Spis publikacji

Spis publikacji (2005)

Genetyka i hodowla zwierząt gospodarskich

PRACE ORYGINALNE

1. CZAJA Lidia, DZIADEK Krystian, GORNOWICZ Ewa (2005) Quality of table eggs as influenced by laying hen origin. Ann. Anim. Sci., Vol. 5 No 1, 41 - 52.
2. KAMYCZEK Marian, MAĆKOWSKI Mariusz, SZYMONIAK Krzysztof, SZYDŁOWSKI M. (2005) Missense mutations in exon 4 of the porcine LEPR gene encoding extracellular domain and their association with fatness traits. Animal genetics, 36, 135 - 137.
3. GORNOWICZ Ewa, ZIOMKO Irena, KARAMON Jacek, CENCEK Tomasz, SKORACKI ALEKSANDER, ASHASH Udi (2005) Prevvention of boiler chicken cocidiosis using the inactivated subunit vaccine CoxAbic. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy 49, 299 - 302.
4. ŻUKOWSKI Kazimierz, WĘGLARZY Karol (2005) Wpływ duńskiego bydła czerwonego na użytkowość mleczną polskiego bydła czerwonego. Wiadomości Zootechniczne nr 2 (245), 107-113.
5. KRASZEWSKI Juliusz, WĘGLARZY Karol (2005) Zapotrzebowanie krów podczas laktacji na wodę pitną. Rocz. Nauk. Zoot., T. 32, z.2, 77-89.
6. LIGASZEWSKI Maciej, ŁYSAK Andrzej, WĘGLARZY Karol (2005) Porównanie tempa wzrostu i kondycji ciała wylęgu ślimaków jadalnych: Helix aspersa i winniczka (Heilx pomatia). Rocz. Nauk. Zoot., T. 32, z.2, 47-54.
7. NOWOSAD Bogusław, SKALSKA Marta, MOLENDA Krzysztof, KORNAŚ Sławomir (2005) porównanie zarażeniapasożytami przewodu pokarmowego owiec różnych ras. Cz.I Owce-matki. Rocz. Nauk. Zoot. Supl. z.22, 295-289.
8. NOWOSAD Bogusław, SKALSKA Marta, MOLENDA Krzysztof, WĘGLARZY Karol, KORNAŚ Sławomir (2005) Porównanie zarażenia pasożytami przewodu pokarmowego owiec różnych ras. Cz.II Jagnięta. Rocz. Nauk. Zoot. Supl. z.22, 299-302.
9. ECKERT Robert, ORZECHOWSKA Barbara, MROCZKO Leszek (2005) Zależności między wartością rzeźną knurów utrzymywanych w stacjach unasieniania a wartością rzeźną ich potomstwa pochodzącego z ferm produkcyjnych. Rocz. Nauk. Zoot., T. 32, z.1, 27-33.
10. RYCHLIK Tadeusz, DUNIEC Marian (2005) Fenogrupy układu grupowego S u bydła. Rocz. Nauk. Zoot., T. 32, z.2, 5-10.
11. CHOROSZY Bogumiła, CHOROSZY Zenon (2005) Growth and milk performance of firs-calving cows sired by Polish, German and Austrian bulls. Scientific Messenger of Lviv Ntional Academy of Veterinary Medicine named after S.Z. Gzhytskyj.,7(nr 2) Cz.4, 76-82.
12. CHOROSZY Bogumiła, CHOROSZY Zenon (2005) Milk performance of simental cows withregard to some functional traits. Scientific Messenger of Lviv Ntional Academy of Veterinary Medicine named after S.Z. Gzhytskyj.,7(nr 2) Cz.4, 71-76.
13. CHOROSZY Bogumiła, CHOROSZY Zenon (2005) Wybrane czynniki charakteryzujące użytkowość mleczną krów simentalskich. Rocz. Nauk. Zoot. Supl. z.22, 503-509.
14. MAJEWSKA Anna, WÓJCIK Piotr (2005) Effect of sire selection on the age AT firs calving and subsequent milk yield of Black and White first calving cows in large herds. Scientific Messenger of Lviv Ntional Academy of Veterinary Medicine named after S.Z. Gzhytskyj.,7(nr 2) Cz.4.
15. WÓJCIK Piotr, MAJEWSKA Anna (2005) Using rump conformation assessment for selection of selection of dairy cattle. Scientific Messenger of Lviv Ntional Academy of Veterinary Medicine named after S.Z. Gzhytskyj.,7(nr 2) Cz.4, 250-256.
16. WÓJCIK Piotr, TRELA Jan, MAJEWSKA Anna (2005) Zmiany eksterieru bydła czerwono-białego na terenie DolnegoŚląska i Opolszczyzny. Rocz. Nauk. Zoot. Supl. z.22, 645-651.
17. MAJEWSKA Anna, WÓJCIK Piotr (2005) Wykorzystanie wpływu matecznego w selekcji bydła mlecznego. Rocz. Nauk. Zoot. Supl. z.22, 561-564.
18. ZAJĄC-MAZUR Magdalena (2005) Zależności pomiędzy wydajnością mleka a oceną punktową wymienia u bydła czerwono-bialego w różnym udziale krwi rasy HF. Rocz. Nauk. Zoot. Supl. z.22, 651-655.
19. ZAJĄC-MAZUR Magdalena (2005) Relationship between body capacity and milk yield of Red and White firs calvers with different Holstein-Friesian percentages."Innovation in the development of modern agrarian produktion"- devoted to the 100 th anniversary of D. Vasylenko. 20-21.10.2005 r. Scientific Messenger of Lviv Ntional Academy of Veterinary Medicine named after S.Z. Gzhytskyj.T.nr 3 (26) Cz.3.
20. SZYNDLER-NĘDZA Magdalena, RÓŻYCKI Marian (2005) Opracowanie równań regresji do przyżyciowego szacowania procentowej zawartości mięsa w tuszy knurów. Rocz. Nauk. Zoot., T. 32, z.1, 51-60.
21. MUCHA Aurelia, RÓŻYCKI Marian (2005) Standaryzacja cech określających mięsność tusz w ocenie przyżyciowej świń. Rocz. Nauk. Zoot., T. 32, z.1, 45-50.
22. MUCHA Aurelia, RÓŻYCKI Marian (2005) Równania regresji do standartzacji przyrostów dziennych i procentowej zawartości mięsa w tuszy w ocenie przyżyciowej świń. Rocz. Nauk. Zoot., T. 32, z.2, 11-18.
23. MUCHA Aurelia, ORZECHOWSKA Barbara (2005) Effect of growth rate on proportions of primal cuts in pig carcasses."Current Problems of Breeding, Health, Growth and Produktion of pigs". Scientific Pedagogical Publishing, Ceske Budejovice., 389-391.
24. ORZECHOWSKA Barbara, MUCHA Aurelia (2005) Value of reproductive traits in breeding herd sows in Poland. Scientific Messenger of Lviv Ntional Academy of Veterinary Medicine named after S.Z. Gzhytskyj.T.nr 7(2), z.4, 177-181.
25. SZYNDLER-NĘDZA Magdalena, MUCHA Aurelia (2005) Correlation between intravital and post-slaughter measurments of bacfat and muscle thickness in similar locations in bodies of boars and gilts. Scientific Messenger of Lviv Ntional Academy of Veterinary Medicine named after S.Z. Gzhytskyj.T.nr 7(2), z.4, 223-228.
26. MUCHA Aurelia, SZYNDLER-NĘDZA Magdalena (2005) Effect of growth rate on fattening and slaughter traits measured on live pigs. Scientific Messenger of Lviv Ntional Academy of Veterinary Medicine named after S.Z. Gzhytskyj.T.nr 7(3), z.3, 189-192.
27. ŻAK Grzegorz, SALA Katarzyna, ZĄBEK Małgorzata (2005) Effect of HAL genotype on pig carcas meat content. Scientific Messenger of Lviv Ntional Academy of Veterinary Medicine named after S.Z. Gzhytskyj.T.nr 7,3(26), z.3, 240-243.
28. TYRA Mirosław, ORZECHOWSKA Barbara, ŻAK Grzegorz (2005) Comparing the usefulness of Piglog 105 and Aloka SDD 500 devices for measurements of live pigs. Scientific Messenger of Lviv Ntional Academy of Veterinary Medicine named after S.Z. Gzhytskyj.T.nr 7(2), z.4, 229-235.
29. NOSAL Paweł, ECKERT Robert (2005) Pasożyty przewodu pokarmowego świń w zależności odwieku i warunków produkcyjnych. Med. Wet. 61(4), 435-437.
30. ECKERT Robert (2005) Poprawa mięsności świń w wyniku stosowania w fermach towarowych knurów charakteryzujących się wysoką wartością rzeźną. Rocz. Nauk. Zoot., T. 32, z.1, 19-25.
31. ORZECHOWSKA Barbara (2005) Predicted progress in improvement of carcass muscling and cuts with indirect selection based on backfat thickness and loin eye area. Ann. Anim. Sci., Vol. 5 No 1, 21-28.
32. TUZ Ryszard, KOCZANOWSKI Józef, MIGDAŁ Władysław, ORZECHOWSKA Barbara (2005) Relationship between the weight and size of baar testicks and the backfat androstenome level. Ann. Anim. Sci., Suppl. No 1, 71-74.
33. TYRA Mirosław, ORZECHOWSKA Barbara, ŻAK Grzegorz (2005) Relationship between ultrasonic and dissection measurements of backfat thickness and m. longissimus dorsi of pigs PIGLOG 105 and ALOKA SSD 500 Devices. Ann. Anim. Sci.Pap.Rep., Vol. 5 No 2, 279-286.
34. ORZECHOWSKA Barbara, TYRA Mirosław, KOCZANOWSKI Józef (2005) Związek genotypów loci GPI-PGD na kształtowanie się cech tucznych i rzeźnych świń. Rocz. Nauk. Zoot. Supl. z.22, 339-344.
35. KOCZANOWSKI Józef, MIGDAŁ Władysław, KLOCEK Czesław, ORZECHOWSKA Barbara, TUZ Ryszard, STAWARZ Marcin (2005) Zmiany masy ciała loch podczas trzech kolejnych cyklów reprodukcyjnych w zależności od stopnia otłuszczenia przy pierwszym pokryciu. Rocz. Nauk. Zoot. Supl. z.22, 167-170.
36. TUZ Ryszard, ROK Krzysztof, KOCZANOWSKI Józef, ORZECHOWSKA Barbara (2005) Cechy nasienia knórów w zależności od wieku. Rocz. Nauk. Zoot. Supl. z.22, 447-450.
37. KOCZANOWSKI Józef, ORZECHOWSKA Barbara, MIGDAŁ Władysław (2005) Fatty acid profile in backfat of purebred (Polish Landrace, Polish Large White) and crossbred (Polish Landrace x Polish Large White) fatteners as effect of the fat type alternation in feed during the final fattening period. Ann. Anim. Sci., Suppl. No 1, 31-34.
38. KOCZANOWSKI Józef, ORZECHWSKA Barbara, NOWICKI Jacek, MIGDAŁ Władysław, KLOCEK Czesław (2005) The effect of fat type alternation in feed during the find fattening period on the fatty acid profile in backfet. Rocz. Nauk. Zoot., T. 32.
39. REJDUCH Barbara, RÓŻYCKI Marian, KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna (2005) Characteristic of selected genes controlling meat quality in pigs. J. Anim. Feed Sci., Vol.14, No 2, 41-53.
40. PAKULSKI Tadeusz, BORYS Bronisław, PAKULSKA Elżbieta (2005) Obserwacje produkcyjności mlecznej mieszańców merynosa polskiego z udziałem 75% rasy wschodniofryzyjskiej. Roczniki Naukowe Zootechniki, 32 2:19-31.
41. CALIK Jolanta (2005) Reakcja kur nieśnych Rhode Island White na zastosowaną metodę selekcji w ciągu 10 pokoleń. Rocz. Nauk Zoot., Supl. 22; 75-78..
42. JASZCZAK Kazimierz, KSIĄŻKIEWICZ Juliusz, PARADA Rafał, SACHARCZUK Marian (2005) Cytogenetic study of embryos from ducks maintained in conservative flock. J. Anim. Feed Sci., 14, 571-575..
43. KAWĘCKA Aldona, PARAPONIAK Paweł (2005) Characteristics of milk performance of alpine breeds of sheep and their crosses with Polish Mountain Sheep. Ann. Anim. Sci., 5, 2: 287-296..
44. KAWĘCKA Aldona (2005) Economic efficiency of raisin sheep for milk. Scientific messenger of Lviv National Academy of Veterinary named after S.Z. Gzhytskyj, 7, 2, 253-256..
45. PARAPONIAK Paweł, KAWĘCKA Aldona (2005) Evaluation of the carcass quality and slaughter value of crossbred rams with various percentages of alpine breeds. Ann. Anim. Sci., 5, 2: 297-306.
46. MAJEWSKA Anna, WÓJCIK Piotr (2005) Effect of sire selection on the age at first calving and subsequent milk yield of black and white first calving cows in large herds. Scientific Messenger of Lviv National Academy of Veterinary Medicine, t. 7, no 2, str. 151 - 161.
47. WÓJCIK Piotr, MAJEWSKA Anna (2005) Using rump conformation assessment for selection of dairy cattle. Scientific Messenger of Lviv National Academy of Veterinary Medicine, t. 7, no 2, str. 250 - 256.
48. Wójcik Piotr, Trela Jan, Majewska Anna (2005) Zmiany eksterieru bydła czerwono-białego na terenie Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Roczniki Naukowe Zootechniki, Suplement z. 22, 2005, str. 645 - 649.
49. MAJEWSKA Anna, WÓJCIK Piotr (2005) Wykorzystanie wpływu matczynego w selekcji bydła mlecznego. Roczniki Naukowe Zootechniki, Suplement z. 22, 2005, str. 561 - 564.
50. POŁTOWICZ Katarzyna, WOJTYSIAK Dorota, PAŚCIAK Piotr, WĘŻYK Stanisław, ŽIVKOVIĆ Bronislaw (2005) Histochemical characteristic of Biceps femoris of Rhode Island Red and Greenleg Partridge hens. Biotehnology in Animimal Husbandry., 21(1-2): 73-78.
51. POŁTOWICZ Katarzyna, WĘŻYK Stanisław (2005) Wpływ dodatku nasion lnu w mieszankach dla kur niśnych na jakość jaj spożywczych. Rocz. Nauk. Zoot., Supl. z. 22: 383-386.
52. POŁTOWICZ Katarzyna, CALIK Jolanta, CYWA-BENKO Katarzyna (2005) Effect of dietary crude protein level on meat quality of Rhode Island Red cockerels under different management systems. Sci. Messenger of Lviv National Academy of Veterinary Medicine., 7 (2); 203-208..

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

53. KNAPIK Jan (2005) Ocena wartości hodowlanej w stacjach oceny tryków. AR Kraków, I Bot.PAN w Krakowie nr ISBN 83-89648-34-2.
54. KULISIEWICZ Józef, REKIEL Anna, BATORSKA Marta, MROCZKO Leszek, WIĘCEK Justyna (2005) Chów i hodowla trzody chlewnej. Wydawnictwo SGGW. Warzawa, 147.
55. MARTYNIUK Elżbieta, NOWICKI Wojciech, KICZYŃSKA Alicja, CISZEWSKA Beata, OWCZARZ Katarzyna, BISTUŁA-PRÓSZYŃSKI Grzegorz, WIONIEWSKI Rajmund, PERZANOWSKA Joanna, MRÓZ WOJCIECH, SOLARZ Wojciech, PODYMA Wiesław, FU-DOSTATNY Denise, NOWOSIELSKA Dorota, MIREK Zbigniew, RYKOWSKI Kazimierz, LENART Witold, NOWICKA Barbara, KALINOWSKA Anna, SKÓRA Krzysztof (2005) III Krajowy Raport z wdrażania Konwencji o Różnorodności Biologicznej. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Warszawa, 2005. ISBN 83-85-908-88-9, 11-160.
56. KSIĄŻKIEWICZ Juliusz (2005) Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt (rocznik 2004). Instytut Zootechniki w Krakowie, Dział Ochrony Zasobów Genetycznych Zwierząt, Rozdzia? 3 i 4: 57-148..

PRACE PRZEGLĄDOWE

57. WALCZYŃSKI Sławomir (2005) Technologiczne dodatki paszowe w świetle przepisów wspólnotowych. Pasze Przemysłowe 14 (1), 3 - 5.
58. REJDUCH Barbara, RÓŻYCKI Marian, KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna (2005) Charakteristic of selected genes controlling meat quality in pigs. A. review.J.Anim.Feed. Sci. 14, 41-51.
59. ECKERT Robert (2005) Rola człowieka i metod hodowlanych w kształtowaniu się poziomu dobrostanu. Mon."Warunki utrzymania trzody chlewnej - dobrostan zwierząt. Wyd. IZ nr ISBN 83-60127-36-0, 78-83.
60. KSIĄŻKIEWICZ Juliusz (2005) Gęsi Sewastopolskie - charakterystyka rasy w aspekcie przydatności do chowu amatorskiego. Wiadomości Zootechniczne, XLIII, 3, 52-56..
61. KSIĄŻKIEWICZ Juliusz (2005) Kaczki Khaki Campbell - historia powstawania, charakterystyka i użytkowość. Wiadomości Zootechniczne, R. XLIII, 1: 47-52..
62. KSIĄŻKIEWICZ Juliusz (2005) Biegusy Indyjskie - rasa kaczek nieśnych. Wiadomości Zootechniczne, R XLIII, 3, 48-51..
63. STOPYRA Ryszard, KOWOL Piotr, MAJEWSKA Anna (2005) Perspektywy rozwoju hodowli bydła rasy polskiej czerwonej z uwzględnieniem krów objętych programem ochrony zasobów genetycznych. Wiadomości Zootechniczne, R. XLIII, z 2, str. 137 - 143.
64. WÓJCIK Piotr, TRELA Jan (2005) Ocena pokroju bydła rasy polskiej czerwonej na tle innych ras mlecznych. Wiadomości Zootech., R XLIII, 2, str. 79-81.
65. TRELA Jan, ŻUKOWSKI Kazimierz (2005) Wybrane zagadnienia z prac badawczych prowadzonych przez Instytut Zootechniki nad bydłem polskim czerwonym. Wiadomości Zootech., R XLIII, 2, str. 40-44.
66. Kazimierz ŻUKOWSKI, Jan TRELA (2005) Zmiany w populacji bydła rasy polskiej czerwonej na przestrzeni lat. Wiadomości Zootech., R XLIII, 2, str. 36-40.
67. TRELA Jan, ŻUKOWSKI Kazimierz, STASZCZAK Stanisław, Szczęśniak-Fabiańczyk Barbara, CZECH Krzysztof (2005) Rezerwa genetyczna polskiej czerwonej w postaci zamrożonych zarodków i nasienia. Wiadomości Zootechniczne, RXLIII,2, str 131-136.
68. SŁOTA Ewa, DANIELAK-CZECH Barbara, DUNIEC Marian, KOŚCIELNY Mariusz, KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna, RADKO Anna, REJDUCH Barbara, RYCHLIK Tadeusz, TRELA Jan (2005) Monitoring genetyczny bydła rasy polskiej czerwonej. Wiadomości Zootech., RXLIII, 2, str 55-63..

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

69. DROŻDŻ Andrzej, GÓRA-DROŻDŻ Ewa (2005) The importance of food ecological food produktion for sustainable development of mountain areas in Poland. Międzynarodowa Konferencja "Środowisko i rolnictwo ekologiczne, ochrona środowiska i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich" Mistelbach 14-17 czerwca 2005 r., Austria. Prace z zakresu nauk rolniczych, Tom 99 - Supl.: 111-117.
70. DROŻDŻ Andrzej, GÓRA-DROŻDŻ Ewa (2005) The national agri-enviromental programe - hope for positive changes in the Polish countryside. Międzynarodowa Konferencja "Środowisko i rolnictwo ekologiczne, ochrona środowiska i zrównoważony rozwój obszarów wiejskich" Mistelbach 14 - 17 czerwca 2005 r., Austria. Prace z zakresu nauk rolniczych, Tom 99 - Supl.: 118 - 133.
71. KAMYCZEK Marian, CZARNECKI Roman, RÓŻYCKI MARIAN, PIERTUSZKA Arkadiusz, DELIKATOR Barbara (2005) The growth rate of the piglets from primiparous and multiparous litters with equalized pre-and postnatal effect of maternal environment condicions related to litter size. Book of Abstracts of the 50 -th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, Upssala 5-8.06.2005, nr 11, 225.
72. MATYKA Stanisław, SZMIGIELSKI Marek, MASŁOWSKI Andrzej (2005) "Zastosowanie wskaźnika purpury bromokrezolowej (BCPI) do oceny aktywności anty trypsynowej autoklawowanych nasion lędzwianu siewnego". Jubileuszowa Miedzynarodowa Konferencja Naukowa XXXV Lat Wydziału Inżynierii Produkcji A R w Lublinie, 12-13 maja 2005 r. Materiały konferencyjne z doniesieniami. Wyd. książkowe ISBN 83-922409-0-1, 256-257.
73. WĘGLARZY Karol, ŁYSAK Andrzej (2005) Aspekty intensyfikacyjne w historii rybactwa stawowego w Polsce. Konf. Nauk. Bielsko-Biała 24.11.2005 r. Mareialy Konferencyjne, 5- 13.
74. WĘGLARZY Karol, KLĘCZEK Czesława, SKRZYŻALA Irena (2005) Influence of joint grazing by sheep and goats on the quality of pasture lands, yield of animals and their behavior. Międzynar.Konf.nt: "Ecological and economic aspects in utilization of agriculrural disadvantageous areas by breeding of small ruminants" Słowacja, Vratna Dolina 18-20.10.2005. Mareialy Konferencyjne, 42-48.
75. RYCHLIK Tadeusz (2005) Kontrola wiarygodności rodowodów dydła w oparciu o markery genetyczne klasy I. Konf. Nauk. pt.: "Markery genetyczne klasy I I II w praktyce hodowlanej".Balice, 19.10.2005 r. Mareialy Konferencyjne, 10-21.
76. ŻYGA Agata, RADKO Anna, SŁOTA Ewa, WŁOŚCIAŃSKI Wojciech (2005) Analisys of conservation of microsatellite sequences in bovidae and cervidae. III Międzynar. Konf. pt.:"Biotechnology: state of the art and prospekts of development" Moskwa, 14-18.03.2005 r. Mareialy Konferencyjne, 249.
77. WRZESKA Maria, ŻYGA Agata, REJDUCH Barbara (2005) Analysis of IGF2 gene expression in different porcine tissues. III Międzynar. Konf. pt:"Biotechnology: state of the art and prospects of development". Moskwa, 14-18.03.2005 r. Mareialy Konferencyjne 2, 240.
78. KACZOR Urszula, WOŹNIAK Małgorzata, RYCHLIK Tadeusz (2005) Bsp 143I polimorfizm w 3 egzonie owczego genu aromatazy CYP 19. Kom. Nauk LXX Zjazd PTZ., Wrocław, 20-22.09.2005 r. Mareialy Konferencyjne I, 117.
79. MUCHA Aurelia, RÓŻYCKI Marian (2005) Zależności pomiędzy procentową zawartością mięsa w tuszy a umięśnieniem wyrębów u mieszańców linii 990 x pietrain. LXX Zjazd PTZ, Wrocław. Komunikaty Naukowe, 90.
80. BLICHARSKI Tadeusz, ŻAK Grzegorz, ECKERT Robert (2005) Effect of backfat layers in pigs on accuracy of its measurement with ULTRA-FOM 100 ultrasound device. Międzynar. Konf. pt.:"Current problems of breeding, health and produktion of pigs". Czeskie Budziejowice 9-10.02.2005 r. Czech Academy of Agric. Sci..
81. ORZECHOWSKA Barbara, TYRA Mirosław (2005) Correlation coefficients between produktive of Polish Large White, Duroc and Pietrain gilts. Sessions EAAP anual meeting in Upsala, Sweden, 5-8 June 2005. Book No 9, 237.
82. TYRA Mirosław, ORZECHOWSKA Barbara (2005) Relationships between ultrasound measurements of the m. longissimus dorsi in pigs using PIGLOG 105 and ALOKA SDD 500 devices. Sessions EAAP anual meeting in Upsala, Sweden, 5-8 June 2005. Book No 9, 242.
83. BIELAŃSKI Paweł, PIÓRKOWSKA Małgorzata, ZOŃ Andrzej (2005) Effect of mink crossing on production parameters. Scientific Messenger of Lviv National Academy of Veterinary Medicine, t. 7, no 3 (26), 121-126.
84. BIELAŃSKI Paweł (2005) Ochrona zasobów genetycznych zwierząt futerkowych w Polsce. Zjazd Katedr Jednoimiennych Genetyki Warszawa 1-3.IX.2005. Mat. konf., 15.
85. BIELAŃSKI Paweł, PIÓRKOWSKA Małgorzata, ZOŃ Andrzej (2005) Wpływ genotypu norek na wybrane wskaźniki użytkowości rozpłodowej i jakości okrywy włosowej. zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Wrocław, 19-20.IX.2005. Materiały konferencyjne, 180.
86. MARTYNIUK Elżbieta, KUKOVICS S., KUME K., DIMOV D., GYARMATHY E., DUBRAVSKA J., STOJANOVIC S., KOMPAN D., MATLOVA V., PADEANUI (2005) Specialised small ruminant produkts and genetic resources in the Midlle and Eastern European cuntries.Proceeding of the 56th Annual Meeting of the EAAP, Sweden, Uppsala,5-8.06.2005. Book of Abstracts No 11, 115.
87. BIELIŃSKA Halina, BADOWSKI Jakub, ROSIŃSKI Andrzej, WĘŻYK Stanisław (2005) Genetic improvement of white KOLUDA(r) geese. Proceedings of the 3rd Waterfowl Conference, November 3-6, 2005 Guangzhou, China, p. 219-224.
88. BIELIŃSKA Halina, BACOWSKI Jakub, ROSIŃSKI Andrzej, WĘŻYK Stanisław (2005) Genetic improvement of White Koluda(r) geese'. III World Woterfowl Conference 3-5 listopad 2005 Gunagzhou - Chiny, Mat. Konf.;, 219- 224..
89. CALIK Jolanta (2005) Analysis of time trends in productive and genetic parameters of Rhode Island Red laying hens. Słowacja - Nitra 12-14 September 2005, ISBN 80-8069-576-8;, cz. 4; 10-13..
90. CALIK Jolanta (2005) Dokumentacja hodowlana obowiązująca w zachowawczej hodowli drobiu. Mat. Konf. Zjazd Katedr Jednoimiennych. Warszawa 1-3.09.2005;, 17..
91. KRAWCZYK Józefa, WĘŻYK Stanisław (2005) Effect of reciprocal crossing of conservation breeds on productivity of hybrids. Mat. Konf. XVII Międz. Symp. Drob. PO WPSA, 6-8 wrzesień, 2005, Kiekrz k.Poznania, 75-76.
92. MAJEWSKA Anna, WÓJCIK Piotr (2005) Stan aktualny w ocenie i selekcji młodych buhajów. Mat. Konf. XIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła 2005, str. 87 - 89.
93. SIKORA Jacek (2005) Aktualny stan pogłowia owiec objętych programem ochrony zasobów genetycznych. Mat. Konf. Zjazd Katedr Jednoimiennych Genetyki. Warszawa 1-3.09 2005., s. 40..
94. WĘŻYK Stanisław, CYWA-BENKO Katarzyna, POLTOWICZ Katarzyna (2005) Nutzung heimlichen Huehnerrassen zur Produktion von Eiern und Gefluegelfleisch'. Referat plenarny na konferencji międzynarodowej. Posiedzenie Grupy Roboczej w ramach 'Transnationales Netzwerk Ekologische Tierzucht'. 13-15 kwiecień 2005 Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Jastrzębiec k. W-wy. Stacja Badawcza PAN, Popielno Mat. Konf., 8..
95. KSIĄŻKIEWICZ Juliusz (2005) Badania nad stadami zachowawczymi drobiu wodnego. Zjazd Katedr Jednoimiennych. Katedra Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt SGGW w Warszawie, 1-3 września 2005r., Streszczenia: str. 30..
96. TOMCZYK-WRONA Iwona (2005) Konie huculskie - historia powstawania rasy. Hodowla zachowawcza koni huculskich., 3-12. RS DRUK..
97. TOMCZYK-WRONA Iwona (2005) Tworzenie linii genealogicznych w hodowli koni huculskich. Hodowla zachowawcza koni huculskich., 13-16. RS DRUK..
98. TOMCZYK-WRONA Iwona (2005) Ochrona zasobów genetycznych zwierząt. Hodowla zachowawcza koni huculskich., 17-19. RS DRUK..
99. TOMCZYK-WRONA Iwona (2005) Program ochrony zasobów genetycznych koni huculskich. Hodowla zachowawcza koni huculskich., 20-21. RS DRUK..
100. TOMCZYK-WRONA Iwona (2005) Charakterystyka koni rasy huculskiej. Hodowla zachowawcza koni huculskich., 22-23. RS DRUK..
101. TOMCZYK-WRONA Iwona (2005) Ochrona lokalnych ras koni. Hodowla zachowawcza koni huculskich., 24-25. RS DRUK..
102. TRELA Jan, WÓJCIK Piotr, JANUSZEWSKI Roman (2005) Ocena typu i budowy pierwiastek ras mlecznych w Polsce. Mat Konf. XIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, str. 83-86.
103. PAŚCIAK Piotr, MIGDAŁ Władysław, WOJTYSIAK Dorota, POŁTOWICZ Katarzyna, PIESZKA Marek (2005) The effect of sire genotype on the histochemical profile of the M. longissimus dorsi of pigs slaughtered at a heavy weight and its relationshipwith meat colour. Proceedings of the British Society of Animal Science. British Society of Animal Science Annual Conference. York., 4-6..

