Spis publikacji

Liczba publikacji z IF (2013)

Lp.Tytuł czasopismaIFLiczba pkt.Dział Genetyki i Hodowli Zwierząt GospodarskichDział Biotechnologii i Rozrodu ZwierzątDział Cytogenetyki i Genetyki Molekularnej ZwierzątSamodzielna Pracownia GenomikiDział Paszoznawstwa i Żywienia ZwierzątDział Ochrony Zasobów Genetycznych ZwierzątDział Technologii, Ekologii i Ekonomiki Produkcji ZwierzęcejInneRAZEM
1Acta Biochimica Polonica1.18515001000001
2Age4.08440000100001
3Agricultural and Food Science0.79325000010001
4Animal Reproduction Science1.89730100000001
5Animal Science Papers and Reports0.91825300100004
6Annals of Animal Science0.420152512832023
7Annals of Human Biology1.48430000000000
8Archiv fur Tierzucht-Archives of Animal Breeding0.46320000012003
9Biochimie3.14230000100001
10British Poultry Science1.14730000010001
11Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy0.37720000020002
12Cellular Reprogramming2.74425010000001
13Chemistry and Ecology1.06915000000101
14Current Microbiology1.35020010000001
15Cytogenetic And Genome Research1.83920000100001
16Czech Journal of Animal Science0.92225100000001
17Environmental Toxicology and Pharmacology2.00520000010001
18Folia Biologica-Krakow0.88920010300004
19Food Control2.73835001000001
20Hereditas0.96415000100001
21International Journal of Occupational Medicine and Environmental Health1.30520010000001
22Italian Journal of Animal Science0.78915100000001
23Journal of Animal and Feed Sciences0.75720000030003
24Journal of Animal Breeding and Genetics1.65435100000001
25Journal of Applied Genetics1.66420010000001
26Journal of Molecular Structure1.40420010000001
27Journal of Veterinary Research0.37720000000000
28Livestock Science1.24930000100001
29Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice0.203150002090011
30Molecular Biology Reports2.50620200200004
31Plos One3.73040010020003
32Polish Journal of Veterinary Sciences0.57020010020003
33Poultry Science1.51640000010001
34Reproduction in Domestic Animals1.39230000100001
35Reproduction, Fertility and Development2.58330010000001
36Reproductive Biology1.22215060000006
37Reproductive Toxicology3.14135010000001
38Research in Veterinary Science1.77435100000001
39Systems Biology in Reproductive Medicine1.84715010000001
40Veterinary Immunology and Immunopathology1.87730100000001
41World's Poultry Science Journal1.10435000000000
42ŻYWNOŚĆ - Nauka Technologia Jakość0.19015000001102
43RAZEM132231622154095