Spis publikacji

Raport roczny (2020)

Monografie (6)

1.Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat - problemy i wyzwania. Od technologii do ekologii. Zakład Systemów i Środowiska Produkcji IZ PIB. Musiał K., Szumiec A., Walczak J., Sowula-Skrzyńska E., Borecka A., Pawłowska J., Krawczyk W., Balice, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-377-4, ss. 159.
2.Dezagraryzacja i dezanimalizacja na obszarach chronionych województwa świętokrzyskiego - aspekty przyrodnicze, ekonomiczne i instytucjonalne. Musiał K., Musiał W., Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-66602-11-3, ss. 319.
3.Kierunki i możliwości modyfikacji metod kriokonserwacji oraz oceny jakości nasienia knura. Trzcińska M., Bryła M., Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-337-8, ss. 76.
4.Tabele składu chemicznego i wartości pokarmowej pasz krajowych. Wydanie piąte poprawione i uzupełnione. Śliwiński B., Furgał-Dierżuk I., Sosin-Bzducha E., Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-393-4, ss. 120.
5.Zalecenia żywieniowe i wartość pokarmowa pasz dla świń, wyd. III uzupełnione z oprogramowaniem. Skomiał J., Raj S., Skiba G., Święch E., Fandrejewski H., Grela E.R., Czech A., Frankiewicz A., Świątkiewicz M., Klocek B., Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk, ISBN 978-83-951612-7-8, ss. 124.
6.Żywienie świń produktami pochodzenia rzepakowego – podsumowanie dekady. Schwarz T., Boros D., Czech A., Kiczorowska B., Świątkiewicz M., Zaworska-Zakrzewska A., Polskie Stowarzyszenie Producentów Oleju, ISBN 978-83-959757-0-7, ss. 188.

Artykuły w czasopismach (IF) (99)

1.Agriculture. Seeds of n-GM Soybean Varieties Cultivated in Poland and Their Processing Products as High-Protein Feeds in Cattle Nutrition. Niwińska B., Witaszek K., Niedbała G., Pilarski K. (2020), 10, 5: 1-13, DOI: 10.3390/agriculture10050174.
2.Agronomy- Basel. The Effect of Foliar Application of an Amino Acid-Based Biostimulant on Lawn Functional Value. Radkowski A., Radkowska I., Bocianowski J., Sladkovska T., Wolski K. (2020), 10, 11: 1-12, DOI: 10.3390/agronomy10111656.
3.Agronomy- Basel. Comparison of the Yield and Chemical Composition of Eleven Timothy (Phleum pratense L.) Genotypes under Three Locations in Poland. Radkowski A., Bocianowski J., Nowosad K., Piwowarczyk E., Bakinowska E., Radkowska I., Wolski K. (2020), 10: 1-12, DOI: 10.3390/agronomy10111743.
4.Animal. Influence of obestatin on the histological development of the small intestine in piglets during the first week of postnatal life. Woliński J., Szczurek P., Pierzynowska K., Wychowański P., Seklecka B., Boryczka M., Kuwahara A., Kato I., Drachanchuk O., Zaworski K., Pierzynowski S.G., Słupecka-Ziemilska M. (2020), 14, 10: 2129-2137, DOI: 10.1017/S1751731120000919.
5.Animal Feed Science and Technology. Evaluation of garlic and dandelion supplementation on the growth performance, carcass traits, and fatty acid composition of growing-finishing pigs. Samolińska W., Grela E.R., Kowalczuk-Vasilev E., Kiczorowska B., Klebaniuk R., Hanczakowska E. (2020), 259: 1-12, DOI: 10.1016/j.anifeedsci.2019.114316.
6.Animal Science Papers and Reports. Stereotypic behaviour in cattle, pigs and horses – a review. Radkowska I., Godyń D., Fic K. (2020), 38, 4: 303-319.
7.Animals. Quality of Eggs, Concentration of Lysozyme in Albumen, and Fatty Acids in Yolk in Relation to Blue Lupin-Rich Diet and Production Cycle. Kowalska E., Kucharska-Gaca J., Kuźniacka J., Lewko L., Gornowicz E., Biesek J., Adamski M. (2020), 10, 4: 1-20, DOI: 10.3390/ani10040735.
8.Animals. Use of different cooling methods in pig facilities to alleviate the effects of heat stress—a review. Godyń D., Herbut P., Angrecka S., Vieira F.M. (2020), 10, 9: 1-14, DOI: 10.3390/ani10091459.
9.Animals. The Effect of the Type of Non-Caged Housing System, Genotype and Age on the Behaviour of Laying Hens. Sokołowicz Z., Dykiel M., Topczewska J., Krawczyk J., Augustyńska-Prejsnar A. (2020), 10, 2450: 1-13, DOI: 10.3390/ani10122450.
10.Animals. Analysis of Technological and Consumption Quality of Offal and Offal Products Obtained from Pulawska and Polish Landrace Pigs. Babicz M., Kropiwiec-Domańska K., Skrzypczak E., Szyndler-Nędza M., Szulc K. (2020), 10, 964: 1-12, DOI: 10.3390/ani10060964.
11.Animals. Associations between Mammary Gland Echotexture and Milk Composition in Cows. Schwarz T., Scheeres N., Małopolska M., Murawski M., Agustin T.D., Ahmadi B., Strzałkowska N., Rajtar P., Micek P., Bartlewski P. (2020), 10: 1-11, DOI: 10.3390/ani10112005.
12.Animals. Effect of Oral Supplementation of Healthy Pregnant Sows with Sucrosomial Ferric Pyrophosphate on Maternal Iron Status and Hepatic Iron Stores in Newborn Piglets. Mazgaj R., Szudzik M., Lipiński P., Jończy A., Smuda E., Kamyczek M., Swinkels D.W., Lenartowicz M., Starzyński R.R. (2020), 10, 7: 1-12, DOI: 10.3390/ani10071113.
13.Animals. Animal-based measures for the on-farm welfare assessment of geese. Tremolada C., Bielińska H., Minero M., Ferrante V., Canali E., Barbieri S. (2020), 10, 5: 1-10, DOI: 10.3390/ani10050890.
14.Animals. Effect of Soybean Meal Substitution by Raw Chickpea Seeds on Thermal Properties and Fatty Acid Composition of Subcutaneous Fat Tissue of Broiler Chickens. Paszkiewicz W., Muszyński S., Kwiecień M., Zhyla M., Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A., Tomaszewska E. (2020), 10, 3: 1-12, DOI: 10.3390/ani10030533.
15.Animals. Nisin as a Novel Feed Additive: The Effects on Gut Microbial Modulation and Activity, Histological Parameters, and Growth Performance of Broiler Chickens. Kierończyk B., Rawski M., Mikołajczak Z., Świątkiewicz S., Józefiak D. (2020), 10, 1: 1-15, DOI: 10.3390/ani10010101.
16.Animals. The Effect of Dietary Rye Inclusion and Xylanase Supplementation on Structural Organization of Bone Constitutive Phases in Laying Hens Fed a Wheat-Corn Diet. Muszyński S., Arczewska M., Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A., Dobrowolski P., Świetlicka I., Hułas-Stasiak M., Blicharski T., Donaldson J., Schwarz T., Tomaszewska E. (2020), 10, 11: 1-18, DOI: 10.3390/ani10112010.
17.Animals. L-OPU in Goat and Sheep—Different Variants of the Oocyte Recovery Method. Wieczorek J., Koseniuk J., Skrzyszowska M., Cegła M. (2020), 10, 4: 1-14, DOI: 10.3390/ani10040658.
18.Animals. Is Dietary 2-Oxoglutaric Acid Effective in Accelerating Bone Growth and Development in Experimentally-Induced Intrauterine Growth Retarded Gilts? Tomaszewska E., Dobrowolski P., Świątkiewicz M., Donaldson J., Puzio I., Muszyński S. (2020), 10, 4: 1-24, DOI: 10.3390/ani10040728.
19.Animals. Alpha-Ketoglutarate: An Effective Feed Supplement in Improving Bone Metabolism and Muscle Quality of Laying Hens: A Preliminary Study. Tomaszewska E., Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A., Wojtysiak D., Dobrowolski P., Domaradzki P., Świetlicka I., Donaldson J., Hułas-Stasiak M., Muszyński S. (2020), 10: 1-24, DOI: 10.3390/ani10122420.
20.Animals. Standardised Ileal Amino Acid Digestibility in Field Pea Seeds of Two Cultivars Differing in Flower Colour for Broiler Chickens: Effects of Bird Age and Microbial Protease. Szczurek W., Świątkiewicz S. (2020), 10, 11: 1-18, DOI: 10.3390/ani10112099.
21.Animals. Effect of Maternal Diet and Medium Chain Fatty Acids Supplementation for Piglets on Their Digestive Tract Development, Structure, and Chyme Acidity as Well as Performance and Health Status. Świątkiewicz M., Hanczakowska E., Okoń K., Kowalczyk P., Grela E.R. (2020), 10: 1-22, DOI: 10.3390/ani10050834.
22.Animals. Breeding and Economic Aspects of Cytogenetic Screening Studies of Pigs Qualified for Reproduction. Danielak-Czech B., Kozubska-Sobocińska A., Smołucha G., Babicz M. (2020), 10, 7: 1-14, DOI: 10.3390/ani10071200.
23.Animals. Genetic Diversity and Population Structure of Polish Konik Horse Based on Individuals from All the Male Founder Lines and Microsatellite Markers. Fornal A., Kowalska K., Ząbek T., Piestrzyńska-Kajtoch A., Musiał A., Ropka-Molik K. (2020), 10, 9: 1-11, DOI: 10.3390/ani10091569.
24.Animals. Genetic Differentiation of the Two Types of Polish Cold-blooded Horses Included in the National Conservation Program. Gurgul A., Jasielczuk I., Semik-Gurgul E., Pawlina-Tyszko K., Szmatoła T., Polak G., Bugno-Poniewierska M. (2020), 10, 3: 1-13, DOI: 10.3390/ani10030542.
25.Animals. Comparative Analysis of CpG Sites and Islands Distributed in Mitochondrial DNA of Model Organisms. Kowal K., Tkaczyk A., Ząbek T., Pierzchała M., Ślaska B. (2020), 10, 665: 1-15, DOI: 10.3390/ani10040665.
26.Animals. Influence of Age and Immunostimulation on the Level of Toll-Like Receptor Gene (TLR3, 4, and 7) Expression in Foals. Migdał A., Migdał Ł., Oczkowicz M., Okólski A., Chełmońska-Soyta A. (2020), 10, 11: 1-13, DOI: 10.3390/ani10111966.
27.Animals. Variability of ACOX1 Gene Polymorphisms across Different Horse Breeds with Regard to Selection Pressure. Myćka G., Musiał A., Stefaniuk-Szmukier M., Piórkowska K., Ropka-Molik K. (2020), 10, 12: 1-7, DOI: 10.3390/ani10122225.
28.Animals. Evaluation of SCD, ACACA and FASN Mutations: Effects on Pork Quality and Other Production Traits in Pigs Selected Based on RNA-Seq Results. Piórkowska K., Małopolska M., Ropka-Molik K., Szyndler-Nędza M., Wiechniak A., Żukowski K., Lambert B., Tyra M. (2020), 10, 1: 1-16, DOI: 10.3390/ani10010123.
29.Animals. Mobility and Invasion Related Gene Expression Patterns in Equine Sarcoid. Podstawski P., Witarski W., Szmatoła T., Bugno-Poniewierska M., Ropka-Molik K. (2020), 10, 5: 1-9, DOI: 10.3390/ani10050880.
30.Animals. Polymorphism of the Myostatin (MSTN) Gene in Landes and Kielecka Geese Breeds. Smołucha G., Kozubska-Sobocińska A., Koseniuk A., Żukowski K., Lisowski M., Grajewski B. (2020), 10, 1: 1-11, DOI: 10.3390/ani10010010.
31.Animals. Use of the HRM Method in Quick Identification of FecXO Mutation in Highly Prolific Olkuska Sheep. Smołucha G., Piórkowska K., Ropka-Molik K., Sikora J. (2020), 10, 5: 1-8, DOI: 10.3390/ani10050844.
32.Annals of Animal Science. Enhancement of in vitro developmental outcome of cloned goat embryos after epigenetic modulation of somatic cell-inherited nuclear genome with trichostatin A. Skrzyszowska M., Samiec M. (2020), 20, 1: 97-108, DOI: 10.2478/aoas-2019-0063.
33.Annals of Animal Science. Identification of mRNA Degradome Variation Dependent on Divergent Muscle Mass in Different Pig Breeds. Piórkowska K., Szmatoła T., Pawlina-Tyszko K., Gurgul A., Żak G., Ropka-Molik K. (2020), 20, 4: 1241-1256, DOI: 10.2478/aoas-2020-0065.
34.Annals of Animal Science. The ssc15 qtl-rich region mutations affecting intramuscular fat and production traits in pigs. Piórkowska K., Tyra M., Żukowski K., Ropka-Molik K. (2020), 20, 2: 425-444, DOI: 10.2478/aoas-2020-0001.
