Spis publikacji

Spis publikacji (2011)

Genetyka i Hodowla Zwierząt

PRACE ORYGINALNE

1. Tyra M., Szyndler-Nędza M., Eckert R. (2011) Possibilities of using ultrasonography in breeding work with pigs. Part I – Analysis of ultrasonic, ultrasonographic and dissection measurements of the most numerous breeds of pigs raised in Poland. Ann. Anim. Sci., 11, 1: 27–40.
2. Tyra M., Szyndler-Nędza M., Eckert R. (2011) Possibilities of using ultrasonography in breeding work with pigs. Part II – Relationships between measurements obtained by different techniques and detailed dissection results. Ann. Anim. Sci., 11, 2: 193–205.
3. Kapkowska E., Gumułka M., Rabsztyn A., Połtowicz K., Andres K. (2011) Comparative study on fattening results of Zatorska and White Kołuda® geese. Ann. Anim. Sci., 11, 2: 207–217.
4. Tyra M., Szyndler-Nędza M., Eckert R. (2011) Possibilities of using ultrasonography in breeding work with pigs. Part III – Estimation of carcass meat content using regression equations developed from ultrasonographic measurements. Ann. Anim. Sci., 11, 3: 357–369.
5. Choroszy Z., Choroszy B., Łopieńska M., Szewczyk A., Grodzki G. (2011) Analiza parametrów wzrostu cieląt ras Limousine, Charolaise i Hereford w stadach hodowlanych objętych kontrolą użytkowości. Rocz. Nauk. Zoot., 38, 2: 137–147.
6. Jesiołkiewicz E., Ptak E., Jakiel M. (2011) Parametry genetyczne dziennej wydajności mleka, tłuszczu i białka oraz zawartości laktozy w mleku oszacowane na podstawie próbnych udojów krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej. Rocz. Nauk. Zoot., 38, 2: 149–160.
7. Topolski P., Jagusiak W. (2011) Analiza spokrewnień w populacji buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej. Rocz. Nauk. Zoot., 38, 2: 169–176.
8. Wójcik P., Czubska A., Kruk M. (2011) Kształtowanie się cech fenotypowych bydła mlecznego w warunkach chowu ekologicznego. Rocz. Nauk. Zoot., 38, 2: 177–187.
9. Mucha A., Tyra M., Szyndler-Nędza M., Orzechowska B. (2011) Wpływ wieku i masy ciała loszek w dniu pierwszego krycia na ich późniejszą użytkowość rozpłodową. Rocz. Nauk. Zoot., 38, 2: 205–218.
10. Połtowicz K., Doktor J. (2011) Effect of free-range housing system on growth and meat quality of broiler chickens. Anim. Sci. Pap. Rep., 29 (2): 139–149.
11. Szulc K., Szyndler-Nędza M., Luciński P., Skrzypczak E., Buczyński J.T. (2011) The effect of sex, slaughter weight and weight gains in PEN-AR-LAN fatteners on their slaughter value. Afr. J. Biotechnol., 10 (71): 16107–16112.
12. Pierzchała M., Pareek C.S., Urbański P., Goluch D., Kamyczek M., Różycki M., Kurył J. (2011) Selection of reference genes for gene expression studies in porcine hepatic tissues using quantitative real-time polymerase chain reaction. Anim. Sci. Pap. Rep., 29, 1: 53–63.
13. Pierzchała M., Pareek C.S., Lisowski P., Urbański P., Goluch D., Czarnik U., Kamyczek M., Różycki M., Cooper R.G., Kurył J. (2011) Expression profile of porcine MYF5 genes in skeletal muscules of young growing pigs from different breeds at different developmental ages, based on the most stable reference genes. Anim. Sci. Pap. Rep., 29, 3: 231–246.
14. Jakiel M., Jesiołkiewicz E., Ptak E. (2011) Zależność między zawartością komórek somatycznych a cechami wydajności mlecznej w mleku krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej. Rocz. Nauk. PTZ, 7, 1: 9–17.
15. Adamczyk K., Gil Z., Faleńczak A., Skrzyński G., Zapletal P., Choroszy Z. (2011) Relationship between milk yield of cows and their 24-hour walking activity. Anim. Sci. Pap. Rep., 29, 3: 185–195.
16. Rzewuska K., Jamrozik J., Żarnecki A., Strabel T. (2011) Genetic parameters of test-day somatic cell scores for the first three lactations of Polish Holstein-Friesian cattle. Czech J. Anim. Sci., 56 (9): 381–389.
17. Ptak E., Jagusiak W., Żarnecki A., Otwinowska-Mindur A. (2011) Heritabilities and genetic correlations of lactational and daily somatic cell score with conformation traits in Polish Holstein cattle. Czech J. Anim. Sci., 56 (5): 205–212.
18. Szyda J., Morek-Kopeć M., Komisarek J., Żarnecki A. (2011) Evaluating markers in selected genes for association with functional longevity of dairy cattle. BMC Genetics, http//www.biomedicalcentral.com/1471-2156/12/30.
19. Szyda J., Żarnecki A., Suchocki T., Kamiński S. (2011) Fitting and validating the genomie evaluation model to Polish Holstein-Friesian cattle. J. Appl. Genet., 52: 363–366.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

20. Szyndler-Nędza M., Buczyński J., Szulc K., Luciński P. (2011) Realizacja programu ochrony zasobów genetycznych świń ras złotnickich. W: Świnie – Realizacja ochrony zasobów genetycznych. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 21–35.
21. Szyndler-Nędza M., Blicharski T., Babicz M. (2011) Realizacja programu ochrony zasobów genetycznych świń rasy puławskiej. W: Świnie – Realizacja ochrony zasobów genetycznych. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 36–44.
22. Szyndler-Nędza M. (2011) Procedury. Zasady realizacji programów ochrony ras uznanych za zagrożone w ramach programu rolnośrodowiskowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013. W: Świnie – Realizacja ochrony zasobów genetycznych. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 45–60.

PRACE PRZEGLĄDOWE

23. Knapik J. (2011) Zastosowanie metody SOT w kwalifikacji tryków do produkcji jagniąt rzeźnych. Wiad. Zoot., XLIX, 1: 39–45.
24. Dymarski I., Kamyczek M. (2011) Hodowla koni rasy wielkopolskiej w IZ PIB ZD w Pawłowicach. Wiad. Zoot., XLIX, 1: 113–116.
25. Mucha A., Tyra M. (2011) Inseminacja trzody chlewnej w latach 2001–2009. Wiad. Zoot., XLIX, 1: 149–156.
26. Doktor J. (2011) Enzymy proteolityczne z rodziny kalpain a jakość mięsa drobiowego. Wiad. Zoot., XLIX, 1: 157–160.
27. Knapik J., Grycz M. (2011) Wykorzystanie innowacyjnych technologii w ocenie stacyjnej i doświadczeniach żywieniowych owiec. Wiad. Zoot., XLIX, 3: 53–58.
28. Trela J., Choroszy B. (2011) Prace Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w zakresie produkcji żywca wołowego. Wiad. Zoot., XLIX, 4: 11–56.
29. Choroszy B., Choroszy Z. (2011) Przydatność bydła simentalskiego do produkcji wołowiny. Wiad. Zoot., XLIX, 4: 69–76.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

30. Knapik J., Grycz M. (2011) Sterowane komputerowo stacje paszowe dla owiec – wykorzystanie w ocenie stacyjnej i doświadczeniach żywieniowych. Mat. LXXVI Zjazdu Naukowego PTZ: Znaczenie tradycji w chowie i hodowli zwierząt w dobie globalizacji, Poznań, 14–16.09.2011, s. 144.
31. Szyndler-Nędza M., Różycki M., Szulc K., Bajda Z. (2011) Świnie ras rodzimych bazą dla produktów regionalnych. Mat. LXXVI Zjazdu Naukowego PTZ: Znaczenie tradycji w chowie i hodowli zwierząt w dobie globalizacji, Poznań, 14–16.09.2011, s. 25.
32. Choroszy Z., Choroszy B., Grodzki G., Szewczyk A., Łopieńska M., Maśko M. (2011) System oceny pokroju bydła mięsnego. Mat. XIX Szkoły Zimowej Hodowców Bydła: Praktyka nauce – nauka praktyce, Zakopane, 4–8.04.2011, ss. 127–128.
33. Doktor J., Połtowicz K. (2011) The influence of waiting for slaughter on stress indicators and meat quality of slow-growing broiler chickens. Proc. XXIII Int. Poultry Symp. PB WPSA: Science for poultry practice – poultry practice for science, Poznań, 13–15.09.2011, s. 167.
34. Połtowicz K., Doktor J., Calik J., Wojtysiak D. (2011) Effect of line of Barred Rock hens on hatching results and chick quality. Proc. XXIII Int. Poultry Symp. PB WPSA: Science for poultry practice – poultry practice for science, Poznań, 13–15.09.2011, s. 197.
35. Doktor J., Połtowicz K. (2011) Effect of age at slaughter on nutritive value of meat from fast- and slow-growing broiler chickens. Proc. 5th Int. Conf.: Quality and safety in food production chain, Wrocław, 19–20.09.2011, ss. 40–41.
36. Połtowicz K., Kozłowska J., Wężyk S., Doktor J. (2011) Effect of linseed oil supplement in laying hen diets on fatty acid profile of egg yolk. Proc. 5th Int. Conf.: Quality and safety in food production chain, Wrocław, 19–20.09.2011, s. 142.
37. Połtowicz K., Doktor J., Wojtysiak D. (2011) Trends in reproductive traits of general-purpose hens depending on direction of selection. Proc. Int. Sci. Conf.: Current scientific challenges in animal breeding and husbandry, Kraków, 17.06.2011, s. 122.
38. Połtowicz K., Doktor J., Wojtysiak D., Calik J. (2011) Effect of age of Rhode Island Red hens on body conformation, ovarian morphology and reproductive performance. Proc. Int. Sci. Conf.: Current scientific challenges in animal breeding and husbandry, Kraków, 17.06.2011, ss. 125–126.
39. Wójcik P., Kruk M., Czubska A. (2011) Kształtowanie się cech fenotypowych bydła mlecznego starego typu w warunkach chowu ekologicznego. Mat. LXXVI Zjazdu Naukowego PTZ: Znaczenie tradycji w chowie i hodowli zwierząt w dobie globalizacji, Poznań, 14–16.09.2011, ss. 82–83.
40. Szyda J., Kamiński S., Żarnecki A. (2011) Constructing gene networks underlying traits routinely recorded in dairy cattle. Proc. 62nd Annual Meeting of EAAP, Book of Abstracts, Stavanger (Norwegia), 29.08–02.10.2011, 17, p. 19.
41. Suchocki T., Szyda J., Kamiński S., Rusc A., Żarnecki A. (2011) Dissection of genetic variation in the neighbourhood of the SIGLEC5 gene underlying traits routinely evaluated in dairy cattle. Proc. 62nd Annual Meeting of EAAP, Book of Abstracts, Stavanger (Norwegia), 29.08–02.10.2011, 17, p.19.
42. Morek-Kopeć M., Żarnecki A. (2011) Association between somatic cell count and functional longevity in Polish Holstein-Friesian cows. Proc. 62nd Annual Meeting of EAAP, Book of Abstracts, Stavanger (Norwegia), 29.08–02.10.2011, 17, p. 58.
43. Kamyczek M. (2011) Czy można zwiększyć przychody z produkcji trzody chlewnej?. Mat. XIV Międz. Targów: Ferma świń i drobiu, Poznań, 28–30.01.2011, ss. 52–54.
44. Węglarzy K., Matejska J. (2011) Slaughter value of finishers – crossbred of conservative breed sows and Duroc boars, grown on organic farm. Proc. 2nd Int. Sci. Symp. for PhD Students and Students of Agricultural Colleges, Book of Abstracts, Bydgoszcz, 26–28.05.2011, s. 45.
45. Węglarzy K., Pellar A. (2011) Quality of milk and chosen products from organic farm of Experimental Station in Grodziec Slaski. Proc. 2nd Int. Sci. Symp. for PhD Students and Students of Agricultural Colleges, Book of Abstracts, Bydgoszcz, 26–28.05.2011, s. 46.
46. Węglarzy K., Stekla J. (2011) Influence of feeding with rapes pressed cake feed on MUFA and PUFA content in commercial carp meat. Proc. 2nd Int. Sci. Symp. for PhD Students and Students of Agricultural Colleges, Book of Abstracts, Bydgoszcz, 26–28.05.2011, s. 47.
47. Badowski J., Kłos K., Bielińska H. (2011) Selected indicators of geese rearing in parental flocks. Proc. XXIII Int. Poultry Symp. PB WPSA: Science for poultry practice – poultry practice for science, Poznań, 13–15.09.2011, ss. 160–161.
48. Bielińska H., Kłos K., Badowski J., Sandecki R. (2011) Effect of natural day light in the time of termination of eggs laying in White Kołuda® geese. Proc. XXIII Int. Poultry Symp. PB WPSA: Science for poultry practice – poultry practice for science, Poznań, 13–15.09.2011, ss. 162–163.
49. Kłos K., Badowski J., Bielińska H. (2011) Relation between body weight of White Kołuda® geese in 38th week of life and eggs weight. Proc. XXIII Int. Poultry Symp. PB WPSA: Science for poultry practice – poultry practice for science, Poznań, 13–15.09.2011, ss. 111–112.
50. Szkudlarek-Kowalczyk M., Wiśniewska E., Borys B., Mroczkowski S. (2011) Polimorfizm kalpastatyny (CAST/Nin6I) w stadzie owiec kołudzkich. Mat. LXXVI Zjazdu Naukowego PTZ: Znaczenie tradycji w chowie i hodowli zwierząt w dobie globalizacji, Poznań, 14–16.09.2011, s. 161.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE, WYKŁADY NA SZKOLENIA, SEMINARIA

51. Żak G. (2011) Wykorzystanie potencjału genetycznego oraz efektów krzyżowania świń w celu uzyskania optymalnego przyswajania dodatków żywieniowych w procesie produkcji wieprzowiny o funkcjonalnych właściwościach. Mat. symp. nauk. projektu BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego, Jastrzębiec, 27.09.2011, ss. 30–35.
52. Żak G. (2011) Ocena świń w stacjach kontroli użytkowości rzeźnej trzody chlewnej w Polsce. Mat. konf. nauk.-techn., POLSUS, Warszawa, 3.10.2011, ss. 1–19.
53. Choroszy B., Beneš E., Choroszy Z., Brejta W. (2011) Characteristics of the Polish population of Simmental cattle in 2011 year. Mat. Zjazdu Europejskiej Federacji Hodowców Bydła Simentalskiego, Udine (Włochy), 3–7.05.2011.
54. Wiśniewska E., Szkudlarek-Kowalczyk M., Borys B., Mroczkowski S. (2011) Polimorfizm genu miostatyny w grupie tuczonych jagniąt owcy kołudzkiej i mieszańców Ile de France x owca kołudzka. Mat. konf. nauk.-techn.: Możliwości poprawy efektywności chowu owiec i kóz w Polsce w ujęciu regionalnym, Kołuda Wielka, 21–22.06.2011, s. 51.
55. Knapik J., Grycz M. (2011) Wykorzystanie innowacyjnych technologii w ocenie stacyjnej owiec. Mat. konf. nauk.-techn.: Możliwości poprawy efektywności chowu owiec i kóz w Polsce w ujęciu regionalnym, Kołuda Wielka, 21–22.06.2011, ss. 28–29.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

56. Połtowicz K. (2011) Ocena i uwarunkowania jakości piskląt. Pol. Drob., 5/11: 40–44.
57. Połtowicz K. (2011) Dezynfekcja – ważny element biobezpieczeństwa fermy drobiu. Ogólnopol. Inf. Drob., 6: 22–28.
58. Połtowicz K. (2011) Owady szkodniki i ich zwalczanie. Ogólnopol. Inf. Drob., 8: 24–31.
59. Połtowicz K. (2011) Deratyzacja w obiektach inwentarskich – Jak skutecznie pozbyć się gryzoni?. Ogólnopol. Inf. Drob., 9: 29–35.
60. Szyndler-Nędza M., Luciński P., Bajda Z., Babicz M. (2011) Charakterystyka świń utrzymywanych w kraju – rasy rodzime. Gosp. Mięsna, II: 8–10.
61. Szyndler-Nędza M., Bereta A., Blicharski T. (2011) Charakterystyka świń utrzymywanych w kraju – rasy mateczne. Gosp. Mięsna, V: 8–10.
62. Szyndler-Nędza M., Bereta A., Blicharski T. (2011) Charakterystyka świń utrzymywanych w kraju – rasy ojcowskie. Gosp. Mięsna, VIII: 30–35.
63. Mucha A. (2011) Konferencja „Krajowa strategia zrównoważonego użytkowania i ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich oraz plan działań na rzecz tych zasobów”. Trzoda Chlewna, 12: 27–29.
64. Wójcik P. (2011) Doskonalenie bydła z wykorzystaniem nasienia seksowanego. Hodowca Bydła, 2: 28–32.
65. Wójcik P. (2011) Ekonomiczne aspekty produkcji mięsa wołowego w Polsce. Prz. Hod., 4: 20–22.
66. Wójcik P. (2011) Zapobieganie kulawiznom bydła. Hodowca Bydła, 9: 30–33.
67. Wójcik P. (2011) Charakterystyka użytkowanych ras bydła mięsnego w Polsce. Gosp. Mięsna, X: 10–15.
68. Wójcik P. (2011) Hodowla bydła mięsnego. Gosp. Mięsna, XII: 18–20.
69. Choroszy B., Beneš E., Choroszy Z., Brejta W. (2011) Szczyt simentalski. Hodowla i Chów Bydła, 7–8: 14–16.
70. Choroszy Z., Choroszy B. (2011) Wołowina wysokiej jakości zamiast mleka. Informator Rolniczy – Murator – Produkcja Zwierzęca, 2 (6): 8–10.
71. Badowski J. (2011) Gęsie pióro. Pol. Drob., 11/11: 10–12.
72. Bielińska H., Badowski J. (2011) White Koluda Geese – Breeding Achievement of the National Research Institute of Animal Production. Polish Food – Winter 2010/2011, ss. 49–51.

