Spis publikacji

Raport roczny (2015)

Monografie (4)

1.Cechy funkcjonalne i wady okrywy włosowej u wybranych hodowlanych i dziko żyjących gatunków Canidae. Piórkowska M., Roczniki Naukowe Zootechniki Monografie i Rozprawy, 52, Kraków-Balice, IZ PIB, ISBN 978-83-7607-240-1, ss. 120.
2.Raport o sytuacji na światowym rynku roślin GMO i możliwościach substytucji genetycznie zmodyfikowanej soi krajowymi roślinami białkowymi w aspekcie bilansu paszowego. Dzwonkowski W., Rola K., Hanczakowska E., Niwińska B., Świątkiewicz S., Warszawa, Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki żywnościowej, ISBN 978-83-7658-569-7, ss. 138.
3.Wpływ zachowania królików w testach behawioralnych na ich wyniki produkcyjne. Kowalska D., Piechocka-Warzecha K., Roczniki Naukowe Zootechniki Monografie i Rozprawy, 54, Balice, IZ PIB, ISBN 978-83-7607-222-7, ss. 98.
4.Zastosowanie metod przyżyciowej analizy fluorycytochemicznej do wykrywania symptomów śmierci apoptotycznej w komórkach-dawcach jąder oraz w zarodkach świni uzyskiwanych technikami klonowania somatycznego. Samiec M., Skrzyszowska M., Roczniki Naukowe Zootechniki. Monografie i Rozprawy, Balice/Kraków, Zespół Wydawnictw i Poligrafii, Instytut Zootechniki PIB, ISBN 978-83-7607-226-5, ss. 110.

Artykuły w czasopismach (IF) (55)

1.Acta of Bioengineering and biomechanics. Non-penetrating very deep sclerectomy with a hydrophobic polymer implant in a rabbit model. Leszczyński R., Stodolak-Zych E., Wieczorek J., Gumula T., Koseniuk J., Pawlicki K., Błażewicz S. (2015), 17, 3: 23-31, DOI: 10.5277/ABB-00135-2014-05.
2.Animal Genetics. Genome-wide RNA-Seq analysis of breast muscles of two broiler chicken groups differing in shear force. Piórkowska K., Żukowski K., Nowak J., Połtowicz K., Ropka-Molik K., Gurgul A. (2015), 47, 1: 68-80, DOI: 10.1111/age.12388.
3.Animal Reproduction Science. Quality and fertilizing capacity of boar spermatozoa during liquid storage in extender supplemented with different antibiotics. Bryła M., Trzcińska M. (2015), 163: 157-163.
4.Animal Science Papers and Reports. Association of MC4R and LEPR loci with reproductive performance and milk composition of sows. Szyndler-Nędza M., Ropka-Molik K. (2015), 33, 3: 267-276.
5.Animal Science Papers and Reports. Effect of newly found polymorphisms in the promoter region of the CAPN1 gene on transcript abundance in broiler chicken breast muscle. Piórkowska K., Nowak J., Połtowicz K., Ropka-Molik K., Szmatoła T. (2015), 33, 3: 287-298.
6.Animal Science Papers and Reports. Changes in physic-chechemical characteristics, somatic cells count and fatty acids profile of Brown Shorted-haired goat milk during lactation. Kuchtik J., Kralickova S., Zapletal D., Węglarzy K., Sustova K., Skrzyżala I. (2015), 33, 1: 71-83.
7.Annals of Animal Science. Iodine concentration in Polish consumer milk. Śliwiński B., Brzóska F., Szybiński Z. (2015), 15, 3: 799-810, DOI: 10.1515/aoas-2015-0025.
8.Annals of Animal Science. The efficacy of selected feed additives in the prevention of broiler chicken coccidiosis under natural exposure to Eimeria spp. Arczewska-Włosek A., Świątkiewicz S. (2015), 15, 3: 725-735, DOI: 10.1515/aoas-2015-0026.
9.Annals of Animal Science. The effect of garlic (Allivum sativum L.) on growth performance, mortality rate, meat and blood parameters in broilers. Brzóska F., Śliwiński B., Michalik-Rutkowska O., Śliwa J. (2015), 15, 4: 961-975.
10.Annals of Animal Science. Valuable components of dried pomaces of chokeberry, blackcurrant, srawberries, apple and carrots, as a source of naturalantioxidants and nutraceuticals in the animal diet. Pieszka M., Gogol P., Pietras M., Pieszka M. (2015), 15, 2: 475-491, DOI: 10.2478/aoas-2014-0072.
11.Annals of Animal Science. Evaluation of the usefulness of hybrid rye in feeding Polish Holstein-Friesian dairy cows in early lactation. Pieszka M., Kamyczek M., Rudzki B., Łopuszańska-Rusek M., Pieszka M. (2015), 15, 4: 929-943, DOI: 10.1515/aoas-2015-0038.
12.Annals of Animal Science. Characteristics of Organic Livestock Farms in Poland in 2009–2011. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Muchacka R. (2015), 15, 1: 197-210, DOI: 10.2478/aoas-2014-0075.
13.Annals of Animal Science. Analysis of genetic variability in farmed and wild populations of raccoon dog (Nyctereutes procyonoides) using microsatellite sequences. Kasperek K., Horecka B., Jakubczak A., Ślaska B., Gryzińska M., Bugno-Poniewierska M., Piórkowska M., Jeżewska-Witkowska G. (2015), 15, 4: 889-901, DOI: 10.1515/aoas-2015-0048.
14.Annals of Animal Science. Guanine nucleotide binding protein (GNAS complex locus) gene produces biallelically expressed and paternally expressed transcripts in pigs. Oczkowicz M., Piestrzyńska-Kajtoch A., Ropka-Molik K. (2015), 15, 4: 867-877, DOI: 10.1515/aoas-2015-0030.
15.Annals of Animal Science. Evaluation of Minimally Invasive Muscle Biopsy Method for Genetic Analysis in Horse. Stefaniuk M., Ropka-Molik K., Piórkowska K., Bereta A., Szpar P., Czerwonka Z., Podstawski Z. (2015), 15, 3: 621-627, DOI: 10.1515/aoas-2015-0017.
16.Annals of Animal Science. Effect of caponization on meat quality of Greenleg Partridge cockerels. Calik J., Połtowicz K., Świątkiewicz S., Krawczyk J., Nowak J. (2015), 15, 2: 541-553, DOI: 10.1515/aoas-2015-0002.
17.Annals of Animal Science. Effect of breed and production system on physicochemical characteristics of meat from multipurpose hens. Puchała M., Krawczyk J., Sokołowicz Z., Utnik-Banaś K. (2015), 15, 1: 247-261, DOI: 10.2478/aoas-2014-0082.
18.Annals of Animal Science. Cytogenetic Characterization of The Genome of Interspecies Hybrids (Alopex-Vulpes). Bugno-Poniewierska M., Pawlina K., Orszulak-Wolny N., Woźniak B., Wnuk M., Jakubczak A., Jeżewska-Witkowska G. (2015), 15, 1: 81-91, DOI: 10.2478/aoas-2014-0077.
19.Annals of Animal Science. Effect of feed restriction on performance, carcass composition and physicochemical properties of the m. pectoralis superficialis of broiler chickens. Połtowicz K., Nowak J., Wojtysiak D. (2015), 15, 4: 1019-1029, DOI: 10.1515/aoas-2015-0036.
20.Annals of Human Biology. Exposure to ambient air pollution-does it affect semen quality and the level of reproducive hormones? Radwan M., Jurewicz J., Polańska K., Sobala W., Radwan P., Bochenek M., Hanke W. (2015), 43, 1: 50-56, DOI: 10.3109/03014460.2015.1013986.
21.Archiv fur Tierzucht-Archives of Animal Breeding. Genetic and environmental determinants of the urea level in cow's milk. Czajkowska A., Sitkowska B., Piwczyński D., Wójcik P. (2015), 58: 65-67.
22.Archiv fur Tierzucht-Archives of Animal Breeding. Fatty acid profile of pork from a local and a commercial breed. Kasprzyk A., Tyra M., Babicz M. (2015), 58: 379-385, DOI: 10.5194/aab-58-379-2015.
23.Archiv fur Tierzucht-Archives of Animal Breeding. Effects on performance and eggshell quality of particle size of calcium sources in laying hens’ diets with different Ca concentrations. Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A., Krawczyk J., Puchała M., Józefiak D. (2015), 58, 2: 301-307, DOI: 10.5194/aab-58-301-2015.
24.BioMed Research International. Trichostatin A-mediated epigenetic transformation of adult bone marrow-derived mesenchymal stem cells biases the in vitro developmental capability, quality, and pluripotency extent of porcine cloned embryos. Samiec M., Opiela J., Lipiński D., Romanek J. (2015), 2015, 2015: 814686.: 1-11, DOI: 10.1155/2015/814686.
25.Birth Defects Research Part A-Clinical and Molecular Teratology. Association between polymorphisms at the GREM1 locus and the risk of nonsyndromic cleft lip with or without cleft palate in the Polish population. Mostowska A., Hozyasz K., Wójcicki P., Żukowski K., Dąbrowska A., Lasota A., Zadurska M., Radomska A., Dunin-Wilczyńska I., Jagodziński P. (2015), 103, 10: 847-856, DOI: 10.1002/bdra.23391.
26.Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy. Magnesium supplements affect selected cadmium toxic actions and uptake of repeated doses of cadmium. Grosicki A., Małagocki P., Kycko A., Monkiewicz J., Korol W. (2015), 59, 4: 541-545, DOI: 10.1515/bvip-2015-0081.
27.Canadian Journal of Animal Science. The relationship between the polymorphism of the porcine CAST gene and productive traits in pigs. Urbański P., Pierzchała M., Terman A., Kamyczek M., Różycki M., Roszczyk A., Czarnik U. (2015), 95, 3: 361-367, DOI: 10.4141/cjas-2014-186.
28.Cell Cycle. Shifts in rDNA levels act as a genome buffer promoting chromosome homeostasis. Deregowska A., Adamczyk J., Kwiatkowska A., Gurgul A., Skoneczny M., Skoneczna A., Szmatoła T., Jasielczuk I., Magda M., Rawska E., Pabian S., Panek A., Kaplan J., Lewinska A., Wnuk M. (2015), 14, 21: 3475-3487, DOI: 10.1080/15384101.2015.1093705.
29.Cell Reports. Exogenous Expression of Human Protamine 1 (HPrm1) Remodels Fibroblast Nuclei into Spermatid-like Structures. Iuso D., Czernik M., Toschi P., Fidanza A., Zacchini F., Feil R., Curtet S., Buchou T., Shiota H., Khochbin S., Ptak G., Loi P. (2015), 13, 9: 1765-1771, DOI: 10.1016/j.celrep.2015.10.066.
30.CryoLetters. Successful production of piglets derivedfrom mature oocytes vitrified using OPS method. Gajda B., Skrzypczak-Zielińska M., Gawrońska B., Słomski R., Smorąg Z. (2015), 36, 1: 8-18.
31.Czech Journal of Animal Science. Genetic correlations between type traits of young Polish Holstein-Friesian bulls and their daughters. Jagusiak W., Otwinowska-Mindur A., Ptak E., Żarnecki A. (2015), 60, 2: 75-80, DOI: 10.17221/7977-CJAS.
32.Ecological Chemistry and Engineering S-Chemia I Inzynieria Ekologiczna S. EFFECTS OF FOLIAR APPLICATION OF TITANIUM ON SEED YIELD IN TIMOTHY (Phleum pratense L.). Radkowski A., Radkowska I., Lemek T. (2015), 22, 4: 691-701.
33.Endokrynologia Polska. The effects of iodised salt licks and teat dipping on the iodine content of cow's milk and blood plasma. Śliwiński B., Brzóska F., Węglarzy K., Szybiński Z., Kłopotek E. (2015), 66, 3: 244-250, DOI: 10.5603/EP.2015.0032.
34.European Poultry Science. New approach for the detection of loci determining duck meat quality. Moliński K., Szwaczkowski T., Gornowicz E., Lisowski M., Grajewski B., Dobek A. (2015), 79: 1-10, DOI: 10.1399/eps.2015.98.
35.Folia Biologica-Krakow. Effect of postmortem meat storage on microstructure, rate of desmin degradation and meat quality of pig longissimus lumborum and adductor muscles. Wojtysiak D., Połtowicz K. (2015), 63, 2: 151-158, DOI: 10.3409/fb63_2.151.
36.Genetica. Genome-wide characteristics of copy number variation in Polish Holstein and Polish Red cattle using SNP genotyping assay. Gurgul A., Jasielczuk I., Szmatoła T., Pawlina K., Ząbek T., Żukowski K., Bugno-Poniewierska M. (2015), 143, 2: 145-155, DOI: 10.1007/s10709-015-9822-9.
37.Investigative Ophthalmology & Visual Science. Hispopathological Evaluation of a Hydrophobic Terpolymer (PTFE-PVD-PP) as an Implant material for Nonpenetrating Very Deep Sclerectomy. Leszczyński R., Gumula T., Stodolak-Zych E., Pawlicki K., Wieczorek J., Kajor M., Błażewicz S. (2015), 56, 9: 5203-5209, DOI: 10.1167/iovs.14-16027.
38.Journal of Animal and Feed Sciences. The effect of genetically modified feeds on productivity, milk composition, serum metabolite profiles and transfer of tDNA into milk of cows. Furgał-Dierżuk I., Strzetelski J., Twardowska M., Kwiatek K., Mazur M. (2015), 24: 19-30.
39.Journal of Animal and Feed Sciences. The effect of early-life kidney bean lectin administration on pig performance in the peri-weaning period – a safety study. Pieszka M., Orczewska-Dudek S., Bederska-Łojewska D., Józefiak D., Kierończyk B., Pietras M., Rawski M., Kizerwetter-Świda M., Sapieżyński R., Pietrzak P. (2015), 24, 3: 226-234.
40.Journal of Applied Genetics. RNA sequencing as a powerful tool in searching for genes influencing health and performance traits of horses. Stefaniuk M., Ropka-Molik K. (2015), 57, 2: 199-206, DOI: 10.1007/s13353-015-0320-7.
41.Journal of Chemistry. Native oils from apple, blackcurrant, raspberry and strawberry seeds as a source of polyenoic fatty acids, tocochromanols and phytosterols - a health implication. Pieszka M., Migdał W., Gąsior R., Rudzińska M., Bederska-Łojewska D., Pieszka M., Szczurek P. (2015), 2015, ID 659541: brak, DOI: 10.1155/2015/659541.
42.Livestock Science. Bone quality, selected blood variables and mineral retention in laying hens fed with different dietary concentrations and sources of calcium. Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A., Józefiak D. (2015), 181, 11: 194-199, DOI: 10.1016/j.livsci.2015.09.011.
43.Livestock Science. The relationship between dietary fat sources and immune response in poultry and pigs: An updated review. Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A., Józefiak D. (2015), 180, 10: 237-248, DOI: 10.1016/j.livsci.2015.07.017.
44.Livestock Science. Polymorphisms of the membrane-associated ring finger 4, ubiquitin protein ligase gene (MARCH4) and its relationship with porcine production traits. Ropka-Molik K., Dusik A., Piórkowska K., Tyra M., Oczkowicz M., Szmatoła T. (2015), 178: 18-26, DOI: 10.1016/j.livsci.2015.05.022.
45.Livestock Science. Whole transcriptome analysis of the porcine muscle tissue of breeds differing in muscularity and meat quality traits. Ropka-Molik K., Żukowski K., Eckert R., Piórkowska K., Oczkowicz M., Gurgul A., Szmatoła T. (2015), 182: 93-100, DOI: 10.1016/j.livsci.2015.10.024.
46.Meat Science. Effect of dietary inclusion of a herbal extract mixture and different oils on pig performance and meat quality. Hanczakowska E., Świątkiewicz M., Gerla E. (2015), 108: 61-66.
47.Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice. Stan i dynamika zarażenia owiec pasożytami przewodu pokarmowego w okresie letnim w różnych systemach chowu. Nosal P., Skalska M., Kowal J., Wieczorek J., Murawski M., Kornaś S. (2015), 71, 9: 574-577.
48.Plos One. Phytase Modulates Ileal Microbiota and Enhances Growth Performance of the Broiler Chickens. Ptak A., Bedford M., Świątkiewicz S., Żyła K., Józefiak D. (2015), 10, 3: 1-15, DOI: 10.1371/journal.pone.0119770.
49.Plos One. Urinary Hepcidin Levels in Iron-Deficient and Iron-Supplemented Piglets Correlate with Hepcidin Hepatic mRNA and Serum Levels and with Body Iron Status. Staroń R., van Swelm R., Lipiński P., Gajowiak A., Lenartowicz M., Bednarz A., Gajewska M., Pieszka M., Laarakkers C.M., Swinkels D.W., Starzyński R.R. (2015), 10, 8: 1-12, DOI: 10.1371/journal.pone.0136695.