35.Annals of Animal Science. Algal oil as source of polyunsaturated fatty acids in laying hens nutrition: effect on egg performance, egg quality indices and fatty acid composition of egg yolk lipids*. Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A., Szczurek W., Calik J., Bederska-Łojewska D., Orczewska-Dudek S., Muszyński S., Tomaszewska E., Józefiak D. (2020), 20, 3: 961-973, DOI: 10.2478/aoas-2020-0019.
36.Annals of Animal Science. A New Concept in Minimally Invasive Embryo Transfer. Wieczorek J., Jura J., Bryła M., Cegła M., Poniedziałek-Kempny K., Rajska I., Stodolak-Zych E., Okoń K., Koseniuk J. (2020), 20, 4: 1289-1308, DOI: 10.2478/aoas-2020-0034.
37.Annals of Animal Science. Inbreeding in a population of Polish Holstein-Friesian young bulls before and after genomic selection. Topolski P., Jagusiak W. (2020), 20, 1: 71-83, DOI: 10.2478/aoas-2019-0065.
38.Annals of Animal Science. In vitro Production of Porcine Embryos: Current Status and Possibilities – A Review. Poniedziałek-Kempny K. (2020), 20, 3: 775-796, DOI: 10.2478/aoas-2020-0030.
39.Annals of Animal Science. Evaluation of slaughter parameters and meat quality of rabbits fed diets with silkworm pupae and mealworm larvae meals. Kowalska D., Gugołek A., Strychalski J. (2020), 20, 2: 551-564, DOI: 10.2478/aoas-2019-0080.
40.Annals of Animal Science. Animal Fats in Rabbit Feeding – A Review. Gugołek A., Kowalska D. (2020), 20, 4: 1185-1215, DOI: 10.2478/aoas-2020-0091.
41.Annals of Animal Science. Regulation of folliculogenesis by growth factors in piglet ovary exposed prenatally to ß-hydroxy-ß-methylbutyrate (HMB). Hułas-Stasiak M., Jakubowicz-Gil J., Dobrowolski P., Grzesiak M., Muszyński S., Świątkiewicz M., Tomaszewska E. (2020), 20, 3: 899-917, DOI: 10.2478/aoas-2020-0026.
42.Annals of Animal Science. Camelina sativa Oil and Camelina Cake as Sources of Polyunsaturated Fatty Acids in the Diets of Laying Hens: Effect on Hen Performance, Fatty Acid Profile of Yolk Lipids, and Egg Sensory Quality. Orczewska-Dudek S., Pietras M., Puchała M., Nowak J. (2020), 20, 4: 1365-1377, DOI: 10.2478/aoas-2020-0047.
43.Annals of Animal Science. From Waste to Sustainable Feed Material: The Effect of Hermetia Illucens Oil on the Growth Performance, Nutrient Digestibility, and Gastrointestinal Tract Morphometry of Broiler Chickens. Kierończyk B., Sypniewski J., Rawski M., Czekała W., Świątkiewicz S., Józefiak D. (2020), 20, 1: 155-177, DOI: 10.2478/aoas-2019-0066.
44.Annals of Animal Science. Meat texture profile and cutting strength analyses of pork depending on breed and age. Migdał W., Różycki M., Mucha A., Tyra M., Natonek-Wiśniewska M., Walczycka M., Kulawik P., Węsierska E., Zając M., Tkaczewska J., Migdał Ł., Krępa-Stefanik K. (2020), 20, 2: 677-692, DOI: 10.2478/aoas-2019-0085.
45.Annals of Animal Science. Quality of mountain sheep milk used for the production of traditional cheeses. Kawęcka A., Pasternak M., Słoniewska D., Miksza-Cybulska A., Bagnicka E. (2020), 20, 1: 299-314, DOI: 10.2478/aoas-2019-0071.
46.Annals of Animal Science. Effects of supplementing drinking water with mixed herb extract or outdoor access on meat quality characteristics in broiler chickens. Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E., Muchacka R. (2020), 20, 2: 647-660, DOI: 10.2478/aoas-2019-0076.
47.Annals of Animal Science. Effect of age and genotype of native breed cockerels on carcass and meat quality. Krawczyk J., Koseniuk A. (2020), 20, 3: 1113-1126, DOI: 10.2478/aoas-2020-0022.
48.Annals of Animal Science. Effects of caponization on growth performance and meat physicochemical properties of crossbred chickens. Calik J., Świątkiewicz S., Obrzut J., Połtowicz K., Krawczyk J. (2020), 20, 4: 1509-1525, DOI: 10.2478/aoas-2020-0073.
49.BMC Genomics. Identification of candidate genes and regulatory factors related to growth rate through hypothalamus transcriptome analyses in broiler chickens. Piórkowska K., Żukowski K., Połtowicz K., Nowak J., Ropka-Molik K., Derebecka N., Wesoły J., Wojtysiak D. (2020), 21, 509: 1-12, DOI: 10.1186/s12864-020-06884-5.
50.Brazilian Journal of Poultry Science. Interactions between non-allelic loci and their effects on categorized meat performance traits in ducks. Dobek A., Gornowicz E., Moliński K., Grajewski B., Lisowski M., Szwaczkowski T. (2020), 22, 1: 001-012, DOI: 10.1590/1806-9061-2018-0968.
51.British Poultry Science. Apparent and standardised ileal digestibility of amino acids in wheat, triticale and barley for broiler chickens at two different ages. Szczurek W., Szymczyk B., Arczewska-Włosek A., Świątkiewicz S. (2020), 61, 1: 63-69, DOI: 10.1080/00071668.2019.1673317.
52.Canadian Journal of Animal Science. Association analysis of GH1 and CRP loci polymorphisms with reproductive traits in native Pulawska gilts and sows. Babicz M., Pastwa M., Kozubska-Sobocińska A., Danielak-Czech B., Skrzypczak E., Kropiwiec-Domańska K. (2020), 100, 4: 650-656, DOI: 10.1139/CJAS-2019-0087.
53.Ecological Chemistry and Engineering S-Chemia I Inzynieria Ekologiczna S. Quality of silages made from meadow sward from south-eastern Poland. Radkowski A., Radkowska I., Bocianowski J. (2020), 27, 2: 295-303, DOI: 10.2478/eces-2020-0019.
54.Folia Biologica-Krakow. The Effect of Recombinant Human Alpha-1,2-Fucosyltransferase and Alpha-Galactosidase A on the Reduction of Alpha-Gal Expression in the Liver of Transgenic Pigs. Wiater J., Karasiński J., Słomski R., Smorąg Z., Wartalski K., Gajda B., Jura J., Romek M. (2020), 68, 4: 121-133, DOI: 10.3409/fb_68-4.14.
55.Frontiers in Genetics. Exploring the Potential Genetic Heterogeneity in the Incidence of Hoof Disorders in Austrian Fleckvieh and Braunvieh Cattle. Kosińska-Selbi B., Suchocki T., Egger-Danner C., Schwarzenbacher H., Frąszczak M., Szyda J. (2020), november 2020: 1-10, DOI: 10.3389/fgene.2020.577116.
56.Frontiers in Medicine. Oral Treatment With an Engineered Uricase, ALLN-346, Reduces Hyperuricemia, and Uricosuria in Urate Oxidase-Deficient Mice. Pierzynowska K., Deshpande A., Mosiichuk N., Terkeltaub R., Szczurek P., Salido E., Pierzynowski S.G., Grujic D. (2020), 7: 1-9, DOI: 10.3389/fmed.2020.569215.
57.G3: Genes, Genomes, Genetics. Runs of homozygosity in modern chicken revealed by sequence data. Talebi R., Szmatoła T., Meszaros G., Qanbari S. (2020), 10, 12: 4615-4623, DOI: 10.1534/g3.120.401860.
58.Genes. Effects of Intronic SNPs in the Myostatin Gene on Growth and Carcass Traits in Colored Polish Merino Sheep. Grochowska E., Borys B., Mroczkowski S. (2020), 11: 1-18, DOI: 10.3390/genes11010002.
59.Genes. Distribution of the Warmblood Fragile Foal Syndrome Type 1 Mutation (PLOD1 c.2032G>A) in Different Horse Breeds from Europe and the United States. Reiter S., Wallner B., Brem G., Haring E., Hoelzle L., Stefaniuk-Szmukier M., Długosz B., Piórkowska K., Ropka-Molik K., Penedo M.C., Bellone R. (2020), 11, 12: 1-10, DOI: 10.3390/genes11121518.
60.Genes. Identification of Molecular Mechanisms Related to Pig Fatness at the Transcriptome and miRNAome Levels. Ropka-Molik K., Pawlina-Tyszko K., Żukowski K., Tyra M., Derebecka N., Wesoły J., Szmatoła T., Piórkowska K. (2020), 11, 6: 1-20, DOI: 10.3390/genes11060600.
61.Genes. 3' quant mRNA-Seq of Porcine Liver Reveals Alterations in UPR, Acute Phase Response, and Cholesterol and Bile Acid Metabolism in Response to Different Dietary Fats. Oczkowicz M., Szmatoła T., Świątkiewicz M., Koseniuk A., Smołucha G., Witarski W., Wierzbicka A. (2020), 11, 9: 1-22, DOI: 10.3390/genes11091087.
62.International Journal of Molecular Sciences. Expression and Impact of Vaspin on In Vitro Oocyte Maturation through MAP3/1 and PRKAA1 Signalling Pathways. Kurowska P., Mlyczyńska E., Estienne A., Barbe A., Rajska I., Soból K., Poniedziałek-Kempny K., Dupont J., Rak A. (2020), 21, 24: 1-18, DOI: 10.3390/ijms21249342.
63.Journal of Animal and Feed Sciences. Effect of thymosin ß on maturation of pig oocytes and quality of in vitro produced embryos. Poniedziałek-Kempny K., Gajda B., Rajska I., Gajda L., Smorąg Z. (2020), 29: 1-4, DOI: 10.22358/jafs/128208/2020.
64.Journal of Animal and Feed Sciences. Exogenous fibrolytic enzymes improve carbohydrate digestion in exercising horses. Józefiak D., Komisa M., Maćkowiak P., Pruszyńska-Oszmałek E., Kołodziejski P., Świątkiewicz S., Rawski M., Kierończyk B., Bedford M., Massey O'Neil H.V. (2020), 29, 1: 35-45, DOI: 10.22358/jafs/118207/2020.
65.Journal of Animal Breeding and Genetics. Detection of runs of homozygosity in conserved and commercial pig breeds in Poland. Szmatoła T., Jasielczuk I., Semik-Gurgul E., Szyndler-Nędza M., Blicharski T., Szulc K., Skrzypczak E., Gurgul A. (2020), 137, 6: 571-580, DOI: 10.1111/jbg.12482.
66.Journal of Applied Animal Research. Production of ULBP1-KO pigs with human CD55 expression using CRISPR technology. Nowak-Terpiłowska A., Lipiński D., Hryhorowicz M., Juzwa W., Jura J., Słomski R., Mazurkiewicz N., Gawrońska B., Zeyland J. (2020), 48, 1: 93-101, DOI: 10.1080/09712119.2020.1735396.
67.Journal of Applied Animal Research. Genetic, historical and breeding aspects of the occurrence of the tobiano pattern and white markings in the Polish population of Hucul horses – a review. Pasternak M., Krupiński J., Gurgul A., Bugno-Poniewierska M. (2020), 48, 1: 1-8, DOI: 10.1080/09712119.2020.1715224.
68.Journal of Biological Regulators and Homeostatic Agents. Gut response to pasteurized donor human milk in a porcine model of the premature infant. Socha-Banasiak A., Pierzynowski S.G., Szczurek P., Woliński J., Wesołowska A., Czkwianianc E., Pierzynowska K. (2020), 34, 6: 23-35, DOI: 10.23812/20-272-A.
69.Journal of Dairy Science. Locus-specific interrelations between gene expression and DNA methylation patterns in bovine mammary gland infected by coagulase-positive and coagulase-negative staphylococci. Ząbek T., Semik-Gurgul E., Ropka-Molik K., Szmatoła T., Kawecka-Grochocka E., Zalewska M., Kościuczuk E., Wnuk M., Bagnicka E. (2020), 11, 103: 10689-10695, DOI: 10.3168/jds.2020-18404.
70.Journal of Dairy Science. Structural and functional analysis of the signaling lymphocytic activation molecule family 7 (SLAMF7) gene in response to infection with coagulase-negative and coagulase-positive staphylococci. Korwin-Kossakowska A., Ropka-Molik K., Ząbek T., Szmatoła T., Brzozowska P., Gralak B., Kawecka-Grochocka E., Bagnicka E. (2020), 103, 9: 8317-8329, DOI: 10.3168/jds.2019-17398.
71.Journal of Dairy Science. Two-stage genome-wide association study for the identification of causal variants underlying hoof disorders in cattle. Suchocki T., Egger-Danner C., Schwarzenbacher H., Szyda J. (2020), 103, 5: 4483-4494, DOI: 10.3168/jds.2019-17542.
