Spis publikacji

Raport roczny (2021)

Monografie (2)

1.Katalog metod redukcji emisji GHG i sekwestracji ditlenku węgla w rolnictwie. Walczak J., Skowrońska M., Krawczyk W., Sowula-Skrzyńska E., Borecka A., Jasiński J., Balice, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-318-7, ss. 200.
2.Zastosowanie metody analogii w poszukiwania wspólnych obszarów poznania w biologii i ekonomii. Musiał W., Musiał K., Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, ISBN 978-83-66602-53-3, ss. 215.

Artykuły w czasopismach (IF) (109)

1.Agronomy- Basel. The Nutritional Value and Safety of Genetically Unmodified Soybeans and Soybean Feed Products in the Nutrition of Farm Animals. Świątkiewicz M., Witaszek K., Sosin-Bzducha E., Pilarski K., Szymczyk B., Durczak K. (2021), 11, 6: 1-16, DOI: 10.3390/agronomy11061105.
2.Agronomy- Basel. Effect of Amino Acids and Effective Microorganisms on Meadow Silage Chemical Composition. Radkowski A., Radkowska I., Bocianowski J., Cyplik A., Wolski K., Bujak H. (2021), 11, 6: 1-13, DOI: 10.3390/agronomy11061198.
3.Animal. Effects of individual versus group housing system during the weaning-to-estrus interval on reproductive performance of sows. Schwarz T., Małopolska M., Nowicki J., Tuz R., Lazic S., Kopyra M., Bartlewski P. (2021), 15: 1-7, DOI: 10.1016/j.animal.2020.100122.
4.Animal Genetics. Hypothalamus–pituitary axis transcriptomic modification dependent on growth rate in geese (Anser anser domesticus). Piórkowska K., Żukowski K., Połtowicz K., Witarski W., Nowak J., Potocka P., Ropka-Molik K. (2021), 52, 6: 834-847, DOI: 10.1111/age.13140.
5.Animal Genetics. Low diversity of mitochondrial DNA in fancy pigeons (Columba livia) revealed by partial D-loop sequencing. Stefaniuk-Szmukier M., Andres K., Piórkowska K., Ropka-Molik K. (2021), 52, 3: 380-382, DOI: 10.1111/age.13066.
6.Animal Science Papers and Reports. Preimplantation development of in vitro matured porcine oocytes fertilized with ejaculated and epididymal spermatozoa. Poniedziałek-Kempny K., Rajska I., Trzcińska M., Gajda L., Gajda B. (2021), 39, 2: 119-129.
7.Animal Science Papers and Reports. The evaluation of microbiological colonization of mammary glands with particular regard to the staphylococci group in cows before and after herbal treatment of mastitis. Kosecka-Strojek M., Lisowska-Łysiak K., Białecka J., Białecka A., Kasprowicz A., Dudko P., Wójcik P., Walczak J., Międzobrodzki J. (2021), 39: 1-16.
8.Animal Science Papers and Reports. Characteristics of human leukocyte antigen-E expression in transgenic porcine liver. Wiater J., Karasiński J., Słomski R., Smorąg Z., Wartalski K., Gajda B., Cybulska M., Jura J., Romek M. (2021), 39, 4: 379-392.
9.Animals. Effect of fermented rapeseed meal on the gastrointestinal microbiota and immune status of rabbit (Oryctolagus cuniculus). Wlazło Ł., Kowalska D., Bielański P., Chmielowiec-Korzeniowsak A., Ossowski M., Łukaszewicz M., Czech A., Nowakowicz-Dębek B. (2021), 11, 716: 1-14, DOI: 10.3390/ani11030716.
10.Animals. Modern Hybrid Rye, as an Alternative Energy Source forBroiler Chickens, Improves the Absorption Surface of theSmall Intestine Depending on the Intestinal Part andXylanase Supplementation. Donaldson J., Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A., Muszyński S., Szymańczyk S., Arciszewski M.B., Zacharko-Siembida A., Kras K., Valverde Piedra J., Schwarz T., Tomaszewska E., Dobrowolski P. (2021), 11, 5: 1-15, DOI: 10.3390/ani11051349.
11.Animals. Effect of Inulin Source and a Probiotic Supplement in Pig Dietson Carcass Traits, Meat Quality and Fatty Acid Composition in Finishing Pigs. Grela E.R., Świątkiewicz M., Florek M., Bąkowski M., Skiba G. (2021), 11: 1-16, DOI: 10.3390/ani11082438.
12.Animals. Effect of Calving Difficulties and Calf Mortality on Functional Longevity in Polish Holstein-Friesian Cows. Morek-Kopeć M., Żarnecki A., Ptak E., Otwinowska-Mindur A. (2021), 11: 1-15, DOI: 10.3390/ani11102792.
13.Animals. The Effect of Replacement of Soybean Meal with Corn Dried Distillers Grains with Solubles (cDDGS) and Differentiation of Dietary Fat Sources on Pig Meat Quality and Fatty Acid Profile. Świątkiewicz M., Olszewska A., Grela E.R., Tyra M. (2021), 11, art. nr 1277: 1-19, DOI: 10.3390/ani11051277.
14.Animals. Genetic Parameters of Workability Traits in the Population of Polish Holstein-Friesian Cows Based on Conventional and Genomic Data. Szymik B., Topolski P., Jagusiak W. (2021), 11: 1-11, DOI: 10.3390/ani11082443.
15.Animals. Spatio-Thermal Variability and Behaviour as Bio-Thermal Indicators of Heat Stress in Dairy Cows in a Compost Barn: A Case Study. Vieira F.M., Soares A.A., Herbut P., Vismara E.d., Godyń D., dos Santos A.C., Lambertes T.d., Caetano W.F. (2021), 11: 1-19, DOI: 10.3390/ani11051197.
16.Animals. The Effect of L-Glutamine on Basal Albumen and Yolk Indices, and Albumen Amino Acids Composition. Tomaszewska E., Arczewska-Włosek A., Burmańczuk A., Pyz-Łukasik R., Donaldson J., Muszyński S., Świątkiewicz S. (2021), 11, 12: 1-10, DOI: 10.3390/ani11123556.
17.Animals. The protective role of alpha-ketoglutaric acid on the growth and bone development of experimentally induced perinatal growth-retarded piglets. Tomaszewska E., Burmańczuk N., Dobrowolski P., Świątkiewicz M., Donaldson J., Burmańczuk A., Mielnik-Błaszczak M., Kuc D., Milewski S., Muszyński S. (2021), 11, 137: 1-21, DOI: 10.3390/ani11010137.
18.Animals. Microsatellite-Based Genetic Structure and Hybrid Detection in Alpacas Bred in Poland. Podbielska A., Piórkowska K., Szmatoła T. (2021), 11, 8: 1-15, DOI: 10.3390/ani11082193.
19.Animals. Pedigree and Molecular Analyses in the Assessment of Genetic Variability of the Polish Greyhound. Goleman M., Balicki I., Radko A., Rzempolska-Rucińska I., Zięba G. (2021), 11, 2: 1-14, DOI: 10.3390/ani11020353.
20.Animals. Transcriptome Profiling of the Retained Fetal Membranes—An Insight in the Possible Pathogenesis of the Disease. Jaworska J., Ropka-Molik K., Piórkowska K., Szmatoła T., Kowalczyk-Zięba I., Włocławek-Potocka I., Siemieniuch M. (2021), 11, 3: 1-8, DOI: 10.3390/ani11030675.
21.Animals. Differentiating Pigs from Wild Boars Based on NR6A1 and MC1R Gene Polymorphisms. Koseniuk A., Smołucha G., Natonek-Wiśniewska M., Radko A., Rubiś D. (2021), 11, 7: 1-9, DOI: 10.3390/ani11072123.
22.Animals. Single Nucleotide Polymorphisms in Genes Encoding Toll-Like Receptors 7 and 8 and Their Association with Proviral Load of SRLVs in Goats of Polish Carpathian Breed. Olech M., Ropka-Molik K., Szmatoła T., Piórkowska K. (2021), 11: 1-14, DOI: 10.3390/ani11071908.
23.Animals. The Quality and Health-Promoting Value of Meat from Pigs of the Native Breed as the Effect of Extensive Feeding with Acorns. Szyndler-Nędza M., Świątkiewicz M., Migdał Ł., Migdał W. (2021), 11, 789: 1-14, DOI: 10.3390/ani11030789.
24.Animals. Technological and Sensory Quality and Microbiological Safety of RIR Chicken Breast Meat Marinated with Fermented Milk Products. Sokołowicz Z., Augustyńska-Prejsnar A., Krawczyk J., Kačániová M., Kluz M., Hanus P., Topczewska J. (2021), 11, 3282: 1-13, DOI: 10.3390/ani11113282.
25.Animals. A Comparison of Oxidative Stress Biomarkers in the Serum of Healthy Polish Dairy Goats with Those Naturally Infected with Small Ruminant Lentivirus in the Course of Lactation. Kurhaluk N., Tkachenko H., Czopowicz M., Sikora J., Urbańska D.M., Kawęcka A., Kaba J., Bagnicka E. (2021), 11: 1-18, DOI: 10.3390/ani11071945.
26.Animals. Meat Quality of the Native Carpathian Goat Breed in Comparison with the Saanen Breed. Migdał W., Kawęcka A., Sikora J., Migdał Ł. (2021), 11, 8: 1-15, DOI: 10.3390/ani11082220.
27.Annals of Animal Science. Estrus behaviour and reproductive traits of Pulawska gilts associated with selected gene polymorphisms. Babicz M., Pastwa M., Szyndler-Nędza M., Kozubska-Sobocińska A., Danielak-Czech B., Kropiwiec-Domańska K., Skrzypczak E., Ślaska B., Kapusta D. (2021), 21, 1: 159-172, DOI: 10.2478/aoas-2020-0066.
28.Annals of Animal Science. Analysis of genetic parameters of reproductive traits in conserved breed sows raised in Poland. Eckert R., Szyndler-Nędza M., Szulc K., Skrzypczak E., Babicz M., Kropiwiec-Domańska K., Hammermeister A. (2021), 21, 3: 843-852, DOI: 10.2478/aoas-2021-0013.
29.Annals of Animal Science. The welfare status of hens in different housing systems. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I., Herbut E. (2021), 21, 4: 1235-1255, DOI: 10.2478/aoas-2021-0021.
