Spis publikacji

Spis publikacji (2000)

Biologia, fizjologia, rozród zwierząt

1. BEDNARCZYK Marek, ŁAKOTA Paweł, SIWEK Maria (2000) Improvement of hatchability in chicken chimeras. Brit. Poultry Sci., Supl., 41: 38-39.
2. BOCHENEK Michał, SMORĄG Zdzisław, PILCH Jan (2000) Sperm chromatin structure of bulls qualified for artificial insemination analyzed by flow cytometry. Theriogenology, 53: s. 196.
3. BEDNARCZYK Marek, ŁAKOTA Paweł, SIWEK Maria (2000) Improvement of hatchability of chicken eggs injected by blastoderm cells. Poultry Sci. J., 79: 1823-1828.
4. BOCHENEK Michał, SKRZYSZOWSKA Maria, SMORĄG Zdzisław (2000) Seksowanie nasienia buhajów. Prz. Hod., 6: 14-16.
5. BOCHENEK Michał, SMORĄG Zdzisław, PILCH Jan (2000) Zastosowanie cytometrii przepływowej w ocenie jakości nasienia buhajów. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 5: 11-15.
6. BOCHENEK Michał, SMORĄG Zdzisław, RÓŻYCKI Marian, DZIADEK Krystian (2000) Examination of sperm chromatin structure and fertility of boar semen. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 2: 79-86.
7. BORYS Bronisław, BORYS Andrzej (2000) Cechy funkcjonalne mięsa jagnięcego w zależności od metody tuczu i standardu wagowego. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 259-263.
8. BORYS Bronisław, BORYS Andrzej (2000) Cechy funkcjonalne mięsa jagniąt mieszańców drugiego stopnia merynosa polskiego z rasami plennymi i rasą mięsną. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 254-258.
9. GACEK Leszek (2000) Etologia królika w warunkach fermy przemysłowej. Biul. Inf. IZ, 38, 3: 81-90.
10. GAJDA Barbara, KĄTSKA Lucyna, SMORĄG Zdzisław (2000) Effect of equilibration time and developmental stage on viability after vitrification of in vitro and in vivo produced bovine embryos. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 2: 73-78.
11. GAJDA Barbara, SMORĄG Zdzisław (2000) Survival of pig morula and blastocyst after exposure to vitrification media or vitrification. Cryo-Letters, 21: 231-236.
12. GAJDA Barbara, SMORĄG Zdzisław, KĄTSKA Lucyna (2000) Witryfikacja jako metoda kriokonserwacji zarodków króliczych, świńskich i bydlęcych. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 5: 241-245.
13. GAWĘCKI Witold, GORNOWICZ Ewa (2000) Ocena podstawowego składu chemicznego mięśni kurcząt brojlerów pochodzących z różnych hodowli zagranicznych. Gosp. Mięsna, 7: 42-44.
14. GAWĘCKI Witold, GORNOWICZ Ewa (2000) Wartość odżywcza i technologiczna mięsa kurcząt brojlerów różnego pochodzenia. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49: 271-272.
15. GODLEWSKI Marek, KWIECIŃSKA Teresa, LASZCZKA Andrzej, SŁAWIŃSKI Janusz, SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK Barbara, WIERZUCHOWSKA Dorota (2000) Lipid peroxidation in domestic animals spermatozoa as investigated by means of ultraweak luminescence. Acta Biol. Cracoviensia, series zoologia, 42: 79-86.
16. GODLEWSKI Marek, KWIECIŃSKA Teresa, LASZCZKA Andrzej, SŁAWIŃSKI Janusz, SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK Barbara, WIERZUCHOWSKA Dorota (2000) Ultrasłaba luminescencja - biofizyczna metoda badania wpływu czynników środowiskowych na nasienie zwierząt gospodarskich. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 399-404.
17. GOGOL Piotr, BOCHENEK Michał (2000) Możliwości zwiększenia efektywności metod biotechnologicznych stosowanych w rozrodzie królików. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 5: 193-197.
18. GOGOL Piotr, BOCHENEK Michał (2000) Sperm chromatin stability and semen fertility of transgenic and non-transgenic rabbits. Theriogenology, abstr., 53, 1: s. 514.
19. JURA Jacek, SMORĄG Zdzisław, GAJDA Barbara, KARETA Wiesław, KOPCHICK John J., KELDER Bruce, PRIETO Pedro (2000) Inheritance rate of WAP-Fuc gene in pigs and goats. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 4: 105-113.
20. JURA Jacek, SMORĄG Zdzisław, GAJDA Barbara, SKRZYSZOWSKA Maria, KOPCHICK John, KELDER Bruce, PRIETO Pedro, KARETA Wiesław, PASIEKA Jarosław (2000) Efektywność transgenezy u królika, kozy i świni z zastosowaniem genu modyfikującego skład mleka. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 5: 246-250.
21. KARETA Wiesław, CEGŁA Mirosław (2000) Rola metod biotechnicznych w wykorzystywaniu potencjału rozrodczego owiec i kóz. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 5: 152-155.
22. KARETA Wiesław, CEGŁA Mirosław, CZECH Krzysztof (2000) Możliwości wykorzystania wybranych metod kierowania rozrodem kóz. Prz. Hod., 7: 22-24.
23. KARETA Wiesław, CEGŁA Mirosław, CZECH Krzysztof (2000) Znaczenie metod biotechnicznych w poprawie potencjału rozrodczego owiec i kóz. Biul. Inf. IZ, 38, 3: 5-11..
24. KARETA Wiesław, ROBORZYŃSKI Maciej, CEGŁA Mirosław (2000) Funkcje rozrodcze owiec rasy Bergschaf oraz Weisse Alpenschaf. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 3: 79-88.
25. KĄTSKA Lucyna, ALM Hannelore, RYŃSKA Bożenna (2000) Nuclear configuration of bovine oocytes derived from fresh and in vitro cultured preantral and early antral ovarian follicles. Theriogenology, 54, 2: 247-260.
26. KĄTSKA Lucyna, BOCHENEK Michał, RYŃSKA Bożenna, KANIA Gabriela, SMORĄG Zdzisław (2000) Flow cytometric cell cycle analysis of non-cultured and cultured bovine somatic cells. Theriogenology, 53, 1: s. 224.
27. KĄTSKA Lucyna, RYŃSKA Bożenna, KANIA Gabriela, SMORĄG Zdzisław (2000) Uzyskiwanie zarodków bydlęcych metodami in vitro. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 5: 31-35.
28. KRYSTIANIAK S., KONTECKA Helena, WĘŻYK Stanisław (2000) Jakość jaj bażantów łownych w zależności od barwy skorupy. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49, s. 501.
29. KSIĄŻKIEWICZ Juliusz, KISIEL Tomasz (2000) Wartość biologiczna wylęgowych jaj kaczek z grup zachowawczych. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49: 502-503.
30. KURYŁ Jolanta, CYMEROWSKA-PROKOPCZYK Iwona, JANIK Andrzej, PIERZCHAŁA Mariusz, KAMYCZEK Marian (2000) May apalipoprotein A I gene (APOA1) and lipoprotein R gene (LPR) be two separate genes in the pig genome? Anim. Sci. Papers Reports, 18, 2: 91-97.
31. LASZCZKA Andrzej, SŁAWIŃSKI Janusz, GODLEWSKI Marek, KWIECIŃSKA Teresa, WIERZUCHOWSKA Dorota, SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK Barbara (2000) Ultraweak luminescence as a new tool for spermatozoa investigation (on example of domestic animal spermatozoa). Int. J. of Andrology, 23, Suppl. 1(P067): 34.
32. MAZANOWSKI Adam, SZUKALSKI Grzegorz (2000) Porównanie wyników reprodukcji gęsi mieszańców i gęsi białych kołudzkich w drugim okresie nieśności. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 1: 141-156.
33. MIĄSKOWSKA Katarzyna, BADOWSKI Jakub, BIELIŃSKA Halina (2000) Wpływ masy ciała gęsi białych kołudzkich w 38. tygodniu życia na wyniki reprodukcji w pierwszym okresie nieśności. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49, s. 509.
34. OWSIANNY Jacek, DZIADEK Krystian, CZARNECKI Roman, KAWĘCKA Maria, JACYNO Eugenia (2000) Wpływ libido i cech nasienia knurów linii 990 i rasy Duroc na płodność krytych nimi loch. Biul. Nauk. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 7: 209-216.
35. PAKULSKA Elżbieta, BIELIŃSKA Halina, BADOWSKI Jakub, KORELESKI Jerzy, BEDNARCZYK Marek (2000) Wpływ zróżnicowanych źródeł wapnia na jakość i wyniki lęgu u gęsi. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49: 422-423.
36. PAŁYGA Jan, GÓRNICKA-MICHALSKA Elżbieta, KOWALSKI Andrzej, KSIĄŻKIEWICZ Juliusz (2000) Natural allelic variation of duck erythrocyte histone H1b. Int. J. Biochem. and Cell Biology, 32: 665-675.
37. PRUSZYŃSKA Ewa, KSIĄŻKIEWICZ Juliusz, NOGOWSKI Leszek (2000) Changes of the lipid parameters of blood and the fractions of the lipoprotein in association with the age and origin of the breed ducks. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 2: 93-102.
38. RUTKOWSKI Andrzej, LISOWSKI Mirosław, CZEKALSKI Przemysław, WIĄZ M., GULEWICZ P., BEDNARCZYK Marek (2000) Wpływ iniekcji roztworu o różnej zawartości oligosacharydów do komory powietrznej jaja na wylęgowość i parametry odchowu kurcząt rzeźnych. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49: 513-514.
39. RZĄSA Janusz, SECHMAN Andrzej, BEDNARCZYK Marek, MIKA Maria, ROSIŃSKI Andrzej, PACZOWSKA-ELIASIEWICZ Helena (2000) Pattern of plasma thyroid and gonadal hormones, concentration during embryogenesis in two strains of white Italian geese. Brit. Poultry Sci., Supl., 41: 35-36.
40. SIMIŃSKA Ewa, BORYS Bronisław, JANICKI Bogdan (2000) Wartość rzeźna i jakość mięsa jagniąt klasyfikowanych według wymagań eksportowych. Zesz. Nauk. AR Wrocław, 399: 287-294.
41. SKRZYSZOWSKA Maria, BOCHENEK Michał, KĄTSKA Lucyna, SMORĄG Zdzisław (2000) Intracytoplasmic injection of cytometrically sorted bull sperm. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 2: 87-92.
42. SKRZYSZOWSKA Maria, SHIOYA Yasuo, NAGAI Takashi, GESHI Masaya, TAKENOUCHI Naoki (2000) Development of cloned bovine embryos from nuclei of cumulus and muscle origin cells. Theriogenology, 53, 1: s. 224.
43. SKRZYSZOWSKA Maria, SMORĄG Zdzisław, KĄTSKA Lucyna, JAŻDŻEWSKI Józef, SHIOYA Yasuo, NAGAI Takashi, GESHI Masaya, TAKENOUCHI Naoki (2000) Klonowanie zarodkowe i somatyczne zwierząt gospodarskich. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 5: 251-255.
44. SMORĄG Zdzisław, BOCHENEK Michał, WOJDAN Jarosław, SŁONIEWSKI Krzysztof, REKLEWSKI Zygmunt (2000) The effect of sperm chromatin structure on quality of embryos derived from superovulated heifers. Theriogenology, 53, 1: s. 206.
45. SMORĄG Zdzisław, GOGOL Piotr, KĄTSKA Lucyna, RYŃSKA Bożenna, JAŻDŻEWSKI Józef, DYMARSKI Ireneusz (2000) Przyżyciowe uzyskiwanie bydlęcych oocytów pod kontrolą USG - możliwości i ograniczenia metody. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 5: 36-40.
46. SOKOŁOWICZ Zofia, HERBUT Eugeniusz (2000) Wpływ wieku kur na wyniki produkcyjne ich potomstwa. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49, s. 515.
47. ZAJĄC Jan (2000) U progu sezonu rozpłodowego. Biul. Inf. IZ, 38, 1: 13-20.
48. BARAN Michał, UDAŁA Jan, LASOTA Bogdan, BORYCZKO Zdzisław (2000) Die Konzeptionsrate und das Ablammergebnis bei Ziegen nach der Anwendung von verschiedenen. Brunstsynchronisationsmethoden Wahrend und ausserhalb der Reproduktionssaison. SCHAF- UND- ZIEGENKRANKHEITEN - Fachgruppe: Krankheiten der kleinen Wiederkauer - der Deutschen Veterinarmedizinschen Gesellschaft. Akademie fur Tierarztliche Fortbildung, Giessen (Niemcy), 12.05.2000, 1-7.
49. BOCHENEK Michał (2000) Cytometryczne metody oceny nasienia. Mat. konf. nauk. z okazji 70-lecia urodzin prof. dr. hab. Andrzeja Laszczki: Uwarunkowania środowiskowe rozrodu u samców zwierząt gospodarskich. Balice, 16-17.11.2000. Wyd własne IZ, Kraków, 207-219.
50. BOCHENEK Michał, RYSZKA Florian, SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK Barbara, SMORĄG Zdzisław (2000) The influence of antioxidant supplements in extender on chromatin structure and survival time of boar spermatozoa. Proc. 14th Int. Congr. Anim. Reprod., Stockholm (Szwecja), 2-6.06.2000 abstr., 2, 17: 17, s. 145.
51. BORYS Bronisław, MANDECKA Bożena, ORZECHOWSKA Wanda, SIEKIERZYCKI Zbigniew (2000) Potencjał rozpłodowy maciorek mieszańców owiec merynosowych z różnym udziałem genotypu plennej owcy romanowskiej. Mat. konf. nauk.-techn.: Szanse polskiego owczarstwa w świetle przesłań tradycji i współczesnych oczekiwań konsumentów. Inowrocław, 19-20.10.2000. Kraków - Kołuda Wielka, 104-105.
52. DYMARSKI Ireneusz, JAKUBOWSKA Anna, JAŻDŻEWSKI Józef, TRELA Jan (2000) Opracowanie systemu doskonalenia zarodowych stad bydła mlecznego z wykorzystaniem nowoczesnych metod rozrodu. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 2.
53. GAJDA Barbara, SMORĄG Zdzisław (2000) Opracowanie metody witryfikacji morul i blastocyst świńskich uzyskanych in vivo i in vitro. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 40.
54. GAJDA Barbara, SMORĄG Zdzisław (2000) Vitrification of cultured and non-cultured expanded and hatched porcine blastocysts. Proc. 14th Int. Congr. Anim. Reprod., Stockholm (Szwecja), 2-6.06.2000 abstr., 2, 17: 18, s. 146.
55. GODLEWSKI Marek, KWIECIŃSKA Teresa, WIERZUCHOWSKA Dorota, SŁAWIŃSKI Janusz, LASZCZKA Andrzej, SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK Barbara (2000) Ultraweak Luminescence from Domestic Animals Spermatozoa. Proc. 2nd Alexander Gurwitsch Conf., and Add. Contributions. Biophotonics and Coherent Systems (edited by L. Beloussov, F. Popp, V. Voeikov, R. Van Wijk), Moscow University Press, Chapter 22: 281-288.
56. GODLEWSKI Marek, KWIECIŃSKA Teresa, WIERZUCHOWSKA Dorota, SŁAWIŃSKI Janusz, SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK Barbara, LASZCZKA Andrzej (2000) Effect of fluorescent and chemiluminescent probes on ultraweak photon emission from domestic animals spermatozoa. Proc. 9th Int. Symp. Polish Network of Molecular and Cellular Biology, UNESCO/PAS, Kraków, 6-7.06.2000, 126-127.
57. GOGOL Piotr (2000) Opracowanie metody zamrażania nasienia królika. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 41.
58. GÓRSKI Zbigniew, LASZCZKA Andrzej, SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK Barbara, SŁAWIŃSKI Janusz (2000) The use of luminescence probes and charge coupled device (CCD) camera (Molecular Light Imager) for recording photon emission from bull spermatozoa. Proc. 9th Int. Symp. Polish Network of Molecular and Cellular Biology, UNESCO/PAS, Kraków, 6-7.06.2000, 131-133.
59. KANIA Gabriela (2000) Wpływ twardnienia osłonki przejrzystej oocytów bydlęcych na skład glikoprotein, ultrastrukturę i zdolność oocytu do zapłodnienia oraz rozwoju zarodkowego. Mat. II Symp. Doktorantów: Postępy genetyki i metod hodowli zwierząt. Poznań, 26-27.09.2000, s. 75.
60. KANIA Gabriela, KANKA Jiri, KĄTSKA Lucyna, RYŃSKA Bożenna (2000) Distribution of the cortical granules and cytoplasmic organelles in bovine IVM oocytes with experimentally induced hardening of the zona pellucida. Proc. 4th Ann. Conf. Europ. Soc. for Domest. Anim. Reprod. Praga (Czechy), 23-25.11.2000, s. 40.
61. KARETA Wiesław (2000) Czynniki warunkujące wydajność rozpłodową tryków i kozłów. Mat. konf. nauk. z okazji 70-lecia urodzin prof. dr. hab. Andrzeja Laszczki: Uwarunkowania środowiskowe rozrodu u samców zwierząt gospodarskich. Balice, 16-17.11.2000. Wyd własne IZ, Kraków, 91-98.
62. KARETA Wiesław, CZECH Krzysztof, CEGŁA Mirosław (2000) Opracowanie i wykorzystanie wybranych metod biotechnicznych w rozrodzie kóz. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 42.
63. KĄTSKA Lucyna, BOCHENEK Michał, RYŃSKA Bożenna, KANIA Gabriela, SMORĄG Zdzisław (2000) Flow cytometric cell cycle analysis of serum-starved bovine cumulus and fibroblast cell lines. Proc. 14th Int. Congr. Anim. Reprod., Stockholm (Szwecja), 2-6.06.2000,abstr., 1, 1: 29, s. 35.
64. KOWALISZYN Bogna, BORYS Bronisław, ROŚLEWSKA Aleksandra (2000) Badania poziomu wybranych wskaźników biochemicznych w krwi jagniąt przed rozpoczęciem tuczu (wiek 8 tygodni) i jego współzależności z wartością rzeźną i jakością mięsa. Mat. konf. nauk.-techn.: Szanse polskiego owczarstwa w świetle przesłań tradycji i współczesnych oczekiwań konsumentów. Inowrocław, 19-20.10.2000. Kraków - Kołuda Wielka, 49-50.
65. MACH-PALUSZKIEWICZ Zofia, ŁYSAK Andrzej (2000) Rozród ślimaka winniczka (Helix pomatia L.) w warunkach wychowu fermowego. Mat. XVI Kraj. Semin. Malakologiczne. Hel, 20-22.09.2000, 38-40.
66. POŁTOWICZ Katarzyna (2000) Effect of genotype and slaughter age on carcass quality and chemical composition of chicken broiler meat. Proc. XXI World's Poultry Congr., Montreal (Kanada), 20-24.08.2000, s. 7.
67. ROŚLEWSKA Aleksandra, BORYS Bronisław, KOWALISZYN Bogna (2000) Poziom wybranych składników biochemicznych w krwi tuczonych jagniąt w zależności od metody żywienia, standardu wagowego i płci oraz jego współzależność z wartością rzeźną i jakością mięsa. Mat. konf. nauk.-techn.: Szanse polskiego owczarstwa w świetle przesłań tradycji i współczesnych oczekiwań konsumentów. Inowrocław, 19-20.10.2000. Kraków - Kołuda Wielka, 51-52.
68. SEREMAK Beata, UDAŁA Jan, BŁASZCZYK Barbara, GĄCZARZEWICZ Dariusz, LASOTA Bogdan, SUPERA Kazimierz, SEDLAK Libor (2000) Skuteczność wybranych metod synchronizacji rui u owiec poza sezonem rozrodczym. Mat. międzyn. konf.: Zastosowanie biotechnologii w chowie i hodowli zwierząt oraz produkcji pasz i żywności. Szczecin-Międzyzdroje, 17-18.09.2000, 158-163.
69. SŁAWIŃSKI Janusz, LASZCZKA Andrzej (2000) What's the use of photon generation in generative cells? Proc. 9th Int. Symp. Polish Network of Molecular and Cellular Biology, UNESCO/PAS, Kraków, 6-7.06.2000, 427-429.
70. SMORĄG Zdzisław (2000) Wykorzystanie metod biotechnologii rozrodu w genetycznych modyfikacjach zwierząt. Mat. konf.- nauk. techn.: Inżynieria produkcji 2000, Gołysz, listopad 2000, Wyd. Polit. Łódzka, Filia w Bielsku-Białej, Zesz. Nauk., Informatyka, Organiz. i Zarządz., 57: 39-45.
71. SMORĄG Zdzisław, JURA Jacek (2000) Animal Biotechnology - methods, practical application and potential risks. Proc. Int. Symp.: Progress in Biotechnology 17 - Food Biotechnology. Zakopane, 9-12.05.2000, 413-420.
72. SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, HERBUT Eugeniusz, PIETRAS Mariusz (2000) Stres termiczny a wyniki produkcyjne i wskaźniki fizjologiczne u kurcząt brojlerów. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 61.
73. WĘŻYK Stanisław, POŁTOWICZ Katarzyna, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa (2000) Effect of replacing antibiotic growth stimulants with herbs on performance and meat quality of chicken broilers. roc. XXI World's Poultry Congr., Montreal (Kanada), 20-24.08.2000, s. 18.
74. BEDNARCZYK Marek (2000) Badania nad zapłodnieniem i hodowlą zarodków kurzych in vitro. W: Problemy Rozrodu Zwierząt w Projektach Badawczych Komitetu Badań Naukowych (Konkursy I-XVII). Wyd. Komitet Biologii Rozrodu Zwierząt Użytkowych PAN. Olsztyn, s. 153.
75. BEDNARCZYK Marek (2000) Czynniki wpływające na przeżywalność i stopień chimeryzacji embrionów kurzych po iniekcji komórek blastodermalnych i pierwotnych komórek płciowych. W: Problemy Rozrodu Zwierząt w Projektach Badawczych Komitetu Badań Naukowych (Konkursy I-XVII). Wyd. Komitet Biologii Rozrodu Zwierząt Użytkowych PAN. Olsztyn, 57-58.
76. DANIELAK-CZECH Barbara (2000) Ocena wpływu zmian kariotypu na płodność świń z uwzględnieniem strat ekonomicznych. W: Problemy Rozrodu Zwierząt w Projektach Badawczych Komitetu Badań Naukowych (Konkursy I-XVII). Wyd. Komitet Biologii Rozrodu Zwierząt Użytkowych PAN. Olsztyn, 168-169.
77. GACEK Leszek (2000) Biotechnologia w rolnictwie. Biul. Inf.-Handl. WODR Boguchwała, 7-8: s. 18.
78. GAJDA Barbara (2000) Opracowanie metody witryfikacji morul i blastocyst świńskich uzyskanych in vivo i in vitro. W: Problemy Rozrodu Zwierząt w Projektach Badawczych Komitetu Badań Naukowych (Konkursy I-XVII). Wyd. Komitet Biologii Rozrodu Zwierząt Użytkowych PAN. Olsztyn, 55-56.
79. GAWĘCKA Krystyna (2000) Możliwości kontrolowania masy jaj. Pol. Drob., 9: 9-10.
80. JURA Jacek (2000) Badania nad transgenezą u bydła uzyskaną w wyniku zastosowania konstruktu genowego Wap-bGH. W: Problemy Rozrodu Zwierząt w Projektach Badawczych Komitetu Badań Naukowych (Konkursy I-XVII). Wyd. Komitet Biologii Rozrodu Zwierząt Użytkowych PAN. Olsztyn, 53-54.
81. KĄTSKA Lucyna (2000) Opracowanie metod kilkudniowej hodowli in vitro zygot bydlęcych przy zastosowaniu współhodowli z komórkami somatycznymi. W: Problemy Rozrodu Zwierząt w Projektach Badawczych Komitetu Badań Naukowych (Konkursy I-XVII). Wyd. Komitet Biologii Rozrodu Zwierząt Użytkowych PAN. Olsztyn, s. 37.
82. KĄTSKA Lucyna (2000) Uzyskiwanie, hodowla, analiza cyklu komórkowego i kriokonserwacja komórek somatycznych w aspekcie przydatności do klonowania bydła. W: Problemy Rozrodu Zwierząt w Projektach Badawczych Komitetu Badań Naukowych (Konkursy I-XVII). Wyd. Komitet Biologii Rozrodu Zwierząt Użytkowych PAN. Olsztyn, s. 62.
83. KĄTSKA Lucyna (2000) Uzyskiwanie, ocena i hodowla in vitro pęcherzyków przedanatralnych z jajników bydlęcych. W: Problemy Rozrodu Zwierząt w Projektach Badawczych Komitetu Badań Naukowych (Konkursy I-XVII). Wyd. Komitet Biologii Rozrodu Zwierząt Użytkowych PAN. Olsztyn, s. 50.
84. LASZCZKA Andrzej (2000) Efekt oddziaływania czynników środowiskowych i technologicznych na status energetyczno-funkcjonalny plemników zwierząt użytkowych. W: Problemy Rozrodu Zwierząt w Projektach Badawczych Komitetu Badań Naukowych (Konkursy I-XVII). Wyd. Komitet Biologii Rozrodu Zwierząt Użytkowych PAN. Olsztyn, 22-23.
85. LASZCZKA Andrzej (2000) Ocena jakości nasienia na podstawie pomiarów emisji fotonowej. W: Problemy Rozrodu Zwierząt w Projektach Badawczych Komitetu Badań Naukowych (Konkursy I-XVII). Wyd. Komitet Biologii Rozrodu Zwierząt Użytkowych PAN. Olsztyn, 9-10.
86. MATUSZEWSKA Ewa (2000) Wpływ programu świetlnego na długość okresu międzyciążowego u loch. W: Problemy Rozrodu Zwierząt w Projektach Badawczych Komitetu Badań Naukowych (Konkursy I-XVII). Wyd. Komitet Biologii Rozrodu Zwierząt Użytkowych PAN. Olsztyn, 170-171.
87. SKRZYSZOWSKA Maria (2000) Opracowanie zmodyfikowanej metody dzielenia blastocyst króliczych i bydlęcych. W: Problemy Rozrodu Zwierząt w Projektach Badawczych Komitetu Badań Naukowych (Konkursy I-XVII). Wyd. Komitet Biologii Rozrodu Zwierząt Użytkowych PAN. Olsztyn, 52-53.
88. SKRZYSZOWSKA Maria (2000) Potencjał rozwojowy zarodków bydlęcych uzyskanych metodą ICSI, wpływ dawców gamet oraz jakości plemników. W: Problemy Rozrodu Zwierząt w Projektach Badawczych Komitetu Badań Naukowych (Konkursy I-XVII). Wyd. Komitet Biologii Rozrodu Zwierząt Użytkowych PAN. Olsztyn, 60-61.
89. SMORĄG Zdzisław (2000) Określenie i regulacja płci gamet i zarodków. W: Problemy Rozrodu Zwierząt w Projektach Badawczych Komitetu Badań Naukowych (Konkursy I-XVII). Wyd. Komitet Biologii Rozrodu Zwierząt Użytkowych PAN. Olsztyn, s. 42.
90. SMORĄG Zdzisław (2000) Struktura chromatyny plemników królika oraz jej wpływ na zdolność zapładniającą nasienia. W: Problemy Rozrodu Zwierząt w Projektach Badawczych Komitetu Badań Naukowych (Konkursy I-XVII). Wyd. Komitet Biologii Rozrodu Zwierząt Użytkowych PAN. Olsztyn, 30-31.
91. SMORĄG Zdzisław (2000) Uzyskiwanie zwierząt transgenicznych. W: Problemy Rozrodu Zwierząt w Projektach Badawczych Komitetu Badań Naukowych (Konkursy I-XVII). Wyd. Komitet Biologii Rozrodu Zwierząt Użytkowych PAN. Olsztyn, s. 41.
92. SMORĄG Zdzisław (2000) Warunki uzyskiwania bydlęcych oocytów jajnikowych pod kontrolą USG oraz ich wykorzystanie do pozaustrojowej produkcji zarodków. W: Problemy Rozrodu Zwierząt w Projektach Badawczych Komitetu Badań Naukowych (Konkursy I-XVII). Wyd. Komitet Biologii Rozrodu Zwierząt Użytkowych PAN. Olsztyn, s. 49.
93. SMORĄG Zdzisław (2000) Zastosowanie cytometrii przepływowej do uzyskiwania frakcji "męskiej" i "żeńskiej" oraz oceny jakości nasienia buhaja. W: Problemy Rozrodu Zwierząt w Projektach Badawczych Komitetu Badań Naukowych (Konkursy I-XVII). Wyd. Komitet Biologii Rozrodu Zwierząt Użytkowych PAN. Olsztyn, 51-52.
94. WAJDA Elżbieta (2000) Opracowanie metody oznaczania płci zarodków bydła przy użyciu łańcuchowej reakcji polimerazowej (PCR). W: Problemy Rozrodu Zwierząt w Projektach Badawczych Komitetu Badań Naukowych (Konkursy I-XVII). Wyd. Komitet Biologii Rozrodu Zwierząt Użytkowych PAN. Olsztyn, 56-57.

Żywienie i paszoznawstwo

95. BAROWICZ Tadeusz (2000) The effect of dietary Ca-fatty acid salts of linseed oil on cholesterol content in longissimus dorsi muscle of finishing pigs. Quality of Meat and Fat as Affected by Genetics and Nutrition. Ed. Wageningen Press, s. 225-228.
96. BAROWICZ Tadeusz (2000) Wpływ żywienia na zawartość cholesterolu w mięsie tuczników. Biul. Inf. IZ, 38, 3: 35-43.
97. BAROWICZ Tadeusz (2000) Wpływ źródła NNKT w dawce pokarmowej dla tuczników na skład kwasów tłuszczowych i zawartość cholesterolu w mięśniu najdłuższym. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 33-38.
98. BAROWICZ Tadeusz, BREJTA Władysław (2000) Modyfikowanie walorów dietetycznych mięsa wołowego czynnikami żywieniowymi. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 5-19.
99. BAROWICZ Tadeusz, BREJTA Władysław (2000) The effect of full-fat flax or rape seeds on fattening and slaughter traits and meat quality of young slaughter cattle. Biotechnology in Animal Husbandry, 16 (1-2): 55-62.