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE, WYKŁADY NA SZKOLENIA, SEMINARIA

104. SZMIGIELSKI Marek, MATYKA Stanisław (2005) "Test do oceny skuteczności obróbki termicznej nasion fasoli" XXXVI Sesja Naukowa Komitetu Nauk o Żywności PAN "Technologia i Biotechnologia Żywności" Szczecin 13-14.09.2005 r. Streszczenia referatów i doniesień, 222.
105. GEBALA Grażyna, RYNKIEWICZ Małgorzata, RUBAJ Jolanta, MATYKA Stanisław (2005) "Walidacja metod HPLC oznaczania witamin A i E w premiksach i mieszankach paszowych" XXI Konf. Naukowo-Techniczna nt. "Kontrola jakości środków żywienia zwierząt". Puławy 01-02.12.2005 r. Mareialy Konferencyjne, 39.
106. CHOROSZY Bogumiła, Beneš Edgar, CHOROSZY Zenon (2005) Characteristic of the Polish population of simental cattle. Polish Simental Breeders Association, National Research Institute of Animal Production. 26 Kongress of the European Simental Federation, Vienna. Mareialy Konferencyjne, 1-5.
107. MAJEWSKA Anna, WÓJCIK Piotr (2005) Stan aktualny w ocenie i selekcji młodych buhajów.XIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła. Mareialy Konferencyjne, 87-896.
108. TRELA Jan, WÓJCIK Piotr, JANUSZEWSKI Roman (2005) Ocena typu i budowy pierwiastek ras mlecznych w Polsce.XIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła. Mareialy Konferencyjne, 83-86.
109. ZAJĄC-MAZUR Magdalena, WÓJCIK Piotr (2005) Charakterystyka buhajów-ojców pierwiastek rasy czerwono-białej pierwszy raz wycielonych w latach 1996-2000.LXX Zjazd PTZ, Warszawa. Mareialy Konferencyjne, 57.
110. RÓŻYCKI Marian (2005) Metody doskonalenia wartości genetycznej świń pod względem cech rozpłodowych.Konf. Pawłowice, 24.03.2005. Mareialy Konferencyjne I.
111. RÓŻYCKI Marian (2005) Możlwości doskonalenia krajowego pogłowia świń pod względem ilości i jakości uzyskanego miesa.LXX Zjazd PTZ "Przyszłość nauki i edukacji zootechnicznej". Wrocław, 20-21.09.2005. Komunikaty Naukowe.
112. RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (2005) Kierunki rozwoju metod oceny wartości hodowlanej świń. 13 Konf. Polsko-Niemiecka, Jastrzębiec,3-4.10.2005. Mareialy Konferencyjne.
113. RÓŻYCKI Marian (2005) Znaczenie wartości hodowlanej w uzyskaniu postępu genetycznego.Ref. Spotkanie hodowców i producentów trzody chlewnej.Rossocha, 22.11.2005. .
114. RÓŻYCKI Marian (2005) Przedstawienie wyników pomiarów porównawczych oraz wyników dysekcji świń hodowlanych przeprowadzonych w celu weryfikacji nowej metodyki oceny i selekcji świń. Konf."POLSUS"pt.: "Zasosowanie metod oceny, selekcji i doboru w krajowym programie hodowli świń". Jastrzębiec, 7-8.04.2005. Mareialy Konferencyjne.
115. RÓŻYCKI Marian (2005) Założenia do opracowania szacowania wartości hodowlanej dla cech użykowości rozpłodowej metodą BLUP. Konf. "POLSUS" pt.: "Zastosowanie metod oceny, selekcji i doboru w krajowym programie hodowli świń". Jastrzębiec, 7-8.04.2005. Mareialy Konferencyjne.
116. RÓŻYCKI Marian (2005) Opracowanie i wdrożenie zmian do metodyki oceny użytkowości tucznej i rzeżnej przeprowadzanej w SKURTCh. Konf."POLSUS" pt.:"Zastosowanie metod oceny, selekcji i doboru w krajowym programie hodowli świń". Jastrzębiec, 7-8.04.2005. Mareialy Konferencyjne.
117. HOLM Ludwik, WÓJCIK Piotr (2005) Charakterystyka innych ras czerwonych w Europie zrzeszonych w ERDB. Wiadomości Zootechniczne nr 2, Rok XLIII, 144-148.
118. MARTYNIUK Elżbieta, JASZCZYŃSKA Maria (2005) Report on the present activities and plans regarding Animal Genetic Resources in Poland in 2005. Report of the 11th Workshop for the European National Coordinators for the Management of Farm Animal Genetic Resources. Sweden, Uppsala,. European Regional Focal Point, BRG, Paris, 46-49.
119. MARTYNIUK Elżbieta (2005) Information on SBSTTA 10. Report of the 11th Workshop for the European National Coordinators for the Management of Farm Animal Genetic Resources. Sweden, Uppsala. European Regional Focal Point, BRG, Paris, 154-161.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

120. DROŻDŻ Andrzej (2005) Krajowy Program Rolnośrodowiskowy szansą na zmianę wizerunku polskiej wsi. Wiadomości Zootechniczne, 1(244): 37-46.
121. GACEK Leszek (2005) Wstawy królików. Króliki. PHU M. Gacek, Chorzelów, ISSN - 1730-3125, nr 4 s. 10.
122. KAMYCZEK Marian (2005) Czynniki wpływające na kondycję loch w okresie laktacji. Trzoda Chlewna nr 12, 70 - 73.
123. KAMYCZEK Marian (2005) Ile mają kosztować prosięta ? Top Agrar nr 2, 4 - 5.
124. KAMYCZEK Marian (2005) Jak długo użytkować lochy ? Top Agrar nr 3, 6 - 8.
125. KAMYCZEK Marian (2005) Kondycja loch. Hoduj z Głową nr 1, 52 - 58.
126. CHOROSZY Bogumiła, CHOROSZY Zenon (2005) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej na przestrzeni lat - metody i wyniki. Wiadomości Zootechniczne nr 2, Rok XLIII, 91-98.
127. CHOROSZY Zenon, CHOROSZY Bogumiła (2005) Możliwości wykorzystania bydła rasy polskiej czerwonej do produkcji mięsa wołowego. Wiadomości Zootechniczne nr 2, Rok XLIII, 73-79.
128. WÓJCIK Piotr, TRELA Jan (2005) Ocena pokroju bydła rasy polskiej czerwonej na tle innych ras mlecznych. Wiadomości Zootechniczne nr 2, Rok XLIII, 79-81.
129. CHOROSZY Zenon, CHOROSZY Bogumiła (2005) Jak uzyskać wysokie standardy rzeźne w opasie bydła simentalskiego. Chów Bydła, 3, 9-13.
130. WÓJCIK Piotr, TRELA Jan (2005) Ocena pokroju bydła rasy polskiej czerwonej na tle innych ras mlecznych. Wiadomości Zootechniczne nr 2, Rok XLIII, 79-81.
131. WÓJCIK Piotr (2005) Czas na remont. Hoduj z Głową nr 4, 42-45.
132. WÓJCIK Piotr (2005) Ochrona strzyków. Hodowca Bydła, 12, 28-30.
133. WÓJCIK Piotr (2005) Problemy racic. Hodowca Bydła, 10, 10-13.
134. WÓJCIK Piotr (2005) Przygotowanie miss ringu. Hoduj z Głową nr 3, 46-47.
135. WÓJCIK Piotr (2005) Rola budowy strzyków w ekonomice produkcji mleka. Hodowca Bydła, 4, 22-23.
136. WÓJCIK Piotr (2005) Wczesne wykrywanie kulawizny u bydła w oparciu o metodę LSC. Hodowca Bydła, 5.
137. WÓJCIK Piotr (2005) Zdrowe racice = zdrowa krowa. Hodowca Bydła, 6-7, 36-38.
138. WÓJCIK Piotr, JANUSZEWSKI Roman (2005) VII Światowe Warsztaty Klasyfikatorów. Wiadomości Zootechniczne nr 3, Rok XLIII, 66-68.
139. WÓJCIK Piotr (2005) Ocena ruchu. Hoduj z Głową nr 2, 30-31.
140. ZOŃ Andrzej (2005) Czy obecna zima sprzyjać będzie kondycjonowaniu naszych zwierząt? Hodowca Zwierząt Futerkowych nr 22 (24), 19-20.
141. ECKERT Robert (2005) Knury terminalne. Trzoda Chlewna nr 4(2005), 34-37.
142. ECKERT Robert (2005) Porównanie opłacalnósci produkcji prosiąt i produkcji tuczników. Trzoda Chlewna nr 12(2005), 12-16.
143. ECKERT Robert (2005) Użytkowanie loch w stadach hodowlanych. Trzoda Chlewna nr 8-9(2005), 32-36.
144. ECKERT Robert (2005) Problemy związane z odchowem prosiąt i tuczników pochodzących po knurach F1. Trzoda Chlewna nr 6(2005), 38-42.
145. ECKERT Robert (2005) Stada hodowlane w Polsce mogą produkować wysokiej wartości materiał hodowlany. Trzoda Chlewna nr 10(2005), 36-38.
146. RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (2005) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chlewna nr 1(2005), 26-27.
147. RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (2005) wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP>. Trzoda Chlewna nr 2(2005), 26-27.
148. ŻAK Grzegorz (2005) Duroc kontra piertain, czyli jaki knur terminalny lepszy. Trzoda Chlewna nr 2(2005), 42-44.
149. Żak Grzegorz (2005) O szacowaniu wartości hodowlanej świń w Polsce. Trzoda Chlewna nr 3(2005), 18-20.
150. ŻAK Grzegorz (2005) Wyniki oceny przyżyciwej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chlewna nr 3(2005), 22-23.
151. ŻAK Grzegorz (2005) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chlewna nr 4(2005), 18-19.
152. ŻAK Grzegorz (2005) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chlewna nr 5(2005), 34-35.
153. ŻAK Grzegorz, SZYNDLER-NĘDZA Magdalena (2005) Ocena knurów i loszek w fermach hodowlanych w roku 2004 - rasy mateczne. Trzoda Chlewna nr 5(2005), 40.
154. ŻAK Grzegorz (2005) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chlewna nr 6(2005), 44-45.
155. ŻAK Grzegorz, SZYNDLER-NĘDZA Magdalena (2005) Przyżyciowa ocena knurów i loszek hodowlanych w roku 2004 - rasy ojcowskie. Trzoda Chlewna nr 6(2005), 54-56.
156. ŻAK Grzegorz (2005) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chlewna nr 7(2005), 35-36.
157. ŻAK Grzegorz (2005) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chlewna nr 8-9(2005), 46-49.
158. ŻAK Grzegorz (2005) Szacowanie wartości hodowlanej świń - jak to robią inni. Trzoda Chlewna nr 8-9(2005), 56-60.
159. ZAJĄC Jan (2005) Zalecane terminy. Farmer Nr 3, 16.
160. ŻAK Grzegorz (2005) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chlewna nr 10(2005), 40-41.
161. ŻAK Grzegorz (2005) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chlewna nr 11(2005), 32-33.
162. ŻAK Grzegorz (2005) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chlewna nr 12(2005), 24-25.
163. ŻAK Grzegorz (2005) W Małopolsce również hoduje się dobre świnie. Trzoda Chlewna nr 3(2005), 75-77.
164. ŻAK Grzegorz, ZĄBEK Małgorzata, SALA Katarzyna (2005) Kształtowanie się mięsności tuczników w zależności od genotypu w locus RYR1. PTZ Wrocław,. Rocz. Nauk. PTZ.
165. ŻAK Grzegorz, SALA Katarzyna, ZĄBEK Małgorzata (2005) Effect of HAL genotype on pig carcass meat content. Scientific Messenger of Lviv Ntional Academy of Veterinary Medicine named after S.Z. Gzhytskyj.T.7nr 3(26), z.3, 240-243.
166. WITOŃ Małgorzata, SALA Katarzyna (2005) Charakterystyka i wykrywanie rui u loch. Magazyn Wetrynaryjny, dodatek on-line.
167. SZYNDLER-NĘDZA Magdalena, MUCHA Aurelia, RÓŻYCKI Marian (2005) Zmiany w ocenie przyżyciowej świń. Opracowanie równań do szacowania procentowej zawartości mięsa w tuszy. Trzoda Chlewna nr 6(2005), 50-52.
168. MUCHA Aurelia, SZYNDLER-NĘDZA Magdalena, RÓŻYCKI Marian (2005) Zmiany w ocenie przyżyciowej świń. Standaryzacja na wiek i masę ciała cech tucznych i rzeźnych uwzględnianych w ocenie przyżyciowej. Trzoda Chlewna nr 7(2005), 48-51.
169. ORZECHOWSKA Barbara, MUCHA Aurelia (2005) Wpływ wystąpienia rui u loszek na ich wartość hodowlaną w zakresie cech tucznych. Trzoda Chlewna nr 7(2005), 88-90.
170. RÓŻYCKI Marian, MUCHA Aurelia, SZYNDLER-NĘDZA Magdalena (2005) Zmiany w ocenie przyżyciowej świń. Szacowanie wartości hodowlanej na podstawie indeksu selekcyjnego. Trzoda Chlewna nr 8-9(2005), 54-55.
171. TYRA Mirosław, RÓŻYCKI Marian (2005) Wyniki cech tucznych i rzeżnych zwierząt kontrolowanych w stacjach SKURTCh w roku 2004. Trzoda Chlewna nr 8-9(2005), 61-69.
172. RÓŻYCKI Marian, SZYNDLER-NĘDZA Magdalena (2005) Zmiany w ocenie przyżyciowej świń. Zmiany w ocenie przyżyciowej na tle wyników uzyskiwanych w praktyce. Trzoda Chlewna nr 10(2005), 46-48.
173. ORZECHOWSKA Barbara, MUCHA Aurelia (2005) Wartość roapłodowa loch ras ojcowskich w 2004 r. Trzoda Chlewna nr 12(2005), 34-37.
174. ORZECHOWSKA Barbara, MUCHA Aurelia (2005) Wartość rozpłodowa loch ras matecznychw 2004 roku. Trzoda Chlewna nr 12(2005), 39-40.
175. MARTYNIUK Elżbieta (2005) Konwencja o Różnorodności Biologicznej. Biologia w szkole. Nr 4, lipiec/sierpień 2005,293(LVIII). Czasopismo dla nauczycieli, 203-209.
176. BADOWSKI Jakub (2005) Hodowla gęsi białych kołudzkich(r) - historia, stan aktualny i perspektywy. Przegląd Hodowlany, nr 2, s. 18-22..
177. BADOWSKI Jakub (2005) Gęś Biała Kołudzka(r) - dorobek hodowlany Instytutu Zootechniki. Hodowca Drobiu, nr 3, s.12-16.
178. KSIĄŻKIEWICZ Juliusz (2005) Gęś łabędziowa (Anser cygnoides L.) - protoplastka wielu ras. Polskie Drobiarstwo, 1: 30-32..
179. KSIĄŻKIEWICZ Juliusz (2005) Kaczki Orpington. Polskie Drobiarstwo, 5: 31-33..
180. KSIĄŻKIEWICZ Juliusz (2005) Piżmowa 'Kaczko-gęś' importowana. Polskie Drobiarstwo, 10: 39-42..
181. KSIĄŻKIEWICZ Juliusz (2005) Kaczki ozdobne - Karolinki. Hodowca Drobiu, 3: 20-21..
182. KSIĄŻKIEWICZ Juliusz (2005) Mandarynka (Aix galericulata) - kaczka ozdobna do chowu amatorskiego. Hodowca Drobiu, 2: 24-25..
183. KSIĄŻKIEWICZ Juliusz (2005) Charakterystyka Ohara (Tadorna tadorna L.) i jego przydatność do chowu amatorskiego. Hodowca Drobiu, 4: 43-45..
184. KSIĄŻKIEWICZ Juliusz (2005) Kaczy rekord nieśności osiągany przez Biegusa Indyjskiego. Hodowca Drobiu, 5, 48-50..
185. KSIĄŻKIEWICZ Juliusz (2005) Kaczki Khaki Campbell - propozycja do chowu amatorskiego. Hodowca Drobiu, 6-7, 25-27..
186. MAJEWSKA Anna (2005) Ochrona zasobów genetycznych bydła. Tygodnik Rolniczy, 26, str. 39-40.
187. TOMCZYK-WRONA Iwona (2005) Konie huculskie - charakterystyka rasy i perspektywy wykorzystania. Biuletyn Hucuły 2/2005., 2-7.
188. TOMCZYK-WRONA Iwona (2005) Konie huculskie, początki rodzin żeńskich. Koński Targ 1/2005, 28-29.
189. TOMCZYK-WRONA Iwona (2005) Ochrona lokalnych ras koni. Koński Targ. 2/2005., 23-25.

WYNIKI OCENY ZWIERZĄT

190. CHOROSZY Bogumiła, JAGUSIAK Wojciech, ŻARNECKI Andrzej, CHOROSZY Zenon (2005) Wyniki wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej (sezon ocieleń kwiecień-wrzesień 2004). Ocena wartości hodowlanej buhajów. Wdaw. wł. IZ, T. XLII, 23-31.
191. CHOROSZY Bogumiła, CHOROSZY Zenon, TRELA Jan, KOCOŃ Zofia (2005) wyniki stacjonarnej oceny wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej w zakresie cech mięsnych (seria XII R). Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów. Wdaw. wł. IZ, T. XLII, 41-55.
192. CHOROSZY Bogumiła, JAGUSIAK Wojciech, ŻARNECKI Andrzej, CHOROSZY Zenon (2005) Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy simental (ocena 2005/I). Oceny wartości hodowlanej buhajów. Wdaw. wł. IZ, T.26. z.1, Suplement, 23-31.
193. CHOROSZY Zenon, JAGUSIAK Wojciech, ŻARNECKI Andrzej, WÓJCIK Piotr (2005) Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej (Ocena 2005/I). wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów. Wdaw. wł. IZ, T. XLII, 7-13.
194. JAGUSIAK Wojciech, ŻARNECKI Andrzej, WÓJCIK Piotr, TRELA Jan (2005) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod wzgłędem cech pokroju. (Ocena 2005/I). Ocena wartości hodowlanej buhajów pod względem cech wydajności mlecznej i pokroju. Wdaw. wł. IZ, T.26. z.1, Suplement, 15-22.
195. JAGUSIAK Wojciech, ŻARNECKI Andrzej, WÓJCIK Piotr, TRELA Jan (2005) Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej(Ocena 2005/I). Wyniki wartości hodowlanej buhajów pod względem cech pokroju. Wdaw. wł. IZ, T.26. z.1, Suplement, 33-40.
196. JAGUSIAK Wojciech, ŻARNECKI Andrzej, WÓJCIK Piotr, TRELA Jan (2005) Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej (Ocena 2005/I). Ocena wartości hodowlanej buhajów pod względem cech wydajności mlecznej i pokroju. Wdaw. wł. IZ, T.26. z.1, Suplement, 14-22.
197. JAGUSIAK Wojciech, ŻARNECKI Andrzej, WÓJCIK Piotr, TRELA Jan (2005) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech pokroju.(październik 2004 - marzec 2005). Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów. Wdaw. wł. IZ, T. XLII, 15-22.
198. JAGUSIAK Wojciech, ŻARNECKI Andrzej, WÓJCIK Piotr, TRELA Jan (2005) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech pokroju (październik 2004-marzec 2005). Wyniki oceny wartości hodowlanej buchajów. Wdaw. wł. IZ, T. XLII, 35-40.
199. ŻARNECKI Andrzej, JAGUSIAK Wojciech, CHROSZY Bogumiła, TRELA Jan (2005) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy czarno-białej i czerwono-białej pod względem cech mlecznych (Ocena 2005/I). Wdaw. wł. IZ, T.26. z.1, 6-79.
200. ŻARNECKI Andrzej, JAGUSIAK Wojciech, CHOROSZY Bogumiła, TRELA Jan (2005) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy czarno-białej i czerwono-białej pod względem cech mlecznych (Ocena 2005/2). Wdaw. wł. IZ, T.26. z.2, 5-87.
201. ŻARNECKI Andrzej, JAGUSIAK Wojciech, WÓJCIK Piotr, TRELA Jan (2005) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy czarno-białej i czerwono-białej pod względem cech mlecznych (Ocena 2005/2). Wdaw. wł. IZ, T.26. z.1, 81-172.
202. ŻARNECKI Andrzej, JAGUSIAK Wojciech, WÓJCIK Piotr, TRELA Jan (2005) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy czarno-białej i czerwono-białej pod względem cech pokroju. (Ocena 2005/2). Wdaw. wł. IZ, T.26. z.2, 89-169.
203. ECKERT Robert, SZYNDLER-NĘDZA Magdalena (2005) Ocena przyżyciowa młodych knurów. Wyd. wł. IZ. Kraków, 30-53.
204. ORZECHOWSKA Barbara, MUCHA Aurelia (2005) "Ocena użytkowości rozpłodowej loch". Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. wł. IZ. Kraków, 12-29.
205. MUCHA Aurelia, TYRA Mirosław (2005) "Inseminacja trzody chlewnej". Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. wł. IZ. Kraków, 89-108.
206. ORZECHOWSKA Barbara, TYRA Mirosław, MUCHA Aurelia (2005) "Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP - uzytkowość rozpłodowa". Wyd. wł. IZ. Kraków, z.1, 242.
207. ORZECHOWSKA Barbara, TYRA Mirosław, MUCHA Aurelia (2005) "Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP - użytkowość rozpłodowa". Wyd. wł. IZ. Kraków, z. 2, s. 248.
208. ECKERT Robert, ŻAK Grzegorz (2005) Ocena przyżyciowa loszek. Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. wł. IZ. Kraków. Rok XXIII, 54-70.
209. ŻAK Grzegorz, RÓŻYCKI Marian (2005) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP. Wyd. wł. IZ. Kraków. Rok V, z. 1, 1-147.
210. ŻAK Grzegorz, RÓŻYCKI Marian (2005) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP dla uzytkowości tucznej i rzeźnej na podstawie pomiarów przyżyciowych. Wyd. wł. IZ. Kraków, Rok V, z. 2, s. 150.
211. RÓŻYCKI Marian, TYRA Mirosław (2005) Wyniki oceny użytkowości tucznej i rzeźnej świń w stacjach kontroli użytkowości rzeźnej trzody chlewnej. Wyd. wł. IZ.Kraków, 71-88.
212. RÓŻYCKI Marian, TYRA Mirosław (2005) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP w SKURTCh. Wyd. wł. IZ. Kraków.Rok V, z. 1, Supl., 116-125.
213. TYRA Mirosław, RÓŻYCKI Marian (2005) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP w SKURTCh. Wyd. wł. IZ. Kraków. Rokj V, z. 2, Supl., 151-163.
214. CALIK Jolanta, CYWA-BENKO Katarzyna, KSIĄŻKIEWICZ Juliusz, WĘŻYK Stanisław (2005) Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt - rocznik 2004. Wyd wł. IZ, Kraków 2005., -.
215. SZEWCZYK Andrzej, KANIA Stefania, KAWĘCKA Aldona, RADECKA Janina (2005) Wyniki oceny wartości hodowlanej tryczków i maciorek w roku 2003. Wyd. własne IZ, Balice., -.
216. SZEWCZYK Andrzej, KANIA Stefania, KAWĘCKA Aldona, PARAPONIAK Paweł (2005) Ocena wartości hodowlanej owiec metodą BLUP w 2004 roku. Wyd. własne IZ, Balice., -.
217. JAGUSIAK Wojciech, ŻARNECKI Andrzej, WÓJCIK Piotr, TRELA Jan (2005) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech pokroju. (ocena 2005/1). Ocena wartości hodowlanej buhajów pod względem cech wydajności mlecznej i pokroju. Suplement., wyd.w?. IZ, t. 26, 2005, str. 16-22..
218. JAGUSIAK Wojciech, ŻARNECKI Andrzej, WÓJCIK Piotr, TRELA Jan (2005) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simental pod względem cech pokroju. (ocena 2005/1). Ocena wartości hodowlanej buhajów pod względem cech wydajności mlecznej i pokroju. Suplement. wyd.wł. IZ., t. 26, 2005, str. 34-40.
219. ŻARNECKI Andrzej, JAGUSIAK Wojciech, WÓJCIK Piotr, TRELA Jan (2005) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy czarno-białej i czerwono-białej pod względem cech pokroju. (ocena 2005/1). Ocena wartości hodowlanej buhajówpod względem cech wydajności mlecznej i pokroju. wyd.wł. IZ, t. 26, z.1, 2005, str. 81-163.
220. JAGUSIAK Wojciech, ŻARNECKI Andrzej, WÓJCIK Piotr, TRELA Jan (2005) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech pokroju. (sezon ocielenia: kwiecień-wrzesień 2004). Ocena wartości hodowlanej buhajów. Wyd.wł. IZ, XLII, 2005, str. 16-22..
221. JAGUSIAK Wojciech, ŻARNECKI Andrzej, WÓJCIK Piotr, TRELA Jan (2005) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simental pod względem cech pokroju. (sezon ocielenia: kwiecień-wrzesień 2004). Ocena wartości hodowlanej buhajów. Wyd.wł. IZ, XLII, 2005, str. 34-40..
222. ŻARNECKI Andrzej, JAGUSIAK Wojciech, WÓJCIK Piotr, TRELA Jan (2005) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy czarno-białej i czerwono-białej pod względem cech pokroju. (ocena 2005/2). Ocena wartości hodowlanej buhajów pod względem cech wydajności mlecznej i pokroju. Wyd.wł. IZ, t. 26, z.2, 2005, str. 90-179.

INSTRUKCJE WDROŻENIOWE I UPOWSZECHNIENIOWE

223. BIELAŃSKI Paweł (2005) Chów królików - alternatywa dla małych gospodarstw. Instrukcja upowszechnieniowa. ISBN - 83-60127-65-4, Wyd. w?. IZ., pp 20.
224. PIÓRKOWSKA Małgorzata, ZOŃ Andrzej, BIELAŃSKI Paweł (2005) Poprawa jakości okrywy włosowej u lisów polarnych i jenotów. Instrukcja upowszechnieniowa, Wyd. w?. IZ..

BROSZURY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE

225. ZOŃ Andrzej (2005) Racjonalne żywienie norek. Sem.Szkol. PZHiPZF pt.:"Żywienie oraz profilaktyka weterynaryjna u mięsożernych zwierząt futerkowych". Warszawa, 16-17.09.2005. Materialy seminaryjne, 38-40.

INNE

226. WĘŻYK Stanisław (2005) III Światowa Konferencja Drobiu Wodnego. Polskie Drobiarstwo, nr 12; 45-47.
227. WĘŻYK Stanisław (2005) Znowu minął rok, a może więcej. Polskie Drobiarstwo, nr 12; 63..
228. WĘŻYK Stanisław (2005) 250 dni polskiego drobiarstwa w Unii Europejskiej. Ogólnopolski Informator Drobiarski, nr 1(166);64-73..

