Spis publikacji

Spis publikacji (2002)

Biologia, fizjologia, rozród zwierząt

1. ALM Hannelore, KĄTSKA Lucyna (2002) Survival and meiotic competence of bovine COCs originating from early antral ovarian follicles. Reproduction in Domestic Animals, 37 (4): 223, abstr. P1.2.
2. BADOWSKI Jakub, KSIĄŻKIEWICZ Juliusz, PAKULSKA Elżbieta, BIELIŃSKA Halina (2002) Wpływ temperatury schładzania jaj gęsich podczas lęgu na rozwój zarodków i jakość pisląt gęsi białych kołudzkich(r). Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 61: s.53.
3. BADOWSKI Jakub, KSIĄŻKIEWICZ Juliusz, PAKULSKA Elżbieta, BIELIŃSKA Halina (2002) Wpływ temperatury schładzania jaj gęsich podczas lęgu na rozwój zarodków i jakość piskląt gęsi białych kołudzkich. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 16: 39-44.
4. BRZÓSKA Franciszek (2002) Możliwości obniżenia zawartości cholesterolu w mleku krów. Post. Nauk Rol., 2: 103-114.
5. CALIK Jolanta (2002) Kształtowanie się zależności między masą ciała kury a masą jaja. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 16: 95-102.
6. CHOROSZY Bogumiła, CHOROSZY Zenon (2002) Analiza wybranych wskaźników jakościowych tuszy i mięsa buhajków rasy czarno-białej i mieszańców mięsnych o różnych standardach wagowych. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 15: 197-200.
7. CZEKALSKI Przemysław (2002) Wpływ chimeryzmu na wybrane cechy fizjologiczne kury. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 61: s. 40.
8. DZIADEK Krystian, GORNOWICZ Ewa, CZAJA Lidia (2002) Współzależność pomiędzy wartością pH15 a oceną sensoryczną surowego mięśnia piersiowego kurcząt brojlerów różnego pochodzenia. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 16: 299-303.
9. DZIADEK Krystian, GORNOWICZ Ewa, CZAJA Lidia (2002) Zależność między wartością pH15 a oceną sensoryczną surowego mięśnia piersiowego kurcząt brojlerów różnego pochodzenia. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 61: s. 143.
10. GAJDA Barbara, SMORĄG Zdzisław (2002) Vitrification of cultured and non-cultured expanded and hatched blastocyst. Cryo-Letters, 23: 385-388.
11. GOGOL Piotr (2002) Rola reaktywnych form tlenu w regulacji i zaburzeniach funkcji plemników. Biul. Inf. IZ, 4: 5-14.
12. GOGOL Piotr, BOCHENEK Michał, SMORĄG Zdzisław (2002) Effect of rabbit age on sperm chromatin structure. Reproduction in Domestic Animals, 37: 92-95.
13. GORNOWICZ Ewa (2002) Kształtowanie się cech fizykochemicznych mięśni kurcząt brojlerów różnego pochodzenia. W: Sterowanie jakością mięsa kurcząt brojlerów. Wyd. IZ OBD Zakrzewo, 33-43.
14. GORNOWICZ Ewa, DZIADEK Krystian, CZAJA Lidia (2002) Wpływ systemu odchowu i poziomu energii w mieszankach paszowych na pH15 i pH24 mięśni piersiowych kurcząt brojlerów. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 16: 311-316.
15. GORNOWICZ Ewa, DZIADEK Krystian, CZAJA Lidia (2002) Zależność wartości pH15 i pH24 mięśni piersiowych kurcząt brojlerów odchowywanych na ściółce i w klatkach. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 61: s. 146.
16. JACYNO Eugenia, KAMYCZEK Marian, KAWĘCKA Maria, KOŁODZIEJ Anita, OWSIANNY Jacek, DELIKATOR Barbara (2002) Wpływ -karotenu na przydatność rozpłodową młodych knurów. Medyc. Weteryn., 58 (10): 799-802.
17. JURKIEWICZ Joanna (2002) Czynniki warunkujące efektywność klonowania somatycznego zwierząt gospodarskich. Medyc. Weteryn., 58 (8): 577-580.
18. KARETA Wiesław, CEGŁA Mirosław, CZECH Krzysztof (2002) Płodność po inseminacji owiec górskich utrzymywanych systemem wypasania na halach i przyzagrodowo. Biul. Inf. IZ, 4: 49-53.
19. KARETA Wiesław, ROBORZYŃSKI Maciej, CEGŁA Mirosław (2002) Observations on the reproductive function of imported sheep of the Alpine breeds. Ann. Anim. Sci., 2, 1: 113-120.
20. KĄTSKA Lucyna, ALM Hannelore, KANITZ W. (2002) Isolation and culture of bovine preantral and early antral follicles. European Embryo Transfer Association, Newsletter, 15, 2: 10-11.
21. KĄTSKA Lucyna, BOCHENEK Michał, KANIA Gabriela, RYŃSKA Bożenna, SMORĄG Zdzisław (2002) Flow cytometric cell cycle analysis of somatic cells primary cultures established for bovine cloning. Theriogenology, 58 (9): 1733-1744.
22. KĄTSKA Lucyna, KANIA Gabriela, RYŃSKA Bożenna, GAJDA Barbara, SMORĄG Zdzisław (2002) Potomstwo po transplantacji zarodków kozich pochodzących z dojrzewających i zapładnianych in vivo oocytów. Medyc. Weteryn., 58 (6): 464-463.
23. KISIEL Tomasz, KSIĄŻKIEWICZ Juliusz (2002) Wybrane cechy jakościowe jaj kaczek typu lekkiego ze stad zachowawczych w pokoleniu rodzicielskim i potomnym. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 61: 76-77.
24. KISIEL Tomasz, KSIĄŻKIEWICZ Juliusz (2002) Wybrane cechy jakościowe jaj kaczek typu lekkiego ze stad zachowawczych w pokoleniu rodzicielskim i potomnym. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 16: 121-125.
25. KONTECKA Helena, NOWACZEWSKI Sebastian, CZEKALSKI Przemysław, KISIEL Tomasz, KRYSTIANIAK Stanisława, KSIĄŻKIEWICZ Juliusz (2002) Wpływ iniekcji witaminy C do jaj kaczych na wyniki wylęgowości. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 61: s. 57.
26. KRZYŚCIN Piotr, SKIBA Elżbieta, WĘGRZYN Jan (2002) Epitopes in beta-globulin absorption and BGA1 and BMIA1 gene expression studies in lambs. Ann. Anim. Sci., 2, 2: 51-58.
27. KRZYŚCIN Piotr, SKIBA Elżbieta, WĘGRZYN Jan (2002) Expression of IgG immunoglobulin heavy chain IGHGA1 and IGHGA2 genes and absorption and catabolism of these proteins in lambs. Ann. Anim. Sci., 2, 1: 101-111.
28. KSIĄŻKIEWICZ Juliusz, KISIEL Tomasz (2002) Charakterystyka wybranych cech morfologicznych i biochemicznych jaj oraz współzależność pomiędzy tymi cechami u różnych kaczek typu pekin. Folia Univ. Agric. Stetinensis, 227, 44: 69-76.
29. KSIĄŻKIEWICZ Juliusz, KISIEL Tomasz (2002) Niektóre cechy fizyczne i biochemiczne jaj oraz współzależność między tymi cechami u kaczek typu lekkigo. Folia Univ. Agric. Stetinensis, 227, 44: 77-82.
30. ŁAKOTA Paweł (2002) Występowanie anomalii rozwojowych u kur powstałych w wyniku iniekcji komórek blastodermalnych zarodków biorców. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 61: s. 20.
31. ŁYSAK Andrzej, LIGASZEWSKI Maciej, MACH-PALUSZKIEWICZ Zofia (2002) Farming and histological effects of gonadotropin stimulation in edible snails of the Helix genus. Ann. Anim. Sci., 2, 2: 87-96.
32. MAŁECKI Jan, MALINOWSKI Eugeniusz, SUPERA Kazimierz, BALICKA-RAMISZ Aleksandra (2002) Influence of selenium with vitamin E and cobalt heavy pellets on reproduction and metabolic profiles of ewes. Electronic J. Pol. Agricult. Univ., Serie Anim. Husb., 5, 2: s. 10.
33. MAZANOWSKI Adam, ADAMSKI Marek (2002) Evaluation of reproductive traits and egg quality in Astra G geese during the first reproductive period. Ann. Anim. Sci., 2, 2: 67-78.
34. MAZUR L., AUGUSTYNEK A., BOCHENEK Michał (2002) Flow cytometric estimation of the plasma membrane diversity of bone marrow cells in mice treated with WR-2721 and cyclophosphamide. Toxicology, 171 (2-3): 63-72.
35. MAZUR L., CZYŻEWSKA A., BOCHENEK Michał (2002) Flow cytometric detection of apoptoic bone marrow cells with fractional DNA content after application of WR-2721, cyclophosphamide, cisplatin, and exposure of mice to gamma-rays. Human Exp. Toxicol., 21: 335-341.
36. MEISNEROWSKI Marek, ROSIŃSKI Andrzej, BEDNARCZYK Marek (2002) Wskaźniki wylęgu piskląt gęsich w zależności od położenia jaj w komorze lęgowej. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 61: s. 61.
37. MEISNEROWSKI Michał, ROSIŃSKI Andrzej, BEDNARCZYK Marek (2002) Wskaźniki wylęgu piskląt gęsi w zależności od położenia jaj w komorze lęgowej. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 16: 57-60.
38. ORZECHOWSKA Barbara, RÓŻYCKI Marian, DROŻDŻA Wiesław (2002) Evaluation of productive value of boars based on progeny of different sex. Ann. Anim. Sci., Supl., 2: 149-153.
39. ORZECHOWSKA Barbara, TYRA Mirosław, MUCHA Aurelia (2002) Reproductive performance of sows from litters of various sex ratio. Ann. Anim. Sci., Supl., 2: 155-159.
40. PAKULSKA Elżbieta, BADOWSKI Jakub, BIELIŃSKA Halina (2002) Wpływ intensywności żywienia i rodu na masę ciała i wartość rzeźną młodych gęsiorów białych kołudzkich. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 16: 263-268.
41. POŁTOWICZ Katarzyna, CALIK Jolanta (2002) Kształtowanie się jakości skorupy jaj w początkowym okresie nieśności kur Hy-Line. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 16: 137-142.
42. ROLA Marzena, KUŹMAK Jacek, JURA Jacek, BICKA Leokadia, SKRZYSZOWSKA Maria, GAJDA Barbara, SMORĄG Zdzisław, CANTOR Glenn (2002) Development of transgenic rabbits with ribozyme directed to Bovine Leukemia virus rex/tax mRNA. Bulletin in the Veterinary Institute in Puławy, 46: 197-203.
43. RZĄSA Janusz, KORELESKI Jerzy, PROSZKOWIEC Monika, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, TABASZEWSKA Anna, KLUSKA Ewelina (2002) Effect of dried mycelium on progesterone and estradiol levels in hen ovary. Ann. Anim. Sci., 2, 1: 137-146.
44. SKRZYSZOWSKA Maria, KĄTSKA Lucyna, RYŃSKA Bożenna, KANIA Gabriela, SMORĄG Zdzisław, PIEŃKOWSKI Marek (2002) In vitro developmental competence of domestic cat embryos after somatic cloning. Theriogenology, 58 (7): 1615-1621.
45. SKRZYSZOWSKA Maria, SMORĄG Zdzisław, KĄTSKA Lucyna, BOCHENEK Michał, GOGOL Piotr, KANIA Gabriela, RYŃSKA Bożenna (2002) Development of bovine embryos after intracytoplasmic sperm injection (ICSI) effect of gamete donors, sperm chromatin structure and activation tratment. Czech Journal of Animal Science (Żivocisna Vyroba) 2002, 47 (3): 85-91.
46. SMORĄG Zdzisław (2002) Biotechnologia rozrodu zwierząt gospodarskich. Biotechnologia, 4 (59): 30-40.
47. SMORĄG Zdzisław, BOCHENEK Michał (2002) Cytometryczne metody seksowania i oceny nasienia buhajów. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 65: 65-74.
48. SOKOŁOWICZ Zofia, HERBUT Eugeniusz (2002) Wpływ chronicznego stresu termicznego na masę wybranych gruczołów u kurek i kogutków brojlerów. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 16: 27-30.
49. SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, HERBUT Eugeniusz, SOKOŁOWICZ Zofia, RYCHLIK Iwona (2002) Wpływ krótkotrwałego obniżenia temperatury na wyniki odchowu i jakość tuszek kurcząt brojlerów. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 16: 163-166.
50. SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK Barbara, DOLIŃSKA Barbara, RYSZKA Florian, SMORĄG Zdzisław (2002) Efficiency of biolactin administered to primiparous and multiparous sows. Ann. Anim. Sci., Supl., 2: 173-176.
51. SZCZUREK Witold (2002) Wpływ bilansowania mieszanek paszowych według aminokwasów ogólnych lub strawnych na wskaźniki odchowu kurcząt brojlerów. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 16: 269-272.
52. BOCHENEK Michał, GOGOL Piotr, CAŁA Monika, JANECZKO Jarosław (2002) Ocena struktury chromatyny plemnikowej u mężczyzn z niepłodnych par. Mat. III Krajow. Zjazdu Tow. Biologii Rozrodu. Międzyzdroje, 4-7.09.2002, s. 52.
53. CZAJA Hanna, KASZA Joachim (2002) Effects of inseminator, year and herd on insemination success of Red-and-White cows. Proc. 29th Scientific Days in Ovar. "Agricultural Production - Quality of Life". University of West Hungary, Mosonmagyarovar, (Węgry), 3-4.10.2002, s. 5..
54. DZIADEK Krystian, GORNOWICZ Ewa, CZEKALSKI Przemysław (2002) Wpływ pochodzenia kur nieśnych na skład chemiczny mięsa. Mat. XXXII Konf. Nauk. KTChŻ PAN: Nauka o żywności, osiągnięcia i perspektywy. AR Lublin, 10-11.09.2002, s. 163.
55. GAJDA Barbara, KĄTSKA Lucyna, SMORĄG Zdzisław, BOCHENEK Michał, RYŃSKA Bożenna (2002) Witryfikacja komórek granulozy bydlęcej. Mat. III Krajow. Zjazdu Tow. Biologii Rozrodu. Międzyzdroje, 4-7.09.2002, s. 43.
56. GODLEWSKI Marek, KWIECIŃSKA Teresa, WIERZUCHOWSKA Dorota, GOGOL Piotr, SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK Barbara, PŁACHA Barbara, GAWLIK Wojciech (2002) The effect of low level laser radiation on bull spermatozoa. XI Międz. Symp. Polskiej Sieci Biologii Komórkowej i Molekularnej UNESCO/PAN: Molekularne i fizjologiczne aspekty regulacji ustrojowej. Kraków, 6-7.06.2002, 85-88.
57. GOGOL Piotr, BOCHENEK Michał, CAŁA Monika, JANECZKO Jarosław (2002) Poziom reaktywnych form tlenu w nasieniu mężczyzn z niepłodnych par. Mat. III Krajow. Zjazdu Tow. Biologii Rozrodu. Międzyzdroje, 4-7.09.2002, s. 47.
58. GORNOWICZ Ewa (2002) Porównanie cech fizykochemicznych mięśni kurcząt brojlerów pochodzących z różnych zestawów produkcyjnych. Mat. Forum Drob. z okazji V Międz. Targów: Ferma świń i drobiu. Poznań, 18-20.05.2002, 76-79.
59. GORNOWICZ Ewa, DZIADEK Krystian (2002) Kształtowanie się cech jakościowych mięsa brojlerów kurzych w zależności od genotypu. Mat. XXXII Konf. Nauk. KTChŻ PAN: Nauka o żywności, osiągnięcia i perspektywy. AR Lublin, 10-11.09.2002, s. 162.
60. JURA Jacek, SMORĄG Zdzisław, GAJDA Barbara, KELDER Bruce, KOPCHICK John, PRIETO Pedro (2002) Uzyskanie transgenicznego potomstwa F1:F2. Analiza molekularna. Mat. I symp. sprawozd. z realizacji grantu PBZ/KBN/036/P06/2000: Identyfikacja polimorfizmu genów u zwierząt domowych i mechanizmy ich oddziaływania na cechy użytkowe. Jastrzębiec, 17-18.10.2002, s. 25.
61. JURA Jacek, SMORĄG Zdzisław, GAJDA Barbara, KOPCHICK John, KELDER Bruce, PRIETO Pedro, JURKIEWICZ Joanna (2002) Uzyskiwanie pokolenia F1 WAP-Fuc transgenicznych świń - efektywność przekazywania transgenu. Mat. III Krajow. Zjazdu Tow. Biologii Rozrodu. Międzyzdroje, 4-7.09.2002, s. 54.
62. KARETA Wiesław, CEGŁA Mirosław, KMAK Wincenty (2002) Wyniki inseminacji domacicznej owiec po nasieniu pobranym różnymi sposobami i poddanym kriokonserwacji. Mat. III Krajow. Zjazdu Tow. Biologii Rozrodu. Międzyzdroje, 4-7.09.2002, s. 28.
63. KĄTSKA Lucyna, RYŃSKA Bożenna, GAJDA Barbara (2002) Efektywność pozaustrojowego uzyskiwania zarodków u kóz przy użyciu nasienia świeżego i mrożonego. Mat. III Krajow. Zjazdu Tow. Biologii Rozrodu. Międzyzdroje, 4-7.09.2002, s. 56.
64. KISIEL Tomasz, KSIĄŻKIEWICZ Juliusz (2002) Time trends of egg traits in the two conservative geese flocks during reproductive season. Proc. int. conf.: Poultry and small farm animal breeding in the third millennium. Nitra (Słowacja), 17-18.09.2002, 137-138.
65. KSIĄŻKIEWICZ Juliusz, KISIEL Tomasz (2002) Effect of origin and age of ducks from conservative flocks on fat compounds content in blood. Proc. int. conf.: Poultry and small farm animal breeding in the third millennium. Nitra (Słowacja), 17-18.09.2002, 135-136.
66. ŁYSAK Andrzej, JUCHNO Dorota, LIGASZEWSKI Maciej (2002) Effects of PMSG, HCG and GnRH injection on histological appearance of the gonad of Helix snails. Mat. międz. konf. nauk.: ESNA XXXII Annual Meeting, Warszawa, 10-14.09.2002, s. 51.
67. MIGDAŁ Władysław, BOROWIEC Franciszek, KOCZANOWSKI Józef, GARDZIŃSKA Aldona, BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek (2002) The cholesterol level in muscle crossbred female fatteners slaughtered at different body weight. Proc. of Intern. EAAP 53rd Annual Meeting of European Association for Animal Production, Kair (Egipt), 1-4.09.2002, s. 243.
68. PAŁYGA Jan, KOWALSKI Andrzej, GÓRNICKA-MICHALSKA Ewa, KISIEL Tomasz, KSIĄŻKIEWICZ Juliusz (2002) A rare allelic isoform z2 of erythrocyte histone H1 in Peking duck population. Mat. VIII Ogólnop. Konf. Biologii Komórki. Wrocław, 23-25.09.2002, ss. 4.
69. SKRZYSZOWSKA Maria, KĄTSKA Lucyna, RYŃSKA Bożenna, SMORĄG Zdzisław, GAJDA Barbara, PIEŃKOWSKI Marek (2002) Rozwój in vitro zarodków kocich z jąder fibroblastów płodowych. Mat. III Krajow. Zjazdu Tow. Biologii Rozrodu. Międzyzdroje, 4-7.09.2002, s. 84.
70. SMORĄG Zdzisław (2002) Nowe metody biotechnologiczne rozrodu w hodowli zwierząt - możliwości i ograniczenia. Mat. III Krajow. Zjazdu Tow. Biologii Rozrodu. Międzyzdroje, 4-7.09.2002, s. 43.
71. SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK Barbara, BOCHENEK Michał, SMORĄG Zdzisław, RYSZKA Florian (2002) Wpływ wybranych antyoksydantów dodanych do rozcieńczalnika dla nasienia knura na czas przeżywania nasienia oraz strukturę chromatyny plemnikowej. Mat. III Krajow. Zjazdu Tow. Biologii Rozrodu. Międzyzdroje, 4-7.09.2002, s. 91.
72. SZEWCZYK Agata, HERBUT Eugeniusz, WALCZAK Jacek (2002) Zmiany w obrazie morfologicznym krwi u prosiąt odsadzonych w różnych terminach. Mat. międz. konf. nauk.: Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska i przepisów UE. IBMER, Warszawa, 23-25.09.2002, 203-208.
73. WOJTYSIAK Dorota, PAŚCIAK Piotr, MIGDAŁ Władysław, BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek (2002) Badania morfologiczne i histochemiczne mięśni świń JSR. Mat. konf. nauk.: Wielkostadna hodowla i produkcja świń. Poznań, 22-23.04.2002, ss. 6.
74. BRZÓSKA Franciszek (2002) Kukurydza w uprawie na kolby (CCM). Poradnik Plonu, 1: 16-18.
75. BRZÓSKA Franciszek (2002) Niektóre aspekty jakości mięsa wieprzowego. Wieś Jutra, 1: 16-19.
76. CZAJA Hanna (2002) Inseminacja bydła. W: Inseminacja bydła i trzody chlewnej. Mat. szkol. Wyd. IZ. Balice, ss. 26.
77. GORNOWICZ Ewa, DZIADEK Krystian (2002) Pochodzenie kurcząt brojlerów a wydajność rzeźna i jakość mięsa. Gosp. Mięsna, 5: 32-34.
78. KARETA Wiesław (2002) Możliwości, wymogi oraz zakres stosowania inseminacji - metody biotechnicznej, zwiększającej wykorzystanie potencjału rozrodczego owiec i kóz. Wieś Jutra, 4 (45): 47-49.
79. SMORĄG Zdzisław (2002) Świnia za milion dolarów. Gazeta Krakowska, 10-11.02.2002, ss. 1.
80. SMORĄG Zdzisław, BOCHENEK Michał (2002) Seksowanie nasienia, opis metod oraz możliwości wykorzystania w inseminacji i hodowli. Wieś Jutra, 4 (45): 44-46.
81. ZAJĄC Jan (2002) Wiosenne wykoty królików. Agrochemia, 1(481): 27-28.

