol. i Hod. Zwierząt AR w Lublinie. 22-24.09.2003, 81-82.
494. HERBUT Eugeniusz, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, SKOMORUCHA Iwona, GALIKOWSKA Renata (2003) Wpływ zróżnicowanych warunków termicznych na produkcyjność kurcząt brojlerów. Mat. konf. nauk.-techn.: Żywienie a zdrowie zwierząt oraz aktualne problemy higieny i profilaktyki weterynaryjnej. Ciechocinek, 4-7.09.2003, 40-41.
495. KAWĘCKA Aldona (2003) Produkcja i skład mleka owiec różnych ras wypasanych w Beskidzie Sądeckim. Mat. konf. nauk.: Środowisko - Zwierzę - Produkt. Lublin, 22-23.09.2003, s. 138.
496. KRAWCZYK Józefa (2003) Ekonomiczne aspekty żywienia kur nieśnych utrzymywanych zgodnie z wymogami Unii Europejskiej. Mat. międz. konf. nauk.: Biological foundations for fodder production and efficient fodder application. Uniw. w Dublanach, Ukraina. 16-18.09.2003, 206-211.
497. KRAWCZYK Józefa (2003) Produkcja jaj spożywczych w rozszerzonej Unii Europejskiej. Mat. konf. Zjazdu PTZ: Zasoby genetyczne zwierząt w Polsce. Kraków, 9-12.09.2003, 136-137.
498. KRAWCZYK Józefa (2003) Samowystarczalność w zakresie produkcji mięsa drobiowego w rozszerzonej Unii Europejskiej. Mat. konf. nauk.: Środowisko - Zwierzę - Produkt. Lublin, 22-23.09.2003, 83-84.
499. KRAWCZYK Wojciech, HERBUT Eugeniusz (2003) The possibility of reducing the biogenic potential of laying hens manure using peat supplement. Proc. XI Int. Conf. in Animal Hygiene. Mexico City, 23-27.02.2003, 747-749.
500. KRAWCZYK Wojciech, HERBUT Eugeniusz, WALCZAK Jacek, GALIKOWSKA Renata (2003) Wpływ dodatku słomy na efektywność procesu kompostowania pomiotu kurzego. Mat. konf. nauk.-techn.: Żywienie a zdrowie zwierząt oraz aktualne problemy higieny i profilaktyki weterynaryjnej. Ciechocinek, 4-7.09.2003, 66-69.
501. KRAWCZYK Wojciech, WALCZAK Jacek (2003) Możliwość zastosowania ekranów termicznych dla zachowania komfortu termicznego warchlaków. Nowe technologie generowania energii z budynków inwentarskich, odchodów zwierzęcych i biomasy alternatywą dla rolnictwa. Mat. konf. nauk.-techn.: Sieć Naukowa. Agrorisk WODR Warszawa, 25-26.09.2003, 89-91.
502. MARTYNIUK Elżbieta (2003) Country report on Poland: the process, national priorities and follow-up. Mat. międz. konf. nauk. FAO: Subregional Workshop for Central and Eastern European and EU Countries on Animal Genetic Resources (SoW-AnGR). Uniw. of Ljubliana, Domżale (Słowenia), 7-9.03.2003, ss. 7.
503. MARTYNIUK Elżbieta, JASZCZYŃSKA Maria (2003) Report on the present activities and plans regarding AnGR in Poland in 2000. Mat. międz. konf. nauk.: Workshop of National Focal Points for Europe - Summary Reports of Progress and Plans. Rzym (Włochy), 30.06.2003, ss. 6.
504. MROCZKO Leszek (2003) Wykorzystanie oprogramowania komputerowego z zakresu hodowli i żywienia trzody chlewnej w zajęciach dydaktycznych. Mat. sesji nauk.: Kształcenie w zakresie hodowli i produkcji świń wobec wymagań zintegrowanej Europy. ATR Bydgoszcz. 15-16.06.2003, 35-40.
505. OKULARCZYK Stanisława (2003) Ekonomiczne i rynkowe uwarunkowania konkurencyjności polskiej wieprzowiny. Mat. konf. nauk.-techn. BASF: Warunki konkurencyjności produkcji trzody chlewnej po integracji z UE. Poznań - Tarnowo, 6-7.11.2003, ss. 2.
506. OKULARCZYK Stanisława (2003) Ekonomiczne i rynkowe uwarunkowania perspektyw rozwojowych produkcji trzody chlewnej w Polsce po integracji z UE. Mat. konf. nauk.-techn. SAPARD: Produkcja wieprzowiny w przededniu integracji z UE. Kraj. Rada Izb Roln. Warszawa, 26.06.2003, 18-27.
507. OKULARCZYK Stanisława (2003) Społeczne, ekonomiczne i ekologiczne skutki wielkoprzemysłowego tuczu świń w Polsce. Mat. konf. w Senacie RP. Warszawa, 26.07.2003, Wyd. Biuro Inf. i Dokum. Kancel. Senatu, 1-10.
508. OKULARCZYK Stanisława, BORECKA Anna (2003) Ekonomiczne progi ekstensyfikacji produkcji zwierzęcej. Mat. międz. symp.: Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska. IBMER Warszawa, 15.09.2003, 11-16.
509. OKULARCZYK Stanisława, SZUMIEC Anna (2003) Ekonomiczne granice ekstensyfikacji produkcji mleka. Mat. X Kongr. Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Koszalin, 2-5.09.2003, s. 182.
510. OKULARCZYK Stanisława, SZUMIEC Anna (2003) Wpływ zmian cen zbóż na intensywność produkcji mleka. Mat. konf.: Pamiętnik Puławski. JUNG Puławy, 19.09.2003, 31-42.
511. PARAPONIAK Paweł (2003) Wartość rzeźna tryczków mieszańców polskiej owcy górskiej z rasami alpejskimi wypasanych w Beskidzie Sądeckim. Mat. konf. nauk.: Środowisko - Zwierzę - Produkt. Lublin, 22-23.09.2003, s. 147.
512. PAŚCIAK Piotr, MIGDAŁ Władysław, WOJTYSIAK Dorota, POŁTOWICZ Katarzyna (2003) Wpływ masy ciała w dniu uboju na wyniki użytkowości rzeźnej i występowanie wad mięsa u tuczników. Mat. międz. konf. nauk.: Biological foundations for fodder production and efficient fodder application. Uniw. w Dublanach, Ukraina. 16-18.09.2003, 194-198.
513. POŁTOWICZ Katarzyna, WĘŻYK Stanisław, SKOMORUCHA Iwona, HERBUT Eugeniusz, CALIK Jolanta (2003) Wyniki odchowu i wydajności rzeźnej w zależności od długości odchowu kurcząt brojlerów. Mat. konf. Zjazdu PTZ: Zasoby genetyczne zwierząt w Polsce. Kraków, 9-12.09.2003, s. 157.
514. POMPA-ROBORZYŃSKI Maciej (2003) Możliwości odbudowy i doskonalenia pogłowia owiec w warunkach górskich. Mat. konf. nauk.-techn.: Wypas owiec a walory przyrodniczo-krajobrazowe i gospodarcze polskich Karpat w kontekście koncepcji ekorozwoju. Inst. Botaniki PAN, Kraków. 9.12.2003, ss. 8.
515. POMPA-ROBORZYŃSKI Maciej (2003) Nowoczesne technologie ekologicznej produkcji owczarskiej jako czynnik ochrony środowiska i pielęgnacji krajobrazu. Mat. konf. nauk.-techn.: Owca. Nowy Sącz, 15-22.07.2003, ss. 12.
516. POMPA-ROBORZYŃSKI Maciej (2003) Stan aktualny i możliwości wdrożenia zintegrowanego systemu produkcji owczarskiej w rejonie Pogórza Karpackiego. Mat. konf. nauk.-techn.: Program aktywizacji gospodarczej środowisk wiejskich. Cieniawa, 13.12.2003, ss. 5.