WYNIKI OCENY ZWIERZĄT

73. Szewczyk A., Kania S., Kawęcka A., Krupiński J., Knapik J. (2011) Ocena wartości hodowlanej owiec metodą BLUP w roku 2010 – stada mateczne. Wyd. IZ PIB, Kraków, VI, 223 ss.
74. Szewczyk A., Kania S., Kawęcka A., Krupiński J., Knapik J. (2011) Ocena wartości hodowlanej owiec metodą BLUP w roku 2010 – stada ojcowskie. Wyd. IZ PIB, Kraków, VII, 101 ss.
75. Szewczyk A., Kania S., Kawęcka A., Radecka J. (2011) Wyniki oceny wartości hodowlanej tryczków i maciorek w roku 2009. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej owiec. Wyd. IZ PIB, Kraków, 28, 179 ss.
76. Eckert R., Szyndler-Nędza M. (2011) Ocena przyżyciowa młodych knurów. W: Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. IZ PIB, Kraków, XXIX: 19–33.
77. Szyndler-Nędza M., Luciński P., Bajda Z. (2011) Ochrona zasobów genetycznych świń ras rodzimych – stan hodowli i wyniki oceny za rok 2010. Wyd. IZ PIB, Kraków, 6, 30 ss.
78. Orzechowska B., Mucha A. (2011) Ocena użytkowości rozpłodowej loch. W: Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. IZ PIB, Kraków, XXIX: 3–18.
79. Mucha A., Tyra M. (2011) Inseminacja trzody chlewnej. W: Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. IZ PIB, Kraków, XXIX: 70–92.
80. Orzechowska B., Tyra M., Mucha A. (2011) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP – użytkowość rozpłodowa. Wyd. IZ PIB, Kraków, VII, 1, 210 ss.
81. Orzechowska B., Tyra M., Mucha A. (2011) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP – użytkowość rozpłodowa. Wyd. IZ PIB, Kraków, VII, 2, 184 ss.
82. Różycki M., Tyra M. (2011) Wyniki oceny użytkowości tucznej i rzeźnej świń w stacjach kontroli. W: Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. IZ PIB, Kraków, XXIX: 45–69.
83. Tyra M., Różycki M. (2011) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP w SKURTCh. W: Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP – użytkowość tuczna i rzeźna. Wyd. IZ PIB, Kraków, XI, 1: 107–121.
84. Tyra M., Różycki M. (2011) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP w SKURTCh. W: Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP – użytkowość tuczna i rzeźna. Wyd. IZ PIB, Kraków, XI, 2: 102–119.
85. Żak G., Różycki M. (2011) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP dla użytkowości tucznej i rzeźnej na podstawie pomiarów przyżyciowych. W: Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP – użytkowość tuczna i rzeźna. Wyd. IZ PIB, Kraków, XI, 1: 5–106.
86. Żak G., Różycki M. (2011) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP dla użytkowości tucznej i rzeźnej na podstawie pomiarów przyżyciowych. W: Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP – użytkowość tuczna i rzeźna. Wyd. IZ PIB, Kraków, XI, 2: 5–101.
87. Żak G. (2011) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych. www.izoo.krakow.pl. 05.01.2011.
88. Żak G. (2011) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych. www.izoo.krakow.pl. 01.02.2011.
89. Żak G. (2011) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych. www.izoo.krakow.pl. 01.03.2011.
90. Żak G. (2011) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych. www.izoo.krakow.pl. 04.04.2011.
91. Żak G. (2011) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych. www.izoo.krakow.pl. 04.05.2011.
92. Żak G. (2011) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych. www.izoo.krakow.pl. 06.06.2011.
93. Żak G. (2011) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych. www.izoo.krakow.pl. 04.07.2011.
94. Żak G. (2011) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych. www.izoo.krakow.pl. 01.08.2011.
95. Żak G. (2011) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych. www.izoo.krakow.pl. 05.09.2011.
96. Żak G. (2011) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych. www.izoo.krakow.pl. 03.10.2011.
97. Żak G. (2011) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych. www.izoo.krakow.pl. 07.11.2011.
98. Żak G. (2011) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych. www.izoo.krakow.pl. 05.12.2011.
99. Eckert R., Żak G. (2011) Ocena przyżyciowa loszek. W: Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. IZ PIB, Kraków, XXIX: 34–44.
100. Topolski P. (2011) Inseminacja bydła w roku 2010. Wyd. IZ PIB, Kraków, 9, 36 ss.
101. Jagusiak W., Żarnecki A., Wójcik P. (2011) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech pokroju. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Sezon oceny 2011/1. Wyd. IZ PIB, Kraków, 48, 1: 11–31.
102. Jagusiak W., Żarnecki A., Wójcik P. (2011) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech pokroju. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Sezon oceny 2011/1. Wyd. IZ PIB, Kraków, 48, 1: 39–55.
103. Choroszy B., Jagusiak W., Morek-Kopeć M., Strabel T., Wójcik P., Żarnecki A. (2011) Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Sezon oceny 2011/1. Wyd. IZ PIB, Kraków, 32, 1, 220 ss.
104. Jagusiak W., Żarnecki A., Wójcik P. (2011) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech pokroju. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Sezon oceny 2011/2. Wyd. IZ PIB, Kraków, 48, 2: 11–31.
105. Jagusiak W., Żarnecki A., Wójcik P. (2011) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech pokroju. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Sezon oceny 2011/2. Wyd. IZ PIB, Kraków, 48, 2: 39–55.
106. Choroszy B., Jagusiak W., Morek-Kopeć M., Strabel T., Wójcik P., Żarnecki A. (2011) Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Sezon oceny 2011/2. Wyd. IZ PIB, Kraków, 32, 2, 230 ss.
107. Jagusiak W., Żarnecki A., Wójcik P. (2011) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech pokroju. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Sezon oceny 2011/3. Wyd. IZ PIB, Kraków, 48, 3: 11–31.
108. Jagusiak W., Żarnecki A., Wójcik P. (2011) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech pokroju. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Sezon oceny 2011/3. Wyd. IZ PIB, Kraków, 48, 3: 39–55.
109. Choroszy B., Jagusiak W., Morek-Kopeć M., Strabel T., Wójcik P., Żarnecki A. (2011) Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Sezon oceny 2011/3. Wyd. IZ PIB, Kraków, 32, 3, 234 ss.
110. Choroszy B., Jagusiak W., Żarnecki A. (2011) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech mlecznych. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Sezon oceny 2011/1. Wyd. IZ PIB, Kraków, 48, 1: 33–37.
111. Choroszy B., Jagusiak W., Żarnecki A. (2011) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech mlecznych. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Sezon oceny 2011/2. Wyd. IZ PIB, Kraków, 48, 2: 33–37.
112. Choroszy B., Jagusiak W., Żarnecki A. (2011) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech mlecznych. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Sezon oceny 2011/3. Wyd. IZ PIB, Kraków, 48, 3: 33–37.
113. Choroszy B., Choroszy Z., Miejski A., Korzonek H. (2011) Wyniki stacjonarnej oceny wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej w zakresie cech mięsnych (seria XVIIIR). W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Sezon oceny 2011/3. Wyd. IZ PIB, Kraków, 48, 3: 57–64.
114. Choroszy Z., Szewczyk A., Choroszy B., Ciemiński Ł. (2011) Ocena wartości użytkowej buhajów ras mięsnych. Wyniki Oceny 2010/2. Wyd. IZ PIB, Kraków, PZHiPBM, www. buhajemiesne.izoo.krakow.pl.
115. Choroszy Z., Szewczyk A., Choroszy B., Ciemiński Ł. (2011) Ocena wartości hodowlanej buhajów ras mięsnych. Wyniki Oceny 2010/2. Wyd. IZ PIB, Kraków, PZHiPBM, www. buhajemiesne.izoo.krakow.pl.
116. Choroszy Z., Szewczyk A., Choroszy B., Ciemiński Ł. (2011) Ocena wartości użytkowej buhajów ras mięsnych. Wyniki Oceny 2011/1. Wyd. IZ PIB, Kraków, PZHiPBM, www. buhajemiesne.izoo.krakow.pl.
117. Choroszy Z., Szewczyk A., Choroszy B., Ciemiński Ł. (2011) Ocena wartości hodowlanej buhajów ras mięsnych. Wyniki Oceny 2011/1. Wyd. IZ PIB, Kraków, PZHiPBM, www. buhajemiesne.izoo.krakow.pl.
118. Choroszy Z., Szewczyk A., Choroszy B. (2011) Ocena wartości użytkowej bydła ras mięsnych. Wyniki oceny za 2010 rok. Wyd. PZHiPBM, 8, 30 ss.
119. Choroszy Z., Jagusiak W., Żarnecki A. (2011) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech mlecznych. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Sezon oceny 2011/1. Wyd. IZ PIB, Kraków, 48, 1: 5–9.
120. Choroszy Z., Jagusiak W., Żarnecki A. (2011) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech mlecznych. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Sezon oceny 2011/2. Wyd. IZ PIB, Kraków, 48, 2: 5–9.
121. Choroszy Z., Jagusiak W., Żarnecki A. (2011) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech mlecznych. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Sezon oceny 2011/3. Wyd. IZ PIB, Kraków, 48, 3: 5–9.
122. Żarnecki A. (2011) Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Ocena w zakresie cech mlecznych, pokroju, płodności, zawartości komórek somatycznych i przeżywalności. Sezon oceny 2011/1. Wyd. IZ PIB, Kraków, http://wycena.izoo.krakow.pl.
123. Żarnecki A. (2011) Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Ocena w zakresie cech mlecznych, pokroju, płodności, zawartości komórek somatycznych i przeżywalności. Sezon oceny 2011/2. Wyd. IZ PIB, Kraków, http://wycena.izoo.krakow.pl.
124. Żarnecki A. (2011) Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Ocena w zakresie cech mlecznych, pokroju, płodności, zawartości komórek somatycznych i przeżywalności. Sezon oceny 2011/3. Wyd. IZ PIB, Kraków, http://wycena.izoo.krakow.pl.
125. Tyra M., Eckert R., Żak G. (2011) Bieżące wyniki oceny przyżyciowej loch i knurów szacowanych metodą BLUP. Wyd. IZ PIB, Kraków, www.trzoda.izoo.krakow.pl.

BROSZURY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE

126. Choroszy B., Choroszy Z. (2011) Przydatność bydła simentalskiego do produkcji wołowiny. W: Przydatność rasy simentalskiej do produkcji wołowiny wysokiej jakości w połączeniu z degustacją i oceną walorów kulinarnych i zdrowotnych – konferencja w Rudawce Rymanowskiej, 27–28.08.2011. Brosz. szkol. wyd. z funduszu promocji mięsa wołowego „Woły na stoły”, ss. 5–9.

PODRĘCZNIKI I WYDAWNICTWA KSIĄŻKOWE

127. Węglarz A., Choroszy Z. (2011) Uwarunkowania chowu bydła mięsnego w gospodarstwach i efektywność produkcji. W: Produkcja mięsa wysokiej jakości szansą opłacalności produkcji – szkolenia dla małopolskich rolników (uzupełnienie materiałów szkoleniowych). Wyd. UR, Kraków, IZ PIB, Kraków, Małopolska Izba Rolnicza, ss. 7–28.
128. Eckert R. (2011) Stan i perspektywy produkcji świń w Polsce. W: Produkcja mięsa wysokiej jakości szansą opłacalności produkcji – szkolenia dla małopolskich rolników (uzupełnienie materiałów szkoleniowych). Wyd. UR, Kraków, IZ PIB, Kraków, Małopolska Izba Rolnicza, ss. 31–36.
129. Eckert R. (2011) Organizacja produkcji tuczników w oparciu o materiał hodowlany. W: Produkcja mięsa wysokiej jakości szansą opłacalności produkcji – szkolenia dla małopolskich rolników (uzupełnienie materiałów szkoleniowych). Wyd. UR, Kraków, IZ PIB, Kraków, Małopolska Izba Rolnicza, ss. 44–45.

Biotechnologia Rozrodu Zwierząt

PRACE ORYGINALNE

130. Woźniak A., Lipiński D., Zeyland J., Nowak A., Nuc K., Ryńska B., Smorąg Z., Słomski R. (2011) Molecular and cytogenetic characterization of human albumin transgenic goat fibroblasts as a source of nuclei in somatic cloning. Ann. Anim. Sci., 11, 1: 61–70.
131. Bryła M., Trzcińska M. (2011) Apoptosis in porcine blastocysts derived from 2-4 cell in vivo produced embryos subsequently cultured in vitro. Ann. Anim. Sci., 11, 2: 261–271.
132. Samiec M., Skrzyszowska M. (2011) Wpływ systemów dojrzewania in vitro oocytów świni na rozwój zarodków uzyskiwanych techniką klonowania somatycznego. Rocz. Nauk. Zoot., 38, 1: 45–59.
133. Latasiewicz E., Opiela J. (2011) Ocena wpływu soli hialuronianu sodu na dojrzałość mejotyczną i fragmentacje DNA oocytów bydlęcych dojrzewających in vitro – wstępne wyniki badań. Wiad. Zoot., XLIX, 4: 3–9.
134. Gajda B., Romek M., Grad I., Krzysztofowicz E., Bryła M., Smorąg Z. (2011) Lipid content and cryotolerance of porcie embryos cultured with phenazine ethosulfate. Cryoletters, 32 (4): 349–357.
135. Grygoruk C., Sieczyński P., Modliński J.A., Gajda B., Gręda P., Grad I., Pietrewicz P., Mrugacz G. (2011) Pressure induced nucleus DNA fragmentation. J. Assist. Reprod. Gen., 28: 363–368.
136. Grygoruk C., Ratomski K., Kołodziejczyk M., Gagan J., Modliński J.A., Gajda B., Pietrewicz P., Mrugacz G. (2011) Fluid dynamics during embryo transfer. Fertil. Steril., 96, 2: 324–327.
137. Kamieniarz R., Wolc A., Lisowski M., Dabert M., Grajewski B., Steppa R., Szwaczkowski T. (2011) Inter and intra subpopulation genetic variability of roe deer (Capreolus capreolus L.) assessed by I and II class genetic markers. Folia Biol. (Krakow), 59, 3–4: 127–133.
138. Kątska-Książkiewicz L., Alm H., Torner H., Heleil B., Tuchscherer A., Ryńska B. (2011) Mitochondrial aggregation patterns and activity in in vitro cultured bovine oocytes recovered from early antral ovarian follicles. Theriogenology, 1, 75 (4): 662–670.
139. Miciński P., Pawlicki K., Wielgus E., Bochenek M., Gogol P., Ficek B. (2011) Total reactive antioxidant potential and DNA fragmentation index as fertility sperm parameters. Reprod. Biol., 11 (2): 135–144.
140. Ostróżka-Cieślik A., Dolińska B., Krzysztofik M., Caban A., Ryszka F., Smorąg Z. (2011) Influence of the selected antioxidants on the stability of the ViaSpan solution used for perfusion and organ preservation purposes. Lat. Am. J. Pharm., 30 (2): 237–245.
141. Romek M., Gajda B., Rolka M., Smorąg Z. (2011) Mitochondrial activity and morphology in developing porcine oocytes and pre-implantation non-cultured and cultured embryos. Reprod. Domest. Anim., 46: 471–480.
142. Samiec M., Skrzyszowska M. (2011) The possibilities of practical application of transgenic mammalian species generated by somatic cell cloning in pharmacology, veterinary medicine and xenotransplantalogy. Pol. J. Vet. Sci., 14 (2): 329–340.
143. Shcherbak O., Zyuzyun A., Kosenyuk Y. (2011) Efektywność metod otrzymania oocytów i zarodków króliczych in vitro. Biul. Nauk Roln. Kijów, 6: 27–29.
144. Trzcińska M., Bryła M. (2011) Wpływ apoptozy na zdolność zapładniającą plemników knura. Prz. Hod., 12: 9–11.
145. Trzcińska M., Bryła M., Smorąg Z. (2011) Apoptotic-like changes in the spermatozoa of fresh and stored boar semen and the quality of embryos produced in vivo. Anim. Reprod. Sci., 124 (1–2): 90–97.
146. Wieczorek J., Słomski R., Kowalski W., Smorąg Z. (2011) Effect of genetic modification on the health status of transgenic pigs produced with the human alpha-1,2-fucosyltransferase gene. Med. Wet., 67, 7: 462–466.
147. Wolc A., Lisowski M., Hill W.G., White I.M.S. (2011) Genetic heterogeneity of variance in production traits of laying hens. Brit. Poultry Sci., 52, 5: 537–540.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

148. Kareta W. (2011) Cykl rozwojowy owiec. W: Hodowla, chów i użytkowanie owiec, red. R. Niżnikowski. Wyd. Wieś Jutra, Warszawa, s. 77–88.
149. Kosenyuk Y. (2011) Uwarunkowania produkcji zarodków klonalnych królika – badania in vitro. Rocz. Nauk. Zoot., Monogr. Rozpr., 46, 47 ss.

PRACE PRZEGLĄDOWE

150. Romanek J. (2011) REAL-TIME PCR – nowoczesna technika analizy ekspresji genów na poziomie transkryptu. Wiad. Zoot., XLIX, 1: 125–129.
151. Skrobiszewska A. (2011) Transgeniczne króliki – uzyskiwanie oraz kierunki wykorzystania. Wiad. Zoot., XLIX, 2: 31–36.
152. Gogol P. (2011) Porównanie uszkodzeń DNA plemników królików transgenicznych i nietransgenicznych. Króliki, 1: 35–41.
153. Samiec M., Skrzyszowska M. (2011) Transgenic mammalian species, generated by somatic cell cloning, in biomedicine, biopharmaceutical industry and human nutrition/dietetics – recent achievements. Pol. J. Vet. Sci., 14 (2): 317–328.
154. Smorąg Z., Słomski R., Jura J., Lipiński D., Skrzyszowska M. (2011) Transgeniczne świnie jako dawcy tkanek i narządów do transplantacji u ludzi. Prz. Hod., 11: 1–4.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

155. Bednarek I., Błaszczyk D., Sypniewski D., Sołtysik D., Loch T., Gałka S., Smorąg Z. (2011) Swine major histocompatibility complex (SLA) class I genes expression profile of the transgenic pig herd inbred for xenotransplantation research. Proc. VI Congress of Polish Biotechnology: IV EUROBIOTECH 2011 and Central European Congress of Life Science, Kraków, 12–15.10.2011, Acta Biochim. Pol., 58 (Suppl. 4), p. 153.
156. Bochenek M., Szczęśniak-Fabiańczyk B. (2011) Sperm DNA fragmentation in boars used for insemination. Proc. VI Congress of Polish Biotechnology: IV EUROBIOTECH 2011 and Central European Congress of Life Science, Kraków, 12–15.10.2011, Acta Biochim. Pol., 58 (Suppl. 4), p. 144.
157. Bryła M., Trzcińska M., Smorąg Z. (2011) Apoptotic-like changes in the spermatozoa of fresh and stored boar semen and the quality of embryos produced in vivo. Proc. 7th Int. Conf.: Boar semen preservation, Bonn (Niemcy), 14–17.08.2011, Reprod. Domest. Anim., 46, Suppl. 2, p. 99.
158. Bryła M., Trzcińska M. (2011) DNA fragmentation of preimplantation porcine embryos derived from gilts inseminated with stored semen. Mat. VI Zjazdu Towarzystwa Biologii Rozrodu, Polańczyk, 8–10.09.2011, s. 99.
159. Bryła M., Trzcińska M. (2011) Quality of porcine embryos based on cell number, TUNEL-positive nuclei, and caspase-3 activity. Proc. 20th Int. Symp.: Molecular and physiological aspects of regulatory processes of the organism, Kraków, 9–10.06.2011, p. 38.
160. Bryła M., Trzcińska M., Gajda B. (2011) Quality of in vitro produced and cryopreserved porcine embryos assessed by cell number, TUNEL-positive nuclei and caspase-3 activity. Proc. 37th Ann. Conf.: International Embryo Transfer Society to be held at the Wyndham Orlando Resort, Orlando, Florida (USA), 9–11.01.2011, Reprod. Fert. Develop., 23 (1), p. 140.
161. Gajda B., Romek M., Grad I., Krzysztofowicz E., Bryła M., Smorąg Z. (2011) Lipid content and cryotolerance of porcine embryos cultured with phenazine ethosulfate. Proc. 37th Ann. Conf.: International Embryo Transfer Society to be held at the Wyndham Orlando Resort, Orlando, Florida (USA), 9–11.01.2011, Reprod. Fert. Develop., 23 (1), p.142.
162. Gajda B., Szczęśniak-Fabiańczyk B., Grad I., Poniedziałek K., Ryszka F., Smorąg Z., Dolińska B., Leszczyńska L. (2011) Effect of „Biolactin” administered per os on viability and body weight of piglets. Proc. VI Congress of Polish Biotechnology: IV EUROBIOTECH 2011 and Central European Congress of Life Science, Kraków, 12–15.10.2011, Acta Biochim. Pol., 58 (Suppl. 4), p. 147.
163. Gajda B., Szczęśniak-Fabiańczyk B., Poniedziałek K., Ryszka F., Dolińska B., Leszczyńska L., Smorąg Z. (2011) Prolaktyna jako stymulator zdrowotności i wzrostu prosiąt. Mat. VI Zjazdu Towarzystwa Biologii Rozrodu, Polańczyk, 8–10.09.2011, s. 106.
164. Gogol P. (2011) The effect of GnRH analogue (dalarelin) on the quality of stored rabbit spermatozoa. Proc. VI Congress of Polish Biotechnology: IV EUROBIOTECH 2011 and Central European Congress of Life Science, Kraków, 12–15.10.2011, Acta Biochim. Pol., 58 (Suppl. 4), p. 144.
165. Gogol P. (2011) The effect of GnRH analogue (dalarelin) on motility characteristics of rabbit spermatozoa stored at 17ºC. Proc. 20th Int. Symp.: Molecular and physiological aspects of regulatory processes of the organism, Kraków, 9–10.06.2011, ss. 73–74.
166. Grad I., Gajda B. (2011) Sperm motility parameters of boar semen and effectiveness of in vitro fertilization of porcine oocytes. Proc. VI Congress of Polish Biotechnology: IV EUROBIOTECH 2011 and Central European Congress of Life Science, Kraków, 12–15.10.2011, Acta Biochim. Pol., 58 (Suppl. 4), p. 145.
167. Grad I., Gajda B. (2011) Wstępne wyniki hodowli i zapłodnienia in vitro oocytów świni. Mat. VI Zjazdu Towarzystwa Biologii Rozrodu, Polańczyk, 8–10.09.2011, s. 107.
168. Grad I., Gajda B. (2011) Porcine oocytes: in vitro maturation and fertilization. Mat. symp. ANIMBIOGEN in EU: Molecular biology tools in improvement of quality of animal products, animal health and reproduction, Jastrzębiec, 10–11.03.2011, p. 7.
169. Grajewski B., Borysiak K., Zulsdorff A., Dabert M., Lisowski M. (2011) SNPs in genes potentially involved in salmonella resistance in ducks. Proc. XXIII Int. Poultry Symp. PB WPSA: Science for poultry practice – poultry practice for science, Poznań, 13–15.09.2011, p. 102.
170. Jura J. (2011) Xenotransplantation – state of art and future. Proc. VI Congress of Polish Biotechnology: IV EUROBIOTECH 2011 and Central European Congress of Life Science, Kraków, 12–15.10.2011, Acta Biochim. Pol., 58 (Suppl. 4), p. 132.
171. Jura J., Smorąg Z., Słomski R., Lipiński D., Gajda B. (2011) Comparison of transfection methods effectiveness used to obtain transgenic pigs for xenotransplantation. Proc. VI Congress of Polish Biotechnology: IV EUROBIOTECH 2011 and Central European Congress of Life Science, Kraków, 12–15.10.2011, Acta Biochim. Pol., 58 (Suppl. 4), p. 148.
172. Jurkiewicz J., Bochenek M., Gajda B., Lipiński D., Słomski R., Smorąg Z. (2011) Ocena przeżywalności i zdolności zapładniającej transfekowanych plemników nasienia knura wykorzystywanych dla uzyskania transgenicznych zwierząt. Mat. VI Zjazdu Towarzystwa Biologii Rozrodu, Polańczyk, 8–10.09.2011, s. 101.
173. Kimsa M., Strzałka-Mrozik B., Kimsa M., Gola J., Adamska J., Kuźma A., Smorąg Z. (2011) Quantitative detection of porcie endogenous retroviruses in transgenic pig organs. Proc. VI Congress of Polish Biotechnology: IV EUROBIOTECH 2011 and Central European Congress of Life Science, Kraków, 12–15.10.2011, Acta Biochim. Pol., 58 (Suppl. 4), p. 72.
174. Lipiński D., Jura J., Zeyland J., Woźniak A., Szalata M., Przystałowska H., Grześkowiak B., Pławski A., Nowak A., Smorąg Z., Słomski R. (2011) Production of transgenic pigs ex pressing human α+galactosidase to avoid humor al xenograft rejection. Proc. VI Congress of Polish Biotechnology: IV EUROBIOTECH 2011 and Central European Congress of Life Science, Kraków, 12–15.10.2011, Acta Biochim. Pol., 58 (Suppl. 4), p.153.
175. Lisowski M., Grajewski B. (2011) Ocena zdolności reprodukcyjnej kaczek ze stad objętych programem ochrony zasobów genetycznych. Mat. VI Zjazdu Towarzystwa Biologii Rozrodu, Polańczyk, 9–10.09.2011, s. 139.
176. Lisowski M., Grajewski B. (2011) The effect of modification microinjection on hatchability in chickens. Proc. VI Congress of Polish Biotechnology: IV EUROBIOTECH 2011 and Central European Congress of Life Science, Kraków, 12–15.10.2011, Acta Biochim. Pol., 58 (Suppl. 4), p. 154.
177. Modliński J.A., Gręda P., Kęska M., Jankowski Ł., Kotlarska M., Pęczkowicz J., Skrzyszowska M., Gajda B., Samiec M., Słomski R., Smorąg Z. (2011) Zygotes as recipients in pig somatic cloning. Proc. VI Congress of Polish Biotechnology: IV EUROBIOTECH 2011 and Central European Congress of Life Science, Kraków, 12–15.10.2011, Acta Biochim. Pol., 58 (Suppl. 4), p. 149.
178. Opiela J., Bochenek M., Wilczek P., Wieczorek J., Smorąg Z. (2011) The multipotency and membrane integrity of pigs mesenchymal stem cells cultured with plant protein. Proc. 27th Scientific Meeting of the European Embryo Transfer Association (AETE), Chester (Wielka Brytania), 9–10.09.2011, p. 214.
179. Opiela J., Latasiewicz E., Ryńska B., Smorąg Z. (2011) The positive effect of hyaluronan supplementation in bovine oocytes maturation medium depends on protein source used. Proc. VI Congress of Polish Biotechnology: IV EUROBIOTECH 2011 and Central European Congress of Life Science, Kraków, 12–15.10.2011, Acta Biochim. Pol., 58 (Suppl. 4), p. 147.
180. Opiela J., Wilczek P., Romanek J., Smorąg Z. (2011) Quality of pigs mesenchymal stem cells (MSC) cultured with plant protein. Proc. 27th Scientific Meeting of the European Embryo Transfer Association (AETE), Chester (Wielka Brytania), 9–10.09.2011, p. 212.
181. Opiela J., Wilczek P., Romanek J., Smorąg Z. (2011) Fragmentacja DNA komórek mezenchymalnych świni hodowanych in vitro przy zastosowaniu białek pochodzenia roślinnego w zastępstwie surowicy zwierzęcej. Mat. VI Zjazdu Towarzystwa Biologii Rozrodu, Polańczyk, 9–10.09.2011, s. 111.
182. Opiela J., Wilczek P., Bochenek M., Wieczorek J., Romanek J., Smorąg Z. (2011) Advances in the development of tissue engineering – the effect of plant protein supplementation on porcie Mesenchymal stem cells (MSC) used for the preparations of Tissue Engineered Heart Valve. Proc. VI Congress of Polish Biotechnology: IV EUROBIOTECH 2011 and Central European Congress of Life Science, Kraków, 12–15.10.2011, Acta Biochim. Pol., 58 (Suppl. 4), p. 152.
183. Romek M., Gajda B., Rolka M., Smorąg Z. (2011) Differences in the inner mitochondria membrane potential between non-cultured and cultured porcine embryos. Proc. 37th Ann. Conf.: International Embryo Transfer Society (IETS), Orlando (USA), 8–12.01.2011, Reprod. Fert. Develop., 23 (1), p. 159.
184. Samiec M., Skrzyszowska M. (2011) Dependence of apoptosis incidence in cloned pig blastocysts on the novel and standard protocols used for activation of oocytes reconstructed with fibroblast cell nuclei. Proc. VI Congress of Polish Biotechnology: IV EUROBIOTECH 2011 and Central European Congress of Life Science, Kraków, 12–15.10.2011, Acta Biochim. Pol., 58 (Suppl. 4), p. 142.
185. Samiec M., Skrzyszowska M. (2011) In vitro development of nuclear-transferred pig embryos following use of trichostatin A for epigenetic transformation of both recipient oocytes and nuclear donor somatic cells. Proc.15th Ann. Conf.: European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR), Belek – Antalya (Turcja), 15–17.09.2011, Reprod. Domest. Anim., 46 (Suppl. 3), p. 146.
186. Samiec M., Skrzyszowska M. (2011) Simultaneous artificial modulation of epigenetic memory in nuclear recipient and donor cells as efficient strategy used for production of porcine fibroblast cell cloned embryos. Proc. 27th Scientific Meeting of the European Embryo Transfer Association (AETE), Chester (Wielka Brytania), 9–10.09.2011, p. 222.
187. Samiec M., Skrzyszowska M. (2011) Pseudofizjologiczna aktywacja transcytoplazmatyczna jako innowacyjna strategia stymulacji oocytów w klonowaniu somatycznym świń. Mat. VI Zjazdu Towarzystwa Biologii Rozrodu, Polańczyk, 9–10.09.2011, p. 112.
188. Samiec M., Skrzyszowska M. (2011) The inventive strategy of roscovitine-mediated activation applied to creation of porcine cloned embryos. Proc. VI Congress of Polish Biotechnology: IV EUROBIOTECH 2011 and Central European Congress of Life Science, Kraków, 12–15.10.2011, Acta Biochim. Pol., 58 (Suppl. 4), p. 141.
189. Skrzyszowska M., Samiec M. (2011) Decline in apoptosis occurrence among porcine cloned embryos produced using pseudophysiological activation of oocytes reconstructed with adult cutaneous fibroblast cell nuclei. Proc.15th Ann. Conf.: European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR), Belek – Antalya (Turcja), 15–17.09.2011, Reprod. Domest. Anim., 46 (Suppl. 3): 150–151.
190. Skrzyszowska M., Samiec M. (2011) Development of caprine nuclear-transferred embryos following inducible epigenetic modification. Proc. VI Congress of Polish Biotechnology: IV EUROBIOTECH 2011 and Central European Congress of Life Science, Kraków, 12–15.10.2011, Acta Biochim. Pol., 58 (Suppl. 4), p. 143.
191. Skrzyszowska M., Samiec M. (2011) Preimplantation development of caprine nuclear-transferred embryos epigenetically modulated by trichostatin A. Proc. 27th Scientific Meeting of the European Embryo Transfer Association (AETE), Chester (Wielka Brytania), 9–10.09.2011, p. 228.
192. Skrzyszowska M., Samiec M., Słomski R. (2011) The use of polytransgenic nuclear donor cells for production of porcine cloned embryos. Proc. VI Congress of Polish Biotechnology: IV EUROBIOTECH 2011 and Central European Congress of Life Science, Kraków, 12–15.10.2011, Acta Biochim. Pol., 58 (Suppl. 4), p. 142.
193. Skrzyszowska M., Samiec M., Słomski R., Lipiński D. (2011) Przedimplantacyjny potencjał rozwojowy zarodków klonalnych świni zrekonstruowanych z jąder zmodyfikowanych genetycznie komórek fibroblastycznych. Mat. VI Zjazdu Towarzystwa Biologii Rozrodu, Polańczyk, 9–10.09.2011, s. 113.
194. Skuciński J., Dąbrowska M., Starek M., Wieczorek J., Szura M. (2011) Analytical method for the determination of the suitability of pig kidneys for transplantation. Proc. VI Congress of Polish Biotechnology: IV EUROBIOTECH 2011 and Central European Congress of Life Science, Kraków, 12–15.10.2011, Acta Biochim. Pol., 58 (Suppl. 4), p. 151.
195. Szczęśniak-Fabiańczyk B., Bochenek M., Gogol P., Smorąg Z. (2011) Changes of sperm motility, membrane integrity and lipid peroxidation during liquid storage of boar semen. Proc. 7th Int. Conf.: Boar semen preservation, Bonn (Niemcy), 14–17.08.2011, Reprod. Domest. Anim., 46, Suppl. 2, p. 86.
196. Szczęśniak-Fabiańczyk B., Bochenek M., Gogol P., Trzcińska M., Smorąg Z. (2011) Korelacje między standardowymi oraz nowymi kryteriami laboratoryjnej oceny nasienia knura. Mat. VI Zjazdu Towarzystwa Biologii Rozrodu, Polańczyk, 9–10.09.2011, s. 21.
197. Szczęśniak-Fabiańczyk B., Gogol P., Bochenek M. (2011) Changes of sperm quality parameters during liquid storage of boar semen. Proc. 20th Int. Symp.: Molecular and physiological aspects of regulatory processes of the organism, Kraków, 9–10.06.2011, p. 254.
198. Trzcińska M., Bryła M. (2011) Apoptotic-like changes in boar semen and the quality of embryos produced in vivo. Proc. 20th Int. Symp.: Molecular and physiological aspects of regulatory processes of the organism, Kraków, 9–10.06.2011, p. 266.
199. Trzcińska M., Bryła M. (2011) Apoptotic-like changes in the spermatozoa of boar semen and the quality of embryos produced in vivo. Mat. VI Zjazdu Towarzystwa Biologii Rozrodu, Polańczyk, 9–10.09.2011, p. 115.
200. Trzcińska M., Bryła M., Słomski R., Smorąg Z. (2011) Apoptotic-like changes and fertility of transgenic for human α 1,2- fucosyltransferase gene and non-transgenic boar spermatozoa. Proc. 37th Ann. Conf.: International Embryo Transfer Society (IETS), Orlando (USA), 8–12.01.2011, Reprod. Fert. Develeop., 23 (1), p. 220.
201. Trzcińska M., Bryła M., Smorąg Z. (2011) The effect of plant protein component of boar semen extender on apoptotic-like changes in the spermatozoa. Proc. 7th Int. Conf.: Boar semen preservation, Bonn (Niemcy), 14–17.08.2011, Reprod. Domest. Anim., 46, Suppl. 2, p. 98.
202. Wieczorek J., Kosenyuk Y., Grad I., Cegła M. (2011) Two variants of intrauterine laoaroscopic embryo transfer in pig. Proc. VI Congress of Polish Biotechnology: IV EUROBIOTECH 2011 and Central European Congress of Life Science, Kraków, 12–15.10.2011, Acta Biochim. Pol., 58 (Suppl. 4), p. 143.
203. Wieczorek J., Kosenyuk Y., Grad I., Cegła M. (2011) Laparoskopowa metoda przenoszenia zarodków u świń. Mat. VI Zjazdu Towarzystwa Biologii Rozrodu, Polańczyk, 9–10.09.2011, s. 117.
204. Wieczorek J., Skuciński J., Dąbrowska M., Starek M., Szura M. (2011) The anesthetic model in transgenic pig for taking kindney as allo- and heterogenic graft. Proc. VI Congress of Polish Biotechnology: IV EUROBIOTECH 2011 and Central European Congress of Life Science, Kraków, 12–15.10.2011, Acta Biochim. Pol., 58 (Suppl. 4), p. 150.
205. Wyszyńska-Pawelec G., Zapała J., Tomaszewska R., Smorąg Z., Ryńska B. (2011) Modified experimental porcine model for functional evaluation of xenogenous bone grafts harvested from transgenic pigs. Proc. VI Congress of Polish Biotechnology: IV EUROBIOTECH 2011 and Central European Congress of Life Science, Kraków, 12–15.10.2011, Acta Biochim. Pol., 58 (Suppl. 4), p. 154.
206. Zawadzka J., Łukaszewicz E., Kowalczyk A., Lisowski M. (2011) Comparative semen analysis of two genetic lines of ducks. Proc. XXIII Int. Poultry Symp. WPSA, Poznań, 13–15.09.2011, p. 46.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE, WYKŁADY NA SZKOLENIA, SEMINARIA

