Spis publikacji

Spis publikacji (2004)

Biologia, fizjologia, rozród zwierząt

1. BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek, PIETRAS Mariusz, MIGDAŁ Władysław (2004) Chemical composition and fatty acids content in colostrum and milk of sows fed standard or modified Erafet. Ann. Anim. Sci., Supl., 2: 99-104.
2. BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek, PIETRAS Mariusz, MIGDAŁ Władysław (2004) Wpływ zastąpienia soli wapniowych tłuszczu utylizacyjnego solami wapniowymi oleju lnianego w dawkach pokarmowych na skład chemiczny i profil kwasów tłuszczowych w siarze i mleku loch. Pr. Mater. Zoot. Zesz. Specj., 15: 192-193.
3. BIELECKA Grażyna (2004) Użyteczność poekstrakcyjnej śruty łubinowej w żywieniu kurcząt brojlerów. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 20: 177-180.
4. BILIK Krzysztof, STRZETELSKI Juliusz, CHOROSZY Zenon (2004) Effect of feeding level in pubertal Red-and-White x Holstein-Friesian heifers on some productive traits and later milk yield. Ann. Anim. Sci., 4, 2: 371-386.
5. BILIK Krzysztof, STRZETELSKI Juliusz, NIWIŃSKA Barbara, OSIĘGŁOWSKI Stanisław (2004) Assessment of reproductive and dairy performance, body conditionand fatness in Black-and-White heifers depending on energy and protein feeding level. Ann. Anim. Sci., 4, 1: 109-124.
6. BILIK Krzysztof, STRZETELSKI Juliusz, NIWIŃSKA Barbara (2004) Wpływ energetycznego i białkowego poziomu żywienia w okresie dojrzewania płciowego na wiek pierwszego wycielenia i użytkowość mleczną krów pierwiastek rasy cb x hf. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 20: 15-19.
7. BRZÓSKA Franciszek (2004) Effect of calcium salt of fatty acids and selenium on cows' milk yield and composition. Ann. Anim. Sci., 4, 1: 69-78.
8. BRZÓSKA Franciszek (2004) Effect of copper inhibitors in diet on cows' yield, milk composition and cholesterol level in milk and blood plasma. Ann. Anim. Sci., 4, 1: 43-55.
9. BRZÓSKA Franciszek (2004) Profesor dr hab. Barbara Z. Kamińska, 47-lecie pracy naukowej. Wyd. wł. IZ. Kraków, 1-46.
10. BRZÓSKA Franciszek, BRZEZIŃSKI Witold (2004) Chemical composition of modified rye and its effect on productive parameters and carcasses of broiler chickens. Ann. Anim. Sci., 4, 1: 135-144.
11. BRZÓSKA Franciszek, BRZÓSKA Barbara (2004) Effect of dietary selenium on milk yield of cows and chemical composition of milk and blood. Ann. Anim. Sci., 4, 1: 56-67.
12. CYWA-BENKO Katarzyna, KRAWCZYK Józefa (2004) Wpływ dodatków paszowych na wybrane cechy jakości jaj kur Leghorn i Zielononóżka Kuropatwiana. Zesz. Nauk. Prz. Hod., 72, 4: 171-176.
13. CZAJA Lidia, GORNOWICZ Ewa (2004) Wpływ udziału mieszanki ziół w paszy kurcząt brojlerów na wodochłonność i skład chemiczny mięśni. Rocz. Nauk. Zoot., 31, 1: 77-86.
14. DYMNICKA Maria, KLUPCZYŃSKI Janusz, ŁOZICKI Andrzej, MICIŃSKI Janusz, STRZETELSKI Juliusz (2004) Polyunsaturated fatty acids in M. longissimus thoracis of fattening bulls fed silage of grass or maize. J. Anim. Feed Sci., 13, Suppl. 2: 101-104.
15. Furgał-Dierżuk Iwona (2004) Hypochresterolemic effect of dietary fibre in rats. Sci. Mess. of Lviv State Academy of Vet. Med. Lwów (Ukraina), 6, (2): 159-164.
16. Furgał-Dierżuk Iwona (2004) The effect of different dietary fibres given in the second period of pig fattening on fattening results and carcass quality. Ann. Anim. Sci., Supl., 2: 125-129.
17. Furgał-Dierżuk Iwona (2004) The effect of different dietary fibres on short-chain fatty acid concentrations in the caecum and lipid profile in pig serum. J. Anim. Feed Sci., 13, Suppl. 2: 31-34.
18. Furgał-Dierżuk Iwona (2004) Wpływ różnych rodzajów włókna w paszy w drugiej fazie tuczu na wyniki tuczu i jakość tuszy. Pr. Mater. Zoot. Zesz. Specj., 15: s. 217.
19. HANCZAKOWSKA Ewa (2004) Porównanie przeciwutleniającego działania witamin E i C oraz preparatu HADOX w żywieniu tuczników. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 20: 93-96.
20. HANCZAKOWSKA Ewa (2004) Wpływ naturalnych przeciwutleniaczy w dawkach pokarmowych na wyniki tuczu i jakość mięsa tuczników. Rocz. Nauk. Zoot., Rozpr. Hab., 17: 5-75.
21. HANCZAKOWSKA Ewa, ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata (2004) Profesor dr hab. Jerzy Urbańczyk, 44-lecie pracy naukowej. Wyd. wł. IZ. Kraków, 1-47.
22. HANCZAKOWSKI Piotr (2004) Działanie biologiczne wybranych związków fenolowych. Post. Nauk. Roln., 4: 121-130.
23. HANCZAKOWSKI Piotr (2004) Wpływ kwasów tłuszczowych i trójglicerydów dostarczanych w pożywieniu na gospodarkę lipidową u ludzi i zwierząt. Post. Nauk. Roln., 3: 117-126.
24. HANCZAKOWSKI Piotr, SZYMCZYK Beata (2004) Wpływ syntetycznych kwasów tłuszczowych na przyrosty oraz zawartość cholesterolu i trójglicerydów we krwi szczurów. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 20: 97-101.
25. HANCZAKOWSKI Piotr, SZYMCZYK Beata, Furgał-Dierżuk Iwona (2004) The effect of different starches and proteins on serum lipid profile in the rat. Ann. Anim. Sci., 4, 1: 155-161.
26. HANCZAKOWSKI Piotr, SZYMCZYK Beata, SZCZUREK Witold (2004) The effect of pure satutated fatty acids on cholesterol and triacylglycerol level in rats. Ann. Anim. Sci., 4, 1: 145-153.
27. JAŚKIEWICZ Teresa, MATYKA Stanisław (2004) Wpływ przeciwutleniaczy syntetycznych na stabilność oleju z lnianki (Camelia sativa). Ann. Warsaw Agric. Univ., Anim. Sci., (num. specj.): 123-127.
28. KACZOR Andrzej (2004) Systemy utrzymania bydła mięsnego. Wiad. Zoot. IZ, 3: 49-56.
29. KAMIŃSKA Barbara Z. (2004) Wpływ metod żywienia piskląt w pierwszych dwóch dobach życia na wyniki produkcyjne brojlerów. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 20: 193-196.
30. KAMIŃSKA Barbara Z. (2004) Wpływ składu mieszanki paszowej dla niosek na barwę żółtek jaj. Rocz. Nauk. Zoot., 31, 2: 265-270.
31. KAMIŃSKA Barbara Z., SKRABA Bogumiła, BRZÓSKA Barbara (2004) Wpływ koncentracji składników pokarmowych w mieszance prestarter na wyniki odchowu brojlerów i otłuszczenie tuszek. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 20: 197-200.
32. KORELESKI Jerzy, STRZETELSKI Juliusz (2004) Charakterystyka wartości pokarmowej pasz. W: Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Paszoznawstwo. PWN, 3: 40-46.
33. KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, MŁODKOWSKI Maciej (2004) Wpływ zanieczyszczeń zbóż przechowywanych w stanie rozdrobnionym na wyniki odchowu kurcząt brojlerów. Med. Wet., 60: 883-885.
34. KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester (2004) Calcium from limestone meal and grit in laying hen diets - effect on performance, eggshell and bone quality. J. Anim. Feed Sci., 13: 635-645.
35. KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester (2004) Enzymes and organic acids as factors affecting performance of chickens fed diet contained ground grain screenings. Sci. Pedag. Publ., 121-124.
36. KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester (2004) Weed seeds in the diet as a welfare factor in broiler feeding. Ann. Anim. Sci., Supl., 1: 282-288.
37. KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester (2004) Wstępne badania nad skutecznością stosowania dwóch form witaminy D3 w żywieniu kur niosek. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 20: 201-204.
38. KOWALSKA Dorota (2004) Wpływ zwiększonego dodatku witamin, makro i mikroelementów oraz oleju rzepakowego na użytkowość rozpłodową i mleczną królic. Zesz. Nauk. Prz. Hod., 72, 4: 63-68.
39. KRASZEWSKI Juliusz (2004) Wykorzystanie ubocznych produktów przemysłu rolno-spożywczego w opasaniu młodego bydła. Wiad. Zoot. IZ, 3: 45-48.
40. KRASZEWSKI Juliusz, GREGA Tadeusz, WAWRZYŃSKI Marek (2004) Effect of feeding herb mixture on cow performance, modification of milk chemical composition, technological value of milk for processing and nutritive value for humans. Ann. Anim. Sci., 4, 1: 91-100.
41. ŁOZICKI Andrzej, DYMNICKA Maria, KLUPCZYŃSKI Janusz, MICIŃSKI Janusz, STRZETELSKI Juliusz (2004) Wpływ rasy i żywienia na zawartość kwasów tłuszczowych w Musculus semitendinosus buhajków trzech ras mięsnych. Zesz. Nauk. AR Wrocław, Zoot., 488: 289-294.
42. MATYKA Stanisław, RUBAJ Jolanta (2004) Wpływ zastosowania kompleksu enzymatycznego na wartość energetyczną pszenżyta w mieszankach dla kurcząt brojlerów. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 20: 213-217.
43. MIGDAŁ Władysław, BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek, PIETRAS Mariusz, KĘDZIOR Władysław (2004) The effect of conjugated linoleic acid (CLA) addition to fodder on fattening effects, composition and quality traits of pigs' meat. Pol. J. Natur. Sci., 16 (1): 165-172.
44. MIGDAŁ Władysław, KOCZANOWSKI Józef, PAŚCIAK Piotr, BOROWIEC Franciszek, BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek, WOJTYSIAK Dorota, PUSTKOWIAK Henryk, ORZECHOWSKA Barbara, KLOCEK Czesław, TUZ Ryszard (2004) Fatty acid profile of blood serum and intramuscular fat in crossbred fatteners. Anim. Sci. Pap. Rep., 22, Supp. 3: 93-99.
45. MIGDAŁ Władysław, PAŚCIAK Piotr, WOJTYSIAK Dorota, BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek, PIETRAS Mariusz (2004) The effect of dietary CLA Supplementation on meat and eating quality, and the histchemical profile of the m. longissimus dorsi from stress susceptible fatteners slaughtered at heavier weights. Meat Sci., 66 (4): 863-870.
46. MIGDAŁ Władysław, WOJTYSIAK Dorota, PAŚCIAK Piotr, BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek (2004) Effect of the addition of corn oil and -topherol acetate in feed on the histochemical profile of M. longissimus lumborum of fatteners. Pol. J. Food Nutr. Sci., 13/54, (2): 175-178.
47. MIKOŁAJCZAK Jan, JARZYNOWSKA Anna, EL-ESSA Ahmad (2004) Wpływ preparatu probiotycznego na tempo wzrostu i stan zdrowotny prosiąt. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 20: 115-119.
48. MIKOŁAJCZAK Jan, JARZYNOWSKA Anna, GRABOWICZ Małgorzata, EL-ESSA Ahmad (2004) Differences in morphological status of blood in growing piglets given Suiferrovit and Lactiferm AD3EFe iron preparations. Ann. Anim. Sci., Supl., 2: 161-164.
49. NATONEK Małgorzata, SŁOTA Ewa, ŻYGA Agata, REJDUCH Barbara (2004) The utilization of methods of identification of animal-origin components in feeds. J. Anim. Feed Sci., 13, 2: 73-76.
50. NATONEK Małgorzata, SŁOTA Ewa (2004) Metody identyfikacji bydlęcych mączek mięsno-kostnych poddanych różnej obróbce termiczno-barycznej. Sci. Mess. of Lviv State Academy of Vet. Med. Lwów (Ukraina), 6, (2), 1: s. 188.
51. NIEDŹWIADEK Teresa, ADAMCZYK Maria, WÓJCIK Stanisław, KOROL Waldemar (2004) Pełne ziarno zbóż w paszy granulowanej dla kurcząt. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 20: 219-222.
52. NIWIŃSKA Barbara, STRZETELSKI Juliusz, BILIK Krzysztof (2004) Performance of dairy calves given restricted vs. ad libitum amounts of milk replacer. Ann. Anim. Sci., Supl., 1: 321-326.
53. NIWIŃSKA Barbara, STRZETELSKI Juliusz (2004) Effects of type of liquid feed and feeding frequency on calf performance. J. Anim. Feed Sci., 13, Suppl. 1: 167-170.
54. PAKULSKI Tadeusz, KORMAN Kazimierz (2004) Próba oceny wpływu nakładów białka paszowego w żywieniu dojonych owiec na jego ilość produkowaną w mleku i retencję w serze. Zesz. Nauk. Prz. Hod., 72, 3: 87-94.
55. PASCHMA Jolanta (2004) Effect of the liquid: feed ratio on growth performance of pigs depending on environmental conditions. Ann. Anim. Sci., Supl., 1: 317-320.
56. PASCHMA Jolanta (2004) Effect of using herbs in diets of periparturient sows on the course of parturition and reproductive performance. Ann. Anim. Sci., Supl., 1: 293-295.
57. PIESZKA Marek, BAROWICZ Tadeusz, MIGDAŁ Władysław (2004) Conjugated linoleic acid (CLA) in sow nutrition and its effect on performance of weaned piglet. Biołogija Twarin, 6, 1/2: 162-169.
58. PIESZKA Marek, BAROWICZ Tadeusz, MIGDAŁ Władysław, PIETRAS Mariusz, KĘDZIOR Władysław (2004) Chemical composition and sensory traits of meat of fatteners fed with mixtures containing corn oil without or with the addition of -topherol acetate. Pol. J. Food Nutr. Sci., 13/54, (1): 65-69.
59. PIESZKA Marek, BAROWICZ Tadeusz, PIETRAS Mariusz (2004) Wpływ źródła tłuszczu i poziomu octanu -tokoferolu w diecie na skład kwasów tłuszczowych i zawartość witamin E i A w mięśniu piersiowym kurcząt. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 20: 239-243.
60. PIESZKA Marek, MIGDAŁ Władysław, BAROWICZ Tadeusz (2004) Wpływ podawania lochom w paszy izomerów sprzężonego kwasu linolowego (CLA) na ich reprodukcję oraz wskaźniki odchowu prosiąt. Rośliny Oleiste, 25 (1): 229-235.
61. PIESZKA Marek, PAŚCIAK Piotr, BAROWICZ Tadeusz, WOJTYSIAK Dorota, PUSTKOWIAK Henryk, MIGDAŁ Władysław (2004) Effect of conjugated linoleic acid (CLA) addition to the diet on composition of fatty acids and lipids in pig blood. Ann. Anim. Sci., Supl., 2: 165-170.
62. PIESZKA Marek, PAŚCIAK Piotr, BAROWICZ Tadeusz, WOJTYSIAK Dorota, PUSTKOWIAK Henryk, MIGDAŁ Władysław (2004) Wpływ dodatku CLA do paszy na skład kwasów tłuszczowych i lipidów krwi świń. Pr. Mater. Zoot. Zesz. Specj., 15: 191-192.
63. PIESZKA Marek, PIETRAS Mariusz, BAROWICZ Tadeusz (2004) Wpływ dodatku octanu retinolu do mieszanek paszowych dla kurcząt brojlerów na wyniki odchowu i jakość mięsa. Rocz. Nauk. Zoot., 31, 1: 87-94.
64. PIESZKA Marek, POŁTOWICZ Katarzyna, BAROWICZ Tadeusz, PIETRAS Mariusz (2004) Effect of sunflwer oil or CLA addition on -topherol status and lipid oxidation i pork. Pol. J. Food Nutr. Sci., 13/54, (3): 303-306.
65. RUBAJ Jolanta, MATYKA Stanisław (2004) Stawność i wartość energetyczna w żywieniu kurcząt brojlerów zgranulowanego jęczmienia i żyta z dodatkiem kompleksu enzymatycznego (ksylanaza, glukanaza i celulaza). Rocz. Nauk. Zoot., 31, 2: 271-277.
66. SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, HERBUT Eugeniusz, SKOMORUCHA Iwona, POŁTOWICZ Katarzyna (2004) Wpływ paszy z olejem lnianym oraz stresu termicznego na produkcyjność i jakość tuszek kurcząt brojlerów. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 20: 261-265.
67. SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, HERBUT Eugeniusz, SKOMORUCHA Iwona (2004) Wpływ pasz o różnym poziomie energii na wyniki produkcyjne kurcząt w warunkach stresu cieplnego. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 20: 257-260.
68. STRZETELSKI Juliusz (2004) Żywienie buhajków rozpłodowych. W: Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Podstawy szczegółowego żywienia zwierząt. PWN, 2: 113-116.
69. STRZETELSKI Juliusz (2004) Żywienie bydła opasanego. W: Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Podstawy szczegółowego żywienia zwierząt. PWN, 2: 116-139.
70. STRZETELSKI Juliusz (2004) Żywienie krów mamek. W: Żywienie zwierząt i paszoznawstwo. Podstawy szczegółowego żywienia zwierząt. PWN, 2: 139-147.
71. STRZETELSKI Juliusz, BILIK Krzysztof, NIWIŃSKA Barbara, SKRZYŃSKI Grzegorz, ŁUCZYŃSKA Elżbieta (2004) Ultrasound evaluation of the mammary gland structure in preparturient heifers ws. performance of forst calvers. J. Anim. Feed Sci., 13, Suppl. 2: 7-10.
72. STRZETELSKI Juliusz, NIWIŃSKA Barbara, BILIK Krzysztof (2004) Rola toksyn grzybowych w żywieniu zwierząt gospodarskich. Wiad. Zoot. IZ, 4: 37-46.
73. STRZETELSKI Juliusz, OSIĘGŁOWSKI Stanisław (2004) Żywienie bydła mięsnego. Wiad. Zoot. IZ, 3: 29-44.
74. SZCZUREK Witold (2004) Bilansowanie białka mieszanek paszowych dla kurcząt rzeźnych na podstawie strawnych aminokwasów. Wiad. Zoot. IZ, 2: 33-40.
75. SZCZUREK Witold (2004) Growth response of different broiler strains to enzyme supplement and diet formulation based on total vs. digestible amino acids. Sci. Pedag. Publ., 129-132.
76. SZCZUREK Witold (2004) Wpływ sposobu bilansowania składu aminokwasowego i obecności dodatku enzymatycznego w mieszankach paszowych na wyniki odchowu kurcząt brojlerów różnego pochodzenia. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 20: 267-271.
77. SZMIGIELSKI Marek, MATYKA Stanisław (2004) Comparison of selected methods applied for the evaluation of thermal processing efficiency of chckling vetch seed. Pol. J. Food Nutr. Sci., 13/54, 3: 243-248.
78. ŚLIWIŃSKI Bogdan, KREUZER Michael, SUTTER Frantz, MACHMÜLLER Andrea, WETTSTEIN Hans (2004) Performance, body nitrogen conversion and nitrogen emission from manur of dairy cows fed diets supplemented with different plant extracts. J. Anim. Feed Sci., 13: 73-91.
79. ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata, BOJANOWSKI Jan (2004) Efficiency of ensilaged high-lysine maize grain in pig fattening. Anim. Feed Sci., 13, Suppl. 2: 83-86.
80. ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata, HANCZAKOWSKA Ewa (2004) The effect of maize silage on fattening results and carcass quality in pigs. Ann. Anim. Sci., Supl., 2: 211-216.
81. ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata, HANCZAKOWSKA Ewa (2004) Wpływ stosowania kiszonego ziarna kukurydzy na wyniki tuczu świń i jakość tuszy. Pr. Mater. Zoot. Zesz. Specj., 15: 216-217.
82. ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, KORELESKI Jerzy (2004) Bone quality in caged laying hens fed diets containing limestone of different particle size. Ann. Anim. Sci., Supl., 1: 259-262.
83. ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, KORELESKI Jerzy (2004) Egg shell quality, laying performance and manganese retention in laying hens fed diet supplemented with different levels of Mn. Sci. Pedag. Publ., 125-128.
84. ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, KORELESKI Jerzy (2004) Wpływ fitazy na wykorzystanie cynku u kurcząt rzeźnych. Med. Wet., 60: 88-91.
85. ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, KORELESKI Jerzy (2004) Wpływ polisacharydów nieskrobiowych ziarna zbóż na wykorzystanie cynku u kurcząt brojlerów. Med. Wet., 60: 972-975.
86. ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, KORELESKI Jerzy (2004) Wpływ źródła cynku i manganu w paszy dla kur nieśnych na wytrzymałość skorupy jaj. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 20: 273-276.
87. ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, KORELESKI Jerzy (2004) Wykorzystanie wywarów gorzelnianych w żywieniu drobiu. Wiad. Zoot. IZ, 1: 50-56.
88. ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, KORELESKI Jerzy (2004) Żywienie a jakość kośćca u kur nieśnych w klatkowym systemie utrzymania zwierząt gospodarskich. Wiad. Zoot. IZ, 4: 47-52.
89. URBAŃCZYK Jerzy, HANCZAKOWSKA Ewa, ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata (2004) Wpływ dodatku fitazy na wyniki tuczu oraz jakość mięsa świń. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 20: 143-146.
90. URBAŃCZYK Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata, HANCZAKOWSKA Ewa (2004) The effect of ecological sow feeding on some reproductive indices. Ann. Anim. Sci., Supl., 1: 305-308.
91. WIEWIÓRA Witold, BRZÓSKA Franciszek, BRZÓSKA Barbara, PIETRAS Mariusz (2004) Iodine and selenium concentration in cows' milk and plasma and its relation to milk yield, mineral content and selected metabolic parameters. Ann. Anim. Sci., 4, 1: 79-90.
92. WOJTYSIAK Dorota, PAŚCIAK Piotr, MIGDAŁ Władysław, POŁTOWICZ Katarzyna (2004) Poziom hormonów tarczycowych w surowicy krwi świń szybko rosnących w zależności od systemu żywienia i cyklu produkcyjnego. Sci. Mess. of Lviv State Academy of Vet. Med. Lwów (Ukraina), 6, (2): 240-243.
93. ZYMON Monika, STRZETELSKI Juliusz, NIWIŃSKA Barbara (2004) The fatty acid profiles of meat from calves fed linseed of oily cultivars. W: Indicators of milk and beef quality. Wyd. J. F. Hocquette and S. Gigli: EAAP publication, Wageningen Academic Publishers. (Holandia), 112: 431-435.
94. ZYZAK Wacław, BRZÓSKA Franciszek (2004) Wpływ źródła magnezu na status magnezowy krów w okresie pastwiskowym. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 20: 71-76.
95. ZYZAK Wacław, BRZÓSKA Franciszek, BRZÓSKA Barbara, MICHALEC-DOBIJA Jolanta (2004) Effect of calcium-magnesium carbonate and magnesium carbonate on magnesiumretention and absorption in growing sheep. Ann. Anim. Sci., 4, 1: 125-133.
96. ŻYŁA Krzysztof, MIKA Maria, STODOLAK Barbara, WIKIERA Agnieszka, KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester (2004) Towards complete dephosphorylationand total conversion of phytates in poultry feeds. Poultry Sci., 83: 1175-1186.
97. BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek, PAŚCIAK Piotr, MIGDAŁ Władysław (2004) The effect of sex and dietary sources of fat on cholesterol content in the m. longissimus dorsi of Polish Landrace fatteners. Proc. of BSAS and WPSA UK Branch Spring Meeting. York (W. Brytania), 6-7.04.2004, s. 104.
98. BILIK Krzysztof, STRZETELSKI Juliusz, NIWIŃSKA Barbara (2004) Effect of the energy and protein feeding level in prepubertal and pospubertal Black-and-Whitw x Holstein-Frisian heifers in productive traits and subsequent milk yield. Proc. of Int. Symp.: Biotechnology-new perspecttives of feed and food production. Warszawa, 16-17.09.2004, s. 20.
99. BILIK Krzysztof, STRZETELSKI Juliusz, NIWIŃSKA Barbara (2004) Effect of the energy and protein feeding level in prepubertal and pospubertal Black-and-Whitw x Holstein-Frisian heifers in productive traits and subsequent milk yield. Proc. of Int. EAAP 55th Annual Meeting of European Association for Animal Production, Bled, Słowenia, 05-09.09.2004. Book of Abstr., s. 116.
100. BRZÓSKA Franciszek (2004) Jakość pasz z kukurydzy i wykorzystanie w żywieniu zwierząt. Mat. konf. nauk.: Stan obecny i perspektywy uprawy kukurydzy w Polsce. IUNG Puławy, 16-17.11.2004, s. 40.