100. BAROWICZ Tadeusz, BREJTA Władysław (2000) Wykorzystanie soli wapniowych kwasów tłuszczowych oleju lnianego do modyfikowania składu tłuszczu mięsa wołowego. Rośliny Oleiste, 21, (2): 695-700.
101. BAROWICZ Tadeusz, BRZÓSKA Franciszek, PIETRAS Mariusz (2000) Hipocholesteremiczny wpływ tłuszczu paszowego w postaci soli wapniowych kwasów tłuszczowych oleju lnianego i tłuszczu utylizacyjnego w diecie tuczników. Med. Wet., 56, (11): 746-749.
102. BAROWICZ Tadeusz, KĘDZIOR Władysław (2000) Wykorzystanie pełnotłustych nasion lnu oraz zróżnicowanych dawek witaminy E do modyfikacji składu chemicznego i walorów dietetycznych mięsa wieprzowego. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 48: 161-174.
103. BAROWICZ Tadeusz, PIETRAS Mariusz (2000) Przeciwutleniające działanie witaminy E u tuczników żywionych mieszanką z udziałem nasion lnu. Rośliny Oleiste, 21, (2): 685-694.
104. BIELIŃSKA Halina, KORELESKI Jerzy, PAKULSKA Elżbieta, BADOWSKI Jakub, ROSIŃSKI Andrzej, MIĄSKOWSKA Katarzyna (2000) Wpływ dodatku do paszy witamin A, E i selenu na wyniki reprodukcji gęsi białych kołudzkich. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49, 411-412.
105. BILIK Krzysztof, STRZETELSKI Juliusz, OSIĘGŁOWSKI Stanisław, MACIASZEK Katarzyna (2000) Skuteczność bakteryjnego preparatu Probios w żywieniu intensywnie opasanych buhajków. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 1: 157-167.
106. BILIK Krzysztof, STRZETELSKI Juliusz, OSIĘGŁOWSKI Stanisław, MILEWSKI Janusz (2000) Wpływ różnych preparatów bakteryjnych na wydajność i skład mleka krów. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 1: 169-177.
107. BORYS Bronisław, MROCZKOWSKI Sławomir, JARZYNOWSKA Anna (2000) Skład i właściwości funkcjonalne mleka owiec w okresie żywienia letniego i zimowego. Zesz. Nauk. AR Wrocław, 399: 83-90.
108. BRZÓSKA Franciszek (2000) Ograniczenie stosowania antybiotyków paszowych w żywieniu zwierząt. Biul. Inf. IZ, 38, 1: 51-59.
109. BRZÓSKA Franciszek (2000) Wpływ żywienia na zawartość białka, jodu i selenu w mleku. Biul. Inf. IZ, 38, 3: 21-33.
110. BRZÓSKA Franciszek, GĄSIOR Robert, SALA Krystyna, ZYZAK Wacław (2000) Modyfikowanie walorów dietetycznych tłuszczu mlecznego krów przy użyciu soli CaKT oleju lnianego i rybnego. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 24-28.
111. BRZÓSKA Franciszek, PIESZKA Marek, SALA Krystyna (2000) Wpływ śruty jęczmiennej, kwasu mrówkowego i bakterii kwasu mlekowego na skład chemiczny i rozkład białka kiszonek z lucerny. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 1: 305-317.
112. BRZÓSKA Franciszek, PIESZKA Marek, ZYZAK Wacław (2000) Wpływ absorbentu soków i dodatków kiszonkowych na pobranie kiszonki z trawy, wydajność krów i składniki mleka. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 1: 179-192.
113. BRZÓSKA Franciszek, PYSKA HELENA, BRZÓSKA Barbara, WIEWIÓRA Witold (2000) Effect of iodine intake in daily ration on iodine content in milk and iodine status of dairy cows. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 2: 103-116.
114. CHOROSZY Zenon, CHOROSZY Bogumiła, CZAJA Hanna (2000) Jakość tusz i mięsa buhajków rasy Simental, czerwono-białej i mieszańców mięsnych opasanych systemem żywienia półintensywnego. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 29-33.
115. ERNEST Teresa, KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, TELK Lucyna (2000) The effect of sulphur content in rapeseed meal diets on the performance and balance indices in chicken broilers. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 2: 129-147.
116. FIJAŁ Jerzy, GACEK Leszek (2000) Zróżnicowanie masy ciała królików nowozelandzkich białych w okresie tuczu w zależności od systemu żywienia w okresie okołoodsadzeniowym. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 130-133.
117. GĄSIOR Robert, BRZÓSKA Franciszek (2000) The effects of biological preparations and ground barley addition on silage quality, digestibility, rumen degradation and on dairy cattle performance. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 4: 143-154.
118. GĄSIOR Robert, BRZÓSKA Franciszek (2000) The effects of wilting and additives on silage quality, protein degradation in the silo and the rumen, and dairy cattle productivity. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 4: 129-141.
119. GĄSIOR Robert, BRZÓSKA Franciszek, ZYZAK Wacław (2000) Wpływ bakterii kwasu mlekowego (LAB) na skład chemiczny kiszonek z traw, pobranie paszy i wydajność krów. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 38-41.
120. GĄSIOR Robert, PIESZKA Marek (2000) Wykorzystanie metody wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) do oznaczania witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (Cz. 2). Biul. Inf. IZ, 38, 4: 53-62.
121. GORNOWICZ Ewa (2000) Biologiczna wartość pokarmowa mieszanek paszowych z udziałem preparatów enzymatycznych w odchowie kurcząt brojlerów. Biul. Inf. Kraj. Rady Drob., Izba Gospod., 2: 14-19.
122. GORNOWICZ Ewa (2000) Ocena wartości pokarmowej mieszanki paszowej z udziałem koncentratu sylimaryny 80% w odchowie kurcząt brojlerów. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49: 413-414.
123. HANCZAKOWSKA Ewa, URBAŃCZYK Jerzy (2000) Wpływ dodatku premiksu z udziałem ziemi okrzemkowej i kaolinintu do mieszanek zawierających śrutę rzepakową oraz groch lub łubin na wskaźniki tuczu świń. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 48: s. 401.
124. HANCZAKOWSKA Ewa, URBAŃCZYK Jerzy, JAROCKA Ada, SIEMIŃSKA Maria (2000) Wpływ premiksu z ziemią okrzemkową i kaolinitem na wyniki tuczu świń żywionych mieszankami zawierającymi poestrakcyjną śrutą rzpakową oraz groch lub łubin. Biul. Nauk. Przem. Pasz., 1/4: 65-77.
125. HANCZAKOWSKA Ewa, URBAŃCZYK Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata (2000) Efektywność dodatku betainy i pikolinianu chromu w tuczu świń w zależności od koncentracji energii w paszy. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 44-48.
126. KAMIŃSKA Barbara Z., BRZÓSKA Franciszek, SKRABA Bogumiła (2000) High-protein fraction of 00 type rapeseed meal in broiler nutrition. J. Anim. Feed Sci., 9 (1): 123-136.
127. KAMIŃSKA Barbara Z., SKRABA Bogumiła, KORELESKI Jerzy (2000) Wpływ żywienia kur mieszankami z udziałem różnych zbóż na wzbogacenie żółtka jaj w wielonasycone kwasy tłuszczowe. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 331-335.
128. KLĘCZEK Czesława, BIELAK Franciszek, WAWRZYŃCZAK Stefan, WĘGLARZY Karol (2000) Wydajność i skład chemiczny mleka krów wypasanych na dwóch różnych pastwiskach. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 14-17.
129. KNAPIK Jan, KIEĆ Wojciech, ROBORZYŃSKI Maciej (2000) Wpływ intensywności żywienia na niektóre wskaźniki jakości tusz jagnięcych. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 7: 18-23.
130. KONTECKA Helena, KSIĄŻKIEWICZ Juliusz, NOWACZEWSKI Sebastian, KISIEL Tomasz (2000) Wpływ dodatku witaminy C do paszy na wyniki wylęgowości i wybrane wskaźniki hematologiczne jednodniowych kacząt. rz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49: 499-500.
131. KORELESKI Jerzy, KUCHTA Maria, SIERADZKA Anna (2000) Wpływ tłuszczu rybnego na wartość dietetyczną jaj kurzych. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 336-339.
132. KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester (2000) Wpływ żywienia piskląt w pierwszym dniu życia oraz poziomu składników pokarmowych w mieszance paszowej typu finiszer na wyniki odchowu kurcząt brojlerów. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 1: 231-246.
133. KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, HADULA Eugeniusz (2000) Jęczmień o różnej zawartości ß-glukanu i skrobi w żywieniu brojlerów. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 48: 418-419.
134. KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, HADULA Eugeniusz (2000) Wpływ udziału ziarna jęczmienia o zróżnicowanej zawartości skrobi i cukrów nieskrobiowych w paszy oraz dodatku enzymów na wyniki produkcyjne kurcząt brojlerów. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 3: 161-178.
135. KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, KUCHTA Maria (2000) Wpływ koncentratów roślinno-rybnych na jakość tuszek brojlerów i jaj spożywczych. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 340-344.
136. KORMAN Kazimierz (2000) Wpływ poziomu żywienia na jakość wyrębów w tuszach tryczków. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 264-268.
137. KORNIEWICZ Adolf, DOBRZAŃSKI Zbigniew, KOŁACZ Roman, TRONONA Stanisław, KORNIEWICZ Daniel, CZARNIK-MATUSEWICZ Henryk (2000) Rybny koncentrat tłuszczowo-mineralny (RKT-M) w żywieniu tuczników. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 3: 143-160.
138. KORNIEWICZ Adolf, KOSMALA Irena, CZARNIK-MATUSEWICZ Henryk, PALECZEK Barbara (2000) Zawartość podstawowych składników pokarmowych w ziarnie różnych mieszańców kukurydzy. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 1: 289-303.
139. KOSMALA Irena, TELK Lucyna (2000) Baza analiz chemicznych jako istotny element tabel wartości pokarmowej pasz i wartościowego bilansowania dawek pokarmowych dla zwierząt gospodarskich. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 405-409.
140. KOWALSKA Dorota (2000) Czynniki żywieniowe wpływające na użytkowość mleczną królic krytych w okresie laktacji. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 53: 143-148.
141. KRASZEWSKI Juliusz, KOZŁOWSKI Jacek (2000) Wpływ skarmiania śruty żytniej w dawkach pokarmowych krów na wartość odżywczą mleka i masła. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 68-72.
142. KUCHTA Maria, KORELESKI Jerzy, MŁODKOWSKI Maciej (2000) Zwiększenie poziomu ksantofili w żółtku jaja pod wpływem naturalnego koncentratu barwnikowo-tłuszczowego i enzymu. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 345-347.
143. MACIEJEWICZ-RYŚ Julita, ŚLUSARCZYK Krystyna, ERNEST Teresa (2000) Wpływ dodatku metioniny na wartość odżywczą białka krajowych odmian bobiku. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 1: 319-329.
144. MAZANOWSKI Adam, BERNACKI Zenon (2000) Rearing and fattening performance of variously fed crossbreds of Muscovy drakes and Pekin-type ducks. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 4: 181-199.
145. MAZANOWSKI Adam, BERNACKI Zenon, SZUKALSKI Grzegorz (2000) Wpływ kiszonki z ziemniaków parowanych w dawce pokarmowej na wyniki odchowu i tuczu gęsi Reńskich. Zesz. Nauk. ATR w Bydgoszczy, 31: 57-66.
146. MAZANOWSKI Adam, KONTECKA Helena, DOBRZAŃSKI Zbigniew (2000) Wpływ preparatu mineralno-tłuszczowego Humobentofet na wyniki produkcyjne i wskaźniki hematologiczne krwi u 9-tygodniowych kaczek. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 1: 265-277.
147. MIGDAŁ Władysław, SIUTA Alicja, PYŚ Jan, MUCHA Aurelia (2000) Effect of feeding cocoa husks on growth performance of pigs. Cuba. J. Agric. Sci., 34: 31-35.
148. OSTROWSKI Romuald (2000) Festulolium - międzyrodzajowy mieszaniec traw pastewnych. Biul. Inf. IZ, 38, 3: 55-62.
149. OSTROWSKI Romuald (2000) Kwas mlekowy jako konserwant pasz - synteza badań własnych. Biul. Inf. IZ, 38, 1: 39-49.
150. OSTROWSKI Romuald (2000) Wartość pokarmowa siana w zależności od częstotliwości koszenia. Prz. Hod., 3: 29-31.
151. OSTROWSKI Romuald (2000) Wpływ dodatku kwasu mlekowego lub świeżej masy bakterii fermentacji mlekowej na jakość i wartość pokarmową kiszonki z traw łąkowych. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 1: 279-287.
152. PASCHMA Jolanta (2000) Wpływ dodatku ß-karotenu do dawki pokarmowej na płodność potencjalną i rzeczywistą loszek. Rocz. Nauk. Zoot., Rozpr. Hab., 13: ss. 59.
153. PASCHMA Jolanta (2000) Wpływ różnego udziału mieszanki ziołowej w dawkach na cechy tuczne i rzeźne świń rosnących. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 191-194.
154. PASCHMA Jolanta (2000) Zastosowanie dodatku ziół w dawkach dla świń rosnących. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 48, s. 408.
155. PASCHMA Jolanta (2000) Zastosowanie homogenizowanych odpadów poubojowych w dawkach pokarmowych dla tuczników. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 56-60.
156. PIESZKA Marek, BRZÓSKA Franciszek (2000) Rumen degrability and intestinal digestibility of rapeseed meal protein and dry matter protected by calcium salts of fatty acids. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 4: 279-292.
157. PIESZKA Marek, BRZÓSKA Franciszek, SALA Krystyna (2000) Wpływ osłaniania solami wapniowymi kwasów tłuszczowych białka pasz wysokobiałkowych na jego strawność w żwaczu i w jelicie cienkim. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 420-424.
158. PIESZKA Marek, GĄSIOR Robert (2000) Charakterystyka chemiczna witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (Cz. 1). Biul. Inf. IZ, 38, 4: 43-52.
159. PIETRAS Mariusz, BAROWICZ Tadeusz, GĄSIOR Robert (2000) The effect of vegetable fat supplements on carcass quality and fatty acid profile of meat in broiler chickens. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 4: 209-219.
160. PIETRAS Mariusz, SKRABA Bogumiła (2000) Wpływ preparatu probiotycznego na wskaźniki odporności i wyniki odchowu kurcząt brojlerów. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 357-361.
161. PIÓRKOWSKA Małgorzata, ZOŃ Andrzej (2000) Ocena parametrów jakości skór jenocich w zależności od żywienia. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 53: 163-169.
162. RACHWAŁ Alina (2000) Poziom wapnia w paszy a wydajność towarowych kur nieśnych w okresie od 21 do 72 tygodnia życia. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49: s. 424.
163. RAPACZ Jan, JANIK Andrzej, GUMUŁKA Małgorzata (2000) Wpływ składu mieszanek na profil kwasów tłuszczowych w żółtkach jaj konsumpcyjnych u mieszańców kur nieśnych. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 171-175.
164. ROSIŃSKI Andrzej, WĘŻYK Stanisław, BIELIŃSKA Halina, ELMINOWSKA-WENDA Gabriela (2000) Wpływ dodatku mieszanki ziołowej do paszy dla gęsi na przyrosty masy ciała oraz jakość tuszki i mięśni piersiowych. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 176-181.
165. SKRZYŻALA Irena, KLĘCZEK Czesława, WĘGLARZY Karol (2000) Wpływ żywienia i utrzymania na jakość tusz jagnięcych. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 284-288.
166. SŁAWOŃ Jerzy, BIS-WENCEL Hanna, ZOŃ Andrzej, KOPCZEWSKI Antoni, SABA Leon, WNUK Stanisław (2000) Wpływ żywienia karmą wysokoenergetyczną na wzrost, jakość okrywy włosowej oraz zmiany anatomo- i histopatologiczne u lisów polarnych. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 53: 133-141.
167. STASINIEWICZ Teofila, KRAWCZYK Katarzyna, STRZETELSKI Juliusz, BILIK Krzysztof (2000) Wpływ zwiększonego udziału tłuszczu roślinnego w zbilansowanych dawkach pokarmowych dla opasanych buhajków na wyniki produkcyjne i wartość dietetyczną mięsa. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 118-122.
168. STASINIEWICZ Teofila, STRZETELSKI Juliusz, KOWALCZYK Jan, OSIĘGŁOWSKI Stanisław, PUSTKOWIAK Henryk (2000) Performance and meat quality of fattening bulls fed complete feed with rapeseed oil cake or linseed. J. Anim. Feed Sci., 9 (1): 283-296.
169. STRZETELSKI Juliusz (2000) Skuteczność probiotyków bakteryjnych i grzybowych oraz ich ekonomiczny aspekt. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 54: 55-69.
170. STRZETELSKI Juliusz, BILIK Krzysztof, KRAWCZYK Katarzyna, OSTROWSKI Romuald, CHOROSZY Zenon, LIPIARSKA Elżbieta, MACIASZEK Katarzyna, NIWIŃSKA Barbara (2000) Pobranie składników pokarmowych przez krowy mamki i cielęta mieszańce wielorasowe oraz ocena wyników ich żywienia według systemu INRA w okresie letnim i zimowym. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 3: 97-121.
171. SZCZUREK Witold, KORELESKI Jerzy, HANCZAKOWSKI Piotr, SZYMCZYK Beata (2000) The effects of enzyme supplements on protein utilization and energy metabolizability in broiler chickens fed a diet containing heat treated rapeseed meal as the main source of protein. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 4: 233-246.
172. SZCZUREK Witold, KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester (2000) Wpływ obniżenia lepkości treści jelita cienkiego na wskaźniki produkcyjne u kurcząt brojlerów. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 1: 247-264.
173. SZYMCZYK Beata, PISULEWSKI Paweł, HANCZAKOWSKI Piotr, SZCZUREK Witold (2000) The effect of conjugated linoleic acid (CLA) on rat growth performance, serum lipoproteins and subsequent lipid composition of selected rat tissues. J. Sci. Food Agric., 80: 1-6.
174. SZYMCZYK Beata, PISULEWSKI Paweł, SZCZUREK Witold, HANCZAKOWSKI Piotr (2000) Effects of conjugated linoleic acid (CLA) on growth performance, feed conversion efficiency, and subsequent carcass quality in broiler chickens. Br. J. Nutr., 85: 1-10.
175. SZYMCZYK Beata, PISULEWSKI Paweł, SZCZUREK Witold, HANCZAKOWSKI Piotr (2000) Sprzężony kwas linolowy (SKL) - czynnik modyfikujący poziom cholesterolu i skład kwasów tłuszczowych w żółtku jaja kurzego. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 5: 216-220.
176. SZYMCZYK Beata, SZCZUREK Witold, PISULEWSKI Paweł, HANCZAKOWSKI Piotr (2000) Wpływ dodatku sprzężonego kwasu linolowego (SKL) na profil lipidowy tkanki mięśniowej i tłuszczu u kurcząt brojlerów. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 5: 225-228.
177. URBAŃCZYK Jerzy, HANCZAKOWSKA Ewa (2000) Wpływ rodzaju tłuszczu w mieszankach zawierających śrutę rzepakową oraz groch lub łubin na wskaźniki odchowu warchlaków. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 48: s. 402.
178. URBAŃCZYK Jerzy, HANCZAKOWSKA Ewa, ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata (2000) Efektywność betainy i organicznych połączeń chromu w zależności od genotypu tuczników. Biul. Nauk. Przem. Pasz., 1/4, 65-77.
179. URBAŃCZYK Jerzy, HANCZAKOWSKA Ewa, ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata (2000) Wpływ hydrolizatu rybnego w paszy dla tuczników na przebieg tuczu i ocenę organoleptyczną mięsa. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 227-232.
180. WAWRZYŃCZAK Stefan (2000) Technologiczne aspekty intensywnego opasania młodego bydła rzeźnego. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 51, 67-84.
181. WAWRZYŃCZAK Stefan, KRASZEWSKI Juliusz, MANDECKA Bożena, MANDECKI Andrzej (2000) Badania nad przydatnością systemów TMR i PMR w żywieniu krów wysokomlecznych w szczytowym okresie laktacji. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 51, 201-210.
182. WAWRZYŃCZAK Stefan, KRASZEWSKI Juliusz, WAWRZYŃSKI Marek, KOZŁOWSKI Jacek (2000) Badania nad przydatnością włóknistej frakcji śruty rzepakowej w opasaniu młodego bydła. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 1: 207-217.
183. WAWRZYŃCZAK Stefan, KRASZEWSKI Juliusz, WAWRZYŃSKI Marek, KOZŁOWSKI Jacek (2000) Wpływ skarmiania mieszanki ziołowej na wyniki wychowu cieląt. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 3: 133-142.
184. WĘŻYK Stanisław, POŁTOWICZ Katarzyna, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa (2000) Wpływ dodatku mieszanki ziołowej na skład chemiczny mięsa kurcząt brojlerów. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49, 425-426.
185. ZAJĄC Jan, NIEDŹWIADEK Stanisław, BIELAŃSKI Paweł, ZOŃ Andrzej (2000) Blood and poultry waste as a valuable feed material for blue foxes. Scientifur, Abstr., 24, 1: s. 38.
186. ZOŃ Andrzej, NIEDŹWIADEK Stanisław, BIELAŃSKI Paweł, ZAJĄC Jan (2000) Restricted feeding of blue foxes (Alopex lagopus) prior to reproduction. Scientifur, Abstr., 24, 1: s. 40.
187. ZOŃ Andrzej, SŁAWOŃ Jerzy, BIELAŃSKI Paweł, ZAJĄC Jan, PIÓRKOWSKA Małgorzata (2000) Wpływ żywienia na jakość okrywy włosowej lisów polarnych niebieskich. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 314-317.
188. ŻYŁA Krzysztof, KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, WIKIERA Anna, KUJAWSKI Maciej, PIIRONEN J., LEDOUX D. (2000) Effects of phosphorolytic and cell wall-degrading enzymes on the performance of growing broilers fed wheat-based diets containing different calcium levels. Poult. Sci., 79: 66-76.
189. ŻYŁA Krzysztof, WIKIERA Anna, KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, PIIRONEN J., LEDOUX D. (2000) Comparison of the efficacies of a novel Aspergillus niger mycelium with separate and combined effectiveness of phytase, acid phosphatase and pectinase in dephosphorylation of wheat based feeds fed to growing broilers. Poult. Sci., 79: 1434-1443.
190. BAROWICZ Tadeusz (2000) Badania nad modyfikowaniem składu chemicznego i walorów dietetycznych mięsa wieprzowego w zależności od rodzaju tłuszczu paszowego. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowców pochodzenia zwierzęcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 113-116.
191. BAROWICZ Tadeusz (2000) Influence of dietary full-fat flax and probiotics on carcass quality and fatty acid composition in longissimus dorsi muscle of finishing pigs. Proc. of Intern. EAAP 51st Annual Meeting of European Association for Animal Production, Haga (Holandia), 21-24.08.2000 Book of Abstracts, Wageningen Press, Wageningen 2000, s. 333.
192. BAROWICZ Tadeusz (2000) Modyfikowanie składu chemicznego oraz walorów dietetycznych mięsa wieprzowego w zależności od rodzaju tłuszczu paszowego. Mat. sesji nauk.: Kongres 2000 Polskiej gospodarki żywnościowej i nauki o żywieniu człowieka. Warszawa, 26-28.04.2000, s. 255.
193. BAROWICZ Tadeusz (2000) Ograniczanie otłuszczenia tusz świńskich oraz poprawa wartości dietetycznej mięsa wieprzowego poprzez regulację aktywności tarczycy na drodze pokarmowej. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowców pochodzenia zwierzęcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 117-120.
194. BAROWICZ Tadeusz (2000) Wpływ dodatku pełnotłustych nasion lnu oraz witaminy E w dawkach pokarmowych dla tuczników na wyniki produkcyjne i jakość mięsa wieprzowego. Mat. XXII konf. nauk.: Rośliny Oleiste, IHAR, Poznań, 28-29.03.2000, 71-72.
195. BAROWICZ Tadeusz (2000) Wzbogacanie mięsa wołowego w NNKT poprzez zmianę składu kwasów tłuszczowych w diecie opasanych buhajków. Mat. sesji nauk.: Kongres 2000 Polskiej gospodarki żywnościowej i nauki o żywieniu człowieka. Warszawa, 26-28.04.2000, s. 260.
196. BAROWICZ Tadeusz, BREJTA Władysław (2000) Wykorzystanie soli wapniowych kwasów tłuszczowych oleju lnianego do modyfikacji składu chemicznego i walorów dietetycznych mięsa wołowego. Mat. XXIX Sesji Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Żywienie zwierząt jako czynnik modyfikujący przemiany w łańcuchu troficznym: pasza - zwierzę - człowiek. SGGW-Rogów, 27-28.09.2000, s. 96.
197. BAROWICZ Tadeusz, BREJTA Władysław (2000) Wykorzystanie soli wapniowych kwasów tłuszczowych oleju lnianego w opasie bydła rzeźnego do poprawy walorów dietetycznych mięsa wołowego. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 49.
198. BAROWICZ Tadeusz, BREJTA Władysław (2000) Wykorzystanie soli wapniowych kwasów tłuszczowych oleju lnianego w opasie młodego bydła rzeźnego. Mat. XXII konf. nauk.: Rośliny Oleiste, IHAR, Poznań, 28-29.03.2000, 70-71.
199. BAROWICZ Tadeusz, BREJTA Władysław (2000) Wykorzystanie w opasie bydła rzeźnego NNKT i ich soli do poprawy walorów dietetycznych mięsa wołowego. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowców pochodzenia zwierzęcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 109-113.
200. BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek (2000) Próby ograniczenia zawartości cholesterolu w masie tuczników. Mat. międz. konf. nauk.: Utrzymanie świń i drobiu przyjazne dla zwierząt i środowiska. Balice, 3-4.07.2000. Kraków, 283-286.
201. BAROWICZ Tadeusz, PIESZKA Marek (2000) Wzbogacanie mięsa wieprzowego w niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe przez zmianę składu tłuszczu w dawkach pokarmowych dla tuczników. Mat. międz. konf. nauk.: Utrzymanie świń i drobiu przyjazne dla zwierząt i środowiska. Balice, 3-4.07.2000. Kraków, 287-290.
202. BAROWICZ Tadeusz, PIETRAS Mariusz, GĄSIOR Robert (2000) Wzbogacanie mięsa wieprzowego w NNKT poprzez zmianę składu kwasów tłuszczowych w diecie tuczników. Mat. XXIX Sesji Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Żywienie zwierząt jako czynnik modyfikujący przemiany w łańcuchu troficznym: pasza - zwierzę - człowiek. SGGW-Rogów, 27-28.09.2000, s. 99.
203. BAROWICZ Tadeusz, BREJTA Władysław (2000) The effect of dietary Ca-fatty acid salts of linseed oil on fattening and slaugter traits and on dietary value of beef. Proc. of Intern. EAAP 51st Annual Meeting of European Association for Animal Production, Haga (Holandia), 21-24.08.2000 Book of Abstracts, Wageningen Press, Wageningen 2000, s. 273.
204. BIELAŃSKI Paweł, ZAJĄC Jan, KOWALSKA Dorota (2000) Badania jakości mięsa królików z uwzględnieniem czynników genetycznych i środowiskowych. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 46.
205. BIELIŃSKA Halina (2000) Ekologiczne aspekty odchowu i tuczu owsianego gęsi. Mat. semin.: Wdrażanie nowych proekologicznych technologii produkcji tuszek gęsich. Kołuda Wielka, 23-24.11.2000. Kraków, 35-42.
206. BORYS Bronisław, OSIKOWSKI Maciej (2000) Wpływ wybranych czynników technologicznych na wyniki tuczu jagniąt od wysokoplennych maciorek, mieszańców merynosa polskiego z rasami plennymi. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 44.
207. BRZOSTEK Tomasz, ZACZEK Marcin, RADWAN Jadwiga, PAJDAK Władysław, SZYMCZYK Beata, HANCZAKOWSKI Piotr, STANUCH J., BOCHEŃSKI Jacek, SZCZEKLIK Andrzej (2000) An effect of trombolytic drugs on platelet dependent-thrombin generation. Proc. XXII Congr. Europ. Society of Cardiology, 26-30.08.2000. Europ. Heart J., 462.
208. BRZÓSKA Franciszek, GĄSIOR Robert, BREJTA Władysław (2000) Wpływ sposobu zakiszania runi łąkowo-pastwiskowej na efektywność opasania młodego bydła rzeźnego. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowców pochodzenia zwierzęcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 53-56.
209. BRZÓSKA Franciszek, GĄSIOR Robert, PIESZKA Marek, ZYZAK Wacław (2000) Wpływ sposobu zakiszania runi łąkowo-pastwiskowej na skład chemiczny i pobranie kiszonek oraz produkcyjność krów. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowców pochodzenia zwierzęcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 45-48.
210. BRZÓSKA Franciszek, GĄSIOR Robert, SALA Krystyna, WIEWIÓRA Witold (2000) Wpływ soli wapniowych kwasów tłuszczowych podawanych krowom na skład kwasowy tłuszczu mlecznego i zawartość cholesterolu w mleku. Mat. sesji nauk.: Kongres 2000 Polskiej gospodarki żywnościowej i nauki o żywieniu człowieka. Warszawa, 26-28.04.2000, s. 127.
211. BRZÓSKA Franciszek, GĄSIOR Robert, SALA Krystyna, ZYZAK Wacław (2000) Wpływ soli wapniowych kwasów tłuszczowych na wydajność i składniki mleka krów. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowców pochodzenia zwierzęcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 61-64.
212. BRZÓSKA Franciszek, GRZYBOWSKI Roman, STECKA Krystyna, PIESZKA Marek (2000) Efektywność żywieniowa wybranych mikroorganizmów probiotycznych u kurcząt brojlerów. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowców pochodzenia zwierzęcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 69-72.
213. BRZÓSKA Franciszek, GRZYBOWSKI Roman, STECKA Krystyna, PIESZKA Marek (2000) Wpływ krajowych bakterii probiotycznych na wyniki chowu kurcząt brojlerów. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 51.