72.Journal of Ecological Engineering. Dynamics of microclimate conditions in freestall barns during winter - A case study from Poland. Angrecka S., Herbut P., Godyń D., Correa Vieira F.M., Zwolenik M. (2020), 21, 5: 129-136, DOI: 10.12911/22998993/122235.
73.Journal of Elementology. Effect of the fertilization of meadow sward with amino acids obtained from enzymatic hydrolysis on silage quality. Radkowski A., Radkowska I., Bocianowski J. (2020), 25, 1: 259-277, DOI: 10.5601/jelem.2019.24.3.1890.
74.Journal of Elementology. Synergistic effects of foliar application of amino acids and silicon on the content of micro- and macroelements in grassland phytomass. Radkowski A., Radkowska I., Bocianowski J., Florkiewicz A. (2020), 25, 3: 879 - 891, DOI: 10.5601/jelem.2020.25.1.1947.
75.Journal of Elementology. Nutritional value of żentyca, a traditional Polish sheep whey product - preliminary results. Kawęcka A., Pasternak M. (2020), 25, 4: 1509-1516, DOI: 10.5601/jelem.2020.25.3.2039.
76.Journal of Elementology. Concentrations of selected bioactive components in traditional cheeses made from goat’s, cow’s and sheep’s milk. Kawęcka A., Radkowska I., Sikora J. (2020), 25, 2: 431-442, DOI: 10.5601/jelem.2019.24.3.1907.
77.Journal of Equine Veterinary Science. Variation in the SLC16A1 and the ACOX1 Genes Is Associated with Gallop Racing Performance in Arabian Horses. Fontanel M., Todd E., Drabbe A., Ropka-Molik K., Stefaniuk-Szmukier M., Myćka G., Velie B. (2020), 93, 103202: 1-4, DOI: 10.1016/j.jevs.2020.103202.
78.Journal of Genomics. A detailed characteristics of bias associated with long runs of homozygosity identification based on medium density SNP microarrays. Szmatoła T., Gurgul A., Jasielczuk I., Fu W., Ropka-Molik K. (2020), 8: 43-48, DOI: 10.7150/jgen.39147.
79.Journal of Mass Spectrometry. ToF-SIMS spectrometry to observe fatty acid profiles of breast tissues in broiler chicken subjected to varied vegetable oil diet. Marzec M.E., Wojtysiak D., Połtowicz K., Nowak J. (2020), 55, 3: 1-8, DOI: 10.1002/jms.4486.
80.Kafkas Universitesi Veteriner Fakultesi Dergisi. The effect of mixture of rapeseed meal, white lupin seed, and pea seed in rabbit diets on performance indicators and fatty acid profile of meat and fat. Kowalska D., Strychalski J., Zwoliński C., Gugołek A., Matusevicius P. (2020), 26, 4: 455-462.
81.Livestock Science. Impact of milk thistle (Silybum marianum L.) seeds in fattener diets on pig performance and carcass traits and fatty acid profile and cholesterol of meat, backfat and liver. Grela E.R., Świątkiewicz M., Florek M., Wojtaszewska I. (2020), 239: 1-9, DOI: 10.1016/j.livsci.2020.104180.
82.Livestock Science. Divergent selection signatures of phenotypic and production traits among conserved and commercial cattle breeds. Gurgul A., Jasielczuk I., Szmatoła T., Sosin-Bzducha E., Majewska A., Litwińczuk Z. (2020), 239, 9: 1-10, DOI: 10.1016/j.livsci.2020.104174.
83.Livestock Science. Linkage disequilibrium, haplotype blocks and historical effective population size in Arabian horses and selected Polish native horse breeds. Jasielczuk I., Gurgul A., Szmatoła T., Semik-Gurgul E., Pawlina-Tyszko K., Stefaniuk-Szmukier M., Polak G., Tomczyk-Wrona I., Bugno-Poniewierska M. (2020), 239: 1-8, DOI: 10.1016/j.livsci.2020.104095.
84.Livestock Science. Comparison of linkage disequilibrium, effective population size and haplotype blocks in Polish Landrace and Polish native pig populations. Jasielczuk I., Gurgul A., Szmatoła T., Semik-Gurgul E., Pawlina-Tyszko K., Szyndler-Nędza M., Blicharski T., Szulc K., Skrzypczak E., Bugno-Poniewierska M. (2020), 231, 103887: 1-8, DOI: 10.1016/j.livsci.2019.103887.
85.Livestock Science. The effect of colostrum lactose content on growth performance of piglets from Polish Large White and Polish Landrace sows. Szyndler-Nędza M., Mucha A., Tyra M. (2020), 234: 1-6, DOI: 10.1016/j.livsci.2020.103997.
86.Meat Science. Association between single nucleotide polymorphisms in GPAT1 locus and pork quality in pigs. Mitka I., Ropka-Molik K., Tyra M. (2020), 162, 108045: 1-8, DOI: 10.1016/j.meatsci.2019.108045.
87.Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice. Influence of the content of vitamin C in secretionfrom sows’ mammary glands on piglet rearing. Skrzypczak E., Babicz M., Czyżak-Runowska G., Szulc K., Szyndler-Nędza M., Łuszczewska-Sierakowska I. (2020), 76, 4: 216-220, DOI: 10.21521/mw.6379.
88.Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice. Możliwości modyfikacji kriokonserwacji nasienia młodych buhajów o obniżonej podatności na zamrażanie. Szczęśniak-Fabiańczyk B., Bochenek M., Gogol P., Smorąg Z. (2020), 76, 7: 423-428, DOI: 10.21521/mw.6423.
89.Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice. Piglets produced by transfer of embryos obtained by in vitro fertilization of oocytes matured in vitro with thymosin: A case report. Poniedziałek-Kempny K., Gajda B., Rajska I., Gajda L., Smorąg Z. (2020), 76, 3: 181-185, DOI: 10.21521/mw.6356.
90.Nutrients. Relationship between down-regulation of copper-related genes and decreased ferroportin protein level in the duodenum of iron-deficient piglets. Jończy A., Mazgaj R., Starzyński R.R., Poznański P., Szudzik M., Smuda E., Kamyczek M., Lipiński P. (2020), 13, 1: 1-10, DOI: 10.3390/nu13010104.
91.Plant, Soil and Environment. Sowing ratio, NS fertilisation and interactions of Lolium sp. and Festulolium grown in mixtures with Trifolium repens. Grygierzec B., Musiał K., Luty L. (2020), 66, 8: 395-402, DOI: 10.17221/82/2020-PSE.
92.Plos One. Inter-and intrabreed diversity of the major histocompatibility complex (MHC) in primitive and draft horse breeds. Jaworska J., Ropka-Molik K., Włocławek-Potocka I., Siemieniuch M. (2020), 15, 2: 1-19, DOI: 10.1371/journal.pone.0228658.
93.Plos One. The effects of intra-stomach obestatin administration on intestinal contractility in neonatal piglets fed milk formula. Słupecka-Ziemilska M., Szczurek P., Boryczka M., Gajewska M., Wychowański P., Kuwahara A., Kato I., Dzięgelewska Ż., Woliński J. (2020), 15, 3: 1-13, DOI: 10.1371/journal.pone.0230190.
94.Plos One. Preliminary study on Se-enriched Lentinula edodes mycelium as a proposal of new feed additive in selenium deficiency. Muszyńska B., Szacawa E., Bederska-Łojewska D., Dudek K., Pomierny B., Włodarczyk A., Kała K., Lazur J., Suchocki P., Budziszewska B., Bednarek D., Pieszka M. (2020), 15, 5: 1-19, DOI: 10.1371/journal.pone.0233456.
95.Poultry Science. Comparison of carcass traits and meat quality of intensively reared geese from a Polish genetic resource flock to those of commercial hybrids. Gumułka M., Połtowicz K. (2020), 99, 2: 839-847, DOI: 10.1016/j.psj.2019.10.042.
96.Reproduction in Domestic Animals. Fertile male tortoiseshell cat with true chimerism 38,XY/38,XY. Bugno-Poniewierska M., Kij B., Witarski W., Wojtaszek M., Radko A., Podbielska A., Szczerbal I., Murphy W.J. (2020), 55, 9: 1139-1144, DOI: 10.1111/rda.13752.
97.Reproduction in Domestic Animals. Survivability and developmental competences of domestic cat ( Felis catus) oocytes after Cryotech method vitrification. Nowak A., Kochan J., Świętek E., Kij B., Prochowska S., Witarski W., Bugno-Poniewierska M., Niżański W., Nowak E. (2020), 55, 8: 992-997, DOI: 10.1111/rda.13741.
98.Reproduction in Domestic Animals. Premature centromere division (PCD) identified in a hucul mare with reproductive difficulties. Witarski W., Kij B., Bugno-Poniewierska M., Nowak A. (2020), 55: 248-251, DOI: 10.1111/rda.13605.
99.Theriogenology. Transcriptome analysis of boar spermatozoa with different freezability using RNA-Seq. Fraser L., Brym P., Pareek C., Mogielnicka-Brzozowska M., Paukszto Ł., Jastrzębski J., Wasilewska-Sakowska K., Mańkowska A., Sobiech P., Żukowski K. (2020), 142: 400-413, DOI: 10.1016/j.theriogenology.2019.11.001.

Pozostałe artykuły (22)

1.Przegląd Hodowlany. Możliwości zastosowania komory HHP do kriokonserwacji nasienia knura. Bryła M., Trzcińska M. (2020), 2: 5-7.
2.Przegląd Hodowlany. Kriokonserwacja nasienia tryków i kozłów – obecne technologie i możliwości praktycznego wykorzystania. Gogol P., Cegła M. (2020), 2: 8-11.
3.Przegląd Hodowlany. Ochrona cennych zasobów genetycznych oraz restytucja ginących ras i gatunków zwierząt gospodarskich – potencjalne kierunki zastosowania klonowania somatycznego ssaków w praktyce hodowlanej (Conservation of valuable genetic resources and restitution of endangered livestock breeds and species...). Samiec M., Skrzyszowska M., Witarski W. (2020), 2: 1-4.
4.Przegląd Hodowlany. Funkcjonowanie europejskich systemów certyfikacji produktów zwierzęcych w wybranych krajach Unii Europejskiej. Cz. I. Kraje śródziemnomorskie. Krawczyk W., Borys B. (2020), 1: 8-15.
5.Przegląd Hodowlany. Funkcjonowanie europejskich systemów certyfikacji produktów zwierzęcych w wybranych krajach Unii Europejskiej. Część II. Polska. Krawczyk W., Borys B., Paraponiak P. (2020), 3: 7-15.
6.Roczniki Naukowe Zootechniki. Potencjał aplikacyjny klonowania somatycznego kóz w rolnictwie, transgenice zwierząt, biotechnologii rolno-spożywczej, biomedycynie i przemyśle biofarmaceutycznym (Application potential of cloning goats by somatic cell nuclear transfer in agriculture, transgenics, agri-food biotechnology...). Skrzyszowska M., Samiec M. (2020), 47, 2: 179-197.
7.Roczniki Naukowe Zootechniki. Rola Instytutu Zootechniki w rozwoju technologii kriokonserwacji materiału biologicznego zwierząt gospodarskich oraz ich wykorzystanie w ochronie ex situ. Trzcińska M., Bryła M. (2020), 47, 1: 29-36.
8.Roczniki Naukowe Zootechniki. Identyfikacja i właściwości prozdrowotne mleka zawierającego beta-kazeinę typu A2. Radkowska I. (2020), 47, 2: 165-177.
9.Roczniki Naukowe Zootechniki. Polimorfizm w genie miostatyny (MSTN) a wzrost i wartość rzezna brojlerów Ross 308. Kaczor U., Połtowicz K., Bzdziuła D., Nowak J. (2020), 47, 1: 77-86.
10.Roczniki Naukowe Zootechniki. Integralność błon komórkowych i struktura chromatyny plemników seksowanego i nieseksowanego nasienia buhajów. Gogol P., Trzcińska M. (2020), 47, 2: 235-244.
11.Roczniki Naukowe Zootechniki. Mechanizmy epigenetyczne i możliwości epigenetycznej modulacji w ontogenezie ssaków (Epigenetic mechanisms and the possibilities of epigenetic modulation in the ontogenesis of mammals). Samiec M., Skrzyszowska M. (2020), 47, 1: 3-28.
12.Roczniki Naukowe Zootechniki. Kozy burskie w Polsce – analiza stanu hodowli i charakterystyka wybranych parametrów użytkowości w ciągu ostatniej dekady. Kawęcka A., Pasternak M. (2020), 47, 2: 225-234.
13.Roczniki Naukowe Zootechniki. Porównanie trzech kolejnych cykli reprodukcyjnych loch pod względem zmian otłuszczenia oraz użytkowości rozplodowej. Eckert R. (2020), 47, 2: 215-224.
14.Roczniki Naukowe Zootechniki. Zależności pomiędzy wskaźnikami użytkowości tucznej, rzeźnej i jakości mięsa a efektywnością wykorzystania paszy u świń. Tyra M., Mucha A., Eckert R. (2020), 47, 1: 47-59.
