Spis publikacji

Spis publikacji (2012)

Genetyka i Hodowla Zwierząt

PRACE ORYGINALNE

1. Orzechowska B., Tyra M., Mucha A., Żak G. (2012) Jakość tusz świń ras wbp i pbz ze szczególnym uwzględnieniem zawartości tłuszczu śródmięśniowego (IMF) w zależności od poziomu mięsności. Rocz. Nauk. Zoot., 39, 1: 77-85.
2. Szyndler-Nędza M., Różycki M., Mucha A., Bereta A., Ciemiński Ł., Blicharski T. (2012) Zależności pomiędzy cechami uwzględnionymi w ocenie przyżyciowej świń. Rocz. Nauk. Zoot., 39, 1: 87-96.
3. Piórkowska K., Ropka-Molik K., Eckert R., Tyra M., Żukowski K. (2012) The association between polymorphisms of three cathepsins and economically important traits in pigs raised in Poland. Livest. Sci., 150:316–323.
4. Choroszy Z., Choroszy B., Łopieńska M., Szewczyk A., Grodzki G. (2012) Określenie zależności pomiędzy pokrojem buhajów ras mięsnych a ocena ich wartości użytkowej. Rocz. Nauk. Zoot., 39, 1: 39 – 46.
5. Adamczyk K., Konias M., Jędraszczyk J., Hebda L., Choroszy Z. (2012) Ocena behawioru buhajów hodowlanych. Rocz. Nauk. Zoot., 39, 1: 25 – 38.
6. Tyra M., Żak G. (2012) Analysis of relationships between fattening and slaughter performance of pigs and the level of intramuscular fat (imf) in longissimus dorsi muscle. Ann. Anim. Sci., 12, 2: 169-178.
7. Topolski P., Jagusiak P. (2012) Genetic background of conformation defects in polish Black–and-White Holstein –Friesian bulls – analysis of phenotypic distribution. Ann. Anim. Sci., 12, 4: 471 – 482.
8. Morek-Kopeć M., Żarnecki A. (2012) Relationship between conformation traits and longevity in Polish Holstein Friesian cattle. Livest. Sci., 149, 53–61.
9. Połtowicz K., Doktor J. (2012) Effect of slaughter age on performance and meat quality of slow- growing broiler chickens. Ann. Anim. Sci., 12, 4: 623-633.
10. Kowalska D., Połtowicz K., Bielański P., Niedbała P., Kobylarz P. (2012) Porównanie jakości mięsa królików, nutrii i kurcząt. Rocz. Nauk. Zoot., 39, 2: 237-248.
11. Wojtysiak D., Połtowicz K., Migdał W. (2012) Effect of breed and age on histopathological changes in pig m. semimembranosus. Ann. Anim. Sci., 12, 3: 311-321.

PRACE PRZEGLĄDOWE

12. Mucha A., Różycki M. (2012) Hodowla rasy wielkiej białej polskiej i polskiej białej zwisłouchej w ujęciu historycznym. Wiad. Zoot., L, 3: 9-18.
13. Choroszy Z., Choroszy B., Grodzki G., Konopka B., Szewczyk A., Łopieńska M. (2012) Praca hodowlana w stadzie bydła mięsnego. Wiad. Zoot., L, 1: 11 – 20.
14. Walczak J., Wójcik P., Pomykała D. (2012) Ekologiczny chów bydła mięsnego – wpływ zróżnicowanych uwarunkowań regionalnych na efektywność ekologicznego opasu bydła mięsnego. Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego w 2011 roku. MRiRW, Falenty-Warszawa, ss. 337-350.
15. Doktor J. (2012) Konsekwencje przedubojowego stresu cieplnego u kurcząt brojlerów. Wiad. Zoot., L, 4: 57-60.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

16. Bereta A., Eckert R., Tyra M. (2012) Profil histologiczny mięśnia najdłuższego grzbietu świń ras wbp i pbz i jego wpływ na parametry polędwicy i zawartość tłuszczu śródmięśniowego. V Szkoła Zimowa – „Postęp badań w hodowli świń i jego wykorzystanie w praktyce”. Wisła 14-17 luty 2012. Materiały konferencyjne, ss. 95-96.
17. Bereta A., Tyra M., Różycki M., Ropka-Molik K., Wojtysiak D. (2012) Histological profile of the LD muscle in pigs and its effect on loin parameters and IMF content. EAAP – 63rd Annual Meeting, Bratislava 2012, s. 215.
18. Bereta A., Ropka-Molik K., Różycki M., Tyra M. (2012) Analysis of CAPN2 and CAST genes expression in skeletal muscles in pig breeds raised in Poland. EAAP – 63rd Annual Meeting, Bratislava 2012, s. 237.
19. Szyndler-Nędza M., Tyra M., Piórkowska K. (2012) LEP and LEPR gene polymorphisms in the populations of polish maternal breeds. EAAP – 63rd Annual Meeting, Bratislava 2012, s. 277.
20. Mucha A., Ropka-Molik K., Piórkowska K., Tyra M., Oczkowicz M. (2012) Effect of EGF, AREG and LIF gene polymorphism on litter size in pigs. EAAP – 63rd Annual Meeting, Bratislava 2012, 18, s. 277.
21. Tyra M., Żak G. (2012) Analysis of relationships between fattening and slaughter performance of pigs and the level of IMF. EAAP – 63rd Annual Meeting, Bratislava 2012, s. 275.
22. Żak G., Tyra M. (2012) Relationships between fattening and slaughter performance and meat quality of Polish Large White pigs. EAAP – 63rd Annual Meeting, Bratislava 2012, s. 216.
23. Sobczyńska M., Blicharski T., Tyra M. (2012) Factors affecting sow longevity and productivity in Poland. VI International Scientific Symposium „Genetics and Reproduction”. 20-22-09-2012 Bydgoszcz – Toruń, s. 95.
24. Wójcik P., Czubska A., Majewska A. (2012) Kształtowanie się cech produkcyjnych rodzimej rasy była czarno-białego w warunkach zrównoważonego chowu. Mat. Konf. Rodzime rasy zwierząt jako potencjalne źródło żywności o działaniu prozdrowotnym. Lublin, s.52.
25. Wójcik P., Walczak J., Korzonek H. (2012) Cechy jakościowe mleka krów rasy zachowawczej bydła czarno-białego w warunkach chowu zrównoważonego. Mat. Konf. Rodzime rasy zwierząt jako potencjalne źródło żywności o działaniu prozdrowotnym. Lublin, s.53.
26. Wójcik P. (2012) Wpływ przedłużonych laktacji na produkcję, skład mleka i parametry rozrodu bydła PHF i ZB utrzymywanego w gospodarstwie ekologicznym. Mat konf. LXXVII Zjazd PTZ, Wrocław, s. 65.
27. Żak G., Tyra M. (2012) Zależności między użytkowością tuczną i rzeźną a jakością mięsa świń rasy wbp. V Szkoła Zimowa – “Postęp badań w hodowli świń i jego wykorzystanie w praktyce”. Wisła, 14-17 lutego 2012. Materiały konferencyjne, ss. 160 – 161.
28. Sobczyńska M., Blicharski T., Tyra M. (2012) Zależność między cechami użytkowości tucznej i rzeźnej a życiową produkcyjnością i długowiecznością loch rasy pbz i wbp. LXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Materiały konferencyjne.
29. Szyndler-Nędza M., Różycki M., Mucha A., Bereta A., Ciemiński Ł., Blicharski T. (2012) Relationships between performance test traits in pigs. VIth International Scientific Symposium, Bydgoszcz-Toruń, 20-22.09.2012, s. 99.
30. Mucha A., Różycki M., Blicharski T., Ptak J. (2012) Wstępne wyniki walidacji równania do standaryzacji przyrostów dziennych w ocenie przyżyciowej świń. Materiały Zjazdu Naukowego PTZ, Wrocław, 10-12.09.2012.
31. Knapik J. (2012) Follow deer and red deer farming as an alternative from of agricultural activity. International Scientific Conference “Presence and future of animal science". Kraków; Materiały konferencyjne, s. 104.
32. Topolski P., Jagusiak P. (2012) Trendy genetyczne w cechach produkcyjnych w populacji buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej. Materiały Konferencyjne LXXVII Zjazdu PTZ pt.: Zootechnika – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”, s. 58.
33. Topolski P. (2012) Trendy genetyczne i trendy odchyleń mendlowskich dla cech produkcyjnych w populacji buhajów rasy phf cb. LXXVII Zjazd PTZ pt.: Zootechnika – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość” Wrocław 10 -12 wrzesień 2012, s. 60.
34. Morek-Kopeć M., Żarnecki A. (2012) Relationship between body condition score, locomotion and longevity in Polish Holstein-Friesian cows. Book of Abstracts of the 63rd EAAP Annual Meeting, Bratislava, Slovakia, 18, s. 238.
35. Otwinowska-Mindur A., Ptak E., Żarnecki A. (2012) Genetic parameters of conformation traits of young Polish Holstein-Friesian bulls. Book of Abstracts of the 63rd EAAP Annual Meeting, Bratislava, Slovakia, 18, s. 240.
36. Suchocki T., Liu Z., Żarnecki A., Szyda J. (2012) Estimation of breeding value using one-step approach with random regression test day model. Book of Abstracts of the 63rd EAAP Annual Meeting, Bratislava, Slovakia, 18, s.138.
37. Doktor J., Połtowicz K. (2012) The influence of pre-slaughter handling on stress indicators and meat quality of fast- and slow-growing chickens. Proc. XXIV Inter. Poultry Symp. PB WPSA: Science for poultry practice – poultry practice for science, Kołobrzeg, 12-14.09.2012, s. 143.
38. Doktor J., Połtowicz K. (2012) Effect of waiting for slaughter on stress indicators and meat quality of 56-day-old broiler chickens. Proc. Inter. Scientific Conf.: Presence and future of animal science, Kraków, 21-22.06.2012, s. 83.
39. Doktor J., Połtowicz K. (2012) Effect of pre-slaughter procedures on stress indicators and meat quality of slow-growing broiler chickens Hubbard JA 957. Proc. Inter. Scientific Conf.: Presence and future of animal science, Kraków, 21-22.06.2012, s. 87.
40. Doktor J., Połtowicz K. (2012) The influence of transport to the slaughterhouse on stress indicators and meat quality of slow-growing chickens. Proc. Inter. Scientific Conf.: Presence and future of animal science, Kraków, 21-22.06.2012, s. 85.
41. Połtowicz K. (2012) Effect of slaughter age on mineral concentration and technological quality of broiler chicken meat. Proc. Inter. Scientific Conf.: Presence and future of animal science, Kraków, 21-22.06.2012, s. 155.
42. Połtowicz K., Doktor J. (2012) Effect of restricted feeding on broiler chickens meat quality. Materiały konferencyjne. Proc. XXIV Inter. Poultry Symp. PB WPSA: Science for poultry practice – poultry practice for science, Kołobrzeg, 12-14.09.2012, s. 103.
43. Połtowicz K., Doktor J. (2012) Meat quality traits of broiler chickens in response to restricted access to fed. Proc. Inter. Scientific Conf.: Presence and future of animal science, Kraków, 21-22.06.2012, s. 157.
44. Połtowicz K., Doktor J., Wojtysiak D. (2012) Quality of Rhode Island Red and New Hampshire chicks depending on parent flock age. Proc. Inter. Scientific Conf.: Presence and future of animal science, Kraków, 21-22.06.2012, s. 153.
45. Połtowicz K., Doktor J., Calik J., Wojtysiak D. (2012) Hatching egg characteristics of two general-purpose hen breeds at three breeder flock ages. Proc. Inter. Scientific Conf.: Presence and future of animal science, Kraków, 21-22.06.2012, s. 151.
46. Połtowicz K., Doktor J., Wojtysiak D., Sosnówka-Czajka E. (2012) Effect of hen breed on body composition and some reproductive traits. Proc. III Mediterranean Poultry Symp. and VI Inter. Poultry Conf., Alexandria, Egypt, 26-29.03.2012, s. 21.
47. Połtowicz K., Doktor J., Sosnówka-Czajka E. (2012) Effect of restricted feeding on meat quality of broiler chickens. Proc. III Mediterranean Poultry Symp. and VI Inter. Poultry Conf., Alexandria, Egypt, 26-29.03.2012, s. 139.
48. Połtowicz K., Doktor J., Sosnówka-Czajka E., Wojtysiak D. (2012) Flock age related changes in hatching egg quality. Proc. III Mediterranean Poultry Symp. and VI Inter. Poultry Conf., Alexandria, Egypt, 26-29.03.2012, s. 20.
49. Połtowicz K., Doktor J. (2012) Walory dietetyczne mięsa rodzimych kurcząt Żółtonóżka Kuropatwiana i Sussex na tle komercyjnych mieszańców rzeźnych. Mat. Konf. Nauk.: Rodzime rasy zwierząt jako potencjalne źródło żywności o działaniu prozdrowotnym, Lublin-Urszulin, 26-27.06.2012, s. 73.
50. Połtowicz K., Doktor J. (2012) Charakterystyka cech mięsnych wybranych chronionych ras kur po pierwszym okresie użytkowości nieśnej. Mat. Konf. Nauk.: Rodzime rasy zwierząt jako potencjalne źródło żywności o działaniu prozdrowotnym, Lublin-Urszulin, 26-27.06.2012, s. 74.
51. Połtowicz K., Doktor J. (2012) Wpływ poziomu żywienia wolno rosnących rodzimych kurcząt Karmazyn (Rhode Island Red) i Zielononóżka Kuropatwiana na ukształtowanie tuszki i jakość mięsa. Mat. Konf. Nauk.: Rodzime rasy zwierząt jako potencjalne źródło żywności o działaniu prozdrowotnym, Lublin-Urszulin, 26-27.06.2012, s. 75.
52. Calik J., Krawczyk J., Połtowicz K. (2012) Evaluation of productivity and quality of eggs from Rhode Island Red laying hens (R-11) during the first two years of production. Proc. Inter. Scientific Conf.: Presence and future of animal science, Kraków, 21-22.06.2012, s. 78.
53. Gumułka M., Rabsztyn A., Połtowicz K., Niedziółka J. (2012) Badania nad wykorzystaniem gęsi zatorskich do produkcji mięsa w warunkach chowu intensywnego i tuczu owsianego. Mat. Konf. Nauk.: Rodzime rasy zwierząt jako potencjalne źródło żywności o działaniu prozdrowotnym, Lublin-Urszulin, 26-27.06.2012, s. 66.
54. Kaczor U., Adamczyk K., Połtowicz K. (2012) Effect of polymorphism of insulin gene in Ross 308 broiler chickens on slaughter analysis parameters and parameters of meat quality. Proc. Inter. Scientific Conf.: Presence and future of animal science, Kraków, 21-22.06.2012, s. 94.
55. Kaczor U., Topolska I., Sitarz A., Połtowicz K., Doktor J. (2012) Effect of polymorphism MspI in the growth hormone gene (GH) on selected parameters of chicken meat quality traits. Proc. Inter. Scientific Conf.: Presence and future of animal science, Kraków, 21-22.06.2012, s.95.
56. Migdał W., Wesierska E., Pustkowiak H., Migdał Ł., Różycki M., Połtowicz K., Mucha A., Tyra M. (2012) Porównanie profilu kwasów tłuszczowych tłuszczu śródmięśniowego świń oraz drobiu ras rodzimych z tucznikami i brojlerami komercyjnymi. Mat. Konf. Nauk.: Rodzime rasy zwierząt jako potencjalne źródło żywności o działaniu prozdrowotnym, Lublin-Urszulin, 26-27.06.2012, s. 71.
57. Sosnówka-Czajka E., Połtowicz K., Skomorucha I., Muchacka R., Herbut E. (2012) Effect of dietary Echinacea purpurea extract on lymphoid organs of layers. Proc. III Mediterranean Poultry Symp. and VI Inter. Poultry Conf., Alexandria, Egypt, 26-29.03.2012, s. 65.
58. Sosnówka-Czajka E., Połtowicz K., Muchacka R., Skomorucha I., Herbut E. (2012) Effect of rearing system on biological value of layer chiks. Proc. III Mediterranean Poultry Symp. and VI Inter. Poultry Conf., Alexandria, Egypt, 26-29.03.2012, s. 260.
59. Wojtysiak D., Połtowicz K., Migdał W. (2012) Effect of breed and age on histopathological changes in pig m. semimembranosus. Proc. Inter. Scientific Conf.: Presence and future of animal science, Kraków, 21-22.06.2012, s. 206.
60. Kłos K., Bielińska H., Badowski J., Sandecki R. (2012) Relation between number of laid eggs and their weight in White Kołuda® geese. XXIV International Poultry Symposium PB WPSA „Nauka Praktyce Drobiarskiej – Praktyka Drobiarska Nauce”, Kołobrzeg, 12-14.09.2012 r., ss.78-79.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE, WYKŁADY NA SZKOLENIA, SEMINARIA

61. Choroszy B., Beneš E., Choroszy Z., Brejta W. (2012) Characteristics of the polish population of Simmental cattle in 2011 year. Kongres Światowej Federacji Hodowców Bydła Simentalskiego. Niemcy – Monachium/Landshut 16 – 25. 09. 2012, s. 20-21.
62. Choroszy Z., Grodzki G., Szewczyk A., Konopka B., Choroszy B., Łopieńska M. (2012) Program oceny i selekcji bydła mięsnego. XX Szkoła Zimowa Hodowców Bydła. Perspektywy produkcji mleka i wołowiny w Polsce i na świecie. Zakopane 19 – 23.03. 2012, ss. 321– 329.
63. Knapik J. (2012) Możliwości poprawy efektywności produkcji i zbytu jagnięciny w kontekście produktu regionalnego. Konferencja naukowa dot. Sytuacji krajowego owczarstwa w ramach VII Międzynarodowych Mistrzostw Polski w Podawaniu Baraniny – Święto Baraniny. Ustroń, 11.08.2012.
64. Knapik J. (2012) Zastosowanie metody SOT w kwalifikacji tryków do produkcji jagniąt rzeźnych. Konferencja naukowa nt. „Program ochrony zasobów genetycznych owiec rasy polskiej owcy pogórza i czarnogłówka. Balice, 10.10.2012.
65. Knapik J. (2012) Zastosowanie metody SOT w kwalifikacji tryków do produkcji jagniąt rzeźnych. Konferencja naukowa nt. „Program rolno-środowiskowy po roku 2013 (rolniczo przyrodnicze zasoby genetyczne) – program ochrony zasobów genetycznych owiec rasy uhruska i kamieniecka. Lublin, 14-15.11.2012 r.
66. Badowski J. (2012) Hodowla zarodowa gęsi Białej Kołudzkiej®. XV Międzynarodowe Targi Ferma Świń i Drobiu, Łódź 24-26.02.2012. Konferencja naukowo – techniczna. Streszczenia referatów , ss. 116–117.
67. Badowski J. (2012) Gęś Biała Kołudzka® - fenomen Polskiej Nauki i Hodowli. Ogólnopolska Konferencja Naukowa. Inowrocław 7 - 8.09.2012 r., materiały konferencyjne.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

68. Mucha A. (2012) Konferencja „Pasze GMO a produkcyjność i zdrowotność zwierząt". Trzoda Chlewna, 8: 22-24.
69. Choroszy B., Beneš E., Brejta W., Choroszy Z. (2012) Znikające simentale. Hodowla i Chów Bydła, 7 – 8: 8 – 11.
70. Choroszy B., Choroszy Z. (2012) Podkarpacka wołowina, czyli simentale w Rudawce Rymanowskiej. Bydło, 10: 52-54.
71. Choroszy Z. (2012) Odkryj dobre mięso. Polska wołowina na polskim stole. Rzeczpospolita, 7.09. 2012.
72. Wójcik P. (2012) Efekty produkcyjne mieszańców bydła ras mięsnych. Gosp. Mięsna, 2: 12-15.
73. Wójcik P. (2012) Komfortowe stanowiska dla krów. Hod. Bydła, 3: 21-25.
74. Wójcik P. (2012) Użytkowość mleczna różnych ras i mieszańców F1. Hod. Bydła, 4: 59-65.
75. Wójcik P. (2012) Optymalizacja warunków środowiskowych w celu wydłużenia okresu użytkowania krów. Hod. Bydła, Wyd. specjalne, 70-75.
76. Wójcik P. (2012) Krzyżowanie towarowe w produkcji wołowiny. Hod. Bydła, 9: 60-73.
77. Eckert R., Blicharski T. (2012) Spadek pogłowia świń w Polsce. Wieś Jutra, 9-10: 31-32.
78. Doktor J. (2012) Wpływ postępowania przedubojowego na wskaźniki stresu oraz jakość mięsa kurcząt rzeźnych. Pol. Drob., 5: 24-27.
79. Połtowicz K. (2012) Wolno rosnące kurczęta w produkcji mięsa drobiowego. Cz.1. Pol. Drob., 2: 34-38.
80. Połtowicz K. (2012) Wolno rosnące kurczęta w produkcji mięsa drobiowego. Cz.2. Pol. Drob., 3: 2-6.
81. Połtowicz K. (2012) Atrybuty i uwarunkowania jakości mięsa drobiowego. Ogólnopol. Inf. Drob., 1: 34-42.
82. Połtowicz K. (2012) Woda – istotny składnik w żywieniu drobiu. Ogólnopol. Inf. Drob., 9: 22-32.
83. Badowski J. (2012) 50 lat hodowli gęsi Białej Kołudzkiej®. Pol. Drob., 11: 16-19.
84. Gornowicz E., Ślósarz P. (2012) 90 lat Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego im. Michała Oczapowskiego. Jubilat Wielkopolski. Poznań, ss.20-21.
85. Wieczorek-Dąbrowska M., Malinowski E., Olszewski A. (2012) Od czego zależy zawartość cholesterolu w mleku. Hod. Bydła, 12: 45-49.