Żywienie i paszoznawstwo

82. WĘGRZYN Jan, SKIBA Elżbieta (2002) Teraz Bio-chipy!. Biul. Inf. IZ, 1: 5-10.
83. BAROWICZ Tadeusz, BRZÓSKA Barbara, PIESZKA Marek (2002) Wpływ dodatku oleju lnianego i witaminy E do mieszanek na koncentrację selenu (Se) we krwi oraz zawartość witaminy E i skład kwasów tłuszczowych mięśnia najdłuższego u tuczników. Rośliny Oleiste, 23 (1): 201-206.
84. BAROWICZ Tadeusz, MIGDAŁ Władysław, PIESZKA Marek (2002) Skład chemiczny siary i mleka loch żywionych w trakcie ciąży oraz laktacji dawkami z udziałem oleju lnianego. Rośliny Oleiste, 23 (2): 495-500.
85. BAROWICZ Tadeusz, MIGDAŁ Władysław, PIESZKA Marek, ŻIVKOVIC Bronisław (2002) Chemical composition of colostrum and milk of sows fed conjugated linoleic acid (CLA) during last period of pregnancy. Biotechnology in Animal Husbandry, 18 (3-4): 27-32.
86. BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek, MIGDAŁ Władysław (2002) Wykorzystanie sprzężonego kwasu linolowego (CLA) do poprawy składu chemicznego oraz walorów dietetycznych mięsa wieprzowego. Biul. Nauk. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 16: 87-89.
87. BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek, PIETRAS Mariusz (2002) Effect of linseed oil and probiotic supplementation on growth performance of weaned piglets. Ann. Anim. Sci., Supl., 2: 183-186.
88. BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek, PIETRAS Mariusz, MIGDAŁ Władysław, KĘDZIOR Władysław (2002) Conjugated linoleic acid utilization for improvement of chemical composition and dietetic value of pork meat. Ann. Anim. Sci., 2, 2: 123-130.
89. BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek, PIETRAS Mariusz, MIGDAŁ Władysław (2002) Dietary conjugated linoleic acid consumption by late pregnancy sows influences growth performance of suckling piglets. Ann. Anim. Sci., Supl., 2: 187-190.
90. BIELIŃSKA Halina, KORELESKI Jerzy, PAKULSKA Elżbieta, ROSIŃSKI Andrzej, BADOWSKI Jakub (2002) Wpływ dodatku enzymów do mieszanki z dużym udziałem śruty jęczmiennej skarmianej od 5. do 14. tygodnia na wynki tuczu gęsi białych kołudzkich(r). Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 61: s. 97.
91. BIELIŃSKA Halina, KORELESKI Jerzy, PAKULSKA Elżbieta, ROSIŃSKI Andrzej, BADOWSKI Jakub (2002) Wpływ dodatku enzymów do mieszanki z dużym udziałem śruty jęczmiennej skarmianej od 5. do 14. tygodnia na wyniki odchowu i tuczu gęsi białych kołudzkich. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 16: 185-191.
92. BILIK Krzysztof (2002) Wpływ systemów żywienia jałówek na ich wzrost i póżniejszą wydajność mleczną. Biul. Inf. IZ, 2: 117-132.
93. BILIK Krzysztof, GOGOL Piotr (2002) Wpływ intensywności żywienia jałowek w okresie wzrostu i dojrzewania płciowego na wybrane cechy użytkowości rozrodczej. Medyc. Weteryn., 58 (12): 981-984.
94. BORYS Bronisław, JARZYNOWSKA Anna, SZEWCZYK Andrzej (2002) Wstępne badania współzależności pomiędzy składem mleka matki oraz poziomem spożycia mleka i jego składników a jakością zdrowotną mięsa jagniąt typu mlecznego. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 63: 119-132.
95. BORYS Bronisław, MROCZKOWSKI Sławomir (2002) Ocena wpływu diety z udziałem ziarna rzepaku i lnu na skład siary i mleka owiec ze szczególnym uwzględnieniem profilu kwasów tłuszczowych. Prace i Materiały Zootechniczne, Zesz. Specj., 14: 15-27.
96. BRZOSTEK Tomasz, WERT Frans Van de, ZACZEK Marcin, RADWAN Jadwiga, PAJDAK Władysław, SZYMCZYK Beata, ARNOUT J., SZCZEKLIK Andrzej (2002) Platelet Dependent Thrombin Generation after Different Doses of Staphylokinase and Streptokinase. Supl. J. Americ. College Cardiol, 434B.
97. BRZÓSKA Franciszek, KOWALCZYK Jan (2002) Effect of zinc and calcium salt fatty acid on cows yield, milk composition and cholesterol level. J. Anim. Feed Sci., 11: 411-424.
98. BRZÓSKA Franciszek, PIETRAS Mariusz (2002) Effect of protein source and salt licks on cow's yield, milk nutrients and iodine content in milk. Ann. Anim. Sci., 2, 2: 97-107.
99. BRZÓSKA Franciszek, ZYZAK Wacław (2002) Efektywność produkcji kiszonek z traw przy użyciu przyczep zbierających. Rocz. Nauk. Zoot., 29, 1: 271-279.
100. GREGA Tadeusz, SADY Marek, KRASZEWSKI Juliusz (2002) Effect of herb mixture supplementation in ratio on milk yield, milk composition and its technological suitability. Biotechnology in Animal Husbandry, 18 (3-4): 15-20.
101. HANCZAKOWSKA Ewa, URBAŃCZYK Jerzy (2002) Efficiency of herb mixtures as antibiotic replacers for piglets according to their age. Ann. Anim. Sci., 2, 2: 131-138.
102. HANCZAKOWSKI Piotr (2002) Fenole - substancje antyodżywcze czy prozdrowotne. Biul. Inf. IZ, 4: 33-39.
103. KAMIŃSKA Barbara Z. (2002) Wpływ poziomów lizyny i metioniny z cystyną w mieszankach paszowych na wyniki produkcyjne brojlerów. Biul. Inf. IZ, 4: 55-63.
104. KAMIŃSKA Barbara Z. (2002) Wpływ skrócenia okresu żywienia mieszanką starter oraz zróżnicowania poziomu białka w mieszance grower na wyniki produkcyjne brojlerów i bilans azotu. Rocz. Nauk. Zoot., 29, 2: 73-82.
105. KAMIŃSKA Barbara Z., SKRABA Bogumiła (2002) Wpływ wyeliminowania mączki mięsno-kostnej z mieszanek paszowych na wyniki produkcyjne brojlerów. Rocz. Nauk. Zoot., 29, 2: 83-90.
106. KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, KUBICZ Maria (2002) Wpływ wytłoków z jabłek na wyniki produkcyjne, jakość jaj oraz pH treści jelit u kur nieśnych. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 16: 217-222.
107. KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, KUBICZ Maria (2002) Wpływ wprowadzenia wytłoków z jabłek do mieszanki paszowej na wyniki produkcyjne i jakość jaj u kur nieśnych. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 61: 111-112.
108. KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester (2002) The effect of component choice and nutrient content in chick diets on broiler rearing performance. Ann. Anim. Sci., 2, 2: 169-179.
109. KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester (2002) Wpływ dodatku witaminy K3 do mieszanki paszowej zanieczyszczonej nasionami przytulii czepnej (Galium Aparine L.) na wyniki odchowu kurcząt brojlerów. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 16: 223-228.
110. KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester (2002) Wpływ dodatku witaminy K3 do mieszanki paszowej zanieczyszczonej nasionami przytulii czepnej (Galium aparine L.) na wyniki odchowu kurcząt brojlerów. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 61: 109-110.
111. KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester (2002) Wpływ zawartości składników pokarmowych w mieszance pełnoporcjowej dla piskląt na późniejsze wyniki odchowu brojlerów. Rocz. Nauk. Zoot., 29, 2: 91-199.
112. KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, KUCHTA Maria, RZĄSA Janusz (2002) Próba użycia suszu z grzybni poantybiotykowej w żywieniu kurcząt brojlerów i kur nieśnych. Rocz. Nauk. Zoot., 29, 1: 199-210.
113. KORMAN Kazimierz (2002) Wpływ sposobu ustalania wartości pokarmowej dawki i jej formy fizycznej na przebieg i efektywność ekonomiczną tuczu jagniąt. Annales UMCS Lublin, XX, 22 Sectio EE Zoot.: 149-156.
114. KOSMALA Irena, HANCZAKOWSKA Ewa (2002) Protein digestibility estimated in vivo in rat pig as compared with in vitro methods. Ann. Anim. Sci., 2, 2: 149-158.
115. KRASZEWSKI Juliusz, STRZETELSKI Juliusz, WAWRZYŃCZAK Stefan (2002) Realizing the full genetic potential of Simmental cows for milk production. Ann. Anim. Sci., 2, 2: 109-121.
116. KRASZEWSKI Juliusz, WAWRZYŃCZAK Stefan, WAWRZYŃSKI Marek (2002) Effect of herb feeding on cow performance, milk nutritive value and technological suitability of milk for processing. Ann. Anim. Sci., 2, 1: 147-158.
117. KRASZEWSKI Juliusz, WAWRZYŃCZAK Stefan, WAWRZYŃSKI Marek (2002) Herbal additives improve milk processing. Feed mix, 10, 6: 20-22.
118. KRASZEWSKI Juliusz, WAWRZYŃCZAK Stefan, WAWRZYŃSKI Marek (2002) Odchów cieląt żywionych dawkami z różnym udziałem mieszanki ziołowej. Rocz. Nauk. Zoot., 29, 1: 145-154.
119. KRAWCZYK Józefa, CYWA-BENKO Katarzyna, WĘŻYK Stanisław (2002) Efekt stosowania ziarna pszenicy w żywieniu kurcząt brojlerów. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 16: 229-234.
120. KRAWCZYK Józefa, CYWA-BENKO Katarzyna, WĘŻYK Stanisław (2002) Oszczędne systemy żywienia, a efektywnośchowu kurcząt brjlerów. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 61: 113-116.
121. MIGDAŁ Władysław, BAROWICZ Tadeusz, BOROWIEC Franciszek, PIESZKA Marek (2002) Wpływ dodatku oleju słonecznikowego lub CLA w dawkach pokarmowych na umięśnienie i profil kwasów tłuszczowych w tkankach. Rośliny Oleiste, 23 (1): 187-200.
122. MIGDAŁ Władysław, WOJTYSIAK Dorota, BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek, PAŚCIAK Piotr (2002) Effect of sunflower oil and conjugated linoleic acids (CLA) on enzymatic activity and size of muscle fibres of M. semimembranosus in fattening pigs. Ann. Anim. Sci., Supl., 2: 257-260.
123. MŁODKOWSKI Maciej, ŚLUSARCZYK Krystyna, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, KUBICZ Maria (2002) Ocena wpływu zróżnicowanego poziomu witaminy E w mieszance paszowej na zawartość alfa-tokoferolu w niektórych tkankach oraz wyniki odchowu kurcząt brojlerów. Rocz. Nauk. Zoot., 29, 1: 211-218.
124. OSIĘGŁOWSKI Stanisław, STRZETELSKI Juliusz (2002) Aktualne poglądy na energetyczne żywienie wysokowydajnych krów w okresie zasuszenia. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 15: 113-118.
125. OSIKOWSKI Maciej, BORYS Bronisław (2002) Wpływ metody żywienia jagniąt mieszańców merynosa z rasami plennymi i mięsną na wartość tuczną i rzeźną przy tuczu do masy ciała 20-30 kg. Rocz. Nauk. Zoot., 29, 1: 183-198.
126. PAKULSKA Elżbieta, BADOWSKI Jakub, BIELIŃSKA Halina (2002) Wpływ poziomu żywienia gęsiorów białych kołudzkich(r) rodów W11 i W33 na kształtowanie się masy ciała i wartość rzeźną. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 61: s. 125.
127. PAKULSKI Tadeusz, OSIKOWSKI Maciej (2002) Próba określenia wpływu zróżnicowanego poziomu białka lub energii w dawkach na ilość i skład mleka dojonych owiec. Prace i Materiały Zootechniczne, Zesz. Specj., 14: 127-13.
128. PAKULSKI Tadeusz, OSIKOWSKI Maciej (2002) Wstępne badania nad zawartością mocznika w mleku i krwi owiec w zależności od poziomu żywienia. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 63: 145-153.
129. PIESZKA Marek, BAROWICZ Tadeusz, PIETRAS Mariusz, MIGDAŁ Władysław (2002) The effect of adding conjugated linoleic acid (CLA) isomers for late-gestation sows on selected physiological indicators of piglets' blood. Ann. Anim. Sci., Supl., 2: 269-272.
130. PIESZKA Marek, GĄSIOR Robert, BAROWICZ Tadeusz (2002) Evaluation of HPLC method for the rapid and simple determination of -tocopherol acetate in feed premixes. J. Anim. Feed Sci., 11 (3): 527-536.
131. PIETRAS Mariusz, BAROWICZ Tadeusz (2002) Wpływ tłuszczu pokarmowego na skład chemiczny oraz profil kwasów tłuszczowych w siarze i mleku loch. Medyc. Weteryn., 58 (2): 134-137.
132. PIETRAS Mariusz, BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek (2002) The effect of feeding sows conjugated linoleic acid (CLA) in late pregnancy on blood thyroid hormone and cholesterol levels in piglets. J. Anim. Feed Sci., 11 (4): 651-659.
133. SKRZYŃSKI Grzegorz, KOWALSKI Zygmunt, SOWULA-SKRZYŃSKA Elżbieta (2002) Porównanie wskaźników w badaniach dotyczących strawności w odcinkach przewodu pokarmowego przeżuwaczy. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 15: 137-143.
134. SKRZYPEK Ryszard, GRZYMISŁAWSKA Małgorzata, GRZYMISŁAWSKI Sebastian, OSIĘGŁOWSKI Stanisław, HOFMAŃSKI Dariusz (2002) Pobieranie i wykorzystanie siary u nowonarodzonych cieląt. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 15: 145-150.
135. SŁOTA Ewa, NATONEK Małgorzata, ŻYGA Agata, REJDUCH Barbara (2002) BSE - możliwości identyfikacji i profilaktyki. Biotechnologia, 1 (56): 136-141.
136. SZCZUREK Witold (2002) Wpływ bilansowania mieszanek paszowych według aminokwasów ogólnych lub strawnych na wskaźniki odchowu kurcząt brojlerów. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 61: 127-128.
137. SZCZUREK Witold, KORELESKI Jerzy (2002) Effect of changes in live body weight and feed conversion ratio as influenced by enzyme supplements on basic post-slaughter measurements of broiler chickens fed cereal-based diets. J. Anim. Feed Sci., 11: 671-681.
138. SZYMCZYK Beata, PISULEWSKI Paweł (2002) Feeding conjugated linoleic acid-enriched egg yolks alters serum lipid profile in adult rats. Ann. Anim. Sci., 2, 1: 171-178.
139. ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, KORELESKI Jerzy (2002) Efektywność żywieniowa mieszanek paszowych bez udziału składników pochodzenia zwierzęcego u kur nieśnych. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 16: 279-284.
140. ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, KORELESKI Jerzy (2002) Efektywność żywieniowa mieszanek paszowych bez udziału składników pochodzenia zwierzęcego u kur nieśnych. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 61: 131-132.
141. ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, KORELESKI Jerzy (2002) Wpływ dodatku 25-hydroksy-cholekalcyferolu do mieszanki paszowej w pierwszych dniach życia na wyniki odchowu kurcząt brojlerów. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 16: 273-277.
142. ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, KORELESKI Jerzy (2002) Wpływ dodatku 25-hydroksy-cholekalcyferolu do mieszanek paszowych w pierwszych dniach życia na wyniki odchowu kurcząt brojlerów. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 61: 133-134.
143. ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, KORELESKI Jerzy, DROZD Anna (2002) Jakość jaj u kur żywionych mieszanką paszową zawierającą tłuszcz utylizacyjny i różne rodzaje przeciwutleniacza. Biul. Nauk. Przem. Paszow., 41, 1/4: 27-38.
144. URBAŃCZYK Jerzy, HANCZAKOWSKA Ewa (2002) Wpływ zastąpienia poekstrakcyjnej śruty sojowej śrutą rzepakową i bobikiem w koncentratach białkowych dla loch. Biul. Nauk. Przem. Paszow., 52, 1/4: 59-70.
145. URBAŃCZYK Jerzy, HANCZAKOWSKA Ewa, ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata (2002) Mieszanka ziołowa jako zamiennik antybiotyku w paszy dla tuczników. Medyc. Weteryn., 58 (11): 887-889.
146. URBAŃCZYK Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata, HANCZAKOWSKA Ewa, SIEMIŃSKA Maria (2002) Effect of various protein feeds on carcass traits, meat quality and fatty acid composition of backfat of gilts and barrows. Ann. Anim. Sci., Supl., 2: 277-280.
147. WĘGLARZY Karol (2002) Zbiór i zakiszanie ziarna wilgotnego na cele paszowe. Biul. Inf. IZ, 2: 215-227.
148. ZOŃ Andrzej (2002) Żywienie lisów i norek. W: Podstawy hodowli lisów i norek. Profilaktyka i zwalczanie chorób. Wyd. PWRiL, 61-109.
149. ZYZAK Wacław, BRZÓSKA Franciszek, BRZÓSKA Barbara, MICHALEC-DOBIJA Jolanta (2002) Solubility and availability of magnesium from calcium-magnesium carbonate and magnesium carbonate. J. Anim. Feed Sci., 11: 695-707.
150. BAROWICZ Tadeusz, BRZÓSKA Barbara, PIESZKA Marek (2002) Koncentracja selenu (Se) we krwi tuczników żywionych dietą z dodatkiem oleju lnianego i witaminy E. Mat. XXIV konf. nauk.: Rośliny oleiste. Poznań, 16-17.04.2002, streszcz. s. 83.
151. BAROWICZ Tadeusz, BRZÓSKA Franciszek, MIGDAŁ Władysław, PIESZKA Marek (2002) Wpływ podawania lochom z paszą w końcowym okresie ciąży izomerów sprzężonego kwasu linolowego (CLA) na wskaźniki odchowu prosiąt. Mat. XXXI Sesji Żywienia Zwierząt KNZ, PAN: Fizjologiczne podstawy żywienia zwierząt i ich praktyczne implikacje. AR Wrocław, 11-12.06.2002, s. 89.
152. BAROWICZ Tadeusz, KAPŁON Bogumiła (2002) Opłacalność produkcji dietetycznej wołowiny w oparciu o żywienie młodego bydła opasowego solami wapniowymi kwasów tłuszczowych oleju lnianego. Mat. XXIV konf. nauk.: Rośliny oleiste. Poznań, 16-17.04.2002, streszcz. s. 80.
153. BAROWICZ Tadeusz, MIGDAŁ Władysław, BOROWIEC Franciszek, PIESZKA Marek (2002) Wpływ dodatku oleju słonecznikowego lub izomerów sprzężonego kwasu linolowego (CLA) w dawkach pokarmowych dla tuczników na umięśnienie i profil kwasów tłuszczowych tłuszczu tkanek. Mat. XXIV konf. nauk.: Rośliny oleiste. Poznań, 16-17.04.2002, streszcz. s. 83-84.
154. BAROWICZ Tadeusz, MIGDAŁ Władysław, PIESZKA Marek (2002) Chemical composition of colostrum and milk of sows fed conjugated linoleic acid (CLA) during last period of pregnancy. Proc. of Intern. EAAP 53rd Annual Meeting of European Association for Animal Production, Kair (Egipt), 1-4.09.2002, s. 70.
155. BAROWICZ Tadeusz, MIGDAŁ Władysław, PIESZKA Marek (2002) Skład chemiczny siary i mleka loch żywionych w trakcie ciąży oraz laktacji z udziałem oleju lnianego. Mat. XXIV konf. nauk.: Rośliny oleiste. Poznań, 16-17.04.2002, streszcz. s. 82.
156. BAROWICZ Tadeusz, MIGDAŁ Władysław, PIESZKA Marek (2002) The effect of dietary conjugated linoleic acid (CLA) consumption during the last period of sows' pregnancy on the performance of weaned piglets. Proc. of Intern. EAAP 53rd Annual Meeting of European Association for Animal Production, Kair (Egipt), 1-4.09.2002, s. 73.
157. BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek, PIETRAS Mariusz (2002) Wpływ podawania oleju lnianego oraz probiotyku na wyniki odchowu warchlaków. Mat. konf. nauk.: Zastosowanie osiągnięć naukowych z zakresu genetyki, rozrodu i żywienia w nowoczesnej produkcji świń. ART Bydgoszcz, 18-19.09.2002, 134.
158. BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek, PIETRAS Mariusz, MIGDAŁ Władysław (2002) Wpływ podawania lochom sprzężonego kwasu linolowego podczas ostatniego okresu ciąży na użytkowość odsadzonych prosiąt. Mat. konf. nauk.: Zastosowanie osiągnięć naukowych z zakresu genetyki, rozrodu i żywienia w nowoczesnej produkcji świń. ART Bydgoszcz, 18-19.09.2002, 135.
159. BAROWICZ Tadeusz, PIETRAS Mariusz, PIESZKA Marek (2002) Wpływ tłuszczu pokarmowego na skład chemiczny oraz walory dietetyczne mięsa wieprzowego. Mat. XXXII Konf. Nauk. KTChŻ PAN: Nauka o żywności, osiągnięcia i perspektywy. AR Lublin, 10-11.09.2002, s. 364.
160. BRZÓSKA Franciszek (2002) Fodder iodinisation in Poland. Mat. międz. semin. nauk.: Iodine prophylaxis and obstacles of its implementation. Min. Zdrowia i Opieki Społ., Warszawa, 1.02.2002, 45-54.
161. BRZÓSKA Franciszek (2002) Praktyczne i fizjologiczne aspekty tłuszczu w żywieniu krów. Mat. XXXI Sesji Żywienia Zwierząt KNZ, PAN: Fizjologiczne podstawy żywienia zwierząt i ich praktyczne implikacje. AR Wrocław, 11-12.06.2002, s. 7-8.
162. BRZÓSKA Franciszek (2002) Tłuszcz i kwasy tłuszczowe. Mat. semin. nauk.: Dodatki paszowe dla bydła. SGGW Warszawa, 22.01.2002, 1-12.
163. BRZÓSKA Franciszek, KOWALCZYK Jan (2002) Wpływ cynku i soli CaKT na wydajność, składniki pokarmowe i zawartość cholesterolu w mleku krów. Mat. XXXI Sesji Żywienia Zwierząt KNZ, PAN: Fizjologiczne podstawy żywienia zwierząt i ich praktyczne implikacje. AR Wrocław, 11-12.06.2002, s. 32.
164. BRZÓSKA Franciszek, SALA Krystyna (2002) The effect of fatty-acid calcium salt and copper in daily rations on cholesterol level in cow's milk. Proc. of Intern. EAAP 53rd Annual Meeting of European Association for Animal Production, Kair (Egipt), 1-4.09.2002, s. 78.
165. HANCZAKOWSKA Ewa, URBAŃCZYK Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata (2002) Herb mixtures as antibiotic substitute for piglets. Proc. of Intern. EAAP 53rd Annual Meeting of European Association for Animal Production, Kair (Egipt), 1-4.09.2002, s. 49.
166. KAMIŃSKA Barbara Z. (2002) Wpływ egzogennych enzymów na lepkość treści jelit i wyniki produkcyjne brojlerów żywionych mieszankami grower z udziałem różnych zbóż. Mat. XXXI Sesji Żywienia Zwierząt KNZ, PAN: Fizjologiczne podstawy żywienia zwierząt i ich praktyczne implikacje. AR Wrocław, 11-12.06.2002, s. 129.
167. KAMYCZEK Marian (2002) Zasady odchowu i żywienia przy wczesnym odsadzaniu prosiąt. Mat. konf. nauk.-techn.: Twój sukces w produkcji prosiąt. Brzesko, 25.01.2002, 22-30.
168. KAMYCZEK Marian (2002) Zastosowanie nowoczesnych zasad żywienia świń w aspekcie uzyskania wysokiej jakości tuszy. Mat. konf. nauk.-techn.: Wykorzystanie genetycznych i pozagenetycznych metod zmierzających do poprawy jakości produkowanej wieprzowiny. Pawłowice, 06.11.2002, 17-30.
169. KLĘCZEK Czesława, WĘGLARZY Karol (2002) Życica trwała jako cenny komponent mieszanek z koniczyną białą. Mat. symp. nauk. PAN: Dorobek prac naukowych członków Komisji Nauk Rolniczych i Leśnych. Szczyrk, 24-25.09.2002, s. 6.
170. KOWALSKA Dorota, BIELAŃSKI Paweł (2002) Wpływ zwiększonego dodatku mineralno-witaminowego w żywieniu samic na wskaźniki produkcyjne młodych królików. Mat. konf. nauk.: Hodowla i produkcja zwierząt futerkowych w Polsce. Chorzelów, 21.10.2002, s. 31.
171. KRAWCZYK Wojciech, HERBUT Eugeniusz (2002) Wstępne wyniki badań nad możliwością redukcji potencjału biogennego pomiotu kurzego. Mat. międz. konf. nauk.: Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska i przepisów UE. IBMER, Warszawa, 23-25.09.2002, 226-230.
172. MATUSZEWSKA Ewa, WALCZAK Jacek (2002) Utrzymanie loch w systemie familijnym. Mat. międz. konf. nauk.: Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska i przepisów UE. IBMER, Warszawa, 23-25.09.2002, 195-198.
173. MIGDAŁ Władysław, WOJTASIK Dorota, BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek, PAŚCIAK Piotr (2002) Wpływ oleju słonecznikowego oraz izomerów sprzężonego kwasu linolowego (CLA) w dawkach pokarmowych na aktywność enzymatyczną oraz wielkość włókien mięśniowych M. Semimembranosus u tuczników. Mat. konf. nauk.: Zastosowanie osiągnięć naukowych z zakresu genetyki, rozrodu i żywienia w nowoczesnej produkcji świń. ART Bydgoszcz, 18-19.09.2002, 149.
174. NATONEK Małgorzata, SŁOTA Ewa, ŻYGA Agata, REJDUCH Barbara (2002) Identification of mtDNA as a marker of animal products. Mat. międz. konf. nauk., Brno, 12-13.09.2002, ss. 4.
175. PIESZKA Marek, BAROWICZ Tadeusz, PIETRAS Mariusz, MIGDAŁ Władysław (2002) Wpływ podawania dodatku izomerów sprzężonego kwasu linolowego (CLA) dla loch w końcowym okresie ciąży na wybrane wskaźniki fizjologiczne krwi prosiąt. Mat. konf. nauk.: Zastosowanie osiągnięć naukowych z zakresu genetyki, rozrodu i żywienia w nowoczesnej produkcji świń. ART Bydgoszcz, 18-19.09.2002, 153.
176. PIETRAS Mariusz, BAROWICZ Tadeusz (2002) Wpływ probiotyku na wybrane właściwości dietetyczne i kulinarne mięsa białego kurcząt brojlerów. Mat. XXXII Konf. Nauk. KTChŻ PAN: Nauka o żywności, osiągnięcia i perspektywy. AR Lublin, 10-11.09.2002, s. 193.
177. PIETRAS Mariusz, BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek (2002) Wpływ dodatku sprzężonego kwasu linolowego (CLA) na aktywność tarczycy i wybrane wskźniki lipidowe krwi tuczników. Mat. konf. nauk.: Zastosowanie osiągnięć naukowych z zakresu genetyki, rozrodu i żywienia w nowoczesnej produkcji świń. ART Bydgoszcz, 18-19.09.2002, 152.
178. PISULEWSKI Paweł, SZYMCZYK Beata (2002) Profil lipidowy żółtka jaja kurzego, wzbogaconego w izomery sprzężonego kwasu linolowego (SKL). Mat. V Krajow. Warszt. Żywien.: Zwyczaje żywieniowe Polaków - uwarunkowania i konsekwencje zdrowotne. Poznań, 4-6.09.2002, 14-15.
179. SŁOTA Ewa, NATONEK Małgorzata (2002) Sposoby walki z BSE - nowa metoda identyfikacji białka zwierzęcego w paszach. Mat. międz. konf. nauk.-techn., Puławy, 23.05.2002, ss. 5.
180. URBAŃCZYK Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata, HANCZAKOWSKA Ewa, DEMMER E. (2002) The efficiency of Probiodor supplement in pig fattening. Proc. of Intern. EAAP 53rd Annual Meeting of European Association for Animal Production, Kair (Egipt), 1-4.09.2002, s. 129.
181. URBAŃCZYK Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata, HANCZAKOWSKA Ewa, SIEMIŃSKA Maria (2002) Wpływ różnych pasz białkowych na ocenę poubojową tusz oraz jakość mięsa i skład kwasów tłuszczowych słoniny loszek i wieprzków. Mat. konf. nauk.: Zastosowanie osiągnięć naukowych z zakresu genetyki, rozrodu i żywienia w nowoczesnej produkcji świń. ART Bydgoszcz, 18-19.09.2002, 108.
182. WALCZAK Jacek (2002) Outdoor system for lactating sows. Mat. międz. konf. nauk.: Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska i przepisów UE. IBMER, Warszawa, 23-25.09.2002, 199-202.
183. BRZÓSKA Franciszek (2002) Modyfikowanie składu mleka krów w związku z doskonaleniem jego walorów dietetycznych. Wieś Jutra, 4: 23-26.
184. BRZÓSKA Franciszek (2002) Możliwości obniżenia zawartości cholesterolu w mleku krów. Post. Nauk Rol., 2: 103-114.
185. BRZÓSKA Franciszek (2002) Wykorzystanie kukurydzy w żywieniu zwierząt gospodarskich. Wieś Jutra, 6: 50-52.
186. BRZÓSKA Franciszek, GÓRSKI Tadeusz, KĘSIK Kazimierz, LIPSKI Sylwester, MACHUL Marian, MADEJ Andrzej (2002) Kukurydza. Produkcja ziarna i CCM. Instr. upowsz. IUNG Puławy, Inst. Zootechniki Kraków, 91: 1-73.
187. BRZÓSKA Franciszek, KRUPIŃSKI Jędrzej (2002) Raport w sprawie państwowego nadzoru paszowego w Polsce. Wyd. IZ, Kraków, s. 1-6.
188. GAWEŁ Eliza, BRZÓSKA Franciszek (2002) Uprawa i użytkowanie lucerny oraz wykorzystanie w żywieniu zwierząt gospodarskich. Instr. upowsz. IUNG Puławy, Inst. Zootechniki Kraków, 83: 1-39.
189. GĄSIOR Robert, BRZÓSKA Franciszek (2002) Aminy biogenne w kiszonkach paszowych. Post. Nauk Rol., 2: 115-128.
190. GORNOWICZ Ewa (2002) Ocena biologicznej wartości w odchowie kurcząt brojlerów mieszanek paszowych z udziałem zestawu ziół. Biul. Inf. Krajow. Rady Drob., IG, 4-5: 24-27.
191. GORNOWICZ Ewa, KUJAWIAK Ryszard (2002) Wpływ koncentratu Sano Protamino QQRQ na jakość jaj spożywczych. Pol. Drob., 2: 24-25.
192. KAMYCZEK Marian (2002) Efekty produkcyjne stosowania preparatu zakwaszającego Agro-Cid Formik. Trzoda Chl., 2: 60-62.
193. KAMYCZEK Marian (2002) Zasady odchowu i żywienia przy wczesnym odsadzaniu prosiąt. Rolnik Dzierżawca, 4: 66-69.
194. KAMYCZEK Marian (2002) Zasady odchowu i żywienia przy wczesnym odsadzaniu prosiąt. Inf. Paszowy, 4: 16-24.
195. KLĘCZEK Czesława (2002) Lolium perenne w produkcji pasz na użytkach zielonych terenów południowej Polski. Łąkarstwo w Polsce. (Wyd. Pol. Tow. Łąkarskiego), 5: ss. 3.
196. KOBUS Marian (2002) Zasady racjonalnego żywienia cieląt i jałowizny. Mat. szkol.: Nowoczesne aspekty żywienia i utrzymania wysokowydajnego bydła mlecznego. ZD IZ Rossocha, 20.11.2002 Wyd. IZ, 25-24.
197. KORELESKI Jerzy (2002) Znaczenie strawności pasz w żywieniu drobiu. Pol. Drob., 10: 3-6.
198. KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester (2002) Czy zanieczyszczenie paszy rozdrobnionymi nasionami przytulii czepnej ma związek z zaopatrzeniem organizmu w witaminę K u brojlerów? Pol. Drob., 9: 55-56.
199. KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester (2002) Żywienie kurcząt rzeźnych we wczesnym okresie po wylęgu. Brosz. upowszech. Wyd. własne IZ, 1: 1-14.
200. LIPSKI Sylwester, MACHUL Marian, BRZÓSKA Franciszek, KĘSIK Kazimierz, GÓRSKI Tadeusz, MADEJ Andrzej (2002) Kukurydza. Produkcja kiszonki z całych roślin. Instr. upowsz. IUNG Puławy, Inst. Zootechniki Kraków, 90: 1-72.
201. MIGDAŁ Władysław, PIESZKA Marek, BAROWICZ Tadeusz (2002) Żywienie jako czynnik modyfikujący skład chemiczny i wartość odżywczą mięsa wieprzowego. Trzoda Chl., 11: 59-62.
202. MROCZKO Leszek (2002) Pasze optymalne dla trzody chlewnej. Trzoda Chl., 4: 78-81.
203. OKULARCZYK Stanisława (2002) Dylematy skali produkcji trzody chlewnej przy spadającej jej zyskowności. Trzoda Chl., 5: 10-13.
204. OKULARCZYK Stanisława (2002) Niektóre uwarunkowania konkurencyjności polskich gospodarstw produkujących trzodę wobec farm Unii Europejskiej. Trzoda Chl., 11: 9-13.
205. OKULARCZYK Stanisława (2002) Opłacalność produkcji trzody chlewnej w 2001 r. Cz. II: Zyskowność tuczu świń. Trzoda Chl., 2: 10-15.
206. OKULARCZYK Stanisława (2002) Pierwsze symptomy spadku zyskowności produkcji trzody chlewnej i możliwości ochrony dochodów producentów. Trzoda Chl., 3: 16-19.
207. OKULARCZYK Stanisława (2002) Produkcja tuczników i rynek wieprzowiny w aspekcie dostosowań do wymogów Unii Europejskiej. Trzoda Chl., 4: 10-15.
208. OKULARCZYK Stanisława (2002) Przewidywana sytuacja ekonomiczna i rynkowa producentów trzody chlewnej po integracji z UE. Trzoda Chl., 12: 9-15.
209. OKULARCZYK Stanisława (2002) Strategia planowania i organizacji zaplecza paszowego dla opłacalnego tuczu świń. Trzoda Chl., 10: 9-14.
210. OKULARCZYK Stanisława (2002) Sytuacja ekonomiczna producentów trzody chlewnej w 2001 r. Cz. I: Ekonomiczna efektywność reprodukcji. Trzoda Chl., 1: 8-11.
211. OKULARCZYK Stanisława (2002) Uwarunkowania i mechanizmy oraz ekonomiczny aspekt wdrażania postępu w hodowli i produkcji świń. Trzoda Chl., 6: 9-13.
212. OKULARCZYK Stanisława (2002) Wartość pieniężna zdrowia świń. Trzoda Chl., 7-8: 12-15.
213. OKULARCZYK Stanisława (2002) Wspomaganie rozwoju produkcji wieprzowiny realizacją programu SAPARD. Trzoda Chl., 9: 9-13.
214. PISULEWSKI Paweł, SZYMCZYK Beata, KOSTOGRYS Renata (2002) Właściwości prozdrowotne sprzężonych dienów kwasu linolowego (SKL) i możliwość ich wykorzystania do produkcji żywności funkcjonalnej pochodzenia zwierzęcego. Żywienie Człowieka i Metabolizm, 27, 1/2: 2-17.
215. ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, KORELESKI Jerzy (2002) Krajowe surowce roślinne jako zamiennik białka zwierzęcego w żywieniu kur nieśnych. Pol. Drob., 4: 4-5.
216. ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, KORELESKI Jerzy (2002) Znaczenie cynku w żywieniu drobiu. Inf. Drob., 12: 72-77.
217. URBAŃCZYK Jerzy (2002) Mieszanki pełnoporcjowe dla tuczników uwzględniające aktualne trendy w tuczu i spełniające wymagania konsumentów wieprzowiny. Wieś Jutra, 10 (51): 20-21.
218. WAWRZYŃCZAK Stefan, MANDECKI Andrzej (2002) Zasady żywienia krów zasuszonych. Mat. szkol.: Nowoczesne metody chowu bydła mlecznego. ZD IZ Mełno, 26.11.2002 Wyd. IZ, 9-20.
219. WAWRZYŃCZAK Stefan, MANDECKI Andrzej (2002) Żywienie krów mlecznych mieszankami pełnodawkowymi. Mat. szkol.: Nowoczesne metody chowu bydła mlecznego. ZD IZ Mełno, 26.11.2002 Wyd. IZ, 3-8.
220. WAWRZYŃSKI Marek, WAWRZYŃCZAK Stefan (2002) Podstawy żywienia krów w okresie laktacji i zasuszania. Mat. szkol.: Nowoczesne aspekty żywienia i utrzymania wysokowydajnego bydła mlecznego. ZD IZ Rossocha, 20.11.2002 Wyd. IZ, 3-24.
221. WĘŻYK Stanisław (2002) Dobra woda - czynnik nr 1 w żywieniu drobiu. Hod. Drobiu, 1: 3-9.
222. WĘŻYK Stanisław (2002) Paniki paszowej ciąg dalszy. Hod. Drobiu, 4: 20-24.
223. WĘŻYK Stanisław, URBAŃCZYK Jerzy (2002) Roślinne dodatki paszowe w żywieniu świń i drobiu. Prz. Hod, 9: 18-21.
224. ZOŃ Andrzej (2002) Dawki pokarmowe dla młodych lisów polarnych w okresie od odsadzenia do uboju. Hod. Zwierz. Futerk., 11 (13): 14-16..