30.Annals of Animal Science. The effects of heat stress on the behaviour of dairy cows – a review. Herbut P., Hoffmann G., Angrecka S., Godyń D., Vieira F.M., Adamczyk K., Kupczyński R. (2021), 21, 2: 385-402, DOI: 10.2478/aoas-2020-0116.
31.Annals of Animal Science. Effect of laying hen genotype, age and some interior egg quality traits on lysozyme content. Krawczyk J., Lewko L., Calik J. (2021), 21, 3: 1119-1132, DOI: 10.2478/aoas-2020-0112.
32.Annals of Animal Science. Effect of laying hens age and housing system on physicochemical characteristics of eggs. Nowaczewski S., Lewko L., Kucharczyk M., Stuper-Szablewska K., Rudzińska M., Cegielska-Radziejewska R., Biadała A., Szulc K., Tomczyk Ł., Kaczmarek S., Hejdysz M., Szablewski T. (2021), 21, 1: 291-309, DOI: 10.2478/aoas-2020-0068.
33.Annals of Animal Science. Temporal trends in performance and hatchability traits of eight strains of hens covered by the gene pool protection programme in Poland. Obrzut J., Calik J., Krawczyk J. (2021), 21, 4: 1347-1366, DOI: 10.2478/aoas-2021-0062.
34.Annals of Animal Science. A comparison of morphometric indices, mineralization level of long bones and selected blood parameters in hens of three breeds. Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E. (2021), 21, 3: 869-885, DOI: 10.2478/aoas-2020-0115.
35.Annals of Animal Science. The effect of adding herbal extracts to drinking water on body temperature, level of thyroid hormones and H:L ratio in the blood of broiler chickens exposed to elevated ambient temperature. Skomorucha I., Sosnówka-Czajka E. (2021), 21, 4: 1511-1522, DOI: 10.2478/aoas-2021-0014.
36.Annals of Animal Science. Association between atp citrate lyase (acly) gene polymorphism and fattening, slaughter and pork quality traits in polish pigs. Terman A., Woźniak-Męch K., Korpal A., Polasik D., Tyra M., Szyndler-Nędza M., Żak G., Rybarczyk A., Dybus A. (2021), 21, 4: 1301-1313, DOI: 10.2478/aoas-2021-0032.
37.Annals of Animal Science. Perspectives of National Coordinators for Animal Genetic Resources on the European Regional Focal Point: Survey Results. Martyniuk E., Maltova V., Saether N., Bojkovski D., Puzin L., Polak G., Hiemstra S.J., Berger B., Bormann J., Stalhammar E., Stojanovic S., Tomka J. (2021), 21, 3: 853-868, DOI: 10.2478/aoas-2020-0120.
38.Annals of Animal Science. The risk status of polish local breeds under conservation programmes - new approach. Polak G., Krupiński J., Martyniuk E., Calik J., Kawęcka A., Krawczyk J., Majewska A., Sikora J., Sosin-Bzducha E., Szyndler-Nędza M., Tomczyk-Wrona I. (2021), 21, 1: 125-140, DOI: 10.2478/aoas-2020-0071.
39.Annals of Animal Science. The developmental competence of bovine oocytes matured in vitro using thymosin beta 4. Romanek J., Jurkiewicz J., Wierzchoś-Hilczer A., Opiela J. (2021), 21, 1: 205-215, DOI: 10.2478/aoas-2020-0072.
40.Annals of Animal Science. Generation of Monogenetic Cattle by Different Techniques of Embryonic Cell and Somatic Cell Cloning – Their Application to Biotechnological, Agricultural, Nutritional, Biomedical and Transgenic Research – A Review. Skrzyszowska M., Samiec M. (2021), 21, 3: 741-755, DOI: 10.2478/aoas-2020-0096.
41.Annals of Animal Science. Application of high hydrostatic pressure (HHP) to improve cryopreservation of young bull semen. Szczęśniak-Fabiańczyk B., Gogol P., Gajda L., Smorąg Z. (2021), 21, 4: 1367-1376, DOI: 10.2478/aoas-2021-0059.
42.Annals of Animal Science. A new sperm selection criterion for cryopreservation of boar semen. Trzcińska M., Bryła M. (2021), 21, 2: 513-525, DOI: 10.2478/aoas-2020-0095.
43.Annals of Animal Science. The potential role of MYOM1 and ATGL genes in pig production improvement. Ropka-Molik K., Piórkowska K., Piestrzyńska-Kajtoch A., Fornal A., Zyskowska Z., Pruś A., Tyra M. (2021), 21, 3: 833-842, DOI: 10.2478/aoas-2020-0102.
44.Annals of Animal Science. The effect of catabolic transformations of proteins and fats on the quality and nutritional value of raw ripened products from Zlotnicka Spotted and Zlotnicka White meat. Węsierska E., Pasternak M., Migdał W., Niemczyńska K., Gąsior R., Wojtycza K. (2021), 21, 4: 1571-1598, DOI: 10.2478/aoas-2021-0031.
45.Annals of Animal Science. The Influence of a Diet Supplemented with 20% Rye and Xylanase in Different Housing Systems on the Occurrence of Pathogenic Bacteria in Broiler Chickens. Pyzik E., Urban-Chmiel R., Chałabis-Mazurek A., Świątkiewicz S., Arczewska-Włosek A., Schwarz T., Valverde Piedra J. (2021), 21, 4: 1455-1473, DOI: 10.2478/aoas-2020-0111.
46.Annals of Animal Science. Effect of rye grain derived from different cultivars or maize grain use in the diet on ruminal fermentation parameters and nutrient digestibility in sheep. Rajtar P., Górka P., Śliwiński B., Wieczorek J., Boros D., Micek P. (2021), 21, 3: 959-976, DOI: 10.2478/aoas-2020-0118.
47.Annals of Animal Science. Baicalin decreases somatic cell count in mastitis of dairy cows. Burmańczuk A., Wojciechowska B., Gbylik-Sikorska M., Gajda A., Markiewicz W., Sosin-Bzducha E., Grabowski T. (2021), 21, 2: 485-496, DOI: 10.2478/aoas-2021-0019.
48.Annals of Animal Science. Innovative oral sucrosomial ferric pyrophosphate-based supplementation rescues suckling piglets from iron deficiency anemia similarly to commonly used parenteral therapy with iron dextran. Szudzik M., Mazgaj R., Lipiński P., Staroń R., Jończy A., Pieszka M., Lenartowicz M., Bednarz A., Kamyczek M., Laarakkers C.M., Swinkels D.W., Starzyński R.R. (2021), 21, 2: 524-541, DOI: 10.2478/aoas-2020-0084.
49.Annals of Animal Science. Comparison of yield, composition and quality of milk of Polish Holstein-Friesian cows in conventional and automatic milking systems. Kolenda M., Piwczyński D., Brzozowski M., Sitkowska B., Wójcik P. (2021), 21, 2: 709-720, DOI: 10.2478/aoas-2020-0101.
50.Annals of Animal Science. Survival of Polish Holstein-Friesian cows to second, third and fourth lactation in conventional and automatic milking systems. Piwczyński D., Sitkowska B., Brzozowski M., Bogucki M., Wójcik P. (2021), 21, 3: 1081-1101, DOI: 10.2478/aoas-2021-0010.
51.Annals of Animal Science. Composition of volatile compounds in heat-treated meat from polish native sheep breeds using HS-SPME-GC/MS – chemometric classification based on breed and age. Gąsior R., Kawęcka A., Wojtycza K., Sikora J. (2021), 21, 1: 331-346, DOI: 10.2478/aoas-2020-0058.
52.Annals of Animal Science. 3D cell culture technology – a new insight into in vitro research. Sośniak J., Opiela J. (2021), 21, 4: 1257-1273, DOI: 10.2478/aoas-2021-0039.
53.Annals of Animal Science. Ex situ conservation and genetic rescue of endangered Polish cattle and pig breeds with the aid of modern reproductive biotechnology. Trzcińska M., Samiec M. (2021), 21, 4: 1193-1207, DOI: 10.2478/aoas-2021-0046.
54.Annals of Animal Science. Reproduction of the Roman snail (Helix pomatia L.) from a local natural population in farm conditions and in a natural habitat. Ligaszewski M., Pol P. (2021), 21, 2: 693-708, DOI: 10.2478/aoas-2020-0090.
55.Applied Animal Behaviour Science. Hucul horses’ learning abilities in different learning tests and ue the association with behaviour, food motivation and fearfulness. Olczak K., Klocek C., Christensen J.W. (2021), 245, 105498: 1-12, DOI: 10.1016/j.applanim.2021.105498.
56.Applied Sciences (Switzerland). Effect of Amino Acid and Titanium Foliar Application on Smooth-Stalked Meadow Grass (Poa pratensis L.) Macronutrient Content. Radkowski A., Radkowska I., Bocianowski J., Wolski K., Bujak H. (2021), 11, 23: 1-12, DOI: 10.3390/app112311421.
57.Archives of Animal Nutrition. Performance indicators and gastrointestinal response of rabbits to dietary soybean meal replacement with silkworm pupae and mealworm larvae meals. Strychalski J., Juśkiewicz J., Kowalska D., Gugołek A. (2021), 75: 1-17, DOI: 10.1080/1745039X.2021.1962171.
58.BioMed Research International. Difference in Performance of EPI Pigs Fed Either Lipase-Predigested or Creon®-Supplemented Semielemental Diet. Pierzynowski S.G., Socha-Banasiak A., Sobol M., Skiba G., Raj S., Dovban O., Ushakova G., Woliński J., Mosiichuk N., Szczurek P., Pieszka M., Kamyczek M. (2021), article id 6647734: 1-8, DOI: 10.1155/2021/6647734.
59.BMC Veterinary Research. The effect of dietary supplementation with silkworm pupae meal on gastrointestinal function, nitrogen retention and blood biochemical parameters in rabbits. Gugołek A., Kowalska D., Strychalski J., Ognik K., Juśkiewicz J. (2021), 17, Article number: 204: 1-14, DOI: 10.1186/s12917-021-02906-w.
60.Cytokine. Expression profile of proinflammatory mediators in the placenta of mares during physiological detachment and retention of fetal membranes. Jaworska J., Ropka-Molik K., Kowalczyk-Zięba I., Boruszewska D., Wocławek-Potocka I., Siemieniuch M. (2021), 137, 155307: 1-9, DOI: 10.1016/j.cyto.2020.155307.
61.Energies. Energy Policy of European Union Member States in the Context of Renewable Energy Sources Development. Musiał W., Zioło M., Luty L., Musiał K. (2021), 14, 10: 1-20, DOI: 10.3390/en14102864.