207. Bochenek M., Szczęśniak-Fabiańczyk B. (2011) Seasonal changes in boar sperm DNA fragmentation. Proc. 7th Int. Conf.: Boar semen preservation, Bonn (Niemcy), 14–17.08.2011, Reprod. Domest. Anim., 46, Suppl. 2, p.100.
208. Bochenek M., Szczęśniak-Fabiańczyk B., Trzcińska M., Bryła M. (2011) Comparison of selected semen parameters in transgenic and non-transgenic boars. Proc. Conf.: Basic and biomedical studies in the center of excellence BIOANIREP, Wierzba, 12–14.06.2011, p. 28.
209. Jura J. (2011) O embriologii – możliwości praktyczne a etyczne granice wykorzystania. Mat. IV Szkoły Zimowej Hodowców Trzody Chlewnej: Badania innowacyjne z zakresu użytkowania trzody chlewnej, Krynica Zdrój, 6–8.04.2011, ss. 8–9.
210. Jura J., Smorąg Z., Gajda B., Jurkiewicz J., Słomski R. (2011) Uzyskiwanie świń transgenicznych na drodze mikroiniekcji oraz z zastosowaniem metod alternatywnych. Mat. I Sympozjum projektu rozwojowego: Uzyskanie transgenicznych świń jako dawców tkanek i narządów do transplantacji u ludzi oraz ich biotechnologiczna, fizjologiczna i medyczna charakterystyka, Balice, 2011, ss. 9–16.
211. Modliński J.A., Gręda P., Kęska M., Kotlarska M., Pęczkowicz J., Gajda B., Skrzyszowska M., Samiec M., Smorąg Z. (2011) Opracowanie zmodyfikowanej metody klonowania somatycznego na potrzeby uzyskiwania transgenicznych świń. Mat. I Symp. projektu rozwojowego: Uzyskanie transgenicznych świń jako dawców tkanek i narządów do transplantacji u ludzi oraz ich biotechnologiczna, fizjologiczna i medyczna charakterystyka, Balice, 2011, ss. 20–26.
212. Opiela J. (2011) Pozaustrojowe uzyskiwanie zarodków bydła – stan badań oraz implikacje praktyczne. Mat. XIX Szkoły Zimowej Hodowców Bydła: Praktyka nauce – nauka praktyce, Zakopane, 4–8.04.2011, s. 205.
213. Skrzyszowska M., Samiec M. (2011) Remodeling of interphase cell nuclei in the cytoplasm of metaphase II oocytes reconstructed by somatic cell cloning. Proc. Int. Conf.: Dynamic structure of the cell nucleus, PAU, Kraków, 27.05.2011, p. 14.
214. Skrzyszowska M., Samiec M., Smorąg Z., Gajda B., Kosenyuk Y., Ryńska B. (2011) Uzyskiwanie świń transgenicznych na drodze klonowania somatycznego. Mat. I Symp. projektu rozwojowego: Uzyskanie transgenicznych świń jako dawców tkanek i narządów do transplantacji u ludzi oraz ich biotechnologiczna, fizjologiczna i medyczna charakterystyka, Balice, 2011, ss. 17–19.
215. Skuciński J., Wieczorek J., Dąbrowska M., Starek M., Szura M. (2011) Posttransplantacyjna ocena nerek z wykorzystaniem podwójnie i potrójnie transgenicznej świni. Mat. I Symp. projektu rozwojowego: Uzyskanie transgenicznych świń jako dawców tkanek i narządów do transplantacji u ludzi oraz ich biotechnologiczna, fizjologiczna i medyczna charakterystyka, Balice, 2011, ss. 52–55.
216. Słomski R., Smorąg Z. (2011) Genetic modification of pigs as organ donors for xenotransplantation – mapping of transgene, analysis of transgene expression, functional tests and prospective. Proc. Conf.: Basic and biomedical studies in the center of excellence BIOANIREP, Wierzba,12–14.06.2011, p. 28.
217. Smorąg Z., Gajda B., Skrzyszowska M. (2011) Kierunki badań nad przeżuwaczami w Europie – studia w ramach ERIN (European Ruminant Infrastructure Network). Mat. XIX Szkoły Zimowej Hodowców Bydła: Praktyka nauce – nauka praktyce, Zakopane, 4–8.04.2011, s. 225.
218. Smorąg Z., Jura J., Słomski R. (2011) Transgeneza zwierząt w hodowli, farmacji i medycynie. Mat. XIX Szkoły Zimowej Hodowców Bydła: Praktyka nauce – nauka praktyce, Zakopane, 4–8.04.2011, s. 199.

Ochrona Zasobów Genetycznych Zwierząt

PRACE ORYGINALNE

219. Kawęcka A., Piórkowska K. (2011) Characteristic of the genetic structure of native sheep breeds. Ann. Anim. Sci., 11, 3: 371–382.
220. Kawęcka A., Piórkowska K. (2011) Charakterystyka struktury genetycznej polskiej owcy górskiej odmiany barwnej. Rocz. Nauk. Zoot., 38, 1: 21–27.
221. Sikora J., Kawęcka A., Walinowicz K. (2011) Characteristic of genetic structure of goats in Poland. Rocz. Nauk. PTZ, 7 (1): 19–25.
222. Krawczyk J., Sosin-Bzducha E., Kołoszko-Chomentowska Z., Semik E. (2011) Efficiency of feeding linseed to heritage breed hens. Ann. Anim. Sci., 11, 1: 135–142.
223. Kowalska D., Bielański P. (2011) Study on the possibility of using the native Popielno White rabbit breed in commercial farming. Ann. Anim. Sci., 11, 2: 309–322.
224. Gugołek A., Kowalska D., Konstantynowicz M., Strychalski J., Bukowska B. (2011) Performance indicators, health status and coccidial infection rates in rabbits fed diets supplemented with white mustard meal. Ann. Anim. Sci., 11, 3: 425–432.
225. Kowalska D., Gugołek A., Bielański P. (2011) Effect of stress on rabbit meat quality. Ann. Anim. Sci., 11, 3: 465–475.
226. Kowalska D., Pietras M., Bielański P. (2011) Effect of ghrelin and ration composition on milk output and feed intake in rabbits. Ann. Anim. Sci., 11, 4: 547–555.
227. Lewko L., Gornowicz E. (2011) Effect of housing system on egg quality in laying hens. Ann. Anim. Sci., 11, 4: 607–616.
228. Calik J. (2011) Parametry produkcyjne i genetyczne dwóch rodów kur Rhode Island White poddawanych pracy hodowlanej. Rocz. Nauk. Zoot., 38, 1: 35–44.
229. Chełmińska A., Kowalska D. (2011) Rola wapnia i żelaza w żywieniu intensywnie użytkowanych samic królików. Rocz. Nauk. Zoot., 38, 1: 87–96.
230. Kowalska D. (2011) Wzbogacanie mięsa królików w nienasycone kwasy tłuszczowe i witaminy oraz przeciwdziałanie procesom utlenienia. Rocz. Nauk. Zoot., 38, 2: 227–243.
231. Kawęcka A., Radko A. (2011) Genetic polymorphism of β-lactoglobulin in sheep raised for milk production. J. Appl. Anim. Res., 39, 1: 68–71.
232. Bielański P., Kowalska D., Wrzecionowska M. (2011) Wykorzystanie rodzimej rasy królików popielniańskich białych i ich krzyżówek do produkcji mięsa. Rocz. Nauk. PTZ, 7, 3: 67–73.
233. Calik J. (2011) Genetic and production trends in New Hampshire laying hens over 8 generations. Acta Sci. Pol., Zootechnika, 10, 3: 21–29.
234. Calik J. (2011) Ocena jakości jaj sześciu rodów kur nieśnych w zależności od ich wieku. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 5, 78: 85–93.
235. Gornowicz E., Lewko L., Pietrzak M. (2011) Kształtowanie się cech jakości mięsa kaczek w zależności od pochodzenia i metody chowu. Post. Nauk. Techn. Przem. Roln. Spoż., LXVI, 1: 32–43.
236. Kowalska D., Bielański P. (2011) Zastosowanie pasz rzepakowych w żywieniu królików i ich wpływ na jakość mięsa. Rocz. Nauk. PTZ, 7, 2: 53–63.
237. Kowalska D., Bielański P., Chełmińska A. (2011) Wpływ dodatku do paszy oleju lnianego i rybnego na profil kwasów tłuszczowych i utlenienie tłuszczu śródmięśniowego królików. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2, 75: 148–159.
238. Krawczyk J., Sokołowicz Z., Szymczyk B. (2011) Effect of housing system on cholesterol, vitamin and fatty acid content of yolk and physical characteristics of eggs from Polish native hens. Arch. Geflugelkd., 75, 3: 151–157.
239. Krawczyk J., Utnik-Banaś K., Sokołowicz Z. (2011) Uwarunkowania rozwoju ekologicznej produkcji drobiarskiej w aspekcie koncepcji rozwoju zrównoważonego. Rocz. Nauk. SERiA, XIII, 4: 87–90.
240. Krupiński J., Horbańczuk J., Kołacz R., Litwińczuk Z., Niemiec J., Zięcik A. (2011) Strategiczne kierunki rozwoju produkcji zwierzęcej uwarunkowane oczekiwaniem społecznym, ochroną środowiska i dobrostanem zwierząt. Pol. J. Agronom., 7: 34–42.
241. Sikora J., Kawęcka A., Piórkowska K. (2011) Charakterystyka struktury genetycznej kóz występujących w Polsce. Rocz. Nauk. PTZ, 7, 1: 19–25.
242. Utnik-Banaś K., Krawczyk J. (2011) Opłacalność produkcji strusi w Polsce w latach 2006–2009 na przykładzie wybranej fermy. Rocz. Nauk. SERiA, XIII, 2: 505–508.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

243. Gornowicz E., Węglarzy K., Bereza M. (2011) Ekologiczny chów zwierząt gospodarskich – praktyczne wskazówki. 5. Drób grzebiący. W: Poradnik Rolnika Ekologicznego. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 216–235.
244. Gornowicz E., Węglarzy K., Bereza M. (2011) Physical characteristics of eggs produced by organic methods. W: Product development & quality assurances. Cz. 3. Wyd. UP Wrocław, ss. 203–212.
245. Calik J., Krawczyk J. (2011) Rasy/rody drobiu objęte programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt w Polsce. W: Drób – realizacja programów ochrony zasobów genetycznych. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 3–10.
246. Calik J., Krawczyk J., Witkowski A. (2011) Program ochrony zasobów genetycznych populacji kur nieśnych. W: Drób – realizacja programów ochrony zasobów genetycznych. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 11–34.
247. Książkiewicz J., Calik J., Szukalski G., Kapkowska E. (2011) Program ochrony zasobów genetycznych populacji gęsi. W: Drób – realizacja programów ochrony zasobów genetycznych. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 35–48.
248. Książkiewicz J., Calik J., Szukalski G., Wencek E. (2011) Program ochrony zasobów genetycznych populacji kaczek. W: Drób – realizacja programów ochrony zasobów genetycznych. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 49–59.
249. Chełmińska A. (2011) Program rolnośrodowiskowy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013 ze szczególnym uwzględnieniem Pakietu 7. Zachowanie zagrożonych zasobów genetycznych zwierząt w rolnictwie. W: Owce – Realizacja programów ochrony zasobów genetycznych. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 7–20.
250. Gornowicz E., Szwaczkowski T. (2011) Dzieje akademickich studiów w Poznaniu 1951–2011. Wyd. Koło PTZ im. M. Oczapowskiego, UP Poznań, ss. 369–378.
251. Gornowicz E., Węglarzy K., Bereza M. (2011) Ocena jakości jaj oraz analiza efektywności ekonomicznej ich pozyskiwania w aspekcie rolnictwa ekologicznego. W: Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego w 2010 roku. Wyd. MRiRW, Warszawa-Falenty, ss. 275–284.
252. Kawęcka A. (2011) Charakterystyka populacji owiec objętych programem ochrony zasobów genetycznych. W: Owce – Realizacja programów ochrony zasobów genetycznych. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 21–66.
253. Krupiński J. (2011) Ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w Polsce. W: Owce – Realizacja programów ochrony zasobów genetycznych. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 3–6.
254. Lewko L., Gornowicz E. (2011) Evaluation of physicochemical traits of eggs from selected Polish breeding strains of laying hens. In: Product development & quality assurance. Wyd. UP Wrocław, pp. 220–233.
255. Majewska A. (2011) Historia bydła rasy białogrzbietej. W: Bydło – Realizacja programów ochrony zasobów genetycznych. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 38–44.
256. Majewska A. (2011) Historia bydła rasy polskiej czerwonej. W: Bydło – Realizacja programów ochrony zasobów genetycznych. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 30–37.
257. Majewska A., Sosin-Bzducha E. (2011) Procedury. Zasady realizacji programów ochrony ras uznanych za zagrożone w ramach Programu rolnośrodowiskowego PROW 2007–2013 i PROW 2004–2006. W: Bydło – Realizacja programów ochrony zasobów genetycznych. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 62–75.
258. Majewska A., Sosin-Bzducha E. (2011) Historia bydła rasy polskiej czarno-białej. W: Bydło – Realizacja programów ochrony zasobów genetycznych. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 45–52.
259. Majewska A., Sosin-Bzducha E. (2011) Historia i realizacja programów ochrony zasobów genetycznych bydła. W: Bydło – Realizacja programów ochrony zasobów genetycznych. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 21–29.
260. Sikora J. (2011) Procedury. Zasady realizacji programów ochrony ras uznanych za zagrożone w ramach Programu rolnośrodowiskowego PROW 2007–2013 i PROW 2004–2006. W: Owce – Realizacja programów ochrony zasobów genetycznych. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 67–83.
261. Sosin-Bzducha E. (2011) Bydło polskie czerwono-białe – historia rasy i perspektywy rozwoju. W: Bydło – Realizacja programów ochrony zasobów genetycznych. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 53–61.
262. Szablewski T., Rudzińska M., Cegielska-Radziejewska R., Gornowicz E. (2011) Comparative analysis of fatty acids profile and cholesterol content of eggs yolks of different breeds laying hens housed in ecological conditions. In: Selected problems of nutraceutical and functional food. Wyd. UP Wrocław, ss. 99–105.
263. Tomczyk-Wrona I. (2011) Zakres programów ochrony zasobów genetycznych koni ras prymitywnych – huculskich i koników polskich, objętych zamkniętą księgą stadną. W: Konie – realizacja programów ochrony zasobów genetycznych. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 23–41.
264. Tomczyk-Wrona I. (2011) Zakres programów ochrony zasobów genetycznych koni ras objętych otwartą księgą stadną – koni małopolskich, wielkopolskich i śląskich. W: Konie – realizacja programów ochrony zasobów genetycznych. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 42–68.
265. Tomczyk-Wrona I. (2011) Zasady realizacji Programów ochrony ras uznanych za zagrożone w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) – procedury. W: Konie – realizacja programów ochrony zasobów genetycznych. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 93–106.
266. Polak G. (2011) Populacje koni sztumskich i sokólskich, objęte programami ochrony. W: Konie – Realizacja programów ochrony zasobów genetycznych. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 69–92.