Środowisko, zoohigiena i technologia produkcji zwierzęcej

225. BIELAŃSKI Paweł (2002) Effect of housing system on welfare of young New Zealand White rabbits. Ann. Anim. Sci., Supl., 1: 173-175.
226. BIELIŃSKA Halina, HERBUT Eugeniusz (2002) Effect of access to swimming water of White Kołuda geese. Ann. Anim. Sci., Supl., 1: 67-70.
227. BORYS Bronisław, JANKOWSKA Alicja (2002) Wartość rzeźna i jakość mięsa jagniąt w zależności od przyrostów w okresie ssania. II. Tucz do wysokich standardów wagowych (30 - 40 kg). Annales UMCS Lublin, XX, 22 Sectio EE Zoot.: 139-148.
228. BORYS Bronisław, SOLIŃSKA Joanna (2002) Wartość rzeźna i jakość mięsa jagniąt w zależności od przyrostów w okresie ssania. I. Tucz do średnich standardów wagowych (20 - 30 kg). Annales UMCS Lublin, XX, 22 Sectio EE Zoot.: 129-138.
229. BRZÓSKA Franciszek, BREJTA Władysław (2002) Effect of grass dry matter content on energy consumption in silage production. Ann. Anim. Sci., 2, 1: 201-209.
230. BRZÓSKA Franciszek, BRZÓSKA Barbara, WIEWIÓRA Witold (2002) Wartość pokarmowa kiszonek z traw w zależności od technologii zbioru. Rocz. Nauk. Zoot., 29, 1: 259-270.
231. CHOROSZY Bogumiła, CHOROSZY Zenon (2002) Rearing performance of crossbred calves derived from once-calved heifers kept with calves on natural pastures. Ann. Anim. Sci., Supl., 1: 121-124.
232. DROŻDŻ Andrzej (2002) Rola pasterstwa w kształtowaniu i utrzymaniu krajobrazu górskiego. Biul. Inf. IZ, 1: 115-126.
233. GACEK Leszek (2002) Effect of visual contact on reproductive and rearing performance of rabbits. Ann. Anim. Sci., Supl., 1: 181-184.
234. GACEK Leszek, BARABASZ Bogusław (2002) Improvement of welfare using plastic crates in commercial rabbit breeding. Ann. Anim. Sci., Supl., 1: 191-194.
235. GORNOWICZ Ewa, DZIADEK Krystian (2002) The effects of acidifying preparations added to compound feeds on management conditions of broiler chickens. Ann. Anim. Sci., Supl., 1: 93-96.
236. GRZEŚKOWIAK Eugenia, BORZUTA Karol, STRZELECKI Jerzy, BORYS Bronisław, BORYS Andrzej, LISIAK Dariusz (2002) Jakość mięsa lekkich jagniąt rzeźnych w zależności od genotypu i wieku. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 63: 81-89.
237. HERBUT Eugeniusz (2002) Warunki środowiskowe w pomieszczeniach drobiarskich a jakość jaj i mięsa drobiowego. W: Sterowanie jakością mięsa kurcząt brojlerów. Wyd. IZ OBD Zakrzewo, 13-20.
238. HERBUT Eugeniusz, BIEDA Wacław, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, HERBUT Piotr, RYCHLIK Iwona (2002) Effect of microclimatic stabilization of broiler house on chicken welfare. Ann. Anim. Sci., Supl., 1: 43-45.
239. HERBUT Eugeniusz, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, RYCHLIK Iwona, SOKOŁOWICZ Zofia (2002) Welfare of chickens reared under different thermal conditions. Ann. Anim. Sci., Supl., 1: 71-74.
240. KACZOR Andrzej, SZYNDLER Jerzy (2002) Effect of enriched pens on weaner welfare. Ann. Anim. Sci., Supl., 1: 159-162.
241. KOPCZEWSKI Antoni, BIS-WENCEL Hanna, SABA Leon, SŁAWOŃ Jerzy, ONDASOVIC Mirosłav (2002) Wpływ zróżnicowanego poziomu żywienia wysokoenergetycznego oraz antyoksydantów na parametry biochemiczne surowicy lisów polarnych. Medyc. Weteryn., 58(8): 616-619.
242. KORMAN Kazimierz, PAKULSKI Tadeusz, MROCZKOWSKI Sławomir, DULEWICZ Renata (2002) Wstępne badania nad określeniem wpływu genotypu laktoglobuliny na przydatność mleka do wyrobu serów podpuszczkowych i serwatkowych. Prace i Materiały Zootechniczne, Zesz. Specj., 14: 27-32.
243. KOWALSKA Dorota (2002) Effect of mineral supplement on reproductive performance and milk production of rabbit does. Ann. Anim. Sci., Supl., 1: 199-201.
244. KOWALSKA Dorota, BIELAŃSKI Paweł, BRZOZOWSKI Marian (2002) Effect of pen size on young rabbit welfare. Ann. Anim. Sci., Supl., 1: 195-198.
245. KRASZEWSKI Juliusz, WAWRZYŃCZAK Stefan (2002) Porównanie funkcjonalności uwięziowego i wolnostanowiskowego systemu utrzymania jałowic. Rocz. Nauk. Zoot., 29, 2: 125-136.
246. KRAWCZYK Józefa, WĘŻYK Stanisław (2002) Effect of housing system on performance of commercial hybrids of Tetra SL and Shaver layers. Ann. Anim. Sci., 2, 2: 181-190.
247. LASEK Adam, GACEK Leszek, BARABASZ Bogusław (2002) Ocena infantycylizmu u lisów polarnych utrzymywanych na fermach. Rocz. Nauk. Zoot., 29, 2: 137-145.
248. LIGASZEWSKI Maciej, ŁYSAK Andrzej (2002) Wyniki wieloletnich badań (1991-1994 i 1998-2001) nad wpływem gnojowicy bydlęcej i świńskiej na środowisko wód otwartych i stawów rybnych. Zesz. Nauk. AR Kraków, Inż. Środow., 393, 23: 201-212.
249. ŁYSAK Andrzej, WĘGLARZY Karol, WRONA Jan (2002) Analiza zmieniającej się czystości wód zasilających a wydajność stawów rybnych. Zesz. Nauk. AR Kraków, Inż. Środow., 393, 23: 187-200.
250. MATUSZEWSKA Ewa, WALCZAK Jacek, KRAWCZYK Wojciech (2002) The use of natural herding behaviour of pigs in group housing of sows with piglets. Ann. Anim. Sci., Supl., 1: 155-158.
251. NOWOSAD Bogusław, ZAJĄC Jan, SKALSKA Marta, KORNAŚ Sławomir (2002) Występowanie form rozwojowych pasożytów w utylizowanych przez dżdżownice Eisenia fetida (Sav.) odchodach zwierząt futerkowych. Rocz. Nauk. Zoot., 29, 2: 147-160.
252. PASCHMA Jolanta (2002) Effect of environmental factors on water intake and fattening performance of growing pigs. Ann. Anim. Sci., Supl., 1: 163-166.
253. PIÓRKOWSKA Małgorzata (2002) An attempt at objective evaluation of hair coat value in the blue arctic fox (Alopex lagpus L.). Ann. Anim. Sci., 2, 1: 189-200.
254. PIÓRKOWSKA Małgorzata, ZOŃ Andrzej, BIELAŃSKI Paweł (2002) Effect of cage density on raccoon dog welfare. Ann. Anim. Sci., Supl., 1: 203-205.
255. POŁTOWICZ Katarzyna, CYWA-BENKO Katarzyna, WĘŻYK Stanisław (2002) Effect of housing system on meat quality of native breed cockerels. Ann. Anim. Sci., Supl., 1: 75-78.
256. SOKOŁOWICZ Zofia, POŁTOWICZ Katarzyna (2002) Effect of stocking density on layer welfare. Ann. Anim. Sci., Supl., 1: 79-83.
257. STRZELECKI Jerzy, BORZUTA Karol, GRZEŚKOWIAK Eugenia, BORYS Bronisław, BORYS Andrzej, LISIAK Dariusz (2002) Uzysk elementów kulinarnych z jagniąt rzeźnych w zależności od genotypu i wieku. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 63: 91-99.
258. SZYNDLER Jerzy, KACZOR Andrzej (2002) Housing of calves in pens on a deep litter of softwood sawdust. Ann. Anim. Sci., Supl., 1: 137-140.
259. TOMCZYK-WRONA Iwona (2002) Biometric characteristics in a population of Hutsul foals with regard to foaling season. Ann. Anim. Sci., Supl., 1: 133-136.
260. WALCZAK Jacek (2002) Validation of a simple choice test based on physiological and behavioural assessment of animal welfare. Ann. Anim. Sci., Supl., 1: 151-154.
261. WĘŻYK Stanisław, CYWA-BENKO Katarzyna (2002) Global trends in waterfowl production and science. Archiv für Geflügelkunde, 66: 48-49.
262. WĘŻYK Stanisław, DZIADEK Krystian, HORBAŃCZUK Jarosław (2002) Jakość produkcji i produktów drobiarskich (jaja i mięso) w Polsce. Die Qualität der Produktion und der Geflügelprodukte (Eier und Fleisch) in Polen. W: Jakość produktów zwierzęcych z punktu widzenia konsumenta. Qualität tierischer Produkte aus Sicht der Verbraucher. Pod red. Eugeniusza Herbuta i Jana Knapika. Wyd. IZ Kraków 2002, 197-208.
263. ZAJĄC Jan (2002) Badania inwazjologiczne odchodów zwierząt futerkowych, bydła oraz siedlisk hodowlanych dżdżownic na obecność ziarniaków (Eimeria, Isospora) i pałeczek Salmonelloz. Biul. Inf. IZ, 1: 127-134.
264. ZAJĄC Jan (2002) Effect of weaning time on young rabbit welfare. Ann. Anim. Sci., Supl., 1: 177-179.
265. ZAJĄC Jan (2002) Niektóre pasożyty chorobotwórcze w odchodach zwierząt futerkowych oraz wytworzonym z nich wermikompoście. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 64: 157-163.
266. ZAJĄC Jan (2002) Wykorzystanie dżdżownic Eisenia fetida (Sav.) do utylizacji odchodów zwierząt futerkowych. Rocz. Nauk. Zoot., 29, 2: 161-173.
267. ZOŃ Andrzej, BIELAŃSKI Paweł, ZAJĄC Jan (2002) Effect of temperament of arctic blue fox females on reproductive performance and emotional behaviour of offspring. Ann. Anim. Sci., Supl., 1: 207-209.
268. ŻMUDZKI Jan, KAMYCZEK Marian, KWACZYŃSKI R. (2002) Stosowanie spektynomycyny i linkomycyny w profilaktyce kolibakteriozy prosiąt. Medyc. Weteryn., 58 (4): 285-287.
269. BIELAŃSKI Paweł, DURBACZ Grzegorz (2002) Effect of housing system on growth and slaughter performance of young New Zealand White rabbits. COST Action 848 "Multi-faceted research in rabbits: a model to develop a healthy and safe production in respect with animal welfare" 2nd Meeting of the Working Group 5 in "Meat and meat safety". 11-14.04.2002, Agric. Univ. Athens (Grecja), s. 6.
270. BIELAŃSKI Paweł, KOWALSKA Dorota, BALAKIRIEW Nikolai, TINAJEWA Elena (2002) Kacziestwo mjasa nowozelandskich biełych krolikov sodjerżaszczich w razlicznych usłowiach. Mat. międz. konf. nauk.: Problemy bostanowlienia i dalniejszewo razwitja klietocznovo pusznovowo zbierovodstva i krolikovodstwa Rosii. Rodniki (Rosja), 18-19.06.2002, 22-23.
271. BORYS Bronisław (2002) Ekologiczny charakter zrównoważonej produkcji owczarskiej. Mat. IV Forum Rolniczego: Hodowla i produkcja owiec. Polagra-Farm 2002, Poznań, 10-13.10.2002, 1-16.
272. DROŻDŻ Andrzej (2002) O potrzebie ochrony krajobrazu górskiego. Mat. XIV konf. nauk.-techn.: Ekologia a budownictwo. Bielsko-Biała, 17-18.10.2002, 128-135.
273. HERBUT Eugeniusz, WALCZAK Jacek (2002) Ventilation of poultry houses with an earth-tube heat exchanger. Proc. of Intern. EAAP 53rd Annual Meeting of European Association for Animal Production, Kair (Egipt), 1-4.09.2002, s. 115.
274. HERBUT Eugeniusz, WALCZAK Jacek (2002) Zastosowanie gruntowego wymiennika ciepła do wentylacji budynków dla drobiu. Mat. konf. nauk. PAN: Profilaktyka chorób młodych zwierząt oraz higiena ich wychowu. Polanica, 20-22.09.2002, 136-138.
275. KORMAN Kazimierz (2002) Aktualne trendy w żywieniu owiec. Mat. IV Forum Rolniczego: Hodowla i produkcja owiec. Polagra-Farm 2002, Poznań, 10-13.10.2002, 1-15.
276. NIŻNIKOWSKI Roman, BORYS Bronisław, WÓJTOWSKI Jacek, GRUSZECKI Tomasz (2002) Polish market of slaughter sheep. Proc. of Intern. EAAP 53rd Annual Meeting of European Association for Animal Production, Kair (Egipt), 1-4.09.2002, s. 205.
277. PIÓRKOWSKA Małgorzata, ZOŃ Andrzej, BIELAŃSKI Paweł (2002) Wpływ systemów utrzymania na jakość okrywy włosowej młodych jenotów. Mat. konf. nauk.: Hodowla i produkcja zwierząt futerkowych w Polsce. Chorzelów, 21.10.2002, s. 32-33.
278. SZEWCZYK Agata (2002) Effect of weaning time on piglets based on blood morphology and performance. Proc. of Intern. EAAP 53rd Annual Meeting of European Association for Animal Production, Kair (Egipt), 1-4.09.2002, s. 111.
279. WALCZAK Jacek (2002) The comparison of lactating sow welfare in outdoor and indoor housing systems. Proc. of Intern. EAAP 53rd Annual Meeting of European Association for Animal Production, Kair (Egipt), 1-4.09.2002, s. 111.
280. WALCZAK Jacek, HERBUT Eugeniusz (2002) Wykorzystanie telemetrii w ocenie reakcji zwierząt na warunki środowiska. Mat. konf. nauk. PAN: Profilaktyka chorób młodych zwierząt oraz higiena ich wychowu. Polanica, 20-22.09.2002, 13-135.
281. ZAJĄC Jan (2002) Wykorzystanie wermikultur dżzdżownic kompostowych do utylizacji odchodów zwierząt futerkowych. Mat. konf. nauk.: Hodowla i produkcja zwierząt futerkowych w Polsce. Chorzelów, 21.10.2002, s. 36-37.
282. BARABASZ Bogusław, LASEK Adam (2002) Opiekujmy się troskliwie ciężarnymi samicami lisów polarnych. Hod. Zwierz. Futerk., 11 (13): 21-22.
283. BIELAŃSKI Paweł, ZOŃ Andrzej, PIÓRKOWSKA Małgorzata, ZAJĄC Jan (2002) Wpływ dodatkowego wyposażenia i obsady zwierząt w klatkach na wzrost i rozwój młodych jenotów oraz jakość pozyskanych skór. Instr. wdroż. Wyd. własne IZ, 2: 1-7.
284. CYWA-BENKO Katarzyna (2002) Drób w rolnictwie ekologicznym. Hod. Drobiu, 9: 20-23.
285. GACEK Leszek (2002) Hodowla królików. Cz. I. Wiadomości ogólne, rasy królików. Prz. Hod., 2: 23-28.
286. GACEK Leszek (2002) Hodowla królików. Cz. II. Żywienie, rozród i choroby królików. Prz. Hod., 3: 28-31.
287. GACEK Leszek (2002) Hodowla królików. Cz. III. Produkcja żywca króliczego. Prz. Hod., 4: 26-30.
288. GACEK Leszek (2002) Produkcja ekologicznego nawozu biodynamicznego (humusu) z odchodów króliczych. Prz. Hod., 1: 21-24.
289. GACEK Leszek (2002) Produkcja żywca króliczego. Mat. szkol. (broszura), Wyd. ZD IZ Chorzelów, 1-26.
290. GACEK Leszek (2002) Test empatyczny - nowy test behawioralny dla lisów polarnych. Prz. Hod, 5: 4-6.
291. HERBUT Eugeniusz (2002) Nowoczesne technologie produkcji jaj i mięsa drobiowego w Polsce. Wieś Jutra, 10: 22-24.
292. HERBUT Eugeniusz (2002) Współczesna technologia produkcji drobiarskiej i jej wpływ na środowisko naturalne. Wieś Jutra, 7: 29-31.
293. HERBUT Eugeniusz, KRAWCZYK Wojciech (2002) Nawóz z kurnika. Farmer, 6: 12-13.
294. KACZOR Andrzej (2002) Aktualne tendencje w utrzymaniu cieląt i jałowizny. Mat. szkol.: Nowoczesne aspekty żywienia i utrzymania wysokowydajnego bydła mlecznego. ZD IZ Rossocha, 20.11.2002 Wyd. IZ, 73-86.
295. KACZOR Andrzej, MANDECKI Andrzej (2002) Nowoczesne systemy utrzymania cieląt i jałowizny. Mat. szkol.: Nowoczesne metody chowu bydła mlecznego. ZD IZ Mełno, 26.11.2002 Wyd. IZ, 44-54.
296. KRASZEWSKI Juliusz (2002) Zootechniczne zasady pozyskiwania i parametry mleka wysokiej jakości. Mat. szkol.: Nowoczesne aspekty żywienia i utrzymania wysokowydajnego bydła mlecznego. ZD IZ Rossocha, 20.11.2002 Wyd. IZ, 87-106.
297. KRASZEWSKI Juliusz, MANDECKA Bożena (2002) Wymagania dla mleka surowego wysokiej jakości. Mat. szkol.: Nowoczesne metody chowu bydła mlecznego. ZD IZ Mełno, 26.11.2002 Wyd. IZ, 79-84.
298. KRAWCZYK Józefa, WĘŻYK Stanisław, CALIK Jolanta (2002) Co lepsze dla kury - klatka czy ściółka? Hod. Drobiu, 10: 4-6.
299. LIGASZEWSKI Maciej, MACH-PALUSZKIEWICZ Zofia, ŁYSAK Andrzej (2002) Zasady hodowli fermowej ślimaków jadalnych. Instr. wdroż. Wyd. własne IZ, 3: 1-20.
300. ŁYSAK Andrzej, LIGASZEWSKI Maciej, KIEPURSKI Jacek (2002) Wykorzystanie gnojowicy bydlęcej zmineralizowanej za pomocą biopreparatu Bio-Sol do nawożenia towarowych stawów karpiowych. Brosz. upowszech. Wyd. własne IZ, 5: 1-11.
301. MANDECKA Bożena (2002) Organizacja bazy paszowej dla bydła mlecznego. Mat. szkol.: Nowoczesne metody chowu bydła mlecznego. ZD IZ Mełno, 26.11.2002 Wyd. IZ, 85-103.
302. MANDECKA Bożena (2002) Racjonalne zasady wychowu cieląt. Mat. szkol.: Nowoczesne metody chowu bydła mlecznego. ZD IZ Mełno, 26.11.2002 Wyd. IZ, 55-70.
303. MANDECKI Andrzej (2002) Zasady racjonalnego wychowu jałowizny na remont stada krów mlecznych. Mat. szkol.: Nowoczesne metody chowu bydła mlecznego. ZD IZ Mełno, 26.11.2002 Wyd. IZ, 71-78.
304. MATUSZEWSKA Ewa, WALCZAK Jacek, KRAWCZYK Wojciech, MANDECKI Andrzej (2002) Dwusystemowe utrzymanie loch i prosiąt. Wieś Jutra, 2: 27-30.
305. NIŻNIKOWSKI Roman, BORYS Bronisław, WÓJTOWSKI Jacek, GRUSZECKI Tomasz (2002) Doskonalenie użytkowości mięsnej owiec krajowych w aspekcie rozwoju rynku mięsa owczego. Prz. Hod, 12: 1-8.
306. PAKULSKI Tadeusz, OSIKOWSKI Maciej, BORYS Bronisław, KORMAN Kazimierz (2002) Mleczne użytkowanie owiec na terenach nizinnych w badaniach ZZD Kołuda Wielka. Prz. Hod, 11: 6-12.
307. PAKULSKI Tadeusz, OSIKOWSKI Maciej, KORMAN Kazimierz (2002) Ramowa technologia pozyskiwania i przerobu mleka owczego w przyfermowej przetwórni w rejonach nizinnych. Brosz. upowszech. Wyd. własne IZ, 6: 1-20.
308. SZYNDLER Jerzy (2002) Nowoczesne technologie utrzymania krów mlecznych. Mat. szkol.: Nowoczesne aspekty żywienia i utrzymania wysokowydajnego bydła mlecznego. ZD IZ Rossocha, 20.11.2002 Wyd. IZ, 47-72.
309. SZYNDLER Jerzy, MANDECKI Andrzej (2002) Systemy utrzymania krów mlecznych. Mat. szkol.: Nowoczesne metody chowu bydła mlecznego. ZD IZ Mełno, 26.11.2002 Wyd. IZ, 21-43.
310. WALCZAK Jacek, SZEWCZYK Agata (2002) Co robi świnia? Behawior - o tym warto wiedzieć. Trzoda Chl., 3: 34-38.
311. WĘŻYK Stanisław (2002) Komfortowe życie amerykańskiej kury. Pol. Drob., 11: 51-53.
312. ZAJĄC Jan (2002) Pod opieką. Farmer, 9: s. 10.
313. ZAJĄC Jan (2002) Szczepienia ochronne. Farmer, 4: s. 12.
314. ZAJĄC Jan (2002) Szybko i tanio. Farmer, 19: s. 10-11.
315. ZAJĄC Jan (2002) Życie w klatce. Farmer, 17: s. 10.