15.Roczniki Naukowe Zootechniki. Możliwości optymalizacji mięsności świń rasy pbz na drodze prac selekcyjno-hodowlanych. Żak G., Mucha A. (2020), 47, 1: 61-75.
16.Roczniki Naukowe Zootechniki. Użytkowość tuczna świń rasy pbz i możliwości jej doskonalenia poprzez pracę hodowlaną. Żak G., Mucha A. (2020), 47, 2: 199-213.
17.Wiadomości Zootechniczne. Wypas kulturowy jako propozycja dla nowego eko-schematu w ramach Wspólnej Polityki Rolnej-przykład Babiogórskiego Parku Narodowego. Musiał K. (2020), LVIII, 4: 26-37.
18.Wiadomości Zootechniczne. Retrospekcje na 70-lecie Instytutu Zootechniki PIB w 2020r. – kadra, struktura i cele badawcze – przeszłość i teraźniejszość. Musiał K., Szumiec A. (2020), LVIII, 4: 67-81.
19.Wiadomości Zootechniczne. Sytuacja wybranych rynków surowców i produktów pochodzenia zwierzęcego w dobie pandemii koronawirusa. Sowula-Skrzyńska E., Pawłowska J., Borecka A. (2020), LVIII, 4: 55-66.
20.Wiadomości Zootechniczne. Ocena stopnia zrównoważenia gospodarstw ekologicznych zajmujących się chowem bydła mięsnego. Szumiec A., Musiał K. (2020), LVIII, 4: 12-25.
21.Wiadomości Zootechniczne. Działalność naukowo-badawcza, wdrożeniowa i produkcyjna Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w kołudzie Wielkiej. Kłopotek E., Bielińska H., Korman K., Badowski J., Borys B., Kłos K., Pakulski T., Gornowicz E., Jarzynowska A., Trela J. (2020), LVIII, 2: 49-195.
22.Wiadomości Zootechniczne. Walory odżywcze i dietetyczne żentycy – tradycyjnego produktu z mleka owiec górskich. Kawęcka A., Pasternak M. (2020), LVIII, 2: 12-19.

Referaty na konferencje (44)

1.A 16 kilobase deletion on ECA13 is strongly associated with distichiasis in Friesian horses. Hisey E., Hermans H., Lounsberry Z., Avila F., Grahn R., Ząbek T., Kalbfleisch T., Lassaline M., Back W., Bellone R. (2020) Plant and Animal Genome XXVIII Conference, 11-15 stycznia 2020, San Diego, Stany Zjednoczone, ss. 171-172.
2.Aktualne wartości cech użytkowości tucznej i rzeźnej świń rasy złotnickiej białej ocenianych w SKURTCh. Szulc K., Skrzypczak E., Szyndler-Nędza M., Luciński P. (2020) XIII Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego "Hodowla i produkcja świń na tle uwarunkowań krajowych i europejskich", 11-14 lutego 2020, Ustroń, Polska, s. 93.
3.Application of porcine mesenchymal stem cells to biotechnological research. Opiela J., Gurgul A., Samiec M., Romanek J. (2020) 7th International Winter School "Animal Biotechnology 2020", 6 lutego 2020, Nitra, Slovakia, s. 11.
4.Association between FTO gene polymorphisms with growth, carcass and meat quality traits. Polasik D., Tyra M., Żak G., Terman A. (2020) 71st Annual Meeting of European Federation of Animal Science, 1-4 grudnia 2020, Virtual Meeting, United Kingdom, s. 524.
5.Candidate Genes related with fatness traits in pigs. Ropka-Molik K., Piórkowska K., Żukowski K., Tyra M., Żak G. (2020) 71st Annual Meeting of European Federation of Animal Science, 1-4 grudnia 2020, Virtual Meeting, United Kingdom, s. 151.
6.Charakterystyka populacji świń rasy wbp w aspekcie wyodrębnienia komponentu ojcowskiego (wbo). Borkowski J., Szyndler-Nędza M., Topolski P., Żak G., Blicharski T., Polok P. (2020) XIII Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego "Hodowla i produkcja świń na tle uwarunkowań krajowych i europejskich", 11-14 lutego 2020, Ustroń, Polska, ss. 51-53.
7.Density and competitiveness of selected ryegrass species and Festulolium in mixtures with Trifolium repens under N and S fertilisation. Grygierzec B., Szewczyk W., Luty L., Musiał K. (2020) 28th General Meeting of the European Grassland Federation Helsinki, Finland 19-22 October 2020, 19-22 October, 2020, Helsinki, Finland, pp. 79-81.
8.Discovery of regions of genome regulation in the horse. Petersen J., Kingsley N., Peng S., Kern C., Creppe C., Burns E., Zhou H., MacLeod J., Szmatoła T., Semik-Gurgul E., Ząbek T., Kalbfleisch T., Bellone R., Finno C. (2020) Plant and Animal Genome XXVIII Conference, 11-15 stycznia 2020, San Diego, Stany Zjednoczone, s. 17.
9.Dobór i efektywność najnowszych metod technologicznych i żywieniowych mitygacji amoniaku w produkcji zwierzęcej. Walczak J. (2020) Konferencja Naukowa"Innowacyjne metody redukcji amoniaku w róznych systemach utrzymania zwierząt gospodarskich", 23 listopada 2020, Balice - online, Polska, ss. 12-27.
10.Ekonomiczny wymiar redukcji emisji amoniaku w gospodarstwach o różnych profilach produkcji zwierzęcej. Sowula-Skrzyńska E. (2020) Konferencja Naukowa"Innowacyjne metody redukcji amoniaku w róznych systemach utrzymania zwierząt gospodarskich", 23 listopada 2020, Balice - online, Polska, ss. 28-37.
11.Emisja amoniaku z produkcji zwierzęcej jako zagrożenie dla zdrowia ludzi i skażenia środowiska z uwzględnieniem międzynarodowych i krajowych regulacji prawnych. Krawczyk W. (2020) Konferencja Naukowa"Innowacyjne metody redukcji amoniaku w róznych systemach utrzymania zwierząt gospodarskich", 23 listopada 2020, Balice - online, Polska, ss. 5-11.
12.Evaluation of analytical protocols utilising HTS data aligned tools. Bąk A., Bodziony D., Migdałek G., Żukowski K. (2020) 71st Annual Meeting of European Federation of Animal Science, 1-4 grudnia 2020, Virtual Meeting, United Kingdom, s. 384.
13.Evaluation of inbreeding depression for metritis and ovarian cysts in HF cow’s based on ROH analysis. Topolski P., Żukowski K., Żarnecki A. (2020) 71st Annual Meeting of European Federation of Animal Science, 1-4 grudnia 2020, Virtual Meeting, United Kingdom, s. 290.
14.Evaluation of the breeding value of workability traits in Polish Holstein-Friesian cattle population. Szymik B., Jagusiak W., Topolski P., Żukowski K. (2020) 71st Annual Meeting of European Federation of Animal Science, 1-4 grudnia 2020, Virtual Meeting, United Kingdom, s. 432.
15.Genetic trends in the most important beef cattle breeds in Poland. Szymik B., Skrzyński G. (2020) 71st Annual Meeting of European Federation of Animal Science, 1-4 grudnia 2020, Virtual Meeting, United Kingdom, s. 603.
16.Imprinting analysis of three porcine microRNA coding genes - preliminary results. Pawlina-Tyszko K., Oczkowicz M., Szmatoła T., Gurgul A., Bugno-Poniewierska M. (2020) Genomic Imprinting – from Biology to Disease (Virtual conference), 28 September - 1 October, 2020, Konferencja wirtualna, United Kingdom, Genomic Imprinting – from Biology to Disease - Book of Abstracts, 1: 36.
17.Innowacje w ocenie wartości hodowlanej świń - ocena genomowa. Szyndler-Nędza M. (2020) Konferencja Naukowo-Techniczna "Ocena wartości hodowlanej świń, weryfikacja metod tej oceny oraz propozycje wdrażania innowacyjnych rozwiązań w tym obszarze", 22-23 września 2020, Krzyczki Szumne, Polska, ss. 140-157.
18.Interakcje miedzy świnią a człowiekiem. Małopolska M. (2020) Konferencja Naukowo-Techniczna "Ocena wartości hodowlanej świń, weryfikacja metod tej oceny oraz propozycje wdrażania innowacyjnych rozwiązań w tym obszarze", 22-23 września 2020, Krzyczki Szumne, Polska, ss. 227-272.
19.Interpretacja i zastosowanie wyników oceny świń metodą BLUP dla celów hodowlano- produkcyjnych na przykładzie oceny przyżyciowej. Żak G. (2020) Konferencja Naukowo-Techniczna "Ocena wartości hodowlanej świń, weryfikacja metod tej oceny oraz propozycje wdrażania innowacyjnych rozwiązań w tym obszarze", 22-23 września 2020, Krzyczki Szumne, Polska, ss. 23-48.
20.Metoda NIRS w służbie polskiej hodowli trzody chlewnej. Szybka, tania i skuteczna analiza tłuszczu śródmięśniowego w schabie. Gąsior R., Wróblewski W. (2020) XIII Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego "Hodowla i produkcja świń na tle uwarunkowań krajowych i europejskich", 11-14 lutego 2020, Ustroń, Polska, ss. 58-59.
21.MicroRNA expression in mammary gland secretory tissue infected by coagulase-positive staphylococci. Bagnicka E., Kawecka-Grochocka E., Pawlina-Tyszko K., Zalewska M., Kapusta A., Marczak S., Ząbek T. (2020) 71st Annual Meeting of European Federation of Animal Science, 1-4 grudnia 2020, Virtual Meeting, United Kingdom, s. 269.
22.Ocena jakości mięsa w stacjach kontroli oraz rola tłuszczu śródmięśniowego w kształtowaniu doznań konsumentów. Tyra M. (2020) Konferencja Naukowo-Techniczna "Ocena wartości hodowlanej świń, weryfikacja metod tej oceny oraz propozycje wdrażania innowacyjnych rozwiązań w tym obszarze", 22-23 września 2020, Krzyczki Szumne, Polska, ss. 96-139.
23.Ocena wybranych markerów genetycznych pod kątem możliwości wykorzystania w selekcji na cechy tuczne i rzeźne świń linii 990. Piórkowska K., Tyra M., Pruś A., Zyskowska Z., Kamyczek M., Ropka-Molik K. (2020) XIII Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego "Hodowla i produkcja świń na tle uwarunkowań krajowych i europejskich", 11-14 lutego 2020, Ustroń, Polska, s. 85.
24.Ochrona zasobów genetycznych świń - stan obecny i perspektywy. Szyndler-Nędza M. (2020) Konferencja Naukowo-Techniczna "Ocena wartości hodowlanej świń, weryfikacja metod tej oceny oraz propozycje wdrażania innowacyjnych rozwiązań w tym obszarze", 22-23 września 2020, Krzyczki Szumne, Polska, ss. 205-226.
25.Określenie potencjału reprodukcyjnego loch na podstawie cech morfometrycznych układu rozrodczego. Małopolska M. (2020) Konferencja Naukowo-Techniczna "Ocena wartości hodowlanej świń, weryfikacja metod tej oceny oraz propozycje wdrażania innowacyjnych rozwiązań w tym obszarze", 22-23 września 2020, Krzyczki Szumne, Polska, ss. 158-204.
26.Perspektywy wykorzystania organoidów jelitowych świni domowej jako modelu badawczego. Witarski W., Liszka S., Bederska-Łojewska D., Ząbek T., Oczkowicz M. (2020) XIII Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego "Hodowla i produkcja świń na tle uwarunkowań krajowych i europejskich", 11-14 lutego 2020, Ustroń, Polska, ss. 99-100.
27.Polymorphisms of genes related to resistance of cows to mastitis: identification of genetic markers. Bagnicka E., Brodowska P., Żukowski K., Sakowski T. (2020) 71st Annual Meeting of European Federation of Animal Science, 1-4 grudnia 2020, Virtual Meeting, United Kingdom, s. 362.
28.Poszukiwanie genetycznych mechanizmów warunkowania zmienności w zakresie cech użytkowych metodą RNA-seq u świń. Tyra M., Szyndler-Nędza M., Ropka-Molik K., Piórkowska K. (2020) XIII Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego "Hodowla i produkcja świń na tle uwarunkowań krajowych i europejskich", 11-14 lutego 2020, Ustroń, Polska, s. 97.
29.Praktyczne wykorzystanie wyników zbiorczej wartości hodowlanej w doskonaleniu populacji aktywnej świń rasy wbp. Żak G., Lasek J., Borkowski J. (2020) XIII Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego "Hodowla i produkcja świń na tle uwarunkowań krajowych i europejskich", 11-14 lutego 2020, Ustroń, Polska, ss. 101-102.
30.Preferencje smakowe rosnących świń żywionych mieszankami treściwymi o różnym udziale gatunku zbóż, określane na podstawie wskaźników behawioralnych. Pabiańczyk M., Schwarz T., Tuz R., Małopolska M., Nowicki J. (2020) XIII Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego "Hodowla i produkcja świń na tle uwarunkowań krajowych i europejskich", 11-14 lutego 2020, Ustroń, Polska, ss. 78-79.