62.Environmental Science and Pollution Research. Congruence between the prioritisation of conservation problems at the local and national scale: an evaluation by environmental scientists in Poland. Skórka P., Banach A., Banasiak M., Bokalska-Rajba J., Bonk M., Czachura P., Garcia-Rodriguez A., Gaspar G., Kaczmarczyk A., Kapłoniak K., Kociński M., Łopata B., Mazur E., Mirzaei M., Misiewicz A., Parres A., Przystałkowska A., Pustkowiak S., Raczyński M., Sadura I., Splitt A., Stanek M., Sternalski J., Wierzbicka A., Wiorek M., Zduńczyk P. (2021), 28, 27: 35317-35326, DOI: 10.1007/s11356-021-14741-5.
63.Equine Veterinary Journal. Molecular approaches to equine sarcoids. Semik-Gurgul E. (2021), 53, 2: 221-230, DOI: 10.1111/evj.13322.
64.Food Chemistry. Nucleotide degradation, biogenic amine level and microbial contamination as quality indicators of cold-stored rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) gravad. Ligaszewski M., Surówka K., Rzepka M., Özogul F., Özogul Y., Surówka B. (2021), 346, art. nr 128904: 1-7, DOI: 10.1016/j.foodchem.2020.128904.
65.Genes. Common Myelin Regulatory Factor Gene Variants Predisposing to Excellence in Sports. Pepłońska B., Piestrzyńska-Kajtoch A., Humińska-Lisowska K., Adamczyk J.G., Siewierski M., Gurgul A., Fornal A., Michałowska-Sawczyn M., Żekanowski C., Cięszczyk P., Berdyński M. (2021), 12, 2: 1-8, DOI: 10.3390/genes12020262.
66.Genes. Pig Genomics and Genetics. Piórkowska K., Ropka-Molik K. (2021), 12, 11: 1692, DOI: 10.3390/genes12111692.
67.Genes. Microsatellite DNA Analysis of Genetic Diversity and Parentage Testing in the Popular Dog Breeds in Poland. Radko A., Podbielska A. (2021), 12: 1-12, DOI: 10.3390/genes12040485.
68.Genes. Microsatellite DNA Analysis for Diversity Study, Individual Identification and Parentage Control in Pig Breeds in Poland. Radko A., Smołucha G., Koseniuk A. (2021), 12, 4: 1-10, DOI: 10.3390/genes12040595.
69.Genes. Single Nucleotide Polymorphism Discovery and GeneticDifferentiation Analysis of Geese Bred in Poland, UsingGenotyping-by-Sequencing (GBS). Grzegorczyk J., Gurgul A., Oczkowicz M., Szmatoła T., Fornal A., Bugno-Poniewierska M. (2021), 12: 1-12, DOI: 10.3390/genes12071074.
70.Genes. Investigation of Cerebellar Abiotrophy (CA), Lavender Foal Syndrome (LFS), and Severe Combined Immunodeficiency (SCID) Variants in a Cohort of Three MENA Region Horse Breeds. Ayad A., Almarzook S., Besseboua O., Aissanou S., Piórkowska K., Musiał A., Stefaniuk-Szmukier M., Ropka-Molik K. (2021), 12: 1-7, DOI: 10.3390/genes12121893.
71.Genes. The Identification of a Novel Fucosidosis-Associated FUCA1 Mutation: A Case of a 5-Year-Old Polish Girl with Two Additional Rare Chromosomal Aberrations and Affected DNA Methylation Patterns. Domin A., Ząbek T., Kwiatkowska A., Szmatoła T., Deregowska A., Lewinska A., Mazur A., Wnuk M. (2021), 12, 1: 1-21, DOI: 10.3390/genes12010074.
72.Genes. Genetic Variability and Population Structure of Polish Konik Horse Maternal Lines Based on Microsatellite Markers. Fornal A., Kowalska K., Ząbek T., Piestrzyńska-Kajtoch A., Musiał A., Ropka-Molik K. (2021), 12, 546: 1-9, DOI: 10.3390/genes12040546.
73.Genes. Mitochondrial Markers for the Detection of Duck Breeds Using Polymerase Chain Reaction. Natonek-Wiśniewska M., Krzyścin P., Rubiś D. (2021), 12: 1-9, DOI: 10.3390/genes12060857.
74.Genes. Suitability of Pedigree Information and Genomic Methods for Analyzing Inbreeding of Polish Cold-Blooded Horses Covered by Conservation Programs. Polak G., Gurgul A., Jasielczuk I., Szmatoła T., Krupiński J., Bugno-Poniewierska M. (2021), 12, 3: 1-12, DOI: 10.3390/genes12030429.
75.Grass and Forage Science. The impact of genotype-by-environment interaction on the dry matter yield and chemical composition in timothy (Phleum pratense L.) examined by using the additive main effects and multiplicative interaction model. Bocianowski J., Radkowski A., Nowosad K., Radkowska I., Zieliński A. (2021), 76, 4: 463-484, DOI: 10.1111/gfs.12551.
76.International Journal of Molecular Sciences. Trichostatin A-Assisted Epigenomic Modulation Affects the Expression Profiles of Not Only Recombinant Human alpha1,2-Fucosyltransferase and alpha-Galactosidase A Enzymes But Also Galalpha1›3Gal Epitopes in Porcine Bi-Transgenic Adult Cutaneous Fibroblast Cells. Wiater J., Samiec M., Skrzyszowska M., Lipiński D. (2021), 22 (3), 1386: 1-13, DOI: 10.3390/ijms22031386.
77.International Journal of Molecular Sciences. Characterization of Mono- and Bi-Transgenic Pig-Derived Epidermal Keratinocytes Expressing Human FUT2 and GLA Genes—In Vitro Studies. Wiater J., Samiec M., Wartalski K., Smorąg Z., Jura J., Słomski R., Skrzyszowska M., Romek M. (2021), 22 (18), 9683: 1-17, DOI: 10.3390/ijms22189683.
78.International Journal of Molecular Sciences. Generating Cloned Goats by Somatic Cell Nuclear Transfer—Molecular Determinants and Application to Transgenics and Biomedicine. Skrzyszowska M., Samiec M. (2021), 22 (14), 7490: 1-15, DOI: 10.3390/ijms22147490.
79.International Journal of Molecular Sciences. Anabolic Steroids-Driven Regulation of Porcine Ovarian Putative Stem Cells Favors the Onset of Their Neoplastic Transformation. Gorczyca G., Wartalski K., Wiater J., Samiec M., Tabarowski Z., Duda M. (2021), 22 (21), 11800: 1-23, DOI: 10.3390/ijms222111800.
80.International Journal of Molecular Sciences. Extranuclear Inheritance of Mitochondrial Genome and Epigenetic Reprogrammability of Chromosomal Telomeres in Somatic Cell Cloning of Mammals. Samiec M., Skrzyszowska M. (2021), 22 (6), 3099: 1-25, DOI: 10.3390/ijms22063099.
81.Journal of Agricultural and Food Chemistry. Key Aroma Compounds in Roasted White Kołuda Goose. Gąsior R., Wojtycza K., Majcher M.A., Bielińska H., Odrzywolska A., Bączkowicz M., Migdał W. (2021), 69, 21: 5986-5996, DOI: 10.1021/acs.jafc.1c01475.
82.Journal of Applied Genetics. A genome-wide association study for prolificacy in three Polish sheep breeds. Smołucha G., Gurgul A., Jasielczuk I., Kawęcka A., Miksza-Cybulska A. (2021), 62: 1-4, DOI: 10.1007/s13353-021-00615-6.
83.Journal of Dairy Research. Transcripts and protein levels of CSN1S1 and CSN3 genes in dairy cattle mammary gland secretory tissue during chronic staphylococcal infection. Kawecka-Grochocka E., Zalewska M., Kapusta A., Ząbek T., Rzewuska M., Petrykowski S., Bagnicka E. (2021), 88, 1: 73-77, DOI: 10.1017/S0022029921000145.
84.Journal of Elementology. Effect of species composition and macronutrient content on football turf rigidity and elasticity. Wolski K., Radkowski A., Sobol Ł., Bujak H., Radkowska I., Bocianowski J. (2021), 26, 3: 639-660, DOI: 10.5601/jelem.2021.26.3.2163.
85.Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology. Analysis of the effect of vitamin D supplementation and sex on Vdr, Cyp2r1 and Cyp27b1 gene expression in Wistar rats' tissues. Oczkowicz M., Szymczyk B., Świątkiewicz M., Furgał-Dierżuk I., Koseniuk A., Wierzbicka A., Steg A. (2021), 212, September 2021: 1-7, DOI: 10.1016/j.jsbmb.2021.105918.
86.Livestock Science. Effect of dietary lupine seeds (Lupinus luteus L.) and different insect larvae meals as protein sources in broiler chicken diet on growth performance, carcass, and meat quality. Pietras M., Orczewska-Dudek S., Szczurek W., Pieszka M. (2021), 250, August 2021: 1-7, DOI: 10.1016/j.livsci.2021.104537.
87.Livestock Science. Effects of fermented rapeseed meal on gastrointestinal morphometry and meat quality of rabbits (Oryctolagus cuniculus). Nowakowicz-Dębek B., Wlazło Ł., Czech A., Kowalska D., Bielański P., Ryszkowska-Siwko M., Łukaszewicz M., Florek M. (2021), 251, September 2021: 1-7, DOI: 10.1016/j.livsci.2021.104663.
88.Livestock Science. Evaluation of genetic differentiation and genome-wide selection signatures in Polish local sheep breeds. Gurgul A., Jasielczuk I., Miksza-Cybulska A., Kawęcka A., Szmatoła T., Krupiński J. (2021), 251: 1-10, DOI: 10.1016/j.livsci.2021.104635.
89.Molecules. Physicochemical Properties, Fatty Acid Composition, Volatile Compounds of Blueberries, Cranberries, Raspberries, and Cuckooflower Seeds Obtained Using Sonication Method. Bederska-Łojewska D., Pieszka M., Marzec A., Rudzińska M., Grygier A., Siger A., Cieślik-Boczula K., Orczewska-Dudek S., Migdał W. (2021), 26, 24: 1-12, DOI: 10.3390/molecules26247446.
90.Polish Journal of Food and Nutrition Sciences. Expression Profile of Brain Aging and Metabolic Function are Altered by Resveratrol or alpha-Ketoglutarate Supplementation in Rats Fed a High-Fat Diet. Szczurek P., Ropka-Molik K., Oczkowicz M., Orczewska-Dudek S., Pietras M., Pieszka M. (2021), 71, 3: 255-268, DOI: 10.31883/pjfns/139081.