Paszoznawstwo i Żywienia Zwierząt Gospodarskich

PRACE ORYGINALNE

229. PAWLAK Alina, GORNOWICZ Ewa, DZIADEK Krystian (2005) Wpływ rodzaju białka w mieszankach paszowych na wyniki użytkowości i jakości mięsa kurcząt brojlerów. Rocz. Nauk. Zoot., T. 32, z.2, 115 - 125.
230. OSIĘGŁOWSKI Stanisław, NIWIŃSKA Barbara, STRZETELSKI Juliusz, BILIK Krzysztof (2005) Performance of calves as related to the proportion of plant protein in milk replacer and to feeding frequency. J. Anim. Feed Sci., 14, suppl. 1, 299 - 302.
231. KAMYCZEK Marian, JACYNO Eugenia, KOŁODZIEJ Anita, KAWĘCKA Maria, PIETRUSZKA Arkadiusz, ELZANOWSKI Czesław (2005) Reproduktiv performance of young boars reciving during their rearing inorganic or organic selenium+vitamin E in diets. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities,Animal Husbandry, Volume 8, Issue 1..
232. SZMIGIELSKI Marek, MATYKA Stanisław, MASŁOWSKI Andrzej (2005) Wpływ mikronizacji na aktywność nerotoksyn lędźwianu siewnego oznaczonych z zastosowaniem metody wskaźnika purpury bromokrezolowej (BCPI). Inżynieria Rolnicza nr 11, 445 - 462.
233. SZMIGIELSKI Marek, MATYKA Stanisław (2005) Zastosowanie purpury bromokrezolowejdo oceny jakości oleju tłoczonego z ogrzewanej mikrofalowo pełnotłustej śruty rzepakowej. Acta Agrophysika nr 6, 815 -825.
234. KREKIN Anna, JAŚKIEWICZ Teresa, RUBAJ Jolanta, MATYKA Stanisław (2005) Wpływ udziału kwasu ortofosforowego w mieszankach paszowych na wyniki odchowu kurcząt brojlerów. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio EE, 2005, XXIII, 47, 355 - 361.
235. WALCZYŃSKI Sławomir (2005) Metody oceny homogenności mieszanek paszowych. Inżynieria Rolnicza nr 11 (71), 481 - 488.
236. GĄSIOR Robert, ŚLUSARCZYK Krystyna, SZCZYPUŁA Maria (2005) Validation of method for detrmining amino acids in hydrolisates of feeds. Ann. Anim. Sci., Vol. 5 No 1, 181-197.
237. GĄSIOR Robert, CZMER Zdzisław, KRYSZCZAK Marek (2005) dokumentacja systemu jakości oraz wyposażenie i jego nadzorowanie w celu zapewnienia spójności pomiarowej w akredytowanym laboratorium. Wiadomości Zootechniczne nr 3, Rok XLIII, 57-61.
238. NATONEK-WIŚNIEWSKA Małgorzata, SŁOTA Ewa (2005) Identyfikacja mączek mięsno-kostnych na podstawie analizy DNA. Pasze Przemysłowe 11/12, 35.
239. WAWRZYŃCZAK Stefan, KRASZEWSKI Juliusz, GREGA Tadeusz (2005) Wpływ skarmiania kiszonego, gniecionego ziarna kukurydzy na wydajność krów, wartość odżywczą i przydatność technologiczną mleka do przetwórstwa. Rocz. Nauk. Zoot., T.32 z. 1, 97-109.
240. KRASZEWSKI Juliusz, GREGA Tadeusz, NAJGEBAUER Danuta (2005) Effect of selected factors on water dairy cows. Naukowij Wisnik Lwiwskoj Nacjonalnoj Akademii Weterinarnoj Medicini. T. 7., z. 2., 142-149.
241. KRASZEWSKI Juliusz, WĘGLARZY Karol (2005) Zapotrzebowanie krów podczas laktacji na wodę pitną. Rocz. Zoot., T. 32, z. 2., 77-89.
242. KRASZEWSKI Juliusz, MANDECKA Bożena, WAWRZYŃCZAK Stefan (2005) Comparison of feeding efficiency of high-yieling cows in TMR and PMR systems. Ann. Anim. Sei., V. 5, No.2., 335-344.
243. SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, SKOMORUCHA Iwona, HERBUT Eugeniusz, MUCHACKA Renata (2005) Effect of dietary sunflower oil on physiological parameters of broiler chickens exposed to elevated temperatures. Mat. konf. vol.2, 102-105.
244. SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, SKOMORUCHA Iwona, HERBUT Eugeniusz (2005) Effect of dietary vitamin supplements on productivity and physiological parameters of broiler chickens exposed to elevatedb ambient temperature. mat. konf. XII International Congress ISAH vol. 2, 111-114.
245. PASCHMA Jolanta (2005) Wpływ pasz objętościowych w dawkach na zachowanie loch ciężarnych utrzymywanych grupowo w kojcach tradycyjnych. Rocz. Nauk. Zoot. Suppl. Z. 22/2, 349-352.
246. POŁTOWICZ Katarzyna, CALIK Jolanta, CYWA-BENKO Katarzyna (2005) Effect of dietary crude protein level on meat quality of Rhode Island Red cockerels under different management systems. Sci. Messenger of Lviv National Academy of Veterinary Medicine., 7 (2); 203-208..
247. BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek, PIETRAS Mariusz, KĘDZIOR Władysław (2005) The effect of serum concentration of leptin in fatteners on their productivity. J. Anim. Feed Sci., 14 Suppl.1 329-332.
248. BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek, PIETRAS Mariusz, MIGDAŁ Władysław, KĘDZIOR Władysław (2005) Wpływ dodatku izomerów sprzężonego kwasu linolowego (cis 9-trans 11 i trans 10-cis 12) w dawkach pokarmowych na wskaźniki oceny tucznej i rzeźnej tuczników. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., z. 22, 27-31.
249. BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek, PIETRAS Mariusz, MIGDAŁ Władysław (2005) Influence of dietary conjugated linoleic acid on lipid metabolism and serum leptin concentrations in finishing pigs. Biotechnol. Anim. Husbandry, 21, 119-122.
250. BILIK Krzysztof, STRZETELSKI Juliusz Andrzej (2005) Effect of a simplified 'star-step' feeding system on the performance of Red-and-White x Holstein-Friesian heifers. J. Anim. Feed Sci., 14, suppl.1, 219-222.
251. BILIK Krzysztof, STRZETELSKI Juliusz Andrzej (2005) Kształtowanie się wydajności mlecznej krów pierwiastek różnych ras żywionych według norm IZ-INRA w zależności od masy ciała przed pierwszym wycieleniem. Rocz. Nauk. Zoot., 32,1, 81-95.
252. BILIK Krzysztof, STRZETELSKI Juliusz Andrzej (2005) Evaluation of simmental heifers for some productive traits depending on the level of feeding during the growth period. Scientific Messenger of Lviv National Academy of Veterinary Medicine named after S.Z. Gzhytskyj, t.7, no 3, 127-134.
253. BILIK Krzysztof, STRZETELSKI Juliusz (2005) Udder secretory tissue in heifers with high calving rates and their subsequent milk yield according to feeding level during the rearing period. Ann. Anim. Sci., Vol. 5, 2, 345-355.
254. BRZÓSKA Franciszek, Buluczewskij Sergiej, Śliwiński Bogdan, Stecka Krystyna (2005) Preliminary study of microbial spectrum of the digestive tract in broilers fed on diets with and without antibiotic. J. Anim. Feed Sci., Suppl. 14, 431-434.
255. BRZÓSKA Franciszek (2005) Effect of soybean meal protected with Ca salts of fatty acids on cows yield, protein and fat components in milk and blood. Ann. Anim. Sci., 1, 111-123.
256. BRZÓSKA Franciszek, SZYBIŃSKI Zbigniew, STRZETELSKI Piotr (2005) Zawartość jodu w paszach i możliwości jego zwiększenia w mleku. Med. Wet., 61 (2) 145-149.
257. BRZÓSKA Franciszek (2005) Effect of dietary vegetable oils on milk yield, composition and CLA isomer profile in milk from dairy cows. J. Anim. Feed Sci., 14, 445-459.
258. BRZÓSKA Franciszek (2005) Organizacja kontroli jakości pasz i dodatków paszowych w Polsce w świetle wymagań Unii Europejskiej. Biuletyn Naukowo-Techniczny, vol. 6 (3, 4), 38-51 Wyd.: Instytut Biologii Produktów Pochodzenia Zwierz?cego. Ukrai?ska Akademia N.
259. DYMNICKA Maria, STRZETELSKI Juliusz Andrzej, KLUPCZYŃSKI Janusz, MICIŃSKI Janusz, ŁOZICKI Andrzej (2005) The fatty acid profile of M. thoracis and M. Semitendinous intramuscular fat. J.Anim. Feed, Sci., 14, suppl.1, 247-250.
260. DYMNICKA Maria, MICIŃSKI Janusz, KLUPCZYŃSKI Janusz, ŁOZICKI Andrzej, STRZETELSKI Juliusz Andrzej (2005) Zawartość kwasów tłuszczowych o działaniu prozdrowotnym w tłuszczu śródmięśniowym musculus thoracis i musculus semitendinosus buhajków w zależności od rasy i żywienia. Rocz. Nauk. PTZ, t.1, nr 1, 171-181.
261. FURGAŁ-DIERŻUK Iwona (2005) The effect of different dietary fibres on microbial population and short chain fatty acids concentration of the caecum in pigs. J. Anim. Feed Sci., 14, Suppl. 1, 345-348.
262. HANCZAKOWSKI Piotr, SZYMCZYK Beata (2005) Effect of liquid chitosan preparation on the nutritive value of protein and on profile of selected serum lipids in rats. Ann. Anim. Sci., 5 (2): 265-370.
263. HANCZAKOWSKA Ewa, ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata (2005) Gallic acid or sage extract supplement in feed mixtures for finishing pigs. J. Anim. Feed Sci., 14, Suppl. 1, 353 - 356.
264. HANCZAKOWSKA Ewa, URBAŃCZYK Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata (2005) Effect of Probiodor supplement on productivity of sows fed organic feeds. Krmiva, 47, 1, 3 - 9.
265. HANCZAKOWSKA Ewa, ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata, URBAŃCZYK Jerzy (2005) The effect of high doses of vitamin C, E and beta-carotene in pigs feed on carcass and meat quality. Krmiva, 47, 4, 171-177.
266. JANIK Andrzej, BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek, MIGDAŁ Władysław (2005) Carcass traits and blood serum and meat lipid fractions in Polish Landrace pigs differing in RYR1 genotype. Biotechnol. Anim. Husbandry, 21, 41-48.
267. JANIK Andrzej, PIESZKA Marek, MIGDAŁ Władysław (2005) Wpływ allotypów lipoprotein Lpb na zawartość kwasów tłuszczowych w mięśniu najdłuższym grzbietu świń wbp. Rocz. Nauk. Zoot., Supl. z. 22: 129-132.
268. Jurkiewicz Andrzej, STRZETELSKI Juliusz Andrzej, KOWALCZYK Jan, BILIK Krzysztof (2005) Concentrate-enriched diets for calving heifers in the periparturient period increase milk yield and improve blood metabolite profile. J. Anim. Feed Sci., 14, suppl. 1, 259-262.
269. KASZUBA Adrian, KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, SZCZUREK Witold, Lemme Andreas (2005) The relative effectiveness of liquid MHA-FA compared with DL-methionine in broiler chickens - a dose- response experiment. J. Anim. Feed Sci., 14, Suppl. 1, 455-458.
270. KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester (2005) Efficacy of different levels of acholecalciferol 25-OH-derivative in diets with two limestone forms in laying hen nutrition. J. Anim. Feed Sciences, 305-315.
271. KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester (2005) Effect of fish oil and vitamin E in the diet on the fatty acid composition of breast meat in broiler chickens. J. Anim. Feed Sciences, 14, Suppl. 1, 459-462.
272. KORELESKI J., ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester (2005) Efficacy of different limestone particle size and 25-hydroxycholecaliferol in broiler diets. J. Anim. Feed Sciences, 14, 705-714.
273. KRAWCZYK Józefa, KORELESKI Jerzy, Wężyk Stanisław (2005) Wpływ obcinania dziobów i poziomu odżywienia kur na opłacalność produkcji jaj. Med. Wet., 61, 2, 166-169.
274. MIGDAŁ Władysław, PAŚCIAK Piotr, WOJTYSIAK Dorota, KOCZANOWSKI Józef, PUSTKOWIAK Henryk, BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek, PIETRAS Mariusz (2005) Profil kwasów tłuszczowych lipidów surowicy krwi loszek i wieprzków linii 990. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., z. 22, 239-242.
275. MIGDAŁ Władysław, WOJTYSIAK Dorota, PAŚCIAK Piotr, BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek, POŁTOWICZ Katarzyna, ŻIVKOVIC Bronislaw, FABJAN Michal (2005) The histochemical profile of the muscle fibre in fatteners - genetic and non-genetic factors. Biotechnol. Anim. Husbandry, 21, 161-167.
276. NIWIŃSKA Barbara, STRZETELSKI Juliusz Andrzej (2005) Effects of type of liquid feed and feeding frequency on rumen development and rearing performance of calves. Ann. Anim. Sci., 5, 1, 125-134.
277. NIWIŃSKA Barbara, STRZETELSKI Juliusz Andrzej, KOWALCZYK Jan, BOROWIEC Franciszek, DOMAŃSKI Piotr (2005) The effect of phenological stage and season on nutritive value, chemical composition and nutrient digestibility of lucerne (Medicago sativa L.) green forage in the alimentary tract of cattle. Czech J. Anim. Sci., 50., 11, 511-518.
278. NIWIŃSKA Barbara (2005) Duodenal morphology in calves fed liquid diet with different frequency. J. Anim. Feed Sci., 14, Suppl. 1, 291-294.
279. OSIĘGŁOWSKI Stanisław, NIWIŃSKA Barbara, STRZETELSKI Juliusz Andrzej, BILIK Krzysztof (2005) Performance of calves as related to the proportion of plant protein in milk replacer and to feeding frequency. J. Anim. Feed Sci., 14, Suppl. 1, 299-302.
280. PASCHMA Jolanta, WALCZAK Jacek, PIETRAS Mariusz (2005) Wpływ zwiększonego udziału paszy objętościowej w dawkach pokarmowych na behawior i dobrostan loch prośnych utrzymywanych grupowo. Rocz. Nauk. Zoot., 32, 2, 91-102.
281. PAŚCIAK Piotr, MIGDAŁ Władysław, WOJTYSIAK Dorota, POŁTOWICZ Katarzyna, PIESZKA Marek (2005) The effect of sire genotype on the histochemical profile of the M. longissimus dorsi of slaughtered at a heavy weight and relationship with meat colour. Proceedings of BSAS, 4-6 April 2005, University of York, England, p. 60.
282. PIESZKA Marek, BAROWICZ Tadeusz, MIGDAŁ Władysław, ŻIVKOVIC Bronisław (2005) Effect of mono- and polyunsaturated fatty acids on muscle cholesterol level in fattening pigs. Biotechnol. Anim. Husbandry, 21, 49-54.
283. PIESZKA Marek, BAROWICZ Tadeusz, JANIK Andrzej, PAŚCIAK Piotr, MIGDAŁ Władysław (2005) Wpływ dodatku beta-karotenu oraz witamin C i E do paszy z udziałem sprzężonego kwasu linolowego na cechy tuczne i rzeźne świń rasy WBP. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., z.22, 365-370.
284. PIESZKA Marek, PAŚCIAK Piotr, WOJTYSIAK Dorota, BAROWICZ Tadeusz, MIGDAŁ Władysław (2005) The effect of different levels of dietary conjugated linoleic acid (CLA) supplementation on the fattening results of large white pigs. Ann. Anim. Sci., Suppl. 2005, 1, 61-64.
285. PIESZKA Marek, PAŚCIAK Piotr, BAROWICZ Tadeusz, JANIK Andrzej, KĘDZIOR Władysław, MIGDAŁ Władysław (2005) The effect of addition of beta-carotene, vitamins C and E in feed mixture enriched with CLA on sensory traits and oxidative status of pork meat. Proc. Brit. Soc. Anim. Sci., p.105.
286. PIETRAS Mariusz, PIESZKA Marek, BAROWICZ Tadeusz, JANIK Andrzej, MIGDAŁ Władysław (2005) Wpływ dodatku sprzężonego kwasu linolowego do paszy na poziom kortyzolu w surowicy krwi tuczników. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., z.22, 375-378.
287. STRZETELSKI Piotr, BRZÓSKA Franciszek, Brzeziński Witold (2005) Iodine content of green fodder and cereal crops in Poland. Ann. Anim. Sci., 1, 171-180.
288. STRZETELSKI Juliusz, BILIK Krzysztof, NIWIŃSKA Barbara, SKRZYŃSKI Grzegorz, ŁUCZYŃSKA Elżbieta, CHOROSZY Zenon (2005) Przydatność ultrasonograficznego badania gruczołu mlekowego jałówek do prognozowania ich wydajności mlecznej. Med. Wet., Vol. 61, 9, 1032-1035.
289. STRZETELSKI Juliusz, BILIK Krzysztof, NIWIŃSKA Barbara (2005) Żywienie krów mamek z cielętami na pastwisku o zróżnicowanym poziomie nawożenia azotowego. Rocz. Nauk. Zoot., Suppl. 22, 627-631.
290. SZCZUREK Witold (2005) Digestible amino acids and feed enzymes in broiler diets: effects on carcass composition of two broiler strains. J. Anim. Feed Sci., 14, Suppl. 1, 487-490.
291. SZYMCZYK Beata, PISULEWSKI Paweł (2005) Effects of dietary conjugated linoleic acid (CLA) isomers and vitamin E on fatty acid composition and cholesterol content of hen egg yolks. J. Anim. Feed Sci., 14 (1): 109-123.
292. SZYMCZYK Beata, HANCZAKOWSKI Piotr, SZCZUREK Witold (2005) Performance and intestinal viscosity in broilers fed diets containing dehulled or naked oats and enzymes. J. Anim. Feed Sci., 14, Suppl.1, 491-494.
293. SZYMCZYK Beata (2005) Effect of conjugated linoleic acid (CLA) on pig performance, carcass quality, chemical composition of meat and serum lipid profile. Ann. Anim. Sci., 5 (1): 135 - 144.
294. SZYMCZYK Beata (2005) Effect of conjugated linoleic acid (CLA) on fatty acid coposition, lipid oxidation and quality of pork meat. Ann. Anim. Sci., 5(1): 145 - 157.
295. ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, KORELESKI Jerzy (2005) Wpływ wybranych dodatków paszowych w diecie zawierającej zanieczyszczenia zbożowe na wyniki odchowu kurcząt brojlerów. Med. Wet., 61, 4, 462-465.
296. ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, KORELESKI Jerzy (2005) The effects of particulate limestone and 25-hydroxy-cholecalciferol in broiler chicken diets on the mechanical properties of bones. J. Anim. Feed Sciences, 14, Suppl. 1, 495-498.
297. ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, KORELESKI Jerzy (2005) Wpływ 25-hydroksycholekalcyferolu w paszy na jakość kośćca kur nieśnych utrzymywanych w klatkach. Med. Wet., 61, 7, 814-817.
298. ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata, HANCZAKOWSKA Ewa (2005) The effect of vitamin E on the quality of meat of pigs fed maize grain silage. J. Anim. Feed Sci., 14, Suppl. 1, 405 - 408.
299. URBAŃCZYK Jerzy, HANCZAKOWSKA Ewa, ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata (2005) The effect of organic feeding on carcass and meat quality of fattening pigs. J. Anim. Feed Sci., 14, Suppl. 1, 409 - 412.
300. WOJTYSIAK Dorota, PIESZKA Marek, PAŚCIAK Piotr, MIGDAŁ Władysław (2005) Wpływ dodatku CLA do paszy na profil histochemiczny m. longissimus lumborum tuczników. Rocz. Nauk. Zoot., Supl. 22, 469-472.
301. ZYMON Monika, STRZETELSKI Juliusz Andrzej, KOWALCZYK Jan (2005) The effect of oil in calf diets on the fatt-acid content of Musculus thoracis intramuscular fat. J.Anim. Feed Sci., 14, suppl.1, 319-322.
302. ŻYŁA Krzysztof, MIKA Magdalena, KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester (2005) Degree of phytate conversion and type of phytase A modify production parameters and egg shell quality in laying hens. J. Anim. Feed Sci., 14, Suppl. 1, 515-518.
303. ŻYŁA Krzysztof, MIKA Magdalena, FORTUNA Teresa, SZYMCZYK Beata, CZUBAK Marta (2005) Effects of sesame seeds germination on phytate degradation, in vitro nutrient digestibility and plasma lipid profile in rats. Electronical J. Pol. Agric. Univ., 8 (4), art.54.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

304. KWIATEK Krzysztof, KOROL Waldemar, WOJDAT Elżbieta (2005) System kontroli wewnętrznej w przemyśle paszowym. Wytyczne w zakresie opracowania i wdrażania systemu HACCP. Państwowy Instytut Weterynaryjny, Puławy, 1 - 50.
305. KWIATEK Krzysztof, ZASADNY Rafał, SIERADZKI Zbigniew, PRZENIOSŁO Monika, KOROL Waldemar (2005) Dobra praktyka produkcyjna w wytwarzaniu i obrocie pasz jako element kontroli wewnętrznej. Państwowy Instytut Weterynaryjny, Puławy, 1 -35.
306. KORMAN Kazimierz, PAKULSKI Tadeusz (2005) Wpływ poziomu żywienia w okresie 7-12 miesiąca życia na wzrost, rozwój i wyniki rozrodu maciorek merynosa polskiego i barwnego. Roczniki Naukowe Zootechniki, z. 21, s. 23-28.
307. BILIK Krzysztof, STRZETELSKI Juliusz Andrzej (2005) Żywienie jałówek przeznaczonych do remontu stada krów mlecznych. IZ Kraków, ISBN 83-88253, 6, ss. 23.
308. KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester (2005) Wpływ żywienia na dobrostan drobiu. W monografii: Dobrostan drobiu a warunki jego utrzymania, Kraków, Wyd.: ABC Poland i Instytut Zootechniki, ISBN 83-60127-85-9, str. 72-89.
309. KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester (2005) rozdział w monografii: Drób - dobrostan w warunkach utrzymania. Kraków, Małopolska Izba Rolnicza oraz Stowarzyszenie Doradztwa Rolniczego w Krakowie, C.D.R. w Brwinowie Instytut Zootechniki, ISBN 83-60127-21-2, str. 72-89.
310. KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester (2005) rozdział w monografii: Warunki utrzymania drobiu - dobrostan zwierząt. Wyd.: Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza w Przysieku, Instytut Zootechniki, ISBN 83-60127-41-7, str. 72-89.
311. STRZETELSKI Juliusz Andrzej, BILIK Krzysztof, NIWIŃSKA Barbara (2005) Żywienie krów mamek ras mięsnych. W: Nowoczesna technologia produkcji mleka i wołowiny. XIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła. Zakopane, 4-8 kwietnia, ISBN 83-60127-15-8, 39-46.
312. ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester (2005) Wpływ poziomu oraz formy cynku i manganu w paszy dla niosek na jakość skorup jaj i kości oraz wydalanie Zn i Mn. Rocz. Nauk. Zoot. Rozprawy habilitacyjne. (będzie wydane w 2006 r. z datą 2005, o stronę proszę pytać autora), -.

PRACE PRZEGLĄDOWE

313. WALCZYŃSKI Sławomir (2005) Jakość mieszanek paszowych - homogenność. Pasze Przemysłowe 14 (1), 12 - 14.
314. WALCZYŃSKI Sławomir (2005) Ocena jednorodności przemysłowych mieszanek paszowych - procedura badawcza. Pasze Przemysłowe 14 (11/12), 36 - 38.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

315. MARKOWSKI Jan, KOROL Waldemar (2005) "Identyfikacja składników zwierzęcego pochodzeniaw paszach". Seminarium pt."metody identyfikacji komponentów zwierzęcych w środkach spożywczych i paszach" Balice, 12.04.2005. Materiały seminaryjne.Wyd. Instyt. Zoot., 21 - 28.
316. JAŚKIEWICZ TERESA, MATYKA Stanisław (2005) "Współczynniki strawności frakcji lipidowej mieszanek paszowych dla kurcząt brojlerów z udziałem ekstrudowanego koncentratu bobikowo-rzepakowego" Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa XXXV Lat Wydziału Inżynierii Produkcji A R w Lublinie, 12-13 maja 2005 r. nt."Problemy Inżynierii Rolniczej w Aspekcie Rolnictwa Zrównoważonego",Materiały konferencyjne z doniesieniami. Wyd. książkowe ISBN 83-922409-0-1, 220 - 221.
317. MASŁOWSKI Andrzej, MATYKA Stanisław (2005) "badania trwałości przechowalniczej olejów: lnianego, lniankowego i rzepakowego, tłoczonych metodą "na zimno". Jubileuszowa Miedzynarodowa Konferencja Naukowa XXXV Lat wydziału Inżynierii Produkcji A R w Lublinie, 12-13 maja 2005 r. nt."Problemy Inżynierii Rolniczej w Aspekcie Rolnictwa Zrównoważonego", Materiały konfer. z doniesieniami. Wyd. książkowe ISBN 83-922409-0-1, 252 - 253.
318. SZMIGIELSKI Marek, MATYKA Stanisław (2005) "Wpływ ogrzewania mikrofalowego na wybrane cechy oleju z nasion rzepaku". Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa XXXV Lat Wydziału Inżynierii Produkcji A R w Lublinie 12-13 maja 2005 r. nt. "Problemy Inżynierii Rolniczej w Aspekcie Rolnictwa Zrównoważonego" Materiały konferencyjne z doniesieniami. Wyd. książkowe ISBN 83-922409-0-1, 341-342.
319. DOBROWOLSKI Ryszard, RYCZKOWSKA Bogusława, KOROL Waldemar (2005) Specjalne aspektyanalizy selenu z zastosowaniem absorbcyjnej spektrometrii atomowej i techniki generowania wodorków. XIV Poznańskie Konwersatorium Analityczne, Poznań 12-13.05.2005 r. Materiały XIV poznańskiego Konwersatorium analitycznego., 109.
320. GORNOWICZ Ewa, PAWLAK Agata (2005) Zastosowanie nowych typów endo-1,4-beta-ksylanaz w mieszankach zawierających żyto w żywieniu kurcząt rzęźnych. XVII Międzynar. Symp. Drobiarskie PO WPSA, Kietrz, 6-8.09. Mareialy Konferencyjne, 131-132.
321. SZMIGIELSKI Marek, RUBAJ Jolanta, MATYKA Stanisław (2005) Zastosowanie wskaźnika purpury bromokrezolowej (BCPI) do o0ceny zawartości alfa-tokoferolu w ogrzewanej mikrofalowo śrucie rzepakowej. Jubileuszowa Konferencja Naukowa XXXV Lat Wydziału Inżynierii Produkcji Akademii Rolniczej w Lublinie 12-13.05.2005r. nt: "Problemy Inżynierii Rolniczej w Aspekcie Rolnictwa Zrównoważonego". Wyd. książkowe ISBN 83-922409-0-1, 343-344.
322. NATONEK-WIŚNIEWSKA Małgorzata, SŁOTA Ewa, REJDUCH Barbara (2005) Metody identyfikacji komponentów zwierzęcych w środkach spożywczych i mieszankach paszowych. Konf. Nauk. pt.:"Metody identyfikacji komponentów zwierzęcych w środkach spożywczych im paszach", balice, 12.04.2005 r. Mareialy Konferencyjne, 29-50.
323. NATONEK-WIŚNIEWSKA Małgorzata, SŁOTA Ewa, ŻYGA Agata (2005) Identyfication of animal by-products in feedstuffs. III Międzynar. Konf. pt.:"Biotechnology: state of the art and prospects of development". Moskwa, 14-18.03.2005 r. Mareialy Konferencyjne 2, 136.
324. BIELAŃSKI Paweł (2005) Wpływ systemu żywienia na wskaźniki sensoryczne mięsa króliczego. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Wrocław, 19-20.IX.2005. Materiały konferencyjne, 179.
325. BIELIŃSKA Halina, WĘŻYK Stanisław, BADOWSKI Jakub (2005) Effect of herb mixture as dietary suplement on reproductive performance of geese. Proceedings of the 3rd Waterfowl Conference, November 3-6, 2005 Guangzhou, China, p.93-96.
326. KORMAN Kazimierz (2005) Wpływ różnego poziomu żywienia i udziału ras plennych na wzrost i wyniki rozrodu w pierwszym roku życia maciorek. Doniesienie naukowe. LXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego we Wrocławiu 20-22 IX 2005. Komunikaty Naukowe. PTZ Warszawa 2005, s.119.
327. PAKULSKI Tadeusz (2005) Wpływ poziomu żywienia białkowo-energetycznego dojonych maciorek merynosa na ilość i skład produkowanego mleka. Doniesienie naukowe. LXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego we Wrocławiu 20-22 IX 2005. Komunikaty Naukowe. PTZ Warszawa 2005, s.128.
328. BIELIŃSKA Halina, Stanisław WĘŻYK, Jakub BADOWSKI (2005) Effect of herb mixture as a dietary suplement on reproductive performance of geese. Referat na międzynarodowej konferencji 'III World Woterfowl Conference' 3-5 listopad 2005 Gunagzhou - Chiny, 93-96.
329. POŁTOWICZ Katarzyna, WĘŻYK Stanisław, KORZEWSKI Krystian (2005) Effect of garlic oil suplement in laying hen nutrition on the level of egg yolk cholesterol. Doniesienie. Materiały Konferencyjne. XVII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie (PO WPSA). Kiekrz k. Poznania, 137-138.
330. BRZÓSKA Franciszek, JANIK Andrzej (2005) Probiotyki w żywieniu zwierząt. Konferencja Naukowa pt. 'Wykorzystanie bakterii mlekowych do otrzymywania produktów żywnościowych wysokiej jakości i o podwyższonej wartości odżywczej'. Wyd.: Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. Szkołą Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Zootechniki. 27-28. 09. 2005 r. Warszawa, s. 1.
331. BRZÓSKA Franciszek (2005) Wartość pokarmowa pasz z łąk i pastwisk. Referat. Konferencja Naukowa pt. 'Walory paszowe i krajobrazowe zbiorowisk trawiastych'. Wyd.: Akademia Rolnicza Lublin, Materiały Konferencyjne. 5-7 czerwiec 2005 r. Lublin., s. 11-13.
332. DYMNICKA Maria, MICIŃSKI Janusz, KLUPCZYŃSKI Janusz, ŁOZICKI Andrzej, STRZETELSKI Juliusz Andrzej (2005) Zawartość kwasów tłuszczowych o działaniu prozdrowotnym w tłuszczu śródmięśniowym musculus thoracis i musculus semitendinosus buhajków w zależności od rasy i żywienia. LXX Zjazd PTZ we Wrocławiu., ss.31.
333. HANCZAKOWSKA Ewa, ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata (2005) The effect of rosemary extract added to feed on pig meat quality. Current Problems of Breeding, Health, Growth and Production of Pigs. Scientific Pedagogical Publishing, Czeskie Budziejowice, ISBN 80-85645-50-5, 405 - 407.
334. FURGAŁ-DIERŻUK Iwona (2005) Prozdrowotne właściwości różnych rodzajów włókna pokarmowego u świń. II Konferencja Młodych Badaczy 'Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt', SGGW Warszawa 12-13.09.2005, 39-40.
335. KASZUBA Adrian, KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, SZCZUREK Witold, LEMME Andreas (2005) Polish dose response data demonstrate superiority of DL-Methionione over liquid mathionine hydroxy analoque in broilers. Proc. 15th Europ. Symp. on Poult. Nutr., 493-495.
336. KOPOWSKI Jarosław, KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester (2005) Biomechanical parameters of bones and performance in broiler chickens fed diet supplemented with 25-monohydroxy-cholecalcyferol and phytase. Proc. XVII International Poultry Science Symposium WPSA, Poznań-Kiekrz, 107-107.
337. KOPOWSKI Jarosław, KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester (2005) Pomiary biometryczne kości oraz wskaźniki produkcyjne u kurcząt brojlerów żywionych paszą z dodatkiem 25-monohydroksy-cholekalcyferolu i fitazy. Mat. XVII Międzynarodowego Sympozjum Drobiarskiego WPSA, Poznań-Kiekrz, 107-107.
338. KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester (2005) Performance and tibia bones quality in broilers fed diet supplemented with particulate limestone and 25-hydroxycholecalciferol. Proc. 15th Europ. Symp. on Poult. Nutr., 204-206.
339. ŚLIWIŃSKI Bogdan Jacek (2005) Przydatność ekstraktów roślinnych zawierających taniny, aponity lub ligninę w modyfikacji fermentacji żwaczowej. (referat). II Konferencja Młodych badaczy pt.: Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt. Wyd. SGGW Warszawa, 12-13.09.2005, s. 99-100.
340. ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, KORELESKI Jerzy (2005) Wstępne wyniki badań nad zastosowaniem suszonych wywarów zbożowych w żywieniu kur nieśnych. II Konf. Młodych Badaczy: Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt., 55-56.
341. ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, KORELESKI Jerzy (2005) Preliminary results of study on the use of corn and rye distillers dried grains with solubles in the laying hen nutrition. Proc. 15th Europ. Symp. on Poult. Nutr., 577-579.
342. ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata (2005) Przydatność kukurydzy wysokolizynowej w tuczu świń. II Konferencja Młodych Badaczy 'Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt', SGGW Warszawa 12-13.09.2005, 43 - 44.
343. ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata, HANCZAKOWSKA Ewa (2005) The effect of high content of maize grain silage in pig diet on the carcass and meat quality. Current Problems of Breeding, Health, Growth and Production of Pigs. Scientific Pedagogical Publishing, Czeskie Budziejowice, ISBN 80-85645-50-5, 169 - 171.
344. WOJTYSIAK Dorota, PIESZKA Marek, PAŚCIAK Piotr (2005) Wpływ źródła tłuszczu i ilości octanu alpha-tokoferolu w paszy na profil histochemiczny m. biceps femoris kurcząt. II Konferencja Młodych badaczy pt.: Fizjologia i biochemia w żywieniu zwierząt. Wyd. SGGW Warszawa, 12-13.09.2005, s. 57-58.
345. ŻYŁA Krzysztof, MIKA Magdalena, KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester (2005) Calcium level modulate phytate conversion degree and type of phytase A effects on production traits and egg shell quality in laying hens. Proc. 15th Europ. Symp. on Poult. Nutr., 386-388.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE, WYKŁADY NA SZKOLENIA, SEMINARIA

