Spis publikacji

Spis publikacji (1997)

Biologia, fizjologia, rozród zwierząt

1. OSIKOWSKI Maciej, KORMAN Kazimierz, BORYS Bronisław (1997) Badania z zakresu rozrodu i odchowu jagniąt prowadzone w IZ ZZD Kołuda Wielka. Mat. konf. nauk.-techn.: I Owczarska Szkoła Wiosenna. Zakopane, 14-17.04.1997, Wyd.: Kat. Hod. Owiec i Kóz, AR Kraków, Kat. Hod. Owiec i Kóz, AR Lublin, 45-55.
2. BEDNARCZYK Marek, ŁAKOTA Paweł (1997) Chimera - efekt manipulacji komórkowych. Mag. Drob., 2, 8: 15-17.
3. BEDNARCZYK Marek, ŁAKOTA Paweł, SIWEK Maria (1997) Badania nad wykorzystaniem pierwotnych komórek płciowych i komórek blastodermalnych do produkcji chimer. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 31: 143-147.
4. BEDNARCZYK Marek, SIWEK Maria, ŁAKOTA Paweł, LISOWSKI Mirosław (1997) Analiza przeżywalności zarodków in vitro. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 31: 149-156.
5. BEDNARCZYK Marek, SIWEK Maria, MAĆKOWIAK Paweł, NOGOWSKI Leszek (1997) Development of chick embryos cultured in plastic containers. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 4: 103-113.
6. GACEK Leszek (1997) Próba określenia wpływu terminów kojarzeń oraz stosunku poligamii w stadzie na wyniki produkcyjne fermy towarowej królików w Chorzelowie. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 2: 63-71.
7. GODLEWSKI Marek, KWIECIŃSKA Teresa, LASZCZKA Andrzej, RAJFUR Zenon, SŁAWIŃSKI Janusz, SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK Barbara, WIERZUCHOWSKA Dorota (1997) Diagnostic Value of Ultraweak Chemiluminescence of Cells, Subjected to the Oxidative Stress. Current Topics in Biophysics, 21 (1): 96-101.
8. GODLEWSKI Marek, KWIECIŃSKA Teresa, WIERZUCHOWSKA Dorota, RAJFUR Zenon, LASZCZKA Andrzej, SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK Barbara, SŁAWIŃSKI Janusz (1997) Ultraweak Luminescence of Domestic Animals Spermatozoa. Bioluminescence and Chemiluminescence - Molecular Reporting with Photons. Edited by J.W.Hastings, L.J.Kricka, P.E.Stanley, pp. 353-356, John Wiley and Sons, Ltd., Chichester-New York-Weinheim-Brisbane-Singapore-Toronto.
9. GODLEWSKI Marek, KWIECIŃSKA Teresa, WIERZUCHOWSKA Dorota, RAJFUR Zenon, LASZCZKA Andrzej, SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK Barbara, SŁAWIŃSKI Janusz, GUMIŃSKA Maria, KĘDRYNA Teresa (1997) Ultraweak Photon Emission of Cells Subjected to Environmental Stress. Bioluminescence and Chemiluminescence - Molecular Reporting with Photons. Edited by J.W.Hastings, L.J.Kricka, P.E.Stanley, pp. 357-360, John Wiley and Sons, Ltd., Chichester-New York-Weinheim-Brisbane-Singapore-Toronto.
10. GUMIŃSKA Maria, KĘDRYNA Teresa, LASZCZKA Andrzej, GODLEWSKI Marek, SŁAWIŃSKI Janusz, SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK Barbara, KWIECIŃSKA Teresa, RAJFUR Zenon, WIERZUCHOWSKA Dorota (1997) Changes in ATP-Level and Iron-induced Ultraweak Photon Emission in Bull Spermatozoa, caused by Membrane Peroxidation during Thermal Stress. Acta Biochimica Polonica, 44 (1): 131-138.
11. JURA Jacek, SMORĄG Zdzisław, KĄTSKA Lucyna, SKRZYSZOWSKA Maria, HOUDEBINE Louis-Marie, RYŃSKA Bożenna (1997) Efektywność przenoszenia blastocyst bylęcych wyprodukowanych z zygot uzyskanych poprzez zapłodnienie pozaustrojowe (IVF) poddanych mikroiniekcji WAP-bGH. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 2: 53-61.
12. JURA Jacek, SMORĄG Zdzisław, KĄTSKA Lucyna, SKRZYSZOWSKA Maria, HOUDEBINE Louis-Marie, RYŃSKA Bożenna (1997) Influence of DNA concentration on the efficiency of bovine blastocyst production after WAP-bGH microinjection into germinal vesicle of immature oocytes, zygotes and embryos obtained in vivo or in vitro. Biotechnologia, 4 (39): 71-81.
13. KAWĘCKA Maria, CZARNECKI Roman, OWSIANNY Jacek, RÓŻYCKI Marian, DZIADEK Krystian (1997) Relationship between performance tested traits of young boars of line 990 and the reproduction usefulness. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 4: 89-101.
14. KSIĄŻKIEWICZ Juliusz (1997) Wartości wybranych cech reprodukcyjnych kaczek z grup zachowawczych w pierwszym i drugim okresie użytkowania. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 31: 171-178.
15. PIETRAS Mariusz (1997) Fizjologiczne aspekty wymuszonego procesu pierzenia się kur. Rocz. Nauk. Zoot., Rozpr. Hab., 4: 5-60.
16. PIETRAS Mariusz, BAROWICZ Tadeusz (1997) The effect of post-refining fats on performance of gilts, mammary gland development and the growth of piglets. Biotehnologija u stočarstvu, 13 (5-6): 333-340.
17. SKRZYSZOWSKA Maria, SMORĄG Zdzisław, KĄTSKA LUCYNA (1997) Demi-embryo production from hatching of zona-drilled bovine and rabbit blastocyst. Theriogenology, 48 (4): 551-557.
18. SMORĄG Zdzisław, GOGOL Piotr (1997) Aspiracja bydlęcych pęcherzyków jajnikowych pod kontrolą USG od stymulowanych i nie stymulowanych jałówek i krów. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 3: 77-84.
19. SMORĄG Zdzisław, SKRZYSZOWSKA Maria (1997) Klonowanie ssaków. Biul. Inf. IZ, 3: 5-11.
20. SYGUŁA Joanna (1997) Przeżywanie zarodków męskich i żeńskich poddanych manipulacji in vitro. Biu. Inf. IZ, 4: 29-33.
21. WAYDA Elżbieta (1997) Oznaczanie płci zarodków bydlęcych. Przegl. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 12: 5-7.
22. TOMCZYK-WRONA Iwona (1997) Badania nad zachowaniem się ogierów półkrwi podczas treningu wybranych elementów prób dzielności w zakładach. Zesz. Nauk. AR Szczecin, 177, Zootechnika, XXXV: 235-243.
23. ZAJĄC Jan, NIEDŹWIADEK Stanisław, BIELAŃSKI Paweł (1997) Poszukiwanie dróg pozwalających na zwiększenie płodności samic króliczych. Biul. Inf. IZ, 3: 13-22.
24. ZAJĄC Jan, NIEDŹWIADEK Stanisław, FIJAŁ Jerzy, NOGAJ Jan (1997) Wpływ krotności kryć samic króliczych na ich wskaźniki użytkowości rozpłodowej. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 3: 97-106.
25. BIELAŃSKI Paweł (1997) Niektóre zagadnienia związane z rozrodem królików. Mat. semin.: Zasady chowu i hodowli królików w fermach drobnotowarowych. Chorzelów, marzec 1997, Wyd. IZ, Kraków, 51-58.
26. BOCHENEK Michał (1997) Sperm chromatin structure assay of bull sperm. Proc. 1st Conf. Europ. Soc. Domest. Anim. Reprod. Mariensee, 27-29.11.1997, ss. 1.
27. BOCHENEK Michał (1997) Wykorzystanie cytometrii przepływowej w seksowaniu i ocenie jakości nasienia ssaków. Mat. konf. nauk.: Biotechnologia rozrodu zwierząt gospodarskich - stan badań oraz możliwości praktycznego zastosowania. Balice, 4-5.12.1997. Wyd. własne IZ, Kraków, 20-25.
28. GAJDA Barbara (1997) In vitro culture of pig embryos. Mat. X międz. kongr.: Biotechnołogicini, sieljekcijni ta organizacijni mietody bidtvorjenia, zbierigannia i vikoristannija gienofondu tvarin. Kijev, s. 45.
29. GAJDA Barbara (1997) Metody kriokonserwacji oocytów i zarodków zwierząt gospodarskich. Mat. konf. nauk.: Biotechnologia rozrodu zwierząt gospodarskich - stan badań oraz możliwości praktycznego zastosowania. Balice, 4-5.12.1997. Wyd. własne IZ, Kraków, 31-34.
30. GODLEWSKI Marek, GUMIŃSKA Maria, KĘDRYNA Teresa, KWIECIŃSKA Teresa, LASZCZKA Andrzej, SŁAWIŃSKI Janusz, SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK Barbara, WIERZUCHOWSKA Dorota (1997) Thermal Stress Influence on Photon Emission and ATP Level in Bull Spermatozoa. Proc. 6th Int. Symp. Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS: Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organisms. WSP, Kraków, 3-5.06.1997, 134-135.
31. GODLEWSKI Marek, KWIECIŃSKA Teresa, LASZCZKA Andrzej, SŁAWIŃSKI Janusz, SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK Barbara, WIERZUCHOWSKA Dorota (1997) Investigation of Deep Freezing Preservation Influence on Spectral Distribution of Ultraweak Luminescence from Domestic Animals Semen. 2Proc. 6th Int. Symp. Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS: Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organisms. WSP, Kraków, 3-5.06.1997, 131-133.
32. GOGOL Piotr (1997) Zastosowanie metod biotechnicznych w rozrodzie królików. Mat. konf. nauk.: Biotechnologia rozrodu zwierząt gospodarskich - stan badań oraz możliwości praktycznego zastosowania. Balice, 4-5.12.1997. Wyd. własne IZ, Kraków, 53-56.
33. GUMIŃSKA Maria, KĘDRYNA Teresa, LASZCZKA Andrzej, SŁAWIŃSKI Janusz, GODLEWSKI Marek, KWIECIŃSKA Teresa, WIERZUCHOWSKA Dorota, SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK Barbara (1997) Intrinsic Chemiluminescence and Bioenergetics of Spermatozoa under Oxidative Stress. Abstract of Dresden Chemiluminescence Days, Dresden, Germany, 8-11 October, 1997. European Journal of Clinical Chemistry and Clinical Biochemistry, 35 (9): A 107.
34. JURA Jacek (1997) Transgeniczne zwierzęta hodowlane. Mat. konf. nauk.: Biotechnologia rozrodu zwierząt gospodarskich - stan badań oraz możliwości praktycznego zastosowania. Balice, 4-5.12.1997. Wyd. własne IZ, Kraków, 57-61.
35. JURA Jacek, KĄTSKA Lucyna, SKRZYSZOWSKA Maria, WAYDA Elżbieta, SMORĄG Zdzisław (1997) Efektywność mikroiniekcji DNA u bydła: analiza PCR blastocyst uzyskanych in vitro. Mat. V Kol. Cytogenet.: Badania genomu zwierząt w oparciu o metody cytogenetyczne i molekularne. Balice, 4-5.11.1997. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 45.
36. KARETA Wiesław (1997) Biotechniczne metody rozrodu owiec i kóz. Mat. konf. nauk.: Biotechnologia rozrodu zwierząt gospodarskich - stan badań oraz możliwości praktycznego zastosowania. Balice, 4-5.12.1997. Wyd. własne IZ, Kraków, 49-52.
37. KARETA Wiesław (1997) Ekonomiczny aspekt domacicznej inseminacji owiec. Mat. konf. nauk.: Ekonomiczne uwarunkowania stosowania metod biotechniki w rozrodzie zwierząt gospodarskich. Bydgoszcz, 23.10.1997, s. 68.
38. KARETA Wiesław (1997) Inseminacja owiec i kóz w Polsce. W: Brice G., Perret G., Folch J. The use of AI in the small ruminant industries of the middle and eastern europeancountres. Mat. międz. konf., Vienna (Austria), 25-28.08.1997, ss. 16.
39. KARETA Wiesław (1997) Razvitije iskusstvennogo osemenenija ovec i koz v Polsze. Mat. X międz. kongr.: Biotechnołogicini, sieljekcijni ta organizacijni mietody bidtvorjenia, zbierigannia i vikoristannija gienofondu tvarin. Kijev (Ukraina), 63-67.
40. KĄTSKA Lucyna (1997) Pozaustrojowa produkcja zarodków bydlęcych - możliwości i ograniczenia metody. Mat. konf. nauk.: Biotechnologia rozrodu zwierząt gospodarskich - stan badań oraz możliwości praktycznego zastosowania. Balice, 4-5.12.1997. Wyd. własne IZ, Kraków, 35-41.
41. KĄTSKA Lucyna, BOCHENEK Michał, RYŃSKA Bożenna, SMORĄG Zdzisław (1997) Factors affecting the differentiated in vitro fertilizability of bull spermatozoa. Proc. 1st Conf. Europ. Soc. Domest. Anim. Reprod., Mariensee (Niemcy), 27-29.11.1997, s. 1.
42. KĄTSKA Lucyna, RYŃSKA Bożenna (1997) In vitro co-culture of bovine IMV/IVF zygotes with BRL, vero and BOEC cells. 2nd Symposium of Tissue Cultures of Central European Countries, Kraków, 25-28.06.1997 Folia Histochemica et Cytobiologica, 35, suppl. 2: s. 35.
43. KĄTSKA Lucyna, RYŃSKA Bożenna (1997) Isolation and in vitro culture of ovarian preantral and early antral follicles in cattle. 2nd Symposium of Tissue Cultures of Central European Countries, Kraków, 25-28.06. 1997, Folia Histochemica et Cytobiologica, 35, suppl. 2: s. 35.
44. KĄTSKA Lucyna, RYŃSKA Bożenna, GAJDA Barbara (1997) Developmental competence of bovine IMV/IVF zygotes in differentiated co-culture conditions. Mat. X międz. kongr.: Biotechnołogicini, sieljekcijni ta organizacijni mietody bidtvorjenia, zbierigannia i vikoristannija gienofondu tvarin. Kijev (Ukraina), 68-69.
45. KĄTSKA Lucyna, RYŃSKA Bożenna, SKRZYSZOWSKA Maria, GAJDA Barbara (1997) Jakościowa i ilościowa ocena blastocyst bydlęcych współhodowanych z komórkami somatycznymi. Mat. V Kol. Cytogenet.: Badania genomu zwierząt w oparciu o metody cytogenetyczne i molekularne. Balice, 4-5.11.1997. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 50.
46. KRAWCZYK Józefa, CYWA-BENKO Katarzyna, WĘŻYK Stanisław (1997) Wskaźniki zapłodnienia i wylęgowości w stadach rodzicielskich kur nieśnych. Mat. międz. symp. nauk.: Aktualne problemy w rozrodzie ptaków. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 31: 257-259.
47. KSIĄŻKIEWICZ Juliusz (1997) Zdolność reprodukcyjna kaczek innego typu niż Pekiny w pierwszym i drugim okresie użytkowania. Mat. X Jubil. Międz. Młodz. Symp. Drob. WPSA. Poznań, 9-12.06.1997. Zesz. Nauk. PTZ, 32: s. 322.
48. LASZCZKA Andrzej, SŁAWIŃSKI Janusz (1997) Zastosowanie metody biofizycznej (pomiar emisji fotonowej) w badaniach funkcji i struktur plemników zwierząt gospodarskich. Mat. konf. nauk.: Biotechnologia rozrodu zwierząt gospodarskich - stan badań oraz możliwości praktycznego zastosowania. Balice, 4-5.12.1997. Wyd. własne IZ, Kraków, 26-30.
49. ŁUKASZEWICZ Ewa, ROSIŃSKI Andrzej, BIELIŃSKA Halina (1997) Live and post-mortem evaluation of domestic geese (Anser anser) reproductive traits at the 13th laying season. Proc. 11th Europ. Symp. on Waterfowl. Nantes (France), 8-10.09.1997, 436-441.
50. ŁYSAK Andrzej, MACH-PALUSZKIEWICZ Zofia, KUSA Arkadiusz (1997) Thyroid histology and thyroid hormones level in local and artificially introduced Salmonids from Tatra mountain lakes. Book of Abstracts ESNA, XXVII Annual Meeting, Gandawa (Belgia), 29.08-2.09.1997, s. 18.
51. PIETRAS Mariusz, BAROWICZ Tadeusz, HERBUT Eugeniusz, CYWA-BENKO Katarzyna (1997) Wpływ czasu trwania inkubacji jaj na zawartość cholesterolu i kwasu askorbinowego w surowicy krwi kurcząt brojlerów. Mat. międz. symp. nauk.: Aktualne problemy w rozrodzie ptaków. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 31: 238-239.
52. PIETRAS Mariusz, WĘŻYK Stanisław, GREGA Teresa, NIWELIŃSKI Aleksander, SKOTNICKI Józef (1997) Przebieg procesu sztucznej inkubacji jaj i klucia kondora wielkiego. Mat. międz. symp. nauk.: Aktualne problemy w rozrodzie ptaków. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 31: 93-97.
53. PUDYSZAK Krzysztof, PUCHAJDA Helena, ROSIŃSKI Andrzej (1997) A development of blood morphological indices during the period of goose reproduction. 11th Europ. Symp. on Waterfowl. Nantes (France), 8-10.09.1997, 449-454.
54. ROBORZYŃSKI Maciej, SKRZYŻALA Irena (1997) Plodnost' a mäsová užitkovost' oviec. Mat. międz. konf. nauk.: Stratégie rozvoja chovu oviec a kôz na Slovensku, Nitra (Słowacja), 3-4.07.1997, 110-123.
55. ROSIŃSKI Andrzej, BEDNARCZYK Marek (1997) Investigation on goose embryonic development. Mat. konf.: Jubileina Hydinarska Konferencja, Nitra (Słowacja), VUZV, 28-29.05.1997, s. 76.
56. ROSIŃSKI Andrzej, BEDNARCZYK Marek (1997) Study of embryogenesis in geese. Mat. konf.: Jubileina Hydinarska Konferencja, Nitra (Słowacja), VUZV, 28-29.05.1997, s. 76.
57. SKRZYSZOWSKA Maria, SMORĄG Zdzisław (1997) Uzyskiwanie monogenetycznych zwierząt gospodarskich. Mat. konf. nauk.: Biotechnologia rozrodu zwierząt gospodarskich - stan badań oraz możliwości praktycznego zastosowania. Balice, 4-5.12.1997. Wyd. własne IZ, Kraków, 13-15.
58. SŁAWIŃSKI Janusz, GODLEWSKI Marek, KWIECIŃSKA Teresa, WIERZUCHOWSKA Dorota, LASZCZKA Andrzej, SZCZĘŚNIAK-FABIAŃCZYK Barbara (1997) Spectral Distribution of Ulraweak Chemiluminescence from Domestic Animals Spermatozoa under Oxidative Stress. Abstract of Dresden Chemiluminescence Days, Dresden (Germany), 8-11 October 1997. European Journal of Clinical Chemistry and Clinical Biochemistry, 35 (9): A 118.
59. SŁAWIŃSKI Janusz, LASZCZKA Andrzej (1997) Photon emission from generative cells under stress conditions. Proc. 6th Int. Symp. of Polish Network of Molecular and Cellular Biology UNESCO/PAS. Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Process of the Organism., 338-342.
60. SMORĄG Zdzisław (1997) Metody biotechnologiczne w rozrodzie zwierząt gospodarskich - manipulacje na gametach i zarodkach, transgeneza. Mat. VIII Ogólnop. Konf. Pol. Sekcji IAPTC i Sekcji Kultur Tkanek Roślinnych Pol. Tow. Botan.: Roślinne kultury in vitro w badaniach podstawowych i stosowanych. 25-27.08.1997, Kraków, z. 50, s. 135-144.
61. SMORĄG Zdzisław (1997) Metody biotechnologiczne w rozrodzie zwierząt gospodarskich - manipulacje na gametach i zarodkach, transgeneza. Mat. VIII Ogólnop. Konf. Polsk. Sekcji IAPTC i Sekcji Kultur in vitro Pol. Tow. Botan., (streszcz. refer.), Kraków, 25-27.08.1997, s. 21.
62. SMORĄG Zdzisław (1997) Metody biotechnologiczne w rozrodzie zwierząt gospodarskich. Mat. konf. nauk.: Biotechnologia rozrodu zwierząt gospodarskich - stan badań oraz możliwości praktycznego zastosowania. Balice, 4-5.12.1997. Wyd. własne IZ, Kraków, 5-7.
63. SMORĄG Zdzisław, GAJDA Barbara (1997) In vitro and in vivo survival rate of rabbit embryos vitrified in EFS medium and increased PBS salt concentration. Proc. 1st Conf. Europ. Soc. Domest. Anim. Reprod., Mariensee (Niemcy), 27-29.11.1997, s. 1.
64. SMORĄG Zdzisław, GOGOL Piotr (1997) Aspiracjia antralnych fołlikułow jaicnikow karow i tiełok pod kontroliem ultrazwuka. Mat. X międz. kongr.: Biotechnołogicini, sieljekcijni ta organizacijni mietody bidtvorjenia, zbierigannia i vikoristannija gienofondu tvarin. Kijev (Ukraina), 141-142.
65. SMORĄG Zdzisław, GOGOL Piotr, KUZNIECOV Valery (1997) Pobieranie i możliwości rozwojowe oocytów bydlęcych uzyskiwanych pod kontrolą USG. Mat. konf. nauk.: Biotechnologia rozrodu zwierząt gospodarskich - stan badań oraz możliwości praktycznego zastosowania. Balice, 4-5.12.1997. Wyd. własne IZ, Kraków, 42-44.
66. SMORĄG Zdzisław, KĄTSKA Lucyna, GOGOL Piotr, RYŃSKA Bożenna (1997) Developmental competence of bovine oocytes collected by transvaginal aspiration (OPU). 2nd Symposium of Tissue Cultures of Central European Countries, Kraków, 25-28.06.1997 Folia Histochemica et Cytobiologica, 35, suppl. 2: s. 42.
67. UDAŁA Jan, SUPERA Kazimierz, BARAN Michał (1997) Badania nad śmiertelnością okołoporodową noworodków owiec i kóz poddanych synchronizacji rui. Mat. II Konf. Nauk.: Fizjologia okresu okołoporodowego i postnatalnego zwierząt gospodarskich. Szczecin-Barzkowice, 5-6.12.1997, 60-63.
68. WAYDA Elżbieta (1997) Molekularna metoda oznaczania płci zarodków bydlęcych - PCR. Mat. konf. nauk.: Biotechnologia rozrodu zwierząt gospodarskich - stan badań oraz możliwości praktycznego zastosowania. Balice, 4-5.12.1997. Wyd. własne IZ, Kraków, 16-19.
69. BADOWSKI Jakub (1997) O reprodukcji gęsi w chowie przydomowym trzeba pomyśleć jesienią. Pol. Drob., 11: 28-30.
70. BEDNARCZYK Marek, ŁAKOTA Paweł (1997) Czynniki wpływające na przeżywalność i stopień chimeryzacji embrionów kurzych po iniekcji komórek blastodermalnych i pierwotnych komórek płciowych. Post. Drob., 35, 2: 30-33.
71. BIELAK Franciszek, MICHNA Gustaw, WAWRZYŃCZAK Stefan, WĘGLARZY Karol (1997) Efektywność żywienia krów mlecznych kiszonkami z całych roślin zbożowych. Instr. wdroż. Wyd. własne IZ, Kraków, 8: 1-8.
72. BIELAK Franciszek, WAWRZYŃCZAK Stefan, KOZŁOWSKI Jacek, WAWRZYŃSKI Marek (1997) Możliwość wykorzystania śruty żytniej w żywieniu krów mlecznych. Instr. wdroż. Wyd. własne IZ, Kraków, 7: 1-8.
73. BIELAK Franciszek, WAWRZYŃCZAK Stefan, MANDECKI Andrzej, MANDECKA Bożena (1997) Zielonka lub sianokiszonka z lucerny oraz dwuskładnikowa kiszonka z kukurydzy i buraków pastewnych w żywieniu krów. Instr. wdroż. Wyd. własne IZ, Kraków, 6: 1-8.
74. BILIK Krzysztof, STRZETELSKI Juliusz, STASINIEWICZ Teofila, OSIĘGŁOWSKI Stanisław (1997) Wychów cieliczek przy zastosowaniu ograniczonych dawek mleka oraz mieszanek treściwych bilansowanych według norm INRA. Instr. wdroż. Wyd. własne IZ, Kraków, 5: 1-14.
75. GAJDA Barbara, KĄTSKA Lucyna, SMORĄG Zdzisław (1997) Viability of bovine in vivo and in vitro produced morula vitrified in EFS solution. Infusionstherapie und Transfusionsmedizin, 24, 5, abstr.: 70.
76. GAWĘCKA Krystyna (1997) Dwa jaja w ciągu doby a biologiczny limit produkcji. Post. Drob., 35, 2: 60-61.
77. GOGOL Piotr (1997) Zamrażalność nasienia królików pozbawionego osocza. Med. Wet., 53 (8): 471-473.
78. KARETA Wiesław, CEGŁA Mirosław (1997) Inseminacja kóz nasieniem mrożonym. Mat. instr. Wyd. własne IZ, Kraków, 2-21.
79. KARETA Wiesław, WIERZBOWSKI Stefan, CEGŁA Mirosław (1997) Mrożenie nasienia tryków. Mat. instr. Wyd. własne IZ, Kraków, 2-26.
80. KĄTSKA Lucyna (1997) Izolacja i hodowla in vitro bydlęcych pęcherzyków jajnikowych. Med. Wet., 53 (8): 387-390.
81. KĄTSKA Lucyna (1997) Pozaustrojowe metody uzyskiwania oocytów i zarodków zwierząt gospodarskich. W: Biotechnologia zwierząt. Praca zbior. Zwierzchowski L., Jaszczak K., Modliński J. A. (red). Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 431-471.
82. KORELESKI Jerzy, KUBICZ Maria (1997) Poprawa skuteczności natłuszczania mieszanek growerowo-finiszerowych dla kurcząt brojlerów. Instr. wdroż. Wyd. własne IZ, Kraków, 1: 1-7.
83. MATUSZEWSKA Ewa, WALCZAK Jacek (1997) Technologia odchowu miotów łączonych. Instr. wdroż. Wyd. własne IZ, Kraków, 4: 1-7.
84. NIEDŹWIADEK Stanisław, ZAJĄC Jan (1997) Możliwości sterowania rozrodem królików. Wieś i Doradztwo, 2(10): 35-36.
85. SKRZYSZOWSKA Maria, SMORĄG Zdzisław, JAŻDŻEWSKI Józef (1997) Nowa metoda produkcji bliźniąt jednojajowych u bydła. Mat. POLAGRA'97, ulotka. Wyd. własne IZ, Kraków, 1-2.
86. SMORĄG Zdzisław (1997) Biotechnologia w rozrodzie zwierząt gospodarskich - możliwości, ograniczenia i zagrożenia. Wieści, 33-34: s. 7.
87. SMORĄG Zdzisław (1997) Biotechnologia zwierząt. Arcana, 15: 161-165.
88. SMORĄG Zdzisław (1997) Wykorzystanie metod biotechnologicznych w rozrodzie zwierząt gospodarskich. W: Biotechnologia zwierząt. Praca zbior. Zwierzchowski L., Jaszczak K., Modliński J. A. (red). Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 330-352.
89. SMORĄG Zdzisław, BOCHENEK Michał (1997) Możliwości zastosowania metod cytometrii przepływowej w biotechnologii zwierząt. W: Biotechnologia zwierząt. Praca zbior. Zwierzchowski L., Jaszczak K., Modliński J. A. (red). Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 547-569.