91.Poultry Science. SNP prioritization in targeted sequencing data associated with humoral immune responses in chicken. Suchocki T., Czech B., Dunislawska A., Slawinska A., Derebecka N., Wesoły J., Siwek M., Szyda J. (2021), 100, 11: 1-10, DOI: 10.1016/j.psj.2021.101433.
92.Poultry Science. Effect of supplementation with dried fruit pomace on the performance, egg quality, white blood cells, and lymphatic organs in laying hens. Sosnówka-Czajka E., Skomorucha I. (2021), 100, 9: 1-8, DOI: 10.1016/j.psj.2021.101278.
93.Poultry Science. Effect of genotype and some shell quality traits on lysozyme content and activity in the albumen of eggs from hens under the biodiversity conservation programme. Lewko L., Krawczyk J., Calik J. (2021), 100, 3: 1-8, DOI: 10.1016/j.psj.2020.11.040.
94.Przemysł Chemiczny. Węgiel organiczny jako czynnik determinujący pH i zawartość składników pokarmowych w glebach. Kuśmierz S., Tkaczyk P., Skowrońska M., Bronowicka-Mielniczuk U., Walczak J. (2021), 100, 8: 758-761, DOI: 10.15199/62.2021.8.7.
95.Science of the Total Environment. Silver birch pollen-derived microRNAs promote NF-Kappa B-mediated inflammation in human lung cells. Potocki L., Karbarz M., Adamczyk-Grochala J., Kasprzyk I., Pawlina-Tyszko K., Lewinska A., Wnuk M. (2021), 60, 15 December 2021: 1-10, DOI: 10.1016/j.scitotenv.2021.149531.
96.Scientific Reports. Application of the targeted sequencing approach reveals the single nucleotide polymorphism (SNP) repertoire in microRNA genes in the pig genome. Pawlina-Tyszko K., Semik-Gurgul E., Gurgul A., Oczkowicz M., Szmatoła T., Bugno-Poniewierska M. (2021), 11: 1-12, DOI: 10.1038/s41598-021-89363-5.
97.Scientific Reports. The influence of the grass mixture composition on the quality and suitability for football pitches. Wolski K., Markowska J., Radkowski A., Brennensthul M., Sobol Ł., Pęczkowski G., Bujak H., Grzebieniarz W., Radkowska I., Khachatryan K. (2021), 11: 1-11, DOI: 10.1038/s41598-021-99859-9.
98.Scientific Reports. Interactions between Babesia microti merozoites and rat kidney cells in a short-term in vitro culture and animal model. Albertyńska M., Okła H., Jasik K., Urbańska-Jasik D., Pol P. (2021), 11: 1-10, DOI: 10.1038/s41598-021-03079-0.
99.Scientific Reports. Egg quality depending on the diet with different sources of protein and age of the hens. Kowalska E., Kucharska-Gaca J., Kuźniacka J., Lewko L., Gornowicz E., Biesek J., Adamski M. (2021), 11, 1 Article number: 2638: 1-11, DOI: 10.1038/s41598-021-82313-1.
100.Small Ruminant Research. Distribution of JAK2 genotypes across Suffolk and Pomeranian sheep. Padzik N., Szewczuk M., Ropka-Molik K. (2021), 194, January 2021: 1-5, DOI: 10.1016/j.smallrumres.2020.106282.
101.Sustainability. The Role of Selected Ecosystem Services in Different Farming Systems in Poland Regarding the Differentiation of Agricultural Land Structure. Luty L., Musiał K., Zioło M. (2021), 13, 12: 1-11, DOI: 10.3390/su13126673.
102.Theriogenology. Correlates of reproductive tract anatomy and uterine histomorphometrics with fertility in swine. Małopolska M., Tuz R., Schwarz T., Ekanayake L., D'Ambrosio J., Ahmadi B., Nowicki J., Tomaszewska E., Grzesiak M., Bartlewski P. (2021), 165: 44-51, DOI: 10.1016/j.theriogenology.2021.02.007.
103.Theriogenology. In vitro maturation of equine oocytes followed by two vitrification protocols and subjected to either intracytoplasmic sperm injection (ICSI) or parthenogenic activation. Nowak A., Kochan J., Witarski W., Okólski A. (2021), 162: 42-48, DOI: 10.1016/j.theriogenology.2020.12.022.
104.Theriogenology. Severe asynapsis in spermatocytes of interspecific hybrids of the silver fox (Vulpes vulpes) and the blue fox (Alopex lagopus) leads to pachytene I arrest as a result of sustained H2AXg gamma phosphorylation. Bugno-Poniewierska M., Witarski W., Kuchta-Gładysz M., Jakubczak A., Jeżewska-Witkowska G. (2021), 162: 1-5, DOI: 10.1016/j.theriogenology.2020.12.019.
105.Transboundary and Emerging Diseases. How do genetic relatedness and spatial proximity shape African swine fever infections in wild boar? Podgórski T., Pepin K., Radko A., Podbielska A., Łyjak M., Borowik T. (2021), -: 1-10, DOI: 10.1111/tbed.14418.
106.Urban Ecosystems. Analysis of cat diet across an urbanisation gradient. Piontek A., Wojtylak-Jurkiewicz E., Schmidt K., Gajda A., Lesiak M., Wierzbowska I. (2021), 24: 59-69, DOI: 10.1007/s11252-020-01017-y.
107.Veterinary Research. MicroRNA expression profile in bovine mammary gland parenchyma infected by coagulase-positive or coagulase-negative staphylococci. Bagnicka E., Kawecka-Grochocka E., Pawlina-Tyszko K., Zalewska M., Kapusta A., Kościuczuk E., Marczak S., Ząbek T. (2021), 52, 41: 1-20, DOI: 10.1186/s13567-021-00912-2.
108.Veterinary Research. Expression of cytokines in dairy cattle mammary gland parenchyma during chronic staphylococcal infection. Kawecka-Grochocka E., Zalewska M., Rzewuska M., Kościuczuk E., Ząbek T., Sakowski T., Marczak S., Bagnicka E. (2021), 52: 1-12, DOI: 10.1186/s13567-021-01003-y.
109.Viruses. Transcriptome Analysis for Genes Associated with Small Ruminant Lentiviruses Infection in Goats of Carpathian Breed. Olech M., Ropka-Molik K., Szmatoła T., Piórkowska K., Kuźmak J. (2021), 13: 1-20, DOI: 10.3390/v13102054.

Pozostałe artykuły (24)

1.Roczniki Naukowe Zootechniki. Opracowanie warunków kriokonserwacji heterogennych komórek MSC wyizolowanych ze szpiku kostnego świni i konia. Opiela J., Jurkiewicz J., Gajda L., Wierzchoś-Hilczer A. (2021), 48, 1: 39-54.
2.Roczniki Naukowe Zootechniki. Komórki MSC wyizolowane ze szpiku kostnego transgenicznych świń prawidłowo różnicują w chondrocyty i osteoblasty, ale nie w adipocyty in vitro. Opiela J., Jurkiewicz J., Gajda L., Wierzchoś-Hilczer A. (2021), 48, 2: 193-204.
3.Roczniki Naukowe Zootechniki. Kriokonserwacja i przechowywanie nasienia trutni –aspekty technologiczne i prawne regulacje. Trzcińska M., Kralka-Tabak M. (2021), 48, 1: 29-37.
4.Roczniki Naukowe Zootechniki. Wpływ warunków utrzymania na behawior cieląt oraz występowanie zachowań przeorientowanych i stereotypii. Radkowska I. (2021), 48, 2: 231-242.
5.Roczniki Naukowe Zootechniki. Właściwości czosnku (Allium sativum) oraz możliwość jego wykorzystania w chowie zwierząt. Radkowska I., Wójcik P., Karpowicz A. (2021), 48, 2: 179-191.
6.Roczniki Naukowe Zootechniki. Stan hodowli i charakterystyka wybranych parametrów użytkowości mlecznej kóz w Polsce w latach 2009–2018. Kawęcka A., Pasternak M., Sikora J., Miksza-Cybulska A. (2021), 48, 1: 55-66.
7.Roczniki Naukowe Zootechniki. Genetyczne, indywidualne i żywieniowe czynniki wpływające na dzienne spożycie i efektywność wykorzystania paszy u świń rosnących. Tyra M., Mucha A., Eckert R., Małopolska M. (2021), 48, 2: 135-143.
8.Roczniki Naukowe Zootechniki. Development of the agricultural innovation, technological changes and barriers of family farms in the Podlaskie and Podkarpackie voivodeship. Borecka A., Pawłowska J. (2021), 48, 2: 243-256.
9.Roczniki Naukowe Zootechniki. Wypas kulturowy w parkach narodowych na obszarze Karpat Zachodnich - aspekty organizacyjne i instytycjonalne. Musiał K. (2021), 48, 2: 257-272.
10.Roczniki Naukowe Zootechniki. Szybki test identyfikacji gatunkowej mącznika młynarka na podstawie mtDNA. Natonek-Wiśniewska M., Krzyścin P., Pietras M., Bugno-Poniewierska M. (2021), 48, 1: 3-14.
11.Wiadomości Zootechniczne. Zasadność cytogenetycznych badań przesiewowych świń kwalifikowanych do rozrodu. Danielak-Czech B., Kozubska-Sobocińska A., Kowalska K. (2021), LIX, 3: 37-49.
12.Wiadomości Zootechniczne. Udział Instytutu Zootechniki PIB w organizacji Międzynarodowego Porównawczego Testu Biegłości Profilowania STR Gołębi w latach 2020–2021. Podbielska A., Ropka-Molik K., Stefaniuk-Szmukier M., Radko A. (2021), LIX, 3: 96-100.
13.Wiadomości Zootechniczne. Istota Zielonego Ładu we Wspólnej Polityce Rolnej 2021–2027 – wyzwania dla rolnictwa w aspekcie ochrony środowiska i przyrody. Musiał K., Szumiec A. (2021), LIX, 3: 3-14.
14.Wiadomości Zootechniczne. Małopolskie inicjatywy promocji produktów pochodzących z obszarów górskich i podgórskich. Paraponiak P., Krawczyk W. (2021), R. LIX, 4: 85-94.
15.Wiadomości Zootechniczne. Dodatki funkcjonalne, takie jak sól, kwasy huminowe, mikroelementy, pierwiastki śladowe - jako modulatory wydajności i dobrego zdrowia wysokowydajnych krów mlecznych. Szewczyk A., Kusztal M. (2021), LIX, 4: 16-24.