101. BRZÓSKA Franciszek (2004) Pasze uboczne uzyskiwane z produkcji biopaliw i ich znaczenie w bilansie paszowym kraju. Mat. konf. nauk.-techn.: Wykorzystanie produktów pochodnych wytwarzania biopaliw w gospodarce paszowej i żywieniu zwierząt. Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych POLAGRA 2004. Poznań, 6.10-10.10.2004. Wyd. IZ. Kraków, 5-14.
102. DYMNICKA Maria, KLUPCZYŃSKI Janusz, ŁOZICKI Andrzej, MICIŃSKI Janusz, STRZETELSKI Juliusz (2004) Fatty acid content in longissimus dorsi muscle and part of leg depending on the breed of bulls and intensity of feeding with grass silage as a basis feed. Proc. of Int. Symp.: Biotechnology-new perspecttives of feed and food production. Warszawa, 16-17.09.2004, s. 72.
103. DYMNICKA Maria, KLUPCZYŃSKI Janusz, ŁOZICKI Andrzej, MICIŃSKI Janusz, STRZETELSKI Juliusz (2004) Effect of feeding on fatty acid content on longissimus dorsi muscle and in a part of leg in the Limousine bulls. Proc. of Int. Symp.: Biotechnology-new perspecttives of feed and food production. Warszawa, 16-17.09.2004, s. 73.
104. FRANCZYK Magdalena, KOSTOGRYS Renata, SZYMCZYK Beata (2004) Wpływ żywienia kur niosek izomerami sprzężonego kwasu linolowego (CLA) na cechy jakościowe jaj. Mat. IX Sesji Sekcji Młodej Kadry Pol. Tow. Technol. Żywn. Kraków, 25-26.05.2004, 12-13.
105. Furgał-Dierżuk Iwona (2004) The effect of different dietary fibre on volatile fatty acid content of caecum and cholesterol level in pigs blood. Proc. of Int. Symp.: Biotechnology-new perspecttives of feed and food production. Warszawa, 16-17.09.2004, s. 33.
106. Furgał-Dierżuk Iwona (2004) Wpływ różnych rodzajów włókna pokarmowego na produkcję lotnych kwasów tłuszczowych w jelicie ślepym i poziom cholesterolu we krwi u szczurów. Mat. Konf. Młodych Badaczy: Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt. Warszawa, 22-23.06.2004, s. 35.
107. JACYNO Eugenia, KOŁODZIEJ Anita, KAWĘCKA Maria, ELZANOWSKI Czesław, PIETRUSZKA Arkadiusz, KAMYCZEK Marian (2004) Reproductive performance of young boars receiving during their rearing inorganic or organic selenium + vitamin E in diets. Mat. międz. konf.: Biotechnology - new perspectives of feed and food production. Warszawa, 16-17.09.2004, s. 31.
108. JANIK Andrzej, PIESZKA Marek, PAŚCIAK Piotr, MIGDAŁ Władysław (2004) Dietetic value of fattener meat depending on the genotype Lpr lipoprotein allotypes. Proc. of Int. Conf.: Pig and poultry meat Quality - genetic and non-genetic factors. Kraków, 14-15.10.2004. Publ.: British Society of Animal Science, s. 48.
109. JAŚKIEWICZ Teresa, MATYKA Stanisław (2004) The stability of false-flax oil. Proc. of conf.: Biotechnology new perspectives of feed and food production. Warsaw. Agric. Univ., Warszawa, 16-17.09.2004. Book of abstr., s. 67.
110. KLĘCZEK Czesława, WĘGLARZY Karol, SKRZYŻALA Irena (2004) Mieszany wypas owiec i kóz. Mat. semin. Komisji Nauk Rolniczych PAN, oddz. Katowice. Szczyrk, 28-29.09.2004, ss. 4.
111. KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester (2004) Wartość pokarmowa i wykorzystanie suszonego zbożowego wywaru gorzelnianego w żywieniu drobiu. Mat. konf. nauk.-techn.: Wykorzystanie produktów pochodnych wytwarzania biopaliw w gospodarce paszowej i żywieniu zwierząt. Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych POLAGRA 2004. Poznań, 6.10-10.10.2004. Wyd. IZ. Kraków, 39-46.
112. KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester (2004) Weed seeds in the diet as a welfare factor in broiler feeding. Proc. of Int. Symp.: The Impact of Environmental Conditions on Animal Welfare, Book of Abstracts, Kraków / Balice, 21-24.06.2004, s. 89.
113. KOSTOGRYS Renata, PISULEWSKI Paweł, SZYMCZYK Beata, FRANCZYK Magdalena (2004) Effects of dietary conjugated linoleic acid (CLA) on fatty acid composition of egg-yolk lipids and egg quality. Proc. of 6th Congress of the International Society for the Study of fatty Acids and Lipids. Brighton (W. Brytania), 27.06-01.07.2004, s. 119.
114. KOWALSKA Dorota (2004) Nutritional behaviour of rabbits. Proc. of Int. Symp.: The Impact of Environmental Conditions on Animal Welfare, Book of Abstracts, Kraków / Balice, 21-24.06.2004, s. 23.
115. KOWALSKA Dorota, BIELAŃSKI Paweł (2004) Effect of supplemental dietary fat on milk compositionand rearing performance of young rabbits. Proc. of World Rabbit Congress. Meksyk, 16.07.2004, 869-873.
116. KRASZEWSKI Juliusz, STRZETELSKI Juliusz, NIWIŃSKA Barbara (2004) Effect of dietary herb supplements for cows on feed conversion, milk yield and technological quality of milk. Proc. of Int. EAAP 55th Annual Meeting of European Association for Animal Production, Bled, Słowenia, 05-09.09.2004. Book of Abstr., s. 220.
117. MATYKA Stanisław, SZMIGIELSKI Marek (2004) Test do oceny skuteczności obróbki termicznej nasion rzepaku. Mat. XXXV Sesji Nauk. KNoŻ-PAN. Łódź, 21-22.09.2004, s. 180.
118. MATYKA Stanisław, SZMIGIELSKI Marek, MOŚCICKI Leszek (2004) Evaluation of selected protein traits in full fat soybean seeds by means of bromocresol purple index (BCPI). Proc. of 16-th Int. Congr. Chemical and Process Engineering. Praga (Czechy), 22-26.06.2004, ss. 8.
119. MIGDAŁ Władysław, BAROWICZ Tadeusz, BOROWIEC Franciszek, KOCZANOWSKI Józef, PIESZKA Marek, WOJTYSIAK Dorota, PAŚCIAK Piotr (2004) Pozytywne i negatywne aspekty stosowania olejów roślinnych w żywieniu świń. Mat. konf. nauk.: Rośliny Oleiste. IHAR Poznań, 27-28.04.2004, 151-152.
120. MIGDAŁ Władysław, BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek (2004) Wpływ podawania lochom w paszy izomerów sprzężonego kwasu linolowego (CLA) na ich reprodukcję oraz wskaźniki odchowu prosiąt. Mat. konf. nauk.: Rośliny Oleiste. IHAR Poznań, 27-28.04.2004, 149-151.
121. MIGDAŁ Władysław, PAŚCIAK Piotr, WOJTYSIAK Dorota, BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek, KOCZANOWSKI Józef, BOROWIEC Franciszek, BARTECZKO Jan, PYŚ Jan (2004) Nutritional aspects of different oil feed supplements on meat quality. Proc. of Int. Conf.: Pig and poultry meat Quality - genetic and non-genetic factors. Kraków, 14-15.10.2004. Publ.: British Society of Animal Science, 26-29.
122. NATONEK Małgorzata, SŁOTA Ewa, ŻYGA Agata (2004) Methods for identification of animal-porigin components in feed mictures. Mat. międz. konf.: Biotechnology - new perspectives of feed and food production. Warszawa, 16-17.09.2004, s. 49.
123. NIWIŃSKA Barbara, STRZETELSKI Juliusz, BILIK Krzysztof (2004) Performance of dairy calves given restricted ws. ad libitum amounts of milk replacer. Proc. of Int. Symp.: The Impact of Environmental Conditions on Animal Welfare, Book of Abstracts, Kraków / Balice, 21-24.06.2004, s. 98.
124. NIWIŃSKA Barbara, STRZETELSKI Juliusz, BILIK Krzysztof (2004) Effects of liquid diet composition and feeding frequency on rumen fermentation and performance in calves. Proc. of Int. EAAP 55th Annual Meeting of European Association for Animal Production, Bled, Słowenia, 05-09.09.2004, Book of Abstr., s. 110.
125. PASCHMA Jolanta (2004) Możliwość wykorzystania ziół w paszy tuczników w aspekcie poprawy wartości dietetycznej pozyskanego mięsa. Mat. XII Międz. Konf. Nauk.: Inżynieria rolnicza a środowisko. Międzyzdroje, 27-29.05.2004, 223-224.
126. PAŚCIAK Piotr, WOJTYSIAK Dorota, MIGDAŁ Władysław, BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek, PIETRAS Mariusz (2004) The influence of CLA supplementationand heavy weights on the histochemical profile of m. longissimus dorsi. Proc. of BSAS and WPSA UK Branch Spring Meeting. York (W. Brytania), 6-7.04.2004, s. 94.
127. PIESZKA Marek, PAŚCIAK Piotr, BAROWICZ Tadeusz, JANIK Andrzej, KĘDZIOR Władysław, WOJTYSIAK Dorota, MIGDAŁ Władysław (2004) Effect of different levels of dietary CLA supplementation on the sensory quality and stability of pork loin. Proc. of Int. Conf.: Pig and poultry meat Quality - genetic and non-genetic factors. Kraków, 14-15.10.2004. Publ.: British Society of Animal Science, s. 44.
128. PIESZKA Marek, PAŚCIAK Piotr, WOJTYSIAK Dorota, BAROWICZ Tadeusz, MIGDAŁ Władysław (2004) Wpływ różnego poziomu CLA w paszy na wyniki użytkowości tucznej świń rasy WBP. Mat. konf. nauk.: Prace genetyczno-hodowlane nad świniami ras rodzimych. Poznań, 18-19.11.2004, 1-4.
129. PIESZKA Marek, PIETRAS Mariusz, BAROWICZ Tadeusz (2004) The effect of sunflower oil or lard and -tocopheryl acetate additionto the mixtures on lipid metabolism in broiler chickens. Proc. of 13th Int. Conf.: Current problems of breeding, health, growth and production of poultry. Brno (Czechy), 9-10.02.2004, 137-140.
130. PIESZKA Marek, POŁTOWICZ Katarzyna, PAŚCIAK Piotr, SKRABA Bogumiła (2004) The effect of retinol acetate level in feed mixtures for broiler chickens on growth and physicco-chemical traits of meat. Proc. of Brit. Soc. Anim. Sci., Soc. Ann. Meet. York, W. Bryt., 5-7.04.2004, s. 134.
131. PIETRAS Mariusz, BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek (2004) Effect of conjugated linoleic acids (CLA) on fat deposition and plasma variables associated with lipid metabolism in broiler chickens. Proc. of 13th Int. Conf.: Current problems of breeding, health, growth and production of poultry. Brno (Czechy), 9-10.02.2004, 133-136.
132. SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, HERBUT Eugeniusz, SKOMORUCHA Iwona, POŁTOWICZ Katarzyna (2004) Effect of vitamin supplements in feed on vitamin A and E content of broiler chicken meat. Proc. of Int. Conf.: Pig and poultry meat Quality - genetic and non-genetic factors. Kraków, 14-15.10.2004. Publ.: British Society of Animal Science, s. 58.
133. STRZETELSKI Juliusz, BILIK Krzysztof, NIWIŃSKA Barbara, SKRZYŃSKI Grzegorz, ŁUCZYŃSKA Elżbieta (2004) Ultrasound evaluation of the mammary glands tissue structure in preparaturied heifers ws. performance of first calvers. Proc. of Int. EAAP 55th Annual Meeting of European Association for Animal Production, Bled, Słowenia, 05-09.09.2004. Book of Abstr., s. 211.
134. STRZETELSKI Juliusz, BILIK Krzysztof, NIWIŃSKA Barbara, SKRZYŃSKI Grzegorz, ŁUCZYŃSKA Elżbieta (2004) Ultrasound evaluation of the mammary gland tissue structure in preparation heifers vs. performance of first calves. Proc. of Int. Symp.: Biotechnology-new perspecttives of feed and food production. Warszawa, 16-17.09.2004, s. 21.
135. STRZETELSKI Juliusz, NIWIŃSKA Barbara, BILIK Krzysztof (2004) Mikotoksyny i mikotoksykozy u zwierząt gospodarskich. Mat. konf. nauk.-techn.: Trendy we współczesnej hodowli bydła. XII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła. Zakopane, 29.03-02.04.2004. Wyd. IZ. Kraków, 27-40.
136. STRZETELSKI Juliusz, ZYMON Monika (2004) Wykorzystanie suszonego wywaru kukurydzianego oraz wytłoczyn z nasion rzepaku i wiesiołka w żywieniu bydła. Mat. konf. nauk.-techn.: Wykorzystanie produktów pochodnych wytwarzania biopaliw w gospodarce paszowej i żywieniu zwierząt. Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych POLAGRA 2004. Poznań, 6.10-10.10.2004. Wyd. IZ. Kraków, 24-38.
137. SZMIGIELSKI Marek, MATYKA Stanisław (2004) Zastosowanie purpury bromokrezolowej do oceny skuteczności obróbki termicznej nasion rzepaku. Mat. konf. nauk.-techn. BEMS. Koszalin - Darłówko, 21-24.06.2004, s. 132.
138. ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata (2004) Poziom azotu mocznikowego we krwi jako wskaźnik zapotrzebowania na lizynę u loszek i wieprzków. Mat. Konf. Młodych Badaczy: Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt. Warszawa, 22-23.06.2004, s. 38.
139. ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata, BOJANOWSKI Jan (2004) The efficiency of high-lysine maize silage in pig feeding. Proc. of Int. Symp.: Biotechnology-new perspecttives of feed and food production. Warszawa, 16-17.09.2004, s. 55.
140. ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester (2004) Wstępne badania nad efektywnością różnych źródeł cynku i manganu w żywieniu kur nieśnych. Mat. Konf. Młodych Badaczy: Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt. Warszawa, 22-23.06.2004, s. 48.
141. ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, KORELESKI Jerzy (2004) Bones quality in caged laying hens fed diets contained limestone of different particle size. Proc. of Int. Symp.: The Impact of Environmental Conditions on Animal Welfare, Book of Abstracts, Kraków / Balice, 21-24.06.2004, s. 81.
142. URBAŃCZYK Jerzy (2004) Suszony wywar z kukurydzy w żywieniu świń. Mat. konf. nauk.-techn.: Wykorzystanie produktów pochodnych wytwarzania biopaliw w gospodarce paszowej i żywieniu zwierząt. Krajowa Wystawa Zwierząt Hodowlanych POLAGRA 2004. Poznań, 6.10-10.10.2004. Wyd. IZ. Kraków, 47-63.
143. URBAŃCZYK Jerzy, HANCZAKOWSKA Ewa, ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata (2004) Z badań nad wpływem dodatku do paszy dla prosiąt VITACEL R200 -koncentratu włókna surowego. Mat. III Zjazdu Producentów Trzody Chlewnej: Polska jako wiodący eksporter wieprzowiny - szanse i perspektywy polskiej produkcji żywca. Poznań, 14-15.10.2004, 7-8.
144. WOJTYSIAK Dorota, PAŚCIAK Piotr, MIGDAŁ Władysław, PIESZKA Marek, BAROWICZ Tadeusz (2004) Effect of sunflower oil and conjugated linoleic acids (CLA) on enzymatic activity and size of muscle fibres of M. semimembranosus in the fatteners. Proc. of Int. Conf.: Pig and poultry meat Quality - genetic and non-genetic factors. Kraków, 14-15.10.2004. Publ.: British Society of Animal Science, s. 64.
145. ZOŃ Andrzej (2004) Wpływ racjonalnego żywienia na wyniki reprodukcyjne lisów i norek. Mat. semin.: Profilaktyka weterynaryjna na fermie lisów i norek. Warszawa, 10-11.09.2004, 18-19.
146. ZYMON Monika, STRZETELSKI Juliusz (2004) The fatty acid profiles of meat from calves fed two varieties of linseed. Proc. of Int. EAAP 55th Annual Meeting of European Association for Animal Production, Bled, Słowenia, 05-09.09.2004. Book of Abstr., s. 225.
147. ŻYŁA Krzysztof, MIKA Maria, STODOLAK Barbara, WIKIERA Agnieszka, KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester (2004) Changes in dephorylation level and in phytate conversion degree studied in turkey poults. Proc. of XXII World Poultry Congress. Istanbul (Turcja), 8-13.06.2004. Abstr., s. 428.
148. ANDERS Elżbieta (2004) Minimalne warunki utrzymania kur niosek w świetle przepisów UE. Ogólnopol. Inf. Drob., 2: 17-18.
149. BARABASZ Bogusław, GACEK Leszek (2004) Frakcje włókna w mieszankach pełnoporcjowych dla królików. Króliki, 1: 21-28.
150. BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek (2004) Wykorzystanie sprzężonego kwasu linolowego do poprawy składu chemicznego i walorów dietetycznych mięsa wieprzowego. Trz. Chl., 12: 64-67.
151. BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek (2004) Żywieniem tuczników można zmienić skład chemiczny oraz wartość odżywczą mięsa wieprzowego. Hod. Trz. Chl., 5: 26-29.
152. BIELIŃSKA Halina, WĘŻYK Stanisław (2004) Uwarunkowania żywieniowe eksportowej młodej, polskiej gęsi owsianej. Pol. Drob., Supl. Gęsi, 4: 13-15.
153. BILIK Krzysztof, STRZETELSKI Juliusz (2004) Ocena wybranych cech użytkowych jałówek różnych ras w zależności od poziomu żywienia w okresie odchowu. Prz. Hod., 10: 7-12.
154. BILIK Krzysztof, STRZETELSKI Juliusz (2004) Żywienie jałówek przeznaczonych do remontu stada krów mlecznych. Instr. upowszech. Wyd. IŻ, 8: 1-25.
155. CYWA-BENKO Katarzyna, MICHALCZYK Ryszard, WĘŻYK Stanisław, GEBLER Andrzej (2004) Optymalna mieszanka paszowa 'Natura' dla kur nieśnych utrzymywanych w chowie na ściółce i przydomowym. Pol. Drob., 6: 55-57.
156. GORNOWICZ Ewa (2004) Stosowanie dodatków fiogennych do mieszanek pasz dla kurcząt brojlerów, a jakość uzyskanego surowca. Instr. upowszech. Wyd. IZ, 4: 1-11.
157. GORNOWICZ Ewa, DZIADEK Krystian (2004) Zastosowanie oregano w żywieniu kurcząt brojlerów. Pol. Drob., 11: 6-9.
158. JACKIEWICZ Mariusz, WĘŻYK Stanisław, KRAWCZYK Józefa (2004) Opłacalność produkcji jaj spożywczych w zależności od jakości paszy. Pol. Drob., 5: 28-30.
159. JANIK Andrzej (2004) Biologiczna różnorodność świń. Trz. Chl., 6: 16-19.
160. JANIK Andrzej, BAROWICZ Tadeusz (2004) Cechy produkcyjne u świń pbz zróżnicowanych genotypem lipoprotein Lpr. Trz. Chl., 4: 36-38.
161. JANIK Andrzej, KURYŁ Jolanta (2004) Słownik wybranych terminów z zakresu genetyki molekularnej wykorzystywanych w piśmiennictwie o profilu genetyczno-hodowlanym. Trz. Chl., 3: 28-32.
162. JANIK Andrzej, PIESZKA Marek (2004) Poszukiwanie genów oddziałujących na rozród świń. Trz. Chl., 12: 24-26.
163. KAMYCZEK Marian (2004) Efektywność preparatu FORMI w żywieniu prosiąt. Trz. Chlew., 4: 62-64.
164. KAMYCZEK Marian (2004) Przyczyny niepowodzeń. Hoduj z głową, 5: 49-54.
165. KORELESKI Jerzy (2004) Aminokwasy i witaminy w żywieniu kurcząt w warunkach ekologicznej produkcji mięsa. Pol. Drob., 7: 18-20.
166. KORELESKI Jerzy (2004) Żywienie kur nieśnych w warunkach ekologicznej produkcji jaj. Pol. Drob., 5: 19-21.
167. KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester (2004) Wpływ żywienia na odporność kości kończyn kur niosek. Ogólnopol. Inf. Drob., 10: 34-38.
168. KORMAN Kazimierz (2004) Zasady oszczędnego żywienia owiec w okresie wychowu. Instr. upowszech. Wyd. IŻ, 7: 1-28.
169. KOROL Waldemar (2004) Interpretacja wyników analizy chemicznej próbek środków żywienia zwierząt pobranych w ramach kontroli urzędowej. Pasze Przem., 10: 7-8.
170. KOROL Waldemar (2004) Jakość środków żywienia zwierząt a zbiegi DDD. Pasze Przem., 2/3: 4-10.
171. KOROL Waldemar (2004) Produkcja pasz przemysłowych w kraju na tle tendencji w produkcji zwierzęcej. Pasze Przem., 4: 2-4.
172. KOROL Waldemar (2004) System jakości w laboratorium badania środków żywienia zwierząt. Pasze Przem., 11/12: 19-23.
173. KOROL Waldemar (2004) Środki żywienia zwierząt w rolnictwie ekologicznym. Pasze Przem., 5/6: 2-4.
174. KRAWCZYK Józefa (2004) Jak obniżyć koszty żywienia kur mięsnych? Hod. Drobiu, 8/10: 4-6.
175. KSIĄŻKIEWICZ Juliusz (2004) Zasady żywienia gęsi. Instr. upowszech.: Społ. Inst. Ekologiczny, Warszawa, 4, 2-4.
176. KWIATEK Krzysztof, KOROL Waldemar (2004) Krajowy plan kontroli urzędowej środków żywienia zwierząt w zakresie nadzoru Inspekcji Weterynaryjnej. Pasze Przem., 9: 21-34.
177. MACIASZEK Katarzyna, STRZETELSKI Juliusz (2004) Bilansowanie dawek pokarmowych dla opasanych buhajków według energii metabolicznej lub energii netto. Instr. upowszech. Wyd. IZ, 1: 1-12.
178. MATYKA Stanisław (2004) Substytucja surowców (materiałów paszowych) w paszach przemysłowych. Pasze Przem., 7/8: 2-5.
179. MATYKA Stanisław, RUBAJ Jolanta, BIELECKA Grażyna (2004) Użyteczność szybkich testów do oceny jakości sojowych materiałów paszowych. Pasze Przem., 1: 11-13.
180. MATYKA Stanisław, SZMIGIELSKI Marek, MOŚCICKI Leszek (2004) Ocena wybranych cech białka w pełnotłustych ekstrudach nasion soi (full fat soybean) metodą wskaźnika purpury bromokrezolowej (BCPI). Pasze Przem., 11/12: 32-36.
181. MIGDAŁ Władysław, BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek (2004) Sprzężony kwas linolowy (CLA) w żywieniu loch - wpływ na odchów prosiąt. Prz. Hod., 10: 17-20.
182. ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, KORELESKI Jerzy (2004) Czy odpowiednim żywieniem można zwiększyć wytrzymałość kości u niosek utrzymywanych w klatkach? Pol. Drob., 8: 20-22.
183. ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, KORELESKI Jerzy (2004) Możliwość zastosowania suszonych wywarów gorzelnianych jako komponentu paszowego dla drobiu. Pol. Drob., 2: 40-43.
184. ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, KORELESKI Jerzy (2004) Selen w żywieniu drobiu. Ogólnopol. Inf. Drob., 6: 46-51.
185. WĘŻYK Stanisław (2004) Sytuacja w światowej produkcji i handlu paszami w 2003 r. Pol. Drob., 3: 22-28.
186. WĘŻYK Stanisław, POŁTOWICZ Katarzyna (2004) VIPERA - polskie zioła dobre na wszystko. Ogólnopol. Inf. Drob., 7: 56-59.
187. ZAJĄC Jan (2004) Składniki diety. Farmer, 19: 10-11.
188. ZOŃ Andrzej (2004) Żywienie lisów w okresie wzrostu zimowej okrywy włosowej. Hodowca Zwierząt Futerkowych, 18(20): 21-22.

Żywienie i paszoznawstwo

189. BOCHENEK Michał, SKRZYSZOWSKA Maria, SMORĄG Zdzisław (2004) Effect of apoptosis of in vitro cultured nuclear donor cells on developmental potential of cloned goat embryos. Ann. Anim. Sci., 4, 2: 341-350.
190. DANIELAK-CZECH Barbara, SŁOTA Ewa (2004) Mutagen-induced chromosome instability in farm animals. J. Anim. Feed Sci., 13: 257-267.