90. SMORĄG Zdzisław, GAJDA Barbara (1997) Vitrification of 1-2- and 8-16-cell rabbit embryos in EFS medium and increased PBS salt concentration. Infusionstherapie und Transfusionsmedizin, 24, 5, abstr.: 33.
91. SMORĄG Zdzisław, SKRZYSZOWSKA Maria (1997) Klonowanie ssaków. Wieś i Doradztwo, 3 (11): 25-27.
92. WALCZAK Jacek, MANDECKI Andrzej, DYRCZ Stanisław (1997) Produkcja trzody chlewnej na ściołowych posadzkach samospławialnych. Instr. wdroż. Wyd. własne IZ, Kraków, 2: 1-12.
93. WALCZAK Jacek, MATUSZEWSKA Ewa, MANDECKI Andrzej (1997) "IZ kojec porodowy*" dla lochy z prosiętami. Bezpieczeństwo i komfort w kojcach porodowych. Instr. wdroż. Wyd. własne IZ, Kraków, 3: 1-12.

Żywienie i paszoznawstwo

94. BAROWICZ Tadeusz, BRZÓSKA Franciszek, PIETRAS Mariusz, GĄSIOR Robert (1997) Nasiona lnu w mieszankach dla tuczników - wpływ na właściwości dietetyczne mięsa. Mat. XX konf. nauk.: Rośliny oleiste, 18 (2): 559-564.
95. BAROWICZ Tadeusz (1997) Dietetyczna wieprzowina? Biul. Inf. IZ, 4: 43-50.
96. BAROWICZ Tadeusz, BRZÓSKA Franciszek, PIETRAS Mariusz, GĄSIOR Robert (1997) Hipocholesteremiczny wpływ pełnych nasion lnu w diecie tuczników. Med. Wet., 53 (3), 164-167.
97. BAROWICZ Tadeusz, PIETRAS Mariusz (1997) Nienasycone kwasy tłuszczowe w żywieniu świń. Post. Nauk Roln., 5: 99-112.
98. BAROWICZ Tadeusz, PIETRAS Mariusz, GĄSIOR Robert (1997) Influence of dietary supplements of fish oil on performance, fatty acid composition and pork carcass characteristics. Biotehnologija u stočarstvu, 13 (5-6): 327-332.
99. BAROWICZ Tadeusz, URBAŃCZYK Jerzy (1997) Porafinacyjne kwasy tłuszczowe w dawkach pokarmowych dla świń. Biul. Inf. IZ, 3: 31-42.
100. BIELAK Franciszek, KOZŁOWSKI Jacek, WAWRZYŃCZAK Stefan, WAWRZYŃSKI Marek (1997) Wpływ 25% udziału śruty żytniej w mieszance treściwej dla krów na wydajność i skład chemiczny mleka oraz jakość masła. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 1: 87-100.
101. BIELAK Franciszek, MICHNA Gustaw, WAWRZYŃCZAK Stefan, WĘGLARZY Karol, STRZĄDAŁA Barbara (1997) Efektywność produkcji oraz wpływ skarmiania kiszonek z całych roślin pszenicy lub pszenżyta na wydajność i jakość mleka krów. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 1: 73-86.
102. BIELAK Franciszek, WAWRZYŃCZAK Stefan, MANDECKI Andrzej, MANDECKA Bożena (1997) Przydatność technologiczna mleka krów żywionych zielonką z lucerny oraz dwuskładnikową kiszonką z kukurydzy i buraków pastewnych. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 1: 59-71.
103. BIELIŃSKA Halina, PAKULSKA Elżbieta, ROSIŃSKI Andrzej, ELMINOWSKA-WENDA Gabriela, BADOWSKI Jakub, CZECHLOWSKA Teresa, WĘŻYK Stanisław (1997) Badania w ZZD Kołuda Wielka nad wpływem energetyczno-białkowej wartości dawki na wzrost i wyniki rozrodu gęsi. Biul. Inf. IZ, 1: 127-136.
104. BILIK Krzysztof (1997) Ekonomiczna ocena róznych systemów wychowu cieliczek oraz mlecznego użytkowania krów o zróżnicowanej strukturze genetycznej. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 4: 293-297.
105. BILIK Krzysztof (1997) Wpływ zróżnicowanego pojenia preparatem mlekozastępczym cieliczek rasy czarno-białej z różnym udziałem genów rasy holsztyńsko - fryzyjskiej na ich użytkowość mleczną w okresie pierwszej laktacji. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 2: 85-108.
106. BOBEK Stanisław, SECHMAN Andrzej, BRZÓSKA Franciszek, PYSKA Helena (1997) Zastosowanie lizawek dla krów mlecznych z dodatkiem EDDJ i KJ i ich wpływ na poziom jodu w mleku. Acta Agrar. Silv., ser. Zoot., 35: ss. 8.
107. BREJTA Władysław, KRASZEWSKI Juliusz (1997) Efektywność opasania jałowic na halach górskich z wykorzystaniem w okresie zimowego żywienia wywaru gorzelnianego. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 1: 101-112.
108. BRZÓSKA Franciszek, GĄSIOR Robert, URBAŃCZYK Jerzy, HANCZAKOWSKA Ewa (1997) Wartość pokarmowa kiszonek z pasz zbożowych i ziemniaków w żywieniu tuczników. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 1: 143-156.
109. BRZÓSKA Franciszek, PŁONKA Stanisław (1997) Wpływ enzymów amylolitycznych na skład chemiczny oraz zawartość składników pokarmowych w kiszonkach dla świń. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 1: 169-182.
110. BRZÓSKA Franciszek, PŁONKA Stanisław, GĄSIOR Robert (1997) Wpływ preparatu enzymatycznego Bergamyl G+M na skład chemiczny i strawność kiszonek dla świń. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 1: 183-192.
111. BRZÓSKA Franciszek, SALA Krystyna (1997) Skład chemiczny kiszonek z ziemniaków surowych i parowanych oraz pasz zbożowych. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 1: 265-280.
112. BRZÓSKA Franciszek, ZIELIŃSKA Krystyna, PIESZKA Marek (1997) Wpływ preparatów Lactamyl na skład chemiczny i rozkład skrobi kiszonek ziemniaczano-zbożowych w czasie fermentacji. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 3: 221-232.
113. ELMINOWSKA-WENDA Gabriela, ROSIŃSKI Andrzej, KŁOSOWSKA Danuta, GUY Gerard (1997) Effect of feeding system (intensive vs. semi-intensive) on growth rate, microstructural characteristics of pectoralis muscle and carcass parameters of the White Italian geese. Archiv für Geflügelkunde, 61 (3): 117-119.
114. HANCZAKOWSKI Piotr, SZYMCZYK Beata (1997) Nowa metoda oznaczania wartości pokarmowej białek. Biul. Inf. IZ, 3: 23-30.
115. JAMROZ Dorota, KORELESKI Jerzy (1997) Stosowanie śruty rzepakowej w połączeniu z różnymi dodatkami paszowymi w mieszankach treściwych dla drobiu. Post. Nauk Rol., 3: 59-72.
116. JAMROZ Dorota, PAKULSKA Elżbieta, BIELIŃSKA Halina, WILICZKIEWICZ Andrzej (1997) Enzym- supplementierung von Triticale Roggenerationen fur Jungganse. Archiv für Geflügelkunde, 61 (4): 221-226.
117. KAMIŃSKA Barbara Z. (1997) Effect of supplemental phytase to laying hen diets of different phosphorus content. J. Anim. Feed. Sci., 6: 369-378.
118. KINAL Stefania, PALECZEK Barbara, KORNIEWICZ Adolf, PREŚ Jerzy (1997) Ocena pokrycia zapotrzebowania na wapń i fosfor u owiec według norm polskich, INRA i DLG. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 1: 125-142.
119. KINAL Stefania, PALECZEK Barbara, KORNIEWICZ Adolf, PREŚ Jerzy (1997) Ocena różnych poziomów cynku w dawkach dla owiec matek na tle zapotrzebowania na wapń i fosfor wyrażonych według norm polskich, INRA i DLG. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 4: 187-202.
120. KIRCHGESSNER Manfred, JAMROZ Dorota, EDER Klaus, PAKULSKA Elżbieta (1997) Carcass quality and fatty acids composition in growing geese fed various rations. Archiv für Geflügelkunde, 61 (4): 191-197.
121. KLĘCZEK Czesława, BIELAK Franciszek, WAWRZYŃCZAK Stefan, WĘGLARZY Karol (1997) Wydajność mleczna oraz skład chemiczny krwi i mleka krów wypasanych na pastwisku trawiastym lub trawiasto-koniczynowym. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 4: 127-139.
122. KLĘCZEK Czesława, WAWRZYŃCZAK Stefan, BIELAK Franciszek (1997) Mieszanki traw z koniczyną białą w niskonakładowej produkcji pasz na użytkach zielonych. Biul. Oceny Odmian, 29: 103-106.
123. KLĘCZEK Czesława, ZYZAK Wacław, BARTECZKO-MIDOR Bogusława, WIEWIÓRA Witold, BREJTA Maria (1997) Wrażliwość roślin runi nowo założonych pastwisk na intensywność użytkowania. Biul. Oceny Odmian, 28: 127-130.
124. KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, BYKOWSKI Piotr (1997) Zastosowanie pasz roślinnych wzbogaconych odpadami rybnymi w żywieniu kurcząt brojlerów. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 4: 213-230.
125. KORMAN Kazimierz, OSIKOWSKI Maciej, PAKULSKI Tadeusz (1997) Badania prowadzone w ZZD Kołuda Wielka nad kształtowaniem bazy paszowej dla owiec. Biul. Inf. IZ, 1: 19-58.
126. KORNIEWICZ Adolf, ZIÓŁKOWSKI Tadeusz, KORNIEWICZ Daniel, CZARNIK-MATUSEWICZ Henryk, PALECZEK Barbara (1997) Określenie optymalnej proporcji między zawartością grochu i śruty rzepakowej w mieszankach dla tuczników. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 4: 171-185.
127. KORNIEWICZ Adolf, ZIÓŁKOWSKI Tadeusz, PALECZEK Barbara, CZARNIK-MATUSEWICZ Henryk, KORNIEWICZ Daniel (1997) Zastąpienie białka soi białkiem grochu odmiany Ametyst w mieszankach pełnoporcjowych dla tuczników. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 4: 141-153.
128. KRASZEWSKI Juliusz (1997) Czynniki warunkujące wysoką wartość rzeźna, jakość tusz i mięsa młodego bydła rzeźnego, pod kątem rynku krajowego i wymogów Unii Europejskiej. Mat szkol. Wyd. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, FAPA. Rzeszów, 110-120.
129. KRASZEWSKI Juliusz, BREJTA Władysław, WAWRZYŃCZAK Stefan (1997) Opasanie buhajków rasy Simental na pastwiskach górskich z wykorzystaniem w okresie żywienia zimowego produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 2: 73-84.
130. KRASZEWSKI Juliusz, KAMIENIECKI Kazimierz, MANDECKI Andrzej (1997) Wpływ intensywności żywienia na wartość rzeźną buhajków rasy czarno-białej o różnych końcowych masach opasania. Annales UMCS Lublin, XV, 13: 87-92.
131. KUCHTA Maria, KORELESKI Jerzy, MŁODKOWSKI Maciej (1997) Zastosowanie naturalnego koncentratu barwnikowo-tłuszczowego w żywieniu kur niosek. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 2: 131-145.
132. KUCHTA Maria, KORELESKI Jerzy, MŁODKOWSKI Maciej, ZEGAREK Zofia (1997) Wpływ suszu z traw i suszu z lucerny na jakość jaj oraz wskaźniki produkcyjne u kur. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 1: 215-228.
133. LIPIEC Antoni, PISARSKI Ryszard K., KAMIŃSKA Barbara Z., ZDUNEK Bożena (1997) Wpływ wilgotności surowca i temperatury podczas ekstruzji na skład białka i tłuszczu w ekstruderatach z nasion łubinu żółtego. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 1: 281-289.
134. MICHNA Gustaw (1997) Możliwości maksymalnego wykorzystania użytków zielonych według zaleceń duńskich. Biul. Inf. IZ, 4: 51-58.
135. MICHNA Gustaw (1997) Odczyn oraz zawartość makroskładników i miedzi w glebach łąkowo-pastwiskowych wybranych gospodarstw w północno-wschodnim regionie Polski. Biul. Inf. IZ, 3: 53-61.
136. MŁODKOWSKI Maciej, TELK Lucyna (1997) Próba obniżenia akumulacji kadmu w wątrobie i nerkach kurcząt poprzez dodanie do mieszanek pierwiastków - antagonistów oraz substancji kompleksującej. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 1: 243-249.
137. NIEDŹWIADEK Stanisław, SŁAWOŃ Jerzy, BIELAŃSKI Paweł, ZOŃ Andrzej, STATKIEWICZ Urszula, ZAJĄC Jan (1997) Zastosowanie w żywieniu lisów i norek dawek pokarmowych z wysokim udziałem odpadów ze śledzia bałtyckiego. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 3: 193-204.
138. NIEDŹWIADEK Stanisław, SŁAWOŃ Jerzy, ZOŃ Andrzej, STATKIEWICZ Urszula, BIELAŃSKI Paweł, ZAJĄC Jan (1997) Zastosowanie wysokich dawek suchych mieszanek pokarmowych w żywieniu młodzieży lisów polarnych. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 4: 203-212.
139. NIEDŹWIADEK Stanisław, ZOŃ Andrzej, SŁAWOŃ Jerzy, BIELAŃSKI Paweł, ZAJĄC Jan (1997) Różny udział odpadów drobiowych w dawkach pokarmowych dla młodych lisów niebieskich (Alopex lagopus). Rocz. Nauk. Zoot., 24, 2: 121-130.
140. NIEDŹWIADEK Stanisław, ZOŃ Andrzej, ZAJĄC Jan, BIELAŃSKI Paweł, SŁAWOŃ Jerzy (1997) Wyniki badań nad maksymalnym wykorzystaniem krwi w dawkach pokarmowych dla samic lisów niebieskich w okresie laktacji. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 3: 187-192.
141. OSTROWSKI Romuald (1997) Ocena siana i kiszonek wyprodukowanych w wybranych gospodarstwach rolnych północno-wschodniego regionu Polski w 1996 roku. Biul. Inf. IZ, 2: 47-56.
142. OSTROWSKI Romuald (1997) Strawność i wartość pokarmowa kiszonki i suszu z Festuolium. Biul. Oceny Odmian, 28: 91-95.
143. OSTROWSKI Romuald, BOROWIECKI Jerzy (1997) Wartość pokarmowa siana i kiszonki z lucerny oraz mieszanek lucerny z Festulolium lub z kostrzewą łąkową oceniana na owcach. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 3: 173-186.
144. PAKULSKA Elżbieta, BIELIŃSKA Halina, BADOWSKI Jakub, ROSIŃSKI Andrzej, CZECHLOWSKA Teresa (1997) Różne źródła energii i białka w mieszankach dla gęsi reprodukcyjnych i rosnących w świetle badań prowadzonych w ZZD Kołuda Wielka. Biul. Inf. IZ, 1: 137-145.
145. PALECZEK Barbara, KORNIEWICZ Adolf, KINAL Stefania, PREŚ Jerzy, WERTELECKI Tomasz (1997) Wpływ udziału dolomitu w dawkach pokarmowych dla owiec na wyniki produkcyjne oraz strawność i bilans składników mineralnych. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 3: 157-172.
146. PASCHMA Jolanta, HANCZAKOWSKA Ewa, HANCZAKOWSKI Piotr (1997) Wartość paszowa homogenizowanych odpadów poubojowych. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 1: 291-299.
147. PASCHMA Jolanta, HANCZAKOWSKA Ewa, MANDECKI Andrzej, URBAŃCZYK Jerzy (1997) Wykorzystanie homogenizowanych odpadów poubojowych w tuczu świń. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 1: 193-203.
148. PETKOV Krum, WOŁCZAK Janina, MALINOWSKI Eugeniusz (1997) Porównanie wartości pokarmowej kiszonek z kukurydzy, całych roślin jęczmienia i życicy wielokwiatowej skarmianych jako jedyna pasza dla buhajków. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 1: 113-124.
149. PIETRAS Mariusz, BAROWICZ Tadeusz (1997) Wpływ dodatku tłuszczu porafinacyjnego do dawek pokarmowych dla loszek we wczesnym okresie życia na wkaźniki rozwoju gruczołów mlekowych oraz zawartość hormonów w surowicy krwi w czasie laktacji. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 3: 141-156.
150. PISULEWSKA Elżbieta, HANCZAKOWSKI Piotr, SZYMCZYK Beata, DZIAMBA Szymon (1997) Porównanie składu chemicznego oraz wartości biologicznej nasion trzech form lędźwianu siewnego, zróżnicowanych pod względem masy tysiąca nasion. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., 446: 349-353.
151. PISULEWSKA Elżbieta, SZYMCZYK Beata, PISULEWSKI Paweł (1997) Wpływ zróżnicowanego nawożenia azotowego na skład chemiczny oraz wartość pokarmową ziarna ozimych odmian pszenicy i żyta. Acta Agr. Silv., ser. agr., 35: 105-114.
152. PŁONKA Stanisław, BRZÓSKA Franciszek (1997) Kiszonki pełnodawkowe z udziałem surowych ziemniaków i enzymów w tuczu świń. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 1: 157-167.
153. RYŚ Rajmund, WIR-KONAS Elżbieta, PYSKA Helena, KUCHTA Maria, PIETRAS Mariusz (1997) Changes in egg iodine concentration in three hen strains in relation to iodine level in diets. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 1: 229-242.
154. SKRABKA-BŁOTNICKA Teresa, ROSIŃSKI Andrzej, ELMINOWSKA-WENDA Gabriela, PRZYSIĘŻNA Ewa, WOŁOSZYN Jan (1997) The effect of dietary formulation supplemeted with herbal mixture on the goose breast muscle quality. Report 3. The effect on some functional and rheological properties. Archiv für Geflügelkunde, 61 (3): 143-146.
155. SKRABKA-BŁOTNICKA Teresa, ROSIŃSKI Andrzej, PRZYSIĘŻNA Ewa, WOŁOSZYN Jan, ELMINOWSKA-WENDA Gabriela (1997) The effect of dietary formulation supplemented with herbal mixture on the goose breast muscle quality. Report 1. The effect on the chemical composition. Archiv für Geflügelkunde, 61 (3): 135-138.
156. SKRABKA-BŁOTNICKA Teresa, ROSIŃSKI Andrzej, WOŁOSZYN Jan, PRZYSIĘŻNA Ewa, ELMINOWSKA-WENDA Gabriela (1997) The effect of dietary formulation supplemeted with herbal mixture on the goose breast muscle quality. Report 2. The effect on the sensory profile. Archiv für Geflügelkunde, 61 (3): 130-142.
157. STRZETELSKI JULIUSZ (1997) Wpływ zastosowania nowych zasad bilansowania dawek pokarmowych na efekty żywienia krów krajowych ras mlecznych o różnym genotypie. Rocz. Nauk. Zoot., Rozpr. Hab., 5: 5-68.
158. SZCZUREK Witold, KORELESKI Jerzy, KUCHTA Maria (1997) Enzymy rozkładające polisacharydy nieskrobiowe mieszanek paszowych z udziałem zbóż krajowych jako czynnik polepszający wskaźniki produkcyjne u kur niosek. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 3: 205-220.
159. URBAŃCZYK Jerzy, HANCZAKOWSKA Ewa (1997) Efektywność fitogennego preparatu Fresta F w odchowie prosiąt. Biul. Nauk. Przem. Pasz., 1: 29-38.
160. URBAŃCZYK Jerzy, HANCZAKOWSKA Ewa (1997) Wpływ ekstraktu roślinno - ziołowego Aromex - Solid na wyniki tuczu świń. Biul. Nauk. Przem. Pasz., 2: 39-4.
161. URBAŃCZYK Jerzy, HANCZAKOWSKA Ewa, ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata (1997) Effect of dietary fish silage level on pigs' fattening results, carcass quality and organoleptic properties of meat. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 4: 155-169.
162. URBAŃCZYK Jerzy, HANCZAKOWSKA Ewa, ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata, JURKIEWICZ Andrzej, BORKOWSKI Lechosław (1997) Koncentraty roślinno - rybne w żywieniu tuczników. Biul. Nauk. Przem. Pasz., 3/4: 69-78.
163. WAWRZYŃCZAK Stefan (1997) Intensywne opasanie młodego bydła rzeźnego paszami gospodarskimi. Mat szkol. Wyd. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa, FAPA. Rzeszów, 152-167.
164. WAWRZYŃCZAK Stefan, KRASZEWSKI Juliusz, BIELAK Franciszek, WĘGLARZY Karol, MICHNA Gustaw (1997) Efektywność opasania młodego bydła rzeźnego kiszonkami z traw i kukurydzy lub całych roślin jęczmienia. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 4: 115-125.
165. WĘŻYK Stanisław, CHOŁOCIŃSKA Anna, CYWA-BENKO Katarzyna (1997) Woda pitna nośnikiem szczepionek dla drobiu. Biul. Inf. IZ, 2: 17-23.
166. ZAJĄC Jan, NIEDŹWIADEK Stanisław, BIELAŃSKI Paweł, ZOŃ Andrzej (1997) Krew i odpady drobiowe cennym surowcem paszowym w żywieniu lisów niebieskich. Biul. Inf. IZ, 2: 25-34.
167. ZIELIŃSKA Krystyna, STECKA Krystyna, BRZÓSKA Franciszek, MIECZNIKOWSKI Antoni (1997) Wpływ biopreparatów bakteryjno-enzymatycznych na kiszenie pasz zawierających surowąa skrobię ziemniaczaną. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 4: 231-247.
168. ZOŃ Andrzej, NIEDŹWIADEK Stanisław, BIELAŃSKI Paweł, ZAJĄC Jan (1997) Ograniczone żywienie lisów niebieskich (Alopex lagopus) w okresie przygotowania do rozpłodu. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 2: 109-119.
169. ANTONIEWICZ Anna (1997) Ocena białka pasz w aspekcie jego trawienia i wykorzystania u przeżuwaczy. Mat. konf. nauk.-techn.: Wpływ wybranych metod hodowli i technologii na efektywność produkcji owiec i gęsi. IZ ZZD Kołuda Wielka, 23-24.10.1996. Wyd własne IZ, Kraków, 9-20.
170. BAROWICZ Tadeusz, BRZÓSKA Franciszek, GĄSIOR Robert (1997) Influence of dietary full-fat seeds on fatty acid composition and cholesterol content in longissimus dorsi muscle of pigs. Proc. 48th Annual Meeting of the Annual EAAP. Vienna (Austria), 25-28 August 1997, Book of Abstracts, 3: s. 174.
171. BAROWICZ Tadeusz, BRZÓSKA Franciszek, PIETRAS Mariusz, GĄSIOR Robert (1997) Nasiona lnu w mieszankach dla tuczników - wpływ na właściwości dietetyczne mięsa. Mat. XIX Konf. Nauk.: Rośliny Oleiste. Poznań, 15-16.04.1997, streszcz. refer., s. 31.
172. BAROWICZ Tadeusz, PIETRAS Mariusz, PIESZKA Marek (1997) Wpływ tempa wzrostu na jakość tusz i skład chemiczny mięsa tuczników linii 990. Mat. konf. nauk.: Aktualne problemy w produkcji trzody chlewnej. ART Olsztyn, 7.05.1997, s. 78.
173. BIELAK Franciszek, MANDECKI Andrzej (1997) Zasady pozyskiwania mleka wysokiej jakości dla celów żywieniowych i przetwórstwa. Mat. semin.: Chów krów i technologie produkcji mleka. Mełno, wrzesień-grudzień 1997. Wyd. IZ, Kraków, 24-54.
174. BIELAK Franciszek, WAWRZYŃCZAK Stefan (1997) Racjonalne zasady wychowu cieląt przeznaczonych do dalszego opasania. Mat. semin.: Systemy opasania bydła w oparciu o regionalną bazę paszową. Mełno, wrzesień-grudzień 1997. Wyd. IZ, Kraków, 3-25.
175. BIELAŃSKI Paweł (1997) Żywienie królików. Mat. semin.: Zasady chowu i hodowli królików w fermach drobnotowarowych. Chorzelów, marzec 1997. Wyd. IZ, Kraków, 39-50.
176. BIELAŃSKI Paweł, NIEDŹWIADEK Stanisław, ZAJĄC Jan, KOWALSKA Dorota (1997) Effect of probiotics on fattening and slaughter performance of rabbits. Proc. 10th Symp. on Housing and Diseases of Rabbits, Furbearing Animals and Pet Animals WRSA, Celle (Niemcy), 14-15.05.1997, 281-286.
177. BOBEK Stanisław, SECHMAN Andrzej, BRZÓSKA Franciszek (1997) Opracowanie profilaktyki jodowej i selenu dla krów mlecznych w celu zwiększenia zawartości jodu i selenu w mleku. Mat. semin. Pol. Kom. Kontroli Zaburzeń z Niedoboru Jodu. Min. Zdrowia i Opieki Społ. Warszawa, 7.11.1997, 1-3.
178. BOBEK Stanisław, SECHMAN Andrzej, BRZÓSKA Franciszek (1997) Supplementation of iodine for milking cows. I. Usage of salt-licks supplemented with different quantity of KI or EDDI. Proc. XXVII ESNA Annual Meeting, Gandawa (Belgia), 29.08-2.09.1997, s. 23.
179. BOBEK Stanisław, SECHMAN Andrzej, BRZÓSKA Franciszek, PYSKA Helena (1997) Zastosowanie lizawek dla krów mlecznych z dodatkiem EDDJ i KJ i ich wpływ na poziom jodu w mleku. Mat. II Ogólnopol. konf. nauk.: Związki mineralne w żywieniu zwierząt. Balice, 22-23.09.1997. Wyd. własne IZ, Kraków, 165-170.
180. BREJTA Władysław, BRZÓSKA Franciszek, BAROWICZ Tadeusz (1997) Skład kwasów tłuszczowych w mięśniu najdłuższym buhajków żywionych dawkami z udziałem pełnych nasion lnu. Mat. XIX Konf. Nauk.: Rośliny Oleiste. Poznań, 15-16.04.1997, streszcz. refer., s. 31.
181. BREJTA Władysław, BRZÓSKA Franciszek, BAROWICZ Tadeusz, PIETRAS Mariusz (1997) Carcass quality and fatty acids profiles of longissimus dorsi muscle of growing-fattening bulls fed full-fat seeds of flax. Proc. 48th Annual Meeting of the Annual EAAP. Vienna (Austria), 25-28 August 1997, Book of Abstracts 1997, 3: s. 173.
182. BRZÓSKA Franciszek (1997) Polskie ustawodawstwo paszowe w świetle przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej. Mat. semin.: Adaptacja polskiego drobiarstwa do wymogów Unii Europejskiej. IZ Kraków, 18-19.11.1997, 23-37.
183. BRZÓSKA Franciszek (1997) Produkcja kiszonek z traw i roślin motylkowych przyczepami zbierającymi i prasami zwijającymi. Mat. semin.: Chów bydła mięsnego w warunkach województwa krakowskiego. WODR Karniowice, 27.11.1997, 1-12.
184. BRZÓSKA Franciszek (1997) Wyniki doświadczeń wzrostowych kurcząt brojlerów żywionych paszami z dodatkiem mikroorganizmów probiotycznych. Mat. semin.: Naturalne dodatki i konserwanty paszowe pochodzenia mikrobiologicznego. Inst. Biotechnol. Przem. Rolno-Spoż., Warszawa, 28-29.10.1997, 33-38.
185. BRZÓSKA Franciszek (1997) Wyniki doświadczeń wzrostowych trzody chlewnej żywionej kiszonką zawierającą surową skrobią ziemniaczaną i zbożową poddaną działaniu biopreparatu Lactamyl. Mat. semin.: Naturalne dodatki i konserwanty paszowe pochodzenia mikrobiologicznego. Inst. Biotechnol. Przem. Rolno-Spoż., Warszawa, 28-29.10.1997, 7-16.
