Spis publikacji

Spis publikacji (2015)

Genetyka i Hodowla Zwierząt

1. Mucha A., Tyra M. (2015) Nasienie knurów wprowadzone do obrotu. Stan hodowli i wyniki oceny świń, XXXIII: 72-74.

PRACE ORYGINALNE

2. Cwynar M., Wójcik P. (2015) Wpływ przedłużonych laktacji na produkcję i skład mleka bydła rasy PHF i ZB. Wiadomości Zootechniczne, 1: 17-25.
3. Czajkowska A., Sitkowska B., Piwczyński D., Wójcik P. (2015) Genetic and environmental determinants of the urea level in cow's milk. Archiv fur Tierzucht-Archives of Animal Breeding, 58: 65-67.
4. Czubska A., Wójcik P. (2015) Charakterystyka fenotypowa bydła simentalskiego na terenie Pogórza Karpackiego w zależności od struktury wielkościowej stad. Wiadomości Zootechniczne, LIII, 3: 103-117.
5. Jagusiak W., Otwinowska-Mindur A., Ptak E., Żarnecki A. (2015) Genetic correlations between type traits of young Polish Holstein-Friesian bulls and their daughters. Czech Journal of Animal Science, 60, 2: 75-80, DOI: 10.17221/7977-CJAS.
6. Kasprzyk A., Tyra M., Babicz M. (2015) Fatty acid profile of pork from a local and a commercial breed. Archiv fur Tierzucht-Archives of Animal Breeding, 58: 379-385, DOI: 10.5194/aab-58-379-2015.
7. Mostowska A., Hozyasz K., Wójcicki P., Żukowski K., Dąbrowska A., Lasota A., Zadurska M., Radomska A., Dunin-Wilczyńska I., Jagodziński P. (2015) Association between polymorphisms at the GREM1 locus and the risk of nonsyndromic cleft lip with or without cleft palate in the Polish population. Birth Defects Research Part A-Clinical and Molecular Teratology, 103, 10: 847-856, DOI: 10.1002/bdra.23391.
8. Mucha A., Ropka-Molik K., Piórkowska K. (2015) Ekspresja LIF mRNA w zależności od polimorfizmów LIF1 i LIF3 u loszek. Roczniki Naukowe Zootechniki, 42, 2: 117-126.
9. Połtowicz K., Nowak J., Wojtysiak D. (2015) Effect of feed restriction on performance, carcass composition and physicochemical properties of the m. pectoralis superficialis of broiler chickens. Annals of Animal Science, 15, 4: 1019-1029, DOI: 10.1515/aoas-2015-0036.
10. Szymik B., Topolski P., Jagusiak W. (2015) Charakterystyka fenotypowa cech zdolności udojowej w populacji krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej i czerwono-białej, simentalskiej oraz polskiej czerwonej. Roczniki Naukowe Zootechniki, 42, 1: 3-16.
11. Szyndler-Nędza M., Piórkowska K. (2015) Effect of DGAT1 gene mutation in sows of dam-line on the composition of the produced milk and piglet rearing during 21-day lactation. African Journal of Biotechnology, 14, 31: 2478-2483, DOI: 10.5897/AJB2015.14817.
12. Szyndler-Nędza M., Ropka-Molik K. (2015) Association of MC4R and LEPR loci with reproductive performance and milk composition of sows. Animal Science Papers and Reports, 33, 3: 267-276.
13. Tyra M., Żak G., Eckert R., Mitka I. (2015) Dzienne pobranie paszy a efektywność jej wykorzystania w tuczu świń. Roczniki Naukowe Zootechniki, 42, 2: 127-134.
14. Urbański P., Pierzchała M., Terman A., Kamyczek M., Różycki M., Roszczyk A., Czarnik U. (2015) The relationship between the polymorphism of the porcine CAST gene and productive traits in pigs. Canadian Journal of Animal Science, 95, 3: 361-367, DOI: 10.4141/cjas-2014-186.
15. Wojtysiak D., Połtowicz K. (2015) Effect of postmortem meat storage on microstructure, rate of desmin degradation and meat quality of pig longissimus lumborum and adductor muscles. Folia Biologica-Krakow, 63, 2: 151-158, DOI: 10.3409/fb63_2.151.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

16. Wójcik P., Walczak J., Fijał J. (2015) Opracowanie metod przeciwdziałania podstawowym ograniczeniom produkcyjnym w ekologicznym chowie bydła mlecznego. Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego realizowanych w 2014 roku., ss. 171-179, MRiRW, ISBN 978-83-62178-84-1.
17. Żak G., Szyndler-Nędza M., Eckert R. (2015) Analiza poziomu inbredu populacji aktywnej świń w Polsce w aspekcie szacowania wartości hodowlanej metodą BLUP. III Kongres Nauk Rolniczych "Nauka - Praktyce", ss. 111-115, Wyd. Pascal, ISBN 978-83-7642-661-7.

PRACE PRZEGLĄDOWE

18. Choroszy B., Choroszy Z., Miejski A. (2015) Simental wczoraj i dziś. Wiadomości Zootechniczne, LII, 2: 68-76.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

19. Choroszy B., Choroszy Z., Beneš E. (2015) Breeding program implemented in the Polish population of Simmental cattle. Polski związek hodowców bydła simentalskiego, ss. 6-8.
20. Jakiel M. (2015) Calving ease and perinatal mortality in Polish Holstein Friesians. VI International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural College "Innovative resarches for the future of agriculture and rural areas development", 18-20 September, 2015, Bydgoszcz - Ciechocinek, Poland, Materiały z konferencji: VI International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural College "Innovative resarches for the future of agriculture and rural areas development", p. 57, UTP Bydgoszcz, ISBN brak.
21. Kaczor U., Borys B., Połtowicz K., Maniurska A., Nowak J. (2015) Wpływ stosowania DDGS i dodatku witaminy E w tuczu jagniąt Merynosa polskiego odmiany barwnej na teksturę mięsa. Obecne i przyszłościowe wykorzystanie ras owiec wytworzonych w Polsce po II wojnie światowej, 24-25 czerwca 2015, Poznań, Polska, Materiały konferencji: Obecne i przyszłościowe wykorzystanie ras owiec wytworzonych w Polsce po II wojnie światowej, s. 60, UP Poznań, ISBN brak.
22. Morek-Kopeć M., Żarnecki A. (2015) Functional longevity in Polish Simmentals – genetic evaluation. 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 31 sierpnia - 4 września 2015, Warszawa, Polska, Book of Abstracts of the 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, s. 407, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-269-6.
23. Mucha A., Piórkowska K., Ropka-Molik K., Szyndler-Nędza M. (2015) Wpływ form polimorficznych genu Wnt7a na cechy rozpłodowe u świń rasy wbp i pbz. VIII Szkoła Zimowa: Nauka i praktyka w chowie i hodowli świń na tle uwarunkowań gospodarczych w Polsce i Unii Europejskiej, 17-20 lutego 2015, Ustroń, Polska, Nauka i praktyka w chowie i hodowli świń na tle uwarunkowań gospodarczych w Polsce i Unii Europejskiej : VIII Szkoła Zimowa, materiały konferencyjne, Ustroń, 17-20 lutego 2015., ss. 120-121, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, ISBN 978-83-7663-187-5.
24. Mucha A., Ropka-Molik K., Piórkowska K., Szyndler-Nędza M. (2015) Ekspresja genu Wnt7a w tkankach jajnika, jajowodu i rogu macicy w różnych fazach cyklu rujowego. LXXX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 21-23 września 2015, Bydgoszcz, Polska, Produkty Lokalne Pochodzenia Zwierzęcego Szansą Rozwoju Regionalnego, s. 159, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, ISBN brak.
25. Nowak J., Połtowicz K., Piórkowska K. (2015) CAST and CAPN2 gene expression in breast muscle of fast and slow-growing chickens. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, p. 172, UR Kraków, ISBN brak.
26. Nowak J., Połtowicz K., Piórkowska K., Stanecka A. (2015) New polymorphisms in the calpastatin (CAST) gene in broiler chickens. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, p. 171, UR Kraków, ISBN brak.
27. Nowak J., Połtowicz K., Wojtysiak D. (2015) Effect of body weight and age of broiler chickens on the quality and incidence of technological defects of meat. XXVII International Poultry Symposium PB WPSA, 14-16 September, 2015, Bydgoszcz, Polska, XXVII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WSPA. "Nauka praktyce - praktyka nauce", p. 122, Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej, ISBN brak.
28. Polasik D., Kumalska M., Sawaragi Y., Żak G., Tyra M. (2015) Analiza polimorfizmu genu FSHB w odniesieniu do cech rozrodczych loch. VIII Szkoła Zimowa: Nauka i praktyka w chowie i hodowli świń na tle uwarunkowań gospodarczych w Polsce i Unii Europejskiej, 17-20 lutego 2015, Ustroń, Polska, Nauka i praktyka w chowie i hodowli świń na tle uwarunkowań gospodarczych w Polsce i Unii Europejskiej : VIII Szkoła Zimowa, materiały konferencyjne, Ustroń, 17-20 lutego 2015., ss. 138-139, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, ISBN 978-83-7663-187-5.
29. Polasik D., Kumalska M., Sawaragi Y., Żak G., Tyra M., Terman A. (2015) Analiza polimorfizmu genu FSHB w odniesieniu do cech rozrodczych świń. VIII Szkoła Zimowa: Nauka i praktyka w chowie i hodowli świń na tle uwarunkowań gospodarczych w Polsce i Unii Europejskiej, 17-20 lutego 2015, Ustroń, Polska, Nauka i praktyka w chowie i hodowli świń na tle uwarunkowań gospodarczych w Polsce i Unii Europejskiej : VIII Szkoła Zimowa, materiały konferencyjne, Ustroń, 17-20 lutego 2015., ss. 138-139, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, ISBN 978-83-7663-187-5.
30. Połtowicz K., Nowak J., Piórkowska K., Ropka-Molik K. (2015) Effect of dietary fat source on delta-6 desaturase (FADS2) gene expression in tissues of fast-growing broiler chickens. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, p. 185, UR Kraków, ISBN brak.
31. Połtowicz K., Nowak J., Ropka-Molik K., Piórkowska K. (2015) Delta-5 desaturase (FADS1) gene expression in the liver and breast muscle (pectoralis superficialis) of chickens fed linseed oil or soybean oil diets. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, p. 186, UR Kraków, ISBN brak.
32. Połtowicz K., Nowak J., Wojtysiak D. (2015) Post mortem dystrophin degradation in normal vs. watery breast muscles (m. pectoralis superficialis). XXVII International Poultry Symposium PB WPSA, 14-16 September, 2015, Bydgoszcz, Polska, XXVII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WSPA. "Nauka praktyce - praktyka nauce", p. 124, Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej, ISBN brak.
33. Skarwecka M., Topolski P., Szymik B. (2015) Wyniki grudniowej genomowej oceny wartości hodowlanej buhajów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. XXIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Współczesne problemy w produkcji mleka i wołowiny", 16-19 marca 2015, Zakopane, Polska, Współczesne problemy w produkcji mleka i wołowiny : XXIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, Zakopane, 16-19.03.2015, s. 227, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Instytut Nauk o Zwierzętach. Zakład Hodowli Bydła., ISBN 978-83-926689-1-6.
34. Suchocki T., Żarnecki A., Szyda J. (2015) Identification of epistasis by comparing SNP effects estimated based on EBVs and on phenotypes. 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 31 sierpnia - 4 września 2015, Warszawa, Polska, Book of Abstracts of the 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, s. 257, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-269-6.
35. Szymik B., Topolski P., Jagusiak W. (2015) Trendy fenotypowe i charakterystyka fenotypowa cech zdolności udojowej w krajowej populacji krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. VI International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural College "Innovative resarches for the future of agriculture and rural areas development", 18-20 września 2015, Bydgoszcz - Ciechocinek, Poland, Materiały z konferencji: VI International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural College "Innovative resarches for the future of agriculture and rural areas development", s. 128, UTP Bydgoszcz, ISBN brak.
36. Szymik B., Topolski P., Jagusiak W. (2015) Analiza cech zdolności udojowej w populacji krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. XI. Forum Zootechniczno-Weterynaryjne, 15-16 kwietnia 2015, Poznań, Polska, Materiały z konferencji: XI. Forum Zootechniczno-Weterynaryjne, s. 68, Koło PTZ w Poznaniu, ISBN brak.
37. Szymik B., Topolski P., Jagusiak W. (2015) WPŁYW CZYNNIKÓW ŚRODOWISKOWYCH NA CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ W KRAJOWYCH POPULACJACH KRÓW RAS MLECZNYCH. XI. Forum Zootechniczno-Weterynaryjne, 15-16 kwietnia 2015, Poznań, Polska, Materiały z konferencji: XI. Forum Zootechniczno-Weterynaryjne, ss. 1-8, Koło PTZ w Poznaniu, ISBN brak.
38. Szymik B., Topolski P., Jagusiak W., Skarwecka M. (2015) Analiza cech zdolności udojowej w populacji krów rasy simentalskiej i polskiej czerwonej. XXIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Współczesne problemy w produkcji mleka i wołowiny", 16-19 marca 2015, Zakopane, Polska, Współczesne problemy w produkcji mleka i wołowiny : XXIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, Zakopane, 16-19.03.2015, s. 235, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Instytut Nauk o Zwierzętach. Zakład Hodowli Bydła., ISBN 978-83-926689-1-6.
39. Szyndler-Nędza M., Piórkowska K. (2015) Wpływ mutacji genu DGAT1 loch ras matecznych na skład produkowanego mleka i odchów prosiąt w czasie 21 dniowej laktacji. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 czerwca 2015, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, s. 119, UR Kraków, ISBN brak.
40. Szyndler-Nędza M., Ropka-Molik K., Piórkowska K. (2015) Wpływ polimorfizmu genu mc4r matek na wyniki odchowu urodzonych przez nie prosiąt. VIII Szkoła Zimowa: Nauka i praktyka w chowie i hodowli świń na tle uwarunkowań gospodarczych w Polsce i Unii Europejskiej, 17-20 lutego 2015, Ustroń, Polska, Nauka i praktyka w chowie i hodowli świń na tle uwarunkowań gospodarczych w Polsce i Unii Europejskiej : VIII Szkoła Zimowa, materiały konferencyjne, Ustroń, 17-20 lutego 2015., ss. 169-171, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, ISBN 978-83-7663-187-5.
41. Topolski P., Szymik B., Skarwecka M. (2015) Częstość występowania wad pokroju w krajowej populacji buhajów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. XXIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Współczesne problemy w produkcji mleka i wołowiny", 16-19 marca 2015, Zakopane, Polska, Współczesne problemy w produkcji mleka i wołowiny : XXIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, Zakopane, 16-19.03.2015, s. 238, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Instytut Nauk o Zwierzętach. Zakład Hodowli Bydła., ISBN 978-83-926689-1-6.
42. Wojtysiak D., Połtowicz K., Nowak J., Górska M. (2015) Effect of breed on capillary density, capillary-to-fibre ratio and capillary index diffusion in longissimus lumborum muscle of the pigs. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, p. 220, UR Kraków, ISBN brak.
43. Wójcik P., Walczak J., Cwynar M. (2015) Czynniki środowiskowe kształtujące behawior krów utrzymywanych w warunkach chowu ekologicznego. XXIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Współczesne problemy w produkcji mleka i wołowiny", 16-19 marca 2015, Zakopane, Polska, Współczesne problemy w produkcji mleka i wołowiny : XXIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, Zakopane, 16-19.03.2015, s. 245, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Instytut Nauk o Zwierzętach. Zakład Hodowli Bydła., ISBN 978-83-926689-1-6.
44. Żak G., Pieszka M., Migdał W. (2015) Poziom wtórnych produktów utleniania lipidów mięsa świń. VIII Szkoła Zimowa: Nauka i praktyka w chowie i hodowli świń na tle uwarunkowań gospodarczych w Polsce i Unii Europejskiej, 17-20 lutego 2015, Ustroń, Polska, Nauka i praktyka w chowie i hodowli świń na tle uwarunkowań gospodarczych w Polsce i Unii Europejskiej : VIII Szkoła Zimowa, materiały konferencyjne, Ustroń, 17-20 lutego 2015., ss. 187-189, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, ISBN 978-83-7663-187-5.
45. Żukowski K., Jain N., Joshi J., Koenig J.E., Beiko R.G., Van Der Steen H. (2015) Development of a genetic marker panel to predict reproductive longevity in Holstein cattle. 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 31 August - 4 September, 2015, Warszawa, Polska, Book of Abstracts of the 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 155, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-269-6.
46. Żukowski K., Makarski J., Mazanek K., Prokowski A. (2015) Database management of single nucleotide polymorphism for use in Polish genomic evaluation. 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 31 August - 4 September, 2015, Warszawa, Polska, Book of Abstracts of the 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 256, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-269-6.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE, WYKŁADY NA SZKOLENIA, SEMINARIA

47. Choroszy Z., Choroszy B. (2015) Bydło simentalskie na pięciu kontynentach. XXIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Współczesne problemy w produkcji mleka i wołowiny", 16-19 marca 2015, Zakopane, Polska, Współczesne problemy w produkcji mleka i wołowiny : XXIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, Zakopane, 16-19.03.2015, ss. 147-152, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Instytut Nauk o Zwierzętach. Zakład Hodowli Bydła., ISBN 978-83-926689-1-6.
48. Szyndler-Nędza M., Eckert R., Blicharski T. (2015) Szacowanie zawartości mięsa w tuszy młodych świń na podstawie wyników oceny przyżyciowej i poubojowej. LXXX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 21-23 września 2015, Bydgoszcz, Polska, Produkty Lokalne Pochodzenia Zwierzęcego Szansą Rozwoju Regionalnego, s. 164, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, ISBN brak.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

49. Wójcik P. (2015) Ekologiczny chów bydła mięsnego. Hodowca Bydła, 7-8: 72-77.
50. Wójcik P. (2015) Współczesne kierunki doskonalenia bydła mlecznego w Polsce. Hodowca Bydła, 4: 55-59.
51. Wójcik P. (2015) Ekologiczny chów bydła mlecznego. Hodowca Bydła, 6: 40-47.

