Spis publikacji

Liczba publikacji z IF (2022)

Lp.Tytuł czasopismaIFLiczba pkt.Zakład Biologii Molekularnej ZwierzątZakład Biotechnologii Rozrodu i KriokonserwacjiZakład Hodowli Drobnego InwentarzaZakład Hodowli KoniZakład Żywienia Zwierząt i PaszoznawstwaZakład Hodowli BydłaZakład Hodowli DrobiuZakład Hodowli Owiec i KózZakład Hodowli Trzody ChlewnejZakład Systemów i Środowiska ProdukcjiInneRAZEM
1Acta Poloniae Pharmaceutica0.555100001000000001
2Acta Zoologica1.20570001000000001
3Animal3.730200000010000001
4Animal Feed Science and Technology3.313200000010000001
5Animal Science Papers and Reports0.967100030001000004
6Animals3.2311003010321221015
7Annals of Animal Science2.6671405220714110023
8Applied Sciences (Switzerland)2.838100000001000001
9BMC Genomics4.558140100000000001
10British Journal of Nutrition4.125100100000000001
11British Poultry Science1.892100000010000001
12Cancers6.575140000001000001
13Cells7.666140200000000002
14Folia Biologica-Krakow0.714100100000000001
15Frontiers in Genetics4.772100100000000001
16Genes4.141100500000000005
17International Journal of Molecular Sciences6.208140240001001008
18Journal of Applied Animal Research1.98770000000020002
19Journal of Applied Genetics2.653140100000000001
20Journal of Bone Oncology4.491100100000000001
21Journal of Clinical Medicine4.964140000010000001
22Journal of Equine Veterinary Science1.38670100000000001
23Livestock Science1.929140000010000001
24Meat Science7.077140100000000001
25Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice0.39870210000000003
26Molecular Biology Reports2.80070100000000001
27Molecules4.927140000010000001
28Nutrients6.706140100010000002
29Plants4.65870000000000101
30Polish Journal of Veterinary Sciences0.859100010000000001
31Poultry Science4.014140000000200002
32Reproductive Biology2.089100000000001001
33Research in Veterinary Science2.554100100000000001
34Scientific Reports4.997140001000000001
35Small Ruminant Research1.893100100000000001
36Sustainability3.889100000010000001
37Veterinary Sciences2.51820000010000001
38World's Poultry Science Journal3.45270000000000101
39RAZEM3111601977553094