191. GAJDA Barbara, PIZZI Flavia, WOELDERS Henri (2004) Freezing and storage. W: Guidelines for Constitution of National Cryopreservation Programmes for Farm Animals. European Regional Focal Point For Animal Genetic Resources. Wyd. S. J. Hiemstra, Centre for Genetic Resources, the Netherlands of Wageningen University and Research Center. Lelystad (Holandia), 25-31.
192. GAJDA Barbara, SMORĄG Zdzisław, WIECZOREK Jarosław (2004) Prosięta uzyskane po transplantacji witryfikowanych blastocyst. Med. Wet., 60, (4): 371-373.
193. GOGOL PIOTR (2004) Badania nad zwiększeniem efektywności synchronizacji rui u królików. Wiad. Zoot. IŻ, 2: 41-44.
194. JANIK Andrzej (2004) CVM (complex vertebral malformation) - nowa wada genetyczna u bydła HF. Wiad. Zoot. IŻ, 1: 3-5.
195. JANIK Andrzej (2004) Geny cech ilościowych (QTLs) wpływające na użytkowość mleczną u bydła. Wiad. Zoot. IŻ, 2: 3-7.
196. JARMUŻ Małgorzata, LIPIŃSKI Daniel, MICHALAK Elena, KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ Lucyna, PIEŃKOWSKI Marek, SŁOMSKI Ryszard (2004) Zastosowanie fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ w inżynierii genetycznej. W: Przykłady analiz DNA. Mat. Instr. Wyd. R. Słomski, AR Poznań, 355-358.
197. JASZCZAK Kazimierz, KSIĄŻKIEWICZ Juliusz, PARADA Rafał, SACHARCZUK Marian (2004) Cytogenetic survey of early embryos in conservative flock of ducks. Cytogenet. Genome Res., 106: s. 23.
198. JURKIEWICZ Joanna (2004) Factord iducing the activation of reconstructed oocytes of farm animals in somatic cloning procedures. J. Anim. Feed Sci., 13: 373-378.
199. KACZOR Urszula, RYCHLIK Tadeusz (2004) The immunogenetic characteristics of the Kamieniecka sheep variety of Polish Longwool sheep. Sci. Mess. of Lviv State Academy of Vet. Med. Lwów (Ukraina), 6, (2), 1: 114-119.
200. KARETA Wiesław, CEGŁA Mirosław (2004) Wyniki mrożenia nasienia oraz jego wykorzystanie w inseminacji krajowego pogłowia owiec (I). Wiad. Zoot. IZ, 2: 25-31.
201. KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ Lucyna (2004) In vitro embryo production in farm animals. Acta Biol. Cracov. Seria Botanica, 46, Suppl. 1: s. 11.
202. KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ Lucyna (2004) Pozaustrojowe uzyskiwanie zarodków bydlęcych - technologia i zastosowanie praktyczne. Biotechnologia, 1 (64): 32-42.
203. KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ Lucyna (2004) Pozaustrojowe uzyskiwanie zarodków ssaków. W: Hodowla Komórek i Tkanek. PWN, 448-469.
204. KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ Lucyna, RYŃSKA Bożenna, GAJDA Barbara, SMORĄG Zdzisław (2004) Effect of donor stimulation, frozen semen and heparin treatment on tha officiency of in vitro embryo production in goats. Theriogenology, 62 (3-4): 576-586.
205. KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna, SŁOTA Ewa, RADKO Anna, REJDUCH Barbara, DANIELAK-CZECH Barbara (2004) Genetic conservation of the Ychromosome at the level of microsatellite sequences in some Bovidae species. Cytogenet. Genome Res., 106, 1: s. 17.
206. KRZYŚCIN Piotr (2004) Antygenowe markery immunoglobulin jako wskaźniki fizjologicznych niedoborów przeciwciał u jagniąt. Zesz. Nauk. Prz. Hod., 72, 3: 9-14.
207. NOWACKA Joanna, ŚWITOŃSKI Marek, MAĆKOWSKI Mariusz, SŁOTA Ewa, RADKO Anna, ZĄBEK Tomasz (2004) The ambiguity of freemartinism diagnosis in cattle revealed by cytogenetic and molecular techniques. Czech. J. Anim. Sci., 49, 6: 239-243.
208. OPIELA Jolanta, KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ Lucyna (2004) Charakterystyka zdolności rozwojowej oocytów ssaków w aspekcie zapłodnienia i rozwoju zarodkowego. I. Dojrzałość jądrowa i molekularne aspekty tej regulacji. Biotechnologia, 3 (66): 107-118.
209. RADKO Anna, ZĄBEK Tomasz, SŁOTA Ewa, KOWOL Piotr (2004) Analysis of microsatellite DNA polymorphism in Polish Red Cattle. Sci. Mess. of Lviv State Academy of Vet. Med. Lwów (Ukraina), 6, (2), 1: 198-202.
210. RADKO Anna, ŻYGA Agata, SŁOTA Ewa, KOŚCIELNY Mariusz, BREJTA Władysław (2004) Ocena efektywności grup krwi i sekwencji mikrosatelitarnych DNA w kontroli rodowodów bydła. Med. Wet., 60, 11: 1212-1214.
211. RADKO Anna, ŻYGA Agata, ZĄBEK Tomasz, NATONEK Małgorzata, SŁOTA Ewa (2004) Analiza zmienności genetycznej bydła Hereford i holsztyńsko-fryzyjskiego w Polsce. Zesz. Nauk. Prz. Hod., 72, 1: 295-302.
212. REJDUCH Barbara, KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna, RADKO Anna, RYCHLIK Tadeusz, SŁOTA Ewa (2004) The application of genetic markers for cell chimerism diagnosis in lambs. J. Anim. Breed. Genet., 121: 197-203.
213. REJDUCH Barbara, RADKO Anna, ZĄBEK Tomasz, RÓŻYCKI Marian, WRZESKA Maria (2004) Analysis of variation for seven microsatellite DNA markers in a population of Polish Large White pigs and wild boars. Cytogenet. Genome Res., 106, 1: s. 15.
214. REJDUCH Barbara, SŁOTA Ewa, KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna (2004) The Application of human band specific probe (HSA11p15) to identify a corresponding region in the porcine genome. J. Appl. Genet., 45, 3: 341-342.
215. RYCHLIK Tadeusz (2004) Produkcja i standaryzacja surowic testowych do oznaczania grup krwi u owiec. Wiad. Zoot. IŻ, 1: 45-49.
216. RYCHLIK Tadeusz, DUNIEC Marian (2004) Produkcja reagentów testowych niezbędnych w kontroli pochodzenia bydła. Zesz. Nauk. Prz. Hod., 72, 1: 315-322.
217. SAMIEC Marcin (2004) Development of pig cloning studies: past, present and future. J. Anim. Feed Sci., 13 (2): 211-238.
218. SKRZYSZOWSKA Maria (2004) Klonowanie zarodkowe i somatyczne ssaków. W: Hodowla Komórek i Tkanek. Wyd. S. Stokłosowa, PWN, 470-493.
219. SŁOTA Ewa, BUGNO Monika, REJDUCH Barbara, DANIELAK-CZECH Barbara, JURA Jacek, SMORĄG Zdzisław, KOPCHICK John, KELDER Bruce (2004) Preliminary localization of WAP-human 1,2 fucosyltransferase (WAP-Fuc) gene construct in goat and pigs. Cytogenet. Genome Res., 106, 1: s. 17.
220. SŁOTA Ewa, KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna, DANIELAK-CZECH Barbara, REJDUCH Barbara, KOWOL Piotr, ŻYGA Agata (2004) A note on cytogenetic monitoring of Polish Red cattle. J. Anim. Feed Sci., 13: 65-71.
221. SŁOTA Ewa, REJDUCH Barbara (2004) 3Wykorzystanie badań cytogenetycznych w ocenie genomu, charakterystyce ras i selekcji świń. Pr. Mater. Zoot. Zesz. Spec., 15: 27-33.
222. SŁOTA Ewa, REJDUCH Barbara, KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna, DANIELAK-CZECH Barbara (2004) 1:29 Robertsonian translocation in cattle diagnosed in the National Research Institute of Animal Production in Poland. Cytogenet. Genome Res., 106, 1: s. 26.
223. SMORĄG Zdzisław, GAJDA Barbara (2004) Możliwości kriokonserwacji zarodków świni. Pr. Mater. Zoot. Zesz. Specj., 14: 33-38.
224. STRZETELSKI Juliusz, NIWIŃSKA Barbara, KOWALCZYK Jan, BOROWIEC Franciszek, DOMAŃSKI Piotr (2004) Chemocal composition and ruminal nutrient degradability of fourteen lucernr cultivars. Ann. Anim. Sci., 4, 2: 387-394.
225. SZALATA Marlena, LIPIŃSKI Daniel, KALAK Robert, TOBOŁA Paulina, LECHMAN Joanna, WIELGUS Karolina, JURA Jacek, SMORĄG Zdzisław, PIEŃKOWSKI Marek, SŁOMSKI Ryszard (2004) Purification and characterization of the human growth hormone obtained in the milk of transgenic rabbits. Ann. Anim. Sci., 4, 2: 351-362.
226. SZUMIEC Anna (2004) Wpływ relacji ceny skupu żywca wieprzowego do ceny detalicznej wybranych produktów mięsnych na status ekonomiczny rolnika. Rocz. Nauk. Zoot., 31, 2: 279-288.
227. WRZESKA Maria, REJDUCH Barbara (2004) Genomic imprinting in mammals. J. Appl. Genet., 45, 4: 427-433.
228. WRZESKA Maria, REJDUCH Barbara (2004) Wstępna analiza polimorfizmu pięciu sekwencji mikrosatelitarnych DNA w rejonie genu IGF2 (SSC2p1.7) świń. Pr. Mater. Zoot. Zesz. Spec., 15: 27-33.
229. ZAJĄC-MAZUR Małgorzata (2004) Zmiany w krajowej populacji bydła czerwono-białego. Wiad. Zoot. IŻ, 2: 9-13.
230. ŻYGA Agata, RADKO Anna, SŁOTA Ewa (2004) Assessment of microsatellite DNA sequences polymorphism and their usefulness for parentage testing in a herd of Hereford cattle in Poland. Sci. Mess. of Lviv State Academy of Vet. Med. Lwów (Ukraina), 6, (2), 1: 243-247.
231. BOCHENEK Michał, GOGOL Piotr, JANECZKO Jarosław (2004) Struktura chromatyny plemnikowej mężczyzn z niepłodnych par. Mat. XIII Symp. Sekcji Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Towarzystwa Biologii Rozrodu. Białowieża, 10-12.06.2004, s. 103.
232. BOCHENEK Michał, SMORĄG Zdzisław (2004) Seksowanie nasienia zwierząt. Mat. XIII Symp. Sekcji Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Towarzystwa Biologii Rozrodu. Białowieża, 10-12.06.2004, 147-149.
233. BOJCZUK Barbara, RYCHLIK Tadeusz (2004) Struktura genetyczna wybranych ras owiec na podstawie polimorfizmu białek surowicy krwi. Mat. Pol. Kongr. Gen., XV Zjazdu PTG, IV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Warszt.: Choroby genetyczne. Gdańsk, 6-9.09.2004, s. 156.
234. GAJDA Barbara, SMORĄG Zdzisław (2004) Weryfikacja zarodków ssaków. Mat. XIII Symp. Sekcji Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Towarzystwa Biologii Rozrodu. Białowieża, 10-12.06.2004, s. 177.
235. GOGOL Piotr (2004) Wpływ stresu termicznego na indukowaną luminescencję plemników kozła. Mat. XIII Symp. Sekcji Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Towarzystwa Biologii Rozrodu. Białowieża, 10-12.06.2004, s. 182.
236. GOGOL Piotr, BOCHENEK Michał, JANECZKO Jarosław (2004) Ocena poziomu reaktywnych form tlenu w nasieniu mężczyzn z niepłodnych par. Mat. XIII Symp. Sekcji Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Towarzystwa Biologii Rozrodu. Białowieża, 10-12.06.2004, s. 98.
237. JURA Jacek, GAJDA Barbara, WIECZOREK Jarosław, SMORĄG Zdzisław, LIPIŃSKI Daniel, KALAK Robert, JUZWA Wojciech, ZEYLAND Joanna, SŁOMSKI Ryszard (2004) Genetyczne modyfikacje świń w celu uzyskania organów do transplantacji u człowieka. Mat. XIII Symp. Sekcji Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Towarzystwa Biologii Rozrodu. Białowieża, 10-12.06.2004, s. 185.
238. KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ Lucyna, ALM Hannelore (2004) Określenie warunków długotrwałej hodowli oocytów z wczesnoantralnych pęcherzyków jajnikowych bydła. Mat. XIII Symp. Sekcji Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Towarzystwa Biologii Rozrodu. Białowieża, 10-12.06.2004, 160-161.
239. KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ Lucyna, BOCHENEK Michał, RYŃSKA Bożenna (2004) Development of embruos after IVF of bovine oocytes with flow cytometricaly sexed, fresh and frozen sperm. Proc. Meeting of AETE. Lyon (Francja), 10-11.09.2004, s. 134.
240. KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ Lucyna, SŁOMSKI Ryszard, LIPIŃSKI Daniel, RYŃSKA Bożenna (2004) Wyprowadzanie pierwotnych hodowli komórek somatycznych i ich transfekcje w aspekcie klonowania świń. Mat. konf. nauk.: Praktyczne możliwości wykorzystania osiągnięć w biotechnologii w rozrodzie koni i świń. Szczecin-Darłówko, 27-28.05.2004, s. 102.
241. RYSIŃSKA Jolanta, STĘPKOWSKA Anna, RYCHLIK Tadeusz (2004) Aktywność LDH, AspAT, AIAT w surowicy krwi osobników rodzicielskich i pokolenia F1 wybranych ras owiec. Mat. Pol. Kongr. Gen., XV Zjazdu PTG, IV Zjazdu Polskiego Towarzystwa Genetyki Człowieka. Warszt.: Choroby genetyczne. Gdańsk, 6-9.09.2004, s. 156.
242. SAMIEC Marcin, SKRZYSZOWSKA Maria (2004) Wpływ fenotypu komórek somatycznych na potencjał rozwojowy in vitro zarodków klonalnych świni. Mat. XIII Symp. Sekcji Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Towarzystwa Biologii Rozrodu. Białowieża, 10-12.06.2004, s. 196.
243. SKRZYSZOWSKA Maria, SAMIEC Marcin (2004) Somatic cloning in pigs, the use of live-DNA fluorescent dye YO-PRO-1 for detection of apoptosis in nuclear donor cells. Proc. Meeting of AETE. Lyon (Francja), 10-11.09.2004, s. 188.
244. SKRZYSZOWSKA Maria, SAMIEC Marcin, SMORĄG Zdzisław (2004) Nowe tendencje w klonowaniu somatycznym świń. Mat. XIII Symp. Sekcji Płodności i Niepłodności Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz Towarzystwa Biologii Rozrodu. Białowieża, 10-12.06.2004, 152-154.
245. SYSA Paweł, KARBOWICZ Maciej, REJDUCH Barbara, SŁOTA Ewa, RÓŻYCKI Marian, MATUSZEWSKA Magdalena (2004) Nieprawidłowości kanalików plemnikotwórczych u transgenicznych knurów. Mat. XII Kongr. PTNW: Nauka praktyce. Warszawa, 15-17.09.2004, ss. 3.
246. SYSA Paweł, REJDUCH Barbara, SŁOTA Ewa, DANIELAK-CZECH Barbara (2004) Zaburzenia płodności knurów nosicieli translokacji chromosomowych: analiza kompleksów synaptonemalnych. Mat. XII Kongr. PTNW: Nauka praktyce. Warszawa, 15-17.09.2004, ss. 1.
247. CEGŁA Mirosław, KARETA Wiesław, GOGOL Piotr (2004) Zastosowanie usprawnień sprzętu w terenowym zamrażaniu nasienia tryków. Instr. upowszech. Wyd. IZ, 10: 1-10.
248. GAJDA Barbara, SMORĄG Zdzisław (2004) Kriokonserwacja oocytów i zarodków ssaków. Instr. upowszech. Wyd. IZ, 3: 1-27.
249. JANIK Andrzej (2004) Mikrosatelity DNA narzędziem kontroli pochodzenia bydła. Instr. upowszech. Wyd. IZ, 2: 1-9.
250. KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ Lucyna (2004) Pozaustrojowe uzyskiwanie zarodków kóz. Instr. Upowszech. Wyd. IZ, 3: 1-10.
251. KRUPIŃSKI Jędrzej (2004) Noah. s Arch. Pol. Food, 4: ss. 2.
252. SMORĄG Zdzisław (2004) Fabryka narządów. Przew. Katol., 50: ss. 2.
253. ZOŃ Andrzej (2004) Brak prawdziwej zimy może przysporzyć nam kłopotów w prawidłowym przygotowaniu lisów polarnych do rozrodu. Hodowca Zwierząt Futerkowych, 19(21): 23-25.

Środowisko, zoohigiena i technologia produkcji zwierzęcej

254. BIELIŃSKA Halina, HERBUT Eugeniusz, KORELESKI Jerzy (2004) Chów drobiu metodami ekologicznymi (produkcja gęsi, jaj i brojlerów kurzych). Wyd. Kraj. Centr. Rol. Ekol. - Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju i Obszarów Wiejskich w Radomiu. Radom, 1-131.
255. BORECKA Anna (2004) Integracja pozioma szansą poprawy konkurencyjności gospodarstw produkujących trzodę chlewną. W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji. Wyd. Uniw. Warm.-Maz. Olsztyn, 225-229.
256. BORECKA Anna (2004) Integracja prodcentów trzody chlewnej czynnikiem opłacalności. Zesz. Nauk. Prz. Hod., 72: 227-234.
257. BORECKA Anna (2004) Niektóre korzyści integracji poziomej producentów trzody chlewnej. Rocz. Nauk. Stow. Ekon. Rol. i Agrob., 1, 6: 28-32.
258. BRODA W., RADOŃ J., HERBUT Eugeniusz (2004) Tabular recuperator with a solar collector for recovery ol heat from poultry houser exhaust air. Ann. Rev. Agr. Eng., 7, 2: 1-13.
259. BUGNO Monika, SŁOTA Ewa, OKULARCZYK Stanisława (2004) Ekonomiczny aspekt badań cytogenetycznych klaczy. Rocz. Nauk. Zoot., 31, 1: 125-132.
260. CHOROSZY Zenon, CHOROSZY Bogumiła (2004) Effect of calving season on performance of beef calves raised on pasture with nurse cows. Ann. Anim. Sci., Supl., 1: 335-338.
261. CZAJA-BOGNER Hanna, KACZOR Andrzej (2004) Systemy i warunki utrzymania bydła w Polsce. W: Etologia, ochrona i utrzymanie zwierząt gospodarskich. Wyd. IŻ, 129-144.
262. DROŻDŻ Andrzej (2004) Chów owiec metodami ekologicznymi. Wyd. Kraj. Centr. Rol. Ekol. - Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju i Obszarów Wiejskich w Radomiu. Radom, 1-89.
263. GORNOWICZ Ewa (2004) Mikrobiologiczna ocena środowiska brojlerni w zależności od dodatku kwasów organicznych do pasz. Med. Wet., 60, (7): 755-758.
264. HANCZAKOWSKI Piotr (2004) Jak gospodarowali nasi przodkowie (IV. Wiad. Zoot. IZ, 1: 75-76.
265. HANCZAKOWSKI Piotr (2004) Jak gospodarowali nasi przodkowie (V). Wiad. Zoot. IZ, 2: 51-52.
266. HANCZAKOWSKI Piotr (2004) Jak gospodarowali nasi przodkowie (VI). Wiad. Zoot. IZ, 3: 72-73.
267. HANCZAKOWSKI Piotr (2004) Jak gospodarowali nasi przodkowie (VII). Wiad. Zoot. IZ, 4: 78-79.
268. HERBUT Eugeniusz, SKOMORUCHA Iwona, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa (2004) Influence of decreased temperature and supplemental glucose and vitamin C in water on welfare and productivity of broiler chickens. Ann. Anim. Sci., Supl., 1: 189-192.
269. HERBUT Eugeniusz, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa (2004) Systemy i warunki utrzymania kur nieśnych w Polsce. W: Etologia, ochrona i utrzymanie zwierząt gospodarskich. Wyd. IZ, 219-233.
270. HERBUT Eugeniusz, WALCZAK Jacek (2004) Dobrostan świń jako wyraz oddziaływania środowiska produkcji. Pr. Mater. Zoot. Zesz. Spec., 15: 119-129.
271. KACZOR Andrzej (2004) Living comfort of young fattening bulls kept in open buildings. Ann. Anim. Sci., Supl., 1: 121-124.
272. KAWĘCKA Aldona, PARAPONIAK Paweł (2004) Effect of pasture-based sheep management system on sheep product quality. Ann. Anim. Sci., Supl., 1: 327-330.
273. KOROL Waldemar (2004) Przepisy prawa paszowego. Stan i perspektywy. Rozdz 5.3. W: Postęp technologiczny i jakościowy w produkcji karmy dla zwierząt towarzyszących, Praca zbior. pod red. prof. dr hab. J. Grochowicza. Wyd. Pagros BBS, Lublin, 127-133.
274. KOWALSKA Dorota (2004) The behaviour of rabbits in relation to nutrition. Ann. Anim. Sci., Supl., 1: 75-78.
275. KOWALSKA Dorota, GACEK Leszek (2004) Reproductive performance of does in kindling houses of various construction. Ann. Anim. Sci., Supl., 1: 141-144.
276. KRASZEWSKI Juliusz, GREGA Tadeusz (2004) Assessment of living comfort of farm heifers in different management systems. Ann. Anim. Sci., Supl., 1: 313-315.
277. KRAWCZYK Józefa, CALIK Jolanta, WĘŻYK Stanisław (2004) Porównanie kur Astra S i Astra H utrzymywanych na ściółce i w klatkach. Zesz. Nauk. Prz. Hod, 72, 4: 85-92.
278. KRAWCZYK Józefa (2004) Analiza krajowej produkcji jaj spożywczych na tle produkcji światowej i. Wiad. Zoot. IZ, 2: 15-24.
279. KRAWCZYK Józefa, CALIK Jolanta, WĘŻYK Stanisław, POŁTOWICZ Katarzyna (2004) Feather picking and cannibalism in two commercial sets of laying hens held in cages or litter pens. Sci. Pedag. Publ., 177-180.
280. KRAWCZYK Józefa, SOKOŁOWICZ Zofia (2004) Profitability of hatching egg production in 2002-2003. Ann. Anim. Sci., 4, 2: 421-428.
281. KRAWCZYK Wojciech (2004) Emission of harmful gas admixtures from composted hen droppings. Ann. Anim. Sci., Supl., 1: 205-208.
282. MATUSZEWSKA Ewa, WALCZAK Jacek (2004) Effectiveness of weraner rearing in a family system. Ann. Anim. Sci., Supl., 1: 309-311.
283. NOWAKOWICZ-DĘBEK Bożena, SABA Leon, GACEK Leszek, LASEK Adam, ONDRASOVIC Olga (2004) Emisja odorów na fermie królików. Zesz. Nauk. Prz. Hod., 72, 6: 135-139.
284. NOWAKOWICZ-DĘBEK Bożena, SABA Leon, MAZUR Andrzej, BIS-WENCEL Hanna, GACEK Leszek, WNUK Wioletta, KOCHAŃSKI Adam (2004) Emisja alkoholi i aldechydów w króliczarni. Ann. Univ. M. Curie-Skłodowska Lublin, 22, 45: 339-343.
285. OKULARCZYK Stanisława (2004) Konkurencyjność ekologicznej produkcji zwierzęcej w Polsce. W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji. Wyd. Uniw. Warm.-Maz. Olsztyn, 183-187.
286. OKULARCZYK Stanisława (2004) Long-term profitability of cow milk production. Ann. Anim. Sci., 4, 1: 181-186.
287. OKULARCZYK Stanisława (2004) Nowe tendencje w opłacalności produkcji trzody chlewnej w latach 1992-2003. Rocz. Nauk. Stow. Ekon. Rol. i Agrob., 1, 6: 153-157.
288. OKULARCZYK Stanisława (2004) Opłacalność produkcji mleka krowiego w latach 1991-2003. Rocz. Nauk. Stow. Ekon. Rol. i Agrob., 1, 6: 158-163.
289. OKULARCZYK Stanisława (2004) Optymalne skale tuczu świń w Polsce warunkiem ekonomicznej i ekologicznej produkcji oraz zrównoważonego rynku wieprzowiny. Zesz. Nauk. PAN, Inst. Gen. i Hod. Zwierz., Jastrzębiec, 15: 93-101.
290. OKULARCZYK Stanisława (2004) Produkcyjne, ekonomiczne i ekologiczne uwarunkowania konkurencyjności polskiej wieprzowiny na rynku europejskim. Zesz. Nauk. PAN, Oddz. Poznań, 1: 73-87.
291. OKULARCZYK Stanisława (2004) Profitability trends in pig production in 1991-2003. Ann. Anim. Sci., 4, 1: 197-203.
292. OKULARCZYK Stanisława (2004) Tendencje w opłacalności produkcji trzody chlewnej w ostatnim trzynastoleciu. Zesz. Nauk. Prz. Hod., 72, (2): 245-249.