PRACE PRZEGLĄDOWE

267. Semik E., Krawczyk J. (2011) The state of poultry genetic resources and genetic diversity of hen populations. Ann. Anim. Sci., 11, 2: 181–191.
268. Kawęcka A. (2011) Charakterystyka populacji owiec rasy świniarka. Wiad. Zoot., XLIX, 1: 5–10.
269. Paraponiak P., Pietruczuk U. (2011) Utrzymanie owiec ras zachowawczych w gospodarstwie ekologicznym i agroturystycznym. Wiad. Zoot., XLIX, 1: 11–14.
270. Kieć W., Sikora J. (2011) Budynki dla owiec. Wiad. Zoot., XLIX, 1: 33–38.
271. Tomczyk-Wrona I. (2011) Zakres ochrony zasobów genetycznych koni rasy małopolskiej w ramach programu rolno-środowiskowego. Wiad. Zoot., XLIX, 1: 73–84.
272. Tomczyk-Wrona I. (2011) Zakres ochrony zasobów genetycznych koni rasy wielkopolskiej w ramach programu rolno-środowiskowego. Wiad. Zoot., XLIX, 1: 101–111.
273. Polak G., Krupiński J., Niwiński W., Gawarecki J. (2011) Program ochrony zasobów genetycznych koni w typie sokólskim. Wiad. Zoot., XLIX, 1: 117–122.
274. Sondij F. (2011) Hodowla koni rasy małopolskiej – rys historyczny i sytuacja aktualna. Wiad. Zoot., XLIX, 2: 25–30.
275. Kowalska D., Bielański P. (2011) Jenot – co dalej w polskiej hodowli?. Wiad. Zoot., XLIX, 2: 43–51.
276. Kowalska D. (2011) Królik nowozelandzki biały – problemy w hodowli. Prz. Hod., 3: 26–27.
277. Kowalska D., Bielański P. (2011) Wykorzystanie makuchu rzepakowego w żywieniu królików. Prz. Hod., 5: 17–20.
278. Kowalska D., Gugołek A. (2011) Oryginalne rasy królików. Prz. Hod., 4: 31–33.
279. Kowalska D., Łapiński S., Chełmińska A. (2011) Królik, nutria, szynszyl – użytkowanie mięsne. Przl. Hod., 7: 31–33.
280. Sosin-Bzducha E.M., Strzetelski J.A. (2011) Możliwości wykorzystania produktów pszczelarskich jako dodatków paszowych w żywieniu bydła. Post. Nauk Roln., 2: 111–120.
281. Wrzecionowska M., Bielański P. (2011) Królik szary Carmagnola – włoska rasa rodzima. Prz. Hod., 6, s. 33.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

282. Gornowicz E., Węglarzy K., Lewko L., Bereza M. (2011) Effect of organic farming of hens on physical characteristics of eggs. Proc. Vth Int. Conf.: Quality and safety in food production chain, Wrocław, 19–20.09.2011, p. 58.
283. Bielański P., Kowalska D., Wrzecionowska M. (2011) Stan ochrony zasobów genetycznych zwierząt futerkowych w Polsce. Mat. LXXVI Zjazdu Naukowego PTZ: Znaczenie tradycji w chowie i hodowli zwierząt w dobie globalizacji, Poznań, 14–16.09.2011, s. 213.
284. Calik J. (2011) Changes in production and genetic parameters of New Hampshire N-11 laying hens over 8 generations. Mat. międz. konf. nauk.: Aktualne wyzwania naukowe w chowie i hodowli zwierząt, Kraków, 17.06.2011, s. 61.
285. Calik J. (2011) Effect of extending the production cycle of Greenleg Partridge (Z-11) laying hens included in the biodiversity conservation programme on their production results and egg quality. Mat. międz. konf. nauk.: Aktualne wyzwania naukowe w chowie i hodowli zwierząt, Kraków, 17.06.2011, s. 62.
286. Calik J., Krawczyk J. (2011) Effectiveness of genetic resources conservation programmes using the example of poultry flocks maintained at the National Research Institute of Animal Production. Mat. międz. konf. nauk.: Aktualne wyzwania naukowe w chowie i hodowli zwierząt, Kraków, 17.06.2011, s. 60.
287. Chełmińska A. (2011) Możliwości wykorzystania badań naukowych w praktyce. Mat. konf.: Rola dokonań młodych naukowców a możliwości osiągnięcia sukcesu naukowego i zawodowego, Kraków, 11.06.2011, I, s. 19.
288. Chełmińska A., Kowalska D. (2011) Rola wapnia i żelaza w żywieniu samic królików. Mat. konf.: Rola dokonań młodych naukowców a możliwości osiągnięcia sukcesu naukowego i zawodowego, Kraków, 11.06.2011, II, ss. 165–168.
289. Gornowicz E. (2011) Poultry meat production efficiency under organic conditions. Proc. XXIII Int. Poultry Symp. PB WPSA: Science for poultry practice – poultry practice for science, Poznań, 13–15.09.2011, pp. 168–169.
290. Gornowicz E., Książkiewicz J., Lewko L., Szukalski G. (2011) Effect of lysozyme in albumen of eggs from conservation flock ducks on hatchability parameters. Proc. XXIII Int. Poultry Symp. PB WPSA: Science for poultry practice – poultry practice for science, Poznań, 13–15.09.2011, pp. 170–171.
291. Kawęcka A., Kosiek A. (2011) Characteristics of wool from Podhale Zackel sheep. Mat. międz. konf. nauk.: Aktualne wyzwania naukowe w chowie i hodowli zwierząt, Kraków, 17.06.2011, s. 83.
292. Kawęcka A. (2011) Characteristics of the genetic structure of native sheep breeds. Mat. międz. konf. nauk.: Aktualne wyzwania naukowe w chowie i hodowli zwierząt, Kraków, 17.06.2011, s. 82.
293. Kawęcka A. (2011) Jakość mięsa jagniąt owiec górskich. Mat. LXXVI Zjazdu Naukowego PTZ: Znaczenie tradycji w chowie i hodowli zwierząt w dobie globalizacji, Poznań, 14–16.09.2011, s. 141.
294. Kawęcka A. (2011) Slaughter value of lambs of mountain sheep. Mat. międz. konf. nauk.: Aktualne wyzwania naukowe w chowie i hodowli zwierząt, Kraków, 17.06.2011, s. 81.
295. Kawęcka A. (2011) Zmienność genetyczna rodzimych ras owiec. Mat. LXXVI Zjazdu Naukowego PTZ: Znaczenie tradycji w chowie i hodowli zwierząt w dobie globalizacji, Poznań, 14–16.09.2011, s. 140.
296. Kowalska D., Bielański P. (2011) Wpływ stresu na jakość mięsa króliczego. Mat. LXXVI Zjazdu Naukowego PTZ: Znaczenie tradycji w chowie i hodowli zwierząt w dobie globalizacji, Poznań, 14–16.09.2011, s. 222.
297. Kowalska D., Bielański P. (2011) Wpływ greliny i składu dawki na mleczność i pobieranie paszy u królików. Mat. LXXVI Zjazdu Naukowego PTZ: Znaczenie tradycji w chowie i hodowli zwierząt w dobie globalizacji, Poznań, 14–16.09.2011, s. 221.
298. Krawczyk J., Sokołowicz Z. (2011) Effect of feeding maize DDGS diets to laying hens on fatty acid content of egg yolks. Proc. Vth Int. Conf.: Quality and safety in food production chain, Wrocław, 19–20.09.2011, p. 87.
299. Krawczyk J., Sokołowicz Z. (2011) Effect of feeding maize distillers’ dried grain to Z-11 and R-11 hens on egg quality. Proc. XXIII Int. Poultry Symp. PB WPSA: Science for poultry practice – poultry practice for science, Poznań, 13–15.09.2011, pp. 140–141.
300. Krawczyk J., Sokołowicz Z. (2011) Fatty acid content of egg yolks from heritage breed hens. Mat. XVth ISAH Congress 2011, Vienna (Austria), 3–7.07.2011, p. 957.
301. Lewko L., Gornowicz E. (2011) Evaluation of physicochemical traits of eggs from selected Polish breeding strains of laying hens. Proc. Vth Int. Conf.: Quality and safety in food production chain, Wrocław, 19–20.09.2011, p. 98.
302. Majewska A. (2011) Pomiary zoometryczne krów polskich czerwonych objętych programem ochrony. Mat. XIX Szkoły Zimowej Hodowców Bydła: Praktyka nauce – nauka praktyce, Zakopane, 4–8.04.2011, ss. 103–104.
303. Martyniuk E., Saether N., Krupiński J. (2011) Rare native dairy cattle breeds: quo vadis?. Proc. 8th Global Conf.: Conservation of animal genetic resources, Takirdag (Turcja), 4–8.10.2011, pp. 35–41.
304. Piórkowska M., Bielański P., Kowalska D. (2011) Zróżnicowanie parametrów wielkości pozyskiwanych skór norczych. Mat. LXXVI Zjazdu Naukowego PTZ: Znaczenie tradycji w chowie i hodowli zwierząt w dobie globalizacji, Poznań, 14–16.09.2011, s. 229.
305. Piórkowska M., Natanek A. (2011) Improvement of fur raw material quality in light of histological analysis. Mat. międz. konf. nauk.: Aktualne wyzwania naukowe w chowie i hodowli zwierząt, Kraków, 17.06.2011, s. 117.
306. Piórkowska M., Natanek A. (2011) Porównanie parametrów histologicznych skóry wybranych odmian barwnych lisa. Mat. LXXVI Zjazdu Naukowego PTZ: Znaczenie tradycji w chowie i hodowli zwierząt w dobie globalizacji, Poznań, 14–16.09.2011, s. 230.
307. Piórkowska M., Zoń A. (2011) Żywienie jenotów dawką o zróżnicowanym poziomie metioniny. Wpływ dodatkowego wyposażenia klatek na cechy pokroju młodych norek. Mat. LXXVI Zjazdu Naukowego PTZ: Znaczenie tradycji w chowie i hodowli zwierząt w dobie globalizacji, Poznań, 14–16.09.2011, s. 231.
308. Polak G.M., Maćkowiak M., Ząbek T. (2011) Genetic profile of Sztumski and sokolski cold blooded horses in Poland. Proc. 62nd Ann. Meeting of EAAP, Book of Abstracts, Wageningen (Holandia), 17, p. 405.
309. Polak G.M., Szewczyk G. (2011) Pszczoły rasy środkowoeuropejskiej objęte programami ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich. Mat. XLVIII Nauk. Konf. Pszczelarskiej, Pszczyna, 5–7.04.2011, s. 32.
310. Sikora J. (2011) Characteristic of Wrzosówka sheep in a conservation flock of the National Research Institute of Animal Production. Mat. międz. konf. nauk.: Aktualne wyzwania naukowe w chowie i hodowli zwierząt, Kraków, 17.06.2011, ss. 133–134.
311. Sikora J. (2011) Parameters of meat performance in Carpathian goats. Mat. międz. konf. nauk.: Aktualne wyzwania naukowe w chowie i hodowli zwierząt, Kraków, 17.06.2011, ss. 131–132.
312. Sokołowicz Z., Krawczyk J. (2011) Quality of egg from heritage breed hens kept under free-range conditions. Proc. Vth Int. Conf.: Quality and safety in food production chain, Wrocław, 19–20.09.2011, p. 167.
313. Sosin-Bzducha E. (2011) Wpływ rejonu występowania na pokrój bydła polskiego czerwono-białego objętego Programem ochrony. Mat. LXXVI Zjazdu Naukowego PTZ: Znaczenie tradycji w chowie i hodowli zwierząt w dobie globalizacji, Poznań, 14–16.09.2011, s. 75.
314. Sosin-Bzducha E. (2011) Zmiany w populacji bydła polskiego czerwono-białego objętego ochroną w latach 2008–2011. Mat. LXXVI Zjazdu Naukowego PTZ: Znaczenie tradycji w chowie i hodowli zwierząt w dobie globalizacji, Poznań, 14–16.09.2011, s. 76.
315. Sosin-Bzducha E., Jendrysiak-Lipietta G. (2011) Struktura genetyczna i wiekowa populacji bydła polskiego czerwono-białego objętego programem ochrony zasobów genetycznych. Mat. XIX Szkoły Zimowej Hodowców Bydła: Praktyka nauce – nauka praktyce, Zakopane, 4–8.04.2011, ss. 105–106.
316. Sosin-Bzducha E., Majewska A. (2011) Efektywność funkcjonowania Programów ochrony zasobów genetycznych bydła – liczebność stad i zwierząt. Mat. XIX Szkoły Zimowej Hodowców Bydła: Praktyka nauce – nauka praktyce, Zakopane, 4–8.04.2011, ss. 107–108.
317. Sosin-Bzducha E., Jendrysiak-Lipietta G. (2011) Ocena pokroju bydła polskiego czerwono-białego w województwie dolnośląskim. Mat. LXXVI Zjazdu Naukowego PTZ: Znaczenie tradycji w chowie i hodowli zwierząt w dobie globalizacji, Poznań, 14–16.09.2011, s. 77.
318. Szablewski T., Cegielska-Radziejewska R., Gornowicz E., Kijowski J. (2011) Study of the quality properties of the eggshell in relations to the breeding strains. Proc. XXIII Int. Poultry Symp. PB WPSA: Science for poultry practice – poultry practice for science, Poznań, 13–15.09.2011, pp. 204–205.
319. Szablewski T., Rudzińska M., Cegielska-Radziejewska R., Gornowicz E. (2011) Comparative analysis of fatty acids profile and cholesterol content of eggs yolks of different breeds laying hens housed in ecological conditions. Proc. Vth Int. Conf.: Quality and safety in food production chain, Wrocław, 19–20.09.2011, p. 179.
320. Tomczyk-Wrona I. (2011) Struktura genealogiczna koni wielkopolskich objętych programem ochrony zasobów genetycznych. Mat. konf. nauk.: Konie trakeńskie i wielkopolskie w realiach XXI wieku, Olsztyn, 14–16.06.2011, s. 56.
321. Utnik-Banaś K., Krawczyk J. (2011) Trends in economic efficiency of domestic ostrich production. Proc. XXIII Int. Poultry Symp. PB WPSA: Science for poultry practice – poultry practice for science, Poznań, 13–15.09.2011, pp. 184–185.
322. Wrzecionowska M. (2011) Badania wybranych wskaźników produkcyjnych królików rasy popielniańskiej białej i nowozelandzkiej białej oraz ich mieszańców. Mat. konf.: Rola dokonań młodych naukowców a możliwości osiągnięcia sukcesu naukowego i zawodowego, Kraków, 11.06.2011, II: 189–191.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE, WYKŁADY NA SZKOLENIA, SEMINARIA

323. Sikora J., Krupiński J. (2011) Wykorzystanie programów pomocowych i systemów wsparcia bezpośredniego w produkcji owczarskiej. Mat. konf. nauk.-techn.: Możliwości poprawy efektywności chowu owiec i kóz w Polsce w ujęciu regionalnym, Kołuda Wielka, 21–22.06.2011, ss. 11–12.
324. Sikora J. (2011) Ocena wartości użytkowej kóz rasy karpackiej. Mat. konf. nauk.-techn.: Możliwości poprawy efektywności chowu owiec i kóz w Polsce w ujęciu regionalnym, Kołuda Wielka, 21–22.06.2011, ss. 66–67.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

325. Bielański P., Kowalska D., Wrzecionowska M. (2011) Rasy średnie – królik kalifornijski. Med. Wet., 67, 6, s. 433.
326. Bielański P., Kowalska D., Wrzecionowska M. (2011) Rasy średnie – królik nowozelandzki czerwony. Med. Wet., 67, 7, s. 505.
327. Bielański P., Kowalska D., Wrzecionowska M. (2011) Rasy zwierząt w Polsce – króliki. Rasy średnie – zajęczak. Med. Wet., 67, 8, s. 569.
328. Bielański P., Kowalska D., Wrzecionowska M. (2011) Rasy zwierząt w Polsce – króliki. Rasy średnie – japoński. Med. Wet., 67, 9, s. 641.
329. Gornowicz E. (2011) Docent dr hab. Tadeusz Grabowski – Honorowy Członek PO WPSA. Pol. Drob., 12: 74–75.
330. Gornowicz E. (2011) Jakość mięsa drobiowego z produkcji ekologicznej. Pol. Drob., 11: 40–44.
331. Gornowicz E. (2011) Mięso kaczek mało popularne w Polsce. Pol. Drob., 9: 22–26.
332. Gornowicz E., Książkiewicz J. (2011) Dlaczego ważna jest różnorodność – kaczki. Pol. Drob., 10: 12–17.
333. Kawęcka A. (2011) Native ovine breeds. Polish Food, 1: 48–51.
334. Kowalska D. (2011) Typy okrywy włosowej u królików. Króliki, 4: 20–25.
335. Kowalska D., Bielański P. (2011) Dodatki paszowe stosowane w żywieniu królików. Króliki, 2: 31–36.
336. Kowalska D., Bielański P. (2011) Problemy w hodowli niektórych ras królików. Króliki, 2: 36–44.
337. Kowalska D., Bielański P. (2011) Specyfika pracy hodowlanej w stadzie królików. Króliki, 1: 15–18.
338. Kowalska D., Gugołek A. (2011) Czy stres ma wpływ na jakość mięsa króliczego. Króliki, 3: 23–36.
339. Krawczyk J. (2011) Rasy zachowawcze w zrównoważonym rozwoju rolnictwa. Pol. Drob., 1: 12–15.
340. Lewko L. (2011) Ale jaja!. Pol. Drob., 4: 32–36.
341. Lewko L. (2011) Nutraceutyki – przyszłość?. Hod. Drobiu, 4: 38–49.
342. Majewska A. (2011) Rasy bydła objęte programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt w Polsce. Cz. 2. Hod. Bydła, 11: 38–41.
343. Majewska A. (2011) Rasy bydła objęte programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt w Polsce. Cz. 1. Hod. Bydła, 10: 34–39.
344. Mietlicka M., Bielański P., Kowalska D. (2011) Rasy zwierząt w Polsce – króliki. Rasy średnie – królik hotot biały. Cz. 2. Med. Wet., 67, 3, s. 217.
345. Piórkowska M. (2011) Skóry królicze – budowa, obróbka i najczęstsze wady skór związane z ich pozyskiwaniem. Cz. 3. Konserwacja skór i ich magazynowanie. Króliki, 2: 24–31.
346. Piórkowska M. (2011) Skóry królicze – budowa, obróbka i najczęstsze wady skór związane z ich pozyskiwaniem. Cz. 2. Ubój i wstępna obróbka skór. Króliki, 1:13–18.
347. Piórkowska M. (2011) Skóry królicze – budowa, obróbka i najczęstsze wady skór związane z ich pozyskiwaniem. Cz. 4. Wady skór i ich przyczyny. Króliki, 3: 13–18.
348. Piórkowska M. (2011) Zróżnicowanie wartości futrzarskiej skór króliczych pochodzących z uboju letniego i zimowego. Króliki, 4: 31–34.
349. Polak G. (2011) Konie zimnokrwiste w typie sztumskim i sokólskim w Programach ochrony zasobów genetycznych zwierząt. Witryna Wiejska, http://ww.org.pl/strona.php?p=1891&c=9505.
350. Polak G. (2011) Zebranie członków Europejskiej Federacji dla Promocji i Wykorzystania Koni Pociągowych FECTU – Szwecja, 16–17.04.2011. Konie Robocze, 3, 12: 35–36.
351. Radomski P., Chełmińska A., Moskała P. (2011) Popularyzacja bioróżnorodności poprzez organizację Wystawy Ras Rodzimych w ramach XXV Krajowej Wystawy Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu, 11–14 września 2011 roku. Pasze Przem., 20, 7, s. 9.
352. Sikora J. (2011) Native goats breeds. Polish Food, 1: 48–51.
353. Tomczyk-Wrona I. (2011) Rasy rodzime – konie. W: Materiały Informacyjne na XXV KWZH, Poznań, 11–14.09.2011 r. Wyd. IZ PIB, Kraków, s. 8.
354. Wrzecionowska M., Bielański P., Kowalska D. (2011) Rasy średnie – królik hawana. Med. Wet., 64, 4, s. 289.
355. Wrzecionowska M., Bielański P., Kowalska D. (2011) Rasy średnie – królik alaska. Med. Wet., 67, 5, s. 361.
356. Wrzecionowska M., Bielański P., Kowalska D. (2011) Rasy zwierząt w Polsce – króliki. Rasy średnie – królik wiedeński czarny (WC). Med. Wet., 67, 11, s. 785.
357. Wrzecionowska M., Bielański P., Kowalska D. (2011) Rasy zwierząt w Polsce – króliki. Rasy średnie – królik wiedeński biały. Med. Wet., 67, 12, s. 857.
358. Wrzecionowska M., Bielański P., Kowalska D. (2011) Rasy zwierząt w Polsce – króliki. Rasy średnie – królik wiedeński niebieski. Med. Wet., 67, 10, s. 785.

