Spis publikacji

Liczba publikacji z IF (2014)

Lp.Tytuł czasopismaIFLiczba pkt.Dział Genetyki i Hodowli Zwierząt GospodarskichDział Biotechnologii i Rozrodu ZwierzątDział Cytogenetyki i Genetyki Molekularnej ZwierzątSamodzielna Pracownia GenomikiDział Paszoznawstwa i Żywienia ZwierzątDział Ochrony Zasobów Genetycznych ZwierzątDział Technologii, Ekologii i Ekonomiki Produkcji ZwierzęcejInneRAZEM
1Accreditation and Quality Assurance1.04820000010001
2ACTA AGRICULTURAE SCANDINAVICA SECTION A-ANIMAL SCIENCE0.27320000001001
3ACTA BIOLOGICA HUNGARICA0.56315001000001
4African Journal of Biotechnology0.57015000010001
5Analytical Methods1.93825010000001
6Animal1.78435000010001
7Animal Feed Science and Technology2.08640000010001
8Animal Genetics2.21040000200002
9Animal Production Science1.02830000001001
10Animal Reproduction Science1.51030000100001
11Animal Science Journal1.04425000100001
12Animal Science Papers and Reports0.81425000000101
13Annals of Animal Science0.419204114332018
14Annals of Human Biology1.14830010000001
15Archivum Immunologiae et Therapiae Experimentalis2.81820010000001
16BioMed Research International2.70630000000000
17Biomedical Materials2.92230010000001
18Birth Defects Research Part A-Clinical and Molecular Teratology2.08025000000000
19Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy0.36520000100001
20Cell Cycle4.560000000000
21Cellular Reprogramming1.78020000000000
22Chromosome Research2.68825004200006
23CryoLetters1.14020000000000
24Current Microbiology1.42020000000000
25Cytogenetic And Genome Research1.56020000000000
26Czech Journal of Animal Science0.87125000120003
27ECOLOGICAL INDICATORS3.44035001000001
28Folia Biologica-Krakow0.47820000300003
29Food Control2.80035000000000
30Hereditas0.75615000100001
31Journal of Animal and Feed Sciences0.59120200021005
32Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition1.31730000010001
33Journal of Applied Genetics1.90220010400005
34Journal of Biomedicine and Biotechnology2.70630010000001
35Journal of Chemistry0.62215000000000
36Journal of Equine Veterinary Science0.89220000100001
37Journal of Veterinary Research0.36520000000000
38Livestock Science1.10030000110002
39Meat Science2.23140100100002
40Polish Journal of Veterinary Sciences0.71220010010002
41Reproductive Biology1.04815010000001
42Sylwan0.29515000010001
43Systems Biology in Reproductive Medicine1.70020010000001
44Theriogenology1.84535010100002
45Transplantation Proceedings0.98415040000004
46World's Poultry Science Journall1.15835000030003
47ŻYWNOŚĆ - Nauka Technologia Jakość0.31115000011002
48RAZEM7157241973082