WYNIKI OCENY ZWIERZĄT

86. Mucha A. (2012) Ocena użytkowości rozpłodowej loch. W: Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. IZ PIB, Kraków, XXX: 3-18.
87. Mucha A., Tyra M. (2012) Inseminacja trzody chlewnej. W: Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. IZ PIB, Kraków, XXX: 73-92.
88. Tyra M., Mucha A. (2012) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP – użytkowość rozpłodowa. Wyd. IZ PIB, Kraków, VIII, 1, 197 ss.
89. Różycki M., Tyra M. (2012) Wyniki oceny użytkowości tucznej i rzeźnej świń w stacjach kontroli użytkowości rzeźnej trzody chlewnej. W: Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd.IZ PIB, Kraków, XXX: 49-72.
90. Tyra M., Mucha A. (2012) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP – użytkowość rozpłodowa. Wyd. IZ PIB, Kraków, VIII, 2, 172 ss.
91. Tyra M., Różycki M. (2012) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP w SKURTCh. W:Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP - użytkowość tuczna i rzeźna Wyd. IZ PIB, Kraków, XII, 2: 107-126.
92. Tyra M., Różycki M. (2012) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP w SKURTCh. W: Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP - uzytkowość tuczna i rzeźna. Wyd. IZ PIB, Kraków, XII, 1: 98-118.
93. Eckert R., Szyndler-Nędza M. (2012) Ocena przyżyciowa młodych knurów. W: Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. IZ PIB, Kraków, XXX: 9-34.
94. Eckert R., Żak G. (2012) Ocena przyżyciowa loszek. W: Stan hodowli i wyniki oceny świń. Wyd. IZ PIB, Kraków, XXX: 35-48.
95. Żak G., Różycki M. (2012) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP dla użytkowości tucznej i rzeźnej na podstawie pomiarów przyżyciowych. W: Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP - użytkowość tuczna i rzeźna. Wyd. IZ PIB, Kraków, XII, 1: 5-99.
96. Żak G., Różycki M. (2012) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP dla użytkowości tucznej i rzeźnej na podstawie pomiarów przyżyciowych. W: Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP - użytkowość tuczna i rzeźna. Wyd. IZ PIB, Kraków, XII, 2: 1-97.
97. Choroszy B., Jagusiak W., Morek-Kopeć M., Strabel T., Wójcik P., Żarnecki A. (2012) Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Wyniki oceny wartości hodowlanej. Sezon oceny 2012/1. Wyd. IZ PIB, Kraków, 33, 1: 220 ss.
98. Tyra M., Eckert R., Szyndler-Nędza M. (2012) Publikacja i udostępnianie bieżących wyników wartości hodowlanej z oceny przyżyciowej loch i knurów stadnych szacowanych metodą BLUP na stronie internetowej IZ PIB. www.izoo.krakow.pl.
99. Choroszy B., Jagusiak W., Morek-Kopeć M., Strabel T., Wójcik P., Żarnecki A. (2012) Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Wyniki oceny wartości hodowlanej. Sezon oceny 2012/2. Wyd. IZ PIB, Kraków, 33, 2: 224 ss.
100. Choroszy B., Jagusiak W., Morek-Kopeć M., Strabel T., Wójcik P., Żarnecki A. (2012) Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Wyniki oceny wartości hodowlanej. Sezon oceny 2012/3. Wyd. IZ PIB, Kraków, 33, 3: 226 ss.
101. Choroszy B., Jagusiak W., Żarnecki A. (2012) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech mlecznych. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Sezon oceny 2012/1. Wyd. IZ PIB, Kraków, 49, 1: 33-37.
102. Choroszy B., Jagusiak W., Żarnecki A. (2012) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech mlecznych. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Sezon oceny 2012/2. Wyd. IZ PIB, Kraków, 49, 2: 33-37.
103. Choroszy B., Jagusiak W., Żarnecki A. (2012) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech mlecznych. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Sezon oceny 2012/3. Wyd. IZ PIB, Kraków, 49, 3: 33-37.
104. Choroszy B., Choroszy Z., Miejski A., Korzonek H. (2012) Wyniki stacjonarnej oceny wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej w zakresie cech mięsnych. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Sezon oceny 2012/3. Wyd. IZ PIB, Kraków, 49, 3: 57-64.
105. Choroszy Z., Szewczyk A., Choroszy B., Ciemiński Ł. (2012) Ocena wartości hodowlanej buhajów ras mięsnych, Wyniki Oceny 2011/1. Wyd. IZ PIB,Kraków, PZHiPBM, www. buhajemiesne.izoo.krakow.pl.
106. Choroszy Z., Szewczyk A., Choroszy B., Ciemiński Ł. (2012) Ocena wartości hodowlanej buhajów ras mięsnych, Wyniki Oceny 2011/2. Wyd. IZ PIB, Kraków, PZHiPBM, www. buhajemiesne.izoo.krakow.pl.
107. Choroszy Z., Szewczyk A., Choroszy B., Ciemiński Ł. (2012) Ocena wartości użytkowej bydła ras mięsnych. Wyniki oceny za rok 2011. Wyd. PZHiPBM, 8: 40-48.
108. Choroszy Z., Jagusiak W., Żarnecki A. (2012) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech mlecznych. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Sezon oceny 2012/1. Wyd. IZ PIB, Kraków, 49, 1: 5-9.
109. Choroszy Z., Jagusiak W., Żarnecki A. (2012) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech mlecznych. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Sezon oceny 2012/2. Wyd. IZ PIB, Kraków, 49, 2: 5-9.
110. Choroszy Z., Jagusiak W., Żarnecki A. (2012) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech mlecznych. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Sezon oceny 2012/3. Wyd. IZ PIB, Kraków, 49, 3: 5-9.
111. Jagusiak W., Żarnecki A., Wójcik P. (2012) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech pokroju. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Sezon oceny 2012/1. Wyd. IZ PIB, Kraków, 49, 1: 11-29.
112. Jagusiak W., Żarnecki A., Wójcik P. (2012) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech pokroju. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Sezon oceny 2012/1. Wyd. IZ PIB, Kraków, 49, 1: 39-55.
113. Jagusiak W., Żarnecki A., Wójcik P. (2012) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech pokroju. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Sezon oceny 2012/2. Wyd. IZ PIB, Kraków, 49, 2: 11-31.
114. Jagusiak W., Żarnecki A., Wójcik P. (2012) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech pokroju. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Sezon oceny 2012/2. Wyd. IZ PIB, Kraków, 49, 2: 39-55.
115. Jagusiak W., Żarnecki A., Wójcik P. (2012) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech pokroju. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. Sezon oceny 2012/3. Wyd. IZ PIB, Kraków, 49, 3: 11-29.
116. Jagusiak W., Żarnecki A., Wójcik P. (2012) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech pokroju. W: Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej. . Sezon oceny 2012/3. Wyd. IZ PIB, Kraków, 49, 3: 39-55.
117. Szewczyk A., Knapik J., Kawęcka A. (2012) Ocena wartości hodowlanej tryczków i maciorek w roku 2010. Wyd. IZ PIB, Kraków.
118. Szewczyk A., Knapik J., Kawęcka A., Krupiński J. (2012) Ocena wartości hodowlanej owiec metodą BLUP w roku 2011, stada mateczne. Wyd. IZ PIB, Kraków, VII: 212 ss.
119. Szewczyk A., Knapik J., Kawęcka A., Krupiński J. (2012) Ocena wartości hodowlanej owiec metodą BLUP w roku 2011, stada ojcowskie. Wyd. IZ PIB, Kraków, VIII: 84 ss.
120. Topolski P. (2012) Inseminacja bydła w roku 2011. Wyd. IZ PIB, Kraków, 10, 38 ss.
121. Tyra M., Mucha A. (2012) Publikacja i udostępnianie bieżących wyników oceny rozpłodowej szacowanej metodą BLUP na stronie internetowej IZ PIB. www.izoo.krakow.pl.
122. Żak G. (2012) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych. http//www.izoo.krakow.pl, 04.01.2012.
123. Żak G. (2012) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych. http//www.izoo.krakow.pl, 08.02.2012.
124. Żak G. (2012) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych. http//www.izoo.krakow.pl, 07.03.2012.
125. Żak G. (2012) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych. http//www.izoo.krakow.pl, 04.04.2012.
126. Żak G. (2012) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych. http//www.izoo.krakow.pl, 09.05.2012.
127. Żak G. (2012) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych. http//www.izoo.krakow.pl, 06.06.2012.
128. Żak G. (2012) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych. http//www.izoo.krakow.pl, 04.07.2012.
129. Żak G. (2012) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych. http//www.izoo.krakow.pl, 08.08.2012.
130. Żak G. (2012) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych. http//www.izoo.krakow.pl, 05.09.2012.
131. Żak G. (2012) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych. http//www.izoo.krakow.pl, 03.10.2012.
132. Żak G. (2012) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych. http//www.izoo.krakow.pl, 07.11.2012.
133. Żak G. (2012) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych. http//www.izoo.krakow.pl, 05.12.2012.

BROSZURY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE

134. Choroszy Z., Choroszy B. (2012) Stan i perspektywy produkcji mięsa wołowego w Polsce i na Podkarpaciu. Produkcja wołowiny w południowo-wschodniej Polsce przy wykorzystaniu bydła ogólnoużytkowego za szczególnym uwzględnieniem rasy simentalskiej – stan obecny i możliwości rozwoju. Podsumowanie projektów inicjowanych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego. Rzeszów 20 listopada 2012, ss.11-18.
135. Choroszy B., Choroszy Z. (2012) Jak uzyskać dobrej jakości mięso kulinarne od bydła simentalskiego. Rady dla hodowców. Rady dla konsumenta. Podkarpacka wołowina. Wydawnictwo z Funduszu promocji mięsa wołowego, ss. 2-5.
136. Choroszy B., Choroszy Z. (2012) Przydatność bydła simentalskiego do produkcji wołowiny. Perspektywy rozwoju chowu i hodowli bydła mięsnego w Polsce. Materiały szkoleniowe. Wydawnictwo Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział Radom 21.11. 2012, ss. 8-11.
137. Choroszy Z., Choroszy B. (2012) Możliwości wykorzystania wybranych ras bydła mięsnego oraz ich mieszańców do produkcji żywca wołowego. Perspektywy rozwoju chowu i hodowli bydła mięsnego w Polsce. Materiały szkoleniowe. Wydawnictwo Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział Radom 21.11.2012, ss. 2-7.
138. Bielińska H., Wojciechowski J. (2012) Przyzagrodowy Chów Gęsi. Materiały szkoleniowe. Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, ss.1-11.

INNE

139. Wieczorek-Dąbrowska M., Koza M., Kurzydiak J. (2012) Nowoczesna hodowla bydła mlecznego. Zachodniopomorski Magazyn Rolniczy, 70, s.12.

Biotechnologia Rozrodu Zwierząt

PRACE ORYGINALNE

140. Bryła M., Trzcińska M. (2012) Wpływ antyoksydantów na wartość biologiczną przechowywanego w temperaturach dodatnich nasienia knura. Prz. Hod., 1: 11-14.
141. Bryła M., Trzcińska M. (2012) Relationship between apoptotic-like changes in stored boar semen and DNA fragmentation in preimplantationembryos. Ann. Anim. Sci., 12, 3: 357–366.
142. Ficek K., Wieczorek J., Stodolak-Zych E., Kosenyuk Y. (2012) A revised surgical concept of anterior cruciate ligament replacement in a rabbit model. Preliminary investigations. Engineering of Biomaterials, 113: 33-34.
143. Ficek K., Wieczorek J., Stodolak-Zych E., Kajor M., Kosenyuk Y. (2012) A revised surgical concept of anterior cruciate ligament replacement in a rabbit model. J. Tissue Eng. Regen. Med., 6 (Suppl. 1), s. 50.
144. Ficek K., Wieczorek J., Stodolak-Zych E., Kajor M., Kosenyuk Y. (2012) Bioresorbable polylactide (PLA) beads promote tendon healing in the bone tunnel. J. Tissue Eng. Regen. Med., 6 (Suppl. 1), s. 50.
145. Grygoruk C., Pietrewicz P., Modliński J.A., Gajda B., Gręda P., Grad I., Pietrzycki B., Mrugacz G. (2012) Influence of embryo transfer on embryo preimplantation development. Fertil. Steril., 97, 6: 1417-1421.
146. Kosenyuk Y., Skrzyszowska M., Gajda B., Ryńska B. (2012) Postimplantation development of cloned rabbit embryos reconstructed with foetal and adult skin-derived fibroblast cell nuclei. Ann. Anim. Sci., 12, 1, 73-80.
147. Lipiński D., Zeyland J., Szalata M., Pławski A., Jarmuż M., Jura J., Korcz A., Smorąg Z., Pieńkowski M., Słomski R. (2012) Experssion of human growth hormone in the milk of transgenic rabbits with transgene mapped to the telomere region of chromosomem 7q. J. Appl. Genet., 53(4): 435-442.
148. Opiela J. (2012) Mezenchymalne komórki macierzyste w transplantologii. Wiad. Zoot., L, 3:37-44.
149. Opiela J., Latasiewicz E., Smorąg Z. (2012) Optimal concentration of hyaluronan and plant protein in different culture systems for in vitro maturation of bovine oocytes. Indian J. Experim. Biol., 50, pp.839-846.
150. Samiec M., Skrzyszowska M. (2012) High developmental capability of porcine cloned embryos following trichostatin A-dependent epigenomic transformation during in vitro maturation of oocytes pre-exposed to R-roscovitine. Anim. Sci. Pap. Rep., 30 (4): 383-393.
151. Samiec M., Skrzyszowska M. (2012) Roscovitine is a novel agent that can be used for the activation of porcine oocytes reconstructed with adult cutaneous and fetal fibroblast cell nuclei. Theriogenology, 78 (8): 1855-1867.
152. Samiec M., Skrzyszowska M., Lipiński D. (2012) Pseudophysiological transcomplementary activation of reconstructed oocytes as a highly efficient method used for producing nuclear-transferred pig embryos originating from transgenic foetal fibroblast cells. Pol. J. Vet. Sci., 15 (3): 509-516.
153. Switoński M., Szczerbal I., Radko A., Bochenek M., Rubiś D., Nowacka-Woszuk J., Sosnowski J., Goliński T. (2012) Whole body chimerism in a phenotypically normal bull. 20th International Colloquium on Animal Cytogenetics and Gene Mapping Location, Cordoba, SPAIN, Apr 25-28, Chromosome Res., 20, 6: 782-783.
154. Wieczorek J., Kosenyuk Y., Grad I., Cegła M. (2012) Laparoskopowe przenoszenie zarodków świń – metody i wyniki. Prz. Hod., 7-9: 24-26.
155. Wieczorek J., Stodolak-Zych E., Kosenyuk Y. (2012) Biological property poly(ε-caprolactone) as potential material for reproduction devices. Engineering of Biomaterials, 116-117, nr spec., s.140.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

156. Leszczyńska L., Dolińska B., Niklas M., Gajda B., Smorąg Z., Ryszka F. (2012) Zastosowanie wysokosprawnej chromatografii cieczowej do ilościowego oznaczania prolaktyny (PRL). W: Chromatografia Jonowa. Praca zbiorowa pod red. R. Michalskiego, ss.195-202.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

157. Szczęśniak-Fabiańczyk B., Majewska A., Czech K. (2012) Stan rezerwy genetycznej in situ i ex situ bydła ras polskich. XX Szkoła Zimowa, Zakopane 19-23 marca 2012, ss.129-130.
158. Bryła M., Trzcińska M. (2012) Effect of a plant protein supplementation on quality of cryopreserved boar semen. Proc. 21th International Sympozjum "Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism" Cracow, June 14-15. 2012, Materiały konferencyjne, s.39.
159. Bryła M., Trzcińska M. (2012) The antioxidative effects of hyaluronic acid (HA) and catalase (CAT) on post-thaw boar semen parameters. The 16th Annual Conference of the European Society of Domestic Animal Reproduction (ESDAR). Dublin, Irlandia, 29.08-1.09, Reprod. Domest. Anim., 47, (Suppl. 5), s.78.
160. Gajda B., Szczęśniak-Fabiańczyk B., Grad I., Poniedziałek K., Ryszka F., Smorąg Z., Dolińska B., Leszczyńska L. (2012) Effect of low prolactin dose administered per os on mortality and body weight of piglets. ICAR 2012. Reprod. Domest. Anim., 47(Suppl 4), abstr 2855.
161. Gajda B., Szczęśniak-Fabiańczyk B., Grad I., Poniedziałek K., Ryszka F., Smorąg Z., Dolińska B., Leszczyńska L. (2012) Effect of „Biolactin” preparation given to piglets on their rearing performance. Proc. VI International Scientific Symposium “Application of scientific researches in pig production improvement and their influence on rural areas development”, Bydgoszcz-Toruń, 20-22.09.2012, s.139.
162. Jura J., Smorąg Z., Słomski R., Lipiński D., Gajda B. (2012) Comparison of transfection methods effectiveness used to obtain transgenic pig for xenotransplantation. ICAR 2012, Reprod. Domest. Anim., 47(Suppl. 4), abstr. 2855.
163. Samiec M., Skrzyszowska M. (2012) The utilisation of roscovitine as a novel agent for stimulation of nuclear-transferred pig oocytes derived from foetal fibroblast cells. Proceedings of the 16th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR); 29th August – 1st September 2012, Dublin (Ireland), p. 107 (P145). Reprod.Domest.Anim., 47, (Suppl. 5).
164. Samiec M., Skrzyszowska M. (2012) Trichostatin A used as an epigenomic modifier of nuclear recipient oocytes in the somatic cell cloning of pigs. W: Proceedings of the 28th Scientific Meeting of the European Embryo Transfer Association (A.E.T.E.); 7th-8th September 2012, Saint Malo (France), p. 202.
165. Skrzyszowska M., Samiec M. (2012) Capability of bi-transgenic fibroblast cell nuclei to complete in vitro development of porcine cloned embryos to blastocyst stage. Proceedings of the 16th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR); 29th August – 1st September 2012, Dublin (Ireland), p. 109 (P152). Reprod.Domest. Anim., 47, (Suppl. 5).
166. Skrzyszowska M., Samiec M., Słomski R. (2012) Comparison of in vitro developmental capabilities of porcine nuclear-transferred embryos derived from single-copy and double-copy transgenic adult cutaneous fibroblast cells. W: Proceedings of the 28th Scientific Meeting of the European Embryo Transfer Association (A.E.T.E.); 7th-8th September 2012, Saint Malo (France), p.208.
167. Smorąg Z., Gajda B., Słomski R., Lipiński D., Jura J. (2012) In vitro development of transgenic and non-transgenic pig embryo. ICAR 2012. Reprod. Domest. Anim., 47 (Suppl 4), abstr. 2855.
168. Stodolak-Zych E., Wieczorek J., Para U. (2012) Poly(E-caprolactone) as potential material for catheters to xenogenic transplantations and embriologic devices. Engineering of Biomaterials, 15, 116-117(nr spec.): 111-114.
169. Szczęśniak-Fabiańczyk B., Gajda B., Gogol P., Smorąg Z. (2012) Methods of pig semen, embryo and oocyte cryopreservation for establishment of an ex situ genetic reserve. Proc. VI International Scientific Symposium “Application of scientific researches in pig production improvement and their influence on rural areas development”, Bydgoszcz-Toruń, 20-22.09.2012, s. 97.
170. Trzcińska M., Bryła M. (2012) Influence of antioxidant supplementation on apoptotic-like changes of cryopreserved boar semen. Proc. 21th International Sympozjum "Molecular and Physiological Aspects of Regulatory Processes of the Organism" Cracow, June 14-15. 2012, Materiały konferencyjne, s. 393.
171. Trzcińska M., Bryła M., Gogol P. (2012) Effects of butylatedhydroxytoluene (BHT) supplementation on quality of cryopreserved boar semen. The 16th Annual Conference of the European Society of Domestic Animal Reproduction (ESDAR). Dublin, Irlandia, 29.08-1.09. Reprod. Domest. Anim., 47, Suppl. 5:111.
172. Wyszyńska-Pawelec G., Zapała J., Ryńska B. (2012) Zmodyfikowany model doświadczalny oceny wgajania ksenogennych przeszczepów kostnych u świń transgenicznych. Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej Chirurgii Stomatologicznej i Implantacji, Warszawa, 9-12.05.2012, Mat. Kongresowe, 040, s.93.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE, WYKŁADY NA SZKOLENIA, SEMINARIA

173. Grad I., Kosenyuk Y., Gajda B. (2012) Developmental competence of pig embryos after standard in vitro fertilization or intracytoplasmic sperm injection (ICSI). XXX Konferencja Embriologiczna, Jurata, 16-18 maj 2012. Acta Biol. Cracov, 54, suppl. 1, s. 30.
174. Smorąg Z., Gajda B. (2012) Struktura badań nad rozrodem bydła w świetle aktualnych publikacji konferencyjnych. Mat. Konf. XX Szkoła Zimowa Hodowców bydła „Perspektywy produkcji mleka i wołowiny w Polsce i na świecie”, Zakopane, 19-23 marca 2012, ss. 353-354.
175. Smorąg Z., Słomski R., Jura J., Lipiński D., Skrzyszowska M., Gajda B. (2012) Biotechnologiczne, prawne i etyczne aspekty ksenotransplantacji. Mat. Konf. V Szkoła Zimowa „Postęp badań w hodowli świń i jego wykorzystanie w praktyce”, Wisła, 14-17 lutego 2012, ss. 73-80.