214. BRZÓSKA Franciszek, GRZYBOWSKI Roman, STECKA Krystyna, PIESZKA Marek (2000) Wpływ mikroorganizmów probiotycznych na wyniki chowu kurcząt brojlerów oraz jakość tuszek. Mat. XXIX Sesji Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Żywienie zwierząt jako czynnik modyfikujący przemiany w łańcuchu troficznym pasza - zwierzę - człowiek. SGGW-Rogów, 27-28.09.2000, s. 92.
215. BRZÓSKA Franciszek, ŁOJEWSKA Alicja, BRZÓSKA Barbara, ZYZAK Wacław (2000) Lizawki mineralizowane w żywieniu krów - wpływ na zawartość pierwiastków mineralnych w krwi i mleku. Mat. XXIX Sesji Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Żywienie zwierząt jako czynnik modyfikujący przemiany w łańcuchu troficznym: pasza - zwierzę - człowiek. SGGW-Rogów, 27-28.09.2000, s. 63.
216. BRZÓSKA Franciszek, ŁOJEWSKA Alicja, BRZÓSKA Barbara, ZYZAK Wacław (2000) Mineralizowane lizawki solne w żywieniu krów mlecznych. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowców pochodzenia zwierzęcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 73-76.
217. BRZÓSKA Franciszek, ŁOJEWSKA Alicja, BRZÓSKA Barbara, ZYZAK Wacław (2000) Wpływ mineralizowanych lizawek solnych na wydajność, skład mineralny mleka i krwi krów. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 52.
218. BRZÓSKA Franciszek, PYSKA Helena, BRZÓSKA Barbara, ZYZAK Wacław (2000) Regulacja poziomu jodu w mleku poprzez żywienie jodowe krów. Mat. sesji nauk.: Kongres 2000 Polskiej gospodarki żywnościowej i nauki o żywieniu człowieka. Warszawa, 26-28.04.2000, s. 128.
219. BRZÓSKA Franciszek, PYSKA Helena, PIETRAS Mariusz, WIEWIÓRA Witold (2000) Biologiczna aktywność różnych dawek jodu w żywieniu krów mlecznych. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowców pochodzenia zwierzęcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 65-68.
220. CZARNIK-MATUSEWICZ Henryk (2000) Near infrared reflectance spectroscopy determination of the basic nutrient in the rapeseed oil meal. Proc. Ninth Int. Conf. on Near Infrared Spectroscopy - NIR-99. Werona (Włochy), 13-18.06.2000. Wyd. NIR Publications, Chichester, West Sussex (Wielka Brytania), 693-696.
221. DUMANOVSKI Tomysław, URBAŃCZYK Jerzy (2000) Ucinkovitost tova svinja premiksom Kostovit Forte u kombinaciji s nutritivnim antibiotikom i fitobiotikom. Meżdunarodno Savjetovanje International Conference KRMIVA'2000, Opatija (Chorwacja), 9-11.06.2000 Krmiva 2000, 42, 4: 155-161.
222. CZARNIK-MATUSEWICZ Henryk (2000) The use of InfraAlyzer 260 Whole Grain in the oil industry. Proc. Ninth Int. Conf. on Near Infrared Spectroscopy - NIR-99. Werona (Włochy), 13-18.06.2000. Wyd. NIR Publications, Chichester, West Sussex (Wielka Brytania), 705-708.
223. ERNEST Teresa, KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, TELK Lucyna (2000) Wpływ zawartości siarki w mieszankach paszowych z udziałem poekstrakcyjnej śruty rzepakowej na wskaźniki produkcyjne i bilansowe u kurcząt brojlerów. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 32.
224. GĄSIOR Robert, BRZÓSKA Franciszek (2000) Aminy biogenne w kiszonkach. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowców pochodzenia zwierzęcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 57-60.
225. GĄSIOR Robert, BRZÓSKA Franciszek, ZYZAK Wacław (2000) Wpływ preparatów biologicznych na skład chemiczny kiszonek i wydajność krów. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowców pochodzenia zwierzęcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 49-52.
226. GORNOWICZ Ewa, RACHWAŁ Alina, ANDERS Elżbieta, KIEŁCZEWSKI Krzysztof (2000) Optymalizacja programu żywieniowego kurcząt brojlerów. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 38.
227. HANCZAKOWSKA Ewa, URBAŃCZYK Jerzy, JAROCKA Ada, SIEMIŃSKA Maria, ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata (2000) Groch lub łubin stosowany łącznie z poekstrakcyjną śrutą rzepakową jako zamiennik śruty sojowej w mieszankach dla loch, prosiąt, warchlaków i tuczników. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 33.
228. HANCZAKOWSKA Ewa, URBAŃCZYK Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata (2000) Wpływ rodzaju tłuszczu w mieszankach zawierających poekstrakcyjną śrutę rzepakową oraz groch lub łubin na wskaźniki tuczne i rzeźne u tuczników. Mat. XXIX Sesji Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Żywienie zwierząt jako czynnik modyfikujący przemiany w łańcuchu troficznym pasza - zwierzę - człowiek. SGGW-Rogów, 27-28.09.2000, s. 80.
229. KAMIŃSKA Barbara Z. (2000) The effect of supplemental microbial phytase on reducing dietary phosphate intake and phosphorus excretion and on improving eggshell quality in hens. Proc. Int. Symp. on Phytase in Animal Nutrition, Ed. E.R. Grela. Radom, 8-9.06.2000, 75-80.
230. KAMIŃSKA Barbara Z. (2000) Wpływ skarmiania ziarna jęczmienia i owsa na profil wyższych kwasów tłuszczowych w żółtkach jaj kurzych. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowców pochodzenia zwierzęcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 89-92.
231. KAMIŃSKA Barbara Z. (2000) Wpływ zawartości wyższych kwasów tłuszczowych w ziarnie zbóż na profil wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w żółtkach jaj kurzych. Mat. międzyn. konf.: Zastosowanie biotechnologii w chowie i hodowli zwierząt oraz produkcji pasz i żywności. Szczecin-Międzyzdroje, 17-18.09.2000, 59-63.
232. KAMIŃSKA Barbara Z. (2000) Wpływ ziarna jęczmienia i owsa na podwyższenie wartości dietetycznej jaj kurzych oraz mięsa brojlerów. Mat. XXIX Sesji Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Żywienie zwierząt jako czynnik modyfikujący przemiany w łańcuchu troficznym: pasza - zwierzę - człowiek. SGGW-Rogów, 27-28.09.2000, s. 103.
233. KAMIŃSKA Barbara Z. (2000) Zwiększenie zawartości NNKT w żółtkach jaj kurzych. Mat. sesji nauk.: Kongres 2000 Polskiej gospodarki żywnościowej i nauki o żywieniu człowieka. Warszawa, 26-28.04.2000, s. 263.
234. KAMIŃSKA Barbara Z., BRZÓSKA Franciszek, SKRABA Bogumiła (2000) Poekstrakcyjna, frakcjonowana śruta rzepakowa o podwyższonej zawartości białka w żywieniu brojlerów. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowców pochodzenia zwierzęcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 101-104.
235. KAMIŃSKA Barbara Z., MICHALCZYK Ryszard (2000) Możliwość obniżenia poziomu białka w mieszankach grower i finiszer dla brojlerów - wyniki doświadczenia wdrożeniowego. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowców pochodzenia zwierzęcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 93-96.
236. KAMIŃSKA Barbara Z., SKRABA Bogumiła, KORELESKI Jerzy (2000) Wartość normalnego i obłuszczonego ziarna owsa w mieszankach grower dla brojlerów. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowców pochodzenia zwierzęcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 97-100.
237. KAMIŃSKA Barbara Z., SKRABA Bogumiła, KORELESKI Jerzy (2000) Wpływ dodatku mikrobiologicznej fitazy na zmniejszenie zużycia fosforanu paszowego i wydalania fosforu w odchodach oraz na poprawę jakości skorup jaj u kur. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowców pochodzenia zwierzęcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 105-109.
238. KAMIŃSKA Barbara Z., SKRABA Bogumiła, KORELESKI Jerzy (2000) Wpływ różnego poziomu owsa w paszy oraz dodatku enzymów paszowych na efekty żywienia brojlerów i kur. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 34.
239. KINAL Stefania, KORNIEWICZ Adolf, PALECZEK Barbara, PREŚ Jerzy (2000) Absorpcja cynku przy jego zróżnicowanym poziomie w dawkach pokarmowych owiec matek. Mat. XXIX Sesji Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Żywienie zwierząt jako czynnik modyfikujący przemiany w łańcuchu troficznym: pasza - zwierzę - człowiek. SGGW-Rogów, 27-28.09.2000, ss. 2.
240. KINAL Stefania, PALECZEK Barbara, KORNIEWICZ Adolf, PREŚ Jerzy (2000) Ocena dwóch poziomów magnezu w dawkach pokarmowych owiec matek. Mat. międz. XXV semin.: Chemia dla rolnictwa. Velke Losiny (Czechy), 05-08.12.2000, 2: 62-66.
241. KLĘCZEK Czesława (2000) Rola użytków zielonych w produkcji pasz i ochronie środowiska w rejonie podgórskim. Mat. konf. nauk.-techn.: Wykorzystanie obszarów podgórskich dla proekologicznej produkcji rolniczej. Grodziec Śląski, 10.05.2000, 17-33.
242. KLĘCZEK Czesława, SKRZYŻALA Irena, WĘGLARZY Karol (2000) Dobór mieszanek traw z koniczyną białą na pastwiskach dla kóz. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 19.
243. KLĘCZEK Czesława, SKRZYŻALA Irena, WĘGLARZY Karol (2000) Wpływ nawożenia i zagospodarowania pastwisk na efektywność odchowu i tuczu jagniąt. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 64.
244. KORELESKI Jerzy (2000) Skuteczność preparatu enzymatycznego Natugrain w żywieniu brojlerów. Mat. semin.: Dodatki paszowe w nowoczesnym żywieniu zwierząt. BASF, Zegrze, 23-24.11.2000, 32-36.
245. KORELESKI Jerzy (2000) Wpływ witamin i karotenoidów na jakość produktów drobiarskich. Mat. semin.: Dodatki paszowe w nowoczesnym żywieniu zwierząt. BASF, Zegrze, 23-24.11.2000, 70-75.
246. KORELESKI Jerzy (2000) Współczesne spojrzenie na dodatki paszowe dla drobiu. Mat. semin.: Proekologiczne i energooszczędne technologie chowu brojlerów i kur. IZ ZZD Rossocha, 16.06.2000, 31-48.
247. KORELESKI Jerzy (2000) Żywieniowa efektywność paszowego dodatku fitolitycznego Natuphos u kur niosek. Mat. semin.: Dodatki paszowe w nowoczesnym żywieniu zwierząt. BASF, Zegrze, 23-24.11.2000, 18-23.
248. KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, HADULA Eugeniusz (2000) Wpływ zawartości skrobi i cukrów nieskrobiowych na wartość paszowąa ziarna jęczmienia w żywieniu kurcząt brojlerów. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 35.
249. KORMAN Kazimierz (2000) Badania nad zgodnością oceny osobniczej i na potomstwie wskaźnika wykorzystania paszy u owiec. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 12.
250. KORNIEWICZ Adolf, DOBRZAŃSKI Zbigniew, KOŁACZ Roman, TRONINA Stefan, KORNIEWICZ Daniel, CZARNIK-MATUSEWICZ Henryk (2000) Olej rybny i roślinny na nośniku humusowo mineralnym w żywieniu tuczników. Mat. XXIX Sesji Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Żywienie zwierząt jako czynnik modyfikujący przemiany w łańcuchu troficznym: pasza - zwierzę - człowiek. SGGW-Rogów, 27-28.09.2000, ss. 2.
251. KORNIEWICZ Adolf, PALECZEK Barbara, CZARNIK-MATUSEWICZ Henryk (2000) Badania przydatności i opłacalności stosowania pasz energetycznych uzupełniających pasze objętościowe w tuczu jagniąt. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 22.
252. KOSMALA Irena, Furgał-Dierżuk Iwona, ŚLUSARCZYK Krystyna (2000) Doskonalenie laboratoryjnych metod oceny wartości pokarmowej pasz. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 18.
253. KOWALSKI Zygmunt Maciej, BRZÓSKA Franciszek (2000) Wyniki ring-testu analiz chemicznych pasz. Mat. XXIX Sesji Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Żywienie zwierząt jako czynnik modyfikujący przemiany w łańcuchu troficznym: pasza - zwierzę - człowiek. SGGW-Rogów, 27-28.09.2000, s. 55.
254. KRASZEWSKI Juliusz, KOZŁOWSKI Jacek (2000) Zmiany jakościowe mleka i masła w zależności od zróżnicowanego udziału śruty pszenżytniej w mieszance treściwej dla krów. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 50.
255. KRASZEWSKI Juliusz, MANDECKI Andrzej (2000) Podstawy żywienia cieląt. Mat. konf. nauk.-techn.: Podstawy nowoczesnych technologii utrzymania i żywienia bydła mlecznego. Mełno, 30.03.2000, 55-69.
256. KRASZEWSKI Juliusz, MANDECKI Andrzej (2000) Racjonalne żywienie jałowizny. Mat. konf. nauk.-techn.: Podstawy nowoczesnych technologii utrzymania i żywienia bydła mlecznego. Mełno, 30.03.2000, 70-75.
257. KUCHTA Maria, KORELESKI Jerzy, MŁODKOWSKI Maciej (2000) Wpływ rozkładu polisacharydów nieskrobiowych w mieszankach paszowych z udziałem naturalnego koncentratu barwnikowo-tłuszczowego na odłożenie ksantofili w żółtku jaja oraz wskaźniki produkcyjne kur. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 39.
258. MALINOWSKI Eugeniusz (2000) Organizacja produkcji pasz i zasady pozyskiwania mleka wysokiej jakości w ZZD Kołbacz. Mat. konf. nauk.-techn.: Aktualne problemy hodowli i chowu bydła mlecznego i mięsnego. Kołbacz, 10-11.05.2000. Kraków - Kołbacz, 35-55.
259. MANDECKA Bożena (2000) Organizacja bazy paszowej dla krów wysokoprodukcyjnych w ZD IZ Mełno. Mat. konf. nauk.-techn.: Podstawy nowoczesnych technologii utrzymania i żywienia bydła mlecznego. Mełno, 30.03.2000. Kraków - Mełno, 3-26.
260. MICHNA Gustaw (2000) Doświadczenia z zakresu konserwacji pasz w rejonach podgórskich prowadzone w ZZD Grodziec Śląski. Mat. konf. nauk.-techn.: Możliwości wykorzystania przez praktykę rolniczą osiągnięć z zakresu produkcji zwierząt na przykładzie wyników badań prowadzonych przez IZ ZZD Grodziec Śląski. Grodziec Śląski, 12.04.2000. Kraków, 29-36.
261. NIWIŃSKA Barbara, STRZETELSKI Juliusz (2000) Efficiency of Yea-Sacc preparation in calves feeding relative to the source of starch. Proc. Int. Conf.: The prospect of Probiotics in Prevention and Therapy of Diseases of Young. Košice (Słowacja), 11-14.10.2000, s. 86.
262. PAKULSKA Elżbieta, BIELIŃSKA Halina, BADOWSKI Jakub, KORELESKI Jerzy, BEDNARCZYK Marek (2000) Badania nad wpływem różnych źródeł wapnia na wyniki reprodukcyjne gęsi oraz jakość skorup jaj wylęgowych. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 36.
263. PASCHMA Jolanta (2000) Effect of dietary ß-carotene supplement on ovarian hormones secretion in blood plasma of primiparous sows. Proc. of Int. EAAP 51st Annual Meeting of European Association for Animal Production, Haga (Holandia), 21-24.08.2000 Book of Abstracts, Wageningen Press, (Holandia) 2000, 6: s. 335.
264. PASCHMA Jolanta (2000) Określenie różnic między działaniem ß-karotenu i witaminy A na potencjalną płodność i późniejszą użytkowość rozpłodową loszek pierwiastek. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 27.
265. PASCHMA Jolanta (2000) Podstawowe wskaźniki produkcyjne świń rosnących żywionych dawkami pokarmowymi z udziałem mieszanek ziołowych. Mat. międz. konf. nauk.: Utrzymanie świń i drobiu przyjazne dla zwierząt i środowiska. Balice, 3-4.07.2000. Kraków, 329-330.
266. PIESZKA Marek, BRZÓSKA Franciszek (2000) Rozkład żwaczowy in sacco suchej masy i białka poekstrakcyjnych śrut sojowej i rzepakowej chronionych solami wapniowymi wyższych kwasów tłuszczowych. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowców pochodzenia zwierzęcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 81-84.
267. PIESZKA Marek, BRZÓSKA Franciszek (2000) Wpływ podawania krowom białka chronionego solami CaKT na wydajność i skład mleka. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 26.
268. PIESZKA Marek, BRZÓSKA Franciszek (2000) Wpływ podawania krowom chronionych śrut sojowej i rzepakowej na wydajność i składniki mleka. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowców pochodzenia zwierzęcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 85-88.
269. PIETRAS Mariusz (2000) Poprawa walorów dietetycznych mięsa kurcząt brojlerów na drodze żywieniowej. Mat. sesji nauk.: Kongres 2000 Polskiej gospodarki żywnościowej i nauki o zywieniu człowieka. Warszawa, 26-28.04.2000, s. 261.
270. PIETRAS Mariusz (2000) Stymulowanie rozwoju gruczołu mlekowego u niedojrzałych płciowo loszek na drodze paszowo-żywieniowej. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowców pochodzenia zwierzęcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 121-124.
271. PIETRAS Mariusz (2000) Wpływ dodatku bakterii kwasu mlekowego na wskaźniki lipidowe krwi i mięsa kurcząt brojlerów. Mat. XXIX Sesji Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Żywienie zwierząt jako czynnik modyfikujący przemiany w łańcuchu troficznym pasza - zwierzę - człowiek. SGGW-Rogów, 27-28.09.2000, s. 91.
272. PIETRAS Mariusz (2000) Wpływ oleju rzepakowego i lnianego na wydajność i cechy dietetyczne mięsa drobiowego. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowców pochodzenia zwierzęcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 125-128.
273. PIETRAS Mariusz (2000) Wpływ preparatu probiotycznego na wyniki odchowu i jakość mięsa kurcząt brojlerów. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 53.
274. PIETRAS Mariusz, MICHALEC-DOBIJA Jolanta (2000) Modyfikowanie składu kwasów tłuszczowych mięsa jagnięcego na drodze pokarmowej. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowców pochodzenia zwierzęcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 129-132.
275. PISULEWSKI Paweł, SZYMCZYK Beata, HANCZAKOWSKI Piotr, SZCZUREK Witold (2000) Wzbogacanie żywności pochodzenia zwierzęcego w sprzężony kwas linolowy (SKL) na przykładzie produktów drobiarskich (mięsa i jaj). Mat. IV Kraj. Warsztatów żywieniowych: Ocena Żywności i Żywienia. AR, Poznań, 6-8.09.2000, 8-9.
276. RACHWAŁ Alina, GORNOWICZ Ewa, KIEŁCZEWSKI Krzysztof (2000) Określenie optymalnego poziomu wapnia w mieszankach pełnoporcjowych dostosowanego do zmieniających się potrzeb produkcyjnych towarowych kur nieśnych. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 37.
277. SKRZYŻALA Irena, WĘGLARZY Karol, KLĘCZEK Czesława (2000) Przydatność kiszonek w dawkach pokarmowych dla kóz. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 25.
278. SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, WĘŻYK Stanisław, CHOŁOCIŃSKA Anna (2000) Wpływ systemu żywienia na wyniki produkcyjne kurcząt brojlerów i kur nieśnych. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 29.
279. STASINIEWICZ Teofila, KRAWCZYK Katarzyna, STRZETELSKI Juliusz, BILIK Krzysztof, MACIASZEK Katarzyna (2000) Wpływ skarmiania makuchu rzepakowego i nasion lnu na efekty produkcyjne opasanych buhajków i jakość mięsa. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 23-24.
280. STRZETELSKI Juliusz (2000) Efektywność stosowania nowych norm w żywieniu bydła mlecznego. Mat. konf. nauk.-techn.: Ekonomika produkcji mleka oraz wykorzystanie nowoczesnych metod żywienia bydła mlecznego. Leszno, 2-3.03.2000, 3-15.
281. STRZETELSKI Juliusz (2000) Gospodarka rezerwami energetycznymi krowy w poszczególnych okresach laktacji i zasuszenia - w zależności od żywienia (referat). Mat. semin. Wpływ żywienia krów na występowanie chorób metabolicznych w oborach mlecznych wysokowydajnych. Hodowla Roślin Smolice Sp. z o.o., DeLaval Sp. z o.o., Regionalne Centrum Doradztwa we Wrocławiu, Kraków-Wrocław-Poznań-Smolice, 27.10.2000, 5-11.
282. STRZETELSKI Juliusz (2000) Racjonalne żywienie wysoko wydajnych krów ras mlecznych. Mat. semin.: Chów krów w aspekcie ekonomiki produkcji i jakości mleka. Szczyrk, 10.10.2000. Wyd. IZ ZZD Lipowa, 15-43.
283. STRZETELSKI Juliusz (2000) Wybrane aspekty żywienia buhajów. Mat. konf. nauk. z okazji 70-lecia urodzin prof. dr. hab. Andrzeja Laszczki: Uwarunkowania środowiskowe rozrodu u samców zwierząt gospodarskich. Balice, 16-17.11.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 99-114.
284. STRZETELSKI Juliusz, BILIK Krzysztof, MACIASZEK Katarzyna (2000) Wpływ zastosowania w warunkach polskich systemu żywienia INRA na efekty produkcyjne bydła ras mięsnych. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 20-21.
285. STRZETELSKI Juliusz, BILIK Krzysztof, STASINIEWICZ Teofila, OSIĘGŁOWSKI Stanisław (2000) Poprawa walorów zdrowotnych mięsa wołowego poprzez zastosowanie tłuszczów roślinnych w dawkach pokarmowych dla opasanych buhajków. Mat. XXIX Sesji Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Żywienie zwierząt jako czynnik modyfikujący przemiany w łańcuchu troficznym: pasza - zwierzę - człowiek. SGGW-Rogów, 27-28.09.2000, s. 97.
286. STRZETELSKI Juliusz, NIWIŃSKA Barbara (2000) The effect of new yeast preparation on calf rearing. Proc. Int. Conf.: The prospect of Probiotics in Prevention and Therapy of Diseases of Young. Košice (Słowacja), 11-14.10.2000, 97.
287. STRZETELSKI Juliusz, OSIĘGŁOWSKI Stanisław (2000) Niektóre zagadnienia związane z żywieniem wysoko wydajnych krów ras mlecznych. Mat. semin.: Metody intensyfikacji produkcji mleka i mięsa wołowego. Pawłowice, 10.03.2000, 53-104.
288. SZCZUREK Witold, KORELESKI Jerzy, SZYMCZYK Beata (2000) Wpływ udziału przegrzanej śruty rzepakowej lub mączki mięsnej i obecności preparatów enzymatycznych w mieszankach paszowych na wyniki odchowu oraz wykorzystanie składników pokarmowych i energii u kurcząt brojlerów. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 28.
289. SZCZUREK Witold, KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, KOŁACZ Jan (2000) Effect of enzymatic ileal digesta viscosity reduction on broiler performance. Proc. 3rd Europ. Symp. Feed Enzymes, Noordwijkerhout (Holandia), 8-10.05.2000, s. 82.
290. SZYMCZYK Beata, HANCZAKOWSKI Piotr, FURGAŁ-DIERŻUK Iwona (2000) Wpływ poziomu magnezu w dawce na zawartość cholesterolu we krwi i wątrobach szczurów. Mat. XXIX Sesji Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Żywienie zwierząt jako czynnik modyfikujący przemiany w łańcuchu troficznym: pasza - zwierzę - człowiek. SGGW-Rogów, 27-28.09.2000, s. 94.
291. SZYMCZYK Beata, HANCZAKOWSKI Piotr, PISULEWSKI Paweł, SZCZUREK Witold (2000) Effect of conjugated linoleic acid (CLA) on cholesterol and fatty acid contents of chicken egg yolks. Proc. of Int. EAAP 51st Annual Meeting of European Association for Animal Production, Haga (Holandia), 21-24.08.2000 Book of Abstracts, Wageningen Press, (Holandia) 2000, 6: s. 120.
292. SZYMCZYK Beata, HANCZAKOWSKI Piotr, PISULEWSKI Paweł, SZCZUREK Witold (2000) Wpływ dodatku do dawki żółtek jaj kurzych, wzbogaconych w sprzężony kwas linolowy (SKL) na poziom frakcji lipidowych w surowicy krwi szczurów. Mat. XXIX Sesji Żywienia Zwierząt KNZ PAN: Żywienie zwierząt jako czynnik modyfikujący przemiany w łańcuchu troficznym: pasza - zwierzę - człowiek. SGGW-Rogów, 27-28.09.2000, s. 93.
293. SZYMCZYK Beata, PISULEWSKI Paweł, SZCZUREK Witold, HANCZAKOWSKI Piotr, KUCHTA Maria (2000) Sprzężony kwas linolowy (SKL) jako czynnik modyfikujący skład frakcji lipidowych w żółtku jaja kurzego. Mat. XXXI Sesji Nauk. KTiChŻ PAN: Żywność w dobie ekspansji naukowej: potencjał - oczekiwania - perspektywy. AR, Poznań, 14-15.09.2000, s. 338.
294. URBAŃCZYK Jerzy, HANCZAKOWSKA Ewa, ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata, JAROCKA Ada, SIEMIŃSKA Maria (2000) Zapotrzebowanie na energię i aminokwasy tuczników pochodzących od knurów rasy Pietrain i linii 990. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 30.
295. URBAŃCZYK Jerzy, HANCZAKOWSKA Ewa, ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata, JAROCKA Ada, SIEMIŃSKA Maria, DIERŻUK Iwona, SIERADZKA Anna (2000) Możliwości poprawy jakości tusz wieprzowych poprzez zastosowanie betainy i organicznych połączeń chromu. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 31.
296. WAWRZYŃCZAK Stefan (2000) Intensywne metody opasania bydła w świetle opłacalności jego produkcji. Mat. konf. nauk.-techn.: Aktualne problemy hodowli i chowu bydła mlecznego i mięsnego. Kołbacz, 10-11.05.2000. Kraków - Kołbacz, 70-95.
297. WAWRZYŃCZAK Stefan (2000) Podstawy żywienia krów zasuszonych z wykorzystaniem mieszanek pełnodawkowych. Mat. konf. nauk.-techn.: Nowoczesne systemy żywienia bydła mlecznego. Piotrków Trybunalski, 12.01.2000, 9-19.
298. WAWRZYŃCZAK Stefan (2000) Zasady racjonalnego chowu jałowizny przeznaczonej na remont stada krów mlecznych. Mat. konf. nauk.-techn.: Podstawy racjonalnego żywienia cieląt i jałowizny przeznaczonej na remont stada krów mlecznych. Radomsko, 7.01.2000, 22-30.
299. WAWRZYŃCZAK Stefan (2000) Zasady racjonalnego żywienia cieląt. Mat. konf. nauk.-techn.: Podstawy racjonalnego żywienia cieląt i jałowizny przeznaczonej na remont stada krów mlecznych. Radomsko, 7.01.2000, 1-21.
300. WAWRZYŃCZAK Stefan (2000) Zasady racjonalnego żywienia jałowizny przeznaczonej na remont stada krów mlecznych. Mat. konf. nauk.-techn.: Nowoczesne zasady chowu cieląt i jałowizny przeznaczonej na remont stada krów mlecznych. Piotrków Trybunalski, 6.01.2000, 22-30.
301. WAWRZYŃCZAK Stefan (2000) Żywienie krów mlecznych w okresie laktacji. Mat. konf. nauk.-techn.: Podstawy racjonalnego żywienia krów wysokomlecznych. Radomsko, 13.01.2000, 1-9.
302. WAWRZYŃCZAK Stefan (2000) Żywienie krów mlecznych z wykorzystaniem mieszanek pełnodawkowych (w okresie laktacji). Mat. konf. nauk.-techn.: Nowoczesne systemy żywienia bydła mlecznego. Piotrków Trybunalski, 12.01.2000, 1-8.
303. WAWRZYŃCZAK Stefan (2000) Żywienie krów w okresie zasuszenia. Mat. konf. nauk.-techn.: Podstawy racjonalnego żywienia krów wysokomlecznych. Radomsko, 13.01.2000, 10-20.
304. WAWRZYŃCZAK Stefan, KRASZEWSKI Juliusz, KLĘCZEK Czesława, WĘGLARZY Karol (2000) Kiszonka z całych roślin pszenżyta alternatywną paszą do kukurydzy w żywieniu młodego bydła w warunkach Pogórza. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 65.
305. WAWRZYŃCZAK Stefan, MANDECKI Andrzej (2000) Zasady racjonalnego żywienia krów mlecznych (w okresie laktacji). Mat. konf.nauk.-techn.: Podstawy nowoczesnych technologii utrzymania i żywienia bydła mlecznego. Mełno, 30.03.2000, 3-9.
306. WAWRZYŃCZAK Stefan, MANDECKI Andrzej (2000) Zasady żywienia krów zasuszonych. Mat. konf.nauk.-techn.: Podstawy nowoczesnych technologii utrzymania i żywienia bydła mlecznego. Mełno, 30.03.2000, 10-20.
307. WĘGLARZY Karol, WIERNY Adam (2000) Zawartość mikotoksyn w ziarnie kukurydzy uprawianej na glebach popowodziowych. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowców pochodzenia zwierzęcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 133-137.
308. WĘŻYK Stanisław, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, POŁTOWICZ Katarzyna (2000) Ekologiczny aspekt stosowania dodatków ziołowych w żywieniu kurcząt brojlerów. Mat. międz. konf. nauk.: Utrzymanie świń i drobiu przyjazne dla zwierząt i środowiska. Balice, 3-4.07.2000. Kraków, 339-342.
309. ZYZAK Wacław (2000) Badania nad przyswajalnością przez przeżuwacze magnezu z krajowych surowców mineralnych. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowców pochodzenia zwierzęcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 77-80.
310. ŻYŁA Krzysztof, KORELESKI Jerzy, LEDOUX D., PIIRONEN J. (2000) Substitution of enzymes for inorganic phosphorus in broiler chickens fed wheat-based diets. Proc. 3rd Europ. Symp. Feed Enzymes, Noordwijkerhout (Holandia), 8-10.05.2000, 86-87.