31.Profil zachowania tuczników utrzymywanych alkierzowo oraz z dostępem do wybiegów. Nowicki J., Cielecki K., Tuz R., Schwarz T., Pabiańczyk M., Małopolska M. (2020) XIII Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego "Hodowla i produkcja świń na tle uwarunkowań krajowych i europejskich", 11-14 lutego 2020, Ustroń, Polska, ss. 73-75.
32.Restitution forgotten goat breeds as an example on enriching farm animal biodiversity. Sikora J., Kawęcka A., Puchała M. (2020) International Congress on the Breeding of Sheep and Goats - Farmers and Scientists create Future, 15-16 października 2020, WCCB Bonn, Germany, s. 80.
33.Rola Stacji Kontroli Użytkowości Rzeźnej Trzody Chlewnej (SKURTCH) w kształtowaniu postępu hodowlanego w ujęciu historycznym i aktualnie. Tyra M. (2020) Konferencja Naukowo-Techniczna "Ocena wartości hodowlanej świń, weryfikacja metod tej oceny oraz propozycje wdrażania innowacyjnych rozwiązań w tym obszarze", 22-23 września 2020, Krzyczki Szumne, Polska, ss. 49-95.
34.The effect of colostrum lactose content on growth performance of piglets. Szyndler-Nędza M., Mucha A., Tyra M. (2020) 71st Annual Meeting of European Federation of Animal Science, 1-4 grudnia 2020, Virtual Meeting, United Kingdom, s. 151.
35.The role of deagriarisation process in creating threats for the regional economy and nature in selected conservation areas in south-eastern Poland. Musiał K., Musiał W. (2020) The 36th IBIMA Conference will be held in Granada, Spain, 4-5 November, 2020., 4-5 November, 2020, Granada, Spain, pp. 6739-6748.
36.Trends of inbreeding in a population of Polish Holstein-Friesian young bulls before and after genomic selection. Topolski P., Jagusiak W. (2020) 71st Annual Meeting of European Federation of Animal Science, 1-4 grudnia 2020, Virtual Meeting, United Kingdom, s. 108.
37.Wide-scale associations for workability traits in the Polish HF dairy cattle. Żukowski K., Jagusiak W., Topolski P., Szymik B. (2020) 71st Annual Meeting of European Federation of Animal Science, 1-4 grudnia 2020, Virtual Meeting, United Kingdom, s. 503.
38.Wpływ podawania w okresie ciąży lochom enzymów o profilu trzustkowym na parametry tuczne i rzeźne oraz jakość mięsa tuczników. Pieszka M., Szczurek P., Kamyczek M., Orczewska-Dudek S. (2020) XIII Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego "Hodowla i produkcja świń na tle uwarunkowań krajowych i europejskich", 11-14 lutego 2020, Ustroń, Polska, ss. 80-81.
39.Wpływ źródła włókna w mieszankach o wysokiej zawartości żyta na wskaźniki produkcyjne świń w tuczu. Schwarz T., Wujczak J., Włodarczyk K., Turek A., Jaroszek A., Tuz R., Nowicki J., Małopolska M., Pieńczewski T., Pabiańczyk M. (2020) XIII Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego "Hodowla i produkcja świń na tle uwarunkowań krajowych i europejskich", 11-14 lutego 2020, Ustroń, Polska, ss. 89-90.
40.Wskaźniki ultrasonograficznego obrazu mięśnia najdłuższego grzbietu tuczników w zależności od głównego źródła energii paszowej w dawce. Marszałek M., Małopolska M., Schwarz T., Murawski M., Tuz R., Nowicki J. (2020) XIII Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego "Hodowla i produkcja świń na tle uwarunkowań krajowych i europejskich", 11-14 lutego 2020, Ustroń, Polska, ss. 70-72.
41.Wstępna analiza wpływu różnych form witaminy D w diecie świń na ekspresję genu VDR w wątrobie. Oczkowicz M., Wierzbicka A., Świątkiewicz M. (2020) XIII Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego "Hodowla i produkcja świń na tle uwarunkowań krajowych i europejskich", 11-14 lutego 2020, Ustroń, Polska, ss. 91-92.
42.Wyniki międzynarodowego testu biegłości w profilowaniu DNA na podstawie analizy markerów mikrosatelitarnych u świń - ISAG 2018-2019. Koseniuk A., Smołucha G., Radko A., Polok P., Blicharski T. (2020) XIII Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego "Hodowla i produkcja świń na tle uwarunkowań krajowych i europejskich", 11-14 lutego 2020, Ustroń, Polska, ss. 61-62.
43.Zależności pomiędzy dziennym spożyciem paszy a wybranymi cechami rzeźnymi i jakości mięsa świń w poszczególnych okresach tuczu. Tyra M., Mucha A., Eckert R. (2020) XIII Szkoła Zimowa im. Profesora Mariana Różyckiego "Hodowla i produkcja świń na tle uwarunkowań krajowych i europejskich", 11-14 lutego 2020, Ustroń, Polska, ss. 95-96.
44.Znaczenie oceny w hodowli zwierząt gospodarskich. Szacowanie wartości hodowlanej świń. Żak G. (2020) Konferencja Naukowo-Techniczna "Ocena wartości hodowlanej świń, weryfikacja metod tej oceny oraz propozycje wdrażania innowacyjnych rozwiązań w tym obszarze", 22-23 września 2020, Krzyczki Szumne, Polska, ss. 1-22.

Pozostałe publikacje (185)

1.Barowicz T., Pieszka M. (2020) Pasze zwierzęce dla drobiu. Polskie Drobiarstwo, 12: 58-61.
2.Barowicz T., Pieszka M. (2020) Produkcja drobiarska i ochrona środowiska. Polskie Drobiarstwo, 8: 28-33.
3.Barowicz T., Pieszka M. (2020) Od pryzmy po stół paszowy-właściwie przygotowany stół paszowy. Agrobydło, 1: 15-19.
4.Barowicz T., Pieszka M. (2020) Higiena przy sporządzaniu TMR-u. Jak chronić paszę przed zagrzewaniem się. Agrobydło, 2: 22-25.
5.Barowicz T., Pieszka M. (2020) Mikroflora i procesy fermentacyjne w żwaczu. Wpływ na zdrowie i produkcyjność. Agrobydło, 2: 26-29.
6.Barowicz T., Śliwiński B. (2020) Kiszonka z sorgo alternatywą dla kukurydzy? Hoduj z głową. Bydło, 2: 38-41.
7.Barowicz T., Śliwiński B. (2020) Gdy brakuje kiszonki z kukurydzy. Hoduj z głową. Bydło, 3: 44-46.
8.Barowicz T., Śliwiński B. (2020) Woda w zasiegu dzioba. Polskie Drobiarstwo, 3: 38-41.
9.Bąk A., Bodziony D., Migdałek G., Pareek C., Żukowski K. (2020) Evaluation of analytical protocols of alignment mapping tools using high throughput next-generation genome sequencing data. Translational Research in Veterinary Science, 3, 1: 61-66.
10.Bąk A., Migdałek G., Pareek C., Żukowski K. (2020) Benchmark of algorithms for multiple DNA sequence alignment across livestock species. Translational Research in Veterinary Science, 3, 2: 41-47, DOI: 10.12775/TRVS.2020.009.
11.Bielański P. (2020) Prowadzenie prac hodowlanych zmierzających do uzyskania królików przydatnych w chowie ekologicznym. Innowacyjne metody ekologicznego chowu i hodowli krolików, PODR Boguchwała ss. 12-25.
12.Bielański P. (2020) Profilaktyka weterynaryjna w ekologicznym chowie królików. Innowacyjne metody ekologicznego chowu i hodowli krolików, PODR Boguchwała ss. 1-11.
13.Bielański P. (2020) Rys historyczny - zwierzęta futerkowe. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat - problemy i wyzwania. Zakład Hodowli Drobiu. Zakład Hodowli Drobnego Inwentarza Instytutu Zootechniki PIB, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-353-8 ss. 125-141.
14.Bielecka G., Rubaj J., Korol W. (2020) Jakość produktów ubocznych młynarstwa na cele paszowe w świetle nowych wymagań w zakresie stwierdzeń zgodności. Przegląd Zbożowo-Młynarski, 3: 37-40.
15.Bielecka G., Zniszczyńska A., Nieściór H., Rubaj J., Korol W. (2020) Ocena spektrometrycznych metod badania selenu w paszach. Nauka i przemysł - metody spektroskowowe w praktyce, nowe wyzwani i możliwości, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ISBN 978-83-227-9369-5 ss. 244-247.
16.Blicharski T., Tyra M., Marciniak M. (2020) Wyniki oceny knurów i loszek w Programie Hodowlanym POLSUS. Trzoda Chlewna, LVIII, 1: 19-20.
17.Blicharski T., Tyra M., Marciniak M. (2020) Wyniki oceny knurów i loszek w Programie Hodowlanym POLSUS. Trzoda Chlewna, LVIII, 2: 25-26.
18.Borecka A. (2020) Rynek mleka – produkcja, spożycie, eksport i perspektywy rozwoju. Hodowca Bydła, 3: 34-39.
19.Borecka A. (2020) Produkcja mleka w Polsce i wydajność mleczna krów. Hodowca Bydła, 8: 34-39.
20.Brejta W., Barowicz T., Śliwiński B. (2020) Krowa a zmiany klimatyczne. Hoduj z głową. Bydło, 2: 22-24.
21.Calik J. (2020) Produkcja kapłonów w oparciu o rodzime lub lokalnie zaadaptowane rasy kur. Polskie Drobiarstwo, 5: 62-66.
22.Calik J., Krawczyk J. (2020) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych kur nieśnych utrzymywanych na fermie w Chorzelowie (IZ PIB). Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objetych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt, XVI: 5-29.
23.Calik J., Krawczyk J., Obrzut J. (2020) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych kur nieśnych utrzymywanych na fermie w Aleksandrowicach (IZ PIB). Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objetych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt, XVI: 30-48.
24.Calik J., Krawczyk J., Obrzut J., Lewko L., Lisowski M., Zwierzyński R., Grajewski B., Gornowicz E. (2020) Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ss. 128.
25.Calik J., Zwierzyński R., Gornowicz E., Lewko L., Lisowski M., Grajewski B. (2020) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych gęsi utrzymywanych w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach (IZ PIB). Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objetych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt, XVI: 60-97.
26.Calik J., Zwierzyński R., Lisowski M., Grajewski B. (2020) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych kaczek utrzymywanych w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach (IZ PIB). Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objetych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt, XVI: 110-128.
27.Chełmińska A., Tomczyk-Wrona I. (2020) Ochrona zasobów genetycznych lokalnych ras koni. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat - problemy i wyzwania. Zakład Hodowli Trzody Chlewnej, Zakład Hodowli Koni., Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-349-1 ss. 153-194.
28.Czarnik U., Barcewicz M., Sachajko M., Herudzińska M., Żukowski K., Pareek C. (2020) Association of bovine CXCL8 polymorphism with clinical mastitis and fertility trait in Polish HF cattle. Translational Research in Veterinary Science, 3, 2: 9-17, DOI: 10.12775/TRVS.2020.006.
29.Czarnik U., Dobrzyńska K., Sachajko M., Herudzińska M., Żukowski K., Pareek C. (2020) Identification of CXCL8c.105A>G and CXCL8c.210C>T polymorphism in Polish HF cattle. Translational Research in Veterinary Science, 3, 1: 53-60, DOI: 10.12775/TRVS.2020.004.
30.Eckert R., Tyra M., Żak G., Szyndler-Nędza M., Mucha A. (2020) Prace naukowo-badawcze realizowane w Zakładzie Hodowli Trzody Chlewnej. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat - problemy i wyzwania. Zakład Hodowli Trzody Chlewnej, Zakład Hodowli Koni., Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-349-1 ss. 81-113.
31.Eckert R., Żak G., Tyra M. (2020) Zakład Hodowli Trzody Chlewnej - historia i teraźniejszość. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat - problemy i wyzwania. Zakład Hodowli Trzody Chlewnej, Zakład Hodowli Koni., Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-349-1 ss. 7-13.
32.Fornal A., Kowalska K., Piestrzyńska-Kajtoch A. (2020) Kontrola pochodzenia koni – historia i perspektywy. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat - problemy i wyzwania. Zakład Biologii Molekularnej Zwierząt, Zakład Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-329-3 ss. 34-38.
33.Gajda B. (2020) Kriokonserwacja oocytów i zarodków zwierząt. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat - problemy i wyzwania. Zakład Biologii Molekularnej Zwierząt, Zakład Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-329-3 ss. 122-132.
34.Gąsior R. (2020) Zakres badań i efekty realizacji zadań przez Centralne Laboratorium. Chów hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat-problemy i wyzwania Zakład Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Instytutu Zootechniki PIB, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-333-0 ss. 169-191.
35.Gogol P., Trzcińska M. (2020) Sztuczne unasienianie, konserwacja nasienia, regulacja płci i diagnostyka andrologiczna. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat - problemy i wyzwania. Zakład Biologii Molekularnej Zwierząt, Zakład Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-329-3 ss. 103-111.