Ochrona Zasobów Genetycznych Zwierząt

PRACE ORYGINALNE

176. Bielański P., Kowalska D., Wrzecionowska M. (2012) Conservation programme for the native polish breed of Popielno White rabbits. World Rabbit Sci., ss. 119- 122.
177. Kawęcka A., Kosiek A., Sikora J. (2012) Characteristics of wool from Podhale Zackel sheep. Acta Sci. Pol., Zootechnica, 11(1): 35-40.
178. Kowalska D., Bielański P., Nosal P., Kowal J. (2012) Natural alternatives to coccidiostats in rabbit nutrition. Ann. Anim. Sci., 12, 4:561-574.
179. Kowalska D., Połtowicz K., Bielański P., Niedbała P., Kobylarz P. (2012) Porównanie jakości mięsa królików, nutrii i kurcząt. Rocz. Nauk. Zoot., 39, 2:237-248.
180. Kowalska D., Bielański P. (2012) Znaczenie rodowodów i kart fermowych w hodowli królików. Prz.Hod., 1:29-30.
181. Kowalska D., Bielański P., Grzegorzek I. (2012) Naturalne zamienniki kokcydiostatyków w żywieniu królików. Prz. Hod., 5-6:19-25.
182. Kowalska D., Bielański P., Pietras M. (2012) The relationship between behawior with some productive traits of rabbits. J. Life Sci., 6:657-662.
183. Krawczyk J., Sokołowicz Z., Świątkiewicz S., Koreleski J., Szefer M. (2012) Performance and egg quality of hens from conservation flocks fed a diet containing maize distillers dried grains with solubles (DDGS). Ann. Anim. Sci., 12(2): 247-260.
184. Krawczyk J., Utnik-Banaś K. (2012) Wpływ systemu utrzymania kur i gęstości ich obsady na masę jaj i wartość sprzedaży na fermie drobiu. Rocz. Nauk. Stow. Ekon. Roln. I Agrob., XIV, 5: 118-123.
185. Polak G. (2012) Problemy związane z prowadzeniem programów ochrony zasobów genetycznych koni w typie sokólskim i sztumskim, w latach 2008-2011. Rocz. Nauk. Zoot., 39, 1: 47-59.
186. Sokołowicz Z., Krawczyk J., Herbut E. (2012) Jakość jaj z chowu ekologicznego w pierwszym i drugim roku użytkowania niosek. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość., 4(83), 19: 185-194.
187. Sosin-Bzducha E., Krawczyk J. (2012) Effect of feeding linseed to conservation breed hens on fatty acid profile of yolk and biological value of eggs. J. Anim. Feed Sci., 21:436-446.
188. Sosin-Bzducha E. (2012) Charakterystyka bydła polskiego czerwono-białego objętego Programem ochrony zasobów genetycznych bydła w latach 2008-2011. Rocz. Nauk. Zoot., 39, 1: 3-16.
189. Ślaska B., Surdyka M., Jarczak J., Kowalska D., Nisztuk S. (2012) Aplikacyjne wykorzystanie wyników zmienności cech rozrodu w hodowli szynszyli. Rocz. Nauk. Zoot., 39, 2:249-258.
190. Piórkowska M., Natanek A. (2012) Diversity of selected features of integumentary system in mink. Proceedings of the Xth International Scientific Congress in fur animal production. Scientifur, 36 (3/4): 404-408.
191. Gornowicz E., Węglarzy K., Pietrzak M., Bereza M. (2012) Kształtowanie się cech rzeźnych i mięsnych gęsi krajowych ras południowych. Wiad. Zoot. , L, 4:5-16.
192. Lewko L., Gornowicz E. (2012) Porównanie jakości białka jaj kaczek K-2, P-9 i LsA pod względem zawartości i aktywności lizozymu. Wiad. Zoot., L, 4:17-24.
193. Sosin-Bzducha E., Strzetelski J., Skrzyński G. (2012) The effect of starch source on physicochemical and sensory quality of veal meat. J. Anim. Feed Sci., 21:436-446.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

194. Calik J., Krawczyk J. (2012) Populacje drobiu objęte programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt w Polsce : „KURY, GĘSI i KACZKI w Programie ochrony zasobów genetycznych zwierząt”. Rozdział w Monografii. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 3 – 10.
195. Kawęcka A., Knapik J., Sikora J., Krupiński J. (2012) JAGNIĘCINA. Wykorzystanie rodzimych ras owiec do produkcji jagnięciny. Monografia. Wyd. IZ PIB, ss. 68.

PRACE PRZEGLĄDOWE

196. Krawczyk J., Calik J., Szefer M. (2012) Stan populacji kur nieśnych objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt w Polsce. Wiad. Zoot., L,4: 31-39.
197. Krawczyk J., Puchała M., Obrzut J. (2012) Wylęgowość w stadach kur nieśnych objętych programem ochrony. Wiad. Zoot., L, 4: 41-47.
198. Pasternak M. (2012) Jakość mięsa populacji drobiu wodnego objętej programem ochrony zasobów genetycznych na tle mieszańców towarowych. Wiad. Zoot., L, 1: 27-31.
199. Sokołowicz Z., Krawczyk J., Augustyńska-Prejsnar A. (2012) Production of table eggs in alternative production systems as a component of sustainable development and conservation of chicken biodiversity. Practical Applications of Environmental Research. Nauka dla Gospodarki, 10, 3: 135-146.
200. Sosin-Bzducha E., Krupiński J., Bugno-Poniewierska M. (2012) Geneza powstania i stan obecny programów ochrony zasobów genetycznych bydła. Prz. Hod., 10-12: 4-9.
201. Sosin-Bzducha E., Strzetelski J. (2012) Stłuszczenie wątroby – schorzenie okresu okołoporodowego i wczesnej laktacji. Wiad. Zoot., L, 4: 85-92.
202. Sosin-Bzducha E., Strzetelski J. (2012) Propolis źródłem flawonoidów korzystnych dla produkcji i zdrowia bydła. Wiad. Zoot., L, 2:21-26.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

203. Bielański P., Kowalska D., Chełmińska A. (2012) Prozdrowotne cechy składników chemicznych mięsa królików rasy PB. Mat. konf. Lublin-Urszulin 26-27 czerwca 2012, s. 58.
204. Bielański P., Kowalska D., Chełmińska A. (2012) Prozdrowotne cechy mięsa nutrii żywionych paszami gospodarskimi. Mat. konf. Lublin-Urszulin 26-27 czerwca 2012, s.68.
205. Calik J. (2012) Production and genetic parameters in Barred Plymouth Rock laying hens (P-11) over 8 generations. Mat. International Scientific Conference “Presence and future of animal science”, Kraków, 21-22. 06.2012, s.77.
206. Calik J., Krawczyk J., Szefer M. (2012) Time trends for performance traits of poultry induced in the conservation programme in Poland. Book of abstracts of the 63rd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science. Bratislava, 27-31.08 2012, 18, s. 234.
207. Calik J., Krawczyk J., Połtowicz K. (2012) Evaluation of productivity and Quality of eggs from Rhode Island Red laying hens (R-11) during the first two years of production. Mat. International Scientific Conference “Presence and future of animal science”, Kraków, 21-22. 06.2012, s.78.
208. Chełmińska A., Kowalska D. (2012) Comparison of meat quality from New Zealand White (NZW) and Popielno White (PW) rabbits. First International Conference of Ph. D. Students. “Multidirectional Research in Agriculture and Forestry” Krakow 24 March 2012, s.7.
209. Chełmińska A., Kowalska D. (2012) Zastosowanie suszonego wywaru kukurydzianego (DDGS) w żywieniu zwierząt (The use of maize distillers dried grain with soluble (DDGS) in animal diets). Mat. konf. Krynica 28-29 maj 2012, ss.2-4.
210. Dymnicki E., Sosin-Bzducha E. (2012) Wydajność i skład mleka krów rasy polskiej czerwonej utrzymywanych z cielętami. LXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego PTZ Wrocław.
211. Horecka B., Kasperek K., Jeżewska-Witkowska G., Jakubczak A., Bugno-Poniewierska M., Piórkowska M. (2012) Optymalizacja warunków PRC do amplifikacji fragmentów wybranych genów mitochondrialnych norki amerykańskiej (Neovision vison). Materiały Konferencyjne LXXVII Zjazdu Naukowego PTZ „Zootechnika – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”, Wrocław, 2012, s.202.
212. Kawęcka A. (2012) Slaughter value of lambs of native Świniarka sheep. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Teraźniejszość i przyszłość nauk o zwierzętach” - Kraków, 21-22 czerwca 2012, s.101.
213. Kawęcka A. (2012) CLA content of oscypek cheese depending on month of production. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Teraźniejszość i przyszłość nauk o zwierzętach” - Kraków, 21-22 czerwca 2012, s.102.
214. Kowalska D., Kobylarz P. (2012) Wpływ greliny i składu dawki na mleczność i pobieranie paszy u królików. LXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Wrocław 2012, Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Futerkowych, s.13.
215. Kowalska D., Kobylarz P. (2012) Porównanie jakości mięsa królików i nutrii żywionych paszami gospodarskimi. LXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Wrocław 2012, Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Futerkowych, s.14.
216. Krawczyk J., Świątkiewicz S., Szefer M., Sokołowicz Z., Calik J. (2012) Quality of eggs from native breed chickens fed a diet with increased of domestic feed materials. Mat. International Scientific Conference “Presence and future of animal science”, Kraków, 21-22. 06.2012, s.106.
217. Krawczyk J., Szefer M. (2012) Effect of adding raw vegetables to the diets of conservation breed chickens on egg quality. Mat.Intern.Conf. “Presence and future of animal science”, Kraków, 21-22 czerwiec 2012, s.107.
218. Krawczyk J., Sokołowicz Z. (2012) Productivity and hatchability of native chicken breeds fed a diet containing by-products of the food industry. Mat. XXIII Intern. Poultry Symp. PB WPSA, Kołobrzeg, 12-14 wrzesień 2012, ss.110-111.
219. Krawczyk J., Szefer M. (2012) Quality of eggs from Polish native Greenleg Partridge chicken-hens maintained in organic vs. backyard production systems. Book of Abstr. Of the 63th Annual Meeting of the Europ. Federation of Anim. Sci., EEAP Słowacja, Bratislava, 27-31 August 2012, s.153.
220. Krawczyk J. (2012) Egg quality of hens from conservation flocks fed a diet containing maize distillers dried grains with solubles (DDGS). Book of Abstr. Of the 63th Annual Meeting of the Europ. Federation of Anim. Sci., EEAP Słowacja, Bratislava, 27-31 August 2012, s.192.
221. Krawczyk J., Sosin-Bzducha E., Puchała M. (2012) Modyfikacja profilu kwasów tłuszczowych w żółtkach jaj poprzez stosowanie nasion lnu w żywieniu kur ras zachowawczych. Rodzime Rasy Zwierząt jako potencjalne źródło żywności o działaniu prozdrowotnym, 26-27 czerwca Lublin 2012, s.39.
222. Majewska A. (2012) Bydło polskie czerwone – wczoraj i dziś. Konferencja naukowa Rodzime rasy zwierząt jako potencjalne źródło żywności o działaniu prozdrowotnym, Lublin – Urszulin, 26-27 czerwca 2012, s.40.
223. Pasternak M. (2012) Influence of breed/type of geese from conservative flocks on the meat quality. Mat. Intern. Conf. “Presence and future of animal science”, Kraków, 21-22 June 2012, s.134.
224. Piórkowska M., Bielański P., Kowalska D. (2012) Analiza plamistości skór norczych. LXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, Wrocław 2012, Sekcja Chowu i Hodowli Zwierząt Futerkowych, s.21.
225. Piórkowska M., Zoń A. (2012) Żywienie jenotów dawką o zróżnicowanym poziomie premiksu. Materiały Konferencyjne LXXVII Zjazdu Naukowego PTZ „Zootechnika – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”, Wrocław, 2012, s.211.
226. Piórkowska M., Natanek A. (2012) Zmiany obrazu histologicznego skór nutrii w zależności od ich wieku. Materiały Konferencyjne LXXVI Zjazdu Naukowego PTZ „Zootechnika – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”, Wrocław, 2012, s.212.
227. Piórkowska M., Natanek A. (2012) Use of histological analysis for evaluation of fur raw material. International Scientific Conference „Presence and future of animal science” Kraków, 2012, s.145.
228. Polak G. (2012) Stan liczbowy pszczół rasy środkowoeuropejskiej w Polsce w świetle światowej strategii ochrony zasobów genetycznych zwierząt. XLIX Krajowa Konferencja Pszczelarska. Puławy, 13-14 marca 2012, s.35.
229. Polak G. (2012) Społeczno - ekonomiczne uwarunkowania utrzymania koni sztumskich i sokólskich objętych programami ochrony zasobów genetycznych. LXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 10-12 września 2012, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu.
230. Polak G., Krupiński J. (2012) Socio-ekonomical aspekt of cold blooded horse conservation program in Poland. 63 Konferencja Europejskiej Federacji Zootechnicznej, EAAP 27-31.08.2012, Bratysława. Book of abstracts, 18, s. 98.
231. Polak G. (2012) Programy ochrony zasobów genetycznych koni zimnokrwistych w typie sztumskim i sokólskim. Teoria i praktyka. Konferencja naukowa „Przyszłość konia zimnokrwistego w Polsce”. Grudziądz-Nowe Jankowice, 07-09.05.2012, ss.49-60.
232. Polak G. (2012) Program ochrony zasobów genetycznych koni zimnokrwistych. Konferencja „Ochrona zasobów genetycznych koni ras zimnokrwistych w ramach PROW 2007-2013”, Stare Pole k/Malborka 14-15.12.2012.
233. Sikora J., Puchała M. (2012) Current state of breeding native breed sheep in Poland. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Teraźniejszość i przyszłość nauk o zwierzętach” - Kraków, 21-22 czerwca 2012, s.179.
234. Sikora J., Wieczorek J. (2012) Information concerning the Biobank in Poland. Workshop of the ERFP Working Group Ex situ Conservation, 23-26 maj 2012, Zagrzeb, Chorwacja.
235. Sikora J. (2012) Slaughter value of goat kids of the breeds raised in Poland. Międzynarodowa Konferencja Naukowa “ Teraźniejszość i przyszłość nauk o zwierzętach” - Kraków, 21-22 czerwca 2012, s.178.
236. Sosin-Bzducha E. (2012) The state of cattle genetic resources conservation in Poland. Mat. Intern. Conf. “Presence and future of animal science”, Kraków, 21-22 czerwiec 2012, s.184.
237. Sosin-Bzducha E. (2012) Indigenous cattle in rearing and breeding. Mat. Intern. Conf. “Presence and future of animal science”, Kraków, 21-22 czerwiec 2012, s.185.
238. Sosin-Bzducha E. (2012) Longevity and culling reasons of Polish Red-and-White cattle included in the conservation programme. Book of Abstract of the 63th Annual Meeting of the Europ. Federation of Anim.Sci., EEAP Słowacja, Bratysława 27-31 sierpień 2012, s.200.
239. Sosin-Bzducha E. (2012) Analiza długowieczności i przyczyn brakowania krów rasy polskiej czerwono-białej objętych ochroną w latach 2008-2011 w województwie małopolskim. Materiały konferencyjne, XX Szkoła Zimowa Hodowców Bydła,19-23 marca 2012, ss.123-124.
240. Sosin-Bzducha E. (2012) Zmiany w strukturze wiekowej populacji bydła polskiego czarno-białego objętego programem ochrony zasobów genetycznych. Materiały konferencyjne, str. 125-126. XX Szkoła Zimowa Hodowców Bydła,19-23 marca 2012, ss.125-126.
241. Sosin-Bzducha E., Majewska A. (2012) Wpływ genotypu na pokrój Bydła polskiego czerwonego objętego programem Ochrony w rejonie małopolski. XX Szkoła Zimowa, Zakopane 19-23 marca 2012, ss.46-47.
242. Sosin-Bzducha E., Majewska A. (2012) Rozmieszczenie stad uczestniczących w programach ochrony zasobów genetycznych bydła. XX Szkoła Zimowa, Zakopane 19-23 marca 2012, ss.127-128.
243. Sosin-Bzducha E. (2012) Wstępne wyniki badań nad produkcyjnością pierwiastek rasy polskiej czerwono-białej. LXXVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego PTZ Wrocław.
244. Tomczyk-Wrona I. (2012) Piebald colour in the Hucul horse in the conservation programme in Poland. Intern. Scien. Conf. “Presence and future of animal science”, Kraków, 2012, 21-22 June, s.199.
245. Tomczyk-Wrona I. (2012) Effect of mothers age on phenotypical measurement of Hutsul horse offspring. Mat. Intern. Scien. Conf. “Presence and future of animal science”, Kraków, 2012, 21-22 June, s.198.
246. Tomczyk-Wrona I. (2012) Historical background of piebald colour in the Hucul horse in the conservation programme in Poland. EAAP-63 Annual Meeting, Bratislava 2012, s.100.
247. Tomczyk-Wrona I. (2012) Effect of parents age on somatic development of Hutsul horse offspring. EAAP-63 Annual Meeting, Bratislava 2012, s.101.
248. Tomczyk-Wrona I. (2012) Znaczenie koni ras prymitywnych objętych programem ochrony zasobów genetycznych w kształtowaniu współczesnych systemów krajobrazowych. Międzynarodowa konferencja naukowa „Zarządzanie systemami krajobrazowymi”, Zwierzyniec 25-26.05.2012, s.76.
249. Wrzecionowska M., Bielański P., Kowalska D. (2012) Conservation of the genetic resources of fur animals in Poland. Book of abstracts of the 63rd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science., 18, s. 235.
250. Wrzecionowska M., Bielański P., Piórkowska M. (2012) Study on improvement of hair coat quality in scanblack mink. Book of abstracts of the 63rd Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 18, s. 235.
251. Pakulski T. (2012) Obserwacje nad występowaniem brązowej barwy runa w stadzie merynosa polskiego odmiany barwnej. LXXVII Zjazd PTZ „Zootechnika – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”. Wrocław 10-12 września, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Materiały Konferencyjne, s.135.
252. Gornowicz E., Węglarzy K., Radziszewska J., Bereza M. (2012) Jakość cech fizycznych mięsa gęsi wybranych stad zachowawczych. Sympozjum „Postęp w Technologii Mięsa. Nauka-Praktyce. XXXVII Dni Przemysłu Mięsnego, Warszawa, 17.05.2012, ss. 35-36.
253. Mucha S., Lisowski M., Grajewski B., Gornowicz E., Radziszewska J., Szwaczkowski T. (2012) Zmienność gene¬tyczna wybranych loci mikrosatelitarnych chromosomu I kaczek z populacji rodzicielskich i mieszańców/Genetic Variability of some microsatellite loci on chromosome 1 in ducks of parental and crossbreed populations. XXIV International Poultry Symposium PB WPSA „Nauka Praktyce Drobiarskiej - Praktyka Drobiarska Nauce”, Kołobrzeg, 12-14.09.2012, ss. 32-33.
254. Szablewski T., Rissmann I., Stuper-Szablewska K., Cegielska-Radziejewska R., Gornowicz E. (2012) Evaluation of microscopic fungi in the egg content from the laying hens included in the genetic resources conservation program. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Rozwój aparatury i prac naukowo-badawczych w przetwórstwie rolno-spożywczym, gospodarce rolnej i leśnej w zakresie automatyzacji procesów oraz w analityce”, Łomża, 23-25.05.2012, ss. 110-111.
255. Szablewski T., Stuper-Szablewska K., Cegielska-Radziejewska R., Gornowicz E. (2012) Profil kwasów fenolowych w jajach kurzych/Phenolic acids profile compounds in hen eggs. XXIV International Poultry Symposium PB WPSA „Nauka Praktyce Drobiarskiej - Praktyka Drobiarska Nauce”, Kołobrzeg, 12-14.09.2012, ss. 161-162.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE, WYKŁADY NA SZKOLENIA, SEMINARIA