50.Polish Journal of Veterinary Sciences. Piglets born after intrauterine laparoscopic embryo transfer. Wieczorek J., Koseniuk J., Mandryk I., Poniedziałek-Kempny K. (2015), 18, 2: 425-431, DOI: 10.1515/pjvs-2015-0054.
51.Polish Journal of Veterinary Sciences. Apoptotic-like changes of boar spermatozoa in freezing media supplemented with different antioxidants. Trzcińska M., Bryła M. (2015), 18(3): 473-480.
52.Systems Biology in Reproductive Medicine. The effect of environmental exposure to pyrethroids and DNA damage in human sperm. Jurewicz J., Radwan M., Wielgomas B., Sobala W., Piskunowicz M., Radwan P., Bochenek M., Hanke W. (2015), vol. 61, 1: 37-43, DOI: 10.3109/19396368.2014.981886.
53.Theriogenology. Fertility of boar semen cryopreserved in extender supplemented with butylated hydroxytoluene. Trzcińska M., Bryła M., Gogol P., Gajda B. (2015), 83: 307-313, DOI: 10.1016/j.theriogenology.2014.07.045.
54.Worlds Poultry Science Journal. Dietary factors improving eggshell quality: an updated review with special emphasis on microelements and feed additives. Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A., Krawczyk J., Puchała M., Józefiak D. (2015), 71, 1: 83-93, DOI: 10.1017/S0043933915000082.
55.Worlds Poultry Science Journal. Application of microalgae biomass in poultry nutrition. Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A., Józefiak D. (2015), 71, 4: 663-672, DOI: 10.1017/S0043933915002457.

Pozostałe artykuły (0)

Referaty na konferencje (258)

1.A novel mutation of BMP-15 and Gdf-9 gene in the Romanov sheep breed in Poland. Smołucha G., Piestrzyńska-Kajtoch A., Rejduch B. (2015) 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 31 August - 4 September, 2015, Warszawa, Polska, p. 160.
2.aCGH analysis of equine sarcoids. Pawlina K., Gurgul A., Klukowska-Rötzler J., Koch C., Mählmann K., Bugno-Poniewierska M., Bugaj Z. (2015) 11th Dorothy Russell Havemeyer Foundation International Equine Genome Mapping Workshop, 22-25 July, 2015, Hanower, Niemcy, pp. 108-109.
3.Activity of antioxidant enzymes in eggs of laying hens kept in various systems of rearing during elevated temperatures. Muchacka R., Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Kapusta E. (2015) Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, p. 168.
4.Activity of NRIAP-NLF in the organisation of PT programmes. Bielecka G., Rubaj J., Walczyński S., Korol W. (2015) 15th EURL-FA Authorisation Workshop, IRMM, 16-17 November, 2015, Geel, Belgia, p. 3.
5.Analiza cech zdolności udojowej w populacji krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Szymik B., Topolski P., Jagusiak W. (2015) XI. Forum Zootechniczno-Weterynaryjne, 15-16 kwietnia 2015, Poznań, Polska, s. 68.
6.Analiza cech zdolności udojowej w populacji krów rasy simentalskiej i polskiej czerwonej. Szymik B., Topolski P., Jagusiak W., Skarwecka M. (2015) XXIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Współczesne problemy w produkcji mleka i wołowiny", 16-19 marca 2015, Zakopane, Polska, s. 235.
7.Analiza polimorfizmu genu FSHB w odniesieniu do cech rozrodczych loch. Polasik D., Kumalska M., Sawaragi Y., Żak G., Tyra M. (2015) VIII Szkoła Zimowa: Nauka i praktyka w chowie i hodowli świń na tle uwarunkowań gospodarczych w Polsce i Unii Europejskiej, 17-20 lutego 2015, Ustroń, Polska, ss. 138-139.
8.Analiza polimorfizmu genu FSHB w odniesieniu do cech rozrodczych świń. Polasik D., Kumalska M., Sawaragi Y., Żak G., Tyra M., Terman A. (2015) VIII Szkoła Zimowa: Nauka i praktyka w chowie i hodowli świń na tle uwarunkowań gospodarczych w Polsce i Unii Europejskiej, 17-20 lutego 2015, Ustroń, Polska, ss. 138-139.
9.Analiza stabilności wybranych genów referencyjnych wykorzystywanych w ilościowej metodzie PCR (real-time PCR) w wątrobie i tkance tłuszczowej owiec. Ropka-Molik K., Knapik J., Pieszka M. (2015) Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. “Badania molekularne w naukach o zwierzętach”, 9-10 czerwca 2015, Kraków, Polska, s. 89.
10.Analysis of microsatellite DNA markers in parentage testing of sheep in Poland. Szumiec A., Radko A., Rubiś D. (2015) 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 31 August - 4 September, 2015, Warszawa, Polska, p. 517.
11.Animal welfare in organic production. Walczak J., Krawczyk W., Pomykała D., Sendor P. (2015) Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 czerwca 2015, Kraków, Polska, s. 98.
12.Antioxidant enzymes activity and glutathione level in eggs from heritage breed and commercial crosses hens. Muchacka R., Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Kapusta E., Greń A. (2015) XVIth Risk Factors of Food Chain, 19-21 October, 2015, Dudince, Slovakia, p. 30, DOI: 10.15414/2015.9788055214245.
13.Antioxidant enzymes activity and lipid peroxidation in liver and kidneys of broiler chickens exposed to high ambient temperature. Muchacka R., Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E., Kapusta E. (2015) Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, p. 168.
14.Application of canine STR panel for parentage verification and forensic casework. Miszczak M., Radko A. (2015) Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, p. 165.
15.Asocjacja genu kodującego osteopontynę z cechami produkcyjnymi świń różnych ras. Ropka-Molik K., Eckert R., Piórkowska K., Oczkowicz M., Tyra M. (2015) VIII Szkoła Zimowa: Nauka i praktyka w chowie i hodowli świń na tle uwarunkowań gospodarczych w Polsce i Unii Europejskiej, 17-20 lutego 2015, Ustroń, Polska, s. 143.
16.Association of calpain, small subunit 1 gene polymorphism with drip loss and cooking loss in sheep. Grochowska E., Borys B., Lisiak D., Mroczkowski S. (2015) 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 31 August - 4 September, 2015, Warszawa, Polska, p. 515.
17.Association of MTTP gene polymorphism with pork quality. Mitka I., Podstawski Z., Ropka-Molik K., Piórkowska K., Tyra M. (2015) VI International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural College "Innovative resarches for the future of agriculture and rural areas development", 18-20 września 2015, Bydgoszcz - Ciechocinek, Poland.
18.Association of polymorphism c.145 A>G in rabbit LEP gene with meat colour of crossbreed rabbits. Migdał W., Derewicka O., Migdał Ł., Maj D., Ząbek T., Pałka S., Otwinowska-Mindur A., Kozioł K., Kmiecik M., Migdał A., Bieniek J. (2015) 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 31 sierpnia - 4 września 2015, Warszawa, Polska, s. 316.
19.Association of polymorphism of ATP6, COI, COII, CYTB, and NADH4 gene fragments with the parameters of raccoon dog (Nyctereutes procyonoides) pelts. Próchniak T., Horecka B., Kasperek K., Piórkowska M., Rozempolska-Rucińska I., Jeżewska-Witkowska G. (2015) Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, p. 189.
20.Badania nad wykorzystaniem dodatków paszowych naturalnego pochodzenia w prewencji kokcydiozy kurcząt rzeźnych. Arczewska-Włosek A., Świątkiewicz S. (2015) III Kongres Nauk Rolniczych „Nauka – praktyce” Badania naukowe w procesie kształtowania polskiej wizji Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, 9 października 2015, Warszawa, Polska, ss. 239-242.
21.Badania naukowe w procesie kształtowania polskiej wizji Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej. Myczko A., Pawłowski T., Świątkiewicz S. (2015) III Kongres Nauk Rolniczych „Nauka – praktyce” Badania naukowe w procesie kształtowania polskiej wizji Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, 9 października 2015, Warszawa, Polska, ss. 120-125.
22.Biotechnologia rozrodu zwierząt - główne kierunki oraz osiągnięcia badań prowadzonych w Instytucie Zootechniki PIB. Smorąg Z., Bochenek M., Gajda B., Gogol P., Jura J., Opiela J., Skrzyszowska M., Samiec M., Wieczorek J. (2015) III Kongres Nauk Rolniczych „Nauka – praktyce” Badania naukowe w procesie kształtowania polskiej wizji Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, 9 października 2015, Warszawa, Polska, ss. 105-109.
23.Biotechnologia rozrodu zwierząt dla medycyny-przykłady badań własnych. Jura J. (2015) Polsko-Czesko-Słowacka Konferencja Chirurgów Szczękowo-Twarzowych i Stomatologicznych, 4-5 grudnia 2015, Kraków, Polska, ss. 1-2.
24.Bull semen as model for human live sperm selection for chromatin abnormalities and chromosome aberrations criteria. Bochenek M., Bugno-Poniewierska M., Jędraszczyk J., Janeczko J., Ptak G. (2015) WG/MC/Scientific Meeting of COST Action BM1308Sharing Advances on Large Animal Models - SALAAM, 13-16 grudnia 2015, Poznań, Polska, s. 1.
25.Bydło simentalskie na pięciu kontynentach. Choroszy Z., Choroszy B. (2015) XXIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Współczesne problemy w produkcji mleka i wołowiny", 16-19 marca 2015, Zakopane, Polska, ss. 147-152.
26.Calving ease and perinatal mortality in Polish Holstein Friesians. Jakiel M. (2015) VI International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural College "Innovative resarches for the future of agriculture and rural areas development", 18-20 September, 2015, Bydgoszcz - Ciechocinek, Poland, p. 57.
27.CAST and CAPN2 gene expression in breast muscle of fast and slow-growing chickens. Nowak J., Połtowicz K., Piórkowska K. (2015) Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, p. 172.
28.Changes in the farm during the conversion from milk production to meat. Skrzyński G., Sowula-Skrzyńska E., Borecka A., Żychlińska-Buczek J., Bieżało D. (2015) Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 czerwca 2015, Kraków, Polska, s. 199.
29.Changes in the numer of chromosomal aneuploidies in spermatozoa correlated with the age of individual stallions. Bugno-Poniewierska M., Warzecha J., Wojtaszek M., Pawlina K., Tischner M. (2015) Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, p. 128.
30.Charakterystyka metody SPME-GC-MS oznaczania związków lotnych w serach. Gąsior R., Wojtycza K., Pluta-Kubica A. (2015) IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej "Chemia analityczna to ciągłe wyzwania", 6-10 lipca 2015, Poznań, Polska.
31.Circadian rhythm in Simmental cows depending on housing system. Radkowska I. (2015) Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, p. 191.
32.Comparative characteristics of P-9 and K-2 duck eggs from three laying periods. Lewko L., Gornowicz E. (2015) XXVII International Poultry Symposium PB WPSA, 14-16 September, 2015, Bydgoszcz, Polska, pp. 158-160.
33.Comparative physical assignment of the heat shock protein beta-1 gene in the genomes of Suidae. Danielak-Czech B., Kozubska-Sobocińska A., Babicz M., Kruczek K., Miszczak M. (2015) 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 31 August - 4 September, 2015, Warszawa, Polska, p. 171.
34.Comparison of microarray-based detected runs of homozygosity with next-generation sequencing results. Szmatoła T., Gurgul A., Ząbek T., Jasielczuk I., Bugno-Poniewierska M. (2015) 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 31 August - 4 September, 2015, Warszawa, Polska, p. 221.
35.Concentration of harmful gas components in organic sheep farm buildings. Paraponiak P. (2015) Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, p. 177.
36.Current trends in pig welfare labelling. Walczak J., Krawczyk W., Sabady M., Przedpełski K. (2015) Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 czerwca 2015, Kraków, Polska, s. 217.
37.Częstość występowania wad pokroju w krajowej populacji buhajów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. Topolski P., Szymik B., Skarwecka M. (2015) XXIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Współczesne problemy w produkcji mleka i wołowiny", 16-19 marca 2015, Zakopane, Polska, s. 238.
38.Czynniki środowiskowe kształtujące behawior krów utrzymywanych w warunkach chowu ekologicznego. Wójcik P., Walczak J., Cwynar M. (2015) XXIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Współczesne problemy w produkcji mleka i wołowiny", 16-19 marca 2015, Zakopane, Polska, s. 245.
39.Database management of single nucleotide polymorphism for use in Polish genomic evaluation. Żukowski K., Makarski J., Mazanek K., Prokowski A. (2015) 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 31 August - 4 September, 2015, Warszawa, Polska, p. 256.
40.Delta-5 desaturase (FADS1) gene expression in the liver and breast muscle (pectoralis superficialis) of chickens fed linseed oil or soybean oil diets. Połtowicz K., Nowak J., Ropka-Molik K., Piórkowska K. (2015) Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, p. 186.
41.Development of a genetic marker panel to predict reproductive longevity in Holstein cattle. Żukowski K., Jain N., Joshi J., Koenig J.E., Beiko R.G., Van Der Steen H. (2015) 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 31 August - 4 September, 2015, Warszawa, Polska, p. 155.
42.Development of method for the isolation and sequencing of the mitochondrial genome. Jasielczuk I., Gurgul A., Bugno-Poniewierska M., Pawlina K., Semik E., Szmatoła T. (2015) 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 31 August - 4 September, 2015, Warszawa, Polska, p. 222.
43.Diversification of milk production costs in dairy farms based on native breeds. Borecka A., Sowula-Skrzyńska E., Skrzyński G. (2015) Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, p. 126.
44.DNA divergence between two mitochondrial haplogroups of Polish Wrzosowka sheep. Koseniuk A., Rychlik T., Słota E. (2015) 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 31 August - 4 September, 2015, Warszawa, Polska, p. 485.
45.Dodatki paszowe dozwolone do stosowania w ekologicznej produkcji zwierzęcej. Korol W., Rubaj J., Bielecka G. (2015) XIII Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Ekologiczne pasze dla ekologicznej żywności, 7-8 maja 2015, Miętne k. Garwolina, Polska, ss. 1-3.
46.Efekty produkcyjne dodatku ziół przy letnim żywieniu dojonych owiec kołudzkich. Borys B., Jarzynowska A. (2015) Obecne i przyszłościowe wykorzystanie ras owiec wytworzonych w Polsce po II wojnie światowej, 24-25 czerwca 2015, Poznań, Polska, s. 56.
47.Efekty produkcyjne dodatku ziół przy zimowym żywieniu dojonych owiec merynosa barwnego. Jarzynowska A., Borys B. (2015) Obecne i przyszłościowe wykorzystanie ras owiec wytworzonych w Polsce po II wojnie światowej, 24-25 czerwca 2015, Poznań, Polska, s. 59.
48.Effect of adding herbal mixtures to waret on duration of tonic immobility and heterophil to lymphocyte ratio in broiler chickens. Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E., Muchacka R. (2015) XVIth Risk Factors of Food Chain, 19-21 October, 2015, Dudince, Slovakia, p. 36, DOI: 10.15414/2015.9788055214245.
49.Effect of body weight and age of broiler chickens on the quality and incidence of technological defects of meat. Nowak J., Połtowicz K., Wojtysiak D. (2015) XXVII International Poultry Symposium PB WPSA, 14-16 September, 2015, Bydgoszcz, Polska, p. 122.
50.Effect of breed on capillary density, capillary-to-fibre ratio and capillary index diffusion in longissimus lumborum muscle of the pigs. Wojtysiak D., Połtowicz K., Nowak J., Górska M. (2015) Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, p. 220.
51.Effect of CAST gene polymorphism on meat horses. Kaczor U., Wojtysiak D., Migdał W., Kaczor A. (2015) Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, p. 147.
52.Effect of chickenbreed on production results and serum hormone levels in organically raised layers. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I. (2015) Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, p. 205.
53.Effect of dietary fat source on changes in the expression level of genes related to lipid metabolism in porcine livers. Świątkiewicz M., Oczkowicz M., Hanczakowska E. (2015) 13th International Symposium on Digestive Physiology of Pigs, 19-21 May, 2015, Kliczków, Polska.
54.Effect of dietary fat source on delta-6 desaturase (FADS2) gene expression in tissues of fast-growing broiler chickens. Połtowicz K., Nowak J., Piórkowska K., Ropka-Molik K. (2015) Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, p. 185.
55.Effect of elevated temperature and rearing system on some physiological parameters of laying hens. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I. (2015) Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, p. 204.
56.Effect of flooring type in lying boxes on cow hygiene. Kaczor A., Kaczor U. (2015) Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, p. 110.