WYNIKI OCENY ZWIERZĄT

52. Choroszy B., Choroszy Z., Miejski A., Korzonek H. (2015) Wyniki stacjonarnej oceny wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej w zakresie cech mięsnych (seria XXIIR). Sezon oceny 2. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej, 2: 57-62.
53. Choroszy B., Jagusiak W., Morek-Kopeć M., Strabel T., Wójcik P., Żarnecki A. (2015) Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Sezon oceny 2015/2. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej., 2, 2: 218.
54. Choroszy B., Jagusiak W., Morek-Kopeć M., Strabel T., Wójcik P., Żarnecki A. (2015) Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Sezon oceny 2015/1. Balice, IZ PIB, 1: 218, ISBN brak.
55. Choroszy B., Jagusiak W., Żarnecki A. (2015) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech mlecznych. Sezon oceny 2015/1. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej, 1, 1: 33-40.
56. Choroszy B., Jagusiak W., Żarnecki A. (2015) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech mlecznych. Sezon oceny 2015/2. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej, 2, 2: 33-40.
57. Choroszy Z., Jagusiak W., Żarnecki A. (2015) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech mlecznych. Sezon oceny 2015/1. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej, 1, 1: 3-15.
58. Choroszy Z., Jagusiak W., Żarnecki A. (2015) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech mlecznych. Sezon oceny 2015/2. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej, 2, 2: 3-15.
59. Eckert R., Szyndler-Nędza M. (2015) Ocena przyżyciowa młodych knurów. Stan hodowli i wyniki oceny świń, XXXIII: 19-33.
60. Jagusiak W., Żarnecki A., Wójcik P. (2015) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech pokroju. Sezon oceny 2015/1. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej, 1, 1: 11-15.
61. Jagusiak W., Żarnecki A., Wójcik P. (2015) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech pokroju. Sezon oceny 2015/2. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej, 2: 11-16.
62. Jagusiak W., Żarnecki A., Wójcik P. (2015) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech pokroju. Sezon oceny 2015/1. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej, 1, 1: 41-43.
63. Jagusiak W., Żarnecki A., Wójcik P. (2015) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech pokroju. Sezon oceny 2015/2. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej, 2: 41-44.
64. Mucha A. (2015) Ocena użytkowości rozpłodowej loch. Stan hodowli i wyniki oceny świń, XXXIII: 3-18.
65. Szewczyk A., Kawęcka A., Knapik J., Krupiński J. (2015) Ocena wartości hodowlanej owiec metodą BLUP w roku 2014 stada ojcowskie. Balice, IZ PIB, ss. 72, ISBN brak.
66. Szewczyk A., Knapik J., Kawęcka A. (2015) Wyniki oceny wartości hodowlanej tryczków i maciorekw roku 2013. Balice, IZ PIB, ss. 255, ISBN brak.
67. Szewczyk A., Knapik J., Kawęcka A., Krupiński J. (2015) Ocena wartości hodowlanej owiec metodą BLUP w roku 2014 stada mateczne. Balice, IZ PIB, ss. 161, ISBN brak.
68. Szyndler-Nędza M. (2015) Upowszechnianie i udostępnianie bieżących wyników oceny rozpłodowej loch oraz przyżyciowej loszek i knurków ras zachowawczych. www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl, s. 1.
69. Szyndler-Nędza M., Luciński P., Skrzypczak E., Szulc K., Bajda Z. (2015) Ochrona zasobów genetycznych świń ras rodzimych - stan hodowli i wyniki oceny za rok 2014. Ochrona zasobów genetycznych świń ras rodzimych - stan hodowli i wyniki oceny, 10: 3-30.
70. Tyra M., Mucha A. (2015) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP - użytkowość rozpłodowa. Balice, IZ PIB, XI/1: 202, ISBN brak.
71. Żak G. (2015) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, sierpień 2015 r. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 8: 1-4.
72. Żak G. (2015) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, wrzesień 2015 r. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 9: 1-4.
73. Żak G. (2015) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, październik 2015 r. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 10: 1-4.
74. Żak G. (2015) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, listopad 2015 r. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 11: 1-4.
75. Żak G. (2015) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, grudzień 2015 r. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 12: 1-4.
76. Żak G. (2015) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, styczeń 2015 r. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 1: 1-4.
77. Żak G. (2015) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, luty 2015 r. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 2: 1-4.
78. Żak G. (2015) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, marzec 2015 r. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 3: 1-4.
79. Żak G. (2015) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, kwiecień 2015 r. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 4: 1-4.
80. Żak G. (2015) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, czerwiec 2015 r. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 6: 1-4.
81. Żak G. (2015) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, maj 2015 r. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 5: 1-4.
82. Żak G. (2015) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, lipiec 2015 r. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 7: 1-4.
83. Żak G., Bereta A. (2015) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP dla użytkowości tucznej i rzeźnej na podstawie pomiarów przyżyciowych. Balice, IZ PIB, XV/1: 93, ISBN brak.

BROSZURY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE

84. Szyndler-Nędza M. (2015) Rasy rodzime - świnie. IZ PIB, ss. 4, ISBN brak.

INNE

85. Topolski P. (2015) Inseminacja bydła w roku 2014. Balice, Instytut Zootechniki PIB, 13: 40, ISBN brak.

Biotechnologia Rozrodu Zwierząt

PRACE ORYGINALNE

86. Bryła M., Trzcińska M. (2015) Quality and fertilizing capacity of boar spermatozoa during liquid storage in extender supplemented with different antibiotics. Animal Reproduction Science, 163: 157-163.
87. Bryła M., Trzcińska M. (2015) Zastosowanie nowych antybiotyków w konserwacji nasienia knura w stanie płynnym. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 11(3): 47-53.
88. Gajda B., Skrzypczak-Zielińska M., Gawrońska B., Słomski R., Smorąg Z. (2015) Successful production of piglets derivedfrom mature oocytes vitrified using OPS method. CryoLetters, 36, 1: 8-18.
89. Gajda B., Szczęśniak-Fabiańczyk B., Mandryk I., Poniedziałek-Kempny K., Ryszka F., Dolińska B., Leszczyńska L., Smorąg Z. (2015) Produkcja i zastosowanie preparatu Biolactin w odchowie prosiąt. Przegląd Hodowlany, 3: 18-21.
90. Iuso D., Czernik M., Toschi P., Fidanza A., Zacchini F., Feil R., Curtet S., Buchou T., Ptak G., Loi P. (2015) Exogenous expression of human Protamine 1 (hPrm1) remodels fibroblast nuclei into spermatid-like structures. International Symposium on the Future of Nuclear Transfer and Nuclear Reprogramming, 10-11 March, 2016, Yamanashi, Japan, Cell Reports, 13, 9: 1765-1771, DOI: 10.1016/j.celrep.2015.10.066.
91. Iuso D., Czernik M., Toschi P., Fidanza A., Zacchini F., Feil R., Curtet S., Buchou T., Shiota H., Khochbin S., Ptak G., Loi P. (2015) Exogenous Expression of Human Protamine 1 (HPrm1) Remodels Fibroblast Nuclei into Spermatid-like Structures. Cell Reports, 13, 9: 1765-1771, DOI: 10.1016/j.celrep.2015.10.066.
92. Jurewicz J., Radwan M., Wielgomas B., Sobala W., Piskunowicz M., Radwan P., Bochenek M., Hanke W. (2015) The effect of environmental exposure to pyrethroids and DNA damage in human sperm. Systems Biology in Reproductive Medicine, vol. 61, 1: 37-43, DOI: 10.3109/19396368.2014.981886.
93. Leszczyński R., Gumula T., Stodolak-Zych E., Pawlicki K., Wieczorek J., Kajor M., Błażewicz S. (2015) Hispopathological Evaluation of a Hydrophobic Terpolymer (PTFE-PVD-PP) as an Implant material for Nonpenetrating Very Deep Sclerectomy. Investigative Ophthalmology & Visual Science, 56, 9: 5203-5209, DOI: 10.1167/iovs.14-16027.
94. Leszczyński R., Stodolak-Zych E., Wieczorek J., Gumula T., Koseniuk J., Pawlicki K., Błażewicz S. (2015) Non-penetrating very deep sclerectomy with a hydrophobic polymer implant in a rabbit model. Acta of Bioengineering and biomechanics, 17, 3: 23-31, DOI: 10.5277/ABB-00135-2014-05.
95. Nosal P., Skalska M., Kowal J., Wieczorek J., Murawski M., Kornaś S. (2015) Stan i dynamika zarażenia owiec pasożytami przewodu pokarmowego w okresie letnim w różnych systemach chowu. Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 71, 9: 574-577.
96. Radwan M., Jurewicz J., Polańska K., Sobala W., Radwan P., Bochenek M., Hanke W. (2015) Exposure to ambient air pollution-does it affect semen quality and the level of reproducive hormones? Annals of Human Biology, 43, 1: 50-56, DOI: 10.3109/03014460.2015.1013986.
97. Samiec M., Opiela J., Lipiński D., Romanek J. (2015) Trichostatin A-mediated epigenetic transformation of adult bone marrow-derived mesenchymal stem cells biases the in vitro developmental capability, quality, and pluripotency extent of porcine cloned embryos. BioMed Research International, 2015, 2015: 814686.: 1-11, DOI: 10.1155/2015/814686.
98. Samiec M., Skrzyszowska M. (2015) Wykorzystanie nowych i standardowych inhibitorów deacetylaz histonów do epigenetycznej transformacji komórek-dawców jąder w klonowaniu somatycznym świń. Wiadomości Zootechniczne, 3, 286: 78-92.
99. Trzcińska M., Bryła M. (2015) Apoptotic-like changes of boar spermatozoa in freezing media supplemented with different antioxidants. Polish Journal of Veterinary Sciences, 18(3): 473-480.
100. Trzcińska M., Bryła M., Gogol P., Gajda B. (2015) Fertility of boar semen cryopreserved in extender supplemented with butylated hydroxytoluene. Theriogenology, 83: 307-313, DOI: 10.1016/j.theriogenology.2014.07.045.
101. Wieczorek J., Koseniuk J., Mandryk I., Poniedziałek-Kempny K. (2015) Piglets born after intrauterine laparoscopic embryo transfer. Polish Journal of Veterinary Sciences, 18, 2: 425-431, DOI: 10.1515/pjvs-2015-0054.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

102. Samiec M., Skrzyszowska M. (2015) Zastosowanie metod przyżyciowej analizy fluorycytochemicznej do wykrywania symptomów śmierci apoptotycznej w komórkach-dawcach jąder oraz w zarodkach świni uzyskiwanych technikami klonowania somatycznego. Roczniki Naukowe Zootechniki. Monografie i Rozprawy, Balice/Kraków, Zespół Wydawnictw i Poligrafii, Instytut Zootechniki PIB, ss. 110, ISBN 978-83-7607-226-5.
103. Smorąg Z., Bochenek M., Gajda B., Gogol P., Jura J., Opiela J., Skrzyszowska M., Samiec M., Wieczorek J. (2015) Biotechnologia rozrodu zwierząt - główne kierunki oraz osiągnięcia badań prowadzonych w Instytucie Zootechniki PIB. III Kongres Nauk Rolniczych „Nauka – praktyce” Badania naukowe w procesie kształtowania polskiej wizji Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, 9 października 2015, Warszawa, Polska, III Kongres Nauk Rolniczych "Nauka - Praktyce", ss. 105-109, Wyd. Pascal, ISBN 978-83-7642-661-7.

PRACE PRZEGLĄDOWE

104. Rajska I. (2015) Iniekcja plemnika do cytoplazmy (ICSI) jako alternatywa dla standartowego zapłodnienia in vitro u świń. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 11, 3: 55-66.
105. Wierzchoś-Hilczer A., Gogol P. (2015) Kriokonserwacja nasienia tryków i kozłów-mozliwości wykorzystania metody w programach zachowania bioróżnorodności. Wiadomości Zootechniczne, 53, 3: 118-122.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

106. Bochenek M., Bugno-Poniewierska M., Jędraszczyk J., Janeczko J., Ptak G. (2015) Bull semen as model for human live sperm selection for chromatin abnormalities and chromosome aberrations criteria. WG/MC/Scientific Meeting of COST Action BM1308Sharing Advances on Large Animal Models - SALAAM, 13-16 grudnia 2015, Poznań, Polska, Materiały z konferencji: WG/MC/Scientific Meeting of COST Action BM1308Sharing Advances on Large Animal Models - SALAAM, s. 1, Biomedicine and Molecular Biosciences COST Action BM1308, ISBN brak.
107. Gajda B., Poniedziałek-Kempny K., Rajska I., Smorąg Z. (2015) Effect of thymosin on in vitro fertilization and developmental competence and quality of pig embryos. 31st Meeting of AETE, 11-12 September, 2015, Ghent, Belgium, Animal Reproduction, 12, 3: 735.
108. Gajda B., Smorąg Z. (2015) Opracowanie systemu hodowli oraz pozyskiwania skóry, zastawek i naczyń krwionośnych od transgenicznych świń do wykorzystania w biomedycynie. Hodowla i utrzymanie transgenicznych świń. Konferencja sprawozdawcza wykonawców projektu INNOMED/I/17/NCBiR/2014 pt."Opracowanie innowacyjnej technologii wykorzystania tkanek transgenicznych świń dla celów biomedycznych", 9-10 grudnia 2015, Wrocław, Polska, Materiały z konferencji: Konferencja sprawozdawcza wykonawców projektu INNOMED/I/17/NCBiR/2014 pt."Opracowanie innowacyjnej technologii wykorzystania tkanek transgenicznych świń dla celów biomedycznych", ss. 1-8, INNOMED, ISBN brak.
109. Gajda B., Smorąg Z. (2015) Opracowanie systemu hodowli oraz pozyskiwania skóry, zastawek i naczyń krwionośnych od transgenicznych świń do wykorzystania w biomedycynie. Pozyskiwanie skóry, zastawek i naczyń krwionośnych od transgenicznych świń. Konferencja sprawozdawcza wykonawców projektu INNOMED/I/17/NCBiR/2014 pt."Opracowanie innowacyjnej technologii wykorzystania tkanek transgenicznych świń dla celów biomedycznych", 9-10 grudnia 2015, Wrocław, Polska, Materiały z konferencji: Konferencja sprawozdawcza wykonawców projektu INNOMED/I/17/NCBiR/2014 pt."Opracowanie innowacyjnej technologii wykorzystania tkanek transgenicznych świń dla celów biomedycznych", ss. 1-3, INNOMED, ISBN brak.
110. Kucia M., Gajda B., Gogol P., Smorąg Z., Romek M. (2015) Effect of high hydrostatic pressure (HHP) stress on intercellular ATP content of pig embryo. 31st Meeting of AETE, 11-12 September, 2015, Ghent, Belgium, Animal Reproduction, 12, 3: 799.
111. Kucia M., Gajda B., Krzysztofowicz E., Smorąg Z., Romek M. (2015) Influence of sublethal high hudrostatic pressure stress on embryo quality and long-term response of mitochondrial activity in pocine blastocyst. Progress in Cell Biology: Miotchondria and Chloroplasts, 29 May, 2015, Kraków, Poland, Materiały z konferencji: Progress in Cell Biology: Miotchondria and Chloroplasts, p. 35, Polska Akademia Umiejętności, ISBN 8376762141.
112. Kucia M., Gajda B., Romek M. (2015) The role of mitochondria during early development of pig embryos. Progress in Cell Biology: Miotchondria and Chloroplasts, 29 May, 2015, Kraków, Poland, Materiały z konferencji: Progress in Cell Biology: Miotchondria and Chloroplasts, p. 21, Polska Akademia Umiejętności, ISBN 8376762141.
113. Kucia M., Gajda B., Smorąg Z., Romek M. (2015) Effect of high hydrostatic pressure(HHP)stress on intracellular ATP content in pig embryo. 31st Meeting of AETE, 11-12 September, 2015, Ghent, Belgium, Animal Reproduction, v.12, n.3: 799.
114. Poniedziałek-Kempny K., Rajska I., Gajda B. (2015) Pozaustrojowe uzyskiwanie oraz kriokonserwacja oocytów i zarodków świni. Sympozjum "Postęp badań z zakresu genetyki, hodowli i biotechnologii zwierząt", 26-27 marca 2015, Jastrzębiec, Polska, Materiały z konferencji: Sympozjum "Postęp badań z zakresu genetyki, hodowli i biotechnologii zwierząt", ss. 1-6, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN Jastrzębiec, ISBN brak.
115. Poniedziałek-Kempny K., Rajska I., Trzcińska M., Gajda B. (2015) The evaluation of selected boar semen parameters vs their capacitation abilities. VI International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural College "Innovative resarches for the future of agriculture and rural areas development", 18-20 September, 2015, Bydgoszcz - Ciechocinek, Poland, Materiały z konferencji: VI International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural College "Innovative resarches for the future of agriculture and rural areas development", p. 110, UTP Bydgoszcz, ISBN brak.
116. Romek M., Gajda B., Krzysztofowicz E., Smorąg Z. (2015) Impact of osmotic stress on mitochondrial activity in porcine blastocyst. Progress in Cell Biology: Miotchondria and Chloroplasts, 29 May, 2015, Kraków, Poland, Materiały z konferencji: Progress in Cell Biology: Miotchondria and Chloroplasts, p. 33, Polska Akademia Umiejętności, ISBN 8376762141.
117. Romek M., Gajda B., Kucia M., Smorąg Z. (2015) Effect of hyaluronic acid on the inner mitochondrial membrane potential in cultured pig embryos. Progress in Cell Biology: Miotchondria and Chloroplasts, 29 May, 2015, Kraków, Poland, Materiały z konferencji: Progress in Cell Biology: Miotchondria and Chloroplasts, Polska Akademia Umiejętności, ISBN 8376762141.
118. Romek M., Gajda B., Smorąg Z. (2015) Effect of low oxygen tension on mitochondrial activity in cultured pig embryos. 31st Meeting of AETE, 11-12 September, 2015, Ghent, Belgium, Animal Reproduction, 12, 3: 745.
119. Szczęśniak-Fabiańczyk B., Bochenek M., Gogol P., Trzcińska M., Bryła M., Smorąg Z. (2015) Influence of boar's age and season on parameters of semen quality assessed by advanced methods. 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 31 August - 4 September, 2015, Warszawa, Polska, Book of Abstracts of the 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 533, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-269-6.

INSTRUKCJE WDROŻENIOWE I UPOWSZECHNIENIOWE

120. Poniedziałek-Kempny K., Rajska I., Mandryk I., Gajda B. (2015) Pozaustrojowe uzyskiwanie zarodków świni. Broszury upowszechnieniowe, b-7, Balice, IZ PIB, b-7: 24, ISBN 978-83-7607-250-0.

Ochrona Zasobów Genetycznych Zwierząt

PRACE ORYGINALNE

121. Calik J. (2015) Effect of Caponizing Yellowleg Partridge (Ż-33) cockles on body weight and meat quality. Acta Scientiarum Polonorum Zootechnica, 14, 1: 51-60.
122. Calik J., Połtowicz K., Świątkiewicz S., Krawczyk J., Nowak J. (2015) Effect of caponization on meat quality of Greenleg Partridge cockerels. Annals of Animal Science, 15, 2: 541-553, DOI: 10.1515/aoas-2015-0002.
123. Chełmińska A., Radomski P., Mikosz P., Moskała P. (2015) Wystawy ras rodzimych w działalności Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich PROW na lata 2007–2013. Wiadomości Zootechniczne, LIII, 4: 163-169.
124. Dymnicki E., Gołębiewski M., Wójcik A., Puppel K., Kuczyńska B., Sosin-Bzducha E., Szulc T. (2015) Changes in cow’s milk composition and physical properties during the uninterrupted milking process. Annals of Warsaw University of Life Sciences- SGGW Animal Science, 54, 1: 15-25.
125. Gornowicz E., Szwaczkowski T., Pietrzak M., Graczyk M. (2015) Wpływ masy tuszki na barwę mięsa kaczek typu pekin. ŻYWNOŚĆ - Nauka Technologia Jakość, 101, 4: 60-72, DOI: 10.15193/ZNTJ/2015/101/056.
126. Gornowicz E., Węglarzy K., Lewko L., Pietrzak M. (2015) Wyniki ekologicznego chowu kurcząt rzeźnych żywionych mieszanką paszową z dodatkiem ziół. Wiadomości Zootechniczne, 53, 3: 93-102.
127. Kawęcka A., Knapik J. (2015) Użytkowość mięsna jagniąt rodzimych ras owiec - świniarki i wrzosówki. Roczniki Naukowe Zootechniki, 42, 2: 135-143.
128. Kawęcka A., Niżnikowski R. (2015) Czarnogłówka – rodzima mięsna rasa owiec – perspektywy hodowli. Wiadomości Zootechniczne, LIII, 4: 83-89.
129. Kowalska D. (2015) Wpływ metody pakowania i przechowywania na właściwości fizykochemiczne mięsa królików żywionych mieszankami paszowymi wzbogaconymi olejem rybnym i witaminą E. ŻYWNOŚĆ - Nauka Technologia Jakość, 1, 98: 58-74, DOI: 10.15193/zntj/2015/98/005.
130. Kowalska D. (2015) Właściwości fizykochemiczne mięsa królików żywionych mieszankami paszowymi natłuszczanymi olejem rzepakowym przy różnym poziomie witaminy E, w zależności od metody pakowania i przechowywania. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 11, 1: 61-73.
131. Kowalska D. (2015) Wpływ natłuszczania mieszanki paszowej olejem rzepakowym i rybnym na skład kwasów tłuszczowych tłuszczu combra i stopień otłuszczenia tuszek króliczych. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 11, 3: 69-78.
132. Kowalska D., Piórkowska M., Zoń A. (2015) Porównanie niektórych cech metrycznych układu pokarmowego populacji lisów pospolitych hodowlanych i dziko żyjących. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 11, 3: 23-30.
133. Krawczyk J., Sokołowicz Z. (2015) Effect of chicken breed and storage conditions of eggs on their quality. Acta Scientiarum Polonorum Zootechnica, 14, 4: 3-12.
134. Krawczyk J., Sokołowicz Z. (2015) Ochrona bioróżnorodności kur w uwarunkowaniach mechanizmów wsparcia rolnictwa przez Unię Europejską. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 17, 1: 118-122.
135. Lewko L., Gornowicz E. (2015) Żywienie ptaków – możliwości kształtowania się jakości białka jaja kurzego z uwzględnieniem właściwości lizozymu. Wiadomości Zootechniczne, 53, 4: 16-24.
136. Lewko L., Gornowicz E. (2015) Dodatki pochodzenia roślinnegow żywieniu kur a cechy fizyczne skorupy jaja. Nauka Przyroda Technologie, 9, 2: 27-35, DOI: 10.17306/J.NPT.2015.2.27.
137. Moliński K., Szwaczkowski T., Gornowicz E., Lisowski M., Grajewski B., Dobek A. (2015) New approach for the detection of loci determining duck meat quality. European Poultry Science, 79: 1-10, DOI: 10.1399/eps.2015.98.
138. Puchała M., Krawczyk J., Sokołowicz Z., Utnik-Banaś K. (2015) Effect of breed and production system on physicochemical characteristics of meat from multipurpose hens. Annals of Animal Science, 15, 1: 247-261, DOI: 10.2478/aoas-2014-0082.
139. Sikora J., Kawęcka A. (2015) Jakość produktu tradycyjnego z mleka koziego sera podkarpackiego białego. Wiadomości Zootechniczne, LIII, 4: 10-15.
140. Sikora J., Kawęcka A., Puchała M., Obrzut J., Miksza-Cybulska A. (2015) Aktualny stan hodowli owiec objętych programem ochrony zasobów genetycznych. Wiadomości Zootechniczne, LIII, 4: 70-75.
141. Sokołowicz Z., Krawczyk J. (2015) Zmiany w rozwoju krajowej produkcji mięsa drobiowego po integracji Polski z Unią Europejską. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XVII, 3: 357-361.
142. Trela J., Majewska A., Chabuz W., Szczęśniak-Fabiańczyk B. (2015) Ochrona zasobów genetycznych małych populacji bydła w Polsce. Wiadomości Zootechniczne, 2, 285: 62-67.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