WYNIKI OCENY ZWIERZĄT

359. Calik J. (2011) II Regionalna Wystawa Ras Rodzimych w Rudawce Rymanowskiej, 27–29 sierpnia 2010 r. W: Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt – rocznik 2010. Wyd. IZ PIB, Kraków, VII: 148–151.
360. Calik J., Krawczyk J. (2011) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych kur nieśnych utrzymywanych na fermie w Chorzelowie (IZ PIB). W: Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt – rocznik 2010. Wyd. IZ PIB, Kraków, VII: 5–29.
361. Calik J., Radziszewska J. (2011) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych gęsi utrzymywanych w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach (IZ PIB). W: Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt – rocznik 2010. Wyd. IZ PIB, Kraków, VII: 67–104.
362. Calik J., Radziszewska J. (2011) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych kaczek utrzymywanych w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach (IZ PIB). W: Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt – rocznik 2010. Wyd. IZ PIB, Kraków, VII: 113–130.
363. Gornowicz E., Książkiewicz J., Szukalski G. (2011) Zróżnicowanie kaczek ze stad zachowawczych pod względem cech reprodukcyjnych i jakości jaj. W: Wyniki oceny wartości użytkowej drobiu w 2010 roku. Wyd. Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza, Warszawa, ss. 199–207.
364. Kawęcka A., Szewczyk A., Sikora J., Radecka J. (2011) Wyniki oceny wartości użytkowej owiec objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt (rocznik 2009). Wyd. IZ PIB, Kraków, VI, 126 ss.
365. Krawczyk J., Bielińska H. (2011) Wyniki oceny rodzimych/lokalnych ras na XXIV Krajowej Wystawie Zwierząt Hodowlanych w Poznaniu. W: Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt – rocznik 2010. Wyd. IZ PIB, Kraków, VII: 152–158.
366. Lewko L., Gornowicz E. (2011) Ocena cech fizycznych i składu morfologicznego jaj wybranych krajowych rodów hodowlanych kur nieśnych. W: Wyniki oceny wartości użytkowej drobiu w 2010 roku. Wyd. Krajowa Rada Drobiarstwa – Izba Gospodarcza, Warszawa, ss. 128–137.
367. Tomczyk-Wrona I. (2011) Wyniki oceny wartości użytkowej koni rasy huculskiej objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt. Wyd. IZ PIB, Kraków, VI, 40 ss.

INSTRUKCJE WDROŻENIOWE I UPOWSZECHNIENIOWE

368. Kowalska D., Bielański P. (2011) Wykorzystanie makuchu rzepakowego w żywieniu królików. Instr. wdroż. Wyd. IZ PIB, Kraków, i-4/11, 18 ss.
369. Piórkowska M., Zoń A. (2011) Wpływ obsady i dodatkowego wyposażenia klatek na stopień uszkodzeń okrywy włosowej u norek. Instr. wdroż. Wyd. IZ PIB, Kraków, i-6/11, 24 ss.

BROSZURY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE

370. Bielański P., Kowalska D. (2011) Chów królika popielniańskiego białego i jego mieszańce towarowe. Mat. szkol. ODR Minikowo, ss. 19–23.
371. Bielański P., Kowalska D. (2011) Wybór optymalnego systemu chowu. Mat. szkol. ODR Minikowo, ss. 15–18.
372. Gornowicz E., Węglarzy K., Bereza M. (2011) Mięso drobiowe pozyskane metodami ekologicznymi – zalecenia odchowu kurcząt. Brosz. upowszechn. Wyd. IZ PIB, Kraków, b-5/11, 22 ss.
373. Gornowicz E., Węglarzy K., Bereza M. (2011) Wymogi rolnictwa ekologicznego a chów kur nieśnych. Brosz. upowszechn. Wyd. IZ PIB, Kraków, b-4/11, 20 ss.
374. Kowalska D., Bielański P. (2011) Dodatki paszowe stosowane w żywieniu królików. Mat. szkol. ODR Minikowo, ss. 4–11.
375. Kowalska D., Bielański P. (2011) Wykorzystanie niekonwencjonalnych pasz w żywieniu królików. Mat. szkol. ODR Minikowo, ss. 12–14.
376. Kowalska D., Bielański P. (2011) Znowelizowane normy żywienia królików. Mat. szkol. ODR Minikowo, ss. 1–3.
377. Kowalska D., Bielański P. (2011) Wpływ dodatku makuchu rzepakowego w dawkach żywieniowych dla królików na jakość mięsa. Brosz. upowszechn. Wyd. IZ PIB, Kraków, b-6/11, 28 ss.

INNE

378. Sikora J. (2011) Realizacja Programu ochrony zasobów genetycznych owiec w roku 2010. Wiad. Zoot., XLIX, 1: 3–4.
379. Tomczyk-Wrona I. (2011) Realizacja i popularyzacja Programów ochrony zasobów genetycznych koni w roku 2010. Wiad. Zoot., XLIX, 1: 61–66.
380. Krupiński J., Jezierski T. (2011) Czy ochrona zasobów genetycznych koni może szkodzić hodowli?. Wiad. Zoot., XLIX, 1: 67–71.
381. Sosin-Bzducha E., Majewska A. (2011) Śladem karpia i bydła polskiego czerwonego – Wystawa „Via Regia – 800 lat ruchu i spotkań”. Wiad. Zoot., XLIX, 2: 75–80.
382. Wrzecionowska M., Kowalska D., Bielański P. (2011) Rodzime rasy zwierząt na świecie – Historia powstania królika Enderby z Wysp Auckland. Wiad. Zoot., XLIX, 4: 89–92.
383. Martyniuk E. (2011) Report on the present activities and plans regarding animal genetic resources in Poland in 2011. In: Report of the 17th Workshop for the European National Coordinators for the Management of Farm Animal Genetic Resources, Stavanger (Norwegia), 21–22.08.2011, http://www.rfp-europe.org/fileadmin/SITE_ERFP/country_reports/Poland/CR_Poland_2011.pdf.

PODRĘCZNIKI I WYDAWNICTWA KSIĄŻKOWE

384. Krupiński J. (2011) Ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w Polsce. W: Ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich i dziko żyjących. Wyd. PWRiL, Warszawa, ss. 73–81.
385. Krupiński J. (2011) Światowy plan działań na rzecz zasobów genetycznych. W: Ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich i dziko żyjących. Wyd. PWRiL, Warszawa, ss. 60–71.
386. Martyniuk E., Polak G. (2011) Różnorodność biologiczna w rolnictwie. Jak promować i popularyzowac rasy rodzime?. W: Wybrane zagadnienia z ekologii i ochrony środowiska. Różnorodność biologiczna w wielu odsłonach, red. A. Kalinowska. Wyd. UCBŚP, UW, Warszawa, ss. 223–238.

Cytogenetyka i Genetyka Molekularna Zwierząt

PRACE ORYGINALNE

387. Bratuś A., Neuenschwander S., Piestrzyńska-Kajtoch A., Świtoński M., Klukowska-Rötzler J., Słota E. (2011) Polymorphisms in DMRT1 coding and promoter regions are probably not causative for swine sex reversal (XX, SRY-negative) syndrome. Ann. Anim. Sci., 11, 1: 17–26.
388. Rychlik T., Pakulski T., Krawczyk A. (2011) Monitoring genetic variation in a conservation flock of Coloured Merino sheep based on blood group and protein polymorphism. Ann. Anim. Sci., 11, 1: 41–52.
389. Kozubska-Sobocińska A., Rejduch B., Słota E., Sysa P. (2011) New aspects of degenerative changes in reproductive system of freemartin heifers. Ann. Anim. Sci., 11, 2: 229–239.
390. Babicz M., Rejduch B., Kozubska-Sobocińska A., Pastwa M., Kasprzyk A., Stasiak A., Serafin-Kozak M. (2011) Analysis of sexual activity in gilts in terms of their reproductive value. Ann. Anim. Sci., 11, 2: 241–250.
391. Radko A., Rychlik T., Szumiec A. (2011) Kontrola rodowodów bydła rasy Limousine w oparciu o mikrosatelitarne loci uzupełniającego zestawu markerów DNA. Rocz. Nauk. Zoot., 38, 2: 161–168.
392. Krzyścin P., Natonek-Wiśniewska M. (2011) Znacznik antygenowy immunoglobulin klasy M w badaniach wchłaniania i zaniku przeciwciał pochodzenia siarowego u jagniąt. Rocz. Nauk. Zoot., 38, 2: 197–204.
393. Danielak-Czech B., Kozubska-Sobocińska A., Babicz M., Rejduch B. (2011) Przedmutacyjne zmiany struktury chromosomu X związane z płodnością owcy Romanowskiej. Ann. UMCS, Sectio EE, XXIX (3): 28–34.
394. Danielak-Czech B., Rejduch B., Babicz M. (2011) Cytomolekularna analiza polimorfizmu wielkości regionów jąderkotwórczych (NORs) u świń rasy Pietrain. Ann. UMCS, Sectio EE, XXIX, 4: 33–38.
395. Piestrzyńska-Kajtoch A., Gurgul A., Polak M.P., Smołucha G., Żmudziński J.F., Rejduch B. (2011) Characterization of PRNP and SPRN coding regions from atypical scrapie cases diagnosed in Poland. Mol. Biol. Rep., DOI: 10.1007/s11033-011-1010-0.
396. Radko A., Rychlik T., Rubiś D. (2011) Evaluation of the polymorphism of DNA microsatellite loci from a complementary STR panel for parentage verification in Simmental cattle. Med. Wet., 67, 9: 626–629.
397. Rejduch B., Kozubska-Sobocińska A., Danielak-Czech B., Babicz M. (2011) Ocena jakości nasienia młodych buhajów z chimeryzmem leukocytarnym 60,XX /60,XY. Ann. UMCS, Sectio EE, XXIX (3): 47–53.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

398. Radko A. (2011) Identyfikacja osobnicza zwierząt w oparciu o markery mikrosatelitarne DNA na przykładzie bydła domowego (Bos taurus) i jelenia szlachetnego (Cervus elaphus). Rocz. Nauk. Zoot., Monogr. Rozpr., 45, 118 ss.

PRACE PRZEGLĄDOWE

399. Rychlik T., Kościelny M. (2011) Badania nad dziedziczeniem antygenów erytrocytarnych u bydła. Wiad. Zoot., XLIX, 2: 3–10.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

400. Bąk A., Kozubska-Sobocińska A., Rejduch B. (2011) Molecular methods in cytogenetic diagnosis of animals. Mat. Symp. ANIMBIOGEN in EU: Molecular biology tools in improvement of quality of animal products, animal health and reproduction, Jastrzębiec, 10–11.03.2011, p. 9.
401. Bąk A., Kozubska-Sobocińska A., Rejduch B. (2011) Lokalizacja prążka HSA Xq13 na chromosomach konia (Equus caballus). Mat. konf.: Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki, Wrocław, 03.12.2011.
402. Danielak-Czech B., Kozubska-Sobocińska A., Babicz M., Rejduch B. (2011) Przedmutacyjne zmiany struktury chromosomu X związane z płodnością owiec ze stada rezerwy genetycznej. Mat. LXXVI Zjazdu Naukowego PTZ: Znaczenie tradycji w chowie i hodowli zwierząt w dobie globalizacji, Poznań, 14–16.09.2011, s. 137.
403. Kozubska-Sobocińska A., Babicz M., Rejduch B. (2011) Konserwatyzm genetyczny sekwencji mikrosatelitarnych u niektórych gatunków z rodziny Suidae. Mat. konf.: Badania innowacyjne z zakresu użytkowania trzody chlewnej, Krynica, 6–8.04.2011.
404. Krawczyk A., Słota E., Rychlik T. (2011) Polymorphism of mitochondrial D-loop partial sequence in Polish native Pomeranian sheep (preliminary research). Mat. Symp. ANIMBIOGEN in EU: Molecular biology tools in improvement of quality of animal products, animal health and reproduction, Jastrzębiec, 10–11.03.2011, p. 8.
405. Krawczyk A., Rychlik T. (2011) Genetyczne zróżnicowanie populacji owiec rasy świniarka w oparciu o fragment sekwencji regionu kontrolnego mitochondrialnego DNA. Mat. IV Szkoły Zimowej Hodowców Trzody Chlewnej, Krynica Zdrój, 6–8.04.2011, s. 63.
406. Krawczyk A., Słota E., Rychlik T. (2011) Preliminary studies on mitochondrial DNA control region partial sequence in Polish native Swiniarka sheep. Proc. 62nd Annual Meeting of EAAP, Book of Abstracts, Stavanger (Norwegia), 29.08–02.10.2011, 17, p. 403.
407. Natonek-Wiśniewska M., Krzyścin P. (2011) Identyfikacja wysokoprzetworzonych bydlęcych mączek mięsno-kostnych na podstawie analizy mtDNA. Mat. LXXVI Zjazdu Naukowego PTZ: Znaczenie tradycji w chowie i hodowli zwierząt w dobie globalizacji, Poznań, 14–16.09.2011, s. 61.
408. Natonek-Wiśniewska M., Krzyścin P. (2011) Wykrywanie śladowych ilości mączek drobiowych w mieszankach paszowych. Mat. LXXVI Zjazdu Naukowego PTZ: Znaczenie tradycji w chowie i hodowli zwierząt w dobie globalizacji, Poznań, 14–16.09.2011, s. 62.
409. Radko A., Szumiec A. (2011) Polimorfizm mikrosatelitarny DNA u jelenia szlachetnego (Cervus elaphus) w Polsce. Mat. LXXVI Zjazdu Naukowego PTZ: Znaczenie tradycji w chowie i hodowli zwierząt w dobie globalizacji, Poznań, 14–16.09.2011, s. 208.
410. Rejduch B., Babicz M., Kozubska-Sobocińska A. (2011) Konserwatyzm genetyczny chromosomowych prążków G u dzika, mangalicy i świni domowej. Mat. IV Szkoły Zimowej Hodowców Trzody Chlewnej, Krynica Zdrój, 6–8.04.2011.
411. Rejduch B., Kozubska-Sobocińska A., Danielak-Czech B., Babicz M. (2011) Ocena jakości nasienia młodych buhajów z chimeryzmem leukocytarnym 60,XX /60,XY. Mat. LXXVI Zjazdu Naukowego PTZ: Znaczenie tradycji w chowie i hodowli zwierząt w dobie globalizacji, Poznań, 14–16.09.2011, s. 71.
412. Rychlik T., Krawczyk A. (2011) Genetic variability of native polish mountain sheep of coloured variety. Proc. XV ISAH Congress 2011, Vienna (Austria), 3–7.07.2011.
413. Rychlik T., Sikora J., Krawczyk A. (2011) Zmienność genetyczna w stadzie zachowawczym kozy karpackiej pod względem grup krwi i polimorficznych wariantów białek. Mat. LXXVI Zjazdu Naukowego PTZ: Znaczenie tradycji w chowie i hodowli zwierząt w dobie globalizacji, Poznań, 14–16.09.2011, s. 140.
414. Smołucha G., Rejduch B., Kozubska-Sobocińska A. (2011) Epigenetics modification of Sus scrofa domestica genome. Mat. Symp. ANIMBIOGEN in EU: Molecular biology tools in improvement of quality of animal products, animal health and reproduction, Jastrzębiec, 10–11.03.2011, p. 10.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE, WYKŁADY NA SZKOLENIA, SEMINARIA

415. Rejduch B., Kozubska-Sobocińska A., Danielak-Czech B. (2011) Fizyczna lokalizacja genów regulujących funkcję białka prionowego na chromosomach owiec. Mat. konf. nauk.-techn.: Możliwości poprawy efektywności chowu owiec i kóz w Polsce w ujęciu regionalnym, Kołuda Wielka, 21–22.06.2011, s. 50.

Genomika Zwierząt

PRACE ORYGINALNE

416. Bugno-Poniewierska M., Kozub D., Pawlina K., Tischner M. Jr., Tischner M., Słota E., Wnuk M. (2011) Determination of the correlation between stallion’s age and number of sex chromosome aberrations in spermatozoa. Reprod. Domest. Anim., 46 (5): 787–792.
417. Wnuk M., Bugno-Poniewierska M., Lewińska A., Oklejewicz B., Ząbek T., Bartosz G., Słota E. (2011) Age-related changes in genomic stability of horses. Mech. Ageing Dev., 132 (5): 257–268.
418. Potocki L., Bugno-Poniewierska M., Tischner M., Wnuk M. (2011) Application of IGF2 – specyfic identifier probe for horse cytogenetic study of somatic and sperm cells. Folia Biol. (Krakow), 59 (3–4): 147–149.
419. Jakubczak A., Bugno-Poniewierska M., Jeżewska-Witkowska G., Horecka B., Buś-Kicman M. (2011) Genetic differentiation of intergeneric hybrids of Blue Frost foxes and their original forms based on microsatellite polymorphism. Ann. Anim. Sci., 11, 2: 219–227.
420. Wnuk M., Villagomez D.A.F., Bugno-Poniewierska M., Tumidajewicz P., Carter T.F., Słota E. (2011) Nucleolar organizer regions (NORs) distribution and behavior in spermatozoa and meiotic cells of the horse (Equus caballus). Theriogenology, doi:10.1016/j.theriogenology.2011.08.03.
421. Oczkowicz M., Ropka-Molik K., Piórkowska K., Różycki M., Rejduch B. (2011) Frequency of DLK1 c.639C>T polymorphism and the analysis of MEG3/DLK1/PEG11 cluster expression in muscle of swine raised in Poland. Meat Sci., 88 (4): 627–630.
422. Ropka-Molik K., Oczkowicz M., Piórkowska K., Różycki M., Romanek J., Natonek-Wiśniewska M. (2011) New polymorphisms and expression of the porcine ghrelin (GHRL) gene in different pig breeds. J. Anim. Feed Sci., 20: 186–199.
423. Oczkowicz M., Piestrzyńska-Kajtoch A., Ropka-Molik K., Rejduch B., Eckert R. (2011) Expression and imprinting analysis of the NESP55 gene in pigs. Gene Expr. Patterns, doi:10.1016/j.gep.2011.10.002.
424. Różycki M., Piórkowska K., Oczkowicz M. (2011) Expression of contractile protein-encoding genes TPM2 and TNNT3 during ontogenesis in pigs raised in Poland. Anim. Sci. Pap. Rep., 29 (1): 65–74.
425. Ropka-Molik K., Eckert R., Piórkowska K. (2011) The expression pattern of myogenic regulatory factors K. MyoD, Myf6 and Pax7 in postnatal porcine skeletal muscles. Gene Expr. Patterns, 11: 79–83.
426. Gurgul A., Czarnik U., Larska M., Polak M.P., Strychalski J., Słota E. (2011) Polymorphism of the prion protein gene (PRNP) in Polish cattle affected with classical bovine spongiform encephalopathy. Mol. Biol. Rep., DOI 10.1007/s11033-011-1318-9.
427. Warmuth V., Eriksson A., Bower M.A., Canon J., Cothran G., Distl O., Glowatzki-Mullis M.-L., Hunt H., Luis C., Mar Oom M. do, Tupac Yupanqui I., Ząbek T., Manica A. (2011) European domestic horses originated in two holocene refugia. PLoS ONE, 6 (3): e18194.
428. Tyra M., Ropka-Molik K., Eckert R., Piórkowska K., Oczkowicz M. (2011) H-FABP and LEPR gene expression profile in skeletal muscles and liver during ontogenesis in various breeds of pigs. Domest. Anim. Endocrin., 40, 3: 147–154.
429. Tyra M., Ropka-Molik K. (2011) Effect of the FABP3 and LEPR gene polymorphisms and expression levels on intramuscular fat (IMF) content and fat cover degree in pigs. Livest. Sci., 142, 1–3: 114–120.
430. Piórkowska K., Oczkowicz M., Różycki M., Ropka-Molik K., Piestrzyńska-Kajtoch A. (2011) Novel porcine housekeeping genes for real-time RT-PCR experiments normalization in adipose tissue: Assessment of leptin mRNA quantity in different pig breeds. Meat Sci., 87: 191–195.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

431. Wnuk M., Inglot P., Lewińska A., Tabecka-Lonczyńska A., Bugno-Poniewierska M., Oklejewicz B., Bartosz G. (2011) Cadmium-induced changes in methylation pattern and chromatin integrity in pig lymphocyte model. Proc. Conf.: Havana Redox 2011, Book of Abstracts, Havana (Kuba), 27–29.01.2011, p. 61.
432. Lewińska A., Wnuk M., Bugno-Poniewierska M., Oklejewicz B., Ząbek T., Słota E., Bartosz G. (2011) A horse model of aging: age-related changes in genomics stability. Proc. Conf.: Havana Redox 2011, Book of Abstracts, Havana (Kuba), 27–29.01.2011, p. 62.
433. Ząbek T., Fornal A., Semik E., Bugno-Poniewierska M. (2011) DNA methylation patterns of putative innate immunity genes in the Equus caballus species. Proc. IV Congress of Polish Biotechnology: IV EUROBIOTECH 2011 and Central European Congress of Life Science, Kraków, 12–15.10.2011, Acta Biochim. Pol., 58 (Suppl. 4), p. 140.
434. Bugno-Poniewierska M., Pawlina K., Tischner M. Jr., Tischner M., Słota E., Wnuk M. (2011) Określenie korelacji pomiędzy wiekiem ogierów a ilością aberracji chromosomów płci w plemnikach. Mat. międz. konf. nauk.: Aktualne wyzwania naukowe w chowie i hodowli zwierząt, UR Kraków, 17.06.2011, s. 58.
435. Ropka-Molik K., Bereta A., Eckert R., Kruk M., Tyra M. (2011) Association of the cathepsin B (CTSB) and its inhibitor cystatin B (CSTB) with meat production traits in pig. Proc. 2nd Int. Sci. Symp. for PhD Students and Students of Agricultural Colleges, Book of Abstracts, Bydgoszcz, 26–28.05.2011, s. 35.
436. Ropka-Molik K., Oczkowicz M., Mucha A., Piórkowska K. (2011) Validation of novel porcine housekeeping genes for quantitative real-time RT-PCR normalization in ovary, oviduct and uterus tissues. Proc. IV Congress of Polish Biotechnology: IV EUROBIOTECH 2011 and Central European Congress of Life Science, Kraków, 12–15.10.2011, Acta Biochim. Pol., 58 (Suppl. 4), p. 139.
437. Oczkowicz M., Piestrzyńska-Kajtoch A., Ropka-Molik K., Rejduch B., Eckert R. (2011) Analysis of the expression an imprinting status of Nesp gene in pigs. Proc. IV Congress of Polish Biotechnology: IV EUROBIOTECH 2011 and Central European Congress of Life Science, Kraków, 12–15.10.2011, Acta Biochim. Pol., 58 (Suppl. 4), p. 140.
438. Ropka-Molik K., Eckert R. (2011) Identyfikacja nowych polimorfizmów w sekwencjach regulatorowych genu kalpainy 1 (CAPN1) u trzody chlewnej. Mat. IV Szkoły Zimowej Hodowców Trzody Chlewnej: Badania innowacyjne z zakresu użytkowania trzody chlewnej, Krynica Zdrój, 6–8.04.2011, ss. 42–43.
439. Oczkowicz M., Ropka-Molik K., Eckert R. (2011) Identyfikacja 12-nukleotydowej delecji w obrębie genu NESP55 u świń. Mat. IV Szkoły Zimowej Hodowców Trzody Chlewnej: Badania innowacyjne z zakresu użytkowania trzody chlewnej, Krynica Zdrój, 6–8.04.2011, s. 38.
440. Ropka-Molik K., Eckert R., Piórkowska K., Tyra M. (2011) The analysis of expression levels of MyoD, Pax7 and Myf6 genes and their association with myogenesis process in pigs. Proc. Conf.: Molecular biology tools in improvement of quality of animal products, animal health and reproduction, IGHZ PAN Jastrzębiec, 10–11.03.2011.
441. Gurgul A., Larska M., Polak M.P., Słota E. (2011) SPRN gene polymorphism in Polish cattle affected with classical BSE. Proc. IV Congress of Polish Biotechnology: IV EUROBIOTECH 2011 and Central European Congress of Life Science, Kraków, 12–15.10.2011, Acta Biochim. Pol., 58 (Suppl. 4), p. 139.
442. Polak G.M., Maćkowiak M., Ząbek T., Fornal A. (2011) Genetic profile of Sztumski and Sokolski cold blooded horses in Poland. Proc. 62nd Annual Meeting of EAAP, Book of Abstracts, Stavanger (Norwegia), 29.08–02.10.2011, 17, p. 405.

