Spis publikacji

Liczba publikacji z IF (2019)

Lp.Tytuł czasopismaIFLiczba pkt.Dział Analityki LaboratoryjnejZakład Biologii Molekularnej ZwierzątZakład Biotechnologii Rozrodu i KriokonserwacjiZakład Hodowli Drobnego InwentarzaZakład Hodowli KoniZakład Żywienia Zwierząt i PaszoznawstwaZakład Hodowli BydłaZakład Hodowli DrobiuZakład Hodowli Owiec i KózZakład Hodowli Trzody ChlewnejZakład Systemów i Środowiska ProdukcjiInneRAZEM
1Acta Biochimica Polonica1.620400100000000001
2Animal Production Science1.270700000010000001
3Animal Reproduction0.980400000000001001
4Animal Science Journal1.3001000010000000001
5Animals2.21010005000301031013
6Annals of Animal Science1.51510001101402131014
7Arthritis & Rheumatology9.0002000000010000001
8BMC Genetics2.5401000100000000001
9British Poultry Science1.5371000000010000001
10CryoLetters0.690400100000000001
11CYTA - Journal of Food1.600400000000100001
12Ecological Chemistry and Engineering S-Chemia I Inzynieria Ekologiczna S1.488400000001000001
13Electronic Journal of Biotechnology2.040700100000000001
14Emirates Journal of Food and Agriculture0.920400000000100001
15European Journal of Lipid Science and Technology1.850700000010000001
16GENE2.630700200000000002
17Genes3.3301000200000000002
18Genomics3.1601000100000000001
19International Journal of Genomics2.300700200000000002
20Journal of Animal and Feed Sciences1.150400000010000001
21Journal of Applied Genetics1.7201000100000000001
22Journal of Dairy Science3.0802000000000000101
23Journal of Elementology0.730400000001000001
24Journal of Ornithology1.9501400100000000001
25Journal of Thermal Biology1.900700000000000101
26JPC- Journal of Planar Chromatography-Modern TLC0.820201000000000001
27Livestock Science1.3701400100010000002
28Meat Science3.6441400000000010001
29Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice0.281200100000000012
30Molecular Biology Reports2.100700100000000001
31Plos One2.7701000100000000001
32Polish Journal of Veterinary Sciences0.800400130000000004
33Poultry Science2.0201400000010000001
34Reproduction in Domestic Animals1.6411000100000000001
35Research in Veterinary Science1.7501000100000000001
36Scientific Reports4.0101400100000000001
37Spanish Journal of Agricultural Research1.030400001000000001
38Theriogenology2.2941400010000000001
39Veterinary Journal1.9101400100000000001
40World's Poultry Science Journal1.360700000000100102
41RAZEM1286111426275174