143. Bielański P., Niedźwiadek S., Zając J. (2015) Żywienie mięsożernych zwierząt futerkowych. Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. T. II, ss. 436-449, PWN, ISBN 9788301142773.
144. Kawęcka A., Paraponiak P. (2015) Jakość tradycyjnych produktów, wytwarzanych z mleka owiec górskich. Aktualne problemy jakości i bezpieczeństwa żywności, ss. 99-116, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, ISBN 978-83-7934-057-6.
145. Kowalska D., Piechocka-Warzecha K. (2015) Wpływ zachowania królików w testach behawioralnych na ich wyniki produkcyjne. Roczniki Naukowe Zootechniki Monografie i Rozprawy, 54, Balice, IZ PIB, ss. 98, ISBN 978-83-7607-222-7.
146. Krupiński J., Martyniuk E., Chełmińska A. (2015) Krajowy program ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w Polsce. III Kongres Nauk Rolniczych "Nauka - Praktyce", ss. 117-123, Wyd. Pascal, ISBN 978-83-7642-661-7.
147. Piórkowska M. (2015) Cechy funkcjonalne i wady okrywy włosowej u wybranych hodowlanych i dziko żyjących gatunków Canidae. Roczniki Naukowe Zootechniki Monografie i Rozprawy, 52, Kraków-Balice, IZ PIB, ss. 120, ISBN 978-83-7607-240-1.

PRACE PRZEGLĄDOWE

148. Kowalska D. (2015) Mikotoksyny w paszach zagrożeniem dla królików. Przegląd Hodowlany, 6: 28-30.
149. Pasternak M., Calik J. (2015) Stan produkcji zwierzęcej w Polsce w latach 2005–2014. Wiadomości Zootechniczne, LIII, 4: 62-69.
150. Piórkowska M. (2015) Powietrze w życiu zwierząt i odchowie królików. Króliki, 4: 26-45.
151. Piórkowska M., Kowalska D. (2015) Ocena laboratoryjna wartości futrzarskiej skór młodych królików. Wiadomości Zootechniczne, LIII, 3: 53-56.
152. Sikora J., Kawęcka A. (2015) Aktualny stan krajowej hodowli i chowu kóz, ze szczególnym uwzględnieniem województwa małopolskiego. Wiadomości Zootechniczne, LIII, 4: 76-82.
153. Tomczyk-Wrona I. (2015) Z Hucułem do Krakowa. Hodowca i Jeździec, 47, 4: 96-99.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

154. Bielański P. (2015) Ochrona zasobów genetycznych zwierząt futerkowych. LXXX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 21-23 września 2015, Bydgoszcz, Polska, Produkty Lokalne Pochodzenia Zwierzęcego Szansą Rozwoju Regionalnego, 1: 176, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, ISBN brak.
155. Calik J. (2015) Effect of rearing system on chemical characteristics of meat from cockerels undergoing conservation. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, p. 129, UR Kraków, ISBN brak.
156. Calik J., Krawczyk J., Połtowicz K. (2015) Effect of outdoor access on the body weight and some meat quality parameters of Rhode Island Red cockerels (R-11). Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, p. 130, UR Kraków, ISBN brak.
157. Dykiel M., Sokołowicz Z., Krawczyk J. (2015) The impact of storage time on the functional properties of eggs from Green-legged Partridge hens. XXVII International Poultry Symposium PB WPSA, 14-16 September, 2015, Bydgoszcz, Polska, XXVII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WSPA. "Nauka praktyce - praktyka nauce", 1: 154-155, Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej, ISBN brak.
158. Gornowicz E., Lewko L., Bielińska H., Pietrzak M. (2015) Texture traits of meat from geese of different origins. XXVII International Poultry Symposium PB WPSA, 14-16 September, 2015, Bydgoszcz, Polska, XXVII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WSPA. "Nauka praktyce - praktyka nauce", pp. 126-127, Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej, ISBN brak.
159. Kawęcka A. (2015) Polska owca górska. Obecne i przyszłościowe wykorzystanie ras owiec wytworzonych w Polsce po II wojnie światowej, 24-25 czerwca 2015, Poznań, Polska, Materiały konferencji: Obecne i przyszłościowe wykorzystanie ras owiec wytworzonych w Polsce po II wojnie światowej, ss. 44-46, UP Poznań, ISBN brak.
160. Kowalska D. (2015) Właściwości fizykochemiczne mięsa królików żywionych mieszankami paszowymi natłuszczanymi olejem rzepakowym przy róznym poziomie witaminy E, w zalezności od metody ich pakowania i przechowywania. LXXX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 21-23 września 2015, Bydgoszcz, Polska, Produkty Lokalne Pochodzenia Zwierzęcego Szansą Rozwoju Regionalnego, s. 187, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, ISBN brak.
161. Kowalska D. (2015) Przypadek mikotoksykozy zearalenowej królików. LXXX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 21-23 września 2015, Bydgoszcz, Polska, Produkty Lokalne Pochodzenia Zwierzęcego Szansą Rozwoju Regionalnego, s. 186, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, ISBN brak.
162. Kowalska D. (2015) Zaburzenia odżywiania dzieci i młodzieży. Żywienie w szkołach wg nowych przepisów prawa w ramach realizacji zaleceń "Europejskiego kodeksu walki z rakiem", 23 października 2015, Tarnów, Polska, Materiały z konferencji: Żywienie w szkołach wg nowych przepisów prawa w ramach realizacji zaleceń "Europejskiego kodeksu walki z rakiem", ss. 1-4, Małopolskie Kuratorium Oświaty w Krakowie,, ISBN brak.
163. Krawczyk J. (2015) Hatchability of geese undergoing conservation in Poland with regard to changes in rearing technology. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 1: 154, UR Kraków, ISBN brak.
164. Krawczyk J., Calik J. (2015) Effect of layer age and genotype on quality of eggs from litter-raised hens. XXVII International Poultry Symposium PB WPSA, 14-16 September, 2015, Bydgoszcz, Polska, XXVII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WSPA. "Nauka praktyce - praktyka nauce", p. 153, Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej, ISBN brak.
165. Krupiński J. (2015) Hodowla owiec w Polsce - stagnacja czy rozwój. Obecne i przyszłościowe wykorzystanie ras owiec wytworzonych w Polsce po II wojnie światowej, 24-25 czerwca 2015, Poznań, Polska, Materiały konferencji: Obecne i przyszłościowe wykorzystanie ras owiec wytworzonych w Polsce po II wojnie światowej, ss. 15-17, UP Poznań, ISBN brak.
166. Krupiński J., Herbut E. (2015) Rola ochrony zasobów genetycznych zwierząt w warunkach zróżnicowanego rolnictwa (tezy referatu). Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 60-Lecia Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT, 17-18 czerwca 2015, Szczecin, Polska, Materiały z konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 60-Lecia Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT, ss. 19-20, ZUT, ISBN brak.
167. Lewko L., Gornowicz E. (2015) Comparative characteristics of P-9 and K-2 duck eggs from three laying periods. XXVII International Poultry Symposium PB WPSA, 14-16 September, 2015, Bydgoszcz, Polska, XXVII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WSPA. "Nauka praktyce - praktyka nauce", pp. 158-160, Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej, ISBN brak.
168. Lewko L., Gornowicz E., Nowaczewski S. (2015) Physical characteristics of eggs from ducks during two years of productive life. XXVII International Poultry Symposium PB WPSA, 14-16 September, 2015, Bydgoszcz, Polska, XXVII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WSPA. "Nauka praktyce - praktyka nauce", pp. 160-162, Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej, ISBN brak.
169. Majewska A. (2015) Rozród w stadach zachowawczych rasy polskiej czarno-białej. XXIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Współczesne problemy w produkcji mleka i wołowiny", 16-19 marca 2015, Zakopane, Polska, Współczesne problemy w produkcji mleka i wołowiny : XXIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, Zakopane, 16-19.03.2015, s. 196, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Instytut Nauk o Zwierzętach. Zakład Hodowli Bydła., ISBN 978-83-926689-1-6.
170. Majewska A. (2015) Zmiany w pokroju krów polskich czerwonych po ponad stu latach prac hodowlanych. XXIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Współczesne problemy w produkcji mleka i wołowiny", 16-19 marca 2015, Zakopane, Polska, Współczesne problemy w produkcji mleka i wołowiny : XXIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, Zakopane, 16-19.03.2015, s. 197, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Instytut Nauk o Zwierzętach. Zakład Hodowli Bydła., ISBN 978-83-926689-1-6.
171. Nowaczewski S., Wojciechowska M., Lewko L. (2015) Effect of housing system and age on eggshell quality of laying hens. XXVII International Poultry Symposium PB WPSA, 14-16 września 2015, Bydgoszcz, Polska, XXVII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WSPA. "Nauka praktyce - praktyka nauce", ss. 150-151, Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej, ISBN brak.
172. Obrzut J. (2015) Use of Rhode Island Red (R-11) hens for poulard production. IV International Conference of Multidirectional Research in Agriculture and Forestry., 21-22 March, 2015, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: IV International Conference of Multidirectional Research in Agriculture and Forestry., p. 21, UR Kraków, ISBN brak.
173. Pankowski P., Bielański P. (2015) Wpływ środowiska na produkcyjność królików popielniańskich białych. LXXX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 21-23 września 2015, Bydgoszcz, Polska, Produkty Lokalne Pochodzenia Zwierzęcego Szansą Rozwoju Regionalnego, 1: 191, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, ISBN brak.
174. Pasternak M. (2015) KM1 allele frequency associated with tobiano white spotting pattern in Hucul horses. IV International Conference of Multidirectional Research in Agriculture and Forestry., 21-22 March, 2015, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: IV International Conference of Multidirectional Research in Agriculture and Forestry., p. 20, UR Kraków, ISBN brak.
175. Piechocka K., Kowalska D. (2015) Wpływ reakcji stresowych królików na wskaźniki fizjologiczne, etologiczne i produkcyjne. Dobrostan i ochrona zdrowia zwierząt futerkowych, 31 maja - 1 czerwca 2015, Kazimierz Dolny, Polska, Materiały z konferencji: Dobrostan i ochrona zdrowia zwierząt futerkowych, ss. 27-31, brak, ISBN brak.
176. Piórkowska M., Jeżewska-Witkowska G., Zoń A. (2015) Ocena stanu mineralnego okrywy włosowej norek amerykańskich (Neovison vison) hodowlanych i dziko żyjących. LXXX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 21-23 września 2015, Bydgoszcz, Polska, Produkty Lokalne Pochodzenia Zwierzęcego Szansą Rozwoju Regionalnego, s. 193, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, ISBN brak.
177. Polak G. (2015) Wyniki rozrodu koni sztumskich i sokólskich uczestniczących w programach ochrony zasobów genetycznych w latach 2008-2011. LXXX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 21-23 września 2015, Bydgoszcz, Polska, Produkty Lokalne Pochodzenia Zwierzęcego Szansą Rozwoju Regionalnego, s. 64, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, ISBN brak.
178. Polak G. (2015) Reproductive results of Sokolski mares involved in the conservation programme between 2008-2011. 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 31 August - 4 September, 2015, Warszawa, Polska, Book of Abstracts of the 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 435, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-269-6.
179. Polak G., Fornal A. (2015) Genetic distance of Sztumski and Sokolski coldblooded horse in Poland. 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 31 sierpnia - 4 września 2015, Warszawa, Polska, Book of Abstracts of the 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, s. 436, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-269-6.
180. Próchniak T., Horecka B., Kasperek K., Piórkowska M., Rozempolska-Rucińska I., Jeżewska-Witkowska G. (2015) Association of polymorphism of ATP6, COI, COII, CYTB, and NADH4 gene fragments with the parameters of raccoon dog (Nyctereutes procyonoides) pelts. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, p. 189, UR Kraków, ISBN brak.
181. Tomczyk-Wrona I. (2015) Wpływ programu ochrony zasobów genetycznych konika polskiego na jego występowanie. Międzynarodowa konferencja naukowa "Koniki polskie w hodowli i badaniach naukowych", 7-9 września 2015, Popielno, Polska, Materiały z konferencji: Międzynarodowa konferencja naukowa "Koniki polskie w hodowli i badaniach naukowych", ss. 55-56, PAN Popielno i DPT PAN Wierzba, ISBN brak.
182. Tomczyk-Wrona I. (2015) Effect of natural weaning method on development of Hucul foal. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, p. 214, UR Kraków, ISBN brak.
183. Zwoliński C., Gugołek A., Kowalska D., Janiszewski P., Strychalski J., Konstantynowicz M. (2015) Skład chemiczny mięsa królików żywionych dawkami bez udziału śruty sojowej. LXXX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 21-23 września 2015, Bydgoszcz, Polska, Produkty Lokalne Pochodzenia Zwierzęcego Szansą Rozwoju Regionalnego, s. 199, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, ISBN brak.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE, WYKŁADY NA SZKOLENIA, SEMINARIA

184. Tomczyk-Wrona I. (2015) Znaczenie wielkości stad w realizacji program ochrony zasobów genetycznych konika polskiego. Międzynarodowa konferencja naukowa "Koniki polskie w hodowli i badaniach naukowych", 7-9 września 2015, Popielno, Polska, Materiały z konferencji: Międzynarodowa konferencja naukowa "Koniki polskie w hodowli i badaniach naukowych", ss. 53-54, PAN Popielno i DPT PAN Wierzba, ISBN brak.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

185. Gornowicz E. (2015) Przyroda nieopodal nas. Wiadomości Drobiarskie, 3/4: 43-44.
186. Gornowicz E. (2015) Postęp w produkcji mięsa kurcząt brojlerów. Wiadomości Drobiarskie, 5/6: 12-16.
187. Gornowicz E., Lewko L. (2015) Mięso gęsie – kształtowanie się krajowej produkcji i spożycia oraz charakterystyka cech rzeźnych i mięsnych gęsi o zróżnicowanym pochodzeniu. Wiadomości Drobiarskie, 11/12: 12-16.
188. Gornowicz E., Szukalski G. (2015) Mięso kacze - wybrane zagadnienia krajowej produkcji. Polskie Drobiarstwo, 8: 2-10.
189. Gornowicz E., Zwierzyński R. (2015) XXVII Krajowa Wystawa zwierząt Hodowlanych w Poznaniu - majówka z czempionami. Polskie Drobiarstwo, 7: 68-70.
190. Kowalska D. (2015) Porównanie populacji hodowlanej i dziko żyjącej lisów pospolitych na terenie Polski. Zwierzęta Futerkowe, 11: 18-21.
191. Kowalska D. (2015) Kokcydioza u norek. Zwierzęta Futerkowe, 5, 9: 16-17.
192. Kowalska D. (2015) Co dalej z polskimi fermami tchórzy? Systematyka i historia udomowienia. Zwierzęta Futerkowe, 10: 14-17.
193. Kowalska D. (2015) Wykorzystanie w żywieniu królików suszonego wywaru kukurydzianego. Króliki, 4: 22-26.
194. Kowalska D. (2015) Rasy zwierząt w Polsce - jenoty. Odmiany mutacyjne. Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 71, 11: 1-2.
195. Kowalska D. (2015) Rasy zwierząt w Polsce – jenot. Odmiany standardowe (cz. 3). Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 71, 10: 657.
196. Kowalska D. (2015) Rasy zwierząt w Polsce – jenot. Jenot – biologia gatunku (cz. 1). Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 71, 6: 401.
197. Kowalska D. (2015) Rasy zwierząt w Polsce – jenot. Jenot – biologia gatunku (cz. 2). Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 71, 7: 465.
198. Kowalska D. (2015) Mikotoksyny w paszach dla królików. Króliki, 2: 36-40.
199. Kowalska D. (2015) Natłuszczanie mieszanek granulowanych dla królików. Króliki, 1: 16-25.
200. Kowalska D. (2015) Wpływ reakcji stresowych królików na wskaźniki fizjologiczne, etologiczne i produkcyjne. Króliki, 3: 32-37.
201. Kowalska D. (2015) Historia spożycia mięsa króliczego. Wiadomości Zootechniczne, LIII, 3: 38-42.
202. Kowalska D. (2015) Dlaczego warto hodować króliki? Świat Rolnika, 10, 19: 40-44.
203. Kowalska D., Bielański P., Wrzecionowska M. (2015) Rasy zwierząt w Polsce - tchórz. Tchórz - biologia gatunku (cz.2). Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 71, 1: 65.
204. Kowalska D., Bielański P., Wrzecionowska M. (2015) Rasy zwierząt w Polsce – tchórz. Tchórz – biologia gatunku (cz. 3). Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 71, 5: 313.
205. Kowalska D., Gugołek A. (2015) Wykorzystanie testu „otwartego pola” w badaniach dotyczących zachowania królików. Wiadomości Zootechniczne, LIII, 3: 33-37.
206. Krawczyk J., Puchała M. (2015) Praktyczne aspekty ochrony bioróżnorodności drobiu - dwukierunkowe wykorzystywanie wybranych populacji kur. Polskie Drobiarstwo, 1: 2-6.
207. Lewko L. (2015) Piegus czyli indycze jajo. Polskie Drobiarstwo, 15, 1: 32-33.
208. Lewko L., Gornowicz E. (2015) Charakterystyka jaj kaczek o zróżnicowanym pochodzeniu. Wiadomości Drobiarskie, 7/8: 11-14.
209. Piórkowska M. (2015) Woda w życiu zwierząt i odchowie królików. Króliki, 3: 38-46.
210. Polak G. (2015) Powrót do korzeni. Hodowca i Jeździec, 4, 47: 27-29.
211. Polak G. (2015) Ocena koni sztumskich i sokólskich w Ketrzynie. Hodowca i Jeździec, 4, 47: 30-33.
212. Sosin-Bzducha E., Majewska A. (2015) Z rodowodem i pod ochroną. Cztery szczególnie cenne rasy polskich krów. Polish food, 74, 3: 57-60.
213. Tomczyk-Wrona I. (2015) XV Jubileuszowy Regionalny Czempionat Koni Rasy Huculskiej. Wiadomości Zootechniczne, 53, 4: 180-184.
214. Tomczyk-Wrona I., Pracuch T. (2015) III Regionalna Wystawa Koni Rasy Małopolskiej, Huculskiej, Śląskiej oraz Polski Koń Zimnokrwisty. Wiadomości Zootechniczne, 2, 285: 140-142.
215. Trela J., Drożdż W., Kowol P., Rasiński W., Majewska A. (2015) Wystawa zwierząt hodowlanych w Szczyrzycu IX Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła Polskiego, Błonia Szczyrzyckie, 6–7.06.2015 r. Wiadomości Zootechniczne, LIII, 2: 133-154.
216. Trela J., Rasiński W., Majewska A. (2015) IV Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych Ludźmierz, 11–12 lipca 2015. Wiadomości Zootechniczne, LIII, 3: 192-201.
217. Zwoliński C., Strychalski J., Gugołek A., Kowalska D., Konstantynowicz M. (2015) Smakowitość mieszanek paszowych z różnym udziałem śruty sojowej, grochu, śruty rzepakowej i łubinu białego. Wiadomości Zootechniczne, LIII, 3: 20-24.