311. BAROWICZ Tadeusz (2000) Czasem lepiej nie jeść. Dz. Polski, 56(245): 14.
312. BAROWICZ Tadeusz (2000) Czynniki warunkujące strawność składników pokarmowych. Trzoda Chl., 38 (3): 59-62.
313. BAROWICZ Tadeusz (2000) Niebezpieczne toksyny. Dz. Polski, 56(117): 21.
314. BAROWICZ Tadeusz (2000) O wodzie w żywieniu świń - raz jeszcze. Trzoda Chl., 38 (8-9): 131-135.
315. BAROWICZ Tadeusz (2000) Pasza - tucznik - człowiek. Trzoda Chl., 38 (5): 59-60.
316. BAROWICZ Tadeusz (2000) Przemiany energetyczne u świń. Trzoda Chl., 38 (7): 54-55.
317. BAROWICZ Tadeusz (2000) Składniki mineralne w zywieniu świń. Trzoda Chl., 38 (6): 63-66.
318. BAROWICZ Tadeusz (2000) Tu zjesz zdrowo. Dz. Polski, 56(197): 12.
319. BAROWICZ Tadeusz (2000) Witamina E - wpływ na jakość mięsa wieprzowego. Trzoda Chl., 38 (2): 31-35.
320. BAROWICZ Tadeusz (2000) Witamina E w żywieniu zwierząt. Prz. Hod., 68 (7): 9-11.
321. BAROWICZ Tadeusz (2000) Wolne rodniki tlenowe, przeciwutleniacz oraz jakość mięsa wieprzowego. Trzoda Chl., 38 (12): 53-55..
322. BAROWICZ Tadeusz (2000) Wołowina z marmurkiem. Dz. Polski, 56(48): 11.
323. BAROWICZ Tadeusz (2000) Wpływ nasion lnu oraz probiotyku na właściwości dietetyczne mięsa wieprzowego. Trzoda Chl., 38 (11): 55-58.
324. BAROWICZ Tadeusz (2000) Wpływ stosowania mieszanek z pełnotłustymi nasionami lnu wraz ze zróżnicowanymi dawkami witaminy E na jakość tkanek tuczników. Trzoda Chl., 38 (4): 66-69.
325. BAROWICZ Tadeusz (2000) Zioła w korycie. Dz. Polski, 56(247): 12.
326. BAROWICZ Tadeusz (2000) Żywienie tuczników - cholesterol w mięsie - produkty utleniania cholesterolu. Trzoda Chl., 38 (10): 40-44.
327. BAROWICZ Tadeusz, BREJTA Władysław (2000) Nienasycone kwasy tłuszczowe w opasie młodego bydła rzeźnego. Prz. Hod., 68 (4): 18-20.
328. BRZÓSKA Franciszek (2000) Bez silosu. Farmer, 13: s. 6.
329. BRZÓSKA Franciszek (2000) Inwestycja w zdrowie. Farmer, 6: 6-7.
330. BRZÓSKA Franciszek (2000) Lizawki (brykiety) solne. Informator Paszowy, 7/8: s. 23.
331. BRZÓSKA Franciszek (2000) Lizawki solne mineralizowane. Informator Paszowy, 9: s. 23.
332. BRZÓSKA Franciszek (2000) Ograniczenia stosowania antybiotyków paszowych w przemyśle paszowym i produkcji mieszanek paszowych. Pol. Drob., 6: 13-14.
333. BRZÓSKA Franciszek (2000) Wpływ tłuszczu na jakość i wartość odżywczą produktów żywnościowych zwierzęcego pochodzenia. Pasze Przem., 7/8: 2-6.
334. BRZÓSKA Franciszek (2000) Zwiększenie zawartości białka, jodu i selenu w mleku. Prz. Hod., 6: 20-24.
335. ECKERT Robert (2000) Tucz loszek i wieprzków. Trzoda Chl., 1: 48-50.
336. GAWĘCKA Krystyna (2000) Nowe dodatki do paszy dla kurcząt brojlerów. Pol. Drob., 9: 17-19.
337. GORNOWICZ Ewa (2000) Jakość jaj a źródło wapnia w paszy. Biul. Inf. Kraj. Rady Drob., Izba Gospod., 7: 3-6.
338. GORNOWICZ Ewa (2000) Preparaty zakwaszające w żywieniu kurcząt brojlerów. Pol. Drob., 8: 4-5.
339. GORNOWICZ Ewa (2000) Zioła w żywieniu kurcząt brojlerów. Biul. Inf. Kraj. Rady Drob., Izba Gospod., 2: 6-10.
340. GORNOWICZ Ewa, KUJAWIAK Ryszard (2000) Wartość pokarmowa mieszanek paszowych z udziałem premiksów Sano w żywieniu kur nieśnych. Pol. Drob., 1: 22-23.
341. GORNOWICZ Ewa, STANISŁAWSKI Piotr (2000) Ocena biologicznej wartości pokarmowej mieszanek paszowych z udziałem różnych stymulatorów wzrostu w odchowie kurcząt brojlerów - Greenline TN, nowa koncepcja w Polsce. Pol. Drob., 5: 34-35.
342. GORNOWICZ Ewa, STANISŁAWSKI Piotr (2000) Zmienność składu chemicznego mięśni piersiowych i udowych w zależności od pochodzenia i żywienia kurcząt brojlerów. Biul. Inf. Kraj. Rady Drob., Izba Gospod., 11: 7-13.
343. HANCZAKOWSKI Piotr, SZYMCZYK Beata, SZCZUREK Witold (2000) Przegląd podstawowych składników pokarmowych pasz na poziom cholesterolu w tkankach zwierząt. Prz. Hod., 9: 21-23.
344. JAŻDŻEWSKI Józef, KUJAWIAK Ryszard (2000) Wyniki doświadczenia w IZ ZZD Pawłowice z zastosowaniem preparatu do zakiszania - SANO Labacsil. Kwart. Inf. SANO: Nowoczesne żywienie zwierząt, 2: 12-13.
345. JAŻDŻEWSKI Józef, KUJAWIAK Ryszard (2000) Wzrost wydajności o 287 kg mleka - wyniki doświadczenia w IZ ZZD Pawłowice z zastosowaniem preparatu do zakiszania - SANO Labacsil. Chów Bydła, 5: 16-17.
346. KAMYCZEK Marian (2000) Efekty stosowania AGRO-CID w odchowie prosiąt. Trzoda Chl., 8-9: 101-104.
347. KAMYCZEK Marian (2000) Wykorzystanie preparatów białka plazmy krwi oraz mączki z erytrocytów w żywieniu wcześnie odsadzonych prosiat. Pasze Przem., 9: 19-21.
348. KORELESKI Jerzy (2000) Aktywna witamina D w żywieniu kur. Pol. Drob., 9: 4-6.
349. KORELESKI Jerzy (2000) Skuteczność enzymów paszowych w żywieniu drobiu. Hod. Drob., 4: 4-8.
350. KORELESKI Jerzy (2000) Żywienie a jakość jaj i mięsa drobiowego. Pol. Drob., 5: 3-6.
351. KORELESKI Jerzy, URBAŃCZYK Jerzy, STRZETELSKI Juliusz, HANCZAKOWSKI Piotr (2000) Problemy żywienia zwierząt gospodarskich w świetle badań Instytutu Zootechniki. Prz. Hod., 12: 1-4.
352. KORNIEWICZ Adolf, FURTAN A. (2000) Efektywność preparatu Bioferon-Vit w odchowie prosiąt i warchlaków. Trzoda Chl., 6: 70-72.
353. KRASZEWSKI Juliusz, WAWRZYŃCZAK Stefan (2000) Wpływ intensywności żywienia, różnych mas ubojowych i udziału krwi HF na jakość pozyskiwanego mięsa wołowego. Ann. Warsaw Agric. Uniw. - Anim. Sci., 35: 173-179.
354. MROCZKO Leszek, ZARUDZKI Ryszard (2000) Bilansowanie i optymalizacja mieszanek pasz treściwych i dawek pokarmowych ze szczególnym uwzględnieniem przeżuwaczy (cz. I). Inf. Pasz., 12: 46-52.
355. OSTROWSKI Romuald (2000) Deszczowanie użytków zielonych. Technika Rolnicza, 2: 22-23.
356. OSTROWSKI Romuald (2000) Nawożenie a jakość paszy z pastwisk i łąk. Wieś Jutra, 4: 4-5.
357. OSTROWSKI Romuald (2000) Pastwiskowe żywienie bydła mlecznego. Por. Gosp., 5: s. 20.
358. OSTROWSKI Romuald, STRZETELSKI Juliusz, OSIĘGŁOWSKI Stanisław (2000) Najtańsza stołówka dla krów mlecznych. Agrochemia, 12: 13-15.
359. OSTROWSKI Romuald, WASILEWSKI Zbigniew (2000) Nowe tendencje w gospodarce łąkowo-pastwiskowej. Mat. semin. IMUZ - Falenty, 45: 19-32.
360. PIESZKA Marek (2000) Mikotoksyny fuzaryjne - groźne toksyny dla loch i rosnących świń. Trzoda Chl., 38 (5): 63-67.
361. PŁONKA Stanisław, WĘGLARZY Karol (2000) Wpływ czynników genetycznych, żywieniowych i środowiskowych na wykorzystanie paszy u świń. Mat. szkol. (broszura). Projekt Leonardo da Vinci, UK/99/1/077135/PL/111.aaa(FPL)., s. 34.
362. STRZETELSKI Juliusz, OSIĘGŁOWSKI Stanisław (2000) Opas bydła kukurydzą. Top Agrar, 6: 10-12.
363. SZCZUREK Witold, HANCZAKOWSKI Piotr, SZYMCZYK Beata (2000) Termicznie uszkodzone pasze białkowe i dodatki enzymatyczne w mieszankach dla kurcząt. Pol. Drob., 7: 7-9.
364. SZCZUREK Witold, KOWALIK Tomasz (2000) Efektywność paszowego preparatu smakowo-zapachowo-stymulującego CRINA HC w żywieniu kurcząt brojlerów. Pol. Drob., 11: 46-47.
365. SZYMCZYK Beata, SZCZUREK Witold, HANCZAKOWSKI Piotr (2000) Prozdrowotne właściwości jaj kurzych wzbogaconych w sprzężony kwas linolowy (SKL). Pol. Drob., 5: 14-15.
366. URBAŃCZYK Jerzy (2000) Żywienie tuczników zgodnie z ich możliwościami produkcyjnymi. Hod. Bydła i Trzody Chl., 12: 22-26.
367. URBAŃCZYK Jerzy, DUMANOWSKI Tomysław (2000) Efektywność w tuczu świń premiksu Kostovit z udziałem antybiotyku paszowego lub preparatu z ekstraktów roślinnych Aromex - Solid. Trzoda Chl., 8/9: 117-119.
368. URBAŃCZYK Jerzy, HANCZAKOWSKA Ewa (2000) Możliwość zwiększenia w tuczu świń efektywności mieszanek paszowych zawierających śrutę rzepakową oraz groch lub łubin poprzez zastosowanie premiksu zawierającego substancje czynne powierzchniowo. Trzoda Chl., 6: 77-80.
369. URBAŃCZYK Jerzy, HANCZAKOWSKA Ewa (2000) Tuczniki mięsne żywią obficiej. Top Agrar, 7-8: 22-24.
370. WĘŻYK Stanisław (2000) Co w zamian za szlaban na antybiotyki? Hod. Drobiu, 8: 16-18.
371. ZOŃ Andrzej (2000) Przykładowe dawki pokarmowe dla młodych lisów polarnych w okresie od odsadzenia do skórowania. Hod. Zwierz. Futerk., 5(7): 10-12.
372. ZOŃ Andrzej (2000) Standardowe dawki pokarmowe dla lisów polarnych. Hod. Zwierz. Futerk., 6(8): 10-11.
373. ZYZAK Wacław (2000) Technologie zbioru i zakiszania koniczyny czerwonej z zasiewów czystych i mieszanych. Instr. wdroż., Wyd. własne IZ, Kraków, 1: 1-14.
374. PYŚ Jan, ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester (2000) Wpływ terminu zbioru pierwszego pokosu runi łąkowej na pobranie i strawność składników pokarmowych siana oraz retencję azotu u kóz. Acta Agr. et Silv.: Ser. Zoot., 38: 17-26.
375. SZYMCZYK Beata, HANCZAKOWSKI Piotr, PISULEWSKA Elżbieta (2000) Wpływ terminu zbioru pierwszego pokosu runi łąkowej na pobranie i strawność składników pokarmowych siana oraz retencję azotu u kóz. Acta Agr. Ser. Zoot., 28: 93-100.

Środowisko, zoohigiena i technologia produkcji zwierzęcej

376. BADOWSKI Jakub, PAKULSKA Elżbieta, BIELIŃSKA Halina, ROSIŃSKI Andrzej (2000) Wpływ temperatury lęgu na rozwój zarodków gęsich i jakość piskląt. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49, 431-435.
377. BARABASZ Bogusław, BAGDONAS Jozas, PIÓRKOWSKA Małgorzata, KORCZYŃSKA Monika (2000) Badania parametrów okrywy włosowej norek po implantacji melatoniny. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 53: 195-204.
378. BARABASZ Bogusław, GACEK Leszek, ZAWIŚLAK Rafał (2000) Determination of nutria welfare in different management systems. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 2: 183-192.
379. BARABASZ Bogusław, PIÓRKOWSKA Małgorzata (2000) Changes in hair cover of polecats during domestication. Scientifur, Abstr., 24, 1: s. 66.
380. BIELAŃSKI Paweł (2000) Wpływ warunków środowiskowych na wzrost królików niektórych ras i ich użytkowość rzeźną. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 1: 375-393.
381. BORYS Bronisław (2000) Wybrane aspekty oddziaływania systemów produkcji na jakość produktów owczych i kozich. Biul. Inf. IZ, 38, 1: 71-80.
382. BRZÓSKA Franciszek, KORELESKI Jerzy, HERBUT Eugeniusz (2000) środowisko a jakość produktów pochodzenia zwierzęcego. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 4: 17-62.
383. GACEK Leszek (2000) Badania dobrostanu lisów polarnych. Biul. Inf. IZ, 38, 1: 21-28.
384. GACEK Leszek, BARABASZ Bogusław (2000) Zachowanie kopulacyjne lisów polarnych niebieskich o różnym temperamencie. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 3: 179-193.
385. GREGA Tadeusz, SADY Marek, KRASZEWSKI Juliusz (2000) Przydatność technologiczna mleka krów rasy Simental. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 1: 331-339.
386. HERBUT Eugeniusz, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa (2000) Wpływ jonizacji powietrza na produkcyjność i jakość tuszek kurcząt brojlerów. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 147-150.
387. HERBUT Eugeniusz, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, CHOŁOCIŃSKA Anna (2000) Wpływ rodzaju światła i jego natężenia na produkcyjność kur nieśnych. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49, s. 497.
388. HERBUT Eugeniusz, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, WAWRZYŃSKI Marek (2000) Wpływ gruntowego wymiennika ciepła na mikroklimat brojlerni oraz produkcyjność kurcząt. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 151-155.
389. JANICKI Bogdan, BORYS Bronisław, PRZEGALIŃSKA Małgorzata, OSIKOWSKI Maciej, SIMIŃSKA Ewa (2000) The slaughter value and meat quality of lambs obtained by two-way crossing of Polish Merino ewes with prolific and meat-race rams. Bydg. Tow. Nauk., Prace Wydz. Nauk Przyrodn., Kom. Nauk Roln. i Biol., B, 47: 81-89.
390. JANICKI Bogdan, ROSIŃSKI Andrzej, ELMINOWSKA-WENDA Gabriela, BIELIŃSKA Halina, GRONEK Piotr (2000) Effect of feeding system (intensive versus semi-intensive) on yield and fatty acid composition of abdominal fat in White Italian Geese. J. Appl. Anim. Research, 17: 279-284.
391. KACZOR Andrzej (2000) Behaviour and weight gains of calves in two different housing systems. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 4: 309-321.
392. KLOCEK Czesław, SZEWCZYK Agata, NOWICKI Jacek (2000) Behaviour of periparturient sows allowed freedom of movement in pens. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 2: 161-171.
393. KOSTRO Krzysztof, GLIŃSKI Zdzisław, WÓJCICKA-LORENOWICZ Katarzyna, GACEK Leszek, KRAKOWSKI Michał (2000) Szczepionka Alopevac w profilaktyce I terapii trychofitozy królików. Med. Wet., 56(12): 816-820.
394. KRAWCZYK Józefa, HERBUT Eugeniusz, WĘŻYK Stanisław, CYWA-BENKO Katarzyna (2000) Wpływ różnych rozwiązań techniczno-technologicznych na efektywność odchowu kurcząt brojlerów. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 1: 395-402.
395. ŁYSAK Andrzej, KORELESKI Jerzy, HANCZAKOWSKI Piotr (2000) Produkcja zwierzęca jako czynnik kształtujący czystość środowiska i jakość surowców pochodzenia zwierzęcego. Biul. Inf. IZ, 38, 3: 63-79.
396. ŁYSAK Andrzej, MACH-PALUSZKIEWICZ Zofia, LIGASZEWSKI Maciej (2000) Jakość produkcji ślimaków jadalnych Helix aspersa maxima w różnych systemach wychowu fermowego. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 187-191.
397. MATUSZEWSKA Ewa, WALCZAK Jacek (2000) Opracowanie nowego sposobu ochrony prosiąt przed przygnieceniem przez maciorę w tradycyjnym kojcu porodowym. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 1: 351-360.
398. MROCZKOWSKI Sławomir, KORMAN Kazimierz, PIWCZYŃSKI Dariusz (2000) Impact of certain factors on the milk productivity of Polish Merino ewes. Zesz. Nauk. ATR w Bydgoszczy, 224, Zoot., 32: 7-11.
399. NIEDŹWIADEK Stanisław, BIELAŃSKI Paweł, ZAJĄC Jan, ZOŃ Andrzej (2000) Welfare - an important factor in animal farming. Scientifur, Abstr., 24, 1: s. 42.
400. PAKULSKI Tadeusz, BORYS Bronisław, OSIKOWSKI Maciej (2000) The occurrence of mastitis and bacterial infection of milk in milked Merino, Merinofinn Mf-40 and F1 crosses of Merino with prolific breeds. Anim. Sci. Papers Reports, 18, 1: 77-85.
401. PAKULSKI Tadeusz, OSIKOWSKI Maciej (2000) Wpływ warunków utrzymania dojonych owiec na higieniczną ocenę jakości mleka. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 274-278.
402. PIÓRKOWSKA Małgorzata, ZOŃ Andrzej, BIELAŃSKI Paweł, ZAJĄC Jan (2000) Wpływ dodatkowego wyposażenia klatek na jakość pozyskanych skór jenotów. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 3: 195-202.
403. POŁTOWICZ Katarzyna (2000) Określenie wpływu długości odchowu na wybrane cechy tuszki i mięsa kurcząt brojlerów. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49, 277-278.
404. ROBORZYŃSKI Maciej, PIECZONKA Władysław, KIEĆ Wojciech, PARAPONIAK Paweł, KAWĘCKA Aldona (2000) Technologia wytwarzania oscypka jako przykład wzbogacenia oferty rynkowej produktów owczarskich. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 7: 46-49.
405. SOKOŁOWICZ Zofia, HERBUT Eugeniusz, RUDA Maria (2000) Masa ciała i jakość tuszek kurcząt brojlerów odchowywanych w różnych warunkach termicznych. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 379-384.
406. SOKOŁOWICZ Zofia, POŁTOWICZ Katarzyna, HERBUT Eugeniusz (2000) Wpływ przedubojowego stresu na pH i barwę mięsa kurcząt brojlerów. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 371-374.
407. SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa (2000) Wpływ krótkotrwałych zmian temperatury na produkcyjność i wskaźniki fizjologiczne kurcząt brojlerów. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49, 90-91.
408. SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, HERBUT Eugeniusz (2000) Wpływ rodzaju ściółki na wyniki produkcyjne i jakość tuszek kurcząt brojlerów. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 375-378.
409. SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, HERBUT Eugeniusz, PIETRAS Mariusz (2000) Wpływ 2- godzinnego obniżania temperatury na wyniki odchowu kurcząt brojlerów. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49, 516-517.
410. TOMCZYK-WRONA Iwona (2000) Studies on behaviour of half-bred stallions trained in training stations, during routine care. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 4: 293-308.
411. TRELA Jan, CZAJA Hanna, CHOROSZY Zenon, RYGAŁŁO Katarzyna (2000) Wartość opasowa i rzeźna buhajków mieszańców towarowych utrzymywanych w warunkach ekologicznych. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 134-138.
412. WALCZAK Jacek (2000) Określenie wpływu poziomu dobrostanu rosnących świń na wartość poubojową tusz. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 238-242.
413. WALCZAK Jacek, HERBUT Eugeniusz (2000) The use of telemetric measurement of biophysical parameters for evaluating the response of growing pigs to different management systems. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 2: 231-239.
414. WALCZAK Jacek, MANDECKI Andrzej, SZEWCZYK Agata (2000) Wpływ regulowanego środowiska termicznego na koszty odchowu i wartość poubojową warchlaków. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 243-248.
415. WALCZAK Jacek, PIETRAS Mariusz, MATUSZEWSKA Ewa, KRAWCZYK Wojciech (2000) Behawioralna reakcja rosnących świń na warunki techniczne ich środowiska bytowego. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 48: 275-282.
416. WALCZAK Jacek, PIETRAS Mariusz, MATUSZEWSKA Ewa, KRAWCZYK Wojciech (2000) Zróżnicowanie dobrostanu loch w zależności od konstrukcji kojca porodowego. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 48: 283-294.
417. ZAJĄC Jan (2000) Biological transformation of fur animal excrements using the compost earthworm Eisenia fetida (Sav.). Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 2: 193-205.
418. ZAJĄC Jan (2000) Dżdżownice kompostowe Eisenia fetida (Sav.) ważnym ogniwem w biologicznym łańcuchu utylizacji odchodów zwierząt futerkowych. Biul. Inf. IZ, 38, 3: 91-98.
419. ZAJĄC Jan, GACEK Leszek, ZOŃ Andrzej, BIELAŃSKI Paweł (2000) Utylizacja odchodów pochodzących od lisów, jenotów, norek i królików przy udziale dżdżownicy kompostowej Eisenia Fetido (SAV.). Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 309-313.
420. ZOŃ Andrzej, BIELAŃSKI Paweł, SŁAWOŃ Jerzy, ZAJĄC Jan (2000) Charakterystyka wyników produkcyjnych lisów polarnych niebieskich na tle ich warunków utrzymania i dobrostanu. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 53: 7-13.
421. ZOŃ Andrzej, BIELAŃSKI Paweł, ZAJĄC Jan, SŁAWOŃ Jerzy (2000) An attempt at evaluating the welfare of blue arctic foxes on selected Polish farms. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 2: 173-182.
422. ANDERS Elżbieta (2000) Nowe normy utrzymania kur nieśnych według wymagań Unii Europejskiej. Mat. konf. nauk.-techn.: Forum Drobiarskie. Poznań, 13.04.2000, 63-72.
423. BADOWSKI Jakub (2000) Wpływ wybranych elementów technologii lęgu na liczbę i jakość uzyskanych gęsiąt oraz utylizacja odpadów powylęgowych. Mat. semin.-szkol.: Wdrażanie nowych proekologicznych technologii produkcji tuszek gęsich. Kołuda Wielka, 23-24.11.2000. Kraków, 25-34.
424. BAROWICZ Tadeusz, BREJTA Władysław (2000) Czynniki środowiskowe kształtujące jakość mięsa wołowego. Mat. konf. nauk.-techn.: Hodowla bydła simentalskiego i koni huculskich - szansą dla gospodarstw Podkarpacia w przededniu integracji z Unią Europejską. Rymanów, 26.09.2000. Kraków, 27-40.
425. CYWA-BENKO Katarzyna, GAWĘCKI Witold, KRAWCZYK Józefa, WĘŻYK Stanisław (2000) Wpływ systemów utrzymania na produkcyjność i zdrowotność kur nieśnych. Mat. międz. konf. nauk.: Utrzymanie świń i drobiu przyjazne dla zwierząt i środowiska. Balice, 3-4.07.2000. Kraków, 299-304.
426. GACEK Leszek (2000) Humanizacja hodowli zwierząt futerkowych odpowiedzią na ataki ruchów ekologicznych. Mat. semin.: Kierunki aktualnie prowadzonych badań oraz nowoczesne metody intensyfikacji produkcji zwierząt futerkowych. Chorzelów, 28-29.09.2000. Wyd. IZ ZZD Chorzelów, 43-47.
427. HERBUT Eugeniusz (2000) Dobrostan zwierząt i zasady jego kształtowania dla gęsi. Mat. semin.-szkol.: Wdrażanie nowych proekologicznych technologii produkcji tuszek gęsich. Kołuda Wielka, 23-24.11.2000. Kraków, 49-56.
428. HERBUT Eugeniusz, BIEDA Wacław, KOŹBIAŁ Mirosław, HERBUT Piotr (2000) Gruntowo-powietrzny wymiennik ciepła do ogrzewania brojlerni. Mat. międz. konf. nauk.: Utrzymanie świń i drobiu przyjazne dla zwierząt i środowiska. Balice, 3-4.07.2000. Kraków, 305-308.
429. HERBUT Eugeniusz, BIEDA Wacław, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, HERBUT Piotr (2000) Wpływ gruntowego wymiennika ciepła na mikroklimat brojlerni oraz produkcyjność kurcząt. Mat. międz. konf. nauk.: Utrzymanie świń i drobiu przyjazne dla zwierząt i środowiska. Balice, 3-4.07.2000. Kraków, 309-312.
430. HERBUT Eugeniusz, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa (2000) Wpływ rodzaju ściółki na komfort utrzymania kurcząt brojlerów. Mat. międz. konf. nauk.: Utrzymanie świń i drobiu przyjazne dla zwierząt i środowiska. Balice, 3-4.07.2000. Kraków, 313-316.
431. HERBUT Eugeniusz, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, CHOŁOCIŃSKA Anna (2000) Wpływ energooszczędnych programów świetlnych na produkcyjność i wylęgowość kur nieśnych. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 60.
432. HERBUT Eugeniusz, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, PIETRAS Mariusz (2000) Reakcja produkcyjna i fizjologiczna kurcząt brojlerów na stres zimna. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 63.
433. HERBUT Eugeniusz, WAWRZYŃSKI Marek (2000) Energooszczędne metody chowu kur nieśnych i brojlerów. Mat. semin.: Proekologiczne i energooszczędne technologie chowu brojlerów i kur. Rossocha, 16.06.2000, 15-29.
434. HERBUT Eugeniusz, WĘŻYK Stanisław (2000) Proekologiczna i energooszczędna technologia chowu kurcząt brojlerów. Mat. międz. konf. nauk.: Utrzymanie świń i drobiu przyjazne dla zwierząt i środowiska. Balice, 3-4.07.2000. Kraków, 71-88.
435. KACZOR Andrzej, SZYNDLER Jerzy (2000) Warunki stosowania głębokiej ściółki trocinowej w utrzymaniu tuczników przy uwzględnieniu nakładów pracy na ścielenie i usuwanie obornika. Mat. IV międz. konf. nauk.: Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska i przepisów UE. IBMER, Warszawa, 3-4.10.2000, 227-234.
436. KACZOR Andrzej, SZYNDLER Jerzy, ADAMCZYK Janusz (2000) Wpływ rozwiązań technicznych kojców porodowych na wyniki produkcyjne i nakłady pracy na obsługę loch karmiących z prosiętami. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 62.
437. KACZOR Andrzej, SZYNDLER Jerzy, MANDECKI Andrzej (2000) Systemy utrzymania cieląt i jałowizny. Mat. konf.nauk.-techn.: Podstawy nowoczesnych technologii utrzymania i żywienia bydła mlecznego. Mełno, 30.03.2000, 44-54.
438. KRASZEWSKI Juliusz, WAWRZYŃCZAK Stefan (2000) Porównanie produkcyjności i zachowania się krów z cielętami rasy Herford oraz Limousine w systemie utrzymania pastwiskowego. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 59.
439. LIGASZEWSKI Maciej (2000) Trout feed and growth in high-mountain biotopes of the Tatra National Park. Proc. XXX Ann. Meeting ESNA, WG2. Keszthely (Węgry), 26-30.08.2000, s. 30.
440. ŁYSAK Andrzej (2000) Investigations on reconstruction of fish population in dam reservoir Tresna (South Poland) after its total drainage and refilling. Proc. XXX Ann. Meeting ESNA, WG2. Keszthely (Węgry), 26-30.08.2000, s. 3.
441. ŁYSAK Andrzej, LIGASZEWSKI Maciej, MACH-PALUSZKIEWICZ Zofia (2000) Oddziaływanie ścieków oczyszczonych z fermy trzody chlewnej należącej do ZD IZ Instytutu Zootechniki w Kołbaczu na ekosystem środkowej Płoni wraz z dorzeczem. Mat. konf. nauk.: Oceanografia od wiedzy do praktyki. Gdynia, 14-16.06.2000, s. 43.
442. ŁYSAK Andrzej, MACH-PALUSZKIEWICZ Zofia, LIGASZEWSKI Maciej (2000) Opracowanie modelu fermy ślimaka z zastosowaniem optymalnej dla warunków krajowych technologii produkcji. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 45.
443. MACH-PALUSZKIEWICZ Zofia (2000) Heavy metals content in trout from high- mountain biotopes of some European national parks. Proc. XXX Ann. Meeting ESNA, WG2. Keszthely (Węgry), 26-30.08.2000, s. 33.
444. MANDECKA Bożena (2000) Zasady pozyskiwania mleka wysokiej jakości w ZD IZ Mełno. Mat. konf. nauk.-techn.: Podstawy nowoczesnych technologii utrzymania i żywienia bydła mlecznego. Mełno, 30.03.2000. Kraków - Mełno, 27-35.
445. MASTYJ Adam, DROŻDŻ Andrzej (2000) Wpływ częstotliwości pulsacji na ilość mleka pozyskiwanego od owiec. Mat. konf. nauk.-techn.: Szanse polskiego owczarstwa w świetle przesłań tradycji i współczesnych oczekiwań konsumentów. Inowrocław, 19-20.10.2000. Kraków - Kołuda Wielka, 73-74.
