Spis publikacji

Liczba publikacji z IF (2017)

Lp.Tytuł czasopismaIFLiczba pkt.Dział Genetyki i Hodowli Zwierząt GospodarskichDział Biotechnologii i Rozrodu ZwierzątDział Genomiki i Biologii Molekularnej ZwierzątDział Paszoznawstwa i Żywienia ZwierzątDział Ochrony Zasobów Genetycznych ZwierzątDział Technologii, Ekologii i Ekonomiki Produkcji ZwierzęcejInneRAZEM
1Accreditation and Quality Assurance0.6602000020002
2Acta Biochimica Polonica1.2301500100001
3Agricultural and Food Science0.8603000010001
4American Journal of Hematology5.2703500020002
5Animal1.9203500010001
6Animal Biodiversity and Conservation0.5301500100001
7Animal Feed Science and Technology2.1404500020002
8Animal Production Science1.3703000100001
9Animal Reproduction0.9002003000003
10Animal Science Journal1.4003000100001
11Animal Science Papers and Reports0.7102510001104
12Annals of Animal Science0.73015302421012
13Archiv fur Tierzucht-Archives of Animal Breeding0.3802010101003
14Biochimie3.1802500300003
15Biomedical Materials2.4603001000001
16BMC Genetics2.4602500100001
17Brazilian Journal of Poultry Science0.4602000001001
18Cardiology Journal1.3302000000101
19Czech Journal of Animal Science0.9502500130005
20European Food Research and Technology1.6602500010001
21European Poultry Science0.3701500001001
22Folia Biologica-Krakow0.5201500100001
23Food Chemistry4.5204000010001
24Journal of Animal and Feed Sciences1.0202000110002
25Journal of Animal and Plant Sciences0.3802000001001
26Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition1.2403000010001
27Journal of Animal Science1.8604000020002
28Journal of Applied Animal Research0.4201500000001
29Journal of Biological Regulators and Homeostatic Agents1.4602000010001
30Journal of Elementology0.6401500000202
31Journal of Equine Veterinary Science0.8802000100001
32Journal Of Occupational And Environmental Medicine1.8602501000001
33Journals of Gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences4.9004501000001
34Livestock Science1.3703000100001
35Meat Science2.8203500010001
36Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice0.1601500206008
37Molecular Cytogenetics1.4501500200002
38Physiological Genomics2.7802500100001
39Plos One2.8004001120004
40Poultry Science2.2103500010001
41Reproduction in Domestic Animals1.42030091000010
42Small Ruminant Research0.9703010000001
43Theriogenology2.1303003000003
44Veterinary and Comparative Oncology1.8104500100001
45World's Poultry Science Journal1.0303000010001
46RAZEM6192427135097