WYNIKI OCENY ZWIERZĄT

218. Calik J., Krawczyk J. (2015) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych kur nieśnych utrzymywanych na fermie w Chorzelowie (IZ PIB). Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objetych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt, XI: 3-20.
219. Calik J., Krawczyk J. (2015) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych kur nieśnych utrzymywanych na fermie w Aleksandrowicach (IZ PIB). Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objetych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt, XI: 21-34.
220. Calik J., Zwierzyński R. (2015) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych gęsi utrzymywanych w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach (IZ PIB). Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objetych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt, XI: 41-77.
221. Calik J., Zwierzyński R. (2015) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych kaczek utrzymywanych w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach (IZ PIB). Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objetych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt, XI: 88-103.
222. Gornowicz E., Lewko L. (2015) Porównanie wydajności rzeźnej i mięsnej gęsi różniących się pochodzeniem. Wyniki oceny wartości użytkowej drobiu, ss. 178-182, Krajowa Rada Drobiarstwa - Izba Gospodarcza, ISBN 978-83-62401-05-5.
223. Kawęcka A., Szewczyk A., Sikora J. (2015) Wyniki oceny wartości użytkowej owiec objętych programem ochrony zasobów genetycznych w roku 2013. Balice, IZ PIB, X: 194, ISBN brak.
224. Lewko L., Gornowicz E. (2015) Ocena cech fizycznych jaj kaczek wybranych stad zachwawczych w końcowym okresie nieśności. Wyniki oceny wartości użytkowej drobiu, ss. 201-207, Krajowa Rada Drobiarstwa - Izba Gospodarcza, ISBN 978-83-62401-05-5.
225. Tomczyk-Wrona I. (2015) Ocena wartości uzytkowej koni rasy huculskiej objetych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt. Balice, IZ PIB, ss. 48, ISBN 978-83-7607-254-8.

INSTRUKCJE WDROŻENIOWE I UPOWSZECHNIENIOWE

226. Gornowicz E., Lewko L. (2015) Kaczki-mięso. Produkcja-spożycie-tradycja. broszury upowszechnieniowe, b-5, Balice, IZ PIB, 5: 24, ISBN 978-83-7607-242-5.
227. Kowalska D. (2015) Hodowla i chów królików w Polsce. Minikowo, KPODR Minikowo, ss. 122, ISBN 978-83-61862-90-1.
228. Kowalska D., Piechocka-Warzecha K. (2015) Wpływ typu zachowania królików na wyniki użytkowości rozpłodowej. Broszury upowszechnieniowe, b-4, Balice, Instytut Zootechniki PIB, b-4: 28, ISBN 978-83-7607-258-6.
229. Lewko L. (2015) Jakość jaj kaczek - parametry fizyczne. Broszury upowszechnieniowe, b-6, Balice, IZ PIB, 6: 32, ISBN 978-83-7607-246-3.
230. Sikora J., Kawęcka A. (2015) Hodowla kóz rasy karpackiej w Polsce. Balice, IZ PIB, B-1/2015: 19, ISBN 978-83-7607-206-7.

BROSZURY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE

231. Kawęcka A., Sikora J., Krupiński J. (2015) Polskie rodzime rasy owiec. Owce rasy czarnogłówka. Balice, IZ PIB, B-3/2015: 19, ISBN 978-83-7607-210-4.
232. Kawęcka A., Sikora J., Krupiński J. (2015) Polskie rodzime rasy owiec. Polska owca pogórza. Balice, IZ PIB, B-2/2015: 19, ISBN 978-83-7607-202-9.

INNE

233. Polak G. (2015) Program ochrony zasobów genetycznych koni sztumskich. Balice, IZ PIB, ss. 15, ISBN brak.
234. Polak G. (2015) Program ochrony zasobów genetycznych koni sokólskich. Balice, IZ PIB, ss. 16, ISBN brak.

PODRĘCZNIKI I WYDAWNICTWA KSIĄŻKOWE

235. Bielański P., Niedźwiadek S., Zając J. (2015) Żywienie królików. Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. T. II, ss. 417-428, PWN, ISBN 9788301142773.
236. Niedźwiadek S., Bielański P., Zając J. (2015) Żywienie nutrii. Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. T. II, ss. 429-435, PWN, ISBN 9788301142773.

Genomika i Biologia Molekularna Zwierząt

PRACE ORYGINALNE

237. Bugno-Poniewierska M., Pawlina K., Orszulak-Wolny N., Woźniak B., Wnuk M., Jakubczak A., Jeżewska-Witkowska G. (2015) Cytogenetic Characterization of The Genome of Interspecies Hybrids (Alopex-Vulpes). Annals of Animal Science, 15, 1: 81-91, DOI: 10.2478/aoas-2014-0077.
238. Danielak-Czech B., Kozubska-Sobocińska A., Babicz M. (2015) Chromosomal localization of genes encoding small heat shock proteins (HSPB) in cattle, and sheep. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio EE Zootechnica, XXXIII, 4: 20-29.
239. Danielak-Czech B., Kozubska-Sobocińska A., Babicz M. (2015) Cytogenetic mapping of genes from the family HSPB in pig genome. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio EE Zootechnica, LLLIII, 4: 10-19.
240. Danielak-Czech B., Kozubska-Sobocińska A., Babicz M. (2015) Comparative cytogenetic mapping of the HSPB1 locus in the genomes of Bovidae. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio EE Zootechnica, XXXIII, 3: 1-8.
241. Deregowska A., Adamczyk J., Kwiatkowska A., Gurgul A., Skoneczny M., Skoneczna A., Szmatoła T., Jasielczuk I., Magda M., Rawska E., Pabian S., Panek A., Kaplan J., Lewinska A., Wnuk M. (2015) Shifts in rDNA levels act as a genome buffer promoting chromosome homeostasis. Cell Cycle, 14, 21: 3475-3487, DOI: 10.1080/15384101.2015.1093705.
242. Gurgul A., Jasielczuk I., Szmatoła T., Pawlina K., Ząbek T., Żukowski K., Bugno-Poniewierska M. (2015) Genome-wide characteristics of copy number variation in Polish Holstein and Polish Red cattle using SNP genotyping assay. Genetica, 143, 2: 145-155, DOI: 10.1007/s10709-015-9822-9.
243. Kasperek K., Horecka B., Jakubczak A., Ślaska B., Gryzińska M., Bugno-Poniewierska M., Piórkowska M., Jeżewska-Witkowska G. (2015) Analysis of genetic variability in farmed and wild populations of raccoon dog (Nyctereutes procyonoides) using microsatellite sequences. Annals of Animal Science, 15, 4: 889-901, DOI: 10.1515/aoas-2015-0048.
244. Kozubska-Sobocińska A., Danielak-Czech B., Babicz M. (2015) Cross-species hybridizations in situ of genes associated with meat production traits in the wild pig genome. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio EE Zootechnica, XXXIII, 3: 31-36.
245. Lewinska A., Wnuk M., Grabowska W., Ząbek T., Semik E., Sikora E., Bielak-Żmijewska A. (2015) Curcumin induces oxidation-dependent cell cycle arrest mediated by SIRT7 inhibition of rDNA transcription in human aortic smooth muscle cells. Toxicology Letters, 233, 3: 227-238, DOI: 10.1016/j.toxlet.2015.01.019.
246. Natonek-Wiśniewska M., Krzyścin P. (2015) Opracowanie prostych i skutecznych testów real-time pcr do identyfikacji komponentów bydlęcych, wieprzowych i owczych w żywności. ŻYWNOŚĆ - Nauka Technologia Jakość, 4, 101: 73-84, DOI: 10.15193/ZNTJ/2015/101/057.
247. Oczkowicz M., Piestrzyńska-Kajtoch A., Ropka-Molik K. (2015) Guanine nucleotide binding protein (GNAS complex locus) gene produces biallelically expressed and paternally expressed transcripts in pigs. Annals of Animal Science, 15, 4: 867-877, DOI: 10.1515/aoas-2015-0030.
248. Piestrzyńska-Kajtoch A., Kawęcka A., Smołucha G., Miksza-Cybulska A., Rejduch B. (2015) Polimorfizm genu PRNP u owiec rasy świniarka utrzymywanych w stadzie objętym programem ochrony zasobów genetycznych. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 11, 4: 31-39.
249. Piórkowska K., Nowak J., Połtowicz K. (2015) The normalisation of CAPN gene expression in M. pectoralis superficialis in broiler lines differing in growth rate and their relationship to breast muscle tenderness. British Poultry Science, 56, 4: 452-458, DOI: 10.1080/00071668.2015.1058918.
250. Piórkowska K., Nowak J., Połtowicz K., Ropka-Molik K., Szmatoła T. (2015) Effect of newly found polymorphisms in the promoter region of the CAPN1 gene on transcript abundance in broiler chicken breast muscle. Animal Science Papers and Reports, 33, 3: 287-298.
251. Piórkowska K., Żukowski K., Nowak J., Połtowicz K., Ropka-Molik K., Gurgul A. (2015) Genome-wide RNA-Seq analysis of breast muscles of two broiler chicken groups differing in shear force. Animal Genetics, 47, 1: 68-80, DOI: 10.1111/age.12388.
252. Ropka-Molik K., Dusik A., Piórkowska K., Tyra M., Oczkowicz M., Szmatoła T. (2015) Polymorphisms of the membrane-associated ring finger 4, ubiquitin protein ligase gene (MARCH4) and its relationship with porcine production traits. Livestock Science, 178: 18-26, DOI: 10.1016/j.livsci.2015.05.022.
253. Ropka-Molik K., Żukowski K., Eckert R., Piórkowska K., Oczkowicz M., Gurgul A., Szmatoła T. (2015) Whole transcriptome analysis of the porcine muscle tissue of breeds differing in muscularity and meat quality traits. Livestock Science, 182: 93-100, DOI: 10.1016/j.livsci.2015.10.024.
254. Stefaniuk M., Ropka-Molik K., Piórkowska K., Bereta A., Szpar P., Czerwonka Z., Podstawski Z. (2015) Evaluation of Minimally Invasive Muscle Biopsy Method for Genetic Analysis in Horse. Annals of Animal Science, 15, 3: 621-627, DOI: 10.1515/aoas-2015-0017.

PRACE PRZEGLĄDOWE

255. Gurgul A., Ząbek T., Bugno-Poniewierska M. (2015) Wykorzystanie wysokowydajnych technik analiz genomu w badaniach naukowych i hodowli zwierząt gospodarskich. Roczniki Naukowe Zootechniki, 42, 2: 81-91.
256. Radko A., Miszczak M. (2015) Zastosowanie markerów mikrosatelitarnych DNA w identyfikacji osobniczej oraz kontroli rodowodów psów. Wiadomości Zootechniczne, 53, 4: 121-126.
257. Stefaniuk M., Ropka-Molik K. (2015) RNA sequencing as a powerful tool in searching for genes influencing health and performance traits of horses. Journal of Applied Genetics, 57, 2: 199-206, DOI: 10.1007/s13353-015-0320-7.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

258. Bugno-Poniewierska M., Warzecha J., Wojtaszek M., Pawlina K., Tischner M. (2015) Changes in the numer of chromosomal aneuploidies in spermatozoa correlated with the age of individual stallions. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, p. 128, UR Kraków, ISBN brak.
259. Bugno-Poniewierska M., Witarski W., Pawlina K., Gurgul A. (2015) Severe asynapsis in spermatocytes of interspecies hybrids of the silver fox and the arctic fox leads to pachytene arrest as result of sustained H2AXy phosphorylation.The biology of meiosis: implications for fertility and genetic disorders. The biology of meiosis: implications for fertility and genetic disorders. International Symposium of the Ramon Areces Foundation., 4-5 June, 2015, Salamanca, Spain, Materiały z konferencji: The biology of meiosis: implications for fertility and genetic disorders. International Symposium of the Ramon Areces Foundation., p. 69, Ramón Areces Foundation. International Symposium, ISBN brak.
260. Danielak-Czech B., Kozubska-Sobocińska A., Babicz M., Kruczek K., Miszczak M. (2015) Comparative physical assignment of the heat shock protein beta-1 gene in the genomes of Suidae. 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 31 August - 4 September, 2015, Warszawa, Polska, Book of Abstracts of the 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 171, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-269-6.
261. Fornal A., Piestrzyńska-Kajtoch A., Radko A. (2015) RyR1 single nucleotide polymorphisms in Equus caballus. 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 31 August - 4 September, 2015, Warszawa, Polska, Book of Abstracts of the 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 315, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-269-6.
262. Fornal A., Piestrzyńska-Kajtoch A., Radko A. (2015) The usefulness of the STR markers in Malopolski horse identification. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, p. 136, UR Kraków, ISBN brak.
263. Fornal A., Polak G. (2015) Genetic characteristics of Sokolski and Sztumski horses based on microsatellite polymorphism. 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 31 sierpnia - 4 września 2015, Warszawa, Polska, Book of Abstracts of the 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, s. 314, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-269-6.
264. Gurgul A., Pawlina K., Jasielczuk I., Ząbek T., Szmatoła T., Frys-Żurek M., Bugno-Poniewierska M. (2015) Genomic regions bearing the signatures of differential selection in two breeds of cattle. 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 31 August - 4 September, 2015, Warszawa, Polska, Book of Abstracts of the 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 405, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-269-6.
265. Gurgul A., Szmatoła T., Jasielczuk I., Bugno-Poniewierska M. (2015) Runs of homozygosity and deletion-type events form different patterns in cattle genome. 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 31 August - 4 September, 2015, Warszawa, Polska, Book of Abstracts of the 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 404, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-269-6.
266. Jasielczuk I., Gurgul A., Bugno-Poniewierska M., Pawlina K., Semik E., Szmatoła T. (2015) Development of method for the isolation and sequencing of the mitochondrial genome. 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 31 August - 4 September, 2015, Warszawa, Polska, Book of Abstracts of the 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 222, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-269-6.
267. Koseniuk A., Rychlik T., Słota E. (2015) Identification of two mitochondrial haplogroups in native sheep breeds from Poland. 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 31 August - 4 September, 2015, Warszawa, Polska, Book of Abstracts of the 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 517, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-269-6.
268. Koseniuk A., Rychlik T., Słota E. (2015) DNA divergence between two mitochondrial haplogroups of Polish Wrzosowka sheep. 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 31 August - 4 September, 2015, Warszawa, Polska, Book of Abstracts of the 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 485, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-269-6.
269. Koseniuk A., Słota E., Rychlik T. (2015) Polimorfizm hiperzmiennego odcinka mitochondrialnego regionu kontrolnego u owcy wrzosówki. Sympozjum "Postęp badań z zakresu genetyki, hodowli i biotechnologii zwierząt", 26-27 marca 2015, Jastrzębiec, Polska, Materiały z konferencji: Sympozjum "Postęp badań z zakresu genetyki, hodowli i biotechnologii zwierząt", ss. 1-6, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN Jastrzębiec, ISBN brak.
270. Kozubska-Sobocińska A., Danielak-Czech B., Babicz M., Kruczek K., Bąk A. (2015) Hybridization in situ of genes associated with meat production traits on chromosomes of Suidae. 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 31 August - 4 September, 2015, Warszawa, Polska, Book of Abstracts of the 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 171, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-269-6.
271. Migdał W., Derewicka O., Migdał Ł., Maj D., Ząbek T., Pałka S., Otwinowska-Mindur A., Kozioł K., Kmiecik M., Migdał A., Bieniek J. (2015) Association of polymorphism c.145 A>G in rabbit LEP gene with meat colour of crossbreed rabbits. 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 31 sierpnia - 4 września 2015, Warszawa, Polska, Book of Abstracts of the 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, s. 316, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-269-6.
272. Miszczak M., Radko A. (2015) Application of canine STR panel for parentage verification and forensic casework. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, p. 165, UR Kraków, ISBN brak.
273. Mitka I., Podstawski Z., Ropka-Molik K., Piórkowska K., Tyra M. (2015) Association of MTTP gene polymorphism with pork quality. VI International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural College "Innovative resarches for the future of agriculture and rural areas development", 18-20 września 2015, Bydgoszcz - Ciechocinek, Poland, Materiały z konferencji: VI International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural College "Innovative resarches for the future of agriculture and rural areas development", UTP Bydgoszcz, ISBN brak.
274. Natonek-Wiśniewska M., Krzyścin P. (2015) Method for simultaneous identification of bovine and porcine proteins in feed mixtures. 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 31 August - 4 September, 2015, Warszawa, Polska, Book of Abstracts of the 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 232, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-269-6.
275. Natonek-Wiśniewska M., Krzyścin P. (2015) Species identification of bovine meat, pork and horse in foods using triplex qPCR. 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 31 August - 4 September, 2015, Warszawa, Polska, Book of Abstracts of the 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 240, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-269-6.
276. Pawlina K., Gurgul A., Klukowska-Rötzler J., Koch C., Mählmann K., Bugno-Poniewierska M. (2015) The application of aCGH technique to analyse equine sarcoids. 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 31 August - 4 September, 2015, Warszawa, Polska, Book of Abstracts of the 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 286, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-269-6.
277. Pawlina K., Gurgul A., Klukowska-Rötzler J., Koch C., Mählmann K., Bugno-Poniewierska M., Bugaj Z. (2015) aCGH analysis of equine sarcoids. 11th Dorothy Russell Havemeyer Foundation International Equine Genome Mapping Workshop, 22-25 July, 2015, Hanower, Niemcy, Materiały z konferencji: 11th Dorothy Russell Havemeyer Foundation International Equine Genome Mapping Workshop, pp. 108-109, Hannover, ISBN brak.
278. Pawlina K., Gurgul A., Koch C., Mählmann K., Witkowski M., Bugno-Poniewierska M. (2015) miRNAome profile of the equine sarcoid. 11th Dorothy Russell Havemeyer Foundation International Equine Genome Mapping Workshop, 22-25 July, 2015, Hanower, Niemcy, Materiały z konferencji: 11th Dorothy Russell Havemeyer Foundation International Equine Genome Mapping Workshop, p. 110, Hannover, ISBN brak.
279. Piestrzyńska-Kajtoch A., Kawęcka A., Smołucha G. (2015) PRNP polymorphism in Wrzosówka sheep breed. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, p. 181, UR Kraków, ISBN brak.
280. Piestrzyńska-Kajtoch A., Smołucha G., Oczkowicz M., Fornal A., Rejduch B. (2015) Polymorphism and expression of genes connected with neurodegeneration in sheep. 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 31 August - 4 September, 2015, Warszawa, Polska, Book of Abstracts of the 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 317, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-269-6.
281. Piestrzyńska-Kajtoch A., Smołucha G., Rejduch B. (2015) Polymorphism of the PRNP gene in Romanov sheep breed in Poland. 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 31 August - 4 September, 2015, Warszawa, Polska, Book of Abstracts of the 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 514, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-269-6.
282. Piórkowska K., Ropka-Molik K., Dusik A., Tyra M. (2015) Wpływ nowych zmian polimorficznych w genie MARCH4 na cechy użytkowe trzody chlewnej. VIII Szkoła Zimowa: Nauka i praktyka w chowie i hodowli świń na tle uwarunkowań gospodarczych w Polsce i Unii Europejskiej, 17-20 lutego 2015, Ustroń, Polska, Nauka i praktyka w chowie i hodowli świń na tle uwarunkowań gospodarczych w Polsce i Unii Europejskiej : VIII Szkoła Zimowa, materiały konferencyjne, Ustroń, 17-20 lutego 2015., s. 135, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, ISBN 978-83-7663-187-5.
283. Piórkowska K., Żukowski K., Ropka-Molik K., Gurgul A. (2015) Transcriptome analysis of the pig muscles differing in tenderness. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, p. 183, UR Kraków, ISBN brak.
284. Radko A., Szumiec A., Rubiś D. (2015) Genetic variation in the population of Polish cattle breeds included into the programme of genetic resources conservation estimation on the basis of microsatellite DNA polymorphism. 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 31 August - 4 September, 2015, Warszawa, Polska, Book of Abstracts of the 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 106, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-269-6.
285. Ropka-Molik K., Eckert R., Piórkowska K., Oczkowicz M., Tyra M. (2015) Asocjacja genu kodującego osteopontynę z cechami produkcyjnymi świń różnych ras. VIII Szkoła Zimowa: Nauka i praktyka w chowie i hodowli świń na tle uwarunkowań gospodarczych w Polsce i Unii Europejskiej, 17-20 lutego 2015, Ustroń, Polska, Nauka i praktyka w chowie i hodowli świń na tle uwarunkowań gospodarczych w Polsce i Unii Europejskiej : VIII Szkoła Zimowa, materiały konferencyjne, Ustroń, 17-20 lutego 2015., s. 143, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, ISBN 978-83-7663-187-5.
286. Ropka-Molik K., Knapik J., Pieszka M. (2015) Analiza stabilności wybranych genów referencyjnych wykorzystywanych w ilościowej metodzie PCR (real-time PCR) w wątrobie i tkance tłuszczowej owiec. Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. “Badania molekularne w naukach o zwierzętach”, 9-10 czerwca 2015, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. “Badania molekularne w naukach o zwierzętach”, s. 89, UR Kraków, ISBN brak.
287. Ropka-Molik K., Knapik J., Pieszka M., Szmatoła T. (2015) Nutritional modification of lipoprotein lipase gene expression in different ovine tissues. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, UR Kraków, ISBN brak.
288. Ropka-Molik K., Knapik J., Szmatoła T., Pieszka M. (2015) Nutritional modyfication of lipoprotein lipase gene expression in different ovine tissue. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, p. 121, UR Kraków, ISBN brak.
289. Semik E., Ząbek T., Fornal A., Gurgul A., Szmatoła T., Żukowski K., Wnuk M., Bugno-Poniewierska M. (2015) The analysis of differentially methylated regions between equine sarcoids and healthy skin. 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 31 August - 4 September, 2015, Warszawa, Polska, Book of Abstracts of the 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 285, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-269-6.
290. Smołucha G., Piestrzyńska-Kajtoch A., Kozubska-Sobocińska A., Rejduch B. (2015) Screening of indigenous sheep for the prolificacy associated DNA markers. 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 31 August - 4 September, 2015, Warszawa, Polska, Book of Abstracts of the 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 160, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-269-6, DOI: 10.3920/978-90-8686-816-2.
291. Smołucha G., Piestrzyńska-Kajtoch A., Rejduch B. (2015) A novel mutation of BMP-15 and Gdf-9 gene in the Romanov sheep breed in Poland. 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 31 August - 4 September, 2015, Warszawa, Polska, Book of Abstracts of the 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 160, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-269-6.
292. Szmatoła T., Gurgul A., Ząbek T., Jasielczuk I., Bugno-Poniewierska M. (2015) Comparison of microarray-based detected runs of homozygosity with next-generation sequencing results. 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 31 August - 4 September, 2015, Warszawa, Polska, Book of Abstracts of the 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 221, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-269-6.
293. Szmatoła T., Tyra M., Piórkowska K., Ropka-Molik K., Żukowski K. (2015) Genetyczna struktura populacji świń utrzymywanych w Polsce. VIII Szkoła Zimowa: Nauka i praktyka w chowie i hodowli świń na tle uwarunkowań gospodarczych w Polsce i Unii Europejskiej, 17-20 lutego 2015, Ustroń, Polska, Nauka i praktyka w chowie i hodowli świń na tle uwarunkowań gospodarczych w Polsce i Unii Europejskiej : VIII Szkoła Zimowa, materiały konferencyjne, Ustroń, 17-20 lutego 2015., s. 166, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, ISBN 978-83-7663-187-5.
294. Szumiec A., Radko A., Rubiś D. (2015) Analysis of microsatellite DNA markers in parentage testing of sheep in Poland. 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 31 August - 4 September, 2015, Warszawa, Polska, Book of Abstracts of the 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 517, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-269-6.
295. Witarski W., Bugno-Poniewierska M., Pawlina K., Gurgul A. (2015) H2Ax gamma, Sycp1 and Sycp3 as a suitable markers for meiotic asynapsis: study of interscpecies hybrid of silver fox (Vulpes vulpes) and arctic fox (Alopex lagopus). Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, p. 219, UR Kraków, ISBN brak.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE, WYKŁADY NA SZKOLENIA, SEMINARIA