346. MATYKA Stanisław (2005) "Przeciw utleniacze w paszach przemysłowych" XX Konf. Naukowo-techniczna nt. "Techniczne i organizacyjne warunki w produkcji i obrocie paszowym" Zakopane, 16-17.05.2005 r. Mareialy Konferencyjne, 27-29.
347. MATYKA Stanisław (2005) "Wybrane czynniki wpływające na wyniki badania pasz". XXI Konf. Naukowo-Techniczna nt. "Kontrola jakości środków żywienia zwierząt". Puławy 01-02.12.2005 r. Materiały Konferencyjne, 6-9.
348. KOROL Waldemar, BIELECKA Grażyna, RUBAJ Jolanta (2005) Badanie biegłości laboratoriów PT 2005. Omówienie wyników. XXI Konf. Naukowo-Techniczna pt. "Kontrola jakości środków żywienia zwierząt", Puławy, 01-02.12.2005 r. Mareialy Konferencyjne, 30-33.
349. KOROL Waldemar (2005) "Wymagania techniczne i organizacyjne w świetle przepisów i kodeksów dobrych praktyk w produkcji i obrocie paszowym". Konf.Nauk.-Tech.IZ KLP w Lublinie pt. "Techniczne i organizacyjne warunki w produkcji i obrocie paszowym", Zakopane, 16-17.05.2005 r. Mareialy Konferencyjne, 13-19.
350. KOROL Waldemar (2005) "Krajowy plan urzędowejkontroli środków żywienia zwierzątna rok 2005 w zakresie jakości handlowej i substancji niepożądanych pochodzenia roślinnego". Konf. Nauk.-Tech. IZ KLP w Lublinie pt. "Techniczne i organizacyjne warunki w produkcji i obrocie paszowym". Zakopane, 16-17.05.2005 r. Mareialy Konferencyjne, 53-61.
351. KOROL Waldemar (2005) "Ocena jakości handlowej pasz i czynników niepożądanych pochodzenia roślinnego w świetle urzędowej kontroli w roku 2004". Konf. Nauk.-Tech. IZ KLP w Lublinie pt. "Techniczne i organizacyjne warunki w produkcji i obrocie paszowym". Zakopane, 16-17.05.2005 r. Mareialy Konferencyjne, 38-45.
352. KOROL Waldemar (2005) "Interpretacja wyników badania pasz". Konf. Nauk.-Tech. PIWet. Puławy, 01-02.12.2005 r. Mareialy Konferencyjne, 17-23.
353. ZYGMUNT Bogusława (2005) "Analiza budżetu niepewności pomiarowej i zasady optymalizacji procedury analitycznej w badaniach chemicznych pasz". Konf. Nauk.-Tech. pt."Kontrola jakości środków żywienia zwierząt", PIWet. Puławy, 01-02.12.2005 r. Mareialy Konferencyjne, 24-28.
354. NIEŚCIÓR Halina, ZYGMUNT Bogusława (2005) "Oznaczanie makro- i mikroelementów w paszach metodą FAAS - walidacja i niepewność". Konf. Nauk.-Tech. pt. "Kontrola jakości środków żywienia zwierząt", PIWet. Puławy, 01-02.12.2005 r. Mareialy Konferencyjne, 34-36.
355. NIEŚCIÓR Halina, ZYGMUNT Bogusława (2005) "Oznaczanie makro- i mikroelementów w paszach metodą FAAS - walidacja i niepewność". Konf. Nauk.-Tech. pt. "Kontrola jakości środków żywienia zwierząt", PIWet. Puławy, 01-02.12.2005 r. Mareialy Konferencyjne, 34-36.
356. RUBAJ Jolanta (2005) "Walidacja metody HPLC oznaczania EQ w mieszankach paszowych". Konf. Nauk.-Tech. pt. "Kontrola jakości środków żywienia zwierząt". PIWet. Puławy, 01-02.12.2005 r. Mareialy Konferencyjne, 37.
357. ŻELAZOWSKA Renata (2005) "Walidacja metody GC oznaczania BHT i BHA w preparatach i premiksach". Konf. Nauk.-Tech. pt."Kontrola jakości środków żywienia zwierząt" PIWet. Puławy, 01-02.12.2005 r. Mareialy Konferencyjne, 38.
358. BIELECKA Grażyna (2005) "Aktywność antytrypsynowa produktów sojowych - ocena ryzyka, dopuszczalne poziomy". XX Konf. Nauk.-Tech. pt. "Techniczne i organizacyjne warunki w produkcji i obrocie paszowym". Zakopane, 16-17.05.2005 r. Mareialy Konferencyjne, 37.
359. MARKOWSKI Jan, KOROL Waldemar (2005) "Informacja o wynikach badań GMO wykonanych w KLP, Pracownia w Szczecinie, w ramach Krajowego Planu Kontroli Pasz w roku 2005. Konf. Nauk.-Tech. PIWet. Puławy, 01-02.12.2005 r. Mareialy Konferencyjne, 65-66.
360. ŻELAZOWSKA Renata (2005) "Porównanie metod oznaczania zanieczyszczeń w tłuszczach zwierzęcych na cele paszowe". XX Konf. Nauk.-Tech. pt. "Techniczne i organizacyjne warunki w produkcji i obrocie paszowym". Zakopane, 16-17.05.2005 r. Mareialy Konferencyjne, 31.
361. MARKOWSKI Jan, TOMASZEWSKA ALINA (2005) "GMO-wymagania i praktyka postępowania". XX Konf. Nauk.-Tech. pt. "Techniczne i organizacyjne warunki w produkcji i obrocie paszowym". Zakopane, 16-17.05.2005 r. Mareialy Konferencyjne, 32-33.
362. RUBAJ Jolanta (2005) "Metoda oznaczania hydroksymetioniny (MHA) na potrzeby nadzoru i wewnętrznej kontroli jakości pasz".XX Konf. Nauk.-Tech. pt. "Techniczne i organizacyjne warunki w produkcji i obrocie paszowym". Zakopane, 16-17.05.2005 r. Mareialy Konferencyjne, 36.
363. WALCZYŃSKI Sławomir, KOROL Waldemar (2005) "Homogeniczność mieszanek paszowych - metody oceny". Konf. Nauk.-Tech.pt. "Kontrola jakości środków żywienia zwierząt". PIWet. Puławy, 01-02.12.2005 r. Mareialy Konferencyjne, 51-54.
364. WALCZYŃSKI Sławomir (2005) "Ocena jednorodności pasz - potrzeby w zakresie nadzoru i kontroli wewnętrznej". XX Konf. Nauk.-Tech. nt. "Techniczne i organizacyjne warunki w produkcji i obrocie paszowym". Zakopane, 16-17.05.2005 r. Mareialy Konferencyjne, 47-49.
365. BRZÓSKA Franciszek (2005) Odnawialne źródła energii pochodzenia rolniczego ze szczególnym uwzględnieniem wierzby energetycznej. Referat. Konferencja Naukowo-Techniczna pt. 'Plantacje wierzby energetycznej - szanse i zagrożenia'. Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki, Grodziec Śląski Sp. z o.o., 12.05. 2005 r. Wyd.: Materiały Konferencyjne. Grodziec Śląski, s. 6-19.
366. KORELESKI Jerzy, HANCZAKOWSKA Ewa, STRZETELSKI Juliusz, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester (2005) Żywienie zwierząt gospodarskich bez mięsnych maczek paszowych. Materiały Seminaryjne. Metody identyfikacji komponentów zwierzęcych w środkach spożywczych i paszach, Balice I.Z., s. 51-64.
367. STRZETELSKI Juliusz Andrzej, BILIK Krzysztof, NIWIŃSKA Barbara (2005) Żywienie krów mamek ras mięsnych. W: Nowoczesna technologia produkcji mleka i wołowiny. XIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła. Zakopane, 4-8 kwietnia, -.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

368. OSIĘGŁOWSKI Stanisław, STRZETELSKI Juliusz, WĘGLARZY Karol (2005) Kiszone wilgotne ziarno zbóż w żywieniu wysoko mlecznych krów. Cz. I. Trawienie w przewodzie pokarmowym - wyniki badań. Przegląd Hodowlany nr 3, 15 - 18.
369. OSIĘGŁOWSKI Stanisław, STRZETELSKI Juliusz, WĘGLARZY Karol (2005) kiszone wilgotne ziarno zbóż w żywieniu wysoko mlecznych krów. Cz. II. Przykłady z praktyki. Przegląd Hodowlany nr 4, 6 -11.
370. KAMYCZEK Marian (2005) Koniec ery antybiotykowych stymulatorów wzrostu - cz. 1. Choduj z Głową nr 2, 58 -62.
371. KAMYCZEK Marian (2005) Koniec ery antybiotykowych stymulatorów wzrostu - cz. 2. Hoduj z Głową nr 3, 60 - 66.
372. KAMYCZEK Marian (2005) Witaminy z grupy B. Hoduj z Głową nr 4, 50 - 54.
373. KAMYCZEK Marian (2005) Witaminy w żywieniu świń - cz. 2. Hoduj z Głową nr 5, 65 - 70.
374. KAMYCZEK Marian (2005) Witaminy w żywieniu świń - cz. 3. Hoduj z Głową nr 6, 6 -9.
375. KAMYCZEK Marian (2005) Ile włókna wpaszy dla loch ? Tygodnik Rolniczy nr 8, 29 - 31.
376. KAMYCZEK Marian (2005) Optymalneużytkowanie przez racjonalne żywienie. Tygodnik Rolniczy nr 9, 30 - 31.
377. RUBAJ Jolanta, BIELECKA Grażyna, MATYKA Stanisław (2005) "Hydroksyanalog metioniny (HAM) w paszach przemysłowych". Pasze Przemysłowe 14 (2/3), 8.
378. KOROL Waldemar, BIELECKA Grażyna (2005) "Aktywność antytrypsynowa produktów sojowych - ocena ryzyka,potrzeba określenia dopuszczalnych poziomów". Pasze Przemysłowe 14 (9), 15-17.
379. RUBAJ Jolanta (2005) "Metoda oznaczania hydroksymetioniny (MHA) na potrzeby nadzoru i wewnętrznej kontroli jakości pasz". Pasze Przemysłowe 14 (7/8), 20.
380. RUBAJ Jolanta (2005) "Oznaczanie ethoxyquinu w mieszankach paszowych". Pasze Przemysłowe 14 (11/12), 33-34.
381. GĘBALA Grażyna, RYNKIEWICZ Małgorzata, RUBAJ Jolanta, MATYKA Stanisław (2005) "Oznaczaniw witaminy AiE w premiksach i mieszankach paszowych z wykorzystaniem metody HPLC". Pasze Przemysłowe 14 (11/12), 30-31.
382. MATYKA Stanisław (2005) "Czynniki wpływające na wyniki analiz przemysłowych mieszanek paszowych - wielkość i liczba cząstek dodatków paszowych". Pasze Przemysłowe 14 (1), 17-18.
383. RUBAJ Jolanta, BIELECKA Grażyna, MATYKA Stanisław (2005) "Hydroksyanalog metioniny (HAM) w paszach przemysłowych". Pasze Przemysłowe 14 (2/3), 8.
384. MATYKA Stanisław (2005) "Przeciw utleniacze w paszach przemysłowych". Pasze Przemysłowe 14 (5/6), 23-24.
385. MATYKA Stanisław (2005) "Wybrane uwarunkowania analizy pasz przemysłowych". Pasze Przemysłowe 14 (11/12), 9-11.
386. KOROL Waldemar (2005) "Projekt Phare PL01.04.05. System kontroli środków żywienia zwierząt. Cele - realizacja - środki. Pasze Przemysłowe 14 (2/3), 2-6.
387. KOROL Waldemar (2005) "Doświadczenia na zwierzętach z wykorzystaniem dodatków paszowych". Pasze Przemysłowe 14 (1), 7-8.
388. KOROL Waldemar (2005) "Regulacje w zakresie dopuszczalnych zawartości mikotoksyn". Pasze Przemysłowe 14 (4), 4-5.
389. KOROL Waldemar (2005) "Techniczne i organizacyjne warunki w produkcji i obrocie paszowym". Pasze Przemysłowe 14 (5/6), 2-9.
390. KOROL Waldemar (2005) "Wybrane elementy dobrej praktyki produkcyjnej i wymagania techniczno-organizacyjne dla producentów pasz określone w obowiązujących przepisach". Pasze Przemysłowe 14 (5/6), 18-22.
391. KOROL Waldemar (2005) "Wybrane elementy oceny jakości handlowej pasz w świetle wyników urzędowej kontroli w roku 2004.". Pasze Przemysłowe 14 (7/8), 2-7.
392. KOROL Waldemar, MARKOWSKI Jan (2005) "Badania kontrolne środków żywienia zwierząt w zakresie wykrywania i oznaczania zawartości produktów genetycznie zmodyfikowanych". Pasze Przemysłowe 14 (9), 10-13.
393. KOROL Waldemar, BIELECKA Grażyna (2005) "Aktywność antytrypsynowa produktów sojowych - ocena ryzyka, potrzeba określenia dopuszczalnych poziomów". Pasze Przemysłowe 14 (9), 15-17.
394. KOROL Waldemar (2005) "Kierunki zmian w produkcji przemysłowych mieszanek paszowych". Pasze Przemysłowe 14 (10), 14-15.
395. KOROL Waldemar, KWIATEK Krzysztof (2005) "Kontrola jakości środków żywienia zwierząt". Pasze Przemysłowe 14 (9), 2-8.
396. KOROL Waldemar (2005) "Ocena wyników badania pasz w świetle obowiązujących przepisów". Pasze Przemysłowe 14 (11/12), 13-16.
397. KOROL Waldemar (2005) "Rozporządzenie w sprawie higieny pasz - nowe spojrzenie na produkcję i użytkowanie środków żywienia zwierząt". Pasze Przemysłowe 14 (4), 2-3.
398. KOROL Waldemar (2005) "Krajowy plan urzędowej kontroli środków żywienia zwierząt na rok 2005 w zakresie jakości handlowej i substancji niepożądanych pochodzenia roślinnego". Pasze Przemysłowe 14 (5/6), 25-30.
399. KOROL Waldemar (2005) "Higiena pasz - ważne terminy". Pasze Przemysłowe 14 (9), 23-24.
400. MATYKA Stanisław (2005) Izomery "trans" kwasów tłuszczowych w produktach paszowychi konsumpcyjnych. Pasze Przemysłowe 14 (10), 5.
401. KOWALSKA Dorota (2005) Zachowanie królików związane z odżywianiem. Króliki, 27-30.
402. PIÓRKOWSKA Małgorzata, KOWALSKA Dorota (2005) Kronika PTZ, LXX Zjazd Naukowy PTZ we Wrocławiu. Przegląd Hodowlany Nr 11, 28-29.
403. WĘŻYK Stanisław, KRAWCZYK Józefa (2005) Pszenica w żywieniu drobiu. Polskie Drobiarstwo, nr 2; 2-4.
404. KRAWCZYK Józefa, WĘŻYK Stanisław, CALIK Jolanta (2005) Wykorzystanie suszonych ubocznych produktów roślinnych jako dodatku w żywieniu kur nieśnych poprawiającego jakość jaj spożywczych. Ogólnopolski Informator Drobiarski, nr 7; 26-29.
405. WĘŻYK Stanisław (2005) DIOKSYNY - powód czy pretekst?. Polskie Drobiarstwo, nr 3, s: 2-5.
406. WĘŻYK Stanisław (2005) Wspólne cele i uwarunkowania produkcji drobiu i pasz. Polskie Drobiarstwo, nr 4 s. 40-45.
407. POŁTOWICZ Katarzyna (2005) Antybiotyki paszowe - czym je zastąpić? Ogólnopolski Informator Drobiarski., 5(164): 33-40.
408. BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek (2005) W żywieniu świń ważna jest nie tylko pasza. Hodowca Trzody Chlewnej, 1, 12-15.
409. BAROWICZ Tadeusz (2005) Wpływ źródła tłuszczu w dawce pokarmowej dla loch na skład chemiczny mleka oraz odchów prosiąt. Hodowca Trzody Chlewnej, 2, 12-17..
410. BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek (2005) Rola włókna pokarmowego w żywieniu świń. Hodowca Trzody Chlewnej, 3, 14-18.
411. BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek (2005) Sprzężony kwas linolowy (CLA) a odchów prosiąt. Hodowca Trzody Chlewnej, 4, 10-13.
412. BAROWICZ Tadeusz (2005) Tłuszcze czynnikami ograniczającymi konsumpcję i produkcję wieprzowiny. Hodowca Trzody Chlewnej, 5, 30-33.
413. BAROWICZ Tadeusz (2005) Czy dietetyczna wieprzowina musi być droższa? Hodowca Trzody Chlewnej, 6, 12-16.
414. BILIK Krzysztof (2005) Wiosenne i letnie żywienie krów - pastwiskowe. Wiadomości Rolnicze - Polska, nr 7, s. 14.
415. BILIK Krzysztof (2005) 'Przepis' na jałówkę. Hoduj z głową, nr 4, (16), s. 9-14.
416. BILIK Krzysztof (2005) Naturalnie i wydajnie. Hoduj z głową, nr 6, (18), s. 51-55.
417. BILIK Krzysztof (2005) Ekologiczna produkcja bydła. Hoduj z głową, nr 5, (17), s. 60-64.
418. BILIK Krzysztof, STRZETELSKI Juliusz (2005) Odchów cieląt przeznaczonych na opas. Hodowca Bydła. W: dodatku pt. 'Produkcja bydła opasowego'., s. 38-42.
419. BILIK Krzysztof, STRZETELSKI Juliusz Andrzej (2005) Żywienie krów mlecznych według zaleceń ekologicznych. Wiad. Zoot., R. XLIII, 4, 15-25.
420. BILIK Krzysztof, STRZETELSKI Juliusz Andrzej (2005) Odchów cieląt przeznaczonych na opas. Hodowca bydła, Nr 11, 38-42.
421. BRZÓSKA Franciszek (2005) Ochrona żwacza krów wysoko mlecznych. Jaka substancja buforuje najlepiej. Top-Agrar, -.
422. HANCZAKOWSKI Piotr (2005) Jak gospodarowali nasi przodkowie VII, Chów owiec i kóz. Wiadomości Zootechn., XLII,4,78-79.
423. HANCZAKOWSKI Piotr (2005) Jak gospodarowali nasi przodkowie. VIII, Konie. Wiadomości Zootechn., XLIII.,1,62-63..
424. JANIK Andrzej, PIESZKA Marek (2005) Cholesterol u świń. Hodowca Trzody Chlewnej, 2: 34 - 36..
425. JANIK Andrzej, PIESZKA Marek (2005) Świnie transgeniczne. Hodowca Trzody Chlewnej, 3: 52 - 54.
426. JANIK Andrzej (2005) Wykorzystanie markerów genetycznych w hodowli świń. Hodowca Trzody Chlewnej, 6: 32 - 34..
427. JANIK Andrzej (2005) Zespół zniekształceń kręgosłupa (CVM)-nowy defekt genetyczny u bydła HF. Hodowca Bydła, 2: 36 - 39..
428. JANIK Andrzej, PIESZKA Marek (2005) Mutacje genowe u bydła oraz ich wpływ na produkcyjność. Hodowca Bydła, 3: 54 - 56.
429. JANIK Andrzej, PIESZKA Marek (2005) Bydło transgeniczne możliwości i perspektywy wykorzystania. Hodowca Bydła, 5: 37 - 39.
430. JANIK Andrzej, PIESZKA Marek (2005) Geny cech ilościowych oddziałujące na mleczność i skład mleka bydła. Hodowca Bydła, 12: 32 - 34.
431. KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester (2005) Botaniczna i paszoznawcza charakterystyka zanieczyszczeń zbożowych. Pol. Drob., 1, 21-22.
432. KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester (2005) Zanieczyszczenia zbożowe w paszy dla kurcząt rzeźnych. Pol. Drob., 2, 18-20.
433. MACIASZEK Katarzyna, STRZETELSKI Juliusz Andrzej (2005) Aktualne możliwości operowania zmianami w składzie kwasów tłuszczów zwierzęcych. Wiad. Zoot., 3, 41-47.
434. MACIASZEK Katarzyna, STRZETELSKI Juliusz Andrzej (2005) Żywienie bydła w warunkach produkcji ekologicznej. Cz. I. Bydło mleczne. Przegląd Hodowlany, ISSN 0137-4214, 10, 1-7.
435. PIESZKA Marek, JANIK Andrzej (2005) Dietetyczna wieprzowina a stabilność oksydacyjna lipidów. Trzoda Chlewna, 5: 50 - 52.
436. STRZETELSKI Juliusz Andrzej, BILIK Krzysztof, NIWIŃSKA Barbara (2005) Przydatność suszonego wywaru kukurydzianego i makuchów z nasion rzepaku i wiesiołka w żywieniu bydła. Wiadomości Zootechniczne, R.43, 1, 9-21.
437. STRZETELSKI Juliusz, BILIK Krzysztof (2005) Pasze stosowane w opasie bydła. Hodowca bydła., 11, 46-48.
438. STRZETELSKI Juliusz, BILIK Krzysztof (2005) Żywienie i użytkowanie buhajów rozpłodowych. Hodowca bydła, nr 11, 49-51.
439. STRZETELSKI Juliusz, BILIK Krzysztof (2005) Systemy opasania młodego bydła rzeźnego. Hodowca bydła, nr 11, 51-55.
440. STRZETELSKI Juliusz Andrzej, MACIASZEK Katarzyna (2005) Żywienie bydła w warunkach produkcji ekologicznej. Cz.II. Bydło mięsne. Przegląd Hodowlany, nr 11, 4-7.
441. STRZETELSKI Juliusz Andrzej, OSIĘGŁOWSKI Stanisław, WĘGLARZY Karol (2005) Kiszone wilgotne ziarno zbóż w żywieniu wysoko mlecznych krów. Cz. I. Trawienie w przewodzie pokarmowym-wyniki badań. Przegląd Hodowlany, nr 3, 15-18.
442. ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, KORELESKI Jerzy (2005) Fitaza i aktywna forma witaminy D3 jako dodatki paszowe poprawiające wskaźniki produkcyjne u kurcząt brojlerów. Pol. Drob., 3, 3-5.
443. ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata (2005) Wpływ stosowania kiszonego ziarna kukurydzy na wyniki tuczu świń i jakość tuszy. Miesięcznik weterynaryjno - hodowlany 'Chlewik', nr 3, 9 - 11.
444. ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, KORELESKI Jerzy (2005) Żwir wapienny i aktywna witamina D3 jako czynniki poprawiające jakość skorup jaj. Hodowca Drobiu, 2, 14-16.
445. WĘGLARZY Karol, STRZETELSKI Juliusz Andrzej, OSIĘGŁOWSKI Stanisław (2005) Kiszone wilgotne ziarno zbóż w żywieniu wysoko mlecznych krów. Cz.II. Przykłady z praktyki. Przegląd Hodowlany, nr 4, s. 6-11.

INSTRUKCJE WDROŻENIOWE I UPOWSZECHNIENIOWE

446. WALCZYŃSKI Sławomir, KOROL Waldemar (2005) Ocena homogeniczności mieszanek paszowych na podstawie badania stopnia wymieszania składnika kluczowego. .
447. ŻELAZOWSKA Renata, MATYKA Stanisław, KOROL Waldemar (2005) Instrukcja oznaczania przeciwutleniaczy BHA i BHT metodą chromatografii gazowej w preparatach i premiksach. .
448. PISKUREWICZ Dorota, MARKOWSKI Jan (2005) Instrukcja oznaczania zawartości genetycznie modyfikowanych organizmów (GMO) - badanie ilościowe w czasie rzeczywistym. .
449. ZYGMUNT Bogusława, KOROL Waldemar (2005) Instrukcja oznaczania selenu w preparatach i premiksach mineralnych metodą płomieniowej absorbcyjnej spektrometrii atomowej. IZ, KLP.
450. MAKOWSKI Jan, BIELECKA Grażyna (2005) Instrukcja oznaczania zanieczyszczeń botanicznych w ziarnie zbóż. IZ, KLP.
451. NIEŚCIÓR Halina, KOROL Waldemar (2005) Instrukcja oznaczania azotynów w środkach żywienia zwierząt metodą spektrofotometryczną. IZ, KLP.
452. PIZOŃ Dorota, NIEŚCIÓR Halina, KOROL Waldemar (2005) Instrukcja oznaczania fluoru w fosforanach paszowych i mieszankach mineralnych metodą potencjometryczną z wykorzystaniem elektrody jonoselektywnej. IZ, KLP.
453. JAŚKIEWICZ Bożena, HOŁUBOWICZ-KLIZA Grażyna, BRZÓSKA Franciszek (2005) Uprawa żyta ozimego. Wyd.: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB Puławy, Instytut Zootechniki, Kraków, Nr 104/05, ISBN-83-89576-47-3, s. 1-65.
454. ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, KORELESKI Jerzy (2005) Żywienie kur nieśnych a jakość skorup jaj i kośćca. Instrukcja upowszechnieniowa. Wyd.: Instytut Zootechniki (będzie wydane w 2006 r. z datą 2005, o stronę proszę pytać autora), -.
455. KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, KAMIŃSKA Barbara, ADAMCZYK Maria (2005) Żywienie piskląt w okresie po wylęgu a wskaźniki produkcyjne w odchowie brojlerów. Instrukcja upowszechnieniowa. Wyd.: Instytut Zootechniki (będzie wydane w 2006 r. z datą 2005, o stronę proszę pytać autora), -.

BROSZURY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE

456. GORNOWICZ Ewa (2005) ocena biologicznej wartości w odchowie kurcząt brojlerów mieszanek paszowych. Mat.Inf. SANO Nowoczesne żywienie zwierząt, Sękowo, 1-10.
457. GORNOWICZ Ewa (2005) Ocena biologicznej wartości w odchowie kurcząt brojlerów mieszanek paszowych z udziałem wybranych preparatów enzymatycznych. Mat.Inf. DSM Nutrional Produkts, Tarczyn, 1-26.
458. GORNOWICZ Ewa (2005) Ocena biologicznej wartości w odchowie kurcząt brojlerów mieszanek paszowych z udziałem wybranych dodatków paszowych. Mat.Inf. LNB Poland, Kiszkowo, 1-16.
459. GORNOWICZ Ewa (2005) Ocena biologicznej wartości w odchowie kurcząt brojlerów mieszanek paszowych z udziałem wybranych enzymów. Mat.Inf. JANRA Wytwórnia Pasz i Koncentratów, Margońska Wieś, 1-8.
460. GORNOWICZ Ewa (2005) Zioła w żywieniu kurcząt. Agronomia 2, 5-6.
461. BIS-WENCEL Hanna, ZOŃ Andrzej, KOPCZEWSKI Antoni (2005) Wpływ konserwantów i antyutleniaczy na stan oksydacyjny norek. Sem. Szkol.PZHiPZF pt.: "Żywienie oraz profilaktyka weterynaryjna u mięsożernych zwierząt futerkowych". Warszawa, 16-17.09.2005. Materialy seminaryjne, 6-8.

INNE

462. BAROWICZ Tadeusz (2005) Zakład Fizjologii Zwierząt. W: Historia i stan obecny katedr i zakładów fizjologii zwierząt w obszarze nauk rolniczych i weterynaryjnych (1945-2005) (pr. zbior. pod red. Taduesz Krzymowski), Wyd. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, str. 369-376.
463. FURGAŁ-DIERŻUK Iwona, Jarosław KAŃSKI, KORELESKI Jerzy, ŚLUSARCZYK Krystyna, ŚLIWIŃSKI Bogdan (2005) Tabele składu chemicznego i wartości pokarmowej pasz. Wyd. własne Instytutu Zootechniki, ISBN-83-88253-13-1, str.1-82.
464. GRZYBOWSKI Roman A., MILEWSKI Janusz, STECKA Krystyna, BRZÓSKA Franciszek (2005) Bakteryjny biopreparat dla zwierząt i sposób wytwarzania bakteryjnego biopreparatu dla zwierząt. Patent nr 190233. Urząd Patentowy RP. Warszawa 30.11. 2005 WUP 11/05, -.
465. KORELESKI Jerzy, BARTECZKO Jan, KAMIŃSKA Barbara, RUTKOWSKI Andrzej (2005) Zalecenia żywienia kur. W podręczniku: Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz - Normy żywienia drobiu, Wyd.: IFiŻZ PAN Jabłonna, oraz Polski Oddział WPSA, str. 32-47.
466. ZIOŁECKA Aleksandra, FURGAŁ-DIERŻUK Iwona (2005) Zawartość składników pokarmowych w paszach stosowanych w żywieniu drobiu. W podręczniku: Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz - Normy żywienia drobiu, Wyd.: IFiŻZ PAN Jabłonna, oraz Polski Oddział WPSA, str. 105-110.