16.Wiadomości Zootechniczne. Ocena stopnia zrównoważenia gospodarstw ekologicznych zajmujących się chowem bydła mlecznego. Szumiec A., Musiał K. (2021), LIX, 4: 3-14.
17.Wiadomości Zootechniczne. Żywotne obszary wiejskie w myśl idei rozwoju zrównoważonego. Musiał K., Szumiec A. (2021), LIX, 4: 33-44.
18.Wiadomości Zootechniczne. Rola zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w adaptacji i łagodzeniu zmian klimatu - głos FAO. Polak G. (2021), LIX, 4: 67-75.
19.Wiadomości Zootechniczne. Strategia „Zielonej architektury” we Wspólnej Polityce Rolnej na lata 2023-2027. Krawczyk W., Paraponiak P., Szewczyk A. (2021), LIX, 4: 45-51.
20.Wiadomości Zootechniczne. Rozwój i stan rolnictwa regionu świętokrzyskiego – aspekty retrospektywne i sytuacja obecna. Musiał K. (2021), LIX, 3: 23-36.
21.Wiadomości Zootechniczne. Znaczenie wody w chowie bydła. Wójcik P., Karpowicz A. (2021), LIX, 1-2: 85-98.
22.Wiadomości Zootechniczne. Wpływ stresu cieplnego na płodność krów. Żychlińska-Buczek J., Skrzyński G. (2021), LIX, 4: 52-56.
23.Wiadomości Zootechniczne. Podstawowe parametry hematologiczne w monitorowaniu zdrowia królików. Piórkowska M. (2021), LIX, 4: 57-66.
24.Wiadomości Zootechniczne. Przyczyny eliminacji z hodowli w populacji rodzimej rasy koników polskich. Tomczyk-Wrona I. (2021), LIX, 4: 25-32.

Referaty na konferencje (56)

1.43 Correlates of reproductive tract anatomy and uterine histomorphometrics with fertility in swine. D'Ambrosio J., Małopolska M., Tuz R., Schwarz T., Ekanayake L., Ahmadi B., Nowicki J., Tomaszewska E., Grzesiak M., Bartlewski P. (2021) Virtual Conference of the International Embryo Technology Society, 18-21 January, 2021, internet, internet, Reproduction, Fertility and Development, 33, 2: 128-129, DOI: 10.1071/RDv33n2Ab43.
2.Association (ACLY) gene polymorphism and fattening, slaughter and pork quality traits in polish pigs. Terman A., Polasik D., Tyra M., Szyndler-Nędza M., Żak G. (2021) 72th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, 30 sierpnia - 3 września 2021, Davos, Szwajcaria, s. 524.
3.Broiler chicken breast muscle myopathies - the scale of the problem, causes and prevention. Połtowicz K. (2021) Taiwan and Poland Bilateral Animal Industry International Video Conference, 4-5 lutego 2021, Tainan, Taiwan, s. 34.
4.Działania Komisji FAO zasobów genetycznych zwierząt dla wyżywienia i rolnictwa w obszarze zwierząt gospodarskich. Polak G., Sosin-Bzducha E. (2021) LXXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 23-24 września 2021, Olsztyn, Polska, s. 5.
5.Ecologisation Of Agriculture In Conservation Areas Within Poland's New Environmental Architecture. Musiał K., Musiał W. (2021) 37th IBIMA Conference (International Business Information Management Association, 30-31 May, 2021, Cordoba, Spain, pp. 6543-6551.
6.Effect of HOXA10 and HOXA11 genes polymorphisms on the size of reproductive organs in pigs. Mucha A., Szyndler-Nędza M., Tuz R., Piórkowska K., Małopolska M., Schwarz T. (2021) 72th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, 30 sierpnia - 3 września 2021, Davos, Szwajcaria, s. 453.
7.Effect of L-carnitine on porcine oocytes in vitro maturation and level of lipid content and ROS - preliminary study. Poniedziałek-Kempny K., Rajska I., Soból K., Romek M., Gajda L., Gajda B. (2021) IX Zjazd Towarzystwa Biologii Rozrodu, 2-4 września 2021, Poznań, Polska, s. 142.
8.Effect of rearing system on productivity and quality of goose meat. Połtowicz K., Potocka P. (2021) Taiwan and Poland Bilateral Animal Industry International Video Conference, 4-5 lutego 2021, Tainan, Taiwan, s. 31.
9.Effect of vitamin D supplementation on liver transcriptome in rats. Mrozowicz J., Wierzbicka A., Szymczyk B., Świątkiewicz M., Koseniuk A., Oczkowicz M. (2021) International Young Scientists Conference on Molecular and Cell Biology, 25-26 lutego 2021, Warszawa, Polska, s. 70.
10.Ex situ conservation of biological materials derived from polish native livestock breeds - The role of the National Research Institute of Animal Production in Poland. Trzcińska M., Samiec M. (2021) Taiwan and Poland Bilateral Animal Industry International Video Conference, 4-5 lutego 2021, Tainan, Taiwan, s. 10.
11.Feed supplements enhancing the production of pigs - effect on development of the digestive tract, nutrients utilization, meat quality and health status. Świątkiewicz M., Szyndler-Nędza M. (2021) Taiwan and Poland Bilateral Animal Industry International Video Conference, 4-5 lutego 2021, Tainan, Taiwan, s. 19.
12.Frequency of white stripping myopathy and physicochemical characteristics of pectoral muscles of fast and slow growing chickens. Połtowicz K., Nowak J. (2021) The First Ukrainian-Polish Scientific Forum, 29-30 September, 2021, Lwów, Ukraina, p. 94, DOI: 10.15407/animbiol23.03.
13.Genetic Architecture of Quantitative Traits and Complex Diseases from Studies to Genomic Breeding Value Estimation. Żukowski K. (2021) Taiwan and Poland Bilateral Animal Industry International Video Conference, 4-5 lutego 2021, Tainan, Taiwan, s. 17.
14.Inbreeding in the Population of Holstein-Friesian Cattle. Topolski P. (2021) Taiwan and Poland Bilateral Animal Industry International Video Conference, 4-5 lutego 2021, Tainan, Taiwan, s. 29.
15.Inbreeding rate in the conservative population of Polish Red cattle. Topolski P., Sosin-Bzducha E. (2021) 72th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, 30 sierpnia - 3 września 2021, Davos, Szwajcaria, s. 290.
16.Indukcja ekspresji wybranych genów wirusa BPV w komórkach fibroblastycznych tkanki skórnej konia domowego. Podstawski Z., Samiec M., Skrzyszowska M., Ropka-Molik K. (2021) XIII Ogólnokarajowa Konferencja Młodzi Naukowcy w Polsce - Badania i Rozwój, 23 marca 2021, Poznań, Polska, s. 83.
17.Influence of pig immunocastration on fattening parameters. Małopolska M., Tyra M., Lasek J. (2021) The First Ukrainian-Polish Scientific Forum, 29-30 September, 2021, Lwów, Ukraina, The Animal Biology, 23, 3: 73.
18.Inicjatywy ERFP wzmacniające ochronę ex situ zasobów genetycznych zwierząt. Sosin-Bzducha E., Polak G. (2021) LXXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 23-24 września 2021, Olsztyn, Polska, s. 7.
19.Initial evaluation of PlanetScope nanosatellite images applicability for identification of grazed plant communities. Radkowski A., Radkowska I., Drzewiecki W., Pirowski T., Szewczyk W. (2021) Sensing - New insights into grassland science and practice, 17-19 maja 2021, Kassel, Germany, Grassland Science in Europe, 26: 144-146.
20.Korelacje pomiędzy efektywnością wykorzystania paszy a cechami tucznymi, rzeźnymi i jakości mięsa. Tyra M., Mucha A., Eckert R. (2021) LXXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 23-24 września 2021, Olsztyn, Polska, s. 90.
21.Krajowa hodowla mięsożernych zwierząt futerkowych objętych programem ochrony zasobów genetycznych. Piórkowska M., Bielański P., Kowalska D. (2021) LXXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 23-24 września 2021, Olsztyn, Polska, s. 103.
22.Krajowa hodowla nutrii objetych programem ochrony zasobów genetycznych (2020). Bielański P., Kowalska D., Piórkowska M. (2021) LXXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 23-24 września 2021, Olsztyn, Polska, s. 93.
23.Krajowa hodowla szynszyli beżowej objętej programem ochrony zasobów genetycznych (2020). Bielański P., Kowalska D., Piórkowska M. (2021) LXXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 23-24 września 2021, Olsztyn, Polska, s. 94.
24.Livestock herding in Polish mountainous national parks as an element of sustainable regional development. Musiał K. (2021) 38th IBIMA Conference (International Business Information Management Association, 23-24 November, 2021, Seville, Spain, pp. 1-12.
25.Nasiona krajowej soi jako pasza białkowa dla warchlaków. Świątkiewicz M., Witaszek K. (2021) LXXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 23-24 września 2021, Olsztyn, Polska, s. 154.
26.Natural versus pharmacological methods of controlled swine reproduction. Schwarz T., Murawski M., Tuz R., Małopolska M. (2021) The First Ukrainian-Polish Scientific Forum, 29-30 September, 2021, Lwów, Ukraina, The Animal Biology, 23, 3: 103.
27.Nutritional methods in the prevention of coccidiosis in broiler chickens — the results of the studies conducted at the National Research Institute of Animal Production in Kraków. Arczewska-Włosek A., Świątkiewicz S. (2021) The 1st Ukrainian-Polish Scientific Forum AGROBIOPERSPECTIVES, 29-30 września 2021, Lwów, Ukraina, The Animal Biology, 23, 3: 9, DOI: 10.15407/animbiol23.03.
28.Nutritional methods of coccidiosis prophylaxis in broiler chickens. Arczewska-Włosek A., Świątkiewicz S. (2021) Taiwan and Poland Bilateral Animal Industry International Video Conference, 4-5 lutego 2021, Tainan, Taiwan, s. 22.
29.Ocena regionu d-loop i genu DBY w identyfikacji hybryd alpaka x lama. Podbielska A., Piórkowska K. (2021) II Sympozjum Naukowe „Nauki o zwierzętach w praktyce hodowlanej i badaniach biomedycznych”, 29 października 2021, Warszawa, Polska, ss. 96-97.