186. BRZÓSKA Franciszek, BOBEK Stanisław, KAMIŃSKI Julian, PYSKA Helena (1997) Zawartość jodu w mleku krów Polski Południowej po 30 latach od pierwszego monitoringu. Mat. II Ogólnopol. konf. nauk.: Związki mineralne w żywieniu zwierząt. Balice, 22-23.09.1997. Wyd. własne IZ, Kraków, 152-157.
187. BRZÓSKA Franciszek, GĄSIOR Robert, PIESZKA Marek, ZYZAK Wacław, KRYSZCZAK Marek (1997) Ograniczenie skażenia środowiska sokami fermentacyjnymi - wpływ absorbentów soków na skład chemiczny kiszonek, produkcyjność krów i skład mleka. Mat. konf. nauk.: Żywieniowe metody ograniczania wydalania do środowiska azotu, fosforu i innych pierwiastków przez zwierzęta gospodarskie. Balice, 17-18.11.1997. Wyd. własne IZ, Kraków, 127-136.
188. BRZÓSKA Franciszek, PYSKA Helena, BAROWICZ Tadeusz, ZYZAK Wacław (1997) Effect of iodine intake on iodine content in cows milk, blood serum and on thyroid gland activity. Proc. 48th Annual Meeting of the Annual EAAP. Vienna (Austria), 25-28 August 1997, Book of Abstracts, 3: s. 103.
189. BRZÓSKA Franciszek, PYSKA Helena, BAROWICZ Tadeusz, ZYZAK Wacław (1997) Zawartość jodu w mleku, surowicy krwi oraz aktywność tarczycy krów zależnie od poziomu jodu w dawce pokarmowej. Mat. II Ogólnopol. konf. nauk.: Związki mineralne w żywieniu zwierząt. Balice, 22-23.09.1997. Wyd. własne IZ, Kraków, 171-176.
190. BRZÓSKA Franciszek, ZYZAK Wacław, BRZÓSKA Barbara, ŁOJEWSKA Alicja (1997) Wpływ mineralizowanych lizawek solnych na poziom mikroelementów w surowicy krwi i mleku krów. Mat. II Ogólnopol. konf. nauk.: Związki mineralne w żywieniu zwierząt, Balice. 22-23.09.1997. Wyd. własne IZ, Kraków, 177-182.
191. CZARNIK-MATUSEWICZ Henryk, KORNIEWICZ Adolf (1997) Determination of capsaicin in the antirheumatical plasters by near infrared reflectance spectroscopy: a comparison of statistical methods. NIR-97. Proc. 8th International Conference on Near Infrared Spectroscopy, Book of Abstracts P8 AGRO, Essen (Niemcy), 15-19.09.1997, s. 1.
192. CZARNIK-MATUSEWICZ Henryk, KORNIEWICZ Adolf (1997) Quality control of technical casein - near infrared reflectance spectroscopy method. NIR-97. Proc. 8th International Conference on Near Infrared Spectroscopy, Book of Abstracts P8 AGRO, Essen (Niemcy), 15-19.09.1997, s. 1.
193. CZARNIK-MATUSEWICZ Henryk, KORNIEWICZ Adolf (1997) The use of the InfraAlyzer 260 Whole Grain for water and fat determination in pork meat. NIR-97. Proc. 8th International Conference on Near Infrared Spectroscopy, Book of Abstracts P8 AGRO, Essen (Niemcy), 15-19.09.1997, s. 1.
194. DUDEK Wiesław (1997) Zasady produkcji pasz dla krów mlecznych. Mat. semin.: Zasady produkcji i pozyskiwania mleka wysokiej jakością Balice, luty-kwiecień 1997. Wyd. IZ, Kraków, 117-140.
195. DUDEK Wiesław (1997) Zasady produkcji pasz na gruntach ornych dla młodego bydła opasowego. Mat. semin.: Uwarunkowania produkcji żywca wołowego i wieprzowego. Balice, luty-kwiecień 1997. Wyd. IZ, Kraków, 43-57.
196. ERNEST Teresa, KORELESKI Jerzy (1997) Wstępne badania nad wpływem siarki w mieszankach paszowych z udziałem poekstrakcyjnej śruty rzepakowej na wyniki odchowu kurcząt brojlerów. Mat. II Ogólnopol. konf. nauk.: Związki mineralne w żywieniu zwierząt. Balice, 22-23.09.1997. Wyd. własne IZ, Kraków, 235-239.
197. FARUGA Andrzej, PUCHAJDA Helena, WĘŻYK Stanisław (1997) Efficacy of silages for parental geese. Proc. 11th Europ. Symp. on Waterfowl. Nantes (Francja), 8-10.09.1997, 75-79.
198. GUY Gerard, BAEZA Elisabeth, SALICHON Marie Rose, JUIN Henri, ROUSSELOT-PAILLEY Daniel, ROSIŃSKI Andrzej, ELMINOWSKA-WENDA Gabriela, KŁOSOWSKA Danuta (1997) Influence of feeding systems, with or without pasturing grass, on fatty liver and meat production in geese. Proc. 11th Europ. Symp. on Waterfowl. Nantes (France), 8-10.09.1997, 549-554.
199. HADULA Eugeniusz, KORELESKI Jerzy, KUDŁA Maria (1997) Próba oceny ziarna jęczmienia w żywieniu drobiu przy użyciu metod chemicznych. Mat. symp.: Włókno pokarmowe - skład chemiczny i biologiczne działanie. IHAR Radzików, 24-25.04.1997, 207-209.
200. HANCZAKOWSKA Ewa, URBAŃCZYK Jerzy (1997) Sopstoki rzepakowe jako źródło energii dla świń. Mat. konf. nauk.: Żywieniowe metody ograniczania wydalania do środowiska azotu, fosforu i innych pierwiastków przez zwierzęta gospodarskie. Balice, 17-18.11.1997. Wyd. własne IZ, Kraków, 177-182.
201. HANCZAKOWSKA Ewa, URBAŃCZYK Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Małgorzata, BYKOWSKI Piotr (1997) Zastosowanie mieszanek paszowych zawierających ryby i ich odpady suszone łącznie z pszenicą w żywieniu prosiąt. Mat. konf. nauk.: Współczesne zasady żywienia świń, cz.II. Jabłonna, 3-4.06.1997, 105-108.
202. HANCZAKOWSKI Piotr, SZYMCZYK Beata, PISULEWSKA Elżbieta, ERNEST Teresa (1997) Porównanie składu i wartości pokarmowej nasion lędźwianu, grochu i soi. Mat. międz. symp. nauk.: Lędźwian siewny. Radom, 9-10.06.1997, 56-58.
203. JAMROZ Dorota, KIRCHGESSNER Manfred, EDER Klaus, PAKULSKA Elżbieta (1997) Carcass quality and fatty acid composition in growing geese fed various diets. Proc. 11th Europ. Symp. on Waterfowl. Nantes (France), 8-10.09.1997, 555-561.
204. JAMROZ Dorota, KORELESKI Jerzy (1997) Upotreba repicine sacme u zajednici s raznim krmnim dodacima u krmnim zza perad. Mat. konf. nauk.-techn. Zagreb, 11-13.07.1997, Krmiva 39, 1: 29-41.
205. KAMIŃSKA Barbara Z. (1997) Przydatność jęczmienia w żywieniu brojlerów w porównaniu ze śrutami innych zbóż. Mat. symp.: Agrotechnika i wykorzystanie jęczmienia. Puławy, 23-24.10.1997, s. 69.
206. KAMIŃSKA Barbara Z. (1997) Wpływ zastosowania mikrobiologicznej fitazy na ograniczenie ilości fosforu wydalanego przez kury. Mat. konf. nauk.: Żywieniowe metody ograniczania wydalania do środowiska azotu, fosforu i innych pierwiastków przez zwierzęta gospodarskie. Balice, 17-18.11.1997. Wyd. własne IZ, Kraków, 193-200.
207. KAMIŃSKA Barbara Z. (1997) Zmniejszenie wydalania fosforu w odchodach w efekcie wprowadzenia mikrobiologicznej fitazy do przemysłowych mieszanek paszowych dla kur. Mat. konf. nauk.-techn.: Pasze przemysłowe a ochrona środowiska. Puławy, 19-20.05.1997, 85-93.
208. KAMIŃSKA Barbara Z., KORELESKI Jerzy (1997) Dietary effect of dehulling oats grain on broiler performance during the grower period. Proc. 11th Europ. Symp. Poult. Nutr. WPSA, Faaborg (Dania), 328-330.
209. KAMIŃSKA Barbara Z., SKRABA Bogumiła (1997) Beneficial effect of supplementing laying-hen diets with microbial phytase on the egg-shell quality. Mat. VII Europ. Symp. WPSA. W: Eggs and Egg Products Quality. Poznań, 21-26.09.1997, 89-94.
210. KAMIŃSKA Barbara Z., SKRABA Bogumiła, KORELESKI Jerzy (1997) An increased availability of phytase phosphorus by introducing microbial phytase into layers feed. Proc. XX World's Poult. Congr., New Delhi (India), 2-5 Sept. 1996, Abstr.: 241-241.
211. KINAL Stefania, KORNIEWICZ Adolf, PALECZEK Barbara, PREŚ Jerzy (1997) Porównanie norm na wapń, fosfor i magnez u owiec w okresie zasuszania. Mat. II Ogólnopol. konf. nauk.: Związki mineralne w żywieniu zwierząt. Balice, 22-23.09.1997. Wyd. własne IZ, Kraków, 189-197.
212. KINAL Stefania, PREŚ Jerzy, KORNIEWICZ Adolf, PALECZEK Barbara, CHRZĄSZCZ Ewa, KISTOWSKI Tadeusz (1997) Ocena różnych dawek cynku u krów i owiec w okresie zasuszania. Mat. II Ogólnopol. konf. nauk.: Związki mineralne w żywieniu zwierząt. Balice, 22-23.09.1997. Wyd. własne IZ, Kraków, 114-122.
213. KLĘCZEK Czesława (1997) Użytki zielone terenów południowej Polski jako tania baza paszowa dla bydła. Mat. semin.: Produkcja żywca i mięsa wołowego z wykorzystaniem rasy simentalskiej. ZZD IZ Rymanów, 22.01.1997. Wyd. IZ, Kraków, 32-47.
214. KLĘCZEK Czesława (1997) Zasady proekologicznej produkcji pasz na użytkach zielonych i ich konserwacji. Mat. semin.: Poprawa jakości mleka surowego w kierunku preferencji żywieniowych oraz wymogów norm krajowych i Unii Europejskiej. Balice, 27-28.11.1997. Wyd. IZ, Kraków, 108-127.
215. KORELESKI Jerzy (1997) Aktualne zagadnienia badawcze z zakresu mineralnego żywienia drobiu. Mat. II Ogólnopol. konf. nauk.: Związki mineralne w żywieniu zwierząt. Balice, 22-23.09.1997. Wyd. własne IZ, Kraków, 43-60.
216. KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester, KUBICZ Maria (1997) Wstępne obserwacje nad wpływem zróżnicowanego żywienia piskląt na wyniki odchowu kurcząt brojlerów. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 32: 235-242.
217. KORMAN Kazimierz (1997) Wpływ dostępności wody na zawartość podstawowych składników mineralnych w zielonce z lucerny i mieszanek traw. Mat. II Ogólnopol. konf. nauk.: Związki mineralne w żywieniu zwierząt. Balice, 22-23.09.1997. Wyd. własne IZ, Kraków, 305-311.
218. KORMAN Kazimierz (1997) Wpływ poziomu żywienia na stopień umięśnienia i otłuszczenia tusz jagnięcych oraz zgodność oceny organoleptycznej tych cech z poubojową. Mat. konf. nauk.-techn.: Wpływ wybranych metod hodowli i technologii na efektywność produkcji owiec i gęsi. IZ ZZD Kołuda Wielka, 23-24.10.1996. Wyd własne IZ, Kraków, 79-89.
219. KORMAN Kazimierz (1997) Wpływ żywienia na mleczność owiec matek. Mat. semin.: Szkolenie dla kadry kierowniczej, hodowlanej i technicznej spółek hodowli roślin i zwierząt AWRSP (hodowcy owiec). Warszawa, 26-28.05.1997, ss. 17.
220. KORNIEWICZ Adolf, ZIÓŁKOWSKI Tadeusz, KORNIEWICZ Daniel, CZARNIK-MATUSEWICZ Henryk, PALECZEK Barbara (1997) Określenie optymalnej proporcji między nasionami grochu i śrutą rzepakową w mieszankach dla tuczników. Mat. XXVI Sesji Żywieniowej KNZ PAN: Współczesne zasady żywienia świń, 2: 89-93.
221. KORNIEWICZ Adolf, ZIÓŁKOWSKI Tadeusz, KORNIEWICZ Daniel, CZARNIK-MATUSEWICZ Henryk, PALECZEK Barbara (1997) Spreparowana śruta rzepakowa z dodatkiem lizyny w mieszankach dla tuczników. Mat. XXVI Sesji Żywieniowej KNZ PAN: Współczesne zasady żywienia świń, 2: 94-98.
222. KORNIEWICZ Adolf, ZIÓŁKOWSKI Tadeusz, KORNIEWICZ Daniel, PALECZEK Barbara (1997) Wykorzystanie azotu przez tuczniki z dawek paszowych zawierających groch i virginiamycyną. Mat. konf. nauk.: żywieniowe metody ograniczania wydalania do środowiska azotu, fosforu i innych pierwiastków przez zwierzęta gospodarskie. Balice, 17-18.11.1997. Wyd. własne IZ, Kraków, 201-214.
223. MANDECKI Andrzej (1997) Zasady organizacji produkcji pasz dla krów mlecznych i pozyskiwania mleka wysokiej jakości w ZZD Mełno. Mat. semin.: Chów krów i technologie produkcji mleka. Mełno, wrzesień-grudzień 1997. Wyd. IZ, Kraków, 55-85.
224. MICHALEC-DOBIJA Jolanta, PIETRAS Mariusz, BAROWICZ Tadeusz, BRZÓSKA Franciszek, GĄSIOR Robert (1997) Wpływ dodatku nasion roślin oleistych w żywieniu jagniąt na parametry tuczne, rzeźne oraz właściwości dietetyczne jagnięciny. Mat. XIX Konf. Nauk.: Rośliny Oleiste. Poznań, 15-16.04.1997, streszcz. refer., 25-26.
225. MICHNA Gustaw (1997) Biologiczna odnowa zdegradowanego pastwiska z wykorzystaniem mieszanki koniczyny czerwonej z kostrzewą łąkową jako uprawy przejściowej. Mat. semin. Falenty, 27.02.1997, 182-187.
226. MIGDAŁ Władysław, PYŚ Jan, MUCHA Aurelia, KOCZANOWSKI Józef, KLOCEK Czesław (1997) Wykorzystanie łuski kakaowej w żywieniu świń. Mat. konf. nauk.: Współczesne zasady żywienia świń (2). Jabłonna, 3-4.06.1997, 175-179.
227. NIEDŹWIADEK Stanisław, ZAJĄC Jan, BIELAŃSKI Paweł, ZOŃ Andrzej (1997) Optimization of rations for blue foxes with regard to regional fodder resources. Proc. 10th Symp. on Housing and Diseases of Rabbits, Furbearing Animals and Pet Animals WRSA, Celle (Niemcy), 14-15.05.1997, 311-318.
228. NIEDŹWIADEK Stanisław, ZOŃ Andrzej, SŁAWOŃ Jerzy, BIELAŃSKI Paweł, ZAJĄC Jan (1997) Optimum utilization of blood in the feeding of young blue foxes. Proc. 10th Symp. on Housing and Diseases of Rabbits, Furbearing Animals and Pet Animals WRSA, Celle (Niemcy), 14-15.05.1997, 319-327.
229. NIWIŃSKA Barbara (1997) Strawność aminokwasów białka nie ulegającego rozkładowi w żwaczu nasion trzech gatunków łubinu w jelicie cienkim bydła. Mat. konf. nauk.: łubin we współczesnym rolnictwie. Olsztyn-Kortowo, 25-27.06.1997, 103-108.
230. NIWIŃSKA Barbara, SAWICKA-SIENKIEWICZ Ewa (1997) Ocena składu chemicznego nasion nowych mutantów łubinu andyjskiego (Lupinus mutabilis). Mat. konf. nauk.: łubin we współczesnym rolnictwie. Olsztyn-Kortowo, 25-27.06.1997, 97-102.
231. OKULARCZYK Stanisława, TYBURCY Agnieszka, SOWULA-SKRZYŃSKA Elżbieta, WAWRZYŃSKI Marek (1997) Rynkowe i produkcyjne uwarunkowania opłacalności hodowli i chowu bydła. Mat. semin.: Nowoczesne kierunki w hodowli bydła mlecznego. ZZD IZ Rossocha, wrzesień-grudzień 1997. Wyd. IZ, Kraków, 101-123.
232. OSTROWSKI Romuald (1997) Kierunki badań na pastwiskach. Mat. semin.: Kierunki badań nad nawożeniem i użytkowaniem łąk i pastwisk. IMUZ Falenty, 27.02.1997, 18: 30-38.
233. OSTROWSKI Romuald (1997) Współzależność między składem chemicznym kiszonek z traw, ich jakością i pobieraniem przez zwierzęta. Mat. semin.: Kierunki badań nad nawożeniem i użytkowaniem łąk i pastwisk. IMUZ Falenty, 27.02.1997, 18: 206-212.
234. PAKULSKA Elżbieta, BADOWSKI Jakub, BEDNARCZYK Marek, SIWEK Maria (1997) The influence of feeding egg laying geese and their offspring with mixed fodder containing 00 rape meal on the reproductive results and the quality of hartching eggs. Proc. 11th Europ. Symp. on Waterfowl. Nantes (France), 8-10.09.1997, 430-436.
235. PAKULSKA Elżbieta, BADOWSKI Jakub, SIWEK Maria, BEDNARCZYK Marek (1997) Wpływ śruty rzepakowej 00 w mieszankach paszowych na wyniki wylęgu gęsi. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 31: 218-219.
236. PAKULSKA Elżbieta, KORELESKI Jerzy, BADOWSKI Jakub, BEDNARCZYK Marek, HORBAŃCZUK Jarosław (1997) Wstępne obserwacje nad wpływem różnych źródeł wapnia na jakość skorup gęsich jaj i wyniki lęgów. Mat. II Ogólnopol. konf. nauk.: Związki mineralne w żywieniu zwierząt. Balice, 22-23.09.1997. Wyd. własne IZ, Kraków, 240-245.
237. PAKULSKI Tadeusz, OSIKOWSKI Maciej (1997) Wpływ składu dawek pokarmowych dla owiec dojonych na ilość i jakość mleka. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 34: 101-107.
238. PASCHMA Jolanta, HANCZAKOWSKA Ewa (1997) Możliwość wykorzystania homogenizowanych odpadów poubojowych w tuczu świń z uwzględnieniem ochrony środowiska. Mat. konf. nauk.: Żywieniowe metody ograniczania wydalania do środowiska azotu, fosforu i innych pierwiastków przez zwierzęta gospodarskie. Balice, 17-18.11.1997. Wyd. własne IZ, Kraków, 215-222.
239. PIETRAS Mariusz, BAROWICZ Tadeusz, BRZÓSKA Franciszek (1997) The content of deoxyribonucleic acid (DNA) on mammary glands of sows fed with post-refining fat supplemented in the prepubertal period. Proc. 48th Annual Meeting of the Annual EAAP. Vienna (Austria), 25-28 August 1997, Book of Abstracts, 3: s. 186.
240. PIETRAS Mariusz, BAROWICZ Tadeusz, BRZÓSKA Franciszek, GĄSIOR Robert (1997) Właściwości dietetyczne mięsa brojlerów żywionych paszą z dodatkiem pełnych nasion lnu i oleju lnianego. Mat. XIX Konf. Nauk.: Rośliny Oleiste. Poznań, 15-16.04.1997, streszcz. refer., s. 32.
241. PYSKA Helena, BRZÓSKA Franciszek, PIETRAS Mariusz, WIEWIÓRA Witold (1997) Effect of iodine source on dairy cows iodine status during midlactation. Proc. 48th Annual Meeting of the Annual EAAP. Vienna (Austria), 25-28 August 1997, Book of Abstracts, 3: s. 103.
242. PYSKA Helena, BRZÓSKA Franciszek, PIETRAS Mariusz, WIEWIÓRA Witold (1997) Zawartość jodu w mleku, surowicy krwi oraz aktywność tarczycy krów zależnie od źródła jodu w dawce pokarmowej. Mat. II Ogólnopol. konf. nauk.: Związki mineralne w żywieniu zwierząt. Balice, 22-23.09.1997. Wyd. własne IZ, Kraków, 158-164.
243. STRZETELSKI Juliusz (1997) Kierunki i wyniki badań żywieniowych na bydle za okres ostatnich 25 lat, ich ocena oraz sugestie tematyki badań na najbliższe 15-lecie. Mat. symp.: V Szkoła Zimowa - Metodologia Hodowli Bydła. AR Kraków, Zakopane, 10-16.03.1997, 29-32.
244. STRZETELSKI Juliusz (1997) Żywienie bydła ras mięsnych i ich krzyżówek z rasami mlecznymi. Mat. semin.: Uwarunkowania produkcji żywca wołowego i wieprzowego. Balice, luty-kwiecień 1997. Wyd. IZ, Kraków, 24-42.
245. STRZETELSKI Juliusz, KRAWCZYK Katarzyna (1997) Wpływ czynników żywieniowych na ograniczenie strat azotu u przeżuwaczy. Mat. konf. nauk.: Żywieniowe metody ograniczania wydalania do środowiska azotu, fosforu i innych pierwiastków przez zwierzęta gospodarskie. Balice, 17-18.11.1997. Wyd. własne IZ, Kraków, 19-34.
246. STRZETELSKI Juliusz, OSIĘGŁOWSKI Stanisław (1997) Współczesne zasady i metody żywienia bydła oraz możliwości poprawy składu mleka. Mat. semin.: Wykorzystanie nowoczesnych metod doskonalenia genetycznego i żywienia w hodowli bydła mlecznego. IZ ZZD Pawłowice, 73-161.
247. SZCZUREK Witold (1997) Poprawa wykorzystania białka pod wpływem dodatku antybiotyku paszowego jako czynnik ograniczający wydalanie azotu u rosnących owiec. Mat. konf. nauk.: Żywieniowe metody ograniczania wydalania do środowiska azotu, fosforu i innych pierwiastków przez zwierzęta gospodarskie. Balice, 17-18.11.1997. Wyd. własne IZ, Kraków, 251-254.
248. SZCZUREK Witold (1997) Wstępna ocena skuteczności enzymów paszowych w żywieniu kurcząt rzeźnych mieszanką z wysokim udziałem przegrzanej śruty rzepakowej. Mat. X Jubil. Międzyn. Młodz. Symp. Drob. WPSA. Poznań-Kiekrz, 10-12.06.1997. Zesz. Nauk. PTZ, 32: 341-342.
249. SZCZUREK Witold, KORELESKI Jerzy, PISULEWSKI Paweł (1997) Zależność między poziomem białka i aminokwasów w paszy a wydalaniem azotu u kurcząt rzeźnych. Mat. konf. nauk.: Żywieniowe metody ograniczania wydalania do środowiska azotu, fosforu i innych pierwiastków przez zwierzęta gospodarskie. Balice, 17-18.11.1997. Wyd. własne IZ, Kraków, 255-258.
250. SZYMCZYK Beata, HANCZAKOWSKI Piotr, KUCHTA Maria, ZEGAREK Zofia (1997) Wpływ rodzaju białka paszy na zawartość cholesterolu w żółtkach jaj kurzych. Mat. X Jubil. Międzyn. Młodz. Symp. Drob. WPSA. Poznań-Kiekrz, 10-12.06.1997. Zesz. Nauk. PTZ, 32: 245-250.
251. ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester (1997) Wstępne obserwacje nad wpływem dodatku cynku do paszy na jego wydalanie i retencję u kurcząt brojlerów. Mat. konf. nauk.: Żywieniowe metody ograniczania wydalania do środowiska azotu, fosforu i innych pierwiastków przez zwierzęta gospodarskie. Balice, 17-18.11.1997. Wyd. własne IZ, Kraków, 259-262.
252. URBAŃCZYK Jerzy (1997) Pokusaj smanjenja omasčivanja svinjskog trupa hranidbenim cimbenicima. Mat. konf. nauk.-techn. Zagreb (Chorwacja), 11-13.07. 1997, Krmiva 39, 6: 311-325.
253. URBAŃCZYK Jerzy, HANCZAKOWSKA Ewa (1997) Wpływ koncentracji energii i lizyny w paszy na wyniki tuczu świń otrzymujących dawki izokaloryczne lub żywionych do woli. Mat. konf. nauk.: Współczesne zasady żywienia świń, cz.II. Jabłonna, 3-4.06.1997, 74-79.
254. WAWRZYŃCZAK Stefan (1997) Kiszonki z całych roślin zbóż, zbożowo-strączkowych, zbożowo-motylkowych i z wilgotnego ziarna zbóż jako pasza ekologiczna dla bydła. Mat. międz. konf. nauk.: Propozycje nauki dla unowocześnienia produkcji zwierzęcej i ograniczenia zagrożeń ekologicznych. Poznań, 23-24.10.1997, 1-2.
255. WAWRZYŃCZAK Stefan (1997) Opasanie młodego bydła rzeźnego w systemach intensywnych. Mat. semin.: Uwarunkowania produkcji żywca wołowego i wieprzowego. Balice, luty-kwiecień 1997. Wyd. IZ, Kraków, 3-23.
256. WAWRZYŃCZAK Stefan (1997) Podstawy racjonalnego żywienia krów. Mat. semin.: Zasady produkcji i pozyskiwania mleka wysokiej jakości. Balice, luty-kwiecień 1997. Wyd. IZ, Kraków, 37-57.
257. WAWRZYŃCZAK Stefan (1997) Podstawy racjonalnego żywienia krów. Mat. semin.: Nowoczesne kierunki w hodowli bydła mlecznego. ZZD IZ Rossocha, wrzesień-grudzień 1997. Wyd. IZ, Kraków, 23-50.
258. WAWRZYŃCZAK Stefan (1997) Produkcja pasz objętościowych gospodarskich na gruntach ornych i zasady ich przyrządzania do skarmiania bydłem. Mat. semin.: Poprawa jakości mleka surowego w kierunku preferencji żywieniowych oraz wymogów norm krajowych i Unii Europejskiej. Balice, 27-28.11.1997. Wyd. IZ, Kraków, 46-69.
259. WAWRZYŃCZAK Stefan (1997) Racjonalne zasady intensywnego opasania młodego bydła rzeźnego. Mat. semin.: Systemy opasania bydła w oparciu o regionalną bazę paszową. Mełno, wrzesień-grudzień 1997, Wyd. IZ, Kraków, 26-61.
260. WAWRZYŃCZAK Stefan (1997) Racjonalne żywienie krów jako podstawowy czynnik poprawy produkcyjności i jakości mleka. Mat. semin.: Poprawa jakości mleka surowego w kierunku preferencji żywieniowych oraz wymogów norm krajowych i Unii Europejskiej. Balice, 27-28.11.1997 Wyd. IZ, Kraków, 19-45.
261. WAWRZYŃCZAK Stefan (1997) Współczesne zasady opasania bydła. Mat. semin.: Optymalizacja produkcji żywca i mięsa wołowego w oparciu o regionalną bazę paszową. ZZD IZ Kołbacz, październik-grudzień 1997, Wyd. IZ, Kraków, 19-46.
262. WAWRZYŃCZAK Stefan (1997) Zasady organizacji racjonalnego żywienia krów. Mat. semin.: Nowoczesne zasady chowu krów mlecznych. ZZD IZ Kołbacz, październik-grudzień 1997, Wyd. IZ, Kraków, 42-70.
