Spis publikacji

Raport roczny (2016)

Monografie (6)

1.Ekonomiczne aspekty substytucji śruty sojowej GM krajowymi roślinami białkowymi. Dzwonkowski W., Rola K., Hanczakowska E., Niwińska B., Świątkiewicz S., Publikacje Programu Wieloletniego 2015-2019, Warszawa, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki ywnociowej, ISBN 978-83-7658-656-4, 45: 170.
2.Epigenetyczne podłoże przemodelowania chromatyny jądrowej oraz przeprogramowania aktywności transkrypcyjnej genomu komórek somatycznych w ontogenetycznym rozwoju ssaków klonalnych. Samiec M., Skrzyszowska M., Balice/Kraków, Zespół Wydawnictw i Poligrafii IZ PIB, ISBN 978-83-7607-294-4, ss. 108.
3.Królik na polskim stole. Kowalska D., Kraków, Fundacja Instytutu Zootechniki PIB PATRONUS ANIMALIUM, ISBN 978-83-938377-2-4, ss. 88.
4.Produkty uboczne z przetwórstwa roślin oleistych w żywieniu królików. Gugołek A., Kowalska D., Jastrzębska A., Olsztyn, UWM Olsztyn, ISBN 978-83-8100-058-1, ss. 135.
5.Wybrane zagadnienia dotyczące dobrostanu, żywienia i użytkowania norek hodowlanych (Neovison vison). Kowalska D., Piórkowska M., Gugołek A., Kraków, Zespół Wydawnictw i Poligrafii IZ PIB, ISBN 978-83-7607-286-9, ss. 137.
6.Zastosowanie pasz rzepakowych w żywieniu królików. Kowalska D., Gugołek A., Strychalski J., Kraków, Zespół Wydawnictw i Poligrafii IZ PIB, ISBN 978-83-7607-274-6, ss. 98.

Artykuły w czasopismach (IF) (79)

1.Acta Veterinaria Hungarica. Effect of goserelin and leuprolide added to the semen on reproductive performance in rabbits. Gogol P. (2016), 64, 1: 116-119.
2.Animal Feed Science and Technology. The effect of dietary fatty acids composition on adipose tissue quality and expression of genes related to lipid metabolism in porcine livers. Świątkiewicz M., Oczkowicz M., Ropka-Molik K., Hanczakowska E. (2016), 216: 204-215, DOI: 10.1016/j.anifeedsci.2016.03.020.
3.Animal Production Science. Effect of ghrelin and leptin receptors genes polymorphisms on production results and physicochemical characteristics of M. pectoralis superficialis in broiler chickens. Kaczor U., Połtowicz K., Kucharski M., Sitarz A., Nowak J., Wojtysiak D., Zięba D. (2016), 57, 1: 42-50, DOI: 10.1071/AN15152.
4.Animal Production Science. CAPN1 gene as a potential marker for growth performance and carcass characteristics in pigs. Ropka-Molik K., Eckert R., Tyra M., Piórkowska K., Oczkowicz M., Szyndler-Nędza M., Bereta A. (2016), 2016: 1-6, DOI: 10.1071/AN14999.
5.Animal Science Journal. Transcriptomic gene profiling of porcine muscle tissue depending on histological properties. Ropka-Molik K., Bereta A., Żukowski K., Piórkowska K., Gurgul A., Żak G. (2016), 2016: 1-10, DOI: 10.1111/asj.12751.
6.Animal Science Papers and Reports. Unexpected high frequency of the stress-susceptible conferring RYR1T allele in a city forest wild boar population. Borman A., Stojek W., Kwaczyńska A., Schultka R., Leszkowicz E., Kamyczek M., Glac W., Ciepielewski Z., Kloss G., Tokarski J., Świergiel A.H. (2016), 34, 4: 405-410.
7.Animal Science Papers and Reports. Diagnostics of iron deficiency anaemia in piglets in the early postnatal period – a review. Godyń D., Pieszka M., Lipiński P., Starzyński R.R. (2016), 34, 4: 307-318.
8.Annals of Animal Science. Observations on the maturation and development of a Roman snail (Helix pomatia, Linnaeus, 1758) population of farmed origin in natural plots. Ligaszewski M., Pol P., Radkowska I., Łysak A. (2016), 16, 4: 1163-1173.
9.Annals of Animal Science. Estimation of meat content in the carcasses of young pigs based on performance testing of live animals and carcass evaluation. Szyndler-Nędza M., Eckert R., Blicharski T. (2016), 16, 2: 551-564, DOI: 10.1515/aoas-2015-0069.
10.Annals of Animal Science. Prediction of carcass meat percentage in young pigs using linear regression models and artificial neural networks. Szyndler-Nędza M., Eckert R., Blicharski T., Tyra M., Prokowski A. (2016), 16, 1: 275-286, DOI: 10.1515/aoas-2015-0057.
11.Annals of Animal Science. Genetic and Nutritional Factors Determining the Production and Quality of Sheep Meat – A Review. Knapik J., Ropka-Molik K., Pieszka M. (2016), 17, 1: 23-40, DOI: 10.1515/aoas-2016-0036.
12.Annals of Animal Science. Nanoparticles as a tool for transfection and transgenesis- a review. Dzięgiel N. (2016), 16, 1: 53-64.
13.Annals of Animal Science. TIMP-2, TAZ and MEF2a transcripts are involved in osteogenic and adipogenic differentiation of porcine mesenchymal stem cells”. Opiela J., Lipiński D., Romanek J., Bochenek M., Juzwa W., Wilczek P. (2016), 16, 2: 369-385, DOI: 10.1515/aoas-2015-0065.
14.Annals of Animal Science. The use of SNP microarrays for biodiversity studies of sheep. Kawęcka A., Gurgul A., Miksza-Cybulska A. (2016), 6, 4: 975-987, DOI: 10.1515/aoas-2016-0017.
15.Annals of Animal Science. Quality of Poultry Meat from Native Chicken Breeds – A Review. Sokołowicz Z., Krawczyk J., Świątkiewicz S. (2016), 16, 2: 347-368, DOI: 10.1515/aoas-2016-0004.
16.Annals of Animal Science. Identification of unbalanced aberrations in the genome of equine sarcoid cells using CGH technique. Bugno-Poniewierska M., Staroń B., Potocki L., Gurgul A., Wnuk M. (2016), 16, 1: 79-85, DOI: 10.1515/aoas-2015-0068.
17.Annals of Animal Science. The effect of supplementing of sodium butyrate containing feed with glutamine and/or glucose on the structure of the piglet digestive tract and selected blood indices. Hanczakowska E., Niwińska B., Grela E.R., Węglarzy K., Okoń K. (2016), 16, 4: 1127-1139, DOI: 10.1515/aoas-2016-0039.
18.Annals of Animal Science. Sense of smell and volatile aroma compounds and their role in the evaluation of the quality of products of animal origin – a review. Gąsior R., Wojtycza K. (2016), 16, 1: 3-31, DOI: 10.1515/aoas-2015-0047.
19.Annals of Animal Science. Insects – A Natural Nutrient Source for Poultry – A Review. Józefiak D., Józefiak A., Kierończyk B., Rawski M., Świątkiewicz S., Długosz J., Engberg R. (2016), 16, 2: 297-313, DOI: 10.1515/aoas-2016-0010.
20.Annals of Animal Science. Avian Crop Function – A Review. Kierończyk B., Rawski M., Długosz J., Świątkiewicz S., Józefiak D. (2016), 16, 3: 653-678, DOI: 10.1515/aoas-2016-0032.
21.Annals of Animal Science. Association of gene coding for microsomal triglyceride transfer protein (MTTP) and meat texture characteristic in pig. Ropka-Molik K., Podstawski P., Piórkowska K., Tyra M. (2016), 16, 3: 721-729, DOI: 10.1515/aoas-2015-0091.
22.Annals of Animal Science. The use of PCR and real-time PCR for qualitative and quantitative determination of poultry and chicken meals. Natonek-Wiśniewska M., Krzyścin P. (2016), 16, 3: 1-11, DOI: 10.1515/aoas-2016-0003.
23.Annals of Animal Science. Associations between polymorphisms in the DIO3 gene and reproductive traits and carcass performance in pigs. Oczkowicz M., Dunkowska A., Piórkowska K., Mucha A., Tyra M., Ropka-Molik K. (2016), 16, 2: 399-413, DOI: 10.1515/aoas-2015-0073.
24.Annals of Animal Science. Effects of Different Sources of Fat in the Diet of Pigs on the Liver Transcriptome Estimated by RNA-Seq. Oczkowicz M., Świątkiewicz M., Ropka-Molik K., Gurgul A., Żukowski K. (2016), 16, 4: 1073-1090, DOI: 10.1515/aoas-2016-0033.
25.Annals of Animal Science. The genetic structure of five pig breeds maintained in Poland. Szmatoła T., Ropka-Molik K., Tyra M., Piórkowska K., Żukowski K., Oczkowicz M., Blicharski T. (2016), 16, 4: 1019-1027, DOI: 10.1515/aoas-2016-0006.
26.Annals of Animal Science. The Relevance of Methylation Profiles of Equine ITGAL Gene. Ząbek T., Semik E., Fornal A., Gurgul A., Bugno-Poniewierska M. (2016), 16, 3: 711-720, DOI: 10.1515/aoas-2015-0080.
27.Annals of Animal Science. Molecular cytogenetics in the diagnostics of balanced chromosome mutations in the pig (Sus scrofa) – a review. Danielak-Czech B., Kozubska-Sobocińska A., Rejduch B. (2016), 16, 3: 679-699, DOI: 10.1515/aoas-2016-0008.
28.Annals of Animal Science. Cytogenetic and molecular diagnostics of XX/XY chimerism in cattle, sheep, and goats - a review. Kozubska-Sobocińska A., Danielak-Czech B., Rejduch B. (2016), 16, 4: 989-1005, DOI: 10.1515/aoas-2016-0028.
29.Annals of Human Biology. Exposure to ambient air pollution – does it affect semen quality and the level of reproductive hormones? Radwan M., Jurewicz J., Polańska K., Sobala W., Radwan P., Bochenek M., Hanke W. (2016), 43, 1: 50-56.
30.Aquaculture Research. Influence of water salinity on the survival of embryos and growth of the sichel larvae Pelecus cultratus (L.) under controlled conditions. Kujawa R., Lach M., Pol P., Ptaszkowski M., Mamcarz A., Nowosad J., Furgała-Selezniow G., Kucharczyk D. (2016), 48, 3: 1302-1314, DOI: 10.1111/are.12972.
31.Archiv fur Tierzucht-Archives of Animal Breeding. Mitochondrial control region diversity in Polish sheep breeds. Koseniuk A., Słota E. (2016), 59: 227-233, DOI: 10.5194/aab-59-227-2016.
32.Archiv fur Tierzucht-Archives of Animal Breeding. The expression of the SCD1 gene and its correlation with fattening and carcass traits in sheep. Ropka-Molik K., Knapik J., Pieszka M., Szmatoła T. (2016), 59: 37-43, DOI: 10.5194/aab-59-37-2016.
33.Biointerphases. Study of cholesterol and vitamin E levels in broiler meat from different feeding regimens by TOF-SIMS. Marzec M.E., Wojtysiak D., Połtowicz K., Nowak J., Pedrys R. (2016), 11, 2: 1-8, DOI: 10.1116/1.4943619.
34.British Poultry Science. Dietary conjugated linoleic acid affects blood parameters, liver morphology and expression of selected hepatic genes in laying hens. Koronowicz A., Banks P., Szymczyk B., Leszczyńska T., Master A., Piasna E., Szczepański W., Domagała D., Kopeć A., Piątkowska E., Laidler P. (2016), 57, 5: 663-673, DOI: 10.1080/00071668.2016.1192280.
35.British Poultry Science. Haematological parameters, serum lipid profile, liver function and fatty acid profile of broiler chickens fed on diets supplemented with pomegranate seed oil and linseed oil. Manterys A., Czyżyńska I., Drahun A., Maślak E., Franczyk-Żarów M., Szymczyk B., Kostogrys R. (2016), 57, 6: 771-779, DOI: 10.1080/00071668.2016.1219977.
36.Canadian Journal of Animal Science. Association between prolactin receptor gene polymorphism (PRLR) with reproduction performance traits of Polish swine. Terman A., Polasik D., Korpal A., Woźniak K., Prüffer K., Żak G., Lambert B.D. (2016), 4: 169-171, DOI: 10.1139/CJAS-2016-0096.
37.Czech Journal of Animal Science. Association of Missense MTTP Gene Polymorphism with Carcass Characteristics and Meat Quality Traits in Pigs. Ropka-Molik K., Podstawski P., Piórkowska K., Tyra M. (2016), 62: 9-14, DOI: 10.17221/45/2015-CJAS.
38.European Poultry Science. Clostridium perfringens challenge and dietary fat type modifies performance, microbiota composition and histomorphology of the broiler chicken gastrointestinal tract. Józefiak D., Świątkiewicz S., Kierończyk B., Rawski M., Długosz J., Engberg R., Hojberg O. (2016), 80: 1-14, DOI: 10.1399/eps.2016.130.
39.European Poultry Science. Effect of goose age on morphological composition of eggs and on level and activity of lysozyme in thick albumen and amniotic fluid. Adamski M., Kucharska-Gaca J., Kuźniacka J., Gornowicz E., Lewko L., Kowalska E. (2016), 80: 1-11, DOI: 10.1399/eps.2016.148.
40.Folia Biologica-Krakow. Cross Species Amplification of Coat Colour Genes in Nutria (Myocastor coypus Mol). Migdał Ł., Ząbek T., Migdał A., Łapiński S., Bieniek J., Bugno-Poniewierska M. (2016), 64, 2: 105-111, DOI: 10.3409/fb64_2.105.
41.Genetics and Molecular Research. Single nucleotide polymorphisms in the CXCR1 gene and its association with clinical mastitis incidence in Polish Holstein-Friesian cows. Pokorska J., Dusza M., Kułaj D., Żukowski K., Makulska J. (2016), 15, 2: 1-8, DOI: 10.4238/gmr.15027247.
42.Genetics Selection Evolution. Synergies between assisted reproduction technologies and functional genomics. Loi P., Toschi P., Zacchini F., Ptak G., Scapolo P.A., Capra E., Stella A., Marsan P.A. (2016), 48, 1: 53-60, DOI: 10.1186/s12711-016-0231-z.
43.International Journal of Impotence Research. Sperm DNA damage – the effect of stress and everyday life factors. Radwan M., Jurewicz J., Merecz-Kot D., Sobala W., Radwan P., Bochenek M., Hanke W. (2016), 28, 4: 148-154.
44.Journal of Animal and Feed Sciences. The nisin improves broiler chicken growth performance and interacts with salinomycin in terms of gastrointestinal tract microbiota composition. Kierończyk B., Pruszyńska-Oszmałek E., Świątkiewicz S., Rawski M., Długosz J., Engberg R., Józefiak D. (2016), 25, 4: 309-316, DOI: 10.22358/jafs/67802/2016.
45.Journal of Animal and Feed Sciences. Effect of dietary pomegranate seed oil and linseed oil on broiler chickens performance and meat fatty acid profile. Szymczyk B., Szczurek W. (2016), 25, 1: 37-44.
46.Journal of Animal Breeding and Genetics. Identification of genome-wide selection signatures in the Limousin beef cattle breed. Gurgul A., Szmatoła T., Ropka-Molik K., Jasielczuk I., Pawlina K., Semik E., Bugno-Poniewierska M. (2016), 133, 4: 264-276, DOI: 10.1111/jbg.12196.
47.Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition. Efficacy of feed enzymes in pig and poultry diets containing distillers dried grains with solubles: a review. Świątkiewicz S., Świątkiewicz M., Arczewska-Włosek A., Józefiak D. (2016), 100, 1: 15-26, DOI: 10.1111/jpn.12351.
48.Journal of Animal Science. Effects of the supplementation of creep-feed with pancreatic-like enzymes of microbial origin (PLEM) and highly dispersed silicon dioxide (hdSiO2) on the performance of piglets. Szczurek P., Kamyczek M., Pierzynowski S.G., Goncharova K., Michałowski P., Weström B., Prykhodko O., Grabowski T., Pieszka M. (2016), 94: 62-65, DOI: 10.2527/jas2015-9607.
49.Journal of Animal Science. Expression of CYP2C49, CYP7A1, CYP2B22, ACSL5 and APOA4 genes in the liver of Pietrain and Landrace pigs. Oczkowicz M., Ropka-Molik K., Wojtaszek M., Warzecha J. (2016), 94: 137-138, DOI: 10.2134/jas2016.94supplement4137a.
50.Journal of Animal Science. Targeted-enrichment next generation sequencing in the estimation of QTL variants associated with meat quality on SSC15 in pigs. Piórkowska K., Żukowski K., Ropka-Molik K., Gurgul A. (2016), 94: 133-134.
51.Journal of Animal Science. Gastroprotective effect of feed additives containing kaolin clay in piglets. Bederska-Łojewska D., Pieszka M., Szczurek P. (2016), 94: 369-372, DOI: 10.2527/jas2015-9731.
52.Journal of Applied Animal Research. The effect of substitution of soybean meal with a mixture of rapeseed meal, white lupin grain, and pea grain on performance indicators, nutrient digestibility, and nitrogen retention in Popielno White rabbits. Zwoliński C., Gugołek A., Strychalski J., Kowalska D., Chwastowska-Siwiecka I., Konstantynowicz M. (2016), 45, 1: 570-576, DOI: 10.1080/09712119.2016.1233107.
53.Journal of Applied Genetics. The use of runs of homozygosity for estimation of recent inbreeding in Holstein cattle. Gurgul A., Szmatoła T., Topolski P., Jasielczuk I., Żukowski K., Bugno-Poniewierska M. (2016), 57, 4: 527-530, DOI: 10.1007/s13353-016-0337-6.
54.Journal of Applied Genetics. Age-related methylation profiles of equine blood leukocytes in the RNASEL locus. Ząbek T., Semik E., Szmatoła T., Oklejewicz B., Fornal A., Bugno-Poniewierska M. (2016), 57, 3: 383-388, DOI: 10.1007/s13353-015-0323-4.
55.Journal of Assisted Reproduction and Genetics. Plasma membrane and acrosome loss before ICSI is required for sheep embryonic development. Anzalone D., Iuso D., Czernik M., Ptak G., Loi P. (2016), 33, 6: 757-763, DOI: 10.1007/s10815-016-0709-1.
56.Journal of Dairy Science. A method for single nucleotide polymorphism selection for parentage assessment in goats. Talenti L., Nicolazzi E., Chessa S., Frattini S., Moretti R., Croizet B., Nicoloso L., Colli L., Pagnacco G., Stella A., Ajmone-Marsan P., Ptak G., Crepaldi P. (2016), 99, 5: 3646-3653, DOI: 10.3168/jds.2015-10077.
57.Livestock Science. Biologically active compounds in selected tissues of white-fat and yellow-fa trabbits and their production performance parameters. Strychalski J., Gugołek A., Antoszkiewicz Z., Kowalska D., Konstantynowicz M. (2016), 183: 92-97, DOI: 10.1016/j.livsci.2015.11.024.
58.Livestock Science. Linkage disequilibrium and haplotype block structure in Limousin, Simmental and native Polish Red cattle. Jasielczuk I., Gurgul A., Szmatoła T., Ząbek T., Pawlina K., Semik E., Bugno-Poniewierska M. (2016), 191: 57-63, DOI: 10.1016/j.livsci.2016.07.008.
59.Livestock Science. Changes in body weight and fateness of sows during reproductive activity depending on LEPR and MC4R genes polymorphism. Szyndler-Nędza M., Ropka-Molik K., Piórkowska K. (2016), 192: 25-32.
60.Livestock Science. Coefficients of repeat ability forcolostrumand milk composition of PL Wand PL sows over three consecutive lactations. Szyndler-Nędza M. (2016), 185: 56-60.
61.Livestock Science. Analysis of polymorphisms in the equine MSTN gene in Polish populations of horse breeds. Stefaniuk-Szmukier M., Ropka-Molik K., Piórkowska K., Kulisa M., Podstawski Z. (2016), 187: 151-157, DOI: 10.1016/j.livsci.2016.03.012.
62.Livestock Science. Characteristics of runs of homozygosity in selected cattle breeds maintained in Poland. Szmatoła T., Gurgul A., Ropka-Molik K., Jasielczuk I., Ząbek T., Bugno-Poniewierska M. (2016), 188: 72-80, DOI: 10.1016/j.livsci.2016.04.006.
63.Livestock Science. Medium chainfattyacids(MCFA)and/orprobiotic Enterococcusfaecium as afeedsupplementforpiglets. Hanczakowska E., Świątkiewicz M., Natonek-Wiśniewska M., Okoń K. (2016), 192: 1-7.
64.Malacologia. Observations on growth rates and maturity in an introduced population of the Roman snail (Helix pomatia Linnaeus, 1758) at a semi-natural site with no natural population. Ligaszewski M., Pol P., Radkowska I. (2016), 59, 2: 341-346, DOI: 10.4002/040.059.0212.
65.Meat Science. The influence of thermal processing on the fatty acid profile of pork and lamb meat fed diet with increased levels of unsaturated fatty acid. Janiszewski P., Grześkowiak E., Lisiak D., Borys B., Borzuta K., Pośpiech E., Poławska E. (2016), 111: 161-167.
66.Meat Science. The relationship beetween adipocyte size and the transcript levels of SNAP23, BSCL2 and COPA genes in pigs. Kociucka B., Jackowiak H., Kamyczek M., Szydłowski M., Szczerbal I. (2016), 121: 12-18.