Ekonomika i organizacja produkcji zwierzęcej

316. BAROWICZ Tadeusz, KAPŁON Bogumiła (2002) Opłacalność produkcji dietetycznej wołowiny w oparciu o żywienie młodego bydła opasowego solami wapniowymi kwasów tłuszczowych oleju lnianego. Rośliny Oleiste, 4: 17.
317. DROŻDŻ Andrzej (2002) Czynniki warunkujące rozwój nowoczesnego owczarstwa górskiego. Probl. Zagosp. Ziem Górskich, PAN-KZZG, Kraków, 48: 247-255.
318. DROŻDŻ Andrzej (2002) Kierunki rozwoju nowoczesnego owczarstwa górskiego. Biul. Inf. IZ, 4: 41-48.
319. DROŻDŻ Andrzej (2002) La marcia di avvicinamento della Pollonia. Caseus, 4: s. 64.
320. HERBUT Eugeniusz, KNAPIK Jan (2002) Wprowadzenie. Einleitung. W: Jakość produktów zwierzęcych z punktu widzenia konsumenta. Qualität tierischer Produkte aus Sicht der Verbraucher. Pod red. E. Herbuta i J. Knapika. Wyd. IZ Kraków 2002, 129-144.
321. KAŁUŻA Halina, RZEPECKI Rafał (2002) Działania wspomagające efektywność produkcji owczarskiej. W: Ekonomiczno-społeczne instrumenty wspierania przekształceń rolnictwa i obszarów wiejskich. Wyd. Akad. Podlaskiej, Siedlce, 117-127.
322. KRAWCZYK Józefa, CYWA-BENKO Katarzyna (2002) Opłacalność produkcji jaj spożywczych w warunkach konkurencji. Biul. Inf. IZ, 1: 89-103.
323. KRAWCZYK Józefa, WĘŻYK Stanisław (2002) Wpływ długości czasu odchowu i genotypu na ekonomiczną efektywność produkcji kurcząt brojlerów. Rocz. Nauk. Zoot., 29, 1: 319-328.
324. OKULARCZYK Stanisława (2002) Ekonomiczna wartość środowiska naturalnego Małopolski oceniana metodą kapitału ludzkiego. Rocz. Nauk. Zoot., 29, 2: 185-190.
325. OKULARCZYK Stanisława (2002) Ekonomiczne i regionalne czynniki kształtujące konkurencyjność polskiej produkcji mleka na rynku europejskim. Rocz. Nauk. Zoot., 29, 2: 175-183.
326. OKULARCZYK Stanisława (2002) Gospodarowanie na użytkach zielonych jako wskaźnik rozwoju rolnictwa w Polsce. W: Woda, środowisko, obszary wiejskie. Wyd. IMUZ Falenty, zesz. II, t. 4: 7-13.
327. OKULARCZYK Stanisława (2002) Ocena ekonomiczna niskonakładowej produkcji zwierzęcej opartej na trwałych użytkach zielonych w rejonie Karpat. W: Niskonakładowa produkcja rolnicza z wykorzystaniem pasz na użytkach zielonych w Karpatach Polskich. Wyd. własne IMUZ Falenty, 157-168.
328. OKULARCZYK Stanisława (2002) Proekologiczne relacje między rolnictwem, obszarami wiejskimi a środowiskiem naturalnym. W: Funkcjonowanie przedsiębiorstw gospodarki żywnościowej w warunkach konkurencji. T. II. Wyd. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego. Olsztyn, 2:195-209.
329. OKULARCZYK Stanisława (2002) Wartość ekonomiczna środowiska naturalnego Małopolski w ocenie metodą kapitału ludzkiego. Zesz. Nauk. ART Bydgoszcz, 5: 94-101.
330. OKULARCZYK Stanisława, SOWULA-SKRZYŃSKA Elżbieta (2002) Wykorzystanie cech regionów, skala produkcji i jakości mleka w jego konkurencyjności na rynku krajowym i europejskim. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 15: 233-236.
331. RÓŻYCKI Marian (2002) Produkcja mięsa wieprzowego w Polsce i jego jakość. Die Produktion von Schweinefleisch in Polen, und seine Qualität. W: Jakość produktów zwierzęcych z punktu widzenia konsumenta. Qualität tierischer Produkte aus Sicht der Verbraucher. Pod red. Eugeniusza Herbuta i Jana Knapika. Wyd. IZ Kraków 2002, 145-160.
332. SKRZYŃSKI Grzegorz, SOWULA-SKRZYŃSKA Elżbieta, FELENCZAK Andrzej, ZAPLETAL Piotr (2002) Influence of slaughter cattle prices on feeding efficiency in various beef crossbreed groups. Scientific Messenger of Lviv State Academy of Veterinary Medicine named after S.Z.Gzhytskyj. Lwów (Ukraina), 4, (2), 5: 107-110.
333. SOWULA-SKRZYŃSKA Elżbieta (2002) Czynniki kształtowania kosztów produkcji owczarskiej w Polsce. W: Funkcjonowanie przedsiębiorstw gospodarki żywnościowej w warunkach konkurencji. T. II. Wyd. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego. Olsztyn, 2: 233-240.
334. SOWULA-SKRZYŃSKA Elżbieta, OKULARCZYK Stanisława (2002) Niska zyskowność żywca wołowego i możliwości jej poprawy. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 15: 237-241.
335. SZUMIEC Anna (2002) Badanie czynników kształtowania struktury cen produktów zwierzęcych. W: Funkcjonowanie przedsiębiorstw gospodarki żywnościowej w warunkach konkurencji. T. II. Wyd. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego. Olsztyn, 2: 241-250.
336. WĘŻYK Stanisław (2002) Prawodawstwo Unii Europejskiej a szanse polskiego drobiarstwa. Biul. Inf. IZ, 1: 105-114.
337. GÓRA-DROŻDŻ Ewa, DROŻDŻ Andrzej (2002) The conception of sustainable development of mountain regions in Poland. Mat. międz. konf. nauk.: Environment, Rural Landscape and Sustainable Agriculture in the Enlarging European Union. Mistelbach (Austria), 17-21.09.2002 Wyd. Pozn. Tow. Przyjaciół Nauk, Poznań, 93, supl., 83-90.
338. OKULARCZYK Stanisława (2002) Ekonomiczne i ekologiczne możliwości produkcji zdrowego mleka i wołowiny z wykorzystaniem użytków zielonych. Mat. konf. nauk.: Ekonomiczne i ekologiczne możliwości produkcji zdrowego mleka i wołowiny z wykorzystaniem użytków zielonych. IMUZ Falenty, 14-15.11.2002, 4-12.
339. OKULARCZYK Stanisława (2002) Ekonomiczne i ekologiczne znaczenie rzepaku do produkcji biopaliwa. Mat. konf. nauk.-techn: Ekonomiczne i ekologiczne znaczenie rzepaku do produkcji biopaliwa. Konwent Burmistrzów i Wójtów. Pyskowice, 27.09.2002, 1-15.
340. OKULARCZYK Stanisława (2002) Konkurencyjność polskich gospodarstw wobec farm Unii Europejskiej. Mat. konf. nauk.-techn: Konkurencyjność polskich gospodarstw wobec farm Unii Europejskiej. Zarzeczewo, (ODR Włocławek), 25.10.2002, 23-31.
341. OKULARCZYK Stanisława (2002) Ochrona środowiska i produkcja odnawialnych źródeł energii - nowymi funkcjami wsi i rolnictwa. Mat. VII Międz. Konf. Nauk.: Teoretyczne i aplikacyjne problemy inżynierii rolniczej w aspekcie przystosowania do programów badawczych w UE. Polanica Zdrój, 11-14.06.2002, 603-614.
342. OKULARCZYK Stanisława (2002) Produkcja odnawialnych źródeł energii i ochrona środowiska - nowymi opłacalnymi funkcjami wsi i rolnictwa. Mat. międz. symp. nauk.: Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska i przepisów UE. IBMER, Warszawa, 23-25.09.2002, 4-16.
343. OKULARCZYK Stanisława (2002) Proekologiczne relacje między rolnictwem, obszarami wiejskimi a środowiskiem naturalnym. Mat. konf. nauk.-techn: Polska wieś wobec UE. Akad. Świętokrzyska, Kielce, 26-27.09.2002, 9-14.
344. OKULARCZYK Stanisława (2002) Rzepak ekologiczną i ekonomiczną alternatywą konwencjonalnych źródeł energii. Mat. konf. nauk.-techn: Rzepak ekologiczną i ekonomiczną alternatywą konwencjonalnych źródeł energii. Warszawa, 16.01.2002, 2-13.
345. WĘŻYK Stanisław (2002) Skutki organizacyjne i ekonomiczne przystosowania produkcji jajczarskiej do wymogów Unii Europejskiej. Mat. konf. nauk.-techn. Zakopane, 20-22.06.2002, 1-5.
346. BIELAŃSKI Paweł (2002) Ekonomiczno-techniczne aspekty chowu królików z uwzględnieniem produkcji mięsa i skór. W: Króliki - alternatywne źródło dochodów. Brosz. Regionalnego Centrum Doradztwa, Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich we Wrocławiu, 1-13.
347. DROŻDŻ Andrzej, GÓRA-DROŻDŻ Ewa (2002) Znaczenie chowu zwierząt przeżuwających dla zrównoważonego rozwoju regionów górskich. Prz. Hod, 4: 1-4.
348. DROŻDŻ Andrzej, PACIOREK Agnieszka (2002) Standardy jakości mleka owczego i produktów mlecznych w Unii Europejskiej. Wieś i Doradztwo, 1: 29-33.
349. ECKERT Robert (2002) Koszty pasz decydują o efektywności żywca wieprzowego. Trzoda Chl., 3: 16-21.
350. ECKERT Robert (2002) Możliwości rozwoju usług inseminacyjnych w Polsce. Trzoda Chl., 7: 20-23.
351. ECKERT Robert (2002) Organizacja remontu stada. Trzoda Chl., 12: 14-18.
352. ECKERT Robert (2002) Prawidłowa analiza wskaźników produkcyjnych wymaga dokładnych informacji. Trzoda Chl., 5: 14-18.
353. ECKERT Robert (2002) Sprawnie działająca jednostka hodowlano-produkcyjna to dobre rozwiązanie dla polskich hodowców i producentów świń. Trzoda Chl., 10: 14-18.
354. KRAWCZYK Józefa, WĘŻYK Stanisław (2002) Czy rozcieńczanie pszenicą mieszanek paszowych może być metodą obniżania kosztów produkcji kurcząt brojlerów? Pol. Drob., 4: 3-6.
355. KRAWCZYK Józefa, WĘŻYK Stanisław (2002) Koszty poprawy dobrostanu kur. Pol. Drob., 8: 24-26.
356. KRAWCZYK Józefa, WĘŻYK Stanisław (2002) Obawy producentów drobiu w związku z rozszerzeniem Unii. Hod. Drobiu, 10: 4-6.
357. OKULARCZYK Stanisława (2002) Ekonomiczne i ekologiczne możliwości produkcji mleka z wykorzystaniem użytków zielonych. IMUZ Falenty, (broszura), 3-16.
358. OKULARCZYK Stanisława (2002) Ile zwierząt w gospodarstwie. Top Agrar, 4: 34-36.
359. OKULARCZYK Stanisława (2002) Opłacalność produkcji zwierzęcej a systemy żywieniowe. Wieś Jutra, 3: 9-12.
360. OKULARCZYK Stanisława (2002) Regionalne, ekonomiczne i strukturalne szanse producentów mleka w konkurencji na rynku europejskim. Prz. Hod, 3: 5-8.
361. OKULARCZYK Stanisława (2002) SAPARD i inne fundusze UE źródłem inwestowania projakościowego zwiększającego opłacalność hodowli i chowu zwierząt. Prz. Hod, 12: 8-12.
362. RÓŻYCKI Marian (2002) Zmiany w hodowli świń związane z wymaganiami procesów integracyjnych z krajami Unii Europejskiej. Wieś Jutra, 1(42): 6-9.
363. WĘŻYK Stanisław (2002) Efektywność produkcji kaczek i gęsi. Hod. Drobiu, 2: 11-15.
364. WĘŻYK Stanisław (2002) Krytyczne punkty produkcji kurcząt brojlerów na początku XXI wieku. Pol. Drob., 12: 9-11.
365. WĘŻYK Stanisław (2002) Wady i zalety odchodów drobiowych. Ogólnopol. Inf. Drob., 1: 58-63.
366. WĘŻYK Stanisław, KRAWCZYK Józefa (2002) Cena poprawy jakości mięsa drobiowego. Pol. Drob., 2: 6-7.
367. ŻAK Grzegorz (2002) Dotacje do hodowli. Top Agrar, 5: 12.