57.Effect of high hydrostatic pressure (HHP) stress on intercellular ATP content of pig embryo. Kucia M., Gajda B., Gogol P., Smorąg Z., Romek M. (2015) 31st Meeting of AETE, 11-12 September, 2015, Ghent, Belgium, Animal Reproduction, 12, 3: 799.
58.Effect of high hydrostatic pressure(HHP)stress on intracellular ATP content in pig embryo. Kucia M., Gajda B., Smorąg Z., Romek M. (2015) 31st Meeting of AETE, 11-12 September, 2015, Ghent, Belgium, Animal Reproduction, v.12, n.3: 799.
59.Effect of housing conditions of dry dairy cows on their body condition and health. Radkowska I. (2015) Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, p. 190.
60.Effect of housing system and age on eggshell quality of laying hens. Nowaczewski S., Wojciechowska M., Lewko L. (2015) XXVII International Poultry Symposium PB WPSA, 14-16 września 2015, Bydgoszcz, Polska, ss. 150-151.
61.Effect of housing system on sheep behaviour. Paraponiak P., Pająk T. (2015) Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, p. 180.
62.Effect of hyaluronic acid on the inner mitochondrial membrane potential in cultured pig embryos. Romek M., Gajda B., Kucia M., Smorąg Z. (2015) Progress in Cell Biology: Miotchondria and Chloroplasts, 29 May, 2015, Kraków, Poland.
63.Effect of layer age and genotype on quality of eggs from litter-raised hens. Krawczyk J., Calik J. (2015) XXVII International Poultry Symposium PB WPSA, 14-16 September, 2015, Bydgoszcz, Polska, p. 153.
64.Effect of low oxygen tension on mitochondrial activity in cultured pig embryos. Romek M., Gajda B., Smorąg Z. (2015) 31st Meeting of AETE, 11-12 September, 2015, Ghent, Belgium, Animal Reproduction, 12, 3: 745.
65.Effect of natural weaning method on development of Hucul foal. Tomczyk-Wrona I. (2015) Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, p. 214.
66.Effect of outdoor access on the body weight and some meat quality parameters of Rhode Island Red cockerels (R-11). Calik J., Krawczyk J., Połtowicz K. (2015) Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, p. 130.
67.Effect of pomegranate seed oil (PSO) on laying hen performance and egg quality. Szymczyk B., Szczurek W. (2015) XXVII International Poultry Symposium PB WPSA, 14-16 September, 2015, Bydgoszcz, Polska, pp. 206-207.
68.Effect of rearing system on chemical characteristics of meat from cockerels undergoing conservation. Calik J. (2015) Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, p. 129.
69.Effect of rearing system on production results and body temperature of broiler chickens during the summer heat. Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E. (2015) Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, p. 197.
70.Effect of thymosin on in vitro fertilization and developmental competence and quality of pig embryos. Gajda B., Poniedziałek-Kempny K., Rajska I., Smorąg Z. (2015) 31st Meeting of AETE, 11-12 September, 2015, Ghent, Belgium, Animal Reproduction, 12, 3: 735.
71.Effect of type of sown grass-legume mixture on production outcomes in cows. Radkowski A., Radkowska I. (2015) Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, p. 193.
72.Effectiveness of treatment of iron deficiency anemia in young pigs with dietary heme: implication of molecular mechanism of heme iron absorption. Staroń R., Lipiński P., Gajowiak A., Smuda E., Dziaman T., Krzeptowski W., Lenartowicz M., Gajewska M., Pieszka M., Bederska-Łojewska D., Swinkels D.W., van Swelm R., Starzyński R.R. (2015) 13th International Symposium on Digestive Physiology of Pigs, 19-21 May, 2015, Kliczków, Polska, p. 194.
73.Effects of chicken age and dietary protease on ileal digestibility of amino acids in narrow-leafed lupin seeds. Szczurek W., Szymczyk B. (2015) XXVII International Poultry Symposium PB WPSA, 14-16 September, 2015, Bydgoszcz, Polska, pp. 198-199.
74.Effects of pancreatic – like enzymes of microbial origin (PLEM), on growth and lipid absorption in pig model of exocrine pancreatic insufficiency (EPI). Goncharova K., Valverde Piedra J., Kardas M., Szymańczyk S., Prykhodko O., Pieszka M., Grochowska-Niedworok E., Lozinska L., Winiarczyk M., Pierzynowski S.G. (2015) The 3th Unternational Scientific Conference " Current Problems of Biochemistry and Cell Biology", 24-25 September, 2015, Dniepropietrovs, Ukraine, pp. 99-101.
75.Effects of polymorphism in the ovine calpain 3 gene (CAPN3) on growth traits in coloured Polish Merino Sheep. Grochowska E., Wojciechowska A., Borys B., Mroczkowski S. (2015) 4th International Conference on "Trends in meat and meat products manufacturing", 11-12 June, 2015, Nowy Wiśnicz, Poland, p. 26.
76.Effects of the supplementation of creep-feed with pancreatic-like enzymes of microbial origin (PLEM) and silicon dioxide on the performance of piglets. Szczurek P., Kamyczek M., Pierzynowski S.G., Goncharova K., Michałowski P., Weström B., Pieszka M. (2015) 13th International Symposium on Digestive Physiology of Pigs, 19-21 May, 2015, Kliczków, Polska, p. 76.
77.Effekt of flooring type in lying boxes on cow hygiene. Kaczor A., Kaczor U. (2015) Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 czerwca 2015, Kraków, Polska, s. 110.
78.Ekspresja genu Wnt7a w tkankach jajnika, jajowodu i rogu macicy w różnych fazach cyklu rujowego. Mucha A., Ropka-Molik K., Piórkowska K., Szyndler-Nędza M. (2015) LXXX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 21-23 września 2015, Bydgoszcz, Polska, s. 159.
79.Energooszczędne niskonakładowe i niskoemisyjne technologie wytwarzania i przetwarzania żywności oraz pasz – nowa generacja maszyn i urządzeń technicznych. Walczak J. (2015) III Kongres Nauk Rolniczych „Nauka – praktyce” Badania naukowe w procesie kształtowania polskiej wizji Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, 9 października 2015, Warszawa, Polska, ss. 13-14.
80.Enzymatic preparation of mannanase in broiler chicken feeding. Bielecka G., Rubaj J., Korol W. (2015) VI International Scientific Conference „Veterinary medicinal products: development, quality control and application, 30 September - 2 October, 2015, Lwów, Ukraina.
81.Evaluation of feed additives permitted for animal feeding in organic farming on the basis of chemical analyses. Rubaj J., Korol W., Bielecka G. (2015) XLIV Scientific Session Nutrition of livestock, companion and wild animals., 16-17 June, 2015, Warszawa, Polska, p. 31.
82.Evaluation of the level of sustainable development in beef cattle farms. Sowula-Skrzyńska E., Borecka A., Skrzyński G. (2015) Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, p. 206.
83.Exogenous expression of human Protamine 1 (hPrm1) remodels fibroblast nuclei into spermatid-like structures. Iuso D., Czernik M., Toschi P., Fidanza A., Zacchini F., Feil R., Curtet S., Buchou T., Ptak G., Loi P. (2015) International Symposium on the Future of Nuclear Transfer and Nuclear Reprogramming, 10-11 March, 2016, Yamanashi, Japan, Cell Reports, 13, 9: 1765-1771, DOI: 10.1016/j.celrep.2015.10.066.
84.Factors determining the level and structure of costs in farms participating in the sheep genetic resources conservation programme. Borecka A. (2015) Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, p. 124.
85.Fattening results of organically raised sheep of meat and native breeds. Paraponiak P. (2015) Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, p. 176.
86.Fatty acid profile of egg yolk lipids of hens fed with Camelina sativa oil or camelina expeller. Orczewska-Dudek S., Pietras M. (2015) XLIV Scientific Session Nutrition of livestock, companion and wild animals., 16-17 June, 2015, Warszawa, Polska, p. 98.
87.Feed additives in organic farming – evaluation of quality and safety using. Rubaj J., Bielecka G., Korol W. (2015) 11th International Conference “Trends in food, feed and environmental safety”., 29-30 czerwca 2015, Bydgoszcz, Polska, ss. 51-52.
88.Feed market quality monitoring – new challanges. Korol W., Rubaj J., Bielecka G., Walczyński S. (2015) VI International Scientific Conference „Veterinary medicinal products: development, quality control and application, 30 September - 2 October, 2015, Lwów, Ukraina.
89.Functional longevity in Polish Simmentals – genetic evaluation. Morek-Kopeć M., Żarnecki A. (2015) 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 31 sierpnia - 4 września 2015, Warszawa, Polska, s. 407.
90.Gastroprotective effect of feed additives containing kaolin clay in piglets. Bederska-Łojewska D., Pieszka M. (2015) 13th International Symposium on Digestive Physiology of Pigs, 19-21 May, 2015, Kliczków, Polska, p. 257.
91.Gene FGFR1 activities in rumen epithelium of calves received feeds supplemented with glutamine, glucose, sodium butyrate or their mixture. Niwińska B., Hanczakowska E., Wybrańska I. (2015) XLIV Scientific Session Nutrition of livestock, companion and wild animals., 16-17 June, 2015, Warszawa, Polska, p. 58.
92.Gene SLC2A5 activities in rumen epithelium of calves received feeds supplemented with glutamine, glucose, sodium butyrate or their mixture. Niwińska B., Hanczakowska E., Wybrańska I. (2015) XLIV Scientific Session Nutrition of livestock, companion and wild animals., 16-17 czerwca 2015, Warszawa, Polska, s. 57.
93.Genetic characteristics of Sokolski and Sztumski horses based on microsatellite polymorphism. Fornal A., Polak G. (2015) 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 31 sierpnia - 4 września 2015, Warszawa, Polska, s. 314.
94.Genetic distance of Sztumski and Sokolski coldblooded horse in Poland. Polak G., Fornal A. (2015) 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 31 sierpnia - 4 września 2015, Warszawa, Polska, s. 436.
95.Genetic variation in the population of Polish cattle breeds included into the programme of genetic resources conservation estimation on the basis of microsatellite DNA polymorphism. Radko A., Szumiec A., Rubiś D. (2015) 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 31 August - 4 September, 2015, Warszawa, Polska, p. 106.
96.Genetyczna struktura populacji świń utrzymywanych w Polsce. Szmatoła T., Tyra M., Piórkowska K., Ropka-Molik K., Żukowski K. (2015) VIII Szkoła Zimowa: Nauka i praktyka w chowie i hodowli świń na tle uwarunkowań gospodarczych w Polsce i Unii Europejskiej, 17-20 lutego 2015, Ustroń, Polska, s. 166.
97.Genomic regions bearing the signatures of differential selection in two breeds of cattle. Gurgul A., Pawlina K., Jasielczuk I., Ząbek T., Szmatoła T., Frys-Żurek M., Bugno-Poniewierska M. (2015) 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 31 August - 4 September, 2015, Warszawa, Polska, p. 405.
98.H2Ax gamma, Sycp1 and Sycp3 as a suitable markers for meiotic asynapsis: study of interscpecies hybrid of silver fox (Vulpes vulpes) and arctic fox (Alopex lagopus). Witarski W., Bugno-Poniewierska M., Pawlina K., Gurgul A. (2015) Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, p. 219.
99.Hatchability of geese undergoing conservation in Poland with regard to changes in rearing technology. Krawczyk J. (2015) Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, 1: 154.
100.Hodowla owiec w Polsce - stagnacja czy rozwój. Krupiński J. (2015) Obecne i przyszłościowe wykorzystanie ras owiec wytworzonych w Polsce po II wojnie światowej, 24-25 czerwca 2015, Poznań, Polska, ss. 15-17.
101.Homogeniczność próbki laboratoryjnej i jej wpływ na niepewność pomiaru. Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Walczyński S. (2015) IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej "Chemia analityczna to ciągłe wyzwania", 6-10 lipca 2015, Poznań, Polska, s. 215.
102.Hybridization in situ of genes associated with meat production traits on chromosomes of Suidae. Kozubska-Sobocińska A., Danielak-Czech B., Babicz M., Kruczek K., Bąk A. (2015) 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 31 August - 4 September, 2015, Warszawa, Polska, p. 171.
103.Identification of epistasis by comparing SNP effects estimated based on EBVs and on phenotypes. Suchocki T., Żarnecki A., Szyda J. (2015) 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 31 sierpnia - 4 września 2015, Warszawa, Polska, s. 257.
104.Identification of two mitochondrial haplogroups in native sheep breeds from Poland. Koseniuk A., Rychlik T., Słota E. (2015) 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 31 August - 4 September, 2015, Warszawa, Polska, p. 517.
105.Impact of osmotic stress on mitochondrial activity in porcine blastocyst. Romek M., Gajda B., Krzysztofowicz E., Smorąg Z. (2015) Progress in Cell Biology: Miotchondria and Chloroplasts, 29 May, 2015, Kraków, Poland, p. 33.
106.Influence of boar's age and season on parameters of semen quality assessed by advanced methods. Szczęśniak-Fabiańczyk B., Bochenek M., Gogol P., Trzcińska M., Bryła M., Smorąg Z. (2015) 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 31 August - 4 September, 2015, Warszawa, Polska, p. 533.
107.Influence of kidney bean lectin administration on pig performance in the peri-weaning period. Olszówka A., Pieszka M., Orczewska-Dudek S., Bederska-Łojewska D., Pietras M., Kizerwetter-Świda M., Sapieżyński R., Pietrzak P. (2015) 13th International Symposium on Digestive Physiology of Pigs, 19-21 May, 2015, Kliczków, Polska, p. 148.
108.Influence of sublethal high hudrostatic pressure stress on embryo quality and long-term response of mitochondrial activity in pocine blastocyst. Kucia M., Gajda B., Krzysztofowicz E., Smorąg Z., Romek M. (2015) Progress in Cell Biology: Miotchondria and Chloroplasts, 29 May, 2015, Kraków, Poland, p. 35.
109.Influence of welfare on some quality parameters of broiler chicken meat. Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E. (2015) Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, p. 198.
110.Kalibracje NIRS dla EM i wybranych aminokwasów oraz możliwość ich wykorzystania w badaniach przesiewowych. Gąsior R., Korol W., Kański J. (2015) XXXII Konferencja Naukowo-Techniczna OCENA JAKOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PASZ, 27-28 kwietnia 2015, Sandomierz, Polska, Pasze Przemysłowe, 32: 34-40.
111.KM1 allele frequency associated with tobiano white spotting pattern in Hucul horses. Pasternak M. (2015) IV International Conference of Multidirectional Research in Agriculture and Forestry., 21-22 March, 2015, Kraków, Polska, p. 20.
112.Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w paszach. Gnusowski B., Korol W., Nowacka A., Raczkowski M., Rubaj J., Bielecka G. (2015) XXXII Konferencja Naukowo-Techniczna OCENA JAKOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PASZ, 27-28 kwietnia 2015, Sandomierz, Polska, Pasze Przemysłowe, 24, 1: 17-20.
113.Materiały zabronione w paszach – ocena możliwości wykrywania i kontroli. Walczyński S., Korol W., Bielecka G. (2015) XXXII Konferencja Naukowo-Techniczna OCENA JAKOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PASZ, 27-28 kwietnia 2015, Sandomierz, Polska, Pasze Przemysłowe, 24, 1: 11-12.
114.Method for simultaneous identification of bovine and porcine proteins in feed mixtures. Natonek-Wiśniewska M., Krzyścin P. (2015) 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 31 August - 4 September, 2015, Warszawa, Polska, p. 232.
115.Metoda SPME-GC-MS oznaczania związków lotnych w mięsie i jej doskonalenie. Gąsior R., Wojtycza K. (2015) IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej "Chemia analityczna to ciągłe wyzwania", 6-10 lipca 2015, Poznań, Polska.
116.miRNAome profile of the equine sarcoid. Pawlina K., Gurgul A., Koch C., Mählmann K., Witkowski M., Bugno-Poniewierska M. (2015) 11th Dorothy Russell Havemeyer Foundation International Equine Genome Mapping Workshop, 22-25 July, 2015, Hanower, Niemcy, p. 110.
117.Mocznik w paszach – ocena monitorowania pasz i omówienie wyników ILC mocznik 2014. Bielecka G., Korol W. (2015) XXXII Konferencja Naukowo-Techniczna OCENA JAKOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PASZ, 27-28 kwietnia 2015, Sandomierz, Polska, Pasze Przemysłowe, 24, 1: 50.
118.Natural fertiliser control and application system in Poland. Walczak J., Makarewicz K. (2015) Second Meeting of the HELCOM Group on Sustainable Agricultural Practices (AGRI 2-2015), Johann Heinrich von Thünen Institute, 28-29 May, 2015, Braunschweig, Germany, pp. 1-2.
119.New polymorphisms in the calpastatin (CAST) gene in broiler chickens. Nowak J., Połtowicz K., Piórkowska K., Stanecka A. (2015) Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, p. 171.