517. POMPA-ROBORZYŃSKI Maciej (2003) Wyniki produkcyjne jagniąt linii syntetycznej BWP 75. Mat. konf. nauk.: Środowisko - Zwierzę - Produkt. Lublin, 22-23.09.2003, ss. 4.
518. SKRZYŻALA Irena (2003) Ekologiczne produkty owczarskie. Mat. konf. nauk.-techn.: Postęp naukowo-biologiczny a jakość żywności. Grodziec Śląski, 03.10.2003, 29-36.
519. SKRZYŻALA Irena (2003) Samowystarczalność a potrzeby importowe produktów żywnościowych Polski. Mat. Międz. Semin. Przedsiębiorczości Rolno-Spożyw.: Na progu wejścia do Unii Europejskiej. Ostrawa (Republika Czeska). 14.11.2003, ss. 5.
520. SOKOŁOWICZ Zofia, KRAWCZYK Józefa (2003) Wpływ wieku i wielkości obsady na jakość skorupy jaj. Mat. konf. nauk.: Środowisko - Zwierzę - Produkt. Lublin, 22-23.09.2003, s. 97.
521. SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, HERBUT Eugeniusz (2003) Kształtowanie się poziomu immunoglobulin w surowicy krwi kurcząt brojlerów w warunkach stresu termicznego. Mat. konf. nauk. Pol. Tow. Med. Weteryn. Polanica Zdrój, 19-20.09.2003, 111-112.
522. SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, HERBUT Eugeniusz, PIETRAS Mariusz (2003) Effect of thermal stress physiological indicators of broiler chickens. Proc. XI Int. Conf. in Animal Higiene. Mexico City, 23-27.02.2003, s. 837.
523. SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, HERBUT Eugeniusz, SKOMORUCHA Iwona (2003) Wpływ paszy wzbogaconej w olej lniany na wskaźniki produkcyjne kurcząt brojlerów poddanych wpływowi podwyższonych temperatur. Mat. konf. nauk. z okazji 50-lecia Wydz. Biol. i Hod. Zwierząt AR w Lublinie. 22-24.09.2003, 98-99.
524. SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, HERBUT Eugeniusz, SKOMORUCHA Iwona, POŁTOWICZ Katarzyna (2003) Linseed oil and resistance of broiler chickens to thermal stress. Proc. XI Int. Conf. in Animal Hygiene. Mexico City, 23-27.02.2003, 673-681.
525. SZEWCZYK Agata, HERBUT Eugeniusz, GALIKOWSKA Renata (2003) Wpływ różnych terminów odsadzania na zachowanie i wyniki produkcyjne prosiąt. Mat. konf. nauk.-techn.: Żywienie a zdrowie zwierząt oraz aktualne problemy higieny i profilaktyki weterynaryjnej. Ciechocinek, 4-7.09.2003, 136-138.
526. SZUMIEC Anna (2003) Czynniki kształtowania cen detalicznych żywności pochodzenia zwierzęcego. Mat. X Kongr. Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Koszalin, 2-5.09.2003, s. 156.
527. SZYNDLER Jerzy, KACZOR Andrzej (2003) Ocena przydatności ściółki z trocin drzew iglastych dla jałówek w wieku powyżej 6 miesiąca życia. Mat. konf. nauk.-techn.: Żywienie a zdrowie zwierząt oraz aktualne problemy higieny i profilaktyki weterynaryjnej. Ciechocinek, 4-7.09.2003, 139-140.
528. WALCZAK Jacek (2003) Dobrostan jako czynnik wpływający na wyniki produkcyjne w utrzymaniu trzody. Mat. II Ogólnop. Zjazdu Prod. Trz. Chlewn.: Dobrostan zwierząt - cel sam w sobie, czy środek poprawy ekonomiki produkcji. Poznań, 25-26.09.2003, 19-24.
529. WALCZAK Jacek, HERBUT Eugeniusz (2003) Behaviour of growing pigs as an expression of their physiological response to different welfare levels. Proc. XI Int. Conf. in Animal Hygiene. Mexico City, 23-27.02.2003, 299-302.
530. WĘGLARZY Karol (2003) Wspólna polityka rolna - wyzwanie przed rolnictwem w Polsce. Mat. Międz. Semin. Przedsiębiorczości Rolno-Spożyw.: Na progu wejścia do Unii Europejskiej. Ostrawa (Republika Czeska). 14.11.2003, ss. 7.
531. ZOŃ Andrzej (2003) Aktualna sytuacja w hodowli lisów i norek w kraju. Mat. semin.: Stan hodowli zwierząt futerkowych mięsożernych w Polsce. Gorzów Wielkopolski, 5.11.2003, 9-13.
532. ŻAK Grzegorz, TYRA Mirosław (2003) The application of prolactin to reduce pigs reaction to stress during transportation to slaughterhouse. Proc. of Intern. EAAP 54th Annual Meeting of European Association for Animal Production, Rzym, 31.08-03.09.2003, s. 101.
533. ANDERS Elżbieta (2003) Działalność normalizacyjna w branży drobiarskiej w 2002 roku i skutki uchwalenia nowej ustawy o normalizacji. Pol. Drob., 3: 16-17.
534. ANDERS Elżbieta (2003) Kryteria handlowe uszlachetnionego pierza gęsiego i kaczego. Pol. Drob., 2: 9-12.
535. ANDERS Elżbieta (2003) O czym sektor drobiu i jaj powinien informować Unię Europejską. Pol. Drob., 9: 19-21.
536. ANDERS Elżbieta (2003) Produkty sektora drobiarskiego objęte wspólną organizacją obrotu w Unii Europejskiej. Pol. Drob., 5: 50-51.
537. ANDERS Elżbieta (2003) Projekt aktualizacji unijnych norm handlowych dla jaj spożywczych. Pol. Drob., 10: s. 15.
538. ANDERS Elżbieta (2003) Zasady obrotu jajami wylęgowymi i pisklętami w Unii Europejskiej. Pol. Drob., 7: 50-51.
539. BIELAŃSKI Paweł (2003) Czy mięso królicze trafi na nasze stoły? Prz. Hod., 7: s. 32.
540. BIELAŃSKI Paweł (2003) Humanizacja hodowli królików. Króliki, 4: 8-10.
541. BIELAŃSKI Paweł (2003) Rozmnażanie królików. Króliki, 1: 21-22.
542. BIELAŃSKI Paweł (2003) Warunki utrzymania królików. Prz. Hod., 8: 20-21.
543. CALIK Jolanta, POŁTOWICZ Katarzyna, WĘŻYK Stanisław (2003) Wpływ systemu utrzymania kur nieśnych oraz warunków przechowywania jaj spożywczych na ich jakość. W: Wyniki Oceny Użytkowości Drobiu. Wyd. własne IZ, Kraków, 31: 57-62.
544. CALIK Jolanta, WĘŻYK Stanisław, KRAWCZYK Józefa (2003) Wpływ systemu utrzymania na zdrowotność, wygląd i zachowanie się kur nieśnych. W: Wyniki Oceny Użytkowości Drobiu. Wyd. własne IZ, Kraków, 31: 71-76.
545. CHOROSZY Zenon, CHOROSZY Bogumiła (2003) Odchów cieląt w stadach bydła mięsnego w zależności od sezonu wycielenia. Brosz. upowszech. Wyd. własne IZ, 1: 1-9.
546. CYWA-BENKO Katarzyna (2003) Kura w różnych kulturach i cywilizacjach. Cz. I. Pol. Drob., 3: 42-43.
547. CYWA-BENKO Katarzyna (2003) Kura w różnych kulturach i cywilizacjach. Cz. II. Pol. Drob., 4: 44-46.
548. CYWA-BENKO Katarzyna (2003) Woda w produkcji drobiarskiej. Hod. Drobiu, 9: 36-39.
549. CYWA-BENKO Katarzyna, WĘŻYK Stanisław, POŁTOWICZ Katarzyna (2003) Produkcja jaj i mięsa drobiowego w oparciu o rodzime rasy kur. Brosz. upowszech. Wyd. własne IZ, 11: 1-21.