Inne

368. BIELAŃSKI Paweł, NIEDŹWIADEK Stanisław, ZAJĄC Jan (2002) Chów królików. Wyd. Fund.: Rozwój SGGW, Warszawa, 3-179.
369. KORMAN Kazimierz, BORYS Bronisław (2002) Informacja o rejestracji praw ochronnych dla wysokoprodukcyjnej populacji "gęsi białych kołudzkich" (nr Z 239873). Biul. Inf. IZ, 1: 185-186.
370. WĘGLARZY Karol (2002) Zawartość metali ciężkich w glebie, trawach pastwiskowych i ziarnie kukurydzy w rejonie Cieszyna, Bielska i Żywca po powodzi w 1997 roku. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 15: 257-261.
371. WĘŻYK Stanisław, PIIRSALU Matti (2002) The state and prospects for development of poultry production in Estonia, Latvia, Lithuania and Poland. Archiv für Geflügelkunde, 66: 29-30.
372. ŻUKOWSKI Kazimierz (2002) 50 lat działalności Instytutu Zootechniki w Polsce. IV. Osiągnięcia Instytutu. Biul. Inf. IZ, 1: 135-177.
373. CYWA-BENKO Katarzyna (2002) Organiczne metody produkcji jaj i mięsa drobiowego w świetle ostatnich badań naukowych. Pol. Drob., 11: 7-9.
374. DESKUR Stanisław, TOMCZYK-WRONA Iwona (2002) Z nieznanych kart historii krajowej hodowli koni huculskich. Hucuły, 1/III: 10-11.
375. DROŻDŻ Andrzej (2002) Festiwal oscypka i serów wszelakich w Zakopanem. Prz. Hod, 8: s. 33.
376. DROŻDŻ Andrzej (2002) Zentyca. Caseus, Le Schede di Caseus, 109.
377. KRAWCZYK Józefa (2002) Bezpieczna żywność najważniejszym zadaniem nie tylko w Unii Europejskiej. Pol. Drob., 4: 43-45.
378. KRAWCZYK Józefa (2002) Czy SAPARD może być szansą dla polskiego drobiarstwa. Pol. Drob., 12: 39-40.
379. MICHNA Gustaw, WĘGLARZY Karol, SZCZEPANIK Jerzy (2002) Uprawa rzepaku na cele konsumpcyjne i dla produkcji biokomponentów paliwowych. Mat. szkol. (brosz). Wyd. Epol, Wrocław, 1-24.
380. WĘŻYK Stanisław (2002) Bioterroryzm i biobezpieczeństwo. Hod. Drobiu, 12: 23-25.
381. WĘŻYK Stanisław (2002) Chloarmphenikol nie jest groźny. Pol. Drob., 2: s. 44.
382. WĘŻYK Stanisław (2002) Globalizacja - zagrożenie czy szansa. Hod. Drobiu, 12: 4-5.
383. WĘŻYK Stanisław (2002) Jajo bezpieczne i zdrowe. Ogólnopol. Inf. Drob., 2: 38-42.
384. WĘŻYK Stanisław (2002) Kogut w historii, filozofii i religii. Prz. Hod, 8: 25-29.
385. WĘŻYK Stanisław (2002) Przeszłość i przyszłość w produkcji jaj. Hod. Drobiu, 1: 4-9.
386. WĘŻYK Stanisław (2002) Warszawa światową stolicą strusi. Pol. Drob., 11: s. 44.
387. WĘŻYK Stanisław (2002) XI Europejska Konferencja Drobiarska. Pol. Drob., 10: 54-56.
388. WĘŻYK Stanisław, CYWA-BENKO Katarzyna (2002) Drobiarze w Ustroniu. Pol. Drob., 1: 48-49.
389. WĘŻYK Stanisław, CYWA-BENKO Katarzyna (2002) Pożądany tłuszcz jaja. Pol. Drob., 11: 9-11.
390. WĘŻYK Stanisław, CYWA-BENKO Katarzyna (2002) Waterfowl research in the spotlight. Poultry International., 41, 3: 32-36.
391. WĘŻYK Stanisław, CYWA-BENKO Katarzyna (2002) Workshop report WPSA Waterfowl Working Group No 8. World's Poultry Journal., 58, 1: 89-91.
392. ZOŃ Andrzej, CAMPBELL Barbara (2002) Nad Niemnem. Hod. Zwierz. Futerk., 12 (14): 42-44.