Biotechnologia rozrodu, immuno- i cytogenetyka zwierząt

PRACE ORYGINALNE

467. MYSZKA Aleksander, LASSOTA Maria, OLEARKA Danuta, PRZEŁOŻNA Barbara, PŁODZIEŃ Marta, KOTYLAK Zbigniew, SŁOTA Ewa (2005) Analiza częstości i rodzajów aberracji chromosomowych zdiagnozowanych u pacjentów z województaw podkarpackiego. Przegl. Med. Uniw. Rzeszow. nr 2, 2-3, 135-150.
468. WNUK Maciej, KOTYLAK Zbigniew, BUGNO Monika, SŁOTA Ewa (2005) Karyotype analysys in pigs - hybrids of European wild boar (Sus scrofa scorfa) and domestic pig (Sus corfa domestica). Ann. Anim. Sci., Vol. 5 No 1, 11-19.
469. REJDUCH Barbara, KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna, SŁOTA Ewa (2005) Wykorzystanie bydlęcej sondy malującej do identyfikacji heterosomu Y w plemnikach tryka. Rocz. Nauk. Zoot., T. 32, z.1, 5-9.
470. BUGNO Monika, SŁOTA Ewa, PIEŃKOWSKA-SHELLING Aldona, SHELLING Claude (2005) Efektywna metoda diagnozy aneuplodii chromosomu X - najczęstszej aberracji kariotypu koni. Rocz. Nauk. Zoot., T. 32, z.1, 11-17.
471. KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna, SŁOTA Ewa, PIEŃKOWSKA-SHELLING Aldona, SHELLING Claude (2005) Comparative hybridyzation of the Y chromosome in selected species of Bovidae. Ann. Anim. Sci., Vol. 5 No 1, 5-9.
472. ZĄBEK Tomasz, NOGAJ Anna, RADKO Anna, NOGAJ Jan, SŁOTA Ewa (2005) Genetic variation of Polish endangered Biłgoraj horses and two common horse breeds in microsatellite loci. J.of Appl.Genet. 46,3, 299-305.
473. SŁOTA Ewa, DANIELAK-CZECH Barbara, DUNIEC Marian, KOŚCIELNY Mariusz, KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna, RADKO Anna, REJDUCH Barbara, RYCHLIK Tadeusz, TRELA Jan (2005) Monitoring genetyczny bydła rasy czerwonej polskiej. Wiadomości Zootechniczne nr 1, Rok XLIII, 55-62.
474. ŻURKOWSKI Maciej, DUNIEC Marian (2005) Struktura genetyczna bydła polskiego czerwonego na podstawie badań grup krwi oraz sekwencji niekodujących i kodujących DNA. Wiadomości Zootechniczne nr 2, Rok XLIII, 44-54.
475. KLUKOWSKA-RÖTZLER Jolanta, BUGNO Monika, SŁOTA Ewa, ROBINSON Edward, PIUMI Francois, GUERIN Gerlad, DOLF Gaaudenz, GERBER Vinzenz (2005) The B-cell CLL lymphoma 2 (BCL2)gene maps to equine chromosome 8q22. Animal Genetics, 36,6, 517-519.
476. RADKO Anna, ŻYGA Agata, ZĄBEK Tomasz, SŁOTA Ewa (2005) Genetic variability among Polish Red, Hereford and Holstein-Friesian Cattle raised in Polish Based on analysis of microsatellite DNA sequences. J.of Appl.Genet. 46,1, 89-91.
477. LASSOTA Maria, PRZEŁOŻNA BARBARA, PŁODZIEŃ Marta, BUGNO Monika, WNUK Maciej, KOTYLAK Zbigniew, SŁOTA Ewa (2005) Additional chromosome in achild as aresult of a balanced reciprocal translation t(12;18)(p13;q12) in his mothers karyotype. J.of Appl.Genet. 46,4, 419-421.
478. ZĄBEK Tomasz, RADKO Anna, SŁOTA Ewa (2005) Implication for the use of horse hair roots as a DNA source for microsatellite typing. Czech J. Anim.Sci. 50,11, 499-502.
479. RYCHLIK Tadeusz, RADKO Anna, SŁOTA Ewa (2005) Analiza porównawcza polimorfizmu grup krwi i sekwencji mikrosatelitarnych DNA u bydła polskiego czerwonego. Rocz. Nauk. PTZ, 1, 2, 261-267.
480. ZĄBEK Tomasz, NATONEK-WIŚNIEWSKA Małgorzata, BUGNO Monika, RADKO Anna (2005) Aplication of microsatellite multiplexes in parentage testing of polish half-bred anglo-arabian horses. Ann. Anim. Sci., Vol. 5 No 2, 269-277.
481. RADKO Anna, HĘDRZAK Małgorzata, ZĄBEK Tomasz, SŁOTA Ewa (2005) Efficacy of 11 bovine microsatellite DNA sequences for parentage control in experimental farming of american bison (Bison bison L.) in Poland. Ann. Anim. Sci., Vol. 5 No 2, 235-242.
482. RYCHLIK Tadeusz, KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna, REJDUCH Barbara, SIKORA Jacek (2005) The phenomenon of cell chimerism in goats. Vet. Med.-Czech, 50 (7), 311-314.
483. KRZYŚCIN Piotr (2005) Antigenic markers of blood plasma globulins for diagnosing mastitis resistance in sheep. Med. Wet. 61, 35.
484. NATONEK-WIŚNIEWSKA Małgorzata, SŁOTA Ewa, REJDUCH Barbara (2005) BSE prevention methods. Med. Wet. 6, 19.
485. SYSA Paweł, SŁOTA Ewa, KARBOWICZ Maciej, REJDUCH Barbara (2005) Transgenic animals - hopes and dangeres. Scientific Messenger of Lviv National Academy of Veterinary Medicine named after S.Z.Gzhytskyj. 7,2, 220-223.
486. KACZOR Urszula, RYCHLIK Tadeusz (2005) Evaluation of differences in the genetic structure of Corriedale and Polish Lowland sheep. Scientific Messenger of Lviv National Academy of Veterinary Medicine named after S.Z.Gzhytskyj. 6, 11-118.
487. HĘDRZAK Magdalena, BRZUSKI Paweł, RADKO Anna (2005) success of reproduction in experimental farming of american bison.(Bison bison L.). Scientific Messenger of Lviv Ntional Academy of Veterinary Medicine named after S.Z. Gzhytskyj.,7, 104-107.
488. KRZYŚCIN Piotr (2005) Use of antigenic markers to study the absorption of immunolactoglobulins in piglets. Scientific Messenger of Lviv National Academy of Veterinary Medicine named after S.Z.Gzhytskyj. 7,2, 186-194.
489. PASCHMA Jolanta (2005) Przebieg porodu oraz wyniki użytkowości rozpłodowej loch żywionych dawkami z udziałem ziół. Rocz. Nauk. Zoot. Suppl. Z 22/2, 353-356.
490. BOCHENEK Michał, SMORĄG Zdzisław (2005) Regulacja płci u bydła poprzez separację plemników X I Y. Medycyna Weterynaryjna, 61(1), 50-52.
491. GOGOL Piotr (2005) Iron - induced luminescence of boar spermatozoa cells. Annals of Animal Science, 5 (1), 91-98.
492. Jura Jacek, Jura Jolanta, Murzyn Krzysztof, Wegrzyn Paulina, Zarebski Adrian (2005) Cloning and characterization of 5' upstream promoter region of rat WAP gene. BBA-Gene Structure and Expression, Vol. 1727, Issue 1, pp. 58-64.
493. KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ Lucyna, ALM Hannelore (2005) Effect of culture methods on cumulus and oocyte morphology and meiotic competence of bovine oocytes from early antral follicles. Arch. Tierz., Dummerstorf 48 (6): 562-571.
494. KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ Lucyna, BOCHENEK Michał, RYŃSKA Bożenna (2005) Effect of quality of sperm chromatin structure on in vitro production of cattle embryos. Arch. Tierz. Dummerstorf, 48 (1), 32-39.
495. LISOWSKI Mirosław, BEDNARCZYK Marek (2005) Effects of tamoxifen dose and nutrition scheme during growth on stimulation of the reproductive system in Cornish breed cocks. Folia biologia, vol. 53, No 1-2, 1-6.
496. LISOWSKI Mirosław, BEDNARCZYK Marek (2005) Zmniejszenie odstępu między pokoleniami kur mięsnych. Medycyna Wet., 61(9): 1057-1060.
497. MACHNIK Grzegorz, SYPNIEWSKI Daniel, WYDMUCH Zenobia, CHOLEWA K., Mazurek Urszula, Wilczok Tadeusz, SMORĄG Zdzisław, Pacha J. (2005) Sequence Analysis of Proviral DNA of Porcine Endogenous Retroviruses. Transplantation Proceedings, 37, 4610-4614.
498. NIEDBAŁA Piotr, GOGOL Piotr (2005) Preliminary morphological evaluation of rex rabbit spermatozoa. Scientific Messenger of Lviv National Academy of Veterinary Medicine, T. 7, No. 3(26), 199-202.
499. NIEDBAŁA Piotr, GOGOL Piotr (2005) Wstępne badania nad jakością nasienia królików odmian rex. Roczniki Naukowe Zootechniki, Suplement, z. 22, 275-278.
500. PILARSKI Roman, BEDNARCZYK Marek, LISOWSKI Mirosław, RUTKOWSKI Andrzej, BERNACKI Zenon, WARDEŃSKA Monika, GULEWICZ Krzysztof (2005) Assessment of the effect of alpha-galactosides injected during embryogenesis on selected chicken traits. Folia biologia (Kraków), vol. 53, No 1-2, 13-20.
501. SAMIEC Marcin (2005) The effect of mitochondrial genome on architectural remodeling and epigenetic reprogramming of donor cell nuclei in mammalian nuclear transfer-derived embryos. J. Anim. Feed Sci., 14(3), 393-422.
502. SAMIEC Marcin (2005) The role of mitochondrial genome (mtDNA) in somatic and embryo cloning of mammals. J. Anim. Feed Sci., 14(2), 213-233.
503. SAMIEC Marcin, SKRZYSZOWSKA Maria (2005) Microsurgical nuclear transfer by intraooplasmic karyoplast injection as an alternative embryo reconstruction method in somatic cloning of pigs and other mammal species; application value of the method and its technical advantage: a review. Czech J. Anim. Sci., 50: 235-247, 2005.
504. SAMIEC Marcin, SKRZYSZOWSKA Maria (2005) Molecular conditions of the cell nucleus remodelling/reprogramming process and nuclear-transferred embryo development in the intraooplasmic karyoplast injection technique: a review. Czech J. Anim. Sci., 50:185-195, 2005.
505. SAMIEC Marcin, SKRZYSZOWSKA Maria (2005) Perspektywy klonowania somatycznego dla uzyskiwania zwierząt transgenicznych. Medycyna Wet., 61(1), 24-28, 2005.
506. SKRZYSZOWSKA Maria, SAMIEC Marcin (2005) Production of porcine nuclear transfer embryos using fetal fibroblast cells analyzed on apoptosis. Reprod.Fertil.Dev., 17:182-183.
507. SKRZYSZOWSKA Maria, SAMIEC Marcin, SMORĄG Zdzisław (2005) Effect in vitro culture conditions on the developmental potential of porcine nuclear transfer embryos reconstructed with cumulus cells analyzed on apoptosis. Annals of Animal Science, vol. 5, no 1, 99-109.
508. SYPNIEWSKI Daniel, MACHNIK Grzegorz, MAZUREK Urszula, WILCZOK Tadeusz, SMORĄG Zdzisław, JURA Jacek, GAJDA Barbara (2005) Distribution of Porcine Endogenous Retroviruses (PERVs) DNA in Organs of a Domestic Pig. Annals of Transplantation, vol. 10, no 2, 46-51.
509. TRZCIŃSKA Monika, BRYŁA Magdalena (2005) Assessment of fresh and stored boar semen using the fluorochrome YO-PRO-1. Folia Histochemica et Cytobiologica, Vol.43, Suppl.1.
510. WIECZOREK Jarosław, CEGŁA Mirosław, KARETA Wiesław (2005) Factors affecting the oocyte recovery rate from ovarian follicles of gilts (Czynniki wpływające na efektywność uzyskiwania oocytów z pęcherzyków jajnikowych loszek). Annals of Animal Science, 5, 1, 85-89.
511. WIERZCHOŚ Agnieszka (2005) Effect of an electric field on the development of rabbit zygotes. Annals of Animal Science, vol. 5, No.2, 319-326.
512. ZAPAŁA Jan, WYSZYŃSKA-PAWELEC Grażyna, BIEL Agnieszka, CZAJKA Marcin, RYŃSKA Bożenna, KOSOWSKI Bogdan, BARTKOWSKI Andrzej (2005) Świnia transgeniczna jako dawca przeszczepów kostnych. Badania doświadczalne. Poradnik Stomatologiczny, nr 11 (49), 10-13.
513. RYCHLIK Tadeusz, KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna, REJDUCH Barbara, SIKORA Jacek (2005) The phenomenon of cell chimerism in goats. Vet. Med. - Czech, 50, (7), 311-314..

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

514. SMORĄG Zdzisław, BOCHENEK Michał, BUGNO Monika, DANIELAK-CZECH Barbara, GAJDA Barbara, JURA Jacek, JURKIEWICZ Joanna, MUCHA Aurelia, REJDUCH Barbara, RÓŻYCKI Marian, SŁOTA Ewa, TYRA Mirosław, WAYDA Elżbieta (2005) Badania wybranych cech transgenicznych świń z ekspresją genu WAP-Fuc. Postępy genetyki molekularnej bydła i trzody chlewnej. Rodź.3.4 Wyd. AR Poznań., 371-417.
515. JURA Jacek (2005) Podstawy embriologii zwierząt i człowieka. Cz. Trzecia, str. 307-338 i 359-361. Wydawnictwo naukowe PWN S.A. ISBN83-01-14463-7. Podręcznik., -.

PRACE PRZEGLĄDOWE

516. PIESTRZYŃSKA-KAJTOCH Agata (2005) Łożysko - bariera chroniąca płód? Kosmos, 4, 269, 375-365.
517. ZAJĄC Jan (2005) Krycie naturalne i inseminacja królików. Kwartalnik "Króliki" Nr 3 (2005), 11-17.
518. KARETA Wiesław, CEGŁA Mirosław (2005) Wyniki mrożenia nasienia oraz jego wykorzystanie w inseminacji krajowego pogłowia owiec (II). Semen freezing results and its use for insemination of the Polish sheep population (II). S. Wiadomości Zootechniczne, nr 1, 27-36.
519. KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ Lucyna (2005) Badania z zakresu biotechnologii rozrodu zwierząt przedstawione na XX Sympozjum Europejskiego Towarzystwa Przenoszenia Zarodków. Wiadomości Zootechniczne, R XLII, 1 (244): 53-57.
520. OPIELA Jolanta, KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ Lucyna (2005) Charakterystyka zdolności rozwojowej oocytów ssaków w aspekcie zapłodnienia i rozwoju zarodkowego. II. Regulacja dojrzałości cytoplazmatycznej i genomowej. Biotechnologia, 2 (69):151-162.
521. OPIELA Jolanta, KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ Lucyna (2005) Wybrane markery jakości oocytów bydlęcych warunkujące ich zdolność do dojrzewania in vitro i rozwoju zarodkowego. Postępy Nauk Rolniczych, PAN, Wydz. Nauk Rol., Leśnych i Wet., 2/2005: 65-75.
522. SMORĄG Zdzisław, SŁOMSKI Ryszard (2005) Ksenotransplantacja - możliwości i ograniczenia. Nauka, 4, 133-148.
523. TRELA Jan, ŻUKOWSKI Kazimierz, STASZCZAK Stanisław, SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK Barbara, CZECH Krzysztof (2005) Rezerwa genetyczna polskiego bydła czerwonego w postaci zamrożonych zarodków i nasienia. Wiadomości Zootechniczne, 43, 2: 131-136, 2005.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

524. GORNOWICZ Ewa, ZIOMKO Irena, KARAMON Jacek, CENCEK Tomasz, SKORACKI Aleksander, ASHAS Udi (2005) Prevention of broiler chiken coccidiosis using the inactivated subunit vaccine CoxAbic. Międzynar. Konf.pt:"Znaczenie mechanizmów patogenetycznych w terapii i profilaktyce chorób". Lublin, 22-23.09. Mareialy Konferencyjne, 30-32.
525. NOGAJ Anna (2005) Kontrola pochodzenia u koni na podstawie markerów genetycznych.Konf.Nauk.pt.:"Markery genetyczne klasy I i II w praktyce hodowlanej". Balice, 19.10.2005 r. Mareialy Konferencyjne, 37-45.
526. SŁOTA Ewa (2005) Modyfikacje genetyczne a produkty pochodzenia zwierzęcego.Konf.Naukowa nt:"Transgeniczne zwierzęta - uzyskiwanie i wykorzystanie w rolnictwie i medycynie". Balice, 05.12.2005 r. Materiały Konferencyjne, 19-20.
527. REJDUCH Barbara (2005) Wykorzystanie metod immunogenetycznych i cytogenetycznych w diagnozie chimeryzmu komórkowego u bydła. Konf.Nauk. pt.: "Markery genetyczne klasy I i II w praktyce hodowlanej". Balice, 19.10.2005 r. Mareialy Konferencyjne, 31-36.
528. ZĄBEK Tomasz (2005) Kontrola rodowodów koni z wykorzystaniem sekwencji mikrosatelitarnych DNA. Konf. Nauk. pt.: "Markery genetyczne klasy I i II w praktyce hodowlanej". Balice, 19.10.2005 r. Mareialy Konferencyjne, 29-50.
529. ZĄBEK Tomasz, RYCHLIK Tadeusz, SŁOTA Ewa (2005) Current status on genetic variation of Polish Hucul Horses in the 12 microsatellite loci. III Międzynarod. Konf. pt.:"Biotechnology: state of the art and prospects of development".Moskwa 14-18.03.2005 r. Mareialy Konferencyjne, 249.
530. RADKO Anna, SŁOTA Ewa, KOŚCIELNY Mariusz (2005) Polymorphizm of 10 microsatellites and their usefulnes for paternity control in dog. III Międzynar.Konf. pt.:"Biotechnology: state of the art and prospects of development". Moskwa, 14-18.03.2005 r. Mareialy Konferencyjne 2, 250.
531. JUCHNO Dorota, LIGASZEWSKI Maciej, ŁYSAK Andrzej (2005) Wpływ stymulacji gonadotropowych u winniczka Helix pomatia L. z naturalnych stanowisk i z wychowu fermowego na histologiczny obraz jego gonad i na niektóre cechy użytkowe. mat. na XXI Krajowe Seminarium Malakologiczne. Toruń-Ciechocinek 6-8.04.05, s. 29.
532. ŁYSAK Andrzej, LIGASZEWSKI Maciej, MACH-PALUSZKIEWICZ Zofia (2005) Wstępne badania nad wpływem pola magnetycznego na przeżywalność i rozrodczość ślimaków z rodzaju Helix. mat. na XXI Krajowe Seminarium Malakologiczne. Toruń-Ciechocinek, 6-8.04.05, s.29.
533. KARETA Wiesław, KORMAN Kazimierz, CEGŁA Mirosław (2005) Ovulation rate and prolificacy in ewews differing in age, birth type, and proportion of prolific breeds in genotype. Doniesienie naukowe. The 4th Symposium of the Society for Biology of Reproduction and Joint Polish-Japanese Seminar 'Cutting-edge Reproductive Physiology - regulation of Ovarian Function'. Kraków, Poland, September 22-24, 2005. Book of Abstracts, s.209.
534. GAJDA Barbara, KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ Lucyna, RYŃSKA Bożenna, BOCHENEK Michał, SMORĄG Zdzisław (2005) Survival and cell cycle analysis of vitrified bovine somatic cells. Mat. 'The 4th Symposium of the Society for Biology of Reproduction and Joint Polish-Japanese Seminar', Kraków, Poland, September 22-24, 2005, str. 202.
535. GAJDA Barbara, SMORĄG Zdzisław (2005) Culture of pig embryos before cryopreservation. Reproduction, Fertility and Development, 17(1,2), 193, abstr. 86.
536. GOGOL Piotr, CEGŁA Mirosław (2005) Iron induced luminescence of fresh, equilibrated and frozen ram spermatozoa. Proc. 4th Symposium of the Society for Biology of Reproduction. Kraków, Poland, September 22-24 2005, s. 205.
537. JURA Jacek (2005) Uzyskiwanie transgenicznych świń metodami standardowego o wspomaganego wprowadzania informacji genetycznej do genomu zygot i zarodków. Mat. z 2 sympozjum projektu badawczego zamawianego pt. 'Wykorzystanie transgenezy w genetycznej modyfikacji świń dla pozyskiwania organów do transplantacji u człowieka', PBZ-KBN-048/P05/2001, Instytut Zootechniki, Balice, 25 luty, 2005, str.11.
538. JURA Jacek, SMORĄG Zdzisław, GAJDA Barbara, SŁOMSKI Ryszard, LIPIŃSKI Daniel, KALAK Robert (2005) Production of F1 generation of transgenic pigs suitable for xenotransplantation - Effectivenes of transgen transmission. Mat. 'The 4th Symposium of the Society for Biology of Reproduction and Joint Polish-Japanese Seminar', Kraków, September 22-24, 2005, str. 207.
539. JURA J., SŁOMSKI Ryszard, LIPIŃSKI Daniel, GAJDA Barbara, SMORĄG Zdzisław (2005) Selection of transgenic pig embryos for xenotransplantation project - The use of GFP gene marker. Mat. 'The 4th Symposium of the Society for Biology of Reproduction and Joint Polish-Japanese Seminar', Kraków, September 22-24, 2005, str. 208.
540. KARETA Wiesław, KORMAN Kazimierz, CEGŁA Mirosław (2005) Ovulation rate and prolificacy in ewes differing in age, birth type and proportion of prolific breeds in genotype. (Poziom owulacji i plenności u maciorek zróżnicowanych pod względem wieku, typu urodzenia oraz udziału w genotypie ras plennych). Materiały IV Krajowego Zjazdu Towarzystwa Biologii Rozrodu. (Book of Abstracts), s. 209.
541. KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ Lucyna, ALM Hannelore (2005) Early antral bovine follicles after growth culture - oocyte survival, maturation and fertilization. Proc. 4th Symp. Soc. Biol. Reprod. and Joint Polish-Japanese Seminar, TBR, Kraków, 22-24 September 2005, page 44.
542. KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ Lucyna, BOCHENEK Michał, RYŃSKA Bożenna, OPIELA Jolanta (2005) In vitro production of bovine embryos using flow cytometrically sorted spermatozoa. Rep. Fert. Dev., 17 (1,2) 304.
543. LIPIŃSKI Daniel, JUZWA Wojciech, ZEYLAND Joanna, MICHALAK Ewa, KALAK Robert, Pławski Andrzej, KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ Lucyna, RYŃSKA Bożenna, SMORĄG Zdzisław, SŁOMSKI Ryszard (2005) Genetic modification of swine genome suitable for xenotransplantation. J. Biotech., 118S1, 76.
544. SAMIEC Marcin, SKRZYSZOWSKA Maria (2005) The live-DNA diagnostics of early apoptotic death in porcine adult ear skin-derived fibroblast selected to somatic cell nuclear transfer. 4th Symposium of the Society for Biology of Reproduction and Joint Polish-Japanese Seminar, 22-24 wrzesień, Kraków, 2005, -.
545. SKRZYSZOWSKA Maria, SAMIEC Marcin, KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ Lucyna, BOCHENEK Michał, SMORĄG Zdzisław, SŁOMSKI Ryszard, MODLIŃSKI Jacek A., GAJDA Barbara, JURA Jacek, KALAK Robert, RYŃSKA Bożenna, BRYŁA Magdalena, WIECZOREK Jarosław (2005) Klonowanie somatyczne świń z potwierdzoną modyfikacją białek powierzchniowych'. Mat. z 2 sympozjum projektu badawczego zamawianego pt. 'Wykorzystanie transgenezy w genetycznej modyfikacji świń dla pozyskiwania organów do transplantacji u człowieka', PBZ-KBN-048/P05/2001, Instytut Zootechniki, Balice, 25 luty, 2005, str.18-19.
546. SKRZYSZOWSKA Maria, SAMIEC Marcin, SŁOMSKI Ryszard, LIPIŃSKI Daniel (2005) Generation of porcine transgenic nuclear-transferred embryos using adult fibroblast cells transfected by novel technique of nucleofection. Proc. 21st Scientific Meeting of the European Embryo Transfer Association (AETE), Keszthely, Hungary, September 9-10, 2005, -.
547. SMORĄG Zdzisław, BOCHENEK Michał, PILCH Jan (2005) Cattle sex regulation by separation of X and Y spermatozoa - preliminary results of field experiment in Poland. Rep. Fert. Dev., 17 (1,2) 306.
548. SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK Barbara, SMORĄG Zdzisław, KOWALSKI Waldemar (2005) Effect of sodium hyaluronic acid added to boar semen extender on the survival time and fertility (plakat). Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu, Kraków 22- 24.09.2005., -.
549. WIERZCHOŚ Agnieszka (2005) The partenogenetic development of rabbit oocytes as an effect of electric field. Proc. 4th symposium of the Society for Biology of Reproduction and joint Polish-Japanese Seminar, Kraków, Poland, September 22-24, 2005, -.
550. WOLC Anna, LISOWSKI Mirosław, SZWACZKOWSKI Tomasz (2005) Parametry genetyczne nieśności kur na podstawie modeli regresji stałej. Materiały XVII Między. Sympozjum Drob. 6-8 Wrzesień. Kiekrz k. Poznania., S. 49-50.
551. WOLC Anna, LISOWSKI Mirosław, SZWACZKOWSKI Tomasz (2005) Zastosowanie modeli regresyjnych w ocenie wartości hodowlanej kur nieśnych. Materiały Zjazdu Katedr Jednoimiennych genetyki. 1-3 Wrzesień. Warszawa., s. 53.
552. WOLC Anna, LISOWSKI Mirosław, SZWACZKOWSKI Tomasz (2005) Fixed regression models in genetic evaluation of laying hens. Proc. 51st Biometric Conference 21-23.03.2005 - Halle, Niemcy., s. 62.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE, WYKŁADY NA SZKOLENIA, SEMINARIA

553. BOCHENEK Michał (2005) Regulacja płci ssaków. Proc. 12th Congress of Polish Society of Clinical and Experimental Immunology, 19-22 V, Lublin, 2005., -.
554. BOCHENEK Michał, HERJAN Tomasz, SMORĄG Zdzisław, OKÓLSKI Adam (2005) Chromatine structure in sexed stallion semen. Proc. 4 Conference European Equine Gamete Group, 18-22.09.2005, Kuehlungsborn, Niemcy., p. 9.
555. BOCHENEK Michał, SMORĄG Zdzisław (2005) Bull sperm sorting and its current situation. European AI Vets, 17th Meeting, 15-17 October., 72-73.
556. BOCHENEK Michał, SMORĄG Zdzisław, HERJAN Tomasz (2005) Sex regulation in mammals by separation of X and Y spermatozoa. 4th Symposium of the Society for Biology of Reproduction, 22-24 wrzesień, Kraków, 197.
557. BOCHENEK Michał, SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK Barbara, SMORĄG Zdzisław (2005) Boar sperm chromatin structure - some factors affecting damages. Proc.17th Meeting of European A.I. Vets, Kraków 12-15.10.2005., -.
558. JURA Jacek (2005) Metody uzyskiwania zwierząt transgenicznych. Mat. Konferencji pt. Transgeniczne zwierzęta - uzyskiwanie i wykorzystanie w rolnictwie i medycynie, Balice, 5.12.2005, s. 8.
559. KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ Lucyna, ALM Hannelore (2005) Effect of modification of growth culture of early antral ovarian follicles on survival of bovine cumulus-oocyte complexes. ESDAR, Murcia, Hiszpania, 1-3 wrzesień 2005. Reprod. Dom. Anim., 40, 338, Abstract OC1.3.
560. KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ Lucyna, RYŃSKA Bożenna, WIECZOREK Jarosław, OPIELA Jolanta, ALM Hannelore (2005) Określenie warunków długotrwałej hodowli in vitro oocytów z wczesnoantralnych pęcherzyków jajnikowych bydła. W: Biotechnologiczne i Fizjologiczne Metody Doskonalenia Procesów Rozrodu Zwierząt w Warunkach Prawidłowego i Zakłóconego Środowiska. Konferencja w Olsztynie PBZ-KBN-084/PO6/2002, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski; 10-11 luty 2005, str. 155-161.
561. MICHALAK Ewa, LIPIŃSKI Daniel, KALAK Robert, RYŃSKA Bożenna, SMORĄG Zdzisław, SŁOMSKI Ryszard (2005) Cytogenetyka zwierząt transgenicznych. Mat. Konferencji pt. Transgeniczne zwierzęta - uzyskiwanie i wykorzystanie w rolnictwie i medycynie, Balice, 5.12.2005, s. 14-15.
562. SKRZYSZOWSKA Maria, SAMIEC Marcin (2005) Klonowanie a transgeneza. Mat. Konferencji pt. Transgeniczne zwierzęta - uzyskiwanie i wykorzystanie w rolnictwie i medycynie, Balice, 5.12.2005, s. 12-13.
563. SKRZYSZOWSKA Maria, SAMIEC Marcin (2005) Somatic cellcloning in mammals - present possibilities and limitations. 4th Symposium of the Society for Biology of Reproduction and Joint Polish-Japanese Seminar, 22-24 wrzesień, Kraków, 2005, -.
564. SKRZYSZOWSKA Maria, SAMIEC Marcin, BOCHENEK Michał, SMORĄG Zdzisław (2005) Klonowanie świń z wykorzystaniem komórek somatycznych analizowanych w kierunku apoptozy. W: 'Biotechnologiczne i fizjologiczne metody doskonalenia procesów rozrodu zwierząt w warunkach prawidłowego i zakłóconego środowiska' pod redakcją Jerzego Strzeżka - Konferencja sprawozdawcza w ramach projektu badawczego zamawianego nr PBZ-KBN-084/P06/2002, Olsztyn 2005, s. 145-150.
565. SMORAG Zdzisław, JURA Jacek (2005) Transgeneza zwierząt dla potrzeb hodowli. Mat. Konferencji pt. Transgeniczne zwierzęta - uzyskiwanie i wykorzystanie w rolnictwie i medycynie, Balice, 5.12.2005, s. 9..
566. SMORAG Zdzisław, SŁOMSKI Ryszard (2005) Organizacyjne, prawne i etyczne aspekty ksenotransplantacji. Mat. Konferencji pt. Transgeniczne zwierzęta - uzyskiwanie i wykorzystanie w rolnictwie i medycynie, Balice, 5.12.2005, s. 27-28.
567. SMORĄG Zdzisław, SŁOMSKI Ryszard (2005) Zwierzęta transgeniczne - możliwości wykorzystania w ksenotransplantacjach. Mat. 5 Katowickiego Seminarium 'Postępy w Nefrologii i Nadciśnieniu Tętniczym, 25.11.2005, ŚAM Katowice, -.
568. SMORĄG Zdzisław, SŁOMSKI Ryszard, JURA Jacek, KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ Lucyna, Skrzyszowska Maria, GAJDA Barbara, BOCHENEK Michał (2005) Animal Biotechnology-Selected studies and achievements of polish research groups. Mat. European A.I. Vets, 17 Meeting in Cracow, 12-15 October 2005, s. 94-99.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

569. KAMYCZEK Marian (2005) Lepsze efekty w rozrodzie. Tygodnik Rolniczy nr 1, 30 - 31.

WYNIKI OCENY ZWIERZĄT

570. MAJEWSKA Anna (2005) Inseminacja bydła w roku 2004. Wyd.wł. IZ, t. III, 2005, ss. 38.
571. MAJEWSKA Anna, Czaja-Bogner Hanna (2005) Inseminacja bydła mlecznego w latach 2001-2002. Wiadomości Zootechniczne, R. XLIII, z 1, str. 23 - 26.

INSTRUKCJE WDROŻENIOWE I UPOWSZECHNIENIOWE

572. KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ Lucyna (2005) Nowe aspekty badań biotechnologicznych na IX Konferencji Europejskiego Towarzystwa Rozrodu Zwierząt Domowych. Wiadomości Zootechniczne, R XII, 62-65.

INNE

573. BIJAK Antoni, BLICHARSKA Barbara, GOGOL Piotr, GORCZYCA Bartłomiej, SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK Barbara (2005) Relaksacyjne badania nasienia zwierząt gospodarskich. XXXVIII Ogólnopolskie Seminarium na temat magnetycznego rezonansu jądrowego i jego zastosowań. Kraków, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, 1-2 grudnia 2005., Plakat.
574. BOCHENEK Michał, GOGOL Piotr, JANECZKO Jarosław (2005) Sperm chromatin structure, oxidative stress and basic parameters of men from subfertile couples. Reproduction, Fertility and Development, vol 17 (1,2),p. 281, 2005. Plakat.
575. GAJDA Barbara, SMORĄG Zdzisław, WIECZOREK Jarosław (2005) Survival of vitrified pig blastocysts - Beneficial effect of oviduct transfer. Mat. 'Seventh International Conference on Pig Reproduction', June 12-15, 2005, Kerkrade, the Netherlands, p.91. Plakat.
576. JURA Jacek, GAJDA Barbara, SMORĄG Zdzisław, SŁOMSKI Ryszard, LIPIŃSKI Daniel, JUZWA Wojciech, WIECZOREK Jarosław (2005) The effect of modification of transfer procedure in production of transgenic pigs for xenotransplantation. Proc. VII ICPR, Rolduc, The Netherlands, 2-15 June 2005., Plakat.
577. ROMEK Marek, GAJDA Barbara, Krzysztofowicz Ewa, SMORĄG Zdzisław (2005) Lipid content in 'in vitro' cultured pig embryo during cleavage. Proc. the XIV International Symposium 'Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism', Cracow, June 2-3, 2005, str. 404-405 Plakat.
578. ROMEK Marek, GAJDA Barbara, KRZYSZTOFOWICZ Ewa, SMORĄG Zdzisław (2005) Lipid content of the pig embryo during early embryonic development. Mat. 'Seventh International Conference on Pig Reproduction', June 12-15, 2005, Kerkrade, the Netherlands, p.96. Plakat.
579. SKRZYSZOWSKA Maria, SAMIEC Marcin, KĄTSKA-KSIĄŻKIEWICZ Lucyna, GAJDA Barbara, SMORĄG Zdzisław (2005) Development of porcine somatic cell cloned embryos derived from in vitro- or in vivo-matured oocytes. Mat. 'Seventh International Conference on Pig Reproduction', June 12-15, 2005, Kerkrade, the Netherlands, p.164. Plakat.
580. SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK Barbara, BOCHENEK Michał, SMORĄG Zdzisław (2005) Survival time and chromatine damage of boar semen stored for 14 days in different diluents. Proc. VII ICPR, Rolduc, The Netherlands, 12-15 June 2005, p.149. Plakat.