120.Nowa aparatura – stare problemy przygotowania próbki na przykładzie pasz. Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Walczyński S. (2015) XXI Sympozjum Analityczne pt. „Metody pomiarowe a jakość wyniku analitycznego”,, 11-13 maja 2015, Ślesin k. Konina, Polska, s. 20.
121.Nutrigenomika w rozwoju funkcji ściany żwacza u cieląt. Niwińska B., Majka W. (2015) XXIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Współczesne problemy w produkcji mleka i wołowiny", 16-19 marca 2015, Zakopane, Polska, ss. 60-68.
122.Nutritional modification of lipoprotein lipase gene expression in different ovine tissues. Ropka-Molik K., Knapik J., Pieszka M., Szmatoła T. (2015) Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska.
123.Nutritional modyfication of lipoprotein lipase gene expression in different ovine tissue. Ropka-Molik K., Knapik J., Szmatoła T., Pieszka M. (2015) Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, p. 121.
124.Ocena dobrostanu bydła w wybranych fermach krów mlecznych na podstawie wyników kontroli SPIWET. Żychlińska-Buczek J., Sowula-Skrzyńska E., Skrzyński G. (2015) XXIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Współczesne problemy w produkcji mleka i wołowiny", 16-19 marca 2015, Zakopane, Polska, ss. 251-252.
125.Ocena efektywności zastosowania krzemu w uprawie nasiennej tymotki łąkowej (Phleum pratense L.). Radkowski A., Radkowska I. (2015) VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Agronomicznego „Badania i innowacje w produkcji roślinnej”., 17-19 września 2015, Kraków, Polska, s. 117.
126.Ocena homogeniczności na podstawie badań NIRS. Walczyński S. (2015) XXXII Konferencja Naukowo-Techniczna OCENA JAKOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PASZ, 27-28 kwietnia 2015, Sandomierz, Polska, Pasze Przemysłowe, 24, 1: 44.
127.Ocena jakości i bezpieczeństwa wybranych materiałów paszowych na podstawie badań chemicznych. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2015) XXXII Konferencja Naukowo-Techniczna OCENA JAKOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PASZ, 27-28 kwietnia 2015, Sandomierz, Polska, 24, 1: 25-26.
128.Ocena konsumencka produktów z mięsa jagnięcego w zależności od stosowania w dawce produktów ubocznych biopaliw. Borys B., Lenart P., Kłopotek E., Lisiak D., Borzuta K. (2015) Sympozjum " Postęp w Technologii Mięsa. Nauka-Praktyce 2015", 21 maja 2015, Warszawa, Polska, ss. 29-30.
129.Ocena poprawności niepewności pomiaru na podstawie wyników PT/ILC. Korol W., Rubaj J., Bielecka G. (2015) XXXII Konferencja Naukowo-Techniczna OCENA JAKOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PASZ, 27-28 kwietnia 2015, Sandomierz, Polska, 24, 1: 38-39.
130.Ocena prawdopodobieństwa rozwoju ketozy na podstawie wyników monitoringu składu mleka. Niwińska B., Wieczorek-Dąbrowska M., Olszewski A., Majka W. (2015) XXIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Współczesne problemy w produkcji mleka i wołowiny", 16-19 marca 2015, Zakopane, Polska.
131.Ocena prawdopodobieństwa rozwoju zapalenia błon śluzowych macicy w oparciu o monitoring składu mleka. Niwińska B., Olszewski A., Wieczorek-Dąbrowska M., Majka W. (2015) XXIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Współczesne problemy w produkcji mleka i wołowiny", 16-19 marca 2015, Zakopane, Polska, s. 206.
132.Ocena stanu mineralnego okrywy włosowej norek amerykańskich (Neovison vison) hodowlanych i dziko żyjących. Piórkowska M., Jeżewska-Witkowska G., Zoń A. (2015) LXXX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 21-23 września 2015, Bydgoszcz, Polska, s. 193.
133.Ocena wyników badania biegłości w zakresie homogeniczności (PT Homo 2015). Walczyński S. (2015) XXXII Konferencja Naukowo-Techniczna OCENA JAKOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PASZ, 27-28 kwietnia 2015, Sandomierz, Polska, Pasze Przemysłowe, 24, 1: 54.
134.Ocena wyników badań biegłości w zakresie oznaczania składników mineralnych. Bielecka G. (2015) XXXII Konferencja Naukowo-Techniczna OCENA JAKOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PASZ, 27-28 kwietnia 2015, Sandomierz, Polska, Pasze Przemysłowe, 24, 1: 51.
135.Ocena wyników badań biegłości w zakresie oznaczania składników odżywczych i energii w paszach. Bielecka G. (2015) XXXII Konferencja Naukowo-Techniczna OCENA JAKOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PASZ, 27-28 kwietnia 2015, Sandomierz, Polska, Pasze Przemysłowe, 24, 1: 49.
136.Ocena wyników porównań międzylaboratoryjnych w zakresie oznaczania aminokwasów w paszach. Rubaj J. (2015) XXXII Konferencja Naukowo-Techniczna OCENA JAKOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PASZ, 27-28 kwietnia 2015, Sandomierz, Polska, Pasze Przemysłowe, 24, 1: 52.
137.Ocena wyników porównań międzylaboratoryjnych w zakresie oznaczania witamin w paszach. Rubaj J. (2015) XXXII Konferencja Naukowo-Techniczna OCENA JAKOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PASZ, 27-28 kwietnia 2015, Sandomierz, Polska, Pasze Przemysłowe, 24, 1: 53.
138.Ochrona zasobów genetycznych zwierząt futerkowych. Bielański P. (2015) LXXX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 21-23 września 2015, Bydgoszcz, Polska, 1: 176.
139.Ograniczenie przyczyn powstawania stresu cieplnego u krów poprzez zastosowanie urządzeń polepszających warunki mikroklimatyczne w oborach. Kaczor A., Malinowski E., Mandecki A. (2015) XXIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Współczesne problemy w produkcji mleka i wołowiny", 16-19 marca 2015, Zakopane, Polska, ss. 100-110.
140.Opracowanie systemu hodowli oraz pozyskiwania skóry, zastawek i naczyń krwionośnych od transgenicznych świń do wykorzystania w biomedycynie. Hodowla i utrzymanie transgenicznych świń. Gajda B., Smorąg Z. (2015) Konferencja sprawozdawcza wykonawców projektu INNOMED/I/17/NCBiR/2014 pt."Opracowanie innowacyjnej technologii wykorzystania tkanek transgenicznych świń dla celów biomedycznych", 9-10 grudnia 2015, Wrocław, Polska, ss. 1-8.
141.Opracowanie systemu hodowli oraz pozyskiwania skóry, zastawek i naczyń krwionośnych od transgenicznych świń do wykorzystania w biomedycynie. Pozyskiwanie skóry, zastawek i naczyń krwionośnych od transgenicznych świń. Gajda B., Smorąg Z. (2015) Konferencja sprawozdawcza wykonawców projektu INNOMED/I/17/NCBiR/2014 pt."Opracowanie innowacyjnej technologii wykorzystania tkanek transgenicznych świń dla celów biomedycznych", 9-10 grudnia 2015, Wrocław, Polska, ss. 1-3.
142.Optimization and validation of HPLC method to determine of vitamin C forms in feeds. Olszówka K., Rubaj J., Korol W. (2015) 15th EURL-FA Authorisation Workshop, IRMM, 16-17 November, 2015, Geel, Belgia, p. 6.
143.Oznaczanie jodu w paszach technika spektrometrii mas z wzbudzeniem w plazmie sprzężonej indukcyjnie ICP MS. Zniszczyńska A., Korol W. (2015) XXXII Konferencja Naukowo-Techniczna OCENA JAKOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PASZ, 27-28 kwietnia 2015, Sandomierz, Polska, Pasze Przemysłowe, 24, 1: 56.
144.Oznaczanie witaminy C metodą HPLC w paszach - parametry walidacyjne. Olszówka K., Rubaj J., Korol W. (2015) IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej "Chemia analityczna to ciągłe wyzwania", 6-10 lipca 2015, Poznań, Polska, s. 407.
145.Parametry oceny jednorodności produktów paszowych na podstawie wieloletnich badań biegłości. Walczyński S. (2015) XXXII Konferencja Naukowo-Techniczna OCENA JAKOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PASZ, 27-28 kwietnia 2015, Sandomierz, Polska, Pasze Przemysłowe, 24, 1: 58.
146.Performance, eggs and bones quality, mineral retention, and selected blood indices in laying hens fed with different dietary level and form of calcium. Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A. (2015) XLIV Scientific Session Nutrition of livestock, companion and wild animals., 16-17 June, 2015, Warszawa, Polska, p. 104.
147.Physical characteristics of eggs from ducks during two years of productive life. Lewko L., Gornowicz E., Nowaczewski S. (2015) XXVII International Poultry Symposium PB WPSA, 14-16 September, 2015, Bydgoszcz, Polska, pp. 160-162.
148.Plenno-mleczna owca kołudzka - wytworzenia, użytkowość, perspektywy. Borys B., Jarzynowska A. (2015) Obecne i przyszłościowe wykorzystanie ras owiec wytworzonych w Polsce po II wojnie światowej, 24-25 czerwca 2015, Poznań, Polska, ss. 42-43.
149.Polimorfizm hiperzmiennego odcinka mitochondrialnego regionu kontrolnego u owcy wrzosówki. Koseniuk A., Słota E., Rychlik T. (2015) Sympozjum "Postęp badań z zakresu genetyki, hodowli i biotechnologii zwierząt", 26-27 marca 2015, Jastrzębiec, Polska, ss. 1-6.
150.Polska owca górska. Kawęcka A. (2015) Obecne i przyszłościowe wykorzystanie ras owiec wytworzonych w Polsce po II wojnie światowej, 24-25 czerwca 2015, Poznań, Polska, ss. 44-46.
151.Polymorphism and expression of genes connected with neurodegeneration in sheep. Piestrzyńska-Kajtoch A., Smołucha G., Oczkowicz M., Fornal A., Rejduch B. (2015) 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 31 August - 4 September, 2015, Warszawa, Polska, p. 317.
152.Polymorphism of BMP15 gene in domestic breed horses. Kaczor U., Stefaniuk M., Kaczor A. (2015) Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, p. 149.
153.Polymorphism of the PRNP gene in Romanov sheep breed in Poland. Piestrzyńska-Kajtoch A., Smołucha G., Rejduch B. (2015) 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 31 August - 4 September, 2015, Warszawa, Polska, p. 514.
154.Porównanie wskaźników technologicznej przydatności mleka krów żywionych pastwiskowo oraz w systemie TMR. Radkowska I. (2015) XXIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Współczesne problemy w produkcji mleka i wołowiny", 16-19 marca 2015, Zakopane, Polska, s. 220.
155.Post mortem dystrophin degradation in normal vs. watery breast muscles (m. pectoralis superficialis). Połtowicz K., Nowak J., Wojtysiak D. (2015) XXVII International Poultry Symposium PB WPSA, 14-16 September, 2015, Bydgoszcz, Polska, p. 124.
156.Potencjał plonowania i skład chemiczny wybranych odmian życicy wielokwiatowej (Lolium multiflorum Lam.). Radkowski A., Radkowska I., Styrc N. (2015) Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Rolnictwo Przyjazne Środowisku”, 21-22 maja 2015, Łomża, Polska, s. 37.
157.Pozaustrojowe uzyskiwanie oraz kriokonserwacja oocytów i zarodków świni. Poniedziałek-Kempny K., Rajska I., Gajda B. (2015) Sympozjum "Postęp badań z zakresu genetyki, hodowli i biotechnologii zwierząt", 26-27 marca 2015, Jastrzębiec, Polska, ss. 1-6.
158.Poziom wtórnych produktów utleniania lipidów mięsa świń. Żak G., Pieszka M., Migdał W. (2015) VIII Szkoła Zimowa: Nauka i praktyka w chowie i hodowli świń na tle uwarunkowań gospodarczych w Polsce i Unii Europejskiej, 17-20 lutego 2015, Ustroń, Polska, ss. 187-189.
159.PRNP polymorphism in Wrzosówka sheep breed. Piestrzyńska-Kajtoch A., Kawęcka A., Smołucha G. (2015) Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, p. 181.
160.Production response of cows to a change in milking frequency. Kaczor A., Kaczor U. (2015) Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, p. 146.
161.Produkcja zwierzęca jako źródło rozpraszania fosforu. Walczak J. (2015) Konferencja naukowa pt.: „Fosfor –współczesne wyzwania dla rolnictwa i środowiska”, IUNG, 15-16 czerwca 2015, Puławy, Polska, ss. 1-5.
162.Profile kwasów tłuszczowych w mięsie wysokoprodukcyjnych ras owiec utrzymywanych w systemie ekologicznym. Paraponiak P. (2015) Obecne i przyszłościowe wykorzystanie ras owiec wytworzonych w Polsce po II wojnie światowej, 24-25 czerwca 2015, Poznań, Polska, s. 65.
163.Profitability of farms participating in the cattle genetic resources conservation programme depending on the scale of production. Borecka A., Sowula-Skrzyńska E., Skrzyński G. (2015) Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, p. 125.
164.Przypadek mikotoksykozy zearalenowej królików. Kowalska D. (2015) LXXX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 21-23 września 2015, Bydgoszcz, Polska, s. 186.
165.Quality control of feed additives permitted for animal feeding in organic farming. Rubaj J., Korol W., Bielecka G. (2015) VI International Scientific Conference „Veterinary medicinal products: development, quality control and application, 30 September - 2 October, 2015, Lwów, Ukraina.
166.Rate of change in fatty acid concentration of milk from Polish Mountain Sheep. Paraponiak P. (2015) Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, pp. 178-179.
167.Reproductive results of Sokolski mares involved in the conservation programme between 2008-2011. Polak G. (2015) 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 31 August - 4 September, 2015, Warszawa, Polska, p. 435.
168.Results of sodium, potassium and chlorides contents and electrolyte balance in polish feed mixtures for poultry. Bielecka G., Rubaj J., Korol W. (2015) 22st International Conference Krmiva 2015, 27-29 May, 2015, Opatija, Chorwacja, p. 31.
169.Results of testing mycotoxin in chosen feeds – evaluation of law conditions. Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Twarużek M., Błajet-Kosicka A., Grajewski J. (2015) 11th International Conference “Trends in food, feed and environmental safety”., 29-30 czerwca 2015, Bydgoszcz, Polska, ss. 28-29.
170.Results of testing of antinutrient factors and parameters of thermic processing in soybean products for feeding purposes. Bielecka G., Rubaj J., Korol W. (2015) XLIV Scientific Session Nutrition of livestock, companion and wild animals., 16-17 June, 2015, Warszawa, Polska, p. 65.
171.Rola ochrony zasobów genetycznych zwierząt w warunkach zróżnicowanego rolnictwa (tezy referatu). Krupiński J., Herbut E. (2015) Międzynarodowa Konferencja Naukowa z okazji 60-Lecia Wydziału Biotechnologii i Hodowli Zwierząt ZUT, 17-18 czerwca 2015, Szczecin, Polska, ss. 19-20.
172.Rozród w stadach zachowawczych rasy polskiej czarno-białej. Majewska A. (2015) XXIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Współczesne problemy w produkcji mleka i wołowiny", 16-19 marca 2015, Zakopane, Polska, s. 196.
173.Runs of homozygosity and deletion-type events form different patterns in cattle genome. Gurgul A., Szmatoła T., Jasielczuk I., Bugno-Poniewierska M. (2015) 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 31 August - 4 September, 2015, Warszawa, Polska, p. 404.
174.RyR1 single nucleotide polymorphisms in Equus caballus. Fornal A., Piestrzyńska-Kajtoch A., Radko A. (2015) 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 31 August - 4 September, 2015, Warszawa, Polska, p. 315.
175.Screening of indigenous sheep for the prolificacy associated DNA markers. Smołucha G., Piestrzyńska-Kajtoch A., Kozubska-Sobocińska A., Rejduch B. (2015) 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 31 August - 4 September, 2015, Warszawa, Polska, p. 160, DOI: 10.3920/978-90-8686-816-2.
176.Severe asynapsis in spermatocytes of interspecies hybrids of the silver fox and the arctic fox leads to pachytene arrest as result of sustained H2AXy phosphorylation.The biology of meiosis: implications for fertility and genetic disorders. Bugno-Poniewierska M., Witarski W., Pawlina K., Gurgul A. (2015) The biology of meiosis: implications for fertility and genetic disorders. International Symposium of the Ramon Areces Foundation., 4-5 June, 2015, Salamanca, Spain, p. 69.
