Spis publikacji

Liczba publikacji z IF (2018)

Lp.Tytuł czasopismaIFLiczba pkt.Dział Analityki LaboratoryjnejZakład Biologii Molekularnej ZwierzątZakład Biotechnologii Rozrodu i KriokonserwacjiZakład Hodowli Drobnego InwentarzaZakład Hodowli KoniZakład Fizjologii ŻywieniaZakład Hodowli BydłaZakład Hodowli DrobiuZakład Hodowli Owiec i KózZakład Hodowli Trzody ChlewnejZakład Systemów i Środowiska ProdukcjiInneRAZEM
13 Biotech1.490150010000000001
2Acta Biochimica Polonica1.230150100000000001
3Animal Biotechnology0.920200030000000003
4Animal Feed Science and Technology2.590450000000000000
5Animal Genetics1.840300100000000001
6Animal Reproduction0.980250020000000002
7Animal Science Papers and Reports0.690250000000100001
8Animals2.2100000000000000
9Annals of Animal Science1.0101503300013041015
10Archiv fur Tierzucht-Archives of Animal Breeding0.680200100000000001
11Archives of Medical Science2.340300000000000000
12BMC Genetics2.540250100000000001
13BMC Genomics3.310350100000000001
14BMC Veterinary Research1.950400100000000001
15British Poultry Science1.420300000000100001
16Ciencia e Agrotecnologia0.670300001000001002
17Comparative Cytogenetics1.310150200000000002
18Czech Journal of Animal Science1.000300000000001001
19Ecological Chemistry and Engineering S-Chemia I Inzynieria Ekologiczna S0.700150000001000001
20Emirates Journal of Food and Agriculture0.920200000000200002
21European Poultry Science0.560150000000300003
22Folia Biologica-Krakow0.720200100000000001
23GENE2.630200300000000003
24Genetics and Molecular Biology1.490150100000000001
25International Journal of Biometeorology2.570300000000000101
26International Journal of Genomics2.300200200000000002
27International Journal of Molecular Sciences3.680300100000000001
28Italian Journal of Animal Science0.990250000001000001
29Journal of Animal and Feed Sciences0.900200000000001001
30Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition1.600300100000000001
31Journal of Animal Science1.690450000000000000
32Journal of Applied Animal Research0.820150100000010013
33Journal of Elementology0.730150000004010005
34Journal of Equine Veterinary Science0.880200100000000001
35Journal of Swine Health and Production0.880250000000001001
36Journal of Veterinary Research0.810150000000000000
37Journal of Veterinary Science1.320250010000000001
38Medicine2.280350100000000001
39Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice0.280150004000010005
40Molecular Biology Reports2.100200100000000001
41New Biotechnology3.730300020000000002
42Plant, Soil and Environment1.420250000001000001
43Plos One2.760400100000000001
44Polish Journal of Veterinary Sciences0.800200010000000102
45Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej0.780150010000000001
46Reproduction in Domestic Animals1.630300090000000009
47Research in Veterinary Science1.750350100000000001
48Transactions of the ASABE1.110300000000000101
49Veterinary and Comparative Oncology2.270450100000000001
50RAZEM02723500810384189