Żywienie Zwierząt i Paszoznawstwo

PRACE ORYGINALNE

443. Lepczyński A., Herosimczyk A., Dratwa-Chałupnik A., Ożgo M., Michałek K., Malinowski E., Skrzypczak W.F. (2011) Comparative study of selected blood biochemical components in milk or milk-replacer fed calves during the second week of life. Folia Biol. (Krakow), 59 (3–4): 175–181.
444. Hanczakowska E., Szewczyk A., Okoń K. (2011) Caprylic, capric and/or fumaric acids as antibiotic replacements in piglet feed. Ann. Anim. Sci., 11, 1: 115–124.
445. Koreleski J., Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A. (2011) Rapeseed cake, glycerin and distillers dried grains with solubles used simultaneously as a source of nutrients for hens in their second laying season. Ann. Anim. Sci., 11, 1: 125–133.
446. Łopuszańska-Rusek M., Bilik K. (2011) Fibrolytic enzymes and live yeast cultures in rations for dairy cows – effect on rumen degradability and fermentation. Ann. Anim. Sci., 11, 3: 393–403.
447. Koreleski J., Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A., Słonecki M. (2011) Effect of dietary electrolyte balance on rearing performance of broiler chickens under farm conditions. Ann. Anim. Sci., 11, 3: 405–412.
448. Świątkiewicz S., Koreleski J., Arczewska-Włosek A., Świątkiewicz M., Twardowska M., Markowski J., Mazur M., Sieradzki Z., Kwiatek K. (2011) Detection of transgenic DNA from Bt maize and herbicide tolerant soybean meal in tissues, eggs and digestive tract content of laying hens fed diets containing genetically modified plants. Ann. Anim. Sci., 11, 3: 413–424.
449. Łopuszańska-Rusek M., Bilik K. (2011) Influence of pre- and postpartum supplementation of fibrolitic enzymes and yeast culture, or both, on performance and metabolic status of dairy cows. Ann. Anim. Sci., 11, 4: 531–545.
450. Stadnik J., Karwowska M., Dolatowski Z.J., Świątkiewicz M., Kwiatek M. (2011) Effect of genetically modified feeds on physico-chemical properties of pork. Ann. Anim. Sci., 11, 4: 597–606.
451. Niwińska B., Hanczakowska E., Węglarzy K. (2011) Efektywność wychowu cieląt otrzymujących pasze wzbogacone w glutaminę, glukozę lub maślan sodu. Rocz. Nauk. Zoot., 38, 1: 61–72.
452. Zniszczyńska A., Rubaj J., Bielecka G., Korol W., Kwiatek K. (2011) Determination of organic acids in compound feed by ion chromatography method. B. Vet. Inst. Puławy, 55 (1): 107–110.
453. Walczyński S. (2011) Weryfikacja zawartości składników mineralnych w mieszankach paszowych. Inż. Roln., 1 (126): 259–264.
454. Borys B., Borys A., Grześkowiak E. (2011) Wpływ żywienia jagniąt makuchem słonecznikowym i nasionami lnu bez lub z suplementacją witaminy E na jakość mięsa. Post. Nauk. Techn. Przem. Roln. Spoż., 3.
455. Simińska E., Borys B., Bernacka H. (2011) Wpływ żywienia jagniąt makuchem słonecznikowym i nasionami lnu bez lub z dodatkiem witaminy E na profil kwasów tłuszczowych mięsa, wątroby i serca. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 1 (74): 39–51.
456. Golas A., Lech T., Janula M., Bederska D., Lenartowicz M., Styrna J. (2011) Semen quality parameters and embryo lethality in mice deficient for Trp53 protein. Reprod. Biology, 11 (3): 250–263.
457. Hanczakowska E., Świątkiewicz M., Węglarzy K. (2011) Wykorzystanie produktów ubocznych produkcji biopaliw: makuchu rzepakowego i glicerolu w żywieniu prosiąt. Zesz. Nauk. UP Wrocław, Biol. Hod. Zwierz., LXII, 580: 190–206.
458. Hanczakowska E., Szewczyk A., Okoń K. (2011) Effects of dietary caprylic and capric acids on piglet performance and mucosal epithelium structure of the ileum. J. Anim. Feed Sci., 20: 545–554.
459. Hanczakowska E., Niwińska B., Węglarzy K. (2011) Wpływ dodatku glutaminy i glukozy do paszy zawierającej maślan sodu na wskaźniki odchowu prosiąt i następcze działanie tych dodatków na wyniki tuczu. Zesz. Nauk. UP Wrocław, Biol. Hod. Zwierz., LXII, 580: 189–198.
460. Krawczyk J., Sokołowicz Z., Szymczyk B. (2011) Effect of housing system on cholesterol, vitamin and fatty acid content of yolk and physical characteristics of eggs from Polish native hens. Arch. Geflugelkd., 75 (3): 151–157.
461. Niwińska B., Hanczakowska E., Węglarzy K. (2011) Efektywność odchowu cieląt otrzymujących dodatek glutaminy i glukozy do pasz zawierających maślan sodu. Zesz. Nauk. UP Wrocław, Biol. Hod. Zwierz., LXII, 580: 353–364.
462. Niwińska B., Andrzejewski M. (2011) Effect of carbohydrates in grass silage-based diets on in sacco ruminal degradability and nutritional value of lupin seeds (Lupinus angustifolius L. cv. Sonet) ground to different particle sizes. Czech J. Anim. Sci., 56, (5): 231–241.
463. Pieszka M., Bederska D., Janik A. (2011) Wpływ podawania kompleksowego dodatku probiotyku i ziół lochom pod koniec ciąży oraz w trakcie laktacji na wskaźniki odchowu prosiąt. Zesz. Nauk. UP Wrocław, Biol. Hod. Zwierz., LXII, 580: 365–374.
464. Stadnik J., Karwowska M., Dolatowski Z.J., Świątkiewicz S., Kwiatek K. (2011) Effect of genetically modified, insect resistant corn (MON 810) and glyphosate tolerant soybean meal (Roundup Ready) on physico-chemical properties of broiler breast and thigh muscles. B. Vet. Inst. Pulawy, 55, 3: 541–546.
465. Świątkiewicz M., Hanczakowska E. (2011) Zastosowanie suszonych pełnych wywarów gorzelnianych (DDGS) w żywieniu loch, prosiąt i warchlaków. Zesz. Nauk. UP Wrocław, Biol. Hod. Zwierz., LXII, 580: 433–442.
466. Świątkiewicz M., Hanczakowska E., Twardowska M., Mazur M., Kwiatek K., Kozaczyński W., Sieradzki Z., Świątkiewicz S. (2011) The effect of genetically modified feeds on fattening results and transgenic DNA transfer to swine tissues. B. Vet. Inst. Pulawy, 55, 1: 121–125.
467. Świątkiewicz S., Koreleski J., Arczewska-Włosek A. (2011) Effect of inulin and oligofructose on performance and bone characteristics of broiler chickens fed diets with different levels of calcium and phosphorus. Brit. Poultry Sci., 52, 4: 483–491.
468. Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A. (2011) Prospects for the use of genetically modified crops with improved nutritional properties as feed materials in poultry nutrition. World. Poultry Sci. J., 67, 4: 631–642.
469. Żyła K., Mika M., Świątkiewicz S., Koreleski J., Piironen J. (2011) Effects of phytase B on laying performance, eggshell quality and on phosphorus and calcium balance in laying hens fed phosphorus-deficient corn-soybean meal diets containing different calcium levels. Czech J. Anim. Sci., 56, 9: 406–413.
470. Ocłoń E., Pietras M. (2011) Pheripheral ghrelin inhibits feed intake through hypotalamo-pituitary-adrenal axis - dependent mechanism in chicken. J. Anim. Feed Sci., 20: 118-130.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

471. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2011) Ocena wybranych materiałów paszowych na podstawie wieloletnich badań monitoringowych. W: Materiały i dodatki paszowe – aktualne wymagania – Cz. I. Pasze Przem., 1: 40–46.
472. Korol W. (2011) Kryteria kwalifikacji materiałów i dodatków paszowych. W: Materiały i dodatki paszowe – aktualne wymagania – Cz. II. Pasze Przem., 2: 3–6.
473. Bielecka G., Korol W. (2011) Ocena i wykorzystanie wyników badań biegłości w zakresie składników odżywczych w paszach i dodatków paszowych. W: Materiały i dodatki paszowe – aktualne wymagania – Cz. II. Pasze Przem., 2: 15–20.
474. Rubaj J., Korol W. (2011) Ocena i wykorzystanie wyników porównań międzylaboratoryjnych w zakresie wybranych dodatków paszowych. W: Materiały i dodatki paszowe – aktualne wymagania – Cz. II. Pasze Przem., 2: 21–25.
475. Korol W., Rubaj J., Bielecka G., Walczyński S. (2011) Ocena dopuszczalnych tolerancji składników pokarmowych pasz i dodatków paszowych. W: Materiały i dodatki paszowe – aktualne wymagania – Cz. II. Pasze Przem., 2: 52–55.
476. Walczyński S. (2011) Ocena homogeniczności pasz na podstawie wyników PT w aspekcie nowych wymagań. W: Materiały i dodatki paszowe – aktualne wymagania – Cz. II. Pasze Przem., 2: 67–71.
477. Walczyński S. (2011) Zanieczyszczenia krzyżowe w produkcji mieszanek paszowych. W: Materiały i dodatki paszowe – aktualne wymagania. Cz. II. Pasze Przem., 2: 67–71.

PRACE PRZEGLĄDOWE

478. Niwińska B., Bilik K., Andrzejewski M. (2011) Factors influencing rumenic acid and vaccenic acid content in cow’s milk fat. Ann. Anim. Sci., 11, 1: 3–16.
479. Bederska-Łojewska D., Pieszka M. (2011) Modulating gastrointestinal microflora of pigs through nutrition using feed additives. Ann. Anim. Sci., 11, 3: 333–355.
480. Hanczakowska E., Szewczyk A. (2011) Krótko- i średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe w żywieniu prosiąt. Rocz. Nauk. Zoot., 38, 1: 3–10.
481. Bederska D. (2011) Zastosowanie techniki nokautu genowego, analizy sekwencji mikrosatelitarnych oraz szczepów wsobnych myszy w mapowaniu genów odpowiedzialnych za spermatogenezę. Rocz. Nauk. Zoot., 38, 1: 11–20.
482. Hanczakowska E., Niwińska B. (2011) Kwas masłowy w żywieniu prosiąt. Rocz. Nauk. Zoot., 38, 2: 115–125.
483. Orczewska-Dudek S., Mika M. (2011) Ekspresja i funkcja receptora progesteronu w jajniku u ptaków. Rocz. Nauk. Zoot., 38, 2: 127–135.
484. Borys B. (2011) Pasze pochodzenia przemysłowego w żywieniu owiec. Cz. I. Wiad. Zoot., XLIX, 1: 47–54.
485. Bilik K., Łopuszańska-Rusek M., Fijał J. (2011) Odchów cieląt ras mlecznych według zasad ekologicznych z uwzględnieniem badań Instytutu Zootechniki PIB. Wiad. Zoot., XLIX, 1: 131–147.
486. Brzóska F., Śliwiński B. (2011) Jakość pasz objętościowych w żywieniu przeżuwaczy i metody jej oceny. Cz. I. Charakterystyka pasz objętościowych i mierniki jej jakości. Wiad. Zoot., XLIX, 2: 11–23.
487. Bederska D., Bederska M. (2011) Kot bengalski – udomowiony potomek dzikiego kota azjatyckiego leopardety. Wiad. Zoot., XLIX, 2: 69–74.
488. Brzóska F., Śliwiński B. (2011) Jakość pasz objętościowych w żywieniu przeżuwaczy i metody jej oceny. Cz. II. Metody analizy i oceny wartości pokarmowej pasz objętościowych. Wiad. Zoot., XLIX, 4: 57–68.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

489. Kamyczek M. (2011) Prawidłowe żywienie loch i prosiąt a zdrowie, ilość odchowanych prosiąt oraz intensywność tuczu. Mat. VII Dni Przedsiębiorcy Rolnego, Poznań, 24–25.02.2011.
490. Kamyczek M. (2011) Kiaulių auginimo genetinis ir maistinių medžiagų poreikis – paršavedžių mitybos standartai ir tendencijos. Proc. semin.: Subalansuota kiaulių mityba ir jos itaka įvairių amžiaus grupių gyvulių sveikatingumui bei produktyvumui, Kaunas (Litwa), 20.01.2011, ss. 1–8.
491. Kamyczek M. (2011) Poprawa efektywności żywienia tuczników. Mat. konf.: Poprawa efektywności produkcji tuczników, Pawłowice, 08.11.2011, ss. 61–69.
492. Korol W., Walczyński S., Brzyski A. (2011) Evaluation of sampling uncertainty of loose material. Proc. Eurachem/Citac Conference, Measurement Uncertainty and Traceability Working Group: Recent developments in measurement uncertainty, Book of Abstracts, Lisbon (Portugalia), 6–7.06.2011, p. 14.
493. Korol W., Rubaj J., Bielecka G., Walczyński S. (2011) Evaluation of uncertainty of feed additives measurement in feedingstuffs and premixtures using data from proficiency testing. Proc. Eurachem/Citac Conference, Measurement Uncertainty and Traceability Working Group: Recent developments in measurement uncertainty, Book of Abstracts, Lisbon (Portugalia), 6–7.06.2011, p. 13.
494. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2011) Regulation (EC) No 767/2009 on placing on the market and use of feed in practice. Proc. 18th Int. Conf. Krmiva, Programme and Paper Summaries, Opatija (Chorwacja), 8–10.06.2011, pp. 9–10.
495. Rubaj J., Korol W., Bielecka G. (2011) A practical approach for calculating the uncertainty of measuring feed additives in feed products. Proc. 18th Int. Conf. Krmiva, Book of Abstracts, Opatija (Chorwacja), 8–10.06.2011, p. 69.
496. Bielecka G., Korol W., Rubaj J. (2011) An uncertainty of feedingstuffs metabolizable energy calculated on the base of regression equations. Proc. 18th Int. Conf. Krmiva, Book of Abstracts, Opatija (Chorwacja), 8–10.06.2011, p. 68.
497. Walczyński S. (2011) Results of proficiency testing in the scope of homogeneity of feed mixtures. Proc. 18th Int. Conf. Krmiva, Book of Abstracts, Opatija (Chorwacja), 8–10.06.2011, p. 143.
498. Korol W., Rubaj J., Bielecka G. (2011) Wyniki badań składu chemicznego i wartości pokarmowej zbożowych suszonych wywarów gorzelnianych. Mat. XL Sesji Nauk. Kom. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Sterowanie metabolizmem u zwierząt poprzez żywienie, Piechowice, 15–17.06.2011, ss. 88–89.
499. Korol W., Rubaj J., Bielecka G. (2011) Wyniki badań składu chemicznego, wartości pokarmowej i czynników antyodżywczych w produktach sojowych. Mat. XL Sesji Nauk. Kom. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Sterowanie metabolizmem u zwierząt poprzez żywienie, Piechowice, 15–17.06.2011, ss. 14–15.
500. Bielecka G., Korol W., Rubaj J. (2011) Efektywność ekstrudowanych nasion soi i makuchu rzepakowego w żywieniu kurcząt brojlerów. Mat. XL Sesji Nauk. Kom. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Sterowanie metabolizmem u zwierząt poprzez żywienie, Piechowice, 15–17.06.2011, ss. 116–117.
501. Rubaj J., Korol W., Bielecka G. (2011) Efektywność pszennych suszonych wywarów gorzelnianych i makuchu rzepakowego w żywieniu kurcząt brojlerów. Mat. XL Sesji Nauk. Kom. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Sterowanie metabolizmem u zwierząt poprzez żywienie, Piechowice, 15–17.06.2011, ss. 152–153.
502. Korol W. (2011) Szacowanie niepewności oznaczania mikroelementów w paszach na podstawie badań biegłości. Mat. IV międz. konf. nauk.: Preparaty weterynaryjne: przygotowanie, kontrola jakości i zastosowanie, Lwów, 28–30.09.2011, Biul. Nauk.-Techn., 12, 3–4: 106–112.
503. Walczyński S. (2011) Jakość pasz w świetle wyników badań biegłości (PT) w zakresie homogeniczności. Mat. IV międz. konf. nauk.: Preparaty weterynaryjne: przygotowanie, kontrola jakości i zastosowanie, Lwów, 28–30.09.2011, Biul. Nauk.-Techn., 12, 3–4: 164–169.
504. Bielecka G. (2011) Szacowanie niepewności oznaczania podstawowych składników pokarmowych na podstawie wyników badań biegłości. Mat. IV międz. konf. nauk.: Preparaty weterynaryjne: przygotowanie, kontrola jakości i zastosowanie, Lwów, 28–30.09.2011, Biul. Nauk.-Techn., 12, 3–4: 86–90.
505. Rubaj J. (2011) Niepewność badania wybranych dodatków paszowych w mieszankach paszowych i premiksach na podstawie wyników porównań międzylaboratoryjnych. Mat. IV międz. konf. nauk.: Preparaty weterynaryjne: przygotowanie, kontrola jakości i zastosowanie, Lwów, 28–30.09.2011, Biul. Nauk.-Techn., 12, 3–4: 86–90.
506. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2011) Comparison of declared value of MEN for poultry compound feed with the value calculated from a regression equation. Proc. XXIIIth Int. Poultry Symp. PB WPSA: Science for poultry practice – poultry practice for science, 13–15.09.2011, Poznań, pp. 74–75.
507. Borys B. (2011) Effect of fattening lambs on rapeseed cake or DDGS diets with hay or pasture grazing. Proc. 8th Int. Symp. on the Nutrition of Herbivores (ISNH8): Advances in animal biosciences, Cambridge University Press, 2, 2, p. 504.
508. Borys B., Grześkiewicz S., Siekierko U., Grześkowiak E., Borys A. (2011) Lipid profile of raw and grilled lamb meat when using rapeseed cake or DDGS diets with hay or pasture grazing. Proc. 8th Int. Symp. on the Nutrition of Herbivores (ISNH8): Advances in animal biosciences, Cambridge University Press, 2, 2, p. 505.
509. Borys B., Grześkowiak E., Grześkiewicz S., Borys A., Kaczor U., Borzuta K. (2011) Wstępna ocena efektów stosowania makuchu rzepakowego i suszonego wywaru kukurydzianego w tuczu jagniąt w zakresie wyników tuczu, wartości rzeźnej i jakości mięsa. Mat. symp. nauk. projektu: Biożywność – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego, Jastrzębiec, 27.09.2011, ss. 57–63.
510. Migdał W., Pustkowiak H., Niwińska B., Migdał Ł. (2011) Właściwości tłuszczu wołowego. Mat. XIX Szkoły Zimowej Hodowców Bydła: Praktyka nauce – nauka praktyce, Zakopane, 4–8.04.2011, ss. 117–124.
511. Brzóska F., Pieszka M., Gąsior R. (2011) Tocotrienols and tocopherols in polish cereals – effect of species, form, cultivar and cultivation site. Mat. XL Sesji Nauk. Kom. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Sterowanie metabolizmem u zwierząt poprzez żywienie, Piechowice, 15–17.06.2011, ss. 17–18.
512. Hanczakowska E., Świątkiewicz M., Węglarzy K. (2011) Utilization of by-product of biofuel production: rape press cake and glycerol in piglet feeding. Mat. XL Sesji Nauk. Kom. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Sterowanie metabolizmem u zwierząt poprzez żywienie, Piechowice, 15–17.06.2011, s. 56–57.
513. Hanczakowska E., Niwińska B., Węglarzy K. (2011) The effect of glutamine and/or glucose to feed containing sodium butyrate on piglets performance and their after-effect of standard fattening results. Mat. XL Sesji Nauk. Kom. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Sterowanie metabolizmem u zwierząt poprzez żywienie, Piechowice, 15–17.06.2011, ss. 128–129.
514. Ligaszewski M., Koreleski J., Świątkiewicz S. (2011) Preliminary results of feeding experiments with Helix aspersa. Proc. 27th Polish Malacological Seminarium, Toruń, 06–08.04.2011, Folia Malacol., 20, 1, s. 15.
515. Niwińska B., Hanczakowska E., Węglarzy K. (2011) The effectiveness of reading calves receiving glutamine and glucose added to the feed containing sodium butyrate. Mat. XL Sesji Nauk. Kom. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Sterowanie metabolizmem u zwierząt poprzez żywienie, Piechowice, 15–17.06.2011, ss. 38–39.
516. Pieszka M., Bederska-Łojewska D., Janik A. (2011) Effect of feeding a complex probiotic and herbs supplement to sows in the second period of pregnancy to weaning on piglet rearing performance. Mat. XL Sesji Nauk. Kom. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Sterowanie metabolizmem u zwierząt poprzez żywienie, Piechowice, 15–17.06.2011, ss. 58–59.
517. Pieszka M., Roman A., Tombarkiewicz B., Rudzińska M., Migdał W. (2011) Immunological and oxidative status and lipid profile of blood serum of rats fed with addition of rapeseed, raspberry seed and strawberry seed oils. Proc. Vth Int. Conf.: Quality and safety in food production chain, Wrocław, 19–20.09.2011, pp. 135–136.
518. Szczurek W. (2011) Feeding whey protein concentrate to chickens: response to dietary level and duration on growth performance of broilers. Proc. XXIII Int. Poultry Symp. PB WPSA: Science for poultry practice – poultry practice for science, Poznań, 13–15.09.2011, pp. 118–119.
519. Świątkiewicz M., Hanczakowska E. (2011) The efficiency of distillers dried grains with solubles (DDGS) in sows and piglets feeding. Mat. XL Sesji Nauk. Kom. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Sterowanie metabolizmem u zwierząt poprzez żywienie, Piechowice, 15–17.06.2011, s. 163.
520. Świątkiewicz S., Koreleski J., Arczewska-Włosek A. (2011) Effect of inulin or oligofructose addition to the diet on performance indices and bone characteristics of broiler chickens. Mat. XL Sesji Nauk. Kom. Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Sterowanie metabolizmem u zwierząt poprzez żywienie, Piechowice, 15–17.06.2011, s. 43.
521. Świątkiewicz S., Koreleski J., Arczewska-Włosek A. (2011) Mineral utilization in laying hens fed diets supplemented with prebiotics or organic acids. Proc. XXIII Int. Poultry Symp. PB WPSA: Science for poultry practice – poultry practice for science, Poznań, 13–15.09.2011, p. 124.
522. Tomczyk G., Minta Z., Kwiatek K., Świątkiewicz S., Sieradzki Z. (2011) Surowce GMO w żywieniu drobiu a jego status zdrowotny. Proc. XXIII Int. Poultry Symp. PB WPSA: Science for poultry practice – poultry practice for science, Poznań, 13–15.09.2011, pp. 52–55.
523. Żyła K., Duliński R., Mika M., Pustkowiak H., Świątkiewicz S. (2011) Effects of inositol and inositol liberated by phyatases added to feeds on the quality of eggs in laying hens. Proc. XXIII Int. Poultry Symp. PB WPSA: Science for poultry practice – poultry practice for science, Poznań, 13–15.09.2011, p. 128.
524. Żyła K., Duliński R., Świątkiewicz S. (2011) Effects of biologically active substances generated by different phytases in poultry diets. Proc. VI Congress of Polish Biotechnology: IV EUROBIOTECH 2011 and Central European Congress of Life Science, Kraków, 12–15.10.2011, Acta Biochim. Pol., 58 (Suppl. 4), p. 130.
525. Żyła K., Grabacka M., Perzchalska M., Arczewska-Włosek A. (2011) Hematology of laying hens affected by myo-inositol or phytases added to low P, maize-soybean meal based diet. Proc. XXIII Int. Poultry Symp. PB WPSA: Science for poultry practice – poultry practice for science, Poznań, 13–15.09.2011, p. 126.
526. Szymczyk B., Frys-Żurek M. (2011) Effect of conjugated linoleic acid, vitamine E and plant oils on fatty acid composition, lipid oxidation and quality of chicken meat. Proc. XXIII Int. Poultry Symp. PB WPSA: Science for poultry practice – poultry practice for science, Poznań, 13–15.09.2011, pp. 159–160.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE, WYKŁADY NA SZKOLENIA, SEMINARIA