177.Skład chemiczny i cechy fizyko-chemiczne mięsa jagnięcego w zależności od rodzaju zielonki i udziału produktów ubocznych biopaliw w dawce. Grześkowiak E., Lisiak D., Janiszewski P., Borys B. (2015) Sympozjum " Postęp w Technologii Mięsa. Nauka-Praktyce 2015", 21 maja 2015, Warszawa, Polska, ss. 27-28.
178.Skład chemiczny i wartość pokarmowa kiszonek z runi łąkowej z wybranych gospodarstw rejonu Polski południowo-wschodniej. Radkowski A., Radkowska I. (2015) XXIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Współczesne problemy w produkcji mleka i wołowiny", 16-19 marca 2015, Zakopane, Polska, s. 224.
179.Skład chemiczny mięsa królików żywionych dawkami bez udziału śruty sojowej. Zwoliński C., Gugołek A., Kowalska D., Janiszewski P., Strychalski J., Konstantynowicz M. (2015) LXXX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 21-23 września 2015, Bydgoszcz, Polska, s. 199.
180.Species identification of bovine meat, pork and horse in foods using triplex qPCR. Natonek-Wiśniewska M., Krzyścin P. (2015) 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 31 August - 4 September, 2015, Warszawa, Polska, p. 240.
181.Stężenie immunoglobulin w siarze krów o zróżnicowanym sposobie utrzymania w okresie zasuszenia. Radkowska I. (2015) XXIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Współczesne problemy w produkcji mleka i wołowiny", 16-19 marca 2015, Zakopane, Polska, s. 221.
182.Stress indicators of chickens from three commercial lines housed in modified cages. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Herbut E., Muchacka R. (2015) XVIth Risk Factors of Food Chain, 19-21 October, 2015, Dudince, Slovakia, p. 38, DOI: 10.15414/2015.9788055214245.
183.Szacowanie zawartości mięsa w tuszy młodych świń na podstawie wyników oceny przyżyciowej i poubojowej. Szyndler-Nędza M., Eckert R., Blicharski T. (2015) LXXX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 21-23 września 2015, Bydgoszcz, Polska, s. 164.
184.Testing of feed additives permitted for animal feeding in organic farming. Rubaj J., Korol W., Bielecka G. (2015) 22st International Conference Krmiva 2015, 27-29 May, 2015, Opatija, Chorwacja, p. 99.
185.Texture traits of meat from geese of different origins. Gornowicz E., Lewko L., Bielińska H., Pietrzak M. (2015) XXVII International Poultry Symposium PB WPSA, 14-16 September, 2015, Bydgoszcz, Polska, pp. 126-127.
186.The activity of antioxidant enzymes in eggs of laying hens kept in various systems of rearing during elevated temperatures. Muchacka R., Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Kapusta E. (2015) Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, p. 167.
187.The analysis of differentially methylated regions between equine sarcoids and healthy skin. Semik E., Ząbek T., Fornal A., Gurgul A., Szmatoła T., Żukowski K., Wnuk M., Bugno-Poniewierska M. (2015) 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 31 August - 4 September, 2015, Warszawa, Polska, p. 285.
188.The application of aCGH technique to analyse equine sarcoids. Pawlina K., Gurgul A., Klukowska-Rötzler J., Koch C., Mählmann K., Bugno-Poniewierska M. (2015) 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 31 August - 4 September, 2015, Warszawa, Polska, p. 286.
189.The cholesterol content in meat, fat and giblets of lambs depending on the breed and feeding. Borys B., Niżnikowski R., Świątek M., Kuczyńska B. (2015) 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 31 August - 4 September, 2015, Warszawa, Polska, p. 475.
190.The content of L-carnitine in raw, roasted and grilled lamb meat depending on the type of forage in ration. Borys B., Pękala J., Bodkowski R., Knapik J., Pieszka M., Czyż K. (2015) 4th International Conference on "Trends in meat and meat products manufacturing", 11-12 June, 2015, Nowy Wiśnicz, Poland, p. 20.
191.The content of L-carnityne in raw, roasted and grilled lamb meat depending on the type of forage in ration. Borys B., Pękala J., Bodkowski R., Knapik J., Pieszka M., Czyż K. (2015) 4th International Conference on "Trends in meat and meat products manufacturing", 11-12 June, 2015, Nowy Wiśnicz, Poland, p. 20.
192.The effect of dietary garlic extract on selected biochemical serum parameters in broiler chickens vaccinated with live anticoccidial vaccine. Arczewska-Włosek A., Świątkiewicz S., Ognik K. (2015) XLIV Scientific Session Nutrition of livestock, companion and wild animals., 16-17 June, 2015, Warszawa, Polska, p. 85.
193.The effect of greenland nutria age on the histological parameters of pelt quality. Nabożny M., Natanek A., Piórkowska M., Świątkiewicz M. (2015) IV International Conference of Multidirectional Research in Agriculture and Forestry., 21-22 March, 2015, Kraków, Polska, p. 24.
194.The effect of rye hybrid content in concentrate mixture on meat quality, fattening and slaughter traits in Polish Holstein-Friesian bulls (black and white type). Pieszka M., Kamyczek M., Rudzki B., Szczurek P., Migdał W. (2015) 4th International Conference on "Trends in meat and meat products manufacturing", 11-12 June, 2015, Nowy Wiśnicz, Poland, p. 13.
195.The effect of some factors on the quality of veal. Skrzyński G., Borecka A., Sowula-Skrzyńska E., Żychlińska-Buczek J. (2015) Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, p. 200.
196.The effect of vitamin D3 and 25-hydroxyvitamin D3 on pigs performance. Świątkiewicz M., Hanczakowska E., Nabożny M., Olszewska A. (2015) XLIV Scientific Session Nutrition of livestock, companion and wild animals., 16-17 June, 2015, Warszawa, Polska, p. 105.
197.The estimation of animal needs in the context of welfare labelling. Walczak J., Krawczyk W., Prochowska K. (2015) Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 czerwca 2015, Kraków, Polska, s. 216.
198.The evaluation of selected boar semen parameters vs their capacitation abilities. Poniedziałek-Kempny K., Rajska I., Trzcińska M., Gajda B. (2015) VI International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural College "Innovative resarches for the future of agriculture and rural areas development", 18-20 September, 2015, Bydgoszcz - Ciechocinek, Poland, p. 110.
199.The fatty acid profile and cholesterol content of the egg yolks from hens fed diets with pomegranate seed oil. Szymczyk B., Szczurek W. (2015) XXVII International Poultry Symposium PB WPSA, 14-16 September, 2015, Bydgoszcz, Polska, pp. 208-209.
200.The impact of storage time on the functional properties of eggs from Green-legged Partridge hens. Dykiel M., Sokołowicz Z., Krawczyk J. (2015) XXVII International Poultry Symposium PB WPSA, 14-16 September, 2015, Bydgoszcz, Polska, 1: 154-155.
201.The influence of different electrolyte balance levels and betaine on performance of broiler chickens,. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2015) XLIV Scientific Session Nutrition of livestock, companion and wild animals., 16-17 June, 2015, Warszawa, Polska, p. 95.
202.The influence of low sodium and electrolyte balance levels on performace of broiler chicken. Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2015) 22st International Conference Krmiva 2015, 27-29 May, 2015, Opatija, Chorwacja, p. 29.
203.The natural manure composition in Poland – estimating and verification. Walczak J. (2015) Second Meeting of the HELCOM Group on Sustainable Agricultural Practices (AGRI 2-2015), Johann Heinrich von Thünen Institute, 28-29 May, 2015, Braunschweig, Germany, pp. 1-2.
204.The payments as a factor determining the economic efficiency of animal production. Sowula-Skrzyńska E., Borecka A., Skrzyński G., Żychlińska-Buczek J. (2015) Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, p. 207.
205.The possibility of estimating uncertainty of sampling feed. Walczyński S. (2015) VI International Scientific Conference „Veterinary medicinal products: development, quality control and application, 30 September - 2 October, 2015, Lwów, Ukraina.
206.The quality and nutritional value of film wrapping silage bales depending on degree of drying. Godyń D., Radkowski A. (2015) Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, p. 138.
207.The role of mitochondria during early development of pig embryos. Kucia M., Gajda B., Romek M. (2015) Progress in Cell Biology: Miotchondria and Chloroplasts, 29 May, 2015, Kraków, Poland, p. 21.
208.The use of optical-electronic method for the evaluation of feed particle sizes. Walczyński S. (2015) 22st International Conference Krmiva 2015, 27-29 May, 2015, Opatija, Chorwacja, p. 98.
209.The usefulness of the STR markers in Malopolski horse identification. Fornal A., Piestrzyńska-Kajtoch A., Radko A. (2015) Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, p. 136.
210.The vitamin A and E content in meat, fat and giblets of lambs depending on the breed and feeding. Świątek M., Borys B., Niżnikowski R., Puppel K. (2015) 66th Annual Meeting of the European Federation of Animal Science, 31 August - 4 September, 2015, Warszawa, Polska, p. 476.
211.Transcriptome analysis of the pig muscles differing in tenderness. Piórkowska K., Żukowski K., Ropka-Molik K., Gurgul A. (2015) Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 June, 2015, Kraków, Polska, p. 183.
212.Trendy fenotypowe i charakterystyka fenotypowa cech zdolności udojowej w krajowej populacji krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Szymik B., Topolski P., Jagusiak W. (2015) VI International Scientific Symposium for PhD Students and Students of Agricultural College "Innovative resarches for the future of agriculture and rural areas development", 18-20 września 2015, Bydgoszcz - Ciechocinek, Poland, s. 128.
213.Udział podstawowych grup kwasów tłuszczowych w tłuszczu mięsa i podrobów jagniąt z uwzględnieniem ich genotypu. Świątek M., Borys B., Niżnikowski R. (2015) LXXX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 21-23 września 2015, Bydgoszcz, Polska, s. 101.
214.Udział podstawowych grup kwasów tłuszczowych w tłuszczu mięsa i podrobów jagniąt. Część I. Wpływ wypasu na pastwisku. Niżnikowski R., Borys B., Świątek M. (2015) LXXX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 21-23 września 2015, Bydgoszcz, Polska, s. 92.
215.Udział podstawowych grup kwasów tłuszczowych w tłuszczu mięsa i podrobów jagniąt. Część II. Wpływ ubocznych produktów biopaliw. Świątek M., Borys B., Niżnikowski R. (2015) LXXX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 21-23 września 2015, Bydgoszcz, Polska, s. 102.
216.Udział podstawowych grup kwasów tłuszczowych w tłuszczu mięsa i podrobów jagniąt. Część III. Wpływ metody tuczu. Borys B., Świątek M., Niżnikowski R. (2015) LXXX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 21-23 września 2015, Bydgoszcz, Polska, s. 80.
217.Uncertainty from sample preparation in the laboratory on the example of feed additive analyses. Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Walczyński S. (2015) 15th EURL-FA Authorisation Workshop, IRMM, 16-17 November, 2015, Geel, Belgia, p. 7.
218.Use of Rhode Island Red (R-11) hens for poulard production. Obrzut J. (2015) IV International Conference of Multidirectional Research in Agriculture and Forestry., 21-22 March, 2015, Kraków, Polska, p. 21.
219.Uwarunkowania ekologicznej produkcji zwierzęcej ze szczególnym uwzględnieniem produkcji jaj i mięsa drobiowego. Materiały seminarium pt.: Dobre praktyki w rolnictwie ekologicznym – podsumowanie konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w 2015r. Walczak J. (2015) PODR Szepietowo, Ekologiczne Gospodarstwo Agroturystyczne „Ziołowy Zakątek”, 25 czerwca 2015, Szepietowo, Polska, ss. 2-12.
220.Uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej w ramach WPR. Herbut E., Walczak J. (2015) III Kongres Nauk Rolniczych „Nauka – praktyce” Badania naukowe w procesie kształtowania polskiej wizji Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej, 9 października 2015, Warszawa, Polska, ss. 125-132.
221.Walidacja metody UPLC oznaczania aminokwasów w paszach. Olszówka K., Smutniak I., Rubaj J., Korol W. (2015) IX Polska Konferencja Chemii Analitycznej "Chemia analityczna to ciągłe wyzwania", 6-10 lipca 2015, Poznań, Polska, s. 406.
222.Walidacja wagowej metody oznaczania pozostałości opakowań w produktach piekarniczych. Walczyński S., Korol W., Bielecka G. (2015) XXXII Konferencja Naukowo-Techniczna OCENA JAKOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PASZ, 27-28 kwietnia 2015, Sandomierz, Polska, Pasze Przemysłowe, 24, 1: 57.
223.Wartość pokarmowa kiszonki z runi łąkowej w zależności od nawożenia biostymulatorem wzrostu. Radkowski A., Radkowska I. (2015) XXIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Współczesne problemy w produkcji mleka i wołowiny", 16-19 marca 2015, Zakopane, Polska, s. 225.
224.Właściwości fizykochemiczne mięsa królików żywionych mieszankami paszowymi natłuszczanymi olejem rzepakowym przy róznym poziomie witaminy E, w zalezności od metody ich pakowania i przechowywania. Kowalska D. (2015) LXXX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 21-23 września 2015, Bydgoszcz, Polska, s. 187.
225.WPŁYW CZYNNIKÓW ŚRODOWISKOWYCH NA CECHY ZDOLNOŚCI UDOJOWEJ W KRAJOWYCH POPULACJACH KRÓW RAS MLECZNYCH. Szymik B., Topolski P., Jagusiak W. (2015) XI. Forum Zootechniczno-Weterynaryjne, 15-16 kwietnia 2015, Poznań, Polska, ss. 1-8.
226.Wpływ dodatku granulowanego preparatu mlekozastępczego na wyniki odchowu cieląt. Skrzyński G., Sowula-Skrzyńska E., Żychlińska-Buczek J., Borecka A. (2015) XXIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Współczesne problemy w produkcji mleka i wołowiny", 16-19 marca 2015, Zakopane, Polska, s. 228.
227.Wpływ dodatku ziół do letniej diety owiec na skład frakcji lipidowej ich mleka. Jarzynowska A., Borys B. (2015) LXXX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 21-23 września 2015, Bydgoszcz, Polska, s. 86.
228.Wpływ dodatku ziół do zimowej diety owiec na skład frakcji lipidowej ich mleka. Jarzynowska A., Borys B. (2015) LXXX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 21-23 września 2015, Bydgoszcz, Polska, s. 87.
229.Wpływ form polimorficznych genu Wnt7a na cechy rozpłodowe u świń rasy wbp i pbz. Mucha A., Piórkowska K., Ropka-Molik K., Szyndler-Nędza M. (2015) VIII Szkoła Zimowa: Nauka i praktyka w chowie i hodowli świń na tle uwarunkowań gospodarczych w Polsce i Unii Europejskiej, 17-20 lutego 2015, Ustroń, Polska, ss. 120-121.
230.Wpływ mutacji genu DGAT1 loch ras matecznych na skład produkowanego mleka i odchów prosiąt w czasie 21 dniowej laktacji. Szyndler-Nędza M., Piórkowska K. (2015) Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Biotechnologia i dobrostan w hodowli zwierząt”, 15-16 czerwca 2015, Kraków, Polska, s. 119.
231.Wpływ nowych zmian polimorficznych w genie MARCH4 na cechy użytkowe trzody chlewnej. Piórkowska K., Ropka-Molik K., Dusik A., Tyra M. (2015) VIII Szkoła Zimowa: Nauka i praktyka w chowie i hodowli świń na tle uwarunkowań gospodarczych w Polsce i Unii Europejskiej, 17-20 lutego 2015, Ustroń, Polska, s. 135.
232.Wpływ odchowu jagniąt na zróżnicowanych florystycznie pastwiskach na ich cechy produkcyjne oraz na jakość pozyskanego mięsa. Paraponiak P. (2015) Obecne i przyszłościowe wykorzystanie ras owiec wytworzonych w Polsce po II wojnie światowej, 24-25 czerwca 2015, Poznań, Polska, s. 66.
233.Wpływ polimorfizmu genu mc4r matek na wyniki odchowu urodzonych przez nie prosiąt. Szyndler-Nędza M., Ropka-Molik K., Piórkowska K. (2015) VIII Szkoła Zimowa: Nauka i praktyka w chowie i hodowli świń na tle uwarunkowań gospodarczych w Polsce i Unii Europejskiej, 17-20 lutego 2015, Ustroń, Polska, ss. 169-171.
234.Wpływ programu ochrony zasobów genetycznych konika polskiego na jego występowanie. Tomczyk-Wrona I. (2015) Międzynarodowa konferencja naukowa "Koniki polskie w hodowli i badaniach naukowych", 7-9 września 2015, Popielno, Polska, ss. 55-56.
235.Wpływ reakcji stresowych królików na wskaźniki fizjologiczne, etologiczne i produkcyjne. Piechocka K., Kowalska D. (2015) Dobrostan i ochrona zdrowia zwierząt futerkowych, 31 maja - 1 czerwca 2015, Kazimierz Dolny, Polska, ss. 27-31.