Technologia, Ekologia i Ekonomika Produkcji Zwierzęcej

PRACE ORYGINALNE

581. WALCZAK Jacek (2005) Mechanizm reakcji zwierząt i ptaków na bodźce środowiskowe. Dobrostan świń a warunki ich utrzymania. Wyd. wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-75-1, 13-26.
582. WAWRZYŃCZAK Stefan, KRASZEWSKI Juliusz, WĘGLARZY Karol, GREGA Tadeusz (2005) Wpływ skarmiania kiszonego ziarna kukurydzy na wydajność krów, wartość odżywczą i przydatność technologiczną mleka do przetwórstwa. Rocz. Nauk. Zoot., T. 32, z.1, 97-109.
583. KLĘCZEK Czesława, WĘGLARZY Karol, SKRZYŻALA Irena, BEREZA Małgorzata (2005) mieszany wypas owiec i kóz. Prace Komisji Naukowych PAN, z.29, 149-154.
584. KRAWCZYK Wojciech (2005) Effectivness of poultry manure composting process in environmental protection aspect. Scientific Messenger of Lviv National Academy of Veterinary Medicine, t. 7, vol. 5, 150-154.
585. WALCZAK Jacek, SZEWCZYK Agata, KRAWCZYK Wojciech (2005) The expression of growing pigs to different welfare levels. Scientific Messenger of Lviv National Academy of Veterinary Medicine, t. 7, vol. 5, 220-224.
586. HERBUT Eugeniusz (2005) Rola dobrostanu w produkcji zwierzęcej. Rocz. Nauk. PTZ. T. 1. Suppl.1, 21-27.
587. SZEWCZYK Agata, WALCZAK Jacek (2005) GHG emissions from different pig housing systems. Scientific Messenger of Lviv National Academy of Veterinary Medicine. t. 7, no 2, 209-212.
588. HERBUT Eugeniusz, SKOMORUCHA Iwona, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa (2005) Effect of reduced temperature after injection of EUFA into the yolk sac of broiler chicks on their welfare and productivity. Anim. Sci. Papers and Reports, vol. 23., Suppl. 1, 341-345.
589. SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, SKOMORUCHA Iwona, HERBUT Eugeniusz, MUCHACKA Renata (2005) Effect of free fatty acids and heat stress on productivity and yolk sac resorption in broiler chickens. Scientific Messenger of Lviv National Academy of Veterinary Medicine, T. 7, No 2, 200-204.
590. HERBUT Eugeniusz, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, SKOMORUCHA Iwona (2005) Effect of crushed linseed supplement and cold stress on productivity and physiological parameters of broiler chickens. Scientific Messenger of Lviv National Academy of Veterinary Medicine., T. 7, No 2, 126-131.
591. SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, SKOMORUCHA Iwona, HERBUT Eugeniusz, MUCHACKA Renata (2005) Physiological and production parameters of broiler chickens exposed to heat stress after injection of sunflower oil into the yolk sac. Scientific Messenger of Lviv National Academy of Veterinary Medicine, T. 7, No 4, 206-212.
592. SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, HERBUT Eugeniusz, MUCHACKA Renata (2005) Effect of social and thermal stress on broiler chicken performance. Scientific Messenger of Lviv National Academy of Veterinary Medicine, T . 7, No. 4, 213-220.
593. SKOMORUCHA Iwona, HERBUT Eugeniusz, MUCHACKA Renata (2005) Psychological indicators of broiler chickens reared in a broiler house with an earth-tube heat exchanger during the summer. Scientific Messenger of Lviv National Academy of Veterinary Medicine, T. 7, No 4, 199-205.
594. SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, SKOMORUCHA Iwona, HERBUT Eugeniusz (2005) Stocking density-related welfare of two commercial strains. Mat. konf. XII International Congress ISAH W-wa 2005. vol. 2, 174-177.
595. SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, MUCHACKA Renata (2005) Effect of management system on behavior and productivity of broiler chickens. Mat. konf. XII International Congress ISAH W-wa 2005. vol. 2, 106-110.
596. LIGASZEWSKI Maciej, ŁYSAK Andrzej, WĘGLARZY Karol (2005) Porównanie tempa wzrostu i kondycji ciała wylęgu ślimaków jadalnych: Helix aspersa i winniczka (Helix pomatia). ROCZN> Nauk. Zoot. T. 32, z. 2, 47-54.
597. LIGASZEWSKI Maciej (2005) Kształtowanie sie wskaźników wartości użytkowej muszli ślimaków jadalnych z rodzaju Helix w zróżnicowanych warunkach hodowlanych i środowiskowych. (Rozprawa habilitacyjna). Roczniki Naukowe Zoot. Rozprawy habilitacyjne. Kraków 2005, 1-102.
598. PARAPONIAK Paweł (2005) Using alternative methods of statistical analysis for sensory evaluation of meat. Scientific Messenger of Lviv National Academy of Veterinary Medicine named after S.Z.Gzhytskij 7, 4, 189-195.
599. PARAPONIAK Paweł (2005) Results of commercial evaluation of sheep carcasses in light of standards binding in European Union member countries. Scien. Messenger of Lviv National Academy of Veterinary Medicine named after S.Z. Gzhytskij, 7, 4, 182-188.
600. PARAPONIAK Paweł, KAWĘCKA Aldona (2005) Evaluation of the carcass quality and slaughter value of crossbred rams with various percentages of alpine breeds. Ann. Anim. Sci. 5, 2, 297-306.
601. KAWĘCKA A., PARAPONIAK Paweł (2005) Characteristics of milk performance of alpine breeds of sheep and their crosses with Polish Mountain Sheep. Ann. anim. Sci., 5, 2, 287-296.
602. PASCHMA Jolanta, KACZOR Andrzej (2005) Effects of different from and consistency of feed on water intake, fattening performance and behaviour of growing pigs. Scientific Messenger of Lviv National Academy of Veterinary Medicine T. 7(2): 5, 176-180.
603. PASCHMA Jolanta, WALCZAK Jacek (2005) Effect of bulky feeds in diets on the welfare of pregnant sows housed in groups on self-cleaning floor. Scientific Messenger of Lviv National Academy of Veterinary Medicine. T. 7 (2):5, 181-184.
604. KACZOR Andrzej, PASCHMA Jolanta (2005) Living conditions of sows with piglets in loose farrowing pens. Scientific Messenger of Lviv National Academy of Veterinary Medicine. T. 7 (2):5, 137-141.
605. PASCHMA Jolanta, WALCZAK Jacek, PIETRAS Mariusz (2005) Wpływ zwiększonego udziału paszy objętościowej w dawkach pokarmowych na behawior i dobrostan loch prośnych utrzymywanych grupowo. Rocz. Nauk. Zoot., T. 32., z. 2, 91-102.
606. KACZOR Andrzej (2005) Management conditions of heifers in open buildings. Scientific Messenger of Lviv National Academy of Veterinary Medicine. T. 7 (2):5, 132-136.
607. KACZOR Andrzej (2005) Budynki i budowle towarzyszące dla bydła mięsnego. "Poradnik Producenta Żywca Wołowego". SAPARD PL-6-02/02. TWINGGER Conferences Ltd. Warszawa. ISBN 83-60257-21-3, 77-99.
608. KACZOR Andrzej (2005) Budynki i budowle towarzyszące dla bydła mięsnego. Mat. Szkol. "Prowadzenia i rozwoju gospodarstw specjalizujących się w produkcji żywca wołowego.". Wyd. TWINGGER Conferences Ltd. Warszawa., 146.
609. SOWULA-SKRZYŃSKA Elżbieta, SKRZYŃSKI Grzegorz (2005) Uwarunkowania kształtujące ceny żywca wołowego w latach 1995-2004. Rocz. Nauk. Zoot. Supl. z 22 (2005), 621-625.
610. SOWULA-SKRZYŃSKA Elżbieta (2005) Niektóre czynniki wpływające na poprawę opłacalności produkcji jagnięciny. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych XLIII; BTN 2005; seria B Nr 57, 697-701.
611. SOWULA-SKRZYŃSKA Elżbieta (2005) Profitability of sheep farms;. Scientific Messenger of Lviv State Academy of Veterinary Medicine, T. 7 Nr 2, cz. 2, 281-285.
612. BORECKA Anna, SOWULA-SKRZYŃSKA Elżbieta (2005) Produkcja trzody chlewnej w Polsce i wybranych krajach UE; Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych;. BTN Seria B;, 44-50.
613. SOWULA-SKRZYŃSKA Elżbieta, BORECKA Anna (2005) Alternatywna produkcja zwierzęca czynnikiem poprawy dochodowości gospodarstw rolniczych makroregionu południowo-wschodniego. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych;. BTN 2005 Seria B; Nr 58, 505-510.
614. SOWULA-SKRZYŃSKA Elzbieta (2005) Projekt Nowelizacji Programu Doskonalenia Pogłowia Owiec do roku 2010;. Praca zbiorowa pod kier. Prof. dr hab. Jędrzeja Krupińskiego; wyd. wł. IZ., 1-52.
615. OKULARCZYK Stanisława (2005) Optymalna skala produkcji mleka w świetle badań ekonomicznych. Ann. Anim. Sci. .
616. OKULARCZYK Stanisława (2005) Optimum scale of pig fattening on Polish family farms in light economic studies. Ann. Anim. Sci. vol. 5, No 1 (2005).
617. KOWALSKA Dorota (2005) Obserwacje zachowania się samic królików utrzymywanych w klatkach na głębokiej ściółce. Roczniki Naukowe PTZ, t. 1 nr 2, 405-413.
618. KOWALSKA Dorota, BIELAŃSKI Paweł (2005) Obserwacje zachowania królicząt przy różnej obsadzie klatek. Roczniki Naukowe PTZ, t.1, nr 3, 561-568.
619. ZAJĄC Jan (2005) Ocena efektywności produkcji żywca króliczego na podstawie wybranych cech użytkowych zwierząt w okresie odchowu. Rocz. Nauk. Zoot., T. 32, z. 1 (2005), 61-68.
620. ZAJĄC Jan (2005) Kompostowanie odchodów pochodzących od królików i norek utrzymywanych w warunkach fermowych. Rocz. Nauk. Zoot., T. 32, z. 1 (2005), 141-151.
621. BORYS Bronisław (2005) Wartość tuczna jagniąt z krzyżowania tryków Ile de France z maciorkami mieszańcami mleczno-plennymi z wysokim udziałem rasy wschodniofryzyjskiej. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 1, 2: 353-357.
622. JARZYNOWSKA Anna, BORYS Bronisław (2005) Wartość tuczna i rzeźna jagniąt merynosa polskiego oraz mieszańców z 75 i 87% udziałem genotypu mlecznej owcy wschodniofryzyjskiej. Roczniki Naukowe Zootechniki, Supl. 21: 103-106.
623. PODKÓWKA Lucyna, BORYS Bronisław, MIKOŁAJCZAK Jan, DORSZEWSKI Piotr (2005) Wpływ skarmiania kiszonki z traw zasiedlonych grzybami endofitycznymi na wzrost i wybrane parametry wartości rzeźnej jagniąt. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych BTN 2005, 56: 171-176.
624. KRAWCZYK Józefa, KORELESKI Jerzy, WĘŻYK Stanisław (2005) Wpływ przycinania dziobów i poziomu odżywienia kur na opłacalność produkcji jaj. Medycyna Weterynaryjna, vol. 61, nr 2; 166-169..
625. KRAWCZYK Józefa, SOKOŁOWICZ Zofia (2005) Economic efficiency of broiler chicken production in the polish market conditions of 1999-2004. Sci. Messenger of Lviv National Academy of Veterinary Medicine., 7 (2); 268-273..
626. KRAWCZYK Józefa, SOKOŁOWICZ Zofia, RUDA Maria (2005) Trends in the profitability of broiler chicken production before and after European integration using the example of a selected farm. Ann. Anim. Sci., vol.5, nr 2; 387-396..
627. SOKOŁOWICZ Zofia, KRAWCZYK Józefa (2005) Economic efficiency of lengthening the productive life of laying hens through moulting. Ann. Anim. Sci., vol.5, nr 1; 215-223..

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

628. KNAPIK Jan (2005) Wpływ wyposażenia i elementów konstrukcyjnych na dobrostan owiec. Wyd. IZ nr ISBN 83-60127-80-8, 38-45.
629. KNAPIK Jan (2005) Charakterystyka stosowanych systemów i technologii utrzymania owiec. Wyd. IZ nr ISBN 83-60127-80-8 Dobrostan owiec a warunki ich utrzymania, 46-51.
630. KNAPIK Jan (2005) Wpływ wyposażenia i elementów konstrukcyjnych na dobrostan owiec. Wyd. IZ nr ISBN 83-60127-80-8 Dobrostan owiec a warunki ich utrzymania, 38-45.
631. KNAPIK Jan (2005) Wpływ wyposażenia i elementów konstrukcyjnych na dobrostan owiec. Wyd. IZ nr ISBN 83-60127-11-5 Owce-dobrostan w warunkach utrzymania, 38-45.
632. KNAPIK Jan (2005) Charakterystyka stosowanych systemów i technologii utrzymania owiec. Wyd. IZ nr ISBN 83-60127-11-5 Owce-dobrostan w warunkach utrzymania, 46-51.
633. KNAPIK Jan (2005) Wpływ wyposażenia i elementów konstrukcyjnych na dobrostan owiec. Wyd. IZ nr ISBN 83-60127-51-4 Warunki utrzymania owiec - dobrostan zwierząt, 38-45.
634. KNAPIK Jan (2005) Charakterystyka stosowanych systemów i technologii utrzymania owiec. Wyd. IZ nr ISBN 83-60127-51-4 Warunki utrzymania owiec - dobrostan zwierząt, 46-51.
635. MATUSZEWSKI Wojciech, WALCZAK Jacek (2005) Regulacje prawne obowiązujące rolnika w zakresie dobrostanu zwierząt i konsekwencje ich nie przestrzegania.Obowiązujące regulacje prawne w zakresie dobrostanu zwierząt. Wyd. wł. I Z Nr ISBN 83-60127-95-6, 3-30.
636. WALCZAK Jacek (2005) Etyczne, społeczne i rynkowe uwarunkowania poprawy dobrostanu zwierząt i ptaków. Dobrostan świń a warunki ich utrzymania. Wyd. wł. IZ Nr ISBN 83-60127-75-1, 3-8.
637. WALCZAK Jacek (2005) Definicje dobrostanu i sposób ich pojmowania. Dobrostan świń a warunki ich utrzymania. Wyd. wł. IZ Nr ISBN 83-60127-75-1, 9-12.
638. SZEWCZYK Agata (2005) Rola mikroklimatu w kształtowaniu się poziomu dobrostanu trzody chlewnej. Dobrostan świń a warunki ich utrzymania. Wyd. wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-75-1, 27-32.
639. WALCZAK Jacek (2005) Wpływ wyposażenia i elementow konstrukcyjnych na dobrostan trzody chlewnej. Dobrostan świń a warunki ich utrzymania. Wyd. wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-75-1, 47-52.
640. PASCHMA Jolanta (2005) Wpływ żywienia na dobrostan trzody chlewnej. Dobrostan świń a warunki ich utrzymania. Wyd. wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-75-1, 53-68.
641. WALCZAK Jacek (2005) Wplyw poziomu dobrostanu na uzyskiwane wyniki oraz efektywność ekonomiczną produkcji mięsa wieprzowego. Dobrostan świń a warunki ich utrzymania. Wyd. wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-75-1, 84-92.
642. WALCZAK Jacek (2005) Etyczne, społeczne i rynkowe uwarunkowania poprawy dobrostanu zwierząt i ptaków. Dobrostan bydła a warunki ich utrzymania. Wyd. wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-70-0, 3-8.
643. WALCZAK Jacek (2005) Definicje dobrostanu i sposób ich pojmowania. Dobrostan bydła a warunki ich utrzymania. Wyd. wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-70-0, 9-12.
644. WALCZAK Jacek (2005) Mechanizm reakcji zwierząt i ptaków na bodźce środowiskowe. Dobrostan bydła a warunki ich utrzymania. Wyd. wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-70-0, 13-26.
645. KACZOR Andrzej (2005) Rola mikroklimatu w kształtowaniu poziomu dobrostanu bydła. Dobrostan bydła a warunki ich utrzymania. Wyd. wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-70-0, 27-36.
646. KACZOR Andrzej (2005) Wpływ wyposażenia i elementów konstrukcyjnych na dobrostan bydła. Dobrostan bydła a warunki ich utrzymania. Wyd. wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-70-0, 37-52.
647. KACZOR Andrzej (2005) Charakterystyka systemów i technologii utrzymania bydła. Dobrostan bydła a warunki ich utrzymania. Wyd. wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-70-0, 53-65.
648. KRASZEWSKI Juliusz (2005) Wpływ zywienia na dobrostan bydła. Dobrostan bydła a warunki ich utrzymania. Wyd. wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-70-0, 65-76.
649. WALCZAK Jacek (2005) Etyczne, społeczne i rynkowe uwarunkowania poprawy dobrostanu zwierząt i ptaków. Dobrostan owiec a warunki ich utrzymania. Wyd. wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-80-8, 3-8.
650. WALCZAK Jacek (2005) Definicje dobrostanu i sposób ich pojmowania. Dobrostan owiec a warunki ich utrzymania. Wyd. wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-80-8, 9-12.
651. WALCZAK Jacek (2005) Mechanizm reakcji zwierząt i ptaków na bodźce środowiskowe. Dobrostan owiec a warunki ich utrzymania. Wyd. wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-80-8, 13-26.
652. PARAPONIAK Paweł (2005) Rola mikroklimatu w kształtowaniu się poziomu dobrostanu owiec. Dobrostan owiec a warunki ich utrzymania. Wyd. wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-80-8, 27-37.
653. WALCZAK Jacek (2005) Etyczne, społeczne i rynkowe uwarunkowania poprawy dobrostanu zwierząt i ptaków. Dobrostan drobiu a warunki ich utrzymania. Wyd. wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-85-9, 3-8.
654. WALCZAK Jacek (2005) Definicje dobrostanu i sposób ich pojmowania. Dobrostan drobiu a warunki ich utrzymania. Wyd. wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-85-9, 9-12.
655. WALCZAK Jacek (2005) Mechanizm reakcji zwierząt i ptaków na bodźce środowiskowe. Dobrostan drobiu a warunki ich utrzymania. Wyd. wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-85-9, 13-26.
656. HERBUT Eugeniusz, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, SKOMORUCHA Iwona (2005) Rola mikroklimatu w kształtowaniu się poziomu dobrostanu drobiu. Dobrostan drobiu a warunki ich utrzymania. Wyd. wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-85-9, 27-43.
657. HERBUT Eugeniusz, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, SKOMORUCHA Iwona (2005) Wpływ wyposażenia i elementów konstrukcyjnych budynku na dobrostan drobiu. Dobrostan drobiu a warunki ich utrzymania. Wyd. wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-85-9, 44-49.
658. HERBUT Eugeniusz, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, SKOMORUCHA Iwona (2005) Charakterystyka stosowanych systemów i technologii utrzymania drobiu. Dobrostan drobiu a warunki ich utrzymania. Wyd. wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-85-9, 50-71.
659. HERBUT Eugeniusz, SKOMORUCHA Iwona, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa (2005) Znaczenie higieny w kształtowaniu się dobrostanu drobiu. Dobrostan drobiu a warunki ich utrzymania. Wyd. wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-85-9, 90-99.
660. HERBUT Eugeniusz, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, POŁTOWICZ Katarzyna (2005) Rola człowieka i metod hodowlanych w kształtowaniu się poziomu dobrostanu. Dobrostan drobiu a warunki ich utrzymania. Wyd. wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-85-9, 50-71.
661. WALCZAK Jacek (2005) Etyczne, społeczne i rynkowe uwarunkowania poprawy dobrostanu zwierząt i ptaków. Dobrostan koni a warunki ich utrzymania. Wyd. wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-90-5, 3-8.
662. WALCZAK Jacek (2005) Definicje dobrostanu i sposób ich pojmowania. Dobrostan koni a sposób ich utrzymania. Wyd. wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-90-5, 9-12.
663. WALCZAK Jacek (2005) Mechanizm reakcji zwierząt i ptaków na bodźce środowiskowe. Dobrostan koni a warunki ich utrzymania. Wyd. wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-90-5, 13-26.
664. MATUSZEWSKI Wojciech, WALCZAK Jacek (2005) Regulacje prawne obowiązujące rolnika w zakresie dobrostanu zwierząt i konsekwencje ich nieprzestrzegania. Dobrostan zwierząt gospodarskich - regulacje prawne i ich konsekwencje. Wyd. wł. IZ. Projekt: S/18/2005, 3-30.
665. WALCZAK Jacek (2005) Etyczne, społeczne i rynkowe uwarunkowania poprawy dobrostanu zwierząt i ptaków. Warunki utrzymania trzody chlewnej-dobrostan zwierząt. Wyd. wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-36-0, 3-8.
666. WALCZAK Jacek (2005) Definicje dobrostanu i sposób ich pojmowania. Warunki utrzymania trzody chlewnej-dobrostan zwierząt. Wyd. wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-36-0, 9-12.
667. WALCZAK Jacek (2005) Mechanizm reakcji zwierząt i ptaków na bodźce środowiskowe. Warunki utrzymania trzody chlewnej-dobrostan zwierząt. Wyd. wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-36-0, 13-26.
668. SZEWCZYK Agata (2005) Rola mikroklimatu w kształtowaniu się poziomu dobrostanu trzody chlewnej. Warunki utrzymania trzody chlewnej-dobrostan zwierząt. Wyd wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-36-0, 27-32.
669. WALCZAK Jacek (2005) Wpływ wyposażenia i elementów konstrukcyjnych na dobrostan trzody chlewnej. Warunki utrzymania trzody chlewnej-dobrostan zwierząt. Wyd wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-36-0, 47-52.
670. PASCHMA Jolanta (2005) Wpływ żywienia na dobrostan trzody chlewnej. Warunki utrzymania trzody chlewnej-dobrostan zwierząt. Wyd wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-36-0, 53-68.
671. WALCZAK Jacek (2005) Wpływ poziomu dobrostanu na uzyskiwane wyniki oraz efektywność ekonomiczną produkcji mięsa wieprzowego. Warunki utrzymania trzody chlewnej-dobrostan zwierząt. Wyd wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-36-0, 84-92.
672. WALCZAK Jacek (2005) Etyczne, społeczne i rynkowe uwarunkowania poprawy dobrostanu zwierząt i ptaków. Warunki utrzymania bydła - dobrostan zwierząt. Wyd wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-31-X, 3-8.
673. WALCZAK Jacek (2005) Definicje dobrostanu i sposób ich pojmowania. Warunki utrzymania bydła - dobrostan zwierząt. Wyd wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-31-X, 9-12.
674. WALCZAK Jacek (2005) Mechanizm reakcji zwierząt i ptaków na bodźce środowiskowe. Warunki utrzymania bydła - dobrostan zwierząt. Wyd. wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-31-X, 13-26.
675. KACZOR Andrzej (2005) Rola mikroklimatu w kształtowaniu poziomu dobrostanu bydła. Warunki utrzymania bydła - dobrostan zwierząt. Wyd wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-31-X, 27-36.
676. KACZOR Andrzej (2005) Wpływ wyposażenia i elementów konstrukcyjnych na dobrostan bydła. Warunki utrzymania bydla - dobrostan zwierząt. Wyd wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-31-X, 37-52.
677. KACZOR Andrzej (2005) Charakterystyka systemów i technologii utrzymania bydła. Warunki utrzymania bydła - dobrostan zwierząt. Wyd wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-31-X, 53-65.
678. KRASZEWSKI Juliusz (2005) Wpływ żywienia na dobrostan bydła. Warunki utrzymania bydła- dobrostan zwierząt. Wyd wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-31-X, 65-76.
679. WALCZAK Jacek (2005) Etyczne, społeczne i rynkowe uwarunkowania poprawy dobrostanu zwierząt i ptaków. Warunki utrzymania owiec - dobrostan zwierząt. Wyd wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-51-4, 3-8.
680. WALCZAK Jacek (2005) Definicje dobrostanu i sposób ich pojmowania. Warunki utrzymania owiec - dobrostan zwierząt. Wyd wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-51-4, 9-12.
681. WALCZAK Jacek (2005) Mechanizm reakcji zwierząt i ptaków na bodźce środowiskowe. Warunki utrzymania owiec - dobrostan zwierząt. Wyd wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-51-4, 13-26.
682. PARAPONIAK Paweł (2005) Rola mikroklimatu w kształtowaniu się poziomu dobrostanu owiec. Warunki utrzymania owiec - dobrostan zwierząt. Wyd wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-51-4, 27-37.
683. WALCZAK Jacek (2005) Etyczne, społeczne i rynkowe uwarunkowania poprawy dobrostanu zwierząt i ptaków. Warunki utrzymania drobiu - dobrostan zwierząt. Wyd wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-41-7, 3-8.
684. WALCZAK Jacek (2005) Definicje dobrostanu i sposób ich pojmowania. Warunki utrzymania drobiu - dobrostan zwierząt. Wyd wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-41-7, 9-12.
685. WALCZAK Jacek (2005) Mechanizm reakcji zwierząt i ptaków na bodźce środowiskowe. Warunki utrzymania drobiu - dobrostan zwierząt. Wyd. wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-41-7, 13-26.
686. HERBUT Eugeniusz, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, SKOMORUCHA Iwona (2005) Rola mikroklimatu w kształtowaniu się poziomu dobrostanu drobiu. Warunki utrzymania drobiu - dobrostan zwierząt. Wyd wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-41-7, 27-43.
687. HERBUT Eugeniusz, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, SKOMORUCHA Iwona (2005) Wpływ wyposażenia i elementow konstrukcyjnych budynku na dobrostan drobiu. Warunki utrzymania drobiu - dobrostan zwierząt. Wyd. wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-41-7, 44-49.
688. HERBUT Eugeniusz, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, SKOMORUCHA Iwona (2005) Charakterystyka stosowanych systemów i technologii utrzymania drobiu. Warunki utrzymania drobiu- dobrostan zwierząt. Wyd. wł. IZ, Nr ISBN 83-60127-41-7, 50-71.
689. HERBUT Eugeniusz, SKOMORUCHA Iwona, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa (2005) Znaczenie higieny w kształtowaniu się dobrostanu drobiu. Warunki utrzymania drobiu - dobrostan zwierząt. Wyd wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-41-7, 90-99.
690. HERBUT Eugeniusz, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, POŁTOWICZ Katarzyna (2005) Rola człowieka i metod hodowlanych w kształtowaniu się poziomu dobrostanu. Warunki utrzymania drobiu - dobrostan zwierząt. Wyd wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-41-7, 50-71.
691. WALCZAK Jacek (2005) Etyczne, społeczne i rynkowe uwarunkowania poprawy dobrostanu zwierząt i ptaków. Warunki utrzymania koni - dobrostan zwierząt. Wyd wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-46-8, 3-8.
692. WALCZAK Jacek (2005) Definicje dobrostanu i sposób ich pojmowania. Warunki utrzymania koni - dobrostan zwierząt. Wyd wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-46-8, 9-12.
693. WALCZAK Jacek (2005) Mechanizm reakcji zwierząt i ptaków na bodźce środowiskowe. Warunki utrzymania koni - dobrostan zwierząt. Wyd wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-46-8, 13-26.
694. MATUSZEWSKI Wojciech, WALCZAK Jacek (2005) Regulacje prawne obowiązujące rolnika w zakresie dobrostanu zwierząt i konsekwencje ich nieprzestrzegania. Prawo a dobrostan zwierząt - przepisy i ich oddziaływanie. Wyd wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-26-3, 3-30.
695. WALCZAK Jacek (2005) Etyczne, społeczne i rynkowe uwarunkowania poprawy dobrostanu zwierząt i ptakow. Trzoda chlewna - dobrostan w warunkach utrzymania. Wyd wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-06-9, 3-8.
696. WALCZAK Jacek (2005) Definicje dobrostanu i sposób ich pojmowania. Trzoda chlewna - dobrostan w warunkach utrzymania. Wyd wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-06-9, 9-12.
697. WALCZAK Jacek (2005) Mechanizm reakcji zwierząt i ptaków na bodźce środowiskowe. Trzoda chlewna - dobrostan w warunkach utrzymania. Wyd wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-06-9, 13-26.
698. SZEWCZYK Agata (2005) Rola mikroklimatu w kształtowaniu się poziomu dobrostanu trzody chlewnej. Trzoda chlewna - dobrostan w warunkach utrzymania. Wyd wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-06-9, 27-32.
699. WALCZAK Jacek (2005) Wpływ wyposażenia i elementów konstrukcyjnych na dobrostan trzody chlewnej. Trzoda chlewna - dobrostan w warunkach utrzymania. Wyd wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-06-9, 47-52.
700. PASCHMA Jolanta (2005) Wpływ żywienia na dobrostan trzody chlewnej. Trzoda chlewna-dobrostan w warunkach utrzymania. Wyd wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-06-9, 53-68.
701. WALCZAK Jacek (2005) Wpływ poziomu dobrostanu na uzyskiwane wyniki oraz efektywność ekonomiczną produkcji mięsa wieprzowego. Trzoda chlewna - dobrostan w warunkach utrzymania. Wyd wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-06-9, 84-92.
702. WALCZAK Jacek (2005) Etyczne, społeczne i rynkowe uwarunkowania poprawy dobrostanu zwierząt i ptakow. Bydło - dobrostan w warunkach utrzymania. Wyd wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-01-8, 3-8.
703. WALCZAK Jacek (2005) Definicje dobrostanu i sposób ich pojmowania. Bydło - dobrostan w warunkach utrzymania. Wyd wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-01-8, 9-12.
704. WALCZAK Jacek (2005) Mechanizm reakcji zwierząt i ptaków na bodźce środowiskowe. Bydło - dobrostan w warunkach utrzymania. Wyd wl. IZ. Nr ISBN 83-60127-01-8, 13-26.
705. KACZOR Andrzej (2005) Rola mikroklimatu w kształtowaniu poziomu dobrostanu bydła. Bydło - dobrostan w warunkach utrzymania. Wyd wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-01-8, 27-36.
706. KACZOR Andrzej (2005) Wpływ wyposażenia i elementów konstrukcyjnych na dobrostan bydła. Bydło - dobrostan w warunkach utrzymania. Wyd wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-01-8, 37-52.
707. KACZOR Andrzej (2005) Charakterystyka systemów i technologii utrzymania bydła. Bydło - dobrostan w warunkach utrzymania. Wyd wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-01-8, 53-65.
708. KRASZEWSKI Juliusz (2005) Wpływ żywienia na dobrostan bydła. Bydło - dobrostan w warunkach utrzymania. Wyd wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-01-8, 65-76.
709. WALCZAK Jacek (2005) Etyczne, społeczne i rynkowe uwarunkowania poprawy dobrostanu zwierząt i ptaków. Owce - dobrostan w warunkach utrzymania. Wyd wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-11-5, 3-8.
710. WALCZAK Jacek (2005) Definicje dobrostanu i sposób ich pojmowania. Owce - dobrostan w warunkach utrzymania. Wyd wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-11-5, 9-12.
711. WALCZAK Jacek (2005) Mechanizm reakcji zwierząt i ptaków na bodźce środowiskowe. Owce - dobrostan w warunkach utrzymania. Wyd wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-11-5, 13-26.
712. PARAPONIAK Paweł (2005) Rola mikroklimatu w kształtowaniu się poziomu dobrostanu owiec. Owce - dobrostan w warunkach utrzymania. Wyd wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-11-5, 27-37.
713. WALCZAK Jacek (2005) Etyczne, społeczne i rynkowe uwarunkowania poprawy dobrostanu zwierząt i ptaków. Drob - dobrostan w warunkach utrzymania. Wyd wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-21-2, 3-8.
714. WALCZAK Jacek (2005) Definicje dobrostanu i sposób ich pojmowania. Drób - dobrostan w warunkach utrzymania. Wyd wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-21-2, 9-12.
715. WALCZAK Jacek (2005) Mechanizm reakcji zwierząt i ptaków na bodźce środowiskowe. Drób - dobrostan w warunkach utrzymania. Wyd wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-21-2, 13-26.
716. HERBUT Eugeniusz, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, SKOMORUCHA Iwona (2005) Rola mikroklimatu w kształtowaniu się poziomu dobrostanu drobiu. Drób - dobrostan w warunkach utrzymania. Wyd wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-21-2, 27-43.
717. HERBUT Eugeniusz, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, SKOMORUCHA Iwona (2005) Wpływ wyposażenia i elementów konstrukcyjnych budynku na dobrostan drobiu. Drób - dobrostan w warunkach utrzymania. Wyd wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-21-2, 44-49.
718. HERBUT Eugeniusz, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, SKOMORUCHA Iwona (2005) Charakterystyka stosowanych systemów i technologii utrzymania drobiu. Drób - dobrostan w warunkach utrzymania. Wyd wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-21-2, 50-71.
719. HERBUT Eugeniusz, SKOMORUCHA Iwona, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa (2005) Znaczenie higieny w kształtowaniu się dobrostanu drobiu. Drób - dobrostan w warunkach utrzymania. Wyd wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-21-2, 90-99.
720. HERBUT Eugeniusz, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, POŁTOWICZ Katarzyna (2005) Rola człowieka i metod hodowlanych w kształtowaniu się poziomu dobrostanu. Drób - dobrostan w warunkach utrzymania. Wyd wl. IZ. Nr ISBN 83-60127-21-2, 50-71.
721. WALCZAK Jacek (2005) Etyczne, społeczne i rynkowe uwarunkowania poprawy dobrostanu zwierząt i ptaków. Konie - dobrostan w warunkach utrzymania. Wyd wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-16-6, 3-8.
722. WALCZAK Jacek (2005) Definicje dobrostanu i sposób ich pojmowania. Konie - dobrostan w warunkach utrzymania. Wyd wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-16-6, 9-12.
723. WALCZAK Jacek (2005) Mechanizm reakcji zwierząt i ptaków na bodźce środowiskowe. Konie - dobrostan w warunkach utrzymania. Wyd wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-16-6, 13-26.
724. HERBUT Eugeniusz, PIETRAS Mariusz (2005) Rola światła w produkcji drobiu. Patologia narządu rozrodczego ptaków -etiologia, diagnostyka i zwalczanie. AR Wrocław, 35-41.
725. HERBUT Eugeniusz (2005) Dobrostan drobiu a warunki jego utrzymania. Monografia: Wyd. IZ., 5 rozdzia?ów.
726. KAPŁON Bogumiła (2005) Katalog innowacji zootechnicznych wynikówbadań naukowych. Syntetyczne zestawienie efektów ekonomicznych zastosowania w praktyce niektórych wyników badań w Instytucie Zootechniki w latach 1991-2004. Wyd. wł. IZ. Nr ISBN 83-60127-61-1.
727. BORYS Bronisław (2005) Wpływ żywienia na dobrostan owiec. Monografia: Dobrostan owiec a warunki ich utrzymania red. Walczak J. Projekt SPO S/25/2005, Instytut Zootechniki Kraków, 52-62.
728. BORYS Bronisław (2005) Dobrostan owiec a wyniki produkcji i jej efektywność ekonomiczna. Monografia: Owce - dobrostan w warunkach utrzymania. red. Walczak J. Projekt SPO S/25/2005, Instytut Zootechniki Kraków, 74-78.
729. BORYS Bronisław (2005) Pozaprodukcyjne aspekty dobrostanu owiec. W: Warunki utrzymania zwierząt - dobrostan zwierząt. red. Walczak J. Projekt SPO S/25/2005, Instytut Zootechniki Kraków, 79-87.
730. KRAWCZYK Józefa, POŁTOWICZ Katarzyna, CALIK Jolanta (2005) Wpływ poziomu dobrostanu na uzyskane wyniki oraz efektywność ekonomiczną produkcji jaj i mięsa drobiowego. Monogr. Drób - dobrostan w warunkach utrzymania, Kraków, ISBN 83-60127-21-2;, 107-112..
731. SIKORA Jacek (2005) Znaczenie higieny oraz rola człowieka w kształtowaniu się dobrostanu owiec. Monografia 'Owce - dobrostan w warunkach utrzymania', 63 - 73..
732. TOMCZYK-WRONA Iwona (2005) Mechanizm reakcji koni na bodźce środowiskowe. Konie - dobrostan w warunkach utrzymania. Monografia. ZWiP IZ. ISBN 83-60127-16-6., 27-34.
733. TOMCZYK-WRONA Iwona (2005) Charakterystyka stosowanych systemów i technologii utrzymania koni. Konie - dobrostan w warunkach utrzymania. Monografia. ZWiP IZ. ISBN 83-60127-16-6., 39-42.
734. TOMCZYK-WRONA Iwona (2005) Znaczenie higieny w kształtowaniu się dobrostanu koni. Konie - dobrostan w warunkach utrzymania. Monografia. ZWiP IZ. ISBN 83-60127-16-6., 54-59.
735. TOMCZYK-WRONA Iwona (2005) Rola człowieka i metod hodowlanych oraz użytkowych w kształtowaniu się poziomu dobrostanu koni. Konie - dobrostan w warunkach utrzymania. Monografia. ZWiP IZ. ISBN 83-60127-16-6., 60-62.
736. TOMCZYK-WRONA Iwona (2005) Pozostałe obszary ochrony dobrostanu koni. Konie - dobrostan w warunkach utrzymania. Monografia. ZWiP IZ. ISBN 83-60127-16-6., 63-66.
737. HERBUT Eugeniusz, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, POŁTOWICZ Katarzyna (2005) Rola człowieka i metod hodowlanych w kształtowaniu się poziomu dobrostanu. Drób - dobrostan w warunkach utrzymania. Monografia. Kraków, 100-106.
738. KRAWCZYK Józefa, POŁTOWICZ Katarzyna, CALIK Jolanta (2005) Wpływ poziomu dobrostanu na uzyskane wyniki oraz efektywność ekonomiczną produkcji jaj i mięsa drobiowego. Drób - dobrostan w warunkach utrzymania. Monografia. Kraków, 107-112.