293. OKULARCZYK Stanisława, DRAUS Stanisław (2004) Koszty niektórych metod doskonalenia bydła czynnikiem konkurencyjności polskiej hodowli. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 19: 161-164.
294. PAKULSKA Elżbieta, BADOWSKI Jakub, BEDNARCZYK Marek (2004) Porównanie wybranych cech fizycznych i wskaźników lęgu jaj gęsi Białych Kołudzkich rodów W11 i W33. Zesz. Nauk. Prz. Hod., 72, 4: 27-32.
295. PALOWSKI Franciszek (2004) O gęsiach i ludziach. Wiad. Zoot. IZ, 2: s. 54.
296. PALOWSKI Franciszek (2004) Polskie stoisko informacyjne (AGRIBEX, Bruksela). Wiad. Zoot. IZ, 1: s. 60.
297. PALOWSKI Franciszek (2004) Wiadomości hodowlane sprzed stu lat. Wiad. Zoot. IZ, 3: 74-75.
298. PRZEGALIŃSKA-GORĄCZKOWSKA Małgorzata, BORYS Bronisław, JANICKI Bogdan (2004) Wpływ genotypu matki i wybranych czynników technologicznych na efektywność tuczu jagniąt, mieszańców trójrasowych. Zesz. Nauk. Prz. Hod., 72, 3: 113-124.
299. SIKORA Jacek (2004) Effect of maintenance system on goat productivity. Ann. Anim. Sci., Supl., 1: 331-334.
300. SKOMORUCHA Iwona, HERBUT Eugeniusz (2004) Effect of an earth-tube heat exchanger as an additional ventilatin system on broiler chicken productivity in the summer period. Sci. Pedag. Publ., 223-226.
301. SKOMORUCHA Iwona, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, HERBUT Eugeniusz (2004) Effect of stocking density on production effects and welfare of broiler chickens. Ann. Anim. Sci., Supl., 1: 121-133.
302. SKRZYŃSKI Grzegorz, SOWULA-SKRZYŃSKA Elżbieta (2004) Same factors of formation of slaughter cattle productions costs. Sci. Mess. of Lviv State Academy of Vet. Med. Lwów (Ukraina), 6, (2), 1: 201-206.
303. SKRZYŃSKI Grzegorz, SOWULA-SKRZYŃSKA Elżbieta, ADAMCZYK Krzysztof, ZAPLETAL Piotr (2004) Meat quality evaluation of crossbred bulls concerning the chosen physico-chemical traits. Sci. Mess. of Lviv State Academy of Vet. Med. Lwów (Ukraina), 6, (2), 3: 198-204.
304. SOKOŁOWICZ Zofia, HERBUT Eugeniusz (2004) Economic effect of disturbing broiler chicken welfare by overheating. Ann. Anim. Sci., Supl., 1: 197-199.
305. SOKOŁOWICZ Zofia, KRAWCZYK Józefa (2004) Effect of stocking density on condition of feathers and cannibalism in laying hens. Ann. Anim. Sci., Supl., 1: 105-107.
306. SOKOŁOWICZ Zofia, KRAWCZYK Józefa (2004) Opłacalność produkcji kurcząt brojlerów w latach 2001 - 2003. Rocz. Nauk. Zoot., 31, 1: 133-141.
307. SOKOŁOWICZ Zofia, KRAWCZYK Józefa (2004) Uszkodzenia i jakość skorupy jaj kurzych w zależności od wielkości obsady. Ann. UMCS Lublin, 22: 285-291.
308. SOKOŁOWICZ Zofia, KRAWCZYK Józefa (2004) Wpływ czynników rynkowych na opłacalność produkcji kurcząt brojlerów. Wiad. Zoot. IZ, 4: 53-58.
309. SOKOŁOWICZ Zofia, KRAWCZYK Józefa (2004) Wpływ wieku kur i wielkości obsady na jakość jaj spożywczych. Rocz. Nauk. Zoot., 31, 1: 103-113.
310. SOKOŁOWICZ Zofia, KRAWCZYK Józefa, DYKIEL Magdalena (2004) Ekonomiczna analiza nieśności w stadzie kur mięsnych. Zesz. Nauk. Prz. Hod, 72, 4: 137-143.
311. SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, HERBUT Eugeniusz (2004) Effect of heat stress and dietary sunflower oil supplement on broiler chicken welfare. Ann. Anim. Sci., Supl., 1: 213-216.
312. SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, HERBUT Eugeniusz (2004) Effect of sunflower oil-based diet on lymphatic organs of broiler chicken exposed to thermal stress. Sci. Mess. of Lviv State Academy of Vet. Med. Lwów (Ukraina), 2: 212-215.
313. SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, SKOMORUCHA Iwona, HERBUT Eugeniusz (2004) Broiler chicken performance as related to stocking density and drinker type. Sci. Mess. of Lviv State Academy of Vet. Med. Lwów (Ukraina), 2: 216-218.
314. SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, SKOMORUCHA Iwona, HERBUT Eugeniusz (2004) Physiological indicators of blood serum in broiler chickens as related to thermal conditions and feeding system. Sci. Mess. of Lviv State Academy of Vet. Med. Lwów (Ukraina), 2: 219-224.
315. SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, SKOMORUCHA Iwona, HERBUT Eugeniusz (2004) Welfare of broiler chickens in different housing systems. Ann. Anim. Sci., Supl., 1: 117-120.
316. SOWULA-SKRZYŃSKA Elżbieta (2004) Koncentracja stad czynnikiem poprawy jakości mleka i konkurencyjności produkcj. W: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji. Wyd. Uniw. Warm.-Maz. Olsztyn, 231-235.
317. SOWULA-SKRZYŃSKA Elżbieta (2004) Niektóre zmiany zachodzące na rynku produktów owczarskich w latach 1990-2003. Rocz. Nauk. Stow. Ekon. Rol. i Agrob., 4, 2: 280-283.
318. SOWULA-SKRZYŃSKA Elżbieta, SKRZYŃSKI Grzegorz (2004) Zmiany w pogłowiu krów i wzrost skali produkcji mleka czynnikami wpływającymi na jego jakość i koszty produkcji. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 19: 165-169.
319. STRZETELSKI Juliusz, BILIK Krzysztof, NIWIŃSKA Barbara, KACZOR Andrzej (2004) Chów bydła mięsnego metodami ekologicznymi. Wyd. Kraj. Centr. Rol. Ekol. - Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju i Obszarów Wiejskich w Radomiu. Radom, 1-99.
320. STRZETELSKI Juliusz, BILIK Krzysztof, NIWIŃSKA Barbara, SZYNDLER Jerzy (2004) Chów bydła mięsnego metodami ekologicznymi. Wyd. Kraj. Centr. Rol. Ekol. - Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju i Obszarów Wiejskich w Radomiu. Radom, 1-105.
321. SZEWCZYK Agata (2004) Changes in some physiological parameters of piglets depending on their age. Ann. Anim. Sci., Supl., 1: 263-265.
322. SZEWCZYK Agata, RZĄSA Janusz, HERBUT Eugeniusz, WALCZAK Jacek (2004) Changes in stress hormone profile due to reduced welfare of piglets weaned on different dates. Ann. Anim. Sci., Supl., 1: 267-265.
323. SZEWCZYK Agata, URBAŃCZYK Jerzy, WALCZAK Jacek (2004) Chów trzody chlewnej metodami ekologicznymi. Wyd. Kraj. Centr. Rol. Ekol. - Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju i Obszarów Wiejskich w Radomiu. Radom, 1-136.
324. SZUMIEC Anna (2004) Relationship between milk purchase price and retail price of some dairy products as a measure of economic status of the farmer, a link in the raw materials chain. Ann. Anim. Sci., 4, 1: 187-196.
325. SZUMIEC Anna (2004) Udział ceny surowca w cenie detalicznej produktów z wołowiny, jako wskaźnik pozycji ogniwa surowcowego na rynku. Pr. Kom. Nauk Rol. i Biol., Ser. B, Bydg. Tow. Nauk., 54: 507-512.
326. WALCZAK Jacek (2004) Pig welfare as an expression of relationship between environment quality and behavioural-physiological animal response. Ann. Anim. Sci., Supl., 1: 275-278.
327. WALCZAK Jacek (2004) Stosowane technologie utrzymania świń w Polsce. W: Etologia, ochrona i utrzymanie zwierząt gospodarskich. Wyd. IZ, 173-190.
328. WALCZAK Jacek (2004) Telemetric measurements of pulse rate and ECG with regard to HPA-axis activation in cows an sows. Ann. Anim. Sci., Supl., 1: 271-274.
329. WALCZAK Jacek, HERBUT Eugeniusz, KRAWCZYK Wojciech, SZEWCZYK Agata, MUCHACKA Renata (2004) GHG emission from different pig housing systems in the context of animal welfare. Ann. Anim. Sci., Supl., 1: 209-212.
330. ZAJĄC Jan (2004) Charakterystyka chemiczna wermikompostu z odchodów zwierząt futerkowych. Rocz. Nauk. Zoot., 31, 1: 115-124.
331. ZAJĄC Jan (2004) Effect of different management systems on rabbit welfare. Ann. Anim. Sci., Supl., 1: 137-140.
332. BIELIŃSKA Halina (2004) Gęś - produktem markowym. Katalog targowy. 7 Międzynarodowe Targi 'Ferma Świń i Drobiu'. Poznań, 23-25.04.2004, 134-136.
333. BIELIŃSKA Halina (2004) Gęś - produktem markowym. Mat. semin.: Gęś biłgorajska - 2004. Uniw. Warmińsko-Mazurski Olsztyn, 12.05.2004, 27-30.
334. BIELIŃSKA Halina (2004) Proekologiczna produkcja gęsi owsianej. Mat. I Międz. Targ.: Ferma Bydła, Świń i drobiu. Olsztyn, 15.08.2004, 119-121.
335. BIELIŃSKA Halina (2004) Uwarunkowania w ekologicznej produkcji gęsi owsianej. Mat. konf. POLAGRA-FARM 2004, Poznań, 8-10.2004, 9-18.
336. BIELIŃSKA Halina (2004) Zasady utrzymania stada reprodukcyjnego gęsi Białych Kołudzkich wg technologii IZ-KOB-HG ZZD Kołuda Wielka. Mat. konf. szkol.: Gęś Biała Kołudzka - hodowla i reprodukcja w aktualnych uwarunkowaniach gospodarczych. Wiktorowo, 25-26.11.2004, 22-28.
337. BORECKA Anna (2004) Grupy producenckie czynnikiem wspomagającym sprawność i intensyfikację produkcji zwierzęcej. Mat. Międz. Konf. Nauk.: Polska wieś i gospodarka żywnościowa UE - bilans otwarcia. IBMER Warszawa, 21-22.09.2004, 138-142.
338. BORYS Bronisław (2004) Wypasowe systemy produkcji a jakość spożywczych produktów owczarskich. Mat. VI Owczarskiej Szkoły Zimowej. Zakopane, 9-11.02.2004, 85-93.
339. BORYS Bronisław, BORYS Andrzej (2004) Effect of the form of rapeseed and lineseed in lamb diet on some healt quality parameters. Proc. of Int. EAAP 55th Annual Meeting of European Association for Animal Production, Bled, Słowenia, 05-09.09.2004, Book of Abstr., s. 125.
340. DOBROWOLSKI Ryszard, BENTKOWSKA Elżbieta, MARCZEWSKA Barbara, RYCZKOWSKA Bogusława, OSTROWSKI Jarosław, MARCZEWSKI Krzysztof (2004) Zastosowanie emisyjnej spektrometrii atomowej z plazmą sprzężoną indukcyjnie w ocenie zawartości metali w soczewkach usuniętych z powodu zaćmy. Mat. XII Poznańskiego Konserwatorium Analitycznego. Poznań, 6-7.05.2004, s. 69.
341. DOBROWOLSKI Ryszard, RYCZKOWSKA Bogusława (2004) Certyfikowane materiały odniesienia w oznaczaniu pierwiastków śladowych w ziołach metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej i techniki dozowania zawiesiny do atomizera elektrotermicznego. Mat. konf. nauk.: Jakość w chemii analitycznej 2, Warszawa, 25-26.11.2004, ss. 3.
342. DOBROWOLSKI Ryszard, RYCZKOWSKA Bogusława (2004) Oznaczanie manganu w materiałach roślinnych metodą GF-AAS z zastosowaniem techniki dozowania zawiesiny. Mat. VIII międz. symp.: Żelazo i mangan w środowisku - problemy ekologiczne. Warszawa, 26-27.05.2004, s. 25.
343. DOBROWOLSKI Ryszard, RYCZKOWSKA Bogusława (2004) Oznaczanie pierwiastków śladowych w roślinach leczniczych metodą GF-AAS z zastosowaniem techniki dozowania zawiesiny. Mat. XII Poznańskiego Konserwatorium Analitycznego. Poznań, 6-7.05.2004, s. 91.
344. DROŻDŻ Andrzej (2004) Koncepcja zrównoważonego rozwoju owczarstwa górskiego. Mat. VI Owczarskiej Szkoły Zimowej. Zakopane, 9-11.02.2004, 13-19.
345. GACEK Leszek (2004) Dobrostan zwierząt futerkowych. Mat. konf. nauk.-techn.: Miejsce i rola ferm zwierząt futerkowych. Gorzów Wlkp., 13-16.12.2004, 32-45.
346. GACEK Leszek (2004) Zagospodarowanie odpadów z ferm zwierząt futerkowych mięsożernych i zabezpieczenia przed ucieczkami zwierząt. Mat. konf. nauk.-techn.: Miejsce i rola ferm zwierząt futerkowych. Gorzów Wlkp., 13-16.12.2004, 9-23.
347. GÓRA-DROŻDŻ Ewa, DROŻDŻ Andrzej (2004) Krajowy program rolnośrodowiskowy nadzieją na pozytywną zmianę wizerunku polskiej wsi. Mat. konf. nauk.-techn.: Ekologia a budownictwo. Bielsko-Biała, 14-16.10.2004, 145-152.
348. HERBUT Eugeniusz, WALCZAK Jacek (2004) Chów zwierząt metodami ekologicznymi. Mat. sem.: Wkład nauk rolniczych w rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce. Puławy, 1-2.10.2004, 31-39.
349. KAWĘCKA Aldona, PARAPONIAK Paweł (2004) Effect of ecological management of sheep on quality of their products. Proc. of Int. Symp.: The Impact of Environmental Conditions on Animal Welfare, Book of Abstracts, Kraków / Balice, 21-24.06.2004, s. 100.
350. KORMAN Kazimierz (2004) Ekonomika chowu owiec - relacje między poziomem kosztów i produkcji. Mat. VI Owczarskiej Szkoły Zimowej. Zakopane, 9-11.02.2004, 133-139.
351. KOWALSKA Dorota, GACEK Leszek (2004) Reproductive performance of rabbit does usiing kindling boxes different construction. Proc. of Int. Symp.: The Impact of Environmental Conditions on Animal Welfare, Book of Abstracts, Kraków / Balice, 21-24.06.2004, s. 23.
352. KRASZEWSKI Juliusz, GREGA Tadeusz (2004) Assessment of living comfort of farm heifers in different management system. Proc. of Int. Symp.: The Impact of Environmental Conditions on Animal Welfare, Book of Abstracts, Kraków / Balice, 21-24.06.2004, s. 96.
353. KRAWCZYK Józefa, CALIK Jolanta, WĘŻYK Stanisław (2004) Profitability of egg production depending on the housing system of hens. Mat. 69 Zjazdu PTZ. Siedlce, 21-23.09.2004, 75-76.
354. LIGASZEWSKI Maciej, ŁYSAK Andrzej (2004) Cannibalism in farm-reared snails of the order Helix. Proc. of: XXXIV ESNA Meeting. Novi Sad (Serbia), 29.08.2004, Abstr., s. 39.
355. LIGASZEWSKI Maciej, ŁYSAK Andrzej (2004) Cannibalism in farm-reared snails of the order Helix. Proc. of: XXXIV ESNA Meeting. Novi Sad (Serbia), 29.08.2004, 2: 28-32.
356. MARTYNIUK Elżbieta, JASZCZYŃSKA Maria (2004) Report on the present activities and plans regarding AnGR in Poland in 2003. Proc. of Workshop of National Focal Points for Europe - Summary Reprts of Progress and Plans. Bled (Francja), 2.09.2004, 37-40.
357. NOWAKOWICZ-DĘBEK Bożena, ZOŃ Andrzej, SABA Leon, MAZUR Andrzej (2004) Wpływ gazowych zanieczyszczeń powietrza na wybrane wskaźniki rozrodu lisów niebieskich (Alopex Lagopus). Mat. konf. nauk.-techn.: Warunki chowu zwierząt a bezpieczeństwo żywności. Wrocław, 18-19.11.2004, s. 66.
358. OKULARCZYK Stanisława (2004) Ekonomiczne i rynkowe uwarunkowania produkcji trzody chlewnej w Polsce. Mat. konf. nauk.-techn.: Ekonomika produkcji świń i jej perspektywy w nowej polityce rolnej. Starachowice, 14.12.2004, 1-9.
359. OKULARCZYK Stanisława (2004) Opłacalności produkcji trzody chlewnej w ostatnim trzynastoleciu determinantą jej intensyfikacji. Mat. Międz. Konf. Nauk.: Polska wieś i gospodarka żywnościowa UE - bilans otwarcia. IBMER Warszawa, 21-22.09.2004, 148-152.
360. OKULARCZYK Stanisława (2004) Produkcyjne, ekonomiczne i ekologiczne uwarunkowania konkurencyjności polskiej wieprzowiny na rynku europejskim. Mat. Konf. Samorządowej Urz. Marsz. Woj. Wielkop.: Stan i perspektywy produkcji wieprzowiny w Polsce i Europie. Poznań, 18.05.2004, 2-23.
361. OKULARCZYK Stanisława (2004) Rynek wieprzowiny w Polsce i kierunki jego rozwoju. Mat. konf. nauk.-techn.: Produkcja trzody chlewnej dziś i jutro. Kielce, 20.12.2004, 4-19.
362. OKULARCZYK Stanisława (2004) The Polish market for pig production status quo and future outlook. Mat. Międz. Konf.: A New Competition in Animal Production within the European Union. Warszawa, 30.09.2004, 2-34.
363. PAKULSKI Tadeusz (2004) Możliwości użytkowania mlecznego owiec we współczesnym modelu gospodarki rolnej. Mat. VI Owczarskiej Szkoły Zimowej. Zakopane, 9-11.02.2004, 119-122.
364. SKOMORUCHA Iwona, HERBUT Eugeniusz, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa (2004) Wpływ rurowego, gruntowo-powietrznego wymiennika ciepła na kształtowanie się temperatury powietrza brojlerni, wyniki produkcyjne i wskaźniki biochemiczne krwi kurcząt w okresie letnim. Mat. 69 Zjazdu PTZ. Siedlce, 21-23.09.2004, 77-78.
365. SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, HERBUT Eugeniusz, SKOMORUCHA Iwona (2004) Effect of dietary energy level on fatty acid profile in meat of broiler chickens. Proc. of Int. Conf.: Pig and poultry meat Quality - genetic and non-genetic factors. Kraków, 14-15.10.2004. Publ.: British Society of Animal Science, 73-74.
366. SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, HERBUT Eugeniusz, SKOMORUCHA Iwona, MUCHACKA Renata, POŁTOWICZ Katarzyna (2004) Effect of sunflower oil diets and elevated ambient temperatures on performance of broiler chickens. Mat. 69 Zjazdu PTZ. Siedlce, 21-23.09.2004, 81-82.
367. SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, HERBUT Eugeniusz, SKOMORUCHA Iwona, POŁTOWICZ Katarzyna (2004) Effect of genotype on productive and economic results of rearing broiler chickens. Mat. 69 Zjazdu PTZ. Siedlce, 21-23.09.2004, 79-80.
368. WĘGLARZY Karol (2004) Skażenie metalami ciężkimi gleby w Grodźcu Śląskim oraz ich zawartość w roślinach i produktach zwierzęcych. Mat. semin. Komisji Nauk Rolniczych PAN, oddz. Katowice. Szczyrk, 28-29.09.2004, ss. 5.
369. WĘGLARZY Karol, BEREZA Małgorzata (2004) Ekonomiczne skutki obrotu towarami rolnymi po wejściu do UE. Mat. konf. międz.: Przemysł spożywczy Polski i Czech po wejściu do Unii Europejskiej. Ostrawa (Czechy), 4.11.2004, ss. 5.
370. WĘŻYK Stanisław (2004) Stand und Entwicklung der Legehennenhaltung in Polen. Mat. międz. konf.: Sachstand und Perspektiven der Legehennenhaltung. Lipsk (Niemcy), 4.12.2004, 36: 29-35.
371. ZOŃ Andrzej (2004) Możliwości lokalizacji ferm zwierząt futerkowych mięsożernych. Mat. konf. nauk.-techn.: Miejsce i rola ferm zwierząt futerkowych. Gorzów Wlkp., 13-16.12.2004, 5-8.
372. ZOŃ Andrzej, BIELAŃSKI Paweł, FLINDT Andrzej (2004) Wpływ dodatkowego wyposażenia klatek na dobrostan młodych lisów polarnych o różnym typie zachowań behawioralnych. Mat. konf. nauk.-techn.: Warunki chowu zwierząt a bezpieczeństwo żywności. Wrocław, 18-19.11.2004, s. 59.
373. ZOŃ Andrzej, BIS-WENCEL Hanna, KOPCZEWSKI Antoni, MAZUR Andrzej (2004) Ocena wskaźników rozrodu norek przy zastosowaniu różnych typów domków wykotowych i warunków żywienia. Mat. konf. nauk.-techn.: Warunki chowu zwierząt a bezpieczeństwo żywności. Wrocław, 18-19.11.2004, s. 119.
374. ANDERS Elżbieta (2004) Dyrektywa 1999/74/WE o ochronie kur nieśnych wdrożona do polskiego prawa? Pol. Drob., 1: 48-50.
375. ANDERS Elżbieta (2004) Wprowadzenie do obrotu jaj konsumpcyjnych - zadania producenta. Hod. Drobiu, 6/7: 30-34.
376. BIELAŃSKI Paweł (2004) Kalkulacja opłacalności chowu królików. Top Agrar, 3: s. 36.
377. BIELAŃSKI Paweł, ZAJĄC Jan (2004) Chów królików metodami ekologicznymi. Mat. dla rolników. Instr. upowszech. Wyd. Kraj. Centr. Rol. Ekol. - Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju i Obszarów Wiejskich w Radomiu. Radom, 1-29.
378. BIELIŃSKA Halina (2004) Chów gęsi owsianej metodami ekologicznymi. Mat. dla rolników. Instr. upowszech. Wyd. Kraj. Centr. Rol. Ekol. - Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju i Obszarów Wiejskich w Radomiu. Radom, 1-21.
379. BIELIŃSKA Halina (2004) Ekologiczny chów gęsi źródłem bezpiecznej żywności i wzrostu popytu. Ogólnopol. Inf. Drob., 3: 27-31, 60-63.
380. BIELIŃSKA Halina (2004) Polska gęś - produktem markowym. Rolnicze ABC. Poradnik ODR UWM Olsztyn, 11 (172): 9-10.
381. BIELIŃSKA Halina (2004) Proekologiczna produkcja gęsi owsianej. Rolnicze ABC. Poradnik ODR UWM Olsztyn, 11 (172): 10-11.
382. BIELIŃSKA Halina, HERBUT Eugeniusz (2004) Ekologiczny chów gęsi źródłem bezpiecznej żywności i wzrostu popytu. Ogólnopol. Inf. Drob., 3: 27-31.
383. BIELIŃSKA Halina (2004) Breeding of White Koluda Geese as functional food. Pol. Food, 4: ss. 2.
384. CYWA-BENKO Katarzyna (2004) Drób w rolnictwie ekologicznym. Biul. Kraj. Rady Drob., 7: 15-19.
385. CYWA-BENKO Katarzyna (2004) Znakowanie i sortowanie jaj kurzych w świetle nowych przepisów Unii Europejskiej. Hod. Drobiu, 3: 28-32.
386. DROŻDŻ Andrzej (2004) Chów owiec metodami ekologicznymi. Mat. dla rolników. Instr. upowszech. Wyd. Kraj. Centr. Rol. Ekol. - Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju i Obszarów Wiejskich w Radomiu. Radom, 1-36.
387. DROŻDŻ Andrzej (2004) Znaczenie zbiorowych wypasów dla rozwoju owczarstwa górskiego w Polsce. Prz. Hod., 2: 24-28.
388. DROŻDŻ Andrzej, TWARDY Stanisław (2004) Gospodarcze i ekologiczne uwarunkowania wypasu dużych stad owiec w Karpatach Polskich. Woda, Środowisko, Obszary Wiejskie, 4, 2: 265-276.
389. ECKERT Robert (2004) Kierunki modernizacji ferm, na przykładzie dwóch obiektów o różnej skali produkcji. Trz. Chlew., 12: 87-91.