550. DROŻDŻ Andrzej (2003) Możliwości zwiększenia efektywności produkcji jagniąt mlecznych w górach. Prz. Hod., 7: 24-29.
551. ECKERT Robert (2003) Aktualny stan produkcji świń w krajach kandydujących do UE i dalsze jej perspektywy. Trzoda Chl., 4: s. 18.
552. ECKERT Robert (2003) Dobre zarządzanie fermą - warunkiem powodzenia. W: Niektóre zagadnienia chowu świń w Polsce. Poradnik (SAPARD), Wyd. IZ, 33-54.
553. ECKERT Robert (2003) Kanada - przykład rozwoju krajowej produkcji świń. Trzoda Chl., 12: s. 14.
554. ECKERT Robert (2003) Konieczność i możliwości poprawy efektywności produkcji świń w Polsce. Trzoda Chl., 5: s. 30.
555. ECKERT Robert (2003) Możliwości obniżenia kosztów produkcji poprzez poprawę zużycia pasz. Trzoda Chl., 8-9: s. 16.
556. ECKERT Robert (2003) Nowe rozwiązania organizacyjne w fermach produkujących prosięta. Trzoda Chl., 10: s. 14.
557. ECKERT Robert (2003) Ocena ekonomicznej efektywności produkcji tuczników w 2002 r. Trzoda Chl., 1: s. 12.
558. ECKERT Robert (2003) Organizacja produkcji w dziale odchowu prosiąt. Trzoda Chl., 7: s. 25.
559. ECKERT Robert (2003) Produkcja świń na świecie. Trzoda Chl., 2: s. 12.
560. ECKERT Robert (2003) Własne stado hodowlane jednym z dobrych rozwiązań dla fermy towarowej. Trzoda Chl., 3: s. 12.
561. ECKERT Robert (2003) Wystawa świń w Reggio Emilia (Włochy). Trzoda Chl., 6: s. 53.
562. GACEK Leszek (2003) Choroby królików. Króliki, 4: 16-18.
563. GACEK Leszek (2003) Humanizacja hodowli. Króliki, 2: 11-13.
564. GACEK Leszek (2003) Obliczanie kosztów produkcji. Króliki, 4: 18-21.
565. GACEK Leszek (2003) Obowiązujące wymiary klatek i boksów dla królików. Króliki, 4: 6-7.
566. GACEK Leszek (2003) Przydomowa hodowla królików. Brosz. upowszech. Wyd. własne IZ, 3: 1-44.
567. GACEK Leszek (2003) Rozpoczęcie produkcji królików. Króliki, 2: 7-11.
568. GACEK Leszek (2003) Rozpoczęcie produkcji żywca króliczego. Króliki, 3: 15-20.
569. GACEK Leszek (2003) Rozpoczęcie produkcji żywca króliczego. Prz. Hod., 5: s. 32.
570. GACEK Leszek (2003) To się opłaca - produkcja żywca króliczego. Króliki, 4: 10-14.
571. GACEK Leszek (2003) Ubojnie - najsłabsze ogniwo w hodowli królików. Króliki, 3: 7-9.
572. GACEK Leszek (2003) Ubojnie - najsłabsze ogniwo w produkcji żywca króliczego. Prz. Hod., 6: s. 29.
573. GACEK Leszek (2003) Utylizacja odchodów zwierzęcych i odpadów organicznych z zastosowaniem wermikultur, produkcja biohumusu, hodowla dżdżownic kalifornijskich. Króliki, 1: 17-19.
574. GACEK Leszek (2003) Warunki mikroklimatyczne w pomieszczeniach hodowlanych dla królików. Króliki, 2: 19-21.
575. GACEK Leszek (2003) Wymiary klatek i warunki utrzymania w świetle przepisów UE. Króliki, 1: s. 11.
576. GACEK Leszek (2003) Zmiana nazwy nie musi oznaczać zmiany jakości. Króliki, 4: 14-15.
577. HANCZAKOWSKA Ewa, URBAŃCZYK Jerzy (2003) Racjonalne żywienie - decydujący element kosztów. W: Niektóre zagadnienia chowu świń w Polsce. Poradnik (SAPARD), Wyd. IZ, 55-82.
578. JANIK Andrzej (2003) Praktyczne możliwości wykorzystania transgenicznych świń. Trzoda Chl., 10: 18-21.
579. KACZOR Andrzej, SZYNDLER Jerzy (2003) Aktualne systemy utrzymania cieląt i jałowizny. Mat. szkol.: Proekologiczne systemy hodowli wysokowydajnego bydła mlecznego. ZD IZ Rossocha, 24.10.2003. Wyd. IZ, 44-54.
580. KACZOR Andrzej, SZYNDLER Jerzy (2003) Nowoczesne systemy utrzymania cieląt i jałowizny. Mat. szkol.: Nowoczesne technologie chowu bydła wysokomlecznego. ZD IZ Mełno, 15.10.2003. Wyd. IZ, 44-54.
581. KAMYCZEK Marian (2003) Zdrowotność świń warunkiem sukcesu na fermie. W: Niektóre zagadnienia chowu świń w Polsce. Poradnik (SAPARD), Wyd. IZ, 136-142.
582. KIEĆ Wojciech, KNAPIK Jan (2003) Kto ma owce może będzie miał, co zechce. Top Agrar, 12: 26-27.
583. KOROL Waldemar (2003) Dostosowanie krajowego "prawa paszowego" do wymagań określonych przepisami Unii Europejskiej. Pasze Przem., 10: 10-13.
584. KRAWCZYK Józefa, WĘŻYK Stanisław (2003) Produkcja zwierząt w rozszerzonej Unii Europejskiej. W: Wyniki Oceny Użytkowości Drobiu. Wyd. własne IZ, Kraków, 31: 85-89.
585. MATUSZEWSKA Ewa, WALCZAK Jacek (2003) Powrót do stada. Hoduj z głową, 2: 50-53.
586. MATUSZEWSKA Ewa, WALCZAK Jacek (2003) System familijny - alternatywa dla tradycyjnego utrzymania loch z prosiętami. Trzoda Chl., 8-9: 24-27.
587. OKULARCZYK Stanisława (2003) Cena białka w wieprzowinie i innych produktach a jego wartość spożywcza. Trzoda Chl., 2: s. 3.
588. OKULARCZYK Stanisława (2003) Efektywność ekonomiczna trzody chlewnej przy różnej reprodukcyjności loch w 2002 r. Trzoda Chl., 1: s. 4.
589. OKULARCZYK Stanisława (2003) Ekonomiczne i ekologiczne możliwości produkcji mleka i wołowiny z wykorzystaniem użytków zielonych. Wieś Jutra, 4, (57): 35-39.
590. OKULARCZYK Stanisława (2003) Ekonomiczne korzyści z sezonowego tuczu świń. Trzoda Chl., 5: s. 4.
591. OKULARCZYK Stanisława (2003) Ekonomiczne, społeczne i ekologiczne skutki wielkoprzemysłowego tuczu świń w Polsce. Trzoda Chl., 9: s. 4.
592. OKULARCZYK Stanisława (2003) Koszty i uwarunkowania efektów hodowli świń w Polsce. Trzoda Chl., 11: s. 4.
593. OKULARCZYK Stanisława (2003) Możliwości i bariery zwiększania konkurencyjności gospodarstw utrzymujących się z tuczu świń. Trzoda Chl., 12: s. 3.
594. OKULARCZYK Stanisława (2003) Obecne relacje pomiędzy cenami żywca a cenami detalicznymi przetworów wieprzowych. Trzoda Chl., 3: s. 7.
595. OKULARCZYK Stanisława (2003) Przyczyny i skutki nadprodukcji wieprzowiny w Polsce. Trzoda Chl., 4: s. 6.
596. OKULARCZYK Stanisława (2003) Różne aspekty konkurencyjności produkcji polskiej wieprzowiny. Trzoda Chl., 10: s. 5.
597. OKULARCZYK Stanisława (2003) Szanse i nowe drogi rozwoju produkcji trzody chlewnej po integracji z UE. Trzoda Chl., 7-8: s. 3.