446. MATUSZEWSKA Ewa (2000) Poprawa dobrostanu loch w czasie porodu i odchowu prosiąt. Mat. międz. konf. nauk.: Utrzymanie świń i drobiu przyjazne dla zwierząt i środowiska. Balice, 3-4.07.2000. Kraków, 319-320.
447. MATUSZEWSKA Ewa (2000) Wpływ gazowych promienników podczerwieni na mikroklimat w porodówce. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 57.
448. MATUSZEWSKA Ewa, WALCZAK Jacek (2000) Wpływ produktów bezpośredniego spalania gazu na zdrowotność i produkcyjność zwierząt w ogrzewanych porodówkach. Mat. IV międz. konf. nauk.: Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska i przepisów UE. IBMER, Warszawa, 3-4.10.2000, 241-246.
449. ORZECHOWSKA Barbara, MUCHA Aurelia (2000) Cechy użytkowości rozpłodowej loch rasy wbp i pbz w hodowlach prywatnych i uspołecznionych. Mat. międz. konf. nauk.: Utrzymanie świń i drobiu przyjazne dla zwierząt i środowiska. Balice, 3-4.07.2000. Kraków, 325-328.
450. PAKULSKA Elżbieta (2000) Jakość pierza i puchu gęsi odchowywanych w różnych systemach utrzymania. Mat. konf. Nauk.-techn.: Możliwości doskonalenia jakości mięsa i pierza gęsiego oraz sposobów ich zagospodarowania na tle uwarunkowań produkcyjnych i rynkowych. Inowrocław, 12-13.10.2000, s. 19.
451. POŁTOWICZ Katarzyna, WĘŻYK Stanisław, HERBUT Eugeniusz, SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa (2000) Herbal supplements in broilers diets as a replacement for coccidiostats. Proc. of the X Int. Congr. on Anim. Hygiene, Maastricht (Holandia), 2-6.07.2000, 2: 623-627.
452. RAMISZ Alojzy, MAŁECKI Jan, BALICKA-RAMISZ Aleksandra, SUPERA Kazimierz (2000) Effect of selenium supplementation in sheep consuming diets marginally deficient in selenium. Proc. of the X Int. Congr. Anim. Hygiene, Maastricht (Holandia), 2-6.07.2000, 1: 695-699.
453. ROBORZYŃSKI Maciej (2000) Technologia produkcji oscypka w świetle wymogów Unii Europejskiej na przykładzie serowni Ośrodka Badawczo - Wdrożeniowego Owczarstwa w Piorunce. Mat. konf. nauk.-techn.: Debata nad oscypkiem. Ludźmierz, 31.08.2000, ss. 7.
454. ROSIŃSKI Andrzej, BIELIŃSKA Halina (2000) Wpływ czynników środowiskowych na użytkowość rozpłodową gęsi. Mat. semin.-szkol.: Wdrażanie nowych proekologicznych technologii produkcji tuszek gęsich. Kołuda Wielka, 23-24.11.2000. Kraków, 19-24.
455. ROSIŃSKI Andrzej, KONTECKA Helena, ELMINOWSKA-WENDA Gabriela, KŁOSOWSKA Danuta (2000) Effect of hen egg disinfection by fumigation or spraying on hatchability. Proc. of the X Int. Congr. Anim. Hygiene, Maastricht (Holandia), 2-6.07.2000, 1: 252-256.
456. RÓŻYCKI Marian, WALCZAK Jacek (2000) Dane techniczno-produkcyjne i kryteria oceny typów chlewni dla macior. Mat. międz. konf. nauk.: Utrzymanie świń i drobiu przyjazne dla zwierząt i środowiska. Balice, 3-4.07.2000. Kraków, 257-282.
457. SOSNÓWKA-CZAJKA Ewa, HERBUT Eugeniusz, RYCHLIK Iwona (2000) Wpływ dodatku witaminy C na odchów kurcząt w obniżonej temperaturze otoczenia. Mat. międz. konf. nauk.: Utrzymanie świń i drobiu przyjazne dla zwierząt i środowiska. Balice, 3-4.07.2000. Kraków, 335-338.
458. SZYNDLER Jerzy, KACZOR Andrzej, MANDECKI Andrzej (2000) Aktualne utrzymanie krów mlecznych. Mat. konf.nauk.-techn.: Podstawy nowoczesnych technologii utrzymania i żywienia bydła mlecznego. Mełno, 30.03.2000, 21-43.
459. WALCZAK Jacek (2000) Nowe systemy utrzymania świń przyjazne dla zwierząt i środowiska. Mat. międz. konf. nauk.: Utrzymanie świń i drobiu przyjazne dla zwierząt i środowiska. Balice, 3-4.07.2000. Kraków, 231-256.
460. WALCZAK Jacek (2000) Nowoczesna produkcja trzody chlewnej z uwzględnieniem dyrektyw UE. Mat. konf. nauk.-techn.: Możliwości rozwoju polskich gospodarstw rolniczych. IERiGŻ Warszawa - Krynica, 10-12.04.2000, 79-96.
461. WALCZAK Jacek (2000) Proekologiczne technologie utrzymania świń. Mat. semin: Ekonomiczne i ekologiczne problemy produkcji trzody chlewnej. Rossocha, 7.04.2000, 15-30.
462. WALCZAK Jacek (2000) Wpływ modyfikacji warunków utrzymania w kojcu porodowym loch i prosiąt na ich produkcyjność i dobrostan. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 58.
463. WALCZAK Jacek, HERBUT Eugeniusz (2000) Differences in the circadian rhythm of pig biophysical parameters measured telemetrically in different management systems. Proc. of the X Int. Congr. on Anim. Hygiene, Maastricht (Holandia), 2-6.07.2000, 2: 955-961.
464. WALCZAK Jacek, HERBUT Eugeniusz (2000) Etologiczno-fizjologiczna reakcja tuczników na różne systemy utrzymania. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 54.
465. WALCZAK Jacek, KRAWCZYK Wojciech (2000) Optymalizacja technologii odchowu warchlaków z wykorzystaniem posadzek samospławialnych. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 56.
466. WAWRZYŃCZAK Stefan (2000) Zasady racjonalnego odchowu cieląt w okresie od urodzenia do 6 miesięcy życia. Mat. konf. nauk.-techn.: Nowoczesne zasady chowu cieląt i jałowizny przeznaczonej na remont stada krów mlecznych. Piotrków Trybunalski, 6.01.2000, 1-21.
467. WAWRZYŃCZAK Stefan, WALCZAK Jacek, MANDECKI Andrzej (2000) Opracowanie modelu fermy trzody chlewnej z wykorzystaniem proekologicznych technologii produkcji. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 55.
468. WĘGLARZY KAROL, WIERNY Adam, KLĘCZEK Czesława (2000) Komunikacyjne i powodziowe skażenia gleby i upraw na terenach podgórskich. Mat. konf. nauk.-techn.: Wykorzystanie obszarów podgórskich dla proekologicznej produkcji rolniczej. Grodziec Śląski, 10.05.2000, 5-16.
469. WĘŻYK Stanisław (2000) Markowa gęsina - bezpieczną żywnością. Mat. semin.-szkol.: Wdrażanie nowych proekologicznych technologii produkcji tuszek gęsich. Kołuda Wielka, 23-24.11.2000. Kraków, 65-76.
470. WĘŻYK Stanisław, HERBUT Eugeniusz (2000) Aktualne tendencje w nowych technologiach drobiu ze szczególnym uwzględnieniem ekologii i komfortu utrzymania. Mat. międz. konf. nauk.: Utrzymanie świń i drobiu przyjazne dla zwierząt i środowiska. Balice, 3-4.07.2000. Kraków, 89-106.
471. WĘŻYK Stanisław, POŁTOWICZ Katarzyna, CYWA-BENKO Katarzyna (2000) Wpływ chowu na wybiegu kogutków rodzimych ras na skład chemiczny i barwę ich mięsa. Mat. międz. konf. nauk.: Utrzymanie świń i drobiu przyjazne dla zwierząt i środowiska. Balice, 3-4.07.2000. Kraków, 343-346.
472. WĘŻYK Stanisław, ROSIŃSKI Andrzej, BIELIŃSKA Halina, PAKULSKA Elżbieta (2000) Wpływ pracy hodowlanej i środowiska na jakość gęsich produktów. Mat. konf. nauk.-techn.: Możliwości doskonalenia jakości mięsa i pierza gęsiego oraz sposobów ich zagospodarowania na tle uwarunkowań produkcyjnych i rynkowych. Inowrocław, 12-13.10.2000, 7-8.
473. WÓJCIK Piotr (2000) Higiena pozyskiwania mleka. Mat. semin.: Chów krów w aspekcie ekonomiki produkcji i jakości mleka. Szczyrk, 10.10.2000. Wyd. IZ ZZD Lipowa, 44-65.
474. ZAJĄC Jan (2000) Utylizacja odchodów zwierząt futerkowych. Część I. Niektóre patogeny chorobotwórcze w nawozach organicznych. Mat. semin.: Kierunki aktualnie prowadzonych badań oraz nowoczesne metody intensyfikacji produkcji zwierząt futerkowych. Chorzelów, 28-29.09.2000. Wyd. IZ ZZD Chorzelów, 52-57.
475. ZAJĄC Jan, BIELAŃSKI Paweł, FIJAŁ Jerzy (2000) Elaboration of an ecological method for utilization of fur animal excrements. 7th Congress of World Rabbit Science. 4-7.07.2000 Valencia (Hiszpania). J. World Rabbit Sci. Assoc., 8. Supl. 1/B: 483-488.
476. ZAJĄC Jan, GACEK Leszek (2000) Wyniki badań własnych dotyczących utylizacji odchodów zwierząt futerkowych przy udziale dżdżownicy kompostowej Eisenia fetida (Sav.), prowadzonych w okresie zimy w budynkach fermy króliczej. Mat. konf. nauk.-techn.: Proekologiczne kierunki zmian w hodowli bydła, drobiu i królików na terenie podkarpacia z uwzględnieniem ras najbardziej do tego predysponowanych. Chorzelów, 28-29.05.2000. Wyd. ZZD Chorzelów, 28-33.
477. ZOŃ Andrzej, SŁAWOŃ Jerzy, BIELAŃSKI Paweł, ZAJĄC Jan, KALETA Tadeusz (2000) Poprawa komfortu utrzymania lisów niebieskich na krajowych fermach oraz wytworzenie populacji zwierząt ufnych. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 47.
478. ANDERS Elżbieta (2000) Alternatywne metody utrzymania kur nieśnych w świetle nowej dyrektywy Unii Europejskiej. Pol. Drob., 2: 24-26.
479. ANDERS Elżbieta (2000) Europejskie normy ochrony kur nieśnych w alternatywnych systemach chowu. Biul. Inf. Kraj. Rady Drob., Izba Gospod., 1: 2-4.
480. BAROWICZ Tadeusz (2000) Refleksje na temat awarii elektrowni atomowych, skażenia radioizotopami pasz i zwierząt oraz możliwości ich detoksykacji. Trzoda Chl., 38 (2): 103-105.
481. BIELAŃSKI Paweł (2000) Wpływ rasy, systemu utrzymania i żywienia na jakość mięsa królików. Wyd. ODR Minikowo, s. 11.
482. GAWĘCKA Krystyna (2000) Możliwość optymalizacji warunków odchowu kurcząt brojlerów. Pol. Drob., 9, 4: 10-11..
483. GAWĘCKA Krystyna (2000) Ochrona środowiska a intensywna produkcja drobiu. Pol. Drob., 9: 12-13.
484. HERBUT Eugeniusz (2000) Ekologiczne uwarunkowania produkcji drobiu w Polsce w świetle wymogów UE. Wieś Jutra, 1: 18-19.
485. HERBUT Eugeniusz (2000) Gruntowo - powietrzny wymiennik ciepła a letnie upały. Ogólnopol. Inf. Drob., 8: 16-18.
486. HERBUT Eugeniusz (2000) Niebezpieczeństwo przegrzania drobiu w okresie letnim. Ogólnopol. Inf. Drob., 7: 56-58.
487. HERBUT Eugeniusz, KRAWCZYK Wojciech (2000) Odchody brojlerów z klatkowego utrzymania kur to poważny problem. Pol. Drob., 3: 12-13.
488. KACZOR Andrzej, ADAMCZYK Janusz, SZYNDLER Jerzy (2000) Zasady stosowania głębokiej ściółki trocinowej w utrzymaniu tuczników. Instr. wdroż., Wyd. własne IZ, Kraków, 2: 1-8.
489. KACZOR Andrzej, SZYNDLER Jerzy, ADAMCZYK Janusz (2000) Utrzymanie tuczników na głębokiej ściółce trocinowej. Trzoda Chl., 7: 103-106.
490. KAMYCZEK Marian (2000) Odsadzać w 4. tygodniu!. Top Agrar, 11: 23-24.
491. KRAWCZYK Józefa, HERBUT Eugeniusz, WAWRZYŃSKI Marek (2000) Wpływ gruntowego wymiennika ciepła do ogrzewania brojlerni na strukturę kosztów produkcji kurcząt brojlerów. Pol. Drob., 1: 3-4.
492. KSIĄŻKIEWICZ Juliusz (2000) Odchów kaczek. Wyd. WODR Łosiów, 3-28.
493. MATUSZEWSKA Ewa, WALCZAK Jacek (2000) Promienniki gazowe, alternatywny sposób dogrzewania budynków. Trzoda Chl., 8-9: 166-168.
494. RACHWAŁ Alina (2000) Dobre upierzenie kur przedmiotem szczególnej troski - część I. Pol. Drob., 1: s. 15.
495. RACHWAŁ Alina (2000) Dobre upierzenie kur przedmiotem szczególnej troski - część II. Pol. Drob., 2: 16-17.
496. RACHWAŁ Alina (2000) Kury Astra, produkcja jaj, klatki - ściółka. Ogólnopol. Inf. Drob., 7: 20-26.
497. RACHWAŁ Alina (2000) Odchody drobiowe a zdrowotność i produkcyjność ptaków oraz ochrona środowiska. Pol. Drob., 7: 5-6.
498. RYCHLIK Tadeusz, HERBUT Eugeniusz (2000) Niebezpieczeństwo upałów w okresie letnim. Pol. Drob., 5: 7-8.
499. WALCZAK Jacek (2000) Dyrektywy UE dotyczące warunków utrzymania trzody chlewnej. Trzoda Chl., 8-9: 169-163.
500. WALCZAK Jacek (2000) Ile tuczników w kojcu? Top Agrar, 1: 8-9.
501. WALCZAK Jacek (2000) Nowa proekologiczna produkcja trzody chlewnej - technologie i perspektywy rozwoju. Mat. szkol. ODR Kościerzyn, 11.10.2000, 1-12.
502. WALCZAK Jacek, KRAWCZYK Wojciech (2000) Warunki środowiskowe a wyniki produkcyjne świń w konstekście dyrektyw UE. Mat. szkol. ODR Bratoszewice, 25.10.2000, 1-14.
503. WAWRZYŃCZAK Stefan, WALCZAK Jacek, MANDECKI Andrzej (2000) Ekologia i dobrostan w technologiach produkcji trzody chlewnej. Prz. Hod., 6: 30-33.
504. WĘGLARZY Karol (2000) Badania nad skażeniem metalami ciężkimi mleka krów wypasanych na pastwiskach położonych wzdłuż dróg o nasilonym ruchu pojazdów spalinowych. Zesz. Nauk. Politechniki Łódzkiej, Filia Bielsko-Biała, 7, 57: 65-69.
505. WĘŻYK Stanisław (2000) Komfortowy chów drobiu na XXI Światowym Kongresie Drobiarskim (ŚKD) w Montrealu. Pol. Drob., 10: 39-40.
506. WĘŻYK Stanisław (2000) Nie taki pomiot straszny jak go czują. Hod. Drobiu, 1: 22-24.
507. WĘŻYK Stanisław (2000) Nowe koncepcje w odniesieniu do podłogowego i wolnowybiegowego chowu kur nieśnych. Pol. Drob., 6: 3-5.
508. WĘŻYK Stanisław (2000) Ochrona środowiska - myślenie globalne - wdrożenia lokalne. Hod. Drobiu, 9: 24-25.
509. WĘŻYK Stanisław (2000) Wpływ ograniczenia chowu klatkowego kur nieśnych w UE na produkcję jaj spożywczych w Polsce. Wieś Jutra, 1: 13-15.
510. ZAJĄC Jan (2000) Obornik króliczy. Agrochemia, 12 (468): s. 21.
511. ZAJĄC Jan (2000) Szczepienia ochronne królików. Podkarpacki Mag. Roln., Biul. ODR Iwonicz, 4 (98): 18-19.
512. ZAJĄC Jan (2000) Wygląd świadczy o zdrowiu. Podkarpacki Mag. Roln., Biul. ODR Iwonicz, 5 (99): 11-12.
513. BORYS Bronisław, JANICKI Bogdan (2000) Badania możliwości oddziaływania standardu wagowego na wyrównanie wartości rzeźnej i jakości mięsa jagniąt. Cz. I. Roczn. Inst. Przem. Mięsn., 37, 13-22.
514. BORYS Bronisław, JANICKI Bogdan (2000) Badania możliwości oddziaływania standardu wagowego na wyrównanie wartości rzeźnej i jakości mięsa jagniąt. Cz. II. Roczn. Inst. Przem. Mięsn., 37, 23-32.
515. BORYS Bronisław, WĘGRZYN Ewa, PAKULSKA Elżbieta, BORYS Maria (2000) Wpływ metody żywienia i rodu gęsi Białych Kołudzkich na zawartość metali ciężkich i arsenu w mięśniach, tłuszczu sadełkowym i wątrobie. Roczn. Inst. Przem. Mięsn., 38, 125-137.

Ekonomika i organizacja produkcji zwierzęcej

516. BRZÓSKA Franciszek, MICHNA Gustaw, ZYZAK Wacław, BREJTA Władysław (2000) Energochłonność produkcji kiszonek przy użyciu sieczkarni zbierających. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 3: 239-249.
517. DROŻDŻ Andrzej (2000) Znaczenie marki handlowej w marketingu produktów owczarskich. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 7: 10-14.
518. KORMAN Kazimierz, OSIKOWSKI Maciej Adam (2000) Efektywność produkcyjna i ekonomiczna pasz w hodowlano-towarowym stadzie owiec. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 1: 413-425.
519. KORMAN Kazimierz (2000) Obserwacje nad przebiegiem sprzedaży produkcji owczarskiej w ZZD Kołuda Wielka. Zesz. Nauk. AR Wrocław, 399: 27-36.
520. KRAWCZYK Józefa, WĘŻYK Stanisław, CYWA-BENKO Katarzyna (2000) Kształtowanie się minimalnych cen produktów drobiowych o podwyższonej jakości. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 7: 24-28.
521. OKULARCZYK Stanisława (2000) Ekonomiczna i społeczna wartość postępu hodowlanego w produkcji zwierzęcej. Biul. Nauk. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn, 7: 92-112.
522. OKULARCZYK Stanisława (2000) Ekonomiczna wartość środowiska naturalnego podstawowym kryterium zrównoważonego rozwoju gospodarki w Polsce i świecie. W: Wieś i rolnictwo na przełomie wieków. Wyd. PAN IRWiR, Warszawa, 14-21.
523. OKULARCZYK Stanisława (2000) Produkcja zwierzęca wysokiej jakości działalnością rentowną. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 7: 42-45.
524. OKULARCZYK Stanisława (2000) Wpływ zmian cen w kraju na opłacalność intensyfikacji produkcji mleka. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, s. 11.
525. OKULARCZYK Stanisława, KORNIEWICZ Adolf, PALECZEK Barbara (2000) Efekt ekonomiczny zastosowania substytutów pasz w odchowie jagniąt. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 1: 427-436.
526. OKULARCZYK Stanisława, SZUMIEC Anna (2000) Ekonomiczne możliwości dostosowania poziomu produkcji mleka do wymogów UE. Prz. Hod., 6: 24-26.
527. PAKULSKI Tadeusz, DULEWICZ Renata (2000) Zmiany składu mleka owczego a efektywność jego przerobu w przyfermowej przetwórni. Zesz. Nauk. AR Wrocław, 399: 243-248.
528. PIECZONKA Władysław, ROBORZYŃSKI Maciej (2000) The quality parameters of ewe milk products influencing the demand of different market segments. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 2: 241-251.
529. POLAŃSKI Stanisław, KRASZEWSKI Juliusz (2000) Tendencje w skupie żywca wołowego w "Beef-San" Zakładach Mięsnych w Sanoku w latach 1992-1998. Ann. Warsaw Agric. Uniw. - Anim. Sci., 35: 121-125.
530. SIKORA Jacek, SKRZYŻALA Irena, WĘGLARZY Karol (2000) Praca hodowlana i przetwórstwo mleka koziego próbą poprawy ekonomiki hodowli kóz. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 7: 50-53.
531. SOWULA-SKRZYŃSKA Elżbieta (2000) Uwarunkowania wpływające na jakość i opłacalność produkcji jagnięciny. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 7: 54-58.
532. TYBURCY Agnieszka (2000) Koszty i dochodowość produkcji mleka w gospodarstwach specjalistycznych. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 1: 403-411.
533. WĘŻYK Stanisław, CYWA-BENKO Katarzyna, KRAWCZYK Józefa (2000) Perspektywy krajowe i eksportowe dla mięsa drobiowego i jaj w latach 2000-2006. Biul. Inf. IZ, 38, 4: 75-89.
534. BORYS Bronisław (2000) Wyzwania rynkowe a jakość i prozdrowotne właściwości mięsa i mleka owczego. Mat. konf. nauk.-techn.: Owczarstwo w regionie Kujawsko-Pomorskim. Możliwości poprawy efektywności i jakości produkcji. Kołuda Wielka, 7.12.2000. Bydgoszcz - Kołuda Wielka, 53-74.
535. BORYS Bronisław, OSIKOWSKI Maciej, ORZECHOWSKA Wanda (2000) Efektywność mięsno-mlecznego użytkowania mieszańców merynosa polskiego z rasami plennymi. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 13.
536. BORYS Bronisław, PISULEWSKI Paweł (2000) Jakość oraz możliwości kształowania właściwości prozdrowotnych spożywczych produktów owczarskich. Mat. konf. nauk.-techn.: Szanse polskiego owczarstwa w świetle przesłań tradycji i współczesnych oczekiwań konsumentów. Inowrocław, 19-20.10.2000. Kraków - Kołuda Wielka, 27-30.
537. CHOROSZY Zenon, CHOROSZY Bogumiła (2000) Bydło simentalskie wartościową rasą przydatną do produkcji mleka i mięsa w nowoczesnym gospodarstwie. Mat. konf. nauk.-techn.: Hodowla bydła simentalskiego i koni huculskich - szansą dla gospodarstw Podkarpacia w przededniu integracji z Unią Europejską. Rymanów, 26.09.2000. Kraków, 17-26.
538. CZAJA Hanna (2000) Standardy Unii Europejskiej dla gospodarstwa utrzymującego bydło. Mat. konf. nauk.-techn.: Hodowla bydła simentalskiego i koni huculskich - szansą dla gospodarstw Podkarpacia w przededniu integracji z Unią Europejską. Rymanów, 26.09.2000. Kraków, 9-16.
539. DROŻDŻ Andrzej (2000) O potrzebie wprowadzenia zasad zrównoważonej produkcji zwierzęcej w górach. Mat. konf. nauk.-techn.: Szanse polskiego owczarstwa w świetle przesłań tradycji i współczesnych oczekiwań konsumentów. Inowrocław, 19-20.10.2000. Kraków - Kołuda Wielka, 21-22.
540. GÓRA-DROŻDŻ Ewa, DROŻDŻ Andrzej (2000) Ekologiczne i ekonomiczne aspekty produkcji zwierzęcej w warunkach gospodarki górskiej. Mat. X Ogólnopolsk. Forum: Ekologia Wsi. Solina - Jawor, 16-18.10.2000, 1: 45-57.
541. KARETA Wiesław, CEGŁA Mirosław (2000) Ekonomiczne uwarunkowania inseminacji owiec. Mat. konf. nauk.-techn.: Szanse polskiego owczarstwa w świetle przesłań tradycji i współczesnych oczekiwań konsumentów. Inowrocław, 19-20.10.2000. Kraków - Kołuda Wielka, s. 102.
542. KLĘCZEK Czesława (2000) Zależność produkcji roślinnej i zwierzęcej w rejonie Pogórza na tle badań przeprowadzonych w ZZD Grodziec Śląski. Mat. konf. nauk.-techn.: Możliwości wykorzystania przez praktykę rolniczą osiągnięć z zakresu produkcji zwierząt na przykładzie wyników badań prowadzonych przez IZ ZZD Grodziec Śląski. Grodziec Śląski, 12.04.2000. Kraków, 19-28.
543. KNAPIK Jan, ROBORZYŃSKI Maciej, KIEĆ Wojciech, KRUPIŃSKI Jędrzej (2000) Szanse na stworzenie rynku jagnięciny. Mat. IV Wiosennej Szkoły Owczarskiej: Promocja produkcji owczarskiej i koziej w świetle badań naukowych. Polanica, 26-29.04.2000, 179-188.
544. KORMAN Kazimierz (2000) Efektywność produkcyjna i ekonomiczna różnego poziomu żywienia tryczków i maciorek merynosowych w okresie od 5 do 10 miesiąca odchowu. Mat. konf. nauk.-techn.: Szanse polskiego owczarstwa w świetle przesłań tradycji i współczesnych oczekiwań konsumentów. Inowrocław, 19-20.10.2000. Kraków - Kołuda Wielka, 106-110.
545. KORMAN Kazimierz (2000) Technologiczne możliwości poprawy opłacalności chowu owiec. Mat. konf. nauk.-techn.: Owczarstwo w regionie Kujawsko-Pomorskim. Możliwości poprawy efektywności i jakości produkcji. Kołuda Wielka, 7.12.2000. Bydgoszcz - Kołuda Wielka, 23-54.
546. KORMAN Kazimierz, BIELIŃSKA Halina, BADOWSKI Jakub (2000) Uwarunkowania ekonomiczne produkcji gęsi w Polsce. Mat. konf. Nauk.-techn.: Możliwości doskonalenia jakości mięsa i pierza gęsiego oraz sposobów ich zagospodarowania na tle uwarunkowań produkcyjnych i rynkowych. Inowrocław, 12-13.10.2000, s. 13.
547. KORMAN Kazimierz, OSIKOWSKI Maciej (2000) Hodowlane i technologiczne możliwości obniżenia kosztów produkcji owczarskiej. Mat. konf. nauk.-techn.: Szanse polskiego owczarstwa w świetle przesłań tradycji i współczesnych oczekiwań konsumentów. Inowrocław, 19-20.10.2000. Kraków - Kołuda Wielka, 84-85.
548. KRAWCZYK Józefa, WĘŻYK Stanisław, SOKOŁOWICZ Zofia (2000) Koszty odchowu kurcząt brojlerów żywionych paszą bez antybiotyków a z dodatkiem ziół. Mat. międz. konf. naukowej: Konkurencyjność rolnictwa z uwzględnieniem uwarunkowań regionalnych w aspekcie integracji z Unią Europejską. Zatwarnica, 12-14.X.2000. Wyd. własne AR Kraków, 443-452.
549. KRUPIŃSKI Jędrzej (2000) Analiza uwarunkowań ekonomicznych i produkcyjnych owczarstwa w Polsce w latach 1990-2000. Mat. konf. nauk.-techn.: Szanse polskiego owczarstwa w świetle przesłań tradycji i współczesnych oczekiwań konsumentów. Inowrocław, 19-20.10.2000. Kraków - Kołuda Wielka, s. 83.
550. OKULARCZYK Stanisława (2000) Czynniki ekonomiczne i rynkowe dostosowania polskiej produkcji trzody chlewnej do wymogów UE. Mat. konf. nauk.-techn.: Rozwój produkcji trzody chlewnej dostosowany do wymogów UE. Wrocław, 17.03.2000, 3-12.
551. OKULARCZYK Stanisława (2000) Determinanty opłacalności produkcji zwierzęcej w warunkach polskich. Mat. konf. nauk.: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji. Uniw. Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, 15-16.06.2000, 109-119.
552. OKULARCZYK Stanisława (2000) Determinanty proekologicznej i ekonomicznej produkcji zwierzęcej w Polsce. Mat. międz. konf. nauk.: Regionalne przemiany strukturalne rolnictwa i obszarów wiejskich w aspekcie integracji z UE. AR Kraków, 7-8.12.2000, 38-41.
553. OKULARCZYK Stanisława (2000) Dostosowanie polskiej produkcji zwierzęcej do wymogów UE. Mat. konf. nauk.-techn.: Produkcja trzody chlewnej zgodna z wymogami UE. ODR Włocławek, 8.11.2000, 4-11.
554. OKULARCZYK Stanisława (2000) Efektywność ekonomiczna żywienia zwierząt gospodarskich paszami z użytków zielonych. Mat. konf. nauk.: Nowoczesne metody produkcji pasz na użytkach zielonych. IMUZ, 17.02.2000, 245-255.
555. OKULARCZYK Stanisława (2000) Ekonomiczna efektywność żywienia zwierząt paszami produkcji własnej. Mat. konf. nauk.-techn.: Opłacalna produkcja zwierzęca w oparciu o użytki zielone. Bielsko-Biała, 11.04.2000, 2-15.
556. OKULARCZYK Stanisława (2000) Ekonomiczne i rynkowe czynniki opłacalności produkcji mleka. Mat. konf. nauk.-techn.: Produkcja mleka wysokiej jakości dostosowana do wymogów UE. Leszno, 02.03.2000, 2-14.
557. OKULARCZYK Stanisława (2000) Ekonomiczne i rynkowe prognozy produkcji owczarskiej i koziej w Polsce. Mat. konf. nauk.: Promocja produkcji owczarskiej i koziej w świetle badań naukowych. Polanica, 26-27.04.2000, 71-80.
558. OKULARCZYK Stanisława (2000) Ekonomiczne i rynkowe uwarunkowania produkcji mleka. Mat. konf. nauk.-techn.: Nowoczesna i opłacalna produkcja mleka. ODR Częstochowa, 15.11.2000, 2-9.