263. WAWRZYŃCZAK Stefan (1997) Zasady racjonalnego żywienia krów w regionie Bieszczad. Mat. semin.: Produkcja mleka ze szczególnym uwzględnieniem krów rasy simentalskiej. ZZD IZ Rymanów, 21.01. 1997, Wyd. IZ, Kraków, 35-55.
264. WAWRZYŃCZAK Stefan (1997) Zasady racjonalnego żywienia krów. Mat. semin.: Chów krów i technologie produkcji mleka. Mełno, wrzesień-grudzień 1997, Wyd. IZ, Kraków, 3-23.
265. WAWRZYŃCZAK Stefan, MALINOWSKI Eugeniusz (1997) Przyrządzanie pasz poprawia ich wartość pokarmową oraz produkcyjność bydła. Mat. semin.: Optymalizacja produkcji żywca i mięsa wołowego w oparciu o regionalną bazę paszową. ZZD IZ Kołbacz, październik-grudzień 1997, Wyd. IZ, Kraków, 72-92.
266. WAWRZYŃSKI Marek (1997) Podstawy organizacji pasz dla krów mlecznych. Mat. semin.: Nowoczesne kierunki w hodowli bydła mlecznego. ZZD IZ Rossocha, wrzesień-grudzień 1997, Wyd. IZ, Kraków, 78-100.
267. WIEWIÓRA Witold, BRZÓSKA Franciszek, BRZÓSKA Barbara, MICHALEC-DOBIJA Jolanta (1997) Zawartość selenu w mleku i krwi krów zależnie od poziomu selenu w dawce pokarmowej. Mat. II Ogólnopol. konf. nauk.: Związki mineralne w żywieniu zwierząt. Balice, 22-23.09.1997. Wyd. własne IZ, Kraków, 183-188.
268. ŻYŁA Krzysztof, KORELESKI Jerzy, GOGOL Dorota, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester (1997) Enzymatyczna defosforylacja fitynianów in vitro oraz in vivo w zawierających pszenicę mieszankach dla brojlerów. Mat. konf. nauk.: Żywieniowe metody ograniczania wydalania do środowiska azotu, fosforu i innych pierwiastków przez zwierzęta gospodarskie. Balice, 17-18.11.1997. Wyd. własne IZ, Kraków, 279-284.
269. ŻYŁA Krzysztof, KORELESKI Jerzy, ŚWIĄTKIEWICZ Sylwester (1997) Simultaneous application of phytase and xylanase to broiler feeds based on wheat. Preliminary in vitro studies and feeding trial. Proc. 11th Europ. Symp. Poult. Nutr. WPSA, Faaborg, 474-476.
270. BAROWICZ Tadeusz (1997) Balast potrzebny do życia. Dziennik Polski, 236: s. 11.
271. BAROWICZ Tadeusz (1997) Bomba z opóźnionym zapłonem. Dziennik Polski, 270: s. 15.
272. BAROWICZ Tadeusz (1997) Jedz bez błędów. Dziennik Polski, 259: s. 14.
273. BAROWICZ Tadeusz (1997) Maciora z prosiętami przy wodopoju. Trzoda Chl., 35 (6): 32-33.
274. BAROWICZ Tadeusz (1997) Mleko z jodem - to jest to!. Dziennik Polski, 212: s. 13.
275. BAROWICZ Tadeusz (1997) Nie taki cholesterol straszny. Dziennik Polski, 230: s. 14.
276. BAROWICZ Tadeusz (1997) Niedoceniane mleko. Dziennik Polski, 288: s. 10.
277. BAROWICZ Tadeusz (1997) Oleje i nasiona roślin oleistych w żywieniu trzody chlewnej. Trzoda Chl., 35 (3): 41-44.
278. BAROWICZ Tadeusz (1997) Suszone witaminy na zimę. Dziennik Polski, 254: s. 12.
279. BAROWICZ Tadeusz (1997) Ten wspaniały jogurt. Dziennik Polski, 242: s. 14.
280. BAROWICZ Tadeusz (1997) Tłuszcz w paszy a trwałość i jakość mieszanek pełnoporcjowych. Trzoda Chl., 35 (11): 49-51.
281. BAROWICZ Tadeusz (1997) Tyroksyna w paszy a otłuszczenie tusz i jakość mięsa tuczników. Trzoda Chl., 35 (10): 44-46.
282. BAROWICZ Tadeusz (1997) Więc pijmy ... Dziennik Polski, 294: s. 12.
283. BAROWICZ Tadeusz (1997) Wróg na talerzu. Dziennik Polski, 200: s. 12.
284. BILIK Krzysztof (1997) Organizacja produkcji pasz dla bydła w gospodarstwach o dużym udziale trwałych użytków zielonych. Poradnik: Chów bydła - cechy użytkowe, żywienie i ekonomika produkcji. PHARE, FAPA. Wyd. FAPA, IZ, Kraków, 51-72.
285. BREJTA Władysław, BAROWICZ Tadeusz (1997) Lepsza wołowina. Farmer, 8: s. 18.
286. BRZÓSKA Franciszek (1997) Grzyby pleśniowe i mikotoksyny oraz skażenia bakteryjne pasz w rejonach powodzi. Mat. szkol. dla roln. z rejonów powodzi. ODR Mikołów, brosz., 1-5.
287. BRZÓSKA Franciszek (1997) Kiszonki inaczej. Farmer, 11: 14-15.
288. BRZÓSKA Franciszek (1997) Konserwowanie wilgotnych zbóż paszowych. Mat. szkol. dla roln. z rejonów powodzi. ODR Mikołów, brosz., 1-6.
289. BRZÓSKA Franciszek (1997) Mieszanki paszowe dla drobiu w UE. Cz. 1. Zasady wytwarzania pasz i wymagania jakościowe. Pol. Drob., 6: 2-5.
290. BRZÓSKA Franciszek (1997) Mieszanki paszowe dla drobiu w UE. Cz. 2. Wymagania jakościowe i nadzór paszowy. Pol. Drob., 7: 7-10.
291. BRZÓSKA Franciszek (1997) Polskie ustawodawstwo paszowe w świetle przepisów Unii Europejskiej. Pol. Drob., 1997 (dod. specj.), 12: 3-11.
292. BRZÓSKA Franciszek (1997) Produkcja kiszonek z traw i roślin motylkowych. Instr. upowsz., ODR Łosiów, 1-14.
293. BRZÓSKA Franciszek, BAROWICZ Tadeusz (1997) Wartość pokarmowa mieszanek w świetle ustawodawstwa Unii Europejskiej. Trzoda Chl., 35 (7): 37-40.
294. BRZÓSKA Franciszek, PIESZKA Marek (1997) Konserwowanie wilgotnych zbóż paszowych. Mat. szkol., WODR Siedlce, 1-5.
295. BRZÓSKA Franciszek, PIESZKA Marek (1997) Uratowane zboże. Farmer, 15: s. 17.
296. GORNOWICZ Ewa (1997) Aktualne tendencje na rynku pasz. Post. Drob., 35, 2: 68-70.
297. GORNOWICZ Ewa (1997) Optymalizacja programu żywieniowego kurcząt brojlerów. Post. Drob., 35, 2: 5-10.
298. GORNOWICZ Ewa, STANISŁAWSKI Piotr, LISOWSKI Mirosław (1997) Ocena wpływu preparatów barwiących zawartych w mieszance paszowej dla kur nieśnych na barwę żółtek jaj. Post. Drob., 35, 2: 70-73.
299. HADULA Eugeniusz, MICHNA Gustaw (1997) Zmiany składu chemicznego zielonek w procesie suszenia a wartość pokarmowa paszy. Prz. Hod., 9: 26-28.
300. KAMIŃSKA Barbara Z. (1997) Dlaczego i kiedy należy dodawać do paszy dla kur niosek enzym fitazę. Mag. Drob., 2, 10: 7-9.
301. KAMYCZEK Marian (1997) Zasady opracowywania komputerowych zbilansowanych dawek pełnoporcjowych dla trzody chlewnej. Wyd. ODR Leszno, 1-17.
302. KLĘCZEK Czesława (1997) Dobór mieszanek na łąki i pastwiska. Poradnik: Chów bydła - cechy użytkowe, żywienie i ekonomika produkcji. PHARE, FAPA. Wyd. FAPA, IZ, Kraków, 29-38.
303. KONIECZNA Lidia (1997) Enzymy w paszy dla kur nieśnych. Post. Drob., 35, 1: 45-47.
304. KONIECZNA Lidia (1997) Wartość odżywcza paszy a jakość tuszek kurcząt brojlerów. Post. Drob., 35, 1: 47-51.
305. KORELESKI Jerzy (1997) Wykorzystanie ziarna zbóż w mieszankach paszowych. Mieszanki dla drobiu. Agrochemia, 11: 18-20.
306. KORELESKI Jerzy, JAMROZ Dorota (1997) Enzymy paszowe w żywieniu drobiu, moda czy potrzeby praktyki. Pol. Drob., 3: 9-13.
307. KORNIEWICZ Adolf (1997) Enzymy paszowe w żywieniu świń. Top Agrar Polska, 11: 18-19..
308. KORNIEWICZ Adolf (1997) Wpływ enzymów paszowych na wartość energetyczną pasz przemysłowych. W: Energetyczne dowartościowanie pasz przemysłowych. Wyd.: Centr. Lab. Przem. Pasz. Lublin, 13-21.
309. KORNIEWICZ Adolf (1997) Zboża mają więcej włókna ale mniej białka i energii. Top Agrar Polska, 10: 20-23.
310. KORNIEWICZ Adolf, KORNIEWICZ Daniel (1997) Możliwości poprawienia użytkowości rozpłodowej loch, odchowu warchlaków i wyników tuczu przy stosowaniu w paszy virginiamycyny. Mat. szkol., ODR Przysiek, 7.11.1997, 5-24.
311. KORNIEWICZ Adolf, KORNIEWICZ Daniel (1997) Wpływ preparatu ACIPROL na wyniki produkcyjne prosiąt i warchlaków. Trzoda Chl., 5: 70-73.
312. KORNIEWICZ Adolf, ZIÓŁKOWSKI Tadeusz, KORNIEWICZ Daniel (1997) Groch z virginiamycyną poprawia wyniki tuczu świń. Trzoda Chl., 8-9: 118-121.
313. KUCHTA Maria (1997) Zdrowe jaja (Jajo kurze o zmniejszonej zawartości cholesterolu). Wieści, 40: s. 4.
314. KUJAWIAK Ryszard, ROSIŃSKI Andrzej, DUSZYŃSKA Anna (1997) Premiksy Sano w żywieniu gęsi. Pol. Drob., 4: s. 15.
315. MAZANOWSKI Adam (1997) Czynniki wpływające na efektywność odchowu kurcząt brojlerów. Cz. III (Żywienie kurcząt brojlerów). Pol. Drob., 6, 4: 16-20.
316. MICHALAK Bazyli Wiesław (1997) Nowe dodatki do pasz. Aktual. Roln., ODR Barzkowice, 7-8: s. 20.
317. MICHNA Gustaw (1997) Produkcja wysokowartościowych kiszonek z runi łąkowo - pastwiskowej. Mat. szkol. (broszura), wyd. FAPA, 1-6.
318. MICHNA Gustaw (1997) Zagospodarowanie i wykorzystanie trwałych użytków zielonych jako bazy paszowej dla bydła. Poradnik: Chów bydła - cechy użytkowe, żywienie i ekonomika produkcji. PHARE, FAPA. Wyd. FAPA, IZ, Kraków, 7-28.
319. MICHNA Gustaw (1997) Zielony program. Farmer, 3: s. 7.
320. OSTROWSKI Romuald (1997) Festulolium - pszenżyto traw pastewnych? Por. Gospod., 3: s. 52.
321. OSTROWSKI Romuald (1997) Ocena kiszonek i siana z traw łąkowych z wybranych gospodarstw. Ostrołąckie Wiad. Roln., 6: 2-4.
322. OSTROWSKI Romuald (1997) Ocena siana produkowanego w województwie suwalskim na podstawie przeprowadzonych prób analiz z wybranych gospodarstw. Suwalsko-Mazurski Inf. Roln., 5: 16-17.
323. OSTROWSKI Romuald (1997) Plonowanie i pobieranie azotu przez dzikie formy i odmianę Astra koniczyny białej przy różnym nawożeniu pastwiska tym składnikiem. Biul. Oceny Odmian, 29: 81-85.
324. PASIERBSKI Zdzisław (1997) Wykorzystanie właściwości biologicznej siary w odchowie cieląt. Aktual. Roln., ODR Barzkowice, 1997/98, 12/1: 13-14.
325. PIESZKA Marek (1997) Jak bronić się przed pleśniami w paszy? Inform. Drob., 24: 14-16.
326. PIESZKA Marek (1997) Ochratoksyna A - groźna mykotoksyna dla trzody chlewnej. Trzoda Chl., 8/9: 115-117.
327. PIESZKA Marek, BAROWICZ Tadeusz (1997) Włókno paszowe w żywieniu świń. Trzoda Chl., 35 (2): 38-40.
328. PIESZKA Marek, BRZÓSKA Franciszek (1997) Niewidzialny wróg. Farmer, 17: 10-11.
329. PIETRAS Mariusz, BAROWICZ Tadeusz (1997) Nienasycone kwasy tłuszczowe w żywieniu loszek remontowych - wpływ na rozwój gruczołu mlekowego. Trzoda Chl., 35 (1): 21-22.
330. RACHWAŁ Alina (1997) Poziom wapnia i jego związki ze spożyciem paszy, liczbą i masą jaj, jakością skorup oraz zdrowotnością kur w początkowym okresie nieśności. Post. Drob., 35, 2: 34-44.
331. RACHWAŁ Alina (1997) Wpływ poziomu wapnia w paszach przeznaczonych na okres wychowu i nieśności na wyniki produkcyjne towarowych kur i jakość skorup jaj. Post. Drob., 35, 1: 30-39.
332. SOLARSKI Tadeusz, BRZÓSKA Franciszek, PIESZKA Marek (1997) Dosuszanie ziarna zbóż i innych roślin. Konserwowanie wilgotnych zbóż paszowych. Mat. szkol., ODR Końskowola, 1-12.
333. STRZETELSKI Juliusz, OSIĘGŁOWSKI Stanisław (1997) Żywienie bydła ras mlecznych i mięsnych (północno-wschodnie tereny Polski). Poradnik: Chów bydła - cechy użytkowe, żywienie i ekonomika produkcji. PHARE, FAPA. Wyd. FAPA, IZ, Kraków, 121-190.
334. STRZETELSKI Juliusz, OSIĘGŁOWSKI Stanisław, BILIK Krzysztof (1997) Recptury mieszanek treściwych i koncentratów białkowych wraz z przykładami dawek pokarmowych dla bydła oraz skład preparatu mlekozastępczego dla cieląt. Brosz. Wyd.: Wytwórnia Pasz PPH ROLTUCZ, woj. Łomża, ss. 21.
335. URBAŃCZYK Jerzy (1997) Łubin, groch lub bobik mogą zastępować drogą soję. Top Agrar, 9: 98-99.
336. URBAŃCZYK Jerzy (1997) Mieszanki dla świń. Agrochemia, 12: 11-12..
337. WAWRZYŃCZAK Stefan (1997) Podstawy racjonalnego żywienia krów wysokomlecznych i pozyskiwania mleka wysokiej jakością. Mat. semin.-szkol. dla ODR Rejowiec, Wyd. IZ, Kraków, październik 1997, 1-39.
338. WĘCKOWICZ Eugeniusz (1997) Aktualne problemy żywienia świń. Aktual. Roln., ODR Barzkowice, 11: 11-12.
339. WĘŻYK Stanisław, ROSA Wojciech (1997) Czy ekspandować pasze? Pol. Drob., 12: 8-9.

Środowisko, zoohigiena i technologia produkcji zwierzęcej

340. ADAMIK Paweł, TRELA Jan, CZAJA Hanna, KOCZENASZ Mieczysława (1997) Effect of genotype on young beef cattle quality. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 4: 35-48.
341. BARABASZ Bogusław, PIÓRKOWSKA Małgorzata (1997) Zmiany w okrywie włosowej tchórzy w trakcie ich hodowli. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 4: 309-320.
342. BIS-WENCEL Hanna, SŁAWOŃ Jerzy, SABA Leon, TOMCZUK Krzysztof, BOMBIK Teresa (1997) Pollution of soil habitat of fur animal farms by growing forms of nematodes. Scientifur, 21, 4: s. 274.
343. CHOŁOCIŃSKA Anna, WĘŻYK Stanisław, WAWRZYŃSKI Marek (1997) Wodooszczędne systemy w utrzymaniu kurcząt brojlerów. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 2: 171-179.
344. DROŻDŻ Andrzej, GÓRA Ewa (1997) Zwierzęta udomowione i synatropijne w środowisku zurbanizowanym. Ekoinżynieria, 9: 29-32.
345. DYRCZ Stanisław, MANDECKI Andrzej, KRASZEWSKI Juliusz (1997) Wpływ samospławialnego ściołowo-obornikowego systemu utrzymania na produkcyjność i jakość tusz tuczników oraz knurków hodowlanych. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 2: 159-170.
346. ELMINOWSKA-WENDA Gabriela, BIELIŃSKA Halina, ROSIŃSKI Andrzej, WĘŻYK Stanisław (1997) Optymalizacja warunków świetlnych dla gęsi reprodukcyjnych w badaniach ZZD Kołuda Wielka. Biul. Inf. IZ, 1: 147-163.
347. FIC Michał, BIS-WENCEL Hanna, SABA Leon, SŁAWOŃ Jerzy (1997) The influence of fur farms on the condition of the ground water. Scientifur, 21, 2: 114..
348. FIC Michał, SKĄPSKI K., SŁAWOŃ Jerzy, BIS-WENCEL Hanna, SABA Leon (1997) Der Einfluss von intensiven Zuchtfarmen auf die Beschaffenheit des Sicker- und Grundwassers. 7. Gumpensteiner Lysimetertagung. Lysimeter und nachhaltige Landnutzung, BAL Gumpenstein, 55-60.
349. FIC Michał, SKĄPSKI K., SŁAWOŃ Jerzy, BIS-WENCEL Hanna, SABA Leon (1997) The influence of fur animal farms on ground water quality. Scientifur, 21, 4: 270-271.
350. HERBUT Eugeniusz, NIZIOŁ Bronisław, PIETRAS Mariusz, SOSNÓWKA Ewa (1997) Wpływ wilgotności i sztucznej aerojonizacji na koncentrację jonów ujemnych i wyniki odchowu kurcząt brojlerów. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 2: 181-188.
351. HERBUT Eugeniusz, NIZIOŁ Bronisław, SOSNÓWKA Ewa, PIETRAS Mariusz (1997) Wpływ warunków termicznych na jonizację powietrza oraz wyniki odchowu kurcząt brojlerów. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 1: 301-306.
352. KACZOŃ Andrzej, SZYNDLER Jerzy (1997) Komfort wypoczynku i przyrosty masy ciała cieląt w kojcach z pochyłymi legowiskami. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 4: 263-272.
353. KAMIENIECKI Kazimierz, GNYP Jerzy, KRASZEWSKI Juliusz, SZWARC Barbara, KUBACKA Ewa (1997) Analiza bazy surowcowej na terenie działania największych Okręgowych Spółdzielni Mleczarskich rejonu lubelskiego. Annales UMCS Lublin, XV, 4: 23-28.
354. KRASZEWSKI Juliusz, BREJTA Władysław, DYRCZ Stanisław (1997) Efektywność opasania i zachowanie się buhajków rasy Simental całodobowo utrzymywanych na pastwiskach górskich. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 2: 147-157.
355. KRASZEWSKI Juliusz, SZYNDLER Jerzy, KOZŁOWSKI Jacek (1997) Porównanie technologii utrzymania jałowic w kojcach o skośnej podłodze legowiskowej i tradycyjnej poziomej. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 4: 273-281.
356. NIEDŹWIADEK Stanisław, ZAJĄC Jan, BIELAŃSKI Paweł (1997) Mięsożerne zwierzęta futerkowe ważnym ogniwem w biologicznym łańcuchu utylizacji odpadów przemysłu rolno-spożywczego. Prz. Hod., 12: 21-23.
357. PETKOWSKI Jan (1997) Restrukturyzacja upraw roślinnych na glebach zanieczyszczonych metalami ciężkimi. Biul. Inf. IZ, 2: 57-62.
358. SOSNÓWKA Ewa (1997) Aktualne poglądy w zakresie termicznych warunków utrzymania kurcząt. Biul. Inf. IZ, 4: 69-75.
359. SZYNDLER Jerzy, KACZOŃ Andrzej (1997) Zachowanie się krów mlecznych na wiązanych stanowiskach ściołowych i bezściołowych o różnych wymiarach. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 4: 249-262.
360. TRAWIŃSKA Beata, SABA Leon, SŁAWOŃ Jerzy, BIS-WENCEL Hanna (1997) Przeżywalność pałeczek z rodzaju Salmonella w kale lisów i kompostach. Annales UMCS Lublin, XV, 34: 241-246.
361. ZAJĄC Jan, NIEDŹWIADEK Stanisław, FIJAŁ Jerzy, NOGAJ Jan (1997) Analiza organizacji rozpłodu królików w warunkach fermy towarowej. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 4: 299-307.
362. BIELAK Franciszek (1997) Jakość mleka w świetle aktualnych wymogów norm krajowych i zagranicznych. Mat. semin.: Zasady produkcji i pozyskiwania mleka wysokiej jakością Balice, luty-kwiecień 1997. Wyd. IZ, Kraków, 88-116.
363. BIELAK Franciszek (1997) Metody poprawy jakości higienicznej mleka surowego. Mat. semin.: Zasady produkcji i pozyskiwania mleka wysokiej jakością Balice, luty-kwiecień 1997. Wyd. IZ, Kraków, 58-87.
364. BIELAK Franciszek, WAWRZYŃCZAK Stefan, DYMARSKI Ireneusz (1997) Zasady oceny jakościowej mleka produktów mleczarskich. Zad. bad.-rozw. nr 5 wykonane w ramach proj. celowego nr 5 6607 94 C/2239: Opracowanie przyfermowej technologii produkcji mleka wysokiej jakością IZ, Kraków-Pawłowice, 1-58.
365. BIELIŃSKA Halina, HERBUT Eugeniusz, ROSIŃSKI Andrzej (1997) Wstępne obserwacje nad wpływem dostępu do kąpieli na wyniki rozrodu gęsi. Mat. X Jubil. Międz. Młodz. Symp. Drob. WPSA. Poznań, 9-12.06.1997. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 32: 323-324.
366. BORYS Bronisław, OSIKOWSKI Maciej (1997) Badania nad mlecznym użytkowaniem syntetycznej linii plennej merynofina oraz mieszańców merynosa polskiego z trykami ras plennych. Mat. konf. nauk.-techn.: Wpływ wybranych metod hodowli i technologii na efektywność produkcji owiec i gęsi. IZ ZZD Kołuda Wielka, 23-24.10.1996. Wyd własne IZ, Kraków, 117-123.
367. CHOŁOCIŃSKA Anna, HERBUT Eugeniusz, WĘŻYK Stanisław, CYWA-BENKO Katarzyna (1997) Effect of a broiler watering system on the hygienic quality of litter. Proc. 9th Int. Congr. in Anim. Hygiene. Helsinki, 17-18 August 1997, 1: 301-304.
368. CHOŁOCIŃSKA Anna, KRAWCZYK Józefa (1997) Various drinker types in broiler chicken rearing. Proc. 48th Annual Meeting of the Annual EAAP. Vienna (Austria), 25-28 August 1997, Book of Abstracts, 3: s. 221.
369. CHOŁOCIŃSKA Anna, KRAWCZYK Józefa, HERBUT Eugeniusz (1997) Wpływ systemu pojenia na zużycie wody i produkcyjność kurcząt brojlerów. Mat. X Jubil. Międz. Młodz. Symp. Drob. WPSA. Poznań, 9-12.06.1997. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 32: 335-336.
370. CYWA-BENKO Katarzyna, KRAWCZYK Józefa (1997) Wykorzystanie rodzimych ras kur nieśnych w proekologicznej produkcji jaj i mięsa drobiowego. Mat. semin.: Adaptacja polskiego drobiarstwa do wymogów UE. Kraków, 18-19.11.1997. Wyd. IZ, Kraków, 66-73.
371. DROŻDŻ Andrzej (1997) Funkcjonowanie ekosystemów przykładem doskonałego recyklingu. Mat. konf. nauk.-techn.: Ekologia a budownictwo. Bielsko-Biała, 16-18.10.1997, 129-137.
372. DYRCZ Stanisław (1997) Wyniki produkcyjne i zachowanie się tuczników w zależności od rasy i liczby odpasów w ciągu dnia. Mat. międz. konf. nauk.: Propozycje nauki dla unowocześnienia produkcji zwierzęcej i ograniczenia zagrożeń ekologicznych. Poznań, 23-24.10.1997, 30-31.
373. DYRCZ Stanisław, KRASZEWSKI Juliusz (1997) Ekologiczne aspekty gruntowego utrzymania loch z prosiętami. Mat. III międz. konf. nauk.: Podstawowe problemy w technologii chowu bydła i trzody chlewnej z uwzględnieniem aspektów ekologicznych. Warszawa, 30.09.1997, 180-186.
374. ELMINOWSKA-WENDA Gabriela, ROSIŃSKI Andrzej, KRYPA Lesław, KŁOSOWSKA Danuta (1997) Efektywność zastosowania preparatu CID-20 do dezynfekcji brojlerni. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 32: 129-137.
375. HERBUT Eugeniusz (1997) Environmental demands of animals and possibilities of making them real for example of poultry. Proc. Int. Scient. Conf. on current problems of building physics in the rural building. Kraków, 13-14.11.1997, 13-14.
376. HERBUT Eugeniusz (1997) Problemy ekologiczne w produkcji drobiarskiej. Mat. symp.: Problemy higieny w ekologizacji rolnictwa. SGGW, Warszawa, 11-12.VI.1997, 118-123.
377. HERBUT Eugeniusz, DOBRZAŃSKI Zbigniew (1997) Ochrona środowiska w świetle intensyfikacji produkcji drobiarskiej i wymogów UE. Mat. semin.: Adaptacja polskiego drobiarstwa do wymogów UE. Kraków, 18-19.11.1997. Wyd. IZ, Kraków, 44-55.
378. HERBUT Eugeniusz, WAWRZYŃSKI Marek (1997) Ekologiczno-środowiskowe problemy nowoczesnych technologii produkcji drobiu. Mat. semin.: Ekonomiczne i ekologiczne aspekty produkcji drobiarskiej. IZ ZZD Rossocha, 26.11.1997, 43-51.
379. KRASZEWSKI Juliusz (1997) Wymagania jakościowe dla mleka surowego w świetle aktualnych norm krajowych i Unii Europejskiej. Mat. semin.: Poprawa jakości mleka surowego w kierunku preferencji żywieniowych oraz wymogów norm krajowych i Unii Europejskiej. Balice, 27-28.11.1997. Wyd. IZ, Kraków, 88-107.
380. KRASZEWSKI Juliusz (1997) Zootechniczne uwarunkowania produkcji mleka wysokiej jakością. Mat. semin.: Poprawa jakości mleka surowego w kierunku preferencji żywieniowych oraz wymogów norm krajowych i Unii Europejskiej. Balice, 27-28.11.1997. Wyd. IZ, Kraków, 70-87.
381. KRASZEWSKI Juliusz, DYRCZ Stanisław (1997) Efektywność samospławialnego ściołowo-obornikowego systemu utrzymania jałowic w porów-naniu z tradycyjnym ściołowym. Mat. III międz. konf. nauk.: Podstawowe problemy w technologii chowu bydła i trzody chlewnej z uwzględnieniem aspektów ekologicznych. Warszawa, 30.09.1997, 187-193.