67.Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice. Effect of ascorbic acid as a feed additive on indicators of the reproductive performance of Pulawska breed gilts. Lechowski J., Kasprzyk A., Tyra M., Trawińska B. (2016), 72, 6: 378-382.
68.Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice. Effect of inulin and a probiotic supplement in the diet of pigs on selected traits of the gastrointestinal microbiome. Grela E.R., Kowalczyk-Pecka D., Hanczakowska E., Matras J. (2016), 72, 7: 448-452, DOI: 10.21521/mw.5532.
69.Plos One. Dietary Probiotics Affect Gastrointestinal Microbiota, Histological Structure and Shell Mineralization in Turtles. Rawski M., Kierończyk B., Długosz J., Świątkiewicz S., Józefiak D. (2016), 11, 2: 1-16, DOI: 10.1371/journal.pone.0147859.
70.Plos One. Evidence of Placental Autophagy during Early Pregnancy after Transfer of In Vitro Produced (IVP) Sheep Embryos. Toschi P., Czernik M., Zacchini F., Fidanza A., Loi P., Ptak G. (2016), 11, 6: 1-14, DOI: 10.1371/journal.pone.0157594.
71.Polish Journal of Veterinary Sciences. Reproductive performance of rabbit does artificially inseminated with semen supplemented with GnRH analogue [des-Gly10, D-Ala6]-LH-RH ethylamide. Gogol P. (2016), 19, 3: 659-661, DOI: 10.1515/pjvs-2016-0084.
72.Polish Journal of Veterinary Sciences. Relevance of molecular changes in the ND4 gene in German Shepherd dog tumours. Ślaska B., Grzybowska-Szatkowska L., Bugno-Poniewierska M., Gurgul A., Śmiech A., Różańska D. (2016), 19, 3: 461-469, DOI: 10.1515/pjvs-2016-0058.
73.Postepy Higieny i Medycyny Doswiadczalnej. Rola resweratrolu w regulacji metabolizmu komórkowego. Pieszka M., Szczurek P., Ropka-Molik K., Oczkowicz M., Pieszka M. (2016), 70: 1117-1123.
74.Reproduction in Domestic Animals. Heat expression in milk cows depending on their activity. Wójcik P., Walczak J., Piwczyński D. (2016), 51: 151.
75.Reproduction in Domestic Animals. Reproductive Performance of Native Pulawska and High Productivity Polish Landrace Sows in the Context of Stress During the Period of Early Pregnancy. Babicz M., Szyndler-Nędza M., Skrzypczak E., Kasprzyk A. (2016), 51, 1: 91-97, DOI: 10.1111/rda.12650.
76.Reproduction in Domestic Animals. Reproductive efficiency of Simmental cows under rump conformation indexation. Sitkowska B., Wójcik P., Walczak J. (2016), 51: 143.
77.Research in Veterinary Science. The effects ryanodine receptor (RYR1) mutation on natural killer cell cytotoxicity, plasma cytokines and stress hormones during acute intermittent expercise in pigs. Ciepielewski Z., Stojek W., Borman A., Myślińska D., Pałczyńska P., Kamyczek M. (2016), 105: 77-86.
78.Russian Journal of Genetics. Microsatellite Markers Polymorphism in the Breeding Nutria (Myocastor coypus) Population in Poland. Guja I., Łapiński S., Migdał Ł., Pałka S., Ząbek T., Sergina S. (2016), 52, 5: 517-520, DOI: 10.1134/S1022795416050069.
79.Worlds Poultry Science Journal. The use of cottonseed meal as a protein source for poultry: an updated review. Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A., Józefiak D. (2016), 72, 3: 473-484, DOI: 10.1017/S0043933916000258.

Pozostałe artykuły (141)

1.Acta Scientiarum Polonorum Zootechnica. Productive traits and egg quality in three strains of laying hens. Calik J. (2016), 15, 3: 27-42, DOI: 10.21005/asp.2016.15.3.03.
2.Acta Scientiarum Polonorum Zootechnica. Analysis of productive traits and egg quality in old native breeds of Greenleg Partridge and Yellowleg Partridge hens. Krawczyk J. (2016), 15, 3: 83-96, DOI: 10.21005/asp.2016,15,3,07.
3.Acta Scientiarum Polonorum Zootechnica. Accumulation of metals in selected tissues and organs of laying hens in various ages. Muchacka R., Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Greń A., Kapusta E., Semla M., Błaszczyk M. (2016), 15, 2: 47-58.
4.Acta Zoologica Cracoviensia. An assessment of the impact of environmental changes on two riverine bird species. Kajtoch Ł., Piestrzyńska-Kajtoch A. (2016), 59, 2: 163-175, DOI: 10.3409/azc.59_2.163.
5.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio EE Zootechnica. Diversity of Ukrainian Charolais cattle assessed by selected genetic markers. Shkavro N., Radko A., Kozubska-Sobocińska A., Tkachyk T. (2016), XXXIV, 2: 13-21.
6.Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio EE Zootechnica. The behaviour of calves in innovative rooms of open housing. Kaczor A., Kaczor U. (2016), XXXIV, 4: 39-47.
7.Annals of Warsaw University of Life Sciences- SGGW Animal Science. Various factors affecting the alpha 1 antitrypsin level in Thoroughbred foals. Kulisa M., Ormian M., Stefaniuk-Szmukier M., Ropka-Molik K., Jagusiak W. (2016), 55, 1: 69-80.
8.Annals of Warsaw University of Life Sciences- SGGW Animal Science. Analysis of stakeholders’ implementation of the National Strategy for sustainable utilisation and conservation of animal genetic resources in Poland. Martyniuk E., Chełmińska A., Krupiński J. (2016), 55, 2: 197-207.
9.Annals of Warsaw University of Life Sciences- SGGW Animal Science. Association of CAST and RYR1 genes polymorphism with carcass and meat quality in crossbreed pigs with a share of Pietrain breed. Rybarczyk A., Terman A., Żak G., Kumalska M., Polasik D. (2016), 55, 2: 253-260.
10.Annals of Warsaw University of Life Sciences- SGGW Animal Science. Analysis of the inbreeding level in the active population of pigs of different breeds in Poland. Żak G., Szyndler-Nędza M., Eckert R. (2016), 55, 2: 319-326.
11.Aura. Drzewa, krzewy, pnącza i rośliny zielne na kartach mitologii greckiej. Musiał K. (2016), 12: 21-24.
12.Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. Analysis of fshb gene polymorphism in polish landrace and polish large white x polish landrace sows. Polasik D., Kumalska M., Żak G., Tyra M., Urbański P., Terman A. (2016), 19, 1: 1-6.
13.Króliki. Wiosenne porządki na fermie. Gacek L. (2016), 1: 45-52.
14.Króliki. Królik – dodatkowe źródło dochodów. Gacek L. (2016), 2: 4-7.
15.Króliki. Dezynfekcja klatek. Gacek L. (2016), 2: 28-30.
16.Króliki. Warunki mikroklimatyczne w pomieszczeniach hodowlanych. Gacek L. (2016), 2: 31-34.
17.Króliki. Projekt ubojni królików przy sprzedaży bezpośredniej. Gacek L. (2016), 3: 3-11.
18.Króliki. Podstawowe zasady przy produkcji żywca króliczego. Gacek L. (2016), 3: 11-17.
19.Króliki. Najczęściej spotykane schorzenia. Gacek L. (2016), 3: 30-37.
20.Króliki. Prace nad metodami doboru zwierząt do stada rodzicielskiego. Gacek L. (2016), 3: 37-41.
21.Króliki. Optymalny model żywienia i rodzaj stosowanego granulatu. Gacek L. (2016), 3: 41-49.
22.Króliki. Zmiany w tendencjach produkcji żywca. Gacek L. (2016), 4: 4-5.
23.Króliki. Choroby odzwierzęce. Gacek L. (2016), 4: 5-9.
24.Króliki. Polska rasa syntetyczna. Gacek L. (2016), 4: 9-14.
25.Króliki. Rekordowo pod każdym względem. Gacek L. (2016), 1: 4-5.
26.Króliki. Produkcja ekologiczna. Lasek J. (2016), 1: 22-45.
27.Króliki. Mleko królicze i możliwości jego modyfikacji czynnikami żywieniowymi. Kowalska D. (2016), 2: 12-17.
28.Króliki. Krótkie ABC dla hodowców zakładających fermy królicze. Kowalska D. (2016), 3: 17-30.
29.Króliki. Wykorzystanie makuchu rzepakowego i suszonych wywarów kukurydzianego i pszennego w żywieniu królików. Kowalska D. (2016), 1: 13-21.
30.Króliki. Uproszczona ekonomika produkcji królików rzeźnych żywionych pełnoporcjową mieszanką granulowaną. Kowalska D., Piórkowska M. (2016), 4: 17-23.
31.Króliki. Z historii hodowli królików wełnistych. Część 1. Zapomniany królik angorski. Piórkowska M. (2016), 4: 23-32.
32.Nauka Przyroda Technologie. Jakość surowca rzeźnego - indyki ciężkie BIG 6. Kryza A., Pietrzak M., Gornowicz E. (2016), 10, 1: 1-9, DOI: 10.17306/J.NPT.2016.1.9.
33.Pasze Przemysłowe. Miedź w mieszankach paszowych – zalecenia żywieniowe, wymagania prawne, wyniki badań. Bielecka G., Rubaj J., Korol W. (2016), 25, 1: 2-6.
34.Pasze Przemysłowe. Porównanie szacowania energii metabolicznej mieszanek paszowych dla drobiu na podstawie ich składu chemicznego badanego metodami oficjalnymi i metodą NIRS. Bielecka G., Walczyński S., Korol W. (2016), 25, 1: 39-43.
35.Pasze Przemysłowe. Sprawdzenie metody przewidywania zawartości składników pasz techniką NIRS. Walczyński S., Korol W. (2016), 25, 1: 33-38.
36.Pasze Przemysłowe. Wpływ badań biegłości na zapewnienie jakości pracy laboratoriów w zakresie podstawowych składników pokarmowych i składników mineralnych w paszach. Bielecka G. (2016), 3/4: 120-125.
37.Pasze Przemysłowe. Dopuszczalne tolerancje składników analitycznych w świetle nowych wymagań. Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Walczyński S. (2016), 3/4: 62-68.
38.Pasze Przemysłowe. Szacowanie niepewności pomiarów wybranych dodatków paszowych na podstawie wyników badań porównawczych. Rubaj J., Korol W. (2016), 4: 126-130.
39.Pasze Przemysłowe. Spektrometria odbiciowa w bliskiej podczerwieni w badaniu (przewidywaniu) zawartości fosforu całkowitego w wybranych materiałach paszowych. Walczyński S. (2016), 3/4: 92-96.
40.Pasze Przemysłowe. Technika NIR w ocenie jednorodności produktów paszowych. Walczyński S. (2016), 3/4: 131-136.
41.Pasze Przemysłowe. Porównanie międzylaboratoryjne w zakresie oceny zawartości węglanów w paszach badanych metodą gazometryczną. Walczyński S. (2016), 3/4: 51-57.
42.Pasze Przemysłowe. Porównanie międzylaboratoryjne w zakresie pozostałości opakowań i zanieczyszczeń szkodliwych w paszach. Walczyński S., Korol W. (2016), 3/4: 24-28.
43.Pasze Przemysłowe. Przewidywanie zawartości aminokwasów w paszach za pomocą spektroskopii odbiciowej w bliskiej podczerwieni. Gąsior R., Wróblewski W., Korol W., Kański J. (2016), 3, 4: 17-23.
44.Pasze Przemysłowe. Szacowanie energii metabolicznej pasz dla świń. Korol W., Bielecka G. (2016), 25, 1: 7-12.
45.Polish Journal of Natural Sciences. Histomorphometric chatacteristics of the integumentary system of the polish population of farmed and wild foxes. Piórkowska M., Kowalska D., Natanek A. (2016), 31, 4: 563-574.
46.Polskie Drobiarstwo. Jaja emu czyli coś na większy apetyt. Lewko L. (2016), 8/16: 82-84.
47.Polskie Drobiarstwo. Jakość jaj przechowywanych uzyskanych od kur ras chronionych i mieszańców towarowych. Krawczyk J. (2016), 3: 2-6.
48.Polskie Drobiarstwo. Gęsi romańskie, słowackie i landes. Gornowicz E., Lewko L., Lisowski M., Grajewski B. (2016), 7: 2-6.
49.Polskie Drobiarstwo. Gęsi lubelskie, kieleckie i podkarapckie. Gornowicz E., Lewko L., Lisowski M., Grajewski B. (2016), 5: 20-22.
50.Polskie Drobiarstwo. Funkcjonalność wola w przypadku drobiu, cz. 1. Kierończyk B., Rawski M., Długosz J., Świątkiewicz S., Józefiak D. (2016), 11: 3-8.
51.Polskie Drobiarstwo. Funkcjonalność wola w przypadku drobiu, cz. 2. Kierończyk B., Rawski M., Długosz J., Świątkiewicz S., Józefiak D. (2016), 12: 8-13.
52.Polskie Drobiarstwo. Kaczki pekin krajowy (P-33), kaczki pomniejszone (K-2) i kaczki KhO-1. Lisowski M., Grajewski B., Gornowicz E., Lewko L. (2016), 9: 2-5.
53.Polskie Drobiarstwo. Święto Gęsi w Dworzyskach. Gornowicz E., Zwierzyński R., Lewko L. (2016), 11: 71.
54.Polskie Drobiarstwo. Użytkowanie gęsi Białej Kołudzkiej® dawniej i dziś. Badowski J. (2016), 8: 2-5.
55.Postępy Nauki i Technologii Przemysłu Rolno-Spożywczego. Wybrane parametry tekstury mięśni piersiowych gęsi krajowych. Gornowicz E., Lewko L., Zwierzyński R., Kryza A. (2016), 71, 4: 89-102.
56.Przegląd Hodowlany. 90 lat hodowli świń gołębskich - puławskich na Lubelszczyźnie. Babicz M., Bajda Z., Kropiwiec K., Szyndler-Nędza M., Hałabis M. (2016), 6: 26-28.
57.Przegląd Hodowlany. Ocena in vivo zdolności zapładniających plemników knura uwarunkowana składem rozcieńczalnika. Bryła M., Trzcińska M. (2016), 3: 12-14.
58.Przegląd Hodowlany. Wyniki rozrodu koni zimnokrwistych uczestniczacych w programach ochrony zasobów genetycznych koni w latach 2008-2014. Polak G. (2016), LXXXIV, 1: 15-18.
59.Przegląd Zbożowo-Młynarski. Ocena jakości i bezpieczeństwa otrąb zbożowych na cele paszowe. Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Markowski J. (2016), 6: 36-40.
60.Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Konkurencja w naturze a natura konkurencyjności w gospodarce - wybrane przykłady analogii dla świata zwierząt i ekonomii. Musiał K., Musiał W. (2016), 3: 22-31.
61.Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. Socjoekonomiczny aspekt wdrażania programów ochrony zasobów genetycznych koni sztumskich i sokólskich. Polak G. (2016), 103, 3: 127-133.
62.Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Jakość jaj kurzych w zależności od ich kategorii wagowej. Lewko L., Gornowicz E. (2016), 12, 4: 85-94.
63.Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Odziedziczalność wybranych cech jakości mięsa kaczek. Graczyk M., Gornowicz E., Mucha S., Lisowski M., Grajewski B., Radziszewska J., Pietrzak M., Szwaczkowski T. (2016), 12, 4: 9-17.
64.Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Zastosowanie butylowanego hydroksytoluenu w kriokonserwacji nasienia knura. Trzcińska M., Bryła M. (2016), 12, 2: 21-28.
65.Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Wpływ dodatku mieszanki ziół na użytkowość dojonych owiec w okresie żywienia zimowego. Jarzynowska A., Borys B. (2016), 12, 3: 9-18.
66.Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego. Wpływ dodatku mieszanki ziół na użytkowość dojonych owiec w okresie żywienia letniego. Borys B., Jarzynowska A. (2016), 12, 2: 31-43.
67.Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Produkcja świń w gospodarstwach rodzinnych w warunkach zrównoważonego rozwoju. Borecka A. (2016), XVIII, 6: 17-21.
68.Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Wybrane problemy przebudowy strukturalnej rolnictwa - przykład Małopolski. Musiał W., Musiał K. (2016), 6: 131-138.
69.Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Zrównoważony rozwój gospodarstw mleczarskich. Sowula-Skrzyńska E., Skrzyński G. (2016), 6: 197-203.
70.Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Perspektywy ochrony bioróżnorodności zwierząt gospodarskich w warunkach biogospodarki. Krawczyk J., Krupiński J. (2016), XVIII, 1: 145-150.
71.Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu. Produkcja drobiarska w aspekcie podstawowych założeń biogospodarki. Utnik-Banaś K., Krawczyk J. (2016), XVIII, 2: 278-283.
72.Roczniki Naukowe Zootechniki. Porównanie zdolności opasowej i wskaźników wartości rzeźnej buhajków rasy polskiej czerwono-białej i simentalskiej,. Sosin-Bzducha E. (2016), 43, 1: 29-40.
73.Roczniki Naukowe Zootechniki. Kriokonserwacja nasienia knura-wybrane kierunki badań. Roczniki Naukowe Zootechniki. Trzcińska M., Bryła M. (2016), 43, 2: 125-133.
74.Roczniki Naukowe Zootechniki. Kriokonserwacja nasienia knura - wybrane kierunki badań. Trzcińska M., Bryła M. (2016), 43, 2: 125-133.
75.Roczniki Naukowe Zootechniki. Jakość jagnięciny pozyskanej od tryczków rodzimych ras. Kawęcka A., Miksza-Cybulska A. (2016), 43, 2: 277-283.
76.Roczniki Naukowe Zootechniki. Wskaźniki reprodukcyjne królików inseminowanych nasieniem z dodatkiem analogu GnRH [des-Gly10, D-Ala6]-LH -RH ethylamide. Gogol P. (2016), 43, 2: 199-204.
77.Roczniki Naukowe Zootechniki. Wpływ soli sodowej kwasu hialuronowego (HA) na jakość i zdolności zapładniające nasienia knura konserwowanego w stanie płynnym. Bryła M., Trzcińska M. (2016), 43, 2: 191-198.
78.Roczniki Naukowe Zootechniki. Użytkowość rozpłodowa loch pochodzących ze stad o zróżnicowanej użytkowości tucznej i rzeźnej. Ptak J., Mucha A., Różycki M. (2016), 43, 2: 163-170.
79.Roczniki Naukowe Zootechniki. Wartość rozpłodowa loch rasy polskiej białej zwisłouchej w zależności od liczebności i kolejności miotu pochodzenia lochy. Ptak J., Mucha A., Różycki M. (2016), 43, 1: 41-49.
80.Roczniki Naukowe Zootechniki. Kształtowanie się cech fenotypowych budowy bydła simentalskiego na terenie pogórza karpackiego w zależności od kraju pochodzenia ojca. Czubska A., Wójcik P., Cwynar M. (2016), 43, 1: 15-27.
81.Roczniki Naukowe Zootechniki. Wpływ otłuszczenia loch na skład chemiczny siary i mleka oraz ich użytkowość rozpłodową. Koska M., Eckert R. (2016), 43, 2: 147-162.
82.Roczniki Naukowe Zootechniki. Wpływ warunków środowiskowych w sezonie pozapastwiskowym na jakość mleka i dobrostan zwierząt w chowie ekologicznym. Szewczyk A., Krawczyk W., Pawłowska J. (2016), 43, 2: 229-243.
83.Roczniki Naukowe Zootechniki. Znaczenie oceny potencjału antyoksydacyjnego w badaniach zwierząt gospodarskich narażonych na stres cieplny. Godyń D. (2016), 43, 2: 135-145.
84.Roczniki Naukowe Zootechniki. Ocena cech tucznych, rzeźnych oraz jakości mięsa ekologicznych jagniąt rasy suffolk poddanych ubojowi w różnych terminach. Paraponiak P., Wieczorek-Dąbrowska M. (2016), 43, 2: 171-181.
85.Roczniki Naukowe Zootechniki. Wpływ warunków utrzymania w okresie zasuszenia na dobrostan i zdrowotność krów, urodzeniową masę ciała cieląt oraz skład chemiczny mleka i zawartość immunoglobulin w siarze. Radkowska I. (2016), 43, 1: 73-85.
86.Roczniki Naukowe Zootechniki. Wpływ sezonu oraz stadium laktacji na wydajność i skład chemiczny mleka krów rasy simental żywionych pastwiskowo oraz TMR. Radkowska I., Radkowski A. (2016), 43, 2: 205-214.
87.Roczniki Naukowe Zootechniki. Wpływ zróżnicowanego udziału lucerny siewnej w mieszance z kostrzewą łąkową na wartość pokarmową kiszonki stosowanej w opasie młodego bydła rasy simental. Radkowski A., Radkowska I., Sosin-Bzducha E. (2016), 43, 2: 215-227.
88.Roczniki Naukowe Zootechniki. Ochładzanie ewaporacyjne w zapobieganiu skutkom stresu cieplnego u bydła i trzody chlewnej. Godyń D. (2016), 43, 1: 3-14.
89.Roczniki Naukowe Zootechniki. Wpływ promieniowania słonecznego na temperaturę ściółki w przyściennych boksach legowiskowych. Herbut P., Herbut E., Angrecka S. (2016), 43, 1: 87-98.