559. OKULARCZYK Stanisława (2000) Ekonomiczne i rynkowe warunki produkcji trzody w aspekcie jej dostosowania do wymogów UE. Mat. semin.: Ekonomiczne i ekologiczne problemy produkcji trzody chlewnej. Rossocha, 7.07.2000. Wyd. IZ Rossocha, 21-29.
560. OKULARCZYK Stanisława (2000) Ekonomiczne i technologiczne uwarunkowania w zarządzaniu produkcją trzody chlewnej z uwzględnieniem dyrektyw UE. Mat. konf. nauk.-techn.: Dostosowanie poziomu produkcji trzody chlewnej do wymogów UE. Leszno, 13.07.2000, 4-16.
561. OKULARCZYK Stanisława (2000) Możliwości dostosowania polskiej produkcji wieprzowiny do wymogów UE. Mat. konf. nauk.-techn.: Ekonomiczne i rynkowe czynniki produkcji polskiej wieprzowiny. Krotoszyn, 24-25.11.2000, 1-20.
562. OKULARCZYK Stanisława (2000) Ochrona środowiska a ceny zbóż jako bariera intensyfikacji produkcji zwierzęcej. Mat. międz. konf. nauk.: Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska. IBMER, Warszawa, 30.06.2000, 20-31.
563. OKULARCZYK Stanisława (2000) Rynkowe i produkcyjne uwarunkowania opłacalności hodowli i chowu bydła mlecznego. Mat. semin.: Chów krów w aspekcie ekonomiki produkcji i jakości mleka. Szczyrk, 10.10.2000. Wyd. IZ ZZD Lipowa, 2-14.
564. OKULARCZYK Stanisława (2000) Wartość ekonomiczna środowiska naturalnego podstawą zrównoważonego rozwoju gospodarki w Polsce i świecie. Mat. międz. konf. nauk.: Regionalne przemiany strukturalne rolnictwa i obszarów wiejskich w aspekcie integracji z UE. AR Kraków, 7-8.12.2000, 54-57.
565. OKULARCZYK Stanisława, SZUMIEC Anna (2000) Wpływ zmian cen zbóż i ich dostępność w kraju na opłacalność i intensywność produkcji mleka. Mat. konf. nauk.-techn.: Szkoła Zimowa. Zakopane, 5.04.2000, s. 21.
566. OKULARCZYK Stanisława, GŁOWACKA Anna, KAPŁON Bogumiła, SZUMIEC Anna (2000) Produkcja wieprzowiny w warunkach polskich z uwzględnieniem dostosowań do Unii Europejskiej. Mat. konf. nauk-techn.: Dostosowanie jakości produkcji zwierzęcej do wymogów UE. ODR Sitno, 14.04.2000, 2-23.
567. OKULARCZYK Stanisława, SZUMIEC Anna (2000) Ekonomiczne i ekologiczne aspekty maksymalizacji a zyskowność produkcji zwierzęcej w Polsce. Mat. konf. nauk.-techn.: Jakość produkcji zwierzęcej zgodna z oczekiwaniami rynku UE. ODR Kalsk, 30.03.2000, 3-11.
568. ROBORZYŃSKI Maciej (2000) Efektywność produkcyjna i ekonomiczna stad owiec ras Bergschaf, Weisse Alpenschaf i polska owca górska, utrzymywanych w tradycyjnym systemie chowu w Beskidzie Sądeckim. Mat. konf. nauk.-techn.: Szanse polskiego owczarstwa w świetle przesłań tradycji i współczesnych oczekiwań konsumentów. Inowrocław, 19-20.10.2000. Kraków - Kołuda Wielka, 98-99.
569. ROBORZYŃSKI Maciej, PIECZONKA Władysław, KIEĆ Wojciech, PARAPONIAK Paweł, KAWĘCKA Aldona (2000) Znaczenie regionalnych wyrobów mleczarskich w owczarstwie górskim. Mat. IV Wiosennej Szkoły Owczarskiej: Promocja produkcji owczarskiej i koziej w świetle badań naukowych. Polanica, 26-29.04.2000, 279-284.
570. RÓŻYCKI Marian (2000) Dostosowanie organizacji hodowli i produkcji trzody chlewnej do wymagań Unii Europejskiej. Mat. semin.: Ekonomiczne i ekologiczne problemy produkcji trzody chlewnej. Rossocha, 7.07.2000. Wyd. IZ Rossocha, 21-29.
571. SKRZYŻALA Irena (2000) Ekonomiczne i ekologiczne uwarunkowania chowu owiec i kóz w rejonie pogórza. Mat. konf. nauk.-techn.: Wykorzystanie obszarów podgórskich dla proekologicznej produkcji rolniczej. Grodziec Śląski, 10.05.2000, 34-55.
572. SOWULA-SKRZYŃSKA Elżbieta (2000) Ekonomiczne i rynkowe uwarunkowania produkcji żywca króliczego w warunkach polskich. Mat. konf. nauk.: Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach konkurencji. Uniw. Warmińsko-Mazurski, Olsztyn, 15-16.06.2000, s. 131.
573. WĘŻYK Stanisław (2000) Dziś i jutro polskiego drobiarstwa. Mat. semin.: Proekologiczne i energooszczędne technologie chowu brojlerów i kur. Rossocha, 16.06.2000, 3-14.
574. WĘŻYK Stanisław (2000) Ekonomiczne reperkusje ograniczenia klatkowego chowu drobiu. Mat. II Forum Rolniczego: Hodowla i produkcja drobiu. Poznań, 5-8.10.2000, 1-9.
575. ANDERS Elżbieta (2000) Europejska jakość pierza i puchu jako materiału wypełniającego. Prz. Włókienniczy, 4: 11-13.
576. ANDERS Elżbieta (2000) Wymagania jakościowe mięsa drobiowego i jaj spożywczych w Polsce. Wieś Jutra, 1(18): 26-28.
577. CHOŁOCIŃSKA Anna, WĘŻYK Stanisław (2000) Jak zmniejszyć koszt produkcji jaj? Ogólnopol. Inf. Drob., 1: 20-22.
578. CHOROSZY Bogumiła (2000) Bydło. W: Mały poradnik zarządzania gospodarstwem rolniczym. Rozdz. 3: Produkcja zwierzęca. Inst. Ekon. Roln. i Gosp. Żywn., Warszawa, 7, 156-164.
579. DROŻDŻ Andrzej (2000) W kierunku ekstensyfikacji produkcji owczarskiej. Sądecki Inf. Roln., 6: 11-12.
580. ECKERT Robert (2000) Czas trudnych decyzji dla producentów trzody chlewnej. Trzoda Chl., 8-9: 18-21.
581. ECKERT Robert (2000) Efektywne wykorzystanie loch wymaga prawidłowej i wszechstronnej obsługi. Trzoda Chl., 3: 64-66.
582. ECKERT Robert (2000) Planowanie produkcji w fermach utrzymujących 50-100 loch. Trzoda Chl., 1: 14-17.
583. GRUSZECKI Tomasz, NIŻNIKOWSKI Roman, BORYS Bronisław (2000) Uwarunkowania i szanse produkcji owczarskiej w Polsce. Prz. Hod., 5: 20-22.
584. KAMYCZEK Marian (2000) Kontroluj koszty produkcji!. Top Agrar, 3: 4-5.
585. KAMYCZEK Marian (2000) Koszty żywienia w tuczu świń. Wieś Jutra, 8(25): 22-23.
586. KRAWCZYK Józefa, WĘŻYK Stanisław (2000) Koszty rezygnacji z antybiotyków w żywieniu kurcząt brojlerów. Pol. Drob., 7: 3-4.
587. MAZANOWSKI Adam (2000) Przydomowy chów drobiu wodnego szansą na dodatkowy dochód. Pol. Drob., 7: 28-29.
588. MICHNA Gustaw, WĘGLARZY Karol (2000) Określenie prawidłowej struktury produkcji pasz objętościowych dla bydła w aspekcie ekonomicznym. Zesz. Nauk. Polit. Opolskiej, 44, Budownictwo, 260: 291-297.
589. OKULARCZYK Stanisława (2000) Bariery koncentracji i poprawy jakości produkcji świń. Trzoda Chl., 5: s. 13.
590. OKULARCZYK Stanisława (2000) Ekonomiczne znaczenie wieku odsadzania prosiąt. Trzoda Chl., 2: s. 9.
591. OKULARCZYK Stanisława (2000) Intensywna i opłacalna produkcja świń w zgodzie z ochroną środowiska. Trzoda Chl., 11: s. 9.
592. OKULARCZYK Stanisława (2000) Niektóre aspekty ekonomicznej prognozy produkcji żywca wieprzowego. Trzoda Chl., 10: s. 9.
593. OKULARCZYK Stanisława (2000) Opłacalność produkcji świń w 1999 roku - różne jej aspekty i wskaźniki. Trzoda Chl., 1: s. 9.
594. OKULARCZYK Stanisława (2000) Opłacalność tuczu świń w gospodarstwach różnego typu i jej wpływ na podaż oraz jakość żywca. Trzoda Chl., 6: s. 16.
595. OKULARCZYK Stanisława (2000) Organizacyjne i ekonomiczne przygotowanie producentów trzody chlewnej do integracji z UE. Trzoda Chl., 4: s. 12.
596. OKULARCZYK Stanisława (2000) Produkcja i rynek zbóż czynnikiem decydującym o sytuacji ekonomicznej producentów trzody chlewnej. Trzoda Chl., 12: s. 9.
597. OKULARCZYK Stanisława (2000) Szanse i możliwości korzystnego dostosowania polskiego rolnictwa do wymogów UE - część I. Trzoda Chl., 7: s. 12.
598. OKULARCZYK Stanisława (2000) Szanse i możliwości korzystnego dostosowania polskiego rolnictwa do wymogów UE - część II. Trzoda Chl., 8-9: s. 11.
599. OKULARCZYK Stanisława (2000) Szanse i nadzieje oraz uwarunkowania integracji z UE polskich producentów wieprzowiny. Trzoda Chl., 3: s. 14.
600. OKULARCZYK Stanisława (2000) Zagadnienie wartości ekonomicznej środowiska naturalnego w świetle światowych metod wyceny oraz polityczne i społeczne uwarunkowania jego ochrony. Wieś i Rolnictwo, wyd. PAN IRWiR, 4: 34-42.
601. RACHWAŁ Alina (2000) Czynniki decydujące o ilości i jakości jaj konsumpcyjnych w kontekście ekonomicznym i popełnionych błędów - część I. Ogólnopol. Inf. Drob., 9: 20-25.
602. RACHWAŁ Alina (2000) Czynniki decydujące o ilości i jakości jaj konsumpcyjnych w kontekście ekonomicznym i popełnionych błędów - część II. Ogólnopol. Inf. Drob., 11: 34-40.
603. RACHWAŁ Alina (2000) Nieodpowiedni poziom wapnia w diecie kur przyczyną znacznych strat ekonomicznych. Pol. Drob., 4: 40-41.
604. RACHWAŁ Alina (2000) Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania ekologicznej produkcji spożywczych jaj i mięsa drobiowego. Pol. Drob., 5: 36-38.
605. RACHWAŁ Alina (2000) Stres ptaków przyczyną znacznych strat ekonomicznych w produkcji drobiarskiej. Pol. Drob., 8: 30-32.
606. RACHWAŁ Alina (2000) Zewnętrzne cechy jakościowe jaj decydujące o przydatności ich do obrotu towarowego i przetwórstwa. Część I. Kierunki badań zmierzające do utrzymania lub poprawienia zewnętrznych standardów jakości jaj. ol. Drob., 10: 41-43.
607. RACHWAŁ Alina (2000) Zewnętrzne cechy jakościowe jaj decydujące o przydatności ich do obrotu towarowego i przetwórstwa. Część II. Sposoby poprawy przydatności handlowej jaj. Pol. Drob., 11: 13-15.
608. ROSIŃSKI Andrzej, KORMAN Kazimierz (2000) Problemy z produkcją gęsi. Pol. Drob., 3: 24-25.
609. WALCZAK Jacek (2000) Rachunek w kojcu. Farmer, 3: 6-7.
610. ZAJĄC Jan (2000) Bez targowania. Farmer, 8: s. 8.
611. ZAJĄC Jan (2000) Rynek króliczy. Podkarpacki Mag. Roln., Biul. ODR Iwonicz, 1 (95): 11-12.
612. ZAJĄC Jan (2000) Wyważona decyzja. Wieś i Doradztwo, 4: 37-38.
613. ŻAK Grzegorz (2000) Nowe uwarunkowania w hodowli i produkcji świń w Holandii. Trzoda Chl., 12: 24-28.

Inne

614. BRZÓSKA Franciszek (2000) Efektywność publikowania wyników badań w Instytucie Zootechniki. Biul. Inf. IZ, 38, 1: 81-86.
615. JANICKI Bogdan, BORYS Bronisław, SIMIŃSKA Ewa (2000) Wartość rzeźna jagniąt sklasyfikowanych według systemu "EUROP". Zesz. Nauk. AR Wroc?aw, 399: 149-156.
616. KRUPIŃSKI Jędrzej (2000) Noe pierwszym zootechnikiem świata. Biul. Inf. IZ, 38, 2: 17-28.
617. TRZISZKA T., WĘŻYK Stanisław (2000) Aktualne wymagania jakości surowców pochodzenia drobiowego. Zesz. Nauk. AR Wrocław, 376: 9-17.
618. ZAJĄC Jan (2000) Przegląd wykonanych i obecnie prowadzonych badań w Zakładzie Zwierząt Futerkowych. Prz. Hod., 6: 46-49.
619. BIELAŃSKI Paweł, ZAJĄC Jan (2000) 50 lat badań Instytutu Zootechniki dotyczących hodowli zwierząt futerkowych. Mat. semin.: Kierunki aktualnie prowadzonych badań oraz nowoczesne metody intensyfikacji produkcji zwierząt futerkowych. Chorzelów, 28-29.09.2000. Wyd. IZ ZZD Chorzelów, 3-8.
620. BORYS Andrzej, BORYS Bronisław (2000) Functional properties of fat lamb according to the fattening method, weight standard and location. Proc. of Intern. EAAP 51st Annual Meeting of European Association for Animal Production, Haga (Holandia), 21-24.08.2000 Book of Abstracts, Wageningen Press 2000, 6: s. 303.
621. BORYS Bronisław, BORYS Andrzej, MROCZKOWSKI Sławomir (2000) The characteristics of functional properties of milk-type lambs' meat obtained in the conditions of summer and winter feeding. Proc. of Int. EAAP 51st Annual Meeting of European Association for Animal Production, Haga (Holandia), 21-24.08.2000 Book of Abstracts, Wageningen Press, 6: s. 304.
622. BREJTA Władysław (2000) Rola Zootechnicznego Zakładu Doświadczalnego Rymanów w hodowli bydła rasy simentalskiej i koni huculskich. Mat. konf. nauk.-techn.: Hodowla bydła simentalskiego i koni huculskich - szansą dla gospodarstw Podkarpacia w przededniu integracji z Unią Europejską. Rymanów, 26.09.2000. Kraków, 3-8.
623. BRZÓSKA Franciszek (2000) Działalność naukowa, dydaktyczna i wdrożeniowa prof. dr. hab. Adama Wiernego. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowców pochodzenia zwierzęcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. w?asne IZ, Kraków, 5-10.
624. BRZÓSKA Franciszek (2000) Rys historyczny i wyniki działalności naukowo-wdrożeniowej Zakładu Paszoznawstwa i Surowców Pochodzenia Zwierzęcego IZ. Mat. sesji nauk. z okazji 70-lecia urodzin i 45-lecia pracy naukowej prof. dr. hab. Adama Wiernego: Wybrane zagadnienia z zakresu paszoznawstwa i surowców pochodzenia zwierzęcego. Balice, 23.03.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 27-41.
625. KŁOSOWSKA Danuta, PUCHAJDA Helena, ELMINOWSKA-WENDA Gabriela, WALASIK K., ROSIŃSKI Andrzej, MROCZKOWSKI Sławomir (2000) Microstructural parameters of the breast and thigh muscles, carcass and meat quality in the heavy type of turkey female. Proc. 46th Int. Congr. of Meat Science and Technol., Buenos Aires (Argentyna), 27.08-1.09.2000, 112-113.
626. KRUPIŃSKI Jędrzej (2000) Jubileusz Profesora Andrzeja Laszczki. Mat. konf. nauk. z okazji 70-lecia urodzin prof. dr. hab. Andrzeja Laszczki: Uwarunkowania środowiskowe rozrodu u samców zwierz?t gospodarskich. Balice, 16-17.11.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 9-12.
627. SKRZYŻALA Irena (2000) Wkład Zootechnicznego Zakładu Doświadczalnego w Grodźcu Śląskim w rozwój kultury agrarnej regionu. Mat. konf. nauk.-techn.: Możliwości wykorzystania przez praktykę rolniczą osiągnięć z zakresu produkcji zwierząt na przykładzie wyników badań prowadzonych przez IZ ZZD Grodziec Śląski. Grodziec Śląski, 12.04.2000. Kraków, 5-18.
628. SMORĄG Zdzisław (2000) Prof. Andrzej Laszczka - prezentacja dorobku. Mat. konf. nauk. z okazji 70-lecia urodzin prof. dr. hab. Andrzeja Laszczki: Uwarunkowania środowiskowe rozrodu u samców zwierząt gospodarskich. Balice, 16-17.11.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 13-16.
629. WĘGLARZY Karol (2000) 50 lat Instytutu Zootechniki. Mat. konf. nauk.-techn.: Możliwości wykorzystania przez praktykę rolniczą osiągnięć z zakresu produkcji zwierząt na przykładzie wyników badań prowadzonych przez IZ ZZD Grodziec Śląski. Grodziec Śląski, 12.04.2000. Kraków, 3-4.
630. ANDERS Elżbieta (2000) Nowe Polskie Normy w drobiarstwie. Pol. Drob., 12: 44-45.
631. ANDERS Elżbieta (2000) Polska Norma na jaja spożywcze - obowiązek stosowania od 1 stycznia 2000 roku. Biul. Inf. Kraj. Rady Drob., Izba Gospod., 1: 5-9.
632. BAROWICZ Tadeusz (2000) A może jagnięcina? Dz. Polski, 56(84): 13.
633. BAROWICZ Tadeusz (2000) Czekając na ustawę. Dz. Polski, 56(78): 13.
634. BAROWICZ Tadeusz (2000) Henryk Styczyński (1928-1994). Sylwetki profesorów i docentów nieżyjących. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 432-433.
635. BAROWICZ Tadeusz (2000) Zakład Fizjologii Zwierząt. Dawne zakłady i pracownie naukowe. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 145-151.
636. BAROWICZ Tadeusz (2000) Zygmunt Ewy (1913-1994). Sylwetki profesorów i docentów nieżyjących. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 404-405.
637. BEDNARCZYK Marek (2000) Z pracowni naukowych. Samodzielna Pracownia Hodowli i Biotechnologii Kur Oddziału Badawczego Drobiarstwa. Ogólnopol. Inf. Drob., 1: 100-103.
638. BIELAK Franciszek (2000) Irena Leonhard-Kluz (1920-1994). Sylwetki profesorów i docentów nieżyjących. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 420-421.
639. BIELAŃSKI Paweł, ZAJĄC Jan (2000) Stanisław Niedźwiadek (1941-1997). Sylwetki profesorów i docentów nieżyjących. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 423-425.
640. BIELIŃSKA Halina, ZAŁUSKA Janusz (2000) Kazimierz Bieliński (1912-1993). Sylwetki profesorów i docentów nieżyjących. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 396-397.
641. BREJTA Władysław, BAROWICZ Tadeusz (2000) Specjalności Rymanowa. Farmer, 23: s. 23.
642. BRZESKI Erazm, DESKUR Stanisław, TOMCZYK-WRONA Iwona (2000) Zakład Hodowli Koni. Dawne zakłady i pracownie naukowe. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 157-160.
643. BRZÓSKA Franciszek (2000) Zakład Paszoznawstwa i Surowców Pochodzenia Zwierzęcego. Obecne zakłady naukowe. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 108-119.
644. CIURUŚ Julian (2000) Zootechniczny Zakład Doświadczalny Raba Wyżna. Zakłady Doświadczalne i Stacje Badawcze. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 337-341.
645. CYWA-BENKO Katarzyna (2000) Montreal widziany z sali kongresowej. Pol. Drob., 10: s. 38.
646. CYWA-BENKO Katarzyna (2000) Nowe książki. Prz. Hod., 2: s. 26.
647. CYWA-BENKO Katarzyna (2000) Recenzja książki "Chów drobiu". Ogólnopol. Inf. Drob., 2: 124-125.
648. CZAJA Hanna (2000) Mieczysław Czaja (1903-1958). Sylwetki profesorów i docentów nieżyjących. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 399-401.
649. CZAJA Hanna (2000) Zakład Hodowli Bydła i Koni. Obecne zakłady naukowe. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 35-38.
650. DROŻDŻ Andrzej (2000) Oscypek. Caseus, 1, supl.: Le Schede di Caseus 68.
651. DROŻDŻ Andrzej (2000) Oscypek. Caseus, 3: 8-12.
652. DROŻDŻ Andrzej (2000) Stacja Owczarstwa Górskiego Bielanka. Zakłady Doświadczalne i Stacje Badawcze. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 367-370.
653. FIJAŁ Jerzy (2000) Zootechniczny Zakład Doświadczalny Chorzelów. Zakłady Doświadczalne i Stacje Badawcze. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 259-270.
654. GACEK Leszek (2000) Zootechniczny Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki w Chorzelowie. Biul. Inf.-Handl. WODR Boguchwała, 9: s. 21.
655. GAWĘCKA Krystyna (2000) Oddział Badawczy Drobiarstwa Zakrzewo k.Poznania. Obecne zakłady naukowe. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 134-140.
656. GAWĘCKI Witold (2000) 30 lat działalności Stacji Testowej Kur we Wroniawach. Ogólnopol. Inf. Drob., 2(101): 100-107.
657. GROCHOWALSKI Krzysztof (2000) Borys Hrycyk (1918-1967). Sylwetki dyrektorów Instytutu Zootechniki. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, s. 32.
658. HANCZAKOWSKI Piotr (2000) Anna Antoniewicz (1944-1997). Sylwetki profesorów i docentów nieżyjących. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, s. 389.
659. KAMIŃSKA Barbara Z. (2000) Helena Bączkowska (1910-1995). Sylwetki profesorów i docentów nieżyjących. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 389-393.
660. KAMIŃSKA Barbara Z. (2000) Laura Kaufman (1889-1972). Sylwetki profesorów i docentów nieżyjących. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 411-413.
661. KĄTSKA Lucyna (2000) Józef Biborski (1905-1998). Sylwetki profesorów i docentów nieżyjących. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, s. 393.
662. KLESZCZYŃSKA-LENDA Anna (2000) Rozwój Kadry Naukowej. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 215-249.
663. KOŁAT Stanisław (2000) Zootechniczny Zakład Doświadczalny Rymanów. Zakłady Doświadczalne i Stacje Badawcze. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 249-253.
664. KORELESKI Jerzy (2000) Tematyka drobiarska w badaniach Zakładu Żywienia Zwierząt Instytutu Zootechniki. Ogólnop. Inform. Drob. 2000, 5 (104): 102-107.
665. KORELESKI Jerzy (2000) Zakład Żywienia Zwierząt. Obecne zakłady naukowe. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 97-105.
666. KORNIEWICZ Adolf (2000) Jan Glapś (1923-1995). Sylwetki profesorów i docentów nieżyjących. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, s. 405.
667. KORNIEWICZ Adolf (2000) Zootechniczny Zakład Doświadczalny Czechnica. Zakłady Doświadczalne i Stacje Badawcze. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 271-279.
668. KRUPIŃSKI Jędrzej (2000) Wkład Instytutu Zootechniki w rozwój nauk zootechnicznych oraz krajowej produkcji zwierzęcej. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 7-22.
669. LASZCZKA Andrzej (2000) Roczniki Naukowe Zootechniki - historia i stan obecny. Informacja, wdrażanie, wydawnictwa. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 210-212.
670. LASZCZKA Andrzej (2000) Zakład Fizjologii Rozrodu Zwierząt. Obecne zakłady naukowe. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 83-95.
671. LEGUTKO Stanisław, PETKOWSKI Jan, PŁONKA Stanisław, RYMUT Danuta (2000) Dział Informacji i Doradztwa Zootechnicznego. Informacja, wdrażanie, wydawnictwa. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 197-203.
672. LORCH Danuta (2000) Franciszek Abgarowicz (1901-1979). Sylwetki dyrektorów Instytutu Zootechniki. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 30-31.
673. ŁYSAK Andrzej (2000) Samodzielna Pracownia Biologii Ryb i Środowiska Wodnego. Dawne zakłady i pracownie naukowe. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 193-195.
674. MACH-PALUSZKIEWICZ Zofia (2000) Samodzielna Pracownia Hodowli Jedwabników. Dawne zakłady i pracownie naukowe. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 161-163.
675. MANDECKI Andrzej (2000) Zootechniczny Zakład Doświadczalny Mełno. Zakłady Doświadczalne i Stacje Badawcze. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 317-322.
676. MAZANOWSKI Adam (2000) Zakład Hodowli Drobiu Wodnego. Obecne zakłady naukowe. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 69-74.
677. MAZURKIEWICZ Władysław, MALINOWSKI Eugeniusz (2000) Zootechniczny Zakład Doświadczalny Kołbacz. Zakłady Doświadczalne i Stacje Badawcze. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 289-303.
678. MICHNA Gustaw, KLĘCZEK Czesława, WEGLARZY Karol (2000) Zootechniczny Zakład Doświadczalny Grodziec Śląski. Zakłady Doświadczalne i Stacje Badawcze. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 281-291.
679. MUCHA Aurelia (2000) Konferencja naukowa "Nowoczesne metody hodowli i produkcji świń". Trzoda Chl., 1: 43-46.
680. NADOLSKI Grzegorz (2000) Zootechniczny Zakład Doświadczalny Siejnik. Zakłady Doświadczalne i Stacje Badawcze. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 355-358.
681. NIEDŹWIADEK Stanisław (2000) Jadwiga Ocetkiewicz (1909-1979). Sylwetki profesorów i docentów nieżyjących. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 425-426.
682. NIEDŹWIADEK Stanisław, BIELAŃSKI Paweł (2000) Zakład Hodowli Zwierząt Futerkowych. Obecne zakłady naukowe. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 57-61.
683. OKULARCZYK Stanisława (2000) Zakład Ekonomiki i Organizacji Produkcji Zwierzęcej. Obecne zakłady naukowe. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 128-131.
684. OSIKOWSKI Maciej (2000) Zootechniczny Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka. Zakłady Doświadczalne i Stacje Badawcze. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 301-310.
685. OSTROWSKI Romuald (2000) Zootechniczny Zakład Doświadczalny Pawłowice. Zakłady Doświadczalne i Stacje Badawcze. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 325-335.
686. PETKOWSKI Jan, KACZANOWSKA Mariola (2000) Biblioteka. Informacja, wdrażanie, wydawnictwa. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 205-209.
687. ROSIŃSKI Andrzej (2000) I Światowa Konferencja Drobiu Wodnego. Wieści Akademickie, 29(IV): 10-11.
688. ROSIŃSKI Andrzej (2000) Pierwsza Światowa Konferencja Drobiu Wodnego. Taichung (Tajwan), 1-4.12.1999. Pol. Drob., 1: 24-25.
689. RÓŻYCKI Marian (2000) Henryk Duniec (1924-1995). Sylwetki profesorów i docentów nieżyjących. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 401-404.
690. RÓŻYCKI Marian (2000) Tadeusz Kostyra (1925-1987). Sylwetki profesorów i docentów nieżyjących. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 417-418.
691. RÓŻYCKI Marian (2000) Zakład Hodowli Trzody Chlewnej. Obecne zakłady naukowe. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 41-48.
692. RZEPECKI Rafał (2000) Władysław Nawara (1920-1986). Sylwetki profesorów i docentów nieżyjących. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 421-423.
693. RZEPECKI Rafał (2000) Zakład Hodowli Owiec i Kóz. Obecne zakłady naukowe. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 50-55.
694. SŁOTA Ewa (2000) Zakład Immuno- i Cytogenetyki Zwierząt. Obecne zakłady naukowe. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 77-80.
695. WAWRZYŃCZAK Stefan (2000) Franciszek Klocek (1914-1972). Sylwetki dyrektorów Instytutu Zootechniki. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 33-34.
696. WAWRZYŃCZAK Stefan (2000) Stanisław Kamiński (1920-1991). Sylwetki profesorów i docentów nieżyjących. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 409-410.
697. WAWRZYŃCZAK Stefan (2000) Zakład Przemysłowych Metod Produkcji Zwierzęcej. Dawne zakłady i pracownie naukowe. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 185-191.
698. WAWRZYŃCZAK Stefan (2000) Zakład Technologii i Ekologii Produkcji Zwierzęcej. Obecne zakłady naukowe. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 122-125.
699. WAWRZYŃCZAK Stefan, DYRCZ Stanisław (2000) Franciszek Bielak (1943-1997). Sylwetki profesorów i docentów nieżyjących. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, s. 394.
700. WAWRZYŃSKI Marek (2000) Zootechniczny Zakład Doświadczalny Rossocha, Sp. z.o.o.. Zakłady Doświadczalne i Stacje Badawcze. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 343-347.
701. WĘŻYK Stanisław (2000) Blaski i cienie drobiarstwa. Top Agrar, 4: 32-34.
702. WĘŻYK Stanisław (2000) Czy bomba 2000 roku grozi światowej produkcji drobiarskiej? Pol. Drob., 1: s. 47.
703. WĘŻYK Stanisław (2000) XII European Symposium on Waterfowl. World's Poultry Sci. J., 55, 4: 415-416.
704. WĘŻYK Stanisław (2000) European Working Group No. 8 on Waterfowl met recently in Adana,. Turkey, for a symposium hosted by the WPSA Turkish Branch. Poultry International, 39, 5: 24-27.
705. WĘŻYK Stanisław (2000) Jaja na EXPO' 2000. Pol. Drob., 12: 4-5.
706. WĘŻYK Stanisław (2000) Pluskwa milenijna a branża drobiarska. Prz. Hod., 4: 15-16.
707. WĘŻYK Stanisław (2000) Polski Oddział Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej (PO WPSA). Pol. Drob., 4: s. 34.