390. ECKERT Robert (2004) Prawidłowe wykorzystanie działu porodowego. Trz. Chlew., 3: 12-15.
391. ECKERT Robert (2004) Wzrost cen zbóż wymusza zdecydowaną poprawę zużycia paszy. Trz. Chlew., 2: 12-16.
392. GACEK Leszek (2004) Badania nad różnymi sposobami dezynfekcji w produkcji królików ras mięsnych. Króliki, 1: s. 28.
393. GACEK Leszek (2004) Króliki w natarciu. Króliki, 3: 13-18.
394. GACEK Leszek (2004) Monitorowanie fermy. Króliki, 2: 10-15.
395. GACEK Leszek (2004) Vademecum produkcji żywca króliczego. Króliki, 3: 22-28.
396. GACEK Leszek, BARABASZ Bogusław (2004) Sezonowość w produkcji żywca króliczego. Króliki, 3: 37-41.
397. HERBUT Eugeniusz (2004) Ciepło z kurnika. Farmer, 7: 14-15.
398. HERBUT Eugeniusz, KORELESKI Jerzy (2004) Chów kurcząt rzeźnych metodami ekologicznymi. Mat. dla rolników. Instr. upowszech. Wyd. Kraj. Centr. Rol. Ekol. - Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju i Obszarów Wiejskich w Radomiu. Radom, 1-29.
399. HERBUT Eugeniusz, WALCZAK Jacek (2004) Wpływ środowiska na dobrostan zwierząt. Zesz. Nauk. Prz. Hod., 73: 19-40.
400. KAMYCZEK Marian (2004) Kryzys grozi upadkiem wielu gospodarstw. Top Agrar, 1: 4-6.
401. KAMYCZEK Marian (2004) Profilaktyka weterynaryjna w stadach trzody chlewnej. Hoduj z głową. Wyd. Specj.: Ogólnopolskie Forum Trzodziarskie - Od nauki do praktyki. Minikowo, 18-20.
402. KORELESKI Jerzy, HERBUT Eugeniusz (2004) Produkcja jaj metodami ekologicznymi. Mat. dla rolników. Instr. upowszech. Wyd. Kraj. Centr. Rol. Ekol. - Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju i Obszarów Wiejskich w Radomiu. Radom, 1-29.
403. KOROL Waldemar (2004) Krajowy plan urzędowej kontroli środków żywienia zwierząt w zakresie wyróżników jakości handlowej i czynników niepożądanych pochodzenia roślinnego. Próbka jako reprezentant ocenianej partii środka żywienia zwierząt w badaniach chemicznych. System kontroli urzędowej środków żywienia zwierząt. Praktyczne zasady pobierania próbek środków żywienia zwierząt. Mat. szkol., Wyd. PIW - PIB Puławy, 44-53.
404. KOROL Waldemar (2004) Pobieranie próbek środków żywienia zwierząt do badań chemicznych w świetle obowiązujących przepisów. 'System kontroli urzędowej środków żywienia zwierząt. Praktyczne zasady pobierania próbek środków żywienia zwierząt. Mat. szkol., Wyd. PIW - PIB Puławy, 44-53.
405. KOROL Waldemar (2004) Stabilizacja wzrostu produkcji pasz przemysłowych. Przegl. Zboż.- Młynarski, 4: 27-30.
406. KOSTUCH Ryszard, DROŻDŻ Andrzej (2004) Pełnik Europejski znowu w Gorcach. Aura, 6: 14-15.
407. KRAWCZYK Józefa (2004) Transport piskląt i jaj wylęgowych na rynku Unii Europejskiej. Hod. Drobiu, 3: 24-26.
408. KRAWCZYK Józefa, SOKOŁOWICZ Zofia (2004) Efektywność produkcji jaj wylęgowych w warunkach wolnego rynku. Pol. Drob., 7: 41-43.
409. KRAWCZYK Józefa, SOKOŁOWICZ Zofia (2004) Jak określić optymalny termin likwidacji stada reprodukcyjnego? Pol. Drob., 10: 57-58.
410. KRAWCZYK Józefa, WĘŻYK Stanisław (2004) Krajowy rynek drobiowy po integracji z Unią Europejską. Pol. Drob., 8: 23-26.
411. KRAWCZYK Józefa, WĘŻYK Stanisław (2004) Skutki ekonomiczne prawnej ochrony drobiu. Wieś Jutra, 6: 1-3.
412. OKULARCZYK Stanisława (2004) Czy ekologiczna produkcja wieprzowiny może być ekonomiczna. Trz. Chlew., 4: 8-10.
413. OKULARCZYK Stanisława (2004) Czy są jeszcze możliwości obniżania kosztów hodowli i chowu świń. Trz. Chlew., 7: 8-11.
414. OKULARCZYK Stanisława (2004) Dopłaty bezpośrednie. Trz. Chlew., 12: 12-16.
415. OKULARCZYK Stanisława (2004) Dylematy ekologicznej produkcji zwierzęcej w polskich uwarunkowaniach ekonomicznych i rynkowych. Prz. Hod., 3: s. 5.
416. OKULARCZYK Stanisława (2004) Ekonomiczna kondycja producentów trzody wobec dopłat bezpośrednich. Gazeta Brzozowska, 10: s. 12.
417. OKULARCZYK Stanisława (2004) Ekonomika wychowu i użytkowania krowy mlecznej. Mat. Podyplomowych Studiów AR Kraków, 2-28.
418. OKULARCZYK Stanisława (2004) Fundusz pomocowy w ramach unijnego Programu Wspierania Rolnych Gospodarstw Ekologicznych. Gazeta Brzozowska, 8: s. 9.
419. OKULARCZYK Stanisława (2004) Gorzej już było. Hoduj z głową, 10: s. 52.
420. OKULARCZYK Stanisława (2004) Krajowe oraz unijne fundusze i kredyty. Gazeta Brzozowska, 9: s. 16.
421. OKULARCZYK Stanisława (2004) Możliwości i bariery zwiększania konkurencyjności gospodarstw utrzymujących się z tuczu świń. Trz. Chlew., 1: 8-11.
422. OKULARCZYK Stanisława (2004) Nowe ważne aspekty optymalizacji ekonomicznej skali produkcji tuczników. Trz. Chlew., 8/9: 9-13.
423. OKULARCZYK Stanisława (2004) Opłacalność produkcji mleka krowiego w latach 1991-2003. Wieś Jutra, 11/12: s. 17.
424. OKULARCZYK Stanisława (2004) Opłacalność produkcji trzody chlewnej w 2003 roku i jej uwarunkowania. Trz. Chlew., 3: 7-11.
425. OKULARCZYK Stanisława (2004) Opłacalność tuczu świń. Trz. Chlew., 2: 8-11.
426. OKULARCZYK Stanisława (2004) Opłacalny letni tucz paszami gospodarskimi. Trz. Chlew., 6: 8-11.
427. OKULARCZYK Stanisława (2004) Polityka rolna UE wczoraj, dziś i jutro. Gazeta Brzozowska, 11: s. 14.
428. OKULARCZYK Stanisława (2004) Prognozy możliwych kierunków rozwoju rynku wieprzowiny. Trz. Chlew., 11: 10-13.
429. OKULARCZYK Stanisława (2004) Radości i smutki po zmianach cen żywca wołowego. Chów Bydła, 6: s. 3.
430. OKULARCZYK Stanisława (2004) Rozwijając przedsiębiorczość sięgajmy po kolejne krajowe i unijne fundusze oraz kredyty. Gazeta Brzozowska, 7: s. 7.
431. OKULARCZYK Stanisława (2004) Sytuacja producentów trzody. Trz. Chlew., 5: 8-11.
432. OKULARCZYK Stanisława (2004) Tendencje w opłacalności produkcji trzody chlewnej w ubiegłym trzynastoleciu. Prz. Hod., 6: s. 6.
433. OKULARCZYK Stanisława (2004) Warto skorzystać z unijnych rent strukturalnych. Gazeta Brzozowska, 6: s. 14.
434. OKULARCZYK Stanisława (2004) Zarys bilansu przemian w rolnictwie w ubiegłym 14-leciu determinujących zrównoważony rozwój produkcji zwierzęcej. Prz. Hod., 4: s. 10.
435. OKULARCZYK Stanisława (2004) Zboże - surowiec strategiczny. Trz. Chlew., 10: 8-11.
436. PAKULSKA Elżbieta (2004) Jak uzyskać więcej pierza i puchu od gęsi? Pol. Drob., Supl. gęsi, 4: 26-29.
437. PAKULSKI Tadeusz, BORYS Bronisław, WÓJTOWSKI Jacek, ŚLÓSARZ Piotr (2004) Krajowy Salon Owczarski 'Tech Ovin' w Bellac - wizytówka nowoczesnego owczarstwa francuskiego. Prz. Hod., 4: 30-32.
438. SIKORA Jacek (2004) Chów kóz w gospodarstwie ekologicznym. Mat. dla rolników. Instr. upowszech. Wyd. Kraj. Centr. Rol. Ekol. - Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju i Obszarów Wiejskich w Radomiu. Radom, 1-25.
439. SOKOŁOWICZ Zofia, KRAWCZYK Józefa (2004) Możliwości poprawy opłacalności produkcji kurcząt brojlerów w warunkach wolnego rynku. Pol. Drob., 4: 51-53.
440. STRZETELSKI Juliusz, BILIK Krzysztof, NIWIŃSKA Barbara, KACZOR Andrzej (2004) Chów bydła mięsnego metodami ekologicznymi. Mat. dla rolników. Instr. upowszech. Wyd. Kraj. Centr. Rol. Ekol. - Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju i Obszarów Wiejskich w Radomiu. Radom, 1-25.
441. STRZETELSKI Juliusz, BILIK Krzysztof, NIWIŃSKA Barbara, SZYNDLER Jerzy (2004) Chów bydła mlecznego metodami ekologicznymi. Mat. dla rolników. Instr. upowszech. Wyd. Kraj. Centr. Rol. Ekol. - Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju i Obszarów Wiejskich w Radomiu. Radom, 1-31.
442. WALCZAK Jacek, URBAŃCZYK Jerzy, SZEWCZYK Agata (2004) Chów trzody chlewnej metodami ekologicznymi. Mat. dla rolników. Instr. upowszech. Wyd. Kraj. Centr. Rol. Ekol. - Regionalne Centrum Doradztwa Rozwoju i Obszarów Wiejskich w Radomiu. Radom, 1-39.
443. WALCZYŃSKI Sławomir (2004) Jakość granulatu ważnym czynnikiem w hodowli zwierząt. Pasze Przem., 10: 14-16.
444. WALCZYŃSKI Sławomir (2004) Jednorodność mieszanek paszowych, badanie homogenności pasz leczniczych. System kontroli wewnętrznej w zapewnieniu bezpieczeństwa produkcji pasz. Mat. szkol., Wyd. PIW - PIB Puławy, 31-34.
445. WALCZYŃSKI Sławomir (2004) Pobieranie próbek. Pasze Przem., 7/8: 14-16.
446. WALCZYŃSKI Sławomir (2004) Rozdrabnianie surowców paszowych. Hod. Drobiu, 7: 18-21.
447. WALCZYŃSKI Sławomir (2004) Sprzęt do ręcznego pobierania próbek. 'System kontroli urzędowej środków żywienia zwierząt. Praktyczne zasady pobierania próbek środków żywienia zwierząt. Mat. szkol., Wyd. PIW - PIB Puławy, 62-65.
448. WALCZYŃSKI Sławomir (2004) Wpływ techniki i technologii wytwarzania pasz przemysłowych na bezpieczeństwo i jakość zdrowotną pasz. Hod. Drobiu, 3: 14-21.
449. WĘŻYK Stanisław (2004) Grypa ptasia zagrożeniem czy szansą zmniejszenia nadmiernych zapasów mięsa drobiowego. Pol. Drob., 3: 27-28.
450. WĘŻYK Stanisław (2004) Najlepsze jaja pod słońcem z zielonego wybiegu. Pol. Drob., 12: 34-36.
451. WĘŻYK Stanisław (2004) Nowelizacja ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt, a unijne prawodawstwo zootechniczne. Przewidywane skutki tych przepisów dla krajowego drobiarstwa. Pol. Drob., 4: 47-48.
452. WĘŻYK Stanisław (2004) Piejące koguty wszystkich krajów łączcie się. Pol. Drob., 6: s. 6.
453. WĘŻYK Stanisław (2004) Stan i rozwój produkcji jaj spożywczych w Polsce. Hod. Drobiu, 12: 32-34.
454. WĘŻYK Stanisław (2004) W branży drobiarskiej 'MAŁE MOŻE BYĆ PIĘKNE'. Wieś Jutra, 5: 1-2.
455. ZAJĄC Jan (2004) Na króliczym rynku. Króliki, 4: 8-11.
456. ZAJĄC Jan (2004) Niewykorzystane możliwości. Farmer, 18: 10-11.

Ekonomika i organizacja produkcji zwierzęcej

457. ANDERS Elżbieta (2004) Jakość handlowa produktu. W: Mięso i przetwory drobiowe - technologia, higiena, jakość, Praca zbior. pod red. T. Grabowskiego i J. Kijowskiego. Wyd. Wydawnictwa Naukowo Techniczne, Warszawa, 464-466.
458. BORYS Bronisław (2004) Wpływ stosowania pełnotłustych nasion rzepaku i lnu w żywieniu dojonych owiec na ilość i jakość produkowanego mleka i sera twarogowego. Zesz. Nauk. Prz. Hod., 72, 3: 95-106.
459. BORYS Bronisław, BORYS Andrzej (2004) Wpływ krzyżowania owiec populacji plennych z trykami rasy teksel na wybrane parametry jakości zdrowotnej mięsa jagnięcego. Rocz. Inst. Przem. Mięsn. i Tłuszcz., 16, 23-40.
460. BORYS Bronisław, BORYS Andrzej (2004) Wpływ stosowania nasion rzepaku w żywieniu dojonych owiec na wydajność i jakość mleka i sera twarogowego. Tłuszcze Jadalne, 39, 1-4, 255-263.
461. BORYS Bronisław, BORYS Andrzej, GĄSIOR Robert (2004) Effect of feeding rapeseed and linseed diets and their supplementationwith vitamin E on health quality of lamb meat. Arch. Tierz., 47: 189-197.
462. GORNOWICZ Ewa (2004) Broiler chicken meat quality traits as affected by origanum growth stimulant used as a substitute of antibiotics in compound feed. Ann. Anim. Sci., Supl., 1: 297-300.
463. GORNOWICZ Ewa, DZIADEK Krystian, JOACHIMIAK Agata (2004) The effect of stocking density in broiler chickens on carcass and meat quality. Ann. Anim. Sci., Supl., 1: 125-128.
464. GRZEŚKOWIAK Eugenia, STRZELECKI Jerzy, BORYS Bronisław, BORYS Andrzej, BORZUTA Karol, LISIAK Dariusz (2004) Wpływ stosowania nasion rzepaku i lnu w tuczu jagniąt na uzysk wyrębów i mięsa kulinarnego oraz wybrane parametry jakości mięsa. Zesz. Nauk. Prz. Hod., 72, 3: 69-78.
465. JURA Jacek (2004) Czy powinniśmy się bać transgenicznej żywności. Wiad. Zoot. IZ, 1: 57-59.
466. KISIEL Tomasz, KSIĄŻKIEWICZ Juliusz (2004) Comparison of physical and qualitative traits of meat of two Polish conservative flocks of ducks. Arch. Tierz., 47 (4): 367-375.
467. KISIEL Tomasz, KSIĄŻKIEWICZ Juliusz (2004) Physical properties and quality traits of meat in two conservative flocks of ducks. J. Anim. Feed Sci., 13: 165-174.
468. KOCZANOWSKI Józef, MIGDAŁ Władysław, ORZECHOWSKA Barbara (2004) Wpływ stopnia otłuszczenia i płci tuczników na skład kwasów tłuszczowych słoniny. Pr. Mater. Zoot., Zesz. Specj., 15: 238-239.
469. KOCZANOWSKI Józef, ORZECHOWSKA Barbara, MIGDAŁ Władysław (2004) Skład kwasów tłuszczowych w słoninie w zależności od długości stosowania żywienia paszą zawierającą olej rzepakowy. Rośliny Oleiste, 25, 313-319.
470. KOCZANOWSKI Józef, ORZECHOWSKA Barbara, MIGDAŁ Władysław (2004) Wpływ masy ciała i genotypu na skład kwasów tłuszczowych w słoninie i mięśniu polędwicy tuczników. Sci. Mess. of Lviv State Academy of Vet. Med. Lwów (Ukraina), 6, (2), 4: 182-187.
471. MAZANOWSKI Adam, KSIĄŻKIEWICZ Juliusz (2004) Comprehensive evaluation of meat traits of ducks from two sire strains. J. Anim. Feed Sci., 13: 175-184.
472. MIGDAŁ Władysław, KOCZANOWSKI Józef, PAŚCIAK Piotr, BOROWIEC Franciszek, BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek, WOJTYSIAK Dorota, ORZECHOWSKA Barbara, KLOCEK Czesław, TUZ Ryszard (2004) Profil kwasów tłuszczowych w surowicy krwi oraz tłuszczu szynki tuczników wysokomięsnych. Sci. Mess. of Lviv State Academy of Vet. Med. Lwów (Ukraina), 6, (2), 5: 108-112.
473. MROCZKOWSKI Sławomir, KORMAN Kazimierz, ERHARDT Georg, PIWCZYŃSKI Dariusz, BORYS Bronisław (2004) Sheep milk protein polymorphism and its effect on milk performance of Polish Merino. Arch. Tierz., 47: 114-121.
474. OKRUSZEK Andrzej, KSIĄŻKIEWICZ Juliusz, WOŁOSZYN Janina, KISIEL Tomasz, ORKUSZ Agnieszka (2004) Wpływ pochodzenia i okresu nieśności na właściwości fizyczne skorupy, skład chemiczny i właściwości fizykochemiczne treści jaj kaczek typu lekkiego. W: Towaroznawstwo żywności i przedmiotów użytku. Wyd. Uniw. Warm.-Maz., rozdz. 17, 129-135.
475. ORZECHOWSKA Barbara, MIGDAŁ Władysław, TYRA Mirosław (2004) Relationship between meat quality traits and meatiness and fatness of pig carcass cuts. Sci. Mess. of Lviv State Academy of Vet. Med. Lwów (Ukraina), 6, (2), 3: 187-193.
476. PAKULSKA Elżbieta, BIELIŃSKA Halina (2004) Wpływ żywienia na ilość i niektóre cechy jakościowe pierza i puchu rosnących gęsi Białych Kołudzkich. Zesz. Nauk. Prz. Hod., 72, 4: 201-206.
477. PAŚCIAK Piotr, WOJTYSIAK Dorota, MIGDAŁ Władysław, POŁTOWICZ Katarzyna (2004) Wpływ masy ciała w dniu uboju na wyniki użytkowości rzeźnej i występowanie wad mięsa u tuczników JSR. Sci. Mess. of Lviv State Academy of Vet. Med. Lwów (Ukraina), 6, (2): 194-197.
478. PIÓRKOWSKA Małgorzata, ZOŃ Andrzej (2004) Variation in parameters of raccoon dog hair coat with different degrees of fur matting. Scientifur, 28, 2: 42-46.
479. POŁTOWICZ Katarzyna, CALIK Jolanta, WĘŻYK Stanisław (2004) Eggshel quality characteristics in Hy-Line White and Hy-Line Brown chickens at peak egg production. Sci. Pedag. Publ., 307-309.
480. POŁTOWICZ Katarzyna, CALIK Jolanta, WĘŻYK Stanisław, PAŚCIAK Piotr, WOJTYSIAK Dorota (2004) Level of mineral elements in breast and leg muscles of broiler chickens depending on their genotype and slaughter weight. Sci. Mess. of Lviv State Academy of Vet. Med. Lwów (Ukraina), 6, (2): 98-102.
481. PRZEGALIŃSKA-GORĄCZKOWSKA Małgorzata, BORYS Bronisław, JANICKI Bogdan (2004) Wpływ komponentu plennego na wartość rzeźną i jakość mięsa jagniąt mieszańców trójrasowych merynos polski x rasa plenna x suffolk. Rocz. Inst. Przem. Mięsn. i Tłuszcz., 16, 31-40.
482. PRZEGALIŃSKA-GORĄCZKOWSKA Małgorzata, BORYS Bronisław (2004) Zawartość cholesterolu w tkance mięśniowej i tłuszczach zapasowych tuczonych jagniąt w zależności od genotypu. Prace Kom. Nauk Roln. i Biolog. Bydg. Tow. Nauk. Seria B, 53, 179-182.
483. SZCZUREK Witold (2004) Kwas sjalowy - nowe spojrzenie na wpływ produktów pochodzenia zwierzęcego na organizm człowieka. Wiad. Zoot. IZ, 4: 27-36.
484. WOJTYSIAK Dorota, PAŚCIAK Piotr, MIGDAŁ Władysław, POŁTOWICZ Katarzyna (2004) Histochemical profile of two parts of longissimus dorsi muscle in relation to sex of fatteners. Anim. Sci. Pap. Rep., 22, 4: 587-593.
485. ŻAK Grzegorz, ORZECHOWSKA Barbara, TYRA Mirosław, MIGDAŁ Władysław (2004) Cechy jakościowe polędwicy i szynki określane poubojowo u tuczników po podaniu prolaktyny przed ich ubojem. Zesz. Nauk. Prz. Hod., 72, 2: 203-208.
486. ANDERS Elżbieta (2004) Przepisy i standardy zapewniające jakość mięsa drobiowego i jaj. Międzynarodowe Targi 'Ferma Świń i Drobiu'. Poznań, 23-25.04.2004, 118-119.
487. BARABASZ Bogusław, GACEK Leszek (2004) Influence of the way frequency of meaty rabbit feeding on carcass yield and dissection results. Proc. of Int. Conf.: Pig and poultry meat Quality - genetic and non-genetic factors. Kraków, 14-15.10.2004. Publ.: British Society of Animal Science, s. 85.
488. BORYS Bronisław, BORYS Andrzej (2004) Effect of feeding milked sheep with rapeseed on the yield and quality of milk and curd cheese. Proc. of Int. EAAP 55th Annual Meeting of European Association for Animal Production, Bled, Słowenia, 05-09.09.2004, Book of Abstr., s. 125.
489. BORYS Bronisław, BORYS Andrzej (2004) Wpływ krzyżowania owiec populacji plennych z trykami rasy teksel na wybrane parametry jakości zdrowotnej mięsa jagnięcego. Mat. symp. nauk.-techn.: Postęp w technologii mięsa. Nauka - Praktyce. Warszawa, 18.04.2004, s. 1.
490. CALIK Jolanta, POŁTOWICZ Katarzyna, KRAWCZYK Józefa, WĘŻYK Stanisław (2004) Changes in quality traits of eggs from caged hens and deeplitter eggs during storage under different conditions. Mat. 69 Zjazdu PTZ. Siedlce, 21-23.09.2004, s. 88.
491. CHOROSZY Zenon, CHOROSZY Bogumiła (2004) Jak uzyskać wysokie standardy rzeźne w opasie bydła simentalskiego. Mat. międz. konf. nauk.: Hodowla i chów bydła simentalskiego szansą dla gospodarstw działających w warunkach rolnictwa zrównoważonego. Rudawka Rymanowska, 29.08.2004. Wyd. IZ. Kraków, 48-57.
492. CZAJA Lidia, DZIADEK Krystian, GORNOWICZ Ewa (2004) Evaluation of table egg quality as dependent upon laying hen origin. Mat. XVI Sesji nauk. PO WPSA i 69 Zjazdu PTZ. Siedlce, 21-23.09.2004, s. 90.
493. CZAJA Lidia, DZIADEK Krystian, GORNOWICZ Ewa (2004) Ocena jakości jaj spożywczych w zależności od pochodzenia kur. Mat. XVI Sesji nauk. PO WPSA i 69 Zjazdu PTZ. Siedlce, 21-23.09.2004, s. 89.
494. CZAJA Lidia, DZIADEK Krystian, GORNOWICZ Ewa (2004) The effect of laying hen origin on the main constituets and lipid content in the egg. Proc. of Int. Conf.: Pig and poultry meat Quality - genetic and non-genetic factors. Kraków, 14-15.10.2004. Publ.: British Society of Animal Science, s. 45.
495. DZIADEK Krystian, GORNOWICZ Ewa, CZAJA Lidia (2004) Carcase and muscle yield and meat quality as affected by broiler chicken origin. Proc. of Int. Conf.: Pig and poultry meat Quality - genetic and non-genetic factors. Kraków, 14-15.10.2004. Publ.: British Society of Animal Science, s. 47.
496. ELMINOWSKA-WENDA Gabriela, CYWA-BENKO Katarzyna, ROSIŃSKI Andrzej, KARASIŃSKA Agnieszka (2004) Microvascularization of pectoralis muscle in Greenleg Partridge pullets and cockerels. Mat. 69 Zjazdu PTZ. Siedlce, 21-23.09.2004, s. 12.
497. GORNOWICZ Ewa (2004) Broiler chicken performance and meat quality traits as affected by common origanum growth stimulant used as a substitute of antibiotics compound feed. 5Proc. of Int. Symp.: The Impact of Environmental Conditions on Animal Welfare, Book of Abstracts, Kraków / Balice, 21-24.06.2004, s. 92.