90.Roczniki Naukowe Zootechniki. Aktywność enzymów antyoksydacyjnych oraz poziom GSH i MDA w osoczu, wątrobie i nerkach kurcząt brojlerów utrzymywanych w różnych systemach odchowu w letnim cyklu produkcyjnym w warunkach podwyższonej temperatury otoczenia. Muchacka R., Kapusta E., Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E. (2016), 43, 2: 245-255.
91.Roczniki Naukowe Zootechniki. Redukcja emisji gazowych z kurników poprzez zastosowanie biofiltracji powietrza. Krawczyk W., Walczak J. (2016), 43, 2: 267-275.
92.Roczniki Naukowe Zootechniki. Porównanie efektywności redukcji emisji gazowych z chlewni po zastosowaniu biofiltra powietrza i kurtyny wodnej. Krawczyk W., Walczak J., Szewczyk A. (2016), 43, 2: 257-266.
93.Roczniki Naukowe Zootechniki. Wykorzystanie polimorfizmu mtDNA do rozróżnienia puchu kaczek i gęsi. Natonek-Wiśniewska M., Krzyścin P., Bugno-Poniewierska M. (2016), 43, 1: 51-58.
94.Roczniki Naukowe Zootechniki. Wpływ glutaminy i średniołańcuchowych kwasów tłuszczowych na wskaźniki produkcyjne oraz środowisko i strukturę przewodu pokarmowego prosiąt. Hanczakowska E., Świątkiewicz M. (2016), 43, 1: 59-72.
95.Roczniki Naukowe Zootechniki. Rola kwasu masłowego w rozwoju funkcjonalnym nabłonka żwacza u cieląt. Niwińska B., Klebaniuk R., Bilik K. (2016), 43, 2: 115-123.
96.Wiadomości Zootechniczne. Ocena wpływu różnych systemów chowu ślimaka szarego (Helix aspersa) na wartość odżywczą i wydajność jego mięsa. Ligaszewski M., Pol P. (2016), LIV, 3(290): 18-34.
97.Wiadomości Zootechniczne. Praktyczne aspekty zastosowania preparatu czosnkowego, probiotyku i antybiotyku w produkcji jadalnego ślimaka dużego szarego (Helix aspersa maxima). Ligaszewski M., Pol P. (2016), LIV, 2(289): 140-149.
98.Wiadomości Zootechniczne. Znaczenie termografii w diagnozowaniu mastitis. Godyń D. (2016), LIV, 4: 138-144.
99.Wiadomości Zootechniczne. Prof. dr hab. Juliusz Andrzej Strzetelski (1938 – 2016). Wspomnienie. Niwińska B. (2016), R. LIV, 3: 197-199.
100.Wiadomości Zootechniczne. Sposoby oznaczania składu gatunkowego produktów pochodzenia zwierzęcego - metody ilościowe i jakościowe. Natonek-Wiśniewska M. (2016), LIV, 4: 3-7.
101.Wiadomości Zootechniczne. Efektywność stosowania preparatów „sztucznej śliny” i Acid Buf w żywieniu krów systemem PMR. Bilik K., Niwińska B., Kamyczek M. (2016), R. LIV, 2: 106-118.
102.Wiadomości Zootechniczne. Zastosowanie analizy DNA w kontroli pochodzenia świń w Polsce. Koseniuk A., Radko A., Rubiś D., Smołucha G., Szumiec A. (2016), 4: 87-90.
103.Wiadomości Zootechniczne. Akredytacja ICAR Laboratorium Genetyki Molekularnej IZ PIB. Radko A. (2016), LIV, 1 (288): 155-157.
104.Wiadomości Zootechniczne. Soja niemodyfikowana genetycznie - jej produkcja i możliwości wykorzystania w żywieniu zwierząt. Część I. Soja w bilansie paszowym i jej uprawa w kraju. Brzóska F., Śliwa J. (2016), LIV, 4: 98-110.
105.Wiadomości Zootechniczne. Przydatność przetwórcza i konsumpcyjna oraz walory prozdrowotne polskiej jagnięciny wytworzonej w systemie ekologicznym. Paraponiak P. (2016), LIV, 4: 91-97.
106.Wiadomości Zootechniczne. Owce w ochronie krajobrazu Bornholmu. Borys B., Borys M. (2016), LIV, 4: 162-167.
107.Wiadomości Zootechniczne. Owce i baranina na Wyspach Owczych. Borys M., Best M., Borys B. (2016), LIV, 1: 107-117.
108.Wiadomości Zootechniczne. Ochrona zwierząt w Polsce na przestrzeni dziejów. Jarosz M. (2016), LIV, 3: 110-118.
109.Wiadomości Zootechniczne. Wypoczynek krów w oborach wolnostanowiskowych boksowych. Część II. Kaczor A. (2016), LIV, 4: 111-117.
110.Wiadomości Zootechniczne. Efektywność oceny genomicznej młodych buhajów w zakresie cech funkcjonalnych - wstępne wyniki. Piwczyński D., Wójcik P., Sitkowska B., Redelbach A. (2016), LIV, 1: 3-10.
111.Wiadomości Zootechniczne. Charakterystyka produkcyjna bydła simentalskiego na terenie Pogórza Karpackiego w zależności od wielkości stada i kraju pochodzenia ojca. Czubska A., Wójcik P., Cwynar M. (2016), LIV, 1: 11-18.
112.Wiadomości Zootechniczne. Wpływ dodatku witaminy D na wyniki produkcyjne oraz jakość mięsa tuczników. Świątkiewicz M., Hanczakowska E., Weremko D., Tyra M., Nabożny M., Olszewska A. (2016), LIV, 1: 27-35.
113.Wiadomości Zootechniczne. Działalność naukowo wdrożeniowa oraz produkcyjna Zakładu Doświadczalnego IZ PIB w Chorzelowie Sp. z o.o. Fijał J., Trela J., Gacek L., Śliwa J., Kuczera S., Gruszecki J., Panek D. (2016), LIV, 2: 187-218.
114.Wiadomości Zootechniczne. Rodzaje czynników aktywujących zrekonstruowane oocyty w klonowaniu somatycznym świń (The types of agents used for artificial activation of reconstructed oocytes in the somatic cell cloning of pigs). Samiec M., Skrzyszowska M. (2016), LIV, 3: 35-57.
115.Wiadomości Zootechniczne. Bydło simentalskie w Polsce na przestrzeni wieków. Choroszy B., Choroszy Z. (2016), LIV, 4: 131-137.
116.Wiadomości Zootechniczne. Działalność naukowo-badawcza i wdrożeniowa oraz produkcyjna Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Kołbacz Sp. z o.o. Malinowski E., Trela J., Śliwa J., Olszewski A., Szymik B. (2016), LIV, 3: 133-161.
117.Wiadomości Zootechniczne. Analiza efektów genów warunkujących poziom tłuszczu śródmięśniowego (IMF) u świń oraz możliwości ich zastosowania w pracach selekcyjnych - praca przeglądowa. Mitka I., Tyra M., Wojtylak-Jurkiewicz E. (2016), LIV, 2: 150-159.
118.Wiadomości Zootechniczne. Aktualny stan i możliwości poprawy zarodowej populacji trzody chlewnej w zakresie poziomu tłuszczu śródmięśniowego (IMF)Current state and the possibilities of improving the Polish breeding population of pigs in terms of intramuscular fat (IMF) level. Tyra M., Mitka I. (2016), LIV, 1: 92-98.
119.Wiadomości Zootechniczne. Charakterystyka udziału rasy pełnej krwi angielskiej w populacjii klaczy małopolskich uczestniczących w programie ochrony zasobów genetycznych koni rasy małopolskiej. Tomczyk-Wrona I. (2016), LIV, 4: 77-86.
120.Wiadomości Zootechniczne. Analiza cechy kościstości u źrebiąt rasy huculskiej odsadzanych naturalnie przez klacze w warunkach hodowli zachowawczej. Tomczyk-Wrona I. (2016), LIV, 1: 82-91.
121.Wiadomości Zootechniczne. Zmiany cech fenotypowych populacji koni sztumskich i sokólskich objętych programem ochrony zasobów genetycznych w latach 2008–2014. Polak G. (2016), LIV, 2: 119-129.
122.Wiadomości Zootechniczne. Kształtowanie się jakości jaj przechowywanych w zróżnicowanych warunkach pochodzących od wybranych populacji kur objętych programem ochrony. Krawczyk J., Obrzut J. (2016), LIV, 1: 53-60.
123.Wiadomości Zootechniczne. Produkcyjność i jakość jaj kur nieśnych Sussex (S-66) w pierwszym i drugim roku użytkowania. Calik J. (2016), LIV, 1: 36-43.
124.Wiadomości Zootechniczne. Zmienność cech użytkowych i reprodukcyjnych oraz jakość jaj w wybranych rodach kur nieśnych. Krawczyk J. (2016), LIV, 2: 130-139.
125.Wiadomości Zootechniczne. Ocena działania programu ochrony zasobów genetycznych populacji kaczek utrzymywanych w Instytucie Zootechniki PIB. Calik J., Zwierzyński R. (2016), LIV, 3: 88-95.
126.Wiadomości Zootechniczne. Niezwykły przykład koziej bioróżnorodności – czarnoszyje kozy walizerskie. Kawęcka A., Borys B. (2016), LIV, 3: 72-76.
127.Wiadomości Zootechniczne. Króliki popielniańskie białe - stan hodowli w Polsce. Kowalska D. (2016), 2, 289: 96-105.
128.Wiadomości Zootechniczne. Zachowanie królików w testach SIH i "ręki". Kowalska D., Jastrzębska A. (2016), 2, 289: 75-81.
129.Wiadomości Zootechniczne. Liczebność pogłowia klaczy wybranych rodzimych ras koni objętych programem ochrony zasobów genetycznych w latach 2005–2015. Pasternak M. (2016), LIV, 3: 58-71.
130.Wiadomości Zootechniczne. Realizacja ustaleń Konwencji o Różnorodności Biologicznej w ochronie zwierząt gospodarskich w Polsce. Sosin-Bzducha E., Chełmińska A., Krupiński J. (2016), LIV, 4: 145-153.
131.Wiadomości Zootechniczne. Wystawa zwierząt hodowlanych w Szczyrzycu X Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła Polskiego. Trela J., Drożdż W., Kowol P., Rasiński W., Majewska A. (2016), LIV, 3: 162-170.
132.Wiadomości Zootechniczne. Wystawa Ras Rodzimych w Rudawce Rymanowskiej. Chełmińska A., Mikosz P., Radomski P., Moskała P. (2016), LIV, 4: 207-209.
133.Wiadomości Zootechniczne. Święto Gęsi - Dworzyska 2016. Gornowicz E., Lewko L., Zwierzyński R. (2016), LIV, 4: 173-178.
134.Wiadomości Zootechniczne. Aktualny stan krajowej hodowli lisa pospolitego pastelowego objętego programem ochrony zasobów genetycznych. Piórkowska M., Zoń A. (2016), LIV, 2: 82-89.
135.Wiadomości Zootechniczne. XVI Regionalny Czempionat Koni Rasy Huculskiej. Tomczyk-Wrona I. (2016), LIV, 4: 202-206.
136.Wiadomości Zootechniczne. IV Regionalna Wystawa Koni Małopolskich, Huculskich, Śląskich i Polski Koń Zimnokrwisty. Tomczyk-Wrona I., Pracuch T. (2016), LIV, 3: 171-173.
137.Wiadomości Zootechniczne. Czempionat Hodowlany Koni Rasy Huculskiej, Małopolskiej, Śląskiej i Polski Koń Zimnokrwisty. Tomczyk-Wrona I., Pracuch T. (2016), LIV, 4: 187-188.
138.Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. Skład chemiczny i profil kwasów tłuszczowych mięsa królików żywionych mieszanką z udziałem ubocznych produktów biopaliw. Kowalska D. (2016), 585: 45-53.
139.ŻYWNOŚĆ - Nauka Technologia Jakość. Wpływ czasu przechowywania na jakość i właściwości funkcjonalne jaj od kur objętych w Polsce programem ochrony. Sokołowicz Z., Krawczyk J., Dykiel M. (2016), 2, 105: 49-57, DOI: 10.15193/zntj/2016/105/114.
140.ŻYWNOŚĆ - Nauka Technologia Jakość. Ocena jakości tusz i mięsa jagniąt rodzimej owcy wrzosówki żywionych paszą z dodatkiem nasion lnu. Kawęcka A., Sosin-Bzducha E., Sikora J. (2016), 1, 104: 68-78, DOI: 10.15193/zntj/2016/104/102.
141.ŻYWNOŚĆ - Nauka Technologia Jakość. Ocena zawartości wybranych składników chemicznych w jajach kurzych w zależności od cyklu ich produkcji. Calik J. (2016), 3, 106: 54-63, DOI: 10.15193/zntj/2016/106/125.

Referaty na konferencje (319)

1.A preliminary study focused on the comparison of meiotic maturation effectiveness between canine and porcine oocytes undergoing two-step in vitro culture under analogous biochemical and biophysical conditions. Wojtylak-Jurkiewicz E., Samiec M., Skrzyszowska M., Ptak G. (2016) Proceedings of the 32nd Scientific Meeting of the European Embryo Transfer Association (A.E.T.E.); Session: Embryology, Developmental Biology, and Physiology of Reproduction, 9-10 September, 2016, Barcelona, Spain, Animal Reproduction, 13, 3: 670.
2.Activity of antioxidant enzymes and degree of lipid peroxidation in eggs from Greenleg Partridge hens depending on the housing system. Muchacka R., Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I. (2016) International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 June, 2016, Kraków, Polska, p. 156.
3.Adult peripheral blood-derived fibroblast-like cells provide a source of nuclear donor cells that is much less susceptible to promote the in vitro development of porcine cloned embryos than adult bone marrow-derived mesenchymal stem cells. Samiec M., Skrzyszowska M., Opiela J. (2016) Proceedings of the 32nd Scientific Meeting of the European Embryo Transfer Association (A.E.T.E.); Session: Cloning, Transgenesis, and Stem Cells, 9-10 September, 2016, Barcelona, Spain, Animal Reproduction, 13, 3: 688.
4.Age-related methylation patterns of equine blood leukocytes. Ząbek T., Semik E., Szmatoła T., Gurgul A., Fornal A., Bugno-Poniewierska M. (2016) 35th International Society for Animal Genetics Conference, 23-27 July, 2016, Salt Lake City, Stany Zjednoczone, Journal of Animal Science, 94, 4: 47, DOI: 10.2134/jas2016.94supplement447a.
5.Age-related methylation patterns of rDNA in two distinct horse breeds. Ząbek T., Semik E., Szmatoła T., Gurgul A., Fornal A., Bugno-Poniewierska M. (2016) 22nd International Colloquium on Animal Cytogenetics and Genomics, 2-5 July, 2016, Toulouse, France, Chromosome Research, 24, 1: 41-42.
6.Aktualny poziom redukcji emisji GHG w polskim rolnictwie. Walczak J., Krawczyk W. (2016) Biotechnologiczne i chemiczne aspekty higieny zwierząt i środowiska. "Higiena zwierząt wczoraj, dziś i jutro", 26-28 września 2016, Wrocław, Polska, s. 35.
7.An assessment of population structure and genetic diversity in ten cattle breeds using a whole genome SNP panel. Jasielczuk I., Gurgul A., Szmatoła T., Radko A., Ząbek T., Bugno-Poniewierska M. (2016) V Polski Kongres Genetyki, 19-22 September, 2016, Łódź, Polska, p. 277.
8.Analiza metylacji frakcji genomu oraz transkryptomu tkanki sarkoidów końskich. Semik E., Ząbek T., Gurgul A., Fornal A., Ropka-Molik K., Klukowska-Rötzler J., Koch C., Mählmann K., Bugno-Poniewierska M. (2016) Sympozjum „Rozwój badań w naukach o zwierzętach”, 19-20 maja 2016, Balice, Polska, s. 11.
9.Analiza plonowania oraz zawartość białka ogólnego i włókna surowego u wybranych odmian i rodów kostrzewy łąkowej (Festuca pratensis). Radkowski A., Radkowska I. (2016) Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Aktualne i perspektywiczne możliwości uprawy oraz wykorzystania roślin pastewnych", 19-20 maja 2016, Puławy, Polska, ss. 135-136.
10.Analiza poziomu inbredu populacji aktywnej świń w Polsce w aspekcie szacowania wartości hodowlanej metodą BLUP. Żak G., Szyndler-Nędza M., Eckert R. (2016) LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, s. 85.
11.Analiza statystyczna cech pokroju królików rasy nowozelandzki biały w fermie hodowlanej. Kołodziejczyk D., Majkowski P., Gontarz A., Steć A., Gacek L., Socha S. (2016) LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, s. 183.
12.Analiza tkanki mięśniowej świń zróżnicowanej pod względem profilu histologicznego. Ropka-Molik K., Bereta A., Żukowski K., Piórkowska K., Żak G. (2016) IX Szkoła Zimowa Trzody Chlewnej "Od hodowli świń do przetwórstwa - wczoraj i dziś, 16-19 lutego 2016, Ustroń, Polska, ss. 151-152.
13.Analiza wskaźników produkcyjnych i hodowlanych w gospodarstwie zmieniającym profil produkcji. Skrzyński G., Sowula-Skrzyńska E. (2016) XXIV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Produkcja mleka i wołowiny - teraźniejszość i przyszłość", 7-10 marca 2016, Zakopane, Polska, ss. 220-221.
14.Analiza zmian w pogłowiu koni na terenie Małopolskiego Związku Hodowców Koni,. Podstawski Z., Stefaniuk-Szmukier M., Ropka-Molik K., Długosz B., Augustyn R., Pieszka M., Pisarczyk W., Łuszczyński J. (2016) LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, s. 248.
15.Analysis of FSHB gene polymorphism in Polish Landrace and Polish Large White x Polish Landrace sows. Polasik D., Kumalska M., Sawaragi Y., Żak G., Tyra M., Urbański P., Terman A. (2016) 67th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 29 August - 2 September, 2016, Belfast, United Kingdom, p. 344.
16.Analysis of KM1 allele frequency in intron 13 of the KIT gene in solid-coloured Hucul horses with white markings. Pasternak M. (2016) International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 June, 2016, Kraków, Polska, p. 104.
17.Analysis of mitochondrial DNA hypervariable D-loop region of Biala Koludzka goose. Warzecha J., Fornal A., Bugno-Poniewierska M. (2016) VII Międzynarodowe Sympozjum naukowe dla młodych naukowców, doktorantów i studentów nt. „Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development”, 15-17 września 2016, Bydgoszcz, Polska.
18.Analysis of relationships between some microsatellite loci and meat content in ducks. Moliński K., Szwaczkowski T., Dobek A., Gornowicz E., Lisowski M., Grajewski B., Lewko L. (2016) 7th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain, 23-24 June, 2016, Wrocław, Polska, p. 68.
19.Analysis of some quality characteristics of goose meat. Lewko L., Gornowicz E., Nowaczewski S. (2016) XXVIII International Poultry Symposium PB WPSA, “Science for poultry practice - poultry practice for science”,, 14-16 September, 2016, Licheń Stary, Polska, pp. 132-133.
20.Analysis of the influence of DNA methylation on expression of SFN gene in equine sarcoids. Semik E., Ząbek T., Gurgul A., Fornal A., Klukowska-Rötzler J., Koch C., Mählmann K., Bugno-Poniewierska M. (2016) 22nd International Colloquium on Animal Cytogenetics and Genomics, 2-5 July, 2016, Toulouse, France, Chromosome Research, 24, (Suppl 1): 41, DOI: 10.1007/s10577-016-9532-x.
21.Application of 10 microsatellites DNA markers for parentage control in pigeons. Radko A., Podbielska A., Borkowski T. (2016) International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 czerwca 2016, Kraków, Polska, s. 168.
22.Application of 22 microsatellite DNA loci for the individual identification of canine. Radko A., Fornal A., Miszczak M. (2016) 17th European Congress on Biotechnology, 3-6 July, 2016, Cracow, Poland, New Biotechnology, 33: 169, DOI: 10.1016/j.nbt.2016.06.1304.
23.Are the breeders of native horse breeds interested in preserving the animal genetic resources? Polak G. (2016) 67th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 29 August - 2 September, 2016, Belfast, United Kingdom, p. 582.
24.Association of LIF polymorphisms with fattening and slaughter traits of Polish Landrace pigs. Mucha A., Ropka-Molik K., Piórkowska K., Tyra M. (2016) 67th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 29 August - 2 September, 2016, Belfast, United Kingdom, p. 608, DOI: 10.3920/978-90-8686-830-8.
25.Association of selected GPAT1 gene polymorphisms with meat texture parameters in pigs,. Mitka I., Ropka-Molik K., Tyra M. (2016) VII Międzynarodowe Sympozjum naukowe dla młodych naukowców, doktorantów i studentów nt. „Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development”, 15-17 września 2016, Bydgoszcz, Polska.
26.Automatyczne systemy przygotowania i zadawania pasz dla bydła. Kaczor A. (2016) XXIV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Produkcja mleka i wołowiny - teraźniejszość i przyszłość", 7-10 marca 2016, Zakopane, Polska, ss. 64-74.
27.Badania biegłości markerów mikrosatelitarnych DNA stosowanych w kontroli rodowodów bydła. Radko A., Rubiś D., Koseniuk A., Smołucha G. (2016) XXIV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Produkcja mleka i wołowiny - teraźniejszość i przyszłość", 7-10 marca 2016, Zakopane, Polska, s. 207.