256. Bagnicka E., Słoniewski K., Sikora J., Lotczyk T., Łukaszewicz M., Gruszecki T. (2012) Aktualne problemy w hodowli kóz w Polsce. II Kongres Praktyki Weterynaryjnej Łódź 21-22.04.2012, Streszczenia Wykładów, ss. 125-128.
257. Majewska A. (2012) Wykład pt. Bydło polskie czerwone – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. VI Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła Polskiego, Szczyrzyc 26-27 maja 2012,wydrukowane w materiałach panelu dyskusyjnego „Krowa czerwona polska dziś i jutro” druk MODR w Karniowicach., ss.4-8.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

258. Bielański P., Wrzecionowska M., Kowalska D. (2012) Rasy zwierząt w Polsce – króliki. Rasy średnie – królik rex (RX) – cz.1. Med.Wet., 68(4), s.257.
259. Bielański P., Wrzecionowska M., Kowalska D. (2012) Rasy zwierząt w Polsce – króliki. Rasy średnie – królik rex (RX) – cz.2. Med. Wet., 68(5), s.321.
260. Bielański P., Wrzecionowska M., Kowalska D. (2012) Rasy zwierząt w Polsce – króliki. Rasy średnie – królik rex (RX) – cz.3. Med. Wet., 68(6), s.385.
261. Bielański P., Wrzecionowska M., Kowalska D. (2012) Rasy zwierząt w Polsce – króliki. Rasy średnie – królik rex (RX) – cz.4. Med. Wet., 68(11), s. 449.
262. Kowalska D., Bielański P., Wrzecionowska M. (2012) Rasy zwierząt w Polsce – nutrie. Charakterystyka gatunku – cz.1. Med. Wet., 68(11), s.705.
263. Kowalska D., Bielański P., Wrzecionowska M. (2012) Rasy zwierząt w Polsce – nutrie. Charakterystyka gatunku – cz.2. Med. Wet., 68(12), s.769.
264. Kowalska D., Bielański P. (2012) Królik popielniański biały – jedyna zachowana rodzima rasa królików. Gołębie i drobny inwentarz, 57: 54-56.
265. Kowalska D., Kobylarz P. (2012) Makuch rzepakowy i suszony wywar kukurydziany w żywieniu zwierząt. Króliki, 1: 26-33.
266. Kowalska D., Kobylarz P. (2012) Mięso królicze żywność o cechach prozdrowotnych. Króliki, 2: 15-21.
267. Kowalska D., Kobylarz P. (2012) Niezbędna dokumentacja na fermie królików. Króliki, 2: 22-28.
268. Kowalska D., Kobylarz P. (2012) Możliwości wykorzystania w żywieniu królików produktów ubocznych powstających przy produkcji bioetanolu. Króliki, 4: 37-43.
269. Krawczyk J., Świątkiewicz S. (2012) Wykorzystanie wywaru z kukurydzy (DDGS) w żywieniu Zielononóżek kuropatwianych i Karmazynów. Pol. Drob., 6: 8-11.
270. Krawczyk J., Sosin-Bzducha E. (2012) Efektywność stosowania nasion lnu w żywieniu kur ras zachowawczych. Pol. Drob., 7: 26-29.
271. Majewska A. (2012) Rodzime rasy bydła i sposoby ich ochrony. Hod. Bydła, 4: 66-70.
272. Piórkowska M. (2012) Skóry jako surowiec do produkcji filcu. Króliki, 4: 21-27.
273. Polak G. (2012) Dla kogo program ochrony?. Hodowca i Jeździec, 3 (34),s. 18.
274. Polak G. (2012) Co nowego w programach ochrony koni sztumskich i sokólskich. Hodowca i Jeździec, 4(35) : 17-20.
275. Wrzecionowska M., Bielański P., Kowalska D. (2012) Rasy zwierząt w Polsce – króliki. Rasy średnie – królik castorex. Med. Wet., 68(2), s. 129.
276. Wrzecionowska M., Bielański P., Kowalska D. (2012) Rasy zwierząt w Polsce – króliki. Rasy średnie – królik castorex (cd.). Med. Wet., 68(3), s. 193.
277. Wrzecionowska M., Bielański P., Kowalska D. (2012) Rasy zwierząt w Polsce – króliki. Rasy małe – królik hermelin (He) – cz.1. Med. Wet., 68(8), s 513.
278. Wrzecionowska M., Bielański P., Kowalska D. (2012) Rasy zwierząt w Polsce – króliki. Rasy małe – królik hermelin (He) – cz.2. Med. Wet., 68(9, s. 577.
279. Lewko L. (2012) Jaja kacze? Dlaczego nie!. Pol. Drob., 12: 88-89.

WYNIKI OCENY ZWIERZĄT

280. Calik J., Krawczyk J. (2012) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych kur nieśnych utrzymywanych na fermach w Chorzelowie (IZ PIB). W: Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt - rocznik 2011., VIII: 5-29.
281. Calik J., Radziszewska J. (2012) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych gęsi utrzymywanych w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach (IZ PIB). W: Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt - rocznik 2011., VIII: 67-104.
282. Calik J., Radziszewska J. (2012) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych kaczek utrzymywanych w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach (IZ PIB). W: Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt - rocznik 2011., VIII: 113-130.
283. Kawęcka A., Szewczyk A., Sikora J. (2012) Wyniki oceny wartości użytkowej owiec objętych programem ochrony zasobów genetycznych w roku 2010. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 106.
284. Tomczyk-Wrona I. (2012) Ocena wartości użytkowej koni rasy huculskiej objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss.44.

INSTRUKCJE WDROŻENIOWE I UPOWSZECHNIENIOWE

285. Kowalska D., Bielański P., Grzegorzek I. (2012) Naturalne alternatywy dla kokcydiostatyków. Instr. wdroż. Wyd. IZ PIB, Kraków, Nr i-1/2012.
286. Krawczyk J., Świątkiewicz S. (2012) Efektywność wykorzystania suszonych wywarów z kukurydzy (DDGS) w żywieniu kur nieśnych ras zachowawczych. Instr. wdroż. Wyd. IZ PIB, Kraków, Nr i-2/2012, ss.17.
287. Krawczyk J., Świątkiewicz S., Moskała P. (2012) Optymalizacja żywienia kur stad objętych programem ochrony. Instr. wdroż. Wyd. IZ PIB, Kraków, Nr i-6/2012, ss.16.

BROSZURY I MATERIAŁY SZKOLENIOWE

288. Kowalska D., Bielański P. (2012) Prozdrowotne wartości mięsa króliczego. Materiały szkoleniowe. Kujawsko Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, IZ PIB Balice, ss. 6-14.
289. Kowalska D., Bielański P. (2012) Wpływ dobrostanu królików na efekty produkcyjne stada. Materiały szkoleniowe. Kujawsko Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, IZ PIB Balice, ss.1-6.
290. Kowalska D. (2012) Wykorzystanie badań behawioralnych w selekcji zwierząt futerkowych. Informator dla hodowców szynszyli, 4: 17-20.

INNE

291. Calik J., Kawęcka A., Chełmińska A., Moskała P., Radomski P. (2012) Krajowa Wystawa Ras Rodzimych. Wiad. Zoot., L, 3: 81-88.
292. Sosin-Bzducha E. (2012) Nowa Zelandia- Aoteora – kraj hodowców bydła i owiec. Wiad. Zoot., L, 3: 65-74.
293. Sosin-Bzducha E., Chełmińska A., Sikora J. (2012) Wypas owiec jako element czynnej ochrony krajobrazu Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Wiad. Zoot., L, 2: 83-86.

Cytogenetyka i Genetyka Molekularna Zwierząt

PRACE ORYGINALNE

294. Kozubska-Sobocińska A., Rejduch B., Danielak-Czech B., Babicz M., Bąk A. (2012) Comparative sex chromosomes hybridizations in Ruminantia. Ann. Anim. Sci., 12, 4: 495-500.
295. Babicz M., Skrzypczak E., Rejduch B., Kozubska-Sobocińska A., Chmielowiec-Korzeniowska A., Kasprzak K. (2012) Effect of thermal stress on reproductive performance parameters of sows with defined genotype at the RYR1 locus. Ann. Anim. Sci., 12, 3: 323-333.
296. Kozubska-Sobocińska A., Danielak-Czech B., Babicz M., Rejduch B., Bąk A. (2012) Application of bovine heterosome painting probes to identification sex chromosomes in goral (Nemorhaedus caudatus). Ann. UMCS, sect. EE, Zootechnica, XXX, 4: 25–29.
297. Danielak-Czech B., Babicz M., Rejduch B., Kozubska-Sobocińska A. (2012) Cytogenetic and molecular analysis of chromosome instability in cattle with reproductive problems. Ann. UMCS, sect. EE, Zootechnica, XXX, 4:37-44.
298. Danielak-Czech B., Babicz M., Kozubska-Sobocińska A., Rejduch B., Kruczek K. (2012) Cytogenetic identification of locus-specific unstable trinucleotide repeats in selected Bovidae species and Sus scrofa domestica. Ann. UMCS, sect. EE, Zootechnica, XXX, 3:24-29.
299. Fornal A., Radko A. (2012) Ocena polimorfizmu markerów mikrosatelitarnych DNA u koników polskich. Episteme Czasopismo Naukowo-Kulturalne, 14: 287-292.
300. Natonek-Wiśniewska M., Krzyścin P. (2012) Modyfikacja metody identyfikacji gatunkowej psów, bydła, świń, kur i owiec wykorzystywanej do analizy niestandardowych próbek . Rocz. Nauk. Zoot., 39, 1: 17-24.
301. Natonek-Wiśniewska M., Markowski J., Fijałkowska A., Skoblińska B., Krzyścin P., Rejduch B. (2012) Ocena metody wykrywania komponentów zwierzęcych w paszach poprzez badania międzylaboratoryjne. Kontrola Jakości Pasz-Monografia Cz. I , ss. 80-86.
302. Radko A., Rychlik T., Rubiś D., Szumiec A. (2012) Kontrola wiarygodności rodowodów owiec w oparciu o markery genetyczne klasy I i II. Wiad. Zoot., L, 2:13-20.
303. Rychlik T., Sikora J., Krawczyk A. (2012) Zmienność genetyczna w populacji kozy karpackiej na podstawie markerów genetycznych klasy I. Rocz. Nauk. Zoot., 39,2: 217-223.

PRACE PRZEGLĄDOWE

304. Smołucha G., Piestrzyńska-Kajtoch A., Rejduch B. (2012) Genetyczny aspekt wysokiej plenności u owiec. Cz.II. Wiad. Zoot., L, 2:5-10.
305. Smołucha G., Piestrzyńska-Kajtoch A., Rejduch B. (2012) Genetyczny aspekt wysokiej plenności u owiec. Cz.I. Wiad. Zoot., L, 1:21-26.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

306. Kozubska-Sobocińska A., Danielak-Czech B., Rejduch B. (2012) Physical localization of UCP2 and UCP3 genes on pig chromosomes. Mat. Konf. VIth International Scientific Symposium ”Application of scientific researches in pig production improvement and their influence on rural areas development”. Bydgoszcz-Toruń, 20-22.09.2012, ss. 80-81.
307. Rejduch B., Kozubska-Sobocińska A., Danielak-Czech B., Smołucha G., Jerzykowska M., Miszczek M. (2012) Preliminary expression analysis of uncoupling protein genes UCP2 and UCP3 and it association with pig meatness. Mat. Konf., VIth International Scientific Symposium ”Application of scientific researches in pig production improvement and their influence on rural areas development”. Bydgoszcz-Toruń, 20-22.09.2012, ss. 92-93.
308. Danielak-Czech B., Kozubska-Sobocińska A., Bąk A., Kruczek K., Rychlak A., Rejduch B. (2012) Comparative mapping of selected small heat shock proteins (sHSP) genes in Sus Scrofa Domestica. Mat. Konf., VIth International Scientific Symposium ”Application of scientific researches in pig production improvement and their influence on rural areas development”. Bydgoszcz-Toruń, 20-22.09.2012, ss.70-71.
309. Fornal A., Radko A. (2012) Evaluation of polymorphism of DNA microsatellites of Polish Konik. First International Conference of Ph.D. Students “Multidirectional Research in Agriculture and Forestry”, streszczenie, Kraków 2012.03.24, s. 14.
310. Natonek-Wiśniewska M., Krzyścin P. (2012) Method for species identification of animal components in commercial samples of pet food. 41st Annual Meeting of ESNA. Advances in agrobiology research and their benefits to the future. Stara Lesna, 24-28 wrzesień.Book of Abstracts, s. 109.
311. Natonek-Wiśniewska M., Krzyścin P. (2012) Species discrimination of cat and human DNA on the basis of cytochrome b. Method for species identification of animal components in commercial samples of pet food. 41st Annual Meeting of ESNA. Advances in agrobiology research and their benefits to the future. Stara Lesna, 24-28 wrzesień. Book of Abstracts, s. 132.
312. Natonek-Wiśniewska M., Markowski J., Fijałkowska A., Skoblińska B., Krzyścin P., Rejduch B. (2012) Ocena metody wykrywania komponentów zwierzęcych w paszach poprzez badania międzylaboratoryjne. XXIX Konferencja Naukowo-Techniczna: Kontrola Jakości Pasz, Sandomierz, 26-27 kwiecień. Materiały Konferencyjne, ss. 47-48.
313. Rubiś D., Szumiec A., Radko A., Rychlik T. (2012) Application o STR markers for parentage control of sheep. International Scientific Conference “Presence and future of animal science”- UR Kraków, 21-22.06.2012, ss. 171-172.
314. Radko A., Szumiec A., Rubiś D., Hędrzak M. (2012) Application of STR markers for the individual identification of animal. International Scientific Conference “Presence and future of animal science”- UR Kraków, , 21-22.06.2012, ss. 158-159.
315. Świtoński M., Szczerbal R., Radko A., Bochenek M., Rubiś D., Nowacka-Woszuk J., Sosnowski J., Goliński T. (2012) Whole body chimerism in a phenotypically normal bull. 20th International Colloquim on Animal Cytogenetics and Gene Mapping, Córdoba, Spain, 25-28.04.2012, s. 80.
316. Rubiś D., Gurgul A., Radko A., Żukowski K. (2012) Zastosowanie markerów SNP w kontroli rodowodów bydła. LXXVII Zjazd PTZ Wrocław, 10-12.09.2012., s. 22.
317. Rubiś D., Koseniuk A., Szumiec A., Radko A., Rychlik T. (2012) Porównanie efektywności markerów mikrosatelitarnych i grup krwi w kontroli rodowodów owiec. LXXVII Zjazd PTZ Wrocław, 10-12.09.2012, s. 36.
318. Radko A., Rubiś D., Rejduch B. (2012) Zestaw 19 STR zalecanych przez ISAG do kontroli rodowodów psów. LXXVII Zjazd PTZ Wrocław, 10-12.09.2012, s. 9.
319. Krawczyk A., Rychlik T. (2012) Polymorphism of mitochondrial Control Region sequence in Polish Heatherhead Sheep. The XXV International Conference Genetic Days; doniesienie; Wrocław, 18-20 September, s. 76.

PODRĘCZNIKI I WYDAWNICTWA KSIĄŻKOWE

320. Bratuś A. (2012) DM Domain Genes: Sexual and Somatic Development During Vertebrate Embryogenesis. W: Embryogenesis, (Ed. Dr. Ken-Ichi Sato ), Wyd. InTech, Rijeka, Croatia, ISBN: 978-953-51-0466-7., ss. 39-66.