382. LIGASZEWSKI Maciej (1997) Charakterystyka biologiczna pstrągów pobranych do oznaczeń zawartości metali ciężkich w latach 1994-1996. Mat. międz. konf. nauk.: Poziom metali ciężkich w tkankach ryb na różnych poziomach presji człowieka na zlewnię. IZ, Balice, 26.06.1997, 13-16.
383. ŁYSAK Andrzej (1997) Metale ciężkie w tkankach ryb jako wskaźnik zanieczyszczenia środowiska wodnego. Mat. międz. konf. nauk.: Poziom metali ciężkich w tkankach ryb na różnych poziomach presji człowieka na zlewnię. IZ, Balice, 26.06.1997, 5-6.
384. ŁYSAK Andrzej (1997) Perspektivy i osobiennosti sovremiennogo rybolovstva vo vnutriennych vodojemach Polszi. Mat. międz. symp.: Naukowe problemy gospodarki rybackiej. Problemy współpracy nauk.-techn., Kijów (Ukraina), 24-26.09.1997, 1-8.
385. ŁYSAK Andrzej, MACH-PALUSZKIEWICZ Zofia, LIGASZEWSKI Maciej (1997) Metale ciężkie u karpia handlowego na różnych poziomach intensywności chowu. Mat. międz. konf. nauk.: Poziom metali ciężkich w tkankach ryb na różnych poziomach presji człowieka na zlewnię. IZ, Balice, 26.06.1997, 23-27.
386. ŁYSAK Andrzej, MACH-PALUSZKIEWICZ Zofia, LIGASZEWSKI Maciej (1997) Przyrosty obliczeniowe i poziom metali ciężkich u karpi ze stawów o łańcuszkowym systemie zasilania. Mat. międz. konf. nauk.: Poziom metali ciężkich w tkankach ryb na różnych poziomach presji człowieka na zlewnię. IZ, Balice, 26.06.1997, 28-30.
387. MACH-PALUSZKIEWICZ Zofia (1997) Metale ciężkie u ryb z rejonów wysokogórskich parków narodowych. Mat. międz. konf. nauk.: Poziom metali ciężkich w tkankach ryb na różnych poziomach presji człowieka na zlewnię. IZ, Balice, 26.06.1997, 7-12.
388. MACH-PALUSZKIEWICZ Zofia (1997) Obserwacje nad endemicznym występowaniem wola tarczycy u ryb łososiowatych w Tatrach. Mat. międz. konf. nauk.: Poziom metali ciężkich w tkankach ryb na różnych poziomach presji człowieka na zlewnię. IZ, Balice, 26.06.1997, 21-22.
389. MALINOWSKI Eugeniusz (1997) Zasady produkcji pasz dla krów wysokomlecznych i pozyskiwania mleka wysokiej jakości w ZZD Kołbacz. Mat. semin.: Nowoczesne zasady chowu krów mlecznych. ZZD IZ Kołbacz, październik-grudzień 1997. Wyd. IZ, Kraków, 71-92.
390. NIEDŹWIADEK Stanisław (1997) Kierunki użytkowania i zastosowanie produktów pochodzących od królików. Mat. semin.: Zasady chowu i hodowli królików w fermach drobnotowarowych. Chorzelów, marzec 1997. Wyd. IZ, Kraków, 21-28.
391. NIEDŹWIADEK Stanisław (1997) Znaczenie gospodarcze chowu królików. pochodzenie i rasy królików. Mat. semin.: Zasady chowu i hodowli królików w fermach drobnotowarowych. Chorzelów, marzec 1997. Wyd. IZ, Kraków, 7-20.
392. OSIKOWSKI Maciej Adam, ORZECHOWSKA Renata (1997) Badania nad odchowem do odsadzenia (70 dni) jagniąt w stadach o wysokiej (do 200%) plenności. Mat. konf. nauk.-techn.: Wpływ wybranych metod hodowli i technologii na efektywność produkcji owiec i gęsi. IZ ZZD Kołuda Wielka, 23-24.10.1996. Wyd własne IZ, Kraków, 147-154.
393. PAKULSKI Tadeusz, OSIKOWSKI Maciej (1997) Porównanie niektórych terenowych metod oceny stanu zdrowotnego wymion dojonych owiec. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 34: 55-61.
394. POŁTOWICZ Katarzyna, CYWA-BENKO Katarzyna, KRAWCZYK Józefa, CHOŁOCIŃSKA Anna (1997) Korelacje genetyczne, środowiskowe i fenotypowe w kilku pokoleniach kur nieśnych. Mat. X Jubil. Międz. Młodz. Symp. Drob. WPSA. Poznań, 9-12.06.1997. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 32: s. 309.
395. ROKICKI Jerzy, ROLBIECKI Leszek, LIGASZEWSKI Maciej (1997) Zróżnicowanie parazytofauny i stan zdrowotny Salmonidae z rejonu Tatr. Mat. międz. konf. nauk.: Poziom metali ciężkich w tkankach ryb na różnych poziomach presji człowieka na zlewnię. IZ, Balice, 26.06.1997, 17-20.
396. SOSNÓWKA Ewa, HERBUT Eugeniusz, CHOŁOCIŃSKA Anna (1997) Wpływ wilgotności powietrza na koncentrację jonów ujemnych w czasie odchowu kurcząt brojlerów. Mat. X Jubil. Międz. Młodz. Symp. Drob. WPSA. Poznań, 9-12.06.1997. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 32: s. 337.
397. SOSNÓWKA Ewa, HERBUT Eugeniusz, PIETRAS Mariusz (1997) Wpływ krótkotrwałego obniżenia temperatury na produkcyjność kurcząt brojlerów. Mat. X Jubil. Międz. Młodz. Symp. Drob. WPSA. Poznań, 9-12.06.1997. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 32: s. 330.
398. SUPERA Kazimierz (1997) Produkcja żywca baraniego i wołowego w oparciu o mięsne rasy owiec i bydła w ZZD Kołbacz. Mat. semin. dla hodowców owiec i bydła mięsnego i doradców ODR z woj. słupskiego. ODR Strzelin, Kołbacz, 21.11.1997, ss. 12.
399. SUPERA Kazimierz (1997) Produkcja żywca baraniego w oparciu o rasy mięsne na przykładzie Zakładu Doświadczalnego IZ Kołbacz. Mat. semin. dla hodowców owiec i doradców ODR z woj. koszalińskiego. ODR Bonin, Kołbacz, 7.11.1997, ss. 8.
400. SZYNDLER Jerzy, KACZOŃ Andrzej (1997) Wpływ rodzaju stanowiska na stan higieny krów. Mat. międz. konf. nauk.: Propozycje nauki dla unowocześnienia produkcji zwierzęcej i ograniczenia zagrożeń ekologicznych. Poznań, 23-24.10.1997, 30-31.
401. WALCZAK Jacek (1997) Typy kojców porodowych. Utrzymanie warchlaków na posadzce samospławialnej. Mat. semin.: Metody hodowlane i technologie żywienia i utrzymania świń. Mełno, 24.19 1997. Wyd. IZ, Kraków, 1-16.
402. WALCZAK Jacek (1997) Waloryzacja dużego stopnia nachylenia posadzek kojców samospławialnych na podstawie zachowania tuczników. Mat. III międz. konf. nauk.: Podstawowe problemy w technologii chowu bydła i trzody chlewnej z uwzględnieniem aspektów ekologicznych. Warszawa, 30.09.1997, 213-221.
403. WALCZAK Jacek, MATUSZEWSKA Ewa (1997) Utrzymanie lochy z prosiętami w "krakowskim IZ kojcu porodowym". Mat. III międz. konf. nauk.: Podstawowe problemy w technologii chowu bydła i trzody chlewnej z uwzględnieniem aspektów ekologicznych. Warszawa, 30.09.1997, 222-230.
404. WAWRZYŃCZAK Stefan, MALINOWSKI Eugeniusz (1997) Racjonalny odchów cieląt i jałowizny na remont stada krów mlecznych. Mat. semin.: Nowoczesne zasady chowu krów mlecznych. ZZD IZ Kołbacz, październik-grudzień 1997. Wyd. IZ, Kraków, 15-41.
405. WAWRZYŃCZAK Stefan, WAWRZYŃSKI Marek (1997) Podstawy racjonalnego odchowu cieląt i jałowizny na remont stada krów mlecznych. Mat. semin.: Nowoczesne kierunki w hodowli bydła mlecznego. ZZD IZ Rossocha, wrzesień-grudzień 1997. Wyd. IZ, Kraków, 51-77.
406. ZAJĄC Jan (1997) Pomieszczenia, sprzęt i warunki utrzymania królików. Mat. semin.: Zasady chowu i hodowli królików w fermach drobnotowarowych. Chorzelów, marzec 1997. Wyd. IZ, Kraków, 29-38.
407. ZAJĄC Jan (1997) Profilaktyka i choroby królików. Mat. semin.: Zasady chowu i hodowli królików w fermach drobnotowarowych. Chorzelów, marzec 1997. Wyd. IZ, Kraków, 59-88.
408. ZOŃ Andrzej, NIEDŹWIADEK Stanisław, ZAJĄC Jan, BIELAŃSKI Paweł (1997) Effect of cage blackout and isolation during pregnancy and whelping of blue foxes on kit growth and behaviour of females. Proc. 10th Symp. on Housing and Diseases of Rabbits, Furbearing Animals and Pet Animals WRSA, Celle (Niemcy), 14-15.05.1997, 304-310.
409. CHOŁOCIŃSKA Anna (1997) Komfort kur i kurcząt w różnych systemach utrzymania. Por. Hod. Drobiu, 16: 6-10.
410. CHOŁOCIŃSKA Anna (1997) Pracochłonność a typ poideł w odchowie kurcząt brojlerów. Pol. Drob., 8: 13-14.
411. CHOŁOCIŃSKA Anna (1997) Zużycie wody a typ poidła w odchowie kurcząt brojlerów. Porad. Hod. Drobiu, 19: 15-17.
412. CHOROSZY Bogumiła (1997) Produkcja mleka i mięsa wysokiej jakości. Poradnik: Chów bydła - cechy użytkowe, żywienie i ekonomika produkcji. PHARE, FAPA. Wyd. FAPA, IZ, Kraków, 105-120.
413. DYRCZ Stanisław (1997) Mniej optymistycznie na temat grupowego utrzymania loch z prosiętami. Trzoda Chl., 4: 37-38.
414. DYRCZ Stanisław (1997) Ograniczenie tucznikom dostępu do koryta metodą na racjonalne wykorzystanie kojca. Trzoda Chl., 1: 53-54.
415. DYRCZ Stanisław, WALCZAK Jacek (1997) Utrzymanie świń na ściołowo-obornikowych podłożach samospławialnych. Trzoda Chl., 3: 25-27.
416. GAWĘCKA Krystyna (1997) Wpływ managementu na produkcyjność kur nieśnych. Post. Drob., 35, 2: 54-59.
417. GAWĘCKA Krystyna (1997) Zależność pomiędzy masą ciała kur w wieku 5 tygodni a ich wydajnością w okresie nieśności. Post. Drob., 35, 2: 52-54.
418. HERBUT Eugeniusz (1997) Aerojonizacja w odchowie drobiu. Pol. Drob., 8: 3-4.
419. HERBUT Eugeniusz (1997) Ahemeralne programy świetlne dla kur nieśnych. Pol. Drob., 5: 15-16.
420. HERBUT Eugeniusz (1997) Ekologiczne spojrzenie na zagospodarowanie odchodów drobiowych. Pol. Drob., 7: 4-6.
421. HERBUT Eugeniusz (1997) Niebezpieczeństwo przegrzania drobiu w okresie letnim. Por. Hod. Drobiu, 19: 4-7.
422. HERBUT Eugeniusz (1997) Oświetlenie a jakość produkcji kurcząt brojlerów. Por. Hod. Drobiu, 17: 16-18.
423. HERBUT Eugeniusz (1997) Programy świetlne. Farmer, 7: s. 12.
424. HERBUT Eugeniusz (1997) Świat pisklęcia. Farmer, 2: s. 10.
425. HERBUT Eugeniusz (1997) Termiczne warunki środowiska a zdrowotność i produkcyjność drobiu. Pol. Drob., 4: 9-11.
426. HERBUT Eugeniusz (1997) Tłok w kurniku. Farmer, 18: s. 12.
427. HERBUT Eugeniusz (1997) Warunki przechowywania jaj wylęgowych. Pol. Drob., 2: 2-3.
428. HERBUT Eugeniusz (1997) Warunki środowiskowe a jakość tuszek drobiowych. Por. Hod. Drobiu, 16: 11-13.
429. HERBUT Eugeniusz (1997) Weryfikacja wymogów termicznych w odchowie kurcząt. Pol. Drob., 1: 8-10.
430. HERBUT Eugeniusz, NIZIOŁ Bronisław (1997) Ujemna jonizacja powietrza w pomieszczeniach dla drobiu. Mag. Drob., 3-4: 35-36.
431. KSIĄŻKIEWICZ Juliusz (1997) Instrukcja odchowu brojlerów kaczek piżmowych. Mat. instr. Opolskich Zakł. Drobiarskich S.A., 1-15.
432. KSIĄŻKIEWICZ Juliusz (1997) Odchów przyzagrodowy kaczek. Mag. Drob., 2, 8: 18-23.
433. KSIĄŻKIEWICZ Juliusz (1997) Przydomowy odchów kaczek. Ogólnopol. Inf. Drob. - Poradnik, Olsztyn, 16: 14-19.
434. KSIĄŻKIEWICZ Juliusz (1997) Przygotowania do reprodukcji u gęsi. Ogólnopol. Inf. Drob. - Poradnik, Olsztyn, 14: 17-20.
435. KSIĄŻKIEWICZ Juliusz (1997) Przyzagrodowy odchów gęsi. Mag. Drob., 2, 7: 15-20.
436. MANDECKI Andrzej, WALCZAK Jacek (1997) Praktyczne wykorzystanie nowych technologii produkcji trzody chlewnej. Trzoda Chl., 4: 22-27.
437. MATUSZEWSKA Ewa (1997) Wpływ światła na długość okresu międzyciążowego u loch. Trzoda Chl., 6: 30-31.
438. MATUSZEWSKA Ewa, WALCZAK Jacek (1997) Technologia miotów łączonych. Trzoda Chl., 10: 19-21.
439. MAZANOWSKI Adam (1997) Czynniki wpływające na efektywność odchowu kurcząt brojlerów. Cz. II (Warunki środowiskowe odchowu). Pol. Drob., 6, 3: 2-5.
440. MAZANOWSKI Adam (1997) Czynniki wpływające na efektywność odchowu kurcząt brojlerów. Cz. IV (Profilaktyka odchowu). Pol. Drob., 6, 5: 2-4.
441. MICHALAK Bazyli Wiesław (1997) Czy dój mechaniczny jest gwarancją spełnienia nowych warunków higieny mleka. Aktual. Roln., ODR Barzkowice, 12: s. 16.
442. OSTROWSKI Romuald (1997) Porównanie różnych technologii produkcji kiszonek z traw. Instr. upowsz., ODR Stare Pole, 1-20.
443. OSTROWSKI Romuald (1997) Produkcja sianokiszonek z traw i roślin motylkowatych zbieranych prasami. Prz. Hod., 12: 19-21.
444. PASIERBSKI Zdzisław (1997) Okres zasuszania decyduje o przyszłej laktacji krowy. Aktual. Roln., ODR Barzkowice, 1997/98, 12/1: 9-11.
445. PETKOWSKI Jan (1997) Selen - stymulator wzrostu lub trucizna. Biul. Inf. IZ, 3: 63-69.
446. POŁTOWICZ Katarzyna (1997) Proekologiczna bateria klatek dla kur nieśnych znakomitym sprzętem doswiadczalnym. Pol. Drob., 2: 4-6.
447. POŁTOWICZ Katarzyna (1997) Woda życia. Por. Hod. Drobiu, 23: 16-18.
448. URBAŃSKI Antoni (1997) Barszcz Sosnowskiego - uciążliwy chwast. ODR Bielsko-Biała, s. 9.
449. WALCZAK Jacek (1997) Ściołowo-obornikowa posadzka samospławialna w produkcji trzody chlewnej. Wyd. własne WOPR Jelenia Góra, 1-22.
450. WALCZAK Jacek, MATUSZEWSKA Ewa (1997) "IZ kojec porodowy" - od nauki do praktyki. Trzoda Chl., 11: 72-75.
451. WAWRZYŃCZAK Stefan (1997) Wpływ różnych technologii chowu bydła i środowiska na jakość produkowanego mięsa wołowego. Mat. szkol. (broszura). Centrum Doradztwa w Rolnictwie, Poznań, 1-72.
452. WĘCKOWICZ Eugeniusz (1997) Warunki utrzymania świń. Aktual. Roln., ODR Barzkowice, 9: 15-16.
453. WĘŻYK Stanisław (1997) Ekologia a polskie drobiarstwo. Pol. Drob., 1: 20-22.
454. WĘŻYK Stanisław (1997) Instrukcja odchowu i żywienia kur nieśnych w chowie przyzagrodowym. Mat. instr. Wyd. ZHD IZ, Kraków, 2-8.
455. WĘŻYK Stanisław (1997) Każdy dzień odchowu decyduje o powodzeniu w produkcji kurcząt brojlerów. Por. Hod. Drobiu, 13: 4-6.
456. WĘŻYK Stanisław, HERBUT Eugeniusz (1997) Warunki termiczne w pierwszych dniach odchowu piskląt. Por. Hod. Drobiu, 24: 4-7.
457. ZAJĄC Jan, NIEDŹWIADEK Stanisław (1997) Chów królików na głębokiej ściółce. Agrochemia, 6: 26-28.
458. ZAJĄC Jan, NIEDŹWIADEK Stanisław (1997) Komfort w klatce. Farmer, 18: 8-9.
459. ZAJĄC Jan, NIEDŹWIADEK Stanisław (1997) Odchów młodych królików. Agrochemia, 7: 22-23.

Ekonomika i organizacja produkcji zwierzęcej

460. RZEPECKI Rafał (1997) Wpływ wielkości stada i regionu na ocenę wartości hodowlanej owiec w Polsce. Mat. konf. nauk.-techn.: I Owczarska Szkoła Wiosenna. Zakopane, 14-17.04.1997, Wyd. Kat. Hod. Owiec i Kóz, AR Kraków, Kat. Hod. Owiec i Kóz, AR Lublin, 58-60.
461. ANDERS Elżbieta (1997) Dokumenty Unii Europejskiej określające wymagania handlowe na jaja spożywcze. Biul. Kraj. Rady Drob., 11: s. 34.
462. ANDERS Elżbieta (1997) Kryteria techniczne i handlowe oceny mięsa drobiowego w Unii Europejskiej. Przem. Spoż., 51, 1: 17-19.
463. ANDERS Elżbieta (1997) Określanie jakości mięsa drobiowego w Polsce i w państwach Unii Europejskiej. Gosp. Mięsna, 49, 2: 36-40.
464. ANDERS Elżbieta (1997) Próba oceny stopnia wdrożenia w polskich przepisach norm handlowych Unii Europejskiej na mięso drobiowe (część I). Mag. Drob., 2, 8: 47-48.
465. ANDERS Elżbieta (1997) Próba oceny stopnia wdrożenia przepisów Unii Europejskiej w zakresie szczegółowych norm handlowych na mięso drobiowe (część II). Mag. Drob., 2, 9: 42-45.
466. ANDERS Elżbieta (1997) Przepisy dotyczące jakości mięsa drobiowego w Polsce i dokumentach Unii Europejskiej. Ogólnopol. Inf. Drob. - Poradnik, Olsztyn, 15: 8-12.
467. ANDERS Elżbieta (1997) Wymagania handlowe Unii Europejskiej w zakresie obrotu jajami spożywczymi (część I). Mag. Drob., 2, 13: 13-15.
468. BIELAK Franciszek, WAWRZYŃCZAK Stefan, DYMARSKI Ireneusz (1997) Zasady oceny jakościowej mleka i produktów mleczarskich. Zad. bad.-rozw. nr 5 wykonane w ramach proj. celowego nr 5 6607 94 C/2239: Opracowanie przyfermowej technologii produkcji mleka wysokiej jakości. IZ, Kraków-Pawłowice, 1-58.
469. KAPŁON Bogumiła, OKULARCZYK Stanisława (1997) Produkcyjno-ekonomiczna ocena zastosowania niektórych wyników Instytutu Zootechniki w praktyce AR Kraków. Mat. międz. symp.: Rolnictwo w integracji z UE, 4-5.12.1997. Zesz. Nauk. AR Kraków, 19-24.
470. KORNIEWICZ Adolf, OKULARCZYK Stanisława, KORNIEWICZ Daniel, ZIÓŁKOWSKI Tadeusz (1997) Ekonomiczna i żywieniowa konkurencyjność wybranych odmian grochu. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 4: 321-331.
471. NIEDŹWIADEK Stanisław (1997) Ujednolicone kryteria oceny mięsa króliczego. Biul. Inf. IZ, 2: 35-46.
472. NIEDŹWIADEK Stanisław, ZAJĄC Jan, BIELAŃSKI Paweł (1997) Jakość mięsa i kryteria jego oceny. Biul. Inf. IZ, 3: 43-51.
473. OKULARCZYK Stanisława (1997) Ilość i jakość zasobów predestynujących gospodarstwa różnych regionów do specjalistycznej produkcji mleka. Zesz. Nauk. Uniw. Toruńskiego, 4: 12-30.
474. OKULARCZYK Stanisława (1997) Niektóre korzyści i straty polskich producentów rolnych po wejściu do UE. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 5: 4-5.
475. OKULARCZYK Stanisława (1997) Rozważania nad uwarunkowaniami perspektyw produkcji zwierzęcej w Polsce. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 6: 4-5.
476. OKULARCZYK Stanisława, SOWULA-SKRZYŃSKA Elżbieta, NOVÁK Tadeusz, TYBURCY Agnieszka, MOKRZYCKA Maria, KAPŁON Bogumiła (1997) Efektywność produkcji mleka i wołowiny w latach 1970 - 96 w świetle badań ekonomicznych. Mat. międz. symp.: Szkoła Zimowa, Zakopane, 10-16.03.1997. Zesz. Nauk. AR Kraków, 12-18.
477. OKULARCZYK Stanisława, TYBURCY Agnieszka, KAPŁON Bogumiła, SOWULA-SKRZYŃSKA Elżbieta, KWAPNIEWSKA Maria (1997) Koszty składników pokarmowych pasz w różnych regionach kraju. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 3: 253-261.
478. OKULARCZYK Stanisława, TYBURCY Agnieszka, NOVÁK Tadeusz, KWAPNIEWSKA Maria (1997) Wzrost dochodów gospodarstw rodzinnych wynikiem rozwoju specjalizacji i postępu technologicznego w produkcji zwierzęcej. Mat. międz. symp.: Rolnictwo w integracji z UE, 4-5.12.1997. Zesz. Nauk. AR Kraków, 25-31.
479. PAKULSKA Elżbieta, CZECHLOWSKA Teresa, BIELIŃSKA Halina, ROSIŃSKI Andrzej, BADOWSKI Jakub (1997) Wpływ podskubu gęsi reprodukcyjnych i rosnących na wydajność pierza i wyniki reprodukcyjne. Biul. Inf. IZ, 1: 165-181.
480. SŁAWOŃ Jerzy (1997) Sytuacja na rynku skór futerkowych. Mat. Inf. Stacji Bad. Zwierz. Futer. IZ, Konstancin-Jeziorna, 2: 43-51..
481. SŁAWOŃ Jerzy (1997) Ways to improve skin production. Scientifur, 21, 4: 272-273.
482. SŁAWOŃ Jerzy, ZOŃ Andrzej, STATKIEWICZ Urszula (1997) Zastosowanie w żywieniu lisów mączki z piór i krwi. Mat. Inf. Stacji Bad. Zwierz. Futer. IZ, Konstancin-Jeziorna, 2: 43-51.
483. SOWULA-SKRZYŃSKA Elżbieta (1997) Rynkowe i ekonomiczne aspekty produkcji żywca króliczego. Mat. międz. symp.: Rolnictwo w integracji z UE, 4-5.12.1997. Zesz. Nauk. AR Kraków, 19-24.
484. WCISłO Henryk, ANDERS Elżbieta (1997) Określenie handlowej jakości tuszek drobiowych i ich elementów w świetle przepisów Unii Europejskiej. Cz. I. Biul. Kraj. Rady Drob., 6: s. 34.
485. WCISŁO Henryk, ANDERS Elżbieta (1997) Określenie handlowej jakości tuszek drobiowych i ich elementów w świetle przepisów Unii Europejskiej. Cz. II. Biul. Kraj. Rady Drob., 7: s. 35.
486. BIELAK Franciszek (1997) Zagadnienia jakości w aspekcie wymogów nowej normy dla mleka surowego. Mat. semin.: Produkcja mleka ze szczególnym uwzględnieniem krów rasy simentalskiej. ZZD IZ Rymanów, 21.01.1997. Wyd. IZ, Kraków, 56-84.
487. BORYS Bronisław (1997) Organisation of extension services national case studies: Poland. Proc. symp.: Systems of sheep and goat production. Bella (Italy), 25-27 October 1997, 1-4.
488. BORYS Bronisław (1997) Wstępna ocena efektywności produkcyjnej i ekonomicznej tuczu jagniąt od maciorek mieszańców merynosa polskiego z rasami plennymi w zależności od metody tuczu. Mat. międz. konf. nauk.-techn.: Organizacja hodowli oraz ekonomiczne uwarunkowania chowu owiec w gospodarce rynkowej w Polsce, Czechach i Słowacji. Bielsko-Biała, 25.09.1997. Wyd. własne IZ, Kraków, 81-90.
489. BREJTA Władysław (1997) Organizacja bazy paszowej do produkcji mleka i żywca wołowego w ZZD Rymanów. Mat. semin.: Produkcja żywca i mięsa wołowego z wykorzystaniem rasy simentalskiej. ZZD IZ Rymanów, 22.01.1997. Wyd. IZ, Kraków, 62-82.
490. CHOROSZY Zenon (1997) Uwarunkowania produkcji żywca oraz kryteria oceny jakości tusz i mięsa wołowego. Mat. semin.: Produkcja żywca i mięsa wołowego z wykorzystaniem rasy simentalskiej. ZZD IZ Rymanów, 22.01.1997. Wyd. IZ, Kraków, 48-61.
491. CIURUŚ Julian (1997) Gospodarcze znaczenie tuczu pastwiskowego jagniąt w rejonach górskich. Mat. międz. konf. nauk.-techn.: Organizacja hodowli oraz ekonomiczne uwarunkowania chowu owiec w gospodarce rynkowej w Polsce, Czechach i Słowacji. Bielsko-Biała, 25.09.1997. Wyd. własne IZ, Kraków, 70-80.
492. CIURUŚ Julian (1997) Polske ovciarstvo v obdobi transformacie statneho zriadenia. Mat. konf. nauk.: 50-lecie VUZV w Nitrze, 3-4.07.1997, 106-109.
493. CYWA-BENKO Katarzyna, POŁTOWICZ Katarzyna, KRAWCZYK Józefa (1997) Wykorzystanie rodzimych ras kur nieśnych w produkcji jaj i mięsa drobiowego. Mat. semin.: Ekonomiczne i ekologiczne aspekty produkcji drobiarskiej. ZZD IZ Rossocha, 26.11.1997, 13-30.
494. CZAJA Hanna (1997) Produkcja bydlęca w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej. Mat. semin.: Produkcja żywca i mięsa wołowego z wykorzystaniem rasy simentalskiej. ZZD IZ Rymanów, 22.01.1997. Wyd. IZ, Kraków, 3-19.
495. DROŻDŻ Andrzej (1997) Mleczne użytkowanie owiec szansą na poprawę opłacalności produkcji owczarskiej. Mat. międz. konf. nauk.-techn.: Organizacja hodowli oraz ekonomiczne uwarunkowania chowu owiec w gospodarce rynkowej w Polsce, Czechach i Słowacji. Bielsko-Biała, 25.09.1997. Wyd. własne IZ, Kraków, 61-65.