28.Badanie jodu w paszach metodą ICP-MS. Zniszczyńska A., Kuśmierz D., Korol W., Rubaj J., Bielecka G. (2016) Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, 9-11 czerwca 2016, Lublin, Polska, ss. 594-597.
29.Badanie kobaltu i molibdenu w paszach metodą ICP-MS. Zniszczyńska A., Kuśmierz D., Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2016) Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, 9-11 czerwca 2016, Lublin, Polska, ss. 590-593.
30.Biochemical and biophysical conditions of in vitro meiotic maturation of canine and porcine oocytes – a comparative preliminary study. Wojtylak-Jurkiewicz E., Samiec M., Skrzyszowska M. (2016) The 4th Winter Workshop of the Society for Biology of Reproduction "Central and Local Regulations of Reproductive Processes",, 3-5 February, 2016, Zakopane, Polska, p. 41.
31.Bone quality of finishers receiving feed with addition of vitamin D3 or 25-hydroxyvitamin D3. Świątkiewicz M., Nabożny M. (2016) XIII International Conference of Young Researchers „Physiology and Biochemistry in Animal Nutrition”, 27-28 września 2016, Poznań, Polska, ss. 46-47.
32.Can canine oocytes undergo a successful meiotic maturation under sequential in vitro culture conditions that were analogous to those prevailing during the maturation of porcine oocytes? Wojtylak-Jurkiewicz E., Samiec M., Skrzyszowska M., Ptak G. (2016) VII Międzynarodowe Sympozjum naukowe dla młodych naukowców, doktorantów i studentów nt. „Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development”, 15-17 September, 2016, Bydgoszcz, Polska, p. 147.
33.Carcass composition and meat quality of native breeds of laying hens after one year of rearing. Sosnówka-Czajka E., Pawłowska J., Skomorucha I. (2016) VII Międzynarodowe Sympozjum naukowe dla młodych naukowców, doktorantów i studentów nt. „Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development”, 15-17 September, 2016, Bydgoszcz, Polska, p. 126.
34.Carcass muscling and colour in poulards from Sussex (S-66) hens. Krawczyk J., Obrzut J. (2016) International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 June, 2016, Kraków, Polska, p. 148.
35.Cechy sensoryczne i technologiczne mięsa wybranych stad gęsi. Lewko L., Gornowicz E., Zwierzyński R. (2016) Sympozjum "Postęp w technologii mięsa. Nauka-Praktyce 2016" XLV Dni Przemysłu Mięsnego, 19 maja 2016, Warszawa, Polska, ss. 31-32.
36.Cele w krajowym programie hodowlanym. Blicharski T., Snopkiewicz M., Szyndler-Nędza M. (2016) XXI międzynarodowa konferencja pt. „Optymalne: technologia, genetyka oraz zdrowie – podstawą opłacalności chowu świń, 21-22 czerwca 2016, Puławy, Polska, ss. 66-72.
37.Changes in some fat parameters during storage of butter made from the milk of cows under two feeding systems. Radkowska I. (2016) International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 June, 2016, Kraków, Polska, p. 61.
38.Characteristics of chromosome rearrangements of an intersex horse using molecular cytogenetic techniques. Bugno-Poniewierska M., Ząbek T., Pawlina K. (2016) 22nd International Colloquium on Animal Cytogenetics and Genomics, 2-5 July, 2016, Toulouse, France, Chromosome Research, 24, (Suppl 1): 13, DOI: 10.1007/s10577-016-9532-x.
39.Characteristics of microRNA expression profile of horse sarcoids. Pawlina K., Gurgul A., Szmatoła T., Koch C., Mählmann K., Witkowski M., Bugno-Poniewierska M. (2016) V Polski Kongres Genetyki, 19-22 September, 2016, Łódź, Polska, p. 120.
40.Characteristics of miRNAome profile of horse sarcoids. Pawlina K., Gurgul A., Szmatoła T., Koch C., Mählmann K., Witkowski M., Bugno-Poniewierska M. (2016) 22nd International Colloquium on Animal Cytogenetics and Genomics, 2-5 July, 2016, Toulouse, France, Chromosome Research, 24, (Suppl 1): 43-44, DOI: 10.1007/s10577-016-9532-x.
41.Characteristics of organic dairy farm types in seven European countries. Wallenbeck A., Bieber A., Spengler Neff A., Fuerst Waltl B., Winckler C., Ivemeyer S., Simantke C., March S., Brinkmann J., Rousing T., Sorensen J., Walczak J., Wójcik P., Ribikauskas V. (2016) 67th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 29 August - 2 September, 2016, Belfast, United Kingdom, p. 306.
42.Characteristics of slaughter value and meat yield of geese depending on genotype. Gornowicz E., Moliński K., Kłopotek E., Lewko L., Skotarczak E. (2016) 7th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain, 23-24 June, 2016, Wrocław, Polska, pp. 30-31.
43.Charakterystyka cech fizycznych mięsa indyków ciężkich BIG 6. Kryza A., Pietrzak M., Gornowicz E., Lewko L. (2016) Sympozjum "Postęp w technologii mięsa. Nauka-Praktyce 2016" XLV Dni Przemysłu Mięsnego, 19 maja 2016, Warszawa, Polska, ss. 23-24.
44.Charakterystyka mutacji w komórkach nowotworowych sarkoidu końskiego. Pawlina K., Gurgul A., Szmatoła T., Klukowska-Rötzler J., Koch C., Mählmann K., Witkowski M., Bugno-Poniewierska M. (2016) Sympozjum „Rozwój badań w naukach o zwierzętach”, 19-20 maja 2016, Balice, Polska, s. 10.
45.Charakterystyka wybranych cech jakości mięsa kaczek różniących się przeznaczeniem użytkowym. Kryza A., Lewko L., Gornowicz E. (2016) Sympozjum "Postęp w technologii mięsa. Nauka-Praktyce 2016" XLV Dni Przemysłu Mięsnego, 19 maja 2016, Warszawa, Polska, ss. 25-26.
46.Comparison of native and commercial dairy cattle breeds on organic farms in five European countries. Bieber A., Spengler Neff A., Fuerst Waltl B., Ivemeyer S., Simantke C., Stricker C., Walczak J., Wallenbeck A., Winckler C., Wójcik P. (2016) 67th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 29 August - 2 September, 2016, Belfast, United Kingdom, p. 307.
47.Comparison of parasite infection in laying hens kept in different housing systems. Wyrobisz A., Sosnówka-Czajka E., Kowal J., Nosal P. (2016) International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 June, 2016, Kraków, Polska, p. 185.
48.Concentration of harmful gas components in organic sheep houses depending on the season. Paraponiak P. (2016) International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 czerwca 2016, Kraków, Polska, s. 52.
49.Construction of the SNP panel for hucul horse parentage control based on the OpenArray platform. Fornal A., Piestrzyńska-Kajtoch A., Radko A. (2016) 35th International Society for Animal Genetics Conference, 23-27 July, 2016, Salt Lake City, Stany Zjednoczone, Journal of Animal Science, 94, Supplement 4: 99-100, DOI: 10.2134/jas2016.94supplement499a.
50.Correlation of age of individual stallions with the number of chromosomal aneuploidies. Bugno-Poniewierska M., Warzecha J., Wojtaszek M., Tischner M., Pawlina K. (2016) 22nd International Colloquium on Animal Cytogenetics and Genomics, 2-5 July, 2016, Toulouse, France, Chromosome Research, 24, (Suppl 1): 6, DOI: 10.1007/s10577-016-9532-x.
51.Crypt size and weight of cecum in calves receiving different types of liquid feed. Niwińska B., Arciszewski M.B., Radlińska A., Lalak R., Śliwiński B., Klebaniuk R. (2016) XV Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, 22-24 September, 2016, Lublin, Polska, p. 255.
52.Cynk w mieszankach paszowych – zalecenia żywieniowe, wymagania prawne i wyniki urzędowej kontroli. Bielecka G., Korol W., Rubaj J., Gagucki M. (2016) Nauka i przemysł – metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, 9-11 czerwca 2016, Lublin, Polska, Pasze Przemysłowe, XXV, 2: 54.
53.Defective placentation in uniparental sheep models. Arena R., Zacchini F., Ptak G. (2016) Epiconcept, 18-19 May, 2016, Velingraad, Bulgaria, p. 14.
54.Detekcja regionów genomu warunkujących jakość mięsną kaczek. Moliński K., Szwaczkowski T., Dobek A., Gornowicz E., Lisowski M., Grajewski B., Lewko L. (2016) Sympozjum "Postęp w technologii mięsa. Nauka-Praktyce 2016" XLV Dni Przemysłu Mięsnego, 19 maja 2016, Warszawa, Polska, ss. 39-40.
55.Diagnostics of horse karyotype microrearrangements using array CGH. Bugno-Poniewierska M., Kowalska K., Gurgul A., Stefaniuk-Szmukier M., Pawlina K. (2016) V Polski Kongres Genetyki, 19-22 September, 2016, Łódź, Polska, p. 274.
56.Discrimination of cockerels and capons based on mass spectra analysis of volatile compounds in pectoral muscle by SPME-GC-MS. Gąsior R., Calik J., Wojtycza K. (2016) 7th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain, 23-24 June, 2016, Wrocław, Polska, pp. 24-25.
57.DNA methylation pattern and transcriptome analysis of horse sarcoids. Semik E., Ząbek T., Gurgul A., Fornal A., Szmatoła T., Ropka-Molik K., Klukowska-Rötzler J., Koch C., Mählmann K., Bugno-Poniewierska M. (2016) V Polski Kongres Genetyki, 19-22 September, 2016, Łódź, Polska, p. 119.
58.DNA methylation patterns in the GNAS locus of the horse in three kinds of tissue. Ząbek T., Semik E., Jasielczuk I., Fornal A. (2016) V Polski Kongres Genetyki, 19-22 September, 2016, Łódź, Polska, p. 279.
59.Dobór ras bydła mięsnego, mlecznego i świń do ekologicznego chowu – praktyczne wytyczne dla efektywnej produkcji i chowu bydła oraz trzody chlewnej – Wpływ warunków środowiskowych na wydajność rzeźną świń utrzymywanych pastwiskowo w chowie ekologicznym. Walczak J., Fijał J., Szewczyk A., Godyń D., Krawczyk W., Pająk T., Radecki P. (2016) Wyniki badań naukowych umożliwiających wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań w gospodarstwie ekologicznym, 8-9 marca 2016, Radom, Polska, ss. 215-230.
60.Dochodowość produkcji mleka w gospodarstwach specjalistycznych. Borecka A., Sowula-Skrzyńska E., Skrzyński G. (2016) XXIV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Produkcja mleka i wołowiny - teraźniejszość i przyszłość", 7-10 marca 2016, Zakopane, Polska, ss. 168-169.
61.Dodatek mineralno-witaminowy w formie bolusa w okresie okołoporodowym krów. Skrzyński G., Sowula-Skrzyńska E., Borecka A., Żychlińska-Buczek J. (2016) XXIV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Produkcja mleka i wołowiny - teraźniejszość i przyszłość", 7-10 marca 2016, Zakopane, Polska, s. 219.
62.Dodatki paszowe w produkcji zwierzęcej – wymagania i ocena. Rubaj J., Korol W., Bielecka G. (2016) XXXIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały , mieszanki i dodatki paszowe-ocena bezpieczeństwa i jakości", 5-6 września 2016, Kazimierz Dolny, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 33-36.
63.Dotychczasowe działania na rzecz ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w Polsce. Sosin-Bzducha E., Chełmińska A., Krupiński J. (2016) LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, ss. 4-13.
64.Działalność fundacji "Klikowska Ostoja Polskich Koni" w Klikowej. Podstawski Z., Długosz B., Stefaniuk-Szmukier M., Ropka-Molik K., Augustyn R., Pieszka M., Łuszczyński J., Pisarczyk W. (2016) LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, s. 247.
65.Efektywność dojrzewania mejotycznego oocytów psa domowego w różnych warunkach hodowli in vitro. Wojtylak-Jurkiewicz E., Samiec M., Skrzyszowska M. (2016) Sympozjum „Rozwój badań w naukach o zwierzętach”, 19-20 maja 2016, Balice, Polska, s. 16.
66.Effect of adding herb extract to water on productivity and some blooa biochemical parameters of laying hens exposed to heat stress. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Muchacka R., Herbut E. (2016) 11th International Scientific Conference Biotechnology and Quality of Raw Materials and Foodstuffs, 27-29 January, 2016, Stará Lesná, Slovakia, p. 46.
67.Effect of adding herb extract to water on rectal and radiated temperature of laying hens during the summer heat. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I. (2016) International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 June, 2016, Kraków, Polska, p. 175.
68.Effect of adding herb extracts to drinking water on broiler chicken productivity, corticosterone level and heterophil:lymphocyte ratio during heat stress. Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E. (2016) International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 June, 2016, Kraków, Polska, p. 172.
69.Effect of age of broiler chickens on the expression level of genes coding for calpain (CAPN1, CAPN2, CAPN3) and calpastatin (CAST) in breast muscles. Nowak J., Połtowicz K., Piórkowska K. (2016) International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 June, 2016, Kraków, Polska, p. 158.
70.Effect of age of geese on morphological composition of eggs and level and activity of lysozyme in dense albumen and amniotic fluid of geese embryos. Kucharska-Gaca J., Adamski M., Kuźniacka J., Gornowicz E., Lewko L., Kowalska E. (2016) XXVIII International Poultry Symposium PB WPSA, “Science for poultry practice - poultry practice for science”,, 14-16 September, 2016, Licheń Stary, Polska, pp. 26-27.
71.Effect of breed and aging time on physicochemical and organoleptic quality of beef. Sosin-Bzducha E., Puchała M. (2016) International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 czerwca 2016, Kraków, Polska, s. 66.
72.Effect of breed of laying hens on production results under organic conditions. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I. (2016) International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 June, 2016, Kraków, Polska, p. 176.
73.Effect of caponizing Karmazyn/RIR cockerels on meat quality. Calik J. (2016) XVII th Risk Factors of Food Chain, 19-21 September, 2016, Rzeszów, Polska, p. 19.
74.Effect of caponizing Yellowleg Partridge (Ż-33) cockerels on meat quality. Calik J., Połtowicz K., Gąsior R. (2016) International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 June, 2016, Kraków, Polska, p. 129.
75.Effect of chicken breed on quality and safety of eggs from organic farming. Sokołowicz Z., Dykiel M., Krawczyk J. (2016) XVII th Risk Factors of Food Chain, 19-21 September, 2016, Rzeszów, Polska, p. 66.
76.Effect of early feed restriction on liveability, rearing performance and meat quality of broiler chickens. Połtowicz K., Nowak J. (2016) International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 June, 2016, Kraków, Polska, p. 165.
77.Effect of exogenous butyric acid on rumen ph in sheep. Górka P., Śliwiński B., Wieczorek J., Godlewski M., Wierzchoś E., Zabielski R., Kowalski Z.M. (2016) XLV Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk, 21-22 czerwca 2016, Olsztyn, Polska, ss. 68-69.
78.Effect of extending the production cycle of leghorn (G-99) laying hens included in the biodiversity conservation programme on their production results and egg quality. Calik J. (2016) XVII th Risk Factors of Food Chain, 19-21 September, 2016, Rzeszów, Polska, p. 20.
79.Effect of feeding technology on calf behavior. Kaczor A., Kaczor U. (2016) International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 June, 2016, Kraków, Polska, p. 37.
80.Effect of foliar fertilization with silicon on quality and nutritive value of meadow sward silages. Radkowski A., Radkowska I. (2016) International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 June, 2016, Kraków, Polska, p. 63.
81.Effect of free-range production system on meat quality of hens of two native breeds. Krawczyk J., Puchała M. (2016) International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 June, 2016, Kraków, Polska, p. 149.
82.Effect of growth rate of ducks on meat quality. Kryza A., Lewko L., Gornowicz E. (2016) 7th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain, 23-24 June, 2016, Wrocław, Polska, pp. 48-49.
83.Effect of herd size on implementation of genetic resources conservation programme of Hucul horses. Tomczyk-Wrona I. (2016) International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 czerwca 2016, Kraków, Polska, ss. 69-70.
84.Effect of housing system on slaughter traits of native Świniarka lambs. Kawęcka A., Sikora J. (2016) International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 czerwca 2016, Kraków, Polska, s. 41.
85.Effect of housing system on some parameters of egg quality and egg-laying behaviour in laying hens. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Herbut E. (2016) International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 June, 2016, Kraków, Polska, p. 177.
86.Effect of housing systems on some blood parameters of broiler chickens during a period of high temperatures. Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E. (2016) International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 June, 2016, Kraków, Polska, pp. 173 -173.
87.Effect of implemebting the genetic resources conservation programme on the distribution of Hucul horses in Poland. Tomczyk-Wrona I. (2016) International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 June, 2016, Kraków, Polska, pp. 71-72.
88.Effect of slaughter age on physicochemical parameters of lamb meat. Kawęcka A., Puchała M., Miksza-Cybulska A. (2016) International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 czerwca 2016, Kraków, Polska, s. 39.
89.Effect of supplementing drinking water with herb extracts on some physiological parameters of broiler chickens exposed to high air temperatures. Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E., Muchacka R. (2016) 11th International Scientific Conference Biotechnology and Quality of Raw Materials and Foodstuffs, 27-29 January, 2016, Stará Lesná, Slovakia, p. 45.
90.Effect of the polymorphism in GPX5 gene on reproductive performance traits in Large White x Landrace. Polasik D., Terman A., Kumalska M., Chomczyńska O., Urbański P., Żak G. (2016) 67th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 29 August - 2 September, 2016, Belfast, United Kingdom, p. 608.
91.Effect of watering of cows in the milking parlour on their welfare. Kaczor A., Kaczor U. (2016) International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 czerwca 2016, Kraków, Polska, s. 38.
92.Effects of chicken age and serine protease on amino acid ileal digestibility in Lupinus luteus L. var. Mister seeds. Szczurek W., Szymczyk B. (2016) XXVIII International Poultry Symposium PB WPSA, “Science for poultry practice - poultry practice for science”,, 14-16 September, 2016, Licheń Stary, Polska, pp. 92-93.
93.Effects of level and type of butyrate salts included in milk replacer on ruminal papillae size in calves. Niwińska B., Arciszewski M.B., Radlińska A., Lalak R., Furgał-Dierżuk I., Klebaniuk R. (2016) XV Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, 22-24 September, 2016, Lublin, Polska, p. 256.
94.Effects of resveratrol and ?-ketoglutarate on food intake factors in rats fed a high-fat diet. Szczurek P., Pieszka M., Orczewska-Dudek S., Pietras M. (2016) VII Międzynarodowe Sympozjum naukowe dla młodych naukowców, doktorantów i studentów nt. „Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development”, 15-17 września 2016, Bydgoszcz, Polska, s. 131.
95.Efficiency of the laparoscopical method of recovery swine oocytes - preliminary results. Wieczorek J., Cegła M., Poniedziałek-Kempny K., Rajska I., Koseniuk J. (2016) The 4th Winter Workshop of the Society for Biology of Reproduction "Central and Local Regulations of Reproductive Processes",, 3-5 February, 2016, Zakopane, Polska, p. 158.
96.Ekologiczne dodatki paszowe – ocena wyników badan w ramach PW 2011-2015. Rubaj J., Korol W., Bielecka G. (2016) XXXIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały , mieszanki i dodatki paszowe-ocena bezpieczeństwa i jakości", 5-6 września 2016, Kazimierz Dolny, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 57.
97.Elektroniczny nos w połączeniu z chromatografią gazową w analizie związków lotnych w mięsie kogutków i kapłonów - różnicowanie za pomocą analizy uśrednionego widma masowego. Gąsior R., Calik J., Wojtycza K. (2016) XLV Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk, 21-22 czerwca 2016, Olsztyn, Polska, ss. 160-161.
98.Epigenomically transformed peripheral blood-derived fibroblast-like cells can be successfully utilised as a novel type of nuclear donor cells for generation of cloned pig embryos. Samiec M., Skrzyszowska M., Wojtylak-Jurkiewicz E., Mielczarek E. (2016) Proceedings of the 32nd Scientific Meeting of the European Embryo Transfer Association (A.E.T.E.); Session: Cloning, Transgenesis, and Stem Cells, 9-10 September, 2016, Barcelona, Spain, Animal Reproduction, 13, 3: 689.
99.Establishment of primary chondrocyte cell lines obtained from horse articular cartilage for future epigenetic analyses. Kowalska K., Witarski W., Ząbek T., Bugno-Poniewierska M. (2016) V Polski Kongres Genetyki, 19-22 September, 2016, Łódź, Polska, p. 283.
100.Evaluation of chemical composition and nutritive value of guar meal. Bielecka G., Rubaj J., Korol W. (2016) XLV Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk, 21-22 June, 2016, Olsztyn, Polska, pp. 230-231.
101.Evaluation of chromosome rearrangements of an intersex horse applying molecular cytogenetic techniques. Bugno-Poniewierska M., Ząbek T., Gurgul A., Pawlina K. (2016) 35th International Society for Animal Genetics Conference, 23-27 July, 2016, Salt Lake City, Stany Zjednoczone, Journal of Animal Science, 94, (Suppl 4): 170, DOI: 10.2134/jas2016.94supplement4169x.
102.Evaluation of productivity and egg quality in sussex (S-66) laying hens during the first two years of production. Calik J., Puchała M., Obrzut J. (2016) International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 czerwca 2016, Kraków, Polska, s. 130.
103.Evaluation of the feasibility of using conserved breeds/lines of hens for domestic poulard production. Krawczyk J., Obrzut J. (2016) XVII th Risk Factors of Food Chain, 19-21 September, 2016, Rzeszów, Polska, p. 46.