598. OKULARCZYK Stanisława (2003) Szanse i zagrożenia integracji. Tygodnik Sanocki, 12.11.2003, s. 12.
599. OKULARCZYK Stanisława (2003) Unijne i polskie doradztwo ekonomiczne trzody i warunki jego skuteczności. Trzoda Chl., 6: s. 7.
600. OKULARCZYK Stanisława (2003) Warunki rozwoju produkcji trzody chlewnej po integracji z UE. Prz. Hod., 7: s. 17.
601. OKULARCZYK Stanisława, BORECKA Anna (2003) Ekonomiczne progi ekstensyfikacji produkcji zwierzęcej. Technika Rolnicza, 6: s. 34.
602. OKULARCZYK Stanisława, BORECKA Anna (2003) Wielkoprzemysłowy tucz świń w Polsce - skutki społeczne, ekonomiczne i ekologiczne. Technika Rolnicza, 3: s. 11.
603. PAKULSKI Tadeusz, BORYS Bronisław (2003) Nowoczesny system produkcji i zagospodarowania żywca jagnięcego - ubojnia jagniąt "LIM OVIN" w Bellac (Francja). Wiad. Zoot. IZ, 3-4: 56-61.
604. PASCHMA Jolanta (2003) Systemy żywienia tuczników. Na sucho czy na mokro? Brosz. upowszech. Wyd. własne IZ, 10: 1-11.
605. PŁONKA Stanisław (2003) Polska na rynku Unii Europejskiej. W: Niektóre zagadnienia chowu świń w Polsce. Poradnik (SAPARD), Wyd. IZ, 143-161.
606. SKRZYŃSKI Grzegorz, SOWULA-SKRZYŃSKA Elżbieta, ADAMCZYK Krzysztof, ZAPLETAL Piotr (2003) Relationships between milk production and milk purchase prices in 1980-2002. Scientific Messenger of Lviv State Academy of Veterinary Medicine named after S.Z.Gzhytskyj. Lwów (Ukraina), 5, (2), cz. 2: 164-168.
607. SZYNDLER Jerzy, KACZOR Andrzej (2003) Nowoczesne systemy utrzymania krów mlecznych. Mat. szkol.: Proekologiczne systemy hodowli wysokowydajnego bydła mlecznego. ZD IZ Rossocha, 24.10.2003. Wyd. IZ, 21-43.
608. SZYNDLER Jerzy, KACZOR Andrzej (2003) Systemy utrzymania krów mlecznych. Mat. szkol.: Nowoczesne technologie chowu bydła wysokomlecznego. ZD IZ Mełno, 15.10.2003. Wyd. IZ, 21-43.
609. WALCZAK Jacek (2003) Dobrostan a wyniki produkcyjne w utrzymaniu trzody chlewnej. Wieś Jutra, 3: 23-27.
610. WALCZAK Jacek (2003) Dobrostan i ekologia - współczesne wyznaczniki w chowie świń. W: Niektóre zagadnienia chowu świń w Polsce.Poradnik (SAPARD), Wyd. IZ, 83-135.
611. WALCZAK Jacek (2003) Dobrostan i ekologia - współczesne wyznaczniki w chowie świń. Niektóre zagadnienia chowu świń w Polsce. W: Prowadzenie i rozwój gospodarstw specjalizujących się w produkcji żywca wieprzowego w aspekcie racjonalizacji wykorzystania podstawowych czynników produkcji.Mat. szkol. Poradnik. Wyd. Konsorcjum IZIR-PORK, Warszawa, 83-132.
612. WALCZAK Jacek (2003) Dobrostan świń. Trzoda Chl., 1: 93-99.
613. WALCZAK Jacek (2003) Nowoczesne budownictwo i utrzymanie świń zgodnie ze standardami UE. W: Prowadzenie i rozwój gospodarstw specjalizujących się w produkcji żywca wieprzowego w aspekcie racjonalizacji wykorzystania podstawowych czynników produkcji. Mat. szkol. Poradnik. Wyd. Konsorcjum IZIR-PORK, Warszawa, 77-109.
614. WALCZAK Jacek (2003) Świnie na luzie. Hoduj z głową, 3: 26-28.
615. WALCZYŃSKI Sławomir (2003) Zużycie energii elektrycznej podczas mieszania materiałów paszowych. Pasze Przem., 9: 18-20.
616. WAWRZYŃCZAK Stefan (2003) Zasady wychowu jałowizny na remont stada krów mlecznych. Mat. szkol.: Proekologiczne systemy hodowli wysokowydajnego bydła mlecznego. ZD IZ Rossocha, 24.10.2003. Wyd. IZ, 77-78.
617. WAWRZYŃCZAK Stefan, KRASZEWSKI Juliusz (2003) Racjonalne zasady wychowu cieląt. Mat. szkol.: Nowoczesne technologie chowu bydła wysokomlecznego. ZD IZ Mełno, 15.10.2003. Wyd. IZ, 55-70.
618. WAWRZYŃCZAK Stefan, KRASZEWSKI Juliusz (2003) Zasady racjonalnego wychowu jałowizny na remont stada krów mlecznych. Mat. szkol.: Nowoczesne technologie chowu bydła wysokomlecznego. ZD IZ Mełno, 15.10.2003. Wyd. IZ, 71-78.
619. WĘGLARZY Karol, ŁYSAK Andrzej (2003) Stawowe systemy wychowu i żywienia karpia w świetle aktualnych wymogów rynku producenta i konsumenta. Brosz. upowszech. Wyd. własne IZ, 7: 1-18.
620. WĘŻYK Stanisław (2003) Bezpieczeństwo we współczesnym drobiarstwie. Ogólnopol. Inf. Drob., 8: 12-16.
621. WĘŻYK Stanisław (2003) Czy dotrze do nas grypa ptasia? Pol. Drob., 6: 45-47.
622. WĘŻYK Stanisław (2003) Dobre strony zarządzania środowiskiem kurnika. Pol. Drob., 7: 5-7.
623. WĘŻYK Stanisław (2003) Dosiego całej branży drobiarskiej - Dosiego. Pol. Drob., 12: s. 55.
624. WĘŻYK Stanisław (2003) Gęsi kontra biedzie. Pol. Drob., 10: s. 41.
625. WĘŻYK Stanisław (2003) Kontrowersje związane z komfortowymi warunkami chowu kur. Hod. Drobiu, 10: 4-8.
626. WĘŻYK Stanisław (2003) Losy jaja na drodze "od kurnika do stolika". Hod. Drobiu, 9: 22-28.
627. WĘŻYK Stanisław (2003) LXVIII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Prz. Hod., 11: 23-25.
628. WĘŻYK Stanisław (2003) Po drobiarską wiedzę do Danii. Pol. Drob., 9: 29-32.
629. WĘŻYK Stanisław (2003) Recenzja. Pol. Drob., 8: s. 57.
630. WĘŻYK Stanisław (2003) Struś afrykański nie chowa w Polsce głowy w piasek. Pol. Drob., 6: s. 60.
631. WĘŻYK Stanisław (2003) Uff, jak gorąco. Pol. Drob., 7: 26-27.
632. WĘŻYK Stanisław (2003) Wpływ grypy ptasiej i Dyrektywy 99/74/EC na kształtowanie się cen jaj w Niemczech. Pol. Drob., 12: 7-9.
633. WĘŻYK Stanisław (2003) Wpływ sprawnej wentylacji na jakość ściółki w brojlerni. Hod. Drobiu, 6-7: 22-24.
634. WĘŻYK Stanisław, KRAWCZYK Józefa (2003) Przyszłość światowej produkcji jaj. W: Wyniki Oceny Użytkowości Drobiu. Wyd. własne IZ, Kraków, 31: 63-70.
635. WĘŻYK Stanisław, KRAWCZYK Józefa (2003) Rozwój krajowego drobiarstwa w perspektywie integracji z Unią Europejską. Wieś Jutra, 3: 27-29.