Genetyka i hodowla zwierząt gospodarskich

393. BARACZ Barbara, STOJEK Wojciech, CIEPIELEWSKI Ziemowit, WITEK Bożena, GLAC Wojciech, KWACZYŃSKA Anna (2002) Activity of lymphocyte lysosomal cathepsin (D and L) in pigs susceptible and resistant to stress. Journal of Physiology and Pharmacology, 53, supl.1, s. 8.
394. BEDNARCZYK Marek, ŁAKOTA Paweł, SŁOMSKI Ryszard, PŁAWSKI Andrzej, LIPIŃSKI Daniel, SIEMIENIAKO Barbara, LISOWSKI Mirosław, CZEKALSKI Przemysław, GRAJEWSKI Bartosz, DŁUŻNIEWSKA Paulina (2002) Reconstitution of a Chicken Breed by Inter Se Mating of Germline Chimeric Birds. Poultry Sci. J., 81: 1347-1353.
395. BEDNARCZYK Marek, SIWEK Maria, MAZANOWSKI Adam, CZEKALSKI Przemysław (2002) DNA polymorphism in various goose lines by RAPD-PCR. Folia Biologica, 50 (1-2): 45-48.
396. BLICHARSKI Tadeusz, CZAJA Hanna, JASZCZYŃSKA Maria, JEZIERSKI Tadeusz, KRUPIŃSKI Jędrzej, MARTYNIUK Elżbieta, MERECKI Aleksander, REKLEWSKI Zygmunt, RÓŻYCKI Marian, RUNOWSKI Henryk, SMORĄG Zdzisław, WĘŻYK Stanisław (2002) Raport Krajowy o Stanie Zasobów Genetycznych Zwierząt. Min. Rol.i Rozw. Wsi, Warszawa. Wyd. IZ, sierpień 2002, 1-105.
397. BORYS Bronisław, BORYS Andrzej (2002) Wpływ rasy owiec na wybrane parametry jakości zdrowotnej mięsa jagnięcego. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 63: 69-79.
398. BORYS Bronisław, OSIKOWSKI Maciej (2002) Efektywność krzyżowania towarowego owiec rasy merynofin Mf-40 z trykami mięsnymi charolaise i teksel. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 63: 27-36.
399. CALIK Jolanta (2002) Kształtowanie się zależności między masą ciała kury a masą jaja. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 61: 71-72.
400. CALIK Jolanta (2002) Procedury genetycznego doskonalenia kur nieśnych. Biul. Inf. IZ, 1: 25-35.
401. CHOROSZY Zenon, CHOROSZY Bogumiła, TRELA Jan (2002) Effect of the calving season on calving ease of crossbred beef cows and vitality and growth rate of their calves. Anim. Sci. Papers Reports, 20 (1): 117-123.
402. CYWA-BENKO Katarzyna (2002) Charakterystyka genetyczna i fenotypowa rodzimych rodów kur objętych programem ochrony bioróżnorodności. Rocz. Nauk. Zoot., Rozpr. Hab., 15: 5-114.
403. CZAJA Hanna, CHOROSZY Bogumiła (2002) Doskonalenie użytkowości mlecznej i mięsnej bydła simentalskiego. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, zeszyt specj. 1: 21-32.
404. CZAJA Hanna, CHOROSZY Bogumiła, KORZONEK Halina (2002) Wpływ wybranych czynników na wyniki odchowu cieląt rasy czarno-białej. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 62: 281-286.
405. CZARNECKI Roman, RÓŻYCKI Marian, JACYNO Eugenia, OWSIANNY Jacek, KAWĘCKA Maria, ORZECHOWSKA Barbara, ŻAK Grzegorz, PIETRUSZKA Arkadiusz (2002) Hodowla i technologia produkcji trzody chlewnej. Wyd. AR Szczecin, ss. 115.
406. DANIELAK-CZECH Barbara, SŁOTA Ewa (2002) Unstable chromosomal regions in subfertile farm animals. Ann. Anim. Sci., 2, 2: 5-14.
407. DANKOWSKI Alfred, BORYS Bronisław, MILLER Magdalena, MANDECKA Bożena (2002) Obserwacje użytkowości rozpłodowej owiec matek merynosa polskiego i mieszańców z rasami plennymi w zależności od pochodzenia z miotów bliźniaczych o jednakowej lub różnej płci jagniąt. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 63: 43-49.
408. DŁUŻNIEWSKA Paulina, BEDNARCZYK Marek (2002) Polimorfizm sekwencji mikrosatelitarnych u gęsi kubańskiej. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 61: s. 42.
409. DROŻDŻ Andrzej (2002) Wartość rzeźna tryczków mieszańców owcy górskiej i wschodniofryzyjskiej. Rocz. Nauk. Zoot., 29, 2: 13-22.
410. DROŻDŻA Wiesław, RÓŻYCKI Marian, ORZECHOWSKA Barbara (2002) Estimation of slaughter value in boars based on offspring of different sex. Ann. Anim. Sci., 2, 1: 87-94.
411. DUNIEC Maria Jolanta, DUNIEC Marian, RYCHLIK Tadeusz, KOŚCIELNY Mariusz (2002) The bovine B blood group system is a closed system. Ann. Anim. Sci., 2, 1: 53-62.
412. DUNIEC Marian, RYCHLIK Tadeusz, DUNIEC Maria Jolanta, KOŚCIELNY Mariusz (2002) Blood group polymorphism in Simmental cattle raised in Poland. Ann. Anim. Sci., 2, 1: 41-51.
413. ECKERT Robert, ŻAK Grzegorz (2002) Heterosis effect in crosses between Duroc and Pietrain pigs. Ann. Anim. Sci., Supl., 2: 19-23.
414. GRAJEWSKI Bartosz, BEDNARCZYK Marek (2002) Polimorfizm wybranych sekwencji mikrosatelitarnych u kur ras white leghorn i zielononóżka kuropatwiana. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 61: s. 44.
415. JACYNO Eugenia, KAWĘCKA Maria, KAMYCZEK Marian, KOŁODZIEJ Anita, OWSIANNY Jacek, DELIKATOR Barbara (2002) Influence of inorganic Se + vitamin E and organic Se + vitamin E on reproductive performance of young boars. Agricultural and Food Science in Finland, 11: 175-184.
416. JANIK Andrzej, KIEĆ Wojciech, BOJCZUK Barbara, ROBORZYŃSKI Maciej (2002) Struktura genetyczna górskich ras owiec hodowanych w Polsce na podstawie polimorfizmu białek krwi. Rocz. Nauk. Zoot., 29, 2: 23-30.
417. JANIK Andrzej, ZĄBEK Tomasz, RADKO Anna (2002) Identyfikacja polmorfizmu 11 loci mikrosatelitów u bydła rasy hereford. Medyc. Weteryn., 58 (11): 867-870.
418. KACZOR Urszula, RYCHLIK Tadeusz, SKIBA Elżbieta, WIERZCHOŚ Edward (2002) Genetic structure of sheep population on the highly prolific Olkuska sheep farm. Scientific Messenger of Lviv State Academy of Veterinary Medicine, 4(2): 101-104.
419. KARBOWICZ Maciej, SYSA Paweł, REJDUCH Barbara, RÓŻYCKI Marian, SŁOTA Ewa (2002) Abnormal seminiferous epithelium in transgenic pig. Chromosome Research, 10(1): 35.
420. KIEĆ Wojciech, KORNIEWICZ Adolf, PALECZEK Barbara, CZARNIK-MATUSEWICZ Henryk (2002) Określenie optymalnej dojrzałości rzeźnej oraz jakości mięsa i tłuszczu jagniąt mieszańców. Ocena rzeźna oraz jakość mięsa i tłuszczu. Rocz. Nauk. Zoot., 29, 1: 53-71.
421. KIEĆ Wojciech, KORNIEWICZ Adolf, PALECZEK Barbara, CZARNIK-MATUSEWICZ Henryk (2002) Określenie optymalnej dojrzałości rzeźnej oraz jakości mięsa i tłuszczu jagniąt mieszańców. Wyniki produkcyjne tuczu jagniąt. Rocz. Nauk. Zoot., 29, 1: 41-52.
422. KIEĆ Wojciech, KORNIEWICZ Adolf, PALECZEK Barbara, CZARNIK-MATUSEWICZ Henryk (2002) Przydatność do tuczu i ocena rzeźna jagniąt z dwustopniowego krzyżowania owiec merynosowych z trykami rasy romanowskiej i Berrichonne. Rocz. Nauk. Zoot., 29, 1: 73-88.
423. KORWIN-KOSSAKOWSKA Agnieszka, KAMYCZEK Marian, CIEŚLAK Danuta, PIERZCHAŁA Mariusz, KURYŁ Jolanta (2002) The effect of the polymorphism of leptin (LEP), leptin receptor (LEPR) and osteopontin (OPN) genes on selected reproduction traits of synthetic Line 990 sows. Anim. Sci. Papers Reports, 20 (3): 159-168.
424. KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna, SŁOTA Ewa (2002) Y chromosome polymorphism in some species of Bovidae. Ann. Anim. Sci., 2, 1: 77-85.
425. KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna, SŁOTA Ewa, KOŚCIELNY Mariusz (2002) Chromosome X polymorphism in selected species of Bovidae. Anim. Sci. Papers Reports, 20(3): 143-148.
426. KSIĄŻKIEWICZ Juliusz (2002) Reproductive and meat characteristics of Polish ducks threatened with extinction. Czech Journal of Animal Science, 2000, 47, 10: 401-410.
427. LISOWSKI Mirosław (2002) Przydatność nowych cech charakteryzujących nieśność kur do oceny wartości hodowlanej. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 61: s. 79.
428. MAJEWSKA Anna, CZAJA Hanna, WÓJCIK Piotr (2002) Wpływ ojca na wiek pierwszego wycielenia i późniejszą wydajność mleczną pierwiastek rasy czarno-białej. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 62: 155-160.
429. MAZANOWSKI Adam, DZIADEK Krystian (2002) Ocena cech mięsnych mieszańców poczwórnych gęsi uzyskanych z obukierunkowego krzyżowania mieszańców z udziałem gęgawych z gęsiorami lub gęsiami słowackimi. Rocz. Nauk. Zoot., 29, 1: 121-135.
430. MAZANOWSKI Adam, DZIADEK Krystian, ADAMSKI Marek (2002) Cechy reprodukcyjne i mięsne mieszańców potrójnych z udziałem gęsi gęgawych. Rocz. Nauk. Zoot., 29, 1: 105-120.
431. MROCZKOWSKI Sławomir, KORMAN Kazimierz, PIWCZYŃSKI Dariusz, ERHARDT Georg (2002) Polimorfizm -laktoglobuliny mleka owczego i jego wpływ na użytkowość mleczną merynosa polskiego. Prace i Materiały Zootechniczne, Zesz. Specj., 14: 134-143.
432. MROCZKOWSKI Sławomir, KORMAN Kazimierz, PIWCZYŃSKI Dariusz, ERHARDT Georg (2002) Wpływ genotypu owczej s1-kazeiny na użytkowość mleczną merynosa polskiego podczas trzech pierwszych laktacji. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 63: 139-144.
433. NOGAJ Anna, NOGAJ Jan, SŁOTA Ewa, DUNIEC Marian, DUNIEC Maria Jolanta (2002) Studies on the antigens at horse locus EAU. Ann. Anim. Sci., 2, 2: 15-22.
434. PAKULSKI Tadeusz (2002) Potencjał wzrostowy jagniąt o różnym udziale genotypu merynosa barwnego i booroola. Annales UMCS Lublin, XX, 22 Sectio EE Zoot.: 157-167.
435. PIWCZYŃSKI Dariusz, BORYS Bronisław, MROCZKOWSKI Sławomir, ERHARDT Georg, JARZYNOWSKA Anna (2002) Charakterystyka polimorfizmu białek mleka i cech mleczności merynosa polskiego i jego mieszańców z rasami plennymi. Prace i Materiały Zootechniczne, Zesz. Specj., 14: 127-134.
436. POŁTOWICZ Katarzyna, CALIK Jolanta (2002) Wpływ wieku i pochodzenia kur nieśnych na jakość skorupy jaj spożywczych. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 61: 84-85.
437. RADKO Anna, DUNIEC Marian (2002) Analysis of polymorphism at 11 DNA microsatellite in Black-and-White and Red-and White cattle in Poland. Ann. Anim. Sci., 2, 1: 63-75.
438. RADKO Anna, DUNIEC Marian, ZĄBEK Tomasz, JANIK Andrzej, NATONEK Małgorzata (2002) Polimorfizm 11 sekwencji mikrosatelitarnych DNA i ocena ich przydatności do kontroli pochodzenia u bydła. Medyc. Weteryn., 58 (9): 708-709.
439. REJDUCH Barbara, SŁOTA Ewa, RÓŻYCKI Marian, KOŚCIELNY Mariusz (2002) Unusual chromosome number polymorphism in one litter of European wild pigs. Chromosome Research, 10(1): 20.
440. REJDUCH Barbara, SŁOTA Ewa, SYSA Paweł, RÓŻYCKI Marian (2002) Reproductive performance of a transgenic boar carrying the bovine growth hormone gene (bGH). J. Appl. Genet., 43(3): 337-341.
441. REJDUCH Barbara, SŁOTA Ewa, SYSA Paweł, RÓŻYCKI Marian (2002) Synaptonemal complex analysis of transgenic boar with the bovine growth hormone gene (bGH). Chromosome Research, 10(1): 43.
442. RYCHLIK Tadeusz, KORMAN Kazimierz, DUNIEC Marian (2002) Effect of prolific breed rams on blood group, transferrin and haemoglobin polymorphism in crosses of East Friesian milk sheep and general-purpose sheep. Ann. Anim. Sci., 2, 2: 39-50.
443. RYGAŁŁO Katarzyna, TRELA Jan (2002) Pokrój jałówek czarno-białych, a ich późniejsza użytkowość mleczna. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 15: 87-92.
444. RYSIŃSKA Jolanta, STĘPKOWSKA Hanna, JANIK Andrzej (2002) Evaluation of lactate dehydrogenase, aspargine and alanine aminotransferase activity in the blood serum of different sheep breeds. J. Physiol. Pharm., 53: 79.
445. RZEPECKI Rafał (2002) Parametry genetyczne i fenotypowe cech indeksowych i indeksy selekcyjne dla jagniąt w stadach ojcowskich. Rocz. Nauk. Zoot., 29, 2: 31-38.
446. SKIBA Elżbieta (2002) Ekspresja genów alfa-globulin, beta-globulin i łańcuchów ciężkich immunoglobulin klasy IgG oraz synteza, absorpcja i katabolizm tych białek u cieląt. Rocz. Nauk. Zoot., Rozpr. Hab., 16: 5-56.
447. SŁOTA Ewa, DANIELAK-CZECH Barbara (2002) Unstable chromosomal regions in subfertile farm animals. Chromosome Research, 10(1): 1.
448. SŁOTA Ewa, KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna (2002) Identification of the active X chromosome. Chromosome Research, 10(1): 26.
449. SŁOTA Ewa, NATONEK Małgorzata, ŻYGA Agata, REJDUCH Barbara (2002) Sposoby walki z BSE. Nowa metoda identyfikacji białka zwierzęcego w paszach. Methoden des Kampfes gegen BSE. Neue Methode der identifizierung des tierischen Proteeeins im Futter. W: Jakość produktów zwierzęcych z punktu widzenia konsumenta. Qualität tierischer Produkte aus Sicht der Verbraucher. Pod red. Eugeniusza Herbuta i Jana Knapika. Wyd. IZ Kraków 2002, 5-8.
450. SYSA Paweł, JĘDRYCZKO Roman, SŁOTA Ewa (2002) Evaluation of economic effects of bulls cytogenetic control in Poland in the last decade. Chromosome Research, 10(1): 28.
451. TRELA Jan, CHOROSZY Zenon, CZAJA Hanna, CHOROSZY Bogumiła (2002) Efektywność produkcji młodego żywca wołowego z wykorzystaniem użytków zielonych. Biul. Inf. IZ, 3: 109-116.
452. TRELA Jan, CHOROSZY Zenon, WICHŁACZ Henryk (2002) Klasyfikacja bydła rzeźnego w Polsce i jej ocena. Biul. Inf. IZ, 3: 47-58.
453. TRELA Jan, CZAJA Hanna, RYGAŁŁO Katarzyna, SZEWCZYK Andrzej (2002) Efekty prowadzenia pracy hodowlanej u bydła rasy czarno-białej w wybranych oborach na Pomorzu Gdańskim. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 62: 108-113.
454. TRELA Jan, WICHŁACZ Henryk, CHOROSZY Zenon (2002) Quality of meat from crosses of cows of dairy breeds with beef bulls. Anim. Sci. Papers Reports, 20(1): 229-234.
455. TYRA Mirosław, RÓŻYCKI Marian (2002) Phenotypic and genetic correlations between reproductive traits of pigs. Ann. Anim. Sci., 2, 2: 23-29.
456. WĘGRZYN Jan, SKIBA Elżbieta, KRZYŚCIN Piotr (2002) Ekspresja genów BGB1, BGC1 i BMGA1 oraz synteza beta-globulin i beta-makroglobulin z epitopami BgB1, BgC1 i BmgA1 u jagniąt. Rocz. Nauk. Zoot., 29, 2: 39-48.
457. WĘŻYK Stanisław, CYWA-BENKO Katarzyna (2002) Badania naukowe nad drobiem wodnym w Polsce. Biul. Inf. IZ, 1: 53-74.
458. WĘŻYK Stanisław, SZEWCZYK Andrzej, JANKOWSKI Jan, SZWACZKOWSKI Tomasz (2002) Mieszany model oceny wartości hodowlanej w programach genetycznego doskonalenia drobiu mięsnego. Post. Nauk Rol., 2: 82-101.
459. WĘŻYK Stanisław (2002) Genetyczne uwarunkowanie jakości produktów drobiarskich. Biul. Inf. IZ, 1: 37-52.
460. WĘŻYK Stanisław (2002) Postęp hodowlany w drobiarstwie. Biul. Inf. IZ, 1: 75-87.
461. WÓJCIK Piotr (2002) Selekcja bydła mlecznego w oparciu o cechy pokroju. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 15: 99-104.
462. WÓJCIK Piotr, CZAJA Hanna (2002) The relationship between udder conformation and cow performance in three successive lactations. Ann. Anim. Sci., 2, 1: 17-27.
463. WÓJCIK Piotr, CZAJA Hanna, MAJEWSKA Anna (2002) Współzależności pomiędzy oceną pokroju zwierzęcia a późniejszą wydajnością mleczną. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 62: 37-44.
464. ZAJĄC Jan (2002) Analiza użytkowości rzeźnej królików trzech ras z uwzględnieniem ich różnej masy ubojowej. Rocz. Nauk. Zoot., 29, 2: 49-60.
465. ŻAK Grzegorz, RÓŻYCKI Marian (2002) Relationships between breeding value of Polish Landrace boars expressed as the selection index and the BLUP index. Ann. Anim. Sci., 2, 2: 31-38.
466. BORMAN Andrzej, STOJEK Wojciech, CIEPIELEWSKI Ziemowit, JURKOWSKI Marek, KAMYCZEK Marian, TOKARSKI Juliusz (2002) Progressive suppression of NK cytotoxic activity during repeated restraint stress in pigs. Proc. XXII Congress of the Polish Physiological Society. Bydgoszcz, 4-7.09.2002, s.15.
467. BUGNO Monika, SŁOTA Ewa, TISCHNER Marek, TISCHNER Marian (2002) Monosomia chromosomu X, jako jedna z przyczyn obniżenia płodności lub bezpłodności klaczy. Mat. konf. nauk.-techn: Nowe trendy w organizacji hodowli i rozrodu koni w Polsce. Kraków, 6-7.09.2002, s. 40.
468. CHOROSZY Zenon, CHOROSZY Bogumiła (2002) Efficiency of using primiparous beef cows and crossbred calves in production of cattle on ecological pastures of submontane regions. Proc. 29th Scientific Days in Ovar. "Agricultural Production - Quality of Life". University of West Hungary, Mosonmagyarovar, (Węgry), 3-4.10.2002, s. 5.
469. CZARNECKI Roman, RÓŻYCKI Marian, KAMYCZEK Marian, KAWĘCKA Maria, DELIKATOR Barbara, OWSIANNY Jacek, PIETRUSZKA Arkadiusz (2002) Introductory results of evaluation of hyperprolific sows. Proc. of Intern. EAAP 53rd Annual Meeting of European Association for Animal Production, Kair (Egipt), 1-4.09.2002, s. 235.
470. JANIK Andrzej, KAMYCZEK Marian, KWACZYŃSKA Anna, RÓŻYCKI Marian, SIKORA Monika, ZĄBEK Tomasz, BOJCZUK Barbara, RADKO Anna (2002) Genetic structure of synthetic line 990 pigs defined on the basis of polymorphism of the blood groups, lipoprotein allotypes and erythrocyte enzymes. Proc. of 28th Int. Conf. Anim. Genetics, Gettingen (Niemcy), 11-15.08.2002, s. 116.
471. JASZCZYŃSKA Maria, MARTYNIUK Elżbieta (2002) Zasoby genetyczne - bioróżnorodność. Mat. IV Forum Rolniczego: Hodowla i produkcja koni. Polagra-Farm 2002, Poznań, 10-13.10.2002, 1-8.
472. KAMYCZEK Marian, RÓŻYCKI Marian, JANIK Andrzej, KWACZYŃSKA Anna, SIKORA Monika, RADKO Anna, ZĄBEK Tomasz (2002) Frequency of ER and RYR-1 alleles and their association with reproductive performance in primiparous sows of synthetic line 990. Proc. of 28th Int. Conf. Anim. Genetics, Gettingen (Niemcy), 11-15.08.2002, s. 169.
473. KAMYCZEK Marian, RÓŻYCKI Marian, JANIK Andrzej, KWACZYŃSKA Anna, SIKORA Monika, SŁOTA Ewa, ORZECHOWSKA Barbara (2002) Wstępna charakterystyka genetycznej struktury populacji świń objętej badaniami nad identyfikacją i wykorzystaniem w selekcji genów markerów powiązanych z użytkowością tuczną i rzeźną świń. Mat. I symp. sprawozd. z realizacji grantu PBZ/KBN/036/P06/2000: Identyfikacja polimorfizmu genów u zwierząt domowych i mechanizmy ich oddziaływania na cechy użytkowe. Jastrzębiec, 17-18.10.2002, 29-30.
474. KARBOWICZ Maciej, SYSA Paweł, REJDUCH Barbara, RÓŻYCKI Marian, SŁOTA Ewa (2002) Abnormal seminiferous epithelium in transgenic pig. Abstr. 15th Europ. Colloq. Cytogenet. Domest. Anim. and Gen. Map. Sorrento (Włochy), 2-5.06.2002, 52-53.
475. KARELINA Tatiana, TINAJEWA Elena, BALAKIRIEW Nikolai, BIELAŃSKI Paweł, KOWALSKA Dorota, ZAJĄC Jan (2002) Zasady wyboru samic królików do stada podstawowego w Rosji i Polsce. Mat. konf. nauk.: Hodowla i produkcja zwierząt futerkowych w Polsce. Chorzelów, 21.10.2002, s. 12.
476. KORWIN-KOSSAKOWSKA Agnieszka, KAMYCZEK Marian, CIEŚLAK Danuta, PIERZCHAŁA Mariusz (2002) Ocena wpływu polimorfizmu wybranych genów związanych z rozrodem na liczebność miotu loch linii 990. Mat. konf. nauk.: Zastosowanie osiągnięć naukowych z zakresu genetyki, rozrodu i żywienia w nowoczesnej produkcji świń. ART Bydgoszcz, 18-19.09.2002, 122-123.
477. KRZYŚCIN Piotr, SKIBA Elżbieta, KACZOR Urszula, WĘGRZYN Jan (2002) Expression of IgG immunoglobulin heavy chain IGHGA1 and IGHGA2 genes and absorption and catabolism of these proteins in lambs. XI Międz. Symp. Polskiej Sieci Biologii Komórkowej i Molekularnej UNESCO/PAN: Molekularne i fizjologiczne aspekty regulacji ustrojowej. Kraków, 6-7.06.2002, s. 151.
478. KRZYŚCIN Piotr, SKIBA Elżbieta, KACZOR Urszula, WĘGRZYN Jan (2002) Epitopes in betaglobulin absorption and BGA1 and BMIA1 gene expression studies in lambs. XI Międz. Symp. Polskiej Sieci Biologii Komórkowej i Molekularnej UNESCO/PAN: Molekularne i fizjologiczne aspekty regulacji ustrojowej. Kraków, 6-7.06.2002, s. 150.
479. KSIĄŻKIEWICZ Juliusz, KISIEL Tomasz (2002) Efficiency of two vital methods of measurement of breast muscles thickness for evaluation of meatiness and fatness of light type ducks. Proc. int. conf.: Poultry and small farm animal breeding in the third millennium. Nitra (Słowacja), 17-18.09.2002, 95-96.
480. KURYŁ Jolanta, PIERZCHAŁA Mariusz, KAMYCZEK Marian, RÓŻYCKI Marian, KAPELAŃSKI Wojciech, BOCIAN Maria, WYSZYŃSKA-KOKO Joanna, URBAŃSKI Paweł (2002) Identyfikacja polimorfizmu rejonów kodujących i regulacyjnych genów z rodziny MyoD i jego wpływ na mięsność tuszy świń. Mat. I symp. sprawozd. z realizacji grantu PBZ/KBN/036/P06/2000: Identyfikacja polimorfizmu genów u zwierząt domowych i mechanizmy ich oddziaływania na cechy użytkowe. Jastrzębiec, 17-18.10.2002, s. 17.