PRACE PRZEGLĄDOWE

739. ECKERT Robert (2005) Znaczenie higieny w kształtowaniu się dobrostanu trzody chlewnej. Mon."Warunki utrzymania trzody chlewnej - dobrostan zwierząt". Wyd. IZ nr ISBN 83-60127-36-0, 69-77.
740. ECKERT Robert (2005) Znaczenie higieny w kształtowaniu się dobrostanu trzody chlewnej. Mon."Trzoda chlewna - dobrostan w warunkach utrzymania". Wyd. IZ nr ISBN 83-60127-06-9, 69-77.
741. ECKERT Robert (2005) Rola człowieka i metod hodowlanych w kształtowaniu się poziomu dobrostanu. Mon."Trzoda chlewna - dobrostan trzody chlewnej". Wyd. IZ nr ISBN 83-60127-06-9, 78-83.
742. ECKERT Robert (2005) Znaczenie higieny w ksztaltowaniu się dobrostanu trzody chlewnej. Mon."Dobrostan świń a warunki utrzymania". Wyd. IZ nr ISBN 83-60127-75-1, 69-77.
743. ECKERT Robert (2005) Rola człowieka i metod hodowlanych w kształtowaniu się poziomu dobrostanu. Mon."Dobrostan świń a warunki utrzymania". Wyd. IZ nr ISBN 83-60127-75-1, 78-83.
744. ZAJĄC Jan (2005) Wiosenno-letnie dolegliwości. Kwartalnik "Króliki" Nr 2(2005), 14-17.
745. ZAJĄC Jan (2005) Wpływ różnych systemów utrzymania królików na ich wyniki produkcyjne. Kwartalnik "Króliki" Nr 2(2005), 29-32.
746. ZAJĄC Jan (2005) Bariery produkcyjne. Kwartalnik "Króliki" Nr 1 (2005), 15-18.
747. ZAJĄC Jan (2005) Produkty konsumpcyjne i odpadowe pochodzące z uboju królików. Kwartalnik "Króliki" Nr 3 (2005), 32-38.
748. ZAJĄC Jan (2005) Narowy królików. Kwartalnik "Króliki" Nr 4 (2005), 16-19.
749. KRAWCZYK Józefa, WĘŻYK Stanisław (2005) Polski rynek mięsa drobiowego w okresie integracji z Unią Europejską. Postępy Nauk Rolniczych., Nr 1/2005; 63-74.
750. KSIĄŻKIEWICZ Juliusz (2005) Z historii zootechniki i drobiarstwa - tucz przymusowy drobiu wodnego. Hodowca Drobiu, 2: 26-29..
751. JANIK Andrzej, PIESZKA Marek (2005) Proteomika-stan badań u zwierząt gospodarskich. Wiad. Zoot., 1 (244): 3 - 8.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

752. WĘGLARZY Karol, BEREZA Małgorzata (2005) Ekonomiczeskije posledstwija oborota sielchztowarami w Polsze posle jejo wstuplenja w ES. ministierstwo Agrarnoj Politiki Ukraini. Odeskij Derżawnyj Agrarnyj Uniwiersitiet. Odessa. Zbirnik Naukowych Prac, wypusk 31, 6-10.
753. WĘGLARZY Karol (2005) Prudowyje sistiemy wyraszcziwanija i kormlenija karpa c uczetom aktualnych proizwodstwiennych i potrebitielskich trebowanii w Polsze. Mieżdunarodnaja nauczno-proizwoddstwiennaja konferencja nt: Aktualnyje problemy akwakultury i racionalnogo ispolzowanja wodnych resursow. Institut Rybnogo Chozjajstwa w Kijowie. 28-30.09.2005r. Zbirnik Naukowych Prac, 1-23.
754. WĘGLARZY Karol, PŁONKA Stanisław (2005) Animal produktion in Poland. Animal Produktion Research Institute Giza-Dokki, Egipt, 15-16.02.2005 r. Mareialy Konferencyjne, 13-31.
755. KRAWCZYK Wojciech, HERBUT Eugeniusz, WALCZAK Jacek, MUCHACKA Renata, RADECKI Piotr (2005) The environmental impact of composting manure. XII International Congress ISAH. Warsaw 4-8.09.05. Animals and Environment. Proceedings, vol. 2, 282-286.
756. WALCZAK Jacek, KRAWCZYK Wojciech, SZEWCZYK Agata, MAZUR Dorota, KNAPIK Elżbieta (2005) Integrated welfare assesment of diary cows. XII International Congress ISAH. Warsaw 4-8.09.05. Animals and Environment. Proceedings, vol. 2, 188-192.
757. WALCZAK Jacek, SZEWCZYK Agata, KRAWCZYK Wojciech, PAJĄK Tomasz, KNAPIK Elżbieta (2005) Noxious gases emissions from diferent pig housing systems. XII International Congress ISAH. Warsaw 4-8.09.05. Animals and Environment. Proceedings, vol. 2, 337-340.
758. SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, HERBUT Eugeniusz, MUCHACKA Renata (2005) Effect of housing time on welfare and productivity of broiler chickens. Anim. Sci. Papers and Reports, vol. 23, Suppl. 1, 339-340.
759. BIEDA Wacław, HERBUT Eugeniusz, RADOŃ Jan (2005) Head exchanger in energy-saving poultry-houses. mat. konf. III Int. Sci. Conf. on. The current problems of building-physics in the neural building. 17-18.11.2005 Kraków, 3-5.
760. HERBUT Eugeniusz (2005) Udział Instytutu Zootechniki w badaniach związanych z inżynierią rolniczą. mat. konf.XII Ogólnopol. konf. Nauk. "Postęp naukowo-techniczny i organizacyjny w rolnictwie 21-25.02.2005 Zakopane.
761. HERBUT Eugeniusz, KACZOR Andrzej (2005) Zasady utrzymania krów w oborach wolostanowiskowych. Jubileusz 55-lecia IZ. i ZD Grodziec Śląski. maj 2005. mat. konf., 25-28.
762. HERBUT Eugeniusz, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, WALCZAK Jacek, SKOMORUCHA Iwona (2005) Dobrostan zwierząt - drób. mat. szkol. Wyd. SITR Koszalin.
763. SKOMORUCHA Iwona, HERBUT Eugeniusz (2005) Effect of an earth tube heat exchanger on broiler house climate in the summer period. mat. konf. XII International Congress ISAH , 2005 Warsaw, 2, 98-101.
764. HERBUT Eugeniusz, SKOMORUCHA Iwona (2005) Zastosowanie gruntowego wymiennika ciepła do optymalizacji temperatury brojlerni w okresie letnich upałów. mat. konf. XII Ogólnopol. konf. nauk. "Postęp naukowo-techniczny i organizacyjny w rolnictwie" 21-25.02.2005 Zakopane.
765. OKULARCZYK Stanisława (2005) Dochód z produkcji rolniczej w gospodarstwach o różnych kierunkach i skali produkcji - dotychczasowe zmiany i prognozy. Międzynarodowa Konferencja AR Poznań. III/2005, 17-24.
766. OKULARCZYK Stanisława (2005) Europejska Wspólna Polityka Rolna wobec producentów świń w Polsce - możliwości pozyskiwania pomocy finansowych. Symp. Międzynarodowe. mat. na symp. międzynar. AR Poznań 16.05.2005, 9-16.
767. KOWALSKA Dorota, BIELAŃSKI Paweł (2005) Behavioral observations of female rabbits caged on deep litter. "Multi-facetted research in rabbits: a model to develop a healthy and safe production in respect with animal welfare". Palermo 23-25 june, Italy. COST Action 848, 36-40.
768. KOWALSKA Dorota, BIELAŃSKI Paweł (2005) Obserwacje zachowania królicząt przy różnej obsadzie klatek. Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Wrocław, 19-20.IX.2005. Materiały konferencyjne, 199.
769. KOWALSKA Dorota (2005) Obserwacje zachowania się samic królików utrzymywanych w klatkach na głębokiej ściółce. LXX Zjazd PTZ, Wrocław 20-22.09.2005,. Komunikaty Naukowe, 198.
770. KOWALSKA Dorota, BIELAŃSKI Paweł (2005) Obserwacje zachowania królicząt przy różnej obsadzie klatek. LXX Zjazd PTZ, Wrocław 20-22.09.2005. Komunikaty Naukowe, 199.
771. KOWALSKA Dorota (2005) The impact of environmental factors on the behaviour of nursing does. Scientific Messenger of Lviv National Academy of Veterinary Medicine, t. 7, No 4 (27), 165-172.
772. BADOWSKI Jakub, BIELIŃSKA Halina, PAKULSKA Elżbieta (2005) Ubytki masy ciała piskląt gęsich podczas przechowywania w magazynie zakładu wylęgowego. Doniesienie naukowe. XVII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie (PO WPSA). Kiekrz k.Poznania 6-8 września 2005, Materia?y konferencyjne. s. 93-94.
773. BADOWSKI Jakub, BIELIŃSKA Halina, PAKULSKA Elżbieta, WOLC Anna (2005) Zależności między niektórymi cechami jaj wylęgowych a masą ciała rosnących gęsi. Doniesienie naukowe. XVII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie (PO WPSA). Kiekrz k.Poznania 6-8 września 2005, Materia?y konferencyjne. s. 13-14.
774. BORYS Bronisław (2005) Wartość tuczna jagniąt merynosa polskiego i z krzyżowania tryków ile de France z owcami populacji mleczno-plennych z wysokim udziałem rasy wschodniofryzyjskiej. Doniesienie naukowe. LXX Zjazd PTZ we Wrocławiu, 20-22 IX 2005. Komunikaty Naukowe. PTZ Warszawa 2005, s. 106.
775. BORYS Bronisław, JARZYNOWSKA Anna, JANICKI Bogdan, BORYS Andrzej (2005) Effects of different particle size of rapeseed and linseed in fattening lamb diets. I. Growth and slaughter performance. Doniesienie naukowe,. Program - Abstracts. 11th Seminar FAO-CIHEAM 'Advanced Nutrition and Feeding Strategies to Improve Sheep and Goat Production', September 8-10, 2005 Catania Italy, 34.
776. PAKULSKI Tadeusz, KORMAN Kazimierz (2005) Próba oceny przydatności do użytkowania mlecznego maciorek barwnego merynosa. Doniesienie naukowe. LXX Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego we Wrocławiu 20-22 IX 2005. Komunikaty Naukowe. PTZ Warszawa 2005, s.130.
777. PAKULSKI Tadeusz, BORYS Bronisław, PAKULSKA Elżbieta (2005) Wstępne obserwacje produkcyjności mlecznej owiec merynosa polskiego oraz mieszańców tej rasy z 75% udziałem genotypu rasy wschodniofryzyjskiej. Doniesienie naukowe. LXX Zjazd PTZ we Wrocławiu, 20-22 IX 2005. Komunikaty Naukowe. PTZ Warszawa 2005, s. 129.
778. ROSIŃSKI Andrzej, NOWACZEWSKI Sebastian, KONTECKA Helena, SAMOLAK Jerzy, BIELIŃSKA Halina, BADOWSKI Jakub (2005) Charakterystyka rytmu nieśności i cech reprodukcyjnych w dwóch rodach gęsi białej kołudzkiej(r). Doniesienie naukowe. XVII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie (PO WPSA). Kiekrz k.Poznania 6-8 września 2005. Materiały konferencyjne., s. 85-86.
779. CYWA-BENKO Katarzyna, WĘŻYK Stanisław, BIELIŃSKA Halina, KRAWCZYK Józefa (2005) Modern methods of muscle evaluation in geese. Mat. Międz. Konf. Procedings of 3rd World Waterfowl Conference, Chiny- Guangzhou, November 3-6, 2005, 288-291.
780. KRAWCZYK Józefa, SOKOŁOWICZ Zofia (2005) Economic aspects of moulting in laying hens. Mat. Konf. XVII Międz. Symp. Drob. PO WPSA, 6-8 wrzesień, 2005, Kiekrz k.Poznania, 79-80.
781. KRAWCZYK Józefa, SOKOŁOWICZ Zofia, DYKIEL Magdalena (2005) Effect of price level on profitability of broiler chicken production. inŁ 2004. Mat. Konf. XVII Międz. Symp. Drob. PO WPSA, 6-8 wrzesień, 2005, Kiekrz k.Poznania, 77-78.
782. KRAWCZYK Józefa, WĘŻYK Stanisław (2005) Produkcyjność kur nieśnych rodów zachowawczych utrzymywanych na zielonych wybiegach. Mat. Konferencji 'Zjazd Katedr Jednoimiennych Genetyki, 1-3 września 2005, Warszawa;, 29.
783. KRAWCZYK Józefa (2005) Development trends in poultry meat production and consumption. inŁ Poland as compared with the enlarged European Union market. Mat. Międz. Konferencji: 'First international scientific poultry days', Słowacja - Nitra 12-14 September 2005, ISBN 80-8069-576-8, 7-11.
784. WĘŻYK Stanisław (2005) Worldwide andvances in research and production of waterfowl. Referat plenarny na międzynarodowej konferencji 'III World Woterfowl Conference', 3-5 listopad 2005 Gunagzhou - Chiny, Mat. Konf., 30-38..

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE, WYKŁADY NA SZKOLENIA, SEMINARIA

785. OKULARCZYK Stanisława (2005) Cele i efekty polityki rolnej Unii Europejskiej wczoraj, dziś i jutro. mat. konf. Min. Roln., Izby Rolnicze, ODR-y, Kielce, 3-16.
786. OKULARCZYK Stanisława (2005) Europejska Wspólna Polityka Rolna wobec producentów świń w Polsce - możliwości pozyskiwania pomocy finansowych. Centrala Izb Rolniczych, W-wa. mat. konf., 21-29.
787. OKULARCZYK Stanisława (2005) Wspólna polityka rolna dla Polski - konferencja Organizacji Pozarządowych. Warszawa 25-26.06.2005. mat. konf., 66-69.
788. OKULARCZYK Stanisława (2005) Regionalizacja polityki rolnej - Konferencja Org. Pozarządowych. W-wa 25-26.06. 2005 mat. konf., 69-75.
789. ECKERT Robert (2005) Efekty produkcyjne, technologiczne i środowiskowe modernizacji ferm świń. VIII Międzynar. Targi "Ferma Świń i Drobiu", Poznań, 24.04.2005. Mareialy Konferencyjne, 86-87.
790. ECKERT Robert (2005) Systemy utrzymania dla trzody chlewnej. Konf. ANR, Jastrzębiec, 28.11.2005. Mareialy Konferencyjne, 22-32.
791. BORYS Bronisław (2005) Ocena uwarunkowań i perspektyw rozwoju produkcji mięsa jagnięcego w Polsce po akcesji do Unii Europejskiej. Konferencja 'Perspektywy polskiego sektora owczarskiego po akcesji Polski do Unii Europejskiej' Warszawa 17.11.2005, 10-16.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

792. GACEK Leszek (2005) Przygotowanie fermy do wiosny. Króliki, nr 1, s. 6, PHU M. Gacek, Chorzelów, ISSN - 1730-3125.
793. GACEK Leszek (2005) Zmiany w przepisach prawnych. Króliki. PHU M. Gacek, Chorzelów, ISSN - 1730-3125, nr. 2, s.11.
794. GACEK Leszek (2005) Niepokojąca sytuacja na rynku żywca króliczego. Króliki. PHU M. Gacek, Chorzelów, ISSN - 1730-3125, nr.2, s. 9.
795. GACEK Leszek (2005) Rasy królików - Francuski Srebrzysty. Króliki. PHU M. Gacek, Chorzelów, ISSN - 1730-3125, nr 2, s. 28 -29.
796. GACEK Leszek (2005) Sposoby zwiększania produkcyjności stad w chowie towarowym. Króliki. PHU M. Gacek, Chorzelów, ISSN - 1730-3125, nr 2, s. 21-28.
797. GACEK Leszek (2005) Rasy królików - króliki hybrydowe i fuyerkowe. Króliki. PHU M. Gacek, Chorzelów, ISSN - 1730-3125, nr 3, s. 11-13.
798. KAMYCZEK Marian (2005) Zawczasu zapobiegać MMA. Tygodnik Rolniczy nr 21, 26 - 27.
799. KAMYCZEK Marian (2005) Dlaczego świnie się gryzą ? Tygodnik Rolniczy nr 26, 31 - 32.
800. ANDERS Elżbieta (2005) Terminologia i kryteria utrzymania kur w przepisach o jakości handlowej jaj konsumpcyjnych. Hodowca Drobiu nr 4, 20-23.
801. STRZETELSKI Juliusz, OSIĘGŁOWSKI Stanisław, WĘGLARZY Karol (2005) Kiszone wilgotne ziarno zbóż w żywieniu wysokomlecznych krów. Cz.I Trawienie w przewodzie pokarmowym - wyniki badań. Przegląd Hodowlany nr 3, 15-18.
802. STRZETELSKI Juliusz, OSIEGŁOWSKI Stanisław, WĘGLARZY Karol (2005) Kiszone wilgotne ziarno zbóż w żywieniu wysokomlecznych krów. Cz.II Przykłady z praktyki. Przegląd Hodowlany nr 4, 6-11.
803. WĘGLARZY Karol (2005) Gniotowniki Murska w tworzeniu bazy paszowej dla wysokomlecznych krów. ART Expres "Maszyny rolnicze, ogrodnicze i leśne" nr 9-10 z 10.05.2005, 9-11.
804. WĘGLARZY Karol (2005) Obora kurtynowa na "168" krów w Kostkowicach. Wiadomości Zootechniczne nr 1 (244), 58-59.
805. WALCZAK JACEK, SZEWCZYK Agata (2005) Ekologiczny chów trzody chlewnej. Trz. Chl. Nr 5, 72-80.
806. WALCZAK Jacek (2005) Ciepło w budynkach dla świń. Tygodnik Rolniczy Nr 15, 32-34.
807. WALCZAK Jacek (2005) Właściwy mikroklimat w chlewni. Tygodnik Rolniczy. Nr 10, 32-33.
808. DOBRZAŃSKI Zbigniew, HERBUT Eugeniusz (2005) Problematyka drobiarska na XII Kongresie ISAW w Warszawie. Polskie Drobiarstwo 12, 30-31.
809. OKULARCZYK Stanisława (2005) Ekonomiczne i rynkowe dylematy ekologicznej produkcji wieprzowiny. Trzoda chlewna, Nr 1/2005, 12-15.
810. OKULARCZYK Stanisława (2005) Zanim wszystko postawimy na świnie. Trzoda Chlewna, Nr 2/2005, 8-10.
811. OKULARCZYK Stanisława (2005) Sytuacja na rynku zbóż a produkcja wieprzowiny. Trzoda Clewna, Nr 3/2005, 8-11.
812. OKULARCZYK Stanisława (2005) Prawie rok w Unii,. Trzoda Chlewna, Nr 4/2005, 12-16.
813. OKULARCZYK Stanisława (2005) Możliwości pozyskania kolejnych pomocy finansowych z UE dla producentów trzody chlewnej. Trzoda Chlewna, Nr 5/2005, 17-21.
814. OKULARCZYK Stanisława (2005) Ciąg dalszy o unijnej i krajowej pomocy finansowej dla producentów trzody chlewnej. Trzoda Chlewna, 6/2005, 22-25.
815. OKULARCZYK Stanisława (2005) Czy zaszły zmiany po roku członkostwa w UE. Trzoda Chlewna, 7/2005, 22-24.
816. OKULARCZYK Stanisława (2005) Rynkowe i ekonomiczne prognozy dla producentów żywca wieprzowego. Trzoda Chlewna, Nr 8-9/2005, 16-19.
817. OKULARCZYK Stanisława (2005) Cele i efekty polityki rolnej Unii Europejskiej wczoraj, dziś i jutro. Brzozowska Gazeta Powiatowa Nr 29, I/2005, 15-16.
818. OKULARCZYK Stanisława (2005) Zboża i wieprzowina podstawą gospodarki żywnościowej UE i Polski. Brzozowska Gazeta Powiatowa Nr 30, II/2005, 12-13.
819. OKULARCZYK Stanisława (2005) Bezrobocie - przyczyny i skutki. Brzozowska Gazeta Powiatowa Nr 31, III/2005, 14-17.
820. OKULARCZYK Stanisława (2005) Instrumenty pomocowe europejskiej Wspólnej Polityki Rolnej. Brzozowska Gazeta Powiatowa Nr 32, IV/2005, s.21.
821. OKULARCZYK Stanisława (2005) Unijna i krajowa pomoc finansowa rolnikom i mieszkańcom wsi. Brzozowska Gazeta Powiatowa Nr 33, V/2005, s.14.
822. OKULARCZYK Stanisława (2005) Unijna i krajowa pomoc finansowa rolnikom i mieszkańcom wsi, cz. II. Brzozowska Gazeta Powiatowa Nr 34, VI/2005, s.12.
823. ECKERT Robert (2005) Poprawy efektywności wykorzystania loch należy szukać przedewszystkim w sektorze krycia. Trzoda Chlewna nr 1(2005), 21-25.
824. ECKERT Robert (2005) Ingerencja producentów to konieczność w dzisiejszych realiach krajowego rynku żywca wieprzowego. Trzoda Chlewna nr 2(2005), 18-21.
825. ECKERT Robert (2005) Obniżenia kosztów produkcji w fermach tuczu należy szukać we właściwej organizacji pracy. Trzoda Chlewna nr 3(2005), 12-17.
826. ECKERT Robert (2005) Rys historyczny rozwoju rynku produkcji świń na świecie. Trzoda Chlewna nr 5(2005), 29.
827. ECKERT Robert (2005) Dania - wysoka jakość produkcji w fermach hodowlanych i produkcyjnych. Trzoda Chlewna nr 7(2005), 26-28.
828. ECKERT Robert (2005) Oddzielny tucz loszek i wieprzków. Trzoda Chlewna nr 11(2005), 21-23.
829. MUCHA aurelia, TYRA Mirosław (2005) Inseminacja trzody chlewnej w 2004 roku. Trzoda Chlewna nr 8-9(2005), 68-70.
830. ZAJĄC Jan (2005) Paragrafy w klatce. Farmer Nr 8, 12-13.
831. ZAJĄC Jan (2005) Pomocne mikroby. Farmer, Nr 24, 10-11.
832. ZAJĄC Jan (2005) Granice opłacalności. Farmer, Nr 12, 10-11.
833. BIELIŃSKA Halina (2005) Gęś Biała Kołudzka(r) warunki utrzymania stada reprodukcyjnego. Polskie Drobiarstwo, nr 1, s. 26-29.
834. PAKULSKI Tadeusz (2005) Nie tylko oscypki. Farmer, nr 23, s.12-13.
835. PAKULSKI Tadeusz, PAKULSKA Elżbieta (2005) Sery z gospodarstwa. Farmer, nr 24, s. 8-9.
836. PAKULSKI Tadeusz (2005) Możliwości przerobu mleka owczego we własnym gospodarstwie na podstawie obserwacji w przyfermowej przetwórni w IZ ZZD Kołuda Wielka. Przegląd Hodowlany, nr 3, s.19-21.
837. KRAWCZYK Józefa, Sokołowicz Zofia (2005) Dochodowość produkcji kurcząt brojlerów w pierwszych miesiącach po integracji europejskiej. Polskie Drobiarstwo, nr 5; 37-39.
838. KRAWCZYK Józefa (2005) Sytuacja krajowej produkcji mięsa drobiowego na tle rozszerzonego rynku Unii Europejskiej. Ogólnopolski Informator Drobiarski, nr 10; 8-16..

BROSZURY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE

839. WĘGLARZY Karol, BEREZA Małgorzata (2005) plany iperspektywy ZD IZ Grodziec Śląski - zakres produkcji biomasy na cele energetyczne. Mat. sem. nt: "Plantacje wierzby energetycznej - szanse i zagrożenia" Grodziec Śląski 12.05.2005 r. Materiały seminaryjne.Wyd. Instyt. Zoot., 3-5.
840. WALCZAK Jacek (2005) Znaczenie dobrostanu we współczesnym chowie i hodowli zwierząt i ptaków. "Dobrostan zwierząt - trzoda chlewna". Wyd. EKSPERT-SITR Koszalin ISBN 83-923087-1-9, 5-8.
841. WALCZAK Jacek (2005) Czym jest dobrostan. "Dobrostan zwierząt - trzoda chlewna". wyd. EKSPERT_SITR Koszalin ISBN 83-923087-1-9, 9-10.
842. WALCZAK Jacek (2005) Środowiskowe uwarunkowania dobrostanu. "Dobrostan zwierząt - trzoda chlewna". Wyd. EKSPERT_SITR Koszalin. ISBN 83-923087-1-9, 11-20.
843. SZEWCZYK Agata (2005) Wpływ mikroklimatu na poziom dobrostanu. "Dobrostan zwierząt- trzoda chlewna". Wyd. EKSPERT_SITR Koszalin. ISBN 83-923087-1-9, 21-25.
844. WALCZAK Jacek (2005) Dobrostan zwierząt w stosowanych systemach i technologiach utrzymania. "Dobrostan zwierząt - trzoda chlewna". Wyd. EKSPERT_SITR Koszalin. ISBN 83-923087-1-9, 26-35.
845. WALCZAK Jacek (2005) Wyposażenie a dobrostan. Dobrostan zwierząt - trzoda chlewna. Wyd. EKSPERT_SITR Koszalin. ISBN 83-923087-1-9, 36-39.
846. WALCZAK Jacek (2005) Wyniki i efektywność ekonomiczna produkcji w kontekście dobrostanu. "Dobrostan zwierząt - trzoda chlewna". Wyd. EKSPERT_SITR Koszalin. ISBN 83-923087-1-9, 40-46.
847. WALCZAK Jacek (2005) Obowiązujące rolnika regulacje prawne w zakresie dobrostanu zwierząt i konsekwencje ich nieprzestrzegania. "Dobrostan zwierząt - trzoda chlewna". Wyd. EKSPERT_SITR Koszalin. ISBN 83-923087-1-9, 47-58.
848. WALCZAK Jacek (2005) Znaczenie dobrostanu we współczesnym chowie i hodowli zwierząt. "Dobrostan zwierząt - bydło". Wyd. EKSPERT_SITR Koszalin. ISBN 83-923087-0-0, 5-8.
849. WALCZAK Jacek (2005) Czym jest dobrostan. "Dobrostan zwierząt - bydło". Wyd. EKSPERT_SITR Koszalin. ISBN 83-923087-0-0, 9-10.
850. WALCZAK Jacek (2005) Środowiskowe uwarunkowania dobrostanu. "Dobrostan zwierząt - bydło". Wyd. EKSPERT_SITR Koszalin. ISBN 83-923087-0-0, 11-20.
851. KACZOR Andrzej (2005) Wpływ mikroklimatu na poziom dobrostanu. "Dobrostan zwierząt - bydło". Wyd. EKSPERT_SITR Koszalin. ISBN 83-923087-0-0, 21-29.
852. KACZOR Andrzej (2005) Wyposażenie a dobrostan. "Dobrostan zwierząt - bydło". Wyd. EKSPERT_SITR Koszalin. ISBN 83-923087-0-0, 30-41.
853. KACZOR Andrzej (2005) Dobrostan zwierząt w stosowanych systemach i technologiach utrzymania. "Dobrostan zwierząt - bydło". Wyd. EKSPERT_SITR Koszalin. ISBN 83-923087-0-0, 42-50.
854. WALCZAK Jacek (2005) Obowiązujące rolnika regulacje prawne w zakresie dobrostanu zwierząt i konsekwencje ich nieprzestrzegania. "Dobrostan zwierząt - bydło". Wyd. EKSPERT_SITR Koszalin. ISBN 83-923087-0-0, 53-64.
855. WALCZAK Jacek (2005) Znaczenie dobrostanu we współczesnym chowie i hodowli zwierząt i ptaków. "Dobrostan zwierząt - owce". Wyd. EKSPERT_SITR Koszalin. ISBN 83-923087-3-5, 5-8.
856. WALCZAK Jacek (2005) Czym jest dobrostan. "Dobrostan zwierząt - owce". Wyd. EKSPERT_SITR Koszalin. ISBN 83-923087-3-5, 9-10.
857. WALCZAK Jacek (2005) Środowiskowe uwarunkowania dobrostanu. "Dobrostan zwierząt - owce". Wyd. EKSPERT_SITR Koszalin. ISBN 83-923087-3-5, 11-21.
858. PARAPONIAK Paweł (2005) Rola mikroklimatu w kształtowaniu się poziomu dobrostanu owiec. "Dobrostan zwierząt - owce". Wyd. EKSPERT_SITR Koszalin. ISBN 83-923087-3-5, 22-29.
859. WALCZAK Jacek (2005) Obowiązujące rolnika regulacje prawne w zakresie dobrostanu zwierząt i konsekwencje ich nieprzestrzegania. "Dobrostan zwierząt - owce". Wyd. EKSPERT_SITR Koszalin. ISBN 83-923087-3-5, 11-21.
860. WALCZAK Jacek (2005) Znaczenie dobrostanu we współczesnym chowie i hodowli zwierząt i ptaków. "Dobrostan zwierząt - drób". Wyd. EKSPERT_SITR Koszalin. ISBN 83-923087-4-3, 5-8.
861. WALCZAK Jacek (2005) Czym jest dobrostan. "Dobrostan zwierząt - drób". Wyd. EKSPERT_SITR Koszalin. ISBN 83-923087-4-3, 9-10.
862. WALCZAK Jacek (2005) Środowiskowe uwarunkowania dobrostanu. "Dobrostan zwierząt". Wyd. EKSPERT_SITR Koszalin. ISBN 83-923087-4-3, 11-21.
863. HERBUT Eugeniusz, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, SKOMORUCHA Iwona (2005) Wpływ mikroklimatu na poziom dobrostanu drobiu. "Dobrostan zwierząt - drób". Wyd. EKSPERT-SITR Koszalin. ISBN 83-923087-4-3, 22-31.
864. SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, SKOMORUCHA Iwona, HERBUT Eugeniusz (2005) Wyposażenie a dobrostan. "Dobrostan zwierząt - drób". Wyd. EKSPERT_SITR Koszalin. ISBN 83-923087-4-3, 32-35.
865. SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, HERBUT Eugeniusz (2005) Dodrostan drobiu w stosowanych systemach i technologiach utrzymania. "Dobrostan zwierząt - drób". Wyd. EKSPERT_SITR Koszalin. ISBN 83-923087-4-3, 36-45.
866. WALCZAK Jacek (2005) Obowiązujące rolnika regulacje prawne w zakresie dobrostanu zwierząt i konsekwencje ich nieprzestrzegania. "Dobrostan zwierząt - drób". Wyd. EKSPERT_SITR Koszalin. ISBN 83-923087-4-3, 46-58.
867. WALCZAK Jacek (2005) Znaczenie dobrostanu we współczesnym chowie i hodowli zwierząt i ptaków. "Dobrostan zwierząt - konie". Wyd. EKSPERT-SITR Koszalin. ISBN 83-923087-2-7, 5-8.
868. WALCZAK Jacek (2005) Czym jest dobrostan. "Dobrostan zwierząt - konie". Wyd. EKSPERT_SITR Koszalin. ISBN 83-923087-2-7, 9-10.
869. WALCZAK Jacek, TOMCZYK-WRONA Iwona (2005) Środowiskowe uwarunkowania dobrostanu. "Dobrostan zwierząt - konie". Wyd. EKSPERT_SITR Koszalin. ISBN 83-923087-2-7, 11-27.
870. WALCZAK Jacek (2005) Obowiązujące rolnika regulacje prawne w zakresie dobrostanu zwierząt i konsekwencje ich nieprzestrzegania. "Dobrostan zwierząt - konie". Wyd. EKSPERT_SITR Koszalin. ISBN 83-923087-2-7, 50-62.
871. KOWALSKA Dorota, GACEK Leszek (2005) Poprawa dobrostanu samic królików utrzymywanych w warunkach produkcyjnych . Wyd. wł. IZ. Broszura upowszechnieniowa 4/2005.
872. BORYS Bronisław, KIEĆ Wojciech (2005) Systemy utrzymania i pomieszczenia dla owiec przy mięsnym kierunku użytkowania w świetle wymogów Unii Europejskiej. Materiał szkoleniowy. Program SAPARD PL-6-02/02-(B) - Żywiec Jagnięcy, Twigger Conferences LTD, 40-48.