236.Wpływ rodzaju zielonki i komponentów oleistych w dawce na wyniki tuczu i wartość rzeźną jagniąt. Borys B., Kłopotek E. (2015) LXXX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 21-23 września 2015, Bydgoszcz, Polska, s. 79.
237.Wpływ sesji doju na wydajność i skład mleka u krów. Kaczor A. (2015) XI. Forum Zootechniczno-Weterynaryjne, 15-16 kwietnia 2015, Poznań, Polska, s. 63.
238.Wpływ sposobu utrzymania krów w okresie zasuszenia na skład chemiczny i jakość cytologiczną mleka w I fazie laktacji. Radkowska I. (2015) XXIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Współczesne problemy w produkcji mleka i wołowiny", 16-19 marca 2015, Zakopane, Polska, s. 222.
239.Wpływ stopnia rozdrobnienia próbek na wyniki badań składników odżywczych metodą NIRS. Walczyński S. (2015) XXXII Konferencja Naukowo-Techniczna OCENA JAKOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PASZ, 27-28 kwietnia 2015, Sandomierz, Polska, Pasze Przemysłowe, 24, 1: 55.
240.Wpływ stosowania DDGS i dodatku witaminy E w tuczu jagniąt Merynosa polskiego odmiany barwnej na teksturę mięsa. Kaczor U., Borys B., Połtowicz K., Maniurska A., Nowak J. (2015) Obecne i przyszłościowe wykorzystanie ras owiec wytworzonych w Polsce po II wojnie światowej, 24-25 czerwca 2015, Poznań, Polska, s. 60.
241.Wpływ środowiska na produkcyjność królików popielniańskich białych. Pankowski P., Bielański P. (2015) LXXX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 21-23 września 2015, Bydgoszcz, Polska, 1: 191.
242.Wpływ wybranych substancji o działaniu antybakteryjnym na wzrost bakterii patogennych i hodowli in vitro. Szczurek P., Pieszka M., Barchan-Galus A., Hanczakowska E., Bederska-Łojewska D., Michałowski P. (2015) VIII Szkoła Zimowa: Nauka i praktyka w chowie i hodowli świń na tle uwarunkowań gospodarczych w Polsce i Unii Europejskiej, 17-20 lutego 2015, Ustroń, Polska, ss. 163-165.
243.Wybrane elementy oceny jakości pasz. Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Walczyński S. (2015) XXXII Konferencja Naukowo-Techniczna OCENA JAKOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PASZ, 27-28 kwietnia 2015, Sandomierz, Polska, Pasze Przemysłowe, 24, 1: 7-10.
244.Wybrane parametry walidacyjne oznaczania hydroksyanalogu metioniny w mieszankach paszowych metodą HPLC. Szlachta M., Rubaj J., Korol W., Bielecka G. (2015) VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jakość w chemii analitycznej 7”, 25-27 listopada 2015, Warszawa, Polska, s. 42.
245.Wykorzystanie wyników monitorowania pasz do sprawdzania parametrów walidacyjnych metod. Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Olszański P. (2015) VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jakość w chemii analitycznej 7”, 25-27 listopada 2015, Warszawa, Polska, s. 41.
246.Wymogi ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu, jako nowe uwarunkowania produkcyjne w krajowym chowie zwierząt gospodarskich. Walczak J. (2015) Rola i znaczenie chowu i hodowli a emisja gazów cieplarnianych. LIR, LZHBiPM, OSM Krasnystaw, Zamość, 19 października 2015, Zamość, Polska, ss. 1-6.
247.Wyniki badań dodatków paszowych na potrzeby ekologicznej produkcji zwierzęcej w 2014r. Rubaj J., Bielecka G., Korol W. (2015) XXXII Konferencja Naukowo-Techniczna OCENA JAKOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PASZ, 27-28 kwietnia 2015, Sandomierz, Polska, Pasze Przemysłowe, 24, 1: 61.
248.Wyniki grudniowej genomowej oceny wartości hodowlanej buhajów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. Skarwecka M., Topolski P., Szymik B. (2015) XXIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Współczesne problemy w produkcji mleka i wołowiny", 16-19 marca 2015, Zakopane, Polska, s. 227.
249.Wyniki rozrodu koni sztumskich i sokólskich uczestniczących w programach ochrony zasobów genetycznych w latach 2008-2011. Polak G. (2015) LXXX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 21-23 września 2015, Bydgoszcz, Polska, s. 64.
250.Wyniki szacowania EMn dla drobiu na podstawie badań składników odżywczych metodami standardowymi i metodą NIRS. Bielecka G., Sawicka A., Korol W. (2015) XXXII Konferencja Naukowo-Techniczna OCENA JAKOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PASZ, 27-28 kwietnia 2015, Sandomierz, Polska, Pasze Przemysłowe, 24, 1: 59.
251.Zaburzenia odżywiania dzieci i młodzieży. Kowalska D. (2015) Żywienie w szkołach wg nowych przepisów prawa w ramach realizacji zaleceń "Europejskiego kodeksu walki z rakiem", 23 października 2015, Tarnów, Polska, ss. 1-4.
252.Zależność pomiędzy funkcją zewnątrzwydzielniczą trzustki i stanem mózgu u świń.Relations between exocrine pancreas function and brain conditio in pig. Goncharova K., Pierzynowski S.G., Pieszka M. (2015) VIII Szkoła Zimowa: Nauka i praktyka w chowie i hodowli świń na tle uwarunkowań gospodarczych w Polsce i Unii Europejskiej, 17-20 lutego 2015, Ustroń, Polska, ss. 77-84.
253.Zapewnienie jakości wyników pomiarów i badań w działalności laboratoriów. Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Walczyński S. (2015) XXI Sympozjum Klubu Polskich Laboratoriów Badawczych POLLAB pt. „Zapewnienie jakości wyników pomiarów i badań w działalności laboratoriów, 21-23 września 2015, Jachranka/Zakopane, Polska, ss. 13-19.
254.Zawartość L-karnityny w surowej i grilowanej jagnięcinie w zależności od masy ubojowej i grupy ojcowskiej. Borys B., Grochowska E., Pękala J., Bodkowski R., Mroczkowski S. (2015) LXXX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 21-23 września 2015, Bydgoszcz, Polska, s. 78.
255.Zmiany w pokroju krów polskich czerwonych po ponad stu latach prac hodowlanych. Majewska A. (2015) XXIII Szkoła Zimowa Hodowców Bydła "Współczesne problemy w produkcji mleka i wołowiny", 16-19 marca 2015, Zakopane, Polska, s. 197.
256.Znaczenie niepewności pomiaru w ocenie wyników badań porównawczych (PT/ILC). Bielecka G., Rubaj J., Korol W. (2015) XXXII Konferencja Naukowo-Techniczna OCENA JAKOŚCI i BEZPIECZEŃSTWA PASZ, 27-28 kwietnia 2015, Sandomierz, Polska, Pasze Przemysłowe, 24, 1: 80.
257.Znaczenie wielkości stad w realizacji program ochrony zasobów genetycznych konika polskiego. Tomczyk-Wrona I. (2015) Międzynarodowa konferencja naukowa "Koniki polskie w hodowli i badaniach naukowych", 7-9 września 2015, Popielno, Polska, ss. 53-54.
258.Związek polimorfizmu w 1. intronie genu miostatyny (MSTN) z masą ciała jagniąt merynosa barwnego. Grochowska E., Borys B., Mroczkowski S. (2015) LXXX Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 21-23 września 2015, Bydgoszcz, Polska, s. 84.

Pozostałe publikacje (206)

1.Barowicz T., Pieszka M. (2015) Wydajność czy długowieczność? Oto jest pytanie. Hoduj z głową. Bydło, 77, 10: 42-45.
2.Barowicz T., Pieszka M. (2015) Skuteczne odsadzanie prosiąt. Hoduj z głową. Świnie, 75, 3: 18-23.
3.Barowicz T., Pieszka M. (2015) Jak żywić, by zwiększyć plenność loch. Hoduj z głową. Świnie, 77, 9-10: 32-35.
4.Barowicz T., Pieszka M. (2015) Kontrolai populacji much na fermie. Indyk Polski, 51, 2: 59-61.
5.Barowicz T., Pieszka M. (2015) Możliwość kontroli populacji much na fermie. Hodowca drobiu, 212, 6: 60-63.
6.Barowicz T., Pieszka M. (2015) Zdrowie mikroflory żwacza. Hoduj z głową. Bydło, 76, 4: 29-33.
7.Barowicz T., Pieszka M. (2015) Jak taniej produkować tuczniki? Hodowca Trzody Chlewnej, 140, 1-2: 40-43.
8.Barowicz T., Pieszka M. (2015) Kondycja lochy a liczba odchowanych prosiąt. Hodowca Trzody Chlewnej, 141, 3-4: 26-33.
9.Barowicz T., Pieszka M. (2015) Problemy jelitowe prosiąt. Hodowca Trzody Chlewnej, 144, 9-10: 28-32.
10.Barowicz T., Pieszka M. (2015) Pobieranie paszy przez prosięta podczas odsadzenia. Hodowca Trzody Chlewnej, 143, 7-8: 12-17.
11.Barowicz T., Pieszka M. (2015) Utrzymanie świń a smakowitość wieprzowiny. Hodowca Trzody Chlewnej, 144, 9-10: 56-59.
12.Barowicz T., Pieszka M. (2015) Kiszone wilgotne ziarno kukurydzy w żywieniu bydła. Hodowca Bydła, 210, 9: 56-58.
13.Bederska-Łojewska D., Pieszka M., Szczurek P., Orczewska-Dudek S., Pietras M. (2015) Regulation of the Intake of Arachidonic Acid by Modifying Animal Products and its Effect on Inflammatory Processes in the Human Body. Blood Lipids and Lipoproteins, NOVA SCIENCE PUBLISHERS, Inc., ISBN 978-1-63482-591-7 pp. 55-79.
14.Bielański P., Niedźwiadek S., Zając J. (2015) Żywienie mięsożernych zwierząt futerkowych. ywienie zwierząt i paszoznawstwo. T. II, PWN, ISBN 9788301142773 ss. 436-449.
15.Bielański P., Niedźwiadek S., Zając J. (2015) Żywienie królików. ywienie zwierząt i paszoznawstwo. T. II, PWN, ISBN 9788301142773 ss. 417-428.
16.Bielecka G. (2015) Wyniki badań biegłości w zakresie oznaczania podstawowych składników pokarmowych i składników mineralnych w paszach w roku 2014. Pasze Przemysłowe, 24, 2: 46-53.
17.Bielecka G., Rubaj J., Korol W. (2015) Mocznik w paszach – ocena metody i ryzyka zafałszowań materiałów paszowych. Pasze Przemysłowe, 24, 3/4: 3-8.
18.Borecka A., Sowula-Skrzyńska E. (2015) Kondycja ekonomiczna drobnych gospodarstw trzodowych uczestniczących w programie ochrony zasobów genetycznych świń. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XVII, 4: 44-48.
19.Borys B. (2015) Modyfikacje prozdrowotne mięsa jagnięcego - możliwości i ograniczenia. Wiadomości Zootechniczne, LIII, 4: 97-108.
20.Bryła M., Trzcińska M. (2015) Zastosowanie nowych antybiotyków w konserwacji nasienia knura w stanie płynnym. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 11(3): 47-53.
21.Calik J. (2015) Effect of Caponizing Yellowleg Partridge (Ż-33) cockles on body weight and meat quality. Acta Scientiarum Polonorum Zootechnica, 14, 1: 51-60.
22.Calik J., Krawczyk J. (2015) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych kur nieśnych utrzymywanych na fermie w Chorzelowie (IZ PIB). Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objetych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt, XI: 3-20.
23.Calik J., Krawczyk J. (2015) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych kur nieśnych utrzymywanych na fermie w Aleksandrowicach (IZ PIB). Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objetych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt, XI: 21-34.
24.Calik J., Zwierzyński R. (2015) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych gęsi utrzymywanych w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach (IZ PIB). Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objetych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt, XI: 41-77.
25.Calik J., Zwierzyński R. (2015) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych kaczek utrzymywanych w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach (IZ PIB). Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objetych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt, XI: 88-103.
26.Chełmińska A., Radomski P., Mikosz P., Moskała P. (2015) Wystawy ras rodzimych w działalności Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich PROW na lata 2007–2013. Wiadomości Zootechniczne, LIII, 4: 163-169.
27.Choroszy B., Choroszy Z., Beneš E. (2015) Breeding program implemented in the Polish population of Simmental cattle. Polski związek hodowców bydła simentalskiego, ss. 6-8.
28.Choroszy B., Choroszy Z., Miejski A. (2015) Simental wczoraj i dziś. Wiadomości Zootechniczne, LII, 2: 68-76.
29.Choroszy B., Choroszy Z., Miejski A., Korzonek H. (2015) Wyniki stacjonarnej oceny wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej w zakresie cech mięsnych (seria XXIIR). Sezon oceny 2. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej, 2: 57-62.
30.Choroszy B., Jagusiak W., Morek-Kopeć M., Strabel T., Wójcik P., Żarnecki A. (2015) Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Sezon oceny 2015/2. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej., 2, 2: 218.
31.Choroszy B., Jagusiak W., Morek-Kopeć M., Strabel T., Wójcik P., Żarnecki A. (2015) Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej. Sezon oceny 2015/1. Balice, IZ PIB, ISBN brak, 1: 218.
32.Choroszy B., Jagusiak W., Żarnecki A. (2015) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech mlecznych. Sezon oceny 2015/1. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej, 1, 1: 33-40.
33.Choroszy B., Jagusiak W., Żarnecki A. (2015) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech mlecznych. Sezon oceny 2015/2. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej, 2, 2: 33-40.
34.Choroszy Z., Jagusiak W., Żarnecki A. (2015) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech mlecznych. Sezon oceny 2015/1. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej, 1, 1: 3-15.
35.Choroszy Z., Jagusiak W., Żarnecki A. (2015) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech mlecznych. Sezon oceny 2015/2. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej, 2, 2: 3-15.
36.Cwynar M., Wójcik P. (2015) Wpływ przedłużonych laktacji na produkcję i skład mleka bydła rasy PHF i ZB. Wiadomości Zootechniczne, 1: 17-25.
37.Czubska A., Wójcik P. (2015) Charakterystyka fenotypowa bydła simentalskiego na terenie Pogórza Karpackiego w zależności od struktury wielkościowej stad. Wiadomości Zootechniczne, LIII, 3: 103-117.
38.Danielak-Czech B., Kozubska-Sobocińska A., Babicz M. (2015) Chromosomal localization of genes encoding small heat shock proteins (HSPB) in cattle, and sheep. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio EE Zootechnica, XXXIII, 4: 20-29.
39.Danielak-Czech B., Kozubska-Sobocińska A., Babicz M. (2015) Cytogenetic mapping of genes from the family HSPB in pig genome. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio EE Zootechnica, LLLIII, 4: 10-19.
40.Danielak-Czech B., Kozubska-Sobocińska A., Babicz M. (2015) Comparative cytogenetic mapping of the HSPB1 locus in the genomes of Bovidae. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio EE Zootechnica, XXXIII, 3: 1-8.
41.Dymnicki E., Gołębiewski M., Wójcik A., Puppel K., Kuczyńska B., Sosin-Bzducha E., Szulc T. (2015) Changes in cow’s milk composition and physical properties during the uninterrupted milking process. Annals of Warsaw University of Life Sciences- SGGW Animal Science, 54, 1: 15-25.
42.Eckert R., Szyndler-Nędza M. (2015) Ocena przyżyciowa młodych knurów. Stan hodowli i wyniki oceny świń, XXXIII: 19-33.
43.Gajda B., Szczęśniak-Fabiańczyk B., Mandryk I., Poniedziałek-Kempny K., Ryszka F., Dolińska B., Leszczyńska L., Smorąg Z. (2015) Produkcja i zastosowanie preparatu Biolactin w odchowie prosiąt. Przegląd Hodowlany, 3: 18-21.
44.Gnusowski B., Korol W., Bielecka G., Rubaj J. (2015) Kontrola pozostałości środków ochrony roślin w paszach. Pasze Przemysłowe, 24, 2: 41-45.
45.Goncharova K., Pieszka M., Filip R., Pierzynowski S.G. (2015) Exocrine pancreas-brain axis-studies on pig model. Postępy Nauk Medycznych, XXVIII, 5: 347-350.
46.Gornowicz E. (2015) Przyroda nieopodal nas. Wiadomości Drobiarskie, 3/4: 43-44.
47.Gornowicz E. (2015) Postęp w produkcji mięsa kurcząt brojlerów. Wiadomości Drobiarskie, 5/6: 12-16.