496. DROŻDŻ Andrzej (1997) Mleczność i użytkowanie owiec górskich jako ważny warunek ich egzystencji. Mat. międz. konf. nauk.: Rola owczarstwa górskiego w realizacji krajowych programów hodowlanych dla owiec. Balice, 14.11.1997. Wyd. własne IZ, Kraków, 41-46.
497. DUSZYŃSKA Anna, ROSIŃSKI Andrzej (1997) Produkcyjno-ekonomiczne wyniki tuczu gęsi żywionych paszami z różnymi premiksami. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 32: 147-153.
498. KIEĆ Wojciech (1997) Owca biała alpejska (WAS) i jej udział w programie odbudowy pogłowia owiec w południowym regionie Polsce. Mat. międz. konf. nauk.-techn.: Organizacja hodowli oraz ekonomiczne uwarunkowania chowu owiec w gospodarce rynkowej w Polsce, Czechach i Słowacji. Bielsko-Biała, 25.09.1997. Wyd. własne IZ, Kraków, 32-37.
499. KLĘCZEK Czesława, SKRZYŻALA Irena (1997) Efektywność odchowu i tuczu jagniąt przy różnych sposobach żywienia. Mat. międz. konf. nauk.-techn.: Organizacja hodowli oraz ekonomiczne uwarunkowania chowu owiec w gospodarce rynkowej w Polsce, Czechach i Słowacji. Bielsko-Biała, 25.09.1997. Wyd. własne IZ, Kraków, 91-99.
500. KORMAN Kazimierz (1997) Efektywność produkcyjna i ekonomiczna żywienia owiec według norm INRA i polskich. Mat. międz. konf. nauk.-techn.: Organizacja hodowli oraz ekonomiczne uwarunkowania chowu owiec w gospodarce rynkowej w Polsce, Czechach i Słowacji. Bielsko-Biała, 25.09.1997. Wyd. własne IZ, Kraków, 45-54.
501. KRAWCZYK Józefa (1997) Zasady kredytowania restrukturyzacji i rozwoju bazy drobiarskiej oraz przetwórstwa drobiu. Mat. semin.: Klatkowy chów kur nieśnych. Poręba k.Myślenic, 19-20.06.1997, 26-31.
502. KRAWCZYK Józefa, WĘŻYK Stanisław, CYWA-BENKO Katarzyna (1997) Ekonomiczna efektywność produkcji drobiarskiej. Mat. semin.: Ekonomiczne i ekologiczne aspekty produkcji drobiarskiej. ZZD IZ Rossocha, 26.11.1997, 31-42.
503. MALINOWSKI Eugeniusz (1997) Zasady organizacji produkcji pasz dla bydła opasowego. Mat. semin.: Optymalizacja produkcji żywca i mięsa wołowego w oparciu o regionalną bazę paszową. ZZD IZ Kołbacz, październik-grudzień 1997. Wyd. IZ, Kraków, 47-71.
504. OKULARCZYK Stanisława (1997) Aktualna sytuacja ekonomiczna producentów surowców pochodzenia zwierzęcego. Mat. symp.: Zdrowie zwierząt a efekty produkcyjne i ekonomiczne. Inst. Wet., Bydgoszcz, 1-11.
505. OKULARCZYK Stanisława (1997) Systemowa organizacja bazy paszowej w zintegrowanej niskonakładowej produkcji mleka i bydła mięsnego. Mat. konf. nauk. Centrum Logistyczne, SGGW Warszawa, 4.10.1997, 1-23.
506. OKULARCZYK Stanisława, SZAREK Jan, ORMIAN Marian (1997) Problemy i perspektywy wykorzystania mięsnych ras bydła do intensyfikacji produkcji rolniczej. Mat. międz. symp.: Slovenska polnohospodarska vedecko-technicka spolocnost SPU Nitra (Słowacja), 3-5.09.1997. Zesz. Nauk. Uniw. w Nitrze, 66-89.
507. OKULARCZYK Stanisława, TYBURCY Agnieszka (1997) Ekonomiczne i organizacyjne czynniki produkcji mleka w różnych regionach kraju. Mat. konf. nauk.-techn. AR Lublin - Sandomierz, 11.02.1997, 15-32.
508. OKULARCZYK Stanisława, TYBURCY Agnieszka, KWAPNIEWSKA Maria (1997) Efektywność ekonomiczna zintegrowanej produkcji mleka i żywca wołowego. Mat. międz. symp.: Możliwość ekologicznej produkcji zwierzęcej w Polsce. Zesz. Nauk. Inst. Genet. i Hod. Zwierz. PAN, Jastrzębiec, 4: 18-21.
509. OKULARCZYK Stanisława, TYBURCY Agnieszka, KWAPNIEWSKA Maria (1997) Pasze z użytków zielonych jako czynnik obniżający koszty produkcji zwierzęcej. Mat. konf. nauk.-techn.: Pasze z użytków zielonych jako czynnik obniżający koszty produkcji zwierzęcej. IMUZ Falenty, 25-27.11.1997, 14-22.
510. OKULARCZYK Stanisława, TYBURCY Agnieszka, KWAPNIEWSKA Maria (1997) Poprawa opłacalności produkcji mleka poprzez obniżenie kosztów i wzrost wydajności krów. Mat. konf. regionalnej w ODR Legnica, 10.12.1997, 1-21.
511. PŁONKA Stanisław (1997) Czynniki warunkujące efektywną produkcję wieprzowiny. Mat. semin.: Uwarunkowania produkcji żywca wołowego i wieprzowego. Balice, luty-kwiecień 1997. Wyd. IZ, Kraków, 58-84.
512. PŁONKA Stanisław (1997) Wykorzystanie paszy a opłacalność tuczu świń. Mat. semin.: Czynniki wpływające na ekonomikę hodowli i produkcję świń. ZZD IZ Rossocha, 1997. Wyd. IZ, Kraków, 29-57.
513. ROBORZYŃSKI Maciej (1997) Możliwości wdrożenia zintegrowanego systemu produkcji owczarskiej w rejonie Pogórza Karpackiego. Mat. międz. konf. nauk.-techn.: Organizacja hodowli oraz ekonomiczne uwarunkowania chowu owiec w gospodarce rynkowej w Polsce, Czechach i Słowacji. Bielsko-Biała, 25.09.1997. Wyd. własne IZ, Kraków, 38-44.
514. RÓŻYCKI Marian (1997) Organizacja hodowli świń w aspekcie nowej ustawy hodowlanej. Mat. konf. nauk.: Nowe uwarunkowania w hodowli i produkcji trzody chlewnej. Balice, 25-26.11.1997. Wyd. własne IZ, Kraków, 5-18.
515. RÓŻYCKI Marian (1997) Wpływ pracy hodowlano-selekcyjnej na ekonomikę produkcji wieprzowiny. Mat. semin.: Czynniki wpływające na ekonomikę hodowli i produkcję świń. ZZD IZ Rossocha, 1997. Wyd. IZ, Kraków, 59-77.
516. RZEPECKI Rafał (1997) Stan realizacji programów hodowlanych dla owiec w Polsce. Mat. międz. konf. nauk.-techn.: Organizacja hodowli oraz ekonomiczne uwarunkowania chowu owiec w gospodarce rynkowej w Polsce, Czechach i Słowacji. Bielsko-Biała, 25.09.1997. Wyd. własne IZ, Kraków, 5-16.
517. SKRZYŻALA Irena (1997) Intensyfikacja produkcji mleka owczego i koziego z uwzględnieniem jego przetwórstwa. Mat. konf. nauk.-techn.: Intensyfikacja produkcji mleka owczego i koziego. ZZD IZ Grodziec Śląski, 16.01.1997, 1-5.
518. SOCHA Stanisław, POMYKAŁA Dariusz, SŁAWOŃ Jerzy, JEŻEWSKA Grażyna (1997) Pričiny variability cien kožiek pol'skych lišok modrých na aukciach v Helsinkách. Zbornik Referátov II čast', VڎV, Nitra (Słowacja), 259-262.
519. SUPERA Kazimierz, BOROWSKI Bogdan Stanisław (1997) Aktualna sytuacja w owczarstwie i koziarstwie w województwie szczecińskim. Mat. semin.: Stan obecny oraz perspektywy rozwoju produkcji owczarskiej i koziarskiej w województwie szczecińskim. AR Szczecin, 18.12.1997, ss. 12.
520. SZABLA Wanda, BORYS Bronisław, PATKOWSKA-SOKOŁA Bożena (1997) Wstępne badania nad jakością skór jagniąt mieszańców owiec merynosowych, wielkopolskich i kamienieckich z trykami ras plennych i mięsnych. Mat. konf. nauk.-techn.: Wpływ wybranych metod hodowli i technologii na efektywność produkcji owiec i gęsi. IZ ZZD Kołuda Wielka, 23-24.10.1996. Wyd własne IZ, Kraków, 133-139.
521. WĘGLARZY Karol, SKRZYŻALA Irena (1997) Chov kôz v Pol'sku a trendy jeho rozvoja. Mat. międz. konf. nauk.: Stratégie rozvoja chovu oviec a kôz na Slovensku. Nitra (Słowacja), 3-4.07.1997, 303-313.
522. WĘŻYK Stanisław (1997) Aktualny stan krajowej produkcji drobiarskiej. Mat. semin.: Adaptacja polskiego drobiarstwa do wymogów UE. Kraków, 18-19.11.1997. Wyd. IZ, Kraków, 1-10.
523. WĘŻYK Stanisław (1997) Stan i perspektywy polskiego drobiarstwa w aspekcie integracji z Unią Europejską. Mat. semin.: Klatkowy chów kur nieśnych. Poręba k.Myślenic, 19-20.06.1997, 3-19.
524. WĘŻYK Stanisław (1997) Stan i perspektywy polskiego drobiarstwa w aspekcie integracji z Unią Europejską. Mat. symp.: Ferma drobiu'97. Gdynia, 10-13.04.1997, 1-11.
525. WĘŻYK Stanisław (1997) The Polish poultry production in the aspect of integration with the EU. Proc. XIII Europ. Symp. on the Quality of Poultry Meat. Poznań, 21-26.09.1997, 23-28.
526. WĘŻYK Stanisław (1997) Ukierunkowanie produkcji drobiarskiej w aspekcie połączenia z Unią Europejską. Mat. semin.: Ekonomiczne i ekologiczne aspekty produkcji drobiarskiej. ZZD IZ Rossocha, 26.11.1997, 1-12.
527. WĘŻYK Stanisław, CYWA-BENKO Katarzyna (1997) International research collaboration of the Research Institute of Poultry Breeding and Production in Ivanka on the Danube over the last half-century. Mat. konf.: Jubilejna Hydinarska Konf. Nitra (Słowacja), VUZV, 28-29.05.1997, 23-28.
528. BADOWSKI Jakub (1997) Kłopot z nadmiarem. Pol. Drob., 12: 4-5.
529. BIELAŃSKI Paweł, ZAJĄC Jan, NIEDŹWIADEK Stanisław (1997) Zyski i straty. Farmer, 22: 8-9.
530. CIURUŚ Julian (1997) Czy owce mają szanse wrócić na beskidzkie wierchy? Wyd. GOK, Zawoja: Pod Diablakiem, 1-2: s. 15.
531. CIURUŚ Julian (1997) Metoda stosowana w ocenie użytkowości mlecznej polskich owiec górskich. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 34: 146-147.
532. CIURUŚ Julian (1997) Nowy zreformowany system subwencjonowania chowu owiec w Polsce. Sąd. Inf. Roln., 1: s. 18.
533. CIURUŚ Julian (1997) Poprawa plenności owiec zwiększy opłacalność chowu. Sąd. Inf. Roln., 4: 12-13.
534. DROŻDŻ Andrzej (1997) Korsyka - przykład śródziemnomorskiej gospodarki owczarskiej. Sąd. Inf. Roln., 6: 10-12.
535. DROŻDŻ Andrzej (1997) O konieczności wprowadzenia w Polsce kontroli użytkowości mlecznej zgodnej z przepisami ICAR. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 34: 9-15.
536. KRAWCZYK Józefa, WĘŻYK Stanisław, CYWA-BENKO Katarzyna (1997) Ceny brojlerów i jaj spożywczych w Polsce w porównaniu z niektórymi krajami Unii Europejskiej. Por. Hod. Drobiu, 13: 16-18.
537. KRAWCZYK Józefa, WĘŻYK Stanisław, CYWA-BENKO Katarzyna (1997) Wpływ cen pszenicy i pasz na kształtowanie się cen skupu brojlerów i jaj. Pol. Drob., 5: 34-35.
538. NIEDŹWIADEK Stanisław (1997) Trudne początki. Farmer, 16: 10-11.
539. OKULARCZYK Stanisława (1997) Aktualne problemy produkcji zwierzęcej. Mat. szkol. Uniw. Warszawskiego, 1-28.
540. OKULARCZYK Stanisława (1997) Dochodowość produkcji trzody chlewnej w 1997 roku i jej uwarunkowania. Trzoda Chl., 11: 1-2.
541. OKULARCZYK Stanisława (1997) Dylemat ekonomiczny wielkości wyposażenia technicznego gospodarstw trzodowych. Trzoda Chl., 1: 1-2.
542. OKULARCZYK Stanisława (1997) Dylematy produkcji i rynku zbóż. Nowocz. Roln., 6: 2-4.
543. OKULARCZYK Stanisława (1997) Efektywność reprodukcyjna stada podstawowego jako czynnik opłacalności produkcji trzody. Trzoda Chl., 12: 1-2.
544. OKULARCZYK Stanisława (1997) Ekonomiczne i organizacyjne możliwości wznowienia produkcji trzody chlewnej na terenach popowodziowych. Trzoda Chl., 9: 1-2.
545. OKULARCZYK Stanisława (1997) Ekonomiczne motywacje rolników decydujących się na specjalizację w produkcji trzody chlewnej. Trzoda Chl., 8: 1-2.
546. OKULARCZYK Stanisława (1997) Ekonomiczne warunki produkcji, zbytu i przetwórstwa zbóż głównymi czynnikami opłacalności tuczu świń. Trzoda Chl., 3: 1-2.
547. OKULARCZYK Stanisława (1997) Kryteria popytowe wielkości i jakości produkcji wieprzowiny. Trzoda Chl., 10: 1-2.
548. OKULARCZYK Stanisława (1997) Postęp hodowlany czynnikiem opłacalności produkcji trzody. Trzoda Chl., 2: 1-2.
549. OKULARCZYK Stanisława (1997) Produkcja i marketing mleka oraz jego przetworów. Zesz. Nauk. AR Wrocław, 6: 11-16.
550. OKULARCZYK Stanisława (1997) Produkcja i marketing żywca wołowego. Zesz. Nauk. AR Wrocław, 6: 17-21.
551. OKULARCZYK Stanisława (1997) Rozważania nad korzyściami i stratami polskich producentów nie tylko wieprzowiny po wejściu do Unii Europejskiej. Trzoda Chl., 6-7: 1-2.
552. OKULARCZYK Stanisława (1997) Rozważania nad modelami specjalistycznych gospodarstw w produkcji trzody w warunkach polskich. Trzoda Chl., 4: 1-2.
553. OKULARCZYK Stanisława (1997) Różnice w opłacalności produkcji trzody w Polsce i ich uwarunkowania. Trzoda Chl., 5: 1-2.
554. OKULARCZYK Stanisława (1997) Zagadnienia marketingu w hodowli. Zesz. Nauk. AR Wrocław, 6: 21-29.
555. OKULARCZYK Stanisława, NOVÁK Tadeusz (1997) Metodyka obliczania Nadwyżek Standardowych Brutto (GGMs) i interpretacja uzyskanych wyników. Zagad. Ekon. Roln., IERiGŻ, SGGW Warszawa, 4: 11-43.
556. PACIOREK Agnieszka, DROŻDŻ Andrzej (1997) Ocena jakości serów - oszczypków produkowanych na Podhalu. Żywność - Technologia - Jakość, 4 (13): 52-58.
557. WĘŻYK Stanisław (1997) Ekonomika - polityka - rynek pasz. Pol. Drob., 3: 36-37.
558. WĘŻYK Stanisław (1997) Jak sprzedawać to co wyprodukowano? Pol. Drob., 1: 31-32.
559. WĘŻYK Stanisław (1997) Polish poultry production gearing up for EU integration. World Poultry, 13, 11: 10-12.
560. WĘŻYK Stanisław (1997) Polskie jaja a Unia Europejska. Pol. Drob., 7: 54-55.
561. WĘŻYK Stanisław (1997) Produkcja drobiu po drugiej stronie Tatr. Por. Hod. Drobiu, 6: 23-26.
562. WĘŻYK Stanisław (1997) Produkować w zintegrowanym systemie czy na własną rękę. Por. Hod. Drobiu, 15: 4-7.
563. WĘŻYK Stanisław (1997) W jedności siła!. Pol. Drob., 2: 14-15.
564. WĘŻYK Stanisław, KRAWCZYK Józefa (1997) Ceny i koszty produkcji jaj w Polsce i na świecie. Por. Hod. Drobiu, 9: 44-46.
565. ZAJĄC Jan, NIEDŹWIADEK Stanisław (1997) Tanie mieszkanie. Farmer, 7: 16-17.

Inne

566. ŁYSAK Andrzej, LIGASZEWSKI Maciej (1997) Skład ichtiofauny zbiornika zaporowego Tresna przed i po całkowitym spuszczeniu (1988-1995). Rocz. Nauk. PZW, ss. 15.
567. FIJAŁ Jerzy (1997) Zootechniczny Zakład Doświadczalny w Chorzelowie od lat w służbie hodowców królików. Mat. semin.: Zasady chowu i hodowli królików w fermach drobnotowarowych. Chorzelów, marzec 1997. Wyd. IZ, Kraków, 3-6.
568. KOZŁOWSKI Jacek (1997) Zapoznanie z wynikami badań ZD IZ Rossocha. Mat. semin.: Nowoczesne kierunki w hodowli bydła mlecznego. ZZD IZ Rossocha, wrzesień-grudzień 1997, Wyd. IZ, Kraków, 124-136.
569. ANDERS Elżbieta (1997) Informacja normalizacyjna. Biul. Kraj. Rady Drob., 9: s. 30.
570. ANDERS Elżbieta (1997) Normalizacja - nowe normy, przegląd nowych przepisów prawnych. Post. Drob., 35, 2: 74-78.
571. ANDERS Elżbieta (1997) Normalizacyjna Komisja Problemowa nr 34 ds. Produktów Drobiarskich. Przem. Spoż., 51, 1: 31-33.
572. ANDERS Elżbieta (1997) Nowe normy PN z prac Normalizacyjnej Komisji Problemowej ds. Produktów Drobiarskich. Post. Drob., 35, 1: 55-60.
573. ANDERS Elżbieta (1997) V Ogólnopolski Konkurs Drobiarski - wyniki oceny kwalifikacyjnej. Post. Drob., 35, 1: 52-56.
574. ANDERS Elżbieta (1997) Wybrane substancje dodatkowe w przetwórstwie mięsa drobiowego tematem konferencji branżowej technologów. Post. Drob., 35, 2: 65-68.
575. ANDERS Elżbieta (1997) Wyniki oceny kwalifikacyjnej V Ogólnopolskiego Konkursu Drobiarskiego. Pol. Drob., 6, 7: 35-36.
576. ANDERS Elżbieta (1997) Z działalności Normalizacyjnej Komisji Problemowej nr 34 ds. Produktów Drobiarskich. Normalizacja, 65, 5: 16-20.
577. ANDERS Elżbieta, KIJOWSKI Jacek (1997) Działalność Normalizacyjnej Komisji Problemowej ds. Produktów Drobiarskich. Gosp. Mięsna, 49, 6: 46-49.
578. ANDERS Elżbieta, KIJOWSKI Jacek (1997) Działalność Normalizacyjnej Komisji Problemowej ds. Produktów Drobiarskich. Pol. Drob., 6, 7: 48-50.
579. BALICKA-RAMISZ Aleksandra, RAMISZ Alojzy, MAŁECKI Jan, SUPERA Kazimierz (1997) Przypadek lekooporności nicieni żołądkowo-jelitowych na fenbendazol u owiec. Mag. Wet., 6: 442-443.
580. BAROWICZ Tadeusz (1997) Konferencja Naukowa "Rośliny Oleiste". Poznań, 15-16.04.1997. Biul. Inf. IZ, 2: 85-86.
581. BIELAŃSKI Paweł, NIEDŹWIADEK Stanisław, ZAJĄC Jan (1997) Hodowla i chów królików - VI Światowy Kongres. Biul. Inf. IZ, 2: 69-72.
582. BRZÓSKA Franciszek (1997) II Krajowa Konferencja Naukowa "Związki mineralne w żywieniu zwierząt". Biul. Inf. IZ, 4: 83-84.
583. BRZÓSKA Franciszek (1997) 48 Zjazd Naukowy EAAP. Biul. Inf. IZ, 4: 82-83.
584. BRZÓSKA Franciszek (1997) LXII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Biul. Inf. IZ, 4: s. 85.
585. CIURUŚ Julian (1997) Bergschaf-Interalpin. I Konferencja Owczarska Krajów Alpejskich w Innsbrucku. Wiad. Ziem Górskich, 6 (10): 99-103.
586. CIURUŚ Julian (1997) Koniec i początek. Farmer, 4: s. 7.
587. CIURUŚ Julian (1997) Stacja Owczarstwa Górskiego w Bielance. Wiad. Ziem Górskich, 6 (10): 83-87.
588. CZAJA Hanna (1997) Józef Romer. W: Karty z dziejów zootechniki polskiej na 75-lecie PTZ. PTZ, cz. II, lata 1972-1997. Warszawa, 305-307.
589. HANCZAKOWSKI Piotr (1997) Wspomnienie o prof. dr hab. Annie Antoniewicz. Biul. Inf. IZ, 3: 77-79.
590. HANEK Alicja, KACZANOWSKA Mariola (1997) Wykaz ważniejszych nabytków biblioteki głównej, styczeń - czerwiec 1996. Wyd. własne IZ, Kraków, 1-12.
591. HANEK Alicja, KACZANOWSKA Mariola (1997) Wykaz ważniejszych nabytków biblioteki głównej, lipiec - grudzień 1996. Wyd. własne IZ, Kraków, 1-11.
592. KLĘCZEK Czesława (1997) Działalność gospodarcza. W: Pół wieku Instytutu Zootechniki Zootechnicznego Zakładu Doświadczalnego w Grodźcu Śląskim 1946-1996. Wyd. ZZD IZ Grodziec Śląski, 63-69.
593. KONIECZNA Lidia (1997) Austria: mniej indyków, więcej kurcząt. Post. Drob., 35, 1: s. 63.
594. KONIECZNA Lidia (1997) Bilans mięsa drobiowego w Niemczech w 1996 roku. Post. Drob., 35, 2: 82-84.
595. KONIECZNA Lidia (1997) Wylęgi oraz ubój drobiu w Niemczech. Post. Drob., 35, 1: 66-68.
596. KONIECZNA Lidia (1997) Wyniki testu użytkowości kurcząt brojlerów przeprowadzonego w Stacji Testowej w Haus Dusse w 1996 r. Post. Drob., 35, 2: s. 62.
597. KONIECZNA Lidia (1997) Wzrost eksportu jaj w Niemczech. Post. Drob., 35, 1: s. 68.
598. KONIECZNA Lidia (1997) Wzrost eksportu mięsa drobiowego w Danii. Post. Drob., 35, 2: s. 81.
599. KONIECZNA Lidia (1997) Wzrost eksportu mięsa drobiowego w Holandii. Post. Drob., 35, 2: 79-80.
600. KONIECZNA Lidia (1997) Wzrost importu mięsa drobiowego w Rosji. Post. Drob., 35, 1: 63-65.
601. KONIECZNA Lidia (1997) Wzrost produkcji drobiu w Austrii. Post. Drob., 35, 2: s. 82.
602. KONIECZNA Lidia (1997) Wzrost produkcji drobiu w Wielkiej Brytanii. Post. Drob., 35, 1: 61-62.
603. KONIECZNA Lidia (1997) Wzrost produkcji jaj w Holandii. Post. Drob., 35, 1: s. 69.
604. KONIECZNA Lidia (1997) Wzrost spożycia drobiu w Wielkiej Brytanii. Post. Drob., 35, 1: 70-71.
605. KONIECZNA Lidia (1997) Wzrost spożycia mięsa drobiowego w Niemczech. Post. Drob., 35, 1: 65-66.
606. KONIECZNA Lidia (1997) Zestawienie zbiorcze wyników testów użytkowości kur nieśnych przeprowadzonych w czterech niemieckich stacjach testowych w latach 1993/94, 1994/95 i 1995/96. Post. Drob., 35, 2: s. 63.
607. KORELESKI Jerzy (1997) Europejskie Sympozjum Żywienia Drobiu. Biul. Inf. IZ, 3: 92-93.
608. KORMAN Kazimierz (1997) Historia działalności Zootechnicznego Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej. Biul. Inf. IZ, 1: 7-17.
609. KORZONEK Halina (1997) Ogólne zasady użytkowania sieci Internet. Mat. Inf. Stacji Bad. Zwierz. Futer. IZ, Konstancin-Jeziorna, 3: 7-12.
610. KRUPIŃSKI Jędrzej (1997) Jubileusz prof. dr hab. Juliana Ciurusia. Mat. międz. konf. nauk.: Rola owczarstwa górskiego w realizacji krajowych programów hodowlanych dla owiec. Balice, 14.11.1997. Wyd. własne IZ, Kraków, 3-7.
611. LORCH Danuta (1997) Oferty wdrożeniowo-upowszechnieniowe Instytutu Zootechniki na rok 1997/1998. Wyd. własne IZ, Kraków, 1-27.
612. MICHNA Gustaw (1997) Dane ogólne, działalność kształceniowa, kulturalno - rozrywkowa i związkowa. W: Pół wieku Instytutu Zootechniki Zootechnicznego Zakładu Doświadczalnego w Grodźcu Śląskim 1946-1996. Wyd. ZZD IZ Grodziec Śląski, 23-27, 69-71.
613. MICHNA Gustaw, KLĘCZEK Czesława (1997) Dział Użytków Zielonych i Konserwacji Pasz. W: Pół wieku Instytutu Zootechniki Zootechnicznego Zakładu Doświadczalnego w Grodźcu Śląskim1946-1996. Wyd. ZZD IZ Grodziec Śląsk, 45-41.
614. MROCZKO Leszek (1997) Na co zwracać uwagę przy zakupie fachowych programów komputerowych. Trzoda Chl., 8: 85-86.
615. MROCZKO Leszek (1997) Rzecz o komputerach i nie tylko. Trzoda Chl., 7: s. 7.
616. MROCZKO Leszek (1997) Świnie w komputerze. Poradnik: Ogólnopolski Inf. Hod. Trzody Chl., 6: 22-28.
617. NIEDŹWIADEK Stanisław (1997) Jadwiga Ocetkiewicz. W: Karty z dziejów zootechniki polskiej na 75-lecie PTZ. PTZ, cz. II, lata 1972-1997. Warszawa, 291-294.
618. NIEDŹWIADEK Stanisław, ZAJĄC Jan, BIELAŃSKI Paweł (1997) Instytut Hodowli Zwierząt Futerkowych i Królików w Rodnikach (Rosja) i jego zaplecze naukowo-badawcze. Biul. Inf. IZ, 3: 71-75.
619. NOWOSAD Bogusław, SKALSKA Marta, FUDALEWICZ-NIEMCZYK Władysława, WĘGLARZY Karol (1997) Pasożyty wewnętrzne kóz. Mat. instr. (broszura) Kat. Zol. i Ekol. AR Kraków, ZZD IZ Grodziec Śląsk, Cieszyn, 1-32.