481. KWACZYŃSKA Anna, RÓŻYCKI Marian, KAMYCZEK Marian (2002) Genetic polymorphism of GPI in the pigs Polish Large White, Polish Landrace and synthetic line 990 bred in Poland. Proc. of 28th Int. Conf. Anim. Genetics, Gettingen (Niemcy), 11-15.08.2002, s. 114.
482. MAJEWSKA Anna, CZAJA Hanna (2002) Relationship between the breeding value of dams and milk performance of daughters. Proc. 29th Scientific Days in Ovar. "Agricultural Production - Quality of Life". University of West Hungary, Mosonmagyarovar, (Węgry), 3-4.10.2002, s. 5.
483. MARTYNIUK Elżbieta (2002) The conservation of animal genetic resources - a European perspective. Proc. Conf.: Farm Animal Genetic Resources. Edinbourgh, 26-27.11.2002, s. 2.
484. MARTYNIUK Elżbieta, JASZCZYŃSKA Maria (2002) Report on the present activities and plans regarding ANGR in Poland in 2002. Proc. Semin.: Workshop of National Focal Points for Europe - Summary Reports of Progress and Plans. Kair (Egipt), 30-31.08.2002, 67-70.
485. MROCZKO Leszek (2002) Organizacja stada metodą poprawy użytkowości rozpłodowej świń. Mat. IV Forum Rolniczego: Hodowla i produkcja trzody chlewnej. Polagra-Farm 2002, Poznań, 10-13.10.2002, ss. 5.
486. NOGAJ Jan (2002) Kuce felińskie - analiza struktury genetycznej populacji w oparciu o polimorfizm antygenów krwinkowych. Mat. konf. nauk.: Nowe trendy w organizacji hodowli i rozrodu koni w Polsce. AR Kraków, Wydz. Hod. i Biol. Zwierz. 5-7.09.2002, s. 140.
487. ORZECHOWSKA Barbara, RÓŻYCKI Marian, TYRA Mirosław, KAMYCZEK Marian (2002) The effects of GPI and PGD on meat quality in Polish Large White pigs. Proc. of Intern. EAAP 53rd Annual Meeting of European Association for Animal Production, Kair (Egipt), 1-4.09.2002, s. 233.
488. REJDUCH Barbara, SŁOTA Ewa, RÓŻYCKI Marian, KOŚCIELNY Mariusz (2002) Unusual chromosome number polymorphism in one litter of European wild pigs. Abstr. 15th Europ. Colloq. Cytogenet. Domest. Anim. and Gen. Map. Sorrento (Włochy), 2-5.06.2002, s. 33.
489. REJDUCH Barbara, SŁOTA Ewa, SYSA Paweł, RÓŻYCKI Marian (2002) Synaptonemal complex analysis of transgenic boar with the bovine growth hormone gene (bGH). Abstr. 15th Europ. Colloq. Cytogenet. Domest. Anim. and Gen. Map. Sorrento (Włochy), 2-5.06.2002, s. 50.
490. RÓŻYCKI Marian (2002) Możliwości wykorzystania genetycznego potencjału świń dla poprawy jakości wieprzowiny. Mat. konf. nauk.-techn.: Wykorzystanie genetycznych i pozagenetycznych metod zmierzających do poprawy jakości produkowanej wieprzowiny. Pawłowice, 06.11.2002, 5-18.
491. RÓŻYCKI Marian, ECKERT Robert, TYRA Mirosław (2002) Charakterystyka wybranych ras świń pod względem użytkowości tucznej i rzeźnej. Mat. I symp. sprawozd. z realizacji grantu PBZ/KBN/036/P06/2000: Identyfikacja polimorfizmu genów u zwierząt domowych i mechanizmy ich oddziaływania na cechy użytkowe. Jastrzębiec, 17-18.10.2002, 31-32.
492. RÓŻYCKI Marian, TYRA Mirosław, MUCHA Aurelia (2002) Zbadanie wpływu wprowadzonej informacji genetycznej na wybrane cechy fenotypowe i genotypowe. Mat. I symp. sprawozd. z realizacji grantu PBZ/KBN/036/P06/2000: Identyfikacja polimorfizmu genów u zwierząt domowych i mechanizmy ich oddziaływania na cechy użytkowe. Jastrzębiec, 17-18.10.2002, s. 28.
493. RYSIŃSKA Jolanta, STĘPKOWSKA Hanna, RYCHLIK Tadeusz (2002) Inheritance of lactate dehydrogenase activity in blood serum of sheep. XI Międz. Symp. Polskiej Sieci Biologii Komórkowej i Molekularnej UNESCO/PAN: Molekularne i fizjologiczne aspekty regulacji ustrojowej. Kraków, 6-7.06.2002, s. 293.
494. SŁOTA Ewa, DANIELAK-CZECH Barbara (2002) Unstable chromosomal regions in subfertile farm animals. Abstr. 15th Europ. Colloq. Cytogenet. Domest. Anim. and Gen. Map. Sorrento (Włochy), 2-5.06.2002, s. 9.
495. SŁOTA Ewa, KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna (2002) Identification of the active X chromosome. Abstr. 15th Europ. Colloq. Cytogenet. Domest. Anim. and Gen. Map. Sorrento (Włochy), 2-5.06.2002, s. 41.
496. SŁOTA Ewa, REJDUCH Barbara, DANIELAK-CZECH Barbara, KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna, BUGNO Monika (2002) Uzyskanie preparatów chromosomowych od świń transgenicznych (pokolenie F0 F1 F2). Mat. I symp. sprawozd. z realizacji grantu PBZ/KBN/036/P06/2000: Identyfikacja polimorfizmu genów u zwierząt domowych i mechanizmy ich oddziaływania na cechy użytkowe. Jastrzębiec, 17-18.10.2002, s. 26.
497. STOJEK Wojciech, CIEPIELEWSKI Ziemowit, WITEK Bożena, BARACZ-JÓŹWIK Barbara, BORMAN Andrzej, KAMYCZEK Marian, TOKARSKI Juliusz (2002) Activity of lymphocyte lysosomal enzymes during immobilisation stress in pigs of different RyR1 genotypes. Proc. 4th World Congress on Stress. Edinbourgh, 13-15.09.2002, s. 73.
498. SYSA Paweł, JĘDRYCZKO Roman, SŁOTA Ewa (2002) Evaluation of economic effects of bulls cytogenetic control in Poland in the last decade. Abstr. 15th Europ. Colloq. Cytogenet. Domest. Anim. and Gen. Map. Sorrento (Włochy), 2-5.06.2002, s. 43.
499. SZYDŁOWSKI Maciej, MAĆKOWSKI M., ECKERT Robert, KAMYCZEK Marian, RÓŻYCKI Marian, ŚWITOŃSKI Marek (2002) Ocena zależności pomiędzy polimorfizmem genu leptyny (T3469C) a otłuszczeniem i umięśnieniem świń. Mat. I symp. sprawozd. z realizacji grantu PBZ/KBN/036/P06/2000: Identyfikacja polimorfizmu genów u zwierząt domowych i mechanizmy ich oddziaływania na cechy użytkowe. Jastrzębiec, 17-18.10.2002, s. 16.
500. TOMCZYK-WRONA Iwona (2002) Wpływ wybranych czynników środowiskowych na ilość potomstwa zakwalifikowanego do hodowli w populaji koni rasy huculskiej. Mat. konf. nauk.-techn: Nowe trendy w organizacji hodowli i rozrodu koni w Polsce. Kraków, 6-7.09.2002, s. 96.
501. WĘŻYK Stanisław (2002) Modyfikowanie jakości mięsa drobiowego. Mat. Forum Drob. z okazji V Międz. Targów: Ferma świń i drobiu. Poznań, 18-20.05.2002, 67-69.
502. WOŁOSZYN Janina, KSIĄŻKIEWICZ Juliusz, ORKUSZ A., SKRABKA-BŁOTNICKA Teresa, BIERNAT J., KISIEL Tomasz (2002) Preliminary evaluation of chemical composition of duck's muscles from two Polish conservative flocks. Proc. 48th Int. Congr. of Meat Science and Technology. Rzym (Włochy), 25-30.08.2002, 1: 374-375.
503. WÓJCIK Piotr (2002) Zmiany pokroju bydła czarno i czerwono-białego w latach 1996-2000. Mat. IV Forum Rolniczego: Hodowla i produkcja bydła mlecznego. Polagra-Farm 2002, Poznań, 10-13.10.2002, ss. 4.
504. WÓJCIK Piotr, CZAJA Hanna (2002) Body conformation studies in Polish dairy cattle farming. Proc. 29th Scientific Days in Ovar. "Agricultural Production - Quality of Live". University of West Hungary, Mosonmagyarovar, (Węgry), 3-4.10.2002, s. 5.
505. CHOROSZY Bogumiła, CHOROSZY Zenon, TRELA Jan, KOCOŃ Zofia (2002) Wyniki stacjonarnej oceny buhajów rasy simentalskiej w zakresie cech mięsnych (seria IX R). Wyniki Oceny Wartości Hodowlanej Buhajów. Wyd. własne IZ, Kraków, 39: 41-50.
506. CHOROSZY Bogumiła, JAGUSIAK Wojciech, ŻARNECKI Andrzej, CZAJA Hanna, CHOROSZY Zenon, TRELA Jan (2002) Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej (sezon ocieleń: październik 2000 - marzec 2001). Ocena wartości hodowlanej buhajów pod względem cech wydajności mlecznej i pokroju.Wyd. własne IZ, Kraków, 23, 1, supl.: 23-31.
507. CHOROSZY Bogumiła, JAGUSIAK Wojciech, ŻARNECKI Andrzej, CZAJA Hanna, CHOROSZY Zenon, TRELA Jan (2002) Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej (sezon ocieleń: kwiecień - wrzesień 2001 r.). Wyniki Oceny Wartości Hodowlanej Buhajów. Wyd. własne IZ, Kraków, 39: 23-31.
508. CYWA-BENKO Katarzyna, WĘŻYK Stanisław, KRAWCZYK Józefa (2002) Wyniki produkcyjne rodzimych ras kur rocznika 2000/2001. Wyniki Oceny Użytkowości Drobiu. Wyd. własne IZ, Kraków, 30: 69-78.
509. CZAJA Hanna, JAGUSIAK Wojciech, ŻARNECKI Andrzej, CHOROSZY Bogumiła, TRELA Jan (2002) Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej (sezon ocieleń: październik 2000 - marzec 2001). Ocena wartości hodowlanej buhajów pod względem cech wydajności mlecznej i pokroju. Wyd. własne IZ, Kraków, 23, 1, supl.: 5-13.
510. CZAJA Hanna, JAGUSIAK Wojciech, ŻARNECKI Andrzej, CHOROSZY Bogumiła, TRELA Jan (2002) Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej (sezon ocieleń: kwiecień - wrzesień 2001 r.). Wyniki Oceny Wartości Hodowlanej Buhajów. Wyd. własne IZ, Kraków, 39: 5-13.
511. DZIADEK Krystian, GORNOWICZ Ewa (2002) Wpływ genotypu ptaków na fizyczne, chemiczne i organoleptyczne cechy jaj od kur rodów nieśnych. Wyniki Oceny Użytkowości Drobiu. Wyd. własne IZ, Kraków, 30: 79-85.
512. ECKERT Robert, ŻAK Grzegorz (2002) Ocena przyżyciowa loszek. Stan Hodowli i Wyniki Oceny Świń w Roku 2001. Wyd. własne IZ, Kraków, 20: 55-74.
513. ECKERT Robert, ŻAK Grzegorz (2002) Ocena przyżyciowa młodych knurów. Stan Hodowli i Wyniki Oceny Świń w Roku 2001. Wyd. własne IZ, Kraków, 20: 35-54.
514. GORNOWICZ Ewa, DZIADEK Krystian (2002) Wpływ genotypu ptaków na fizyczne, chemiczne i organoleptyczne cechy mięsa drobiowego. Wyniki Oceny Użytkowości Drobiu. Wyd. własne IZ, Kraków, 30: 61-69.
515. JAGUSIAK Wojciech, ŻARNECKI Andrzej, WÓJCIK Piotr, CZAJA Hanna (2002) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech pokroju (sezon ocieleń: kwiecień 2001 - wrzesień 2001). Ocena wartości hodowlanej buhajów pod względem cech wydajności mlecznej i pokroju. Wyd. własne IZ, Kraków, 23, 1, supl.: 15-22.
516. JAGUSIAK Wojciech, ŻARNECKI Andrzej, WÓJCIK Piotr, CZAJA Hanna (2002) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech pokroju (październik 2001 - marzec 2002). Wyniki Oceny Wartości Hodowlanej Buhajów. Wyd. własne IZ, Kraków, 39: 15-22.
517. JAGUSIAK Wojciech, ŻARNECKI Andrzej, WÓJCIK Piotr, CZAJA Hanna (2002) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech pokroju (sezon ocieleń: kwiecień 2001 - wrzesień 2001). Ocena wartości hodowlanej buhajów pod względem cech wydajności mlecznej i pokroju. Wyd. własne IZ, Kraków, 23, 1, supl.: 33-40.
518. JAGUSIAK Wojciech, ŻARNECKI Andrzej, WÓJCIK Piotr, CZAJA Hanna (2002) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech pokroju (październik 2001 - marzec 2002). Wyniki Oceny Wartości Hodowlanej Buhajów. Wyd. własne IZ, Kraków, 39: 33-40.
519. MAJEWSKA Anna, WÓJCIK Piotr, CZAJA Hanna, KORZONEK Halina (2002) Analiza wyników oceny i selekcji buhajów w wychowalniach w roku 2001. Wyniki Oceny Wartości Hodowlanej Buhajów. Wyd. własne IZ, Kraków, 39: 51-113.
520. ORZECHOWSKA Barbara, MUCHA Aurelia (2002) Ocena użytkowości rozpłodowej loch. Stan Hodowli i Wyniki Oceny Świń w Roku 2001. Wyd. własne IZ, Kraków, 20: 13-34.
521. RÓŻYCKI Marian, TYRA Mirosław (2002) Wyniki oceny użytkowości tucznej i rzeźnej świń w stacjach kontroli. Stan Hodowli i Wyniki Oceny Świń w Roku 2001. Wyd. własne IZ, Kraków, 20: 75-93.
522. RZEPECKI Rafał, SZEWCZYK Andrzej, KANIA Stefania, KAWĘCKA Aldona (2002) Wyniki oceny wartości hodowlanej tryczków i maciorek w roku 2000. Wyniki oceny wartości hodowlanej owiec. Wyd. własne IZ, Kraków, 19: 3-242.
523. WĘŻYK Stanisław, CYWA-BENKO Katarzyna, KRAWCZYK Józefa (2002) Jakość jaj spożywczych w wybranych fermach kur nieśnych. Wyniki Oceny Użytkowości Drobiu. Wyd. własne IZ, Kraków, 30: 85-91.
524. ŻAK Grzegorz, RÓŻYCKI Marian (2002) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP. Ocena Wartości Hodowlanej Świń Metodą BLUP. Wyd. własne IZ, Kraków, 2, 1: 5-119.
525. ŻAK Grzegorz, RÓŻYCKI Marian (2002) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP. Ocena Wartości Hodowlanej Świń Metodą BLUP. Wyd. własne IZ, Kraków, 2, 2: 5-125.
526. ŻARNECKI Andrzej, JAGUSIAK Wojciech, CZAJA Hanna, TRELA Jan (2002) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy czarno-białej i czerwono-białej pod względem cech mlecznych (sezon ocieleń: październik 2000 - marzec 2001). Ocena wartości hodowlanej buhajów pod względem cech wydajności mlecznej i pokroju. Wyd. własne IZ, Kraków, 23, 1: 5-84.
527. ŻARNECKI Andrzej, JAGUSIAK Wojciech, CZAJA Hanna, TRELA Jan (2002) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy czarno-białej i czerwono-białej pod względem cech mlecznych (sezon ocieleń: kwiecień -wrzesień 2001 r.). Ocena wartości hodowlanej buhajów pod względem cech wydajności mlecznej i pokroju. Wyd. własne IZ, Kraków, 23, 2: 5-16.
528. ŻARNECKI Andrzej, JAGUSIAK Wojciech, WÓJCIK Piotr, CZAJA Hanna (2002) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy czarno-białej i czerwono-białej pod względem cech pokroju (sezon ocieleń: kwiecień 2001 - wrzesień 2001). Ocena wartości hodowlanej buhajów pod względem cech wydajności mlecznej i pokroju. Wyd. własne IZ, Kraków, 23, 1: 85-162.
529. ŻARNECKI Andrzej, JAGUSIAK Wojciech, WÓJCIK Piotr, CZAJA Hanna (2002) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy czarno-białej i czerwono-białej pod względem cech pokroju (sezon ocieleń: październik 2001 - marzec 2002). Ocena wartości hodowlanej buhajów pod względem cech wydajności mlecznej i pokroju. Wyd. własne IZ, Kraków, 23, 2: 77-87.
530. BAROWICZ Tadeusz (2002) Ostatnie wrzosówki. Farmer, 2: s. 7.
531. BIELAŃSKI Paweł, KOWALSKA Dorota, ZAJĄC Jan (2002) Wybór optymalnej rasy, systemu żywienia i utrzymania dla uzyskania tusz królików o wysokich parametrach jakościowych. Instr. wdroż. Wyd. własne IZ, 1: 1-7.
532. CEGŁA Mirosław, PIETRASZEK J., KARETA Wiesław (2002) Inseminacja owiec górskich w nowych warunkach technologicznych. Cz. II. Inseminacja domaciczna nasieniem mrożonym w rujach synchronizowanych. Prz. Hod, 8: 22-24.
533. CYWA-BENKO Katarzyna (2002) Czy genetycznie modyfikowane organizmy są zagrożeniem dla bioróżnorodności? Pol. Drob., 11: 27-28.
534. CYWA-BENKO Katarzyna (2002) Polska strategia ochrony bioróżnorodności rodzimych ras drobiu. Hod. Drobiu, 6-7: 10-15.
535. CZAJA Hanna (2002) Globalizacja w hodowli bydła. Chów Bydła, 12: 8-10.
536. ECKERT Robert, ŻAK Grzegorz (2002) Przyżyciowa ocena knurów i loszek hodowlanych w roku 2001 - rasy mateczne. Trzoda Chl., 5: 24-30.
537. ECKERT Robert, ŻAK Grzegorz (2002) Przyżyciowa ocena knurów i loszek hodowlanych w roku 2001 - rasy mateczne. Trzoda Chl., 6: 22-28.
538. ECKERT Robert (2002) Czas na zmiany w organizacji hodowli i produkcji świń w Polsce. Trzoda Chl., 8-9: 20-23.
539. ECKERT Robert (2002) Czy ocena poubojowa tusz stymuluje produkcję dobrej jakości tuczników. Trzoda Chl., 3: 42-45.
540. ECKERT Robert (2002) Ocena knurów na podstawie wyników oceny poubojowej potomstwa w zakładach mięsnych w rejonie działania Związku "Polsus" w Krakowie. Trzoda Chl., 6: 14-16.
541. ECKERT Robert (2002) Prawidłowy dobór komponentów rasowych w programach krzyżowania pozwala na efektywną produkcję materiału rzeźnego. Trzoda Chl., 11: 14-18.
542. JANIK Andrzej (2002) Ocena zmian w strukturze genetycznej świń wbp i pbz w latach 1986-1998 na podstawie allotypów lipoprotein. Trzoda Chl., 4: 32-34.
543. JANIK Andrzej, BAROWICZ Tadeusz (2002) Wpływ genu stresu RYR1T (HALn) na wartość dietetyczną wieprzowiny. Trzoda Chl., 8-9: 60-61.
544. JANIK Andrzej, KAMYCZEK Marian (2002) Porównanie wybranych cech produkcyjych u świń rasy Duroc zróżnicowanych genotypem RYR1 (HAL). Trzoda Chl., 2: 28-31.
545. JASZCZYŃSKA Maria, MARTYNIUK Elżbieta (2002) Monitoring jako narzędzie ochrony różnorodności zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich. Biul. Monitoringu Przyrody, 1 (3): 66-69.
546. JASZCZYŃSKA Maria, MARTYNIUK Elżbieta (2002) Rodzime rasy zwierząt gospodarskich. IZ, Inst. Ochr. Środow. Wyd. własne IZ, 1-17.
547. JASZCZYŃSKA Maria, MARTYNIUK Elżbieta (2002) Zasoby genetyczne zwierząt gospodarskich. Biul. Niecodzienny Spraw Ekologicznych, 6 (13): 4-5.
548. KARETA Wiesław, CEGŁA Mirosław, KMAK Wincenty (2002) Inseminacja owiec górskich w nowych warunkach technologicznych. Cz. I. Przegląd wybranych metod kierowania rozrodem. Prz. Hod, 7: 17-19.
549. KSIĄŻKIEWICZ Juliusz (2002) Wykorzystanie bioróżnorodności kaczek do ekologicznego odchowu gospodarskiego. Brosz. upowszech. Wyd. własne IZ, 2: 1-25.
550. MAZANOWSKI Adam (2002) Rezerwa genetyczna drobiu w Polsce. Pol. Drob., 12: 3-6.
551. MAZANOWSKI Adam (2002) Rody zarodowe kaczek mięsnych i ich mieszańce. Brosz. upowszech. Wyd. własne IZ, 3: 1-27.
552. MAZANOWSKI Adam (2002) Stada rezerwowe i zachowawcze gęsi. Brosz. upowszech. Wyd. własne IZ, 4: 1-29.
553. MAZANOWSKI Adam (2002) Wyniki niektóych badań na drobiu wodnym. Pol. Drob., 8: 15-18.
554. MUCHA Aurelia (2002) Doskonalenie wartości hodowlanej zwierząt w oparciu o selekcję na markery genetyczne i transgenezę. Trzoda Chl., 2: 70-72.
555. MUCHA Aurelia, TYRA Mirosław (2002) Inseminacja trzody chlewnej w roku 2001. Trzoda Chl., 8-9: 26-30.
556. NOGAJ Anna (2002) Zastosowanie markerów genetycznych w kontroli danych rodzicielskich u koni. Hucuły, 1: 3-4.
557. ORZECHOWSKA Barbara, MUCHA Aurelia (2002) Ocena użytkowości rozpłodowej loch rasy wielkiej białej polskiej i polskiej białej zwisłouchej w roku 2001. Trzoda Chl., 6: 30-33.
558. ORZECHOWSKA Barbara, MUCHA Aurelia (2002) Wyniki oceny użytkowości rozpłodowej loch ras ojcowskich w roku 2001. Trzoda Chl., 8-9: 32-35.
559. REJDUCH Barbara (2002) Aberracje chromosomowe przyczyną zaburzeń płodności świń. Prz. Hod, 4: 8-9.
560. REJDUCH Barbara (2002) Nowoczesne metody molekularne w genetycznym doskonaleniu świń. Trzoda Chl., 4: 38-40.
561. RÓŻYCKI Marian, TYRA Mirosław (2002) Wyniki cech tucznych i rzeźnych zwierząt kontrolowanych w stacjach SKURTCh w roku 2001. Trzoda Chl., 7: 24-29.
562. RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (2002) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 1: 34-37.
563. RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (2002) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 2: 40-42.
564. RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (2002) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 3: 32-34.
565. RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (2002) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 4: 35-37.
566. RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (2002) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 5: 38-40.
567. RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (2002) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 6: 18-21.
568. RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (2002) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 7: 34-36.
569. RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (2002) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 8-9: 36-38.
570. RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (2002) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 10: 32-33.
571. RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (2002) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 11: 20-22.
572. RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (2002) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 12: 32-33.
573. RÓŻYCKI Marian (2002) Rola i miejsce nauki w nowoczesnej hodowli świń. Trzoda Chl., 11: 38-41.
574. TOMCZYK-WRONA Iwona (2002) Ocena hodowlana koni huculskich. Hucuły, 1/III: 5-7.
575. WÓJCIK Piotr (2002) Dlaczego krowa powinna być doskonała? Hoduj z głową, 1: 20-22.
576. ZAJĄC Jan (2002) Wyniki oceny wartości użytkowej królików. Brosz. upowszech. Wyd. własne IZ, 7: 1-16.
577. ŻAK Grzegorz (2002) Obiektywny system oceny boczku. Trzoda Chl., 12: 28-31.
578. ŻAK Grzegorz (2002) Polowa ocena knurów użytkowanych w stacjach inseminacji loch. Trzoda Chl., 10: 20-21.
579. ŻAK Grzegorz (2002) Wspieranie postępu biologicznego w hodowli świń w 2002 roku. Trzoda Chl., 5: 38-40.