36.Gornowicz E., Kryza A., Pietrzak M., Lewko L. (2020) Charakterystyka wartości rzeźnej i cech fizycznych mięsa indyków cięzkich Big 6. Indyk Polski, 2: 36-43.
37.Gornowicz E., Zwierzyński R., Lewko L. (2020) Wyniki reprodukcyjne drobiu wodnego a warunki utrzymania. Polskie Drobiarstwo, 1: 44-48.
38.Herbut E., Połtowicz K. (2020) Rys historyczny. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat - problemy i wyzwania. Zakład Hodowli Drobiu. Zakład Hodowli Drobnego Inwentarza Instytutu Zootechniki PIB, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-353-8 ss. 7-16.
39.Jakiel M., Radkowska I., Skrzyński G. (2020) Prace Instytutu Zootechniki - Państwowego Instytutu Badawczego nad doskonaleniem bydła simentalskiego w kraju. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat - problemy i wyzwania.Zakład Hodowli Bydła, Zakład Hodowli Owiec i Kóz, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-341-5 ss. 71-82.
40.Jura J. (2020) Transgeneza zwierzat; metody oraz wykorzystanie w hodowli i biomedycynie. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat - problemy i wyzwania. Zakład Biologii Molekularnej Zwierząt, Zakład Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-329-3 ss. 115-122.
41.Kaczor A., Godyń D. (2020) Zmieniające się wymogi warunków utrzymania bydła na przykładzie badań prowadzonych w Instytucie Zootechniki. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat - problemy i wyzwania.Zakład Hodowli Bydła, Zakład Hodowli Owiec i Kóz, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-341-5 ss. 93-103.
42.Kamyczek M. (2020) Instytut Zootechniki PIB Zakład Doświadczalny Pawłowice - Centralny Ośrodek Hybrydyzacji Trzody Chlewnej. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat - problemy i wyzwania. Zakład Hodowli Trzody Chlewnej, Zakład Hodowli Koni., Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-349-1 ss. 54-62.
43.Kawęcka A. (2020) Badania dotyczące użytkowania mlecznego owiec górskich oraz jakości mleka i produktów uzyskiwanych od owiec i kóz prowadzone w Instytucie Zootechniki PIB. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat - problemy i wyzwania.Zakład Hodowli Bydła, Zakład Hodowli Owiec i Kóz, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-341-5 ss. 173-182.
44.Kawęcka A., Knapik J., Sikora J. (2020) Rys historyczny Zakładu Hodowli Owiec i Kóz Instytutu Zootechniki PIB. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat - problemy i wyzwania.Zakład Hodowli Bydła, Zakład Hodowli Owiec i Kóz, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-341-5 ss. 129-143.
45.Kawęcka A., Miksza-Cybulska A., Puchała M. (2020) Wyniki oceny wartości użytkowej owiec objętych programem ochrony zasobów genetycznych w roku 2018. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ss. 215.
46.Kawęcka A., Pasternak M., Sikora J. (2020) Ochrona zasobów genetycznych owiec i kóz-działania prowadzone w Instytucie Zootechniki PIB. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat - problemy i wyzwania.Zakład Hodowli Bydła, Zakład Hodowli Owiec i Kóz, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-341-5 ss. 159-172.
47.Knapik J., Kawęcka A. (2020) Użytkowanie mięsne owiec i jakość mięsa owczego w badaniach Instytutu Zootechniki PIB. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat - problemy i wyzwania.Zakład Hodowli Bydła, Zakład Hodowli Owiec i Kóz, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-341-5 ss. 183-197.
48.Knapik J., Puchała M., Kawęcka A. (2020) Ocena wartości hodowlanej i użytkowej owiec w Instytucie Zootechniki PIB. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat - problemy i wyzwania.Zakład Hodowli Bydła, Zakład Hodowli Owiec i Kóz, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-341-5 ss. 144-158.
49.Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Walczyński S. (2020) Efekty realizacji zadań laboratorium referencyjnego przez Krajowe Laboratorium Pasz. Chów hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat-problemy i wyzwania Zakład Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Instytutu Zootechniki PIB, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-333-0 ss. 158-168.
50.Koseniuk A., Kamyczek M., Smołucha G., Radko A. (2020) Pół wieku doświadczenia w prowadzeniu kontroli pochodzenia u trzody chlewnej. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat - problemy i wyzwania. Zakład Biologii Molekularnej Zwierząt, Zakład Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-329-3 ss. 30-33.
51.Koseniuk A., Rubiś D., Fornal A., Podbielska A., Szumiec A., Radko A. (2020) Syntetyczne wprowadzenie do zagadnienia markerów genetycznych wykorzystywanych w kontroli rodowodów zwierząt. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat - problemy i wyzwania. Zakład Biologii Molekularnej Zwierząt, Zakład Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-329-3 ss. 10-14.
52.Koseniuk A., Szumiec A., Podbielska A., Rubiś D., Radko A. (2020) Kontrola pochodzenia owiec - zarys historyczny i współczesność. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat - problemy i wyzwania. Zakład Biologii Molekularnej Zwierząt, Zakład Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-329-3 ss. 24-29.
53.Kowalska D. (2020) Aktualne badania i kierunki rozwoju - roślinożerne zwierzęta futerkowe. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat - problemy i wyzwania. Zakład Hodowli Drobiu. Zakład Hodowli Drobnego Inwentarza Instytutu Zootechniki PIB, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-353-8 ss. 142-160.
54.Kowalska D. (2020) Dobrostan i żywienie królików w chowie metodami ekologicznymi. Innowacyjne metody ekologicznego chowu i hodowli krolików, PODR Boguchwała ss. 26-42.
55.Kowalska D. (2020) Hodowla królików - na co zwrócić uwagę zakładając fermę. Gołębie i drobny inwentarz., 2: 51-54.
56.Kowalska D. (2020) Niezbędna dokumentacja na fermie królików. Gołębie i drobny inwentarz., 2: 54-55.
57.Kownacki A., Szarek-Gwiazda E., Ligaszewski M., Urban J. (2020) Communities of Freshwater macroinvertebrate and Fish in Mountain streams and rivers of the Upper Dunajec catchment (Western Carpathians) including ling-term human impact. Polish River Basins and Lakes – Part II. Handbook of Environmental Chemistry, Springer, ISBN 978-3-030-12138-9 pp. 269-292.
58.Kozubska-Sobocińska A., Kowalska K., Witarski W. (2020) Wykorzystanie technik cytomolekularnych w nowoczesnej hodowli zwierząt. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat - problemy i wyzwania. Zakład Biologii Molekularnej Zwierząt, Zakład Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-329-3 ss. 47-52.
59.Krawczyk J. (2020) Zielononóżka kuropatwiana – galicyjska kura. Polskie Drobiarstwo, 7: 2-5.
60.Krawczyk J., Calik J. (2020) Genetyka i bioróżnorodność drobiu. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat - problemy i wyzwania. Zakład Hodowli Drobiu. Zakład Hodowli Drobnego Inwentarza Instytutu Zootechniki PIB, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-353-8 ss. 17-37.
61.Krawczyk J., Calik J., Sosnówka-Czajka E., Połtowicz K. (2020) Wpływ genotypu i systemu utrzymania na produkcyjność i jakość jaj kur ras rodzimych i mieszańców towarowych. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat - problemy i wyzwania. Zakład Hodowli Drobiu. Zakład Hodowli Drobnego Inwentarza Instytutu Zootechniki PIB, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-353-8 ss. 92-99.
62.Krawczyk W. (2020) Adaptacja rolnictwa polskiego do zmian klimatu. Wpływ produkcji rolnej na zmiany klimatu i jej adaptacja do tych zmian., Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA), ISBN 978-83-942485-8-1 ss. 26-29.
63.Księżak J., Bojarszczuk J., Świątkiewicz M. (2020) Uprawa bobiku i wykorzystanie nasion w żywieniu zwierząt gospodarskich. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7562-337-6, ss. 56.
64.Lewko L., Gornowicz E. (2020) Jaja gęsie - właściwości fizyczne. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-373-6, ss. 36.
65.Ligaszewski M. (2020) Badania z zakresu ichtiologii, ochrony środowiska wodnego i rybactwa stawowego oraz doskonalenia polskich linii hodowlanych jedwabnika morwowego – historia i teraźniejszość. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat - problemy i wyzwania. Zakład Hodowli Drobiu. Zakład Hodowli Drobnego Inwentarza Instytutu Zootechniki PIB, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-353-8 ss. 181-194.
66.Ligaszewski M., Pol P. (2020) Helikultura – produkcja lądowych, muszlowych ślimaków jadalnych z gatunku Cornu aspersum oraz związane z nią badania nad ochroną populacji naturalnych winniczka (Helix pomatia). Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat - problemy i wyzwania. Zakład Hodowli Drobiu. Zakład Hodowli Drobnego Inwentarza Instytutu Zootechniki PIB, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-353-8 ss. 195-216.
67.Liu J., Suchocki T., Szyda J. (2020) Tuning the genomic evaluation system of Holstein-Friesian cattle. Computers and Electronics in Agriculture, august 2020: 1-10, DOI: 10.1016/j.compag.2020.105594.
68.Majewska A., Wójcik P., Karpowicz A. (2020) Rola Instytutu Zootechniki PIB w ochronie rodzimych ras bydła. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat - problemy i wyzwania.Zakład Hodowli Bydła, Zakład Hodowli Owiec i Kóz, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-341-5 ss. 110-126.
69.Małopolska M., Tuz R. (2020) Rearing gilts for a better future herd. Pigs Welfare in Practice, 5m Publishing, ISBN 978-1789181050 ss. 144-147.
70.Marciniak M., Tyra M. (2020) Wyniki oceny knurów i loszek w Programie Hodowlanym POLSUS. Trzoda Chlewna, LVIII, 3: 20-21.
71.Marciniak M., Tyra M. (2020) Wyniki oceny knurów i loszek w Programie Hodowlanym POLSUS. Trzoda Chlewna, LVIII, 4: 25-26.
72.Marciniak M., Tyra M. (2020) Wyniki oceny knurów i loszek w Programie Hodowlanym POLSUS. Trzoda Chlewna, LVIII, 5: 20-21.
73.Marciniak M., Tyra M. (2020) Wyniki oceny knurów i loszek w Programie Hodowlanym POLSUS. Trzoda Chlewna, LVIII, 6: 17-19.
74.Marciniak M., Tyra M. (2020) Wyniki oceny knurów i loszek w Programie Hodowlanym POLSUS. Trzoda Chlewna, LVIII, 7-8: 22-23.
75.Marciniak M., Tyra M. (2020) Wyniki oceny knurów i loszek w Programie Hodowlanym POLSUS. Trzoda Chlewna, LVIII, 10: 20-22.
76.Marciniak M., Tyra M. (2020) Wyniki oceny knurów i loszek w Programie Hodowlanym POLSUS. Trzoda Chlewna, LVIII, 11: 20-22.
77.Marciniak M., Tyra M. (2020) Wyniki oceny knurów i loszek w Programie Hodowlanym POLSUS. Trzoda Chlewna, LVIII, 12: 16-18.
78.Mucha A. (2020) Ocena użytkowości rozpłodowej loch. Stan hodowli i wyniki oceny świń w roku 2019. Stan hodowli i wyniki oceny świń, 38: 3-18.
79.Mucha A. (2020) Nasienie knurów wprowadzone do obrotu. Stan hodowli i wyniki oceny świń w roku 2019. Stan hodowli i wyniki oceny świń, 38: 66-70.
80.Mucha A., Szyndler-Nędza M. (2020) Użytkowośc rozpłodowa loch. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat - problemy i wyzwania. Zakład Hodowli Trzody Chlewnej, Zakład Hodowli Koni., Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-349-1 ss. 25-31.
81.Mucha A., Szyndler-Nędza M., Tuz R., Piórkowska K., Schwarz T. (2020) Reproductive traits and vagina-cervix length measurement of pigs depending on polymorphisms in the HOXA10 gene. Book of abstracts, EAAP s. 131.
82.Natonek-Wiśniewska M., Krzyścin P. (2020) Identyfikacja gatunkowa - historia , teraźniejszość oraz nowe wyzwania i możliwości. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat - problemy i wyzwania. Zakład Biologii Molekularnej Zwierząt, Zakład Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-329-3 ss. 53-56.
83.Natonek-Wiśniewska M., Krzyścin P. (2020) Detection of the Species Composition of Food Using Mitochondrial DNA: Challenges and Possibilities of a Modern Laboratory. DNA Sequencing - Molecular Analysis Tools. ISBN 978-1-78984-857-1 IntechOpen. DOI:. Biochemical Analysis Tools: Methods for Bio-Molecules Studies, Intechopen, ISBN 978-1-78984-856-4 pp. 85-96, DOI: 10.5772/intechopen.89579.
84.Nieściór H., Majewska M., Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Walczyński S. (2020) Metody spektrofotometryczne w kontroli zafałszowań wysokobiałkowych materiałów paszowych. Nauka i przemysł - metody spektroskowowe w praktyce, nowe wyzwani i możliwości, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ISBN 978-83-227-9369-5 ss. 240-243.