30.Polymorphism g.158093018 A>T within rabbit IGFBP5 gene influence ph value after 24h chilling. Migdał Ł., Migdał A., Kmiecik M., Semik-Gurgul E., Otwinowska-Mindur A., Migdał W., Bieniek J. (2021) 67th International Congress of Meat Science and Technology, 23-27 sierpnia 2021, Kraków, Polska, s. 153.
31.Preliminary study on the effect of vitamin D dietary supplementation on vdr, cyp2r1 and cyp27b1 transcripts in selected tissues of young rats by gender. Wierzbicka A., Oczkowicz M., Mrozowicz J., Szymczyk B., Świątkiewicz M., Koseniuk A. (2021) International Young Scientists Conference on Molecular and Cell Biology, 25-26 lutego 2021, Warszawa, Polska, s. 102.
32.Preparation for identification of ATAC-seq signals associated with high fat level in Złotnicka White. Piórkowska K., Witarski W., Kruczek K., Ropka-Molik K., Tyra M., Szyndler-Nędza M., Żak G. (2021) 72th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, 30 sierpnia - 3 września 2021, Davos, Szwajcaria, s. 344.
33.Relationship between cows’ activity and the level of inbreeding. Topolski P., Żukowski K., Żarnecki A. (2021) 72th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, 30 sierpnia - 3 września 2021, Davos, Szwajcaria, s. 290.
34.Research work of the institute of animal production in the field of pig nutrition - feed supplements enhancing pig health and productivity. Świątkiewicz M. (2021) The First Ukrainian-Polish Scientific Forum, 29-30 września 2021, Lwów, Ukraina, The Animal Biology, 23, 3: 114, DOI: 10.15407/animbiol23.03.
35.Safety of genetically modified feed materials in animal nutrition– results of studies of National Research Institute of Animal Production in Krakow. Świątkiewicz S., Świątkiewicz M., Strzetelski J., Arczewska-Włosek A., Szymczyk B., Furgał-Dierżuk I. (2021) The 1st Ukrainian-Polish Scientific Forum AGROBIOPERSPECTIVES, 29-30 września 2021, Lwów, Ukraina, The Animal Biology, 23, 3: 115, DOI: 10.15407/animbiol23.03.
36.Stan zasobów rodzimych ras koni prymitywnych w ramach PROW 2014-2020. Tomczyk-Wrona I., Chełmińska A. (2021) LXXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 23-24 września 2021, Olsztyn, Polska, s. 49.
37.Stan zasobów rodzimych ras koni szlachetnych w ramach PROW 2014-2020. Tomczyk-Wrona I., Chełmińska A. (2021) LXXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 23-24 września 2021, Olsztyn, Polska, s. 50.
38.Strenghtening the added value of rare breeds in Poland. Sosin-Bzducha E., Chełmińska A. (2021) 72th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, 30 sierpnia - 3 września 2021, Davos, Szwajcaria, s. 525, DOI: 10.3920/978-90-8686-918-3 https://doi.org/10.3920/978-90-8686-918-3.
39.Studying relationships between production traits in Holstein Friesian usin structural equations. Jakimowicz M., Suchocki T., Żarnecki A., Skarwecka M., Szyda J. (2021) 72th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, 30 sierpnia - 3 września 2021, Davos, Szwajcaria, s. 441.
40.The effect of immunocastration on the fattening, slaughter and meat quality parameters as an alternative to surgical castration. Małopolska M. (2021) Taiwan and Poland Bilateral Animal Industry International Video Conference, 4-5 lutego 2021, Tainan, Taiwan, s. 33.
41.The effects of environmental enrichment in weaned piglets. Godyń D. (2021) Taiwan and Poland Bilateral Animal Industry International Video Conference, 4-5 lutego 2021, Tainan, Taiwan, s. 27.
42.The long non-coding RNAs recognition and diversity analysis across different pigs breed and tissue. Żukowski K., Bąk A., Ropka-Molik K., Piórkowska K. (2021) 72th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, 30 sierpnia - 3 września 2021, Davos, Szwajcaria, s. 449.
43.The quality and health-promoting value of meat from pigs of the Złotnicka Spotted breed. Szyndler-Nędza M., Świątkiewicz M., Migdał Ł., Migdał W. (2021) 72th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, 30 sierpnia - 3 września 2021, Davos, Szwajcaria, s. 340.
44.The use of agri-food and biofuel industry by-products in feeding pigs. Świątkiewicz M. (2021) Taiwan and Poland Bilateral Animal Industry International Video Conference, 4-5 lutego 2021, Tainan, Taiwan, s. 25.
45.Transboundry breeds in Europe: promote concerted action between countires. Charvolin-Lemarie E., Sturaro E., Bojkovski D., Ligda C., Tsiokos D., Sosin-Bzducha E., Polak G., Stojanovic S., Tejerina F. (2021) 72th Annual Meeting of the European Association for Animal Production, 30 sierpnia - 3 września 2021, Davos, Szwajcaria, s. 211, DOI: 10.3920/978-90-8686-918-3.
46.Transcriptomic Evaluation of Molecular Processes Associated with Meat Quality and Growth Traits in Poultry (broiler chickens and geese) (PL). Piórkowska K. (2021) Taiwan and Poland Bilateral Animal Industry International Video Conference, 4-5 lutego 2021, Tainan, Taiwan, s. 45.
47.Vaspin enhaced porcine oocytes in vitro maturation via MAP3/1 and PRKAA1 kinases pathways. Kurowska P., Mlyczyńska E., Estienne A., Barbe A., Rajska I., Soból K., Poniedziałek-Kempny K. (2021) XXVIII Congress of the Polish PHysiological Society, 15-17 września 2021, Gdańsk, Poland, s. 134.
48.Włókno z roślin włóknistych jako potencjalny innowacyjny dodatek paszowy dla prosiąt. Świątkiewicz M., Czech A. (2021) LXXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 23-24 września 2021, Olsztyn, Polska, s. 153.
49.Wpływ dodatku mączki z owadów i astaksantyny do diety z ekstrudowanym makuchem z soi NGM na status zdrowotny szczurów. Szymczyk B., Furgał-Dierżuk I. (2021) LXXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 23-24 września 2021, Olsztyn, Polska, s. 151.
50.Wpływ polimorfizmu w locus genu GH na skład mleka i wyniki odchowu prosiąt. Szyndler-Nędza M., Ropka-Molik K., Piórkowska K. (2021) LXXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 23-24 września 2021, Olsztyn, Polska, s. 89.
51.Wpływ suplementacji diety różnymi formami i dawkami witaminy D3 na transkryptom tkanki mięśniowej świń. Wierzbicka A., Oczkowicz M., Steg A., Świątkiewicz M. (2021) II Sympozjum Naukowe „Nauki o zwierzętach w praktyce hodowlanej i badaniach biomedycznych”, 29 października 2021, Warszawa, Polska, s. 85.
52.Wpływ suplementacji standardowej i wysokiej dawki witaminy D3 na transkryptom tkanki mięśniowej szczurów. Wierzbicka A., Oczkowicz M., Steg A., Świątkiewicz M., Szymczyk B. (2021) II Sympozjum Naukowe „Nauki o zwierzętach w praktyce hodowlanej i badaniach biomedycznych”, 29 października 2021, Warszawa, Polska, s. 84.
53.Wpływ suplementacji witaminą D diety świń na parametry biochemiczne. Steg A., Oczkowicz M., Wierzbicka A. (2021) II Sympozjum Naukowe „Nauki o zwierzętach w praktyce hodowlanej i badaniach biomedycznych”, 29 października 2021, Warszawa, Polska, s. 58.
54.Wpływ suplementacji witaminą D na transkryptom świni na przykładzie wątroby. Steg A., Oczkowicz M., Wierzbicka A. (2021) II Sympozjum Naukowe „Nauki o zwierzętach w praktyce hodowlanej i badaniach biomedycznych”, 29 października 2021, Warszawa, Polska, s. 35.
55.Wykorzystanie larw owadów w żywieniu królików. Kowalska D., Bielański P., Piórkowska M. (2021) LXXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 23-24 września 2021, Olsztyn, Polska, s. 100.
56.Zawartość składników pokarmowych oraz wartość biologiczna białka w mięsie różnych gatunków ślimaków jadalnych. Szymczyk B., Ligaszewski M., Pol P. (2021) LXXXV Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego, 23-24 września 2021, Olsztyn, Polska, s. 152.

Pozostałe publikacje (105)

1.Arczewska-Włosek A., Świątkiewicz S., Gala Ł. (2021) Ekstrakty ziołowe – naturalny sposób ograniczania kokcydiozy i podniesienia efektywności produkcji drobiarskiej. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Centrum Doradztwa Rolniczego HORYZONT CDR, 4: 26-31.
2.Barowicz T., Pieszka M. (2021) Żwacz dla krów jest najważniejszy. Hoduj z głową. Bydło, 1: 42-45.
3.Barowicz T., Pieszka M. (2021) Mineralne dla loch prośnych. Hoduj z głową. Świnie, 1: 20-23.
4.Barowicz T., Pieszka M. (2021) Wołowina dobra bo polska. Agrobydło, 1: 56-60.
5.Barowicz T., Pieszka M., Śliwiński B. (2021) Zbieramy i zakiszamy zielonki. Jak przygotować dobrą kiszonkę. Agrobydło, 1: 24-28.
6.Barowicz T., Śliwiński B. (2021) Kształtowanie odporności poprzez żywienie. Hoduj z głową. Świnie, 3: 16-19.
7.Barowicz T., Śliwiński B. (2021) Muchy w oborze, a komary, gzy i meszki na pastwiskach. Hoduj z głową. Bydło, 3: 58-61.
8.Barowicz T., Śliwiński B. (2021) Kiszone ziarno kukurydzy. Hoduj z głową. Bydło, 2: 32-35.
9.Brejta W., Barowicz T. (2021) Jałówki opasy a może wolce. Hoduj z głową. Bydło, 6: 20-21.
10.Calik J., Kalisz J., Lewko L., Głowacki Ł. (2021) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych gęsi utrzymywanych w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach (IZ PIB). Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objetych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt, XVII: 59-96.
11.Calik J., Kalisz J., Lewko L., Głowacki Ł. (2021) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych kaczek utrzymywanych w Stacji Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach (IZ PIB). Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objetych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt, XVII: 112-130.
12.Calik J., Krawczyk J. (2021) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych kur nieśnych utrzymywanych na fermie w Chorzelowie (IZ PIB). Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objetych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt, XVII: 5-29.