620. PASCHMA Jolanta, URBAŃCZYK Jerzy (1997) Współczesne zasady żywienia świń. Biul. Inf. IZ, 3: 90-91.
621. PASIEKA Jarosław, MROCZKO Leszek (1997) Dział Hodowli Trzody Chlewnej. W: Pół wieku Instytutu Zootechniki Zootechnicznego Zakładu Doświadczalnego w Grodźcu Śląskim1946-1996. Wyd. ZZD IZ Grodziec Śląski, 41-44.
622. PASIERBSKI Zdzisław (1997) Trochę historii bydła nizinnego czarno-białego. Aktual. Roln., ODR Barzkowice, 12/1: 14-15.
623. RAMISZ Alojzy, UDAŁA Jan, WOJTASZ-PAJĄK Aleksandra, SUPERA Kazimierz (1997) The influence of chitosan on macrophages activity and prophylaxis of respiratory system diseases in sheep. J. Int. Goat Assoc., Canada, ss. 5.
624. ROSIŃSKI Andrzej (1997) Gęsi kołudzkie. Mag. Drobiarstwo, 1-2: 10-11.
625. RÓŻYCKA Barbara (1997) Plan prac naukowo-badawczych i rozwojowych Instytutu Zootechniki na rok 1997. Wyd. własne IZ, Kraków, 1-81.
626. RÓŻYCKA Barbara (1997) Sprawozdanie z działalności naukowo-badawczej Instytutu Zootechniki za rok 1996. Wyd. własne IZ, Kraków, 1-103.
627. RÓŻYCKI Marian (1997) Henryk Duniec. W: Karty z dziejów zootechniki polskiej na 75-lecie PTZ. PTZ, cz. II, lata 1972-1997. Warszawa, 210-212.
628. RZEPECKI Rafał (1997) Władysław Nawara. W: Karty z dziejów zootechniki polskiej na 75-lecie PTZ. PTZ, cz. II, lata 1972-1997. Warszawa, 288-290.
629. SKRZYŻALA Irena (1997) Dział Hodowli Owiec. W: Pół wieku Instytutu Zootechniki Zootechnicznego Zakładu Doświadczalnego w Grodźcu Śląskim 1946-1996. Wyd. ZZD IZ Grodziec Śląski, 35-40.
630. SKRZYŻALA Irena (1997) Jubileusz 50-lecia ZZD Grodziec Śląski. Biul. Inf. IZ, 2: 84-85.
631. SŁOTA Ewa (1997) Badania genomu zwierząt w oparciu o metody cytogenetyczne i molekularne. Biul. Inf. IZ, 4: 85-86.
632. URBAŃCZYK Jerzy (1997) Międzynarodowa Konferencja KRMIVA'97. Biul. Inf. IZ, 3: 91-92.
633. WAWRZYŃCZAK Stefan, DYRCZ Stanisław (1997) Wspomnienie o doc. dr hab. Franciszku Bielaku. Biul. Inf. IZ, 3: 80-81.
634. WĘGLARZY Karol (1997) Grodzieccy pasjonaci. W: Pół wieku Instytutu Zootechniki Zootechnicznego Zakładu Doświadczalnego w Grodźcu Śląskim 1946-1996. Wyd. ZZD IZ Grodziec Śląski, 9-13.
635. WĘŻYK Stanisław (1997) Biblioteka polskiego drobiarstwa. Biotechnologia. Pol. Drob., 12: s. 41.
636. WĘŻYK Stanisław (1997) Co kupić i przeczytać? Biul. Inf. IZ, 4: 86-88.
637. WĘŻYK Stanisław (1997) Doctor Honoris Causa. Pol. Drob., 12: s. 15.
638. WĘŻYK Stanisław (1997) Dodatek specjalny - słowo wstępne. Pol. Drob., 12: s. 2.
639. WĘŻYK Stanisław (1997) Gęsi za wodą, kaczki za wodą. Pol. Drob., 11: 24-25.
640. WĘŻYK Stanisław (1997) Klikowa'97. Por. Hod. Drobiu, 7: 4-6.
641. WĘŻYK Stanisław (1997) 45 lat Naukowego Instytutu Hodowli i Chowu Drobiu w Ivance nad Dunajem. Pol. Drob., 6: 30-31.
642. WĘŻYK Stanisław (1997) Niemcy w Izbie. Pol. Drob., 8: s. 22.
643. WĘŻYK Stanisław (1997) Pięciolatek. Pol. Drob., 7: s. 2.
644. WĘŻYK Stanisław (1997) Waleria Bojanowska. W: Karty z dziejów zootechniki polskiej na 75-lecie PTZ. PTZ, cz. II, lata 1972-1997. Warszawa, 191-192.
645. WĘŻYK Stanisław, CYWA-BENKO Katarzyna (1997) XI European Symposium on Waterfowl. World's Poultry Sci. J., 53, 4: s. 413.
646. WĘŻYK Stanisław, JUSZCZAK Jerzy, FILISTOWICZ Andrzej (1997) Słowo wstępne. W: Karty z dziejów zootechniki polskiej na 75-lecie PTZ. PTZ, cz. II, lata 1972-1997. Warszawa, 9-11.
647. WĘŻYK Stanisław, KAPKOWSKA Ewa (1997) Helena Bączkowska. W: Karty z dziejów zootechniki polskiej na 75-lecie PTZ. PTZ, cz. II, lata 1972-1997. Warszawa, 178-180.
648. WRONA Jan (1997) Dział Hodowli Ryb. W: Pół wieku Instytutu Zootechniki Zootechnicznego Zakładu Doświadczalnego w Grodźcu Śląskim1946-1996. Wyd. ZZD IZ Grodziec Śląski, 51-52.
649. ZAJĄC Jan, NIEDŹWIADEK Stanisław, BIELAŃSKI Paweł (1997) 50-lecie Narodowego Instytutu Badań Rolniczych (INRA) we Francji. Biul. Inf. IZ, 2: 63-68.
650. ZAJĄC Janusz (1997) Zestawienie publikacji pracowników Instytutu Zootechniki za rok 1996. Wyd. własne IZ, Kraków, 1-100.
651. ZIOŁECKI Jerzy, WCISŁO Henryk, WOŚ Zofia, KIJOWSKI Jacek (1997) Schładzanie tuszek kurcząt brojlerów metodą owiewowo - natryskową. Przem. Spoż., 51, 1: 32-35.
652. ŻAK Grzegorz (1997) Do Unii Europejskiej jeden krok...?. Biul. Inf. dla hod. szynszyli. Kraków, 1: 20-22.

Genetyka i hodowla zwierząt gospodarskich

653. BERNACKI Zenon, MAZANOWSKI Adam (1997) Ocena cech kur towarowych pochodzących po kogutach New Hampshire (N11) i Plymouth Rock (P02) w dwóch okresach nieśności. Zesz. Nauk., ATR Bydgoszcz, Zootechnika, 29, 210: 17-25.
654. BERNACKI Zenon, MAZANOWSKI Adam (1997) Specyficzna zdolność kombinacyjna cech mięsnych i reprodukcyjnych kur w dwóch okresach nieśności. Zesz. Nauk., ATR Bydgoszcz, Zootechnika, 29, 210: 27-36.
655. CZAJA Hanna, CIURUŚ Julian (1997) Kierunki i dynamika zmian w produkcji zwierzęcej regionów górskich południowej Polski. Probl. Zagosp. Ziem Górskich, PAN-KZZG, Kraków, 42: 65-82.
656. DANIELAK-CZECH Barbara, ŚWITOŃSKI Marek, SŁOTA Ewa (1997) First identification of reciprocal translocation in Polish pigs. J. Anim. Breed. Genet., 114: 69-78.
657. DROŻDŻ Andrzej (1997) Organizacja selekcji owiec i przerobu mleka owczego na Korsyce. Biul. Inf. IZ, 2: 5-10.
658. JANIK Andrzej, ŻURKOWSKI Maciej, RÓŻYCKI Marian, KURYŁ Jolanta, KAMYCZEK Marian, DUNIEC Marian, CZERWIŃSKI Sławomir (1997) Identyfikacja genów cech ilościowych u świń - związek między allotypami lipoprotein LPB i jakością tuszy w pokoleniu F1 (knury złp x lochy wbp). Rocz. Nauk. Zoot., 24, 3: 43-50.
659. JANIK Andrzej (1997) Poziom cholesterolu i trójglicerydów w surowicy krwi świń o różnych genotypach lipoprotein Lpr. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 1: 9-17.
660. KAMYCZEK Marian, ŻURKOWSKI Maciej, RÓŻYCKI Marian, DUNIEC Marian, CZERWIŃSKI Sławomir, KURYŁ Jolanta, JANIK Andrzej (1997) Identyfikacja genów cech ilościowych u świń. Zależność między allelami grup krwi a cechami tucznymi i jakością tuszy u świń pokolenia F1 (knury złp x lochy wbp). Rocz. Nauk. Zoot., 24, 4: 49-57.
661. KRASZEWSKI Juliusz, KAMIENIECKI Kazimierz, MANDECKI Andrzej (1997) Wpływ różnych mas ciała na budowę, skład tkankowy tusz i jakość mięsa buhajków rasy czarno-białej. Annales UMCS Lublin, XV, 12: 81-85..
662. KSIĄŻKIEWICZ Juliusz (1997) Characteristics of meatness traits in six generations of ducks in conservative groups. J. of Anim. and Feed Sciences, 1, 6: 101-108.
663. KSIĄŻKIEWICZ Juliusz (1997) Średnie wartości, zmienność i powtarzalność cech mięsnych z sześciu pokoleń różnych grup zachowawczych kaczek. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 1: 45-57.
664. KSIĄŻKIEWICZ Juliusz (1997) Utilization of various multiple regression equations to in vivo estimation of meatness and fatness in seven week old male and female meat-type ducks. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 4: 79-88.
665. KURYŁ Jolanta, JANIK Andrzej, KAMYCZEK Marian, BUCZYŃSKI Tadeusz (1997) Genetic structure of Zlotnicka White and Zlotnicka Spotted pig as defined on the basis of the polymorphism of blood groups, serum proteins and lipoprotein allotype - a review. Anim. Sci. Papers Reports, 15, 3: 163-171.
666. KURYŁ Jolanta, ŻURKOWSKI Maciej, RÓŻYCKI Marian, DUNIEC Marian, JANIK Andrzej, KAMYCZEK Marian, KORWIN-KOSSAKOWSKA Agnieszka, PIERZCHAŁA Mariusz, NIEMCZEWSKI Cezary, CZERWIŃSKI Sławomir (1997) Identification of quantitative traits loci in pigs - a relation-ship between RYR1 and some blood proteins genotype and value of carcass quality, and fatness parameters in F1 porkers (> Złotnicka Spotted x + Polish Large White). Rocz. Nauk. Zoot., 24, 3: 31-42.
667. MICHALAK Bazyli Wiesław (1997) Polimorfizm białek mleka w stadzie bydła o wysokim udziale genów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej i jego związek z niektórymi cechami produkcyjnymi. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 2: 7-21.
668. NIEDŹWIADEK Stanisław, ZAJĄC Jan, BIELAŃSKI Paweł (1997) Wpływ czynników genetycznych i środowiskowych na skład tuszy króliczej. Biul. Inf. IZ, 4: 35-41.
669. OSIKOWSKI Maciej, BORYS Bronisław (1997) Wytworzenie plennej linii merynofina. Biul. Inf. IZ, 1: 83-96.
670. OSIKOWSKI Maciej, BORYS Bronisław, KORMAN Kazimierz (1997) Zwiększenie produkcji jagniąt rzeźnych na drodze wcześniejszego użytkowania oraz skrócenia cyklu rozpłodowego u owiec. Biul. Inf. IZ, 1: 59-81.
671. OSIKOWSKI Maciej, PAKULSKI Tadeusz (1997) Wytworzenie linii merynosa polskiego z barwną wełną. Biul. Inf. IZ, 1: 97-107.
672. PUCHAJDA Helena, CYWA-BENKO Katarzyna, FARUGA Andrzej, PUDYSZAK Krzysztof, MRÓZ Emilia (1997) Porównanie budowy makroskopowej i ultrastruktury skorup jaj indyków różnego pochodzenia. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 1: 33-43.
673. REJDUCH Barbara, SŁOTA Ewa (1997) Frymartynizm u ssaków. Med. Wet., 53 (6): 330-331.
674. ROBORZYŃSKI Maciej, SKRZYŻALA Irena (1997) Wyniki oceny tusz oraz jakość mięsa jagniąt tryczków odchowanych na pastwisku. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 2: 35-51.
675. ROSIŃSKI Andrzej, BEDNARCZYK Marek (1997) Influence of genotype on goose egg hatchability. Archiv für Geflügelkunde, 61 (1): 33-38.
676. ROSIŃSKI Andrzej, WĘŻYK Stanisław, BIELIŃSKA Halina, BADOWSKI Jakub, CZECHLOWSKA Teresa, ELMINOWSKA-WENDA Gabriela, PAKULSKA Elżbieta (1997) Genetyczne doskonalenie polskich gęsi rasy białej włoskiej w ZZD Kołuda Wielka. Biul. Inf. IZ, 1: 109-126.
677. RÓŻYCKI Marian, ORZECHOWSKA Barbara, MUCHA Aurelia (1997) Parametry genetyczne cech jakościowych mięsa świń. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 4: 59-70.
678. RÓŻYCKI Marian, ORZECHOWSKA Barbara, SZYNDLER-NĘDZA Magdalena (1997) Relationship between meat quality, and fattening and slaughter traits in pigs. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 4: 71-78.
679. RYCHLIK Tadeusz, KACZOR Urszula, WIERZCHOŚ Edward, MARCHWICA Elżbieta (1997) Characteristics of populations of profilic Olkuska sheep and selected sheep breeds with regard to blood groups and polymorphism of haemoglobin and transferrin. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 2: 23-34.
680. SKRZYŻALA Irena, ROBORZYŃSKI Maciej (1997) Wyniki odchowu pastwiskowego i wartości rzeźnej tryczków owcy pogórza i mieszańców F1 pochodzących od tryków ras mięsnych. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 1: 19-32.
681. SŁOTA Ewa, REJDUCH Barbara, KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna, DANIELAK-CZECH Barbara (1997) Aberracje chromosomowe u bydła. Biul. Inf. IZ, 4: 17-27.
682. SUPERA Kazimierz, PASIERBSKI Zdzisław, TRELA Jan, MALINOWSKI Eugeniusz (1997) Aklimatyzacja bydła rasy Hereford z Danii w warunkach Pomorza Zachodniego. Rocz. Nauk. Zoot., 24, 4: 23-34.
683. SZWACZKOWSKI Tomasz, WĘŻYK Stanisław, CYWA-BENKO Katarzyna (1997) Animal Model vs classical selection index in the breeding value estimation of laying hens. Anim. Sci. Papers Reports, 15, 1: 47-53.
684. SZWACZKOWSKI Tomasz, WĘŻYK Stanisław, CYWA-BENKO Katarzyna, CZELUŚNIAK Henryk (1997) Evaluation of major gene indexes for performance of laying hens in pedigree and genetic reserve flocks. Anim. Sci. Papers Reports, 15, 1: 39-46.
685. TRELA Jan (1997) Tworzenie populacji bydła mięsnego. Biul. Inf. IZ, 4: 5-16.
686. WĘGRZYN Jan, SKIBA Elżbieta (1997) Antigenic markers of protein genes and their nomenclature in cattle. Journal of Appl. Genet., 38 (3): 319-327.
687. WĘGRZYN Jan, SKIBA Elżbieta, KRZYŚCIN Piotr (1997) Linkage and interdependence of A2MD1 and A2ME2 alpha2-macroglobulin genes in cattle. Journal of Appl. Genet., 38 (2): 187-193.
688. WĘŻYK Stanisław, SZWACZKOWSKI Tomasz (1997) Application of mixed model methodology in breeding strategies for laying fowl. World's Poultry Sci. J., 53, December, ss. 12.
689. BEDNARCZYK Marek (1997) Current trends of poultry genetic engineering. Mat. konf.: Jubileina Hydinarska Konferencja, Nitra (Słowacja), VUZV, 28-29.05.1997, s. 57.
690. BERNACKI Zenon, MAZANOWSKI Adam (1997) Rody doświadczalne gęsi i ocena ich zdolności kombinacyjnej. Mat. konf. nauk.-techn.: Wpływ wybranych metod hodowli i technologii na efektywność produkcji owiec i gęsi. IZ ZZD Kołuda Wielka, 23-24.10.1996. Wyd własne IZ, Kraków, 183-194.
691. BIELAŃSKI Paweł, NIEDŹWIADEK Stanisław, ZAJĄC Jan (1997) Effect of genetic and environmental factors on fattening performance of rabbits. Proc. 10th Symp. on Housing and Diseases of Rabbits, Furbearing Animals and Pet Animals WRSA. Celle (Niemcy), 14-15.05.1997, 276-280.
692. BOCHENEK Michał (1997) Ocena struktury chromatyny plemników buhaja przy użyciu cytometrii przepływowej. Mat. V Kol. Cytogenet.: Badania genomu zwierząt w oparciu o metody cytogenetyczne i molekularne. Balice, 4-5.11.1997. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 29.
693. BOCHENEK Michał, DZIADEK Krystian, RÓŻYCKI Marian, SMORĄG Zdzisław (1997) Cytometryczne badania struktury chromatyny plemników knurów. Mat. V Kol. Cytogenet.: Badania genomu zwierząt w oparciu o metody cytogenetyczne i molekularne. Balice, 4-5.11.1997. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 30.
694. BOCHENEK Michał, SŁOTA Ewa, DANIELAK-CZECH Barbara, SMORĄG Zdzisław (1997) Analiza cytometryczna zawartości DNA plemników knura z translokacją wzajemną (7:13)(q13:46). Mat. V Kol. Cytogenet.: Badania genomu zwierząt w oparciu o metody cytogenetyczne i molekularne. Balice, 4-5.11.1997. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 31.
695. BORYS Bronisław (1997) Rasy mięsne i krzyżówki międzyrasowe. Mat. semin.: Szkolenie dla kadry kierowniczej, hodowlanej i technicznej spółek hodowli roślin i zwierząt AWRSP (hodowcy owiec). Warszawa, 26-28.05.1997, ss. 15.
696. BORYS Bronisław, OSIKOWSKI Maciej (1997) Wstępne obserwacje nad mięsno-mlecznym użytkowaniem mieszańców F1 fryz x merynos. Mat. konf. nauk.-techn.: Wpływ wybranych metod hodowli i technologii na efektywność produkcji owiec i gęsi. IZ ZZD Kołuda Wielka, 23-24.10.1996. Wyd własne IZ, Kraków, 141-146.
697. CHOLEWA Ryszard, NIEDŹWIADEK Stanisław (1997) Die Qualitat des Haarkleides von Chinchilla mit verschiedenen Lebendgewichten. Proc. 10th Symp. on Housing and Diseases of Rabbits, Furbearing Animals and Pet Animals WRSA. Celle (Niemcy), 14-15.05.1997, 328-332.
698. CHOROSZY Bogumiła (1997) Wykorzystanie bydła rasy simentalskiej do produkcji żywca wołowego wysokiej jakością. Mat. semin.: Produkcja żywca i mięsa wołowego z wykorzystaniem rasy simentalskiej. ZZD IZ Rymanów, 22.01.1997. Wyd. IZ, Kraków, 20-31.
699. CYMEROWSKA-PROKOPCZYK Iwona, JANIK Andrzej, KORWIN-KOSSAKOWSKA Agnieszka, PIERZCHAŁA Mariusz (1997) Polimorfizm sekwencji mikrosatelitarnej w genie apolipoproteiny A1 (APOA-1) i analiza sprzężeń loci APOA-1 i Lpr. Mat. V Kol. Cytogenet.: Badania genomu zwierząt w oparciu o metody cytogenetyczne i molekularne. Balice, 4-5.11.1997. Wyd. własne IZ, Kraków, 33-34.
700. CYWA-BENKO Katarzyna, ROSIŃSKI Andrzej, KNAPIK Jan, WĘŻYK Stanisław, KRAWCZYK Józefa, BIELIŃSKA Halina (1997) In vivo evaluation of breeding geese musculature using ultrasonography. Proc. XIII Europ. Symp. on the Quality of Poultry Meat. Poznań, 21-26.09.1997, 631-636.
701. CYWA-BENKO Katarzyna, ROSIŃSKI Andrzej, WĘŻYK Stanisław (1997) Characteristics of hatching egg shell ultrastructure in geese. Proc. 11th Europ. Symp. on Waterfowl. Nantes (Francja), 8-10.09.1997, 469-474.
702. CZAJA Hanna (1997) Doskonalenie genetyczne bydła mlecznego z uwzględnieniem nowoczesnych technik rozrodu. Mat. semin.: Nowoczesne kierunki w hodowli bydła mlecznego. ZZD IZ Rossocha, wrzesień-grudzień 1997. Wyd. IZ, Kraków, 3-22.
703. CZAJA Hanna, TRELA Jan, CHOROSZY Bogumiła (1997) Polish Red Cattle the Conservation and Breeding. Mat. międz. konf. nauk.-techn.: Biotechnological, selectional and organizational methods of creating, preserving and using animal genetic reserve. Ukraińska Akad. Nauk, Kijów (Ukraina), 214-217.
704. DANIELAK-CZECH Barbara, KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna, SŁOTA Ewa, REJDUCH Barbara (1997) Wpływ zmian kariotypu na płodność świń i straty ekonomiczne spowodowane niższą liczebnością miotów. Prace i Mat. Zoot., zesz. specj. 7: 45-46.
705. DZIADEK Krystian (1997) Czynniki determinujące plenność stada. Mat. semin.: Wykorzystanie nowoczesnych metod w hodowli i produkcji świń. Pawłowice, 20-21.03.1997, 34-44.
706. DZIADEK Krystian (1997) Wykorzystanie ras czystych do produkcji tuczników mięsnych. Mat. semin.: Wykorzystanie nowoczesnych metod w hodowli i produkcji świń. Pawłowice, 20-21.03.1997, 45-55.
707. ECKERT Robert, ŻAK Grzegorz (1997) Użytkowość rzeźna tuczników pochodzących po lochach wbp, pbz i knurach rasy Duroc, Pietrain i linii 890. Mat. międz. konf. nauk.: Aktualne problemy w produkcji trzody chlewnej. ART Olsztyn, 7-8.05.1997, s. 81.
708. HERBERGS Jos, VEENENDAAL Tineke, CROOIJMANS Richard, SIWEK Maria, DIJKHOF Rosilde, VAN DER POET Jan, GROENEN Martien (1997) Automated fluorescent genotyping using chicken microsatellite and AFLP markers. Proc. V PAG meeting in San Diego, s. 304.
709. JANIK Andrzej, DUNIEC Marian, ORZECHOWSKA Barbara (1997) Cechy tuczne i rzeźne świń linii 990 z różnymi genotypami lipoprotein Lpr. Mat. międz. konf. nauk.: Aktualne problemy w produkcji Trzody chlewnej. ART Olsztyn, 7-8.05.1997, s. 55.
710. JANIK Andrzej, RYCHLIK Tadeusz (1997) Zależność między polimorfizmem układów lipoprotein Lpb i Lpr a cechami produkcyjnymi świń wbp i pbz. Prace i Mat. Zoot., zesz. specj. 7: 29-30.
711. KAMYCZEK Marian (1997) Wykorzystanie w hodowli informacji o genomie świń. Mat. semin.: Wykorzystanie nowoczesnych metod w hodowli i produkcji świń. Pawłowice, 21-23.03.1997, 56-72.
712. KAMYCZEK Marian, KWACZYŃSKA Anna, JANIK Andrzej (1997) Zależności między genotypami locus GPI i PGD a cechami tucznymi i rzeźnymi świń linii 990. Mat. V Kol. Cytogenet.: Badania genomu zwierząt w oparciu o metody cytogenetyczne i molekularne. Balice, 4-5.11.1997. Wyd. własne IZ, Kraków, 48-49.
713. KIEĆ Wojciech (1997) Badania nad wykorzystaniem owiec górskich do produkcji jagniąt rzeźnych. Mat. międz. konf. nauk.: Rola owczarstwa górskiego w realizacji krajowych programów hodowlanych dla owiec. Balice, 14.11.1997. Wyd. własne IZ, Kraków, 32-40.
714. KORMAN Kazimierz, OSIKOWSKI Maciej (1997) Wstępne obserwacje niektórych czynników charakteryzujących mleczność owiec merynosowych w ZZD Kołuda Wielka. Mat. konf. nauk.-techn.: Wpływ wybranych metod hodowli i technologii na efektywność produkcji owiec i gęsi. IZ ZZD Kołuda Wielka, 23-24.10.1996. Wyd własne IZ, Kraków, 125-132.
715. KOWALSKA Dorota, NIEDŹWIADEK Stanisław, BIELAŃSKI Paweł (1997) Reproductive performance and growth rate of young rabbits of a specialized meat line. Proc. 10th Symp. on Housing and Diseases of Rabbits, Furbearing Animals and Pet Animals WRSA. Celle (Niemcy), 14-15.05.1997, 287-291.
716. KSIĄŻKIEWICZ Juliusz, PRUSZYŃSKA Ewa, ŚWITALSKI Marek (1997) Differentiation of duck conservative groups under some morphological characteristics. Proc. 11th Europ. Symp. on Waterfowl. Nantes (Francja), 8-10.09.1997, 320-326.
717. KSIĄŻKIEWICZ Juliusz, SMALEC Elżbieta, GRUŻEWSKA Agata (1997) Models of duck growth. Proc. 11th Europ. Symp. on Waterfowl. Nantes (Francja), 8-10.09.1997, 605-610.
718. MALCZEWSKI Andrzej, KRUPIŃSKI Jędrzej, NOWOSAD Bogusław, BOUIX Jacques, GRUNER Lucas (1997) Extended genetic resistance to strongylid species in a Polish Longwool sheep. World Association for the Advancement of Veterinary Parasitology. Proc. 16th Int. Conf., 10-15 August 1997, Sun City (South Africa), s. 57.
719. MAZANOWSKI Adam (1997) Badania w stadach rezerwowych i zachowawczych gęsi w Zakładzie Hodowli Drobiu Wodnego w Dworzyskach (praca przeglądowa). Mat. konf. nauk.-techn.: Wpływ wybranych metod hodowli i technologii na efektywność produkcji owiec i gęsi. IZ ZZD Kołuda Wielka, 23-24.10.1996. Wyd własne IZ, Kraków, 165-173.
720. MAZANOWSKI Adam (1997) Wykorzystanie zestawów gęsi z rodów doświadczalnych i stad rezerwy genetycznej do produkcji mieszańców towarowych. Mat. konf. nauk.-techn.: Wpływ wybranych metod hodowli i technologii na efektywność produkcji owiec i gęsi. IZ ZZD Kołuda Wielka, 23-24.10.1996. Wyd własne IZ, Kraków, 175-182.
721. MICHALAK Bazyli Wiesław (1997) Niektóre nowości genetyczne, aktualne w hodowli bydła holsztyno-fryzyjskiego. Mat. semin.: Nowoczesne zasady chowu krów mlecznych. ZZD IZ Kołbacz, październik-grudzień 1997, Wyd. IZ, Kraków, 93-99.
722. MROCZKO Leszek, SKRZYŻALA Irena, WĘGLARZY Karol (1997) Metóda príparovania s ohl'adom na kontrólu príbuznosti v plemenných chovoch ošipaných a oviec. Mat. międz. konf. nauk.: Aktuálne a perspektívne úlohy v chove a šl'achtení hospodárskych zvierat. Nitra (Słowacja), 8-9.10.1997, 331-334.
723. MROCZKOWSKI Sławomir, KORMAN Kazimierz, MALINOWSKI Eugeniusz (1997) Kształtowanie się wybranych cech użytkowości mlecznej i współzależności między nimi u dojonych owiec merynosowych w ZZD Kołuda Wielka. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 34: 79-87.
724. NIŻNIKOWSKI Roman, KIEĆ Wojciech, BŁACHUTA Bolesław, RANT Witold (1997) Stan aktualny oraz wybrane zagadnienia dotyczące użytkowania wrzosówek utrzymywanych w ramach programu hodowli zachowawczej. Mat. międz. konf. nauk.: Rola i znaczenie hodowlane chronionych przed wyginięciem ras i odmian owiec. SGGW - AR, Komitet Badań Naukowych, Warszawa, 18-19.08.1997, 48-65.