296. Jura J. (2015) Biotechnologia rozrodu zwierząt dla medycyny-przykłady badań własnych. Polsko-Czesko-Słowacka Konferencja Chirurgów Szczękowo-Twarzowych i Stomatologicznych, 4-5 grudnia 2015, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: Polsko-Czesko-Słowacka Konferencja Chirurgów Szczękowo-Twarzowych i Stomatologicznych, ss. 1-2, Polsko-Czesko-Słowacka Konferencja Chirurgów Szczękowo-Twarzowych i Stomatologicznych, ISBN brak.

Żywienie Zwierząt i Paszoznawstwo

PRACE ORYGINALNE

297. Arczewska-Włosek A., Świątkiewicz S. (2015) The efficacy of selected feed additives in the prevention of broiler chicken coccidiosis under natural exposure to Eimeria spp. Annals of Animal Science, 15, 3: 725-735, DOI: 10.1515/aoas-2015-0026.
298. Borys B. (2015) Modyfikacje prozdrowotne mięsa jagnięcego - możliwości i ograniczenia. Wiadomości Zootechniczne, LIII, 4: 97-108.
299. Brzóska F., Śliwiński B., Michalik-Rutkowska O., Śliwa J. (2015) The effect of garlic (Allivum sativum L.) on growth performance, mortality rate, meat and blood parameters in broilers. Annals of Animal Science, 15, 4: 961-975.
300. Furgał-Dierżuk I., Strzetelski J., Twardowska M., Kwiatek K., Mazur M. (2015) The effect of genetically modified feeds on productivity, milk composition, serum metabolite profiles and transfer of tDNA into milk of cows. Journal of Animal and Feed Sciences, 24: 19-30.
301. Gąsior R., Korol W., Kański J. (2015) Kalibracje NIRS dla EM i wybranych aminokwasów oraz możliwość ich wykorzystania w badaniach przesiewowych. XXXII Konferencja Naukowo-Techniczna OCENA JAKOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PASZ, 27-28 kwietnia 2015, Sandomierz, Polska, Pasze Przemysłowe, 32: 34-40.
302. Grosicki A., Małagocki P., Kycko A., Monkiewicz J., Korol W. (2015) Magnesium supplements affect selected cadmium toxic actions and uptake of repeated doses of cadmium. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy, 59, 4: 541-545, DOI: 10.1515/bvip-2015-0081.
303. Hanczakowska E., Świątkiewicz M., Gerla E. (2015) Effect of dietary inclusion of a herbal extract mixture and different oils on pig performance and meat quality. Meat Science, 108: 61-66.
304. Nabożny M., Natanek A., Piórkowska M. (2015) The influence of age on histological parameters of Greenland nutria hair coat. Roczniki Naukowe Zootechniki, 42, 1: 55-67.
305. Pieszka M., Gogol P., Pietras M., Pieszka M. (2015) Valuable components of dried pomaces of chokeberry, blackcurrant, srawberries, apple and carrots, as a source of naturalantioxidants and nutraceuticals in the animal diet. Annals of Animal Science, 15, 2: 475-491, DOI: 10.2478/aoas-2014-0072.
306. Pieszka M., Kamyczek M., Rudzki B., Łopuszańska-Rusek M., Pieszka M. (2015) Evaluation of the usefulness of hybrid rye in feeding Polish Holstein-Friesian dairy cows in early lactation. Annals of Animal Science, 15, 4: 929-943, DOI: 10.1515/aoas-2015-0038.
307. Pieszka M., Migdał W., Gąsior R., Rudzińska M., Bederska-Łojewska D., Pieszka M., Szczurek P. (2015) Native oils from apple, blackcurrant, raspberry and strawberry seeds as a source of polyenoic fatty acids, tocochromanols and phytosterols - a health implication. Journal of Chemistry, 2015, ID 659541: brak, DOI: 10.1155/2015/659541.
308. Pieszka M., Orczewska-Dudek S., Bederska-Łojewska D., Józefiak D., Kierończyk B., Pietras M., Rawski M., Kizerwetter-Świda M., Sapieżyński R., Pietrzak P. (2015) The effect of early-life kidney bean lectin administration on pig performance in the peri-weaning period – a safety study. Journal of Animal and Feed Sciences, 24, 3: 226-234.
309. Ptak A., Bedford M., Świątkiewicz S., Żyła K., Józefiak D. (2015) Phytase Modulates Ileal Microbiota and Enhances Growth Performance of the Broiler Chickens. Plos One, 10, 3: 1-15, DOI: 10.1371/journal.pone.0119770.
310. Staroń R., van Swelm R., Lipiński P., Gajowiak A., Lenartowicz M., Bednarz A., Gajewska M., Pieszka M., Laarakkers C.M., Swinkels D.W., Starzyński R.R. (2015) Urinary Hepcidin Levels in Iron-Deficient and Iron-Supplemented Piglets Correlate with Hepcidin Hepatic mRNA and Serum Levels and with Body Iron Status. Plos One, 10, 8: 1-12, DOI: 10.1371/journal.pone.0136695.
311. Śliwiński B., Brzóska F., Szybiński Z. (2015) Iodine concentration in Polish consumer milk. Annals of Animal Science, 15, 3: 799-810, DOI: 10.1515/aoas-2015-0025.
312. Śliwiński B., Brzóska F., Węglarzy K., Szybiński Z., Kłopotek E. (2015) The effects of iodised salt licks and teat dipping on the iodine content of cow's milk and blood plasma. Endokrynologia Polska, 66, 3: 244-250, DOI: 10.5603/EP.2015.0032.
313. Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A., Józefiak D. (2015) Bone quality, selected blood variables and mineral retention in laying hens fed with different dietary concentrations and sources of calcium. Livestock Science, 181, 11: 194-199, DOI: 10.1016/j.livsci.2015.09.011.
314. Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A., Krawczyk J., Puchała M., Józefiak D. (2015) Effects on performance and eggshell quality of particle size of calcium sources in laying hens’ diets with different Ca concentrations. Archiv fur Tierzucht-Archives of Animal Breeding, 58, 2: 301-307, DOI: 10.5194/aab-58-301-2015.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

315. Bederska-Łojewska D., Pieszka M., Szczurek P., Orczewska-Dudek S., Pietras M. (2015) Regulation of the Intake of Arachidonic Acid by Modifying Animal Products and its Effect on Inflammatory Processes in the Human Body. Blood Lipids and Lipoproteins, pp. 55-79, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, Inc., ISBN 978-1-63482-591-7.
316. Bielecka G. (2015) Wyniki badań biegłości w zakresie oznaczania podstawowych składników pokarmowych i składników mineralnych w paszach w roku 2014. Pasze Przemysłowe, 24, 2: 46-53.
317. Bielecka G., Rubaj J., Korol W. (2015) Mocznik w paszach – ocena metody i ryzyka zafałszowań materiałów paszowych. Pasze Przemysłowe, 24, 3/4: 3-8.
318. Dzwonkowski W., Rola K., Hanczakowska E., Niwińska B., Świątkiewicz S. (2015) Raport o sytuacji na światowym rynku roślin GMO i możliwościach substytucji genetycznie zmodyfikowanej soi krajowymi roślinami białkowymi w aspekcie bilansu paszowego. Warszawa, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki żywnościowej, ss. 138, ISBN 978-83-7658-569-7.
319. Gnusowski B., Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2015) Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w paszach. Pasze Przemysłowe, 24, 2: 41-45.
320. Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Walczyński S. (2015) Wybrane elementy oceny jakości pasz. Pasze Przemysłowe, 24, 2: 14-19.
321. Korol W., Rubaj J., Bielecka G. (2015) Porównanie praktycznych podejść szacowania niepewności w badaniach pasz. Pasze Przemysłowe, 24, 3/4: 48-52.
322. Migdał W., Dudek R., Kapinos F., Kluska W., Zając M., Węsierska E., Tkaczewska J., Kulawik P., Migdał Ł., Pieszka M. (2015) Traditional smoking of meat and meat products – the factors influencing the level of polycyclic aromatic hydrokarbons. Trends In meat and meat products manufacturing, pp. 97-115, Polskie Towarzystwo Technologów Żywności, ISBN 978-83-930769-4-9.
323. Myczko A., Pawłowski T., Świątkiewicz S. (2015) Badania naukowe w procesie kształtowania polskiej wizji Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej. III Kongres Nauk Rolniczych „Nauka – praktyce” Badania naukowe w procesie kształtowania polskiej wizji Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, 9 października 2015, Warszawa, Polska, III Kongres Nauk Rolniczych "Nauka - Praktyce", ss. 120-125, Wyd. Pascal, ISBN 978-83-7642-661-7.
324. Rubaj J. (2015) Wyniki porównań międzylaboratoryjnych w zakresie wybranych dodatków paszowych w paszach w roku 2014. Pasze Przemysłowe, 24, 2: 63-68.
325. Walczyński S. (2015) Parametry metody oceny jednorodności produktów pasowych na podstawie wieloletnich badań biegłości. Pasze Przemysłowe, 24, 3/4: 43-47.

PRACE PRZEGLĄDOWE

326. Goncharova K., Pieszka M., Filip R., Pierzynowski S.G. (2015) Exocrine pancreas-brain axis-studies on pig model. Postępy Nauk Medycznych, XXVIII, 5: 347-350.
327. Nabożny M. (2015) Charakterystyka organizacji korzeni włosowych w skórze zwierząt futerkowych z uwzględnieniem gęstości okrywy włosowej. Wiadomości Zootechniczne, LIII, 2: 112-121.
328. Niwińska B. (2015) Budowa i funkcje nabłonka śluzówki żwacza. Wiadomości Zootechniczne, 53, 3: 141-149.
329. Niwińska B., Majka W. (2015) Między paszą a genomem - nutrigenomika zwierząt gospodarskich. Wiadomości Zootechniczne, 3: 133-140.
330. Nowakowska-Zamachowska M., Pieszka M. (2015) Julian Aleksandrowicz - pionier badań nad zawartością biopierwiastków w organizmach ludzi i zwierząt. Wiadomości Zootechniczne, LIII, 1: 73-75.
331. Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A., Józefiak D. (2015) Application of microalgae biomass in poultry nutrition. World's Poultry Science Journal, 71, 4: 663-672, DOI: 10.1017/S0043933915002457.
332. Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A., Józefiak D. (2015) The relationship between dietary fat sources and immune response in poultry and pigs: An updated review. Livestock Science, 180, 10: 237-248, DOI: 10.1016/j.livsci.2015.07.017.
333. Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A., Krawczyk J., Puchała M., Józefiak D. (2015) Dietary factors improving eggshell quality: an updated review with special emphasis on microelements and feed additives. World's Poultry Science Journal, 71, 1: 83-93, DOI: 10.1017/S0043933915000082.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