636. WĘŻYK Stanisław, ULATOWSKA Barbara (2003) Szczególne aspekty polskiego rynku jaj przed i po akcesji do UE. Pol. Drob., 10: 11-14.
637. WĘŻYK Stanisław, KRAWCZYK Józefa (2003) Światowa produkcja mięsa drobiowego w bieżącym trzydziestoleciu. W: Wyniki Oceny Użytkowości Drobiu. Wyd. własne IZ, Kraków, 31: 77-84.
638. ZAJĄC Jan (2003) Podstawowe pytania. Farmer, 10: 12-13.
639. ZAJĄC Jan (2003) Utylizacja odchodów z ferm zwierząt futerkowych. Niektóre patogeny chorobotwórcze w nawozach organicznych. Króliki, 1: 23-27.
640. ZAJĄC Jan (2003) Złe nawyki. Farmer, 2: 10-11.
641. ZOŃ Andrzej (2003) Konferencja naukowa w Kościerzynie. Hod. Zwierz. Futerk., 14 (16): s. 19.
642. ŻAK Grzegorz (2003) Rozszerzenie Unii Europejskiej widziane okiem naszej przyszłej konkurencji w dziedzinie hodowli i produkcji świń. Trzoda Chl., 12: 18-19.
643. ANDERS Elżbieta (2003) Organizacja rynku jaj w krajach UE i dostosowanie polskiego rynku do wymogów UE. W: Prowadzenie i rozwój gospodarstw specjalizujących się w produkcji drobiu nieśnego i brojlerów.Wyd. EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego w Kielcach (B), 110-114.
644. POŁTOWICZ Katarzyna (2003) Efektywność i zasadność stosowania różnych programów żywienia drobiu mięsnego. W: Prowadzenie i rozwój gospodarstw specjalizujących się w produkcji drobiu nieśnego i brojlerów. Wyd. EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego w Kielcach (A), 151-154.
645. WALCZAK Jacek (2003) Ochrona środowiska naturalnego. W: Prowadzenie i rozwój gospodarstw specjalizujących się w produkcji żywca wieprzowego w aspekcie racjonalizacji wykorzystania podstawowych czynników produkcji. Mat. szkol. Poradnik. Wyd. Konsorcjum IZIR-PORK, Warszawa, 110-118.

Jakość surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego

646. ANDERS Elżbieta (2003) Przepisy i standardy zapewniające jakość mięsa drobiowego i jaj. W: Produkcja bezpiecznej dla zdrowia żywności w oparciu o rodzime rasy drobiu. Wyd. IZ OBD Zakrzewo, 103-114.
647. BAROWICZ Tadeusz, MIGDAŁ Władysław, PIESZKA Marek, ŻIVKOVIĆ Branislav (2003) The effect of linseed PUFA n-3 and probiotics on fatty acid composition and cholesterol level in Longissimus dorsi muscle of fatteners. Biotechnology in Animal Husbandry, 19 (3-4): 31-36.
648. BAROWICZ Tadeusz, MIGDAŁ Władysław, PIETRAS Mariusz, PIESZKA Marek (2003) The effect of alimentary fat on the chemical composition and dietetic properties of pork meat. Biołogija Twarin, 5, (1-2): 160-165.
649. BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek, PIETRAS Mariusz (2003) The effect of conjugated linoleic acid (CLA) in complete mixtures for fatteners on the pork carcasses and meat quality. Ann. Anim. Sci., Supl., 2: 87-90.
650. BLICHARSKI Tadeusz, ŻAK Grzegorz, PIERZCHAŁA Mariusz, ECKERT Robert (2003) Preliminary studies on possibility of estimating pig belly lean percentage based on slaughter traits measured at a meat plant. Ann. Anim. Sci., 3, 2: 333-344.
651. BORYS Bronisław, JARZYNOWSKA Anna, BORYS Andrzej (2003) Jakość zdrowotna mięsa lekkich jagniąt rzeźnych w zależności od wieku i genotypu. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 68, 3: 63-71.
652. BORYS Bronisław, ROSIŃSKI Andrzej, BORYS Andrzej (2003) Profil kwasów tłuszczowych tłuszczu sadełkowego gęsi z tuczu owsianego. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 17, 1: 183-186.
653. BORYS Bronisław, WĘGRZYN Ewa, BORYS Maria (2003) Zawartość wybranych mikroelementów w tkance mięśniowej i wątrobie jagniąt tuczonych do wysokich standardów wagowych. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 17, 1: 187-190.
654. CHOROSZY Bogumiła, CHOROSZY Zenon (2003) Poziom komórek somatycznych limitujących klasę ekstra w mleku pierwiastek rasy simentalskiej w zależności od wybranych czynników. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 68, 1: 67-73.
655. CHOROSZY Zenon, CHOROSZY Bogumiła (2003) Wartość opasowa i rzeźna oraz jakość mięsa buhajków simentalskich w typie kombinowanym i mięsnym o różnych standardach wagowych. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 17, 1: 333-336.
656. CYWA-BENKO Katarzyna, KRAWCZYK Józefa, WĘŻYK Stanisław (2003) Jakość jaj spożywczych pozyskiwanych od kur ras rodzimych. Rocz. Nauk. Zoot., 30, 2: 405-413.
657. CYWA-BENKO Katarzyna, WĘŻYK Stanisław (2003) Wykorzystanie rodzimych ras kur w produkcji jaj bezpiecznych dla zdrowia. W: Produkcja bezpiecznej dla zdrowia żywności w oparciu o rodzime rasy drobiu. Wyd. IZ OBD Zakrzewo, 33-42.
658. DROŻDŻ Andrzej (2003) Wpływ genotypu i wieku uboju jagniąt mlecznych odchowywanych na pastwisku na przyrosty i niektóre wskaźniki jakości tusz. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 17, 1: 337-340.
659. DZIADEK Krystian (2003) Produkcja bezpiecznej dla zdrowia żywności w oparciu o rodzime rasy drobiu. Redakcja mon. Wyd. IZ OBD Zakrzewo, 1-114.
660. DZIADEK Krystian, GORNOWICZ Ewa (2003) Cechy organoleptyczne mięsa brojlerów kurzych w zależności od genotypu. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 68, 4: 133-139.
661. DZIADEK Krystian, GORNOWICZ Ewa, CZEKALSKI Przemysław (2003) Chemical composition of table eggs as influenced by the origin of laying hens. Pol. J. Food Nutr. Sci., vol. 12/53, 1: 21-24.
662. DZIADEK Krystian, GORNOWICZ Ewa, KIEŁCZEWSKI Krzysztof (2003) Cechy fizykochemiczne jaj spożywczych od kur różnego pochodzenia. Wiad. Zoot. IZ, 3-4: 39-43.
663. DZIADEK Krystian, GORNOWICZ Ewa, KIEŁCZEWSKI Krzysztof (2003) Porównanie fizykochemicznych cech jaj spożywczych pochodzących od kur różnych stad towarowych. Rocz. Nauk. Zoot., 30, 1: 15-24.
664. GORNOWICZ Ewa (2003) Wpływ wybranych produktów ziołowych na cechy jakości jaj spożywczych i mięsa drobiowego. W: Produkcja bezpiecznej dla zdrowia żywności w oparciu o rodzime rasy drobiu. Wyd. IZ OBD Zakrzewo, 71-80.
665. GORNOWICZ Ewa, DZIADEK Krystian (2003) Meat sensory traits in broiler chickens as affected by various doses of a herb mixture added to the diet. Ann. Anim. Sci., Supl., 2: 175-179.
666. GREGA Tadeusz, NAJGEBAUER Dorota, SADY Marek, WIECHNIAK-MAŁEK Marta, KRASZEWSKI Juliusz (2003) Jakość masła oraz skrzepu podpuszczkowego pochodzącego z mleka krów różnych ras. Rocz. Nauk. Zoot., 30, 1: 151-159.