48.Gornowicz E., Lewko L. (2015) Mięso gęsie – kształtowanie się krajowej produkcji i spożycia oraz charakterystyka cech rzeźnych i mięsnych gęsi o zróżnicowanym pochodzeniu. Wiadomości Drobiarskie, 11/12: 12-16.
49.Gornowicz E., Lewko L. (2015) Porównanie wydajności rzeźnej i mięsnej gęsi różniących się pochodzeniem. Wyniki oceny wartości użytkowej drobiu, Krajowa Rada Drobiarstwa - Izba Gospodarcza, ISBN 978-83-62401-05-5 ss. 178-182.
50.Gornowicz E., Lewko L. (2015) Kaczki-mięso. Produkcja-spożycie-tradycja. broszury upowszechnieniowe, b-5, Balice, IZ PIB, ISBN 978-83-7607-242-5, 5: 24.
51.Gornowicz E., Szukalski G. (2015) Mięso kacze - wybrane zagadnienia krajowej produkcji. Polskie Drobiarstwo, 8: 2-10.
52.Gornowicz E., Szwaczkowski T., Pietrzak M., Graczyk M. (2015) Wpływ masy tuszki na barwę mięsa kaczek typu pekin. ŻYWNOŚĆ - Nauka Technologia Jakość, 101, 4: 60-72, DOI: 10.15193/ZNTJ/2015/101/056.
53.Gornowicz E., Węglarzy K., Lewko L., Pietrzak M. (2015) Wyniki ekologicznego chowu kurcząt rzeźnych żywionych mieszanką paszową z dodatkiem ziół. Wiadomości Zootechniczne, 53, 3: 93-102.
54.Gornowicz E., Zwierzyński R. (2015) XXVII Krajowa Wystawa zwierząt Hodowlanych w Poznaniu - majówka z czempionami. Polskie Drobiarstwo, 7: 68-70.
55.Gurgul A., Ząbek T., Bugno-Poniewierska M. (2015) Wykorzystanie wysokowydajnych technik analiz genomu w badaniach naukowych i hodowli zwierząt gospodarskich. Roczniki Naukowe Zootechniki, 42, 2: 81-91.
56.Herbut E., Walczak J. (2015) Polska produkcja zwierzęca a Wspólna Polityka Rolna. Wiadomości Zootechniczne, 4: 109-120.
57.Jagusiak W., Żarnecki A., Wójcik P. (2015) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech pokroju. Sezon oceny 2015/1. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej, 1, 1: 11-15.
58.Jagusiak W., Żarnecki A., Wójcik P. (2015) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej pod względem cech pokroju. Sezon oceny 2015/2. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej, 2: 11-16.
59.Jagusiak W., Żarnecki A., Wójcik P. (2015) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech pokroju. Sezon oceny 2015/1. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej, 1, 1: 41-43.
60.Jagusiak W., Żarnecki A., Wójcik P. (2015) Ocena wartości hodowlanej buhajów rasy simentalskiej pod względem cech pokroju. Sezon oceny 2015/2. Wyniki oceny wartości hodowlanej buhajów rasy polskiej czerwonej i simentalskiej, 2: 41-44.
61.Kaczor A., Kaczor U. (2015) Wypoczynek krów w oborach wolnostanowiskowych boksowych. Wiadomości Zootechniczne, LIII, 4: 57-61.
62.Kaczor A., Kaczor U., Wieczorek-Dąbrowska M. (2015) Wpływ wysokiej temperatury powietrza na kształtowanie się poziomu kortyzolu we krwi krów z uwzględnieniem wydajności mlecznej. Roczniki Naukowe Zootechniki, 42, 2: 193-204.
63.Kaczor U., Brutkowski K., Kucharski M., Kaczor A. (2015) Zmienność w genach kisspepptyny i jej receptura a rozród zwierząt. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio EE Zootechnica, XXXIII, 4: 41-48.
64.Kamyczek M. (2015) Aktualna sytuacja na rynku prosiąt. Farmer, 6: 198-199.
65.Kamyczek M., Pieszka M. (2015) Żyto w żywieniu krów mlecznych. Hoduj z głową. Bydło, 76, 4: 40-42.
66.Kawęcka A., Knapik J. (2015) Użytkowość mięsna jagniąt rodzimych ras owiec - świniarki i wrzosówki. Roczniki Naukowe Zootechniki, 42, 2: 135-143.
67.Kawęcka A., Niżnikowski R. (2015) Czarnogłówka – rodzima mięsna rasa owiec – perspektywy hodowli. Wiadomości Zootechniczne, LIII, 4: 83-89.
68.Kawęcka A., Paraponiak P. (2015) Jakość tradycyjnych produktów, wytwarzanych z mleka owiec górskich. Aktualne problemy jakości i bezpieczeństwa żywności, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, ISBN 978-83-7934-057-6 ss. 99-116.
69.Kawęcka A., Sikora J., Krupiński J. (2015) Polskie rodzime rasy owiec. Owce rasy czarnogłówka. Balice, IZ PIB, ISBN 978-83-7607-210-4, B-3/2015: 19.
70.Kawęcka A., Sikora J., Krupiński J. (2015) Polskie rodzime rasy owiec. Polska owca pogórza. Balice, IZ PIB, ISBN 978-83-7607-202-9, B-2/2015: 19.
71.Kawęcka A., Szewczyk A., Sikora J. (2015) Wyniki oceny wartości użytkowej owiec objętych programem ochrony zasobów genetycznych w roku 2013. Balice, IZ PIB, ISBN brak, X: 194.
72.Kłopotek E., Bielińska H., Borys B. (2015) The National Research Institute of Animal Production Kołuda Wielka Experimental Station. Przegląd Hodowlany, special issue 2015: 20.
73.Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Gagucki M. (2015) Ocena jakości handlowej pasz – stan aktualny i wyzwania. Pasze Przemysłowe, 24, 3/4: 59-65.
74.Korol W., Bielecka G., Rubaj J., Walczyński S. (2015) Wybrane elementy oceny jakości pasz. Pasze Przemysłowe, 24, 2: 14-19.
75.Korol W., Rubaj J., Bielecka G. (2015) Porównanie praktycznych podejść szacowania niepewności w badaniach pasz. Pasze Przemysłowe, 24, 3/4: 48-52.
76.Kowalska D. (2015) Mikotoksyny w paszach zagrożeniem dla królików. Przegląd Hodowlany, 6: 28-30.
77.Kowalska D. (2015) Hodowla i chów królików w Polsce. Minikowo, KPODR Minikowo, ISBN 978-83-61862-90-1, ss. 122.
78.Kowalska D. (2015) Porównanie populacji hodowlanej i dziko żyjącej lisów pospolitych na terenie Polski. Zwierzęta Futerkowe, 11: 18-21.
79.Kowalska D. (2015) Kokcydioza u norek. Zwierzęta Futerkowe, 5, 9: 16-17.
80.Kowalska D. (2015) Co dalej z polskimi fermami tchórzy? Systematyka i historia udomowienia. Zwierzęta Futerkowe, 10: 14-17.
81.Kowalska D. (2015) Wykorzystanie w żywieniu królików suszonego wywaru kukurydzianego. Króliki, 4: 22-26.
82.Kowalska D. (2015) Rasy zwierząt w Polsce - jenoty. Odmiany mutacyjne. Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 71, 11: 1-2.
83.Kowalska D. (2015) Rasy zwierząt w Polsce – jenot. Odmiany standardowe (cz. 3). Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 71, 10: 657.
84.Kowalska D. (2015) Rasy zwierząt w Polsce – jenot. Jenot – biologia gatunku (cz. 1). Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 71, 6: 401.
85.Kowalska D. (2015) Rasy zwierząt w Polsce – jenot. Jenot – biologia gatunku (cz. 2). Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 71, 7: 465.
86.Kowalska D. (2015) Mikotoksyny w paszach dla królików. Króliki, 2: 36-40.
87.Kowalska D. (2015) Natłuszczanie mieszanek granulowanych dla królików. Króliki, 1: 16-25.
88.Kowalska D. (2015) Wpływ reakcji stresowych królików na wskaźniki fizjologiczne, etologiczne i produkcyjne. Króliki, 3: 32-37.
89.Kowalska D. (2015) Historia spożycia mięsa króliczego. Wiadomości Zootechniczne, LIII, 3: 38-42.
90.Kowalska D. (2015) Dlaczego warto hodować króliki? Świat Rolnika, 10, 19: 40-44.
91.Kowalska D. (2015) Wpływ metody pakowania i przechowywania na właściwości fizykochemiczne mięsa królików żywionych mieszankami paszowymi wzbogaconymi olejem rybnym i witaminą E. ŻYWNOŚĆ - Nauka Technologia Jakość, 1, 98: 58-74, DOI: 10.15193/zntj/2015/98/005.
92.Kowalska D. (2015) Właściwości fizykochemiczne mięsa królików żywionych mieszankami paszowymi natłuszczanymi olejem rzepakowym przy różnym poziomie witaminy E, w zależności od metody pakowania i przechowywania. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 11, 1: 61-73.
93.Kowalska D. (2015) Wpływ natłuszczania mieszanki paszowej olejem rzepakowym i rybnym na skład kwasów tłuszczowych tłuszczu combra i stopień otłuszczenia tuszek króliczych. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 11, 3: 69-78.
94.Kowalska D., Bielański P., Wrzecionowska M. (2015) Rasy zwierząt w Polsce - tchórz. Tchórz - biologia gatunku (cz.2). Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 71, 1: 65.
95.Kowalska D., Bielański P., Wrzecionowska M. (2015) Rasy zwierząt w Polsce – tchórz. Tchórz – biologia gatunku (cz. 3). Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice, 71, 5: 313.
96.Kowalska D., Gugołek A. (2015) Wykorzystanie testu „otwartego pola” w badaniach dotyczących zachowania królików. Wiadomości Zootechniczne, LIII, 3: 33-37.
97.Kowalska D., Piechocka-Warzecha K. (2015) Wpływ typu zachowania królików na wyniki użytkowości rozpłodowej. Broszury upowszechnieniowe, b-4, Balice, Instytut Zootechniki PIB, ISBN 978-83-7607-258-6, b-4: 28.
98.Kowalska D., Piórkowska M., Zoń A. (2015) Porównanie niektórych cech metrycznych układu pokarmowego populacji lisów pospolitych hodowlanych i dziko żyjących. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 11, 3: 23-30.
99.Kozubska-Sobocińska A., Danielak-Czech B., Babicz M. (2015) Cross-species hybridizations in situ of genes associated with meat production traits in the wild pig genome. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio EE Zootechnica, XXXIII, 3: 31-36.
100.Krawczyk J., Puchała M. (2015) Praktyczne aspekty ochrony bioróżnorodności drobiu - dwukierunkowe wykorzystywanie wybranych populacji kur. Polskie Drobiarstwo, 1: 2-6.
101.Krawczyk J., Sokołowicz Z. (2015) Effect of chicken breed and storage conditions of eggs on their quality. Acta Scientiarum Polonorum Zootechnica, 14, 4: 3-12.
102.Krawczyk J., Sokołowicz Z. (2015) Ochrona bioróżnorodności kur w uwarunkowaniach mechanizmów wsparcia rolnictwa przez Unię Europejską. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 17, 1: 118-122.
103.Krawczyk W. (2015) Mikroklimat w oborach – możemy zapobiec stresowi cieplnemu krów. Hodowca Bydła, 6: 27-33.
104.Krawczyk W., Walczak J., Herbut E., Sabady M., Sendor P., Prochowska K. (2015) Określenie możliwości redukcji emisji gazowych z utrzymania świń poprzez zastosowanie biofiltracji powietrza. Roczniki Naukowe Zootechniki, 42, 1: 23-33.
105.Krupiński J., Martyniuk E., Chełmińska A. (2015) Krajowy program ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w Polsce. III Kongres Nauk Rolniczych "Nauka - Praktyce", Wyd. Pascal, ISBN 978-83-7642-661-7 ss. 117-123.
106.Kucharski M., Kaczor U., Kaczor A. (2015) Identification of Fecx0 mutation in the BMP15 gene in prolific Olkuska sheep. Acta Scientiarum Polonorum Zootechnica, 14, 4: 93-100.
107.Lewinska A., Wnuk M., Grabowska W., Ząbek T., Semik E., Sikora E., Bielak-Żmijewska A. (2015) Curcumin induces oxidation-dependent cell cycle arrest mediated by SIRT7 inhibition of rDNA transcription in human aortic smooth muscle cells. Toxicology Letters, 233, 3: 227-238, DOI: 10.1016/j.toxlet.2015.01.019.
108.Lewko L. (2015) Jakość jaj kaczek - parametry fizyczne. Broszury upowszechnieniowe, b-6, Balice, IZ PIB, ISBN 978-83-7607-246-3, 6: 32.
109.Lewko L. (2015) Piegus czyli indycze jajo. Polskie Drobiarstwo, 15, 1: 32-33.
110.Lewko L. (2015) Parametry kształtujące jakość konsumpcyjnych jaj kurzych - cz. I. Polskie Drobiarstwo, 15, 4: 69-70.
111.Lewko L. (2015) Parametry kształtujące jakość konsumpcyjnych jaj kurzych - cz. II. Polskie Drobiarstwo, 15, 5: 68-70.
112.Lewko L. (2015) Parametry kształtujące jakość konsumpcyjnych jaj kurzych - cz. III. Polskie Drobiarstwo, 15, 6: 59-63.
113.Lewko L., Gornowicz E. (2015) Charakterystyka jaj kaczek o zróżnicowanym pochodzeniu. Wiadomości Drobiarskie, 7/8: 11-14.
114.Lewko L., Gornowicz E. (2015) Ocena cech fizycznych jaj kaczek wybranych stad zachwawczych w końcowym okresie nieśności. Wyniki oceny wartości użytkowej drobiu, Krajowa Rada Drobiarstwa - Izba Gospodarcza, ISBN 978-83-62401-05-5 ss. 201-207.
115.Lewko L., Gornowicz E. (2015) Żywienie ptaków – możliwości kształtowania się jakości białka jaja kurzego z uwzględnieniem właściwości lizozymu. Wiadomości Zootechniczne, 53, 4: 16-24.
116.Lewko L., Gornowicz E. (2015) Dodatki pochodzenia roślinnegow żywieniu kur a cechy fizyczne skorupy jaja. Nauka Przyroda Technologie, 9, 2: 27-35, DOI: 10.17306/J.NPT.2015.2.27.
117.Ligaszewski M. (2015) Aktualnie prowadzone badania nad doskonaleniem technologii produkcji ślimaków jadalnych w warunkach krajowej helikultury. Wyniki badań naukowych w produkcji zwierzęcej i możliwości zastosowania w praktyce, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, ISBN 978-83-63411-51-0 ss. 41-55.
118.Matejska J., Konieczny M. (2015) Wpływ obsady owiec na zróżnicowanej wielkości pastwiskach na poprawę efektywności produkcji żywca jagnięcego w gospodarstwie ekologicznym. Roczniki Naukowe Zootechniki, 42, 1: 35-44.
119.Migdał W., Dudek R., Kapinos F., Kluska W., Zając M., Węsierska E., Tkaczewska J., Kulawik P., Migdał Ł., Pieszka M. (2015) Traditional smoking of meat and meat products – the factors influencing the level of polycyclic aromatic hydrokarbons. Trends In meat and meat products manufacturing, Polskie Towarzystwo Technologów Żywności, ISBN 978-83-930769-4-9 pp. 97-115.
120.Mucha A. (2015) Ocena użytkowości rozpłodowej loch. Stan hodowli i wyniki oceny świń, XXXIII: 3-18.
121.Mucha A., Ropka-Molik K., Piórkowska K. (2015) Ekspresja LIF mRNA w zależności od polimorfizmów LIF1 i LIF3 u loszek. Roczniki Naukowe Zootechniki, 42, 2: 117-126.
122.Mucha A., Tyra M. (2015) Nasienie knurów wprowadzone do obrotu. Stan hodowli i wyniki oceny świń, XXXIII: 72-74.
123.Nabożny M. (2015) Charakterystyka organizacji korzeni włosowych w skórze zwierząt futerkowych z uwzględnieniem gęstości okrywy włosowej. Wiadomości Zootechniczne, LIII, 2: 112-121.
124.Nabożny M., Natanek A., Piórkowska M. (2015) The influence of age on histological parameters of Greenland nutria hair coat. Roczniki Naukowe Zootechniki, 42, 1: 55-67.
125.Natonek-Wiśniewska M., Krzyścin P. (2015) Opracowanie prostych i skutecznych testów real-time pcr do identyfikacji komponentów bydlęcych, wieprzowych i owczych w żywności. ŻYWNOŚĆ - Nauka Technologia Jakość, 4, 101: 73-84, DOI: 10.15193/ZNTJ/2015/101/057.