708. WĘŻYK Stanisław (2000) The First World Waterfowl Conference. World's Poultry Sci. J., 56, 1: 67-68.
709. WĘŻYK Stanisław (2000) Wiarygodność bezpiecznej żywności. Prz. Hod., 10: s. 25.
710. WĘŻYK Stanisław (2000) Zakład Hodowli i Produkcji Drobiu. Obecne zakłady naukowe. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 62-67.
711. WĘŻYK Stanisław (2000) Złote gody badań naukowych Instytutu Zootechniki na rzecz krajowego drobiarstwa. Pol. Drob., 5: 28-30.
712. WĘŻYK Stanisław (2000) Znaczone jaja. Pol. Drob., 10: 4-6.
713. WĘŻYK Stanisław, CYWA-BENKO Katarzyna (2000) XXI Światowy Kongres Drobiarski. Ogólnopol. Inf. Drob., 11: 108-111.
714. WOJTASZEK Janusz (2000) Zootechniczny Zakład Doświadczalny Balice. Zakłady Doświadczalne i Stacje Badawcze. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 251-256.
715. WRONA Jan (2000) Zootechniczny Zakład Doświadczalny Zator. Zakłady Doświadczalne i Stacje Badawcze. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 359-365.
716. ZAJĄC Jan (2000) Na zagrodzie. Farmer, 4: s. 13.
717. ŻAK Grzegorz (2000) Wysoka jakość - atutem w produkcji mięsa wieprzowego. Trzoda Chl., 10: 46-48.
718. ŻYWCZOK Henryk (2000) Zootechniczny Zakład Doświadczalny Lipowa. Zakłady Doświadczalne i Stacje Badawcze. W: Instytut Zootechniki 1950-2000. Wyd. IZ, Kraków, 313-315.
719. ANDERS Elżbieta (2000) Standaryzacja i przepisy handlowe w produkcji jajczarskiej. Rozdz. 12. W: Jajczarstwo, Nauka, Technologia, Praktyka. Wyd. AR Wrocław, 437-460.
720. ANDERS Elżbieta (2000) Informacja o działalności Normalizacyjnej Komisji Problemowej ds. Produktów Drobiarskich. Mat. semin. drobiarskiego. Poznań, 17.05.2000, ss. 5.

Genetyka i hodowla zwierząt gospodarskich

721. BEDNARCZYK Marek (2000) Chimery ptaków - nowe możliwości badawcze. Prz. Hod., 6: 37-39.
722. BEDNARCZYK Marek (2000) Wykorzystanie genetyki molekularnej w hodowli i produkcji drobiu. Prz. Hod., 6: 9-11.
723. BEDNARCZYK Marek, KIEŁCZEWSKI Krzysztof, SZWACZKOWSKI Tomasz (2000) Genetic parameters of the traditional selection traits and some clutch traits in a commercial line of laying hens. Archiv für Geflügelkunde, 64(3): 129-133.
724. BEDNARCZYK Marek, KIEŁCZEWSKI Krzysztof, SZWACZKOWSKI Tomasz (2000) Porównanie wartości hodowlanej kur nieśnych, szacowanej na podstawie indeksu rodzinnego i modelu zwierzęcia. Rocz. Nauk. Zoot., 27.
725. BIELAŃSKI Paweł, ZAJĄC Jan, KOWALSKA Dorota (2000) Cechy jakościowe mięsa królików różnych ras. Rocz. Nauk. Zoot. Supl., 6: 125-129.
726. BUGNO Monika, SŁOTA Ewa, KOŚCIELNY Mariusz (2000) Ocena polimorfizmu regionów jąderkotwórczych koni rasy huculskiej i pełnej krwi angielskiej. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 50: 11-17.
727. CHOROSZY Bogumiła, CHOROSZY Zenon, TRELA Jan, BREJTA Władysław (2000) Ocena wartości opasowej i rzeźnej razówek różnych genotypów wypasanych na użytkach zielonych w rejonie Bieszczadów. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 5: 16-21.
728. CHOROSZY Zenon, TRELA Jan, CHOROSZY Bogumiła, CZAJA Hanna (2000) Wpływ wybranych genotypów oraz systemów opasania na zwiększenie produkcji żywca wołowego. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 51: 215-254.
729. CIURUŚ Julian, DROŻDŻ Andrzej (2000) Wartość rzeżna mlecznych jagniąt owcy górskiej i jej mieszańców. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 5: 142-146.
730. CYWA-BENKO Katarzyna (2000) Krajowa strategia ochrony bioróżnorodności rodzimych ras kur nieśnych. Prz. Hod., 6: 44-46.
731. CYWA-BENKO Katarzyna, KRAWCZYK Józefa, WĘŻYK Stanisław, KNAPIK Jan (2000) Wykorzystanie równań regresji wielokrotnej w szacowaniu udziału mięsa w tuszkach gęsi zatorskiej. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 142-146.
732. CZARNECKI Roman, RÓŻYCKI Marian, KAWĘCKA Maria, OWSIANNY Jacek, DELIKATOR Barbara, KAMYCZEK Marian, DZIADEK Krystian (2000) Związek między aktywnością płciową młodych knurów a cechami ich nasienia. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 48: 77-84.
733. CZEKALSKI Piotr, LISOWSKI Marek, BEDNARCZYK Marek (2000) Wpływ genotypu na zawartość związków tłuszczowych i jakość jaj spożywczych. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 5 216-220.
734. DANIELAK-CZECH Barbara, SŁOTA Ewa (2000) Strukturalna niestabilność chromosomów zwierząt gospodarskich. Biul. Inf. IŻ, 38, 4: 5-10.
735. DROŻDŻ Andrzej (2000) Mleczność owiec górskich i ich mieszańców F1 z trykami wschodniofryzyjskimi. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 3: 69-77.
736. DUNIEC Marian, RYCHLIK Tadeusz, DUNIEC Maria Jolanta, KOŚCIELNY Mariusz (2000) PLB-8 - a newly detected antigen of the A blood group system in cattle. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 4: 21-28.
737. ECKERT Robert, ORZECHOWSKA Barbara, BLICHARSKI Tadeusz (2000) Porównanie wartości rzeźnej tuczników pochodzących od knurów różnych ras na podstawie wyników oceny prowadzonej w zakładach mięsnych. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 3: 59-67.
738. ECKERT Robert, ŻAK Grzegorz, MUCHA Aurelia (2000) Użytkowość rzeźna tuczników mieszańców uzyskiwanych w krzyżowaniu czterorasowym z udziałem ras wbp, pbz, Hampshire, Duroc, Pietrain i linii 990. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 39-43.
739. GACEK Leszek (2000) Zależność między temperamentem młodych lisów polarnych a wynikami oceny pokroju i masami ciała. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 134-137.
740. GACEK Leszek, LASEK Adam (2000) Porównanie temperamentu młodych lisów polarnych niebieskich z temperamentem samic. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 138-141.
741. GOGOL Piotr, BOCHENEK Michał, SMORĄG Zdzisław (2000) Sperm chromatin integrity of bucks transgenic for the WAP bGH gene. Anim. Reprod. Sci., 64: 113-120.
742. JANIK Andrzej (2000) Diagnostyka molekularna niedoboru syntetazy argininobursztynianowej u bydła. Biul. Inf. IŻ, 38, 4: 21-28.
743. JANIK Andrzej, KAMYCZEK Marian (2000) Genetyczne markery lipoprotein jako wskaźniki cech produkcyjnych u świń ras Hampshire i Pietrain. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 5: 80-83.
744. KAWĘCKA Maria, CZARNECKI Roman, OWSIANNY Jacek, RÓŻYCKI Marian, DZIADEK Krystian, KAMYCZEK Marian (2000) Zależności między tempem wzrostu i grubością słoniny młodych knurów a ich aktywnością płciową i cechami nasienia. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 48: 69-76.
745. KĄTSKA Lucyna (2000) Molekularne podstawy procesu kapacytacji plemników ssaków. Med. Wet., 56(6): 372-375.
746. KISIEL Tomasz, KSIĄŻKIEWICZ Juliusz (2000) Współzależności między wybranymi cechami morfologicznymi jaj i cechami biochemicznymi żółtka jaj kaczek z różnych stad zachowawczych. Folia Univ. Agric. Stetinensis, Zoot., 207, 38: 3-40.
747. KOWALSKA Dorota (2000) Wpływ mleczności samic na przebieg odchowu młodych królików. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 5: 198-202.
748. KWACZYŃSKA Anna (2000) Znaczenie polimorfizmu GPI i PGD w genetyce i hodowli świń. Biul. Inf. IŻ, 38, 4: 11-19.
749. MAZANOWSKI Adam (2000) Rearing performance of quadruple crossbreds produced using White Kołuda and regional varietes of geese. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 4: 65-83.
750. MAZANOWSKI Adam, CHEŁMOŃSKA Bronisława (2000) The effects of reciprocal crossing of White Kołuda and greylag crossbred geese with Slovakian geese. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 4: 85-103.
751. MAZANOWSKI Adam, KOKOSZYŃSKI Dariusz, SZUKALSKI Grzegorz (2000) Analiza trendów czasowych cech mięsnych w stadach rezerwy genetycznej gęsi zagranicznych. Zesz. Nauk. ATR w Bydgoszczy, 32: 63-76.
752. MAZANOWSKI Adam, KONTECKA Helena (2000) Effect of origin on some physiological parameters of blood in 12-week-old hybrid geese. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 2: 57-71.
753. MAZANOWSKI Adam, KSIĄŻKIEWICZ Juliusz (2000) Prace nad tworzeniem mieszańców towarowych gęsi. Prz. Hod., 6: 40-43.
754. MAZANOWSKI Adam, SZUKALSKI Grzegorz (2000) Wyniki odchowu poczwórnych mieszańców gęsi wytworzonych z udziałem gęsi białych kołudzkich. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 1: 79-97.
755. NATONEK Małgorzata (2000) Identyfikacja mutacji BLAD u bydła metodą PCR-RFLP. Biul. Inf. IZ, 38, 4: 29-33.
756. NOGAJ Anna (2000) Wskaźniki genetyczne i immunogenetyczne. W: Szczegółowy program hodowli i wykorzystania krajowej populacji kuców felińskich. Praca zbiorowa pod red. prof. Ewalda Sasimowskiego. Rozdz. 5. Wyd. AR Lublin, 69-79.
757. NOGAJ Anna, NOGAJ Jan (2000) Markery genetyczne w populacji ogierów rasy małopolskiej. Folia Univ. Agric., Szczecin, 212, Zoot., (40): 225-230.
758. ORZECHOWSKA Barbara (2000) Phenotypic and genetic correlations between backfat thickness and loin eye area measurements and tissue composition of half-carcass and its cuts. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 2: 45-55.
759. OWSIANNY Jacek, CZARNECKI Roman, RÓŻYCKI Marian, KAWĘCKA Maria, DELIKATOR Barbara (2000) Uwarunkowania genetyczne wielkości jąder młodych knurów linii 990. Folia Univ. Agric., Szczecin, 39: 113-118.
760. OWSIANNY Jacek, CZARNECKI Roman, RÓŻYCKI Marian, KAWĘCKA Maria, DELIKATOR Barbara, FIJAŁKOWSKA Barbara (2000) Zależność między wartością rozpłodową knurów a płodnością ich sióstr. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 48: 85-92.
761. PIÓRKOWSKA Małgorzata (2000) Wpływ terminu urodzenia na wybrane parametry fizyczne skór lisów polarnych. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 299-302.
762. POŁTOWICZ Katarzyna (2000) Wpływ początkowego poziomu pH mięśni piersiowych na wybrane wskaźniki jakości mięsa kurcząt brojlerów należących do trzech genotypów. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 161-165.
763. PUCHAJDA Helena, PUDYSZAK Krzysztof, MRÓZ Emilia, CYWA-BENKO Katarzyna (2000) Ultrastruktura skorup i budowa makroskopowa jaj gęsi białych kołudzkich i biłgorajskich. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 1: 65-78.
764. RADKO Anna (2000) Mikrosatelitarne markery DNA w kontroli pochodzenia u bydła. Med. Wet., 56: 376-378.
765. RAPACZ Jan, JANIK Andrzej, KAPKOWSKA Ewa (2000) Koncentracja kwasów tłuszczowych w żółtku jaj kur mieszańców o różnych allotypach lipoprotein surowicy krwi. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49: 153-158.
766. REJDUCH Barbara, SŁOTA Ewa (2000) Badania chromosomów uzyskanych z męskich komórek płciowych u zwierząt gospodarskich. Biul. Inf. IZ, 38, 1: 5-12.
767. REJDUCH Barbara, SŁOTA Ewa, GUSTAVSSON Ingemar (2000) Chimerism in the germ cell line of mature bulls born in heterosexual twinning. Theriogenology, 54: 621-627..
768. REJDUCH Barbara, SŁOTA Ewa, SYSA Paweł, KWACZYŃSKA Anna (2000) Analysis of synaptonemal complexes in bulls and rams, carriers of XY/XX chimerism. Vet. Med., Czechy, 45(10-11): 10-12.
769. ROBORZYŃSKI Maciej, KIEĆ Wojciech, KĘDZIOR Władysław, KNAPIK Jan, KRUPIŃSKI Jędrzej (2000) Wyniki odchowu pastwiskowego, wartość rzeźna oraz jakość mięsa jagniąt mieszańców polskiej owcy górskiej z trykami ras alpejskich. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 98-103.
770. ROBORZYŃSKI Maciej, PIECZONKA Władysław, PARAPONIAK Paweł, KAWĘCKA Aldona (2000) Effect of some factors on the milking ability of Bergschaf sheep. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 4: 55-63.
771. ROSIŃSKI Andrzej (2000) Analiza bezpośrednich i skorelowanych efektów w dwóch rodach gęsi. Rozprawa habilitacyjna. Rocz. Nauk. AR Pozna?, Rozprawy Nauk., zesz. 309, ss. 107.
772. RÓŻYCKI Marian, ORZECHOWSKA Barbara, TYRA Mirosław (2000) Wykorzystanie wskaźnika pH do selekcji świń mięsnych. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 38, 5: 119-122.
773. RYCHLIK Tadeusz (2000) Badania wiarygodności rodowodów owiec w latach 1996-2000. Biul. Inf. IZ, 38, 4: 35-42.
774. RYCHLIK Tadeusz, DUNIEC Maria Jolanta (2000) Genetic variation estimated from blood groups and blood protein polymorphism in a population of rams of prolific breeds. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 4: 43-54.
775. RYGAŁŁO Katarzyna, MAJEWSKA Anna, SZEWCZYK Andrzej (2000) Zależność między cechami wzrostu jałówek czarno-białych a ich późniejszą wydajnością mleczną z uwzględnieniem dolewu krwi rasy HF. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 51: 157-163.
776. SASIMOWSKI Ewald, NOGAJ Anna, KOLSTRUNG Ryszard, PIETRZAK Sławomir, NOGAJ Jan (2000) Polimorfizm niektórych bia?ek osocza w populacji kuców felińskich. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 3: 31-41.
777. SAWICKA Elżbieta, TRELA Jan, SZEWCZYK Andrzej (2000) Wartość produkcyjna bydła czarno-białego importowanego z Holandii i Niemiec. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 51: 179-187.
778. SIKORA Jacek (2000) Wpływ użytkowości rozpłodowej ras matecznych na produkcyjność jagniąt rzeźnych. Biul. Inf. IZ, 38, 3: 13-19.
779. SKIBA Elżbieta, WĘGRZYN Jan, KOŚCIELNY Mariusz (2000) Epitopes of blood proteins in sheep and the nomenclature. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 2: 27-35.
780. SKIBA Elżbieta, WĘGRZYN Jan, ŻABA Dorota, KACZOR Urszula, KRZYŚCIN Piotr (2000) The use of antigenic markers for analysing the occurrence of proteins in sheep blood and colostrum. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 2: 19-26.
781. SŁOTA Ewa, DANIELAK-CZECH Barbara, KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna, REJDUCH Barbara, BUGNO Monika (2000) Identyfikacja markerów chromosomowych i możliwości ich wykorzystania w poszukiwaniu związków z cechami produkcyjnymi. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 5: 256-261.
782. SŁOTA Ewa, DANIELAK-CZECH Barbara, PIETRASZEWSKA Jolanta, KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna (2000) Preliminary identification of the fragile X in two crossbred cows. Vet. Med., Czechy, 45(10-11): 7-9.
783. SŁOTA Ewa, REJDUCH Barbara, DANIELAK-CZECH Barbara, KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna, BUGNO Monika (2000) Kontrola cytogenetyczna zwierząt gospodarskich. Prz. Hod., 6: 12-14.
784. SMALEC Elżbieta, MAZANOWSKI Adam (2000) Ocena cech mięsnych 12-tygodniowych gęsi o różnym pochodzeniu. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 5: 229-234.
785. SMALEC Elżbieta, WÓJCIK Ewa, ANDRASZEK Katarzyna, KSIĄŻKIEWICZ Juliusz (2000) Odległości fenotypowe między grupami kaczek wyznaczone na podstawie zmienności obrazu frakcji białkowych surowicy krwi. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49: 159-167.
786. SMORĄG Zdzisław (2000) Biotechnologia w produkcji zwierzęcej. Biotechnologia, 1(48): 56-58.
787. SZWACZKOWSKI Tomasz, SZYDŁOWSKI Maciej, DOBEK Anita, MOLIŃSKI Krzysztof, CYWA-BENKO Katarzyna (2000) Detekcja efektów plejotropowych genów głównych w populacjach zachowawczych kur. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49: 169-175.
788. SZWACZKOWSKI Tomasz, WĘŻYK Stanisław, PIOTROWSKI Przemysław, CYWA-BENKO Katarzyna (2000) Direct and maternal genetic and environmental effects for fertility and hatchability in laying hens. Archiv für Geflügelkunde, 64(3): 115-120.
789. TRELA Jan, CHOROSZY Bogumiła, CZAJA Hanna (2000) Adaptacja bydła rasy Limousine importowanego z Francji do polskich warunków środowiskowych. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 5: 41-46.
790. TRELA Jan, CZAJA Hanna, CHOROSZY Zenon (2000) Wartość opasowa i rzeźna jałówek mieszańców wielorasowych. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 51: 303-310.
791. TRELA Jan, MAJEWSKA Anna, RYGAŁŁO Katarzyna, SZEWCZYK Andrzej, ZAJĄC Małgorzata (2000) Zmiany w wydajnościach pierwiastek po wybranych buhajach w stadzie bydła mlecznego. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 51: 195-199.
792. URBAŃCZYK Jerzy, HANCZAKOWSKA Ewa, ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata (2000) Wpływ knurów rasy Pietrain na cechy tuczne i rzeźne oraz wskaźniki biochemiczne krwi świń. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 5: 131-135.
793. WAWRZYŃCZAK Stefan, KRASZEWSKI Juliusz (2000) Zasady pozyskiwania dobrej jakości mięsa młodego bydła czarno-białego z wysokim udziałem krwi rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 5: 47-51.
794. WĘGRZYN Jan, SKIBA Elżbieta (2000) Ig(l/k)A1 - antigenic marker of light-chain immunoglobulins in pigs. Ann. Anim. Sci. (Rocz. Nauk. Zoot.), 27, 2: 37-44..
795. WĘŻYK Stanisław, CYWA-BENKO Katarzyna (2000) Współczesne problemy genetyki i hodowli drobiu wodnego. Post. Nauk Roln., 1: 15-28.
796. WĘŻYK Stanisław, CYWA-BENKO Katarzyna, GAWĘCKI Witold, KRAWCZYK Józefa (2000) Wpływ genotypu na jakość jaj i mięsa drobiowego. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 5: 235-240.
797. WĘŻYK Stanisław, CYWA-BENKO Katarzyna, SIWEK Maria, BEDNARCZYK Marek, CALIK Jolanta (2000) Badania nad genetycznym zróżnicowaniem zachowawczych ras kur. Rocz. Nauk. Zoot., 27, 1: 115-127.
798. WÓJCIK Piotr, CZAJA Hanna (2000) Możliwości zastosowania oceny pokroju w przewidywaniu przyszłej produkcji krów rasy czarno-białej. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 6: 145-151.
799. WÓJCIK Piotr, TRELA Jan, MAJEWSKA Anna (2000) Wydajność mleczna a cechy nieprodukcyjne w rasie czarno-białej. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 51: 229-234.
800. ZAJĄC Jan (2000) IV turnus oceny wartości użytkowej królików metodą stacyjną w ZZD Chorzelów. Biul. Inf. IZ, 38, 4: 63-73.
801. ZAJĄC Jan (2000) Ocena użytkowości rozpłodowej, tucznej i rzeźnej królików w stacji kontroli w ZD Chorzelów. Biul. Inf. IZ, 38, 3: 45-54.
802. ZAJĄC Jan (2000) Wyniki oceny wartości użytkowej królików metodą stacyjną. Biul. Inf. IZ, 38, 1: 61-70.
803. BEDNARCZYK Marek (2000) Kury - obiekt manipulacji genetycznych. Mat. XXXVI Zjazdu Pol. Tow. Biotechnolog., sesja 9, Biotechnologia, Poznań, 13.09.2000, W09-01, s. 206.
804. BEDNARCZYK Marek (2000) Poszukiwanie nowych cech selekcyjnych i modelu oceny wartości hodowlanej kur nieśnych w oparciu o metody genetyki populacji i genetyki molekularnej. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 17.
805. BEDNARCZYK Marek, ŁAKOTA Paweł, SIWEK Maria, CZEKALSKI Przemysław (2000) Ocena chimeryzmu kur w oparciu o różne kryteria. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49: 214-215.
806. BEDNARCZYK Marek, SOCHANIK Aleksander, ŁAKOTA Paweł, SIWEK Maria (2000) Ocena ekspresji genów Luc i GFP w komórkach blastodermalnych kury in vitro. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49: 216-217.
807. BORYS Bronisław, BORYS Andrzej (2000) Obserwacje wartości rzeźnej i właściwości mięsa jagniąt typu mlecznego i tuczonych do masy ciała 35-40 kg. Mat. konf. nauk.-techn.: Szanse polskiego owczarstwa w świetle przesłań tradycji i współczesnych oczekiwań konsumentów. Inowrocław, 19-20.10.2000. Kraków - Kołuda Wielka, 45-46.
808. BORYS Bronisław, BORYS Andrzej (2000) Zawartość składników funkcjonalnych w tłuszczach zapasowych i śródmięśniowym tuczonych jagniąt w zależności od genotypu i płci. Mat. konf. nauk.-techn.: Szanse polskiego owczarstwa w świetle przesłań tradycji i współczesnych oczekiwań konsumentów. Inowrocław, 19-20.10.2000. Kraków - Kołuda Wielka, 43-44.
809. BUGNO Monika (2000) Analiza kariotypu koni użytkowanych w Polsce. Mat. II Symp. Doktorantów: Postępy genetyki i metod hodowli zwierząt. Poznań, 26-27.09.2000, s. 65.
810. CHOROSZY Bogumiła (2000) Nowe rasy i technologie w produkcji bydła z uwzględnieniem akcesji z UE oraz jej prawodawstwa. Mat. konf. nauk.-techn.: Możliwości rozwoju polskich gospodarstw rolniczych. Krynica, 10-12.04.2000, 97-112.
811. CYWA-BENKO Katarzyna, KRAWCZYK Józefa (2000) Zasady stacyjnej oceny użytkowości kur nieśnych i mięsnych. Mat. semin.: Proekologiczne i energooszczędne technologie chowu brojlerów i kur. Rossocha, 16.06.2000, 49-68.
812. CYWA-BENKO Katarzyna, KRAWCZYK Józefa, WĘŻYK Stanisław (2000) Doskonalenie metod przyżyciowej oceny wartości rzeźnej gęsi. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 16.
813. CYWA-BENKO Katarzyna, KRAWCZYK Józefa, WĘŻYK Stanisław (2000) Poziom cholesterolu w jajach rodzimych ras kur. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49, 268-270.
814. CYWA-BENKO Katarzyna, WĘŻYK Stanisław, SZWACZKOWSKI Tomasz (2000) A strategy to conserve the biological diversity of laying hens in Poland. Proc. XXI World's Poultry Congr., Montreal (Kanada), 20-24.08.2000, 149-150.
815. CZAJA Hanna, STRZĄDAŁA Barbara, ZAJĄC Małgorzata (2000) Efekty doskonalenia użytkowości mlecznej krów rasy czarno-białej poprzez dolew krwi fińskiego i szwedzkiego bydła czerwono-białego. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 1.
816. CZARNECKI Roman, RÓŻYCKI Marian, KAWĘCKA Maria, OWSIANNY Jacek, KAMYCZEK Marian, DELIKATOR Barbara (2000) Relationship between testes size of young boars and their fattening and meat value. Proc. 51st Annual Meeting of EAAP, Haga, Holandia, 21-24.08.2000. Book of Abstracts, 6: s. 338.
817. DROŻDŻ Andrzej (2000) Alternatywne kierunki użytkowania owiec. Mat. konf. nauk.-techn.: Szanse polskiego owczarstwa w świetle przesłań tradycji i współczesnych oczekiwań konsumentów. Inowrocław, 19-20.10.2000. Kraków - Kołuda Wielka, s. 13.
818. DROŻDŻ Andrzej (2000) Ocena mleczności mieszańców F1 polskiej owcy górskiej z trykami wschodniofryzyjskimi według standardów ICAR obowiązujących w Unii Europejskiej. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 11.
819. DZIADEK Krystian (2000) Dzień dzisiejszy hodowli drobiu w Polsce - aktualne problemy. Mat. II Forum Rolniczego: Hodowla i Produkcja Drobiu. Poznań 5-8.10.2000 Polagra Farm'2000, 10-19.
820. ECKERT Robert, RÓŻYCKI Marian, ORZECHOWSKA Barbara (2000) Opracowanie metody oceny wartości hodowlanej knurów na podstawie wyników użytkowości rzeźnej ich potomstwa określanej w zakładach mięsnych. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 5.
821. ECKERT Robert, SZYNDLER-NĘDZA Magdalena (2000) Wpływ masy bitej ciepłej na zawartość mięsa w tuszy mieszańców pochodzących od knurów różnych ras. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 48: s. 400.
822. ECKERT Robert, SZYNDLER-NĘDZA Magdalena (2000) Zależności między przyżyciowymi i poubojowymi pomiarami grubości słoniny i mięśnia najdłuższego grzbietu. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 9.
823. ECKERT Robert, ŻAK Grzegorz (2000) Określenie efektywności produkcji w krzyżowaniu czterorasowym świń przy zastosowaniu ras: wbp, pbz, Duroc, Pietrain, Hampshire i linii 990. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 8.
824. FIJAŁ Jerzy, GACEK Leszek (2000) Badania nad czynnikami warunkującymi wyniki odchowu królików. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 43.
825. FIJAŁ Jerzy, KOWALSKA Dorota, BIELAŃSKI Paweł, ZAJĄC Jan (2000) Effect of rabbit management conditions on performance. 7th World Rabbit Congr. 4-7.07.2000 Valencia (Hiszpania). J. World Rabbit Sci. Assoc., 8. Supl., 1/B: 585-589.
826. GACEK Leszek (2000) Wprowadzenie królików ras mięsnych o sprawdzonej użytkowości mięsnej do hodowli indywidualnej. Mat. konf. nauk.-techn.: Proekologiczne kierunki zmian w hodowli bydła, drobiu i królików na terenie podkarpacia z uwzględnieniem ras najbardziej do tego predysponowanych. Chorzelów, 28-29.05.2000. Wyd. ZZD Chorzelów, 10-18.
827. GRZEŚKOWIAK Eugenia, BORZUTA Karol, STRZELECKI Jerzy, BORYS Bronisław, BORYS Andrzej, LISIAK Dariusz (2000) Cechy jakościowe mięsa jagniąt typu mlecznego i z wysokich standardów wagowych w zależności od ich genotypu. Mat. konf. nauk.-techn.: Szanse polskiego owczarstwa w świetle przesłań tradycji i współczesnych oczekiwań konsumentów. Inowrocław, 19-20.10.2000. Kraków - Kołuda Wielka, 47-48.
828. KAMYCZEK Marian (2000) Wpływ potencjału genetycznego i żywienia na wartość tuczną i rzeźną świń. Mat. konf.-nauk. techn.: Zdrowie i racjonalne żywienie prostą metodą poprawy opłacalności chowu świń. Czchów, 14.12.2000, 1-11.
829. KĘDZIOR Władysław, ROBORZYŃSKI Maciej (2000) Jakość mięsa jagniąt owiec alpejskich i ich krzyżówek z polską owcą górską. Mat. XXXI Sesji Nauk. Kom. Technol. i Chemii Żywn. PAN: Żywność w dobie ekspansji naukowej: potencjał, oczekiwania, perspektywy. Poznań, 14-15.09.2000, s. 22.
830. KIEĆ Wojciech (2000) Perspektywy hodowli owiec w Bieszczadach. Mat. międzyn. symp. nauk.: Karpaty przyjazne aktywności w zakresie hodowli, ekologii i przedsiębiorczości. Lesko, 30.06-02.07.2000, 121-127.
831. KIEĆ Wojciech, ROBORZYŃSKI Maciej, SKRZYŻALA Irena, WĘGLARZY Karol, KNAPIK Jan, SIKORA Jacek, WYROSTKIEWICZ Bożena (2000) Wartość rzeźna jagniąt trójrasowych utrzymywanych w chowie pastwiskowym. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 10.
832. KŁOS Kamila, BERNACKI Zenon, BIELIŃSKA Halina (2000) Porównanie wzrostu gęsi Białych Kołudzkich z rodów hodowlanych W11 i W33 do 17 tygodnia życia. Mat. konf. nauk.-techn.: Możliwości doskonalenia jakości mięsa i pierza gęsiego oraz sposobów ich zagospodarowania na tle uwarunkowań produkcyjnych i rynkowych. Inowrocław, 12-13.10.2000, s. 18.
833. KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna (2000) Polimorfizm chromosomów płciowych u wybranych gatunków z rodziny Bovidae. Mat. II Symp. Doktorantów: Postępy genetyki i metod hodowli zwierząt. Poznań, 26-27.09.2000, s. 67.