667. GRZEŚKOWIAK Eugenia, STRZELECKI Jerzy, BORYS Bronisław, BORZUTA Karol, BORYS Andrzej (2003) Uzysk elementów kulinarnych z półtusz oraz jakość mięsa jagniąt plennej rasy merynofina Mf-4 i mieszańców F1 po trykach ras mięsnych Charolais i Texel. Żywność - Nauka - Technologia - Jakość, 4, (37), Supl.: 129-139.
668. GRZEŚKOWIAK Eugenia, STRZELECKI Jerzy, BORZUTA Karol, BORYS Bronisław, BORYS Andrzej (2003) Wpływ rasy owiec na uzysk wyrębów kulinarnych i jakość mięsa jagniąt tuczonych intensywnie do wysokich standardów wagowych. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 68, 3: 81-91.
669. HANCZAKOWSKA Ewa, WOLSKI Tadeusz, URBAŃCZYK Jerzy (2003) The effect of sage (Salvia officinalis L.) extracts given in the second period of fattening on fattening results and pig meat quality. Ann. Anim. Sci., Supl., 2: 103-106.
670. JANIK Andrzej, BAROWICZ Tadeusz (2003) Wpływ genotypu RYRI na cechy rzeźne oraz wskaźniki lipidowe mięśnia najdłuższego grzbietu tuczników rasy pbz. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 17, 1: 381-384.
671. JANIK Andrzej, BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek, MIGDAŁ Władysław (2003) Carcass traits, blood serum and meat lipid fractions in Polish Landrace pigs differing in RYR1 genotype. Biotechnology in Animal Husbandry, 19 (5-6): s. 486.
672. JARZYNOWSKA Anna, BORYS Bronisław, SZEWCZYK Andrzej (2003) Badania współzależności między cechami rzeźnymi i jakością mięsa a wybranymi parametrami jakości zdrowotnej mięsa lekkich jagniąt rzeźnych. Annales UMCS Lublin, XXI, 1, 3, Sectio EE Zoot.: 157-168.
673. KAMIŃSKA Barbara Z. (2003) The effect of various grains in grower diet on broiler performance and dietetic value of carcass. Ann. Anim. Sci., Supl., 2: 185-188.
674. KŁOSOWSKA Danuta, ELMINOWSKA-WENDA Gabriela, BORYS Bronisław, WALASIK Konrad, BOGUCKA Joanna (2003) Mikrostruktura M. Longissimus jagniąt różnych genotypów (Merynofin, Merynofin x Texel i Merynofin x Ile de France). Żywność - Nauka - Technologia - Jakość, 4, (37), Supl.: 158-163.
675. KORELESKI Jerzy (2003) Wpływ żywienia na jakość prozdrowotną jaj i mięsa drobiowego. W: Produkcja bezpiecznej dla zdrowia żywności w oparciu o rodzime rasy drobiu. Wyd. IZ OBD Zakrzewo, 61-70.
676. MAZANOWSKI Adam, KISIEL Tomasz, GORNOWICZ Ewa (2003) Meat traits, carcass quality, and chemical composition of meat in ducks of paternal strains A44 and A55. Anim. Sci. Papers Reports, 21 (4): 251-263.
677. MŁODKOWSKI Maciej, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, KORELESKI Jerzy (2003) The effect of supplemental vitamin E and dietary rapeseed oil level on broiler performance, meat and fat quality. J. Anim. Feed Sci., 12: 123-134.
678. NIWIŃSKA Barbara, STRZETELSKI Juliusz, BILIK Krzysztof, PUSTKOWIAK Henryk (2003) The effect of dietary fat on the fatty acid composition of muscle fat in calves. Ann. Anim. Sci., Supl., 2: 51-55.
679. PASCHMA Jolanta, WAWRZYŃSKI Marek (2003) Wpływ dodatku mieszanki ziołowej do dawki pokarmowej dla świń na parametry wzrostu, cechy rzeźne oraz wartość dietetyczną wieprzowiny. Rocz. Nauk. Zoot., 30, 1: 79-88.
680. PAŚCIAK Piotr, MIGDAŁ Władysław, WOJTYSIAK Dorota, POŁTOWICZ Katarzyna (2003) Profil kwasów tłuszczowych szynki i schabu świń JSR. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 17, 1: 81-84.
681. PIESZKA Marek, BAROWICZ Tadeusz, PIETRAS Mariusz, MIGDAŁ Władysław (2003) The feeding influence on dietetic properties of pork meat. Biołogija Twarin, 5, (1-2): 70-74.
682. POŁTOWICZ Katarzyna (2003) Kształtowanie jakości i bezpieczeństwa (Food Safety) mięsa drobiowego. W: Prowadzenie i rozwój gospodarstw specjalizujących się w produkcji drobiu nieśnego i brojlerów. Wyd. EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego w Kielcach (A), 155-159.
683. POŁTOWICZ Katarzyna, CALIK Jolanta, PAŚCIAK Piotr, WOJTYSIAK Dorota (2003) Wpływ masy ciała w dniu uboju na udział tłuszczu i kwasów tłuszczowych w mięśniach piersiowych i mięśniach nóg kurcząt brojlerów. Żywność - Nauka - Technologia - Jakość, 4, (37), Supl.: 341-350.
684. POŁTOWICZ Katarzyna, CALIK Jolanta, WĘŻYK Stanisław, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, WOJTYSIAK Dorota, PAŚCIAK Piotr (2003) Wpływ masy ciała kurcząt brojlerów na wybrane parametry technologiczne mięsa drobiowego. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 17, 2: 525-528.
685. POŁTOWICZ Katarzyna, CALIK Jolanta, WĘŻYK Stanisław (2003) Kształtowanie się jakości jaj spożywczych o białych skorupach w zależności od wieku i systemu utrzymania kur nieśnych Hy-Line White. Żywność - Nauka - Technologia - Jakość, 4, (37), Supl.: 351-359.
686. POŁTOWICZ Katarzyna, WĘŻYK Stanisław (2003) Wykorzystanie rodzimych ras kur w produkcji mięsa bezpiecznego dla zdrowia konsumenta. W: Produkcja bezpiecznej dla zdrowia żywności w oparciu o rodzime rasy drobiu. Wyd. IZ OBD Zakrzewo, 21-32.
687. POŁTOWICZ Katarzyna, WĘŻYK Stanisław (2003) Zależność cech sensorycznych mięsa drobiowego od wieku i pochodzenia kurcząt brojlerów. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 17, 2: 529-532.
688. POŁTOWICZ Katarzyna, WĘŻYK Stanisław, CALIK Jolanta, PAŚCIAK Piotr, WOJTYSIAK Dorota (2003) Porównanie cech jakości mięsa rodzimych, wolno rosnących kurcząt karmazyn i zielononóżka kuropatwiana. Żywność - Nauka - Technologia - Jakość, 4, (37), Supl.: 360-367.
689. RÓŻYCKI Marian (2003) Selected traits of Polish pedigree pigs - progress in the carcass meat deposition and meat quality. Anim. Sci. Papers Reports, 21, Supl.: 163-171.
690. SKRZYŃSKI Grzegorz, SOWULA-SKRZYŃSKA Elżbieta, ZAPLETAL Piotr, ADAMCZYK Krzysztof, ŁĄTKA Piotr (2003) Wpływ magnetyzerów na wartość higieniczną mleka krów. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 17, 2: 791-794.
691. STRZELECKI Jerzy, GRZEŚKOWIAK Eugenia, BORZUTA Karol, BORYS Bronisław, BORYS Andrzej (2003) Wpływ krzyżowania wysokoplennych maciorek z trykami rasy Texel na uzysk elementów kulinarnych i jakość mięsa jagniąt tuczonych średnio intensywnie do masy ciała 30-35 kg. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 68, 3: 157-164.
692. SZYMCZYK Beata, PISULEWSKI Paweł (2003) Effects of dietary conjugated linoleic acid on fatty acid composition and cholesterol content of hen egg yolks. Brit. J. Nutr., 90: 93-99.
693. ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, KORELESKI Jerzy (2003) Effect of type of fat and antioxidant in the diet for laying hens on the quality of eggs. Ann. Anim. Sci., Supl., 2: 237-241.
694. ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, KORELESKI Jerzy (2003) Rodzaj tłuszczu oraz przeciwutleniacza w paszy dla kur nieśnych a profil kwasów tłuszczowych i podatność na utlenianie lipidów żółtka jaj. Wiad. Zoot. IZ, 2: 35-40.
695. URBAŃCZYK Jerzy, HANCZAKOWSKA Ewa (2003) The effect of dried corn distillers grains on pig meat quality. Ann. Anim. Sci., Supl., 2: 155-158.
696. WĘŻYK Stanisław, ROSIŃSKI Andrzej, BIELIŃSKA Halina, BADOWSKI Jakub, CYWA-BENKO Katarzyna (2003) A note on the meat quality of W11 and W33 White Kołuda geese strains. Anim. Sci. Papers Reports, 21, 2: 191-199.
697. WIELBO Eugeniusz, WALKIEWICZ Aleksander, MATYKA Stanisław, BABICZ Marek, ŁUBKOWSKA Diana (2003) Wpływ genotypu mieszańców świń i anatomicznej grupy mięśni na zawartość kwasów tłuszczowych i poziom cholesterolu u prosiąt klasy barbecue. Annales UMCS Lublin, XXI, 1, 30, Sectio EE Zoot.: 231-236.
698. WOJTYSIAK Dorota, PAŚCIAK Piotr, MIGDAŁ Władysław, BAROWICZ Tadeusz, PIETRAS Mariusz, PIESZKA Marek (2003) Morphological and histochemical study of muscle from JSR pigs. Ann. Anim. Sci., Supl., 1: 105-108.
699. ŻAK Grzegorz, TYRA Mirosław (2003) Wpływ podania tucznikom prolaktyny przed transportem do zakładów mięsnych na jakość ich mięsa. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 17, 2: 585-588.
700. ANDERS Elżbieta (2003) Przepisy i standardy zapewniające jakość mięsa drobiowego i jaj. Mat. VI Międz. Targów Ferma Świń i Drobiu: Produkcja bezpiecznej dla zdrowia żywności w oparciu o rodzime rasy drobiu. Poznań, 11-13.04.2003, 131-132.
701. BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek, PIETRAS Mariusz (2003) The effect of conjugated linoleic acid (CLA) in complete mixtures for fatteners on the pork carcasses and meat quality. Proc. XXXII Int. Conf.: Animal Nutrition and Safety food Production. Lublin, 16-18.09.2003, s. 49.
702. BORYS Bronisław, BORYS Andrzej, JARZYNOWSKA Anna (2003) Effect of crossing prolific sheep and Texel rams on some parameters of lamb meat health quality. Proc. IX World Conf. Anim. Prod., XVIII Reuni o da Associacao Latinoamericana de Produç o Animal. Porto Alegre-Rio Grande do Sul (Brazylia). 26-31.10.2003, Abstr., s. 93.
703. BORYS Bronisław, JARZYNOWSKA Anna, BORYS Andrzej (2003) Jakość zdrowotna mięsa lekkich jagniąt rzeźnych w zależności od wieku i genotypu. Mat. konf. Zjazdu PTZ: Zasoby genetyczne zwierząt w Polsce. Kraków, 9-12.09.2003, s. 50.
704. BRZÓSKA Franciszek (2003) Dodatki paszowe poprawiające jakość produktów pochodzenia zwierzęcego. Mat. konf. nauk.-techn.: Bezpieczne pasze dla bezpiecznej żywności. Zakopane, 20-21.10.2003, ss. 7.
705. DZIADEK Krystian, GORNOWICZ Ewa (2003) Kształtowanie się cech jakościowych mięsa brojlerów kurzych w zależności od genotypu. Mat. konf. Zjazdu PTZ: Zasoby genetyczne zwierząt w Polsce. Kraków, 9-12.09.2003, s. 120.
706. GORNOWICZ Ewa, DZIADEK Krystian (2003) Meat sensory traits in broiler chickens as affected by various doses of herb mixture added to the diet. Proc. XXXII Int. Conf.: Animal Nutrition and Safety food Production. Lublin, 16-18.09.2003, s. 75.
707. GRZEŚKOWIAK Eugenia, BORYS Andrzej, STRZELECKI Jerzy, BORZUTA Karol, BORYS Bronisław, LISIAK Dariusz (2003) Characterization of prolific Merinofin ewes with Charollaise rams crossbreed intensively fattened, yield and quality of meat. Proc. 49th Int. Congr. of Meat Science and Technology. Campinas (Brazylia). 31.08-05.09.2003, 15-16.
708. GRZEŚKOWIAK Eugenia, STRZELECKI Jerzy, BORYS Bronisław, BORZUTA Karol, BORYS Andrzej (2003) Uzysk mięsa kulinarnego z półtusz oraz jakość mięsa jagniąt plennej rasy Mf-40 i mieszańców po trykach ras mięsnych Charolais i Teksel. Mat. konf. nauk.: Środowisko - Zwierzę - Produkt. Lublin, 22-23.09.2003, s. 135.
709. GRZEŚKOWIAK Eugenia, STRZELECKI Jerzy, BORZUTA Karol, BORYS Bronisław, BORYS Andrzej (2003) Wpływ rasy owiec na uzysk wyrębów kulinarnych i jakość mięsa jagniąt tuczonych intensywnie do wysokich standardów wagowych. Mat. konf. Zjazdu PTZ: Zasoby genetyczne zwierząt w Polsce. Kraków, 9-12.09.2003, s. 54.
710. HANCZAKOWSKA Ewa, WOLSKI Tadeusz, URBAŃCZYK Jerzy (2003) The effect of sage (Salvia officinalis L.) extracts given in the second period of fattening on fattening results and pig meat quality. Proc. XXXII Int. Conf.: Animal Nutrition and Safety food Production. Lublin, 16-18.09.2003, s. 55.
711. JARZYNOWSKA Anna, BORYS Bronisław, SZEWCZYK Andrzej (2003) Badania współzależności między cechami rzeźnymi i jakością mięsa a wybranymi parametrami jakości zdrowotnej mięsa lekkich jagniąt rzeźnych. Mat. konf. nauk.: Środowisko - Zwierzę - Produkt. Lublin, 22-23.09.2003, s. 135.
712. MICHNA Gustaw (2003) Zagrożenia jakości żywności na poszczególnych etapach produkcji. Mat. konf. nauk.-techn.: Postęp naukowo-biologiczny a jakość żywności. Grodziec Śląski, 3.10.2003. Wyd. IZ, Kraków, 3-8.
713. MORBIDINI Luciano, PANELLA Francesco, SARTI Domenico, DROŻDŻ Andrzej, CIURUŚ Julian (2003) Caratteristiche alla macelazione e qualita delle carcasse di agnelli di razza polacca di montagna esportati in Italia: Ulteriore contributo. Mat. konf. nauk.: Parliamo di globalizzazione e diversificazione in zootecnia. Cuneo, (Włochy), 26-27.09.2003, 25-36.
714. PAKULSKI Tadeusz (2003) Skład i jakość mleka dojonych owiec merynosowych żywionych dawkami z udziałem kiszonek lub buraków. Mat. konf. nauk.: Środowisko - Zwierzę - Produkt. Lublin, 22-23.09.2003, s. 135.
715. PIESZKA Marek, BAROWICZ Tadeusz, PIETRAS Mariusz, MIGDAŁ Władysław, KĘDZIOR Władysław (2003) The use of corn oil and -tocopherol acetate in fatteners' feed doses for modification of chemical composition and dietetic value of pork meat. Mat. VI międz. konf. nauk.: Wpływ czynników genetycznych i pozagenetycznych na jakość surowca wieprzowego. Siedlce. 23-24.04.2003, 45-47.
716. POŁTOWICZ Katarzyna, CALIK Jolanta, WĘŻYK Stanisław (2003) Wpływ wieku i systemu utrzymania kur nieśnych Hy-Line White na jakość jaj spożywczych. Mat. konf. nauk.: Środowisko - Zwierzę - Produkt. Lublin, 22-23.09.2003, s. 93.