104.Ex vivo developmental potential of caprine cloned embryos is affected by inducible epigenetic modification of both adult cutaneous fibroblast cells and activated nuclear-transferred oocytes. Koseniuk J., Skrzyszowska M., Samiec M., Mielczarek E., Wojtylak-Jurkiewicz E. (2016) 20th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR) and the 13th Conference of the Spanish Association for Animal Reproduction (AERA), 27-29 October, 2016, Lisbon, Portugal, Reproduction in Domestic Animals, 51, S2: 105, DOI: 10.1111/rda.12801.
105.Exercise regulation of genes belonging to FoxO signaling pathway in Arabian horse blood tissue. Ropka-Molik K., Stefaniuk-Szmukier M., Piórkowska K., Żukowski K. (2016) V Polski Kongres Genetyki, 19-22 września 2016, Łódź, Polska, s. 266.
106.Expression analysis of equine sarcoids – viral origin skin tumors. Witarski W., Ropka-Molik K., Kowalska K., Szmatoła T., Gurgul A., Bugno-Poniewierska M. (2016) V Polski Kongres Genetyki, 19-22 September, 2016, Łódź, Polska, p. 115.
107.Extent of linkage disequilibrium and haplotype block structure in Limousine and Simmental cattle. Jasielczuk I., Gurgul A., Szmatoła T., Ząbek T., Bugno-Poniewierska M. (2016) 67th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 29 August - 2 September, 2016, Belfast, United Kingdom, p. 345, DOI: 10.3920/978-90-8686-830-8.
108.Extracorporeal development of porcine somatic cell nuclear transfer (SCNT)-derived embryos is biased by scriptaid-induced epigenetic modulation of adult cutaneous fibroblast cells. Samiec M., Skrzyszowska M., Mielczarek E., Wojtylak-Jurkiewicz E. (2016) Proceedings of the 32nd Scientific Meeting of the European Embryo Transfer Association (A.E.T.E.); Session: Cloning, Transgenesis, and Stem Cells, 9-10 September, 2016, Barcelona, Spain, Animal Reproduction, 13, 3: 687.
109.Factors affecting selected quality parameters of hen's egg albumen. Lewko L., Gornowicz E. (2016) 7th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain, 23-24 June, 2016, Wrocław, Polska, p. 56.
110.Fatty acid profile of intramuscular fat in supraspinatus, longissimus lumborum and semimembranosus muscles of farmed fallow deer. Kaczor U., Stanisz M., Bykowska M., Składanowska J., Wojtysiak D., Kaczor A. (2016) International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 June, 2016, Kraków, Polska, p. 187.
111.Fatty acid profile of lamb meat from highly productive breeds of sheep reared under organic conditions. Paraponiak P. (2016) International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 czerwca 2016, Kraków, Polska, s. 27.
112.Generation of monogenetic twin embryos and progeny by modified bisection of zona-perforated pig blastocysts. Skrzyszowska M., Samiec M., Gajda B., Smorąg Z., Królikowski W. (2016) Proceedings of the 32nd Scientific Meeting of the European Embryo Transfer Association (A.E.T.E.); Session: Cloning, Transgenesis, and Stem Cells, 9-10 September, 2016, Barcelona, Spain, Animal Reproduction, 13, 3: 690.
113.Genetic diversity of a single-nucleotide polymorphism panel of two horse breeds on the OpenArray. Fornal A., Piestrzyńska-Kajtoch A., Radko A. (2016) V Polski Kongres Genetyki, 19-22 September, 2016, Łódź, Polska, p. 286.
114.Genetic polymorphism of SNPs set in horse as a potential supporting tool in parentage testing based on the OpenArray platform. Fornal A., Piestrzyńska-Kajtoch A., Radko A. (2016) 17th European Congress on Biotechnology, 3-6 July, 2016, Cracow, Poland, New Biotechnology, 33, Supplement: 176, DOI: 10.1016/j.nbt.2016.06.1331.
115.Genetyczna wrażliwość na trzęsawkę owiec rasy merynos polski w starym typie. Piestrzyńska-Kajtoch A., Smołucha G., Kościelny M., Rejduch B. (2016) LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, s. 105.
116.Genetyczne czynniki warunkujące występowanie umaszczenia srokatego u koni rasy huculskiej. Pasternak M., Gurgul A., Krupiński J. (2016) Sympozjum „Rozwój badań w naukach o zwierzętach”, 19-20 maja 2016, Balice, Polska, s. 18.
117.Genetycznie zmodyfikowane rośliny w żywieniu zwierząt gospodarskich: rezultaty doświadczeń krajowych. Świątkiewicz S. (2016) III Ogólnopolska Konferencja „Genom-Człowiek-Świat-Zagrożenia”, 23-25 listopada 2016, Lublin, Polska, ss. 78-79.
118.Genome-wide microarray analysis of horse sarcoid aberrations. Pawlina K., Gurgul A., Szmatoła T., Klukowska-Rötzler J., Koch C., Mählmann K., Bugno-Poniewierska M. (2016) 22nd International Colloquium on Animal Cytogenetics and Genomics, 2-5 July, 2016, Toulouse, France, Chromosome Research, 24, (Suppl 1): 43, DOI: 10.1007/s10577-016-9532-x.
119.Genome-wide structural aberrations characteristic in canine mammary tumours using SNP genotyping assay. Surdyka M., Gurgul A., Bugno-Poniewierska M., Pawlina K., Szmatoła T., Ślaska B. (2016) V Polski Kongres Genetyki, 19-22 September, 2016, Łódź, Polska, p. 295.
120.Genotyping-by sequencing application to different livestock species. Gurgul A., Miksza-Cybulska A., Jasielczuk I., Szmatoła T., Bugno-Poniewierska M. (2016) 67th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 29 August - 2 September, 2016, Belfast, United Kingdom, p. 345, DOI: 10.3920/978-90-8686-830-8.
121.Genotyping-by-sequencing technique performance in different livestock species. Gurgul A., Miksza-Cybulska A., Szmatoła T., Jasielczuk I., Bugno-Poniewierska M. (2016) V Polski Kongres Genetyki, 19-22 September, 2016, Łódź, Polska, p. 297.
122.High hydrostatic pressure (HHP) of 40MPa applied before cryopreservation improves the proliferation and survival rates of thawed cells. Romanek J., Opiela J. (2016) The 4th Winter Workshop of the Society for Biology of Reproduction "Central and Local Regulations of Reproductive Processes",, 3-5 lutego 2016, Zakopane, Polska, s. 34.
123.Highly successful method for generation of nuclear-transferred goat embryos using adult blood-derived fibroblast-like cells undergoing sodium valproate-mediated epigenetic transformation. Skrzyszowska M., Samiec M., Wieczorek J., Wojtylak-Jurkiewicz E., Mielczarek E. (2016) 20th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR) and the 13th Conference of the Spanish Association for Animal Reproduction (AERA), 27-29 October, 2016, Lisbon, Portugal, Reproduction in Domestic Animals, 51, S2: 143-144, DOI: 10.1111/rda.12801.
124.Identification of duck genome regions determining uniformity of meat performance traits. Dobek A., Gornowicz E., Moliński K., Grajewski B., Lisowski M., Szwaczkowski T. (2016) XXVIII International Poultry Symposium PB WPSA, “Science for poultry practice - poultry practice for science”,, 14-16 September, 2016, Licheń Stary, Polska, pp. 124-125.
125.Identification of mutations and gene expression profile of BMP-15 and GDF-9 in Romanowska and Wrzosówka sheep breeds. Smołucha G., Piestrzyńska-Kajtoch A. (2016) V Polski Kongres Genetyki, 19-22 September, 2016, Łódź, Polska, p. 281.
126.Identyfikacja mutacji w genach BMP-15 i GDF-9 u owiec rasy romanowskiej. Smołucha G., Piestrzyńska-Kajtoch A. (2016) LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, s. 107.
127.Identyfikacja zmian polimorficznych w locus genu GPAT1 w polskich populacjach świń. Mitka I., Ropka-Molik K., Tyra M. (2016) IX Szkoła Zimowa Trzody Chlewnej "Od hodowli świń do przetwórstwa - wczoraj i dziś, 16-19 lutego 2016, Ustroń, Polska, ss. 123-125.
128.Impact of maintenance system of hens and period of laying on content and activity of lysozyme in egg’s albumen. Kowalska E., Adamski M., Kuźniacka J., Gornowicz E., Lewko L., Kucharska-Gaca J. (2016) XXVIII International Poultry Symposium PB WPSA, “Science for poultry practice - poultry practice for science”,, 14-16 September, 2016, Licheń Stary, Polska, pp. 22-23.
129.Impaired placental development in ovine uniparental conceptuses. Arena R., Zacchini F., Toschi P., Palazzese L., Czernik M., Loi P., Ptak G. (2016) 18. International Congress of Animal Reproduction, 26-30 June, 2016, Tours, France.
130.Imprinting status of INPP5F var.2 in pigs. Oczkowicz M., Ropka-Molik K., Piórkowska K., Piestrzyńska-Kajtoch A. (2016) V Polski Kongres Genetyki, 19-22 September, 2016, Łódź, Polska, p. 265.
131.Influence of exercise on genes expression associated with lipid metabolism in Arabian horse blood. Stefaniuk-Szmukier M., Ropka-Molik K., Piórkowska K., Żukowski K., Bugno-Poniewierska M. (2016) V Polski Kongres Genetyki, 19-22 września 2016, Łódź, Polska, s. 288.
132.Intrabreed variability of the Ukrainian Mountain Carpathian sheep genetic structure under the using of the different types of molecular genetic markers. Chokan T., Radko A., Tarasjuk S., Szumiec A., Rubiś D. (2016) International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 czerwca 2016, Kraków, Polska, s. 85.
133.Kapitał ludzki czynnikiem determinującym efektywność ekonomiczną w gospodarstwach produkujących mleko. Sowula-Skrzyńska E., Borecka A., Skrzyński G. (2016) XXIV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Produkcja mleka i wołowiny - teraźniejszość i przyszłość", 7-10 marca 2016, Zakopane, Polska, s. 224.
134.Kontrola jakości handlowej pasz – nowe wymagania. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2016) XXXIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały , mieszanki i dodatki paszowe-ocena bezpieczeństwa i jakości", 5-6 września 2016, Kazimierz Dolny, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 15-16.
135.Kontrola jakości produktów ubocznych przetwórstwa zbóż na cele paszowe. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2016) XXXVII Konferencja w Krynicy Morskiej na temat: „Kontrola jakości w obrocie i przetwórstwie ziarna zbóż, 1-4 czerwca 2016, Krynica Morska, Polska, ss. 53-56.
136.Króliki popielniańskie białe - stan hodowli w Polsce. Kowalska D. (2016) LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, s. 185.
137.Kształtowanie się tekstury mięsni piersiowych kurcząt brojlerów. Kryza A., Pietrzak M., Gornowicz E., Stanisławski D., Lewko L. (2016) Sympozjum "Postęp w technologii mięsa. Nauka-Praktyce 2016" XLV Dni Przemysłu Mięsnego, 19 maja 2016, Warszawa, Polska, ss. 27-28.
138.Lipid peroxidation, antioxidant enzymes activity and glutathione level in eggs from heritage breed and commercial crosses hens. Muchacka R., Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Kapusta E., Greń A., Goc Z. (2016) 12th International Scientific Conference, 13-15 May, 2016, Bořetice, Czech Republic, pp. 191-196.
139.Lisy pastelowe - aktualny stan hodowli w Polsce. Piórkowska M., Jeżewska-Witkowska G., Zoń A. (2016) LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, s. 197.
140.Mapping of genomic SNP positions for selected cattle genome assemblies. Żukowski K., Topolski P. (2016) V Polski Kongres Genetyki, 19-22 września 2016, Łódź, Polska, s. 266.
141.Meat quality in lambs of native breed fed the diet supplemented with maize DDGS. Kawęcka A., Sosin-Bzducha E. (2016) International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 czerwca 2016, Kraków, Polska, s. 40.
142.Medium density SNP microarrays may incorrectly reveal long runs of homozygosity. Gurgul A., Szmatoła T., Jasielczuk I., Ząbek T., Bugno-Poniewierska M. (2016) 22nd International Colloquium on Animal Cytogenetics and Genomics, 2-5 July, 2016, Toulouse, France, Chromosome Research, 24, (Suppl 1): 42.
143.Methylome variation of blood leukocytes derived from juvenile and old horses of the Hucul breed. Ząbek T., Semik E., Szmatoła T., Gurgul A., Fornal A., Bugno-Poniewierska M. (2016) 10th European Congress of Biogerontology and 6th Biogerontological Meeting at the Nencki Institute,, 23-24 września 2016, Warszawa, Polska, ss. 1-5.
144.Metoda NIRS w analizie drożdży paszowych-kalibracja na zawartość wybranych składników pokarmowych. Gąsior R., Wróblewski W. (2016) XXXIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały , mieszanki i dodatki paszowe-ocena bezpieczeństwa i jakości", 5-6 września 2016, Kazimierz Dolny, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 87.
145.Metoda rozróżniania przynależności gatunkowej jaj na podstawie analizy mitochondrialnego DNA. Natonek-Wiśniewska M., Krzyścin P. (2016) LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, s. 212.
146.Microarray analysis of genomic aberrations of horse sarcoids. Pawlina K., Gurgul A., Klukowska-Rötzler J., Koch C., Mählmann K., Bugno-Poniewierska M. (2016) 35th International Society for Animal Genetics Conference, 23-27 July, 2016, Salt Lake City, Stany Zjednoczone, Journal of Animal Science, 94, (Suppl 4): 169, DOI: 10.2134/jas2016.94supplement4169x.
147.Miedź w mieszankach paszowych – zalecenia żywieniowe, wymagania prawne i wyniki urzędowej kontroli. Bielecka G., Korol W., Rubaj J., Gagucki M. (2016) XXXIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały , mieszanki i dodatki paszowe-ocena bezpieczeństwa i jakości", 5-6 września 2016, Kazimierz Dolny, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 53.
148.Mocznik w paszach – podsumowanie porównań międzylaboratoryjnych w latach 2009-2015. Bielecka G., Korol W. (2016) XXXIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały , mieszanki i dodatki paszowe-ocena bezpieczeństwa i jakości", 5-6 września 2016, Kazimierz Dolny, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 84.
149.Możliwości wykorzystania materiału hodowlanego i osiągnięć genetyki w chowie i hodowli królików. Kowalska D. (2016) Innowacyjność w hodowli i chowie królików, 21 listopada 2016, Częstochowa, Polska, ss. 1-32.
150.Nanocząsteczki jako potencjalne narzędzie do transfekcji. Dzięgiel N. (2016) Sympozjum „Rozwój badań w naukach o zwierzętach”, 19-20 maja 2016, Balice, Polska.
151.Nutritional methods in coccidiosis prophylaxis in broiler chickens. Arczewska-Włosek A., Świątkiewicz S. (2016) XLV Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk, 21-22 czerwca 2016, Olsztyn, Polska, ss. 29-34.
152.Nutritive value of genetically modified MON 810 maize and its effect on health indices in rats. Szymczyk B., Szczurek W., Świątkiewicz S., Świątkiewicz M., Arczewska-Włosek A., Markowski J., Kwiatek K., Sieradzki Z., Mazur M., Bednarek D., Reichert M. (2016) XLV Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk, 21-22 June, 2016, Olsztyn, Polska, p. 227.
153.Ocena jakości mięsa rasy simentalskiej poddanego dojrzewaniu metodą mokrą przez 5 tygodni. Sosin-Bzducha E., Puchała M. (2016) LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, s. 40.
154.Ocena kompetencji laboratoriów urzędowego nadzoru - wyniki „PT Mineral 2015". Bielecka G. (2016) XXXIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały , mieszanki i dodatki paszowe-ocena bezpieczeństwa i jakości", 5-6 września 2016, Kazimierz Dolny, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 63.
155.Ocena kompetencji laboratoriów urzędowego nadzoru na podstawie wyników „PT Pasze 2015”. Bielecka G. (2016) XXXIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały , mieszanki i dodatki paszowe-ocena bezpieczeństwa i jakości", 5-6 września 2016, Kazimierz Dolny, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 64.
156.Ocena niepewności pomiaru skladników pasz. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2016) XXXIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały , mieszanki i dodatki paszowe-ocena bezpieczeństwa i jakości", 5-6 września 2016, Kazimierz Dolny, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 74.
157.Ocena praktycznego zastosowania metod analitycznych do wykrycia koniny w gotowej żywności. Natonek-Wiśniewska M., Krzyścin P. (2016) LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, s. 135.
158.Ocena składu florystycznego oraz wartości paszowej runi łąkowej w wybranych gospodarstwach rodzinnych w województwie małopolskim. Radkowska I. (2016) Ogólnopolska Konferencja Naukowa " Ekosystemy trawiaste w kształtowaniu i ochronie środowiska", 1-3 czerwca 2016, Urszulin, Polska, s. 95.
159.Ocena wyników badania biegłości w zakresie oznaczania witamin i etoksyquinu w paszach w roku 2015. Rubaj J. (2016) XXXIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały , mieszanki i dodatki paszowe-ocena bezpieczeństwa i jakości", 5-6 września 2016, Kazimierz Dolny, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 59.
160.Ocena wyników badań biegłości w zakresie homogeniczności (PT homo 2015). Walczyński S. (2016) XXXIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały , mieszanki i dodatki paszowe-ocena bezpieczeństwa i jakości", 5-6 września 2016, Kazimierz Dolny, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 56.
161.Ochrona zasobów genetycznych zwierząt futerkowych - tchórz hodowlany (Mustela putorius). Piórkowska M., Jarosz M., Zoń A. (2016) LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, s. 196.
162.Ochrona zwierząt w Polsce na przestrzeni wieków. Jarosz M. (2016) Integracja nauki z produkcją miarą sukcesu na fermach zwierząt futerkowych, 19-21 czerwca 2016, Niechorze, Polska, ss. 1-2.
163.Określenie dobrych praktyk utrzymywania dla efektywnego chowu drobiu rzeźnego, kur niosek i odchowu piskląt w rolnictwie ekologicznym. Wyniki badań naukowych umożliwiających wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań w gospodarstwie ekologicznym. Walczak J. (2016) Wyniki badań naukowych umożliwiających wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań w gospodarstwie ekologicznym, 8-9 marca 2016, Radom, Polska, ss. 231-249.
164.Określenie struktury genetycznej aktywnej populacji owiec romanowskich w Polsce. Knapik J., Szyndler-Nędza M., Ropka-Molik K. (2016) LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, s. 99.
165.Opracowanie protokołów izolacji pierwotnych linii komórkowych z tkanek kotów wolnożyjących oraz kota domowego. Witarski W., Bugno-Poniewierska M., Kochan J., Nowak A., Niżański W. (2016) XII Kongres „ Problemy w rozrodzie małych zwierząt: płodność, ciąża, noworodek”, 1-2 października 2016, Wrocław, Polska, ss. 1-6.
166.Optymalizacja ekstrakcji płodowego dna u koni. Stefaniuk-Szmukier M., Ropka-Molik K., Tischner M., Podstawski Z., Łuszczyński J., Pisarczyk W., Długosz B., Augustyn R., Pieszka M. (2016) LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, s. 249.
167.Oznaczanie kwasów organicznych w kiszonkach i ocena wyników. Olszański P., Rubaj J., Bielecka G., Kukier E., Korol W., Kwiatek K. (2016) XXXIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały , mieszanki i dodatki paszowe-ocena bezpieczeństwa i jakości", 5-6 września 2016, Kazimierz Dolny, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 85.
168.Past, present and future of Breeding Simmental cattle in Poland,. Choroszy B., Beneš E., Choroszy Z., Brejta W. (2016) 21st World Simmental-Fleckvieh Congress, 22-27 sierpnia 2016, Kraków - Arłamów, Poland, ss. 34-39.
169.Pasze genetycznie zmodyfikowane w żywieniu zwierząt gospodarskich - wyniki badań krajowych. Świątkiewicz M. (2016) XII Forum Zootechniczno-Weterynaryjne „Choroby metaboliczne przeżuwaczy i zwierząt monogastrycznych”, 14-15 kwietnia 2016, Poznań, Polska, ss. 74-77.
170.Patterns of runs of homozygosity in four cattle breeds maintained in Poland. Szmatoła T., Gurgul A., Ropka-Molik K., Jasielczuk I., Ząbek T., Bugno-Poniewierska M. (2016) 67th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 29 August - 2 September, 2016, Belfast, United Kingdom, 22: 421, DOI: 10.3920/978-90-8686-830-8.
171.Physical characteristics of eggs from organically raised hens. Lewko L., Gornowicz E., Nowaczewski S. (2016) XXVIII International Poultry Symposium PB WPSA, “Science for poultry practice - poultry practice for science”,, 14-16 September, 2016, Licheń Stary, Polska, pp. 130-131.
172.Physiological and performance indices in broiler chickens fed the diet containing distil;lers dried grains with solubles (DDGS). Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A. (2016) XLV Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk, 21-22 czerwca 2016, Olsztyn, Polska, s. 151.
173.Pierwszy w Polsce bank komórek kota domowego i dzikich kotowatych. Niżański W., Kochan J., Młodawska W., Nowak A., Migdał A., Prochowska S., Rodak O., Bugno-Poniewierska M., Witarski W., Skotnicki J., Grega T., Pałys M. (2016) XII Kongres „ Problemy w rozrodzie małych zwierząt: płodność, ciąża, noworodek”, 1-2 października 2016, Wrocław, Polska, s. 114.