834. KRZYŚCIN Piotr (2000) Określenie absorpcji beta-globulin i immunoglobulin IgG oraz ekspresji warunkujących je genów u jagniąt przy wykorzystaniu markerów antygenowych. Mat. II Symp. Doktorantów: Postępy genetyki i metod hodowli zwierząt. Poznań, 26-27.09.2000, s. 29.
835. LIGASZEWSKI Maciej, ŁYSAK Andrzej (2000) Wzrost ślimaków z gatunku Helix aspersa w doświadczeniach kuwetowych. Mat. XVI Kraj. Semin. Malakologicznego. Hel, 20-22.09.2000, 35-37.
836. ŁAKOTA Paweł, SIWEK Maria, BEDNARCZYK Marek (2000) Wpływ pochodzenia dawcy komórek blastodermalnych na wyniki wylęgu chimer. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49: 222-223.
837. ŁYSAK Andrzej, LIGASZEWSKI Maciej, MACH-PALUSZKIEWICZ Zofia, KUSA Arkadiusz (2000) Rozmiary ciała i inne utylitarne cechy 3-letniego karpia (Cyprinus carpio, L.) w różnych warunkach chowu stawowego. Mat. międz. konf.: Słodkowodna akwakultura w centralnej i wschodniej Europie. Kijów (Ukraina), 18-21.09.2000, 17-20.
838. MALINOWSKI Eugeniusz, SUPERA Kazimierz (2000) Chów bydła rasy Hereford i Limousine na przykładzie ZZD Kołbacz. Mat. konf. nauk.-techn.: Aktualne problemy hodowli i chowu bydła mlecznego i mięsnego. Kołbacz, 10-11.05.2000. Kraków - Kołbacz, 131-138.
839. MICHALAK Bazyli Wiesław (2000) Proporcja całkowitej kazeiny do sumy białek serwatki i czas krzepnięcia mleka krów, córek buhajów heterozygotycznych pod względem genów ß-laktoglobuliny i ?-kazeiny. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 66.
840. MUCHA Aurelia (2000) Zmiany grubości słoniny i mięśnia najdłuższego grzbietu u rosnących świń. Mat. II Symp. Doktorantów: Postępy genetyki i metod hodowli zwierząt. Poznań, 26-27.09.2000, s. 86.
841. NATONEK Małgorzata (2000) Charakterystyka 3 ras świń na podstawie polimorfizmu allotypowego lipoprotein Lpb i sekwencji mikrosatelitarnych DNA. Mat. II Symp. Doktorantów: Postępy genetyki i metod hodowli zwierząt. Poznań, 26-27.09.2000, s. 39.
842. NIŻNIKOWSKI Roman, BORYS Bronisław, GRUSZECKI Tomasz (2000) Utilisation of Texel in Polish sheep production. Proc. of Int. EAAP 51st Annual Meeting of European Association for Animal Production, Haga, 21-24.08.2000, Book of Abstracts, Wageningen Press (Holandia) 2000, 6: s. 282.
843. ORZECHOWSKA Barbara (2000) Phenotypic and genetic correlations between measurement of backfat thickness and tissue content of primal cuts. Proc. 51st Annual Meeting of EAAP, Haga, Holandia, 21-24.08.2000., Book of Abstracts, 6: s. 320.
844. ORZECHOWSKA Barbara (2000) Wartość hodowlana i użytkowa świń w Polsce. Mat. semin.: Ekonomiczne i ekologiczne problemy produkcji trzody chlewnej. Rossocha, 7.07.2000. Wyd. IZ, Rossocha, 11-19.
845. ORZECHOWSKA Barbara, KAMYCZEK Marian (2000) Użytkowość loch pierwiastek w zależności od wieku oproszenia. Mat. konf. nauk.: Użytkowość loch i odchów prosiąt. Olsztyn, 5.05.2000. Biul. Nauk. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 7: 335-336.
846. ORZECHOWSKA Barbara, MUCHA Aurelia (2000) Kształtowanie się cech użytkowości rozpłodowej loch w stadach o różnej wielkości. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 48: 385-386.
847. ORZECHOWSKA Barbara, TYRA Mirosław (2000) Zależność pomiędzy oceną przyżyciową a użytkowością rozpłodową loch. Mat. konf. nauk.: Uzytkowość loch i odchów prosiąt. Olsztyn, 5.05.2000. Biul. Nauk. Uniw. Warmińsko-Mazurskiego, 7: s. 327.
848. OWSIANNY Jacek, CZARNECKI Roman, KAWĘCKA Maria, KAMYCZEK Marian, RÓŻYCKI Marian (2000) Relationship between fattening and meat value and sexual activity traits of boars. Proc. 51st Annual Meeting of EAAP, Haga, Holandia, 21-24.08.2000., Book of Abstracts, 6: s. 337.
849. OWSIANNY Jacek, CZARNECKI Roman, KAWĘCKA Maria, RÓŻYCKI Marian, KAMYCZEK Marian (2000) Relationship between sexual activity of young boars and their semen traits. Proc. 51st Annual Meeting of EAAP, Haga, Holandia, 21-24.08.2000., Book of Abstracts, 6: s. 338.
850. PAKULSKI Tadeusz, OSIKOWSKI Maciej (2000) Barwne owce - relikt przeszłości czy też możliwość uatrakcyjnienia produkcji owczarskiej? Mat. konf. nauk.-techn.: Szanse polskiego owczarstwa w świetle przesłań tradycji i współczesnych oczekiwań konsumentów. Inowrocław, 19-20.10.2000. Kraków - Kołuda Wielka, 77-78.
851. PASIERBSKI Zdzisław (2000) Wykorzystanie ras mięsnych i ich mieszańców ras mlecznych do produkcji wołowiny. Mat. konf. nauk.-techn.: Aktualne problemy hodowli i chowu bydła mlecznego i mięsnego. Kołbacz, 10-11.05.2000. Kraków - Kołbacz, 56-69.
852. PASIERBSKI Zdzisław (2000) Wysoka wydajność mleka celowo przygotowana przez hodowcę. Mat. konf. nauk.-techn.: Aktualne problemy hodowli i chowu bydła mlecznego i mięsnego. Kołbacz, 10-11.05.2000. Kraków - Kołbacz, 3-12.
853. PIWCZYŃSKI Dariusz, BORYS Bronisław, MROCZKOWSKI Sławomir, JARZYNOWSKA Anna (2000) Wstępna charakterystyka cech rzeźnych i jakości mięsa jagniąt mlecznych w zależności od ich tempa wzrostu. Mat. konf. nauk.-techn.: Szanse polskiego owczarstwa w świetle przesłań tradycji i współczesnych oczekiwań konsumentów. Inowrocław, 19-20.10.2000. Kraków - Kołuda Wielka, 53-54.
854. PŁUCIENNICZAK Grażyna, PŁUCIENNICZAK Andrzej, BEDNARCZYK Marek (2000) Przydatność polimorfizmu DNA genomowego i wewnątrz powtarzających się sekwencji Xho-Xho do rozróżnienia genetycznego kur o dużej i małej produkcji jaj. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 49: 227-228.
855. RADKO Anna (2000) Polimorfizm sekwencji mikrosatelitarnych DNA u bydła rasy ncb i nczb. Mat. II Symp. Doktorantów: Postępy genetyki i metod hodowli zwierząt. Poznań, 26-27.09.2000, s. 36.
856. REJDUCH Barbara, SŁOTA Ewa, SYSA Paweł, KWACZYŃSKA Anna (2000) Analysis of synaptonemal complexes in the bulls and rams, carriers of XY/XX chimerism. Proc. 14th Colloq. Cytogenet. Domest. Anim. Brno (Czechy), 27-30.06.2000, Abstr. s. 29.
857. ROSIŃSKI Andrzej, BADOWSKI Jakub, WĘŻYK Stanisław, BIELIŃSKA Halina (2000) Genetyczne i fenotypowe zależności między cechami mięsnymi u gęsi białych kołudzkich z rodu W 33. Mat. konf. nauk.-techn.: Możliwości doskonalenia jakości mięsa i pierza gęsiego oraz sposobów ich zagospodarowania na tle uwarunkowań produkcyjnych i rynkowych. Inowrocław, 12-13.10.2000, s. 19.
858. RZEPECKI Rafał, SZEWCZYK Andrzej, KANIA Stefania (2000) Poziom cech indeksowych tryczków i maciorek testowanych w 1998 roku. Mat. konf. nauk.-techn.: Szanse polskiego owczarstwa w świetle przesłań tradycji i współczesnych oczekiwań konsumentów. Inowrocław, 19-20.10.2000. Kraków - Kołuda Wielka, s. 93.
859. SIKORA Monika, KAMYCZEK Marian (2000) Wpływ genotypu locus RYR1 na cechy użytkowości rozpłodowej loch linii 990 i 890. Mat. II Symp. Doktorantów: Postępy genetyki i metod hodowli zwierząt. Poznań, 26-27.09.2000, s. 20.
860. SIWEK Maria, BEDNARCZYK Marek, MAZANOWSKI Adam (2000) DNA polymorphism in various goose lines by RAPD-PCR. Proc. XXI World's Poultry Congr., Montreal (Kanada), 20-24.08.2000, P8: s. 15.
861. SŁOTA Ewa, DANIELAK-CZECH Barbara, PIETRASZEWSKA Jolanta, KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna (2000) Preliminary identification of the fragile X in two crossbred cows. Proc. 14th Colloq. Cytogenet. Domest. Anim. Brno (Czechy), 27-30.06.2000, Abstr. s. 32.
862. STRZELECKI Jerzy, BORZUTA Karol, GRZEŚKOWIAK Eugenia, BORYS Bronisław, BORYS Andrzej, LISIAK Dariusz (2000) Charakterystyka wskaźników uzysku mięsa kulinarnego z jagniąt typu mlecznego i w wysokich standardach wagowych w zależności od ich genotypu. Mat. konf. nauk.-techn.: Szanse polskiego owczarstwa w świetle przesłań tradycji i współczesnych oczekiwań konsumentów. Inowrocław, 19-20.10.2000. Kraków - Kołuda Wielka, 41-42.
863. SUPERA Kazimierz, MALINOWSKI Eugeniusz, KACPRZAK Henryk (2000) Wpływ zmiany terminu wykotu i metody odchowu jagniąt na wyniki produkcyjne owiec. Mat. konf. nauk.: Badania zakonczone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 48.
864. SZATKOWSKA Iwona, BORYS Bronisław, UDAŁA Jan, KULIG Hanna (2000) Częstotliwość występowania chimeryzmu komórkowego 54, XX/54, XY u wiec rasy merynofin Mf-40 i mieszańców merynoromanowa. Mat. konf. nauk.-techn.: Szanse polskiego owczarstwa w świetle przesłań tradycji i współczesnych oczekiwań konsumentów. Inowrocław, 19-20.10.2000. Kraków - Kołuda Wielka, s. 115.
865. SZYNDLER-NĘDZA Magdalena (2000) Zależności pomiędzy przyżyciowymi pomiarami grubości słoniny i mięśnia najdłuższego grzbietu a masą tłuszczu i mięsa w tuszy świń. Mat. II Symp. Doktorantów: Postępy genetyki i metod hodowli zwierząt. Poznań, 26-27.09.2000, s. 89.
866. ŚWITOŃSKI Marek, SŁOTA Ewa, PIETRZAK Anna, KLUKOWSKA Jolanta (2000) Chimerism 78,XX/77,XX, Rb in a bitch, revealed by chromosome and microsatellite studies. Proc. 14th Colloq. Cytogenet. Domest. Anim. Brno (Czechy), 27-30.06.2000, Abstr. s. 36.
867. TOMCZYK-WRONA Iwona (2000) Hodowla zachowawcza koni huculskich. Mat. konf. nauk.-techn.: Hodowla bydła simentalskiego i koni huculskich - szansą dla gospodarstw Podkarpacia w przededniu integracji z Unią Europejską. Rymanów, 26.09.2000. Kraków, 53-60.
868. TOMCZYK-WRONA Iwona (2000) Kształtowanie się cech biometrycznych i etologicznych w populacji koni. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 3.
869. TOMCZYK-WRONA Iwona (2000) Rola programu zachowawczego w hodowli koni huculskich. Mat. konf. nauk.-techn., Tarnów, 2.12.2000, ss. 3.
870. TOMCZYK-WRONA Iwona, CZAJA Hanna, SZEWCZYK Andrzej (2000) Porównanie efektywności różnych metod selekcji koni huculskich. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 4.
871. TRELA Jan (2000) Doskonalenie bydła w zakresie cech mlecznych. Mat. semin.: Przygotowanie producentów mleka do standardów jakościowych obowiązujących w Unii Europejskiej. Maków Mazowiecki, czerwiec 2000, 34-47.
872. TRELA Jan (2000) Doskonalenie bydła w zakresie cech mlecznych. Mat. semin., Ostrołęka, 10.03.2000, 30-45.
873. TRELA Jan (2000) Metody chowu i hodowli oraz systemy utrzymania bydła mlecznego. Mat. konf. nauk.-techn.: Aktualne problemy hodowli i chowu bydła mlecznego i mięsnego. Kołbacz, 10-11.05.2000. Kraków - Kołbacz, 96-117.
874. TRELA Jan (2000) Poprawa produkcyjności mlecznej i mięsnej bydła metodami hodowlanymi z wykorzystaniem krzyżowania towarowego. Mat. semin.: Proekologiczne systemy produkcji bydła mlecznego. Mełno, 26.05.2000, 1-16.
875. TRELA Jan (2000) Stan chowu i hodowli bydła mięsnego i perspektywy jego rozwoju. Mat. konf. nauk.: Perspektywy produkcji mięsa wołowego w aspekcie przystąpienia Polski do UE. Leszno, 28-29.09.2000, 2-20.
876. TYRA Mirosław, RÓŻYCKI Marian (2000) Odziedziczalność cech rozpłodowych różnych ras świń. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 48: s. 387.
877. TYRA Mirosław, RÓŻYCKI Marian (2000) Parametry genetyczne cech rozpłodowych różnych ras świń. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 7.
878. WAWRZYŃCZAK Stefan (2000) Nowoczesne zasady odchowu cieląt i jałowizny przeznaczonej na remont stada krów mlecznych. Mat. konf. nauk.-techn.: Aktualne problemy hodowli i chowu bydła mlecznego i mięsnego. Kołbacz, 10-11.05.2000. Kraków - Kołbacz, 13-34.
879. WĘGRZYN Jan, SKIBA Elżbieta (2000) Immunoglobuliny świń - identyfikacja pierwszego epitopu łańcuchów lekkich. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 48, s. 392.
880. WĘGRZYN Jan, SKIBA Elżbieta, KACZOR Urszula (2000) IgM synthesis and absorption and catabolism of these proteins in lambs. Proc. 9th Int. Symp.: Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism. Kraków, 6-7.06.2000, 477-479.
881. WĘŻYK Stanisław, CYWA-BENKO Katarzyna, CALIK Jolanta, KRAWCZYK Józefa (2000) Wykorzystanie polimerazowej reakcji łańcuchowej (PCR) i komputerowej analizy cyfrowej obrazu do charakterystyki genetycznej rodzimych ras kur nieśnych. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, 14-15.
882. WĘŻYK Stanisław, CYWA-BENKO Katarzyna, SZWACZKOWSKI Tomasz (2000) Effect of genotype on egg and chicken carcass quality. Proc. XXI World's Poultry Congr., Montreal (Kanada), 20-24.08.2000, 1-4.
883. WĘŻYK Stanisław, SMORĄG Zdzisław, CZAJA Hanna, RÓŻYCKI Marian (2000) Genetyka a jakość produktów zwierzęcych. Rocz. Nauk. Zoot., Supl., 4: 63-92.
884. WÓJCIK Piotr (2000) Współczesna sylwetka krowy rasy simentalskiej. Mat. konf. nauk.-techn.: Hodowla bydła simentalskiego i koni huculskich - szansą dla gospodarstw Podkarpacia w przededniu integracji z unią europejską.Rymanów, 26.09.2000. Kraków 2000, 41-52.
885. ZAJĄC Jan (2000) Wybrane zagadnienia z chowu królików. Mat. semin. w WODR Łosiów, 24.10.2000. Wyd. WODR Łosiów, 1-15.
886. ZAJĄC Jan, BIELAŃSKI Paweł, FIJAŁ Jerzy (2000) Effect of genetic variation on growth rate and meat quality in rabbits. 7th World Rabbit Congr. 4-7.07.2000, Valencia (Hiszpania). J. World Rabbit Sci. Assoc. 2000, 8. Supl. 1/B: 561-566.
887. ZĄBEK Tomasz (2000) Zmienność genetyczna 12 markerów mikrosatelitarnych DNA u koni rasy huculskiej, hodowanych w Polsce. Mat. II Symp. Doktorantów: Postępy genetyki i metod hodowli zwierząt. Poznań, 26-27.09.2000, s. 33.
888. ŻAK Grzegorz, RÓŻYCKI Marian (2000) Przydatność metody BLUP do szacowania wartości hodowlanej świń ocenianych w stacjach kontroli użytkowości rzeźnej trzody chlewnej w porównaniu z metodą indeksową. Mat. konf. nauk.: Badania zakończone w Instytucie Zootechniki w 1999 r. Balice, 26-27.04.2000. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 6.
889. ŻAK Grzegorz, RÓŻYCKI Marian (2000) Zależność między indeksem stacyjnym a oceną wartości hodowlanej przeprowadzoną metodą BLUP. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 48: s. 389.
890. ŻAK Grzegorz, SZYNDLER-NĘDZA Magdalena (2000) Wartość rzeźna i tuczna knurów i loszek hodowlanych produkowanych w fermach sektora prywatnego. Mat. międz. konf. nauk.: Utrzymanie świń i drobiu przyjazne dla zwierząt i środowiska. Balice, 3-4.07.2000. Kraków 2000, 347-350.
891. CHOROSZY Bogumiła, CHOROSZY Zenon, TRELA Jan, KOCOŃ Zofia (2000) Wyniki stacjonarnej oceny buhajów rasy simentalskiej w zakresie cech mięsnych (seria VII R). Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów. Wyd. własne IZ, Kraków, 37: 9-19.
892. CHOROSZY Bogumiła, JAGUSIAK Wojciech, ŻARNECKI Andrzej, CZAJA Hanna, CHOROSZY Zenon, TRELA Jan (2000) Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej (kwiecień - wrzesień 1999). Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów. Wyd. własne IZ, Kraków, 37: 3-8.
893. CZAJA Hanna, JAGUSIAK Wojciech, ŻARNECKI Andrzej, CHOROSZY Bogumiła, TRELA Jan (2000) Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej (kwiecień - wrzesień 1999). Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów. Wyd. własne IZ, Kraków, 37: 29-34.
894. ECKERT Robert, SZYNDLER-NĘDZA Magdalena (2000) Ocena przyżyciowa młodych knurów. Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. własne IZ, Kraków, 18: 39-56.
895. ECKERT Robert, ŻAK Grzegorz (2000) Ocena przyżyciowa loszek. Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. własne IZ, Kraków, 18: 57-74.
896. GAWĘCKI Witold (2000) Ocena wartości kurcząt brojlerów po różnych stadach rodzicielskich utrzymywanych na terenie Polski - test nr 2/2000. Pol. Drob., 9, 12: 6-8.
897. GAWĘCKI Witold (2000) Ocena wartości użytkowej kurcząt brojlerów pochodzących po różnych stadach rodzicielskich kur mięsnych utrzymywanych na terenie Polski - test nr 1/2000. Pol. Drob., 9, 6: 10-12.
898. GAWĘCKI Witold (2000) Użytkowość zestawów rodzicielskich kur mięsnych z różnych hodowli zagranicznych oraz pochodzących po nich kurcząt brojlerów - test XVI. Pol. Drob., 9, 3: 14-17.
899. GAWĘCKI Witold (2000) Wyniki oceny wartości użytkowej brojlerów wylężonych z jaj pobranych w różnych fermach rodzicielskich na terenie kraju (test nr 2/2000). Biul. Inf. Kraj. Rady Drob., Izba Gospod., 10: 17-20.
900. GAWĘCKI Witold (2000) Wyniki oceny wartości użytkowej kurcząt brojlerów wylężonych z jaj pobranych w różnych fermach rodzicielskich na terenie kraju (test nr 1/2000). Biul. Inf. Kraj. Rady Drob., Izba Gospod., 5: 3-7.
901. GAWĘCKI Witold (2000) Wyniki oceny wartości użytkowej zestawów rodzicielskich uczestniczących w XXVII teście na ściółce a przeznaczonych do produkcji kur nieśnych i ogólnoużytkowych. Pol. Drob., 9, 1: 9-12.
902. GAWĘCKI Witold (2000) Wyniki XVI testu kur mi?snych przeprowadzonego w STK Wroniawy w latach 1998-1999. Biul. Inf. Kraj. Rady Drob., Izba Gospod., 2: 2-13.
903. JAGUSIAK Wojciech, ŻARNECKI Andrzej, WÓJCIK Piotr, CZAJA Hanna (2000) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech pokroju (październik 1999 - marzec 2000). Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów. Wyd. własne IZ, Kraków, 37: 35-42.
904. JAGUSIAK Wojciech, ŻARNECKI Andrzej, WÓJCIK Piotr, CZAJA Hanna (2000) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech pokroju (październik 1999 - marzec 2000). Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów. Wyd. własne IZ, Kraków, 37: 21-27.
905. MAJEWSKA Anna, WÓJCIK Piotr, CZAJA Hanna, KORZONEK Halina (2000) Analiza wyników oceny i selekcji buhajów w wychowalniach w roku 1999. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów. Wyd. własne IZ, Kraków, 37: 43-49.
906. ORZECHOWSKA Barbara, MUCHA Aurelia (2000) Ocena użytkowości rozpłodowej loch. Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. własne IZ, Kraków, 18: 15-38.
907. RÓŻYCKI Marian, TYRA Mirosław (2000) Wyniki oceny użytkowości tucznej i rzeźnej świń w stacjach kontroli. Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. własne IZ, Kraków, 18: 75-94.
908. RZEPECKI Rafał, SZEWCZYK Andrzej, KANIA Stefania, KAWĘCKA Aldona (2000) Wyniki oceny wartości hodowlanej tryczków i maciorek w roku 1998. Wyniki oceny wartości hodowlanej owiec. Wyd. własne IZ, Kraków, 17: ss. 276.
909. ŻARNECKI Andrzej, JAGUSIAK Wojciech, TRELA Jan, CZAJA Hanna (2000) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy czarno-białej i czerwono-białej po względem cech mlecznych (październik 1998 - marzec 1999 r.) Ocena wartości hodowlanej buhajów pod względem cech wydajności mlecznej i pokroju. Wyd. własne IZ, Kraków, 20: 5-72.
910. ŻARNECKI Andrzej, JAGUSIAK Wojciech, TRELA Jan, CZAJA Hanna (2000) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy czarno-białej i czerwono-białej po względem cech mlecznych (kwiecień - wrzesień 1999 r.) Ocena wartości hodowlanej buhajów pod względem cech wydajności mlecznej i pokroju. Wyd. własne IZ, Kraków, 21: 5-60.
911. ŻARNECKI Andrzej, JAGUSIAK Wojciech, TRELA Jan, CZAJA Hanna (2000) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy czarno-białej i czerwono-białej pod względem cech pokroju (październik 1999 - marzec 2000 r.) Ocena wartości hodowlanej buhajów pod względem cech wydajności mlecznej i pokroju. Wyd. własne IZ, Kraków, 21: 61-123.
912. ŻARNECKI Andrzej, JAGUSIAK Wojciech, WÓJCIK Piotr, CZAJA Hanna (2000) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy czarno-białej i czerwono-białej pod względem cech pokroju (kwiecień 1999 - wrzesień 1999 r.) Ocena wartości hodowlanej buhajów pod względem cech wydajności mlecznej i pokroju. Wyd. własne IZ, Kraków, 20: 73-132.
913. BEDNARCZYK Marek (2000) Wykorzystanie metod genetyki molekularnej w produkcji drobiarskiej. Ogólnopol. Inf. Drob., 2: 48-51.
914. CYWA-BENKO Katarzyna (2000) Native breeds of layers suitable for organic farming. World Poultry, 10, 16: 38-39.
915. CYWA-BENKO Katarzyna (2000) Native Breeds of Laying Hens in Poland. Poultry Planner, April, vol. I, ISSUE 9: 1-3.
916. CZAJA Hanna, CHOROSZY Zenon, CHOROSZY Bogumiła (2000) W hodowli bydła stawiamy na jakość. Prz. Hod., 6: 16-20.
917. ECKERT Robert (2000) Przydatność knurów różnych ras do produkcji materiału rzeźnego - cz I. Trzoda Chl., 5: 29-33.
918. ECKERT Robert (2000) Przydatność knurów różnych ras do produkcji materiału rzeźnego - cz II. Trzoda Chl., 6: 28-32.
919. ECKERT Robert (2000) Przydatność rasy Duroc do produkcji dobrej jakości żywca wieprzowego. Trzoda Chl., 12: 20-22.
920. ECKERT Robert, SZYNDLER-NĘDZA Magdalena (2000) Ocena przyżyciowa młodych knurów i loszek. Prz. Hod., 6: 28-29.
921. GACEK Leszek (2000) Czy warto hodować króliki. Biul. Inf.-Handl. WODR Boguchwała, 5(146): 18-19.
922. GACEK Leszek, BARABASZ Bogusław (2000) Novyj tiest dlia gołubych piescov. Krolikavodstvo i Zvieravodstvo (Rosja), 4: s. 10.
923. GAWĘCKA Krystyna (2000) Pielęgnacja kogutów w stadach rodzicielskich kur mięsnych. Pol. Drob., 9: 34-35.
924. GAWĘCKA Krystyna (2000) Uwagi dotyczące lęgów piskląt mięsnych. Polskie Drob., 9: 15-16.
925. JANIK Andrzej, KURYŁ Jolanta (2000) Choroba Campusa u świń. Trzoda Chl., 12: s. 85.
926. KRAWCZYK Józefa, CYWA-BENKO Katarzyna (2000) Co nowego w zachowawczych populacjach kur nieśnych? Pol. Drob., 11: 5-7.
927. ORZECHOWSKA Barbara (2000) Krzyżowanie jako metoda poprawy użytkowości rozpłodowej loch. Trzoda Chl., 1: 30-33.
928. ORZECHOWSKA Barbara, MUCHA Aurelia (2000) Użytkowość rozpłodowa loch. Prz. Hod., 6: 27-28.
929. ORZECHOWSKA Barbara, MUCHA Aurelia (2000) Wartość rozpłodowa loch stanowiących komponent ojcowski w krzyżowaniu świń. Trzoda Chl., 7: 20-22.
930. ORZECHOWSKA Barbara, MUCHA Aurelia (2000) Zmiany w cechach użytkowości rozpłodowej loch w latach 1990-1999. Trzoda Chl., 8-9: 48-51.
931. RACHWAŁ Alina (2000) Przewidywane kierunki doskonalenia cech użytkowych towarowych kur nieśnych. Ogólnopol.Inf. Drob., 4: 20-25.
932. ROBORZYŃSKI Maciej, KIEĆ Wojciech, KRUPIŃSKI Jędrzej, KNAPIK Jan (2000) Owce rasy Bergschaf i Weisse Alpenschaf w programie poprawy wartości użytkowej polskiej owcy górskiej i owcy pogórza. Prz. Hod., 6: 34-36.
933. RÓŻYCKI Marian, TYRA Mirosław (2000) Ocena użytkowości tucznej i rzeźnej w stacjach kontroli. Trzoda Chl., 7: 28-32.
934. RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (2000) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP - model zwierzęcia. Prz. Hod., 6: 26-27.
935. RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (2000) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 1: 37-391.
936. RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (2000) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 2: 18-21.
937. RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (2000) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 3: 22-24.
938. RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (2000) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 4: 21-23.
939. RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (2000) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 5: 36-39.
940. RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (2000) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 6: 33-35.
941. RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (2000) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 7: 24-28.
942. RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (2000) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 8-9: 27-31.
943. RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (2000) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 10: 31-33.
944. RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (2000) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 11: 27-30.
945. RÓŻYCKI Marian, ŻAK Grzegorz (2000) Wyniki oceny przyżyciowej knurów przeprowadzonej metodą BLUP. Trzoda Chl., 12: 29-32.
946. WĘŻYK Stanisław (2000) Na skrzydłach gęsi i kaczek. Ogólnopol. Inf. Drob., 1: 133-136.
947. WÓJCIK Piotr (2000) Selekcja bydła mlecznego - wymysł czy potrzeba. Cz. I. Chów Bydła, 10: 11-12.
948. WÓJCIK Piotr (2000) Selekcja bydła mlecznego - wymysł czy potrzeba. Cz. II. Chów Bydła, 11: 23-24.
949. ŻAK Grzegorz, SZYNDLER-NĘDZA Magdalena (2000) Ocena przyżyciowa knurów i loszek hodowlanych w kraju. Trzoda Chl., 8-9: 33-37.
950. RYSIŃSKA Jolanta, STĘPKOWSKA Hanna, JANIK Andrzej, RYCHLIK Tadeusz (2000) Dziedziczenie aktywności aldolazy i aminotransferaz alaninowej i asparaginianowej w surowicy krwi owiec rasy czarnogłówka. Kieleckie Stud. Biolog., 10: 121-126.
951. RADKO Anna (2000) Markery DNA w kontroli pochodzenia psów. Prz. Hod. 2000, 10: 23-24.
952. WĘŻYK Stanisław (2000) Chów gęsi. Biul. Pol. Zw. Hod. Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdob., 19: 33-39.
953. WĘŻYK Stanisław (2000) Chów kaczek I. Biul. Pol. Zw. Hod. Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdob., 13: 34-39.
954. WĘŻYK Stanisław (2000) Chów kaczek II. Biul. Pol. Zw. Hod. Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdob., 15: 34-38.
955. WĘŻYK Stanisław (2000) Chów kaczek III. Biul. Pol. Zw. Hod. Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdob., 18: 26-30.
956. WĘŻYK Stanisław (2000) Chów perlic I. Biul. Pol. Zw. Hod. Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdob., 14: 38-39.
957. WĘŻYK Stanisław (2000) Chów perlic II. Biul. Pol. Zw. Hod. Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdob., 15: s. 39.
958. WĘŻYK Stanisław (2000) Chów perlic III. Biul. Pol. Zw. Hod. Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdob., 18: 31-39.