85.Niwińska B. (2020) Badania nad czynnikami żywieniowymi wspomagającymi efektywność wychowu i rozwój cieląt. Chów hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat-problemy i wyzwania Zakład Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Instytutu Zootechniki PIB, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-333-0 ss. 16-24.
86.Oczkowicz M. (2020) Nutrigenomika zwierząt gospodarskich-narzędzie do opracowywania prozdrowotnych zaleceń u ludzi i zwierząt. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat - problemy i wyzwania. Zakład Biologii Molekularnej Zwierząt, Zakład Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-329-3 ss. 69-75.
87.Opiela J. (2020) Rozwój metod pozaustrojowej produkcji zarodków oraz hodowli in vitro komórek macierzystych. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat - problemy i wyzwania. Zakład Biologii Molekularnej Zwierząt, Zakład Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-329-3 ss. 94-114.
88.Paraponiak P., Krawczyk W. (2020) Lokalne inicjatywy w zakresie promocji produktów pozyskiwanych na terenach górskich i podgórskich w Polsce. Europejskie rozwiązania strukturalne dla rolnictwa górskiego na tle krajowych oczekiwań i potrzeb, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-357-6 ss. 21-40.
89.Paraponiak P., Krawczyk W. (2020) Local initiatives to promote products from mountain and foothill regions in Poland. European structural measuresfor mountain farming in the contextof domestic needs and expectations, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-361-3 pp. 21-40.
90.Pasternak M., Puchała M. (2020) Hodowla owiec w praktyce na przykładzie stada owiec rasy wrzosówka w Instytucie Zootechniki PIB. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-369-9, ss. 40.
91.Pawlina-Tyszko K., Oczkowicz M., Gurgul A., Szmatoła T., Bugno-Poniewierska M. (2020) MicroRNA profiling of the pig periaqueductal grey (PAG) region reveals candidates potentially related to sex-dependent differences. Biology of Sex Differences, 11, 67: 1-17, DOI: 10.1186/s13293-020-00343-2.
92.Piestrzyńska-Kajtoch A., Smołucha G. (2020) Trzęsawka owiec i genotypowanie genu PRNP. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat - problemy i wyzwania. Zakład Biologii Molekularnej Zwierząt, Zakład Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-329-3 ss. 63-68.
93.Pieszka M., Barowicz T. (2020) Rzepak dla drobiu - jaki powinien być? Cz. I. Polskie Drobiarstwo, 9: 52-54.
94.Pieszka M., Barowicz T. (2020) Rzepak dla drobiu - jaki powinien być? Cz. II. Polskie Drobiarstwo, 10: 15-17.
95.Pieszka M., Bederska-Łojewska D. (2020) Badania nad ochroną przewodu pokarmowego świń przed negatywnym wpływem patogenów. Chów hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat-problemy i wyzwania Zakład Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Instytutu Zootechniki PIB, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-333-0 ss. 72-83.
96.Pieszka M., Bielińska H., Barowicz T. (2020) Polskie kulinarne dziedzictwo – gęsina. Polskie Drobiarstwo, 2: 70-72.
97.Pieszka M., Pietras M., Barowicz T. (2020) Natłuszczanie pasz dla drobiu. Polskie Drobiarstwo, 11: 20-25.
98.Piórkowska M. (2020) Aktualne badania i kierunki rozwoju - mięsożerne zwierzęta futerkowe. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat - problemy i wyzwania. Zakład Hodowli Drobiu. Zakład Hodowli Drobnego Inwentarza Instytutu Zootechniki PIB, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-353-8 ss. 161-180.
99.Piórkowska M. (2020) Wpływ substancji pro-, pre- i synbiotycznych na zdrowie, pomiary morfometryczne przewodu pokarmowego oraz wyniki badań mikrobiologicznych treści jelita norek. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 16, 3: 9-24, DOI: 10.5604/01.3001.0014.3700.
100.Podbielska A., Radko A. (2020) Identyfikacja zwierząt towarzyszących i wolno żyjących. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat - problemy i wyzwania. Zakład Hodowli Drobiu. Zakład Hodowli Drobnego Inwentarza Instytutu Zootechniki PIB, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-353-8 ss. 39-46.
101.Pol P. (2020) Nowoczesne technologie w Zakładzie hodowli Drobnego Inwentarza. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat - problemy i wyzwania. Zakład Hodowli Drobiu. Zakład Hodowli Drobnego Inwentarza Instytutu Zootechniki PIB, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-353-8 ss. 217-230.
102.Pol P., Jasik K.P., Łoboziak M. (2020) Składany karmnik dla ślimaków - numer zgłoszenia 42783, symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej A01K 67/00. Biuletyn Urzędu Patentowego, 10/2020: 6.
103.Pol P., Jasik K.P., Łoboziak M., Mielaczarek P.S. (2020) Urządzenie do schładzania jaj ślimaków w trakcie ich inkubacji - numer zgłoszenia 42785, symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej A01K 67/033. Biuletyn Urzędu Patentowego, 10/2020: 6.
104.Pol P., Ligaszewski M., Jasik K.P., Łoboziak M., Mielaczarek P.S. (2020) Zabezpieczenie zagród do hodowli ślimaków jadalnych - numer zgłoszenia 129193, symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej A01M 29/30. Biuletyn Urzędu Patentowego, 15/2020: 44.
105.Pol P., Ligaszewski M., Jasik K.P., Łoboziak M., Mielaczarek P.S. (2020) Ul do rozrodu ślimaków tureckich - numer zgłoszenia 427137, symbol Międzynarodowej Klasyfikacji Patentowej A01K 61/00. Biuletyn Urzędu Patentowego, 7/2020: 6-7.
106.Polak G. (2020) Ocena wartości użytkowej ogierów sokólskich uznanych do krycia klaczy uczestniczących w programie ochrony zasobów genetycznych. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-310-1, II: 150.
107.Połtowicz K., Krawczyk J., Calik J., Obrzut J., Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Nowak J. (2020) Wykorzystanie rodzimych ras drobiu w produkcji mięsa. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat - problemy i wyzwania. Zakład Hodowli Drobiu. Zakład Hodowli Drobnego Inwentarza Instytutu Zootechniki PIB, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-353-8 ss. 109-119.
108.Połtowicz K., Nowak J., Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I. (2020) Czynniki kształtujące jakość mięsa drobiowego. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat - problemy i wyzwania. Zakład Hodowli Drobiu. Zakład Hodowli Drobnego Inwentarza Instytutu Zootechniki PIB, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-353-8 ss. 100-108.
109.Poniedziałek-Kempny K., Rajska I., Gajda L., Gajda B. (2020) Development of in vitro matured porcine oocytes after in vitro fertilization with ejaculated or epididymal spermatozoa. Animal Reproduction, 17, 3: 13.
110.Puchała M., Knapik J., Kawęcka A. (2020) Wyniki oceny wartości hodowlanej tryczków i maciorek w roku 2018. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ss. 286.
111.Radkowska I., Kaczor A., Godyń D., Majewska A., Karpowicz A., Jakiel M. (2020) Precyzyjny chów bydła jako odpowiedź na potrzeby zrównoważonego rolnictwa. rodowiskowe i społeczno-ekonomiczne uwarunkowania zrównoważonego chowu bydła, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-66602-09-0 ss. 67-89.
112.Radkowska I., Radkowski A. (2020) Racjonalne użytkowanie pastwisk. Hodowca Bydła, 4: 8-13.
113.Radkowska I., Radkowski A. (2020) Zakładanie użytków zielonych dobór nasion traw i zabiegi agrotechniczne. Hodowca Bydła, 2: 8-16.
114.Radkowska I., Radkowski A. (2020) Podsiew jako metoda renowacji użytków zielonych. Hodowca Bydła, 2: 25-29.
115.Radkowska I., Radkowski A. (2020) Renowacja użytków zielonych. Metoda pełnej uprawy. Hodowca Bydła, 3: 15-19.
116.Radkowska I., Radkowski A. (2020) Możliwości przeciwdziałania suszy na użytkach zielonych. BYDŁO MIĘSNE, 2: 13-19.
117.Radkowska I., Szymik B. (2020) Jakość i właściwości prozdrowotne mleka i mięsa w kontekście badań prowadzonych w Instytucie Zootechniki PIB. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat - problemy i wyzwania.Zakład Hodowli Bydła, Zakład Hodowli Owiec i Kóz, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-341-5 ss. 83-97.
118.Radkowski A., Radkowska I. (2020) Wartościowa kiszonka z traw przewiędniętych terminy zbioru, wartość pokarmowa, technologia produkcji. Hodowca Bydła, 5: 8-13.
119.Rubaj J., Korol W., Szlachta M., Majewska M. (2020) Walidacja oznaczania witaminy E w paszach metodą HPLC z detekcją. Nauka i przemysł - metody spektroskowowe w praktyce, nowe wyzwani i możliwości, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ISBN 978-83-227-9369-5 ss. 248-251.
120.Rubiś D., Koseniuk A., Szumiec A., Smołucha G., Piestrzyńska-Kajtoch A., Kościelny M., Radko A., Ropka-Molik K. (2020) Kontrola pochodzenia bydła - ponad 50 lat doświadczenia, przeszłość, teraźniejszość i osiągnięcia. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat - problemy i wyzwania. Zakład Biologii Molekularnej Zwierząt, Zakład Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-329-3 ss. 15-23.
121.Schwarz T., Nowicki J., Pabiańczyk M., Świątkiewicz M., Tuz R. (2020) Praktyczne sapekty zastosowania żyta w żywieniu świn. Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ss. 13.
122.Sikora J. (2020) Problematyka hodowli kóz realizowana w Instytucie Zootechniki PIB. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat - problemy i wyzwania.Zakład Hodowli Bydła, Zakład Hodowli Owiec i Kóz, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-341-5 ss. 198-207.
123.Sikora J. (2020) Koza karpacka - historia i restytucja rasy, perspektywy hodowli. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat - problemy i wyzwania.Zakład Hodowli Bydła, Zakład Hodowli Owiec i Kóz, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-341-5 ss. 208-218.
124.Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E. (2020) Wpływ różnych technologii chowu na produkcyjność i dobrostan kurcząt brojlerów. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat - problemy i wyzwania. Zakład Hodowli Drobiu. Zakład Hodowli Drobnego Inwentarza Instytutu Zootechniki PIB, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-353-8 ss. 59-70.
125.Skrzyński G., Szymik B. (2020) Ocena wartości użytkowej buhajów ras mięsnych. Ocena wartości użytkowej bydła ras mięsnych. Wyniki za rok 2019, PZHiPBM ss. 50-79.
126.Skrzyński G., Wójcik P. (2020) Prace nad użytkowością mieszańców mięsnych w Instytucie Zootechniki PIB oraz rozwój metodologii oceny wartości użytkowej i hodowlanej bydła rasmięsnych w Polsce. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat - problemy i wyzwania.Zakład Hodowli Bydła, Zakład Hodowli Owiec i Kóz, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-341-5 ss. 26-39.
127.Skrzyszowska M., Samiec M. (2020) Rozwój metod klonowania wybranych gatunków ssaków - możliwości ich wykorzystania w rolnictwie, biomedycynie oraz ochronie ginących ras i gatunków. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat - problemy i wyzwania. Zakład Biologii Molekularnej Zwierząt, Zakład Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-329-3 ss. 150-170.
128.Smołucha G., Koseniuk A., Witarski W. (2020) Proteomika jako narzędzie wspomagające hodowlę. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat - problemy i wyzwania. Zakład Biologii Molekularnej Zwierząt, Zakład Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-329-3 ss. 75-82.
129.Smorąg Z. (2020) Badania nad rozrodem zwierzat gospodarskich w IZ PIB - rys historyczny. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat - problemy i wyzwania. Zakład Biologii Molekularnej Zwierząt, Zakład Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-329-3 ss. 78-84.
130.Sosin-Bzducha E., Furgał-Dierżuk I. (2020) Zastosowanie różnych materiałów paszowych oraz strategii żywieniowych w celu poprawy efektywności produkcji oraz jakości mleka i mięsa przeżuwaczy. Chów hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat-problemy i wyzwania Zakład Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Instytutu Zootechniki PIB, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-333-0 ss. 25-33.
131.Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I. (2020) Stres termiczny i metody niwelowania jego negatywnych skutków w produkcji drobiarskiej. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat - problemy i wyzwania. Zakład Hodowli Drobiu. Zakład Hodowli Drobnego Inwentarza Instytutu Zootechniki PIB, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-353-8 ss. 71-91.
132.Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I. (2020) Systemy utrzymania a produkcyjność i dobrostan drobiu. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat - problemy i wyzwania. Zakład Hodowli Drobiu. Zakład Hodowli Drobnego Inwentarza Instytutu Zootechniki PIB, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-353-8 ss. 38-58.
133.Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I. (2020) Metody oceny poziomu dobrostanu kur nieśnych utrzymywanych w klatkach wzbogaconych w warunkach produkcji towarowej. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-397-2, ss. 18.