174.Pig with reduced expression of the Gal ? (1,3) Gal epitope as a potential donor of skin grafts – preliminary study. Wiater J., Karasiński J., Jura J., Smorąg Z., Słomski R., Romek M. (2016) International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 June, 2016, Kraków, Polska, p. 116.
175.Pojenie cieląt mlekiem pełnym w stacji odpajania. Mandecki A., Kaczor A., Gil Z. (2016) XXIV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Produkcja mleka i wołowiny - teraźniejszość i przyszłość", 7-10 marca 2016, Zakopane, Polska, s. 195.
176.Polymorphism of 10 microsatellite DNA used for parentage control in pigeons in Poland. Radko A., Szumiec A., Borkowski T. (2016) 35th International Society for Animal Genetics Conference, 23-27 July, 2016, Salt Lake City, Stany Zjednoczone, Journal of Animal Science, 94, 7supplement4: 94-95.
177.Pomiary pośrednie w badaniach pasz i możliwości ich wykorzystania do oceny zgodności. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2016) XXXIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały , mieszanki i dodatki paszowe-ocena bezpieczeństwa i jakości", 5-6 września 2016, Kazimierz Dolny, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 58.
178.Pork fat quality of pigs fed with mixtures with variable lipid profile containing corn DDGS. Świątkiewicz M., Olszewska A. (2016) XLV Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk, 21-22 czerwca 2016, Olsztyn, Polska, ss. 184-185.
179.Porównaia międzylaboratoryjne w zakresie oceny zawartości węglanów w paszach badanych metodą gazometryczną. Walczyński S. (2016) XXXIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały , mieszanki i dodatki paszowe-ocena bezpieczeństwa i jakości", 5-6 września 2016, Kazimierz Dolny, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 88.
180.Porównanie plonowania wybranych odmian i rodów tymotki łąkowej (Phleum pratense L.). Radkowski A., Radkowska I. (2016) Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Aktualne i perspektywiczne możliwości uprawy oraz wykorzystania roślin pastewnych", 19-20 maja 2016, Puławy, Polska, s. 83.
181.Porównanie wybranych parametrów ruchliwości niekapacytowanego i kapacytowanego nasienia knura pozbawionego osocza. Poniedziałek-Kempny K., Rajska I., Gajda B. (2016) Sympozjum „Rozwój badań w naukach o zwierzętach”, 19-20 maja 2016, Balice, Polska.
182.Posumowanie porównań międzylaboratoryjnych w zakresie oznaczania aminokwasów w latach 2012-2015. Rubaj J. (2016) XXXIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały , mieszanki i dodatki paszowe-ocena bezpieczeństwa i jakości", 5-6 września 2016, Kazimierz Dolny, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 65.
183.Potrzeba aktualizacji przepisów rozporządzenia (WE) nr 767/2009 w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz. Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Walczyński S. (2016) XXXIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały , mieszanki i dodatki paszowe-ocena bezpieczeństwa i jakości", 5-6 września 2016, Kazimierz Dolny, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 37-39.
184.Pozostałości opakowań i zanieczyszczenia szkodliwe w paszach w porównaniach międzylaboratoryjnych. Walczyński S., Bielecka G., Korol W. (2016) XXXIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały , mieszanki i dodatki paszowe-ocena bezpieczeństwa i jakości", 5-6 września 2016, Kazimierz Dolny, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 83.
185.Pozostałości środków ochrony roślin w paszach pochodzenia roślinnego. Gnusowski B., Korol W., Nowacka A., Raczkowski M., Rubaj J. (2016) XXXIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały , mieszanki i dodatki paszowe-ocena bezpieczeństwa i jakości", 5-6 września 2016, Kazimierz Dolny, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 45-47.
186.Predykcja wartości użytkowej świń w oparciu o pomiary przyżyciowe przy wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych. Szyndler-Nędza M. (2016) LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, ss. 22-27.
187.Preliminary results in case of sterility associated with chromosomal abnormalities in a jenny. Moreno-Millán M., Anaya G., Dorado J., Bugno-Poniewierska M., Demyda-Peyrás S. (2016) 22nd International Colloquium on Animal Cytogenetics and Genomics, 2-5 July, 2016, Toulouse, France, Chromosome Research, 24, (Supp 1): 11.
188.Preliminary studies on the applicability of NIRS technique to predict the content of phosphorus in feed materials. Walczyński S. (2016) 23rd International Conference Krmiva, 1-3 June, 2016, Opatija, Chorwacja, p. 50.
189.Preliminary WGBS analysis of DNA methylation in ovine placentae from in vivo and in vitro produced embryos. Toschi P., Capra E., Del Corvo M., Zacchini F., Ptak G., Loi P., Stella A., Williams J., Colli L., Ajmone-Marsan P. (2016) XXIV Plant and Animal Genome Conference, 9-13 January, 2016, San Diego, Stany Zjednoczone, p. 1.
190.Prion protein polymorphism of atypical scrapie in Poland. Polak M.P., Piestrzyńska-Kajtoch A., Żmudziński J.F. (2016) XV Kongres Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, 22-24 September, 2016, Lublin, Polska, p. 379.
191.Profil kwasów tłuszczowych w mleku krów rasy simental żywionych pastwiskowo oraz TMR. Radkowska I. (2016) XXIV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Produkcja mleka i wołowiny - teraźniejszość i przyszłość", 7-10 marca 2016, Zakopane, Polska, s. 210.
192.Profilaktyka weterynaryjna, Bioasekuracja podstawą efektywnej produkcji mięsa króliczego. Promocja mięsa króliczego. Kowalska D. (2016) Innowacyjność w hodowli i chowie królików, 21 listopada 2016, Częstochowa, Polska, ss. 1-36.
193.Program ochrony zasobów genetycznych konika polskiego. Tomczyk-Wrona I. (2016) Wykorzystanie konika polskiego w ochronie przyrody, 22-24 czerwca 2016, Białowieża, Polska, s. 12.
194.Przeznaczenie użytkowe gęsi a cechy jakości mięśni piersiowych. Lewko L., Kłopotek E., Bielińska H., Gornowicz E. (2016) Sympozjum "Postęp w technologii mięsa. Nauka-Praktyce 2016" XLV Dni Przemysłu Mięsnego, 19 maja 2016, Warszawa, Polska, ss. 33-34.
195.Qualitative and quantitative PCR verification of undeclared chicken protein in dry dog foods. Hołda K., Natonek-Wiśniewska M., Krzyścin P., Głogowski R. (2016) 20th Congress of the European Society of Veterinary and Comparative Nutrition, 15-17 September, 2016, Berlin, Niemcy, p. 45.
196.Quality and nutritive value of silages made from selected grass-legume mixtures. Radkowski A., Radkowska I. (2016) International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 June, 2016, Kraków, Polska, p. 64.
197.Quality of native breed hen eggs stored under different conditions. Krawczyk J. (2016) International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 June, 2016, Kraków, Polska, p. 147.
198.Quality of porcine embryos obtained after in vitro fertilization assessed by TUNEL assay. Rajska I., Poniedziałek-Kempny K., Gajda B. (2016) The 4th Winter Workshop of the Society for Biology of Reproduction "Central and Local Regulations of Reproductive Processes",, 3-5 February, 2016, Zakopane, Polska, p. 33.
199.Reactive oxygen species level in cultured porcine embryos after high hydrostatic pressure. Romek M., Kucia M., Gajda B., Smorąg Z. (2016) International Embryo Transfer Society, 23-26 January, 2016, Louisville, Kentucky, Stany Zjednoczone, Reproduction Fertility and Development, 28, 2: 169, DOI: 10.1071/RDv28n2Ab79.
200.Reactive oxygen species level in pig embryos cultured in hypoxic conditions. Romek M., Gajda B., Rajska I., Smorąg Z. (2016) Proceedings of the 32nd Scientific Meeting of the European Embryo Transfer Association (A.E.T.E.); Session: Embryology, Developmental Biology, and Physiology of Reproduction, 9-10 September, 2016, Barcelona, Spain, Animal Reproduction, 13, 3: 515.
201.Reactive oxygen species level in pig embryos cultured in presence of hyaluronan. Gajda B., Kucia M., Smorąg Z., Romek M. (2016) International Embryo Transfer Society, 23-26 January, 2016, Louisville, Kentucky, Stany Zjednoczone, Reproduction Fertility and Development, 28, 2: 169, DOI: 10.1071/RDv28n2Ab80.
202.Realizacja programów ochrony zasobów genetycznych koni ras półkrwi. Tomczyk-Wrona I. (2016) LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, LXXXI: 251.
203.Realizacja programów ochrony zasobów genetycznych koni ras prymitywnych. Tomczyk-Wrona I. (2016) LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, LXXXI: 252.
204.Rozpraszanie związków azotu do środowiska z nawożenia trwałych użytków zielonych. Krawczyk W., Walczak J. (2016) Biotechnologiczne i chemiczne aspekty higieny zwierząt i środowiska. "Higiena zwierząt wczoraj, dziś i jutro", 26-28 września 2016, Wrocław, Polska, s. 34.
205.Różnice w składzie związków lotnych w mięsie kogutków i kapłonów rasy żółtonóżki kuropatwianej. Gąsior R., Calik J., Wojtycza K. (2016) XLV Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk, 21-22 czerwca 2016, Olsztyn, Polska, ss. 120-121.
206.Scriptaid is a novel agent that can be used for the epigenetic transformation of in vitro maturing pig oocytes providing the source of recipient cytoplasm for somatic cell nuclear transfer (SCNT). Samiec M., Skrzyszowska M., Wojtylak-Jurkiewicz E., Mielczarek E. (2016) 20th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR) and the 13th Conference of the Spanish Association for Animal Reproduction (AERA), 27-29 October, 2016, Lisbon, Portugal, Reproduction in Domestic Animals, 51, S2: 136, DOI: 10.1111/rda.12801.
207.Scriptaid-dependent epigenomic modulation of nuclear donor fibroblast cells impacts on the in vitro developmental outcome of cloned pig embryos. Mielczarek E., Samiec M., Skrzyszowska M., Wojtylak-Jurkiewicz E. (2016) 20th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR) and the 13th Conference of the Spanish Association for Animal Reproduction (AERA), 27-29 October, 2016, Lisbon, Portugal, Reproduction in Domestic Animals, 51, S2: 117, DOI: 10.1111/rda.12801.
208.Selection of endogenous reference genes for PRNP gene expression studies in different ovine tissues. Piestrzyńska-Kajtoch A., Smołucha G., Oczkowicz M., Rejduch B. (2016) V Polski Kongres Genetyki, 19-22 September, 2016, Łódź, Polska, p. 287.
209.Sequential in vitro culture that is highly efficient for the meiotic maturation of porcine oocytes turns out to be inefficient for the meiotic maturation of canine oocytes. Wojtylak-Jurkiewicz E., Samiec M., Skrzyszowska M. (2016) 20th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR) and the 13th Conference of the Spanish Association for Animal Reproduction (AERA), 27-29 October, 2016, Lisbon, Portugal, Reproduction in Domestic Animals, 51, S2: 151-152, DOI: 10.1111/rda.12801.
210.Sex identification in birds by capillary electrophoresis. Radko A., Podbielska A., Bugno-Poniewierska M. (2016) 22nd International Colloquium on Animal Cytogenetics and Genomics, 2-5 July, 2016, Toulouse, France, Chromosome Research, 24, 1: 32.
211.Shell quality of eggs from free-range hens fed a diet with herbs. Lewko L., Gornowicz E. (2016) 7th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain, 23-24 June, 2016, Wrocław, Polska, p. 57.
212.Skład chemiczny i profil kwasów tłuszczowych mięsa królików żywionych mieszanką z udziałem ubocznych produktów biopaliw. Kowalska D. (2016) LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, s. 186.
213.Skład florystyczny i chemiczny runi pastwiskowej wypasanej przez krowy mleczne rasy holsztyno-fryzyjskiej. Radkowska I. (2016) Ogólnopolska Konferencja Naukowa " Ekosystemy trawiaste w kształtowaniu i ochronie środowiska", 1-3 czerwca 2016, Urszulin, Polska, ss. 93-94.
214.Skład florystyczny i wartość paszowa runi pastwiskowej w certyfikowanych gospodarstwach ekologicznych Małopolski. Radkowska I., Sosnówka-Czajka E. (2016) Ogólnopolska Konferencja Naukowa " Ekosystemy trawiaste w kształtowaniu i ochronie środowiska", 1-3 czerwca 2016, Urszulin, Polska, ss. 96-97.
215.Spektrometria odbiciowa w bliskiej podczerwieni w badaniu (przewidywaniu) zawartości fosforu całkowitego w materiałach paszowych. Walczyński S. (2016) XXXIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały , mieszanki i dodatki paszowe-ocena bezpieczeństwa i jakości", 5-6 września 2016, Kazimierz Dolny, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 67.
216.Stan krajowej hodowli nutrii objetych programem ochrony zasobów genetycznych. Bielański P. (2016) LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, 1: 174.
217.Stan krajowej hodowli szynszyli beżowej objętej programem ochrony zasobów genetycznych. Bielański P. (2016) LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, 1: 175.
218.Stan ochrony zasobów genetycznych zwierząt futerkowych w Polsce. Kowalska D. (2016) Integracja nauki z produkcją miarą sukcesu na fermach zwierząt futerkowych, 19-21 czerwca 2016, Niechorze, Polska, ss. 1-4.
219.Statistical analysis of conformtion traits of rabbit breed New zealand white in the breeding farm. Kołodziejczyk D., Majkowski P., Gontarz A., Steć A., Gacek L., Socha S. (2016) XXVII Genetic Days. International Scientific Genetic Conference, 7-9 September, 2016, Nitra, Slovakia, p. 27.
220.STRs multiplex for individual identification of red deer. Radko A., Szumiec A. (2016) V Polski Kongres Genetyki, 19-22 września 2016, Łódź, Polska.
221.Study on whole genome linkage disequilibrium patterns and haplotype block structure in Limousine, Simmental and Polish Red cattle. Jasielczuk I., Gurgul A., Szmatoła T., Ząbek T., Bugno-Poniewierska M. (2016) 22nd International Colloquium on Animal Cytogenetics and Genomics, 2-5 July, 2016, Toulouse, France, Chromosome Research, 24, (Supp1): 42, DOI: 10.1007/s10577-016-9532-x.
222.Superovulation rate and embryo recovery in 12 to 15 month-old genetically modified pigs for biomedical research. Gajda B., Jura J., Słomski R., Smorąg Z. (2016) Proceedings of the 32nd Scientific Meeting of the European Embryo Transfer Association (A.E.T.E.); Session: Embryology, Developmental Biology, and Physiology of Reproduction, 9-10 September, 2016, Barcelona, Spain, Animal Reproduction, 13, 3: 663.
223.Szacowanie energii metabolicznej pasz dla świń na podstawie zawartości surowych składników pokarmowych. Bielecka G., Korol W. (2016) XXXIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały , mieszanki i dodatki paszowe-ocena bezpieczeństwa i jakości", 5-6 września 2016, Kazimierz Dolny, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 60.
224.Szacowanie niepewności na podstawie wyników pomiarów pośrednich. Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Szkudzińska K. (2016) XXII Sympozjum Analityczne pt: Idealne laboratorium od A do Z czyli od analizy do zapewnienia jakości, 16-18 maja 2016, Ślesin k/Konina, Polska, s. 26.
225.Szybka metoda określenia przynależności gatunkowej śladów biologicznych oraz sierści. Natonek-Wiśniewska M. (2016) LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, s. 192.
226.T FOXO3 genetic variability in selected Polish sheep breeds. Kaczor U., Luber M., Kucharski M., Kaczor A. (2016) International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 June, 2016, Kraków, Polska, p. 93.
227.Tasks of the National Laboratory for Feedingstuffs as the reference laboratory in the scope of monitoring the quality of feed materials and additives. Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Walczyński S. (2016) XLV Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk, 21-22 June, 2016, Olsztyn, Polska, pp. 236-237.
228.Technological value of turkey meat depending on sex. Kryza A., Pietrzak M., Gornowicz E., Lewko L. (2016) 7th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain, 23-24 June, 2016, Wrocław, Polska, p. 50.
229.Tekstura mięśni piersiowych gęsi krajowych. Gornowicz E., Lewko L., Bielińska H., Kryza A. (2016) Sympozjum "Postęp w technologii mięsa. Nauka-Praktyce 2016" XLV Dni Przemysłu Mięsnego, 19 maja 2016, Warszawa, Polska, ss. 35-36.
230.The ability of boar epididimal semen for in vitro fertilization. Poniedziałek-Kempny K., Rajska I., Gajda L., Gajda B. (2016) Proceedings of the 32nd Scientific Meeting of the European Embryo Transfer Association (A.E.T.E.); Session: Embryology, Developmental Biology, and Physiology of Reproduction, 9-10 September, 2016, Barcelona, Spain, Animal Reproduction, 13, 3: 515.
231.The bias in runs of homozygosity length estimation based on microarray and sequencing data. Szmatoła T., Gurgul A., Jasielczuk I., Ząbek T., Bugno-Poniewierska M. (2016) V Polski Kongres Genetyki, 19-22 September, 2016, Łódź, Polska, p. 297.
232.The cell nuclei of bone marrow-derived mesenchymal stem cells are more competent to support the ex vivo development of cloned pig embryos than the cell nuclei of blood-derived fibroblast-like cells. Opiela J., Samiec M., Skrzyszowska M. (2016) 20th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR) and the 13th Conference of the Spanish Association for Animal Reproduction (AERA), 27-29 October, 2016, Lisbon, Portugal, Reproduction in Domestic Animals, 51, S2: 126, DOI: 10.1111/rda.12801.
233.The characteristics of the NIRS method for cholesterol content determination in chicken breast meat. Gąsior R., Wróblewski W., Wojtycza K. (2016) 7th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain, 23-24 June, 2016, Wrocław, Polska, pp. 28-29.
234.The content of selected chemical components in hen eggs depending on egg production cycle. Calik J. (2016) International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 June, 2016, Kraków, Polska, p. 128.
235.The content of volatile compounds in pectoral muscle of Yellowleg Partridge and Karmazyn cockerels and capons breeds – SPME-GC-MS analysis. Gąsior R., Calik J., Wojtycza K. (2016) 7th International Conference on the Quality and Safety in Food Production Chain, 23-24 June, 2016, Wrocław, Polska, pp. 26-27.
236.The contents of Cd and Zn in oviducts and eggs of laying hens kept in various rearing systems. Muchacka R., Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Kapusta E., Greń A. (2016) XVII th Risk Factors of Food Chain, 19-21 September, 2016, Rzeszów, Polska, p. 54.
237.The effect of dietary vitamin D3 and 25-hydroxyvitamin D3 on pigs fattening results and carcass quality. Świątkiewicz M., Nabożny M. (2016) VII Międzynarodowe Sympozjum naukowe dla młodych naukowców, doktorantów i studentów nt. „Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development”, 15-17 września 2016, Bydgoszcz, Polska, s. 138.
238.The effect of Pedi bolus specimen on the improvement of cows’ hooves health. Żychlińska-Buczek J., Bauer E., Ochrem A., Sowula-Skrzyńska E., Skrzyński G. (2016) International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 June, 2016, Kraków, Polska, pp. 75-76.
239.The effect of probiotic on selected blood variables in broiler chickens vaccinated against coccidiosis. Arczewska-Włosek A., Świątkiewicz S. (2016) XLV Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk, 21-22 June, 2016, Olsztyn, Polska, p. 169.
240.The effect of Trichostatin A treatment on porcine mesenchymal stem cells transcriptome. Gurgul A., Opiela J., Pawlina K., Romanek J., Szmatoła T., Bugno-Poniewierska M. (2016) 22nd International Colloquium on Animal Cytogenetics and Genomics, 2-5 July, 2016, Toulouse, France, Chromosome Research, 24, (Suppl 1): 40.
241.The effect of vitamin D3 and 25-hydroxyvitamin D3 on pig meat quality. Świątkiewicz M., Hanczakowska E., Nabożny M., Tyra M. (2016) XLV Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk, 21-22 June, 2016, Olsztyn, Polska, pp. 186-187.
242.The effects of housing system and storage period on the quality of eggs. Sokołowicz Z., Krawczyk J., Augustyńska-Preisnar A. (2016) XVII th Risk Factors of Food Chain, 19-21 września 2016, Rzeszów, Polska, s. 67.
243.The effects of rearing systems on welfare status of laying hens. Sosnówka-Czajka E., Pawłowska J., Skomorucha I. (2016) VII Międzynarodowe Sympozjum naukowe dla młodych naukowców, doktorantów i studentów nt. „Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development”, 15-17 September, 2016, Bydgoszcz, Polska, p. 127.
244.The evaluation of selected boar epididimal semen parameters before and after capacitation. Poniedziałek-Kempny K., Rajska I., Trzcińska M., Gajda B. (2016) The 4th Winter Workshop of the Society for Biology of Reproduction "Central and Local Regulations of Reproductive Processes",, 3-5 February, 2016, Zakopane, Polska, p. 31.
245.The expression of genes connected with prion protein metabolism in sheep. Piestrzyńska-Kajtoch A., Smołucha G., Oczkowicz M., Rejduch B., Fornal A. (2016) 35th International Society for Animal Genetics Conference, 23-27 July, 2016, Salt Lake City, Stany Zjednoczone, Journal of Animal Science, 94, supplement 4: 166, DOI: 10.2134/jas2016.94supplement4166x.