527. Dobrowolski R., Korol W. (2011) Odporność – ważna cecha metody badawczej. Mat. XVII Symp. Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB: Wymagania techniczne normy PN-EN ISO/IEC 17025 w praktyce laboratoryjnej – 3. Walidacja, Kołobrzeg, 22–24.05.2011, Krynica Górska, 25–27.09.2011, ss. 89–95.
528. Walczyński S., Korol W. (2011) Sposób oceny niejednorodności materiałów sypkich i niepewności pobierania próbek. Mat. XXVIII konf. nauk.-techn.: Materiały i mieszanki paszowe – aktualne wymagania, Kazimierz Dolny, 28–29.03.2011, ss. 28–29.
529. Korol W. (2011) Kryteria kwalifikacji materiałów i dodatków paszowych. Mat. XXVIII konf. nauk.-techn.: Materiały i mieszanki paszowe – aktualne wymagania, Kazimierz Dolny, 28–29.03.2011, ss. 30–31.
530. Bielecka G., Korol W. (2011) Ocena i wykorzystanie wyników badania składników odżywczych pasz w badaniach biegłości. Mat. XXVIII konf. nauk.-techn.: Materiały i mieszanki paszowe – aktualne wymagania, Kazimierz Dolny, 28–29.03.2011, s. 40.
531. Bielecka G. (2011) Walidacja oznaczania włókna surowego w paszach według metody Scharrera. Mat. XXVIII konf. nauk.-techn.: Materiały i mieszanki paszowe – aktualne wymagania, Kazimierz Dolny, 28–29.03.2011, s. 41.
532. Korol W., Bielecka G. (2011) Nowe równanie regresji do szacowania energii metabolicznej pasz dla świń. Mat. XXVIII konf. nauk.-techn.: Materiały i mieszanki paszowe – aktualne wymagania, Kazimierz Dolny, 28–29.03.2011, ss. 49–50.
533. Rubaj J., Korol W. (2011) Ocena i wykorzystanie wyników badania dodatków paszowych w porównaniach międzylaboratoryjnych. Mat. XXVIII konf. nauk.-techn.: Materiały i mieszanki paszowe – aktualne wymagania, Kazimierz Dolny, 28–29.03.2011, s. 53.
534. Rubaj J., Wójcik G. (2011) Walidacja metody oznaczania składu kwasów tłuszczowych w tłuszczach na cele paszowe. Mat. XXVIII konf. nauk.-techn.: Materiały i mieszanki paszowe – aktualne wymagania, Kazimierz Dolny, 28–29.03.2011, s. 54.
535. Rubaj J., Faszczewska E. (2011) Walidacja metody oznaczania witaminy K3 w paszach. Mat. XXVIII konf. nauk.-techn.: Materiały i mieszanki paszowe – aktualne wymagania, Kazimierz Dolny, 28–29.03.2011, s. 55.
536. Zniszczyńska A., Korol W. (2011) Walidacja oznaczania jodu w preparatach paszowych metodą chromatografii jonowej. Mat. XXVIII konf. nauk.-techn.: Materiały i mieszanki paszowe – aktualne wymagania, Kazimierz Dolny, 28–29.03.2011, s. 60.
537. Korol W., Rubaj J., Bielecka G. (2011) Niepewność przygotowania próbki do badań w laboratorium. Mat. V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej: Jakość w chemii analitycznej, Warszawa, 24–25.11.2011, ss. 44–45.
538. Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Walczyński S. (2011) Ocena dopuszczalnych tolerancji składników odżywczych i dodatków paszowych w świetle aktualnych wymagań. Mat. XXVIII konf. nauk.-techn.: Materiały i mieszanki paszowe – aktualne wymagania, Kazimierz Dolny, 28–29.03.2011, ss. 16–17.
539. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2011) Ocena wybranych materiałów paszowych na podstawie wieloletnich badań monitoringowych. Mat. XXVIII konf. nauk.-techn.: Materiały i mieszanki paszowe – aktualne wymagania, Kazimierz Dolny, 28–29.03.2011, ss. 16–17.
540. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2011) Statystyczna ocena wyników porównań międzylaboratoryjnych – nowe wymagania. Mat. semin. Statsoft Polska: Walidacja, biegłość i inne zagadnienia analizy danych w laboratorium, Warszawa, 24.10.2011, ss. 45–52.
541. Walczyński S. (2011) Homogeniczność pasz. Mat. XXVIII konf. nauk.-techn.: Materiały i mieszanki paszowe – aktualne wymagania, Kazimierz Dolny, 28–29.03.2011, ss. 26–27.
542. Borys B., Grześkowiak E., Borys A. (2011) Wpływ żywienia zielonką na jakość mięsa intensywnie tuczonych jagniąt. Mat. XXXV Dni Przemysłu Mięsnego, Symp. Nauk.-Techn.: Postęp w technologii mięsa. Nauka – Praktyce, Warszawa, 12.05. 2011, ss. 25–26.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

543. Wieczorek-Dąbrowska M., Malinowski E., Olszewski A. (2011) Możliwości wykorzystania kukurydzy w formie kiszonki z CCM w żywieniu krów w technologii TMR. Hod. Bydła, 9: 73–77.
544. Kamyczek M. (2011) Duża wydajność więcej problemów. Hoduj z Głową – Bydło, 1: 25–31.
545. Kamyczek M. (2011) Pasza w ciąży i laktacji. Tyg. Rol., ss. 1: 9–11.
546. Kamyczek M. (2011) Ile włókna dla loch?. Tyg. Rol., 12: 36–37.
547. Kamyczek M. (2011) Opłacalny tucznik. Tyg. Rol., 28: 2–3.
548. Kamyczek M. (2011) Zyski, gdy dużo prosiąt. Tyg. Rol., 31: 36–38.
549. Kamyczek M. (2011) Kukurydziane przysmaki. Tyg. Rol., 45: 33–35.
550. Korol W., Kwiatek K. (2011) Materiały i dodatki paszowe – aktualne wymagania. Pasze Przem., 20 (1): 1–8.
551. Korol W., Rubaj J., Bielecka G. (2011) Dodatki paszowe spełniające wymagania określone w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego. Pasze Przem., 20 (3): 23–33.
552. Korol W. (2011) Unijny kodeks dobrej praktyki etykietowania mieszanek paszowych dla zwierząt przeznaczonych do produkcji żywności. Pasze Przem., 20 (3): 10–19.
553. Korol W. (2011) Dobra praktyka wytwarzania pasz w gospodarstwie. Pasze Przem., 20 (4): 2–6.
554. Korol W., Nogalska B. (2011) Komitet Techniczny Nr 40 ds. Pasz – aktualna działalność normalizacyjna i perspektywy. Pasze Przem., 20 (4): 30–37.
555. Korol W., Rubaj J., Bielecka G., Walczyński S., Markowski J. (2011) Realizacja zadań laboratorium referencyjnego. Pasze Przem., 20 (4): 7–16.
556. Walczyński S. (2011) Próbki laboratoryjne – pobieranie i przygotowanie. Pasze Przem., 20 (4): 32–36.
557. Barowicz T., Pieszka M. (2011) Bezpieczna żywność dla zdrowia konsumenta. Hod. Drobiu, 11: 30–33.
558. Barowicz T., Pieszka M. (2011) Fitogenne stymulatory produkcyjności drobiarskiej. Hod. Drobiu, 9: 25–27.
559. Barowicz T., Pieszka M. (2011) Zdrowe jelita – zdrowe świnie. Hod. Trz. Chl., 5: 16–21.
560. Barowicz T., Pieszka M. (2011) Pasze GMO nie są zagrożeniem?. Hod. Trz. Chl., 9–10: 48–50.
561. Bilik K., Łopuszańska-Rusek M., Olszewski A. (2011) TMR w żywieniu jałówek. Hoduj z Głową, 4: 32–37.
562. Hanczakowska E. (2011) Gliceryna dla świń?. Top Agrar Polska – Top Świnie, 7: 22–25.
563. Janik A., Pieszka M. (2011) Dziedziczne choroby o charakterze recesywnym u bydła. Hoduj z Głową, 4: 72–76.
564. Koreleski J., Świątkiewicz S. (2011) Adiustacja stosunku elektrolitów w paszy w warunkach fermowych. Pol. Drob., 11: 14–15.
565. Pieszka M., Barowicz T. (2011) Białka krwi w żywieniu trzody chlewnej. Hod. Trz. Chl., 3: 10–13.
566. Pieszka M., Barowicz T. (2011) Stosuj chelaty to się opłaca. Hod. Trz. Chl., 11–12: 5–7.
567. Pieszka M., Barowicz T. (2011) CLA w mieszankach dla tuczników. Hod. Trz. Chl., 3: 14–17.
568. Pieszka M., Barowicz T. (2011) Witamina E – rola w produkcji zwierzęcej. Hod. Bydła, 12: 32–35.
569. Pieszka M., Barowicz T. (2011) Ksantofile – dodatki do pasz dla drobiu. Hod. Drobiu, 10–11: 16–20.

INSTRUKCJE WDROŻENIOWE I UPOWSZECHNIENIOWE

570. Gąsior R., Szczypuła M. (2011) Walidacja metody oznaczania zawartości jodu w mleku metodą katalityczno-kolorymetryczną po mineralizacji w nadsiarczanie amonu. Instr. wdroż. Wyd. IZ PIB, Kraków, i-1/11, 12 ss.
571. Gąsior R. (2011) Walidacja metody oznaczania jodu w moczu metodą katalityczno-kolorymetryczną po mineralizacji w nadsiarczanie amonu. Instr. wdroż. Wyd. IZ PIB, Kraków, i-3/11, 12 ss.

BROSZURY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE

572. Koreleski J., Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A. (2011) Znaczenie optymalnego poziom elektrolitów w paszy dla kurcząt brojlerów. Brosz. upowszechn. IZ PIB, Kraków, b-3/11, 16 ss.
573. Pieszka M., Janik A., Bederska-Łojewska D. (2011) Poprawa wskaźników odchowu prosiąt ssących poprzez dodatki paszowe dla loch w okresie okołoporodowym. Brosz. upowszechn. IZ PIB, Kraków, b-7/11, 20 ss.
574. Świątkiewicz M. (2011) Zastosowanie suszonego zbożowego wywaru gorzelnianego (DDGS) z kukurydzy w tuczu świń. Brosz. upowszechn. IZ PIB, Kraków, b-1/11, 20 ss.
575. Świątkiewicz M. (2011) Żywienie loch i prosiąt mieszankami paszowymi z udziałem suszonego zbożowego wywaru gorzelnianego (DDGS) z kukurydzy. Brosz. upowszechn. IZ PIB, Kraków, b-2/11, 20 ss.

PODRĘCZNIKI I WYDAWNICTWA KSIĄŻKOWE

576. Korman K. (2011) Bilans paszowy. W: Hodowla, chów i użytkowanie owiec, red. R. Niżnikowski. Wyd. Wieś Jutra Sp. z o.o., Warszawa, ss. 140–145.
577. Pakulski T. (2011) Pasze. W: Hodowla, chów i użytkowanie owiec, red. R. Niżnikowski. Wyd. Wieś Jutra Sp. z o.o., Warszawa, ss. 113–119.
578. Barabasz B., Bielański P., Gugołek A., Kowalska D., Świątkiewicz S., Zoń A. (2011) Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz. W: Normy żywienia zwierząt futerkowych, red. A. Gugołek. Wyd. IFŻZ PAN, Jabłonna, 110 ss.

Technologia, Ekologia i Ekonomika Produkcji Zwierzęcej

PRACE ORYGINALNE

579. Tomza-Marciniak A., Pilarczyk B., Wieczorek-Dąbrowska M., Bąkowska M., Witczak A., Hendzel D. (2011) Polychlorinated biphenyl (PCB) residues in European roe deer (Capreolus capreolus) and red deer (Cervus elaphus) from north-western Poland. Chem. Ecol., 27 (6): 493–501.
580. Sosnówka-Czajka E., Herbut E., Skomorucha I., Muchacka R. (2011) Welfare levels in heritage breed vs. commercial laying hens in the litter system. Ann. Anim. Sci., 11, 4: 585–595.
581. Szewczyk A. (2011) Oddziaływanie bodźców zapachowych na warchlaki w okresie okołoodsadzeniowym. Rocz. Nauk. Zoot., 38, 1: 97–104.
582. Radkowska I., Radkowski A. (2011) Wpływ dolistnego nawożenia cynkiem i miedzią runi łąkowej na wartość pokarmową kiszonek oraz jakość mleka krowiego uzyskanego w okresie ich skarmiania. Rocz. Nauk. Zoot., 38, 2: 219–226.
583. Kaczor A., Paschma J., Olszewski A., Paraponiak P. (2011) Wpływ rodzaju podłoża w boksach legowiskowych na komfort wypoczynku krów oraz poziom komórek somatycznych w mleku. Rocz. Nauk. Zoot., 38, 2: 245–255.
584. Paraponiak P., Paschma J., Kaczor A. (2011) Wyniki odchowu oraz jakość surowca rzeźnego pozyskanego od jagniąt utrzymywanych na pastwiskach ekologicznych i nawożonych mineralnie. Rocz. Nauk. Zoot., 38, 2: 257–267.
585. Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E., Muchacka R. (2011) Wpływ systemu odchowu na wyniki produkcyjne i wybrane wskaźniki stresu we krwi kurcząt brojlerów różnego pochodzenia. Rocz. Nauk. Zoot., 38, 2: 269–278.
586. Ligaszewski M., Łysak A., Janas P., Mach-Paluszkiewicz Z. (2011) The effect of on farmer populations of Helix aspersa O. F. Müller, 1774. Folia Malacol., 19 (1): 41–49.
587. Krawczyk W., Walczak J., Herbut E. (2011) Przemiany azotu w odchodach z produkcji zwierzęcej. Przem. Chem., 5 (90): 866–869.
588. Walczak J., Herbut E., Krawczyk W. (2011) Mitygacja gazów cieplarnianych z produkcji zwierzęcej. Przem. Chem., 5 (90): 1053–1057.
589. Sowula-Skrzyńska E., Szumiec A., Borecka A., Skrzyński G. (2011) Wpływ dopłat wyrównawczych do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) na dochodowość gospodarstw produkujących wołowinę w różnych regionach kraju. Rocz. Nauk. SERiA, XIII, 4: 160–166.
590. Borecka A., Sowula-Skrzyńska E., Szumiec A. (2011) Wyniki ekonomiczne gospodarstw produkujących mleko w regionie Podkarpacia. Rocz. Nauk. SERiA, XIII, 2: 57–61.
591. Szumiec A., Borecka A., Sowula-Skrzyńska E. (2011) Dochodowość produkcji żywca drobiowego w wybranych fermach w regionie Polski Północnej w zależności od skali produkcji. Rocz. Nauk. SERiA, XIII, 3: 336–339.
592. Radkowski A., Radkowska I. (2011) Estimation of the quality and nutritional value of hay from the selected individual farms located in the region of Krakow-Czestochowa Jura. Part II. Content of Macroelements. Ecol. Chem. Eng. A., 18, 3: 413–417.
593. Radkowski A., Radkowska I. (2011) Estimation of the nutritional value of hay from selected individual farms in the region of Krakow-Czestochowa Jura. Part I. The content of organic compounds and nutritional value. Ecol. Chem. Eng. A., 18, 11: 1521–1525.
594. Radkowski A., Radkowska I. (2011) Effect of microelement fertilization on the quality and nutritional value of the meadow sward hay. Part. I. The content of organic components and nutritional value. Ecol. Chem. Eng. A., 18, 8: 111–115.
595. Radkowski A. (2011) Effect of microelement fertilization on the quality and nutritional value of the meadow sward hay. Part. II. The content of macroelements. Ecol. Chem. Eng. A., 18, 12: 1737–1741.
596. Węglarzy K., Bereza M., Pellar A., Stekla J. (2011) Opyt raboty zawoda poproizwodstwu biotoplima w sielskom hozjajstwie. W: Nauczno-techniczeskij progress w żiwotnowodstwie – innowacjonnyje technologii i modernizacja w otrasli. Sbornik naucznych trudow, Rosyjska Akademia Nauk Rolniczych, 22, 1: 264–269.
597. Węglarzy K., Bereza M., Pellar A., Stekla J. (2011) Modelnaja biogazowaja ustanowka i jeje wlijanie na uluczszenie wneszniej srjedy. W: Nauczno-techniczeskij progress w żiwotnowodstwie – innowacjonnyje technologii i modernizacja w otrasli. Sbornik naucznych trudow, Rosyjska Akademia Nauk Rolniczych, 22, 3: 222–227.
598. Węglarzy K., Skrzyżala I., Pellar A. (2011) Agrobiogazownia w Kostkowicach. Pierwsze doświadczenia. J. Res. Appl. Agr. Eng., 58 (4): 189–192.
599. Węglarzy K., Skrzyżala I., Pellar A. (2011) Użytkowanie mięsne owiec w warunkach gospodarstwa ekologicznego. J. Res. Appl. Agr. Eng., 58 (4): 193–197.
600. Borys B., Borys A., Oprządek J., Przegalińska-Gorączkowska M. (2011) Effect of sex and fattening intensity on health-promoting value of lamb meat. Anim. Sci. Pap. Rep., 29, 4: 331–342.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

601. Żychlińska-Buczek J., Sowula-Skrzyńska E., Skrzyński G., Nędzi M. (2011) Dobrostan a wyposażenie obór. W: Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem poprawy struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych, ochrony środowiska i standardów UE, red. W. Romaniuk, Wyd. ITP, Falenty-Warszawa, ss. 214–219.
602. Walczak J. (2011) Opracowanie modelowego rozwiązania gospodarstwa ekologicznego ukierunkowanego na wielogatunkową produkcję zwierzęcą. W: Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego w 2010 r. Wyd. MRiRW, Warszawawa-Falenty, s. 253–261.
603. Walczak J. (2011) Wpływ warunków środowiskowych na efektywność produkcji ekologicznego chowu bydła mięsnego. W: Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego w 2010 r. Wyd. MRiRW, Warszawawa-Falenty, s. 263–273.
604. Węglarzy K., Białek-Brodocz M., Pellar A. (2011) Aspekty ekonomiczne produkcji roślinnej. W: Poradnik Rolnika Ekologicznego. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 111–118.
605. Węglarzy K., Bereza M. (2011) Ekologiczny chów zwierząt gospodarskich – praktyczne wskazówki. 1. Bydło mleczne. W: Poradnik Rolnika Ekologicznego. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 137–155.
606. Węglarzy K., Skrzyżala I., Bereza M. (2011) Ekologiczny chów zwierząt gospodarskich – praktyczne wskazówki. Bydło mięsne. W: Poradnik Rolnika Ekologicznego. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 156–176.
607. Bereza M., Węglarzy K. (2011) Ekologiczny chów zwierząt gospodarskich – praktyczne wskazówki. Trzoda chlewna. W: Poradnik Rolnika Ekologicznego. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 177–190.
608. Węglarzy K., Skrzyżala I., Bereza M. (2011) Ekologiczny chów zwierząt gospodarskich – praktyczne wskazówki. Owce. W: Poradnik Rolnika Ekologicznego. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 191–215.
609. Węglarzy K., Bereza M., Stekla J. (2011) Jakość produktów ekologicznych. W: Poradnik Rolnika Ekologicznego. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 244–252.
610. Węglarzy K., Pellar A., Stekla J. (2011) Praktyczne wskazówki dotyczące produkcji roślinnej. W: Poradnik Rolnika Ekologicznego. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 64–69.