Genomika Zwierząt

PRACE ORYGINALNE

321. Oczkowicz M., Mucha A., Tyra M., Ropka-Molik K., Piórkowska K. (2012) Lack of the associations of the polymorphisms in IGF2, MC4R and GNAS genes with reproduction traits in pigs and imprinting analysis of IGF2 gene in ovary and cornus uteri. Reprod.Domest.Anim., DOI: 10.1111/rda.12125.
322. Piórkowska K., Ropka-Molik K., Eckert R., Tyra M., Żukowski K. (2012) Analysis of polymorphisms of cathepsin B and cystatin B impact on economically important traits in pigs raised in Poland. Livest. Sci., 146(1):99–104.
323. Oczkowicz M., Piestrzyńska-Kajtoch A., Ropka-Molik K., Rejduch B., Eckert R. (2012) Expression and imprinting analysis of the NESP55 gene in pigs. Gene Expr. Patterns, Jan-Feb;12(1-2):18-23.
324. Jeżewska-Witkowska G., Horecka B., Jakubczak A., Kasperek K., Ślaska B., Bugno-Poniewierska M., Piórkowska M. (2012) Genetic variability of farmed and free-living populations of red foxes (Vulpes vulpes). Ann. Anim. Sci., 12, 4: 501-512.
325. Bugno-Poniewierska M., Sojecka A., Pawlina K., Jakubczak A., Jeżewska-Witkowska G. (2012) Comparative cytogenetic analysis of sex chromosomes in several Canidae species using Zoo-FISH. Folia Biol., 60(1-2): 11-16.
326. Bugno-Poniewierska M., Potocki L., Klukowska-Rötzler J., Lewińska A., Koch C., Mählmann K., Wnuk M. (2012) Cytogenetic analysis of horse sarcoid cells. Chromosome Res., 20:779–814.
327. Pawlina K., Bugno-Poniewierska M., Oklejewicz B., Wnuk M. (2012) Study of synaponemal comlex in hybrids of red fox (Vulpes vulpes) and arctic fox (Alopex lagopus). Chromosome Res., 20:779–814.
328. Pawlina K., Bugno-Poniewierska M. (2012) The application of Zoo-FISH technique for analysis of chromosomal rearrangements in the Equidae family. Ann. Anim. Sci., 12, 1: 5–13.
329. Wnuk M., Bugno-Poniewierska M., Lewińska A., Oklejewicz B., Ząbek T., Słota E. (2012) Aging proces in chromatin of animals. Ann. Anim. Sci., 12, 3, 301-309.
330. Inglot P., Lewińska A., Potocki L., Oklejewicz B., Tabecka-Lonczyńska A., Koziorowski M., Bugno-Poniewierska M., Bartosz G., Wnuk M. (2012) Cadmium-induced changes in genomic DNA-methylation status increase aneuploidy events in a pig Robertsonian translocation model. Mutat Res., 747(2):182-189.
331. Potocki P., Lewińska A., Klukowska-Rötzler J., Bugno-Poniewierska M., Koch C., Mählmann K., Janda J., Wnuk M. (2012) DNA hypomethylation and oxidative stress-mediated increase in genomic instability in equine sarcoid-derived fibroblasts. Biochimie, 94( 9): 2013–2024.
332. Wnuk M., Villagomez D.A.F., Bugno-Poniewierska M., Tumidajewicz P., Carter T.F., Słota E. (2012) Nucleolar organizer regions (NORs) distribution and behavior in spermatozoa and meiotic cells of the horse (Equus caballus). Theriogenology, 77 (3) 579- 587.
333. Ząbek T., Czapla P., Bugno-Poniewierska M., Wnuk M., Lewińska A., Oklejewicz B., Bartosz G., Słota E. (2012) Genetic structure of Hucul and Anglo-Arabian horses at the TERT locus. Ann. Anim. Sci., 12, 4: 483-494.
334. Oczkowicz M., Tyra M., Ropka-Molik K., Mucha A., Żukowski K. (2012) Effect of IGF2 intron3-g.3072G>A on intramuscular fat (IMF) content in pigs raised in Poland. Livest. Sci., 149, 3: 301-304.
335. Ropka-Molik K., Oczkowicz M., Mucha A., Piórkowska K., Piestrzyńska-Kajtoch A. (2012) Variability of mRNA abundance of leukemia inhibitory factor gene (LIF) inporcine ovary, oviduct and uterus tissues. Mol. Biol. Rep., 39(8):7965-72.
336. Gurgul A., Polak M.P., Larska M., Słota E. (2012) PRNP and SPRN genes polymorphism in atypical bovine spongiform encephalopathy cases diagnosed in Polish cattle. J. Appl. Genet., 53:337-342.
337. Smołucha G., Gurgul A., Piestrzyńska-Kajtoch A., Rejduch B. (2012) The adaptation of primer extension method for monitoring of scrapie associated genotypes in sheep PRNP gene. Anim. Sci. Pap. Rep., 30,2:151-158.
338. Gurgul A., Czarnik U., Larska M., Polak M.P., Strychalski J., Słota E. (2012) Polymorphism of the prion protein gene (PRNP) in Polish cattle affected by classical bovine spongiform encephalopathy. Mol. Biol. Rep., 39:5211-5217.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

339. Piórkowska K., Mucha A., Ropka-Molik K. (2012) Analysis of regulatory and structural sequences of Wnt1A, HoxA10 and HoxA11 genes associated with reproductive traits in pigs. VIth International Scientific Symposium, Bydgoszcz-Toruń, 20-22.09.2012, s.89.
340. Ropka-Molik K., Mucha A., Oczkowicz M., Piórkowska K. (2012) Określenie poziomu ekspresji genu LIF1 w jajniku, jajowodzie oraz macicy u świń w różnych fazach cyklu rujowego. Materiały Konferencyjne „Postęp badań w hodowli świń i jego wykorzystanie w praktyce”, Wisła, 14-17.02.2012, ss. 140-141.
341. Bugno-Poniewierska M., Potocki L., Klukowska-Rötzler J., Lewińska A., Koch C., Mählmann K., Wnuk M. (2012) Cytogenetic analysis of horse sarcoid cells. Book of abstract 20th International Colloquium on Animal Cytogenetics and Gene Mapping. Cordoba, Spain, April, 25-28, 2012, s.79.
342. Ząbek T., Semik E., Fornal A., Bugno-Poniewierska M. (2012) Monoallelic methylation in the region near putative sequence encoding equine ribosomal RNA. Book of Abstracts of the XXV International Conference Genetic Days. 18-20 September Wrocław, Poland, s. 110.
343. Pawlina K., Bugno-Poniewierska M., Oklejewicz B., Wnuk M. (2012) Study of synaponemal comlex in hybrids of red fox (Vulpes vulpes) and arctic fox (Alopex lagopus). Book of abstract 20th International Colloquium on Animal Cytogenetics and Gene Mapping. Cordoba, Spain, April, 25-28, 2012, s.105.
344. Pawlina K., Bugno-Poniewierska M., Sołek P., Wroński M., Woźniak B. (2012) Polimorfizm markerów cytogenetycznych u lisów pospolitych oraz jenotów hodowlanych i dziko żyjących. Seminarium Naukowe z zakresu hodowli i produkcji zwierząt futerkowych „Hodowla fermowa jako forma ochrony zwierząt i środowiska. Materiały konferencyjne, Krynica 28-29 maj 2012, ss.20-21.
345. Migdał Ł., Bugno-Poniewierska M. (2012) Analiza polimorfizmu genów umaszczenia (ASIP, c-KIT, MC1R, TYR, TYRP-1) różnych odmian barwnych nutrii (Myocastor coypus Mol.). Seminarium Naukowe z zakresu hodowli i produkcji zwierząt futerkowych „Hodowla fermowa jako forma ochrony zwierząt i środowiska. Materiały konferencyjne, Krynica 28-29 maj 2012, ss.15-17.
346. Horecka B., Jeżewska-Witkowska G., Kasperek K., Jakubczak A., Ślaska B., Bugno-Poniewierska M., Piórkowska M. (2012) Genetic structure of wild and farm-bred american mink (Neovison vison). Book of Abstracts of the XXV International Conference Genetic Days. 18-20 September Wrocław, Poland, s.65.
347. Oczkowicz M., Ropka-Molik K., Piestrzyńska-Kajtoch A., Eckert R., Rejduch B. (2012) Analiza imprinting w genie GRB10 u świń. V Szkoła Zimowa „Postęp badań w hodowli świń i jego wykorzystanie w praktyce”, Wisła, Kraków, 14-17.02.2012, s.133.
348. Oczkowicz M., Piestrzyńska-Kajtoch A., Ropka-Molik K., Rejduch B., Eckert R. (2012) Imprinting analysis of GNAS complex locus (variant 8) in pigs. XXV International Conference Genetic Days, Wrocław, Poland, 18-20. 08.2012, s. 114.
349. Piórkowska K., Ropka-Molik K., Eckert R., Tyra M., Żukowski K. (2012) Wpływ polimorfizmów w genach katepsyn na cechy użytkowe świń. V Szkoła Zimowa „Postęp badań w hodowli świń i jego wykorzystanie w praktyce” , Wisła, Kraków 14-17.02.2012, s.136.
350. Piórkowska K., Doktor J., Połtowicz K. (2012) Novel chicken housekeeping genes for normalization by real Time experiment in five tissues. XXV International Conference Genetic Days, 18-20 September, 2012 Wroclaw, Poland, s. 109.
351. Gurgul A., Pawlina K., Żukowski K., Ząbek T., Bugno-Poniewierska M. (2012) The application of manual chromosome microdissection as a toll for targeted resequencing in next generation sequencing experiments. Boo of Abstracts of the XXV International Conference Genetic Days, Wrocław, 18-20.09.2012, s. 100.

Żywienie Zwierząt i Paszoznawstwo

PRACE ORYGINALNE

352. Arczewska-Włosek A., Świątkiewicz S. (2012) The effect of a herbal extract blend on broiler chickens infected with coccidiosis. J. Anim. Feed Sci., 21, 1: 133-142.
353. Bilik K., Niwińska B., Łopuszańska-Rusek M., Fijał J. (2012) Effect of type of roughage on chemical composition and technological value of milk from cows fed TMR diets. Ann. Anim. Sci., 12, 4: 633–648.
354. Brzóska F., Śliwiński B., Stecka K. (2012) Effect of Lactoccocus lactis vs Lactobacillus Spp. Bacteria on chicken body weight, mortality, feed conversion and carcass quality. Ann. Anim. Sci., 12, 4: 549-559.
355. Hanczakowska E., Świątkiewicz M. (2012) Effect of herbal extracts on piglet performance and small intestinal epithelial villi. Czech J. Anim. Sci., 57,9: 420-429.
356. Hanczakowska E., Świątkiewicz M., Kühn I. (2012) Efficiency and dose response of xylanase in diets for fattening pigs. Ann. Anim.Sci., 12, 4: 539-548.
357. Hanczakowska E., Węglarzy K. (2012) Makuch rzepakowy w mieszankach z dodatkiem jodu, ksylanazy lub fitazy w tuczu świń. Roczn. Nuk. Zoot., 39, 1:105-117.
358. Hanczakowska E., Księżak J. (2012) Krajowe źródła białek roślinnych jako zamienniki śruty sojowej GMO w paszach dla świń. Roczn. Nuk. Zoot., 39, 2: 171-187.
359. Niwińska B., Bilik K. (2012) Effect of protein and energy concentration in milk replacers on rearing performance of heifer calves. Ann. Anim. Sci., 12, 4: 525–537.
360. Niwińska B., Bilik K. (2012) Wpływ koncentracji białka i wartości bilansu kationowo-anionowego preparatów mlekozastępczych na efektywność wychowu cieliczek. Rocz. Nauk. Zoot., 39, 2: 259–271.
361. Reichert M., Kozaczyński W., Karpińska T.A., Bocian Ł., Jasik A., Kycko A., Świątkiewicz M., Świątkiewicz S., Furgał-Dierżuk I., Arczewska-Włosek A., Strzetelski J., Kwiatek K. (2012) Histopathological study of internal organs of experimental animals fed with genetically modified corn and soybean meal. B. Vet. Inst. Pulawy, 56, 4: 617-622.
362. Rozbicka-Wieczorek A.J., Szarpak E., Brzóska F., Śliwiński B., Kowalczyk J., Czauderna M. (2012) Dietary lycopenes, selenium compounds and fish oil affect the profile of fatty acids and oxidative stress in chicken breast muscle. J. Anim. Feed Sci., 21: 705–724.
363. Śliwiński B., Brzóska F., Węglarzy K., Bereza M. (2012) Effect of silage from maize and strip-cropped sorghum and maize on dairy cow’s yield and milk composition. Ann. Anim. Sci., 12, 3: 367-379.
364. Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A. (2012) Bone quality characteristics and performance in broiler chickens fed diets supplemented with organic acids. Czech J. Anim. Sci., 57, 4: 193-205.
365. Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A. (2012) Prebiotic fructans and organic acids as feed additives improving mineral availability. World. Poultry Sci. J., 68, 2: 269-279.
366. Zymon M., Strzetelski J., Furgał-Dierżuk I., Kowalczyk J., Osięgłowski S. (2012) Effectiveness of rapeseed cake and glycerin in feeding cows. J. Anim. Feed Sci., 19: 49-64.
367. Żyła K., Mika M., Duliński R., Świątkiewicz S., Koreleski J., Pustkowiak H., Piironen J. (2012) Effects of inositol, inositol-generating phytase B applied alone, and in combination with 6-phytase A to phosphorus-deficient diets on laying performance, eggshell quality, yolk cholesterol, and fatty acid deposition in laying hens. Poultry Sci., 91, 8: 1915-1927.
368. Borys B., Borys A., Grześkowiak E. (2012) Wpływ żywienia jagniąt makuchem słonecznikowym i nasionami lnu bez lub z suplementacją witaminy E na jakość mięsa. Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego, 67, 2:104-113.
369. Gąsior R. (2012) Walidacja spektrofotometrycznej metody oznaczania jodu w moczu. Rocz. Nauk. Zoot., 39, 2:287-294.
370. Hanczakowska E., Weglarzy K., Bereza M. (2012) Effectiveness of rapeseed Press cace (RPS) in sow feeding in two production cycles. Ann. Anim. Sci., 12, 1: 95-104.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

371. Świątkiewicz M., Twardowska M., Markowski J., Mazur M., Sieradzki Z., Kwiatek K. (2012) Obecność DNA transgenicznego w paszy i jego transfer do tkanek świń. Pasze Przemysłowe, 2: 47-52.
372. Świątkiewicz S., Szymczyk B., Świątkiewicz M., Arczewska-Włosek A., Strzetelski J., Brzóska F., Furgał-Dierżuk I., Twardowska M., Markowski M., Mazur M., Sieradzki Z., Pejsak Z., Tomczyk G., Minta Z., Bednarek D., Kozaczyński W., Reichert M., Kwiatek K. (2012) Rezultaty krajowych badań nad bezpieczeństwem pasz genetycznie zmodyfikowanych w żywieniu zwierząt gospodarskich. Rozdział w monografii „Kontrola jakości pasz”, Lublin 2012, ISBN: 978-86-7607-189-3., ss. 32-46.
373. Korol W., Bielecka G. (2012) Ocena spektrofotometrycznej metody oznaczania azotanów (III) w paszach na podstawie porównań międzylaboratoryjnych. Rozdział w podręczniku pod redakcją prof. dr hab. Zbigniewa Hubickiego pt. „Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości”. UMCS Lublin 2012, ss. 426-430.
374. Szlachta M., Rubaj J. (2012) Walidacja spektrofotometrycznej metody oznaczania kantaksantyny w preparatach paszowych. Rozdział w podręczniku pod redakcją prof. dr hab. Zbigniewa Hubickiego pt. „Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości”. UMCS Lublin 2012, ss. 431-434.
375. Korol W., Rubaj J., Bielecka G. (2012) Ocena jakości handlowej pasz w zakresie parametrów podlegających urzędowej kontroli. Rozdział w monografii pt. „Kontrola jakości pasz - Cz. II”, Pasze Przemysłowe, 21, 3:14-18.
376. Korol W., Nogalska B. (2012) Rola normalizacji w kontroli jakości pasz. Rozdział w monografii pt. „Kontrola jakości pasz - Cz. II”, Pasze Przemysłowe, 21, 3: 75-80.
377. Walczyński S. (2012) Nowa instrukcja badania niejednorodności pasz. Rozdział w monografii pt. „Kontrola jakości pasz –cz. I”, Pasze Przemysłowe, 21, 2: 94-100.
378. Walczyński S., Gąsior R., Markowski J. (2012) Badania porównawcze z wykorzystaniem techniki NIR. Rozdział w monografii pt. „Kontrola jakości pasz cz. II”, Pasze Przemysłowe, 21, 3: 81-84.
379. Fijałkowska A., Skoblińska B., Markowski J. (2012) Ocena ryzyka oraz potrzeba rozszerzenia zakresu urzędowej kontroli o złożone i nieautoryzowane produkty z genetycznie modyfikowanych odmian . Rozdział w monografii pt. „Kontrola jakości pasz cz. II”, Pasze Przemysłowe, 21, 3: 19-25.

PRACE PRZEGLĄDOWE

380. Bilik K., Łopuszańska-Rusek M., Furgał-Dierżuk I. (2012) Kwasica żwacza u krów mlecznych. Rocz. Nauk. Zoot., 39, 2: 157-170.
381. Brzóska F., Dobrowolska D., Pietras M., Kłopotek E. (2012) Drób ozdobny – hodowany przez człowieka dla przyjemności. Wiad. Zoot., L, 4: 67-76.
382. Zymon M. (2012) Walory odżywcze i smakowe wołowiny oraz możliwości ich kształtowania. Wiad. Zoot., L, 4, 93-98.
383. Orczewska-Dudek S., Bederska-Łojewska D., Pieszka M., Pietras M. (2012) Cholesterol and lipid peroxides in animal products and health implications – a review. Ann. Anim. Sci., 12, 1: 25-52.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