126.Niedźwiadek S., Bielański P., Zając J. (2015) Żywienie nutrii. ywienie zwierząt i paszoznawstwo. T. II, PWN, ISBN 9788301142773 ss. 429-435.
127.Niwińska B. (2015) Budowa i funkcje nabłonka śluzówki żwacza. Wiadomości Zootechniczne, 53, 3: 141-149.
128.Niwińska B. (2015) Profesor dr hab. Krzysztof Bilik. 46-lecie pracy naukowej. Balice, IZ-PIB, ISBN 978-83-7607-230-2, ss. 70.
129.Niwińska B., Majka W. (2015) Między paszą a genomem - nutrigenomika zwierząt gospodarskich. Wiadomości Zootechniczne, 3: 133-140.
130.Nowakowska-Zamachowska M., Pieszka M. (2015) Julian Aleksandrowicz - pionier badań nad zawartością biopierwiastków w organizmach ludzi i zwierząt. Wiadomości Zootechniczne, LIII, 1: 73-75.
131.Paraponiak P. (2015) Wykorzystanie wybranych ras owiec do produkcji ekologicznej jagnięciny. Roczniki Naukowe Zootechniki, 42, 2: 93-105.
132.Paraponiak P. (2015) Proces doskonalenia użytkowości mięsnej polskiej owcy górskiej. Wiadomości Zootechniczne, 53, 4: 90-96.
133.Paraponiak P., Kawęcka A. (2015) Zagadnienia poprawy produkcyjności oraz ocena jakości mięsa polskiej owcy górskiej i jej mieszańców. Aktualne problemy jakości i bezpieczeństwa żywności, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, ISBN 978-83-7934-057-6 ss. 121-134.
134.Paraponiak P., Wieczorek-Dąbrowska M. (2015) Wpływ terminu uboju jagniąt na ich cechy tuczne, rzeźne oraz na jakość pozyskanego ekologicznego mięsa. Roczniki Naukowe Zootechniki, 42, 2: 205-215.
135.Pasternak M., Calik J. (2015) Stan produkcji zwierzęcej w Polsce w latach 2005–2014. Wiadomości Zootechniczne, LIII, 4: 62-69.
136.Piestrzyńska-Kajtoch A., Kawęcka A., Smołucha G., Miksza-Cybulska A., Rejduch B. (2015) Polimorfizm genu PRNP u owiec rasy świniarka utrzymywanych w stadzie objętym programem ochrony zasobów genetycznych. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 11, 4: 31-39.
137.Pieszka M., Barowicz T. (2015) Dodatki fitogeniczne – wpływ na efektywność produkcji mleka. Hodowca Bydła, 206, 4: 70-74.
138.Piórkowska K., Nowak J., Połtowicz K. (2015) The normalisation of CAPN gene expression in M. pectoralis superficialis in broiler lines differing in growth rate and their relationship to breast muscle tenderness. British Poultry Science, 56, 4: 452-458, DOI: 10.1080/00071668.2015.1058918.
139.Piórkowska M. (2015) Powietrze w życiu zwierząt i odchowie królików. Króliki, 4: 26-45.
140.Piórkowska M. (2015) Woda w życiu zwierząt i odchowie królików. Króliki, 3: 38-46.
141.Piórkowska M., Kowalska D. (2015) Ocena laboratoryjna wartości futrzarskiej skór młodych królików. Wiadomości Zootechniczne, LIII, 3: 53-56.
142.Polak G. (2015) Program ochrony zasobów genetycznych koni sztumskich. Balice, IZ PIB, ISBN brak, ss. 15.
143.Polak G. (2015) Program ochrony zasobów genetycznych koni sokólskich. Balice, IZ PIB, ISBN brak, ss. 16.
144.Polak G. (2015) Powrót do korzeni. Hodowca i Jeździec, 4, 47: 27-29.
145.Polak G. (2015) Ocena koni sztumskich i sokólskich w Ketrzynie. Hodowca i Jeździec, 4, 47: 30-33.
146.Poniedziałek-Kempny K., Rajska I., Mandryk I., Gajda B. (2015) Pozaustrojowe uzyskiwanie zarodków świni. Broszury upowszechnieniowe, b-7, Balice, IZ PIB, ISBN 978-83-7607-250-0, b-7: 24.
147.Radko A., Miszczak M. (2015) Zastosowanie markerów mikrosatelitarnych DNA w identyfikacji osobniczej oraz kontroli rodowodów psów. Wiadomości Zootechniczne, 53, 4: 121-126.
148.Radkowska I. (2015) Zmiany wskaźników hematologicznych i biochemicznych krwi u krów mlecznych w okresie okołoporodowym w zależności od systemu utrzymania. Roczniki Naukowe Zootechniki, 42, 2: 169-177.
149.Radkowska I. (2015) Wpływ żywienia pastwiskowego krów mlecznych na zawartość składników bioaktywnych oraz przydatność technologiczną mleka. Wiadomości Zootechniczne, LIII, 1: 41-47.
150.Radkowska I., Radkowski A. (2015) Przemienne użytki zielone. Hodowca Bydła, 2: 22-25.
151.Radkowski A., Radkowska I. (2015) Aspekty techniczne podsiewu łąk i pastwisk. Hodowca Bydła, 3: 18-23.
152.Radkowski A., Radkowska I. (2015) Przyrosty masy ciała bydła mięsnego rasy Limousine w zależności od udziału koniczyny białej (Trifolium repens L.) w runi pastwiskowej. Wiadomości Zootechniczne, LIII, 4: 3-9.
153.Rajska I. (2015) Iniekcja plemnika do cytoplazmy (ICSI) jako alternatywa dla standartowego zapłodnienia in vitro u świń. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 11, 3: 55-66.
154.Rubaj J. (2015) Wyniki porównań międzylaboratoryjnych w zakresie wybranych dodatków paszowych w paszach w roku 2014. Pasze Przemysłowe, 24, 2: 63-68.
155.Samiec M., Skrzyszowska M. (2015) Wykorzystanie nowych i standardowych inhibitorów deacetylaz histonów do epigenetycznej transformacji komórek-dawców jąder w klonowaniu somatycznym świń. Wiadomości Zootechniczne, 3, 286: 78-92.
156.Sikora J., Kawęcka A. (2015) Aktualny stan krajowej hodowli i chowu kóz, ze szczególnym uwzględnieniem województwa małopolskiego. Wiadomości Zootechniczne, LIII, 4: 76-82.
157.Sikora J., Kawęcka A. (2015) Hodowla kóz rasy karpackiej w Polsce. Balice, IZ PIB, ISBN 978-83-7607-206-7, B-1/2015: 19.
158.Sikora J., Kawęcka A. (2015) Jakość produktu tradycyjnego z mleka koziego sera podkarpackiego białego. Wiadomości Zootechniczne, LIII, 4: 10-15.
159.Sikora J., Kawęcka A., Puchała M., Obrzut J., Miksza-Cybulska A. (2015) Aktualny stan hodowli owiec objętych programem ochrony zasobów genetycznych. Wiadomości Zootechniczne, LIII, 4: 70-75.
160.Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E. (2015) Wpływ systemu utrzymania kurcząt brojlerów na kształtowanie się wybranych parametrów jakościowych mięsa. Roczniki Naukowe Zootechniki, 42, 1: 45-53.
161.Sokołowicz Z., Krawczyk J. (2015) Zmiany w rozwoju krajowej produkcji mięsa drobiowego po integracji Polski z Unią Europejską. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XVII, 3: 357-361.
162.Sosin-Bzducha E., Majewska A. (2015) Z rodowodem i pod ochroną. Cztery szczególnie cenne rasy polskich krów. Polish food, 74, 3: 57-60.
163.Sowula-Skrzyńska E., Borecka A., Skrzyński G. (2015) Rola kapitału ludzkiego w kształtowaniu efektywności ekonomicznej gospodarstw mleczarskich. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, XVII, 6: 253-258.
164.Szewczyk A., Kawęcka A., Knapik J., Krupiński J. (2015) Ocena wartości hodowlanej owiec metodą BLUP w roku 2014 stada ojcowskie. Balice, IZ PIB, ISBN brak, ss. 72.
165.Szewczyk A., Knapik J., Kawęcka A. (2015) Wyniki oceny wartości hodowlanej tryczków i maciorekw roku 2013. Balice, IZ PIB, ISBN brak, ss. 255.
166.Szewczyk A., Knapik J., Kawęcka A., Krupiński J. (2015) Ocena wartości hodowlanej owiec metodą BLUP w roku 2014 stada mateczne. Balice, IZ PIB, ISBN brak, ss. 161.
167.Szewczyk A., Pawłowska J. (2015) Wpływ warunków środowiskowych w sezonie pastwiskowym na jakość mleka i dobrostan krów w chowie ekologicznym. Roczniki Naukowe Zootechniki, 42, 2: 179-192.
168.Szymik B., Topolski P., Jagusiak W. (2015) Charakterystyka fenotypowa cech zdolności udojowej w populacji krów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czarno-białej i czerwono-białej, simentalskiej oraz polskiej czerwonej. Roczniki Naukowe Zootechniki, 42, 1: 3-16.
169.Szyndler-Nędza M. (2015) Rasy rodzime - świnie. IZ PIB, ISBN brak, ss. 4.
170.Szyndler-Nędza M. (2015) Upowszechnianie i udostępnianie bieżących wyników oceny rozpłodowej loch oraz przyżyciowej loszek i knurków ras zachowawczych. www.bioroznorodnosc.izoo.krakow.pl, s. 1.
171.Szyndler-Nędza M., Luciński P., Skrzypczak E., Szulc K., Bajda Z. (2015) Ochrona zasobów genetycznych świń ras rodzimych - stan hodowli i wyniki oceny za rok 2014. Ochrona zasobów genetycznych świń ras rodzimych - stan hodowli i wyniki oceny, 10: 3-30.
172.Szyndler-Nędza M., Piórkowska K. (2015) Effect of DGAT1 gene mutation in sows of dam-line on the composition of the produced milk and piglet rearing during 21-day lactation. African Journal of Biotechnology, 14, 31: 2478-2483, DOI: 10.5897/AJB2015.14817.
173.Tomczyk-Wrona I. (2015) XV Jubileuszowy Regionalny Czempionat Koni Rasy Huculskiej. Wiadomości Zootechniczne, 53, 4: 180-184.
174.Tomczyk-Wrona I. (2015) Z Hucułem do Krakowa. Hodowca i Jeździec, 47, 4: 96-99.
175.Tomczyk-Wrona I. (2015) Ocena wartości uzytkowej koni rasy huculskiej objetych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt. Balice, IZ PIB, ISBN 978-83-7607-254-8, ss. 48.
176.Tomczyk-Wrona I., Pracuch T. (2015) III Regionalna Wystawa Koni Rasy Małopolskiej, Huculskiej, Śląskiej oraz Polski Koń Zimnokrwisty. Wiadomości Zootechniczne, 2, 285: 140-142.
177.Topolski P. (2015) Inseminacja bydła w roku 2014. Balice, Instytut Zootechniki PIB, ISBN brak, 13: 40.
178.Trela J., Drożdż W., Kowol P., Rasiński W., Majewska A. (2015) Wystawa zwierząt hodowlanych w Szczyrzycu IX Krajowa Wystawa Czerwonego Bydła Polskiego, Błonia Szczyrzyckie, 6–7.06.2015 r. Wiadomości Zootechniczne, LIII, 2: 133-154.
179.Trela J., Majewska A., Chabuz W., Szczęśniak-Fabiańczyk B. (2015) Ochrona zasobów genetycznych małych populacji bydła w Polsce. Wiadomości Zootechniczne, 2, 285: 62-67.
180.Trela J., Rasiński W., Majewska A. (2015) IV Podhalańska Wystawa Zwierząt Hodowlanych Ludźmierz, 11–12 lipca 2015. Wiadomości Zootechniczne, LIII, 3: 192-201.
181.Tyra M., Mucha A. (2015) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP - użytkowość rozpłodowa. Balice, IZ PIB, ISBN brak, XI/1: 202.
182.Tyra M., Żak G., Eckert R., Mitka I. (2015) Dzienne pobranie paszy a efektywność jej wykorzystania w tuczu świń. Roczniki Naukowe Zootechniki, 42, 2: 127-134.
183.Walczak J., Fijał J., Szewczyk A., Godyń D., Krawczyk W., Pająk T., Radecki P. (2015) Określenie dobrych praktyk utrzymywania dla efektywnego chowu drobiu rzeźnego, kur niosek i odchowu piskląt w rolnictwie ekologicznym. Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego realizowanych w 2014 roku., MRiRW, ISBN 978-83-62178-84-1 ss. 199-212.
184.Walczak J., Fijał J., Szewczyk A., Godyń D., Krawczyk W., Pająk T., Radecki P. (2015) Dobor ras bydła mięsnego, mlecznego i świń do ekologicznego chowu – praktyczne wytyczne dla efektywnej produkcji i chowu bydła oraz trzody chlewnej – Wpływ warunków środowiskowych na wydajność rzeźną świń utrzymywanych pastwiskowo w chowie ekologicznym. Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego realizowanych w 2014 roku., MRiRW, ISBN 978-83-62178-84-1 ss. 193-198.
185.Walczak J., Wójcik P., Szewczyk A., Godyń D., Krawczyk W., Pająk T., Radecki P. (2015) Dobór ras bydła mięsnego, mlecznego i świń do ekologicznego chowu – praktyczne wytyczne dla efektywnej produkcji i chowu bydła oraz trzody chlewnej – praktyczne wytyczne dla efektywnej produkcji i chowu bydła mięsnego. Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego realizowanych w 2014 roku., MRiRW, ISBN 978-83-62178-84-1 ss. 181-192.
186.Walczyński S. (2015) Parametry metody oceny jednorodności produktów pasowych na podstawie wieloletnich badań biegłości. Pasze Przemysłowe, 24, 3/4: 43-47.
187.Wierzchoś-Hilczer A., Gogol P. (2015) Kriokonserwacja nasienia tryków i kozłów-mozliwości wykorzystania metody w programach zachowania bioróżnorodności. Wiadomości Zootechniczne, 53, 3: 118-122.
188.Wójcik P. (2015) Ekologiczny chów bydła mięsnego. Hodowca Bydła, 7-8: 72-77.
189.Wójcik P. (2015) Współczesne kierunki doskonalenia bydła mlecznego w Polsce. Hodowca Bydła, 4: 55-59.
190.Wójcik P. (2015) Ekologiczny chów bydła mlecznego. Hodowca Bydła, 6: 40-47.
191.Wójcik P., Walczak J., Fijał J. (2015) Opracowanie metod przeciwdziałania podstawowym ograniczeniom produkcyjnym w ekologicznym chowie bydła mlecznego. Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego realizowanych w 2014 roku., MRiRW, ISBN 978-83-62178-84-1 ss. 171-179.
192.Zwoliński C., Strychalski J., Gugołek A., Kowalska D., Konstantynowicz M. (2015) Smakowitość mieszanek paszowych z różnym udziałem śruty sojowej, grochu, śruty rzepakowej i łubinu białego. Wiadomości Zootechniczne, LIII, 3: 20-24.
193.Żak G. (2015) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, sierpień 2015 r. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 8: 1-4.
194.Żak G. (2015) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, wrzesień 2015 r. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 9: 1-4.
195.Żak G. (2015) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, październik 2015 r. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 10: 1-4.
196.Żak G. (2015) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, listopad 2015 r. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 11: 1-4.
197.Żak G. (2015) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, grudzień 2015 r. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 12: 1-4.
198.Żak G. (2015) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, styczeń 2015 r. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 1: 1-4.
199.Żak G. (2015) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, luty 2015 r. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 2: 1-4.
200.Żak G. (2015) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, marzec 2015 r. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 3: 1-4.
201.Żak G. (2015) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, kwiecień 2015 r. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 4: 1-4.
202.Żak G. (2015) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, czerwiec 2015 r. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 6: 1-4.
203.Żak G. (2015) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, maj 2015 r. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 5: 1-4.
204.Żak G. (2015) Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, lipiec 2015 r. Wyniki oceny tucznej i rzeźnej knurów przeprowadzonej metodą BLUP-model zwierzęcia na podstawie pomiarów przyżyciowych, 7: 1-4.
205.Żak G., Bereta A. (2015) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP dla użytkowości tucznej i rzeźnej na podstawie pomiarów przyżyciowych. Balice, IZ PIB, ISBN brak, XV/1: 93.
206.Żak G., Szyndler-Nędza M., Eckert R. (2015) Analiza poziomu inbredu populacji aktywnej świń w Polsce w aspekcie szacowania wartości hodowlanej metodą BLUP. III Kongres Nauk Rolniczych "Nauka - Praktyce", Wyd. Pascal, ISBN 978-83-7642-661-7 ss. 111-115.