Spis publikacji

Liczba publikacji z IF (2017)

Lp.Tytuł czasopismaIFLiczba pkt.Dział Genetyki i Hodowli Zwierząt GospodarskichDział Biotechnologii i Rozrodu ZwierzątDział Genomiki i Biologii Molekularnej ZwierzątDział Paszoznawstwa i Żywienia ZwierzątDział Ochrony Zasobów Genetycznych ZwierzątDział Technologii, Ekologii i Ekonomiki Produkcji ZwierzęcejInneRAZEM
1Accreditation and Quality Assurance0.6602000020002
2Acta Biochimica Polonica1.2301500100001
3Agricultural and Food Science0.8603000010001
4American Journal of Hematology5.2703500020002
5Animal1.9203500010001
6Animal Biodiversity and Conservation0.5301500100001
7Animal Biotechnology0.7502001100002
8Animal Feed Science and Technology1.7504500020002
9Animal Production Science1.3703000100001
10Animal Reproduction0.9902003000003
11Animal Science Journal1.3203000100001
12Animal Science Papers and Reports0.7202510001103
13Annals of Animal Science0.73015302421012
14Archiv fur Tierzucht-Archives of Animal Breeding0.3802010101003
15Biochimie3.1102500300003
16Biomedical Materials2.4603001000001
17BMC Genetics2.4602500100001
18Brazilian Journal of Poultry Science0.4602000001001
19Canadian Journal of Animal Science0.8202510000001
20Cardiology Journal1.3302000000101
21Czech Journal of Animal Science1.1802500140005
22European Food Research and Technology1.6602500010001
23European Poultry Science0.3701500001001
24Folia Biologica-Krakow0.5801500100001
25Food Chemistry4.5204000010001
26GENE2.4102000100001
27Journal of Animal & Plant Sciences0.3802000001001
28Journal of Animal and Feed Sciences1.0202000110002
29Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition1.2403000010001
30Journal of Animal Science1.8604000030003
31Journal of Applied Animal Research0.4201500002003
32Journal of Biological Regulators and Homeostatic Agents1.4602000010001
33Journal of Elementology0.6401500000202
34Journal of Equine Veterinary Science0.8802000100001
35Journal Of Occupational And Environmental Medicine1.8602501000001
36Livestock Science1.3703000100001
37Meat Science3.1203500010001
38Medycyna Weterynaryjna-Veterinary Medicine-Science and Practice0.1601500206008
39Molecular Cytogenetics1.4501500200002
40Physiological Genomics2.7802500100001
41Plos One2.8003501120004
42Poultry Science2.2103500010001
43Reproduction in Domestic Animals1.400250101000011
44Small Ruminant Research0.9703010000001
45The journals of gerontology. Series A, Biological sciences and medical sciences4.9004501000001
46Theriogenology2.1303003000003
47Veterinary and Comparative Oncology1.8104500200002
48Worlds Poultry Science Journal1.0303000010001
49RAZEM72127291550105