384. Badowski J., Kłos K., Połtowicz K., Bielińska H., Doktor J. (2012) Effect of probiotic supplementation on meat quality of White Kołuda® geese. Proc. Inter. Scientific Conf.: Presence and future of animal science, Kraków, 21-22.06.2012, ss.69-70.
385. Andrzejewski M., Niwińska B. (2012) Effect of selenium supplementation of cows on seleniumstatus of cows and their calves. Mat. XLI Sesji Nauk. Kom. Żywienia Zwierząt KNZ PAN, Poznań, 26-28.09.2012,Tarnowo Podgórne, ss. 32-33.
386. Arczewska-Włosek A., Świątkiewicz S. (2012) The effectiveness of the herbal extracts and chitosan under conditions of the natural exposure of chickens to coccidia. Mat. XXIV Międzynarod. Symp. Drobiarskiego PB WPSA, 12-14.09.2012, Kołobrzeg, s. 204.
387. Arczewska-Włosek A., Świątkiewicz S. (2012) The effectiveness of the herbal extracts and MOS under conditions of the natural exposure of chickens to coccidia. Mat. XLI Sesji Nauk. Kom. Żywienia Zwierząt KNZ PAN, Poznań. 26-28.09.2012, Tarnowo Podgórne, ss. 64-65.
388. Borys B., Pieszka M. (2012) Wpływ stosowania DDGS i suplementacji witaminą E na utlenianie cholesterolu w kulinarnym mięsie jagnięcym. Effect of use DDGS and vitamine E supplementation on cholesterol oxidation in culinary lamb meat. LXXVII Zjazd Naukowy PTZ pt. "Zootechnika - przeszłość, teraźniejszość i przyszłość", UP Wrocław, 10-12.09. 2012 r., streszczenia , s. 25.
389. Brzóska F., Śliwiński B., Michalik-Rutkowska O. (2012) Wpływ preparatu zakwaszającego na śmiertelność, wykorzystanie paszy i skład mięsa. Mat.XLI Sesji Nauk. Kom. Żywienia Zwierząt KNZ PAN, Poznań. 26-28.09.2012, Tarnowo Podgórne, ss. 70-71.
390. Brzóska F., Śliwiński B., Stecka K. (2012) Wpływ bakterii Lactobacillus lactis vs Lactobacillus Spp. na efektywność produkcji kurcząt brojlerów. Mat. XLI Sesji Nauk. Kom. Żywienia Zwierząt KNZ PAN, Poznań. 26-28.09.2012, Tarnowo Podgórne, ss. 72-73.
391. Bilik K., Niwińska B., Łopuszańska-Rusek M. (2012) Optimization of rearing dairy breed calves according to organic principles. Mat. XLI Sesji Nauk. Kom. Żywienia Zwierząt KNZ PAN, Poznań. 26-28.09.2012, Tarnowo Podgórne, ss. 34-35.
392. Hanczakowska E., Węglarzy K., Księżak J., Szczurek W. (2012) Zastąpienie poekstrakcyjnej śruty sojowej GMO różnymi odmianami nasion łubinu wąskolistnego w żywieniu loch i odsadzonych prosiąt. Mat. X Ogólnopolskiej Konferencji Polskiego Towarzystwa Łubinowego oraz II Ogólnopolskiej Konferencji Roślin Strączkowych: „Strategie wykorzystania roślin strączkowych”, 29.05-1.06.2012, Zakopane, s. 49.
393. Hanczakowska E., Węglarzy K., Hanczakowski P. (2012) The use different Mount of rapeseed press cake (RPC) in fattening of pigs. V International Scientific Conference. Modern trends in food production on the background of the sustainable development of rural areas. Lublin –Susiec 30.05 -1 06. 2012., ss. 158-159.
394. Hanczakowska E., Szewczyk A. (2012) The effect of caprylic or capric acid on piglet performance. V International Scientific Conference. Modern trends In food production on the background of the sustainable development of rural areas. Lublin –Susiec 30.05 -1 06. 2012., ss. 160-161.
395. Hanczakowska E., Świątkiewicz M. (2012) Legume seeds and rapeseed Press cake as GMO soybean meal replacers In feed mixtures for sows. Mat. XLI Sesji Nauk. Kom. Żywienia Zwierząt KNZ PAN, Poznań. 26-28.09.2012, Tarnowo Podgórne, ss. 44-45.
396. Kamyczek M., Pieszka M., Łopuszańska-Rusek M. (2012) Ocena przydatności żyta hybrydowego w żywieniu bydła mlecznego. Evaluation of hybrid rye in feeding dairy cows. Pierwszy Międzynarodowy Kongres Żyta „Żyto z perspektywy 2012” Poznań 23-24.05.2012, s. 27.
397. Kamyczek M., Pieszka M., Migdał W. (2012) Ocena przydatności żyta hybrydowego w opasie bydła rzeźnego. Evaluation of hybrid rye in feeding bulls. Pierwszy Międzynarodowy Kongres Żyta „Żyto z perspektywy 2012” Poznań 23-24.05.2012, s. 28.
398. Niwińska B. (2012) Udany wychów cieląt - kluczem do dochodowej produkcji wołowiny i mleka. XII Międzynarodowe Targi Ferma Bydła: Forum Hodowli Bydła - Produkcji Mleka i Żywca Wołowego, 24-26.02.2012 r. Łódź. Wyd.: Krajowe Stowarzyszenie Promocji Obszarów Wiejskich, ss. 73-75.
399. Niwińska B. (2012) Żywieniowe czynniki wychowu cieląt. XX Szkoła Zimowa „Perspektywy produkcji mleka i wołowiny w Polsce i na świecie” Zakopane, 19-23 marca 2012 r. Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 371-380.
400. Pieszka M., Roman A., Tombarkiewicz B., Rudzińska M., Migdał W., Pietras M. (2012) Immunological and oxidative status and lipid profile of blood serum of rats fed with addition of rapeseed, raspberry seed and strawberry seed oils. Proc. of the American Society for Nutrition “1st American Society for Nutrition Middle East Congress “ Nutrition in Health & Disease”, 15-17 February 2012, Istanbul, Turkey, ss. 88-90.
401. Szczurek W., Szymczyk B. (2012) Effect of feeding duration of diets with whey protein concentrate on some post-slaughter and physiological parameters in broilers. Mat. XLI Sesji Nauk. Kom. Żywienia Zwierząt KNZ PAN, Poznań. 26-28.09.2012, Tarnowo Podgórne, ss. 80-81.
402. Szymczyk B., Szczurek W., Frys-Żurek M. (2012) Effect of CLA, vitamin E and plant oils dietary supplements for laying hens on the texture of hard-boiled egg yolks. Mat. XLI Sesji Nauk. Kom. Żywienia Zwierząt KNZ PAN, Poznań. 26-28.09.2012, Tarnowo Podgórne, ss. 98-99.
403. Szczurek W., Węglarzy K., Księżak J., Hanczakowska E. (2012) Nasiona łubinu wąskolistnego jako składnik białkowy mieszanek paszowych dla kurcząt brojlerów. Mat. X Ogólnopolskiej Konferencji Polskiego Towarzystwa Łubinowego oraz II Ogólnopolskiej Konferencji Roślin Strączkowych: „Strategie wykorzystania roślin strączkowych”, 29.05-1.06.2012, Zakopane, s. 42.
404. Śliwiński B., Brzóska F. (2012) Zawartość aminokwasów w ziarnie zbóż krajowych oraz rozkładalność żwaczowa i strawność jelitowa. Mat. XLI Sesji Nauk. Kom. Żywienia Zwierząt KNZ PAN, Poznań. 26-28.09.2012, Tarnowo Podgórne, ss. 134-135.
405. Świątkiewicz M. (2012) Wpływ DDGS z kukurydzy i żyta na jakość tuszy i mięsa świń. LXXVII Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, UP Wrocław 10-12.09.2012. Materiały Konferencyjne, 28, s. 97.
406. Świątkiewicz M., Hanczakowska E. (2012) The effect of feeding pigs with mixture containing corn distillers dried grain with solubles (DDGS) on fattening results and meat quality. Mat. XLI Sesji Nauk. Kom. Żywienia Zwierząt KNZ PAN, Poznań. 26-28.09.2012, Tarnowo Podgórne, ss. 42-43.
407. Świątkiewicz M., Twardowska M., Markowski J., Mazur M., Sieradzki Z., Kwiatek K. (2012) Obecność DNA transgenicznego w paszy i jego transfer do tkanek świń. XXIX Konf. Nauk-Techn. nt.: „Kontrola jakości pasz”. Sandomierz, 26-27.04.12. Pasze Przemysłowe, 1, s. 62.
408. Świątkiewicz S. (2012) Rośliny genetycznie zmodyfikowane w żywieniu zwierząt gospodarskich – korzyści i zagrożenia. Mat. Konf. Nauk. pt. „Rozwój nauk biologicznych – korzyści i zagrożenia dla praktyki hodowlanej i człowieka”. 15.11.2012, Balice, ss. 4-13.
409. Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A. (2012) Effect of several feed additives on performance of broilers fed diets containing high level of corn DDGS. Mat. XLI Sesji Nauk. Kom. Żywienia Zwierząt KNZ PAN, Poznań. 26-28.09.2012, Tarnowo Podgórne, ss. 78-79.
410. Świątkiewicz S., Szymczyk B., Świątkiewicz M., Arczewska-Włosek A., Strzetelski J., Brzóska F., Furgał-Dierżuk I. (2012) Rezultaty krajowych badań nad bezpieczeństwem pasz genetycznie zmodyfikowanych w żywieniu zwierząt gospodarskich. Mat. Konf. Nauk. pt. „Kontrola jakości pasz”, 26-27.04.2012, Sandomierz, ss. 5-6.
411. Zymon M., Strzetelski J. (2012) The effectiveness of rapeseed cake and glycerol in feeding bulls. Intern. Sci. Conf. „Presence and future of animal science”, 21-22 czerwiec 2012, Kraków, ss. 209-210.
412. Żyła K., Duliński R., Świątkiewicz S. (2012) Effects of inositol and inositol liberated by phytases added to feeds on the performance and blood lipids in broilers. Mat. XXIV Międzynarod. Symp. Drob., PB WPSA, 12-14.09.2012, Kołobrzeg, s. 88.
413. Badowski J., Bielińska H., Kłos K., Biel P., Sandecki R. (2012) Effect of diet supplementation with probiotic on body weight of White Kołuda geese in 17TH week of life. XXIV International Poultry Symposium PB WPSA „Nauka Praktyce Drobiarskiej – Praktyka Drobiarska Nauce”, Kołobrzeg, 12-14.09.2012 r., ss. 78-79.
414. Borys B. (2012) Production effects of using DDGS in semi-intensive fattening of lambs. Conference materials. 14th International Seminar of the FAO-CIHEAM Sub-Network on Sheep & Goat Nutrition “Feeding and management strategies to improve livestock productivity, welfare and product quality under climate change”, Hammamet (Tunisia) 15-18 May 2012, Session S1-P-08, s. 37.
415. Borys B., Grześkowiak E., Borys A. (2012) Quality of culinary meat from lambs fattened semi-intensively with DDGS. Conference materials. 14th International Seminar of the FAO-CIHEAM Sub-Network on Sheep & Goat Nutrition “Feeding and management strategies to improve livestock productivity, welfare and product quality under climate change”, Hammamet (Tunisia) 15-18 May 2012, Session S3-P-11, s. 89.
416. Borys B., Grześkowiak E., Borys A., Kłopotek E. (2012) Quality of raw and grilled meat from lambs fattened with DDGS. Congress proceedings. 16th Congress of the European Society of Veterinary and Comparative Nutrition, Bydgoszcz, 13-15 September 2012, s. 149.
417. Borys B., Grześkowiak E., Lisiak D., Borzuta K., Janiszewski P., Powałowski K., Borys A. (2012) Wydajność mięsa kulinarnego z półtusz jagniąt tuczonych półintensywnie do wysokich standardów wagowych w zależności od składu mieszanki treściwej, rodzaju paszy objętościowej oraz pochodzenia rasowego. Materiały na: Sympozjum Naukowo-Techniczne "Postęp w Technologii Mięsa. Nauka - Praktyce 2012", Warszawa 17 maja 2012, ss. 29-30.
418. Borys B. (2012) Efekty produkcyjne i wartość rzeźna jagniąt tuczonych intensywnie mieszanką z DGGS i nasionami lnu. LXXVII Zjazd PTZ „Zootechnika – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”. Wrocław 10-12 września, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Materiały Konferencyjne, s.112.
419. Borys B., Borys A., Grześkiewicz S., Grześkowiak E. (2012) Profil lipidowy grilowanego mięsa jagnięcego przy stosowaniu w mieszance pełnoporcjowej z DDGS i nasionami lnu. LXXVII Zjazd PTZ „Zootechnika – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”. Wrocław 10-12 września, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Materiały Konferencyjne, s.111.
420. Borys B., Kłopotek E. (2012) Production effects of fattening lambs using DDGS in diets with hay or pasture grazing. Congress proceedings. 16th Congress of the European Society of Veterinary and Comparative Nutrition, Bydgoszcz 13-15 September, 2012, s.148.
421. Borys B., Kaczor U., Niemiec M. (2012) Spożycie wybranych pierwiastków przez tuczone jagnięta przy stosowaniu w mieszankach produktów ubocznych biopaliw. LXXVII Zjazd PTZ „Zootechnika – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”. Wrocław 10-12 września, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Materiały Konferencyjne, s.114.
422. Borys B., Grześkiewicz S., Borys A., Siekierko U., Grześkowiak E. (2012) Efektywność wykorzystania produktów ubocznych produkcji biopaliw do modyfikacji jakości prozdrowotnej jagnięciny w zależności od wybranych czynników genetycznych i środowiskowych oraz obróbki cieplnej mięsa. Materiały konferencyjne Sympozjum Naukowego projektu „BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego”. Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Jastrzębiec, 10 października 2012 roku, ss. 54-59.
423. Borzuta K., Borys B., Grześkowiak E., Lisiak D., Magda F., Lisiak B., Borys A. (2012) Wpływ stosowania suszonego wywaru kukurydzianego (DDGS) oraz pochodzenia rasowego jagniąt na uzysk podstawowych elementów i mięsa kulinarnego z półtuszy. Materiały na: Sympozjum Naukowo-Techniczne "Postęp w Technologii Mięsa. Nauka - Praktyce 2012", Warszawa 17 maja 2012 r., ss. 37-38.
424. Grześkowiak E., Borys B., Lisiak D., Borys A. (2012) Wpływ żywienia tuczonych jagniąt DDGS i nasionami lnu na jakość mięsa surowego i grilowanego. LXXVII Zjazd PTZ „Zootechnika – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”. Wrocław 10-12 września, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Materiały Konferencyjne, s.119.
425. Kaczor U., Borys B., Pustkowiak H. (2012) Effect of maize dried distillers grains with solubles (DDGS) on fatty acid profile of muscle tissue in intensively fattened lambs. Conference materials. International Scientific Conference “Presence and future of animal science” Kraków 21-22 czerwca 2012, s.97.
426. Kaczor U., Borys B., Pustkowiak H. (2012) Fatty acid profile of muscle tissue in semi-intensively fattened lambs depending on the proportion of maize dried distillers grains with solubles (DDGS) and type of roughage. Conference materials. International Scientific Conference “Presence and future of animal science” Kraków 21-22 czerwiec 2012, s.99.
427. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2012) Calculation and evaluation of permitted tolerances for nutrients and feed additives in animal feeding stuffs. 19th International Conference Krmiva 2012, Book of Abstracts, Opatija, 30.05-01.06.2012, ss. 49-50.
428. Rubaj J., Korol W., Bielecka G. (2012) Uncertainty of sample preparation in the feed additive analyses. 19th International Conference Krmiva 2012, Book of Abstracts, Opatija, 30.05.- 01.06. 2012, s.138.
429. Bielecka G., Rubaj J., Korol W. (2012) Comparison of efficiency of DDGS, rapeseed expeller and extruded full fat soy bean in broiler chicken feeding. 19th International Conference Krmiva 2012. Book of Abstracts. Opatija, 30.05.- 01.06.2012, s.91.
430. Walczyński S. (2012) Evaluation of sampling uncertainty of animal feeding stuffs. 19th International Conference Krmiva 2012. Book of Abstracts. Opatija, 30.05.- 01.06.2012, s.132.
431. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2012) Undesirable and harmful substances in domestic feedingstuffs. Substancje niepożądane i szkodliwe w paszach krajowych. Materiały Konferencyjne XLI Sesji Naukowej Komisji Żywienia Zwierząt KNZ PAN. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Tarnowo Podgórne, 26-28.09.2012, ss.110-111.
432. Bielecka G., Rubaj J., Korol W. (2012) Evaluation of fodder yeast quality. Ocena jakości drożdży paszowych. Materiały Konferencyjne XLI Sesji Naukowej Komisji Żywienia Zwierząt KNZ PAN. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Tarnowo Podgórne, 26-28.09.2012, ss. 116-117.
433. Rubaj J., Korol W., Bielecka G. (2012) Evaluation of the quality of wheat and rye bran in feed production. Ocena jakości otrąb pszennych i żytnich na cele paszowe. Materiały Konferencyjne XLI Sesji Naukowej Komisji Żywienia Zwierząt KNZ PAN. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – Tarnowo Podgórne, 26-28.09.2012, ss. 118-119.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE, WYKŁADY NA SZKOLENIA, SEMINARIA

434. Bielińska H. (2012) Gęś owsiana – polski produkt markowy – warunki utrzymania i żywienia. XV Międzynarodowe Targi Ferma Świń i Drobiu, Łódź 24-26.02.2012. Konferencja naukowo – techniczna. Streszczenia referatów, ss. 119-120.
435. Rubaj J., Korol W. (2012) Ocena i wykorzystanie wyników badania dodatków paszowych w porównaniach międzylaboratoryjnych. Materiały XXIX Konferencji Naukowo-Technicznej IZ-PIB KLP Lublin i PIWet-PIB Puławy pt. „Kontrola jakości pasz”, Sandomierz, 26-27.04.2012, Pasze Przemysłowe, 21, 1, s. 53.
436. Korol W., Walczyński S., Bielecka G. (2012) Możliwości zastosowania techniki NIR do badania pasz w ramach urzędowej kontroli. Materiały XXIX Konferencji Naukowo-Technicznej IZ-PIB KLP Lublin i PIWet-PIB Puławy pt. „Kontrola jakości pasz”, Sandomierz, 26-27.04.2012, Pasze Przemysłowe, 21, 1, s. 42.
437. Korol W. (2012) Kodeks dobrej praktyki etykietowania mieszanek paszowych. Materiały XXIX Konferencji Naukowo-Technicznej IZ-PIB KLP Lublin i PIWet-PIB Puławy pt. „Kontrola jakości pasz”, Sandomierz, 26-27.04.2012, Pasze Przemysłowe, 21, 1: 27-29.
438. Bielecka G., Korol W. (2012) Ocena i wykorzystanie wyników badania składników odżywczych pasz w badaniach biegłości. Materiały XXIX Konferencji Naukowo-Technicznej IZ-PIB KLP Lublin i PIWet-PIB Puławy pt. „Kontrola jakości pasz”, Sandomierz, 26-27.04.2012, Pasze Przemysłowe, 21, 1, s. 52.
439. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2012) Wykorzystanie wyników badań biegłości do oceny niepewności pomiaru składników mineralnych w paszach metodą FAAS. Materiały XVII Konferencji pt. „Zastosowanie metod AAS, ICP-OES i ICP-MS w analizie środowiskowej”. PIG-PIB, Warszawa, 11-12.12.2012, s. 35.
440. Zniszczyńska A., Kuśmierz D., Korol W. (2012) Oznaczanie kobaltu i molibdenu w paszach metodą ETAAS. Materiały XVII Konferencji pt. „Zastosowanie metod AAS, ICP-OES i ICP-MS w analizie środowiskowej”. PIG-PIB, Warszawa, 11-12.12.2012, s. 36.
441. Korol W., Nogalska B. (2012) Znaczenie normalizacji dla kontroli jakości pasz. Materiały XXIX Konferencji Naukowo-Technicznej IZ-PIB KLP Lublin i PIWet-PIB Puławy pt. „Kontrola jakości pasz”, Sandomierz, 26-27.04.2012, Pasze Przemysłowe, 21, 1, s. 49.
442. Korol W., Rubaj J., Bielecka G. (2012) Wybrane elementy oceny jakości handlowej pasz w ramach urzędowej kontroli. Materiały XXIX Konferencji Naukowo-Technicznej IZ-PIB KLP Lublin i PIWet-PIB Puławy pt. „Kontrola jakości pasz”, Sandomierz, 26-27.04.2012, Pasze Przemysłowe, 21,1:31-34.
443. Rubaj J., Wójcik G. (2012) Walidacja metody oznaczania składu kwasów tłuszczowych w materiałach i mieszankach paszowych. Materiały XXIX Konferencji Naukowo-Technicznej IZ-PIB KLP Lublin i PIWet-PIB Puławy pt. „Kontrola jakości pasz”, Sandomierz, 26-27.04.2012, Pasze Przemysłowe, 21,1, s. 54.
444. Rubaj J. (2012) Walidacja metody oznaczania estru kwasu apokarotenowego metodą HPLC w preparatach i premiksach paszowych. Materiały XXIX Konferencji Naukowo-Technicznej IZ-PIB KLP Lublin i PIWet-PIB Puławy pt. „Kontrola jakości pasz”, Sandomierz, 26-27.04.2012, Pasze Przemysłowe, 21,1, s. 55.
445. Rubaj J. (2012) Walidacja metody oznaczania witaminy D3 w preparatach i premiksach paszowych metodą HPLC. Materiały XXIX Konferencji Naukowo-Technicznej IZ-PIB KLP Lublin i PIWet-PIB Puławy pt. „Kontrola jakości pasz”, Sandomierz, 26-27.04.2012, Pasze Przemysłowe, 21,1, s.56.
446. Bielecka G., Wójcik G. (2012) Sprawdzanie metody oznaczania liczby nadtlenkowej w tłuszczach. Materiały XXIX Konferencji Naukowo-Technicznej IZ-PIB KLP Lublin i PIWet-PIB Puławy pt. „Kontrola Jakości pasz”, Sandomierz, 26-27.04.2012, Pasze Przemysłowe, 21,1, s.51.
447. Bielecka G., Wójcik G. (2012) Sprawdzanie metody oznaczania liczby kwasowej w tłuszczach. Materiały XXIX Konferencji Naukowo-Technicznej IZ-PIB KLP Lublin i PIWet-PIB Puławy pt. „Kontrola Jakości pasz”, Sandomierz, 26-27.04.2012, Pasze Przemysłowe, 21,1, s. 50.
448. Bielecka G., Korol W. (2012) Białko rozpuszczalne w KOH jako parametr oceny poprawności obróbki termicznej produktów sojowych. Materiały XXIX Konferencji Naukowo-Technicznej IZ-PIB KLP Lublin i PIWet-PIB Puławy pt. „Kontrola jakości pasz”, Sandomierz, 26-27.04.2012, Pasze Przemysłowe, 21, 1, s. 49.
449. Walczyński S. (2012) Nowa instrukcja badania niejednorodności pasz. Materiały XXI Konferencji Naukowo-Technicznej IZ-PIB KLP Lublin i PIWet-PIB Puławy pt. „Kontrola jakości pasz”, Sandomierz, 26-27.04.2012, Pasze Przemysłowe, 21, 1, s. 57.
450. Walczyński S. (2012) Tolerancje dla dodatków paszowych według rozporządzenia 939/2010 w ocenie mieszarki łopatkowej. Materiały XXI Konferencji Naukowo-Technicznej IZ-PIB KLP Lublin i PIWet-PIB Puławy pt. „Kontrola jakości pasz”, Sandomierz, 26-27.04.2012, Pasze Przemysłowe, 21, 1, s. 58.
451. Walczyński S., Gąsior R., Markowski J. (2012) Badania porównawcze z wykorzystaniem techniki NIR. Materiały XXI Konferencji Naukowo-Technicznej IZ-PIB KLP Lublin i PIWet-PIB Puławy pt. „Kontrola jakości pasz”, Sandomierz, 26-27.042012, Pasze Przemysłowe, 21, 1, s. 59.
452. Walczyński S. (2012) Niejednorodność produktu paszowego nie obciążona zmiennością metody na przykładzie badania mieszarki łopatowej. Materiały XV Konferencji Naukowo-Technicznej BEMS 2012, Kołobrzeg, 5-8.09.2012, s.165.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