498. GORNOWICZ Ewa, DZIADEK Krystian, JOACHIMIAK Agata (2004) The effect of stocking density in broiler chicken on carcass and meat quality. Proc. of Int. Symp.: The Impact of Environmental Conditions on Animal Welfare, Book of Abstracts, Kraków / Balice, 21-24.06.2004, s. 37.
499. GORNOWICZ Ewa, JOACHIMIAK Agata, DZIADEK Krystian (2004) The effect of protein source in the chicken broiler diet upon the chemical composition of meat. Mat. XVI Sesji nauk. PO WPSA i 69 Zjazdu PTZ. Siedlce, 21-23.09.2004, s. 58.
500. GORNOWICZ Ewa, JOACHIMIAK Agata, DZIADEK Krystian (2004) Wpływ pochodzenia białka stosowanego w żywieniu kurcząt brojlerów na cechy chemiczne mięsa. Mat. XVI Sesji nauk. PO WPSA i 69 Zjazdu PTZ. Siedlce, 21-23.09.2004, s. 57.
501. MATYKA Stanisław (2004) Izomery 'trans' kwasów tłuszczowych a jakość produktów. Mat. XXXIII Sesji Żywienia Zwierząt KNZ-PAN. Siedlce - Serpelice, 8-9.06.2004, 7-10.
502. MATYKA Stanisław, WALKIEWICZ Aleksander, WIELBO Eugeniusz, BABICZ Marek, MAZUR Anna, SAŁYGA Marta (2004) Inflence of Camelia sativa seeds in fattener's feeding on value of swine's fattening and slaughter traits. Mat. międz. konf. nauk.: Biotechnology new perspectives of feed and food production. Warsaw. Agric. Univ., Warszawa, 16-17.09.2004, Book of abstr., s. 83.
503. PIÓRKOWSKA Małgorzata (2004) Variation in parameters of raccoon dog hair coat with different degrees of fur matting. Proc. of 8th Int. Sci. Congr.: Fur Animal Production. Holandia, 15-18.09.2004, ss. 5.
504. PIZILIO M., CLAPS S., DROŻDŻ Andrzej, CIFUNI G., FEDELE V. (2004) Effetto dell altidune sulle caracteristiche chimico, nutrizionali e organolettiche del formaggio 'oscypek'. Proc. of 6-th Int. Meet. on Mountain Cheese - Ragusa. Donnafugata Castle, Włochy, 1-2.06.2004, ss. 6.
505. POŁTOWICZ Katarzyna (2004) Effect of broiler chicken age and genotype on pH, colour and water holding capacity of breast muscles. Proc. of Int. Conf.: Pig and poultry meat Quality - genetic and non-genetic factors. Kraków, 14-15.10.2004. Publ.: British Society of Animal Science, s. 52.
506. POŁTOWICZ Katarzyna, CALIK Jolanta, WĘŻYK Stanisław, PAŚCIAK Piotr (2004) Effect of duration of rearing to determinate slaughter weights on carcass composition and meat quality in broiler chickens. Mat. 69 Zjazdu PTZ. Siedlce, 21-23.09.2004, s. 99.
507. POŁTOWICZ Katarzyna, CALIK Jolanta, WĘŻYK Stanisław, PAŚCIAK Piotr, WOJTYSIAK Dorota (2004) Comparing the physico-chemical traits of breast and leg muscles in fast-growing broiler chickens and slow-growing Greenleg Partridge chickens. Proc. of Int. Conf.: Pig and poultry meat Quality - genetic and non-genetic factors. Kraków, 14-15.10.2004. Publ.: British Society of Animal Science, s. 33.
508. POŁTOWICZ Katarzyna, CALIK Jolanta, WĘŻYK Stanisław, PAŚCIAK Piotr, WOJTYSIAK Dorota (2004) Total fat proportions and fatty acid profile in muscles of 42-day-old broiler chickens of different body weights. Proc. of Brit. Soc. Anim. Sci., Soc. Ann. Meet. York, W. Bryt., 5-7.04.2004, s. 109.
509. POŁTOWICZ Katarzyna, WĘŻYK Stanisław, CALIK Jolanta, PAŚCIAK Piotr (2004) The use of native breeds of chickens in poultry meat production. Proc. of Int. Conf.: Pig and poultry meat Quality - genetic and non-genetic factors. Kraków, 14-15.10.2004. Publ.: British Society of Animal Science, 30-32.
510. POŁTOWICZ Katarzyna, WĘŻYK Stanisław, CALIK Jolanta, PAŚCIAK Piotr, WOJTYSIAK Dorota (2004) Effect of breed of slow-growing chickens on their meat quality. Proc. of Brit. Soc. Anim. Sci., Soc. Ann. Meet. York, W. Bryt., 5-7.04.2004, s. 108.
511. POŁTOWICZ Katarzyna, WĘŻYK Stanisław, WOJTYSIAK Dorota (2004) Carcass tissue composition of fast-growing broiler chickens and slow-growing Rhode Island Red and Greenleg Partridge chickens. Mat. 69 Zjazdu PTZ. Siedlce, 21-23.09.2004, s. 96.
512. PRZEGALIŃSKA-GORĄCZKOWSKA Małgorzata, BORYS Bronisław, JANICKI Bogdan (2004) Wpływ komponentu plennego na wartość rzeźną i jakość mięsa jagniąt mieszańców trójrasowych merynos polski x rasa plenna x suffolk. Mat. symp. nauk.-techn.: Postęp w technologii mięsa. Nauka - Praktyce. Warszawa, 18.04.2004, s. 1.
513. SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, SKOMORUCHA Iwona (2004) Effect of stocking density on meat quality in broiler chickens. Proc. of Int. Conf.: Pig and poultry meat Quality - genetic and non-genetic factors. Kraków, 14-15.10.2004. Publ.: British Society of Animal Science, s. 57.
514. STRZELECKI Jerzy, GRZEŚKOWIAK Eugenia, BORYS Bronisław, BORYS Andrzej, BORZUTA Karol (2004) Yield and quality of culinary meat from fattened lambs as related to form of dietary rapeseed and linseed. Proc. of Int. EAAP 55th Annual Meeting of European Association for Animal Production, Bled, Słowenia, 05-09.09.2004, Book of Abstr., s. 125.
515. WALKIEWICZ Aleksander, WIELBO Eugeniusz, MATYKA Stanisław, KASPRZAK Anna (2004) Wild pig-swine hybrids as a source of dietetic footstuff. Mat. międz. konf. nauk.: Biotechnology new perspectives of feed and food production. Warsaw. Agric. Univ., Warszawa, 16-17.09.2004, Book of abstr., s. 84.
516. WĘŻYK Stanisław (2004) Problemy jakości produktów drobiarskich w przede dniu integracji z Unią Europejską. Mat. VII Międz. Targów: Ferma Świń i Drobiu. Poznań, 25.04.2004, 120-122.
517. WOJTYSIAK Dorota, BIELIŃSKA Halina, POŁTOWICZ Katarzyna (2004) Microstructure of m. pectoralis superficialis of White Kołudzka geese. Proc. of 13-th Int. Symp.: Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS. Kraków, 03-04.06.2004, 533-534.
518. WOJTYSIAK Dorota, PAŚCIAK Piotr, MIGDAŁ Władysław, POŁTOWICZ Katarzyna (2004) The effect of sex on the histochemical characteristics of the m. longissimus lumborum of the pigs. Proc. of 13-th Int. Symp.: Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS. Kraków, 03-04.06.2004, 535-536.
519. WOŁOSZYN Janina, KSIĄŻKIEWICZ Juliusz, SKRABKA-BŁOTNICKA Teresa, BIERNAT Jadwiga, KISIEL Tomasz, ORKUSZ Agnieszka (2004) The chemical composition of the meat type drakes muscles from breeding strains. Proc. of 50-th Int. Congr.: Meat Science and Technology. Helsinki (Finlandia), 08-13.08.2004, ss. 2.
520. ANDERS Elżbieta (2004) Nowe przepisy Unii Europejskiej z zakresu jakości handlowej jaj kurzych. Ogólnopol. Inf. Drob., 3: 109-110.
521. ANDERS Elżbieta (2004) Polskie nazewnictwo w unijnych normach handlowych na mięso drobiowe i jaja. Ogólnopol. Inf. Drob., 9: 83-86.
522. ANDERS Elżbieta (2004) Przepisy określające jakość handlową mięsa drobiowego. Gosp. Mięsna., 1: 18-19.
523. ANDERS Elżbieta (2004) Terminologia związana z wdrożeniem prawa unijnego w sektorze jaj i drobiu. Pol. Drob., 9: 17-19.
524. ANDERS Elżbieta (2004) Zasady sortowania i znakowania jaj kurzych w nowych przepisach Unii Europejskiej - część I. Pol. Drob., 3: 49-50.
525. ANDERS Elżbieta (2004) Zasady sortowania i znakowania jaj kurzych w nowych przepisach Unii Europejskiej - część II. Pol. Drob., 4: 17-19.
526. ANDERS Elżbieta (2004) Znakowanie, pakowanie i eksport jaj konsumpcyjnych - odpowiedzi na pytania czytelników cz. I. Ogólnopol. Inf. Drob., 4: 77-80.
527. ANDERS Elżbieta (2004) Znakowanie, pakowanie i eksport jaj konsumpcyjnych - odpowiedzi na pytania czytelników cz. II. Ogólnopol. Inf. Drob., 5: 81-88.
528. ANDERS Elżbieta (2004) Znakowanie, pakowanie i eksport jaj konsumpcyjnych - odpowiedzi na pytania czytelników cz. III. Ogólnopol. Inf. Drob., 6: 75-79.
529. BARABASZ Bogusław, GACEK Leszek (2004) Wpływ sposobu i częstości karmienia królików na wydajność rzeźną i wyniki dysekcji. Króliki, 4: 15-17.
530. CZAJA Lidia, GORNOWICZ Ewa (2004) Czy zioła stosowane w żywieniu kurcząt brojlerów kształtują jakość mięsa. Pol. Drob., 9: 24-26.
531. GORNOWICZ Ewa (2004) Dodatek kwasów organicznych do pasz a środowisko w brojlerni. Hod. Drobiu, 10: 16-24.
532. GORNOWICZ Ewa, DZIADEK Krystian (2004) Cechy mięsa kurcząt brojlerów pochodzących z różnych stad rodzicielskich. Pol. Drob., 10: 24-28.
533. GORNOWICZ Ewa, DZIADEK Krystian (2004) Ocena cech fizycznych i chemicznych mięsa kurcząt brojlerów pochodzących z różnych stad rodzicielskich. Gosp. Mięsna., 3: 36-37.
534. GORNOWICZ Ewa, PAWLAK Agata, DZIADEK Krystian (2004) Wskaźniki jakości mięsa a gęstość obsady kurcząt brojlerów. Hod. Drobiu, 9: 44-47.
535. KARETA Wiesław, CEGŁA Mirosław, KMAK Wincenty, DRABIK Stanisław, PIETRASZAK Jan (2004) Produkcja jagniąt rzeźnych na eksport z wykorzystaniem metod biotechnicznych. Instr. wdroż. Wyd. IZ, 3: 1-7.
536. KIEĆ Wojciech, KORNIEWICZ Adolf, PALECZEK Barbara, CZARNIK-MATUSEWICZ Henryk (2004) Dojrzałość rzeźna oraz jakość mięsa jagniąt mieszańców po matkach merynosa polskiego z trykami romanowskimi i berichonne. Instr. wdroż. Wyd. IZ, 2: 1-10.
537. SIKORA Jacek (2004) Włściwości dietetyczne mięsa koziego w zależności od rasy i wieku koźląt. Instr. wdroż. Wyd. IZ, 4: 1-10.
538. WĘŻYK Stanisław (2004) 22 Światowy Kongres Drobiarski. Pol. Drob., 8: 56-58.
539. WĘŻYK Stanisław (2004) Co z tymi jajami? Pol. Drob., 11: 28-30.
540. WĘŻYK Stanisław (2004) Firma Hubbard przykładem nowoczesnej, światowej hodowli kur mięsnych. Pol. Drob., 10: 51-53.
541. WĘŻYK Stanisław (2004) Handlowe znaczenie wartości odżywczej jaja. Pol. Drob., 5: 12-13.
542. WĘŻYK Stanisław (2004) O czym mówiono w kuluarach Światowego Kongresu Drobiarskiego - Istambuł 2004. Ogólnopol. Inf. Drob., 8: 24-26.
543. WĘŻYK Stanisław (2004) Wszystkiego najlepszego w Nowym 2005 roku. Pol. Drob., 12: s. 59.
544. WĘŻYK Stanisław, CALIK Jolanta, POŁTOWICZ Katarzyna (2004) Wpływ różnych czynników na cechy jakości jaja kurzego. Ogólnopol. Inf. Drob., 2: 69-73.

Genetyka i hodowla zwierząt gospodarskich

545. ADAMCZYK Krzysztof, SZAREK Jan, SKRZYŃSKI Grzegorz, STRZETELSKI Juliusz (2004) Effect of body conformation of crossbred bulls on their slaughter value. Ann. Anim. Sci., 4, 2: 253-259.
546. BABICZ Marek, REJDUCH Barbara, KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna, DANIELAK-CZECH Barbara, WALKIEWICZ Aleksander, SŁOTA Ewa (2004) Assessment of size of centromeric heterochromatin regions in Puławska pigs. Ann. Anim. Sci., 4, 1: 15-21.
547. BIELAŃSKI Paweł (2004) Wpływ rasy i systemów utrzymania na cechy produkcyjne brojlerów króliczych. Rocz. Nauk. Zoot., Rozpr. Hab., 18: 5-87.
548. BIELIŃSKA Halina, WĘŻYK Stanisław (2004) Gęś Biała Kołudzka. Wiad. Zoot. IZ, 1: 54-55.
549. BLICHARSKI Tadeusz, ŻAK Grzegorz, PIERZCHAŁA Mariusz (2004) Estimating meat quantity and percentage in ham and loin from pork carcasses at meat plants. Ann. Anim. Sci., 4, 2: 261-268.
550. BOCHENEK Michał, SMORĄG Zdzisław (2004) Sperm chromatin structure assay of transgenic boars. Ann. Anim. Sci., 4, 2: 309-314.
551. BORYS Bronisław (2004) Owcze pięcioraczki z nowej linii mleczno-plennej. Wiad. Zoot. IZ, 1: s. 56.
552. CALIK Jolanta, WĘŻYK Stanisław (2004) Response of laying hens to selection method. Sci. Pedag. Publ., 51-54.
553. CHMURZYŃSKA Agata, MAĆKOWSKI Maciej, SZYDŁOWSKI Maciej, MELONEK Joanna, KAMYCZEK Marian, ECKERT Robert, RÓŻYCKI Marian, ŚWITOŃSKI Marek (2004) Polymorphism of intronic microsatellites in the A-FABP and LEPR genes and its association with productive traits in the pig. J. Anim. Feed Sci., 13: 615-624.
554. CHOROSZY Bogumiła, CHOROSZY Zenon (2004) Ocena użytkowości mlecznej i mięsnej potomstwa buhajów simentalskich pochodzących z hodowli krajowej i europejskiej. Zesz. Nauk. Prz. Hod., 72, 1: 253-259.
555. CHOROSZY Zenon, CHOROSZY Bogumiła (2004) Effect of slaughter weight on slaughter value of dual-purpose and beef Simmental bulls. Sci. Mess. of Lviv State Academy of Vet. Med. Lwów (Ukraina), 6, (3), 4: 126-129.
556. CHOROSZY Bogumiła, CHOROSZY Zenon, RYGAŁŁO Katarzyna (2004) Wykorzystanie mieszańców HF x Simental do produkcji mleka i mięsa. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 19: 15-18.
557. CHOROSZY Zenon, CHOROSZY Bogumiła (2004) Systemy odchowu bydła mięsnego oraz mieszańców na użytkach zielonych. Wiad. Zoot. IZ, 3: 23-28.
558. CYWA-BENKO Katarzyna, KRAWCZYK Józefa (2004) Effect of hen origin and age on table egg quality. Sci. Pedag. Publ., 299-302.
559. ECKERT Robert (2004) In vivo estimations of muscling in Duroc and Pietrain boars as compared to post-slaughter avaluations of their progeny. Anim. Sci. Pap. Rep., 22, suppl. 3: 113-117.
560. ECKERT Robert (2004) Zależności między wynikami oceny mięsności knurów ras duroc i pietrain a mięsnością ich potomstwa określaną w zakładach mięsnych. Pr. Mater. Zoot., Zesz. Specj., 15: 156-157.
561. ECKERT Robert, RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (2004) Breeding progress, expected and realized, resulting from the use of boars of different growth rate andslaughter value. Anim. Sci. Pap. Rep., 22, suppl. 3: 229-234.
562. ECKERT Robert, RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (2004) Postęp hodowlany oczekiwany i zrealizowany, uzyskany w wyniku kojarzeń z knurami o różnej wartości tucznej i rzeźnej. Pr. Mater. Zoot., Zesz. Specj., 15: 157-158.
563. GAJDA Barbara, SMORĄG Zdzisław (2004) Cell number in pig blastocysts cultured in different media. Ann. Anim. Sci., 4, 2: 315-320.
564. JURA Jacek, SŁOMSKI Ryszard, SMORĄG Zdzisław, GAJDA Barbara, WIECZOREK Jarosław, LIPIŃSKI Daniel, KALAK Robert, JUZWA Wojciech, ZEYLAND Joanna (2004) Production of transgenic pigs suitable for xenotransplantation with the use of standard DNA microinjection. Ann. Anim. Sci., 4, 2: 321-327.
565. JURA Jacek, SMORĄG Zdzisław, GAJDA Barbara, JURKIEWICZ Joanna (2004) Production of F1 and F2 generations of WAP-Fuc transgenic pigs. Molecular analysis. Ann. Anim. Sci., 4, 2: 215-222.
566. KALAK Robert, LIPIŃSKI Daniel, WIELGUS Karolina, JARMUŻ Małgorzata, JURA Jacek, SZALATA Marlena, MICHALAK Ewa, PŁAWSKI Andrzej, KACZMAREK Marta, NUC Katarzyna, KORCZ Aleksandra, GRONEK Piotr, SMORĄG Zdzisław, PIEŃKOWSKI Marek, SŁOMSKI Ryszard (2004) Assessment of transgene inheritance and transgene mapping in rabbits producing the human growth hormone in milk. Ann. Anim. Sci., 4, 2: 241-252.
567. KAMIŃSKA Barbara Z. (2004) Określenie współzależności między wskaźnikami jakości skorup a masą właściwą jaj kurzych. Rocz. Nauk. Zoot., 31, 2: 233-241.
568. KAWĘCKA Aldona (2004) Raising mountain breeds of sheep and their crosses for milk. Sci. Mess. of Lviv State Academy of Vet. Med. Lwów (Ukraina), 6, (2), 4: 180-183.
569. KISIEL Tomasz, KSIĄŻKIEWICZ Juliusz (2004) Physical traits and hatching results of eggs from geese of Polish regional varieties. Ann. Anim. Sci., 4, 1: 33-42.
570. KOCZANOWSKI Józef, MIGDAŁ Władysław, ORZECHOWSKA Barbara, KLOCEK Czesław (2004) Wpływ stopnia otłuszczenia loszek czystorasowych pbz i wbp oraz mieszańców (pbz x wbp) na wiek osiągnięcia dojrzałości płciowej, wielkość owulacji i stan narządów rozrodczych. Zesz. Nauk. Prz. Hod., 72, 2: 11-17.
571. KORMAN Kazimierz, KARETA Wiesław, CEGŁA Mirosław (2004) Wpływ rasy oraz wieku na poziom owulacji i plenność trójrasowych mieszańców owiec. Zesz. Nauk. Prz. Hod., 72, 3: 43-50.
572. KRAWCZYK Józefa, POŁTOWICZ Katarzyna (2004) Effect of genotype and management system of laying hens on the quality of their carcasses. Sci. Mess. of Lviv State Academy of Vet. Med. Lwów (Ukraina), 6, (2): 12-16.
573. KRAWCZYK Józefa, SOKOŁOWICZ Zofia, CALIK Jolanta (2004) Suitability of Astra H and S hens for rearing, with the use of bedding material. Ann. Anim. Sci., Supl., 1: 201-204.
574. KSIĄŻKIEWICZ Juliusz (2004) Changes in productivity traits over four generations in two conservative synthetic lines of duck. Ann. Anim. Sci., 4, 2: 281-291.
575. KURYŁ Jolanta, WYSZYŃSKA-KOKO Joanna, URBAŃSKI Paweł, PIERZCHAŁA Mariusz, KAMYCZEK Marian, RÓŻYCKI Marian, KAPELAŃSKI Wojciech, BOCIAN Maria, MALEWSKI Tadeusz (2004) Identyfikacja polimorfizmu rejonów kodujących i regulacyjnych genów z rodziny MyoD i jego wpływ na mięsność świń. W: Postępy genetyki molekularnej bydła i trzody chlewnej. Wyd. AR Poznań, ss. 30.
576. KWACZYŃSKA Anna, RÓŻYCKI Marian (2004) Characteristics of pigs rased in Poland in terms of frequency of glucosephosphate isomerase and phosphogluconate dehydrogenase. Anim. Sci. Pap. Rep., 22, 4: 551-560.
577. KWACZYŃSKA Anna, RÓŻYCKI Marian (2004) Charakterystyka świń hodowanych w Polsce pod względem występowania izomerazy fosfoglukozowej i dehydrogenazy fosfoglukonianowej. Pr. Mater. Zoot. Zesz. Spec., 15: s. 15.
578. KWACZYŃSKA Anna, RÓŻYCKI Marian (2004) Charakterystyka świń hodowanych w Polsce pod względem częstości występowania genotypów izomerazy fosfoglukozowej (GPI) i dehydrogenazy fosfoglukonianowej (PGD). Pr. Mater. Zoot., Zesz. Specj., 15: 152-153.
579. LASEK Adam, KUCZERA Stanisława, KRASZEWSKI Juliusz (2004) Wpływ systemów utrzymania krów na wydajność w szczytowym okresie laktacji i całej laktacji. Wiad. Zoot. IZ, 4: 9-15.
580. MAĆKOWIAK Paweł, NOWAK Krzysztof, KACZMAREK Przemysław, SZYDŁOWSKI Maciej, KAMYCZEK Marian, ECKERT Robert, RÓŻYCKI Marian, ŚWITOŃSKI Marek (2004) Leptin concentration in blood and its hypothalamic binding are poorly related with amomt of fat and growth rate in pigs. J. Anim. Feed Sci., 13: 153-162.
581. MAJEWSKA Anna, CZAJA-BOGNER Hanna (2004) Analiza wyników oceny wartości hodowlanej bydła czarno-białego. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 19: 25-28.
582. MAJEWSKA Anna, WÓJCIK Piotr (2004) Rola krajowych wychowalni buhajów w realizacji programów hodowlanych. Sci. Mess. of Lviv State Academy of Vet. Med. Lwów (Ukraina), 6, (3), 5: 39-45.
583. MAJEWSKA Anna, WÓJCIK Piotr, CZAJA-BOGNER Hanna (2004) Możliwość wykorzystania wpływu matczynego w selekcji bydła mlecznego. Sci. Mess. of Lviv State Academy of Vet. Med. Lwów (Ukraina), 6, (3), 5: 46-53.
584. MAZANOWSKI Adam, BERNACKI Zenon (2004) Porównanie cech mięsnych, wartości rzeźnej tuszek i składu chemicznego mięsa kaczek z trzech rodów matecznych. Rocz. Nauk. Zoot., 31, 1: 39-54.
585. MAZANOWSKI Adam, BERNACKI Zenon, KISIEL Tomasz (2004) Meat traits and meat chemical composition of crossbreds derived from ganders of Kartuska or Graylag ancestry and Astra G geese. Ann. Anim. Sci., 4, 2: 293-308.
586. MAZANOWSKI Adam, KISIEL Tomasz (2004) Cechy reprodukcyjne i mięsne gęsi wybranych stad zachowawczych. Rocz. Nauk. Zoot., 31, 1: 21-38.
587. MICHALAK Ewa, KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ Lucyna, KALAK Robert, LIPIŃSKI Daniel, WIELGUS Karolina, JARMUŻ Małgorzata, SZALATA Marlena, RYŃSKA Bożenna, SMORĄG Zdzisław, SŁOMSKI Ryszard (2004) In vitro transfection of fibroblasts and evaluation of transgenesis in long-term cell cultures. Ann. Anim. Sci., 4, 2: 233-240.
588. MIGDAŁ Władysław, KOCZANOWSKI Józef, PAŚCIAK Piotr, BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek, WOJTYSIAK Dorota, ORZECHOWSKA Barbara, KLOCEK Czesław, TUZ Ryszard (2004) Profil kwasów tłuszczowych w surowicy krwi oraz tłuszczu szynki tuczników wysokomięsnych. Pr. Mater. Zoot., Zesz. Specj., 15: 239-240.