13.Calik J., Krawczyk J., Obrzut J. (2021) Wyniki oceny wartości użytkowej stad zachowawczych kur nieśnych utrzymywanych na fermie w Aleksandrowicach (IZ PIB). Wyniki oceny wartości użytkowej i hodowlanej populacji drobiu objetych programem ochrony zasobów genetycznych zwierząt, XVII: 30-48.
14.Eckert R. (2021) Dopłaty do dobrostanu wsparciem producentów świń. Trzoda Chlewna, LIX, 9: 12.
15.Eckert R. (2021) Historia relacji człowiek-zwierzę. Trzoda Chlewna, LIX, 11: 25.
16.Eckert R., Szyndler-Nędza M. (2021) Zmiany w otłuszczeniu loch a ich użytkowość rozpłodowa i jakość mleka. Trzoda Chlewna, LIX, 5: 18-20.
17.Fornal A., Kowalska K., Ząbek T., Piestrzyńska-Kajtoch A., Ropka-Molik K. (2021) Genetic profiling of horses in forensic cases. 38th International Society for Animal Genetics Conference, Virtual Conference 2021, Abstracts, International Society for Animal Genetics p. 54.
18.Gala Ł. (2021) Nowe przepisy dotyczące bioasekuracji gospodarstw w związku z afrykańskim pomorem świń (ASF). Doradca - Małopolski Informator Rolniczy, XI-XII: 14-16.
19.Godyń D. (2021) Zastosowanie materiałów wzbogacających środowisko jako metoda poprawy dobrostanu świń. Hodowca Trzody Chlewnej, 11-12: 54-57.
20.Godyń D. (2021) Warunki utrzymania cieląt. Hodowca Bydła, 4: 38-41.
21.Janiszewski P., Lisiak D., Borzuta K., Grześkowiak E., Schwarz T., Siekierko U., Andres K., Świątkiewicz S. (2021) The Effect of Feeding Chicken and Geese Broilers with Different Cereals on the Fatty Acids Profile in Meat. Foods, 10: 1-12, DOI: 10.3390/foods10112879.
22.Kaczor A. (2021) Komfort pobierania paszy u krów w oborze wolnostanowiskowej. Hodowca Bydła, 6-7: 48-50.
23.Kanthaswamy S., Brendel T., Natonek-Wiśniewska M., Radko A., Cancela L., A. Andrade de Oliveira D., Crespi J., Dajbychová M., Itoh T., Landi V., Martinez A., Oldt R.F., Ramírez O., Rodellar C., Ruiz-Girón M., Schikorski D., Turba M.E., Giovambatista G. (2021) An inter-laboratory study of DNA-based identity, parentage and species testing in animal forensic genetics. Forensic Sciences Research, 1, 1: 1-6, DOI: 10.1080/20961790.2021.1886679.
24.Karpowicz A. (2021) Organizacja zywienia podczas upałów. Hodowca Bydła, 6-7: 41-47.
25.Karpowicz A. (2021) Zarządzanie siarą bydlecą. Hodowca Bydła, 2: 52-55.
26.Karpowicz A., Wójcik P. (2021) Możliwości zastosowania śruty rzepakowej w żywieniu bydła mlecznego. ywienie bydła mlecznego produktami pochodzenia rzepakowego, Wydawnictwo Polskiego Stowarzyszenia Producentów Oleju, ISBN 978-83-959757-6-9 ss. 18-25.
27.Kowalska D., Strychalski J., Gugołek A. (2021) The effect of silkworm pupae and mealworm larvae meals as dietary protein components on performance indicators in rabbits. Revista Mexicana de Ciencias Pecuarias, 12, 1: 151-162, DOI: 10.22319/rmcp.v12i1.5455.
28.Krawczyk J. (2021) Wyniki produkcyjne i jakość mięsa kogutków rasy żółtonóżka kuropatwiana i karmazyn ubijanych w różnym wieku - cz. II. Polskie Drobiarstwo, 3: 2-5.
29.Krawczyk J. (2021) Wyniki produkcyjne i jakość mięsa kogutków rasy żółtonóżka kuropatwiana i karmazyn ubijanych w różnym wieku - cz. I. Polskie Drobiarstwo, 2: 5-7.
30.Krawczyk W. (2021) Standardy prawne UE uwzględniające ochronę środowiska i mitygację związków azotu. Doskonalenie technologii produkcji rolnej, w tym energii odnawialnej, z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, ISBN 978-83-65426-62-8 ss. 156-164.
31.Krawczyk W. (2021) Procesy wodne i ich znaczenia dla zdrowia człowieka, stanu środowiska i bioróżnorodności. Gospodarka nawozowa jako kluczowy element ochrony środowiska i poprawy jakości wód, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ISBN 978-83-956926-3-5 ss. 9-16.
32.Krawczyk W. (2021) Bilans azotu i fosforu w gospodarstwie oraz wykorzystanie PS WPR, a także innych metod w zakresie ochrony środowiska, zachowania jakości wody, gleb i powietrza. Gospodarka nawozowa jako kluczowy element ochrony środowiska i poprawy jakości wód, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ISBN 978-83-956926-3-5 ss. 53-65.
33.Ligaszewski M., Pol P. (2021) Helikultura w Polsce. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, 1: 67-85.
34.Marciniak M., Tyra M. (2021) Wyniki oceny knurów i loszek w Programie Hodowlanym POLSUS. Trzoda Chlewna, LIX, 1: 19-20.
35.Marciniak M., Tyra M. (2021) Wyniki oceny knurów i loszek w Programie Hodowlanym POLSUS. Trzoda Chlewna, LIX, 2: 16-17.
36.Marciniak M., Tyra M. (2021) Wyniki oceny knurów i loszek w Programie Hodowlanym POLSUS. Trzoda Chlewna, LIX, 3: 16-17.
37.Marciniak M., Tyra M. (2021) Wyniki oceny knurów i loszek w Programie Hodowlanym POLSUS. Trzoda Chlewna, LIX, 4: 16-17.
38.Marciniak M., Tyra M. (2021) Wyniki oceny knurów i loszek w Programie Hodowlanym POLSUS. Trzoda Chlewna, LIX, 5: 16-17.
39.Marciniak M., Tyra M. (2021) Wyniki oceny knurów i loszek w Programie Hodowlanym POLSUS. Trzoda Chlewna, LIX, 6: 19-20.
40.Marciniak M., Tyra M. (2021) Wyniki oceny knurów i loszek w Programie Hodowlanym POLSUS. Trzoda Chlewna, LIX, 7-8: 21-22.
41.Marciniak M., Tyra M. (2021) Wyniki oceny knurów i loszek w Programie Hodowlanym POLSUS. Trzoda Chlewna, LIX, 9: 22-23.
42.Marciniak M., Tyra M. (2021) Wyniki oceny knurów i loszek w Programie Hodowlanym POLSUS. Trzoda Chlewna, LIX, 10: 17-18.
43.Marciniak M., Tyra M. (2021) Wyniki oceny knurów i loszek w Programie Hodowlanym POLSUS. Trzoda Chlewna, LIX, 11: 21-22.
44.Marciniak M., Tyra M. (2021) Wyniki oceny knurów i loszek w Programie Hodowlanym POLSUS. Trzoda Chlewna, LIX, 12: 19-20.
45.Musiał A., Ropka-Molik K., Stefaniuk-Szmukier M., Myćka G., Fornal A., Yasynetska N. (2021) Genetic structure of maternal lines in Przewalski horses based on mtDNA variation. 38th International Society for Animal Genetics Conference, Virtual Conference 2021, Abstracts, International Society for Animal Genetics ss. 13-14.
46.Muszyński S., Świątkiewicz M., Szymczyk B., Oczkowicz M., Furgał-Dierżuk I. (2021) The effect of dietary vitamin D3 level on bone osteometry and mechanical properties in young rats. Journal of the Endocrine Society, 5, Supplement 1: 237-238, DOI: 10.1210/jendso/bvab048.
47.Oczkowicz M., Szymczyk B., Świątkiewicz M., Furgał-Dierżuk I., Koseniuk A., Wierzbicka A., Steg A. (2021) VDR, CYP2R1 and CYP27B1 Genes Are Differentially Expressed in Male`s and Females Tissues of Wistar Rats. Journal of the Endocrine Society, 5, Supplement 1: 513, DOI: 10.1210/jendso/bvab048.
48.Piestrzyńska-Kajtoch A., Klocek E., Kawęcka A. (2021) Polymorphism of the MC1R gene in sheep breeds from Poland. 38th International Society for Animal Genetics Conference, Virtual Conference 2021, Abstracts, International Society for Animal Genetics pp. 139-140.
49.Piestrzyńska-Kajtoch A., Smołucha G. (2021) Genotypowanie genu PRNP w aspekcie trzęsawki kóz. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-330-9, b-3/2021: 12.
50.Pieszka M., Barowicz T. (2021) Żelazo dla prosiąt. Hoduj z głową. Świnie, 4: 22-23.
51.Pieszka M., Barowicz T. (2021) Bydło a lekkie gleby. Hoduj z głową. Bydło, 1: 8-11.
52.Pieszka M., Barowicz T. (2021) Żywienie i smakowitość wieprzowiny. Hoduj z głową. Świnie, 2: 18-21.
53.Pieszka M., Barowicz T. (2021) Bioaktywne związki - taniny. Polskie Drobiarstwo, 2: 50-53.
54.Pieszka M., Barowicz T. (2021) Dodatki paszowe. Rodzaje i zastosowanie. Agrobydło, 1: 10-12.
55.Pieszka M., Barowicz T. (2021) Tanio opasać. Żywienie młodego bydła rzeźnego. Agrobydło, 1: 24-28.
56.Pieszka M., Barowicz T. (2021) Pasze rzepakowe w TMR. Żywienie krów mlecznych i opasów. Agrobydło, 1: 34-36.
57.Pieszka M., Barowicz T. (2021) Zanim bydło wyjdzie na pastwisko. O czym warto pamiętać. Agrobydło, 1: 37-41.
58.Pieszka M., Barowicz T. (2021) Wydajność czy długowieczność. Ważny wybór dla producentów mleka. Agrobydło, 1: 52-54.
59.Pieszka M., Pieszka K., Barowicz T. (2021) Sposoby na zapachy z fermy. Hoduj z głową. Świnie, 1: 34-39.
60.Pieszka M., Śliwiński B., Barowicz T. (2021) Dobrostan krów mlecznych. Wpływ na zdrowie i wyniki produkcyjne. Agrobydło, 2: 46-49.