453. Arczewska-Włosek A., Świątkiewicz S. (2012) Kokcydioza – etologia, diagnostyka i skutki dla produkcji drobiarskiej. Pol. Drob., 7: 59-63.
454. Barowicz T., Pieszka M. (2012) Zioła i warzywa w korycie. Hoduj z głową, 3: 27-30.
455. Bilik K., Łopuszańska-Rusek M. (2012) Jakie wybrać pasze białkowe. TOP-Agrar Polska, bydło, 01: 32-33.
456. Bilik K. (2012) Gdy gorsza ruń, dokarmiaj mamki. TOP-Agrar Polska, bydło, 09: 32-35.
457. Bilik K., Fijał J. (2012) Rodzaj TMR a wydajność i skład mleka krów. Hoduj z głową, 2: 76-80.
458. Bilik K., Fijał J. (2012) Rodzaj TMR a wybrane cechy technologiczne mleka i produktów mlecznych. Hoduj z głową, 3: 70-75.
459. Bilik K., Fijał J. (2012) Odchów cieląt na mleku. Hoduj z głową, 4: 55-59.
460. Bilik K. (2012) Kwasica żwacza znana ale zapomniana. Hoduj z głową, 6: 30-34.
461. Bilik K. (2012) Jak żywisz, tak posmakuje. Hoduj z głową, 6: 68-73.
462. Brzóska F. (2012) Czy białko rzepakowe może zastąpić białko sojowe?. W: . „Rzepak – potencjalne źródło białka”. Wyd.: Polskie Stowarzyszenie Producentów Rzepaku, Warszawa, ss. 1-22.
463. Brzóska F. (2012) Zapotrzebowanie na białko paszowe a zakaz stosowania białka GMO w żywieniu zwierząt w Polsce. Pol. Drob., 12: 7-13.
464. Świątkiewicz M. (2012) Dobry start w odchowalni. Top Agrar, Poradnik eksperta – Odchów prosiąt, ss. 84-87.
465. Świątkiewicz S., Szymczyk B., Brzóska F., Świątkiewicz M., Arczewska-Włosek A., Strzetelski J., Furgał-Dierżuk I., Twardowska M., Markowski J., Mazur M., Sieradzki Z., Pejsak Z., Tomczyk G., Minta Z., Bednarek D., Kozaczyński W., Reichert M., Kwiatek K. (2012) Genetycznie zmodyfikowane materiały paszowe w żywieniu zwierząt – rezultaty badań krajowych. Prz. Hod., 7-9: 9-14.
466. Borys B., Grześkowiak E., Borys A., Kaczor U. (2012) Produkcja kulinarnej jagnięciny z wykorzystaniem produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego. „Produkcja kulinarnej jagnięciny z wykorzystaniem produktów ubocznych przemysłu rolno-spożywczego”. Konsumencki Panel Ekspertów – Prezentacje Kołuda Wielka, 3 lipca 2012r. Wyd. IZ PIB ZD Kołuda Wielka, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu. Kraków 2012.
467. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2012) Praktyczne szacowanie niepewności pomiaru składników pasz i substancji niepożądanych na podstawie wyników krajowych badań porównawczych. Pasze Przemysłowe, 21, 4:2-9.
468. Korol W., Rubaj J. (2012) Tolerancje analityczne stosowane w niemieckim nadzorze paszowym. Pasze Przemysłowe, 21, 4: 20-24.
469. Korol W. (2012) Kontrola pasz – wymagania i metody. Pasze Przemysłowe, 21, 4: 44-45.
470. Korol W. (2012) Pierwsze warsztaty zorganizowane przez Laboratorium Referencyjne UE ds. Dodatków Paszowych EURL-FA Control z udziałem Krajowych laboratoriów referencyjnych NRL. Pasze Przemysłowe, 21, 4: 19-20.
471. Korol W. (2012) Kodeks dobrej praktyki etykietowania mieszanek paszowych. Przegląd Zbożowo-Młynarski, 56, 10: 18-22.
472. Korol W. (2012) Produkty uboczne przemiału zbóż na cele paszowe – aktualne wymagania. Przegląd Zbożowo-Młynarski, 56, 4: 9-10.
473. Korol W., Markowski J. (2012) Krajowe Laboratorium Pasz. Kalendarz Rolników 2013. Wydawnictwo Duszpasterskie Rolników, Włocławek, ss. 166-167.
474. Walczyński S. (2012) Zmodyfikowana instrukcja badania niejednorodności pasz w badaniach biegłości. Pasze Przemysłowe, 21, 4: 26-31.

INSTRUKCJE WDROŻENIOWE I UPOWSZECHNIENIOWE

475. Bilik K., Niwińska B., Fijał J. (2012) Odchów cieląt ras mlecznych według zasad ekologicznych. ISBN 978-83-7607-142-8. Instr. wdroż. Wyd. IZ PIB, Nr i-3/2012, ss.15.
476. Bilik K., Niwińska B., Fijał J. (2012) Zastosowanie kiszonki z całych roślin zbożowych (GPS) w dawkach TMR dla krów mlecznych. ISBN 978-83-7607-138-1. Instr. wdroż. Wyd. IZ PIB, Kraków, Nr i-5/2012, ss.16.
477. Jaśkiewicz B., Brzóska F. (2012) Uprawa pszenżyta jarego. Wyd. IUNG PIB; IZ PIB ISBN-978-83-7562-093-1., 182:3-35.
478. Niwińska B., Bilik K., Fijał J. (2012) Zastosowanie preparatu mlekozastępczego o podwyższonej zawartości białka w wychowie cieliczek ras mlecznych.ISBN 978-83-7607-146-6. Instr. wdroż. Wyd. IZ PIB, Kraków, Nr i-4/2012, ss.16.
479. Kamyczek M., Pieszka M. (2012) Zastosowanie żyta w żywieniu trzody chlewnej i bydła. Instr. wdroż. KWS-Lochow Kondratowice, ss.1-47.

INNE

480. Brzóska F. (2012) Wspomnienie pośmiertne. Prof. dr hab. Jerzy Koreleski (1938-2012). Wiad. Zoot., 1: 61-62.
481. Świątkiewicz S., Strzetelski J., Świątkiewicz M., Arczewska-Włosek A., Brzóska B., Brzóska F., Furgał-Dierżuk I., Hanczakowska E., Koreleski J., Jarocka A., Koreleski J., Korol W., Markowski J., Siemińska M., Twardowska M., Zymon M., Kwiatek K., Bednarek D., Kozaczyński W., Mazur M., Minta Z., Pejsak Z., Reichert M., Sieradzki Z., Tomczyk G. (2012) Raport o wpływie pasz GMO na produkcyjność i zdrowotność zwierząt, transfer transgenicznego DNA w przewodzie pokarmowym oraz jego retencję w tkankach i produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego. Wyd. IZ PIB, ss. 87.

PODRĘCZNIKI I WYDAWNICTWA KSIĄŻKOWE

482. Niwińska B. (2012) Digestion in Ruminants, Carbohydrates - Comprehensive Studies on Glycobiology and Glycotechnology. Ed.: Chuan-Fa Chang, ISBN: 978-953-51-0864-1. InTech DOI: 10.5772/51574..
483. Rubaj J., Korol W., Bielecka G. (2012) Using high performance liquid chromatography (HPLC) for analyzing feed additives. Chapter 6. In Chromatography – the most Versatile Method of Chemical Analysis. Ed. L.A. Calderon, Intech, Rijeka, Croatia 2012, ss. 175-196.

Technologia, Ekologia i Ekonomika Produkcji Zwierzęcej

PRACE ORYGINALNE

484. Borys B., Oprządek J., Borys A., Przegalińska-Gorączkowska M. (2012) Lipid profile of intramuscular fat in lamb meat. Anim. Sci. Pap. Rep., 30, 1: 45-56.
485. Jarzynowska A., Pakulski T. (2012) Wpływ częściowej substytucji mleka merynosa, mlekiem krowim na jakość półtwardego sera dojrzewającego i efektywność jego produkcji. Rocz. Nauk. PTZ, 8, 1: 47- 61.
486. Skomorucha I., Muchacka R., Sosnówka-Czajka E. (2012) Reakcja fizjologiczna kurcząt brojlerów trzech grup genetycznych na podwyższoną temperaturę powietrza. Rocz. Nauk. Zoot., 39, 1: 139-148.
487. Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E. (2012) Wpływ dodatków ziołowych do diety na produkcyjność i zdrowotność drobiu. Wiad. Zoot., L, 4: 51-55.
488. Muchacka R., Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E., Formicki G., Greń A., Goc Z. (2012) Effect of elevated air temperature on physiological indicators of broiler chickens of different origin. J. Microb. Biotech. Food Sci., 2, 1: 378-388.
489. Godyń D., Walczak J., Herbut E. (2012) Wpływ temperatury otoczenia na poziom tyroksyny w surowicy krwi i obraz termograficzny zewnętrznych narządów rodnych loch w okresie okołorujowym. Rocz. Nauk. Zoot., 39, 1: 129-138.
490. Herbut E. (2012) Innowacyjność w ekologicznej produkcji zwierzęcej. Inżynieria Rolnicza, (136) T.1: 73-77.
491. Radkowska I. (2012) Skład chemiczny oraz zawartość komórek somatycznych i mocznika w mleku krów w zależności od systemu utrzymania. Rocz. Nauk. Zoot., 39, 2: 295–305.
492. Radkowski A., Radkowska I. (2012) Estimation of Nutritional Value of the Silages from Selected Grass-Legume Mixtures Utilized in Ecological Agriculture. Ecol. Chem. Eng. A., 19(3): 223-229.
493. Radkowski A., Radkowska I. (2012) Effect of Foliar Sulphur Fertilization on the Productivity of the Permanent and Alternate Meadow. Part I. The Dry Matter Yield and the Content of Macroelements. Ecol. Chem. Eng. A., 19(11): 1357-1362.
494. Radkowski A., Radkowska I. (2012) Effect of Foliar Sulphur Fertilization on the Productivity of the Permanent and Alternate Meadow. Part II. The Content of Microelements. Ecol. Chem. Eng. A., 19(12): 1533-1537.
495. Radkowski A., Radkowska I., Fiszer-Skrzyńska M. (2012) Diversification of Yielding and Quality Traits of Meadow Grass on an Example of Selected Cultivars and Strains. Ecol. Chem. Eng. A., 19(11): 1363-1368.
496. Sowula-Skrzyńska E., Borecka A., Skrzyński G., Żychlińska-Buczek J. (2012) Wpływ zróżnicowanych źródeł wsparcia na kształtowanie efektów ekonomicznych gospodarstw produkujących żywiec wołowy. Rocz. Nauk., SERiA, XIV, 3: 363-368.
497. Borecka A., Szumiec A., Sowula-Skrzyńska E. (2012) Opłacalność produkcji mleka w gospodarstwach funkcjonujących w ramach grupy producentów rolnych. Rocz. Nauk., SERiA, XIV, 1: 62-66.
498. Szumiec A., Borecka A. (2012) Efekty produkcyjno-techniczne ekologicznych gospodarstw produkujących mleko na Podlasiu i Dolnym Śląsku. Rocz. Nauk., SERiA, XIV, 5:193-197.
499. Walczak J., Krawczyk W., Herbut E., Godyń D. (2012) Krajowa inwentaryzacja obciążenia związkami azotu z produkcji zwierzęcej. Przem. Chem., 9, 5: 1053-1057.
500. Paraponiak P., Kaczor A., Wieczorek-Dąbrowska M. (2012) Porównanie parametrów tucznych i rzeźnych owiec rasy mięsnej i rodzimej, utrzymywanych w gospodarstwie ekologicznym. Rocz. Nauk. Zoot., 39, 2: 203–216.
501. Kaczor A., Paraponiak P., Olszewski A. (2012) Wpływ recyrkulacji powietrza i zamgławiania w oborach kurtynowych na wydajność mleczną i aktywność ruchową krów. Rocz. Nauk. Zoot., 39, 2: 307-317.
502. Wieczorek-Dąbrowska M., Tomza-Marciniak A., Pilarczyk B., Balicka-Ramisz A. (2012) Roe and red deer as bioindicators of heavy metals contamination in north-western Poland. Chem. Ecol., 1- 11, DOI: 10.1080/02757540.2012.711322..
503. Węglarzy K., Skrzyżala I., Pellar A. (2012) Program "OWCA PLUS" w kultywowaniu tradycji owczarskich na Ziemi Cieszyńskiej. Kalendarz 2012 z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa. Kalendarz 2012 z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa. Związek Podhalan, Oddział Górali Śląskich, Istebna 2012, ss. 51-62.
504. Węglarzy K., Skrzyżala I. (2012) Prace nad uszlachetnianiem cakla w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki Państwowym Instytucie Badawczym. Kalendarz 2012 z Istebnej, Jaworzynki i Koniakowa, Związek Podhalan, Oddział Górali Śląskich, Istebna 2012, ss. 63-72.
505. Węglarzy K., Bereza M., Stekla J. (2012) Dywersyfikacja produkcji gospodarstwa rolnego dla poprawy rentowności. J. Agrob. Rural Develop., 2(24): 253-262.
506. Węglarzy K., Skrzyżala I. (2012) Ekologiczne i ekonomiczne aspekty produkcji energii elektrycznej z biomasy na przykładzie agrobiogazowni w Zakładzie Doświadczalnym Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski. J. Res. Appl. Agric. Eng., 4: 177-182.

MONOGRAFIE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH

507. Gornowicz E., Węglarzy K., Bereza M. (2012) Wpływ żywienia, w tym dodatków ziołowych, na kształtowanie parametrów jakościowych produktów pochodzenia zwierzęcego, ze szczególnym uwzględnieniem mięsa drobiowego i jaj. Wyd. MRiRW, Warszawa-Falenty, ss.356-363.
508. Żychlińska-Buczek J., Sowula-Skrzyńska E., Skrzyński G. (2012) Warunki utrzymania a warunki leżenia. Rozdział w monografii pod red. naukową prof. dr hab. inż. W. Romaniuka „Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska, standardów UE i produkcji biogazu”. Wydaw. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty-Warszawa, ss. 221-229.
509. Łysak A., Ligaszewski M. (2012) Środowiskowe i ekonomiczne uwarunkowania poprawy stanu ichtiofauny użytkowanych wędkarsko wód południowej Polski. Rozdział w Monogr. „Ekologiczne aspekty zarządzania rozwojem przedsiębiorstw i regionów” pod red. A. Hylińskiego. Kraków Oficyna Wydawnicza AFM. , ss .81-107.
510. Walczak J., Wójcik P., Pomykała D. (2012) Ekologiczny chów bydła mięsnego - wpływ zróżnicowania warunków regionalnych na efektywność ekologicznego opasu bydła mięsnego. Monografia. Wyniki Badań z zakresu rolnictwa ekologicznego w 2011 r. MRiRW, W-wa-Falenty, ss. 337-350.
511. Walczak J., Gacek L., Fijał J. (2012) Określenie dobrych praktyk, standardów i zasad utrzymywania dla ekologicznego chowu królików z przeznaczeniem na produkcję mięsa. Wyniki Badań z zakresu rolnictwa ekologicznego w 2011 r. MRiRW, W-wa-Falenty, ss. 323-336.
512. Walczak J. (2012) Określenie dobrych praktyk utrzymywania dla efektywnego chowu drobiu rzeźnego i odchowu piskląt w rolnictwie ekologicznym. Wyniki Badań z zakresu rolnictwa ekologicznego w 2011 r. MRiRW, W-wa-Falenty, ss. 351-363.
513. Węglarzy K., Bereza M. (2012) Zielona produkcja z odpadów produkcji zwierzęcej. W: Odnawialne źródła energii w rolnictwie i ochronie środowiska. Monografia pod red. E.Greli i E.Kowalczuk-Vasilev, Lublin-Susiec, 30.05.-01.06.2012, ss. 37-53.

PRACE PRZEGLĄDOWE

514. Radkowska I. (2012) Wpływ pastwiskowego systemu utrzymania na dobrostan krów mlecznych. Wiad. Zoot., L, 1:3–10.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWE, SYMPOZJA