134.Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I. (2020) Wykorzystanie jeżówki purpurowej w celu poprawy parametrów lęgu i jakości certyfikowanych piskląt rasy Rhode Island Red. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-302-6, ss. 21.
135.Sowula-Skrzyńska E., Borecka A. (2020) Wymiar ekonomiczny działań ograniczających emisję i działań adaptacyjnych do zmian klimatu na poziomie gospodarstwa rolnego. Wpływ produkcji rolnej na zmiany klimatu i jej adaptacja do tych zmian., Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA), ISBN 978-83-942485-8-1 ss. 30-38.
136.Szczurek P., Pietras M. (2020) Wpływ czynników żywieniowych na wskaźniki fizjologiczne zwierząt. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat - problemy i wyzwania. Zakład Hodowli Trzody Chlewnej, Zakład Hodowli Koni., Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-349-1 ss. 85-93.
137.Szczurek W. (2020) Badania nad efektywnością systemu strawnych aminokwasów w żywieniu kurcząt brojlerów i oznaczaniem standaryzowanej strawności jelitowej aminokwasów białka materiałów paszowych. Chów hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat-problemy i wyzwania Zakład Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Instytutu Zootechniki PIB, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-333-0 ss. 125-134.
138.Szudzik M., Lipiński P., Jończy A., Mazgaj R., Pieszka M., Kamyczek M., Smuda E., Starzyński R.R. (2020) Long-term Effect of Split Iron Dextran/Hemoglobin Supplementation on Erythrocyte and Iron Status, Growth Performance, Carcass Parameters, and Meat Quality of Polish Large White and 990 Line Pigs. Biological Trace Element Research, 1-9, DOI: 10.1007/s12011-019-01950-w.
139.Szymczyk B. (2020) Wykorzystanie szczurów laboratoryjnych jako zwierząt modelowych w określaniu wartości odżywczej białka materiałów paszowych oraz wpływu wybranych czynników żywieniowych na organizm. Chów hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat-problemy i wyzwania Zakład Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Instytutu Zootechniki PIB, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-333-0 ss. 147-157.
140.Szymczyk B., Orczewska-Dudek S. (2020) Kształtowanie wartości dietetycznej oraz właściwości prozdrowotnych mięsa drobiowego i jaj na drodze modyfikacji żywieniowej. Chów hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat-problemy i wyzwania Zakład Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Instytutu Zootechniki PIB, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-333-0 ss. 135-146.
141.Szymik B. (2020) Odchów jałówek ras mięsnych. Hodowca Bydła, 6-7: 67-70.
142.Szymik B. (2020) Produkcja wołowiny w Polsce. Hodowca Bydła, 12: 58-61.
143.Szymik B. (2020) Cechy zdolności udojowej. Hodowca Bydła, 12: 63-72.
144.Szymik B., Jagusiak W., Topolski P. (2020) Doskonalenie cech zdolności udojowej bydła rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Zastosowanie współczesnych metod doskonalenia bydła i zarządzania stadem w kontekście ilości i jakości pozyskiwanych produktów, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-66602-02-1 ss. 67-83.
145.Szyndler-Nędza M., Eckert R. (2020) Ocena przyżyciowa młodych knurów.Stan hodowli i wyniki oceny świń w roku 2019. Stan hodowli i wyniki oceny świń, 38: 19-24.
146.Szyndler-Nędza M., Eckert R. (2020) Niekorzystne tendencje w zmianach użytkowości rozpłodowej loch rasy puławskiej. Trzoda Chlewna, LVIII, 12: 18-21.
147.Szyndler-Nędza M., Luciński P., Skrzypczak E., Szulc K., Hammermeister A. (2020) Ochrona zasobów genetycznych świń ras rodzimych- stan hodowli i wyniki oceny za rok 2019. Ochrona zasobów genetycznych świń ras rodzimych - stan hodowli i wyniki oceny, 15: 1-42.
148.Szyndler-Nędza M., Mucha A. (2020) Rasy rodzime świń. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat - problemy i wyzwania. Zakład Hodowli Trzody Chlewnej, Zakład Hodowli Koni., Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-349-1 ss. 63-71.
149.Śliwiński B., Barowicz T. (2020) Jod dla krów mlecznych. Dlaczego jest ważny. Agrobydło, 2: 16-20.
150.Świątkiewicz M. (2020) Nowe spojrzenie na przydatność żyta w żywieniu zwierząt gospodarskich. Trzoda Chlewna, 2: 17-20.
151.Świątkiewicz M. (2020) Badania nad wartością pokarmową krajowych źródeł białka i ich przydatnością w żywieniu świń. Chów hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat-problemy i wyzwania Zakład Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Instytutu Zootechniki PIB, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-333-0 ss. 34-53.
152.Świątkiewicz M. (2020) Badania nad efektywnością dodatków paszowych i ich przydatnością w kształtowaniu rozwoju przewodu pokarmowego oraz statusu zdrowotnego świń. Chów hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat-problemy i wyzwania Zakład Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Instytutu Zootechniki PIB, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-333-0 ss. 54-71.
153.Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A. (2020) Wykorzystanie ziarna żyta jako źródła składników pokarmowych w zywieniu drobiu. cz. I. Polskie Drobiarstwo, 4: 42-45.
154.Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A. (2020) Wykorzystanie ziarna żyta jako źródła składników pokarmowych w żywieniu drobiu. cz. II. Polskie Drobiarstwo, 5: 31-33.
155.Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A., Szczurek W., Orczewska-Dudek S. (2020) Badania nad dodatkami paszowymi stosowanymi w celu poprawy statusu zdrowotnego i fizjologicznego organizmu ptaków. Chów hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat-problemy i wyzwania Zakład Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Instytutu Zootechniki PIB, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-333-0 ss. 109-124.
156.Świątkiewicz S., Szczurek W., Arczewska-Włosek A. (2020) Ocena efektywności materiałów paszowych jak źródła białka i innych składników pokarmowych w żywieniu drobiu. Chów hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat-problemy i wyzwania Zakład Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa Instytutu Zootechniki PIB, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-333-0 ss. 94-108.
157.Tomczyk-Wrona I. (2020) Wyniki oceny wartości użytkowej koni rasy huculskiej objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt za rok 2019. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-306-4, ss. 36.
158.Tomczyk-Wrona I. (2020) Historia działalności oraz osiągnięcia w zakresie chowu i hodowli koni na przestrzeni 70-ciu lat istnienia Instytutu Zootechniki. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat - problemy i wyzwania. Zakład Hodowli Trzody Chlewnej, Zakład Hodowli Koni., Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-349-1 ss. 117-127.
159.Tomczyk-Wrona I. (2020) Tematyka badawcza realizowana w Instytucie Zootechniki dotycząca gatunku - konie. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat - problemy i wyzwania. Zakład Hodowli Trzody Chlewnej, Zakład Hodowli Koni., Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-349-1 ss. 128-152.
160.Topolski P. (2020) Inseminacja bydła w 2019 r. Inseminacja Bydła, 18: 1-36.
161.Topolski P., Skarwecka M. (2020) Współpraca krajowa i międzynarodowa w zakresie rozwoju metod oceny wartości użytkowej i hodowlanej bydła w IZ PIB. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat - problemy i wyzwania.Zakład Hodowli Bydła, Zakład Hodowli Owiec i Kóz, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-341-5 ss. 40-50.
162.Topolski P., Żukowski K. (2020) Historia rozwoju metodyki oceny wartości hodowlanej bydła mlecznego w Instytucie Zootechniki PIB. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat - problemy i wyzwania.Zakład Hodowli Bydła, Zakład Hodowli Owiec i Kóz, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-341-5 ss. 14-25.
163.Topolski P., Żukowski K. (2020) Zapalenie macicy aktualny problem w chowie i hodowli wysokoprodukcyjnych ras bydła mlecznego. Hodowca Bydła, 10: 56-59.
164.Tyra M. (2020) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP w SKURTCh. Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP - użytkowość tuczna i rzeźna, 19, 2: 80-91.
165.Tyra M., Eckert R. (2020) Wyniki oceny użytkowości tucznej i rzeźnej świń w stacjach kontroli użytkowości rzeźnej trzody chlewnej. Stan hodowli i wyniki oceny świń w roku 2019. Stan hodowli i wyniki oceny świń, 38: 48-65.
166.Tyra M., Mucha A. (2020) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP – użytkowość rozpłodowa. Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP - użytkowość rozpłodowa., 16, 2: 1-228.
167.Tyra M., Mucha A. (2020) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP – użytkowość rozpłodowa. Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP - użytkowość rozpłodowa., 16, 1: 1-207.
168.Tyra M., Żak G. (2020) Stacje Kontroli Użytkowości Rzeźnej Trzody Chlewnej (SKURTCh) - od powstania do dnia dzisiejszego na tle zmieniającej się metodologii oceny i uzyskiwanych wyników. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat - problemy i wyzwania. Zakład Hodowli Trzody Chlewnej, Zakład Hodowli Koni., Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-349-1 ss. 32-53.
169.Walczak J. (2020) Praktyki rolnicze ograniczajace emisję gazów cieplarnianych w produkcji zwierzęcej. Wpływ produkcji rolnej na zmiany klimatu i jej adaptacja do tych zmian., Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA), ISBN 978-83-942485-8-1 ss. 17-25.
170.Warzecha J., Wojtaszek M. (2020) Wykorzystanie mikromacierzy w ocenie wartości hodowlanej bydła mlecznego. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat - problemy i wyzwania. Zakład Biologii Molekularnej Zwierząt, Zakład Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-329-3 ss. 57-62.
171.Witarski W., Podstawski P., Liszka S. (2020) Hodowle komórkowe w badaniach podstawowych oraz aplikacyjnych. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat - problemy i wyzwania. Zakład Biologii Molekularnej Zwierząt, Zakład Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-329-3 ss. 82-88.
172.Wojtycza K., Gąsior R., Odrzywolska A. (2020) Pobieranie próbek do badań lotnych związków organicznych. Badania techniką SPME. Instytut Zootechniki PIB, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-365-1, 1: 16.
173.Wojtycza K., Gąsior R., Odrzywolska A. (2020) Pobieranie próbek do badań lotnych związków organicznych. Badania techniką SAFE. Instytut Zootechniki PIB, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-385-9, 2: 16.
174.Wójcik P. (2020) Pobór wody w produkcji zwierzęcej. Woda w rolnictwie. Ekspertyza, Polski Klub Ekologiczny, ISBN 978-83-923070-6-8 ss. 126-135.
175.Wójcik P. (2020) Wykorzystanie czujników ruchu w monitoringu zachowań behawioralnych bydła mlecznego. Postępy w naukach weterynaryjnych i biotechnologii zwierząt, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL 85900, ISBN 978-83-66489-21-9 ss. 71-77.
176.Wójcik P., Karpowicz A. (2020) Ocena pokroju pierwiastek, krów, buhajów ras mlecznych i mięsnych w Polsce na tle badań Zakładu Hodowli Bydła IZ PIB. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat - problemy i wyzwania.Zakład Hodowli Bydła, Zakład Hodowli Owiec i Kóz, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-341-5 ss. 51-61.
177.Żak G. (2020) Oferta szkoleniowo-upowszechnieniowa Instytutu Zootechniki PIB w zakresie chowu i hodowli zwierząt. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-345-3, ss. 16.
178.Żak G., Eckert R. (2020) Ocena przyżyciowa loszek. Stan hodowli i wyniki oceny świń w roku 2019. Stan hodowli i wyniki oceny świń, 38: 33-46.
179.Żak G., Mucha A. (2020) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP dla użytkowości tucznej i rzeźnej oraz zbiorczej wartości hodowlanej na podstawie pomiarów przyżyciowych. Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP - użytkowość tuczna i rzeźna, 19, 1: 5-69.
180.Żak G., Mucha A. (2020) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP dla użytkowości tucznej i rzeźnej oraz zbiorczej wartości hodowlanej na podstawie pomiarów przyżyciowych. Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP - użytkowość tuczna i rzeźna, 19, 2: 5-79.
181.Żak G., Tyra M. (2020) Rozwój metod oceny wartości użytkowej i hodowlanej świń. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat - problemy i wyzwania. Zakład Hodowli Trzody Chlewnej, Zakład Hodowli Koni., Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-349-1 ss. 14-24.
182.Żukowski K. (2020) Transkryptomika świń w Instytucie Zootechniki PIB. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat - problemy i wyzwania. Zakład Hodowli Trzody Chlewnej, Zakład Hodowli Koni., Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-349-1 ss. 72-80.
183.Żukowski K., Skarwecka M. (2020) Cenomowa ocena wh buhajów. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, kwiecień: 200.
184.Żukowski K., Skarwecka M., Topolski P., Szymik B., Skrzyński G. (2020) Innowacje w chowie i hodowli bydła. Zastosowanie współczesnych metod doskonalenia bydła i zarządzania stadem w kontekście ilości i jakości pozyskiwanych produktów, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-66602-02-1 ss. 85-111.
185.Żukowski K., Topolski P. (2020) Bioinformatyka w badaniach bydła mlecznego. Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat - problemy i wyzwania.Zakład Hodowli Bydła, Zakład Hodowli Owiec i Kóz, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-341-5 ss. 62-70.