246.The impact of adding herb extracts to water alleviate the oxidative stress in broilers induced by high air temperatures. Muchacka R., Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E., Kapusta E., Greń A., Goc Z. (2016) 11th International Scientific Conference Biotechnology and Quality of Raw Materials and Foodstuffs, 27-29 January, 2016, Stará Lesná, Slovakia, p. 37.
247.The influence of guar meal and galactosidase on performance of broiler chickens. Bielecka G., Rubaj J., Korol W. (2016) 23rd International Conference Krmiva, 1-3 June, 2016, Opatija, Chorwacja, p. 68.
248.The method of identifying species of poultry on the basis of sequence differences in the s-rRNA. Natonek-Wiśniewska M., Krzyścin P. (2016) International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 June, 2016, Kraków, Polska, p. 186.
249.The preliminary study of major histocompatibility complex variation – DRB gene in Polish rabbits and hares. Kowalska K., Piestrzyńska-Kajtoch A., Lesiak M., Danielak-Czech B. (2016) 17th European Congress on Biotechnology, 3-6 July, 2016, Cracow, Poland, New Biotechnology, 33, Supplement: 171, DOI: 10.1016/j.nbt.2016.06.1310.
250.The transgenic pigs designed to express human ? -galactosidase and ? 1,2-fucosultranferase as a potential donors of skin for xenotransplantation. Wiater J., Romek M., Słomski R., Jura J., Smorąg Z. (2016) XXV International Symposium Molecular and Physilogical Aspects of Regulatory Processes in the Organism, 24 October, 2016, Cracow, Poland.
251.The use of common PCR primer to identify 10 animal species in nonstandard templates. Natonek-Wiśniewska M. (2016) V Polski Kongres Genetyki, 19-22 September, 2016, Łódź, Polska, p. 267.
252.The use of PCR and real-time PCR for qualitative and quantitative determination of horse meat. Natonek-Wiśniewska M., Krzyścin P. (2016) International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 June, 2016, Kraków, Polska, p. 48.
253.Timing of embryo development and quality of pig embryos resulted from in vitro fertilized oocytes with ejaculated or epididimal boar semen. Poniedziałek-Kempny K., Rajska I., Gajda L., Gajda B. (2016) VII Międzynarodowe Sympozjum naukowe dla młodych naukowców, doktorantów i studentów nt. „Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development”, 15-17 września 2016, Bydgoszcz, Polska, s. 112.
254.Transcriptome analysis of porcine mesenchymal stem cells subjected to epigenetic modulation. Gurgul A., Opiela J., Pawlina K., Romanek J., Szmatoła T., Żukowski K., Bugno-Poniewierska M. (2016) 67th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 29 August - 2 September, 2016, Belfast, United Kingdom, p. 545, DOI: 10.3920/978-90-8686-830-8.
255.Transcriptome characteristic of horse sarcoids. Semik E., Gurgul A., Ropka-Molik K., Ząbek T., Koch C., Mählmann K., Bugno-Poniewierska M. (2016) 35th International Society for Animal Genetics Conference, 23-27 July, 2016, Salt Lake City, Stany Zjednoczone, Journal of Animal Science, 94, (Suppl 4): 169-170, DOI: 10.2134/jas2016.94supplement4169x.
256.Transcriptome hallmarks of musculoskeletal fatigue in blood of Arabian horses under racing training regime. Stefaniuk-Szmukier M., Ropka-Molik K., Żukowski K., Piórkowska K. (2016) 35th International Society for Animal Genetics Conference, 23-27 July, 2016, Salt Lake City, Stany Zjednoczone, Journal of Animal Science, 94: 140, DOI: 10.2134/jas2016.94supplement4140x.
257.Transcriptome profiling of Arabian horse blood tissue during training regime using Next Generation Sequencing method. Ropka-Molik K., Stefaniuk-Szmukier M., Żukowski K., Piórkowska K., Gurgul A. (2016) 35th International Society for Animal Genetics Conference, 23-27 July, 2016, Salt Lake City, Stany Zjednoczone, Journal of Animal Science, 94: 128-129, DOI: 10.2134/jas2016.94supplement4128x.
258.Trichostatin A-mediated epigenetic transformation of bone marrow-derived mesenchymal stem cells or blood-derived fibroblast-like cells brings about an abundance of nuclear-transferred pig embryos at the morula and blastocyst stages. Samiec M., Opiela J., Skrzyszowska M. (2016) Proceedings of the 32nd Scientific Meeting of the European Embryo Transfer Association (A.E.T.E.); Session: Cloning, Transgenesis, and Stem Cells, 9-10 September, 2016, Barcelona, Spain, Animal Reproduction, 13, 3: 686.
259.Umięśnienie i otłuszczenie bydła ubijanego w wybranym zakładzie na terenie województwa śląskiego. Żychlińska-Buczek J., Sowula-Skrzyńska E., Skrzyński G. (2016) XXIV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Produkcja mleka i wołowiny - teraźniejszość i przyszłość", 7-10 marca 2016, Zakopane, Polska, s. 244.
260.Undesirable substances in feed materials and additives permitted for organic farming. Rubaj J., Korol W., Bielecka G. (2016) XLV Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk, 21-22 June, 2016, Olsztyn, Polska, pp. 232-233.
261.Using PT results for quality assurance in feed control laboratory. Bielecka G., Rubaj J., Walczyński S., Korol W. (2016) 23rd International Conference Krmiva, 1-3 June, 2016, Opatija, Chorwacja, p. 7.
262.V Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Ludźmierzu. Trela J., Rasiński W., Majewska A. (2016) VII Międzynarodowe Sympozjum naukowe dla młodych naukowców, doktorantów i studentów nt. „Innovative researches for the future of agriculture and rural areas development”, 15-17 września 2016, Bydgoszcz, Polska, Wiadomości Zootechniczne, LIV, 4: 179-186.
263.Vacuolization of the brain stem in relation to the expression of genes connected to prion protein metabolism in sheep. Piestrzyńska-Kajtoch A., Kycko A., Smołucha G., Polak M.P., Kozaczyński W., Oczkowicz M., Kozubska-Sobocińska A., Żmudziński J.F., Rejduch B. (2016) 17th European Congress on Biotechnology, 3-6 July, 2016, Cracow, Poland, New Biotechnology, 33, Supplement: 210, DOI: 10.1016/j.nbt.2016.06.1444.
264.Validation of an UPLC method for the determination of amino acids in feeds. Szkudzińska K., Smutniak I., Rubaj J., Korol W. (2016) Method Validation in Analytical Science. Current Practices and Future Challenges, 9-10 May, 2016, Gent, Belgia, p. 35.
265.Variant calling analysis based on porcine transcriptome data. Piórkowska K., Żukowski K., Ropka-Molik K. (2016) V Polski Kongres Genetyki, 19-22 września 2016, Łódź, Polska, s. 266.
266.Variation in lamb behaviour depending on the housing system. Paraponiak P. (2016) International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 czerwca 2016, Kraków, Polska, s. 53.
267.Vermiculite in feed mixture for broiler chickens – advantages and limitations. Rubaj J., Korol W., Bielecka G. (2016) 23rd International Conference Krmiva, 1-3 June, 2016, Opatija, Chorwacja, p. 18.
268.Vitamin and cholesterol content of milk depending on type of feeding. Radkowska I., Radkowski A. (2016) International Conference on Biotechnology and Welfare in Animal Science with a session on „7 Poultry Days”, 23-24 June, 2016, Kraków, Polska, p. 62.
269.Walidacja metody chromatografii jonowej do oznaczania kwasów organicznych w kiszonkach. Zniszczyńska A., Olszański P., Rubaj J., Korol W., Bielecka G. (2016) XXXIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały , mieszanki i dodatki paszowe-ocena bezpieczeństwa i jakości", 5-6 września 2016, Kazimierz Dolny, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 62.
270.Walidacja metody HLPC oznaczania witaminy C w paszach. Szkudzińska K., Rubaj J., Korol W. (2016) XXXIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały , mieszanki i dodatki paszowe-ocena bezpieczeństwa i jakości", 5-6 września 2016, Kazimierz Dolny, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 66.
271.Walidacja metody oznaczania energii metabolicznej w mieszankach dla drobiu i aminokwasów w paszach za pomocą techniki NIR. Gąsior R., Kański J., Wróblewski W., Wojtycza K. (2016) XLV Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk, 21-22 czerwca 2016, Olsztyn, Polska, ss. 158-159.
272.Wpływ ciąży bliźniaczej na przebieg porodu i okołoporodową śmiertelność cieląt. Jakiel M., Szymik B. (2016) III Letnia Szkoła Młodych Naukowców, 28-29 czerwca 2016, Jastrzębiec, Polska, s. 9.
273.Wpływ dodatku ziół do letniej diety owiec na skład chemiczny mleka i jego przydatność technologiczną do produkcji bundzu. Jarzynowska A., Borys B. (2016) LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, s. 97.
274.Wpływ dodatku ziół do zimowej diety owiec na skład chemiczny mleka i jego przydatność technologiczną do produkcji bundzu. Jarzynowska A., Borys B. (2016) LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, s. 8.
275.Wpływ egzogennego kwasu masłowego na pH płynu żwacza owiec. Górka P., Śliwiński B., Wieczorek J., Godlewski M., Wierzchoś E., Zabielski R., Kowalski Z.M. (2016) XLV Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk, 21-22 czerwca 2016, Olsztyn, Polska, ss. 68-69.
276.Wpływ ekstraktów z czosnku, rozmarynu i oregano na rozwój i aktywność tarczycy u rosnących królików. Szeleszczuk O., Krzysica P., Gorczyński M., Niedbała P., Gacek L. (2016) LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, s. 201.
277.Wpływ metody tuczu na skład chemiczny oraz barwę tkanki mięśniowej i podrobów jagniąt. Świątek M., Borys B., Niżnikowski R. (2016) LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, s. 112.
278.Wpływ modyfikacji składu mieszanki paszowej na właściwości fizykochemiczne jaj. Dymińska L., Filipiak-Florkiewicz A., Szymczyk B., Florkiewicz A., Kostogrys R., Franczyk-Żarów M. (2016) XII Konferencja Naukowa z cyklu "Żywność XXI wieku", 22-23 września 2016, Kraków, Polska, s. 51.
279.Wpływ mutacji w regionie promotorowym genu PERC na cechy użytkowe świń hodowanych w Polsce. Piórkowska K., Tyra M., Ropka-Molik K., Podbielska A. (2016) IX Szkoła Zimowa Trzody Chlewnej "Od hodowli świń do przetwórstwa - wczoraj i dziś, 16-19 lutego 2016, Ustroń, Polska, ss. 138-139.
280.Wpływ niektórych czynników środowiskowych na przebieg porodu i okołoporodową śmiertelność cieląt w populacji krow polskich holsztyńsko-fryzyjskich. Jakiel M. (2016) Sympozjum „Rozwój badań w naukach o zwierzętach”, 19-20 maja 2016, Balice, Polska.
281.Wpływ ojca na wybrane parametry przyżyciowe i poubojowe wartości rzeźnej jagniąt. Borys B., Grochowska E., Knapik J., Lisiak D. (2016) Sympozjum "Postęp w technologii mięsa. Nauka-Praktyce 2016" XLV Dni Przemysłu Mięsnego, 19 maja 2016, Warszawa, Polska.
282.Wpływ oleju z pestek granatów na wybrane wskaźniki przemiany lipidowej u kurcząt brojlerów. Effect of pomegranate seed oil on the selected indicators of lipid metabolism in broiler chickens. Orczewska-Dudek S., Szymczyk B., Pietras M. (2016) XLV Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk, 21-22 June, 2016, Olsztyn, Polska, p. 141.
283.Wpływ podawania wysokozdyspergowanego SiO2 (hdSiO2) oraz chronionych kwasów lochom i prosiętom na parametry odchowu. Szczurek P., Pieszka M. (2016) IX Szkoła Zimowa Trzody Chlewnej "Od hodowli świń do przetwórstwa - wczoraj i dziś, 16-19 lutego 2016, Ustroń, Polska, ss. 135-137.
284.Wpływ polimorfizmu genu GPX5 na cechy użytkowości rozrodczej loch mieszańców wielka biała polska x polska biała zwisłoucha. Polasik D., Terman A., Kumalska M., Chomczyńska O., Urbański P., Żak G. (2016) LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, s. 76.
285.Wpływ preparatu Cellstop bolus na zawartość komórek somatycznych w mleku krów. Żychlińska-Buczek J., Bauer E., Sowula-Skrzyńska E., Skrzyński G. (2016) III Letnia Szkoła Młodych Naukowców, 28-29 czerwca 2016, Jastrzębiec, Polska, s. 19.
286.Wpływ propolisu i inuliny na wydajność i odpowiedź immunologiczną u cieląt. Furgał-Dierżuk I., Strzetelski J., Śliwiński B., Bednarek D., Dudek K., Szacawa E. (2016) XLV Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk, 21-22 czerwca 2016, Olsztyn, Polska, ss. 74-75.
287.Wpływ rasy na udział poszczególnych elementów w tuszce gęsi. Gornowicz E., Moliński K., Lewko L., Kłopotek E., Skotarczak E. (2016) Sympozjum "Postęp w technologii mięsa. Nauka-Praktyce 2016" XLV Dni Przemysłu Mięsnego, 19 maja 2016, Warszawa, Polska, ss. 37-38.
288.Wpływ rodzaju zielonki i komponentów oleistych w dawce na poziom emisji metanu u ja-gniąt. Bryszak M., Cieślak A., Borys B., Szumacher-Strabel M., Szczechowiak J., Szulc P. (2016) LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, s. 91.
289.Wpływ rodzaju zielonki i komponentów oleistych w dawce na profil kwasów tłuszczowych tłuszczu mięsa jagniąt. Borys B., Cieślak A., Szumacher-Strabel M., Bryszak M., Kłopotek E. (2016) LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, s. 90.
290.Wpływ rodzaju zielonki i komponentów oleistych w dawce na utlenianie cholesterolu w mrożonym mięsie jagniąt. Effect of the green forage kind and oil components in ratio on cholesterol oxidation in lamb chilled meat. Pieszka M., Borys B. (2016) LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, s. 106.
291.Wpływ rodzaju zielonki i udziału produktów ubocznych biopaliw w dawce na wybrane parametry jakości jagnięciny. Grześkowiak E., Lisiak D., Borys B., Lisiak B. (2016) Sympozjum "Postęp w technologii mięsa. Nauka-Praktyce 2016" XLV Dni Przemysłu Mięsnego, 19 maja 2016, Warszawa, Polska, ss. 21-22.
292.Wpływ sesji doju na aktywność ruchową i skład mleka krów. Kaczor A., Olszewski A. (2016) XXIV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Produkcja mleka i wołowiny - teraźniejszość i przyszłość", 7-10 marca 2016, Zakopane, Polska, s. 174.
293.Wpływ skarmiania gniecionego ziarna jęczmienia traktowanego NaOH i KOH na pH i zawartość amoniaku w płynie żwaczowym owiec. Śliwiński B., Górka P., Furgał-Dierżuk I. (2016) XLV Sesja Naukowa Sekcji Żywienia Zwierząt Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk, 21-22 czerwca 2016, Olsztyn, Polska, ss. 60-61.
294.Wpływ sposobu konserwacji mleka kobiecego na skład kwasów tłuszczowych i poziom witamin A i E. Szczurek P., Pieszka M., Barbarska O., Woliński J., Goncharova K., Pierzynowski S.G., Wesołowska A. (2016) Warsztaty Naukowe pt. "Fizjologiczna regulacja procesów rozrodu, laktacji oraz skład i rola mleka matki, 21-22 października 2016, Jabłonna, Polska, s. 26.
295.Wpływ systemu żywienia na organoleptyczną ocenę mleka i wyrobów mleczarskich uzyskanych od krów rasy simental. Radkowska I. (2016) XXIV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Produkcja mleka i wołowiny - teraźniejszość i przyszłość", 7-10 marca 2016, Zakopane, Polska, s. 209.
296.Wpływ udziału ziół w runi łąkowej na jakość kiszonek stosowanych w żywieniu krów mlecznych. Radkowski A., Radkowska I. (2016) XXIV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Produkcja mleka i wołowiny - teraźniejszość i przyszłość", 7-10 marca 2016, Zakopane, Polska, s. 214.
297.Wpływ wieku na użytkowość rozpłodową samic lisa białoszyjnego. Piórkowska M. (2016) LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, s. 194.
298.Wpływ wysokiego ciśnienia hydrostatycznego na zdolność do dojrzewania oocytów świni. Rajska I., Poniedziałek-Kempny K., Gajda B. (2016) Sympozjum „Rozwój badań w naukach o zwierzętach”, 19-20 maja 2016, Balice, Polska.
299.Wpływ zachowania królików w testach behawioralnych na ich wyniki produkcyjne. Kowalska D. (2016) LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, s. 187.
300.Wpływ zastosowania mączki guar na wyniki odchowu kurcząt brojlerów. Bielecka G., Korol W., Rubaj J. (2016) XXXIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały , mieszanki i dodatki paszowe-ocena bezpieczeństwa i jakości", 5-6 września 2016, Kazimierz Dolny, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 61.
301.Wstępne wyniki badań bakteriologicznych treści jelita norek. Piórkowska M. (2016) LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, s. 195.
302.Wyciszenie ekspresji epitopu Gal? 1,3 Gal w skórze świń transgenicznych na potrzeby ksenotransplantacji – badania pilotażowe. Wiater J., Romek M., Słomski R., Jura J., Smorąg Z. (2016) XXX Ogólnopolskie Seminarium „Mechanizmy służące uytrzymaniu życia i regulacji fizjologicznych”, 25 czerwca 2016, Kraków, Polska, ss. 1-3.
303.Wydajność i skład chemiczny mleka krów rasy simental w zależności od okresu i sposobu żywienia. Radkowska I. (2016) XXIV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Produkcja mleka i wołowiny - teraźniejszość i przyszłość", 7-10 marca 2016, Zakopane, Polska, s. 211.
304.Wydajność mięsna i rzeźna kaczek różnego genotypu. Lewko L., Gornowicz E., Kryza A. (2016) Sympozjum "Postęp w technologii mięsa. Nauka-Praktyce 2016" XLV Dni Przemysłu Mięsnego, 19 maja 2016, Warszawa, Polska, ss. 29-30.
305.Wykorzystanie porównań międzylaboratoryjnych do zapewnienia jakości badań w laboratorium. Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Walczyński S. (2016) XXII Sympozjum Analityczne pt: Idealne laboratorium od A do Z czyli od analizy do zapewnienia jakości, 16-18 maja 2016, Ślesin k/Konina, Polska, s. 22.
306.Zagospodarowanie obszarów częściowo wyłączonych z użytkowania z przeznaczeniem pod miejsce spotkania młodziezy w ramach ŚDM. Radkowski A., Radkowska I. (2016) Ogólnopolska Konferencja Naukowa " Ekosystemy trawiaste w kształtowaniu i ochronie środowiska", 1-3 czerwca 2016, Urszulin, Polska, ss. 58-59.
307.Założyciele linii meskich i żeńskich wsród lokalnych typów koni zimnokrwistych objetych ochroną. Polak G. (2016) LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, s. 141.
308.Zastosowanie 11 mikrosatelitarnych loci DNA do kontroli pochodzenia gołębi. Radko A., Szumiec A., Podbielska A., Borkowski T. (2016) LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, s. 168.
309.Zastosowanie polimorfizmu genu mc1r w identyfikacji gatunkowej w rodzinie Suidae. Koseniuk A., Radko A., Kamyczek M., Szumiec A., Smołucha G., Rubiś D. (2016) IX Szkoła Zimowa Trzody Chlewnej "Od hodowli świń do przetwórstwa - wczoraj i dziś, 16-19 lutego 2016, Ustroń, Polska, ss. 121-122.
310.Zastosowanie techniki NIR do oceny jednorodności produktów paszowych. Walczyński S. (2016) XXXIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały , mieszanki i dodatki paszowe-ocena bezpieczeństwa i jakości", 5-6 września 2016, Kazimierz Dolny, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 55.
311.Zastosowanie wermikulitu w mieszankach paszowych dla kurcząt brojlerów. Rubaj J., Korol W., Bielecka G. (2016) XXXIII Konferencja Naukowo-Techniczna "Materiały , mieszanki i dodatki paszowe-ocena bezpieczeństwa i jakości", 5-6 września 2016, Kazimierz Dolny, Polska, Pasze Przemysłowe, 2: 75.
312.Zmiana składu botanicznego runi i jej wartości pokarmowej pod wpływem wypasu bydła mlecznego. Radkowski A., Radkowska I., Kostuch J. (2016) Ogólnopolska Konferencja Naukowa " Ekosystemy trawiaste w kształtowaniu i ochronie środowiska", 1-3 czerwca 2016, Urszulin, Polska, ss. 98-99.
313.Zmiany aktywności żołądka i jelita ślepego u królików. Kowalska D. (2016) LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, s. 188.
314.Zmiany struktury populacji w stadach objętych programem ochrony bydła rasy polskiej czarno-białej. Majewska A. (2016) XXIV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Produkcja mleka i wołowiny - teraźniejszość i przyszłość", 7-10 marca 2016, Zakopane, Polska, s. 192.
315.Zmiany w liczbie prosiąt czystorasowych i mieszańców wbp i pbz urodzonych i odchowanych w miocie w bydgoskim i poznańskim rejonie hodowlanym. Mucha A. (2016) LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, s. 10.