515. Bielińska H., Badowski J., Sandecki R., Kłos K. (2012) Effect of modified nutrition system on indices of slaughter value of White Kołuda® oat geese. XXIV International Poultry Symposium PB WPSA „Nauka Praktyce Drobiarskiej – Praktyka Drobiarska Nauce”, Kołobrzeg, 12-14.09.2012 r., ss. 80-81.
516. Borys B., Dymnicki E. (2012) Wstępne porównanie składu mleka owiec kołudzkich z doju w okresie ssania i po odsadzeniu jagniąt. LXXVII Zjazd PTZ „Zootechnika – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”. Wrocław 10-12 września, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Materiały Konferencyjne, s.113.
517. Jarzynowska A. (2012) Właściwości pro- i antymiażdżycowe tłuszczu półtwardych serów owczych i owczo-krowich wyrabianych z mleka pozyskiwanego w warunkach żywienia letniego. LXXVII Zjazd PTZ „Zootechnika – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”. Wrocław 10-12 września, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Materiały Konferencyjne, s.121.
518. Jarzynowska A. (2012) Wpływ czasu przechowywania półtwardych serów dojrzewających na ich skład i jakość. LXXVII Zjazd PTZ „Zootechnika – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”. Wrocław 10-12 września, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Materiały Konferencyjne, s.122.
519. Jarzynowska A. (2012) Wpływ substytucji mleka owczego mlekiem krowim na uzysk serów miękkich. LXXVII Zjazd PTZ „Zootechnika – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”. Wrocław 10-12 września, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Materiały Konferencyjne, s.123.
520. Pakulski T. (2012) Wpływ technologii produkcji na skład owczych serów twarogowych. Cz. II Skład aminokwasowy białka serów. LXXVII Zjazd PTZ „Zootechnika – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”. Wrocław 10-12 września, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Materiały Konferencyjne, s.133.
521. Pakulski T., Bagnicka E. (2012) Wpływ technologii produkcji na skład owczych serów twarogowych. Cz. I Skład aminokwasowy serów. LXXVII Zjazd PTZ „Zootechnika – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”. Wrocław 10-12 września, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Materiały Konferencyjne, s.132.
522. Pakulski T., Bagnicka E. (2012) Ocena wpływu technologii produkcji na skład frakcji tłuszczowej serów twarogowych. LXXVII Zjazd PTZ Wrocław 10-12 września, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Materiały konferencyjne, s.134.
523. Pakulski T. (2012) Skład i wartość odżywcza jogurtu probiotycznego z mleka owczego z lub bez dodatku krowiego. Materiały konferencyjne Sympozjum Naukowego projektu „BIOŻYWNOŚĆ – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego”. Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Jastrzębiec, 10 października 2012 roku, s. 66-70.
524. Gornowicz E., Węglarzy K., Bereza M. (2012) Mięso drobiowe z produkcji ekologicznej – koszty. Sympozjum „Postęp w Technologii Mięsa. Nauka-Praktyce. XXXVII Dni Przemysłu Mięsnego, Warszawa, 17.05.2012, ss. 33-34.
525. Gornowicz E., Węglarzy K., Bereza M. (2012) Kształtowanie się kosztów ekologicznej produkcji drobiarskiej/Trends in the costs of organic poultry production. XXIV International Poultry Symposium PB WPSA „Nauka Praktyce Drobiarskiej - Praktyka Drobiarska Nauce”, Kołobrzeg, 12-14.09.2012, ss. 182-183.
526. Lewko L., Gornowicz E. (2012) Kształtowanie się aktywności lizozymu w zależności od wieku kur/The enzymatic activity of lysozyme depending on the age of hens. XXIV International Poultry Symposium PB WPSA „Nauka Praktyce Drobiarskiej - Praktyka Drobiarska Nauce”, Kołobrzeg, 12-14.09.2012, ss. 165-166.
527. Szablewski T., Stuper-Szablewska K., Cegielska-Radziejewska R., Gornowicz E. (2012) Ocena występowania grzybów makroskopowych w treści jaj kur utrzymywanych ekologicznie/Evaluation of microscopic fungi in the egg content from the laying hens kept in organic conditions. XXIV International Poultry Symposium PB WPSA „Nauka Praktyce Drobiarskiej - Praktyka Drobiarska Nauce”, Kołobrzeg, 12-14.09.2012, ss. 205-206.
528. Szablewski T., Gornowicz E., Stuper-Szablewska K., Rudzińska M., Cegielska-Radziejewska R. (2012) Jaja z ekologicznego chowu kur niosek jako źródło składników prozdrowotnych. Konferencja Naukowa „Współczesne trendy w technologii żywności – od żywności tradycyjnej do prozdrowotnej”, Poznań, 26-27.09.2012, s. 106.
529. Szablewski T., Rissmann I., Stuper-Szablewska K., Cegielska-Radziejewska R., Gornowicz E. (2012) Analysis of the mineral content table eggs from hens kept in ecological conditions. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Rozwój aparatury i prac naukowo-badawczych w przetwórstwie rolno-spożywczym, gospodarce rolnej i leśnej w zakresie automatyzacji procesów oraz w analityce”, Łomża, 23-25.05.2012, ss. 80-81.
530. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Herbut E., Muchacka R. (2012) Effect of age of hens on weight of lymphoid organs and yolk sac resorption in chicks. XXIV International Poultry Symposium PB WPSA “Science for poultry practice-poultry practice for science”, 12-14.09.2012 r., Kołobrzeg, ss.58-59.
531. Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E., Herbut E. (2012) Effect of adding herb extracts to water on some blood biochemical parameters of broiler chickens. XXIV International Poultry Symposium PB WPSA “Science for poultry practice-poultry practice for science”, 12-14.09.2012 r., Kołobrzeg, s.121.
532. Sosnówka-Czajka E., Muchacka R., Skomorucha I., Herbut E. (2012) Effect of Echinacea purpurea extract in hen feed on lymphoid organs and yolk sac resorption in chicks. International Scientific Conference “Presence and future of animal science”,Kraków, 21-22 czerwca 2012 r., s.189.
533. Sosnówka-Czajka E., Herbut E., Skomorucha I. (2012) Welfare levels in hens of conservation breeds under different rearing systems. International Scientific Conference “Presence and future of animal science”, Kraków, 21-22 czerwca 2012 r., s.188.
534. Sosnówka-Czajka E., Muchacka R., Skomorucha I. (2012) Fatty acid profile of muscles in broiler chickens. International Scientific Conference “Presence and future of animal science”, Kraków, 21-22 czerwca 2012 r., s.187.
535. Sosnówka-Czajka E., Muchacka R., Skomorucha I., Radkowska I. (2012) Effect of botanical composition of free-range herbage on parameters of dressing percentage in organic Yellowleg Partridge chickens. International Scientific Conference “Presence and future of animal science”, Kraków, 21-22 czerwca 2012 r., s.186.
536. Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E. (2012) Effect of addition of herb extract to water on stress hormonale levels in broiler chickens. International Scientific Conference “Presence and future of animal science”, Kraków, 21-22 czerwca 2012 r., s.182.
537. Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E. (2012) Production results of broiler chickens in response to addition of herb extracts to water. International Scientific Conference “Presence and future of animal science”, Kraków, 21-22 czerwca 2012 r., s.181.
538. Sosnówka-Czajka E., Herbut E., Muchacka R., Skomorucha I. (2012) Effect of furnishing outdoor paddocks with perches and sand baths on welfare of laying hens. 3rd Mediterranean Poultry Summit and 6th International Poultry Conference, 26-29 March, 2012, Porto Marina, Alexandria – Egypt, s.231.
539. Sosnówka-Czajka E., Muchacka R., Skomorucha I. (2012) Comparison of hatchability results from Leghorn and commercial Hy-Line hens reared under organic conditions. 3rd Mediterranean Poultry Summit and 6th International Poultry Conference, 26-29 March, 2012, Porto Marina, Alexandria – Egypt, s.261.
540. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Muchacka R. (2012) Monitoring of large organic poultry farms in Poland. 3rd Mediterranean Poultry Summit and 6th International Poultry Conference, 26-29 March, 2012, Porto Marina, Alexandria – Egypt, s.262.
541. Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E., Muchacka R. (2012) Effect of elevated air temperature on selected biochemical blood parameters of broiler chickens of different origin. 3rd Mediterranean Poultry Summit and 6th International Poultry Conference, 26-29 March, 2012, Porto Marina, Alexandria – Egypt, s.66.
542. Muchacka R., Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E., Formicki G., Greń A., Goc Z. (2012) Effect of elevated air temperature on physiological indicators of broiler chickens of different origin. XII th risk factors of food chain, International Conference 19-20 september 2012, Slovak Republic, s.26.
543. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Muchacka R., Radkowska I. (2012) Kształtowanie się parametrów jakości mięsa ekologicznych kurcząt rzeźnych rasy zachowawczej Rhode Island Red w zależności od składu botanicznego runi wybiegów. Mat. Konf. nt. „Rodzime rasy zwierząt jako potencjalne źródło żywności o działaniu prozdrowotnym”. Lublin-Urszulin, 26-27 czerwca 2012 r., s.76.
544. Radkowska I. (2012) Zdrowotność i produkcyjność krów mlecznych jako wyznacznik dobrostanu. W: Perspektywy produkcji mleka i wołowiny w Polsce i na świecie. XX Szkoła Zimowa Hodowców Bydła. Zakopane, 19-23 marca 2012, s. 194.
545. Radkowska I. (2012) Wpływ systemu utrzymania krów mlecznych na podstawowy skład chemiczny mleka oraz zawartość witamin A i E. W: Perspektywy produkcji mleka i wołowiny w Polsce i na świecie. XX Szkoła Zimowa Hodowców Bydła. Zakopane, 19-23 marca 2012, s. 119.
546. Radkowska I. (2012) Somatic cell content of milk from Holstein-Friesian cows in relations to housing system. International Scientific Conference “Presence and future of animal science” Kraków 21-22 czerwca 2012, s. 161.
547. Radkowska I. (2012) Effect of housing system on frequency of lameness and mastitis in dairy cows. International Scientific Conference “Presence and future of animal science”, Kraków 21-22 czerwca 2012, s. 163.
548. Sowula-Skrzyńska E., Borecka A., Skrzyński G., Żychlińska-Buczek J. (2012) Rola dopłat wyrównawczych do obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) w kształtowaniu dochodowości gospodarstw produkujących wołowinę w różnych regionach kraju. Mat. Konf. Nauk. nt. „Perspektywy produkcji mleka i wołowiny w Polsce i na świecie”, XX Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, 19-23 III 2012, wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 280-281.
549. Skrzyński G., Sowula-Skrzyńska E., Żychlińska-Buczek J., Borecka A., Adamczyk K., Bugajny Ż. (2012) Porównanie niektórych właściwości fizykochemicznych mleka krów z gospodarstw ekologicznych i konwencjonalnych. Mat. Konf. Nauk. nt. „Perspektywy produkcji mleka i wołowiny w Polsce i na świecie”, XX Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, 19-23 III 2012, Wyd. IZ PIB, Kraków, ss.121-122.
550. Żychlińska-Buczek J., Sowula-Skrzyńska E., Skrzyński G., Filipiak N. (2012) Wpływ schorzeń wymienia na wskaźniki płodności. Mat. Konf. Nauk. nt. „Perspektywy produkcji mleka i wołowiny w Polsce i na świecie”, XX Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, 19-23 III 2012, Wyd. IZ PIB, Kraków, s. 361.
551. Borecka A., Sowula-Skrzyńska E., Skrzyński G. (2012) Analiza wyników ekonomicznych gospodarstw produkujących mleko w zależności od skali produkcji. Mat. Konf. Nauk. nt. „Perspektywy produkcji mleka i wołowiny w Polsce i na świecie”, XX Szkoła Zimowa Hodowców Bydła, 19-23 III 2012, Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 272-273.
552. Skrzyński G., Sowula-Skrzyńska E., Żychlińska-Buczek J. (2012) Changes in the level of immunoglobulins in the colostrum of cows after calving. International Scientific Conference: Presence and future of animal science; Cracow 21-22 June 2012, s. 183.
553. Żychlińska-Buczek J., Sowula-Skrzyńska E., Skrzyński G. (2012) Analysis of the bovine reproductive techniques used in breeding practice. International Scientific Conference: Presence and future of animal science; Cracow 21-22 June 2012, s .211.
554. Żychlińska-Buczek J., Sowula-Skrzyńska E., Skrzyński G. (2012) The free-stall cowsheds and welfare of dairy cow (System wolnostanowiskowy a dobrostan krów mlecznych). Mat. Konf. VIII. Poznańskie Forum Zootechniczno-Weterynaryjne nt. „Dobrostan zwierząt – współczesne wyzwania dla hodowców i lekarzy weterynarii”,19-20 IV 2012, Poznań.
555. Borecka A., Szumiec A. (2012) Economic efficiency-oriented farm production of slaughter lambs in the Polish region of south-eastern. Presence and future of animal science, International Scientific Conference; June 21-22, Cracow, s. 73.
556. Borecka A. (2012) Benefits for dairy farms operating in the group of agricultural producers. Presence and future of animal science, International Scientific Conference; June 21-22, Cracow, s. 74.
557. Borecka A. (2012) Diversification of production and economic results of farms producing pork depending on the scale of production. Presence and future of animal science, International Scientific Conference; June 21-22, Cracow, ss. 75-76.
558. Szumiec A. (2012) Influence of scale performance of broiler chickens. Presence and future of animal science, International Scientific Conference; June 21-22, Cracow, s.192.
559. Szumiec A. (2012) Development of profitability of broiler production depending on the scale of production in north-eastern Poland. Presence and future of animal science, International Scientific Conference; June 21-22, Cracow, s. 193.
560. Paraponiak P. (2012) Results of commercial evaluation of carcasses from organically raised meat breed sheep. Mat. Międzynarodowej Konf. Naukowej: ,,Presence and future of Animal Science’’, UR Kraków 21-22.06. 2012 r., s.132.
561. Paraponiak P. (2012) Effect of heavy nitrogen fertilization of pasture on floristic and chemical composition of sward and health and productivity of pastured lambs. Mat. Międzynarodowej Konf. Naukowej: ,,Presence and future of Animal Science’’, UR Kraków 21-22.06. 2012 r., s.133.
562. Paraponiak P., Drożdż A. (2012) Effect of different feeding regimens in mountain sheep on fatty acid profile of their milk, whey and cheese. Mat. Międzynarodowej Konf. Naukowej: ,,Presence and future of Animal Science’’, UR Kraków 21-22.06. 2012 r., s.131.
563. Ligaszewski M., Pol P. (2012) Wyniki wysiedlenia hodowlanego ślimaka winniczka (Helix pomatia L.) w wieku 1+ do środowiska naturalnego, w pierwszym roku badań. XXVIII Krajowe Seminarium Malakologiczne „Problemy współczesnej malakologii". Boszkowo 8-12.05.2012, s.26.
564. Ligaszewski M., Stekla J. (2012) Wpływ jakości żywienia oraz niektórych elementów środowiska stawowego na kształtowanie się profilu wyższych kwasów tłuszczowych w mięsie karpi z obiektu stawowego Roztropice należącego do ZD IZPIB Grodziec Śląski Sp. z o.o. Mat. konf., Uniwersytet Rolniczy Kraków 21-22.06.2012, s. 35.
565. Kaczor A., Mandecki A., Fijał J. (2012) Możliwości zwiększenia obsady krów w oborach wolnostanowiskowych. XX Szkoła Zimowa Hodowców Bydła pt.: „Perspektywy produkcji mleka i wołowiny w Polsce i na świecie”, Zakopane, 19-23 marca 2012r. Materiały konferencyjne, Wyd. IZ PIB, Kraków, ss. 183-185.
566. Węglarzy K., Stekla J. (2012) Using of renewable energy to improve efficiency of agricultural farm. Referat wygłoszony w ramach EU Sustainable Energy Week na Energy in rural and mountain areas, Bruksela, White Book of European Commision, s. 23.
567. Węglarzy K. (2012) Modelowe przetwarzanie odpadów produkcyjnych w zieloną energię. Referat wprowadzający na XVII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształcaniu i degradacji środowiska", 15-16 listopada 2012 r., Szczyrk, ss. 5-6.
568. Węglarzy K., Skrzyżala I. (2012) Czy Salix viminalis poprawia bilans energetyczny kraju?. Materiały XVII Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej "Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształcaniu i degradacji srodowiska", 15-16 listopada 2012 r., Szczyrk, ss. 76-77.
569. Sosnówka-Czajka E., Połtowicz K., Muchacka R., Skomorucha I., Herbut E. (2012) Effect of rearing system on biological value of layer chicks. 3rd Mediterranean Poultry Summit and 6th International Poultry Conference, 26-29 March, 2012, Porto Marina, Alexandria – Egypt, ss.260-261.
570. Sosnówka-Czajka E., Połtowicz K., Skomorucha I., Muchacka R., Herbut E. (2012) Effect of dietary Echinacea purpurea extract on lymphoid organs of layers. 3rd Mediterranean Poultry Summit and 6th International Poultry Conference, 26-29 March, 2012, Porto Marina, Alexandria – Egypt, ss. 75-76.
571. Bielińska H. (2012) Gęś Biała Kołudzka – Fenomen Polskiej Nauki i Hodowli – Dorobek naukowy (1962 – 2012). Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Inowrocław 7-8.09.2012, materiały konferencyjne.

DONIESIENIA I REFERATY NA KONFERENCJE NAUKOWO-TECHNICZNE, WYKŁADY NA SZKOLENIA, SEMINARIA

572. Gornowicz E., Lewko L. (2012) Dobrostan kur a parametry fizyczne białka jaja. VIII. Poznańskie Forum Zootechniczno - Weterynaryjne „Dobrostan zwierząt – współczesne wyzwania dla hodowców i lekarzy weterynarii”, Poznań, 19.04.2012, s. 42.
573. Gornowicz E., Radziszewska J., Pietrzak M. (2012) Wpływ dobrostanu kaczek ras zachowawczych na jakość rzeźną. VIII. Poznańskie Forum Zoot.-Wet. „Dobrostan zwierząt – współczesne wyzwania dla hodowców i lekarzy weterynarii”, Poznań, 19.04.2012, s. 43.
574. Szablewski T., Gornowicz E., Cegielska-Radziejewska R. (2012) Ekologiczny chów niosek zapewnieniem dobrostanu kur. VIII. Poznańskie Forum Zootechniczno -Weterynaryjne „Dobrostan zwierząt – współczesne wyzwania dla hodowców i lekarzy weterynarii”, Poznań, 19.04.2012, s. 54.

ARTYKUŁY POPULARNONAUKOWE

575. Borys B. (2012) Wełna owcza do lasu?. Wiad. Zoot., L, 1: 45-47.
576. Borys B. (2012) Święto baraniny. Bilans Dodatni, 4 (23): 42-43.
577. Borys B. (2012) Modyfikować czy nie modyfikować jakość zdrowotną mięsa jagnięcego. Bilans Dodatni, 4 (23): 54-55.
578. Borys B. (2012) Fundusz promocji Mięsa Owczego - niebogaty, ale aktywny. Bilans Dodatni, 6 (25), s. 34.
579. Borys B., Bogdaszewska Z., Bogdaszewski M. (2012) Dynamiczny wzrost fermowej hodowli danieli i jeleni w Polsce. Wiad. Zoot., L , 1 : 33-44.
580. Borys B., Strzelec E. (2012) 8 Międzynarodowe Sympozjum Żywienia Zwierząt Roślinożernych w Aberystwith (Walia) – wrażenia fotograficzne i naukowe zootechników owczarzy. Wiad. Zoot., L , 2 : 57-68.
581. Borys B., Wojciechowski J. (2012) Dyskutowano o jagnięcinie. Wieś Kujawsko-Pomorska, 137: 42.
582. Gornowicz E., Węglarzy K., Bereza M. (2012) Odchów gęsi ras południowych w gospodarstwach ekologicznych. Pol. Drob., 11/12: 10-12.
583. Lewko L. (2012) Jeszcze raz o lizozymie – białko do zadań specjalnych cz. I. Pol. Drob., 5/12: 36-39.
584. Lewko L. (2012) Jeszcze raz o lizozymie – białko do zadań specjalnych cz. II. Pol. Drob., 6: 44-46.
585. Lewko L. (2012) Jeszcze raz o lizozymie – białko do zadań specjalnych cz. III. Pol. Drob., 7: 14-18.
586. Lewko L. (2012) Jakość skorup w zależności od systemu utrzymania kur. Hod. Drob., 9: 38-46.
587. Lewko L., Gornowicz E. (2012) System utrzymania kur nieśnych a jakość jaj. Pol. Drob., 4: 6-10.
588. Herbut E. (2012) Prof. dr hab. Adam Mazanowski dr hc. (1933-2012). Wspomnienie. Wiad. Zoot., L, 2: 89-90.
589. Herbut E. (2012) Wysoka temperatura niebezpieczna dla ptaków. Pol. Drob., 8: 6-7.
590. Szewczyk A. (2012) Preferencje zapachowe warchlaków w okresie okołoodsadzeniowym. Wiad. Zoot., L,3: 57-60.
591. Herbut E., Walczak J. (2012) Dobrostan zwierząt. Wieś Jutra., 9-10:1-6.
592. Radkowska I., Radkowski A. (2012) Diagnostyka laboratoryjna w monitorowaniu stanu zdrowia krów mlecznych. Hod. Bydła, 1: 42-46.
593. Radkowska I., Radkowski A. (2012) Zalety utrzymania krów w systemie alkierzowo-pastwiskowym. Hod. Bydła, 4:16-21.
594. Radkowski A., Radkowska I. (2012) Zasady nawożenia użytków zielonych gnojowicą. Hod. Bydła, 4: 22-26.
595. Radkowski A., Radkowska I. (2012) Uwagi do konserwowania pasz. Hod. Bydła, 5: 6-12.
596. Radkowski A., Radkowska I. (2012) Wapnowanie użytków zielonych. Hod. Bydła, 9: 42-45.
597. Radkowski A., Radkowska I. (2012) Sprawdź czy w twojej kiszonce są mikotoksyny!. Hod. Bydła, 12: 26-30.
598. Radkowska I., Radkowski A. (2012) Wykorzystanie w praktyce wyników badań laboratoryjnych mleka. Hod. Bydła, 12: 31-35.
599. Borecka A. (2012) Skala a efektywność ekonomiczna produkcji mleka. Hod. Bydła, 6: 33-37.
600. Borecka A. (2012) Grupy producentów rolnych w produkcji mleka. Hod. Bydła, 12: 50-55.
601. Sowula-Skrzyńska E., Skrzyński G., Żychlińska-Buczek J. (2012) Wyznaczniki ekonomiczne decydujące o opłacalności produkcji mleka i żywca wołowego. Hod. Bydła, 7-8:20-26.
602. Krawczyk W. (2012) Czy można obniżyć temperaturę w oborze w czasie dni bezwietrznych?. Hod. Bydła, 6: 38-42.
603. Krawczyk W. (2012) Warunki mikroklimatyczne w oborach wolnostanowiskowych. Hod. Bydła, 7-8: 27-29.
604. Węglarzy K., Skrzyżala I. (2012) Porównanie owczarstwa krajowego z owczarstwem w Słowacji. Prz. Hod., 3-4: 16-19.
605. Weglarzy K., Stekla J. (2012) Produkty ekologiczne - jakość, w którą warto inwestować. Przyrodnik Ustroński, 11: 45-52.

INNE

606. Herbut E., Knapik J. (2012) Pożegnanie Profesora Hermanna Bognera dr h c. Wiad. Zoot., L, 4: 126-127.

Inne

INNE

607. Moskała P., Radomski P., Jarosz M., Ciemiński Ł. (2012) Narzędzia teleinformatyczne źródłem upowszechniania wyników badań w Instytucie Zootechniki PIB. Wiad. Zoot., L, 4: 25-30.
608. Moskała P., Dymacz M., Kądzioła M., Paleczny K., Radomski P., Mikosz P.M. (2012) Inauguracja projektu IMPROFARM w ramach europejskiego programu kształcenia ustawicznego Leonardo da Vinci. Wiad. Zoot., L, 1: 51-54.