589. MIGDAŁ Władysław, PAŚCIAK Piotr, GARDZIŃSKA Aldona, BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek, WOJTYSIAK Dorota (2004) Wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na jakość wieprzowiny. Pr. Mater. Zoot. Zesz. Specj., 15: 103-118.
590. MROCZKO Leszek (2004) Effects of importation of boars and gilts on fattening and slaughter performance in Large White and Landrace breeds. Anim. Sci. Pap. Rep., Suppl., 22, 3: 167-174.
591. MROCZKO Leszek (2004) Wpływ importu knurków i loszek na użytkowość tuczną i rzeźną świń rasy wbp i pbz. Pr. Mater. Zoot. Zesz. Specj., 15: 272-273.
592. MUCHA Aurelia, RÓŻYCKI Marian (2004) Backfat thickness in pigs as relatedto lover or higher meat content of carcass. Anim. Sci. Pap. Rep., 22, suppl. 3: 175-182.
593. MUCHA Aurelia, RÓŻYCKI Marian (2004) Zależności między wartością rzeźną świń szacowaną przyżyciowo i poubojowo. Zesz. Nauk. Prz. Hod., 72, 2: 155-161.
594. MUCHA Aurelia, RÓŻYCKI Marian (2004) Zmiany grubości słoniny u świń o niższej i wyższej procentowej zawartości mięsa w tuszy. Pr. Mater. Zoot., Zesz. Specj., 15: 243-244.
595. MUCHA Aurelia, SZYNDLER-NĘDZA Magdalena (2004) Changes in growth rate of growing gilts depending on their musculing. Sci. Mess. of Lviv State Academy of Vet. Med. Lwów (Ukraina), 6, (2), 3: 167-170.
596. ORZECHOWSKA Barbara, KOCZANOWSKI Józef, TYRA Mirosław (2004) Relation between various blood group systems L, G, H and meat quality parameters for various races pigs. Sci. Mess. of Lviv State Academy of Vet. Med. Lwów (Ukraina), 6, (2), 3: 174-180.
597. ORZECHOWSKA Barbara, MUCHA Aurelia (2004) Wartość rozpłodowa loch w stadach zachowawczych. Wiad. Zoot. IZ, 4: 21-26.
598. ORZECHOWSKA Barbara, RÓŻYCKI Marian, TYRA Mirosław, KAMYCZEK Marian (2004) Wpływ genu podatności na stres RYR1 T na mięsność, otłuszczenie tusz i wyrębów oraz jakość mięsa w populacji świń rasy wbp, duroc i pietrain. Pr. Mater. Zoot., Zesz. Specj., 15: s. 242.
599. ORZECHOWSKA Barbara, RÓŻYCKI Marian, TYRA Mirosław, KAMYCZEK Marian (2004) Effect of the RYRIT stress-sensivity gene on musculing and fatness of carcass and cuts, and meat quality in Polish Large White, Duroc and Pietrain population. Anim. Sci. Pap. Rep., 22, suppl. 3: 51-59.
600. ORZECHOWSKA Barbara, TYRA Mirosław, KOCZANOWSKI Józef, MUCHA Aurelia (2004) Relationships between GPI and PGD loci genotypes and selected meat quality traits in Duroc and Pietrain pigs. Anim. Sci. Pap. Rep., 22, 4: 507-514.
601. ORZECHOWSKA Barbara, TYRA Mirosław, MUCHA Aurelia (2004) Relation between various blood systems L, G, H and musculature group parameters for various races carcass cuts. Sci. Mess. of Lviv State Academy of Vet. Med. Lwów (Ukraina), 6, (2), 3: 181-186.
602. ORZECHOWSKA Barbara, TYRA Mirosław, MUCHA Aurelia, KOCZANOWSKI Józef (2004) Zależność pomiędzy genotypami locus GPI i PGD a cechami jakości mięsa u świń ras duroc i pietrain. Pr. Mater. Zoot., Zesz. Specj., 15: 151-152.
603. ORZECHOWSKA Barbara, TYRA Mirosław, RÓŻYCKI Marian, TUZ Ryszard (2004) Relationships between GPI and PGD loci genotypes and selected fattening and carcass traits in Duroc and Pietrain pigs. Anim. Sci. Pap. Rep., 22, suppl. 3: 43-50.
604. ORZECHOWSKA Barbara, TYRA Mirosław, RÓŻYCKI Marian, TUZ Ryszard (2004) Zależność pomiędzy genotypami locus GPI i PGD a wybranymi cechami tucznymi i rzeźnymi świń ras duroc i pietrain. Pr. Mater. Zoot., Zesz. Specj., 15: 148-149.
605. ORZECHOWSKA Barbara, ŻAK Grzegorz, TUZ Ryszard (2004) Określenie składu tkankowego poszczególnych wyrębów w oparciu o masę innego wyrębu. Zesz. Nauk. Prz. Hod., 72, 2: 163-168.
606. PARAPONIAK Paweł, KAWĘCKA Aldona (2004) Raising Alpine breeds of sheep for meat and milk under the environmental conditions of the Beskid Sądecki Mountains. Arch. Tierz., 47: 198-200.
607. PAŚCIAK Piotr, MIGDAŁ Władysław, WOJTYSIAK Dorota, PIESZKA Marek, BAROWICZ Tadeusz (2004) Wpływ tempa wzrostu świń rasy Large White na niektóre cechy rzeźne, jakość mięsa i profil kwasów tłuszczowych mięśnia najdłuższego. Rocz. Nauk. Zoot., 31, 1: 13-20.
608. PIÓRKOWSKA Małgorzata (2004) Effect of young fox temperament on the quality of fur parameters. Ann. Anim. Sci., Supl., 1: 343-346.
609. PIÓRKOWSKA Małgorzata, BIELAŃSKI Paweł, ZOŃ Andrzej (2004) Effect of mink breeding conditions on body mass and skin size parameters. Ann. Anim. Sci., Supl., 1: 339-342.
610. POŁTOWICZ Katarzyna, CALIK Jolanta, WĘŻYK Stanisław, WOJTYSIAK Dorota, PAŚCIAK Piotr (2004) Comparison of growth rate between broiler chickens and native chicken breeds Rhode Island Red and Greenleeg Partridge. Sci. Mess. of Lviv State Academy of Vet. Med. Lwów (Ukraina), 6, (2): 93-97.
611. POŁTOWICZ Katarzyna, WĘŻYK Stanisław (2004) Performance and carcass quality in two genetic strains of broiler chickens and their response to diets with different ground maize percentages. Sci. Pedag. Publ., 311-313.
612. POMPA-ROBORZYŃSKI Maciej (2004) Wstępna ocena wartości użytkowej jagniąt linii krzyżowniczej BWP/75. Zesz. Nauk. Prz. Hod., 72, 3: 23-30.
613. RÓŻYCKI Marian (2004) Zmiany genetyczne świń i ich wpływ na kierunki użytkowania. Pr. Mater. Zoot., Zesz. Specj., 15: 9-18.
614. RÓŻYCKI Marian, MUCHA Aurelia, TYRA Mirosław (2004) Effect of the WAP-Fuc gene on growth traits of piglets and their subseqent fattening and slaughter value. Ann. Anim. Sci., 4, 2: 335-340.
615. RYCHLIK Tadeusz, KORMAN Kazimierz, DUNIEC Marian (2004) Polimorfizm markerów genetycznych klasy I w dwóch grupach owiec mieszańców. Rocz. Nauk. Zoot., 31, 2: 209-219.
616. SIKORA Jacek (2004) Fattening and slaughter parameters of kid breeds and crosses raised in Poland. Sci. Mess. of Lviv State Academy of Vet. Med. Lwów (Ukraina), 6, (2), 5: 136-141.
617. SIKORA Jacek, KRUPIŃSKI Jędrzej, KNAPIK Jan (2004) Fattening and slaughter performance of ram lambs derived from crossing Polish Merino with Romanov sheep and Mouton Charollais rams. Ann. Anim. Sci., 4, 2: 269-279.
618. SŁOTA Ewa, REJDUCH Barbara, DANIELAK-CZECH Barbara, BUGNO Monika, JURA Jacek, SMORĄG Zdzisław (2004) Analysis of chromosome structure and physical localization of the WAP-Fuc construct in the genome of transgenic pigs. Ann. Anim. Sci., 4, 2: 223-231.
619. SMORĄG Zdzisław, BOCHENEK Michał, BUGNO Monika, DANIELAK-CZECH Barbara, GAJDA Barbara, JURA Jacek, JURKIEWICZ Joanna, MUCHA Aurelia, REJDUCH Barbara, RÓŻYCKI Marian, SŁOTA Ewa, TYRA Mirosław, WAYDA Elżbieta (2004) Badania wybranych cech transgenicznych świń z ekspresją genu WAP-Fuc. W: Postępy genetyki molekularnej bydła i trzody chlewnej. Wyd. AR Poznań, 390-427.
620. SMORĄG Zdzisław, WAYDA Elżbieta, GAJDA Barbara, JURKIEWICZ Joanna (2004) Bacteriostatic properties of milk produced by WAP-Fuc transgenic sows. Ann. Anim. Sci., 4, 2: 329-333.
621. SOKOŁOWICZ Zofia, KRAWCZYK Józefa (2004) Jakość jaj spożywczych uzyskanych od kur w pierwszym i drugim roku użytkowania. Rocz. Nauk. Zoot., 31, 2: 243-249.
622. SZEWCZYK Andrzej (2004) Próba zastosowania modelu wielozmiennego do oceny wartości hodowlanej owiec rasy Suffolk metodą BLUP - model zwierzęcia. Rocz. Nauk. Zoot., 31, 2: 201-208.
623. SZWACZKOWSKI Tomasz, CYWA-BENKO Katarzyna, WĘŻYK Stanisław (2004) Curvilinear inbreeding effects on some performance traits in laying hens. J. Appl. Genet., 45, (3): 343-345.
624. SZYDŁOWSKI Maciej, STACHOWIAK M., MAĆKOWSKI Mariusz, KAMYCZEK Marian, ECKERT Robert, RÓŻYCKI Marian, ŚWITOŃSKI Marek (2004) No major effect of the leptin gene polymorphism on porcine production traits. J. Anim. Breed. Genet., 121: 149-155.
625. SZYNDLER-NĘDZA Magdalena, ECKERT Robert (2004) Zmiany w cechach użytkowych knurów ocenianych przyżyciowo w latach 1995 - 2002. Zesz. Nauk. Prz. Hod., 72, 2: 95-102.
626. SZYNDLER-NĘDZA Magdalena, MUCHA Aurelia (2004) Comparison of fatness between boars and gilts based on live measurment. Sci. Mess. of Lviv State Academy of Vet. Med. Lwów (Ukraina), 6, (2), 5: 151-155.
627. SZYNDLER-NĘDZA Magdalena, RÓŻYCKI Marian (2004) Zależności pomiędzy pomiarami grubości słoniny i mięśnia najdłuższego grzbietu a umięśnieniem tuszy knurów. Pr. Mater. Zoot., Zesz. Specj., 15: s. 244.
628. SZYNDLER-NĘDZA Magdalena, RÓŻYCKI Marian, TUZ Ryszard (2004) Relationships between backfat thickness and longissimus dorsi muscle measurements and carcass muscling in boars. Anim. Sci. Pap. Rep., 22, 4: 561-568.
629. ŚWITOŃSKI Marek, MAĆKOWSKI Maciej, CHMURZYŃSKA Agata, MAĆKOWIAK Paweł, SZYDŁOWSKI Maciej, KACZMAREK Przemysław, NOWAK Krzysztof, MADEJA Zofia, LECHNIAK Dorota, KAMYCZEK Marian, ECKERT Robert, RÓŻYCKI Marian (2004) Polimorfizm i ekspresja genu leptyny (LEP) i genu receptora leptyny (LEPR) oraz ich związek z cechami użytkowości tucznej i rzeźnej świń. W: Postępy genetyki molekularnej bydła i trzody chlewnej. Wyd. AR Poznań, ss. 35.
630. TOMCZYK-WRONA Iwona (2004) Effect of foaling season on biometric development of hutsul horse. Sci. Mess. of Lviv State Academy of Vet. Med. Lwów (Ukraina), 6, (3), 5: 162-169.
631. TOMCZYK-WRONA Iwona (2004) Formation of psychological traits in a populationof Hucul horses during the first two years of life. Ann. Anim. Sci., Supl., 1: 67-70.
632. TOMCZYK-WRONA Iwona (2004) Linie Genealogiczne Polskich Koni Huculskich. Drukarnia CZTERY LITERY, Krośniewice, 1-350.
633. TRELA Jan (2004) Przydatność różnych ras i mieszańców do produkcji młodego żywca wołowego. Wiad. Zoot. IZ, 3: 2-14.
634. TYRA Mirosław, ORZECHOWSKA Barbara (2004) Heritability coefficiens for reproductive traits in consecutive parities of Duroc and Pietrain sows. Sci. Mess. of Lviv State Academy of Vet. Med. Lwów (Ukraina), 6, (2), 5: 156-162.
635. TYRA Mirosław, ORZECHOWSKA Barbara (2004) Phenotypic and genetic relationships between reproductive traits in consecutive parities of Duroc and Pietrain sows. Sci. Mess. of Lviv State Academy of Vet. Med. Lwów (Ukraina), 6, (2), 5: 163-170.
636. TYRA Mirosław, RÓŻYCKI Marian (2004) Heritability of reproductive traits in pigs. Anim. Sci. Pap. Rep., 22, suppl. 3: 235-242.
637. TYRA Mirosław, RÓŻYCKI Marian (2004) Odziedziczalność cech charakteryzujących użytkowość rozpłodową loch. Pr. Mater. Zoot., Zesz. Specj., 15: 149-150.
638. WAWRZYŃCZAK Stefan (2004) Systemy odchowu cieląt ras mlecznych i dwukierunkowej użytkowości z przeznaczeniem do opasania. Wiad. Zoot. IZ, 3: 15-22.
639. WĘGLARZY Karol, ŁYSAK Andrzej (2004) Uwagi o historii rybactwa w Polsce Południowej. Wiad. Zoot. IZ, 4: 66-71.
640. WITKIEWICZ Katarzyna, KONTECKA Helena, KSIĄŻKIEWICZ Juliusz, SZWACZKOWSKI Tomasz, PERZ Wojciech (2004) Carcass composition and breast muscle microstructure in selected vs non-selected ducks. Anim. Sci. Pap. Rep., 22, 1: 65-73.
641. WOJTYSIAK Dorota, PAŚCIAK Piotr, MIGDAŁ Władysław, POŁTOWICZ Katarzyna (2004) Profil histochemiczny dwóch części mięśnia najdłuższego grzbietu tuczników obu płci. Pr. Mater. Zoot., 14: 240-241.
642. WÓJCIK Piotr, MAJEWSKA Anna (2004) Using body conformation testing of primiparous cows in selectionand improvement of the dairy population in Poland. Sci. Mess. of Lviv State Academy of Vet. Med. Lwów (Ukraina), 6, (3), 2: 175-183.
643. WÓJCIK Piotr, MAJEWSKA Anna, KORZONEK Halina (2004) Selekcja bydła mlecznego pod kątem wyeliminowania wad budowy wymienia. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 19: 29-32.
644. WÓJCIK Piotr, MAJEWSKA Anna, TRELA Jan (2004) Effect of housing system of Black-and-White heifers on conformation of legs, claws and pelvic angle. Ann. Anim. Sci., Supl., 1: 255-258.
645. WÓJCIK Piotr, TRELA Jan, MAJEWSKA Anna (2004) Wady budowy krajowej populacji pierwiastek rasy czarno-białej. Zesz. Nauk. Prz. Hod., 72, 1: 323-328.
646. ZAJĄC Jan (2004) Wykorzystanie samców ras dużych w krzyżowaniu towarowym królików. Rocz. Nauk. Zoot., 31, 1: 55-65.
647. ZAJĄC-MAZUR Małgorzata (2004) Comparing the relationships between milk yield and udder score in deferent utility types of red- and white cattle. Sci. Mess. of Lviv State Academy of Vet. Med. Lwów (Ukraina), 6, (3), 5: 46-51.
648. ZAJĄC-MAZUR Małgorzata, CZAJA-BOGNER Hanna (2004) Kształtowanie się wybranych wskaźników rozrodu krów rasy czerwono-białej w zależności od dolewu krwi rasy holsztyński-fryzyjskiej i poziomu wydajności. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 19: 33-36.
649. ŻAK Grzegorz, BLICHARSKI Tadeusz (2004) Regression equations for determining the content of meat in the loin based upon parameters measured after slaughter. Sci. Mess. of Lviv State Academy of Vet. Med. Lwów (Ukraina), 6, (2), 3: 209-213.
650. ŻAK Grzegorz, RÓŻYCKI Marian (2004) BLUP-estimation of boar breeding value based on data of relatives related to different degree. Anim. Sci. Pap. Rep., 22, suppl. 3: 243-249.
651. ŻAK Grzegorz, RÓŻYCKI Marian (2004) Szacowanie wartości hodowlanej knurów metodą BLUP z uwzględnieniem informacji o krewnych spokrewnionych z nimi w różnym stopniu. Pr. Mater. Zoot., Zesz. Specj., 15: 153-154.
652. BADOWSKI Jakub (2004) Aktualny stan hodowli gęsi Białych Kołudzkich i perspektywy rozwoju. Mat. konf. szkol.: Gęś Biała Kołudzka - hodowla i reprodukcja w aktualnych uwarunkowaniach gospodarczych. Wiktorowo, 25-26.11.2004, 12-21.
653. BADOWSKI Jakub (2004) Program hodowli gęsi w Polsce. Mat. konf. POLAGRA-FARM 2004, Poznań, 8-10.2004, 1-8.
654. BREJTA Władysław (2004) Hodowla bydła simentalskiego w ZD IZ Odrzechowa - historia i perspektywy. Mat. międz. konf. nauk.: Hodowla i chów bydła simentalskiego szansą dla gospodarstw działających w warunkach rolnictwa zrównoważonego. Rudawka Rymanowska, 29.08.2004. Wyd. IZ. Kraków, 58-63.
655. CHOROSZY Bogumiła, CHOROSZY Zenon, CZAJA-BOGNER Hanna (2004) Rola i udział hodowców w realizacji programu hodowlanego dla bydła rasy simentalskiej. Mat. międz. konf. nauk.: Hodowla i chów bydła simentalskiego szansą dla gospodarstw działających w warunkach rolnictwa zrównoważonego. Rudawka Rymanowska, 29.08.2004. Wyd. IZ. Kraków, 26-33.
656. CHOROSZY Zenon, CHOROSZY Bogumiła (2004) Effect of calving season on performance of beef calves raised on pasture with nurse cows. Proc. of Int. Symp.: The Impact of Environmental Conditions on Animal Welfare, Book of Abstracts, Kraków / Balice, 21-24.06.2004, s. 102.
657. CZARNECKI Roman, KAWĘCKA Maria, PIETRUSZKA Arkadiusz, UDAŁA Jan, RÓŻYCKI Marian, KAMYCZEK Marian, DELIKATOR Barbara (2004) Reproductive usefulness of young boars reared in standarized litters of hyperprofilic sows of the Polish Synthetic Line 990. Proc. of Int. EAAP 55th Annual Meeting of European Association for Animal Production, Bled, Słowenia, 05-09.09.2004. Book of Abstr., s. 277.
658. CZARNECKI Roman, PIETRUSZKA Arkadiusz, RÓŻYCKI Marian, KAMYCZEK Marian, DELIKATOR Barbara (2004) The growth of young boars and gilts upto two months of agereared in litters standardized to 8 piglets (smaller litters) or 12 piglets (larger litters). Proc. of Int. EAAP 55th Annual Meeting of European Association for Animal Production, Bled, Słowenia, 05-09.09.2004. Book of Abstr., s. 277.
659. ECKERT Robert (2004) Actual and new selection criteria in Poland. Proc. of 4-th Int. Workshop on Data Menagement and Genetic Evaluation in Pigs. Domžale, Słowenia, 15-18.04.2004. Book of Abstr., 46-47.
660. ELMINOWSKA-WENDA Gabriela, WASILUK Amelia, KSIĄŻKIEWICZ Juliusz, KISIEL Tomasz (2004) Histophatological changes in musculus pectoralis superficialis and musculus biceps femoris of ducks from three conservative flocks. Proc. of Int. Conf.: Pig and poultry meat Quality - genetic and non-genetic factors. Kraków, 14-15.10.2004. Publ.: British Society of Animal Science, s. 65.
661. KAMYCZEK Marian, RÓŻYCKI Marian, JANIK Andrzej, KWACZYŃSKA Anna, SIKORA Monika, SŁOTA Ewa, ORZECHOWSKA Barbara (2004) Identyfikacja i wykorzystanie w selekcji genów markerów związanych z użytkowością tuczną i rzeźną świń. Mat. symp. nauk.: Postępy genetyki molekularnej bydła i trzody chlewnej. Poznań, 04-05.11.2004, s. 13.
662. KOCZANOWSKI Józef, MIGDAŁ Władysław, ORZECHOWSKA Barbara (2004) The influence of duration of feeding fatteners a feed with rapeseed oil additionon the fatty acid profile in backfat. Proc. of Int. Conf.: Pig and poultry meat Quality - genetic and non-genetic factors. Kraków, 14-15.10.2004. Publ.: British Society of Animal Science, s. 50.
663. KOCZANOWSKI Józef, ORZECHOWSKA Barbara, MIGDAŁ Władysław (2004) The composition of fatty acids in backfat accordoing to the durationof feeding a diet with rapeseed oil participation. Mat. XXIV Konf.: Oilseed crops. Poznań, 27-28.04.2004, 153-154.
664. KRUPIŃSKI Jędrzej, POMPA-ROBORZYŃSKI Maciej, PARAPONIAK Paweł (2004) Dotychczasowy rozwój, stan obecny oraz perspektywy polskiej hodowli owiec po wstąpieniu do UE. Mat. II Kongr. Rol. Polsk.: Wczoraj, dziś i jutro polskiego rolnictwa. Poznań, 4-5.06.2004, s. 12.
665. LIGASZEWSKI Maciej (2004) Kształtowanie się cech morfometrycznych i fizykochemicznych muszli ślimaków z rodzaju Helix, z populacji hodowlanych i naturalnych. Mat. XX Kraj. Semin. Malakologicznego. Krościenko, 31.03-02.03.2004, s. 17.
666. MIGDAŁ Władysław, WOJTYSIAK Dorota, PAŚCIAK Piotr, BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek, POŁTOWICZ Katarzyna (2004) The histochemical profile of the muscle fibre in fatteners. Proc. of int. sci. conf.: Farm Animal Breeding Under EU Conditions. Nitra (Słowacja), 07.2004, s. 18.
667. MROCZKO Leszek (2004) Data collection and management for pig production in Poland. Proc. of 4-th Int. Workshop on Data Menagement and Genetic Evaluation in Pigs. Domžale, Słowenia, 15-18.04.2004. Book of Abstr., 14-15.
668. MROCZKO Leszek (2004) Effects of boars andgilts import on slaughter performance of Large White and Landrace breeds. Mat. międz. konf.: Zastosowanie osiągnięć naukowych z zakresu genetyki, rozrodu i żywienia w nowoczesnej produkcji świń. ATR Bydgoszcz, 1-3.07.2004, ss. 4.
669. MROCZKO Leszek (2004) Kryteria doboru do kojarzeń zapewniające uzyskanie postępu hodowlanego. Mat. konf. nauk.: Zastosowanie metod oceny, selekcji i doboru w krajowym programie hodowli świń. Wyd. IZ Balice, 1.12.2004, ss. 6.
670. ORZECHOWSKA Barbara (2004) Predicted progress in reducing fatness of carcass and cuts during selection for backfat thickness. Proc. of Int. Conf.: Pig and poultry meat Quality - genetic and non-genetic factors. Kraków, 14-15.10.2004. Publ.: British Society of Animal Science, 83-84.
671. ORZECHOWSKA Barbara, TYRA Mirosław, MUCHA Aurelia (2004) The use of the meat colour score (L a* D*) to determine pork meat quality. Proc. of Int. Conf.: Pig and poultry meat Quality - genetic and non-genetic factors. Kraków, 14-15.10.2004. Publ.: British Society of Animal Science, 86-87.
672. PIETRUSZKA Arkadiusz, CZARNECKI Roman, RÓŻYCKI Marian, KAMYCZEK Marian, CZECHOWSKA Anna (2004) The growth and meatness of young boars and gilts reared in standardized litters of hyperprofilic sows depending on RYR1 genotype. Proc. of Int. EAAP 55th Annual Meeting of European Association for Animal Production, Bled, Słowenia, 05-09.09.2004. Book of Abstr., s. 278.
673. SMORĄG Zdzisław, BOCHENEK Michał, BUGNO Monika, DANIELAK-CZECH Barbara, GAJDA Barbara, JURA Jacek, JURKIEWICZ Joanna, MUCHA Aurelia, REJDUCH Barbara, RÓŻYCKI Marian, SŁOTA Ewa, TYRA Mirosław, WAYDA Elżbieta (2004) Badania wybranych cech transgenicznych świń z ekspresją genu WAP-Fuc. Mat. konf. nauk.: Postępy genetyki molekularnej bydła i trzody chlewnej. Poznań, 4-5.11.2004, s.15.
674. SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK Barbara, SMORĄG Zdzisław, DOLIŃSKA Barbara (2004) Próby przyspieszenia użytkowości rozpłodowej loszek. Mat. XIX Zjazdu Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Wrocław, 22-24.09.2004, 390-391.
675. SZYNDLER-NĘDZA Magdalena, RÓŻYCKI Marian (2004) Carcassquality in young boars as related to body weight and carcass meat percentage. Proc. of Int. Conf.: Pig and poultry meat Quality - genetic and non-genetic factors. Kraków, 14-15.10.2004. Publ.: British Society of Animal Science, s. 60.
676. TOMCZYK-WRONA Iwona (2004) Formation of psychological traits in a populationof Hucul horses during the first two years of life. Proc. of Int. Symp.: The Impact of Environmental Conditions on Animal Welfare, Book of Abstracts, Kraków / Balice, 21-24.06.2004, s. 22.
677. TRELA Jan, CHOROSZY Zenon, CHOROSZY Bogumiła (2004) Podsumowanie prac Instytutu Zootechniki prowadzonych nad bydłem mięsnym w aspekcie wykorzystania użytków zielonych. Mat. konf. nauk.-techn.: Trendy we współczesnej hodowli bydła. XII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła. Zakopane, 29.03-02.04.2004. Wyd. IZ. Kraków, 85-102.
678. TRELA Jan, WÓJCIK Piotr, JANUSZEWSKI Roman (2004) Ocena typu i budowy pierwiastek ras mlecznych w Polsce. Mat. konf. nauk.-techn.: Trendy we współczesnej hodowli bydła. XII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła. Zakopane, 29.03-02.04.2004. Wyd. IZ. Kraków, 73-84.
679. TYRA Mirosław, RÓŻYCKI Marian, ORZECHOWSKA Barbara (2004) Loin eye area as indicator of pork meat quality using the example of Polish Landrace pigs. Proc. of Int. Conf.: Pig and poultry meat Quality - genetic and non-genetic factors. Kraków, 14-15.10.2004. Publ.: British Society of Animal Science, s. 61.
680. WĘŻYK Stanisław, KSIĄŻKIEWICZ Juliusz (2004) Dotychczasowy rozwój, stan obecny i perspektywy polskiej hodowli i produkcji drobiu po wstąpieniu do Unii Europejskiej. Mat. II Kongr. Rol. Polsk.: Produkcja i rynek artykułów pochodzenia zwierzęcego. Poznań, 16-17.06.2004, 1-20.
681. ZOŃ Andrzej (2004) Hodowla zwierząt futerkowych mięsożernych w Polsce. Mat. konf. nauk.-techn.: Miejsce i rola ferm zwierząt futerkowych. Gorzów Wlkp., 13-16.12.2004, 2-4.
682. ŻAK Grzegorz (2004) BLUP-AM models used in pig breeding in Poland. Proc. of 4-th Int. Workshop on Data Menagement and Genetic Evaluation in Pigs. Domžale, Słowenia, 15-18.04.2004. Book of Abstr., 34-35.
683. ŻAK Grzegorz (2004) Szacowanie wartości hodowlanej metodą BLUP. Mat. VI Forum Rolniczego POLAGRA-FARM 2004, Poznań, 9.10.2004, 1-10.
684. ŻAK Grzegorz, SZYNDLER-NĘDZA Magdalena, BLICHARSKI Tadeusz (2004) Loin muscle pH value, depending on musculature of pork carcasses obtained in Polish meat production plants. Proc. of Int. Conf.: Pig and poultry meat Quality - genetic and non-genetic factors. Kraków, 14-15.10.2004. Publ.: British Society of Animal Science, s. 39.
685. CALIK Jolanta (2004) Parametry produkcyjne i genetyczne w dwu rodach kur nieśnych. W: Wyniki Oceny Użytkowości Drobiu. Wyd. IZ, Kraków, 32: 91-94.
686. CHOROSZY Bogumiła, CHOROSZY Zenon, TRELA Jan, KOCOŃ Zofia (2004) Wyniki stacjonarnej oceny wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej w zakresie cech mięsnych (seria XI R). W: Wyniki Oceny Wartości Hodowlanej Buhajów. Wyd. IZ, Kraków, 41: 41-56.
687. CHOROSZY Bogumiła, JAGUSIAK Wojciech, ŻARNECKI Andrzej, CZAJA-BOGNER Hanna, CHOROSZY Zenon, TRELA Jan (2004) Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej (sezon ocieleń: kwiecień - wrzesień 2003). W: Wyniki Oceny Wartości Hodowlanej Buhajów. Wyd. IZ, Kraków, 41: 23-31.
688. CZAJA-BOGNER Hanna, JAGUSIAK Wojciech, ŻARNECKI Andrzej, CHOROSZY Bogumiła, TRELA Jan (2004) Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej (sezon ocieleń: kwiecień - wrzesień 2003). W: Wyniki Oceny Wartości Hodowlanej Buhajów. Wyd. IZ, Kraków, 41: 5-13.
689. DZIADEK Krystian, GORNOWICZ Ewa, CZAJA Lidia, KIEŁCZEWSKI Krzysztof (2004) Ocena cech fizycznych i chemicznych jaj spożywczych pochodzących od niosek z różnych towarowych stad nieśnych. W: Wyniki Oceny Użytkowości Drobiu. Wyd. IZ, Kraków, 32: 59-66.
690. ECKERT Robert, SZYNDLER-NĘDZA Magdalena (2004) Ocena przyżyciowa młodych knurów. W: Stan Hodowli i Wyniki Oceny Świń w Roku 2003. Wyd. IZ, Kraków, 22: 31-46.
691. ECKERT Robert, ŻAK Grzegorz (2004) Ocena przyżyciowa loszek. W: Stan Hodowli i Wyniki Oceny Świń w Roku 2003. Wyd. IZ, Kraków, 22: 47-58.
692. GAWĘCKI Witold, KIEŁCZEWSKI Krzysztof, GAWĘCKA Krystyna, SZLINKA Urszula (2004) Ocena wartości użytkowej zestawów rodzicielskich kur mięsnych z różnych hodowli zagranicznych i pochodzących od nich kurcząt brojlerów (XVIII test kur mięsnych). W: Wyniki Oceny Użytkowości Drobiu. Wyd. IZ, Kraków, 32: 3-36.
693. GAWĘCKI Witold, KIEŁCZEWSKI Krzysztof, SZLINKA Urszula (2004) Ocena wartości użytkowej kur ogólnoużytkowych przydatnych w chowie ekstensywnym i półintensywnym (XXX test kur nieśnych na ściółce - stado towarowe). W: Wyniki Oceny Użytkowości Drobiu. Wyd. IZ, Kraków, 32: 37-58.
694. GORNOWICZ Ewa, DZIADEK Krystian, KIEŁCZEWSKI Krzysztof (2004) Ocena cech fizycznych, chemicznych i organoleptycznych mięsa kurcząt brojlerów pochodzących z różnych stad rodzicielskich. W: Wyniki Oceny Użytkowości Drobiu. Wyd. IZ, Kraków, 32: 67-76.
695. JAGUSIAK Wojciech, ŻARNECKI Andrzej, WÓJCIK Piotr, TRELA Jan, CZAJA-BOGNER Hanna (2004) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech pokroju (sezon ocieleń: październik 2003 - marzec 2004). W: Wyniki Oceny Wartości Hodowlanej Buhajów. Wyd. IZ, Kraków, 41: 33-40.
696. JAGUSIAK Wojciech, ŻARNECKI Andrzej, WÓJCIK Piotr, TRELA Jan, CZAJA-BOGNER Hanna (2004) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech pokroju (sezon ocieleń: październik 2003 - marzec 2004). W: Wyniki Oceny Wartości Hodowlanej Buhajów. Wyd. IZ, Kraków, 41: 15-22.
697. KRAWCZYK Józefa, CALIK Jolanta (2004) Problemy zdrowotne w komercyjnych zestawach kur nieśnych utrzymywanych w klatkach i na ściółce. W: Wyniki Oceny Użytkowości Drobiu. Wyd. IZ, Kraków, 32: 99-102.
698. KRAWCZYK Józefa, CYWA-BENKO Katarzyna (2004) Produkcyjność niosek i jakość jaj rodzimych ras kur żywionych różnymi paszami. W: Wyniki Oceny Użytkowości Drobiu. Wyd. IZ, Kraków, 32: 81-90.
699. KRAWCZYK Józefa, WĘŻYK Stanisław (2004) Kształtowanie się produkcyjności kur nieśnych w zależności od paszy pochodzących z różnych wytwórni. W: Wyniki Oceny Użytkowości Drobiu. Wyd. IZ, Kraków, 32: 77-80.
700. MAJEWSKA Anna (2004) Inseminacja bydła w roku 2003. W: Inseminacja bydła. Instr. upowszech. Wyd. IZ, Kraków, 2: 7-32.
701. MAJEWSKA Anna, CZAJA-BOGNER Hanna, LIGĘZA Dorota (2004) Analiza wyników oceny i selekcji buhajów w wychowalniach w roku 2003. W: Wyniki Oceny Wartości Hodowlanej Buhajów. Wyd. IZ, Kraków, 41: 57-103.
702. MUCHA Aurelia, TYRA Mirosław (2004) Inseminacja trzody chlewnej. W: Stan Hodowli i Wyniki Oceny Świń w Roku 2003. Wyd. IZ, Kraków, 22: 75-94.
703. ORZECHOWSKA Barbara, MUCHA Aurelia (2004) Ocena użytkowości rozpłodowej loch. W: Stan Hodowli i Wyniki Oceny Świń w Roku 2003. Wyd. IZ, Kraków, 22: 13-30.
704. POŁTOWICZ Katarzyna, CALIK Jolanta, WĘŻYK Stanisław (2004) Charakterystyka jakości skorupy jaj kur Hy-Line White i Hy-Line Bron w szczycie nieśności. W: Wyniki Oceny Użytkowości Drobiu. Wyd. IZ, Kraków, 32: 95-98.
705. RÓŻYCKI Marian, TYRA Mirosław (2004) Wyniki oceny użytkowości tucznej i rzeźnej świń w stacjach kontroli. W: Stan Hodowli i Wyniki Oceny Świń w Roku 2003. Wyd. IZ, Kraków, 22: 59-74.
706. SZEWCZYK Andrzej, KANIA Stefania, KAWĘCKA Aldona, PARAPONIAK Paweł (2004) Wyniki oceny wartości hodowlanej tryczków i maciorek w roku 2002. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej owiec. Wyd. IZ, Kraków, 21: 3-255.
707. ŻAK Grzegorz, RÓŻYCKI Marian (2004) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP. W: Ocena Wartości Hodowlanej Świń Metodą BLUP. Wyd. IZ, Kraków, 4, 1: 5-139.
708. ŻAK Grzegorz, RÓŻYCKI Marian (2004) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP. W: Ocena Wartości Hodowlanej Świń Metodą BLUP. Wyd. IZ, Kraków, 4, 2: 5-140.
709. ŻAK Grzegorz, RÓŻYCKI Marian (2004) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP. W: Ocena Wartości Hodowlanej Świń Metodą BLUP. Wyd. IZ, Kraków, 4, 2, supl.: 5-125.
710. ŻAK Grzegorz, RÓŻYCKI Marian (2004) Wyniki poubojowego testu świń pochodzących z firm hybrydowych. W: Stan Hodowli i Wyniki Oceny Świń w Roku 2003. Supl. Wyd. IZ, Kraków, 22, supl.: 3-17.
711. ŻARNECKI Andrzej, JAGUSIAK Wojciech, CZAJA-BOGNER Hanna, TRELA Jan (2004) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy czarno-białej i czerwono-białej pod względem cech mlecznych (sezon ocieleń: kwiecień 2003 - wrzesień 2003 r.). W: Ocena wartości hodowlanej buhajów pod względem cech wydajności mlecznej i pokroju. Wyd. IZ, Kraków, 25, 2: 5-79.
712. ŻARNECKI Andrzej, JAGUSIAK Wojciech, CZAJA-BOGNER Hanna, TRELA Jan (2004) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy czarno-białej i czerwono-białej pod względem cech mlecznych (sezon ocieleń: październik 2002 - marzec 2003 r.). W: Ocena wartości hodowlanej buhajów pod względem cech wydajności mlecznej i pokroju. Wyd. IZ, Kraków, 25, 1: 5-75.
713. ŻARNECKI Andrzej, JAGUSIAK Wojciech, WÓJCIK Piotr, TRELA Jan, CZAJA-BOGNER Hanna (2004) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy czarno-białej i czerwono-białej pod względem cech pokroju (sezon ocieleń: październik 2003 - marzec 2004). W: Ocena wartości hodowlanej buhajów pod względem cech wydajności mlecznej i pokroju. Wyd. IZ, Kraków, 25, 2: 81-167.
714. ŻARNECKI Andrzej, JAGUSIAK Wojciech, WÓJCIK Piotr, TRELA Jan, CZAJA-BOGNER Hanna (2004) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy czarno-białej i czerwono-białej pod względem cech pokroju (sezon ocieleń: kwiecień - wrzesień 2003 r.). W: Ocena wartości hodowlanej buhajów pod względem cech wydajności mlecznej i pokroju. Wyd. IZ, Kraków, 25, 1: 77-153.
715. BADOWSKI Jakub (2004) Gęsi w tradycji i obyczajach (Rzym, święty Marcin itp). Pol. Drob., 11: 17-18.
716. BADOWSKI Jakub (2004) Jaja, lęgi i pisklęta gęsie. Ogólnopol. Inf. Drob., 3: 48-52.
717. BADOWSKI Jakub (2004) Lęgi piskląt gęsich. Instr. Upowszech. Wyd. IZ, 9: 1-29.
718. BADOWSKI Jakub (2004) Pisklęta gęsie. Pol. Drob., Supl. Gęsi, 4: 2-6.
719. BIELAŃSKI Paweł (2004) Rynek i perspektywy rozwoju produkcji żywca króliczego w województwie lubuskim. Brosz. ODR Lubniewice, 1-15.
720. BLICHARSKI Tadeusz, ŻAK Grzegorz (2004) Zastosowanie szacowania ilości i procentowej zawartości mięsa. Gosp. Mięsna, 8: 22-25.
721. CHOROSZY Bogumiła, CHOROSZY Zenon, CZAJA-BOGNER Hanna (2004) Rola i udział hodowców w realizacji programu hodowlanego dla bydła rasy simentalskiej. Chów Bydła, 10: 11-13.
722. CYWA-BENKO Katarzyna (2004) Kura w różnych kulturach i cywilizacjach. Cz. I. Fauna i Flora, 6: 2-3.
723. CYWA-BENKO Katarzyna (2004) Kura w różnych kulturach i cywilizacjach. Cz. II. Fauna i Flora, 7: 2-3.
724. CYWA-BENKO Katarzyna (2004) Zielononóżka kuropatwiana - rodzima rasa kur. Różnorodność biologiczna w rolnictwie. Brosz. Wyd. Wigierski Park Narodowy, Pro. Edit, Suwałki, 1-7.
725. CZARNECKI Roman, ŻAK Grzegorz (2004) Doktorat Honoris Causa dla Profesora Mariana Różyckiego. Trz. Chlew., 8/9: 28-30.
726. ECKERT Robert (2004) Dobre perspektywy dla hodowli świń rasy duroc. Trz. Chlew., 1: s. 13.
727. ECKERT Robert (2004) Efekt pracy hodowlanej w warunkach fermy towarowej. Trz. Chlew., 6: 12-15.
728. ECKERT Robert (2004) Inseminacja - pozytywny aspekt w doskonaleniu świń. Trz. Chlew., 8/9: 38-42.
729. ECKERT Robert (2004) Kanada - producent i eksporter wysokiej jakości mięsa wieprzowego. Trz. Chlew., 11: 18-22.
730. ECKERT Robert (2004) Nowa sytuacja na krajowym rynku mięsa wieprzowego wyzwaniem dla producentów. Trz. Chlew., 10: 12-15.
731. ECKERT Robert (2004) Ocena wartości tucznej i rzeźnej świń. Trz. Chlew., 4: 12-16.
732. ECKERT Robert (2004) Organizacja produkcji w fermie liczącej 400 loch z wykorzystaniem satelitarnego stada hodowlanego. Trz. Chlew., 5: 12-16.
733. ECKERT Robert (2004) Poszukiwanie właściwych rozwiązań produkcji loszek remontowych dla grup producentów trzody chlewnej. Trz. Chlew., 7: 21-25.
734. GACEK Leszek (2004) Rasy królików - Czerwony nowozelandzki. Króliki, 4: 11-13.
735. GACEK Leszek (2004) Rasy królików - Kalifornijski. Króliki, 2: 15-16.
736. GACEK Leszek (2004) Rasy królików - Termondzki biały. Króliki, 1: s. 9.
737. GACEK Leszek (2004) Zachowanie królików w warunkach fermowych. Króliki, 1: 10-16.
738. GAWĘCKI Witold (2004) Wyniki oceny wartości użytkowej kur ogólnoużytkowych przydatnych w chowie ekstensywnym i półintensywnym. Pol. Drob., 1: 19-21.
739. KOWALSKA Dorota (2004) Wartość i znaczenie mięsa króliczego w żywieniu człowieka. Początkującym hodowcom królików reksów. Brosz., Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, 1-19.
740. KSIĄŻKIEWICZ Juliusz (2004) Cygnus olor czyli łabędź niemy. Pol. Drob., 7: 37-39.
741. KSIĄŻKIEWICZ Juliusz (2004) Dusky Canada Goose (Branta canadensis occidentalis) - po naszemu bernikla kanadyjska. Pol. Drob., 9: 63-65.
742. KSIĄŻKIEWICZ Juliusz (2004) Gęś sewastopolska, szurpata albo kędzierzawa gęś fiokowana. Pol. Drob., 10: 7-9.
743. KSIĄŻKIEWICZ Juliusz (2004) Gęś suwalska, charakterystyka i wymagania środowiskowo-żywieniowe. Brosz. Wyd. Wigierski Park Narodowy, Pro. Edit, Suwałki, 1-6.
744. KSIĄŻKIEWICZ Juliusz (2004) Gęś Suwalska powinna wrócić na Suwalszczyznę (charakterystyka i potrzeby środowiskowo-żywieniowe). Ogólnopol. Inf. Drob., 3, (150): 85-87.
745. KSIĄŻKIEWICZ Juliusz (2004) Kaczki Cayuga - wspomnienie Indian. Pol. Drob., 5: 7-8.
746. KSIĄŻKIEWICZ Juliusz (2004) Minikaczka - historia powstania i charakterystyka. Pol. Drob., 8: 28-30.
747. KSIĄŻKIEWICZ Juliusz (2004) Polskie kaczki w gospodarstwie ekologicznym. Brosz., Wyd. Społeczny Instytut Ekologiczny, Warszawa, 2, 24-28.
748. KSIĄŻKIEWICZ Juliusz (2004) Rodzime kaczki. Ogólnopol. Inf. Drob., 3, (150): 21-24.
749. MUCHA Aurelia, TYRA Mirosław (2004) Inseminacja trzody chlewnej w roku 2003. Trz. Chlew., 8/9: 48-52.
750. ORZECHOWSKA Barbara, MUCHA Aurelia (2004) Użytkowość rozpłodowa loch ras ojcowskich w roku 2003. Trz. Chlew., 10: 62-65.
751. ORZECHOWSKA Barbara, MUCHA Aurelia (2004) Wartość rozpłodowa loch rasy wielkiej białej polskiej i polskiej białej zwisłouchej w roku 2003. Trz. Chlew., 7: 34-35.
752. RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (2004) Wyniki oceny wartości hodowlanej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trz. Chlew., 1: 48-49.
753. RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (2004) Wyniki oceny wartości hodowlanej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trz. Chlew., 2: 35-36.
754. RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (2004) Wyniki oceny wartości hodowlanej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trz. Chlew., 3: 42-43.
755. RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (2004) Wyniki oceny wartości hodowlanej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trz. Chlew., 4: 40-41.
756. RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (2004) Wyniki oceny wartości hodowlanej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trz. Chlew., 5: 23-24.
757. RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (2004) Wyniki oceny wartości hodowlanej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trz. Chlew., 6: 28-29.
758. RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (2004) Wyniki oceny wartości hodowlanej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trz. Chlew., 7: 27-28.
759. RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (2004) Wyniki oceny wartości hodowlanej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trz. Chlew., 8/9: 46-47.
760. RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (2004) Wyniki oceny wartości hodowlanej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trz. Chlew., 10: 48-49.
761. RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (2004) Wyniki oceny wartości hodowlanej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trz. Chlew., 11: 33-34.
762. RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (2004) Wyniki oceny wartości hodowlanej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trz. Chlew., 12: 27-28.
763. SIKORA Jacek, KARETA Wiesław (2004) Kozy w Polsce, stan obecny, chów i hodowla. Instr. upowszech. Wyd. IZ, 5: 1-24.
764. TOMCZYK-WRONA Iwona (2004) Konie huculskie - charakterystyka rasy. Koński Targ, 9: 30-31.
765. TOMCZYK-WRONA Iwona (2004) Konie huculskie - historia rasy. Koński Targ, 8: 36-37.
766. TOMCZYK-WRONA Iwona (2004) Konie huculskie - linie genealogiczne. Koński Targ, 10: 34-35.
767. TOMCZYK-WRONA Iwona (2004) Konie huculskie - program ochrony zasobów genetycznych. Koński Targ, 11: 30-31.
768. TOMCZYK-WRONA Iwona (2004) Konkurs powożenia zaprzęgami parokonnymi. Koński Targ, 12: s. 5.
769. TOMCZYK-WRONA Iwona (2004) Koń Przewalskiego. Koński Targ, 7: 32-33.
770. TOMCZYK-WRONA Iwona (2004) Ochrona zasobów genetycznych koni. Koński Targ, 9: 8-9.
771. TOMCZYK-WRONA Iwona (2004) Pożegnanie wakacji z koniem huculskim. Koński Targ, 10: 16-17.
772. WĘŻYK Stanisław (2004) Genetyczne doskonalenie jakości mięsa kurcząt brojlerów. Pol. Drob., 11: 9-12.
773. WĘŻYK Stanisław (2004) Gęś - ptak ciągle mało znany i niedoceniany. Pol. Drob., Supl. Gęsi, 4: 7-11.
774. WĘŻYK Stanisław, CYWA-BENKO Katarzyna (2004) Zachowawcze rasy drobiu - hobby czy konieczność? Pol. Drob., 12: 17-21.
775. WÓJCIK Piotr (2004) Ekonomia wymienia. Hoduj z głową, 3: 24-27.
776. WÓJCIK Piotr (2004) Hodowla w zaścianku? Hoduj z głową, 1: 17-18.
777. WÓJCIK Piotr (2004) Międzynarodowa Wystawa Zwierząt, Bruksela, 9-15.02.2004. Wiad. Zoot. IZ, 1: s. 61-63.
778. WÓJCIK Piotr (2004) Nowa ocena wymienia. Hoduj z głową, 6: s. 32.
779. ZAJĄC Jan (2004) Błędy amatorów. Farmer, 1: s. 10.
780. ZAJĄC Jan (2004) Duże, średnie i małe. Króliki, 2: 16-19.3: 29-34.
781. ZAJĄC Jan (2004) Ocena, selekcja i dobór królików. Króliki.
782. ZAJĄC Jan, NOGAJ Jan (2004) Wykorzystanie samców ras dużych w krzyżowaniu towarowym królików. Instr. wdroż. Wyd. IZ, 1: 1-7.
783. ŻAK Grzegorz (2004) Hodowla Państwa Ewy i Janusza Linków z Szadku. Trz. Chlew., 4: 78-80.
784. ŻAK Grzegorz (2004) Unia Europejska coraz bliżej - opinie i komentarzy ciąg dalszy ... Trz. Chlew., 3: 61-62.
785. ŻAK Grzegorz (2004) Z wizytą w gospodarstwie Państwa Teresy i Jana Deków. Trz. Chlew., 6: 82-85.
786. ŻAK Grzegorz, BLICHARSKI Tadeusz (2004) Możliwości szacowania ilości i procentowej zawartości mięsa w szynkach i polędwicach wieprzowych w zakładach mięsnych. Trz. Chlew., 4: 46-51.
787. ŻAK Grzegorz, SZYNDLER-NĘDZA Magdalena (2004) Ocena knurów i loszek w fermach hodowlanych w roku 2003 - rasy mateczne. Trz. Chlew., 8/9: 53-58.
788. ŻAK Grzegorz, SZYNDLER-NĘDZA Magdalena (2004) Przyżyciowa ocena knurów i loszek w fermach hodowlanych w roku 2003 - rasy ojcowskie. Trz. Chlew., 10: 55-59.

INSTRUKCJE WDROŻENIOWE I UPOWSZECHNIENIOWE

789. ZAJĄC Jan, NOGAJ Jan (2004) Wykorzystanie samców ras dużych w krzyżowaniu towarowym królików. Instrukcja wdrożeniowa Nr 1/2004 ISBN -83-60127-00-X., ss. 9.