PRACE PRZEGLĄDOWE

611. Hrycyniak I., Janinowicz I., Grynżewski N., Węglarzy K. (2011) Uzyskiwanie dodatkowej produkcji ryb poprzez racjonalne wykorzystanie pasz naturalnych w stawach. Wiad. Zoot., XLIX, 2: 53–60.
612. Węglarzy K., Skrzyżala I., Pellar A. (2011) Program „OWCA PLUS” w kultywowaniu tradycji owczarskich na Ziemi Cieszyńskiej. Wiad. Zoot., XLIX, 3: 27–35.
613. Węglarzy K. (2011) Wspólna Polityka Rolna – projekt zmian i nowych ustaleń na lata 2014–2020. Wiad. Zoot., XLIX, 4: 77–80.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

614. Muchacka R., Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I. (2011) Effect of housing system on productivity of broiler chickens. Proc. XXIII Int. Poultry Symp. PB WPSA: Science for poultry practice – poultry practice for science, Poznań, 13–15.09.2011, p. 177.
615. Muchacka R., Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I. (2011) Productivity of chickens for fattening raised under different systems. Mat. międz. konf. nauk.: Aktualne wyzwania naukowe w chowie i hodowli zwierząt, Kraków, 17.06.2011, s. 99.
616. Herbut E., Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Muchacka R. (2011) Comparison of behaviour of commercial hens in the barn system. Proc. XXIII Int. Poultry Symp. PB WPSA: Science for poultry practice – poultry practice for science, Poznań, 13–15.09.2011, pp. 158–159.
617. Muchacka R., Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E. (2011) Quality of meat from broiler chickens reared under organic conditions. Proc. XXIII Int. Poultry Symp. PB WPSA: Science for poultry practice – poultry practice for science, Poznań, 13–15.09.2011, p. 191.
618. Pilarczyk B., Wieczorek-Dąbrowska M., Tomza-Marciniak A., Malinowski E., Tylkowska A. (2011) Pasożyty przewodu pokarmowego w gospodarstwie ekologicznym z terenu Pomorza Zachodniego. Mat. LXXVI Zjazdu Naukowego PTZ: Znaczenie tradycji w chowie i hodowli zwierząt w dobie globalizacji, Poznań, 14–16.09.2011, s. 155.
619. Pilarczyk B., Tomza-Marciniak A., Wieczorek-Dąbrowska M., Malinowski E., Binerowska B., Kuba J. (2011) Ocena stężenia selenu w surowicy krów utrzymywanych w gospodarstwie tradycyjnym i ekologicznym w powiązaniu ze wskaźnikami hematologicznymi. Mat. LXXVI Zjazdu Naukowego PTZ: Znaczenie tradycji w chowie i hodowli zwierząt w dobie globalizacji, Poznań, 14–16.09.2011, ss. 68–69.
620. Pilarczyk B., Wieczorek-Dąbrowska M., Tomza-Marciniak A., Miszczak R. (2011) Pasożyty przewodu pokarmowego koni w gospodarstwie ekologicznym z terenu Pomorza Zachodniego. Mat. konf. nauk.: Środowiskowe zagrożenia zdrowia ludzi i zwierząt, Szczecin, 18.11.2011, s. 57.
621. Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E., Muchacka R. (2011) Effect of reading system on production results and some biochemical blood parameters in broiler chickens from three commercial lines. Mat. międz. konf. nauk.: Aktualne wyzwania naukowe w chowie i hodowli zwierząt, Kraków, 17.06.2011, s. 135.
622. Sosnówka-Czajka E., Muchacka R., Skomorucha I. (2011) Frequency of farm animals species in organic farms monitored in 2010. Mat. międz. konf. nauk.: Aktualne wyzwania naukowe w chowie i hodowli zwierząt, Kraków, 17.06.2011, s. 137.
623. Sosnówka-Czajka E., Muchacka R., Skomorucha I. (2011) Productivity of laying hens reared under organic conditions. Proc. XXIII Int. Poultry Symp. PB WPSA: Science for poultry practice – poultry practice for science, Poznań, 13–15.09.2011, p. 181.
624. Sosnówka-Czajka E., Muchacka R., Radkowska I., Skomorucha I., Herbut E., Puchała M. (2011) Effect of botanical composition of free-range diet on quality of organic eggs. Proc. XXIII Int. Poultry Symp. PB WPSA: Science for poultry practice – poultry practice for science, Poznań, 13–15.09.2011, pp. 202–203.
625. Herbut E. (2011) Ocena parametryczna jednostek naukowych i jej skutki. Mat. XVIII konf. nauk.: Postęp naukowo-techniczny i organizacyjny w rolnictwie, Zakopane, 14–18.02.2011.
626. Herbut E. (2011) Wprowadzenie do zarządzania badaniami naukowymi. Mat. konf. nauk.: Zarządzanie badaniami naukowymi, Kraków, 15.10.2011.
627. Ligaszewski M., Koreleski J., Świątkiewicz S. (2011) Wstępne wyniki doświadczeń żywieniowych prowadzonych na ślimaku Helix aspersa. Mat. XXVII Krajowego Seminarium Malakologicznego: Problemy współczesnej malakologii, Tleń, 6–8.04.2011, s. 21.
628. Borecka A., Sowula-Skrzyńska E., Skrzyński G. (2011) Efektywność ekonomiczna gospodarstw produkujących mleko w zależności od skali produkcji. Mat. XIX Szkoły Zimowej Hodowców Bydła: Praktyka nauce – nauka praktyce, Zakopane, 4–8.04.2011, s. 65.
629. Sowula-Skrzyńska E., Skrzyński G., Żychlińska-Buczek J., Borecka A. (2011) Analiza zależności między wskaźnikami rozrodu a dochodowością gospodarstw. Mat. XIX Szkoły Zimowej Hodowców Bydła: Praktyka nauce – nauka praktyce, Zakopane, 4–8.04.2011, s. 206.
630. Skrzyński G., Sowula-Skrzyńska E., Żychlińska-Buczek J., Olejak J., Borecka A. (2011) Ocena adaptacji importowanego bydła mlecznego do warunków polskich. Mat. XIX Szkoły Zimowej Hodowców Bydła: Praktyka nauce – nauka praktyce, Zakopane, 4–8.04.2011, ss. 98–99.
631. Borecka A., Sowula-Skrzyńska E., Skrzyński G. (2011) Horizontal integration of dairy producers as a factor improving profitability. Mat. międz. konf. nauk.: Aktualne wyzwania naukowe w chowie i hodowli zwierząt, Kraków, 17.06.2011, s. 56.
632. Sowula-Skrzyńska E., Borecka A., Skrzyński G. (2011) Analysis of factors influencing the income in sheep farms. Mat. międz. konf. nauk.: Aktualne wyzwania naukowe w chowie i hodowli zwierząt, Kraków, 17.06.2011, s. 138.
633. Sowula-Skrzyńska E., Borecka A., Skrzyński G., Żychlińska-Buczek J. (2011) Effect of subsidies on the economic efficiency of dairy farms. Mat. międz. konf. nauk.: Aktualne wyzwania naukowe w chowie i hodowli zwierząt, Kraków, 17.06.2011, s. 139.
634. Skrzyński G., Sowula-Skrzyńska E., Borecka A., Żychlińska-Buczek J., Janas A. (2011) Comparition of genetic groups in a herd of dairy cattle. Mat. międz. konf. nauk.: Aktualne wyzwania naukowe w chowie i hodowli zwierząt, Kraków, 17.06.2011, s. 136.
635. Żychlińska-Buczek J., Czerniawska-Piątkowska E., Sowula-Skrzyńska E., Skrzyński G. (2011) Kształtowanie się parametrów płodności u krów rasy czarno-białej i polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Mat. konf. nauk.: Środowiskowe zagrożenia zdrowia ludzi i zwierząt, Szczecin, 18.11.2011, s. 62.
636. Żychlińska-Buczek J., Sowula-Skrzyńska E., Skrzyński G., Mroziak A. (2011) Management conditions and cow fertility traits. Mat. międz. konf. nauk.: Aktualne wyzwania naukowe w chowie i hodowli zwierząt, Kraków, 17.06.2011, s. 159.
637. Borecka A. (2011) Effect of horizontal integration on the development of income producing livestock farms pork. Mat. międz. konf. nauk.: Aktualne wyzwania naukowe w chowie i hodowli zwierząt, Kraków, 17.06.2011, s. 57.
638. Szumiec A. (2011) Determination of Pearson’s correlation coefficients between the purchase price of milk and the retail price of selected traditional dairy products. Mat. międz. konf. nauk.: Aktualne wyzwania naukowe w chowie i hodowli zwierząt, Kraków, 17.06.2011, s. 144.
639. Mazur D. (2011) Zastosowanie kamery termograficznej w rozrodzie świń. Mat. międz. konf. nauk.: Aktualne wyzwania naukowe w chowie i hodowli zwierząt, Kraków, 17.06.2011, s. 72.
640. Kaczor A. (2011) Alternatywne podłoża w boksach legowiskowych. Mat. XVII międz. konf. nauk.: Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych, ochrony środowiska i standardów UE, Warszawa, 20–21.09.2011, ss. 70–75.
641. Kaczor A. (2011) Warunki termiczne w oborach wolnostanowiskowych typu otwartego. Mat. XIX Szkoły Zimowej Hodowców Bydła: Praktyka nauce – nauka praktyce, Zakopane, 4–8.04.20011, ss. 256–257.
642. Radkowska I. (2011) Effect of grazing dairy cows for basic morphological components of blood. Mat. międz. konf. nauk.: Aktualne wyzwania naukowe w chowie i hodowli zwierząt, Kraków, 17.06.2011, s. 161.
643. Węglarzy K., Skrzyżala I. (2011) Porównanie owczarstwa krajowego z owczarstwem w Słowacji. Mat. LXXVI Zjazdu Naukowego PTZ: Znaczenie tradycji w chowie i hodowli zwierząt w dobie globalizacji, Poznań, 14–16.09.2011, s. 130–131.
644. Borys B., Grześkiewicz S., Borys A., Siekierko U. (2011) Wstępna analiza profilu lipidowego mięsa kulinarnego jagniąt owcy kołudzkiej w zależności od wybranych czynników genetycznych i żywieniowych. Mat. LXXVI Zjazdu Naukowego PTZ: Znaczenie tradycji w chowie i hodowli zwierząt w dobie globalizacji, Poznań, 14–16.09.2011, s. 135.
645. Borys B., Grześkowiak E., Lisiak B., Borzuta K. (2011) Wstępna analiza jakości mięsa kulinarnego jagniąt owcy kołudzkiej w zależności od wybranych czynników genetycznych i żywieniowych. Mat. LXXVI Zjazdu Naukowego PTZ: Znaczenie tradycji w chowie i hodowli zwierząt w dobie globalizacji, Poznań, 14–16.09.2011, s. 136.
646. Jarzynowska A., Pakulski T. (2011) Wpływ częściowej substytucji mleka owczego pozyskiwanego w warunkach żywienia letniego, mlekiem krowim na uzysk i skład dojrzewającego sera półtwardego. Mat. LXXVI Zjazdu Naukowego PTZ: Znaczenie tradycji w chowie i hodowli zwierząt w dobie globalizacji, Poznań, 14–16.09.2011, s. 138.
647. Jarzynowska A., Piwczyński D. (2011) Zależności między składem mleka owczego i owczo-krowiego a uzyskiem półtwardego sera dojrzewającego. Mat. LXXVI Zjazdu Naukowego PTZ: Znaczenie tradycji w chowie i hodowli zwierząt w dobie globalizacji, Poznań, 14–16.09.2011, s. 139.
648. Pakulski T. (2011) Microbiological quality of maturing semi-hard sheep cheese. Proc. Vth Int. Conf.: Quality and safety in food production chain, Wrocław, 19–20.09.2011, pp. 121–122.
649. Pakulski T., Borys M. (2011) Wpływ technologii produkcji serów owczych na ich skład i zawartość składników mineralnych. Mat. LXXVI Zjazdu Naukowego PTZ: Znaczenie tradycji w chowie i hodowli zwierząt w dobie globalizacji, Poznań, 14–16.09.2011, s. 151.
650. Pakulski T., Jarzynowska A., Bagnicka E. (2011) Zawartość witaminy A i E w mleku i serach owczych. Mat. LXXVI Zjazdu Naukowego PTZ: Znaczenie tradycji w chowie i hodowli zwierząt w dobie globalizacji, Poznań, 14–16.09.2011, s. 152.
651. Pakulski T., Jarzynowska A., Bagnicka E. (2011) Określenie możliwości pozyskiwania serów „Przyzagrodowych” z mleka owczego. Mat. Sympozjum naukowego projektu: Biożywność – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego, Jastrzębiec, 27.09.2011, ss. 64–69.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE, WYKŁADY NA SZKOLENIA, SEMINARIA

652. Sowula-Skrzyńska E. (2011) Analiza wybranych czynników determinujących opłacalność produkcji owczarskiej. Mat. konf. nauk.-techn.: Możliwości poprawy efektywności chowu owiec i kóz w Polsce w ujęciu regionalnym, Kołuda Wielka, 21–22.06.2011, ss. 14–15.
653. Węglarzy K., Skrzyżala I., Pellar A. (2011) Program „Owca Plus” w kultywowaniu tradycji owczarskich na Ziemi Cieszyńskiej. Mat. konf. nauk.-techn.: Możliwości poprawy efektywności chowu owiec i kóz w Polsce w ujęciu regionalnym, Kołuda Wielka, 21–22.06.2011, ss. 26–27.
654. Bogacz W., Borys B. (2011) Wykorzystanie owiec w gospodarstwie wyspecjalizowanym w produkcji warzywniczej. Mat. konf. nauk.-techn.: Możliwości poprawy efektywności chowu owiec i kóz w Polsce w ujęciu regionalnym, Kołuda Wielka, 21–22.06.2011, ss. 36–37.
655. Borys B., Brzostowski H. (2011) Funkcje produkcyjne, ekologiczne i agroturystyczne owiec na przykładzie gospodarstwa Ciche Wody k. Węgorzewa. Mat. konf. nauk.-techn.: Możliwości poprawy efektywności chowu owiec i kóz w Polsce w ujęciu regionalnym, Kołuda Wielka, 21–22.06.2011, ss. 39–40.
656. Borys B. (2011) Wstępna analiza efektywności tuczu jagniąt plenno-mlecznej owcy kołudzkiej w zależności od wybranych czynników genetycznych i żywieniowych. Mat. konf. nauk.-techn.: Możliwości poprawy efektywności chowu owiec i kóz w Polsce w ujęciu regionalnym, Kołuda Wielka, 21–22.06.2011, ss. 53–54.
657. Borys B. (2011) Wstępna analiza wartości rzeźnej jagniąt plenno-mlecznej owcy kołudzkiej w zależności od wybranych czynników genetycznych i żywieniowych. Mat. konf. nauk.-techn.: Możliwości poprawy efektywności chowu owiec i kóz w Polsce w ujęciu regionalnym, Kołuda Wielka, 21–22.06.2011, ss. 55–56.
658. Jarzynowska A. (2011) Właściwości pro- i antymiażdżycowe tłuszczu półtwardych serów owczych i owczo-krowich wyrabianych z surowca pozyskiwanego od zwierząt w warunkach zimowego żywienia. Mat. konf. nauk.-techn.: Możliwości poprawy efektywności chowu owiec i kóz w Polsce w ujęciu regionalnym, Kołuda Wielka, 21–22.06.2011, ss. 63–64.
659. Niżnikowski R., Niemczyk J., Borys B., Bogacz W., Puza A., Sobociński J. (2011) Rola i znaczenie Funduszu Promocji Mięsa Owczego. Mat. konf. nauk.-techn.: Możliwości poprawy efektywności chowu owiec i kóz w Polsce w ujęciu regionalnym, Kołuda Wielka, 21–22.06.2011, s. 13.
660. Pakulski T. (2011) Przyfermowa produkcja przetworów z mleka owczego na przykładzie IZ PIB ZD Kołuda Wielka. Mat. konf. nauk.-techn.: Możliwości poprawy efektywności chowu owiec i kóz w Polsce w ujęciu regionalnym, Kołuda Wielka, 21–22.06.2011, ss. 60–62.
661. Strzelecki J., Borys B., Grześkowiak E., Borys A., Magda F., Lisiak B. (2011) Wpływ metody tuczu i pochodzenia rasowego jagniąt na uzysk podstawowych elementów i mięsa kulinarnego z półtuszy. Mat. XXXV Dni Przemysłu Mięsnego, Sympozjum nauk.-techn.: Postęp w technologii mięsa. Nauka – Praktyce, Warszawa, 12.05.2011, ss. 27–28.
662. Paraponiak P. (2011) Owczarstwo ekologiczne szansą na poprawę rentowności produkcji oraz uzyskanie najwyższej jakości produktów. Mat. konf. nauk.-techn.: Możliwości poprawy efektywności chowu owiec i kóz w Polsce w ujęciu regionalnym, Kołuda Wielka, 21–22.06.2011, ss. 17–18.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

663. Herbut E., Krawczyk W., Walczak J. (2011) Przechowywanie odchodów drobiowych i jego skutki. Pol. Drob., 9: 28–29.
664. Krawczyk W. (2011) Sposoby przechowywania odchodów zwierząt. Inf. Roln., 2 (6): 34–35.
665. Żychlińska-Buczek J., Sowula-Skrzyńska E., Skrzyński G. (2011) Zapewnić cielętom właściwe warunki. Hodowca Bydła, 6: 18–23.
666. Radkowski A., Radkowska I. (2011) Porównanie dwóch najczęściej stosownych metod konserwowania zielonej masy z użytków zielonych – suszenia i zakiszania. Hodowca Bydła, 1: 22–25.
667. Radkowski A., Radkowska I. (2011) Czynniki wpływające na wysokość plonu zielonej masy. Hodowca Bydła, 2: 44–49.
668. Radkowski A., Radkowska I. (2011) Trawy pastewne jako surowiec do produkcji kiszonek. Hodowca Bydła, 3: 6–11.
669. Radkowski A., Radkowska I. (2011) Gospodarka nawozami naturalnymi na użytkach zielonych. Hodowca Bydła, 3: 12–17.
670. Radkowska I., Radkowski A. (2011) Zastosowanie ziół w żywieniu krów mlecznych. Hodowca Bydła, 5: 20–23.
671. Radkowski A., Radkowska I. (2011) Czynniki wpływające na jakość kiszonek z użytków zielonych. Hodowca Bydła, 5: 6–11.
672. Radkowska I., Radkowski A. (2011) Kontrola stanu zdrowia bydła mlecznego. Hodowca Bydła, 6: 30–35.
673. Radkowski A., Radkowska I. (2011) Najczęstsze sposoby użytkowania łąk i pastwisk. Zielonki. Hodowca Bydła (nr. spec.), ss. 26–31.
674. Radkowski A., Radkowska I. (2011) Chwasty łąkowe i ich podział. Zielonki. Hodowca Bydła (nr. spec.), ss. 60–63.
675. Radkowska I., Radkowski A. (2011) Zaburzenia metaboliczne wynikające z niewłaściwego żywienia krów mlecznych. Hodowca Bydła, 12: 8–13.

INSTRUKCJE WDROŻENIOWE I UPOWSZECHNIENIOWE

676. Ligaszewski M., Węglarzy K., Bereza M., Stekla J. (2011) Zastosowanie granulatu Polikarp w celu poprawy wartości dietetycznej mięsa karpia towarowego (Cyprinus carpio L.) w ostatnim, trzecim roku cyklu produkcyjnego. Instr. wdroż. Wyd. IZ PIB, Kraków, i-5/11, 20 ss.
677. Paschma J., Kaczor A., Paraponiak P. (2011) Możliwość poprawy środowiska hodowlanego świń w warunkach zastosowania w paszy dodatku ziół. Instr. wdroż. Wyd. IZ PIB, Kraków, i-7/11, 12 ss.
678. Jarzynowska A., Pakulski T. (2011) Warzenie dojrzewającego sera półtwardego z mleka owczo-krowiego w warunkach przyfermowych. Instr. wdroż. Wyd. IZ PIB, Kraków, i-2/11, 20 ss.

BROSZURY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE

679. Sowula-Skrzyńska E. (2011) Przegląd programów komputerowych z produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz ekonomiki rolnictwa. W: Zastosowanie komputera i wybranych programów komputerowych w procesie zarządzania gospodarstwem rolnym. Mat. szkol. Wyd. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, O. Kraków, ss. 6–24.
680. Bielińska H. (2011) Gęś Biała Kołudzka® – charakterystyka wartości kulinarnej i odżywczej. Mat. szkol. – Brosz. upowszechn. Wyd. w ramach PROW 2007–2013, MRiRW, ss. 1–4.
681. Borys B., Niżnikowski R., Korman K. (2011) Produkcja mięsa wysokiej jakości szansą opłacalności produkcji. Mat. szkol. Wyd. AGROEXPERT Ośrodek Badań i Doradztwa dla Rolnictwa, Warszawa, ss. 1–59.

INNE

682. Borys B. (2011) Możliwości poprawy efektywności chowu owiec i kóz w Polsce w ujęciu regionalnym. Konferencja naukowo-techniczna w Kołudzie Wielkiej. Wiad. Zoot., XLIX, 3: 3–8.
683. Borys B., Bogacz W. (2011) Wykorzystanie owiec w gospodarstwie wyspecjalizowanym w produkcji warzywniczej. Wiad. Zoot., XLIX, 3: 73–78.
684. Niżnikowski R., Borys B., Niemczyk J., Bogacz W., Puza A. (2011) Rola i znaczenie Funduszu Promocji Mięsa Owczego. Wiad. Zoot., XLIX, 3: 79–84.
685. Wójcik P., Walczak J., Fijał J. (2011) Tworzenie gospodarstwa ekologicznego na bazie istniejącej infrastruktury technicznej i hodowlanej na przykładzie ZD IZ PIB Chorzelów. Wiad. Zoot., XLIX, 3: 91–99.
686. Jarzynowska A. (2011) Instytut Zootechniki PIB Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka – Polskim Producentem Żywności. Wiad. Zoot., XLIX, 3: 100–101.
687. Wójcik P., Wieczorek-Dąbrowska M., Walczak J., Malinowski E. (2011) Tworzenie stada bydła mięsnego w warunkach chowu ekologicznego na bazie istniejącej infrastruktury technicznej i hodowlanej na przykładzie ZD IZ PIB Kołbacz. Wiad. Zoot., XLIX, 4: 81–87.
688. Węglarzy K., Skrzyżala I., Pellar A. (2011) Program „Owca Plus” w kultywowaniu tradycji owczarskich na Ziemi Cieszyńskiej. Kalendarz z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa 2012. Wyd. Związek Podhalan Oddział Górali Śląskich, ss. 51–62.

PODRĘCZNIKI I WYDAWNICTWA KSIĄŻKOWE

689. Borys B. (2011) Jakość i właściwości mięsa owczego. W: Hodowla, chów i użytkowanie owiec, red. R. Niżnikowski. Wyd. Wieś Jutra Sp. z o.o., Warszawa, ss. 157–161.
690. Borys B. (2011) Budownictwo inwentarskie dla owiec. W: Hodowla, chów i użytkowanie owiec, red. R. Niżnikowski. Wyd. Wieś Jutra Sp. z o.o., Warszawa, ss. 224–232.
691. Borys B. (2011) Mechanizacja produkcji owczarskiej. W: Hodowla, chów i użytkowanie owiec, red. R. Niżnikowski. Wyd. Wieś Jutra Sp. z o.o., Warszawa, ss. 233–238.