717. POŁTOWICZ Katarzyna, CALIK Jolanta, WĘŻYK Stanisław, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, PAŚCIAK Piotr, WOJTYSIAK Dorota (2003) Jakość tuszki brojlerów w zależności od pochodzenia i masy ciała. Mat. konf. Zjazdu PTZ: Zasoby genetyczne zwierząt w Polsce. Kraków, 9-12.09.2003, s. 160.
718. POŁTOWICZ Katarzyna, CALIK Jolanta, WĘŻYK Stanisław, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, PAŚCIAK Piotr, WOJTYSIAK Dorota (2003) Zależności między masą ciała a składem chemicznym mięsa kurcząt brojlerów. Mat. konf. Zjazdu PTZ: Zasoby genetyczne zwierząt w Polsce. Kraków, 9-12.09.2003, s. 159.
719. POŁTOWICZ Katarzyna, WĘŻYK Stanisław, CYWA-BENKO Katarzyna (2003) Wykorzystanie rodzimych ras kur w produkcji mięsa bezpiecznego dla zdrowia konsumenta. Mat. VI Międz. Targów Ferma Świń i Drobiu: Produkcja bezpiecznej dla zdrowia żywności w oparciu o rodzime rasy drobiu. Poznań, 11-13.04.2003, 114-115.
720. POŁTOWICZ Katarzyna, WOJTYSIAK Dorota, PAŚCIAK Piotr, WĘŻYK Stanisław, ŻIVKOVIĆ Branislav (2003) Histochemical characteristic of Biceps Femoris of Rhode Island Red and Greenleg Partridge hens. Proc. 7th Int. Symp.: Modern Trends in Livestock Production: Biotechnologija u Stocarstvu. Belgrad, 30.08-02.09.2003, s. 492.
721. SMORĄG Zdzisław, WAYDA Elżbieta, GAJDA Barbara (2003) Sprawdzenie wartości bakteriostatycznych transgenicznego mleka w kierunku E. Coli. Mat. II symp. etapowego z realiz. grantu: Identyfikacja polimorfizmu genów u zwierząt domowych i mechanizmy ich oddziaływania na cechy użytkowe. Balice. 23-24.10.2003, s. 54.
722. STRZELECKI Jerzy, GRZEŚKOWIAK Eugenia, BORZUTA Karol, BORYS Bronisław, BORYS Andrzej (2003) Wpływ krzyżowania wysokoplennych maciorek z trykami rasy Texel na uzysk elementów kulinarnych i jakość mięsa jagniąt tuczonych średnio intensywnie do masy ciała 30-35 kg. Mat. konf. Zjazdu PTZ: Zasoby genetyczne zwierząt w Polsce. Kraków, 9-12.09.2003, 56-57.
723. ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, KORELESKI Jerzy (2003) Effect of type of fat and antioxidant in the diet for laying hens on the quality of eggs. Proc. XXXII Int. Conf.: Animal Nutrition and Safety food Production. Lublin, 16-18.09.2003, s. 93.
724. URBAŃCZYK Jerzy, HANCZAKOWSKA Ewa (2003) The effect of dried corn distillers grains on pig meat quality. Proc. XXXII Int. Conf.: Animal Nutrition and Safety food Production. Lublin, 16-18.09.2003, s. 68.
725. WĘGLARZY Karol (2003) Skażenia komunikacyjne a jakość mleka w świetle wymogów HACCP. Mat. konf. nauk.-techn.: Postęp naukowo-biologiczny a jakość żywności. Grodziec Śląski, 3.10.2003. Wyd. IZ, Kraków, 21-28.
726. WIELBO Eugeniusz, WALKIEWICZ Aleksander, MATYKA Stanisław, BABICZ Marek, ŁUBKOWSKA Diana (2003) Wpływ genotypu mieszańców świń i anatomicznej grupy mięśni na zawartość kwasów tłuszczowych i poziom cholesterolu u prosiąt klasy barbecue. Mat. konf. nauk.: Środowisko - Zwierzę - Produkt. Lublin, 22-23.09.2003, s. 219.
727. WOŁOSZYN Janina, KSIĄŻKIEWICZ Juliusz, ORKUSZ Agnieszka, SKRABKA-BŁOTNICKA Teresa, BIERNAT Jadwiga, KISIEL Tomasz (2003) Fatty acid profile of lipids from duck muscle of three Polish conservative flocks. Proc. XVI Europ. Symp. on the Quality of Poultry Meat. Saint-Brieuc-Ploufragan (Francja), 23-26.09.2003, vol. II: 272-277.
728. BAROWICZ Tadeusz (2003) O cholesterolu inaczej. Dz. Polski, 59, (35): 20.
729. BIELAŃSKI Paweł, ZAJĄC Jan (2003) Wpływ rasy, systemu utrzymania oraz żywienia na jakość mięsa królików. Króliki, 2: 22-26.
730. BRZÓSKA Franciszek (2003) Dodatki paszowe poprawiające jakość produktów pochodzenia zwierzęcego. Pasze Przem., 10: 28-34.
731. GORNOWICZ Ewa (2003) Wpływ zróżnicowanych mieszanek paszowych dla kurcząt brojlerów na jakość uzyskanego surowca. Mat. szkol. Informator o wynikach badań naukowych przeznaczonych do upowszechniania. Kraj. Centr. Doradztwa, Rozw. Roln. i Obszarów Wiejskich. O/Poznań, 13-14.
732. GORNOWICZ Ewa, DZIADEK Krystian (2003) Ocena cech fizycznych, chemicznych i organoleptycznych mięsa kurcząt brojlerów pochodzących z różnych stad rodzicielskich. W: Wyniki Oceny Użytkowości Drobiu. Wyd. własne IZ, Kraków, 31: 49-56.
733. KRASZEWSKI Juliusz (2003) Wymagania dla mleka surowego wysokiej jakości. Mat. szkol.: Proekologiczne systemy hodowli wysokowydajnego bydła mlecznego. ZD IZ Rossocha, 24.10.2003. Wyd. IZ, 79-84.
734. PARAPONIAK Paweł (2003) Wyniki oceny fizykochemicznej i sensorycznej mięsa jagniąt mieszańców polskiej owcy górskiej z rasami alpejskimi. Prz. Hod., 68, 3: 127-134.
735. PAŚCIAK Piotr, WOJTYSIAK Dorota, MIGDAŁ Władysław, POŁTOWICZ Katarzyna (2003) Relationships between muscle fibre traits and meat tenderness in three types of crosspigs. Scientific Messenger of Lviv State Academy of Veterinary Medicine named after S.Z.Gzhytskyj. Lwów (Ukraina), 5, (2): 101-104.
736. POŁTOWICZ Katarzyna (2003) Czynniki kształtujące jakość tuszki kurcząt brojlerów. Hod. Drobiu, 2: 22-23.
737. POŁTOWICZ Katarzyna, CYWA-BENKO Katarzyna (2003) Rodzime rasy kur w produkcji bezpiecznego dla zdrowia mięsa. Pierwszy Portal Rolny, www.ppr.pl, 1-5.
738. ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, KORELESKI Jerzy (2003) Wpływ oleju rzepakowego i przeciwutleniacza w mieszance paszowej dla niosek na jakość jaj spożywczych. Pol. Drob., 3: 28-29.
739. WĘŻYK Stanisław (2003) Bezpieczna żywność - dziś i po przystąpieniu do UE. Ogólnopol. Inf. Drob., 5: 18-21.
740. WĘŻYK Stanisław, POŁTOWICZ Katarzyna, KOZŁOWSKA Jadwiga (2003) Jajo z apteki. Higiena, 4: 22-24.
741. MIGDAŁ Władysław, PIESZKA Marek, BAROWICZ Tadeusz (2003) Wpływ sprzężonego kwasu linolowego (CLA) na skład kwasów tłuszczowych, zawartość cholesterolu oraz stabilność oksydacyjną lipidów w mięsie wieprzowym. Biul. Nauk. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 22, 3: 131-135.