334. Arczewska-Włosek A., Świątkiewicz S., Ognik K. (2015) The effect of dietary garlic extract on selected biochemical serum parameters in broiler chickens vaccinated with live anticoccidial vaccine. XLIV Scientific Session Nutrition of livestock, companion and wild animals., 16-17 June, 2015, Warszawa, Polska, Materiały z konferencji: XLIV Scientific Session Nutrition of livestock, companion and wild animals., p. 85, Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt SGGW, ISBN brak.
335. Bederska-Łojewska D., Pieszka M. (2015) Gastroprotective effect of feed additives containing kaolin clay in piglets. 13th International Symposium on Digestive Physiology of Pigs, 19-21 May, 2015, Kliczków, Polska, Materiały z konferencji: 13th International Symposium on Digestive Physiology of Pigs, p. 257, DPP, ISBN brak.
336. Borys B., Grochowska E., Pękala J., Bodkowski R., Mroczkowski S. (2015) Zawartość L-karnityny w surowej i grilowanej jagnięcinie w zależności od masy ubojowej i grupy ojcowskiej. LXXX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 21-23 września 2015, Bydgoszcz, Polska, Produkty Lokalne Pochodzenia Zwierzęcego Szansą Rozwoju Regionalnego, s. 78, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, ISBN brak.
337. Borys B., Jarzynowska A. (2015) Plenno-mleczna owca kołudzka - wytworzenia, użytkowość, perspektywy. Obecne i przyszłościowe wykorzystanie ras owiec wytworzonych w Polsce po II wojnie światowej, 24-25 czerwca 2015, Poznań, Polska, Materiały konferencji: Obecne i przyszłościowe wykorzystanie ras owiec wytworzonych w Polsce po II wojnie światowej, ss. 42-43, UP Poznań, ISBN brak.
338. Borys B., Jarzynowska A. (2015) Efekty produkcyjne dodatku ziół przy letnim żywieniu dojonych owiec kołudzkich. Obecne i przyszłościowe wykorzystanie ras owiec wytworzonych w Polsce po II wojnie światowej, 24-25 czerwca 2015, Poznań, Polska, Materiały konferencji: Obecne i przyszłościowe wykorzystanie ras owiec wytworzonych w Polsce po II wojnie światowej, s. 56, UP Poznań, ISBN brak.
339. Borys B., Kłopotek E. (2015) Wpływ rodzaju zielonki i komponentów oleistych w dawce na wyniki tuczu i wartość rzeźną jagniąt. LXXX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 21-23 września 2015, Bydgoszcz, Polska, Produkty Lokalne Pochodzenia Zwierzęcego Szansą Rozwoju Regionalnego, s. 79, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, ISBN brak.
340. Borys B., Lenart P., Kłopotek E., Lisiak D., Borzuta K. (2015) Ocena konsumencka produktów z mięsa jagnięcego w zależności od stosowania w dawce produktów ubocznych biopaliw. Sympozjum " Postęp w Technologii Mięsa. Nauka-Praktyce 2015", 21 maja 2015, Warszawa, Polska, Materiały z konferencji: Sympozjum " Postęp w Technologii Mięsa. Nauka-Praktyce 2015", ss. 29-30, IBPRS, ISBN brak.
341. Borys B., Pękala J., Bodkowski R., Knapik J., Pieszka M., Czyż K. (2015) The content of L-carnityne in raw, roasted and grilled lamb meat depending on the type of forage in ration. 4th International Conference on "Trends in meat and meat products manufacturing", 11-12 June, 2015, Nowy Wiśnicz, Poland, Trends In meat and meat products manufacturing, p. 20, Polskie Towarzystwo Technologów Żywności, ISBN 978-83-930769-4-9.
342. Borys B., Pękala J., Bodkowski R., Knapik J., Pieszka M., Czyż K. (2015) The content of L-carnitine in raw, roasted and grilled lamb meat depending on the type of forage in ration. 4th International Conference on "Trends in meat and meat products manufacturing", 11-12 June, 2015, Nowy Wiśnicz, Poland, Trends In meat and meat products manufacturing, p. 20, Polskie Towarzystwo Technologów Żywności, ISBN 978-83-930769-4-9.
343. Borys B., Świątek M., Niżnikowski R. (2015) Udział podstawowych grup kwasów tłuszczowych w tłuszczu mięsa i podrobów jagniąt. Część III. Wpływ metody tuczu. LXXX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 21-23 września 2015, Bydgoszcz, Polska, Produkty Lokalne Pochodzenia Zwierzęcego Szansą Rozwoju Regionalnego, s. 80, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, ISBN brak.
344. Gąsior R., Wojtycza K. (2015) Metoda SPME-GC-MS oznaczania związków lotnych w mięsie i jej doskonalenie. IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej "Chemia analityczna to ciągłe wyzwania", 6-10 lipca 2015, Poznań, Polska, Materiały z konferencji: IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej "Chemia analityczna to ciągłe wyzwania", Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Chemii, ISBN brak.
345. Gąsior R., Wojtycza K., Pluta-Kubica A. (2015) Charakterystyka metody SPME-GC-MS oznaczania związków lotnych w serach. IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej "Chemia analityczna to ciągłe wyzwania", 6-10 lipca 2015, Poznań, Polska, Materiały z konferencji: IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej "Chemia analityczna to ciągłe wyzwania", Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Chemii, ISBN brak.
346. Goncharova K., Pierzynowski S.G., Pieszka M. (2015) Zależność pomiędzy funkcją zewnątrzwydzielniczą trzustki i stanem mózgu u świń.Relations between exocrine pancreas function and brain conditio in pig. VIII Szkoła Zimowa: Nauka i praktyka w chowie i hodowli świń na tle uwarunkowań gospodarczych w Polsce i Unii Europejskiej, 17-20 lutego 2015, Ustroń, Polska, Nauka i praktyka w chowie i hodowli świń na tle uwarunkowań gospodarczych w Polsce i Unii Europejskiej : VIII Szkoła Zimowa, materiały konferencyjne, Ustroń, 17-20 lutego 2015., ss. 77-84, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, ISBN 978-83-7663-187-5.
347. Goncharova K., Valverde Piedra J., Kardas M., Szymańczyk S., Prykhodko O., Pieszka M., Grochowska-Niedworok E., Lozinska L., Winiarczyk M., Pierzynowski S.G. (2015) Effects of pancreatic – like enzymes of microbial origin (PLEM), on growth and lipid absorption in pig model of exocrine pancreatic insufficiency (EPI). The 3th Unternational Scientific Conference " Current Problems of Biochemistry and Cell Biology", 24-25 September, 2015, Dniepropietrovs, Ukraine, Materiały z konferencji: The 3th Unternational Scientific Conference " Current Problems of Biochemistry and Cell Biology", pp. 99-101, brak, ISBN brak.
348. Grochowska E., Borys B., Lisiak D., Mroczkowski S. (2015) Association of calpain, small subunit 1 gene polymorphism with drip loss and cooking loss in sheep. 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 31 August - 4 September, 2015, Warszawa, Polska, Book of Abstracts of the 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 515, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-269-6.
349. Grochowska E., Borys B., Mroczkowski S. (2015) Związek polimorfizmu w 1. intronie genu miostatyny (MSTN) z masą ciała jagniąt merynosa barwnego. LXXX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 21-23 września 2015, Bydgoszcz, Polska, Produkty Lokalne Pochodzenia Zwierzęcego Szansą Rozwoju Regionalnego, s. 84, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, ISBN brak.
350. Grochowska E., Wojciechowska A., Borys B., Mroczkowski S. (2015) Effects of polymorphism in the ovine calpain 3 gene (CAPN3) on growth traits in coloured Polish Merino Sheep. 4th International Conference on "Trends in meat and meat products manufacturing", 11-12 June, 2015, Nowy Wiśnicz, Poland, Trends In meat and meat products manufacturing, p. 26, Polskie Towarzystwo Technologów Żywności, ISBN 978-83-930769-4-9.
351. Grześkowiak E., Lisiak D., Janiszewski P., Borys B. (2015) Skład chemiczny i cechy fizyko-chemiczne mięsa jagnięcego w zależności od rodzaju zielonki i udziału produktów ubocznych biopaliw w dawce. Sympozjum " Postęp w Technologii Mięsa. Nauka-Praktyce 2015", 21 maja 2015, Warszawa, Polska, Materiały z konferencji: Sympozjum " Postęp w Technologii Mięsa. Nauka-Praktyce 2015", ss. 27-28, IBPRS, ISBN brak.
352. Jarzynowska A., Borys B. (2015) Wpływ dodatku ziół do letniej diety owiec na skład frakcji lipidowej ich mleka. LXXX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 21-23 września 2015, Bydgoszcz, Polska, Produkty Lokalne Pochodzenia Zwierzęcego Szansą Rozwoju Regionalnego, s. 86, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, ISBN brak.
353. Jarzynowska A., Borys B. (2015) Wpływ dodatku ziół do zimowej diety owiec na skład frakcji lipidowej ich mleka. LXXX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 21-23 września 2015, Bydgoszcz, Polska, Produkty Lokalne Pochodzenia Zwierzęcego Szansą Rozwoju Regionalnego, s. 87, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, ISBN brak.
354. Jarzynowska A., Borys B. (2015) Efekty produkcyjne dodatku ziół przy zimowym żywieniu dojonych owiec merynosa barwnego. Obecne i przyszłościowe wykorzystanie ras owiec wytworzonych w Polsce po II wojnie światowej, 24-25 czerwca 2015, Poznań, Polska, Materiały konferencji: Obecne i przyszłościowe wykorzystanie ras owiec wytworzonych w Polsce po II wojnie światowej, s. 59, UP Poznań, ISBN brak.
355. Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Walczyński S. (2015) Homogeniczność próbki laboratoryjnej i jej wpływ na niepewność pomiaru. IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej "Chemia analityczna to ciągłe wyzwania", 6-10 lipca 2015, Poznań, Polska, Materiały z konferencji: IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej "Chemia analityczna to ciągłe wyzwania", s. 215, Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Chemii, ISBN brak.
356. Nabożny M., Natanek A., Piórkowska M., Świątkiewicz M. (2015) The effect of greenland nutria age on the histological parameters of pelt quality. IV International Conference of Multidirectional Research in Agriculture and Forestry., 21-22 March, 2015, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: IV International Conference of Multidirectional Research in Agriculture and Forestry., p. 24, UR Kraków, ISBN brak.
357. Niwińska B., Hanczakowska E., Wybrańska I. (2015) Gene FGFR1 activities in rumen epithelium of calves received feeds supplemented with glutamine, glucose, sodium butyrate or their mixture. XLIV Scientific Session Nutrition of livestock, companion and wild animals., 16-17 June, 2015, Warszawa, Polska, Materiały z konferencji: XLIV Scientific Session Nutrition of livestock, companion and wild animals., p. 58, Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt SGGW, ISBN brak.
358. Niwińska B., Hanczakowska E., Wybrańska I. (2015) Gene SLC2A5 activities in rumen epithelium of calves received feeds supplemented with glutamine, glucose, sodium butyrate or their mixture. XLIV Scientific Session Nutrition of livestock, companion and wild animals., 16-17 czerwca 2015, Warszawa, Polska, Materiały z konferencji: XLIV Scientific Session Nutrition of livestock, companion and wild animals., s. 57, Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt SGGW, ISBN brak.
359. Niwińska B., Majka W. (2015) Nutrigenomika w rozwoju funkcji ściany żwacza u cieląt. XXIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Współczesne problemy w produkcji mleka i wołowiny", 16-19 marca 2015, Zakopane, Polska, Współczesne problemy w produkcji mleka i wołowiny : XXIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, Zakopane, 16-19.03.2015, ss. 60-68, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Instytut Nauk o Zwierzętach. Zakład Hodowli Bydła., ISBN 978-83-926689-1-6.
360. Niwińska B., Olszewski A., Wieczorek-Dąbrowska M., Majka W. (2015) Ocena prawdopodobieństwa rozwoju zapalenia błon śluzowych macicy w oparciu o monitoring składu mleka. XXIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Współczesne problemy w produkcji mleka i wołowiny", 16-19 marca 2015, Zakopane, Polska, Współczesne problemy w produkcji mleka i wołowiny : XXIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, Zakopane, 16-19.03.2015, s. 206, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Instytut Nauk o Zwierzętach. Zakład Hodowli Bydła., ISBN 978-83-926689-1-6.
361. Niwińska B., Wieczorek-Dąbrowska M., Olszewski A., Majka W. (2015) Ocena prawdopodobieństwa rozwoju ketozy na podstawie wyników monitoringu składu mleka. XXIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Współczesne problemy w produkcji mleka i wołowiny", 16-19 marca 2015, Zakopane, Polska, Współczesne problemy w produkcji mleka i wołowiny : XXIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, Zakopane, 16-19.03.2015, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Instytut Nauk o Zwierzętach. Zakład Hodowli Bydła., ISBN 978-83-926689-1-6.
362. Niżnikowski R., Borys B., Świątek M. (2015) Udział podstawowych grup kwasów tłuszczowych w tłuszczu mięsa i podrobów jagniąt. Część I. Wpływ wypasu na pastwisku. LXXX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 21-23 września 2015, Bydgoszcz, Polska, Produkty Lokalne Pochodzenia Zwierzęcego Szansą Rozwoju Regionalnego, s. 92, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, ISBN brak.
363. Olszówka A., Pieszka M., Orczewska-Dudek S., Bederska-Łojewska D., Pietras M., Kizerwetter-Świda M., Sapieżyński R., Pietrzak P. (2015) Influence of kidney bean lectin administration on pig performance in the peri-weaning period. 13th International Symposium on Digestive Physiology of Pigs, 19-21 May, 2015, Kliczków, Polska, Materiały z konferencji: 13th International Symposium on Digestive Physiology of Pigs, p. 148, DPP, ISBN brak.
364. Orczewska-Dudek S., Pietras M. (2015) Fatty acid profile of egg yolk lipids of hens fed with Camelina sativa oil or camelina expeller. XLIV Scientific Session Nutrition of livestock, companion and wild animals., 16-17 June, 2015, Warszawa, Polska, Materiały z konferencji: XLIV Scientific Session Nutrition of livestock, companion and wild animals., p. 98, Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt SGGW, ISBN brak.
365. Pieszka M., Kamyczek M., Rudzki B., Szczurek P., Migdał W. (2015) The effect of rye hybrid content in concentrate mixture on meat quality, fattening and slaughter traits in Polish Holstein-Friesian bulls (black and white type). 4th International Conference on "Trends in meat and meat products manufacturing", 11-12 June, 2015, Nowy Wiśnicz, Poland, Trends In meat and meat products manufacturing, p. 13, Polskie Towarzystwo Technologów Żywności, ISBN 978-83-930769-4-9.
366. Staroń R., Lipiński P., Gajowiak A., Smuda E., Dziaman T., Krzeptowski W., Lenartowicz M., Gajewska M., Pieszka M., Bederska-Łojewska D., Swinkels D.W., van Swelm R., Starzyński R.R. (2015) Effectiveness of treatment of iron deficiency anemia in young pigs with dietary heme: implication of molecular mechanism of heme iron absorption. 13th International Symposium on Digestive Physiology of Pigs, 19-21 May, 2015, Kliczków, Polska, Materiały z konferencji: 13th International Symposium on Digestive Physiology of Pigs, p. 194, DPP, ISBN brak.
367. Szczurek P., Kamyczek M., Pierzynowski S.G., Goncharova K., Michałowski P., Weström B., Pieszka M. (2015) Effects of the supplementation of creep-feed with pancreatic-like enzymes of microbial origin (PLEM) and silicon dioxide on the performance of piglets. 13th International Symposium on Digestive Physiology of Pigs, 19-21 May, 2015, Kliczków, Polska, Materiały z konferencji: 13th International Symposium on Digestive Physiology of Pigs, p. 76, DPP, ISBN brak.
368. Szczurek P., Pieszka M., Barchan-Galus A., Hanczakowska E., Bederska-Łojewska D., Michałowski P. (2015) Wpływ wybranych substancji o działaniu antybakteryjnym na wzrost bakterii patogennych i hodowli in vitro. VIII Szkoła Zimowa: Nauka i praktyka w chowie i hodowli świń na tle uwarunkowań gospodarczych w Polsce i Unii Europejskiej, 17-20 lutego 2015, Ustroń, Polska, Nauka i praktyka w chowie i hodowli świń na tle uwarunkowań gospodarczych w Polsce i Unii Europejskiej : VIII Szkoła Zimowa, materiały konferencyjne, Ustroń, 17-20 lutego 2015., ss. 163-165, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, ISBN 978-83-7663-187-5.
369. Szczurek W., Szymczyk B. (2015) Effects of chicken age and dietary protease on ileal digestibility of amino acids in narrow-leafed lupin seeds. XXVII International Poultry Symposium PB WPSA, 14-16 September, 2015, Bydgoszcz, Polska, XXVII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WSPA. "Nauka praktyce - praktyka nauce", pp. 198-199, Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej, ISBN brak.
370. Szymczyk B., Szczurek W. (2015) Effect of pomegranate seed oil (PSO) on laying hen performance and egg quality. XXVII International Poultry Symposium PB WPSA, 14-16 September, 2015, Bydgoszcz, Polska, XXVII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WSPA. "Nauka praktyce - praktyka nauce", pp. 206-207, Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej, ISBN brak.
371. Szymczyk B., Szczurek W. (2015) The fatty acid profile and cholesterol content of the egg yolks from hens fed diets with pomegranate seed oil. XXVII International Poultry Symposium PB WPSA, 14-16 September, 2015, Bydgoszcz, Polska, XXVII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie PB WSPA. "Nauka praktyce - praktyka nauce", pp. 208-209, Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej, ISBN brak.
372. Świątek M., Borys B., Niżnikowski R. (2015) Udział podstawowych grup kwasów tłuszczowych w tłuszczu mięsa i podrobów jagniąt z uwzględnieniem ich genotypu. LXXX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 21-23 września 2015, Bydgoszcz, Polska, Produkty Lokalne Pochodzenia Zwierzęcego Szansą Rozwoju Regionalnego, s. 101, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, ISBN brak.
373. Świątek M., Borys B., Niżnikowski R. (2015) Udział podstawowych grup kwasów tłuszczowych w tłuszczu mięsa i podrobów jagniąt. Część II. Wpływ ubocznych produktów biopaliw. LXXX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 21-23 września 2015, Bydgoszcz, Polska, Produkty Lokalne Pochodzenia Zwierzęcego Szansą Rozwoju Regionalnego, s. 102, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, ISBN brak.
374. Świątek M., Borys B., Niżnikowski R., Puppel K. (2015) The vitamin A and E content in meat, fat and giblets of lambs depending on the breed and feeding. 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 31 August - 4 September, 2015, Warszawa, Polska, Book of Abstracts of the 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 476, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-269-6.
375. Świątkiewicz M., Hanczakowska E., Nabożny M., Olszewska A. (2015) The effect of vitamin D3 and 25-hydroxyvitamin D3 on pigs performance. XLIV Scientific Session Nutrition of livestock, companion and wild animals., 16-17 June, 2015, Warszawa, Polska, Materiały z konferencji: XLIV Scientific Session Nutrition of livestock, companion and wild animals., p. 105, Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt SGGW, ISBN brak.
376. Świątkiewicz M., Oczkowicz M., Hanczakowska E. (2015) Effect of dietary fat source on changes in the expression level of genes related to lipid metabolism in porcine livers. 13th International Symposium on Digestive Physiology of Pigs, 19-21 May, 2015, Kliczków, Polska, Materiały z konferencji: 13th International Symposium on Digestive Physiology of Pigs, DPP, ISBN brak.
377. Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A. (2015) Performance, eggs and bones quality, mineral retention, and selected blood indices in laying hens fed with different dietary level and form of calcium. XLIV Scientific Session Nutrition of livestock, companion and wild animals., 16-17 June, 2015, Warszawa, Polska, Materiały z konferencji: XLIV Scientific Session Nutrition of livestock, companion and wild animals., p. 104, Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt SGGW, ISBN brak.
378. Walczak J. (2015) Energooszczędne niskonakładowe i niskoemisyjne technologie wytwarzania i przetwarzania żywności oraz pasz – nowa generacja maszyn i urządzeń technicznych. III Kongres Nauk Rolniczych „Nauka – praktyce” Badania naukowe w procesie kształtowania polskiej wizji Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, 9 października 2015, Warszawa, Polska, III Kongres Nauk Rolniczych "Nauka - Praktyce", ss. 13-14, Wyd. Pascal, ISBN 978-83-7642-661-7.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE, WYKŁADY NA SZKOLENIA, SEMINARIA

379. Arczewska-Włosek A., Świątkiewicz S. (2015) Badania nad wykorzystaniem dodatków paszowych naturalnego pochodzenia w prewencji kokcydiozy kurcząt rzeźnych. III Kongres Nauk Rolniczych „Nauka – praktyce” Badania naukowe w procesie kształtowania polskiej wizji Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, 9 października 2015, Warszawa, Polska, III Kongres Nauk Rolniczych "Nauka - Praktyce", ss. 239-242, Wyd. Pascal, ISBN 978-83-7642-661-7.
380. Bielecka G., Rubaj J., Walczyński S., Korol W. (2015) Activity of NRIAP-NLF in the organisation of PT programmes. 15th EURL-FA Authorisation Workshop, IRMM, 16-17 November, 2015, Geel, Belgia, Materiały z konferencji: 15th EURL-FA Authorisation Workshop, IRMM, p. 3, EURL, ISBN brak.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

381. Barowicz T., Pieszka M. (2015) Wydajność czy długowieczność? Oto jest pytanie. Hoduj z głową. Bydło, 77, 10: 42-45.
382. Barowicz T., Pieszka M. (2015) Skuteczne odsadzanie prosiąt. Hoduj z głową. Świnie, 75, 3: 18-23.
383. Barowicz T., Pieszka M. (2015) Jak żywić, by zwiększyć plenność loch. Hoduj z głową. Świnie, 77, 9-10: 32-35.
384. Barowicz T., Pieszka M. (2015) Kontrolai populacji much na fermie. Indyk Polski, 51, 2: 59-61.
385. Barowicz T., Pieszka M. (2015) Możliwość kontroli populacji much na fermie. Hodowca Drobiu, 212, 6: 60-63.
386. Barowicz T., Pieszka M. (2015) Zdrowie mikroflory żwacza. Hoduj z głową. Bydło, 76, 4: 29-33.
387. Barowicz T., Pieszka M. (2015) Jak taniej produkować tuczniki? Hodowca Trzody Chlewnej, 140, 1-2: 40-43.
388. Barowicz T., Pieszka M. (2015) Kondycja lochy a liczba odchowanych prosiąt. Hodowca Trzody Chlewnej, 141, 3-4: 26-33.
389. Barowicz T., Pieszka M. (2015) Problemy jelitowe prosiąt. Hodowca Trzody Chlewnej, 144, 9-10: 28-32.
390. Barowicz T., Pieszka M. (2015) Pobieranie paszy przez prosięta podczas odsadzenia. Hodowca Trzody Chlewnej, 143, 7-8: 12-17.
391. Barowicz T., Pieszka M. (2015) Utrzymanie świń a smakowitość wieprzowiny. Hodowca Trzody Chlewnej, 144, 9-10: 56-59.
392. Barowicz T., Pieszka M. (2015) Kiszone wilgotne ziarno kukurydzy w żywieniu bydła. Hodowca Bydła, 210, 9: 56-58.
393. Kamyczek M., Pieszka M. (2015) Żyto w żywieniu krów mlecznych. Hoduj z głową. Bydło, 76, 4: 40-42.
394. Kłopotek E., Bielińska H., Borys B. (2015) The National Research Institute of Animal Production Kołuda Wielka Experimental Station. Przegląd Hodowlany, special issue 2015: 20.
395. Pieszka M., Barowicz T. (2015) Dodatki fitogeniczne – wpływ na efektywność produkcji mleka. Hodowca Bydła, 206, 4: 70-74.

INNE

396. Niwińska B. (2015) Profesor dr hab. Krzysztof Bilik. 46-lecie pracy naukowej. Balice, IZ-PIB, ss. 70, ISBN 978-83-7607-230-2.