61.Pluta-Kubica A., Domagała J., Gąsior R., Wojtycza K., Witczak M. (2021) Characterisation of the profile of volatiles of Polish Emmental cheese. International Dairy Journal, 116, nr artykułu 104954: 1-11, DOI: 10.1016/j.idairyj.2020.104954.
62.Podbielska A., Piórkowska K., Szmatoła T. (2021) Evaluation of population structure alpacas maintained in Poland and identification alpaca-llama hybrids based on microsatellite markers. 38th International Society for Animal Genetics Conference, Virtual Conference 2021, Abstracts, International Society for Animal Genetics s. 36.
63.Puchała M., Kawęcka A. (2021) Ocena wartości hodowlanej owiec metodą BLUP w roku 2020 - stada ojcowskie. Ocena wartości hodowlanej owiec metodą BLUP - stada ojcowskie., XVII: 1-38.
64.Puchała M., Kawęcka A. (2021) Ocena wartości hodowlanej owiec metodą BLUP w roku 2020 - stada mateczne. Ocena wartości hodowlanej owiec metodą BLUP - stada mateczne., XVI: 1-119.
65.Puchała M., Kawęcka A. (2021) Wyniki oceny wartosci hodowlanej tryczków i maciorek w roku 2019. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ss. 286.
66.Radko A., Koseniuk A., Szumiec A., Smołucha G., Podbielska A., Domagała M., Wołkowicz J., Kozioł G., Kościelny M. (2021) Weryfikacja rodowodów owiec i świń na podstawie markerów mikrosatelitarnych DNA. Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-326-2, b-2/2021: 15.
67.Radkowska I. (2021) Mleko A2 - identyfikacja i właściwości. Kalendarz Rolników 2021, WDR, ISBN 978-83-7401-727-5 ss. 179-183.
68.Radkowska I., Radkowski A. (2021) Zioła i chwasty użytków zielonych. Hodowca Bydła, 3: 22-29.
69.Radkowska I., Radkowski A. (2021) Jak wykonać dobrej jakości kiszonkę z traw? Hodowca Bydła, 4: 16-21.
70.Radkowska I., Radkowski A. (2021) Użytkowanie pastwisk. Hodowca Bydła, 3: 17-21.
71.Radkowska I., Rubiś D., Ropka-Molik K. (2021) Identification of the ß-casein gene genotype in Simmental cattle. 38th International Society for Animal Genetics Conference, Virtual Conference 2021, Abstracts, International Society for Animal Genetics s. 65.
72.Słomski R., Strauss E., Lipiński D., Smorąg Z., Jura J., Skrzyszowska M., Samiec M., Wilczek P., Klama-Baryła A. (2021) Innowacyjna technologia wykorzystania tkanek transgenicznych świń w ksenotransplantacji. Nauka dla Społeczeństwa. Osiągnięcia Instytutu Genetyki Człowieka PAN, Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk Poznań, ISBN 978-83-950393-8-6 ss. 149-171.
73.Smołucha G., Koseniuk A., Bielański P. (2021) Identification of polymorphism in the MC1R gene in Polish pastel foxes: Preliminary research. 38th International Society for Animal Genetics Conference, Virtual Conference 2021, Abstracts, International Society for Animal Genetics s. 55.
74.Stefaniuk-Szmukier M., Piórkowska K., Ropka-Molik K., Dybus A. (2021) Molecular characterization and occurrence of variation within the promoter region of CASK gene in racing pigeons. 38th International Society for Animal Genetics Conference, Virtual Conference 2021, Abstracts, International Society for Animal Genetics ss. 36-37.
75.Szacawa E., Dudek K., Bednarek D., Pieszka M., Bederska-Łojewska D. (2021) A pilot study on the effect of a novel feed additive containing exogenous enzymes, acidifiers, sodium butyrate and silicon dioxide nanoparticles on selected cellular immune indices and body weight gains of calves. Journal of Veterinary Research, 65: 497-504, DOI: 10.2478/jvetres-2021-000068.
76.Szalata M., Lipiński D., Słomski R., Wielgus K., Smorąg Z., Pieńkowski M. (2021) Pierwsze polskie zwierzęta transgeniczne dla potrzeb biomedycznych. Nauka dla Społeczeństwa. Osiągnięcia Instytutu Genetyki Człowieka PAN, Instytut Genetyki Człowieka Polskiej Akademii Nauk Poznań, ISBN 978-83-950393-8-6 ss. 135-148.
77.Szlachta M., Majewska M., Rubaj J., Korol W., Bielecka G. (2021) Walidacja oznaczania witaminy D3 w preparatach i premiksach paszowych metodą HPLC z detekcją spektrofotometryczną. Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, UMCS Lublin, ISBN 978-83-227-9504-0 ss. 13-17.
78.Szymik B. (2021) Hereford - historia i charakterystyka rasy. Hodowca Bydła, 11: 46-48.
79.Szymik B. (2021) Angus - historia i charakterystyka rasy. Hodowca Bydła, 6-7: 58-63.
80.Szymik B. (2021) Rynek wołowiny (produkcja, spozycie, zapotrzebowanie). Hodowca Bydła, 5: 64-68.
81.Szyndler-Nędza M. (2021) Rasa puławska przyszłością dla hodowli i produkcji tradycyjnej. Trzoda Chlewna, LIX, 6: 21-22.
82.Szyndler-Nędza M., Eckert R. (2021) Ocena przyżyciowa młodych knurów. Stan hodowli i wyniki oceny świń, XXXIX: 19-24.
83.Szyndler-Nędza M., Luciński P., Skrzypczak E., Szulc K., Hammermeister A. (2021) Ochrona zasobów genetycznych świń ras rodzimych- stan hodowli i wyniki oceny za rok 2020. Ochrona zasobów genetycznych świń ras rodzimych - stan hodowli i wyniki oceny, 16: 1-42.
84.Śliwiński B., Barowicz T. (2021) Profilaktyka schorzeń racic. Jak zapobiegać kulawiznom. Agrobydło, 2: 41-44.
85.Śliwiński B., Barowicz T. (2021) Pasze wysokobiałkowe dla drobiu. Polskie Drobiarstwo, 5: 56-59.
86.Śliwiński B., Barowicz T. (2021) Po co w paszach witaminy? Hoduj z głową. Świnie, 3: 20-23.
87.Śliwiński B., Barowicz T. (2021) Pszenżyto dla drobiu. Polskie Drobiarstwo, 4: 8-10.
88.Śliwiński B., Barowicz T. (2021) Treściwe w TMR. Uszlachetnianie komponentów pasz. Agrobydło, 1: 30-33.
89.Śliwiński B., Barowicz T. (2021) Wazny smak i zapach pasz. Hoduj z głową. Świnie, 5: 18-20.
90.Śliwiński B., Barowicz T. (2021) Zdrowo, świeżo i smacznie. Jak poprawić apetyt u krów. Agrobydło, 2: 20-23.
91.Śliwiński B., Pieszka M., Barowicz T. (2021) Ocena kondycji krów. Jak sprawdzić poprawność żywienia. Agrobydło, 1: 11-15.
92.Świątkiewicz M., Gala Ł. (2021) Ekstrakty ziołowe w paszy sposobem na poprawę trwałości i jakości mięsa świń. Doradca - Małopolski Informator Rolniczy, XI-XII: 11-13.
93.Świątkiewicz M., Witaszek K., Gala Ł. (2021) Wykorzystanie nasion krajowej soi w żywieniu zwierząt gospodarskich. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Centrum Doradztwa Rolniczego HORYZONT CDR, 6: 23-30.
94.Świątkiewicz M., Witaszek K., Szymczyk B., Sosin-Bzducha E., Śliwiński B., Furgał-Dierżuk I., Pilarski K., Ostropilskyi S. (2021) Wartość pokarmowa oraz opłacalność produkcji materiałów paszowych z krajowych nasion soi. Kraków, Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy, ISBN 978-83-7607-314-9, b-1/2021: 32.
95.Tomaszewska E., Muszyński S., Arczewska-Włosek A., Domaradzki P., Pyz-Łukasik R., Donaldson J., Świątkiewicz S. (2021) Cholesterol Content, Fatty Acid Profile and Health Lipid Indices in the Egg Yolk of Eggs from Hens at the End of the Laying Cycle, Following Alpha-Ketoglutarate Supplementation. Foods, 10, 3: 1-13, DOI: 10.3390/foods10030596.
96.Topolski P. (2021) Inseminacja bydła w 2020 r. Inseminacja Bydła, 19: 1-36.
97.Trzcińska M. (2021) Krajowy Bank Materiałów Biologicznych. Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Centrum Doradztwa Rolniczego HORYZONT CDR, 2: 6-9.
98.Tyra M., Mucha A. (2021) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP – użytkowość rozpłodowa. Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP - użytkowość rozpłodowa., XVII, 1: 1-174.
99.Tyra M., Mucha A. (2021) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP – użytkowość rozpłodowa. Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP - użytkowość rozpłodowa., XVII, 2: 1-174.
100.Walczyński S., Korol W. (2021) Badanie zawartości fosforu w roślinnych materiałach paszowych techniką spektrometrii odbiciowej w bliskiej podczerwieni (NIRS). Nauka i przemysł - metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, UMCS Lublin, ISBN 978-83-227-9504-0 ss. 18-22.
101.Węsierska E., Sobolewska-Zielińska J., Pasternak M., Niemczyńska-Wróbel K., Gąsior R., Wojtycza K., Pustkowiak H., Duda I., Migdał W. (2021) Biochemical properties affecting the nutritional quality, safety and aroma of dry-cured products manufactured from meat of rare native pig breeds. Foods, 10, 7: 1-15, DOI: 10.3390/foods10071597.
102.Żak G., Eckert R. (2021) Ocena przyżyciowa loszek. Stan hodowli i wyniki oceny świń, XXXIX: 34-46.
103.Żak G., Mucha A. (2021) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP dla użytkowości tucznej i rzeźnej oraz zbiorczej wartości hodowlanej na podstawie pomiarów przyżyciowych. Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP - użytkowość tuczna i rzeźna, XXI, 1: 5-67.
104.Żak G., Mucha A. (2021) Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP dla użytkowości tucznej i rzeźnej oraz zbiorczej wartości hodowlanej na podstawie pomiarów przyżyciowych. Ocena wartości hodowlanej świń metodą BLUP - użytkowość tuczna i rzeźna, XXI, 2: 5-67.
105.Żarnecki A. (2021) Laktoza - ocena wartości hodowlanej. Hodowla i Chów Bydła, 2: 54-55.