725. NOGAJ Anna, DUNIEC Maria Jolanta, SŁOTA Ewa, DUNIEC Marian (1997) Three newly detected alloantigens in the U blood group system of horses. Anim. Genet., Suppl., 28, 4: s. 314.
726. NOGAJ Anna, NOGAJ Jan (1997) Markery genetyczne u koni - identyfikacja i wykorzystanie w praktyce hodowlanej. Prace i Mat. Zoot., zesz. specj. 7: 23-24.
727. ORZECHOWSKA Barbara (1997) Możliwości uzyskania postępu w umięśnieniu tusz wieprzowych w oparciu o selekcję na podstawie składu tkankowego ich wyrębów. Mat. międz. konf. nauk.: Aktualne problemy w produkcji trzody chlewnej. ART Olsztyn, 7-8.05.1997, s. 57.
728. OWSIANNY Jacek, CZARNECKI Roman, DZIADEK Krystian, KAWĘCKA Maria (1997) Związek między wartością tuczną i mięsną loszek i knurków będących rodzeństwem. Mat. międz. konf. nauk.: Aktualne problemy w produkcji trzody chlewnej. ART Olsztyn, 7-9.05.1997, s. 58.
729. PARYS-PROSZEK Agnieszka, JANIK Andrzej (1997) Zależności pomiędzy parametrami fizyko- chemicznymi mięsa świń a allotypami lipoprotein układu Lpb i Lpr. Mat. międz. konf. nauk.: Aktualne problemy w produkcji trzody chlewnej. ART Olsztyn, 7-8.05.1997, s. 59.
730. PASIERBSKI Zdzisław (1997) Doskonalenie bydła czarno-białego. Mat. semin.: Nowoczesne zasady chowu krów mlecznych. ZZD IZ Kołbacz, październik-grudzień 1997, Wyd. IZ, Kraków, 3-14.
731. PASIERBSKI Zdzisław (1997) Metody genetycznego doskonalenia stada krów w zakresie cech mlecznych. Mat. semin.: Poprawa jakości mleka surowego w kierunku preferencji żywieniowych oraz wymogów norm krajowych i Unii Europejskiej. Balice, 27-28.11.1997 Wyd. IZ, Kraków, 3-18.
732. PASIERBSKI Zdzisław (1997) Wykorzystanie krajowych i mięsnych ras bydła do produkcji wołowiny wysokiej jakością. Mat. semin.: Optymalizacja produkcji żywca i mięsa wołowego w oparciu o regionalną bazę paszową. ZZD IZ Kołbacz, październik-grudzień 1997, Wyd. IZ, Kraków, 3-18.
733. RAPACZ Jan, JANIK Andrzej, KAPKOWSKA Ewa (1997) Czy markery lipoproteinowe LK1 i LK2 u kur mogą być pomocne przy określaniu poziomu cholesterolu całkowitego w żółtkach jaj. Prace i Mat. Zoot., zesz. specj. 7: 37-38.
734. RAPACZ Jan, JANIK Andrzej, KAPKOWSKA Ewa (1997) Wpływ allotypów lipoprotein LK na poziom kwasów tłuszczowych w żółtkach jaj. Prz. Hod., Zesz. Nauk. PTZ, 32: s. 350.
735. RAPACZ Jan, JANIK Andrzej, KAPKOWSKA Ewa, PUSTKOWIAK Henryk (1997) Fatty acids content in egg yolks of commercial layers. Proc. VII European Symposium on the Quality of Egg Products. Poznań, September 21-26,1997, s. 59.
736. REJDUCH Barbara, JAŻDŻEWSKI Józef, KWACZYŃSKA Anna, SŁOTA Ewa (1997) Analiza wartości użytkowej nasienia oraz przydatności rozpłodowej buhajów-nosicieli chimeryzmu 60,XX/60,XY. Mat. V Kol. Cytogenet.: Badania genomu zwierząt w oparciu o metody cytogenetyczne i molekularne. Balice, 4-5.11.1997. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 60.
737. REJDUCH Barbara, KWACZYŃSKA Anna, DANIELAK-CZECH Barbara, SŁOTA Ewa, KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna (1997) Analiza chromosomów mejotycznych u buhajów z chimeryzmem leukocytarnym 60,XX/60,XY. Mat. V Kol. Cytogenet.: Badania genomu zwierząt w oparciu o metody cytogenetyczne i molekularne. Balice, 4-5.11.1997. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 61.
738. REJDUCH Barbara, SŁOTA Ewa, DANIELAK-CZECH Barbara, DZIADEK Krystian, KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna (1997) Wykorzystanie metod immuno- i cytogenetycznych do oceny częstości występowania efektów chimeryzmu komórkowego u bydła. Prace i Mat. Zoot., zesz. specj. 7: 47-48.
739. ROSIŃSKI Andrzej, BEDNARCZYK Marek (1997) Hatchability and embryo development in two strains of White Italian geese. Proc. 11th Europ. Symp. on Waterfowl. Nantes (France), 8-10.09.1997, 374-380.
740. ROSIŃSKI Andrzej, WENCEK Eugeniusz (1997) Aktualne problemy hodowli i produkcji drobiu wodnego. Mat. symp.: FERMA - DROBIU'97 Międz. Targi Drob., Gdynia, 10-13.04.1997, ss. 12.
741. RÓŻYCKI Marian (1997) Hodowla świń w Polsce w aspekcie dostosowania do wymogów Unii Europejskiej. Mat. semin.: Metody hodowlane oraz technologie żywienia i utrzymania świń. Mełno, 1-25.
742. RÓŻYCKI Marian (1997) Praca hodowlana i metody oceny świń. Mat. semin.: Wykorzystanie nowoczesnych metod hodowli i produkcji świń. Pawłowice, 20-21.03.1997, 22-33.
743. RÓŻYCKI Marian (1997) Program hodowli i produkcji do 2010 roku. Mat. semin.: Wykorzystanie nowoczesnych metod hodowli i produkcji świń. Pawłowice, 20-21.03.1997, 3-21.
744. RÓŻYCKI Marian (1997) Stan i perspektywy rozwoju hodowli i produkcji trzody chlewnej w Polsce. Mat. międz. konf. nauk.: Aktualne problemy w produkcji trzody chlewnej. ART Olsztyn, 7.05.1997, 16-29.
745. RYCHLIK Tadeusz, JANIK Andrzej (1997) Charakterystyka ras owiec hodowanych w Polsce oparta na grupach krwi i polimorficznych białkach krwi. Prace i Mat. Zoot., zesz. specj. 7: 15-16..
746. RZEPECKI Rafał (1997) Prace nad doskonaleniem owcy górskiej - ekspertyzy i projekty. Mat. międz. konf. nauk.: Rola owczarstwa górskiego w realizacji krajowych programów hodowlanych dla owiec. Balice, 14.11.1997. Wyd. własne IZ, Kraków, 47-52.
747. RZEPECKI Rafał (1997) Wstępne wyniki wykorzystania owcy romanowskiej w krajowym programie doskonalenia plenności owiec. Mat. konf. nauk.-techn.: Wpływ wybranych metod hodowli i technologii na efektywność produkcji owiec i gęsi. IZ ZZD Kołuda Wielka, 23-24.10.1996. Wyd własne IZ, Kraków, 53-68.
748. SIWEK Maria, BEDNARCZYK Marek, WĘŻYK Stanisław, CYWA-BENKO Katarzyna (1997) Zastosowanie metody RAPD do analizy zróżnicowania genetycznego rodów kur rezerwy genetycznej. Mat. V Kol. Cytogenet.: Badania genomu zwierząt w oparciu o metody cytogenetyczne i molekularne. Balice, 4-5.11.1997. Wyd. własne IZ, Kraków, 62-63.
749. SŁOTA Ewa, DANIELAK-CZECH Barbara, REJDUCH Barbara, KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna, KWACZYŃSKA Anna (1997) Praktyczne aspekty oceny kariotypu bydła i trzody chlewnej. Prace i Mat. Zoot., zesz. specj. 7: 43-44.
750. SŁOTA Ewa, REJDUCH Barbara, KWACZYŃSKA Anna, DANIELAK-CZECH Barbara, KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna, KRASZEWSKA Danuta (1997) Ocena zmian procentowego udziału linii komórkowej o kariotypie 60,XY we krwi buhajów z chimeryzmem. Mat. V Kol. Cytogenet.: Badania genomu zwierząt w oparciu o metody cytogenetyczne i molekularne. Balice, 4-5.11.1997. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 64.
751. SMALEC Elżbieta, MAZANOWSKI Adam (1997) Genetic parameters of some meat traits of geese. Proc. 11th Europ. Symp. on Waterfowl. Nantes (Francja), 8-10.09.1997, 278-283.
752. SMORĄG Zdzisław, KĄTSKA Lucyna, SŁOTA Ewa, RYŃSKA Bożenna (1997) Charakterystyka kariotypów blastocyst bydlęcych uzyskanych z dojrzałych in vitro oocytów zapłodnionych plemnikami barwionymi fluorochromem Hoechst 33342. Mat. V Kol. Cytogenet.: Badania genomu zwierząt w oparciu o metody cytogenetyczne i molekularne. Balice, 4-5.11.1997. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 65.
753. SMORĄG Zdzisław, KELDER B., KOPCHICK John J., PRIETO P., JURA Jacek, SKRZYSZOWSKA Maria, GAJDA Barbara (1997) Wpływ hodowli na rozwój in vitro oraz in vivo zygot króliczych poddanych mikroiniekcji DNA. Mat. V Kol. Cytogenet.: Badania genomu zwierząt w oparciu o metody cytogenetyczne i molekularne. Balice, 4-5.11.1997. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 66.
754. SYSA Paweł Stanisław, JASZCZAK Kazimierz, SŁOTA Ewa, MATUSZEWSKA Magdalena, TWARDOŃ Jerzy (1997) Badania histologiczne i cytogenetyczne owiec i kóz z zaburzeniami kształtowania się płci. Prace i Mat. Zoot., zesz. specj. 7: 63-64.
755. SZWACZKOWSKI Tomasz, WĘŻYK Stanisław, CYWA-BENKO Katarzyna, SZEWCZYK Andrzej (1997) Simultaneous estimation of the breeding value of cocks using different approaches. Proc. 12th Intern. Symp. Current problems in avian genetics. Pruhonice near Prague (Czech Republic), 1-3.09.1997, 171-172.
756. TOMCZYK-WRONA Iwona, BREJTA Władysław, TRELA Jan (1997) Hutsul horses in Rymanów experimental station - conservation breeding. Mat. międz. konf. nauk.-techn.: Biotechnological, selectional and organizational methods of creating, preserving and using animal genetic reserve. Ukraińska Akad. Nauk, Kijów, 209-211.
757. TOMCZYK-WRONA Iwona, CZAJA Hanna, TRELA Jan (1997) The Computer System in the Conservation Breeding of Hutsul Horse. Mat. międz. konf. nauk.-techn.: Biotechnological, selectional and organizational methods of creating, preserving and using animal genetic reserve. Ukraińska Akad. Nauk, Kijów, 207-208.
758. TRELA Jan (1997) Poprawa produkcyjności mlecznej i mięsnej bydła metodami hodowlanymi z wykorzystaniem krzyżowania towarowego. Mat. semin.: Zasady produkcji i pozyskiwania mleka wysokiej jakością Balice, luty-kwiecień 1997, Wyd. IZ, Kraków, 3-36.
759. TRELA Jan, CHOROSZY Bogumiła (1997) Wykorzystanie bydła rasy simentalskiej do produkcji mleka wysokiej jakości. Mat. semin.: Produkcja mleka ze szczególnym uwzględnieniem krów rasy simentalskiej. ZZD IZ Rymanów, 21.01.1997 Wyd. IZ, Kraków, 3-34.
760. TRELA Jan, LITWIŃCZUK Zygmunt (1997) Chów i hodowla bydła w kraju - stan obecny i perspektywy. Mat. Zjazdu PTZ, Warszawa, 18.09.97. Wyd. IZ, Kraków, 1-40.
761. WALAWSKI Krzysztof, WĘGRZYN Jan, SKIBA Elżbieta, ZABOLEWICZ Tadeusz, CZARNIK Urszula (1997) Analiza sprzężeń genetycznych antygenowych markerów makroglobulin i hipotetycznego locus zróżnicowanej aktywności lizozymu u bydła. Mat. V Kol. Cytogenet.: Badania genomu zwierząt w oparciu o metody cytogenetyczne i molekularne. Balice, 4-5.11.1997. Wyd. własne IZ, Kraków, 73-74.
762. WĘGRZYN Jan, SKIBA Elżbieta (1997) Układ zamknięty (?) sprzężonych genów makroglobulin bydła. Mat. V Kol. Cytogenet.: Badania genomu zwierząt w oparciu o metody cytogenetyczne i molekularne. Balice, 4-5.11.1997. Wyd. własne IZ, Kraków, s. 76.
763. ŻURKOWSKI Maciej, KURYŁ Jolanta, KAMYCZEK Marian, JANIK Andrzej, DUNIEC Marian, RÓŻYCKI Marian, KORWIN-KOSSAKOWSKA Agnieszka, PIERZCHAŁA Mariusz, ŚWITOŃSKI Marek (1997) Polski projekt "Mapowanie genów u świń". Aktualny stan badań. Prace i Mat. Zoot., zesz. specj. 7: 75-77.
764. CHOROSZY Bogumiła, CHOROSZY Zenon, TRELA Jan, KOCOŃ Zofia, DROZD Izabela, STACHYRA Marian, PISULA Irmina (1997) Wyniki stacjonarnej oceny buhajów rasy simentalskiej w zakresie cech mięsnych. Seria IV R. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów. Wyd. własne IZ, Kraków, 34.
765. CHOROSZY Bogumiła, ŻARNECKI Andrzej, CZAJA Hanna, TRELA Jan, CHOROSZY Zenon (1997) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej metodą BLUP w sezonie kwiecień-wrzesień 1996. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów. Wyd. własne IZ, Kraków, 34.
766. CYWA-BENKO Katarzyna, KRAWCZYK Józefa (1997) Określenie wartości genetycznej i użytkowej rodzimych ras kur. Wyniki oceny użytkowości drobiu. Wyd. własne IZ, Kraków, 26.
767. CYWA-BENKO Katarzyna, KRAWCZYK Józefa, WĘŻYK Stanisław, SŁONECKI Mieczysław (1997) Wyniki oceny XXIII rodzicielskiego testu kur nieśnych przeprowadzonego w STK Rossocha w latach 1996-1997. Wyniki oceny użytkowości drobiu. Wyd. własne IZ, Kraków, 26.
768. CZAJA Hanna, ŻARNECKI Andrzej, CHOROSZY Bogumiła, TRELA Jan, ADAMIK Paweł (1997) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej metodą BLUP w sezonie kwiecień-wrzesień 1996. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów. Wyd. własne IZ, Kraków, 34.
769. ECKERT Robert, SZYNDLER-NĘDZA Magdalena (1997) Ocena przyżyciowa młodych knurów. Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. własne IZ, Kraków, 14: 45-56.
770. ECKERT Robert, ŻAK Grzegorz (1997) Ocena przyżyciowa loszek. Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. własne IZ, Kraków, 14: 57-69.
771. GAWĘCKI Witold, KIEŁCZEWSKI Krzysztof, SZLINKA Urszula, GAWĘCKA Krystyna (1997) Ocena wartości użytkowej zestawów rodzicielskich kur nieśnych przeznaczonych do produkcji niosek jaj spożywczych o brązowej i białej skorupie (XXV test kur nieśnych na ściółce). Wyniki oceny użytkowości drobiu. Wyd. własne IZ, Kraków, 26.
772. GAWĘCKI Witold, KIEŁCZEWSKI Krzysztof, SZLINKA Urszula, GAWĘCKA Krystyna, KONIECZNA Lidia (1997) Wyniki XIV testu kur mięsnych przeprowadzonego w STK Wroniawy w latach 1995-1997. Wyniki oceny użytkowości drobiu. Wyd. własne IZ, Kraków, 26.
773. MAZANOWSKI Adam (1997) Oceny cech reprodukcyjnych i mięsnych gęsi ze stad rezerwowych i zachowawczych w latach 1996-1997. Wyniki oceny użytkowości drobiu. Wyd. własne IZ, Kraków, 26.
774. MAZANOWSKI Adam, KSIĄŻKIEWICZ Juliusz (1997) Oceny cech reprodukcyjnych i mięsnych kaczek rodowych w latach 1996-1997. Wyniki oceny użytkowości drobiu. Wyd. własne IZ, Kraków, 26.
775. ORZECHOWSKA Barbara, MUCHA Aurelia (1997) Użytkowość rozpłodowa loch. Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. własne IZ, Kraków, 15: 22-44.
776. RÓŻYCKI Marian, TYRA Mirosław (1997) Wyniki oceny użytkowości tucznej i rzeźnej świń w stacjach kontroli. Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. własne IZ, Kraków, 14: 70-90.
777. RZEPECKI Rafał, KANIA Stefania, RADECKA Janina (1997) Wyniki oceny wartości hodowlanej tryków w latach 1995-1996. Wyniki oceny wartości hodowlanej owiec. Wyd. własne IZ, Kraków, 13-14: 3-50.
778. WÓJCIK Piotr, CZAJA Hanna, ADAMIK Paweł, TRELA Jan, KORZONEK Halina (1997) Analiza wyników oceny i selekcji buhajów w wychowalniach w roku 1996. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów. Wyd. własne IZ, Kraków, 34.
779. WÓJCIK Piotr, CZAJA Hanna, ADAMIK Paweł, TRELA Jan, KORZONEK Halina (1997) Wyniki oceny osobniczej buhajów skierowanych z wychowalni do stacji hodowli i unasienniania zwierząt w 1996 roku. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów. Wyd. własne IZ, Kraków, 34.
780. ŻARNECKI Andrzej, STRZAŁKOWSKI Wojciech, TRELA Jan (1997) Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów w sezonie kwiecień - wrzesień 1995 r. Ocena wartości hodowlanej buhajów pod względem cech wydajności mlecznej. Wyd. własne IZ, Kraków, 13: 5-38.
781. ŻARNECKI Andrzej, STRZAŁKOWSKI Wojciech, TRELA Jan (1997) Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów w sezonie październik 1995 - marzec 1996 r. Ocena wartości hodowlanej buhajów pod względem cech wydajności mlecznej. Wyd. własne IZ, Kraków, 14: 5-38.
782. ŻARNECKI Andrzej, STRZAŁKOWSKI Wojciech, TRELA Jan (1997) Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów w sezonie kwiecień - wrzesień 1996 r. Ocena wartości hodowlanej buhajów pod względem cech wydajności mlecznej. Wyd. własne IZ, Kraków, 15: 5-29.
783. BADOWSKI Jakub (1997) Gęsięta najwyższej jakości. Pol. Drob., 4: 6-8.
784. BEDNARCZYK Marek (1997) Cechy jakości jaj jako kryterium selekcji w nowoczesnych programach hodowlanych drobiu. Przem. Spoż., 51, 1: 39-40.
785. BORCZYKOWSKI Zenon, BUJOCZEK Karol, KAMYCZEK Marian, KLABA Jerzy (1997) Dobry knur wart jest połowę stada. Top Agrar Polska, 7-8: 78-80.
786. CHOROSZY Zenon (1997) Doskonalenie użytkowości mięsnej bydła. Poradnik.: Chów bydła - cechy użytkowe, żywienie i ekonomika produkcji. PHARE, FAPA. Wyd. FAPA, IZ, Kraków, 91-104.
787. CYWA-BENKO Katarzyna, KRAWCZYK Józefa, WĘŻYK Stanisław (1997) Możliwości wykorzystania kur nieśnych stad zachowawczych w krajowej hodowli drobiu. Pol. Drob., 11: 35-36.
788. CZAJA Hanna (1997) Bydło czerwone na świecie: Dania. Czerwone Bydło Polskie,. Wiad. Hod., 1: s. 5.
789. CZAJA Hanna (1997) Genetyczne doskonalenie bydła mlecznego. Poradnik.: Chów bydła - cechy użytkowe, żywienie i ekonomika produkcji. PHARE, FAPA. Wyd. FAPA, IZ, Kraków, 73-90.
790. CZAJA Hanna, WÓJCIK Piotr (1997) Ocena bydła mlecznego. Nowocz. Roln., 4: s. 17.
791. DANIELAK-CZECH Barbara, KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna, SŁOTA Ewa (1997) Aberracje chromosomowe w populacji świń hodowanych w Polsce. Trzoda Chl., 8-9: 42-43.
792. DANIELAK-CZECH Barbara, KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna, SŁOTA Ewa (1997) Kontrola cytogenetyczna możliwością ograniczenia strat w hodowli świń. Trzoda Chl., 11: 18-19.
793. DANIELAK-CZECH Barbara, KOZUBSKA-SOBOCIŃSKA Anna, SŁOTA Ewa (1997) Straty ekonomiczne w hodowli świń spowodowane defektem chromosomowym. Trzoda Chl., 10: 37-38.
794. DZIADEK Krystian (1997) Produkcja tuczników mięsnych. Mat. OSHZ Koszalin (brosz.), 1-18.
795. GAWĘCKI Witold (1997) Ocena wartości zestawów rodzicielskich kur mięsnych z różnych hodowli zagranicznych oraz pochodzących po nich kurcząt brojlerów (test nr XIV) - część 1. Post. Drob., 35, 1: 5-13.
796. GAWĘCKI Witold (1997) Ocena wartości zestawów rodzicielskich kur mięsnych z różnych hodowli zagranicznych oraz pochodzących po nich kurcząt brojlerów (test nr XIV) - część 2. Post. Drob., 35, 2: 25-29.
797. HERBUT Eugeniusz, GROCHOWALSKI Krzysztof (1997) Polska Norma: Drób. Pisklęta jednodniowe. Wyd. Pol. Kom. Normal., PN-R-78566: 1997.
798. HERBUT Eugeniusz, GROCHOWALSKI Krzysztof (1997) Polska Norma: Jaja wylęgowe bażantów, przepiórek japońskich i kaczek krzyżówek. Wyd. Pol. Kom. Normal., PN-R-78565: 1997.
799. HERBUT Eugeniusz, GROCHOWALSKI Krzysztof (1997) Polska Norma: Jaja wylęgowe indycze, kacze i gęsie. Wyd. Pol. Kom. Normal., PN-R-78564: 1997.
800. JANIK Andrzej (1997) Dowód na rodowód. Farmer, 13: s. 8.
801. JANIK Andrzej (1997) Ginąace geny. Farmer, 18: s. 7.
802. JANIK Andrzej (1997) Wrażliwość na stres. Farmer, 2: s. 8.
803. JANIK Andrzej (1997) Zwierzęta z defektem. Farmer, 8: s. 16.
804. JANIK Andrzej, PARYS-PROSZEK Agnieszka (1997) Poziom cholesterolu w surowicy krwi u świń hodowanych w Polsce. Trzoda Chl., 4: 48-49.
805. KACZOR Urszula, PĘDZIWIATR Agnieszka, RYCHLIK Tadeusz, SIKORA Jacek (1997) Charakterystyka populacji kóz ras białej i barwnej uszlachetnionej pod względem polimorfizmu hemoglobiny i transferyny. Mat. konf. nauk.: Aktualny stan hodowli oraz kierunki użytkowania kóz w Polsce. SGGW, Warszawa, 12.12.1997. Zesz. Nauk. Fundacja Rozwoju SGGW, 1: 197-198.
806. KRAWCZYK Józefa, CYWA-BENKO Katarzyna (1997) Krajowe zestawy rodzicielskie kur nieśnych. Pol. Drob., 10: 20-22.
807. KSIĄŻKIEWICZ Juliusz (1997) Doskonalenie utrzymania grup zachowawczych i syntetycznych kaczek metodą in situ. Post. Drob., 35, 1: 21-24.
808. MAZANOWSKI Adam (1997) Czynniki wpływające na efektywność odchowu kurcząt brojlerów. Cz. I (genotyp i jakość piskląt). Pol. Drob., 6, 2: 27-29.
809. MAZANOWSKI Adam (1997) Doskonalenie wartości cech reprodukcyjnych i mięsnych gęsi w stadach rezerwowych oraz analiza cech użytkowych gęsi w stadach zachowawczych. Post. Drob., 35, 1: 14-21.
810. MAZANOWSKI Adam, KSIĄŻKIEWICZ Juliusz (1997) Określenie efektywności nowych programów hodowlanych i cech selekcjonowanych u kaczek oraz próby wytworzenia nowego rodu i zestawów międzyrodowych. Post. Drob., 35, 2: 45-51.
811. MROCZKO Leszek (1997) Dobór do kojarzeń oraz kontrola inbredu w stadzie świń. Trzoda Chl., 2: 14-16.
812. NIEDŹWIADEK Stanisław, ZAJĄC Jan (1997) Hodowla i chów mięsożernych zwierząt futerkowych w krajach byłego ZSRR do roku 1987. Mat. Inf. Stacji Bad. Zwierz. Futer. IZ, Konstancin-Jeziorna, 3: 37-40.
813. ORZECHOWSKA Barbara (1997) Cechy jakości mięsa w ocenie wartości hodowlanej świń. Trzoda Chl., 8-9: 101-104.
814. PARYS-PROSZEK Agnieszka (1997) PCR-SSCP efektywniejsza technika w identyfikacji genu stresu u świń. Prz. Hod., 10: 21-22.
815. PASIEKA Jarosław (1997) Wykorzystanie knurów ras mięsnych. Trzoda Chl., 4: s. 22.
816. PIEPENBORN Przemysław, LISOWSKI Mirosław (1997) Doskonalenie cech mięsnych w hodowlanych rodach kur mięsnych. Post. Drob., 35, 2: 11-24.
817. REJDUCH Barbara (1997) Chimeryzm komórkowy u bydła. Prz. Hod., 1: s. 6.
818. ROSIŃSKI Andrzej, CZECHLOWSKA Teresa, BIELIŃSKA Halina (1997) Geese breeding and production (Materials for the specialists from China). Mat. instr. Wyd. IZ ZZD Kołuda Wielka, 1-15.
819. RÓŻYCKI Marian (1997) Praca hodowlana nad doskonaleniem mięsności świń. Trzoda Chl., 6: 16-22.
820. RYCHLIK Tadeusz (1997) Czyje jagnię? Farmer, 13: s. 8.
821. RYŚ Anna (1997) Kwalifikacja nasienia ogierów ras ciężkich do mrożenia i sztucznego unasienniania klaczy. Prz. Hod., 7: 15-16.
822. TRELA Jan (1997) Dobór buhajów i środowisko - źródłem sukcesów. Chów Bydła, 3: 12-14.
823. WĘŻYK Stanisław (1997) Cudze chwalicie, swego nie znacie. Por. Hod. Drobiu, 18: 12-15.
824. WĘŻYK Stanisław (1997) Odchów kurek typu mięsnego. Por. Hod. Drobiu, 22: 18-21.
825. WĘŻYK Stanisław (1997) The XI European Symposium on Waterfowl. Poultry International, 12: ss. 2.
826. WĘŻYK Stanisław (1997) Tuszki brojlerów bez tłuszczu i cholesterolu. Pol. Drob., 8: 32-33.
827. WĘŻYK Stanisław, CYWA-BENKO Katarzyna, BEDNARCZYK Marek (1997) Czy doczekamy się kaczki Dolly? Prz. Hod., 9: 24-26.
828. WÓJCIK Piotr (1997) Co nowego w ocenie pokroju pierwiastek i krów ras mlecznych. Rolnik, 10: 10-11.
829. WÓJCIK Piotr (1997) Ocena typu i budowy bydła mlecznego w świetle nowych przepisów obowiązujących od 1 stycznia 1996 roku. Chów Bydła, 1: 6-9.