INNE

873. WĘGLARZY Karol (2005) W 60 roku działalności Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki w Grodżcu Śląskim. Jubileusz 60-lecia Zd IZ Grodzieć Śl. maj 2005r. Wdaw. wł. IZ ZZD Grodziec Śl., 9-11.
874. WĘGLARZY Karol (2005) Kalendarium chowu i hodowli bydła w Zakładzie Doświadczalnym w Grodźcu Śląskim w latach 1945-2004. Jubileusz 60-lecia Zakładu Doświadczalnego IZ Grodziec Śląski, maj 2005 r. Wdaw. wł. IZ ZZD Grodziec Śl., 12-14.
875. BIELIŃSKA Halina, BADOWSKI Jakub (2005) Pozostałe obszary ochrony dobrostanu zwierząt. Dobrostan drobiu a warunki jego utrzymania. Monografia (red. E. Herbut). Instytut Zootechniki, FAPA, ABC, Kraków, s.113-17.
876. BORYS Bronisław, KIEĆ Wojciech (2005) Warunki utrzymania i pomieszczenia dla owiec. Rozdział IX,.w: Poradnik producenta jagniąt rzeźnych. red. Niżnikowski R. Projekt SAPARD PL-6-02/02, Komponent B, Twigger Conferences Ltd Warszawa, 80-87.
877. HERBUT Eugeniusz, PIETRAS Mariusz (2005) Rola światła w produkcji drobiarskiej. W: Patologia narządów rozrodczych ptaków - etiologia, diagnostyka i zwalczanie. Wyd.: AR Wrocław, s. 36-41.

Jakość surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego

PRACE ORYGINALNE

878. GORNOWICZ Ewa, PIETRZAK Marian (2005) Meat yield, composition and sensory traits in broiller chickens as affected by feed addtives. Ann. Anim. Sci., Suppl. No 2, 43-46.
879. GORNOWICZ Ewa, PAWLAK Agata (2005) Quality evaluation of broiler chicken carcase from six commercial hybrids. Ann. Anim. Sci., Suppl. No 2, 39-42.
880. SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, SKOMORUCHA Iwona, POŁTOWICZ Katarzyna, HERBUT Eugeniusz (2005) Wpływ wielkości obsady na jakość mięsa kurcząt brojlerów pochodzących z dwóch różnych zestawów komercyjnych. Rocz. Nauk, Zoot. Supl., 22, 435-438.
881. SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, SKOMORUCHA Iwona, HERBUT Eugeniusz (2005) Wpływ warunków termicznych i systemu żywienia na kształtowanie się wybranych parametrów jakościowych mięsa kurcząt brojlerów. Rocz. Nauk. Zoot. Supl., 22, 429-433.
882. POŁTOWICZ Katarzyna, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa (2005) Effect of hypothermia in growing broiler chickens on meat quality. Proceedings of the British Society of Animal Science, 170.
883. POŁTOWICZ Katarzyna, CALIK Jolanta, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, WOJTYSIAK Dorota (2005) Effect of individual growth rate of broiler chickens on the quality of their carcasses. Anim. Sci. Suppl. 2, 145-147.
884. LIGASZEWSKI Maciej, ŁYSAK Andrzej, SURÓWKA Krzysztof (2005) Skład chemiczny mięsa winniczków(Helix pomatia L.) z populacji naturalnej i pochodzącej od niej populacji hodowlanej. Roczn. Nauk. Zoot. T. 32, z. 2, 33-45.
885. BIELAŃSKI Paweł, PIÓRKOWSKA Małgorzata, ZOŃ Andrzej (2005) Wpływ genotypu norek na wybrane wskaźniki użytkowości rozpłodowej i jakości okrywy włosowej. Rocz. Nauk. PTZ. t. 1, nr 3, 423-430.
886. PIÓRKOWSKA Małgorzata, JEŻEWSKA Grażyna (2005) Ocena zawartości melaninw okrywie włosowej nutrii grenlandzkiej. Rocz. Nauk. PTZ, t. 1, nr 2, 373-381.
887. BORYS Bronisław, BORYS Andrzej (2005) Effect of the form of rapeseed and linseed in lamb diets on some health quality parameters of meat. Annals of Animal Science, 5, 1: 159-169.
888. BORYS Bronisław, BORYS Andrzej, PAJĄK Janusz (2005) The fatty acid profile of meat of suckling lambs from ewes fed rapeseed and linseed. Journal of Animal and Feed Sciences, 14, Supl. 1: 223-226.
889. BORYS Bronisław, PAJĄK Janusz, BORYS Andrzej (2005) The effect of rapeseed fed to suckled ewes on the fatty acid profile of lamb meat. Journal of Animal and Feed Sciences, 14, Supl. 1: 231-234.
890. BORYS Bronisław, JARZYNOWSKA Anna (2005) Effects of vitamin E supplementation to rapeseed and linseed diets on slaughter value of fattened lambs. Journal of Animal and Feed Sciences, 14, Supl. 1: 227-230.
891. BORYS Bronisław, WAWRZYŃSKA Magdalena, ELMINOWSKA-WENDA Gabriela, SZEWCZYK Andrzej (2005) Characteristics of m. longissimus lumborum microstructure and slaughter value and meat quality of lambs of different breeds. Annals of Animal Science, 5, 5: 307-317.
892. BORYS Bronisław, BORZUTA Karol, BORYS Andrzej (2005) Wpływ genotypu i płci na uzysk ubocznych surowców poubojowych z jagniąt tuczonych do wysokich standardów wagowych. Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego, XLII/XLIII: 49-59.
893. BORYS Bronisław, PRZEGALIŃSKA-GORĄCZKOWSKA Małgorzata (2005) Zawartość cholesterolu w tkance mięśniowej i tłuszczach zapasowych tuczonych jagniąt w zależności od standardu wagowego i metody tuczu. Roczniki Naukowe Zootechniki, Supl. 21: 89-92.
894. GRZEŚKOWIAK Eugenia, BORYS Bronisław, STRZELECKI Jerzy, BORYS Andrzej, BORZUTA Karol (2005) Wpływ stosowania nasion rzepaku i lnu oraz dodatku witaminy E na jakość tkanki mięśniowej tuczonych jagniąt. Roczniki Naukowe Zootechniki, Supl. 21: 93-97.
895. STRZELECKI Jerzy, GRZEŚKOWIAK Eugenia, BORYS Bronisław, BORYS Andrzej, BORZUTA Karol (2005) Wpływ żywienia jagniąt mieszankami z udziałem nasion rzepaku i lnu oraz dodatku witaminy E na uzysk wyrębów i mięsa kulinarnego. Roczniki Naukowe Zootechniki, Supl. 21: 85-88.
896. CALIK Jolanta, POŁTOWICZ Katarzyna, KRAWCZYK Józefa (2005) Effect of age and management system of laying hens on shell quality. Sci. Messenger of Lviv National Academy of Veterinary Medicine, 7 (2); 120-125..
897. WOŁOSZYN Janina, KSIĄŻKIEWICZ Juliusz, ORKUSZ Agnieszka, SKRABKA-BŁOTNICKA Teresa, BIERNAT Jadwiga, KISIEL Tomasz (2005) Evaluation of chemical composition of duck's muscles from three conservative flocks. Arch. Gefluegelk., 69 (6): 273-280..
898. OKRUSZEK Andrzej, KISIEL Tomasz, HARAF Gabriela, KSIĄŻKIEWICZ Juliusz, WOŁOSZYN Janina, ORKUSZ Agnieszka (2005) Changes of pH, colour parameters and conductivity of geese breast muscles from conservative flocks. Ann. Anim. Sci., Suplement 2 ( w druku za 2005 rok)..
899. SIKORA Jacek (2005) Effect of lactation stage on some quality parameters of goats milk. Scientific Messenger of Lviv National Academy of Veterinary Medicine named after S.Z.Gzhytskyj, tom 7 (2), cz. 1, 245 - 248..
900. CALIK Jolanta, KRAWCZYK Józefa (2005) Efficiency of dried tomato residue in improving some egg quality traits. Sci. Messenger of Lviv National Academy of Veterinary Medicine., T.7, No 3 (26) cz.3; 131-134.
901. ZAPLETAL Piotr, SIKORA J., Adamczyk K., WĘGLARZ A., KUZA K. (2005) Wartość technologiczna skór koźląt rasy saaneńskiej i jej mieszańców z rasą anglo-nubijską. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., z. 22/2, 489-492..
902. KRAWCZYK Józefa, WĘŻYK Stanisław, POŁTOWICZ Katarzyna, CYWA-BENKO Katarzyna, CALIK Jolanta, FIJAŁ Jerzy (2005) Wpływ utrzymania kur rodzimych ras na zielonych wybiegach na jakość jaj w początkowym okresie nieśności. Rocz. Nauk Zoot., 32., z.1; 129-140..
903. KRAWCZYK Józefa, CALIK Jolanta (2005) Wpływ suszonych wytłoków z pomidorów na jakość jaj spożywczych. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., z. 22; 179-182..
904. KRAWCZYK Józefa, CALIK Jolanta, WĘŻYK Stanisław (2005) Use of a herb supplement in hen nutrition to improve the quality of table eggs. Sci. Messenger of Lviv National Academy of Veterinary Medicine., 7 (2); 141-145..
905. KRAWCZYK Józefa, CALIK Jolanta (2005) Meat quality of Hy-line and Messa 45 laying hens housed in the cage and deep-litter systems. Sci. Messenger of Lviv National Academy of Veterinary Medicine., T.7, No 3 (26) cz.3; 168-171.
906. POŁTOWICZ Katarzyna, WĘŻYK Stanisław (2005) Wpływ dodatku nasion lnu w mieszankach dla kur nieśnych na jakość jaj spożywczych. Rocz. Nauk Zoot., Supl. z. 22, s. 383-386..
907. POŁTOWICZ Katarzyna, WOJTYSIAK Dorota, PAŚCIAK Piotr, WĘŻYK Stanisław, ŽYVKOVIĆ Branislaw (2005) Histochemical characteristic of Biceps Femoris of Rhode Island red and Greenleg Patridge hens. Biotechnology in Animal Husbandry., 21(1-2):73-78.
908. POŁTOWICZ Katarzyna, WĘŻYK Stanisław, CALIK Jolanta, KRAWCZYK Józefa, CYWA-BENKO Katarzyna (2005) Effect of free range management on carcass muscling and meat quality in Sussex and Rhode Island Red cockerels. Ann. Anim. Sci., Supl., nr 2; 149-151..
909. POŁTOWICZ Katarzyna, CALIK Jolanta, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, WOJTYSIAK Dorota (2005) Effect of individual growth rate of broiler chickens on the quality of their carcasses. Ann. Anim. Sci., Supl., nr 2; 145-147.
910. POŁTOWICZ Katarzyna, WĘŻYK Stanisław, CALIK Jolanta, CYWA-BENKO Katarzyna, KRAWCZYK Józefa (2005) Effect of free range management on carcass muscling and meat quality in sussex and rhode island red cockerels. Ann. Anim. Sci., Supl. 2: 149-151.
911. POŁTOWICZ Katarzyna, CALIK Jolanta, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, WOJTYSIAK Dorota, SŁONECKI Mieczysław (2005) Effect of individual growth rate of broiler chickens on the quality of their carcasses. Ann. Anim. Sci., Supl. 2: 145-147.
912. CALIK Jolanta, POŁTOWICZ Katarzyna, KRAWCZYK Józefa (2005) Effect of age and management system of laying hens on shell quality. Sci. Messenger of Lviv National Academy of Veterinary Medicine, 7 (2); 120-125.
913. MIGDAŁ Władysław, WOJTYSIAK Dorota, PAŚCIAK Piotr, BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek, POŁTOWICZ Katarzyna, ŽIVKOVIČ Bronislaw, FABIJAN M. (2005) The histochemical profile of the muscle fibre in fatteners - genetic and non-genetic factors. Biotechnology in Animal Husbandry, 21 (5-6): 161-167.
914. KRAWCZYK Józefa, WĘŻYK Stanisław, POŁTOWICZ Katarzyna, CYWA-BENKO Katarzyna, CALIK Jolanta, Fijał Jerzy (2005) Wpływ utrzymania kur rodzimych ras na zielonych wybiegach na jakość jaj w początkowym okresie nieśności. Rocz. Nauk Zoot., 32., z.1; 129-140..
915. SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, SKOMORUCHA Iwona, POŁTOWICZ Katarzyna, HERBUT Eugeniusz (2005) Wpływ wielkości obsady na jakość mięsa kurcząt brojlerów pochodzących z dwóch różnych zestawów komercyjnych. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 22: 435-438.
916. WOJTYSIAK Dorota, POŁTOWICZ Katarzyna, BIELIŃSKA Halina (2005) Zawartość tłuszczu śródmięśniowego oznaczonego histochemicznie w musculus pectoralis superficialis gęsi białych kołudzkich. Rocz. Nauk. Zoot., Supl. z. 22: 473-476.

PRACE PRZEGLĄDOWE

917. BORYS Bronisław (2005) Możliwości modyfikacji jakości zdrowotnej mleka i sera owczego przez stosowanie w żywieniu owiec nasion rzepaku i lnu. Przegląd Hodowlany, 2: 13-18.
918. BORYS Bronisław, PAJĄK Janusz (2005) Możliwości modyfikacji jakości zdrowotnej mięsa jagniąt ssących poprzez stosowanie w żywieniu matek nasion rzepaku i lnu. Przegląd Hodowlany, 10:11-15.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

919. GRONOWICZ Ewa, PIETRZAK Marian (2005) Cechy jakościowe i sensoryczne mięsa kurcząt brojlerów w zależności od stosowanych dodatków paszowych.Międz. Konf.pt: "Jakość surowca mięsnego. Stan obecny i perspektywy w jego doskonaleniu i przetwarzaniu". Baranowo, 14-15.09. Materiały Konferencyjne, 38.
920. GORNOWICZ Ewa, PAWLAK Agata (2005) Ocena jakości tuszek kurcząt brojlerów sześciu mieszanców towarowych. Międznar. Konf.pt:"Jkość surowca mięsnego. Stan obecny i perspektywy w jego doskonaleniu i przetwarzaniu". Baranowo, 14-15.09. Mareialy Konferencyjne, 37.
921. GORNOWICZ Ewa, CZAJA Lidia (2005) Quality of table eggs as influenced by laying hen strain and age. XVII Międznar. Symp. Drobiarskie PO WPSA, Kietrz, 6-8.09. Mareialy Konferencyjne, 67-68.
922. WĘGLARZY Karol, BEREZA Małgorzata (2005) ekonomiczeskije aspekty proizwodstwa ekołogiczeski czistoj celskochozjajstwiennoj produkcji w Polsze. Mieżdunarodnaja naukowaja konferencja studentow.Asszrantiw ta mołodych.pn: Ekołogia.DOWKILLJA.Mołod. Połtawa. Mareialy Konferencyjne, 3-8.
923. POŁTOWICZ Katarzyna, CALIK Jolanta, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, WOJTYSIAK Dorota (2005) Effect of individual growth rate of broiler chickens on the quality of their carcasses. Quality of meat present situation and perspectives in its improvement and processing. mat. konf. International Scientific Conference 14-15.09.2005 Baranowo, 95.
924. KOCZANOWSKI Józef, ORZECHWSKA Barbara, NOWICKI Jacek, MIGDAŁ Władysław, KLOCEK Czesław (2005) Wpływ zmian rodzaju tłuszczu w paszy w końcowym okresie tuczu na profil kwasów tłuszczowych w słoninie. Międzynar. Konf. Nauk.pt.:"Jakość surowca mięsnego, stan obecny i perspektywy w jego doskonaleniu i przetwarzaniu". Baranowo, 14-15.09.2005. Mareialy Konferencyjne, 54.
925. BORYS Andrzej, BORYS Bronisław, GRZEŚKOWIAK Genowefa, Strzelecki Jerzy (2005) Effects of different particle size of rapeseed and linseed in fattening lamb diets. I. Meat quality characteristics. Doniesienie naukowe. Program - Abstracts. 11th Seminar FAO-CIHEAM 'Advanced Nutrition and Feeding Strategies to Improve Sheep and Goat Production', September 8-10, 2005 Catania Italy, 35-36.
926. BORYS Bronisław, BORZUTA Karol, BORYS Andrzej (2005) Wpływ genotypu i płci na uzysk ubocznych surowców poubojowych z jagniąt tuczonych do wysokich standardów wagowych. Doniesienie naukowe. Sympozjum Naukowo-Techniczne 'Postęp w technologii mięsa. Nauka-Praktyce', Poster 2.
927. CYWA-BENKO Katarzyna, WĘŻYK Stanisław, BIELIŃSKA Halina, KRAWCZYK Józefa (2005) Modern methods of musculemevaluation in geese. Proceedings of the 3rd Waterfowl Conference, November 3-6, 2005 Guangzhou, China, p.288-291.
928. GRZEŚKOWIAK Genowefa, BORYS Bronisław, STRZELECKI Jerzy, BORZUTA Karol, BORYS Andrzej, LISIAK Dariusz, ROGALSKI Jarosław (2005) Cechy sensoryczne oraz ubytki masy mięsa przy pieczeniu i grilowaniu w zależności od stosowania w żywieniu nasion rzepaku i lnu oraz genotypu i płci jagniąt. Doniesienie naukowe. LXX Zjazd PTZ we Wrocławiu, 20-22 IX 2005, 113.
929. JANICKI Bogdan, BORYS Bronisław, BORYS Andrzej, BORZUTA Karol (2005) Effects of different participle size of rapeseed and linseed in fattening lamb diets. II. Yield of slaughter byproducts. Doniesienie naukowe. Program - Abstracts. 11th Seminar FAO-CIHEAM 'Advanced Nutrition and Feeding Strategies to Improve Sheep and Goat Production', September 8-10, 2005 Catania Italy, 53.
930. PAKULSKI Tadeusz, PAKULSKA Elżbieta, BORYS Bronisław (2005) Ocena jakości mleka owiec rasy wschodniofryzyjskiej, merynosa polskiego oraz ich mieszańców przetwarzanego na sery. Doniesienie naukowe. LXX Zjazd PTZ we Wrocławiu, 20-22 IX 2005. Komunikaty Naukowe. PTZ Warszawa 2005, s. 131.
931. KRAWCZYK Józefa, WĘŻYK Stanisław (2005) Jakość jaj kur ras zachowawczych R11 i Z11 utrzymywanych w kurniku i z dostępem do zielonego wybiegu. Mat. Konferencji 'Zjazd Katedr Jednoimiennych Genetyki, 1-3 września 2005, Warszawa, 28.
932. KRAWCZYK Józefa, CALIK Jolanta (2005) Food industry by-products in laying hen nutrition. Mat. Konf. XVII Międz. Symp. Drob. PO WPSA, 6-8 wrzesień, 2005, Kiekrz k.Poznania, 119-120.
933. KRAWCZYK Józefa, CYWA-BENKO Katarzyna, WĘŻYK Stanisław (2005) Effect of housing system on egg yolk cholesterol levels in native breeds of hens. Mat. międz. Konferencji: 'First international scientific poultry days', Słowacja - Nitra 12-14 September 2005, ISBN 80-8069-576-8, 18-20.
934. POŁTOWICZ Katarzyna, CALIK Jolanta, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, WOJTYSIAK Dorota (2005) Effect of individual growth rate of broiler chickens on the quality of their carcasses. Międzynarodowa Konferencja Jakość surowca mięsnego - stan obecny i perspektywy w jego doskonaleniu i przetwarzaniu. 14-15 IX 2005 Baranowo. Mat Konf., 95.
935. POŁTOWICZ Katarzyna, WĘŻYK Stanisław, CALIK Jolanta, KRAWCZYK Józefa, CYWA-BENKO Katarzyna (2005) Effect of free range management on carcass muscling and meat quality in Sussex and Rhode Island Red cockerels. Międzynarodowa Konferencja Jakość surowca mięsnego - stan obecny i perspektywy w jego doskonaleniu i przetwarzaniu. 14-15 IX 2005 Baranowo. Mat Konf., 96..
936. POŁTOWICZ Katarzyna, WĘŻYK Stanisław, KORZEWSKI Krystian (2005) Wpływ dodatku oleju czosnkowego w żywieniu kur nieśnych na poziom cholesterolu w żółtku jaja. Doniesienie na XVII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie (PO WPSA). 6-8 wrzesień 2005 Kiekrz k. Poznania. Mat. Konf., 137-138.
937. WĘŻYK Stanisław, ROSIŃSKI Andrzej, CYWA-BENKO Katarzyna (2005) Goose meat safe food. 3rd World Woterfwol Conference, 3-5 listopad 2005 Gunagzhou - Chiny, Mat Konf., s: 72-76.
938. WĘŻYK Stanisław (2005) Certyfikowane Drobiarskie produkty markowe np. 'Jajo śniadaniowe'. Mat. Konf. sesji naukowej na VIII Międzynarodowych Targach 'FRMA ŚWIŃ i DROBIU'., s. 136-138.
939. WĘŻYK Stanisław (2005) Europejskie uwarunkowania ekologicznej produkcji jaj. Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie, Zakopane 16-18. 06.2005, Mat. Konf., s. 8.
940. WĘŻYK Stanisław, Barbara ULATOWSKA (2005) Problemy branży jajczarskiej wymagające rozwiązania. Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie, Zakopane 16-18. 06.2005, Mat. Konf., s. 8.
941. WĘŻYK Stanisław (2005) Effect of rearing system on egg quality. International conference on 'Impact of production methods on quality and safety of milk and meat' Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN Jastrzębcu, Mat. Konf., s. 9..
942. OKRUSZEK Andrzej, KSIĄŻKIEWICZ Juliusz, HARAF Gabriela, KISIEL Tomasz, WOŁOSZYN Janina, BIERNAT Jadwiga (2005) Charakterystyka wybranych cech jaj kaczek typu lekkiego ze stad zachowawczych. XVII Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie (PO WPSA). Kiekrz k. Poznania 6-8 września 2005, Materiały Konferencyjne, str.71..
943. OKRUSZEK Andrzej, KISIEL Tomasz, HARAF Gabriela, KSIĄŻKIEWICZ Juliusz, WOŁOSZYN Janina, ORKUSZ Agnieszka (2005) Changes of pH, colour parameters and conductivity of geese breast muscles from conservative flocks. International Scientific Conference 'Quality of meat: Present situation and perspectives in its improvement and processing'. Baranowo, 14-15 września 2005. Summaries of pleanary lectures and posters presentations, str. 89..
944. WOŁOSZYN Janina, KSIĄŻKIEWICZ Juliusz, SKRABKA-BŁOTNICKA Teresa, HARAF Gabriela, BIERNAT Jadwiga, KISIEL Tomasz (2005) Evaluation of chemical composition of breast duck's muscles from five flocks. XVII th European Symposium on the Quality of Poultry Meat, Doorwerth, The Netherlands, 23-26 May 2005, Book of Abstracts, 224.
945. POŁTOWICZ Katarzyna, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa (2005) Effect of hiperthermia in growing broiler chickens on meat quality. Proceedings of the British Society of Animal Science. British Society of Animal Science Annual Conference. York., 170.
946. POŁTOWICZ Katarzyna, WOJTYSIAK Dorota (2005) Effect of storage on physico-chemical properties of poultry meat. Doniesienie. Proceedings of International Scientific Conference 'Quality of Meat. Present Situation and Perspectives in its Improvement and Processing. Baranowo. 14-15. 09. 2005, 97.
947. POŁTOWICZ Katarzyna, WĘŻYK Stanisław, CALIK Jolanta, CYWA-BENKO Katarzyna, KRAWCZYK Józefa (2005) Effect of free range management on carcass muscling and meat quality in sussex and rhode island red cockerels. Doniesienie. Proceedings of International Scientific Conference 'Quality of Meat. Present Situation and Perspectives in its Improvement and Processing. Baranowo. 14-15. 09. 2005, 96.
948. POŁTOWICZ Katarzyna, CALIK Jolanta, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, WOJTYSIAK Dorota (2005) Doniesienie. Effect of individual growth rate of broiler chickens on the quality of their carcasses. Proceedings of International Scientific Conference 'Quality of Meat. Present Situation and Perspectives in its Improvement and Processing. Baranowo. 14-15. 09. 2005, 95.
949. POŁTOWICZ Katarzyna, WĘŻYK Stanisław, CALIK Jolanta, CYWA-BENKO Katarzyna, Krawczyk Józefa (2005) Wpływ systemu utrzymania na wydajność poubojową i jakość tuszki kogutków sussex i karmazyn. Doniesienie. Zjazd Katedr Jednoimiennych Genetyki. Warszawa 1-3. 09. 5005., 38.
950. WĘŻYK Stanisław, CYWA-BENKO Katarzyna, POŁTOWICZ Katarzyna (2005) Nutzung heimlichen huehnerrassen zur production von eiern und gefluegelfleisch. Transnationales Netzwerk Ekologische Tierzucht. Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN. Jastrzębiec. Stacja Badawcza PAN, Popielno. 13-15. 04. 2005., 8.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE, WYKŁADY NA SZKOLENIA, SEMINARIA

951. RÓŻYCKI Marian (2005) Doskonalenie krajowego pogłowia świń pod względem ilości i jakości mięsa. Międzynarod. Konf.Nauk.pt.:"Jakość surowca mięsnego. Stan obecny i perspektywy w jego doskonaleniu i przetwarzaniu". Poznań, 14-15.09.2005. Mareialy Konferencyjne.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

952. GORNOWICZ Ewa, PAWLAK Alina, DZIADEK Krystian (2005) Zawartość mięśni w tuszce a pochodzenie i gestość obsady kurcząt brojlerów. Gosp. Mięsna, nr 4, 24 - 29.
953. GORNOWICZ Ewa, CZAJA Lidia (2005) Kształtowanie sięcech jakości jaj spożywczych a pochodzenie kur. Polskie Drobiarstwo nr 7, 32-36.
954. ANDERS Elżbieta (2005) Kryteria jakości jaj kurzych. Przemysł Spożywczy, tom 59, nr 7, 14-16.
955. ANDERS Elżbieta (2005) Obowiązkowe i dobrowolne znakowanie jaj konsumpcyjnych. Polskie Drobiarstwo nr 11, 20-22.
956. ANDERS Elżbieta (2005) Przygotowanie jaj konsumpcyjnych do obrotu. Obowiązki producenta. Drobiarstwo Polskie ne 12, 33-36.
957. ANDERS Elżbieta (2005) Unijne kryteria i wymagania mikrobiologiczne żywności i higieny procesu produkcyjnego. Biul. Infor.Kr.Rady Drobiarstwa - Izby Gospodarczej nr 12, 6-9.
958. PŁONKA Stanisław, WĘGLARZY Karol (2005) Mleko z Sahary. Wiadomości Zootechniczne nr 3, Rok XLIII, 69-72.
959. WĘŻYK Stanisław (2005) Opinia eksperta - Czy jaja wiejskie będą polską specjalnością?. TRENDY, nr 7; 23..
960. WĘŻYK Stanisław (2005) Dziś i jutro jakości jaja spożywczego. Polskie Drobiarstwo, nr 6; 2-5..
961. POŁTOWICZ Katarzyna (2005) Jak poprawić jakość jaj spożywczych. Ogólnopolski Informator Droboarski., 2(161): 48-54.
962. POŁTOWICZ Katarzyna (2005) Czynniki kształtujące jakość mięsa drobiowego. Ogólnopolski Informator Drobiarski., 9(168): 25-36.

BROSZURY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE

963. ANDERS Elżbieta (2005) Problem wody w mięsie drobiowym i produktach mięsnych. Mat. szkol. Kr. Rady Drob.-IG Warszawa, 44.
964. ANDERS Elżbieta (2005) Podstawy normalizacji.Mat. szkol. dla uczestników Podypl.Studium AR w Poznaniu pt: "Zarządzanie jakością w produkcji żywności". Katedra Zarz.Jakością Żywności AR Poznań, 9.