Technologia, Ekologia i Ekonomika Produkcji Zwierzęcej

PRACE ORYGINALNE

397. Borecka A., Sowula-Skrzyńska E. (2015) Kondycja ekonomiczna drobnych gospodarstw trzodowych uczestniczących w programie ochrony zasobów genetycznych świń. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XVII, 4: 44-48.
398. Herbut E., Walczak J. (2015) Polska produkcja zwierzęca a Wspólna Polityka Rolna. Wiadomości Zootechniczne, 4: 109-120.
399. Kaczor A., Kaczor U. (2015) Wypoczynek krów w oborach wolnostanowiskowych boksowych. Wiadomości Zootechniczne, LIII, 4: 57-61.
400. Kaczor A., Kaczor U., Wieczorek-Dąbrowska M. (2015) Wpływ wysokiej temperatury powietrza na kształtowanie się poziomu kortyzolu we krwi krów z uwzględnieniem wydajności mlecznej. Roczniki Naukowe Zootechniki, 42, 2: 193-204.
401. Kaczor U., Brutkowski K., Kucharski M., Kaczor A. (2015) Zmienność w genach kisspepptyny i jej receptura a rozród zwierząt. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio EE Zootechnica, XXXIII, 4: 41-48.
402. Krawczyk W., Walczak J., Herbut E., Sabady M., Sendor P., Prochowska K. (2015) Określenie możliwości redukcji emisji gazowych z utrzymania świń poprzez zastosowanie biofiltracji powietrza. Roczniki Naukowe Zootechniki, 42, 1: 23-33.
403. Kucharski M., Kaczor U., Kaczor A. (2015) Identification of Fecx0 mutation in the BMP15 gene in prolific Olkuska sheep. Acta Scientiarum Polonorum Zootechnica, 14, 4: 93-100.
404. Kuchtik J., Kralickova S., Zapletal D., Węglarzy K., Sustova K., Skrzyżala I. (2015) Changes in physic-chechemical characteristics, somatic cells count and fatty acids profile of Brown Shorted-haired goat milk during lactation. Animal Science Papers and Reports, 33, 1: 71-83.
405. Paraponiak P., Wieczorek-Dąbrowska M. (2015) Wpływ terminu uboju jagniąt na ich cechy tuczne, rzeźne oraz na jakość pozyskanego ekologicznego mięsa. Roczniki Naukowe Zootechniki, 42, 2: 205-215.
406. Radkowska I. (2015) Zmiany wskaźników hematologicznych i biochemicznych krwi u krów mlecznych w okresie okołoporodowym w zależności od systemu utrzymania. Roczniki Naukowe Zootechniki, 42, 2: 169-177.
407. Radkowski A., Radkowska I. (2015) Przyrosty masy ciała bydła mięsnego rasy Limousine w zależności od udziału koniczyny białej (Trifolium repens L.) w runi pastwiskowej. Wiadomości Zootechniczne, LIII, 4: 3-9.
408. Radkowski A., Radkowska I., Lemek T. (2015) EFFECTS OF FOLIAR APPLICATION OF TITANIUM ON SEED YIELD IN TIMOTHY (Phleum pratense L.). Ecological Chemistry and Engineering S-Chemia I Inzynieria Ekologiczna S, 22, 4: 691-701.
409. Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E. (2015) Wpływ systemu utrzymania kurcząt brojlerów na kształtowanie się wybranych parametrów jakościowych mięsa. Roczniki Naukowe Zootechniki, 42, 1: 45-53.
410. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Muchacka R. (2015) Characteristics of Organic Livestock Farms in Poland in 2009–2011. Annals of Animal Science, 15, 1: 197-210, DOI: 10.2478/aoas-2014-0075.
411. Sowula-Skrzyńska E., Borecka A., Skrzyński G. (2015) Rola kapitału ludzkiego w kształtowaniu efektywności ekonomicznej gospodarstw mleczarskich. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XVII, 6: 253-258.
412. Szewczyk A., Pawłowska J. (2015) Wpływ warunków środowiskowych w sezonie pastwiskowym na jakość mleka i dobrostan krów w chowie ekologicznym. Roczniki Naukowe Zootechniki, 42, 2: 179-192.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

413. Ligaszewski M. (2015) Aktualnie prowadzone badania nad doskonaleniem technologii produkcji ślimaków jadalnych w warunkach krajowej helikultury. Wyniki badań naukowych w produkcji zwierzęcej i możliwości zastosowania w praktyce, ss. 41-55, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ISBN 978-83-63411-51-0.
414. Paraponiak P., Kawęcka A. (2015) Zagadnienia poprawy produkcyjności oraz ocena jakości mięsa polskiej owcy górskiej i jej mieszańców. Aktualne problemy jakości i bezpieczeństwa żywności, ss. 121-134, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, ISBN 978-83-7934-057-6.
415. Walczak J., Wójcik P., Szewczyk A., Godyń D., Krawczyk W., Pająk T., Radecki P. (2015) Dobór ras bydła mięsnego, mlecznego i świń do ekologicznego chowu – praktyczne wytyczne dla efektywnej produkcji i chowu bydła oraz trzody chlewnej – praktyczne wytyczne dla efektywnej produkcji i chowu bydła mięsnego. Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego realizowanych w 2014 roku., ss. 181-192, MRiRW, ISBN 978-83-62178-84-1.

PRACE PRZEGLĄDOWE

416. Paraponiak P. (2015) Wykorzystanie wybranych ras owiec do produkcji ekologicznej jagnięciny. Roczniki Naukowe Zootechniki, 42, 2: 93-105.
417. Paraponiak P. (2015) Proces doskonalenia użytkowości mięsnej polskiej owcy górskiej. Wiadomości Zootechniczne, 53, 4: 90-96.
418. Radkowska I. (2015) Wpływ żywienia pastwiskowego krów mlecznych na zawartość składników bioaktywnych oraz przydatność technologiczną mleka. Wiadomości Zootechniczne, LIII, 1: 41-47.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

419. Borecka A. (2015) Factors determining the level and structure of costs in farms participating in the sheep genetic resources conservation programme. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, p. 124, UR Kraków, ISBN brak.
420. Borecka A., Sowula-Skrzyńska E., Skrzyński G. (2015) Profitability of farms participating in the cattle genetic resources conservation programme depending on the scale of production. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, p. 125, UR Kraków, ISBN brak.
421. Borecka A., Sowula-Skrzyńska E., Skrzyński G. (2015) Diversification of milk production costs in dairy farms based on native breeds. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, p. 126, UR Kraków, ISBN brak.
422. Godyń D., Radkowski A. (2015) The quality and nutritional value of film wrapping silage bales depending on degree of drying. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, p. 138, UR Kraków, ISBN brak.
423. Herbut E., Walczak J. (2015) Uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej w ramach WPR. III Kongres Nauk Rolniczych „Nauka – praktyce” Badania naukowe w procesie kształtowania polskiej wizji Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, 9 października 2015, Warszawa, Polska, III Kongres Nauk Rolniczych "Nauka - Praktyce", ss. 125-132, Wyd. Pascal, ISBN 978-83-7642-661-7.
424. Kaczor A. (2015) Wpływ sesji doju na wydajność i skład mleka u krów. XI. Forum Zootechniczno-Weterynaryjne, 15-16 kwietnia 2015, Poznań, Polska, Materiały z konferencji: XI. Forum Zootechniczno-Weterynaryjne, s. 63, Koło PTZ w Poznaniu, ISBN brak.
425. Kaczor A., Kaczor U. (2015) Effekt of flooring type in lying boxes on cow hygiene. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 czerwca 2015, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, s. 110, UR Kraków, ISBN brak.
426. Kaczor A., Kaczor U. (2015) Effect of flooring type in lying boxes on cow hygiene. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, p. 110, UR Kraków, ISBN brak.
427. Kaczor A., Kaczor U. (2015) Production response of cows to a change in milking frequency. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, p. 146, UR Kraków, ISBN brak.
428. Kaczor A., Malinowski E., Mandecki A. (2015) Ograniczenie przyczyn powstawania stresu cieplnego u krów poprzez zastosowanie urządzeń polepszających warunki mikroklimatyczne w oborach. XXIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Współczesne problemy w produkcji mleka i wołowiny", 16-19 marca 2015, Zakopane, Polska, Współczesne problemy w produkcji mleka i wołowiny : XXIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, Zakopane, 16-19.03.2015, ss. 100-110, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Instytut Nauk o Zwierzętach. Zakład Hodowli Bydła., ISBN 978-83-926689-1-6.
429. Kaczor U., Stefaniuk M., Kaczor A. (2015) Polymorphism of BMP15 gene in domestic breed horses. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, p. 149, UR Kraków, ISBN brak.
430. Kaczor U., Wojtysiak D., Migdał W., Kaczor A. (2015) Effect of CAST gene polymorphism on meat horses. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, p. 147, UR Kraków, ISBN brak.
431. Muchacka R., Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E., Kapusta E. (2015) Antioxidant enzymes activity and lipid peroxidation in liver and kidneys of broiler chickens exposed to high ambient temperature. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, p. 168, UR Kraków, ISBN brak.
432. Muchacka R., Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Kapusta E. (2015) The activity of antioxidant enzymes in eggs of laying hens kept in various systems of rearing during elevated temperatures. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, p. 167, UR Kraków, ISBN brak.
433. Muchacka R., Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Kapusta E. (2015) Activity of antioxidant enzymes in eggs of laying hens kept in various systems of rearing during elevated temperatures. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, p. 168, UR Kraków, ISBN brak.
434. Muchacka R., Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Kapusta E., Greń A. (2015) Antioxidant enzymes activity and glutathione level in eggs from heritage breed and commercial crosses hens. XVIth Risk Factors of Food Chain, 19-21 October, 2015, Dudince, Slovakia, XV Risk Factors of Food Chain 2015 : Book of Abstracts, p. 30, Uniwersytet Rzeszowski, ISBN 978-80-552-1424-5, DOI: 10.15414/2015.9788055214245.
435. Paraponiak P. (2015) Profile kwasów tłuszczowych w mięsie wysokoprodukcyjnych ras owiec utrzymywanych w systemie ekologicznym. Obecne i przyszłościowe wykorzystanie ras owiec wytworzonych w Polsce po II wojnie światowej, 24-25 czerwca 2015, Poznań, Polska, Materiały konferencji: Obecne i przyszłościowe wykorzystanie ras owiec wytworzonych w Polsce po II wojnie światowej, s. 65, UP Poznań, ISBN brak.
436. Paraponiak P. (2015) Wpływ odchowu jagniąt na zróżnicowanych florystycznie pastwiskach na ich cechy produkcyjne oraz na jakość pozyskanego mięsa. Obecne i przyszłościowe wykorzystanie ras owiec wytworzonych w Polsce po II wojnie światowej, 24-25 czerwca 2015, Poznań, Polska, Materiały konferencji: Obecne i przyszłościowe wykorzystanie ras owiec wytworzonych w Polsce po II wojnie światowej, s. 66, UP Poznań, ISBN brak.
437. Paraponiak P. (2015) Fattening results of organically raised sheep of meat and native breeds. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, p. 176, UR Kraków, ISBN brak.
438. Paraponiak P. (2015) Concentration of harmful gas components in organic sheep farm buildings. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, p. 177, UR Kraków, ISBN brak.
439. Paraponiak P. (2015) Rate of change in fatty acid concentration of milk from Polish Mountain Sheep. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, pp. 178-179, UR Kraków, ISBN brak.
440. Paraponiak P., Pająk T. (2015) Effect of housing system on sheep behaviour. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, p. 180, UR Kraków, ISBN brak.
441. Radkowska I. (2015) Effect of housing conditions of dry dairy cows on their body condition and health. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, p. 190, UR Kraków, ISBN brak.
442. Radkowska I. (2015) Circadian rhythm in Simmental cows depending on housing system. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, p. 191, UR Kraków, ISBN brak.
443. Radkowska I. (2015) Porównanie wskaźników technologicznej przydatności mleka krów żywionych pastwiskowo oraz w systemie TMR. XXIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Współczesne problemy w produkcji mleka i wołowiny", 16-19 marca 2015, Zakopane, Polska, Współczesne problemy w produkcji mleka i wołowiny : XXIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, Zakopane, 16-19.03.2015, s. 220, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Instytut Nauk o Zwierzętach. Zakład Hodowli Bydła., ISBN 978-83-926689-1-6.
444. Radkowska I. (2015) Stężenie immunoglobulin w siarze krów o zróżnicowanym sposobie utrzymania w okresie zasuszenia. XXIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Współczesne problemy w produkcji mleka i wołowiny", 16-19 marca 2015, Zakopane, Polska, Współczesne problemy w produkcji mleka i wołowiny : XXIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, Zakopane, 16-19.03.2015, s. 221, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Instytut Nauk o Zwierzętach. Zakład Hodowli Bydła., ISBN 978-83-926689-1-6.
445. Radkowska I. (2015) Wpływ sposobu utrzymania krów w okresie zasuszenia na skład chemiczny i jakość cytologiczną mleka w I fazie laktacji. XXIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Współczesne problemy w produkcji mleka i wołowiny", 16-19 marca 2015, Zakopane, Polska, Współczesne problemy w produkcji mleka i wołowiny : XXIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, Zakopane, 16-19.03.2015, s. 222, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Instytut Nauk o Zwierzętach. Zakład Hodowli Bydła., ISBN 978-83-926689-1-6.
446. Radkowski A., Radkowska I. (2015) Skład chemiczny i wartość pokarmowa kiszonek z runi łąkowej z wybranych gospodarstw rejonu Polski południowo-wschodniej. XXIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Współczesne problemy w produkcji mleka i wołowiny", 16-19 marca 2015, Zakopane, Polska, Współczesne problemy w produkcji mleka i wołowiny : XXIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, Zakopane, 16-19.03.2015, s. 224, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Instytut Nauk o Zwierzętach. Zakład Hodowli Bydła., ISBN 978-83-926689-1-6.
447. Radkowski A., Radkowska I. (2015) Wartość pokarmowa kiszonki z runi łąkowej w zależności od nawożenia biostymulatorem wzrostu. XXIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Współczesne problemy w produkcji mleka i wołowiny", 16-19 marca 2015, Zakopane, Polska, Współczesne problemy w produkcji mleka i wołowiny : XXIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, Zakopane, 16-19.03.2015, s. 225, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Instytut Nauk o Zwierzętach. Zakład Hodowli Bydła., ISBN 978-83-926689-1-6.
448. Radkowski A., Radkowska I. (2015) Ocena efektywności zastosowania krzemu w uprawie nasiennej tymotki łąkowej (Phleum pratense L.). VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Agronomicznego „Badania i innowacje w produkcji roślinnej”., 17-19 września 2015, Kraków, Polska, Badania i innowacje w produkcji roślinnej : VI Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Agronomicznego, Kraków, 17-19 września 2015 r., s. 117, Polskie Towarzystwo Agronomiczne, ISBN 978-83-943123-0-5.
449. Radkowski A., Radkowska I. (2015) Effect of type of sown grass-legume mixture on production outcomes in cows. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, p. 193, UR Kraków, ISBN brak.
450. Radkowski A., Radkowska I., Styrc N. (2015) Potencjał plonowania i skład chemiczny wybranych odmian życicy wielokwiatowej (Lolium multiflorum Lam.). Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rolnictwo Przyjazne Środowisku”, 21-22 maja 2015, Łomża, Polska, Materiały z konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rolnictwo Przyjazne Środowisku”, s. 37, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, ISBN brak.
451. Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E. (2015) Effect of rearing system on production results and body temperature of broiler chickens during the summer heat. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, p. 197, UR Kraków, ISBN brak.
452. Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E. (2015) Influence of welfare on some quality parameters of broiler chicken meat. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, p. 198, UR Kraków, ISBN brak.
453. Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E., Muchacka R. (2015) Effect of adding herbal mixtures to waret on duration of tonic immobility and heterophil to lymphocyte ratio in broiler chickens. XVIth Risk Factors of Food Chain, 19-21 October, 2015, Dudince, Slovakia, XV Risk Factors of Food Chain 2015 : Book of Abstracts, p. 36, Uniwersytet Rzeszowski, ISBN 978-80-552-1424-5, DOI: 10.15414/2015.9788055214245.
454. Skrzyński G., Borecka A., Sowula-Skrzyńska E., Żychlińska-Buczek J. (2015) The effect of some factors on the quality of veal. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, p. 200, UR Kraków, ISBN brak.
455. Skrzyński G., Sowula-Skrzyńska E., Borecka A., Żychlińska-Buczek J., Bieżało D. (2015) Changes in the farm during the conversion from milk production to meat. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 czerwca 2015, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, s. 199, UR Kraków, ISBN brak.
456. Skrzyński G., Sowula-Skrzyńska E., Żychlińska-Buczek J., Borecka A. (2015) Wpływ dodatku granulowanego preparatu mlekozastępczego na wyniki odchowu cieląt. XXIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Współczesne problemy w produkcji mleka i wołowiny", 16-19 marca 2015, Zakopane, Polska, Współczesne problemy w produkcji mleka i wołowiny : XXIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, Zakopane, 16-19.03.2015, s. 228, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Instytut Nauk o Zwierzętach. Zakład Hodowli Bydła., ISBN 978-83-926689-1-6.
457. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I. (2015) Effect of elevated temperature and rearing system on some physiological parameters of laying hens. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, p. 204, UR Kraków, ISBN brak.
458. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I. (2015) Effect of chickenbreed on production results and serum hormone levels in organically raised layers. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, p. 205, UR Kraków, ISBN brak.
459. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Herbut E., Muchacka R. (2015) Stress indicators of chickens from three commercial lines housed in modified cages. XVIth Risk Factors of Food Chain, 19-21 October, 2015, Dudince, Slovakia, XV Risk Factors of Food Chain 2015 : Book of Abstracts, p. 38, Uniwersytet Rzeszowski, ISBN 978-80-552-1424-5, DOI: 10.15414/2015.9788055214245.
460. Sowula-Skrzyńska E., Borecka A., Skrzyński G. (2015) Evaluation of the level of sustainable development in beef cattle farms. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, p. 206, UR Kraków, ISBN brak.
461. Sowula-Skrzyńska E., Borecka A., Skrzyński G., Żychlińska-Buczek J. (2015) The payments as a factor determining the economic efficiency of animal production. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, p. 207, UR Kraków, ISBN brak.
462. Walczak J. (2015) The natural manure composition in Poland – estimating and verification. Second Meeting of the HELCOM Group on Sustainable Agricultural Practices (AGRI 2-2015), Johann Heinrich von Thünen Institute, 28-29 May, 2015, Braunschweig, Germany, Materiały z konferencji: Second Meeting of the HELCOM Group on Sustainable Agricultural Practices (AGRI 2-2015), Johann Heinrich von Thünen Institute, pp. 1-2, brak, ISBN brak.
463. Walczak J. (2015) Uwarunkowania ekologicznej produkcji zwierzęcej ze szczególnym uwzględnieniem produkcji jaj i mięsa drobiowego. Materiały seminarium pt.: Dobre praktyki w rolnictwie ekologicznym – podsumowanie konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w 2015r. PODR Szepietowo, Ekologiczne Gospodarstwo Agroturystyczne „Ziołowy Zakątek”, 25 czerwca 2015, Szepietowo, Polska, Materiały z konferencji: PODR Szepietowo, Ekologiczne Gospodarstwo Agroturystyczne „Ziołowy Zakątek”, ss. 2-12, brak, ISBN brak.
464. Walczak J. (2015) Wymogi ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu, jako nowe uwarunkowania produkcyjne w krajowym chowie zwierząt gospodarskich. Rola i znaczenie chowu i hodowli a emisja gazów cieplarnianych. LIR, LZHBiPM, OSM Krasnystaw, Zamość, 19 października 2015, Zamość, Polska, Materiały z konferencji: Rola i znaczenie chowu i hodowli a emisja gazów cieplarnianych. LIR, LZHBiPM, OSM Krasnystaw, Zamość, ss. 1-6, LIR, LZHBiPM, OSM Krasnystaw, Zamość, ISBN brak.
465. Walczak J. (2015) Produkcja zwierzęca jako źródło rozpraszania fosforu. Konferencja naukowa pt.: „Fosfor –współczesne wyzwania dla rolnictwa i środowiska”, IUNG, 15-16 czerwca 2015, Puławy, Polska, Materiały z konferencji: Konferencja naukowa pt.: „Fosfor –współczesne wyzwania dla rolnictwa i środowiska”, IUNG, ss. 1-5, IUNG, ISBN brak.
466. Walczak J., Fijał J., Szewczyk A., Godyń D., Krawczyk W., Pająk T., Radecki P. (2015) Określenie dobrych praktyk utrzymywania dla efektywnego chowu drobiu rzeźnego, kur niosek i odchowu piskląt w rolnictwie ekologicznym. Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego realizowanych w 2014 roku., ss. 199-212, MRiRW, ISBN 978-83-62178-84-1.
467. Walczak J., Fijał J., Szewczyk A., Godyń D., Krawczyk W., Pająk T., Radecki P. (2015) Dobor ras bydła mięsnego, mlecznego i świń do ekologicznego chowu – praktyczne wytyczne dla efektywnej produkcji i chowu bydła oraz trzody chlewnej – Wpływ warunków środowiskowych na wydajność rzeźną świń utrzymywanych pastwiskowo w chowie ekologicznym. Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego realizowanych w 2014 roku., ss. 193-198, MRiRW, ISBN 978-83-62178-84-1.
468. Walczak J., Krawczyk W., Pomykała D., Sendor P. (2015) Animal welfare in organic production. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 czerwca 2015, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, s. 98, UR Kraków, ISBN brak.
469. Walczak J., Krawczyk W., Prochowska K. (2015) The estimation of animal needs in the context of welfare labelling. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 czerwca 2015, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, s. 216, UR Kraków, ISBN brak.
470. Walczak J., Krawczyk W., Sabady M., Przedpełski K. (2015) Current trends in pig welfare labelling. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 czerwca 2015, Kraków, Polska, Materiały z konferencji: Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, s. 217, UR Kraków, ISBN brak.
471. Walczak J., Makarewicz K. (2015) Natural fertiliser control and application system in Poland. Second Meeting of the HELCOM Group on Sustainable Agricultural Practices (AGRI 2-2015), Johann Heinrich von Thünen Institute, 28-29 May, 2015, Braunschweig, Germany, Materiały z konferencji: Second Meeting of the HELCOM Group on Sustainable Agricultural Practices (AGRI 2-2015), Johann Heinrich von Thünen Institute, pp. 1-2, brak, ISBN brak.
472. Żychlińska-Buczek J., Sowula-Skrzyńska E., Skrzyński G. (2015) Ocena dobrostanu bydła w wybranych fermach krów mlecznych na podstawie wyników kontroli SPIWET. XXIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Współczesne problemy w produkcji mleka i wołowiny", 16-19 marca 2015, Zakopane, Polska, Współczesne problemy w produkcji mleka i wołowiny : XXIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, Zakopane, 16-19.03.2015, ss. 251-252, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Instytut Nauk o Zwierzętach. Zakład Hodowli Bydła., ISBN 978-83-926689-1-6.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