Paszoznawstwo i Żywienia Zwierząt Gospodarskich

580. URBAŃCZYK Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata, HANCZAKOWSKA Ewa, SIEMIŃSKA Maria (2002) Ucinkovitost krmnih smjesa bez zivotinjskih bjelancevina u tovu svinja krmljenih po volji. Krmiva, 44, 6: 289-296.
581. PASCHMA Jolanta (2002) Mieszanki ziołowe w tuczu świń. Brosz. upowszech. Wyd. własne IŻ, 8: 1-11.
582. PASCHMA Jolanta (2002) Zastosowanie dodatku mieszanki ziołowej w tuczu świń. Instr. wdroż. Wyd. własne IŻ, 4: 1-10.

Technologia, Ekologia i Ekonomika Produkcji Zwierzęcej

583. MATUSZEWSKA Ewa, WALCZAK Jacek (2002) Dwuetapowy system utrzymania loch z prosiętami. Instr. wdroż. Wyd. własne IŻ, 5: 1-17.
584. SMORĄG Zdzisław (2002) Rolnictwo - zdefiniowanie ośrodków krajowych prowadzących badania w zakresie łączenia metod tradycyjnych i nowych technologii w rolnictwie, ze szczególnym uwzględnieniem weterynarii i hodowli zwierząt (zootechnika) oraz nauk o żywieniu. W: Raport diagnostyczny biotechnologii w Polsce. Mat. Centrum Transferu Technologii. Gdańsk, 185-191.

Jakość surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego

585. BORYS Bronisław, BORYS Andrzej (2002) Wpływ standardu wagowego jagniąt na ich wartość rzeźną oraz wybrane parametry jakości mięsa. Roczn. Inst. Przem. Mięsn., 39, 91-106.
586. BORYS Bronisław, JARZYNOWSKA Anna, SZEWCZYK Andrzej (2002) Badania współzależności wybranych parametrów jakości zdrowotnej mięsa lekkich jagniąt rzeźnych typu mlecznego. Roczn. Inst. Przem. Mięsn., 39, 107-118.
587. GRZEŚKOWIAK Eugenia, STRZELECKI Jerzy, BORZUTA Karol, BORYS Andrzej, BORYS Bronisław (2002) Wpływ genotypu na wydajność i jakość kulinarnego mięsa jagnięcego. Roczn. Inst. Przem. Mięsn., 40, 33-43.