316.Zmienność 14 loci mikrosatelitarnych w polskiej populacji trzody chlewnej. Koseniuk A., Radko A., Kamyczek M., Szumiec A., Smołucha G., Rubiś D. (2016) IX Szkoła Zimowa Trzody Chlewnej "Od hodowli świń do przetwórstwa - wczoraj i dziś, 16-19 lutego 2016, Ustroń, Polska, ss. 1-6.
317.Zmienność mikrosatelitarnego DNA u świń rasy Mirgorodska. Koseniuk A., Radko A., Rubiś D., Smołucha G., Pochernyaev K., Korinnyi S., Szumiec A. (2016) LXXXI Zjazd Naukowy PTZ, 21-23 września 2016, Warszawa, Polska, s. 62.
318.Zwiększenie udziału krów i jałówek z pochodzeniem w stadach objętych programem ochrony bydła rasy białogrzbietej. Majewska A. (2016) XXIV Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Produkcja mleka i wołowiny - teraźniejszość i przyszłość", 7-10 marca 2016, Zakopane, Polska, s. 193.
319.Żywieniowe metody profilaktyki kokcydiozy drobiu. Arczewska-Włosek A., Świątkiewicz S. (2016) XII Forum Zootechniczno-Weterynaryjne „Choroby metaboliczne przeżuwaczy i zwierząt monogastrycznych”, 14-15 kwietnia 2016, Poznań, Polska, ss. 78-84.

Pozostałe publikacje (117)

1.Babicz M., Bajda Z., Blicharski T., Hammermeister A., Warda A., Szyndler-Nędza M. (2016) Historia i perspektywy chowu świń rasy puławskiej. infoPOLSUS, 21: 21-23.
2.Babicz M., Danielak-Czech B., Kozubska-Sobocińska A. (2016) Charakterystyka genetyczna świń rasy puławskiej. winie gołębskie - puławskie. 90 lat hodowli (1926-2016), Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczegow w Lublinie, ISBN 978-83-7259-246-0 ss. 35-43.
3.Babicz M., Szyndler-Nędza M., Skrzypczak E., Kasprzyk A. (2016) Analiza cech użytkowości rozpłodowej loch rasy puławskiej i pbz w aspekcie reaktywności stresowej w okresie ciąży niskiej. IX Szkoła Zimowa : od hodowli świń do przetwórstwa - wczoraj i dziś : materiały konferencyjne, Ustroń, 16-19 lutego 2016, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-207-0 ss. 69-71.
4.Badowski J. (2016) Użytkowanie gęsi Białej Kołudzkiej® dawniej i dziś. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, ,, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, ISBN brak ss. 4-5.
5.Barowicz T., Pieszka M. (2016) Wysłodki buraczane. Hodowca Bydła, 213, 1: 35-38.
6.Barowicz T., Pieszka M. (2016) Dlaczego żelazo jest ważne dla prosiąt. Hoduj z głową. Świnie, 83, 5: 28-30.
7.Barowicz T., Pieszka M., Brejta W. (2016) Kiszone wilgotne ziarno kukurydzy w żywieniu świń. Hodowca Trzody Chlewnej, 150, 9-10: 40-43.
8.Barowicz T., Pieszka M., Żak G., Szyndler-Nędza M. (2016) Dobra rodzima wieprzowina. Hoduj z głową. Świnie, 83, 5: 13-14.
9.Bielański P. (2016) Miejsce i rola hodowli mięsożernych zwierząt futerkowych w polskim rolnictwie. Hodowca Zwierząt Futerkowych, 70: 14-25.
10.Bielański P., Zoń A. (2016) Praca na rzecz polskiej hodowli. Hodowca Zwierząt Futerkowych, 70: 42-49.
11.Bielińska H., Kłopotek E. (2016) Dobrostan w chowie gęsi wskaźnikiem prozdrowotnej wartości mięsa i tłuszczu. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, ,, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, ISBN brak ss. 9-11.
12.Bilik K., Sowula-Skrzyńska E. (2016) Koszty wychowu i użytkowania mlecznego krów. Hodowca Bydła. Hodowca Bydła, 4: 32-38.
13.Calik J. (2016) Kapłon w ujęciu historycznym i współczesnym. Gołębie i drobny inwentarz., 71, 2: 47-48.
14.Calik J., Krawczyk J. (2016) The Polish poultry listed as a world heritage. Polish food, 1: 58-60.
15.Calik J., Krawczyk J. (2016) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych kur nieśnych utrzymywanych na fermie w Chorzelowie (IZ PIB). Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objetych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt, XII: 5-29.
16.Calik J., Krawczyk J., Obrzut J., Puchała M. (2016) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych kur nieśnych utrzymywanych na fermie w Aleksandrowicach (IZ PIB). Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objetych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt, XII: 30-48.
17.Calik J., Świątkiewicz S., Łoza K. (2016) Zasady produkcji kapłonów z wykorzystaniem rodzimych ras kur. b-1/2016, Kraków, Zespół Wydawnictw i Poligrafii IZ PIB, ISBN 978-83-7607-203-6, ss. 24.
18.Calik J., Zwierzyński R., Gornowicz E., Lewko L., Lisowski M., Grajewski B. (2016) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych gęsi utrzymywanych w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach (IZ PIB). Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objetych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt, XII: 57-96.
19.Calik J., Zwierzyński R., Lisowski M., Grajewski B. (2016) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych kaczek utrzymywanych w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach (IZ PIB). Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objetych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt, XII: 109-124.
20.Eckert R., Bereta A. (2016) Ocena przyżyciowa loszek. Stan hodowli i wyniki oceny świń, XXXIV: 34-47.
21.Gacek L. (2016) Rasa belgijski olbrzym. Fauna i Flora, 01: 18.
22.Gacek L. (2016) Holenderski. Fauna i Flora, 02: 16.
23.Gacek L. (2016) Króliki. Produkcja towarowa. Fauna i Flora, 04: 15.
24.Gacek L. (2016) Szczęśliwe króliki. Fauna i Flora, 07: 15.
25.Gacek L. (2016) Zachowanie królików w warunkach fermowych. Fauna i Flora, 09: 14.
26.Gacek L. (2016) Królik marburski. Fauna i Flora, 12: 16.
27.Gacek L., Barabasz B. (2016) Króliki futerkowe – reksy. Fauna i Flora, 11: 15-16.
28.Gornowicz E., Lewko L. (2016) Tekstura mięsa gęsi. Wyniki oceny wartości użytkowej drobiu w 2015 roku, Krajowa Rada Drobiarstwa - Izba Gospodarcza w Warszawie, ISBN 978-83-62401-06-2 ss. 183-187.
29.Gornowicz E., Lewko L. (2016) Gęsi – mięso – produkcja-spożycie-tradycja. Broszury upowszechnieniowe, B-2, Balice, Zespół Wydawnictw i Poligrafii IZ PIB, ISBN 978-83-7607-207-4, ss. 40.
30.Hanczakowska E., Lipiec A. (2016) Mineralstoffe, Vitamine. Körnerleguminosen als Futter-und Nahrungsmittel, DLG- Verlag GmbH, Eschborner Landstrase 122, D-60489 Frankfurt am Main, ISBN 978-3-7690-0839-5 pp. 60-66.
31.Jagusiak W., Żarnecki A., Wójcik P. (2016) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech pokroju. Sezon oceny 2016/1. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej, 53, 1: 11-31.
32.Jagusiak W., Żarnecki A., Wójcik P. (2016) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech pokroju. Sezon oceny 2016/2. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej, 53, 2: 11-31.
33.Jagusiak W., Żarnecki A., Wójcik P. (2016) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech pokroju. Sezon oceny 2016/3. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej, 53, 3: 11-31.
34.Kamyczek M. (2016) Stacja paszowa w żywieniu krów. Hoduj z głową. Bydło, 1: 26-29.
35.Kamyczek M. (2016) Odsadzenie decyduje o efektywności odchowu prosiąt. Farmer, 5: 196-199.
36.Kamyczek M. (2016) Jaka jest opłacalność produkcji tuczników? Farmer, 6: 168-170.
37.Kamyczek M. (2016) Bezpieczne odsadzanie. Farmer, 9: 186-189.
38.Kamyczek M. (2016) Wpływ światła i temperatury na parametry rozrodu świń. Farmer, 10: 146-149.
39.Kamyczek M. (2016) Temperatura-ważny element mikroklimatu chlewni. Farmer, 11: 132-133.
40.Kamyczek M. (2016) Opłacalność produkcji tucznikówi możliwości jej poprawy. Farmer, 12: 128-131.
41.Kamyczek M. (2016) Efektywność tuczu trzody chlewnej. Hoduj z głową. Świnie, 5: 20-22.
42.Kawęcka A., Szewczyk A., Sikora J. (2016) Wyniki oceny wartości użytkowej owiec objętych programem ochrony zasobów genetycznych w roku 2014. Balice, IZ PIB, ISBN brak, XI: 193.
43.Kołodziejczyk D., Majkowski P., Gontarz A., Steć A., Gacek L., Socha S. (2016) Statistical analysis of conformtion traits of rabbit breed New zealand white in the breeding farm. Acta Fytotechnica et Zootechnica, 19, Special Issue: 137-139.
44.Kowalska D. (2016) Udomowienie królików w Europie i historia spożycia mięsa króliczego w Polsce. Zwierzęta Futerkowe, 14-15: 18-22.
45.Kowalska D. (2016) Hodowla nutrii w Polsce. Zwierzęta Futerkowe, 16: 1-7.
46.Kowalska D. (2016) Jenot - co dalej w polskiej hodowli? Zwierzęta Futerkowe, 13: 16-20.
47.Kowalska D. (2016) Rasy zwierząt w Polsce - lisy. Biologia gatunku (cz. II). Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 72, 5: 3.
48.Kowalska D. (2016) Rasy zwierząt w Polsce - lisy. Odmiany barwne lisa pospolitego (cz. III). Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 72, 9: 3.
49.Kowalska D. (2016) Rasy zwierząt w Polsce - lisy. Odmiany barwne lisa pospolitego (cz.I). Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 72, 7: 3.
50.Kowalska D. (2016) Rasy zwierząt w Polsce - lisy. Odmiany barwne lisa pospolitego (cz. II). Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 72, 8: 3.
51.Kowalska D. (2016) Rasy zwierząt w Polsce - lisy. Odmiany barwne lisa polarnego (cz. II). Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 72, 11: 3.
52.Kowalska D. (2016) Rasy zwierząt w Polsce - lisy. Odmiany barwne lisa polarnego (cz. I). Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 72, 10: 1-2.
53.Kowalska D. (2016) Rasy zwierząt w Polsce – lisy. Biologia gatunku (cz. III). Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 72, 6: 1.
54.Kowalska D. (2016) Rasy zwierząt w Polsce – lisy. Biologia gatunku (cz. I). Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 72, 5: 3.
55.Kryza A., Pietrzak M., Gornowicz E. (2016) Indyki ciężkie BIG 6 – ocena surowca rzeźnego. Wiadomości Drobiarskie, 9/10: 21-25.
56.Lewko L., Gornowicz E. (2016) Parametry jakości skorupy jaj kur nieśnych – wpływ dodatków pochodzenia roślinnego w ich żywieniu. Wiadomości Drobiarskie, 11/12: 28-30.
57.Lewko L., Gornowicz E. (2016) Właściwości lizozymu białka jaj kaczek różnego pochodzenia. Wiadomości Drobiarskie, 1/2: 27-29.
58.Lewko L., Gornowicz E. (2016) Wpływ pochodzenia kaczek na wybrane parametry fizyczne skorupy jaj. Wiadomości Drobiarskie, 3/4: 16-20.
59.Lewko L., Gornowicz E. (2016) Wybrane cechy jakości białka jaja w zależności od żywienia kur nieśnych. Wiadomości Drobiarskie, 5/6: 23-27.
60.Lewko L., Gornowicz E. (2016) Zioła w ekologicznej produkcji mięsa kurcząt. Wiadomości Drobiarskie, 7/8: 13-18.
61.Lewko L., Gornowicz E. (2016) Święto Gęsi – Dworzyska 2016. Kórniczanin, 17: 7.
62.Lewko L., Gornowicz E. (2016) Porównanie wydajności rzeźnej i mięsnej kaczek różniących się pochodzeniem. Wyniki oceny wartości użytkowej drobiu w 2015 roku, Krajowa Rada Drobiarstwa - Izba Gospodarcza w Warszawie, ISBN 978-83-62401-06-2 ss. 208-211.
63.Majewska A. (2016) Bydło polskie czerwone.
64.Majewska A. (2016) Bydło polskie czarno-białe.
65.Majewska A. (2016) Bydło białogrzbiete.
66.Mucha A. (2016) Nasienie knurów wprowadzone do obrotu. Stan hodowli i wyniki oceny świń, XXXIV: 71-73.
67.Mucha A. (2016) Ocena użytkowości rozpłodowej loch. Stan hodowli i wyniki oceny świń, XXXIV: 3-18.
68.Mucha A., Piórkowska K., Ropka-Molik K., Szyndler-Nędza M. (2016) Ekspresja genu HoxA11 w fazie folikularnej i lutealnej w tkankach układu rozrodczego świń. IX Szkoła Zimowa : od hodowli świń do przetwórstwa - wczoraj i dziś : materiały konferencyjne, Ustroń, 16-19 lutego 2016, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-207-0 ss. 126-127.
69.Muchacka R., Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Kapusta E., Greń A. (2016) The contents of Cd and Zn in oviducts and eggs of laying hens kept in various rearing systems. Environmental influence on the food quality and human health, Uniwersytet Rzeszowki, ISBN 978-83-7996-409-3 pp. 97-110.
70.Musiał K. (2016) Owoce tropikalne z Azji Południowo – Wschodniej w kulturze lokalnej i lecznictwie. Wieś i Doradztwo, 5, 90: 20-27.
71.Musiał K. (2016) Ochrona przyrody i jej bioróżnorodność na przykładzie wybranych obszarów Europy. Wieś i Doradztwo, 1, 89: 27-33.
72.Musiał K. (2016) Łąka i jej flora w gospodarstwach rolnych - jako motyw literacki. Problemy Drobnych Gospodarstw Rolnych, 3: 85-97.
73.Nowakowska-Zamachowska M., Pieszka M., Pieszka M., Barowicz T. (2016) Zygmunt Ewy – lekarz weterynarii, twórca polskiej szkoły fizjologii zwierząt. Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 72, 4: 269-272.
74.Pieszka M., Pieszka K. (2016) Mikotoksyny w paszach. Zapobieganie i metody detoksykacji. Agrobydło, 5: 12-15.
75.Podleśny J., Księżak J., Brzóska F., Hanczakowska E., Hołubowicz-Kliza G., Szczurek W. (2016) Groch siewny w uprawie i żywieniu zwierząt. Puławy, IUNG-PIB IZ-PIB, ISBN 978-83-7562-205-8, 212: 64.
76.Polak G. (2016) Konina temat tabu. Hodowca i Jeździec, 48, 1: 20-21.
77.Polak G. (2016) Zimne pod lupą. Hodowca i Jeździec, 48, 1: 22-25.
78.Polak G. (2016) Nowe programy ochrony zasobów genetycznych koni sztumskich i sokólskich. Hodowca i Jeździec, 48, 1: 26-28.
79.Polak G. (2016) Animal welfare - next step. Hodowca i Jeździec, 51: 102-103.
80.Polak G. (2016) Ochrona zasobów genetycznych sztumów i sokólaków. Hodowca i Jeździec, 48: 26-28.
81.Radkowska I., Radkowski A. (2016) Charakterystyka gatunków traw najczęściej występujących na użytkach zielonych. Użytki zielone najwyższej jakości, Pro Agricola Sp. z o.o., ISBN 978-83-917877-4-8 ss. 15-30.
82.Radkowska I., Radkowski A. (2016) Charakterystyka gatunków roślin motylkowatych najczęściej występujących na użytkach zielonych. Użytki zielone najwyższej jakości, Pro Agricola Sp. z o.o., ISBN 978-83-917877-4-8 ss. 31-35.
83.Radkowska I., Radkowski A. (2016) Zioła występujące na łąkach i pastwiskach - właściwości i zastosowanie. Użytki zielone najwyższej jakości, Pro Agricola Sp. z o.o., ISBN 978-83-917877-4-8 ss. 36-49.
84.Radkowska I., Radkowski A. (2016) Chwasty użytków zielonych. Użytki zielone najwyższej jakości, Pro Agricola Sp. z o.o., ISBN 978-83-917877-4-8 ss. 50-59.
85.Sandecki R. (2016) Gęsi których nie znamy. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, ,, Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, ISBN brak ss. 17-18.
86.Sosin-Bzducha E. (2016) Bydło polskie czerwono-białe.
87.Szewczyk A., Knapik J., Kawęcka A. (2016) Wyniki oceny wartości hodowlanej tryczków i maciorek w roku 2014. Balice, IZ PIB, ISBN brak, ss. 249.
88.Szewczyk A., Knapik J., Kawęcka A., Krupiński J. (2016) Ocena wartości hodowlanej owiec metodą BLUP w roku 2015 - stada mateczne. Balice, IZ PIB, ISBN brak, ss. 126.
89.Szewczyk A., Knapik J., Kawęcka A., Krupiński J. (2016) Ocena wartości hodowlanej owiec metodą BLUP w roku 2015 - stada ojcowskie. Balice, IZ PIB, ISBN brak, ss. 71.
90.Szyndler-Nędza M., Babicz M., Blicharski T., Ropka-Molik K., Piórkowska K. (2016) Zmienność genetyczna świń rasy puławskiej w aspekcie zinbredowania populacji. winie gołębskie - puławskie. 90 lat hodowli (1926-2016), Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczegow w Lublinie, ISBN 978-83-7259-246-0 ss. 51-58.
91.Szyndler-Nędza M., Ropka-Molik K., Piórkowska K., Mucha A., Babicz M., Blicharski T. (2016) Polimorfizm genów loch rasy puławskiej cechujących się różnym stopniem zinbredowania. IX Szkoła Zimowa : od hodowli świń do przetwórstwa - wczoraj i dziś : materiały konferencyjne, Ustroń, 16-19 lutego 2016, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, ISBN 978-83-7663-207-0 ss. 175 - 177.
92.Świątkiewicz M. (2016) Mikotoksyny – wciąż aktualny problem w żywieniu świń. Trzoda Chlewna, 7: 44-48.
93.Świątkiewicz M. (2016) Wpływ czynników żywieniowych na jakość mięsa świń. Trzoda Chlewna, 8: 25-29.
94.Świątkiewicz M. (2016) Charakterystyka DDGS z kukurydzy jako materiału paszowego przydatnego w żywieniu świń. Trzoda Chlewna, 12: 47-49.
95.Tomczyk-Wrona I. (2016) Ocena wartości użytkowej koni rasy huculskiej objętych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt. Kraków, Zespół Wydawnictw i Poligrafii IZ PIB, ISBN 978-83-7607-298-2, ss. 44.
96.Tomczyk-Wrona I. (2016) Wystawa zwierząt hodowlanych w Szczyrzycu. Hodowca i Jeździec, 4, 51: 66-67.
97.Tomczyk-Wrona I. (2016) Hodowlane sukcesy Górali. Hodowca i Jeździec, 4, 51: 68-70.
98.Topolski P. (2016) Inseminacja bydła w roku 2015. Balice, Instytut Zootechniki PIB, ISBN brak, 14: 36.
99.Tyra M., Mucha A. (2016) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP - użytkowość rozpłodowa. Balice, IZ PIB, ISBN brak, XII/1: 202.
100.Tyra M., Mucha A. (2016) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP - użytkowość rozpłodowa. Balice, IZ PIB, ISBN brak, XII: 233.
101.Walczak J., Jurga B., Makarewicz K. (2016) Poland. Manure nutrient content in the Baltic Sea countries. Natural resources and bioeconomy studies, 40: 24-32.
102.Zacchini F., Ptak G. (2016) Effects of PolyChlorinated Biphenyls on Mammalian Embryonic Development. Advances in Medicine and Biology, Nova Publishers, ISBN 978-1-63485-098-8 pp. 99-110.
103.Żak G. (2016) Poubojowa ocena wartości użytkowej i hodowlanej świń. infoPOLSUS, 20: 16-18.
104.Żak G. (2016) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych-kwiecień 2016. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 4: 1-4.
105.Żak G. (2016) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych-maj 2016. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 5: 1-4.
106.Żak G. (2016) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych-czerwiec 2016. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 6: 1-4.
107.Żak G. (2016) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych-lipiec 2016. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 7: 1-4.
108.Żak G. (2016) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych-sierpień 2016. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 8: 1-4.
109.Żak G. (2016) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych-wrzesień 2016. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 9: 1-4.
110.Żak G. (2016) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych-październik 2016. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 10: 1-4.
111.Żak G. (2016) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych-listopad 2016. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 11: 1-4.
112.Żak G. (2016) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych-grudzień 2016. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 12: 1-4.
113.Żak G. (2016) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych-styczeń 2016. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 1: 1-4.
114.Żak G. (2016) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych-luty 2016. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 2: 1-4.
115.Żak G. (2016) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych-marzec 2016. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 3: 1-4.
116.Żak G., Bereta A. (2016) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP dla użytkowości tucznej i rzeźnej na podstawie pomiarów przyżyciowych. Balice, IZ PIB, ISBN brak, XVI/2: 91.
117.Żak G., Bereta A. (2016) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP dla użytkowości tucznej i rzeźnej na podstawie pomiarów przyżyciowych. Balice, IZ PIB, ISBN brak, XVI/1: 93.