473. Kamyczek M. (2015) Aktualna sytuacja na rynku prosiąt. Farmer, 6: 198-199.
474. Krawczyk W. (2015) Mikroklimat w oborach – możemy zapobiec stresowi cieplnemu krów. Hodowca Bydła, 6: 27-33.
475. Radkowska I., Radkowski A. (2015) Przemienne użytki zielone. Hodowca Bydła, 2: 22-25.
476. Radkowski A., Radkowska I. (2015) Aspekty techniczne podsiewu łąk i pastwisk. Hodowca Bydła, 3: 18-23.

Inne

PRACE ORYGINALNE

477. Matejska J., Konieczny M. (2015) Wpływ obsady owiec na zróżnicowanej wielkości pastwiskach na poprawę efektywności produkcji żywca jagnięcego w gospodarstwie ekologicznym. Roczniki Naukowe Zootechniki, 42, 1: 35-44.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

478. Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Gagucki M. (2015) Ocena jakości handlowej pasz – stan aktualny i wyzwania. Pasze Przemysłowe, 24, 3/4: 59-65.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

479. Bielecka G., Rubaj J., Korol W. (2015) Results of testing of antinutrient factors and parameters of thermic processing in soybean products for feeding purposes. XLIV Scientific Session Nutrition of livestock, companion and wild animals., 16-17 June, 2015, Warszawa, Polska, Materiały z konferencji: XLIV Scientific Session Nutrition of livestock, companion and wild animals., p. 65, Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt SGGW, ISBN brak.
480. Bielecka G., Rubaj J., Korol W. (2015) Results of sodium, potassium and chlorides contents and electrolyte balance in polish feed mixtures for poultry. 22st International Conference Krmiva 2015, 27-29 May, 2015, Opatija, Chorwacja, Book of Abstracts. 22 International Conference Krmiva, p. 31, Krmiva, ISBN brak.
481. Bielecka G., Rubaj J., Korol W. (2015) Enzymatic preparation of mannanase in broiler chicken feeding. VI International Scientific Conference „Veterinary medicinal products: development, quality control and application, 30 September - 2 October, 2015, Lwów, Ukraina, Materiały z konferencji: VI International Scientific Conference „Veterinary medicinal products: development, quality control and application, brak, ISBN brak.
482. Borys B., Niżnikowski R., Świątek M., Kuczyńska B. (2015) The cholesterol content in meat, fat and giblets of lambs depending on the breed and feeding. 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 31 August - 4 September, 2015, Warszawa, Polska, Book of Abstracts of the 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, p. 475, Wageningen Academic Publishers, ISBN 978-90-8686-269-6.
483. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2015) The influence of low sodium and electrolyte balance levels on performace of broiler chicken. 22st International Conference Krmiva 2015, 27-29 May, 2015, Opatija, Chorwacja, Book of Abstracts. 22 International Conference Krmiva, p. 29, Krmiva, ISBN brak.
484. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2015) The influence of different electrolyte balance levels and betaine on performance of broiler chickens,. XLIV Scientific Session Nutrition of livestock, companion and wild animals., 16-17 June, 2015, Warszawa, Polska, Materiały z konferencji: XLIV Scientific Session Nutrition of livestock, companion and wild animals., p. 95, Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt SGGW, ISBN brak.
485. Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Olszański P. (2015) Wykorzystanie wyników monitorowania pasz do sprawdzania parametrów walidacyjnych metod. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jakość w chemii analitycznej 7”, 25-27 listopada 2015, Warszawa, Polska, Materiały z konferencji: VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jakość w chemii analitycznej 7”, s. 41, brak, ISBN brak.
486. Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Twarużek M., Błajet-Kosicka A., Grajewski J. (2015) Results of testing mycotoxin in chosen feeds – evaluation of law conditions. 11th International Conference “Trends in food, feed and environmental safety”., 29-30 czerwca 2015, Bydgoszcz, Polska, 11th International Conference “Trends in food, feed and environmental safety”. Abstracts book,, ss. 28-29, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ISBN 978-83-936060-8-5.
487. Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Walczyński S. (2015) Uncertainty from sample preparation in the laboratory on the example of feed additive analyses. 15th EURL-FA Authorisation Workshop, IRMM, 16-17 November, 2015, Geel, Belgia, Materiały z konferencji: 15th EURL-FA Authorisation Workshop, IRMM, p. 7, EURL, ISBN brak.
488. Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Walczyński S. (2015) Nowa aparatura – stare problemy przygotowania próbki na przykładzie pasz. XXI Sympozjum Analityczne pt. „Metody pomiarowe a jakość wyniku analitycznego”,, 11-13 maja 2015, Ślesin k. Konina, Polska, Materiały z konferencji: XXI Sympozjum Analityczne pt. „Metody pomiarowe a jakość wyniku analitycznego”,, s. 20, MSSPECTRUM, ISBN brak.
489. Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Walczyński S. (2015) Zapewnienie jakości wyników pomiarów i badań w działalności laboratoriów. XXI Sympozjum Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB pt. „Zapewnienie jakości wyników pomiarów i badań w działalności laboratoriów, 21-23 września 2015, Jachranka/Zakopane, Polska, Materiały z konferencji: XXI Sympozjum Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB pt. „Zapewnienie jakości wyników pomiarów i badań w działalności laboratoriów, ss. 13-19, POLLAB, ISBN brak.
490. Korol W., Rubaj J., Bielecka G., Walczyński S. (2015) Feed market quality monitoring – new challanges. VI International Scientific Conference „Veterinary medicinal products: development, quality control and application, 30 September - 2 October, 2015, Lwów, Ukraina, Materiały z konferencji: VI International Scientific Conference „Veterinary medicinal products: development, quality control and application, brak, ISBN brak.
491. Olszówka K., Rubaj J., Korol W. (2015) Oznaczanie witaminy C metodą HPLC w paszach - parametry walidacyjne. IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej "Chemia analityczna to ciągłe wyzwania", 6-10 lipca 2015, Poznań, Polska, Materiały z konferencji: IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej "Chemia analityczna to ciągłe wyzwania", s. 407, Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Chemii, ISBN brak.
492. Olszówka K., Smutniak I., Rubaj J., Korol W. (2015) Walidacja metody UPLC oznaczania aminokwasów w paszach. IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej "Chemia analityczna to ciągłe wyzwania", 6-10 lipca 2015, Poznań, Polska, Materiały z konferencji: IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej "Chemia analityczna to ciągłe wyzwania", s. 406, Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza. Wydział Chemii, ISBN brak.
493. Rubaj J., Bielecka G., Korol W. (2015) Feed additives in organic farming – evaluation of quality and safety using. 11th International Conference “Trends in food, feed and environmental safety”., 29-30 czerwca 2015, Bydgoszcz, Polska, 11th International Conference “Trends in food, feed and environmental safety”. Abstracts book,, ss. 51-52, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, ISBN 978-83-936060-8-5.
494. Rubaj J., Korol W., Bielecka G. (2015) Evaluation of feed additives permitted for animal feeding in organic farming on the basis of chemical analyses. XLIV Scientific Session Nutrition of livestock, companion and wild animals., 16-17 June, 2015, Warszawa, Polska, Materiały z konferencji: XLIV Scientific Session Nutrition of livestock, companion and wild animals., p. 31, Katedra Żywienia i Biotechnologii Zwierząt SGGW, ISBN brak.
495. Rubaj J., Korol W., Bielecka G. (2015) Testing of feed additives permitted for animal feeding in organic farming. 22st International Conference Krmiva 2015, 27-29 May, 2015, Opatija, Chorwacja, Book of Abstracts. 22 International Conference Krmiva, p. 99, Krmiva, ISBN brak.
496. Rubaj J., Korol W., Bielecka G. (2015) Quality control of feed additives permitted for animal feeding in organic farming. VI International Scientific Conference „Veterinary medicinal products: development, quality control and application, 30 September - 2 October, 2015, Lwów, Ukraina, Materiały z konferencji: VI International Scientific Conference „Veterinary medicinal products: development, quality control and application, brak, ISBN brak.
497. Szlachta M., Rubaj J., Korol W., Bielecka G. (2015) Wybrane parametry walidacyjne oznaczania hydroksyanalogu metioniny w mieszankach paszowych metodą HPLC. VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jakość w chemii analitycznej 7”, 25-27 listopada 2015, Warszawa, Polska, Materiały z konferencji: VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jakość w chemii analitycznej 7”, s. 42, brak, ISBN brak.
498. Walczyński S. (2015) The possibility of estimating uncertainty of sampling feed. VI International Scientific Conference „Veterinary medicinal products: development, quality control and application, 30 September - 2 October, 2015, Lwów, Ukraina, Materiały z konferencji: VI International Scientific Conference „Veterinary medicinal products: development, quality control and application, brak, ISBN brak.
499. Walczyński S. (2015) The use of optical-electronic method for the evaluation of feed particle sizes. 22st International Conference Krmiva 2015, 27-29 May, 2015, Opatija, Chorwacja, Book of Abstracts. 22 International Conference Krmiva, p. 98, Krmiva, ISBN brak.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE, WYKŁADY NA SZKOLENIA, SEMINARIA

500. Bielecka G. (2015) Ocena wyników badań biegłości w zakresie oznaczania składników odżywczych i energii w paszach. XXXII Konferencja Naukowo-Techniczna OCENA JAKOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PASZ, 27-28 kwietnia 2015, Sandomierz, Polska, Pasze Przemysłowe, 24, 1: 49.
501. Bielecka G. (2015) Ocena wyników badań biegłości w zakresie oznaczania składników mineralnych. XXXII Konferencja Naukowo-Techniczna OCENA JAKOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PASZ, 27-28 kwietnia 2015, Sandomierz, Polska, Pasze Przemysłowe, 24, 1: 51.
502. Bielecka G., Korol W. (2015) Mocznik w paszach – ocena monitorowania pasz i omówienie wyników ILC mocznik 2014. XXXII Konferencja Naukowo-Techniczna OCENA JAKOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PASZ, 27-28 kwietnia 2015, Sandomierz, Polska, Pasze Przemysłowe, 24, 1: 50.
503. Bielecka G., Rubaj J., Korol W. (2015) Znaczenie niepewności pomiaru w ocenie wyników badań porównawczych (PT/ILC). XXXII Konferencja Naukowo-Techniczna OCENA JAKOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PASZ, 27-28 kwietnia 2015, Sandomierz, Polska, Pasze Przemysłowe, 24, 1: 80.
504. Bielecka G., Sawicka A., Korol W. (2015) Wyniki szacowania EMn dla drobiu na podstawie badań składników odżywczych metodami standardowymi i metodą NIRS. XXXII Konferencja Naukowo-Techniczna OCENA JAKOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PASZ, 27-28 kwietnia 2015, Sandomierz, Polska, Pasze Przemysłowe, 24, 1: 59.
505. Gnusowski B., Korol W., Nowacka A., Raczkowski M., Rubaj J., Bielecka G. (2015) Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w paszach. XXXII Konferencja Naukowo-Techniczna OCENA JAKOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PASZ, 27-28 kwietnia 2015, Sandomierz, Polska, Pasze Przemysłowe, 24, 1: 17-20.
506. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2015) Ocena jakości i bezpieczeństwa wybranych materiałów paszowych na podstawie badań chemicznych. XXXII Konferencja Naukowo-Techniczna OCENA JAKOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PASZ, 27-28 kwietnia 2015, Sandomierz, Polska, Materiały z konferencji: XXXII Konferencja Naukowo-Techniczna OCENA JAKOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PASZ, 24, 1: 25-26, Instytut Zootechniki – PIB Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie oraz Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB w Puławach, ISBN brak.
507. Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Walczyński S. (2015) Wybrane elementy oceny jakości pasz. XXXII Konferencja Naukowo-Techniczna OCENA JAKOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PASZ, 27-28 kwietnia 2015, Sandomierz, Polska, Pasze Przemysłowe, 24, 1: 7-10.
508. Korol W., Rubaj J., Bielecka G. (2015) Ocena poprawności niepewności pomiaru na podstawie wyników PT/ILC. XXXII Konferencja Naukowo-Techniczna OCENA JAKOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PASZ, 27-28 kwietnia 2015, Sandomierz, Polska, Materiały z konferencji: XXXII Konferencja Naukowo-Techniczna OCENA JAKOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PASZ, 24, 1: 38-39, Instytut Zootechniki – PIB Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie oraz Państwowy Instytut Weterynaryjny – PIB w Puławach, ISBN brak.
509. Korol W., Rubaj J., Bielecka G. (2015) Dodatki paszowe dozwolone do stosowania w ekologicznej produkcji zwierzęcej. XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Ekologiczne pasze dla ekologicznej żywności, 7-8 maja 2015, Miętne k. Garwolina, Polska, Materiały z konferencji: XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Ekologiczne pasze dla ekologicznej żywności, ss. 1-3, brak, ISBN brak.
510. Olszówka K., Rubaj J., Korol W. (2015) Optimization and validation of HPLC method to determine of vitamin C forms in feeds. 15th EURL-FA Authorisation Workshop, IRMM, 16-17 November, 2015, Geel, Belgia, Materiały z konferencji: 15th EURL-FA Authorisation Workshop, IRMM, p. 6, EURL, ISBN brak.
511. Rubaj J. (2015) Ocena wyników porównań międzylaboratoryjnych w zakresie oznaczania aminokwasów w paszach. XXXII Konferencja Naukowo-Techniczna OCENA JAKOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PASZ, 27-28 kwietnia 2015, Sandomierz, Polska, Pasze Przemysłowe, 24, 1: 52.
512. Rubaj J. (2015) Ocena wyników porównań międzylaboratoryjnych w zakresie oznaczania witamin w paszach. XXXII Konferencja Naukowo-Techniczna OCENA JAKOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PASZ, 27-28 kwietnia 2015, Sandomierz, Polska, Pasze Przemysłowe, 24, 1: 53.
513. Rubaj J., Bielecka G., Korol W. (2015) Wyniki badań dodatków paszowych na potrzeby ekologicznej produkcji zwierzęcej w 2014r. XXXII Konferencja Naukowo-Techniczna OCENA JAKOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PASZ, 27-28 kwietnia 2015, Sandomierz, Polska, Pasze Przemysłowe, 24, 1: 61.
514. Walczyński S. (2015) Ocena wyników badania biegłości w zakresie homogeniczności (PT Homo 2015). XXXII Konferencja Naukowo-Techniczna OCENA JAKOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PASZ, 27-28 kwietnia 2015, Sandomierz, Polska, Pasze Przemysłowe, 24, 1: 54.
515. Walczyński S. (2015) Ocena homogeniczności na podstawie badań NIRS. XXXII Konferencja Naukowo-Techniczna OCENA JAKOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PASZ, 27-28 kwietnia 2015, Sandomierz, Polska, Pasze Przemysłowe, 24, 1: 44.
516. Walczyński S. (2015) Wpływ stopnia rozdrobnienia próbek na wyniki badań składników odżywczych metodą NIRS. XXXII Konferencja Naukowo-Techniczna OCENA JAKOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PASZ, 27-28 kwietnia 2015, Sandomierz, Polska, Pasze Przemysłowe, 24, 1: 55.
517. Walczyński S. (2015) Parametry oceny jednorodności produktów paszowych na podstawie wieloletnich badań biegłości. XXXII Konferencja Naukowo-Techniczna OCENA JAKOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PASZ, 27-28 kwietnia 2015, Sandomierz, Polska, Pasze Przemysłowe, 24, 1: 58.
518. Walczyński S., Korol W., Bielecka G. (2015) Walidacja wagowej metody oznaczania pozostałości opakowań w produktach piekarniczych. XXXII Konferencja Naukowo-Techniczna OCENA JAKOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PASZ, 27-28 kwietnia 2015, Sandomierz, Polska, Pasze Przemysłowe, 24, 1: 57.
519. Walczyński S., Korol W., Bielecka G. (2015) Materiały zabronione w paszach – ocena możliwości wykrywania i kontroli. XXXII Konferencja Naukowo-Techniczna OCENA JAKOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PASZ, 27-28 kwietnia 2015, Sandomierz, Polska, Pasze Przemysłowe, 24, 1: 11-12.
520. Zniszczyńska A., Korol W. (2015) Oznaczanie jodu w paszach technika spektrometrii mas z wzbudzeniem w plazmie sprzężonej indukcyjnie ICP MS. XXXII Konferencja Naukowo-Techniczna OCENA JAKOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PASZ, 27-28 kwietnia 2015, Sandomierz, Polska, Pasze Przemysłowe, 24, 1: 56.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

521. Lewko L. (2015) Parametry kształtujące jakość konsumpcyjnych jaj kurzych - cz. I. Polskie Drobiarstwo, 15, 4: 69-70.
522. Lewko L. (2015) Parametry kształtujące jakość konsumpcyjnych jaj kurzych - cz. II. Polskie Drobiarstwo, 15, 5: 68-70.
523. Lewko L. (2015) Parametry kształtujące jakość konsumpcyjnych jaj kurzych - cz. III. Polskie Drobiarstwo, 15, 6: 59-63.